Кількість абзаців - 94 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом»
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
 
-1- Пузійчук А.В.
Пункт 1 розділу І законопроєкту після абзацу першого доповнити новим підпунктом такого змісту:
1) у преамбулі:
після слів «що виникають у процесі» доповнити словами «збирання, заготівлі металобрухту», слова «утворенні, збиранні та використанні металобрухту» виключити.
У зв’язку з цим підпункти 1-10 вважати відповідно підпунктами 2-11.
 
Враховано по суті  3. У Законі України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
преамбулу після слів «у процесі» доповнити словами «збирання, заготівлі та»;
 
    -2- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
Пункт 1 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про металобрухт») доповнити підпунктом 1 у такій редакції:
«1) у преамбулі Закону після слова «здійснення» доповнити словами «збирання і заготівлі металобрухту» та знак «,»;».
Підпункти 1-10 вважати підпунктами 2-11.
 
Враховано по суті   
    -3- Кисилевський Д.Д.
Доповнити законопроект наступним пунктом, змінити відповідно нумерацію пунктів:
У преамбулі після слова «здійснення» додати слова «збирання, заготівлі та»;
 
Враховано    
6. 1) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
7. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
-4- Мінько С.А.
Абзаци другий та третій підпункту 1 пункту 1, відповідно до яких термін "операції з металобрухтом" викладається у новій редакції, виключити.
 
Відхилено   абзаци четвертий – сьомий, одинадцятий – тринадцятий викласти в такій редакції:
 
8. «операції з металобрухтом - переробка, металургійна переробка металобрухту;»;
 
-5- Поляков А.Е.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«операції з металобрухтом – збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту;»;
 
Відхилено   «операції з металобрухтом – переробка, металургійна переробка металобрухту;
 
9. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
      
10. «збирання металобрухту - діяльність, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів;»;
 
-6- Кисилевський Д.Д.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«збирання металобрухту - діяльність, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту, та їх приймальних пунктів, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів».
 
Враховано   збирання металобрухту - діяльність, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхніх приймальних пунктів, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їхніх приймальних пунктів;
 
11. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
      
12. «заготівля металобрухту – діяльність, пов'язана із купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб'єктами господарювання;»;
 
-7- Тарута С.О.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту»;
 
Відхилено   заготівля металобрухту – діяльність, пов'язана з купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб'єктами господарювання;
 
13. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
      
14. «переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає вимогам нормативно-правових актів; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів;»;
 
-8- Тарута С.О.
У абзаці дев’ятому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова «вимогам нормативно-правовихактів» замінити словами«вимогам законодавства»;
 
Враховано   переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, що відповідає вимогам законодавства; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів»;
 
15. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
      
16. «металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями;»;
 
-9- Кисилевський Д.Д.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів;».
 
Враховано по суті  «металургійна переробка металобрухту – переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, що відповідають вимогам законодавства, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів;
 
    -10- Тарута С.О.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «металургійна переробка металобрухту – переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам законодавства, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів»;
 
Враховано    
17. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
      
18. «спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарювання всіх форм власності) - такі, які здійснюють переробку (надають послуги з переробки) металобрухту та відповідають вимогам цього Закону;»;
 
-11- Кисилевський Д.Д.
Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«спеціалізовані підприємства – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;».
 
Враховано   спеціалізовані підприємства – суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;
 
    -12- Пузійчук А.В.
В абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроєкту слово «такі» замінити словом «підприємства».
 
Враховано по суті   
    -13- Бурміч А.П.
У пункті 1 частини першої розділу І законопроекту абзац тринадцятий (абзац, у якому надається визначення поняттю «спеціалізовані підприємства») після слів «відповідають вимогам цього Закону» доповнити такими словами:
«, а також забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку;».
 
Відхилено    
    -14- Кисилевський Д.Д.
Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«спеціалізовані підприємства (суб’єкти господарювання всіх форм власності) – такі, які здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону та інформація про які внесена до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та/або операції з металобрухтом. Спеціалізоване підприємство повинно мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;».
 
Враховано частково    
19. абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
 
      
20. «документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам нормативно-правових актів, вибухову, пожежну та радіаційну безпеку;»;
 
-15- Кисилевський Д.Д.
Абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам законодавства, нормам і правилам вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки»;
 
Враховано   документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам законодавства, нормам і правилам вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки»;
 
    -16- Пузійчук А.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 1 пункту розділу І законопроєкту після слів «вибухову, пожежну» доповнити словом «екологічну».
 
Враховано редакційно    
    -17- Тарута С.О.
У абзаці п’ятнадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту слова «вимогам нормативно-правових актів» замінитисловами «вимогам законодавства»;
 
Враховано    
21. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
-18- Кисилевський Д.Д.
Абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац чотирнадцятий виключити;»
 
Враховано      
22. «експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу виробу маркам ливарних сплавів, вимогам нормативно-правових актів, визначає спосіб виробництва, номер плавки та виданий акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики; «;
 
-19- Пузійчук А.В.
Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроєкту виключити.
 
