Кількість абзаців - 802 Таблиця поправок


Про внутрішній водний транспорт (ч.І) (Друге читання)

<
№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внутрішній водний транспорт
 
-1- Мінько С.А.
У тексті законопроекту слова "реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту" замінити словами "реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту"
 
Відхилено   Про внутрішній водний транспорт
 
2.

 
-2- Мінько С.А.
У тексті законопроекту слова "формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту" замінити словами "формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту"
 
Відхилено      
3.

 
-3- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Змінити надалі по всьому тексту законопроєкту:
1) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту" ? словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту";
2) слова "українське судно" ? словами "судно, що плаває під Державним Прапором України";
3) слова "спеціальний дозвіл на плавання водними шляхами" ? словами "свідоцтво лоцмана на внутрішніх водних шляхах";
4) слова "судно змішаного плавання" ? словами "судно змішаного району плавання";
5) слова "річкова інформаційна служба" ? словами "річкова інформаційна система"
 
Відхилено      
4. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування внутрішнього водного транспорту і спрямований на створення сприятливих умов для його розвитку, задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях.
 
-4- Івченко В.Є.
У тексті законопроекту термін «річкова інформаційна служба» у відповідних відмінках та числах замінити терміном «річкова інформаційна система».
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування внутрішнього водного транспорту і спрямований на створення сприятливих умов для його розвитку, задоволення потреб громадян у доступних, якісних та безпечних перевезеннях.
 
    -5- Федієнко О.П.
Змінити надалі по всьому тексту законопроєкту:
1) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту" ? словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту";
2) слова "українське судно" ? словами "судно, що плаває під Державним Прапором України";
3) слова "спеціальний дозвіл на плавання водними шляхами" ? словами "свідоцтво лоцмана на внутрішніх водних шляхах";
4) слова "судно змішаного плавання" ? словами "судно змішаного району плавання";
5) слова "річкова інформаційна служба"? словами "річкова інформаційна система"
 
Відхилено    
    -6- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Преамбулу законопроєкту викласти в такій редакції:
«Цей Закон встановлює правові та організаційні засади державного регулювання сфери внутрішніх водних шляхів та утримання і розвитку внутрішнього водного транспорту, права та обов’язки державних органів влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів внутрішнього водного транспорту та фізичних осіб щодо ефективної та безпечної експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах із врахуванням директивних вимог Європейського Союзу стосовно внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
5. РОЗДІЛ І
 
   РОЗДІЛ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
-7- Дунда О.А.
Частину першу статті 1 законопроекту доповнити в алфавітному порядку новими термінами такого змісту:
«гармонізовані інформаційні послуги – послуги, що надаються для підтримки управління рухом і внутрішнім водним транспортом, у тому числі, коли це технічно доцільно, взаємодії з іншими видами транспорту. Зокрема, це такі послуги, як надання інформації про фарватер, інформації про рух, управління рухом, допомога в запобіганні аварійним ситуаціям, інформації для управління транспортом, щодо служб статистики та митних служб, а також податків і зборів за використання інфраструктури водних шляхів та портових зборів;
кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання – документи, видані за стандартною формою, що підтверджують відповідний рівень професійної компетентності, необхідної для безпечної роботи на судні внутрішнього плавання»
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
    -8- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«баржа – несамохідне судно, що спеціально обладнане для перевезення (транспортування) вантажів, підлягає державній реєстрації, а також яке класифікується класифікаційним товариством як баржа»
 
Відхилено    
    -9- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«буксирування ? транспортування суден (складу суден) на внутрішніх водних шляхах, а також допомога, що надається суднам (складу суден) та (або) плаваючим спорудам буксиром (буксирами) для їх безпечного переміщення (маневрування) у операційних акваторіях причалів (причальних споруд)»
 
Враховано частково    
    -10- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«бункерування ? забезпечення судна внутрішнього водного транспорту твердим, рідким, газоподібним пальним або іншим джерелом енергії, що використовується для приведення його в рух, а також для загального та спеціалізованого енергетичного забезпечення потреб на борту судна»
 
Відхилено    
    -11- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«вітрильне судно – тип судна, що рухається за допомогою вітрила (вітрил) та може мати, силову установку (двигун), що знаходиться на борту такого судна.
При використанні вітрильним судном для переміщення на внутрішніх водних шляхах власної силової установки, що знаходиться на його борту (з або без застосування вітрил), то таке судно визнається, як моторне судно»
 
Відхилено    
    -12- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«гирловий порт (термінал) – річковий порт (термінал) на внутрішньому водному шляху, що розташований у гирлі (дельті) річки, лимані, що впадає у море і в якому можуть обслуговуватися судна без обмежень максимальної осадки судна та/або прапору під яким плаває судно та в яких можуть бути розташовані митні пости»
 
Відхилено    
    -13- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«днопоглиблення – процес поглиблення дна внутрішнього водного шляху (очищення дна або вилучення донних ґрунтів) до паспортної, проектної та (або) гарантованої глибини для забезпечення безпечного руху суден, підготовчих і будівельних робіт та (або) природоохоронних цілей»
 
Враховано частково    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«донні (алювіальні) ґрунти внутрішніх водних шляхів (донні ґрунти) – відкладення (ґрунти мулисті, піщані, кам’яні, глинисті та (або) їх суміш), які створюють природний рельєф дна внутрішнього водного шляху або були знесені у русло цього шляху під впливом природних та (або) антропогенних чинників, а також які вилучаються у процесі днопоглиблення»
 
Враховано частково    
    -15- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«додатковий судновий хід на внутрішніх водних шляхах (додатковий судновий хід) – відокремлена частина внутрішнього водного шляху, що призначена для безпечного руху суден від суднового ходу до визначеної причальної споруди, що позначена на місцевості засобами навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства та (або) відмічена на мапі внутрішнього водного шляху»
 
Відхилено    
    -16- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«забезпечення безпеки морського і внутрішнього водного транспорту – система управління, яка здійснює провадження робіт на внутрішніх водних шляхах стосовно збереження (захищеності) людського здоров?я і життя, довкілля, суден та майна, що ними перевозяться, об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів, безпечного плавання суден, попередження аварійних подій, підтримання гарантованих габаритів судноплавних внутрішніх водних шляхів та використання визначених центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту, засобів навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення»
 
Відхилено    
    -17- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«закордонне плавання судна – плавання, під час якого судно перетинає державний кордон України або виконує завантаження, розвантажування, перевалку, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу), пошти, висадку та (або) посадку пасажирів, ремонт, поповнення суднових припасів та (або) бункерування поза межами державного кордону України»
 
Відхилено    
    -18- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«засоби дозвілля (розваг) на воді – технічні засоби, що плавають (зокрема, водні велосипеди і лижі, дошки для серфінгу, надувальні засоби (човен-»банан», човен-»шайба», дошки з веслом) та подібні їм плавучі споруди), призначені для ковзання (глісування) по водній поверхні, виконання спортивних фігур, тренування або відпочинку (розваг) на воді і які не обладнані двигуном»
 
Відхилено    
    -19- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«ізольований водний баласт ? баластна вода, прийнята в танк судна внутрішнього водного транспорту, що відділений від вантажної та паливної систем і який призначений тільки для перевезення баластних вод»
 
Відхилено    
    -20- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«керівник (директор, капітан) річкового порту (терміналу) – посадова особа власника річкового порту, що забезпечує безпечну діяльність такого річкового порту відповідно до законодавства»
 
Відхилено    
    -21- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«комерційний рейс – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти, а також виконання робіт суднами на підставі договору укладеного на замовлення третіх осіб (зі сторонніми суб’єктами) за плату або за договором найму»
 
Відхилено    
    -22- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«навігаційне обладнання – наземні та (або) плавучі споруди, конструкції та (або) будові, які призначені для орієнтування суден, огородження каналів та (або) суднових шляхів з метою забезпечення безпечного плавання суден на внутрішніх водних шляхах»
 
Відхилено    
    -23- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«несупроводжуваний багаж ? багаж, який прийнято до перевезення окремо від пасажира і оформлено за вантажною накладною (квитанцією) порту (терміналу)»
 
Відхилено    
    -24- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування – гідротехнічні споруди, судновий хід (крім додаткового суднового ходу), судноплавні канали (підхідні канали), підйомні ферми мостів, судноплавні шлюзи, засоби навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення судноплавства»
 
Відхилено    
    -25- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«фактична осадка судна ? вертикальна відстань в метрах від найнижчої точки корпусу судна (із урахування висоти кіля або розміру гвинта) до поверхні води»
 
Відхилено    
    -26- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«пасажирська набережна на внутрішньому водному шляху (пасажирська набережна) – гідротехнічна споруда загального користування на прибережній смузі внутрішнього водного шляху, що розташована за межами причальної споруди (споруд) і яка призначена для посадки, висадки та (або) обслуговування пасажирів пасажирських суден»
 
Відхилено    
    -27- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«портал електронних сервісів внутрішнього водного транспорту ? веб-сайт, організований на безоплатній основі, як системне багаторівневе об’єднання державних електронних ресурсів та сервісів для забезпечення безперешкодного доступу до інформації та отримання послуг у сфері внутрішнього водного транспорту за принципом «єдиного вікна»
 
Відхилено    
    -28- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«рейд – частина внутрішнього водного шляху за межами суднового ходу для стоянки суден, формування і розформування складів суден, проведення завантаження і розвантаження, перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів, проведення ремонтних робіт, постачання і бункерування суден»
 
Відхилено    
    -29- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«ручна поклажа – речі пасажира, які за згодою перевізника перебувають у каюті судна під час їх перевезення без оформлення багажної квитанції та видачі багажної ідентифікаційної бирки, знаходиться під контролем і відповідальністю пасажира цього судна та позначається спеціальною биркою»
 
Відхилено    
    -30- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«суб’єкти внутрішнього водного транспорту – власник (користувач)судна;
судновласник (користувач судна);
власник (володілець) гідротехнічної споруди внутрішніх водних шляхів, навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення морського і внутрішнього водного транспорту та (або) об’єкту інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування;
власник вантажу, що перевозиться, завантажується, розвантажується (вивантажується), перевалюється, накопичується та (або) зберігається;
перевізник;
капітан судна (судноводій);
уповноважена особа з безпеки судноплавства;
вантажовідправник;
вантажоотримувач;
фрахтувальник;
судновий агент;
експедитор;
суб’єкт господарювання (стивідорна компанія (стивідор), яка здійснює експлуатацію порту (терміналу), завантаження і розвантаження, перевалку, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу), обслуговування пасажирів і суден, інші види господарської діяльності, що пов’язані із обслуговуванням суден, портів (терміналів) та (або) гідротехнічних засобів і споруд на внутрішніх водних шляхах;
суб’єкт господарювання (сюрвейєр), який здійснює обстеження вантажу судна перед прийняттям його до страхування та після настання страхового випадку, а також з'ясовує причини страхової події);
річковий лоцман або суб’єкт господарювання, що здійснює лоцманське проведення;
оператор судноплавних гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, мостів із фермами, що розводяться;
оператори річкової інформаційної системи України;
пасажир або особа, яка бере участь у внутрішніх водних перевезеннях;
класифікаційне товариство;
центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
орган державної влади;
орган місцевого самоврядування;
проектно-конструкторські та (або) науково-дослідні установи;
інші суб'єкти господарювання, що використовують об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів»
 
Відхилено    
    -31- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«суднові відходи – всі види відходи, які є наслідком діяльності судна внутрішнього водного транспорту, зокрема, відпрацьовані нафтопродукти та інші небезпечні відходи, утворені при експлуатації та технічному обслуговуванні його механізмів та обладнання, лляльні (підсланеві) та суднові стічні води, тверде суднове сміття та вантажне сміття, що утворене від зачистки палуби та (або) внутрішніх приміщень (трюмів) суден. При поводженні зі судновими відходами мають бути враховані основні вимоги Конвенції про збір, постачання та прийом відходів на Рейнському та внутрішніх водних шляхах (Конвенція СDNІ)»
 
