Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту
 
   Закон України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 6, ст. 40, № 30, ст. 277) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 6, ст. 40, № 30, ст. 277) такі зміни:
 
4. .
;  
-1- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзаци перший і другий пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«Доповнити статтею 21-1 такого змісту
«Стаття 21-1. Спортивна студентська спілка України»
 
Враховано частково   1. Статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів
Основними завданнями громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів є:
сприяння залученню учнів та студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;
сприяння організації і проведенню спортивних змагань серед учнів та студентів спільно із всеукраїнськими спортивними федераціями;
сприяння вдосконаленню проведення обов'язкових занять з фізичної культури у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.
Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів діють на підставі статутів відповідно до закону».
2. Доповнити статтями 21-1 і 21-2 такого змісту:
 
    -2- Кожем'якін А.А.
Беленюк Ж.В.
Костюх А.В.
Мокан В.І.
Суркіс Г.М.
Борзова І.Н.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
Стаття 21. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів
Основними завданнями громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів є:
сприяння залученню учнів та студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;
сприяння організації і проведенню спортивних змагань серед учнів та студентів спільно із всеукраїнськими спортивними федераціями;
сприяння вдосконаленню проведення обов'язкових занять з фізичної культури у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.
Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів діють на підставі статутів відповідно до закону.
 
Враховано    
    -3- Кожем'якін А.А.
Беленюк Ж.В.
Костюх А.В.
Мокан В.І.
Суркіс Г.М.
Борзова І.Н.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Доповнити статтями 21-1 і 21-2 такого змісту:
«Стаття 21-1. Спортивна студентська спілка України
Спортивна студентська спілка України – це громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості студентів, яке має всеукраїнський статус відповідно до закону та визнане Міжнародною федерацією університетського спорту.
Спортивна студентська спілка України, крім повноважень, визначених статтею 21 цього Закону:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед студентів, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед студентів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
Спортивна студентська спілка України може отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію і проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту.
Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Спортивної студентської спілки України та надавати допомогу відповідно до закону для проведення спортивних заходів відповідно до місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.
 
Враховано    
5. «Стаття 21. Спортивна студентська спілка України
 
   «Стаття 21-1. Спортивна студентська спілка України
 
6. Спортивна студентська спілка України – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є залучення студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах вищої освіти.
 
-4- Коваль О.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Спортивна студентська спілка України – громадська організація, утворена зі статусом юридичної особи, метою якої є залучення студентів у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти»
 
Відхилено   Спортивна студентська спілка України – це громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості студентів, яке має всеукраїнський статус відповідно до закону та визнане Міжнародною федерацією університетського спорту.
 
7. Спортивна студентська спілка України діє на підставі статуту.
 
-5- Коваль О.В.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту вилучити;
 
Враховано      
8. Спортивна студентська спілка України:
 
-6- Коваль О.В.
Абзац четвертий пункту 1 розділу І законопроєкту викласти в такій редакції:
«До напрямів діяльності Спортивної студентської спілки України належить:
представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед студентів, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед студентів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства»;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
Враховано частково   Спортивна студентська спілка України, крім повноважень, визначених статтею 21 цього Закону:
 
9. представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед студентів, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
   представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед студентів, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
10. може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед студентів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
 
-7- Батенко Т.І.
В абзаці сьомому пункту 1 Розділу І замість слів «може організовувати та проводити» записати слова «організовує та проводить»
 
Відхилено   може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед студентів з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
 
11. співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства;
 
   співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
 
12. має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
      
13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, може надавати Спортивній студентській спілці України фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону.
 
-8- Батенко Т.І.
Абзац десятий пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, може надавати Спортивній студентській спілці України фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.»
 
Враховано частково   Спортивна студентська спілка України може отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію і проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту.
 
14. Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Спортивної студентської спілки України та надавати їм фінансову та організаційну допомогу для здійснення статутної діяльності в регіонах.».
 
-9- Батенко Т.І.
Абзац одинадцятий пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Спортивної студентської спілки України та надавати їм фінансову та організаційну допомогу для здійснення статутної діяльності в регіонах в рамках виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня.»
 
Враховано частково   Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Спортивної студентської спілки України та надавати допомогу відповідно до закону для проведення спортивних заходів відповідно до місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.
 
