Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVІD-19) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)
 
-1- Дирдін М.Є.
І. Назву Законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (СОVІD-19)».
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)
 
2.

 
-2- Рєпіна Е.А.
1) В назві законопроекту слова «виникнення і поширення» замінити словами «виникненню і поширенню»
 
Враховано      
3.

 
-3- Ляшенко А.О.
1. У назві законопроекту слово «короновірусної» замінити словом «коронавірусної».
 
Враховано      
4.

 
-4- Мінько С.А.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)"
 
Враховано      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У розділі ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
 
-5- Чорний Д.С.
1. Пункт 1 розділу І Проекту викласти в новій редакції:
«1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:».
 
Відхилено   1. У розділі ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
підрозділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
«12. Тимчасово, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплат до заробітної плати, визначених відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)", та нарахованих за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 року, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS СоV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, компенсуються таким працівникам у повній сумі за рахунок коштів держаного бюджету України. Порядок виплати такої грошової компенсації затверджується Кабінетом Міністрів України
13. На період з 02 квітня 2020 року до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення";
 
    -6- Чорний Д.С.
2. Пункт 1 розділу І проекту доповнити новим пунктом «а» такого змісту:
«а) внести до Розділу V «Податок на додану вартість» такі зміни:
1) Підпункт «б» пункту 187.1 статті 187 викласти у новій редакції:
«б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, або на вибір платника податку-постачальника послуг дата, вказана в такому документі як дата закінчення відповідного періоду надання послуг згідно з умовами договору».
 
Відхилено    
    -7- та інші
підрозділ 1 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12. Тимчасово, суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплати до заробітної плати, визначених відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)", та нарахованих за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 року, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS СоV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, компенсуються таким працівникам у повній сумі за рахунок коштів держаного бюджету України. Порядок виплати такої грошової компенсації затверджується Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано    
    -8- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
1. пункт 1 розділу І проекту перед підпунктом 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"1) підрозділ 1 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року (включно), суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді заробітної плати, винагород та інших виплат, одержаних медичними та іншими працівниками закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRSСоV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян. Порядок виплати 2 щомісячної грошової компенсації сум податку на доходи фізичних осіб, що утримується з доходів фізичних осіб, визначених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано по суті   
    -9- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Сушко П.М.
Підрозділ 1 розділу ХХ доповнити пунктом 12 такого змісту:
12. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року не включається до складу оподатковуваного доходу платника податку у повному обсязі, без врахування обмеження граничного розміру, установленого абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, сума нецільової благодійної допомоги у вигляді державного гранту, що надається за рахунок Державного бюджету України на відповідний рік чи місцевих бюджетів. При цьому платник податку звільняється від обов’язку подати річну податкову декларацію, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги у вигляді державного гранту, що надається за рахунок Державного бюджету України на відповідний рік чи місцевих бюджетів, протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.
 
Відхилено    
    -10- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
1. Пункт 1 розділу І проекту доповнити підпунктом 1 (з наступною зміною нумерацією підпунктів) такого змісту:
"1) підрозділ 1 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
"12. Тимчасово, до 30 червня 2020 року (включно), не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді заробітної плати нараховані (виплачені) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRSСоV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".
 
Враховано по суті   
    -11- Батенко Т.І.
1. Пункт 1 розділу І (щодо внесення змін до розділу ХХ Податкового кодексу України) доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) підрозділ 1 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
«12. Тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді заробітної плати нараховані (виплачені) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRSСоV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;». Відповідно підпункти 1-4 вважати підпунктами 2-5.
 
Враховано по суті   
    -12- Заблоцький М.Б.
1. Пункт 1 розділу І законопроекту (щодо змін до розділу ХХ Податкового кодексу України) доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. У 2020 році не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді доплати медичним та іншим працівникам, які здійснюються з спеціального фонду Державного України для боротьби з коронавірусом, що нараховуються закладами охорони здоров’я державної та/або комунальної власності за податкові періоди з 01 травня по 30 червня 2020 року медичним та/або іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я».
 
Враховано по суті   
    -13- Алєксєєв С.О.
1. У розділі ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
1) підрозділ 1 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року (включно), суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді заробітної плати, винагород та інших виплат, одержаних медичними та іншими працівниками закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS?СоV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV2, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян. Порядок виплати щомісячної грошової компенсації сум податку на доходи фізичних осіб, що утримується з доходів фізичних осіб, визначених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано по суті   
    -14- Гриб В.О.
І. До пункту 1 Розділу І (зміни до розділу ХХ Податкового кодексу України) законопроекту внести такі зміни:
1. доповнити пункт 1 новим підпунктом наступного змісту:
«у пункті 44 підрозділу 2:
1) в абзаці першому після слів «постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії,» доповнити словами «надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»,»;
2) доповнити пункт новим абзацем п’ятим такого змісту «покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано інші види компенсації вартості товарів (послуг), зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми інших видів компенсації вартості товарів (послуг) протягом такого місяця;».
 
Відхилено    
8. 1) у пункті 29-2 підрозділу 5:
 
-15- Дирдін М.Є.
ІІ. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112):
1. У абзац 1 пункту 29-2 підрозділу 5 розділу ХХ Перехідних положень внести зміни такого змісту:
«Терміни погашення податкових векселів, виданих відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 70 00, 2710 19 21 00) та/або бензинів авіаційних (код згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 31 00), які припадають на період з 1 березня до 30 червня 2020 року, продовжуються до дев'яноста календарних днів з дня прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо відновлення міжнародних авіаційних перевезень в Україні.».
 
