Кількість абзаців - 382 Таблиця поправок


Про сільськогосподарську кооперацію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про сільськогосподарську кооперацію
 
   Про сільськогосподарську кооперацію
 
3. Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань.
 
   Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Основні поняття
 
   Стаття 1. Основні поняття
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. вступний внесок - майновий або грошовий поворотний чи неповоротний внесок, розмір якого визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, який зобов’язана внести особа при вступі (створенні) до сільськогосподарського кооперативу;
 
-1- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 1 в абзаці другому слова «чи неповоротний» виключити;
 
Відхилено (у зв’язку з врахуванням поправок № 80, 81, 82) У зв'язку з ліквідацією основного фонду кооперативу, джерелом якого були поворотні внески  вступний внесок - майновий або грошовий неповоротний внесок, розмір якого визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, який зобов’язана внести особа при вступі (створенні) до сільськогосподарського кооперативу;
 
    -2- Івченко В.Є.
У частині першій статті 1:
у абзаці другому слова «поворотний чи» виключити;
 
Враховано зв'язку з ліквідацією основного фонду кооперативу, джерелом якого були поворотні внески   
    -3- Лабазюк С.П.
У абзаці першому частини першої статті 1 слова «майновий або грошовий поворотний чи неповоротний внесок» замінити словами «майновий або грошовий неповоротний внесок»
 
Враховано У зв'язку з ліквідацією основного фонду кооперативу, джерелом якого були поворотні внески   
9. додатковий пайовий внесок - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який вноситься членом (асоційованим членом) сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, понад пайовий внесок;
 
-4- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 1 абзац третій викласти в такій редакції:
«додатковий вклад – добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який вноситься членом (асоційованим членом) сільськогосподарського кооперативу, понад вклад;
 
Враховано ропонується приведення термінів, що вживаються у законопроекті, до уніфікація положень законопроекту з діючими нині нормами законодавства щодо діяльності підприємницьких товариств стандартів бухгалтерського обліку, а також - щодо назви виплат членам кооперативу - з термінологією міжнародного законодавства та законодавства розвинутих країн  додатковий вклад – добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок, що вноситься членом (асоційованим членом) сільськогосподарського кооперативу понад вклад;
 
    -5- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 1:
в абзаці третьому частини першої слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити;
 
Враховано Пропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
10. дорадчий голос - право асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу висловити на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу свою думку з питань діяльності кооперативу та надати свої зауваження й пропозиції з питань порядку денного загальних зборів без права брати участь у голосуванні на таких загальних зборах;
 
   дорадчий голос - право асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу висловити на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу свою думку з питань діяльності кооперативу та надати свої зауваження і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів без права участі в голосуванні на таких загальних зборах;
 
11. оборот члена сільськогосподарського кооперативу з сільськогосподарським кооперативом - загальна грошова вартість товарів, придбаних у сільськогосподарського кооперативу (проданих такому кооперативу) його членом, та отриманих від сільськогосподарського кооперативу (наданих такому кооперативу) його членом послуг протягом звітного періоду;
 
   оборот члена сільськогосподарського кооперативу з сільськогосподарським кооперативом - загальна грошова вартість, придбаних у сільськогосподарського кооперативу (проданих такому кооперативу) його членом товарів та отриманих від сільськогосподарського кооперативу (наданих такому кооперативу) його членом послуг протягом звітного періоду;
 
12. пай - частка члена (асоційованого члена) сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, у пайовому фонді сільськогосподарського кооперативу, яка складається з пайового та у разі внесення - додаткових пайових внесків;
 
-6- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 1 абзац шостий викласти в такій редакції:
частка у статутному капіталі (далі - частка) – частка члена (асоційованого члена) сільськогосподарського кооперативу у статутному капіталі сільськогосподарського кооперативу, яка складається з вкладу та у разі внесення – додаткових вкладів;
 
Враховано ропонується приведення термінів, що вживаються у законопроекті, до уніфікація положень законопроекту з діючими нині нормами законодавства щодо діяльності підприємницьких товариств стандартів бухгалтерського обліку, а також - щодо назви виплат членам кооперативу - з термінологією міжнародного законодавства та законодавства розвинутих країн  частка у статутному капіталі (далі - частка) – частка члена (асоційованого члена) сільськогосподарського кооперативу у статутному капіталі сільськогосподарського кооперативу, що складається з вкладу та додаткових вкладів у разі внесення;
 
    -7- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 1:
в абзаці шостому частини першої слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити;
 
Враховано Пропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
    -8- Івченко В.Є.
абзац п’ятий виключити;
 
Відхилено иключення абзацу призведе до неповноти регулювання щодо виплати патронажних дивідендів   
    -9- Лабазюк С.П.
У абзаці п’ятому частини першої статті 1 слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
13. пайовий внесок - грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами - при вступі до такого кооперативу;
 
-10- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 1 абзац сьомий викласти в такій редакції:
вклад члена кооперативу (далі - вклад) – грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу, при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами – при вступі до такого кооперативу;
 
Враховано ропонується приведення термінів, що вживаються у законопроекті, до уніфікація положень законопроекту з діючими нині нормами законодавства щодо діяльності підприємницьких товариств стандартів бухгалтерського обліку, а також - щодо назви виплат членам кооперативу - з термінологією міжнародного законодавства та законодавства розвинутих країн  вклад члена кооперативу (далі - вклад) – грошовий чи інший майновий поворотний внесок, що вноситься засновником сільськогосподарського кооперативу при утворенні сільськогосподарського кооперативу, а членами та асоційованими членами – при вступі до такого кооперативу;
 
    -11- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 1:
в абзаці сьомому частини першої слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити;
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
    -12- Лабазюк С.П.
У абзаці шостому частини першої статті 1 слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
14. пайовий фонд сільськогосподарського кооперативу (далі - пайовий фонд) -фонд сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, який формується з пайових і додаткових пайових внесків членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу;
 
-13- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 1 абзац восьмий викласти в такій редакції:
статутний капітал сільськогосподарського кооперативу (далі – статутний капітал) – капітал сільськогосподарського кооперативу, який формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу».
 
Враховано ропонується приведення термінів, що вживаються у законопроекті, до уніфікація положень законопроекту з діючими нині нормами законодавства щодо діяльності підприємницьких товариств стандартів бухгалтерського обліку, а також - щодо назви виплат членам кооперативу - з термінологією міжнародного законодавства та законодавства розвинутих країн  статутний капітал сільськогосподарського кооперативу (далі – статутний капітал) – капітал сільськогосподарського кооперативу, що формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу;
 
    -14- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 1:
в абзаці восьмому частини першої слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити;
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
15. сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
 
-15- Сольський М.Т.
У статті 1:
1) абзац дев'ятий частини першої після слів «юридичними особами» доповнити словами та знаками « (з урахуванням обмежень, передбачених частиною другою статті 6 цього Закону)»;
 
Відхилено (поправка стосується обмеження діяльності існуючих СОК/унеможливлює створення неприбуткових СОК юрособами, зокрема, фермерськими господарствами) Наявність обмежень щодо членства в неприбутковому кооперативі створить дискримінаційні умови для юридичних осіб, що суперечить Конституції України, за якою всі суб'єкти права власності рівні перед законом  сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції і добровільно об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб;
 
16. сільськогосподарське кооперативне об’єднання - юридична особа, утворена сільськогосподарськими кооперативами, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;
 
   сільськогосподарське кооперативне об’єднання - юридична особа, утворена сільськогосподарськими кооперативами, що добровільно об’єдналися на основі членства та на засадах самоврядування для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб;
 
17. сільськогосподарська кооперація - система сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських кооперативних об’єднань;
 
   сільськогосподарська кооперація - система сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських кооперативних об’єднань;
 
18. членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який може бути передбачений статутом сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку, для забезпечення поточної діяльності такого кооперативу, і періодично сплачується членом сільськогосподарського кооперативу;
 
-16- Сольський М.Т.
в абзаці дванадцятому частини першої слова «що діє без мети одержання прибутку» виключити.
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів  членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який може бути передбачений статутом сільськогосподарського кооперативу для забезпечення поточної діяльності такого кооперативу, що періодично сплачується членом сільськогосподарського кооперативу;
 
    -17- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 1:
в абзаці дванадцятому частини першої слова «що діє з метою одержання прибутку» виключити.
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
    -18- Івченко В.Є.
у абзаці дванадцятому слова «кооперативу, що діє без мети одержання прибутку» замінити словами «кооперативного об’єднання».
 
Враховано редакційно (з урахуванням загальної концепції законопроекту, зокрема статті 29, якою врегульовані питання діяльності кооперативних об’єднань)   
19. цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена сільськогосподарського кооперативу, що може бути передбачений рішенням загальних зборів відповідного кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.
 
-19- Лабазюк С.П.
У абзаці дванадцятому частини першої статті 1 слова «майновий внесок» замінити словами «майновий поворотний або неповоротний внесок»
 
Враховано У законопроекті передбачено випадки повернення цільових внесків, тому визначення відкориговане  цільовий внесок - грошовий чи інший майновий поворотний або неповоротний внесок члена сільськогосподарського кооперативу, що може бути передбачений рішенням загальних зборів відповідного кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.
 
20. 2. Термін «виробники сільськогосподарської продукції» вживається у цьому Законі у значенні, встановленому Законом України «Про сільськогосподарський перепис».
 
   2. Термін «виробники сільськогосподарської продукції» вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про сільськогосподарський перепис».
 
21. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
22. 1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, а також державної підтримки та державного регулювання функціонування сільськогосподарської кооперації в Україні.
 
   1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, а також державної підтримки та державного регулювання функціонування сільськогосподарської кооперації в Україні.
 
23. Стаття 3. Основні цілі сільськогосподарської кооперації
 
   Стаття 3. Основні цілі сільськогосподарської кооперації
 
24. 1. Основними цілями сільськогосподарської кооперації є:
 
   1. Основними цілями сільськогосподарської кооперації є:
 
25. підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції у сферах виробництва, переробки, заготівлі, закупівлі, зберігання, збуту, продажу сільськогосподарської продукції, забезпечення засобами виробництва і матеріально-технічними ресурсами;
 
   1) підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробників сільськогосподарської продукції у сферах виробництва, переробки, заготівлі, закупівлі, зберігання, збуту, продажу сільськогосподарської продукції, забезпечення засобами виробництва і матеріально-технічними ресурсами;
 
26. задоволення економічних, соціальних та інших потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, захист їх інтересів;
 
   2) задоволення економічних, соціальних та інших потреб виробників сільськогосподарської продукції на основі поєднання їхніх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоврядування та самоконтролю, захист їхніх інтересів;
 
27. розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;
 
   3) розвиток інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції;
 
28. створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції при придбанні необхідних ресурсів, здійсненні виробничої та (або) іншої господарської діяльності;
 
   4) створення умов для зниження витрат виробників сільськогосподарської продукції при придбанні необхідних ресурсів, здійсненні виробничої та/або іншої господарської діяльності;
 
29. збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.
 
   5) збільшення доходів виробників сільськогосподарської продукції.
 
30. Стаття 4. Основні принципи сільськогосподарської кооперації
 
   Стаття 4. Основні принципи сільськогосподарської кооперації
 
31. 1. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання утворюються і здійснюють свою діяльність на основі таких принципів:
 
   1. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання утворюються і здійснюють свою діяльність на основі таких принципів:
 
32. 1) добровільність та відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні;
 
   1) добровільність і відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні;
 
33. 2) демократичність;
 
   2) демократичність;
 
34. 3) обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності;
 
   3) обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності;
 
35. 4) автономність і незалежність;
 
   4) автономність і незалежність;
 
36. 5) сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації;
 
   5) сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації;
 
37. 6) співпраця між кооперативами;
 
   6) співпраця між кооперативами;
 
38. 7) урахування інтересів територіальної громади.
 
   7) врахування інтересів територіальної громади.
 
39. 2. Добровільність та відкритість членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні передбачає право на вільний вступ до сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання будь-якої особи, яка відповідає вимогам цього Закону та положенням статуту відповідного сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання та готова взяти на себе всі пов’язані з членством у такому кооперативі, кооперативному об’єднанні обов’язки - без дискримінації за гендерною, соціальною, расовою, політичною або релігійною ознакою, а також право вільного виходу з такого кооперативу, кооперативного об’єднання.
 
   2. Принципи добровільності та відкритості членства у сільськогосподарському кооперативі, сільськогосподарському кооперативному об’єднанні передбачає право вільного вступу до сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання будь-якої особи, яка відповідає вимогам цього Закону, положенням статуту відповідного сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання та готова взяти на себе всі пов’язані з членством у такому кооперативі, кооперативному об’єднанні обов’язки, недискримінаційні за гендерною, соціальною, расовою, політичною, релігійною або іншими ознаками, а також право вільного виходу з такого кооперативу, кооперативного об’єднання.
 
40. 3. Демократичність передбачає здійснення управління та контролю за діяльністю сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання його членами, виборність та підзвітність органів управління такого кооперативу, кооперативного об’єднання його загальним зборам, рівні права його членів у прийнятті рішень незалежно від розміру паю, за правилом «один член сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання - один голос». Статутом сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, який приймається виключно за правилом «один член - один голос», може бути передбачено, що при прийнятті рішень його члени мають додаткову кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу, кооперативного об’єднання (частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом, кооперативним об’єднанням та/або трудової участі в діяльності кооперативу), з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
 
   3. Принцип демократичності передбачає здійснення управління та контролю за діяльністю сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання його членами, виборність та підзвітність органів управління такого кооперативу, кооперативного об’єднання його загальним зборам, рівні права його членів у прийнятті рішень незалежно від розміру паю за правилом, що один член сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання має один голос («один член – один голос»).
Статутом сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, що приймається виключно за правилом «один член - один голос», може бути передбачено, що під час прийняття рішень члени сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання мають додаткову кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу, кооперативного об’єднання (частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом, кооперативним об’єднанням та/або трудової участі в діяльності кооперативу), з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
 
41. 4. Обов’язковість участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності передбачає безпосередню участь члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у господарській та іншій діяльності такого кооперативу, кооперативного об’єднання, розподіл доходів сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, серед його членів пропорційно до їх участі у господарській діяльності, а також спрямування частини одержаного чистого фінансового результату (прибутку) на розвиток сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
   4. Принцип обов’язковості участі члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у його господарській та іншій діяльності передбачає безпосередню участь члена сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання у господарській та іншій діяльності такого кооперативу, кооперативного об’єднання, розподіл доходів сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, серед його членів пропорційно до їх участі у господарській діяльності, а також спрямування частини одержаного фінансового результату (прибутку) на забезпечення розвитку сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
42. 5. Автономність і незалежність сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання передбачає їх право самостійно визначати напрями діяльності сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, здійснювати таку діяльність відповідно до мети та цілей такого кооперативу, кооперативного об’єднання, на засадах самодопомоги під контролем його членів, невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, крім випадків, визначених законом.
 
   5. Принцип автономності і незалежності сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання передбачає їхнє право самостійно визначати напрями діяльності сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, здійснювати таку діяльність відповідно до мети та цілей такого кооперативу, кооперативного об’єднання на засадах самодопомоги під контролем його членів, невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання, крім випадків, визначених законом.
 
43. 6. Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації передбачає обмін досвідом, науково-технічною інформацією, підвищення кваліфікації, освіту і навчання членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації.
 
   6. Принцип сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації передбачає обмін досвідом, науково-технічною інформацією, підвищення кваліфікації, освіту і навчання членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації.
 
44. 7. Співпраця між кооперативами передбачає взаємодію сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань між собою, а також з іншими кооперативами, кооперативними об’єднаннями на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях, установлення зв’язків із міжнародними та іноземними кооперативними організаціями, участь у Міжнародному кооперативному альянсі.
 
