Кількість абзаців - 345 Таблиця поправок


Про національну інфраструктуру геопросторових даних (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про національну інфраструктуру геопросторових даних
 
   Про національну інфраструктуру геопросторових даних
 
3.

 
-1- Пузійчук А.В.
У преамбулі законопроекту слова «встановлює загальні правові основи» замінити словами «визначає правові та організаційні засади».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури геопросторових даних.
 
4. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) базові геопросторові дані - сукупність загальнодоступних геопросторових даних, що складають уніфіковану цифрову координатно-просторову основу для виробництва, інтеграції та провадження іншої діяльності з різними геопросторовими даними;
 
-2- Пузійчук А.В.
У пункті 1 частини першої статті 1 Розділу Ізаконопроекту слова «базові геопросторові дані» замінити словами «базовий набір геопросторових даних».
 
Відхилено   1) базові геопросторові дані – загальнодоступні геопросторові дані, що складають уніфіковану цифрову координатно-просторову основу для виробництва, інтеграції та провадження іншої діяльності з різними геопросторовими даними;
 
8. 2) виробник геопросторових даних (виробник) -орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що здійснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та метаданих;
 
-3- Пузійчук А.В.
Пункт 2 частини першої статті 1 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2) виробник геопросторових даних (виробник) – суб’єкт, який відповідно до визначених законом повноважень здійснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та метаданих;».
 
Відхилено   2) виробник геопросторових даних (далі – виробник даних) – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що здійснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та метаданих;
 
9. 3) геоінформаційна система - інформаційна система, призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими;
 
   3) геоінформаційна система – інформаційна система, призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими;
 
10. 4) геопортал - комплекс програмно-технічних засобів, мережевих сервісів та сервісів геопросторових даних, що забезпечують відображення в Інтернеті і доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих для діяльності з ними;
 
   4) геопортал – комплекс програмно-технічних засобів, мережевих сервісів та сервісів геопросторових даних, що забезпечують відображення в мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, а також доступ користувачів до таких даних;
 
11. 5) геопросторовий об’єкт - об’єкт реального світу та пов’язані з ним відносини, що характеризуються певним місцезнаходженням на Землі і визначені у встановленій системі просторово-часових координат;
 
-4- Пузійчук А.В.
У пункті 5 частини першої статті 1 Розділу Ізаконопроекту слова «та пов’язані з ним відносини» виключити.
 
Враховано редакційно   5) геопросторовий об’єкт – об’єкт, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначеними у встановленій системі просторово-часовими координатами;
 
12. 6) геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об’єкт;
 
   6) геопросторові дані – сукупність даних про геопросторовий об’єкт;
 
13. 7) держатель геопросторових даних (держатель) - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що замовляє, отримує та/або володіє геопросторовими даними та метаданими і може мати власний геопортал;
 
-5- Сольський М.Т.
У пункті 7 статті 1 слова «і може мати власний геопортал» виключити.
 
Враховано   7) держатель геопросторових даних (далі – держатель даних) – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що замовляє, отримує та/або володіє геопросторовими даними та метаданими;
8) діяльність з геопросторовими даними та метаданими – дії з виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації та використання геопросторових даних та метаданих;
 
    -6- Івченко В.Є.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1) діяльність з геопросторовими даними та метаданими - дії з виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації та використання геопросторових даних та метаданих;»;
 
Враховано    
14. 8) інтероперабельність - здатність геопросторових даних, метаданих, технічних та програмних засобів до функціональної та інформаційної взаємодії;
 
   9) інтероперабельність – здатність геопросторових даних, метаданих, технічних і програмних засобів до функціональної та інформаційної автоматизованої взаємодії;
 
15. 9) користувач - будь-яка фізична або юридична особа, що використовує геопросторові дані;
 
-7- Пузійчук А.В.
Пункт 9 частини першої статті 1 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«9) користувач – суб’єкт, який відповідно до закону має доступ до геоінформаційної системи;».
 
Відхилено   10) користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує геопросторові дані;
 
16. 10) метадані - відомості про геопросторові дані та/або сервіси;
 
-8- Пузійчук А.В.
Пункт 10 частини першої статті 1 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«10) метадані – довідкова інформація про геопросторові дані та/або сервіси, яка надає можливість їх пошуку та використання;».
 
Враховано редакційно   11) метадані – відомості про геопросторові дані та/або сервіси, що надають можливість їх пошуку та використання;
 
17. 11) національний геопортал - основний геопортал національної інфраструктури геопросторових даних, який забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих;
 
   13) національний геопортал – офіційний геопортал національної інфраструктури геопросторових даних, що забезпечує оприлюднення та доступ до геопросторових даних та метаданих;
 
18. 12) національна інфраструктура геопросторових даних - взаємопов’язана сукупність організаційної структури, технічних та програмних засобів, базових та профільних наборів геопросторових даних, метаданих, сервісів геопросторових даних, технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій необхідних для виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, використання геопросторових даних та метаданих та іншої діяльності з ними;
 
   12) національна інфраструктура геопросторових даних – взаємопов’язана сукупність організаційної структури, технічних і програмних засобів, базових та тематичних наборів геопросторових даних, метаданих, сервісів, технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій, необхідних для виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з такими даними;
 
19. 13) профільні геопросторові дані - галузеві або тематичні геопросторові дані, що створені на основі базових геопросторових даних;
 
-9- Сольський М.Т.
У пункті 13 статті 1 слова «галузеві або» виключити.
 
Враховано редакційно   15) тематичні геопросторові дані – геопросторові дані, не віднесені до базових геопросторових даних;
 
    -10- Пузійчук А.В.
Пункт 13 частини першої статті 1 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«13) профільний набір геопросторових даних – сукупність галузевих або тематичних геопросторових даних, сформована на основі базового набору геопросторових даних;».
 
Відхилено    
20. 14) сервіс - програмно-технічний засіб за допомогою якого надається можливість здійснювати діяльність з геопросторовими даними та метаданими.
 
   14) сервіс – програмно-технічний засіб, за допомогою якого надається можливість здійснювати пошук, перегляд, доступ, завантаження, перетворення геопросторових даних та метаданих та іншу діяльність з такими даними.
 
21. 2. Терміни, які вживаються у значеннях, наведених у інших законах України:
 
      
22. 1) термін «інформаційна система» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
 
   Термін «інформаційна система» вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», терміни «дані» та «Інтернет» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про телекомунікації», а термін
«веб-сайт» – у значені, наведеному в Законі України «Про електронні довірчі послуги».
 
23. 2). терміни «дані» та «Інтернет» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації»;
 
      
24. 3) термін «веб-сайт» вживається у значені, наведеному в Законі України «Про електронні довірчі послуги».
 
      
25. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
26. Дія цього Закону поширюється на регулювання відносин з геопросторовими даними, метаданими, геопорталами, геоінформаційними системами (далі - сфера національної інфраструктури геопросторових даних).
 
-11- Сольський М.Т.
У статті 2 законопроекту слово «відносин» замінити словом «діяльності».
 
Відхилено   1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку із створенням, функціонуванням та розвитком системи геопросторових даних, метаданих, геопорталів, геоінформаційних систем (далі – сфера національної інфраструктури геопросторових даних).
 
    -12- Пузійчук А.В.
Статтю 2 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв’язку зі створенням, функціонуванням та розвитком системи геопросторових даних, метаданих, геопорталів, геоінформаційних систем (далі – сфера національної інфраструктури геопросторових даних)».
 
Враховано    
27. Стаття 3. Принципи створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних
 
   Стаття 3. Принципи створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних
 
28. 1. Національна інфраструктура геопросторових даних створюється, функціонує та розвивається на таких принципах:
 
   1. Національна інфраструктура геопросторових даних створюється, функціонує та розвивається на таких принципах:
 
29. 1) актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності, обґрунтованості, офіційності геопросторових даних;
 
   1) актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності, обґрунтованості, офіційності геопросторових даних;
 
30. 2) інтероперабельності та інтегрування геопросторових даних, одержаних з різних джерел;
 
   2) інтероперабельності та інтегрування геопросторових даних, одержаних з різних джерел;
 
31. 3) безстроковості та безперервності функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;
 
-13- Івченко В.Є.
У пункті 3 частини першої статті 3 слова «та безперервності» замінити словами «безперервності та самоокупності».
 
Відхилено   3) безстроковості та безперервності функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;
 
32. 4) відкритості геопросторових даних і метаданих;
 
-14- Пузійчук А.В.
Пункт 4 частини першої статті 3 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«4) відкритості базового набору геопросторових даних і метаданих, законності їх одержання, поширення і зберігання;».
 
Відхилено   4) відкритості геопросторових даних та метаданих;
 
33. 5) інноваційності.
 
   5) інноваційності.
 
34. Стаття 4. Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних
 
   Стаття 4. Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних
 
35. Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється Конституцією України, Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Лісовим кодексом України, Законами України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про стандартизацію», «Про космічну діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про телекомунікації», «Про географічні назви», цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини з інформацією та інформаційними системами.
 
-15- Івченко В.Є.
Частину першу статті 4 після слів «Про географічні назви» доповнити словами «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України,».
 
Враховано   Правове регулювання національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Лісового кодексу України, цього Закону, законів України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про стандартизацію», «Про космічну діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про телекомунікації», «Про географічні назви», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», інших законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини з інформацією та інформаційними системами.
 
36. Розділ ІІ. ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ ТА МЕТАДАНІ
 
   Розділ ІІ. ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ ТА МЕТАДАНІ
 
37. Стаття 5. Геопросторові дані та метадані
 
-16- Івченко В.Є.
Назву статті 5 доповнити словами «та їх види».
 