Відхилено   2) у підрозділі 5:
1) у пункті 29-2
 
9. в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами та цифрами "по 30 червня 2020 року, продовжуються по дев'яностий календарний день з дня прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо відновлення міжнародних авіаційних перевезень в Україні".
 
-16- Южаніна Н.П.
1. в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова "прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо відновлення міжнародних авіаційних перевезень в Україні" замінити словами "відновлення прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в Україні";
 
Враховано   в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами та цифрами "по 30 червня 2020 року, продовжуються по дев'яностий календарний день з дня відновлення прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в Україні".
 
10. в абзаці другому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку встановленого цим пунктом";
 
-17- Рєпіна Е.А.
2) Абзац третій пункту 1) частини першої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці другому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами та розділовими знаками "граничного строку, встановленого цим пунктом,";»
 
Враховано по суті  в абзаці другому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим цього пункту";
 
11. в абзаці п'ятому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку встановленого цим пунктом";
 
-18- Рєпіна Е.А.
3) Абзац четвертий пункту 1) частини першої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці п'ятому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами та розділовим знаком "граничного строку, встановленого цим пунктом";»
 
Враховано по суті  в абзаці п'ятому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим цього пункту";
 
12. в абзаці шостому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку встановленого цим пунктом";
 
-19- Рєпіна Е.А.
4) Абзац п’ятий пункту 1) частини першої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці шостому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами та розділовими знаками "граничного строку, встановленого цим пунктом,";»
 
Враховано по суті  в абзаці шостому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим цього пункту";
2) у підпунктах 29-3.1 та 29-3.2 пункту 29-3 підрозділу 5 слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -20- Южаніна Н.П.
2. в абзацах третьому, четвертому та п'ятому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова "граничного строку встановленого цим пунктом" замінити словами "граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим цього пункту";
 
Враховано    
    -21- Гриб В.О.
2. підпункт 1 пункту 1 (щодо підрозділу 5) доповнити новими абзацами наступного змісту:
1) у абзаці четвертому пункту 18 підрозділу 5 слова «1 липня 2020 року» замінити словами «1 січня 2021 року»
2) «підрозділ 5 доповнити новими пунктами такого змісту:
«30. Тимчасово до 31 грудня 2020 року датою виникнення податкових зобов'язань щодо постачання електричної енергії, виробленої на митній території України, є дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок або дата отримання інших видів компенсацій за таку реалізовану електричну енергію.
31. Тимчасово до 31 грудня 2020 року виробники електричної енергії визначають податкові зобов'язання з акцизного податку на електричну енергію в податковому звітному періоді, в якому отримано (зараховано) кошти на банківський рахунок виробника електричної енергії або отримано інші види компенсації вартості такої реалізованої електричної енергії.».
 
Відхилено    
    -22- Чорний Д.С.
3. Пункт 1 розділу І проекту доповнити новим пунктом «б» такого змісту:
«б) У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
Відхилено    
    -23- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Сушко П.М.
Підрозділ 8 розділу ХХ доповнити пунктом 6 такого змісту:
6. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року до складу доходів платників єдиного податку першої - третьої груп, визначного статтею 292 цього Кодексу, не включається сума отриманої нецільової благодійної допомоги у вигляді державного гранту, що надається за рахунок Державного бюджету України на відповідний рік чи місцевих бюджетів
 
Відхилено    
    -24- Южаніна Н.П.
3. після підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
"2) у підпунктах 29-3.1 та 29-3.2 пункту 29-3 підрозділу 5 слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано    
13. 2) у підпункті 52-1 підрозділу 10:
 
-25- Дирдін М.Є.
2. Пункт 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ викласти у такій редакції:
«За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:
порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
порушення вимог законодавства в частині:
обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.
Протягом періоду з 1 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.».
 
Відхилено   3) у підрозділі 10:
у пункті 52-1:
 
14. в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
-26- Бабак С.В.
В абзаці 2 пункту 2 частини 1 після цифр та знаків (СОVІD-19)» додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осібпідприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено   в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
    -27- Мезенцева М.С.
2. У підпункті 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту (щодо змін до підпункту 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України):
в абзаці другому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)»;
в абзаці третьому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)».
 
Відхилено    
    -28- Гриб В.О.
3. підпункту 2 пункту 1 (щодо підпункту 52-1 Підрозділу 10) доповнити абзацами такого змісту:
«абзац десятий викласти у такій редакції: «порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати, за винятком платників податків, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги з водопостачання та водовідведення.»
«абзац дванадцятий викласти у такій редакції: «За порушення податкового законодавства щодо нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 грудня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються до платники податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
 
Відхилено    
    -29- Мезенцева М.С.
1) в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року".
 
Відхилено    
15. в абзаці одинадцятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-30- Рєпіна Е.А.
5) Абзац третій пункту 2) частини першої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці одинадцятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами, цифрами та розділовими знаками "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19),";»
 
Враховано редакційно   в абзаці одинадцятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -31- Бабак С.В.
В абзаці 3 пункту 2 частини 1 після цифр та знаків (СОVІD-19)» додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осібпідприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -32- Мезенцева М.С.
2) в абзаці одинадцятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
16. 3) у підпункті 52-2 підрозділу 10:
 
-33- Дирдін М.Є.
3. Пункт 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ викласти у такій редакції:
«Установити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), крім:
документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:
обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу.
Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку проведення планових документальних перевірок мали розпочатися у період з 18 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).
Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19). Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.
На період з 18 березня до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 цього Кодексу.».
 