Враховано частково    
    -32- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«термінал на внутрішньому водному шляху (термінал) – єдиний майновий комплекс, що розташований на визначеній земельній ділянці та призначений для завантаження, розвантажування (вивантаження), накопичення, зберігання та (або) перевалки одного виду вантажу суден внутрішнього водного транспорту, чи лише для висадки та (або) посадки пасажирів суден внутрішнього водного транспорту, який оснащений обладнанням для обслуговування суден»
 
Відхилено    
    -33- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити статтю 1 новою частиною такого змісту:
«Терміни у цьому законі:
1) «адміністрація морських портів України» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про морські порти України»;
2) Конвенція ПДМНВ ? Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року;
3) «нафта та (або) нафтопродукти» вживається у значеннях, наведених у Додатках І-ІІІ до Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню з суден 73/78 або інший, що прийнятий на його заміну;
4) «небезпечні вантажі», «небезпечні відходи» вживається у значенні, наведеному в Європейській Угоді про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (АDN) або інша, що прийнята на його заміну;
5) «стандарт ЕS-ТRІN» вживається у значенні, наведеному в Директиві 2016/1629/ЄС («Мінімальні технічні вимоги, що застосовуються до плавучих засобів на внутрішніх водних шляхах» ? п.21 преамбули і Додаток ІІ до Директиви);
6) «правила СЕVNІ» вживається у значенні, наведеному у Резолюції ЄЕК ООН № 24 «Європейські правила судноплавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -34- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«комерційний рейс – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти, а також виконання робіт суднами на підставі договору укладеного на замовлення третіх осіб (зі сторонніми суб’єктами) за плату або за договором найму»
 
Відхилено    
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-35- Федієнко О.П.
Доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«закордонне плавання судна – плавання, під час якого судно перетинає державний кордон України або виконує завантаження, розвантаження, перевалку, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу), пошти, висадку та (або) посадку пасажирів, ремонт, поповнення суднових припасів та (або) бункерування поза межами державного кордону України»
 
Відхилено   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
    -36- Федієнко О.П.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«комерційний рейс – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти, а також виконання робіт суднами на підставі договору укладеного на замовлення третіх осіб (зі сторонніми суб’єктами) за плату або за договором найму»
 
Відхилено    
    -37- Федієнко О.П.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«портал електронних сервісів внутрішнього водного транспорту ? веб-сайт, організований на безоплатній основі, як системне багаторівневе об’єднання державних електронних ресурсів та сервісів для забезпечення безперешкодного доступу до інформації та отримання послуг у сфері внутрішнього водного транспорту за принципом «єдиного вікна»
 
Відхилено    
    -38- Федієнко О.П.
доповнити частину першу статті 1 новим пунктом у алфавітному порядку:
«термінал на внутрішньому водному шляху (термінал) – єдиний майновий комплекс, що розташований на визначеній земельній ділянці та призначений для завантаження, розвантажування (вивантаження), накопичення, зберігання та (або) перевалки одного виду вантажу суден внутрішнього водного транспорту, чи лише для висадки та (або) посадки пасажирів суден внутрішнього водного транспорту, який оснащений обладнанням для обслуговування суден»
 
Відхилено    
    -39- Крейденко В.В.
доповнити частину першу статті 1 новими пунктами в алфавітному порядку:
«баржа ? несамохідне судно, що спеціально обладнане для перевезення (транспортування) вантажів, підлягає державній реєстрації, а також яке класифікується класифікаційним товариством як баржа;
буксирування ? транспортування суден (складу суден) на внутрішніх водних шляхах, а також допомога, що надається суднам (складу суден) та (або) плаваючим спорудам буксиром (буксирами) для їх безпечного переміщення (маневрування) у операційних акваторіях причалів (причальних споруд);
бункерування ? забезпечення судна внутрішнього водного транспорту твердим, рідким, газоподібним пальним або іншим джерелом енергії, що використовується для приведення його в рух, а також для загального та спеціалізованого енергетичного забезпечення потреб на борту судна;
вітрильне судно – тип судна, що рухається за допомогою вітрила (вітрил) та може мати, силову установку (двигун), що знаходиться на борту такого судна. При використанні вітрильним судном для переміщення на внутрішніх водних шляхах власної силової установки, що знаходиться на його борту (з або без застосування вітрил), таке судно визнається як моторне судно»
 
Враховано частково    
    -40- Крейденко В.В.
доповнити частину першу статті 1 новими пунктами в алфавітному порядку:
«днопоглиблення – процес поглиблення дна внутрішнього водного шляху (очищення дна або вилучення донних ґрунтів) до паспортної, проектної та (або) гарантованої глибини для забезпечення безпечного руху суден, підготовчих і будівельних робіт та (або) природоохоронних цілей;
донні (алювіальні) ґрунти внутрішніх водних шляхів (донні ґрунти) – відкладення (ґрунти мулисті, піщані, кам’яні, глинисті та (або) їх суміш), які створюють природний рельєф дна внутрішнього водного шляху або були знесені у русло цього шляху під впливом природних та (або) антропогенних чинників, а також які вилучаються у процесі днопоглиблення;
додатковий судновий хід на внутрішніх водних шляхах (додатковий судновий хід) – відокремлена частина внутрішнього водного шляху, що призначена для безпечного руху суден від суднового ходу до визначеної причальної споруди, що позначена на місцевості засобами навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства та (або) відмічена на мапі внутрішнього водного шляху;
закордонне плавання судна – плавання, під час якого судно перетинає державний кордон України або виконує завантаження, розвантаження, перевалку, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу), пошти, висадку та (або) посадку пасажирів, ремонт, поповнення суднових припасів та (або) бункерування поза межами державного кордону України;
засоби дозвілля (розваг) на воді – технічні засоби, що плавають (зокрема, водні велосипеди і лижі, дошки для серфінгу, надувальні засоби (човен-»банан», човен-»шайба», дошки з веслом) та подібні їм плавучі споруди), призначені для ковзання (глісування) по водній поверхні, виконання спортивних фігур, тренування або відпочинку (розваг) на воді і які не обладнані двигуном;
ізольований водний баласт ? баластна вода, прийнята в танк судна внутрішнього водного транспорту, що відділений від вантажної та паливної систем і який призначений тільки для перевезення баластних вод;
рейд – частина внутрішнього водного шляху за межами суднового ходу для стоянки суден, формування і розформування складів суден, проведення завантаження і розвантаження, перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів, проведення ремонтних робіт, постачання і бункерування суден»
 
Враховано частково    
    -41- Крейденко В.В.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) база для стоянки малих суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що використовується суб’єктом господарювання на законних підставах, у тому числі яхт-клуб, марина, місце базування суден флоту рибної промисловості, який, серед іншого, надає послуги з безпечного зберігання малих і прогулянкових суден, інші послуги суднам та їх екіпажам, крім баз для стоянки спортивних суден»
 
Враховано    
9. 1) аварійна подія – подія або послідовність подій, що сталися під час експлуатації судна чи у зв’язку з експлуатацією, яка призвела чи могла призвести до загибелі або зникнення людини з судна, заподіяння шкоди здоров’ю людини, загибелі, затоплення, пошкодження судна, залишення судна екіпажем, втрати судном судноплавного стану, посадки судна на мілину, пошкодження гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, забруднення навколишнього природного середовища;
 
-42- Павлюк М.В.
У п. 1 ч. 1 ст. 1 проєкту термін «аварійна подія», викласти в такій редакції:
«аварійна подія – подія або послідовність подій, що спричинили загибель людини або заподіяння їй серйозних тілесних ушкоджень, що сталися внаслідок експлуатації судна або у зв'язку з нею, зникнення людини із судна, що відбулося в результаті невиконання діючих стандартів безпечної експлуатації судна або у зв'язку з експлуатацією судна, загибель судна, залишення судна екіпажем у зв'язку з неможливістю його подальшої безпечної експлуатації, заподіяння значної шкоди судну, що призвела до неможливості його безпечної експлуатації відповідно до діючих стандартів з безпечної експлуатації судна, шкоду довкіллю, яка відбулася внаслідок порушення правил судноплавства»
 
Відхилено   1) аварійна подія – подія або послідовність подій, що сталися під час експлуатації судна чи у зв’язку з експлуатацією, яка призвела чи могла призвести до загибелі або зникнення людини з судна, заподіяння шкоди здоров’ю людини, загибелі, затоплення, пошкодження судна, залишення судна екіпажем, втрати судном судноплавного стану, посадки судна на мілину, пошкодження гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, забруднення навколишнього природного середовища;
 
    -43- Чорний Д.С.
Пункт 1 частини першої статті 1 проекту після слів «або зникнення людини з судна» доповнити словами «що відбулося в результаті невиконання діючих стандартів безпечної експлуатації судна або у зв'язку з експлуатацією судна», а після слів «залишення судна екіпажем» ? словами «у зв'язку з неможливістю його подальшої безпечної експлуатації»
 
Відхилено    
    -44- Крейденко В.В.
Пункт 1 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«аварійна подія на внутрішніх водних шляхах (аварійна подія) – подія (інцидент), що сталася під час експлуатації судна чи пов’язана із його експлуатацією, яка призвела (могла призвести) до загибелі або зникнення людини з судна, до заподіяння шкоди здоров’ю людини, до загибелі, затоплення, пошкодження судна та (або) залишення судна судновим екіпажом через неможливість його подальшої безпечної експлуатації, втрати його судноплавного стану, посадки на мілину, пошкодження гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів та (або) забруднення навколишнього природного середовища, що відбулося в результаті невиконання стандартів безпечної експлуатації судна»
 
Відхилено    
    -45- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«аварійна подія на внутрішніх водних шляхах (аварійна подія) – подія (інцидент), що сталася під час експлуатації судна чи пов’язана із його експлуатацією, яка призвела (могла призвести) до загибелі або зникнення людини з судна, до заподіяння шкоди здоров’ю людини, до загибелі, затоплення, пошкодження судна та (або) залишення судна судновим екіпажом через неможливість його подальшої безпечної експлуатації, втрати його судноплавного стану, посадки на мілину, пошкодження гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів та (або) забруднення навколишнього природного середовища, що відбулося в результаті невиконання стандартів безпечної експлуатації судна»
 
Відхилено    
10. 2) багаж – будь-який предмет чи транспортний засіб, що перевозяться перевізником за договором перевезення, крім тих, що перевозяться за договором перевезення вантажів, у тому числі договором фрахтування і коносаментом, а також крім живих тварин і багажу, що розміщуються в каюті пасажира або в інший спосіб перебувають у його володінні, під його охороною чи контролем;
 
-46- Крейденко В.В.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«багаж – речі, що призначені для супроводу пасажира або слідують без його супроводу (несупроводжуваний багаж), ручна поклажа або транспортний засіб пасажира особистого призначення (зокрема, особистий мобільний засіб, технічний колісний засіб пересування, що призначений для осіб з фізичними порушеннями), що перевозиться перевізником за умовами, що ним встановлюються, а також живі тварини чи речі, які перебувають у каюті (салоні, купе) пасажира і знаходяться у його володінні та (або) під його контролем»
 
Відхилено   2) багаж – будь-який предмет чи транспортний засіб, що перевозяться перевізником за договором перевезення (крім тих, що перевозяться за договором перевезення вантажів, у тому числі договором фрахтування і коносаментом, а також крім живих тварин і багажу, що розміщуються в каюті пасажира або в інший спосіб перебувають у його володінні, під його охороною чи контролем) та підтверджується багажною квітанцією;
 
    -47- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«багаж – речі, що призначені для супроводу пасажира або слідують без його супроводу (несупроводжуваний багаж), ручна поклажа або транспортний засіб пасажира особистого призначення (зокрема, особистий мобільний засіб, технічний колісний засіб пересування, що призначений для осіб з фізичними порушеннями), що перевозиться перевізником за умовами, що ним встановлюються, а також живі тварини чи речі, які перебувають у каюті (салоні, купе) пасажира і знаходяться у його володінні та (або) під його контролем»
 
Відхилено    
    -48- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 2) частини 1 статті 1 у терміні «багаж» в кінці додати слова «та підтверджується багажною накладною»;
 
Враховано    
11. 3) база для стоянки малих суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що належить суб’єкту господарювання, у тому числі яхт-клуб, марина, місце базування суден флоту рибної промисловості, який, серед іншого, надає послуги з безпечного зберігання малих і прогулянкових суден, інші послуги суднам та їх екіпажам, крім баз для стоянки спортивних суден;
 
-49- Клименко Ю.Л.
У пункті 3 частини першої статті 1 слова «належить суб’єкту господарювання» замінити словами «використовується суб’єктом господарювання на законних підставах».
 
