Кількість абзаців - 5 Таблиця поправок


Про повну загальну середню освіту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про повну загальну середню освіту
 
      
1. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.
 
   Про повну загальну середню освіту
 
2. Розділ І
 
   Розділ І
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.
 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. .


-1- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Пункт перший частини першої статті 1 частині першій статті першої викласти у наступній редакції:
«1) безпечне освітнє середовище — сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (цькування, поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин;».
 
Враховано редакційно , у т.ч. з урахуванням правки Н.д.Кириленко І. Г. (№ 303) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!! 

    -2- Колебошин С.В.
Пункт 3 частини першої статті 1 доповнити словами «забезпечення тимчасової чи постійної підтримки в освітньому процесі здобувачам освіти, які цього потребують».
 
Враховано редакційно    
    -3- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 7 частини першої статті 1 виключити, у зв’язку з цим пункти 8,9,10,11,12,13,14,15,відповідно вважати пунктами 7,8,9,10,11,12,13,14.
Обґрунтування:
На виконання ст. 23 ЗУ «Про освіту» для забезпечення академічної автономії закладу повної загальної середньої освіти пропонуємо виключити із закону типові освітні програми, типові навчальні плани та модельні навчальні програми. Заклад повної загальної середньої освіти створює свою освітню програму на основі державного стандарту та може на власний вибір користуватися при цьому варіантами освітніх на навчальних програм, розроблених як центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (до чиїх повноважень належить організація науково-методичного та навчально-методичного супроводу здобуття повної загальної середньої освіти), так і іншими установами, організаціями та особами.
 
Відхилено , адже, як стверджують фахівці, переважна більшість шкіл, навіть столичних, не зможуть розробити власну освітню програму безпосередньо керуючись стандартом. Тому для допомоги таким закладам наразі потрібна типова освітня програма. Стаття 11 передбачає три рівні автономії для ЗЗСО у частині побудови власних освітніх програм.   
    -4- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Пункт 7 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«7) модельна навчальна програма - документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета (інтегрованого курсу) та види навчальної діяльності учнів, рекомендований для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством;»
 
Враховано    
    -5- Кириленко І.Г.
У пункці 8 частини першої статті 1 слова «в обсязі, не меншому ніж у відповідній модельній навчальні програмі» видалити.
 
Враховано редакційно    
    -6- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«8) навчальна програма - документ, що визначає послідовність досягнення результатів навчання учнів з навчального предмета (інтегрованого курсу), опис його змісту та видів навчальної діяльності учнів із зазначенням орієнтовної кількості годин, необхідних на їх провадження, що затверджується педагогічною радою закладу освіти;»
 
Враховано редакційно    
    -7- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 11 частини першої статті 1 викласти у такій редакції: «педагогічна інтернатура – обов’язковий етап професійного навчання педагогічного працівника, призначеного на посаду вперше, який передбачає набуття (вдосконалення) практичних професійних навичок під керівництвом ментора»;
Обґрунтування: Необхідно згадати у визначенні обов’язковість інтернатури як етапу професійного навчання педагогічних працівників, а також основну особливість цього етапу навчання – менторський супровід.
 
Відхилено , адже педагогічна інтернатура – це не стільки обов’язковий етап навчання, скільки підтримка у професійному становленні педагогічного працівника і набуття ним педагогічної майстерності   
    -8- Кириленко І.Г.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту: «педагогічне навантаження педагогічного працівника – час, призначений для безпосереднього провадження освітнього процесу».
 
Враховано редакційно у статті   
    -9- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У пункті 13 частини 1 статті 1 слова «учнів, що» замінити словом «яких»
 
Враховано    
    -10- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 16 частини першої статті 1 виключити, у зв’язку з цим пункти 18,19,20,21 відповідно вважати пунктами 15,16,17,18.
Обгурунтування:
Див. обґрунтування до п.7 частини першої статті 1 цього проекту.
 
Відхилено (див. обґрунтування до пункту 7 частини першої цієї статті)   
    -11- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У пункті 16 частини 1 статті 1 слова «обов’язкових та варіантивних», а також слово «очікуваних» виключити
 
Враховано    
    -12- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 17 частини першої статті 1 виключити, у зв’язку з цим пункти 18, 19, 20, 21 відповідно вважати пунктами 15, 16, 17, 18.
Обгурунтування:
Див. обґрунтування до п.7 частини першої статті 1 цього проекту.
 
Відхилено (див. обґрунтування до пункту 7 частини першої цієї статті)   
    -13- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Пункт 17 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
«17) типовий навчальний план – складник типової освітньої програми, що визначає загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в навчальних годинах), його рекомендований розподіл за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення, послідовність їх вивчення, а також кількість годин на вивчення навчальних предметів (інтегрованих курсів) за вибором;»
 
Враховано    
    -14- Кириленко І.Г.
У пункті сімнадцятому частини першої статті 1 перед словом « ( в годинах)» додати слово «навчальних».
 
Враховано редакційно    
    -15- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У пункті сімнадцятому частини першої статті 1 перед словом « ( в годинах)» додати слово «навчальних».
 
Враховано редакційно    
    -16- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У пункті вісімнадцятому частини першої статті 1 слова «утому числі з особливими освітніми потребами» вилучити.
 
Враховано урахуванням поправок № ____ Див. рядки 162 і 163 – запровадження циклів на рівні профільної освіти   
    -17- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Пункт двадцять перший частини першої статті 1 викласти у наступній редакції: «21) якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами, якісної повної загальної середньої освіти на кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством.».
 
Враховано редакційно    
    -18- Кириленко І.Г.
Статтю 1 доповнити частиною 4 такого змісту: «4. Положення цього Закону щодо навчальних предметів стосуються також інтегрованих курсів.».
 
Враховано редакційно в тексті законопроекту   
    -19- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 3 виключити, у зв’язку з цим частини другу та третю ввавжати частиними першою та другою.
Обгурунтування:
Стаття декларативна, значення для реалізації проекту не має.
 
Відхилено , адже термін «система загальної середньої освіти» вживається як в цьому Законі, так і в підзаконних НПА, а тому потребує свого визначення   
    -20- Кириленко І.Г.
У частині 1 статті 3 після слова «кваліфікацій,» додати слова «професійних стандартів,», перед словом «програм» додати слова «та навчальних».
 
Враховано редакційно    
    -21- Колебошин С.В.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Система загальної середньої освіти складається зі змісту повної загальної середньої освіти на кожному її рівні, мережі закладів освіти, учасників освітнього процесу, кадрового, фінансового, науково-методичного, ресурсного та нормативного-правового забезпечення освітньої та управлінської діяльності у сфері загальної середньої освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -22- Кириленко І.Г.
Абзац другий частини другої статті 3 після слова «обдарувань,» доповнити словами «формування моральних цінностей і»
 
Відхилено , адже в термін «виховання» закладено багато з того, що стосується «цінностей» (див. статтю 15), а термін «моральні цінності» змістовно не визначений і не має однозначного тлумачення   
    -23- Піпа Н.Р.
Совсун І.Р.
Статтю 4 викласти у такій редакції:
«Стаття 4. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти
Повна загальна середня освіта здобувається на трьох рівнях:
Початкова освіта
Базова освіта
Профільна освіта
Початкова освіта — перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання особою вимог до результатів навчання, що визначені державним стандартом початкової освіти. Початкова освіта може здобуватися в очній (денній), дистанційній, мережевій, екстернатній, сімейній (домашній) формах чи формі педагогічного патронажу. Початкова освіти у інституційних формах здобувається протягом чотирьох років навчання.
Базова освіта — другий рівень повної загальної середньої освіти, що що передбачає виконання особою вимог до результатів навчання, що визначені державним стандартом базової середньої освіти. Базова освіта здобувається в очній (денній), дистанційній, мережевій, екстернатній, сімейній (домашній) формах чи формі педагогічного патронажу. Базова освіти у інституційних формах здобувається протягом п’яти років навчання.
Профільна освіта — третій рівень повної загальної середньої освіти, що що передбачає виконання особою вимог до результатів навчання, що визначені державним стандартом профільної середньої освіти. Профільна освіта здобувається в очній (денній та вечірній), заочній, дистанційній, мережевій, екстернатній, сімейній (домашній), дуальній формах, формі педагогічного патронажу. Профільна освіта у інституційних формах здобувається протягом трьох років навчання.
Законодавством можуть бути визначені інші строки здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні залежно від форми здобуття та індивідуальної освітньої траєкторії.
Строк здобуття загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Положення про форми здобуття повної загальної середньої освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
Обґрунтування: визначення рівнів освіти, подані у тексті, ухваленому у першому читання, є тавтологічними.
Для більш зручного сприйняття тривалість та форми здобуття освіти, які можливі на кожному з рівнів повної загальної середньої освіти, були перенесені до визначення відповідного рівня.
 
Відхилено , адже правка містить багато повторів (зокрема в частині форм здобуття освіти на різних рівнях освіти), що не відповідає правилам нормопроектувальної техніки. По суті правка не пропонує нічого нового порівняно з редакцією, ухваленому в першому читання   
    -24- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині першій статті 4 слова»особою» повсюдно замінити словами «учнем», а слова «що визначені» повсюдно замінити словами «визначених».
 
Враховано    
    -25- Лис О.Г.
Частину другу статті 4 викласти в наступній редакції:
«2. У закладах освіти:
-початкова освіта здобувається протягом чотирьох років;
-базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;
-профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.
Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.
Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
    -26- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині шостій статт 5 після слів «навчальних предметів; додати слова « (інтегрованих курсів)».
 
Враховано    
    -27- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині дев’ятій статт 5 після слів «навчальних предиетів; додати слова « (інтегрованих курсів)».
 
Враховано    
    -28- Кириленко І.Г.
У частині 4 статті 7 слова «Жодна особа не повинна» замінити словами «Жоден учасник освітнього процесу не повинен»
 
Враховано    
    -29- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині четвертій статті 7 слова «жодна особа не повинна» замінити словами «жоден учасник освітнього процесу не повинен».
 
Враховано    
    -30- Гришина Ю.М.
Абзац третій частини першої статті 8 виключити.
 
Враховано    
    -31- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці 5 частини першої слова «що забезпечують здобуття початкової та/або базової середньої освіти» виключити, а знак «.» замінити знаком «;».
Обгурунтування: Оскільки повна загальна середня освіта є обов’язковою і її здобуття гарантується державою, необхідно передбачити також державні гарантії щодо місця учня у закладі профільної середньої освіти, при цьому враховуючи територіальну доступність такого закладу.
 
Відхилено , адже згідно зі статтею 13 Закону «Про освіту» територія обслуговування визначається лише для здобуття початкової та базової середньої освіти. Вступ же до закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти має відбуватися на конкурсних засадах.   
    -32- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці другому частини другої слова «початкову та базову» замінити словами «повну загальну».
Обгурунтування: Оскільки повна загальна середня освіта є обов’язковою і її здобуття гарантується державою, необхідно передбачити також державні гарантії щодо місця учня у закладі профільної середньої освіти, при цьому враховуючи територіальну доступність такого закладу.
 
Відхилено , адже згідно зі статтею 13 Закону «Про освіту» територія обслуговування визначається лише для здобуття початкової та базової середньої освіти. Вступ же до закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти має відбуватися на конкурсних засадах.   
    -33- Гришина Ю.М.
Абзац другий частини другої статті 8 викласти в наступній редакції: ««Право дитини здобувати початкову та базову середню освіту (його структурному підрозділі) в найбільш доступному та наближеному до місця її проживання комунальному закладі освіти не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства.»;
 
Враховано в абзаці третьому частини 1 статті 13 Закону «Про освіту»   
    -34- Констанкевич І.М.
У абзаці третьому частини 2 статті 8 слова «з обов’язковим дотриманням вимог щодо наповнюваності класів» вилучити.
Обгрунтування:
Норми закону не можуть бути вибірково обов’язковими чи не обов’язковими, таку вимогу доцільно вилучити.
 
Враховано    
    -35- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини третьої виключити.
Обгурунтування: Оскільки повна загальна середня освіта є обов’язковою і її здобуття гарантується державою, необхідно передбачити також державні гарантії щодо місця учня у закладі профільної середньої освіти, при цьому враховуючи територіальну доступність такого закладу.
 
Відхилено , адже вступ до закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти має відбуватися на конкурсних засадах (якщо дитина або її батьки мають право на вибір закладу освіти, значить будуть заклади, в яких кількість бажаючих перевищуватиме можливості закладу. Тому завжди має бути чіткий критерій, за яким потрібно набирати учнів на навчання.   
    -36- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину п’яту статті 8 викласти в наступній редакції:
«5. Підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку (місця проживання) учнів і педагогічних працівників забезпечують органи місцевого самоврядування за рахунок місцевих бюджетів шкільними автобусами, у тому числі спеціально обладнаними для перевезення осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення. Підвезення іншим транспортом та/або регулярним перевезенням (з попередньо визначеними зупинками відповідного транспорту) може здійснюватися за умови, що кількість учнів і педагогічних працівників, які потребують такого перевезення, не перевищує 8 осіб.».
 
Враховано редакційно    
    -37- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац третій частини першої слів «зарахування до початкової» доповнити словами «та базової середньої».
Обгурунтування:
Конкурсний відбір до закладів базової середньої освіти сприяє посиленню освітньої нерівності. За рекомендаціями Організації економічного співробітництва та розвитку, оптимальним віком відбору до закладів загальної освіти є 15 років, тобто по завершенню базової середньої освіти.
Крім того, запропонованими нижче змінами до ст. 14 цього закону усім учням закладів базової середньої освіти гарантується право на вибір предметів, що дозволить реалізувати індивідуальну освітню траєкторію
 
Враховано    
    -38- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац сьомий частини першої статті 9 викласти в такій редакції: «викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;».
 
Враховано    
    -39- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац перший частини другої після слів «для здобуття початкової» доповнити словами «та базової середньої».
Обгурунтування:
Конкурсний відбір до закладів базової середньої освіти сприяє посиленню освітньої нерівності. За рекомендаціями Організації економічного співробітництва та розвитку, оптимальним віком відбору до закладів загальної освіти є 15 років, тобто по завершенню базової середньої освіти.
Крім того, запропонованими нижче змінами до ст. 14 цього закону усім учням закладів базової середньої освіти гарантується право на вибір предметів, що дозволить реалізувати індивідуальну освітню траєкторію.
 
Відхилено    
    -40- Івченко В.Є.
Частину другу статті 9 після слова «початкової» доповнити словами «та базової середньої».
 
Відхилено    
    -41- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац сьомий частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано частково    
    -42- Івченко В.Є.
Останній абзац частини другої статті 9 вилучити.
 
Враховано    
    -43- Кириленко І.Г.
Абзац 7 частини другої статті 9 після слова «окремих» доповнити словом «навчальних».
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням попередньої правки   
    -44- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У частині 5 статті 9 слова «з особливими освітніми потребами» вилучити
 
Враховано    
    -45- Кириленко І.Г.
У частині першій статті 10 після слова «розвиток» додати слова «здібностей та».
 
Враховано    
    -46- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині першій статті 10, псля слів «обдарувань особистості» доповнити словами «її індивідуальних здібностей».
 
Враховано редакційно    
    -47- Колебошин С.В.
В абзаці другому частини другої статті 10 слова «на рівнях початкової та базової середньої освіти» вилучити;
 
Враховано    
    -48- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці третьому частини другої статті 10 слова «класи» замінити словами «роки навчання».
Обгурунтування: Використання терміну «клас» на позначення року навчання та навчальної групи створює правову невизначеність.
 
Враховано    
    -49- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці четверної частини другої статті 10 слова «класи» замінити словами «роки навчання».
Обгурунтування: Використання терміну «клас» на позначення року навчання та навчальної групи створює правову невизначеність.
 
Враховано    
    -50- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці п’ятому частини другої статті 10 слова «класи» замінити словами «роки навчання».
Обгурунтування: Використання терміну «клас» на позначення року навчання та навчальної групи створює правову невизначеність.
 
Враховано    
    -51- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці шостому частини другої статті 10 слова «класи» замінити словами «роки навчання».
Обгурунтування: Використання терміну «клас» на позначення року навчання та навчальної групи створює правову невизначеність.
 
Враховано    
    -52- Колебошин С.В.
Частину другу статті 10 доповнити новими абзацами такого змісту: «перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний клас"«
Другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 клас);
 
Враховано редакційно    
    -53- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину другу доповнити абзацами сьомим та восьмим наступного змісту:
«перший цикл профільної середньої освіти — профорієнтаційний (10 клас);
другий цикл профільної середньої освіти — профільний (11-12 клас).».
 
Враховано редакційно    
    -54- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Перше речення частини третьої статті 10 доповнити словами та цифрами «і триває не менше 193 навчальних днів».
Обгурунтування:
Тривалість навчального року не є достатньо унормованою. Хоча ухвалена у першому читанні (і чинна раніше) норма встановлювала тривалість навчального року з 1 вересня до 1 липня найпізніше, традиційно (і згідно з рекомендаціями центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки) навчальний рік тривав 35 робочих тижнів. Літні канікули, таким чином, тривали близько трьох місяців, що негативно впливало на навчальні результати учнів. Пропонуємо чітко визначити мінімальну тривалість навчального року у робочих днях, таким чином скоротивши літні канікули і зменшуючи тижневе навантаження на учнів.
 
Враховано частково    
    -55- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину четверту статті 10 виключити. У зв’язку з цим частину п’яту та шосту відповідно вважати частинами чотири та п’ять.
Обгурунтування:
Норма дублює зміст частини п’ятої цієї статті.
 
Враховано редакційно    
    -56- Івченко В.Є.
Доповнити частину п’яту після абзацу першого новим абзацом такого змісту: «Освітній процес у закладі загальної середньої освіти може відбуватися у формі навчальних занять (практичних, лабораторних тощо), лекцій, семінарів, тренінгів та інших формах.»; Обґрунтування:
Оскільки в ч.5 статті 10 передбачено право педагогічної ради визначати форми організації освітнього процесу, якими згідно з пунктом 4 статті 1 Закону України «Про освіту» для усіх здобувачів освіти є лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо, то для такої категорії здобувачів освіти, як учнів, необхідно передбачити конкретні форми організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, серед яких мають бути навчальні (практичні, лабораторні) заняття. Ця норма також необхідна для встановлення додаткової оплати праці за перевірку навчальних робіт учнів.
 
Відхилено , адже пункт 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту» є спільним для всіх педагогогічних і науково-педагогічних працівників і перелік форм організації освітнього процесу і викладацької діяльності є невичерпним. Будь-який вичерпний перелік - звуження академічної свободи вчителя.   
    -57- Констанкевич І.М.
Частину 5 статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: «Освітній процес у закладі загальної середньої освіти може відбуватися у формі навчальних занять (практичних, лабораторних тощо), лекцій, семінарів, тренінгів та інших форм.».
У зв’язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами третім – четвертим.
Обґрунтування:
Оскільки в частині 5 статті 10 передбачено право педагогічної ради визначати форми організації освітнього процесу, якими згідно з пунктом 4 статті 1 Закону України «Про освіту» для усіх здобувачів освіти є лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо, то для такої категорії здобувачів освіти, як учні, необхідно передбачити конкретні форми організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, серед яких мають бути навчальні (практичні, лабораторні) заняття, уроки. Ця норма також необхідна для встановлення додаткової оплати праці за перевірку навчальних робіт учнів.
 
Відхилено , адже пункт 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту» є спільним для всіх педагогогічних і науково-педагогічних працівників і перелік форм організації освітнього процесу і викладацької діяльності є невичерпним. Будь-який вичерпний перелік - звуження академічної свободи вчителя.   
    -58- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці другому частини п’ятої статті 10 слова «класів» замінити словами «року навчання» у відповідних відмінках.
Обгурунтування:
Використання терміну «клас» на позначення року навчання та навчальної групи створює правову невизначеність.
 
Враховано    
    -59- Івченко В.Є.
В останньому абзаці частини п’ятої статті 10 цифри «30» замінити цифрами «60».
 
Відхилено , адже мова йде про тривалість канікул «протягом навчального року», а не взагалі. Тут не включена тривалість літніх канікул   
    -60- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У частині шостій статті 10 словосполучення «за винятком додаткового до передбаченого законодавством поділу класів на групи для вивчення окремих предметів» виключити.
Обґрунтування
Норма є дискримінаційною, оскільки створює привілеї для учнів з родин з кращим соціально-економічним становищем.
 
Враховано    
    -61- Івченко В.Є.
У частині шостій статті 10 слова «, за винятком додаткового до передбаченого законодавством поділу класів на групи для вивчення окремих предметів» вилучити.
 
Враховано    
    -62- Колебошин С.В.
Частину шосту статті 10 виключити.
 
Враховано    
    -63- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац перший частини першої статті 11 викласти у такій редакції: «Заклад освіти розробляє та використовується в освітній діяльності на кожному рівні (циклі) та профілі повної загальної середньої освіти освітні програми закладу освіти, розроблені на основі державного стандарту відповідного рівня освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -64- Гришина Ю.М.
1) частину першу статті 11 викласти у наступній редакції:
«1. Заклад освіти використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону.
Заклад освіти може розробити та використовувати власну освітню програму за умови її затвердження центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми, або іншої освітньої програми приймається педагогічною радою закладу освіти.
Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником за погодженням органів батьківського самоврядування та органів самоврядування здобувачів освіти закладу.»;
 
Враховано редакційно    
    -65- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини першої статті 11 виключити.
 
Відхилено , адже Закон має визначати суб’єкта (у цьому випадку – педагогічна рада), який приймає рішення щодо вибору тієї чи іншої освітньої програми   
    -66- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 11 викласти у наступній редакції:
«1. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму закладу освіти на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму закладу освіти, розроблену для декількох рівнів освіти.
Освітні програми закладів освіти можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону.
Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми, або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.
Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.»
 
Враховано    
    -67- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці першому частини другої слово «типової» виключити.
 
Відхилено , адже для визначення рівня академічної автономії закладу освіти потрібно визначати зміст і структуру типової освітньої програми.   
    -68- Лис О.Г.
У частині другій статті 11 слово «компонентів» замінити на слово «складників»;
 
Враховано редакційно    
    -69- Кириленко І.Г.
У частині 2 статті 11 слова «освітніх компонентів» замінити словом «складників»
 
Враховано редакційно    
    -70- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац сьомий частини другої статті 11 виключити.
 
Враховано частково    
    -71- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 11 виключити. У зв’язку з цим частини чотири, п’ять, шість, сім, вісім відповідно вважати частинами три, чотири, п’ять, шість, сім.
 
Відхилено , адже ця норма є логічним продовженням частини 5 статті 15 Закону України «Про освіту», оскільки забезпечує правову визначеність у питання, «що таке освітня програма, розроблена на основі типової освітньої програми»   
    -72- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину 3 статті 11 викласти у такій редакції:
«3. Освітні програми, розроблені на основі типових освітніх програм, мають:
відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою закладу освіти;
визначати (в обсязі, не меншому, ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім державної мови) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами;
містити перелік модельних навчальних програм, що використовуються закладом освіти в освітньому процесі, та\або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі, не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами);
опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання.
Освітня програма закладу освіти може містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти.».
 
Враховано    
    -73- Кириленко І.Г.
В останньому абзаці частини 3 статті 11 слова «освітні компоненти» замінити словом «складники».
 
Враховано редакційно в наступному абзаці   
    -74- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину четверту статті 11 викласти у такій редакції: «Заклад профільної середньої освіти повинен забезпечувати навчання за освітніми програмами з кожного з профілів, що відповідають освітнім галузям, передбаченим державним стандартом профільної середньої школи».
Обґрунтування:
На виконання ст. 23 ЗУ «Про освіту» для забезпечення академічної автономії закладу повної загальної середньої освіти пропонуємо виключити із закону типові освітні програми, типові навчальні плани та модельні навчальні програми. Заклад повної загальної середньої освіти створює свою освітню програму на основі державного стандарту та може на власний вибір користуватися при цьому варіантами освітніх на навчальних програм, розроблених як центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (до чиїх повноважень належить організація науково-методичного та навчально-методичного супроводу здобуття повної загальної середньої освіти), так і іншими установами, організаціями та особами.
Наявність у закладі профільної освіти профілів у кожній з галузей, передбачених у державному стандарті, покращує територіальну доступність профільної освіти та сприяє популяризації малопоширених зараз профілів, наприклад, природничонаукового.
 