Відхилено   у пункті 52-2:
 
17. в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-34- Бабак С.В.
В абзаці 2 пункту 3 частини 1 після цифр та знаків (СОVІD-19)» додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осібпідприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено   в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -35- Мезенцева М.С.
3) в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
    -36- Заблоцький М.Б.
3. У підпункті 3 пункту 1 розділу І законопроекту (щодо змін до підпункту 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України):
в абзаці другому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)»;
в абзаці третьому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)», а слова і цифри «протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину» - словами і цифрами «протягом 10 календарних днів з дня відміни карантину»;
в абзаці четвертому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)»;
в абзаці п’ятому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)».
 
Відхилено    
18. в абзаці восьмому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" та слова та цифри "до 30 березня 2020 року" замінити словами та цифрами "протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-37- Рєпіна Е.А.
6) Абзац третій пункту 3) частини першої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці восьмому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами, цифрами та розділовими знаками "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)," та слова та цифри "до 30 березня 2020 року" замінити словами та цифрами "протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";»
 
Враховано редакційно   в абзаці восьмому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" та слова та цифри "до 30 березня 2020 року" замінити словами та цифрами "протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -38- Бабак С.В.
В абзаці 3 пункту 3 частини 1 після цифр та знаків (СОVІD-19)» додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осібпідприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -39- Мезенцева М.С.
4) в абзаці восьмому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги" та слова та цифри "до 30 березня 2020 року" замінити словами та цифрами "протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Відхилено    
19. в абзаці дев'ятому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-40- Бабак С.В.
В абзаці 4 пункту 3 частини 1 після цифр та знаків (СОVІD-19)» додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осібпідприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено   в абзаці дев'ятому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -41- Мезенцева М.С.
5) в абзаці дев'ятому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
20. в абзаці десятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-42- Рєпіна Е.А.
7) Абзац п’ятий пункту 3) частини першої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці десятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами, цифрами та розділовими знаками "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19),";»
 
Враховано редакційно   в абзаці десятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
пункт 52-6 доповнити словами «та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб»;
пункт 52-7 після слів «щодо зменшення ставок єдиного податку» доповнити словами «та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб»;
 
    -43- Бабак С.В.
В абзаці 5 пункту 3 частини 1 після цифр та знаків (СОVІD-19)» додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осібпідприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -44- Мезенцева М.С.
6) в абзаці десятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
    -45- Васильченко Г.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Рущишин Я.І.
1. Пункт 1 розділу І проекту після підпункту 3 доповнити підпунктом 3-1 у такій редакції:
«3-1)пункт 52-6 підрозділу 10 після слів «щодо зменшення ставок єдиного податку» додати слова «та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб».
 
Враховано    
    -46- Васильченко Г.І.
Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Рущишин Я.І.
2. Пункт 1 розділу І проекту після підпункту 31 доповнити підпунктом 32 у такій редакції: «32)пункт 52-7 підрозділу 10 після слів «щодо зменшення ставок єдиного податку» додати слова «та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб».
 
Враховано    
21. 4) пункт 52-8 підрозділу 10 викласти в такій редакції:
 
   пункт 52-8 викласти в такій редакції:
 
22. 52-8. Тимчасово, на період до 30 червня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених:
 
-47- Южаніна Н.П.
4. в абзаці другому, в першому реченні абзацу третього та в абзаці п'ятому підпункту 4 пункту 1 розділу І проекту слова та цифри "до 30 червня 2020 року (включно)" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано   «52-8. Тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), зупиняється перебіг строків, встановлених:
 
    -48- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
1) Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу 1 викласти в такій редакції:
«52-8. Тимчасово, на період до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), зупиняється перебіг строків, встановлених:»
 
Враховано по суті   
    -49- Мінько С.А.
Слова та цифри "до 30 червня 2020 року (включно)" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD19)"
 
Враховано    
23. - статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 30 червня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Податкового кодексу України;
 
-50- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
2) В абзаці третьому підпункту 4 пункту 1 розділу 1 після слів «, що надійшли (надійдуть) до» слова та цифри «30 червня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року» замінити словами та цифрами такого змісту: «останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)»
 
Враховано по суті  - статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Податкового кодексу України;
 
    -51- Мінько С.А.
Слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)"
 
Враховано по суті   
24. - статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
 
   - статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
 
25. - статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до 30 червня 2020 року.
 
-52- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
3) В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 1 розділу 1 слова та цифри «30 червня 2020 року.» замінити словами та цифрами: «останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).»
 
Враховано по суті  - статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).
 
    -53- Мінько С.А.
Слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)"
 
Враховано по суті   
26. З 1 липня 2020 року перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення".
 
-54- Южаніна Н.П.
5. в абзаці шостому підпункту 4 пункту 1 розділу І проекту слова та цифри "З 1 липня 2020 року" замінити словами та цифрами "З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано   З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення".
пункт 16-1 доповнити підпунктом 1.10 такого змісту:
"1.10. Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в пункті 13 підрозділу 1 цього розділу".
 
