Кількість абзаців - 58 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод)" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони фауни та флори згідно з міжнародними угодами
 
2. щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод
 
      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 5. Внести до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України) (ВВР) 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
   1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502 із наступними змінами):
 
6. 1) В статтю 9-1 Закону додати нову п’ятнадцяту частину наступного змісту: «Забороняється спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду засобами, які негативно впливають на стан біорізноманіття і природних екосистем.».
 
-1- Шахов С.В.
Статтю 9-1 доповнити частиною п’ятнадцятою наступного змісту:
«Забороняється спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду засобами, що негативно впливають на стан біорізноманіття і природних екосистем».
 
Враховано   1) статтю 9-1 доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:
«Забороняється спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду засобами, що негативно впливають на стан біорізноманіття і природних екосистем»;
 
7. 2) у абзаці третьому частини першій статті 16 Закону після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев,»;
 
-2- Бондаренко О.В.
У статті 16 абзац третій частини першої після слів «дуплястих дерев» доповнити словами «а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші)».
 
Враховано   2) у статті 16:
абзац третій частини першої після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст тощо)»;
 
    -3- Луценко І.С.
Пункт 2 частини 5 розділу І після слів «дуплястих дерев» доповнити наступними словами: «а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорна лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші)».
 
Враховано    
    -4- Якименко П.В.
Абзац третій частини першої після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші).
 
Враховано    
    -5- Шахов С.В.
Абзац третій частини першої після слова «очерету» доповнити словами «добування піску та гравію в річках та інших водоймах, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, рубка сухостійних, дуплястих дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші).
 
Враховано    
8. 3) В абзац третій частини другої статті 16 Закону після «заповідника» додати слова «, та проводяться з метою безпеки людей;».
 
   абзац третій частини другої після слова «заповідника» доповнити словами «та проводяться з метою забезпечення безпеки людей»;
 
9. 4) В частину третю статті 16 Закону після слова «ділянок» додати: « (які займають не більше 1% території природного заповідника),».
 
   частину третю після слова «ділянок» доповнити словами « (загальною площею не більше одного відсотка території природного заповідника)»;
 
10. 5) У статті 18 закону додати частину сьому наступного змісту: «З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території біосферного заповідника.».
 
-6- Бондаренко О.В.
Нову частину сьому статті 18 викласти у редакції:
«З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів,) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території біосферного заповідника»;
 
Враховано   3) статтю 18 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території біосферного заповідника»;
 
    -7- Шахов С.В.
Статтю 18 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«З біосферним заповідником узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території біосферного заповідника».
 
Враховано частково    
    -8- Луценко І.С.
Пункт 5 частини 5 Розділу І викласти у наступній редакціїї:
«статтю 18 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«З біосферним заповідником можуть узгоджуватися в письмовій дозвільній формі питання деяких видів господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території біосферного заповідника, а саме рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння».
 
Враховано частково    
11. 6) У статті 21 Закону додати частину п’яту наступного змісту: «З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території національного природного парку.».
 
-9- Бондаренко О.В.
Нову частину п’яту частину статті 21 викласти у редакції:
«З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території національного природного парку».
 
Враховано   4) статтю 21 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території національного природного парку»;
 
    -10- Шахов С.В.
Статтю 21 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«З національним природним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території національного природного парку»;
 
Враховано частково    
    -11- Луценко І.С.
Пункт 6 частини 5 Розділу І викласти у наступній редакції:
«статтю 21 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«З національним природним парком можуть узгоджуватися в письмовій договірній формі питання деяких видів господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території національного природного парку, а саме рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння.».
 
Враховано частково    
12. 7) У статтю 24 Закону додати частину третю наступного змісту: «З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння, випас худоби, розорювання, рекреація, розміщення звалищ, добування корисних копалин, будівництво споруд, шляхів) юридичних та фізичних осіб, яка здійснюється у межах території регіонального ландшафтного парку.».
 
-12- Бондаренко О.В.
Нову частину третю статті 24 викласти у редакції:
«З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території регіонального ландшафтного парку»;
 
Враховано   5) статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
«З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території регіонального ландшафтного парку»;
6) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
«Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, оголошених заповідними урочищами, зобов’язані забезпечити режим їх охорони та збереження»;
 
    -13- Шахов С.В.
Статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
«З регіональним ландшафтним парком узгоджуються питання господарської діяльності (рубки лісу, у тому числі рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння) юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території регіонального ландшафтного парку»;
 
Враховано частково    
    -14- Луценко І.С.
Пункт 7 частини 5 Розділу І викласти у наступній редакції:
«статтю 24 доповнити частиною третьою такого змісту:
«З регіональним ландшафтним парком можуть узгоджуватися в письмовій договірній формі питання деяких видів господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, що провадиться у межах території регіонального ландшафтного парку, а саме рубки формування та оздоровлення лісів, сінокосіння.».
 