Відхилено , адже, по перше, не всі ліцеї здатні будуть забезпечувати всі профілі на високому рівні, а, по друге, за твердженням фахівців лише невелика кількість педагогічних колективів закладів освіти здатні будуть розробити власні освітні програми виключно на основі державних стандартів. Переважна більшість закладів потребують типових освітніх програм і модельних навчальних програм за предметами.   
    -75- Лис О.Г.
Частининучетверту статті 11 викласти в наступній редакййії:
«4. Освітні програми, що не відповідають вимогам частини третьої цієї статті, підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Не підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти:
2.1) типові освітні програми;
2.2) освітні програми закладів освіти, розроблені на основі типових освітніх програм;
2.3) освітні програми, затверджені закладами освіти після проходження інституційного аудиту, що засвідчив високий рівень їхньої освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
До освітніх програм, що підлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, належать освітні програми, що не відповідають вимогам частини третьої цієї статті.».
 
Враховано редакційно    
    -76- Колебошин С.В.
Частину шосту статті 11 виколючити.
 
Враховано    
    -77- Кириленко І.Г.
Частину сьому статті 11 викласти у такій редакції: «7. На основі освітньої програми закладу освіти складається річний навчальний план (один або декілька) відповідного закладу освіти, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) та кількість навчальних годин на тиждень. Річний навчальний план схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником.»;
 
Враховано редакційно    
    -78- Кириленко І.Г.
У частині восьмій статті 11 після слів « (інтегрованих курсів)» додати слова «та/або навчальних годин»;
 
Враховано    
    -79- Лис О.Г.
Частину восьму викласти в наступній редакції: «8. Державні та комунальні заклади освіти реалізують освітні програми за кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не можуть реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.
Реалізація освітніх програм у державному та комунальному закладі освіти не забороняє суб’єктам освітнього процесу (заклад освіти, педагогічний працівник, батьки та ін.) за власним бажанням використовувати в освітньому процесі навчальну літературу, засоби навчання та навчальне обладнання, що були ними/ним самостійно придбані чи отримані безоплатно.
Освітні програми приватних та корпоративних закладів освіти можуть містити (за рахунок власних надходжень) збільшену кількість навчальних предметів (інтегрованих курсів) та/або навчальних годин порівняно з відповідними типовими освітніми програмами, за умови дотримання вимог санітарного законодавства.».
 
Враховано частково    
    -80- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац другий частини восьмої статті 11 після слів «збільшену кількість навчальних предметів (інтегрованих курсів)» доповнити словами «та/або навчальних годин»;.
 
Враховано    
    -81- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 12 викласти у такій редакції: «Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти
1. З метою належної організації освітнього процесу у закладах початкової та базової середньої освіти з дітей одного року навчання формуються класи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти. Спеціальні та інклюзивні класи створюються керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивні та/або спеціальні класи утворюються в обов’язковому порядку.
Порядок створення та умови функціонування спеціальних, інклюзивних класів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Класи з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою відкриваються за наявності достатньої кількості заяв батьків чи осіб, які досягли повноліття, що належать до відповідного корінного народу чи національної меншини України, згідно з частиною другою цієї статті.
2. Кількість учнів у приміщеннях (класних кімнатах, навчальних кабінетах) має відповідати вимогам санітарного законодавства та не має порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови їх навчання (роботи).
3. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті). Освітній процес у таких класах може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти.
Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
4. Для вивчення вибіркових предметів у початковій та базовій школі можуть формуватися навчальні групи з учнів одного чи різних років навчання, які обрали для вивчення один предмет.
5. У закладах профільної освіти формуються навчальні групи для спільного вивчення предметів з учнів, які обрали ці предмети для вивчення.
6. Кількість учнів у класі чи навчальній групі державного, комунального закладу освіти не може бути менше восьми осіб. Максимальна кількість учнів у класі та навчальній групі у початковій школі складає 24 учні, а у базовій та профільній школі - 30 учнів.
Якщо кількість учнів не дозволяє створити клас, учні продовжують навчання у іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.
7. Наповнюваність класів та навчальних груп у спеціальних закладах загальної середньої освіти визначається положеннями про такі заклади освіти. Наповнюваність спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти має відповідати нормам наповнюваності класів у спеціальних закладах загальної середньої освіти.
8. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів клас державного, комунального закладу освіти ділиться не більше ніж на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів державних, комунальних закладів освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Порядок поділу класу на групи та інші умови організації освітнього процесу в державних, комунальних закладах спеціалізованої освіти визначаються положенням про освітній процес, що затведжується центральним органом виковначої влади у сфері освіти і науки.
9. Учні розподіляються між класами та навчальними групами керівником закладу освіти.
10. У закладі загальної середньої освіти за письмовим зверненням батьків учнів можуть створюватися групи подовженого дня, у тому числі інклюзивні та/або спеціальні, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.
Порядок створення та організації діяльності груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
Обгрунтування:
На виконання частини першої статті 53 ЗУ «про освіту» усім учням закладів повної загальної середньої освіти має бути гарантованона індивідуальна освітня траєкторія. Ухвалений у першому читанні закон визначав індивідуальну освітню траєкторію швидше як виняток, насамперед для учнів з особливими освітніми потребами або на індивідуальній формі навчання. Натомість ми пропонуємо, орієнтуючись на поширені у розвинутих країнах практики, гарантувати учням (та їх батькам) вибір навчальних предметів та формування особистого навчального плану. Це підвищує мотивацію до навчання, а у профільній школі дозволяє вибудувати гнучкий навчальний план, що відповідає здібностям та інтересам учня, в рамках галузевого профіля.
Для забезпечення вибірковості необхідно забезпечити більш гнучкий механізм формування навчальних груп, як одно-, так і різновікових.
Зважаючи на гарантовану вибірковість предметів, класи з поглибленим вивченням окремих предметів (які забезпечували варіативність навчальних планів, але не для окремого учня, а для класу, і не передбачали можливості вибору для учнів) втрачають сенс.
 
Враховано частково    
    -82- Кириленко І.Г.
У частині 1 статті 12 після слів «формуються класи» додати слова «- сталі групи осіб одного року навчання, які спільно здобувають загальну середню освіту впродовж всього терміну здобуття».
 
Відхилено , адже відповідно до цього проекту класи можуть бути і різновікові, і якщо клас – це «група осіб», то що таке «група» у відповідній нормі.   
    -83- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац перший частини першої статті 12 викласти у новій редакції:
«1. З метою належної організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти формуються класи та\або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою.
У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.
Спеціальний клас утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом.».
 
Враховано    
    -84- Кириленко І.Г.
У частині 1 статті 12 після слів «особливими освітніми потребами» додати слова «до державного чи комунального закладу освіти».
 
Враховано редакційно з урахуванням попередньої правки   
    -85- Гришина Ю.М.
Абзац перший частини першої статт12 після слів «У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивні та/або спеціальні класи утворюються в обов’язковому порядку» доповнити словами та знаками «, за умови дотримання вимог абзацу першого частини другої чієї статті»;
 
Враховано редакційно    
    -86- Кириленко І.Г.
У другому абзаці частини 1 статті 12 слово «Порядок» замінити на слово «порядки», після слова «окремих» додати слово «навчальних».
 
Відхилено у зв’язку з врахуванням попередніх правок   
    -87- Гришина Ю.М.
В абзаці першому частини другої статті12 слова та знаки « (в сільскій місцевості)»; «, крім випадків, коли таке перевищення не порушує вимого санітарного законодавства» виключити; виключити;
 
Враховано    
    -88- Констанкевич І.М.
У абзаці першому частини другої статті 12 вилучити слова «крім випадків, коли таке перевищення не порушує вимоги санітарного законодавства».
Обґрунтування
З метою недопущення погіршення умов праці вчителів, зниження якості освітнього процесу та створення рівних умов роботи вчителів і навчання учнів, з частини 2 статті 12 необхідно вилучити словосполучення «крім випадків, коли таке перевищення не порушує вимоги санітарного законодавства». Таке нововведення може призвести до погіршення умов навчання учнів, яких через недостатнє фінансування, зокрема пов’язане з неефективним формульним розподілом освітньої субвенції та недотриманням вимог статті 78 Закону «Про освіту» щодо семивідсоткового від ВВП забезпечення фінансування освіти, можуть об’єднувати в один клас з наповнюваністю, яка значно перевищує 30 осіб, як це на даний час має місце, особливо у школах великих міст, де йде інтенсивне будівництво житла без забезпечення жителів відповідними закладами освіти.
 
Враховано    
    -89- Івченко В.Є.
У частині другій, в абзаці першому статті 12 словосполучення «крім випадків, коли таке перевищення не порушує вимоги санітарного законодавства» вилучити.
Обгрунтування:
Таке нововведення може призвести до погіршення умов навчання учнів, яких через недостатнє фінансування, зокрема пов’язане з неефективним формульним розподілом освітньої субвенції та недотриманням вимог статті 78 Закону «Про освіту» щодо семивідсоткового від ВВП забезпечення фінансування освіти, можуть об’єднувати в один клас з наповнюваністю, яка значно перевищує 30 осіб, як це на даний час має місце, особливо у школах великих міст, де йде інтенсивне будівництво житла без забезпечення жителів відповідними закладами освіти. Крім того, дозвіл наповнювати класи більше 30 учнями, коли таке перевищення не порушує вимоги санітарного законодавства, призведе до збільшення інтенсивності праці педагогічних працівників (голосове навантаження, перевірка зошитів, виховна робота тощо) та знизить рівень засвоєння учнями навчального матеріалу.
 
Враховано    
    -90- Кириленко І.Г.
У частині 3 статті 12 у дужках після слів «навчальних кабінетах» додати слова «,інших приміщеннях».
 
Враховано редакційно    
    -91- Колебошин С.В.
У частині третій статті 12 слова «навчальних (класних кімнатах, навчальних кабінетах)» замінити словами «навчальних приміщеннях закладів освіти».
 
Враховано    
    -92- Констанкевич І.М.
Частину 5 статті 12 доповнити новим абзацом такого змісту: «Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше 5 та не більше 12 осіб».
 
Враховано    
    -93- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац перший частини п’ятої статті 12 доповнити наприкінці новим положенням наступного змісту: «Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше 5 та не більше 10 осіб.».
 
Враховано    
    -94- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац перший частини шостої статті 12 викласти у наступній редакції:
«З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти може ділитися не більше ніж на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) державних, комунальних закладів освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Враховано    
    -95- Констанкевич І.М.
З частини сьомої статті 12 вилучити слова «або різних років навчання».
 
Відхилено , адже таке положення надасть можливість закладу освіти більше враховувати індивідуальні потреби та інтереси учнів на шляху їх індивідуальної освітньої траєкторії   
    -96- Івченко В.Є.
У частині сьомій статті 12 слова «або різних років» замінити словом «року».
 
Відхилено , адже таке положення надасть можливість закладу освіти більше враховувати індивідуальні потреби та інтереси учнів на шляху їх індивідуальної освітньої траєкторії   
    -97- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині сьомій статті 12 після слів: «для вивчення навчальних предметів (інтегрованих курсів) доповнити словами: «та курсів»;
 
Враховано редакційно    
    -98- Кириленко І.Г.
Частину восьму статті 12 викласти в такій редакції: «8. Учні розподіляються між класами (групами) наказом керівника закладу освіти до початку навчального року.».
 
Відхилено , адже це обмежить можливості керівника школи стосовно розподілу між класами учнів, які були зараховані до школи після початку навчального року   
    -99- Констанкевич І.М.
У частині 8 статті 12 після слів «закладу освіти» додати слова «до 1 вересня навчального року.».
Обґрунтування
З метою забезпечення своєчасного розподілу навчального навантаження між учителями та недопущення його зменшення впродовж навчального року, особливо у випадках, коли формуються міжкласні групи для вивчення навчальних предметів (інтегрованих курсів) за вибором учнів, у частині 8 статті 12 необхідно передбачити норму про здійснення розподілу учнів між класами «до 1 вересня навчального року»
 
Відхилено , адже це обмежить можливості керівника школи стосовно розподілу між класами учнів, які були зараховані до школи після початку навчального року   
    -100- Івченко В.Є.
Частину восьму статті 12 у доповнити словами «до початку навчального року»;
Обґрунтування
Це необхідно для забезпечення своєчасного розподілу навчального навантаження між учителями та недопущення його зменшення впродовж навчального року, особливо у випадках, коли формуються міжкласні групи для вивчення навчальних предметів (інтегрованих курсів) за вибором учнів.
 
Відхилено , адже це обмежить можливості керівника школи стосовно розподілу між класами учнів, які були зараховані до школи після початку навчального року   
    -101- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У назві статі 13 слова «до наступного класу в закладі освіти» замінити словами «на наступний рік навчання».
 
Враховано    
    -102- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці першому частини першої статті 13 слова «до наступного класу» виключити.
 
Враховано    
    -103- Кириленко І.Г.
В абзаці першому статті 13 слова «на наступний рік навчання до наступного класу» замінити словами «до наступного класу наступного року навчанн».
 
Враховано редакційно    
    -104- Колебошин С.В.
Абзац другий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:
«Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням їхніх результатів навчання.»..
 
Враховано редакційно    
    -105- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У частині другій статті 13 слова «до наступного класу» замінити словами «на наступний рік навчання».
Обгрунтування:
Обгрунтування див.до абзаців треього-шостого частити другої статті 10 цього закону.
 
Враховано , у тому числі у частині 3   
    -106- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину третю статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Порядки переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.»
 
Враховано    
    -107- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 14 викласти у такій редакції: «Стаття 14. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів
1. Індивідуальна освітня траєкторія учнів, які навчаються за інституційними формами здобуття освіти формується шляхом вибору запропонованих закладом освіти:
форм здобуття загальної середньої освіти;
навчальних предметів;
засобів навчання;
порядку засвоєння окремих навчальних предметів.
2. На рівні початкової освіти учні обирають предмети у обсязі не менше 10% навчального навантаження.
На рівні базової освіти учні обирають предмети у обсязі не менше 15% навчального навантаження.
На рівні профільної освіти учні обирають предмети в межах профіля у обсязі не менше 30% та поза межами профілю у обсязі не меншому 10%.
3. На рівні початкової освіти та першого циклу базової освіти вибіркова частина навчального плану формується за заявами батьків.
На рівні другого циклу базової середньої освіти та профільної середньої освіти вибіркова частина навчального плану формується за заявами учнів.
4. Індивідуальна освітня траєкторія учня за інституційними формами здобуття освіти реалізується та на підставі особистого навчального плану, який розробляється учнем та (або) його батьками і затверджується педагогічною радою закладу освіти. Особистий навчальний план учня складається на навчальний рік та включає перелік обов’язкових, профільних та вибіркових навчальних дисциплін, які учні та (або) їхні батьки обрали для навчання у відповідному навчальному році.
Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти.
5. Під час здобуття освіти за сімейною (домашньою), екстернатною формами та педагогічним патронажем індивідуальна освітня траєкторія учня в закладі освіти реалізується з урахуванням наявності необхідних для цього ресурсів та на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником.
Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь в контрольних заходах, а також може враховувати (у разі необхідності) особливі освітні потреби учня, визначені індивідуальною програмою розвитку.
Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від освітньої програми закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.
6. Учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти з окремих предметів на кожен рік навчання, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом їх оцінювання спеціальною комісією, що створюється за заявою батьків (у закладах початкової та базової середньої освіти) або учнів (у закладах профільної середньої освіти) у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
За результатами оцінювання педагогічна рада приймає рішення про визнання результатів навчання учня та про зарахування окремих предметів на певний рік навчання як успішно опанованих.».
Обгрунтування:
Обгрунтування див.до абзаців треього-шостого частити другої статті 10 цього закону.
Обгрунтування:
Див. обгрунтування до сттатті 12 цього закону.
 
Враховано частково    
    -108- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину першу статті 14 після слова «шляхом» доповнити словами «визначення власних освітніх цілей, а також», після слова «інтегрованих курсів» доповнити словами «інших освітніх компонентів»
 
Враховано    
    -109- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац четвертий частини першої статті 14 викласти у наступній редакції: «навчальних предметів (інтегрованих курсів), курсів за вибором і рівнів їх складності;».
 
Враховано редакційно    
    -110- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац п’ятий частини першої статті 14 викласти у наступній редакції: «форм, методів, засобів навчання;».
 
Враховано редакційно    
    -111- Кириленко І.Г.
Частину першу статті 14 доповнити абзацом сьомим такого змісту: «Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.».
 
Відхилено , адже це питання вже врегульоване на рівні Законів і підзаконних актів – на рівні положення про екстернатну форму здобуття освіти   
    -112- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац перший частини другої статт1 14 викласти у наступній редакції:
«2. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів, наявних в закладі (закладах) освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, зокрема тих, що забезпечують здобуття освіти за мережевою формою здобуття освіти. Індивідуальна освітня траєкторія реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.».
 
Враховано редакційно та додати «та підписується батьками»   
    -113- Кириленко І.Г.
У частині другій абзаці першому статті 14 перед словами «схвалюється педагогічною радою « додати слова: «погоджується батьками (для мололітньої або неповнолітньої особи),»;
 
Враховано редакційно    
    -114- Кириленко І.Г.
У частині другій статті 14 після першого речення додати речення такого змісту: « навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням потреб дитини, визначених індивідуальною програмою розвитку» і далі по тексту.
 
Враховано в інших статтях цього законопроекту і не є предметом регулювання цієї статті   
    -115- Кириленко І.Г.
Частину другу статті 14 новим абзацем такого змісту: «До розроблення індівідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану можуть залучатися інші фахівці в галузі педагогіки, психології, охорони здоров’я.».
 
Відхилено , оскільки це зайве уточнення, адже ніхто нікому і ніколи не заборяв долучати інших фахівців до будь-яких програм (типових освітніх, індивідуальних чи навчальних)   
    -116- Гришина Ю.М.
Частину другу статті 14 викласти у наступній редакції:
«2. Індивідуальна освітня траєкторія учня інституціональної форми освіти реалізується в закладі освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником.
Індивідуальний навчальний план учня має забезпечувати виконання ним освітньої програми закладу освіти та передбачати його участь в контрольних заходах, а також може враховувати (у разі необхідності) особливі освітні потреби учня, визначені індивідуальною програмою розвитку.
Індивідуальний навчальний план може визначати відмінні від освітньої програми закладу освіти послідовність, форму і темп засвоєння учнем освітніх компонентів.
При здобутті освіти за індивідуальною формою освіти, індивідуальний навчальний план складається за бажанням учня та/або його батьків.»;
 
Враховано редакційно    
    -117- Колебошин С.В.
Абзац другий частини другої статті 14 доповнити словами «визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку.».
 
Враховано    
    -118- Кириленко І.Г.
Частину другу статті 14 доповнити новим абзацом такого змісту: «За наявності необхідних ресурсів заклад освіти може затвердити для учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою, індивідуальний навчальний план, сформований за іншою освітньою програмою, ніж використовує заклад освіти, затвердженою в установленому порядку»;
 
Враховано частково у попередньому абзаці   
    -119- Кириленко І.Г.
У частині 3 статті 14 після дужки зі словами « (її окремих освітніх компонентів)» додати слова «або формування індивідуального навчального плану за іншою освітньою програмою, затвердженою в уставленому порядку»
 
Враховано частково в абзаці 4 частини 2 цієї статті   
    -120- Гришина Ю.М.
Частину третю статті 14 викласти у наступній редакції:
«3. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється закладом освіти на підставі відповідної заяви, поданої батьками дитини чи особисто особою, яка досягла повноліття. Заклад освіти не має права відмовити учню та/або його батькам у реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.»;
 
Враховано частково у другому реченні частини 3 цієї статті   
    -121- Кириленко І.Г.
У першому абзаці частини 4 статті 14 після слів «освітньою програмою закладу освіти» додати слова «або іншою освітньою програмою, за якою сформований індивідуальний навчальний план,».
 
Відхилено , адже заклад освіти не буде формувати індивідуальний навчальний план за іншою освітньою програмою, за якою не працює він сам   
    -122- Кириленко І.Г.
Абзац другий частини 4 статті 14 викласти у наступній редакції: «Визнання таких результатів навчання учня здійснюється шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що відбувається на загальних засадах і в загальному порядку відповідно до законодавства.».
 
Відхилено , адже не існує іншого «законодавства», відповідно до якого можна визнавати такі результати навчання   
    -123- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
В абзаці другому частини четвертої статті 12 слова «у загальномі порядку – вилучити.
 
Враховано    
    -124- Кириленко І.Г.
У третьому абзаці частини 4 статті 14 слова «про продовження» замінити словами «рекомендує продовжити».
 
Враховано редакційно    
    -125- Гришина Ю.М.
Абзац третій частини четвертої статті 14 викласти у наступній редакції:
«За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада приймає рішення про визнання результатів навчання учня.»;
 
Враховано редакційно    
    -126- Івченко В.Є.
Статтю 14 доповнити окремою частиною п’ятою такого змісту: «За розробку, супровід виконання індивідуального навчального плану педагогічному працівникові встановлюється доплата у розмірі та в порядку, визначених законодавством».
Обгрунтування:
В разі покладення на працівників обов’язків з розробки індивідуального навчального плану на всіх учнів, за таку роботу необхідно передбачити додаткову оплату.
 
Відхилено , оскільки це питання потребує фінансово-економічного обгрунтування, розуміння джерел і обсягів виплати додаткових доплат.   
    -127- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину 5 статті 15 викласти у такій редакції:
«5. За результатами річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації учня, який навчається за індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти, педагогічна рада приймає рішення про продовження здобуття ним загальної середньої освіти (у тому числі з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) за однією з індивідуальних форм її здобуття чи переведення такого учня на одну з обраних ним або його батьками інституційних форм її здобуття.»
 
Враховано    
    -128- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Статтю 15 викласти у наступній редакції:
«Стаття 15. Виховний процес
1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах освіти, що має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуватися на формування:
відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей та спадщини, традицій і надбань Українського народу, усвідомленого обов’язку у разі потреби захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та хабарництва;
громадянської культури та культури демократії;
культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.
2. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями усіх учасників освітнього процесу.».
 
Враховано редакційно    
    -129- Піпа Н.Р.
Совсун І.Р.
В абзаці п’ятому слово «хабарництва» замінити словосполученням «порушення академічної доброчесності».
Обґрунтування: важливо у школі запровадити середовище академічної доброчесності, яку ст. 42 Закону України «Про освіту» визначає як сукупність етичних принципів та правил, якими зобов’язані керуватись усі учасники освітнього процесу.
Порушення академічної доброчесності може здійснюватися багатьма іншими способами, не лише хабарництвом.
 
Враховано редакційно    
    -130- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац дев’ятий частини першої статті 15 після слова «терпимості» доповнити словом та знаком «справедливості,».
Обгрунтування:
Відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 12 ЗУ «Про освіту» ідея справедливості є одним зі складників громадянської компетентності.
 
Враховано    
    -131- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції: «Зміст та форми виховання у освітньому процесі визначаються винятково закладом освіти.».
Обгрунтування:
Для запезпечення педагогічної автономії закладів повної загальної середньої освіти, а також бльшої гнучкості у виховному процесі, ефективнішого врахування потреб та запитів учнів і їх батьків, заклад освіти організовує виховний процес та визначає форми та зміст виховної роботи, спираючись на норми та принципи, визначені у цьому законі, а також у державному стандарті.
Крім того, більша автономність закладів освіти у виховній роботі розвантажить педагогічних працівників від численної звітності щодо виховної роботи, яка займає забагато робочого часу.
 
Відхилено , адже якщо «зміст виховання» буде визначати кожен заклад освіти, це небезпечено для єдиної державної політики у сфері освіти   
    -132- Кириленко І.Г.
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції: «2. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями усіх учасників освітнього процесу.».
 
Враховано    
    -133- Техніко-юридична правка
 
Немає висновку    
    -134- Кириленко І.Г.
У частині 2 статті 16 речення «До таких заохочень і відзначень, зокрема, можуть бути віднесені нагородження похвальними листами, грамотами, золотою чи срібною медалями.» замінити на абзац у наступній редакції: «Порядок нагородження похвальними листами, грамотами, золотою чи срібною медалями затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Відхилено , адже питання нагородження має бути децентралізовано, а не централізовано.   
    -135- Івченко В.Є.
У статті 16 останнє речення частини другої після слів «срібною медалями» доповнити словами «а також призначення іменних стипендій за успіхи в навчанні».
 
Враховано у частині 4 цієї статті, яка дає право будь-якому органу державної влади чи органу місцевого самоврядування заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів у будь-якій формі.   
    -136- Кириленко І.Г.
Абзац перший частини третьої статті 16 викласти у такій редакції: «Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада закладу освіти, якщо інше не визначено положенням про заохочення і відзначення учнів.».
 