Відхилено      
    -20- Тарута С.О.
Абзац сімнадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
23. абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий виключити;
 
-21- Бурміч А.П.
У пункті 1 частини першої розділу І законопроекту абзац вісімнадцятий виключити (абзац про виключення абзаців п’ятнадцятого та шістнадцятого статті 1 Закону України «Про металобрухт»).
 
Відхилено   абзаци чотирнадцятий – шістнадцятий виключити;
 
    -22- Колтунович О.С.
Додати Абзац 9 Статті 1 Закону України «Про металобрухт»: «побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність».
 
Відхилено    
    -23- Колтунович О.С.
Додати Абзац 10 Статті 1 Закону України «Про металобрухт»: «промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів».
 
Відхилено    
24. абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
   абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий викласти в такій редакції:
 
25. «спеціалізовані металургійні переробні підприємства – підприємства, які здійснюють переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту та відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу відповідно до вимог нормативно-правових актів, та пройшли атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики;»;
 
-24- Кисилевський Д.Д.
Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції;».
 
Враховано   «спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції;
 
    -25- Кисилевський Д.Д.
Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, які здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції, інформація про які внесена до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом;».
 
Враховано частково    
    -26- Тарута С.О.
Абзац двадцятий підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, які здійснюють переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту та відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу відповідно до вимог законодавства»;
 
Враховано по суті   
26. абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
 
      
27. «приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться заготівля та переробка металобрухту та відповідають вимогам цього Закону. Кожний приймальний пункт повинен мати відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;»;
 
-27- Пузійчук А.В.
Абзац двадцять другий підпункту 1 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, суб’єкта господарювання, який здійснює заготівлю металобрухту, (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться заготівля та переробка металобрухту відповідно до вимог цього Закону, спеціальне приміщення суб’єкта господарювання, який здійснює заготівлю металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається з урахуванням його виробничих потреб;».
 
Враховано по суті  приймальний пункт – виробничий підрозділ суб’єкта господарювання, на базі якого проводиться заготівля металобрухту та який відповідає вимогам цього Закону»;
 
    -28- Кисилевський Д.Д.
Абзац двадцять другий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«приймальний пункт – виробничий підрозділ суб’єкта господарювання, на базі якого проводяться заготівля металобрухту та який відповідає вимогам цього закону;».
 
Враховано    
    -29- Тарута С.О.
В абзаці 22 підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту після слів «з урахуванням його виробничих потреб» доповнити словами «та обладнаний системою відеоспостереження і відеозапису»;
 
Враховано по суті   
28. абзац дев’ятнадцятий виключити;
 
-30- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (далі - Перелік) – інформація про спеціалізовані підприємства, спеціалізовані металургійні переробні підприємства та їх приймальні пункти, суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту, та їх приймальні пункти.».
 
Враховано   абзац дев’ятнадцятий виключити;
доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
«Перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (далі - Перелік), – інформація про спеціалізовані підприємства, спеціалізовані металургійні переробні підприємства та їхні приймальні пункти, суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхні приймальні пункти»;
 
29. 2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
-31- Пузійчук А.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство про металобрухт
Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.».
 
Враховано   3) у статті 2:
назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство про металобрухт
Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України»;
 
30. «Законодавство про металобрухт складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.»;
 
-32- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«в частині другій після слів «що виникають у процесі» додати слова «збирання, заготівлі та».
 
Враховано   частину другу після слів «що виникають у процесі» доповнити словами «збирання, заготівлі та»;
 
    -33- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«в частині другій після слів «що виникають у процесі здійснення» додати слова «збирання, заготівлі та».
 
Враховано редакційно    
31. 3) у статті 4:
 
-34- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«у назві статті після слова «здійснення» доповнити словами «заготівлі металобрухту» та знаком «,»;».
 
Враховано   4) у статті 4:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом»;
частину першу замінити двома частинами такого змісту:
«Заготівлю металобрухту здійснюють суб’єкти господарювання.
 
    -35- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом, змінити відповідно нумерацію абзаців:
«3) у статті 4 :
«назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом».
 
Враховано    
    -36- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«Заготівля металобрухту може здійснюватися суб’єктами господарювання.».
 
Враховано    
32. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
33. «Переробка (надання послуг з переробки) металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Металургійна переробка металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими металургійними переробними підприємствами.»;
 
-37- Кисилевський Д.Д.
Абзац третій підпункту 3 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Переробка (надання послуг з переробки) металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами. Металургійна переробка металобрухту може здійснюватися лише спеціалізованими металургійними переробними підприємствами.».
 
