Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом

 
-1- Пузійчук А.В.
Тимошенко Ю.В.
У назві слова «надання державних гарантій на портфельній основі та» виключити.
 
Відхилено   Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо надання державних гарантій на портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-IX, від 16 січня 2020 року № 468-IX, від 17 березня 2020 року № 530-IX, від 30 березня 2020 року № 548-IX, від 13 квітня 2020 року
№ 553-ІХ, від 18 червня 2020 року № 726-IX, від 3 липня 2020 року № 746-IX і № 751-IX, від 13 липня 2020 року № 757-IX та від 14 липня 2020 року
№ 769-IX) такі зміни:
 
-2- Трухін О.М.
В абзаці першому розділу І законопроекту слова та цифри «та від 14 липня 2020 року № 769-ІХ» замінити словами та цифрами «від 14 липня 2020 року № 769-ІХ та від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ». (для узгодження з останньою редакцією закону про державний бюджет на 2020 рік у зв’язку з внесенням змін до нього законом від 25.08.2020 р. № 822-ІХ).
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними законами України від 14 січня 2020 року № 436-ІХ, від 16 січня 2020 року № 468-ІХ, від 17 березня 2020 року № 530-ІХ, від 30 березня 2020 року № 548-ІХ, від 13 квітня 2020 року
№ 553-ІХ, від 18 червня 2020 року № 726-ІХ, від 3 липня 2020 року № 746-ІХ і № 751-ІХ, від 13 липня 2020 року № 757-ІХ, від 14 липня 2020 року
№ 769-ІХ, від 25 серпня 2020 року № 822-ІХ та від 1 вересня 2020 року № 829-ІХ) такі зміни:
 
3. 1. Доповнити статтями 6-1 і 16-1 такого змісту:
 
-3- Пузійчук А.В.
Тимошенко Ю.В.
Абзац перший пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: «Доповнити статтею 16-1 такого змісту».
Відповідно абзаци другий, третій, четвертий і п’ятий пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   1. Доповнити статтями 6-1 і 16-1 такого змісту:
 
4. «Стаття 6-1. Установити, що у 2020 році державні гарантії в обсязі до 5.000.000 тис. гривень, як виняток з положень статті 17 Бюджетного кодексу України, можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків за кожним окремим кредитом (далі - державні гарантії на портфельній основі).
 
   «Стаття 6-1. Установити, що у 2020 році державні гарантії в обсязі до 5.000.000 тис. гривень, як виняток з положень статті 17 Бюджетного кодексу України, можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України, у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків за кожним окремим кредитом (далі - державні гарантії на портфельній основі).
 
5. Порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок відбору банків-кредиторів та умови надання державних гарантій на портфельній основі, а також розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
6. Правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладання договору між Міністерством фінансів України та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
 
   Правочин щодо надання державної гарантії на портфельній основі оформлюється шляхом укладення договору між Міністерством фінансів України та банком-кредитором і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.
 
7. Прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом»;
 
-4- Фролов П.В.
Доповнити Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» новою статтею 6-2 такого змісту:
«Стаття 6-2. Установити, що у 2020 році державні гарантії, як виняток з положень статті 17 Бюджетного кодексу України, можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України
Правочин щодо надання державної гарантії оформлюється шляхом укладання договору між Міністерством фінансів України та Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» і має визначати: обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання; права, обов’язки та відповідальність гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; строк здійснення виплат у разі настання гарантійного випадку; розмір та порядок сплати до державного бюджету плати за надання такої гарантії; порядок погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.»
 
Відхилено   Прострочена заборгованість суб’єктів господарювання перед державою та перед банком-кредитором за кредитами, залученими під державну гарантію на портфельній основі, стягується з таких суб’єктів господарювання банком-кредитором у порядку, встановленому законодавством та відповідним правочином щодо надання державної гарантії на портфельній основі, з подальшим перерахуванням пропорційної частки в рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом»;
 
8. «Стаття 16-1. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів України та яке створено з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.
 
-5- Пузійчук А.В.
Тимошенко Ю.В.
В абзаці шостому пункту 1 розділу І слова «з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу,
Відповідно абзац сьомий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції: «У разі прийняття такого рішення Кабінет Міністрів України вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до державного бюджету щодо відповідного коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом. Випуск облігацій здійснюється після ухвалення Верховною Радою України відповідних змін до закону про державний бюджет.».
 
Відхилено   «Стаття 16-1. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства фінансів України та яке створено з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.
 
9. На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону».
 
   На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону».
 
10. 2. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідно до додатка до цього Закону.
 
   2. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідно до додатка до цього Закону.
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-6- Трухін О.М.
Внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у додатку до законопроекту у разі прийняття Верховною Радою до розгляду законопроекту інших законопроектів щодо змін до закону про державний бюджет на 2020 рік (для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету).
 
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Додаток
до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо надання державних гарантій на –––портфельній основі та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом"
Зміни до додатка №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік»
(тис. грн)
КПКВК ДБ
КФКВК
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
Всього:
1 137 421 048,3
131 344 714,2
1 268 765 762,5
3501000
Апарат Міністерства фінансів України
780 075,2
2 087 260,7
2 867 335,9
 
-7- Трухін О.М.
У додатку до законопроекту уточнити показники видатків державного бюджету (разом та за загальним фондом) в частині їх узгодження з останньою редакцією закону про державний бюджет на 2020 рік (у зв’язку з внесенням змін до нього законом від 25.08.2020 р. № 822-ІХ), а саме:
у рядку «Всього: « цифри «1 137 421 048,3», «988 860 099,9», «187 466 472,7», «78 710 630,8» і «1 268 765 762,5» замінити відповідно цифрами «1 137 962 386,1», «989 289 727,8», «188 037 799,0», «78 822 340, 7» і «1 269 307 100,3»;
за кодом 3500000 цифри «17 141 815,3», «16 787 862,2», «11 493 441,0», «353 953,1» і «19 889 191,6» замінити відповідно цифрами «17 145 001,1», «16 790 728,5», «11 493 656,1», «354 272,6» і «19 892 377,4»;
за кодом 3501000 цифри «780 075,2», «668 387,7», «318 875,6», «111 687,5» і «2 867 335,9» замінити відповідно цифрами «783 213,2», «671 206,2», «319 051,6», «112 007,0» і «2 870 473,9»;
за кодами 3510000 і 3511000 цифри «236 525 482,3», «166 422 450,1» і «238 041 782,3» замінити відповідно цифрами «233 063 852,2», «162 960 820,0» і «234 580 152,2»;
за кодом 3511350 цифри «144 788 141,0» замінити цифрами «141 326 510,9».
 
Враховано      
13. 3501560
0490
Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом
10 000,0
10 000,0
3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)
236 525 482,3
1 516 300,0
238 041 782,3
3511000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)
236 525 482,3
1 516 300,0
238 041 782,3
3511350
0170
Обслуговування державного боргу
144 788 141,0
144 788 141,0

-8- Трухін О.М.
У додатку до законопроекту щодо коду нової бюджетної програми цифри «3501560» замінити цифрами «3501570». (технічне уточнення коду ініційовано Мінфіном для узгодження з кодифікацією інших бюджетних програм Мінфіну)
 
Враховано