Кількість абзаців - 40 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-1- Мінько С.А.
Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою
 
2.

 
-2- Неклюдов В.М.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою».
Обґрунтування: Пропоновані зміни передбачають вдосконалення не лише Кримінального кодексу України, але також Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 - 26, ст. 131) такі зміни:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У статті 28:
 
-3- Монастирський Д.А.
В Розділі І законопроекту пункт 1 виключити.
 
Враховано      
    -4- Неклюдов В.М.
Абзац п’ятий пункту першого розділу першого проекту Закону після слів «є учасником такої спільноти» доповнити комою та словами «у тому числі особа, що у злочинному середовищі визнається як «крадій у законі»«.
Обґрунтування: У зв’язку з існуванням у злочинному середовищі окремого усталеного статусу «крадій у законі» та обов’язку такого «крадія у законі» підтверджувати за будь-яких обставин приналежність до такого статусу, вбачається необхідним відредагувати запропоноване поняття «злодій у законі».
 
Відхилено    
5. у назві слова "організованою групою або злочинною організацією" замінити словами "організованою групою, злочинною організацією або злочинною спільнотою";
 
-5- Дирдін М.Є.
Назву статті 28 залишити в редакції чинного Кримінального кодексу України:
«Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією».
Обґрунтування:
Злочинна спільнота по змісту, який викладений у Законопроекті відповідає злочинній організації.
 
Відхилено      
    -6- Дирдін М.Є.
Абзац 2 частини 4 статті 28 Законопроекту викласти у такій редакції:
«Учасником, керівником або координатором злочинної організації може бути «злодій в законі»«.
Обґрунтування: У зв’язку з тим, що злочинна організація за своїм змістом ідентична злочинній спільноті, потрібно законодавчо визначити можливість участі керівництва «злодія у законі» в злочинній організації.
 
Відхилено    
    -7- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
Після абзацу другого пункту 1 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«3. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (дві і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.».
 
Відхилено    
    -8- Мамка Г.М.
1. Абзац 1 Розділу І викласти в такій редакції :
У статті 28:
у назві слова "організованою групою або злочинною організацією" замінити словами "організованою групою або злочинною організацією (спільнотою)";
 
Відхилено    
6. доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
-9- В'ятрович В.М.
Вилучити з тексту законопроекту конструкції, що не мають правової визначеності, а також кримінальний жаргон, зокрема, слова «злодій в законі» у всіх відмінках.
 
Відхилено      
7. "5. Злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), учасником, організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі".
 
-10- Дирдін М.Є.
Абзац 1 частини 5 статті 28 виключити.
Обґрунтування: Поняття злочинної спільноти повністю співпадає з поняттям злочинної організації. Відрізняється тільки тим, що очолюється «злодієм в законі». Це призведе до неоднозначності застосування норм Кримінального кодексу України в частині кваліфікації злочинних діянь.
 
Враховано      
    -11- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
Абзац четвертий пункту 1 викласти у наступній редакції:
«5. Злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох організованих злочинних груп або злочинних організацій.».
 
Відхилено    
    -12- Стефанчук Р.О.
У Розділі І законопроєкту:
В абзаці четвертому пункту 1 слова «учасником, організатором, керівником та/або координатором» замінити словами «учасником та/або організатором».
Обґрунтування: У статті 27 КК України закріплено виключний перелік видів співучасників злочину, серед яких виконавець, організатор, підбурювач та пособник. У зв’язку з цим «злодій у законі» не може відігравати роль керівника чи координатора злочинної спільноти, адже він є або її учасником, або організатором. Так, організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (ч. 3 ст. 27 КК України).
 
Відхилено    
    -13- В'ятрович В.М.
Зміни до частини 5 статті 28 Кримінального Кодексу України викласти в такій редакції:
"5. Злочин визнається вчиненим злочинною спільнотою, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), яке діє з метою здійснення злочинних діянь і очолюється (координується) керівником злочинної спільноти.
Керівником злочинної спільноти визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення і керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти ".
 
Відхилено    
    -14- Осадчук А.П.
У статті 28:
у назві слова «злочинною спільнотою» виключити;
частину п'яту виключити;
 
Враховано редакційно    
8. "Злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти".
 
-15- Дирдін М.Є.
Абзац 2 частини 5 статті 28 викласти у такій редакції:
««Злодієм у законі» визнається особа, яка суворо дотримується кодексу кримінальних традицій, яка має судимості, достатній авторитет у злочинному середовищі, та щодо якої виконана формальна процедура «коронування».».
Обґрунтування: Запропоноване у Законопроекті визначення «злодія у законі» не відрізняє його від інших злочинців, які систематично вчиняють злочинні діяння. Кримінологічні дослідження свідчать про те, що «злодієм у законі» можна стати лише після проходження процедури «коронування».
 
Відхилено      
    -16- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
Абзац п’ятий пункту 1 виключити.
 
Враховано    
    -17- Мамка Г.М.
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Злочин визнається вчиненим злочинною організацією (спільнотою), якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб (у тому числі організатором, керівником та/або координатором якої є "злодій у законі"), або забезпечення функціонування як самої злочинної організації (спільности), так і інших злочинних груп.
"Злодієм у законі" визнається особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує захист прав і свобод людини і громадянина та/або користується авторитетом серед осіб, які вчиняли та були засуджені за кримінальні правопорушення та/або керує, координує (організовує) діяльність злочинної організації (спільноти) чи її частини (групи) направлені на вчинення злочинів або є учасником злочинної організації (спільноти) та/або здійснює розподіл сфер злочинного впливу та/або злочинних доходів між такими частинами (групами) злочинної організації (спільноти)».
 
Відхилено    
    -18- Цимбалюк М.М.
Виключити пункт з закону, який прийнято в першому читанні щодо поняття «злодій у законі».
Обґрунтування. Перебування в цьому статусі підтверджується дотриманням притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки. Це ускладнює розуміння указаного поняття та створює перешкоди для застосування відповідних норм через необхідність доведення того, що особа дійсно користується авторитетом певного кола осіб та дотримується певних правил.
 
