Кількість абзаців - 1656 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (Частина І) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
0. ПРОЕКТ
 
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
 
-1- Фролов П.В.
З метою приведення назви законопроекту у відповідність із викладеними в пояснювальній записці цілями і завданнями його прийняття пропоную викласти назву проекту в такій редакції:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення процедури адміністрування податків і зборів та реформування інституту фінансової відповідальності».
 
Відхилено   про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
 
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Гетманцев Д.О.
Провести техніко-юридичне доопрацювання та узгодження тексту законопроекту до друго читання
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
 
5. 1. У статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
5. 1. У статті 1:
 
 
6. 1) абзац перший пункту 1.1 після слів «адміністрування податків» доповнити словами «та зборів»;
 
   1) абзац перший пункту 1.1 після слів «адміністрування податків» доповнити словами «та зборів»;
 
6. 1) абзац перший пункту 1.1 після слів «адміністрування податків» доповнити словами «та зборів»;
 
 
7. 2) у пункті 1.3 слова «Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« замінити словами «Кодексом України з процедур банкрутства» та доповнити словами «застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»«.
 
-3- Гетманцев Д.О.
У розділі І:
у пункті 1:
у підпункті 2 слова «та доповнити словами «застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»«.» виключити
 
Враховано   2) у пункті 1.3 слова «Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« замінити словами «Кодексом України з процедур банкрутства».
 
    -4- Железняк Я.І.
1. У розділі І:
1) у пункті 1 у підпункті 2 слова "та доповнити словами "застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити;
 
Враховано    
    -5- Южаніна Н.П.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І проекту слова "та доповнити словами "застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити;
 
Враховано    
    -6- Ковальов О.І.
Пункт 1.3. Статті 1 Розділу ІПодаткового Кодексу України викласти у наступній редакції:
Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства, з банків, на які поширюються норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
 
Враховано по суті   
    -7- Фролов П.В.
пропоную у підпункті 2 пункту 1 розділу І проекту слова «застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» виключити.
 
Враховано    
    -8- Тарасов О.С.
У розділі І:
у пункті 1 у підпункті 2 слова "та доповнити словами "застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити;
 
Враховано    
    -9- Марусяк О.Р.
У розділі І:
у пункті 1 у підпункті 2 слова "та доповнити словами "застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити;
 
Враховано    
    -10- Тарасенко Т.П.
пункт 4.1 статті 4 додати новим підпунктом 4.1.12 такого змісту:
«4.1.12. визнання та захисту правомірних (легітимних) очікувань платника податків – платник податків вправі обґрунтовано покладатися на те, що контролюючі органи діятимуть передбачувано та послідовно (у відповідності до своїх попередніх публічних заяв чи обіцянок, рішень, дій чи їх відсутності) стосовно того самого платника податків та в межах схожих обставин (наскільки це є можливим), окрім випадків, коли послідовність не може бути дотримана у зв'язку із внесенням змін до цього Кодексу або інших законів України, а також якщо попередні рішення, дії чи бездіяльність контролюючого органу були визнані незаконними у встановленому законом порядку рішенням, що набрало законної сили і не було скасовано, ухваленим у спорі з тим самим платником податків.»;
 
Відхилено    
7. 2) у пункті 1.3 слова «Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"« замінити словами «Кодексом України з процедур банкрутства» та доповнити словами «застосування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»«.
 
 
8. 2. У статті 12:
 
   2. У статті 12:
 
8. 2. У статті 12:
 
 
9. 1) у пункті 12.3:
 
   1) у пункті 12.3:
 
9. 1) у пункті 12.3:
 
 
10. абзац перший доповнити словами «до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів»;
 
-11- Гетманцев Д.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«абзац перший доповнити словами «та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.»;
 
Враховано   «абзац перший доповнити словами «та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та або зборів та про внесення змін до таких рішень.»
у підпункті 12.3.2 слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів
 
    -12- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "та зборів" замінити словами "та або зборів та про внесення змін до таких рішень";
 
Враховано    
    -13- Южаніна Н.П.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І проекту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"у підпункті 12.3.2 слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано    
    -14- Бондарєв К.А.
Доповнення до абзацу першого пункту 12.3, як таке що має регулюватися нормами Бюджетного, а не податкового кодексу виключити
 
Відхилено    
10. абзац перший доповнити словами «до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів»;
 
 
11. підпункт 12.3.3 викласти у такій редакції:
 
-15- Бондарєв К.А.
Підпункт 12.3.3 залишити у діючій редакції, як такий, що має регулюватися нормами Бюджетного, а не податкового кодексу
 
Відхилено   підпункт 12.3.3 викласти у такій редакції:
 
11. підпункт 12.3.3 викласти у такій редакції:
 
 
12. «Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків чи зборів.
 
-16- Гетманцев Д.О.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І після слів «застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів» доповнити словами «та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів».
 
Враховано   «12.3.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та або зборів в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та або зборів у порядку та за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та або зборів та про внесення змін до таких рішень.
 
    -17- Гетманцев Д.О.
У абзаці першому пп. 12.3.3 слово «встановлюваних» замінити словом «встановлених», слова «за формою» замінити словами « у порядку та за формою»
 
Враховано    
    -18- Южаніна Н.П.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова у двох випадках "податків та зборів", слова "податків і зборів" та слова "податків чи зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано    
    -19- Южаніна Н.П.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту доповнити словами "та про внесення змін до таких рішень";
 
Враховано    
12. «Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків чи зборів.
 
 
13. У разі якщо на наступний бюджетний період передбачається продовжити застосування ставок місцевих податків чи зборів, які були встановлені та діяли у попередньому бюджетному періоді, орган місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів, оприлюднює таку інформацію у порядку Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інформує про це контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.
 
-20- Гетманцев Д.О.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.»
 
Враховано   Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.
 
    -21- Фролов П.В.
В абзаці 3 підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту пропоную слова «у порядку Закону» замінити словами «у порядку, визначеному Законом».
 
Відхилено    
    -22- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
У абзаці третьому підпункту 1 розділу І проекту:
абзац другий підпункту 12.3.3. виключити;
 
Відхилено    
    -23- Южаніна Н.П.
В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "податків чи зборів", слова "податків і зборів" та слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано    
    -24- Южаніна Н.П.
В абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "у порядку Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" замінити словами "на своєму офіційному веб-сайті";
 
Відхилено    
    -25- Андрійович З.М.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І Законопроекту:
абзац п?ятий викласти в такій редакції:
«Рішення органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг з їх сплати є чинним до прийняття нового рішення, якщо в ньому не визначено термін дії»;
 
Враховано по суті   
13. У разі якщо на наступний бюджетний період передбачається продовжити застосування ставок місцевих податків чи зборів, які були встановлені та діяли у попередньому бюджетному періоді, орган місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів, оприлюднює таку інформацію у порядку Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інформує про це контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.
 
 
14. Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
-26- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано   Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та або зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
14. Контролюючі органи не пізніше 25 серпня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
 
 
15. Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
 
-27- Тарасов О.С.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 розділу проекту викласти в такій редакції:
«Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів та платників податків інформацію».
 
Враховано по суті (редакція щодо нерозголошення персональних даних платників податкуів)  Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
 
15. Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
 
 
16. про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
 
-28- Южаніна Н.П.
В абзаці восьмому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова в двох випадках "податків і зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано   про суми нарахованих та сплачених податків та або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та або зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
 
16. про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
 
 
17. про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
 
-29- Южаніна Н.П.
В абзаці дев'ятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків" замінити словами "про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов'язань та або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях";
 
Враховано   про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов'язань та або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
«Звітність в розрізі платників податків – юридичних осіб, надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту.
Порядок надання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб органам місцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
    -30- Гетманцев Д.О.
Після абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Зазначена звітність в розрізі платників податків надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту.
Порядок надання звітності в розрізі платників податків органам місцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
Враховано частково    
    -31- Гетманцев Д.О.
Після абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Звітність в розрізі платників податків – юридичних осіб, надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування протягом 20 днів з моменту отримання ним запиту.
Порядок надання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб органам місцевого самоврядування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
Враховано    
    -32- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
підпункт 12.3.3. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
    -33- Тарасов О.С.
Підпункт 1 пункту 1 після абзацу дев'ятого доповнити абзацами такого змісту:
«12.3.3. Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів та платників податків інформацію:
про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу;
Контролюючі органи на підставі даних податкових декларацій, поданих платниками податків, та після проведення нарахування фізичним особам земельного податку, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, надають органам місцевого самоврядування:
інформацію про кадастрові номери земельних ділянок та суми нарахованих податкових зобов’язань за такі земельні ділянки - не пізніше 1 березня звітного року;
реєстр сформованих податкових повідомлень -рішень на сплату земельного податку - до 15 липня звітного року. У реєстрі обов’язково зазначається кадастровий номер земельної ділянки та сума нарахованого податкового зобов’язання, а також проставляється відмітка «ППР надіслано (вручено)» або «ППР не надіслано (не вручено)» з зазначенням причини.
 
Відхилено Повернення до попередньої редакції   
    -34- Железняк Я.І.
Після абзацу дев'ятого підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо пункту 12.3) доповнити новим абзацом такого змісту:
"Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування".
 
Враховано частково    
    -35- Андрійович З.М.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І Законопроекту:
після абзацу дев?ятого доповнити абзацом наступного змісту:
«Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органо за запитом органу місцевого самоврядування»;
 
Враховано частково    
17. про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
 
 
18. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.
 
-36- Южаніна Н.П.
В абзаці десятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.
 
18. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги.
 
 
19. Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
-37- Южаніна Н.П.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту після слів "контролюючого органу" доповнити словами "та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано   Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин інформацію про нормативну грошову оцінку земель у порядку та за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Порядок обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -38- Гетманцев Д.О.
Після слів «оцінку земель» доповнити словами «у порядку та за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано    
    -39- Гетманцев Д.О.
Доповнити абзацом дванадцятим підпункт 1 пункту 2 розділу І такого змісту:
Порядок обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано    
    -40- Андрійович З.М.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І Законопроекту:
абзаци одинадцять, дванадцять, тринадцять виключити.
 
Враховано частково    
19. Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
 
20. Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
-41- Гетманцев Д.О.
У підпункті 1 пункті 2 розділу І абзац дванадцятий виключити
 
Враховано      
    -42- Южаніна Н.П.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
20. Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.
 
 
21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель»;
 
-43- Гетманцев Д.О.
У абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 2 розділу І слова «державну податкову політику « замінити словами «державну політику у сфері земельних відносин».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель»;
 
    -44- Южаніна Н.П.
В абзаці тринадцятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "податкову політику" замінити словами "політику у сфері земельних відносин";
 
Враховано    
21. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель»;
 
 
22. у першому реченні підпункту 12.3.4 цифри «15» замінити цифрами «25»;
 
-45- Южаніна Н.П.
Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту доповнити словами "а слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано   у першому реченні підпункту 12.3.4 цифри «15» замінити цифрами «25», а слова "податків та зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
    -46- Бондарєв К.А.
Перше речення підпункту 12.3.4 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено    
22. у першому реченні підпункту 12.3.4 цифри «15» замінити цифрами «25»;
 
 
23. пункт 12.3.5 викласти у такій редакції:
 
-47- Бондарєв К.А.
Пункт 12.3.5 залишити у діючій редакції як такий, що має регулюватися нормами Бюджетного, а не Податкового кодексу.
 
Відхилено   пункт 12.3.5 викласти у такій редакції:
 
23. пункт 12.3.5 викласти у такій редакції:
 
 
24. «12.3.5. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків чи зборів сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів.»;
 
-48- Южаніна Н.П.
В абзаці шістнадцятому підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту слова "податків чи зборів" та слова "податків і зборів" замінити словами "податків та або зборів";
 
Враховано   12.3.5. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та або зборів сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та або зборів.
 
    -49- Шпенов Д.Ю.
Абзац 16 підпункту 1 пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12.3.5. У разі якщо до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків чи зборів сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не опублікувала рішення про встановлення відповідних місцевих податків та або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів.»
 
Відхилено    
24. «12.3.5. У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків чи зборів сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків і зборів.»;
 
 
25. 2) у підпункті 12.4.3 пункту 12.4 слова «до початку наступного бюджетного періоду» виключити;
 
-50- Бондарєв К.А.
Пункт 12.4.3 залишити у діючій редакції як такий, що має регулюватися нормами Бюджетного, а не Податкового кодексу
 
Відхилено   2) у підпункті 12.4.3 пункту 12.4 слова «до початку наступного бюджетного періоду» виключити;
 
25. 2) у підпункті 12.4.3 пункту 12.4 слова «до початку наступного бюджетного періоду» виключити;
 
 
26. 3) у пункті 12.5:
 
   3) у пункті 12.5:
 
26. 3) у пункті 12.5:
 
 
27. абзац перший після слів «місцевих податків та зборів» доповнити словами «а також податкових пільг з їх сплати, або про внесення змін до таких рішень»;
 
-51- Андрійович З.М.
підпункт 3 пункту 2 розділу І Законопроекту викласти в наступній редакції:
«3) у пункті 12.5:
абзац перший після слів «місцевих податків та зборів» доповнити словами «а також податкових пільг з їх сплати, або про внесення змін до таких рішень»;
абзац другий виключити».
 
Відхилено   в абзаці першому слова "місцевих податків та зборів" замінити словами "місцевих податків та або зборів, а також зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, або про внесення змін до таких рішень";
 
    -52- Южаніна Н.П.
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"в абзаці першому слова "місцевих податків та зборів" замінити словами "місцевих податків та або зборів, а також зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, або про внесення змін до таких рішень";
 
Враховано    
27. абзац перший після слів «місцевих податків та зборів» доповнити словами «а також податкових пільг з їх сплати, або про внесення змін до таких рішень»;
 
 
28. у другому реченні абзацу другого слова «та зборів» замінити словами «та або зборів, або про внесення змін до таких рішень»;
 
   у другому реченні абзацу другого слова «та зборів» замінити словами «та або зборів, або про внесення змін до таких рішень»;
 
28. у другому реченні абзацу другого слова «та зборів» замінити словами «та або зборів, або про внесення змін до таких рішень»;
 
 
29. 3. У пункті 14.1 статті 14:
 
-53- Железняк Я.І.
2) у пункті 3 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт "а" підпункту 14.1.6 доповнити словами "та або маркування алкогольних напоїв та або тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України";
 
Відхилено   3. У пункті 14.1 статті 14:
1)абзац 11 підпункту 14.1.11 після слів «До безнадійної заборгованості банків» доповнити словами «та небанківських фінансових установ»;
 
    -54- Тарасов О.С.
у пункті 3 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт "а" підпункту 14.1.6 доповнити словами "та або маркування алкогольних напоїв та або тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України";
 
Відхилено    
    -55- Марусяк О.Р.
у пункті 3 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт "а" підпункту 14.1.6 доповнити словами "та або маркування алкогольних напоїв та або тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України";
 
Відхилено    
    -56- Бєлькова О.В.
Ніколаєнко А.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту (п. 14.1) доповнити підпунктом такого змісту:
«Абзац 11 підпункту 14.1.11 після слів «До безнадійної заборгованості банків» доповнити словами «та небанківських фінансових установ».
 
Враховано    
29. 3. У пункті 14.1 статті 14:
 
 
30. 1) у підпункті 14.1.24 після слів «покладено на контролюючі органи» додати слова «крім митних платежів», цифру «1» замінити цифрами «1, 5», а слова та цифри «у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро» виключити;
 
-57- Южаніна Н.П.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено   2) у підпункті 14.1.24 після слів «покладено на контролюючі органи» додати слова «крім митних платежів», цифру «1» замінити цифрами «1,5», а слова та цифри «у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро» виключити;
 
    -58- Железняк Я.І.
у пункті 3 підпункт 1 (щодо змін до підпункту 14.1.24) виключити;
 
Відхилено    
    -59- Тарасов О.С.
у пункті 3 підпункт 1 (щодо змін до підпункту 14.1.24) виключити;
 
Відхилено    
    -60- Марусяк О.Р.
у пункті 3 підпункт 1 (щодо змін до підпункту 14.1.24) виключити;
 
Відхилено    
    -61- Бондарєв К.А.
Зміни до підпункту 14.1.24 виключити як такі, що безпідставно звужують кваліфікацію великих платників податків.
 
Відхилено    
    -62- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
Пункт 3 розділу І проекту після підпункту 1 доповнити підпунктом 11 у такій редакції:
«11) підпункт 14.1.30 викласти у такій редакції:
14.1.30 відокремлені підрозділи - у значенні, визначеному Цивільним кодексом України. Для розділу ІV цього Кодексу – у визначенні Господарського кодексу України з віднесенням до них виробничих структурних підрозділів».
 
Відхилено    
30. 1) у підпункті 14.1.24 після слів «покладено на контролюючі органи» додати слова «крім митних платежів», цифру «1» замінити цифрами «1, 5», а слова та цифри «у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро» виключити;
 
 
31. 2) у підпункті 14.1.39:
 
-63- Бондарєв К.А.
Доповнення до підпункту 14.1.39 виключити як такі, що виходять за межі компетенції податкових органів.
 
Відхилено   3) у підпункті 14.1.39:
 
31. 2) у підпункті 14.1.39:
 
 
32. після слів «податкове зобов’язання» додати слова «та або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи»;
 
   після слів «податкове зобов’язання» додати слова «та або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи»;
 
32. після слів «податкове зобов’язання» додати слова «та або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи»;
 
 
33. доповнити після слів «зовнішньоекономічної діяльності» словами «та пеня»;
 
-64- Южаніна Н.П.
Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено   доповнити після слів «зовнішньоекономічної діяльності» словами «та пеня»;
 
    -65- Мамка Г.М.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
33. доповнити після слів «зовнішньоекономічної діяльності» словами «та пеня»;
 
 
34. 3) підпункт 14.1.49 доповнити абзацами третім - шостим такого змісту:
 
-66- Гетманцев Д.О.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
«3) підпункт 14.1.49 викласти в такій редакції:
«14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також:
платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);
суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки;
вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи»;
 
Враховано   4) підпункт 14.1.49 викласти в такій редакції:
«14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також:
платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);
суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки;
вартість товарів ( (робіт, послуг) крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи»;
 
    -67- Тарасенко Т.П.
підпункт 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);»
 
Відхилено    
    -68- Тарасенко Т.П.
підпункт 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«14.1.49. дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);»
 
Відхилено    
34. 3) підпункт 14.1.49 доповнити абзацами третім - шостим такого змісту:
 
 
35. «суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь пов’язаної особи - нерезидента або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
-69- Гончаренко О.О.
«Абзаци 3, 4, 5 та 6 підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 в проекті Закону виключити;
 
Відхилено      
    -70- Холодов А.І.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо доповнення підпункту 14.1.49 Податкового кодексу України новими абзацами):
в абзацах 2-4 слова " пов’язаної особи – нерезидента, або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу" замінити словами " нерезидента, зазначеного в підпункті «а» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу";
 
Враховано частково (в правці Гетманцева врахована редакція щодо підпункту «а»)   
35. «суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь пов’язаної особи - нерезидента або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
 
36. вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у пов’язаної особи - нерезидента, або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
-71- Бєлькова О.В.
Абзац 3 підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту (14.1.49) після слів «робіт, послуг» доповнити словами в дужках « (крім цінних паперів та деривативів)».
 
Враховано (в правій колонці напроти правки Гетманцева)     
    -72- Діденко Ю.О.
Доповнити ст.14 після слів «вартість товарів, робіт, послуг» текстом наступного змісту « (крім цінних паперів та деривативів)»;
 
Враховано (в правій колонці напроти правки Гетманцева)   
    -73- Герега О.В.
Абзаци 3, 4, 5 пп.3 п.3 розд. І виключити;
 
Відхилено    
    -74- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 3 пункту 3 першого розділу законопроекту виключити;
 
Відхилено    
36. вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у пов’язаної особи - нерезидента, або нерезидента, зазначеного в підпунктах «в» або «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
 
37. сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються пов’язаній особі-нерезиденту або нерезиденту, зазначеному в підпунктах в або г підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
      
37. сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються пов’язаній особі-нерезиденту або нерезиденту, зазначеному в підпунктах в або г підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 підпункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 
 
38. виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи;
 
-75- Железняк Я.І.
у пункті 3 підпункт 3 (щодо змін до підпункту 14.1.49) слова "якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи" замінити словами "у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";
 
Враховано (в правці Гетманцева)     
    -76- Железняк Я.І.
у пункті 3 підпункт 3 (щодо змін до підпункту 14.1.49) слова якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи" замінити словами "у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки", у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";
 
Враховано частково    
    -77- Тарасов О.С.
у пункті 3 підпункт 3 (щодо змін до підпункту 14.1.49) слова "якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи" замінити словами "у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";
 
Враховано    
    -78- Тарасов О.С.
у пункті 3 підпункт 3 (щодо змін до підпункту 14.1.49) слова якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи" замінити словами "у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки", у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";
 
Враховано частково    
    -79- Марусяк О.Р.
у пункті 3 підпункт 3 (щодо змін до підпункту 14.1.49) слова "якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи" замінити словами "у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";
 
Враховано    
    -80- Марусяк О.Р.
у пункті 3 підпункт 3 (щодо змін до підпункту 14.1.49) слова якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи" замінити словами "у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки", у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи";
 
Враховано частково    
    -81- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити з частини 3 Розділу І пункт 3;
 
Відхилено    
    -82- Халімон П.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -83- Бондарєв К.А.
Новий абзац шостий підпункту 14.1.49 виключити як такий, що суперечить модельній конвенції ОЕСР про уникнення від подвійного оподаткування та всім міжнародним договорам України (щодо визначення юридичного змісту дивідендів).
 
Відхилено    
38. виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та або учасника - нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, якщо операція призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи;
 
 
39. 4) у підпункті 14.1.54:
 
-84- Бондарєв К.А.
Зміни до підпункту 14.1.54 виключити, оскільки за нормами ОЕСР постійні представництва нерезидентів не вважаються окремими корпоратизованими особами, отже не можуть бути емітентами акцій (інших корпоративних прав), не можуть мати у власності об'єкти інтелектуальної (промислової) власності та об'єктом окремої інвестиції. Отже, постійні представництва нерезидентів апріорі не можуть сплачувати проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші пасивні (інвестиційні) доходи.
 
Відхилено   5) у підпункті 14.1.54:
 
39. 4) у підпункті 14.1.54:
 
 
40. пункт «а» після слів «резидентами України» доповнити словами «або постійними представництвами нерезидентів в Україні»;
 
   пункт «а» після слів «резидентами України» доповнити словами «або постійними представництвами нерезидентів в Україні»;
 
40. пункт «а» після слів «резидентами України» доповнити словами «або постійними представництвами нерезидентів в Україні»;
 
 
41. доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:
 
   доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:
 
41. доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:
 
 
42. «з) доходів від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів;
 
   «з) доходів від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів;
 
42. «з) доходів від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів;
 
 
43. и) прибутків від відчуження акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
 
-85- Холодов А.І.
У підпункті 4 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 14.1.54 Податкового кодексу України):
Абзаци 5-7 замінити абзацами 5-8 у наступній редакції:
"и) прибутків від відчуження акцій, часток, інших аналогічних прав в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
(і) у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток, інших аналогічних прав іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, часток в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
(іі) у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток та інших аналогічних прав (для цілей підпункту (і) та нерухомого майна (для цілей підпункту (іі) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи".
 
Враховано частково   "и) прибутків від відчуження акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
(а) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, часток в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
(б) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей підпункту (а) та нерухомого майна (для цілей підпункту (б) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи".
 
    -86- Гетманцев Д.О.
У підпункті 4 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 14.1.54 Податкового кодексу України):
Абзаци 5-7 замінити абзацами 5-8 у наступній редакції:
"и) прибутків від відчуження акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
(а) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, часток в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
(б) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу чи аналогічного договору.
Вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав (для цілей підпункту (а) та нерухомого майна (для цілей підпункту (б) визначається на підставі балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку як найвища сума у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, та підлягає порівнянню з вартістю іншого майна (активів) згідно з балансовою (залишковою) вартістю за даними бухгалтерського обліку такої юридичної особи".
 
Враховано    
    -87- Гончаренко О.О.
Підпункт «и)» підпункту 14.1.54. пункту 14.1 статті 14 в проекті Закону виключити;
 
Відхилено    
    -88- Железняк Я.І.
у пункті 3 підпункт 4 абзац п'ятий (щодо змін до підпункту "и" підпункту 14.1.54) виключити;
 
Відхилено    
    -89- Тарасов О.С.
у пункті 3 підпункт 4 абзац п'ятий (щодо змін до підпункту "и" підпункту 14.1.54) виключити;
 
Відхилено    
    -90- Марусяк О.Р.
у пункті 3 підпункт 4 абзац п'ятий (щодо змін до підпункту "и" підпункту 14.1.54) виключити;
 
Відхилено    
    -91- Герега О.В.
Пп. 4 «и» п.3 розд.І виключити;
 
Відхилено    
43. и) прибутків від відчуження акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), які відповідають таким умовам:
 
 
44. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав, часток іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
 
-92- Гетманцев Д.О.
У абзацах шостому та сьомому підпункту 4 пункту 3 розділу І законопроекту слово «час» замінити словами «момент часу»
 
Враховано      
44. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав, часток іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та
 
 
45. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу тощо»;
 
-93- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 7 підпункту 4 пункту 3 першого розділу законопроекту слова «або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу тощо» виключити;
 
Відхилено   6) доповнити пункт підпунктом 14.1.56-3 такого змісту:
«14.1.56-3 електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, які містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.
14.1.56-4 рідини, що використовуються в електронних сигаретах – рідкі суміші хімічних речовин, що містять, або не містять нікотин, та використовуються для створення пари в електронних сигаретах, та містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».
7) підпункт 14.1.61. виключити»;
 
    -94- Халімон П.В.
В абзаці 7 підпункту 4 пункту 3 розділу І законопроекту слова «або використовуються такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу тощо» виключити
 
Відхилено    
    -95- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
Підпункт 4 пункту 3 першого розділу законопроекту доповнити новим абзацом 8 такого змісту «Для цілей цього пункту термін "нерухоме майно" не включає майно, яке використовується компанією тільки при здійсненні її промислової, комерційної, сільськогосподарської діяльності або наданні професійних послуг».»
 
Відхилено    
    -96- Халімон П.В.
Підпункт 4 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом 8 такого змісту «Для цілей цього пункту термін «нерухоме майно» не включає майно, яке використовується компанією тільки при здійсненні її промислової, комерційної, сільськогосподарської діяльності або наданні професійних послуг»
 
Відхилено    
    -97- Фролов П.В.
В абзаці 6 підпункту 4 пункту 3 розділу І проекту слово «тощо» пропоную вилучити
 
Враховано редакційно    
    -98- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) доповнити пункт підпунктом 14.1.56-3 такого змісту:
«14.1.56-3 електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, які містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.
рідини, що використовуються в електронних сигаретах – рідкі суміші хімічних речовин, що містять, або не містять нікотин, та використовуються для створення пари в електронних сигаретах, та містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».
 
Враховано    
    -99- Галайчук В.С.
Пункт 3 розділу І законопроекту (зміни до пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) доповнити підпунктами 14.1.563 такого змісту:
«14.1.563 електронна сигарета – виріб, який може бути використаний для споживання парів, які утворюються внаслідок нагрівання рідини для електронних сигарет, з використанням мундштука, або будь-який елемент вказаного виробу, в тому числі картридж, резервуар та відповідний виріб без картриджа або резервуара. Електронні сигарети можуть бути одноразового або багаторазового використання (із застосуванням заправного контейнеру та резервуару), або перезаряджатися шляхом заміни одноразових картриджів;
рідина для електронних сигарет – рідина з нікотином або без нікотину, що міститься у електронній сигареті або заправному контейнері (резервуарі, картриджі) і призначена для використання в електронній сигареті;»«
 
Враховано по суті   
    -100- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) підпункт 14.1.61. виключити»;
 
Враховано    
45. у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, корпоративних прав в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору довгострокової оренди, фінансового лізингу тощо»;
 
 
46. 5) доповнити підпунктами 14.1.94-1, 14.1.103-1 та 14.1.113-3 такого змісту:
 
   8) доповнити підпунктами 14.1.94-1, 14.1.103-1 та 14.1.113-3 такого змісту:
 
46. 5) доповнити підпунктами 14.1.94-1, 14.1.103-1 та 14.1.113-3 такого змісту:
 
 
47. «14.1.94-1. котирувальні ціни для цілей статті 39 Кодексу - ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтиру (еталону) непов’язаними особами для визначення цін у операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та або діапазон цін на певну дату або період часу»;
 
-101- Бондарєв К.А.
Підпункт 14.1.94-1 виключити, оскільки він не визначає базис котирувальної ціни згідно з ІНКОТЕРМС, а також строки та умови поставки (спотові, ф’ючерсні, під гарантію чи страхування тощо). Фактично легалізується формула Роттердам +.
Альтернативно, відправити цей підпункт на третє читання.
 
Відхилено   «14.1.94-1. котирувальні ціни для цілей статті 39 Кодексу - ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтиру (еталону) непов’язаними особами для визначення цін у операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та або діапазон цін на певну дату або період часу»;
 
47. «14.1.94-1. котирувальні ціни для цілей статті 39 Кодексу - ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтиру (еталону) непов’язаними особами для визначення цін у операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та або діапазон цін на певну дату або період часу»;
 
 
48. «14.1.103-1. материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
 
   «14.1.103-1. материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
 
48. «14.1.103-1. материнська компанія міжнародної групи компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа, яка входить до складу міжнародної групи компаній та одночасно відповідає таким вимогам:
 
 
49. безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи та частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
 
-102- Холодов А.І.
У підпункті 5 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо доповнення Податкового кодексу України підпунктами 14.1.1031, 14.1.1133):
Абзац 4 після слів "такої юридичної особи" доповнити словами "згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності"
 
Відхилено   безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи та частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
 
49. безпосередньо чи опосередковано володіє корпоративними правами інших компаній (або фактично контролює такі компанії) у складі міжнародної групи та частка такого володіння є достатньою для включення фінансової звітності інших компаній у складі міжнародної групи до консолідованої фінансової звітності такої юридичної особи;
 
 
50. фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності»;
 
   фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності»;
 
50. фінансова звітність такої юридичної особи не підлягає включенню до консолідованої звітності жодної іншої юридичної особи у складі міжнародної групи згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності»;
 
 
51. «14.1.113-3. міжнародна група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої звітності, або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі; «
 
-103- Южаніна Н.П.
В абзаці шостому підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту слова "підготовка консолідованої звітності" замінити словами "підготовка консолідованої фінансової звітності";
 
Враховано   «14.1.113-3. міжнародна група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої фінансової звітності, або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі; «
9) в абзаці шістнадцятому підпункту 14.1.139 слова «податкову і митну» замінити словом «фінансову»;
10) у підпункті 14.1.107 слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»;
11) у підпункті 14.1.114 пункту 14.1 статті 14 слова «з сигарет» замінити словами «з сигарет та цигарок, сигарил»;.»
 
    -104- Холодов А.І.
В абзаці 6 виключити слова "або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності"
 
Відхилено    
    -105- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:
«8) в абзаці шістнадцятому підпункту 14.1.139 слова «податкову і митну» замінити словом «фінансову».».
 
Враховано    
    -106- Ковальов О.І.
Підпункт 14.1.106. пункту 14.1. статті 14 Розділу І Податкового Кодексу України викласти у наступній редакції:
Максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі не включається до максимальної роздрібної ціни.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі.
 
Відхилено    
    -107- Ковальов О.І.
Підпункт 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 викласти у такі редакції:
«14.1.106. максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі не включається до максимальної роздрібної ціни.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з реалізації тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі;».
 
Відхилено    
    -108- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) у підпункті 14.1.107 слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,».
 
Враховано    
    -109- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити підпунктом такого змісту:
«у підпункті 14.1.114 пункту 14.1 статті 14 слова «з сигарет» замінити словами «з сигарет та цигарок, сигарил»;.»
 
Враховано    
    -110- Третьякова Г.М.
Підпункт 3 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) пункт 14.1.1251. – виключити».
У зв’язку з чим підпункти 6-19 вважати відповідно підпунктами 7-20.
 
Відхилено    
51. «14.1.113-3. міжнародна група компаній для цілей статті 39 цього Кодексу - дві або більше юридичні особи або утворення без статусу юридичної особи, які є податковими резидентами різних країн та пов’язані між собою за критеріями володіння або контролю таким чином, що згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або іншими міжнародно визнаними стандартами фінансової звітності обов’язковою є підготовка консолідованої звітності, або підготовка консолідованої фінансової звітності була б обов’язковою у разі, якщо акції (корпоративні права) однієї з таких юридичних осіб перебували б в обігу на фондовій біржі; «
 
 
52. 6) підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:
 
-111- Гетманцев Д.О.
Підпункт 6 пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано      
52. 6) підпункт 14.1.150 викласти у такій редакції:
 
 
53. «14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, грохочення, сушку, класифікацію (сортування із застосуванням будь-яких фізико-хімічних методів (зокрема, але не виключно, гравітаційних, флотаційних, магнітних, електричних, спеціальних, комбінованих тощо), що включені до комплексу технологічних операцій, затвердженого державною експертизою у складі кондицій на мінеральну сировину ділянки надр), брикетування, агломерацію та або огрудкування, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм)»;
 
-112- Магомедов М.С.
Виключити підпункт 6 пункту 3 Розділу І законопроекту (Залишити п.14.1.150 в поточній редакції ПК України);
 
Враховано   12) підпункт 14.1.109 викласти в такій редакції:
«14.1.109. маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємність (упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;»;
13) у підпункті 14.1.148 слова «алкогольних напоїв і тютюнових виробів» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»;
14) у підпункті 14.1.138 цифри «6000» замінити цифрами «20000»;
 
    -113- Марусяк О.Р.
Виключити підпункт 6 пункту 3 Розділу І законопроекту (Залишити п.14.1.150 в поточній редакції ПК України);
 
Враховано    
    -114- Ніколаєнко А.І.
Підпункт 6 пункту 3 розділу І (щодо нової редакції підпункту 14.1.150 пункту 14.1 статті 14) виключити.
 
Враховано    
    -115- Магера С.В.
Виключити підпункт 6 пункту 3 Розділу І законопроекту (Залишити п.14.1.150 в поточній редакції ПК України);
 
Враховано    
    -116- Шпенов Д.Ю.
Виключити підпункт 6 пункту 3 Розділу І законопроекту (Залишити п.14.1.150 в поточній редакції ПК України);
 
Враховано    
    -117- Бондарєв К.А.
Підпункт 14.1.150 залишити у діючій редакції, оскільки нова редакція не відповідає українській Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) та не є вичерпною, що неприпустимо для норм податкового законодавства.
Альтернативно, відправити цей підпункт на третє читання.
 
Враховано    
    -118- Марусяк О.Р.
у пункті 3 підпункт 6 виключити;
 
Враховано    
    -119- Мамка Г.М.
Абзац 2 підпункту 6 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -120- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити з частини 3 Розділу І законопроекту пункт 6;
 
Враховано    
    -121- Дубінський О.А.
Після підпункту 6 пункту 3 розділу І проекту Закону доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«7) у пункті 14.1 статті 14 РозділуІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Податкового кодексу України відновити дію підпункту 14.1.151 та викласти в такій редакції:
«14.1.151. передпродажна підготовка для цілей оподаткування рентною платою за користування надрами як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає технологічні операції з пакування, у тому числі бутелювання; технологічні операції агломерування та або огрудкування, як з термічною обробкою продуктів агломерування та або огрудкування, так і без такої термічної переробки, що виконуються згідно відповідних договорів постачання або для забезпечення дотримання вимог до споживних властивостей продукції гірничого підприємства;»«
 
Відхилено    
    -122- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) підпункт 14.1.109 викласти в такій редакції:
«14.1.109. маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємність (упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;».
 
Враховано    
    -123- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:
«11) у підпункті 14.1.148 слова «алкогольних напоїв і тютюнових виробів» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»;
 
Враховано    
    -124- Гончаренко О.О.
В підпункті 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 в проекті Закону слова «… та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом» виключити;
 
Відхилено    
    -125- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Доповнити частину 3 Розділу І законопроекту пунктом 6-1 в наступній редакції: «в підпункті 14.1.138 цифри «6000» замінити на цифри «10000»;
 
Враховано частково    
    -126- Гетманцев Д.О.
У пункті 3 розділу І після підпункту 7 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у підпункті 14.1.138 цифри «6000» замінити цифрами «20000»;
 
Враховано    
    -127- Бєлькова О.В.
Пункт 3 Проекту доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) у підпункті 14.1.138 пункті 14.1 цифри «6 000» замінити цифрами «25 000».
Підпункти 6 – 19 замінити підпунктами 7-20.
 
Враховано частково    
53. «14.1.150. первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, грохочення, сушку, класифікацію (сортування із застосуванням будь-яких фізико-хімічних методів (зокрема, але не виключно, гравітаційних, флотаційних, магнітних, електричних, спеціальних, комбінованих тощо), що включені до комплексу технологічних операцій, затвердженого державною експертизою у складі кондицій на мінеральну сировину ділянки надр), брикетування, агломерацію та або огрудкування, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм)»;
 
 
54. 7) у підпункті 14.1.159:
 
   15) у підпункті 14.1.159:
 
54. 7) у підпункті 14.1.159:
 
 
55. абзац перший після слів «фізичні особи» доповнити словами «та або утворення без статусу юридичної особи»;
 
   абзац перший після слів «фізичні особи» доповнити словами «та або утворення без статусу юридичної особи»;
 
55. абзац перший після слів «фізичні особи» доповнити словами «та або утворення без статусу юридичної особи»;
 
 
56. у підпункті «а»:
 
   у підпункті «а»:
 
56. у підпункті «а»:
 
 
57. в абзаці другому цифри «20» замінити цифрами «25», а також після слів «більше відсотків» доповнити словами та знаками « (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації)»;
 
-128- Бондарєв К.А.
Зміни до абзацу другого підпункту 14.1.159 виключити у частині зміни цифри «20» на цифру «25» як таку, що безпідставно звужує кваліфікацію пов’язаних осіб, отже веде до збільшення випадків ухилення від оподаткування шляхом трансферного ціноутворення. При цьому, посилання на кваліфікацію осіб як таких, що мають істотну участь за іншим законодавством, не має жодного відношення до дієвого впровадження норм ВЕРS.
Альтернативно, відправити такі зміни на третє читання.
 
Відхилено Правка не на користь платника  в абзаці другому цифри «20» замінити цифрами «25», а також після слів «більше відсотків» доповнити словами та знаками « (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації)»;
 
    -129- Бондарєв К.А.
Зміну до абзацу другого підпункту 14.1.159 виключити у частині зміни цифри «20» на цифру «25» як таку, що безпідставно звужує кваліфікацію пов’язаних осіб, отже веде до збільшення випадків ухилення від оподаткування шляхом трансферного ціноутворення.
 
Відхилено    
57. в абзаці другому цифри «20» замінити цифрами «25», а також після слів «більше відсотків» доповнити словами та знаками « (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації)»;
 
 
58. в абзаці третьому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
   в абзаці третьому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
58. в абзаці третьому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
 
59. перше речення абзацу одинадцятого викласти у такій редакції:
 
-130- Дубінський О.А.
Абзаци шостий та сьомий підпункту сьомого пункту 3 Розділу І Законопроекту (щодо підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) викласти в наступній редакції:
« перше речення абзацу одинадцятого викласти у такій редакції:
«сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;».
 
Враховано В правці Гетманцева  перше речення абзацу одинадцятого викласти у такій редакції:
 
59. перше речення абзацу одинадцятого викласти у такій редакції:
 
 
60. «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3, 5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;
 
-131- Гетманцев Д.О.
В абзаці сьомому підпункту 7 пункту 3 розділу І слова «кредиторської заборгованості» виключити.
 
Враховано   «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3, 5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;
 
    -132- Мамка Г.М.
Абзац 7 підпункту 7 пункту 3 Розділу І викласти у такій редакції:
«сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).
 
Враховано    
    -133- Герега О.В.
У абзаці 7 пп.7 п.3 розд.І слова «кредиторської заборгованості від однієї юридичної особи» та слова «кредиторської заборгованості від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою» виключити;
 
Враховано частково    
    -134- Железняк Я.І.
в абзаці сьомому підпункту 7 пункту 3 слова "кредиторської заборгованості" виключити;
 
Враховано    
    -135- Тарасов О.С.
в абзаці сьомому підпункту 7 пункту 3 слова "кредиторської заборгованості" виключити;
 
Враховано    
    -136- Марусяк О.Р.
в абзаці сьомому підпункту 7 пункту 3 слова "кредиторської заборгованості" виключити;
 
Враховано    
    -137- Бондарєв К.А.
З першого речення абзацу одинадцятого підпункту 14.1.159 виключити слова «кредиторської заборгованості», оскільки за нормами МСБУ вона є перемінною величиною, навіть протягом одного податкового періоду. Отже, сама наявність кредиторської заборгованості не може свідчити про ступінь пов’язаності осіб між собою. Нагадаємо, що заборгованість за стандартами ОЕСР прирівнюється до інвестиції, якщо строк повернення її основної суми перевищує 10 поточних календарних років. Саме тому, податкові системи ЄС передбачають однакову ставку для оподаткування дивідендів, процентів та роялті.
 
Враховано    
    -138- Бєлькова О.В.
в абзаці 7 підпункту 7 пункту 3 Проекту слова «кредиторської заборгованості» вилучити.
 
Враховано    
    -139- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В пункті 7 частини 3 Розділу І законопроекту виключити розділовий знак із словосполученням наступного змісту: «, кредиторської заборгованості»;
 
Враховано    
    -140- Гончаренко О.О.
Перше речення абзацу дванадцятого підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 в проекті Закону викласти у такій редакції: «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості (крім короткострокової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості (крім короткострокової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;
 
Враховано частково Виключається вся кредиторська заборгованість, а не тільки короткострокова   
60. «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, кредиторської заборгованості від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3, 5 разу (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів).»;
 
 
61. в абзаці другому у підпункті «б» цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
-141- Бондарєв К.А.
Зміни до абзацу другого підпункту «б» виключити як такі, що безпідставно звужують кваліфікацію пов’язаних осіб, отже ведуть до збільшення випадків ухилення від оподаткування шляхом трансферного ціноутворення.
 
Відхилено   в абзаці другому у підпункті «б» цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
61. в абзаці другому у підпункті «б» цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
 
62. у підпункті «в»:
 
   у підпункті «в»:
 
62. у підпункті «в»:
 
 
63. в абзаці п’ятому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
-142- Бондарєв К.А.
Зміни до абзацу п’ятого підпункту «б» виключити як такі, що безпідставно звужують кваліфікацію пов’язаних осіб, отже ведуть до збільшення випадків ухилення від оподаткування шляхом трансферного ціноутворення.
 
Відхилено   в абзаці п’ятому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
63. в абзаці п’ятому цифри «20» замінити на цифри «25»;
 
 
64. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
   абзац шостий викласти у такій редакції:
 
64. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
 
65. «безпосередньо та або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами»;
 
-143- Бондарєв К.А.
Абзац шостий викласти у такій редакції:
«безпосередньо та або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння її корпоративними правами або корпоративними правами особи, яка виконує функції управління такою юридичною особою за договором, або якщо така фізична особа виконує фукції управління такою юридичною особою на договірних умовах (аутсорсингу).
 