    -55- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
4) В абзаці шостому підпункту 4 пункту 1 розділу 1 слова та цифри «З 1 липня 2020 року» замінити словами та цифрами: «З наступного місяця за місяцем в якому завершилася дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)»
 
Враховано по суті   
    -56- Мінько С.А.
Слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами та цифрами "З першого календарного дня місяця, наступного після завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19),"
 
Враховано по суті   
    -57- Гетманцев Д.О.
1. Пункт перший розділу І законопроекту (щодо внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України) доповнити новими підпунктами, змінивши нумерацію підпунктів, такого змісту:
«1) підрозділ 1 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12. На період з 02.04.2020 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення»«.
2) пункт 16-1 підрозділу 10 доповнити підпунктом 1.10 такого змісту:
«1.10. Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в пункті 12 підрозділу 1 цього розділу».
 
Враховано    
    -58- Чорний Д.С.
4. Пункт 1 розділу І Проекту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» доповнити новим пунктом 52-9 такого змісту:
52-9. Тимчасово, упродовж строку з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» по 01 липня 2020 року звільнити від усіх передбачених цим Кодексом видів оподаткування дохід у вигляді дивідендів юридичних осіб зазначених у абзаці другому підпункті 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -59- Чорний Д.С.
6. Пункт 1 розділу І Проекту доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» доповнити новим пунктом 52-9 такого змісту:
«52-9. Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» звільнити від сплати усіх податків і зборів, передбачених цим Кодексом, доходи у вигляді заробітної плати, премій та доплат до неї, які отримують платники податків, що є медичними працівниками, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (СОVІD-19) на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVІD-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів. Перелік таких посад медичних працівників визначається головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, а також захисту населення від інфекційних хвороб».
 
Враховано по суті   
    -60- Дирдін М.Є.
4. Пункт 52-9 підрозділу 10 розділу ХХ Законопроекту викласти у такій редакції:
«Тимчасово, на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, коронавірусної хвороби (СОVІD-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину та до завершення виконання цих заходів, звільнити від сплати усіх податків і зборів, передбачених цим Кодексом, доходи у вигляді заробітної плати, премій та доплат до неї, які отримують медичні працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (СОVІD-19). Перелік таких посад медичних працівників визначається головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, а також захисту населення від інфекційних хвороб.».
 
Враховано по суті   
    -61- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
5) Пункт 1 розділу 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) 52-9. Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVІD-19)», звільнити від сплати усіх податків і зборів, передбачених цим Кодексом, доходи у вигляді заробітної плати яку отримують платники податків, що є медичними працівниками та іншими працівниками які безпосередньо задіяні на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (СОVІD-19) на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVІD-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів.»
 
Враховано по суті   
    -62- Ляшенко А.О.
«10. Підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити новим пунктом 52-9 такого змісту:
52-9. Тимчасово, до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), звільняються від сплати усіх податків і зборів, передбачених цим Кодексом, доходи у вигляді заробітної плати нараховані (виплачені) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRSСоV-2 та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.».
 
Враховано по суті   
    -63- Гриб В.О.
4. доповнити пункт 1 новим підпунктом такого змісту:
«5) підрозділ 10 доповнити новими підпунктами такого змісту:
52-9 . На період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, граничною датою сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2020 року є 31 грудня 2020 року. Штрафні санкції, нарахування пені, процентів за розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань встановлених п.100.1 ст.100 та положення глави 9 розділу ІІ цього Кодексу стосовно таких податкових зобов’язань не застосовуються.
52-10 . На період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, граничною датою сплати податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу за квітень, травень 2020 року є 31 грудня 2020 року. Штрафні санкції, нарахування пені, процентів за розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань встановлених п.100.1 ст.100 та положення глави 9 розділу ІІ цього Кодексу стосовно таких податкових зобов’язань не застосовуються.».
 
Відхилено    
27. 2. У розділі VІІІ Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 2-3, ст.11):
 
-64- Дирдін М.Є.
ІІІ. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11):
1. Пункт 9-10 Розділу VІІІ Законопроекту викласти у такій редакції:
«Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 до 31 березня, з 1 до 30 квітня та з 1 до 31 травня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 до 31 березня, з 1 до 30 квітня та з 1 до 31 травня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.».
 
Відхилено   2. У розділі VІІІ Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 2-3, ст.11):
 
28. 1) у пункті 9-10:
 
-65- Чорний Д.С.
5. Підпункт перший пункту 2 розділу І Проекту викласти у новій редакції:
«1) пункт 9-10 викласти у новій редакції:
«9-10. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 31 липня 2020 року за себе та за найманих працівників, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.
Положення абзацу першого цього пункту застосовується до платників єдиного внеску, діяльність яких була призупинена згідно з рішенням Кабінету Міністрів України на період проведення заходів запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRSСоV-2.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 31 липня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом».
 
Відхилено   1) у пункті 9-10:
 
29. в абзаці першому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня";
 
-66- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
6) В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу 1 слова та цифри «1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня» замінити словами та цифрами такого змісту: «з 1 квітня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)»
 
Відхилено   в абзаці першому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня";
 
    -67- Бабак С.В.
В абзаці 2 пункту 1 частини 2 слова та цифри «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня» викласти в такій редакції: «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року (особи, які провадять освітню діяльність, - також за періоди з 1 червня по 30 червня, з 1 липня по 31 липня, з 1 серпня по 31 серпня).
 