Враховано   3) база для стоянки малих суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що використовується суб’єктом господарювання на законних підставах, у тому числі яхт-клуб, марина, місце базування суден флоту рибної промисловості, який надає послуги з безпечного зберігання малих і прогулянкових суден, інші послуги суднам та їх екіпажам (крім баз для стоянки спортивних суден);
 
    -50- Ковальов А.В.
У пункті 3 частини першої статті 1 слова «що належить суб’єкту господарювання» замінити словами «що використовується суб’єктом господарювання на законних підставах»
 
Враховано    
    -51- Крейденко В.В.
У пункті 3 частини першої статті 1 слова «що належить суб’єкту господарювання» замінити словами «що використовується суб’єктом господарювання на законних підставах»
 
Враховано    
    -52- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) база для стоянки малих суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що належить суб’єкту господарювання, у тому числі яхт-клуб, марина, який, серед іншого, надає послуги з безпечного зберігання малих і прогулянкових суден, інші послуги суднам та їх екіпажам, крім баз для стоянки спортивних суден»
 
Відхилено    
    -53- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«база для стоянки малих суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що використовується суб’єктом господарювання на законних підставах, у тому числі яхт-клуб, марина, місце базування суден флоту рибної промисловості, який, серед іншого, надає послуги з безпечного зберігання малих і прогулянкових суден, інші послуги суднам та їх екіпажам, крім баз для стоянки спортивних суден»
 
Враховано    
12. 4) база для стоянки спортивних суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що належить суб’єкту господарювання, який, серед іншого, надає послуги з безпечного зберігання виключно спортивних суден і суден, призначених для забезпечення проведення спортивних заходів;
 
   4) база для стоянки спортивних суден – спеціально обладнаний майновий комплекс, що використовується суб’єктом господарювання, який, серед іншого, надає послуги з безпечного зберігання виключно спортивних суден і суден, призначених для забезпечення проведення спортивних заходів;
 
13. 5) буксир – судно, побудоване спеціально для виконання операцій з буксирування;
 
-54- Крейденко В.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«буксир – судно, побудоване спеціально для виконання операцій з буксирування, штовхання, кантування»
 
Враховано   5) буксир – судно, побудоване спеціально для виконання операцій з буксирування, штовхання, кантування;
6) буксирування ? переміщення суден, плавучих споруд та плавучих об’єктів буксиром або іншим судном за допомогою буксирувального тросу;
 
    -55- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 5 частини першої статті 1 доповнити словами «штовхання, кантування»
 
Враховано    
14. 6) веслове судно – судно без двигуна, для руху якого використовується м’язова сила людини;
 
   7) веслове судно – судно без двигуна, для руху якого використовується м’язова сила людини;
 
15. 7) вихід у рейс – вихід судна (складу суден) за межі операційної акваторії причальної споруди або зняття судна з якірної стоянки з метою прямування до іншого пункту призначення (морського чи річкового порту, терміналу, ремонтної бази тощо), або вихід судна на судновій хід;
 
-56- Крейденко В.В.
У пункті 7 частини першої статті 1 слова «або вихід судна на судновій хід» виключити
 
Відхилено   8) вихід у рейс – вихід судна (складу суден) за межі операційної акваторії причальної споруди або зняття судна з якірної стоянки з метою прямування до іншого пункту призначення (морського чи річкового порту, терміналу, ремонтної бази тощо), або вихід судна на судновій хід;
 
    -57- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 7 частини першої статті 1 слова «або вихід судна на судновій хід» виключити
 
Відхилено    
16. 8) власник судна – фізична або юридична особа, яка здійснює щодо закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності;
 
-58- Крейденко В.В.
У пункті 8 частини першої статті 1 слова «юридична особа» замінити словами «суб?єкт господарювання»
 
Відхилено   9) власник судна – фізична або юридична особа, які здійснюють щодо закріпленого за ними суден права, до яких застосовуються правила про право власності;
 
    -59- 9) власник судна – фізична або юридична особа, які здійснюють щодо закріпленого за ними суден права, до яких застосовуються правила про право власності;
 
Немає висновку    
    -60- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 8 частини першої статті 1 слова «або юридична особа» замінити словами «особа або суб?єкт господарювання»
 
Відхилено    
    -61- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 9) частини 1 статті 1 термін «власник судна» викласти в такій редакції:
«власник судна – фізична або юридична особа, які здійснюють щодо закріплених за ними суден права, до яких застосовуються правила про право власності»
 
Враховано    
17. 9) внутрішні водні шляхи – поверхневі води (крім акваторії морських портів, підхідних судноплавних каналів до морських портів), віднесені у встановленому порядку до категорії судноплавних;
 
-62- Івченко В.Є.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«9) внутрішні водні шляхи – поверхневі води річок, озер, водосховищ, каналів, лиманів та інших водойм у межах сухопутної території України, а також акваторії територіального моря України та внутрішніх морських вод України, що використовуються для судноплавства»
 
Відхилено   10) внутрішні водні шляхи – поверхневі води (крім акваторії морських портів, судноплавних каналів та внутрішніх морських вод), віднесені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку до категорії судноплавних;
 
    -63- Клименко Ю.Л.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«9) внутрішні водні шляхи – річки, озера, водосховища, канали, лимани, інші водойми у межах сухопутної території України (крім акваторії морських портів, підхідних судноплавних каналів до морських портів в частині, що не накладається на суднових хід внутрішніми водними шляхами), віднесені Кабінетом Міністрів України до категорії судноплавних»
 
Враховано частково    
    -64- Дунда О.А.
У пункті 9 частини першої статті 1 слова «підхідних судноплавних каналів до морських портів» замінити словами «судноплавних каналів та внутрішніх морських вод»
 
Враховано    
    -65- Жмеренецький О.С.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«внутрішні водні шляхи – поверхневі води водойм (зокрема, річки, озера, водосховища, канали, лимани) у межах сухопутної території України, а також акваторії територіального моря України та внутрішніх морських вод України, що використовуються для здійснення судноплавства»
 
Відхилено    
    -66- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«внутрішні водні шляхи – поверхневі води водойм (зокрема, річки, озера, водосховища, канали, лимани) у межах сухопутної території України, а також акваторії територіального моря України та внутрішніх морських вод України, що використовуються для здійснення судноплавства»
 
Відхилено    
    -67- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 9 частини першої статті 1 слова « (крім акваторії морських портів, підхідних судноплавних каналів до морських портів)» виключити;
 
Відхилено    
18. 10) внутрішній водний транспорт – вид транспорту, до якого належать судна, суб’єкти господарювання, що здійснюють та забезпечують перевезення переважно внутрішніми водними шляхами вантажів, пасажирів і багажу, надають інші послуги з використанням суден внутрішнього плавання, забезпечують судноплавство на внутрішніх водних шляхах, утримують об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, здійснюють навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства;
 
-68- Павлюк М.В.
Пункт 10 частини першої статті 1 після слів «вид транспорту, до якого належать судна» доповнити словами «зокрема мале судно, пором, плавучий засіб, морське судно»
 
Відхилено   11) внутрішній водний транспорт – вид транспорту, до якого належать судна, суб’єкти господарювання, що здійснюють та забезпечують перевезення переважно внутрішніми водними шляхами вантажів, пасажирів, багажу і пошти, використовуються для рибогосподарської діяльності, надають інші послуги з використанням суден внутрішнього плавання, забезпечують судноплавство на внутрішніх водних шляхах, утримують об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів, здійснюють навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства;
 
    -69- Крейденко В.В.
Пункт 10 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«внутрішній водний транспорт ? галузь транспорту, до якого належать судна, підприємства, установи та організації (у тому числі малі судна і бази для їх стоянки), що забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезенні, завантаженні, розвантажуванні, перевалки, накопиченні та (або) зберіганні вантажів (багажу), пошти, висадки та (або) посадки пасажирів, несенні спеціальних водних служб (зокрема, днопоглиблення, утримання екологічної безпеки, бункерування паливом, рятування, буксирування, штовхання), навігаційно-гідрографічному забезпеченні судноплавства, видобуванні корисних копалин, криголамі, науково-дослідних, навчальних цілей, а також судна для відпочинку чи розваг (без надання платних послуг) на внутрішніх водних шляхах»
 
Відхилено    
    -70- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 10 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«внутрішній водний транспорт ? галузь транспорту, до якого належать судна, підприємства, установи та організації (у тому числі малі судна і бази для їх стоянки), що забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезенні, завантаженні, розвантажуванні, перевалки, накопиченні та (або) зберіганні вантажів (багажу), пошти, висадки та (або) посадки пасажирів, несенні спеціальних водних служб (зокрема, днопоглиблення, утримання екологічної безпеки, бункерування паливом, рятування, буксирування, штовхання), навігаційно-гідрографічному забезпеченні судноплавства, видобуванні корисних копалин, криголамі, науково-дослідних, навчальних цілей, а також судна для відпочинку чи розваг (без надання платних послуг) на внутрішніх водних шляхах»
 
Відхилено    
19. 11) водний мотоцикл – вид самохідного прогулянкового судна, персональний плавучий засіб довжиною до 4 метрів включно, призначений для занять спортом або відпочинку, що приводиться в рух водометом і управляється особою чи особами, які перебувають на корпусі, а не всередині засобу;
 
-71- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 11 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«водний мотоцикл (гідроцикл) – мале судно (спортивне судно або судно для дозвілля (розваг) довжиною до чотирьох метрів, яке має стаціонарний двигун, сидіння для водія та (або) пасажира і призначене для руху на внутрішніх водних шляхах шляхом глісування по воді»
 
Відхилено   12) водний мотоцикл – вид самохідного прогулянкового судна, персональний плавучий засіб довжиною до 4 метрів включно, призначений для занять спортом або відпочинку, що приводиться в рух водометом і управляється особою, яка перебуває на корпусі, а не всередині засобу;
 
20. 12) габарити суднового ходу – глибина, ширина, надводна висота та радіус закруглення суднового ходу на внутрішніх водних шляхах;
 
-72- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 12 частини першої статті 1 доповнити словами «у метрах»
 
Враховано   13) габарити суднового ходу – глибина, ширина, надводна висота та радіус закруглення суднового ходу на внутрішніх водних шляхах у метрах;
 
21. 13) гарантовані габарити суднового ходу – установлені відповідно до законодавства найменші габарити суднового ходу при проектному рівні води;
 
-73- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 13 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«гарантовані габарити суднового ходу – установлені Кабінетом Міністрів України габарити суднового ходу на суднохідних внутрішніх водних шляхах з урахуванням встановлених відповідно до законодавства правил експлуатації водних об’єктів, порядку встановлення режимів їх роботи, а також відповідних міжнародних договорів України»
 
Відхилено   14) гарантовані габарити суднового ходу – установлені відповідно до законодавства найменші габарити суднового ходу при проектному рівні води;
15) гармонізовані інформаційні послуги – послуги, що надаються для підтримки управління рухом і внутрішнім водним транспортом, у тому числі послуги із взаємодії з іншими видами транспорту. До таких послуг, зокрема, належать надання інформації про фарватер, інформації про рух, управління рухом, допомога в запобіганні аварійним ситуаціям, надання інформації для управління транспортом, щодо служб статистики та митних служб, а також щодо податків і зборів за використання інфраструктури водних шляхів та портових зборів;
 
