Кількість абзаців - 73 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4.

 
-1- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 розділу 1 викласти у такій редакції:
У Законі України «Про ринок природного газу України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234 із наступними змінами):
 
Враховано   1. У Законі України «Про ринок природного газу України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234 із наступними змінами):
1) Частину четверту статті 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) встановлює тарифи на послуги транспортування природного газу та інші платежі, пов’язані із доступом або приєднанням до газотранспортної системи, з урахуванням необхідності забезпечення покриття витрат на погоджені Регулятором інвестиції та узгоджену норму прибутку»;
 
    -2- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 розділу 1 викласти у такій редакції:
У Законі України «Про ринок природного газу України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234 із наступними змінами):
 
Враховано    
    -3- Бєлькова О.В.
Пункт 1 розділу І викласти у новій редакції:
«1. У Законі України «Про ринок природного газу України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234 із наступними змінами):
 
Враховано    
    -4- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 5 пункту 1 статті 1 слова «оператором газосховища» видалити.
 
Відхилено    
    -5- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
У підпункті 5 пункту 1 статті 1 слова «оператором газосховища» виключити
 
Відхилено    
    -6- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункті 7 пункту 1 статті 1 викласти в такій редакції: «Газотранспортна система – єдиний комплекс, який належить державі України та включає в себе сховища природного газу та окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом, газопроводами якого здійснюється транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) виходу; не може бути приватизований чи відчужений у будь який інший спосіб».
 
Відхилено    
    -7- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 7 статті 1 викласти у такій редакції: «газотранспортна система – єдиний комплекс, який включає в себе сховища природного газу та окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом (кілька таких газопроводів, якими здійснюється транспортування природного газу) від точки (точок) входу до точки (точок) виходу
 
Відхилено    
    -8- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 16 пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції: «об’єкти газової інфраструктури - газотранспортна система та газосховища як частина газотранспортної системи, газорозподільні системи, установка LNG»
 
Відхилено    
    -9- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 18 пункту 1 статті 1 видалити.
 
Відхилено    
    -10- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 18 пункту 1 статті 1 виключити
 
Відхилено    
    -11- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 19 пункту 1 статті 1 викласти в такій редакції «Оператор газотранспортної системи – суб’єкт господарювання 100 відсотків корпоративних прав (акцій) якого належить державі Україна, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників) та діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників)»;
 
Відхилено    
    -12- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 19 пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції: «оператор газотранспортної системи - суб’єкт господарювання у формі державного підприємства або суб’єкт господарювання (підприємство), 100 відсотків корпоративних прав (акцій) якого належать виключно державі та який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників) та діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням одного або декількох газосховищ на користь третіх осіб (замовників)»
 
Відхилено    
    -13- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 39 пункту 1 статті 1 слова «оператор газосховища» видалити.
 
Відхилено    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
У підпункті 39 пункту 1 статті 1 слова «оператор газосховища» виключити
 
Відхилено    
    -15- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 40 пункту 1 статті 1 після слів «сховище природного газу (далі - газосховище) - « додаємо слова « …складова газотранспортної системи, що включає в себе…».
 
Відхилено    
    -16- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 40 пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції: «сховище природного газу (далі - газосховище) – невід’ємна частина газотранспортної системи, що включає в себе технологічний комплекс, створений у природній або штучній ємності з метою накопичення природного газу (включаючи ємність установки LNG, призначену для зберігання природного газу), і технологічно поєднані з цим комплексом споруди, призначені для зберігання (закачування, відбору) природного газу. Для цілей цього Закону до газосховища не належать:»
 
Відхилено    
    -17- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 41 пункту 1 статті 1 слова «оператор газосховища або» виключити.
 
Відхилено    
    -18- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 41 пункту 1 статті 1 викласти у такій редакції: «технічна потужність - максимальний обсяг потужності, право користування якою оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор установки LNG може надати замовникам з гарантією реалізації такого права, з урахуванням вимог цілісності газотранспортної системи та вимог щодо експлуатації газотранспортної або газорозподільної системи, газосховища або установки LNG;»
 
Відхилено    
    -19- Бєлькова О.В.
Частину четверту статті 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4) встановлює тарифи на послуги транспортування природного газу та інші платежі, пов’язані із доступом або приєднанням до газотранспортної системи, з урахуванням необхідності забезпечення покриття витрат на погоджені Регулятором інвестиції та узгоджену норму прибутку»;
 
Враховано    
5. 1. Статтю 4 Закону України «Про ринок природного газу України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
-20- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «У підпункті 13 пункту 3 статті 4 слово «газосховищ» замінити словами «…газотранспортної системи…».
 
Відхилено   2) Статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -21- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «У підпункті 1 пункту 4 статті 4 слова «дотримання власником газотранспортної системи та» видалити.
 
Відхилено    
    -22- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «У підпункті 2 пункту 4 статті 4 після слів «відносин між» доповнити словами «…державою Україною, як…»;
 
Відхилено    
    -23- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «У підпункті 3 пункту 4 статті 4 після слів «врахував винагороду» доповнити словами «…державі Україні, як…»;
 
Відхилено    
    -24- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «Підпункт 7 пункту 5 статті 4 викласти в наступній редакції «встановлювати тимчасові граничні тарифи на транспортування, розподіл, зберігання (закачування, відбір) природного газу (щодо газосховищ, до яких застосовується регульований режим доступу відповідно до статті 48 цього Закону) та послуги установки LNG у разі, якщо оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи або оператор установки LNG вчасно не надав розрахунки відповідних тарифів для їх встановлення Регулятором, а також приймати рішення щодо механізму надання компенсації, якщо остаточні тарифи відрізняються від тимчасових»;
 
Відхилено    
    -25- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «Підпункт 13 пункту 3 статті 4 викласти у такій редакції: «моніторинг дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газотранспортної системи до кожного конкретного газосховища відповідно до статті 48 цього Закону;»
 
Відхилено    
    -26- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «Пункт 4 статті 4 викласти у такій редакції: «4. У разі обрання моделі відокремлення ІSО Регулятор:
1) здійснює нагляд за оператором газотранспортної системи обов’язків, встановлених цим Законом, та накладає штрафи за їх недотримання відповідно до пункту 5 частини п’ятої цієї статті;
2) здійснює моніторинг відносин між державою, як власником газотранспортної системи і оператором газотранспортної системи з метою забезпечення дотримання оператором газотранспортної системи своїх обов’язків, а також затверджує договори і вирішує спори між власником газотранспортної системи і оператором газотранспортної системи за запитом щонайменш одного із цих суб’єктів;
3) забезпечує, щоб рівень тарифу на послуги транспортування природного газу та інших платежів, пов’язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи, для такого оператора враховував винагороду державі, як власнику газотранспортної системи за право користування газотранспортною системою, у тому числі складовими газотранспортної системи, які були реконструйовані або поліпшені за рахунок власника газотранспортної системи за умови, що такі роботи здійснені в економічно обґрунтований спосіб.»
 