Відхилено , адже правка не забезпечує правової визначеності. Якщо рішення приймає не педагогічна рада, то директор школи ? Варто забезпечити колегіальність рішення у цьому питанні   
    -137- Кириленко І.Г.
У першому абзаці частини 3 статті 17 наприкінці додати слова «та інші особи, які провадять педагогічну діяльність в закладі освіти».
 
Враховано редакційно у частині другій статті 19   
    -138- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 17 доповнити абзацами другим та третім такого змісту: «У закладі початкової освіти здійснюється винятково формувальне оцінювання. Навчальні досягнення учнів – здобувачів початкової освіти на 1-3-х роках навчання відображаються у листі досягнень, на 4-му – у свідоцтві про початкову освіту.
У закладі базової середньої чи профільної середньої освіти здійснюється формувальне (поточне) та семестрове оцінювання.» з подальшою зміною нумерацій.
Обгрунтування:
Психологічно-вікові особливості учнів закладів початкової освіти навчання роблять формувальне оцінювання найбільш ефективним методом.
 
Враховано редакційно у частині цієї статті   
    -139- Лис О.Г.
Частину третю статті 17 викласти в наступній редакції: «3. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір їх форм, змісту та способу здійснюють педагогічні працівники закладів освіти та інші особи, які можуть бути залучені до освітнього процесу відповідно до цього Закону.
Формувальне оцінювання здійснюється з метою формування та відстеження індивідуального поступу результатів навчання учнів шляхом надання інформації з боку педагогічних працівників іншим учасникам освітнього процесу та самооцінювання (взаємооцінювання) учнів. У першому, другому класах закладів освіти здійснюється тільки формувальне оцінювання.».
 
Відхилено з урахуванням правки 154   
    -140- Кириленко І.Г.
У другому абзаці частини 3 статті 17 слово «двічі» замінити на слово «раз»
 
Відхилено Техніко-юридична правка («здобувачів освіти» замінити на «учнів»)   
    -141- Колебошин С.В.
Частину четверту статті 17 викласти у такій редакції:
«4. За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.
Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації (у разі наявності) відображаються у свідоцтві досягнень, що видається щороку учневі у разі переведення на наступний рік навчання.
У випадку запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів нею мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.».
 
Враховано редакційно    
    -142- Кириленко І.Г.
В останньому абзаці частини 4 статті 17 слово «має» замінити на слово «мають», слово «визначено» замінити на слово «визначені».
 
Враховано редакційно    
    -143- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини п’ятої після слів «повної загальної середньої доповнити словосполученням «з державної мови та математики, а також інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
Обгрунтування:
Математика поруч із державною мовою є базовим предметом, відтак державна підсумкова атестація повинна включати оцінювання з цього предмета.
 
Враховано    
    -144- Кириленко І.Г.
У другому реченні третього абзацу частини 5 статті 17 видалити слово «цього», перед словом «спільно» додати слова «де проходив оцінювання учень,», замінити слово «учнів» на слово «учень».
 
Враховано редакційно    
    -145- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац трктій частини п’ятої статті 17 викласти у наступній редакціх:
«У разі відсутності результатів з річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію. У разі повторного непроходження річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації педагогічна рада відповідного закладу освіти спільно з батьками учня до початку нового навчального року вирішує питання щодо визначення форм та умов подальшого здобуття таким учнем повної загальної середньої освіти.».
 
Враховано    
    -146- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину восьму статті 17 викласти у наступній редакції: « «8. Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів, у тому числі з особливими освітніми потребами, визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Враховано редакційно    
    -147- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 18 вважати статею 19.
Обгрунтування: значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону в редакції першого читання також логічна   
    -148- Кириленко І.Г.
У другому абзаці частини 2 статті 18 після слова «кожного» додати слово «навчального».
 
Враховано    
    -149- Колебошин С.В.
Абзац другий частини другої статті 18 виключити.
 
Враховано    
    -150- Кириленко І.Г.
Частину 3 статті 18 доповнити новим абзацом у наступній редакції:
«Документи про загальну середню освіту дітям, які здобули освіту за сімейною (домашньою) формою, видаються у порядку, визначеному законодавством.».
 
Відхилено , оскільки правка не відповідає вимогам щодо юридичної визначеності, адже не є зрозумілим, яким «законодавством» має бути врегульоване це питання. Відповідно ж до абз. 3 ч. 2 ст. 40 Закону «Про освіту» порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, передбачених спеціальними законами, вимоги до їх форми та/або змісту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням вимог спеціальних законів.   
    -151- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині третій статті 18 слова «освітню діяльність» замінити словами «на провадження освітньої діяльності»
 
Враховано    
    -152- Колебошин С.В.
Частину четверту статті 18 викласти у такій редакції:
«4. Свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту або їх бланки виготовляються закладами освіти або їх засновниками за рахунок коштів засновників з присвоєнням їм відповідного реєстраційного #103015
 
Враховано частково    
    -153- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину п’яту статті 18 викласти у наступній редакції: «5. Для учнів з порушенням зору такі документи можуть виготовлятися з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля).».
 
Враховано    
    -154- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
учні;
педагогічні працівники (директори, їх заступники, вчителі, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків тощо)
та інші працівники закладу освіти;
батьки учнів.
Обґрунтування
Щодо узагальнюючого поняття таких учасників освітнього процесу, як «педагогічні працівники», то в статті 19 потребує їх деталізація, хоч би стосовно основних посад, які здійснюють навчання учнів, серед всього загалу педагогічних працівників, яких згідно з Урядовим переліком посад налічується понад шість десятків, виписавши «педагогічні працівники (директори, їх заступники, вчителі, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків тощо». Про необхідність такого уточнення засвідчують норми статей 12, 24, 37, 44, 49, в яких йдеться про вчителів.
 
Відхилено , адже в Законі не варто деталізувати конкретні посади педагогічних працівників. При цьому таке перерахування носить дискримінаційний характер стосовно тих педагогічних працівників, чиї посади не ввійшли до переліку «основних» посад.   
    -155- Гришина Ю.М.
Абзац третій частини першої статті 19 після слів «педагогічні працівники та інші працівники закладу освіти» доповнити словами «та асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини 7 статті 26 цього Закону)»;
 
Враховано редакційно    
    -156- Кириленко І.Г.
У частині першій статті 19 після слів «батьки учнів» додати слова «або особи, які їх замінюють».
 
Враховано у частині 3 статті 1 Закону   
    -157- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині другій статті 19, після слів «конкурсів» доповнити словами «оцінювання результатів навчання» з продовженням відповідної пунктуації.
 
Враховано    
    -158- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Статтю 19 доповнити новою частиною 3 такого змісту:
«3. Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.».
 
Враховано    
    -159- Кириленко І.Г.
Частину другу статті 20 доповнити новим реченням і новим абзацом такого змісту:
«Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їх батьків.
Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.».
 
Враховано    
    -160- Гришина Ю.М.
Частину другу статті 20 викласти у наступній редакції:
«2. Засновникам та працівникам закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту». Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі в позашкільних заходах, організованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими підприємствами, установами та організаціями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.»;
 
Враховано редакційно    
    -161- Лис О.Г.
Частину другу статті 20, доповнити наприкінці положенням
наступного змісту:
«Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі в заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.».
 
Враховано редакційно    
    -162- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини другої статті 20 (у новій нумерації стаття 22) вилучити.
Обгрунтування:
Дублює норму статті 56 цього закону. Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структуризувати логіку викладу закону.
 
Відхилено у зв’язку з відсутністю абзацу 2 частини 2 цієї статті   
    -163- Кириленко І.Г.
У частині 3 статті 20 слова «Учням може надаватися матеріальна допомога» замінити словами «Учням можуть надаватися академічні стипендії, соціальні стипендії,».
 
Враховано    
    -164- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину третю статті 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.»
 
Враховано    
    -165- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину третю статті 20 викласти у наступній редакції:
«3. Учням можуть надаватися матеріальна допомога, академічні стипендії, соціальні стипендії за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
Засновники закладів освіти визначають порядок підвезення учнів до місця навчання і у зворотному напрямку (місця проживання) та забезпечують його за кошти відповідних бюджетів.».
 
Враховано    
    -166- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
у частині 4 статті 20 слова «засобами індивідуальної корекції» замінити словами «допоміжними засобами для навчання»
 
Враховано    
    -167- Кириленко І.Г.
У назві статті 21 видалити слова «та зміцнення».
 
Враховано редакційно в редакції Комітету   
    -168- Кириленко І.Г.
Частину 1 статті 21 викласти у наступній редакції: «1. Заклад освіти забезпечує належні та безпечні та здорові умови навчання, виховання, розвитку, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.».
 
Враховано редакційно    
    -169- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
З абзацу другого частини другої статті 21 вилучити слова «і корекцію».
 
Враховано    
    -170- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац третій частини другої статті 23 виключити (стаття 21 у тексті законопроекту, ухваленого у першому читанні).
Обгрунтування:
Норму виключено як таку, що суперечить принципам реформи первинної ланки системи охорони здоров’я.
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже правка подана до іншої редакції законопроекту   
    -171- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 22 вважати статтею 24.
Обгрунтування:
Значна зміна нумерації статей викликана необхідністю структуризувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону в редакції першого читання також логічна   
    -172- Кириленко І.Г.
У першому абзаці частини 1 статті 22 слова «освітній рівень» замінити словами «рівень освіти», перед словом «стан» додати слова «фізичний та психічний».
 
Враховано редакційно    
    -173- Піпа Н.Р.
Совсун І.Р.
У частині першій статті 24 (стаття 22 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні) після слів у дужках «… (для іноземців та осіб без громадянства)…» через кому доповнити словами «… (…., які приймаються на посаду вчителя іноземної мови)…».
Обґрунтування: вільно володіти державною мовою мають всі вчителі, адже відповідно до ст. 7 Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу є державна мова. Виняток може бути лише для вчителів, які викладають іноземні мови.
 
Відхилено , адже це звуження автономії закладу освіти, у т.ч. кадрової автономії   
    -174- Констанкевич І.М.
Абзац 1 частини 1 статті 22 викласти у такій редакції: «На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту та відповідний освітній рівень та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), та стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.».
Обґрунтування
В частині 1 статті 22 виписати «1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту та відповідний освітній рівень…» далі за текстом. При цьому не можна погодитися з редакцією частини 1 статті 22 проекту, в якій зазначено, що «на посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають … моральні якості та стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки». Чинним законодавством не врегульовано питання щодо законодавчого підтвердження «моральних якостей» особи, яка претендує на посаду педагогічного працівника та «стану здоров’я» такої особи.
 
Враховано редакційно    
    -175- Івченко В.Є.
У частині першій, а абзаці першому слова «, моральні якості та стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки» вилучити.
Обгрунтування:
Див. обгрунтування до абзацу першого частини другої статті 22.
Чинним законодавством не врегульовано питання щодо законодавчого підтвердження «моральних якостей» особи, яка претендує на посаду педагогічного працівника та «стану здоров'я» такої особи.
 
Відхилено адже моральні якості вчителя є важливою складовою його компетентностей, а пункт 3 частини 1 статті 41 КЗпП – щодо вчинення працівником аморального проступку в основному стосується вчителів і має відповідну судову практику   
    -176- Кириленко І.Г.
У другому абзаці частини 1 статті 22 слова «освітнього рівня» замінити на слова «рівня освіти».
 
Враховано    
    -177- Гришина Ю.М.
Частину першу статті 22 викласти у наступній редакції:
«1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту та відповідний рівень освіти та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для осіб, що здійснюють педагогічну діяльність іноземною мовою), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.
Перелік посад педагогічних працівників і вимоги до освітнього рівня щодо заміщення цих посад у закладах освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано частково    
    -178- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 22 викласти у наступній редакції:
«На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають вищу, зокрема педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.
Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
    -179- Івченко В.Є.
Абзац перший частини другої статті 22 викласти в такій редакції: «Педагогічні працівники мають права, визначені Законом України «Про освіту», цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами закладу освіти, трудовим договором, колективним договором та угодами, правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо».
Обгрунтування:
Закон України «Про повну загальну середню освіту» не повинен встановлювати вичерпний перелік нормативних актів, якими можуть передбачатися права педагогічних працівників.
 
Враховано редакційно (узгоджено з режакцією частини 3 статті 54 Закону «Про освіту»)   
    -180- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац перший частини другої статті 22 викласти у такій редакції: « Педагогічні працівники мають права, визначені Законом України «Про освіту», цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також установчими документами закладу освіти, трудовим договором».
 
Враховано редакційно (узгоджено з режакцією частини 3 статті 54 Закону «Про освіту»)   
    -181- Констанкевич І.М.
Абзац третій частини другої статті 22 вилучити.
Обґрунтування
Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника. Робота на посаді педагогічного працівника закладу освіти не є такою, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Освітня діяльність у закладі освіти є безперервною, постійною і не обмежується певним періодом часу для закладу, в цілому та педагогічного колективу у тому числі. Тому є безпідставним запровадження строкового трудового договору в цілому для всіх педагогічних працівників. Така форма договору можлива лише в окремих випадках, з урахуванням інтересів працівника відповідно до загальних положень трудового законодавства.
 
Враховано    
    -182- Івченко В.Є.
Абзац третій частини другої статт22 вилучити.
Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України, строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника. Робота на посаді педагогічного працівника закладу освіти не є такою, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Освітня діяльність у закладі освіти є безперервною, постійною і не обмежується певним періодом часу для закладу, в цілому та педагогічного колективу у тому числі. Тому є безпідставним запровадження строкового трудового договору в цілому для всіх педагогічних працівників. Така форма договору можлива лише в окремих випадках, з урахуванням інтересів працівника відповідно до загальних положень трудового законодавства.
Крім того, переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму містить у собі ознаки дискримінації працівників за віком. Конституція України не пов’язує права на працю з віковими обмеженнями. Згідно зі статтею 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.
Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» передбачено, що ситуація, за якої особа або група осіб за ознаками віку зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами є дискримінацією.
Вікове обмеження щодо перебування вчителів-пенсіонерів на роботі за безстроковими договорами ставить громадян, які однаковою мірою відповідають вимогам професійної правосуб’єктності, у нерівні правові умови за ознакою віку і таким чином фактично обмежує встановлені Основним Законом України гарантії рівних можливостей реалізації конституційного права на працю.
Відповідно до Кодексу законів про працю України укладення контракту з працівником, якого було прийнято на роботу за безстроковим трудовим договором, може відбуватися лише за його згодою. Переведення працівника на контракт в односторонньому порядку не допускається. Такі дії не відповідають низці національних та міжнародних нормативно-правових актів, зокрема Кодексу законів про працю України, рішенню Конституційного Суду України від 9 липня 1998 року № 12-рп/98; Рекомендації Міжнародної організації праці 1980 року № 162 щодо літніх працівників; Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця.
 
Враховано    
    -183- Констанкевич І.М.
Абзац четвертий частини другої статті 22 вилучити.
Обґрунтування:
Питання врегульовано статтею 24 Кодексу законів про працю України - трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Згідно з цією статтею працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
    -184- Івченко В.Є.
Абзац п’ятий частини другої статті 22 вилучити.
Обгрунтування:
Див. обгрунтування до абзацу першого частини другої статті 22.
 
Відхилено    
    -185- Констанкевич І.М.
Абзац 5 частини 2 статті 22 вилучити.
Обґрунтування:
Норма суперечать вимогам трудового законодавства: статті 23 КЗпП України - строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами; освітній процес в закладах загальної середньої освіти є безперервним протягом тривалого часу, діяльність педагогічного працівника є також такою, що не обмежується певним періодом часу, тому відсутні підстави для обов’язкового укладання строкового трудового договору з педагогічним працівником; Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» (ратифікована Верховною Радою України 04.02.1994) - трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов’язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою (стаття 4) Рекомендаціям експертів МОП за результатами аналізу проекту Трудового кодексу (реєстр. № 1658). Крім того, така норма порушує принцип рівності трудових прав громадян та є дискримінаційною. Відповідно до Конституції України (стаття 24), Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Конвенції МОП про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, у тому числі в галузі праці.
 
Відхилено    
    -186- Констанкевич І.М.
Після абзацу шостого частини другої статті 22 додати новими абзацами такого змісту: «Педагогічним працівникам приватних та корпоративних закладів освіти гарантуються умови праці, зокрема її оплати, не нижче від передбачених законодавством для працівників комунальних та державних закладів загальної середньої освіти. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.».
Обгрунтування:
Запровадження цієї норми спрямовано на відновлення гарантій в частині житлово-побутового забезпечення педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, порушених змінами за частини четвертої статті 57 попередньої редакції закону «Про освіту».
 
Відхилено , адже Закон не має визначати розмір заробітної плати не в публічній сфері. Такий підхід суперечить абзацу 6 частини 2 статті 61 базового Закону «Про освіту» 2 , адже це ця норма вже відображена у частині 3 статті 57 базового Закону «Про освіту».   
    -187- Кириленко І.Г.
Перший пункт частини 3 статті 22 викласти у наступній редакції: «дотримуватись принципів людиноцентризму, особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дітей та педагогіки партнерства у відносинах з їх батьками».
 
Відхилено , адже такий принцип державної політики і освітньої діяльності як «людиноцентризм», що передбачений статтею 6 базового Закону «Про освіту», в цьому Законі має бути відображений як принцип «дитиноцентризму», адже саме учень є основним стейкхолдером, на якому спрямована вся освітня діяльність всієї системи повної загальної середньої освіти. Крім того, «педагогіка партнерства» стосується не лише відносин «вчитель-батьки», а й відносин «вчителі-учні». Має бути взаємна повага і повага до гідності як вчителів, так і учнів   
    -188- Кириленко І.Г.
Статтю 22 доповнити частиною четвертою такого змісту: «4. У закладах освіти можуть функціонувати методичні об’єднання, що об’єднують педагогічних працівників з певних навчальних предметів.».
 
Відхилено , адже це зайва деталізація на рівні Закону. Все, що не заборонено, те можна   
    -189- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У стттю 20 додати окрему (нову) частину такого змісту: «4. З метою забезпечення навчально-методичної підтримки педагогічних працівників органи місцевого самоврядування можуть засновувати центри розвитку вчителів;».
У зв’язку з цим частину чотири вважати частиною п’ять;
Обгрунтування:
Уточнення норм щодо форм навчально-методичного забезпечення закладів повної загальної середньої освіти.
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Враховано редакційно у частині 3 статті 52 та в прикінцевих положеннях до законопроекту   
    -190- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 25 (стаття 23 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читання) викласти в такій редакції»
«Стаття 25. Педагогічна інтернатура
1.Особи, які отримали вищу освіту за рівнем не нижче магістра за будь-якою спеціальністю, не мають досвіду педагогічної діяльності, приймаються на посаду вчителя-інтерна та протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру, положення про яку затверджується центральним органом виконавчої влади у сферф освіти і науки.
2. Педагогічна інтернатура проходить у закладах освіти, які отримали статус бази інтернатури у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Програму педагогічної інтернатури розробляється педагогом-наставником і затверджується педагогічною радою закладу. Програма педагогічної інтернатури має враховувати рівень освіти та спеціальність педагога-інтерна, та рівень середньої освіти, на якому педагог-інтерн планує працювати.
3. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду вчителя-інтерна.
Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечують здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності вчителя-інтерна, зокрема:
супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);
різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).
4. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).
5. За результатами завершення інтернатури педагогічна рада за рекомендацією педагога-наставника приймає рішення щодо рекомендації вчителя-інтерна для проходження сертифікації.
6. Педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у розмірі 20 відсотків його посадового окладу в межах фонду оплати праці закладу освіти.».
Обгрунтування:
Відповідальність та складність роботи педагогічних працівників у закладах повної загальної середньої освіти вимагає ступеня магістра.
Якість підготовки педагогів-інтернів можливо забезпечити лише у спроможних закладах повної загальної середньої освіти, де працюють кваліфіковані педагоги-наставники, тому педагогічна інтернатура має проходити лише у відібраних центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти базах.
Педагогічна діяльність на різних рівнях повної загальної середньої освіти вимагає дещо відмінних кваліфікацій, тому професійна підготовка педагогів має проводитися із врахуванням цього.
Після успішного завершення інтернатури необхідно пересвідчитися, що педагог-інтерн спроможний самостійно працювати на посаді вчителя, для чого вводиться кваліфікаційний іспит на допуск до професії (сертифікація).
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Враховано частково    
    -191- Констанкевич І.М.
Частину першу статті 23 після слів «педагогічну інтернатуру» доповнити словами «, положення про яку затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
Обґрунтування:
Норми щодо запровадження педагогічної інтернатури для осіб, які приймаються на посаду педагогічного працівника, не маючи досвіду педагогічної діяльності, яких буде зобов’язано впродовж першого року роботи пройти педагогічну інтернатуру, що передбачено статтею 23, є суперечливими. В разі прийняття такої форми діяльності чи вдосконалення кваліфікації педагогічних працівників, як педагогічна інтернатура пропонуємо передбачити норма, що її положення затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, як це зокрема передбачено Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації, медичних факультетів.
 
Враховано    
    -192- Івченко В.Є.
Частину першу статті 23 доповнити через кому словами: «положення про яку затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Враховано    
    -193- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 23 викласти у наступній редакції:
«Стаття 23. Педагогічна інтернатура
1. Особи, які відповідають вимогам, визначеним цим Законом для педагогічних працівників, але не мають досвіду педагогічної діяльності, приймаються на посаду педагогічного працівника та протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
Враховано частково    
    -194- Констанкевич І.М.
У частині четвертій статті 23 слово «граничному» вилучити.
 
Відхилено Техніко-юридичне уточнення згідно з законодавством   
    -195- Івченко В.Є.
У частині четвертій станні 23 слова «Відповідно до рішення керівника закладу освіти» вилучити;
слова «граничному» замінити словом «фіксованому»;
слова «в межах фонду оплати праці закладу освіти» вилучити.
Обґрунтування
Реалізація норм законодавства щодо встановлення надбавок та доплат у «граничному» розмірі, засвідчує про застосування на місцях при їх встановленні значно нижчого розміру в межах граничного. Це підтверджується застосуванням постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2018 № 23 щодо підвищення розміру надбавки за престижність з граничних 20% до 30%. За інформацією, отриманою від обласних організацій профспілки працівників освіти і науки України, надбавка в розмірі 30% виплачується всім педпрацівникам лише у 48 місцевих бюджетах з 1446. У значній частині регіонів надбавку педагогам встановлено у мінімальному розмірі 5%.
 
Враховано частково    
    -196- Констанкевич І.М.
Назву статті 24 викласти у такій редакції: «Стаття 24. Робочий час, педагогічне навантаження та оплата праці педагогічних працівників.».
 