    -74- Негулевський І.П.
Пункт 13 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«13) гарантовані габарити суднового ходу – установлені відповідно до законодавства найменші габарити суднового ходу при розрахункових судноплавних рівнях води»
 
Відхилено    
    -75- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 15) частини 1 статті 1 у терміні «гармонізовані інформаційні послуги» слова «, якщо це технічно доцільно,» виключити;
 
Враховано    
22. 14) гідротехнічні споруди внутрішніх водних шляхів – інженерно-технічні споруди (причали, пристані, пірси, інші види причальних споруд, дамби, моли, хвилеломи, інші види берегозахисних споруд, судноплавні шлюзи, судноплавні канали, інші підводні споруди штучного походження), призначені для забезпечення безпечного плавання, маневрування, стоянки, будівництва, ремонту, обслуговування та огляду суден, для захисту берегової смуги внутрішніх водних шляхів, операційної акваторії причалу (причалів), ведення господарської діяльності підприємствами внутрішнього водного транспорту, використання водних ресурсів та запобігання шкідливій дії вод;
 
-76- Івченко В.Є.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
«14-1) днопоглиблення – очищення дна або вилучення донних ґрунтів внутрішнього водного шляху до проектної, паспортної та/або гарантованої глибини для забезпечення безпечного руху суден та природоохоронних цілей»
 
Враховано частково   16) гідротехнічні споруди внутрішніх водних шляхів – інженерно-технічні споруди (причали, пристані, пірси, інші види причальних споруд, дамби, моли, хвилеломи, інші види берегозахисних споруд, судноплавні шлюзи, судноплавні канали внутрішніх водних шляхів, інші підводні споруди штучного походження), призначені для забезпечення безпечного плавання, маневрування, стоянки, будівництва, ремонту, обслуговування та огляду суден, для захисту берегової смуги внутрішніх водних шляхів, операційної акваторії причалу (причалів), ведення господарської діяльності підприємствами внутрішнього водного транспорту, використання водних ресурсів та запобігання шкідливій дії вод;
17) господарське сміття – органічні та неорганічні побутові відходи, що не містять сміття, які утворюються в результаті експлуатації судна;
18) ґрунт – відкладення (ґрунти мулисті, піщані, кам’яні, глинисті та/або їх суміш), які створюють природний рельєф дна внутрішнього водного шляху або були знесені у русло цього шляху під впливом природних та/або антропогенних чинників та вилучаються у процесі днопоглиблення;
 
    -77- Дунда О.А.
Пункт 14 частини першої статті 1 після слів «судноплавні канали» доповнити словами «внутрішніх водних шляхів»
 
Враховано    
    -78- Жмеренецький О.С.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом у алфавітному порядку:
«днопоглиблення – процес поглиблення дна внутрішнього водного шляху (очищення дна або вилучення донних ґрунтів) до паспортної, проектної та (або) гарантованої глибини для забезпечення безпечного руху суден, підготовчих і будівельних робіт та (або) природоохоронних цілей»
 
Враховано частково    
    -79- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 14 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«гідротехнічні споруди внутрішніх водних шляхів – інженерно-технічні споруди (причали, пристані, пірси, швартові бочки та інші види причальних споруд, дамби, моли, хвилеломи, інші види берегозахисних споруд, судноплавні шлюзи, судноплавні канали, операційні акваторії причалу (причальних споруд)
та інші підводні споруди штучного походження), що підпадають під вплив водного середовища і призначені для забезпечення безпечного плавання, маневрування, стоянки, будівництва, ремонту, обслуговування та огляду суден внутрішнього водного транспорту, для захисту берегової смуги внутрішніх водних шляхів, проведення вантажно-розвантажувальних робіт (вантажних операцій) суб’єктами внутрішнього водного транспорту, використання водних ресурсів та захисту від шкідливого впливу вод»
 
Відхилено    
23. 15) довжина судна – максимальна довжина корпусу судна без урахування керма та бушприта;
 
   19) довжина судна – максимальна довжина корпусу судна без урахування керма та бушприта;
 
24. 16) екіпаж судна – капітан та інші особи, зайняті на борту судна виконанням обов’язків, пов’язаних з експлуатацією чи обслуговуванням судна, зазначені у судновій ролі цього судна;
 
-80- Клименко Ю.Л.
Пункт 16 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«16) екіпаж судна – капітан та інші особи, зайняті на борту судна виконанням обов’язків, пов’язаних з експлуатацією чи обслуговуванням судна, чи виконують інші службові обов’язки на судні та зазначені у судновій ролі цього судна»
 
Враховано   20) екіпаж судна – капітан та інші особи, які зайняті на борту судна виконанням обов’язків, пов’язаних з експлуатацією чи обслуговуванням судна, або виконують інші обов’язки на судні та зазначені у судновій ролі цього судна;
21) експлуатаційне днопоглиблення (ремонтне черпання) – роботи з ліквідації наслідків заносимості, вилучення наносів з ґрунту, що розташовані над заданим рівнем проектного дна на суднових ходах водних шляхів, операційних акваторій причальних споруд, судноплавних каналів з метою забезпечення гарантованих, навігаційних, паспортних габаритів суднового ходу, операційних акваторій причальних споруд, судноплавного каналу;
 
    -81- Ковальов А.В.
Пункт 16 після слів «пов’язаних з експлуатацією чи обслуговуванням судна» доповнити словами «чи виконують інші обов’язки на судні та»
 
Враховано    
    -82- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 21) частини 1 статті 1 термін «експлуатаційне днопоглиблення (ремонтне черпання)» викласти в такій редакції:
«експлуатаційне днопоглиблення (ремонтне черпання) – роботи з ліквідації наслідків заносимості, вилучення наносів з ґрунту, що розташовані над заданим рівнем проектного дна на суднових ходах водних шляхів, операційних акваторій причальних споруд, судноплавних каналів з метою забезпечення гарантованих, навігаційних, паспортних габаритів суднового ходу, операційних акваторій причальних споруд, судноплавного каналу;»;
 
Враховано    
25. 17) експлуатуюча організація – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію гідротехнічної споруди, незалежно від того, чи є він власником такої споруди, чи експлуатує її на інших законних підставах;
 
   22) експлуатуюча організація – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію гідротехнічної споруди внутрішніх водних шляхів, незалежно від того, чи є він власником такої споруди, чи експлуатує її на інших законних підставах;
 
26. 18) засоби для розваг на воді – плавучі засоби без силової установки, які буксируються в будь-який спосіб (водні лижі, водні сани, «банани», «шайби» тощо), побудовані або призначені для ковзання по водній поверхні або виконання спортивних фігур;
 
   23) засоби для розваг на воді – плавучі засоби без силової установки, які буксируються в будь-який спосіб (водні лижі, водні сани, «банани», «шайби» тощо), побудовані або призначені для ковзання по водній поверхні або виконання спортивних фігур;
 
27. 19) засоби навігаційного обладнання – берегові спеціальні стаціонарні споруди, плавучі та стаціонарні сигнальні і застережні вогні та знаки, конструкції, оснащені спеціальними технічними пристроями і призначені для орієнтування суден, огородження судноплавних каналів і суднових ходів з метою забезпечення безпечного плавання суден;
 
-83- Дунда О.А.
Пункт 19 частини першої статті 1 після слів «судноплавних каналів» доповнити словами «внутрішніх водних шляхів»
 
Враховано   24) засоби навігаційного обладнання – берегові спеціальні стаціонарні споруди, плавучі та стаціонарні сигнальні і застережні вогні та знаки, конструкції, оснащені спеціальними технічними пристроями і призначені для орієнтування суден, огородження судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів і суднових ходів з метою забезпечення безпечного плавання суден;
 
28. 20) зчалена група – склад суден, з’єднаних бортом до борту, жодне з яких не розташоване попереду моторного судна, що забезпечує рух групи;
 
-84- Клименко Ю.Л.
У пункті 20 частини першої статті 1 слова «склад суден» замінити словами «група суден (два або більше)»
 
Враховано   25) зчалена група – група суден (два або більше), з’єднаних бортом до борту, жодне з яких не розташоване попереду моторного судна, що забезпечує рух групи;
 
    -85- Ковальов А.В.
У пункті 20 слова «склад суден» замінити словами «група суден (два або більше)»
 
Враховано    
    -86- Крейденко В.В.
Пункт 20 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -87- Жмеренецький О.С.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом у алфавітному порядку:
«ізольований водний баласт ? баластна вода, прийнята в танк судна внутрішнього водного транспорту, що відділений від вантажної та паливної систем і який призначений тільки для перевезення баластних вод»
 
Відхилено    
29. 21) індивідуальний рятувальний засіб – засіб, призначений для утримання на поверхні води людини, яка, опинилася за бортом;
 
   26) індивідуальний рятувальний засіб – засіб, призначений для утримання на поверхні води людини, яка опинилася за бортом;
 
30. 22) іноземне судно – судно, що має право плавання під прапором іноземної держави;
 
-88- Івченко В.Є.
Пункт 22 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«22) іноземне судно – судно, що внесено в судновий реєстр іноземної держави та не зареєстроване в Державному судновому реєстрі України»
 
Враховано частково   27) іноземне судно – судно, що плаває під прапором іноземної держави;
 
    -89- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 22 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«іноземне судно – судно, що внесено в судновий реєстр іноземної держави та не має реєстрації у Державному судновому реєстрі України»
 
Враховано частково    
31. 23) інфраструктура внутрішнього водного транспорту – сукупність об’єктів, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами, яка включає гідротехнічні споруди, рейди, затони, місця стоянки суден, засоби навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби, мережі та споруди зв’язку, сигналізації, інформування та управління рухом суден, а також судна і плавуче обладнання, призначені для виконання шляхових робіт, та інші об’єкти, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами;
 
-90- Федієнко О.П.
У пункті 23 статті 1 слова «та інші об’єкти, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами» виключити.
 
Відхилено   28) інфраструктура внутрішнього водного транспорту – сукупність об’єктів, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами, яка включає гідротехнічні споруди внутрішніх водних шляхів, рейди, затони, місця стоянки суден, засоби навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби, мережі та споруди зв’язку, сигналізації, інформування та управління рухом суден, а також судна і плавуче обладнання, призначені для виконання шляхових робіт, та інші об’єкти, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами;
 
    -91- Клименко Ю.Л.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«24) каботажний рейс – рейс судна між українськими портами (терміналами) або місцями призначення, розташованими на території України без проведення вантажних операцій, бункерування, поповнення суднових запасів за межами території України»
 
Враховано частково    
    -92- Федієнко О.П.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«каботажні перевезення (каботажний рейс) – це:
мале каботажне перевезення (малий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти в межах території України шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) без перетинання державного кордону України і без причалювання до суден із закритим кордоном;
велике каботажне перевезення (великий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) з перетинанням державного кордону України за встановленим маршрутом та за умови виконання митних процедур, без права здійснення бункерування, поповнення судових припасів вантажних операцій, ремонту та (або) іншої економічної (комерційної) діяльності поза межами державного кордону України, а також без причалювання до суден закордонного плавання, інших плавучих споруд, без заходу до іноземних портів (терміналів)»
 
Враховано частково    
    -93- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 23 слова «та інші об’єкти, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами» виключити
 
Відхилено    
    -94- Негулевський І.П.
Пункт 23 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«23) інфраструктура внутрішнього водного транспорту – сукупність об’єктів, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами, яка включає гідротехнічні споруди внутрішніх водних шляхів, рейди, затони, місця стоянки суден, засоби навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби, мережі та споруди зв’язку, сигналізації, інформування та управління рухом суден, а також судна і плавуче обладнання, призначені для виконання шляхових робіт, та інші об’єкти, що забезпечують судноплавство внутрішніми водними шляхами»
 
Враховано    
32. 24) каботажний рейс – рейс судна між українськими портами (терміналами) або місцями призначення, розташованими на території України без проведення вантажних операцій за межами території України;
 