Враховано   Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здійснюють лише спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства. Металургійну переробку металобрухту здійснюють лише спеціалізовані металургійні переробні підприємства»;
У зв’язку з цим частини другу – тринадцяту вважати відповідно частинами третьою – чотирнадцятою;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту».
У зв’язку з цим частини четверту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою – п’ятнадцятою;
 
    -38- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють заготівлю металобрухту.»
 
Враховано    
    -39- Колтунович О.С.
Додати Абзац 4 Статті 4 Закону України «Про металобрухт»: «Забороняється приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання».
 
Відхилено    
34. у частині п’ятій слова «операції з металобрухтом» замінити словами «заготівлю та переробку металобрухту»;
 
-40- Кисилевський Д.Д.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремленні підрозділи, які здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.».
 
Враховано   частини сьому і десяту викласти в такій редакції:
«Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту»;
 
35. частину восьму викласти в такій редакції:
 
      
36. «Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, кількості, вартості та опису металобрухту.»;
 
-41- Поляков А.Е.
В абзаці шостому підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту після слів «фізичних осіб» доповнити словами «дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу та».
 
Відхилено   «Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа – спрощеної розрахункової квитанції»;
 
    -42- Мінько С.А.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
"Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, кількості, вартості та опису металобрухту".
 
Відхилено    
    -43- Пузійчук А.В.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який посвідчує особу, облікової картки платника податків (за виключенням фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), та обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, даних документа, що посвідчує особу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, реквізитів рахунку фізичної особи, відкритого в установі банку, кількості, вартості та опису металобрухту.».
 
Відхилено    
    -44- Бурміч А.П.
У пункті 3 частини першої розділу І законопроекту абзац шостий (частина восьма статті 4 Закону України «Про металобрухт») викласти у такій редакції:
«Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, а також опис металобрухту (включаючи інформацію про кількість металобрухту та ціну, за якою зазначений металобрухт придбавається у фізичної особи). Сплата грошових коштів фізичній особі за придбаний у неї відповідно до акту приймання металобрухт здійснюється виключно шляхом переказу коштів (зокрема шляхом поштового переказу), за результатами якого грошові кошти видаються такій фізичній особі у готівковій формі або зараховуються на її банківський рахунок. Фізичні особи можуть здійснювати операції виключно з побутовим металобрухтом.»
 
Відхилено    
    -45- Федієнко О.П.
Частину восьму статті 4 Закону України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 25, ст. 212 зі змінами) викласти у редакції:
«Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, від якої приймається металобрухт, реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відповідну відмітку в паспорті), кількості, вартості та опису металобрухту.»
 
Відхилено    
    -46- Кисилевський Д.Д.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформляється актом приймання, який є первинним документом обліку металобрухту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові фізичної особи, ваги, вартості та опису металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа – спрощеної розрахункової квитанції.».
 
Враховано    
    -47- Тарута С.О.
У абзаці шостому підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту після слів «обліку металобрухту із зазначенням» доповнити словами «документа, який засвідчує особу, серія та номер паспорта» далі за текстом;
 
Відхилено    
    -48- Тарута С.О.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І проекту після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: «Приймання металобрухту кольорових металів, технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання здійснюється відповідно до переліку та в порядку, передбачених Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано по суті   
37. частину дев’яту виключити;
 
-49- Мінько С.А.
Абзац сьомий підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
"частину дев’яту викласти в такій редакції:
"Приймання металобрухту у вигляді каналізаційних люків, решіток зливоприймачів, металевих конструкцій дорожньої мережі, надмогильних споруд, а також їх елементів у фізичних осіб забороняється".
 
Відхилено   частину одинадцяту виключити;
 
    -50- Бурміч А.П.
У пункті 3 частини першої розділу І законопроекту абзац сьомий (про виключення зі статті 4 Закону України «Про металобрухт» частини дев’ятої) виключити.
 
Відхилено    
    -51- Федієнко О.П.
Статтю 4 Закону України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 25, ст. 212 зі змінами) доповнити частиною дев’ятою та викласти у редакції:
«Приймання металобрухту (кабелю, проводу, іншої кабельної та/або провідникової продукції, телекомунікаційного обладнання та інших складових телекомунікаційної мережі) у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, забороняється.»
 
Враховано по суті   
38. частину десяту викласти в такій редакції:
 
   частини дванадцяту, тринадцяту і п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
39. «Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.»;
 
-52- Тарута С.О.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняється»;
 
Відхилено   «Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.
 
40. у частині одинадцятій:
 
      
41. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
      
42. «Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання із зазначенням найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог нормативно-правових актів.»;
 
-53- Пузійчук А.В.
В абзаці дванадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту:
1) після слів «ідентифікаційного коду юридичної особи» доповнити слова «у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України»;
2) слова «серія та номер» замінити словами «серії та номеру».
 