Враховано частково    
    -15- Фельдман О.Б.
У статті 30 частину другу викласти в наступній редакції: «Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, оголошених заповідними урочищами, зобов’язані забезпечити режим їх охорони та збереження».
 
Враховано    
13. 8) У частині першій статті 32 Закону після слова «флори» додати кому та слова, «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев.».
 
   7) частину першу статті 32 доповнити словами «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев»;
 
14. 9) У частині першій статті 34 Закону після слова «колекцій» додати кому та слова, «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев.».
 
   8) частину першу статті 34 доповнити словами «а також суцільні рубки та вирубування дуплястих дерев»;
 
15. 10) Частину другу статті 38 Закону викласти в наступній редакції: «На території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та регульований відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженням із забороною суцільних рубок та вирубання дуплястих дерев, проводиться підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо збереження композиції із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів.»
 
-16- Шахов С.В.
Частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
«На території парків - пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та регульований відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженням із забороною суцільних рубок та вирубування дуплястих дерев, проводиться підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу замість загиблих, вживаються заходи щодо збереження композиції із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів».
 
Враховано   9) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
«На території парків - пам’яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та регульований відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженнями із забороною суцільних рубок та вирубування дуплястих дерев, проводиться підсадка дерев та чагарників ідентичного видового складу замість загиблих, вживаються заходи щодо збереження композиції із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів»;
 
16. 11) В частині четвертій статті 52 слова «заповідних урочищ, а також заказників, пам’яток природи» вилучити.
 
   10) у частині четвертій статті 52 слова «заповідних урочищ, а також заказників, пам’яток природи» виключити;
 
17. 12) Додати нову другу частину до ст. 54 Закону наступного змісту: «Забороняється реорганізація природного заповідника або частини його території в інші категорії (крім біосферного заповідника) природно-заповідного фонду.».
 
-17- Шахов С.В.
Статтю 54 доповнити частиною другою такого змісту:
«Забороняється реорганізація природного заповідника або частини його території в інші категорії (крім біосферного заповідника) природно-заповідного фонду».
 
Враховано   11) статтю 54 доповнити частиною другою такого змісту:
«Забороняється реорганізація природного заповідника або частини його території в інші категорії (крім біосферного заповідника) природно-заповідного фонду»;
 
18. 13) В статтю 61 Закону додати нову п’яту частину наступного змісту: «Охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України в усі дні тижня з урахуванням положення трудового законодавства про ненормований режим робочого часу і наданням вихідних днів за змінним графіком.».
 
-18- Шахов С.В.
Статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України з урахуванням положення трудового законодавства про ненормований режим робочого часу і наданням вихідних днів за змінним графіком».
 
Враховано   12) статтю 61 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України з урахуванням положень трудового законодавства про ненормований режим робочого часу і наданням вихідних днів за змінним графіком».
 
19. 3. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 18, ст.132 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст.132 із наступними змінами):
 
20. 1) В частині другій абзаці четвертий та п’ятий статті 15 Закону викласти в новій редакції абзаца четвертого: «сіток і пасток для відлову тварин живцем для переселення і з науковою метою;». Абзац шостий і сьомий вважати абзацем п’ятим і шостим.
 
-19- Бондаренко О.В.
Зміни до абзацу четвертого частини другої статті 15 викласти у редакції: «абзац четвертий частини другої статті 15 доповнити словами «з науковою метою та для переселення»;
 
Враховано   1) абзац четвертий частини другої статті 15 доповнити словами «з науковою метою та для переселення»;
2) у частині першій статті 20:
 
21. 2) Додати абзац сьомий у пункт 2 статті 20 Закону наступного змісту:
 
   пункт 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
22. «забороняється використання набоїв з свинцевим шротом у всіх поясах особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання та на відкритих водоймах, що відноситься до джерел питного водопостачання;».
 
-20- Бондаренко О.В.
У частині першій статті 20 пункт 2 абзац сьомий Закону України «Про мисливське господарство та полювання» викласти у редакції:
«забороняється використання набоїв з свинцевим шротом у водно-болотних угіддях міжнародного значення та у першому поясі особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання та на відкритих водоймах, що відносяться до джерел питного водопостачання;».
 
