Кількість абзаців - 150 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 28, ст. 232):
 
   4. У Законі України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 28, ст. 232):
 
5. 1) абзац шостий, дев’ятий, п’ятнадцятий, двадцять четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
-1- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 1 пункту 1 викласти у такій редакції:
"1) абзац шостий, дев’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, двадцять четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"бригада вилучення анатомічних матеріалів людини - група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або інших суб’єктів господарювання, що згідно законодавства мають право на здійснення такої діяльності, яка створюється відповідно до наказу керівника для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;"
"діяльність, пов’язана з трансплантацією, - медичні послуги з вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що здійснюються закладами охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншими суб’єктами господарювання, що згідно законодавства мають право на здійснення такої діяльності, та/або послуги зі зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів, зберігання і перевезення таких матеріалів, трансплант-координація, а також діяльність з забезпечення функціонування інформаційних систем і реєстрів в сфері трансплантації;"
"Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення визначеної законом інформації про фізичну особу та іншої інформації передбаченої законодавством та здійснення автоматизованого об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини, визначення пар донор-реципієнт, що зберігається на інформаційних ресурсах, які зареєстровані та розташовані в Україні;"
"імплантація - спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці людині біоімплантатів, ксеноімплантатів і штучно виготовлених замінників органів";
" трансплант-координатор - працівник закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи, спеціалізованої державної установи в сфері трансплантації органів, тканин та клітин, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації;"
 
Враховано   1) у статті 1:
у частині першій:
абзац шостий, дев’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий, двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
6. "бригада вилучення анатомічних матеріалів людини - група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або інших суб’єктів господарювання, що згідно законодавства мають право на здійснення такої діяльності, яка створюється відповідно до наказу керівника для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів";
 
-2- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
«бригада вилучення анатомічних матеріалів людини – група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи, що згідно із законодавством мають право на здійснення такої діяльності, яка створюється відповідно до наказу керівника для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;».
 
Відхилено   «бригада вилучення анатомічних матеріалів людини - група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або інших суб’єктів господарювання, що згідно із законодавством мають право здійснювати таку діяльність, яка створюється відповідно до наказу керівника для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів»;
 
    -3- Стефанишина О.А.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Розділу Івиключити. У зв’язку з цим вважати абзаци три-чотири підпункту 1 пункту 1 Розділу Іабзацами два-три.
 
Відхилено    
7. "діяльність, пов’язана з трансплантацією, - медичні послуги з вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що здійснюються закладами охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншими суб’єктами господарювання, що згідно законодавства мають право на здійснення такої діяльності, та/або послуги зі зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів, зберігання і перевезення таких матеріалів, трансплант-координація, а також діяльність з забезпечення функціонування інформаційних систем і реєстрів в сфері трансплантації";
 
-4- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
діяльність, пов’язана з трансплантацією, - медичні послуги з вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що здійснюються закладами охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи, що згідно із законодавством мають право на здійснення такої діяльності, та/або послуги зі зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів, зберігання і перевезення таких матеріалів, трансплант-координація, а також діяльність з забезпечення функціонування інформаційних систем і реєстрів в сфері трансплантації;».
 
Відхилено   «діяльність, пов’язана з трансплантацією, - медичні послуги з вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, що здійснюються закладами охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншими суб’єктами господарювання, що згідно із законодавством мають право здійснювати таку діяльність, та/або послуги із зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів, зберігання і перевезення таких матеріалів, трансплант-координації, а також діяльність із забезпечення функціонування інформаційних систем і реєстрів у сфері трансплантації»;
«Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення та знищення визначеної законом інформації про фізичну особу та іншої інформації, передбаченої законодавством, а також для здійснення автоматизованого об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини, визначення пар донор-реципієнт, що зберігається на інформаційних ресурсах, зареєстрованих та розташованих в Україні»;
 
8. "імплантація - хірургічна операція вживлення в організм людини біологічних або штучних тканин, біоімплантатів, ксеноімплантатів і штучно виготовлених замінників органів";
 
   «імплантація - спеціальний метод лікування, що полягає у пересадці людині біоімплантатів, ксеноімплантатів і штучно виготовлених замінників органів»;
 
9. "трансплант-координатор - працівник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин та/або закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншого суб’єкта господарювання, що згідно законодавства має право на здійснення такої діяльності, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації"
 
-5- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 1 розділу І пропонуємо викласти в такій редакції:
«трансплант-координатор – працівник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин та/або закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи, що згідно із законодавством має право на здійснення такої діяльності та до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації;».
 
Відхилено   «трансплант-координатор - працівник закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи, спеціалізованої державної установи у сфері трансплантації органів, тканин та клітин, іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації»;
 
    -6- Стефанишина О.А.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 Розділу Івикласти в такій редакції:
«трансплант-координатор – працівник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин та/або закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи або іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації».
 
Враховано редакційно    
10. 2) частину першу статті 1 доповнити абзацами дев’ятим, сімнадцятим, двадцять другим такого змісту:
 
-7- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Абзаци 2,3 підпункту 2 пункту 1 викласти у такій редакції:
"Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передача), знеособлення та знищення визначеної законом інформації, про фізичну особу та іншої інформації передбаченої законодавством та інформаційного забезпечення прийняття рішень з питань трансплантації анатомічних матеріалів людини у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин що зберігається на інформаційних ресурсах, які зареєстровані та розташовані в Україні;»
"консиліум лікарів - нарада лікарів однієї або декількох спеціальностей , яка скликається для визначення потреби пацієнта у лікуванні методом трансплантації, наявності або відсутності до цього медичних показань та можливості застосування такого методу лікування, а також для визначення стану здоров’я живого донора, можливості вилучення анатомічного матеріалу у живого донора для його подальшої трансплантації;"
 
Враховано   2) з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:
 
11. "Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (інформаційні технології і технічні засоби), призначена для підбору донорів гемопоетичних стовбурових клітин на підставі об’єктивних критеріїв, ведення реєстрів потенційних донорів, донорів та реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин і надання підтримки при прийнятті рішень з питань трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, що зберігається на інформаційних ресурсах, які зареєстровані та розташовані в Україні";
 
   «Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачі), знеособлення та знищення визначеної законом інформації про фізичну особу та іншої інформації, передбаченої законодавством, а також для інформаційного забезпечення прийняття рішень з питань трансплантації анатомічних матеріалів людини у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин що зберігається на інформаційних ресурсах, зареєстрованих та розташованих в Україні»;
 
12. "консиліум лікарів - нарада лікарів однієї або декількох спеціальностей , яка скликається для визначення потреби пацієнта у лікуванні методом трансплантації, наявності або відсутності до цього медичних показань та можливості застосування такого методу лікування, а також для визначення стану здоров’я живого донора, можливості вилучення анатомічного матеріалу у живого донора для його подальшої трансплантації, можливостей та засобів реабілітації живого донора";
 
   «консиліум лікарів - нарада лікарів однієї або декількох спеціальностей, що скликається для визначення потреби пацієнта у лікуванні методом трансплантації, наявності або відсутності до цього медичних показань та можливості застосування такого методу лікування, а також для визначення стану здоров’я живого донора, можливості вилучення у живого донора анатомічного матеріалу для його подальшої трансплантації»;
 
13. "потенційний донор гемопоетичних стовбурових клітин - фізична особа, щодо якої проведене імунологічне типування, але ще не було отримано згоду на таке вилучення у встановленому цим Законом порядку";
 
-8- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 1 викласти у такій редакції:
"потенційний донор гемопоетичних стовбурових клітин - фізична особа, щодо якої проведене імунологічне типування, і яка надала згоду на внесення персональної інформації щодо себе до інформаційних систем трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, але ще не надала згоду на вилучення гемопоетичних стовбурових клітин у встановленому цим Законом порядку;".
Підпункт 3 пункту 1 викласти у такій редакції:
«3) в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 та по всьому тексту Закону слова "Єдина державна інформаційна система трансплантації" в усіх відмінках замінити словами "Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин" у відповідних відмінках.»
 
Враховано   «потенційний донор гемопоетичних стовбурових клітин - фізична особа, щодо якої проведене імунологічне типування, і яка надала згоду на внесення персональної інформації щодо себе до інформаційних систем трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, але ще не надала згоду на вилучення гемопоетичних стовбурових клітин у встановленому цим Законом порядку»;
 
    -9- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 1 розділу І пропонуємо викласти в такій редакції:
«потенційний донор гемопоетичних стовбурових клітин - фізична особа, щодо якої проведене імунологічне типування та яка надала згоду на вилучення таких клітин у встановленому цим Законом порядку;».
 
