Кількість абзаців - 123 Таблиця поправок


Про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. (26.03.2001)       
2. Закон України      Закон України  
3. Про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них   -1- Шведенко М.М.
Назву законопроекту пропоную викласти в наступній редакції "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них "  
Враховано   Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них  
    -2- Шведенко М.М.
Пропоную замінити у тексті законопроекту слово "морепродукти" на "інші водні живі ресурси".  
Враховано    
4. Цей Закон визначає організаційні і правові засади забезпечення якості та безпеки риби, морепродуктів, виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та довкілля у разі вилову, переробки, фасування, переміщення через митний кордон України.   -3- Кирильчук Є.І.
Преамбулу законопроекту пропоную викласти в наступній редакції: "Цей Закон визначає основні правові і організаційні засади забезпечення якості та безпеки риби‚ морепродуктів‚ виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та запобігання негативного впливу на довкілля у разі вилову‚ переробки‚ фасування‚ переміщення через митний кордон України вищенаведеної продукції.  
Враховано   Цей Закон визначає основні правові і організаційні засади забезпечення якості та безпеки риби‚ інших водних живих ресурсів‚ виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та запобігання негативного впливу на довкілля у разі вилову‚ переробки‚ фасування та переміщення через митний кордон України.  
    -4- Кирильчук Є.І.
Пропоную структуризувати законопроект‚ поділивши його на окремі розділи та віднести до них відповідні статті‚ як то: Розділ І. Загальні положення. Розділ ІІ. Правові засади забезпечення якості та безпеки риби‚ морепродуктів‚ виготовленої з них харчової продукції. Розділ ІІІ. Організаційні засади забезпечення якості та безпеки риби‚ морепродуктів‚ виготовленої з них харчової продукції. Розділ ІV. Відповідальність за порушення законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції‚ що виготовляється з риби та морепродуктів. Розділ V. Міжнародне співробітництво в сфері якості та безпеки харчової продукції‚ що виготовляється з риби та морепродуктів. Розділ VІ. Прикінцеві положення.  
Відхилено    
    -5- Коновалюк В.І.
Преамбулу викласти в наступній редакції: Цей Закон визначає організаційні і правові засади забезпечення якості та безпеки риби, морепродуктів, виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та дозвілля у разі промислового вилову, переробки, фасування, переміщення через митний кордон України.  
Враховано частково    
    -6- Наливайко А.М.
Преамбулу Закону викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає організаційні та правові засади добування продуктів лову‚ їх переробки і підтвердження належної якості‚ а також переміщення їх через митний кордон України".  
Враховано частково    
5. Стаття 1. Визначення термінів   -7- Наливайко А.М.
Вміщені в статті 1 терміни розташувати у алфавітному порядку‚ що дозволить більш ефективно‚ при необхідності, ними користуватися.  
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Закону терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
7. морепродукти - головоногі, черевоногі та двостулкові молюски, ракоподібні, водорості, ссавці;   -8- Шведенко М.М.
Пропоную термін морепродукти замінити на термін "риба та інші водні живі ресурси" і викласти його у такій редакції: "риба та інші водні живі ресурси (водні біоресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних живих ресурсів належать: прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, морські ссавці, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки у тому числі молюски, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку головоногі, водорості та інші водні рослини;"  
Враховано   атестація виробництва - офіційне підтвердження органом з сертифікації наявності необхідних та достатніх умов, які забезпечують дотримання встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами вимог до конкретного переробного виробництва; ветеринарне свідоцтво - виданий в установленому порядку документ, що підтверджує відповідність конкретної партії продуктів лову та харчової продукції з них вимогам ветеринарно-санітарної безпеки. У разі здійснення експорту продуктів лову та харчової продукції з них ветеринарне свідоцтво підлягає обміну на міжнародний ветеринарний сертифікат; критичні точки виробництва - етапи чи операції в процесі виготовлення харчової продукції, проведення контролю під час яких запобігає можливості виробництва неякісної чи небезпечної продукції; партія вирощених живої риби або інших водних живих ресурсів - кількість риби або інших водних живих ресурсів, вирощених в окремому ставку, іншому водному