Відхилено , адже «педагогічне навантаження» - є частиною педагогічної діяльності вчителя, яка є частиною його робочого часу   
    -197- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У статті 27 (стаття 24 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні):
пункти «а» і «б» абзацу другого частини третьої викласти у такій редакції:
«а) виконання обов’язків педагога-наставника - 25 відсотків;
б) за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних та спеціальних класах (групах) - 25 відсотків.»
3) пункти «в», «г», «ґ», «д», «е» виключити;
4) абзац третій частини третьої виключити;
5) абзац перший частини четвертої після слів «…груп подовженого дня» доповнити словами «на одну тарифну ставку», слова в кінці речення «що становить тарифну ставку» виключити;
6) абзац другий частини п’ятої виключити;
7) доповнити частинами шість — дванадцять такого змісту:
«6. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
7. Педагогічним працівникам може бути присвоєно наступні кваліфікаційні категорії:
вчитель-інтерн
вчитель ІІ категорії
вчитель І категорії
вчитель вищої категорії.
8. Педагогічним працівникам, які займаються науковою та науково-методичною роботою, поширюють свій педагогічний досвід через публікації у професійних виданнях, проведення навчальних заходів та наставництво, може бути присвоєне педагогічне звання вчителя-методиста.
Педагогічним працівникам, яким присвоєно звання вчителя-методиста, встановлюється надбавка до посадового окладу у розмірі 20 відсотків від тарифної ставки.
9. Посадовий оклад вчителя ІІ категорія підвищується на 25 відсотків, вчителя І категорії - на 30 відсотків, вчителя вищої категорії - на 40 відсотків від посадового окладу попередньої кваліфікаційної категорії
Засновник приватного закладу освіти має право встановлювати інші, ніж передбачено цим Законом, розмір і умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних працівників. Отримані приватним закладом освіти публічні кошти розподіляються у порядку, визначеному законодавством для державних і комунальних закладів освіти.
10. Заклад освіти має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.
11. Керівник закладу освіти відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо.
12. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладів освіти або колективним договором.» з подальшою зміною нумерації.».
Обгрунтування:
Нарахування заробітної плати педагогічних працівників зараз є дуже ускладненим, а також обмежує академічну автономію педагогічних працвіників, приписуючи їм певні види діяльності як обов’язкові. Крім того, система надбавок і доплат створює хибні мотивації для педагогічних працівників, оскільки значну частину (до 50%) їхньої заробітної плати складають надбавки, натомість різниця між кваліфікаційними категоріями складає близько 5%. Тобто у педагогічних працівників немає мотивації до професійного зростання.
Ми пропонуємо суттєво збільшити розрив між валіфікаційними категоріями та усунути доплати за певні види робіт, оскільки ці види робіт не є додатковими та мають входити у посадові обов’язки вчителів. Також ми пропонуємо скасувати надбавку за вислугу років, оскільки вона не відображає безпосередньо професійного зростання педагогічних працівників.
Норми цієї статті будуть реалізовані у році, наступному за тим, коли заробітна плата педагогічного працівника найнижчого тарифного розряду сягне мінімуму, визначеного ЗУ «Про освіту».
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено    
    -198- Констанкевич І.М.
Статтю 24 викласти у такій редакції:
«1. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним залежно від посади навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та посадовими обов’язками.
Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями, розробленими на основі Кваліфікаційних характеристик професій та посад педагогічних працівників, та затверджуються керівниками закладів за погодженням з виборним профспілковим органом. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.
2. Засновники або уповноважені ними органи, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором та посадовими обов’язками.
Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти, перегляд умов праці здійснюється його керівником за погодженням з виборним профспілковим органом. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною другою цієї статті, встановлюється тільки за його письмовою згодою.
Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.
3. Педагогічне навантаження вчителя включає:
18 навчальних годин протягом навчального тижня, за які встановлюється тарифна ставка заробітної плати.
За виконання окремих видів освітньої діяльності встановлюються доплати в такому співвідношенні до тарифної ставки:
а) класне керівництво у 1-11 (12) класах – 20-25 відсотків;
б) перевірку навчальних робіт учнів (включаючи практичні та лабораторні роботи з предметів відповідно до навчальних планів), - 15-20 відсотків з урахуванням обсягу навчального навантаження;
в) завідування:
навчальними майстернями, кабінетами інформатики, – 15-20 відсотків;
навчальними (методичними, навчально-методичними) кабінетами (лабораторіями), ресурсними кімнатами, навчально-дослідними ділянками (теплицями, парниковими господарствами), лабораторіями, музеями, кімнатами зберігання зброї, стрілецьким тиром, спортивними залами (майданчиками), актовими залами, вечірніми, заочними відділеннями – 10-15 відсотків;
відділеннями, навчально-консультаційними пунктами, музичними та художніми школами, хоровими, хореографічними, цирковими, музично-хореографічними училищами, навчально-консультаційними пунктами, господарством у вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах – 10 відсотків;
г) керівництво початковими, вечірніми закладами загальної середньої освіти, філіями закладів загальної середньої освіти, інтернатами (пансіонами) – 25 відсотків;
г’) керівництво предметними, методичними комісіями, об’єднаннями, обслуговування обчислювальної техніки - 10 - 15 відсотків;
д) проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10 - 40 відсотків;
е) за бібліотечну роботу, роботу з бібліотечним фондом підручників, завідування бібліотекою та за виконання інших видів педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) та іншої роботи – 5-15 відсотків.
Засновник має право встановлювати інші види доплат за рахунок власних надходжень.
Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних та інших працівників закладів освіти за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями в інклюзивних, спеціальних класах (групах) підвищуються на 20 - 25 відсотків, а в закладах освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – на 30 відсотків.
Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних працівників, які мають педагогічні, почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені, використовують у роботі іноземну мову, працюють в певних типах закладів загальної середньої освіт, зокрема з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів (стаття 34 законопроекту передбачає можливість створення таких закладів загальної середньої освіти), підвищуються на 10 – 33 відсотки.
Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності, а також підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) визначаються Кабінетом Міністрів України.
Засновник має право встановлювати інші види доплат за власні кошти.
4. Робочий час вихователя закладу загальної середньої освіти становить 30 годин, вихователя, асистента вчителя спеціального закладу загальної середньої освіти, інклюзивних та спеціальних класів закладів загальної середньої освіти - 25 годин на тиждень.
5. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту».
6. Умови та порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників державних, комунальних закладів загальної середньої освіти визначаються на основі їх тарифікації у порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з відповідними міністерствами.
При обчисленні заробітної плати тривалість навчальної години становить у перших класах – 35 хвилин, других – четвертих класах – 40 хвилин, п’ятих – дванадцятих класах – 45 хвилин.
Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи з затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість навчальних занять і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад з урахуванням норм законодавства.
7. Оплата праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, в тому числі інклюзивно-ресурсних центрів, навчально-реабілітаційних центрів, міжшкільних ресурсних центрів, вихователів (груп подовженого дня) здійснюється:
для комунальних закладів освіти - за рахунок коштів освітньої субвенції;
для інших закладів освіти - за рахунок коштів засновника (засновників).».
 
Враховано частково і редакційно   
    -199- Кириленко І.Г.
Частину третю абзацу другий статті 24 викласти у такій редакції: «За інші види педагогічної діяльності та/або засновником, та/або закладом освіти можуть встановлюватися доплати.».
 
Враховано редакційно    
    -200- Кириленко І.Г.
Абзац третій частини третьої статті 24 викласти ву такій редакції: «Вимоги до видів діяльності, за які передбачено доплати, підвищення окладі, розмір таких доплат, підвищень, порядок та умови встановлення в державних та комунальних закладах освіти визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано редакційно    
    -201- Кириленко І.Г.
Абзац четвертий частини третьої статті 24 викласти у такій редакції: «Засновник закладу та/або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.».
 
Враховано    
    -202- Кириленко І.Г.
Частину третю статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту: «Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші, ніж передбачено цим Законом, розмір і умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних і науково-педагогічних працівників. Отримані приватним, корпоративним закладом освіти публічні кошти розподіляються у порядку, визначеному законодавством для державних і комунальних закладів освіти.».
 
Враховано    
    -203- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В абзаці третьому частини шостої статті 24 слова «загальної середньої» виключити
 
Враховано    
    -204- Кириленко І.Г.
Частину шосту статті 24 доповнити абзацом такого змісту: «При обчисленні заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти тривалість навчальних годин становить у перших класах – 35 хвилин, других – четвертих класах – 40 хвилин, п’ятих – дванадцятих – 45 хвили.».
 
Відхилено , адже це питання частково врегульоване у частині 5 статті 10   
    -205- Кириленко І.Г.
У частині сьомій слова «для інших закладів освіти – за рахунок коштів засновника (засновників)» замінити словами «для інших закладів освіти – за рахунок коштів засновника (засновників) та інших джерел, не заборонених законодавством».».В абзаці 3 частини сьомої статті 24 слова «коштів засновника (засновників)» замінити словами «джерел, не заборонених законодавством».
 
Враховано    
    -206- Івченко В.Є.
Статтю 24 викласти в такій редакції; «1. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним залежно від посади навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та посадовими обов’язками.
Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями розробленими на основі Кваліфікаційних характеристик професій та посад педагогічних працівників, та затверджуються керівниками закладів за погодженням з виборним профспілковим органом. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки України.
2. Засновники або уповноважені ними органи, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором та посадовими обов’язками.
Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти, перегляд умов праці здійснюється його керівником за погодженням х виборним профспілковим органом. Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною другою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою.
Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. 3.Педагогічне навантаження вчителя включає:
18 навчальних годин протягом навчального тижня, за які встановлюється тарифна ставка заробітної плати.
За виконання окремих видів освітньої діяльності встановлюються доплати в такому співвідношенні до тарифної ставки:
а) класне керівництво у 1-11 (12)класах – 20-25 відсотків;
б) перевірку навчальних робіт учнів (включаючи практичні та лабораторні роботи з предметів відповідно до навчальних планів), - 15-20 відсотків з урахуванням обсягу навчального навантаження;
в) завідування:
навчальними майстернями, кабінетами інформатики, - 15-20 відсотків;
навчальними (методичними, навчально-методичними) кабінетами (лабораторіями), ресурсними кімнатами, навчально-дослідними ділянками (теплицями, парниковими господарствами), лабораторіями, музеями, кімнатами зберігання зброї, стрілецьким тиром, спортивними залами (майданчиками), актовими залами, вечірніми, заочними відділеннями – 10-15 відсотків;
відділеннями. навчально-консультаційними пунктами, музичними та художніми школами, хоровими, хореографічними, цирковими, музично-хореографічними училищами, навчально-консультаційними пунктами, господарством у вечірніх (змінних) загальноосвітніх закладах – 10 відсотків;
г) керівництво початковими, вечірніми закладами загальної середньої освіти, філіями закладів загальної середньої освіти, інтернатами (пансіонами) – 25 відсотків;
ґ)керівництво предметними, методичними комісіями, об’єднаннями, обслуговування обчислювальної техніки – 10-15 відсотків;
д) проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10-40 відсотків;
є) за бібліотечну роботу, роботу з бібліотечним фондом підручників, завідування бібліотекою та за виконання інших видів педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) та іншої роботи – 5-15 відсотків.
Засновник має право встановлювати інші види доплат за рахунок власних надходжень.
Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних та інших працівників закладів освіти за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями в інклюзивних, спеціальних класах (групах) підвищуються на 20-25 відсотків, а в закладах освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - на 30 відсотків.
Посадові оклади та ставки заробітної плати педагогічних працівників, які мають педагогічні, почесні, вчені, спортивні, звання, наукові ступені, використовують у роботі іноземну мову, працюють в певних типах закладів загальної середньої освіти, зокрема з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів, підвищуються на 10-33 відсотки.
Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності, а також підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) визначаються Кабінетом Міністрів України.
Засновник має право встановлювати інші види доплат за власні кошти.
4. Робочий час вихователя закладу загальної середньої освіти становить 30 годин, вихователя, асистента вчителя спеціального закладу загальної середньої освіти, інклюзивних та спеціальних класів закладів загальної середньої освіти – 25 годин на тиждень
.5. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників встановлюються кабінетом Міністрів України відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту».
6.Умови та порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників державних, комунальних закладів загальної середньої освіти визначаються на основі їх тарифікації у порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з відповідними міністерствами.
При обчисленні заробітної плати тривалість навчальної години становить у перших класах – 35 хвилин, других – четвертих класах – 40 хвилин, п’ятих дванадцятих класах – 45 хвилин.
Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються, виходячи з затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви передбачені між уроками, заняттями, є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість навчальних занять і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад з урахуванням норм законодавства.
7.Оплата праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, в тому числі інклюзивно-ресурсних центрів, навчально-реабілітаційних центрів, міжшкільних ресурсних центрів, вихователів (груп подовженого дня)здійснюється:
для комунальних закладів освіти – за рахунок коштів освітньої субвенції;
для інших закладів освіти – за рахунок коштів засновника (засновників).».
Обгрунтування:
Питання робочого часу та оплати праці потребують більш детального врегулювання, зокрема необхідно:
- передбачити, що конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями, розробленими на основі професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик професій та посад педагогічних працівників);
- передбачити доплати за виконання робіт, які наразі працівники здійснюють безоплатно, наприклад за обслуговування організаційної техніки (налаштування мережі інтернет, встановлення програмного забезпечення, налаштування локальної мережі школи тощо);
- встановити додаткову оплату за керівництво методичними об’єднаннями (пунктом 40 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОНУ № 102 від 15.04.93, передбачено лише доплату учителям загальноосвітніх навчальних закладів за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями в розмірі 10-15 відсотків ставки заробітної плати. Натомість, питання додаткової оплати за керівництво методичними об’єднаннями потребує урегулювання);
- встановити фікований розмір оплати праці за роботу в інклюзивних класах (групах), оскільки особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Проведення корекційно-розвиткової роботи призводить до інтенсифікації праці педагогічних працівників та підвищення емоційно-інтелектуального навантаження.
 
Враховано редакційно    
    -207- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 25 викласти у такій редакції:
«Стаття 25. Права, обв’язки та відповідальність батьків учнів
1. Батьки учнів мають права та обв’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені цим Законом, Законом України «Про освіту» та іншими законами України.».
 
Враховано    
    -208- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 30 виключити (стаття 25 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні).
Обгрунтування :
Норма дублює зміст частини другої статті 59 цього закону.
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Враховано    
    -209- Івченко В.Є.
Частину третю статті 25 доповнити реченням такого змісту: «Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.».
 
Враховано у частині 1 цієї статті   
    -210- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 26 вважати статею 31.
 
Відхилено , адже структура, запропонована в редакції першого читання, також має сою логічну побудову   
    -211- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині другій, слова «державних і комунальних» - вилучити.
 
Враховано    
    -212- Колебошин С.В.
У частині другій слова «центральним органом виконавчох влади у сфері освіти і науки» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -213- Констанкевич І.М.
Частину другу статті 26 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти та не отримують відповідної допомоги, забезпечується інклюзивно-ресурсними центрами.».
Обгрунтування:
Частину 2 статті 26 необхідно доповнити таким типом закладу освіти, що забезпечує надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти та не отримують відповідної допомоги, як інклюзивно-ресурсні центри, створення яких зобов’язано обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації і органи місцевого самоврядування прикінцевими положеннями Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145.
 
Відхилено , адже інклюзивно-ресурсні центри надають послуги не лише дітям, які «не відвідують заклади освіти», а усім дітям і це питання вже врегульоване в інших статтях цього законопроекту та у Законі про освіту   
    -214- Івченко В.Є.
Частину другу статті 26 доповнити речення такого змісту:
«Для забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які не відвідують заклади освіти та не отримують відповідної допомоги, створюються інклюзивно-ресурсні центри у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Відхилено , адже інклюзивно-ресурсні центри надають послуги не лише дітям, які «не відвідують заклади освіти», а усім дітям і це питання вже врегульоване в інших статтях цього законопроекту та у Законі про освіту   
    -215- Павленко Р.М.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції: «3. Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини на підставі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей і підлітків».
 
Враховано редакційно    
    -216- Констанкевич І.М.
Частину сьому статті 26 викласти у такій редакції:
«7. В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня — соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними. Асистент учня може допускатися до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджена відповідним документом. Умови допущення асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
Обґрунтування:
У частині 7 статті 26 щодо посади асистента дитини доцільно виписати «асистента учня», оскільки учасниками освітнього процесу визнано саме учнів, а не дітей.
 
Враховано редакційно    
    -217- Колебошин С.В.
В абзаці першому частини сьомої слово «працівником» замінити словом «робітником».
 
Враховано    
    -218- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині сьомій статті 26, слова «дитини» замінити словами «учня» в усіх випадкахт вживання,
 
Враховано    
    -219- Кириленко І.Г.
У частину восьмій статті 26 після слів «кімнати та медіатеки» додати слова «за рахунок коштів освітньої субвенції, державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.».
 
Враховано    
    -220- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Положення частини восьмої статті 26 наприкінці доповнити словами: «за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.».
 
Враховано    
    -221- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 27 «Громадське самоврядування в закладі освіти» перенести і вважати статею 43.
 
Відхилено , адже перенесення цієї статті до розділів «управління» чи «забезпечення якості» видається не обгрунтованим   
    -222- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 28 «Учнівське самоврядування» перенести на місце статті 44.
 
Відхилено , адже стаття про учнівське самоврядування за предметом регулювання не може бути у розділі про забезпечення якості освіти   
    -223- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац перший частини першої статті 44 (стаття 28 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні) після слова «тощо» через кому доповнити такими словами «а також в управління закладом освіти»;
Обгрунтування:
Зміни та доповнення, які пропонуються до цієї статті сприятимуть розширенню повноважень органів учнівського самоврядування.
 
Враховано редакційно , у т.ч. у частині 6 цієї статті та частині 2 статті 36   
    -224- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Доповнити абзац другий частини шостої статті 44 (стаття 28 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні) після слів «удосконалення освітнього процесу» словами «науково-дослідної роботи»;
 
Враховано в редакції першого читання   
    -225- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці третьму частини шостої статті 28 слова «за погодженням з керівником закладу освіти» вилучити.
 
Відхилено , адже керівника закладу освіти несе персональну відповідальність за все, що відбувається в закладів освіти, за збереження життя і здоров’я учнів та збереження майна.   
    -226- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці сомому частини шостої статті 44 (стаття 28 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні) слова «вносити пропозиції до» замінити словосполученням «брати участь у розробці».
 
Враховано редакційно    
    -227- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Доповнити частину шосту статті 44 (стаття 28 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні) після першого абзацу абзацом такого змісту «брати участь у засіданнях педагогічної ради через свої представників;»
 
Враховано редакційно    
    -228- Техніко-юридична правка
 
Немає висновку    
    -229- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 29 вважати статею 45
 
Відхилено , адже структура, запропонована в редакції першого читання, також має сою логічну побудову   
    -230- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В назві статті 29 слово «органи» виключити
 
Враховано    
    -231- Кириленко І.Г.
У другому абзаці частини 1 статті 29 видали дужку зі словами « (не менш як один раз на рік)»
 
Відхилено , адже в дужках подається уточнення періодичності скликання   
    -232- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В назві статті 30 слова «органи батьківського» замінити словом «Батьківське»
 
Враховано    
    -233- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 46 (стаття 30 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти в такій редакції: «1. У закладах освіти та їх структурних підрозділах може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів , організації їх дозвілля та оздоровленн, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених цим Законом та статутом закладу освіти.»;
 
Враховано    
    -234- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 46 (стаття 30 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні виключити.
Обгрунтування:
Норма є декларативною, значення для реалізації проекту не має.
 
Відхилено , адже така норма окреслює коло питань, які не можуть входити до компетенції батьківського самоврядування і на практиці може допомагати у спірних ситуаціях   
    -235- Гришина Ю.М.
Частину першу статті 31 після абзацу третього доповнити новим абзацом наступного змісту: «Заклад загальної середньої освіти може мати рахунки у комерційних фінансових установах для зберігання позабюджетних коштів, які відкриваються на ім’я закладу.».
 
Враховано редакційно    
    -236- Гришина Ю.М.
Частину другу статті 31 викласти у наступній редакції:
«2. Заклад загальної середньої освіти за формою власності може бути:
державним - заснованим розпорядчим актом органу державної влади;
комунальним - заснованим розпорядчим актом сільської, селищної, міської, районної, обласної ради;
приватним - заснованим рішенням фізичної або юридичної особи приватного права; у випадку заснування закладу освіти групою фізичних та/або юридичних осіб приватного права укладається засновницький договір.»;
 
Враховано редакційно (привести у відповідність з частиною 3 статті 22 Закону України «Про освіту»)   
    -237- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац четвертий частини другої статті 31 викласти у наступній редакції:
«приватним – заснованим рішенням фізичної (фізичних) та/або юридичної (юридичних) особи (осіб) приватного права;».
 
Враховано    
    -238- Кириленко І.Г.
Абзац четвертий частини другої статті 31 викласти у такій редакції: «приватним – заснованим рішенням фізичної (фізичних) та/або юридичної (юридичних) особою (осіб) приватного права;».
 
Враховано    
    -239- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину четверту статті 31 викласти у наступній редакції:
«4. Заклади загальної середньої освіти можуть мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи, зокрема:
дошкільний підрозділ (у складі початкової школи, гімназії);
позашкільний підрозділ;
пансіон (у складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти);
інші внутрішні структурні підрозділи.
Заклад загальної середньої освіти може мати у своєму складі територіально відокремлений структурний підрозділ (філію).».
 
Враховано редакційно    
    -240- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини четвертої після доповнити словами та знаками такого змісту « (у складі початкової школи або гімназії)»;
 
Враховано    
    -241- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У абзаці третьму частини четвертої слова «або ліцею» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -242- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У абзаці четвертому частини четвертої слова «у складі ліцею» замінити словами «спеціалізованого закладу освіти».
 
Враховано редакційно в окремому реченні   
    -243- Гришина Ю.М.
В абзаці восьмому частини четвертої статті 32 слова та знаки « (філію)» виключити;
 
Враховано редакційно    
    -244- Колебошин С.В.
Частину четверту статті 31 викласти в такій редакції: «4. Початкова школа та гімназія можуть мати у своєму складі дошкільний, позашкільний та інші внутрішні структурні підрозділи, а також територіально відокремлені структурні підрозділи (філії).
Ліцей не може мати у своїй структурі гімназію чи початкову школу.
У складі ліцеїв, спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти можуть діяти пансіони.».
 
Враховано редакційно    
    -245- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину шосту викласти утакій редакції: «6. Заклад загальної середньої освіти може мати статус опорного. Положення про опорний заклад освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.».
Обгрунтування:
Заклади профільної середньої освіти не можуть мати у своєму складі відокремлених пірозділів.
 
Враховано    
    -246- Техніко-юридична правка з урахуванням правок редакторів, назви статті 31 Закону «Про освіту» та прикінцевих положень цього Закону
 
Немає висновку    
    -247- Лис О.Г.
Частину першу статті 32 викласти в наступній редакції:
«Стаття 32. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти
1) Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства та з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.
Розвиток мережі комунальних ліцеїв планують та забезпечують Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради.
З метою задоволення духовних потреб громадян, приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності.
Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.
Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.
Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські ради (міст з населенням більше 50 тисяч).
Ліцеї можуть бути створені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону та Положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має бути створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів.
Рішення про створення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -248- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 32 доповнити новим абзацом третім наступного змісту: «Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують міські, сільські, селищні ради.».
У зв’язку з чим абзаци третій, четвертий первісної редакції частини першої статті 32 вважати абзацами четвертим, п1ятим, відповідно.
 
Враховано редакційно    
    -249- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац третій частини першої статті 33 (стаття 32 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
Обгрунтування:
Абзац третій частини першої порушує норму статті 35 Конституції України.
 
Відхилено , адже ця норма (з додатковими запобіжниками) є продовженням частини 2 статті 31 Закону «Про освіту»   
    -250- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини другої статті 33 (стаття 32 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
Обгрунтування:
Норма, викладена у адзаці другому частини другої призведе до вповільнення процесу створення спроможної освітньої мережі.
 
Відхилено , адже в частині другій статті 32 відсутній абзац другий   
    -251- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 32 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише за згодою територіальних громад та прийняття відповідного рішення.».
Обгрунтування:
Поправка вноситься з метою відновлення прав громад, порушених змінами до Закону України «Про загальну середню освіту» законом від 28 грудня 2014 року №76-VІІІ.
 
Враховано редакційно    
    -252- Гришина Ю.М.
Частину 4 статті 32 вилучити.
 
Враховано    
    -253- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 33 вважати статею 34.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону в редакції першого читання також логічна   
    -254- Констанкевич І.М.
Частину другу статті 33 доповнити абзацом першим такого змісту: «Типовий статут закладу загальної середньої освіти розробляється та затверджується органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.
 
Відхилено , адже будь-який «типовий» статус призводить на практиці до повної уніфікації всіх статутів всіх закладів освіти, що суперечить концепції автономії закладу і не дозволятиме враховувати особливості закладу. Все, що обов’язково має бути в статуті, зазначено в цій частині 2 цієї статті   
    -255- Гришина Ю.М.
Абзац восьмий частини другої статті 33 виключити.
 
Враховано    
    -256- Івченко В.Є.
Частину другу статті 33 доповнити абзацом такого змісту: «Заклад загальної середньої освіти може здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено , адже такий модельний статут буде або складатися виключно з тих норм, які є в Законах і які є обов’язковими для всіх закладів освіти, або ж буде обмежувати автономію і різноманітність закладів освіти   
    -257- Кириленко І.Г.
В останьому абзаці частини четвертої статті 33 слово «співпраці замінити словом «взаємодії».
 
Враховано редакційно    
    -258- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 34 вважати статею 35.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону, прийнятому в першому читанні також логічна   
    -259- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац другий частини 2 статті 34 виключити
 
Враховано    
    -260- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У статті 36 (стаття 35 тексту, ухваленого в першому читанні викласти у такій редакції:
«1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
початкова школа - заклад загальної середньої освіти освіти або структурний підрозділ іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія - заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей - заклад освіти, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -261- Колебошин С.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 35 замінити двома абзацами такого змісту:
«Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.
Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
 
Враховано редакційно    
    -262- Констанкевич І.М.
Частину першу статті 35 доповнити абзацом такого змісту: «Типове положення про заклад загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено , адже будь-яке «типове» положення призводить на практиці до повної уніфікації всіх закладів освіти, що суперечить концепції автономії закладу і не дозволятиме враховувати особливості закладу. Всі важливі і обов’язкові до виконання положення виписані в Законі «Про освіту» та в цьому Законі   
    -263- Івченко В.Є.
Частину першу статті 35 доповнити абзацом такого змісту: «Типове положення про заклад загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.».
Обгрунтування:
Скасування Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, ускладнює унормування організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти на місцях, особливо в умовах створення об’єднаних територіальних громад.
 
