Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України
 
-1- Бакумов О.С.
1.Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на засіданнях Верховної Ради України.».
 
Враховано редакційно   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України
 
3.

 
-2- Пузійчук А.В.
1. Назву проєкту Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України».
Обґрунтування: запропонована редакція назви законопроєкту є занадто широкою, тоді як законопроєкт не передбачає унормування особистого голосування у всіх передбачених законодавством випадках, а стосується лише голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Саме тому пропонується доповнити назву законопроєкту словами «на пленарних засіданнях Верховної Ради України».
 
Враховано      
4.

 
-3- Фролов П.В.
З метою уточнення предмету регулювання цього проекту пропоную його назву викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на засіданнях Верховної Ради України».
 
Враховано редакційно      
    -4- Драбовський А.Г.
Назву законопроекту після слів «народними депутатами України» доповнити словами «на пленарних засіданнях Верховної Ради України».
 
Враховано    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
 
-5- Кожем'якін А.А.
1.В абзаці першому та другому пункту 1 Розділу І цифри «364-2» замінити цифрами «351-3».
Обгрунтування. Відповідно до змісту законопроекту передбачену ним статтю «364-2» віднесено до розділу ХVІІ «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг», який містить правові норми, що встановлюють кримінальну відповідальність у сфері службової діяльності та професійної діяльності. Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України» народним депутатом України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.
У зв’язку з цим положення щодо кримінальної відповідальності народного депутата України за неособисте голосування можливо передбачити в розділі ХV (Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів) Особливої частина КК.
 
Відхилено   1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
 
    -6- Лабазюк С.П.
Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) – не доповнювати новою статтею 364-2;
 
Відхилено    
    -7- Князевич Р.П.
Пункт 1 розділу І- виключити.
 
Відхилено    
    -8- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У Розділі І пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст.1122) доповнити статтею 184-4 такого змісту:
Стаття 184-4. Здійснення народним депутатом України голосування за-мість іншого народного депутата України
Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосуван-ня на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування), за умови встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України –
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для народного депутата України, який проголосував замість іншого народного депутата України.».
Обґрунтування:
Дана поправка пропонує передбачати за неособисте голосування адміністративної відповідальності, а не кримінальної.
Також передбачається накладення санкції на народного депутата за неособисте голосування лише після встановлення судом факту неособистого голосування.
Штраф накладається лише на народного депутата, який проголосував замість іншого народного депутата.
Народний депутат, карткою якого проголосували, не несе відповідальності, адже в протилежному випадку такий механізм міг би використовуватися для покарання «незручних» нардепів за принципову позицію.
 
Відхилено    
8. "Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України
 
-9- Монастирський Д.А.
Бакумов О.С.
У розділі Іабзац другий пункту першого викласти в такій редакції:
«Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України»
 
Враховано   «Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
 
    -10- Кожем'якін А.А.
Пункт 1 Розділу І викласти в такій:
«1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
«Стаття 364-2. Умисне порушення народним депутатом України встановлених законом вимог щодо особистого голосування
Умисне порушення народним депутатом України встановлених законом вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата України
- карається штрафом від однієї тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
Обгрунтування. Частиною третьою статті 84 Конституції України визначено, що голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом особисто.
Офіційне тлумачення частини третьої статті 84 Конституції України надано в Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) від 7 липня 1998 року № 11-рп/98. Так, у пункті 2 резолютивної частини встановлено, що «Положення частини третьої статті 84 Конституції України щодо здійснення народним депутатом України голосування на засіданнях Верховної Ради України означає його безпосереднє волевиявлення незалежно від способу голосування, тобто народний депутат України не має права голосувати за інших народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України».
Також, відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України зобов’язаний, зокрема, особисто брати участь в голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами. Отже, зобов’язання щодо особистого голосування народного депутата ви значено як в Конституції України так і в Законі України «Про статус народного депутат».
Крім того зменшення санкції до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян зробить це кримінальне правопорушення кримінальним проступком, що значно спростить правоохоронним орган його розслідування.
 
Враховано частково    
    -11- Кожем'якін А.А.
Абзаци другий та третій пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
"Стаття 364-2. Умисне здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування)»;
 
Враховано частково    
    -12- Ватрас В.А.
1) В абзаці третьому пункту 1 Розділу Ізаконопроекту:
слова «будь-яким способом» виключити.
Обгрунтування: вказівка на протиправну поведінку народного депутата України у виді голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (без уточнення – «будь-який спосіб голосування») означає, що кримінально караним визнається порушення процедури відкритого або таємного голосування відповідним суб’єктом (стаття 37 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»).
 
Враховано    
9. Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) –
 
-13- Фріс І.П.
Пропоную внести зміни до тексту проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України (реєстраційний номер 2148 від 17.09.2019 року), виклавши статтю 364-2 Кримінального кодексу України у наступній редакції:
«Стаття 364-2. Умисне здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України.
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України будь-яким способом голосування не тільки від свого імені, а і замість іншого народного депутата України (неособисте голосування), з метою впливу на результати голосування, –
карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин.».
 