Враховано   Стаття 5. Геопросторові дані, їх види, метадані
 
38. 1. Діяльність з геопросторовими даними та метаданими згідно з цим Законом це окремі дії або комплекс дій щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації та використання геопросторових даних та/або інших дій з геопросторовими даними та метаданими.
 
-17- Івченко В.Є.
Частину першу статті 5 вилучити.
 
Враховано   1. Геопросторові дані поділяються на базові геопросторові дані та тематичні геопросторові дані.
 
    -18- Івченко В.Є.
Доповнити статтю 5 новою частиною першою такого змісту:
«1. Видами геопросторових даних є базові геопросторові дані та профільні геопросторові дані.».
 
Враховано редакційно    
39. 2. Базовими геопросторовими даними є відомості про:
 
-19- Пузійчук А.В.
У частині другій статті 5 Розділу ІІ законопроекту слова «Базовими геопросторовими даними є» замінити словами «Базовий набір геопросторових даних включає».
 
Відхилено   2. Базовими геопросторовими даними є відомості про:
 
40. 1) координатно-просторову основу геопросторових даних;
 
-20- Сольський М.Т.
У частині другій статті 5 пункт 1 викласти у такій редакції:
«1) системи відліку координат і висот;»;
 
Враховано   1) системи відліку координат і висот;
 
    -21- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункт 1 частини другої статті 5 викласти у такій редакції:
«1) системи відліку координат і висот»;
 
Враховано    
41. 2) державний кордон України;
 
   2) державний кордон України;
 
42. 3) адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі;
 
   3) адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі;
 
43. 4) об’єднані територіальні громади, в тому числі межі їх територій;
 
   4) територіальні громади, в тому числі межі їх територій;
 
44. 5) гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди;
 
   5) гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди;
 
45. 6) населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу;
 
   6) населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу;
 
46. 7) будівлі та споруди;
 
   7) будівлі та споруди;
 
47. 8) автомобільні дороги;
 
   8) автомобільні дороги;
 
48. 9) залізниці;
 
   9) залізниці;
 
49. 10) інженерні комунікації;
 
   10) інженерні комунікації;
 
50. 11) аеропорти, морські та річкові порти;
 
   11) аеропорти, морські та річкові порти;
 
51. 12) рослинний покрив та ґрунти;
 
   12) земний покрив та ґрунти;
 
52. 13) земельні ділянки;
 
   13) земельні ділянки;
 
53. 14) реєстри вулиць та адреси об’єктів;
 
-22- Пузійчук А.В.
Частину другу статті 5 Розділу ІІ законопроекту доповнити пунктом 14 такого змісту: «території та об’єкти природно-заповідного фонду».
У зв’язку з чим пункти 14-17 вважати пунктами 15-18.
 
Відхилено   14) реєстри вулиць та адреси об’єктів;
 
54. 15) географічні назви;
 
   15) географічні назви;
 
55. 17) цифрову модель рельєфу;
 
-23- Сольський М.Т.
У частині другій статті 5 виправити нумерацію пунктів 17, 18 на 16, 17;
 
Враховано   16) цифрову модель рельєфу;
 
56. 18) ортофотоплани.
 
-24- Савчук О.В.
Батенко Т.І.
Частину другу статті 5 доповнити новими пунктами 19-22 такого змісту:
19) містобудівна інформація (вид геоданих містобудівного характеру);
20) екологія, туризм, історія (пам’ятки), населення (етнос, мова) рослинність, дикі тварини, водний фонд (екокадастр);
21) геодані економічного характеру;
22) промисловість, зв’язок (покриття, тв-канали, радіостанції, інтернет), с/г виробництво.
 
Відхилено   17) ортофотоплани.
 
57. 3. До профільних геопросторових даних належать всі види галузевих і тематичних геопросторових даних, які створюються на основі базових геопросторових даних.
 
-25- Сольський М.Т.
У частині третій статті 5 слова «галузевих і» виключити;
 
Враховано   3. До тематичних геопросторових даних належать усі види геопросторових даних, що створюються на основі базових геопросторових даних або як самостійні набори даних.
 
    -26- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Частину третю статті 5 викласти у такій редакції:
«3. До профільних геопросторових даних належать всі види галузевих і тематичних геопросторових даних, що створюються на основі базових геопросторових даних, або як самостійні набори даних».
 
Враховано редакційно    
58. 4. Кабінет Міністрів України у Порядку ведення національної інфраструктури геопросторових даних визначає:
 
-27- Пузійчук А.В.
Частину четверту статті 5 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Склад базового набору геопросторових даних, порядок виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, використання геопросторових даних, метаданих та іншої діяльності з ними визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення національної інфраструктури геопросторових даних.».
 
Враховано частково   4. Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових, що затверджується Кабінетом Міністрів України, визначає:
 
59. склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, зазначених у додатку до цього Закону;
 
-28- Сольський М.Т.
Абзац другий частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«склад базових геопросторових даних та профільних геопросторових даних, зазначених у додатку до цього Закону;»;
 
Враховано редакційно   1) склад базових геопросторових даних та геопросторових даних, зазначених у додатку до цього Закону;
 
60. органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інших держателів, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних, метаданих;
 
   2) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інших держателів, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих;
 
61. організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, використання геопросторових даних, метаданих та іншої діяльності з ними.
 
   3) організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з ними.
 
62. 5. Базові геопросторові дані не повинні містити відомості, доступ до яких обмежено відповідно до законодавства.
 
-29- Сольський М.Т.
Частини п’яту статті 5 викласти у такій редакції:
«5. Базові геопросторові дані не повинні містити відомості, що становлять державну таємницю, а також іншу інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до закону».
 
Враховано   5. Базові геопросторові дані не повинні містити відомості, що становлять державну таємницю, та іншу інформацію, доступ до якої обмежений відповідно до закону (інформацію з обмеженим доступом).
 
    -30- Пузійчук А.В.
У частині п’ятій статті 5 Розділу ІІ законопроекту слова «відповідно до законодавства» замінити словом «законом».
 
Враховано редакційно    
63. 6. Метадані містять довідкову інформацію про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів та можуть містити іншу довідкову інформацію.
 
-31- Івченко В.Є.
Доповнити проект закону новою статтею 5-1 такого змісту:
«Стаття 5-1. Джерела геопросторових даних
1. Джерелами геопросторових даних є:
1) продукція, матеріали і дані, одержувані в результаті геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, геологічних, земельно-кадастрових, аеро- і космічних знімальних робіт;
2) продукція, матеріали і дані загальногеографічних та спеціальних географічних досліджень;
3) продукція, матеріали і дані державних кадастрів та реєстрів;
4) містобудівна документація та документація із землеустрою;
5) класифікатори та довідники геопросторових об’єктів;
6) матеріали державної статистики.».
 
Відхилено   6. Метадані містять довідкову інформацію про склад, структуру, якість, територіальне охоплення, функції, умови використання геопросторових даних та сервісів та можуть містити іншу довідкову інформацію.
7. Відповідальність за достовірність, повноту, точність і актуальність геопросторових даних та метаданих несе держатель даних.
 
64. Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих
 
   Стаття 6. Доступ до геопросторових даних та метаданих
 
65. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих національної інфраструктури геопросторових даних через національний геопортал.
 
-32- Івченко В.Є.
У частині першій статті 6 слово «користувачів» замінити словами «ідентифікованих користувачів».
 
Відхилено   1. Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателів даних та офіційний веб-сайт національної інфраструктури геопросторових даних.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, забезпечує доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих національної інфраструктури геопросторових даних через національний геопортал.
 
    -33- Івченко В.Є.
Частину першу статті 6 після слова «користувачів» доповнити словами «крім осіб, які здійснюють доступ з використанням ІР адрес з держави-агресора,».
 
Враховано редакційно (доповнено пункт 13)   
    -34- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:
«1. Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечується через геопортали держателів геопросторових даних».
 
Враховано редакційно    
66. 2. Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом.
 
-35- Пузійчук А.В.
У частині другій статті 6 Розділу ІІ законопроекту слова «для всіх користувачів» виключити.
 
Відхилено   2. Доступ до геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування забезпечується безоплатно для всіх користувачів, якщо інше не встановлено законом.
 
67. 3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування оприлюднюють у мережі Інтернет всі геопросторові дані та метадані, крім даних, які віднесені до інформації з обмеженим доступом.
 
   3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування оприлюднюють у мережі Інтернет усі геопросторові дані та метадані, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом.
 
68. 4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані геопросторових даних, що є у їх володінні, із додержанням частини третьої цієї статті.
 
-36- Сольський М.Т.
У частині четвертій статті 6 слова «із додержанням частини» замінити словами «із додержанням вимог частини».
 
Враховано   4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх володінні, із додержанням вимог частини третьої цієї статті.
 
    -37- Пузійчук А.В.
У частині четвертій статті 6 Розділу ІІ слова «а фізичні та юридичні особи мають право» виключити.
 
Відхилено    
69. 5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та їх метадані які передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх веб-сайтах та/або геопорталах і відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.
 
-38- Пузійчук А.В.
Частину п’яту статті 6 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   5. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати у мережі Інтернет геопросторові дані та метадані, передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.
 
70. 6. Якщо геопросторові дані та їх метадані, не належать до видів даних, які передбачені статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані їх оприлюднити на своїх веб-сайтах та/або геопорталах і мають право відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.
 
-39- Пузійчук А.В.
Частину шосту статті 6 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   6. У разі якщо геопросторові дані та метадані не належать до видів даних, передбачених статтею 5 та додатком до цього Закону, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднити такі дані на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах і мають право відобразити їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі.
 
