Кількість абзаців - 241 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів (на заміну) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., Додаток № 50):
 
   1. У статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
5. у статті 36:
 
      
6. 1) частину першу доповнити пунктом 7-3 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 7-3 такого змісту:
 
7. "7-3) набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави - щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активи яких чи активи, набуті за рахунок або вказівкою яких іншими особами, визнано необґрунтованими";
 
-1- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "7-3) набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках";
 
    -2- Власенко С.В.
Пункт 1 викласти в редакції: «частину першу доповнити пунктом 7-3 такого змісту: «частину першу доповнити пунктом 7-3 такого змісту: «7-3) набрання законної сили вироком суду про визнання винною особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України;».
 
Відхилено    
8. 2) частину другу після цифр "7 і 7-1" доповнити цифрами "7-3".
 
   у частині другій слова і цифри «пунктами "7 і 7-1" замінити словами і цифрами "7, 7-1, і 7-3".
 
9. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
10. 1) у примітці 1 до статті 364 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5";
 
   1) в абзацах першому та другому пункту 1 примітки до статті 364 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5";
 
11. 2) у примітці 1 до статті 368 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5";
 
   2) у пункті 2 та в абзаці першому пункту 3 примітки до статті 368 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5"; "368-5";
 
12. 3) доповнити Кодекс статтею 368-5 такого змісту:
 
-3- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
1Абзац перший викласти в такій редакції: «3) статтю 368-2 Кодексу виключити, у зв’язку з цим доповнити Кодекс статтею 368-5 такого змісту:»
 
Відхилено   3) доповнити статтею 368-5 такого змісту:
 
13. "Стаття 368-5. Незаконне збагачення
 
-4- Пузанов О.Г.
"Стаття 368-5. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи –
карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
4. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, за згодою чи за розпорядженням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в період виконання такою особою функцій держави або місцевого самоврядування.
5. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі, готівкові кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
6. Під доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види доходів, отриманих нею (нарахованих їй) із додержанням вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", доходів, отриманих цією особою до набуття статусу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також всі види доходів, отриманих членами сім'ї цієї особи .
7. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження."
 
Відхилено   "Стаття 368-5. Незаконне збагачення
 
    -5- Власенко С.В.
1)Пункт 3 викласти в редакції: «доповнити Кодекс статтею 3685 такого змісту: «1. Збільшення активів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, походження яких вона не може раціонально обґрунтувати і вартість яких перевищує її законні доходи більше як на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та/або іншої третьої особи, якщо така третя особа знала або повинна була знати, що мета передачі їй або придбання нею, спрямовані на уникнення відповідальності за корупційне правопорушення та (або) конфіскації, та що передача або придбання здійснювалося безкоштовно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості та (або) суму ринкової вартості, проте якщо встановлено, що набуття активів відбулося за кошти, передані третій особі особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з метою уникнення відповідальності та (або) конфіскації (спецконфіскації).
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
2. Під збільшенням активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, якщо їх вартість перевищує офіційні законні доходи, в розмірі, визначеному частиною першою цієї статті, а також отримання чи придбання іншою особою активів, з метою уникнення відповідальності за корупційне правопорушення та (або) конфіскації, та що передача або придбання здійснювалося безкоштовно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості та (або) суму ринкової вартості, проте якщо встановлено, що набуття активів відбулося за кошти, передані третій особі особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з метою уникнення відповідальності та (або) конфіскації (спецконфіскації).
3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі, готівкові кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4. Під доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види доходів, отриманих нею (нарахованих їй) із додержанням вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".
5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.».
 
Відхилено    
14. 1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, -
 
-6- Устінова О.Ю.
У частині першій статті 368-5 пропонованої редакції Кримінального кодексу України замість слів «п’ятнадцять тисяч» зазначити слова «три тисячі».
 
Враховано редакційно   1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, -
 
    -7- Чернєв Є.В.
У частині першій статті 368-5 пропонованої редакції Кримінального кодексу України слова «п’ятнадцять тисяч» замінити словами «чотири тисячі».
 
Враховано редакційно    
    -8- Скороход А.К.
Перший абзац, викласти в наступній редакції: «Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на шість з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, -»
 
Враховано    
    -9- Ляшенко А.О.
абзац третій викласти у такій редакції:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи,
 
Відхилено    
    -10- Кабаченко В.В.
слово «п’ятнадцять» замінити словом «десять»;
 
Враховано редакційно    
    -11- Німченко В.І.
Частину першу статі 368-5 викласти в такій редакції: «Протиправне набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи – карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
Відхилено    
15. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
16. Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
-12- Німченко В.І.
Викласти у редакції: Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
 
Відхилено   Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
17. 2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-13- Дубневич Я.В.
після слів «або місцевого самоврядування, у власність» доповнити словами, «крім випадків безоплатного набуття»;
слова «чи володіння» виключити;
слова «за рахунок, чи вказівкою особи» замінити словами «за рахунок та за вказівкою особи»;
 
Відхилено   2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
 
    -14- Ляшенко А.О.
викласти в такій редакції:»2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність»;
 
Відхилено    
    -15- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
Абзац шостий викласти в такій редакції:
«2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також надання матеріальних чи нематеріальних благ або розпорядження іншій фізичній або юридичній особі, в результаті чого така особа уклала правочин (у тому числі фіктивний чи удаваний) щодо виникнення в такої або третьої особи права власності на ці активи»
 
Відхилено    
    -16- Німченко В.І.
Частину другу статті 368-5 викласти в такій редакції: «Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність»;
 
Відхилено    
18. 3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-17- Дубневич Я.В.
слова «обсяг зменшення фінансових зобов’язань» виключити;
 
Відхилено   3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
    -18- Ляшенко А.О.
викласти в такій редакції: «Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі, готівкові кошти, кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
19. 4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених у пункті 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".
 
-19- Дубневич Я.В.
слова та цифри «у пункті 7» замінити словами та цифрами «у пунктах 7, 8, 9»
 
Враховано редакційно в частині додавання п.8  4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".
 
    -20- Сюмар В.П.
Викласти у редакції «Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою та членами її сім’ї із законних джерел, зокрема визначених у пунктах 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції". Поняття «члени сім’ї» для цілей цієї примітки слід вживати у значенні, передбаченому статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції».
 
Враховано частково в частині додавання п. 8   
    -21- Ляшенко А.О.
викласти в такій редакції: «Під доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види доходів, отриманих нею (нарахованих їй) із законних джерел.»;
 
Відхилено    
    -22- Славицька А.К.
Під законними доходами особи слід розуміти всі видм доходів правомірно отриманих особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування із законних джерел, зокрема, визначених у пункті 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» як до, так і після набуття нею статусу особи, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також всі види доходів, правомірно отриманих членами сім’ї такої особи»
 
Відхилено    
    -23- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
Абзац восьмий викласти в такій редакції: «4. Під законним доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види не заборонених законом доходів, отриманих нею (нарахованих їй)»
 
Відхилено    
    -24- Німченко В.І.
Частину четверту статті 368-5 викласти в такій редакції: «Під доходом особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід розуміти всі види доходів, отриманих нею (нарахованих їй) із додержанням вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" за поточний рік декларування доходів.»
 
Відхилено    
    -25- Радіна А.О.
4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою та членами її сім’ї із законних джерел, зокрема визначених у пунктах 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".
 
Враховано частково в частині додавання п 8   
20. 5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження".
 
-26- Дубневич Я.В.
Примітку 5 доповнити абзацом другим такого змісту: «При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами враховуються доходи членів сім’ї уповноваженої особи на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
 
Відхилено   5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження".
 
21. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40, ст. 356):
 
-27- Радіна А.О.
доповнити частиною третьою статтю 258 Цивільного Кодексу України наступного змісту: «Позовна давність у чотири роки застосовується за вимогами про визнання необґрунтованими доходами активів та їх стягнення в дохід держави»;
 
Враховано   3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № № 40-44, ст. 356):
1) статтю 258 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. «Позовна давність у чотири роки застосовується за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави»;
 
22. 1) статтю 261 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
   2) статтю 261 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
23. "7. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання необґрунтованими доходами активів та їх стягнення в дохід держави починається від дня набуття оспорюваних активів відповідачем";
 
-28- Німченко В.І.
Частину сьому статті 261 виключити;
 
Відхилено   "7. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави починається від дня набуття оспорюваних активів відповідачем".
 
24. у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
-29- Власенко С.В.
абзац 3 пункту 1 викласти в редакції: «частину сьому – виключити»;
 
Відхилено   У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
 
25. 2) частину другу статті 328 викласти в такій редакції:
 
   3) частину другу статті 328 викласти в такій редакції:
 
26. "2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлена судом";
 
-30- Ляшенко А.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 3 (викласти у такій редакції:
«2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом»;
 
Відхилено   "2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлені судом";
 
27. 3) частину першу статті 346 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
-31- Пузанов О.Г.
Підпункт 3 пункту 3 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) частину першу статті 346 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
28. "12) визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави".
 
-32- Німченко В.І.
Пункт 12 частини першої статті 346 викласти в такій редакції : «визнання активів необґрунтованими як набутих протиправними діями та їх стягнення у дохід держави.»
 
Відхилено   "12) визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави".
 
    -33- Власенко С.В.
пункт 3 викласти в редакції: «частину першу статті 346 доповнити пунктом 12 такого змісту: «12) набрання законної сили рішенням суду щодо необґрунтованості активів особи та необхідності їх стягнення в дохід держави».
 
Відхилено    
29. 4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40, ст. 492):
 
   4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
 
30. 1) у статті 23:
 
-34- Німченко В.І.
Частину третю статті 23 виключити ;
 
Відхилено   1) у статті 23:
 
31. у частині першій слова "частинами другою та третьою" замінити словами "частинами другою - четвертою";
 
   у частині першій слова "частинами другою та третьою" замінити словами "частинами другою - четвертою";
 
32. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
33. "4. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом";
 
-35- Власенко С.В.
абзаци 2,3 пункту 1 викласти в редакції: «доповнити статтю частиною четвертою такого змісту: «4. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються місцевими судами за місцем знаходження активів. Позивач має право на вибір між кількома судами, якщо активи щодо яких подається позов, перебувають в підсудності декількох судів.»;
 
Відхилено   "4. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом";
 
34. 2) статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-36- Німченко В.І.
Частина третю статті 24 виключити ;
 
Відхилено   2) статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
35. "3. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в апеляційному порядку переглядаються Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду";
 
-37- Власенко С.В.
пункт 2 викласти в редакції: «статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в апеляційному порядку переглядаються відповідним апеляційним судом.»;
 
Відхилено   "3. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в апеляційному порядку переглядаються Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду";
 
36. 3) статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   3) статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
37. "3. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату Вищого антикорупційного суду, таке провадження у першій інстанції здійснює місцевий суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться Вищий антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду";
 
-38- Пузанов О.Г.
"3) статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту: 3. У справах про визнання необґрунтованими активів і стягнення їх у дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату Вищого антикорупційного суду, таке провадження у першій інстанції здійснює місцевий суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться Вищий антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку суду апеляційної інстанції, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду) знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується."
 