Відхилено    
    -19- Неклюдов В.М.
Пункт перший розділу першого проекту Закону доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
«доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«6. «Кримінальний авторитет» - особа, яка не має неформального титулу т. зв. «злодій у законі», дотримується притаманних злочинному середовищу традицій та правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчинили та планують вчинити кримінальні правопорушення, здійснює безпосередню координацію та керівництво кримінальною спільнотою чи її частиною, або особа, яку у «злодій у законі» делегував своїми повноваженнями («смотрящі, «положенці», тощо).»«
 
Відхилено    
9. 2. Статтю 29 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-20- Монастирський Д.А.
В Розділі І законопроекту пункт 2 виключити.
 
Враховано      
    -21- Стефанчук Р.О.
У Розділі І законопроєкту:
Пункт 2 виключити.
Обґрунтування: Доповнення статті 28 КК України частиною шостою в запропонованій редакції є зайвим, оскільки за змістом вказана частина відтворює загальновідомі правила кваліфікації сукупності злочинів, що вже передбачені в ч. 2 ст. 33 КК України, а також правила призначення покарання за сукупністю злочинів, які закріплені в ст. 70 КК України. Таким чином, вказана пропозиція позбавлена нормативного змісту, адже не встановлює нових правил поведінки.
 
Враховано    
10. "6. Якщо діяння вчинене особою у складі або в інтересах злочинної організації чи злочинної спільноти, то з урахуванням положень, передбачених статтею 30 цього Кодексу, кваліфікація здійснюється за статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255, 255-1 або 255-3 цього Кодексу. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 цього Кодексу.
 
-22- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
Абзаци другий, третій пункту 2 викласти у наступній редакції:
«6.Кримінальна відповідальність за вчинення діяння у складі злочинної організації або злочинної спільноти настає за статтею 30 та за нормами статей 255, 255-1, цього Кодексу.
Примітка: Положення абзацу першого цієї частини не застосовується у випадках притягнення особи до кримінальної відповідальності за організацію групи, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також за керівництво ними або участь в них (статті 181, 258-3, 260 цього Кодексу).».
 
Відхилено      
    -23- Мамка Г.М.
Абзац 2 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«6. Якщо діяння вчинене особою у складі або в інтересах злочинної організації (спільноти), то з урахуванням положень, передбачених статтею 30 цього Кодексу, кваліфікація здійснюється за статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинене особою діяння, і за відповідною частиною статті 255 або 255-1 цього Кодексу. При цьому покарання призначається з урахуванням правил, передбачених статтею 70 цього Кодексу.
 
Відхилено    
    -24- Осадчук А.П.
У статті 29 частину шосту виключити;
 
Враховано    
11. Положення абзацу першого цієї частини не застосовується у випадках притягнення особи до кримінальної відповідальності за організацію групи, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованого чи збройного формування, а також за керівництво ними або участь в них (статті 181, 258-3, 260 цього Кодексу)".
 
      
12. 3. У назві та тексті статті 30, назві та частині першій статті 43, пункті 9 частини першої статті 66 слова "організована група чи злочинна організація" в усіх відмінках замінити словами "організована група, злочинна організація чи злочинна спільнота" у відповідному відмінку.
 
-25- Монастирський Д.А.
В Розділі І законопроекту пункт 3 виключити.
 
Враховано      
    -26- Дирдін М.Є.
Статтю 30 Законопроекту залишити в чинній редакції Кримінального кодексу України.
Обґрунтування: Злочинна спільнота по змісту, який викладений у Законопроекті відповідає злочинній організації.
 
Враховано    
    -27- Дирдін М.Є.
Статтю 43 Законопроекту залишити в чинній редакції Кримінального кодексу України.
Обґрунтування: Злочинна спільнота по змісту, який викладений у Законопроекті відповідає злочинній організації.
 
Враховано    
    -28- Дирдін М.Є.
Пункт 9 частини 1 статті 66 залишити в чинній редакції Кримінального кодексу України.
Обґрунтування: Злочинна спільнота по змісту, який викладений у Законопроекті відповідає злочинній організації.
 
Враховано    
    -29- Мамка Г.М.
Пункт 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«3. У частині 3 статті 27, назві та тексті статті 30, назві та тексті статті 43, пункті 9 частини першої статті 66 слова "організована група чи злочинна організація" в усіх відмінках замінити словами "організована група чи злочинна організація (спільнота)" у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -30- Осадчук А.П.
У назві та тексті статті 30, назві та частині першій статті 43, пункті 9 частини першої статті 66 слова «злочинна спільнота» виключити;
 
Враховано    
13. 4. Частину першу статті 96-9 після цифр "160" доповнити цифрами "255-2, 256".
 
-31- Монастирський Д.А.
В Розділі І законопроекту пункт 4 виключити.
 
Враховано      
    -32- Осадчук А.П.
У частині першій статті 96-9 після цифр «160» виключити цифри «255-2, 256».
 
Враховано    
    -33- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
У абзаці першому пункту 4 цифри «255-2» замінити цифрами «255».
 
Відхилено    
    -34- Стефанчук Р.О.
У Розділі І законопроєкту:
Пункт 4 виключити.
Обґрунтування:
Статтю 96-9 КК України пропонується доповнити вказівкою на те, що ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою злочину, передбаченого у статтях 255-2, 256 КК України. При цьому ліквідація є одним із заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, підстави застосування яких передбачено у ст. 96-3 КК України. Оскільки зміни до статті 96-3 КК України в законопроєкті не були запропоновані, тому й застосування ліквідації буде неможливим.
 
Враховано    
    -35- Мамка Г.М.
У пункті 4 Розділу І цифру «255-2» замінити цифрою «255-1».
 
Відхилено    
14. 5. Частину першу статті 255 викласти в такій редакції:
 
-36- Монастирський Д.А.
Статтю 255 викласти в такій редакції:
«Стаття 255. Створення та керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній
1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурним частинами, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
2. Участь у злочинній організації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
4. Створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій або керування такою спільнотою, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частиною першою, другою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває в статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі, в статусі «вора в законі», -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.»
 