71. 7. Якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має власного геопорталу, він має право звернутись до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що є держателем геопорталу у відповідності до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для інших дій з ними.
 
-40- Пузійчук А.В.
Частину сьому статті 6 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   7. У разі якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має власного геопорталу, він має право звернутися до будь-якого іншого держателя геопорталу відповідно до його галузевого або територіального охоплення для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для виконання інших дій із ними.
 
    -41- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Частину сьому статті 6 викласти у такій редакції:
«7. Якщо орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має власного геопорталу, він має право звернутись до будь якого іншого держателя геопорталу для оприлюднення таких геопросторових даних, метаданих та, у разі домовленості, для інших дій з ними».
 
Враховано редакційно    
72. 8. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не можуть зменшувати обсяг та/або знижувати якість наявних у них геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет.
 
-42- Пузійчук А.В.
Частину восьму статті 6 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   8. Зменшення обсягу та/або зниження якості наявних у органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування геопросторових даних та метаданих для їх оприлюднення у мережі Інтернет не допускається.
 
73. 9. У разі якщо геопросторові дані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування наявні у формі, що дозволяє її відображення у векторному вигляді, цими органами забезпечується оприлюднення таких даних у мережі Інтернет у векторному вигляді.
 
-43- Пузійчук А.В.
Частину дев’яту статті 6 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   9. У разі якщо геопросторові дані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування наявні у формі, що дає можливість відобразити їх у векторному вигляді, зазначеними органами забезпечується оприлюднення таких даних у мережі Інтернет у векторному вигляді.
 
74. 10. У разі якщо виробник геопросторових даних, що мають бути передані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконує дії з ними у векторному вигляді, такі геопросторові дані повинні бути передані відповідному органу, в тому числі, у векторному вигляді.
 
-44- Пузійчук А.В.
Частину десяту статті 6 Розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   10. У разі якщо виробник даних, що мають бути передані органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, виконує дії з ними у векторному вигляді, такі геопросторові дані мають бути передані відповідному органу, в тому числі, у векторному вигляді.
 
75. 11. Держателі геопросторових даних, в тому числі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, мають право створювати та розвивати доступ до даних один одного не застосовуючи сервіси національного геопорталу.
 
   11. Держателі даних, у тому числі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, мають право створювати та розвивати доступ до даних один одного без застосування сервісів національного геопорталу.
 
76. 12. Держателі геопросторових даних можуть обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
   12. Держателі даних мають право обмежити доступ до геопросторових даних та метаданих згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
13. Доступ користувачів до національного порталу геопросторових даних із території держави-агресора підлягає блокуванню.
 
77. Розділ ІІІ. СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТРОВИХ ДАНИХ
 
   Розділ ІІІ. СТВОРЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТРОВИХ ДАНИХ
 
78. Стаття 7. Створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних
 
   Стаття 7. Створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних
 
79. 1. У складі національної інфраструктури геопросторових даних створюються та функціонують національний геопортал та інші геопортали за галузевим чи територіальним охопленням.
 
-45- Савчук О.В.
Батенко Т.І.
Частину першу статті 7 викласти у новій редакції:
«1. У складі національної інфраструктури геопросторових даних створюються та функціонують національний геопортал та інші геопортали за галузевим та територіальним охопленням, створення яких відбувається на засадах функціонування та створення єдиної бази даних, єдиного програмного забезпечення, єдиних правил наповнення та користування. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування на безоплатній основі створюють та використовують інформаційну базу національного геопорталу. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних створює та подає на затвердження Кабінету Міністрів України Процедуру наповнення, ведення та права доступу до інформаційної бази національного геопорталу для кожної групи користувачів.».
 
Відхилено   1. У складі національної інфраструктури геопросторових даних створюються та функціонують національний геопортал та інші геопортали за галузевим чи територіальним охопленням.
 
80. 2. Створення, функціонування та розвиток національного геопорталу забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
-46- Сольський М.Т.
Після частини другої статті 7 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Держателем національного геопорталу є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
Майнові права інтелектуальної власності на національний геопортал належать державі в особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.»;
у зв’язку з цим частини третю-сьому вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою;
 
Враховано   2. Створення, функціонування та розвиток національного геопорталу забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
3. Держателем національного геопорталу є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
Майнові права інтелектуальної власності на національний геопортал належать державі в особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
    -47- Кулініч О.І.
У статті 7 законопроекту:
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Держателем національного геопорталу є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
Майнові права інтелектуальної власності на національний геопортал належать державі в особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.»;
у зв’язку з цим частини третю-сьому вважати відповідно частинами четвертою-дев’ятою;
 
Враховано    
81. 3. На національному геопорталі відображаються базові геопросторові дані та забезпечується діяльність з ними і можуть опрацьовуватись інші геопросторові дані та метадані.
 
-48- Сольський М.Т.
Частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
«4. На національному геопорталі відображаються базові геопросторові дані та метадані, забезпечується діяльність з ними і можуть опрацьовуватись інші геопросторові дані та метадані.»;
 
Враховано редакційно   4. На національному геопорталі відображаються базові геопросторові дані та метадані, а також геопросторові дані та метадані геоінформаційних систем, ведення яких відповідно до законодавства забезпечується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, можливе відображення інших геопросторових даних та метаданих.
 
82. 4. Створення, функціонування та розвиток інших геопорталів забезпечують їх держателі.
 
-49- Кулініч О.І.
Частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
«4. На національному геопорталі відображаються базові геопросторові дані та метадані, забезпечується діяльність з ними і можуть опрацьовуватись інші геопросторові дані та метадані.»;
 
Враховано редакційно      
    -50- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Частину четверту статті 7 викласти у такій редакції:
«4. Майнові права інтелектуальної власності на національний геопортал належать державі в особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних».
 
Враховано    
83. 5. У складі геопорталів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створюються та функціонують такі мережеві сервіси:
 
   5. У складі національного геопорталу і геопорталів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування створюються та функціонують такі мережеві сервіси:
 
84. 1) сервіси пошуку, що забезпечують виявлення геопросторових даних та метаданих;
 
   1) сервіси пошуку, що забезпечують виявлення геопросторових даних та метаданих;
 
85. 2) сервіси перегляду геопросторових даних та метаданих;
 
   2) сервіси перегляду геопросторових даних та метаданих;
 
86. 3) сервіси доступу до геопросторових даних та метаданих, в тому числі у формах завантаження даних і інтерфейсів прикладного програмування;
 
   3) сервіси доступу до геопросторових даних та метаданих, у тому числі у формах завантаження даних та інтерфейсів прикладного програмування;
 
87. 4) сервіси перетворення геопросторових даних з метою досягнення інтероперабельності;
 
   4) сервіси перетворення геопросторових даних з метою досягнення інтероперабельності;
 
88. 5) інші сервіси для діяльності з геопросторовими даними та метаданими.
 
   5) інші сервіси для провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими, у тому числі сервіси з надання адміністративних послуг.
 
89. 5. Мережеві сервіси геопорталів створюються та розвиваються з урахуванням пропозицій користувачів, забезпечуючи простоту їх експлуатації у мережі Інтернет на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово.
 
   6. Мережеві сервіси геопорталів створюються та розвиваються з урахуванням пропозицій користувачів, забезпечуючи простоту їх експлуатації у мережі Інтернет на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово без обмежень.
 
90. 6. За зверненням держателя геопросторових даних та за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, на національному геопорталі за допомогою сервісів доступу відображаються геопросторові дані та метадані таких держателів геопросторових даних.
 
   7. За зверненням держателів геопросторових даних та за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, на національному геопорталі за допомогою сервісів доступу відображаються геопросторові дані та метадані таких держателів геопросторових даних.
 
91. 7. Перелік підстав, які можуть застосовуватись для відмови відображення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі, встановлюються Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення національної інфраструктури геопросторових даних.
 
-51- Пузійчук А.В.
Частину сьому статті 7 Розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   8. Перелік підстав для відмови відображувати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних.
 
    -52- Сольський М.Т.
У частині сьомій статті 7 слово «встановлюються» замінити на слово «встановлюється».
 
Враховано    
    -53- Кулініч О.І.
У частині сьомій статті 7 слово «встановлюються» замінити на слово «встановлюється», слово «ведення» замінити словом «функціонування».
 
Враховано    
    -54- Івченко В.Є.
Доповнити проект закону новою статтею 7-1 такого змісту:
«Стаття 7-1. Технічні регламенти у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
1. У сфері національної інфраструктури геопросторових даних розробляються технічні регламенти щодо виробництва геоінформаційних ресурсів, створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, розроблення відповідних нормативних документів.
2. Технічні регламенти у сфері національної інфраструктури геопросторових даних розробляються і затверджуються в установленому законодавством порядку та гармонізуються з відповідними міжнародними технічними регламентами та стандартами у цій сфері.
3. До часу затвердження технічних регламентів, для регулювання діяльності у сфері національної інфраструктури геопросторових даних застосовуються положення стандартів Міжнародної організації із стандартизації (ІSО), Ореn Gеоsраtіаl Соnsоrtіum та специфікації даних ІNSРІRЕ.».
 
Відхилено    
92. Стаття 8. Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних
 
   Стаття 8. Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних
 
93. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
94. здійснює моніторинг наявності, актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 
-55- Сольський М.Т.
В абзаці другому частини першої
статті 8 слова «достовірності, обґрунтованості, повноти, точності» виключити.
 