Відхилено , адже будь-яке «типове» положення призводить на практиці до повної уніфікації всіх закладів освіти, що суперечить концепції автономії закладу і не дозволятиме враховувати особливості закладу. Всі важливі і обов’язкові до виконання положення виписані в Законі «Про освіту» та в цьому Законі   
    -264- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 35 викласти у наступній редакції:
«1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
початкова школа - заклад освіти Іступеня (або структурний підрозділ гімназії), що забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія - заклад середньої освіти ІІ ступеня, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей - заклад середньої освіти ІІІ ступеня, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Початкова школа може функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.
Гімназія може функціонувати як окрема юридична особа та може мати у своїй структурі початкову школу.
Ліцей функціонує як окрема юридична особа і не може мати у своїй структурі гімназію чи початкову школу.
Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.».
 
Враховано редакційно    
    -265- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину першу статті 35 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Приватні та корпоративні заклади освіти, а також заклади загальної середньої освіти, особливості освітньої діяльності яких визначені міжнародними договорами України, можуть здійснювати освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.».
 
Враховано    
    -266- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац третій частини другої статті 35 – вилучити, у зв’язку з чим абзаци четвертий, п’ятий, шостий частини другої вважати абзацами третім, четвертим та п’ятим відповідно.
 
Враховано    
    -267- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину третю статті 35 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування забезпечують заклади професійної (професійно-технічної) освіти.»
 
Враховано    
    -268- Констанкевич І.М.
Частину четвертустатті 35 викласти у такій редакції:
«4. До виконання закладом загальної середньої освіти освітньої програми може залучатися міжшкільний ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр, положення про які затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Враховано редакційно    
    -269- Івченко В.Є.
Частину четверту статті 35 викласти в такій редакції: «4. До виконання закладом загальної середньої освіти освітньої програми можуть залучатися міжшкільний ресурсний центр та/або інклюзивно-ресурсний центр, положення про які затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
 
Враховано редакційно    
    -270- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзаци другий — п’ятий частини п’ятої викласти у такій редакції:
«спеціалізована мистецька школа - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та профільної мистецької освіти;
спортивна школа - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти спортивного профілю;
військовий (військово-морський) ліцей, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою - заклад спеціалізованої, що забезпечує здобуття базової та профільної середньої освіти військового профілю для осіб з 13 років;
науковий ліцей - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та профільної середньої освіти наукового профілю;».
Обгрунтування:
Уніфікувати формулювання.
 
Враховано редакційно    
    -271- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац другий частини 5 статті 35 викласти у такій редакції:
«мистецький ліцей – заклад спеціалізованої мистецької освіти, який забезпечує здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх або окремих її рівнях;»
 
Враховано    
    -272- Техніко-юридична правка – приведення у відповідність до статті 21 Закону України «Про освіту» та врахування правки щодо виключення ступенів
 
Немає висновку    
    -273- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзаци щостий та сьомий частини п’ятої виключити.
Обгрунтування
Заклади не належать до системи повної загальної середньої освіти. Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже такі коледжі також забезпечують здобуття, як мінімум, профільної середньої освіти   
    -274- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац сьомий частини 5 статті 35 викласти у такій редакції:
«мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, який забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти;»
 
Враховано    
    -275- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини п’ятої статті 35 викласти в такій редакції:
«Положення про заклади загальної середньої та спеціалізованої освіти (крім війскового (військово-спортивного) профілю) затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.».
 
Враховано редакційно , у т.ч. у попередньому абзаці та виключити відповідний абзац із Закону «Про освіту»   
    -276- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 36 вважати статтею 37.
 
Відхилено , адже структура законопроекту, ухваленого в першому читанні, також є логічною   
    -277- Констанкевич І.М.
Частину першу статті 36 доповнити пунктом п’ятим такого змісту: «професійні спілки.».
Обгрунтування:
Відповідно до статті 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», яка регулює права профспілок в управлінні підприємствами, передбачено, що профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні установами, організаціями.
 
Відхилено , адже профспілки представляють і захищають права та інтереси працівників перед роботодавцем, проте не беруть участі в управлінні закладом освіти   
    -278- Івченко В.Є.
Частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: «професійні спілки»;
Обгрунтування:
Відповідно до статті 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», передбачено, що профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні установами, організаціями.
 
Відхилено , адже профспілки представляють і захищають права та інтереси працівників перед роботодавцем, проте не беруть участі в управлінні закладом освіти   
    -279- Констанкевич І.М.
Частину другу статті 36 після слова «самоврядування» доповнити словосполученням «професійні спілки».
Обгрунтування:
Відповідно до статті 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», яка регулює права профспілок в управлінні підприємствами, передбачено, що профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні установами, організаціями.
 
Відхилено , адже профспілки представляють і захищають права та інтереси працівників перед роботодавцем, проте не беруть участі в управлінні закладом освіти   
    -280- Кириленко І.Г.
У частині перші після слова «засновника (засновників) закладу» додати слова «щодо управління закладом» слова «законами України» замінити словами «актами законодавства та установчими документами закладу освіти».
 
Враховано частково    
    -281- Лис О.Г.
Абзаци п’ятий і шостий частини другої статті 37 викласти у наступній редакції:
«затверджує за поданням закладу загальної середньої освіти стратегію розвитку такого закладу;
фінансує виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (крім приватних та корпоративних закладів загальної середньої освіти);».
 
Враховано    
    -282- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 38 (стаття 37 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«затверджує річний звіт керівника закладу загальної середньої освіти щодо виконання стратегії (перспективного плану) закладу;» з подальшою зміною нумерації;
після абзацу дев’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«здійснює контроль за дотриманням закладом загальної середньої освіти законодавства у сфері освіти на підставі звернень громадян;»;
після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:
«призначає виконуючого обов’язки керівника закладу повної загальної середньої освіти на період до призначення обраного за конкурсом керівника цього закладу;».
Обгрунтування:
Розвиток закладу повної загальної середньої освіти є ефективнішим за наявності стратегічного середньострокового планування, а не лише річних планів.
У законі, прийнятому у першому читанні, контроль за дотриманням законодавства здійснюється під час інституційного аудиту. Ми вважаємо неефективним контроль за дотриманням законодавства раз на десять років, процедура ініціації позачерового аудиту поки не визначена і навряд чи буде простою, тож ми пропонуємо покласти функції контролю за дотриманням законодавства на засновника закладу. Засновник комунальних закладів є підзвітним і відповідальним перед мешканцями громади (як орган місцевого самоврядування), а засновник приватного та співзасновник корпоративного закладу пов’язаний контрактом. Таким чином, заклад несе відповідальність перед засновником, а засновник перед здобувачами освіти та їх батьками.
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , оскільки проект Закону передбачає звітування керівника закладу перед загальними зборами колективу   
    -283- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В абзаці 6 частини 2 статті 36 додати слова «у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти»;
 
Немає висновку    
    -284- Івченко В.Є.
У абзаці десятому частини другої статті 37 слово «вчителів» замінити словами «педагогічних працівників.».
Обгрунтування:
Підвищення кваліфікафікації гарантується Законом України «Про освіту» педагогічним працівникам, а не лише учителям.
 
Враховано    
    -285- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
В абзаці десятому частини друго статті 37ї, слово «вчителів» замінити словами: «педагогічних працівників».
 
Враховано    
    -286- Кириленко І.Г.
У частині 2 статті 37 слова «реалізує інші права, передбачені цим та іншими законами України» замінити словами «реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти».
 
Враховано редакційно    
    -287- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини третьої статті 37 стосовно зобов’язань засновників закладів освіти викласти у такій редакції: «утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів повної загальної середньої освіти, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, нормування та оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та інших вимог законодавства;».
Обґрунтування
Попозиції ґрунтуються на нормах трудового законодавства та інших вимог законодавства.
 
Враховано редакційно    
    -288- Івченко В.Є.
Абзац другий частини третьої викласти у редакції: «утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів повної загальної середньої освіти, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, нормування та оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та інших вимог законодавства;»;
 
Враховано редакційно    
    -289- Кириленко І.Г.
У частині четвертій статті 37 перед словами «не можуть» додати слова «або уповноважені ними органи».
 
Враховано    
    -290- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину четверту статті 37 викласти у наступній редакції:
«4. Засновники державних та комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи не можуть делегувати керівникам, педагогічним чи піклувальним радам, органам громадського самоврядування закладів загальної середньої освіти власні повноваження, визначені цим Законом та Законом України «Про освіту,».
 
Враховано    
    -291- Констанкевич І.М.
Доповнити частину першу статті 38 після слів «має вищу» додати слово «педагогічну».
 
Відхилено , адже керівник найперше має бути ефективним управлінцем (менеджером)   
    -292- Івченко В.Є.
У частині першій, у абзаці першому статті 38 слова «вищу освіту» замінити словами «вищу педагогічну освіту».
 
Відхилено , адже керівник найперше має бути ефективним управлінцем (менеджером)   
    -293- Гришина Ю.М.
Частину першу статті 38 викласти у наступній редакції:
«1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж на керівних посадах в сфері освіти або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Повноваження та відповідальність керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.»;
 
Враховано редакційно – 3-річний стаж залишити для державних і комунальних   
    -294- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У частині 1 статті 38 та частині 4 статті 39 слово « (спеціаліст)» виключити, оскільки це не ступінь вищої освіти, і такий освітньо-кваліфікаційний рівень вже не вживається ні в базовому Законі про освіту, ні в Законі про вищу освіту. Проте, згідно з підпунктом 2 пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» «вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра».
 
Враховано    
    -295- Кириленко І.Г.
В абзаці другому частини першої статті 38 слово «законом» замінити словом «законодавством».
 
Враховано    
    -296- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В абзаці другому частини 1 статті 38 слова «та відповідальність» виключити, оскільки згідно з частиною 2 статті 58, пунктом 2 частини 1 статті 92 Конституції України та відповідним рішенням Конституцйного Суду України «виключно законами визначаються "засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них".
 
Враховано    
    -297- Гришина Ю.М.
Частину другу статті 38 викласти у наступній редакції:
«2. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину;
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;
7) не пройшла конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти в поточному році відповідно до цього Закону.
Особа зберігає право проходити конкурсний відбір на посаду керівника закладу освіти до іншого закладу (крім закладу, де не пройшла конкурсного відбору) в поточному році.»
 
Враховано редакційно    
    -298- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У статті 39 (стаття 38 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) пунк сьомий частини другої викласти у такій редакції; «має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.»
Обгрунтування:
Стимулювати соціальну відповідальність.
 
Відхилено , адже це не є предметом регулювання цього Закону. Якщо на рівні загального законодавства буде зазначено, що особа, яка не сплачує аліменти не може обіймати керівні посади, то така особа не зможе стати керівником закладу освіти на підставі пункту3 частини 2 цієї статті   
    -299- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац десятий частини третьої статті 39 (стаття 38 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти у такій редакції: «звертатися до центрального органу виконавчої влади із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;».
Обгрунтування: Невизначеність терміну «ініціювати».
 
Враховано редакційно    
    -300- Кириленко І.Г.
Частину третю статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту: «формувати мережу класів, груп та їх наповнюваність відповідно до законодавства.;.
 
Враховано в інших статтях законопроекту, зокрема у статті 12. Крім того, це не право, а обов’язок директора   
    -301- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац сьомий частини 4 статті 38 викласти у такій редакції «забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;», а також доповнити новим абзацом такого змісту: «затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;»
 
Враховано    
    -302- Кириленко І.Г.
У частині 4 статті 38: після пункту «забезпечувати розроблення та виконання стратегії і перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;» додати новий пункт у наступній редакції: «затвердити правила внутрішнього розпорядку закладу;»
 
Враховано    
    -303- Кириленко І.Г.
Абзац восьмий частини четвертої статті 38 доповнити словами «, розподіл педагогічного навантаження».
 
Враховано Узгоджено зі статтею 24 законопроекту 1 у статті 24   
    -304- Кириленко І.Г.
Після абзацу восьмого частини четвертої статті 38 додати новий абзац такого змісту: «здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення, відзначення та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства».
 
Відхилено , адже наразі це віднесено до повноважень педагогічної ради   
    -305- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У статті 39 (стаття 38 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) в частині четвертій після абзацу дев’ятого додати абзац десятий такого змісту: «підтримувати, оцінювати та розвивати кваліфікації вчителів, організовувати і підтримувати співпрацю між вчителями;»;
Обгрунтування:
Зважаючи на передбачену Концепцією Нової української школи свободу обирати форми та зміст підвищення кваліфікації педагогічних працівників та координацію їхнього професійного навчання.
 
Враховано у Законі «Про освіту» та в багатьох положеннях цього законопроекту   
    -306- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абз. 14 ч. 4 ст. 38 викласти у такій редакції:
«контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;»
 
Враховано    
    -307- Констанкевич І.М.
Абзац сімнадцятий частини четвертої статті 38 викласти у такій редакції: «сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;».
 
Враховано    
    -308- Івченко В.Є.
У частині четвертій абзаці сімнадцятому слово «сертифікації» замінити словами «атестації та сертифікації».
 
Враховано    
    -309- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац сімнадцятий частини четвертої статті 38 викласти у такій редакції: «сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;»
 
Враховано    
    -310- Техніко-юридична правка з метою врахування правки редакторів
 
Немає висновку    
    -311- Кириленко І.Г.
Абзаци двадцять перший та двадцять четвертий частини четвертої статті 38 об’єднати в один абзац такого змісту: «створювати у закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, в тому числі забезпечувати умови для захисту учнів та педагогічних працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства на території закладу загальної середньої освіти, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, санітарно-протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки;».
 
Враховано редакційно , зокрема у частині 1 статті 1 цього проекту Закону   
    -312- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац двадцять перший частини четвертої статті 39 (стаття 38 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
Обґрунтування:
Повноваження не відносяться до управління закладом освіти і освітньої сфери загалом.
 
Відхилено , оскільки директор має безпосереднє відношення до створення у межах повноважень у закладі освіти безпечного освітнього середовища   
    -313- Кириленко І.Г.
Пункт «організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів;» доповнити словами «відповідно до законодавства, контролювати проходження у встановлені терміни учнями та працівниками закладу обов’язкових медичних оглядів та щеплення».
 
Враховано частково    
    -314- Констанкевич І.М.
Абзац двадцять восьмий частини четвертої статті 38 викласти у такій редакції: «виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором та трудовим договором.»
 
Враховано    
    -315- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
До частини четвертої статті 39 (стаття 38 текству законопроекту, ухваленого в першому читанні) додати абзац двадцять восьмий і викласти цого у такій редакції: «звітувати щороку про виконання стратегії (перспективного плану) закладу загальної середньої освіти на загальних зборах (конференції) колективу, перед засновником та піклувальною радою;».
Обгрунтування:
Розвиток повної загальної середньої освіти є ефектівнішим за наявності стратегічного середньострокового планування, а не лише річних плпнів.
Значна зміна нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Враховано редакційно в абзаці двадцять сьомому цієї частини   
    -316- Івченко В.Є.
У передостанньому абзаці слова « (у разі наявності)», «строковим» вилучити.
 
Відхилено , адже керівники закладів освіти працюють на основі строкових трудових договорів   
    -317- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Перше речення абзацу першого частини першої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) доповнити такими словами: « «на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»;
 
Відхилено , адже всі загальні і важливі процедурні положення щодо обрання керівника школи вже виписані у цій статті 39. Їх дублювання чи деталізація на підзаконному рівні є зайвими.   
    -318- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити
 
Відхилено , питання проведення конкурсного відбору має бути врегульовано Законом   
    -319- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити. У зв’язку з цим частину чотири вважати частиною третьою.
 
Відхилено , питання проведення конкурсного відбору має бути врегульовано Законом   
    -320- Констанкевич І.М.
Абзац перший частини четвертої статті 39 викласти в такій редакції: «Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію, чисельність якої повинна становити від 8 до 16 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:».
 
Відхилено , адже при наявності трьох представницьких сторін, кожна сторона делегуватиме від 2 до 5 осіб. Більше не потрібно   
    -321- Івченко В.Є.
Абзаци перший-сьомий частини четвертої статті 39 замінити абзацами такого змісту: «4. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах включаються представники засновника (засновників), трудового колективу, первинної профспілкової організації, органу батьківського самоврядування відповідного закладу.
До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадського об’єднання керівників закладів освіти, громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.»;
 
Враховано редакційно    
    -322- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий иа третій частини четвертої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти в такій редакції: «засновника; територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;»;
 
Відхилено , представництво органів виконавчої влади покликане забезпечити єдність державної політики   
    -323- Констанкевич І.М.
Частину четверту статті 39 після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту: «До складу конкурсної комісії включаються представники засновника (засновників), трудового колективу, первинної профспілкової організації, органу батьківського самоврядування відповідного закладу.».
Відповідно абзац третій вважати абзацом четвертим.
Обґрунтування
З метою запобігання перетворення конкурсу на формальність з причини складу конкурсної комісії лише з представників засновника, рішення яких при голосуванні є прогнозованим. Включення представників трудового колективу та профспілкового комітету до складу конкурсної комісії відповідатиме загальним засадам управління закладом освіти, визначених статтями 24, 26 Закону України «Про освіту», Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Законом України «Про соціальний діалог в Україні».
 
Враховано редакційно    
    -324- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзаци дев’ятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий частини четвертої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
Обгрунтування:
Рівень деталізації є надмірним.
 
Відхилено , адже питання проведення конкурсного відбору має бути врегульовано Законом   
    -325- Констанкевич І.М.
Абзац сьомий частини 4 статті 39 викласти у такій редакції:
«До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадського об’єднання керівників закладів освіти, громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -326- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частини п’яту та шосту статті 40 (стаття 39
тексту законопроекту, ухваленого в пер
шому читанні) виключити.
Обгрунтування:
Рівень деталізації є надмірним.
 
Відхилено    
    -327- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац шостий частини п’ятої статті 39 викласти у наступній редакції» «документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою».
 
Враховано    
    -328- Гришина Ю.М.
Абзац восьмий частини п’ятої статті 39 викласти в наступній редакції:
«копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи на керівних посадах в сфері освіти або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років на момент їх подання;»;
 
Враховано редакційно (крім приватних)   
    -329- Лис О.Г.
В абзаці четвертому частини восьої статті 39 слова «перспективного плану розвитку» замінити словами «стратегії».
 
Враховано    
    -330- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзаци чотири та п’ять частини дев’ятої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
Обгрунтування:
Рівень деталізації є надмірним.
 
Відхилено , адже питання проведення конкурсного відбору має бути врегульовано Законом   
    -331- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину десяту статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити. У зв’язку з цим частини сім, вісім та дев’ять вважати відповідно частинами чотири, п’ть та шість.
Обгрунтування: Ревень деталізації є надмірним. Значна зміна у нумерації статей викладена необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , питання проведення конкурсного відбору має бути врегульовано Законом   
    -332- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини одинадцять статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
 
Відхилено , питання проведення конкурсного відбору має бути врегульовано Законом. Речення друге абзацу першого частини дванадцятої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити. Обгрунтування: Рівень деталізації є надмірним.   
    -333- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці третьому частини дванадцятої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) слово «селах» змінити словосполученням «населених пунктах».
 
Враховано    
    -334- Кириленко І.Г.
В абзаці першому частини тринадцятої статті 39 після слова «керівник» додати слова «державного та комунального».
 
Враховано редакційно в абзаці 3 частини 13 цієї статті   
    -335- Кириленко І.Г.
Після абзацу першого частини тринадцятої доповнити частину новим абзацом такого змісту: «Керівник приватного, корпоративного закладу загальної середньої освіти звільняється з посади засновником (засновниками) відповідно до положень законодавства про працю, установчих документів закладу та укладеного трудового договору.».
 
Враховано редакційно    
    -336- Івченко В.Є.
Абзац перший частини тринадцятої доповнити реченням: «У такому разі керівнику закладу надається право повернутися на педагогічну посаду, яку він обіймав до призначення на посаду директора».
 
Відхилено , адже це суперечитиме трудовим правам і інтересам іншого працівника.   
    -337- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий та третій частини тринадцятої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
 
Відхилено , адже виключення цього положення призведе до необхідності припиняти дію договору на сесії відповідної ради, що видається абсолютно непотрідним і нереальним   
    -338- Лис О.Г.
Абзац другий частини тринадцятої замінити абзацами другим та третім такого змісту:
«Припинення трудового договору з керівником державного чи комунального закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи керівником державного органу) або керівником уповноваженого ним органу (структурного #103015
Керівник приватного, корпоративного закладу освіти звільняється з посади засновником (засновниками) відповідно до положень законодавства про працю, установчих документів закладу та укладеного трудового договору.»
У зв’язку з чим абзаци з третього по восьмий частини тринадцятої первісної редакції вважати абзацами з четвертого по дев’ятий частини тринадцятої, відповідно.
 
Враховано    
    -339- Констанкевич І.М.
Абзац третій частини тринадцятої статті 39 виключити.
 
Відхилено , оскільки відповідні норми є важливими для формування єдності державної політики   
    -340- Констанкевич І.М.
Частину тринадцяту статті 39 доповнити абзацом такого змісту: «забезпечити право керівника закладу загальної середньої освіти після його звільнення з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору на працевлаштування на попередню педагогічну посаду.».
 
Відхилено , адже така пропозиція суперечить загальним засадам трудового законодавства   
    -341- Івченко В.Є.
Абзаци третій-восьмий частини тринадцятої статті 39 виключити.
Обгрунтування:
Підстави припинення трудового договору визначаються трудовим законодавством. Норма про встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти є дискримінаційною та необгрунтованою
 
Відхилено , адже відповідно до статті 36 КЗпП підставами припинення договору можуть, зокрема, бути «підстави, передбачені контрактом» (а відповідно норма проекту Закону і передбачає, що ці підстави мають бути зазначені в контракті), а також «підстави, передбачені іншими законами». Тому абзац 3 частини 13 статті 39 відповідає трудовому законодавству.   
    -342- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У абзаці другому частини першої статті 41 (стаття 40 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) слово «ліцей» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -343- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Речення третє абзацу першого частини другої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) замінити реченням такого змісту: «Голова педагогічної ради обирається із членів педагогічної ради двома третинами її складу на першому засіданні педагогічної ради від початку навчального року на період одного навчального року»;
Обгрунтування:
Дотримання принципу колегіальності в управлінні закладом освіти.
 
Відхилено , адже для закладів загальної середньої освіти (на відміну від закладів вищої освіти) це зайва бюрократична процедура, яка нічого не вирішуватиме у 99,9 відсотках випадків.   
    -344- Лис О.Г.
У частині третій статті 40:
абзаци перший та третій викласти у наступній редакції:
«Педагогічна рада: схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи».
 
Враховано    
    -345- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) після абзацу третьго доповнити новим абзацом такого змісту: «складає річний навчальний план;» з подальшою зміною нумерації абзаців.
 
Відхилено , оскільки навчальнй план є частиною освітньої програми   
    -346- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці четвертому частину третьої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) після слів «якості освіти» словосполучення «що повинна включати систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності;» виключити.
 
Враховано редакційно , у т.ч. у частині 2 статті 4 2   
    -347- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці п’ятому частини третьої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) слова «розглядає питання» замінити словами «приймає рішення»;
Частину третю після абзацу шостого доповнити абзацами такого змісту з подальшою зміною нумерації: «розглядає питання визначення форм організації освітнього процесу для учнів, які не змогли успішно опанувати більше ніж 30 відсотків компонентів освітньої програми;
Приймає рішення щодо визнання навчальних результатів учнів, здобутих шляхом неформальної та (або) інформальної освіти;». У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий, девятий, десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим, одинадцятим, дванадцятим, тринадцятим.
 
Враховано    
    -348- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці шостому частини третьї частину третьої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) сліва «до наступного класу наступного року навчання» замінити словосполученням «на наступний рік навчання»;
 
Враховано    
    -349- Кириленко І.Г.
В абзаці шостому частини третьої статті 40 після слів «наступного класу» доповнити словами «наступного року навчання».
 
Враховано    
    -350- Лис О.Г.
Абзац шостий частини третьої статті 40 викласти у наступній редакції: «приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу наступного року навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також приймає рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;».
 
Враховано    
    -351- Кириленко І.Г.
В абзаці сьомому частині третьої статті 40 слова «творчої ініціативи» замінити словами «педагогічної ініціативи, професійної майстерності»;
 
Враховано частково    
    -352- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці десятому частини третьої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) слова «розглядає питання» замінити словами «приймає рішення».
Обгрунтування:
Усунути невизначеність термінів «ініціювати» та «розглядати питання».
 
