Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»
 
   Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312) такі зміни:
 
-1- Кучеренко О.Ю.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«1) частину першу статтю 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
38) комерційний переток електричної енергії – фізичне переміщення між енергосистемою України і енергосистемами суміжних країн обсягів електричної енергії, який є результатом комерційних експортно-імпортних операцій між учасниками ринку, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання, розподілу електричної енергії або трейдінгу;

90) технологічний переток електричної енергії – фізичне переміщення між енергосистемою України і енергосистемами інших суміжних країн певних обсягів електричної енергії, що здійснюється на виконання укладених угод (договорів) між операторами систем передач про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем суміжних держав, та здійснюється виключно через фізичні властивості технологічного процесу переміщення електричної енергії між енергосистемами суміжних держав, та не є результатом експортно-імпортних операцій учасників ринку;»
Нумерацію пунктів у частині першій статті 1 закону привести у відповідність з внесеними змінами.
 
Відхилено   1. Внести до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312; 2019 р., № 23, ст. 89, № 40, ст. 220) такі зміни:
 
    -2- Кучеренко О.Ю.
статтю 38 доповнити частиною 8-1 наступного змісту:
«8-1. Оператор системи передачі відмовляє в доступі до пропускної спроможності міждержавних перетинів у разі порушення вимог частин 4 та 8 статті 67 Закону «Про ринок електричної енергії».
 
Відхилено    
5. 1. Частину 7 статті 65 доповнити абзацом одинадцятим наступного змісту:
«За рішенням Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов’язків гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у розмірі, затвердженому Регулятором, на покриття витрат пов’язаних з виконанням інших спеціальних обов’язків.».
 
-3- Гриб В.О.
пункт 1 Розділу І законопроекту (щодо змін до п. 11 ст. 65 Закону)
«11. Гарантований покупець зобов’язаний спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною або інших спеціальних обов’язків.»
 
Враховано редакційно   1) частину сьому статті 65 доповнити абзацом десятим такого змісту:
«Гарантований покупець зобов’язаний спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною або інших спеціальних обов’язків»;
2) у статті 67:
пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
«1) виробникам (крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії) та імпортерам - граничну нижню межу обов’язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", але не більше 30 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку»;
включити частину восьму в такій редакції:
«8. Забороняється продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.
З метою уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цієї частини, визначивши термін поновлення дії такої заборони»;
 
    -4- Гончаренко О.О.
Частину 11 статті 65 Закону «Про ринок електричної енергії» доповнити другим абзацом у редакції:
«На період тимчасової окупації не допускається постачання, купівля, продаж і використання електричної енергії з тимчасово окупованої території та з території Російської Федерації на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію та територію Російської Федерації»
 
Відхилено    
    -5- Бондар М.Л.
частину 11 статті 65 Закону України "Про ринок електричної енергії" (п. 1 законопроекту) викласти у наступній редакції:
«11. Гарантований покупець зобов’язаний спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за аукціонною ціною або інших спеціальних обов’язків»
 
Враховано редакційно    
    -6- Кучеренко О.Ю.
частину 4 статті 67 доповнити абзацами такого змісту:
«Імпортери, які є учасниками торгів на ринку на «добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, не мають права подавати заявку на торги із зазначенням ціни на електричну енергію, що є нижче ціни, яка визначена ними у митній декларації з урахуванням митних платежів.
У разі зазначення в заявці що подана оператору ринку імпортером як учасником торгів на ринку на «добу наперед» та внутрішньодобовому ринку ціни що є нижчою за ціну визначену ним у митній декларації така заявка вважається поданою з порушенням антимонопольного законодавства»
 
Відхилено    
    -7- Герус А.М.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 2 такого змісту:
«2. Пункт 1) частини 3 статті 67 викласти у редакції:
«1) виробникам (крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії) та імпортерам - граничну нижню межу обов’язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", але не більше 30 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку»
 
Враховано    
    -8- Герус А.М.
Шипайло О.І.
Горобець О.С.
доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«2. Статтю 67 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Продаж електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку забороняється.
З метою уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цієї частини цієї статті, визначивши термін відновлення такої заборони».
 
Враховано редакційно    
    -9- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Іонова М.М.
пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«статтю 67 доповнити частиною 8 наступного змісту:
8. Забороняється здійснення імпорту електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства. До дати переходу Об’єднаної енергетичної системи України на паралельну роботу з об’єднанням енергосистем держав – членів Європейського союзу дозволяється здійснення експорту/імпорту електричної енергії в рамках договору про паралельну роботу з операторами системи передачі суміжних країн, а саме для забезпечення технологічних перетоків та з метою надання/отримання оператором системи передачі аварійної допомоги операторам від операторів системи передачі суміжних держав».
 
Відхилено    
    -10- Кучеренко О.Ю.
статтю 67 доповнити частиною 8 наступного змісту:
«8. Продаж електричної енергії, яка імпортована з держав, що є сторонами Енергетичного Співтовариства, може здійснюватися на організованих сегментах ринку та/або за двосторонніми договорами.
Продаж електричної енергії, яка імпортована з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, може здійснюватися виключно на організованих сегментах ринку.
Забороняється комерційний переток електричної енергії з держави, що визнана Україною державою-агресором».
 