Враховано частково   Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
 
10. карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
-14- Пузійчук А.В.
2. Пункт перший розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
Стаття 364-2. Порушення вимог щодо особистого голосування народного депутата України
Умисне голосування народного депутата України замість іншого народного депутата України або передача картки народного депутата України іншому народному депутатові України з метою голосування з питань, що розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради України –
карається штрафом у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
Обґрунтування: 1 січня 2020 року наберуть чинності зміни до Кримінального кодексу України (згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 № 2617-VІІІ), якими до кримінального правопорушення віднесено кримінальні проступки і злочини.
Кримінальним кодексом України визначено, що кримінальним проступком є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
Класифікувати неособисте голосування як злочин немає правових підстав, оскільки Кримінальним кодексом України визначено, що «не є злочином (кримінальним правопорушенням) дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі».
Отже, розмір штрафу має бути не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Більше того, доцільно зазначити, що таке неособисте голосування, за яке наступатиме кримінальна відповідальність, має бути виключно умисним або ж делегованим іншим народним депутатом України.
Варто також зауважити, що Верховною Радою 3 вересня 2019 року направлено на висновок до Конституційного Суду проєкт Закону про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027), яким зокрема передбачено дострокове припинення повноважень народного депутата «у випадку встановлення судом факту неособистого голосування народним депутатом України у Верховній Раді України, тобто голосування народним депутатом України замість іншого народного депутата України або надання народним депутатом України можливості проголосувати замість нього іншому народному депутату України, – з моменту набрання законної сили рішенням суду про встановлення такого факту».
Тобто, у випадку прийняття Верховною Радою України зазначених змін до Конституції України, ця стаття має мати частину другу, що передбачатиме, що ті самі дії, вчинені повторно, передбачають дострокове припинення повноважень народного депутата України за рішенням суду.
 
Враховано частково   карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
    -15- Осадчук А.П.
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) статтю 364-2 викласти у наступній редакції:
«Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України або надання доступу чи умисна передача картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування
Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) або надання доступу чи умисна передача картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України –
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено    
    -16- Михайлюк Г.О.
Ч. 1 розділу ІПроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 364-2. Неособисте голосування народним депутатом України
Неособисте голосування, тобто здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України –
карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Обґрунтування: Згідно практики формування статей в Особливій частині КК України доцільніше запропоновану автором статтю назвати «Неособисте голосування народним депутатом України», надавши розгорнуте тлумачення у диспозиції статті. Така практика характерна низці статей КК України (ст. 115, 121, 122, 127 тощо).
 
Відхилено    
    -17- Михайлюк Г.О.
Ч. 1 розділу Ідоповнити новими абзацами:
«2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або, якщо завдяки неособистому голосуванню народним депутатом України відповідний закон або інше рішення були прийняті –
карається громадськими роботами на строк від ста до ста сорока годин із штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Обґрунтування: Варто визначити кримінальну відповідальність за повторне неособисте голосування народним депутатом України та посилити відповідальність у разі, якщо без урахування незаконно поданого голосу народного депутата України відповідний закон або інше рішення не набрали б потрібної кількості голосів і відповідно не були б прийняті.
 
Відхилено    
    -18- Фролов П.В.
Пункт 1 розділу І проекту пропоную викласти в такій редакції:
«Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України на засіданнях Верховної Ради України
Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) –
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано частково    
    -19- Бакумов О.С.
У пункті 1 розділу Іпроекту:
1)абзаци 2 та 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 364-2. Порушення народним депутатом України порядку прийняття рішення Верховної Ради України.
Порушення народним депутатом України порядку прийняття рішення Верховної Ради України шляхом голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) – «.
 
Відхилено    
    -20- Княжицький М.Л.
1. Абзаци другий, третій пункту 1 розділу І проекту Закону №2148 викласти в такій редакції:
«Стаття 364-2. Порушення вимог щодо особистого голосування на засіданнях Верховної Ради України
Порушення народним депутатом України вимог щодо особистого голосування на засіданнях Верховної Ради України, в тому числі голосування замість іншого народного депутата України за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками, а також вчинення будь-яких інших умисних дій з використанням вказаної електронної системи, внаслідок яких до електронної системи голосування внесені недостовірні дані про голосування народного депутата на засіданнях Верховної Ради України,- «
Обґрунтування:
1. Назва первісної статті встановлює відповідальність за «здійснення депутатом голосування замість іншого депутата». Проте це не точне формулювання. Тут йдеться про виконання депутатом конституційних повноважень, тоді як Конституція не містить заборони «голосування замість іншого депутата». Замість цього там присутня вимога здійснювати голосування особисто. Відтак в назві статті та в описі складу злочину слід оперувати термінами, які містяться в Конституції, і встановлювати відповідальність за порушення цих вимог.
2. Використаний в первісній редакції термін «голосування» є неточним, оскільки у випадку, якщо людина натискає кнопку електронної системи замість народного депутата, це не може називатись «голосуванням». По суті це є внесенням недостовірних відомостей до електронної системи голосування, спрямованим на спотворення результатів голосування. Тому норму слід переформулювати відповідним чином.
 