Враховано   статтю 255 викласти в такій редакції:
«Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній
1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
2. Участь у злочинній організації -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
4. Створення злочинної спільноти, тобто об’єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю»;
 
    -37- Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Михайлюк Г.О.
Монастирський Д.А.
В абзаці другому частини п’ятої (в санкції ч.5 ст. 255) перед словами «з конфіскацією майна» обов’язково передбачити розділовий знак «кома», оскільки це забезпечить можливість застосування конфіскації майна як за довічне, так і за строкове позбавлення волі.
 
Враховано    
    -38- Дирдін М.Є.
У статтю 255 Законопроекту внести зміни такого змісту:
«Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією або матеріальне забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або організованих груп –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.».
Обґрунтування: Злочинні організації обирають напрям злочнної діяльності, який за своєю природою повязаний із вчиненням тяжких, особливо тяжких злочинів (розбої, вбивства). Якщо забрати мету створення злочинної організації. то вона нічим не вдрізнятиметься від вчинення злочину групою осіб (буде лише більше учасників). Злочинну організацію можна порівняти з мафією, тому що злочинна організація – є найбільш небезпечнішою злочинною стркурою в державі.
 
Відхилено    
    -39- В'ятрович В.М.
Зміни до статті 255 Кримінального Кодексу України вилучити.
 
Відхилено    
15. "1. Створення злочинної організації або керівництво нею чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, -
 
-40- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
Пункт 5 викласти у наступній редакції:
«Стаття 255. Створення злочинної організації чи злочинної спільноти
1. Створення злочинної організації або керівництво нею чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
2. Створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, –
караються позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
3. Участь у злочинній організації або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою та другою цієї статті, якщо така особа добровільно заявила про участь у злочинній організації чи злочинній спільноті та активно сприяла розкриттю такої злочинної спільноти.».
 
Враховано частково      
    -41- Мінько С.А.
У пункті 5 розділу І, в якому передбачається викласти статтю 255 Кодексу у новій редакції, словосполучення «участь у злочинах, вчинюваних такою організацією» замінити на словосполучення «участь у злочині, вчинюваного такою організацією».
Обгрунтування: пропонується передбачити кримінальну відповідальність за цією статтею у разі участі принаймні у одному злочині, вчинюваного злочинною організацією (запропонована редакція проектом №2513 передбачає відповідальність за участь у більш ніж одного злочину)
 
Відхилено    
16. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років".
 
-42- Мамка Г.М.
Пункт 5 Розділу І викласти у такій редакції:
«5. Статтю 255. Створення злочинної організації (спільноти)
1. Створення злочинної організації (спільноти) з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією (спільнотою) або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією (спільнотою), а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп (у тому числі двох і більше "злодіїв у законі") для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій (спільнот) або організованих груп чи розподіл сфер злочинного впливу та/або злочинних доходів між такими частинами (групами) злочинної організації (спільноти) –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім керівника (у тому числі "злодія у законі"), яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо така особа добровільно заявила про участь у злочинній організації (спільноті) та/або сприяла розкриттю такої злочинної організації (спільноти) та/або добровільно і до початку зустрічі (сходки) заявила про її учасників та точні місце і час її проведення.»
 
Відхилено      
    -43- Осадчук А.П.
Частину першу статті 255 залишити в чинній редакції;
 
Відхилено    
17. 6. Доповнити Кодекс статтями 255-1, 255-2, 255-3 такого змісту:
 
-44- Фріс І.П.
Прощук Е.П.
Пункт 6 викласти у наступній редакції:
6. Доповнити Кодекс статтею 255-1 такого змісту:
«Стаття 255-1. Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею
1. Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот з метою розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні, або керівництво такою зустріччю (сходкою), –
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно і до початку зустрічі (сходки) заявила про її учасників та точні місце і час її проведення.».
 
Враховано частково   доповнити статтями 255-1, 255-2, 255-3 такого змісту:
 
18. "Стаття 255-1. Створення злочинної спільноти і перебування особи в статусі "злодій у законі"
 
-45- Монастирський Д.А.
Статтю 255-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 255-1. Встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу
1. Умисне встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу, а так само умисне сприяння вчиненню таких дій, за відсутності ознак, зазначених у частині п’ятій статті 255 цього Кодексу, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань, -
карається позбавленням волі від дев’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Перебування особи в статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі, в статусі «вора в законі», -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Під злочинним впливом у цій статті та статті 255, 255-2 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка, завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє (створює умови), спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.
2. Під особою, яка перебуває в статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі, в статусі «вора в законі», у цій статті та статті 255 цього Кодексу слід розуміти особу, яка, завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, координує злочинну діяльність осіб, які здійснюють злочинний вплив.»
 
Враховано   «Стаття 255-1. Встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу
1. Умисне встановлення, посилення та поширення в суспільстві злочинного впливу, а так само умисне сприяння вчиненню таких дій, за відсутності ознак, зазначених у частині п’ятій статті 255 цього Кодексу, -
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань, -
караються позбавленням волі від дев’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Перебування особи у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Під злочинним впливом у цій статті та статтях 255, 255-2 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє (створює умови), спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.
2. Під особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», у цій статті та статті 255 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, координує злочинну діяльність осіб, які здійснюють злочинний вплив.
 
    -46- Мінько С.А.
У пункті 6 розділу І, в якому передбачається доповнити Кодекс статтею 255-1, словосполучення «участь у злочинах, вчинюваних такою організацією» замінити на словосполучення «участь у злочині, вчинюваного такою організацією».
Обґрунтування: пропонується передбачити кримінальну відповідальність за цією статтею у разі участі принаймні у одному злочині, вчинюваного злочинною спільнотою (запропонована редакція проектом №2513 передбачає відповідальність за участь у більш ніж одного злочину)
 
Відхилено    
19. 1. Створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, -
 
-47- Дирдін М.Є.
Частину 1 статті 255-1 Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Недоцільно визначати поняття злочинної спільноти, тому що воно співпадає з поняттям злочинної організації, а відповідальність за вказані у Законопроекті дії уже передбачені у статті 255 ККУ.
 