Враховано частково   "3. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату Вищого антикорупційного суду, таке провадження у першій інстанції здійснює місцевий суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться Вищий антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду) знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується";
 
    -39- Власенко С.В.
пункт 3 викласти в редакції: «статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. У справах про визнання необґрунтованими активів і стягнення їх у дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату суду, представники правоохоронних органів або органів прокуратури, таке провадження у першій інстанції здійснює Вищий антикорупційний суд, а ухвалені судові рішення оскаржуються в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.»;
 
Відхилено    
38. 4) частину першу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-40- Німченко В.І.
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції : «Цивільні справи цієї категорії у судах першої інстанції розглядаються колегіально, за нормами цивільно-процесуального судочинства.»
 
Відхилено   4) частину першу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -41- Власенко С.В.
пункт 4 викласти в редакції: «частину першу статті 34 доповнити абзацом другим такого змісту: «Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються одним суддею при розгляді справи у першій інстанції, колегіально у складі трьох суддів в апеляційній інстанції.»;
 
Відхилено    
39. "Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави розглядаються колегіально Вищим антикорупційним судом у складі трьох суддів";
 
   "Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються колегіально Вищим антикорупційним судом у складі трьох суддів";
 
40. 5) доповнити частину другу статті 81 новим абзацом такого змісту:
 
   5) частину другу статті 81 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
41. "У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов'язаний навести у позові фактичні дані, які підтверджують зв'язок активів з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної у частині другій статті 290 цього Кодексу різниці між їхньою вартістю та законними доходами цієї особи. У разі визнання судом достатньої доведеності цих фактів на підставі поданих позивачем доказів, спростування необґрунтованості активів покладається на відповідача";
 
-42- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слово «тобто» виключити;
речення «У разі визнання судом достатньої доведеності цих фактів на підставі поданих позивачем доказів, спростування необґрунтованості активів покладається на відповідача» виключити
 
Відхилено   "У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов'язаний навести у позові фактичні дані, які підтверджують зв'язок активів з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної частиною другою статті 290 цього Кодексу різниці між вартістю таких активів та законними доходами такої особи. У разі визнання судом достатньої доведеності зазначених фактів на підставі поданих позивачем доказів спростування необґрунтованості активів покладається на відповідача";
 
    -43- Ляшенко А.О.
абзац другий підпункту 5 викласти у такій редакції:
«У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов'язаний навести у позові фактичні дані, які підтверджують зв'язок активів з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної у частині другій статті 290 цього Кодексу різниці між їхньою вартістю та законними доходами цієї особи.»;
 
Відхилено    
    -44- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У пункті 4:у підпункті 5):- слова "законними доходами" замінити словами "не забороненими законом доходами";
-друге речення абзацу другого замінити новим реченням такого змісту: "У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача."
 
Відхилено    
    -45- Пузанов О.Г.
доповнити частину другу статті 81 новим абзацом такого змісту: 8. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують зв’язок активів із особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної у частині першій статті 290 цього Кодексу різниці між їхньою вартістю та законними доходами цієї особи
Відповідач має право подавати докази, які спростовують доводи Позивача щодо необґрунтованості активів.".
 
Відхилено    
    -46- Німченко В.І.
Частину другу статті 81 викласти в такій редакції: « У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують протиправність дій відповідача і зв’язок активів із особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної у частині першій статті 290 цього Кодексу різниці між їхньою вартістю та законними доходами цієї особи.»
 
Відхилено    
    -47- Власенко С.В.
пункт 5 викласти в редакції: доповнити частину другу статті 81 новим абзацом такого змісту: «У справах про визнання необґрунтованими активів та необхідність їх стягнення в дохід держави, позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують зв’язок активів із особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної у частині першій статті 290 цього Кодексу різниці між їхньою вартістю та законними доходами цієї особи та (або) незаконність передачі та (або продажу таких активів іншій особи за ціною нижчої вартості з метою уникнення відповідальності та (або) конфіскації та (або) суму ринковою вартості, проте якщо встановлено, що придбання активів відбулося за кошти, передані третій особі особою уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з метою уникнення відповідальності та (або) конфіскації.»;
 
Відхилено    
42. 6) статтю 89 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-48- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 6) виключити;
 
Відхилено   6) статтю 89 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
    -49- Ляшенко А.О.
підпункт 6 виключити;
 
Відхилено    
    -50- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
2Підпункт 6) виключити.
 
Відхилено    
    -51- Пузанов О.Г.
Підпункт 6 виключити.
 
Відхилено    
    -52- Власенко С.В.
пункт 6 – виключити
 
Відхилено    
43. "4. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, докази якої були більш переконливими порівняно з доказами іншої сторони";
 
-53- Сюмар В.П.
Абзац другий підпункту 6 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у редакції: «4. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, сукупність доказів якої вказує на більш належну обґрунтованість позиції та переважає сукупність доказів іншої сторони».
 
Враховано редакційно   "4. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, сукупність доказів якої є більш переконливою порівняно з сукупністю доказів іншої сторони";
 
    -54- Німченко В.І.
Частину четверту статті 89 викласти у такій редакції : «Оцінка доказів надається судом у відповідності до вимог цивільно-процесуального та адміністративно-процесуального права, виходячи із принципу змагальності»;
 
Відхилено    
44. 7) частину четверту статті 116 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-55- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 7) виключити;
 
Відхилено   7) частину четверту статті 116 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -56- Німченко В.І.
Частину 4 статті 116 викласти у такій редакції : «Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу. Забезпечення доказів у справах щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється судом за заявою сторін або прокурора як представника наглядової інстанції.»;
 
Відхилено    
45. "Забезпечення доказів у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у випадках, передбачених законом, -також Генеральної прокуратури України";
 
-57- Власенко С.В.
пункт 7 викласти в редакції: «частину четверту статті 116 доповнити абзацом другим такого змісту: «Забезпечення доказів у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється судом, який розглядає справу.»;
 
Відхилено   "Забезпечення доказів у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у випадках, передбачених законом, - також за заявою прокурора Офісу Генерального прокурора України";
 
46. 8) частину першу статті 150 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
-58- Ляшенко А.О.
підпункт 8 виключити
 
Відхилено   8) частину першу статті 150 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
47. "1-1) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
-59- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слова «чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості» виключити;
 
Відхилено   "1-1) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
    -60- Сюмар В.П.
В абзаці другому підпункту 8 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити слова «чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості».
 
Відхилено    
    -61- Власенко С.В.
у абзаці 2 пункту 8 слова «чи інші активи відповідача» - виключити;
 
Відхилено    
48. 9) доповнити статтю 151 новою частиною третьою такого змісту:
 
   9) статтю 151 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
49. "3. У заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, повинні бути наведені достатні дані, які дають змогу вважати активи необґрунтованими, а у заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, які є предметом спору - також достатнє обґрунтування неможливості накласти арешт на самі оспорювані активи. Якщо у такій заяві про забезпечення позову ставиться питання про її розгляд без повідомлення відповідача, у ній має також бути наведене належне обґрунтування такої необхідності";
 
-62- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слова «а у заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, які є предметом спору – також достатнє обґрунтування неможливості накласти арешт на самі оспорювані активи.» виключити;
 
Відхилено   "3. У заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, мають бути наведені у достатньому обсязі дані, які дають змогу вважати активи необґрунтованими, а у заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, які є предметом спору,-також обґрунтування неможливості накладення арешт саме на оспорювані активи. Якщо у такій заяві про забезпечення позову порушується питання про її розгляд без повідомлення відповідача, у ній також має бути наведено належне обґрунтування такої необхідності".
 
    -63- Сюмар В.П.
В першому реченні абзацу другого підпункту 9 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити слова «а у заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, які є предметом спору – також достатнє обґрунтування неможливості накласти арешт на самі оспорювані активи».
 
Відхилено    
    -64- Ляшенко А.О.
абзац другий підпункту 9 (внесення змін до ст.150 ЦПК) викласти в такій редакції:
«3. У заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, повинні бути наведені достатні дані, які дають змогу вважати активи необґрунтованими. Розгляд заяви про забезпечення позову відбувається з обов’язковим повідомленням відповідача та інших учасників справи.»;
 
Відхилено    
    -65- Пузанов О.Г.
У підпункті 9 пункту 4 розділу І законопроекту речення: " Якщо у такій заяві про забезпечення позову ставиться питання про її розгляд без повідомлення відповідача, у ній має також бути наведене належне обґрунтування такої необхідності" виключити.
 
Відхилено    
    -66- Німченко В.І.
Частину третю статті 151 викласти у такій редакції: «У заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, повинні бути наведені достатні дані, які дають змогу вважати активи необґрунтованими та такими, що отримані у незаконний спосіб, а у заяві про забезпечення позову шляхом накладення арешту на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, які є предметом спору – також достатнє обґрунтування неможливості накласти арешт на самі оспорювані активи.»;
 
Відхилено    
    -67- Власенко С.В.
абзац 2 пункту 9 доповнити реченням: «У такій заяві про забезпечення позову не може ставитися питання про її розгляд без повідомлення відповідача, якщо відповідачем є третя особа, визначена у частині 4 статті 290 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
50. у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
   У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
51. 10) у статті 153:
 
   10) у статті 153:
 
52. частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті";
 
-68- Пузанов О.Г.
"10) у статті 153: частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті";
 
Відхилено   частину першу доповнити словами "крім випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті";
 
    -69- Німченко В.І.
Частину першу статті 153 викласти у такій редакції: «Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження з повідомленням учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.»;
 
Відхилено    
53. доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:
 
-70- Пузанов О.Г.
доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:
"5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, розглядається судом не пізніше трьох днів з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням сторін.
Суд може прийняти рішення про накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, із забороною користування у виняткових випадках з метою забезпечення збереження таких активів та їх економічної вартості.
Активи, вартість яких дорівнює або перевищує одну тисячу розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і на які накладено арешт із забороною користування, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – судом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення визначених законом заходів з управління ними. Суд зобов’язаний розглянути зазначене питання у судовому засіданні з повідомленням відповідача.
 