Відхилено    
    -27- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту: «У підпункті 7 пункту 5 статті 4 слова «оператор газосховища» виключити.»
 
Відхилено    
6. «8. Регулятор здійснює повноваження, визначені цією статтею, також щодо власника газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності».
 
-28- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац другий пункту 1 розділу 1 виключити
 
Відхилено   «8. Регулятор здійснює повноваження, визначені цією статтею, також щодо власника газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності».
3) Статтю 21 викласти у такій редакції:
«1. Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником 100 відсотків корпоративних прав якого є держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
2. Забороняється:
1) приватизація оператора газотранспортної системи повністю або частково та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій та часток у статутному капіталі оператора газотранспортної системи або суб’єкта господарювання, який володіє корпоративними правами такого оператора газотранспортної системи, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, крім випадків, коли таке відчуження здійснюється на користь суб’єкта господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
2) приватизація основних фондів повністю або частково, що є об’єктами державної власності та використовуються оператором газотранспортної системи у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких основних фондів;
3) відчуження у будь-який спосіб, передача, купівля, продаж основних фондів повністю або частково, що є об’єктами державної власності та використовуються оператором газотранспортної системи у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, у концесію, оренду, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб крім випадків, коли така передача здійснюється уповноваженому суб’єкту управління об’єктами державної власності або суб’єкту господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
2. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27-28, ст.312 із наступними змінами):
Статтю 31 доповнити частиною 4 такого змісту:
«4 . Забороняється:
1) приватизація оператора системи передачі та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій та часток у статутному капіталі оператора системи передачі;
2) приватизація основних фондів що є об’єктами державної власності та використовуються оператором системи передачі у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких основних фондів;
3) передача основних фондів що є об’єктами державної власності та використовуються оператором системи передачі у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, у концесію, оренду, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб крім випадків, коли така передача здійснюється уповноваженому суб’єкту управління об’єктами державної власності або суб’єкту господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава.»
 
    -29- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
У пунктах 2,3,4,5,6,7 статті 19 слова «оператор газосховища», «оператору газосховища» та «оператором газосховища» виключити.
 
Відхилено    
    -30- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 1 пункту 2 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити.
 
Відхилено    
    -31- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 3 пункту 2 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити.
 
Відхилено    
    -32- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 1 пункту 3 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити.
 
Відхилено    
    -33- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 2 пункту 3 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити.
 
Відхилено    
    -34- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 3 пункту 3 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити
 
Відхилено    
    -35- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 4 статті 19 слова «оператору газосховища» видалити
 
Відхилено    
    -36- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 5 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити
 
Відхилено    
    -37- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 1 пункту 6 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити
 
Відхилено    
    -38- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У абзаці 2 пункту 6 статті 19 слова «оператором газосховища» видалити
 
Відхилено    
    -39- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 7 статті 19 слова «оператор газосховища» видалити
 
Відхилено    
    -40- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 20 викласти у такій редакції:
«Стаття 20. Оператор газотранспортної системи
1. Оператор газотранспортної системи на виключних засадах відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток, включаючи нове будівництво та реконструкцію, газотранспортної системи, газосховища з метою задоволення очікуваного попиту суб’єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, враховуючи поступовий розвиток ринку природного газу.
2. Оператор газотранспортної системи провадить діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, його транспортування на підставі ліцензії, виданої Регулятором.
3. Оператором газотранспортної системи може бути виключно суб’єкт господарювання, що відповідає вимогам цього закону та не менше п’ятнадцяти років здійснював діяльність щодо зберігання, транспортування природного газу та, експлуатації газотранспортної системи, а також вісімдесят відсотків штату якого мають досвід у сфері управління газотранспортною системою.
4. До наглядової ради суб’єкта господарювання, який є оператором газотранспортної системи, можуть входити виключно громадяни України. До наглядової ради такого суб’єкта не можуть входити іноземці, особи без громадянства, особи, які мають два і більше громадянств».
 
Відхилено    
    -41- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 2 статті 20 викласти в такій редакції «Оператор газотранспортної системи здійснює свою діяльність на підставі ліцензії, виданої Регулятором»
 
Відхилено    
    -42- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
До статті 20 додати пункт 3 в такій редакції «До наглядової ради суб’єкта господарювання, який є оператором газотранспортної системи, можуть входити виключно громадяни України. До наглядової ради такого суб’єкта не можуть входити іноземці, особи без громадянства, особи, які мають два і більше громадянств»
 
Відхилено    
    -43- Герус А.М.
Шипайло О.І.
1. Пункт 1 Розділу І доповнити підпунктом 2) такого змісту:
«2) Статтю 21 викласти у такій редакції:
«1. Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником 100 відсотків корпоративних прав якого є держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
2. Забороняється:
1) приватизація оператора газотранспортної системи та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій та часток у статутному капіталі оператора газотранспортної системи або суб’єкта господарювання, який володіє корпоративними правами такого оператора газотранспортної системи, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, крім випадків, коли таке відчуження здійснюється на користь суб’єкта господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
2) приватизація основних фондів що є об’єктами державної власності та використовуються оператором газотранспортної системи у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких основних фондів;
3) передача основних фондів що є об’єктами державної власності та використовуються оператором газотранспортної системи у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, у концесію, оренду, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб крім випадків, коли така передача здійснюється уповноваженому суб’єкту управління об’єктами державної власності або суб’єкту господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
3. Рішення щодо участі у операторі газотранспортної системи інших осіб, ніж держава або суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, може бути ухвалене виключно Верховною Радою України виключно з урахуванням актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики.
 