Враховано частково    
    -21- Мамка Г.М.
Абзац 3 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування), а також невжиття головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України заходів, передбачених законом у разі виявлення неособистого голосування».
 
Відхилено    
    -22- Бакумов О.С.
абзац 4 викласти в такій редакції:
«карається штрафом від одного до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
    -23- Кожем'якін А.А.
Абзац четвертий пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«- карається штрафом від однієї тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
Обгрунтування. Зменшення санкції до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян зробить це кримінальне правопорушення кримінальним проступком, що значно спростить правоохоронним орган його розслідування.
Крім того, як зазначено у висновку Головного науково експертного управління єдиною підставою криміналізації того чи іншого діяння має бути його ступінь та характер суспільної небезпеки, який характеризується здатністю заподіювати об’єктам кримінально-правової охорони істотну шкоду. Діяння, передбачене статтею 364-2 КК (у редакції проекту), на наш погляд, не досягає того рівня суспільної небезпеки, щоб визнаватися злочином (кримінальним правопорушенням), оскільки саме по собі здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України не тягне за собою заподіяння істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Наприклад, якщо певний закон прийнятий під час голосування 270 голосами депутатів України, то є очевидним, що у разі використання при такому голосуванні одним з депутатів картки іншого депутата новий закон все одно прийнятий легітимно достатньою кількістю голосів, а отже істотної шкоди суспільству внаслідок такого порушення порядку голосування не завдається (така шкода може бути завдана лише у тому разі, якщо без урахування незаконно поданих з допомогою чужих карток голосів відповідний закон або інше рішення не набрали б потрібної кількості голосів і відповідно не були б прийняті).
Окрім того, встановлення кримінальної відповідальності за те чи інше діяння має бути «останнім аргументом» держави та застосовуватися виключно у випадках, коли боротьба із відповідним явищем іншими засобами (економічними, соціальними, політичними, ідеологічними, правовими, якщо останні зосереджені у нормах інших галузей права) є неефективною. Враховуючи, що процес притягнення до кримінальної відповідальності є досить трудомістким (потребує додаткових витрат часу й ресурсів) та доволі тривалим (передбачає проходження певних стадій кримінального провадження в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством), визнати криміналізацію діяння, передбаченого статтею 364-2 КК (у редакції проекту), найдієвішим заходом протидії неособистому голосуванню народним депутатом України, вкрай складно.
 
Відхилено    
11. 2. Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212, із наступними змінами) доповнити статтею 39 такого змісту:
 
-24- Лабазюк С.П.
Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212, із наступними змінами) – не доповнювати новою статтею 39;
 
Відхилено   2. Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) доповнити статтею 39 такого змісту:
 
12. "Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків
 
-25- Князевич Р.П.
Пункт 2 розділу І- виключити.
 
Відхилено   "Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків
 
13. За невиконання своїх обов'язків народний депутат України несе відповідальність, встановлену законом".
 
-26- Дубінський О.А.
Статтю 4 Розділу ІЗагальні засади Закону України "Про статус народного депутата України" доповнити підпунктом:
7) порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування.
 
Відхилено   За невиконання своїх обов'язків народний депутат України несе відповідальність, встановлену законом".
 
    -27- Мамка Г.М.
Пункт 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«2. Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212, із наступними змінами) доповнити статтею 39 такого змісту:
Стаття 39. Відповідальність народного депутата за голосування замість іншого народного депутата України
Народний депутат за здійснення будь-яким способом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) несе відповідальність, встановлену законом.»
 
Відхилено    
    -28- Бакумов О.С.
У пункті 2 розділу Іпроекту абзац 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Відповідальність за невиконання обов'язків народного депутата України.».
 
Відхилено    
    -29- Фролов П.В.
Пункт 2 розділу І проекту пропоную викласти в такій редакції:
«Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків
За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими законами України, народних депутат України притягається до відповідальності, встановленої законами України».
 
Відхилено    
    -30- Дубінський О.А.
Розділ V Відповідальність за невиконання вимог цього закону Закону України "Про статус народного депутата України" доповнити статтею:
Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків.
За невиконання своїх обов'язків народний депутат України несе відповідальність, встановлену цим законом.
 
Відхилено    
    -31- Осадчук А.П.
У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212, із наступними змінами) статтю 39 викласти у наступній редакції:
«Стаття 39. Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов'язків
За невиконання своїх обов'язків народний депутат України несе відповідальність, встановлену законодавством України.»
 