   7. Принцип співпраці між кооперативами передбачає взаємодію сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань між собою, а також з іншими кооперативами, кооперативними об’єднаннями на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях, налагодження зв’язків з міжнародними та іноземними кооперативними організаціями, участь у Міжнародному кооперативному альянсі.
 
45. 8. Урахування інтересів територіальної громади передбачає, що сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об’єднання, здійснюючи діяльність в інтересах своїх членів, має враховувати також інтереси територіальної громади, на території якої провадиться його діяльність, з метою забезпечення її сталого розвитку (відповідно до засад, визначених членами сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання).
 
   8. Принцип врахування інтересів територіальної громади передбачає, що сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об’єднання, здійснюючи діяльність в інтересах своїх членів, має враховувати також інтереси територіальної громади, на території якої провадиться відповідна діяльність, з метою забезпечення сталого розвитку такої територіальної громади, відповідно до засад, визначених членами сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
46. Стаття 5. Види діяльності сільськогосподарських кооперативів
 
   Стаття 5. Види діяльності сільськогосподарського кооперативу
 
47. 1. Основними видами діяльності сільськогосподарського кооперативу є виробництво сільськогосподарської продукції, переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види сервісного обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, а також послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.
 
   1. Основними видами діяльності сільськогосподарського кооперативу є виробництво, переробка, заготівля, закупівля, зберігання, збут, продаж сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів та інші види сервісного обслуговування членів кооперативу, зокрема надання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних послуг, послуг з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, з бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.
 
48. 2. Сільськогосподарський кооператив може займатися одним або декількома видами діяльності.
 
   2. Сільськогосподарський кооператив може здійснювати один або декілька видів діяльності.
 
49. 3. Сільськогосподарський кооператив може здійснювати діяльність з метою одержання прибутку або без мети одержання прибутку.
 
   3. Сільськогосподарський кооператив може здійснювати діяльність з метою одержання прибутку або без мети одержання прибутку.
 
50. 4. Сільськогосподарський кооператив, який здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку, є неприбутковою організацією у разі, якщо його діяльність відповідає сукупності таких ознак:
 
   4. Сільськогосподарський кооператив, що здійснює діяльність без мети одержання прибутку, є неприбутковою організацією у разі, якщо його діяльність відповідає сукупності таких ознак:
 
51. кооператив не здійснює виробництва сільськогосподарської продукції і надає послуги тільки своїм членам;
 
-20- Івченко В.Є.
У абзаці другому частини четвертої
статті 5:
слова «тільки своїм членам» замінити словами «переважно своїм членам, особам, які не є членами сільськогосподарського кооперативу, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу за рік;».
 
Відхилено Суть неприбуткового кооперативу полягає у в організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності  1) кооператив не здійснює виробництва сільськогосподарської продукції і надає послуги виключно своїм членам;
 
52. кооператив не набуває право власності на сільськогосподарську продукцію, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції (власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени;
 
   2) кооператив не набуває права власності на сільськогосподарську продукцію, вироблену, вирощену, відгодовану, виловлену або зібрану (заготовлену) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції, при цьому власниками сільськогосподарської продукції, що заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени;
 
53. кооператив відповідає вимогам, встановленим підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій.
 
   3) кооператив відповідає вимогам, встановленим підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України для неприбуткових організацій.
 
54. 5. Сільськогосподарський кооператив, який здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку, може надавати послуги, здійснювати операції, зокрема, закупівлю сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів, з особами, які не є членами або асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу, за умови, що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу за рік.
 
   5. Сільськогосподарський кооператив, що здійснює діяльність з метою одержання прибутку, може надавати послуги, здійснювати операції, зокрема із закупівлі сільськогосподарської продукції, постачання засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів, з особами, які не є членами або асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу, за умови що сумарна вартість таких послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу за рік.
 
55. 6. Виручка, отримана сільськогосподарським кооперативом внаслідок реалізації іншим особам сільськогосподарської продукції, що закуплена у членів сільськогосподарського кооперативу або отримана внаслідок її переробки, не враховується при розрахунку сумарної вартості послуг та операцій з особами, які не є членами або асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу, що визначається для цілей частини п'ятої цієї статті.
 
-21- Лабазюк С.П.
У частині шостій статті 5 слова «що закуплена у» виключити.
 
Враховано частково бмеження в 20% стосуються поставок матеріально технічних ресурсів (добрив, насіння тощо) с/г виробникам або закупівель продукції (зерна) у с/г виробників. В цьому випадку кооператив купує і поставляє не своїм членам те ж саме, що і своїм членам. І саме такі поставки і закупівлі обмежуються 20%. Реалізація ж продукції, закупленої у членів кооперативу, особам, які не є членами не може зараховуватися в ці 20%, тому що сенс кооперативу в тому, щоб купити продукцію у своїх членів, а поставити комусь іншому, відповідно, все, що буде куплено у членів, буде потім продано не членам.  6. Виручка, отримана сільськогосподарським кооперативом у результаті реалізації іншим особам сільськогосподарської продукції, виробленої, вирощеної, відгодованої, виловленої або зібраної (заготовленої) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції, або отримана в результаті її переробки, не враховується при розрахунку сумарної вартості послуг та операцій з особами, які не є членами або асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу, що визначається для цілей частини п'ятої цієї статті.
 
56. 7. Статутом сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, може бути передбачено обов’язкову трудову участь у діяльності сільськогосподарського кооперативу його членів - фізичних осіб.
 
   7. Статутом сільськогосподарського кооперативу, що здійснює діяльність з метою одержання прибутку, може бути передбачена обов’язкова трудова участь у діяльності сільськогосподарського кооперативу його членів - фізичних осіб.
 
57. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
58. УТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
 
   УТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
 
59. Стаття 6. Порядок утворення сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 6. Порядок утворення сільськогосподарського кооперативу
 
60. 1. Сільськогосподарський кооператив утворюється за рішенням установчих зборів його засновників. Сільськогосподарський кооператив може також бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого сільськогосподарського кооперативу.
 
   1. Сільськогосподарський кооператив утворюється за рішенням установчих зборів його засновників. Сільськогосподарський кооператив може бути утворений шляхом реорганізації (злиття, поділу, виділу) іншого сільськогосподарського кооперативу.
 
61. 2. Засновниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які відповідають вимогам частини першої статті 10 цього Закону.
 
-22- Сольський М.Т.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Засновниками сільськогосподарського кооперативу який має на меті одержання прибутку можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які відповідають вимогам частини першої статті 10 цього Закону.
Засновниками сільськогосподарського кооперативу, який не має на меті одержання прибутку, можуть бути виключно фізичні особи, які відповідають вимогам частини першої статті 10 цього Закону».
 
Відхилено Наявність обмежень щодо членства в неприбутковому кооперативі створить дискримінаційні умови для юридичних осіб, що суперечить Конституції України, за якою всі суб'єкти права власності рівні перед законом  2. Засновниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які відповідають вимогам частини першої статті 10 цього Закону.
 
62. 3. Сільськогосподарський кооператив утворюється не менш як трьома засновниками.
 
   3. Сільськогосподарський кооператив утворюється не менш як трьома засновниками.
 
63. 4. Рішення установчих зборів про утворення сільськогосподарського кооперативу оформлюється протоколом, який має містити відомості про:
 
   4. Рішення установчих зборів про утворення сільськогосподарського кооперативу оформлюється протоколом, який має містити відомості про:
 
64. дату та місце проведення установчих зборів;
 
   1) дату та місце проведення установчих зборів;
 
65. кількість осіб, які брали участь в установчих зборах;
 
   2) кількість осіб, які брали участь в установчих зборах;
 
66. утворення сільськогосподарського кооперативу із зазначенням виду (видів) діяльності сільськогосподарського кооперативу, а також про здійснення діяльності з метою одержання прибутку чи без мети одержання прибутку;
 
   3) утворення сільськогосподарського кооперативу із зазначенням виду (видів) діяльності сільськогосподарського кооперативу, а також про здійснення діяльності з метою одержання прибутку чи без мети одержання прибутку;
 
67. найменування та за наявності - скорочене найменування сільськогосподарського кооперативу;
 
   4) найменування та скорочене найменування (за наявності) сільськогосподарського кооперативу;
 
68. розміри та порядок внесення засновниками вступного та пайового внесків (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який має на меті одержання прибутку) або вступного внеску (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який не має на меті одержання прибутку);
 
-23- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 6 абзац шостий частини четвертої викласти в такій редакції:
«розміри та порядок внесення засновниками вкладу»;
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту та необхідністю врегулювати питання внесення вступних внесків  5) розміри та порядок внесення засновниками вступного внеску та вкладу;
 
    -24- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 6:
в абзаці шостому частини четвертої слова та знаки « (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який має на меті одержання прибутку) або вступного внеску (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який не має на меті одержання прибутку)» виключити;
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
    -25- Лабазюк С.П.
У абзаці п’ятому частини четвертої статті 6 слова та знаки « (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який має на меті одержання прибутку) або вступного внеску (у разі утворення сільськогосподарського кооперативу, який не має на меті одержання прибутку)» виключити
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
69. затвердження статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
-26- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 6 абзац сьомий частини четвертої викласти в такій редакції:
«затвердження статуту сільськогосподарського кооперативу або про здійснення діяльності кооперативом на підставі модельного статуту»;
 
Враховано Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» передбачено право не затверджувати свій статут, а прийняти на установчих зборах рішення здійснення діяльності на підставі модельного статуту затвердженого Кабінетом Міністрів України  6) затвердження статуту сільськогосподарського кооперативу або про здійснення кооперативом діяльності на підставі модельного статуту;
 
70. затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
   7) затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
71. утворення (обрання) органів управління сільськогосподарського кооперативу відповідно до затвердженого статуту;
 
   8) утворення (обрання) органів управління сільськогосподарського кооперативу відповідно до затвердженого статуту або модельного статуту;
 
72. визначення особи (осіб), яка має право представляти сільськогосподарський кооператив у здійсненні реєстраційних дій.
 
   9) визначення особи чи осіб, які мають право представляти сільськогосподарський кооператив у здійсненні реєстраційних дій.
 
73. 5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися також інші рішення, які стосуються утворення і початку діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
   5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися також інші рішення, щодо утворення і початку діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
74. 6. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
 
   6. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем установчих зборів.
 
75. 7. Юридична особа бере участь в утворенні сільськогосподарського кооперативу через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення сільськогосподарського кооперативу.
 
   7. Юридична особа бере участь в утворенні сільськогосподарського кооперативу через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення сільськогосподарського кооперативу.
 
76. 8. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів сільськогосподарського кооперативу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості про:
 
   8. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів сільськогосподарського кооперативу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості про:
 
77. фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
   1) фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства - також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
78. юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.
 
   2) юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах, що засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.
 
79. 9. Вимоги цієї статті застосовуються також до рішень про утворення нового сільськогосподарського кооперативу, які приймаються у зв’язку з реорганізацією сільськогосподарського кооперативу.
 
   9. Вимоги цієї статті застосовуються також до рішень про утворення нового сільськогосподарського кооперативу, що приймаються у зв’язку з реорганізацією сільськогосподарського кооперативу.
 
80. 10. Сільськогосподарський кооператив підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 60 днів із дня проведення установчих зборів. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації сільськогосподарського кооперативу протягом 60 днів із дня проведення установчих зборів такий сільськогосподарський кооператив не вважається утвореним.
 
   10. Сільськогосподарський кооператив підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання документів для державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів такий сільськогосподарський кооператив не вважається утвореним.
 
81. 11. Після державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу його засновники вносять вступний та пайовий внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку), після чого набувають статусу членів сільськогосподарського кооперативу, прав та обов’язків, установлених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу для його членів.
 
-27- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 6 у частині одинадцятій слова та знаки «вступний та пайовий внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку)» замінити словом «вклад».
 
Враховано частково У зв’язку зі зміною термінології проекту та необхідністю врегулювати питання внесення вступних внесків  11. Після державної реєстрації сільськогосподарського кооперативу його засновники вносять вступний внесок та вклад, після чого набувають статусу члена сільськогосподарського кооперативу, прав та обов’язків, установлених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу для його членів.
 
    -28- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 6:
у частині одинадцятій слова та знаки « (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
    -29- Лабазюк С.П.
У частині одинадцятій статті 6 слова та знаки « (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (для сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Враховано ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
82. Стаття 7. Найменування сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 7. Найменування сільськогосподарського кооперативу
 
83. 1. Найменування сільськогосподарського кооперативу має містити інформацію про його організаційно-правову форму - «сільськогосподарський кооператив» та назву, яка містить власну назву та може містити інформацію про вид діяльності (виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний тощо) сільськогосподарського кооперативу.
 
   1. Найменування сільськогосподарського кооперативу має містити інформацію про його організаційно-правову форму - «сільськогосподарський кооператив» та назву, що складається з власної назви та може містити інформацію про вид діяльності (виробничий, переробний, заготівельно-збутовий, постачальницький, сервісний, багатофункціональний тощо) сільськогосподарського кооперативу.
 
84. Стаття 8. Статут сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 8. Статут сільськогосподарського кооперативу
 
85. 1. Статут є установчим документом сільськогосподарського кооперативу, що регулює його діяльність.
 
   1. Статут є установчим документом сільськогосподарського кооперативу, що регулює його діяльність.
 
86. 2. Статут сільськогосподарського кооперативу має містити такі відомості:
 
-30- Тарасов О.С.
Частину другу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
«порядок встановлення етичних норм поведінки для членів кооперативу, органів управління та його працівників, конфіденційності інформації та урегулювання конфліктів інтересів, визначаються Статутом або Етичним Кодексом кооперативу у разі його прийняття;».
 
Враховано (після абзацу шостого) Наявність Етичного кодексу може мати позитивний ефект  2. Статут сільськогосподарського кооперативу має містити такі відомості:
 
    -31- Лабазюк С.П.
Доповнити частину другу статті 8 абзацом дванадцятим такого змісту:
«порядок вирішення питань, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів».
 
Враховано редакційно Врегулювання конфлікту інтересів є сталою європейською та світовою практикою   
87. найменування сільськогосподарського кооперативу, у тому числі скорочене (за наявності);
 
   1) найменування та скорочене найменування (за наявності) сільськогосподарського кооперативу;
 
88. мета і цілі утворення сільськогосподарського кооперативу і перелік видів його діяльності;
 
   2) мета і цілі утворення сільськогосподарського кооперативу, перелік видів його діяльності;
 
89. умови і порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу членів, асоційованих членів та виходу чи виключення з нього;
 
   3) умови і порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу членів, асоційованих членів та виходу чи виключення з нього;
 
90. права і обов'язки членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу;
 
   4) права та обов'язки членів, асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу;
 
91. порядок внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
   5) порядок внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
92. порядок затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу та внесення змін до них;
 
   6) порядок затвердження правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу та внесення змін до них;
7) порядок встановлення етичних норм поведінки членів сільськогосподарського кооперативу, його посадових осіб та працівників, положення щодо конфіденційності інформації та порядок врегулювання конфлікту інтересів, визначаються Статутом або етичним кодексом сільськогосподарського кооперативу (у разі його прийняття);
 
93. порядок установлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 
   8) порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами, асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 
94. порядок формування та використання фондів сільськогосподарського кооперативу;
 
   9) порядок формування та використання фондів сільськогосподарського кооперативу;
 
95. порядок скликання і проведення чергових і позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу;
 
   10) порядок скликання і проведення чергових та позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу;
 
96. порядок формування, склад і компетенція органів управління сільськогосподарського кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень;
 
   11) порядок формування, склад і компетенція органів управління сільськогосподарського кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень;
 
97. порядок оскарження до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу рішень, дій або бездіяльності інших органів управління сільськогосподарського кооперативу та членів цих органів;
 
   12) порядок оскарження до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу рішень, дій або бездіяльності інших органів управління сільськогосподарського кооперативу та посадових осіб таких органів;
 
98. порядок формування, використання та розпоряджання майном сільськогосподарського кооперативу;
 
   13) порядок формування, використання та розпорядження майном сільськогосподарського кооперативу;
 
99. порядок та умови покриття збитків сільськогосподарського кооперативу;
 
   14) порядок та умови відшкодування збитків сільськогосподарського кооперативу;
 
100. порядок обліку і звітності у сільськогосподарському кооперативі;
 
   15) порядок обліку і звітності у сільськогосподарському кооперативі;
 
101. порядок реорганізації і ліквідації сільськогосподарського кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 
   16) порядок реорганізації і ліквідації сільськогосподарського кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 
102. умови і порядок повернення паю.
 