Враховано частково    
    -44- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 21 викласти у такій редакції:
«Стаття 21. Особливості реалізації права власності держави на газотранспортну систему
1. Оператором газотранспортної системи, може бути виключно суб’єкт господарювання, у формі державного підприємства або у формі підприємства, власником корпоративних прав (акцій) якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав (акцій) якого належать державі.
2. Газотранспортна система, яка включає в себе сховища природного газу та окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом перебуває у власності держави в особі Кабінету міністрів України і не підлягає повній або частковій приватизації.
Газотранспортна система передається лише оператору газотранспортної системи в господарське управління (відання) як цілісний майновий комплекс.
Газотранспортна система не може передаватися в управління в будь-який спосіб будь-якій третій особі повністю або частково, крім як оператору газотранспортної системи. Газотранспортна система не може бути (повністю або частково) предметом договору купівлі-продажу, концесії, оренди, управління, господарського відання, інших правочинів, що матимуть наслідком відчуження третім особам».
 
Враховано частково    
    -45- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 статті 21 викласти в такій редакції «Оператором газотранспортної системи, може бути виключно суб’єкт господарювання, у формі державного підприємства або у формі підприємства, власником корпоративних прав (акцій) якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав (акцій) якого належать державі»
 
Враховано частково    
    -46- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 2 статті 21 викласти в такій редакції «Газотранспортна система, яка включає в себе сховища природного газу та окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом перебуває у власності держави України в особі Кабінету міністрів України і не може передаватися фізичним чи юридичним особам публічного та приватного права (резидентам та нерезидентам України) в управління чи розпорядження в будь-який спосіб повністю або частково, окрім як оператору газотранспортної системи, не може бути предметом договору концесії, оренди, управління, господарського відання, інших цивільно-правових угод з будь-ким повністю або частково, крім як з оператором газотранспортної системи, а також не може бути приватизована чи відчужена у будь-який інший спосіб повністю або частково.
Газотранспортна система передається лише оператору газотранспортної системи в господарське управління (відання) як цілісний майновий комплекс»
 
Враховано частково    
    -47- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 2 статті 23 викласти в такій редакції «Оператором газотранспортної системи може бути виключно суб’єкт господарювання, відповідно цього Закону»
 
Відхилено    
    -48- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 2 статті 23 викласти у такій редакції: «Оператором газотранспортної системи може бути виключно суб’єкт господарювання, визначений цим Законом»
 
Відхилено    
    -49- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 3 статті 23 слова «фізична або юридична особа» замінити словами «оператор газотранспортної системи»
 
Відхилено    
    -50- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 3 статті 23 викласти у такій редакції: «З метою забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи оператор газотранспортної системи не має права одночасно:
1) безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) природного газу та/або електричної енергії;
2) призначати принаймні одну посадову особу, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу;».
 
Відхилено    
    -51- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 1 пункту 3 статті 23 викласти в такій редакції «безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) природного газу та/або електричної енергії»
 
Відхилено    
    -52- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 2 пункту 3 статті 23 видалити
 
Відхилено    
    -53- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 3 пункту 3 статті 23 видалити
 
Відхилено    
    -54- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 4 пункту 3 статті 23 видалити
 
Відхилено    
    -55- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 3 пункту 4 статті 23 замінити слова «…50 відсотками і більше…» на «…100 відсотками…»
 
Відхилено    
    -56- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
14) Підпункт 3 пункту 4 статті 23 викласти у такій редакції: «володіння корпоративними правами юридичної особи»
 
Відхилено    
    -57- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац 2 пункту 1 статті 24 видалити
 
Відхилено    
    -58- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац другий пункту 1 статті 24 виключити.
 
Відхилено    
    -59- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статті 25 виключити.
 
Відхилено    
    -60- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 26 виключити.
 
Відхилено    
    -61- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 27 виключити
 
Відхилено    
    -62- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 28 виключити
 
Відхилено    
    -63- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 29 виключити.
 
Відхилено    
    -64- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Статтю 44 видалити
 
Відхилено    
    -65- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 44 виключити
 
Відхилено    
    -66- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Статтю 45 викласти в такій редакції «Особливості реалізації права власності держави на підземні газосховища. 1. Газосховища є частиною газотранспортної системи»
 
Відхилено    
    -67- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 45 викласти у такій редакції:
«Стаття 45. Особливості реалізації права власності держави на підземні газосховища.
Газосховища є частиною газотранспортної системи, не можуть передаватися в управління в будь-який спосіб будь-кому повністю або частково, крім як оператору газотранспортної системи. Газосховища не можуть бути предметом договору концесії, оренди, управління, господарського відання, інших цивільно-правових угод з будь-ким повністю або частково, крім як з оператором газотранспортної системи. Газосховища не можуть бути приватизовані повністю або частково».
 
Відхилено    
    -68- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Назву статті 46 викласти в такій редакції «Права та обов’язки оператора газотранспортної системи щодо управління газосховищем»
 
Відхилено    
    -69- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Назву статті 46 викласти в такій редакції « Права та обов’язки оператора газотранспортної системи щодо управління газосховищем»
 
Відхилено    
    -70- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 1 статті 46 замінити слово «газосховища» на слова «…газотранспортної системи щодо управління газосховищем…»
 
Відхилено    
    -71- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 статті 46 викласти у такій редакції: «Права та обов’язки оператора газотранспортної системи щодо управління газосховищем визначаються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, кодексом газотранспортної системи, кодексом газосховища, а також договором зберігання (закачування, відбору) природного газу».
 
Відхилено    
    -72- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 2 статті 46 замінити слово «газосховища» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -73- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 2 статті 46 викласти у такій редакції: « зберігання (закачування, відбору) природного газу затверджується Регулятором. Оператор газотранспортної системи повинен забезпечити додержання принципу недискримінації під час укладення договорів зберігання (закачування, відбору) із замовниками.»
 
Відхилено    
    -74- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 3 статті 46 викласти в такій редакції «Оператор газотранспортної системи зобов’язаний пропонувати послуги, що відповідають потребам ринку природного газу, відповідно до кодексу газосховища»
 
Відхилено    
    -75- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 3 статті 46 викласти у такій редакції: Оператор газотранспортної системи зобов’язаний пропонувати послуги, що відповідають потребам ринку природного газу, відповідно до кодексу газосховища.»
 
Відхилено    
    -76- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац перший пункту 4 статті 46 викласти у такій редакції: «З метою виконання функцій, передбачених статті 44 цього Закону, оператор газотранспортної системи зобов’язаний:»
 
Відхилено    
    -77- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 4 статті 46 замінити слово «газосховищ» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -78- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 9 пункту 4 статті 46 виключити
 
Відхилено    
    -79- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 9 пункту 4 статті 46 виключити.
 