об'єкті (його ділянці), незалежно від об'єму воду в них та їх площі; партія продуктів лову - кількість продуктів лову одного найменування, гатунку, одного суб'єкта господарювання, вилучених в період не більше п'яти найближчих дат і оформлені одним документом про якість; партія харчової продукції - кількість продукції одного найменування, гатунку, одного суб'єкта господарювання, виробленої в період не більше п'яти найближчих дат і оформленої свідоцтвом про якість. Партія не повинна перевищувати вантажопідйомності спеціально обладнаних: одного залізничного вагону, одного трюму рибальського судна, танкера або цистерни тощо; переробне виробництво - комплекс будівель, механізмів, технологічних процесів тощо для здійснення переробки продуктів лову; переробка продуктів лову - розбирання, охолодження, заморожування, копчення, соління, маринування, сушіння, в'ялення, консервування, фасування, нагрівання чи поєднання цих процесів; пресерви - солоний продукт з риби, інших водних живих ресурсів з додаванням консервантів чи антисептиків, розфасованих у герметизовану тару, що підлягає зберіганню при температурі від 0 до мінус 15о С; продукти лову - вилучені риба та інші водні живі ресурси; риба та інші водні живі ресурси (водні біоресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних живих ресурсів належать: прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, у тому числі молюски, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, головоногі, водорості та інші водні рослини; свідоцтво виробника про якість - документ встановленого зразка, який видається виробником у разі введення продукції в обіг і яким засвідчується відповідність продуктів лову та харчової продукції з них встановленим законодавством та нормативними документами вимогам; спеціальне використання риб та інших водних живих ресурсів - усі види використання риб, інших водних живих ресурсів (за винятком любительського та спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюється шляхом їх вилучення (лов, добування, збирання тощо) з середовища перебування;  
    -9- Коновалюк В.І.
Статтю 1 доповнити термінама: Партія продуктів лову промислового добування-продукція одного найменування, гатунку, добута в один термін.  
Враховано    
    -10- Коновалюк В.І.
Статтю 1 доповнити термінами: Промисловий лов-добування риби та інших гідробіонтів в цілях реалізації чи подальшої переробки на іншу продукцію.  
Відхилено    
8. продукти лову - виловлені риба та морепродукти;   -11- Шведенко М.М.
Термін "продукти лову" пропоную викласти так: "продукти лову - вилучені риба та інші водні живі ресурси"  
Враховано   харчова продукція - перероблені продукти лову, призначені окремо чи з іншою харчовою продукцією для подальшої переробки та (або) споживання.  
9. переробка продуктів лову - розбирання, охолодження, заморожування, копчення, соління, маринування, сушіння, в'ялення, консервування, фасування, нагрівання чи поєднання цих процесів;   -12- Шведенко М.М.
"рибопереробне виробництво" на термін "переробне виробництво - комплекс будівель, механізмів, технологічних процесів тощо для здійснення переробки продуктів лову";  
Враховано    
    -13- Шведенко М.М.
"партія вирощених живої риби або інших водних живих ресурсів - кількість риби або інших водних живих ресурсів, вирощених в окремому ставку, іншому водному об'єкті (його ділянці), незалежно від об'єму воду в них та їх площі;" "спеціальне використання риб та інших водних живих ресурсів - усі види використання риб, інших водних живих ресурсів (за винятком любительського та спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування), що здійснюється шляхом їх вилучення (лов, добування, збирання тощо) з середовища перебування;".  
Враховано    
10. рибопереробне виробництво - комплекс технологічних процесів, механізмів, будівель для здійснення переробки продуктів лову та (або) фасування харчової продукції з них;   -14- Деркач А.Л.
Пропоную визначення терміну "рибопереробне виробництво" викласти у такій редакції: "рибопереробне виробництво - комплекс технологічних процесів, механізмів, будівель для здійснення переробки продуктів лову;"  
Враховано    
11. харчова продукція - перероблені продукти лову, призначені окремо чи з іншою харчовою продукцією для подальшої переробки та (або) споживання;       
12. атестація виробництва - офіційне підтвердження органом із сертифікації наявності необхідних та достатніх умов, які забезпечують дотримання встановлених нормативно-правовими актами та нормативними документами вимог до виробництва конкретної харчової продукції;       
13. ветеринарне свідоцтво - виданий в установленому порядку разовий документ, що підтверджує відповідність продуктів лову та харчової продукції з них вимогам ветеринарно-санітарної безпеки.   -15- Деркач А.Л.