Відхилено      
20. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
 
-48- Неклюдов В.М.
У абзаці третьому пункту шостого розділу першого проекту Закону словосполучення «злочинах, вчинюваних» замінити словосполученням «злочині (злочинах), вчинюваному».
Обґрунтування: Враховуючи, що зі змісту запропонованого поняття «злочинна спільнота» можна зробити висновок, що остання буде мати місце незалежно від того, яка кількість злочинів (один чи декілька) була нею вчинена, словосполучення «участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою», вжите у диспозиції ч. 1 ст. 255-1 КК (у редакції проекту), потребує коригування.
 
Відхилено      
21. 2. Перебування особи в статусі "злодій у законі" -
 
-49- Дирдін М.Є.
Частину 2 статті 255-1 зробити частиною 2 статті 255 ККУ. Викласти в такій редакції:
«Перебування особи в статусі «злодій у законі» –
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.».
Обґрунтування: Оскільки ми частину 1 статті 255 Законопроекту пропонуємо виключити, відповідно частину 2 вказаної статті потрібно перенести у частину 2 статті 255 ККУ.
 
Відхилено      
22. карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
 
      
23. 3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа (крім "злодія у законі"), яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про участь у злочинній спільноті та перебування особи в статусі "злодій у законі" та активно сприяла розкриттю такої злочинної спільноти.
 
-50- Стефанчук Р.О.
В абзаці сьомому пункту 6 слова «крім «злодія у законі»« замінити словами «крім організатора злочинної спільноти, «злодія у законі»«.
Обґрунтування:
У статті 255-1 КК України пропонується передбачити відповідальність за створення злочинної спільноти або керівництво такою спільнотою чи участь у ній. При цьому, згідно з частиною третьою цієї статті звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім «злодія у законі», яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо така особа добровільно заявила про участь у злочинній спільноті та перебування особи в статусі «злодій у законі», та активно сприяла розкриттю такої злочинної спільноти. Зазначений вид звільнення від кримінальної відповідальності може бути застосований виключно щодо особи, яка стала учасником злочинної спільноти, але аж ніяк до її організатора. Так, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 255 КК України звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю. Аналогічні положення закріплено у статтях 258-3, 258-5 КК України
 
Враховано частково      
    -51- В'ятрович В.М.
Нову статтю Кримінального Кодексу України 255-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 255-1. Створення злочинної спільноти, керівництво злочинною спільнотою, участь вчинюваних нею злочинах.
1.Створення злочинної спільноти чи участь у злочинах, вчинюваних такою спільнотою, –
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
2.Керівництво злочинною спільнотою – карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
3.Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім керівника злочинної спільноти, яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо така особа добровільно заявила про участь у злочинній спільноті та злочинні діяння керівника цієї спільноти, та активно сприяла розкриттю діянь злочинної спільноти.»
 
Враховано частково    
    -52- Мамка Г.М.
Пункт 6 Розділу І викласти у такій редакції:
«6. Доповнити Кодекс статтею 255-1 такого змісту:
Стаття 255-1. Достовірне звернення до керівника чи іншого учасника злочинної організації (спільноти)
1. Достовірне звернення до керівника (у тому числі до "злодія у законі") чи іншого учасника злочинної організації (спільноти) з замовленням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій –
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.»
 
Враховано частково    
    -53- Осадчук А.П.
Статтю 255-1 з Кодексу виключити;
 
Відхилено    
    -54- Неклюдов В.М.
У абзаці другому пункту шостого розділу першого проекту Закону після словосполучення "злодій у законі" доповнити словосполученням «чи у статусі іншого «кримінального авторитету»«.
 
Відхилено    
    -55- Неклюдов В.М.
У абзаці п’ятому пункту шостого розділу першого проекту Закону після словосполучення «злодій у законі» додати словосполучення «або у статусі іншого «кримінального авторитету»«.
Обґрунтування. З метою координації дій злочинних угруповань, які діють в різних регіонах України, та побудови чіткої ієрархічної структури своїх організацій «злодіями в законі» ("ворами в законе») призначаються свої представники (положенці та смотрящі), яким делегуються відповідні повноваження, а також покладається обов'язок з формування злочинної каси («общак»), яка надалі використовується для забезпечення власної злочинної діяльності. За таким самим принципом здійснюється нагляд за закладами відбування покарань.
 
Відхилено    
24. Стаття 255-2. Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти
 
-56- Монастирський Д.А.
Статтю 255-2 викласти в такій редакції:
«Стаття 255-2. Організація, сприяння в проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)
1. Організація або сприяння в проведенні злочинного зібрання (сходки) для планування та створення умов спільного вчинення одного або більше злочинів, матеріального забезпечення чи координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, або сфер злочинного впливу, а також участь у такому зібранні (сходці), у тому числі з використанням засобів зв’язку, -
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора злочинного зібрання (сходки), за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про цей злочин, а також активно сприяла його розкриттю.»
 
Враховано частково   Стаття 255-2. Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)
1. Організація або сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки) для планування та створення умов для спільного вчинення одного або більше злочинів, матеріального забезпечення чи координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів, одержаних злочинним шляхом, або сфер злочинного впливу, а також участь у такому зібранні (сходці), у тому числі з використанням засобів зв’язку, -
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора злочинного зібрання (сходки), за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про цей злочин, а також активно сприяла його розкриттю.
 
    -57- Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Михайлюк Г.О.
Монастирський Д.А.
В статті 255-2 (в редакції законопроекту до ІІ читання) частину другу виключити, а частину третю відповідно вважати частиною другою.
 
Враховано    
    -58- Дирдін М.Є.
У статтю 255-2 Законопроекту внести зміни такого змісту:
«Звернення до «злодія у законі» чи іншого учасника злочинної організації
1. Звернення до «злодія у законі» чи іншого учасника злочинної огранізації з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій –
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, –
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.».
Обґрунтування: Злочинна спільнота по змісту, який викладений у Законопроекті відповідає злочинній організації.
 
Враховано частково    
    -59- В'ятрович В.М.
Частину першу нової статті Кримінального Кодексу України 255-2 викласти в такій редакції:
«1. Звернення до керівника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин –
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої».
 