Відхилено    
    -68- Мезенцева М.С.
7) в абзаці першому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня, в тому числі для осіб, які провадять освітню діяльність за періоди з 1 червня по 30 червня та з 1 липня по 30 липня, з 1 серпня по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
    -69- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
3. підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"в абзаці першому перше речення доповнити словами "та за найманих працівників", а друге речення після слів і цифр "абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7" доповнити словами та цифрою "та абзацу другого частини п'ятої статті 8";
 
Відхилено    
    -70- Мінько С.А.
в абзаці першому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня, з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня";
 
Відхилено    
    -71- Заблоцький М.Б.
4. У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 9-10 розділу VІІІ Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
в абзаці другому слова і цифри «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня» замінити словами і цифрами «березня, з 1 по 30 квітня, з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня»;
в абзаці третьому слова і цифри «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня» замінити словами і цифрами «березня, з 1 по 30 квітня, з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня».
 
Відхилено    
30. в абзаці другому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня";
 
-72- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
7) В абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу 1 слова та цифри «1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня» замінити словами та цифрами такого змісту: «з 1 квітня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)»
 
Відхилено   в абзаці другому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня";
 
    -73- Бабак С.В.
В абзаці 3 пункту 1 частини 2 слова та цифри «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня» викласти в такій редакції: «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року (особи, які провадять освітню діяльність, - також за періоди з 1 червня по 30 червня, з 1 липня по 31 липня, з 1 серпня по 31 серпня).
 
Відхилено    
    -74- Мезенцева М.С.
8) в абзаці другому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня, в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року, в тому числі для осіб, які провадять освітню діяльність за періоди з 1 червня по 30 червня та з 1 липня по 30 липня, з 1 серпня по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
    -75- Мінько С.А.
в абзаці першому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня, з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня";
 
Відхилено    
    -76- Бабак С.В.
Пункт 1 частини 2 доповнити абзацом 4 в такій редакції:
«Відтермінувати до 31 вересня 2020 року сплату єдиного внеску, нарахованого та обчисленого за період з 1 березня 2020 року по 31 серпня 2020 року за найманих працівників приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.»
 
Відхилено    
    -77- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
2. в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова та цифри "з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня" замінити словами та цифрами "з 1 по 30 квітня, з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня";
 
Відхилено    
31. 2) у пункті 9-11:
 
-78- Дирдін М.Є.
2. Пункт 9-11 Розділу VІІІ Законопроекту викласти у такій редакції:
«9-11.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 до 31 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19):
несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 до 31 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD19), не застосовується.
9-11.2 Протягом періодів з 1 до 31 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.».
 
Відхилено   2) у пункті 9-11:
 
32. у підпункті 9-11.1:
 
   у підпункті 9-11.1:
 
33. в абзаці першому слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-79- Южаніна Н.П.
6. абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції: "в абзаці першому слова та цифри "у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано   в абзаці першому слова та цифри "у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)
 
    -80- Рєпіна Е.А.
8) Абзац третій пункту 2) частини другої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці першому слова та цифри "по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";»
 
Враховано редакційно    
    -81- Бабак С.В.
В абзаці 3 пункту 2 частини 2 після цифр та знаків (СОVІD-19) додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -82- Мезенцева М.С.
9) в абзаці першому слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
34. в абзаці четвертому слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-83- Южаніна Н.П.
7. абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції: "в абзаці четвертому слова та цифри "у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано   в абзаці четвертому слова та цифри "у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)
 
    -84- Рєпіна Е.А.
9) Абзац четвертий пункту 2) частини другої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«в абзаці четвертому слова та цифри "по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території 3 України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";»
 
Враховано по суті   
    -85- Бабак С.В.
В абзаці 4 пункту 2 частини 2 після цифр та знаків (СОVІD-19) додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -86- Мезенцева М.С.
10) в абзаці четвертому слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
35. у підпункті 9-11.2 слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-87- Южаніна Н.П.
8. абзац п'ятий підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"у підпункті 9-11.2 слова та цифри "періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано   у підпункті 9-11.2 слова та цифри "періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -88- Рєпіна Е.А.
10) Абзац п’ятий пункту 2) частини другої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«у підпункті 9-11.2 слова та цифри "по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами, цифрами та розділовим знаком "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19),";»
 
Враховано по суті   
    -89- Бабак С.В.
В абзаці 5 пункту 2 частини 2 після цифр та знаків (СОVІD-19) додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -90- Мезенцева М.С.
11) у підпункті 9-11.2 слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
    -91- Заблоцький М.Б.
5. У підпункті 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 9-11 розділу VІІІ Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
в абзаці третьому (щодо змін до пункту 9.11-1) слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)»;
в абзаці четвертому (щодо змін до підпункту 9.11-1) слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)»;
в абзаці п’ятому (щодо змін до пункту 9.11-2) слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)».
 
Відхилено    
36. 3) у пункті 9-12:
 
-92- Дирдін М.Є.
3. Пункт 9-12 Розділу VІІІ Законопроекту викласти у такій редакції:
«Установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).
Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19).».
 
Відхилено   3) у пункті 9-12:
 
37. в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
-93- Бабак С.В.
В абзаці 2 пункту 3 частини 2 після цифр та знаків (СОVІD-19) додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено   в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
    -94- Мезенцева М.С.
12) в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року";
 
Відхилено    
38. в абзаці другому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
-95- Бабак С.В.
В абзаці 3 пункту 3 частини 2 після цифр та знаків (СОVІD-19) додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено   в абзаці другому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
    -96- Мезенцева М.С.
13) в абзаці другому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року".
 
Відхилено    
    -97- Заблоцький М.Б.
6. У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 9-12 розділу VІІІ Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
в абзаці другому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)»;
в абзаці третьому слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)».
 
Відхилено    
39. 3. У пункті 14-5 розділу ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376) слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня".
 