   17) умови і порядок повернення поворотних цільового внеску, вкладу та додаткового вкладу.
 
103. 3. Статут сільськогосподарського кооперативу може містити й інші пов'язані з особливостями діяльності такого кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
 
   3. Статут сільськогосподарського кооперативу може містити й інші пов'язані з особливостями діяльності такого кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
 
104. 4. Зміни до статуту сільськогосподарського кооперативу приймаються загальними зборами сільськогосподарського кооперативу.
 
   4. Зміни до статуту сільськогосподарського кооперативу приймаються загальними зборами сільськогосподарського кооперативу та підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 30 днів з дня їх прийняття.
 
105. 5. Зміни до статуту сільськогосподарського кооперативу підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», протягом 30 днів з дня їх прийняття.
 
      
106. Стаття 9. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 9. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу
 
107. 1. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу є внутрішнім нормативним документом сільськогосподарського кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту такого кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
 
   1. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу є внутрішнім нормативним документом сільськогосподарського кооперативу, що визначає механізми та способи реалізації положень статуту такого кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
 
108. 2. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу мають містити такі відомості:
 
   2. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу мають містити такі відомості:
 
109. порядок організації діяльності сільськогосподарського кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
 
   1) порядок організації діяльності сільськогосподарського кооперативу відповідно до визначеного статутом переліку видів його діяльності;
 
110. форми участі членів сільськогосподарського кооперативу в його діяльності та вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;
 
   2) форми участі членів сільськогосподарського кооперативу в його діяльності та вимоги щодо документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі в його господарській діяльності;
 
111. механізм визначення розміру додаткового пайового внеску кожного члена кооперативу та його внесення, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді сільськогосподарського кооперативу;
 
-32- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 9 абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«механізм визначення розміру додаткового вкладу кожного члена кооперативу та його внесення, загальної частки вкладів асоційованих членів у статутному капіталі сільськогосподарського кооперативу»;
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту  3) порядок визначення розміру додаткового вкладу кожного члена кооперативу та його внесення, розміру загальної частки вкладів асоційованих членів у статутному капіталі сільськогосподарського кооперативу;
 
112. порядок визначення розміру, нарахування та розподілу кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
 
-33- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 9 у абзаці третьому частини другої слова «кооперативних виплат» замінити словами «патронажних дивідендів».
 
Враховано зв’язку зі зміною термінології проекту  4) порядок визначення розміру, нарахування та розподілу патронажних дивідендів у розрізі видів діяльності кооперативу;
 
113. механізм розподілу чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу (крім сільськогосподарських кооперативів, які діють без мети одержання прибутку);
 
   5) механізм розподілу фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом;
 
114. вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.
 
   6) вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.
 
115. 3. Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності сільськогосподарського кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства та статуту такого кооперативу.
 
   3. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності такого кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства та статуту такого кооперативу.
 
116. 4. Зміни до правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу приймаються загальними зборами такого кооперативу у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
   4. Зміни до правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу приймаються загальними зборами такого кооперативу у порядку, передбаченому статутом такого кооперативу.
 
117. 5. Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, і мають рекомендаційний характер.
 
   5. Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, і мають рекомендаційний характер.
 
118. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
119. ЧЛЕНСТВО В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ КООПЕРАТИВІ
 
   ЧЛЕНСТВО В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ КООПЕРАТИВІ
 
120. Стаття 10. Член сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 10. Член сільськогосподарського кооперативу
 
121. 1. Членом сільськогосподарського кооперативу може бути виробник сільськогосподарської продукції - юридична або фізична особа. Фізична особа може бути членом сільськогосподарського кооперативу, якщо вона досягла 16-річного віку.
 
-34- Сольський М.Т.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Членом сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, може бути виробник сільськогосподарської продукції – юридична або фізична особа.
Членом сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку, може бути виключно виробник сільськогосподарської продукції – фізична особа.
 
Відхилено Наявність обмежень щодо членства в неприбутковому кооперативі створить дискримінаційні умови для юридичних осіб, що суперечить Конституції України, за якою всі суб'єкти права власності рівні перед законом  1. Членом сільськогосподарського кооперативу може бути виробник сільськогосподарської продукції - юридична або фізична особа. Членом сільськогосподарського кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку.
 
122. 2. Юридична особа діє через свого уповноваженого представника.
 
   Юридична особа діє у сільськогосподарському кооперативі через свого уповноваженого представника.
 
123. 3. Сільськогосподарський кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена сільськогосподарського кооперативу, про розмір внесеного ним вступного внеску та внесеного паю, а також іншу інформацію, передбачену статутом відповідного кооперативу.
 
-35- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині третій статті 10 слова «вступного внеску та внесеного паю» замінити словом «вклад».
 
Враховано частково У зв’язку зі зміною термінології проекту та необхідністю врегулювати питання внесення вступних внесків  2. Сільськогосподарський кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство, в якому зазначаються відомості про члена сільськогосподарського кооперативу, розмір внесених ним вступного внеску та вкладу, а також інша інформація, передбачена статутом відповідного кооперативу.
 
124. Стаття 11. Вступ до сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 11. Вступ до сільськогосподарського кооперативу
 
125. 1. Вступ до сільськогосподарського кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається правлінню (голові сільськогосподарського кооперативу). Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний і пайовий внески (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку), у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу.
 
-36- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 11 слова та знаки «вступний і пайовий внески (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)» замінити словом «вклад».
 
Враховано частково У зв’язку зі зміною термінології проекту та необхідністю врегулювати питання внесення вступних внесків  1. Вступ до сільськогосподарського кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви, що подається правлінню (голові) сільськогосподарського кооперативу. Особа, яка подала заяву про вступ до сільськогосподарського кооперативу, вносить вступний внесок і вклад у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу.
 
    -37- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У частині першій статті 11 слова та знаки « (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Враховано редакційно ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
    -38- Лабазюк С.П.
У частині першій статті 11 слова та знаки « (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступний внесок (у разі вступу до сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Враховано редакційно ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
126. 2. Заява про вступ до сільськогосподарського кооперативу попередньо розглядається правлінням сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу). За результатами розгляду заяви правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) приймається вмотивоване рішення з рекомендацією про прийняття або відмову у прийнятті особи, яка подала заяву, до кооперативу. Рішення про прийняття до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами такого кооперативу з урахуванням рекомендації правління сільськогосподарського кооперативу (голови сільськогосподарського кооперативу).
 
   2. Заява про вступ до сільськогосподарського кооперативу попередньо розглядається правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу. За результатами розгляду заяви правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу приймається вмотивоване рішення з рекомендацією про прийняття або відмову у прийнятті особи, яка подала заяву, до кооперативу. Рішення про прийняття особи до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається загальними зборами такого кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) сільськогосподарського кооперативу.
 
127. 3. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що рішення про прийняття до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу). Рішення правління про відмову у прийнятті до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
   3. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що рішення про прийняття особи до кооперативу або про відмову у прийнятті приймається правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу. Рішення правління про відмову у прийнятті особи до кооперативу може бути оскаржено особою, яка подала заяву про вступ до кооперативу, до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
128. Стаття 12. Основні права та обов'язки члена сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 12. Основні права та обов'язки члена сільськогосподарського кооперативу
 
129. 1. Основними правами члена сільськогосподарського кооперативу є:
 
   1. Основними правами члена сільськогосподарського кооперативу є:
 
130. участь в управлінні сільськогосподарським кооперативом, право ухвального голосу на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, право обирати і бути обраним до органів управління;
 
   1) участь в управлінні сільськогосподарським кооперативом, право ухвального голосу на загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, право обирати і бути обраним до органів управління;
 
131. користування послугами кооперативу в порядку, передбаченому статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
   2) користування послугами кооперативу в порядку, передбаченому статутом та Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
132. одержання кооперативних виплат;
 
-39- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 12 у абзаці другому слова «кооперативних виплат» замінити словами «патронажних дивідендів»
 
Враховано редакційно зв’язку зі зміною термінології проекту  3) одержання патронажних дивідендів (для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку);
4)одержання частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих таким кооперативом послуг відповідно до їх фактичної вартості (для сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)
 
133. одержання виплат на пай (для сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку);
 
-40- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 12 у абзаці третьому слова «виплат на пай» замінити словом «дивідендів»
 
Враховано зв’язку зі зміною термінології проекту  5) одержання дивідендів (для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку);
 
134. право на вихід із сільськогосподарського кооперативу та на одержання паю (для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступного внеску (для сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку) у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом;
 
-41- Тарасов О.С.
В абзаці шостому частини першої статті 12 слова та знаки «або вступного внеску (для сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту та необхідністю врегулювати питання внесення вступних внесків  6) право на вихід із сільськогосподарського кооперативу та на одержання частки, цільового поворотного внеску у разі виходу з кооперативу в порядку та строки, визначені статутом такого кооперативу;
 
    -42- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині першій статті 12 у абзаці четвертому слова та знаки «паю (для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступного внеску (для сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)» замінити словом «частки».
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту та необхідністю врегулювати питання внесення вступних внесків   
    -43- Лабазюк С.П.
У частині першій статті 12 слова та знаки « (для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку) або вступного внеску (для сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Враховано редакційно ропонується застосовувати єдину термінологію для всіх типів кооперативів   
135. право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи сільськогосподарського кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
 
   7) право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи сільськогосподарського кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
 
136. право звертатися до органів управління, посадових осіб сільськогосподарського кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;
 
   8) право звертатися до органів управління, посадових осіб сільськогосподарського кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої звернення;
 
137. отримувати повну інформацію про діяльність сільськогосподарського кооперативу, членом якого він є, у тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації кооперативу.
 
   9) отримувати повну інформацію про діяльність сільськогосподарського кооперативу, членом якого він є, у тому числі щодо річної фінансової звітності, бухгалтерської та іншої фінансової інформації кооперативу.
 
138. 2. Обмеження у будь-якій формі прав членів сільськогосподарського кооперативу, передбачених цим Законом, іншими законами, статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу за рішенням членів чи органів управління кооперативу, не допускається.
 
   2. Обмеження у будь-якій формі прав членів сільськогосподарського кооперативу, передбачених цим Законом, іншими законами України, статутом та Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, за рішенням членів чи органів управління кооперативу не допускається.
 
139. 3. Основними обов’язками члена сільськогосподарського кооперативу є:
 
   3. Основними обов’язками члена сільськогосподарського кооперативу є:
 
140. додержання статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності кооперативу;
 
   1) додержання статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, а також етичного кодексу сільськогосподарського кооперативу (у разі його прийняття);
 
141. участь у господарській діяльності кооперативу в порядку, передбаченому статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
   2) участь у господарській діяльності кооперативу в порядку, передбаченому статутом та Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
142. виконання рішень органів управління кооперативу;
 
   3) виконання рішень органів управління сільськогосподарського кооперативу;
 
143. сплата визначених статутом кооперативу внесків у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу.
 
   4) сплата визначених статутом сільськогосподарського кооперативу внесків та вкладів у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу.
 
144. 4. Член сільськогосподарського кооперативу має також інші права та обов’язки, передбачені цим Законом, іншими законами, статутом та правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу.
 
   4. Член сільськогосподарського кооперативу має також інші права та обов’язки, передбачені цим Законом, іншими законами України, статутом та Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
145. Стаття 13. Припинення членства в сільськогосподарському кооперативі
 
   Стаття 13. Припинення членства в сільськогосподарському кооперативі
 
146. 1. Членство в сільськогосподарському кооперативі припиняється у разі:
 
   1. Членство в сільськогосподарському кооперативі припиняється у разі:
 
147. добровільного виходу на підставі поданої заяви;
 
   1) добровільного виходу на підставі поданої заяви;
 
148. несплати внесків у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту кооперативу;
 
   2) несплати внесків та вкладу у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
149. припинення участі в господарській діяльності сільськогосподарського кооперативу протягом шести місяців поспіль, якщо більший строк не встановлено статутом сільськогосподарського кооперативу;
 
   3) припинення участі в господарській діяльності сільськогосподарського кооперативу протягом шести місяців поспіль, якщо більший строк не встановлено статутом сільськогосподарського кооперативу;
 
150. смерті члена кооперативу - фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;
 
   4) смерті члена кооперативу - фізичної особи, визнання її померлою або безвісно відсутньою;
 
151. ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;
 
   5) ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;
 
152. припинення діяльності кооперативу.
 
   6) припинення діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
153. 2. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) приймається вмотивоване рішення з рекомендацією про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі. Рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі приймається загальними зборами такого кооперативу з урахуванням рекомендації правління сільськогосподарського кооперативу (голови сільськогосподарського кооперативу).
 
   2. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, правління (голова) сільськогосподарського кооперативу приймає вмотивоване рішення з рекомендацією про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі. Рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі приймається загальними зборами такого кооперативу з урахуванням рекомендації правління (голови) сільськогосподарського кооперативу.
 
154. 3. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі приймається правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу). Рішення правління про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі може бути оскаржено особою, щодо якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
   3. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі приймається правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу. Рішення правління про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі може бути оскаржено особою, стосовно якої прийнято відповідне рішення, до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
155. 4. Рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі може бути оскаржено до суду.
 
   4. Рішення про припинення членства у сільськогосподарському кооперативі може бути оскаржено до суду.
 
156. Стаття 14. Асоційоване членство в сільськогосподарському кооперативі
 
   Стаття 14. Асоційоване членство в сільськогосподарському кооперативі
 
157. 1. У сільськогосподарському кооперативі (крім сільськогосподарського кооперативу, який здійснює діяльність без мети одержання прибутку) може бути передбачене асоційоване членство.
 
-44- Івченко В.Є.
У частині першій статті 14:
слова « (крім сільськогосподарського кооперативу, який здійснює діяльність без мети одержання прибутку)» виключити.
 
Відхилено соційоване членство служить для отримання дивідендів за відсутності необхідності брати участь у діяльності кооперативу. У неприбутковому кооперативі таких виплат бути може, а тому недоцільно і асоційоване членство  1. У сільськогосподарському кооперативі (крім сільськогосподарського кооперативу, що здійснює діяльність без мети одержання прибутку) може бути передбачено асоційоване членство.
 
158. 2. Асоційованим членом сільськогосподарського кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа (яка не є членом цього сільськогосподарського кооперативу), що внесла пайовий внесок у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу.
 
-45- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 14 у частині другій слова «пайовий внесок» замінити словом «вклад»
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту  2. Асоційованим членом сільськогосподарського кооперативу може бути будь-яка юридична або фізична особа, яка не є членом такого сільськогосподарського кооперативу та внесла вклад у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу.
 
159. 3. Порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу асоційованого члена, припинення асоційованого членства, права та обов'язки такого члена визначаються статутом кооперативу відповідно до цього Закону.
 
   3. Порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу асоційованого члена, припинення асоційованого членства, права та обов'язки такого члена визначаються статутом сільськогосподарського кооперативу відповідно до цього Закону.
 
160. 4. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу має право дорадчого голосу на загальних зборах такого кооперативу.
 
   4. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу має право дорадчого голосу на загальних зборах такого кооперативу.
 
161. 5. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу одержує виплати на пай у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу. При ліквідації кооперативу асоційований член сільськогосподарського кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на повернення паю.
 
