Кількість абзаців - 55 Таблиця поправок


Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу
 
-1- Фролов П.В.
Назву проекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України».
 
Враховано   Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; із наступними змінами), такі зміни:
 
   І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:
 
4. 1) статтю 7 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
-2- Фролов П.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «1) статтю 7 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту: «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», що містить, в тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів. Еталонним електронним текстом вважається текст акта, прийнятого Верховною Радою, що зберігається у формі комп'ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних засобів захисту інформації. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним.».
 
Враховано   1. Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
5. «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», що містить, в тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним.»;
 
-3- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 1 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення офіційної електронної бази даних «Законодавство України» прийнятих Верховною Радою актів, що містить офіційні електронні версії текстів відповідних актів. Доступ до цієї бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним.».
 
Враховано частково в пропозиції Н.д.Фролова П.В. № 2 -   «5. Апарат Верховної Ради забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», що містить, у тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів. Еталонним електронним текстом вважається текст акта, прийнятого Верховною Радою, що зберігається у формі комп'ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних засобів захисту інформації. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним».
 
6. 2) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
-4- Пузійчук А.В.
Пункт 2 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки врахована пропозиція Н.д.Фролова П.В. № 5 -   2. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
    -5- Фролов П.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції «2) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Документообіг у Верховній Раді
1. Документообіг у Верховній Раді здійснюється в електронній та паперовій формі. Електронна форма документообігу є основною.
2. Документом у розумінні цього Регламенту є документ, створений в електронній формі з додержанням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», а у випадках, передбачених цим Регламентом, – створений у паперовій формі.
3. Усі документи, передбачені цим Регламентом, створюються в електронній формі, крім випадків, установлених цим Регламентом, а також у разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України (далі – єдина автоматизована система) з технічних причин.
Подання документів, що вносяться до Верховної Ради, про призначення (обрання) на посади, звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення чи звільнення з посад, висловлення недовіри у випадках, передбачених Конституцією України, здійснюється в електронній або у паперовій формі. Документи, які містять конфіденційну інформацію про особу, подаються у паперовій формі.
4. Документи, що подаються до Верховної Ради в електронній формі, а також електронні копії оригіналів паперових документів вносяться (створюються) до (в) єдиної автоматизованої системи відповідно до Положення про єдину автоматизовану систему роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого Головою Верховної Ради України».
 
Враховано    
7. «Стаття 7-1. Письмова форма документу.
 
   «Стаття 7-1. Документообіг у Верховній Раді
1. Документообіг у Верховній Раді здійснюється в електронній та паперовій формах. Електронна форма документообігу є основною.
2. Документом у розумінні цього Регламенту є документ, створений в електронній формі з додержанням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», а у випадках, передбачених цим Регламентом, – створений у паперовій формі.
3. Усі документи, передбачені цим Регламентом, створюються в електронній формі, крім випадків, установлених цим Регламентом, а також у разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України (далі – єдина автоматизована система) з технічних причин.
Подання документів, що вносяться до Верховної Ради, про призначення (обрання) на посади, звільнення з посад, припинення повноважень, надання згоди на призначення чи звільнення з посад, висловлення недовіри у випадках, передбачених Конституцією України, здійснюється в електронній або у паперовій формі. Документи, які містять конфіденційну інформацію про особу, подаються у паперовій формі.
4. Документи, що подаються до Верховної Ради в електронній формі, а також електронні копії оригіналів паперових документів вносяться (створюються) до (в) єдиної автоматизованої системи відповідно до Положення про єдину автоматизовану систему роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого Головою Верховної Ради України».
 
8. 1. Письмовою формою документу для цілей цього Регламенту є документ, створений у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», складення та/або внесення та/або подання, та/або надсилання якого передбачається цим Регламентом.»;
 
-6- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину третю статті 11 після слів «народним депутатам» доповнити словами «в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів з посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки застосуватиметься загальний порядок, встановлений ст. 97-98 Регламенту  3. У пунктах 1 і 2 частини другої статті 13 слова «Письмова пропозиція» замінити словами «Пропозиція у паперовій формі».
 
    -7- Фролов П.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту: «у пунктах 1 і 2 частини другої статті 13 слова «письмова пропозиція» замінити словами «пропозиція у паперовій формі».
 
Враховано    
9. 3) у частині четвертій статті 19-1 слова «письмовий звіт» замінити словами «звіт у письмовій формі»;
 
-8- Пузійчук А.В.
Пункт 3 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки врахована пропозиція Н.д.Фролова П.В. № 9 -   4. У частині четвертій статті 19-1 слово «письмовий» виключити.
5. У пункті 5 частини першої статті 28 слово «письмові» виключити.
6. У частині другій статті 29 слова «письмовою пропозицією, внесеною» замінити словами «пропозицією, внесеною в паперовій формі».
7. У частині п’ятій статті 33 слова «у письмовій формі» замінити словами та цифрами «відповідно до статті 89 цього Регламенту».
 
    -9- Фролов П.В.
Пункт 3 розділу І проекту викласти у такій редакції:
3) у частині четвертій статті 19-1 слово «письмовий» виключити;
 
Враховано    
    -10- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину третю статті 21 викласти в такій редакції: «3. Проект порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніше 18 години дня, що передує дню початку чергової сесії, шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів з посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради. Проект рішення про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради та надається народним депутатам не пізніше 18 години дня, що передує дню розгляду питання на пленарному засіданні, шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів з посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради.».
 