Відхилено    
    -32- Пузійчук А.В.
3. У пункті другому розділу Ізаконопроєкту:
1) в абзаці третьому слова «несе відповідальність, встановлену законом» замінити словами «притягується до відповідальності в установленому законом порядку»;
 
Відхилено    
    -33- Пузійчук А.В.
3. У пункті другому розділу Ізаконопроєкту:
2) доповнити абзац четвертий такого змісту:
«За умисне голосування народного депутата України замість іншого народного депутата України або передачу картки народного депутата України іншому народному депутатові України з метою голосування з питань, що розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради України, передбачено кримінальну відповідальність згідно із законом.».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного доопрацювання запропонованої редакції статті. Так, народний депутат України має цілий ряд обов’язків, визначених статтею 24 Закону України «Про статус народного депутата України». З огляду на запропоновані зміни до Кримінального кодексу України пропонується окремо зазначити про кримінальну відповідальність за порушення вимог щодо особистого голосування народного депутата на пленарному засіданні.
 
Відхилено    
14. 3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
 
   3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
15. 1) частину першу статті 28 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
-34- Івченко В.Є.
1. У пункті 3 розділу І проекту закону:
1) у абзаці першому підпункту 1:
цифри «28» замінити цифрами «27»;
Обґрунтування поправок до ст.27 і 28:
За проектом, надання розпорядження Апарату ВРУ щодо підготовки повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування, є правом, а не обов’язком головуючого. З огляду на це, надання розпорядження про підготовку цього процесуального документу, що є, фактично, початковою стадією процедури притягнення народного депутата до відповідальності за кнопкодавство, ставиться в залежність від волі й бажання головуючого. Відтак, вже на цій стадії процес притягнення народного депутата до відповідальності може бути заблокований головуючим. З метою недопущення цього, пропонується віднести надання головуючим зазначеного розпорядження до його обов’язків.
Також пропонується, щоб відповідне розпорядження головуючий надавав не Апарату Верховної Ради як постійно діючому органу, а чітко визначеній посадовій особі - керівнику Апарату. При цьому, у відповідній нормі ст.27 варто зазначити, що підготовка повідомлення про виявлене порушення має здійснюватись невідкладно, як це передбачено ц ст.47 Регламенту.
 
Враховано   1) частину першу статті 27 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
    -35- Князевич Р.П.
Підпункт 1) пункту 3 розділу І – виключити.
 
Відхилено    
    -36- Лабазюк С.П.
У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
1) статтю 28 не доповнювати пунктом 9-1;
 
Відхилено    
16. "9-1) давати розпорядження Апарату Верховної Ради щодо підготовки повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування";
 
-37- Яцик Ю.Г.
Дануца О.А.
Монастирський Д.А.
в абзаці другому підпункту 1 слова «давати розпорядження» замінити словами «надає доручення»;
 
Враховано   "9-1) надає доручення Апарату Верховної Ради щодо підготовки повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування»
 
    -38- Івченко В.Є.
1. У пункті 3 розділу І проекту закону:
2) у абзаці другому підпункту 1:
слова «давати розпорядження Апарату Верховної Ради щодо підготовки» замінити словами «дає розпорядження Керівнику Апарату Верховної Ради щодо невідкладної підготовки»;
 
Відхилено    
    -39- Бакумов О.С.
4.У пункті 3 розділу Іпроекту:
1)абзац третій викласти в такій редакції:
«9-1) давати розпорядження Апарату Верховної Ради щодо підготовки повідомлення про порушення народним депутатом порядку прийняття рішення Верховної Ради шляхом голосування замість іншого народного депутата (неособисте голосування);»;
 
Відхилено    
    -40- Дубінський О.А.
Частину 1 статті 28 Регламенту Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" доповнити пунктом:
9-1) давати розпорядження Апарату Верховної Ради щодо підготовки повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування;
 
Відхилено    
    -41- Пузійчук А.В.
4. У підпункті першому третього пункту розділу Ізаконопроєкту:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«9-1) оголошувати про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата;»;
 
Відхилено    
    -42- Пузійчук А.В.
4. У підпункті першому третього пункту розділу Ізаконопроєкту:
2) доповнити абзац третій такого змісту:
«9-2) у випадку, передбаченому пунктом 9-1 цієї статті, давати розпорядження Апарату Верховної Ради про підготовку повідомлення про виявлення на пленарному засіданні факту порушення вимог щодо особистого голосування народного депутата шляхом голосування замість іншого народного депутата;».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного доопрацювання запропонованої редакції статті та узгодження з положеннями статті 47 Регламенту Верховної Ради України.
 