-46- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 14 у частині п’ятій слова «виплати на пай» замінити словом «дивіденди», слово «паю» замінити словом «частки».
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту  5. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу одержує дивіденди у порядку та розмірах, визначених відповідно до статуту такого кооперативу. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу асоційований член такого кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на повернення частки.
 
162. 6. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу не зобов’язаний брати участь у господарській та/або іншій діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
   6. Асоційований член сільськогосподарського кооперативу не зобов’язаний брати участь у господарській та/або іншій діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
163. 7. У разі внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу щодо припинення асоційованого членства (зокрема щодо умов повернення паю) в сільськогосподарському кооперативі, асоційований член такого кооперативу має право не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про внесення таких змін припинити асоційоване членство у цьому кооперативі на умовах, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу в редакції, яка діяла до внесення таких змін.
 
   7. У разі внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу щодо припинення асоційованого членства, зокрема щодо умов повернення частки, в сільськогосподарському кооперативі асоційований член такого кооперативу має право не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про внесення змін припинити асоційоване членство у такому кооперативі на умовах, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу в редакції, що діяла до дня внесення таких змін.
 
164. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
165. УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ КООПЕРАТИВОМ
 
   УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ КООПЕРАТИВОМ
 
166. Стаття 15. Система органів управління сільськогосподарським кооперативом
 
   Стаття 15. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу
 
167. 1. Органами управління сільськогосподарським кооперативом є:
 
-47- Лабазюк С.П.
У статті 15 доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
«4) спостережна рада та інші органи управління (у разі їх утворення)»
 
Відхилено Законопроектом передбачено можливість утворення спостережної ради, але це право а не обов'язок, тому не можна доповнювати перелік органів, які завжди створюються  1. Органами управління сільськогосподарського кооперативу є:
 
168. 1) вищий орган управління - загальні збори сільськогосподарського кооперативу;
 
   1) вищий орган управління - загальні збори сільськогосподарського кооперативу;
 
169. 2) виконавчий орган - правління сільськогосподарського кооперативу, яке очолює голова правління;
 
   2) виконавчий орган - правління сільськогосподарського кооперативу, яке очолює голова правління;
 
170. 3) контрольний орган - ревізійна комісія.
 
   3) орган контролю - ревізійна комісія.
 
171. 2. У сільськогосподарському кооперативі, до складу якого входить менше 20 членів, функції правління сільськогосподарського кооперативу можуть бути покладені загальними зборами такого кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову сільськогосподарського кооперативу, а функції ревізійної комісії - на одноосібний контрольний орган - ревізора.
 
   2. У сільськогосподарському кооперативі, до складу якого входить менше 20 членів, функції правління сільськогосподарського кооперативу можуть бути покладені загальними зборами такого кооперативу на одноосібний виконавчий орган - голову сільськогосподарського кооперативу, а функції ревізійної комісії - на одноосібний орган контролю - ревізора.
 
172. 3. Сільськогосподарський кооператив може прийняти рішення про створення спостережної ради та інших органів управління кооперативу, а також інших органів кооперативу.
 
-48- Тарасов О.С.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Сільськогосподарський кооператив може прийняти рішення про створення спостережної ради та інших допоміжних органів кооперативу за участі членів та не-членів такого кооперативу та залучених експертів у порядку, передбаченому Статутом».
 
Враховано частково Оскільки спостережна рада за законопроектом буде мати контрольні а не лише допоміжні функції, пропонується не вживати слово «допоміжних»  3. Сільськогосподарський кооператив може прийняти рішення про створення спостережної ради та інших органів сільськогосподарського кооперативу за участю членів, осіб, які не є членами такого кооперативу, та залучених експертів у порядку, передбаченому Статутом такого кооперативу.
 
    -49- Лабазюк С.П.
У частині третій статті 15 слова «спостережної ради та інших органів управління кооперативу» виключити.
 
Відхилено Утворення спостережної ради, - це право, а не обов'язок кооперативу   
173. 4. Органи управління сільськогосподарського кооперативу обираються з числа членів кооперативу. Член сільськогосподарського кооперативу може бути обраний лише до одного органу управління сільськогосподарського кооперативу. Статутом можуть бути передбачено обмеження щодо входження до складу одного або різних органів управління сільськогосподарського кооперативу членів сім’ї або близьких родичів.
 
   4. Органи управління сільськогосподарського кооперативу обираються з числа членів такого кооперативу. Член сільськогосподарського кооперативу може бути обраний лише до одного органу управління сільськогосподарського кооперативу. Статутом сільськогосподарського кооперативу можуть бути передбачені обмеження щодо входження до складу одного або різних органів управління сільськогосподарського кооперативу членів сім’ї або близьких родичів.
 
174. 5. Члени правління сільськогосподарського кооперативу (голова сільськогосподарського кооперативу) обираються загальними зборами кооперативу на строк, визначений статутом, але не більш як на п’ять років, а члени ревізійної комісії (ревізор), члени спостережної ради (за наявності) -не більш як на три роки.
 
   5. Члени правління, голова сільськогосподарського кооперативу обираються загальними зборами такого кооперативу на строк, визначений статутом сільськогосподарського кооперативу, але не більш як на п’ять років, а члени ревізійної комісії (ревізор), члени спостережної ради (за наявності) - не більш як на три роки.
 
175. 6. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) сільськогосподарського кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів такого кооперативу.
 
   6. Повноваження членів органів управління (одноосібних органів управління) сільськогосподарського кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів такого кооперативу.
 
176. 7. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу і їх повноваження, порядок обрання членів органів управління і дострокового припинення їх повноважень, а також порядок скликання і проведення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу встановлюється статутом сільськогосподарського кооперативу з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
 
   7. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу, їхні повноваження, порядок обрання членів органів управління і дострокового припинення їхніх повноважень, порядок скликання і проведення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу визначаються статутом сільськогосподарського кооперативу з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
 
177. 8. Рішення, дії та бездіяльність органів управління сільськогосподарського кооперативу та членів цих органів можуть бути оскаржені членом, асоційованим членом сільськогосподарського кооперативу до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу, а рішення, дії та бездіяльність вищого органу управління сільськогосподарським кооперативом - в судовому порядку.
 
   8. Рішення, дії та бездіяльність органів управління сільськогосподарського кооперативу та членів таких органів можуть бути оскаржені членом, асоційованим членом сільськогосподарського кооперативу до вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу, а рішення, дії та бездіяльність вищого органу управління сільськогосподарського кооперативу - в судовому порядку.
 
178. Стаття 16. Вищий орган управління сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 16. Вищий орган управління сільськогосподарського кооперативу
 
179. 1. Вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори сільськогосподарського кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з правом ухвального голосу мають право брати участь усі члени такого кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з правом дорадчого голосу також мають право брати участь асоційовані члени такого кооперативу.
 
   1. Вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори сільськогосподарського кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з правом ухвального голосу мають право брати участь усі члени такого кооперативу. У загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з правом дорадчого голосу мають право брати участь асоційовані члени такого кооперативу.
 
180. 2. До виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу належить:
 
   2. До виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу належить:
 
181. внесення змін до статуту кооперативу;
 
   1) внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу;
 
182. утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів кооперативу;
 
   2) утворення виконавчого, контрольного та інших органів управління, а також інших органів сільськогосподарського кооперативу;
 
183. заслуховування звітів органів управління, інших органів кооперативу;
 
   3) заслуховування звітів органів управління, інших органів сільськогосподарського кооперативу;
 
184. розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління кооперативу та членів цих органів;
 
   4) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органів управління сільськогосподарського кооперативу та членів таких органів;
 
185. визначення розмірів фондів кооперативу;
 
   5) визначення розмірів фондів сільськогосподарського кооперативу;
 
186. визначення розмірів внесків відповідно до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності кооперативу;
 
   6) визначення розмірів вкладів відповідно до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу;
 
187. визначення розмірів оплати праці голови правління (голови сільськогосподарського кооперативу), голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядок затвердження кошторису на утримання апарату органів управління кооперативу, найманих працівників;
 
   7) визначення розмірів оплати праці голови правління (голови) сільськогосподарського кооперативу, голови ревізійної комісії (ревізора), а також порядок затвердження кошторису на утримання апарату органів управління сільськогосподарського кооперативу, найманих працівників;
 
188. затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
 
   8) затвердження річного звіту і балансу сільськогосподарського кооперативу;
 
189. розподіл чистого фінансового результату (прибутку) кооперативу;
 
-50- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У абзаці другому частини другої статті 16 слово «чистого» виключити.
 
Враховано редакційно зв’язку з необхідністю приведення термінології проекту до Господарського кодексу України та Податкового кодексу України  9) здійснення розподілу фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, або прийняття рішення щодо покриття збитків сільськогосподарського кооперативу, у разі якщо такі повноваження не віднесені статутом сільськогосподарського кооперативу до компетенції правління кооперативу;
 
    -51- Івченко В.Є.
У абзаці десятому частини другої статті 16:
доповнити абзац після слів «результату (прибутку)» словами «та кооперативних виплат».
 
Відхилено а законопроектом патронажні дивіденди виплачуються пропорційно до частки членів в обороті з відповідним кооперативом та пропорційно до трудової участі члена кооперативу, а не за волею загальних зборів. Як оцінюється трудова участь в порівнянні з оборотом з кооперативом повинно бути заздалегідь встановлено Статутом або внутрішніми правилами кооперативу, а не затверджуватися пост-факту на загальних зборах.   
    -52- Лабазюк С.П.
В абзаці дев’ятому частини другої статті 16 після слів та знаків « (прибутку)» доповнити словами «або покриття збитків».
 
Враховано редакційно    
190. прийняття нових членів та припинення членства в кооперативі, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 11 та частиною третьою статті 13 цього Закону;
 
   10) прийняття нових членів та припинення членства в сільськогосподарському кооперативі, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 11 та частиною третьою статті 13 цього Закону;
 
191. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених статутом;
 
   11) прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном у випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу;
 
192. утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
 
   12) утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
 
193. прийняття рішень про вступ кооперативу до сільськогосподарських кооперативних об'єднань;
 
   13) прийняття рішень про вступ сільськогосподарського кооперативу до сільськогосподарського кооперативного об’єднання;
 
194. прийняття рішень про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) кооперативу;
 
   14) прийняття рішень про утворення та/або участь у діяльності інших юридичних осіб, а також про утворення відокремлених підрозділів (філій, відділень або представництв) сільськогосподарського кооперативу;
 
195. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
 
   15) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію сільськогосподарського кооперативу.
 
196. 3. Рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності кооперативу.
 
   3. Рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності такого кооперативу.
 
197. 4. Чергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
 
   4. Чергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу у разі потреби, але не менше одного разу на рік.
 
198. 5. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени, асоційовані члени сільськогосподарського кооперативу повинні бути повідомлені у порядку, визначеному статутом, не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх проведення з наданням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проектів рішень та/або питань для голосування.
 
   5. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени, асоційовані члени сільськогосподарського кооперативу повинні бути повідомлені у порядку, визначеному статутом сільськогосподарського кооперативу, не пізніше ніж за десять днів до визначеного строку їх проведення з наданням їм не пізніше ніж за п’ять днів до зазначеного строку проекту рішення та/або переліку питань, що вносяться на розгляд.
 
199. 6. Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються на вимогу не менше однієї третини його членів або ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради (за наявності).
 
   6. Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу скликаються на вимогу не менше однієї третини його членів або на вимогу ревізійної комісії (ревізора) чи спостережної ради (за наявності).
Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу мають бути скликані протягом 20 днів з дня подання такої вимоги.
 
200. 7. Позачергові загальні збори сільськогосподарського кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів. У разі незабезпечення правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) скликання позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, такі збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
 
   У разі незабезпечення правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу скликання позачергових загальних зборів сільськогосподарського кооперативу такі збори можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
 
201. 8. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу проводяться шляхом спільної присутності членів (асоційованих членів) кооперативу в одному місці для обговорення питань порядку денного. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено можливість проведення загальних зборів сільськосподарського кооперативу шляхом телеконференції, відео-конференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови, що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.
 
   7. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу проводяться із забезпеченням присутності членів, асоційованих членів такого кооперативу в одному місці для обговорення питань порядку денного. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачена можливість проведення загальних зборів сільськосподарського кооперативу шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій, за умови що кожен з учасників таких зборів може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, внесених на розгляд загальних зборів.
 
202. 9. Член (асоційований член) сільськогосподарського кооперативу - фізична особа бере участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу особисто. Член (асоційований член) сільськогосподарського кооперативу - юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь в загальних зборах сільськогосподарського кооперативу.
 
-53- Тарасов О.С.
У статті 16:
Друге речення частини дев'ятої вкласти в такій редакції: «Член (асоційований член) сільськогосподарського кооперативу або кооперативного об’єднання – юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі протоколу про обрання його головою правління (головою сільськогосподарського кооперативу) або довіреності про участь в загальних зборах сільськогосподарського кооперативу»;
 
Враховано редакційно рамках дерегуляції господарської діяльності пропонується передбачити можливість участі в загальних зборах не лише на підставі довіреності, а й на підставі рішення уповноваженого органу, що делегував таку особу для участі у зборах  8. Член, асоційований член сільськогосподарського кооперативу - фізична особа бере участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу особисто. Член, асоційований член сільськогосподарського кооперативу - юридична особа бере участь у загальних зборах через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності про участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу або рішення уповноваженого органу такої юридичної особи.
 
    -54- Лабазюк С.П.
Доповнити частину дев’яту статті 16 словами «або відповідного рішення уповноваженого органу».
 
Враховано редакційно рамках дерегуляції господарської діяльності пропонується передбачити можливість участі в загальних зборах не лише на підставі довіреності, а й на підставі рішення уповноваженого органу, що делегував таку особу для участі у зборах   
203. 10. У випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, член сільськогосподарського кооперативу може взяти участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису члена сільськогосподарського кооперативу на такому документі засвідчується в установленому законом порядку. Голос такого члена сільськогосподарського кооперативу враховується при визначенні правомочності загальних зборів сільськогосподарського кооперативу та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю стосовно безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до відповідного протоколу загальних зборів та зберігається разом із ним.
 
   9. У випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, член сільськогосподарського кооперативу може брати участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису члена сільськогосподарського кооперативу на такому документі засвідчується в установленому законом порядку. Голос такого члена враховується при визначенні правомочності загальних зборів сільськогосподарського кооперативу та зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дає змогу визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів сільськогосподарського кооперативу та зберігається разом із ним.
 
204. 11. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу у випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів уповноважених представників. Кількість членів сільськогосподарського кооперативу, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, та порядок його делегування визначаються статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
   10. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу у випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, можуть бути проведені шляхом проведення загальних зборів уповноважених представників. Кількість членів сільськогосподарського кооперативу, які мають право делегувати одного уповноваженого представника, та порядок його делегування визначаються статутом такого кооперативу.
 
205. 12. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено можливість прийняття рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті) шляхом письмового опитування. У такому разі проекти рішень та/або питання для голосування (які повинні містити чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень) надсилаються членам кооперативу, асоційованим членам кооперативу ініціатором проведення загальних зборів. Члени кооперативу повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою позицію у порядку, передбаченому статутом. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, яке приймається шляхом письмового опитування, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували усі члени кооперативу.
 
-55- Тарасов О.С.
останнє речення частини дванадцятої викласти в такій редакції: «Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, яке приймається шляхом письмового опитування, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували дві третини членів кооперативу»;
 
Враховано редакційно Видається нереальним одноголосне прийняття рішень членами кооперативу разі застосування процедури опитування, а тому пропонується застосувати обмеження – не менше двох третин  11. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачена можливість прийняття рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, передбачених частиною п’ятнадцятою цієї статті) шляхом проведення письмового опитування. У такому разі проект рішення та/або перелік питань для голосування (які повинні містити чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень) надсилаються членам, асоційованим членам сільськогосподарського кооперативу ініціатором проведення загальних зборів. Члени сільськогосподарського кооперативу повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або переліку питання для голосування у письмовій формі повідомити про свою позицію у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, що приймається шляхом проведення письмового опитування, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували не менше двох третин членів кооперативу.
 