Враховано   Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства»;
 
    -54- Федієнко О.П.
Статтю 4 Закону України «Про металобрухт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 25, ст. 212 зі змінами), після частини одинадцятої доповнити частиною такого змісту:
«Приймання металобрухту (кабелю, проводу, іншої кабельної та/або провідникової продукції, телекомунікаційного обладнання та інших складових телекомунікаційної мережі) від суб’єктів господарювання здійснюється за наявності оригіналу чи належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акту на списання такого майна з балансу чи інших документів власника, які підтверджують втрату експлуатаційної цінності внаслідок фізичного або морального зносу такого майна, про що робиться запис у акті приймання та додається копія такого документу.»
 
Враховано по суті   
    -55- Тарута С.О.
У абзаці дванадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу І проекту слова «вимог нормативно-правових актів» замінити словами «вимог законодавства»;
 
Враховано    
43. у частині тринадцятій слова «юридичним особам» замінити словами «суб’єктам господарювання», слово «промисловим» виключити;
 
-56- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину тринадцяту викласти у такій редакції:
«Суб’єктам господарювання забороняється залучати до заготівлі металобрухту, операцій з металобрухтом осіб віком до 18 років.»;».
 
Враховано   «Суб’єктам господарювання забороняється залучати до заготівлі металобрухту, проведення операцій з металобрухтом осіб віком до 18 років»;
доповнити частинами шістнадцятою – двадцять восьмою такого змісту:
«Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.
Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.
Внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.
Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі – заява).
Заява повинна містити таку інформацію:
для юридичних осіб – ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб – підприємців – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
найменування суб’єкта господарювання;
місцезнаходження суб’єкта господарювання;
місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);
номер телефону, електронну адресу;
для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств – додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.
Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб'єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.
Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік і забезпечує до нього відкритий та безоплатний доступ.
Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку є заява такого суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи – підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не пізніше п’яти робочих днів з дня виключення з Переліку повідомляє про це відповідного суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розміщення повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, де розміщений Перелік (у разі необхідності – у письмовій формі за запитом) із зазначенням підстав, дати і номера рішення.
Не потребує внесення до Переліку інформація про суб’єктів господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їхньої господарської діяльності і які є його першими власниками, за умови наявності підтвердних документів»;
 
    -57- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється тільки від суб’єктів господарювання, які використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу чи належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акту на списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують використання його в господарській діяльності.
Перелік таких технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, які використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну промислову політику за погодженням із центральний органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.».
 
Враховано    
    -58- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
Внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.
Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі – заява).
Заява повинна містити таку інформацію:
для юридичних осіб – ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб – підприємців – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
найменування суб’єкта господарювання;
місцезнаходження суб’єкта господарювання;
місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);
номер телефону, електронна адреса;
для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств – додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.
Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб'єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.
Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік і забезпечує до нього відкритий та безоплатний доступ.
Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку є заява такого суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи – підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не пізніше п’яти робочих днів з дня виключення з Переліку повідомляє про це відповідного суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розміщення повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, де розміщений Перелік (у разі необхідності – у письмовій формі за запитом) із зазначенням підстав, дати і номера рішення.
Не потребує внесення до Переліку інформація про суб’єктів господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їхньої господарської діяльності і які є його першими власниками, за умови наявності підтвердних документів»;
 
Враховано    
    -59- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«Внесення інформації про суб’єктів господарювання, які проводять заготівлю та/або операції з металобрухтом, до Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику за затвердженою формою в повідомному порядку.
Форму заяви затверджує центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику.
Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі – заява).
Електронна заява повинна містити наступну інформацію:
для юридичних осіб – ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або для фізичних осіб-підприємців – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
найменування суб’єкта господарювання;
місцезнаходження суб’єкта господарювання;
місце провадження діяльності (в тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів в разі наявності);
телефон, електронна адреса;
для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств – додатково дозвіл Держпраці.
Заява подається тільки в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа, та на безоплатній основі.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику, протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.
Якщо протягом 5 днів Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику не надав відповіді на заяву-повідомлення – суб'єкт вважається автоматично внесеним до Переліку.
Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік, забезпечує відкритість, доступність та безоплатність Переліку для громадськості в електронному вигляді на його офіційному сайті в мережі Інтернет.
Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку є заява суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи – підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.
Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну промислову політику, не пізніше 5 робочих днів з дати виключення з Переліку повідомляє суб’єкта господарювання шляхом розміщення відповідного повідомлення на ресурсі (сайті), де розміщений перелік та при необхідності – в письмовій формі за запитом або уповноважену ним особу із зазначенням підстав, дати і номера рішення.
Не потребують включення в перелік суб’єкти господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їх господарської діяльності і вони є його першим власником, за умови наявності підтверджуючих документів.».
 