Враховано   «використання набоїв з свинцевим шротом у водно-болотних угіддях міжнародного значення та у першому поясі особливого режиму зони санітарної охорони джерел питної води та об'єктів централізованого питного водопостачання, та на відкритих водоймах, що належать до джерел питного водопостачання»;
 
23. 3) В абзаці другому пункту 4 статті 20 Закону після слова «гачків» додати слова: «холодної метальної зброї, пасток, тепловізорів,».
 
   у пункті 4:
абзац другий після слова «гачків» доповнити словами «холодної метальної зброї, пасток, тепловізорів»;
 
24. 4) В абзаці п’ятнадцятому пункту 4 статті 20 Закону після слова «звірів» додати:
 
      
25. «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, стрільба по зграям птахів і іншим скупченням тварин, використання тварин в якості мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях по стрільбі, облавне полювання „котлом», „підковою», випалювання рослинності в місцях концентрації тварин;».
 
-21- Бондаренко О.В.
У пункті 4 статті 20 абзац п’ятнадцятий після слова «звірів» доповнити словами «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби»;
 
Враховано   абзац п’ятнадцятий доповнити словами «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби»;
 
    -22- Івахів С.П.
У частині першій статті 20 у п.4 абзац п’ятнадцятий доповнити словами: «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби».
 
Враховано    
    -23- Якименко П.В.
Пункт 4) частини третьої викласти такій редакції: «абзац п’ятнадцятий доповнити словами «збирання яєць, добування потомства мисливських видів тварин із гнізд, переміщення гнізд, лігвищ, розкопування нір, використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби»;
 
Враховано    
26. 5) Абзац сімнадцятий пункту 4 статті 20 Закону викласти в наступній редакції:
 
   абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
27. «на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по кризі; рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють в ожеледицю, наст, глибокий сніг, на обмерзлих птахів, які знаходяться в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій); на тварин, які знаходяться у безпомічному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), нельотних дорослих нелітаючих птахів, вагітних самок, на тварин під час розмноження і виховування потомства, весняних міграцій птахів;»
 
   «на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по кризі; рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють на ожеледицю, наст, у глибокий сніг, на обмерзлих птахів в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій), на тварин, які знаходяться у безпорадному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), дорослих нелітаючих птахів, вагітних самок, на тварин під час розмноження і вирощування потомства, весняних міграцій птахів»;
 
28. 6) В пункті 5 статті 20 Закону після слова «добування» додати кому та наступні слова:
 
      
29. «провіз заряджених рушниць в машинах в мисливських угіддях, находження з рушницею в загоні під час облавного полювання;»
 
-24- Бондаренко О.В.
Пункт 5 статті 20 доповнити словами перевезення заряджених рушниць в автомобілях на території мисливських угідь».
 
Враховано   пункт 5 доповнити словами «перевезення заряджених рушниць в автомобілях на території мисливських угідь»;
 
    -25- Івахів С.П.
У статті 20 пункт 5 доповнити словами перевезення заряджених рушниць в автомобілях на території мисливських угідь».
 
Враховано    
    -26- Якименко П.В.
У абзаці другому пункту 6) частини третьої слова «находження з рушницею в загоні під час облавного полювання» виключити.
 
Враховано    
30. 7) В пункті 8 статті 20 Закону після слова «тварин» додати кому та наступні слова:
 
      
31. «а саме, занесених в Червону книгу України, а також в перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, занесених до Списку ІІ Бернської Конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі);».
 
-27- Бондаренко О.В.
Пункт 8 статті 20 доповнити словами «а саме на занесених до Червоної книги України, а також до переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, занесених до Додатка ІІ Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі».
 
Враховано   пункт 8 доповнити словами «а саме на занесених до Червоної книги України, а також до переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, занесених до Додатка ІІ Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі»;
 
32. 8) В пункті 9 статті 20 Закону слова «яєць птахів» вилучити.
 
   у пункті 9 слова «яєць птахів» виключити;
 
33. 9) У статті 33:
 
   3) у статті 33:
 
34. а) У частині першій слово «вовків» виключити.
 
   у частині першій слово «вовків» виключити;
 
35. б) У частині другій слово «вовка» виключити, а також в кінці частині другій додати слова «; у природних заповідниках, заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків відстріл та відлов перелічених тварин забороняється.».
 