Відхилено , оскільки пропозиція змістовно не відповідає основній концепції законопроекту, якою крім іншого змінено термінологію і впроваджено терміни «електронний документообіг», «єдина автоматизована система»   
    -11- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину другу статті 24 викласти в такій редакції: «2. Схвалений Погоджувальною радою розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надається народним депутатам, комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям, тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам) не пізніше 18 години дня засідання Погоджувальної ради шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів з посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки пропозиція змістовно не відповідає основній концепції законопроекту, якою крім іншого змінено термінологію і впроваджено терміни «електронний документообіг», «єдина автоматизована система»   
    -12- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину шосту статті 25 викласти у такій редакції: «6. Порядок денний на наступний день пленарних засідань Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам не пізніше 18 години дня, що йому передує, шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів з посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради.
Уточнений порядок денний на наступний день пленарних засідань, підготовлений з урахуванням питань, не розглянутих на попередньому пленарному засіданні, відповідно до частини п’ятої цієї статті, Апарат Верховної Ради розміщує на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надає народним депутатам не пізніше 20 години дня, що йому передує, шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів з посилання на відповідні сторінки офіційного веб-сайту Верховної Ради.
Після розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради і надання народним депутатам порядку денного на наступний день пленарних засідань зміни та уточнення до нього не вносяться.».
 
Відхилено , оскільки пропозиція змістовно не відповідає основній концепції законопроекту, якою крім іншого змінено термінологію і впроваджено терміни «електронний документообіг», «єдина автоматизована система»   
    -13- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у пункті 5 статті 28 слово «письмові» виключити.
 
Враховано    
    -14- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині другій статті 29 слова «письмовою пропозицією, внесеною» замінити словами «пропозицією, внесеною в паперовій формі».
 
Враховано    
    -15- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 33 слова «у письмовій формі» замінити словами «відповідно до статті 89 цього Регламенту».
 
Враховано    
10. 4) у частині четвертій статті 34 слова «письмову пропозицію чи поправку» замінити словами «пропозицію чи поправку у письмовій формі»;
 
-16- Фролов П.В.
Пункт 4 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«у частині четвертій статті 34 слово «письмово» виключити;
 
Враховано   8. У частині четвертій статті 34 слово «письмову» виключити.
9. У частині другій статті 42 слова «у письмовій формі» виключити.
10. У частині п’ятій статті 48 слова «у дводенний строк звернутися до Голови Верховної Ради України з відповідною письмовою заявою» замінити словами «протягом двох робочих днів подає Голові Верховної Ради України відповідну заяву».
11. У статті 51:
у першому реченні частини третьої слова «в письмовій формі звернутися до головуючого» замінити словами «подати заяву в паперовій формі головуючому»;
у першому реченні частини п’ятої слова «письмово звертаються» замінити словами «подають заяву»;
у частині сьомій слова «письмове звернення» замінити словами «звернення у паперовій формі».
12. У частині першій статті 56 слово «письмовими» виключити.
13. У статті 60:
у частині першій у другому реченні слова «письмового повідомлення» замінити словами «повідомлення в електронній або паперовій формі», а у третьому реченні слова «письмовому повідомленні» – словами «такому повідомленні»;
у частині третій:
у першому реченні слово «письмово» замінити словами «в електронній або паперовій формі»;
у другому реченні слова «Письмове повідомлення» замінити словами «Повідомлення в електронній або паперовій формі».
14. У третьому реченні частини першої статті 60-1 слова «письмовим повідомленням» замінити словом «поданням».
15. У статті 76:
у частинах другій і третій слово «письмовою» виключити;
у частині п’ятій слово «письмовий» виключити.
16. У частині третій статті 85 слова «письмовій формі» та «письмового» виключити.
 
    -17- Пузійчук А.В.
Пункт 4 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 16 -    
    -18- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині другій статті 42 слова «у письмовій формі» виключити.
 
Враховано    
    -19- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 48 слова «у дводенний строк звернутися до Голови Верховної Ради України з відповідною письмовою заявою» замінити словами «протягом двох робочих днів подає Голові Верховної Ради України відповідну заяву.»
 
Враховано    
    -20- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 51 слова «в письмовій формі звернутися до головуючого» замінити словами «подати заяву в паперовій формі головуючому»;
 
Враховано    
    -21- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 51 слова «письмово звертаються» замінити словами «подають заяву»;
 
Враховано    
    -22- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині сьомій статті 51 слова «письмове звернення» замінити словами «звернення у паперовій формі»;
 
Враховано    
    -23- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині першій статті 56 слово «письмовими» виключити.
 
Враховано    
    -24- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у першому реченні частини першої статті 60 слова «письмового повідомлення» замінити словами «повідомлення в електронній або паперовій формі».
 
Враховано    
    -25- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у другому реченні частини першої статті 60 слова «письмовому повідомленні» замінити словами «такому повідомленні».
 
Враховано    
    -26- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у першому реченні частини третьої статті 60 слово «письмово» замінити словами «в електронній або паперовій формі».
 
Враховано    
    -27- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у другому реченні частини третьої статті 60 слова «письмове повідомлення» замінити словами «повідомлення в електронній або паперовій формі».
 
Враховано    
    -28- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині першій статті 60-1 слова «письмовим повідомленням» замінити словом «поданням».
 
Враховано    
    -29- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частинах другій і третій статті 76 слово «письмовою» виключити.
 
Враховано    
    -30- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 76 слово «письмовий» виключити.
 
Враховано    
    -31- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «друге речення частини п’ятої статті 76 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки пропозиція змістовно не відповідає основній концепції законопроекту, якою крім іншого змінено термінологію і впроваджено терміни «електронний документообіг», «єдина автоматизована система»   
    -32- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 85 слова «письмовій формі» та «письмового» виключити.
 
Враховано    
11. 5) у частині першій статті 86 слова «письмовий звіт» замінити словами «звіт в письмовій формі»;
 
-33- Фролов П.В.
Пункт 5 розділу І проекту викласти у такій редакції: «5) у частині першій статті 86 слово «письмовий» виключити;
 
Враховано   17. У другому реченні частини першої статті 86 слово «письмовий» виключити.
 