Враховано частково    
44. 4) частину першу статті 5 викласти в наступній редакції:
 
-60- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 4 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом, змінити відповідно нумерацію абзаців:
«4) назву розділу ІІ та статті 5 викласти в такій редакції:
«Розділ ІІ. Вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом
Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом».
 
Враховано   5) назву розділу ІІ викласти в такій редакції:
«Розділ ІІ
ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАГОТІВЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ»;
6) у статті 5:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом
 
45. «Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди. Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, при здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому законодавством.»;
 
-61- Бурміч А.П.
У абзаці другому пункту 4 частини першої розділу І законопроекту перше речення після слів «на праві власності або оренди» доповнити такими словами:
«, засоби екологічної безпеки».
 
Відхилено   Суб'єкти господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди»;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
    -62- Кисилевський Д.Д.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди.».
 
Враховано    
    -63- Кисилевський Д.Д.
У підпункті 4 пункту 1 Розділу І законопроекту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«4) статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту:
«Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, який унеможливлює проникнення шкідливих речовин у грунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, яке відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців.».
 
Враховано    
46. 5) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
 
-64- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
Підпункт 5 викласти у такій редакції:
«5) у статті 6:
у назві після слова «оформлення» доповнити словами «заготівлі металобрухту» та знаком «,»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Оплата закупленого у фізичних осіб металобрухту здійснюється готівкою через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств, або у безготівковому порядку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі у фізичних осіб металобрухту фізичними особами - підприємцями.»;».
 
Враховано по суті  7) у статті 6:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом»;
 
    -65- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 5 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«5) у статті 6:
«назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом».
 
Враховано    
47. «Оплата закупленого у фізичних осіб металобрухту здійснюється готівкою через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств, або у безготівковому порядку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі у фізичних осіб металобрухту фізичними особами – підприємцями.»;
 
-66- Пузійчук А.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту викласти в такій редакції:
«Оплата закупленого у фізичних осіб металобрухту здійснюється у безготівковій формі відповідно до законодавства шляхом перерахування коштів на рахунок фізичної особи, відкритий в установі банку, на підставі акту приймання».
 
Відхилено   частину третю викласти в такій редакції:
«Оплата купленого у фізичних осіб металобрухту може здійснюватися готівкою через каси суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю або операції з металобрухтом, у тому числі їхніх приймальних пунктів, або шляхом безготівкового розрахунку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі металобрухту у фізичних осіб фізичними особами – підприємцями, або в інший спосіб, передбачений законодавством»;
доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
«Необхідним та достатнім документом для покупця металобрухту щодо підтвердження джерел походження металобрухту від продавця (постачальника) є акт приймання, що містить дані про джерело походження металобрухту.
Відповідальність за достовірність даних про джерело походження металобрухту, зазначених у акті приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.
Під час здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом покупець не несе відповідальності за правовідносини продавця (постачальника) з іншими суб’єктами господарювання і фізичними особами - учасниками попередніх ланцюгів постачання металобрухту».
8) у статті 11:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом»;
частину першу після слів «які здійснюють» і «оперативний облік» доповнити відповідно словами «заготівлю металобрухту та» і «заготівлі металобрухту та»;
частину другу після слів «стан здійснення» доповнити словами «заготівлі металобрухту та»;
 
    -67- Бурміч А.П.
Абзац другий пункту 5 частини першої розділу І законопроекту (частина треться статті 6 Закону України «Про металобрухт») викласти у такій редакції:
«Оплата закупленого у фізичної особи металобрухту здійснюється виключно шляхом переказу коштів (зокрема шляхом поштового переказу), за результатами якого грошові кошти видаються такій фізичній особі у готівковій формі або зараховуються на її банківський рахунок. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.»
 
Відхилено    
    -68- Мамка Г.М.
Абзац 2 підпункту 5 пункту 1 Розділу І викласти у такій редакції:
«Оплата закупленого у фізичних осіб металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств у безготівковому порядку відповідно до законодавства. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з металобрухтом.»
 
Відхилено    
    -69- Колтунович О.С.
Абзац 2 Статті 6 Закону України «Про металобрухт» викласти у наступній редакції: «Оплата закупленого у населення побутового металобрухту здійснюється виключно через безготівкові розрахунки. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом».
 
Відхилено    
    -70- Кисилевський Д.Д.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«Оплата купленого у фізичних осіб металобрухту може здійснюватись готівкою через каси суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю або операції з металобрухтом, в тому числі їх приймальних пунктів, або у безготівковому порядку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі металобрухту у фізичних осіб фізичними особами – підприємцями, або іншим способом передбаченим законодавством.».
 