Відхилено    
    -80- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Статтю 47 виключити
 
Відхилено    
    -81- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Статтю 47 виключити
 
Відхилено    
    -82- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 1 статті 48 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -83- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац перший пункту 1 статті 48 викласти у такій редакції: «Згідно з режимом договірного доступу вартість послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу визначається між оператором газотранспортної системи і замовником за згодою сторін. Під час переговорів про укладення договору про надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим договірного доступу, сторони зобов’язані діяти добросовісно.»
 
Відхилено    
    -84- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац 2 пункту 1 статті 48 замінити слова «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -85- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац 2 пункту 3 статті 48 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -86- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац другий пункту 1 статті 48 викласти у такій редакції: «Оператор газотранспортної системи розміщує на своєму веб-сайті та регулярно, але не рідше одного разу на рік, оновлює інформацію про основні комерційні умови доступу до газосховищ, до яких застосовується режим договірного доступу. Під час розроблення таких умов оператор газотранспортної системи зобов’язаний проводити консультації із зацікавленими суб’єктами природного газу.»
 
Відхилено    
    -87- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац другий пункту 3 статті 48 викласти у такій редакції: «На підставі цих критеріїв оператор газотранспортної системи у прозорий і недискримінаційний спосіб визначає режим доступу, що застосовується до кожного газосховища, та розміщує цю інформацію на своєму веб-сайті.»
 
Відхилено    
    -88- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Пункт 1 статті 49 замінити слова «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -89- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 статті 49 викласти у такій редакції: «Оператор газотранспортної системи розробляє кодекс газосховища за результатами консультацій із суб’єктами ринку природного газу та подає його Регулятору на затвердження. Після затвердження кодексу газосховища Регулятором оператор газотранспортної системи розміщує його на своєму веб-сайті.»
 
Відхилено    
    -90- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 2 пункту 2 статті 49 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -91- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 2 пункту 2 статті 49 викласти у такій редакції: «умови, у тому числі комерційні та технічні, доступу до газосховища, включаючи перелік послуг, що надаються оператором газотранспортної системи;»
 
Відхилено    
    -92- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 6 пункту 2 статті 49 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -93- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 6 пункту 2 статті 49 викласти у такій редакції: «порядок надання та обсяг інформації, що надається суб’єктами ринку природного газу оператору газотранспортної системи;»
 
Відхилено    
    -94- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 9 пункту 2 статті 49 видалити слова «…операторами газотранспортних систем…» та слова «операторами інших газосховищ»
 
Відхилено    
    -95- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 9 пункту 2 статті 49 викласти у такій редакції: «правила обміну даними з операторами газорозподільних систем, оператором установки LNG;»
 
Відхилено    
    -96- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 1 статті 50 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -97- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 статті 50 викласти у такій редакції: «Оператор газотранспортної системи розробляє та щорічно до 31 жовтня подає на затвердження Регулятору план розвитку газосховища на наступні 10 років, складений на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу. План розвитку газосховища на наступні 10 років має забезпечувати відповідність газосховища потребам ринку та інтересам безпеки постачання природного газу.»
 
Відхилено    
    -98- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 1 статті 51 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -99- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 1 статті 51 викласти у такій редакції: «Оператор газотранспортної системи вживає всіх можливих і обґрунтованих заходів для забезпечення максимального обсягу потужності газосховища для потреб замовників.»
 
Відхилено    
    -100- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 1 пункту 3 статті 51 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -101- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 1 пункту 3 статті 51викласти у такій редакції: «оператор газотранспортної системи зобов’язаний пропонувати суб’єктам ринку природного газу (замовникам) послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу з використанням потужності, право користування якою було надане, але не було реалізоване замовниками згідно з договорами зберігання (закачування, відбору) природного газу, не менш як за одну добу до фактичної операції;»
 
Відхилено    
    -102- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 1 статті 52 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -103- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац 1 пункта 1 статті 52 викласти у такій редакції: «Оператор газотранспортної системи зобов’язаний розміщувати на своєму веб-сайті таку інформацію:»
 
Відхилено    
    -104- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац 2 підпункту 3 пункту1 статті 52 видалити
 
Відхилено    
    -105- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 статті 52 виключити;
 
Відхилено    
    -106- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 2 статті 52 замінити слова «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -107- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 2 статті 52 викласти у такій редакції: «У разі якщо оператор газотранспортної системи уклав договір лише з одним замовником, такий замовник може звернутися до Регулятора з вимогою заборонити розміщення інформації, зазначеної у пункті 3 частини першої цієї статті. Якщо Регулятор зробить висновок, що така вимога є вмотивованою, враховуючи необхідність захисту інформації, що містить комерційну цінність, Регулятор може зобов’язати оператора газотранспортної системи не розміщувати таку інформацію на період до одного року»
 
Відхилено    
    -108- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У пункті 3 статті 52 замінити слово «…газосховища…» на слова «…газотранспортної системи…»
 
Відхилено    
    -109- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Пункт 3 статті 52 викласти у такій редакції: «Оператор газотранспортної системи зобов’язаний зберігати інформацію, визначену цією статтею, протягом п’яти років з дня її розміщення та надавати її у відповідь на запит суб’єктів владних повноважень або Секретаріату Енергетичного Співтовариства.»
 
Відхилено    
    -110- Бєлькова О.В.
Частину першу статті 58 викласти у редакції:
«1. Регулятор забезпечує розгляд скарг на дії суб’єктів ринку природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між суб’єктами ринку природного газу, а також між власником газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи в порядку, що затверджується Регулятором».
 
Відхилено    
    -111- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
У підпункті 11 пункту 2 статті 59 слова «…оператору газосховища…» видалити.
 
Відхилено    
    -112- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
У підпункті 11 пункту 2 статті 59 слова «оператору газосховища,» виключити.
 