Відхилено   «безпосередньо та або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами»;
 
65. «безпосередньо та або опосередковано належать такій фізичній особі в юридичній особі через володіння корпоративними правами»;
 
 
66. абзац сьомий доповнити словами « (без врахування осіб, пов'язаних із такою фізичною особою через пряме та або опосередковане володіння корпоративними правами)»;
 
   абзац сьомий доповнити словами « (без врахування осіб, пов'язаних із такою фізичною особою через пряме та або опосередковане володіння корпоративними правами)»;
 
66. абзац сьомий доповнити словами « (без врахування осіб, пов'язаних із такою фізичною особою через пряме та або опосередковане володіння корпоративними правами)»;
 
 
67. в абзаці восьмому слова «цього підпункту» замінити словами «підпункту 14.1.159 цього пункту»;
 
   в абзаці восьмому слова «цього підпункту» замінити словами «підпункту 14.1.159 цього пункту»;
 
67. в абзаці восьмому слова «цього підпункту» замінити словами «підпункту 14.1.159 цього пункту»;
 
 
68. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
68. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
 
69. «У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) та така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору.»;
 
-144- Бондарєв К.А.
У новому абзаці дев’ятому цифру 25 замінити цифрою 20.
 
Відхилено   «У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) та така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору.»;
 
69. «У разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов'язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) та така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору.»;
 
 
70. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
70. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
 
71. абзац шістнадцятий після слів «може довести» доповнити словами «пов’язаність осіб»;
 
-145- Гетманцев Д.О.
Абзац вісімнадцятий підпункту 7 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«Контролюючий орган в судовому порядку може довести пов’язаність осіб на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи та або що та сама фізична або юридична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи та або утворення без статусу юридичної особи»;
 
Враховано   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«Контролюючий орган в судовому порядку може довести пов’язаність осіб на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи та або що та сама фізична або юридична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи та або утворення без статусу юридичної особи»;
16) у підпункті 14.1.190 слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,».
 
    -146- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:
«13) у підпункті 14.1.190 слова «алкогольних напоїв та тютюнових виробів» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,».
 
Враховано    
    -147- Тарасов О.С.
Пункт 3 розділу І проекту після підпункту 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) доповнити підпунктом 14.1.180-1 такого змісту:
«14.1.1801. податковий агент фізичних осіб щодо земельного податку - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або інша особа, які зобов'язані нараховувати податок, передбачений розділом ХІІ цього Кодексу, фізичним особам - власникам земельних ділянок (сільськогосподарського призначення), земельних часток (паїв), які передали належні їм земельні ділянки в користування на умовах оренди, емфітевзису, сплачувати податок до бюджету та нести відповідальність за порушення норм цього розділу в порядку, передбаченому цим Кодексом».
 
Відхилено    
71. абзац шістнадцятий після слів «може довести» доповнити словами «пов’язаність осіб»;
 
 
72. 8) у пункті 14.1.193 другий та третій абзац замінити новими абзацами такого змісту:
 
   17) у пункті 14.1.193 другий та третій абзац замінити новими абзацами такого змісту:
 
72. 8) у пункті 14.1.193 другий та третій абзац замінити новими абзацами такого змісту:
 
 
73. «З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:
 
   «З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:
 
73. «З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:
 
 
74. а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю (в рамках одного проекту або пов'язаних між собою проектів), що виконуються нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 183 дні;
 
-148- Гетманцев Д.О.
У абзаці третьому підпункту 8 пункту 3 слова та цифри «183 дні» замінити словами та цифрами «12 місяців»
 
Враховано   а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо загальна тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю (в рамках одного проекту або пов'язаних між собою проектів), що виконуються нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 12 місяців;
 
    -149- Холодов А.І.
У підпункті 8 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 14.1.193 Податкового кодексу України):
Абзац 3 після слів "чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо" доповнити словами "загальна"
 
Враховано    
74. а) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю (в рамках одного проекту або пов'язаних між собою проектів), що виконуються нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, перевищує 183 дні;
 
 
75. б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 
-150- Холодов А.І.
В абзаці 4 виключити слова "або інший персонал"
 
Враховано   б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників найнятих ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 
75. б) надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як 183 дні, у будь-якому дванадцятимісячному періоді;
 
 
76. в) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти), у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та або на користь переважно одного нерезидента та або пов’язаних із ним осіб - нерезидентів;
 
-151- Гетманцев Д.О.
У абзаці пятому підпункту 8 пункту 3 слово «переважно» замінити на слово «виключно»
 
Враховано   в) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти) без суттєвої зміни таких умов, та або укладати договори (контракти) від імені нерезидента, у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та або на користь виключно одного нерезидента та або пов’язаних із ним осіб - нерезидентів;
 
    -152- Холодов А.І.
Абзац 5 після слів "внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти)" доповнити словами "без суттєвої зміни таких умов, та або укладати договори (контракти) від імені нерезидента", а після слів "за рахунок та або на користь" доповнити словами "виключно або"
 
Враховано    
    -153- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 5 підпункту 8 пункту 3 першого розділу законопроекту після слів «осіб-нерезидентів» доповнити словами «, за винятком випадків, коли відповідна особа фактично має чи реалізує відповідні повноваження, діючи в якості директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, або є фахівцем у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах нерезидента з дотриманням належних професійних стандартів, якщо це не суперечить принципу ділової мети».
 
Відхилено    
    -154- Халімон П.В.
В абзаці 5 підпункту 8 пункту 3 розділу І законопроекту після слів «осіб-нерезидентів» доповнити словами « , за винятком випадків, коли відповідна особа фактично має чи реалізує відповідні повноваження, діючи в якості директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, або є фахівцем у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах нерезидента з дотриманням належних професійних стандартів, якщо це не суперечить принципу ділової мети».
 
Відхилено    
    -155- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий підпункту 8 пункту 3 розділу І законопроекту (пункт 14.1.193) доповнити словами «за винятком випадків, коли особа фактично має чи реалізує відповідні повноваження, діючи в якості директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, або є фахівцем у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах нерезидента з дотриманням належних професійних стандартів.»
 
Відхилено    
    -156- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Абзац п’ятий пункту 8 частини 3 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: «в) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти), у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та або на користь виключно одного нерезидента;»
 
Відхилено    
76. в) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають та звичайно реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори (контракти), у разі, якщо зазначена діяльність здійснюється особою в інтересах, за рахунок та або на користь переважно одного нерезидента та або пов’язаних із ним осіб - нерезидентів;
 
 
77. г) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів - утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.
 
-157- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Абзац шостий підпункту 8 пункту 3 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 ПКУ новим підпунктом «г») виключити.
 
Відхилено   г) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів - утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.
 
77. г) осіб, які на підставі договору, іншого правочину або фактично мають і звичайно реалізують повноваження утримувати (зберігати) запаси (товари), що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента, крім резидентів - утримувачів складу тимчасового зберігання або митного складу.
 
 
78. Для цілей застосування підпунктів «а» та «б» цього підпункту, при розрахунку загального періоду, протягом якого нерезидент здійснює діяльність в Україні, до повних послідовних або непослідовних календарних місяців тривалості проекту (або пов'язаних між собою проектів), виконання робіт або надання послуг нерезидентом в Україні, додаються:
 
   Для цілей застосування підпунктів «а» та «б» цього підпункту, при розрахунку загального періоду, протягом якого нерезидент здійснює діяльність в Україні, до повних послідовних або непослідовних календарних місяців тривалості проекту (або пов'язаних між собою проектів), виконання робіт або надання послуг нерезидентом в Україні, додаються:
 
78. Для цілей застосування підпунктів «а» та «б» цього підпункту, при розрахунку загального періоду, протягом якого нерезидент здійснює діяльність в Україні, до повних послідовних або непослідовних календарних місяців тривалості проекту (або пов'язаних між собою проектів), виконання робіт або надання послуг нерезидентом в Україні, додаються:
 
 
79. тривалість діяльності нерезидента в Україні, що здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів, та
 
   тривалість діяльності нерезидента в Україні, що здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів, та
 
79. тривалість діяльності нерезидента в Україні, що здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів, та
 
 
80. тривалість діяльності пов’язаних осіб цього нерезидента в Україні, якщо така діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента, що визначена у підпунктах «а» та «б» цього підпункту, та здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які дорівнюють повному календарному місяцю, або які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів.
 
   тривалість діяльності пов’язаних осіб цього нерезидента в Україні, якщо така діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента, що визначена у підпунктах «а» та «б» цього підпункту, та здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які дорівнюють повному календарному місяцю, або які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів.
 
80. тривалість діяльності пов’язаних осіб цього нерезидента в Україні, якщо така діяльність тісно пов’язана з діяльністю нерезидента, що визначена у підпунктах «а» та «б» цього підпункту, та здійснюється протягом кількох послідовних, або непослідовних періодів, які дорівнюють повному календарному місяцю, або які окремо є меншими за повний календарний місяць, але в сукупності перевищують 30 днів.
 
 
81. Для цілей застосування підпунктів «в» та «г» цього підпункту про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва, може, зокрема, але не виключно, свідчити:
 
   Для цілей застосування підпунктів «в» та «г» цього підпункту про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва, може, зокрема, але не виключно, свідчити:
 
81. Для цілей застосування підпунктів «в» та «г» цього підпункту про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах, за рахунок та або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва, може, зокрема, але не виключно, свідчити:
 
 
82. надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;
 
   надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;
 
82. надання нерезидентом обов'язкових до виконання вказівок (у тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв) та їх виконання особою;
 
 
83. наявність у особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та або з третіми особами, з якими нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;
 
   наявність у особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та або з третіми особами, з якими нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;
 
83. наявність у особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти нерезидента та або його пов’язаних осіб для комунікації з нерезидентом та або з третіми особами, з якими нерезидент вже уклав або в подальшому буде укладати договори чи інші правочини;
 
 
84. реалізацію особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;
 
   реалізацію особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;
 
84. реалізацію особою права володіння або розпорядження запасами (товарами) чи іншими активами нерезидента в Україні або їх значною часткою на підставі відповідних вказівок нерезидента;
 
 
85. наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.
 
   наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.
 
85. наявність у особи приміщень, орендованих від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок нерезидента або яке належить нерезиденту чи третім особам та підлягає передачі третім особам за вказівкою нерезидента, або для інших цілей, визначених нерезидентом.
 
 
86. Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок, в інтересах та або на користь нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник-резидент діє виключно або майже виключно за рахунок, в інтересах та або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є його пов’язаними особами, такий посередник не може вважатись таким, що діє в рамках основної (звичайної) діяльності стосовно будь-якої із пов’язаних осіб-нерезидентів, та визнається постійним представництвом такого нерезидента в Україні або кожної особи - нерезидента, якщо такі нерезиденти є пов’язаними особами.
 
-158- Холодов А.І.
В абзаці 15 у словосполученні "та або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є його пов’язаними особами" виключити слово "його"
 
Враховано   Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок, в інтересах та або на користь нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник-резидент діє виключно або майже виключно за рахунок, в інтересах та або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є пов’язаними особами, такий посередник не може вважатись таким, що діє в рамках основної (звичайної) діяльності стосовно будь-якої із пов’язаних осіб-нерезидентів, та визнається постійним представництвом такого нерезидента в Україні або кожної особи - нерезидента, якщо такі нерезиденти є пов’язаними особами.
 
    -159- Бєлькова О.В.
Підпункт 8 пункту 3 розділу І законопроекту (підпункт 14.1.193) після абзацу п’ятнадцятого доповнити абзацом такого змісту:
«Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він володіє землею та або нерухомим майном, відмінним від земельної ділянки, в Україні виключно з метою подальшого продажу, здачі такого майна в лізинг (оренду), передачі в управління, та одержує (планує одержувати) від такої діяльності доходи з джерелом їх походження із України, які оподатковуються згідно з п. 141.4 статті 141 цього Кодексу, та не створює для цих цілей відокремлений підрозділ, який підлягає акредитації (реєстрації, легалізації) на території України згідно із законодавством, що регулює зовнішньоекономічну діяльність нерезидентів в Україні. Якщо нерезидент використовує землю та або нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке належить йому на праві власності в Україні, для проведення іншої господарської діяльності в Україні, то такий нерезидент вважається таким, що має постійне представництво в Україні щодо всієї діяльності в Україні, включаючи діяльність з продажу, здачі такого майна в лізинг (оренду), передачі в управління.».
 
Відхилено    
86. Нерезидент не вважається таким, що має постійне представництво в Україні, якщо він здійснює господарську діяльність через посередника - резидента, але при цьому надання резидентом агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок, в інтересах та або на користь нерезидента здійснюється в рамках основної (звичайної) діяльності резидента та на звичайних умовах. Якщо посередник-резидент діє виключно або майже виключно за рахунок, в інтересах та або на користь одного або кількох осіб-нерезидентів, які є його пов’язаними особами, такий посередник не може вважатись таким, що діє в рамках основної (звичайної) діяльності стосовно будь-якої із пов’язаних осіб-нерезидентів, та визнається постійним представництвом такого нерезидента в Україні або кожної особи - нерезидента, якщо такі нерезиденти є пов’язаними особами.
 
 
87. Постійним представництвом не є:
 
   Постійним представництвом не є:
 
87. Постійним представництвом не є:
 
 
88. а) використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 
   а) використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 
88. а) використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 
 
89. б) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 
   б) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 
89. б) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 
 
90. в) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 
   в) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 
90. в) зберігання запасів (товарів або виробів), що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 
 
91. г) утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору інформації для нерезидента;
 
   г) утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору інформації для нерезидента;
 
91. г) утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збору інформації для нерезидента;
 
 
92. ґ) направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 
   ґ) направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 
92. ґ) направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 
 
93. д) утримання постійного місця діяльності з іншою метою;
 
   д) утримання постійного місця діяльності з іншою метою;
 
93. д) утримання постійного місця діяльності з іншою метою;
 
 
94. Утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, зазначених у підпунктах «а» -»д» цього підпункту, за умови, що такі види діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не є постійним представництвом.
 
   Утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, зазначених у підпунктах «а» -»д» цього підпункту, за умови, що такі види діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не є постійним представництвом.
 
94. Утримання постійного місця діяльності виключно для здійснення будь-якої комбінації видів діяльності, зазначених у підпунктах «а» -»д» цього підпункту, за умови, що такі види діяльності (їх комбінація) мають підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не є постійним представництвом.
 
 
95. Постійне представництво нерезидента визнається в Україні також у разі, якщо діяльність в Україні здійснюють декілька нерезидентів - пов’язаних осіб, якщо така діяльність у сукупності виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи нерезидентів - пов’язаних осіб. У такому випадку постійне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов’язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли діяльність таких нерезидентів-пов’язаних осіб в Україні становить у сукупності взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.»;
 
-160- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Доповнити пункт 8 частини 3 Розділу І законопроекту абзацом наступного змісту: «Визнання особи контролюючою особою у відповідності до положень статті 39-2 цього Кодексу не є постійним представництвом.»;
 
Враховано   Постійне представництво нерезидента визнається в Україні також у разі, якщо діяльність в Україні здійснюють декілька нерезидентів - пов’язаних осіб, якщо така діяльність у сукупності виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи нерезидентів - пов’язаних осіб. У такому випадку постійне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов’язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли діяльність таких нерезидентів-пов’язаних осіб в Україні становить у сукупності взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.»;
Визнання особи контролюючою особою у відповідності до положень статті 39-2 цього Кодексу не є постійним представництвом».
 
95. Постійне представництво нерезидента визнається в Україні також у разі, якщо діяльність в Україні здійснюють декілька нерезидентів - пов’язаних осіб, якщо така діяльність у сукупності виходить за межі діяльності підготовчого або допоміжного характеру для такої групи нерезидентів - пов’язаних осіб. У такому випадку постійне представництво визнається для кожного такого нерезидента - пов’язаної особи. Даний абзац застосовується лише у випадку, коли діяльність таких нерезидентів-пов’язаних осіб в Україні становить у сукупності взаємодоповнюючі функції тісно пов’язаного бізнес-процесу.»;
 
 
96. 9) підпункт 14.1.156 доповнити словами «та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом»;
 
-161- Дунда О.А.
У підпункті 9 пункту 3 Розділу Іслова «сума коштів» замінити словами «суми податку грошового зобов’язання».
 
Відхилено   18) підпункт 14.1.156 доповнити словами «та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом та або Митним кодексом України «;
 
96. 9) підпункт 14.1.156 доповнити словами «та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом»;
 
 
97. 10) доповнити підпунктом 14.1.156-1 такого змісту:
 
-162- Гончаренко О.О.
В пункті 14.1. статті 14 в проекті Закону підпункт 14.1.156-1. виключити;
 
Відхилено   19) доповнити підпунктом 14.1.156-1 такого змісту:
 
97. 10) доповнити підпунктом 14.1.156-1 такого змісту:
 
 
98. «14.1.156-1. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом; «;
 
-163- Колісник А.С.
Підпункт 10 пункту 3 розділу 1 законопроекту після слів «встановленим цим Кодексом» доповнити «та або Митним кодексом України;».
 
Враховано В п.14.1.156  «14.1.156-1. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом «;
 
    -164- Дунда О.А.
Підпункт 10 пункту 3 Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
98. «14.1.156-1. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, та або сума коштів, що була сформована за рахунок податкових пільг, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом; «;
 
 
99. 11) підпункт 14.1.162 викласти у такій редакції:
 
-165- Мамка Г.М.
Підпункт 11 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Відхилено   20) підпункт 14.1.162 викласти у такій редакції:
 
99. 11) підпункт 14.1.162 викласти у такій редакції:
 
 
100. «14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов'язань та або на суми штрафних (фінансових) санкцій не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована у інших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; «;
 
-166- Гончаренко О.О.
Підпункт 14.1.162 пункту 14.1. статті 14 в проекті Закону викласти в наступній редакції: «пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов’язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки»;
 
Відхилено   «14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов'язань та або на суми штрафних (фінансових) санкцій не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована у інших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; «;
 
    -167- Бондарєв К.А.
Нову версію підпункту 14.1.162 відхилити, оскільки пеня не може нараховуватися на штраф, бо пеня і штраф є окремим видами санкцій. (Для доведення цієї пропозиції до абсурду – тоді штраф має накладатися на несплачену у строк пеню).
 
Відхилено    
100. «14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов'язань та або на суми штрафних (фінансових) санкцій не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована у інших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; «;
 
 
101. 12) підпункт 14.1.179 виключити;
 
-168- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І доповнити новим підпунктом 19 такого змісту:
«19) у абзаці одинадцятому підпункт 14.1.212 слова «тютюну та промислових замінників тютюну» замінити словами «тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»;
 
Враховано   21) підпункт 14.1.179 виключити;
22) у абзаці одинадцятому підпункт 14.1.212 слова «тютюну та промислових замінників тютюну» замінити словами «тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»
 
    -169- Тарасов О.С.
Пункт 3 розділу І проекту після підпункту 6 доповнити пунктом такого змісту:
«7) абзац десятий підпункту 14.1.212 викласти в такій редакції:
«при використанні пального суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу акцизного складу пересувного, що передано (відпущено, відвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки».
 
Відхилено    
    -170- Ковальов О.І.
Абзац 1 Підпункт 14.1.212. пункту 14.1. статті 14 Розділу І Податкового Кодексу України викласти у наступній редакції:
Реалізація підакцизних товарів (продукції) – будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну), реалізація тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі.
 
Відхилено    
    -171- Ковальов О.І.
З абзацу підпункту 14.1.212. пункту 14.1. статті 14 Розділу І Податкового Кодексу України вилучити слова «тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну», доповнити новим абзацом та викласти у наступній редакції:
Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування;
Реалізація тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі – операції з реалізації (продажу, міни, поставки, відпуску, відвантаження) тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну, які здійснюються: суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами, суб’єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами; суб’єктами господарювання, у яких одночасно наявні ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, суб’єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами; суб’єктами господарювання, у яких одночасно наявні ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, покупцям через місця роздрібної торгівлі.
 
Відхилено    
    -172- Ковальов О.І.
У підпункті 14.1.212 пункту 14.1 статті 14:
1) перший абзац після слів «роздрібної торгівлі підакцизних товарів» доповнити словами « (крім тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну), реалізація тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі.».
2) у одинадцятому абзаці слова «тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну» виключити.
3) доповнити абзацами дванадцятим – п’ятнадцятим такого змісту:
«Реалізація тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну у оптовій та або роздрібній торгівлі – операції з реалізації (продажу, міни, поставки, відпуску, відвантаження) тютюнових виробів, тютюну та або промислових замінників тютюну, які здійснюються:
суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами, суб’єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
суб’єктами господарювання, у яких одночасно наявні ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, суб’єктам господарювання, які не мають ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
суб’єктами господарювання, у яких одночасно наявні ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, покупцям через місця роздрібної торгівлі.».
 
Відхилено    
    -173- Дубінський О.А.
Після підпункту 12 пункту 3 розділу І проекту Закону доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«13) підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 РозділуІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Податкового кодексу України доповнити останнім абзацом:
«Злив пального з повітряного судна з технічних причин та або при проведенні регламентних, ремонтних робіт, та або забезпечення безпеки польотів.»
 
Відхилено    
    -174- Приходько Б.В.
Бабенко М.В.
Давиденко В.М.
Халімон П.В.
Сольський М.Т.
Заблоцький М.Б.
Нікітіна М.В.
Тимофійчук В.Я.
Матусевич О.Б.
Салійчук О.В.
Гайду О.В.
Шол М.В.
Костюк Д.С.
Горват Р.І.
Кулініч О.І.
Кириченко М.О.
Чорноморов А.О.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 14.1 статті 14 ПКУ) після підпункту 12 доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:
«13) доповнити пунктом 14.1.1831 такого змісту:
«14.1.1831. поставлений дохід – потенційно можливий мінімальний дохід з земельної ділянки сільськогосподарського призначення (крім несільськогосподарських угідь) та або земельної частки (паю), який використовується для розрахунку мінімального податкового зобов’язання платника податку - фізичної або юридичної особи, в якої така земельна ділянка знаходиться у власності, постійному користуванні, або користуванні на умовах оренди (емфітевзису) чи іншому користуванні, та який визначається відповідно до розділу ІV цього Кодексу.
Поставлений дохід, розрахований з усіх земельних ділянок, що належать одному власнику та або перебувають в нього у постійному користуванні, або користуванні на умовах оренди (емфітевзису) чи іншому користуванні, є сукупним поставленим доходом».
Нумерацію підпунктів пункту 3 привести у відповідність до пропозиції.
 
Відхилено    
101. 12) підпункт 14.1.179 виключити;
 
 
102. 13) у підпункті 14.1.216 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі, « виключити;
 
-175- Железняк Я.І.
у пункті 3 після підпункту 13 доповнити підпунктом такого змісту:
"в підпункті 14.1.224 після слів "зберігання, реалізацію пального" доповнити словами "та або маркування алкогольних напоїв та або тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України";
 
Відхилено   23) у підпункті 14.1.216 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі, « виключити;
24) в абзаці другому підпункті 14.1.226 після слів "за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем" доповнити словами та знаками " (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статті 65 цього Кодексу);
 
    -176- Тарасов О.С.
у пункті 3 після підпункту 13 доповнити підпунктом такого змісту:
"в підпункті 14.1.224 після слів "зберігання, реалізацію пального" доповнити словами "та або маркування алкогольних напоїв та або тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України";
 
Відхилено    
    -177- Марусяк О.Р.
у пункті 3 після підпункту 13 доповнити підпунктом такого змісту:
"в підпункті 14.1.224 після слів "зберігання, реалізацію пального" доповнити словами "та або маркування алкогольних напоїв та або тютюнових виробів, які ввезені на митну територію України";
 
Відхилено    
    -178- Железняк Я.І.
у пункті 3 після підпункту 13 доповнити підпунктом такого змісту:
"в підпункті 14.1.226 після слів "за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем" доповнити словами та знаками " (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статті 65 цього Кодексу)";
 
Враховано    
    -179- Тарасов О.С.
у пункті 3 після підпункту 13 доповнити підпунктом такого змісту:
"в підпункті 14.1.226 після слів "за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем" доповнити словами та знаками " (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статті 65 цього Кодексу)";
 
Враховано    
    -180- Марусяк О.Р.
у пункті 3 після підпункту 13 доповнити підпунктом такого змісту:
"в підпункті 14.1.226 після слів "за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем" доповнити словами та знаками " (за виключенням випадку, передбаченого пунктом 65.9 статті 65 цього Кодексу)";
 
Враховано    
102. 13) у підпункті 14.1.216 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у нафтогазовому комплексі, « виключити;
 
 
103. 14) підпункт 14.1.231 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:
 
-181- Гончаренко О.О.
Абзаци другий-п’ятий підпункту 14.1.231 пункту 14.1 статті 14 в проекті Закону виключити;
 
Відхилено   24) підпункт 14.1.231 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:
 
    -182- Мамка Г.М.
Підпункт 14 пункту 3 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -183- Дунда О.А.
Підпункт 14 пункту 3 Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
    -184- Южаніна Н.П.
Підпункт 14 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"14) підпункт 14.1.231 виключити";
 
Відхилено    
    -185- Діденко Ю.О.
Виключити п.14.1.231:
«розумна економічна причина (ділова мета) - причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.»;
 
Відхилено    
    -186- Тарасенко Т.П.
Виключити абзаци другий-п’ятий підпункту 14.1.231 пункту 14.1. статті 14
 
Відхилено    
    -187- Южаніна Н.П.
Підпункт 14 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"14) у підпункті 14.1.231 слова "розумна економічна причина (ділова мета)" замінити словами "розумна економічна причина (ділова мета) для цілей статті 39 цього Кодексу";
 
Відхилено    
    -188- Бєлькова О.В.
Підпункт 14 пункту 3 розділу І законопроекту (п.14.1.231) викласти в такій редакції:
«підпункт 14.1.231 виключити».
 
Відхилено    
    -189- Заблоцький М.Б.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Лунченко В.В.
Горват Р.І.
Петьовка В.В.
У пункті 3 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 14.1 статті 14 ПКУ):
1) підпункт 14 (щодо змін до підпункту 14.1.231) пункту 14.1 статті 14 ПКУ) виключити;
 
Відхилено    
    -190- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити пункт 14 з частини 3 Розділу І законопроекту;
 
Відхилено    
    -191- Тарасов О.С.
підпункт 14 пункту 3 (щодо змін до підпункту 14.1.231) виключити;
 
Відхилено    
    -192- Марусяк О.Р.
підпункт 14 пункту 3 (щодо змін до підпункту 14.1.231) виключити;
 
Відхилено    
    -193- Железняк Я.І.
У абзаці другому підпункту 14 пункту 3 розділу І законопроекту (щодо підпункту 14.1.231) слова "причина (ділова мета) – причина" замінити словами "причина (ділова мета) для цілей здійснення операцій з особами – нерезидентами (крім операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу) – причина".
 
Враховано частково    
    -194- Тарасов О.С.
у підпункті 14 пункту 3 (щодо змін до підпункту 14.1.231) після слів та знаків "розумна економічна причина (ділова мета)" доповнити словами "для цілей здійснення операцій з пов'язаними особами";
 
Відхилено    
    -195- Марусяк О.Р.
у підпункті 14 пункту 3 (щодо змін до підпункту 14.1.231) після слів та знаків "розумна економічна причина (ділова мета)" доповнити словами "для цілей здійснення операцій з пов'язаними особами";
 
Відхилено    
103. 14) підпункт 14.1.231 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:
 
 
104. «Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
 
-196- Тарасенко Т.П.
Виключити абзаци другий-п’ятий підпункту 14.1.231 пункту 14.1. статті 14
 
Відхилено   «Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
 
104. «Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
 
 
105. Для цілей оподаткування вважається, що операція не має розумної економічної причини (ділової мети), зокрема, але не виключно, якщо:
 
-197- Гетманцев Д.О.
У абзаці третьому підпункту 14 пункту 3 після слів «що операція» доповнити словами «здійснена з нерезидентами»
 
Враховано   Для цілей оподаткування вважається, що операція здійснена з нерезидентами не має розумної економічної причини (ділової мети), зокрема, але не виключно, якщо:
 
    -198- Герега О.В.
Абзаци 3, 4, 5 пп.14 п.3 роз.І виключити;
 
Відхилено    
105. Для цілей оподаткування вважається, що операція не має розумної економічної причини (ділової мети), зокрема, але не виключно, якщо:
 
 
106. головною ціллю або однією із головних цілей операції, та або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
 
   головною ціллю або однією із головних цілей операції, та або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
 
106. головною ціллю або однією із головних цілей операції, та або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
 
 
107. в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб.»;
 
-199- Шпенов Д.Ю.
У підпункт 14 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«14) підпункт 14.1.231 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.»;
 
Відхилено   в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб.»;
 
    -200- Холодов А.І.
У підпункті 14 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо доповнення підпункту 14.1.231 Податкового кодексу України новими абзацами):
Абзаци 2-5 замінити абзацами 2-3 у наступній редакції:
"Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів чи зменшення зобов'язань платника податків та або їх вартості, та або створення умов для такого приросту (збереження) активів чи зменшення зобов'язань у майбутньому.
Для цілей оподаткування про відсутність наміру одержати економічний ефект може свідчити, зокрема, але не виключно, встановлення податковим органом, що головною ціллю операції, декількох пов'язаних операцій чи структури є уникнення оподаткування особою".
 
Враховано частково Редакція з урахуванням поширення на нерезидентів.   
107. в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб.»;
 
 
108. 15) у підпункті 14.1.234 слова та цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу» виключити;
 
-201- Тарасов О.С.
Підпункт 15 пункту 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«у підпункті 14.1.234 слова та цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу» змінити словами та цифрами «для цілей розділу ХІІ та глави 1 розділу ХІV цього Кодексу».
 
Відхилено   25) у підпункті 14.1.234 слова та цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу» виключити;
 
    -202- Тарасов О.С.
Доповнити пункт 3 розділу І проекту після підпункту 15 новими підпунктами такого змісту:
«16) підпункт 14.1.235 викласти в такій редакції:
«14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник – сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа - підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання, у якої частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків».
 
Відхилено    
    -203- Приходько Б.В.
Бабенко М.В.
Давиденко В.М.
Халімон П.В.
Сольський М.Т.
Заблоцький М.Б.
Нікітіна М.В.
Тимофійчук В.Я.
Матусевич О.Б.
Салійчук О.В.
Гайду О.В.
Шол М.В.
Костюк Д.С.
Горват Р.І.
Кулініч О.І.
Кириченко М.О.
Чорноморов А.О.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 14.1 статті 14 ПКУ) після підпункту 15 доповнити новим підпунктом 16 такого змісту:
«16) доповнити пунктом 14.1.2341 такого змісту:
«14.1.2341. власна сільськогосподарська продукція для цілей розділу ІV цього Кодексу – сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари), що підпадають під визначення груп 1-24, 41 УКТ ЗЕД, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції – власником (постійним користувачем) або орендарем (користувачем з інших підстав, передбачених законом) земельних ділянок, зазначених у підпункті 14.1.1831 цього пункту, або на давальницьких умовах».
Нумерацію підпунктів пункту 3 привести у відповідність до пропозиції.
 
Відхилено    
    -204- Павловський П.І.
Абзац 18 - в пункті 14.1. статті14 доповнити новим підпунктом 14.1.252-1. такого змісту:
«14.1.252-1. електронна сигарета - прилад, який може бути використаний для споживання нікотиновмісної пари через мундштук шляхом нагрівання рідини, або будь-який компонент такого виробу, у тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або перезаправними за допомогою заправного контейнера та резервуару, або такими, що перезаряджаються одноразовими картриджами.»
Відповідно абзац 18 в попередній редакції вважати абзацом 21 даного законопроекту.
 
Враховано частково Пп.14.1.56-3   
108. 15) у підпункті 14.1.234 слова та цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV цього Кодексу» виключити;
 
 
109. 16) доповнити підпунктом 14.1.254-1 такого змісту:
 
   26) доповнити підпунктом 14.1.254-1 такого змісту:
 
109. 16) доповнити підпунктом 14.1.254-1 такого змісту:
 
 
110. «14.1.254-1. уповноважений учасник для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа у складі міжнародної групи компаній, уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту у розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкового органу держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність призводить до утворення постійного представництва; «;
 
-205- Заблоцький М.Б.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Лунченко В.В.
Горват Р.І.
Петьовка В.В.
після підпункту 16 доповнити новим підпунктом 17 такого змісту:
«17) підпункт 14.1.258 після слів «іншими кредиторами-нерезидентами» доповнити словами «та резидентами»;
 
Відхилено   «14.1.254-1. уповноважений учасник для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа у складі міжнародної групи компаній, уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту у розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкового органу держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність призводить до утворення постійного представництва; «;
 
    -206- Тарасов О.С.
у підпункті 14.1.262 слова і цифри «для цілей глави 1 розділу ХІV» змінити словами і цифрами «розділу ХІІ та глави 1 розділу ХІV».
 
Відхилено    
110. «14.1.254-1. уповноважений учасник для цілей статті 39 цього Кодексу - юридична особа у складі міжнародної групи компаній, уповноважена материнською компанією на підготовку та подання звіту у розрізі країн щодо такої міжнародної групи компаній до податкового органу держави, у якій зареєстрована така юридична особа або в якій її діяльність призводить до утворення постійного представництва; «;
 
 
111. 17) у підпункті 14.1.265 слова «платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких» замінити словами «суб’єктів, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого»;
 
-207- Холодов А.І.
У підпункті 17 пункту 3 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 14.1.265 Податкового кодексу України):
В абзаці 1 слово "суб'єктів" замінити словом "осіб"
 
Враховано   27) у підпункті 14.1.265 слова «платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких» замінити словами «осіб, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого»;
 
    -208- Гончаренко О.О.
У підпункті 14.1.265 пункту 14.1 статті 14 в проекті Закону слова «…суб'єктів, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого…» замінити словами «… платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких…»;
 
Відхилено    
    -209- Южаніна Н.П.
Підпункт 17 пункт 3 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
111. 17) у підпункті 14.1.265 слова «платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких» замінити словами «суб’єктів, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого»;
 
 
112. 18) у підпункті 14.1.266:
 
   28) у підпункті 14.1.266:
 
112. 18) у підпункті 14.1.266:
 
 
113. слова «банківський рахунок (у касу) платника податку» замінити словами «рахунки платника податку, відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків»;
 
   слова «банківський рахунок (у касу) платника податку» замінити словами «рахунки платника податку, відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків»;
 
113. слова «банківський рахунок (у касу) платника податку» замінити словами «рахунки платника податку, відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у касу платника податків»;
 
 
114. слова «банківського рахунку (видачі з каси) платника податку» замінити словами «рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків»;
 
-210- Заблоцький М.Б.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Лунченко В.В.
Горват Р.І.
Петьовка В.В.
після підпункту 18 доповнити новим підпунктом 19 такого змісту:
«19) у підпункті 14.1.267 слова «які є фінансовими установами» виключити;
 
Відхилено   слова «банківського рахунку (видачі з каси) платника податку» замінити словами «рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків»;
 
114. слова «банківського рахунку (видачі з каси) платника податку» замінити словами «рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків»;
 
 
115. 19) абзац перший підпункту 14.1.268 після слів «для цілей» доповнити словами та цифрами «статті 39-2 розділу І та».
 
-211- Гетманцев Д.О.
Підпункт 19 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
«19) в абзаці першому підпункту 14.1.268 слова «для цілей розділу ІV цього Кодексу» виключити.»;
 
Враховано   29) в абзаці першому підпункту 14.1.268 слова «для цілей розділу ІV цього Кодексу» виключити.»;
 
115. 19) абзац перший підпункту 14.1.268 після слів «для цілей» доповнити словами та цифрами «статті 39-2 розділу І та».
 
 
116. 4. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.15 такого змісту:
 
-212- Мамка Г.М.
Пункт 4 Розділу І виключити.
 
Відхилено   4. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.15 такого змісту:
 
    -213- Дунда О.А.
Пункт 4 Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
116. 4. Пункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.15 такого змісту:
 
 
117. «16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами та або працівниками платника податку пояснень контролюючим органам з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження; «.
 
-214- Гетманцев Д.О.
Абзац другий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження;».
 
Враховано   «16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження;».
 
    -215- Тарасов О.С.
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"16.1.15. з урахуванням вимог підпункту 20.1.14 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження";
 
Враховано частково    
    -216- Марусяк О.Р.
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"16.1.15. з урахуванням вимог підпункту 20.1.14 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу, забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження";
 
Враховано частково    
    -217- Южаніна Н.П.
В абзаці другому пункту 4 розділу І проекту слова "та або працівниками" виключити;
 
Враховано    
    -218- Гончаренко О.О.
Підпункт 16.1.15 пункту 16.1 статті 16 в проекті Закону виключити;
 
Відхилено    
    -219- Гриб В.О.
В абзаці другому пункті 4 Розділу І законопроекту слова «та або працівниками платника податку пояснень контролюючим органам з питань» замінити словами «платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань»
 
Враховано по суті   
    -220- Кінзбурська В.О.
У пункті 4 розділу І законопроекту (підпункт 16.1.15 Податкового кодексу України) слова «посадовими (службовими) особами та або працівниками» замінити словам «посадовими (службовими) особами та або робітниками».
 
Відхилено    
    -221- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Пункт 4 розділу І законопроекту (щодо доповнення пункту 16.1 статті 16 ПКУ новим підпунктом 16.1.15) викласти у такій редакції:
«16.1.15. надавати на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмету перевірки, особисті письмові пояснення із наданням їх документального підтвердження та або забезпечувати надання таких пояснень та підтверджень посадовими (службовими) особами та або працівниками такого платника податків».
 
Відхилено    
117. «16.1.15. забезпечувати надання посадовими (службовими) особами та або працівниками платника податку пояснень контролюючим органам з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документального підтвердження; «.
 
 
118. 5. У пункті 17.1 статті 17:
 
   5. У пункті 17.1 статті 17:
 
118. 5. У пункті 17.1 статті 17:
 
 
119. 1) у підпункті 17.1.6:
 
   1) у підпункті 17.1.6:
 
119. 1) у підпункті 17.1.6:
 
 
120. після слів «та надавати» додати слова «за власною ініціативою»;
 
-222- Гетманцев Д.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
після слів «таких перевірок» доповнити словами «та за власною ініціативою пояснення з питань, що не запитувалися контролюючим органом».
 
Враховано   після слів «таких перевірок» доповнити словами «та за власною ініціативою пояснення з питань, що не запитувалися контролюючим органом».
 
    -223- Гончаренко О.О.
У підпункті 17.1.6. пункту 17.1 статті 17 в проекті Закону після слів «та надавати» додати слова «за власною ініціативою»;
 
Враховано по суті   
    -224- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац другий підпункту 1 (щодо змін до підпункту 17.1.6) викласти в такій редакції:
«слова «надавати пояснення» замінити словами «за власною ініціативою надавати пояснення»;
 
Враховано по суті   
120. після слів «та надавати» додати слова «за власною ініціативою»;
 
 
121. 2) підпункт 17.1.7 після слів «у тому числі» доповнити словами «надану йому письмову»;
 
-225- Гетманцев Д.О.
У підпункті 2 пункту 5 розділу І слово «письмову» замінити словами «у паперовій або електронній формі».
 
Враховано   2) підпункт 17.1.7 після слів «у тому числі» доповнити словами «надану йому у паперовій або електронній формі «;
 
    -226- Южаніна Н.П.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"2) у підпункті 17.1.7 слова "індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана" замінити словами "надану йому у паперовій або електронній формі індивідуальну податкову консультацію";
 
Враховано    
    -227- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац другий підпункту 2 (щодо змін до підпункту 17.1.7) викласти в такій редакції:
«17.1.7. оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб) та надану йому у паперовій або електронній формі індивідуальну податкову консультацію, а також узагальнюючу податкову консультацію».
 
Враховано по суті   
121. 2) підпункт 17.1.7 після слів «у тому числі» доповнити словами «надану йому письмову»;
 
 
122. 3) у підпункті 17.1.11 слова «збитків (шкоди), заподіяних» замінити словами «шкоди, заподіяної»;
 
   3) у підпункті 17.1.11 слова «збитків (шкоди), заподіяних» замінити словами «шкоди, заподіяної»;
 
122. 3) у підпункті 17.1.11 слова «збитків (шкоди), заподіяних» замінити словами «шкоди, заподіяної»;
 
 
123. 4) підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику»;
 
-228- Фролов П.В.
В підпункті 4 пункту 5 розділу І проекту слова «центрального органу, що реалізує податкову політику» пропоную замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику».
 
Враховано   4) підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику»;
 
    -229- Холодов А.І.
У пункті 5 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 17.1.15 Податкового кодексу України):
Абзац 6 викласти у наступній редакції:
"4) підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику», а після слів "або судом" доповнити словами "або шляхом подання платником податків письмової заяви до центрального органу, що реалізує податкову політику, протягом двох робочих днів після виявлення таких технічних проблем, з долученням відеодоказу, який надає можливість ідентифікувати наявність технічних проблем у роботі електронного кабінету такого платника податків, а також дату та, за можливості, час наявності таких проблем";
 
Відхилено (пропонується перенести в інший законопроект)   
123. 4) підпункт 17.1.15 після слів «методологом електронного кабінету» доповнити словами «або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику»;
 
 
124. 5) доповнити підпунктом 17.1.16 такого змісту:
 
-230- Мамка Г.М.
Підпункт 5 пункту 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено   5) доповнити підпунктом 17.1.16 такого змісту:
 
124. 5) доповнити підпунктом 17.1.16 такого змісту:
 
 
125. «17.1.16. надавати за власною ініціативою письмові пояснення та або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
-231- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 5 пункту 5 розділу І проекту слова "його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом" замінити словами "порушення ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи";
 
Відхилено   «17.1.16. надавати за власною ініціативою письмові пояснення та або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
    -232- Тарасов О.С.
Пункт 5 розділу І проекту доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) доповнити підпунктом 17.1.17 такого змісту:
«17.1.16. зменшити суму податкового зобов'язання з одного податку шляхом заліку сплаченої суми податкового зобов'язання з іншого податку у випадках та порядку, встановленими цим Кодексом».
 
Відхилено    
    -233- Кінзбурська В.О.
У підпункті 5) пункту 5 розділу І законопроекту (підпункт 17.1.16 Податкового кодексу України) слова «17.1.16. надавати за власною ініціативою письмові пояснення та або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом;» замінити словами «17.1.16. надавати контролюючим органам за власною ініціативою письмові пояснення та або документи копії документів щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні; контролюючі органи зобов’язані приймати відповідні рішення з урахуванням таких пояснень та документів (копій документів)».
 