Враховано    
    -71- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 5 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом, такого змісту:
«5) статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«Необхідним та достатнім документом для покупця металобрухту щодо підтвердження джерел походження металобрухту від продавця (постачальника) є Акт приймання, який містить дані про джерело походження металобрухту.
Відповідальність за достовірність даних щодо джерел походження металобрухту, зазначених у Акті приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.
Під час здійснення заготівлі та операцій з металобрухтом покупець не несе відповідальності за правовідносини продавця (постачальника) з іншими суб’єктами господарювання і фізичними особами - учасниками попередніх ланцюгів постачань металобрухту.».
 
Враховано    
    -72- Кисилевський Д.Д.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«у статті 11:
«назву викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Облік заготівлі та операцій з металобрухтом».
«У тексті відповідних частин статті 11 перед словами «операцій», «операції» додати слова «заготівлі та», «заготівлю та» у відповідних відмінках.».
 
Враховано    
48. 6) у статті 12:
 
-73- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
Підпункт 6 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«у назві статті після слова «регулювання» доповнити словами «збирання і заготівлі металобрухту» та знаком «,»;».
 
Враховано по суті  9) назву розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«Розділ ІІІ. Державне регулювання та державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом»;
10) у статті 12:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом
 
    -74- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 6 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«6) назву розділу ІІІ та статті 12 викласти в такій редакції:
«Розділ ІІІ. Державне регулювання та державний контроль за здійсненням заготівлі та операцій з металобрухтом
Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання заготівлі та операцій з металобрухтом».
«У тексті відповідних частин статті 12 перед словами «операцій», «операції» додати слова «заготівлі та», «заготівлю та» у відповідних відмінках.».
 
Враховано    
49. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
50. « «;
 
-75- Пузійчук А.В.
В абзаці третьому підпункту 6 пункту 1 розділу І законопроєкту слова «центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує».
 
Враховано   «;
частину другу після слова «забезпечення» доповнити словами «заготівлі металобрухту та»;
 
    -76- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
В абзаці третьому підпункту 6 пункту 1 Розділу І законопроекту після слова «регулювання» доповнити словами «збирання і заготівлі металобрухту» та знаком «,».
 
Враховано по суті   
51. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
52. 7) у статті 13:
 
-77- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 7 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«7) у статті 13:
«назву викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні заготівлі та операцій з металобрухтом».
«У тексті відповідних частин статті 13 перед словами «операцій», «операції» додати слова «заготівлі та», «заготівлю та» у відповідних відмінках.».
 
Враховано   11) у статті 13:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом»;
у частині першій:
абзаци перший і другий після слів «у здійсненні» доповнити словами «заготівлі металобрухту та»;
в абзаці третьому слово «реалізації» замінити словами «заготівлі металобрухту та»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту: «вносить та надає інформацію до/з Переліку»;
у частині другій:
абзац перший після слів «у здійсненні» доповнити словами "заготівлі металобрухту та»;
 
53. абзац третій частини другої, виключити;
 
-78- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 7 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«7) у статті 13 доповнити частини першу та другу абзацом такого змісту:
«вносить та надає інформацію до/з Переліку»;
 
Враховано з уточненням  абзац третій виключити;
доповнити абзацом восьми такого змісту: «вносить та надає інформацію до/з Переліку»;
у частині третій:
абзац перший після слів «у здійсненні» доповнити словами «заготівлі металобрухту та»;
 
54. абзац другий частини третьої виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
55. абзац третій частини третьої викласти в наступній редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
56. «здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, їх приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог;»;
 
   «здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, їхніми приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог»;
 
57. частину четверту виключити;
 
-79- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 7 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«7) статтю 13 доповнити новою частиною такого змісту:
«вносить та надає інформацію до/з переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом.».
 
Враховано редакційно   частину четверту виключити;
 
58. 8) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
-80- Пузійчук А.В.
Підпункт 8 пункту 1 Розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   12) статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом
 
    -81- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 8 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«8) у статті 14:
«назву викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Державний контроль за здійсненням заготівлі та операцій з металобрухтом».
 
Враховано    
59. «Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації.
 
-82- Фріз І.В.
Статтю 14 Закону України «Про металобрухт» після слова «здійснюють» доповнити наступними словами:
«центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також».
 
Відхилено   Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації.
 
    -83- Мінько С.А.
Абзац другий підпункту 8 пункту 1 викласти в такій редакції:
"Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, місцеві державні адміністрації".
 
Відхилено    
    -84- Бурміч А.П.
Абзац другий пункту 8 частини першої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації, а також у передбачених законодавством випадках та в межах визначених законодавством повноважень органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.».
 
Відхилено    
    -85- Кисилевський Д.Д.
У абзаці другому підпункту 8 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «контроль за здійсненням» доповнити словами «заготівлі та» далі по тексту».
 
Враховано    
60. Контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».»;
 
-86- Пасічний О.С.
У Законі України «Про металобрухт» статтю 14 викласти в наступній редакції:
«Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, місцеві державні адміністрації.
Контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».».
 