Відхилено    
25. 1. Звернення до "злодія у законі" чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій -
 
-60- Стефанчук Р.О.
Абзаци вісім–дванадцять пункту 6 виключити.
Обґрунтування: Згідно із законопроєктом у статті 255-2 КК України пропонується встановити кримінальну відповідальність за звернення до «злодія у законі» чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин та/або здійснити вплив у будь-якій формі на третіх осіб з метою прийняття ними рішень чи вчинення або невчинення ними дій.
Слід мати на увазі, що особа, яка звертається до «злодія у законі» чи іншого учасника злочинної спільноти з проханням вчинити злочин, з урахуванням вимог ч. 4 ст. 27 КК України, є підбурювачем злочину. Так, підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину. Тому криміналізувати такі дії в окремій статті 255-2 КК України недоцільно. Відповідно до ч. 2 ст. 29 КК України підбурювач підлягає кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. Запровадження статті 255-2 до КК України створює загрозу подвійного інкримінування.
Окрім того, кваліфікуючою ознакою за ч. 2 пропонованої статті 255-2 КК України визначено тяжкі наслідки. Однак не зазначено, що слід розуміти під тяжкими наслідками. Вказане порушує принцип правової визначеності.
 
Відхилено      
26. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
 
-61- Осадчук А.П.
Статтю 255-2 з Кодексу виключити;
 
Відхилено      
27. 2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, -
 
      
28. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
      
29. Стаття 255-3. Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею
 
-62- Монастирський Д.А.
Статтю 255-3 викласти в такій редакції:
«Стаття 255-3. Звернення до особи, яка здійснює злочинний вплив
1. Звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив з метою застосування такого впливу, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
2. Звернення до особи, яка завідомо для винного перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі, в статусі «вора в законі», з метою застосування злочинного впливу, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна або без такої.»
 
Враховано   Стаття 255-3. Звернення до особи, яка здійснює злочинний вплив
1. Звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, з метою застосування такого впливу -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
2. Звернення до особи, яка завідомо для винного перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», з метою застосування злочинного впливу -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з конфіскацією майна або без такої»;
 
    -63- Дирдін М.Є.
Статтю 255-3 зробити статтею 255-1, але без зазначення злочинної спільноти.
Обґрунтування: Так як стаття 255 визначає кримінальну відповідальність за створення злочинної організації, то стаття 255-1 повинна регулювати організацію проведення зустрічей (сходок) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот, сприяння в її проведенні або керівництво нею.
 
Відхилено    
    -64- Неклюдов В.М.
У абзаці чотирнадцятому пункту шостого розділу першого проекту Закону слово «злочинів» замінити словами «злочину (злочинів)».
Обґрунтування: Враховуючи, що зі змісту запропонованого поняття «злочинна спільнота» можна зробити висновок, що остання буде мати місце незалежно від того, яка кількість злочинів (один чи декілька) була нею вчинена, а також те, що у вказаній нормі мова йде не тільки про таку форму співучасті, як злочинна спільнота, а й про злочинну організацію, доцільно слово «злочинів» замінити на слова «злочину (злочинів)».
 
Відхилено    
30. 1. Організація проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот з метою розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а так само сприяння в її проведенні або керівництво такою зустріччю (сходкою), -
 
-65- Мінько С.А.
У пункті 6 розділу І, в якому передбачається доповнити Кодекс статтею 255-3, вилучити слово «сходка» у різних відмінках.
Обґрунтування: пропонується не вживати слова жаргонного типу, які непритаманні літературній українській мові.
 
Відхилено      
31. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
 
-66- Стефанчук Р.О.
В абзаці п’ятнадцятому пункту 6 слова «на строк від трьох до шести років» замінити словами «на строк від п’яти до дванадцяти років».
Обґрунтування: Відповідно до законопроєкту зі ст. 255 КК України виділено в окрему ст. 255-3 дії з організації проведення зустрічі (сходки) представників злочинних організацій чи злочинних спільнот з метою розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності або координації дій злочинних організацій чи злочинних спільнот, а також сприяння в її проведенні або керівництво такою зустріччю (сходкою). У новій статті за це діяння пропонується передбачити значно менш суворе покарання (позбавлення волі на строк від трьох до шести років), аніж у чинній статті 255 КК України (позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років). Однак це не відповідає суспільній небезпечності діяння, оскільки на таких сходках координується діяльність злочинних об’єднань і розробляються плани вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
 
Відхилено      
    -67- Цимбалюк М.М.
У статті 255-3 пропонується покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Пропонується встановити покарання від 5 до 7 років позбавлення.
Обґрунтування. Це не відповідає суспільній небезпечності діяння, оскільки на таких сходках координується діяльність злочинних об’єднань і розробляються плани вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
 
Відхилено    
32. 2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно і до початку зустрічі (сходки) заявила про її учасників та точні місце і час її проведення".
 
-68- Осадчук А.П.
Статтю 255- 3 з Кодексу виключити;
 
Відхилено      
33. 7. Статтю 256 викласти в такій редакції:
 
-69- Дирдін М.Є.
Статтю 256 Законопроекту залишити в редакції чинного ККУ:
«Сприяння учасникам злочинної організації або укриття їх злочинної діяльності
1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації або укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, або заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
2. Діяння, передбачене цією статтею, вчинене службовою особою або повторно, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».
Обґрунтування: Злочинна спільнота по змісту, який викладений у Законопроекті відповідає злочинній організації.
 
Враховано частково      
34. "Стаття 256. Сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності
 
-70- Мінько С.А.
У пункті 7 розділу І, в якому передбачається викласти статтю 256 Кодексу у новій редакції, після слів «цінних паперів» доповнити словами «та інших матеріальних цінностей».
Обґрунтування: пропонується додати до переліку «інші матеріальні цінності», які можуть надаватися з метою сприяння або укриття учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти.
Довідково: у бухгалтерському обліку термін «матеріальні цінності» означає сировину і матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, будівельні матеріали, малоцінні предмети, одяг та взуття тощо.
 
Відхилено   частину другу статті 256 викласти в такій редакції:
 
    -71- Цимбалюк М.М.
Автори проекту пропонують пом’якшити санкцію ч.2 ст. 256 КК України, що передбачає відповідальність за сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності, вчинене службовою особою або повторно. Виключити пункт з закону.
Обґрунтування. Це є невиправданим, оскільки відсутні підстави вважати цей злочин менш суспільно небезпечним.
 