Враховано редакційно    
    -353- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці одинадцятому частини третьої статті 40 (стаття 39 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) слова «може ініціювати» замінити словами «приймає рішення».
Обгрунтування:
Усунути невизначеність термінів «ініціювати» та «розглядати питання».
 
Відхилено , оскільки механізм реалізації цього повноваження має бути визначений на підзаконному рівні   
    -354- Гришина Ю.М.
В частині четвертій статті 40 слово «провоможним» замінити словом «правомочним».
 
Враховано    
    -355- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 42 (стаття 41 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) після абзацу третього абзацом такого змісту: «затверджує річний звіт керівника закладу загальної середньої освіти щодо виконання стратегії (перспективного плану) закладу;».У зв’язку з цим абзаци чотири, п’ять, шість, сім, вісім вважати абзацами п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять.
Обгрунтування:
Розвиток закладу повної загальної середньої освіти є ефективнішим за наявності стратегічного середньострокового планування, а не лише річних планів.
 
Відхилено , оскільки таке повноваження суперечитиме природі піклувальної ради   
    -356- Гришина Ю.М.
В частині п’ятій статті 41 слово «провоможним» замінити словом «правомочним».
 
Враховано    
    -357- Кириленко І.Г.
У першому абзаці частини другої статті 42 видалити слова «та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
Обгрунтування:
Державні стандарти є частиною системи забезпечення якості повної загальної середньої освіти.
 
Враховано редакційно    
    -358- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини другої статті 47 (стаття 42 викласти у такій редакції: «Внутрішня система забезпечення якості включає систему та механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.».
 
Враховано редакційно    
    -359- Кириленко І.Г.
В абзаці другому частини другої статті 42 слова «протягом 10 робочих днів з дня їх затвердження» видалити.
 
Враховано    
    -360- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 27 вважати статтею 43.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону в редакції, прийнятій в першому читанні, також логічна   
    -361- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У частинах 1 і 3 статті 43 слова «в закладі освіти» виключити
 
Враховано    
    -362- Кириленко І.Г.
У частині третій статті 43 перед словом «педагогічні» додати слово «інші».
 
Враховано    
    -363- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину третю статті 43 викласти у наступній редакції:
«3. Керівники та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності в закладі освіти в межах своєї компетенції. Керівник, батьки чи інші особи не повинні втручатися у процес оцінювання педагогічним працівником результатів навчання учня.».
 
Враховано редакційно , у т.ч. шляхом внесення змін до ст. 4 2 Закону України «Про освіту»   
    -364- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У пункті першому частини п’ятої статті 49 (стаття 43 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) слова «акредитації освітніх програм,» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -365- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт другий частини п’ятої статті 49 (стаття 43 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти у такій редакції: «2) позбавляються педагогічного звання;».
Обгрунтування:
Посилення відповідальності за академічну недоброчесність.
 
Враховано редакційно    
    -366- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини першої статті 50 (стаття 44 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти у такій редакції: «Державні стандарти містять опис вимог до результатів навчання учнів за освітніми галузями:
гуманітарна
суспільствознавство
природознавство
математика та інформатика
мистецтво, технології та дизайн.»;
 
Відхилено , адже Закон не може визначати виключний перелік галузей знань   
    -367- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Частину першу статті 44 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
«Опис вимог до результатів навчання учнів має ґрунтуватися на принципі цілісності і наступності освітнього процесу між різними рівнями повної загальної середньої освіти та на ключових компетентностях і спільних для них уміннях, визначених статтею 12 Закону України «Про освіту».
Загальний обсяг навчального навантаження учнів розподіляється між роками навчання, освітніми галузями, обов’язковими та вибірковими освітніми компонентами.».
 
Враховано    
    -368- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину першу після абзацу другого статті 50 (стаття 44 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) доповнити абзацом такого змісту: «Державний стандарт старшої профільної школи складається з двох компонентів: загальноосвітнього і профільного. Загальноосвітній компонент містить опис вимог до результатів навчання учнів усіх профілів та усіх типів закладів, де здобувається повна загальна середня освіта. Профільний компонент містить опис вимог до результатів навчання за освітніми галузями учнів, що здобувають повну загальну середню освіту у академічних ліцеях за обраними профілями.»;
 
Відхилено , адже потрібно або про стандарти кожного рівня освіти писати деталізовано або не писати про жоден рівень   
    -369- Гришина Ю.М.
Частину другу статті 44 виключити; відповідно частини 3-9 вважати відповідно частинами 2-8.
 
Враховано    
    -370- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзаци другий та третій частини другої статті 50 (стаття 44 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти у такій редакції: «обсяг навчальних годин для вивчення профільних і вибіркових навчальних предметів.
Базовий навчальний план профільної середньої освіти передбачає наступний поділ навчального навантаження учнів:
базові предмети - 30 відсотків навчального навантаження;
профільні предмети - 40 відсотків навчального навантаження;
вибіркові предмети - 30 відсотків навчального навантаження.»;
 
Відхилено , адже врахування правки потребуватиме виписування, що таке «базові предмети», «профільні предмети» та «вибіркові предмети». Така деталізація змісту освіти на рівні Закону є зайвою   
    -371- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 50 (стаття 44 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) доповнити абзацом такого змісту: « На основі державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти, заклади, що забезпечують здобуття освіти на відповідному рівні, розробляють освітні програми та робочі навчальні плани.»;
 
Враховано частково у статті 11 законопроєкту   
    -372- Кириленко І.Г.
Частину третю статті 44 викласти у такій редакції:
«3. Виконання державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти є обов’язковим для учнів закладів освіти, що забезпечують здобуття освіти на відповідному рівні освіти.
Виконання державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти є обов’язковим для учнів закладів освіт, що забезпечують здобуття освіти на відповідному рівні освіти, та здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою здобуття.». та здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою здобуття.».
 
Враховано частково    
    -373- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину шосту статті 50 (стаття 44 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) виключити.
У зв’язку з цим частини сім, вісім, дев’ять вважати частинами шість, сім, вісім.
 
Враховано редакційно    
    -374- Констанкевич І.М.
Частину восьму статті 44 викласти у такій редакції: «8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, уповноважені ними особи, керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані забезпечити створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів повної загальної середньої освіти з дотриманням штатних, фінансових, трудових нормативів.»
 
Відхилено , оскільки всі питання відповідальності керівників шкіл врегульовано в іншій статті; крім того, окремі положенн правки не відповідають правовій визначеності, зокрема термін «трудові нормативи».   
    -375- Івченко В.Є.
Частину восьму статті 44 викласти в такій редакції: «8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, уповноважені ними особи, керівники закладів загальної середньої освіти зобов’язані забезпечити створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів повної загальної середньої освіти з дотриманням штатних, фінансових, трудових нормативів».
 
Відхилено , оскільки всі питання відповідальності керівників шкіл врегульовано в іншій статті; крім того, окремі положенн правки не відповідають правовій визначеності, зокрема термін «трудові нормативи».   
    -376- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 45 вважати статею 51.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону, прийнятому в редакції першого читання, також логічна   
    -377- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 46 вважати статею 48.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону, запропонована в першому читанні, також є логічною   
    -378- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзаци перший та другий частини першої статті 46 викласти у наступній редакції:
«1. Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти, які повинні забезпечувати його ефективну роботу та сталий розвиток.
Інституційний аудит проводиться з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та визначення рекомендацій засновнику та закладу загальної середньої освіти щодо:».
 
Враховано    
    -379- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац чотири частини першої статті 48 (стаття 46 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти в такій редакції:
«приведення діяльності закладу у відповідність з вимогами ліцензійних умов»;
 
Відхилено , адже «вимоги законодавства» ширше ніж «вимоги ліцензійних умов»   
    -380- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину третю статті 46 викласти у наступній редакції:
«3. Інституційний аудит проводиться працівниками центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів відповідно до вимог цього Закону та у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. До інституційного аудиту можуть бути залучені інші фахівці (експерти) у сфері загальної середньої освіти.
Плани проведення інституційних аудитів формуються на підставі показників освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти, результатів навчання учнів та з урахуванням наявності (відсутності) ознак низької якості освітньої діяльності. .
Критерії для визначення якості освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти визначаються порядком проведення інституційного аудиту, який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі загальної середньої освіти, який має низьку якість освітньої діяльності. Інституційний аудит може бути проведений у позаплановому порядку також за ініціативою засновника, керівника, педагогічної ради, загальних зборів трудового колективу або піклувальної ради закладу освіти.»
 
Враховано редакційно    
    -381- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 48 (стаття 46 тексту законопроекту) ухваленого в першому читанні доповнити абзацом другим такого змісту: «Плани проведення інституційних аудитів формуються на період одного року шляхом випадкового відбору 10 відсотків закладів загальної середньої освіти, розташованих на території, підпорядкованій відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.»;
Обгрунтування:
На показники якості освіти впливають стартові умови, з якими учні починають навчання, і ресурси, що є у розпорядженні засновника, тож робити висновки про якість освіти на підставі показників діяльності некоректно.
 
Відхилено , оскільки випадковість не є ефективним механізмом відбору закладів для планування діяльності ДСЯО   
    -382- Кириленко І.Г.
Другий абзац частини третьої статті 46 викласти у наступній редакції: «Плани проведення інституційних аудитів формуються на підставі показників освітньої діяльності закладів, у тому числі освіти та результатів навчання учнів.».
 
Відхилено у зв’язку з виключенням положення   
    -383- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 2 частини 3 статті 46 виключити
 
Враховано    
    -384- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац третій частини третьої статті 48 (стаття 46 тексту законопроекту) виключити. У зв’зку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
 
Відхилено , адже для того, щоб формулювати рекомендації до підвищення якості освітньої діяльності, потрібно мати якісь орієнтири (критерії)   
    -385- Кириленко І.Г.
Абзац третьому частини 3 статті 46 викласти в такій редакції: «Критерії для визначення якості освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти визначається порядком проведення інституційного аудиту, який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.».
 
Враховано    
    -386- Кириленко І.Г.
У абзаці четвертому частини третьої статті 46 після слова «має» додати слова «низьку якість освіти учнів та/або».
 
Відхилено , оскільки низька якість освітньої діяльності частково включає в себе низьку якість освіти учнів   
    -387- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В абзаці 4 частини 3 статті 46 слово «трудового» замінити словом « (конференції)» з метою узгодження з абзацом 2 частини 6 статті 45 Закону України «Про освіту»
 
Враховано    
    -388- Кириленко І.Г.
Частину третю статті 46 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Термін проведення інституційного аудиту становить не більше 30 календарних днів у залежності від кількості учнів закладу освіти.».
 
Відхилено , оскільк такий строк є занадто великий, а закладати в Закон чіткий строк є недоцільним   
    -389- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці третьому частини четвертої статті 48 (стаття 46 тексту законопроекту, ухваленого в першому читанні) після слів «а також приведення» слова «освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцінзійними умовами» замінити словами «діяльності закладу у відповідність з вимогами ліцензійних умов».
 
Відхилено , оскільки правка звужує зміст рекомендацій, який може бути наданий закладу та засновнику для приведення діяльності закладу у відповідність до законодавства   
    -390- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац четвертий частини четвертої статті 48 (стаття 46 тексту законопроекту ухваленого в першому читанні) доповнити словами «та/або бази інтернатури»;
 
Відхилено у зв’язку з відхиленням правки щодо запровадження «баз інтернатури»   
    -391- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У реченні першому абзацу першого частини сьомої статті 48 (стаття 46 тексту законопроекту) слова «законодавство, зокрема» виключити.
Обгрунтування:
Поєднання інституційного аудиту та державного нагляду (контролю) у одній процедури призведе до викривлення суті і змісту інституційного аудиту як інструменту забезпечення якості освіти.
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже згідно з частиною 2 статті 45 Закону України «Про освіту» метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо, зокрема, приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.   
    -392- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 47 вважати статею 18.
 
Відхилено , адже структура проекту Закону, прийнятого в першому читанні, також логічна   
    -393- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац перший частини 1 статті 47 викласти в такій редакції:
«1. Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм оцінювання результатів навчання, здобутих учнями на рівнях базової чи профільної середньої освіти, що здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням цього Закону.»
 
Враховано    
    -394- Техніко-юридична правка
 
Немає висновку    
    -395- Колебошин С.В.
Абзац третій частини першої статті 47 виключити.
 
Враховано    
    -396- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 47 «Зовнішнє незалежне оцінювання» законопроекту перенести на місце статті 18 .
У статті 47 (тепер статті 18): В абзаці четвертому частини першої слова «можуть використовуватися» замінити словом «використовуються».
В абзаці п’ятому частини першої слова «модельних навчальних програм» замінити словами «державного стандарту».
Обгрунтування:
Див. обгрунтування до пункту 7 частини першої статті 1 цього закону. Зміна нумерації зумовлена необхідністю структорувати логіку викладк закону.
 
Відхилено , адже використання результатів ЗНО для зарахування до профільних шкіл потребуватиме ще пілотування Абзац п’ятий частини першої відсутній   
    -397- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 48 вважати статею 28 та викласти у такій редакції:
«1. Атестація педагогічних працівників - це процедура встановлення відповідності їхніх знань, практичних навичок та умінь вимогам певної кваліфікаційної категорії.
Атестація передбачає:
1)експертне оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника шляхом спостереження за здійсненням ним освітнього процесу;
2)оцінку роботи педагогічного працівника протягом міжатестаційного циклу керівником закладу освіти;
3)самооцінювання педагогічного працівника, що включає перелік цілей та завдань професійного розвитку, та перелік заходів з підвищення кваліфікації, в яких педагогічний працівник брав участь протягом міжатестаційного циклу.
2. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.
3. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та педагогічне звання.
Атестація на І кваліфікаційну категорію здійснюється у закладі освіти.
Атестація на вищу кваліфікаційну категорію здійснюється у територіальному відділення центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
4.Атестація педагогічних працівників закладів спеціалізованої освіти, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти, здійснюється відповідно до положень, затверджених центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.».
Обгрунтування:
Більш детальне врегулювання атестації педагогічних працівників.
З огляду на те, що вища кваліфікаційна категорія передбачає значне підвищення посадових окладів, до процесу має бути залучено центральний оргаа виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже це надмірний рівень деталізації, який буде виписаний у підзаконному НПА   
    -398- Кириленко І.Г.
У частині другій статті 48 після слова «присвоюється» додати слова «або підтверджується», слово «присвоєно» замінити на слово «присвоєне».
 
Враховано    
    -399- Констанкевич І.М.
Частину другу статті 48 викласти у такій редакції: «2. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання, незалежно від його освітньо-кваліфікаційного рівня.»
Обґрунтування
Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» та його Прикінцевих та перехідних положень Кабінет Міністрів України зобов’язано затвердити схеми посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників. Законом не передбачено норм щодо присвоєння педагогічним працівникам тарифних розрядів.
 
Враховано редакційно    
    -400- Івченко В.Є.
У частині другій статті 48 вилучити словосполучення «тарифний розряд».
Останнє речення викласти у редакції: «Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України».
Обґрунтування
Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту» та його Прикінцевих та перехідних положень, Кабінет Міністрів України зобов’язаний затвердити схеми посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників. Законом не передбачено норм щодо присвоєння педагогічним працівникам тарифних розрядів.
Відсутність зазначеного порядку, що був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 та скасований постановою від 13.06.2018 № 476, унеможливлює вирішення низки питань щодо особливостей присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань педагогічним працівникам, зокрема молодим спеціалістам, а також тим, які отримали ступінь магістра, чи з науковими та вченими званнями тощо.
 
Відхилено , адже присвоєння відповідних категорій і звань відбувається відповідно до порядку, визначеному типовим положенням про атестацію педагогічних працівників   
    -401- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину другу статті 48 викласти у наступній редакції:
«2. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія, тарифний розряд та може бути присвоєне педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
    -402- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У статті 49 слова «вчитель», «вчителі» замінити словами «педагогічний працівник», «педагогічні працівники» в усіх відмінках.
 
Враховано    
    -403- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 49 вважати статею 26.
Стаття 26 (стаття 49 у тексті законопроекту, ухваленого в першому читанні) викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Сертифікація педагогічних працівників.
1. Сертифікація здійснюється з метою оцінки знань, практичних навичок та умінь педагогічних працівників у застосуванні освітніх методик і технологій та встановлення допуску до подальшої педагогічної діяльності.
2. Сертифікація передбачає:
1) експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації шляхом спостереження за здійсненням ними освітнього процесу, яке здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
2) оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом тестування;
3) оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації педагогом-наставником, який керував педагогічної інтернатурою учасника сертифікації.
3. Право на проходження сертифікації мають вчителі-інтерни, які отримали рекомендацію педагога-наставника, який керував їхньою інтернатурою.
4. Вчитель-інтерн, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.
5. Педагогічні працівники, які успішно пройшли сертифікацію, можуть продовжувати педагогічну діяльність у закладах повної загальної середньої освіти та закладах, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти, на посаді вчителя початкової, базової середньої або профільної середньої освіти.
6. Особа, яка не пройшла сертифікацію, не має права займатися педагогічною діяльністю у закладах повної загальної середньої освіти, крім осіб, які проходять педагогічну інтернатуру.».
Обгрунтування: див. обгрунтування до статті 25 цього закону.
Значна зміна у нумерації статей викликана необхідністю структурувати логіку викладу закону.
 
Відхилено , адже правка суперечить концептуальним засадам законопроекту і процедури сертифікації, яка визначена у статті 51 Закону «Про освіту» (пропонується змінити добровільну сертифікацію на обов’язкову і зробити цю процедуру як «допуск до професії»)   
    -404- Колебошин С.В.
Абзац третій частини шостої статті 49 викласти в такій редакції: «впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, зокрема шляхом проведення супервізії роботи інших педагогічних працівників, а саме надання їм професійної підтримки та допомоги у порядку, визначеному законодавством;».
 
Враховано редакційно    
    -405- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 50 вважати статею 52.
 
Відхилено , адже структура законопроекту, прийнятому у першому читанні, також логічна   
    -406- Кириленко І.Г.
Частину першу статті 50 після слів «за ініціативою його» доповнити словами «засновника, піклувальної ради або»
 
Відхилено , адже засновник і піклувальна рада можуть ініціювати інституційний аудит. Також врегульовано в Законі про освіту   
    -407- Кириленко І.Г.
У частині четвертій статті 50 слово «успішно»видалити.
 
Враховано    
    -408- Івченко В.Є.
У назві статті 49 та по тексту слово «вчителів» замінити словами «педагогічних працівників».
Обгрунтування:
Стаття 49 потребує приведення у відповідність до ЗУ «Про освіту», яким передбачено проходження сертифікації для педагогічних працівників, а не лише вчителів.
 
Враховано    
    -409- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 51 законопроекту перенести на місце статті 29, забезпечуючи логіку норм та положень.
 
Відхилено , адже структура законопроекту, прийнятому у першому читанні, також логічна   
    -410- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину першу статті 51 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, що розташований на території відповідної (за місцем проживання такого педагогічного працівника) області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.»
 
Враховано    
    -411- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац другий частини 1 статті 51 викласти в новій редакції такого змісту:
«Педагогічним працівникам відшкодовуються відповідно до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення кваліфікації.»
 
Враховано    
    -412- Констанкевич І.М.
Частину третю статті 51 доповнити абзацом другим такого змісту: «Витрати, пов’язані з відрядженням педагогічних працівників для підвищення кваліфікації, відшкодовуються їм за рахунок цільових коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті.».
 
Враховано редакційно у зв’язку з із врахуванням попередньої правки 412   
    -413- Івченко В.Є.
Частину третю статті 51 доповнити реченням такого змісту: «Витрати, пов?язані з відрядженням педагогічних працівників для підвищення кваліфікації, відшкодовуються їм за рахунок коштів, передбачених для цих цілей у державному бюджеті.»;
 
Враховано редакційно у частині другій   
    -414- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Статтю 51 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. За результатами успішного підвищення кваліфікації кожен суб’єкт підвищення кваліфікації зобов’язаний видати педагогічному працівникові документ про підвищення кваліфікації, що має містити, зокрема, опис досягнутих ним результатів навчання.»
 
Враховано    
    -415- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 52 вважати статею 20.
 
Відхилено , адже структура законопроекту, прийнятому у першому читанні, також логічна   
    -416- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 52 законопроекту «Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення перенести на місце статті 20.
У статтю 52 (тепер ст. 20) внести такі зміни та доповненн:
Абзац другий частини першої викласти таким чином: «Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в Інтернеті, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безоплатні електронні версії підручників або електронні підручники, а також інші навчальні матеріали, повністю чи частково виготовлені за кошти державного бюджету, для здобуття повної загальної середньої освіти».
Статтю 19 вважати статею 21.
Обгрунтування:
Підручники не є єдиним видом навчальних матеріалів, які можуть розроблятися за бюджетні кошти. Необхідно забезпечити безперешкодний доступ до усіх навчальних матеріалів, виготовлених за кошти державного та місцевих бюджетів.
 
Враховано редакційно    
    -417- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці сьомому частини першої статті 53 слово «місцеві» замінити на слово «обласні».
 
Відхилено , адже відповідно до цього Закону і Закону України «Про місцеві державні адміністрації» останні виконуються покладені на них повноваження у сфері освіти   
    -418- Гришина Ю.М.
В абзаці другому частини другої статті 53 слова та знаки «, які проживають на відповідній території,» виключити;
 
Враховано    
    -419- Кириленко І.Г.
У частині 2 статті 53 після слів «доступу до» видалити слово «якісної», наприкінці додати пункт у наступній редакції: «забезпечення якості освіти».
 
Враховано редакційно    
    -420- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину другу статті 53 доповнити наприкінці новим абзацом п’ятим наступного змісту: «забезпечення якості повної загальної середньої освіти.».
 
Враховано в цілому   
    -421- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
В абзаці 4 частини 2 статті 54 слова «формули розподілу освітніх субвенцій» замінити словами «формулу розподілу освітньої субвенції»
 
Враховано    
    -422- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці шостому частини другої слова «типові освітні програми, типові навчальні плани,» виключити.
 
Враховано частково Техніко-юридична правка з метою узгодження зі статтею 44 (державні стандарти затверджує Уряд, а не МОН)   
    -423- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац 8 частини 2 статті 54 викласти в такій редакції:
«затверджує порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам і відповідно до зазначеного порядку надає рекомендації для використання їх в освітньому процесі;»
 
Враховано    
    -424- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац сімнадцятий частини другої статті 54 виключити.
У зв’зку з цим абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий відповідно вважати абзацами сімнадцять та вісімнадцять.
Обгрунтування:
Наведеноно в пункті 7 частини першої статті 1 цього закону.
 
Відхилено , адже цей порядок потрібен для забезпечення реалізації повноваження Державної служби якості освіти, передбаченого в абзаці 4 частини 2 статті 67 Закону «Про освіту» і в абзаці 4 частини 1 статті 55 цього Закону   
    -425- Колебошин С.В.
Частину другу статті 54 доповнити новими абзацами такого змісту:
«затверджує порядок проведення супервізії роботи педагогічних працівників;
здійснює заходи з популяризації та вивчення української мови та культури за кордоном;
організовує направлення педагогічних працівників для викладання української мови, літератури, культури, історії, географії тощо в іноземних закладах загальної середньої освіти відповідно до міжнародних угод;».
 
Враховано редакційно    
    -426- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину другу статті 54 доповнити новим абзацом дев’ятнадцятим наступного змісту:
«здійснює заходи з популяризації та вивчення української мови та культури за кордоном, у тому числі шляхом відрядження педагогічних працівників для викладання української мови, літератури, культури, історії, географії тощо в закладах загальної середньої освіти за кордоном відповідно до міжнародних угод;»
У зв’язку з чим абзац дев’ятнадцятий первісної редакції частини другої статті 54 вважати абзацом двадцятим, відповідно.
 
Враховано редакційно    
    -427- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац четвертий частини першої статті 55 виключити.
У зв’язку з цим абзац п’ять, шість та сім вважати відповідно абзацами чотири, п’ять та шість.
 
Відхилено (техніко-юридична правка з урахуванням правок до статті 11)   
    -428- Кириленко І.Г.
Абзац п’ятий частини першої статті 55 викласти в такій редакції: «у порядку , визначеному законодавством, проводять моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та якості освіти здобувачів загальної середньої освіти;». слова «якості здобутої в них загальної середньої освіти» замінити словами «якості освіти здобувачів загальної середньої освіти».
 
Враховано редакційно в редакції першого читання   
    -429- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац шостий частини першої статті 55 після слова «сертифікації» додати слова «та атестації».
Обгрунтування:
Наведеноно в пункті 7 частини першої статті 1 цього закону.
 