    -34- Пузійчук А.В.
Пункт 5 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 33 -    
12. 6) абзац перший частини першої статті 88 викласти в такій редакції:
«1. Результати розслідування тимчасова слідча комісія викладає у звіті, який складається у письмовій формі та повинен містити висновки і пропозиції про:»;
 
-35- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині першій статті 88 слово «письмовому» виключити».
 
Враховано   18. В абзаці першому частини першої статті 88 слово «письмовому» виключити.
19. У статті 89:
у частині першій слова «і Національному банку України» виключити;
 
    -36- Пузійчук А.В.
Пункт 6 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 35 -    
    -37- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині першій статті 89 слова «і Національному банку України» виключити.
 
Враховано    
13. 7) у частині сьомій та у частині дев’ятій статті 89 слово «письмово» замінити словами «у письмовій формі»;
 
-38- Фролов П.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частинах сьомій та дев’ятій статті 89 слово «письмово» виключити», а частину дев’яту після слів «третього читань» доповнити словами «в електронній формі».
 
Враховано   у частині сьомій слово «письмово» виключити;
у частині дев’ятій:
слово «письмово» замінити словами «в електронній формі».
 
    -39- Пузійчук А.В.
Пункт 7 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 38 -    
14. 8) частину другу статті 91 викласти в такій редакції:
 
-40- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 8 Розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«2. Зазначені у цій статті документи подаються письмово разом з їх текстами в електронному вигляді.».
 
Відхилено , оскільки в законопроекті виключається термін «письмово»  20. Частину другу статті 91 викласти в такій редакції:
 
15. «2. Зазначені у цій статті документи подаються у письмовій формі. Разом з документами у паперовій формі подаються їх тексти в електронному вигляді.»;
 
-41- Фролов П.В.
Пункт 8 розділу І проекту викласти в такій редакції: «частину другу статті 91 викласти в такій редакції:
«2. Зазначені у цій статті документи подаються у електронній формі, крім випадків, передбачених цим Регламентом. До документів, які відповідно до цього Регламенту подаються у паперовій формі, додаються їх електронні файли.».
 
Враховано   «2. Зазначені у цій статті документи подаються у електронній формі, крім випадків, передбачених цим Регламентом. До документів, які відповідно до цього Регламенту подаються у паперовій формі, додаються їх електронні файли».
 
16. 9) доповнити статтю 91 частиною восьмою такого змісту:
«8. Документи, які подаються в електронній формі, а також електронні копії документів у паперовій формі створюються (вносяться) в (до) єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним Положенням, затвердженим Головою Верховної Ради України.»;
 
-42- Пузійчук А.В.
Пункт 9 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано   21. У статті 92:
частину першу доповнити словами «а у випадку внесення у неробочий час – не пізніше наступного робочого дня»;
 
    -43- Фролов П.В.
Пункт 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -44- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину першу статті 92 доповнити словами «, а у випадку внесення у неробочий час – не пізніше наступного робочого дня».
 
Враховано    
17. 10) частину третю статті 92 викласти в такій редакції:
«3. Пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів, у письмовій формі.»;
 
-45- Фролов П.В.
У пункті 10 розділу І законопроекту слова «у письмовій» замінити словами «в електронній».
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«3. Пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів, в електронній формі»;
 
    -46- Пузійчук А.В.
В абзаці другому пункту 10 Розділу Ізаконопроекту слова «у письмовій формі» виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 45 -    
18. 11) у частині четвертій статті 92 слова «вводяться Апаратом Верховної Ради до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «вводяться до єдиної автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-сайті Верховної Ради»;
 
-47- Фролов П.В.
У пункті 11 розділу І проекту слово «оприлюднюються» замінити словом «розміщуються».
 
Враховано   у частині четвертій слова «вводяться Апаратом Верховної Ради до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «вносяться до єдиної автоматизованої системи та розміщуються на веб-сайті Верховної Ради».
22. У частині третій статті 96 слово «письмового» виключити.
 
    -48- Пузійчук А.В.
Пункт 11 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 47 -    
    -49- Батенко Т.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 96 замість слів «письмового звернення» записати слова «звернення у письмовій формі».
Відповідні зміни внести і в статті 130, 143, 144 та 157 Регламенту щодо заміни термінів «письмове подання», «письмове звернення», «письмова заява» та терміни «подання у письмовій формі», «звернення у письмовій формі», «заява у письмовій формі».
 
Відхилено , оскільки основна концепція запропонованих змін до Регламенту Верховної Ради України виключає застосування терміну «письмово»   
    -50- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 96 слово «письмового» виключити».
 
Враховано    
19. 12) частину першу статті 97 викласти в такій редакції:
«1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту в єдиній автоматизованій системі у формі електронних документів.»;
 
-51- Фролов П.В.
1. Пункт 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Перше речення частини першої та частину третю статті 97 викласти в такій редакції:
«1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту в електронній та паперовій формах».
 
Враховано   23. Перше речення частини першої та частину третю статті 97 викласти в такій редакції:
«1. Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, Апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту в електронній та паперовій формах»;
 
20. 13) частину третю статті 97 викласти в такій редакції:
«3. До справи законопроекту включаються оригінали електронних документів та ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронні копії оригіналів паперових документів; у разі відсутності оригіналів документів до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому порядку їх копії.»;
 
-52- Фролов П.В.
Пункт 13 розділу І проекту викласти у такій редакції: «частину третю статті 97 викласти в такій редакції: «3. До справи законопроекту, яка ведеться в електронній формі, включаються оригінали електронних документів та ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронні копії оригіналів паперових документів.
До справи законопроекту, яка ведеться в паперовій формі, включаються оригінали документів у паперовій формі та копії електронних документів у паперовій формі.».
 
Враховано   «3. До справи законопроекту, яка ведеться в електронній формі, включаються оригінали електронних документів та ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронні копії оригіналів паперових документів.
До справи законопроекту, яка ведеться в паперовій формі, включаються оригінали документів у паперовій формі та копії електронних документів у паперовій формі».
 