Відхилено    
35. 1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, або заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
 
-72- Монастирський Д.А.
Абзац третій пункту 7 Розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
    -73- В'ятрович В.М.
Частину першу нової редакції статті 256 Кримінального Кодексу України викласти в такій редакції:
«1. Заздалегідь не обіцяне сприяння злочинній діяльності учасників злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, або заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності, –
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.»
 
Відхилено    
36. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
 
      
37. 2. Діяння, передбачене цією статтею, вчинене службовою особою або повторно, -
 
-74- Монастирський Д.А.
Абзац п’ятий пункту 7 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно або службовою особою з використанням службового становища, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.»
 
Враховано редакційно   «2. Ті самі дії, вчинені повторно або службовою особою з використанням службового становища, –
 
38. карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
 
-75- Стефанчук Р.О.
В абзаці шостому пункту 7 слова «від п'яти до семи років» замінити словами «від п'яти до десяти років».
Обґрунтування: У законопроекті пропонується пом’якшити санкцію ч. 2 ст. 256 КК України, що передбачає відповідальність за сприяння учасникам злочинної організації чи злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності, вчинене службовою особою або повторно. Це є невиправданим, оскільки чинна редакція санкції зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
 
Відхилено   караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) частину першу статті 41 після слів «органів Державної прикордонної служби України» доповнити словами «органів Державної кримінально-виконавчої служби України»;
2) частину четверту статті 183 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України»;
3) частину першу статті 208 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21):
1) абзац п’ятий частини другої статті 18 після слів «за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі» доповнити словами і цифрами «чоловіки, засуджені за вчинення злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України»;
2) частину третю статті 92 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«засуджені за вчинення злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України»;
частину першу статті 140 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«чоловіки, засуджені за вчинення злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 255, статтями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України».
У зв’язку з цим абзаци десятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-тринадцятим.
5. Абзац тринадцятий частини другої статті 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами) після цифр «« доповнити словами і цифрами «частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2».
У Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):
пункт 1 статті 1 доповнити словами «злочинної спільноти»;
пункт 2 статті 5після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«г) уповноважені підрозділи Національної поліції України»;
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
абзац шостий статті 6 після слів «організованих злочинних угруповань» доповнити словами «членами злочинної спільноти»;
статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Компетенція спеціальних підрозділів Служби безпеки України та уповноважених підрозділів Національної поліції України
Межі компетенції спеціальних підрозділів Служби безпеки України та уповноважених підрозділів Національної поліції України визначаються на основі законів України «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», цього Закону, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України»;
у статті 12:
назву і пункт 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України, уповноважених підрозділів Національної поліції України та їх співробітників;
1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України, уповноважені підрозділи Національної поліції України та їх співробітники мають права, передбачені законами України «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», цим Законом та іншими законодавчими актами України»;
абзац перший пункту 2 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноваженими підрозділами Національної поліції України»;
абзац перший пункту 4 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноважених підрозділів Національної поліції України»;
пункт 1 статті 13 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноважені підрозділи Національної поліції України»;
пункт 1 статті 15 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноваженим підрозділам Національної поліції України»;
пункт 2 статті 16 після слів «Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю» доповнити словами «та уповноваженими підрозділами Національної поліції України»;
у статті 17:
назву після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноважених підрозділів Національної поліції України»;
у пункті 1 слова «Служби безпеки України» замінити словами «Служби безпеки України та уповноважений підрозділ центрального органу управління Національної поліції України взаємодіють»;
у пункті 2 слова «Служби безпеки України або в межах установленої чисельності апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за поданням керівника Головного управління Служби безпеки України можуть вводитися посади помічників керівників» замінити словами «Служби безпеки України та уповноваженого підрозділу центрального органу управління Національної поліції України або в межах установленої чисельності апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за поданням керівників Головного управління Служби безпеки України та уповноваженого підрозділу центрального органу управління Національної поліції України можуть вводитися посади помічників керівників»;
у пункті 3 слова «співробітників Служби безпеки України» замінити словами «співробітників Служби безпеки України та працівників Національної поліції України»;
у пункті 1 статті 19:
в абзаці третьому слова «Спеціальні підрозділи Служби безпеки України та підрозділи органів Національної поліції України» замінити словами «Спеціальні підрозділи Служби безпеки України та уповноважені підрозділи Національної поліції України»;
в абзаці четвертому слова «та підрозділах органів Національної поліції» замінити словами «та уповноважених підрозділах Національної поліції України»;
6. У статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2014 р.,№20-21, ст. 712; 2018 р., « 19, ст.180);
абзац другий частини першої доповнити словами «або боротьби з організованою злочинністю»;
перше речення частини третьої доповнити словами «або уповноваженим підрозділом Національної поліції України».
 
    -76- Мамка Г.М.
Пункт 7 Розділу І викласти такій редакції:
«7. Статтю 256 викласти в такій редакції
Стаття 256. Сприяння учасникам злочинної організації (спільноти) або укриття їх злочинної діяльності
1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації (спільноти) або укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, або заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
2. Діяння, передбачене цією статтею, вчинене службовою особою, працівником правоохоронного органу або повторно, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім керівника (у тому числі "злодія у законі"), яка вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, якщо така особа добровільно заявила про участь у злочинній організації (спільноті) та/або сприяла розкриттю такої злочинної організації (спільноти).»
 
Відхилено    
    -77- Осадчук А.П.
Статтю 256 залишити в чинній редакції.
 
Враховано частково    
    -78- Неклюдов В.М.
Статтю 343 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця
1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, здійсненню судово-експертної діяльності або добитися прийняття незаконного рішення -
карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від шести місяців до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
3. Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу, яка здійснює досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 255- 255-3 цього Кодексу, з метою перешкоджання його здійсненню або добитися прийняття такою особою незаконного процесуального рішення у зв’язку із таким розслідування, -
караються штрафом від трьох до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
 
Відхилено    
    -79- Медяник В.А.
Доповнити КК новою статтею такого змісту:
Стаття 3921. Передача окремих заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань
1. Незаконна передача у будь-який спосіб особі, яка тримається в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі, установі виконання покарань, засобів мобільного зв’язку, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, -
карається виправними роботами до двох років або обмеженням волі до двох років.
2. Та сама дія, якщо вона вчинена повторно або особою, раніше судимою, -
караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
3. Та сама дія, якщо вона вчинена службовою особою з використанням службового становища, –
караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
Відхилено    
    -80- Медяник В.А.
Доповнити КУПАП новою статтею такого змісту:
Стаття 188. Передача заборонених предметів особам, які тримаються в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань
Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким способом особі, яка тримається в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань предметів, виробів і речовин, зберігання і використання яких особами, які в них тримаються, заборонено, –
тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією заборонених предметів.
2. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією заборонених предметів.
 