Відхилено    
7. 2. У Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 29, ст.139 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 29, ст.139 із наступними змінами):
 
8. 1) у статті 7:
 
-113- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину 1 викласти у такій редакції:
«Магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є власністю держави в особі Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено   1) у статті 7:
 
9. у першому реченні частини шостої після слів «відчуження основних фондів» доповнити словами та знаком «, що є об’єктами державної власності», після слів та знака «, а також основних фондів» доповнити словами та знаками «, що є об’єктами державної власності, «;
 
   у першому реченні частини шостої після слів «відчуження основних фондів» доповнити словами та знаком «, що є об’єктами державної власності», після слів та знака «, а також основних фондів» доповнити словами та знаками «, що є об’єктами державної власності, «;
 
10. у частині сьомій слова та знак «, у складі магістральних мереж та підземних сховищ газу» замінити словами «та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах», а після слів «на строковій платній основі» доповнити словами «чи на підставі права господарського відання»;
 
-114- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
«частину сьому викласти у такій редакції:
«Дія частини шостої цієї статті не поширюється на передачу майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах в управління на підставі права господарського відання без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України. Зазначена передача майна здійснюється виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" ( 2787-17)на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави. Для здійснення функцій оператора підземного сховища газу на умовах, встановлених цією статтею, можуть передаватися лише підземні сховища газу (одне або декілька).»;».
 
Враховано по суті  частину сьому викласти у такій редакції:
«Дія частини шостої цієї статті не поширюється на передачу майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах на підставі права господарського відання без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України. Зазначена передача майна здійснюється виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" ( 2787-17)на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави. Для здійснення функцій оператора підземного сховища газу на умовах, встановлених цією статтею, можуть передаватися лише підземні сховища газу (одне або декілька).»
 
    -115- Герус А.М.
Шипайло О.І.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
«частину сьому викласти у такій редакції:
Дія частини шостої цієї статті не поширюється на передачу майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами і зберігання у підземних газосховищах на підставі права господарського відання без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України. Зазначена передача майна здійснюється виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" ( 2787-17)на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави. Для здійснення функцій оператора підземного сховища газу на умовах, встановлених цією статтею, можуть передаватися лише підземні сховища газу (одне або декілька).
 
Враховано    
    -116- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -117- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
«частину сьому виключити»
 
Відхилено    
11. 2) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
-118- Бєлькова О.В.
Підпункт 2) пункту 2 розділу І викласти у редакції:
«2) статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Організаційна структура підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту.
Організаційна структура підприємств (крім оператора газотранспортної системи), установ та організацій трубопровідного транспорту залежить від покладених на них завдань, визначається самими підприємствами, установами та організаціями і затверджується органами, що здійснюють управління майном цих підприємств. Ці органи визначаються Кабінетом Міністрів України.
Організаційна структура оператора газотранспортної системи визначається та затверджується у порядку, встановленому установчими документами оператора газотранспортної системи».
 
Враховано   2) Статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Організаційна структура підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту.
Організаційна структура підприємств (крім оператора газотранспортної системи), установ та організацій трубопровідного транспорту залежить від покладених на них завдань, визначається самими підприємствами, установами та організаціями і затверджується органами, що здійснюють управління майном цих підприємств. Ці органи визначаються Кабінетом Міністрів України.
Організаційна структура оператора газотранспортної системи визначається та затверджується у порядку, встановленому установчими документами оператора газотранспортної системи».
 
    -119- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 2) пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
12. «Стаття 14. Організаційна структура підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту.
 
      
13. Організаційна структура підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту залежить від покладених на них завдань, визначається самими підприємствами, установами та організаціями».
 
      
14. 3. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833 із наступними змінами):
 
15. 1) у частині першій статті 17:
 
   1) у частині першій статті 17:
 
16. абзац сьомий пункту 3) викласти у редакції:
 
   абзац сьомий пункту 3) викласти у редакції:
 
17. «правила врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також спорів, що виникають між оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи та власником системи передачі або власником газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності»;
 
-120- Бєлькова О.В.
В абзаці третьому підпункту 1) пункту 3 розділу І слова «в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності» виключити.
 
Враховано   «правила врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також спорів, що виникають між оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи та власником системи передачі або власником газотранспортної системи»;
 
    -121- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац третій підпункту 1) пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
«правила врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також спорів, що виникають за участі оператора газотранспортної системи, власника газотранспортної системи»;
 
Враховано редакційно    
    -122- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац третій підпункту 1) пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
«правила врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також спорів, що виникають за участі оператора газотранспортної системи»;
 
Враховано редакційно    
18. після пункту 21) доповнити новими пунктами такого змісту:
 
   після пункту 21) доповнити новими пунктами такого змісту:
 
19. «22) погоджує договори, які передбачають здійснення фінансування оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи та укладаються між оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи та власником системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності;
 
-123- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   «22) погоджує договори, які передбачають здійснення фінансування оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи та укладаються між оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи та власником системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності;
 
    -124- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
20. 23) забезпечує, щоб тарифи, встановлені на послуги оператора системи передачі та оператора газотранспортної системи, включали належний рівень норми прибутку, і покривали витрати на погоджені Регулятором інвестиції»;
 
-125- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено   23) забезпечує, щоб тарифи, встановлені на послуги оператора системи передачі та оператора газотранспортної системи, включали належний рівень норми прибутку, і покривали витрати на погоджені Регулятором інвестиції»;
 
    -126- Бєлькова О.В.
У підпункті 1) пункту 3 розділу І абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
    -127- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 3 розділу І виключити.
 
Відхилено    
21. у зв’язку з цим пункти 22) -26) вважати пунктами 24) -28);
 
   у зв’язку з цим пункти 22) -26) вважати пунктами 24) -28);
 
22. 2) пункт 3) частини другої статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) пункт 3) частини другої статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
23. «від власника системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності - копії документів, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для здійснення моніторингу відносин між власником газотранспортної системи або системи передачі в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності і оператором газотранспортної системи або оператором системи передачі та вирішення спорів між ними відповідно до закону»;
 
-128- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 3 розділу 1 викласти у такій редакції:
«від оператора газотранспортної системи - копії документів (управлінських та бухгалтерських), матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для здійснення моніторингу відносин між ним та іншими суб’єктами ринку природного газу та вирішення спорів між ними відповідно до закону;»
 
Відхилено   «від власника системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності - копії документів, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для здійснення моніторингу відносин між власником газотранспортної системи або системи передачі в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності і оператором газотранспортної системи або оператором системи передачі та вирішення спорів між ними відповідно до закону»;
 
    -129- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 3 розділу 1 викластиу такій редакції:
«від оператора газотранспортної системи - копії документів, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідні для здійснення моніторингу відносин між ним та іншими суб’єктами ринку природного газу та вирішення спорів між ними відповідно до закону»;
 
Відхилено    
24. 3) частину другу статті 21 викласти у редакції:
 
   3) частину другу статті 21 викласти у редакції:
 
25. «2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також між оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи та власником системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором».
 