   у частині другій:
слова «вовка і» виключити;
доповнити другим реченням такого змісту: «У природних заповідниках, заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парках, регіональних ландшафтних парках відстріл та відлов перелічених тварин забороняється»;
 
36. в) У частині четвертій слово «вовків» виключити.
 
   у частині четвертій слово «вовків» виключити.
 
37. 1. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97 із наступними змінами):
 
-28- Бондаренко О.В.
Частину 1 статті 31 Закону України «Про тваринний світ» викласти в такій редакції:
«Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності, без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води».
 
Враховано   3. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2011 р., № 45, ст. 480; 2015 р., № 25, ст. 194):
1) частини першу і третю статті 31 викласти в такій редакції:
«Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності, без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води»;
 
    -29- Івахів С.П.
Частину 1 статті 31 Закону України «Про тваринний світ» викласти в такій редакції:
«Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності, без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води».
 
Враховано    
    -30- Луценко І.С.
Абзац другий пункту 1 частини 1 розділу І після слів «продуктів їх життєдіяльності» доповнити наступними словами: «, без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води, яка за своїм складом відповідає середовищу проживання даного виду дельфінів».
 
Враховано частково    
    -31- Якименко П.В.
«Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності, без права використання таких тварин у видовищних, розважальних заходах, в діяльності цирків, пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин, дельфінаріїв без природної морської води».
 
Враховано    
38. 1) Частину третю статті 31 Закону викласти в новій редакції:
 
      
39. «Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно вилученими з природного середовища.».
 
-32- Івахів С.П.
Частину третю статті 31 Закону викласти в новій редакції:
«Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно вилученими з природного середовища».
 
Враховано   «Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно вилученими з природного середовища»;
 
40. 2) У частині першій статті 52-1 Закону після слов «пташиного клею» додати слова: «, газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів».
 
-33- Бондаренко О.В.
Частину першу статті 52-1 після слів «пташиного клею» доповнити словами:
«газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, які не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом».
 
Враховано   2) у частині першій статті 52-1 слова «та монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а також інших засобів, заборонених законом» замінити словами «газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім призначених для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, що не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом».
 
    -34- Івахів С.П.
Частину першу статті 52-1 після слів «пташиного клею» доповнити словами:
«газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, які не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом».
 
Враховано    
    -35- Якименко П.В.
Пункт 2) частини першої викласти у такій редакції: «2) частину першу статті 52-1 після слів «пташиного клею» доповнити словами: «газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, які не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом»;
 
Враховано    
    -36- Луценко І.С.
Пункт 2 частини 1 розділу І: «2) у частині першій статті 52-1 Закону після слів «пташиного клею» викласти частину у наступній редакції:
«, газу, струму, диму, холодної метальної, пневматичної зброї, пасток, приладів нічного бачення, у тому числі тепловізорів, монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), транспортних та інших технічних засобів і обладнання, які не передбачають швидку смерть об’єктів тваринного світу і не виключають їх страждання, а також інших засобів, заборонених законом.».
 
Враховано    
41. 4. Внести до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
 
   4. Абзац другий частини третьої статті 36 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2017 р., № 29, ст.314) доповнити словами «використання набоїв із свинцевим шротом під час полювання».
 
42. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 16, ст.112 із наступними змінами:
 
      
43. 1) У абзаці другому третьої частини ст. 36 Закону після слів «вилов риби» додати «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні,».
 
      
44. 2) У абзаці другому четвертої частини ст. 36 Закону після слів «добрив» додати «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні,».
 
-37- Бондаренко О.В.
Абзац другий частини четвертої статті 36 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» виключити.
 
Враховано      
    -38- Якименко П.В.
У частині четвертій пункти 2), 3) виключити.
 
Враховано    
45. 3) У абзаці третьому п’ятої частини ст. 36 Закону після слів «вод» додати кому, та додати слова «використання набоїв зі свинцевим шротом при полюванні;».
 
-39- Бондаренко О.В.
Абзац третій частини п'ятої статті 36 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» виключити.
 
Враховано      
    -40- Якименко П.В.
Абзац третій частини п'ятої статті 36 виключити.
 