Відхилено    
14. 3) в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 та всюди далі по тексту слова "Єдина державна інформаційна система трансплантації" замінити словами "Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин";
 
-10- Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключено з урахуванням редакційних правок
 
Немає висновку      
15. 4) в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 слово "пари" замінити словом "пар", слова "державних інформаційних ресурсах" замінити словами "інформаційних ресурсах, які зареєстровані та розташовані в Україні";
 
-11- Підпункт 4 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключено з урахуванням редакційних правок
 
Немає висновку      
16. 5) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 виключити слово "відповідно";
 
   в абзаці п’ятнадцятому частини першої статті 1 слово «відповідно» виключити;
 
17. 6) в абзаці двадцять п’ятому частини першої статті 1 слова "встановленому цим Законом порядку" замінити словами "порядку, встановленому законодавством";
 
-12- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 6 пункту 1 викласти у такій редакції:
"6) в абзаці двадцять п’ятому частини першої статті 1 слова "цим Законом" замінити словом "законодавством";
 
Враховано   в абзаці сьомому слова «цим Законом» замінити словом «законодавством»;
 
18. 7) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
-13- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 7 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
19. "Законодавство України про трансплантацію базується на Конституції України та складається з цього Закону, Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших законодавчих актів, що регулюють відносини з питань, пов’язаних з охороною здоров’я.";
 
      
20. 8) в абзаці сьомому частини другої статті 3, частині дев’ятій статті 14, частинах четвертій та шостій статті 15, частині шостій статті 17, частині другій статті 19, частині другій статті 23 слова "державної політики у сфері охорони здоров’я" замінити словами "та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";
 
-14- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 8 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
7) в абзаці сьомому частини другої статті 3 та по всьому тексту Закону слова "державної політики у сфері охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідних відмінках;
 
Враховано   Текст поправки № 12 враховано на стор. 49 таблиці у пункті 14) законопроекту (згідно з редакційними правками)
 
21. 9) в абзаці шостому частини першої статті 4 слова в дужках " (крім гемопоетичних стовбурових клітин)" замінити словами "трансплантації для донора та реципієнта";
 
   2) у частині першій статті 4:
в абзаці шостому слова в дужках « (крім гемопоетичних стовбурових клітин)» замінити словами «трансплантації для донора та реципієнта»;
 
22. 10) частину першу статті 4 доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
23. "безперервності отримання спеціалізованої медичної допомоги особам, яким було трансплантовані анатомічні матеріали";
 
-15- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Абзац 2 підпункту 10 пункту 1 викласти у такій редакції:
"безперервності отримання медичної допомоги особами, яким були трансплантовано анатомічні матеріали."
 
Враховано   «безперервності отримання медичної допомоги особами, яким трансплантовано анатомічні матеріали»;
 
24. 11) в абзаці другому частини першої статті 5 вилучити слово "своєчасної";
 
   3) у частині першій статті 5:
в абзаці другому слово «своєчасної» вилучити;
 
25. 12) частину першу статті 5 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
 
-16- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 12 пункту 1 викласти у такій редакції:
"12) частину першу статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"забезпечення безоплатності всіх видів медичної допомоги, що спрямована на збереження та (або) відновлення здоров’я для живого донора та особи, якій було трансплантовано анатомічні матеріали ".
 
Враховано   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -17- Стефанишина О.А.
Підпункт 12 пункту 1 Розділу Івикласти в такій редакції:
«12) частину першу статті 5 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«забезпечення безоплатності всіх видів медичної допомоги, що спрямована на збереження та (або) відновлення здоров’я для живого донора та особи, якій було трансплантовані анатомічні матеріали;
забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для імуносупресивної терапії для задоволення потреб осіб, яким трансплантовано анатомічні матеріали».
 
Відхилено    
26. "забезпечення безоплатності всіх видів медичної допомоги, що спрямована на збереження та (або) відновлення здоров’я для живого донора та особи, якій було трансплантовані анатомічні матеріали;
 
   «забезпечення безоплатності всіх видів медичної допомоги, спрямованої на збереження та/або відновлення здоров’я, для живого донора та особи, якій трансплантовано анатомічні матеріали»;
у зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати відповідно абзацами п’ятим – одинадцятим;
 
27. забезпечення об’єктивних потреб осіб, яким трансплантовані анатомічні матеріали, у лікарських засобах для імуносупресивної терапії";
 
      
28. 13) абзац четвертий, п’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
 
-18- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Підпункт 13 пункту 1 розділу І проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
«13) абзац четвертий, п’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин – створена відповідно до цього Закону постійно діюча спеціалізована державна установа, яка забезпечує координацію у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;».
 
Відхилено (в зв’язку з передачею повноважень щодо визначення конкретної назви та детального переліку функцій спеціалізованої державної установи в сфері трансплантації органів, тканин та клітин центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я)  4) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"1. Організацію та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, в межах визначених законом повноважень забезпечують:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
    -19- Стефанишина О.А.
Підпункт 13 пункту 1 Розділу Івикласти в такій редакції:
«13) абзац четвертий, п’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин – спеціалізована державна установа, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та здійснює визначені законодавством функції;».
 
Відхилено (в зв’язку з передачею повноважень щодо визначення конкретної назви та детального переліку функцій спеціалізованої державної установи в сфері трансплантації органів, тканин та клітин центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я)   
    -20- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункти 13, 14 пункту 1 об’єднати та викласти у такій редакції:
"13) Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
"1. Організацію та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, в межах визначених законом повноважень забезпечують:
#-10027
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації;
заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
бюро судово-медичної експертизи та інші суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.»
 
Враховано    
29. "Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин - спеціалізована державна установа, яка виконує функції координації у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
 
   заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації;
 
30. заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики";
 
   заклади охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
бюро судово-медичної експертизи та інші суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.»
 
31. 14) абзац шостий частини першої статті 6 виключити;
 
      
32. 15) абзац другий, третій, четвертий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
-21- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 15 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«15) абзац другий, третій, четвертий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, а також здійснює інші повноваження у сфері технічного регулювання стосовно біоімплантатів;
забезпечує нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, відповідно до цього Закону, затверджує положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин;
веде облік та надає Координаційному центру трансплантації органів, тканин та клітин перелік закладів охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією та міжнародних зобов’язань України»;
 
Враховано редакційно   5) статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, здійснює такі повноваження:
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
забезпечує нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, відповідно до цього Закону та міжнародних зобов’язань України;
утворює спеціалізовану державну установу у сфері трансплантації органів, тканин та клітин, що здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, трансплант –координацією, координує діяльність суб’єктів організації та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, визначає інші повноваження зазначеної установи та затверджує положення про неї;
визначає потреби населення у застосуванні трансплантації та лікарських засобах для імуносупресивної терапії, здійснює аналіз показників діяльності закладів охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
забезпечує функціонування та адміністрування державних інформаційних систем трансплантації;
розробляє та організовує виконання державних комплексних та цільових програм, спрямованих на розвиток медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
розробляє та затверджує порядок розподілу анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт;
розробляє вичерпний перелік вимог для виконання суб’єктами господарювання, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, у тому числі щодо їх матеріально-технічної бази;
забезпечує формування та розміщення державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників для потреб надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення трансплант-координації;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
забезпечує реалізацію у межах компетенції державної інформаційної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
затверджує вимоги до: якості та безпечності анатомічних матеріалів людини; зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини; підготовки вилучених анатомічних матеріалів людини до перевезення; перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; супровідних документів для перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; маркування ємності для перевезення анатомічних за дотриманням таких вимог;
проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань законодавства щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині, популяризації прижиттєвого та посмертного донорства анатомічних матеріалів, формування позитивної громадської думки про надання анатомічних матеріалів людини для трансплантації;
розглядає та вирішує спори між медичними працівниками, трансплант-координаторами та закладами охорони здоров’я у випадках, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненні діяльності, пов’язаної з трансплантацією, у визначеному законодавством порядку, за винятком вирішення етичних питань;
є розпорядником Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
здійснює інші визначені законодавством повноваження, пов’язані з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією»;
 
    -22- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункти 15-16 пункту 1 об’єднати та викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, здійснює такі повноваження:
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
забезпечує нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, відповідно до цього Закону та міжнародних зобов’язань України;
створює спеціалізовану державну установу в сфері трансплантації органів, тканин та клітин, яка здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, трансплант –координацією, координує діяльність суб’єктів організації та надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, визначає інші повноваження зазначеної установи та затверджує положення про неї;
визначає потреби населення у застосуванні трансплантації та лікарських засобах для імуносупресивної терапії, здійснює аналіз показників діяльності закладів охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
забезпечує функціонування та адміністрування державних інформаційних систем трансплантації;
розробляє та організовує виконання державних комплексних та цільових програм, спрямованих на розвиток медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
розробляє та затверджує порядок розподілу анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт;
розробляє вичерпний перелік вимог для виконання суб’єктами господарювання, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, у тому числі щодо їх матеріально-технічної бази;
забезпечує формування та розміщення державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників для потреб надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення трансплант-координації;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
забезпечує реалізацію у межах компетенції державної інформаційної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
затверджує вимоги до: якості та безпечності анатомічних матеріалів людини; зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини; підготовки вилучених анатомічних матеріалів людини до перевезення; перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; супровідних документів для перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; маркування ємності для перевезення анатомічних матеріалів людини, та здійснює контроль за їх дотриманням;
проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань законодавства щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині, популяризації прижиттєвого та посмертного донорства анатомічних матеріалів, формування позитивної громадської думки про надання анатомічних матеріалів людини для трансплантації;
розглядає та вирішує спори між медичними працівниками, трансплант-координаторами, закладами охорони здоров’я, у випадках пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненні діяльності пов’язаної з трансплантацією в порядку, визначеному законодавством, за винятком вирішення етичних питань;
є розпорядником Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
здійснює інші визначені законодавством повноваження, пов’язані з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією."
 
Враховано    
33. "забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, а також здійснює інші повноваження у сфері технічного регулювання стосовно біоімплантатів;
 
      
34. забезпечує нормативно-правове регулювання надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, відповідно до цього Закону, затверджує положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин;
 
      
35. веде облік та надає Координаційному центру трансплантації органів, тканин та клітин перелік закладів охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією";
 
      
36. 16) частину першу статті 8 доповнити абзацами шостим, сьомим, десятим, одинадцятим такого змісту:
 
      
37. "розробляє та затверджує порядок розподілу анатомічних матеріалів та критерії встановлення пар донор-реципієнт;
 
      
38. здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та/або здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією»;
 
      
39. "є власником Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
 
-23- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці 4 підпункту 16 пункту 1 розділу І проекту пропонуємо слово «власником» замінити словом «розпорядником».
 