Враховано   1) здійснює моніторинг наявності, актуальності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших держателів даних;
 
    -56- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Абзац другий частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
«здійснює моніторинг наявності, актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та інших держателів геопросторових даних».
 
Враховано редакційно    
95. у разі виявлення недостовірних чи помилково зазначених геопросторових даних та метаданих, відображених на національному геопорталі, повинен протягом 3 робочих днів, з дня виявлення, оприлюднити виявлені факти на національному геопорталі і звернутись до відповідного держателя геопросторових даних з метою усунення виявленої проблеми;
 
   2) у разі виявлення недостовірних чи помилково зазначених геопросторових даних та метаданих, відображених на національному геопорталі, повинен протягом трьох робочих днів з дня виявлення таких даних оприлюднити на національному геопорталі виявлений факт і звернутися до відповідного держателя даних для усунення неточностей;
 
96. у разі невиконання держателем геопросторових даних положень цього Закону, готує та надсилає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, і вживає інших заходів щодо усунення виявлених проблем;
 
   3) у разі невиконання держателем даних положень цього Закону готує та надсилає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, відповідні пропозиції, вживає інших заходів для вирішення виявлених проблем;
 
97. за результатами моніторингу готує щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, який оприлюднюється та подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
   4) готує за результатами моніторингу щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, який оприлюднюється та подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
98. Стаття 9. Участь у міжнародному співробітництві у сфері з геопросторових даних, метаданих та інфраструктур геопросторових даних
 
   Стаття 9. Участь у міжнародному співробітництві у сфері геопросторових даних, метаданих та інфраструктур геопросторових даних
 
99. 1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань діяльності з геопросторовими даними, метаданими та інфраструктурами геопросторових даних відповідно до норм міжнародного права.
 
   1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань діяльності з геопросторовими даними, метаданими та інфраструктурами геопросторових даних відповідно до норм міжнародного права.
 
100. 2. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. У разі якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
101. Стаття 10. Фінансування діяльності з національною інфраструктурою геопросторових даних
 
   Стаття 10. Фінансування діяльності у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
102. 1. Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законом.
 
-57- Савчук О.В.
Батенко Т.І.
У частині першій статті 10 вилучити слова «та місцевих бюджетів».
 
Відхилено   1. Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
103. 2. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, визначається щороку у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
   2. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовуються на створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, визначається щороку у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
104. Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТРОВИХ ДАНИХ
 
   Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТРОВИХ ДАНИХ
 
105. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
106. 1. Кабінет Міністрів України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
   1. Кабінет Міністрів України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
107. 1) забезпечує проведення державної політики у відповідній сфері;
 
   1) забезпечує проведення державної політики у відповідній сфері;
 
108. 2) затверджує концепції, стратегії, програми та плани у відповідній сфері;
 
   2) затверджує концепції, стратегії, програми та плани у відповідній сфері;
 
109. 3) затверджує Порядок ведення національної інфраструктури геопросторових даних;
 
   3) затверджує порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, яким встановлюються вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних;
 
110. 4) затверджує Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних та її склад;
 
-58- Івченко В.Є.
Частину першу статті 11 доповнити новими пунктами такого змісту:
«4-1) координує роботу органів виконавчої влади з питань створення і розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
4-2) затверджує порядки виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання, та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних;».
 
Враховано редакційно   4) затверджує положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, її склад;
 
111. 5) здійснює інші заходи відповідно до цього Закону.
 
-59- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункт 5 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
«5) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону».
 
Враховано   5) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
112. Стаття 12. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних та її повноваження
 
-60- Савчук О.В.
Батенко Т.І.
Статтю 12 Закону вилучити.
 
Відхилено   Стаття 12. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних, її повноваження
 
113. 1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних є колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, має консультативну функцію щодо проведення державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
   1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних є колегіальним дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, має консультативну функцію щодо формування та реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
114. 2. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних складається з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фахівців, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими.
 
-61- Пузійчук А.В.
Частини другу, четверту та п’яту статті 12 розділу ІV законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних складається з представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фахівців, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими.
 
115. 3. Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, її склад затверджує Кабінет Міністрів України.
 
116. 4. До обов’язків Ради з національної інфраструктури геопросторових даних відносяться:
 
   4. До обов’язків Ради з національної інфраструктури геопросторових даних належить:
 
117. 1) розроблення та надання пропозицій Кабінету Міністрів України у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;
 
   1) розроблення та подання до Кабінету Міністрів України пропозицій у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;
 
118. 2) сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у різних держателів геопросторових даних;
 
   2) сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у різних держателів даних;
 
119. 3) розгляд річного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;
 
   3) розгляд щорічного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;
 
120. 4) сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями геопросторових даних.
 
   4) сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями даних.
 
121. 5. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних у сфері національної інфраструктури геопросторових даних має право:
 
   5. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних у сфері національної інфраструктури геопросторових даних має право:
 
122. 1) направляти звернення до держателів геопросторових даних;
 
   1) направляти звернення до держателів даних;
 
123. 2) залучати до засідань та заслуховувати керівників держателів геопросторових даних;
 
   2) залучати до засідань та заслуховувати керівників держателів даних;
 
124. 3) створювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
   3) утворювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
125. Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
   Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
126. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних:
 
127. 1) формує державну політику у відповідній сфері;
 
-62- Сольський М.Т.
У частині першій статті 13 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) здійснює нормативно-правове забезпечення у відповідній сфері;»;
у зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 3-5;
 
Враховано   1) формує державну політику у відповідній сфері;
 
128. 2) розробляє концепції, стратегії, програми та плани у відповідній сфері;
 
-63- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункт 2 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«здійснює нормативно-правове регулювання у відповідній сфері;».
 
Враховано редакційно   2) здійснює нормативно-правове забезпечення у відповідній сфері;
3) розробляє концепції, стратегії, програми та плани у відповідній сфері;
 
129. 3) направляє пропозиції та щорічний звіт Раді з національної інфраструктури геопросторових даних та Кабінету Міністрів України у відповідній сфері;
 
-64- Пузійчук А.В.
У пункті 3 частини першої статті 13 розділу ІV законопроекту слова «Раді з національної інфраструктури геопросторових даних та» виключити.
 
Відхилено   4) подає пропозиції у відповідній сфері та річний звіт про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних до Ради з національної інфраструктури геопросторових даних та Кабінету Міністрів України;
 
130. 4) здійснює інші заходи відповідно до цього Закону.
 
-65- Сольський М.Т.
У пункті 5 частини першої статті 13 слово «заходи» замінити словом «повноваження».
 
Враховано   5) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
    -66- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункт 5 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
«5) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону».
 
Враховано    
131. Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
   Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
 
132. 1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, відноситься:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, належить:
 
133. 1) участь у формуванні та реалізація державної політики у відповідній сфері;
 
-67- Сольський М.Т.
У частині першій статті 14 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) розроблення нормативно-правових актів у відповідній сфері;»;
у зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 3-5;
 
Враховано   1) участь у формуванні та реалізація державної політики у відповідній сфері;
2) розроблення нормативно-правових актів у відповідній сфері;
 
134. 2) участь у розробленні та виконання концепцій, стратегій, програм та планів у відповідній сфері;
 
   3) участь у розробленні та виконання концепцій, стратегій, програм та планів у відповідній сфері;
 
135. 3) забезпечення створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, в тому числі національного геопорталу;
 
   4) забезпечення створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема національного геопорталу;
 
136. 4) виконання функції держателя національного геопорталу;
 
-68- Сольський М.Т.
У пункті 4 (новому пункті 5) статті 14 слово «функції» замінити словом «функцій»;
 
Враховано   5) виконання функцій держателя національного геопорталу;
 
    -69- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункт 4 частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
«виконання функцій держателя національного геопорталу;»
 
Враховано    
137. 6) призначення та організація діяльності адміністратора національного геопорталу;
 
   6) призначення та організація діяльності адміністратора національного геопорталу;
 
138. 7) забезпечення створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних;
 
   7) забезпечення створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних;
 
139. 8) замовлення розроблення та/або оновлення технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій у відповідній сфері;
 
-70- Сольський М.Т.
У пункті 8 статті 14 слова «замовлення розроблення» замінити словами «замовлення, розроблення»;
 
Враховано   8) замовлення, розроблення та/або оновлення технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій у відповідній сфері;
 
140. 9) моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
 
   9) моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;
 
141. 10) підготовка, оприлюднення та подання центральному органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;
 
   10) підготовка, оприлюднення та подання до центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, річного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;
 
142. 11) підготовка та направлення звернень та вжиття інших заходів щодо забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;
 
-71- Сольський М.Т.
Після пункту 11 доповнити новим пунктом такого змісту:
«12) забезпечення міжнародного співробітництва у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;»;
У зв’язку з цим пункт 12 вважати відповідно пунктом 13.
 
Враховано   11) підготовка та направлення звернень, вжиття інших заходів щодо забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;
12) забезпечення міжнародного співробітництва у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;
 
143. 12) здійснення інших заходів відповідно до цього Закону.
 
-72- Сольський М.Т.
У пункті 12 (новому пункті 13) слово «заходів» замінити словом «повноважень».
 
Враховано   13) здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону.
 
    -73- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункт 12 частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
«12) здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону.».
 