Враховано    
46. 2. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст.230 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230 із наступними змінами):
 
47. 1) Абзац одинадцятий статті 1 Закону викласти у новій редакції:
 
-41- Івахів С.П.
Абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«жорстоке поводження з тваринами - знущання, залякування тварин, побої, нацьковування тварин одна на одну, використання оснащення, інвентарю, що травмують тварин, примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування, використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень, застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин, залишення тварин без достатнього за фізіологічними показниками харчування та доступу до води, використання отрути проти тварин, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще»;
 
Враховано   1) абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
 
48. «жорстоке поводження з тваринами - знущання, залякування тварин, побої; на цькування тварин одна на одну; використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин; примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування; використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень; застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; залишення тварин без достатнього за фізіологічними показниками харчування та доступу до води, використання отрути проти тварин;».
 
-42- Лабунська А.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«1) Абзац одинадцятий статті 1 Закону викласти у новій редакції:
«жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, мучення, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань, тілесних ушкоджень, каліцтва або призвели до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування, застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, а також порушення правил поводження з тваринами, передбачених цим Законом;».
 
Враховано   «жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, мучення, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що спричинили тварині фізичний біль, страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвели до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмування, застосування жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, а також порушення правил поводження з тваринами, передбачених цим Законом»;
 
    -43- Фельдман О.Б.
Абзац одинадцятий статті 1 Закону викласти у новій редакції:
«жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у
тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, використання отрути проти тварин, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин».
 
Враховано    
    -44- Фельдман О.Б.
Доповнити новою частиною 6 статтю 8 наступним змістом: «Забороняється використання диких тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності пересувних цирків, під час організації дозвілля безкоштовно або з метою отримання прибутку».
 
Враховано    
    -45- Фельдман О.Б.
Додати частину 11 статті 9 наступним змістом: «Заброняється використання домашніх тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності пересувних цирків, під час організації дозвілля безкоштовно або з метою отримання прибутку забороняється».
 
Враховано    
49. 2) Доповнити новою дев’ятою частиною статтю 20 Закону такого змісту : «Забороняється використання тварин як мішені при навчанні у стрільбі або у змаганнях із стрільби.».
 
-46- Івахів С.П.
Статтю 20 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«Забороняється використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби».
 
Враховано   2) статтю 20 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«Забороняється використання тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях із стрільби»;
 
50. 3) Доповнити новою п’ятою частиною статтю 23 Закону такого змісту: «Регулювання чисельності тварин, які мешкають у населених пунктах, крім хатніх мишей, пацюків та безхребетних, фізичним особам забороняється.».
 
-47- Івахів С.П.
Статтю 23 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Регулювання чисельності тварин, що мешкають у населених пунктах, крім хатніх мишей, пацюків та безхребетних, фізичним особам забороняється».
 
Враховано   3) статтю 23 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Регулювання чисельності тварин, що мешкають у населених пунктах, крім хатніх мишей, пацюків та безхребетних, фізичним особам забороняється»;
4) у статті 25:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Забороняється використання диких, безпритульних, домашніх та сільськогосподарських тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності цирків у тому числі пересувних, стаціонарних, цирках-шапіто, тощо, незалежно від форм власності під час організації дозвілля з метою отримання прибутку».
У зв’язку з цим частини четверту – дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою – десятою;
частину сьому доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«використання електрошоку, вогню, гострих предметів, голодування, нанесення ударів»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Особа (фізична або юридична), яка утримує тварину, використання якої в циркових та інших видовищних заходах заборонено, зобов’язана забезпечити такій тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону»;
 
    -48- Луценко І.С.
Пункт 4 частини 2 розділу І викласти у наступній редакції:
«у статті 25:
включити частину першу такого змісту:
«Використання диких та сільськогосподарських тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності пересувних цирків, під час організації дозвілля з метою отримання прибутку забороняється»;
 
Враховано редакційно    
    -49- Луценко І.С.
У пункті 2 розділу І у статті 25 у частині четвертій слово «видовищних» виключити;
 
Відхилено    
    -50- Фельдман О.Б.
Додати частину четверту цієї наступним змістом: «Використання диких, безпритульних, домашніх та сільськогосподарських тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності цирків, пересувних цирків, під час організації дозвілля з метою отримання прибутку забороняється».
Частину четверту існуючої редакції вважати п’ятою;
Змінити зміст частини п’ятої даної статті на наступний зміст: «Особа (фізична або юридична), яка утримує тварину, забороняється використання її в циркових та інших видовищних заходах та зобов’язана забезпечити вказаній тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано редакційно    
    -51- Лабунська А.В.
Пункт 2 розділу Ізаконопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) Доповнити частину шосту статті 25 Закону новим абзацом такого змісту:
«використання електрошоку, вогню, гострих предметів, голодування, нанесення ударів.».
Підпункт 4 вважати підпунктом 5.
 
