Кількість абзаців - 56 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2002, № 1, ст. 2) такі зміни:
 
   Закон України Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2002, № 1, ст. 2) такі зміни:
 
2. 1. У преамбулі -слова "а також надання послуг у сфері громадського харчування" - виключити;
 
   1. У преамбулі слова "а також надання послуг у сфері громадського харчування" - виключити;
 
3. 2. У статті 1:
 
-1- Поліщук М.Є.
а) абзац другий викласти в такій редакції: "безпека харчових продуктів - відсутність небезпеки шкідливого впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини;"
 
Враховано   2. У статті 1:
а) абзац другий викласти в такій редакції: "безпека харчових продуктів - відсутність загрози шкідливого впливу харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів на організм людини;"
 
4. а) абзац третій викласти у такій редакції:
"біологічно активні харчові добавки - речовини або їх суміші, призначені для вживання або введення в межах фізіологічних норм до складу харчових продуктів (раціонів харчування) з метою надання їм спеціальних дієтичних або лікувально-профілактичних властивостей для регуляції функції органів та систем організму";
 
-2- Лобода М.В.
Абзац третій викласти в редакції: "біологічно активна харчова добавка - спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, профілактичних, оздоровчих властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму;"
 
Враховано   б) абзац третій викласти у такій редакції:
"біологічно активна харчова добавка - спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму;"
в) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"державна санітарно-епідеміологічна експертиза - вид професійної діяльності органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні нової продовольчої продукції, технологій, технологічного обладнання, а також підприємств, що її виробляють, з метою виявлення небезпечних факторів у цій продукції, оцінки їх можливого шкідливого впливу та визначення ступеню створюваного ними ризику для здоров'я і життя людини; обгрунтуванні застосування відповідних санітарних норм або технічних регламентів щодо її виробництва, введення в обіг, споживання з метою попередження, зменшення та усунення цього шкідливого впливу; встановленні відповідності продукції вимогам цих санітарних норм або технічних регламентів;
г) абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - нормативний документ установленої форми, в якому визначені вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя людини продовольчої продукції та засвідчена її безпека за умови дотримання цих вимог;"
 
    -3- Ніколаєнко С.М.
Абзац третій викласти в редакції: "біологічно активні добавки (БАД) - це речовини або їх суміші, що використовуються для надання раціону харчування спеціальних дієтичних чи лікувально-профілактичних властивостей, вміст яких не перевищує рекомендовану добову потребу у харчових речовинах (нутрицевтики) або терапевтичну дозу активної речовини (парафармацевтики). Для вітамінів та мінеральних елементів допускається перевищення фізіологічної потреби не більше, ніж у три рази".
 
Враховано редакційно    
    -4- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий викласти в такій редакції: "державна санітарно-епідеміологічна експертиза - вид професійної діяльності, що полягає у:
комплексному вивченні нової продовольчої продукції, технологій, технологічного обладнання, а також підприємств, що її виробляють, з метою виявлення небезпечних факторів у цій продукції, оцінки їх можливого шкідливого впливу та визначення ступеню створюваного ними ризику для здоров'я і життя людини (населення);
обгрунтуванні застосування відповідних санітарних норм (технічних регламентів) щодо її виробництва, введення в обіг, споживання з метою попередження, зменшення та усунення цього шкідливого впливу;
встановленні відповідності продукції вимогам цих санітарних норм (технічних регламентів).
 
Враховано    
    -5- Лобода М.В.
Абзац п'ятий викласти в редакції: "висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи - нормативний документ установленої форми, в якому визначені вимоги щодо безпеки для здоров'я і життя людини продовольчої продукції та засвідчена її безпека за умови дотримання цих вимог;"
 
Враховано    
5. б) абзац шостий викласти в такій редакції:
"Державний реєстр спеціальних харчових продуктів - перелік спеціальних харчових продуктів (чи їх груп), які на підставі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи визнані спеціальними та безпечними для споживання";
 
-6- Поліщук М.Є.
Абзац шостий виключити.
 
Враховано   д) абзац шостий виключити;
 
6. в) в абзаці восьмому слова "з метою сертифікації" виключити;
 
-7- Лобода М.В.
Абзац восьмий викласти в редакції: "Ідентифікація - це процедура, в ході якої за документами, маркуванням, органолептичними, фізичними та хімічними показниками, специфічними для даного виду продукції характеристиками і ознаками встановлюється відповідність продукції відомостям та властивостям, зазначеним у декларації про відповідність, а також узвичаєній загальній назві даного виду продукції;"
 
Враховано   е) абзац восьмий викласти в такій редакції:
"ідентифікація - це процедура, в ході якої за документами, маркуванням, органолептичними, фізико-хімічними показниками, специфічними для даного виду продукції характеристиками і ознаками встановлюється відповідність продукції відомостям та властивостям, зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах або нормативно-правових актах, а також узвичаєній загальній назві даного виду продукції;"
 
7. г) абзац дев'ятий виключити;
 
   є) абзац дев'ятий виключити;
 
8. ґ) абзац одинадцятий виключити;
 
-8- Лобода М.В.
В абзаці одинадцятому слова "уповноважений" та "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" виключити.
 