-95- Шевченко Є.В.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«каботажні перевезення (каботажний рейс) – це:
мале каботажне перевезення (малий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти в межах території України шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) без перетинання державного кордону України і без причалювання до суден із закритим кордоном;
велике каботажне перевезення (великий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) з перетинанням державного кордону України за встановленим маршрутом та за умови виконання митних процедур, без права здійснення бункерування, поповнення судових припасів вантажних операцій, ремонту та (або) іншої економічної (комерційної) діяльності поза межами державного кордону України, а також без причалювання до суден закордонного плавання, інших плавучих споруд, без заходу до іноземних портів (терміналів)»
 
Враховано частково   29) каботажний рейс – рейс судна між українськими портами (терміналами) або місцями призначення, розташованими на території України, без проведення вантажних операцій, здійснення бункерування, поповнення суднових припасів за межами території України;
 
    -96- Красов О.І.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«каботажні перевезення (каботажний рейс) – це:
каботажне перевезення без перетинання державного (митного) кордону України – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти в межах території України шляхом завантаження їх на такі судна в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт на митній території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) без перетинання державного кордону України і без причалювання до суден із закритим кордоном;
каботажне перевезення із перетинанням державного (митного) кордону України – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти шляхом завантаження їх на судна в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт на митній території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) з перетинанням державного кордону України за встановленим маршрутом та за умови виконання митних процедур, без права здійснення бункерування, поповнення судових припасів, паливних, мастильних матеріалів, вантажних операцій, ремонту (окрім, зазначеного в цьому пункті винятку) та (або), без причалювання до суден закордонного плавання, інших плавучих споруд, без заходу до іноземних портів (терміналів), іншої діяльності поза межами державного кордону України та за умови обладнання відповідних суден технічними засобами контролю, що забезпечують ідентифікацію та постійну автоматичну передачу інформації про місцезнаходження судна у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
Як виняток із цього пункту частини першої статті 24 Закону, допускається заходження суден до іноземних портів під час каботажного перевезення із перетинанням державного (митного) кордону України при виникненні надзвичайних, непередбачуваних обставин, що об’єктивно унеможливлюють прямування судна заданим маршрутом, зокрема внаслідок:
стихійного лиха, техногенної катастрофи, несприятливих погодних умов, що загрожують безпеці членів екіпажу, пасажирів судна;
аварії або пошкодження судна;
надання невідкладної медичної допомоги члену екіпажу або пасажиру судна;
доставки врятованих людей»
 
Враховано частково    
    -97- Ковальов А.В.
Пункт 24 після слів «без проведення вантажних операцій» доповнити словами «здійснення бункерування, поповнення суднових припасів»
 
Враховано    
    -98- Жмеренецький О.С.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«24) каботажні перевезення (каботажний рейс) – це:
мале каботажне перевезення (малий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти в межах території України шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) без перетинання державного кордону України і без причалювання до суден із закритим кордоном;
велике каботажне перевезення (великий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) з перетинанням державного кордону України за встановленим маршрутом та за умови виконання митних процедур, без права здійснення бункерування, поповнення судових припасів вантажних операцій, ремонту та (або) іншої економічної (комерційної) діяльності поза межами державного кордону України, а також без причалювання до суден закордонного плавання, інших плавучих споруд, без заходу до іноземних портів (терміналів)»
 
Враховано частково    
    -99- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«каботажні перевезення (каботажний рейс) – це:
мале каботажне перевезення (малий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти в межах території України шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) без перетинання державного кордону України і без причалювання до суден із закритим кордоном;
велике каботажне перевезення (великий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) з перетинанням державного кордону України за встановленим маршрутом та за умови виконання митних процедур, без права здійснення бункерування, поповнення судових припасів вантажних операцій, ремонту та (або) іншої економічної (комерційної) діяльності поза межами державного кордону України, а також без причалювання до суден закордонного плавання, інших плавучих споруд, без заходу до іноземних портів (терміналів)»
 
Враховано частково    
    -100- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Пункт 24 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«24) каботажні перевезення (каботажний рейс) – це:
мале каботажне перевезення (малий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти в межах території України шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) без перетинання державного кордону України і без причалювання до суден із закритим кордоном;
велике каботажне перевезення (великий каботаж) – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти шляхом завантаження їх на морські судна та (або) судна внутрішнього плавання в одному пункті на митній території України і транспортування їх в інший пункт митної території України, де здійснюватиметься їх розвантаження (вивантаження) з перетинанням державного кордону України за встановленим маршрутом та за умови виконання митних процедур, без права здійснення бункерування, поповнення судових припасів вантажних операцій, ремонту та (або) іншої економічної (комерційної) діяльності поза межами державного кордону України, а також без причалювання до суден закордонного плавання, інших плавучих споруд, без заходу до іноземних портів (терміналів)»
 
Враховано частково    
33. 25) капітан – особа, яка здійснює командування, керує судном;
 
-101- Крейденко В.В.
Пункт 25 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«капітан судна (судноводій) внутрішнього водного транспорту – особа, яка визнана судновласником (користувачем судна) і на яку покладаються всі функції управління судном, вжиття заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню внутрішніх водних шляхів, а також яка має кваліфікаційні документи державного зразку або кваліфікаційні документи, які дозволені міжнародними договорами України у сфері внутрішнього водного транспорту для керування судном внутрішнього водного транспорту»
 
Відхилено   30) капітан – особа, яка здійснює командування, керує судном;
 
    -102- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 25 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«капітан судна (судноводій) внутрішнього водного транспорту – особа, яка визнана судновласником (користувачем судна) і на яку покладаються всі функції управління судном, вжиття заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запобігання забрудненню внутрішніх водних шляхів, а також яка має кваліфікаційні документи державного зразку або кваліфікаційні документи, які дозволені міжнародними договорами України у сфері внутрішнього водного транспорту для керування судном внутрішнього водного транспорту»
 
Відхилено    
34. 26) класифікаційне товариство – юридична особа, яка видає, застосовує, підтримує і регулярно оновлює власні правила класифікації (включаючи технічні вимоги) щодо проектування, конструкції і огляду суден, оприлюднює регістр (реєстр) суден, які класифіковано;
 
-103- Федієнко О.П.
Пункт 26 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«класифікаційне товариство – юридична особа, яка видає, застосовує, підтримує і регулярно оновлює власні правила класифікації суден внутрішнього водного транспорту щодо проектування, конструкції і огляду суден, оприлюднює реєстр суден, які класифіковані нею, і яка відповідає встановленим цим Законом вимогам»
 
Відхилено   31) класифікаційне товариство – юридична особа, яка видає, застосовує, підтримує і регулярно оновлює власні правила класифікації (включаючи технічні вимоги) щодо проектування, конструкції і огляду суден, оприлюднює регістр (реєстр) суден, які класифіковано;
32) кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання – документи, видані за визначеною формою, що підтверджують відповідний рівень професійної компетентності, необхідної для безпечної роботи на судні внутрішнього плавання;
 
    -104- Жмеренецький О.С.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом у алфавітному порядку:
«комерційний рейс – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти, а також виконання робіт суднами на підставі договору укладеного на замовлення третіх осіб (зі сторонніми суб’єктами) за плату або за договором найму»
 
Відхилено    
    -105- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 26 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«класифікаційне товариство – юридична особа, яка видає, застосовує, підтримує і регулярно оновлює власні правила класифікації суден внутрішнього водного транспорту щодо проектування, конструкції і огляду суден, оприлюднює реєстр суден, які класифіковані нею, і яка відповідає встановленим цим Законом вимогам»
 
Відхилено    
35. 27) мале судно – будь-яке судно довжиною до 20 метрів, крім пасажирських суден, буксирів та штовхачів, призначених для ведення складу суден, які не є малими, а також плавучого обладнання, криголамів, поромів, плавучого обладнання суднових шлюпок і плотів, спортивних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг на воді;
 
-106- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Пункт 27 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«27) мале судно – будь-яке судно довжиною до 20 метрів, крім пасажирських суден, буксирів та штовхачів, призначених для ведення складу суден, які не є малими, а також плавучого обладнання, криголамів, поромів, плавучого обладнання суднових шлюпок і плотів, спортивних суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, а також водних мотоциклів і засобів для розваг на воді»
 
Відхилено   33) максимальна осадка судна – максимальна осадка судна, зазначена в суднових документах, яка визначається відповідно до правил обмірювання суден;
 
    -107- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 27 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«мале судно – судно довжиною до двадцяти метрів та з загальною кількістю осіб на якому дозволено перевозити не більше дванадцяти, що призначені для ведення складу суден, які не є малими, плавучого обладнання, криголамів, поромів, плавучого обладнання суднових шлюпок, плавучих об?єктів, спортивних суден, а також водних мотоциклів та засобів для розваг на воді, що класифіковані як малі судна»
 
Відхилено    
    -108- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 33) частини 1 статті 1 термін «максимальна осадка судна» доповнити словами, «, яка визначається відповідно до правил обмірювання суден;»;
 
Враховано    
36. 28) максимальна осадка судна – вертикальна відстань між найнижчою точкою корпусу судна з урахуванням кіля або інших стаціонарних пристроїв та площиною ватерлінії судна при максимальній осадці, з якою судну дозволяється плавання;
 
-109- Клименко Ю.Л.
Пункт 28 частини першої статті 1 викласти в такій редакцій:
«28) максимальна осадка судна – теоретична осадка на середині довжини судна, яка визначається відповідно до правил обмірювання суден та зазначається в суднових документах»
 
Враховано частково   34) мале судно – будь-яке судно довжиною до 20 метрів (крім пасажирських суден, буксирів та штовхачів, призначених для ведення складу суден, які не є малими, плавучого обладнання, криголамів, поромів, плавучого обладнання суднових шлюпок і плотів, спортивних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг на воді);
 
    -110- Ковальов А.В.
Пункт 28 викласти в такій редакції:
«28) максимальна осадка судна – максимальна осадка судна, зазначена в суднових документах»
 
Враховано    
    -111- Крейденко В.В.
Пункт 28 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«28) максимальна осадка судна – максимальна осадка судна, зазначена в суднових документах»
 
Враховано    
    -112- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 28 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«максимальна осадка судна – вертикальна відстань між найнижчою точкою корпусу судна (з урахуванням кіля або інших стаціонарних пристроїв) та площиною ватерлінії судна при максимальному завантаженні, з яким судну дозволяється плавання»
 
Відхилено    
37. 29) міжнародний рейс – це рейс судна в якому, як мінімум, місце призначення або місце відправлення судна знаходяться за межами території України;
 
-113- Клименко Ю.Л.
У пункті 29 частини першої статті 1 слова «як мінімум» виключити.
 