Враховано по суті   
    -234- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Доповнити Розділ І частиною 5-1 наступного змісту: «Доповнити статтю 19 пунктом 19.4 наступного змісту:
«19.4. В разі, якщо платник податку фізична особа – резидент, що визнається контролюючою особою в порядку, передбаченому ст. 39.2 цього Кодексу, має право видати довіреність на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків юридичній особі в якій передбачені повноваження представника платника податку на підписання і подачу річної податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб, звітності щодо КІК, та на сплату податку, особою відповідальною за сплату узгодженого податку до бюджету є зазначений представник – юридична особа, за умови, що зазначена фізична особа завчасно забезпечила представника необхідною для сплати податку сумою коштів.»;
 
Відхилено    
125. «17.1.16. надавати за власною ініціативою письмові пояснення та або документи щодо обставин, які підтверджують відсутність його вини у вчиненому податковому правопорушенні, в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
 
126. 6. У пункті 19-1.1 статті 19-1:
 
-235- Гетманцев Д.О.
Пункт 6 розділу І викласти в такій редакції:
«6. У пункті 19-1.1 статті 19-1:
1) у абзаці першому пункту 19-1.1 після слів «Контролюючі органи» доповнити словами і цифрами «, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу,»;
2) у підпункті 19-1.1.7 слова «осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем» замінити словами «платників єдиного внеску»;
3) у підпункті 19-1.1.8 слова «суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,» виключити;
4) підпункт 19-1.1.12 виключити;
5) підпункт 19-1.1.13 викласти в такій редакції:
«19-1.1.13. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом;»;
6) у підпунктах 19-1.1.16 та 19-1.1.17 слова «алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»;
7) у підпункті 19-1.1.18 слова «пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів» замінити словами «пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах»;
8) у підпункті 19-1.1.29 слова «і митної» виключити;
9) у підпункті 19-1.1.32 слова «і митній сферах» замінити словом «сфері»;
10) у підпункті 19-1.1.36 слова «і митну» виключити;
11) у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
12) у підпункті 19-1.1.44 слова «і митну» виключити;
13) підпункт 19-1.1.48 викласти в такій редакції:
«19-1.1.48. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
14) доповнити підпунтами 19-1.1.49 - 19-1.1.54 такого змісту:
«19-1.1.49. інформують органи державної влади про стан розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску;
19-1.1.50. інформують органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
19-1.1.51. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та або комунальна власність;
19-1.1.52. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків;
19-1.1.53. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
19-1.1.54. здійснюють інші функції, визначені законом.»;
 
Враховано   6. У статті 19-1:
1) у пункті 19-1.1 статті 19-1:
у абзаці першому пункту 19-1.1 після слів «Контролюючі органи» доповнити словами і цифрами «, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу,»;
у підпункті 19-1.1.7 слова «осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем» замінити словами «платників єдиного внеску»;
у підпункті 19-1.1.8 слова «суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,» виключити;
підпункт 19-1.1.12 виключити;
підпункт 19-1.1.13 викласти в такій редакції:
«19-1.1.13. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом;»;
у підпунктах 19-1.1.16 та 19-1.1.17 слова «алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»;
у підпункті 19-1.1.18 слова «пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів» замінити словами «пляшках (упаковках) з алкогольними напоями, пачках (упаковках) тютюнових виробів, ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах»;
у підпункті 19-1.1.29 слова «і митної» виключити;
у підпункті 19-1.1.32 слова «і митній сферах» замінити словом «сфері»;
у підпункті 19-1.1.36 слова «і митну» виключити;
у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
у підпункті 19-1.1.44 слова «і митну» виключити;
підпункт 19-1.1.48 викласти в такій редакції:
«19-1.1.48. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
доповнити підпунтами 19-1.1.49 - 19-1.1.54 такого змісту:
«19-1.1.49. інформують органи державної влади про стан розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску;
19-1.1.50. інформують органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
19-1.1.51. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та або комунальна власність;
19-1.1.52. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків;
19-1.1.53. подають органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу, у тому числі по платниках податків – юридичних особах»;
19-1.1.54. здійснюють інші функції, визначені законом.»;
 
    -236- Колісник А.С.
Доповнити пункт 6 розділу І законопроекту новим підпунктом такого змісту: «Назву Статті 191 викласти в такій редакції: «Функції податкових органів».
 
Враховано по суті   
126. 6. У пункті 19-1.1 статті 19-1:
 
 
127. 1) підпункт 19-1.1.7 після слів «облік платників податків» доповнити словами «платників єдиного внеску»;
 
-237- Бєлькова О.В.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту (19-1.1.7) викласти в такій редакції:
«1) у підпункті 19-1.1.7 після слів «облік платників податків» доповнити словами «платників єдиного внеску» і виключити слова «та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням».
 
Відхилено      
    -238- Діденко Ю.О.
Виключити зі ст.19-1 після тексту «податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування»:
«та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням»;
 
Відхилено    
127. 1) підпункт 19-1.1.7 після слів «облік платників податків» доповнити словами «платників єдиного внеску»;
 
 
128. 2) у підпункті 19-1.1.8 слова «суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, « виключити;
 
-239- Бєлькова О.В.
Підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту (191.1.8.) доповнити словами:
«слова «та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням» виключити».
 
Відхилено      
    -240- Діденко Ю.О.
Виключити зі ст. 191.1.8. після тексту «єдиного внеску, об'єктів оподаткування»:
«та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням»;
 
Відхилено    
128. 2) у підпункті 19-1.1.8 слова «суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, « виключити;
 
 
129. 3) підпункт 19-1.1.12 виключити;
 
-241- Галайчук В.С.
Пункт 6 розділу І законопроекту (зміни до пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України) доповнити новими підпунктами такого змісту:
«4) підпункт 191.1.13 викласти в такій редакції:
191.1.13. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами для електронних сигарет, та контроль за таким виробництвом;»;
5) у підпунктах 191.1.16 та 191.1.17 слова «алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального» замінити словами «алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет, пального»;
 
Враховано      
129. 3) підпункт 19-1.1.12 виключити;
 
 
130. 4) у підпункті 19-1.1.29 слова «і митної» виключити;
 
      
130. 4) у підпункті 19-1.1.29 слова «і митної» виключити;
 
 
131. 5) у підпункті 19-1.1.32 слова «і митній» виключити;
 
      
131. 5) у підпункті 19-1.1.32 слова «і митній» виключити;
 
 
132. 6) у підпунктах 19-1.1.36 та 19-1.1.44 слова «і митну» виключити;
 
-242- Довгий О.С.
З метою забезпечення використання платниками податків всіх раніше наданих фіскальними органами засобів кваліфікованого електронного підпису також і при митному оформлені, надійного і безперервного одержання ними електронних довірчих послуг, підпункти 6 – 8 пункту 6 розділу І наявної редакції Проекту (щодо пункту 19-1.1 статті 19-1 Кодексу) викласти в такій редакції:
«6) у підпункті 19-1.1.36 слова «і митну» виключити;
7) у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
8) підпункт 19-1.1.44 викласти у такій редакції:
«19-1.1.44. надають кваліфіковані електронні довірчі послуги (як відокремлені пункти реєстрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику)»;».
Нумерацію інших підпунктів зазначеного пункту продовжити з урахуванням запропонованої зміни.
 
Враховано частково (пункт 6-71) 8- 2     
132. 6) у підпунктах 19-1.1.36 та 19-1.1.44 слова «і митну» виключити;
 
 
133. 7) у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
 
      
133. 7) у підпункті 19-1.1.40 слова «та митну» виключити;
 
 
134. 8) підпункт 19-1.1.48 викласти у такій редакції:
 
-243- Южаніна Н.П.
Підпункт 8 пункту 6 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено (частина чистого прибутку)     
134. 8) підпункт 19-1.1.48 викласти у такій редакції:
 
 
135. «19-1.1.48. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та або комунальна власність»;
 
-244- Железняк Я.І.
Підпункт 8 та абзац другий підпункту 9 пункту 6 розділу І законопроекту (щодо підпунктів 19-1.1.49 та 19-1.1.49 виключити.
 
Відхилено (частина чистого прибутку)     
    -245- Тарасов О.С.
пункт 6 підпункту 8 (щодо доповнення підпунктом 19-1.1.48) виключити;
 
Відхилено (частина чистого прибутку)   
    -246- Марусяк О.Р.
пункт 6 підпункту 8 (щодо доповнення підпунктом 19-1.1.48) виключити;
 
Відхилено (частина чистого прибутку)   
135. «19-1.1.48. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та або комунальна власність»;
 
 
136. 9) доповнити новими підпунктами такого змісту:
 
-247- Тарасов О.С.
пункт 6 підпункту 9 (щодо доповнення підпунктом 19-1.1.49) виключити;
 
Відхилено (частина чистого прибутку)     
    -248- Марусяк О.Р.
пункт 6 підпункту 9 (щодо доповнення підпунктом 19-1.1.49) виключити;
 
Відхилено (частина чистого прибутку)   
136. 9) доповнити новими підпунктами такого змісту:
 
 
137. «19-1.1.49. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків;
 
-249- Южаніна Н.П.
Абзац другий підпункту 9 пункту 6 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено (частина чистого прибутку)     
    -250- Железняк Я.І.
Підпункт 8 та абзац другий підпункту 9 пункту 6 розділу І законопроекту (щодо підпунктів 19-1.1.49 та 19-1.1.49 виключити.
 
Відхилено (частина чистого прибутку)   
137. «19-1.1.49. здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків;
 
 
138. 19-1.1.50. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
-251- Южаніна Н.П.
Абзац третій підпункту 9 пункту 6 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено      
138. 19-1.1.50. складають звітність щодо стану розрахунків платників із бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
 
 
139. 19-1.1.51. інформують органи державної влади про стан розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску;
 
      
139. 19-1.1.51. інформують органи державної влади про стан розрахунків платників податків з бюджетами та сплати єдиного внеску;
 
 
140. 19-1.1.52. інформують органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
 
-252- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
У підпункті 9 пункту 6 розділу І проекту:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«191.1.521. подають органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу, у тому числі по платниках»;
 
Враховано частково      
    -253- Гетманцев Д.О.
У підпункті 9 пункту 6 розділу І проекту:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«191.1.521. подають органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу, у тому числі по платниках податків – юридичних особах»;
 
Враховано    
140. 19-1.1.52. інформують органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
 
 
141. 19-1.1.53. надають Апеляційній раді при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на її запит, всі документи та інформацію необхідні для розгляду скарги платника податків;
 
-254- Железняк Я.І.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"191.1.53. подають органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу, у тому числі по платниках".
 
Враховано частково      
    -255- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«191.1.531. здійснюють контроль за порядком сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем здійснення діяльності юридичних осіб та їх виробничих підрозділів»;
 
Відхилено    
    -256- Южаніна Н.П.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 6 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
    -257- Бондарєв К.А.
Новий пп. 191.1.53 виключити як такий, що згадує «Апеляційну раду», яка за своїм правовим змістом є зайвою та потенційно корупційною ланкою в чіткій процедурі оскаржень рішень податкового органу.
 
Враховано    
141. 19-1.1.53. надають Апеляційній раді при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на її запит, всі документи та інформацію необхідні для розгляду скарги платника податків;
 
 
142. 19-1.1.54. здійснюють інші функції, визначені законом.»
 
-258- Бондарєв К.А.
Новий пп. 191.1.54 виключити, оскільки компетенція будь-якого публічного органу має бути вичерпною. Фраза: «здійснюють інші функції, визначені законом» відкриває широке поле для корупції.
 
Відхилено   2). доповнити статтю 19-1 пунктом 19-1.2 такого змісту:
«19-1.2. Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, виконують такі функції:
19-1.2.1. організовують та здійснюють ведення обліку і адміністрування мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони, забезпечують контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення;
19-1.2.2. формують та ведуть Єдиний державний реєстр авторизованих економічних операторів;
19-1.2.3. здійснюють інші функції, визначені законом.».
 
    -259- Андрійович З.М.
У підпункті 9 пункту 6 Розділу І Законопроекту після абзацу п?ятого доповнити абзацами наступного змісту:
19-1.1.53. подають органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу, у тому числі по платниках.
19-1.1.54. здійснюють контроль за порядком сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем здійснення діяльності юридичних осіб та їх підрозділів незалежно від організації їх структури.»
Абзаци шостий, сьомий підпункту 9 пункту 6 вважати відповідно абзацами восьмим та дев?ятим.
 
Враховано частково    
    -260- Гетманцев Д.О.
Після пункту 6 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«7. доповнити статтю 19-1 пунктом 19-1.2 такого змісту:
«19-1.2. Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, виконують такі функції:
19-1.2.1. організовують та здійснюють ведення обліку і адміністрування мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони, забезпечують контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення;
19-1.2.2. формують та ведуть Єдиний державний реєстр авторизованих економічних операторів;
19-1.2.3. здійснюють інші функції, визначені законом.».
 
Враховано    
142. 19-1.1.54. здійснюють інші функції, визначені законом.»
 
 
143. 7. У статті 19-2:
 
   7. У статті 19-2:
 
143. 7. У статті 19-2:
 
 
144. 1) з назви статті слова «та митної» виключити;
 
-261- Гетманцев Д.О.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -262- Колісник А.С.
Щодо підпункту 1 пункту 7 законопроекту: чинну назву статті 192 залишити без змін.
 
Враховано    
144. 1) з назви статті слова «та митної» виключити;
 
 
145. 2) у пункті 19-2.1:
 
      
145. 2) у пункті 19-2.1:
 
 
146. слова «та митної» виключити;
 
-263- Гетманцев Д.О.
Абзаци другий та третій підпункту 2 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -264- Колісник А.С.
Щодо підпункту 2 пункту 7 законопроекту:
- чинну редакцію пункту 192.1 статті 192 залишити без змін,
 
Враховано    
146. слова «та митної» виключити;
 
 
147. у підпункті 19-2.1.3 слова «Податковим та Митним кодексами України» замінити словами «цим Кодексом»;
 
-265- Гетманцев Д.О.
Абзаци другий та третій підпункту 2 пункту 7 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -266- Колісник А.С.
чинну редакцію підпункту 192.1.3 пункту 192.1 статті 192 залишити без змін.
 
Враховано    
147. у підпункті 19-2.1.3 слова «Податковим та Митним кодексами України» замінити словами «цим Кодексом»;
 
 
148. підпункт 19-2.1.6 викласти у такій редакції:
 
   1)підпункт 19-2.1.6 викласти у такій редакції:
 
148. підпункт 19-2.1.6 викласти у такій редакції:
 
 
149. «19-2.1.6. здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування; «;
 
   «19-2.1.6. здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування; «;
 
149. «19-2.1.6. здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування; «;
 
 
150. доповнити новим підпунктом 19-2.1.7 такого змісту:
 
   2)доповнити новим підпунктом 19-2.1.7 такого змісту:
 
150. доповнити новим підпунктом 19-2.1.7 такого змісту:
 
 
151. «19-2.1.7. виконує інші функції, передбачені законом.».
 
-267- Гетманцев Д.О.
Після пункту 7 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«8. Підпункт 19-3.1.3 пункту 19-3.1 статті 19-3 після слів «на контролюючі органи» доповнити словами і цифрами «, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу».
 
Враховано   «19-2.1.7. виконує інші функції, передбачені законом.».
8. Підпункт 19-3.1.3 пункту 19-3.1 статті 19-3 після слів «на контролюючі органи» доповнити словами і цифрами «, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу».
 
    -268- Бєлькова О.В.
Розділу І законопроекту доповнити після пункту 7 (після п.192) пунктом такого змісту:
«у 193.1.2. пункту 193.1 статті 193 виключити слова «та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням».
 
Відхилено    
    -269- Діденко Ю.О.
Виключити зі ст. 19-3.1.2. після тексту «податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування»:
«та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням»;
 
Відхилено    
151. «19-2.1.7. виконує інші функції, передбачені законом.».
 
 
152. 8. У статті 20:
 
-270- Гетманцев Д.О.
Пункт 8 розділу І викласти в такій редакції:
«8. У статті 20:
1) у абзаці першому пункту 20.1 після слів «Контролюючі органи» доповнити словами і цифрами «визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу»;
2) пункт 20.1 доповнити підпунктом 20.1.1-1 такого змісту:
«20.1.1-1. аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою;»;
3) підпункт 20.1.23 викласти в такій редакції:
«20.1.23. надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування;»;
4) підпункт 20.1.25 викласти в такій редакції:
«20.1.25. приймати рішення про зміну основного та неосновного місця обліку великих платників податків, зняття їх з обліку та переведення до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, що здійснює податкове супроводження великих платників податків (його структурних підрозділів) та інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;»;
5) доповнити підпунктом 20.1.34-1 пункту 20.1 такого змісту:
«20.1.34-1. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;»;
6) у підпункті 20.1.42. слова «і митного» виключити;
7) підпункт 20.1.46 пункту 20.1 викласти у такій редакції:
«20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження, у тому числі щодо здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації;»;
8) пункт 20.1 доповнити новими підпунктами 20.1.47 та 20.1.48 такого змісту:
«20.1.47. отримувати пояснення від роботодавців та або їх працівників та або осіб праця, яких використовується без документального оформлення під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;
20.1.48. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.».;
9) доповнити статтю пунктом 20.1-1 такого змісту:
«20.1-1 Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право:
20.1-1.1. одержувати безоплатно в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, платників податків, інформацію, документи і матеріали, що стосуються обліку і адміністрування мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони;
20.1-1.2. проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;
20.1-1.3. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.»;
10) у пункті 20.2 слова «і митну» виключити;
11) пункт 20.4 викласти в такій редакції:
«20.4 Керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в межах повноважень, визначених відповідним положенням про такий територіальний орган, яке затверджується керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, законодавством про державну службу та іншими законами. Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику яке затверджується Кабінетом Міністрів України та положенням про територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Керівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику призначаються на посади та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до законодавства про державну службу без погодження з головами місцевих державних адміністрацій».
 
Враховано частково   9. У статті 20:
1) у абзаці першому пункту 20.1 після слів «Контролюючі органи» доповнити словами і цифрами «визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу»;
2) пункт 20.1 доповнити підпунктом 20.1.1-1 такого змісту:
«20.1.1-1. аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою;»;
3) підпункт 20.1.23 викласти в такій редакції:
«20.1.23. надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування;»;
4) підпункт 20.1.25 викласти в такій редакції:
«20.1.25. приймати рішення про зміну основного та неосновного місця обліку великих платників податків, зняття їх з обліку та переведення до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, що здійснює податкове супроводження великих платників податків (його структурних підрозділів) та інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;»;
5) доповнити підпунктом 20.1.34-1 пункту 20.1 такого змісту:
«20.1.34-1. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;»;
6) у підпункті 20.1.42. слова «і митного» виключити;
7) підпункт 20.1.46 пункту 20.1 викласти у такій редакції:
«20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження, у тому числі щодо здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації;»;
8) пункт 20.1 доповнити новими підпунктами 20.1.47 та 20.1.48 такого змісту:
«20.1.47. отримувати пояснення від роботодавців та або їх працівників та або осіб праця, яких використовується без документального оформлення під час проведення перевірок з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;
20.1.48. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.».;
9) доповнити статтю пунктом 20.1-1 такого змісту:
«20.1-1 Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право:
20.1-1.1. одержувати безоплатно в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, платників податків, інформацію, документи і матеріали, що стосуються обліку і адміністрування мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони;
20.1-1.2. проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;
20.1-1.3. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.»;
10) у пункті 20.2 слова «і митну» виключити;
11) пункт 20.4 викласти в такій редакції:
«20.4 Керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в межах повноважень, визначених відповідним положенням про такий територіальний орган.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, законодавством про державну службу та іншими законами.
Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику яке затверджується Кабінетом Міністрів України та положеннями про територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Керівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику призначаються на посади та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до законодавства про державну службу без погодження з головами місцевих державних адміністрацій»
 
    -271- Гетманцев Д.О.
пункт 20.4 викласти в такій редакції:
«20.4 Керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в межах повноважень, визначених відповідним положенням про такий територіальний орган.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, законодавством про державну службу та іншими законами.
Перелік делегованих повноважень визначається положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику яке затверджується Кабінетом Міністрів України та положенням про територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Керівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику призначаються на посади та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до законодавства про державну службу без погодження з головами місцевих державних адміністрацій»
 
Враховано    
152. 8. У статті 20:
 
 
153. 1) пункт 20.1 доповнити підпунктом 20.1.1-1 такого змісту:
 
      
153. 1) пункт 20.1 доповнити підпунктом 20.1.1-1 такого змісту:
 
 
154. «20.1.1-1. аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою; «;
 
-272- Бондарєв К.А.
У пункті 20.1.11 слова «аналізувати фінансовий стан платника» замінити словами: «здійснювати камеральні перевірки фінансового стану платника», оскільки редакція першого читання дозволяє оминути стандартні процедури перевірок, встановлені цим Кодексом.
 
Відхилено      
    -273- Бєлькова О.В.
Пункт 8 розділу І законопроекту (п.20.1) після підпункту 1) доповнити пунктом такого змісту:
«у підпункті 20.1.20 пункту 20.1 слова «та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням» виключити».
 
Відхилено    
    -274- Діденко Ю.О.
Виключити зі ст. 20 після слів «податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування»:
«та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням»;
 
Відхилено    
    -275- Дунда О.А.
Підпункт 1 пункту 8 Розділу Івиключити.
 
Відхилено    
154. «20.1.1-1. аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою; «;
 
 
155. 2) у підпункті 20.1.23 пункту 20.1 слова «Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування; «;
 
      
155. 2) у підпункті 20.1.23 пункту 20.1 слова «Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування; «;
 
 
156. 3) доповнити підпунктом 20.1.34-1 пункту 20.1 такого змісту:
 
-276- Южаніна Н.П.
Підпункт 3 пункту 8 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено      
    -277- Мамка Г.М.
Підпункт 3, 4, 5 пункту 8 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
156. 3) доповнити підпунктом 20.1.34-1 пункту 20.1 такого змісту:
 
 
157. «20.1.34-1. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; «;
 
      
157. «20.1.34-1. звертатися до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; «;
 
 
158. 4) підпункт 20.1.46 пункту 20.1 викласти у такій редакції:
 
      
158. 4) підпункт 20.1.46 пункту 20.1 викласти у такій редакції:
 
 
159. «20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та або працівників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження; «;
 
-278- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 8 розділу І проекту слова "та або працівників" виключити;
 
Враховано      
    -279- Дунда О.А.
У підпункті 4 пункту 8 РозділуІ після слів «та їх документальне підтвердження» доповнити словами «відповідно до статті 85 цього Кодексу;».
 
Відхилено    
    -280- Железняк Я.І.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо підпункту 20.1.46) слова "та розгляду результатів перевірки" та "та або працівників платника податку" виключити.
 
Враховано частково    
    -281- Холодов А.І.
У пункті 8 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 20.1.46 Податкового кодексу України):
Абзац 8 викласти у наступній редакції:
"20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження;"
 
Враховано    
    -282- Тарасов О.С.
пункт 8 підпункту 4 абзац другий викласти в такій редакції:
"20.1.46. під час проведення перевірки, з урахуванням вимог підпункту 20.1.14 цього пункту, отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження;
 
Враховано частково    
    -283- Марусяк О.Р.
пункт 8 підпункту 4 абзац другий викласти в такій редакції:
"20.1.46. під час проведення перевірки, з урахуванням вимог підпункту 20.1.14 цього пункту, отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження;
 
Враховано частково    
    -284- Гриб В.О.
В абзаці другому підпункту 4 пункту 8 Розділу І законопроекту слова «пояснення від посадових (службових) осіб та або працівників» замінити словами «письмові пояснення від посадових (службових) осіб»
 
Враховано    
    -285- Кінзбурська В.О.
У підпункті 4) пункту 8 розділу І законопроекту (підпункт 20.1.46 Податкового кодексу України) слова «20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та або працівників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження;» замінити словами «20.1.46. під час проведення перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та або робітників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки, та або документальне підтвердження таких пояснень;».
 
Відхилено    
    -286- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Абзац другий пункту 8 розділу І законопроекту (щодо змін до підпункту 20.1.46 пункту 20.1 статті 20 ПКУ) викласти в такій редакції:
«20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки письмово запитувати у платника податків особисто та або його посадових (службових) осіб та або працівників письмові пояснення з питань, що стосуються предмету перевірки, та їх документальне підтвердження».
 
Відхилено    
159. «20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та або працівників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки та їх документальне підтвердження; «;
 
 
160. 5) пункт 20.1 доповнити новим підпунктом 20.1.47 такого змісту:
 
      
160. 5) пункт 20.1 доповнити новим підпунктом 20.1.47 такого змісту:
 
 
161. «20.1.47. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.».
 
-287- Бондарєв К.А.
У новому підпункті 20.1.47 слова «передбачені законом» замінити словами «передбачені цим Кодексом», оскільки компетенція податкового органу має бути зосереджена виключно в Податковому кодексі, а не в неозначених інших законах.
 
Відхилено      
161. «20.1.47. здійснювати інші повноваження, передбачені законом.».
 
 
162. 6) підпункт 20.4 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-288- Гриб В.О.
Підпункт 6 пункту 8 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
162. 6) підпункт 20.4 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
 
163. «Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу при прийнятті податкового повідомлення - рішення повинен врахувати надані платником податків письмові пояснення та або документи.».
 
-289- Колісник А.С.
Підпункт 6 пункту 8 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції: «Абзаци 1 та 2 пункту 20.1 викласти у наступній редакції:
«Керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику має право надавати посадовим (службовим) особам такого органу (його структурних підрозділів) повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в межах повноважень, визначених відповідним положенням про такий територіальний орган, яке затверджується керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надавати посадовим (службовим) особам апарату такого органу, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, повноваження на виконання певних функцій, передбачених цим Кодексом, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.»
 
Відхилено      
163. «Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу при прийнятті податкового повідомлення - рішення повинен врахувати надані платником податків письмові пояснення та або документи.».
 
 
164. У зв’язку з цим абзац третій пункту 20.4 вважати абзацом четвертим.
 
-290- Колісник А.С.
Доповнити пункт 8 розділу І законопроекту новим підпунктом такого змісту: «Назву Статті 20 викласти в такій редакції: «Права податкових органів».
 
Відхилено      
    -291- Колісник А.С.
Доповнити пункт 8 розділу І законопроекту новим підпунктом такого змісту: «У пункті 20.1 статті 20 замінити слово «контролюючі» словом «податкові».
 
Відхилено    
    -292- Колісник А.С.
Доповнити пункт 8 розділу І законопроекту новим підпунктом такого змісту: «Підпункт 20.4 статті 20 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу при прийнятті податкового повідомлення – рішення повинен розглянути надані платником податків письмові пояснення та або документи.
Якщо надані платником податків письмові пояснення та або документи є обґрунтованими, вони мають бути враховані при прийнятті податкового повідомлення-рішення.
У разі неврахування письмових пояснень та або документів, що були подані платником податків, контролюючий орган повинен надати аргументовану відповідь.»
У зв’язку з цим абзац третій пункт 20.4 статті 20 вважати абзацом четвертим.
 
Відхилено    
164. У зв’язку з цим абзац третій пункту 20.4 вважати абзацом четвертим.
 
 
165. 9. У статті 21:
 
-293- Гетманцев Д.О.
Пункт 9 розділу І викласти в такій редакції:
«9. У пункті 21.1 статті 21:
1) підпункт 21.1.8. викласти в такій редакції:
«21.1.8. оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, перелік уповноважених осіб контролюючих органів, визначених підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцій у випадках, передбачених цим Кодексом;»;
2) доповнити пункт підпунктом 21.1.8-1 такого змісту:
«21.1. 8-1. оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, перелік уповноважених осіб контролюючих органів, визначених підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцій у випадках, передбачених цим Кодексом та Митним кодексом України;»;
3) у підпункті 21.1.9 слова «податкової і митної політики» замінити словами «державної податкової та державної митної політики».
 
Враховано   10. У пункті 21.1 статті 21:
1) підпункт 21.1.8. викласти в такій редакції:
«21.1.8. оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, перелік уповноважених осіб контролюючих органів, визначених підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцій у випадках, передбачених цим Кодексом;»;
2) доповнити пункт підпунктом 21.1.8-1 такого змісту:
«21.1. 8-1. оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, перелік уповноважених осіб контролюючих органів, визначених підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, та переданих таким особам функцій у випадках, передбачених цим Кодексом та Митним кодексом України;»;
3) у підпункті 21.1.9 слова «податкової і митної політики» замінити словами «державної податкової та державної митної політики».
4) у пункті 21.2 після підпункту 21.2.1 доповнити новим підпунктом 21.2.2 такого змісту:
«21.2.2. Незаконна відмова у наданні індивідуальної податкової консультації є підставою для застосування до винної посадової (службової) особи контролюючого органу дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом.»;
 
    -294- Кінзбурська В.О.
Пункт 9 розділу І законопроекту (зміни до статті 21 Податкового кодексу України) перед пунктом 1) доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 21.2 після підпункту 21.2.1 доповнити новим підпунктом 21.2.2 такого змісту:
«21.2.2. Незаконна відмова у наданні індивідуальної податкової консультації є підставою для застосування до винної посадової (службової) особи контролюючого органу дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом.»;
у зв’язку з цим підпункти 1) та 2) пункту 9 розділу І законопроекту вважати відповідно підпунктами 2) та 3).
 
Враховано    
    -295- Железняк Я.І.
пункт 9 виключити;
 
Враховано    
    -296- Тарасов О.С.
пункт 9 виключити;
 
Враховано    
    -297- Марусяк О.Р.
пункт 9 виключити;
 
Враховано    
165. 9. У статті 21:
 
 
166. 1) у пункті 21.3 слова «посадової або службової особи» виключити;
 
-298- Гончаренко О.О.
Пункт 21.3 статті 21 в проекті Закону викласти в наступній редакції: «Шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується в двократному розмірі за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи»;
 
Відхилено      
    -299- Холодов А.І.
У пункті 9 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до статті 21 Податкового кодексу України):
Абзаци 2-3 виключити
 
Враховано    
    -300- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Пункт 9 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 21 ПКУ) викласти в такій редакції:
1) підпункт 21.3 викласти в такій редакції:
«21.3. Шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю будь-якою посадовою або службовою особою контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини такого платника податків».
 
Відхилено    
    -301- Дунда О.А.
Підпункт 1 пункту 9 Розділу Івиключити.
 
Враховано    
166. 1) у пункті 21.3 слова «посадової або службової особи» виключити;
 
 
167. 2) пункт 21.4 виключити.
 
-302- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Пункт 9 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 21 ПКУ) викласти в такій редакції:
2) підпункт 2 викласти в такій редакції:
«21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи».
 
Враховано по суті     
    -303- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
Підпункт 2 пункту 9 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи».
 
Враховано по суті   
    -304- Холодов А.І.
У пункті 9 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до статті 21 Податкового кодексу України):
Абзаци 2-3 виключити
 
Враховано    
    -305- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Підпункт 2 пункту 9 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -306- Бурміч А.П.
У пункті 9 розділу І законопроекту підпункт 2 виключити (підпункт про виключення із Податкового кодексу України пункту 21.4 статті 21).
 
Враховано    
    -307- Бондарєв К.А.
Пункт 21.4 залишити у діючій редакції, оскільки в разі його вилучення посадова або службова особа контролюючого органу надалі не буде нести юридичну відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.
 
Враховано    
    -308- Мамка Г.М.
Підпункт 2 пункту 9 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -309- Дунда О.А.
Підпункт 2 пункту 9 Розділу Івиключити.
 
Враховано    
    -310- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити з частини 9 Розділу І законопроекту пункт 2;
 
Враховано    
    -311- Фролов П.В.
Виключення п. 21.4 зі ст. 24 ПК, згідно з яким «посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи» суперечить статтям 3, 8, 19 Конституції України, якими встановлено відповідальність держави перед людиною, а також статті 80 Закону України «Про державну службу», яка прямо передбачає право регресу до державних службовців, які винні у прийнятті незаконних рішень, вчиненні дій чи бездіяльності під час здійснення ними своїх повноважень. Тому пропоную підпункт 2 пункту 9 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -312- Гончаренко О.О.
Статтю 21 в проекті Закону доповнити пунктом 21.4 такого змісту: «Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в двократному розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.»;
 
Відхилено    
    -313- Тарасенко Т.П.
Статтю 21 доповнити пунктом 21.4. наступного змісту:
«21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.»
 
Враховано    
    -314- Тарасенко Т.П.
Статтю 21 доповнити пунктом 21.4. наступного змісту:
«21.4. Посадова або службова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.»
 
Враховано    
    -315- Южаніна Н.П.
Пункт 9 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
    -316- Гриб В.О.
Пункт 9 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом 2 такого змісту:
«1) пункт 21.1. доповнити підпунктом 21.1.11. такого змісту: «21.1.11. Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу при прийнятті податкового повідомлення – рішення повинен врахувати надані платником податків письмові пояснення та або документи.»«
 
Враховано по суті (п. 20.4)   
    -317- Колісник А.С.
Доповнити пункт 9 розділу І законопроекту новим підпунктом 3) такого змісту:
«У підпункті 21.1.8 пункту 21.1 статті 21 слова «контролюючого органу» замінити словами «податкових органів»«.
 
Відхилено    
    -318- Колісник А.С.
Доповнити пункт 9 розділу І законопроекту новим підпунктом 4) такого змісту:
«Підпункт 21.1.9 пункту 21.1 статті 21 перед словами «податкової» та «митної» політики доповнити словами «державної».
 
Враховано    
167. 2) пункт 21.4 виключити.
 
 
168. 10. У пункті 30.8 статті 30 друге речення виключити.
 
-319- Андрійович З.М.
Пункт 10 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   11. У пункті 30.8 статті 30 друге речення виключити.
 
168. 10. У пункті 30.8 статті 30 друге речення виключити.
 
 
169. 11. В абзаці четвертому пункту 35.4 статті 35 слова «забезпечує формування державної податкової політики» замінити словами «реалізує державну податкову політику».
 
-320- Гетманцев Д.О.
У пункті 11 слова «забезпечує формування державної податкової політики» замінити словами «забезпечує формування державної фінансової політики».
 
Враховано   12. У пункті 35.4 статті 35:
в абзаці першому слово "Щомісячно" виключити;
в абзаці другому пункту слово "інформація" замінити словами "щомісячно інформація";
в абзаці третьому слово "інформація" замінити словами "щоденно інформація;
в абзаці четвертому слова «забезпечує формування державної податкової політики» замінити словами «забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику «.
 
    -321- Гетманцев Д.О.
Пункту 11 розділу І доповнити такими абзацами:
«в абзаці першому пункту 35.4 статті 35 слово "Щомісячно" виключити;
в абзаці другому пункту 35.4 статті 35 слово "інформація" замінити словами "щомісячно інформація";
в абзаці третьому пункту 35.4 статті 35 слово "інформація" замінити словами "щоденно інформація;
 
Враховано    
    -322- Тарасов О.С.
Розділ І проекту після пункту 11 доповнити новим пунктом такого змісту:
«12. Пункт 38.1 статті 38 доповнити підпунктом 38.1.1 такого змісту:
«38.1.1. Податковий обов'язок також визнається виконаним у разі застосування норм підпункту 17.1.16 пункту 17.1 статті 17 цього Кодексу».
 
Відхилено    
169. 11. В абзаці четвертому пункту 35.4 статті 35 слова «забезпечує формування державної податкової політики» замінити словами «реалізує державну податкову політику».
 
 
170. 12. У статті 39:
 
   13. У статті 39:
 
170. 12. У статті 39:
 
 
171. 1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті» замінити словами «методологією, визначеною цією статтею»;
 
-323- Тарасенко Т.П.
у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «методологією, визначеною цією статтею» замінити словами «методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті»
 
Враховано      
    -324- Тарасенко Т.П.
у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «методологією, визначеною цією статтею» замінити словами «методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті»
 
Враховано    
    -325- Южаніна Н.П.
Підпункт 1 пункту 12 розділу І проекту виключити;
 
Враховано    
171. 1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті» замінити словами «методологією, визначеною цією статтею»;
 
 
172. 2) у пункті 39.2:
 
   1) у пункті 39.2:
 
172. 2) у пункті 39.2:
 
 
173. у підпункті 39.2.1:
 
   у підпункті 39.2.1:
 
173. у підпункті 39.2.1:
 
 
174. підпункт 39.2.1.1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
      
174. підпункт 39.2.1.1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
 
175. «д) господарські операції платників єдиного податку четвертої групи з нерезидентами, зазначеними в підпунктах «а» - «г» цього підпункту.»;
 
-326- Гетманцев Д.О.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 12 розділу І викласти в такій редакції:
« д) операції платників єдиного податку четвертої групи з нерезидентами, зазначеними в підпунктах «а» - «г» цього підпункту при виплаті доходів, визначених в абзацах четвертому – шостому підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.».
 
Відхилено      
    -327- Заблоцький М.Б.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Лунченко В.В.
Горват Р.І.
Петьовка В.В.
Абзаци третій-четвертий підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту (щодо доповнення підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 підпунктом «д») виключити.
 
Враховано    
    -328- Гончаренко О.О.
Пункт «д» підпункту 39.2.1.1 пункту 39.2 статті 39 в проекті Закону виключити.;
 
Враховано    
    -329- Тарасенко Т.П.
У пункті 39.2, у підпункті 39.2.1., підпункт 39.2.1.1. виключити пункт «д»
 
Враховано    
175. «д) господарські операції платників єдиного податку четвертої групи з нерезидентами, зазначеними в підпунктах «а» - «г» цього підпункту.»;
 
 
176. підпункт 39.2.1.3 виключити;
 
-330- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.2.1.3 викласти у такій редакції:
«39.2.1.3. Для контрольованих операцій з вивезення у митному режимі експорту та або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 цієї статті, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції, а в разі контрольованої операції, яка здійснюється на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту, - на підставі форвардних або ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладання відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту, за умови що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про укладання такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту. Форма такого повідомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, якісних характеристик, транспортних витрат.
У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов таких операцій принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу, платник податків повинен до 1 травня року, що настає за звітним, подати до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку, письмову інформацію в довільній формі, в якій зазначаються дані про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу таких товарів (до першого непов'язаного контрагента).
Інформація повинна містити дані про рівень показників рентабельності пов'язаних осіб, які є найбільш доцільними виходячи із фактів та обставин здійснення операції, відповідно до застосованого платником податків методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
У разі коли платник податків не подасть таку інформацію або подана інформація не містить усіх даних, достатніх для перевірки відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», контролюючий орган має право визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом порівняльної неконтрольованої ціни самостійно»
 
Відхилено   підпункт 39.2.1.3 виключити;
 
176. підпункт 39.2.1.3 виключити;
 
 
177. підпункт 39.2.1.4 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
   підпункт 39.2.1.4 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
177. підпункт 39.2.1.4 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
 
178. «е) операції, у результаті яких обсяг діяльності та або фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями іншому платнику податку (іншій особі), в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалась би без компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку.»;
 
-331- Гетманцев Д.О.
В проекті Закону у пункті «е» підпункту 39.2.1.4 слова «обсяг діяльності» замінити словами «обсяг доходу».
 
Враховано   «е) операції, у результаті яких обсяг доходу та або фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями іншому платнику податку (іншій особі), в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалась би без компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку.»;
 
    -332- Гончаренко О.О.
В пункті «е» підпункту 39.2.1.4 слова в проекті Закону «…іншому платнику податку (іншій особі)…» замінити словами «…нерезидентам, зазначеним у підпункті 39.2.1.1 цього пункту без компенсації…»;
 
Відхилено    
    -333- Гриб В.О.
В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 12 Розділу І законопроекту слова «іншому платнику податку (іншій особі)» замінити словами «нерезидентам, зазначеним у підпункті 39.2.1.1 цього пункту без компенсації»
.
 
Відхилено    
    -334- Холодов А.І.
У пункті 12 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до статті 39 Податкового кодексу України):
Абзаци 8-9 (щодо доповнення підпункту 39.2.1.4 підпунктом "е") виключити
 
Відхилено    
178. «е) операції, у результаті яких обсяг діяльності та або фінансовий результат платника податку зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками та можливостями іншому платнику податку (іншій особі), в тих випадках, коли у взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалась би без компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку.»;
 
 
179. доповнити підпунктом 39.2.1.10 такого змісту:
 
-335- Гетманцев Д.О.
Абзаци вісім та дев’ять підпункту 2 пункту 12 виключити.
 
Враховано      
179. доповнити підпунктом 39.2.1.10 такого змісту:
 
 
180. «39.2.1.10. Контролюючий орган під час визначення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків, який здійснює контрольовані операції, має право здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу.»;
 
-336- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 2 абзаци восьмий-дев'ятий (щодо доповнення підпунктом 39.2.1.10) виключити;
 
Враховано      
    -337- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 2 абзаци восьмий-дев'ятий (щодо доповнення підпунктом 39.2.1.10) виключити;
 
Враховано    
    -338- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 2 абзаци восьмий-дев'ятий (щодо доповнення підпунктом 39.2.1.10) виключити;
 
Враховано    
180. «39.2.1.10. Контролюючий орган під час визначення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків, який здійснює контрольовані операції, має право здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до підпункту 140.5.16 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу.»;
 
 
181. у підпункті 39.2.2.5 підпункту 39.2.2:
 
   у підпункті 39.2.2.5 підпункту 39.2.2:
 
181. у підпункті 39.2.2.5 підпункту 39.2.2:
 
 
182. абзац десятий виключити.
 
-339- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.2.2.5. підпункту 39.2.2. доповнити абзацом десятим наступного змісту:
« підприємницькі (комерційні) ризики, пов’язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг);»
Абзаци одинадцятий-вісімнадцятий виключити.
 
Відхилено   абзац десятий виключити.
 
182. абзац десятий виключити.
 
 
183. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;
 
-340- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 2 абзац одинадцятий (щодо виключення абзацу десятого підпункту 39.2.2.5) виключити;
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;
 
    -341- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 2 абзац одинадцятий (щодо виключення абзацу десятого підпункту 39.2.2.5) виключити;
 
Відхилено    
    -342- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 2 абзац одинадцятий (щодо виключення абзацу десятого підпункту 39.2.2.5) виключити;
 
Відхилено    
183. У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом десятим;
 
 
184. доповнити абзацами одинадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
-343- Мамка Г.М.
Абзаци 13 – 21 підпункт 2 пункту 12 Розділу І викласти у такій редакції:
«доповнити абзацами одинадцятим - чотирнадцятим такого змісту:
«Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
а) визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
б) чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також має спроможність і повноваження робити це;
в) чи особа, яка бере ризик, має фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику.».
 