    -10- Кожем'якін А.А.
Беленюк Ж.В.
Костюх А.В.
Мокан В.І.
Суркіс Г.М.
Борзова І.Н.
Доповнити розділ 1 законопроекту пунктом 3 такого змісту:
«3. Доповнити статтею 21-2 такого змісту:
«Стаття 21-2. Українська федерація учнівського спорту
Українська федерація учнівського спорту – це громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів, яке має всеукраїнський статус відповідно до закону та визнане Міжнародною федерацією учнівського спорту.
Українська федерація учнівського спорту, крім повноважень, визначених статтею 21 цього Закону:
представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед учнівської молоді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед учнівської молоді з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
Українська федерація учнівського спорту може отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію і проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту.
Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Української федерації учнівського спорту та надавати їм фінансову та організаційну допомогу відповідно до закону для проведення спортивних заходів, включених до місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту»
 
Враховано    
15. 2. Доповнити статтею 21-1 такого змісту:
 
-11- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
В абзаці першому і другому пункту 2 розділу І проекту цифру «21-1» замінити цифрою «21-2»
 
Враховано      
16. «Стаття 21-1. Українська федерація учнівського спорту
 
   Стаття 21-2. Українська федерація учнівського спорту
 
17. Українська федерація учнівського спорту – громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є залучення учнівської молоді у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та закладах позашкільної освіти.
 
-12- Коваль О.В.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Українська федерація учнівського спорту – громадська організація, утворена зі статусом юридичної особи, метою якої є залучення учнівської молоді у позанавчальний час до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та закладах позашкільної освіти»
 
Відхилено   Українська федерація учнівського спорту – це громадське об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів, яке має всеукраїнський статус відповідно до закону та визнане Міжнародною федерацією учнівського спорту.
 
18. Українська федерація учнівського спорту діє на підставі статуту.
 
-13- Коваль О.В.
Абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту вилучити
 
Враховано      
19. Українська федерація учнівського спорту:
 
-14- Коваль О.В.
Абзац четвертий пункту 2 розділу І законопроєкту викласти в такій редакції: «До напрямів діяльності Української федерації учнівського спорту належить:
представляти Україну у відповідних з міжнародними спортивними організаціями, на Всесвітніх гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед учнівської молоді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед учнівської молоді з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
співпрацювати з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства»;
має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
Враховано частково   Українська федерація учнівського спорту, крім повноважень, визначених статтею 21 цього Закону:
 
20. представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед учнівської молоді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
   представляє Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях серед учнівської молоді, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;
 
21. може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед учнівської молоді з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
 
-15- Батенко Т.І.
В абзаці сьомому пункту 2 Розділу І замість слів «може організовувати та проводити» записати слова «організовує та проводить».
 
Відхилено   може організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні заходи серед учнівської молоді з видів спорту спільно з відповідними спортивними федераціями;
 
22. співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства;
 
   співпрацює з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на підставі договорів, що укладаються відповідно до законодавства.
 
23. має свою символіку, здійснює її використання та забезпечує захист відповідно до закону.
 
      
24. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, може надавати Українській федерації учнівського спорту фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до закону.
 
-16- Батенко Т.І.
Абзац десятий пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, може надавати Українській федерації учнівського спорту фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.»
 
Враховано частково   Українська федерація учнівського спорту може отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від органів державної влади, закладів освіти, установ, підприємств, організацій державної та комунальної форми власності відповідно до закону на організацію і проведення спортивних заходів, включених до державних програм з розвитку фізичної культури і спорту.
 
25. Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Української федерації учнівського спорту та надавати їм фінансову та організаційну допомогу для здійснення статутної діяльності в регіонах.».
 
-17- Батенко Т.І.
Абзац одинадцятий пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Української федерації учнівського спорту та надавати їм фінансову та організаційну допомогу для здійснення статутної діяльності в регіонах в рамках виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня.»
 
Враховано частково   Органи місцевого самоврядування можуть підтримувати діяльність відокремлених підрозділів Української федерації учнівського спорту та надавати допомогу відповідно до закону для проведення спортивних заходів відповідно до місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту».
3. У тексті Закону слова «громадська організація» в усіх відмінках і числах замінити словами «громадське об’єднання» у відповідному відмінку і числі».
 
    -18- Кожем'якін А.А.
Беленюк Ж.В.
Костюх А.В.
Мокан В.І.
Суркіс Г.М.
Борзова І.Н.
Доповнити розділ 1 законопроекту пунктом 4 такого змісту:
«4. У тексті Закону слова «громадська організація» в усіх відмінках і числах замінити словами «громадське об’єднання» у відповідному відмінку і числі».
 
Враховано    
26. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-19- Кожем'якін А.А.
Беленюк Ж.В.
Костюх А.В.
Мокан В.І.
Суркіс Г.М.
Борзова І.Н.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2021 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 
28. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
29. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
30. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-20- Кожем'якін А.А.
Беленюк Ж.В.
Костюх А.В.
Мокан В.І.
Суркіс Г.М.
Борзова І.Н.
Доповнити пункт 2 розділу 1 законопроекту підпунктом 3 такого змісту:
«3) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Бюджетного кодексу України та Закону України «Про фізичну культури і спорт» у відповідність із Законами України «Про громадські об’єднання» та «Про освіту»
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Бюджетного кодексу України та Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у відповідність із законами України «Про громадські об’єднання» та «Про освіту».