Відхилено   Контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
61. 9) у статті 15:
 
-87- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 9 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«9) у статті 15:
«назву викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням заготівлі та операцій з металобрухтом».
«У тексті відповідних частин статті 15 перед словами «операцій», «операції» додати слова «заготівлі та», «заготівлю та» у відповідних відмінках.».
 
Враховано   13) у статті 15:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом»;
у частині першій:
 
62. абзац перший частини першої викласти в наступній редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
63. «Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:»;
 
   «Органи державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право»;
абзац другий після слова «здійснення» доповнити словами «заготівлі металобрухту та»;
 
64. абзац третій частини першої викласти в наступній редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
65. «здійснювати планові та позапланові заходи зі здійснення державного контролю;»;
 
   «здійснювати планові та позапланові заходи державного контролю»;
 
66. Доповнити абзацами чотири – сім частини першої:
 
   доповнити абзацами п’ятим – восьмим такого змісту:
 
67. «вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
   «вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень законодавства;
 
68. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
   вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
69. одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю;
 
   одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю;
 
70. надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків.»;
 
   надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків»;
 
71. частину другу виключити;
 
-88- Пузійчук А.В.
Абзаци одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий підпункту 9 пункту 1 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   частину другу виключити;
 
72. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
73. «Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб’єктами господарювання на територіях відповідних адміністративних одиниць, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам.».
 
-89- Кисилевський Д.Д.
У підпункті 9 пункту 1 Розділу І законопроекту частину третю викласти в такій редакції:
«Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб’єктами господарювання на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць передають матеріали щодо таких порушень до відповідних правоохоронних органів»;
 
Враховано   «Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб’єктами господарювання на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць передають матеріали щодо таких порушень до відповідних правоохоронних органів»;
14) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом
Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно із законами України».
 
    -90- Мінько С.А.
Підпункт 9 пункту 1 доповнити абзацом наступного змісту:
"доповнити частиною четвертою наступного змісту:
"У разі невиконання вимог приписів про усунення порушень і недоліків у встановлений строк здійснення операцій з металобрухтом суб’єктами господарювання може бути тимчасово заборонено (зупинено) рішенням суду за позовом місцевої державної адміністрації до усунення цих порушень і недоліків".
 
Відхилено    
    -91- Батенко Т.І.
Білозір Л.М.
Констанкевич І.М.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) у назві і частині першій статті 16 після слова «здійснення» доповнити словами «закупівлі і заготівлі металобрухту» і знаком «,»;».
Підпункт 10 вважати підпунктом 11.
 
Враховано по суті   
    -92- Кисилевський Д.Д.
Пункт 1 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«у статті 16:
«назву викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення заготівлі та операцій з металобрухтом».
«частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
«Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення заготівлі та операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законами України.».
 
Враховано    
74. 10) у тексті Закону слова «встановленим стандартам, нормам і правилам», «вимогам стандартів», «стандартам, міжнародним стандартам» та «стандартів» в усіх відмінках і числах замінити словами «вимогам нормативно-правових актів» у відповідному відмінку і числі.
 
-93- Кисилевський Д.Д.
Підпункт 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
75. 2. У статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
-94- Кисилевський Д.Д.
Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«2. У статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
«назву статті 164-10 викласти у такій редакції:
«Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі та операцій з металобрухтом».
 
Враховано   1. Назву, частини першу і другу статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
«Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом
 
76. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
77. «Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту, посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту, -
 
   Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту, посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, -
 
78. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-95- Мінько С.А.
У абзаці четвертим пункту 2 слова "на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності" виключити.
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -96- Павлюк М.В.
У статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкцію частини першої викласти в такій редакції: тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від одніє тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Відхилено    
    -97- Пузійчук А.В.
В абзаці четвертому пункту 2 розділу Ізаконопроєкту слова «на посадових осіб та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності» виключити.
 
Враховано    
79. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
80. «Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює переробку та металургійну переробку металобрухту без складання акту приймання, визначеного законодавством –
 
-98- Бурміч А.П.
Абзац шостий частини другої розділу І законопроекту (зміни до частини другої статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення) після слів «без складання акту приймання, визначеного законодавством» доповнити словами «, або приймання промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання,».
 
Відхилено   Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, без складання акта приймання, визначеного Законом України «Про металобрухт», –
 
    -99- Мамка Г.М.
Абзац 6 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює переробку та металургійну переробку металобрухту без складання акту приймання, визначеного законодавством, а також приймання кабелю, проводу або їх частин, іншої кабельної та/або провідникової продукції, з вмістом міді, інших кольорових та/або дорогоцінних металів, технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку, іншого телекомунікаційного обладнання або елементів інженерного облаштування доріг (люки, дощоприймачі тощо) від фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та від суб’єктів господарювання, які використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, без наявності оригіналу чи належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акту на списання такого майна»
 
Відхилено    
    -100- Кисилевський Д.Д.
Абзац шостий пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту без складання акту приймання, визначеного законодавством –».
 