Враховано   ж) в абзаці одинадцятому слова "уповноважений" та "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" виключити;
з) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продовольча продукція належним чином ідентифікована і відповідає вимогам нормативних документів і нормативно-правових актів;"
і) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"спеціальні харчові продукти - дієтичні, оздоровчі, профілактичні харчові продукти та біологічно активні харчові добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів тощо;"
й) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"термін придатності харчового продукту - проміжок календарного часу, визначений виробником цього продукту, протягом якого, у разі додержання відповідних умов зберігання, якісні показники та показники безпеки цього продукту повинні відповідати вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів;"
к) абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
"якість харчового продукту -- сукупність властивостей харчового продукту, що визначає його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, стабільність складу і споживчих властивостей протягом терміну придатності;"
л) абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"харчова цінність харчового продукту - провідний показник якості харчового продукту, який визначає ступінь його відповідності оптимальним потребам людини в основних харчових речовинах та енергії (білки, жири, вуглеводи, мікро- та макроелементи тощо;"
 
    -9- Лобода М.В.
Абзац дванадцятий викласти в такій редакції: "сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продовольча продукція належним чином ідентифікована і відповідає вимогам нормативних і нормативно-правових документів;"
 
Враховано    
    -10- Ніколаєнко С.М.
абзац дванадцятий виключити.
 
Враховано частково    
    -11- Лобода М.В.
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"спеціальні харчові продукти - дієтичні, оздоровчі, профілактичні харчові продукти та біологічно активні харчові добавки, продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів тощо;"
 
Враховано    
    -12- Поліщук М.Є.
Абзац п'ятнадцятий викласти в редакції: "термін придатності харчового продукту - проміжок календарного часу, визначений виробником цього продукту, протягом якого, у разі додержання відповідних умов зберігання, якісні показники та показники безпеки цього продукту повинні відповідати вимогам нормативної документації;"
 
Враховано    
    -13- Поліщук М.Є.
Абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
"якість харчового продукту -- сукупність властивостей харчового продукту, що визначає його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, стабільність складу і споживчих властивостей протягом терміну придатності;"
 
Враховано    
    -14- Поліщук М.Є.
Абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"харчова цінність харчового продукту - провідний показник якості харчового продукту, який визначає ступінь його відповідності оптимальним потребам людини в основних харчових речовинах та енергії (білки, жири, вуглеводи, мікро- та макроелементи тощо;"
 
Враховано    
9. д) доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
-15- Лобода М.В.
Доповнити статтю 1 абзацом такого змісту: "показники безпеки продовольчої продукції - науково обгрунтовані показники вмісту (гранично допустимі межі впливу) шкідливих для здоров'я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров'я людини;"
 
Враховано   м) доповнити статтю абзацами такого змісту:
"показники безпеки продовольчої продукції - науково обгрунтовані показники вмісту (гранично допустимі межі впливу) у зазначеній продукції шкідливих для здоров'я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров'я людини;
показники якості харчових продуктів і продовольчої сировини - комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному виду харчового продукту чи продовольчої сировини, що визначають його харчову цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт чи продовольчу сировину;
 
    -16- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю абзацом такого змісту: "показники якості харчових продуктів і продовольчої сировини - комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному виду харчового продукту (продовольчої сировини), що визначають його харчову цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт чи продовольчу сировину;"
 
Враховано    
10. "новий харчовий продукт (нова продовольча сировина) - продукт, для якого не встановлено вимоги щодо його якісних показників і показників безпеки і в якому використані харчові компоненти, що раніше не використовувалися в еквівалентному існуючому харчовому продукті або змінені методом генетичної модифікації, або продукт, вироблений за новою технологією, яка викликає істотні зміни в складі чи структурі харчового продукту або його компонентів, що впливають на його фізико-хімічні, органолептичні показники та харчову цінність, або такий, що вперше ввозиться в Україну;
 
-17- Поліщук М.Є.
Визначення "новий харчовий продукт" викласти в такій редакції: " нові харчові продукти (нова продовольча сировина) - харчові продукти та продовольча сировина:
які вперше розроблені (отримані) в Україні і для яких ще не встановлено показників якості та безпеки;
в яких використані харчові компоненти, що раніше в аналогічному харчовому продукті не використовувалися, або склад таких компонентів змінено, у тому числі, методами генної інженерії;
які вироблені за новою технологією, що істотно змінює їх фізико-хімічні, та/або органолептичні показники, та/або харчову цінність;
які вперше ввозяться на митну територію Україну;"
 
Враховано   нові харчові продукти (нова продовольча сировина) - харчові продукти та продовольча сировина, які:
вперше розроблені (отримані) в Україні і для яких ще не встановлено показників якості та безпеки;
виготовлені з використанням харчових компонентів, що раніше в аналогічному харчовому продукті не використовувалися, або склад таких компонентів змінено, у тому числі, методами генної інженерії;
вироблені за новою технологією, що істотно змінює їх фізико-хімічні, та/або органолептичні показники, та/або харчову цінність;
вперше ввозяться на митну територію Україну;
 