Відхилено   доповнити абзацами одинадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
184. доповнити абзацами одинадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
 
185. «Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
 
   «Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
 
185. «Аналіз ризиків, які беруть на себе сторони контрольованої операції під час визначення зіставності комерційних та або фінансових умов операції з умовами неконтрольованих операцій, здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
 
 
186. а) визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
 
   а) визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
 
186. а) визначення та характеристика суттєвих економічних ризиків, які беруть на себе сторони операції на підставі укладених договорів;
 
 
187. б) чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також має спроможність і повноваження робити це;
 
   б) чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також має спроможність і повноваження робити це;
 
187. б) чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за створенням ризику та управлінням ним, а також має спроможність і повноваження робити це;
 
 
188. в) чи особа, яка бере ризик, має фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику;
 
   в) чи особа, яка бере ризик, має фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику;
 
188. в) чи особа, яка бере ризик, має фінансову спроможність понести такий ризик та ресурси, необхідні для покриття такого ризику;
 
 
189. г) визначення фактичної поведінки сторін операції у зв'язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операції здійснює контроль або вживає заходів для мінімізації таких ризиків, яка сторона отримує негативні наслідки, викликані прийняттям таких ризиків, яка сторона має фінансову спроможність нести такі ризики;
 
   г) визначення фактичної поведінки сторін операції у зв'язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операції здійснює контроль або вживає заходів для мінімізації таких ризиків, яка сторона отримує негативні наслідки, викликані прийняттям таких ризиків, яка сторона має фінансову спроможність нести такі ризики;
 
189. г) визначення фактичної поведінки сторін операції у зв'язку зі здійсненням контролю за суттєвими економічними ризиками, зокрема, визначення, яка сторона операції здійснює контроль або вживає заходів для мінімізації таких ризиків, яка сторона отримує негативні наслідки, викликані прийняттям таких ризиків, яка сторона має фінансову спроможність нести такі ризики;
 
 
190. ґ) визначення, з урахуванням попередніх критеріїв, чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами, зокрема:
 
   ґ) визначення, з урахуванням попередніх критеріїв, чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами, зокрема:
 
190. ґ) визначення, з урахуванням попередніх критеріїв, чи відповідає фактична поведінка сторін операції умовам взяття ризиків, передбачених договорами, зокрема:
 
 
191. чи сторони операції виконують умови договорів;
 
   чи сторони операції виконують умови договорів;
 
191. чи сторони операції виконують умови договорів;
 
 
192. чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за ризиком і має фінансову спроможність понести такий ризик та або можливості й ресурси для покриття ризику»;
 
   чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за ризиком і має фінансову спроможність понести такий ризик та або можливості й ресурси для покриття ризику»;
 
192. чи сторона, яка бере ризик, здійснює контроль за ризиком і має фінансову спроможність понести такий ризик та або можливості й ресурси для покриття ризику»;
 
 
193. 3) у пункті 39.3:
 
   2) у пункті 39.3:
 
193. 3) у пункті 39.3:
 
 
194. у підпункті 39.3.2:
 
   у підпункті 39.3.2:
 
194. у підпункті 39.3.2:
 
 
195. в абзаці четвертому пункту 39.3.2.9 слова та цифри «більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків» замінити словами та цифрами «у розмірі 25 і більше відсотків та або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків»;
 
-344- Тарасенко Т.П.
У підпункті 39.3.2. пункту 39.3. в абзаці четвертому пункту 39.3.2.9 слова та цифри « у розмірі 25 і більше відсотків та або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків» замінити словами та цифрами « більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків»
 
Відхилено   в абзаці четвертому пункту 39.3.2.9 слова та цифри «більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків» замінити словами та цифрами «у розмірі 25 і більше відсотків та або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків»;
підпункт 39.3.2.1 викласти в такій редакції:
«39.3.2.1. Відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов'язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» для контрольованих операцій певного виду».
 
    -345- Гетманцев Д.О.
Доповнити новим абзацами такого змісту:
Підпункт 39.3.2.1 викласти в такій редакції:
«39.3.2.1. Відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов'язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» для контрольованих операцій певного виду».
 
Враховано    
195. в абзаці четвертому пункту 39.3.2.9 слова та цифри «більше 20 відсотків або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі більше 20 відсотків» замінити словами та цифрами «у розмірі 25 і більше відсотків та або не має як учасника (акціонера) юридичну особу з часткою прямої (опосередкованої) участі у розмірі 25 і більше відсотків»;
 
 
196. доповнити підпунктом 39.3.2.10 такого змісту:
 
-346- Гетманцев Д.О.
Абзаци чотири – одинадцять підпункту 3 пункту 12 виключити
 
Враховано      
    -347- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 3 абзаци четвертий-п'ятий (щодо доповнення підпунктом 39.3.2.10) виключити;
 
Враховано    
    -348- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 3 абзаци четвертий-п'ятий (щодо доповнення підпунктом 39.3.2.10) виключити;
 
Враховано    
    -349- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 3 абзаци четвертий-п'ятий (щодо доповнення підпунктом 39.3.2.10) виключити;
 
Враховано    
    -350- Герега О.В.
Абзаци 4-12 пп.3 п.12 розд І виключити;
 
Враховано    
196. доповнити підпунктом 39.3.2.10 такого змісту:
 
 
197. «39.3.2.10. Витрати, пов’язані з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, або витрати на користь (в інтересах) їх бенефіціарних власників не вважаються витратами, що здійснюються у внутрішньогрупових операціях, та відповідно не можуть розглядатись як такі для інших компаній - учасників міжнародної групи, якщо ці компанії компенсують відповідні витрати.
 
      
197. «39.3.2.10. Витрати, пов’язані з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, або витрати на користь (в інтересах) їх бенефіціарних власників не вважаються витратами, що здійснюються у внутрішньогрупових операціях, та відповідно не можуть розглядатись як такі для інших компаній - учасників міжнародної групи, якщо ці компанії компенсують відповідні витрати.
 
 
198. До витрат, пов’язаних з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, можуть бути віднесені, зокрема, але не виключно:
 
      
198. До витрат, пов’язаних з обслуговуванням материнської компанії міжнародної групи компаній, можуть бути віднесені, зокрема, але не виключно:
 
 
199. витрати на проведення зборів учасників та інших органів управління юридичної особи, на реєстрацію випуску та розміщення часток (акцій), на включення акцій юридичної особи до біржових реєстрів;
 
      
199. витрати на проведення зборів учасників та інших органів управління юридичної особи, на реєстрацію випуску та розміщення часток (акцій), на включення акцій юридичної особи до біржових реєстрів;
 
 
200. витрати, пов'язані з дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту (витрати, пов'язані з підготовкою консолідованої фінансової звітності, проведенням аудиту дочірніх компаній тощо);
 
      
200. витрати, пов'язані з дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту (витрати, пов'язані з підготовкою консолідованої фінансової звітності, проведенням аудиту дочірніх компаній тощо);
 
 
201. витрати, пов'язані із залученням коштів для придбання частки участі у компанії, налагодженням зв?язків з інвесторами (комунікаційна стратегія акціонерів, фінансових аналітиків, фондів та інших зацікавлених осіб);
 
-351- Бондарєв К.А.
Абзац п’ятий нового підпункту 39.3.2.10 виключити, оскільки витрати на «залучення коштів для придбання частки участі у компанії, налагодженням зв?язків з інвесторами (комунікаційна стратегія акціонерів, фінансових аналітиків, фондів та інших зацікавлених осіб)» зазвичай враховуються у вартості корпоративних прав, які виставляються на продаж.
 
Враховано      
201. витрати, пов'язані із залученням коштів для придбання частки участі у компанії, налагодженням зв?язків з інвесторами (комунікаційна стратегія акціонерів, фінансових аналітиків, фондів та інших зацікавлених осіб);
 
 
202. витрати, пов'язані з дотриманням законодавства;
 
-352- Бондарєв К.А.
Абзац шостий виключити, оскільки будь-яка фізична або юридична особа повинна дотримуватись норм законодавства.
Альтернативно: «витрати, які виникають внаслідок змін законодавства, та впливають на доходи (витрати) особи. Рівень (розмір) таких витрат має бути підтверджений судом України».
 
Враховано      
202. витрати, пов'язані з дотриманням законодавства;
 
 
203. супутні витрати, пов'язані із корпоративним управлінням»;
 
      
203. супутні витрати, пов'язані із корпоративним управлінням»;
 
 
204. підпункт 39.3.3 доповнити підпунктами 39.3.3.4-39.3.3.8 такого змісту:
 
   підпункт 39.3.3 доповнити підпунктами 39.3.3.4-39.3.3.8 такого змісту:
 
204. підпункт 39.3.3 доповнити підпунктами 39.3.3.4-39.3.3.8 такого змісту:
 
 
205. «39.3.3.4. Для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
 
-353- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.3.3.4. виключити
 
Відхилено   «39.3.3.4. Для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
 
205. «39.3.3.4. Для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
 
 
206. Для цілей цього підпункту під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтиру (еталону) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Для цілей цього підпункту під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтиру (еталону) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
206. Для цілей цього підпункту під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтиру (еталону) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
 
207. Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами із непов’язаними особами, та або із котирувальними цінами.
 
   Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами із непов’язаними особами, та або із котирувальними цінами.
 
207. Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами із непов’язаними особами, та або із котирувальними цінами.
 
 
208. У разі використання ціни неконтрольованих операцій у якості зіставної для контрольованої операції, такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, співставних тим, які використовувались у контрольованій операції.
 
   У разі використання ціни неконтрольованих операцій у якості зіставної для контрольованої операції, такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, співставних тим, які використовувались у контрольованій операції.
 
208. У разі використання ціни неконтрольованих операцій у якості зіставної для контрольованої операції, такі неконтрольовані операції повинні бути регулярними, з декількома контрагентами та в обсягах, співставних тим, які використовувались у контрольованій операції.
 
 
209. Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, визначеним підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті. У разі наявності між умовами контрольованої операції та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, здійснюються відповідні коригування.
 
   Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, визначеним підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті. У разі наявності між умовами контрольованої операції та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, здійснюються відповідні коригування.
 
209. Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, визначеним підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті. У разі наявності між умовами контрольованої операції та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, здійснюються відповідні коригування.
 
 
210. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року»;
 
-354- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 3 абзацу вісімнадцятого (щодо доповнення останнім абзацом підпункту 39.3.3.4) після слова "рекомендований" доповнити словом та знаками " (не виключний)";
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований (не виключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року»;
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, може визначати відповідно до вимог та методів, передбачених статтею 39 цього Кодексу, окремі порядки встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки». Такі порядки та зміни до них повинні бути затверджені до 1 липня поточного року та набирають чинності не раніше ніж з 1 січня року, наступного за роком їх затвердження. У разі затвердження таких порядків, встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» для контрольованих операцій з сировинними товарами здійснюється платниками податків і контролюючими органами з урахуванням вимог відповідного порядку».
 
    -355- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 3 абзацу вісімнадцятого (щодо доповнення останнім абзацом підпункту 39.3.3.4) після слова "рекомендований" доповнити словом та знаками " (не виключний)";
 
Враховано    
    -356- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 3 абзацу вісімнадцятого (щодо доповнення останнім абзацом підпункту 39.3.3.4) після слова "рекомендований" доповнити словом та знаками " (не виключний)";
 
Враховано    
    -357- Гетманцев Д.О.
Підпункт 39.3.3.4 доповнити абзацом такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, може визначати відповідно до вимог та методів, передбачених статтею 39 цього Кодексу, окремі порядки встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки». Такі порядки та зміни до них повинні бути затверджені до 1 липня поточного року та набирають чинності не раніше ніж з 1 січня року, наступного за роком їх затвердження. У разі затвердження таких порядків, встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» для контрольованих операцій з сировинними товарами здійснюється платниками податків і контролюючими органами з урахуванням вимог відповідного порядку».
 
Враховано    
210. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року»;
 
 
211. «39.3.3.5. Платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченому підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 цього пункту.
 
   «39.3.3.5. Платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченому підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 цього пункту.
 
211. «39.3.3.5. Платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченому підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 цього пункту.
 
 
212. Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема, характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалось сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
 
   Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема, характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалось сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
 
212. Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема, характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалось сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
 
 
213. Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції»;
 
   Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції»;
 
213. Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції»;
 
 
214. «39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту, або
 
-358- Мамка Г.М.
Абзаци 23 – 27 підпункт 3 пункту 12 Розділу І викласти у такій редакції:
«39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту, або
інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін,
контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції.»
 
Відхилено   «39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту, або
 
214. «39.3.3.6. Якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту, або
 
 
215. інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
 
   інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
 
215. інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
 
 
216. сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
 
   сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
 
216. сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
 
 
217. умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,
 
-359- Бондарєв К.А.
Виключити абзац четвертий нового пп. 39.3.3.6 щодо умов договору (контракту), які не узгоджуються з «фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення», оскільки законодавство України не розкриває юридичну суть «фактичної поведінки» та «фактичних умов». Отже, під час правозастосування такої норми вочевидь виникнуть корупційні ризики.
 
Відхилено   умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,
 
217. умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,
 
 
218. контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції»;
 
-360- Гриб В.О.
В абзаці двадцять шостому підпункту 3 пункту 12 Розділу І законопроекту слова «переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до» замінити словами «внесення змін до умов договору (контракту) з урахуванням»
 
Відхилено   контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції»;
 
218. контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції»;
 
 
219. «39.3.3.7. У разі якщо для порівняння ціни контрольованої операції з сировинними товарами використовувався діапазон котирувальних цін, зазначений у джерелі інформації, мінімальне та максимальне значення такого діапазону відповідає мінімальному та максимальному значенню діапазону цін для цілей підпункту 39.3.2.3 пункту 39.3 та підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
   «39.3.3.7. У разі якщо для порівняння ціни контрольованої операції з сировинними товарами використовувався діапазон котирувальних цін, зазначений у джерелі інформації, мінімальне та максимальне значення такого діапазону відповідає мінімальному та максимальному значенню діапазону цін для цілей підпункту 39.3.2.3 пункту 39.3 та підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
219. «39.3.3.7. У разі якщо для порівняння ціни контрольованої операції з сировинними товарами використовувався діапазон котирувальних цін, зазначений у джерелі інформації, мінімальне та максимальне значення такого діапазону відповідає мінімальному та максимальному значенню діапазону цін для цілей підпункту 39.3.2.3 пункту 39.3 та підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
 
220. У разі використання декількох діапазонів котирувальних цін проводиться розрахунок діапазону цін згідно з порядком, передбаченим в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 підпункту 39.3.2. цього пункту»;
 
   У разі використання декількох діапазонів котирувальних цін проводиться розрахунок діапазону цін згідно з порядком, передбаченим в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 підпункту 39.3.2. цього пункту»;
 
220. У разі використання декількох діапазонів котирувальних цін проводиться розрахунок діапазону цін згідно з порядком, передбаченим в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 підпункту 39.3.2. цього пункту»;
 
 
221. «39.3.3.8. У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 цього пункту, платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен
 
   «39.3.3.8. У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 цього пункту, платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен
 
221. «39.3.3.8. У разі застосування платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» методів, зазначених у підпунктах 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 цього пункту, платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен
 
 
222. обґрунтувати неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або те, що метод порівняльної неконтрольованої ціни не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 
   обґрунтувати неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або те, що метод порівняльної неконтрольованої ціни не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 
222. обґрунтувати неможливість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або те, що метод порівняльної неконтрольованої ціни не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 
 
223. зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не відповідає критеріям, визначеним підпунктами «в» -»г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті. Інформація має містити дані про рівень показників рентабельності цих осіб, які є найбільш доцільними, виходячи із фактів та обставин їх діяльності у ланцюгу постачання.
 
-361- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 3 абзацу тридцять другого у реченні першому (щодо доповнення абзацом "зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу" підпункту 39.3.3.8) слова "про всіх осіб" замінити словами "про всіх відомих осіб";
 
Відхилено   зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не відповідає критеріям, визначеним підпунктами «в» -»г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті. Інформація має містити дані про рівень показників рентабельності цих осіб, які є найбільш доцільними, виходячи із фактів та обставин їх діяльності у ланцюгу постачання.
 
    -362- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 3 абзацу тридцять другого у реченні першому (щодо доповнення абзацом "зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу" підпункту 39.3.3.8) слова "про всіх осіб" замінити словами "про всіх відомих осіб";
 
Відхилено    
    -363- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 3 абзацу тридцять другого у реченні першому (щодо доповнення абзацом "зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу" підпункту 39.3.3.8) слова "про всіх осіб" замінити словами "про всіх відомих осіб";
 
Відхилено    
    -364- Герега О.В.
Абзац 31 пп.3 п.12 розд.І виключити;
 
Відхилено    
223. зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов'язаної особи або особи - нерезидента, який не відповідає критеріям, визначеним підпунктами «в» -»г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті. Інформація має містити дані про рівень показників рентабельності цих осіб, які є найбільш доцільними, виходячи із фактів та обставин їх діяльності у ланцюгу постачання.
 
 
224. У разі коли платник податків не надасть такої інформації, контролюючий орган має право самостійно визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом порівняльної неконтрольованої ціни з урахуванням вимог підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 цього пункту.»
 
   У разі коли платник податків не надасть такої інформації, контролюючий орган має право самостійно визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом порівняльної неконтрольованої ціни з урахуванням вимог підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 цього пункту.»
 
224. У разі коли платник податків не надасть такої інформації, контролюючий орган має право самостійно визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом порівняльної неконтрольованої ціни з урахуванням вимог підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 цього пункту.»
 
 
225. пункт 39.3 доповнити новим пунктом 39.3.10 такого змісту:
 
-365- Тарасенко Т.П.
Пункт 39.3.10. пункту 39.3. виключити
 
Відхилено   пункт 39.3 доповнити новим пунктом 39.3.10 такого змісту:
 
225. пункт 39.3 доповнити новим пунктом 39.3.10 такого змісту:
 
 
226. «39.3.10. Для контрольованих операцій, передбачених підпунктами «в» та «є» підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті, у разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції, та, як наслідок, неможливості встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними у підпункті 39.3.1 цього пункту, визначення вартості нематеріальних активів або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.
 
-366- Гетманцев Д.О.
В абзаці тридцять четвертому підпункту 3 пункту 12 розділу І слово ««є»« замінити на слово ««е»«.
 
Враховано   «39.3.10. Для контрольованих операцій, передбачених підпунктами «в» та «е» підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті, у разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції, та, як наслідок, неможливості встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними у підпункті 39.3.1 цього пункту, визначення вартості нематеріальних активів або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.
 
226. «39.3.10. Для контрольованих операцій, передбачених підпунктами «в» та «є» підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті, у разі відсутності достовірної інформації про зіставні неконтрольовані операції, та, як наслідок, неможливості встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними у підпункті 39.3.1 цього пункту, визначення вартості нематеріальних активів або розміру відповідної компенсації може здійснюватися за методикою зіставної оцінки вартості, яка ґрунтується на розрахунку поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків.
 
 
227. Для визначення розміру вартості нематеріальних активів або розміру компенсації за передачу функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами, вигодами, ризиками та можливостями розраховується середнє арифметичне значення на основі поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків таких нематеріальних активів та або розміру відповідної компенсації до початку придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі та поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків після придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі.
 
-367- Гетманцев Д.О.
Абзац другий підпункту 39.3.10 редакції у законопроекті виключити.
 
Враховано      
227. Для визначення розміру вартості нематеріальних активів або розміру компенсації за передачу функцій разом з матеріальними та або нематеріальними активами, вигодами, ризиками та можливостями розраховується середнє арифметичне значення на основі поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків таких нематеріальних активів та або розміру відповідної компенсації до початку придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі та поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків після придбання (продажу) таких нематеріальних активів або такої передачі.
 
 
228. Розрахунок поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності»;
 
-368- Гетманцев Д.О.
Абзац третій підпункту 39.3.10 редакції у законопроекті викласти в такій редакції:
«Розрахунок поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків здійснюється відповідно до Національних або Міжнародних стандартів оцінки.
 
Враховано   Розрахунок поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків здійснюється відповідно до Національних або Міжнародних стандартів оцінки.
 
228. Розрахунок поточної вартості (дисконтованої вартості) майбутніх грошових потоків здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності»;
 
 
229. 4) у пункті 39.4:
 
   3) у пункті 39.4:
 
229. 4) у пункті 39.4:
 
 
230. підпункт 39.4.2 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 39.4.2 викласти у такій редакції:
 
230. підпункт 39.4.2 викласти у такій редакції:
 
 
231. «39.4.2. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
 
-369- Тарасенко Т.П.
У пункті 39.4. підпункт 39.4.2. викласти у такій редакції:
«39.4.2. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.
У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.3 та 120.4 статті 120 цього Кодексу.
Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати уточнюючий звіт про контрольовані операції.
Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.»
 
Відхилено   «39.4.2. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
 
231. «39.4.2. Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
 
 
232. Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь в міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
 
   Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь в міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
 
232. Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь в міжнародній групі компаній подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
 
 
233. 39.4.2.1. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.
 
-370- Бондарєв К.А.
Абзац третій пункту 39.4.2 виключити, оскільки ПКУ не розкриває детальний зміст «глобальної документації».
 
Відхилено   39.4.2.1. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.
 
233. 39.4.2.1. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.
 
 
234. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
 
   У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
 
234. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
 
 
235. новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
 
   новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
 
235. новий звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за такий самий звітний період;
 
 
236. уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
 
   уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
 
236. уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.
 
 
237. Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 статті 120 цього Кодексу.
 
   Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 статті 120 цього Кодексу.
 
237. Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктами 120.4 і 120.6 статті 120 цього Кодексу.
 
 
238. Платник податків під час проведення документальних перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" не має права подавати звіт (уточнюючий звіт) про контрольовані операції за звітний період, який перевіряється.
 
-371- Гетманцев Д.О.
В абзаці десятому підпункту 4 пункту 12 розділу І слова «з питань дотримання платником податків принципу «витянутої руки» виключити
 
Враховано   Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати звіт (уточнюючий звіт) про контрольовані операції за звітний період, який перевіряється.
 
    -372- Герега О.В.
Абзац 10 пп.4 «г» п.12 розд.І виключити;
 
Відхилено    
238. Платник податків під час проведення документальних перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" не має права подавати звіт (уточнюючий звіт) про контрольовані операції за звітний період, який перевіряється.
 
 
239. Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
 
   Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
239. Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.
 
 
240. 39.4.2.2. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема таку інформацію:
 
   39.4.2.2. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема таку інформацію:
 
240. 39.4.2.2. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній має містити, зокрема таку інформацію:
 
 
241. а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків в державі (на території) її реєстрації;
 
   а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків в державі (на території) її реєстрації;
 
241. а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків в державі (на території) її реєстрації;
 
 
242. б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків в державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;
 
   б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків в державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;
 
242. б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків в державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;
 
 
243. в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується - дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;
 
   в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується - дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;
 
243. в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується - дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;
 
 
244. г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.
 
   г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.
 
244. г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.
 
 
245. Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
-373- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт 39.4.3 викласти в такій редакції:
"39.4.3. Платники податків, що здійснюють контрольовані операції:
а) у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний звітний (податковий) рік перевищує еквівалент 10 мільйонів євро на кінець звітного періоду (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 1 мільйонів євро (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний (податковий) період;
б) у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний звітний (податковий) рік не перевищує еквівалент 10 мільйонів євро або дорівнює йому на кінець звітного періоду (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 1 мільйон євро (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, готують документацію з трансфертного ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";
 
Відхилено   Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
    -374- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт 39.4.3 викласти в такій редакції:
"39.4.3. Платники податків, що здійснюють контрольовані операції:
а) у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний звітний (податковий) рік перевищує еквівалент 10 мільйонів євро на кінець звітного періоду (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 1 мільйонів євро (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний (податковий) період;
б) у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний звітний (податковий) рік не перевищує еквівалент 10 мільйонів євро або дорівнює йому на кінець звітного періоду (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 1 мільйон євро (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, готують документацію з трансфертного ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";
 
Відхилено    
    -375- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт 39.4.3 викласти в такій редакції:
"39.4.3. Платники податків, що здійснюють контрольовані операції:
а) у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний звітний (податковий) рік перевищує еквівалент 10 мільйонів євро на кінець звітного періоду (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 1 мільйонів євро (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний (податковий) період;
б) у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний звітний (податковий) рік не перевищує еквівалент 10 мільйонів євро або дорівнює йому на кінець звітного періоду (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 1 мільйон євро (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, готують документацію з трансфертного ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";
 
Відхилено    
    -376- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт 39.4.4 викласти в такій редакції:
"39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у підпункті 39.4.6 цього пункту, у строк:
а) протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "а" підпункту 39.4.3 цього пункту;
б) протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "б" підпункту 39.4.3 цього пункту.
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті. Документація надається контролюючому органу один раз. У випадку отримання запиту про надання документації, яка вже надавалась контролюючому органу, платник податку не зобов’язаний надавати таку документацію незалежно від того, який саме орган запитує інформацію.
Контроль за дотриманням вимог щодо трансфертного ціноутворення платниками податків, які здійснюють контрольовані операції та річний дохід яких є меншим за 10 млн. євро, здійснюється в спрощеному порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такий порядок розробляється з урахуванням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо правил "безпечної гавані" і повинен передбачати звільнення платників податків від необхідності обґрунтовувати відповідність принципу "витягнутої руки" за методикою та відповідно до процедур, визначених цією статтею, у випадку відповідності результатів їх господарської діяльності визначеним параметрам";
 
Відхилено    
    -377- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт 39.4.4 викласти в такій редакції:
"39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у підпункті 39.4.6 цього пункту, у строк:
а) протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "а" підпункту 39.4.3 цього пункту;
б) протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "б" підпункту 39.4.3 цього пункту.
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті. Документація надається контролюючому органу один раз. У випадку отримання запиту про надання документації, яка вже надавалась контролюючому органу, платник податку не зобов’язаний надавати таку документацію незалежно від того, який саме орган запитує інформацію.
Контроль за дотриманням вимог щодо трансфертного ціноутворення платниками податків, які здійснюють контрольовані операції та річний дохід яких є меншим за 10 млн. євро, здійснюється в спрощеному порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такий порядок розробляється з урахуванням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо правил "безпечної гавані" і повинен передбачати звільнення платників податків від необхідності обґрунтовувати відповідність принципу "витягнутої руки" за методикою та відповідно до процедур, визначених цією статтею, у випадку відповідності результатів їх господарської діяльності визначеним параметрам";
 
Відхилено    
    -378- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 доповнити підпунктом такого змісту:
"підпункт 39.4.4 викласти в такій редакції:
"39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків подають документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у підпункті 39.4.6 цього пункту, у строк:
а) протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "а" підпункту 39.4.3 цього пункту;
б) протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "б" підпункту 39.4.3 цього пункту.
Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті. Документація надається контролюючому органу один раз. У випадку отримання запиту про надання документації, яка вже надавалась контролюючому органу, платник податку не зобов’язаний надавати таку документацію незалежно від того, який саме орган запитує інформацію.
Контроль за дотриманням вимог щодо трансфертного ціноутворення платниками податків, які здійснюють контрольовані операції та річний дохід яких є меншим за 10 млн. євро, здійснюється в спрощеному порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Такий порядок розробляється з урахуванням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо правил "безпечної гавані" і повинен передбачати звільнення платників податків від необхідності обґрунтовувати відповідність принципу "витягнутої руки" за методикою та відповідно до процедур, визначених цією статтею, у випадку відповідності результатів їх господарської діяльності визначеним параметрам";
 
Відхилено    
245. Форма та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
 
246. у підпункті 39.4.6:
 
-379- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.4.6. викласти у такій редакції:
«39.4.6. Документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі) повинна містити таку інформацію:
а) а) дані про особу (осіб), яка є стороною контрольованої операції, та пов'язаних осіб платника податків (у звітному періоді, в якому здійснювалась контрольована операція, та на момент подання документації), а саме:
контрагента (контрагентів) контрольованої операції;
осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків;
осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків.
Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у державі їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;
б) загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);
в) опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів платника податків станом на дату операції або на кінець звітного періоду;
г) опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводить свою діяльність платник податків, основні конкуренти;
ґ) відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків;
д) опис контрольованої операції та копії відповідних договорів (контрактів);
е) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов'язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги)»
 
Відхилено   у підпункті 39.4.6:
 
246. у підпункті 39.4.6:
 
 
247. у пункті «а»:
 
   у пункті «а»:
 
247. у пункті «а»:
 
 
248. після абзацу другого доповнити новий абзацем такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новий абзацем такого змісту:
 
248. після абзацу другого доповнити новий абзацем такого змісту:
 
 
249. «фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності)».
 
   «фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності)».
 
249. «фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності)».
 
 
250. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
250. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
 
251. в абзацах четвертому та п’ятому цифри «20» замінити цифрами «25»;
 
   в абзацах четвертому та п’ятому цифри «20» замінити цифрами «25»;
 
251. в абзацах четвертому та п’ятому цифри «20» замінити цифрами «25»;
 
 
252. у пункті «б» після слів «організаційну структуру» доповнити словом «такої», а після слів «опис господарської діяльності» - словом «цієї»;
 
   у пункті «б» після слів «організаційну структуру» доповнити словом «такої», а після слів «опис господарської діяльності» - словом «цієї»;
 
252. у пункті «б» після слів «організаційну структуру» доповнити словом «такої», а після слів «опис господарської діяльності» - словом «цієї»;
 
 
253. у пункті «д» слова «та копії відповідних договорів (контрактів)» замінити словами «із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції»;
 
-380- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу двадцять п'ятого (щодо підпункту "д" підпункту 39.4.6) слова "із зазначенням ланцюга постачання" замінити словами "із зазначенням відомого платнику податків ланцюга постачання";
 
Відхилено   у пункті «д» слова «та копії відповідних договорів (контрактів)» замінити словами «із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції»;
 
    -381- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу двадцять п'ятого (щодо підпункту "д" підпункту 39.4.6) слова "із зазначенням ланцюга постачання" замінити словами "із зазначенням відомого платнику податків ланцюга постачання";
 
Відхилено    
    -382- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу двадцять п'ятого (щодо підпункту "д" підпункту 39.4.6) слова "із зазначенням ланцюга постачання" замінити словами "із зазначенням відомого платнику податків ланцюга постачання";
 
Відхилено    
    -383- Герега О.В.
Абзац 25 пп.4 п.12 розд І виключити;
 
Відхилено    
253. у пункті «д» слова «та копії відповідних договорів (контрактів)» замінити словами «із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції»;
 
 
254. пункт «е» доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   пункт «е» доповнити абзацом другим такого змісту:
 
254. пункт «е» доповнити абзацом другим такого змісту:
 
 
255. «Опис операцій з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання; «;
 
   «Опис операцій з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання; «;
 
255. «Опис операцій з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції) і наявності ділової мети їх придбання; «;
 
 
256. пункт «і» після слова «самостійне» доповнити словом «або»;
 
   пункт «і» після слова «самостійне» доповнити словом «або»;
 
256. пункт «і» після слова «самостійне» доповнити словом «або»;
 
 
257. підпункт 39.4.6 доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
 
-384- Тарасенко Т.П.
У підпункті 39.4.6. пункти «ї», «й», «к» виключити.
 
Відхилено   підпункт 39.4.6 доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
 
257. підпункт 39.4.6 доповнити пунктами "ї", "й" та "к" такого змісту:
 
 
258. «ї) якщо платник входить до міжнародної групи компаній:
 
   «ї) якщо платник входить до міжнародної групи компаній:
 
258. «ї) якщо платник входить до міжнародної групи компаній:
 
 
259. копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованій операції,
 
-385- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу тридцять першого (щодо підпункту "і" підпункту 39.4.6) після слова "операції" доповнити словами "в Україні";
 
Відхилено   копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованій операції,
 
    -386- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу тридцять першого (щодо підпункту "і" підпункту 39.4.6) після слова "операції" доповнити словами "в Україні";
 
Відхилено    
    -387- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу тридцять першого (щодо підпункту "і" підпункту 39.4.6) після слова "операції" доповнити словами "в Україні";
 
Відхилено    
259. копії істотних внутрішньогрупових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованій операції,
 
 
260. копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній щодо контрольованої операції і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
 
   копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній щодо контрольованої операції і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
 
260. копії договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній щодо контрольованої операції і в підготовці яких не брав участі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
 
 
261. й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків);
 
   й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків);
 
261. й) копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за які подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою для платника податків);
 
 
262. к) копії договорів (контрактів) та будь-які доповнення до них, за якими здійснювалась контрольована операція»;
 
   к) копії договорів (контрактів) та будь-які доповнення до них, за якими здійснювалась контрольована операція»;
 
262. к) копії договорів (контрактів) та будь-які доповнення до них, за якими здійснювалась контрольована операція»;
 
 
263. підпункт 39.4.7 викласти у редакції:
 
   підпункт 39.4.7 викласти у редакції:
 
263. підпункт 39.4.7 викласти у редакції:
 
 
264. «39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.
 
-388- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.4.7. викласти у такій редакції:
«39.4.7. Документація з трансфертного ціноутворення подається платником податків до контролюючого органу, зазначеного у запиті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.»
 
Відхилено   «39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.
 
    -389- Заблоцький М.Б.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Лунченко В.В.
Горват Р.І.
Петьовка В.В.
В абзаці 36 підпункту 4 пункту 12 розділу І цифри «50» замінити цифрами «750»
 
Відхилено    
264. «39.4.7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро.
 
 
265. Запит на подання глобальної документації (майстер-файлу) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців після закінчення звітного року.
 
-390- Гетманцев Д.О.
У абзаці другому пункту 39.4.7 після слів «дванадцяти місяців» доповнити словами «і не пізніше тридцяти шести місяців»
 
Враховано   Запит на подання глобальної документації (майстер-файлу) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців після закінчення звітного року.
 
    -391- Гриб В.О.
Абзац 37 підпункту 4 пункту 12 Розділу І законопроекту після слів «не раніше дванадцяти місяців» доповнити словами «і не пізніше тридцяти шести місяців»
 
Враховано    
265. Запит на подання глобальної документації (майстер-файлу) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік - не раніше дванадцяти місяців після закінчення звітного року.
 
 
266. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
 
-392- Гриб В.О.
Підпункт 4 пункту 12 Розділу І законопроекту доповнити абзацом тридцять дев’ятим такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, не має права витребувати у платника податків, що є учасником міжнародної групи компаній, глобальну документацію, раніше подану на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, іншим платником учасником такої міжнародної групи компаній за відповідний звітний період»
 
Враховано редакційно   Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
Якщо в Україні зареєстровані два та більше платників податків, що входять до складу до однієї і тієї ж міжнародної групи компаній, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, направляє запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) лише одному із таких платників податків за своїм вибором.
У разі порушення таким платником податків терміну, визначеного абзацом третім цього підпункту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право направити запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) за той самий період, іншому платнику податків, що входить до складу тієї ж самої міжнародної групи компаній. При цьому перший платник податків не звільняється від виконання обовязку із надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу).
Запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) платнику податків не направляється, якщо така документація вже надана відповідно до цього підпункту центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, будь-яким іншим платником податків, що входить до складу тієї ж самої міжнародної групи компаній.
 
    -393- Гетманцев Д.О.
Підпункт 4 пункту 12 Розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«Якщо в Україні зареєстровані два та більше платників податків, що входять
до складу до однієї і тієї ж міжнародної групи компаній, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, направляє запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-
файлу) лише одному із таких платників податків за своїм вибором.
У разі порушення таким платником податків терміну, визначеного абзацом третім цього підпункту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право направити запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) за той самий період, іншому платнику податків, що входить до складу тієї ж самої міжнародної групи компаній. При цьому перший платник податків не звільняється від виконання обовязку із надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-
файлу).
Запит про надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) платнику податків не направляється, якщо така документація вже надана відповідно до цього підпункту центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, будь-яким іншим
платником податків, що входить до складу тієї ж самої міжнародної групи
компаній».
 
Враховано    
266. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
 
 
267. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) -сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про:
 
   Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) -сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про:
 
267. Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) -сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, що має містити інформацію про:
 
 
268. а) організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держав і територій, в яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;
 
   а) організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держав і територій, в яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;
 
268. а) організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держав і територій, в яких зазначені особи здійснюють свою діяльність;
 
 
269. б) загальний опис діяльності міжнародної групи компаній, що включає в себе:
 
   б) загальний опис діяльності міжнародної групи компаній, що включає в себе:
 
269. б) загальний опис діяльності міжнародної групи компаній, що включає в себе:
 
 
270. опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат міжнародної групи компаній;
 
   опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат міжнародної групи компаній;
 
270. опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат міжнародної групи компаній;
 
 
271. опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки міжнародної групи компаній п'яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), частка яких становить більше 5% виручки міжнародної групи компаній за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги);
 
-394- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу сорок третього (щодо підпункту "б" підпункту 39.4.7) слова "опис ланцюгів" замінити словами "опис відомих платнику податків ланцюгів;
 
Відхилено   опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки міжнародної групи компаній п'яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), частка яких становить більше 5% виручки міжнародної групи компаній за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги);
 
    -395- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу сорок третього (щодо підпункту "б" підпункту 39.4.7) слова "опис ланцюгів" замінити словами "опис відомих платнику податків ланцюгів;
 
Відхилено    
    -396- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу сорок третього (щодо підпункту "б" підпункту 39.4.7) слова "опис ланцюгів" замінити словами "опис відомих платнику податків ланцюгів;
 
Відхилено    
271. опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки міжнародної групи компаній п'яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), частка яких становить більше 5% виручки міжнародної групи компаній за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги);
 
 
272. перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи (крім договорів, пов’язаних з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт), у тому числі опис функціональних можливостей основних учасників міжнародної групи, задіяних у наданні таких послуг, робіт, політики з трансфертного ціноутворення щодо розподілу вартості послуг та визначення цін на оплату внутрішньогрупових послуг;
 
   перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи (крім договорів, пов’язаних з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт), у тому числі опис функціональних можливостей основних учасників міжнародної групи, задіяних у наданні таких послуг, робіт, політики з трансфертного ціноутворення щодо розподілу вартості послуг та визначення цін на оплату внутрішньогрупових послуг;
 
272. перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи (крім договорів, пов’язаних з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт), у тому числі опис функціональних можливостей основних учасників міжнародної групи, задіяних у наданні таких послуг, робіт, політики з трансфертного ціноутворення щодо розподілу вартості послуг та визначення цін на оплату внутрішньогрупових послуг;
 
 
273. стислий функціональний аналіз діяльності учасників міжнародної групи компаній, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються;
 
   стислий функціональний аналіз діяльності учасників міжнародної групи компаній, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються;
 
273. стислий функціональний аналіз діяльності учасників міжнародної групи компаній, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються;
 
 
274. інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року;
 
   інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року;
 
274. інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року;
 
 
275. в) нематеріальні активи, які використовуються міжнародною групою компаній в своїй діяльності, зокрема:
 
   в) нематеріальні активи, які використовуються міжнародною групою компаній в своїй діяльності, зокрема:
 
275. в) нематеріальні активи, які використовуються міжнародною групою компаній в своїй діяльності, зокрема:
 
 
276. опис стратегії розвитку міжнародної групи компаній щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними;
 
-397- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу сорок восьмого (щодо підпункту "в" підпункту 39.4.7) слова "у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними" виключити;
 
Відхилено   опис стратегії розвитку міжнародної групи компаній щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними;
 
    -398- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу сорок восьмого (щодо підпункту "в" підпункту 39.4.7) слова "у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними" виключити;
 
Відхилено    
    -399- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 абзацу сорок восьмого (щодо підпункту "в" підпункту 39.4.7) слова "у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними" виключити;
 
Відхилено    
276. опис стратегії розвитку міжнародної групи компаній щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними;
 
 
277. перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої міжнародної групи компаній, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та або розпорядження);
 
   перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої міжнародної групи компаній, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та або розпорядження);
 
277. перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої міжнародної групи компаній, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та або розпорядження);
 
 
278. перелік суттєвих договорів, пов'язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками міжнародної групи компаній, у тому числі ліцензійних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослідних послуг;
 
   перелік суттєвих договорів, пов'язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками міжнародної групи компаній, у тому числі ліцензійних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослідних послуг;
 
278. перелік суттєвих договорів, пов'язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками міжнародної групи компаній, у тому числі ліцензійних угод, домовленостей щодо покриття витрат, основних угод щодо надання науково-дослідних послуг;
 
 
279. опис політики трансфертного ціноутворення міжнародної групи компаній щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів;
 
   опис політики трансфертного ціноутворення міжнародної групи компаній щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів;
 
279. опис політики трансфертного ціноутворення міжнародної групи компаній щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів;
 
 
280. опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками міжнародної групи компаній протягом відповідного фінансового року із зазначенням назв таких учасників, держав реєстрації та юрисдикцій, де вони провадять свою діяльність, компенсацій, що здійснювалися у звітному (податковому) періоді, та рівня винагород (компенсаційних виплат), пов'язаних з такою передачею;
 
   опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками міжнародної групи компаній протягом відповідного фінансового року із зазначенням назв таких учасників, держав реєстрації та юрисдикцій, де вони провадять свою діяльність, компенсацій, що здійснювалися у звітному (податковому) періоді, та рівня винагород (компенсаційних виплат), пов'язаних з такою передачею;
 
280. опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками міжнародної групи компаній протягом відповідного фінансового року із зазначенням назв таких учасників, держав реєстрації та юрисдикцій, де вони провадять свою діяльність, компенсацій, що здійснювалися у звітному (податковому) періоді, та рівня винагород (компенсаційних виплат), пов'язаних з такою передачею;
 
 
281. г) фінансову діяльність міжнародної групи компаній, зокрема:
 
   г) фінансову діяльність міжнародної групи компаній, зокрема:
 
281. г) фінансову діяльність міжнародної групи компаній, зокрема:
 
 
282. загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками міжнародної групи компаній;
 
   загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками міжнародної групи компаній;
 
282. загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками міжнародної групи компаній;
 
 
283. зазначення усіх учасників міжнародної групи компаній, які здійснюють централізовану внутрішньогрупову фінансову діяльність для учасників цієї групи, із інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників та або місця знаходження органу їх управління,
 
   зазначення усіх учасників міжнародної групи компаній, які здійснюють централізовану внутрішньогрупову фінансову діяльність для учасників цієї групи, із інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників та або місця знаходження органу їх управління,
 
283. зазначення усіх учасників міжнародної групи компаній, які здійснюють централізовану внутрішньогрупову фінансову діяльність для учасників цієї групи, із інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників та або місця знаходження органу їх управління,
 
 
284. загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників міжнародної групи компаній;
 
   загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників міжнародної групи компаній;
 
284. загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників міжнародної групи компаній;
 
 
285. ґ) консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;
 
   ґ) консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;
 
285. ґ) консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей;
 
 
286. д) перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов'язані з розподілом доходів між державами (територіями).»;
 
-400- Гриб В.О.
Підпункт 4 пункту 12 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом п’ятдесят дев’ять такого змісту:
«При виявленні платником податків у поданій глобальної документації неповноти відомостей, неточностей або помилок в її заповненні платник податків має право надати уточнену глобальну документацію»
 
Відхилено   д) перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов'язані з розподілом доходів між державами (територіями).»;
 
    -401- Гриб В.О.
Підпункт 4 пункту 12 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом шістдесят три такого змісту:
«Значення вартісних показників глобальної документації можуть зазначатися в валюті, в якій материнська компанія міжнародної групи компаній складає консолідовану фінансову звітність»
 
Враховано Перенесено перед р.291 (перед 39.4.9)   
286. д) перелік і стислий опис існуючих односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз'яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов'язані з розподілом доходів між державами (територіями).»;
 
 
287. підпункт 39.4.8 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 39.4.8 викласти у такій редакції:
 
287. підпункт 39.4.8 викласти у такій редакції:
 
 
288. «39.4.8. Документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
-402- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.4.8. викласти у такій редакції:
«39.4.8. У разі коли подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 цього пункту, або належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання інформацію відповідно до підпункту 39.4.6 цього пункту та або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».
Зазначена додаткова інформація або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" є невід’ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення.»
 