Враховано      
    -24- Дубіль В.О.
В абзаці 4 підпункту 16 пункту 1 розділу І проекту після слів «є власником» додати слова «та забезпечує адміністрування і функціонування» і далі за текстом.
 
Враховано редакційно в абзаці 6 частини першої нової редакції статті   
    -25- Стефанишина О.А.
Абзац четвертий підпункту 16 пункту 1 Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
40. забезпечує вирішення етичних питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією";
 
-26- Дубіль В.О.
Абзац 5 підпункту 16 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«розглядає та вирішує спори між медичними працівниками, трансплант-координаторами, закладами охорони здоров’я, у випадках пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненні діяльності пов’язаної з трансплантацією в порядку, визначеному законодавством, за винятком вирішення етичних питань».
 
Враховано      
    -27- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 5 підпункту 16 пункту 1 розділу І проекту пропонуємо вилучити, оскільки забезпечення «вирішення етичних питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією» не може бути предметом державного управління. Крім того, поняття «етичних питань, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією» не має однозначного тлумачення в нормативних актах України.
 
Враховано редакційно    
41. 17) в абзаці десятому частини першої статті 8 слово "законом" замінити словом "законодавством";
 
-28- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 17 пункту 1 викласти у такій редакції:
"17) Статтю 9 виключити."
 
Враховано   Поправку № 26 редакційно враховано у поправці № 28.
 
    -29- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Підпункт 17 пункту 1 розділу І проекту вилучити.
 
Відхилено    
42. 18) статті 9, 10, 11, 13 викласти в такій редакції:
 
-30- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
11. Підпункт 18 пункту 1 викласти у такій редакції:
"18) статті 10, 11, 13 викласти в такій редакції
"Стаття 9. Трансплант-координатор
1. Кваліфікаційні вимоги, професійні стандарти і посадові обов’язки трансплант-координатора встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
2. При виникненні обставин, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, які призводять чи можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному реципієнту чи створюють ризик збереження анатомічних матеріалів, рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією приймається трансплант-координатором донора-трупа.
3. Лікар який входив до складу консиліуму лікарів, що здійснив констатацію смерті мозку особи, не може виконувати функції трансплант-координатора щодо потенційного донора та/або донора-трупа цієї особи. Трансплант-координатор не може брати участь у вилученні анатомічного матеріалу та проведенні трансплантації, якщо він виконував функції трансплант-координатора, які передбачені цим Законом, стосовно цього конкретного донора-трупа.
4. Трансплант-координатор не може представляти інтереси реципієнта, пов’язані із застосуванням трансплантації.
5. Набуття теоретичних знань і практичних навичок з трансплант-координації включається до освітніх програм в порядку, визначеному законодавством.
6. Діяльність, пов’язана з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, може проводитись без залучення трансплант-координаторів.
Стаття 11. Державні інформаційні системи трансплантації
1. На виконання цього Закону в Україні діють державні інформаційні системи трансплантації: Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин та Державна інформаційна системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
2. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин містить інформацію щодо:
волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника;
волевиявлення особи, яка надала у встановленому цим Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє;
анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;
живих донорів в обсягах, які визначені згодою особи;
реципієнтів в обсягах, які визначені згодою особи;
відомості про надану письмову поінформовану згоду реципієнта установленого зразка на надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації;
осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом в обсягах, які визначені згодою особи;
закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
трансплант-координаторів;
інших даних, які включаються до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
3. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин містить інформацію щодо:
потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин в обсягах, які визначені згодою особи;
реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин, в обсягах, які визначені згодою особи;
дані лабораторних досліджень в обсягах, які визначені згодою особи;
відомості про надану письмову поінформовану згоду реципієнта установленого зразка на надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
інших даних, які включаються до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
4. Кабінет Міністрів України затверджує положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин та Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, визначає перелік реєстрів, які входять до зазначених систем, порядок, і умови їх наповнення, функціонування, доступу до цих інформаційних систем та даних, які містяться в цих системах.
5. Обробка персональних даних, що є конфіденційною інформацією про фізичних осіб, які містяться у інформаційних системах супроводу трансплантації, здійснюється з дотриманням вимог Конституції України, законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів..
6. Персональні дані, що є конфіденційною інформацією про фізичну особу, збирання, зберігання, використання яких не передбачено законодавством у сфері охорони здоров’я та містять вимоги щодо обробки персональних даних в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, можуть оброблятися у базах даних державних інформаційних систем трансплантації лише за згодою суб’єктів персональних даних
7. Обмін інформацією, що міститься в державних інформаційних системах супроводу трансплантації, з електронною системою охорони здоров’я та іншими інформаційно-телекомунікаційними системами здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
8. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин може здійснювати обмін даними з міжнародними, іноземними та українськими інформаційними системами інших форм власності і реєстрами потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин в порядку, обсягах та випадках, які передбачені законодавством.
9. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, зберігаються у державних інформаційних системах трансплантації протягом 50 років з дня надходження, крім випадків, передбачених цією частиною..
Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, виключаються з державних інформаційних систем трансплантації раніше встановленого цією частиною строку протягом 30 днів у разі:
1) особистого бажання особи (на підставі письмової заяви встановленого зразка);
2) смерті (на підставі свідоцтва про смерть фізичної особи;
3) настання таких змін у стані здоров’я реципієнта, за яких він не потребує або йому не може бути проведено трансплантацію, або у стані здоров’я живого донора, потенційного донора гемопоетичних стовбурових клітин, за яких він не може виконувати функцію донора анатомічних матеріалів (на підставі відповідної медичної документації);
4) оформлення особою постійного місця проживання за кордоном (на підставі відповідних документів, що підтверджують постійне місце проживання особи за кордоном);
5) досягнення потенційним донором гемопоетичних стовбурових клітин 60-річного віку
10. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації відповідно до закону
Стаття 13. Умови та порядок застосування трансплантації
1. Трансплантація застосовується виключно за наявності медичних показань і здійснюється відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за згодою об’єктивно поінформованої дієздатної особи (реципієнта), крім випадків, передбачених цим Законом.
2. Наявність у пацієнта медичних показань для застосування трансплантації встановлює консиліум лікарів відповідного закладу охорони здоров’я, в якому пацієнт перебуває на лікуванні чи диспансерному обліку.
3. У разі якщо реципієнт є особою, визнаною в установленому законом порядку недієздатною, до складу консиліуму лікарів включається лікар-психіатр.
4. У разі якщо реципієнт не досяг 14-річного віку або визнаний в установленому законом порядку недієздатним, трансплантація застосовується за згодою об’єктивно поінформованих його батьків або інших законних представників. Стосовно реципієнтів віком від 14 років чи визнаних в установленому законом порядку обмежено дієздатними трансплантація застосовується за згодою цих об’єктивно поінформованих осіб.
5. У разі якщо реципієнт перебуває у невідкладному стані, який становить пряму та невідворотну загрозу його життю, медична допомога із застосуванням трансплантації надається без згоди реципієнта, його батьків або інших законних представників.
6. Якщо ненадання згоди на трансплантацію може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, лікуючий лікар зобов’язаний пояснити це реципієнту. Якщо після наданих лікарем роз’яснень реципієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар має право запропонувати реципієнту надати письмову заяву про відмову від надання йому медичної допомоги із застосуванням трансплантації. У разі відмови реципієнта надати таку письмову заяву або неможливості її надання, у тому числі за станом здоров’я, лікар складає відповідний акт у присутності свідків.
7. У разі відмови батьків або інших законних представників реципієнта від надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації особі, яка не досягла 14-річного віку або визнана в установленому законом порядку недієздатною, якщо ця відмова може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, керівник закладу охорони здоров’я негайно повідомляє про це орган опіки та піклування, який не пізніше 24 годин з моменту звернення ухвалює рішення про надання згоди або незгоди на надання такій особі медичної допомоги із застосуванням трансплантації, що може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду.
8. У разі якщо живим донором є близький родич або член сім’ї реципієнта (родинне донорство), рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації ухвалюється консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, де знаходиться реципієнт, за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта. Відповідна інформація вноситься до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин.
9. У разі ухвалення консиліумом лікарів рішення про неможливість застосування трансплантації реципієнту від живого донора з числа його близьких родичів або членів сім’ї за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта, консиліум може ухвалити рішення про застосування перехресного донорства. Порядок застосування перехресного донорства затверджується Кабінетом Міністрів України.
10. У разі проведення трансплантації анатомічного матеріалу від донора-трупа реципієнту пара донор-реципієнт визначається Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин.
11. Пошук пар донор-реципієнт здійснюється під час кожного внесення відомостей щодо донора анатомічних матеріалів людини, реципієнта або анатомічних матеріалів людини до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин в автоматичному режимі з урахуванням таких показників:
1) імунологічна сумісність пари донор-реципієнт;
2) статус екстреності трансплантації (за медичними показаннями);
3) наближеність закладу охорони здоров’я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, до закладу охорони здоров’я, де може бути проведена трансплантація (з урахуванням способу транспортування анатомічних матеріалів та оптимальних строків їх зберігання);
4) можливість першочерговості проведення трансплантації неповнолітньому реципієнту та живому донору, який раніше надав анатомічні матеріали (окремо для трансплантації органів, тканин та клітин);
5) збереження за неповнолітнім реципієнтом після досягнення ним повноліття черговості на отримання анатомічного матеріалу для трансплантації;
6) антропометричні дані.
7) інші показники, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
12. Після визначення пари донор-реципієнт відповідальна посадова особа, до повноважень якої згідно рішення органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я належить відповідна функція, негайно повідомляє про це заклад охорони здоров’я, до листів (списків) очікування яких включено реципієнта
13. Дії трансплант-координатора закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, та порядок їх вчинення, а також дії медичного персоналу та порядок прийняття рішення про можливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа, визначеного Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, або про неможливість застосування трансплантації цього анатомічного матеріалу даному реципієнту із зазначенням причин, умови та порядок повторного пошуку пар донор-реципієнт Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, обсяги та порядок інформування реципієнта визначаються положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я."
 