11. фальсифікована продукція - продукція, якій з корисливою метою надано зовнішнього вигляду та/або окремих властивостей певного виду продукції і яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;
 
   фальсифікована продовольча продукція - харчові продукти чи продовольча сировина, яким з корисливою метою надано зовнішнього вигляду та/або окремих властивостей певного виду продукції, і які не можуть бути ідентифіковані як ті, за які вони видаються;
 
12. неякісна продукція - продукція, що не відповідає вимогам нормативних документів і рецептурі на неї та показникам, які визначають її споживчі властивості;
 
-18- Поліщук М.Є.
Визначення "неякісна продукція" дати в такій редакції: "неякісна продовольча продукція - продовольча продукція, якісні показники та споживчі властивості якої не відповідають зазначеним у декларації про відповідність, а також продукція, якість якої не може задовольнити потреб споживача у задекларованому обсязі; "
 
Враховано   неякісна продовольча продукція - продовольча продукція, якісні показники та споживчі властивості якої не відповідають зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах чи нормативно-правових актах, а також продукція, якість якої не може задовольнити потреб споживача у задекларованому обсязі;
 
13. небезпечна продукція - продукція, що не відповідає вимогам нормативних документів щодо її безпеки, використання якої може завдати шкоди здоров'ю, життю або майну громадян чи навколишньому природному середовищу;
 
-19- Поліщук М.Є.
Визначення "небезпечна продукція" викласти в такій редакції: " небезпечна продовольча продукція - продовольча продукція, показники безпеки якої не відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції або зазначеним у декларації про відповідність, а також продовольча продукція, споживання (використання) якої пов'язане з високим ризиком для здоров'я і життя людини;"
 
Враховано   небезпечна продовольча продукція - продовольча продукція, показники безпеки якої не відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції або зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах та нормативно-правових актах, а також продовольча продукція, споживання (використання) якої пов'язане з підвищеним ризиком для здоров'я і життя людини;
 
14. неправильно маркована продукція - продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови та/або змісту маркування";
 
-20- Лобода М.В.
Доповнити статтю абзацом у такій редакції: "продукція - харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали;"
 
Враховано   неправильно маркована продукція - харчові продукти і продовольча сировина, щодо яких порушено встановлені законодавством вимоги маркування";
продовольча продукція - харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали;
санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі - гігієнічний сертифікат) - разовий документ, виданий органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життя людини окремих партій (одиниць) харчових продуктів та продовольчої сировини;
технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, в якому для конкретного виду продовольчої продукції встановлюються показники якості та показники безпеки для здоров'я і життя людини, тварин або рослин та охорони довкілля, правила маркування і введення продукції в обіг, а також порядок підтвердження відповідності та визначені повноваження органів, які здійснюють контроль за продукцією."
 
    -21- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю абзацом у такій редакції: "санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі - гігієнічний сертифікат) - разовий документ, виданий органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життя людини окремих партій (одиниць) харчових продуктів та продовольчої сировини;"
 
Враховано    
    -22- Лобода М.В.
Доповнити статтю абзацом такого змісту: "технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, в якому для конкретного виду продовольчої продукції встановлюються показники якості та показники безпеки для здоров'я і життя людини, тварин або рослин та охорони довкілля, правила маркування і введення продукції в обіг, а також порядок підтвердження відповідності та визначені повноваження органів, які здійснюють контроль за продукцією."
 
Враховано    
15. е) доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:
"Терміни "сертифікація" та "свідоцтво про визнання відповідності" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про підтвердження відповідності".
 
-23- Лобода М.В.
Доповнювати статтю 1 зазначеною частиною другою недоцільно.
 
Враховано   3. Статтю 2 доповнити частиною другою в такій редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на харчові продукти та продовольчу сировину, що містять генетично модифіковані компоненти, а також на тютюн і тютюнові вироби."
 
    -24- Бондаренко В.Д.
Доповнити положення законопроекту пунктом такого змісту: "Порядок маркування генетично модифікованих інградієнтів та порядок використання продуктів, що містять генетично модифіковані інградієнти визначаються окремим законом".
 
Враховано    
    -25- Поліщук М.Є.
Доповнити преамбулу абзацом такого змісту: "Дія цього Закону не поширюється на обіг тютюну і тютюнових виробів"
 
Враховано    
16. 3. В абзаці четвертому статті 3 слова "а також наданням послуг у сфері громадського харчування" виключити;
 
-26- Лобода М.В.
Частину другу статті 4 виключити.
 
Враховано   4. В абзаці четвертому статті 3 слова "а також наданням послуг у сфері громадського харчування" виключити;
5. Частину другу статті 4 виключити.
 
