Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVІD-19) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Вноситься народним депутатом України
 
      
2. В.О. Кінзбурською
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)
 
-1- Батенко Т.І.
У назві законопроекту після слів «Господарського кодексу України» записати слова «і Цивільного кодексу України».
 
Враховано   Про внесення змін до Господарського кодексу України і Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVІD-19
 
    -2- Кулініч О.І.
У назві законопроекту після слова «кредитами» доповнити словом у дужках « (позиками)».
 
Враховано    
    -3- Мінько С.А.
У назві законопроекту після слів "за кредитами" доповнити словами "та позиками"
 
Враховано редакційно    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, стаття 144, із подальшими змінами) розділ ІХ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) розділ ІХ «Прикінцеві положення» Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
7. «8. В разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), або/та у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.».
 
-4- Леонов О.О.
Пункт 8 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Господарського кодексу України викласти у такій редакції:
«8. В разі прострочення позичальником, діяльність/робота якого була заборонена через установлення Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 на території України карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, виконання у період дії такого карантину та/або у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину, грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого такому позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), такий позичальник, діяльність/робота якого була заборонена через установлення на території України карантину, звільняється від обов’язку сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.».
 
Відхилено   «8. У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVІD-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення»;
2) розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст.356) доповнити пунктом 15 такого змісту:
«15.У разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби СОVІD-19, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення».
 
    -5- Бєлькова О.В.
Железняк Я.І.
Абзац другий розділу І законопроєкту викласти в такій редакції:
«8. У разі прострочення суб’єктом господарської діяльності-позичальником, роботу якого або провадження господарської діяльності яким заборонено у зв’язку з карантином, установленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби (СОVІD-19), виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого такому позичальнику надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), такий позичальник звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення у період дії карантину та у тридцятиденний строк після дня його закінчення.?.
 
Відхилено    
    -6- Кулініч О.І.
В абзаці другому Розділу І законопроекту слова «позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення» замінити словами «та у випадку стягнення з позичальника штрафних санкцій у судовому порядку, штрафні санкції можуть бути зменшені за клопотанням учасника процесу або за ініціативою суду, з урахуванням господарської діяльності боржника під час дії карантину».
 
Відхилено    
    -7- Мінько С.А.
В абзаці другому розділу І слова "у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), або/та у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину" замінити словами "у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), ".
 
Відхилено    
    -8- Штепа С.С.
Пропонується у Господарському кодексі України в розділі ІХ «Прикінцеві положення» у пункті 8 після словосполучення «В разі прострочення позичальником» доповнити словосполученням «господарська діяльність якого призупинена або обмежена».
 
Відхилено    
    -9- Батенко Т.І.
Законопроект доповнити новим розділом такого змісту:
«ІІ. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356) розділ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
«15. В разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19), або/та у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.».».
 
Враховано    
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-10- Кулініч О.І.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
10. України

   України