Враховано по суті Передбачено в пп. 39.4.9  «39.4.8. Документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
288. «39.4.8. Документація з трансфертного ціноутворення та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) подаються платником податків державною мовою в паперовому вигляді або в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
 
289. У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.
 
-403- Гриб В.О.
Абзац шістдесят перший підпункту 4 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.
 
289. У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.
 
 
290. Засвідчення автентичності перекладу документації з трансфертного ціноутворення та глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) на державну мову не здійснюється.»;
 
-404- Бондарєв К.А.
В абзаці третьому підпункту 39.4.8 щодо засвідчення автеничності перекладу на державну мову слова «не здійснюється» замінити словами: «підлягає апостилю». Просимо не вносити мовні питання до економічного закону.
 
Відхилено   Засвідчення автентичності перекладу документації з трансфертного ціноутворення та глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) на державну мову не здійснюється.»;
Значення вартісних показників глобальної документації можуть зазначатися в валюті, в якій материнська компанія міжнародної групи компаній складає консолідовану фінансову звітність.
 
290. Засвідчення автентичності перекладу документації з трансфертного ціноутворення та глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) на державну мову не здійснюється.»;
 
 
291. пункт 39.4.9 викласти у такій редакції:
 
   пункт 39.4.9 викласти у такій редакції:
 
291. пункт 39.4.9 викласти у такій редакції:
 
 
292. «39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до підпунктів 39.4.6 - 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті та або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у разі встановлення однієї з таких обставин:
 
-405- Тарасенко Т.П.
Пункт 39.4.9. викласти у такій редакції:
«39.4.9. Документація з трансфертного ціноутворення подається державною мовою. У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.»
 
Враховано по суті  «39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до підпунктів 39.4.6 - 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті та або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у разі встановлення однієї з таких обставин:
 
292. «39.4.9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до підпунктів 39.4.6 - 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті та або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у разі встановлення однієї з таких обставин:
 
 
293. подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 пункту 39.4 цієї статті та або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 
   подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 пункту 39.4 цієї статті та або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 
293. подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить інформації в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 пункту 39.4 цієї статті та або не містить належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 
 
294. подана платником податків глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті.
 
   подана платником податків глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті.
 
294. подана платником податків глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.7 пункту 39.4 цієї статті.
 
 
295. Зазначена додаткова інформація є невід’ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення та або глобальної документації (майстер-файлу).»;
 
   Зазначена додаткова інформація є невід’ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення та або глобальної документації (майстер-файлу).»;
 
295. Зазначена додаткова інформація є невід’ємною частиною документації з трансфертного ціноутворення та або глобальної документації (майстер-файлу).»;
 
 
296. пункт 39.4 доповнити пунктами 39.4.10 - 39.4.15 такого змісту:
 
   пункт 39.4 доповнити пунктами 39.4.10 - 39.4.15 такого змісту:
 
296. пункт 39.4 доповнити пунктами 39.4.10 - 39.4.15 такого змісту:
 
 
297. «39.4.10. Платник податків - резидент України, який належить до міжнародної групи компаній, у випадках, визначених у цьому підпункті, зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
-406- Бондарєв К.А.
У пункті 39.4.10:
абзац перший доповнити словами: «або в документарній формі, за його бажанням».
 
Відхилено   «39.4.10. Платник податків - резидент України, який належить до міжнародної групи компаній, у випадках, визначених у цьому підпункті, зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
297. «39.4.10. Платник податків - резидент України, який належить до міжнародної групи компаній, у випадках, визначених у цьому підпункті, зобов’язаний подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній в електронній формі із дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги».
 
 
298. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із таких обставин:
 
-407- Бондарєв К.А.
В абзаці другому слова «750 мільйонів євро» замінити словами: «3 мільярди гривень».
Альтернатива: «100 мільйонів гривень»
 
Відхилено   Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із таких обставин:
 
298. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро та за наявності однієї із таких обставин:
 
 
299. платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 
   платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 
299. платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
 
 
300. материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 
   материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 
300. материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків - резидента України на подання звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
 
 
301. відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 
   відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 
301. відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
 
 
302. між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік.»;
 
   між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік.»;
 
302. між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний рік.»;
 
 
303. «39.4.11. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно:
 
   «39.4.11. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно:
 
303. «39.4.11. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній містить інформацію в розрізі кожної юрисдикції, у якій зареєстрований учасник міжнародної групи компаній або в якій міжнародна група компаній здійснює свою діяльність, зокрема, але не виключно:
 
 
304. а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній заснований, та держави (території), резидентом якої він є;
 
   а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній заснований, та держави (території), резидентом якої він є;
 
304. а) назву держави (території), відповідно до законодавства якої учасник міжнародної групи компаній заснований, та держави (території), резидентом якої він є;
 
 
305. б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів (виручки) відповідно до угод, укладених учасниками цієї міжнародної групи компаній і пов’язаними особами, та суму доходів (виручки) за угодами з непов’язаним особами;
 
   б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів (виручки) відповідно до угод, укладених учасниками цієї міжнародної групи компаній і пов’язаними особами, та суму доходів (виручки) за угодами з непов’язаним особами;
 
305. б) загальну суму доходів (виручки) за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн, у тому числі з розбивкою на суму доходів (виручки) відповідно до угод, укладених учасниками цієї міжнародної групи компаній і пов’язаними особами, та суму доходів (виручки) за угодами з непов’язаним особами;
 
 
306. в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
306. в) суму прибутку (збитку) до оподаткування за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
307. г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;
 
307. г) суму сплаченого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога у фінансовому році, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
308. ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
308. ґ) суму нарахованого податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) або його аналога за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
309. д) розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   д) розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
309. д) розмір статутного капіталу (зареєстрованого статутного капіталу) на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
310. е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
310. е) суму нерозподіленого (накопиченого) прибутку на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
311. є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
311. є) чисельність працівників за фінансовий рік, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
312. ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
   ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
312. ж) балансову вартість матеріальних активів на дату закінчення фінансового року, за який складається звіт у розрізі країн;
 
 
313. з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками міжнародної групи компаній.
 
   з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками міжнародної групи компаній.
 
313. з) основні види діяльності, що здійснюються учасниками міжнародної групи компаній.
 
 
314. Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
314. Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
 
315. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти місяців після закінчення такого фінансового року (у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік - протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року).»;
 
   Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти місяців після закінчення такого фінансового року (у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік - протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року).»;
 
315. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком, та подається протягом дванадцяти місяців після закінчення такого фінансового року (у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній фінансовий рік - протягом дванадцяти місяців після закінчення календарного року).»;
 
 
316. «39.4.12. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній, поданий платником податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту, є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.»;
 
   «39.4.12. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній, поданий платником податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту, є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.»;
 
316. «39.4.12. Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній, поданий платником податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту, є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.»;
 
 
317. «39.4.13. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, від платника податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту та або в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, використовується для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу контрольованих операцій та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.»;
 
-408- Гетманцев Д.О.
В абзаці 90 підпункту 4 пункту 12 розділу І слова «та митну» виключити.
 
Враховано   «39.4.13. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, від платника податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту та або в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, використовується для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу контрольованих операцій та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.»;
 
317. «39.4.13. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, який отримано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, від платника податків відповідно до підпункту 39.4.10 цього підпункту та або в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, використовується для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу контрольованих операцій та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.»;
 
 
318. «39.4.14. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією є інформацією з обмеженим доступом з урахуванням вимог статті 22 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах.»;
 
-409- Гетманцев Д.О.
В абзаці 91 підпункту 2 пункту 12 розділу І слова «та митну» виключити.
 
Враховано   «39.4.14. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією є інформацією з обмеженим доступом з урахуванням вимог статті 22 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах.»;
 
318. «39.4.14. Інформація звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, отриманого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в рамках міжнародних угод щодо автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією є інформацією з обмеженим доступом з урахуванням вимог статті 22 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах.»;
 
 
319. «39.4.15. Для цілей підпунктів 39.4.7 та 39.4.10 цього підпункту розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.»;
 
   «39.4.15. Для цілей підпунктів 39.4.7 та 39.4.10 цього підпункту розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.»;
 
319. «39.4.15. Для цілей підпунктів 39.4.7 та 39.4.10 цього підпункту розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.»;
 
 
320. 5) у пункті 39.5:
 
   4) у пункті 39.5:
 
320. 5) у пункті 39.5:
 
 
321. у підпункті 39.5.1:
 
-410- Тарасенко Т.П.
Підпункт 39.5.1.1. підпункту 39.5.1. пункту 39.5. викласти у такій редакції:
« 39.5.1.1. Моніторинг контрольованих операцій здійснюється шляхом аналізу звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, будь-яких інших інформаційних джерел та шляхом отримання інформації відповідно до статті 73 цього Кодексу.
З метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» посадові особи, контролюючого органу під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції та або документації з трансфертного ціноутворення та або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 цієї статті, мають право проводити опитування уповноважених осіб та або працівників платника податків.
Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та опитування встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»
 
Відхилено   у підпункті 39.5.1:
 
    -411- Бондарєв К.А.
Виключити зміни до підпункту 39.5.1 у зв’язку з невизначенням змісту «глобальної документації».
 
Відхилено    
    -412- Герега О.В.
Абзац 2 пп.5 «ґ)» п.12 розд І виключити;
 
Відхилено    
321. у підпункті 39.5.1:
 
 
322. у першому абзаці підпункту 39.5.1.1 слово «умов» виключити, а слова «отриманих, зокрема, на підставі запитів, надісланих відповідно до підпунктів 39.4.4, 39.4.8 пункту 39.4 цієї статті» замінити словами «глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній»;
 
-413- Фролов П.В.
Пропозиція щодо виключення у пп. 39.5.1.1 пп. 39.5.1 п. 39.5 ст. 39 ПК з формулювання «моніторинг умов контрольованих операцій …» слова «умов» виглядає не зовсім зрозумілою з огляду на назву п. 39.5 «Податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»«, яка, власне, визначає предмет цього пункту. Тому пропоную в абзаці 3 підпункту 5 пункту 12 розділу І проекту слова «слово «умов» виключити, а» виключити.
 
Враховано   у першому абзаці підпункту 39.5.1.1 слова «отриманих, зокрема, на підставі запитів, надісланих відповідно до підпунктів 39.4.4, 39.4.8 пункту 39.4 цієї статті» замінити словами «глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній»;
 
322. у першому абзаці підпункту 39.5.1.1 слово «умов» виключити, а слова «отриманих, зокрема, на підставі запитів, надісланих відповідно до підпунктів 39.4.4, 39.4.8 пункту 39.4 цієї статті» замінити словами «глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) та звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній»;
 
 
323. у другому абзаці підпункту 39.5.1.1 після слів «документації з трансфертного ціноутворення» додати слова «та або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу)»;
 
-414- Гриб В.О.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 12 Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   у другому абзаці підпункту 39.5.1.1 після слів «документації з трансфертного ціноутворення» додати слова «та або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу)»;
 
323. у другому абзаці підпункту 39.5.1.1 після слів «документації з трансфертного ціноутворення» додати слова «та або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу)»;
 
 
324. у підпункті 39.5.2:
 
   у підпункті 39.5.2:
 
324. у підпункті 39.5.2:
 
 
325. пункт 39.5.2.1 викласти у редакції:
 
-415- Бондарєв К.А.
За текстом нової редакції пункту 39.5.2.1 виключити слово «глобальної».
 
Відхилено   пункт 39.5.2.1 викласти у редакції:
 
325. пункт 39.5.2.1 викласти у редакції:
 
 
326. «39.5.2.1. Перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» може бути проведена контролюючим органом у разі:
 
-416- Тарасенко Т.П.
Пункт 39.5.2.1. викласти у такій редакції:
«39.5.2.1. Перевірка з питань дотримання платником податків принципу „витягнутої руки» може бути проведена контролюючим органом у разі надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті або у разі неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення.»
 
Відхилено   «39.5.2.1. Перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» може бути проведена контролюючим органом у разі:
 
326. «39.5.2.1. Перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» може бути проведена контролюючим органом у разі:
 
 
327. надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті;
 
   надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті;
 
327. надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті;
 
 
328. неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 
-417- Гриб В.О.
В абзаці дев’ятому підпункту 5 пункту 12 Розділу І законопроекту слова «глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній» виключити
 
Відхилено   неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 
328. неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 
 
329. подання платником податків заяви про намір провести пропорційне коригування.»;
 
   подання платником податків заяви про намір провести пропорційне коригування.»;
 
329. подання платником податків заяви про намір провести пропорційне коригування.»;
 
 
330. абзац другий підпункту 39.5.2.3 виключити і замінити його новими абзацами такого змісту:
 
-418- Тарасенко Т.П.
Абзац другий підпункту 39.5.2.3. викласти у такій редакції:
« У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту контролюючого органу.»
 
Враховано частково   абзац другий підпункту 39.5.2.3 виключити і замінити його новими абзацами такого змісту:
 
330. абзац другий підпункту 39.5.2.3 виключити і замінити його новими абзацами такого змісту:
 
 
331. «У разі необхідності отримання під час проведення перевірки додаткових документів та або інформації щодо:
 
   «У разі необхідності отримання під час проведення перевірки додаткових документів та або інформації щодо:
 
331. «У разі необхідності отримання під час проведення перевірки додаткових документів та або інформації щодо:
 
 
332. здійснення фінансово-господарських операцій, пов’язаних із контрольованою операцією,
 
   здійснення фінансово-господарських операцій, пов’язаних із контрольованою операцією,
 
332. здійснення фінансово-господарських операцій, пов’язаних із контрольованою операцією,
 
 
333. господарських операцій із непов’язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією,
 
   господарських операцій із непов’язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією,
 
333. господарських операцій із непов’язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією,
 
 
334. підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу),
 
   підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу),
 
334. підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу),
 
 
335. даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків,
 
   даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків,
 
335. даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків,
 
 
336. інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»,
 
   інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»,
 
336. інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»,
 
 
337. зазначені документи та або інформація надаються платником податків протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту від посадових (службових) осіб контролюючого органу, які проводять перевірку.
 
-419- Южаніна Н.П.
В абзаці вісімнадцятому підпункту 5 пункту 12 розділу І проекту цифри "10" замінити цифрами "15";
 
Враховано   зазначені документи та або інформація надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту від посадових (службових) осіб контролюючого органу, які проводять перевірку.
 
337. зазначені документи та або інформація надаються платником податків протягом 10 робочих днів з дати отримання запиту від посадових (службових) осіб контролюючого органу, які проводять перевірку.
 
 
338. Посадові (службові) особи контролюючого органу, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», мають право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи.
 
   Посадові (службові) особи контролюючого органу, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», мають право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи.
 
338. Посадові (службові) особи контролюючого органу, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», мають право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи.
 
 
339. У випадку, якщо документи, належать до предмета перевірки, створювались платником податків в електронній формі, платник податків має право надати копії таких документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".»;
 
-420- Бондарєв К.А.
Абзац викласти у такій редакції:
«У випадку, якщо документи, належать до предмета перевірки, створювались платником податків в електронній формі, платник податків має право надати копії таких документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги», або за його бажанням в документарній формі».
 
Відхилено   У випадку, якщо документи, належать до предмета перевірки, створювались платником податків в електронній формі, платник податків має право надати копії таких документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".»;
у підпункті 39.5.2.4 цифри "78.1.11" виключити;
 
    -421- Железняк Я.І.
Після абзацу двадцятого підпункту 5 пункту 12 розділу І законопроекту (щодо підпункту 39.5.2.3) доповнити новим абзацом такого змісту:
"у підпункті 39.5.2.4 цифри "78.1.11" виключити".
 
Враховано    
339. У випадку, якщо документи, належать до предмета перевірки, створювались платником податків в електронній формі, платник податків має право надати копії таких документів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".»;
 
 
340. у підпункті 39.5.2.12 слова «методів (комбінації методів)» замінити словом «методології»;
 
-422- Южаніна Н.П.
Зміни до підпункту 39.5.2.12, що вносяться підпунктом 5 пункту 12 розділу І проекту, виключити;
 
Враховано      
340. у підпункті 39.5.2.12 слова «методів (комбінації методів)» замінити словом «методології»;
 
 
341. абзац перший пункту «а» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
   абзац перший пункту «а» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
341. абзац перший пункту «а» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
 
342. «а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які:
 
-423- Тарасенко Т.П.
Абзац перший пункту «а» підпункту 39.5.2.13. викласти у такій редакції:
« а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції.
У разі ненадання платниками податків, зазначеними у підпункті "а" цього підпункту, документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", та або надання неповної інформації контролюючий орган має право провести зустрічну звірку таких платників податків у порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 цього Кодексу;»
Підпункт « ґ « виключити.
 
Відхилено   «а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які:
 
342. «а) надсилати запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків відповідно до пункту 73.3 статті 73 цього Кодексу, які:
 
 
343. є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
 
   є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
 
343. є сторонами контрольованої операції, що перевіряється, або
 
 
344. були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції, або
 
   були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції, або
 
344. були задіяні в ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об'єктів цивільних прав), що є предметом контрольованої операції, або
 
 
345. з урахуванням інформації, отриманої від платника податків та або від інших суб’єктів інформаційних відносин, володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».»;
 
-424- Холодов А.І.
У підпункті 5 пункту 12 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 39.5.2.13 Податкового кодексу України):
Після абзацу 26 доповнити абзацом 27 у наступній редакції:
"у пункті «б» підпункту 39.5.2.13 після слів "провести" доповнити словами "письмове", слова "або працівників" та слова "та або працівників" виключити"
 
Відхилено   з урахуванням інформації, отриманої від платника податків та або від інших суб’єктів інформаційних відносин, володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».»;
 
345. з урахуванням інформації, отриманої від платника податків та або від інших суб’єктів інформаційних відносин, володіють інформацією, необхідною для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».»;
 
 
346. пункту «г» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
-425- Гетманцев Д.О.
Абзаци 27-28 підпункту 5 пункту 12 розділу І викласти в такій редакції:
«підпункт 39.5.2.13 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції.»;»
У підпункті «г» слово «методології» замінити словом «методів».
 
Враховано   у підпункті «г» підпункту 39.5.2.13 слово «методології» замінити словом «методів»;
підпункт 39.5.2.13 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
ґ) відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції.»;»
 
346. пункту «г» підпункту 39.5.2.13 викласти у такій редакції:
 
 
347. «г) відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції; «;
 
-426- Ковальов О.І.
Абзац ґ) Підпункту 39.5.2.13. Підпункту 39.5.2. Пункту 39.5. Статті 39 Розділу ІПодаткового Кодексу України викласти у наступній редакції:
Відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції.
 
Враховано      
    -427- Бондарєв К.А.
У пункті «г» підпункту 39.5.2.13 після слів «з дозволу платника податків» додати слова: «або за рішенням суду».
 
Відхилено    
347. «г) відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції; «;
 
 
348. підпункт 39.5.2.13 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
-428- Гетманцев Д.О.
Абзаци 29-30 підпункту 5 пункту 12 розділу І виключити.
 
Враховано      
348. підпункт 39.5.2.13 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
 
349. «ґ) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки.»;
 
-429- Бондарєв К.А.
У пункті «ґ» підпункту 39.5.2.13 словосполучення «проводити зустрічі з платником податків» доповнити словами: «за його згодою».
Після слів: «електронний кабінет» додати слова: «друкованим засобом або особисто».
 
Відхилено      
    -430- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 абзаці двадцять сім - двадцять вісім (щодо підпункту "г" підпункту 39.5.2.13) виключити
 
Враховано    
    -431- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 абзаці двадцять сім - двадцять вісім (щодо підпункту "г" підпункту 39.5.2.13) виключити;
 
Враховано    
    -432- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 абзаці двадцять сім - двадцять вісім (щодо підпункту "г" підпункту 39.5.2.13) виключити;
 
Враховано    
    -433- Южаніна Н.П.
Зміни щодо доповнення пунктом "ґ" підпункту 39.5.2.13, що вносяться підпунктом 5 пункту 12 розділу І проекту, виключити;
 
Враховано    
349. «ґ) проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки.»;
 
 
350. в абзаці першому підпункту 39.5.4.1 після слів «принципу "витягнутої руки"« додати слова «та або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті)»;
 
-434- Тарасенко Т.П.
В абзаці першому підпункту 39.5.4.1 після слів «принципу "витягнутої руки"« слова «та або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті)» виключити
 
Відхилено   в абзаці першому підпункту 39.5.4.1 після слів «принципу "витягнутої руки"« додати слова «та або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті)»;
 
    -435- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 в абзаці тридцять першому (щодо підпункту 39.5.4.1) після слова та знаків " (діловій меті)" доповнити словами "з пов'язаними особами – нерезидентами";
 
Відхилено    
    -436- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 в абзаці тридцять першому (щодо підпункту 39.5.4.1) після слова та знаків " (діловій меті)" доповнити словами "з пов'язаними особами – нерезидентами";
 
Відхилено    
    -437- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 в абзаці тридцять першому (щодо підпункту 39.5.4.1) після слова та знаків " (діловій меті)" доповнити словами "з пов'язаними особами – нерезидентами";
 
Відхилено    
    -438- Южаніна Н.П.
Зміни до підпункту 39.5.4.1, що вносяться підпунктом 5 пункту 12 розділу І проекту, виключити;
 
Відхилено    
350. в абзаці першому підпункту 39.5.4.1 після слів «принципу "витягнутої руки"« додати слова «та або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті)»;
 
 
351. у підпункті 39.5.5:
 
   у підпункті 39.5.5:
 
351. у підпункті 39.5.5:
 
 
352. доповнити підпунктами 39.5.5.2 - 39.5.5.3 такого змісту:
 
-439- Тарасенко Т.П.
У підпункті 39.5.5. підпункти 39.5.5.2 – 39.5.5.3 виключити.
 
Відхилено   доповнити підпунктами 39.5.5.2 - 39.5.5.3 такого змісту:
 
    -440- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
З пункту 5 частини 12 Розділу І законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
«доповнити підпунктами 39.5.5.2 – 39.5.5.3 такого змісту:
«39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорційного коригування виникає у платника податків на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування після отримання від пов’язаної особи – сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».
На підставі отриманого повідомлення платник податків має право звернутись до контролюючого органу із заявою про намір провести пропорційне коригування у звітному періоді або періодах, протягом яких здійснювались такі контрольовані операції. До заяви додаються розрахунок суми пропорційного коригування для кожного звітного періоду, інші документи, які стали підставою для проведення коригування іншою стороною контрольованої операції та документація з трансфертного ціноутворення.
Контролюючий орган розглядає заяву платника податків протягом 30 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів;
призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» для вивчення підстав для проведення пропорційного коригування. Перевірка здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 39.5.2 цієї статті. За результатами перевірки контролюючий орган приймає рішення про можливість проведення пропорційного коригування або повну чи часткову відмову у проведенні пропорційного коригування.»;
«39.5.5.3. У разі повної або часткової відмови контролюючим органом у проведенні пропорційного коригування платник податків має право звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження у порядку, передбаченому міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування»;
підпункт 39.5.5.11 виключити;»
 
Відхилено    
352. доповнити підпунктами 39.5.5.2 - 39.5.5.3 такого змісту:
 
 
353. «39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорційного коригування виникає у платника податків на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування після отримання від пов’язаної особи - сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».
 
-441- Железняк Я.І.
у пункті 12 підпункту 4 в абзаці тридцять четвертому (щодо підпункту 39.5.5.2) слова "після отримання від пов’язаної особи – сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" виключити;
 
Відхилено   «39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорційного коригування виникає у платника податків на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування після отримання від пов’язаної особи - сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».
 
    -442- Тарасов О.С.
у пункті 12 підпункту 4 в абзаці тридцять четвертому (щодо підпункту 39.5.5.2) слова "після отримання від пов’язаної особи – сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" виключити;
 
Відхилено    
    -443- Марусяк О.Р.
у пункті 12 підпункту 4 в абзаці тридцять четвертому (щодо підпункту 39.5.5.2) слова "після отримання від пов’язаної особи – сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" виключити;
 
Відхилено    
353. «39.5.5.2. Право на звернення щодо проведення пропорційного коригування виникає у платника податків на підставі чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування після отримання від пов’язаної особи - сторони контрольованої операції, яка є резидентом держави, з якою укладено відповідний міжнародний договір, повідомлення про фактичне проведення цією особою коригування податкових зобов'язань, виходячи з умов, що відповідають принципу «витягнутої руки».
 
 
354. На підставі отриманого повідомлення платник податків має право звернутись до контролюючого органу із заявою про намір провести пропорційне коригування у звітному періоді або періодах, протягом яких здійснювались такі контрольовані операції. До заяви додаються розрахунок суми пропорційного коригування для кожного звітного періоду, інші документи, які стали підставою для проведення коригування іншою стороною контрольованої операції та документація з трансфертного ціноутворення.
 
   На підставі отриманого повідомлення платник податків має право звернутись до контролюючого органу із заявою про намір провести пропорційне коригування у звітному періоді або періодах, протягом яких здійснювались такі контрольовані операції. До заяви додаються розрахунок суми пропорційного коригування для кожного звітного періоду, інші документи, які стали підставою для проведення коригування іншою стороною контрольованої операції та документація з трансфертного ціноутворення.
 
354. На підставі отриманого повідомлення платник податків має право звернутись до контролюючого органу із заявою про намір провести пропорційне коригування у звітному періоді або періодах, протягом яких здійснювались такі контрольовані операції. До заяви додаються розрахунок суми пропорційного коригування для кожного звітного періоду, інші документи, які стали підставою для проведення коригування іншою стороною контрольованої операції та документація з трансфертного ціноутворення.
 
 
355. Контролюючий орган розглядає заяву платника податків протягом 30 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
   Контролюючий орган розглядає заяву платника податків протягом 30 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
355. Контролюючий орган розглядає заяву платника податків протягом 30 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
 
356. надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
   надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
356. надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
 
357. повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів;
 
-444- Фролов П.В.
В оновленому пп. 39.5.5.2 пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 ПК, на наш погляд, доцільно передбачити надання контролюючим органом платнику податків обґрунтування повної або часткової відмови у проведенні пропорційного коригування. Тому пропоную абзац 38 підпункту 5 пунтку 12 розділу І викласти в такій редакції:
«повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів – з обов’язковим обґрунтуванням підстав такої відмови платникові податків;».
 
Враховано   повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів – з обов’язковим обґрунтуванням підстав такої відмови платникові податків;
 
357. повністю або частково відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі необґрунтованості такого коригування або відсутності необхідних документів;
 
 
358. призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» для вивчення підстав для проведення пропорційного коригування. Перевірка здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 39.5.2 цієї статті. За результатами перевірки контролюючий орган приймає рішення про можливість проведення пропорційного коригування або повну чи часткову відмову у проведенні пропорційного коригування.»;
 
   призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» для вивчення підстав для проведення пропорційного коригування. Перевірка здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 39.5.2 цієї статті. За результатами перевірки контролюючий орган приймає рішення про можливість проведення пропорційного коригування або повну чи часткову відмову у проведенні пропорційного коригування.»;
 
358. призначити перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» для вивчення підстав для проведення пропорційного коригування. Перевірка здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 39.5.2 цієї статті. За результатами перевірки контролюючий орган приймає рішення про можливість проведення пропорційного коригування або повну чи часткову відмову у проведенні пропорційного коригування.»;
 
 
359. «39.5.5.3. У разі повної або часткової відмови контролюючим органом у проведенні пропорційного коригування платник податків має право звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження у порядку, передбаченому міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування»;
 
-445- Южаніна Н.П.
У змінах до підпункту 39.5.5.3, що вносяться підпунктом 5 пункту 12 розділу І проекту, слова "у порядку, передбаченому міжнародними договорами" замінити словами "відповідно до міжнародних договорів";
 
Враховано   «39.5.5.3. У разі повної або часткової відмови контролюючим органом у проведенні пропорційного коригування платник податків має право звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування»;
 
359. «39.5.5.3. У разі повної або часткової відмови контролюючим органом у проведенні пропорційного коригування платник податків має право звернутись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження у порядку, передбаченому міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування»;
 
 
360. підпункт 39.5.5.11 виключити;
 
-446- Тарасенко Т.П.
Доповнити підпунктом 39.5.5.11. наступного змісту:
«39.5.5.11. Пропорційне коригування проводиться в порядку і на умовах, що передбачаються міжнародними договорами України про усунення подвійного оподаткування.»
 
Відхилено   підпункт 39.5.5.11 виключити;
 
360. підпункт 39.5.5.11 виключити;
 
 
361. 13. Розділ І доповнити статтею 39-2 такого змісту:
 
-447- Герега О.В.
П.13 розділу І виключити;
 
Відхилено   14. Розділ І доповнити статтею 39-2 такого змісту:
 
    -448- Тарасов О.С.
пункт 13 (щодо доповнення статтею 39-2) виключити;
 
Відхилено    
    -449- Марусяк О.Р.
пункт 13 (щодо доповнення статтею 39-2) виключити;
 
Відхилено    
    -450- Бондар В.В.
Пункт 13 Розділу І виключити;
 
Відхилено    
361. 13. Розділ І доповнити статтею 39-2 такого змісту:
 
 
362. «Стаття 39-2.- Контрольовані іноземні компанії
 
-451- Тарасенко Т.П.
Статтю 392 виключити
 
Відхилено   «Стаття 39-2.- Контрольовані іноземні компанії
 
362. «Стаття 39-2.- Контрольовані іноземні компанії
 
 
363. 39-2.1. Визначення контрольованої іноземної компанії
 
-452- Тарасенко Т.П.
Пункт 392.1. статті 392 виключити
 
Відхилено   39-2.1. Визначення контрольованої іноземної компанії
 
363. 39-2.1. Визначення контрольованої іноземної компанії
 
 
364. 39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
 
-453- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В частині 13 Розділу І законопроекту (в частині змін до статті 39-2 Податкового кодексу України) внести наступні зміни:
1) В підпункті 392.1.1. слово «зареєстрована» замінити на словосполученням «що є резидентом»;
 
Відхилено   39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
 
364. 39-2.1.1. Контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.
 
 
365. Юридичною особою може визнаватись корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки, та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або власність. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.
 
-454- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
У абзаці пятому пункту 13 розділу І законопроекту слово «властність» змінити словами «форми властності»
 
Враховано   Юридичною особою може визнаватись корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки, та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або форми властності. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.
 
365. Юридичною особою може визнаватись корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки, та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або власність. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.
 
 
366. У випадках, передбачених цією статтею до контрольованої іноземної компанії може прирівнюватись іноземне утворення без статусу юридичної особи.
 
   У випадках, передбачених цією статтею до контрольованої іноземної компанії може прирівнюватись іноземне утворення без статусу юридичної особи.
 
366. У випадках, передбачених цією статтею до контрольованої іноземної компанії може прирівнюватись іноземне утворення без статусу юридичної особи.
 
 
367. Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до законодавства та або документів, які регулюють її діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.
 
   Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до законодавства та або документів, які регулюють її діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.
 
367. Утворенням без статусу юридичної особи визнається утворення, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, яке відповідно до законодавства та або документів, які регулюють її діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.
 
 
368. Утворення без статусу юридичної особи можуть включати зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). До утворень без статусу юридичної особи прирівнюються особи-нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які відповідно до особистого закону не є юридичними особами.
 
-455- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 8 пункту 13 розділу першого законопроекту після слів «держави (території).» доповнити новим реченням: «Контрольованими іноземними компаніями не можуть вважатися безвідкличні дискреційні трасти або інші подібні утворення, в яких вигодоотримувачі не мають прав стосовно управління та контролю».
 
Враховано по суті  Утворення без статусу юридичної особи можуть включати зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). До утворень без статусу юридичної особи прирівнюються особи-нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які відповідно до особистого закону не є юридичними особами.
 
    -456- Халімон П.В.
В абзаці 8 пункту 13 розділу першого законопроекту після слів «держави (території)» доповнити новим реченням «Контрольованими іноземними компаніями не можуть вважатися безвідкличні дискреційні трасти або інші подібні утворення, в яких вигодоотримувачі не мають прав стосовно управління та контролю».
 
Враховано по суті   
368. Утворення без статусу юридичної особи можуть включати зокрема, але не виключно, партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації, створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). До утворень без статусу юридичної особи прирівнюються особи-нерезиденти, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, які відповідно до особистого закону не є юридичними особами.
 
 
369. 39-2.1.2. З урахуванням положень цієї статті, контролюючою особою є:
 
   39-2.1.2. З урахуванням положень цієї статті, контролюючою особою є:
 
369. 39-2.1.2. З урахуванням положень цієї статті, контролюючою особою є:
 
 
370. фізична особа - резидент України, яка визнається кінцевим бенефіціарним власником (контролером) контрольованої іноземної компанії у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або
 
-457- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Абзац другий підпунту 39-2.1.2. викласти в такій редакції:
«фізична особа, або»
 
Враховано   фізична особа, або
 
    -458- Бєлькова О.В.
Абзаци 10-11 пункту 13 розділу І законопроекту (у п.392.1.2.) замінити одним абзацом такого змісту:
«фізична або юридична особа – резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (контролером) контрольованої іноземної компанії».
 
Враховано по суті   
    -459- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
Абзац 10 пункту 13 розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
    -460- Халімон П.В.
Абзац 10 пункту 13 розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
370. фізична особа - резидент України, яка визнається кінцевим бенефіціарним власником (контролером) контрольованої іноземної компанії у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або
 
 
371. юридична особа - резидент України, що є прямим обо опосередкованим власником (контролекром) контрольованої іноземної компанії.
 
-461- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Абзац третій підпунту 39-2.1.2. викласти в такій редакції:
«юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.»
 
Враховано   юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.
 
    -462- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 11 пункту 13 розділу першого законопроекту перед слова «юридична особа» доповнити словами «фізична або».
 
Враховано по суті   
    -463- Халімон П.В.
В абзаці 11 пункту 13 розділу першого законопроекту перед слова «юридична особа» доповнити словами «фізична або»
 
Враховано по суті   
    -464- Дубінський О.А.
Абзац одинадцятий пункту 13 Розділу І Законопроекту викласти в наступній редакції:
«юридична особа – резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (контролером) контрольованої іноземної компанії.».
 
Враховано    
371. юридична особа - резидент України, що є прямим обо опосередкованим власником (контролекром) контрольованої іноземної компанії.
 
 
372. Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):
 
   Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):
 
372. Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):
 
 
373. а) володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі 50 і більше відсотків, або
 
-465- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
У підпункті «а» підпункту 39-2.1.2 слова і цифри «50 і більше» замінити словами і цифрами «більше ніж 50»
 
Враховано   а) володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі більше ніж 50 відсотків, або
 
373. а) володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі 50 і більше відсотків, або
 
 
374. б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 10 і більше відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та або юридичних осіб -резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 
-466- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
У підпункті «б» підпункту 392.1.2 слова і цифри «10 і більше» замінити словами і цифрами «більше ніж 10»
 
Враховано   б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та або юридичних осіб -резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 
    -467- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 14 пункту 13 розділу першого законопроекту цифру 10 замінити на 25.
 
Відхилено    
    -468- Халімон П.В.
В абзаці 14 пункту 13 розділу першого законопроекту цифру 10 замінити на 25.
 
Відхилено    
    -469- Козак Т.Р.
Абзац б) підпункту 392.1.2. пункту 392.1. статті 392 викласти у наступній редакції:
«б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 10 і більше відсотків, за умови, що декілька пов’язаних фізичних осіб – резидентів України та або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або»;
 
Відхилено    
    -470- Дубінський О.А.
Абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий пункту 13 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та або юридичних осіб–резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків,
або
в) окремо або разом із іншими пов’язаними особами-резидентами України здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.»
 
Відхилено    
374. б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 10 і більше відсотків, за умови, що декілька фізичних осіб - резидентів України та або юридичних осіб -резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 
 
375. в) окремо або разом із іншими резидентами України пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
 
-471- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 15 пункту 13 розділу першого законопроекту слова «резидентами України» виключити.
 
Відхилено   в) окремо або разом із іншими резидентами України пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
 
    -472- Халімон П.В.
В абзаці 15 пункту 13 розділу першого законопроекту слова «резидентами України» виключити.
 
Відхилено    
375. в) окремо або разом із іншими резидентами України пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
 
 
376. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою згідно цього пункту та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.
 
-473- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Підпункті 392.1.2. викласти в наступній редакції:
«392.1.2. З урахуванням положень цієї статті, контролюючою особою є:
фізична особа – резидент України, яка визнається кінцевим бенефіціарним власником (контролером) контрольованої іноземної компанії у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», або
юридична особа – резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (контролером) контрольованої іноземної компанії.
Будь-яка з зазначених осіб має право самостійно визначити себе контролюючою особою, при цьому фізична особа – резидент України або пов’язана з ним юридична особа – резидент України не можуть бути одночасно визнані контролюючими особами стосовно однієї контрольованої іноземної компанії в межах одного звітного податкового періоду.
Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України (далі – контролююча особа):
а) володіє часткою в іноземній юридичній особи у розмірі 50 і більше відсотків станом на останній день звітного періоду такої іноземної компанії, або
б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків станом на останній день звітного періоду такої іноземної компанії, за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
в) окремо або разом із іншими пов’язаними особами-резидентами України здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.
Фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі – резиденті України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою згідно цього пункту та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.»;
 
Відхилено   Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою згідно цього пункту та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.
 
376. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України за умови, якщо остання визнається контролюючою особою згідно цього пункту та на неї покладається зобов’язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.
 
 
377. 39-2.1.3. Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права, що надають фізичній або юридичній особі право:
 
-474- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
У абзаці першому підпункту 39-2.1.3 після слів «аналогічні права» доповнити словами «та або правомочності»
 
Враховано   39-2.1.3. Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:
 
377. 39-2.1.3. Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права, що надають фізичній або юридичній особі право:
 
 
378. а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та або
 
-475- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Підпункт «а» підпункту 392.1.3. викласти в наступній редакції: «а) на участь у загальних зборах акціонерів іноземної юридичної особи (або іншому аналогічному органі), та або»
 
Відхилено   а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та або
 
378. а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та або
 
 
379. б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та або
 
-476- Бєлькова О.В.
У абзаці 19 пункту 13 розділу І законопроекту (у п.392.1.3.) після слів «на отримання відповідної» доповнити словом в дужках « (фіксованої)».
 
Відхилено   б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та або
в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та або
 
    -477- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Після підпункту «б» підпункту 39-2.1.3 доповнити підпунтом «в» такого змісту «в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та або»;
У звязку з цим підпункт «в» вважати підпунктом «г».
 
Враховано    
379. б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та або
 
 
380. в) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.
 
   г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.
 
380. в) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.
 
 
381. У разі якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами «а» - «в» цього підпункту, є різними, для цілей цього Кодексу приймається найбільше значення такої частки.
 
   У разі якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами «а» - «в» цього підпункту, є різними, для цілей цього Кодексу приймається найбільше значення такої частки.
 
381. У разі якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами «а» - «в» цього підпункту, є різними, для цілей цього Кодексу приймається найбільше значення такої частки.
 
 
382. 39-2.1.4. Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:
 
   39-2.1.4. Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:
 
382. 39-2.1.4. Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:
 
 
383. належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;
 
-478- Бєлькова О.В.
У абзаці 23 пункту 13 розділу І законопроекту (у п.392.1.4.) після слів «у тому числі» доповнити словами «завдяки здійснення такою особою контролю».
 
Відхилено   належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;
 
383. належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;
 
 
384. належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.
 
-479- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити з підпункту 392.1.4. абзац наступного змісту: «належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб»;
 
Відхилено   належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.
 
384. належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.
 
 
385. Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:
 
   Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:
 
385. Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:
 
 
386. у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом множення часток;
 
   у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом множення часток;
 
386. у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом множення часток;
 
 
387. у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом підсумовування часток в кожному такому ланцюгу.
 
   у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом підсумовування часток в кожному такому ланцюгу.
 
387. у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій - шляхом підсумовування часток в кожному такому ланцюгу.
 
 
388. При цьому для цілей розрахунку опосередкованого володіння, у разі коли особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50 відсотків (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
   При цьому для цілей розрахунку опосередкованого володіння, у разі коли особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50 відсотків (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
388. При цьому для цілей розрахунку опосередкованого володіння, у разі коли особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50 відсотків (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
 
389. У разі коли особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
   У разі коли особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
389. У разі коли особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100 відсотків.
 
 
390. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:
 
   Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:
 
390. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:
 
 
391. володіння на підставі права власності, або
 
   володіння на підставі права власності, або
 
391. володіння на підставі права власності, або
 
 
392. якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.
 
-480- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти останній абзац підпункту 392.1.4. в наступній редакції: «якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи у відповідності до укладеного між ними письмового контракту.»
 
Відхилено   якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.
 
    -481- Бєлькова О.В.
У абзаці 32 пункту 13 розділу І законопроекту (у п.392.1.4.) слова «в інтересах» замінити словами «у відповідності до зобов’язуючих вказівок».
 
Відхилено    
    -482- Шпенов Д.Ю.
У пункті 13 Розділу І законопроекту внести такі зміни: у новому підпункті 392.1.4. нової статті 392 виключити абзац 11 наступного змісту: «якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.»;
 
Відхилено    
392. якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.
 
 
393. 39-2.1.5. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка у юридичній особі.
 
-483- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 33 пункту 13 розділу першого законопроекту після слів «засновником трасту» додати слова « (крім дискреційних безвідкличних трастів)».
 