17. 4. У статті 5:
 
   6. У статті 5:
 
18. а) у частині другій:
 
-27- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції: "Документами, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, є:
1) Декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, або:
2) сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, що видаються на:
а) харчові продукти та супутні матеріали, призначені для реалізації на внутрішньому ринку України;
б) продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, в якій бере участь Україна);
3) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат, що видаються:
а) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - на:
нові харчові продукти;
харчові продукти та продовольчу сировину промислового виробництва;
супутні матеріали;
б) свідоцтво про державну реєстрацію - на спеціальні харчові продукти;
в) гігієнічний сертифікат - на:
кожну партію плодоовочевої, плодово-ягідної та баштанної продукції, вирощеної в Україні та призначеної для реалізації на внутрішньому ринку чи подальшої промислової переробки;
кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, призначену для експорту, (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, в якій бере участь Україна);
4) ветеринарні документи (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сертифікат), що видаються:
ветеринарна довідка - на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах адміністративного району;
ветеринарне свідоцтво - на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах України;
ветеринарний сертифікат, (міжнародний ветеринарний сертифікат) - на кожну партію продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження, призначену на експорт;"
 
Враховано   а) частину другу викласти в такій редакції:
"Документами, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, є:
1) декларація про відповідність, що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, або:
 
19. пункт 1 доповнити словами "або свідоцтво про визнання відповідності";
 
   2) сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, що видаються на:
а) харчові продукти та супутні матеріали, призначені для реалізації на внутрішньому ринку України;
б) продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, в якій бере участь Україна);
 
20. у пункті 2 слова "Державний реєстр або" виключити;
 
-28- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
Підпункт 3 частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
"ветеринарні документи на харчові продукти та сировину тваринного походження;"
5) сертифікат якості, що видається на:
а) зерно та продукти його переробки;
б) картоплю, овочі, плоди, ягоди і баштанні культури (крім харчових продуктів зазначеної групи промислового виробництва);
в) карантинний дозвіл на продовольчу сировину та продукцію рослинного походження."
 
Враховано   3) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво про державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат, що видаються:
а) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - на:
нові харчові продукти;
харчові продукти та продовольчу сировину промислового виробництва;
супутні матеріали;
б) свідоцтво про державну реєстрацію - на спеціальні харчові продукти;
в) гігієнічний сертифікат - на:
кожну партію плодоовочевої, плодово-ягідної та баштанної продукції, вирощеної в Україні та призначеної для реалізації на внутрішньому ринку чи подальшої промислової переробки;
кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, призначену для експорту, (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, в якій бере участь Україна);
4) ветеринарні документи (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво, ветеринарний сертифікат), що видаються:
ветеринарна довідка - на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах адміністративного району;
ветеринарне свідоцтво - на кожну партію (тушу) продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах України;
ветеринарний сертифікат, (міжнародний ветеринарний сертифікат) - на кожну партію продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження, призначену на експорт;
5) сертифікат якості та карантинний дозвіл, що видаються на:
а) зерно та продукти його переробки;
б) картоплю, овочі, плоди, ягоди і баштанні культури (крім харчових продуктів зазначеної групи промислового виробництва)."
 
21. б) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Перелік документів, наявність яких обов'язкова для реалізації харчових продуктів у торговельній мережі, визначається Кабінетом Міністрів України".
 
-29- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
Частину третю виключити.
 
Враховано      
    -30- Бондаренко В.Д.
Слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законом"
 
Відхилено    
22. 5. У статті 7:
 
   7. У статті 7:
 
23. а) у частині першій:
 
-31- Лобода М.В.
Слова " барвників, інших хімічних речовин або сполук" виключити.
 
Враховано   а) у частині першій:
у пункті 3 слова: "барвників, інших хімічних речовин або сполук" виключити;
 
24. пункт 4 після слова "енергетичну" доповнити словами "і харчову";
 
-32- Лобода М.В.
пункт 4 викласти в такій редакції: "харчову цінність, а також енергетичну цінність для харчових продуктів, що її мають;"
 
Враховано   пункт 4 викласти в такій редакції: "4) харчову цінність, а також енергетичну цінність для харчових продуктів, що її мають;"
 
25. пункт 5 доповнити словами "або кінцевий термін реалізації";
 
-33- Бондаренко В.Д.
Підпункти 5 і 6 об'єднати та викласти в такій редакції: "кінцевий термін реалізації або дату виготовлення та термін придатності до споживання"
 
Враховано   пункт 5 викласти в такій редакції: "5) кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання;"
пункт 6 виключити;
 
26. пункт 11 викласти у такій редакції:
"11) наявність у харчових продуктах компонентів з генетично модифікованої сировини (за умови її використання);"
 
-34- Бондаренко В.Д.
Пункт 11 викласти в редакції: "наявність у харчових продуктах компонентів з генетично модифікованої сировини за умови її використання понад 2% від загальної кількості продукту".
 
Враховано редакційно   пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) наявність у харчовому продукті компонентів з генетично модифікованої сировини (у випадках, коли використання таких компонентів передбачено нормативними документами або нормативно-правовими актами на даний харчовий продукт);"
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) застереження щодо вживання харчового продукту певними категоріями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо);"
 
    -35- Поліщук М.Є.
Пункт 12 після слів "харчового продукту" продовжити словами "певними категоріями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо);"
 
Враховано    
27. б) частину другу після слова "здійснюється" доповнити словами "державною мовою України".
 