Пропоную визначення терміну "ветеринарне свідоцтво" викласти так: "ветеринарне свідоцтво - виданий в установленому порядку документ, що підтверджує відповідність конкретної партії продуктів лову та харчової продукції з них вимогам ветеринарно-санітарної безпеки".  
Враховано    
14. У разі здійснення експорту вантажів ветеринарне свідоцтво підлягає обміну на міжнародний ветеринарний сертифікат;   -16- Деркач А.Л.
Четвертий від кінця статті 1 абзац пропоную викласти так: "У разі здійснення експорту продуктів лову та харчової продукції з них ветеринарне свідоцтво підлягає обміну на міжнародний ветеринарний сертифікат".  
Враховано    
15. критичні точки виробництва - етапи чи операції в процесі виготовлення харчової продукції, проведення контролю під час яких запобігає можливості виробництва неякісної чи небезпечної продукції;       
16. свідоцтво виробника про якість - документ встановленого зразка, який видається виробником у разі введення продукції в обіг і яким засвідчується відповідність продуктів лову та харчової продукції з них встановленим законодавством та нормативними документами вимогам;       
17. пресерви - солоний продукт з риби або морепродуктів з додаванням консервантів чи антисептиків, розфасований у герметизовану тару, що підлягає зберіганню при температурі від 0 до мінус 15оС.       
18. Стаття 2. Добування продуктів лову   -17- Шведенко М.М.
Пропоную замінити назву Статті 2. на "Стаття 2. Вимоги до вирощування риби, інших водних живих ресурсів" та викласти її у такій редакції: "Стаття 2. Вимоги до вирощування риби, інших водних живих ресурсів Вирощування риби, інших водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх ділянках) та континентальному шельфі України дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану (визначають державні органи ветеринарної медицини) водних об'єктів. Якість та безпека живої риби, інших водних живих ресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх ділянках), підтверджується ветеринарним свідоцтвом, яке видається державними органами ветеринарної медицини один раз на рік на всю партію вирощених живої риби або інших водних живих ресурсів".  
Враховано   Стаття 2. Вимоги до вирощування риби, інших водних живих ресурсів Вирощування риби, інших водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх ділянках) та континентальному шельфі України дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану (визначають державні органи ветеринарної медицини) водних об'єктів. Якість та безпека живої риби, інших водних живих ресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх ділянках), підтверджується ветеринарним свідоцтвом, яке видається державними органами ветеринарної медицини один раз на рік на всю партію вирощених живої риби або інших водних живих ресурсів.  
19. Добування продуктів лову здійснюється суб'єктами господарювання на промислових ділянках рибогосподарських водойм, до яких належать усі поверхневі, територіальні та внутрішні морські води, що використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та морепродуктів, а також у внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств.       
20. Перелік промислових ділянок рибогосподарських водойм встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
21. Вирощування та добування продуктів лову у внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водойм, проведеної державною службою ветеринарної медицини.   -18- Коновалюк В.І.
Абз.3 статті 2 викласти в такій редакції: Вирощування та добування продуктів лову у внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водойм, проведеної державною службою ветеринарної медицини, а також при умові виконання вимог, передбачених Водним кодексом України та законом України " Про тваринний світ".  
Відхилено    
22. У внутрішніх водоймах (ставках) рибницьких господарств якість та безпека вирощеної в них живої риби підтверджується ветеринарним свідоцтвом, яке видається один раз на рік на всю партію державною службою ветеринарної медицини після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів лову.   -19- Коновалюк В.І.
Абз.4 статті 2 викласти в наступній редакції: У внутрішніх водоймах (ставках, озерах, водосховищак та ін.) якість та безпека вирощеної в них живої риби підтверджуються ветеринарно-санітарним паспортом на рибоводні і рибопромислові водоймища, який видається установами державної служби ветеринарної медицини, та ветеринарним свідоцтвом на кожну партію виловленої та реалізуємої продукції.  
Відхилено    
23. Партією вважається кількість риби, вирощеної в окремій внутрішній водоймі (ставку) незалежно від його площі.   -20- Наливайко А.М.
Частину п'яту статті 2 вилучити з цієї статті і перенести у статтю першу як термін, що буде визначати термін "партія риби".  
Враховано    
    -21- Коновалюк В.І.
Абз.5 статті 2 виключити.  