-98- Дирдін М.Є.
ІV. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376):
1. Пункт 14-5 Розділу ХV Законопроекту викласти у такій редакції:
«Для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статті 11 цього Закону, які не сплачували страхові внески за періоди з 1 до 31 березня, з 1 до 30 квітня та з 1 травня до 31 травня 2020 року на підставі пункту 9-10 розділу VІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.».
 
Відхилено   3. У пункті 14-5 розділу ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376) слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня".
 
    -99- Бабак С.В.
У частині 3 слова «з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня» викласти в редакції: « березня з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня 2020 року (осіб, які провадять освітню діяльність, - також за періоди з 1 червня по 30 червня, з 1 липня по 31 липня, з 1 серпня по 31 серпня)».
 
Відхилено    
    -100- Мезенцева М.С.
14) У пункті 14-5 розділу ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376) слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня, в тому числі для осіб, які провадять освітню діяльність за періоди з 1 червня по 30 червня та з 1 липня по 30 липня, з 1 серпня по 31 серпня 2020 року".
 
Відхилено    
    -101- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
4. у пункті 3 розділу І проекту слова та цифри "з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня" замінити словами та цифрами "з 1 по 30 квітня, з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня";
 
Відхилено    
    -102- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
5. пункт 3 розділу І проекту доповнити словами та цифрами: "а слова "які не сплачували страхові внески" замінити словами та цифрами "які не сплачували (сплачували не в повному обсязі) страхові внески за себе, та для осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 11 цього Закону, страхові внески за яких як за найманих працівників не сплачували (сплачували не в повному обсязі) особи, зазначені у пунктах 2, 3, 13 частини першої статті 11 цього Закону";
 
Відхилено    
    -103- Заблоцький М.Б.
7. У пункті 3 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 14-5 розділу ХV Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування») слова і цифри «березня, з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня» замінити словами і цифрами «березня, з 1 по 30 квітня, з 1 травня по 31 травня та з 1 по 30 червня».
 
Відхилено    
    -104- Мінько С.А.
3. У пункті 14-5 розділу ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376) слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня, з 1 травня по 31 травня та з 1 по 30 червня"
 
Відхилено    
40. 4. У пункті 6 розділу ІV Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2) у всіх місцях слово "квітня" замінити словом "червня" та у всіх місцях слово "травня" замінити словом "липня".
 
-105- Железняк Я.І.
1. Пункт 4 розділу І законопроекту доповнити словами та цифрами "та цифри "10561" замінити цифрами "1056-1""
 
Враховано   4. У пункті 6 розділу ІV Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради, 2017, №1, ст.2):
у першому реченні слова та цифри "по 30 квітня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
у третьому реченні слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) та цифри "10561" замінити цифрами "1056-1.
 
    -106- Южаніна Н.П.
9. пункт 4 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"4. У пункті 6 розділу ІV Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради, 2017, №1, ст.2):
у першому реченні слова та цифри "по 30 квітня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
у третьому реченні слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
Враховано    
    -107- Дирдін М.Є.
V. У Законі України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2):
1. Пункт 6 Розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року до 30 червня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року до 30 червня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню)
та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року до 31 липня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року до 31 липня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -108- Мінько С.А.
4. Пункт 6 розділу ІV Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2) викласти у такій редакції:
"6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів № Поточна редакція Запропонована поправка України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у цей період виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню)
та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19) (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у цей період виконання зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону".
 
Враховано по суті   
41. 5. Статтю 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30) викласти в такій редакції:
 
-109- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
2. Пункт 5 розділу І виключити.
 
Відхилено   5. Статтю 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30) викласти в такій редакції:
 
    -110- Рєпіна Е.А.
11) Частину п’яту розділу І законопроекту виключити. Частини шосту-дев’яту розділу І законопроекту вважати відповідно частинами п’ятою-восьмою.
 
Відхилено    
    -111- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
6. пункт 5 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
    -112- Ляшенко А.О.
2. Пункт 5 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до статті 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність», виключити.
 
Відхилено    
    -113- Копитін І.В.
І. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30):
1. Статтю 31 Законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про банки і банківську діяльність»:
«Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 мільйонів гривень.
Національний банк України має право встановлювати для окремих юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний розмір статутного капіталу на момент їх державної реєстрації, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею.».
 
Відхилено    
    -114- Дирдін М.Є.
VІ. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30):
1. Статтю 31 Законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про банки і банківську діяльність»:
«Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 мільйонів гривень.
Національний банк України має право встановлювати для окремих юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний розмір статутного капіталу на момент їх державної реєстрації, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею.».
 
Відхилено    
42. "Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
 
   "Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
 
43. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також мінімальний розмір статутного капіталу банку не може бути меншим 200 мільйонів гривень.
 
   Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також мінімальний розмір статутного капіталу банку не може бути меншим 200 мільйонів гривень.
 
44. Національний банк України має право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею".
 
-115- Гетманцев Д.О.
2. Абзац четвертий пункту п’ятого розділу І законопроекту (щодо внесення змін до ст. 31 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), а саме: «Національний банк України має право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею.» виключити.
 
Відхилено   Національний банк України має право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею
 
    -116- Василевська-Смаглюк О.М.
Южаніна Н.П.
1. Пункт 5 Розділу І проекту доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) Доповнити Розділ VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про банки і банківську діяльність» пунктом 12 такого змісту:
«12. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не може перевищувати 1 відсоток суми зареєстрованого статутного капіталу».
 