Відхилено    
6. 2. У розділі ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
-11- Герус А.М.
доповнити пункт 2 розділ І законопроекту підпунктом такого змісту:
«Пункт 1 доповнити абзацом 25 такого змісту:
«До 31 грудня 2020 року Регулятор має право обмежувати обсяги пропускної спроможності, що розподіляються на добових та місячних аукціонах, в частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. Такі обмеження можуть встановлюватися щомісячно не пізніше, ніж за 15 днів до початку місяця, по якому розподіляється пропускна спроможність».
 
Враховано редакційно   3) у розділі ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
а) пункт 1 після абзацу двадцять четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, Регулятор має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.
Регулятор має право анулювати результати річного аукціону, на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність».
У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – п’ятдесят перший вважати відповідно абзацами двадцять сьомим – п’ятдесят третім;
б) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
«5. До початку діяльності сертифікованого оператора системи передачі функції, права та обов’язки оператора системи передачі відповідно до цього Закону виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення державного підприємства, яке має ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами»;
в) абзаци перший і другий пункту 8 викласти в такій редакції:
«8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, видана до дня набрання чинності цим Законом, діє до прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі та видачі відповідної ліцензії оператору системи передачі згідно з цим Законом.
До видачі відповідної ліцензії оператору системи передачі функції оператора системи передачі, визначені цим Законом, виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення державного підприємства, на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, виданої до дня набрання чинності цим Законом»;
 
    -12- Герус А.М.
Іоффе Ю.Я.
Пункт 2 розділу Ізаконопроекту доповнити підпунктами 1 та 2 такого змісту:
1) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:
«5. До початку діяльності сертифікованого оператора системи передачі функції, права та обов’язки оператора системи передачі відповідно до цього Закону виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення державного підприємства, яке має ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами»;
2) абзаци перший та другий пункту 8 викласти у такій редакції:
«8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, видана до дня набрання чинності цим Законом, діє до прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі та видачі відповідної ліцензії оператору системи передачі згідно з цим Законом.
До видачі відповідної ліцензії оператору системи передачі функції оператора системи передачі, визначені цим Законом, виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення державного підприємства на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, виданої до дня набрання чинності цим Законом».
У зв’язку з цим підпункти 1-3 пункту 2 розділу Ізаконопроекту вважати підпунктами 3-5 відповідно.
 
Враховано    
7. 1) пункт 9 доповнити абзацом другим та третім наступного змісту:
«На період до 1 липня 2023 року у випадках, встановлених правилами ринку, Регулятор має право приймати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед. Такі пропозиції (заявки) не можуть перевищувати граничні ціни на ринку "на добу наперед" встановлені Регулятором.
До 1 липня 2023 року Регулятор має право встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони.».
 
-13- Герус А.М.
Доповнити пункт 2 розділу Ізаконопроекту підпунктом 1) такого змісту:
«1) Абзац перший пункту 9 замінити двома новими абзацами такого змісту:
«9. З дня початку функціонування ринку «на добу наперед» до 31 грудня 2019 року включно гранична нижня межа обов’язкового продажу електричної енергії виробниками на ринку «на добу наперед», (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.
З 1 січня 2020 року гранична нижня межа обов’язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед», не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку»
 
Враховано редакційно   г) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. З дня початку функціонування ринку «на добу наперед» до 31 грудня 2019 року включно гранична нижня межа обов’язкового продажу електричної енергії виробниками на ринку «на добу наперед» (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.
З 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно гранична нижня межа обов’язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.
У випадках, встановлених правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, Регулятор має право приймати рішення про обов’язковість продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» з урахуванням вимог цього Закону.
У разі істотного коливання цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної Регулятором, Регулятор має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб. Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців.
Граничні ціни встановлюються Регулятором після консультацій з Антимонопольним комітетом України»;
 
    -14- Герус А.М.
Підпункт 1) пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти в редакції:
«2) Пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:
«У випадках, встановлених правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, Регулятор має право приймати рішення про обов’язковість продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед».
У разі суттєвого коливання цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної Регулятором, Регулятор має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб. Доцільність і рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися Регулятором не рідше, ніж один раз на шість місяців.
Граничні ціни встановлюються Регулятором після консультацій з Антимонопольним комітетом України»
 
Враховано редакційно    
    -15- Гриб В.О.
підпункт 1 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) пункт 9 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Тимчасово, на період до 1 липня 2023 року, Регулятор за попереднім погодженням з Антимонопольним комітетом України має право прийняти рішення про встановлення граничних цін, що забезпечують економічно обґрунтовані витрати та беззбитковість діяльності, на електричну енергію на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку або балансуючому ринку для кожної торгової зони, у випадку порушення сталого режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, яке виникло в результаті настання надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України.
Рішення Регулятора про встановлення граничних цін на електричну енергію приймається на строк, необхідний для усунення порушення безпеки постачання електричної енергії, але не більше ніж на 30 календарних днів.
Рішення Регулятора про встановлення граничних цін на електричну енергію має бути попередньо погоджене Антимонопольним комітетом України в частині впливу такого рішення на конкуренцію на ринку електричної енергії, в порядку визначеному законом».
 