Враховано по суті  39-2.1.5. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка у юридичній особі.
39-2.1.5.1. Засновник трасту, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка у юридичній особі, не вважається таким, що володіє цією часткою, якщо додержуються одночасно такі умови:
а) така особа не має права надавати прямо або опосередковано розпорядження про виплату на її користь прибутку або доходу такого утворення без статусу юридичної особи;
б) така особа не має права розпоряджатися прямо або опосередковано прибутком або доходом такого утворення без статусу юридичної особи;
в) така особа не має права на повернення їй майна, що входить до складу активів утворення без статусу юридичної особи (майно передано на умовах безвідкличності). Умова, встановлена даним пунктом "в", вважається виконаною, якщо засновник такого утворення без статусу юридичної особи не має права на повернення майна, що входить до активів такого утворення, як протягом існування такого утворення, так і у разі його ліквідації (припинення);
г) така особа, діючи окремо або спільно з іншими бенефіціарами чи вигодонабувачами такого утворення без статусу юридичної особи, не має права припинення такого утворення без статусу юридичної особи, зокрема, але не виключно шляхом ліквідації, розірвання договору трастового управління;
д) така особа не здійснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи, у розумінні, передбаченому підпунктом 39-2.1.6. пункту 39-2.1 цієї статті.
39-2.1.5.2. Особа, яка не є засновником трасту, установи, утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить частка особи в юридичній особі, вважається такою, що володіє цією часткою, у разі додержання хоча б однієї з наступних умов:
а) така особа має (юридично або фактично) право вимагати нарахування та виплати доходу (прибутку) такого утворення без статусу юридичної особи;
б) така особа має право (прямо або опосередковано) розпоряджатися майном, що входить до складу активів такого утворення без статусу юридичної особи;
в) така особа має право отримати майно, що входить до активів такого утворення без статусу юридичної особи у разі його ліквідації (припинення), за винятком випадків отримання майна у разі ліквідації (припинення) такого утворення без волевиявлення цієї особи ;
г) така особа здійснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи у розумінні, передбаченому підпунктом 39-2.1.6 пункту 39-2.1 цієї статті.
39-2.1.5.3. Особа, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, разом із повідомленням про заснування утворення без статусу юридичної особи має право надати підтвердження про відповідність її вимогам підпункту 39-2.1.5.1. пункту 39-2.1 цієї статті.
На підтвердження відповідності особи, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, вимогам підпункту 39-2.1.5.1. пункту 39-2.1 цієї статті, такою особою повинні надаватися наступні документи:
1) повідомлення особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема, але не виключно трастового керуючого), що повинно містити:
а) твердження про відсутність прав, зазначених в підпункті 39-2.1.5.1. пункту 39-2.1 цієї статті, у засновника згідно з договором та або особистим законом та або установчими документами такого іноземного утворення без статусу юридичної особи,
б) твердження про регулювання та або ліцензування особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, щодо її управління таким утворенням відповідно до договору та або особистого закону та або установчих документів такого іноземного утворення; або у разі якщо така особа, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, не є регульованою та або ліцензованою, твердження, що вона адмініструється адміністратором, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону,
в) нотаріально засвідчений підпис особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разі якщо така особа не є регульованою та або ліцензованою, то нотаріально засвідчений підпис адміністратора такої особи, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону. Документ повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України; або
2) витяг з трастової угоди у вигляді інформації щодо імені засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефіціара бенефіціарів (якщо призначений призначені) та відомостей, вказаних у підпункті 39-2.1.5.1. пункту 39-2.1 цієї статті, за нотаріально засвідченим підписом особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разі якщо така особа не є регульованою та або ліцензованою, то нотаріально засвідченим підписом адміністратора такої особи, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону. Витяг повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України; або
3) юридичний висновок, адресований засновнику, за законодавством країни заснування діскреційного безвідкличного трасту, підтверджуючий відомості вказані в підпункті 392.1.5.1 пункту 39-2.1 цієї статті, наданий юридичною фірмою або іншою особою, яка має право надавати юридичні або адвокатські послуги, діяльність якої підлягає обов’язковому ліцензуванню або регулюванню відповідно до особистого закону. Підписи осіб мають бути нотаріально засвідчені та документ повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України.
Особа, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, щорічно надає засновнику письмове підтвердження щодо відповідності цього засновника умовам, передбаченим підпунктом 39-2.1.5.1. пункту 39-2.1 цієї статті,.
У подальшому таке письмове підтвердження не надсилається контролюючому органу, але має бути надане особою, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, контролюючому органу на його вимогу у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Обов’язок доведення невідповідності засновника умовам, передбаченим цим підпунктом, покладається на контролюючий орган..
 
    -484- Бєлькова О.В.
Абзац 33 пункту 13 розділу І законопроекту (п.392.1.5.) викласти в такій редакції:
«392.1.5. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту та власником частки майна, яке знаходиться у довірчому управлінні, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка у юридичній особі, або майно, що належить такій особі на підставі права власності.».
 
Враховано по суті   
    -485- Халімон П.В.
В абзаці 33 пункту 13 розділу першого законопроекту після слів «засновником трасту» додати слова « (крім дискреційних безвідкличних трастів)».
 
Враховано по суті   
    -486- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Після підпункту 39-2.1.5 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«39-2.1.5.1. Засновник трасту, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка у юридичній особі, не вважається таким, що володіє цією часткою, якщо додержуються одночасно такі умови:
така особа не має права надавати прямо або опосередковано розпорядження про виплату на її користь прибутку або доходу такого утворення без статусу юридичної особи;
така особа не має права розпоряджатися прямо або опосередковано прибутком або доходом такого утворення без статусу юридичної особи;
така особа не має права на повернення їй майна, що входить до складу активів утворення без статусу юридичної особи (майно передано на умовах безвідкличності). Умова, встановлена даним пунктом "в", вважається виконаною, якщо засновник такого утворення без статусу юридичної особи не має права на повернення майна, що входить до активів такого утворення, як протягом існування такого утворення, так і у разі його ліквідації (припинення);
така особа, діючи окремо або спільно з іншими бенефіціарами чи вигодонабувачами такого утворення без статусу юридичної особи, не має права припинення такого утворення без статусу юридичної особи, зокрема, але не виключно шляхом ліквідації, розірвання договору трастового управління;
така особа не здійснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи, у розумінні, передбаченому підпунктом 39-2.1.6. пункту 39-2.1 цієї статті.
39-2.1.5.2. Особа, яка не є засновником трасту, установи, утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить частка особи в юридичній особі, вважається такою, що володіє цією часткою, у разі додержання хоча б однієї з наступних умов:
а) така особа має (юридично або фактично) право вимагати нарахування та виплати доходу (прибутку) такого утворення без статусу юридичної особи;
б) така особа має право (прямо або опосередковано) розпоряджатися майном, що входить до складу активів такого утворення без статусу юридичної особи;
в) така особа має право отримати майно, що входить до активів такого утворення без статусу юридичної особи у разі його ліквідації (припинення), за винятком випадків отримання майна у разі ліквідації (припинення) такого утворення без волевиявлення цієї особи ;
г) така особа здійснює фактичний контроль над утворенням без статусу юридичної особи у розумінні, передбаченому підпунктом 392.1.6 пункту 392.1 цієї статті.
392.1.5.3. Особа, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, разом із повідомленням про заснування утворення без статусу юридичної особи має право надати підтвердження про відповідність її вимогам підпункту 392.1.5.1. пункту 392.1 цієї статті.
На підтвердження відповідності особи, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, вимогам підпункту 392.1.5.1. пункту 392.1 цієї статті, такою особою повинні надаватися наступні документи:
1) повідомлення особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема, але не виключно трастового керуючого), що повинно містити:
а) твердження про відсутність прав, зазначених в підпункті 392.1.5.1. пункту 392.1 цієї статті, у засновника згідно з договором та або особистим законом та або установчими документами такого іноземного утворення без статусу юридичної особи,
б) твердження про регулювання та або ліцензування особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, щодо її управління таким утворенням відповідно до договору та або особистого закону та або установчих документів такого іноземного утворення; або у разі якщо така особа, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, не є регульованою та або ліцензованою, твердження, що вона адмініструється адміністратором, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону,
в) нотаріально засвідчений підпис особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разі якщо така особа не є регульованою та або ліцензованою, то нотаріально засвідчений підпис адміністратора такої особи, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону. Документ повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України; або
2) витяг з трастової угоди у вигляді інформації щодо імені засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефіціара бенефіціарів (якщо призначений призначені) та відомостей, вказаних у підпункті 392.1.5.1. пункту 392.1 цієї статті, за нотаріально засвідченим підписом особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разі якщо така особа не є регульованою та або ліцензованою, то нотаріально засвідченим підписом адміністратора такої особи, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону. Витяг повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України; або
3) юридичний висновок, адресований засновнику, за законодавством країни заснування діскреційного безвідкличного трасту, підтверджуючий відомості вказані в підпункті 392.1.5.1 пункту 392.1 цієї статті, наданий юридичною фірмою або іншою особою, яка має право надавати юридичні або адвокатські послуги, діяльність якої підлягає обов’язковому ліцензуванню або регулюванню відповідно до особистого закону. Підписи осіб мають бути нотаріально засвідчені та документ повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України.
Особа, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, щорічно надає засновнику письмове підтвердження щодо відповідності цього засновника умовам, передбаченим підпунктом 392.1.5.1. пункту 392.1 цієї статті,.
У подальшому таке письмове підтвердження не надсилається контролюючому органу, але має бути надане особою, яка є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, контролюючому органу на його вимогу у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Обов’язок доведення невідповідності засновника умовам, передбаченим цим підпунктом, покладається на контролюючий орган.
 
Враховано    
393. 39-2.1.5. Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка у юридичній особі.
 
 
394. 39-2.1.6. Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
 
-487- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
В абзаці перешому підпункту 39-2.1.6 після слова «суттєвий» доповнити словами «або вирішальний».
 
Враховано   39-2.1.6. Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
 
394. 39-2.1.6. Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
 
 
395. Фактичний контроль встановлюється на підставі хоча б однієї з таких обставин:
 
-488- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
В абзаці другому підпункту 39-2.1.6 після слів «на підставі» доповнити словами «, зокрема, але не виключно,»
 
Враховано   Для цілей цієї статті фактичний контроль встановлюється на підставі, зокрема, але не виключно, хоча б однієї з таких обставин:
 
    -489- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
У підпункті 392.1.6. словосполучення «Фактичний контроль» замінити на словосполучення «Для цілей цієї статті фактичний контроль»;
 
Враховано    
395. Фактичний контроль встановлюється на підставі хоча б однієї з таких обставин:
 
 
396. а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;
 
-490- Шпенов Д.Ю.
У пункті 13 Розділу І законопроекту внести такі зміни: у новому підпункті 392.1.6. нової статті 392 виключити підпункти а) абзацу 2 наступного змісту:
«а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;
 
Відхилено   а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;
 
396. а) надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи;
 
 
397. б) ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи;
 
-491- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Підпункт «б» підпункту 39-2.1.6 доповнити словами «або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження»
 
Враховано   б) ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження;
 
    -492- Шпенов Д.Ю.
У пункті 13 Розділу І законопроекту внести такі зміни: у новому підпункті 392.1.6. нової статті 392 виключити підпункти б) абзацу 2 наступного змісту:
б) ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи;»
 
Відхилено    
397. б) ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи;
 
 
398. в) наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;
 
   в) наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;
 
398. в) наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;
 
 
399. г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками;
 
   г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками;
 
399. г) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками;
 
 
400. ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.
 
-493- Бєлькова О.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту після абзацу 40 (у пункті 392.1.6.) доповнити абзацом такого змісту:
«Здійсненням фактичного контролю над іноземним утворенням без статусу юридичної особи в цілях застосування цієї статті визнається здійснення або можливість здійснення визначального впливу на рішення особи, яка здійснює управління активами такого утворення, а також у відношенні розподілу прибутку у відповідності з особистим законом та або установчими документами такого утворення.».
 
Враховано по суті  ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.
Здійсненням фактичного контролю над іноземним утворенням без статусу юридичної особи в цілях застосування цієї статті визнається здійснення або можливість здійснення вирішального впливу на рішення особи чи осіб, які здійснюють управління активами такого утворення, прийняття рішень або можливість прийняття рішень про заміну осіб, які здійснюють управління активами такого утворення, а також здійснення або можливість здійснення вирішального впливу на рішення стосовно розподілу прибутку у відповідності до особистого закону та або установчих документів такого утворення».
 
    -494- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Після підпункту «ґ» підпункту 392.1.6 доповнити абзацом такого змісту «Здійсненням фактичного контролю над іноземним утворенням без статусу юридичної особи в цілях застосування цієї статті визнається здійснення або можливість здійснення вирішального впливу на рішення особи чи осіб, які здійснюють управління активами такого утворення, прийняття рішень або можливість прийняття рішень про заміну осіб, які здійснюють управління активами такого утворення, а також здійснення або можливість здійснення вирішального впливу на рішення стосовно розподілу прибутку у відповідності до особистого закону та або установчих документів такого утворення».
 
Враховано    
400. ґ) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.
 
 
401. Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів. У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою.
 
-495- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Абзац восьмий підпункту 39-2.1.6 викласти в такій редакції:
«Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів та або до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, довірчого управління власністю, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів (зокрема, але не виключно адвокати, аудитори, трастові керуючі, протектори, гарантори, енфорсери, менеджери фондів, страховщики). У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою».
 
Враховано   Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів та або до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, довірчого управління власністю, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів (зокрема, але не виключно адвокати, аудитори, трастові керуючі, протектори, гарантори, енфорсери, менеджери фондів, страховщики). У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою».
 
401. Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів. У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою.
 
 
402. У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або штрафних санкцій на підставі визнання контролюючим органом фізичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.
 
-496- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти два останні абзаци в наступній редакції:
«Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, брокерів, консультантів з маркетингу, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів. У разі, якщо зазначені в цьому абзаці особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, вважається, що така фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою.
У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб або податку на прибуток, у тому числі штрафних санкцій та або пені на підставі визнання контролюючим органом фізичної або юридичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична або юридична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична або юридична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.»\
 
Відхилено   У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або штрафних санкцій на підставі визнання контролюючим органом фізичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.
 
    -497- Козак Т.Р.
Підпункт 392.1.6. пункту 392.1. статті 392 викласти у наступній редакції:
«392.1.6. Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладання угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
Фактичний контроль встановлюється на підставі хоча б однієї з таких обставин:
а) здійснення особою суттєвих правочинів від імені юридичної особи за генеральною довіреністю, що видана на термін більш ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи;
б) здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи;
в) зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, за винятком випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа.
Положення цього підпункту не застосовуються до фізичної особи, яка виконує посадові обов’язки директора чи іншої посадової особи юридичної особи відповідно до її статутних документів, до фахівців у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, інших осіб, які діють на користь та в інтересах такої юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів.
У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або штрафних санкцій на підставі визнання контролюючим органом фізичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.»;
 
Відхилено    
    -498- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
пункту 13 розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом 43 наступного змісту:
«3921.7. На підтвердження статусу дискреційного безвідкличного трасту контролюючою особою можуть надаватися наступні документи (у порядку пріоритетності):
1) лист трастового керуючого;
2) витяг з трастової угоди ( обмежується інформацією щодо імені засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефіціара бенефіціарів (якщо призначений призначені). Такий витяг не надається, якщо у країні заснування дискреційного безвідкличного трасту діє реєстр трастів. В такому випадку, контролюючий орган самостійно звертається з запитом до уповноважених органів відповідної країни щодо отримання інформації про траст;
3) юридичний висновок за законодавством країни заснування дискреційного безвідкличного трасту.
Документи, які зазначено вище, надаються в простій письмовій формі (оригінал чи копія) з перекладом на українську мову. Легалізація документів чи підписів на таких документах вимагається лише у випадках, коли така легалізація можлива за законодавством країни заснування дискреційного безвідкличного трасту.»
 
Враховано по суті   
    -499- Бєлькова О.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту після абзацу 42 (після пункту 392.1.6.) доповнити абзацами такого змісту:
«392.1.7. Засновник іноземного утворення без статусу юридичної особи не визнається контролюючою особою такого утворення, якщо одночасно дотримуються всі наступні умови:
1) такий засновник не має права надавати прямо або опосередковано розпорядження про виплату на його користь прибутку (доходу) трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи;
2) такий засновник не має права розпоряджатися прямо або опосередковано прибутком (доходом) трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи;
3) такий засновник не має безумовного права на повернення йому майна, що входить до активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи (майно передане цьому утворенню на умовах безвідзивності), на протязі всього періоду існування такого утворення, а також у випадку його припинення (ліквідації, розірвання договору);
4) такий засновник не здійснює над цим утворенням фактичного контролю, передбаченого підпунктом 392.1.6. пункту 392.1 цієї статті.
Особа, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, щорічно надає засновнику письмове підтвердження щодо відповідності цього засновника умовам, передбаченим цим підпунктом. Таке письмове підтвердження надсилається засновником контролюючому органу разом із повідомленням про заснування утворення без статусу юридичної особи. Таке повідомлення має містити: а) твердження про відсутність прав, зазначених в цій статті, у засновника згідно з договором та або особистим законом та або установчими документами такого іноземного утворення без статусу юридичної особи; б) твердження про регулювання та або ліцензування особи, що здійснює управління та або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, щодо її управління таким утворенням відповідно до договору та або особистого закону та або установчих документів такого іноземного утворення; або у разі якщо така особа не є регульованою та або ліцензованою, то її підпис має бути завірений адміністратором такої особи, що регулюється та або ліцензується відповідно до особистого закону; в) підписи осіб мають бути нотаріально засвідчені та документ повинен бути належним чином легалізований у відповідності до вимог діючого законодавства України.
У подальшому таке письмове підтвердження не надсилається контролюючому органу, але має бути надане контролюючому органу на його вимогу у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Обов’язок доведення невідповідності засновника умовам, передбаченим цим підпунктом, покладається на контролюючий орган.»
 
Враховано по суті   
    -500- Халімон П.В.
пункту 13 розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом 43 наступного змісту:
«3921.7. На підтвердження статусу дискреційного безвідкличного трасту контролюючою особою можуть надаватися наступні документи (у порядку пріоритетності):
1) лист трастового керуючого;
2) витяг з трастової угоди (обмежується інформацією щодо імені засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефіціара бенефіціарів (якщо призначений призначені). Такий витяг не надається, якщо у країні заснування дискреційного безвідкличного трасту діє реєстр трастів. В такому випадку, контролюючий орган самостійно звертається з запитом до уповноважених органів відповідної країни щодо отриання інформації про траст;
3) юридичний висновок за законодавством країни заснування дискреційного безвідкличного трасту.
Документи, які зазначено вище, надаються в простій письмовій формі (оригінал чи копія) з перекладом на українську мову. Легалізація документів чи підписів на таких документах вимагається лише у випадках, коли така легалізація можлива за законодавством країни заснування дискреційного безвідкличного трасту.»
 
Враховано по суті   
402. У разі нарахування грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або штрафних санкцій на підставі визнання контролюючим органом фізичної особи такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, фізична особа має право оскаржити таке рішення в адміністративному або судовому порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому обов’язок доведення, що фізична особа здійснює фактичний контроль над юридичною особою, покладається на контролюючий орган.
 
 
403. 39-2.2. Оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
   39-2.2. Оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
403. 39-2.2. Оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
 
404. 39-2.2.1. Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.
 
   39-2.2.1. Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.
 
404. 39-2.2.1. Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.
 
 
405. Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку у розмірі двадцять п’ять і більше відсотків у контрольованій іноземній компанії спільно з іншими фізичними та або юридичній особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для контрольованої іноземної компанії у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них двадцяти п’яти відсотків).
 
-501- Холодов А.І.
У пункті 13 розділу ІПроекту (стосовно доповнення Податкового кодексу України новою статтею 39-2):
В абзаці 3 підпункту 39-2.2.1 після слів "спільно з іншими" доповнити словами "пов'язаними"
 
Відхилено   Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку у розмірі двадцять п’ять і більше відсотків у контрольованій іноземній компанії спільно з іншими фізичними та або юридичній особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для контрольованої іноземної компанії у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них двадцяти п’яти відсотків).
 
    -502- Козак Т.Р.
Підпункт 392.2.1. пункту 392.2. статті 392 викласти у наступній редакції:
«392.2.1. Платником податку стосовно прибутку контрольованої іноземної компанії є контролююча особа.
Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою у розмірі двадцять п’ять і більше відсотків у контрольованій іноземній компанії спільно з іншими фізичними та або юридичній особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для контрольованої іноземної компанії у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них двадцяти п’яти відсотків).»;
 
Відхилено    
405. Якщо одна фізична або юридична особа володіє часткою або контролює частку у розмірі двадцять п’ять і більше відсотків у контрольованій іноземній компанії спільно з іншими фізичними та або юридичній особами, та при цьому жодна з осіб самостійно не визначить себе контролюючою особою щодо такої частки у повному розмірі, вважається, що всі зазначені особи є контролюючими особами для контрольованої іноземної компанії у рівних частках (незалежно від того, чи досягає розмір частки кожного з них двадцяти п’яти відсотків).
 
 
406. 39-2.2.2. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії:
 
-503- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
У абзаці першому підпункту 39-2.2.2. після слів «фізична (юридична) особа» доповнити словами «на останній день відповідного звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії,»
 
Враховано   39-2.2.2. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії:
 
    -504- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти перше речення абзацу першого 392.2.2. в наступній редакції:
«392.2.2. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що залишається нерозподіленою протягом одного двох календарних років, що слідують за звітним роком, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею.»;
 
Відхилено    
406. 39-2.2.2. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею. Зазначена частина прибутку контрольованої іноземної компанії:
 
 
407. включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 цього Кодексу; або
 
   включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 цього Кодексу; або
 
407. включається до складу загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 цього Кодексу; або
 
 
408. за наслідками звітного податкового року збільшує фінансовий результат до оподаткування контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 140.4 статті 140 цього Кодексу.
 
-505- Гетманцев Д.О.
У абзаці третьому підпункту 39-2.2.2. слова та цифри «пунктом 140.4» замінити словами та цифрами «підпунктом 140.5.15 пункту 140.5»
 
Враховано по суті  за наслідками звітного податкового року збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток контролюючої особи в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Кодексу
39-2.2.3. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, який було включено до об’єкта оподаткування однієї контролюючої особи в порядку, передбаченому цим Кодексом, не може бути повторно включено до об’єкту оподаткування іншої контролюючої особи або контролюючих осіб».
 
    -506- Гетманцев Д.О.
Абзац третій підпункту 39-2.2.2 викласти в такій редакції:
«за наслідками звітного податкового року збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток контролюючої особи в порядку, визначеному розділом ІІІ цього Кодексу».
 
Враховано    
    -507- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти абзаци третій-четвертий підпункту 392.2.2. в наступній редакції:
«У разі наявності у контролюючого органу інформації, що свідчить про недостовірність поданої фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Вимога щодо надання письмового висновку аудиторської компанії надсилається у вигляді запиту контролюючого органу, в якому зазначаються конкретні факти, які свідчать про недостовірність поданої фінансової звітності контрольованої іноземної компанії.
Такий письмовий висновок має надаватись аудиторською компанією, що має право на проведення аудиту фінансової звітності, та не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.»;
 
Враховано по суті   
    -508- Гетманцев Д.О.
Пункт 39-2.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«39-2.2.3. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, який було включено до об’єкта оподаткування однієї контролюючої особи в порядку, передбаченому цим Кодексом, не може бути повторно включено до об’єкту оподаткування іншої контролюючої особи або контролюючих осіб».
 
Враховано    
408. за наслідками звітного податкового року збільшує фінансовий результат до оподаткування контролюючої особи в порядку, визначеному пунктом 140.4 статті 140 цього Кодексу.
 
 
409. 39-2.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в Україні.
 
   39-2.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в Україні.
 
409. 39-2.3. Порядок обчислення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в Україні.
 
 
410. 39-2.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
 
-509- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Підпункт 39-2.3.1 викласти в такій редакції:
«39-2.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії не передбачено обов’язку складання консолідованої фінансової звітності, контролююча особа може обрати режим подання звітності по кожній окремій контрольованій компанії.
У разі наявності у контролюючого органу сумнівів щодо достовірності поданої фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.
Такий письмовий висновок має надаватись аудиторською компанією, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.».
 
Враховано частково   39-2.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі наявності у контролюючого органу сумнівів щодо достовірності поданої фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.
Такий письмовий висновок має надаватись аудиторською компанією, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.».
 
410. 39-2.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
 
 
411. У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
-510- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
пункту 13 розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом 52 наступного змісту:
«У разі якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії не передбачено обов’язку складання консолідованої фінансової звітності, контролююча особа може обрати режим подання звітності по кожній окремій контрольованій компанії».
 
Враховано В правці Гетманцева     
    -511- Халімон П.В.
пункту 13 розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом 52 наступного змісту:
«У разі якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації)контрольованої іноземної компанії не передбачено обов’язку складання консолідованої фінансової звітності, контролююча особа може обрати режим подання звітності по кожній окремій контрольованій компанії».
 
Враховано В правці Гетманцева   
411. У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
 
412. На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.
 
-512- Железняк Я.І.
у пункті 13 в абзаці щодо доповнення підпунктом 39-2.3.1 абзац "На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку" виключити;
 
Відхилено      
    -513- Тарасов О.С.
у пункті 13 в абзаці щодо доповнення підпунктом 39-2.3.1 абзац "На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку" виключити;
 
Відхилено    
    -514- Марусяк О.Р.
у пункті 13 в абзаці щодо доповнення підпунктом 39-2.3.1 абзац "На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку" виключити;
 
Відхилено    
412. На вимогу контролюючого органу фінансова звітність контрольованої іноземної компанії повинна бути підтверджена письмовим звітом аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, та що не може містити негативний висновок або відмову від надання висновку.
 
 
413. Контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.
 
-515- Холодов А.І.
В абзаці 4 підпункту 39-2.3.1 число "12" замінити числом "18"
 
Відхилено      
    -516- Бєлькова О.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту після абзацу 53 (пункт 392.3.1.) доповнити абзацами такого змісту:
«При наданні контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, такий аудиторський висновок є достатнім документом, який підтверджує достовірність визначення прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування та на основі якого обчислюється скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Наявність такого аудиторського висновку не потребує надання додаткових документів для підтвердження прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
Якщо прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування згідно з фінансовою звітністю буде в подальшому скоригований контролюючими органами відповідної іноземної юрисдикції, то контролююча особа зобов’язана зробити перерахунок скоригованого прибутку для оподаткування та подати уточнену податкову декларацію без застосування будь-яких фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом. У такому разі контролююча особа також звільняється від будь-якої адміністративної та кримінальної відповідальності.»
 
Відхилено    
    -517- Козак Т.Р.
Підпункт 392.3.1. пункту 392.3. статті 392 викласти у наступній редакції:
«392.3.1. Для цілей цієї статті скоригованим прибутком контрольованої іноземної компанії визнається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
У випадку якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, не передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.»;
 
Враховано по суті   
413. Контролюючий орган має право вимагати надання письмового висновку аудиторської компанії, що підтверджує фінансову звітність контрольованої іноземної компанії, не раніше ніж через 12 місяців після завершення звітного періоду, стосовно якого розраховується скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії.
 
 
414. 39-2.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії враховуються такі особливості:
 
   39-2.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії враховуються такі особливості:
 
414. 39-2.3.2. При розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії враховуються такі особливості:
 
 
415. 39-2.3.2.1. фінансовий результат від операцій контрольованої іноземної компанії з цінними паперами, іншими корпоративними правами, деривативами, розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим підпунктом.
 
-518- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти підпункт 392.3.2.1. в наступній редакції:
«392.3.2.1. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються:
сума уцінки або дооцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податкового (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
втрати або доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
сума від'ємного або позитивного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
суми доходів або збитків від фінансових активів та зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток згідно з правилами Міжнародних стандартів фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти»;
суми доходів або збитків, що виникають внаслідок перекласифікації активів або зобов’язань між категоріями;
суми доходів або витрат, що виникають при формуванні резерву очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами;
суму доходів або витрат, що виникають при первісному визнанні ефекту дисконтування та його подальшій оцінці;
суму доходів або збитків від курсових різниць;
суму знецінень або дооцінок інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства, та доходів або збитків, що виникають внаслідок перекласифікації інвестицій між категоріями;
суму доходів, що виникають у зв’язку з розформуванням резервів витрат, що були створені на дату введення правил контрольованих іноземних компаній.»
 
Відхилено   39-2.3.2.1. фінансовий результат від операцій контрольованої іноземної компанії з цінними паперами, іншими корпоративними правами, деривативами, розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим підпунктом.
 
415. 39-2.3.2.1. фінансовий результат від операцій контрольованої іноземної компанії з цінними паперами, іншими корпоративними правами, деривативами, розраховується з урахуванням особливостей, передбачених цим підпунктом.
 
 
416. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат контрольованої іноземної компанії від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
-519- Холодов А.І.
В абзацах 2, 3, 7 підпункту 39-2.3.2.1 після слів "цінних паперів" доповнити словами "та або інших корпоративних прав"
 
Враховано   Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів та або інших корпоративних прав, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав зменшує загальний фінансовий результат контрольованої іноземної компанії від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
416. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат контрольованої іноземної компанії від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату.
 
 
417. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду контрольованої іноземної компанії.
 
-520- Холодов А.І.
В абзацах 2, 3, 7 підпункту 39-2.3.2.1 після слів "цінних паперів" доповнити словами "та або інших корпоративних прав"
 
Враховано   Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів та або інших корпоративних прав, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та або інших корпоративних прав збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду контрольованої іноземної компанії.
 
417. Якщо за результатами звітного періоду контрольованою іноземною компанією отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій та або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду контрольованої іноземної компанії.
 
 
418. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються:
 
   Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються:
 
418. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються:
 
 
419. сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податкового (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
   сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податкового (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
419. сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податкового (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
 
420. втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
   втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
420. втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації;
 
 
421. сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
-521- Холодов А.І.
В абзацах 2, 3, 7 підпункту 39-2.3.2.1 після слів "цінних паперів" доповнити словами "та або інших корпоративних прав"
 
Враховано   сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів та або інших корпоративних прав (загальна сума уцінок цінних паперів та або інших корпоративних прав перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
421. сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія;
 
 
422. 39-2.3.2.2. витрати контрольованої іноземної компанії від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) визнаються виключно в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів, або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів в межах суми проведеної дооцінки;
 
-522- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти підпункт 392.3.2.2. в наступній редакції:
«392.3.2.2. витрати доходи контрольованої іноземної компанії від уцінки або дооцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) визнаються в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів.
Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, а також доходи від розформування коригування зазначених резервів.
Витрати на списання безнадійної заборгованості враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованість відповідає ознакам, передбаченим міжнародними або національними стандартами фінансової звітності.»
 
Відхилено   39-2.3.2.2. витрати контрольованої іноземної компанії від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) визнаються виключно в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів, або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів в межах суми проведеної дооцінки;
 
422. 39-2.3.2.2. витрати контрольованої іноземної компанії від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) визнаються виключно в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів, або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів в межах суми проведеної дооцінки;
 
 
423. 39-2.3.2.3. витрати контрольованої іноземної компанії на нарахування процентів за борговими зобов’язаннями враховуються у сумі, що не перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
-523- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити підпункти 392.3.2.3., 392.3.2.4.
 
Відхилено   39-2.3.2.3. витрати контрольованої іноземної компанії на нарахування процентів за борговими зобов’язаннями враховуються у сумі, що не перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
423. 39-2.3.2.3. витрати контрольованої іноземної компанії на нарахування процентів за борговими зобов’язаннями враховуються у сумі, що не перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.
 
 
424. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю, а також доходи від розформування зазначених резервів.
 
   Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю, а також доходи від розформування зазначених резервів.
 
424. Під час обрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії не враховуються витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю, а також доходи від розформування зазначених резервів.
 
 
425. Витрати на списання безнадійної заборгованості враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованість відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
   Витрати на списання безнадійної заборгованості враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованість відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
425. Витрати на списання безнадійної заборгованості враховуються виключно у випадку, якщо така заборгованість відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;
 
 
426. 39-2.3.2.4. доходи і витрати контрольованої іноземної компанії за операціями із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, визначаються із дотриманням принципу «витягнутої руки».
 
   39-2.3.2.4. доходи і витрати контрольованої іноземної компанії за операціями із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, визначаються із дотриманням принципу «витягнутої руки».
 
426. 39-2.3.2.4. доходи і витрати контрольованої іноземної компанії за операціями із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, визначаються із дотриманням принципу «витягнутої руки».
 
 
427. У разі якщо доходи контрольованої іноземної компанії за такими операціями є нижчими рівня доходів, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої іноземної компанії збільшуються на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
   У разі якщо доходи контрольованої іноземної компанії за такими операціями є нижчими рівня доходів, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої іноземної компанії збільшуються на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
427. У разі якщо доходи контрольованої іноземної компанії за такими операціями є нижчими рівня доходів, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, доходи контрольованої іноземної компанії збільшуються на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
 
428. У разі якщо витрати контрольованої іноземної компанії за такими операціями є вищими рівня витрат, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії збільшується на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
   У разі якщо витрати контрольованої іноземної компанії за такими операціями є вищими рівня витрат, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії збільшується на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
428. У разі якщо витрати контрольованої іноземної компанії за такими операціями є вищими рівня витрат, розрахованих за принципом «витягнутої руки» відповідно до правил, встановлених статтею 39 цього Кодексу, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії збільшується на таку різницю. Якщо контрагентом контрольованої іноземної компанії при здійсненні зазначених операцій була інша контрольована іноземна компанія, така інша контрольована іноземна компанія має право на пропорційне коригування фінансового результату за такою операцією на таку різницю у сторону зменшення.
 
 
429. Контролюючий орган може зобов’язати контролюючу особу надати документацію з трансфертного ціноутворення, складену відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, щодо операцій контрольованої іноземної компанії із будь-якою особою, зазначеною в цьому підпункті, у разі, якщо загальний обсяг операцій контрольованої іноземної компанії із такою особою перевищує 10 млн. гривень за календарний рік. Зазначена документація, разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії, має бути подана протягом 60 календарних днів з дня отримання такої вимоги.
 
-524- Холодов А.І.
В абзаці 4 підпункту 39-2.3.2.4 слова "перевищує 10 млн. грн за календарний рік" замінити словами "перевищує 10 млн. грн за звітний рік, а загальний дохід такої контрольованої іноземної компанії перевищує 150 мільйонів гривень за звітний рік"
 
Враховано частково 1 редакцію без зміни календарного року - залишається  Контролюючий орган може зобов’язати контролюючу особу надати документацію з трансфертного ціноутворення, складену відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, щодо операцій контрольованої іноземної компанії із будь-якою особою, зазначеною в цьому підпункті, у разі, якщо загальний обсяг операцій контрольованої іноземної компанії із такою особою перевищує 10 млн. гривень за календарний рік а загальний дохід такої контрольованої іноземної компанії перевищує 150 мільйонів гривень за календарний рік. Зазначена документація, разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії, має бути подана протягом 60 календарних днів з дня отримання такої вимоги.
 
429. Контролюючий орган може зобов’язати контролюючу особу надати документацію з трансфертного ціноутворення, складену відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу, щодо операцій контрольованої іноземної компанії із будь-якою особою, зазначеною в цьому підпункті, у разі, якщо загальний обсяг операцій контрольованої іноземної компанії із такою особою перевищує 10 млн. гривень за календарний рік. Зазначена документація, разом із копіями первинних документів контрольованої іноземної компанії, має бути подана протягом 60 календарних днів з дня отримання такої вимоги.
 
 
430. У разі якщо контролююча особа не подає документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів, контролюючий орган збільшує розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування на 30% вартості доходів або витрат, щодо яких не було подано документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів.
 
-525- Козак Т.Р.
Абзац п’ятий підпункту 392.3.2.4. підпункту 392.3.2. пункту 392.3. статті 392 викласти у наступній редакції:
«У разі, якщо контролююча особа не подає документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів, контролюючий орган застосовує штраф у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.»;
 
Відхилено   У разі якщо контролююча особа не подає документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів, контролюючий орган збільшує розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування на 30% вартості доходів або витрат, щодо яких не було подано документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів.
 
430. У разі якщо контролююча особа не подає документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів, контролюючий орган збільшує розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування на 30% вартості доходів або витрат, щодо яких не було подано документацію з трансфертного ціноутворення та або копії первинних документів.
 
 
431. У разі якщо контролюючий орган встановлює невідповідність поданої документації з трансфертного ціноутворення вимогам статті 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостійно визначити розмір доходів та витрат контрольованої іноземної компанії за такими операціями відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу та відповідним чином збільшити розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
 
   У разі якщо контролюючий орган встановлює невідповідність поданої документації з трансфертного ціноутворення вимогам статті 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостійно визначити розмір доходів та витрат контрольованої іноземної компанії за такими операціями відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу та відповідним чином збільшити розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
 
431. У разі якщо контролюючий орган встановлює невідповідність поданої документації з трансфертного ціноутворення вимогам статті 39 цього Кодексу, контролюючий орган має право самостійно визначити розмір доходів та витрат контрольованої іноземної компанії за такими операціями відповідно до вимог статті 39 цього Кодексу та відповідним чином збільшити розмір прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
 
 
432. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображається перелік операцій із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
   У звіті про контрольовані іноземні компанії відображається перелік операцій із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
432. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображається перелік операцій із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
 
 
433. 39-2.3.2.5. У разі якщо контрольована іноземна компанія володіє часткою в іншій іноземній юридичній особі, яка визнається контрольованою іноземною компанією для тієї самої фізичної особи - резидента, скоригований прибуток першої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь першої компанії від другої компанії, часткою у якій вона володіє.
 
-526- Гетманцев Д.О.
В абзаці першому підпункт 392.3.2.5. у слова «фізичної особі - резидента» замінити словами «контролюючої особи»
 
Враховано   39-2.3.2.5. У разі якщо контрольована іноземна компанія володіє часткою в іншій іноземній юридичній особі, яка визнається контрольованою іноземною компанією для тієї самої контролюючої особи, скоригований прибуток першої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь першої компанії від другої компанії, часткою у якій вона володіє.
 
    -527- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В підпункті 392.3.2.5. словосполучення «фізичної особи-резидента» замінити на словосполучення «фізичної чи юридичної особи-резидента»;
 
Відхилено    
433. 39-2.3.2.5. У разі якщо контрольована іноземна компанія володіє часткою в іншій іноземній юридичній особі, яка визнається контрольованою іноземною компанією для тієї самої фізичної особи - резидента, скоригований прибуток першої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь першої компанії від другої компанії, часткою у якій вона володіє.
 
 
434. Для цілей цієї статті термін «дивіденди» використовується у значенні, визначеному стандартами фінансової звітності, які застосовуються при складанні фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, прибуток якої підлягає зменшенню за правилами цього підпункту.
 
-528- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити останній абзац з підпункту 39-2.3.2.5.;
 
Відхилено   Для цілей цієї статті термін «дивіденди» використовується у значенні, визначеному стандартами фінансової звітності, які застосовуються при складанні фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, прибуток якої підлягає зменшенню за правилами цього підпункту.
 
434. Для цілей цієї статті термін «дивіденди» використовується у значенні, визначеному стандартами фінансової звітності, які застосовуються при складанні фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, прибуток якої підлягає зменшенню за правилами цього підпункту.
 
 
435. 39-2.3.2.6. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано отримує дохід через постійне представництво на території України, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постійне представництво.
 
   39-2.3.2.6. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано отримує дохід через постійне представництво на території України, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постійне представництво.
 
435. 39-2.3.2.6. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано отримує дохід через постійне представництво на території України, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постійне представництво.
 
 
436. 39-2.3.2.7. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано володіє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Україні, скоригований прибуток такої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких юридичних особах, зареєстрованих в Україні, та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь контрольованої іноземної компанії від юридичної особи, зареєстрованої в Україні.
 
   39-2.3.2.7. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано володіє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Україні, скоригований прибуток такої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких юридичних особах, зареєстрованих в Україні, та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь контрольованої іноземної компанії від юридичної особи, зареєстрованої в Україні.
 
436. 39-2.3.2.7. У разі якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано володіє частками в юридичних особах, зареєстрованих в Україні, скоригований прибуток такої контрольованої іноземної компанії зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких юридичних особах, зареєстрованих в Україні, та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь контрольованої іноземної компанії від юридичної особи, зареєстрованої в Україні.
 
 
437. 39-2.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року має від’ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цієї ж контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках.
 
-529- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти підпункт 392.3.3. в наступній редакції: «392.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року, що є резидентом іноземної держави, має від’ємне значення, такий збиток його частина зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року в тій самій іноземній державі. або може бути врахований частково врахований у зменшення скоригованого прибутку до оподаткування цієї ж контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках. Якщо загальна сума скоригованого прибутку усіх контрольованих іноземних компаній в іноземній державі має від’ємне значення, воно може бути враховано у зменшення загальної суми прибутку контрольованих іноземних компаній, що є резидентами цієї іноземної держави у майбутніх звітних роках.»;
 
Відхилено   39-2.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року має від’ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цієї ж контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках.
 
    -530- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 77 пункту 13 розділу першого законопроекту слово «не» вилучити, а слово «однак» замінити на «або».
 
Відхилено    
    -531- Халімон П.В.
В абзаці 77 пункту 13 розділу першого законопроекту слово «не» вилучити, а слово «однак» замінити на «або».
 
Відхилено    
437. 39-2.3.3. Скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо. У разі якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії звітного року має від’ємне значення, такий збиток не зменшує прибуток до оподаткування інших контрольованих іноземних компаній звітного року, однак може бути врахований у зменшення прибутку до оподаткування цієї ж контрольованої іноземної компанії у майбутніх звітних роках.
 
 
438. 39-2.3.4. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний (податковий) період.
 
   39-2.3.4. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний (податковий) період.
 
438. 39-2.3.4. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний (податковий) період.
 
 
439. 39-2.3.5. Контролююча особа самостійно здійснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої іноземної компанії на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, пропорційно частці у цій контрольованій іноземній компанії, якою вона володіє.
 
-532- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Підпункт 392.3.5. після слова «самостійно» доповнити словосполученням «або із залученням представника»;
 
Відхилено   39-2.3.5. Контролююча особа самостійно здійснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої іноземної компанії на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, пропорційно частці у цій контрольованій іноземній компанії, якою вона володіє.
39-2.3.6. У випадку, якщо дохід (прибуток) контрольованої іноземної компанії до оподаткування згідно з фінансовою звітністю буде в подальшому скоригований контролюючими органами юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, то контролююча особа зобов’язана зробити перерахунок скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні та подати уточнену податкову декларацію без застосування будь-яких фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом.
Контролюючий орган має право направити контролюючій особі запит щодо надання документального підтвердження фактів коригування контролюючими органами юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії доходу (прибутку) такої контрольованої іноземної компанії. Платник податків протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту зобов’язаний надати належним чином засвідчені копії документів».
 
    -533- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Після підпункту 39-2.3.5 доповнити підпунктом 39-2.3.6 такого змісту:
«39-2.3.6. У випадку, якщо дохід (прибуток) контрольованої іноземної компанії до оподаткування згідно з фінансовою звітністю буде в подальшому скоригований контролюючими органами юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії, то контролююча особа зобов’язана зробити перерахунок скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні та подати уточнену податкову декларацію без застосування будь-яких фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом.
Контролюючий орган має право направити контролюючій особі запит щодо надання документального підтвердження фактів коригування контролюючими органами юрисдикції фактичного місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії доходу (прибутку) такої контрольованої іноземної компанії. Платник податків протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту зобов’язаний надати належним чином засвідчені копії документів».
У звязку з цим підпункт 39-2.3.6 вважати підпунктом 39-2.3.7.
 
Враховано    
439. 39-2.3.5. Контролююча особа самостійно здійснює розрахунок скоригованого прибутку кожної контрольованої іноземної компанії на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту, та визначає частку скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, пропорційно частці у цій контрольованій іноземній компанії, якою вона володіє.
 