Відхилено    
45. 6. У пункті 1 статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 21, ст. 241) цифри "2020" замінити цифрами "2024".
 
-117- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
3. Пункт 6 розділу І виключити.
 
Відхилено   6. У пункті 1 статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 21, ст. 241) цифри "2020" замінити цифрами "2024".
 
    -118- Ляшенко А.О.
3. Пункт 6 розділу І законопроекту, яким вносяться зміни до пункту 1 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», виключити.
 
Відхилено    
    -119- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
7. пункт 6 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
    -120- Копитін І.В.
ІІ. У Законі України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 21, ст.241):
1. Частину 1 статті 5 Законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.».
 
Відхилено    
    -121- Дирдін М.Є.
VІІ. У Законі України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 21, ст.241):
1. Частину 1 статті 5 Законопроекту залишити в редакції чинного ЗУ «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.».
 
Відхилено    
46. 7. В абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст.106) слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
-122- Дирдін М.Є.
VІІІ. У Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст.106):
1. Частину 3 Розділу ІІ Законопроекту викласти у такій редакції:
«Тимчасово, до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):
за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.».
 
Відхилено   7. В абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст. 106) слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), але не раніше 30 червня 2020 року.".
 
    -123- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
4. Пункт 7 розділу І викласти в такій редакції:
"7. В абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст. 106) слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), але не раніше 30 червня 2020 року.".
 
Враховано    
    -124- Бабак С.В.
У частині 7 після цифр та знаків (СОVІD-19) додати знаки та слова у дужках « (для приватних закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги, - по 31 серпня 2020 року)».
 
Відхилено    
    -125- Мезенцева М.С.
15) В абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст.106) слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України 4 коронавірусної хвороби (СОVІD-19), в тому числі для закладів освіти та фізичних осіб-підприємців, що надають освітні послуги по 31 серпня 2020 року".
 
Відхилено    
    -126- Заблоцький М.Б.
8. У пункті 7 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» слова «останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину» замінити словами «день відміни карантину (включно)».
 
Відхилено    
    -127- Ніколаєнко А.І.
1. Пункт 7 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«В абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст.106) слова та цифри «по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD19)» замінити словами та цифрами: «до 31 грудня 2020 року (включно)».
 
Відхилено    
47. 8. У пункті 8 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;):
 
   8. У пункті 8 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;):
 
48. 1) у абзаці першому слова та цифри "та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину" виключити;
 
   1) у абзаці першому слова та цифри "та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину" виключити;
 
49. 2) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   2) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
50. "Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2";
 
-128- та інші
В абзаці другому підпункту 2 пункту 8 розділу І проекту слова «державної служби становить» замінити словами «державної служби, призначення на яку відбулося відповідно до порядку, встановленого цим пунктом, становить»
 
Враховано   "Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби, призначення на яку відбулося відповідно до порядку, встановленого цим пунктом, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2";
 
    -129- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
8) В абзаці другому підпункту 2 пункту 8 розділу 1 після слів «не більше» слово «двох» замінити словом «одного»
 
Відхилено    
    -130- Железняк Я.І.
2. В абзаці четвертому пункту 8 розділу І законопроекту слова "не більше двох місяців" замінити словами "не більше одного місяця"
 
Відхилено    
    -131- Железняк Я.І.
1. Абзац четвертий пункту 8 розділу І законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
"Особа звільняється з посади з дня наступного за останнім днем такого граничного строку".
 
Відхилено    
    -132- Заблоцький М.Б.
1. Абзац другий підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 8 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік») викласти в такій редакції:
«Особа, яка була призначена на посаду державної служби у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, продовжує виконувати свої посадові обов’язки на умовах, визначених контрактом про проходження державної служби (у разі укладення), з дня оголошення конкурсу до дня призначення на посаду особи, визначеної за результатами конкурсу, але не більше 90 календарних днів з дня оголошення конкурсу».
 
Відхилено    
    -133- Заблоцький М.Б.
9. Абзац другий підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 8 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік») викласти в такій редакції:
«Особа, яка була призначена на посаду державної служби у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, продовжує виконувати свої посадові обов’язки на умовах, визначених контрактом про проходження державної служби (у разі укладення), з дня оголошення конкурсу до дня призначення на посаду особи, визначеної за результатами конкурсу, але не більше 120 календарних днів з дня оголошення конкурсу».
 
Відхилено    
51. 3) у абзаці шостому слово "двомісячний" замінити словом "двотижневий".
 
-134- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
9) У підпункті 3 пункту 8 розділу 1 слово «двотижневий» замінити словом «тижневий»
 
Відхилено   3) у абзаці шостому слово "двомісячний" замінити словом "двотижневий".
 
    -135- Тимошенко Ю.В.
Ніколаєнко А.І.
10) Пункт 8 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«Після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 розділ ІІ «Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;) такого змісту:
«9. Тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, спрямовувати кошти фонду, створення якого передбачено частиною першою статті 28 розділу І Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;) на:
надання компенсації місцевим бюджетам втрат доходів від тимчасового звільнення від сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України на доходи у вигляді заробітної плати, яку отримують платники податків, що є медичними працівниками та іншими працівниками, які безпосередньо задіяні на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (СОVІD-19) на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVІD-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів». У зв’язку з цим пункти дев’ятий – сімнадцятий вважати відповідно пунктами десятим – вісімнадцятим».
 
Відхилено    
    -136- Заблоцький М.Б.
2. У підпункті 3 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 8 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік») слово «двотижневий» замінити словом «двомісячний».
 