-36- Поліщук М.Є.
у частині п'ятій статті 7 після слова "профілактичні" доповнити словом "оздоровчі", а слова "лікувальні", "лікувально-", "а також екологічно чисті харчові продукти" виключити.
 
Враховано   б) частину другу після слова "здійснюється" доповнити словами "державною мовою України".
в) частину п'яту викласти в такій редакції:
"У маркуванні харчових продуктів повинні використовуватися затверджені у встановленому порядку специфічні символи, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздоровчі харчові продукти, біологічно активні харчові добавки, дитяче харчування, харчування для спортсменів тощо."
г) Частину шосту викласти в такій редакції:
"Опис специфічних символів і порядок їх використання, порядок маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
 
    -37- Поліщук М.Є.
Початок частини шостої викласти в редакції: "Опис символів та порядок їх використання, порядок" далі за текстом.
 
Враховано    
28. 6. У статті 11:
 
   8. У статті 11:
 
29. а) в частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
30. в абзаці третьому слова "державної реєстрації" замінити словами "державного обліку";
 
-38- Лобода М.В.
Абзац викласти в такій редакції: " державної реєстрації спеціальних харчових продуктів;"
 
Враховано   а) абзац третій викласти в такій редакції:
"державної реєстрації спеціальних харчових продуктів;"
 
31. в абзаці п'ятому слова "послуг у сфері громадського харчування" та слова "і надання послуг" виключити;
 
-39- Лобода М.В.
абзац п'ятий викласти в такій редакції: "сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, запровадження систем якості виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів;"
 
Враховано   а) абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, запровадження систем контролю якості та безпеки виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів;"
б) доповнити абзацом такого змісту:
"декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів;"
 
    -40- Поліщук М.Є.
доповнити абзацом такого змісту: "декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів"
 
Враховано    
32. б) у частині другій:
після слів "норм і правил" і "про карантин рослин" доповнити відповідно словами "нормативно-правових актів, інших нормативних документів" і "акредитація та уповноваження органів з оцінки відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини, а також акредитація вимірювальних лабораторій підприємств, установ та організацій".
слова "та надання послуг у сфері громадського харчування" виключити;
 
-41- Лобода М.В.
Частину другу викласти в такій редакції: "Складовими державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх розроблення, виробництва, ввезення, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації або знищення є державний нагляд і контроль, що здійснюються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях у межах їх компетенції, визначеної законами."
 
Враховано   2) частину другу викласти в такій редакції:
"Складовими державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх розроблення, виробництва, надходження на територію України в режимі імпорту, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації або знищення є державний нагляд і контроль, що здійснюються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях у межах їх компетенції, визначеної законом."
 
    -42- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
Частину другу статті 11 після слів "норм і правил" викласти в такій редакції: "державний санітарно-епідеміологічний нагляд, державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд, державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, акредитація та уповноваження органів з оцінки відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини, а також акредитація вимірювальних лабораторій підприємств, установ та організацій"
 
Враховано редакційно    
    -43- Ніколаєнко С.М.
У частині другій слова "оцінки відповідності харчових продуктів і продовольчої сировини, а також акредитація" замінити словами "сертифікація харчових продуктів і продовольчої сировини, а також акредитація випробувальних та"
 
Враховано редакційно    
33. 7. У статті 12:
 
      
34. а) частину першу після слів "показників у" доповнити словами "нормативно-правових актах", а слова "під час їх розроблення" виключити;
 
-44- Поліщук М.Є.
Текст статті 12 викласти в такій редакції:
"Державне нормування показників якості харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію.
Державне нормування показників безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я шляхом встановлення і затвердження санітарних норм або розроблення технічних регламентів на продовольчу продукцію
Методики вимірювань показників безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, а також засоби випробувань і вимірювальна техніка повинні бути атестовані в установленому законодавством порядку."
 
Враховано   9. Текст статті 12 викласти в такій редакції:
"Державне нормування показників якості харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію.
 
35. б) частину другу після слів "шляхом встановлення" доповнити словами "науково обгрунтованих".
 
   Державне нормування показників безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів здійснює центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я шляхом встановлення і затвердження санітарних норм або розроблення технічних регламентів на продовольчу продукцію.
Методики вимірювань показників безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, а також засоби випробувань і вимірювальна техніка повинні бути атестовані в установленому законодавством порядку."
 
36. 8. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Державний облік харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів
 
-45- Лобода М.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції: ""Стаття 13. Державна реєстрація харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів
Державна реєстрація харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів здійснюється шляхом ведення Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та Реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Державній реєстрації підлягають усі спеціальні харчові продукти.
 