 
440. 39-2.3.6. У разі якщо під час проведення перевірки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії із порушенням вимог цієї статті, контролюючий орган самостійно здійснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті.
 
   39-2.3.7. У разі якщо під час проведення перевірки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії із порушенням вимог цієї статті, контролюючий орган самостійно здійснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті.
 
440. 39-2.3.6. У разі якщо під час проведення перевірки контролюючий орган встановлює, що контролююча особа розрахувала скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії із порушенням вимог цієї статті, контролюючий орган самостійно здійснює перерахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті.
 
 
441. 39-2.3.7. Положення підпункту 39-2.3.2 цього пункту не застосовуються у разі, якщо загальний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однією контролюючої особи із всіх джерел відповідно до даних фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду. У цьому разі скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається у розмірі фінансового результату до оподаткування відповідно до річної фінансової звітності, без застосування особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту.
 
-534- Гетманцев Д.О.
Підпункт 39-2.3.7. виключити.
 
Враховано      
    -535- Железняк Я.І.
у пункті 13 абзац щодо доповнення підпунктом 39-2.3.7 виключити;
 
Враховано    
    -536- Тарасов О.С.
у пункті 13 абзац щодо доповнення підпунктом 39-2.3.7 виключити;
 
Враховано    
    -537- Марусяк О.Р.
у пункті 13 абзац щодо доповнення підпунктом 39-2.3.7 виключити;
 
Враховано    
    -538- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В підпункті 392.3.7. словосполучення «2 мільйони євро на кінець звітного періоду» замінити на словосполучення «4 мільйони євро у звітному періоді»;
 
Відхилено    
441. 39-2.3.7. Положення підпункту 39-2.3.2 цього пункту не застосовуються у разі, якщо загальний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однією контролюючої особи із всіх джерел відповідно до даних фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду. У цьому разі скоригований прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається у розмірі фінансового результату до оподаткування відповідно до річної фінансової звітності, без застосування особливостей, встановлених підпунктом 39-2.3.2 цього пункту.
 
 
442. 39-2.4. Звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
   39-2.4. Звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
442. 39-2.4. Звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії
 
 
443. 39-2.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткуванн) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
 
-539- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти підпункт 392.4.1. в наступній редакції: «392.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
б) виконується будь-яка з таких умов:
контрольована іноземна компанія зареєстрована в державі (території), в якій основна ставка податку на прибуток (корпоративний податок) та або іншій ідентичній чи подібний податок, є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
У випадку, якщо контрольована іноземна компанія отримує пасивні доходи в межах своєї звичайної або переважної діяльності, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними.
Для цілей цієї статті доходи також вважаються активними за умови, якщо контрольована іноземна компанія:
Виконує звичайно прийнятні функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал, консультантів субпідрядників тощо).»
 
Відхилено   39-2.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткуванн) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
 
443. 39-2.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткуванн) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
 
 
444. а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
 
   а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
 
444. а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та
 
 
445. б) зазначена іноземна юрисдикція не входить до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, та
 
-540- Гетманцев Д.О.
Підпункт «б» підпункту 39-2.4.1. виключити.
 
Враховано      
    -541- Бєлькова О.В.
Абзац 85 пункту 13 розділу І законопроекту (п. б) п. 392.4.1.) виключити.
 
Враховано    
445. б) зазначена іноземна юрисдикція не входить до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, та
 
 
446. в) виконується будь-яка з таких умов:
 
   б) виконується будь-яка з таких умов:
 
446. в) виконується будь-яка з таких умов:
 
 
447. контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
 
-542- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
Абзац 87 пункту 13 розділу першого законопроекту виключити;
 
Відхилено   контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
 
    -543- Халімон П.В.
Абзац 87 пункту 13 розділу першого законопроекту виключити.
 
Відхилено    
447. контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
 
 
448. частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
 
-544- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
пункту 13 розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом 89 наступного змісту:
«або контрольована іноземна компанія є резидентом країни-учасниці Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, або Організації економічного співробітництва та розвитку».
 
Відхилено   частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
 
448. частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
 
 
449. У випадку, якщо контрольована іноземна компанія отримує пасивні доходи в межах своєї основної господарської діяльності, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними.
 
-545- Бєлькова О.В.
Абзаци 89 – 90 пункту 13 розділу І законопроекту (у пункті 392.4.1) замінити на абзац такого змісту:
«У випадку, якщо частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними за умови, що контрольована іноземна компанія:»
 
Враховано   У випадку, якщо частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними за умови, що контрольована іноземна компанія:
 
449. У випадку, якщо контрольована іноземна компанія отримує пасивні доходи в межах своєї основної господарської діяльності, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними.
 
 
450. Для цілей цієї статті доходи вважаються активними за умови, що вони не належать до пасивних доходів відповідно до цього Кодексу, а контрольована іноземна компанія:
 
      
450. Для цілей цієї статті доходи вважаються активними за умови, що вони не належать до пасивних доходів відповідно до цього Кодексу, а контрольована іноземна компанія:
 
 
451. фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
 
   фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
 
451. фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
 
 
452. має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).
 
   має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).
 
452. має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).
 
 
453. Для цілей цієї статті ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множенням на 100 відсотків.
 
-546- Козак Т.Р.
Підпункт 392.4.1. пункту 392.4. статті 392 викласти у наступній редакції:
«392.4.1. Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі додержання таких умов:
а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією або
б) зазначена іноземна юрисдикція не входить до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу або
в) виконується будь-яка з таких умов:
контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену у пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або
частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел.
У випадку, якщо контрольована іноземна компанія отримує пасивні доходи в межах своєї основної господарської діяльності, для цілей застосування цієї статті такі доходи визнаються активними.
Для цілей цієї статті доходи вважаються активними за умови, що вони не належать до пасивних доходів відповідно до цього Кодексу, а контрольована іноземна компанія:
фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи у операціях, які призводять до отримання відповідних активних доходів;
має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо).
Для цілей цієї статті ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множенням на 100 відсотків.»;
 
Відхилено   Для цілей цієї статті ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множенням на 100 відсотків.
 
453. Для цілей цієї статті ефективна ставка податку на прибуток підприємств розраховується шляхом ділення суми витрат зі сплати податку на прибуток підприємств на суму прибутку до оподаткування за даними фінансової звітності за відповідний календарний рік та множенням на 100 відсотків.
 
 
454. 39-2.4.2. Незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39-2.4.1 пункту 39-2.4 цієї статті, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:
 
   39-2.4.2. Незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39-2.4.1 пункту 39-2.4 цієї статті, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:
 
454. 39-2.4.2. Незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39-2.4.1 пункту 39-2.4 цієї статті, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу (не збільшує фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:
 
 
455. 39-2.4.2.1. загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 1 мільйона євро на кінець звітного періоду;
 
-547- Гетманцев Д.О.
У підпункті 39-2.4.2.1 цифру «1» замінити цифрою «2».
 
Враховано   39-2.4.2.1. загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйона євро на кінець звітного періоду;
 
    -548- Железняк Я.І.
у пункті 13 в абзаці щодо підпункту 39-2.4.2.1 цифру "1" замінити цифрою "2";
 
Враховано    
    -549- Тарасов О.С.
у пункті 13 в абзаці щодо підпункту 39-2.4.2.1 цифру "1" замінити цифрою "2";
 
Враховано    
    -550- Марусяк О.Р.
у пункті 13 в абзаці щодо підпункту 39-2.4.2.1 цифру "1" замінити цифрою "2";
 
Враховано    
    -551- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В підпункті 392.4.2.1. словосполучення «словосполучення «1 мільйон євро на кінець звітного періоду» замінити на словосполучення «2 мільйони євро у звітному періоді»;»
 
Враховано    
455. 39-2.4.2.1. загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 1 мільйона євро на кінець звітного періоду;
 
 
456. 39-2.4.2.2. контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-552- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Доповнити друге речення підпункту 392.4.2.2. словосполученням «або є інвестиційним суб’єктом господарювання в розумінні міжнародних стандартів фінансової звітності»;
 
Відхилено   39-2.4.2.2. контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
456. 39-2.4.2.2. контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
 
457. Таке звільнення поширюється на всі контрольовані іноземні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної контрольованої іноземної компанії.
 
-553- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Абзац другий підпункту 39-2.4.2.2 доповнити словами такого змісту:
«, а також на інші іноземні компанії, пов’язані з публічною контрольованою іноземною компанією в частині дивідендів, які походять від такої публічної контрольованої іноземної компанії».
 
Враховано   Таке звільнення поширюється на всі контрольовані іноземні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної контрольованої іноземної компанії, а також на інші іноземні компанії, пов’язані з публічною контрольованою іноземною компанією в частині дивідендів, які походять від такої публічної контрольованої іноземної компанії.
 
    -554- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 97 пункту 13 розділу першого законопроекту після слів «контрольованої іноземної компанії» доповнити словами «, а також на інші іноземні компанії, пов’язані з публічною контрольованою іноземною компанією в частині доходів, які походять від такої публічної контрольованої іноземної компанії».
 
Відхилено    
    -555- Халімон П.В.
В абзаці 97 пункту 13 розділу першого законопроекту після слів «контрольованої іноземної компанії» доповнити словами «, а також на інші іноземні компанії, повязані з публічною контрольованою іноземною компанією в частині доходів, які походять від такої публічної контрольованої іноземної компанії».
 
Відхилено    
457. Таке звільнення поширюється на всі контрольовані іноземні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної контрольованої іноземної компанії.
 
 
458. У разі, якщо контрольована іноземна компанія, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь контрольованої іноземної компанії, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої іноземної компанії на загальних підставах.
 
   У разі, якщо контрольована іноземна компанія, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь контрольованої іноземної компанії, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої іноземної компанії на загальних підставах.
 
458. У разі, якщо контрольована іноземна компанія, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь контрольованої іноземної компанії, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої іноземної компанії на загальних підставах.
 
 
459. 39-2.4.2.3. контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).
 
   39-2.4.2.3. контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).
 
459. 39-2.4.2.3. контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).
 
 
460. 39-2.4.3. У разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпункту 39-2.3.2 цього Кодексу.
 
-556- Дубінський О.А.
Підпункт 392.4.3 пункту 392 .4 нової статті 392 (пункт 13 Розділу І законопроекту) викласти в такій редакції:
«392.4.3. У разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпункту 39 2 .3.2 цього Кодексу та від складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії відповідно до положень пункту 39 2 .5 цього Кодексу».
 
Відхилено   39-2.4.3. У разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпункту 39-2.3.2 цього Кодексу.
39-2.4.4. Контролююча особа має право добровільно відмовитись від звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпунктів 39-2.4.1 або 39-2.4.2 цього Кодексу та прийняти рішення про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії шляхом подання відповідної заяви у довільній формі, одночасно із поданням звіту про контрольовані іноземні компанії».
 
    -557- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Пункт 39-2.4 доповнити новим підпунктом 39-2.4.4 такого змісту:
«39-2.4.4. Контролююча особа має право добровільно відмовитись від звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпунктів 392.4.1 або 392.4.2 цього Кодексу та прийняти рішення про оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії шляхом подання відповідної заяви у довільній формі, одночасно із поданням звіту про контрольовані іноземні компанії».
 
Враховано    
    -558- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Доповнити підпункт 392.4.2. підпунктом 392.4.2.4. наступного змісту:
«392.4.2.4. прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає оподаткуванню в іншій іноземній країні згідно з правилами оподаткування контрольованих іноземних компаній за умови, якщо між Україною та цією іноземною країною є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування.
Таке звільнення поширюється на всі контрольовані іноземні компанії, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної контрольованої іноземної компанії, та або на всі контрольовані іноземні компанії які прямо чи опосередковано належать такій контрольованої іноземної компанії - інвестиційного суб’єкта господарювання в розумінні міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі, якщо публічна контрольована іноземна компанія, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь контрольованої іноземної компанії, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються при розрахунку скоригованого прибутку такої контрольованої іноземної компанії на загальних підставах.»
 
Відхилено    
    -559- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Закінчити підпункт 392.4.3. фразою наступного змісту: «та від складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії відповідно до пункту 392.5. цього Кодексу»;
 
Відхилено    
460. 39-2.4.3. У разі якщо прибуток контрольованої іноземної компанії звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до положень підпункту 39-2.3.2 цього Кодексу.
 
 
461. 39-2.5. Складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії та повідомлень про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
 
   39-2.5. Складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії та повідомлень про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
 
461. 39-2.5. Складання та подання звіту про контрольовані іноземні компанії та повідомлень про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
 
 
462. 39-2.5.1. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.
 
   39-2.5.1. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.
 
462. 39-2.5.1. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.
 
 
463. 39-2.5.2. Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
-560- Железняк Я.І.
у пункті 13 в абзаці першому щодо підпункту 39-2.5.2 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
 
Враховано   39-2.5.2. Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.
 
    -561- Тарасов О.С.
у пункті 13 в абзаці першому щодо підпункту 39-2.5.2 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
 
Враховано    
    -562- Марусяк О.Р.
у пункті 13 в абзаці першому щодо підпункту 39-2.5.2 слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
 
Враховано    
463. 39-2.5.2. Контролюючі особи зобов'язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно із поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
 
 
464. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
 
-563- Гетманцев Д.О.
Абзаци 2-6 підпункту 39-2.5.2 виключити
 
Враховано      
    -564- Железняк Я.І.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.5.2 слова "У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
розмір частки контролюючої особи,
відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року" виключити;
 
Враховано    
    -565- Тарасов О.С.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.5.2 слова "У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
розмір частки контролюючої особи,
відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року" виключити;
 
Враховано    
    -566- Марусяк О.Р.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.5.2 слова "У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
розмір частки контролюючої особи,
відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року" виключити;
 
Враховано    
464. У звіті про контрольовані іноземні компанії відображаються:
 
 
465. відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
 
      
465. відомості про кожну контрольовану іноземну компанію,
 
 
466. розмір частки контролюючої особи,
 
      
466. розмір частки контролюючої особи,
 
 
467. відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
 
      
467. відомості про утворення без статусу юридичної особи, через які контролююча особа володіє часткою у кожній контрольованій іноземній компанії,
 
 
468. відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року.
 
      
468. відомості про здійснення контролюючою особою фактичного контролю над юридичною особою станом на останній день звітного року.
 
 
469. До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.
 
-567- Холодов А.І.
В абзаці 2 підпункту 39-2.5.2 слова "звітний (податковий) період" замінити словами "звітний (податковий) рік"
 
Відхилено   До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.
 
    -568- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Доповнити підпункт 392.5.2. абзацом наступного змісту: «У випадках, передбачених підпунктом 392.4.3 цієї статті, до звіту про контрольовані іноземні компанії додаються копії скороченої фінансової звітності у складі балансу та звіту про фінансові результати, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності.»
 
Відхилено    
469. До звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.
 
 
470. 39-2.5.3. У звіті про контрольовані іноземні компанії зазначаються:
 
   39-2.5.3. У звіті про контрольовані іноземні компанії зазначаються:
 
470. 39-2.5.3. У звіті про контрольовані іноземні компанії зазначаються:
 
 
471. а) найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (у випадку наявності), номери державної реєстрації;
 
   а) найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (у випадку наявності), номери державної реєстрації;
 
471. а) найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (у випадку наявності), номери державної реєстрації;
 
 
472. б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії;
 
   б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії;
 
472. б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії;
 
 
473. в) структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою;
 
   в) структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою;
 
473. в) структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою;
 
 
474. г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
 
   г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
 
474. г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;
 
 
475. ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;
 
-569- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Підпункт «ґ» підпункту 392.5.3. викласти у наступній редакції:
«ґ) розмір об’єкта оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;»
 
Відхилено   ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;
 
475. ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог цієї статті, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;
 
 
476. д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень цієї статті;
 
   д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень цієї статті;
 
476. д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень цієї статті;
 
 
477. е) суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;
 
   е) суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;
 
477. е) суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;
 
 
478. є) суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;
 
-570- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В підпункті «є» підпункту 392.5.3. слово «прибутку» замінити на слово «дивідендів»;
 
Відхилено   є) суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;
 
478. є) суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;
 
 
479. ж) перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
-571- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити підпункти «ж» і «з» з підпункту 392.5.3., а підпункт «и» вважати підпунктом «ж»;
 
Відхилено   ж) перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
479. ж) перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;
 
 
480. з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;
 
   з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;
 
480. з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;
 
 
481. и) інформацію про суму прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні.
 
   и) інформацію про суму прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні.
 
481. и) інформацію про суму прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні.
 
 
482. 39-2.5.4. У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» - «в» підпункту 39-2.5.3 цього пункту.
 
   39-2.5.4. У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» - «в» підпункту 39-2.5.3 цього пункту.
 
482. 39-2.5.4. У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» - «в» підпункту 39-2.5.3 цього пункту.
 
 
483. Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід (фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та або пеня не застосовуються.
 
-572- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 123 пункту 13 розділу першого законопроекту у першому реченні після слів «до кінця» доповнити словом «другого» та у другому реченні після слів «до кінця» доповнити словом «третього»;
 
Відхилено   Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід (фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та або пеня не застосовуються.
 
    -573- Халімон П.В.
В абзаці 123 пункту 13 розділу першого законопроекту у першому реченні після слів «до кінця» доповнити словом «другого» та у другому реченні після слів «до кінця» доповнити словом «третього».
 
Відхилено    
483. Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід (фінансовий результат до оподаткування) контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та або пеня не застосовуються.
 
 
484. 39-2.5.5. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган:
 
-574- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити підпункт 392.5.5. зі статті 392;
 
Відхилено   39-2.5.5. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган:
 
484. 39-2.5.5. Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган:
 
 
485. про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початку здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
 
   про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початку здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
 
485. про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початку здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
 
 
486. про заснування, створення або набуття майнових прав на частку у активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 
   про заснування, створення або набуття майнових прав на частку у активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 
486. про заснування, створення або набуття майнових прав на частку у активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 
 
487. про кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті.
 
-575- Холодов А.І.
Підпункт 39-2.5.5 доповнити новим абзацом 5 наступного змісту: "про ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи", у зв'язку з чим абзаци 5-6 вважати абзацами 6-7
 
Враховано   про кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;
про ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.
 
487. про кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті.
 
 
488. Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 30 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
-576- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
В абзаці п’ятому підпункту 39-2.5.5. цифру «30» замінити цифромю «60»
 
Враховано   Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
    -577- Ляшенко А.О.
Ніколаєнко А.І.
В абзаці 128 пункту 13 розділу першого законопроекту цифру 30 замінити на 90.
 
Враховано частково    
    -578- Халімон П.В.
В абзаці 128 пункту 13 розділу першого законопроекту цифру 30 замінити на 90.
 
Враховано частково    
488. Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 30 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
 
489. Вимоги даного підпункту не застосовуються, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені підпунктом 39-2.4.2.2 підпункту 39-2.4.2 пункту 39-2.4 цієї статті.
 
   Вимоги даного підпункту не застосовуються, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені підпунктом 39-2.4.2.2 підпункту 39-2.4.2 пункту 39-2.4 цієї статті.
 
489. Вимоги даного підпункту не застосовуються, якщо контрольована іноземна компанія є публічною компанією, вимоги до якої встановлені підпунктом 39-2.4.2.2 підпункту 39-2.4.2 пункту 39-2.4 цієї статті.
 
 
490. 39-2.5.6. Форма звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма звіту про контрольовані іноземні компанії та порядки їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   39-2.5.6. Форма звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма звіту про контрольовані іноземні компанії та порядки їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
490. 39-2.5.6. Форма звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма звіту про контрольовані іноземні компанії та порядки їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
 
491. 39-2.5.7. Контролююча особа зобов’язана забезпечити складання окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами за партнерство, траст чи інше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих іноземних компаній щодо такого утворення, за винятком таких випадків:
 
   39-2.5.7. Контролююча особа зобов’язана забезпечити складання окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами за партнерство, траст чи інше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих іноземних компаній щодо такого утворення, за винятком таких випадків:
 
491. 39-2.5.7. Контролююча особа зобов’язана забезпечити складання окремої фінансової звітності за міжнародними стандартами за партнерство, траст чи інше утворення без статусу юридичної особи, частка у якому їй належить, та розраховувати скоригований прибуток, що підлягає оподаткуванню за правилами, визначеними для контрольованих іноземних компаній щодо такого утворення, за винятком таких випадків:
 
 
492. а) контролююча особа особисто набула майнові права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи іншого утворення без статусу юридичної особи та відображає доходи, отримані через таке утворення, у власній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації з податку на прибуток підприємств); або
 
   а) контролююча особа особисто набула майнові права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи іншого утворення без статусу юридичної особи та відображає доходи, отримані через таке утворення, у власній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації з податку на прибуток підприємств); або
 
492. а) контролююча особа особисто набула майнові права на частку в активах, доходах чи прибутку трасту, фонду чи іншого утворення без статусу юридичної особи та відображає доходи, отримані через таке утворення, у власній декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації з податку на прибуток підприємств); або
 
 
493. б) безпосереднім власником частки у партнерстві, трасті, фонді або іншому утворенні без статусу юридичної особи є контрольована іноземна компанія, яка враховує прибуток, отриманий через або від такого утворення, при складанні власної фінансової звітності.
 
   б) безпосереднім власником частки у партнерстві, трасті, фонді або іншому утворенні без статусу юридичної особи є контрольована іноземна компанія, яка враховує прибуток, отриманий через або від такого утворення, при складанні власної фінансової звітності.
 
493. б) безпосереднім власником частки у партнерстві, трасті, фонді або іншому утворенні без статусу юридичної особи є контрольована іноземна компанія, яка враховує прибуток, отриманий через або від такого утворення, при складанні власної фінансової звітності.
 
 
494. Якщо відповідно до положень цього підпункту контролююча особа зобов’язана складати фінансову звітність за партнерство, траст, чи інше утворення без статусу юридичної особи, відповідне утворення прирівнюється з метою оподаткування до контрольованої іноземної компанії.
 
   Якщо відповідно до положень цього підпункту контролююча особа зобов’язана складати фінансову звітність за партнерство, траст, чи інше утворення без статусу юридичної особи, відповідне утворення прирівнюється з метою оподаткування до контрольованої іноземної компанії.
 
494. Якщо відповідно до положень цього підпункту контролююча особа зобов’язана складати фінансову звітність за партнерство, траст, чи інше утворення без статусу юридичної особи, відповідне утворення прирівнюється з метою оподаткування до контрольованої іноземної компанії.
 
 
495. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку відповідного утворення без статусу юридичної особи, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею для контрольованих іноземних компаній.
 
-579- Халімон П.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту (щодо доповнення ПКУ статтею 392 після абзаці сто тридцять п’ятого (щодо підпункту 39-2.5.7,) доповнити новим абзацом такого змісту:
«39-2.5.8 Передбачена цим пунктом звітність не складається та не подається контролюючими фізичними особами у разі, якщо прибуток контрольованої іноземної компанії за звітний календарний рік, розрахований відповідно до пункту 39-2.3 цієї статті не перевищує 1 млн.євро»
 
Відхилено   Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку відповідного утворення без статусу юридичної особи, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею для контрольованих іноземних компаній.
 
495. Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку відповідного утворення без статусу юридичної особи, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею для контрольованих іноземних компаній.
 
 
496. 39-2.6. Податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями
 
   39-2.6. Податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями
 
496. 39-2.6. Податковий контроль за контрольованими іноземними компаніями
 
 
497. 39-2.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податків запит про надання додаткових пояснень стосовно контрольованої іноземної компанії, якщо є податкова інформація про те, що:
 
   39-2.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податків запит про надання додаткових пояснень стосовно контрольованої іноземної компанії, якщо є податкова інформація про те, що:
 
497. 39-2.6.1. Контролюючий орган має право направити платнику податків запит про надання додаткових пояснень стосовно контрольованої іноземної компанії, якщо є податкова інформація про те, що:
 
 
498. а) платник податків є контролюючою особою та не подав звіт про контрольовані іноземні компанії; та або
 
   а) платник податків є контролюючою особою та не подав звіт про контрольовані іноземні компанії; та або
 
498. а) платник податків є контролюючою особою та не подав звіт про контрольовані іноземні компанії; та або
 
 
499. б) відомості, зазначені платником податків у звіті про контрольовані іноземні компанії, не відповідають дійсності або містять помилки.
 
   б) відомості, зазначені платником податків у звіті про контрольовані іноземні компанії, не відповідають дійсності або містять помилки.
 
499. б) відомості, зазначені платником податків у звіті про контрольовані іноземні компанії, не відповідають дійсності або містять помилки.
 
 
500. 39-2.6.2. На запит контролюючого органу платник податків протягом двох місяців з дня отримання запиту зобов’язаний надати відповідь з поясненням фактів, викладених в такому запиті з належним чином засвідченими копіями відповідних документів.
 
   39-2.6.2. На запит контролюючого органу платник податків протягом двох місяців з дня отримання запиту зобов’язаний надати відповідь з поясненням фактів, викладених в такому запиті з належним чином засвідченими копіями відповідних документів.
 
500. 39-2.6.2. На запит контролюючого органу платник податків протягом двох місяців з дня отримання запиту зобов’язаний надати відповідь з поясненням фактів, викладених в такому запиті з належним чином засвідченими копіями відповідних документів.
 
 
501. 39-2.6.3. У разі якщо будь-який контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа виявив факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилає повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше 5 робочих днів із дня виявлення зазначених фактів.
 
-580- Гетманцев Д.О.
У підпункті 39-2.6.3 слова «і митну виключити».
 
Враховано   39-2.6.3. У разі якщо будь-який контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа виявив факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилає повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше 5 робочих днів із дня виявлення зазначених фактів.
 
    -581- Фролов П.В.
У пп. 392.6.3 п. 392.6 нової ст. 392 ПК пропоную виключити слово «і митну».
 
Враховано    
501. 39-2.6.3. У разі якщо будь-який контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа виявив факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилає повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше 5 робочих днів із дня виявлення зазначених фактів.
 
 
502. 39-2.6.4. Перевірка контрольованої іноземної компанії та або контролюючої особи проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
-582- Гетманцев Д.О.
У підпункті 39-2.6.4 слова «контрольованої іноземної компанії та або» виключити»
 
Враховано   39-2.6.4. Перевірка контролюючої особи проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
    -583- Железняк Я.І.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4 слова "контрольованої іноземної компанії та або" виключити;
 
Враховано    
    -584- Тарасов О.С.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4 слова "контрольованої іноземної компанії та або" виключити;
 
Враховано    
    -585- Марусяк О.Р.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4 слова "контрольованої іноземної компанії та або" виключити;
 
Враховано    
502. 39-2.6.4. Перевірка контрольованої іноземної компанії та або контролюючої особи проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
 
503. 39-2.6.4.1. Підставами для перевірки контролюючої особи є:
 
-586- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Викласти підпункт 392.6.4.1 в наступній редакції:
«392.6.4.1. Підставами для перевірки контролюючої особи є отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 392 звіту про контрольовані іноземні компанії.»;
 
Відхилено   39-2.6.4.1. Підставами для перевірки контролюючої особи є:
 
503. 39-2.6.4.1. Підставами для перевірки контролюючої особи є:
 
 
504. а) отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 звіту про контрольовані іноземні компанії;
 
   а) отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 звіту про контрольовані іноземні компанії;
 
504. а) отримання контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 звіту про контрольовані іноземні компанії;
 
 
505. б) ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пунктом 39-2.6.2 цього пункту.
 
   б) ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пунктом 39-2.6.2 цього пункту.
 
505. б) ненадання контролюючому органу відповіді згідно з пунктом 39-2.6.2 цього пункту.
 
 
506. 39-2.6.4.2. Порядок проведення перевірки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
-587- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити підпункти 392.6.4.2, 392.6.4.3, 392.6.4.5 зі статті 392;
 
Відхилено   39-2.6.4.2. Порядок проведення перевірки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
506. 39-2.6.4.2. Порядок проведення перевірки контролюючої особи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
 
507. 39-2.6.4.3. Під час проведення перевірки контролююча особа зобов’язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копій первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії. Документи подаються протягом місяця із дати отримання платником податку відповідного запиту, в засвідчених копіях. У разі подання документів англійською мовою переклад на українську мову не вимагається.
 
   39-2.6.4.3. Під час проведення перевірки контролююча особа зобов’язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копій первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії. Документи подаються протягом місяця із дати отримання платником податку відповідного запиту, в засвідчених копіях. У разі подання документів англійською мовою переклад на українську мову не вимагається.
 
507. 39-2.6.4.3. Під час проведення перевірки контролююча особа зобов’язана забезпечити надання контролюючому органу за його запитом копій первинних документів щодо окремих або всіх операцій контрольованої іноземної компанії. Документи подаються протягом місяця із дати отримання платником податку відповідного запиту, в засвідчених копіях. У разі подання документів англійською мовою переклад на українську мову не вимагається.
 
 
508. У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій контрольованої іноземної компанії під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 30 календарних днів з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.
 
   У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій контрольованої іноземної компанії під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 30 календарних днів з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.
 
508. У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій контрольованої іноземної компанії під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 30 календарних днів з дати отримання додаткового запиту контролюючого органу.
 
 
509. У разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів, або ненадання повного комплекту документів, контролюючий орган може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.
 
-588- Гетманцев Д.О.
Бєлькова О.В.
Підпункт 39-2.6.4.3 доповнити абзацом такого змісту:
«При наданні контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, що підтверджує фінансові результати контрольованої іноземної компанії, такий аудиторський висновок є достатнім документом, на основі якого визначається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування та обчислюється скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Подання контролюючою особою такого аудиторського висновку не потребує надання нею додаткових документів для підтвердження прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування».
 
Враховано   У разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів, або ненадання повного комплекту документів, контролюючий орган може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.
При наданні контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, що підтверджує фінансові результати контрольованої іноземної компанії, такий аудиторський висновок є достатнім документом, на основі якого визначається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування та обчислюється скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії. Подання контролюючою особою такого аудиторського висновку не потребує надання нею додаткових документів для підтвердження прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування.
 
    -589- Бєлькова О.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту після абзацу 149 (пункт 392.6.4.3.) доповнити абзацом такого змісту:
«У разі надання контролюючою особою аудиторського висновку аудиторської компанії, що має право на проведення аудиту фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції, що підтверджує фінансову звітність, надання додаткових документів для підтвердження достовірності визначення прибутку контрольованої іноземної компанії до оподаткування не вимагається.»
 
Відхилено    
509. У разі наявності сумнівів щодо достовірності або повноти наданих документів, або ненадання повного комплекту документів, контролюючий орган може вимагати від контролюючої особи надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, який не може містити відмову від надання висновку або негативного висновку.
 
 
510. 39-2.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контролюючої особи протягом двох календарних років.
 
   39-2.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контролюючої особи протягом двох календарних років.
 
510. 39-2.6.4.4. Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контролюючої особи протягом двох календарних років.
 
 
511. 39-2.6.4.5. Проведення перевірки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
 
   39-2.6.4.5. Проведення перевірки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
 
511. 39-2.6.4.5. Проведення перевірки контролюючої особи не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
 
 
512. 39-2.6.4.6. Строк проведення перевірки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки. Тривалість перевірки контролюючої особи не повинна перевищувати 6 місяців.
 
   39-2.6.4.6. Строк проведення перевірки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки. Тривалість перевірки контролюючої особи не повинна перевищувати 6 місяців.
 
512. 39-2.6.4.6. Строк проведення перевірки контролюючої особи обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки. Тривалість перевірки контролюючої особи не повинна перевищувати 6 місяців.
 
 
513. У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольовані іноземні компанії, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.
 
-590- Гетманцев Д.О.
У абзаці другому 39-2.6.4.6 цифру «12» замінити на цифру «6».
 
Враховано   У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольовані іноземні компанії, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 6 місяців.
 
    -591- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
В підпункті 392.6.4.6 фразу «6 місяців» змінити на фразу «1 місяць»; фразу «12 місяців» змінити на фразу «6 місяців». Перед словосполученням «рішенням керівника» додати слово «вмотивованим»;
 
Враховано частково    
    -592- Железняк Я.І.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4.6 цифру "12 замінити цифрою "6";
 
Враховано    
    -593- Тарасов О.С.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4.6 цифру "12 замінити цифрою "6";
 
Враховано    
    -594- Марусяк О.Р.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4.6 цифру "12 замінити цифрою "6";
 
Враховано    
513. У разі необхідності отримання інформації від компетентних органів іноземних держав, проведення експертизи та або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов діяльності контрольованої іноземної компанії та або її контролюючої особи правилам цього Кодексу про контрольовані іноземні компанії, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.
 
 
514. 39-2.6.4.7. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку додержання правил про контрольовані іноземні компанії, мають право надіслати особам, які є сторонами операцій іноземної юридичної особи та або іншими учасниками іноземної юридичної особи, запит про надання документів (інформації) та або провести зустрічну звірку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
 
-595- Железняк Я.І.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4.7 слова " та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків" виключити;
 
Відхилено   39-2.6.4.7. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку додержання правил про контрольовані іноземні компанії, мають право надіслати особам, які є сторонами операцій іноземної юридичної особи та або іншими учасниками іноземної юридичної особи, запит про надання документів (інформації) та або провести зустрічну звірку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
 
    -596- Тарасов О.С.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4.7 слова " та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків" виключити;
 
Відхилено    
    -597- Марусяк О.Р.
у пункті 13 щодо підпункту 39-2.6.4.7 слова " та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків" виключити;
 
Відхилено    
514. 39-2.6.4.7. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку додержання правил про контрольовані іноземні компанії, мають право надіслати особам, які є сторонами операцій іноземної юридичної особи та або іншими учасниками іноземної юридичної особи, запит про надання документів (інформації) та або провести зустрічну звірку в порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу, та або провести опитування посадових осіб або інших працівників іноземної особи, та або пов’язаних із нею юридичних осіб.
 
 
515. Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків.
 
-598- Гетманцев Д.О.
Абзац другий пп. 39-2.6.4.7 викласти в такій редакції:
«Платник податків зобов’язаний сприяти посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, у забезпенні можливості проведення опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що можуть бути забезпечені платником податків.»
 
Враховано   Платник податків зобов’язаний сприяти посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, у забезпенні можливості проведення опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що можуть бути забезпечені платником податків.
 
    -599- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити другий абзац із підпункту 392.6.4.7.;
 
Відхилено    
515. Платник податків зобов’язаний забезпечити можливість посадовим особам, які проводять перевірку контролюючої особи, провести опитування відповідних посадових осіб або працівників контрольованої іноземної компанії. За відсутності можливості проведення опитування на території України дане опитування може бути проведене шляхом відеоконференцій, що мають бути забезпечені платником податків.
 
 
516. 39-2.6.4.8. Результати перевірки контролюючої особи оформляються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку та контролюючою особою або її представником.
 
   39-2.6.4.8. Результати перевірки контролюючої особи оформляються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку та контролюючою особою або її представником.
 
516. 39-2.6.4.8. Результати перевірки контролюючої особи оформляються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами, які проводили перевірку та контролюючою особою або її представником.
 
 
517. Форма акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
   Форма акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
517. Форма акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 
 
518. Акт (довідка) про результати перевірки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення контролюючій особі, щодо якої проводилася перевірка, або її представнику, що засвідчується підписом відповідної особи.
 
   Акт (довідка) про результати перевірки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення контролюючій особі, щодо якої проводилася перевірка, або її представнику, що засвідчується підписом відповідної особи.
 
518. Акт (довідка) про результати перевірки контролюючої особи повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення контролюючій особі, щодо якої проводилася перевірка, або її представнику, що засвідчується підписом відповідної особи.
 
 
519. У разі відмови контролюючої особи або її представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
   У разі відмови контролюючої особи або її представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
519. У разі відмови контролюючої особи або її представника від підписання акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
 
520. 39-2.6.4.9. У разі незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом із запереченнями або після подання заперечень в строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
   39-2.6.4.9. У разі незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом із запереченнями або після подання заперечень в строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
520. 39-2.6.4.9. У разі незгоди контролюючої особи або її представника з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому контролююча особа має право подати разом із запереченнями або після подання заперечень в строк, узгоджений з контролюючим органом, документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
 
521. Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
   Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
521. Такі заперечення розглядаються протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
 
522. 39-2.6.4.10. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контролюючої особи здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39-2.6.4.9 цього пункту.
 
   39-2.6.4.10. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контролюючої особи здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39-2.6.4.9 цього пункту.
 
522. 39-2.6.4.10. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контролюючої особи здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39-2.6.4.9 цього пункту.
 
 
523. 39-2.6.4.11. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контролюючої особи, здійснюється відповідно до статті 56 цього Кодексу.»
 
   39-2.6.4.11. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контролюючої особи, здійснюється відповідно до статті 56 цього Кодексу.»
 
523. 39-2.6.4.11. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контролюючої особи, здійснюється відповідно до статті 56 цього Кодексу.»
 
 
524. 14. У статті 41:
 
-600- Гетманцев Д.О.
Пункт 14 розділу І викласти в такій редакції:
«Статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
41.1. Контролюючими органами є:
41.1.1. податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за яким покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику чи на його територіальні органи;
41.1.2. митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони.
41.2. Порядок обміну інформацією між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальними органами для цілей виконання функцій контролюючих органів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
41.3. Державні податкові інспекції є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
41.4. Органами стягнення є виключно контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 цього пункту, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
41.5. Повноваження і функції контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.
Розмежування повноважень і функціональних обов’язків контролюючих органів визначається законодавством України.
41.6. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів.»«
 
Враховано частково   15. Статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
41.1. Контролюючими органами є:
41.1.1. податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за яким покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику чи на його територіальні органи;
41.1.2. митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальні органи) – щодо дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони.
41.2. Порядок обміну інформацією між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальними органами та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальними органами для цілей виконання функцій контролюючих органів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
41.3. Державні податкові інспекції є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в межах функцій, визначених статтею 19-3 цього Кодексу.
41.4. Органами стягнення є виключно контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 цього пункту, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
41.5. Повноваження і функції контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.
Розмежування повноважень і функціональних обов’язків контролюючих органів визначається законодавством України.
41.6. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів.»«
 
524. 14. У статті 41:
 
 
525. 1) у пункті 41.1 слова «державну митну», а також слова «та митного" виключити;
 
-601- Колісник А.С.
Підпункт 1 пункту 14 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції: «Пункт 41.1 викласти у наступній редакції:
«41.1. Контролюючими органами є:
41.1.1. Податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи та їх структурні підрозділи) – щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за яким покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
41.1.2. Митні органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости) – щодо дотримання законодавства з питань митної справи та оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартість, іншими податками, зборами, платежами, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони.»
 
Враховано по суті     
525. 1) у пункті 41.1 слова «державну митну», а також слова «та митного" виключити;
 
 
526. 2) у пункті 41.3 слова «Митним кодексом України» виключити.
 
-602- Гетманцев Д.О.
Підпункт 2 пункту 14 викласти в такій редакції:
«41.3. Державні податкові інспекції є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в межах функцій, визначених статтею 19-3 цього Кодексу.»
 
Враховано      
    -603- Колісник А.С.
Щодо підпункту 2 пункту 14 розділу І законопроекту - пропонуємо залишити чинну редакцію пункту 41.3 статті 41 Податкового кодексу України незмінною. У зв’язку з чим підпункт 2 пункту 14 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Доповнити статтю 41 пунктами:
41.2. Порядок обміну інформацією між податковими та митними органами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
41.3. Державні податкові інспекції є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику».
У зв’язку з чим доповнити пункт 14 розділу І законопроекту новим підпунктом 3) такого змісту:
«3) пункт 41.2 чинного Податкового кодексу України вважати пунктом 41.4, та відповідно у ньому замінити слова «контролюючі органи» на «податкові органи». Пункт 41.3 чинного Податкового кодексу України вважати пунктом 41.5, чинну редакцію якого пропонуємо залишити без змін. пункт 41.4 чинного Податкового кодексу України вважати пунктом 41.6».
 
Враховано по суті   
526. 2) у пункті 41.3 слова «Митним кодексом України» виключити.
 
 
527. 15. Пункт 42.1 статті 42 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок».
 
-604- Гетманцев Д.О.
Пункт 15 розділу І викласти в такій редакції:
«15. у статті 42:
пункт 42.1 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок».
Пункт 42.4 викласти в новій редакції такого змісту:
«42.4. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому цього пункту, здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.
Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається доставленим до платника податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» та є доступним в електронному кабінеті.
Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику).
При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений абзацом п’ятим цього пункту, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного цим Кодексом.
У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків».
 
Враховано частково   16. у статті 42:
пункт 42.1 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок».
Пункт 42.4 викласти в новій редакції такого змісту:
«42.4. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому цього пункту, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.
Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» та є доступним в електронному кабінеті.
Датою вручення платнику податків документа є дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки документа платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику).
При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений абзацом п’ятим цього пункту, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного цим Кодексом.
Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет, заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Датою завершення листування платника податків через електронний кабінет є дата, зазначена у квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документи через електронний кабінет.
42.5. У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).
У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків».
 
    -605- Гетманцев Д.О.
Пункт 15 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 42 ПКУ) доповнити абзацом такого змісту:
«В абзаці другому пункту 42.4 статті 42 після слів «Листування контролюючих органів з платниками податків, зазначеними в абзаці першому цього пункту» доповнити словами «які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет»
 
Враховано    
    -606- Гетманцев Д.О.
Пункт 15 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 42 ПКУ) пункт 42.2 доповнити такими абзацами та пунктом 42.5:
"Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» та є доступним в електронному кабінеті.

Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет або в інший спосіб, заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Датою завершення листування платника податків через електронний кабінет є дата, зазначена у квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документи через електронний кабінет.
42.5. У разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).
У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.
На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків».
 
Враховано    
    -607- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Пункт 15 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 42 ПКУ) викласти в такій редакції:
«15. У статті 42:
1) пункт 42.1 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок»;
 
Враховано    
    -608- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Пункт 15 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 42 ПКУ) викласти в такій редакції:
« 2) пункти 42.2 та 42.4 викласти в такій редакції;
«42.2.Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).
У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ через відсутність такого платника податків або його посадових осіб (за наявності) за його місцезнаходженням, визначеним у реєстраційних документах, їх відмову прийняти документ, незнаходження співробітниками пошти фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням однієї з передбачених цим абзацом причини його невручення»;
«42.4. Платники податків, які подають звітність в електронній формі та або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть за власним бажанням здійснювати листування з контролюючими органами засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
У разі обрання платником податку, в порядку передбаченому пунктом 421.5 статті 421 цього Кодексу, способу взаємодії з контролюючими органами в електронній формі, листування контролюючих органів з таким платниками податків, здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним обов’язковим надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси), зазначену (зазначені) ним, при визначенні способу його взаємодії з контролюючим органом відповідно до пункту 421.5 статті 421 цього Кодексу, електронного листа з інформацією про вид надісланого в його електронний кабінет документа, дату та час його надіслання.
Документ, надісланий контролюючим органом в електронний кабінет, вважається доставленим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», є доступним в електронному кабінеті, контролюючий орган отримав квитанцію про доставку такого документа в електронний кабінет та електронний лист, передбачений абзацом другим цього пункту, доставлений на електронну адресу (адреси) такого платника податків.
Датою вручення платнику податків документа надісланого контролюючим органом в електронний кабінет такого платника податків є дата отримання контролюючим органом повідомлення про доставку передбаченого абзацами другим та третім цього пункту електронного листа на електронну адресу платника податку. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення документа платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення документа платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
У разі неотримання контролюючим органом повідомлення про доставку електронного листа протягом двох робочих днів з дня його надіслання таке повідомлення у паперовій формі на наступний надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику) у порядку передбаченому пунктом 42.2 цієї статті.
У разі неотримання контролюючим органом квитанції про доставку документа в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня його надіслання такий документ у паперовій формі на наступний робочий день надсилається за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податків (його представнику) у порядку передбаченому пунктом 42.2 цієї статті.
При цьому строк доставки документа в електронний кабінет, визначений абзацами п’ятим та шостим цього пункту, не зараховується до строку надіслання документів, визначеного цим Кодексом.
На вимогу платника податків, який отримав документ в електронній формі, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків».
 