Відхилено    
    -137- Заблоцький М.Б.
10. У підпункті 3 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 8 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» слово «двотижневий» замінити словом «двомісячний».
 
Відхилено    
52. 9. Пункт 7 Розділу VІІ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   9. Пункт 7 Розділу VІІ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
53. "Розкриття проміжної інформації про емітента, в тому числі проміжної фінансової звітності, за перший квартал 2020 року відбувається не пізніше дати розкриття річної інформації за 2019 рік".
 
-138- Рєпіна Е.А.
12) Абзац другий частини дев’ятої розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«У випадку якщо розкриття річної інформації про емітента за 2019 рік відбувається емітентами цінних паперів після 30 квітня 2020 року, одночасно з такою річною інформацією розкривається відповідна проміжна інформація про емітента (в тому числі проміжна фінансова звітність) за відповідні періоди 2020 року, якщо термін подання такої проміжної інформації вже настав відповідно до діючого законодавства.»
 
Відхилено   "Розкриття проміжної інформації про емітента, в тому числі проміжної фінансової звітності, за перший квартал 2020 року відбувається не пізніше дати розкриття річної інформації за 2019 рік".
10. У статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
у частині першій:
в абзаці першому слова "заробітної плати" замінити словами "заробітної плати або доходу", а слова "за зверненням роботодавця для її виплати працівникам" замінити словами "за зверненням роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою";
в абзаці другому слова "надається роботодавцям" замінити словами "надається роботодавцям, в тому числі фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами";
в абзаці третьому слова "у разі сплати роботодавцем" замінити словами "у разі сплати роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою";
у частині другій:
в абзаці першому слово "роботодавець" замінити словами "роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою";
у пункті 3 слова "про працівників" замінити словами "про працівників та/або фізичну особу – підприємця, який є застрахованою особою";
у частині третій слова "мають застраховані особи" замінити словами "мають застраховані особи, в тому числі працівники";
у першому реченні частини четвертої слова "на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду" замінити словами "на яку працівникові або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду, або із розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою";
у частині п'ятій слова "Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем" замінити словами "Виплата працівникам або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем або територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції";
у частині сьомій:
в абзаці першому слова "Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю" замінити словами "Роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю" та цифри "30" замінити цифрами "90";
в абзаці другому слова "якщо роботодавцем" замінити словами "якщо роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою";
у частині восьмій слова "з дня подання роботодавцем" замінити словами "з дня подання роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою.
 
    -139- Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
1. Після пункту 9 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"10. В абзаці першому частини сьомої статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243 із наступними змінами) цифри "30" замінити цифрами "90".
 
Враховано    
    -140- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Зінкевич Я.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Княжицький М.Л.
Сюмар В.П.
Федина С.Р.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
8. Розділ І проекту доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11. У статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
у частині першій:
в абзаці першому слова "заробітної плати" замінити словами "заробітної плати або доходу", а слова "за зверненням роботодавця для її виплати працівникам" замінити словами "за зверненням роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою";
в абзаці другому слова "надається роботодавцям" замінити словами "надається роботодавцям, в тому числі фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами";
в абзаці третьому слова "у разі сплати роботодавцем" замінити словами "у разі сплати роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою";
у частині другій:
в абзаці першому слово "роботодавець" замінити словами "роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою";
у пункті 3 слова "про працівників" замінити словами "про працівників та/або фізичну особу – підприємця, який є застрахованою особою";
у частині третій слова "мають застраховані особи" замінити словами "мають застраховані особи, в тому числі працівники";
у першому реченні частини четвертої слова "на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду" замінити словами "на яку працівникові або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду, або із розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою";
у частині п'ятій слова "Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем" замінити словами "Виплата працівникам або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем або територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції";
у частині сьомій:
в абзаці першому слова "Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю" замінити словами "Роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю";
в абзаці другому слова "якщо роботодавцем" замінити словами "якщо роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою";
у частині восьмій слова "з дня подання роботодавцем" замінити словами "з дня подання роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою".
 
Враховано    
    -141- Василевська-Смаглюк О.М.
Южаніна Н.П.
2. Доповнити розділ І проекту пунктом 10 такого змісту:
«10. Розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5-1.Тимчасово, до 31 грудня 2020 року:
заходи впливу, передбачені пунктами 2 та 3 частини третьої статті 32 цього Закону, можуть бути застосовані до суб’єктів первинного фінансового моніторингу виключно у разі виявлення будь-яких повторних (другого і більше) порушень законодавства у сфері запобігання та протидії, вчинених у період з дня набрання чинності цим Законом до 31 грудня 2020 року,
захід впливу, передбачений пунктом 4 частини третьої статті 32 цього Закону, застосовується у розмірі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)».
 
Відхилено    
54. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-142- Железняк Я.І.
Клименко Ю.Л.
Васильченко Г.І.
Бєлькова О.В.
2. Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
    -143- Стефанчук Р.О.
1) Розділ ІІ проекту закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік».
 
Враховано    
    -144- Чорний Д.С.
7. Проект доповнити новим розділом ІІІ такого змісту:
«ІІІ. Кабінету Міністрів України у 10-ти денний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити надання субвенцій місцевим бюджетам з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRSСоV-2 з метою компенсації втрат місцевих бюджетів внаслідок реалізації пункту 52-9 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділі ХХ Податкового кодексу України».
 
Відхилено    
55. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
56. України

   України