Враховано    
    -101- Тарута С.О.
Абзац шостий пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції: «Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту без складання акту приймання, визначеного законодавством -».
 
Враховано    
81. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-102- Мінько С.А.
У абзаці сьомим пункту 2 слова "на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності" виключити.
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -103- Павлюк М.В.
У статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкцію частини другої викласти в такій редакції: тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Відхилено    
    -104- Пузійчук А.В.
В абзаці сьомому пункту 2 розділу Ізаконопроєкту слова «на посадових осіб та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності» виключити.
 
Враховано    
82. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
 
-105- Кисилевський Д.Д.
Пункт 3 Розділу І. законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту, відповідно змінити нумерацію абзаців:
«3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
«у статті 213- назву викласти в такій редакції:
«Стаття 213. Порушення порядку здійснення заготівлі та операцій з металобрухтом:».
 
Враховано   2. Назву і частину першу статті 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«Стаття 213. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом
 
83. частину першу статті 213 викласти в наступній редакції:
 
-106- Пасічний О.С.
Частину першу статті 213 Кримінального кодексу України викласти в наступній редакції:
1. Здійснення переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без державної реєстрації як суб'єкта господарювання та/або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту -
караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.».
 
Відхилено      
84. «1. Здійснення переробки брухту кольорових і чорних металів без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту –
 
-107- Пузійчук А.В.
В абзаці третьому пункту 3 розділу Ізаконопроєкту слова «без державної реєстрації як суб’єкта господарювання» замінити словами «особами, які не мають права на здійснення такої діяльності».
 
Враховано по суті  1. Здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб'єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту –
 
    -108- Кисилевський Д.Д.
Абзац третій пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Здійснення заготівлі та переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб'єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту –».
 
Враховано    
85. караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.».
 
-109- Павлюк М.В.
У Кримінальному кодексі України санкцію частини першої
статті 213 викласти в наступній редакції: караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.
 
Відхилено   караються штрафом від тисячі п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року».
 
86. 4. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст. 61; 2015 р., № 45, ст. 410):
 
-110- Пузійчук А.В.
Пункт 4 розділу Ізаконопроєкту виключити.
 
Відхилено   4. Абзац перший частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2015 р., № 45, ст. 410; 2016 р., № 52, ст. 860; 2017 р., № 44, ст. 397) викласти в такій редакції:
 
87. частину другу статті 9 викласти в наступній редакції:
 
      
88. «Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України:»;
 
   «2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України».
 
89. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
 
-111- Кисилевський Д.Д.
Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:
абзацу 16 підпункту 2 пункту 3, абзаців 21-39 підпункту 4 пункту 3 розділу І, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано з уточненням  1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім:
абзаців п’ятнадцятого та шістнадцятого підпункту 2, абзаців дев’ятнадцятого – тридцять восьмого підпункту 4 пункту 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -112- Кисилевський Д.Д.
Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом,
«окрім частин чотирнадцятої, п’ятнадцятої статті 4 Закону України «Про металобрухт» в новій редакції, які набирають чинності через один місяць з дати набрання чинності Переліку технічних засобів телекомунікацій та споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, які використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності;
окрім положень Закону України «Про металобрухт» в новій редакції щодо Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, які вводяться в дію через шість місяців після набрання чинності цим Законом, але не раніше дати створення цього Переліку. Датою створення Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом є дата опублікування оголошення про це на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики. Протягом місяця починаючи з дати створення Переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом, суб’єктам господарювання забезпечується можливість його використання в тестовому режимі.».
 
Відхилено    
    -113- Тарута С.О.
У пункті 1 розділу ІІ. Прикінцеві положення проекту слова «через місяць» замінити словами «через три місяці»;
 
Враховано    
91. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-114- Кисилевський Д.Д.
Абзац перший пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, зокрема тих, що визначають порядок здійснення відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігання створеної в процесі відеоспостереження інформації суб’єктами господарювання;
 
    -115- Кисилевський Д.Д.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту слово «місячний» замінити словом «тримісячний» та доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які визначають порядок здійснення відеоспостереження, відеозапису, та архівування та зберігання створеної в процесі відеоспостереження інформації суб’єктами господарювання;»
 
Враховано    
92. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-116- Пузійчук А.В.
В абзаці другому пункту 2 розділу ІІ законопроєкту слово «власні» замінити словом «свої».
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
93. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-117- Кисилевський Д.Д.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
Пункт 2 розділу ІІ. «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечити прийняття відповідних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -118- Тарута С.О.
Пункт 2 розділу ІІ. Прикінцеві положення проекту доповнити новим абзацом такого змісту: «забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону».
 
Враховано