Враховано    
144. Стаття 15. Повноваження держателів геопросторових даних
 
   Стаття 15. Повноваження держателів геопросторових даних
 
145. 1. До повноважень держателів геопросторових даних у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, відносяться:
 
   1. До повноважень держателів даних у сфері національної інфраструктури геопросторових даних належить:
 
146. 1) забезпечення замовлення, створення, використання, оновлення, оприлюднення та інші дії з геопросторовими даними та метаданими для відповідної галузі, сфери чи території;
 
   1) забезпечення замовлення, створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними та метаданими для відповідної галузі, сфери чи території;
 
147. 2) забезпечення актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих;
 
   2) забезпечення актуальності, достовірності, обґрунтованості, повноти, точності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих;
 
148. 3) забезпечення доступу до своїх геопросторових даних та метаданих і інформаційної взаємодії з іншими держателями геопросторових даних, в тому числі за допомогою сервісів геопорталів;
 
   3) забезпечення доступу до своїх геопросторових даних та метаданих, інформаційної взаємодії з іншими держателями даних, у тому числі за допомогою сервісів геопорталів;
 
149. 4) внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;
 
   4) внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;
 
150. 5) здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону.
 
   5) здійснення інших повноважень відповідно до цього Закону.
 
151. Стаття 16. Адміністратор національного геопорталу
 
   Стаття 16. Адміністратор національного геопорталу
 
152. 1. Адміністратор національного геопорталу - державне унітарне підприємство, визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, та віднесене до сфери його управління.
 
-74- Івченко В.Є.
У частині першій статті 16 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних,» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   1. Адміністратор національного геопорталу – це державне унітарне підприємство, яке визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, та належить до сфери його управління, уповноважене виконувати в установленому законодавством порядку функції із створення і підтримання геопорталу, бази метаданих, інтегрування геопросторових даних, що надходять від виробників даних.
 
    -75- Івченко В.Є.
У частині першій статті 16 слова «та віднесене до сфери його управління» замінити словами «уповноважене виконувати в установленому законодавством порядку функції із створення і підтримання геопорталу, виробництва бази метаданих, інтегрування геопросторових даних, що надходять від виробників, до базового набору таких даних та постачання їх користувачам геоінформаційних ресурсів та інформаційних послуг на відповідній території.».
 
Враховано частково    
153. 2. До повноважень адміністратора національного геопорталу відносяться:
 
-76- Сольський М.Т.
Абзац перший частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
«2. Адміністратор національного геопорталу відповідно до Порядку ведення національної інфраструктури геопросторових даних здійснює:».
 
Враховано редакційно   2. Адміністратор національного геопорталу відповідно до порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних забезпечує:
 
154. 1) забезпечення відображення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі і забезпечення доступу до них користувачів;
 
   1) відображення на національному геопорталі геопросторових даних та метаданих, доступ до них користувачів;
 
155. 2) створення та супроводження програмного забезпечення для функціонування та розвитку національного геопорталу;
 
   2) створення та супроводження програмного забезпечення для функціонування та розвитку національного геопорталу;
 
156. 3) технічне і технологічне забезпечення національного геопорталу;
 
   3) технічну і технологічну підтримку національного геопорталу;
 
157. 4) збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих підчас їх відображення на національному геопорталі;
 
   4) збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих під час їх відображення на національному геопорталі;
 
158. 5) забезпечення створення та обслуговування сервісів національного геопорталу.
 
-77- Івченко В.Є.
Доповнити проект закону новою статтею 16-1 такого змісту:
«Стаття 16-1. Відповідальність за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність за:
порушення порядку створення і використання геопросторових даних і метаданих;
втрату або несанкціоноване знищення геопросторових даних і метаданих;
незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих.
2. Законом може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.».
 
Враховано   5) створення та обслуговування сервісів національного геопорталу.
Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних
Особи, винні у порушенні законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність за:
1) порушення порядку створення і використання геопросторових даних та метаданих;
2) втрату або несанкціоноване знищення геопросторових даних та метаданих;
3) незаконне привласнення геопросторових даних та метаданих.
2. Законом може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.
 
159. Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
160. 1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2021 року, крім:
 
   1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2021 року».
 
161. підпункту 2 пункту 2 розділу V цього Закону, який набуває чинності протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону;
 
      
162. пункту 4 розділу V положень цього Закону, який набуває чинності з дня опублікування цього Закону.
 
      
163. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
164. 1) статтю 43 Кодексу України «Про надра» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частиною такого змісту:
 
   3) статтю 43 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
165. «Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
166. 2) статтю 28 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) доповнити частиною такого змісту:
 
   4) статтю 28 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
167. «Державний водний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».».
 
   «Державний водний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
168. 3) частину першу статті 15-1 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р. № 3-4 ст. 27) доповнити пунктом є-2 такого змісту:
 
   5) частину першу статті 15-1 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4 ст. 27) доповнити пунктом «є-2» такого змісту:
 
169. «є-2)- участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних; «.
 
   «є-2)- участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних»;
 
170. 4) у статті 49 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2) статтю 49 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
171. «Державний лісовий кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у Інтернеті згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Державний лісовий кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
 
172. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
173. 5) статтю 23 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) доповнити частиною такого змісту:
 
   6) статтю 23 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
174. «Державні кадастри природних ресурсів включають геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Державні кадастри природних ресурсів включають геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
175. 6) статтю 56 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) доповнити частиною такого змісту:
 
   7) статтю 56 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) доповнити частиною другою такого змісту;
 
176. «Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
177. 7) у статті 16 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   8) статтю 16 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
178. «Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у Інтернеті згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
 
179. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
180. 8) пункт «а» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити підпунктом 5 такого змісту:
 
   9) пункт «а» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 5 такого змісту:
 
181. «5) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створені за кошти місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «5) оприлюднення у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, що створені за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги та передані органу місцевого самоврядування, згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
182. 9) у частині першій статті 1 Закону України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27 - 8, ст. 181) абзац четвертий виключити.
 
   10) абзац четвертий у частині першій статті 1 Закону України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181 із наступними змінами) виключити;
 
183. 10) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242):
 
   11) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2013 р., № 46, ст. 640):
 
184. статтю 27 доповнити частиною такого змісту:
 
   а) статтю 27 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
185. «Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет, згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
   «Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
186. статтю 28 доповнити частиною такого змісту:
 
   б) статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
187. «Реєстр місць видалення відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Реєстр місць видалення відходів включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
188. 11) у Законі України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46):
 
-78- Сольський М.Т.
У пункті 2 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення:
1) у підпункті 11:
у назві Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» слово «та» замінити на « і «;
 
Враховано   12) у Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46 із наступними змінами):
 
189. у статті 1:
 
   а) у статті 1:
 
190. абзац четвертий виключити;
 
-79- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Абзац четвертий частини першої статті 1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» виключити.
 
Враховано   абзац четвертий частини першої виключити;
 
191. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
192. «Термін «геопросторові дані» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».»;
 
-80- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Доповнити статтю 1 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» частиною такого змісту:
«Термін «геопросторові дані» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
 
Враховано   «Термін «геопросторові дані» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
    -81- Сольський М.Т.
Доповнити статтю 7 після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
«встановлює порядок створення та ведення Державного адресного реєстру;».
 
Відхилено    
193. у частині другій статті 8 після абзацу доповнити абзац такого змісту:
 
-82- Сольський М.Т.
Абзаци шостий-восьмий викласти в такій редакції:
«після абзацу другого частини другої статті 8 доповнити новими абзацами такого змісту:
«ведення Державного адресного реєстру;
визначення адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі, бази топографічних даних;»;
 
Враховано редакційно   б) частину другу статті 8 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«ведення Державного адресного реєстру в порядку, встановленому законом;
визначення адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних».
У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – сімнадцятим;
 
    -83- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Частину першу статті 8 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» доповнити абзацом такого змісту:
«визначення адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних;»
 
Враховано редакційно    
194. «Визначає адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та банку топографічних даних»;
 
      
195. у зв’язку з чим абзац чотирнадцятий замінити абзацом п’ятнадцятим;
 
      
196. у статті 20:
 
   в) у статті 20:
 
197. доповнити назву такими словами «та даними»;
 
   назву доповнити словами «та даними»;
 
198. доповнити частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами четвертою – сьомою такого змісту:
 
199. «Користування геодезичними та картографічними даними в електронному вигляді здійснюється через геопортали:
 
-84- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Статтю 20 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» доповнити частинами такого змісту:
«Користування геодезичними та картографічними даними в електронному вигляді здійснюється через геопортали:
Державної геодезичної мережі;
бази топографічних даних;
національної інфраструктури геопросторових даних.
Державна геодезична мережа та бази топографічних даних є геодезичною та картографічною основою для Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та інших кадастрів.
Функції адміністратора геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних здійснює державне унітарне підприємство, що визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та віднесене до сфери його управління».
 
Враховано   «Користування геодезичними та картографічними даними в електронному вигляді здійснюється через геопортали:
 
200. Державної геодезичної мережі;
 
   Державної геодезичної мережі;
 
201. банку топографічних даних;
 
-85- Сольський М.Т.
В абзаці чотирнадцятому статті 20 слово «банку» замінити словом «бази»;
 
Враховано   бази топографічних даних;
 
202. національної інфраструктури просторових даних.
 
-86- Сольський М.Т.
В абзаці п’ятнадцятому статті 20 слово «просторових» замінити словом «геопросторових»;
 
Враховано   національної інфраструктури геопросторових даних.
 
203. Державна геодезична мережа та банк топографічних даних є геодезичною та картографічною основою для Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та інших кадастрів.
 
   Державна геодезична мережа та база топографічних даних є геодезичною та картографічною основою для Державного земельного кадастру, містобудівного та інших кадастрів.
 
204. Функції адміністратора геопорталів державної геодезичної мережі та банку топографічних даних здійснює державне унітарне підприємство, що визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності та віднесене до сфери його управління.».
 