Відхилено    
24. Стаття 3. Промислове добування продуктів лову   -22- Шведенко М.М.
Пропоную об'єднати Статті 3 та 4 і викласти у такій редакції: "Стаття 3. Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів та вимоги до продуктів лову Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів здійснюється суб'єктами господарювання їх об'єднаннями переважним чином за плату в межах встановлених лімітів (квот) за наявності ліцензій (дозволів) та позитивних ветеринарно-санітарних оцінок стану промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів загальнодержавного значення і показників безпеки риби, інших водних живих ресурсів (визначається державними органами ветеринарної медицини). Порядок видачі ліцензій (дозволів) та порядок здійснення спеціального використання риби, інших водних живих ресурсів визначається чинним законодавством. Кожна партія продуктів лову отримана в порядку спеціального використання риби, інших водних живих ресурсів, супроводжується ветеринарним свідоцтвом. Періодичність контролю показників безпеки продуктів лову визначається чинним законодавством. Продукти лову, які містять токсичні речовини, що перевищують встановлені допустимі рівні, чи з наявністю паразитів понад встановлені норми, за рішенням державних органів ветеринарної медицини, підлягають утилізації згідно з вимогами чинного законодавства. У період ускладнення санітарно-епідемічної або епізоотичної ситуації у рибогосподарських водних об"єктах спільне рішення щодо реалізації чи утилізації продуктів лову приймають органи державної санітарно-епідеміологічної служби та державних органів ветеринарної медицини".  
Враховано   Стаття 3. Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів та вимоги до продуктів лову Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів здійснюється суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями переважним чином за плату в межах встановлених лімітів (квот) за наявності ліцензій (дозволів) та позитивних ветеринарно-санітарних оцінок стану промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів загальнодержавного значення і показників безпеки риби, інших водних живих ресурсів (визначається державними органами ветеринарної медицини). Порядок видачі ліцензій (дозволів) та порядок здійснення спеціального використання риби, інших водних живих ресурсів визначається чинним законодавством. Кожна партія продуктів лову, отримана в порядку спеціального використання риби, інших водних живих ресурсів, супроводжується свідоцтвом виробника про якість. Періодичність контролю показників безпеки продуктів лову визначається чинним законодавством. Продукти лову, які містять токсичні речовини, що перевищують встановлені допустимі рівні, чи з наявністю паразитів понад встановлені норми, за рішенням державних органів ветеринарної медицини підлягають утилізації згідно з вимогами чинного законодавства. У період ускладнення санітарно-епідемічної або епізоотичної ситуації у рибогосподарських водних об"єктах спільне рішення щодо реалізації чи утилізації продуктів лову приймають органи державної санітарно-епідеміологічної служби та державних органів ветеринарної медицини.  
25. Промислове добування продуктів лову здійснюється суб'єктами господарювання у порядку спеціального їх використання за наявності дозволу і за плату. Порядок видачі дозволів, встановлення і справляння плати за промислове добування продуктів лову визначається Кабінетом Міністрів України.   -23- Коновалюк В.І.
Статтю 3 доповнити абзацом наступного змісту: Власники рибогосподарських водоймищ забезпечують проведення заходів по попередженню масової загибелі риби та інших гідробіонтів по причинам незаразної етиології, а також профілактики та оздоровлення від інфекційних та оздоровлення від інфекційних та інвазійних захворювань.  
Відхилено    
26. Дозвіл на спеціальне використання продуктів лову водного промислу - це офіційний документ суворої звітності, який засвідчує право на добування визначених водних живих ресурсів у межах затверджених лімітів (виділених квот).   -24- Наливайко А.М.
Частину другу статті 3 виключити з цієї статті і перенести до статті першої, що буде визначати термін "Дозвіл на спеціальне використання продуктів лову водного промислу".  
Відхилено    
27. Ліміти (квоти) спеціального використання продуктів лову водного промислу щороку затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері рибного господарства на підставі обгрунтувань науково-дослідних установ та організацій, а на водоймах, де наукові дослідження не проводяться, - на підставі обгрунтувань органів рибоохорони.       
28. Розподіл і доведення затверджених лімітів (квот) до окремих користувачів здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства.       
29. Діяльність суб'єктів господарювання, пов'язана з промисловим добуванням риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".       