Враховано   6) статті 9 - 11 і 13 викласти в такій редакції:
 
    -31- Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 18 проекту Закону, пункт 4 статті 11 викласти в наступній редакції:
«Стаття 11. Державні інформаційні системи трансплантації

4. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин місить інформацію щодо:
потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин в обсягах, які визначені згодою особи;
реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин, в обсягах, які визначені згодою особи;
дані лабораторних досліджень в обсягах, які визначені згодою особи;
відомості про надану письмову поінформовану згоду реципієнта установленого зразка на надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
інших даних, які включаються до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.».
 
Враховано    
    -32- Климпуш-Цинцадзе І.О.
У пункті 18 проекту Закону, пункт 10 статті 11 доповнити підпунктом 5 наступного змісту:
«Стаття 11. Державні інформаційні системи трансплантації

10. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, зберігаються у державних інформаційних системах трансплантації протягом 50 років з дня надходження, крім випадків, передбачених цією частиною.

5) досягнення потенційним донором гемопоетичних стовбурових клітин 60-річного віку.».
 
Враховано    
    -33- Зуб В.О.
Підпункт 18 пункту 1 розділу І доповнити положенням такого змісту до статті 13 «Умови та порядок застосування трансплантації»:
«7) наявність механічної підтримки серцевої діяльності.»
 
Відхилено    
43. "Стаття 9. Функції Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин
 
      
44. 1. Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин на виконання цього Закону здійснює такі функції:
 
      
45. забезпечує функціонування та адміністрування Єдиної державної інформаційної система трансплантації органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в межах повноважень, визначених законодавством;
 
-34- Дубіль В.О.
Абзац четвертий підпункту 18 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
46. здійснює організацію трансплант-координації та координує діяльність закладів охорони здоров’я, яка пов’язана з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією;
 
      
47. забезпечує здійснення пошуку та розподілу анатомічного матеріалу для сумісних пар донор-реципієнт відповідно до порядку розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт, які визначаються органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з використанням Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин;
 
      
48. виконує пошук і забезпечує отримання гемопоетичних стовбурових клітин для сумісних пар донор-реципієнт в Україні і за кордоном, включно з забезпеченням послуг, які пов'язані з отриманням, пошуком, транспортуванням гемопоетичних стовбурових клітин та іншими необхідними діями;
 
      
49. розробляє та подає на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, вимоги до: якості та безпечності анатомічних матеріалів людини; зберігання вилучених анатомічних матеріалів людини; підготовки вилучених анатомічних матеріалів людини до перевезення; перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; супровідних документів для перевезення вилучених анатомічних матеріалів людини; маркування ємності для перевезення анатомічних матеріалів людини;
 
      
50. забезпечує міжнародний обмін анатомічними матеріалами людини та взаємообмін інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, що застосовуються для трансплантації;
 
      
51. проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань законодавства щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині, популяризації прижиттєвого та посмертного донорства анатомічних матеріалів, формування позитивної громадської думки про надання анатомічних матеріалів людини для трансплантації;
 
      
52. розглядає та вирішує спори між медичними працівниками, трансплант-координаторами, закладами охорони здоров’я, у випадках, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією в порядку, визначеному законодавством, за винятком вирішення етичних питань;
 
-35- Дубіль В.О.
Абзац дванадцятий підпункту 18 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
53. здійснює інші, визначені законодавством повноваження, пов’язані з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов’язаної з трансплантацією.";
 
      
54. "Стаття 10. Трансплант-координатор
 
   «Стаття 9. Трансплант-координатор
 
55. 1. Кваліфікаційні вимоги, професійні стандарти і посадові обов’язки трансплант-координатора встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
   1. Кваліфікаційні вимоги, професійні стандарти і посадові обов’язки трансплант-координатора встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
56. 2. При виникненні обставин непереборної сили, інших об’єктивних обставин, зокрема неможливості оперативного вирішення спорів Координаційним центром трансплантації органів, тканин та клітин, які призводять чи можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному реципієнту чи створюють ризик збереження анатомічних матеріалів, остаточне рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією тощо приймається трансплант-координатором донора-трупа.
 
-36- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці 14 підпункту 18 пункту 1 розділу І проекту слова «інших об’єктивних обставин» та «тощо» виключити.
 
Враховано редакційно   2. У разі виникненні обставин, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, що призвели або можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному реципієнту, або створюють ризик незбереження анатомічних матеріалів, рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією приймає трансплант-координатор донора-трупа.
 
    -37- Дубневич Я.В.
У підпункті 18 пункту 1 розділу І законопроекту абзац 14 «2. При виникненні обставин неперборної сили, інших об’єктивних обставин, зокрема неможливості оперативного вирішення спорів Координаційним центром трансплантації органів, тканин та клітин, які призводять чи можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному реципієнту чи створюють ризик збереження анатомічних матеріалів, остаточне рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією тощо приймається трансплант-координатором донора-трупа.» виключити;
 
Враховано частково    
57. 3. Лікар який входив до складу консиліуму лікарів, що здійснив констатацію смерті мозку особи, не може виконувати функції трансплант-координатора щодо потенційного донора та/або донора-трупа цієї особи. Трансплант-координатор не може брати участь у вилученні анатомічного матеріалу та проведенні трансплантації, якщо він виконував функції трансплант-координатора, які передбачені цим Законом, стосовно цього конкретного донора-трупа.
 
   3. Лікар який входив до складу консиліуму лікарів, що здійснив констатацію смерті мозку особи, не може виконувати функції трансплант-координатора стосовно потенційного донора та/або донора-трупа такої особи. Трансплант-координатор не може брати участь у вилученні анатомічного матеріалу та проведенні трансплантації, у разі якщо він виконував функції трансплант-координатора, які передбачені цим Законом, стосовно цього такого донора-трупа.
 
58. 4. Трансплант-координатор не може представляти інтереси реципієнта, пов’язані із застосуванням трансплантації.
 
   4. Трансплант-координатор не може представляти інтереси реципієнта, пов’язані із застосуванням трансплантації.
 
59. 5. Для ефективного виконання своїх обов’язків трансплант-координатор за погодженням з реципієнтом чи його родичами, потенційним донором виключно на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації може залучати інших осіб, які (родичі або законні представники яких) перенесли трансплантацію, вчасно не отримали необхідного лікування методом трансплантації, а також представників громадських об’єднань.
 
-38- Дубневич Я.В.
В абзаці 18 підпункту 18 пункту 1 розділу І законопроекту слова «а також представників громадських об’єднань» виключити.
 
Враховано редакційно      
    -39- Стефанишина О.А.
У підпункті 18 пункту 1 Розділу Іслова «5. Для ефективного виконання своїх обов’язків трансплант-координатор за погодженням з реципієнтом чи його родичами, потенційним донором виключно на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації може залучати інших осіб, які (родичі або законні представники яких) перенесли трансплантацію, вчасно не отримали необхідного лікування методом трансплантації, а також представників громадських об’єднань.» – виключити.
 
Враховано    
    -40- Дубіль В.О.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 18 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
60. 6. Набуття теоретичних знань і практичних навичок з трансплант-координації включається до освітніх програм в порядку, визначеному законодавством.
 
   5. Набуття теоретичних знань і практичних навичок із трансплант-координації включається до освітніх програм у порядку, визначеному законодавством.
 
61. 7. Діяльність, пов’язана з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, може проводитись без залучення трансплант-координаторів.";
 
-41- Дубіль В.О.
Підпункт 18 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:
Стаття…Участь громадськості (волонтерів) у діяльності, пов’язаною з трансплантацію
1. Суб’єкти які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією виключно на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації можуть залучати інших осіб, які (родичі або законні представники яких) перенесли трансплантацію, вчасно не отримали необхідного лікування методом трансплантації, а також представників профільних громадських об’єднань.
2. Порядок залучення волонтерів, права, обов’язки та напрями їх діяльності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.»
 
Враховано   6. Діяльність, пов’язана з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин, може проводитися без залучення трансплант-координаторів.
«Стаття 10 Участь громадськості (волонтерів) у діяльності, пов’язаною з трансплантацію
1. Суб’єкти, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, виключно на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації можуть залучати осіб, які (або родичі чи законні представники яких) перенесли трансплантацію, вчасно не отримали необхідного лікування методом трансплантації, а також представників профільних громадських об’єднань.
2. Порядок залучення волонтерів, права, обов’язки та напрями їх діяльності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
62. "Стаття 11. Державні інформаційні системи трансплантації
 
   Стаття 11. Державні інформаційні системи трансплантації
 
63. 1. З метою інформаційного забезпечення надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією створюються державні інформаційні системи трансплантації: Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин та Державна інформаційна системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
 
   1. На виконання цього Закону в Україні діють державні інформаційні системи трансплантації: Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин та Державна інформаційна системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
 
64. 2. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин створюється та функціонує з метою автоматизованого підбору сумісних пар донор-реципієнт при трансплантації органів чи тканин на підставі об’єктивних критеріїв та інформаційного забезпечення надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації органів та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.
 