Відхилено   35) міжнародний рейс – рейс судна, в якому щонайменше місце призначення або місце відправлення судна розташовані за межами території України;
 
    -114- Федієнко О.П.
Пункт 29 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«міжнародний рейс – рейс під час якого судно перетинає державний кордон України (крім виконання великого каботажного перевезення) або виконує завантаження, розвантажування, перевалку, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу), пошти, висадку та (або) посадку пасажирів, ремонт, поповнення суднових припасів та (або) бункерування поза межами державного кордону України»
 
Відхилено    
    -115- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 29 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«міжнародний рейс – рейс під час якого судно перетинає державний кордон України (крім виконання великого каботажного перевезення) або виконує завантаження, розвантаження, перевалку, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу), пошти, висадку та (або) посадку пасажирів, ремонт, поповнення суднових припасів та (або) бункерування поза межами державного кордону України»
 
Відхилено    
38. 30) моторне судно – будь-яке судно, що використовує для руху власну силову установку, у тому числі судно, що рухається за допомогою вітрила і водночас використовує власну силову установку;
 
-116- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 30 частини першої статті 1 слова «власну силову установку» замінити словами «силову установку, що знаходиться на його борту»
 
Враховано   36) моторне судно – будь-яке судно, що використовує для руху власну силову установку, у тому числі судно, що рухається за допомогою вітрила і водночас використовує силову установку, розміщену на його борту;
 
39. 31) навігаційний період – період, упродовж якого здійснюється судноплавство на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках;
 
-117- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«навігаційний період – цілорічний період або частина року, яка залежить від природних умов, упродовж якого здійснюється судноплавство на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках»
 
Відхилено   37) навігаційний період – період, упродовж якого здійснюється судноплавство на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках;
 
40. 32) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства – створення сприятливих для плавання суден умов шляхом встановлення та належного утримання засобів навігаційного обладнання відповідно до інтенсивності руху суден та ступеня небезпеки, проведення гідрографічних зйомок, опублікування, оновлення та розповсюдження навігаційно-гідрографічної інформації;
 
   38) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства – створення сприятливих для плавання суден умов шляхом встановлення та належного утримання засобів навігаційного обладнання відповідно до інтенсивності руху суден та ступеня небезпеки, проведення гідрографічних зйомок, опублікування, оновлення та розповсюдження навігаційно-гідрографічної інформації;
 
41. 33) нафтовмісна суміш – лляльні (підсланеві) води, нафтові залишки з машинних відділень судна, інші води з будь-яким вмістом нафти, які утворюються на судні, крім його вантажних приміщень;
 
   39) нафтовмісна суміш – лляльні (підсланеві) води, нафтові залишки з машинних відділень судна, інші води з будь-яким вмістом нафти, які утворюються на судні (крім його вантажних приміщень);
 
42. 34) операційна акваторія причальних споруд – гідротехнічна споруда (комплекс споруд), що безпосередньо примикає до причальних споруд, призначена для безпечного підходу суден до причальних споруд та відходу від причальних споруд, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, маневрування суден між причальними спорудами, а також для стоянки суден;
 
-118- Жмеренецький О.С.
Пункт 34 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«34) операційна акваторія причальних споруд – гідротехнічна споруда (комплекс споруд), що безпосередньо примикає до причальних споруд, призначена для операційної сумісності щодо безпечного підходу суден до причальних споруд та відходу від причальних споруд, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, маневрування суден між причальними спорудами, для стоянки суден та проведення вантажних операцій»
 
Відхилено   40) операційна акваторія причальних споруд – гідротехнічна споруда внутрішніх водних шляхів (комплекс споруд), що безпосередньо примикає до причальних споруд, призначена для безпечного підходу суден до причальних споруд та відходу від причальних споруд, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, маневрування суден між причальними спорудами, а також для стоянки суден;
 
    -119- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 34 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«операційна акваторія причальних споруд – гідротехнічна споруда (комплекс споруд), що безпосередньо примикає до причальних споруд, призначена для операційної сумісності щодо безпечного підходу суден до причальних споруд та відходу від причальних споруд, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, маневрування суден між причальними спорудами, для стоянки суден та проведення вантажних операцій»
 
Відхилено    
    -120- Негулевський І.П.
Пункт 34 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«34) операційна акваторія причальних споруд – гідротехнічна споруда внутрішніх водних шляхів (комплекс споруд), що безпосередньо примикає до причальних споруд, призначена для безпечного підходу суден до причальних споруд та відходу від причальних споруд, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, маневрування суден між причальними спорудами, а також для стоянки суден»
 
Враховано    
    -121- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Пункт 34 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«34) операційна акваторія причальних споруд – гідротехнічна споруда (комплекс споруд), що безпосередньо примикає до причальних споруд, призначена для операційної сумісності щодо безпечного підходу суден до причальних споруд та відходу від причальних споруд, маневрування суден під час здійснення швартових операцій, маневрування суден між причальними спорудами, для стоянки суден та проведення вантажних операцій»
 
Відхилено    
43. 35) палубна команда – члени екіпажу судна, які здійснюють керування судном, виконують на борту судна роботу, пов’язану з його рухом, навантаженням, розвантаженням і перевезенням вантажів, перевезенням пасажирів, технічним обслуговуванням та ремонтом судна, використанням і обслуговуванням засобів зв’язку, охороною праці, запобіганням забрудненню водних шляхів, крім осіб, залучених до загальної експлуатації судна внутрішнього плавання, за винятком тих, які виконують роботи, пов’язані виключно з експлуатацією двигунів, вантажних пристроїв, електричного та електронного обладнання;
 
-122- Клименко Ю.Л.
Пункт 35 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«35) палубна команда – члени екіпажу судна, залучені до загальної експлуатації судна, а саме: виконують на борту судна роботу, пов’язану з його рухом, навантаженням, розвантаженням і перевезенням вантажів, перевезенням пасажирів, багажу, пошти, технічним обслуговуванням та ремонтом судна, використанням і обслуговуванням засобів зв’язку, охороною праці, запобіганням забрудненню водних шляхів, крім членів екіпажу які виконують обов’язки, пов’язані виключно з експлуатацією двигунів, вантажних пристроїв, електричного та електронного обладнання»
 
Враховано частково   41) палубна команда – члени екіпажу судна, які виконують на борту судна роботу, пов’язану з його рухом, навантаженням, розвантаженням і перевезенням вантажів, перевезенням пасажирів, пошти, багажу технічним обслуговуванням та ремонтом судна, використанням і обслуговуванням засобів зв’язку, охороною праці, запобіганням забрудненню водних шляхів (крім членів екіпажу, які виконують обов’язки, пов’язані виключно з експлуатацією двигунів, вантажних пристроїв, електричного та електронного обладнання);
 
    -123- Ковальов А.В.
Пункт 35 викласти в такій редакції:
«палубна команда ? члени екіпажу судна, які виконують на борту судна роботу, пов’язану з його рухом, навантаженням, розвантаженням і перевезенням вантажів, перевезенням пасажирів, технічним обслуговуванням та ремонтом судна, використанням і обслуговуванням засобів зв’язку, охороною праці, запобіганням забрудненню водних шляхів, крім членів екіпажу, які виконують обов’язки, пов’язані виключно з експлуатацією двигунів, вантажних пристроїв, електричного та електронного обладнання»
 
Враховано    
    -124- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 35 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«палубна команда – члени екіпажу судна, залучені до загальної експлуатації судна, а саме: виконують на борту судна роботу, пов’язану з його рухом, навантаженням, розвантаженням і перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, пошти, технічним обслуговуванням та ремонтом судна, використанням і обслуговуванням засобів зв’язку, охороною праці, запобіганням забрудненню водних шляхів, крім членів екіпажу, які виконують обов’язки, пов’язані виключно з експлуатацією двигунів, вантажних пристроїв, електричного та електронного обладнання»
 
Враховано частково    
44. 36) пасажир – будь-яка особа, яка перевозиться на судні та не є членом екіпажу цього судна;
 
-125- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 36 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«пасажир – фізична особа, яка не є членом екіпажу та перевозиться на судні за договором перевезення (має індивідуальний або колективний квиток на проїзд)»
 
Враховано частково   42) пасажир – фізична особа, яка не є членом екіпажу та перевозиться на судні за договором перевезення пасажира;
 
45. 37) пасажирське судно – судно, побудоване та обладнане для перевезення більше 12 пасажирів;
 
   43) пасажирське судно – судно, побудоване та обладнане для перевезення більше 12 пасажирів;
 
46. 38) перевізник – суб’єкт господарювання, що здійснює перевезення вантажів, пасажирів та їхнього майна, багажу, пошти внутрішнім водним транспортом;
 
-126- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 38 статті 1 викласти в такій редакції:
«38) перевізник вантажів водними суднами ? будь-які фізичні особи або будь-яке підприємство, що перевозить вантажі внутрішніми водними шляхами за оплату або винагороду, навіть якщо така діяльність здійснюється не на постійній основі»
 
Відхилено   44) перевізник – суб’єкт господарювання, що здійснює перевезення вантажів, пасажирів та їхнього багажу, пошти суднами внутрішнього плавання;
 
    -127- Мезенцева М.С.
Вінтоняк О.В.
Галайчук В.С.
Любота Д.В.
Мельник П.В.
Пункт 38 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«перевізник – суб’єкт господарювання, що здійснює перевезення вантажів, пасажирів та їхнього майна, багажу, пошти внутрішнім водним транспортом, навіть якщо таке перевезення не здійснюється на регулярній основі»
 
Відхилено    
    -128- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 38 частини першої статті 1 слова «внутрішнім водним транспортом» замінити словами «суднами внутрішнього плавання за договором перевезення та (або) фрахтування»
 
Враховано частково    
    -129- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 44) частини 1 статті 1 у терміні «перевізник» слово «майна» виключити;
 
Враховано    
47. 39) підхідний канал – гідротехнічна споруда, призначена для безпечного підходу суден до причальних споруд та шлюзів;
 
-130- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 39 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«підхідний канал – гідротехнічна споруда на внутрішніх водних шляхах, яка призначена для безпечного підходу суден до причалів (причальних споруд) та (або) операційних акваторій причалів (причальних споруд), судноплавних шлюзів та інших об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів»
 
Відхилено   45) підхідний канал – гідротехнічна споруда внутрішніх водних шляхів, призначена для безпечного підходу суден до причальних споруд та шлюзів;
 
    -131- Негулевський І.П.
Пункт 39 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«39) підхідний канал – гідротехнічна споруда внутрішніх водних шляхів, призначена для безпечного підходу суден до причальних споруд та шлюзів»
 
Враховано    
48. 40) плавуча споруда – будь-яка плавуча установка, побудована для стаціонарного використання на плаву, у тому числі стоянкове судно, плавучий причал, пристань, понтон, дебаркадер, майстерня, док, басейн, елінг, готель, заклад громадського харчування, розважальний заклад, та, як правило, не призначена для переміщення;
 
-132- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 40 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«плавуча споруда – засіб, що побудований для стаціонарного використання на плаву (зокрема, плавучі причали, понтони, дебаркадери, майстерні, доки, готелі, заклади харчування та (або) дозвілля), не призначений для самостійного руху на внутрішніх водних шляхах і переміщується за допомогою моторного судна (буксира, штовхача)»
 
Відхилено   46) плавуча споруда – будь-яка плавуча установка, побудована для стаціонарного використання на плаву, у тому числі стоянкове судно, плавучий причал, пристань, понтон, дебаркадер, майстерня, док, басейн, елінг, готель, заклад громадського харчування, розважальний заклад, та, як правило, не призначена для переміщення;
 
49. 41) плавуче обладнання – судно (плавуча установка), на якому розташовані робочі механізми (крани, обладнання земснарядів, копри або підйомники);
 
-133- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 41 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«плавуче обладнання – плавуча споруда (будова), на якій розташовані робочі механізми (зокрема, крани, обладнання земснарядів, копри або підйомники), що використається для забезпечення проведення робіт на внутрішніх водних шляхах»
 
Відхилено   47) плавуче обладнання – судно (плавуча установка), на якому розташовані робочі механізми (крани, обладнання земснарядів, копри або підйомники);
 
50. 42) плавучий об’єкт – пліт або інша конструкція, об’єкт або пристрій, здатний до плавання, який не є судном, плавучим обладнанням чи плавучою спорудою;
 
-134- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 42 частини першої статті 1 слова «об’єкт або пристрій, здатний» замінити словами «що здатна»
 
Відхилено   48) плавучий об’єкт – пліт або інша конструкція, об’єкт або пристрій, здатний до плавання, який не є судном, плавучим обладнанням чи плавучою спорудою;
 
51. 43) пором – судно, що здійснює на поромних переправах регулярні перевезення пасажирів, перевезення на відкритій та / або закритій палубі колісної техніки з пальним у баках та / або залізничного рухомого складу з горизонтальним способом навантаження та вивантаження;
 
-135- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 43 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«пором – судно, яке класифіковане класифікаційним товариством як пором, що забезпечує переправу через внутрішній водний шлях (поромну переправу) пасажирів, вантажів, багажу та (або) пошти, а також автомобілів та засобів залізничного рухового складу, які самостійно заїжджають (виїжджають) на палубу порому»
 