Відхилено    
    -81- Мінько С.А.
Розділ І доповнити пунктом 8 такого змісту:
»8. Частину першу статті 41 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після слів «органів Державної прикордонної служби України» доповнити словами «органів Державної кримінально-виконавчої служби України».
Обґрунтування: пропонується надати право органам Державної кримінально-виконавчої служби України здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора (це право діяло у КПК до 17.10.2019р.). Надання цих повноважень дасть можливість відслідковувати в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах протиправну поведінку осіб, які відносяться до категорій «злодіїв у законі» або мають відношення до злочинної організації чи злочинної спільноти, які можуть впливати на оперативну обстановку як в установах, так і в регіонах України.
 
Враховано    
    -82- Медяник В.А.
В статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України слова «корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.» виключити.
 
Відхилено    
    -83- Неклюдов В.М.
Частину третю статті 46 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
«3. Одночасно брати участь на досудовому розслідуванні або у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного підозрюваного, обвинуваченого.»
 
Відхилено    
    -84- Неклюдов В.М.
Частину четверту статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України доповнити пунктом 4 наступного змісту:
«4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України»
 
Враховано    
    -85- Павлюк М.В.
Іонушас С.К.
Михайлюк Г.О.
Монастирський Д.А.
Частину першу статті 208 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 2551, 2552 Кримінального кодексу України».
 
Враховано    
    -86- Мінько С.А.
Розділ І доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. У статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179):
частину першу доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«якщо рішенням суду встановлено, що така особа брала участь у злочинній організації чи злочинній спільноті».
у частині другій слова "другому, сьомому і восьмому" замінити словами "другому, сьомому, восьмому і дев’ятому.»
Обґрунтування: пропонується доповнити перелік підстав в частині заборони іноземцю або особі без громадянства в’їзд на територію України, щодо якого рішенням суду встановлена його участь у злочинній організації чи злочинній спільноті.
 
Відхилено    
    -87- Монастирський Д.А.
Розділ І доповнити пунктом 9 такого змісту:
Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України такі зміни:
В абзаці п’ятому частини другої статті 18 після слів «за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі» доповнити словами «чоловіки, яких засуджено за частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України»;
Пункт 3 статті 92 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«засуджені за частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України»;
Після абзацу дев’ятого частини першої статті 140 Кримінально-виконавчого кодексу України додати новий абзац наступного змісту:
«чоловіки, засуджені за частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України»
 
Враховано    
    -88- Медяник В.А.
Частину першу статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань
1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають право:

народні депутати України, їх помічники-консультанти (крім тих, які працюють на громадських засадах), депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад;»
 
Відхилено    
    -89- Неклюдов В.М.
Статтю 24 Кримінально-виконавчого кодексу України доповнити частиною восьмою наступного змісту:
«8. Не мають права відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю і проведення перевірок особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, а також особи, які раніше відбували покарання в установі, яку мають намір відвідувати. Адміністрація установи під підпис ознайомлює осіб, які відвідують установу, про існуючи обмеження та правила відвідування. На вимогу адміністрації установи у разі встановлення порушень правил відвідування особа, яка відвідує установу, зобов’язана припинити такі порушення».»
 
Відхилено    
    -90- Медяник В.А.
Пункт 9 статті 134 Кримінально-виконавчого кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
«За вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, зберігання грошей та мобільних телефонів на засудженого накладається дисциплінарне стягнення у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери). Час тримання засудженого в приміщенні камерного типу (одиночній камері) в строк відбування покарання не зараховується.»
 
Відхилено    
    -91- Монастирський Д.А.
В абзаці чотирнадцятому статті 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» після цифр «« доповнити словами та цифрами «частиною п’ятою статті 255, статями 255-1, 255-2»
 
Враховано    
    -92- Монастирський Д.А.
Внести до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» наступні зміни:
В частині першій статті 1 після слів «злочинних овань» додати слова «злочинної спільноти»;
частину другу статті 5 доповнити новим пунктом наступного змісту:
«г) уповноважені підрозділи Національної поліції України;»
в абзаці сьомому статті 6 після слів «організованих злочинних угруповань» доповнити словами «членами злочинної спільноти»;
статтю 11 викласти в наступній редакції: «Стаття 11. Компетенція спеціальних підрозділів Служби безпеки України та уповноважених підрозділів Національної поліції України.
Межі компетенції спеціальних підрозділів Служби безпеки України та уповноважених підрозділів Національної поліції України визначаються на основі законів України «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», цього Закону, Кримінального процесуального кодексу та інших законів України.»
у статті 12:
назву статті викласти в наступній редакції:
«Стаття 12. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та уповноважених підрозділів Національної поліції України та їх співробітників»;
частину першу викласти в наступній редакції: «1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та уповноважені підрозділи Національної поліції України та їх співробітники мають права, передбачені законами України «Про Службу безпеки України», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», цим Законом та іншими законодавчими актами України.»;
в абзаці першому частини другої після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноваженими підрозділами Національної поліції»;
в абзаці першому частини четвертої після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноважених підрозділів Національної поліції України».
у частині першій статті 13 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноважені підрозділи Національної поліції України»;
у частині першій статті 15 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «та уповноваженим підрозділам Національної поліції України»;
у частині другій статті 16 після слів «Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю» доповнити словами «та уповноваженими підрозділами Національної поліції України»;
статтю 17 викласти в наступній редакції: «Стаття 17. Взаємодія спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та уповноважених підрозділів Національної поліції України з іншими державними органами
1. У сфері боротьби з організованою злочинністю Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та уповноважений підрозділ центрального органу управління Національної поліції України взаємодіють з Національним банком України, Міністерством фінансів України, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими міністерствами і відомствами.
2. Для забезпечення взаємодії за рахунок штатної чисельності Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та уповноваженого підрозділу центрального органу управління Національної поліції України взаємодіють або в межах установленої чисельності апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за поданням керівників Головного управління Служби безпеки України та уповноваженого підрозділу центрального органу управління Національної поліції України можуть вводитися посади помічників керівників відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань взаємодії в боротьбі з організованою злочинністю.
3. Посади, зазначені у пункті 2 цієї статті, комплектуються, як правило, з числа співробітників Служби безпеки України та працівників Національної поліції України, які мають досвід відповідної роботи. Призначення на посаду і звільнення з неї проводиться керівниками зазначених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з керівником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.»;
Абзац третій та четвертий пункту 1 статті 19 викласти в наступній редакції: «Порядок використання таких даних регулюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, які вживають заходів щодо їх захисту. Спеціальні підрозділи Служби безпеки України та уповноважені підрозділи Національної поліції України та підрозділи органів внутрішніх справ взаємодіють на безоплатній основі з інформаційно-довідковими службами Міністерства статистики України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, банківських, фінансових та інших органів і установ, а також одержують від них всю інформацію про реальні прояви організованої злочинної діяльності. Порядок збирання, накопичення, опрацювання і надання такої інформації регламентується положеннями про ці органи та установи, відповідними законодавчими актами.
Відповідні банки даних створюються у спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю Служби безпеки України та уповноважених підрозділах Національної поліції України на місцях та підрозділах органів внутрішніх справ.
 
