Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину (на заміну) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину
 
-1- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
У назві Закону слово "зміни" замінити словом "змін", а слова та цифри "до статті 252" виключити.
 
Відхилено   Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У пункті 252.20 статті 252 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) слово і цифри
 
-2- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Абзац перший розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
"І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
У пункті 252.20 статті 252 слово і цифри".
 
Враховано по суті  І. У пункті 252.20 статті 252 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) слово і цифри
 
5. "бурштин 25, 00"
 
   "бурштин 25, 00"
 
6. замінити словом і цифрами
 
   замінити словом і цифрами
 
7. "бурштин 15, 00".
 
-3- Ковальчук О.В.
В абзаці четвертому розділу І законопроекту слово і цифри
"бурштин 15, 00"
замінити словом і цифрами
"бурштин 10, 00".
 
Враховано   "бурштин 10, 00".
2. Підрозділ 9-1 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу:
до 31 грудня 2020 року включно – у розмірі 5 відсотків;
до 31 грудня 2021 року включно – у розмірі 8 відсотків".
 
    -4- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
У розділі І законопроекту (щодо змін до пункту 252.20 статті 252 ПКУ) цифри "15,00" замінити цифрами "10,00".
 
Враховано    
    -5- Мінько С.А.
У розділі І законопроекту цифри "15" замінити цифрами "10"
 
Враховано    
    -6- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2. Підрозділ 91 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу:
до 31 грудня 2020 року (включно) у розмірі 5 відсотків.
до 31 грудня 2021 року (включно) у розмірі 8 відсотків".
 
Враховано    
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 
-7- Ніколаєнко А.І.
Пункт перший Розділу ІІ викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування"
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -8- Батенко Т.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом винести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України щодо внесення змін до законодавчих актів України, спрямовані на компенсацію втрат загального фонду місцевих бюджетів внаслідок зменшення надходжень від рентної плати за користування надрами для видобування бурштину"
Пункт 2 вважати пунктом 3.
 
Відхилено    
    -9- Заблоцький М.Б.
Кулініч О.І.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту:
1) перший та другий абзаци замінити абзацом такого змісту:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та застосовується з першого податкового (звітного) кварталу, в якому опубліковано цей Закон.
2) пункт 2 виключити.
 
Відхилено    
10. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-10- Стефанчук Р.О.
Розділ ІІ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом третім такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік".
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.