    -53- Пузійчук А.В.
В абзаці другому пункту 12 Розділу Ізаконопроекту слова «в єдиній автоматизованій системі у формі електронних документів» виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 51 -    
    -54- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 13 Розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«3. До справи законопроекту включаються перші примірники друкованого тексту, оригінали документів з печатками та власноручними підписами; у разі відсутності оригіналів документів до справи законопроекту включаються посвідчені в установленому порядку їх копії.
 
Враховано редакційно в пропозиції Н.д.Фролова П.В. № 53 -    
21. 14) статтю 98 викласти в такій редакції:
 
   24. Статтю 98 викласти в такій редакції:
 
22. «Стаття 98. Надання законопроектів народним депутатам
 
   «Стаття 98. Надання законопроектів народним депутатам
 
23. 1. Усі зареєстровані законопроекти та супровідні документи до них відповідно до статті 99 цього Регламенту, законопроекти, підготовлені до другого та третього читання, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого та наступних читань, висновки інших комітетів, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надаються народному депутату в електронному вигляді засобами єдиної автоматизованої системи шляхом розсилки інформаційних листів.
 
-55- Гривко С.Д.
У абзаці третьому пункту 15 Розділу І законопроекту слова «третього читання» замінити словами «наступних читань».
 
Враховано   1. Усі зареєстровані законопроекти та супровідні документи до них відповідно до статті 99 цього Регламенту, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого та наступних читань, висновки інших комітетів, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надаються народному депутату в електронному вигляді засобами єдиної автоматизованої системи шляхом розсилки інформаційних листів.
 
24. За вимогою народного депутата у письмовій формі до Апарату Верховної Ради йому можуть бути надані паперові копії зазначених документів.
 
-56- Фролов П.В.
Абзац четвертий пункту 14 розділу І викласти у такій редакції:
«За зверненням народного депутата до Апарату Верховної Ради йому надаються паперові копії зазначених документів протягом трьох робочих днів з дня такого звернення.».
 
Враховано   За зверненням народного депутата до Апарату Верховної Ради йому надаються паперові копії зазначених документів протягом трьох робочих днів з дня такого звернення.
 
    -57- Гривко С.Д.
Абзац четвертий пункту 14 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроектів, підготовлених до другого та наступних читань, і супровідні документи до них вводяться до єдиної автоматизованої системи відповідними комітетами.
З дня надання народним депутатам документів, визначених частиною першою цієї статті, в електронному вигляді, але не пізніше 15 години п’ятниці, що передує тижню, відведеному для пленарних засідань, народний депутат може подати письмову заяву до Апарату Верховної Ради України про надання йому цих документів у паперовому вигляді».
 
Відхилено    
25. 2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення в єдиній автоматизованій системі Верховної Ради. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки єдиної автоматизованої системи.
 
   2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), але не раніше дня його розміщення в єдиній автоматизованій системі. Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки єдиної автоматизованої системи.
 
26. Інформаційний лист про законопроекти, підготовлені до другого та третього читання, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання, висновки інших комітетів, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надається народному депутату засобами єдиної автоматизованої системи на початку робочого дня, наступного за днем їх реєстрації в єдиній автоматизованій системі.
 
-58- Гривко С.Д.
У абзаці шостому пункту 15 Розділу І законопроекту слова «третього читання» замінити словами «наступних читань».
 
Враховано частково   Інформаційний лист про законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, висновки щодо законопроектів, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання, висновки інших комітетів, висновки експертиз, пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами відповідно до статті 133 цього Регламенту, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі надається народному депутату засобами єдиної автоматизованої системи на початку робочого дня, наступного за днем їх реєстрації в єдиній автоматизованій системі.
 
27. 3. Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них вводяться до єдиної автоматизованої системи відповідними комітетами.»;
 
-59- Фролов П.В.
У абзаці шостому пункту 14 розділу І законопроекту « (у абзаці другому частини другої статті 98) після слів «інших комітетів» додати слова «висновки експертиз», а у абзаці сьомому пункту 14 розділу І у частині третій статті 98 слово «вводяться» замінити словом «вносяться», а слова «відповідними комітетами» виключити.
 
Враховано   3. Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти, підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них вносяться до єдиної автоматизованої системи».
25. У статті 99:
у частині першій:
в абзаці першому слова «титульному та наступних аркушах» замінити словами «титульній та наступних сторінках»;
у пункті 4 слово «аркушів» замінити словом «сторінок»;
у пункті 2 частини другої слова «в письмовій формі» виключити.
 
    -60- Гривко С.Д.
Абзац сьомий пункту 14 Розділу І законопроекту у зв’язку з перенесенням в другий абзац пункту 1 цієї ж статті виключити.
 
Відхилено    
    -61- Пузійчук А.В.
Пункт 14 Розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«статтю 98 викласти в такій редакції:
Стаття 98. Надання законопроектів і супровідних документів до них народним депутатам
1. Зареєстровані законопроекти, законопроекти, підготовлені до будь-якої стадії розгляду Верховною Радою, висновки, підготовлені головним комітетом до першого, повторного першого, другого, повторного другого, третього читання законопроектів, висновки інших комітетів та інші супровідні документи до законопроектів (частина друга статті 99 цього Регламенту), рішення та висновки Конституційного Суду України, пропозиції щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у прийнятому законі, пропозиції Президента України до поверненого ним закону разом з висновком головного комітету, порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються народному депутату в електронному вигляді шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів. Інформаційні листи мають містити посилання на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
2. Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради до 10 години робочого дня, наступного за днем направлення відповідного законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення).
3. Інформаційний лист про документи і матеріали, визначені частиною першою цієї статті, надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради до 10 години робочого дня, наступного за днем розміщення таких документів у базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
День надсилання відповідного інформаційного листа вважається днем надання народному депутату документів і матеріалів, визначених частиною першою цієї статті, з якого розпочинається обчислення строків, встановлених цим Регламентом.
4. Законопроекти, що розглядаються Верховною Радою за спеціальними процедурами, та супровідні документи до них на всіх стадіях опрацювання і розгляду надаються народним депутатам у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради та надсилання народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів у строки, встановлені цим Регламентом.
5. З дня надання народним депутатам документів, визначених частиною першою цієї статті, в електронному вигляді, але не пізніше 15 години дня, що передує дню розгляду відповідного питання, народний депутат може подати до Апарату Верховної Ради письмово або з адреси електронної пошти, яка за ним закріплена на поштовому сервері Верховної Ради, заяву про надання йому цих документів у паперовому вигляді. Такі документи надаються народному депутату наступного робочого дня після дня подання заяви. Форма електронної заяви розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради.».
 