Відхилено   49) пором – судно, що здійснює на поромних переправах регулярні перевезення пасажирів, перевезення на відкритій та/або закритій палубі колісної техніки з пальним у баках та/або залізничного рухомого складу з горизонтальним способом навантаження та вивантаження;
 
52. 44) послужна книжка – персональний журнал обліку, до якого заносяться відомості про трудову діяльність члена екіпажу, зокрема про стаж плавання та здійснені рейси;
 
-136- Федієнко О.П.
Пункт 44 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«послужна книжка – персональний документ члена екіпажу судна щодо обліку про стаж плавання і здійснені ним рейси, форма і порядок ведення якого встановлює Кабінет Міністрів України»
 
Відхилено   50) послужна книжка – персональний документ, до якого заносяться відомості, у тому числі в електронному вигляді, про трудову діяльність члена екіпажу, зокрема про стаж плавання та здійснені рейси;
 
    -137- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 44 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«послужна книжка – персональний документ члена екіпажу судна щодо обліку про стаж плавання і здійснені ним рейси, форма і порядок ведення якого встановлює Кабінет Міністрів України»
 
Відхилено    
    -138- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 50) частини 1 статті 1 у терміні «послужна книжка» слова «журнал обліку» замінити словом «документ»;
 
Враховано    
53. 45) причальна споруда – гідротехнічна споруда (комплекс споруд), яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки, обслуговування та ремонту суден, обслуговування пасажирів, у тому числі для їх посадки на судна і висадки з суден, проведення вантажних операцій;
 
-139- Негулевський І.П.
Пункт 45 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«45) причальна споруда – гідротехнічна споруда внутрішніх водних шляхів (комплекс споруд), яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки, обслуговування та ремонту суден, обслуговування пасажирів, у тому числі для їх посадки на судна і висадки з суден, проведення вантажних операцій»
 
Враховано   51) причальна споруда – гідротехнічна споруда внутрішніх водних шляхів (комплекс споруд), яка має швартовні та відбійні пристрої і призначена для стоянки, обслуговування та ремонту суден, обслуговування пасажирів, у тому числі для їх посадки на судна і висадки з суден, проведення вантажних операцій;
 
54. 46) прогулянкове вітрильне судно – судно, що рухається виключно за допомогою вітрила, у тому числі судно, обладнане силовою установкою, яке не використовує її під час руху;
 
   52) прогулянкове вітрильне судно – судно, що рухається виключно за допомогою вітрила, у тому числі судно, обладнане силовою установкою, яке не використовує її під час руху;
 
55. 47) прогулянкове судно – судно довжиною до 24 метрів, призначене для занять спортом або відпочинку, яке не є пасажирським судном та не використовується в комерційних цілях;
 
-140- Мезенцева М.С.
Вінтоняк О.В.
Галайчук В.С.
Любота Д.В.
Мельник П.В.
Пункт 47 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«прогулянкове судно – судно, відмінне від пасажирського судна, призначене для спорту чи розваг»
 
Враховано частково   53) прогулянкове судно – судно довжиною до 24 метрів, призначене для занять спортом або відпочинку, яке не є пасажирським судном;
 
    -141- Жмеренецький О.С.
Пункт 47 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«47) прогулянкове судно – судно довжиною до 24 метрів, призначене для занять спортом або відпочинку, яке не є пасажирським судном та не виконує комерційний рейс»
 
Враховано частково    
    -142- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 47 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«прогулянкове судно – судно довжиною до 24 метрів, призначене для занять спортом або відпочинку, яке не є пасажирським судном та не виконує комерційний рейс».
 
Враховано частково    
56. 48) проектний рівень води – розрахунковий низький судноплавний рівень води;
 
-143- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 48 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«проектний рівень води на внутрішньому водному шляху – мінімально визначений міжнародними договорами, законом України або Кабінетом Міністрів України рівень води внутрішнього водного шляху або окремої його ділянки для забезпечення безпечного судноплавства».
 
Відхилено   54) проектний рівень води – розрахунковий низький судноплавний рівень води;
 
57. 49) рейс – плавання судна від місця відправлення до місця призначення, включаючи плавання із заздалегідь не визначеним місцем призначення;
 
-144- Клименко Ю.Л.
У пункті 49 частини першої статті 1 слова «включаючи плавання із заздалегідь не визначеним місцем призначення» замінити словами «під час якого здійснюється перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти».
 
Відхилено   55) рейс – плавання судна від місця відправлення до місця призначення, включаючи плавання із заздалегідь не визначеним місцем призначення;
 
    -145- Федієнко О.П.
Пункт 49 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«рейс – маршрут руху судна внутрішнього водного транспорту від місця відправлення (зокрема, порту, терміналу, причалу (причальної споруди) чи місця стоянки) його завантаження (довантаження, вивантаження) до місця його повного розвантажування чи до місця здійснення робіт, а також від місця безпечної посадки пасажирів (порту, терміналу, причалу (причальної споруди) до місця їх безпечної висадки (пересадки)».
 
Відхилено    
    -146- Жмеренецький О.С.
Пункт 50 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«50) річкова інформаційна система внутрішніх водних шляхів (РІС) – система гармонізованих інформаційних послуг щодо ефективного та безпечного управлінню рухом суден у внутрішній навігації, взаємодії з іншими транспортними засобами на внутрішніх водних шляхах а також для захисту довкілля. РІС не стосуються комерційної діяльності, є відкритою для взаємодії з рамках комерційної діяльності перевізників та охоплює такі послуги, як інформація про фарватер, відомості про рух на внутрішніх водних шляхах, управління рухом, попередження про небезпечні події та пом’якшення наслідків аварій чи катастроф, про навігаційні і портові збори та (або) користування статистичним даним чи митними послугами».
 
Враховано частково    
    -147- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 49 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«рейс – маршрут руху судна внутрішнього водного транспорту від місця відправлення (зокрема, порту, терміналу, причалу (причальної споруди) чи місця стоянки) його завантаження (довантаження, вивантаження) до місця його повного розвантажування чи до місця здійснення робіт, а також від місця безпечної посадки пасажирів (порту, терміналу, причалу (причальної споруди) до місця їх безпечної висадки (пересадки)».
 
Відхилено    
58. 50) річкова інформаційна служба – служба, що надає гармонізовані інформаційні послуги для безпечного та ефективного функціонування внутрішнього водного транспорту, а також інших видів транспорту у змішаних перевезеннях;
 
-148- Івченко В.Є.
Пункт 50 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«50) річкова інформаційна система – система гармонізованих інформаційних послуг для ефективного та безпечного управлінню рухом суден у внутрішній навігації, взаємодії з іншими транспортними засобами на внутрішніх водних шляхах та для захисту довкілля».
 
Відхилено   56) річкова інформаційна служба – служба, що надає гармонізовані інформаційні послуги для безпечного та ефективного функціонування внутрішнього водного транспорту, а також інших видів транспорту у змішаних перевезеннях;
 
    -149- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
У пункті 50 частини першої статті 1 слова «служба, що надає» виключити, а після слів «послуги для» доповнити словом «підтримки».
 
Враховано частково    
    -150- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Пункт 50 статті 1 викласти в такій редакції:
«50) Річкова інформаційна служба (РІС) ? гармонізована інформаційна служба підтримки управління рухом і транспортом у річковому судноплавстві, у тому числі, коли це технічно доцільно, взаємодії з іншими видами транспорту. РІС не стосується внутрішньої торговельної діяльності між однією або декількома залученими компаніями, але є відкритою для сполучення з торговельною діяльністю. РІС включає такі послуги, як надання інформації про фарватер, інформації про рух, управління рухом, допомога в запобіганні аварійним ситуаціям, інформації для управління транспортом, щодо служб статистики та митних служб, а також податків і зборів за використання інфраструктури водних шляхів та портових зборів».
 
Враховано частково    
    -151- Федієнко О.П.
Пункт 50 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«річкова інформаційна система внутрішніх водних шляхів (РІС) – система гармонізованих інформаційних послуг щодо ефективного та безпечного управлінню рухом суден у внутрішній навігації, взаємодії з іншими транспортними засобами на внутрішніх водних шляхах а також для захисту довкілля. РІС не стосуються комерційної діяльності, є відкритою для взаємодії з рамках комерційної діяльності перевізників та охоплює такі послуги, як інформація про фарватер, відомості про рух на внутрішніх водних шляхах, управління рухом, попередження про небезпечні події та пом’якшення наслідків аварій чи катастроф, про навігаційні і портові збори та (або) користування статистичним даним чи митними послугами».
 
Враховано частково    
    -152- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 50 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«річкова інформаційна система внутрішніх водних шляхів (РІС) – система гармонізованих інформаційних послуг щодо ефективного та безпечного управлінню рухом суден у внутрішній навігації, взаємодії з іншими транспортними засобами на внутрішніх водних шляхах а також для захисту довкілля. РІС не стосуються комерційної діяльності, є відкритою для взаємодії з рамках комерційної діяльності перевізників та охоплює такі послуги, як інформація про фарватер, відомості про рух на внутрішніх водних шляхах, управління рухом, попередження про небезпечні події та пом’якшення наслідків аварій чи катастроф, про навігаційні і портові збори та (або) користування статистичним даним чи митними послугами».
 
Враховано частково    
59. 51) річкове судно – судно, яке за технічними характеристиками придатне та у встановленому порядку допущене до експлуатації виключно у визначених зонах внутрішніх водних шляхів;
 
   57) річкове судно – судно, яке за технічними характеристиками придатне та у встановленому порядку допущене до експлуатації виключно у визначених зонах внутрішніх водних шляхів;
 
60. 52) річковий порт (термінал) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, що на законних підставах використовує об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту для стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден з максимальною осадкою не більше 4,5 метра, обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності;
 
-153- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
У пункті 52 статті 1 слова «з максимальною осадкою не більше 4,5 метра» виключити.
 
Враховано   58) річковий порт (термінал) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, що на законних підставах використовує об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту для стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден, обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності;
 
    -154- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
У пункті 52 частини першої статті 1 слова «з максимальною осадкою не більше 4,5 метра» виключити.
 
Враховано    
    -155- Клименко Ю.Л.
У пункті 52 частини першої статті 1 слова «з максимальною осадкою не більше 4,5 метра» виключити.
 
Враховано    
    -156- Федієнко О.П.
Пункт 52 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«річковий порт – єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, які забезпечують підхід, маневрування та стоянку суден, проведення завантаження, розвантаження, перевалочних, накопичувальних, транспортних, технологічних, зберігательних та (або) експедиційних робіт декількох видів різнорідних вантажів, обслуговування пасажирів суден, а також який розташований на визначеній земельній ділянці».
 
Відхилено    
    -157- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Пункт 52 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«52) річковий порт (термінал) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, що на законних підставах використовує об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту для стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден незалежно від їхньої осадки, обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності».
 
Враховано    
    -158- Ковальов А.В.
У пункті 52 слова «з максимальною осадкою не більше 4,5 метра» виключити.
 
Враховано    
    -159- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Пункт 52 статті 1 викласти в такій редакції:
«52) річковий порт (термінал) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, що на законних підставах використовує об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту для стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден, обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності».
 
Враховано    
    -160- Тищенко М.М.
Пункт 52 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«річковий порт (термінал) – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, що на законних підставах використовує об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту для стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден, обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності».
 
Враховано    
    -161- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 52 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«річковий порт – єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, які забезпечують підхід, маневрування та стоянку суден, проведення завантаження, розвантаження, перевалочних, накопичувальних, транспортних, технологічних, зберігательних та (або) експедиційних робіт декількох видів різнорідних вантажів, обслуговування пасажирів суден, а також який розташований на визначених земельній ділянці».
 
Відхилено    
    -162- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Пункт 52 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«52) річковий порт – єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов’язані об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, які забезпечують підхід, маневрування та стоянку суден, проведення завантаження, розвантаження, перевалочних, накопичувальних, транспортних, технологічних, зберігательних та (або) експедиційних робіт декількох видів різнорідних вантажів, обслуговування пасажирів суден, а також який розташований на визначених земельній ділянці».
 