Відхилено   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -71- Німченко В.І.
Частину п’яту статті 153 викласти у такій редакції: «Суд може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, якщо позивач у заяві наведе достатні дані про те, що внаслідок такого повідомлення ефективність заходу забезпечення позову може бути поставлена під загрозу. Суд може прийняти рішення про накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, із забороною користування у виняткових випадках з метою забезпечення збереження таких активів та їх економічної вартості. Активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і на які накладено арешт із забороною користування, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності – судом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення визначених законом заходів з управління ними. Суд зобов’язаний розглянути зазначене питання у судовому засіданні з повідомленням відповідача.»;
 
Відхилено    
54. " 5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, розглядається судом не пізніше трьох днів з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням сторін. Суд може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, якщо позивач у заяві наведе достатні дані про те, що внаслідок такого повідомлення ефективність заходу забезпечення позову може бути поставлена під загрозу.
 
-72- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слова «чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів» виключити; речення «Суд може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, якщо позивач у заяві наведе достатні дані про те, що внаслідок такого повідомлення ефективність заходу забезпечення позову може бути поставлена під загрозу» виключити;
 
Відхилено   "5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, розглядається судом не пізніше трьох днів з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням сторін. Суд може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, у разі якщо позивач у заяві наведе у достатньому обсязі дані про те, що внаслідок такого повідомлення ефективність заходу забезпечення позову може бути поставлена під загрозу.
 
    -73- Сюмар В.П.
В першому реченні абзацу четвертого підпункту 10 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити слова «чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів».
 
Відхилено    
    -74- Ляшенко А.О.
у підпункті 10 (внесення змін до ст..153 ЦПК):
в абзаці четвертому:
у першому реченні слова «чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів,» виключити;
друге речення абзацу четвертого виключити;
 
Відхилено    
    -75- Власенко С.В.
абзац 4 пункту 10 викласти в редакції: «5. Заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, які відповідають вартості оспорюваних активів, розглядається судом не пізніше трьох днів з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням сторін. Суд може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, якщо позивач у заяві наведе достатні дані про те, що внаслідок такого повідомлення ефективність заходу забезпечення позову може бути поставлена під загрозу. Суд не може прийняти рішення про розгляд такої заяви без повідомлення відповідача, якщо відповідачем є третя особа, визначена частиною 4 статті 290 цього Кодексу.
Суд може прийняти рішення про накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, які відповідають вартості оспорюваних активів, з метою забезпечення збереження таких активів та їх економічної вартості.
Майно на яке накладено арешт, не може бути відчужене його власником. Суд встановлює для власника майна обмеження щодо розпорядження майном, на яке накладено арешт. Суд може обмежити право користування власника таким майном. Відповідальним за збереження майна, на яке накладено арешт, є власник майна. Конфіскація майна, на яке накладено арешт, може здійснюватися виключно на підставі рішення суду про визнання активів необґрунтованими та необхідність їх стягнення в дохід держави.»;
 
Відхилено    
55. Суд може прийняти рішення про накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, із забороною користування у виняткових випадках з метою забезпечення збереження таких активів та їх економічної вартості.
 
-76- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
В абзаці 5 підпункту 10) слова «чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів» виключити;
 
Відхилено   Суд може прийняти рішення про накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів, із забороною користування у виняткових випадках з метою забезпечення збереження таких активів та їх економічної вартості.
 
    -77- Сюмар В.П.
В абзаці п’ятому підпункту 10 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити слова «чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів».
 
Відхилено    
    -78- Ляшенко А.О.
в абзаці п’ятому слова «чи на інші активи відповідача, які відповідають вартості оспорюваних активів,» виключити;
 
Відхилено    
56. Активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і на які накладено арешт із забороною користування, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - судом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення визначених законом заходів з управління ними. Суд зобов’язаний розглянути зазначене питання у судовому засіданні з повідомленням відповідача".
 
-79- Ляшенко А.О.
в абзаці шостому цифри «200» замінити цифрами «500», а слова «передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності –» виключити;
 
Відхилено   Активи, вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і на які накладено арешт із забороною користування, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - судом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення визначених законом заходів з управління ними. Суд зобов’язаний розглянути зазначене питання у судовому засіданні з повідомленням відповідача".
 
    -80- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У абзаці шостому підпункту 10) слова «для здійснення визначених законом заходів з управління ними» доповнити словами « (крім реалізації таких активів)».
 
Відхилено    
    -81- Гриб В.О.
в абзаці 6 підпункту 10 пункту 4 Розділу І законопроекту після сілв «забороною користування,» додати слова «можуть бути передані».
 
Відхилено    
57. У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою;
 
-82- Пузанов О.Г.
У зв'язку з цим частини п'яту – одинадцяту вважати відповідно частинами шостою – дванадцятою;".
 
Відхилено   У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою;
 
58. 11) доповнити частину восьму статті 272 абзацом такого змісту:
 
   11) частину восьму статті 272 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
59. "Копія судового рішення про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, яке набрало законної сили, також надсилається судом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, уповноваженому на прийняття рішення щодо звільнення або припинення повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активи якої чи активи, набуті за її рахунок або вказівкою іншими особами, визнано необґрунтованими";
 
-83- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "Копія судового рішення про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, яке набрало законної сили, також надсилається судом відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, уповноваженому на прийняття рішення щодо звільнення або припинення повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якої стосується відповідне судове рішення про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
60. 12) назву Глави 12 викласти в такій редакції:
 
   12) назву глави 12 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
 
61. "Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів, та їх стягнення в дохід держави";
 
   "Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
62. 13) статтю 290 викласти в такій редакції:
 
-84- Пузанов О.Г.
"13) статтю 290 викласти в такій редакції:
Стаття 290. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається упродовж строку загальної позовної давності, визначеної Цивільним кодексом України. Представництво держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави у суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави щодо активів працівника Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, звернення до суду та представництво держави у суді здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора.
2. Позов пред'являється щодо:
– активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену у статті 3685 Кримінального кодексу України;
– активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за статтею 3685 Кримінального кодексу України, предметом злочину у якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного;
– доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах другому – третьому цієї частини статті.
3.Для визначення вартості активів, зазначених у частині другій цієї статті, застосовується вартість їх набуття, а у випадку їх набуття безоплатно чи за ціною, нижчою мінімальної ринкової, – їх мінімальна ринкова вартість на момент набуття.
4. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може бути пред'явлено до особи, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій цієї статті, та/або до іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула у власність чи володіння такі активи за рахунок особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
5. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а у визначених законом випадках – Державне бюро розслідувань України та Генеральна прокуратура України – вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.
6. При визначенні різниці між вартістю набутих активів і законними доходами, зазначеної у частині другій цієї статті, не враховуються активи, які враховані при кваліфікації діяння у триваючому кримінальному провадженні за статтею 3685 Кримінального кодексу України, у рішенні про закриття кримінального провадження, крім випадків його закриття на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, або у вироку суду за зазначеною статтею Кримінального кодексу України, які набрали законної сили.
7. Якщо ухвалення судового рішення щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може вплинути на права та обов’язки третіх осіб щодо цих активів, позивач зобов’язаний одночасно з пред’явленням позову повідомити про це таких третіх осіб і подати до суду заяву про залучення їх до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копій особам, про залучення яких як третіх осіб подана заява.
8. Для цілей цієї Глави:
1) термін "активи" означає грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
2) під "набуттям активів" слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
3) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
4) працівниками Національного антикорупційного бюро України є Директор бюро, його перший заступник, заступник, особи начальницького складу та державні службовці Національного антикорупційного бюро України;
5) термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із законних джерел, зокрема джерел, визначених у частині першій статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", як до, так і після набуття нею статусу особи, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також всі вили доходів отриманих членами сім'ї такої особи.".
 
Відхилено   13) статтю 290 викласти в такій редакції:
 
63. "Стаття 290. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 
   "Стаття 290. Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 
64. 1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави у суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави щодо активів працівника Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, звернення до суду та представництво держави у суді здійснюється прокурорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора.
 
-85- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   1. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави в суді здійснюються прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави щодо активів працівника Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи активів, набутих іншими особами в передбачених цією статтею випадках, звернення до суду та представництво держави в суді здійснюються прокурорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора.
 
    -86- Ляшенко А.О.
в абзаці третьому слова «чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
    -87- Німченко В.І.
Частину першу статті 290 виключити;
 
Відхилено    
65. 2. Позов пред'являється щодо:
 
-88- Власенко С.В.
абзаци 4-8 пункту 13 викласти в редакції: «2. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може бути пред'явлено до особи, якщо кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, предметом злочину у якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 5, 8, частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного.»;
 
Відхилено   2. Позов пред'являється щодо:
 
66. -набутих протягом чотирьох років до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", які перебували на день набрання чинності вказаним Законом у власності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або у власності чи володінні іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула їх за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо різниця між вартістю активів і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищувала розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом;
 
-89- Радіна А.О.
у частині другій статті 290 Цивільного процесуального кодексу України слово «чотирьох» замінити словом «трьох».
 
Відхилено      
    -90- Дубневич Я.В.
слова «рахунок чи вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено    
    -91- Мейдич О.Л.
пункт 1 – набутих протягом чотирьох років до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", які перебували на день набрання чинності вказаним Законом у власності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або у власності чи володінні іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула їх за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо різниця між вартістю активів і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищувала розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом - виключити;
 
Враховано    
    -92- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Абзац 5 виключити
 
Враховано    
    -93- Ляшенко А.О.
абзац п’ятий виключити;
 
Враховано    
    -94- Фріз І.В.
Абзац 5 підпункту 13 пункту 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -95- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
-абзац п’ятий виключити;
 
Враховано    
    -96- Кабаченко В.В.
у підпункті 13 абзац п’ятий (зміни до абзацу другого ч.2 ст.290) виключити;
 
Враховано    
    -97- Гриб В.О.
у підпункті 13 пункту 4:- абзац п’ятий вилучити;
 
Враховано    
    -98- Німченко В.І.
Частину другу статті 290 викласти в такій редакції : « Позов пред'являється щодо: – активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену у статті 368-5 Кримінального кодексу України; – активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, предметом злочину у якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного; – доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах другому – четвертому цієї частини статті»;
 
Відхилено    
67. -активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену у статті 368-5 Кримінального кодексу України;
 
-99- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слова «не перевищує межу, встановлену» замінити на «є меншим ніж встановлено».
абзац 6 доповнити реченням такого змісту: «При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами враховуються доходи членів сім’ї уповноваженої особи на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.»;
 
Відхилено   активів, набутих після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену статтею 368-5 Кримінального кодексу України;
 
68. -активів, набутих після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їхньою вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, предметом злочину у якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного;
 
-100- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Абзац 7 виключити
 
Відхилено   активів, набутих після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, предметом злочину в якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного;
 
    -101- Гриб В.О.
в абзаці сьомому цифру «10» вилучити;
 
Відхилено    
69. -доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах другому - четвертому цієї частини статті.
 