Враховано   10. Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Державна реєстрація харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів
 
37. Державний облік харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів проводиться шляхом ведення Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та Реєстру висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
Державній реєстрації підлягають спеціальні харчові продукти. Державна реєстрація спеціальних харчових продуктів провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Підставою для державної реєстрації спеціального харчового продукту є позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.
Для обліку інших харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, не віднесених до категорії спеціальних, ведеться Реєстр висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
 
-46- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
Частину першу статті 13 після слів "та супутніх матеріалів" доповнити словами "та після державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів і сировини тваринного походження".
Виробник або постачальник зобов'язаний отримати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи до введення в обіг харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
 
Враховано редакційно   Державна реєстрація харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів здійснюється шляхом ведення Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію.
Державній реєстрації підлягають усі спеціальні та нові харчові продукти.
 
38. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів видається до початку їх виробництва (ввезення) і є чинним протягом строку дії нормативно-правового акта або нормативного документа, який встановлює вимоги безпеки на цю продукцію.
 
-47- Бондаренко В.Д.
У абзаці другому статті 13 слова "до початку" замінити на слова "під час початку".
Порядок здійснення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів, ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та надання наявної в Державному реєстрі спеціальних харчових продуктів та реєстрі висновків санітарно-епідеміологічної експертизи інформації, а також оплати витрат на проведення зазначених робіт і надання послуг, установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   Виробник або постачальник зобов'язані отримати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи до введення в обіг харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів.
 
39. Порядок проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, ведення Реєстру висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та проведення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів визначається Головним державним санітарним лікарем України.
 
-48- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
Частину шосту статті 13 доповнити словами "та головним державним інспектором ветеринарної медицини України згідно із законодавством України"
 
Враховано редакційно   Порядок здійснення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів, ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та надання наявної в Державному реєстрі спеціальних харчових продуктів та реєстрі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи інформації, а також оплати витрат на проведення зазначених робіт і надання послуг, установлюються Кабінетом Міністрів України."
 
40. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів не замінює сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності".
 
      
41. 9. у статті 15:
а) у назві статті виключити слова "послуг у сфері громадського харчування" і " (надання)";
 
-49- Поліщук М.Є.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Підтвердження відповідності (декларування відповідності та сертифікація) харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів та сертифікація систем якості
Харчові продукти, продовольча сировина, супутні матеріали, технологічне обладнання для їх виробництва підлягають підтвердженню відповідності, шляхом декларування відповідності або сертифікації, а системи якості їх виробництва - сертифікації в порядку, встановленому законом.
 
Враховано   11. Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Підтвердження відповідності (декларування відповідності та сертифікація) харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів та сертифікація систем якості
 
42. б) у частині першій виключити слова "а також послуги у сфері громадського харчування";
 
   Харчові продукти, продовольча сировина, супутні матеріали, технологічне обладнання для їх виробництва підлягають підтвердженню відповідності, шляхом декларування відповідності або сертифікації, а системи якості їх виробництва - сертифікації в порядку, встановленому законом.
 
43. у частині другій виключити слова "послуг у сфері громадського харчування" та слова "і надання послуг";
в) частину другу викласти у такій редакції:
"Обов'язкова сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, послуг у сфері громадського харчування, сертифікація систем якості виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів та надання послуг, а також систем забезпечення безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, які передбачають проведення аналізу потенційної небезпеки та визначення критичних контрольних точок виробництва на підприємствах, що виробляють харчові продукти та продовольчу сировину, здійснюється органами із сертифікації, акредитованими в установленому законодавством порядку";
 
-50- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
У частині другій статті 15 після слів "обов'язкова сертифікація" вилучити слова "харчових продуктів, продовольчої сировини".
Доповнити частину другу реченням: "Харчові продукти та продовольча сировина підлягають добровільній сертифікації"
 
Враховано редакційно      
    -51- Ніколаєнко С.М.
Частину другу статті 15 після слова "акредитованими" доповнити словами "в державній системі сертифікації або акредитованими та уповноваженими"
 
Враховано редакційно    
    -52- Бондаренко В.Д.
Викласти статтю 15 у новій редакції такого змісту:
"Обов'язкова сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, послуг у сфері громадського харчування здійснюється органами із сертифікації, акредитованими в установленому законодавством порядку. Сертифікація систем якості виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів і надання послуг, а також систем забезпечення безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини (НАССР), які передбачають проведення аналізу потенційної небезпеки та визначення контрольних критичних точок виробництва (ККТ) на підприємствах, що виробляють харчові продукти та продовольчу сировину, здійснюється органами із сертифікації акредитованими в Україні чи ЄС."
 
Враховано редакційно у статті 20   
44. г) у частині третій слова "державній системі сертифікації" замінити словами "встановленому законодавством порядку";
 
   У разі сертифікації харчові продукти, продовольча сировина і супутні матеріали підлягають випробуванню на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та інших нормативно-правових актів у випробувальних лабораторіях, акредитованих у встановленому законодавством порядку.
 
45. ґ) у частині четвертій слова "за їх наявності в Державному реєстрі, а для вперше розроблених чи вперше ввезених" - виключити.
 