206. 13. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів сільськогосподарського кооперативу, а збори уповноважених представників - за наявності не менше двох третин уповноважених представників.
 
   12. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо в них беруть участь більше половини членів сільськогосподарського кооперативу, а збори уповноважених представників - за умови присутності не менше двох третин уповноважених представників.
 
207. 14. Кожний член сільськогосподарського кооперативу чи уповноважений представник має один голос, який не може бути переданий іншій особі. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що його члени при прийнятті рішень на загальних зборах такого кооперативу з усіх або частини питань, віднесених до компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, зазначених у частині п’ятнадцятій цієї статті), мають додаткову кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу (частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом та/або трудової участі в діяльності кооперативу). При цьому така додаткова кількість голосів, які може мати один член сільськогосподарського кооперативу, не може складати більше ніж одну шосту загальної кількості голосів членів сільськогосподарського кооперативу, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати усі члени сільськогосподарського кооперативу, не може складати більше ніж одну третину від загальної кількості голосів членів сільськогосподарського кооперативу.
 
   13. Кожний член сільськогосподарського кооперативу чи уповноважений представник має один голос, який не може передаватися іншій особі. Статутом сільськогосподарського кооперативу може бути передбачено, що його члени при прийнятті рішень на загальних зборах такого кооперативу з усіх або частини питань, віднесених до компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (крім рішень, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті), мають додаткову кількість голосів, пропорційну до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу (частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом та/або трудової участі в діяльності кооперативу). При цьому додаткова кількість голосів, яку може мати один член сільськогосподарського кооперативу, не може перевищувати одну шосту загальної кількості голосів членів сільськогосподарського кооперативу, а загальна додаткова кількість голосів, яку можуть мати усі члени сільськогосподарського кооперативу, - одну третину загальної кількості голосів членів сільськогосподарського кооперативу.
 
208. 15. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу про внесення змін до статуту, про внесення змін до правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, про вступ до сільськогосподарського кооперативного об’єднання або вихід з нього, про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини членів кооперативу (уповноважених представників), які взяли участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, якщо більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом кооперативу.
 
   14. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу про внесення змін до статуту, про внесення змін до правил внутрішньогосподарської діяльності, про вступ до сільськогосподарського кооперативного об’єднання або вихід із нього, про реорганізацію або ліквідацію сільськогосподарського кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як дві третини членів такого кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, якщо більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом такого кооперативу.
 
209. 16. Рішення з питань, не зазначених у частині п’ятнадцятій цієї статті, приймаються простою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах, якщо більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом кооперативу.
 
   15. Рішення з питань, не передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, приймаються простою більшістю голосів членів сільськогосподарського кооперативу (уповноважених представників), які беруть участь у загальних зборах сільськогосподарського кооперативу, якщо більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення, не передбачена статутом такого кооперативу.
 
210. 17. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.
 
   16. Рішення загальних зборів сільськогосподарського кооперативу приймається відповідно до його статуту шляхом відкритого або таємного голосування.
 
211. 18. За результатами загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) складається протокол.
 
   17. За результатами загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) складається протокол.
 
212. 19. Протокол загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) та прийняті рішення надсилаються членам головою правління сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу) у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
-56- Тарасов О.С.
частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:
«19. Протокол загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) надається за запитом членам, та прийняті рішення оприлюднюються членам головою правління сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу) у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу».
 
Враховано частково Задля забезпечення прав членів кооперативу пропонується залишити вимогу щодо надсилання протоколу членам не лише за їх запитом.  18. Протокол загальних зборів сільськогосподарського кооперативу (загальних зборів уповноважених представників) та прийняті рішення надсилаються членам такого кооперативу головою правління (головою) сільськогосподарського кооперативу або оприлюднюються у порядку, передбаченому статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
213. Стаття 17. Виконавчий орган сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 17. Виконавчий орган сільськогосподарського кооперативу
 
214. 1. Виконавчим органом сільськогосподарського кооперативу є правління (голова сільськогосподарського кооперативу).
 
   1. Виконавчим органом сільськогосподарського кооперативу є правління або голова сільськогосподарського кооперативу.
 
215. 2. Правління (голова сільськогосподарського кооперативу) підзвітне загальним зборам відповідного сільськогосподарського кооперативу і несе перед ними відповідальність за ефективність роботи кооперативу.
 
   2. Правління (голова) сільськогосподарського кооперативу підзвітне загальним зборам такого кооперативу і несе перед ними відповідальність за ефективність діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
216. 3. До компетенції правління (голови сільськогосподарського кооперативу) належить:
 
   3. До компетенції правління (голови) сільськогосподарського кооперативу належить:
 
217. здійснення управління кооперативом у період між загальними зборами сільськогосподарського кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;
 
   1) здійснення управління сільськогосподарським кооперативом у період між загальними зборами такого кооперативу, забезпечення виконання їх рішень;
 
218. розподіл кооперативних виплат;
 
-57- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У абзаці третьому частини третьої статті 17 слова «кооперативних виплат» замінити словом «дивідендів».
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту  2) здійснення розподілу, у разі якщо таке повноваження передбачено статутом сільськогосподарського кооперативу, фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, а для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку - також патронажних дивідендів членам кооперативу та дивідендів членам та асоційованим членам кооперативу або прийняття рішення щодо покриття збитку сільськогосподарського кооперативу.
 
    -58- Івченко В.Є.
У статті 17:
абзац третій частини третьої виключити;
 
Враховано Закріплено за загальними зборами, якщо за статутом не закріплено за правлінням   
219. вирішення інших поточних питань діяльності сільськогосподарського кооперативу, не віднесених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу до виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, інших органів управління кооперативу.
 
   3) вирішення інших поточних питань діяльності сільськогосподарського кооперативу, не віднесених цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу до виключної компетенції загальних зборів сільськогосподарського кооперативу, інших органів управління кооперативу.
 
220. 4. Правління очолює його голова, який обирається правлінням з числа його членів. Голова правління (голова сільськогосподарського кооперативу) представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами та і діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.
 
   4. Правління сільськогосподарського кооперативу очолює голова правління, який обирається правлінням з числа його членів. Голова правління (голова) сільськогосподарського кооперативу представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами і діє від імені сільськогосподарського кооперативу в межах, передбачених статутом такого кооперативу.
 
221. 5. Порядок проведення засідань правління сільськогосподарського кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.
 
   5. Порядок проведення засідань правління сільськогосподарського кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом такого кооперативу.
 
222. 6. Правління сільськогосподарського кооперативу може, а у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами зобов’язане наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор може не бути членом сільськогосподарського кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу (голова сільськогосподарського кооперативу).
 
-59- Івченко В.Є.
у другому реченні частини шостої слова «може не бути» замінити словами «не може бути».
 
Враховано З метою недопущення конфлікту інтересів при здійсненні повноважень виконавчим директором  6. Правління сільськогосподарського кооперативу може, а в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами - зобов’язане найняти виконавчого директора для оперативного управління діяльністю сільськогосподарського кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом сільськогосподарського кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління (голова) сільськогосподарського кооперативу.
 
    -60- Лабазюк С.П.
У частині шостій статті 17 слова «може не бути» замінити словами «не може бути».
 
Враховано З метою недопущення конфлікту інтересів при здійсненні повноважень виконавчим директором   
223. 7. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу.
 
   7. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу.
 
224. Стаття 18. Контрольний орган сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 18. Орган контролю сільськогосподарського кооперативу
 
225. 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю сільськогосподарського кооперативу здійснюється ревізійною комісією (ревізором).
 
   1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю сільськогосподарського кооперативу здійснює ревізійна комісія (ревізор).
 
226. 2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами сільськогосподарського кооперативу у порядку, встановленому статутом такого кооперативу, на строк не більше ніж три роки. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам відповідного сільськогосподарського кооперативу.
 
-61- Тарасов О.С.
У статті 18:
частину другу доповнити реченням такого змісту: «Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях правління, з правом дорадчого голосу.»
 
Враховано Враховуючи те, що ревізійна комісія є одним з органів управління кооперативом, доцільно надати право її голові право участі у засіданнях правління з правом дорадчого голосу  2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами сільськогосподарського кооперативу у порядку, встановленому статутом такого кооперативу, на строк не більше трьох років. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам відповідного сільськогосподарського кооперативу. Голова ревізійної комісії (ревізор) може брати участь у засіданнях правління сільськогосподарського кооперативу, з правом дорадчого голосу.
 
227. 3. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності сільськогосподарського кооперативу. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів такого кооперативу чи на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості членів відповідного кооперативу.
 
   3. Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за результатами перевірки річного звіту про результати діяльності сільськогосподарського кооперативу. Позачергова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу проводиться ревізійною комісією (ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів такого кооперативу чи на вимогу не менше однієї третини загальної кількості членів відповідного кооперативу.
 
228. 4. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу ревізійна комісія (ревізор) може залучати відповідно до законодавства та у порядку, передбаченому статутом аудиторів, спеціалістів в сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких здійснюється за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу.
 
-62- Лабазюк С.П.
У частині четвертій статті 18 слова «ревізійна комісія (ревізор) може залучати» замінити словами «сільськогосподарський кооператив може залучати».
 
Враховано редакційно Оскільки питання залучення сторонніх експертів дає можливість почути незалежну від ревізійної комісії думку, пропонується передбачити право органів управління кооперативу залучати таких експертів  4. До проведення перевірки (позачергової перевірки) результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу ревізійна комісія (ревізор) або органи управління сільськогосподарського кооперативу можуть залучати відповідно до законодавства та в порядку, передбаченому статутом, аудиторів, спеціалістів у сфері фінансів і бухгалтерського обліку та інших осіб, оплата послуг яких здійснюється за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу.
 
229. 5. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені у частині четвертій цієї статті, мають право безумовного доступу до всієї документації сільськогосподарського кооперативу. На їх вимогу члени правління (голова сільськогосподарського кооперативу), виконавчий директор (за наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.
 
   5. Під час перевірки (позачергової перевірки) фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського кооперативу члени ревізійної комісії (ревізор), а також особи, зазначені в частині четвертій цієї статті, мають право безумовного доступу до всіх документів сільськогосподарського кооперативу. На їх вимогу члени правління (голова сільськогосподарського кооперативу), виконавчий директор (за наявності) зобов’язані надавати необхідні пояснення в усній або письмовій формі.
 
230. 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) направляються правлінню сільськогосподарського кооперативу (голові сільськогосподарського кооперативу), а також окремо кожному члену сільськогосподарського кооперативу.
 
-63- Тарасов О.С.
у частині шостій слова «а також окремо кожному члену сільськогосподарського кооперативу» замінити словами «а членам кооперативу – у разі надходження від них запитів про надання відповідних висновків».
 
Враховано редакційно Пропонується віднести вирішення питання щодо надання висновків ревізійної комісії до регулювання статутом  6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та інші результати перевірки (позачергової перевірки) направляються правлінню сільськогосподарського кооперативу (голові сільськогосподарського кооперативу), а також окремо кожному члену сільськогосподарського кооперативу в порядку, передбаченому статутом такого кооперативу.
 
231. Стаття 19. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 19. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу
 
232. 1. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу (у разі створення) здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.
 
   1. Спостережна рада сільськогосподарського кооперативу (у разі створення) здійснює контроль за додержанням статуту та діяльністю виконавчого органу управління такого сільськогосподарського кооперативу.
 
233. 2. Спостережна рада підзвітна загальним зборам сільськогосподарського кооперативу.
 
   2. Спостережна рада підзвітна загальним зборам сільськогосподарського кооперативу.
 
234. 3. Члени спостережної ради сільськогосподарського кооперативу здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
   3. Члени спостережної ради сільськогосподарського кооперативу здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
235. Розділ V
 
   Розділ V
 
236. МАЙНО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
 
   МАЙНО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
 
237. Стаття 20. Джерела формування майна сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 20. Джерела формування майна сільськогосподарського кооперативу
 
238. 1. Джерелами формування майна сільськогосподарського кооперативу є:
 
-64- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
Абзаци перший та другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
«1. Джерелами формування майна сільськогосподарського кооперативу є:
вклади».
 
Враховано Законопроектом передбачається наявність майна і у кооперативного об'єднання  1. Джерелами формування майна сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського кооперативного об’єднання є:
 
    -65- Івченко В.Є.
Частину першу статті 20 після слів «сільськогосподарського кооперативу» доповнити словами «та кооперативного об’єднання».
 
Відхилено Законопроект сформульований для с/г кооперативів, але при цьому поширюється через статтю 29 на кооперативні об’єднання. В статті 29 жодних виключень щодо поширення на кооперативні об’єднання положень статті 20 не має, тобто вона поширюється повною мірою. Уточнення непотрібне, включення таких змін в дану статтю – це зміна концепції.   
239. вступні та пайові (у тому числі додаткові пайові) внески;
 
   вступні внески та вклади (у тому числі додаткові вклади);
 
240. членські та цільові внески його членів;
 
   членські та цільові внески його членів;
 
241. кошти, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу;
 
   кошти, що надходять від провадження господарської діяльності кооперативу, кооперативного об’єднання;
 
242. кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є;
 
   кошти, що надходять від провадження господарської діяльності створених кооперативом підприємств, установ, організацій, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, учасником яких він є;
 
243. субсидії (дотації), отримані з державних та місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських кооперативів, державних цільових фондів;
 
   субсидії (дотації), отримані з державного та місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських кооперативів, державних цільових фондів;
 
244. грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 
   грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 
245. інші надходження, не заборонені законодавством.
 
   інші надходження, не заборонені законодавством.
 
246. 2. Сільськогосподарський кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
 
   2. Сільськогосподарський кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів, доходів, одержаних від провадження передбаченої статутом господарської та іншої діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
 
247. 3. Право власності на землю та право користування земельною ділянкою набуваються сільськогосподарським кооперативом відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за ним у разі входження до складу сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
   3. Право власності на земельну ділянку та право користування земельною ділянкою набуваються сільськогосподарським кооперативом відповідно до Земельного кодексу України і зберігаються за ним у разі входження до складу сільськогосподарського кооперативного об’єднання.
 
248. 4. Володіння, користування та розпорядження майном сільськогосподарського кооперативу здійснюється органами управління такого кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу. У випадках, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу, володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюється за рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу.
 
   4. Володіння, користування та розпорядження майном сільськогосподарського кооперативу здійснюються органами управління такого кооперативу відповідно до їхньої компетенції, визначеної статутом.
 
249. Стаття 21. Фонди сільськогосподарського кооперативу
 
-66- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 21:
Назву статті та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Статутний капітал та фонди сільськогосподарського кооперативу
1. Для забезпечення статутної діяльності сільськогосподарський кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує статутний капітал, а також фонд розвитку та резервний фонд»;
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту  Стаття 21. Статутний капітал та фонди сільськогосподарського кооперативу
 
250. 1. Для забезпечення статутної діяльності сільськогосподарський кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує:
 
-67- Лабазюк С.П.
частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Для забезпечення статутної діяльності сільськогосподарський кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий фонд, фонд розвитку та резервний фонд».
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту  1. Для забезпечення статутної діяльності сільськогосподарський кооператив у порядку, передбаченому статутом, формує статутний капітал, а також фонд розвитку та резервний фонд.
 
251. пайовий фонд, фонд розвитку та резервний фонд (якщо сільськогосподарський кооператив діє з метою одержання прибутку);
 
      
252. основний фонд, фонд розвитку та резервний фонд (якщо сільськогосподарський кооператив діє без мети одержання прибутку).
 
-68- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
В абзаці третьому частини першої статті 21 слова «основний фонд, фонд розвитку» замінити словами «пайовий фонд, основний фонд, фонд розвитку»
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту     
253. 2. Пайовим фондом є майно сільськогосподарського кооперативу, яке формується за рахунок пайових (у тому числі додаткових пайових) внесків членів та асоційованих членів кооперативу.
 