-87- Сольський М.Т.
В абзаці сімнадцятому слово «банку» замінити словом «бази», а слово «галузі» замінити словом «сфері»;
 
Враховано   Функції адміністратора геопорталів державної геодезичної мережі та бази топографічних даних здійснює державне унітарне підприємство, яке визначене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, та належить до сфери його управління.
Надання відомостей геопорталу Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних здійснюється безоплатно»;
 
    -88- Кулініч О.І.
Абзац сімнадцятий пункту 11 Розділу V "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" доповнити реченням наступного змісту:
«Надання відомостей геопорталу державної геодезичної мережі та банку топографічних даних здійснюється безоплатно».
 
Враховано    
    -89- Кулініч О.І.
Абзац сімнадцятий пункту 11 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту виключити.
 
Відхилено    
205. 12) статтю 38 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   13) статтю 38 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
206. «Державний кадастр рослинного світу включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Державний кадастр рослинного світу включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
 
207. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
208. 13) статтю 13 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) доповнити частиною такого змісту:
 
   14) статтю 13 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
209. «Державний реєстр нерухомих пам’яток України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «4. Державний реєстр нерухомих пам’яток України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
210. 14) у Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435):
 
   15) у Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
211. статтю 36 доповнити частиною такого змісту:
 
   а) статтю 36 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
212. «Державний кадастр природних територій курортів України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
   «Державний кадастр природних територій курортів України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
213. статтю 37 доповнити частиною такого змісту:
 
   б) статтю 37 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
214. «Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
   «Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
215. 15) статтю 56 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   16) статтю 56 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2013 р., № 46, ст. 640) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
216. «Державний кадастр тваринного світу включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
   «Державний кадастр тваринного світу включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».
 
217. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
218. 16) у статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682):
 
   17) у статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2013 р., № 48, ст. 682; 2019 р., № 51, ст. 377):
 
219. в абзаці першому частини першої:
 
   абзац перший частини першої після слів «кадастр - державна» доповнити словами «або комунальна»;
 
220. після слів «кадастр - державна» доповнити словами «або комунальна»;
 
      
221. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
 
222. «Містобудівний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.».
 
   «Містобудівний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
223. 17) у Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61):
 
   18) у Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
224. у частині першій статті 1:
 
   а) у статті 1:
 
225. абзаци четвертий - шостий виключити;
 
   абзаци четвертий – шостий частини першої виключити;
 
226. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
227. «2. Терміни «геоінформаційна система», «геопросторовий об’єкт», «геопросторові дані» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних.»;
 
   «2. Терміни «геоінформаційна система», «геопросторовий об’єкт», «геопросторові дані» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
228. статтю 5 доповнити після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
   б) частину першу статті 5 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
229. «2. Державний земельний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та надання доступу до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».».
 
   «Державний земельний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»«;
 
230. У зв’язку з цим частини другу-п’яту вважати відповідно частинами третьою-шостою;
 
      
231. у частині шостій статті 8 слова «є єдиною» замінити словом «використовується»;
 
-90- Сольський М.Т.
У підпункті 17 абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
«у статті 8:
в абзаці другому частини п’ятої після слів «на картографічній основі» доповнити знаком та словами «, в тому числі адреси об’єктів нерухомого майна (за наявності);
у частині шостій статті 8 слова «є єдиною» замінити словом «використовується»;
доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину першу статті 13 доповнити пунктом «а-1» такого змісту:
«а-1) відомості Державного адресного реєстру;»;
абзац третій частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«місце розташування, в тому числі дані Державного адресного реєстру (за наявності);».
 
Враховано   в) у статті 8:
абзац другий частини п’ятої доповнити словами «у тому числі адреси об’єктів нерухомого майна (за наявності)»;
у частині шостій слова «є єдиною» замінити словом «використовується»;
г) частину першу статті 13 доповнити пунктом
«а-1» такого змісту:
«а-1) відомості Державного адресного реєстру»;
ґ) абзац третій частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«місце розташування, у тому числі дані Державного адресного реєстру (за наявності)»;
 
232. статтю 36 викласти в такій редакції:
 
   д) статтю 36 викласти в такій редакції:
 
233. «Стаття 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру
 
   «Стаття 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру
 
234. 1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оприлюднюються картографічна основа, індексні кадастрові карти (плани) та всі відомості Державного земельного кадастру, що передбачені статтями 12 - 15 цього Закону, в тому числі у векторному вигляді, без права їх зміни (редагування).
 
   1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оприлюднюються картографічна основа, індексні кадастрові карти (плани) та всі відомості Державного земельного кадастру, передбачені статтями 12 - 15 цього Закону, в тому числі у векторному вигляді, без права їх зміни (редагування).
2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.
 
235. 2. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, яка відповідно до цієї статті надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
   3. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, мають забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, що відповідно до цієї статті надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
236. Перегляд, копіювання та роздрукування інформації про персональні дані власників та користувачів земельних ділянок здійснюються за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
 
-91- Пузійчук А.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 17 пункту 2 розділу V законопроекту (зміни до статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр») викласти в такій редакції:
«Перегляд, копіювання та роздрукування інформації про власників та користувачів земельних ділянок здійснюються з додержанням вимог Закону України «Про захист персональних даних» за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.».
 
Відхилено   Перегляд, копіювання та роздрукування інформації про персональні дані власників та користувачів земельних ділянок здійснюються за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням кваліфікованого електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
 
237. 3. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою суб’єкта речового права на земельну ділянку зобов’язаний надати йому інформацію про осіб, які отримали доступ до інформації про цього суб’єкта в Державному земельному кадастрі.
 
   4. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою суб’єкта речового права на земельну ділянку зобов’язаний надати йому інформацію про осіб, які отримали доступ до інформації про такого суб’єкта в Державному земельному кадастрі.
 
238. 4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються безоплатно.
 
   5. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються безоплатно.
 
239. 5. Для безоплатного доступу до оприлюднених даних Державного земельного кадастру у мережі Інтернет створюються та забезпечується функціонування таких електронних сервісів:
 
   6. Для безоплатного доступу до оприлюднених даних Державного земельного кадастру в мережі Інтернет створюються та забезпечується функціонування таких електронних сервісів:
 
240. сервіси пошуку даних;
 
   сервіси пошуку даних;
 
241. сервіси перегляду (візуалізації) даних;
 
   сервіси перегляду (візуалізації) даних;
 
242. аналітичні сервіси;
 
   аналітичні сервіси;
 
243. сервіси для вивантаження даних;
 
   сервіси для вивантаження даних;
 
244. інтерфейси прикладного програмування для доступу до даних без права їх редагування.
 
   інтерфейси прикладного програмування для доступу до даних без права їх редагування.
 
245. 6. До створення сервісів вивантаження даних у мережі Інтернет, уповноважені представники органів державної влади та виконавчих органів місцевого самоврядування мають право одержувати безоплатно на власних носіях інформації відомості Державного земельного кадастру, що підлягають оприлюдненню на територію поширення повноважень такого органу державної влади або органів місцевого самоврядування.
 
-92- Пузійчук А.В.
Абзац двадцять третій підпункту 17 пункту 2 розділу V законопроекту (частина шоста статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр» в редакції законопроекту) виключити.
 
Відхилено   7. До створення сервісів вивантаження даних у мережі Інтернет уповноважені представники органів державної влади та виконавчих органів місцевого самоврядування мають право одержувати безоплатно відомості Державного земельного кадастру, що підлягають оприлюдненню на територію поширення повноважень такого органу державної влади або органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру.
 
246. Відомості Державного земельного кадастру підлягають передачі у формі та у вигляді у якому вони були внесені до складу Державного земельного кадастру.
 
   Відомості Державного земельного кадастру підлягають передачі у таких формі та вигляді, в яких вони були внесені до складу Державного земельного кадастру»;
 
247. 7. Держатель та адміністратор Державного земельного кадастру забезпечують обчислювальні потужності технічного та програмного забезпечення для зручного доступу до оприлюднених даних Державного земельного кадастру.».
 
      
248. у статті 38:
 
   е) абзац четвертий частини другої статті 38 після слів «Публічну кадастрову карту» доповнити словами «що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру»;
 
249. абзац сьомий частини першої замінити та доповнити такими абзацами:
 
      
250. «Користування всіма відомостями Державного земельного кадастру також здійснюється безоплатно у формах:
 
      
251. надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання;
 
      
252. застосування електронних сервісів для аналітики оприлюднених даних;
 
      
253. застосування електронних сервісів вивантаження даних;
 
      
254. застосування інтерфейсів прикладного програмування для доступу до оприлюднених даних без права їх редагування.».
 
      
255. абзац восьмий частини першої виключити;
 
      
256. у частині третій:
 
      
257. абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
      
258. «3. Відомості Державного земельного кадастру надаються на безоплатній основі, крім випадків, визначених цим Законом.
 
      
259. Для здійснення своїх повноважень, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами щодо об’єктів Державного земельного кадастру на безоплатній основі.».
 
      
260. пункт «ґ» виключити;
 
   є) пункт «ґ» частини другої статті 41 виключити;
 
261. у пункті 8 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
-93- Кулініч О.І.
Зміни до пункту 8 Розділу VІІ Закону України «Про Державний земельний кадастр» виключити.
 
Відхилено   ж) у пункті 8 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
262. абзац перший доповнити словами такого змісту: «індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів.»;
 
   абзац перший доповнити словами «індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів»;
 
263. доповнити абзацом третім такого змісту «Межі адміністративно-територіальних одиниць, внесені до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад, індексних кадастрових карт (планів), інших офіційних картографічних та архівних матеріалів, оприлюднюються у мережі Інтернет у статусі «умовних» до моменту внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць до Державного земельного кадастру на підставі проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.».
 