-130- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 3 розділу 1 викласти у такій редакції:
«Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між усіма учасниками ринку природного газу здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором».
 
Відхилено   «2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також між оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи та власником системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором».
 
    -131- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 3 розділу 1 викластиу такій редакції:
«2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами ринку природного газу здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором».
 
Відхилено    
26. 4. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144, із наступними змінами):
 
   5. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144, із наступними змінами):
 
27. 1) частину третю статті 89 доповнити абзацами такого змісту:
 
-132- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено   1) частину третю статті 89 доповнити абзацами такого змісту:
 
    -133- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -134- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
28. «Фінансові плани оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, а також господарського товариства, яке володіє корпоративними правами в операторі газотранспортної системи, не підлягають затвердженню відповідно до статті 75 цього Кодексу.
 
   «Фінансові плани оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, а також господарського товариства, яке володіє корпоративними правами в операторі газотранспортної системи, не підлягають затвердженню відповідно до статті 75 цього Кодексу.
 
29. Фінансові плани оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, а також господарського товариства, яке володіє корпоративними правами в операторі газотранспортної системи, розробляються в порядку, визначеному їх установчими документами та затверджуються власником в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності»;
 
   Фінансові плани оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, а також господарського товариства, яке володіє корпоративними правами в операторі газотранспортної системи, розробляються в порядку, визначеному їх установчими документами та затверджуються власником в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності»;
 
30. 2) у статті 136:
 
-135- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено   2) у статті 136:
 
31. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
32. «3. У випадках, визначених Законом України «Про трубопровідний транспорт», з метою створення оператора газотранспортної системи, держава через уповноважених суб’єктів управління об’єктами державної власності на підставі договору може передавати суб’єкту господарювання об’єкти державної власності на праві господарського відання»;
 
-136- Івченко В.Є.
Абзац третій підпункту 2 пункту 4 розділу І доповнити словами «без права їх відчуження».
 
Враховано   «3. У випадках, визначених Законом України «Про трубопровідний транспорт», з метою створення оператора газотранспортної системи, держава через уповноважених суб’єктів управління об’єктами державної власності на підставі договору може передавати суб’єкту господарювання об’єкти державної власності на праві господарського відання без права їх відчуження «;
 
    -137- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
33. у зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
   у зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
34. доповнити статтю новими частинами такого змісту:
 
   доповнити статтю новими частинами такого змісту:
 
35. «5. Суб’єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи на праві господарського відання передані об’єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та їх фінансування відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про ринок електричної енергії.
 
-138- Івченко В.Є.
У абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 розділу І слово «використання» вилучити.
 
Відхилено   «5. Суб’єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи на праві господарського відання передані об’єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та їх фінансування відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про ринок електричної енергії.
 
    -139- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 4 розділу І:
слова «створення оператора системи передачі або» замінити на слово «визначення»;
слово «їх» виключити.
 
Відхилено    
36. 6. Власник системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності не може відмовити у фінансуванні оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи, якому майно передане на праві господарського відання, або іншою зацікавленою особою, інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зокрема керується необхідністю забезпечити безпеку постачання природного газу»;
 
-140- Івченко В.Є.
У абзаці сьомому підпункту 2 пункту 4 розділу І перше речення через кому доповнити словами «за виключенням випадку, якщо інвестиція здійснюється в обмін на майно оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи».
 
Відхилено   6. Власник системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності не може відмовити у фінансуванні оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи, якому майно передане на праві господарського відання, або іншою зацікавленою особою, інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зокрема керується необхідністю забезпечити безпеку постачання природного газу»;
 
    -141- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
37. 3) статтю 141 доповнити новими частинами такого змісту:
 
   3) статтю 141 доповнити новими частинами такого змісту:
 
38. «8. З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії і транспортування та зберігання природного газу, на підставі рішення Кабінету Міністрів України та відповідного договору можуть бути закріплені на праві господарського відання за суб’єктом господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання.
 
-142- Нагорняк С.В.
Доповнити абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу І законопроекту наступним реченням:
«Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого оператора, спільно з юридичною особою (особами) (далі - Партнер ГТС), яка відповідає вимогам, визначеним у статті 21 Закону України «Про ринок природного газу», зокрема, контроль над Партнером ГТС не здійснює жодна особа (особи) з держави (держав), яка не є стороною Енергетичного Співтовариства чи Сполученими Штатами Америки».
 
Відхилено   «8. З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії і транспортування та зберігання природного газу, на підставі рішення Кабінету Міністрів України та відповідного договору можуть бути закріплені на праві господарського відання за суб’єктом господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі».
 
    -143- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії і транспортування та зберігання природного газу, на підставі рішення Кабінету Міністрів України та відповідного договору можуть бути закріплені на праві господарського відання за суб’єктом господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі Україна».
 
Враховано    
    -144- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:
«З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії і транспортування та зберігання природного газу, на підставі рішення Кабінету Міністрів України та відповідного договору можуть бути закріплені на праві господарського відання за суб’єктом господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі.
 
Враховано    
    -145- Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Мошенець О.В.
Стернійчук В.О.
Абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу І доповнити новим реченням такого змісту:
«Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого оператора, спільно з юридичною особою (особами) (далі - Партнер ГТС)».
 
Відхилено    
    -146- Івченко В.Є.
У абзаці другому підпункту 3 пункту 4 розділу І слова «, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання» вилучити.
 
Враховано    
    -147- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 4 розділу 1 слова «або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання» виключити.
 
Враховано    
39. 9. Суб’єкт господарювання, зазначений у частині восьмій цієї статті, має право на відшкодовування понесених ним витрат на здійснення інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за рахунок регульованих тарифів на послуги з транспортування та/або зберігання природного газу, передачі електричної енергії, що надаються ним з використанням державного майна. Майно (необоротні активи), створене та/або набуте в результаті здійснення інвестицій, належить державі».
 
-148- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу І вилучити.
 
Відхилено   9. Суб’єкт господарювання, зазначений у частині восьмій цієї статті, має право на відшкодовування понесених ним витрат на здійснення інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за рахунок регульованих тарифів на послуги з транспортування та/або зберігання природного газу, передачі електричної енергії, що надаються ним з використанням державного майна. Майно (необоротні активи), створене та/або набуте в результаті здійснення інвестицій, належить державі».
 