Відхилено    
    -43- Осадчук А.П.
У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
1)пункт 9-1частини першої статті 28 викласти у наступній редакції:
«9-1) давати розпорядження Апарату Верховної Ради щодо перевірки матеріалів відео фіксації пленарних засідань Верховної Ради для спростування чи встановлення факту порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування та підготовки заяви про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом щодо порядку особистого голосування або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування;»
 
Відхилено    
17. 2) статтю 37 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
-44- Князевич Р.П.
Підпункт 2) пункту 3 розділу І – виключити.
 
Відхилено   2) статтю 37 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
18. "7. Здійснення народним депутатом голосування замість іншого народного депутата з питань, що розглядаються Верховною Радою, тягне за собою відповідальність, встановлену законом";
 
-45- Бакумов О.С.
У пункті 3 розділу Іпроекту:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
«7. Порушення народним депутатом порядку прийняття рішення Верховної Ради шляхом голосування замість іншого народного депутата (неособисте голосування) тягне за собою відповідальність, встановлену законом.»;
 
Враховано редакційно   «7. Порушення народним депутатом встановлених законом вимог щодо особистого голосування тягне за собою відповідальність, встановлену законом»;
 
    -46- Пузійчук А.В.
Абзац другий підпункту другого третього пункту розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«7. За умисне голосування народного депутата замість іншого народного депутата або передачу картки народного депутата іншому народному депутатові з метою голосування з питань, що розглядаються на пленарному засіданні, народний депутат притягується до відповідальності у встановлену законом порядку.».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного доопрацювання запропонованої редакції статті та узгодження із запропонованими змінами до Кримінального кодексу України та Закону України «Про статус народного депутата України».
 
Відхилено    
    -47- Лабазюк С.П.
У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
статтю 37 доповнити частиною сьомою у такій редакції:
«Для унеможливлення голосування іншою особою замість народного депутата, використовується електронна система із застосуванням сенсорної клавіші (в тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного народного депутата)»;
 
Відхилено    
    -48- Осадчук А.П.
частину сьому статтю 37 викласти у наступній редакції:
«7. Здійснення народним депутатом голосування замість іншого народного депутата з питань, що розглядаються Верховною Радою, тягне за собою відповідальність, встановлену законом»
 
Відхилено    
    -49- Дубінський О.А.
Частину 2 статті 37 Регламенту Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" доповнити пунктом:
7. Здійснення народним депутатом голосування замість іншого народного депутата з питань, що розглядаються Верховною Радою, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
Відхилено    
    -50- Фролов П.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І проекту пропоную викласти в такій редакції:
«2) статтю 37 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Здійснення народним депутатом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата з питань, що розглядаються Верховною Радою, тягне за собою відповідальність, установлену законом";».
 
Відхилено    
    -51- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У Розділі 1 абзац другий підпункту 2 пункту 3 щодо внесення змін до Регламен-ту Верховної Ради України викласти у такій редакції:
«7. Здійснення народним депутатом голосування замість іншого народно-го депутата з питань, що розглядаються Верховною Радою, за умови встанов-лення судом факту неособистого голосування народним депутатом України, тя-гне за собою відповідальність, встановлену законом, для народного депутата України, який проголосував замість іншого народного депутата України.».
Обґрунтування:
Передбачається накладення відповідальності на народного депутата за неособисте голосування лише після встановлення судом факту неособистого голосування.
Карається лише народний депутат, який проголосував замість іншого народного депутата.
Народний депутат, карткою якого проголосували, не несе відповідальності, адже в протилежному випадку такий механізм міг би використовуватися для покарання «незручних» нардепів за принципову позицію.
 
Відхилено    
    -52- Кожем'якін А.А.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу І викласти в такій редакції:
«7. Порушення народним депутатом України встановлених законом вимог щодо особистого голосування, тягне за собою відповідальність, встановлену законом»;
 
Враховано    
19. 3) частину третю статті 47 викласти у такій редакції:
 
   3) частину третю статті 47 викласти в такій редакції:
 
20. "3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Апарат Верховної Ради забезпечує здійснення відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань";
 
-53- Яцик Ю.Г.
Дануца О.А.
Монастирський Д.А.
У абзаці другому підпункту третього пункту 3 розділуІ:
друге речення викласти в такій редакції:
«Апарат Верховної Ради забезпечує відеофіксацію голосування народними депутатами під час пленарних засідань Верховної Ради»;
слова «давати розпорядження» замінити словами «надає доручення».
 
Враховано   «3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Апарат Верховної Ради забезпечує відеофіксацію голосування народними депутатами під час пленарних засідань Верховної Ради. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.
У разі виявлення на пленарному засіданні журналістом, акредитованим при Верховній Раді, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, такий журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки або відеозапису»;
 
    -54- Монастирський Д.А.
Бакумов О.С.
У розділі Ів абзаці другому підпункту 3 пункту третього слова «стенографічним бюлетенем» вилучити.
 