   доповнити абзацами третім – п’ятим такого змісту:
«Відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, встановлені до набрання чинності Законом України «Про землеустрій», вносяться до Державного земельного кадастру на підставі проектів формування території і встановлення меж сільських, селищних рад або інших матеріалів, за якими відповідно до законодавства, що діяло на момент їх затвердження, здійснювалося встановлення (зміна) їх меж. У разі відсутності таких матеріалів і до моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі сіл, селищ, міст на підставі документації, визначеної статтею 21 цього Закону, відомостями про такі межі вважаються дані, що збігаються з межами, відображеними в індексних кадастрових картах (планах) сіл, селищ, міст.
До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій офіційні найменування адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у Державному земельному кадастрі відповідно до довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій».
 
264. 3. Для регулювання діяльності з використанням геопросторових даних та метаданих у разі відсутності технічних регламентів, національних стандартів або технічних специфікацій можуть застосовуватися положення стандартів Міжнародної організації із стандартизації (ІSО), Ореn Gеоsраtіаl Соnsоrtіum та специфікації даних ІNSРІRЕ.
 
-94- Івченко В.Є.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення» (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до
№ 51, ст. 1122, з наступними змінами):
1) доповнити Кодекс новою статтею 51-3 такого змісту:
«Стаття 51-3. Порушення прав на геопросторові дані та метадані
Незаконне привласнення геопросторових даних і метаданих, їх втрата або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення і використання геопросторових даних і метаданих – тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягне за собою накладення штрафу від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
2) статтю 221 після цифр «51?» доповнити цифрами «,51-3»;
пункт 1 частини першої статті 255 після цифр «51?» доповнити цифрами «,51-3»;».
 
Враховано   Для регулювання діяльності у сфері використання геопросторових даних та метаданих у разі відсутності технічних регламентів, національних стандартів або технічних специфікацій можуть застосовуватися положення стандартів Міжнародної організації із стандартизації (ІSО), Ореn Gеоsраtіаl Соnsоrtіum та специфікації даних ІNSРІRЕ»;
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) главу 6 доповнити статтею 51-4 такого змісту:
«Стаття 51-4. Порушення прав на геопросторові дані та метадані
Незаконне привласнення геопросторових даних та метаданих, їх втрата або несанкціоноване знищення, а також порушення порядку створення і використання геопросторових даних та метаданих –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі
порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
б) статтю 221 після цифр «51?» доповнити цифрами «51-4»;
в) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр «51?» доповнити цифрами «51-4».
 
265. 4. Кабінету Міністрів України:
 
   4. Кабінету Міністрів України забезпечити належне підзаконне нормативно-правове регулювання відповідно до цього Закону одночасно з введенням в дію цього Закону шляхом:
 
266. 1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
      
267. визначити центральні органи виконавчої влади, що забезпечуватимуть формування та реалізацію державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;
 
      
268. забезпечити розроблення та прийняття відповідно до своїх повноважень нормативно-правових актів, які необхідні для реалізації цього Закону;
 
   1) прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
269. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
270. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення перегляду міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади із залученням представників громадських формувань у сфері відкритих даних та сферах, що стосуються відповідних геопросторових даних, переліків відомостей, що містять службову інформацію, в частині зменшення у їх складі геопросторових даних;
забезпечення відображення в мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, а також безперешкодний доступ користувачів до Державного лісового кадастру; Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду; Містобудівного кадастру державного рівня;
 
271. забезпечити перегляд центральними органами виконавчої влади переліків відомостей, що містять службову інформацію, в частині зменшення у їх складі геопросторових даних із залученням представників громадських формувань у сфері відкритих даних та сферах, що стосуються відповідних геопросторових даних;
 
      
272. 2) з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2) протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення геопросторових даних згідно з додатком до цього Закону;
 
273. протягом року створити та забезпечити функціонування у відкритому доступі в Інтернеті:
 
      
274. державного лісового кадастру;
 
      
275. державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 
      
276. містобудівного кадастру державного рівня;
 
      
277. протягом двох років створити набори геопросторових даних, зазначені у додатку до цього Закону.
 
-95- Стефанчук Р.О.
Пункт 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом третім такого змісту:
«3) включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.».
 
Враховано   3) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік».
 
278. Додаток до Закону України
від __________ 2020 року № _______
 
-96- Кулініч О.І.
Петьовка В.В.
Приходько Б.В.
Пункти 1 – 33 Додатку до законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000.
2. Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі.
3. Географічні назви Автономна Реєстр.картка №
)
20. Моніторинг довкілля
Розміщення та результати роботи служб моніторингу довкілля.
21. Виробничі та промислові об’єкти
Промислові та виробничі об’єкти, в тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти.
22. Об’єкти агропромислового комплексу
Об’єкти агропромислового комплексу та аквакультури, меліоративні системи.
23. Розселення та демографія
Дані про розселення та демографію населення.
24. Об’єкти та території звітування
Об’єкти та території, щодо яких Україна взяла на себе зобов’язання надавати інформацію (звіти) на міжнародному рівні.
25. Зони природного ризику
Зони природних небезпек (ризику повені, зсувів, осідання ґрунту, снігових лавин, землетрусів та інших ризиків).
26. Атмосферні умови
Виміри та результати моделювання даних про атмосферу.
27. Метеорологічні географічні характеристики
Погодні умови та їх вимірювання; опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру.
28. Морські регіони
Фізичні умови морів і водойм із солоною водою.
29. Природно-кліматичні регіони
Регіони з відносно однорідними екологічними умовами та спільними характеристиками.
30. Місця існування
Географічні райони (території), які фізично підтримують організми, які там існують.
31. Біологічне різноманіття
Географічний розподіл місць існування видів тварин і рослин.
32. Енергетичні ресурси
Енергетичні ресурси, у тому числі вуглеводні, гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси тощо, включаючи, у відповідних випадках, інформацію про глибину/висоту залягання ресурсу.
33. Мінеральні ресурси
Дані щодо родовищ і проявів металічних та неметалічних корисних копалин
Цей перелік наборів (видів) даних стосується архівних, чинних та проектних геопросторових даних.».
 
Враховано редакційно   Додаток до Закону України
від __________ 2020 року № _______
 
    -97- Сольський М.Т.
Додаток до Закону України викласти в такій редакції:
«Додаток до Закону України від _____ 2020 року № ___
Базові геопросторові дані та профільні геопросторові дані
1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000
2. Географічні назви
3. Адміністративні одиниці
4. Адреси
5. Земельні ділянки та зонування
6. Транспортні мережі
7. Гідрографія
8. Охоронювані об’єкти
9. Рельєф
10. Земний покрив
11. Ортозображення
12. Геологія
13. Статистичні одиниці
14. Будівлі
15. Ґрунти
16. Землекористування
17. Безпека життєдіяльності людини
18. Публічні органи, служби, заклади та підприємства
19. Служби моніторингу навколишнього середовища
20. Виробничі та промислові об’єкти
21. Споруди сільського господарства та аквакультури
22. Розподіл населення, демографія
23. Управління територіями, зони обмеження/регулювання та одиниці звітування
24. Зони природного ризику
25. Атмосферні умови
26. Метеорологічні географічні характеристики
27. Морські регіони
28. Біогеографічні регіони
29. Місця існування
30. Біологічне різноманіття
31. Енергетичні ресурси
32. Мінеральні ресурси
33. Інші геопросторові дані».
 
Враховано редакційно    
279. Набори (види) геопросторових даних
 
   Набори (види) геопросторових даних
 
280. 1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000
 
   1. Державна геодезична референцна система координат УСК-2000
 
281. 2. Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі
 
   2. Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі, у тому числі геодезичні пункти та нівелірні репери
 
282. 3. Географічні назви
 
   3. Географічні назви
 
283. Назви областей, районів, районів міст, автономних республік, місцевостей, міст, сіл, селищ, або будь-яких географічних чи топографічних об’єктів, що мають суспільне або історичне значення.
 
   Власні назви географічних об’єктів (орографічних, гідрографічних, адміністративно-територіальних, соціально-економічних, природно-заповідних та інших)
 
284. 4. Адміністративні одиниці
 
   4. Адміністративно-територіальний устрій
 
285. Автономні республіки, області, міста, селища, села, об’єднані територіальні громади.
 
   Автономна Республіка Крим, області, міста, райони в містах, селища, села, об’єднані територіальні громади, територіальне море
 
286. 5. Адреси
 
   5. Адреси
 
287. Місцезнаходження об’єктів нерухомості та/або будівництва на основі адресних ідентифікаторів, зазвичай за назвою вулиці, номером будівлі, поштовим індексом.
 
   Опис місцезнаходження нерухомого майна та інших об’єктів адресації відповідно до поштового індексу, найменування елементів планувальної структури населених пунктів, елементів вулично-дорожньої мережі, а також цифрового та/або буквено-цифрового позначення об’єкта адресації, що дає можливість його ідентифікувати
 
288. 6. Земельні ділянки та зонування
 
   6. Земельні ділянки та кадастрове зонування
 
289. Сформовані земельні ділянки та їх частини, кадастрові зони та квартали.
 
   Сформовані земельні ділянки та їх частини, земельні угіддя, масиви земель сільськогосподарського призначення, кадастрові зони та квартали
 
290. 7. Транспортні мережі
 
   7. Транспортні мережі
 
291. Мережі автомобільного, залізничного, повітряного і водного транспорту та пов’язана з ними інфраструктура, а також зв’язки між різними мережами.
 
   Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального користування, а також пов’язана з ними інфраструктура, вузли взаємодії різних видів транспорту
 
292. 8. Гідрографія
 
   8. Гідрографія
 
293. Гідрографічні елементи, у тому числі територіальне море та всі інші водойми і пов’язані з ними водні об’єкти, включаючи річкові басейни та суббасейни.
 
   Водні об’єкти (внутрішні морські води та територіальне море, річки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоносні горизонти), болота, басейни водозбірні, гідрографічне та водогосподарське районування, водогосподарські системи, акваторії морських портів (портова акваторія), гідротехнічні споруди морських портів
 
294. 9. Охоронювані об’єкти
 
   9. Природоохоронні території та об’єкти
 
295. Режимоутворюючі об’єкти та обмеження у використанні земель (територій).
 
   Території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
 
296. 10. Рельєф
 
   10. Рельєф
 
297. Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметричні дані і положення берегових ліній.
 
   Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметрична поверхня, берегові лінії водойм
 
298. 11. Земний покрив
 
   11. Земний покрив
 
299. Фізичний і біологічний покрив земної поверхні, в тому числі земельні угіддя: сільськогосподарські угіддя, ліси, природно-антропогенні зони, водно-болотні угіддя і водні об’єкти.
 
   Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води; землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення)
 
300. 12. Ортозображення
 
   12. Ортофотоплани
 
301. Зображення поверхні Землі з географічною прив’язкою даних, отримані з супутника, або в результаті аерофотозйомки.
 
   Фотографічні плани місцевості на точній геодезичній основі, отримані шляхом аерофотозйомки або космічної зйомки з подальшим перетворенням знімків з центральної проекції в ортогональну за допомогою методу ортотрансформування
 
302. 13. Геологія
 
   13. Геологія
 
303. Геологічні дані, класифіковані за структурою і складом, включаючи скельні породи, водоносні пласти і геоморфологічні характеристики.
 
   Геологічна будова надр, геоструктурне районування
 
304. 14. Статистичні одиниці
 
   14. Статистичні одиниці
 
305. Просторові дані та/або метадані для поширення або використання статистичної інформації.
 
   Просторові одиниці та їх кодування для поширення або використання статистичної інформації
 
306. 15. Будівлі
 
   15. Будівлі та споруди
 
307. Географічне розташування будівель.
 
   Будівлі (житлові та нежитлові), споруди (транспортні споруди, трубопроводи, комунікації, лінії електропередачі та зв’язку, комплексні промислові споруди, інші інженерні споруди)
 
308. 16. Ґрунти
 
   16. Ґрунти
 
309. Ґрунти та підґрунтя, класифіковані за глибиною, текстурою, структурою та вмістом мінеральних часток і органічної речовини, гранулометричним складом, кам’янистістю, еродованістю, а де це доцільно — середнім кутом нахилу і потенційною вологоємністю.
 
   Генетичні типи ґрунтів, агровиробничі групи ґрунтів, природно-сільськогосподарське районування, материнські породи, стратиграфічні підрозділи, генетичні типи четвертинних відкладень, гранулометричний склад, кам’янистість, еродованість, середній кут нахилу, потенційна вологоємність
 
310. 17. Землекористування
 
   17. Типи землекористування
 
311. Просторове планування територій, схарактеризована відповідно до її поточного та запланованого на майбутнє функціонального зонування та/або цільового призначення (житлового, громадського промислового, комерційного, сільськогосподарського, лісогосподарського, рекреаційного тощо).
 
   Функціональні зони (громадські, житлові, ландшафтно-рекреаційні, курортні, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, виробничі, комунально-складські, сільськогосподарського призначення, спеціальні, історико-культурного призначення), категорії земель за цільовим призначенням, види цільового призначення земель та земельних ділянок
 
312. 18. Безпека життєдіяльності людини
 
   18. Безпека життєдіяльності людини
 
313. Географічний розподіл переважаючих патологій (алергій, онкологічних захворювань, респіраторних захворювань тощо), інформація, що вказує на вплив на стан здоров’я (біомаркери, падіння народжуваності, епідемії) або самопочуття людей (втомлюваність, стрес тощо), що пов’язано безпосередньо (забруднення повітря, хімікати, зменшення озонового шару, шум тощо) або опосередковано (харчування, генетично модифіковані організми тощо) з якістю навколишнього середовища.
 
   Госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров’я населення
 
314. 19. Публічні органи, служби, заклади та підприємства
 
   19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, служби, заклади, підприємства, установи та організації
 
315. Включає центральні та місцеві органи державної влади, підприємства відповідальні за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центри надання адміністративних послуг, школи, акредитовані навчальні заклади, лікарні, амбулаторії
 
   Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, закладів соціального обслуговування
 
316. 20. Служби моніторингу навколишнього середовища
 
   20. Служби моніторингу навколишнього природного середовища
 
317. Розміщення і функціонування служб моніторингу довкілля включає спостереження і вимірювання викидів, стану довкілля та інших параметрів екосистеми (біорізноманіття, екологічні умови вегетації тощо) публічними суб’єктами або за їх дорученням.
 
   Служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля, стан довкілля та інші параметри екосистем
 
318. 21. Виробничі та промислові об’єкти
 
   21. Виробничі, промислові та логістичні об’єкти
 
319. Промислові та виробничі об’єкти, в тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти.
 
   Промислові та виробничі об’єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти
 
320. 22. Споруди сільського господарства та аквакультури
 
   22. Споруди сільського господарства та аквакультури
 
321. Сільськогосподарське обладнання та виробничі об’єкти (включаючи меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди).
 
   Сільськогосподарські споруди, у тому числі меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди
 
322. 23. Розподіл населення, демографія
 
   23. Розподіл населення, демографія
 
323. Географічний розподіл населення, включаючи характеристики населення та рівні активності, рівень і показники міграції населення, об’єднані по осередках географічної сітки, регіонах, адміністративним або іншим одиницям для демографічного аналізу.
 
   Постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення
 
324. 24. Управління територіями, зони обмеження/регулювання та одиниці звітування
 
   24. Територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні земель та облікові одиниці
 
325. Території, що управляються, регулюються або використовуються для звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях, втому числі: звалища відходів; зони обмеженого доступу навколо джерел питної води; зони, уразливі до нітратного забруднення; регульовані морські фарватери і фарватери внутрішніх вод; зони для зберігання відходів; зони обмеження шуму; зони проведення геологічної розвідки і видобутку корисних копалин; річкові басейни; пункти збору даних; прибережні захисні та водоохоронні зони.
 
   Частини території України, щодо яких здійснюються особливе регулювання та/або звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях; об’єкти поводження з відходами; обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції)
 
326. 25. Зони природного ризику
 
   25. Зони природного ризику
 
327. Вразливі зони, визначені відповідно до природних небезпек (всі атмосферні, гідрологічні, сейсмічні, вулканічні явища та стихійні пожежі, які, через їх локалізацію, тяжкість і частоту можуть становити загрозу для населення), наприклад, повені, зсуви та осідання ґрунту, снігові лавини, лісові пожежі, землетруси тощо.
 
   Зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)
 
328. 26. Атмосферні умови
 
   26. Атмосферні умови
 
329. Фізичний стан атмосфери, включаючи геопросторові дані, засновані на вимірах, моделюванні або їх комбінації, з прив’язкою до місць збору даних.
 
   Атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря
 
330. 27. Метеорологічні географічні характеристики
 
   27. Метеорологічні географічні характеристики
 
331. Погодні умови та їх вимірювання; опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру.
 
   Погодні умови та їх вимірювання, опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру
 
332. 28. Морські регіони
 
   28. Морські регіони
 
333. Фізичні умови морів і водойм із солоною водою.
 
   Гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій
 
334. 29. Біогеографічні регіони
 
   29. Біогеографічні регіони
 
335. Райони з відносно однорідними екологічними умовами та спільними характеристиками.
 
   Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування
 
336. 30. Місця існування
 
   30. Природні оселища (біотопи)
 
337. Географічні райони, схарактеризовані за особливими екологічними умовами, процесами, структурою та (життєзабезпечувальними) функціями, які фізично підтримують організми, які там існують. Включають суходольні та водні райони, повністю природні чи напівприродні, розрізнені за географічними, абіотичними та біотичними особливостями.
 
   Ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями
 
338. 31. Біологічне різноманіття
 
   31. Поширення видів
 
339. Географічний розподіл місць існування видів тварин і рослин, згрупованих за координатною сіткою, регіоном, адміністративною одиницею або іншою аналітичною одиницею.
 
   Географічний розподіл поширеності видів тварин і рослин у розрізі адміністративно-територіальних одиниць чи інших аналітичних одиниць
 
340. 32. Енергетичні ресурси
 
   32. Енергетичні ресурси
 
341. Енергетичні ресурси, у тому числі вуглеводні, гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси тощо, включаючи, у відповідних випадках, інформацію про глибину/висоту залягання ресурсу.
 
   Нафтогазопрояви, нафтогазоперспективні площі, структури, параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини, об’єкти альтернативної енергетики (гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси)
 
342. 33. Мінеральні ресурси
 
   33. Мінеральні ресурси
 
343. Мінеральні ресурси, у тому числі металеві руди, промислові мінерали тощо, включаючи, у відповідних випадках, інформацію про глибину/висоту залягання ресурсу.
 
   Родовища корисних копалин, гірські породи, руди, мінерали, підземні води, відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин, прояви загальнопоширених корисних копалин, шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів, геохімічні, геофізичні аномалії
34. Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини
Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам’яток культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї
 
344. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України