Відхилено , оскільки пропозиція змістовно не відповідає основній концепції законопроекту, якою крім іншого змінено термінологію і впроваджено терміни «електронний документообіг», «єдина автоматизована система»   
    -62- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині першій статті 99 слова «титульному та наступних аркушах» замінити словами «титульній та наступних сторінках», а слово «аркушів» замінити словом «сторінок».
 
Враховано    
    -63- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у пункті 2 частини другої статті 99 слова «в письмовій формі» виключити.».
 
Враховано    
28. 15) у частині третій статті 104 слова «письмової заяви» замінити словами «заяви у письмовій формі»;
 
-64- Фролов П.В.
Пункт 15 розділу І проекту викласти у такій редакції: «у частині третій статті 104 слово «письмової» виключити»;
 
Враховано   26. У статті 104:
у частині третій слово «письмової» виключити;
 
    -65- Пузійчук А.В.
Пункт 15 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 64 -    
29. 16) у частині четвертій статті 104 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі»;
 
-66- Пузійчук А.В.
Пункт 16 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»  у частині четвертій слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі».
 
30. 17) у частині третій статті 105 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі»;
 
-67- Пузійчук А.В.
Пункт 17 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»  27. У частині третій статті 105 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі».
 
31. 18) у частині другій статті 107 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі»;
 
-68- Пузійчук А.В.
Пункт 18 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»  28. У частині другій статті 107 слова «базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» замінити словами «єдиній автоматизованій системі».
29. Частину другу статті 117 викласти в такій редакції:
«2. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, має бути завізований керівником секретаріату головного комітету та підписаний головою цього комітету.
Текст такого законопроекту опрацьовується в юридичному і редакційному підрозділах Апарату Верховної Ради. Висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання підписуються керівниками відповідних підрозділів та додаються до супровідних документів, які надаються народним депутатам разом із законопроектом. Такі висновки можуть бути враховані головним комітетом під час підготовки законопроекту до другого чи повторного другого читання».
30. Статтю 118 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. У разі якщо висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків».
 
    -69- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину першу статті 112 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -70- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину першу статті 117 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -71- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину другу статті 117 викласти у такій редакції:
«2. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, має бути завізований керівником секретаріату головного комітету та підписаний головою цього комітету.
Текст такого законопроекту опрацьовується в юридичному і редакційному підрозділах Апарату Верховної Ради. Висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання підписуються керівниками відповідних підрозділів та додаються до супровідних документів, які надаються народним депутатам разом із законопроектом. Такі висновки можуть бути враховані головним комітетом під час підготовки законопроекту до другого чи повторного другого читання.».
 
Враховано    
    -72- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «статтю 118 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. У разі якщо висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків.».
 
Враховано    
    -73- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину другу статті 126 після слів «які надаються народним депутатам разом із законопроектом» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
32. 19) частину першу статті 130 після слів «прийнятих Верховною Радою актів» доповнити словами «чи особами, які виконують їх обов'язки»;
 
-74- Фролов П.В.
Пункт 19 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«Частину першу статті 130 викласти у такій редакції:
«1. Оригінал прийнятого Верховною Радою закону в електронній формі не пізніш як у десятиденний строк з дня його прийняття візується керівником секретаріату головного комітету та підписується головою цього комітету.
Текст прийнятого Верховною Радою закону в електронній формі опрацьовується в юридичному підрозділі, висновок остаточної юридичної експертизи якого вноситься в єдину автоматизовану систему.
Керівник підрозділу, на який покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, виготовляє оригінал прийнятого Верховною Радою закону в паперовій формі та подає його на підпис Голові Верховної Ради України разом з копією висновку остаточної юридичної експертизи у паперовій формі.».
 
Враховано   31. У статті 130:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Оригінал прийнятого Верховною Радою закону в електронній формі не пізніш як у десятиденний строк з дня його прийняття візується керівником секретаріату головного комітету та підписується головою цього комітету.
Текст прийнятого Верховною Радою закону в електронній формі опрацьовується в юридичному підрозділі, висновок остаточної юридичної експертизи якого вноситься в єдину автоматизовану систему.
Керівник підрозділу, на який покладено функцію з оформлення на підпис Голові Верховної Ради України прийнятих Верховною Радою актів, виготовляє оригінал прийнятого Верховною Радою закону в паперовій формі та подає його на підпис Голові Верховної Ради України разом з копією висновку остаточної юридичної експертизи у паперовій формі»;
 
33. 20) частину другу статті 130 після слів «на підпис закон» доповнити словами «у паперовому вигляді»;
 
-75- Фролов П.В.
Пункт 20 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   у першому реченні частини третьої слова «письмово звернутися» замінити словами «звернутися із заявою».
 
    -76- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 130 слова «письмово звернутися» замінити словами «звернутися із заявою».
 
Враховано    
34. 21) у частині третій статті 131 слова «письмові пропозиції» замінити словами «пропозиції у письмовій формі»;
 
-77- Фролов П.В.
Пункт 21 розділу І проекту викласти у такій редакції: «у частині третій статті 131 слово «письмові» виключити.
 