Враховано    
    -55- Мамка Г.М.
Речення друге абзацу другого підпункту 3 пункту 3 Розділу І замінити двома реченнями наступного змісту:
«Апарат Верховної Ради забезпечує здійснення відеофіксації безпосередньо під час проведення голосувань за допомогою електронної системи на пленарних засіданнях Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування. Матеріали такої відеофіксації зберігаються Апаратом Верховної Ради на протязі одного року з обмеженим доступом до них.»
 
Відхилено    
    -56- Князевич Р.П.
Підпункт 3) пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
«Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою сенсорної клавіші електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради.»
 
Відхилено    
    -57- Бакумов О.С.
У пункті 3 розділу Іпроекту:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Апарат Верховної Ради забезпечує здійснення відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народним депутатом порядку прийняття рішення Верховної Ради шляхом голосування замість іншого народного депутата (неособисте голосування). У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення народним депутатом порядку прийняття рішення Верховної Ради шляхом голосування замість іншого народного депутата (неособисте голосування) і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлений факт порушення народним депутатом порядку прийняття рішення Верховної Ради шляхом голосування замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.»;
 
Відхилено    
    -58- Івченко В.Є.
1. У пункті 3 розділу І проекту закону:
друге речення вилучити;
у п’ятому реченні:
слова «Апарату Верховної Ради» замінити словами «Керівнику Апарату Верховної Ради»;
у шостому реченні:
слово «таке» замінити словом «підготовлене»;
слова «, а також його відеозаписом після його підготовки» вилучити;
слова «направлення до» замінити словами «направлення ним не пізніше наступного робочого дня до»;
Обґрунтування:
1) Пропонується скасувати покладання на Апарат Верховної Ради обов’язку відеофіксації пленарних засідань в спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування, з таких причин:
-значні додаткові фінансові витрати. Для виконання вимоги щодо способу відеофіксації, яка має охопити голосування усіх депутатів-потенційних порушників, відеозйомка повинна вестися щонайменше з восьми, а ще краще – 16-ти цифрових камер з найвищою якістю зображення;
- здійснення трансляції пленарних засідань телеканалом «Рада» та низкою інших телеканалів. З огляду на це, відповідні відеоматеріали порушень народним депутатом вимог особистого голосування можуть бути зафіксовані під час трансляції та отримані ДБР від цих телекомпаній у ході досудового розслідування.
2) Пропонується вилучити підготовлений відеозапис порушень із переліку матеріалів, що направляються Головою ВРУ до ДБР. Це обумовлюється, по-перше, пропозицією скасувати обов’язок Апарату вести відеозйомку (див п.1.), а по-друге тим, що підготовка такого запису потребуватиме додаткового часу, що призведе до зволікання з направленням повідомлення до ДБР.
3) Заміна словосполучення «виявлений факт порушення» на «виявлене порушення» пропонується з метою дотримання термінологічної єдності законопроекту,оскільки у інших його положеннях вживається саме словосполучення «виявлене порушення».
 
Відхилено    
    -59- Лабазюк С.П.
У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
частину третю статті 47 викласти у такій редакції:
«Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування за іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою.
Перед проведенням відкритого поіменного голосування або таємного голосування шляхом подачі бюлетенів головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради на вимогу народного депутата України або за своєю ініціативою перевіряє кількість присутніх на пленарному засіданні народних депутатів.
Кількість присутніх на пленарному засіданні народних депутатів здійснюється шляхом проведення повторної особистої реєстрації народних депутатів за допомогою електронної системи із застосуванням сенсорної клавіші.»
 
Відхилено    
    -60- Фролов П.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу 1 проекту перед словами «направлення до Державного бюро розслідувань» додати слово «невідкладного».
 
Відхилено    
    -61- Столар В.М.
частину третю статті 47 Реєстр.картка №364)
-2 КК (у редакції проекту), найдієвішим заходом протидії неособистому голосуванню народним депутатом України, вкрай складно.
Тому в редакції частини третьої статті 47 пропонується застосування до встановлених порушників відповідного стягнення, яке включає позбавлення права брати участь у певній кількості пленарних засідань.
А з метою уникнення можливого політичного тиску з боку однопартійної більшості на опозицію, та згідно ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України» встановлення факту порушення особистого голосування забезпечує Лічильна комісія, яка обирається Верховною Радою на основі принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп).
 