      
65. 3. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин включає в себе інформацію щодо:
 
   2. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин містить інформацію щодо:
 
66. волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника;
 
   1) волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника;
 
67. волевиявлення особи, яка надала у встановленому цим Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє;
 
   2) волевиявлення особи, яка надала у встановленому цим Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє;
 
68. анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів
 
   3) анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;
 
69. живих донорів;
 
   4) живих донорів в обсягах, які визначені згодою особи;
 
70. реципієнтів;
 
   5) реципієнтів в обсягах, які визначені згодою особи;
6) відомості про надану письмову поінформовану згоду реципієнта установленого зразка на надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації;
 
71. осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом;
 
   7) осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом в обсягах, які визначені згодою особи;
 
72. закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
 
   8) закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
 
73. трансплант-координаторів;
 
   9) трансплант-координаторів;
 
74. інших даних, які включаються до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
 
   10) інших даних, що включаються до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
 
75. 4. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин створюється та функціонує з метою підбору донорів на підставі об’єктивних критеріїв, ведення реєстрів донорів та реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин і надання підтримки при прийнятті рішень з питань трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
 
   3. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин містить інформацію щодо:
1) потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин в обсягах, визначених згодою особи;
2) реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин, в обсягах визначених згодою особи;
3) дані лабораторних досліджень в обсягах, визначених згодою особи;
3) відомості про надану письмову поінформовану згоду реципієнта установленого зразка на надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин;
4) інших даних, що включаються до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
 
76. 5. Кабінет Міністрів України затверджує положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин та Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, визначає перелік реєстрів, які входять до зазначених систем, порядок, і умови їх наповнення, функціонування, доступу до цих інформаційних систем та даних, які містяться в цих системах.
 
   4. Кабінет Міністрів України затверджує положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин та положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, визначає перелік реєстрів, що входять до складу зазначених систем, порядок і умови їх наповнення, функціонування, доступу до зазначених інформаційних систем та, зокрема, даних.
 
77. 6. Обробка персональних даних, що є конфіденційною інформацією про фізичних осіб, які містяться у інформаційних системах супроводу трансплантації, здійснюється з дотриманням вимог Конституції України, законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів.
 
   5. Обробка персональних даних, що є конфіденційною інформацією про фізичних осіб та міститься у інформаційних системах супроводу трансплантації, здійснюється з дотриманням вимог Конституції України, законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію" та інших законів України.
 
78. 7. Персональні дані, що є конфіденційною інформацією про фізичну особу, збирання, зберігання, використання яких не передбачено законодавством у сфері охорони здоров’я та містять вимоги щодо обробки персональних даних в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, можуть оброблятися у базах даних державних інформаційних систем супроводу трансплантації лише за згодою суб’єктів персональних даних.
 
   6. Персональні дані, що є конфіденційною інформацією про фізичну особу, збирання, зберігання і використання яких не передбачено законодавством у сфері охорони здоров’я, та містять вимоги щодо обробки персональних даних в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, можуть оброблятися у базах даних державних інформаційних систем трансплантації лише за згодою суб’єктів персональних даних.
 
79. 8. Обмін інформацією, що міститься в державних інформаційних системах супроводу трансплантації, з електронною системою охорони здоров’я та іншими інформаційно-телекомунікаційними системами здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
 
   7. Обмін інформацією, що міститься в державних інформаційних системах супроводу трансплантації, з електронною системою охорони здоров’я та іншими інформаційно-телекомунікаційними системами здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
 
80. 9. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин може здійснювати обмін даними з міжнародними, іноземними та українськими інформаційними системами інших форм власності і реєстрами потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин в порядку, обсягах та випадках, які передбачені законодавством.
 
   8. Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин може здійснювати обмін даними з міжнародними, іноземними та українськими інформаційними системами інших форм власності та реєстрами потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин у порядку, обсягах та випадках, передбачених законодавством.
 
81. 10. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, зберігаються у державних інформаційних системах трансплантації протягом 50 років з дня надходження, крім випадків, передбачених цією частиною.
 
   9. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, зберігаються у державних інформаційних системах трансплантації протягом 50 років з дня надходження, крім випадків, передбачених цією частиною.
 
82. Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, виключаються з державних інформаційних систем трансплантації раніше встановленого цією частиною строку протягом 30 днів у разі:
 
   Персональні дані про особу, передбачені цим Законом, виключаються з державних інформаційних систем трансплантації раніше встановленого цією частиною строку протягом 30 днів у разі:
 
83. 1) особистого бажання особи (на підставі письмової заяви встановленого зразка);
 
   1) особистого бажання особи (на підставі письмової заяви встановленого зразка);
 
84. 2) смерті (на підставі свідоцтва про смерть): реципієнта; живого донора; потенційного донора; особи, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника; особи з трансплантованим анатомічним матеріалом;
 
-42- Дубневич Я.В.
В абзаці 42 підпункту 18 пункту 1 розділу І законопроекту слова «реципієнта; живого донора; потенційного донора; особи, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника; особи з трансплантованим анатомічним матеріалом» замінити словами «фізичної особи»;
 
Враховано   2) смерті (на підставі свідоцтва про смерть фізичної особи);
 
85. 3) настання таких змін у стані здоров’я реципієнта, за яких він не потребує або йому не може бути проведено трансплантацію, або у стані здоров’я живого донора, потенційного донора гемопоетичних стовбурових клітин, за яких він не може виконувати функцію донора анатомічних матеріалів (на підставі відповідної медичної документації);
 
   3) настання у стані здоров’я реципієнта таких змін, за яких він не потребує або йому не може бути проведено трансплантацію, або у стані здоров’я живого донора, потенційного донора гемопоетичних стовбурових клітин змін, за яких він не може виконувати функцію донора анатомічних матеріалів (на підставі відповідної медичної документації);
 
86. 4) оформлення особою постійного місця проживання за кордоном (на підставі відповідних документів, що підтверджують постійне місце проживання особи за кордоном).";
 
   4) оформлення особою постійного місця проживання за кордоном (на підставі документів, що підтверджують постійне місце проживання особи за кордоном);
5) досягнення потенційним донором гемопоетичних стовбурових клітин 60-річного віку.
10. Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин підлягає захисту із застосуванням комплексної системи захисту інформації відповідно до закону»;
 
87. "Стаття 13. Умови та порядок застосування трансплантації
 
   «Стаття 13. Умови та порядок застосування трансплантації
 
88. 1. Трансплантація застосовується виключно за наявності медичних показань і здійснюється відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за згодою об’єктивно поінформованої дієздатної особи (реципієнта), крім випадків, передбачених цим Законом.
 
   1. Трансплантація застосовується виключно за наявності медичних показань і здійснюється відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за згодою об’єктивно поінформованої дієздатної особи (реципієнта), крім випадків, передбачених цим Законом.
 
89. 2. Наявність у пацієнта медичних показань для застосування трансплантації встановлює консиліум лікарів відповідного закладу охорони здоров’я, в якому пацієнт перебуває на лікуванні чи диспансерному обліку.
 
   2. Наявність у пацієнта медичних показань для застосування трансплантації встановлює консиліум лікарів закладу охорони здоров’я, в якому пацієнт перебуває на лікуванні чи диспансерному обліку.
 
90. 3. У разі якщо реципієнт є особою, визнаною в установленому законом порядку недієздатною, до складу консиліуму лікарів включається лікар-психіатр.
 
   3. У разі якщо реципієнт є особою, визнаною в установленому законом порядку недієздатною, до складу консиліуму лікарів включається лікар-психіатр.
 
91. 4. У разі якщо реципієнт не досяг 14-річного віку або визнаний в установленому законом порядку недієздатним, трансплантація застосовується за згодою об’єктивно поінформованих його батьків або інших законних представників. Стосовно реципієнтів віком від 14 років чи визнаних в установленому законом порядку обмежено дієздатними трансплантація застосовується за згодою цих об’єктивно поінформованих осіб.
 
   4. У разі якщо реципієнт не досяг 14-річного віку або визнаний в установленому законом порядку недієздатним, трансплантація застосовується за згодою об’єктивно поінформованих його батьків або інших законних представників. Стосовно реципієнтів віком від 14 років або визнаних в установленому законом порядку обмежено дієздатними трансплантація застосовується за згодою таких об’єктивно поінформованих осіб.
 
92. 5. У разі якщо реципієнт перебуває у невідкладному стані, який становить пряму та невідворотну загрозу його життю і унеможливлює особисте висловлення ним згоди чи незгоди, медична допомога із застосуванням трансплантації надається без згоди реципієнта, його батьків або інших законних представників.
 
   5. У разі якщо реципієнт перебуває у невідкладному стані, що становить пряму та невідворотну загрозу його життю, медична допомога із застосуванням трансплантації надається без згоди реципієнта, його батьків або інших законних представників.
 
93. 6. Якщо ненадання згоди на трансплантацію може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, лікуючий лікар зобов’язаний пояснити це реципієнту. Якщо після наданих лікарем роз’яснень реципієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар має право запропонувати реципієнту надати письмову заяву про відмову від надання йому медичної допомоги із застосуванням трансплантації. У разі відмови реципієнта надати таку письмову заяву або неможливості її надання, у тому числі за станом здоров’я, лікар складає про це акт у присутності двох незацікавлених свідків, в якому зазначається про факт надання роз’яснень та відмову реципієнта.
 
-43- Березін М.Ю.
Підпункт 18 пункту 1 Розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (реєстр. № 2457 від 15.11.2019 р.) у частині 6 статті 13 доповнити словами «зобов’язаний отримати від реципієнта письмову заяву» і викласти у такій редакції: «Якщо ненадання згоди на трансплантацію може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, лікуючий лікар зобов’язаний пояснити це реципієнту. Якщо після наданих лікарем роз’яснень реципієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар зобов’язаний отримати від реципієнта письмову заяву про відмову від надання йому медичної допомоги із застосуванням трансплантації. У разі відмови реципієнта надати таку письмову заяву або неможливості її надання, у тому числі за станом здоров’я, лікар складає про це акт у присутності двох незацікавлених свідків, в якому зазначається про факт надання роз’яснень та відмову реципієнта.»
 