Враховано   32. У частині третій статті 131 слово «письмові» виключити.
 
    -78- Пузійчук А.В.
Пункт 21 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «частину другу статті 131 після слів «за умови попереднього отримання народними депутатами» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
35. 22) доповнити частину першу статті 132 реченням такого змісту:
«Пропозиції Президента України до поверненого ним закону подаються у письмовій формі та вводяться до єдиної автоматизованої системи.»;
 
-79- Фролов П.В.
Пункт 22 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«доповнити частину першу статті 132 реченням такого змісту:
«Пропозиції Президента України до поверненого ним закону подаються у паперовій формі, а їх електронна копія вноситься до єдиної автоматизованої системи.»
 
Враховано   33. Частину першу статті 132 доповнити другим реченням такого змісту: «Пропозиції Президента України до поверненого ним закону подаються у паперовій формі, а їх електронна копія вноситься до єдиної автоматизованої системи».
 
    -80- Пузійчук А.В.
Пункт 22 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 79 -    
    -81- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину сьому статті 133 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
36. 23) частину першу статті 139 викласти в такій редакції:
«1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційною.»;
 
-82- Фролов П.В.
У пункті 23 розділу І проекту слово «оприлюднюються» замінити словом «розміщуються».
 
Враховано   34. Частини першу і третю статті 139 викласти в такій редакції:
«1. Підписані Президентом України закони публікуються в газеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційною»;
 
37. 24) частину третю статті 139 викласти в такій редакції:
«3. У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради оригіналу такого акта у строк не пізніш як через 10 днів з дня виявлення такої невідповідності уточнений текст закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради публікується в газеті "Голос України", в черговому номері Відомостей Верховної Ради України, та, за необхідності, здійснюються відповідні виправлення в еталонному електронному тексті оригіналу відповідного акта в базі даних нормативно-правової інформації «Законодавство України»;
 
-83- Пузійчук А.В.
Пункт 24 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки таку можливість неможна не припускати, відтак має бути механізм виправлення помилки  «3. У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради оригіналу такого акта у строк не пізніш як через 10 днів з дня виявлення такої невідповідності уточнений текст закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради публікується в газеті "Голос України", у черговому номері Відомостей Верховної Ради України, та, за необхідності, здійснюються відповідні виправлення в еталонному електронному тексті оригіналу відповідного акта в базі даних нормативно-правової інформації «Законодавство України».
35. У частині першій статті 140:
абзац перший після слів «справу закону» доповнити словами «в електронній та паперовій формах»;
 
    -84- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині першій статті 140 після слів «справи закону» доповнити словами «в електронній та паперовій формі».
 
Враховано    
38. 25) пункт перший частини першої статті 140 викласти в такій редакції:
«1) прийнятий текст закону в паперовій формі та його копія в електронній формі»;
 
-85- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині четвертій статті 142 слово «письмовій» замінити словом «паперовій».
 
Враховано   пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) прийнятий текст закону в паперовій формі та його копію в електронній формі».
36. У частині четвертій статті 142 слово «письмовій» замінити словом «паперовій».
 
39. 26) у частині другі статті 143 слова «із письмовим поданням» замінити словами «із поданням у письмовій формі»;
 
-86- Фролов П.В.
У пункті 26 розділу І законопроекту слово «письмовій» замінити словом «паперовій».
 
Враховано   37. У статті 143:
частину першу після слів «поправок до них здійснюється» доповнити словами «у паперовій формі»;
у частині другій слова «із письмовим поданням» замінити словами «із поданням у паперовій формі»;
у частині дев’ятій слова «письмового подання» замінити словами «подання в паперовій формі».
38. У статті 144:
у частинах першій і четвертій слова «письмовим зверненням» замінити словами «зверненням у паперовій формі»;
у частині п’ятій слова «письмовим зверненням» замінити словами «зверненням у паперовій формі», а слова «письмовою вмотивованою пропозицією» – словами «вмотивованою пропозицією у паперовій формі».
39. У частині п’ятій статті 157 слова «письмовими заявами» замінити словами «заявами у паперовій формі».
40. У статті 170:
у частинах четвертій і п’ятій слова «письмового подання» замінити словами «подання в паперовій формі»;
у частині шостій слово «письмово» замінити словами «у паперовій формі».
41. Статтю 194 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Документи, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, подаються в паперовій формі з додержанням вимог, визначених Законом України «Про міжнародні договори України».
 
    -87- Пузійчук А.В.
Пункт 26 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 86 -    
    -88- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктами такого змісту: «частину першу статті 143 після слів «поправок до них здійснюється» доповнити словами «у паперовій формі»;
у частині дев’ятій статті 143 слова «письмового подання» замінити словами «подання в паперовій формі».
 
Враховано    
    -89- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частинах першій, четвертій і п’ятій статті 144 слова «письмовим зверненням» замінити словами «зверненням у паперовій формі».
 
Враховано    
    -90- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 144 слова «письмовою вмотивованою пропозицією» замінити словами «вмотивованою пропозицією у паперовій формі».
 
Враховано    
    -91- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину сьому статті 145 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -92- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 147 третє речення після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -93- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 150 друге речення після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -94- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину п’яту статті 156 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -95- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 157 слова «письмовими заявами» замінити словами «заявами у паперовій формі».
 
Враховано    
    -96- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину другу статті 158 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради відповідних інформаційних листів із посиланням на відповідні сторінки законопроектів бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради».
 
Відхилено    
    -97- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частинах четвертій і п’ятій статті 170 слова «письмового подання» замінити словами «подання в паперовій формі».
 
Враховано    
    -98- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині шостій статті 170 слово «письмово» замінити словами «у паперовій формі».
 