-102- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Абзац 8 виключити
 
Відхилено   доходів, отриманих від активів, зазначених в абзацах другому - третьому цієї частини.
 
    -103- Ляшенко А.О.
абзац восьмий виключити;
 
Відхилено    
70. 3. Для визначення вартості активів, зазначених у частині другій цієї статті, застосовується вартість їх набуття, а у випадку їх набуття безоплатно чи за ціною, нижчою мінімальної ринкової, -їх мінімальна ринкова вартість на момент набуття.
 
-104- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слова «безоплатно чи» - виключити;
абзац 9 доповнити реченням: Визначення мінімальної ринкової вартості активів, зазначених у частині другій цієї статті, здійснюється відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та «Про судову експертизу».
 
Відхилено   3. Для визначення вартості активів, зазначених у частині другій цієї статті, застосовується вартість їх набуття, а у разі їх набуття безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, мінімальна ринкова вартість таких або аналогічних активів на дату набуття.
 
    -105- Ляшенко А.О.
в абзаці дев’ятому після слів «ринкова вартість» доповнити словами «аналогічного активу»;
 
Враховано редакційно    
71. 4. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може бути пред'явлено до особи, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій цієї статті, та/або до іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула у власність чи володіння такі активи за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-106- Дубневич Я.В.
слова «рахунок чи вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   4. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може бути пред'явлено до особи, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій цієї статті, та/або до іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула у власність такі активи за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
 
    -107- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
слова «чи володіння» виключити, слова «за рахунок чи за вказівкою» замінити словами «за рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено    
    -108- Ляшенко А.О.
в абзаці десятому слова ««,та/або до іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула у власність чи володіння такі активи за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування « виключити;
 
Відхилено    
    -109- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
-у абзаці десятому слова та символи «яка набула у власність чи володіння такі активи за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.» замінити такими словами та символами: «у якої в результаті отримання матеріальних чи нематеріальних благ або розпорядження від особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування виникло права власності на ці активи на підставі укладеного правочину (у тому числі фіктивного чи удаваного).».
-абзац десятий доповнити реченням такого змісту: «Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави не може бути пред’явлено щодо особи, яка підтвердила законність набуття своїх активів.»
 
Відхилено    
    -110- Кабаченко В.В.
абзац десятий (ч.4 ст.290) виключити
 
Відхилено    
    -111- Німченко В.І.
Частину четверту статті 290 виключити;
 
Відхилено    
    -112- Власенко С.В.
абзац 10 пункту 13 викласти в редакції: «Відповідачем при розгляді судом позовів про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави є:
1)Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка набула у власність активи, вартість яких перевищує офіційний законний її дохід у п’ятдесят і більше разів, законність походження яких вона не може обґрунтувати;
2)інша особи, якщо є достатня сукупність доказів, що така особа знала або повинна була знати, що мета передачі їй або придбання нею активів, спрямовані на уникнення відповідальності, конфіскації в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та що передача або придбання здійснювалося безкоштовно або в обмін на суму, нижчу ринкової вартості.
3)інша особи, якщо така особа придбала активи за ринковою вартістю, проте якщо встановлено, що набуття активів відбулося за кошти, передані третій особі особою уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з метою уникнення відповідальності та (або) конфіскації (спецконфіскації).».
 
Відхилено    
72. 5. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а у визначених законом випадках - Державне бюро розслідувань України та Генеральна прокуратура України - вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.
 
-113- Німченко В.І.
Частину п’яту статті 290 виключити;
 
Відхилено   5. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а у визначених законом випадках - Державне бюро розслідувань України та Генеральна прокуратура України - вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.
 
73. 6. При визначенні різниці між вартістю набутих активів і законними доходами, зазначеної у частині другій цієї статті, не враховуються активи, які враховані при кваліфікації діяння у триваючому кримінальному провадженні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, у рішенні про закриття кримінального провадження, крім випадків його закриття на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, або у вироку суду за зазначеною статтею Кримінального кодексу України, які набрали законної сили.
 
-114- Ляшенко А.О.
в абзаці дванадцятому слова «крім випадків його закриття на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України,» виключити;
 
Відхилено   6. При визначенні різниці між вартістю набутих активів і законними доходами відповідно до частини другої цієї статті не враховуються активи, враховані при кваліфікації діяння у триваючому кримінальному провадженні за статтею 368-5 Кримінального кодексу України, у рішенні про закриття кримінального провадження, крім випадків його закриття на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, або у вироку суду за зазначеною статтею Кримінального кодексу України, які набрали законної сили.
 
    -115- Гриб В.О.
в абзаці 12 цифру «10» вилучити.
 
Відхилено    
    -116- Німченко В.І.
Частину шосту статті 290 виключити;
 
Відхилено    
74. 7. Якщо ухвалення судового рішення щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може вплинути на права та обов’язки третіх осіб щодо цих активів, позивач зобов’язаний одночасно з пред’явленням позову повідомити про це таких третіх осіб і подати до суду заяву про залучення їх до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви повинні бути додані докази про направлення її копій особам, про залучення яких як третіх осіб подана заява.
 
   7. У разі якщо ухвалення судового рішення щодо визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може вплинути на права та обов’язки третіх осіб щодо таких активів, позивач зобов’язаний одночасно з пред’явленням позову повідомити про це таких третіх осіб і подати до суду заяву про залучення їх до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви мають бути додані докази про направлення копій заяви особам, про залучення яких як третіх осіб подана заява.
 
75. 8. Для цілей цієї Глави:
 
   8. Для цілей цієї глави:
 
76. 1) термін "активи" означає грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
 
-117- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
в абзаці 10 слова «обсяг зменшення фінансових зобов'язань» виключити;
 
Відхилено   1) термін "активи" означає грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;
 
    -118- Ляшенко А.О.
в абзаці п’ятнадцятому слова «у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань,» виключити;
 
Відхилено    
    -119- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
-у абзаці п’ятнадцятому слова та символи "у тому числі криптовалюти," виключити
 
Відхилено    
    -120- Власенко С.В.
1) термін «активи» означає грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги;
 
Відхилено    
77. 2) під "набуттям активів" слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-121- Дубневич Я.В.
слова «рахунок чи вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   2) під "набуттям активів" слід розуміти набуття активів особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
 
    -122- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
в абзаці 16: після слів «або місцевого самоврядування, у власність» доповнити словами, «крім випадків безоплатного набуття», слова «чи володіння» виключити; слова «за рахунок чи вказівкою особи» замінити словами «за рахунок та за вказівкою особи»;
 
Відхилено    
    -123- Ляшенко А.О.
в абзаці шістнадцятому словосполучення «а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» виключити;
 
Відхилено    
    -124- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
-у абзаці шістнадцятому слова та символи «набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок чи вказівкою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» замінити словами та символами «виникнення права власності на ці активи у іншої фізичної або юридичної особою на підставі укладеного правочину (у тому числі фіктивного чи удаваного) в результаті отримання матеріальних чи нематеріальних благ або розпорядження від особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
Відхилено    
    -125- Німченко В.І.
Частину восьму статті 290 виключити;
 
Відхилено    
    -126- Власенко С.В.
під «набуттям активів» слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою особою, якщо така особа знала або повинна була знати, що мета передачі або придбання активів спрямована на уникнення відповідальності, конфіскації в особи, уповноваженої на виконання функцій держави місцевого самоврядування, та встановлено на основі конкретних фактів і обставин, що передача або придбання здійснювалося безкоштовно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості та (або) набуття активів за ринковою вартістю, якщо встановлено, що придбання активів здійснювалося за кошти, передані третій особі особою, уповноваженою на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
78. 3) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
 
-127- Власенко С.В.
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
 
Відхилено   3) особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
 
79. 4) працівниками Національного антикорупційного бюро України є Директор бюро, його перший заступник, заступник, особи начальницького складу та державні службовці Національного антикорупційного бюро України;
 
-128- Власенко С.В.
працівниками Національного антикорупційного бюро України є Директор бюро, його перший заступник, заступник, особи начальницького складу та державні службовці Національного антикорупційного бюро України;
 
Відхилено   4) працівниками Національного антикорупційного бюро України є Директор бюро, його перший заступник, заступник, особи начальницького складу та державні службовці Національного антикорупційного бюро України;
 
80. 5) термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема джерел, визначених у пункті 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції";
 
-129- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
в абзаці 19 слова та цифри «у пункті 7» замінити словами та цифрами «у пунктах 7, 8, 9»;
 
Враховано редакційно   5) термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема джерел, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції";
 
    -130- Сюмар В.П.
Підпункт 5) частини 8 статті 290 у Цивільному процесуальному кодексі України викласти у редакції : «термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою та членами її сім’ї із законних джерел, зокрема джерел, визначених у пунктах 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції". Поняття «члени сім’ї» для цілей цього пункту слід вживати у значенні, передбаченому статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції».
 
Враховано частково в частині додавання пункту 8   
    -131- Ляшенко А.О.
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«термін «законні доходи» означає доходи, отримані особою із законних джерел, у тому числі із джерел, визначених у пункті 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».»;
 
Відхилено    
    -132- Славицька А.К.
абзац 19 (пункт 5 частини восьмої статті 290) викласти в такій редакції:
«5) термін «законні доходи вживається у значенні наведеному у примітці до статті 368-5 Кримінального кодексу України
 
Відхилено    
    -133- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
-абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"5) термін "законні доходи" означає всі види не заборонених законом доходів, отриманих особою (нарахованих їй)."
 
Відхилено    
    -134- Радіна А.О.
«5) термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою та членами її сім’ї із законних джерел, зокрема джерел, визначених у пунктах 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".»
 