Враховано    
    -93- Монастирський Д.А.
До статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» внести наступні зміни:
в абзаці другому частини першої додати слова «або боротьби з організованою злочинністю;»;
в частині третій після слів «органом охорони державного кордону» доповнити словами «або уповноваженим підрозділом Національної поліції України».
 
Враховано    
39. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-94- Монастирський Д.А.
Розділ ІІ законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.»
 
Враховано редакційно   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Офісу Генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Службі безпеки України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

    -95- Мамка Г.М.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Міністерству юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити:
«Кодекс злодія у законі», де визначити притаманні злочинному середовищу традиції і правила поведінки осіб, які мають відповідний статус «злодій у законі»;
положення про Єдиний реєстр осіб, які перебувають в статусі "злодій у законі".
4. Генеральному прокурору протягом трьох місяців з дня початку роботи Єдиного реєстру осіб, які перебувають у статусі "злодій у законі", здійснити заходи щодо включення до реєстру відповідних осіб.»
 
Враховано частково    
    -96- Неклюдов В.М.
Розділ ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У частину другу статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) викласти у такій редакції:
«2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених , , , , , , , , , , 255, 255-1, 255-2, 255-3, 257, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Кримінального кодексу України.»
2) У статті 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303):
у частині другій словосполучення «ознак злочину» замінити словом «злочину»;
у частині третій словосполучення «ознаки злочину виявлені» замінити словосполученням «склад злочину встановлений».»
Обґрунтування. Пропоновані зміни до Кримінального процесуального кодексу України зумовлені тим, що Рекомендація ПАРЄ № 1713 (2005) передбачає, що:
- органи, на які покладається забезпечення безпеки, виконують найрізноманітніші ролі й завдання. В середині країни їх роль полягає у підтриманні законності й правопорядку, захисті безпеки держави, громадян і власності, збереження демократичних інститутів і процедур й забезпечення мирного співіснування різних верств суспільства (п.2);
- деякі з існуючих сьогодні загроз безпеці, такі, як міжнародна організована злочинність, міжнародний тероризм та поширення зброї, все більше впливають на внутрішню та зовнішню безпеку, відтак потребують відповідних кроків з боку служби безпеки (п.4).
За цьогорічними оцінками Європолу, організована злочинність в країнах Європи становить більшу загрозу державній безпеці (та національній безпеці в цілому), ніж тероризм.
Слід звернути увагу й на те, що у 2018р. Комітет міністрів Ради Європи на 1321 засіданні 4 липня 2018р. схвалив Стратегію Ради Європи з питань боротьби з тероризмом на 2018-2022рр., п.2.5 якої серед викликів у сфері боротьби з тероризмом визначає проблему тероризму та організованої злочинності:
«2.5 Підсумовуючи результати 2-ї Малазької конференції з питань тероризму та організованої злочинності у вересні 2017 року, ця діяльність передбачає, що СDСТ та СDРС створюють міждисциплінарну робочу групу для вивчення шляхів вдосконалення розслідування та кримінального переслідування обох областей злочину. … основні зв'язки між цими двома мають логістичний характер: постачання зброї, виробництво вибухових пристроїв, вербування «, а також можливість подорожі без виявлення, наприклад. помилкові ідентифікатори, мережі торгівлі людьми. Там, де такий зв’язок існує, він, як правило, має опортуністичний характер, і терористи та "нормальні" злочинці працюють разом на спеціальній основі, наприклад, у постачанні та придбанні незаконної зброї з метою проведення терактів. Таким чином, державам-членам може бути корисно вивчити та обмінятись ефективними методами моніторингу, обстеження, порушення та припинення умовно-патогенної співпраці між організованою злочинністю та суб’єктами тероризму, особливо у сферах високого ризику, таких як незаконна торгівля зброєю та вибухівкою , фінансування тероризму через контрабанду наркотиків, культурних цінностей та торгівлю людьми, у тому числі там, де така діяльність відбувається в Інтернеті та так званій "темній павутині". Крім того, оскільки було скоєно ряд терористичних актів суб'єктами, які завербовані зі злочинних банд чи злочинного середовища, з метою запобігання радикалізації, що призводить до тероризму, виявлення певного населення, яке загрожує вербуванням, наприклад, організованих злочинців, ув'язнених та тюремних банд та екс- засуджені, можуть принести користь зусиллям по боротьбі як з організованою злочинністю, так і з тероризмом».
Пропоновані зміни до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» дозволять вирішити проблему неможливості проведення оперативно-розшукової діяльності після легалізації здобутої в рамках оперативно-розшукової справи інформації щодо одного з епізодів злочинної діяльності.
 
Відхилено