Враховано    
    -99- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «статтю 194 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Документи, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, подаються в паперовій формі з додержанням вимог, визначених Законом України «Про міжнародні договори України.».
 
Враховано    
40. 27) у частині першій статті 205 слово «письмово» замінити на слова «у письмовій формі»;
 
-100- Фролов П.В.
Пункт 27 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині першій статті 205 слово «письмово» виключити».
 
Враховано   42. У статті 205:
у частині першій слово «письмово» виключити;
 
    -101- Пузійчук А.В.
Пункт 27 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 100 -    
41. 28) у частині другій статті 205 слова «З письмовим поданням» замінити на слова «З поданням у письмовій формі»;
 
-102- Фролов П.В.
Пункт 28 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині другій статті 205 слово «письмовим» виключити».
 
Враховано   у частині другій слово «письмовим» виключити.
 
    -103- Пузійчук А.В.
Пункт 28 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 102 -    
42. 29) у частині шостій статті 208 слова «за письмовим поданням» замінити на слова «за поданням у письмовій формі»;
 
-104- Фролов П.В.
Пункт 29 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині шостій статті 208 слово «письмовим» виключити».
 
Враховано   43. У частині шостій статті 208 слово «письмовим» виключити.
 
    -105- Пузійчук А.В.
Пункт 29 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 104 -    
    -106- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «абзац другий частини третьої статті 208-1 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради».
 
Відхилено    
43. 30) у частині тринадцятій статті 208-1 слова «З письмовим поданням» замінити на слова «З поданням у письмовій формі»;
 
-107- Фролов П.В.
Пункт 30 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині тринадцятій статті 208-1 слово «письмовим» виключити».
 
Враховано   44. У частині тринадцятій статті 208-1 слово «письмовим» виключити.
 
    -108- Пузійчук А.В.
Пункт 30 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В. № 107 -    
    -109- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину сьому статті 208-4 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради».
 
Відхилено    
44. 31) у частині п’ятій статті 209 слова «за письмовим поданням Президента України» замінити на слова «за поданням Президента України у письмовій формі»;
 
-110- Фролов П.В.
Пункт 31 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині п’ятій статті 209 слово «письмовим» виключити».
 
Враховано   45. У частині п’ятій статті 209 слово «письмовим» виключити.
 
    -111- Пузійчук А.В.
Пункт 31 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В № 110 -    
45. 32) у частині другій статті 211 слова «З письмовим поданням» замінити на слова «З поданням у письмовій формі»;
 
-112- Фролов П.В.
Пункт 32 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині другій статті 211 слово «письмовим» виключити».
 
Враховано   46. У частині другій статті 211 слово «письмовим» виключити.
 
    -113- Пузійчук А.В.
Пункт 32 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В № 112 -    
46. 33) у частині другій статті 212 слова «письмове подання» замінити на слова «подання у письмовій формі».
 
-114- Фролов П.В.
Пункт 33 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «у частині другій статті 212 слово «письмове» виключити».
 
Враховано   47. У частині другій статті 212 слово «письмове» виключити.
48. У статті 229:
у частині п’ятій слово «письмово» замінити словами «в електронній формі»;
у першому реченні частини шостої слово «письмово» виключити;
у другому реченні частини шостої та частині сьомій слова «письмові запитання» в усіх відмінках замінити словом «запитання» у відповідному відмінку.
49. У статті 230:
у частині другій слова «усних чи письмових запитань» замінити словами «запитань в усній чи електронній формі»;
у частині третій слова «одне усне або одне письмове запитання» замінити словами «подання одного запитання (в усній чи електронній формі)»;
у частині четвертій слова «усні або письмові» виключити;
у частині шостій слова «усних запитань або оголосити письмові запитання» замінити словами «запитань в усній чи електронній формі»;
у частині сьомій слово «письмового» замінити словами «поданого в електронній формі».
50. У частині другій статті 236 слова «усні чи письмові запитання» замінити словами «запитання (в усній чи паперовій формі)».
51. У частинах першій та четвертій статті 240 слово «письмові» виключити.
 
    -115- Пузійчук А.В.
Пункт 33 Розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В № 114 -    
    -116- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину четверту статті 226 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
    -117- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині п’ятій статті 229 слово «письмово» замінити словами «в електронній формі».
 
Враховано    
    -118- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у першому реченні частини шостої статті 229 слово «письмово» виключити».
 
Враховано    
    -119- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у реченні другому частини шостої та в частині сьомій статті 229 слова «письмові запитання» в усіх відмінках замінити словами «запитання» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -120- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині другій статті 230 слова «усних чи письмових запитань» замінити словами «запитань в усній чи електронній формі».
 
Враховано    
    -121- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині третій статті 230 слова «одне усне або одне письмове запитання» замінити словами «подання одного запитання (в усній чи електронній формі)».
 
Враховано    
    -122- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині четвертій статті 230 слова «усні або письмові» виключити».
 
Враховано    
    -123- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині шостій статті 230 слова «усних запитань або оголосити письмові запитання» замінити словами «запитань в усній чи електронній формі».
 
Враховано    
    -124- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині сьомій статті 230 слово «письмового» замінити словами «поданого в електронній формі».
 
Враховано    
    -125- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частині другій статті 236 слова «усні чи письмові запитання» замінити словами «запитання (в усній чи паперовій формі)».
 
Враховано    
    -126- Фролов П.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «у частинах першій та четвертій статті 240 слово «письмові» виключити».
 
Враховано    
    -127- Пузійчук А.В.
Розділ Ізаконопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «частину четверту статті 240 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної Ради».
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»   
47. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
-128- Пузійчук А.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції: «ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 49, ст.334).
3. До початку роботи четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання:
Голові Верховної Ради України забезпечити запровадження електронного документообігу в законодавчому процесі України та роботу єдиної автоматизованої системи;
#103019
 
Відхилено , оскільки в тексті законопроекту змінено назву програмного забезпечення на «єдина автоматизована система»  ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
48. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
 
-129- Фролов П.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. З дня набрання чинності цим законом визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» від 17 жовтня 2019 року № 207-ІХ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 49, ст. 334)».
У зв’язку з цим змінити подальшу нумерацію наступних пунктів цього розділу проекту.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
2. З дня набрання чинності цим Законом визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 49, ст. 334).
 