Враховано частково в частині додавання п. 8 о   
    -135- Власенко С.В.
термін "законні доходи" означає доходи, правомірно отримані особою із законних джерел.».
 
Відхилено    
81. 14) у частині першій статті 291 слова "на законній підставі" замінити словами "за рахунок законних доходів";
 
-136- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Підпункт 14 виключити
 
Відхилено   14) у частині першій статті 291 слова "на законній підставі" замінити словами "за рахунок законних доходів";
 
    -137- Ляшенко А.О.
у підпункті 14 слова «за рахунок законних доходів» замінити словами «із законних джерел»;
 
Відхилено    
    -138- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 14 викласти у такій редакції: «14) у частині першій статті 291 слова "на законній підставі" замінити словами "не забороненими законом способами";»
 
Відхилено    
82. 15) у статті 292:
 
-139- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Підпункт 15 виключити
 
Відхилено   15) у статті 292:
 
83. частину третю доповнити словами "або стягнення звертається на інші активи відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів";
 
-140- Сюмар В.П.
Абзац другий підпункту 15 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   частину третю доповнити словами "або стягнення звертається на інші активи відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів";
 
    -141- Ляшенко А.О.
у підпункті п’ятнадцятому ст.292 абзац другий виключити
 
Відхилено    
    -142- Німченко В.І.
Частину третю статті 292 викласти в такій редакції : «У разі неможливості звернення стягнення на активи, визнані необґрунтованими, на відповідача покладається обов’язок сплатити вартість таких активів. Добровільна несплата вартості таких активів є підставою застосування примусового стягнення з відповідача, активів визнаних необґрунтованими та інших наявних у нього активів.»;
 
Відхилено    
84. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
85. "4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, або інших активів відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
 
-143- Сюмар В.П.
В абзаці четвертому підпункту 15 пункту 4 розділу І законопроекту виключити слова: «або інших активів відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів».
 
Відхилено   "4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, або інших активів відповідача, які відповідають вартості необґрунтованих активів, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім випадків здійснення такого стягнення в порядку, встановленому Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
 
    -144- Ляшенко А.О.
у підпункті п’ятнадцятому ст.292 абзац четвертий викласти в такій редакції:
«4. Стягнення в дохід держави активів, визнаних судом необґрунтованими, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».
 
Відхилено    
86. 16) частину першу статті 351 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   16) частину першу статті 351 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
87. " Судом апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави є Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 26 цього Кодексу".
 
-145- Німченко В.І.
Частину першу статті 351 викласти в такій редакції: «Судом апеляційної інстанції у цивільних справах є апеляційний суд, у межах апеляційного округу якого (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного суду) знаходиться місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується, якщо інше не передбачено цим Кодексом.»
 
Відхилено   "Судом апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави є Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 26 цього Кодексу".
 
    -146- Власенко С.В.
пункт 16 викласти в редакції: «частину першу статті 351 доповнити абзацом другим такого змісту: «Судом апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, у яких відповідачем є суддя чи працівник апарату суду, представники правоохоронних органів або органів прокуратури, є Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.».
 
Відхилено    
88. 5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 10, ст. 88):
 
   5. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № № 9 - 13, ст. 88):
 
89. 1) доповнити Кодекс статтею 88-1 такого змісту:
 
   1) доповнити статтею 88-1 такого змісту:
 
90. "Стаття 88-1. Недопустимість доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 
-147- Німченко В.І.
Статтю 88-1 виключити ;
 
Відхилено   "Стаття 88-1. Недопустимість доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
 
    -148- Власенко С.В.
пункт 1 –виключити.
 
Відхилено    
91. Докази, отримані від відповідача у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів, та їх стягнення в дохід держави не можуть бути використані на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень";
 
-149- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
у підпункті 1) слова «від відповідача» замінити словами «під час вжиття заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та докази, отримані».
 
Відхилено   1. Докази, отримані від відповідача у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, не можуть бути використані на підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень";
 
92. 2) у частині п'ятій статті 216 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5".
 
   2) в абзаці першому частини п'ятої статті 216 цифри "368-2" замінити цифрами "368-5".
 
93. 6. Частину третю статті 106 Кодексу цивільного захисту (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34 - 35, ст. 458) викласти в такій редакції:
 
   6. Частину третю статті 106 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34 - 35, ст. 458) викласти в такій редакції:
 
94. "3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а також рішенням суду про визнання активів особи або активів, набутих за її рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-150- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а також рішенням суду про визнання активів особи або активів, набутих за її дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -151- Ляшенко А.О.
Другий абзац пункту 6 викласти в такій редакції: «3. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту також у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а також рішенням суду про визнання активів особи необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави».
 
Відхилено    
    -152- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу звільняються із служби цивільного захисту у зв’язку з набранням законної сили вироком суду про визнання їх винними у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України».
 
Відхилено    
95. 7. У статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385):
 
   14. У статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2018р., № 27,
ст. 221):
 
96. 1) у частині п'ятій:
 
   у частині п'ятій:
 
97. доповнити пункт 1 підпунктом "н" такого змісту:
 
   пункт 1 доповнити підпунктом "н" такого змісту:
 
98. "н) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
-153- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "н) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
    -154- Ляшенко А.О.
в абзаці четвертому підпункту першого слова «чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
    -155- Німченко В.І.
У пункті 1 частині п'ятої статті 26 виключити підпункт н;
 
Відхилено    
    -156- Власенко С.В.
абзац 4 викласти в редакції: «у зв’язку з набранням законної сили вироком суду про визнання військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України», залишивши відповідну буквенну нумерацію.
 
Відхилено    
99. доповнити пункт 2 підпунктом "л" такого змісту:
 
   пункт 2 доповнити підпунктом "л" такого змісту:
 
100. "л) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
-157- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "л) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
    -158- Ляшенко А.О.
в абзаці шостому підпункту першого слова «чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
    -159- Німченко В.І.
У пункті 1 частині п'ятої статті 26 виключити підпункт л;
 
Відхилено    
    -160- Власенко С.В.
абзац 6 викласти в редакції: «у зв’язку з набранням законної сили вироком суду про визнання військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України», залишивши відповідну буквенну нумерацію.
 
Відхилено    
101. 2) у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
102. доповнити пункт 1 підпунктом "ї" такого змісту:
 
   пункт 1 доповнити підпунктом "ї" такого змісту:
 
103. "ї) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
-161- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "ї) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
    -162- Ляшенко А.О.
в абзаці третьому підпункту другого слова «або вказівкою» виключити;
 
Відхилено    
    -163- Німченко В.І.
У пункті 1 частині шостій статті 26 виключити підпункт ї;
 
Відхилено    
    -164- Власенко С.В.
абзац 9 викласти в редакції: «у зв’язку з набранням законної сили вироком суду про визнання військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України», залишивши відповідну буквенну нумерацію.
 
Відхилено    
104. доповнити пункт 2 підпунктом такого змісту:
 
   пункт 2 доповнити підпунктом "и" такого змісту:
 
105. "и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-165- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "и) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -166- Ляшенко А.О.
в абзаці п’ятому підпункту другого слова «або вказівкою» виключити;
 
Відхилено    
    -167- Німченко В.І.
У пункті 1 частині шостій статті 26 виключити підпункт и;
 
Відхилено    
    -168- Власенко С.В.
абзаци 11 викласти в редакції: «у зв’язку з набранням законної сили вироком суду про визнання військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України», залишивши відповідну буквенну нумерацію.
 
Відхилено    
106. 8. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):
 
   7. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
107. 1) частину першу статті 79 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 79 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
 
108. "3-2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави ";
 
-169- Дубневич Я.В.
«рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "3-2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
    -170- Ляшенко А.О.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 8 розділу І законопроект словосполучення «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -171- Німченко В.І.
Пункт 3-2 частин першої статті 79 виключити ;
 
Відхилено    
    -172- Власенко С.В.
абзац 3 викласти в редакції: «набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, залишивши відповідну нумерацію.
 
Відхилено    
109. 2) частину першу статті 79--1доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 79-1доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
110. "5-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-173- Драбовський А.Г.
«рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "5-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -174- Ляшенко А.О.
У в абзаці другому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроект словосполучення «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -175- Німченко В.І.
Пункт 5-1 частин першої статті 79 виключити;
 
Відхилено    
    -176- Власенко С.В.
абзац 5 викласти в редакції: «набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, залишивши відповідну нумерацію.
 
Відхилено    
111. 9. Частину першу статті 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   8. Частину першу статті 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
112. "6) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів Уповноваженого або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-177- Драбовський А.Г.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "6) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів Уповноваженого або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -178- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 9 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -179- Німченко В.І.
Пункт 6 частини першої статті 9 виключити;
 
Відхилено    
    -180- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «6) набрання законної сили вироком суду про визнання Уповноваженого винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
113. 10. Частину третю статті 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) викласти в такій редакції:
 
   10. Частину третю статті 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2013р., №14, ст.89) викласти в такій редакції:
 
114. "3. Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, або стосовно яких набрало законної сили рішення суду щодо визнання їх активів або активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
-181- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення або стосовно яких набрало законної сили рішення суду щодо визнання їх активів або активів, набутих за їх дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 
    -182- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 10 (внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування») слова «або активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -183- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «3. Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності та яких вироком суду визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, іншого корупційного правопорушення підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Відхилено    
115. 11. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
-184- Ляшенко А.О.
Пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. У частині першій статті 62 :пункт третій доповнити словами такого змісту:
«крім випадків, передбачених пунктом 3-1 цієї частини»;
 
Відхилено   9. У статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
 
    -185- Власенко С.В.
1) абзац 2 викласти в редакції: «3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу, за рішенням суду, стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів».
 
Відхилено    
116. "3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів".
 
-186- Янченко Г.І.
Підпункт 3-1 викласти в такій редакції:
«3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу стосовно рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;».
 
Враховано   частину першу доповнити пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:
"3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;
3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів";
частини другу, четверту і одинадцяту викласти в такій редакції:
«Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми або надіслана в електронному вигляді;
2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою, або бути завіреною кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника);
3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації»;
«Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті»;
«Національний банк України розкриває інформацію про банк чи пов’язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, на письмову вимогу органів державної влади, уповноважених здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення, а також у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості»;
перше речення частини тринадцятої доповнити словами «а також на письмову вимогу органів державної влади, уповноважених здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення, а також у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості».
 
