Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
 
   Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315) наступні зміни:
 
   1. Статтю 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
5. статтю 17 доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
      
6. «2-1. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України, до повного його скасування та протягом 30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на період дії зазначених заходів, вважаються такими, що не відбулися і повторно не проводяться».
 
-1- Овчинникова Ю.Ю.
У частині 2-1 статті 17 після слів "до повного його скасування" слова "та протягом 30 днів після завершення такого періоду" виключити.
 
Відхилено   «2-1. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -2- Бондаренко О.В.
Пункт 2-1 викласти у наступній редакції:
«2-1. Тимчасово, на період та в межах території дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, до повного його скасування та протягом 30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), процедура громадського обговорення не включає громадські слухання та проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про громадське обговорення та звіті. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться та на дати, що припадають на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), не призначаються. Громадське обговорення, яке тривало після публікації оголошення про його проведення у формі надання письмових/електронних зауважень і пропозицій, вважається таким, що відбулося».
 
Враховано частково    
    -3- Василенко Л.В.
Лабунська А.В.
Сюмар В.П.
статтю 17 доповнити частиною 2-1 такого змісту:
«2-1. Тимчасово на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), проведення громадських слухань може забезпечуватись у форматі відеоконференції.
У регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування дозволяється проведення громадських слухань в порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону, з дати, що визначається Кабінетом Міністрів України, з обов’язковим дотриманням санітарних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України або штабами із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, створених органами місцевої влади.
У регіонах, в яких епідемічна ситуація не дозволяє прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів в частині проведення громадських слухань, такі слухання проводяться у форматі відеоконференції.
Громадські слухання, дата проведення яких була запланована на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), та які не відбулись через дію зазначених заходів до набуття чинності цим Законом, можуть бути проведені протягом 15 робочих днів з дня набуття чинності цим законом, крім випадків, коли звіт з оцінки впливу на довкілля був поданий суб’єктом господарювання до 11 березня 2020 року. В такому випадку, громадське обговорення проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про громадське обговорення.
Рішення про проведення громадських слухань у форматі відеконференції в період дії заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), приймається уповноваженим центральним або територіальним органом виключно на виконання вимог (обмежень) щодо проведення масових заходів, визначених Кабінетом Міністрів України або штабами із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, створених органами місцевої влади».
 
Відхилено    
    -4- Княжицький М.Л.
викласти пункт в такій редакції: «2-1. Тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України, до повного його скасування та протягом 30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), при проведенні громадського обговорення планової діяльності у формі громадських слухань організатор громадських слухань повинен забезпечити організацію та дотримання протиепідеміологічних заходів згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України або забезпечити проведення громадського обговорення у режимі відеоконференції.».
 
Відхилено    
    -5- Кабаченко В.В.
у частині 2-1 статті 17 останнє речення викласти в такій редакції:
«Заплановане громадське обговорення, яке було розпочато до набрання чинності цього Закону і проведення якого припадає на період дії вищезазначених заходів, вважається таким, що проводилось виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про громадське обговорення.»
 
Враховано частково    
    -6- Івченко В.Є.
1) Слова «на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України, до повного його скасування та протягом 30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)»
замінити словами «протягом дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2»;
2) слова «громадське обговорення планованої діяльності проводиться» замінити словами «громадські обговорення у процесі оцінки впливу на довкілля проводяться»;
3) Передостаннє речення абзацу вилучити.
4) Останнє речення абзацу вилучити.
 
Враховано частково    
    -7- Батенко Т.І.
Речення третє нової частини 2-1, якою пропонується доповнити статтю 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», виключити.
 
Відхилено    
    -8- Маріковський О.В.
У розділі І у частині 2-1 статті 17 проекту закону останнє речення викласти в такій редакції: «Заплановане громадське обговорення, яке було розпочато до набрання чинності цього Закону і проведення якого припадає на період дії вищезазначених заходів, вважається таким, що проводилось виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про громадське обговорення.».
 
Враховано частково    
    -9- -9- Народні депутати – члени Комітету
«2-1 . Тимчасово, на час дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), до повного його скасування та протягом 30 днів після його завершення, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися і повторно не проводяться.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано    
7. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
8. України Д. РАЗУМКОВ

   України Д. РАЗУМКОВ