Відхилено , у зв’язку із недоцільністю та важкістю реалізації   
    -430- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзаци вісім, дев’ять, десять частини першої статті 55 виключити.
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом сьомим.
Обгрунтування:
Наведено до пункту 7 частини першої статті 1 та статті 48 цього закону.
 
Відхилено , адже відповідні повноваження потрібні Державній службі якості освіти для забезпечення єдності державної політики та виконання і дотримання законодавства як закладами освіти, так і їх засновниками   
    -431- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац дев’ятий частини першої статті 55 викласти у наступній новій редакції: «звертаються до суду з позовами до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо усунення порушень та виконання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти;».
 
Враховано    
    -432- Лис О.Г.
Частину першу статті 55 доповнити новим абзацем десятим наступного змісту:
«складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;»
У зв’язку з чим абзац десятий первісної редакції частини першої вважати абзацем одинадцятим, відповідно.
 
Враховано    
    -433- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 56 викласти в новій редакції такого змісту: «Стаття 56. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері загальної середньої освіти
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради:
відповідають за реалізацію державної політики у сфері профільної середньої освіти на відповідній території, забезпечення доступності профільної середньої освіти;
планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти, спеціальної освіти;
мають право засновувати заклади профільної середньої освіти та спеціальної освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;
визначають територію обслуговування закладів профільної освіти, які знаходяться у їхній власності, враховуючи спроможність кожного закладу освіти і демографічну ситуацію на відповідній території;
забезпечують можливість здобуття освіти у закладах профільної освіти, які знаходяться у їхній власності, для всіх дітей, що мешкають на їх території обслуговування, дотримуючись вимог щодо наповнюваності класів;
забезпечують та фінансують підвезення учнів до закладів профільної середньої освіти та у зворотному напрямку (до місця проживання) у межах території обслуговування закладу або їх проживання у пансоні;
оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.
2. Обласні державні адміністрації:
проводять моніторинг роботи та рішень засновників закладів повної загальної середньої освіти, зокрема органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині дотримання ними законодавства у сфері освіти, а також виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених цим Законом та Законом України «Про освіту»;
надають засновникам закладів повної загальної середньої освіти, зокрема органам місцевого самоврядування, їх #103015
звертаються до суду з позовами про зобов’язання засновників закладів повної загальної середньої освіти, зокрема органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб усунути порушення та виконати вимоги законодавства у сфері загальної середньої освіти;
можуть здійснювати окремі повноваження органів місцевого самоврядування, а також окремі функції засновників закладів освіти на відповідній території у разі уповноваження їх на це місцевою радою шляхом прийняття відповідного рішення;
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.
3. Міські ради та ради об’єднаних територіальних громад:
відповідають за реалізацію державної політики у сфері початкової та базової середньої освіти на відповідній території, забезпечення доступності початкової та базової середньої освіти;
планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти;
мають право засновувати заклади початкової та базової середньої освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;
ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку;
визначають територію обслуговування закладів початкової та базової освіти, які знаходяться у їхній власності, враховуючи спроможність кожного закладу освіти і демографічну ситуацію на відповідній території;
забезпечують можливість здобуття освіти у закладах початкової та базової освіти, які знаходяться у їхній власності, для всіх дітей, що мешкають на їх території обслуговування, дотримуючись вимог щодо наповнюваності класів;
забезпечують та фінансують харчування учнів у закладах початкової та базової освіти, які знаходяться у їхній власності;
забезпечують та фінансують підвезення учнів, що мешкають у сільській місцевості та проживають на відстані більш ніж 3 кілометри від закладів початкової та базової освіти, до закладів та у зворотному напрямку (до місця проживання) у межах території обслуговування закладу;
забезпечують та фінансують навчально-методичну підтримку педагогічних працівників;
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.».
Обгрунтування:
Уточнення повноважень у сфері управління повною загальною середньою освітою. Реалізаціїядержавного стандарту профільної середньої освіти, зокрема, забезпечення вибірковості навчальних предметів вимагає значної кількості учнів на одному році навчання. Міські ради та ради об’єднаних територіальних громад не спроможні засновувати заклади, спроможні релалізувати згадані вище стандарти, а отже, це повноваження має бути перенесено на вищий рівень самоврядування — обласний.
Ми пропонуємо розмежувати сфери управління закладами повної загальної середньої освіти різних рівнів, відмовившись від ієрархічної системи управління. Таким чином, засновники комунальних закладів освіти будуть підзвітні насамперед громадянам, а не високопосадовцям.
 
Враховано частково у Законі «Про освіту», цій статті та статті 35 цього Закону   
    -434- Кириленко І.Г.
Частину першу статті 56 після слів «що визначені» доповнити словами «цим Законом та».
 
Враховано    
    -435- Кириленко І.Г.
Частині другу статті 56 доповнити перший абзацом такого змісту: «Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження у сфері загальної середньої освіти, що визначені Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», цим Законом та іншими законами.».
 
Враховано в останньому абзаці цієї частини 2   
    -436- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Статтю 57 викласти у такій редакції: «Стаття 57. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти
1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені цим Законом.
2. Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
Обгрунтування:
Див. обгрунтування до статті 48 цього закону.
 
Відхилено , адже це суперечить концептуальним засадам законопроекту, схвалених у першому читанні. Органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати державний нагляд (контроль), оскільки вони, по перше, не є державними органами (органами державнї влади), по друге, вони виконують функції засновників комунальних закладів освіти. І за тим, як вони ці функції виконують, і потрібен державний нагляд (контроль)   
    -437- Кириленко І.Г.
У назві статті 57 після слова «сфері» додати слово «повної».
 
Відхилено , так як саме загальна середня освіта є сферою суспільних відносин, які регулює цей Закон, а повна ЗСО є   
    -438- Кириленко І.Г.
Частини другу і третю статті 57 об’єднати в одну частину другу, виклавши її у такій редакції: «2. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти відбувається під час планового (позапланового) інституційного аудиту та у формі позапланової перевірки відповідно до Закону України «Про освіту» та цього Закону та відповідно до порядків, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіи і науки.».
 
Враховано по суті у редакції першого читання та з урахуванням правки до частини 3 цієї статті   
    -439- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину третю статті 57 викласти у наступній редакції:
«3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до цього Закону, відповідно до порядків, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».
 
Враховано редакційно    
    -440- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Речення друге абзацу першого частини першої статті 58 доповнити словами «органів місцевого самоврядування, які є засновниками закладів середньої освіти».
Обгрунтування:
Органи місцевого самоврядування різних рівнів є засновниками закладів повної загальної середньої освіти різних рівнів, тож необхідно уточнити, що кошти освітньої субвенції на кожен тип закладів спрямуватиметься саме засновнику.
 
Відхилено , адже в абзаці першому частини першої статті 58 немає другого речення   
    -441- Івченко В.Є.
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції та інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.
Освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями на фонд оплати праці, а також на виплату учням державних та комунальних закладів загальної середньої освіти іменних стипендій за успіхи в навчанні.
Кошти інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну середню освіту можуть спрямовуватися на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення учнів та педагогічних працівників підручниками (посібниками), навчальним обладнанням, засобами навчання та на інші цілі, визначені законодавством».
Обґрунтування:
З метою чіткого врегулювання питання фінансування у системі загальної середньої освіти та забезпечення оплати праці працівників освіти необхідно вказати, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями на фонд оплати праці.
 
Враховано частково    
    -442- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Абзац другий частини першої статті 58 після слів «коштів державного бюджету» доповнити словами «у комунальних закладах освіти»
 
Враховано    
    -443- Констанкевич І.М.
Абзац третій частини першої статті 58 викласти у такій редакції:
«Освітня субвенція спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями.».
 
Враховано    
    -444- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині третій статті 58 після слів: «навчальних предметів» доповнити словами: « (інтегрованих курсів)».
 
Враховано    
    -445- Павленко Р.М.
Частину третю статті 58 викласти в такій редакції: «3. Фінансування з державного бюджету здобуття повної загальної середньої освіти (інклюзивного навчання) дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно критеріїв, затверджених центральним виконавчої влади у сфері освіти і науки України».
 
Враховано , адже це питання врегульоване статтею 103-3 Бюджетного кодексу України   
    -446- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В частині четвертій статті 58 після слів «… у тому числі електронними,» вставити словосполучення «та навчальним обладнанням», слова « (інтегрованих курсів)» виключити.
Обгрунтування:
Забезпечення навчальним обладнанням, необхідним для реалізації державних стандартів, так само, як і підручниками, є частиною державних зобов’язань щодо безкоштовної повної загальної середньої освіти.
 
Враховано частково в останньому абзаці частини 1 цієї статті (частина чертверта в цій статті відсутня)   
    -447- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац другий частини першої статті 59 викласти у такій редакції:
«Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема,на:»
 
Враховано    
    -448- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини першої статті 59 викласти у такій редакції: «Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на: формування структури закладу загальної середньої освітита його штатного розпису;
оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, виногороди, виплати матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, приміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників з числа медичного персоналу, бібліотекарів, інженерів тощо;
укладення віповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.».
 
Враховано редакційно з врахуванням попередньої поправки   
    -449- Івченко В.Є.
Абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема,на:»;
 
Враховано редакційно    
    -450- Констанкевич І.М.
Пункт другий абзацу другого статті 59 викласти у такій редакції:
«оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплати матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;».
 
Враховано редакційно    
    -451- Івченко В.Є.
Абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:
«оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплати матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників, зокрема молодих вчителів;»;
 
Враховано редакційно    
    -452- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац четвертий частини першої статті 59 викласти у такій редакції: «оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплати матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, премій та/або їх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників;»
 
Враховано редакційно    
    -453- Івченко В.Є.
Абзац шостий частини першої статті 59 викласти в такій редакції: «оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників: «медичного персоналу, бібліотекарів, інженерів тощо».
 
Враховано редакційно    
    -454- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац шостий частини першої статті 59 викласти у такій редакції: «оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;»
 
Враховано    
    -455- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Абзац четвертий частини другої статті 58 викласти у такій редакції: «благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організаціх;».
Обгрунтування:
Уточнення норми.
 
Враховано    
    -456- Констанкевич І.М.
Абзац третій частини другої статті 59 викласти у такій редакції: «Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладами загальної середньої освіти відповідно до затвердженого кошторису.».
 
Враховано    
    -457- Івченко В.Є.
У частині другій статті 59 передостанній абзац викласти в такій редакції: «Отримані із зазначних джерел кошти використовуються закладами загальної середньої освіти відповідно до затвердженого кошторису».
 
Враховано    
    -458- Кириленко І.Г.
У частині третій статті 59 сліва «для організації та забезпечення діяльності закладу» замінити словами «відповідно до його установчих документів».
 
Враховано редакційно    
    -459- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину третю статті 59 після слова «діяльності» доповнити словом «цього»
 
Враховано редакційно    
    -460- Івченко В.Є.
У першому реченні частини п’ятої статті 59 слова «можуть надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України» замінити словами «можуть надавати у вільний від освітнього процесу час платні освітні та інші послуги, перелік та граничну вартість яких затверджує Кабінет Міністрів України.».
 
Враховано редакційно в абзаці третьому цієї частини 5   
    -461- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
В абзаці третьому частини п’ятої статті 59 слова «за винятком додаткового до передбаченого законодавством поділу класів та групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів)» виключити.
 
Відхилено , адже в частині п’ятій відсутній абзац, до якого пропонуються зміни. 1 у правці 461   
    -462- Лис О.Г.
Частину п’яту статті 59 доповнити новим абзацем третім наступного змісту:
«Під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом, у державних і комунальних закладах освіти не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги, за винятком додаткового до передбаченого законодавством поділу класів на групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів).»
У зв’язку з чим абзац третій первісної редакції частини п’ятої вважати абзацом четвертим, відповідно.
 
Враховано редакційно    
    -463- Кириленко І.Г.
Статтю 59 доповнити частиною шостою такого змісту: «6. Приватні і корпоративні заклади загальної середньої освіти сплачують плату за комунальні послуги за тарифами, передбаченими для державних і комунальних закладів загальної середньої освіти.».
 
Відхилено , адже питання оподаткування не є предметом регулювання цього Закону   
    -464- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 60 доповнити абзацом другим такого змісту: «Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти включають посади педагогічних працівників.».
Обгрунтування:
Оскільки оплата праці педагогічних працівників комунальних закладів повної загальної середньої освіти здійснюється з коштів місцевих бюджетів, формування штатних розписів закладів, що знаходяться у їхній власності, мають затверджуватися засновниками.
 
Відхилено , адже типові штатні нормативи за своєю природою включають педагогічних працівників   
    -465- Кириленко І.Г.
У частинах першої і другої і 2 статті 60 слово «підставі» замінити на слово «основі».
 
Враховано    
    -466- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У частині першій статті 60 словосполучення
«розробляється на підставі типових штатних нормативів» замінити словосполученням: «розробляється на основі типових штатних нормативів»;
 
Враховано    
    -467- Кириленко І.Г.
Частину третю статті 60 доповнити словами «або уповноваженим ними органами».
 
Враховано    
    -468- Івченко В.Є.
Частину першу, другу, третю статті 60 через коми доповнити словами «та із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (у разі наявності).».
Обґрунтування:
З метою захисту трудових прав працівників штатні розписи закладів загальної середньої освіти мають погоджуватися з виборними органами первинних профспілкових організацій, з огляду на ст. 25 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», згідно з якою профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями.
 
Відхилено , адже всі права профспілок визначаються Законом «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності   
    -469- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину третю статті 60 наприкінці доповнити словосполученням: «або уповноваженими ними органами.».
 
Враховано    
    -470- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 61 виключити.
Обгрунтування: Норма порушує право власника розпоряджатися майном.
 
Відхилено , адже це додатковий запобіжник від «приватизації» майна, яке є в системі освіти   
    -471- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У частині другій статті 61 після слова ліквідованих додати слова «державних, комунальних» та виключити слова «у сільській місцевості», а після слів «бути використане» додати слово «виключно».
 
Враховано    
    -472- Кириленко І.Г.
Статтю 61 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Заклади загальної середньої освіти усіх форм власності мають рівні умови користування нерухомим майном державної або комунальної власності, що надається їм в оренду.»
 
Враховано у абзаці другому частини 5 ст. 80 ЗУ «Про освіту»   
    -473- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
У реченні другого абзацу частини другої статті 65 слова «до наступного класу наступного року» замінити на «наступний рік».
Обгрунтування: Див. обгрунтування до частини другої статті 10.
 
Враховано    
    -474- Кириленко І.Г.
У першому реченні частини другої статті 65 слово «ним» замінити словом «ними», а друге речення після слів «наступного класу» доповнити словами «наступного року навчання».
 
Враховано    
    -475- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Частину другу статті 65 викласти у наступній редакції:
«2. За учнями зберігається їх статус та місце навчання у відповідному закладі освіти України за умови продовження здобуття ними повної загальної середньої освіти в Україні за однією з визначених цим Законом форм здобуття освіти (крім очної), у тому числі з оформленням індивідуального навчального плану. Такі особи зобов’язані пройти відповідно до законодавства державну підсумкову атестацію (оцінювання результатів навчання) для переведення до наступного класу наступного року навчання та/або отримання відповідного документа про освіту.».
 
Враховано    
    -476- Кириленко І.Г.
У частині третій статті 65 після слів «за педагогічними працівниками додати слова «державних і комунальних».
 
Відхилено , адже законом мають бути захищені інтереси усіх педагогічних працівників, незалежно від статусу і форми власності конкретного закладу освіти   
    -477- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину першу розділу Х Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу чотири частини другої статті 8 цього закону, який набуває чинності з 1 вересня 2024 року;
частини три статті 10 цього закону, яка набирає чинності з 1 вересня 2020 року;
частини шість статті 12 цього закону, яка набирає чинності з 1 вересня 2021 року;
абзацу першого частини другої статті 14 цього закону, який набирає чинності з 1 вересня 2020 року;
абзацу другого частини другої статті 14 цього закону, який набирає чинності з 1 вересня 2022 року;
абзацу третього частини другої статті 14 цього закону, який набирає чинності з 1 вересня 2024 року;
статті 25 цього закону, які набирають чинності з 1 вересня 2021 року;
статті 26 цього закону, які набирають чинності з 1 вересня 2022 року;
Статті 28 цього закону, яка набирає чинності з 1 вересня 2020 року.».
 
Враховано редакційно    
    -478- Колебошин С.В.
Пункт перший розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу першого частини четвертої статті 18, який набирає чинності з 1 січня 2021 року;
абзацу другого частини четвертої статті 31 та абзацу десятого частини першої статті 32, які набирають чинності з 1 вересня 2024 року;
абзацу другого частини третьої статті 35, який набирає чинності з 1 вересня 2024 року;
абзацу другого частини шостої статті 49, який набирає чинності з 1 січня 2020 року;
абзацу другого частини другої статті 58, який набирає чинності з 1 вересня 2022 року;
абзацу третього частини другої статті 58, який набирає чинності з 1 вересня 2025 року
абзацу четвертого частини другої статті 58, який набирає чинності з 1 вересня 2027 року.».
 
Враховано частково    
    -479- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Частину другу розділу Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції: «2. Установити, що:
навчання учнів за програмами трирічної профільної середньої освіти починається з 1 вересня 2024 року;
З 1 вересня 2024 року заклади профільної середньої освіти не можуть мати структурних підрозділів, які забезпечують здобуття базової середньої, початкової та дошкільної освіти.
до 2024 року положення цього Закону, що стосуються профільної середньої освіти, діють щодо закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства;
Реалізація положень частини шість статті цього закону відбувається у порядку, визначеному Законом України «Про освіту».
Для реалізації частини сім статті 26 цього закону усі особи, які займаються педагогічною діяльністю у закладах повної загальної середньої освіти на момент набуття чинності цього Закону, мають протягом 5 років починаючи з 1 #103015
Стаття 27 цього Закону набирає чинності з 1 січня року, наступного за тим, у який посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії буде становити не менше чотирьох прожиткових мінімумів.».
 
Враховано частково у тексті проекту Закону, зокрема у статтях 31 і 35, а також прикінцевих положеннях   
    -480- Івченко В.Є.
Підпункти 1 та 2 пункту 3 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» вилучити.
 
Відхилено    
    -481- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
У Розділі Х»ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
Абзац другий підпункту 1 пункту 3 викласти у наступній редакції:
«До 01 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками цих закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на один рік) без проведення конкурсу. У разі їх незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після завершення строку трудового договору такі особи мають право обиратися на посаду керівника цього ж закладу освіти на ще один строк відповідно до статті 39 цього Закону;»
 
Враховано    
    -482- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Абзац другий підпункту 2 пункту 3 викласти у наступній редакції:
«До 01 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками цих закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними (за їх згодою) трудових договорів строком від одного до трьох років або звільнити їх згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України;».
 
Враховано частково    
    -483- Колебошин С.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«До 01 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками цих закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу п’ятого частини другої статті 22 цього Закону.».
 
Враховано    
    -484- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 8 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» виключити
 
Враховано    
    -485- Колебошин С.В.
Пункт 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) з 2020 року санаторні школи (санаторні школи-інтернати) припиняють набір учнів до 1-9 класів. Засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом мають змінити тип таких закладів освіти на ліцей з обов’язковим збереженням у їх складі пансіонів. З 1 вересня 2024 року такі ліцеї забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти;».
 
Враховано частково (пункт 9)   
    -486- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
Доповнити пункт 3 новим підпунктом 9 наступного змісту:
«9) з 2020 року санаторні школи припиняють набір учнів до 1-9 класів, і забезпечують учням, зарахованим до них до 2020 року, можливість продовжити здобувати повну загальну середню освіту. Засновники санаторних шкіл протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом мають зміни тип таких закладів освіти на ліцей. З 1 вересня 2028 року такі ліцеї забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -487- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Пункт 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктами 10 та 11 такого змісту:
«10) після набрання чинності цим Законом розмір заробітної плати педагогічних працівників не може зменшитися, якщо ці працівники продовжують обіймати відповідні посади, виконувати відповідні обов’язки та зберігають відповідну кваліфікаційну категорію;
11) до затвердження в установленому цим Законом порядку проведення позапланових перевірок центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи здійснює такі перевірки відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».»
 
Враховано    
    -488- Техніко-юридична правка як наслідок врахування правки № 81 до статті 12
 
Немає висновку    
    -489- Гришина Ю.М.
Пункт 4 Перехідних та прикінцевих положень викласти у наступній редакції:
«4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 188-54 такого змісту:
«Стаття 188-54. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів
Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері освіти, а також ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації на їх запит -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу після абзацу «Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (стаття 188-51)» доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів (стаття 188-54); «;
 
Враховано редакційно    
    -490- Колебошин С.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 188-54 такого змісту:
«Стаття 188-54. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів
Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів щодо усунення порушення вимог законодавства у сфері освіти, а також ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації на їх запит -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
статтю 221 глави 17 Кодексу після цифр «188-50» доповнити цифрами «188-54»;
пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу після абзацу «Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (стаття 188-51)» доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів (стаття 188-54);».
 
Враховано редакційно    
    -491- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 1 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити такими абзацами:
1) «доповнити Кодекс статтею 188-55 такого змісту:
«Стаття 188-55. Невиконання законних вимог освітнього омбудсмена
Невиконання законних вимог освітнього омбудсмена щодо припинення порушення прав та/аб відновлення порушених прав та/або законних інтересів
учасників освітнього процесу, перешкоджання здійсненню освітнім омбудсменом чи уповноваженими ним особами своїх повноважень, ненадання інформації у строк, встановлений законом, або надання завідомо недостовірної інформації -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятидесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
2) «статтю 221 після цифр «188-54» доповнити цифрами «188-55»;
3) «частину першу статті 255 доповнити новим пунктом 8-2 такого змісту:
«8-2) освітній омбудсмен або уповноважені особи служби освітнього омбудсмена (стаття 188-55);».
 
Враховано    
    -492- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 2) частини чотири розділу Х Прикінцевих та перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту: ««у статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 46, ст. 393; 2009 р., № 19, ст. 260):
підпункт 3) пункту а) виключити. У зв’язку з цим підпункти 4)-9) вважати підпунктами 3)-8);
підпункт 6) пункту б) виключити. У зв’язку з цим підпункти 7)-11) вважати підпунктами 6)-10);
підпункт 8) пункту б) викласти у такій редакції:
вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у дитячих будинках сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах спеціальної освіти, про надання пільг на утримання дітей у закладах повної загальної середньої та спеціальної освіти з пансіоном, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем).».
 
Відхилено    
    -493- Гришина Ю.М.
2) у підпункті 10 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 46, ст. 393; 2009 р., № 19, ст. 260) слова «, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів» виключити;
 
Враховано в редакції першого читання   
    -494- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 3) частини чотири розділу Х Прикінцевих та перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту: «У пункті 4 ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) слова «збереження мережі» замінити словосполученням "створення спроможних мереж».
 
Відхилено , адже наразі чіткі критерії «спроможних мереж». За такої редакції норм не відповідатиме принципу правової визначеності   
    -495- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) статтю 16 Закону України «Про позашкільну освіту» доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Навчальна програма гуртків, секцій, інших творчих об’єднань тощо, а також спеціалізованих закладів позашкільної освіти (з навчальних дисциплін (предметів), видів спорту тощо) розробляється закладами позашкільної освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджується (схвалюється) у порядку, визначеному законодавством.»;»
У зв’язку з цим підпункти 4-6 вважати відповідно підпунктами 5-7.
 
Враховано    
    -496- Кириленко І.Г.
Підпункт 5 викласти у такій редакції:
«5) у статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) додати частину сьому у наступній редакції: «Державна служба якості освіти, її територіальні органи зобов’язані забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», виключно вимог статті 3, частин першої - дванадцятої, частини чотирнадцятої статті 4, частини четвертої статті 5, абзаців десятого, одинадцятого частини першої, частини третьої статті 6, абзацу одинадцятого частини шостої статті 7, статей 8, 9, 10, 11, частин першої та четвертої статті 12, статей 19-20 цього Закону.»;
 
Враховано редакційно    
    -497- Колебошин С.В.
Підпункт 5 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«5) статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною восьмою у такій редакції:
«Державна служба якості освіти, її територіальні органи зобов’язані забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», виключно вимог статті 3, частин першої - дванадцятої, частини чотирнадцятої статті 4, частини четвертої статті 5, абзаців десятого, одинадцятого частини першої, частини третьої статті 6, абзацу одинадцятого частини шостої статті 7, статей 8, 9, 10, 11, частин першої та четвертої статті 12, статей 19-20 цього Закону.».
 