Враховано    
    -52- Луценко І.С.
Частину сьому статті 25 викласти в такій редакції:
«Забороняється використання диких та сільськогосподарських тварин, а також тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування у видовищних заходах, під час організації дозвілля. Забороняється використання тварин, які важко переносять неволю, закритий простір, дресирування, у спорті».
 
Враховано частково    
    -53- Луценко І.С.
Частину восьму статті 25 викласти в такій редакції:
«Особа, яка утримує тварину, використання якої в циркових, спортивних та інших видовищних заходах є неможливим або забороненим, зобов'язана забезпечити такій тварині умови утримання відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано редакційно    
51. 4) Доповнити новою десятою частиною статтю 25 Закону такого змісту: «Забороняється надання фотопослуг з використанням тварин у населених пунктах.».
 
-54- Якименко П.В.
Пункт 4) частини другої викласти у такій редакції: «4) Доповнити частиною десятою такого змісту: «Забороняється надання фото- та відеопослуг з метою отримання прибутку з використанням диких тварин у населених пунктах крім зоопарків, цирків, дельфінаріїв, виставок тварин».
 
Враховано   доповнити частинами одинадцятою - чотирнадцятою такого змісту:
«Забороняється надання фото- та відеопослуг з метою отримання прибутку з використанням диких тварин у населених пунктах, крім зоопарків, цирків, дельфінаріїв, виставок тварин.
.
Забороняється жебракування з тваринами.
Забороняється використовувати піротехнічні засоби для організації дозвілля з тваринами.
Передача тварин (на платній чи безоплатній основі), які утримуються та (або) використовуються у діяльності цирків і перебувають на їх балансі, до установ природно-заповідного фонду (режим діяльності яких дозволяє утримання таких тварин) або зоопарків, у тому числі забезпечення фінансування такої передачі, здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
    -55- Луценко І.С.
Статтю 25 доповнити частиною десятою такого змісту:
«Забороняється надання фото- та відеопослуг з метою отримання прибутку з використанням диких тварин у населених пунктах, крім зоопарків, цирків, дельфінаріїв, виставок тварин».
 
Враховано    
    -56- Лабунська А.В.
Підпункт 5 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«5) Доповнити статтю 25 Закону новою частиною десятою такого змісту:
«Забороняється надання фото- та відеопослуг з використанням тварин у населених пунктах.».
 
Враховано    
    -57- Лабунська А.В.
Підпункт 5 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«5) Доповнити статтю 25 Закону новою частиною одинадцятою такого змісту:
«Забороняється використання тварин у цирках, у тому числі стаціонарних, пересувних, цирках-шапіто та інших, незалежно від форми власності.».
 
Враховано редакційно    
    -58- Лабунська А.В.
Підпункт 5 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«5) Доповнити статтю 25 Закону новою частиною дванадцятою такого змісту:
«Забороняється жебракування з тваринами.».
 
Враховано    
    -59- Лабунська А.В.
Доповнити пункт 2 розділу Ізаконопроекту новим підпунктом 8 такого змісту:
«8) Доповнити статтю 25 новою частиною тринадцятою такого змісту:
«Забороняється використовувати піротехнічні засоби для організації дозвілля з тваринами.».
 
Враховано    
    -60- Лабунська А.В.
Доповнити пункт 2 розділу Ізаконопроекту новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) Доповнити статтю 25 новою частиною чотирнадцятою такого змісту:
«Передача тварин (на платній чи безоплатній основі), які утримуються та (або) використовуються у діяльності цирків і перебувають на їх балансі, до установ природно-заповідного фонду (режим діяльності яких дозволяє утримання таких тварин) або зоопарків, в тому числі забезпечення фінансування такої передачі, здійснюється у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.».
 
Враховано    
52. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-61- Івахів С.П.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-62- Лабунська А.В.
Частину 1 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 6, 9 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону, протягом яких повинна бути здійснена передача тварин, які утримуються та (або) використовуються у діяльності контактних зоопарків та стаціонарних цирків і перебувають на їх балансі.».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:
 
-63- Фельдман О.Б.
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього закону.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
55. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
-64- Бондаренко О.В.
Здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту у частині черговості внесення змін до актів законодавства у відповідності з їх ієрархією (кодекс, закон) та терміном прийняття Верховною Радою України.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
57. Голова Верховної Ради України
В. ГРОЙСМАН

   Голова Верховної Ради України
Д.РАЗУМКОВ