Відхилено    
    -16- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Іонова М.М.
пункт 2 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти у наступній редакції:
«пункт 9 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом другим та третім наступного змісту:
«Тимчасово, на період до 1 липня 2023 року, Регулятор за попереднім погодженням з Антимонопольним комітетом України має право прийняти рішення про встановлення граничних цін, що забезпечують економічно обґрунтовані витрати та беззбитковість діяльності, на електричну енергію на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку або балансуючому ринку для кожної торгової зони, у випадку порушення сталого режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, яке виникло в результаті настання надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України.
Рішення Регулятора про встановлення граничних цін на електричну енергію приймається на строк, необхідний для усунення порушення безпеки постачання електричної енергії, але не більше ніж на 30 календарних днів.
Рішення Регулятора про встановлення граничних цін на електричну енергію має бути попередньо погоджене Антимонопольним комітетом України в частині впливу такого рішення на конкуренцію на ринку електричної енергії, в порядку визначеному законом».
 
Відхилено    
    -17- Бондар М.Л.
пункт 9 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про ринок електричної енергії" (пп. 1 п. 2 законопроекту) викласти у наступній редакції:
«1) пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:
«До 1 січня 2022 року, Регулятор має право застосувати один з наступних заходів:
- або встановити граничні ціни на ринку "на добу наперед", та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку для кожної торгової зони у відповідності до затверджених ним порядку та методики, які були попередньо погоджені з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Антимонопольним комітетом України. Такі граничні ціни, визначаються як максимальна величина зі значень середньомісячних цін купівлі-продажу електричної енергії, що склалися за останні 24 місяці на відповідних організованих сегментах ринків електричної енергії суміжних країн (Угорщини, Румунії, Республіки Польща, Словацької Республіки), шляхом перерахування в гривню за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату встановлення граничної ціни;
- або встановити обов’язковість подання всіма виробниками та імпортерами пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед». Такий максимальний обсяг пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» виробниками розраховується з урахуванням технічних можливостей роботи генеруючих блоків, обсягів потужностей, зарезервованих для надання допоміжних послуг, обсягів укладених двосторонніх договорів та інших факторів»
 
Відхилено    
    -18- Волинець М.Я.
Виключити з тексту законопроекту підпункт 1) пункту 2 законопроекту.
 
Відхилено    
8. 2) Після пункту 9 доповнити новим пунктом 9-1 наступного змісту:
 
-19- Гриб В.О.
підпункт 2 пункту 2 Розділу І законопроекту (щодо доповнення Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону пунктом 9-1) виключити
 
Відхилено   ґ) доповнити пунктами 9-1 і 12-1 такого змісту:
 
    -20- Бондар М.Л.
виключити пункт 9-1 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про ринок електричної енергії" (пп. 2 п. 2 законопроекту)
 
Відхилено    
9. «До 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з врахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім спеціальних обов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, відповідно до цього Закону.».
 
   «9-1. До 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з урахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів (крім спеціальних обов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії), відповідно до цього Закону»;
 
10. 3) Після пункту 12 доповнити новим пунктом 12-1 наступного змісту:
«До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків.».
 
-21- Герус А.М.
Іоффе Ю.Я.
Підпункт 5 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«5) після пункту 12 доповнити новим пунктом 12-1 такого змісту:
«12-1. До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків у разі звернення такого виробника».
 
Враховано редакційно   «12-1. До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати на рівні не нижче собівартості тариф на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків за зверненням такого виробника».
 
    -22- Мороз В.В.
підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту (стаття 12-1) викласти у такій редакції:
«12-1. До 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати регульовані ціни закупівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях, когенераційних установках або теплоелектростанціях з використанням виключно природного газу, для кожного виробника на визначений обсяг відпуску електричної енергії, відповідно до теплового графіку таких виробників.
Формування регульованої ціни закупівлі електричної енергії здійснюється з урахуванням тарифів на теплову енергію та має забезпечувати відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво електричної енергії та обґрунтовану норму прибутку.
Встановлення регульованих цін здійснюється у випадку прийняття рішення Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків на гарантованого покупця щодо закупівлі електричної енергії у виробників на теплоелектроцентралях, когенераційних установках або теплоелектростанціях з використанням виключно природного газу».
 
Відхилено    
    -23- Гриб В.О.
підпункт 3 пункту 2 Розділу І законопроекту (щодо доповнення Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону пунктом 12-1) виключити
 
Відхилено    
    -24- Бондар М.Л.
виключити пункт 12-1 Розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про ринок електричної енергії" (пп. 3 п. 2 законопроекту).
 
Відхилено    
    -25- Гончаренко О.О.
Пункт 12-1 Прикінцевих та Перехідних положень Закону «Про ринок електричної енергії» доповнити другим абзацом у редакції:
«Заборонити на період тимчасової окупації відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії з тимчасово окупованої території та з території Російської Федерації на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію та територію Російської Федерації»
 
Відхилено    
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Голова
 
   Голова
 
13. Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ

   Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