Враховано редакційно    
    -498- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
Пункт 6) частини чотири розділу Х Прикінцеві та перехідні положення доповнити новими абзацами такого змісту: «пункт 9 статті 1 доповнити словами «та (або) особистого навчального плану»;
 
Враховано в чинній редакції Закону «Про освіту» і цього Закону як «індивідуальний навчальний план»   
    -499- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину першу статті 1 доповнити новими пунктами 15-1, 21-1 і 21-2 такого змісту:
«15-1) корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення;

21-1) психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, іншими фахівцями;
21-2) психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку;»
 
Враховано    
    -500- Кириленко І.Г.
у підпункті 6:
доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
«у пункті 25 частини 1 статті 1 після слова «кваліфікацій,» додати слова «професійних стандартів,», перед словом «програм» додати слова «та навчальних»;
 
Відхилено , адже професійні стандарти не входять до системи освіти, а «навчальні» програми звужують зміст терміну «програм», під якими розуміють як навчальні, так і освітні програми   
    -501- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у пункті 30 частини 1 статті 1 видалити слово «якісної»; підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
в абзаці другому частини третьої статті 4 після слова «посібниками» вставити слова «та навчальним обладнанням»;

 
Відхилено , адже після такої правки будь-яка освітня діяльність буде вважатися якісною, що вочевидь не відповідає дійсності   
    -502- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
в частині вісім статті 9 слова «зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти» виключити;
 
Відхилено , адже педагогічний патронаж здійснюється також і з цією метою   
    -503- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
в абзаці третьому частини першої статті 13 слова «початкову та базову» замінити на слова «повну загальну»;
 
Відхилено , оскільки територія обслуговування не закріплюється за ліцеями   
    -504- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
в абзаці третьому частини першої статті 13 слова «початкову та базову» замінити на слова «повну загальну»;
 
Відхилено , адже Закон не може гарантувати здобуття профільної середньої освіти у закладі освіти, максимально наближеному до місця проживання особи   
    -505- Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац третій частини другої статті 13 викласти у такій редакції:
«Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закладу і у зворотному напрямку, а також забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття базової середньої освіти.»;»;
 
Враховано редакційно    
    -506- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
абзаци перший – другий частини другої статті 13 викласти у такій редакції:
«З метою створення кращих умов для здобуття повної загальної середньої освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти заклад освіти може мати статус опорного.
Опорний заклад освіти – це заклад повної загальної середньої освіти, у якому навчаються учні з населених пунктів, де немає належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти. Такі учні підвозяться на навчання у опорний заклад або навчають у територіально відокремлених підрозділах опорного закладу (філіях). Опорний заклад повинен мати зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, кваліфіковані педагогічні кадри та матеріально-технічну і навчально-методичну базу, достатню для виконання державних стандартів».
Абзац третій частини другої статті 13 виключити. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
 
Враховано редакційно    
    -507- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
статтю 18 доповнити частиною вісім такого змісту:
«Післядипломна освіта у сфері освіти також включає педагогічну інтернатуру.
Особливості проходження педагогічної інтернатури визначають спеціальним законом.».
У зв’язку з цим частини вісім – одинадцять вважати частинами дев’ять – дванадцять;
 
Відхилено , оскільки це суперечить концептуальним засадам законопроекту, ухваленому в першому читанні   
    -508- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у частині 1 статті 20 після слова «звернення» додати слова «до державного та комунального закладу освіти»;
 
Враховано частково    
    -509- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«статті 19 і 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.
3. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.
4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють особам з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти нарівні з іншими особами шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та\або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.
5. Навчання, виховання та розвиток осіб з особливими освітніми потребами, у закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.
6. Зарахування осіб до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
7. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України з урахуванням міжнародних норм і стандартів.
Стаття 20. Інклюзивне навчання
1. Інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.
Організація інклюзивного навчання у закладах освіти на відповідних рівнях освіти здійснюється відповідно до порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України.
2. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків заклад освіти утворює інклюзивний клас та/або групу в обов’язковому порядку.
Спеціальний клас та/або група утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом.
Заклади освіти створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
Заклад освіти відповідно до законодавства організовує та\або забезпечує надання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання.
3. З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також забепезчення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри.
4. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
5. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.»
 
Враховано    
    -510- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Зміни до частини четвертої статті 20 Закону України «Про освіту» виключити та перенести до статті 1 Закону «Про освіту»
 
Враховано    
    -511- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац десятий частини четвертої статті 21 викласти у такій редакції:
«Положення про заклади спеціалізованої освіти військового профілю затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням спеціальних законів за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері оборони.».
 
Враховано    
    -512- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину 4 статті 22 викласти у такій редакції: «Заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти. У закладі освіти утворюються для цього структурні підрозділи.»;
 
Враховано у частині 4 статті 22 Закону «Про освіту»   
    -513- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 25 слова «засновник закладу освіти або уповноважена ним особа» замінити словами «засновник або уповноважений ним орган (особа)»;
 
Враховано редакційно    
    -514- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4, озаглавленому «у Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380; 2019 р., № 5, ст. 33), додати такі абзаци:
«частину третю статті 31 викласти у наступній редакції:
«3. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти.
У закладах освіти забороняється:
1) створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань;
2) розповсюдження, розміщення, зберігання чи будь-яке інше використання реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи візуальних матеріалів, інших матеріальних чи нематеріальних об’єктів (крім офіційного листування), які містять:
а) найменування чи символіку політичних партій (об'єднань), громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об'єднань);
б) прізвища осіб, які є членами (учасниками) чи засновниками політичних партій (об'єднань), громадських чи благодійних організацій, назва чи символіка яких співзвучні з назвами та символікою політичних партій (об'єднань);
в) прізвища виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.»
 
Враховано редакційно    
    -515- Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину четверту статті 42 доповнити новими абзацами такого змісту:
«надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.»;
 
Враховано    
    -516- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у статті 45:
у частині другій слова «законодавства та ліцензійними умовами» замінити словами «законодавства, зокрема, ліцензійними умовам»;
у частині п’ятій слово «успішно» виключити;
 
Враховано    
    -517- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
в статті 45 абзац третій частини другої та абзац перший частини шостої виключити;
 
Відхилено , оскільки правка не відповідає концепції інституційного аудиту як інструменту зовнішнього забезпечення якості освіти і освітньої діяльності   
    -518- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у частині 2 статті 45 слова «законодавства та ліцензійними умовами» замінити на слова «законодавства, зокрема, ліцензійними умовам»;
«у частині 5 статті 45 видалити слово «успішно»;
«у частині 6 статті 45 після слова «має» додати слова «низьку якість освіти та/або»;
«у статті 45 додати частину 6 такого змісту:
«6 Термін проведення інституційного аудиту становить не більше 30 календарних днів у залежності від кількості здобувачів освіти закладу освіти».;
 
Враховано частково    
    -519- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
у частині третій статті 50 після слова «присвоюються» додати слова «або підтверджуються», перед словами «педагогічні звання» додати слово «присвоюються»;»
 
Враховано    
    -520- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у частині 3 статті 50 після слова «присвоюються» додати слова «або підтверджуються», перед словами «педагогічні звання» додати слово «присвоюються»;
 
Враховано    
    -521- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
статтю 51 викласти у такій редакції:
«Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників
1. Сертифікація педагогічних працівників - кваліфікаційний іспит, що здійснюється шляхом зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання) з метою встановлення допуску до подальшої педагогічної діяльності.
2. Сертифікація здійснюється шляхом незалежного тестування та вивчення практичного досвіду роботи.
3. Право на проходження сертифікації мають вчителі-інтерни, які успішно пройшли педагогічну інтернатуру.
4. Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
5. Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6. Особливості сертифікації для окремих рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами.»;
 
Відхилено , оскільки в умовах дефіциту працівників і поступового збільшення вакантних посад у зв’язку з їх низькою заробітною платою, запровадження «кваліфікаційного іспиту», у тому числі за допомогою тестування, призведе до поглиблення проблеми недостатності кадрів, а не до її вирішення   
    -522- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у назві статті 56 перед словом «державні» додати слово «додаткові»;
 
Відхилено , адже тоді потрібно прописувати, які є «основні» гарантії (це теоретична дискусія)   
    -523- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
в статтю 56 вставити частину чотири такого змісту:
«4. Особи, які здобувають освіту у закладах профільної середньої освіти, на період навчання забезпечуються гуртожитками у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.». У зв’язку з цим частини чотири–сім вважати частинами п’ять–вісім;
 
Враховано у частині шостій статті 20 цього законопроекту   
    -524- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
в частині другій статті 58 слова «фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність» замінити словами «успішно пройшли сертифікацію»;
статтю 58 доповнити частиною чотири такого змісту:
«4. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту).». У зв’язку з цим частини чотири – п’ять вважати частинами п’ять – шість;
в частині п’ять статті 58:
слова «педагогічного працівника строком на один рік» замінити словами «педагога-інтерна»
в абзаці другому слово «атестації» замінити словом «сертифікації»;
абзац третій виключити;
статтю 58 доповнити частиною шостою такого змісту:
«Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічних працівників для окремих рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами.»;
 
Відхилено , оскільки правка не відповідає концепції законопроекту   
    -525- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у частині третій статті 59 слово «щорічний» замінити на слово «річний»;»
 
Враховано    
    -526- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині 3 статті 59 слово «щорічний» замінити на слово «річний»
 
Враховано    
    -527- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у частині шосту статті 59 слово «Порядок» замінити словом «Порядки», а слово «затверджується» - словом «затверджуються»
 
Враховано    
    -528- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у частині першій статті 64:
абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
«затверджує порядки проведення інституційного аудиту та позапланових перевірок закладів освіти; «;
доповнити частину після абзацу двадцять п’ятого новими абзацами такого змісту:
«затверджує вимоги до рівня володіння українською мовою як іноземною та порядок проведення сертифікаційного іспиту з української мови;
затверджує порядок акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), порядок ведення їх реєстру;»;
У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцятим;
 
Враховано    
    -529- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину 1 статті 64 доповнити новим абзацом такого змісту:
«затверджує порядок акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), порядок ведення їх реєстру;»
 
Враховано    
    -530- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у частині першій статті 64 доповнити новим абзацом:
«бере участь у формуванні державної політики у сфері інноваційної діяльності, здійснює нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності у сфері освіти, організовує та координує інноваційну діяльність у сфері освіти;»
 
Враховано    
    -531- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину четверту статті 65 виключити;»
 
Відхилено , оскільки частина 4 у статті 65 відсутня   
    -532- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«частину першу статті 66 викласти у наступній редакції:
«Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради:
відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти;
планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, науково-методичних та навчально-методичних установ;
утворюють та забезпечують утримання, як мінімум, одного комунального закладу післядипломної освіти для потреб підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
мають право засновувати заклади освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами, а також реорганізовувати та ліквідовувати їх;
забезпечують гуртожитками та/або перевезенням здобувачів профільної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються не за місцем проживання (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
забезпечують рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм власності;
сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти;
здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.»
 
Враховано редакційно    
    -533- Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 66:
абзаци четвертий та п’ятий частини першої викласти у такій редакції:
«засновують заклади освіти а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх, з урахуванням спеціальних законів;»;
забезпечують проживання або підвезення до місця навчання і у зворотному напрямку (місця проживання) здобувачів профільної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються не за місцем проживання (у разі потреби - спеціально обладнаним транспортом, доступним для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення);»;
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
«утворюють та забезпечують утримання комунальних закладів післядипломної освіти для потреб підвищення кваліфікації педагогічних працівників;»;
в абзаці першому частини другої слова «та ради об’єднаних територіальних громад» виключити;
абзац четвертий частини другої виключити;
абзац п’ятий частини другої викласти у такій редакції:
«засновують заклади освіти а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх, з урахуванням спеціальних законів;»;
абзац третій частини третьої викласти у такій редакції:
«засновують заклади освіти а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх, з урахуванням спеціальних законів;»
 
Враховано редакційно    
    -534- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац третій частини другої статті 66 виключити;»
 
Враховано по суті   
    -535- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
частину другу статті 67, перед словами «здійснюють інші повноваження, визначені законом» доповнити реченням такого змісту: «складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;»
 
Враховано    
    -536- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«абзац четвертий частини другої статті 67 викласти у такій редакції:
«за результатами експертизи затверджують освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти у випадках, визначених спеціальними законами;»
 
Враховано    
    -537- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзаци третій і шостий частини другої статті 67 виключити;»
 
Відхилено , оскільки така правка (виключення з повноважень ДСЯО повноважень щодо затвердження освітніх програм і здійснення державного нагляду (контролю) суперить концептуальним засадам законопроекту   
    -538- Кириленко І.Г.
у підпункті 6:
абзац «у частині четвертій статті 69 слова «передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» замінити словами «визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»« викласти у такій редакції: «Частину четверту статті 69 викласти у такій редакції: «4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит і позапланові перевірки закладів освіти відповідно до цього Закону та спеціальних законів відповідно до порядків, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»;
 
Враховано редакційно    
    -539- Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 69:
у частині четвертій слова «передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» замінити словами «визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Підставами для проведення позапланових перевірок є:
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
необхідність перевірки виконання розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю).»;
 
Враховано    
    -540- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
включити до переліку підстав для проведення позапланових перевірок звернення освітнього омбудсмена
 
Враховано    
    -541- Кириленко І.Г.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«статтю 69 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Підставами для проведення позапланових перевірок є:
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
необхідність перевірки виконання розпоряджень щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю)».
 
Враховано    
    -542- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у статті 72:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Освітня статистика включає:
статистичні дані центрального органу виконавчої влади у сфері статистики про систему освіти і ринок праці;
адміністративні дані та інша інформація центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про систему освіти, у тому числі, отримана з використанням державних інформаційних систем;
дані, отримані шляхом оброблення деперсоніфікованої інформації про здобувачів освіти;
дані, отримані за результатами моніторингових досліджень якості освіти;
показники, що відображають стан системи освіти.»;
у частині 3 слова «Деперсоналізовані статистичні» замінити словом «деперсоніфіковані»«
 
Враховано    
    -543- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину четверту статті 73 викласти в такій редакції:
«4. Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право:
розглядати звернення та перевіряти факти, викладені у них, поданих учасниками освітнього процесу;
отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок фактів, викладених у зверненнях учасників освітнього процесу;
залучати до розгляду звернень радників та консультантів освітнього омбудсмена, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців, у тому числі на договірній основі;
аналізувати дотримання законодавства стосовно учасників освітнього процесу, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);
за результатами розгляду звернень та/або проведених перевірок надавати рекомендації керівникам та/або засновникам закладів освіти, органам управління освітою, державним органам, органам місцевого самоврядування, вимагати від них припинення порушення та/або відновлення порушених прав чи законних інтересів учасників освітнього процесу, спрямовувати до них подання про проведення службових розслідувань, повідомляти правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;
безперешкодно відвідувати, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів, не заважаючи освітньому процесу, а також брати участь у засіданнях державних органів, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
надавати консультації учасникам освітнього процесу;
представляти інтереси особи у суді.».
 
Враховано    
    -544- Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у частині другій статті 74 перше речення викласти у такій редакції:
#103015
 
Враховано , доповнивши ЄДЕБО Реєстром педагогічних працівників   
    -545- Совсун І.Р.
Піпа Н.Р.
Вакарчук С.І.
Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Василенко Л.В.
Цабаль В.В.
Осадчук А.П.
Юрчишин Я.Р.
Рахманін С.І.
Устінова О.Ю.
Стефанишина О.А.
Клименко Ю.Л.
підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«частини першу та другу статті 75 виключити».
 
Відхилено , адже відповідні положення Закону України «Про освіту» визначають суб’єктів наукового і методичного забезпечення освіти та їхні повноваження і можливості   
    -546- Колебошин С.В.
Підпункт 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«у абзаці четвертому частини восьмої статті 78 перше речення викласти у такій редакції:
«Обсяг коштів, що додатково виділяються на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, заробітна плата яких виплачується за рахунок освітньої субвенції, не може бути меншим 2 відсотків відповідної освітньої субвенції, з яких 1 відсоток виділяється з державного бюджету і 1 відсоток – з бюджетів Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя.»;»;
 
Враховано    
    -547- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«у частині третій статті 79 слова «спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку» замінити словами «допоміжних засобів для навчання»
 
Враховано    
    -548- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«Статтю 82 доповнити новою частиною восьмою наступного змісту:
«8. Держава здійснює заходи з популяризації та вивчення української мови та культури за кордоном, у тому числі шляхом направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в іноземних закладах освіти української мови, літератури, культури, історії, географії тощо відповідно до міжнародних угод.
Порядок направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання в закладах освіти за кордоном, а також умови оплати їхньої праці затверджує Кабінет Міністрів України.»
 
Враховано редакційно    
    -549- Констанкевич І.М.
У Розділі Х»ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» абзац третій пункту 1 викласти в редакції: «абзаців першого і третього частини другої статті 61 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;».
Підпункт 1 пункту 6 викласти у редакції: «1) забезпечити до 2020 року реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону і затвертити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників;
Після набрання чинності цим Законом розмір заробітної плати педагогічних працівників не може зменшитися, та умови оплати праці не можуть погіршуватися, якщо ці працівники продовжують обіймати відповідні посади, виконувати відповідні обов’язки та зберегають відповідну кваліфікаційну категорію;».
 
Враховано частково у підпункті 9 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону   
    -550- Івченко В.Є.
Підпункт 1 пункту 6 викласти у такій редакції: «1. Забезпечити з 2020 року реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону».
Обґрунтування:
Одним з основних завдань реформи освіти має бути належна оплата праці освітян, з цією метою необхідно якнайшвидше розпочати реалізацію статті 61 Закону України «Про освіту».
 
Відхилено у зв’язку з відсутністю фінансово економічного обгрнутування щодо запровадження такої норми   
    -551- Колебошин С.В.
Підпункт 4 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«4) з 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки. Запровадження освітніх програм базової середньої освіти до 2022 року та/або профільної середньої освіти до 2027 року в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти можливе за рішенням Кабінету Міністрів України, за умови наявності відповідного стандарту профільної середньої освіти та відповідної типової освітньої програми;».
 
Враховано редакційно    
    -552- Колебошин С.В.
Бабак С.В.
Гришина Ю.М.
Воронов В.А.
Грищук Р.П.
До підпункту 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» додати такі абзаци:
«Підпункт 4 пункту 3 Розділу ХІІ Закону «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти в наступній редакції:
«4) з 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки. З цього терміну ліцеї функціонують як самостійні юридичні особи, крім закладів спеціалізованої освіти та структурних підрозділів закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Запровадження освітніх програм базової середньої освіти до 2022 року та/або профільної середньої освіти до 2027 року в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти можливе за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, за умови наявності відповідного стандарту профільної середньої освіти та відповідної типової освітньої програми;»
«Доповнити пункт 3 Розділу ХІІ Закону «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» новим підпунктом 8 Наступного змісту:
«8) до 2027 року ліцеї та інші заклади загальної середньої освіти І-ІІІ або ІІ-ІІІ ступенів можуть забезпечувати здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти, у тому числі через внутрішні структурні підрозділи (дошкільні підрозділи, початкову школу і гімназію).».
 
Враховано редакційно    
    -553- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
У підпункті 6 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» виключити абзац такого змісту:
«у підпункті 18 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «2020» замінити цифрами «2023»«.
Обгрунтування: це питання вже вирішене Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
 
Враховано    
    -554- Колебошин С.В.
Пункт 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) у Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259 із наступними змінами):
частину другу статті 12 виключити;
у зв’язку з цим, частину третю вважати частиною другою;
частину другу статті 13 викласти у такій редакції:
«2. Установчі документи розробляються відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про заклад дошкільної освіти, що затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
абзац перший частини третьої статті 14 викласти у такій редакції:
«3. Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти визначається Положенням про заклад дошкільної освіти.».
 
Враховано    
    -555- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Пункт 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:
«частину частину другу статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» викласти у такій редакції:
«2. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту (для директорів державних, комунальних закладів дошкільної освіти – вищу педагогічну освіту), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.»
 
Враховано    
    -556- Колебошин С.В.
Пункт 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:
«у Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
статтю 8 викласти в такій редакції:
#103015
#103015
статтю 45 викласти у такій редакції:
«Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання
1. Зовнішнє незалежне оцінювання - це оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному освітньому рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою державою установою (організацією).
Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі профільної середньої освіти та фахової передвищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), на першому (бакалаврському) рівні (освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста), поряд з іншими результатами, визначеними умовами прийому до закладів вищої освіти, використовується для прийому до закладів вищої освіти на конкурсній основі. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, може приймати рішення про використання зовнішнього незалежного оцінювання з метою проведення атестації здобувачів вищої освіти для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту або його окремих компонентів.
Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні вищої освіти, або організаційно-технологічні процеси його здійснення можуть використовуватись для прийому для здобуття вищої освіти, а також для атестації здобувачів вищої освіти.
Загальний порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також порядок залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та інших фахівців, установлюються Кабінетом Міністрів України.
Порядок, графіки проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, порядок використання приміщень закладів освіти встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, з урахуванням можливостей осіб з особливими освітніми потребами та мають бути оприлюднені не менш як за шість місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Деталізація процедур зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється спеціально уповноваженими державою установами (організаціями) у регламентах.
Держава створює для вступників з особливими освітніми потребами умови для проходження ними зовнішнього незалежного оцінювання шляхом розумного пристосування згідно з порядком та переліком, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.
Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.
2. Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері. Зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання має відповідати стандартам освіти відповідного рівня та/або професійним стандартам і бути доступним для ознайомлення не пізніше ніж за 18 місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
3. Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками та іншими фахівцями у відповідній сфері.
Порядок формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання визначається спеціально уповноваженою державою установою (організацією), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання.
4. Відкритість зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом повного і своєчасного інформування осіб, які бажають здобути вищу освіту, про програми, строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також здійснення державного контролю та громадського спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.
5. За результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі профільної середньої освіти, з навчального предмета (предметів) особі видається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
6. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією), положення про яку затверджується відповідно до законодавства.
Педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам, які переходять на роботу в спеціально уповноважену державою установу (організацію), яка проводить зовнішнє незалежне оцінювання, час роботи в цій установі (організації) зараховується до відповідного педагогічного, науково-педагогічного або наукового стажу.
Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання використовуються приміщення спеціально уповноваженої державою установи (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання. На безоплатній основі, у разі потреби, використовуються приміщення державних і комунальних закладів освіти, а за наявності відповідної згоди власника або керівника - приміщення приватних і корпоративних закладів освіти.
7. Фінансування заходів з проведення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання осіб, які завершують здобуття профільної середньої освіти, здійснюється на безоплатній основі.
8. Зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання належить до інформації з обмеженим доступом із моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання та до моменту його санкціонованого використання особами, що проходять зовнішнє незалежне оцінювання. У разі потреби спеціально уповноважена державою установа (організація) може відносити зміст завдань сертифікаційної роботи до інформації з обмеженим доступом на більш тривалий період часу.
9. Не є інформацією з обмеженим доступом:
1) статистична інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання;
2) відомості, що містяться у сертифікаційних роботах осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, крім тих, що ідентифікують особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт.
10. Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитися із своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює установа (організація), спеціально уповноважена державою на проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
11. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання укладаються державною мовою, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. За бажанням особи завдання надаються у перекладі мовою національної меншини чи корінного народу, якщо цією мовою здійснюється навчання у закладі освіти (крім завдань з української мови і літератури та іноземних мов).
12. Вступні випробування, якщо такі передбачені цим Законом, проводяться державною мовою або, за бажанням вступника, іншою мовою, якою здійснюється навчання в цьому закладі вищої освіти.».
 
Враховано редакційно    
    -557- Колебошин С.В.
Пункт 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
«у статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2019, № 30, ст. 119):
у частині першій слова «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із законом» виключити;
у частині другій:
в останньому реченні абзацу четвертого після слів «Для проведення» додати слово «виїзної»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Строк прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності закладу освіти або відмови у її видачі за результатами виїзної ліцензійної експертизи становить тридцять робочих днів з дня одержання центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки заяви про отримання ліцензії та/або розширення провадження освітньої діяльності.».
 
Враховано редакційно    
    -558- Лис О.Г.
Колебошин С.В.
Прикінцеві та перехідні положеня проекту Закону доповнити новим пункту 5 такого змісту:
«5. До 1 вересня 2020 року органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям забезпечити створення районних, міських (районних у містах) центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації науково-методичних (методичних) установ (центрів, кабінетів), крім закладів післядипломної освіти, та організувати і забезпечити відбір працівників до зазначених центрів на конкурсних засадах.».
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
 
Враховано