30. Добування продуктів лову на промислових ділянках рибогосподарських водойм дозволяється суб'єктам господарювання за наявності позитивної ветеринарно-санітарної оцінки стану водойм, проведеної державною службою ветеринарної медицини.       
31. Кожна партія продуктів лову промислового добування підлягає ветеринарно-санітарній експертизі і супроводжується ветеринарним свідоцтвом.   -25- Коновалюк В.І.
Абз.7 статті 3 виключити.  
Відхилено    
32. Партією продуктів лову промислового добування вважається кількість продукції одного найменування, гатунку, одного виробника, добутої в період не більше п'яти найближчих дат і оформленої одним документом виробника про якість.   -26- Коновалюк В.І.
Абз.8 статті 3 виключити.  
Відхилено    
33. Партія не повинна перевищувати величини вантажопідйомності одного залізничного вагона або одного трюму риболовецького судна.   -27- Коновалюк В.І.
Абз.9 статті 3 виключити.  
Відхилено    
34. Стаття 4. Вимоги до продуктів лову       
35. Забороняється ввозити на територію України неякісні, небезпечні для здоров'я і життя людини продукти лову, якщо вміст токсичних речовин у них перевищує встановлені допустимі рівні, уражені небезпечними хворобами або упаковані в тару, виготовлену з матеріалів, що не відповідають вимогам безпеки чи відсутні в переліку матеріалів, дозволених для контакту з продуктами лову, або з недотриманням вимог маркування виготовленої продукції, а також без свідоцтва виробника про якість продуктів лову та атестата виробництва або свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката.   -28- Наливайко А.М.
У частині першій статті 4 слова "Забороняється ввозити" замінити словами "Забороняється добування і ввезення".  
Відхилено    
36. Продукти лову, які містять токсичні речовини, що перевищують встановлені допустимі рівні, чи з наявністю паразитів кількістю понад встановлені норми підлягають утилізації за рішенням державної служби ветеринарної медицини.   -29- Коновалюк В.І.
Абз.2 статті 4 викласти в такій редакції: Продукти лову, які містять токсичні речовини, що перевищують встановлені допустимі рівні, чи з наявністю паразитів кількістю понад встановлені норми підлягають утилізації в порядку, передбаченому Законом України "Про вилучення з обігу, переробки, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" .  
Відхилено    
37. Продукти лову в період ускладнення санітарно-епідемічної або епізоотичної ситуації підлягають реалізації чи утилізації за спільним рішенням державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини.   -30- Коновалюк В.І.
Абз.3 статті 4 виключити.  
Відхилено    
38. Стаття 5. Переробка продуктів лову      Стаття 4. Переробка продуктів лову  
39. Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти господарювання за наявності у них дозволу на цей вид діяльності, який видається органами державної санітарно-епідеміологічної служби та державною службою ветеринарної медицини.      Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти господарювання за наявності у них дозволу на цей вид діяльності, який видається органами державної санітарно-епідеміологічної служби та державною службою ветеринарної медицини.  
40. Суб'єкти господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову, підлягають обліку в державній службі ветеринарної медицини за місцем розташування. Суб'єкти господарювання, які займаються рибоконсервним та пресервним виробництвом, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади у сфері рибного господарства.      Суб'єкти господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову, підлягають обліку в державній службі ветеринарної медицини за місцем розташування. Суб'єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади у сфері рибного господарства.  
41. Облік суб'єктів господарювання засвідчується номером, який присвоюється їм для маркування продукції власного виробництва.      Облік суб'єктів господарювання засвідчується номером, який присвоюється їм для маркування продукції власного виробництва.  
42. Переробку продуктів лову можуть здійснювати суб'єкти господарювання, виробництво яких пройшло атестацію на виконання цих робіт.      Переробку продуктів лову можуть здійснювати суб'єкти господарювання, виробництво яких пройшло атестацію на виконання цих робіт.  
43. Стаття 6. Атестація рибопереробного виробництва.      Стаття 5. Атестація переробного виробництва  
44. Виробництво суб'єктів господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову, підлягає в установленому порядку атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами та нормативними документами.      Виробництво суб'єктів господарювання, які здійснюють переробку продуктів лову, підлягає в установленому порядку атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами та нормативними документами.  