    -149- Івченко В.Є.
Абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу І вилучити.
 
Відхилено    
    -150- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
40. 5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст. 27, із наступними змінами):
 
   6. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст. 27, із наступними змінами):
 
41. 1) частину другу статті 92 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
   1) частину другу статті 92 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
42. «е) оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі»;
 
-151- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац другий е) підпункту 1 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції: «оператор газотранспортної системи».
 
Відхилено   «е) оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі»;
 
    -152- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
У абзаці другому е) підпункту 1 пункту 5 розділу І слова «та оператор системи передачі» виключити.
 
Відхилено    
43. 2) у частині дев’ятій статті 149 після слів «відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» доповнити словами «і земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, що передаються суб’єкту господарювання на праві господарського відання у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».
 
-153- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 2 пункту 5 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   2) у частині дев’ятій статті 149 після слів «відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» доповнити словами «і земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, що передаються суб’єкту господарювання на праві господарського відання у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу».
 
44. 6. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456, із наступними змінами):
 
   7. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456, із наступними змінами):
 
45. 1) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
-154- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац перший підпункту 1 пункту 6 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   1) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
46. «державне майно, надане суб’єкту господарювання на праві господарського відання відповідно до законодавства»;
 
   «державне майно, надане суб’єкту господарювання на праві господарського відання відповідно до законодавства»;
 
47. 2) частину першу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) частину першу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
 
48. «З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» суб’єктом управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та зберігання природного газу, може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України міністерство чи суб’єкт господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання. Умови управління об’єктами державної власності визначаються у відповідному договорі. Інші суб’єкти управління об’єктами державної власності не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відокремлення та незалежність.»;
 
-155- Івченко В.Є.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 6 розділу І слова «, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання» вилучити.
 
Враховано   «З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» суб’єктом управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та зберігання природного газу, може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України міністерство чи суб’єкт господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі. Умови управління об’єктами державної власності визначаються у відповідному договорі. Інші суб’єкти управління об’єктами державної власності не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відокремлення та незалежність.»;
 
    -156- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Абзац другий підпункту 2 пункту 6 розділу І викласти у такій редакції:
«З метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» суб’єктом управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та зберігання природного газу, може бути лише уповноважене Кабінетом Міністрів України міністерство чи суб’єкт господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі Україна. Умови управління об’єктами державної власності визначаються у відповідному договорі. Інші суб’єкти управління об’єктами державної власності не можуть мати повноважень щодо об’єктів державної власності, переданих на таких умовах, якщо такі повноваження суперечать встановленим законом вимогам про відокремлення та незалежність».
 
Враховано редакційно    
    -157- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 6 розділу І слова «, або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання» виключити.
 
Враховано    
    -158- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 6 розділу І слова «або держава чи суб’єкт господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належать державі, що володіє не менше 51 відсотком корпоративних прав такого суб’єкта господарювання» виключити.
 
Враховано    
49. 3) частину третю статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
 
-159- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 3 пункту 6 розділу І виключити.
 
Відхилено   3) частину третю статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
 
50. «Управління корпоративними правами держави, а також створення органів управління в господарських товариствах, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії та транспортування природного газу, або в господарських товариствах, що володіють корпоративними правами у таких господарських товариствах, здійснюється відповідно до встановлених законом вимог щодо відокремлення та незалежності таких господарських товариств».
 
-160- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 6 розділу І слова «або в господарських товариствах, що володіють корпоративними правами у таких господарських товариствах» виключити.
 
Відхилено   «Управління корпоративними правами держави, а також створення органів управління в господарських товариствах, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії та транспортування природного газу, або в господарських товариствах, що володіють корпоративними правами у таких господарських товариствах, здійснюється відповідно до встановлених законом вимог щодо відокремлення та незалежності таких господарських товариств».
 
51. 7. У статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
   8. У статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
52. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
53. «Якщо об’єкти державної власності, які використовуються ліцензіатом у процесі господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, передаються суб’єктом управління об'єктами державної власності на праві господарського відання іншому суб’єкту господарювання, і такий суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, і був сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання, вказаний суб’єкт господарювання має право здійснювати протягом строку, що не перевищує одного року, відповідний вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії. Після закінчення цього строку раніше видана ліцензія підлягає анулюванню»;
 
   «Якщо об’єкти державної власності, які використовуються ліцензіатом у процесі господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, передаються суб’єктом управління об'єктами державної власності на праві господарського відання іншому суб’єкту господарювання, і такий суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, і був сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання, вказаний суб’єкт господарювання має право здійснювати протягом строку, що не перевищує одного року, відповідний вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії. Після закінчення цього строку раніше видана ліцензія підлягає анулюванню»;
 
54. частину шосту викласти у редакції:
 
   частину шосту викласти у редакції:
 
55. «6. Правонаступник або суб’єкт господарювання, який сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання та має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник або суб’єкт господарювання, який сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання та має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, вважається ліцензіатом».
 
   «6. Правонаступник або суб’єкт господарювання, який сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання та має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник або суб’єкт господарювання, який сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання та має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, вважається ліцензіатом».
 
56. 8. Частину тринадцять статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) доповнити реченням такого змісту:
 
   9. Частину тринадцять статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) доповнити реченням такого змісту:
 
57. «Це положення також застосовується у випадках, коли майно або частина майна, яке є об’єктом державної власності та з наявністю якого пов’язана видача документів дозвільного характеру, за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності передається іншому суб’єкту господарювання на визначеному законом речовому праві».
 
   «Це положення також застосовується у випадках, коли майно або частина майна, яке є об’єктом державної власності та з наявністю якого пов’язана видача документів дозвільного характеру, за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності передається іншому суб’єкту господарювання на визначеному законом речовому праві».
 
58. 9. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами):
 
   10. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами):
 
59. 1) Частину шосту статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
 
-161- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І виключити.
 
Відхилено   1) Частину шосту статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
 
    -162- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І виключити.
 
Відхилено    
60. «Вказані повноваження Кабінету Міністрів України не поширюються на рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються ними у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, а також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами у таких суб’єктах господарювання.»
 
-163- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 9 розділу І слова «а також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами у таких суб’єктах господарювання» виключити.
 