    -187- Янченко Г.І.
додати підпункт 3-2 пункту та викласти у такій редакції:
«3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції - на його письмову вимогу стосовно рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;»
 
Враховано редакційно    
    -188- Янченко Г.І.
Підпункт 10 частини 1 статті 62 викласти в такій редакції:
«Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми або надіслана в електронному вигляді;
2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою або бути завіреною електронним цифровим підписом керівника державного органу (чи його заступника);
3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.»
 
Враховано редакційно    
    -189- Янченко Г.І.
абзац 1 частини 4 статті 62 викласти в такій редакції: «Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта окрім випадків коли інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 31 та 32 частини першої статті 62»
 
Враховано редакційно    
    -190- Янченко Г.І.
частину 12 статті 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України «Про банки і банківську діяльність» пропонуємо викласти в такій редакції:
«Національний банк України розкриває інформацію про банк чи пов’язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення, або на їхню вимогу»
 
Враховано частково    
    -191- Янченко Г.І.
частину 14 статті 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України «Про банки і банківську діяльність» пропонуємо викласти в такій редакції:
«При здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехід-ний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку, а також органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування на їх вимогу. Зазначені особи зобов'язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю»
 
Враховано редакційно    
    -192- Сюмар В.П.
В абзаці другому пункту 11 розділу І законопроекту виключити слова: «Державному бюро розслідувань».
 
Відхилено    
    -193- Ляшенко А.О.
частину першу доповнити пунктом 31 такого змісту:
«3-1) Спеціалізованій антикорупційний прокуратурі, Генеральній прокуратурі України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на підставі рішення суду стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу».
 
Відхилено    
    -194- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У пункті 11 : - у абзаці другому після слів «на їх письмову вимогу» доповнити словами «на підставі рішення суду».
 
Відхилено    
    -195- Німченко В.І.
Пункт 3-1 частини першої статті 62 виключити ;
 
Відхилено    
117. 12. Частину першу статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
   11. Частину першу статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290, 2010р., № 35-36, ст.491; 2014р., № 49, ст. 20) доповнити пунктом 7-1, такого змісту:
 
118. "7-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-196- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "7-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -197- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 12 слова «чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -198- Німченко В.І.
Пункт 7-1 частини першої статті 5 виключити;
 
Відхилено    
    -199- Власенко С.В.
1) абзац 2 викласти в редакції: «7-1) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України».
 
Відхилено    
119. 13. Пункт 10 частини четвертої статті 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448) викласти в такій редакції:
 
   12. Пункт 10 частини четвертої статті 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:
 
120. "10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, також у випадку набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-200- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, а також набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -201- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 13 слова «чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -202- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «10) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України».
 
Відхилено    
121. 14. Абзац п'ятий частини восьмої статті 14 Закону України "Про державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409) викласти в такій редакції:
 
   13. Абзац п'ятий частини восьмої статті 14 Закону України "Про державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:
 
122. "Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також активи яких чи активи, набуті за їх рахунок або вказівкою іншими особами, визнано необґрунтованими, підлягають звільненню зі служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили".
 
-203- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також активи яких чи активи, набуті за їх дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, визнано необґрунтованими, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили".
 
    -204- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 14 (внесення змін до Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу України») слова «чи активи, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -205- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «8. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких вироком суду визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, а також у вчиненні іншого корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії вироку, яке набрало законної сили».
 
Відхилено    
123. 15. Частину другу статті 3 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
-206- Ляшенко А.О.
Пункт 15 виключити.
 
Відхилено   15. Частину другу статті 3 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
    -207- Пузанов О.Г.
Пункт 15 розділу виключити.
 
Відхилено    
124. "17) позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави".
 
-208- Німченко В.І.
Частину восьмої статті 14 виключити;
 
Відхилено   "17) позовної заяви у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави".
 
125. 16. Частину четверту статті 45 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
 
   16. Частину четверту статті 45 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
 
126. "4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), а також у випадку набрання законної сили рішенням суду про визнання їх активів чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, звільняються Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього Закону".
 
-209- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), а також у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання їх активів чи активів, набутих за їх дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави звільняються Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього Закону".
 
    -210- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 16 (внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України») слова «чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -211- Власенко С.В.
1) абзац 2 викласти в редакції: «4. Члени Кабінету Міністрів України за вчинення корупційних правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), а також у випадку набрання законної сили вироком суду про їх винними у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, визнання їх винними у вчиненні іншого корупційного правопорушення, звільняються Верховною Радою України в порядку, визначеному частиною першою статті 18 цього Закону.».
 
Відхилено    
127. 17. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051):
 
   17. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051; 2015 р.., № 17, ст. 118; 2016 р., № 4, ст. 44; 2018 р., № 36, ст. 272):
 
128. 1) абзац другий частини першої статті 1 доповнити словами "а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції";
 
-212- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 1) після слів «щодо протидії корупції» доповнити словами у встановленому законом порядку»;
 
Відхилено   1) абзац другий частини першої статті 1 доповнити словами "а також вжиття інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції";
 
129. 2) частину четверту статті 6 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-213- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   2) частину четверту статті 6 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -214- Ляшенко А.О.
У пункті 17: в абзаці другому підпункту 2 слова «чи активів, набутих за їх рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
    -215- Власенко С.В.
абзац 4 викласти в редакції: «13) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
130. "13) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
   "13) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
131. у зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим;
 
132. 3) частину першу статті 16 доповнити пунктами 10 та 11 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 16 доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
133. "10) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
 
-216- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 3) після слів «та стягнення їх в дохід держави» доповнити словами «у встановленому законом порядку»
 
Відхилено   "10) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;
 
    -217- Німченко В.І.
Пункт 10 частини першої статті 16 виключити.
 
Відхилено    
    -218- Власенко С.В.
2) абзац 4 викласти в редакції: «10) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також звертається до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці»;
 
Відхилено    
134. 11) збирає і надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання недійсними угод у випадках, передбачених законодавством України";
 
-219- Німченко В.І.
Пункт 11 частини першої статті 16 виключити.
 
Відхилено   11) збирає і надсилає Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі матеріали для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання недійсними угод у випадках, передбачених законодавством України";
 
135. 4) у частині першій статті 17:
 
   4) у частині першій статті 17:
 
136. пункт 2 доповнити словами: "або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
-220- Ляшенко А.О.
у підпункті 4: абзац другий виключити;
 
Відхилено   пункт 2 доповнити словами "або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
137. у пункті 3 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "підприємств, установ, організацій";
 
-221- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
абз.3 підпункту 4) – виключити;
 
Відхилено   абзац перший пункту 3 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "підприємств, установ, організацій";
 
138. у пункті 4 після слів "до підслідності Національного бюро" доповнити словами "або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
   пункт 4 після слів "до підслідності Національного бюро" доповнити словами "або виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
139. доповнити частину новим пунктом 5-1 такого змісту:
 
-222- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
абз.5 підпункту 4) – виключити;
 
Відхилено   доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
    -223- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
у підпункті 4) абзаци п’ятий виключити;
 
Відхилено    
140. "5-1) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
-224- Ляшенко А.О.
абзац шостий викласти в такій редакції:
«5-1) на підставі рішення суду, ухваленого за клопотанням Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.».
 
Відхилено   "5-1) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
    -225- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
у підпункті 4) шостий виключити;
 
Відхилено    
    -226- Пузанов О.Г.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 17 законопроекту викласти в наступній редакції:
"5-1) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від фізичних і юридичних осіб в межах, визначених Законом інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.".
 
Відхилено    
    -227- Власенко С.В.
3) абзац 14 викласти в редакції: «5-1) на підставі рішення суду, за зверненням Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.».
 
Враховано редакційно    
141. у пункті 17 після слів "досудового розслідування" доповнити словами "виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
   пункт 17 після слів "досудового розслідування" доповнити словами "виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості";
 
142. 5) у статті 19:
 
   5) у статті 19:
 
143. у частині першій після слів "кримінальні правопорушення" доповнити словами "або необґрунтовані активи";
 
-228- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
у підпункті 5):-у абзаці другому слова «або необґрунтовані активи» замінити словами та символами «а також заяв і повідомлень (за виключенням анонімних) про необґрунтовані активи»;
 
Відхилено   частину першу після слів "кримінальні правопорушення" доповнити словами "або необґрунтовані активи";
 
144. у частині другій після слів "повідомлення про кримінальні правопорушення" доповнити словами "або необґрунтовані активи";
 
-229- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
-абзац третій виключити.
 
Відхилено   частину другу після слів "повідомлення про кримінальні правопорушення" доповнити словами "або необґрунтовані активи";
 
145. у частині третій після слів "Національного бюро" доповнити словами "або про необґрунтовані активи";
 
   частину третю після слів "підслідності Національного бюро" доповнити словами "або про необґрунтовані активи";
 
146. 6) пункт 1 частини третьої статті 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   6) пункт 1 частини третьої статті 26 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
 
147. "вартість виявлених активів з ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом".
 
-230- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
у підпункті 6) слова «вартість виявлених активів з ознаками необґрунтованості» замінити на «вартість виявлених та стягнутих необґрунтованих активів»;
 
Враховано редакційно   "вартість виявлених активів з ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави".
 
148. 18. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
   18. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
 
149. 1) частину десяту статті 5 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
   1) частину п’яту статті 5 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
150. "12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
-231- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "10) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
    -232- Власенко С.В.
абзац 3 викласти в редакції: «12) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.»;
 
Відхилено    
151. 2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
-233- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 2) виключити;
 
Відхилено   2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
    -234- Власенко С.В.
абзац 5 викласти в редакції: «10-1) у випадку встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула необґрунтовані активи або інша особа, визначена частиною 4 статті 290 Цивільного кодексу, – порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках – перед Генеральною прокуратурою України питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави»;
 
Враховано редакційно   
152. "10-1) у випадку встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула необґрунтовані активи - порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Генеральною прокуратурою України питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
   "10-1) у разі встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула необґрунтовані активи або що такі активи набула інша особа за її дорученням чи в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, - порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
153. 3) статтю 48 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-235- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 3) виключити;
 
Відхилено   3) статтю 48 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
    -236- Ляшенко А.О.
У пункті 18 Законопроекту:
в абзаці другому підпункту 1 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
154. "4. Проведення контролю та перевірки декларацій, а також рішення, прийняті за їхніми результатами, не перешкоджають проведенню досудового розслідування та судового провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України";
 
-237- Ляшенко А.О.
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«4. Досудове розслідування за кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 366-1, 368-5 Кримінального кодексу України, розпочинаються після проведення передбачених цією статтею заходів контролю та перевірки декларації, та прийняття відповідного рішення за їхніми результатами (у разі виявлення ознак злочину).»
 