-69- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 21 частину другу викласти в такій редакції:
«2. Статутний капітал сільськогосподарського кооперативу формується з вкладів і додаткових вкладів членів та асоційованих членів сільськогосподарського кооперативу».
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту  2. Статутний капітал сільськогосподарського кооперативу формується з вкладів і додаткових вкладів членів сільськогосподарського кооперативу, а для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, – також із вкладів і додаткових вкладів асоційованих членів такого кооперативу.
 
254. 3. Основний фонд створюється для забезпечення діяльності сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку.
 
-70- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 21 частину третю виключити.
 
Враховано зв’язку зі зміною термінології проекту та виключення вступного поворотного внеску, недоцільно існування основного фонду     
    -71- Лабазюк С.П.
Частину третю статті 21 виключити.
 
Враховано зв’язку зі зміною термінології проекту та виключення вступного поворотного внеску, недоцільно існування основного фонду   
255. 4. Основний фонд формується за рахунок поворотних вступних внесків членів кооперативу.
 
-72- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 21 частину четверту виключити.
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту та виключення вступного поворотного внеску, недоцільно існування основного фонду     
    -73- Лабазюк С.П.
Частину четверту статті 21 виключити.
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту та виключення вступного поворотного внеску, недоцільно існування основного фонду   
256. 5. Фонд розвитку створюється для розвитку відповідного сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарської кооперації, зокрема для розвитку виробництва, переробки, зберігання сільськогосподарської продукції, проведення навчань та підвищення кваліфікації членів кооперативу, здійснення виховної та просвітницької роботи в громадах, інших заходів, що сприяють розвитку сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарської кооперації.
 
   3. Фонд розвитку створюється для розвитку відповідного сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарської кооперації, зокрема для розвитку виробництва, переробки, зберігання сільськогосподарської продукції, здійснення проведення навчання та підвищення кваліфікації членів кооперативу, виховної та просвітницької роботи у громадах, інших заходів, що сприяють розвитку сільськогосподарського кооперативу та сільськогосподарської кооперації.
 
257. 6. Фонд розвитку формується за рахунок неповоротних вступних, членських (за наявності) внесків та відрахувань від чистого фінансового результату (прибутку) кооперативу, а також за рахунок інших не заборонених законом надходжень.
 
-74- Лабазюк С.П.
У частині шостій статті 21 слово «неповоротних» виключити.
 
Враховано скільки за новою термінологією вступний внесок є лише неповоротним  4. Фонд розвитку формується за рахунок вступних, членських (за наявності) внесків та відрахувань від фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, а також за рахунок інших не заборонених законом надходжень.
 
258. 7. Розмір щорічних відрахувань від чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, до фонду розвитку визначається статутом сільськогосподарського кооперативу, але не може бути меншим частки суми чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, пропорційній частці залишкової вартості матеріальних і нематеріальних активів фонду розвитку у загальній залишковій вартості матеріальних і нематеріальних активів сільськогосподарського кооперативу, та меншим п’яти відсотків його чистого фінансового результату (прибутку).
 
   5. Розмір щорічних відрахувань від фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, до фонду розвитку визначається статутом такого кооперативу, але не може становити менше частки фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, сільськогосподарського кооперативу, пропорційно до частки залишкової вартості матеріальних і нематеріальних активів фонду розвитку у загальній залишковій вартості матеріальних і нематеріальних активів сільськогосподарського кооперативу, та менше п’яти відсотків фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом.
 
259. 8. Субсидії (дотації), отримані з державних та місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських кооперативів, державних цільових фондів, грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, спрямовується до фонду розвитку сільськогосподарського кооперативу, якщо інше не визначено при наданні відповідної субсидії (дотації), грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги.
 
   6. Субсидії (дотації), отримані з державного та місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських кооперативів, державних цільових фондів, грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, спрямовуються до фонду розвитку сільськогосподарського кооперативу, якщо інше не визначено при наданні відповідної субсидії (дотації), грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, гуманітарної допомоги, безоплатної технічної допомоги.
 
260. 9. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами сільськогосподарського кооперативу.
 
   7. Кошти фонду розвитку, а також майно, придбане за рахунок таких коштів, не можуть бути розподілені між членами сільськогосподарського кооперативу.
 
261. 10. Резервний фонд створюється для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій та (або) для покриття можливих втрат (збитків) сільськогосподарського кооперативу.
 
   8. Резервний фонд створюється для відшкодування шкоди, заподіяної надзвичайними ситуаціями, та/або для компенсації можливих втрат (збитків) сільськогосподарського кооперативу.
 
262. 11. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу та за рахунок інших не заборонених законом надходжень. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду передбачається статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
   9. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, сільськогосподарського кооперативу та за рахунок інших не заборонених законом надходжень. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
263. 12. Сільськогосподарським кооперативом для забезпечення його статутної діяльності може бути прийнято рішення про створення за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших не заборонених законом надходжень спеціального фонду, який використовується за рішенням органів управління сільськогосподарського кооперативу на реалізацію цілей, визначених рішенням про створення спеціального фонду. Цільовий внесок, зарахований до спеціального фонду, може бути повернуто члену сільськогосподарського кооперативу у разі виходу, виключення члена відповідного кооперативу або ліквідації кооперативу, якщо таке повернення передбачено статутом цього кооперативу.
 
   10. Сільськогосподарський кооператив для забезпечення його статутної діяльності може прийняти рішення про створення за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших не заборонених законом надходжень спеціального фонду, що використовується за рішенням органів управління сільськогосподарського кооперативу для реалізації цілей, визначених рішенням про створення спеціального фонду. Цільовий внесок, зарахований до спеціального фонду, може бути повернуто члену сільськогосподарського кооперативу у разі виходу, виключення члена відповідного кооперативу або ліквідації кооперативу, якщо таке повернення передбачено статутом цього кооперативу.
 
264. Стаття 22. Паї членів сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 22. Частки членів сільськогосподарського кооперативу
 
265. 1. Пай кожного члена сільськогосподарського кооперативу формується за рахунок його пайового внеску та у разі внесення - додаткових пайових внесків.
 
   1. Частка кожного члена сільськогосподарського кооперативу формується за рахунок його вкладу та додаткових вкладів у разі їх внесення.
 
266. 2. Облік паїв ведеться у грошовій формі по кожному з членів сільськогосподарського кооперативу окремо. У випадку внесення пайового внеску (додаткового пайового внеску) у формі майна або майнового права грошова оцінка такого внеску здійснюється правлінням (головою сільськогосподарського кооперативу) у порядку, визначеному статутом сільськогосподарського кооперативу. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу можуть прийняти рішення про проведення оцінки майна, яке вноситься як пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), у порядку, передбаченому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу.
 
   2. Облік часток ведеться у грошовій формі щодо кожного члена сільськогосподарського кооперативу окремо (персоніфіковано). У разі внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права грошова оцінка такого внеску здійснюється правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу в порядку, визначеному статутом такого кооперативу. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу можуть прийняти рішення про проведення оцінки майна, що вноситься як вклад (додатковий вклад), у порядку, передбаченому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок коштів сільськогосподарського кооперативу.
 
267. 3. У разі незгоди члена сільськогосподарського кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ до кооперативу) з оцінкою майна, внесеного ним як пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), проведеною правлінням сільськогосподарського кооперативу (головою сільськогосподарського кооперативу), оцінка такого майна проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок такого члена (такої особи).
 
   3. У разі незгоди члена сільськогосподарського кооперативу (особи, яка подала заяву про вступ до кооперативу) з оцінкою майна, внесеного ним як вклад (додатковий вклад), проведеною правлінням (головою) сільськогосподарського кооперативу, оцінка такого майна проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за рахунок такого члена (такої особи).
 
268. 4. У випадках, коли як пайовий внесок (додатковий пайовий внесок) до сільськогосподарського кооперативу передається право користування майном (майнове право), розмір такого внеску визначається платою за користування, обрахованою за весь строк, на який передано право користування майном.
 
   4. У разі якщо до сільськогосподарського кооперативу передається право користування майном (майнове право) як вклад (додатковий вклад), його розмір визначається платою за користування, обрахованою за весь строк, на який передано право користування майном.
 
269. 5. Передача права користування земельною ділянкою як пайового внеску (додаткового пайового внеску) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
   5. Передача права користування земельною ділянкою як вкладу (додаткового вкладу) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України.
 
270. 6. Розмір паю члена сільськогосподарського кооперативу залежить від його фактичного внеску до пайового фонду. Паї є персоніфікованими і в сумі визначають загальну частку кожного члена сільськогосподарського кооперативу у майні кооперативу.
 
-75- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині шостій статті 22 слова «пайового фонду» замінити словами «статутного капіталу».
 
Відхилено      
271. 7. У разі виходу, виключення з сільськогосподарського кооперативу фізична чи юридична особа має право на повернення своєї загальної частки натурою, грошима або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу.
 
-76- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 22 частину сьому після слів «сільськогосподарського кооперативу» доповнити словами «що діє з метою одержання прибутку»
 
Відхилено неприбутковому кооперативі частка повертається у розмірі, не більшому за внесений  6. У разі виходу, виключення з сільськогосподарського кооперативу фізична чи юридична особа має право на повернення своєї
частки натурою, грошовими коштами або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу (крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини).
Повернення фізичній чи юридичній особі її загальної частки здійснюється у розмірі, не більшому за загальну суму вкладів, внесених такою особою при утворенні та/або вступі до сільськогосподарського кооперативу, при внесенні додаткових вкладів, а в разі внесення вкладу (додаткового вкладу) у формі майна або майнового права – у розмірі, не більшому за грошову оцінку відповідного внеску, проведену відповідно до частин другої – четвертої цієї статті.
 
272. 8. У разі виходу, виключення члена з сільськогосподарського кооперативу чи ліквідації кооперативу фізична або юридична особа, яка внесла свій майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок) у формі земельної ділянки, отримує свій майновий пай виключно у формі тієї ж земельної ділянки, яка була внесена як майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), в натурі (на місцевості). У разі ліквідації кооперативу майновий пай у формі земельної ділянки не може бути використаний для виплати заробітної плати працівникам, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками чи іншими кредиторами.
 
-77- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 22 у частині восьмій слова «ліквідації кооперативу» замінити словами «ліквідації такого кооперативу».
 
Відхилено ану норму перенесено до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень як тимчасову до запровадження ринку землі     
273. 9. Строк та інші умови повернення члену сільськогосподарського кооперативу його загальної частки у майні кооперативу (паю) встановлюються статутом кооперативу; при цьому строк повернення зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його починається з 1 січня року, що настає за днем виходу або виключення такого члена з кооперативу. До моменту повернення паю така особа має права, передбачені цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу для асоційованого члена такого кооперативу.
 
-78- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 22 частину дев’яту після слів «сільськогосподарського кооперативу» доповнити словами «що діє з метою одержання прибутку»
 
Враховано у другому реченні  8. Строк та інші умови повернення члену сільськогосподарського кооперативу його загальної частки у майні кооперативу встановлюються статутом кооперативу з урахуванням вимог цієї статті. При цьому строк повернення зазначеної частки не може перевищувати двох років, а його відлік починається з 1 січня року, що настає за роком, в якому прийнято рішення про вихід або виключення такого члена з кооперативу. До моменту повернення частки така особа має права, передбачені цим Законом та статутом сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, для асоційованого члена такого кооперативу.
 
274. 10. Право власності членів сільськогосподарського кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується відповідно до закону.
 
-79- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
У статті 22 частину десяту після слів «сільськогосподарського кооперативу» доповнити словами «що діє з метою одержання прибутку»
 
Відхилено е можна обмежувати спадкування права власності на частку, оскільки спадкоємець члена неприбуткового кооперативу для вступу в кооператив змушений буде знову вносити майно. Крім того, зазначене суперечить рівності всіх суб'єктів права власності  9. Право власності членів сільськогосподарського кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується відповідно до закону.
 
275. Стаття 23. Повернення поворотних вступного та цільового внесків
 
-80- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
Статтю 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Повернення цільового внеску
1. У разі виходу, виключення члена сільськогосподарського кооперативу чи ліквідації такого кооперативу, цільовий внесок повертається члену кооперативу виключно у розмірі, у якому було внесено відповідний внесок.
2. Оцінка, строки та інші умови повернення цільового внеску здійснюється в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону для часток членів сільськогосподарського кооперативу».
 
Враховано Оскільки проектом не передбачено поворотного вступного внеску  Стаття 23. Повернення цільового внеску
 
    -81- Лабазюк С.П.
Назву статті 23 викласти в такій редакції: «Повернення поворотних цільових внесків»
 
Враховано редакційно скільки проектом не передбачено поворотного вступного внеску   
276. 1. У разі виходу, виключення члена сільськогосподарського кооперативу чи ліквідації такого кооперативу, поворотні вступний та цільовий внески повертаються члену кооперативу виключно у розмірі, у якому було внесено відповідні внески.
 
-82- Лабазюк С.П.
У частині першій статті 23 слова «поворотні вступний та цільовий внески» замінити словами «поворотні цільові внески».
 
Враховано редакційно Оскільки проектом не передбачено поворотного вступного внеску  1. У разі виходу, виключення члена сільськогосподарського кооперативу чи ліквідації такого кооперативу поворотний цільовий внесок повертається члену кооперативу виключно у розмірі, не більшому за розмір, у якому внесено відповідний внесок.
 
277. 2. Оцінка, строки та інші умови повернення поворотних вступного та цільового внесків здійснюється в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону для паїв членів сільськогосподарського кооперативу.
 
-83- Лабазюк С.П.
У частині другій статті 23 слова «поворотних вступного та цільового внесків» замінити словами «поворотні цільові внески»
 
Враховано редакційно Оскільки проектом не передбачено поворотного вступного внеску  2. Оцінка, строки та інші умови повернення поворотного цільового внеску здійснюються в порядку, передбаченому статтею 22 цього Закону для часток членів сільськогосподарського кооперативу.
 
278. Стаття 24. Майнова відповідальність сільськогосподарського кооперативу та його членів
 
   Стаття 24. Майнова відповідальність сільськогосподарського кооперативу та його членів
 
279. 1. Сільськогосподарський кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Порядок покриття завданих кооперативом збитків визначається його статутом.
 
   1. Сільськогосподарський кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Порядок компенсації заподіяних кооперативом збитків визначається його статутом.
 
280. 2. Сільськогосподарський кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.
 
   2. Сільськогосподарський кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів.
 
281. 3. Члени сільськогосподарського кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах свого паю, якщо інше не передбачено законом.
 
   3. Члени сільськогосподарського кооперативу відповідають за зобов'язаннями кооперативу в межах своєї частки, якщо інше не передбачено законом.
 
282. Стаття 25. Дохід та чистий фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу та їх розподіл
 
-84- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 25:
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У випадку, якщо сільськогосподарський кооператив діє без мети одержання прибутку, членам такого кооперативу за рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу може повертається частина попередньо надлишково сплаченої вартості наданих таким кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу».
 
Немає висновку   Стаття 25. Дохід та фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу, їх розподіл
 
283. 1. Дохід сільськогосподарського кооперативу формується з надходжень у грошовій, матеріальній та нематеріальний формах від господарської та іншої діяльності кооперативу, а також інших не заборонених законодавством джерел.
 
   1. Дохід сільськогосподарського кооперативу формується з надходжень у грошовій, матеріальній та нематеріальний формах від господарської та іншої діяльності кооперативу, а також інших не заборонених законодавством джерел.
 
284. 2. Чистий фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу визначається відповідно до вимог Податкового кодексу України шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності кооперативу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.
 
   2. Фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу визначається відповідно до вимог Податкового кодексу України шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності кооперативу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.
 