Враховано   6. У разі якщо ненадання згоди на трансплантацію може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, лікуючий лікар зобов’язаний пояснити це реципієнту. Якщо після наданих лікарем роз’яснень реципієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар зобов’язаний отримати від реципієнта письмову заяву про відмову від надання йому медичної допомоги із застосуванням трансплантації. У разі відмови реципієнта надати таку письмову заяву або неможливості її надання, у тому числі за станом здоров’я, лікар складає у присутності двох незаінтересованих свідків відповідний акт, в якому зазначається про факт надання роз’яснень та відмову реципієнта.
 
94. 7. У разі відмови батьків або інших законних представників реципієнта від надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації особі, яка не досягла 14-річного віку або визнана в установленому законом порядку недієздатною, якщо ця відмова може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, керівник закладу охорони здоров’я негайно повідомляє про це орган опіки та піклування, який не пізніше 24 годин з моменту звернення ухвалює рішення про надання згоди або незгоди на надання такій особі медичної допомоги із застосуванням трансплантації, що може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду.
 
   7. У разі відмови батьків або інших законних представників реципієнта від надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації особі, яка не досягла 14-річного віку або визнана в установленому законом порядку недієздатною, якщо така відмова може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, керівник закладу охорони здоров’я негайно повідомляє про це орган опіки та піклування, який не пізніше 24 годин з моменту звернення ухвалює рішення про надання згоди або про незгоду на надання такій особі медичної допомоги із застосуванням трансплантації, що може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду.
 
95. 8. У разі якщо живим донором є близький родич або член сім’ї реципієнта (родинне донорство), рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації ухвалюється консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, де знаходиться реципієнт, за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта. Відповідна інформація вноситься до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин.
 
   8. У разі якщо живим донором є близький родич або член сім’ї реципієнта (родинне донорство), рішення про можливість або неможливість застосування трансплантації ухвалюється консиліумом лікарів закладу охорони здоров’я, в якому перебуває реципієнт, за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта. Відповідна інформація вноситься до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин.
 
96. 9. У разі ухвалення консиліумом лікарів рішення про неможливість застосування трансплантації реципієнту від живого донора з числа його близьких родичів або членів сім’ї за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта, консиліум може ухвалити рішення про застосування перехресного донорства. Порядок застосування перехресного донорства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
   9. У разі ухвалення консиліумом лікарів рішення про неможливість застосування трансплантації реципієнту від живого донора з числа його близьких родичів або членів сім’ї за результатами визначення імунологічної сумісності донора та реципієнта консиліум може ухвалити рішення про застосування перехресного донорства. Порядок застосування перехресного донорства затверджується Кабінетом Міністрів України.
10. У разі проведення трансплантації анатомічного матеріалу від донора-трупа реципієнту пара донор-реципієнт визначається Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин.
 
97. 11. Пошук пар донор-реципієнт здійснюється під час кожного внесення відомостей щодо донора анатомічних матеріалів людини, реципієнта або анатомічних матеріалів людини до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації в автоматичному режимі з урахуванням таких показників:
 
   11. Пошук пари донор-реципієнт здійснюється під час кожного внесення відомостей стосовно донора анатомічних матеріалів людини, реципієнта або анатомічних матеріалів людини до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин в автоматичному режимі з урахуванням таких показників:
 
98. 1) імунологічна сумісність пар донор-реципієнт;
 
   1) імунологічна сумісність пари донор-реципієнт;
 
99. 2) статус екстреності трансплантації (за медичними показаннями);
 
   2) статус екстреності трансплантації (за медичними показаннями);
 
100. 3) наближеність закладу охорони здоров’я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, до закладу охорони здоров’я, де може бути проведена трансплантація (з урахуванням способу транспортування анатомічних матеріалів та оптимальних строків їх зберігання);
 
   3) наближеність закладу охорони здоров’я, в якому проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, до закладу охорони здоров’я, в якому може бути проведена трансплантація (з урахуванням способу транспортування анатомічних матеріалів та оптимальних строків їх зберігання);
 
101. 4) можливість першочерговості проведення трансплантації неповнолітньому реципієнту та живому донору, який раніше надав анатомічні матеріали (окремо для трансплантації органів, тканин та клітин);
 
   4) можливість першочерговості проведення трансплантації неповнолітньому реципієнту та живому донору, який раніше надав анатомічні матеріали (окремо для трансплантації органів, тканин та клітин);
 
102. 5) збереження за неповнолітнім реципієнтом після досягнення ним повноліття черговості на отримання анатомічного матеріалу для трансплантації;
 
   5) збереження за неповнолітнім реципієнтом після досягнення ним повноліття черговості на отримання анатомічного матеріалу для трансплантації;
 
103. 6) інші показники, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
-44- Дубневич Я.В.
У підпункті 18 пункту 1 розділу І законопроекту додати абзац 61 «6) антропометричні показники». У зв’язку з цим замінити цифру у абзаці 62 «6) інші показники, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.» на «7) інші показники, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.».
 
Враховано   6) антропометричні дані;
7) інші показники, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
 
104. 12. Після визначення пар донор-реципієнт відповідальна посадова особа Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин, негайно повідомляє про це заклади охорони здоров’я, до листів (списків) очікування яких включено реципієнта.
 
   12. Після визначення пари донор-реципієнт уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, негайно повідомляє про це заклад охорони здоров’я, до листів (списків) очікування яких включено реципієнта.
 
105. 13. Дії трансплант-координатора закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, та порядок їх вчинення, а також дії медичного персоналу та порядок прийняття рішення про можливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа, визначеного Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, або про неможливість застосування трансплантації цього анатомічного матеріалу даному реципієнту із зазначенням причин, умови та порядок повторного пошуку пар донор-реципієнт Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, обсяги та порядок інформування реципієнта визначаються положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.";
 
   13. Дії трансплант-координатора закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, порядок їх вчинення, дії медичного персоналу та порядок прийняття рішення про можливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа, визначеного Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, або про неможливість застосування трансплантації цього анатомічного матеріалу даному реципієнту із зазначенням причин, умови та порядок повторного пошуку пар донор-реципієнт Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин пар донор-реципієнт, обсяги та порядок інформування реципієнта визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
 
106. 19) абзац шостий частини третьої статті 14 доповнити в кінці через кому словами "за винятком надання гемопоетичних стовбурових клітин";
 
   7) у статті 14:
абзац шостий частини третьої доповнити словами « (крім гемопоетичних стовбурових клітин)»;
 
107. 20) в частинах п’ятій, шостій статті 14 слова "визначеними частиною восьмою статті 11 цього Закону, до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації" замінити словами "до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону";
 
-45- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункти 19-20 пункту 1 викласти у такій редакції:
"19) абзац шостий частини третьої статті 14 доповнити в кінці словами в дужках " (крім гемопоетичних стовбурових клітин)";
20) в частинах п’ятій, шостій статті 14 слова «визначеними частиною восьмою статті 11 цього Закону, до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» замінити словами «до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин в порядку, встановленому законодавством України»;
 
Враховано   в частинах п’ятій і шостій слова «визначеними частиною восьмою статті 11 цього Закону, до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» замінити словами «до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, встановленому законодавством»;
 
    -46- Стефанишина О.А.
Підпункт 20 пункту 1 Розділу Івикласти в такій редакції:
«20) в частинах п’ятій, шостій статті 14 слова «визначеними частиною восьмою статті 11 цього Закону, до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації» замінити словами «до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин в порядку, встановленому законодавством України»;».
 
Враховано    
108. 21) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
 
-47- Стефанишина О.А.
У підпункті 21 пункту 1 Розділу Іпісля слів «проводиться безоплатно» слова « (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства. Порядок та розміри компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, за рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів встановлюються Кабінетом Міністрів України.» – виключити.
 
Відхилено   8) у статті 15:
частину другу викласти в такій редакції:
 
109. "2. Вилучення у донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства. Порядок та розміри компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, за рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів встановлюються Кабінетом Міністрів України.";
 
-48- Дубіль В.О.
Абзац другий підпункту 21 пункту 1 Розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«Вилучення у донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації за рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства. Порядок та розміри компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, встановлюються Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано частково   «2. Вилучення у донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних із здійсненням донорства (крім витрат, пов’язаних з вилученням анатомічних матеріалів). Порядок та розміри компенсації витрат, пов’язаних із здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
    -49- Булах Л.В.
Вагнєр В.О.
Дмитрієва О.О.
Довгий О.С.
Дубіль В.О.
Дубневич Я.В.
Дубнов А.В.
Заславський Ю.І.
Зінкевич Я.В.
Зуб В.О.
Перебийніс М.В.
Радуцький М.Б.
Абзац другий підпункту 21 пункту 1 Розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
2. Вилучення у донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства (окрім витрат, пов’язаних з вилученням анатомічних матеріалів). Порядок та розміри компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
110. 22) частину четверту статті 15 після слова "умови" доповнити словами "та порядок";
 
   частину четверту після слова "Умови" доповнити словами "та порядок";
 
111. 23) в частин п’ятій статті 15 слова "уповноваженими на це особами, визначеними частиною восьмою статті" замінити словами "органів та тканин та Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в порядку та обсягах, які визначені статтею";
 
-50- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Доповнити пункт 1 після пункту 23 новим підпунктом такого змісту:
"В частині 5 статті 16 слова "суб’єктами, зазначеними у частині восьмій статті 11 цього Закону, в день їх отримання" замінити словами "в порядку, визначеному законодавством".
 