Відхилено   "4. Проведення контролю та перевірки декларацій, а також рішення, прийняті за їхніми результатами, не перешкоджають проведенню досудового розслідування та судового провадження у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України";
 
155. 4) доповнити статтю 50 частиною третьою такого змісту:
 
   4) статтю 50 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
156. "3. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак необґрунтованості активів Національним агентством надається можливість суб'єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами. У разі ненадання суб'єктом декларування у зазначені строки письмових пояснень і доказів, чи надання не у повному обсязі, Національне агентство інформує про це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру
 
-238- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
у підпункті 4) слова «ознак необґрунтованості» замінити словами «активів, що перевищують доходи»
 
Відхилено   "3. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак необґрунтованості активів Національним агентством надається можливість суб'єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом із відповідними доказами. У разі ненадання суб'єктом декларування у зазначені строки письмових пояснень і доказів чи надання не в повному обсязі Національне агентство інформує про це Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру";
 
    -239- Ляшенко А.О.
в абзаці другому підпункту 4 слова «чи надання не у повному обсязі,» виключити;
 
Відхилено    
157. 5) частину другу статті 65 доповнити абзацом такого змісту:
 
   5) частину другу статті 65 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
158. "Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку";
 
-240- Власенко С.В.
3) абзац 11 викласти в редакції: «Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку вироком суду визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України., підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку».
 
Відхилено   "Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку";
 
159. 6) статтю 69 викласти в такій редакції:
 
-241- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 6 виключити
 
Відхилено   6) статтю 69 викласти в такій редакції:
 
160. "Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів
 
   "Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів
 
161. 1. Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
 
   1. Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
 
162. 2. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку".
 
-242- Ляшенко А.О.
абзац четвертий підпункту 6 викласти в такій редакції:
«2. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів встановлено, що вони були набуті за рахунок незаконних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку.»;
 
Відхилено   2. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку".
 
    -243- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У абзаці четвертому підпункту 6) пункту 18 (зміни до Закону України "Про запобігання корупції") слова "законних доходів" замінити словами "не забороненими законом доходів".
 
Відхилено    
    -244- Гриб В.О.
в абзаці четвертому підпункту 6 пункту 18 розділу І законопроекту:
- після слів «поданих доказів» частку «не» видалити;
- після слів «були набуті» додати частку «не».
 
Відхилено    
163. 19. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст. 12):
 
   19. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст. 12 із наступними змінами):
 
164. 1) доповнити пункт 2 частини першої статті 2 словами "та Главою 12 Розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України";
 
-245- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
підпункт 1) виключити;
 
Відхилено   1) пункт 2 частини першої статті 2 доповнити словами і цифрами "та главою 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України";
 
165. 2) пункт 3 частини п'ятої статті 8 доповнити словами: "а також представництво у межах своєї компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
   2) пункт 3 частини п'ятої статті 8 доповнити словами: "а також представництво у межах своєї компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
3) у статті 23:
 
166. 3) у статті 23:
 
   у частині третій:
 
167. абзац другий частини третьої доповнити словами "крім випадку, визначеного абзацом третім частини другої цієї статті";
 
   абзац другий доповнити словами "крім випадку, визначеного абзацом четвертим цієї частини";
 
168. частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
169. "Представництво інтересів держави у суді у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у визначених законом випадках - прокурорами Генеральної прокуратури України, в порядку та на підставах, визначених Цивільним процесуальним кодексом України";
 
   "Представництво інтересів держави у суді у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у визначених законом випадках - прокурорами Офісу Генерального прокурора в порядку та на підставах, визначених Цивільним процесуальним кодексом України";
 
170. у абзаці п'ятому частини четвертої після слів "представництва інтересів громадянина" доповнити словами "або представництва інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
-246- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
абзац 5 підпункту 3 виключити;
 
Відхилено   абзац п'ятий частини четвертої після слів "представництва інтересів громадянина" доповнити словами "або представництва інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
171. доповнити статтю новою частиною п'ятою такого змісту:
 
-247- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
Абзац шостий у підпункті 3) пункту 19 (зміни до Закону України "Про прокуратуру") виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
172. "5. З метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах своєї компетенції прокурор в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
 
-248- Ляшенко А.О.
У пункті 19:
абзац сьомий підпункту 3 викласти в такій редакції:
«5. Для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості, прокурор зобов’язаний забезпечити проведення експертизи.».
 
Відхилено   "8. З метою виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах своєї компетенції прокурор у порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
 
    -249- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
Абзац сьомий у підпункті 3) пункту 19 (зміни до Закону України "Про прокуратуру") виключити
 
Відхилено    
173. Для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості в межах своєї компетенції прокурор може залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів";
 
-250- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
абзац 8 підпункту 3) викласти в такій редакції «Визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості здійснюється відповідно до Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та «Про судову експертизу».
 
Відхилено   Для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості в межах своєї компетенції прокурор може залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів";
 
    -251- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
Абзац восьмий у підпункті 3) пункту 19 (зміни до Закону України "Про прокуратуру") виключити.
 
Відхилено    
    -252- Власенко С.В.
абзац 11 доповнити новим реченням: «Прокурор несе відповідальність за нерозголошення персональних даних особи до моменту подання позову про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави та (або) до моменту передачі обвинувального акту до суду про визнання особи винною в злочині, передбаченому статтею 385-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
174. 4) у статті 24:
 
   4) у статті 24:
 
175. частину першу доповнити словами "прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
   частину першу доповнити словами "прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
176. частину третю доповнити словами "керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
   абзац перший частини третьої та частину четверту доповнити словами "керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
177. частину четверту доповнити словами "керівнику, заступникам керівника, керівникам підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
      
178. 5) доповнити частину першу статті 51 новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
   5) частину першу статті 51 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
179. "3-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів прокурора або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-253- Драбовський А.Г.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "3-1) набрання законної сили рішенням суду про визнання активів прокурора або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -254- Ляшенко А.О.
в абзаці другому підпункту 5 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
    -255- Власенко С.В.
абзац 17 викласти в редакції: «3-1) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України».
 
Відхилено    
180. 20. Частину сьому статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
   20. Частину сьому статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
181. "8) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-256- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "8) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
 
    -257- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 20 слова «чи активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -258- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «8) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
182. 21. Пункт 10 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 - 41, ст. 379) доповнити словами "а так само рішення суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-259- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   21. Пункт 10 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 - 41, ст. 379) доповнити словами і цифрами "а також рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -260- Сюмар В.П.
Пункт 21 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -261- Ляшенко А.О.
У пункті 21 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -262- Власенко С.В.
У Розділі Ічастину 21викласти в редакції: «Пункт 10 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 – 41, ст. 379) доповнити словами "а також набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
183. 22. У Законі України "Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2):
 
   22. У Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129):
 
184. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
185. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
186. "1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
-263- Ляшенко А.О.
в абзаці третьому підпункту 1 слова «чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,» виключити;
 
Відхилено   "1) активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
187. у пунктах 2, 3 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами відповідно "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
   пункти 2 і 3 доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
188. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 4 викласти в такій редакції:
 
189. "4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
-264- Ляшенко А.О.
в абзаці шостому підпункту 1 слова «чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,» виключити;
 
Відхилено   "4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
    -265- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У абзаці шостому підпункту 1) пункту 22 (щодо змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів") слова «та їх економічної вартості» замінити словами та символами " (або їх економічної вартості)".
 
Відхилено    
    -266- Власенко С.В.
абзац 7 викласти в редакції: «4) управління активами – діяльність із розпорядження активами, які було конфісковано за рішенням суду»;
 
Відхилено    
190. 2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
191. "1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
-267- Ляшенко А.О.
абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:
«1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими»;
 
Відхилено   "1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими";
 
    -268- Власенко С.В.
абзац 9 викласти в редакції: «1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів.»;
 
Відхилено    
192. 3) у пункті 2 частини першої статті 15 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
   3) пункт 2 частини першої статті 15 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
193. 4) пункт 1 частини першої статті 16 доповнити словами "чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів";
 
   4) пункт 1 частини першої статті 16 доповнити словами "чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів";
 
194. 5) в абзаці першому частини першої статті 19 після слів "користуватися такими активами" доповнити словами "а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зі встановленням заборони користуватися такими активами";
 
-269- Ляшенко А.О.
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) в абзаці першому частини першої статті 19 після слів «користуватися такими активами» доповнити словами «а також які стягнуто у дохід держави у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,», а цифри «200» замінити цифрами «500»;
 
Відхилено   5) абзац перший частини першої статті 19 після слів "користуватися такими активами" доповнити словами "а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами";
 
    -270- Власенко С.В.
абзац 12 викласти в редакції : «Статтю 19 викласти в редакції: «Національне агентство здійснює управління активами, в разі їх за рішенням суду стягнення в дохід держави за позовами про визнання активів необґрунтованими та конфіскованими активами.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі рішення суду про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення дохід держави, на підставі вироку суду про визнання особи винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 385-5 Кримінального кодексу України.»;
 
Немає висновку    
195. 6) у частині першій статті 20 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
-271- Ляшенко А.О.
підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) у частині першій статті 20 після слів «у кримінальному провадженні» доповнити словами «або які стягнуто у дохід держави у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави»;
 
Відхилено   6) абзац перший частини першої статті 20 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
    -272- Власенко С.В.
абзац 13 викласти в редакції : «Статтю 20 викласти в редакції: 1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, які конфісковано за вироком суду або стягнено в дохід держави за рішенням суду, здійснюється Національним агентством шляхом:».
 