285. 3. Чистий фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу розподіляється загальними зборами сільськогосподарського кооперативу за результатами його діяльності за рік у порядку, передбаченому статутом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу та виплат на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу вправі прийняти рішення про виключення чистого фінансового результату (прибутку) чи його частини з розподілу між членами кооперативу.
 
-85- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 25:
У частині третій слова «виплат на паї членам кооперативу» замінити словами «дивідендів, патронажних дивідендів членам кооперативу, який діє з метою одержання прибутку».
 
Враховано редакційно У зв’язку зі зміною термінології проекту  3. Фінансовий результат (прибуток) сільськогосподарського кооперативу, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, розподіляється загальними зборами сільськогосподарського кооперативу за результатами його діяльності за рік у порядку, передбаченому статутом, у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, а для сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, - також після сплати патронажних дивідендів членам кооперативу та дивідендів членам і асоційованим членам кооперативу та здійснення відрахувань на інші цілі, не заборонені законодавством. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу, а якщо це передбачено статутом – правління можуть прийняти рішення про виключення фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, чи його частини з розподілу між членами кооперативу.
4. У разі, якщо сільськогосподарський кооператив діє без мети одержання прибутку, членам такого кооперативу за рішенням загальних зборів сільськогосподарського кооперативу може повертатися частина попередньо надлишково сплаченої вартості наданих таким кооперативом послуг у порядку, визначеному Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
5. У сільськогосподарському кооперативі, що діє без мети одержання прибутку, дивіденди та патронажні дивіденди не виплачуються.
 
    -86- Пропонується в редакції Комітету
 
Немає висновку    
    -87- Лабазюк С.П.
Частину третю статті 25 після слів «виплат на паї членам кооперативу» доповнити словами та знаками « (для сільськогосподарських кооперативів, що діють з метою одержання прибутку)»
 
Враховано редакційно Оскільки Податковим кодексом заборонено розподіл прибутку неприбуткової організації серед її членів   
286. Стаття 26. Кооперативні виплати членам сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 26. Патронажні дивіденди
 
287. 1. Кооперативними виплатами сільськогосподарського кооперативу (крім кооперативу, який діє без мети одержання прибутку) є частина доходу сільськогосподарського кооперативу, що розподіляється між членами такого кооперативу пропорційно до частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
-88- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 26:
1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Патронажними дивідендами сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, є частина фінансового результату сільськогосподарського кооперативу, що розподіляється у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, між членами такого кооперативу:
1) пропорційно до частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом;
2) пропорційно до трудової участі члена кооперативу (у разі якщо статутом сільськогосподарського кооперативу передбачено трудову участь членів кооперативу в його діяльності)».
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту  1. Патронажні дивіденди – частина фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, визначена за результатами фінансового року і розподілена у порядку, визначеному Правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу, між членами такого кооперативу:
1) пропорційно до частки кожного з них в обороті з відповідним кооперативом, та/або
2) пропорційно до трудової участі члена кооперативу (у разі якщо статутом сільськогосподарського кооперативу передбачена трудова участь членів кооперативу в його діяльності).
 
288. 2. У випадку, якщо сільськогосподарський кооператив діє без мети одержання прибутку, кооперативними виплатами вважається повернення членам такого кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих таким кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, що розподіляється між його членами у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
-89- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 26 частину другу виключити.
 
Враховано Дана виплата буде здійснюватися, але не у формі патронажних дивідендів     
289. 3. У випадку, якщо статутом сільськогосподарського кооперативу передбачено трудову участь членів кооперативу в його діяльності, члени кооперативу також отримують кооперативні виплати за трудову участь. Розмір таких кооперативних виплат визначається пропорційно до трудової участі члена кооперативу у порядку, визначеному правилами внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського кооперативу.
 
-90- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 26 частину третю виключити.
 
Враховано Дану норму перенесено до частини першої цієї статті     
    -91- Івченко В.Є.
У статті 26:
речення друге частини третьої викласти в такій редакції:
«Розмір таких кооперативних виплат визначається за результатами фінансового року пропорційно до трудової участі члена кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативом.».
 
Враховано частково В частині виплат за результатами фінансового року   
    -92- Лабазюк С.П.
друге речення частини третьої статті 26 викласти у такій редакції:
«Розмір таких кооперативних виплат визначається за результатами фінансового року пропорційно до трудової участі члена кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу».
 
Враховано редакційно В частині виплат за результатами фінансового року   
290. 4. Трудова участь члена сільськогосподарського кооперативу, що здійснюється на підставі трудового договору або цивільно-правового договору з кооперативом, не враховується при визначенні розміру кооперативних виплат такому члену кооперативу.
 
   2. Трудова участь члена сільськогосподарського кооперативу, що здійснюється на підставі трудового договору або цивільно-правового договору з кооперативом, не враховується при визначенні розміру патронажних дивідендів такому члену кооперативу.
 
291. 5. Кооперативні виплати не належать до оплати праці.
 
   3. Патронажні дивіденди не належать до оплати праці.
 
292. Стаття 27. Виплати на паї
 
-93- Лабазюк С.П.
статтю 27 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. У сільськогосподарському кооперативі, який діє без мети одержання прибутку, виплати на паї не здійснюються».
 
Враховано Оскільки Податковим кодексом заборонено розподіл прибутку неприбуткової організації серед її членів  Стаття 27. Дивіденди
 
293. 1. Виплатами на паї є розподіл чистого фінансового результату (прибутку) або його частини сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, між його членами, асоційованими членами пропорційно до розміру паю кожного члена, асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу.
 
   1. Дивіденди - частина фінансового результату (прибутку) сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, розподілена між його членами, асоційованими членами пропорційно до розміру частки кожного члена, асоційованого члена сільськогосподарського кооперативу.
 
294. 2. Виплати на паї можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Рішення про проведення виплат на паї приймається загальними зборами сільськогосподарського кооперативу. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 80 відсотків чистого фінансового результату (прибутку) до розподілу.
 
-94- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У частині другій статті 27 слова «Виплати на паї можуть» замінити словами «виплата дивідендів може».
 
Враховано У зв’язку зі зміною термінології проекту  2. Виплата дивідендів може здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення частки та в інших формах, передбачених статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Рішення про проведення виплати дивідендів приймається загальними зборами сільськогосподарського кооперативу. Загальна сума дивідендів не може перевищувати 80 відсотків фінансового результату (прибутку), що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, до розподілу.
3. У сільськогосподарському кооперативі, що діє без мети одержання прибутку, виплата дивідендів не здійснюється.
 
    -95- Івченко В.Є.
У статті 27:
У останньому реченні частини другої цифри «80» замінити на цифрами «20».
 
Відхилено Законопроектом не збільшується, а зменшується частка виплат на паї, оскільки згідно з частиною третьою статті 26 Закону України "Про кооперацію" на виплати на паї дозволяється направляти до 20% від ДОХОДУ, а не від прибутку. При переробці або торгівлі с/г продукцією прибуток становить максимум 10-15% від доходу, таким чином 20% від ДОХОДУ більше, ніж сам прибуток, який потенційно може отримати кооператив.   
295. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
296. ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
 
   ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
 
297. Стаття 28. Право сільськогосподарських кооперативів на об’єднання.
 
   Стаття 28. Право сільськогосподарських кооперативів на об’єднання
 
298. 1. Сільськогосподарські кооперативи можуть утворювати сільськогосподарські кооперативні об’єднання. Сільськогосподарські кооперативні об’єднання можуть бути засновниками та членами інших сільськогосподарських кооперативних об’єднань. Сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об’єднання можуть також бути засновниками та членами інших об’єднань підприємств, які утворюються відповідно до закону.
 
-96- Тарасов О.С.
Друге речення частини першої статті 28 після слів «можуть також бути засновниками та членами інших» доповнити словом «підприємств».
 
Враховано Логічним є дозволити кооперативам виступати засновниками підприємств, а не лише їх об'єднань  1. Сільськогосподарські кооперативи можуть утворювати сільськогосподарські кооперативні об’єднання. Сільськогосподарські кооперативні об’єднання можуть бути засновниками та членами інших сільськогосподарських кооперативних об’єднань. Сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об’єднання також можуть бути засновниками та членами інших підприємств чи їх об’єднань, утворених відповідно до закону.
 
299. 2. Сільськогосподарські кооперативи (сільськогосподарські кооперативні об’єднання) мають право на добровільній основі засновувати та бути членами кооперативних об’єднань, що утворюються відповідно до Закону України «Про кооперацію», громадських спілок, інших непідприємницьких товариств.
 
   2. Сільськогосподарські кооперативи (сільськогосподарські кооперативні об’єднання) мають право на добровільній основі засновувати та бути членами кооперативних об’єднань, утворених відповідно до Закону України «Про кооперацію», громадських спілок, інших непідприємницьких товариств.
 
300. Стаття 29. Особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань
 
   Стаття 29. Особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань
 
301. 1. Сільськогосподарські кооперативні об’єднання утворюються і проводять свою діяльність та припиняються на засадах та в порядку, передбачених цим Законом для сільськогосподарських кооперативів, з урахуванням таких особливостей:
 
   1. Сільськогосподарські кооперативні об’єднання утворюються, провадять свою діяльність та припиняються на засадах і в порядку, передбачених цим Законом для сільськогосподарських кооперативів, з урахуванням таких особливостей:
 
302. 1) засновниками та членами сільськогосподарського кооперативного об’єднання можуть бути сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання;
 
   1) засновниками та членами сільськогосподарського кооперативного об’єднання можуть бути сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання;
 
303. 2) сільськогосподарське кооперативне об’єднання утворюється за рішенням не менше двох засновників;
 
   2) сільськогосподарське кооперативне об’єднання утворюється за рішенням не менше двох засновників;
 
304. 3) найменування сільськогосподарського кооперативного об’єднання повинно містити інформацію про його організаційно-правову форму - «сільськогосподарське кооперативне об’єднання» та назву, яка містить власну назву та може містити інформацію про вид його діяльності;
 
   3) найменування сільськогосподарського кооперативного об’єднання повинно містити інформацію про його організаційно-правову форму - «сільськогосподарське кооперативне об’єднання» та назву, що містить власну назву та може містити інформацію про вид діяльності кооперативного об’єднання;
 
305. 4) на сільськогосподарські кооперативні об’єднання не поширюються положення частини десятої статті 16 цього Закону.
 
-97- Лабазюк С.П.
Пункт 4 частини першої статті 29 виключити.
 
Враховано Кооперативні об’єднання повинні мати однакові можливості щодо форми участі у засіданнях загальних зборів     
306. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
307. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. КООПЕРАТИВНА ОСВІТА
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. КООПЕРАТИВНА ОСВІТА
 
308. Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері сільськогосподарської кооперації
 
   Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері сільськогосподарської кооперації
 
309. 1. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з сільськогосподарськими кооперативами різних країн.
 
   1. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, мають право вступати до міжнародних кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва з сільськогосподарськими кооперативами інших держав.
 
310. 2. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв’язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва та солідарності учасників кооперативного руху різних країн, пропаганді своїх принципів і цінностей.
 
   2. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, самостійно встановлюють міжнародні зв'язки з організаціями іноземних держав, беруть участь у Міжнародному кооперативному альянсі та здійснюють інші зв’язки з міжнародними організаціями, сприяють розвитку співробітництва учасників кооперативного руху у світі, поширенню своїх принципів і цінностей.
 
311. Стаття 31. Кооперативна освіта
 
   Стаття 31. Кооперативна освіта
 
312. 1. Одним із пріоритетних завдань сільськогосподарського кооперативу є кооперативна освіта, що передбачає здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації.
 
   1. Одним із пріоритетних завдань сільськогосподарського кооперативу є кооперативна освіта, що передбачає здійснення заходів навчання та підвищення кваліфікації членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів управління і найманих працівників, інформування громадськості про сутність і переваги сільськогосподарської кооперації.
 
313. 2. Забезпечення здійснення кооперативної освіти покладається на органи управління сільськогосподарського кооперативу.
 
   2. Забезпечення здійснення кооперативної освіти покладається на органи управління сільськогосподарського кооперативу.
 
314. 3. Загальними зборами сільськогосподарського кооперативу щорічно оцінюється стан розвитку кооперативної освіти та її вплив на розвиток кооперативу.
 
   3. Загальні збори сільськогосподарського кооперативу щороку оцінюють стан розвитку кооперативної освіти та її вплив на розвиток кооперативу.
 
315. 4. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання та громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, проводять виховну, інформаційну і просвітницьку роботу в громадах, на території яких провадиться їх діяльність, а також у центрах формальної та неформальної освіти.
 
   4. Сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання та громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, провадять виховну, інформаційну і просвітницьку роботу в громадах, на території яких вони здійснюють свою діяльність, а також у центрах формальної та неформальної освіти.
 
316. 5. Фінансування здійснення сільськогосподарським кооперативом заходів кооперативної освіти здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку такого кооперативу.
 
   5. Фінансування здійснення сільськогосподарським кооперативом заходів кооперативної освіти здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку такого кооперативу.
 
317. 6. Участь сільськогосподарського кооперативу у здійсненні кооперативної освіти може здійснюватися також через сільськогосподарські кооперативні об’єднання та громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, членом яких він є.
 
   6. Участь сільськогосподарського кооперативу у здійсненні кооперативної освіти може здійснюватися також через сільськогосподарські кооперативні об’єднання та громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, членом яких є такий кооператив.
 
318. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
319. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
 
   ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
 
320. Стаття 32. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів
 
   Стаття 32. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів
 
321. 1. Основним завданням державної політики з підтримки сільськогосподарської кооперації є створення сприятливих умов для утворення, становлення і розвитку сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) шляхом формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики щодо їх діяльності.
 
   1. Основним завданням державної політики з підтримки сільськогосподарської кооперації є створення сприятливих умов для утворення, становлення і розвитку сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) шляхом формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики для їхньої діяльності.
 
322. 2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують сприяння розвитку і зміцненню економічної самостійності сільськогосподарських кооперативів та їх членів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, підвищенню ефективності їх діяльності, не допускають будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи таких кооперативів (об’єднань), вільної і рівноправної їх участі на ринках товарів, робіт і послуг.
 
   2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують сприяння розвитку і зміцненню економічної самостійності сільськогосподарських кооперативів та їхніх членів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, підвищенню ефективності їхньої діяльності, не допускають будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи таких кооперативів (об’єднань), сприяють вільній і рівноправній їх участі на ринках товарів, робіт і послуг.
 
323. 3. Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи сільськогосподарської кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань сільськогосподарської кооперації.
 
   3. Держава сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів для системи сільськогосподарської кооперації, розвитку мережі кооперативної освіти, проведенню наукових досліджень з питань сільськогосподарської кооперації.
 
324. 4. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.
 
   4. Державна підтримка сільськогосподарських кооперативів здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок державного і місцевих бюджетів у порядку, встановленому законом.
 
325. Стаття 33. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації
 
-98- Пропонується в редакції Комітету
 
Немає висновку   Стаття 33. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації
 
326. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з метою ефективної реалізації державної політики підтримки сільськогосподарської кооперації може заснувати агенцію сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації.
 
-99- Така редакція запропонована для оптимізації державного регулювання та управління, без створення чергового державного органу.
Відповідно статтю 34 виключити.
 
Немає висновку   1. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі цього Закону та інших законів України.
Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації не може бути бюджетною установою.
 
327. 2. Співзасновниками агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації можуть також бути сільськогосподарські дорадчі служби, спеціалізовані вищі навчальні заклади та наукові установи, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, інші громадські об’єднання, діяльність яких має на меті розвиток сільського господарства та/або сільської місцевості.
 
   2. Співзасновниками агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації також можуть бути сільськогосподарські дорадчі служби, спеціалізовані заклади вищої освіти та наукові установи, громадські спілки, утворені з метою сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації, інші громадські об’єднання, діяльність яких має на меті розвиток сільського господарства та/або сільської місцевості.
 
328. 3. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі цього та інших законів України.
 
   3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації визначаються статутом такої агенції.
 
329. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації не може бути бюджетною установою.
 