-53- Лобода М.В.
Статтю 16 викласти в такій редакції: ""Стаття 16. Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та допуску їх на митну територію України
Харчові продукти, продовольча сировина і супутні матеріали, що ввозяться в Україну, допускаються на митну територію України за умови виконання постачальником правил їх реєстрації, сертифікації та підтвердження відповідності.
Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів встановлює Кабінет Міністрів України.
Харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, що ввозяться в Україну, повинні відповідати вимогам безпеки для здоров'я, життя і майна людей, тварин та довкілля, встановленим законодавством України.
До продовольчої продукції, що ввозиться на територію України, застосовуються вимоги щодо її безпеки для здоров'я і життя людини, а також до процедур контролю, експертиз, надання дозволів, встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідної продукції, виробленої в Україні.
Продовольча продукція, що ввозиться в Україну і перебуває під митним контролем, повинна бути вивезена за межі України, якщо їй було відмовлено у документальному підтвердженні якості та безпеки."
 
Враховано   Підтвердження відповідності (декларування відповідності та сертифікація) харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, сертифікація систем якості здійснюються за обов'язковими показниками якості та безпеки, встановленими нормативними документами та нормативно-правовими актами."
12. Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів
Харчові продукти, продовольча сировина і супутні матеріали ввозяться в Україну за умови виконання постачальником правил їх реєстрації, та підтвердження відповідності (або сертифікації).
Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів встановлює Кабінет Міністрів України.
 
46. 10. Частину третю статті 16 викласти у такій редакції:
"Харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, які ввозяться в Україну, повинні відповідати вимогам безпеки для життя, здоров'я і майна людей та навколишнього природного середовища, встановленим законодавством України".
 
-54- Поліщук М.Є.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"Митне оформлення для вільного використання на території України імпортних харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, зазначених у статті 5 цього Закону, дозволяється за наявності відповідно:
сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності;
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або свідоцтва про державну реєстрацію спеціального харчового продукту, або гігієнічного сертифіката на плодоовочеву продукцію;
 
Враховано   Харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, що ввозяться в Україну, повинні відповідати вимогам безпеки для здоров'я, життя і майна людей, тварин та довкілля, встановленим законодавством України.
До продовольчої продукції, що ввозиться на територію України, застосовуються вимоги щодо процедур контролю, експертиз, надання дозволів, встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідної продукції, виробленої в Україні.
Продовольча продукція, що ввозиться в Україну і перебуває під митним контролем, повинна бути вивезена за межі України, якщо їй було відмовлено у документальному підтвердженні якості та безпеки."
13. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"Митне оформлення для вільного використання на території України імпортних харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, зазначених у статті 5 цього Закону, дозволяється за наявності відповідно:
 
47. 11. У частині другій статті 17:
а) абзац другий викласти у такій редакції:
"сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності в Україні іноземного сертифіката, виданого органом із сертифікації, уповноваженим (акредитованим) на провадження такої діяльності в установленому порядку";
 
   сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності;
 
48. б) доповнити частину абзацом такого змісту:
"висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на супутні матеріали".
 
-55- Томич І.Ф.
Шершун М.Х.
Матвієнко П.В.
Ширко Ю.В.
Балога В.І.
Іванчо І.В.
Підпункт 2, частини другої статті 17 викласти в такій редакції: "ветеринарних документів на харчові продукти і сировину тваринного походження"
 
Враховано   висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або свідоцтва про державну реєстрацію спеціального харчового продукту, або гігієнічного сертифіката на плодоовочеву продукцію;
ветеринарного свідоцтва на сировину та харчові продукти тваринного походження;
карантинного дозволу на харчові продукти і сировину рослинного походження;
маркування харчових продуктів і продовольчої сировини згідно з законодавством України.
 
49. 12. У статті 18 слова "і надання послуг у сфері громадського харчування" виключити.
 
   14. У статті 18 слова "і надання послуг у сфері громадського харчування" виключити.
 
50. 13. Частину першу статті 20 доповнити абзацом такого змісту:
"здійснювати заходи щодо впровадження міжнародних систем забезпечення безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини, які передбачають проведення аналізу потенційної небезпеки та визначення критичних контрольних точок виробництва на підприємствах, що виробляють харчові продукти та продовольчу сировину".
 
-56- Поліщук М.Є.
Необхідно передбачити поетапне запровадження систем безпеки харчових продуктів, оскільки це вимагає значних коштів, текст абзацу відредагувати.
 