49. 2. Установити, що з першого дня четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання положення частини четвертої статті 19-1, частини четвертої статті 34, частини першої статті 86, частини першої статті 88, частин сьомої і дев’ятої статті 89, частини другої статті 91, частини третьої статті 92, частини третьої статті 104, частини третьої статті 131, частини другої статті 143, частин першої і другої статті 205, частини шостої статті 208, частини тринадцятої статті 208-1, частини п’ятої статті 209, частини третьої статті 211, частини другої статті 212 Регламенту Верховної Ради України застосовуються в частині, що передбачає створення зазначених у них документів виключно у електронній формі.
 
-130- Фролов П.В.
Пункт 2 (за новою нумерацією – 3) Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту викласти в такій редакції:
«3. З дня набрання чинності цим Законом і до першого дня четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом Верховної Ради України, створюються у паперовій або електронній формі».
 
Враховано   3. З дня набрання чинності цим Законом і до першого дня четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом Верховної Ради України, створюються у паперовій або електронній формі.
 
    -131- Батенко Т.І.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено , оскільки 1 пропозицію Н.д.Фролова П.В № 130 -    
50. У разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин, що має бути невідкладно встановлено за дорученням Голови Верховної Ради України рішенням комітету, до предмету відання якого належать питання регламенту, у період з моменту встановлення такого факту і до відновлення функціонування єдиної автоматизованої системи в штатному режимі, що встановлюється розпорядженням Голови Верховної Ради України, застосовуються положення Регламенту Верховної Ради України з особливостями, пов’язаними зі створенням документів у паперовій формі.
 
      
51. 3. Дія пункту 1 розділу І цього Закону в частині розміщення еталонних електронних текстів оригіналів прийнятих Верховною Радою актів у базі даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», поширюється на акти Верховної Ради України, включені до цієї бази даних до набрання чинності цим Законом.
 
-132- Фролов П.В.
Пункт 3 (за новою нумерацією – 4) Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту після слів «акти Верховної Ради України» доповнити словами «, що були».
 
Враховано   4. Дія пункту 1 розділу І цього Закону в частині розміщення еталонних електронних текстів оригіналів прийнятих Верховною Радою України актів у базі даних нормативно-правової інформації «Законодавство України» поширюється на акти Верховної Ради України, що були внесені до цієї бази даних до набрання чинності цим Законом.
 
52. 4. Голові Верховної Ради України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: видати акти, що випливають з необхідності реалізації положень цього Закону; вжити заходів з проведення апаратом Верховної Ради України перевірки стану готовності електронного документообігу в законодавчому процесі України, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
-133- Фролов П.В.
Пункт 4 (за новою нумерацією – 5) Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Рекомендувати Голові Верховної Ради України видати акти, що випливають з необхідності реалізації положень цього Закону, у тому числі внести зміни до плану впровадження електронного документообігу Верховній Раді України; забезпечити вжиття невідкладних заходів із запровадження електронного документообігу у Верховній Раді України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.».
 
Враховано   5. Рекомендувати Голові Верховної Ради України видати акти, що випливають з необхідності реалізації положень цього Закону, у тому числі внести зміни до плану впровадження електронного документообігу Верховної Ради України, забезпечити вжиття невідкладних заходів із запровадження електронного документообігу у Верховній Раді України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
53. 5. Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити вжиття заходів із захисту інформації, оперування якою пов’язано із впровадженням до законодавчого процесу електронного документообігу відповідно до особливостей, установлених цим Законом.
 
-134- Фролов П.В.
Пункт 5 (за новою нумерацією – 6) Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Кабінету Міністрів України у межах компетенції забезпечити вжиття заходів із захисту інформації, оперування якою пов’язано із впровадженням цього Закону.».
 
Враховано   6. Кабінету Міністрів України у межах компетенції забезпечити вжиття заходів із захисту інформації, оперування якою пов’язано із впровадженням цього Закону.
7. У разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин у період з моменту встановлення такого факту і до відновлення функціонування єдиної автоматизованої системи в штатному режимі документообіг у Верховній Раді України здійснюється у паперовій формі. Факти неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин та відновлення її роботи у штатному режимі встановлюються актом відповідного структурного підрозділу Апарату Верховної Ради України.
Перехід до документообігу в паперовій формі та повернення до документообігу в електронній формі здійснюються за розпорядженням Голови Верховної Ради України, прийнятим на підставі відповідного подання керівника Апарату Верховної Ради України.
Електронні копії документів, створених у паперовій формі у період, передбачений абзацом першим цього пункту, вносяться до єдиної автоматизованої системи протягом п’яти робочих днів з дня повернення до документообігу в електронній формі.
 
    -135- Фролов П.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7. У разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин у період з моменту встановлення такого факту і до відновлення функціонування єдиної автоматизованої системи в штатному режимі документообіг у Верховній Раді здійснюється у паперовій формі. Факти неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин та відновлення її роботи у штатному режимі встановлюються актом відповідного структурного підрозділу Апарату Верховної Ради.
Перехід до документообігу у паперовій формі та повернення до документообігу в електронній формі здійснюється з а розпорядженням Голови Верховної Ради, прийнятим на підставі відповідного подання керівника Апарату Верховної Ради.
Електронні копії документів, створених у паперовій формі у період передбачений абзацом першим цього пункту, вносяться до єдиної автоматизованої системи протягом п’яти робочих днів з дня повернення до документообігу в електронній формі.».
 
Враховано    
54. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України