   4. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації:
 
330. 4. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації визначаються законодавством України та положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1) надає інформаційну, консультативну та методологічну допомогу в розробленні і реалізації заходів для поширення досвіду щодо утворення та діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань), у тому числі шляхом поширення відповідної інформації на інтернет-ресурсах;
 
331. 5. Агенція сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації:
 
   2) розробляє пропозиції щодо формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики для діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань), державної підтримки сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) відповідно до законодавства;
 
332. здійснює інформаційну, консультативну та методологічну допомогу в розробленні і реалізації заходів щодо поширення та запровадження досвіду створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань), у тому числі шляхом поширення відповідної інформації на інтернет-ресурсах;
 
   3) забезпечує сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів сільськогосподарської кооперації, проведенню наукових досліджень з питань сільськогосподарської кооперації;
 
333. розробляє пропозиції зі створення сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики щодо діяльності сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань), державної підтримки сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) відповідно до законодавства;
 
   4) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо сільськогосподарської кооперації;
 
334. забезпечує сприяння підготовці, перепідготовці та підвищення кадрів сільськогосподарської кооперації, проведенню наукових досліджень з питань сільськогосподарської кооперації;
 
   5) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері сільськогосподарської кооперації.
 
335. бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо сільськогосподарської кооперації;
 
      
336. сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері сільськогосподарської кооперації;
 
      
337. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.
 
      
338. Стаття 34. Державний контроль за діяльністю сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань)
 
-100- Виключити
 
Немає висновку      
339. Державний контроль за діяльністю сільськогосподарських кооперативів (сільськогосподарських кооперативних об’єднань) здійснюється відповідними органами державної влади в межах їх компетенції, встановленої законом.
 
      
340. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
341. ПРИПИНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
 
   ПРИПИНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ
 
342. Стаття 35. Припинення сільськогосподарського кооперативу
 
   Стаття 34. Припинення сільськогосподарського кооперативу
 
343. 1. Припинення сільськогосподарського кооперативу здійснюється шляхом:
 
   1. Припинення сільськогосподарського кооперативу здійснюється шляхом:
 
344. 1) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу;
 
   1) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законом та статутом кооперативу;
 
345. 2) ліквідації за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу, або у випадках, передбачених законом, -за рішенням суду.
 
   2) ліквідації за рішенням загальних зборів такого кооперативу у порядку, визначеному законом та статутом кооперативу, у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.
 
346. 2. Припинення сільськогосподарського кооперативу як юридичної особи відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
   2. Припинення сільськогосподарського кооперативу як юридичної особи здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
347. 3. У разі реорганізації сільськогосподарського кооперативу права та обов'язки сільськогосподарського кооперативу переходять до його правонаступників.
 
-101- Лабазюк С.П.
Частину третю статті 35 доповнити таким реченням:
«Сільськогосподарський кооператив, який діє без мети одержання прибутку, може бути реорганізовано виключно у сільськогосподарський кооператив, який діє без мети одержання прибутку, або сільськогосподарське кооперативне об’єднання, що діє без мети одержання прибутку»
 
Враховано Для дотримання вимог статті 134 Податкового кодексу України  3. У разі реорганізації сільськогосподарського кооперативу його права та обов’язки переходять до правонаступників.
Сільськогосподарський кооператив, що діє без мети одержання прибутку, може бути реорганізований виключно у сільськогосподарський кооператив, що діє без мети одержання прибутку, або у сільськогосподарське кооперативне об’єднання, що діє без мети одержання прибутку.
 
348. 4. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів сільськогосподарського кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів фонду розвитку), розподіляються між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Майно та кошти фонду розвитку сільськогосподарського кооперативу, який діє з метою одержання прибутку, не підлягають поділу між його членами і передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
 
-102- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 35:
У частині четвертій слова «виплат членам кооперативу на паї, кооперативних виплат» замінити словами «виплат дивідендів та патронажних дивідендів членам кооперативу»;
 
Враховано У зв'язку зі зміною термінології законопроекту  4. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів сільськогосподарського кооперативу, здійснення виплат дивідендів та патронажних дивідендів членам кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів фонду розвитку), розподіляються між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом такого кооперативу. Майно та кошти фонду розвитку сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, не підлягають поділу між його членами і передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
 
349. 5. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку, його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів сільськогосподарського кооперативу, здійснення кооперативних виплат членам такого кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є, передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу (сільськогосподарському кооперативному об’єднанню), який (яке) діє без мети одержання прибутку, або іншому сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню, який (яке) діє з метою одержання прибутку (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. Поворотні вступні внески, зараховані до основного фонду сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку, та поворотні цільові внески, зараховані до спеціального фонду сільськогосподарського кооперативу, підлягають поверненню членам такого кооперативу, у порядку, встановленому цим Законом.
 
-103- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У статті 35:
У частині п'ятій слова «вступні внески, зараховані до основного фонду сільськогосподарського кооперативу, який діє без мети одержання прибутку, та поворотні» виключити.
 
Враховано зв'язку зі зміною термінології законопроекту  5. У разі ліквідації сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку, його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів сільськогосподарського кооперативу, здійснення виплати членам такого кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості послуг, наданих їм кооперативом, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є, передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу (сільськогосподарському кооперативному об’єднанню), що діє без мети одержання прибутку, або іншому сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню, що діє з метою одержання прибутку (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. Поворотні цільові внески, зараховані до спеціального фонду сільськогосподарського кооперативу, підлягають поверненню членам такого кооперативу у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -104- Лабазюк С.П.
Останнє речення частини п’ятої статті 35 викласти в такій редакції: «Цільові внески, зараховані до спеціального фонду сільськогосподарського кооперативу, підлягають поверненню членам такого кооперативу, у порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано редакційно Оскільки не передбачено поворотних вступних внесків   
350. 6. Якщо вартості майна сільськогосподарського кооперативу, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого сільськогосподарського кооперативу відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
-105- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У тексті проекту:
Слова «пай» та «пайовий внесок» у всіх відмінках і числах замінити словами «частка» та «вклад» у відповідних відмінках і числах»
 
Враховано зв'язку зі зміною термінології законопроекту  6. У разі якщо вартості майна сільськогосподарського кооперативу, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого сільськогосподарського кооперативу відповідно до закону.
 
    -106- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
У тексті проекту:
Слова «чистий фінансовий результат (прибуток)» у всіх відмінках замінити словами «фінансовий результат (прибуток)» у відповідних відмінках.
 
Враховано ля приведення у відповідність до термінології Податкового кодексу України та Господарського кодексу України   
351. РозділХ. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-107- Тарасов О.С.
Розділ Х «Прикінцеві і перехідні положення» після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
«6. У разі ліквідації сільськогосподарського виробничого кооперативу, його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, здійснення виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів неподільного фонду), розподіляються між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Майно та кошти неподільного фонду сільськогосподарського виробничого кооперативу, не підлягають поділу між його членами і передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню, утвореному або перереєстрованому відповідно до вимог цього Закону (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
У разі ліквідації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів, здійснення кооперативних виплат членам такого кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є, передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу (сільськогосподарському кооперативному об’єднанню), утвореному або перереєстрованому відповідно до вимог цього Закону (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
До запровадження купівлі-продажу або відчуження іншим способом земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), пайовий внесок (додатковий пайовий внесок) у формі земельної ділянки, внесений особою - членом сільськогосподарського виробничого кооперативу або сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що ліквідується, повертається цій особі виключно у формі тієї ж земельної ділянки, яка була внесена як майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), в натурі (на місцевості)».
 
Враховано редакційно доповнено після пункту 5 Оскільки у законопроекті не врегульовано питання, пов'язані з ліквідацією СОК та СВК, у разі їх не реорганізації відповідно до вимог цього Закону  Розділ Х
ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    -108- Тарасов О.С.
Чорноморов А.О.
Розділ Х «Прикінцеві і перехідні положення» після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
«6. У разі виходу, виключення члена з сільськогосподарського кооперативу, чи ліквідації кооперативу до запровадження купівлі-продажу або відчуження іншим способом земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), фізична або юридична особа, яка внесла свій майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок) у формі земельної ділянки, отримує свій майновий пай виключно у формі тієї ж земельної ділянки, яка була внесена як майновий пайовий внесок (додатковий пайовий внесок), в натурі (на місцевості). У разі ліквідації кооперативу майновий пай у формі земельної ділянки не може бути використаний для виплати заробітної плати працівникам, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками чи іншими кредиторами».
 
Враховано частково Редакція поправки 103 є більш чіткою   
352. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
 
353. 2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (Відомості Верховної Ради, 1997 р., № 39, ст. 261; 2013, № 50, ст.698).
 
   2. З дня введення в дію цього Закону визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261 із наступними змінами).
 
354. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
355. 1) Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити статтею 114-1 такого змісту:
 
   1) Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити статтею 114-1 такого змісту:
 
356. «Стаття 114-1. Сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об'єднання
 
   «Стаття 114-1. Сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське кооперативне об'єднання
 
357. 1. Для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб фізичні та/або юридичні особи, які є виробниками сільськогосподарської продукції, можуть утворювати сільськогосподарські кооперативи, а сільськогосподарські кооперативи - сільськогосподарські кооперативні об’єднання.
 
-109- Сольський М.Т.
У розділі Х «Прикінцеві і перехідні положення» абзац третій підпункту 1 пункту 3 після слів «сільськогосподарської продукції», доповнити словами «можуть, у порядку встановленому законом».
 
Враховано Необхідна відсилочна норма до спеціального закону, що регулює порядок утворення сільськогосподарських кооперативів  1. Для провадження спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб фізичні та/або юридичні особи, які є виробниками сільськогосподарської продукції, можуть у порядку, встановленому законом, утворювати сільськогосподарські кооперативи, а сільськогосподарські кооперативи - сільськогосподарські кооперативні об’єднання.
 
358. 2. Відносини, пов’язані із створенням та діяльністю сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об'єднань регулюються цим Кодексом, а також законом про сільськогосподарську кооперацію, іншими законами»;
 
   2. Відносини, пов’язані із створенням та діяльністю сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань, регулюються цим Кодексом, Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» та іншими законами»;
 
359. 2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст.356):
 
   2) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
360. статтю 84 доповнити словами: «чи сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, які діють з метою одержання прибутку»;
 
   частину першу статті 84 доповнити словами «чи сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об'єднання, що діють з метою одержання прибутку»;
 
361. у статті 86 слова та знаки « (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо)» замінити словами та знаками « (сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об'єднання, які діють без мети одержання прибутку, інші кооперативи, крім виробничих, об’єднання громадян тощо)»;
 
   у частині першій статті 86 слова « (кооперативи, крім виробничих, об'єднання громадян тощо)» замінити словами « (сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об'єднання, що діють без мети одержання прибутку, інші кооперативи, крім виробничих, об’єднання громадян тощо)»;
 
362. 3) у абзаці другому частини четвертої статті 10 Закону України «Про особисте селянські господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст.232) слова «сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» замінити словами «сільськогосподарських кооперативів, в тому числі»;
 
   3) в абзаці другому частини четвертої статті 10 Закону України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232) слова «сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» замінити словами «сільськогосподарських кооперативів, у тому числі»;
 
363. 4) у Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 43, ст. 363, 2005 р., № 52, ст.560):
 
   4) у Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2005 р., № 52, ст. 560):
 
364. у частині третій статті 11 слова «обслуговуючої кооперації» замінити словами «сільськогосподарської кооперації»;
 
   у частині третій статті 11 слова «обслуговуючої кооперації» замінити словами «сільськогосподарської кооперації»;
 
365. у статті 26:
 
   у статті 26:
 
366. у частині першій слова «обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи» замінити словами «сільськогосподарські кооперативи»;
 
   у частині першій слова «обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи» замінити словами «сільськогосподарські кооперативи»;
 
367. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
368. «Сільськогосподарські кооперативи за участю фермерських господарств утворюються відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»;
 
   «Сільськогосподарські кооперативи за участю фермерських господарств утворюються відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»;
 
369. 5) у Законі України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2013, № 50, ст.698):
 
   5) у Законі України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2013 р., № 50, ст. 698):
 
370. частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
   частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
371. «Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, порядок утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань визначаються Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію»«;
 
   «Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, порядок утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських кооперативних об’єднань визначаються Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію»;
 
372. друге речення частини першої статті 26 виключити;
 
   друге речення частини першої статті 26 виключити.
 
373. 6) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами) доповнити статтею 13-2 такого змісту:
 
-110- Сольський М.Т.
Підпункт 6 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення» виключити».
 
Враховано В умовах складної економічної ситуації та політики скорочення бюджетних витрат видається недоцільним запровадження ще одного виду державної підтримки     
374. «Стаття 13-2. Додаткова фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів
 
      
375. Крім передбачених цим Законом видів підтримки, сільськогосподарським кооперативам надається компенсація у розмірі до 90 відсотків суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого відповідними сільськогосподарськими кооперативами. Така компенсація надається за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
      
376. 4. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативі та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які зареєстровані на момент набрання чинності цим Законом, мають бути перереєстровані у сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання відповідно протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
   4. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстровані на день набрання чинності цим Законом, підлягають перереєстрації у сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські кооперативні об’єднання відповідно протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
377. 5. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які зареєстровані на момент набрання чинності цим Законом, зберігають всі права та обов’язки, які вони мали на момент набрання чинності цим Законом, до моменту їх перереєстрації, але не більше як три роки.
 
   5. Сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та утворені відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстровані на день набрання чинності цим Законом, зберігають всі права та обов’язки, які вони мали відповідно до законів України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР на день набрання чинності цим Законом, до моменту їх перереєстрації, але не більше трьох років.
Положення статутів таких кооперативів та об’єднань, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству, чинному до дня набрання чинності цим Законом, до моменту перереєстрації таких кооперативів та об'єднань, але не більше трьох років.
6. У разі ліквідації сільськогосподарського виробничого кооперативу його майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, здійснення виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є (крім майна та коштів неподільного фонду), розподіляються між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом відповідного сільськогосподарського кооперативу. Майно та кошти неподільного фонду сільськогосподарського виробничого кооперативу не підлягають поділу між його членами і передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу сільськогосподарському кооперативу, сільськогосподарському кооперативному об’єднанню, утвореному або перереєстрованому відповідно до вимог цього Закону (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
У разі ліквідації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів, здійснення кооперативних виплат членам такого кооперативу, оплати праці, розрахунків із сільськогосподарським кооперативним об’єднанням, членом якого він є, передаються за рішенням загальних зборів такого кооперативу іншому сільськогосподарському кооперативу (сільськогосподарському кооперативному об’єднанню), утвореному або перереєстрованому відповідно до вимог цього Закону (для зарахування до фонду розвитку такого кооперативу, кооперативного об’єднання), а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
До запровадження купівлі-продажу або відчуження в інший спосіб земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) майновий пай, внесений особою - членом сільськогосподарського виробничого кооперативу або сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що ліквідується, у формі земельної ділянки, повертається цій особі виключно у формі тієї земельної ділянки, яка була внесена як майновий пай, у натурі (на місцевості).
Після запровадження купівлі-продажу або відчуження в інший спосіб земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) повернення майнового паю, внесеного особою - членом сільськогосподарського виробничого кооперативу або сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що ліквідується, у формі земельної ділянки, здійснюється відповідно до вимог та в порядку, передбачених статутом сільськогосподарського кооперативу.
 
378. 6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-111- Сольський М.Т.
Тарасов О.С.
Пункт 6 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
«забезпечити розроблення та затвердити модельний статут сільськогосподарського кооперативу».
 
Враховано редакційно Оскільки в проекті передбачено діяльність на підставі модельного статуту, доцільно доручити Кабінету Міністрів України затвердити такий статут для кожного типу кооперативу  7. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити розроблення та затвердити модельний статут сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою одержання прибутку, та модельний статут сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети одержання прибутку;
 
379. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
380. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
381. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.