Відхилено    
    -62- Устінова О.Ю.
Пункт 3 частини 3 Законопроекту (щодо змін в частині 3 статті 47 Законом України «Про Реєстр.картка №
)
1) фото/відеозапис цього факту;
2) інформацію про особу депутата, який ймовірно вчинив порушення вимог щодо особистого голосування;
3) час, коли було зафіксовано ймовірне порушення.
Протягом робочого дня Апарат Верховної Ради зобов’язаний перевірити це повідомлення, та в разі його підтвердження здійснити ті самі процедури, що й в разі отримання відповідного розпорядження від головуючого.»;
 
Враховано частково    
    -63- Дубінський О.А.
Частину 3 статті 47 Регламенту Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" викласти в наступній редакції:
3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Апарат Верховної Ради забезпечує здійснення відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування останньою.
Після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для розгляду питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.
У разі виявлення на пленарному засіданні або після його закриття присутніми особами, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, відповідні особи звертаються з письмовою заявою до Голови Верховної Ради України, та надають підтвердження такого порушення. Голова Верховної Ради дає розпорядження Апарату Верховної Ради щодо підготовки повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом після його підготовки надається Голові Верховної Ради для розгляду питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.
 
Відхилено    
    -64- Осадчук А.П.
частину третю статті 47 викласти у наступній редакції:
3.Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Апарат Верховної Ради забезпечує здійснення відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування. У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата або факту надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування, то розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється та повідомляється Верховній Раді про виявлений факт. Після перевірки матеріалів відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради для спростування чи встановлення порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування, головуючий дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати заяву про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом щодо особистого голосування або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування. Така заява після її підготовки разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом надається Голові Верховної Ради для підпису та невідкладного направлення до Державного бюро розслідувань.
У разі виявлення на пленарному засіданні журналістом акредетованим при Верховній Раді факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата або факту надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування, журналіст має право подати заяву Головуючому про виявлений факт разом із відповідним відеозаписом. Головуючий надає розпорядження Апарату Верховної Ради щодо перевірки відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради для спростування чи встановлення порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування. У разі виявлення факту неособистого голосування народним депутатом України або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України, головуючий повідомляє Верховну Раду про виявлений факт та дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати заяву про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом щодо особистого голосування або надання доступу чи умисної передачі картки для голосування народного депутата іншому народному депутату України для здійснення ним неособистого голосування. Така заява після її підготовки разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом надається Голові Верховної Ради для підпису та невідкладного направлення до Державного бюро розслідувань.»
 
Враховано частково    
    -65- Михайлюк Г.О.
У підпункті 3 ч. 3 розділу Іпісля слів «на пленарному засіданні» словосполучення «народним депутатом» прибрати.
Обгрунтування: У запропонованій автором редакції суб’єктом виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування може виступати лише народний депутат України, що знижує можливості виявлення відповідних правопорушень. У разі виключення цього словосполучення будь-яка особа зможе повідомити про виявлене правопорушення (зокрема, працівники Апарату Верховної Ради України, журналісти тощо).
 
Відхилено    
    -66- Пузійчук А.В.
Підпункт третій третього пункту розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«частини третю та четверту статті 47 викласти в такій редакції:
3. Голосування здійснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування «за», «проти» або «утримався» в залі засідань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування місці біля залу для пленарних засідань. Повне фіксування голосування народними депутатами за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів забезпечується Апаратом Верховної Ради.
4. У разі виявлення на пленарному засіданні факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності оголошує про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на голосування під час виявленого факту порушення вимог щодо особистого голосування. Після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання, а також зафіксованого за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів факту порушення вимог щодо особистого голосування подається Голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.».
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного доопрацювання запропонованої редакції частини третьої статті 47, структуризації її третьої та четвертої частин.
 
Враховано частково (в частині фіксування голосування)   
    -67- Шкрум А.І.
Частину 3 Розділу 1 після пункту 3 проекту закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«3)-1 Статтю 47 після частини 3 доповнити новою частиною 31 такого змісту:
3-1.У разі виявлення на пленарному засіданні та відео фіксації представниками засобів масової інформації та журналістами, акредитованими при Верховній Раді, факту порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування, невідкладно повідомляється Апарат Верховної Ради разом із відповідним відеозаписом, застосовуються процедури, передбачені частиною третьою цієї статті.»
 
Враховано частково    
21. 4) частину шосту статті 51 доповнити абзацом такого змісту:
 
-68- Івченко В.Є.
4) підпункт 4 викласти у такій редакції:
«4) у частині шостій статті 51 перше речення викласти у такій редакції:
«Якщо під час пленарного засідання народний депутат вчинив дії, що містять ознаки злочину, крім здійснення народним депутатом голосування замість іншого народного депутата, обговорення питань зупиняється.»«;
Обґрунтування:
З введенням кримінальної відповідальності за неособисте голосування проект визнає це порушення злочином. Однак, ст.51 Регламенту вже передбачає порядок дій у разі вчинення народним депутатом під час пленарного засідання дій з ознаками злочину, і цей порядок відрізняється від запропонованого у змінах до ст. 47 Регламенту.
Тому, задля уникнення суперечностей між зазначеними положеннями Регламенту, пропонується безпосередньо у тексті статті 51 зазначити, щоб встановлений цією статтею порядок дій у разі вчинення народним депутатом під час засідання потенційно злочину не розповсюджувався на випадок порушення ним вимог щодо особистого голосування.
 