Відхилено   «Вказані повноваження Кабінету Міністрів України не поширюються на рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що видаються ними у процесі здійснення повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутних капіталах суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, а також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами у таких суб’єктах господарювання.»
 
61. 2) Статтю 44 доповнити частинами такого змісту:
 
-164- Скороход А.К.
Яцик Ю.Г.
Савченко О.С.
Бунін С.В.
Павлюк М.В.
Колюх В.В.
Нагаєвський А.С.
Богданець А.В.
Литвиненко С.А.
Марусяк О.Р.
Негулевський І.П.
Діденко Ю.О.
Соломчук Д.В.
Аліксійчук О.В.
Салійчук О.В.
Андрійович З.М.
Богуцька Є.П.
Вінтоняк О.В.
Мулик Р.М.
Стріхарський А.П.
Шевченко Є.В.
Коваль О.В.
Аллахвердієва І.В.
Гончаренко О.О.
Одарченко А.М.
Кузьміних С.В.
Іванісов Р.В.
Мезенцева М.С.
Підпункт 2 пункту 9 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   2) Статтю 44 доповнити частинами такого змісту:
 
    -165- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Підпункт 2 пункту 9 розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
    -166- Гриб В.О.
Підпункт 1) пункту 9 Розділу І проекту Закону (зміни до статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України») викласти у такий редакції:
«1) Статтю 44 доповнити новою частиною такого змісту:
Міністерство, що здійснює прямий або опосередкований контроль над суб’єктами господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії, здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами, що належать державі щодо таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб’єктів господарювання, самостійно та незалежно, за принципом відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення. Такі права не поширюються на управління і розподіл потужностей та інвестиційне планування, що належить до компетенції суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу.
Виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймаються рішення щодо управління корпоративними правами, що належать державі та стосуються:
реорганізації (злиття, приєднання поділ, виділення) або ліквідації таких суб'єктів господарювання або господарських організацій;
правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу, таких суб'єктів господарювання або господарських організацій;
внесення до статуту таких суб'єктів господарювання або господарських організацій змін що стосуються мети, предмету, основних напрямів їх діяльності;
затвердження частини чистого прибутку таких суб'єктів господарювання або господарських організацій, яка має бути спрямована на виплату дивідендів;
Втручання у виконання Міністерством визначених цією частиною повноважень забороняється».
 
Враховано    
62. «3. Міністр України, який очолює міністерство, що здійснює прямий або опосередкований контроль над суб’єктами господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або особа, яка тимчасово виконує обов’язки такого Міністра України, здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами, що належать державі щодо таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб’єктів господарювання, самостійно та незалежно, за принципом відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення. Такі права не поширюються на управління і розподіл потужностей та інвестиційне планування, що належить до компетенції суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу.
 
-167- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 9 розділу І слова «або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб’єктів господарювання» виключити.
 
Відхилено   «3. Міністерство, що здійснює прямий або опосередкований контроль над суб’єктами господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії, здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами, що належать державі щодо таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб’єктів господарювання, самостійно та незалежно, за принципом відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення. Такі права не поширюються на управління і розподіл потужностей та інвестиційне планування, що належить до компетенції суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу.
 
63. Виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймаються рішення щодо управління корпоративними правами, що належать державі та стосуються:
 
   Виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймаються рішення щодо управління корпоративними правами, що належать державі та стосуються:
 
64. реорганізації (злиття, приєднання поділ, виділення) або ліквідації таких суб'єктів господарювання або господарських організацій;
 
   реорганізації (злиття, приєднання поділ, виділення) або ліквідації таких суб'єктів господарювання або господарських організацій;
 
65. правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу, таких суб'єктів господарювання або господарських організацій;
 
   правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу, таких суб'єктів господарювання або господарських організацій;
 
66. внесення до статуту таких суб'єктів господарювання або господарських організацій змін що стосуються мети, предмету, основних напрямів їх діяльності;
 
   внесення до статуту таких суб'єктів господарювання або господарських організацій змін що стосуються мети, предмету, основних напрямів їх діяльності;
 
67. затвердження частини чистого прибутку таких суб'єктів господарювання або господарських організацій, яка має бути спрямована на виплату дивідендів;
 
   затвердження частини чистого прибутку таких суб'єктів господарювання або господарських організацій, яка має бути спрямована на виплату дивідендів;
 
68. Втручання у виконання Міністром України або особою, яка тимчасово виконує обов’язки такого Міністра України, визначених цією частиною повноважень забороняється.»;
 
   Втручання у виконання Міністерством визначених цією частиною повноважень забороняється.
 
69. 4. Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністр України, міністр, який очолює міністерство, яке здійснює контроль над діяльністю з виробництва чи постачання на ринку електричної енергії та природного газу, відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі та оператора газотранспортної системи, не можуть здійснювати координацію та контроль суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу, а також не можуть призначати членів органів управління таких суб’єктів господарювання.».
 
-168- Івченко В.Є.
У останньому абзаці пункту 9 розділу І слова «, а також не можуть призначати членів органів управління таких суб’єктів господарювання» вилучити.
 
Відхилено   4. Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністр України, міністр, який очолює міністерство, яке здійснює контроль над діяльністю з виробництва чи постачання на ринку електричної енергії та природного газу, відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі та оператора газотранспортної системи, не можуть здійснювати координацію та контроль суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії чи транспортування природного газу, а також не можуть призначати членів органів управління таких суб’єктів господарювання.».
 
70. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
71. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
-169- Тимошенко Ю.В.
Кучеренко О.Ю.
Власенко С.В.
Доповнити Розділ ІІ «Прикінцеві положення» п. 2. в такій редакцій
«З метою імплементації норм цього Закону Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, АТ «НАК «Нафтогаз України», оператору газотранспортної системи до 01.01.2020 року забезпечити вирішення питання розбалансування природного газу в газотранспортній системі України та погашення заборгованості за природний газ, що виникла, в тому числі і внаслідок такого розбалансування, шляхом списання та/або реструктуризації заборгованості із визначенням джерел їх покриття, зокрема за рахунок списання та реструктуризації податкової заборгованості платників податків – підприємств, що здійснювали постачання газу, встановлення відповідних рівнів тарифів на розподіл природного газу, приведення у відповідність нормативів споживання природного газу споживачами без лічильників, нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільних мережах з урахуванням приведення обсягів газу до стандартних умов, тощо.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
72. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України