Відхилено    
196. 7) частину четверту статті 23 викласти в такій редакції:
 
   7) частину четверту статті 23 викласти в такій редакції:
 
197. "4. Встановлені цим Законом правила управління активами, у тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, які стягнуто в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, особливості якого визначені главою 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України";
 
-273- Ляшенко А.О.
абзац другий підпункту 7 викласти в такій редакції:
«4. Встановлені цим Законом правила управління активами поширюються на активи, які стягнуто в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, особливості якого визначені главою 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України»;
 
Відхилено   "4. Встановлені цим Законом правила управління активами, у тому числі щодо самостійного виконання Національним агентством судових рішень, поширюються на активи, які стягнуто в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, особливості якого визначені главою 12 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України";
 
198. 8) у частині першій статті 25:
 
   8) у частині першій статті 25:
 
199. у пункті 1 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами відповідно "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
-274- Ляшенко А.О.
у підпункті 8:
абзац другий викласти в такій редакції:
«у пункті 1 після слів «у кримінальному провадженні» доповнити словами відповідно «чи які стягнуто у дохід держави у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави»;
 
Відхилено   пункт 1 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
200. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
201. "2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); орган, яким пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого";
 
   "2) орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); орган, яким пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого";
 
202. у пунктах 3, 4 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами відповідно "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
-275- Ляшенко А.О.
в абзаці п’ятому слова та цифри «пунктах 3, 4» замінити словами та цифрами «пункті 4»;
 
Відхилено   пункти 3 і 4 після слів "у кримінальному провадженні" доповнити словами "чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
203. у пункті 6 після слова "конфіскації" доповнити словами "чи стягнення в дохід держави".
 
   пункт 6 після слова "конфіскації" доповнити словами "чи стягнення в дохід держави".
 
204. 23. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55):
 
   23. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55; 2019 р., № 22, ст. 84):
 
205. 1) частину першу статті 6 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 6 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
206. "8-1) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості у порядку та межах компетенції, визначених законодавством України";
 
   "8-1) вживає заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості у порядку та в межах компетенції, визначених законодавством";
 
207. 2) у частині першій статті 7:
 
   2) у частині першій статті 7:
 
208. доповнити новими пунктами 2-1, 2-2 такого змісту:
 
-276- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У пункті 23: 1) у підпункті 2):- абзац другий виключити;
 
Відхилено   доповнити пунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:
 
209. "2-1) безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
 
-277- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У пункті 23 у підпункті 2):- абзац третій виключити;
 
Відхилено   "2-1) безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом. Використання такої інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
 
    -278- Власенко С.В.
абзац 6 викласти в редакції: «2-1) безоплатно одержують за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, за рішенням суду отримують інформацію з обмеженим доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
 
Відхилено    
210. 2-2) безоплатно одержують на підставі рішення Директора Державного бюро розслідувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань";
 
-279- Ляшенко А.О.
у підпункті другому: абзац четвертий викласти в такій редакції «2-2) одержують на підставі рішення суду, ухваленого за клопотанням Директора Державного бюро розслідувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань»;
 
Відхилено   2-2) безоплатно одержують на підставі рішення Директора Державного бюро розслідувань або його уповноваженого заступника, погодженого з Генеральним прокурором або його уповноваженим заступником, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань";
 
    -280- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
У пункті 23 :1) у підпункті 2):- абзац четвертий виключити;
 
Відхилено    
    -281- Власенко С.В.
абзац 7 викласти в редакції: 2-2) безоплатно одержують на підставі рішення суду від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції із зазначенням даних про контрагентів, рахунки, вклади, правочини фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, яка необхідна для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах компетенції Державного бюро розслідувань;»;
 
Відхилено    
211. у пункті 10 після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або мають ознаки необґрунтованості та можуть бути стягнуті в дохід держави - в межах компетенції Державного бюро розслідувань";
 
   пункт 10 після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або мають ознаки необґрунтованості та можуть бути стягнуті в дохід держави - в межах компетенції Державного бюро розслідувань";
 
212. доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
 
-282- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
абзац шостий виключити;
 
Відхилено   доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
213. "11) залучають у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів, з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості";
 
-283- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
Абзац 7 підпункту 2) пункту 23 викласти таким чином: 11) залучають в межах компетенції суб’єктів оціночної діяльності або судових експертів у встановленому законом порядку для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості».
 
Відхилено   "11) залучають у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості";
 
    -284- Ляшенко А.О.
абзац сьомий викласти в такій редакції: «11) Для визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості, прокурор зобов’язаний забезпечити проведення експертизи.»;
 
Відхилено    
    -285- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
абзац сьомий виключити;
 
Відхилено    
    -286- Власенко С.В.
абзац 10 викласти в редакції: «11) залучають у межах компетенції на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, з будь-яких державних установ, організацій, контрольних і фінансових органів, з метою визначення вартості активів з ознаками необґрунтованості»;
 
Відхилено    
214. 3) у статті 8:
 
   3) у статті 8:
 
215. назву статті доповнити словами "або необґрунтовані доходи";
 
   назву після слів "про злочини" доповнити словами "або необґрунтовані доходи";
 
216. у абзаці першому частини першої після слів "Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або необґрунтовані активи, виявлення яких належить до компетенції Державного бюро розслідувань";
 
   абзац перший частини першої після слів" "підслідності Державного бюро розслідувань" доповнити словами "або необґрунтовані активи, виявлення яких належить до компетенції Державного бюро розслідувань";
 
217. у частині другій після слів "про злочини" доповнити словами "або про необґрунтовані активи";
 
-287- Алєксєєв С.О.
Зінкевич Я.В.
у підпункті 3):- абзац 4 виключити;
- доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: "абзац перший частини першої доповнити новим реченням такого змісту: "Анонімні заяви і повідомлення про необґрунтовані активи, виявлення яких віднесена до компетенції Державного бюро розслідувань не реєструються та не розглядаються."
 
Відхилено   частину другу після слів "про злочини" доповнити словами "або про необґрунтовані активи";
 
218. 4) пункт 6 частини четвертої статті 10 доповнити словами:
 
-288- Власенко С.В.
абзац 16 в редакції: «а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави».
 
Відхилено   4) пункт 6 частини четвертої статті 10 доповнити словами"а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
219. "а так само набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-289- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено      
    -290- Ляшенко А.О.
у абзаці другому підпункті 4 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити:
 
Відхилено    
220. 24. Частину першу статті 84 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-291- Мейдич О.Л.
пункт 3 частини 1 статті 84 закону України «Про державну службу» доповнити словами «або набрання законної сили рішення суду щодо державного службовця про визнання його активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави».
 
Відхилено   24. Частину першу статті 84 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із змінами, внесеними Законом України від 19 вересня 2019 року, № 117-ІХ) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
221. "4-1) набрання законної сили рішенням суду щодо такого державного службовця про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-292- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "4-1) набрання законної сили рішенням суду щодо такого державного службовця про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
    -293- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 24 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -294- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «4-1) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено -   
222. 25. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545):
 
   25. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами):
 
223. 1) частину першу статті 97 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   1) частину першу статті 97 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
224. "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави"4
 
-295- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави";
 
    -296- Ляшенко А.О.
У пункті: в абзаці другому підпункту першого слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити;
 
Відхилено    
    -297- Власенко С.В.
абзац 3 викласти в редакції: «7) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.».
 
Відхилено    
225. 2) доповнити Закон новою статтею 122-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 122-1 такого змісту:
 
226. "Стаття 122-1. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про визнання активів судді необґрунтованими та їх стягнення у дохід держави.
 
-298- Пузанов О.Г.
Підпункт 2 пункту 25 виключити
 
Відхилено   "Стаття 122-1. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про визнання активів судді необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави
 
227. 1. Суд, який ухвалив рішення про визнання активів судді або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України.
 
-299- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   1. Суд, який ухвалив рішення про визнання активів судді або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, негайно повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України.
 
    -300- Ляшенко А.О.
в абзаці третьому підпункту другого слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -301- Власенко С.В.
--
абзац 6, 7 викласти в редакції: «1. В разі, якщо Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у справах про визнання активів судді необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави приймає остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню, не пізніше наступного дня з дня ухвалення такого рішення, повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України.
2. Вища рада правосуддя, отримавши остаточне рішення суду щодо судді про визнання його активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, не пізніше трьох днів з дня його отримання, зобов’язана звільнити суддю з посади.
Вища рада правосуддя, з моменту отримання остаточного рішення суду про визнання активів судді необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави до моменту звільнення такого судді, невідкладно відсторонює суддю від здійснення правосуддя без збереження його заробітної плати.».
 
Відхилено    
228. 2. Повноваження судді припиняються з дня набрання таким рішенням законної сили".
 
   2. Повноваження судді припиняються з дня набрання таким рішенням законної сили".
 
229. 26. Частину першу статті 25 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7 - 8, ст. 50) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   26. Частину першу статті 25 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7 - 8, ст. 50) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
230. "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
 
-302- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою»;
 
Відхилено   "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
 
    -303- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 26 слова «або вказівкою» виключити.
 
Відхилено    
231. 27. Частину першу статті 20 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376) доповнити
пунктом 7 такого змісту:
 
-304- Пузанов О.Г.
Пункт 27 виключити.
 
Враховано      
232. "7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави
 
-305- Дубневич Я.В.
слова «рахунок або вказівкою» замінити словами «рахунок та за вказівкою».
 
Відхилено      
    -306- Ляшенко А.О.
В абзаці другому пункту 27 слова «або активів, набутих за його рахунок або вказівкою іншими особами» виключити.
 
Відхилено    
    -307- Радіна А.О.
Частину 27 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«27. Пункт третій частини першої статті 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376) викласти у такій редакції:
«3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності #103019
 
Відхилено    
    -308- Власенко С.В.
абзац 2 викласти в редакції: «7) набрання законної сили вироком суду про визнання його винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального
кодексу України».
 
Відхилено    
233. 28. У Законі України "Про Вищий антикорупційний суд України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 24, ст. 212):
 
   27. У Законі України "Про Вищий антикорупційний суд" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 24, ст. 212):
 
234. 1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом";
 
-309- Кабаченко В.В.
в підпункті 1 після слів «, передбачених законом» доповнити словами «в порядку цивільного судочинства».
 
Враховано   1) частину першу статті 3 доповнити словами "а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства";
 
235. 2) у статті 4:
 
   2) у частині першій статті 4:
 
236. абзац другий частини першої після слів " (підсудності) процесуальним законом" доповнити словами "провадженнях у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави";
 
-310- Кабаченко В.В.
в абзаці другому підпункту 2 після слів «їх стягнення в дохід держави» доповнити словами «в порядку цивільного судочинства».
 
Враховано   абзац другий після слів "у таких кримінальних провадженнях" доповнити словами "здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільного судочинства";
 
237. абзац третій частини першої після слів "практику у кримінальних" доповнити словами "та інших".
 
   абзац третій після слів "практику у кримінальних" доповнити словами "та інших".
 
238. ІІ. Прикінцеві положення
 
      
239. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-311- Сюмар В.П.
У тексті законопроекту слово «вказівка» в усіх відмінках і числах замінити словом «розпорядження» у відповідному відмінку і числі.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
240. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України