45. Об'єктом атестації рибопереробного виробництва є:      Об'єктом атестації переробного виробництва є:  
46. технічна документація на продукцію та її виробництво;      технічна документація на продукцію та її виробництво;  
47. технологічне обладнання;      технологічне обладнання;  
48. засоби вимірювальної техніки, контролю, випробувальне обладнання та система їх повірок;      засоби вимірювальної техніки, контролю, випробувальне обладнання та система їх перевірок;  
49. порядок реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;      порядок реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;  
50. порядок формування та позначення партій харчової продукції.      порядок формування та позначення партій харчової продукції.  
51. Атестат виробництва видається органом стандартизації, метрології та сертифікації на підставі позитивного висновку атестаційної комісії.      Атестат виробництва видається органом стандартизації, метрології та сертифікації на підставі позитивного висновку атестаційної комісії.  
52. Порядок проведення атестації рибопереробного виробництва та форма атестата встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.      Порядок проведення атестації переробного виробництва та форма атестата встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.  
53. Орган, що видав атестат, має право зупинити його дію на певний строк у разі порушення суб'єктом господарювання законодавства у сфері виробництва харчової продукції; недотримання ним вимог нормативних документів; виявлення невідповідності виготовленої продукції встановленому рівню якості.      Орган, що видав атестат, має право зупинити його дію на певний строк у разі порушення суб'єктом господарювання законодавства у сфері виробництва харчової продукції; недотримання ним вимог нормативних документів; виявлення невідповідності виготовленої продукції встановленому рівню якості.  
54. Атестат виробництва може бути анульованим у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації; повторного або грубого порушення законодавства у сфері виробництва харчової продукції; невиконання розпорядження органу про усунення порушень умов виробництва.      Атестат виробництва може бути анульованим у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації; повторного або грубого порушення законодавства у сфері виробництва харчової продукції; невиконання розпорядження органу про усунення порушень умов виробництва.  
55. Стаття 7. Вимоги до переробки продуктів лову      Стаття 6. Вимоги до переробки продуктів лову  
56. Під час переробки продуктів лову повинно забезпечуватися:      Під час переробки продуктів лову повинно забезпечуватися:  
57. ведення обліку надходження продуктів лову, а також обліку виготовленої з них продукції;      ведення обліку надходження продуктів лову, а також обліку виготовленої з них продукції;  
58. проведення постійного контролю якості та безпеки продуктів лову, що надходять на переробку, а також супутніх матеріалів та харчової продукції з них відповідно до статті 7 цього Закону;      проведення постійного контролю якості та безпеки продуктів лову, що надходять на переробку, а також супутніх матеріалів та харчової продукції з них відповідно до статті 7 цього Закону;  
59. реалізація виготовленої харчової продукції та використання продуктів лову для переробки лише за наявності документального підтвердження їх якості та безпеки;      реалізація виготовленої харчової продукції та використання продуктів лову для переробки лише за наявності документального підтвердження їх якості та безпеки;  
60. вилучення з обігу та недопустимість введення в обіг неякісної та небезпечної продукції;   -31- Наливайко А.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "недопустимість введення в обіг, вилучення з обігу та утилізація неякісної та небезпечної продукції".  
Враховано   недопустимість введення в обіг, вилучення з обігу та утилізація неякісної та небезпечної продукції:  
61. дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування і зберігання продуктів лову та харчової продукції з них;   -32- Наливайко А.М.
Абзац шостий статті 7 після слів "вимог нормативних документів щодо умов" доповнити словами "добуванню, переробки та" і далі за текстом.  
Враховано   дотримання вимог нормативних документів щодо умов добування, переробки та транспортування і зберігання продуктів лову та харчової продукції з них;  
62. недопущення негативного впливу неякісної та небезпечної продукції на життя і здоров'я населення та довкілля.      недопущення негативного впливу неякісної та небезпечної продукції на життя і здоров'я населення та довкілля.  
63. Під час переробки продуктів лову суб'єкти господарювання повинні дотримуватись інших вимог, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами.      Під час переробки продуктів лову суб'єкти господарювання повинні дотримуватися інших вимог, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами.  
64. Стаття 8. Забезпечення виробником контролю якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них      Стаття 7. Забезпечення виробником контролю якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них  
65. З метою забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них для здоров'я населення суб'єкт господарювання проводить контроль цієї продукції на всіх стадіях її переробки.      З метою забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них для здоров'я населення суб'єкт господарювання проводить контроль цієї продукції на всіх стадіях її переробки.  