Відхилено   4) частину шосту статті 51 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -69- Лабазюк С.П.
У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, із наступними змінами):
частину шосту статті 51 не доповнювати новим другим абзацом.
 
Відхилено    
    -70- Князевич Р.П.
Підпункт 4) пункту 3 розділу І – виключити.
 
Відхилено    
22. "У разі виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування застосовуються процедури, передбачені частиною третьою статті 47 Регламенту".
 
-71- Бакумов О.С.
У пункті 3 розділу Іпроекту:
4)абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
«У разі виявлення факту порушення народним депутатом порядку прийняття рішення Верховної Ради шляхом голосування замість іншого народного депутата (неособисте голосування) застосовуються процедури, передбачені частиною третьою статті 47 Регламенту.».
 
Відхилено   «У разі виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування застосовуються процедури, передбачені частиною третьою статті 47 цього Регламенту».
 
    -72- Пузійчук А.В.
Підпункт четвертий третього пункту розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«4) у частині шостій статті 51:
1) у реченні першому слова «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;
2) доповнити абзац другий такого змісту:
«У разі виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування застосовуються процедури, передбачені частиною четвертою статті 47 Регламенту.».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою узгодження термінології Регламенту Верховної Ради України зі змінами до Кримінального кодексу України, якими до кримінального правопорушення віднесено кримінальні проступки і злочини, а також узгодження запропонованих змін до цієї статті зі змінами до статті 47 Регламенту Верховної Ради України.
 
Відхилено    
    -73- Дубінський О.А.
Частину 6 статті 51 Регламенту Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" доповнити текстом наступного змісту:
У разі виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування застосовуються процедури, передбачені частиною третьою статті 47 Регламенту.
 
Відхилено    
    -74- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 3 підпунктом 5 такого змісту:
«5) частину першу статті 56 доповнити через кому такими словами:
«а також, у встановленому цим Регламентом випадку, надаються Голові Верховної Ради для направлення ним цих документів разом із повідомленням про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування до Державного бюро розслідувань.»;
Обґрунтування:
Припис законопроекту щодо надання Голові Верховної Ради підготовленого повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання для направлення до ДБР пропонується передбачити у профільній статті Регламенту, яка регулює порядок надання зазначених матеріалів.
 
Відхилено    
    -75- Івченко В.Є.
Доповнити пункт 3 підпунктом 6 такого змісту:
«6) частину першу статті 78 доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
«25-1) направляє до Державного бюро розслідувань повідомлення разом із іншими визначеними цим Регламентом документами про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування;»«.
Обґрунтування:
У статті, що визначає повноваження Голови ВРУ, не передбачені його повноваження щодо направлення до ДБР повідомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування, як це передбачено проектом. Цю прогалину пропонується усунути.
 
Відхилено    
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-76- Княжицький М.Л.
2. Розділ ІІ проекту Закону викласти в новій редакції, а саме:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування за виключенням пункту 3, який набирає чинності з 1 серпня 2020 року.
Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на відповідний рік в частині фінансування влаштування Апаратом Верховної Ради України обладнання, необхідного для забезпечення здійснення відеофіксації пленарних засідань Верховної Ради в такий спосіб, що забезпечує можливість підтвердження чи спростування порушення народними депутатами вимог щодо особистого голосування.»
Обґрунтування:
Для виконання вимог щодо забезпечення апаратом ВР фіксації голосування кожним депутатом, необхідно щоб така можливість була забезпечена технічно. Поки невідомо, що це має бути, тож потрібні будуть кошти на розробку технічного завдання, придбання обладнання, проходження сертифікації та встановлення в Верховній Раді.
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -77- Михайлюк Г.О.
Розділ ІІ Проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.».
Обгрунтування: Оскільки фактично депутатська недоторканість знімається з 1 січня 2020 року, то для спрощення процедури досудового розслідування доцільно обрати саме вказану дату. Крім того, у разі прийняття законопроекту виникає потреба у попередній підготовці та можливого технічного переоснащення зали засідань Верховної Ради України.
 
Відхилено    
    -78- Пузійчук А.В.
Розділ другий законопроєкту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з огляду на набрання чинності з 1 січня 2020 року змін до Кримінального кодексу України, якими до кримінального правопорушення віднесено кримінальні проступки і злочини, а також зважаючи на необхідність попередньої підготовки та можливого технічного переоснащення зали засідань Верховної Ради України, яка, виходячи із запропонованих положень, є очевидною.
 
Відхилено    
    -79- Кожем'якін А.А.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень».
Обгрунтування. Якщо зазначене кримінальне правопорушення буде кримінальним проступком, то доцільним було б, щоб цей закон набирав чинності одночасно з відповідним Законом.
 
Відхилено