Враховано по суті   
527. 15. Пункт 42.1 статті 42 після слів «інші документи» доповнити словами «з питань адміністрування податків, зборів, платежів, податкового контролю, у тому числі з питань проведення перевірок, звірок».
 
 
528. 16. У статті 42-1:
 
   17. У статті 42-1:
 
528. 16. У статті 42-1:
 
 
529. 1) у пункті 42-1.2:
 
   1) у пункті 42-1.2:
 
529. 1) у пункті 42-1.2:
 
 
530. в абзаці першому слова «законами з питань митної справи» замінити словами «та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
 
-609- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
У пункті 16 розділу І (щодо змін до статті 421 ПКУ):
1) абзац другий підпункту 1 (щодо змін до абзацу першого пункту 421.2) викласти в такій редакції:
«абзац перший викласти в такій редакції:
«421.2. Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених цим Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням якими покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом»;
 
Враховано   абзац перший викласти в такій редакції:
«42-1.2. Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених цим Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням якими покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом»;
 
530. в абзаці першому слова «законами з питань митної справи» замінити словами «та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
 
 
531. в абзаці другому слова «митних платежів» виключити;
 
-610- Гетманцев Д.О.
У підпункті 1 пункту 16 розділу І абзац третій викласти в такій редакції:
«абзац четвертий доповнити словами «в тому числі шляхом подачі заяви про повернення помилково та або надміру сплачених грошових зобов'язань та або пені»;
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
«перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску здійсненням податкового контролю, в тому числі дані оперативного обліку податків, зборів, єдиного внеску (у тому числі дані інтегрованих карток платників податків), дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість, дані системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також одержання такої інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання»;
абзац четвертий доповнити словами «в тому числі шляхом подачі заяви про повернення помилково та або надміру сплачених грошових зобов'язань та або пені»;
 
    -611- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац третій підпункту 1 (щодо змін до абзацу другого пункту 421.2) викласти в такій редакції:
«абзац другий викласти в такій редакції:
«перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, здійсненням податкового контролю, в тому числі дані оперативного обліку податків та зборів (у тому числі дані інтегрованих карток платників податків), дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість, дані системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також одержання такої інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання»;
 
Враховано частково    
    -612- Гетманцев Д.О.
У підпункті 1 пункту 16 розділу І абзац третій викласти в такій редакції:
«в другому абзаці після слів «податків, зборів» доповнити словами «митних платежів, єдиного внеску» та слова «податків та зборів» замінити словами «податків, зборів, єдиного внеску»;
 
Враховано    
531. в абзаці другому слова «митних платежів» виключити;
 
 
532. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
   абзац десятий викласти у такій редакції:
 
532. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
 
533. «надсилання платникам податків у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу, копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до їх результатів та або пояснень платника податків; «;
 
-613- Гетманцев Д.О.
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 16 слова «надсилання платникам податків у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу» замінити словами «отримання платникам податків».
 
Враховано   « отримання платниками податків копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до результатів перевірок та або пояснень платника податків; «;
 
    -614- Гетманцев Д.О.
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 16 слова «їх результатів» замінити словами «результатів перевірок» і слово «платникам» замінити словом «платниками»
 
Враховано    
    -615- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац п’ятий підпункту 1 (щодо нової редакції абзацу десятого пункту 421.2) викласти в такій редакції:
«надсилання платникам податків у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу, копій наказів та повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок), складених за результатами перевірок (звірок), передбачених цим Кодексом запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням перевірок (звірок) або у зв’язку з розглядом заперечень та пояснень платників податків щодо результатів таких перевірок (звірок)»;
 
Відхилено    
533. «надсилання платникам податків у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу, копій наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до їх результатів та або пояснень платника податків; «;
 
 
534. в абзаці одинадцятому слова «у тому числі рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, « виключити;
 
-616- Гетманцев Д.О.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 16 розділу І виключити.
 
Враховано      
534. в абзаці одинадцятому слова «у тому числі рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, « виключити;
 
 
535. в абзаці тринадцятому слова « (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України)» виключити;
 
-617- Гетманцев Д.О.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 16 розділу І виключити.
 
Враховано      
535. в абзаці тринадцятому слова « (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України)» виключити;
 
 
536. абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити.
 
-618- Гетманцев Д.О.
Абзац восьмий підпункту 1 пункту 16 розділу І виключити.
 
Враховано      
536. абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити.
 
 
537. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
-619- Гетманцев Д.О.
Підпункт 1 пункту 16 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити новим абзацом такого змісту «подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. У разі необхідності платники податків можуть прикріпити до звернення копії необхідних документів».
 
Враховано   доповнити новим абзацом такого змісту «подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. У разі необхідності платники податків можуть прикріпити до звернення копії необхідних документів».
 
    -620- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
підпункт 1 (щодо змін до пункту 421.2) доповнити абзацом такого змісту:
абзац двадцятий доповнити реченням такого змісту: «Для цілей цього Кодексу під взаємодією платників податків з контролюючими органами розуміється обмін між платником податків та контролюючим органом визначеною цим Кодексом інформацією, документами та листами (їх надання або отримання)»;
 
Відхилено    
537. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
 
538. 2) пункт 42-1.5 після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-621- Южаніна Н.П.
Підпункт 2 пункту 16 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено   2) у пункті 421.5 абзац шостий замінити абзацом такого змісту:
 
    -622- Гетманцев Д.О.
Абзац перший підпункту 2 пункту 16 розділу І викласти в такій редакції:
«2) у пункті 42-1.5 абзац шостий замінити абзацом такого змісту:»
 
Враховано    
538. 2) пункт 42-1.5 після шостого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
 
539. «Платник податків шляхом надіслання відповідного повідомлення через електронний кабінет має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет. Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення.»;
 
-623- Гетманцев Д.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 16 розділу І викласти в такій редакції:
«Платник податків шляхом надсилання через електронний кабінет відповідного повідомлення з документальним підтвердженням фактів викладених в ньому ( у вигляді електронного документу з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або скан-копії відповідних документів) має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет (крім відомостей, які контролюючі органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).
Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику після встановлення достовірності та або верифікації даних, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення. Контролюючий орган звільняється від такого обов’язку у випадках, якщо платником податків не було надано підтвердження фактів викладених у повідомленні».»
 
Враховано   «Платник податків шляхом надсилання через електронний кабінет відповідного повідомлення з документальним підтвердженням фактів викладених в ньому ( у вигляді електронного документу з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або скан-копії відповідних документів) має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет (крім відомостей, які контролюючі органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).
Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику після встановлення достовірності та або верифікації даних, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення. Контролюючий орган звільняється від такого обов’язку у випадках, якщо платником податків не було надано підтвердження фактів викладених у повідомленні».»
 
    -624- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац другий підпункту 2 (щодо доповнення пункту 421.5 після абзацу новим абзацом) викласти в такій редакції:
«Платник податків має право виправити неточну, неповну або застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет (крім відомостей, які контролюючі органи отримують з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»). Для такого виправлення неточної, неповної або застарілої інформації про себе платник податків зобов’язаний надіслати через електронний кабінет до контролюючого органу у вигляді електронного документу з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» відповідне повідомлення з наданням скан-копії відповідних документів, що є документальним підтвердженням фактів викладених у такому зверненні платника податків.
Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення. Контролюючий орган звільняється від такого обов’язку у випадках, якщо платником податків не було надано підтвердження фактів викладених у повідомленні»;
 
Враховано по суті   
    -625- Гриб В.О.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 16 Розділу І законопроекту слова «і така помилка визнана технічним адміністратором та або що визнана методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику» замінити словами «що визнана методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику»
 
Відхилено    
    -626- Гриб В.О.
Пункт 16 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:
«2) в пункті 42?.9 третє та четверте речення замінити словами «У електронній системі – Електронний кабінет, автоматично формується повідомлення про технічної або методологічну помилку системи з зазначенням виду помилки, яка автоматично надсилається платнику податку на офіційну електрону адресу платника податку.
Види помилок публікуються на офіційному веб-порталі центрального органу що реалізує податкову політику технічним адміністратором.»
 
Відхилено    
539. «Платник податків шляхом надіслання відповідного повідомлення через електронний кабінет має право виправити неточну, неповну чи застарілу інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет. Контролюючий орган зобов’язаний ввести відповідні виправлення до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом двох робочих днів з моменту отримання повідомлення.»;
 
 
540. 3) пункт 42-1.10 викласти у такій редакції:
 
-627- Южаніна Н.П.
Підпункт 3 пункту 16 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено   3) пункт 42-1.10 викласти у такій редакції:
 
540. 3) пункт 42-1.10 викласти у такій редакції:
 
 
541. «42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, і така помилка визнана технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
-628- Гетманцев Д.О.
У підпункті 3 пункту 16 розділу абзац другий викласти в такій редакції:
«42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, чи технічні збої і така помилка збої визнані технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
Враховано   «42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, чи технічні збої і така помилка збої визнані технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
    -629- Холодов А.І.
У підпункті 3 пункту 16 розділу ІПроекту (щодо внесення змін до підпункту 42-1.10 Податкового кодексу України):
"підпункт 42-1.10 викласти у такій редакції:
"42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, чи технічні збої і така помилка збої визнані технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, або шляхом подання платником податків письмової заяви до центрального органу, що реалізує податкову політику,протягом двох робочих днів після виявлення такої помилки чи збою, з долученням відеодоказу, який надає можливість ідентифікувати наявність технічних проблем у роботі електронного кабінету такого платника податків, а також дату та, за можливості, час наявності таких проблем, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою чи технічним збоєм у роботі електронного кабінету, відсутні"
 
Відхилено    
    -630- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац другий підпункт 3 (щодо нової редакції пункту 421.10) викласти в такій редакції:
«421.10. Платник податків та або його посадові та службові особи звільняються від адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган у разі, якщо таке порушення було зумовлено виключно технічною та або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету і така помилка визнана технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, та або про її виникнення було повідомлено через офіційний веб-портал центрального органу, що реалізує податкову політику, та або її існування та вплив на дії платника податків та або його посадових осіб підтверджено рішенням суду».
 
Відхилено    
    -631- Кінзбурська В.О.
У підпункті 3) пункту 16 розділу І законопроекту абзац другий (пункт 421.10 Податкового кодексу України) доповнити другим реченням такого змісту: «У такому разі штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, що спричинені технічною та або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, не застосовуються.»
 
Враховано по суті У ст. 112   
541. «42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та або методологічна помилка, і така помилка визнана технічним адміністратором та або методологом електронного кабінету, або згідно повідомлення на офіційному веб-порталі центрального органу, що реалізує податкову політику, або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, відсутні.»;
 
 
542. 4) у другому реченні пункту 42-1.11 слова «можуть бути спричинені» замінити словами «були зумовлені виключно».
 
-632- Гетманцев Д.О.
У підпункті 4 пункту 16 розділу І слово «виключно» виключити.
 
Враховано   4) у другому реченні пункту 42-1.11 слова «можуть бути спричинені» замінити словами «були зумовлені «.
 
    -633- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
підпункт 4 (щодо змін до пункту 421.11) викласти в такій редакції:
«4) пункт 421.11 викласти в такій редакції:
«421.11. Якщо технічний адміністратор або методолог не надсилає відповіді про результати перевірки повідомлення про технічну та або методологічну помилку у встановлений цим Кодексом строк або заперечує наявність технічної та або методологічної помилки у роботі електронного кабінету, то платник податків має право звернутися до суду за захистом своїх прав та охоронюваних інтересів, про що повідомляє контролюючому органу, технічному адміністратору та методологу електронного кабінету через електронний кабінет. Протягом всього часу судового розгляду такого звернення платника податків контролюючому органу забороняється визначати платнику податків грошове зобов’язання, застосовувати штрафні санкції та нараховувати пеню, ініціювати притягнення платника податків та або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, якщо технічна та або методологічна помилка у роботі електронного кабінету, факт існування або відсутності якої доводиться платником податків у суді, стала виключною причиною вчинення ним такого правопорушення».
 
Відхилено    
542. 4) у другому реченні пункту 42-1.11 слова «можуть бути спричинені» замінити словами «були зумовлені виключно».
 
 
543. 17. У статті 43:
 
   18. У статті 43:
 
543. 17. У статті 43:
 
 
544. 1) пункт 43.3 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 43.3 викласти у такій редакції:
 
544. 1) пункт 43.3 викласти у такій редакції:
 
 
545. &
;  
-634- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
У пункті 17 розділу І (щодо змін до статті 43 ПКУ):
1) абзац другий підпункту 1 (щодо нової редакції пункту 43.3):
«43.3. Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються та повертаються контролюючим органом за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік та з урахуванням даних звіту ДФ-1.) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та або надміру сплаченої суми та або пені»;.
 
Відхилено   «43.3. Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та або надміру сплаченої суми та або пені.»;
2) пункт 43.4-1 статті 43 доповнити абзацом такого змісту:
« Повернення, у випадках, визначених законодавством, сум податку на додану вартість, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, при ввезенні товарів на митну територію України, здійснюється в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент оформлення митної декларації аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення.».
 
    -635- Бондарєв К.А.
Пункт 43.3 викласти у такій редакції:
«Суми грошових зобов’язань та пені, які підлягають поверненню платнику податків, самостійно визначаються та повертаються такому платнику контролюючим органом протягом трьох місяців, наступних за місяцем, на який припадає дата виявлення обставин для такого повернення, крім сум податку з доходів фізичних осіб, які відшкодовуються в окремому порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
Відхилено    
    -636- Гончаренко О.О.
В підпункті 43.3. статті 43 в проекті Закону слова «… протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та або надміру сплаченої суми та або пені.» виключити;
 
Відхилено    
    -637- Гетманцев Д.О.
«2) пункт 43.4-1 статті 43 доповнити абзацом такого змісту:
« Повернення, у випадках, визначених законодавством, сум податку на додану вартість, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, при ввезенні товарів на митну територію України, здійснюється в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу на момент оформлення митної декларації аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення.».
 
Враховано    
545. &
;  
 
546. 2) у пункті 43.5:
 
   3) у пункті 43.5:
 
546. 2) у пункті 43.5:
 
 
547. в абзаці першому слово «відповідних» замінити словом «належних»;
 
   в абзаці першому слово «відповідних» замінити словом «належних»;
 
547. в абзаці першому слово «відповідних» замінити словом «належних»;
 
 
548. після першого абзацу додати новий абзац такого змісту:
 
   після першого абзацу додати новий абзац такого змісту:
 
548. після першого абзацу додати новий абзац такого змісту:
 
 
549. «У випадку, якщо повернення сум грошового зобов’язання здійснюється за результатами проведення перерахунку загального річного оподатковуваного доходу платника податків, відповідний висновок подається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів з дня узгодження грошового зобов’язання.».
 
-638- Гетманцев Д.О.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 17 розділу І викласти в такій редакції:
«У випадку, якщо повернення сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації».
 
Враховано   «У випадку, якщо повернення сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації».
 
    -639- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
абзац четвертий підпункту 2 (щодо доповнення пункту 43.5 новим абзацом) викласти в такій редакції:
«У випадку, повернення сум податку на доходи фізичних осіб, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення тридцятиденного строку з дня отримання податкової декларації».
 
Враховано частково    
    -640- Бондарєв К.А.
Новий абзац пункту 43.5 виключити, оскільки він стосується внутрішніх правил взаєморозрахунків між податковим органом та Держказначейством України.
 
Відхилено    
549. «У випадку, якщо повернення сум грошового зобов’язання здійснюється за результатами проведення перерахунку загального річного оподатковуваного доходу платника податків, відповідний висновок подається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів з дня узгодження грошового зобов’язання.».
 
 
550. У зв’язку з цим абзаци другий - третій пункту 43.5 вважати відповідно абзацами третім - четвертим.
 
   У зв’язку з цим абзаци другий - третій пункту 43.5 вважати відповідно абзацами третім - четвертим.
 
550. У зв’язку з цим абзаци другий - третій пункту 43.5 вважати відповідно абзацами третім - четвертим.
 
 
551. 18. У статті 44:
 
-641- Гетманцев Д.О.
Пункт 18 розділу І викласти в такій редакції:
«18. У статті 44:
1) назву статті після слів «у податковій звітності» доповнити словами «а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи»;
2) в абзаці третьому пункту 44.2 слова «державну податкову і митну політику» замінити словами «державну фінансову політику»;
3) у пункті 44.3:
в абзаці першому після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а після слів такої звітності додати слова «та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи – не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів – не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії)»
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Передбачені цим пунктом терміни зберігання документів продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених пунктом 102.3. статті 102 цього Кодексу.»;
4) у пункті 44.5:
У абзаці першому:
після слів «письмово повідомити» доповнити словами « (із наданням їх переліку та оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів)»;
після слова «декларації» доповнити словами «надано авторизацію відповідно до Митного кодексу України або дозвіл на застосування спеціальних (в тому числі транзитних) спрощень».
абзац третій викласти у такій редакції:
«У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не відновлення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом , вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності або на час виконання ним вимог валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
5) у пункті 44.6:
в абзаці першому слова та цифри «абзаці другому пункту 44.7 цієї статті» замінити словами та цифрами «пункті 86.7 статті 86 цього Кодексу»;
в абзаці другому після слів «такої перевірки надає» доповнити словами та цифрами «в порядку пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу», а слова та цифри " (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)" виключити;
6) у пункті 44.7:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий відповідно вважати абзацами другим – третім;
в абзаці третьому слова «або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту» виключити;».
 
Враховано   19. У статті 44:
1) назву статті після слів «у податковій звітності» доповнити словами «а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи»;
2) в абзаці третьому пункту 44.2 слова «державну податкову і митну політику» замінити словами «державну фінансову політику»;
3) у пункті 44.3:
в абзаці першому після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а після слів такої звітності додати слова «та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи – не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів – не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії)»
в абзаці першому та другому пункту 44.3 слова «до статті 39 цього Кодексу» замінити словами «до статей 39 та 39-2 цього Кодексу»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Передбачені цим пунктом терміни зберігання документів продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених пунктом 102.3. статті 102 цього Кодексу.»;
4) у пункті 44.5:
У абзаці першому:
після слів «письмово повідомити» доповнити словами « (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів)»;
після слова «декларації» доповнити словами «надано авторизацію відповідно до Митного кодексу України або дозвіл на застосування спеціальних (в тому числі транзитних) спрощень».
абзац третій викласти у такій редакції:
«У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків але на строк не більше ніж 120 днів. .»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі не відновлення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом , вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності або на час виконання ним вимог митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи»;
5) у пункті 44.6:
в абзаці першому слова та цифри «абзаці другому пункту 44.7 цієї статті» замінити словами та цифрами «пункті 86.7 статті 86 цього Кодексу»;
в абзаці другому після слів «такої перевірки надає» доповнити словами та цифрами «в порядку пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу», а слова та цифри " (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)" виключити;
6) у пункті 44.7:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий відповідно вважати абзацами другим – третім;
в абзаці третьому слова «або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту» виключити;».
 
    -642- Гетманцев Д.О.
У абзаці першому та другому пункту 44.3 нової редакції законопроекту слова «до цього Кодексу» замінити словами «до та 39-2 цього Кодексу»
Абзац третій пункту 44.5 доповнити словами «але на строк не більше ніж 120 днів»
 
Враховано    
551. 18. У статті 44:
 
 
552. 1) назву статті після слів «у податковій звітності» доповнити словами «а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи»;
 
-643- Колісник А.С.
Підпункт 3 пункту 18 розділу І законопроекту:
- у абзаці першому після слів «митної декларації» доповнити словами: «надано авторизацію відповідно до глави 2 Митного кодексу України або дозвіл на застосування спеціальних (в тому числі транзитних) спрощень»;
 
Враховано      
    -644- Колісник А.С.
новий абзац законопроекту після слів «складення такої звітності» доповнити словами: «або на час виконання ним вимог валютного, митного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи».
 
Враховано    
552. 1) назву статті після слів «у податковій звітності» доповнити словами «а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи»;
 
 
553. 2) в абзаці першому пункту 44.3 після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а після слів такої звітності додати слова «та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи - не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії)»;
 
-645- Кінзбурська В.О.
У підпункті 2) пункту 18 розділу І законопроекту (пункт 44.3 Податкового кодексу України) слова «після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а» виключити.
 
Відхилено      
    -646- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
У пункті 18 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 44 ПКУ):
1) підпункт 2 (щодо змін до пункту 44.3) викласти в такій редакції:
«2) пункт 44.3 викласти в такій редакції:
«44.3. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених пунктом 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом визначених законодавством термінів, але не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи – не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів – не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії).
У разі ліквідації платника податків документи, визначені пунктом 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів - для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
Передбачені цим пунктом терміни зберігання документів продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених пунктом 102.3. статті 102 цього Кодексу»;
 
Відхилено    
553. 2) в абзаці першому пункту 44.3 після слова «протягом» додати слова «визначених законодавством термінів, але», а після слів такої звітності додати слова «та документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи - не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії)»;
 
 
554. 3) у пункті 44.5:
 
-647- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
підпункт 3 (щодо змін до пункту 44.5) викласти в такій редакції:
«2) пункт 44.5 викласти в такій редакції:
«44.5. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, платник податків зобов'язаний у п'ятнадцятиденний строк з дня такої події письмово повідомити (із наданням їх переліку та оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів) контролюючий орган за місцем обліку, в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності.
Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.
У разі надання платником податків, у визначені абзацом першим цього підпункту порядку та термін, повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів та у разі неможливості, у зв’язку із цим, провести перевірку платника податків, дата початку такої перевірки переноситься контролюючим органом на перший робочий день наступний за днем отримання від платника податків повідомлення про відновлення втрачених документів але не пізніше першого робочого дня, що настає за днем закінчення визначеного абзацом другим цього пункту терміну відновлення платником податків втрачених документів.
У разі не відновлення платником податків втрачених, пошкоджених або достроково знищених ним документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення звітності або на час здійснення ним діяльності, що регулюється іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, термін початку такої перевірки переноситься на перший робочий день після дня, в який платник податків повідомив контролюючий орган про відновлення втрачених документів, але не пізніше настання передбаченого абзацом другим цього підпункту граничного терміну відновлення таких втрачених документів».
 
Відхилено      
554. 3) у пункті 44.5:
 
 
555. абзац перший після слів «письмово повідомити» доповнити словами « (із наданням їх переліку та оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів)»;
 
-648- Южаніна Н.П.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 18 розділу І проекту слова "їх переліку та" виключити;
 
Враховано      
    -649- Дунда О.А.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 18 Розділу Іпісля слів « (із наданням» слова «їх переліку та» виключити.
 
Враховано    
    -650- Гриб В.О.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 18 Розділу І законопроекту слова «оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення» виключити
 
Відхилено    
555. абзац перший після слів «письмово повідомити» доповнити словами « (із наданням їх переліку та оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів)»;
 
 
556. абзац третій викласти у такій редакції:
 
      
556. абзац третій викласти у такій редакції:
 
 
557. «У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.»;
 
      
557. «У разі надання платником податків у порядку та терміни, визначені абзацом першим цього підпункту повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.»;
 
 
558. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-651- Дунда О.А.
У підпункті 3 пункту 18 Розділу Іабзац п’ятий і шостий виключити.
 
Відхилено      
558. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
 
559. «У разі не відновлення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.»;
 
-652- Южаніна Н.П.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 18 розділу І проекту після слів "цієї статті" доповнити словами "із залежних від платника податків обставин";
 
Відхилено      
559. «У разі не відновлення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку, передбаченому цим пунктом, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.»;
 
 
560. 4) у пункті 44.6:
 
      
560. 4) у пункті 44.6:
 
 
561. в абзаці першому слова та цифри «абзаці другому пункту 44.7 цієї статті» замінити словами та цифрами «пункті 86.7 статті 86 цього Кодексу»;
 
      
561. в абзаці першому слова та цифри «абзаці другому пункту 44.7 цієї статті» замінити словами та цифрами «пункті 86.7 статті 86 цього Кодексу»;
 
 
562. абзац другий після слів «такої перевірки надає» доповнити словами та цифрами «в порядку пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу», а слова та цифри " (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)" виключити;
 
      
562. абзац другий після слів «такої перевірки надає» доповнити словами та цифрами «в порядку пункту 86.7 статті 86 цього Кодексу», а слова та цифри " (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 44.7 цієї статті)" виключити;
 
 
563. 5) у пункті 44.7:
 
-653- Южаніна Н.П.
Підпункт 5 пункту 18 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено      
563. 5) у пункті 44.7:
 
 
564. абзац другий виключити.
 
-654- Герега О.В.
Абзац 2 пп.5 п.18 розділу І виключити;
 
Відхилено      
    -655- Мамка Г.М.
Абзаци 2 та 3 підпункту 5 пункту 18 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
564. абзац другий виключити.
 
 
565. У зв’язку з цим абзаци третій - четвертий відповідно вважати абзацами другим - третім;
 
      
565. У зв’язку з цим абзаци третій - четвертий відповідно вважати абзацами другим - третім;
 
 
566. в абзаці третьому слова «або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту» виключити;
 
      
566. в абзаці третьому слова «або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого цього пункту» виключити;
 
 
567. 6) статтю 44 доповнити пунктом 4.9 такого змісту:
 
-656- Южаніна Н.П.
Підпункт 6 пункту 18 розділу І проекту виключити;
 
Враховано      
    -657- Колісник А.С.
Підпункт 6 пункту 18 розділу І законопроекту пропонуємо виключити.
 
Враховано    
    -658- Дирдін М.Є.
Підпункт 6 пункту 18 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -659- Герега О.В.
Пп.6 п.18 розділу І виключити;
 
Враховано    
    -660- Дунда О.А.
Підпункт 6 пункту 18 Розділу Івиключити.
 
Враховано    
    -661- Васильченко Г.І.
Лозинський Р.М.
Клименко Ю.Л.
Рущишин Я.І.
Підпункт 6 пункту 18 розділу І проекту виключити.
 
Враховано    
    -662- Мамка Г.М.
Підпункт 6 пункту 18 Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -663- Заблоцький М.Б.
Устенко О.О.
Халімон П.В.
Кулініч О.І.
Люшняк М.В.
Лунченко В.В.
Горват Р.І.
Петьовка В.В.
Підпункт 6 пункту 18 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 44 пунктом 44.9) виключити.
 
Враховано    
567. 6) статтю 44 доповнити пунктом 4.9 такого змісту:
 
 
568. «44.9. Для цілей оподаткування операції повинні обліковуватись виходячи з реальних (фактичних) умов та обставин та або поведінки платника податків.
 
-664- Гончаренко О.О.
Підпункт 44.9 статті 44 в проекті Закону виключити;
 
Враховано      
    -665- Бєлькова О.В.
Підпункт 6 пункту 18 розділу І законопроекту (пп.44.9) виключити.
 
Враховано    
    -666- Гриб В.О.
Магомедов М.С.
Виключити пункт 6 з частини 18 Розділу І законопроекту;
 
Враховано    
    -667- Гриб В.О.
Підпункт 6 пункту 18 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -668- Тарасов О.С.
у пункті 18 підпункт 6 (щодо доповнення пунктом 44.9) виключити;
 
Враховано    
    -669- Марусяк О.Р.
у пункті 18 підпункт 6 (щодо доповнення пунктом 44.9) виключити;
 
Враховано    
    -670- Ніколаєнко А.І.
Підпункт 6 пункту 18 Розділу І (щодо доповнення статті 44 пунктом 44.9) виключити.
 
Враховано    
568. «44.9. Для цілей оподаткування операції повинні обліковуватись виходячи з реальних (фактичних) умов та обставин та або поведінки платника податків.
 
 
569. Первинні документи, що складені платником податків для підтвердження відомостей, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та або податкових зобов'язань, враховуються в податковому обліку за умови, якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків.
 
      
569. Первинні документи, що складені платником податків для підтвердження відомостей, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та або податкових зобов'язань, враховуються в податковому обліку за умови, якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків.
 
 
570. У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та обставин здійсненої операції та або фактичної поведінки платника податків.
 
      
570. У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та обставин здійсненої операції та або фактичної поведінки платника податків.
 
 
571. Обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків, передбачених цим пунктом, покладається на контролюючий орган.».
 
-671- Діденко Ю.О.
Виключити п.44.9 наступного змісту:
«Для цілей оподаткування операції повинні обліковуватись виходячи з реальних (фактичних) умов та обставин та або поведінки платника податків.
Первинні документи, що складені платником податків для підтвердження відомостей, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та або податкових зобов'язань, враховуються в податковому обліку за умови, якщо вони не протирічать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків.
У випадку відсутності первинних документів, що відповідають реальним (фактичним) обставинам операції та поведінки платника податків, операції платника податків обліковуються відповідно до фактичних умов та обставин здійсненої операції та або фактичної поведінки платника податків.
Обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків, передбачених цим пунктом, покладається на контролюючий орган.».»;
 
Враховано      
571. Обов’язок доведення невідповідності первинних документів реальним (фактичним) умовам та обставинам здійснення операції та або поведінці платника податків, передбачених цим пунктом, покладається на контролюючий орган.».
 
 
572. 19. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
-672- Гетманцев Д.О.
Пункт 19 розділу І викласти в такій редакції:
«19. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».».
 
Враховано   20. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».».
 
572. 19. В абзаці першому пункту 45.2 статті 45 слова «та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
 
573. 20. У статті 46:
 
   21. У статті 46:
 
573. 20. У статті 46:
 
 
574. 1) пункту 46.1:
 
-673- Гетманцев Д.О.
Абзац перший підпункту 1 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції:
«1) у пункті 46.1:
в абзаці першому:
слова «контролюючому органу» замінити словами «контролюючим органам».
 
Враховано   1) у пункті 46.1:
в абзаці першому:
слова «контролюючому органу» замінити словами «контролюючим органам».
 
574. 1) пункту 46.1:
 
 
575. в абзаці першому після слів «та або сплата» додати слова «грошового зобов’язання, в тому числі»;
 
-674- Дунда О.А.
У підпункті 1 пункту 20 Розділу Іабзац другий виключити.
 
Відхилено   в абзаці першому після слів «та або сплата» додати слова «грошового зобов’язання, в тому числі»;
 
575. в абзаці першому після слів «та або сплата» додати слова «грошового зобов’язання, в тому числі»;
 
 
576. після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:
 
   після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:
 
576. після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:
 
 
577. «Розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.».
 
   «Розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.».
 
577. «Розрахунки (в тому числі розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), які подаються до контролюючих органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, прирівнюються до податкової декларації.».
 
 
578. У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;
 
-675- Южаніна Н.П.
Абзаци третій – п'ятий підпункту 1 пункту 20 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;
 
    -676- Железняк Я.І.
Абзаци третій – п'ятий підпункту 1 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.1) виключити.
 
Відхилено    
578. У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;
 
 
579. 2) у пункті 46.2:
 
-677- Гетманцев Д.О.
Підпункт 2 пункту 20 розділу І викласти в такій редакції:
«2) пункт 46.2 викласти в такій редакції:
«46.2. Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно цього абзацу за формою, визначеною згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків).
Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.
При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та фінансову звітність.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та річну фінансову звітність.».
 
Враховано   2) пункт 46.2 викласти в такій редакції:
«46.2. Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно цього абзацу за формою, визначеною згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків).
Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.
При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та фінансову звітність.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та річну фінансову звітність.».
 
    -678- Железняк Я.І.
у пункті 20 підпункт 2 (щодо пункту 46.2) викласти в такій редакції:
"у пункті 46.2:
46.2. Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно цього абзацу за формою, визначеною згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків).
Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.
При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України "Про управління об’єктами державної власності", подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та фінансову звітність.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та річну фінансову звітність";
 
Враховано по суті   
    -679- Тарасов О.С.
у пункті 20 підпункт 2 (щодо пункту 46.2) викласти в такій редакції:
"у пункті 46.2:
46.2. Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно цього абзацу за формою, визначеною згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків).
Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.
При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України "Про управління об’єктами державної власності", подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та фінансову звітність.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та річну фінансову звітність";
 
Враховано по суті   
    -680- Діденко Ю.О.
Замінити текст п.2 ст.46 «Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.» наступним змістом:
«Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно цього абзацу за формою, визначеною згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність,яка оприлюднена разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.»
 
Враховано по суті   
    -681- Марусяк О.Р.
у пункті 20 підпункт 2 (щодо пункту 46.2) викласти в такій редакції:
"у пункті 46.2:
46.2. Платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу
Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно цього абзацу за формою, визначеною згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу.
Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток, які відповідно до Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом в строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків).
Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Для господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, який настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік.
При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу.
Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України "Про управління об’єктами державної власності", подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та фінансову звітність.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та річну фінансову звітність";
 
Враховано по суті   
    -682- Южаніна Н.П.
Підпункт 2 пункту 20 розділу І проекту виключити;
 
Відхилено    
579. 2) у пункті 46.2:
 
 
580. абзац другий після слів «неприбуткової організації» доповнити словами «розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку»;
 
-683- Железняк Я.І.
Абзаци другий – п'ятий, сьомий та восьмий підпункту 2 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.2) виключити.
 
Відхилено      
580. абзац другий після слів «неприбуткової організації» доповнити словами «розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку»;
 
 
581. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-684- Железняк Я.І.
Абзаци другий – п'ятий, сьомий та восьмий підпункту 2 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.2) виключити.
 
Відхилено      
581. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
 
582. «Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу) складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу (для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік).».
 
-685- Железняк Я.І.
Абзаци другий – п'ятий, сьомий та восьмий підпункту 2 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.2) виключити.
 
Відхилено      
582. «Для частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу) складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені статтею 49 цього Кодексу (для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, податковим (звітним) періодом є календарний рік).».
 
 
583. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно четвертим та п’ятим;
 
-686- Железняк Я.І.
Абзаци другий – п'ятий, сьомий та восьмий підпункту 2 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.2) виключити.
 
Відхилено      
583. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно четвертим та п’ятим;
 
 
584. абзац п’ятий після слів «визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу» доповнити словами «та бюджетні установи, які є розпорядниками бюджетних коштів»;
 
      
584. абзац п’ятий після слів «визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу» доповнити словами «та бюджетні установи, які є розпорядниками бюджетних коштів»;
 
 
585. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-687- Железняк Я.І.
Абзаци другий – п'ятий, сьомий та восьмий підпункту 2 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.2) виключити.
 
Відхилено      
585. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
 
586. «Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.».
 
-688- Железняк Я.І.
Абзаци другий – п'ятий, сьомий та восьмий підпункту 2 пункту 20 розділу І законопроекту (щодо пункту 46.2) виключити.
 
Відхилено   3) в абзаці першому пункту 46.5 слова «державну податкову і митну політику» замінити словами «державну фінансову політику»;
4) у пункті 46.6:
в абзаці першому слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
в абзаці третьому слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
    -689- Гетманцев Д.О.
Пункт 20 розділу І доповнити новими підпунктами такого змісту:
«3) в абзаці першому пункту 46.5 слова «державну податкову і митну політику» замінити словами «державну фінансову політику»;
4) у пункті 46.6:
в абзаці першому слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;
в абзаці третьому слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику».
 
Враховано    
586. «Платники частини чистого прибутку (доходу) та або дивідендів на державну частку, визначені Законом України «Про управління об’єктами державної власності», подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.».
 
 
587. 21. В абзаці першому підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 слова «постійні представництва нерезидентів» замінити словами «- резиденти або нерезиденти України».
 
   22. В абзаці першому підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 слова «постійні представництва нерезидентів» замінити словами «- резиденти або нерезиденти України».
 
587. 21. В абзаці першому підпункту 47.1.1 пункту 47.1 статті 47 слова «постійні представництва нерезидентів» замінити словами «- резиденти або нерезиденти України».
 
 
588. 22. У пункті 48.4 статті 48:
 
      
588. 22. У пункті 48.4 статті 48:
 
 
589. 1) в абзаці четвертому слова «органу місцевого самоврядування» замінити словами «адміністративно-територіальної одиниці»;
 
-690- Гетманцев Д.О.
Пункт 22 розділу І викласти в такій редакції:
«22. У пункті 48.4 статті 48 після десятого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він являється;
інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації.»
 
Враховано частково Виділене не враховується –1 правка Железняк  23. У пункті 48.4 статті 48 після десятого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він являється;
 
589. 1) в абзаці четвертому слова «органу місцевого самоврядування» замінити словами «адміністративно-територіальної одиниці»;
 
 
590. 2) після десятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
      
590. 2) після десятого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
 
591. «код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він являється;
 
      
591. «код нерезидента, що присвоєно державою, резидентом якої він являється;
 
 
592. інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації.».
 
-691- Железняк Я.І.
у пункті 22 у підпункті 2 (щодо пункту 48.4) слова "інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації" виключити;
 
Враховано      
    -692- Тарасов О.С.
у пункті 22 у підпункті 2 (щодо пункту 48.4) слова "інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації" виключити;
 
Враховано    
    -693- Марусяк О.Р.
у пункті 22 у підпункті 2 (щодо пункту 48.4) слова "інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації" виключити;
 
Враховано    
    -694- Заблоцький М.Б.
Халімон П.В.
Марусяк О.Р.
Устенко О.О.
Кулініч О.І.
Горват Р.І.
Лунченко В.В.
Петьовка В.В.
Холодов А.І.
Горобець О.С.
Воронько О.Є.
Абзац третій підпункту 2 пункту 22 розділу І законопроекту (щодо доповнення пункту 48.4 статті 48 новими абзацами) виключити.
 
Враховано    
592. інші обов’язкові реквізити, які передбачені для відповідної форми податкової декларації.».
 
 
593. 23. У статті 49:
 
-695- Гетманцев Д.О.
Пункт 23 розділу І викласти в такій редакції:
«23. У статті 49:
1) в абзаці другому пункту 49.2 цифри «43» замінити на цифри «44»;
в абзаці п’ятому пункту 49.3 слова «відмови у прийнятті» замінити словом «неприйняття», а сполучник «і» замінити словами «містить достовірні обов'язкові реквізити та»;
2) пункт 49.4 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно вимогами абзаців першого та другого пункту 46.2 статті 46 цього Кодексу, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.».
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
3) у першому абзаці пункту 49.6 виключити друге речення;
4) у підпункті 49.9.1 пункту 49.9 слова «квитанції про отримання» замінити словами «квитанції про прийняття»;
5) у пункті 49.11 слова «цього Кодексу, такий» замінити словами та цифрами «а також недотримання вимог абзаців першого - третього пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу,»;
6) пункт 49.15 викласти у такій редакції:
«49.15. Податкова декларація вважається неподаною за умови порушення норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48, абзаців першого-третього пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу та надання або надсилання контролюючим органом платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, зокрема засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг для податкових декларацій, поданих у такий спосіб»;
7) у пункті 49.18:
підпункт 49.18.6 викласти у такій редакції:
«49.18.6. календарному року для платників податку на прибуток (у т.ч. платників частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), для податкової декларації (у т.ч. розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;»;
доповнити підпунктами 49.18.7 та 49.18.8 такого змісту:
«49.18.7. календарному року для платників дивідендів на державну частку (у т.ч. господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку - до 1 липня року, що настає за звітним;»;
49.18.8. якщо платник податків ліквідується чи реорганізується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), декларація з рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і зборів може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого звітного періоду»
8) у пункті 49.19:
в абзаці першому слова «яка розраховується наростаючим підсумком за рік» замінити словами «та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які розраховуються наростаючим підсумком за рік»;
після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«Для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені пунктом 49.18.2 статті 49 цього Кодексу (крім платників, визначених підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу).
Для платників дивідендів на державну частку (господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків), податковими (звітними) періодами є календарний рік. При цьому розрахунок розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю до 1 липня року, що настає за звітним.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, подають один раз на рік до 1 липня року, що настає за звітним, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складений за підсумками року, що передує звітному.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом п’ятим».
 
Враховано частково   24. У статті 49:
1) в абзаці другому пункту 49.2 цифри «43» замінити на цифри «44»;
в абзаці п’ятому пункту 49.3 слова «відмови у прийнятті» замінити словом «неприйняття», а сполучник «і» замінити словами «містить достовірні обов'язкові реквізити та»;
2) пункт 49.4 після другого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно вимогами абзаців першого та другого пункту 46.2 статті 46 цього Кодексу, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.».
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;
3) у першому абзаці пункту 49.6 виключити друге речення;
4) у підпункті 49.9.1 пункту 49.9 слова «квитанції про отримання» замінити словами «квитанції про прийняття»;
5) у пункті 49.11 слова «цього Кодексу, такий» замінити словами та цифрами «а також недотримання вимог абзаців першого - третього пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу,»;
6) пункт 49.15 викласти у такій редакції:
«49.15. Податкова декларація вважається неподаною за умови порушення норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48, абзаців першого-третього пункту 49.4 статті 49 цього Кодексу та надання або надсилання контролюючим органом платнику податків повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, зокрема засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги» для податкових декларацій, поданих у такий спосіб»;
7) у пункті 49.18:
підпункт 49.18.6 викласти у такій редакції:
«49.18.6. календарному року для платників податку на прибуток (у т.ч. платників частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), для податкової декларації (у т.ч. розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;»;
доповнити підпунктами 49.18.7 та 49.18.8 такого змісту:
«49.18.7. календарному року для платників дивідендів на державну частку (у т.ч. господарських товариств, корпоративні права яких частково належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку - до 1 липня року, що настає за звітним;»;
49.18.8. якщо платник податків ліквідується чи реорганізується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), декларація з рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і зборів може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого звітного періоду»
8) у пункті 49.19:
в абзаці першому слова «яка розраховується наростаючим підсумком за рік» замінити словами «та розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які розраховуються наростаючим підсумком за рік»;
після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
«Для платників частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю у строки, передбачені пунктом 49.18.2 статті 49 цього Кодексу (крім платників, визначених підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу).
Для платників дивідендів на державну частку (господарські товариства, корпоративні права яких частково належать державі, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків), податковими (звітними) періодами є календарний рік. При цьому розрахунок розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається та подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю до 1 липня року, що настає за звітним.
Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка дер