66. Контроль якості продуктів лову, харчової продукції з них та супутніх матеріалів здійснює виробнича лабораторія, яка підлягає акредитації.      Контроль якості продуктів лову, харчової продукції з них та супутніх матеріалів здійснює виробнича лабораторія, яка підлягає акредитації.  
67. Порядок акредитації виробничих лабораторій рибопереробних підприємств встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.      Порядок акредитації виробничих лабораторій переробних виробництв встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.  
68. Виробнича лабораторія проводить:      Виробнича лабораторія проводить:  
69. вхідний контроль якості сировини, напівфабрикатів, супутніх матеріалів, призначених для виробництва;      вхідний контроль якості сировини, напівфабрикатів, супутніх матеріалів, призначених для виробництва;  
70. контроль критичних точок виробництва продукції;      контроль критичних точок виробництва продукції;  
71. відбіркові перевірки якості дотримання технологічної дисципліни;      відбіркові перевірки якості дотримання технологічної дисципліни;  
72. контроль якості готової продукції за показниками, передбаченими нормативними документами.      контроль якості готової продукції за показниками, передбаченими нормативними документами.  
73. У разі виявлення порушень вимог до технологічних процесів виробнича лабораторія має право припинити виробництво.   -33- Наливайко А.М.
Частину п'яту статті 8 доповнити словами "про що доводиться до відома вищестоящої організації та місцевих органів виконавчої влади, а при необхідності - органів прокуратури".  
Враховано   У разі виявлення порушень вимог до технологічних процесів виробнича лабораторія має право припинити виробництво про що доводиться до відома вищої організації та місцевих органів виконавчої влади, а при необхідності - органів прокуратури.  
74. Виробнича лабораторія визначає показники якості і безпеки продуктів лову, виготовленої з них харчової продукції та супутніх матеріалів.   -34- Сватков Л.Б.
Частину 6 статті 8 - вилучити.  
Враховано    
75. Результати досліджень, проведених виробничою лабораторією, реєструються у спеціальному журналі. Порядок ведення реєстраційних журналів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства.      Результати досліджень, проведених виробничою лабораторією, реєструються у спеціальному журналі. Порядок ведення реєстраційних журналів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства.  
76. Відповідальність за об'єктивність проведення досліджень (вимірювань) та вірогідність їх результатів несе керівник виробничої лабораторії.      Відповідальність за об'єктивність проведення досліджень (вимірювань) та вірогідність їх результатів несе керівник виробничої лабораторії.  
77. Виробнича лабораторія на підставі досліджень продуктів лову, харчової продукції з них та супутніх матеріалів (за умови відповідності їх вимогам нормативних документів) видає свідоцтво про якість.      Виробнича лабораторія на підставі досліджень продуктів лову, харчової продукції з них та супутніх матеріалів (за умови відповідності їх вимогам нормативних документів) видає свідоцтво про якість.  
78. Стаття 9. Підтвердження належної якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них      Стаття 8. Підтвердження належної якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них  
79. Підтвердження відповідності і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них встановленим вимогам є обов'язковим у разі їх реалізації або направлення на переробку.      Підтвердження відповідності і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них встановленим вимогам є обов'язковим у разі їх реалізації або направлення на переробку.  
80. Продукти лову реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності:   -35- Коновалюк В.І.
Абз.2 статті 9 викласти в наступній редакції: Продукти лову реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності документа, який підтверджує законність їх набуття:  
Враховано   Продукти лову реалізуються або використовуються для переробки тільки за наявності документа, який підтверджує законність їх набуття:  
81. ветеринарного свідоцтва;      ветеринарного свідоцтва;  
82. висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи у разі, якщо продукт лову реалізується або направляється на переробку вперше.   -36- Наливайко А.М.
У абзаці третьому частини другої статті 9 виключити слова "у разі, якщо продукт лову реалізується або направляється на переробку вперше".  
Враховано   висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи у разі, якщо продукт лову реалізується або направляється на переробку вперше.  