Враховано   15. У частині першій статті 20:
а) доповнити абзацом другим у такій редакції:
"здійснювати заходи щодо поетапного впровадження на підприємствах харчової промисловості міжнародної системи забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР (Наzаrd Аnаlysіs аnd Сrіtісаl Соntrоl Роіnt), у порядку та строки, визначені законодавством України для окремих видів харчових продуктів;"
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати абзацами третім - шостим відповідно;
б) доповнити абзацом такого змісту:
"дотримуватися процедур підтвердження відповідності та складати декларацію про відповідність продовольчої продукції, на яку встановлено технічні регламенти;"
 
    -57- Поліщук М.Є.
Доповнити частину першу статті 20 абзацом такого змісту: "дотримуватися процедур підтвердження відповідності та складати декларацію про відповідність продовольчої продукції, на яку встановлено технічні регламенти;"
 
Враховано    
51. 14. У статті 22:
а) назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Вилучення з обігу та поводження з харчовими продуктами, продовольчою сировиною і супутніми матеріалами, що не відповідають встановленим вимогам";
 
-58- Лобода М.В.
Поліщук М.Є.
Статтю 22 викласти в такій редакції: "Стаття 22. Вилучення з обігу неякісної та небезпечної продовольчої продукції і подальше поводження з нею
Неякісні, потенційно небезпечні, та небезпечні харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому законом.
До неякісної продовольчої продукції відносяться харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у декларації про відповідність, (нормативному документі чи нормативно-правовому акті), а також такі, якість яких знизилася внаслідок:
Порушення маркування;
Пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів);
Наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів;
наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені.
Вилучену з обігу неякісну продовольчу продукцію, крім харчових продуктів і продовольчої сировини, що швидко псуються і термін придатності яких не перевищує 30 діб, може бути повернуто в обіг у разі приведення її у відповідність з встановленими вимогами шляхом сортування, очищення, повторного маркування тощо, зміни цільового призначення зазначеної продукції, промислової переробки.
До небезпечних відносяться харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, показники безпеки яких не відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції або зазначеним у декларації про відповідність, а також продовольча продукція, споживання (використання) якої пов'язане з ризиком для здоров'я і життя людини, зокрема, харчові продукти та продовольча сировина:
що не може бути належним чином ідентифікована;
фальсифікована;
контрабандна;
безхазяйна;
без супровідних документів виробника (власника), що підтверджують її походження, інших відповідних документів, що підтверджують якість і безпеку;
термін придатності до споживання (використання) якої закінчився;
виготовлена із застосуванням недозволених у встановленому порядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо;
з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.
Небезпечна продовольча продукція та неякісна продовольча продукція, яку неможливо повернути в обіг, підлягає утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом.
Утилізацію чи знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продовольчої продукції проводить виробник (власник) за власні кошти. Шляхи використання неякісної продовольчої продукції, методи утилізації чи знищення небезпечної продовольчої продукції погоджуються з відповідними органами, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою продовольчої продукції відповідно до їх компетенції."
 
Враховано   16. Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Вилучення з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів та подальше поводження з ними
Неякісні та небезпечні харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому законом.
 
52. б) частину другу викласти у такій редакції:
"Вилучення з обігу та подальше поводження з харчовими продуктами, продовольчою сировиною і супутніми матеріалами, що не відповідають встановленим вимогам, проводиться в установленому законодавством порядку";
 
   До неякісних відносяться харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у декларації про відповідність, (нормативному документі чи нормативно-правовому акті), а також такі, якість яких знизилася внаслідок:
порушення маркування;
пошкодження чи деформування тари та окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів);
наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів;
наявності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені.
 
53. в) частини третю - шосту замінити частиною третьою такого змісту:
"Харчові продукти або продовольча сировина, виробника яких не встановлено, підлягають утилізації або знищенню у порядку, встановленому законодавством".
 
   Вилучені з обігу неякісні харчові продукти, продовольча сировина, супутні матеріали (крім харчових продуктів і продовольчої сировини, що швидко псуються - термін придатності яких не перевищує 30 діб), можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність з встановленими вимогами шляхом сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового призначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.
До небезпечних відносяться харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали, показники безпеки яких не відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції або зазначеним у декларації про відповідність, а також продовольча продукція, споживання (використання) якої пов'язане з ризиком для здоров'я і життя людини, зокрема, харчові продукти та продовольча сировина:
що не можуть бути належним чином ідентифіковані;
фальсифіковані;
контрабандні;
безхазяйні;
на які відсутні супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку;
термін придатності до споживання (використання) яких закінчився;
виготовлені із застосуванням недозволених у встановленому порядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо;
з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.
Небезпечна продовольча продукція та неякісна продовольча продукція, яку неможливо повернути в обіг, підлягає утилізації або знищенню в порядку, встановленому законом.
Утилізацію чи знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продовольчої продукції проводить виробник (власник) за власні кошти. Порядок та умови використання неякісної продовольчої продукції, методи утилізації чи знищення небезпечної продовольчої продукції погоджуються з відповідними органами, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до їх компетенції."
 
54. 15. У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров'я України", "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" та "належна якість" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" та "якість" у відповідному відмінку.
 
-59- Лобода М.В.
Після слів "належна якість" доповнити перелік словами "санітарно-гігієнічна експертиза" та "навколишнє природне середовище", а після слова "якість" - словами "санітарно-епідеміологічна експертиза" та "довкілля".
 
Враховано   17. У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров'я України", "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації", "належна якість", "санітарно-гігієнічна експертиза", "навколишнє природне середовище" та "строк" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики", "якість", "санітарно-епідеміологічна експертиза", "довкілля" та "термін" у відповідному відмінку.
 
55. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-60- Лобода М.В.
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.