Враховано   9) у частині п’ятій статті 16 слова "суб’єктами, зазначеними у частині восьмій статті 11 цього Закону, в день їх отримання" замінити словами "в установленому порядку до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин»;"
 
112. 24) в абзаці четвертому частини третьої статті 17 виключити слова "або надходження до трансплант-координатора протягом однієї години з моменту отримання ним такої письмової згоди, письмового заперечення щодо вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, поданого особисто однією чи більше особами, зазначеними у частині одинадцятій статті 16 цього Закону";
 
   10) у статті 17:
у частини третій:
в абзаці четвертому слова "або надходження до трансплант-координатора протягом однієї години з моменту отримання ним такої письмової згоди, письмового заперечення щодо вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, поданого особисто однією чи більше особами, зазначеними у частині одинадцятій статті 16 цього Закону" виключити;
 
113. 25) в абзаці шостому частини третьої статті 17 слова "відсутності згоди" замінити словами "отримання обґрунтованих заперечень", слова "визначених законом підстав для проведення судово-медичної експертизи" замінити словами "відповідного судового рішення чи рішення органу досудового розслідування щодо проведення судової експертизи";
 
-51- Дубневич Я.В.
У підпункті 25 пункту 1 розділу 1 законопроекту слова «отримання обґрунтованих заперечень» замінити словами «не отримання дозволу».
 
Враховано   в абзаці сьомому слова "відсутності згоди" замінити словами "отримання обґрунтованих заперечень", а слова "визначених законом підстав для проведення судово-медичної експертизи" - словами "відповідного судового рішення або рішення органу досудового розслідування про проведення судової експертизи";
 
    -52- Березін М.Ю.
Підпункт 26 пункту 1 Розділу І статті 17 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» (реєстр. № 2457 від 15.11.2019 р.):
частину 4 викласти у такій редакції: «Забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які належать до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, визнаних в установленому законом порядку недієздатними, осіб, особистість яких не встановлена (невстановлені особи), а також осіб, які загинули в результаті проведення антитерористичної операції та інших бойових дій під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та інших бойових дій, за винятком випадків, коли військовослужбовець надав прижиттєву письмову згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів при посмертному донорстві.»
 
Відхилено    
114. 26) частину п’яту статті 17 викласти у такій редакції:
 
-53- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 26 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«26) частину п’яту статті 17 викласти у такій редакції:
«У разі призначення судово-медичної експертизи вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа здійснюється з дотриманням вимог, визначених цією статтею, в присутності судово-медичного експерта. Заборона вилучення анатомічних матеріалів можлива лише у випадку, якщо таке вилучення вплине на результати судово-медичної експертизи трупа.».
 
Враховано редакційно   частину п’яту викласти у такій редакції:
 
115. "5. У разі наявності визначених законом підстав для проведення судово-медичної експертизи вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа здійснюється з дотриманням вимог, визначених цією статтею, в присутності судово-медичного експерта. Заборона вилучення анатомічних матеріалів можлива лише у випадку, якщо таке вилучення безпосередньо унеможливлює збирання доказів в ході досудового розслідування.";
 
-54- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Абзац 2 підпункту 26 викласти у такій редакції:
"5. У разі призначення судово-медичної експертизи вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа здійснюється з дотриманням вимог, визначених цією статтею, в присутності судово-медичного експерта. Заборона вилучення анатомічних матеріалів можлива лише у випадку, якщо таке вилучення вплине на результати судово-медичної експертизи трупа. Судово-медичний експерт протягом 24 годин зобов’язаний повідомити про таке вилучення керівника окружної прокуратури."
 
Враховано   «5. У разі призначення судово-медичної експертизи вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа здійснюється у присутності судово-медичного експерта з дотриманням визначених цією статтею вимог. Заборона вилучення анатомічних матеріалів можлива лише у разі, якщо таке вилучення вплине на результати судово-медичної експертизи трупа. Судово-медичний експерт протягом 24 годин зобов’язаний повідомити про таке вилучення керівника окружної прокуратури»;
 
116. 27) статті 20, 21 викласти в такій редакції:
 
   11) статті 20 і 21 викласти в такій редакції:
 
117. "Стаття 20. Заборона торгівлі анатомічними матеріалами людини та їх рекламування
 
   "Стаття 20. Заборона торгівлі анатомічними матеріалами людини та їх рекламування
 
118. 1. Укладання або пропонування укладання договорів, що передбачають купівлю-продаж анатомічних матеріалів людини, забороняється.
 
   1. Укладання або пропонування укладення договорів, що передбачають купівлю-продаж анатомічних матеріалів людини, забронюється.
 
119. 2. Реклама з метою купівлі-продажу анатомічних матеріалів людини забороняється.";
 
-55- Дубневич Я.В.
Абзац 3 підпункту 27 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: «2. Реклама анатомічних матеріалів людини забороняється, окрім соціальної реклами з метою популяризації трансплантації анатомічних матеріалів людини»;
 
Враховано   2. Реклама анатомічних матеріалів людини забороняється, крім соціальної реклами з метою популяризації трансплантації анатомічних матеріалів людини»;
 
120. "Стаття 21. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині
 
   Стаття 21. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині
 
121. 1. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині здійснюється за такими напрямами:
 
   1. Міжнародне співробітництво у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині здійснюється за такими напрямами:
 
122. обмін органами, який здійснюється шляхом розподілу та взаємозаліку органів з використанням спеціалізованих реєстрів;
 
   1) обмін органами шляхом розподілу та взаємозаліку органів із використанням спеціалізованих реєстрів;
 
123. отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин;
 
   2) отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин;
 
124. обмін інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, у тому числі для трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, що міститься у Державній інформаційній системі супроводу трансплантації, відповідних недержавних інформаційних системах та реєстрах, інформаційних системах та реєстрах іноземних держав, юридичних осіб і міжнародних організацій;
 
-56- Дубневич Я.В.
Абзац 8 підпункту 27 пункту 1 розділу слова «у Державній інформаційній системі супроводу трансплантації» замінити словами «у Державних інформаційних системах трансплантації», слова «відповідних недержавних інформаційних системах та реєстрах» виключити.
 
Враховано частково   3) обмін знеособленою інформацією, що міститься у державних інформаційних системах трансплантації, відповідних недержавних інформаційних системах та реєстрах, інформаційних системах та реєстрах іноземних держав, юридичних осіб і міжнародних організацій;
 
    -57- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Абзаци 9-16 підпункту 27 пункту 1 викласти у такій редакції:
"обмін знеособленою інформацією, що міститься у державних інформаційних системах трансплантації, відповідних недержавних інформаційних системах та реєстрах, інформаційних системах та реєстрах іноземних держав, юридичних осіб і міжнародних організацій;
виконання науково-дослідних та інвестиційних програм у сфері застосування трансплантації;
обмін технологіями, медичною технікою та науковою інформацією;
2. Суб’єктами міжнародного співробітництва у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині можуть виступати органи державної влади, уповноважені установи та заклади охорони здоров’я різних форм власності України та іноземних держав, а також міжнародні організації, неприбуткові організації та установи, інші юридичні особи, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією анатомічних матеріалів людині.
3. Обмін анатомічними матеріалами людини у вигляді органів чи їх частин від імені держави в рамках міжнародного співробітництва здійснюється установою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Передача наявних в Україні органів в рамках міжнародного співробітництва здійснюється виключно за умови відсутності в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин відомостей щодо імунологічно сумісного з цим органом реципієнта на момент внесення відомостей про цей орган.
4. Надання інформації з питань, що пов’язані з трансплантацією анатомічних матеріалів людини здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів термінології, ідентифікації, кодування, маркування анатомічних матеріалів в порядку, який не суперечить українському законодавству.
5. Порядок обміну органами шляхом розподілу та взаємозаліку органів з використанням спеціалізованих інформаційних систем і реєстрів, отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин, та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
125. виконання науково-дослідних та інвестиційних програм у сфері застосування трансплантації;
 
   4) виконання науково-дослідних та інвестиційних програм у сфері застосування трансплантації;
 
126. обмін технологіями, медичною технікою та науковою інформацією;
 
   5) обмін технологіями, медичною технікою та науковою інформацією;
 
127. інші напрямки, які передбачені законодавством.
 
   6) інші напрями, передбачені законодавством.
 
128. 2. Суб’єктами міжнародного співробітництва у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині можуть виступати спеціалізовані органи державної влади, Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин, установи та заклади охорони здоров’я різних форм власності України та іноземних держав, а також міжнародні організації, неприбуткові організації та установи, інші юридичні особи, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією анатомічних матеріалів людині.
 
   2. Суб’єктами міжнародного співробітництва у сфері застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині можуть виступати органи державної влади, уповноважені установи та заклади охорони здоров’я різних форм власності України та іноземних держав, а також міжнародні організації, неприбуткові організації та установи, інші юридичні особи, що провадять діяльність, пов’язану з трансплантацією анатомічних матеріалів людині.
 
129. 3. Обмін органами від імені держави в рамках міжнародного співробітництва здійснюється Координаційним центром трансплантації органів, тканин та клітин. Передача наявних в Україні органів в рамках міжнародного співробітництва здійснюється виключно за умови відсутності в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин відомостей щодо імунологічно сумісного з цим органом реципієнта на момент внесення відомостей про цей орган.
 
   3. Обмін анатомічними матеріалами людини у вигляді органів чи їх частин від імені держави в рамках міжнародного співробітництва здійснюється установою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Передача наявних в Україні органів у рамках міжнародного співробітництва здійснюється виключно за умови відсутності в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органів та тканин відомостей щодо імунологічно сумісного з відповідним органом реципієнта на момент внесення відомостей про такий орган.
 
130. 4. Надання інформації з питань, що пов’язані з трансплантацією анатомічних матеріалів людини здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів термінології, ідентифікації, кодування, маркування анатомічних матеріалів в порядку, який не суперечить українському законодавству.
 