83. Харчова продукція реалізується тільки за наявності:      Харчова продукція реалізується тільки за наявності:  
84. ветеринарного свідоцтва;      ветеринарного свідоцтва;  
85. свідоцтва виробника про якість;      свідоцтва виробника про якість;  
86. сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої продукції);      сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої продукції);  
87. маркування згідно з вимогами Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".      маркування згідно з вимогами Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
88. Стаття 10. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них українського походження      Стаття 9. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них українського походження  
89. Продукти лову, добуті за межами митної території України резидентами - суб'єктами господарювання на власних чи орендованих (зафрахтованих) суднах, а також харчова продукція з них, виготовлена резидентами - суб'єктами господарювання, є продукцією українського походження.      Продукти лову, добуті за межами митної території України резидентами - суб'єктами господарювання на власних чи орендованих (зафрахтованих) суднах, а також харчова продукція з них, виготовлена резидентами - суб'єктами господарювання, є продукцією українського походження.  
90. Підтвердження продуктів лову та харчової продукції з них як продукції українського походження здійснюється за бажанням резидента - суб'єкта господарювання.      Підтвердження продуктів лову та харчової продукції з них як продукції українського походження здійснюється за бажанням резидента - суб'єкта господарювання.  
91. Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них українського походження резидент - суб'єкт господарювання подає:      Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них українського походження резидент - суб'єкт господарювання подає:  
92. свідоцтво про якість;      свідоцтво про якість;  
93. ветеринарне свідоцтво;      ветеринарне свідоцтво;  
94. карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження;      карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження;  
95. атестат виробництва (копію).      атестат виробництва (копію).  
96. Свідоцтво про якість видається виробником відповідно до статті 8 цього Закону.      Свідоцтво про якість видається виробником відповідно до статті 7 цього Закону.  
97. Стаття 11. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва      Стаття 10. Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва  
98. Митне оформлення для використання на митній території України продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва здійснюється відповідно до вимог митного законодавства України.      Митне оформлення для використання на митній території України продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва здійснюється згідно з вимогами митного законодавства України.  
99. Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва суб'єкт господарювання подає:      Для здійснення митного оформлення щодо якості та безпеки продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва суб'єкт господарювання подає:  
100. сертифікат походження;      сертифікат походження;  
101. сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката;      сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката;  
102. ветеринарне свідоцтво на кожну партію продукції;      ветеринарне свідоцтво на кожну партію продукції;  
103. карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження.      карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження.  
104. Партія продукції не повинна перевищувати величини вантажопідйомності одного залізничного вагона, танкера або цистерни (для жиру), автомобіля.   -37- Наливайко А.М.
Частину третю статті 11 після слів "перевищувати величини вантажопідйомності" доповнити словами "спеціально обладнаних" і далі за текстом.  
Враховано в статті 1   
105. Стаття 12. Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них      Стаття 11. Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них  
106. Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері громадського харчування спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин.      Державний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері громадського харчування спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин.  
107. Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції   -38- Наливайко А.М.
Статтю 13 викласти в такій редакції: "Відповідальність за порушення законодавства про добування і переробку продуктів лову. Особи, винні у порушенні законодавства про видобування і переробку продуктів лову, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальна та цивільну відповідальність".  
Відхилено   Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції  
108. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність.      Особи, винні у порушенні законодавства у сфері якості та безпеки харчової продукції, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність.  
109. Стаття 14. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції продукції з них      Стаття 13. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них  
110. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється шляхом:   -39- Наливайко А.М.
Абзац другий статті 14 доповнити такими словами "конференцій, симпозіумів, виставок, тощо;"  
Враховано   Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них здійснюється шляхом:  
111. участі в роботі міжнародних організацій;      участі в роботі міжнародних організацій конференцій, симпозіумів, виставок, тощо;  
112. укладання міжнародних договорів;      укладання міжнародних договорів;  
113. гармонізації державних стандартів, норм та правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них;      гармонізації державних стандартів, норм та правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них;  
114. обміну з торговельними партнерами інформацією про заходи, які вживаються в Україні для забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них.      обміну з торговельними партнерами інформацією про заходи, які вживаються в Україні для забезпечення якості і безпеки продуктів лову та харчової продукції з них.  
115. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.      У разі коли міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  
116. Прикінцеві положення      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
117. Цей Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування.      Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
118. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
119. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:   -40- Наливайко А.М.
Частину третю прикінцевих положень доповнити абзацем четвертим такого змісту: "розробити, прийняти та оприлюднити нормативно-правові акти необхідні для реалізації цього Закону".  
Відхилено   Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:  
120. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
121. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
122. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.