-58- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці 15 підпункту 27 пункту 1 розділу І проекту (частина четверта оновленої статті 21 Закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині») слова «українським законодавством» пропонуємо замінити словами «законодавством України».
 
Враховано   4. Надання інформації з питань щодо трансплантації анатомічних матеріалів людини здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів термінології, ідентифікації, кодування, маркування анатомічних матеріалів у порядку, що не суперечить законодавству України.
 
131. 5. Порядок обміну органами шляхом розподілу та взаємозаліку органів з використанням спеціалізованих інформаційних систем і реєстрів, отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин, та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
 
   5. Порядок обміну органами шляхом розподілу та взаємозаліку органів з використанням спеціалізованих інформаційних систем і реєстрів, отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
132. 28) в частині першій статті 23 слова "представником закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, уповноваженим на виконання цих функцій керівником цього закладу" замінити словами "представниками закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи чи іншого уповноваженого суб’єкта господарювання, що мають визначений законодавством рівень знань та навичок, особисто або з використанням транспортних чи технічних засобів, які забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані";
 
-59- Булах Л.В.
Вагнєр В.О.
Дмитрієва О.О.
Довгий О.С.
Дубіль В.О.
Дубневич Я.В.
Дубнов А.В.
Заславський Ю.І.
Зінкевич Я.В.
Зуб В.О.
Перебийніс М.В.
Радуцький М.Б.
Підпункт 28 пункту 1 Розділу Івикласти у такій редакції:
«28) в частині першій статті 23 слова "представником закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, уповноваженим на виконання цих функцій керівником цього закладу" замінити словами "представниками закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи чи іншого уповноваженого суб’єкта господарювання, особисто або з використанням транспортних чи технічних засобів, які забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані, в порядку та з дотриманням вимог і стандартів, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;»
 
Враховано   12) у частині першій статті 23 слова "представником закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснює діяльність, пов’язану з трансплантацією, уповноваженим на виконання цих функцій керівником цього закладу" замінити словами "представниками закладу охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи чи іншого уповноваженого суб’єкта господарювання, особисто або з використанням транспортних чи технічних засобів, що забезпечують збереження анатомічних матеріалів людини в належному стані, в порядку та з дотриманням вимог і стандартів, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
 
    -60- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Підпункт 2 пункту 28 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -61- Стефанишина О.А.
Підпункт 28 пункту 1 Розділу Івиключити. У зв’язку з цим вважати підпункт 29 підпунктом 28.
 
Враховано редакційно    
133. 29) в пунктах 5, 6 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цифри "2020" замінити цифрами "2021", слова "Єдиної державної інформаційної системи" замінити словами "державних інформаційних систем трансплантації".
 
-62- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Підпункт 29 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«29) у розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
номер підпункту четвертого пункту 4 замінити з «6)» на «4)»;
пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2021 року забезпечити утворення та функціонування державних інформаційних систем трансплантації, а також їх інформатизацію, адміністрування, програмне забезпечення та наповнення відповідною інформацією у порядку, визначеному цим Законом та іншими актами законодавства.
6. До початку роботи державних інформаційних систем трансплантації, але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього Закону щодо використання державних інформаційних систем трансплантації для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації відповідно до цього Закону не застосовуються, а надання такої медичної допомоги здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях, яка протягом трьох місяців з дня початку роботи державних інформаційних систем трансплантації має бути внесена до цих систем в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.»;
в пункті 8 слова «статтею10» замінити словами «статтею 9»;
 
Враховано   13) у розділі VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
«5. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2021 року забезпечити утворення та функціонування державних інформаційних систем трансплантації, а також їх інформатизацію, адміністрування, програмне забезпечення та наповнення відповідною інформацією у порядку, визначеному цим Законом та іншими актами законодавства.
6. До початку роботи державних інформаційних систем трансплантації, але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього Закону щодо використання державних інформаційних систем трансплантації для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації відповідно до цього Закону не застосовуються, а надання такої медичної допомоги здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях та протягом трьох місяців з дня початку роботи державних інформаційних систем трансплантації має бути внесена до зазначених систем у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
у пункті 8:
у першому реченні цифру «10» замінити на «9»;
у другому реченні «частиною другою статті 10» замінити словами «частиною третьою статті 9»;
14) у всьому тексті Закону слова "Єдина державна інформаційна система трансплантації" в усіх відмінках замінити словами "Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин" у відповідному відмінку, а слова "державної політики у сфері охорони здоров’я" в усіх відмінках - словами "та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.
 
    -63- Стефанишина О.А.
Підпункт 29 пункту 1 Розділу Івикласти в такій редакції:
«29) частину п’яту розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2020 року забезпечити утворення та функціонування державних інформаційних систем трансплантації, а також їх інформатизацію, адміністрування, програмне забезпечення та наповнення відповідною інформацією у порядку, визначеному цим Законом та іншими актами законодавства.»
 
Відхилено    
    -64- Стефанишина О.А.
Пункт 1 Розділу Ідоповнити підпунктом 30 такого змісту:
«6. До початку роботи державних інформаційних систем трансплантації, але не пізніше 1 квітня 2020 року, положення цього Закону щодо використання державних інформаційних систем трансплантації для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації відповідно до цього Закону не застосовуються, а надання такої медичної допомоги здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях, яка протягом трьох місяців з дня початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин, Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин має бути внесена до цих систем в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.».
 
Відхилено    
134. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
-65- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) абзац перший частини першої статті 143 викласти в такій редакції:
"1. Умисне порушення встановленого законом порядку застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого – "
 
Враховано   1. Абзац перший частини першої статті 143 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
 
135. 1) частину першу статті 143 викласти в такій редакції:
 
      
136. "1. Умисне порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого або вчинення умисних дії, які призвели до неможливості трансплантації органу (його частини) чи тканин людини -
 
   "1. Умисне порушення встановленого законом порядку застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, –"
 
137. карається штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого."
 
      
138. 3. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) статтею 45-2 такого змісту:
 
-66- Стефанишина О.А.
У пункті 3 Розділу Іслова «від трьох до п’яти» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти», а слова «від шести до двадцяти» – словами «від ста до ста п’ятдесяти».
 
Відхилено      
139. "Стаття 45-2. Порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації
 
-67- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Пункт 3 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
140. Порушення встановленого порядку внесення інформації до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації -
 
      
141. тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
142. Приховування відомостей, що містяться в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації, -
 
      
143. тягне за собою накладення штрафу від шести до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
      
144. 4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19):
 
-68- Кунаєв А.Ю.
В частині третій статті 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я слова та знаки «закладу охорону здоров'я, в якому знаходиться пацієнт,» не виключати.
 
Враховано редакційно   2. У частині третій статті 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) слова «закладу» замінити словами «у закладі».
 
    -69- Пасічний О.С.
Частину третю статті 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я залишити без змін в редакції чинного Закону України.
 
Відхилено    
    -70- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 4 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -71- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Пункти 4,5 викласти у такій редакції:
"4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19):
1) в частині третій статті 52 слова "закладу" замінити словами "у закладі".
5. Частину шосту статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) викласти у такій редакції:
"Повнолітня дієздатна фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після смерті її тіла чи анатомічних матеріалів науковим або навчальним закладам, закладам охорони здоров’я. Рішення щодо передачі тіла чи анатомічних матеріалів померлого може бути прийнято другим з подружжя або одним з близьких родичів, якщо це не суперечить волевиявленню померлого. Порядок передачі тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
145. 2) в частині третій статті 52 виключити слова "закладу охорони здоров’я, в якому знаходиться пацієнт".
 
-72- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 4 розділу І проекту виключити
 
Відхилено   Поправка № 70 врахована згідно з редакційними правками на сторінці 51 таблиці.
 
146. 5. Частину шосту статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) викласти у такій редакції:
 
   3. Частину шосту статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47) викласти в такій редакції:
 
147. "Повнолітня дієздатна фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після смерті її тіла чи анатомічних матеріалів науковим, медичним або навчальним закладам. Рішення щодо передачі тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам може бути прийнято другим з подружжя, одним з близьких родичів, або особою, яка зобов’язалася поховати померлого, якщо це не суперечить волевиявленню померлого. Передача тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам здійснюється в порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".
 
-73- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому пункту 5 Розділу І законопроекту після слів «яка зобов’язалася поховати померлого» доповнити словами « (у разі відсутності другого з подружжя або близьких родичів)».
 
Враховано редакційно   «Повнолітня дієздатна фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після смерті її тіла чи анатомічних матеріалів науковим або навчальним закладам, закладам охорони здоров’я. Рішення щодо передачу тіла чи анатомічних матеріалів померлого може бути прийнято другим з подружжя або одним з близьких родичів, якщо це не суперечить волевиявленню померлого. Порядок передачі тіла чи анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
    -74- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 5 розділу І проекту виключити.
 
Відхилено    
148. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-75- Дмитрієва О.О.
Радуцький М.Б.
Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві Положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
 
    -76- Дубневич Я.В.
Розділ 2 законопроекту доповнити пунктом 2 «2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.». У зв’язку з цим слова «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування» вважати пунктом 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення».
 
Враховано частково    
    -77- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Розділ ІІ проекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону вжити заходів з упорядкування діяльності Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин як юридичної особи публічного права відповідно до вимог цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону».
 
Враховано частково    
    -78- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
Розробити та затвердити Порядок розгляду та вирішення спорів між медичними працівниками, трансплант-координаторами, закладами охорони здоров’я, у випадках пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійсненні діяльності пов’язаної з трансплантацією;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково    
149. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України