Відхилено    
61. 53) склад суден – жорстко зчалений (склад суден, яких штовхають, або зчалена група) або буксируваний склад суден;
 
-163- Клименко Ю.Л.
Пункт 53 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«53) склад суден – група суден (два або більше), з’єднаних між собою таким чином, що окреме взяте судно не має певної свободи руху, і яка приводиться в рух за допомогою буксиру (буксирний склад), або за допомогою штовхача (склад суден, що штовхається)».
 
Враховано   59) склад суден – група суден (два або більше), з'єднаних між собою таким чином, що окремо взяте судно не має повної свободи руху, яка приводиться в рух за допомогою одного або декількох буксирів (буксируваний склад) або штовхачів (склад суден, що штовхається);
60) сміття, що утворюється внаслідок експлуатації судна, – відходи, що утворюються у процесі експлуатації судна (крім вантажних відходів);
 
    -164- Ковальов А.В.
Пункт 53 викласти в такій редакції:
«склад суден ? група суден (два або більше), з'єднаних між собою таким чином, що окремо взяте судно не має повної свободи руху, і яка приводиться в рух за допомогою буксиру (буксируваний склад), або за допомогою штовхача (склад суден, що штовхається)».
 
Враховано    
    -165- Крейденко В.В.
Пункт 53 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«53) склад суден – група суден (два або більше), з'єднаних між собою таким чином, що окремо взяте судно не має повної свободи руху, і яка приводиться в рух за допомогою буксиру (буксирувальний склад), або за допомогою штовхача (склад суден, що штовхається)».
 
Враховано    
    -166- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 53 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«склад суден (вантажний склад суден) – це:
буксируване з’єднання суден ? з’єднання, що складається з одного або кількох суден, плавучих установок чи з’єднань плавучих споруд, що буксируються одним або кількома моторними суднами (буксирами) і є єдиним складом суден,
штовхане з’єднання суден ? з’єднання суден, принаймні одне з яких ставиться попереду моторного судна (штовхача), що забезпечує рух складу суден, і є єдиним складом суден,
зчалена група суден ? групу суден, з’єднаних між собою борт до борту, і є єдиним складом суден».
 
Відхилено    
62. 54) спортивне судно – моторне, веслове або вітрильне судно, що використовується виключно для занять спортом та обслуговується під час плавання спеціально підготовленими особами (екіпажем);
 
   61) спортивне судно – моторне, веслове або вітрильне судно, що використовується виключно для занять спортом та обслуговується під час плавання спеціально підготовленими особами (екіпажем);
 
63. 55) стаж плавання члена екіпажу – період часу, вимірюваний у днях, упродовж якого член екіпажу перебував на борту судна під час рейсів та вантажних операцій;
 
-167- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 55 частини першої статті 1 слова «період часу, вимірюваний у днях» замінити словами «строк плавання у днях».
 
Враховано   62) стаж плавання члена екіпажу – строк плавання у днях, упродовж якого член екіпажу перебував на борту судна під час здійснення рейсів та вантажних операцій;
 
64. 56) стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту – розташовані на внутрішніх водних шляхах судноплавні канали (крім підхідних каналів до причальних споруд і підхідних каналів до морських портів), судноплавні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби;
 
-168- Федієнко О.П.
Пункт 56 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту – розташовані на внутрішніх водних шляхах судноплавні канали (крім підхідних каналів до причальних споруд і підхідних каналів до річкових портів (терміналів), судноплавні гідротехнічні споруди, гідротехнічні споруди (причальні споруди) на внутрішніх водних шляхах, засоби навігаційного обладнання (крім тих, що на додаткових суднових ходах) та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства (крім тих, що на додаткових суднових ходах),об’єкти РІС».
 
Відхилено   63) стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту – судноплавні канали внутрішніх водних шляхів (крім підхідних каналів до причальних споруд та судноплавних каналів внутрішніх морських вод), судноплавні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби державної форми власності;
 
    -169- Дунда О.А.
Пункт 56 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«56) стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту – судноплавні канали внутрішніх водних шляхів (крім підхідних каналів до причальних споруд та судноплавних каналів внутрішніх морських вод), судноплавні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, об’єкти річкової інформаційної служби».
 
Враховано    
    -170- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 56 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту – розташовані на внутрішніх водних шляхах судноплавні канали (крім підхідних каналів до причальних споруд і підхідних каналів до річкових портів (терміналів), судноплавні гідротехнічні споруди, гідротехнічні споруди (причальні споруди) на внутрішніх водних шляхах, засоби навігаційного обладнання (крім тих, що на додаткових суднових ходах) та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства (крім тих, що на додаткових суднових ходах), об’єкти РІС».
 
Відхилено    
    -171- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 63) частини 1 статті 1 у терміні «стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту» в кінці додати слова «державної форми власності»;
 
Враховано    
65. 57) судно – самохідний чи несамохідний плавучий засіб, що використовується:
 
-172- Негулевський І.П.
Пункт 57 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«57) судно – самохідний чи несамохідний плавучий транспортний засіб, що використовується для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибгосподарської діяльності, розвідки і видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей і суден, що зазнають лиха на воді, буксирування, штовхання або ведення складу інших суден чи плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, шляхових, гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у річковому порту (терміналі) чи піднімання затонулого майна».
 
Враховано   64) судно – самохідний чи несамохідний плавучий транспортний засіб, що використовується:
 
66. для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого водного промислу, розвідки і видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей і суден, що зазнають лиха на воді, буксирування, штовхання або ведення складу інших суден чи плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, шляхових, гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у річковому порту (терміналі) чи піднімання затонулого майна;
 
-173- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац другий пункту 57 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, розвідки і видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей і суден, що зазнають лиха на воді, буксирування, штовхання або ведення складу інших суден чи плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, шляхових, гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у річковому порту (терміналі) чи піднімання затонулого майна».
 
Відхилено   для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибогосподарської діяльності, розвідки і видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей та суден, що зазнають лиха на воді, буксирування, штовхання або ведення складу інших суден чи плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, шляхових, гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у річковому порту (терміналі) чи піднімання затонулого майна;
 
    -174- Негулевський І.П.
Абзац другий пункту 57 викласти в такій редакції:
«для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибогосподарської діяльності, розвідки і видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей і суден, що зазнають лиха на воді, буксирування, штовхання або ведення складу інших суден чи плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, шляхових, гідротехнічних, навігаційно-гідрографічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у річковому порту (терміналі) чи піднімання затонулого майна».
 
Враховано    
67. для здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства, охороною навколишнього природного середовища і водних біоресурсів;
 
   для здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства, охороною навколишнього природного середовища і водних біоресурсів;
 
68. для наукових, науково-дослідних, навчальних і культурних цілей;
 
   для відпочинку (прогулянок, туризму, любительського рибальства);
 
69. для занять спортом;
 
   для занять спортом;
 
70. для відпочинку (прогулянок, туризму, любительського рибальства);
 
-175- Жмеренецький О.С.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом у алфавітному порядку:
«суднові відходи – всі види відходи, які є наслідком діяльності судна внутрішнього водного транспорту, зокрема, відпрацьовані нафтопродукти та інші небезпечні відходи, утворені при експлуатації та технічному обслуговуванні його механізмів та обладнання, лляльні підсланеві) та суднові стічні води, тверде суднове сміття та вантажне сміття, що утворене від зачистки палуби та (або) внутрішніх приміщень (трюмів) суден. При поводженні зі судновими відходами мають бути враховані основні вимоги Конвенції про збір, постачання та прийом відходів на Рейнському та внутрішніх водних шляхах (Конвенція СDNІ)».
 
Відхилено   для наукових, науково-дослідних, навчальних і культурних цілей;
 
71. 58) судно внутрішнього плавання – річкове судно або судно змішаного плавання довжиною 20 метрів і більше або судно, добуток довжини, ширини та осадки якого становить об’єм у 100 кубічних метрів і більше, буксири і штовхачі, призначені для ведення складу таких суден чи плавучого обладнання, а також пасажирські судна і плавуче обладнання;
 
-176- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 58 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судно внутрішнього водного транспорту – річкове судно або судно змішаного району плавання, добуток довжини, ширини та осадки (у метрах) якого складає не менш за 100 кубічних метрів, та яке призначене для здійснення або забезпечення здійснення:
перевезення внутрішніми водними шляхами пасажирів, вантажів, багажу та (або) пошти;
завантаження, розвантаження (вивантаження), перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів та (або) перевезення пасажирів, багажу та (або) пошти;
несення спеціальних водних служб (зокрема, днопоглиблення, утримання екологічної безпеки, бункерування паливом, рятування, буксирування, штовхання);
видобування корисних копалин на внутрішніх водних шляхах;
криголаму, науково-дослідних, навчальних цілей та (або) відпочинку (розваг)».
 
Відхилено   65) судно внутрішнього плавання – річкове судно або судно змішаного плавання довжиною 20 метрів і більше або судно, добуток довжини, ширини та осадки якого становить об’єм у 100 кубічних метрів і більше, буксири і штовхачі, призначені для ведення складу таких суден чи плавучого обладнання, а також пасажирські судна і плавуче обладнання;
 
72. 59) судно змішаного плавання – судно, призначене для експлуатації на внутрішніх водних шляхах і придатне для обмеженої експлуатації на морських водних шляхах;
 
-177- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 59 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судно змішаного району плавання – судно, призначене для експлуатації на внутрішніх водних шляхах і придатне для обмеженої експлуатації на морських водних шляхах».
 
Відхилено   66) судно змішаного плавання – судно, призначене для експлуатації на внутрішніх водних шляхах і придатне для обмеженої експлуатації на морських водних шляхах;
 
73. 60) судно технічного флоту – судно, побудоване та обладнане для проведення шляхових робіт (днопоглиблювальна землечерпалка або землесос, земснаряд, ґрунтовідвізна шаланда, понтонна баржа, понтон, блокоукладальник, плавучий кран);
 
-178- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 60 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судно технічного флоту – самохідне або несамохідне судно, побудоване та обладнане для проведення допоміжних робіт, що забезпечують судноплавство, або видобутку піску, ґрунту, каміння та ін. (днопоглиблювальна землечерпалка або землесос, земснаряд, ґрунтовідвізна шаланда, понтонна баржа, баржа, понтон, блокоукладальник, плавучий кран, майстерні тощо)».
 
Відхилено   67) судно технічного флоту – судно, побудоване та обладнане для проведення шляхових робіт (днопоглиблювальна землечерпалка або землесос, земснаряд, ґрунтовідвізна шаланда, понтонна баржа, понтон, блокоукладальник, плавучий кран та інші);
 
74. 61) судновий агент – морський агент або інша особа, яка за договором агентування за винагороду зобов’язується надавати послуги судновласнику і капітану судна у сфері судноплавства внутрішніми водними шляхами;
 
-179- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 61 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судновий агент – суб?єкт господарювання, який за договором (договором агентування) за винагороду надає послуги судновласнику (перевізнику) та (або) капітану судна (судноводію) у сфері судноплавства внутрішніми водними шляхами та надає відомості від ім?я судновласника».
 
Відхилено   68) судновий агент – морський агент або інша особа, яка за договором агентування за винагороду зобов’язується надавати послуги судновласнику і капітану судна у сфері судноплавства внутрішніми водними шляхами;
 
75. 62) судновий журнал – офіційний документ, до якого заноситься інформація про рейси, здійснені судном внутрішнього плавання, плавучим обладнанням, а також членами екіпажу та особами, які перебувають на борту;
 
-180- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«суднові відходи ? це усі відходи, включаючи стічні води та залишки, крім залишків вантажу, які утворюються під час роботи судна і передбачені Додатками І, ІV та V Конвенції «Маrроl 73/78», а також відходи, пов’язані з вантажем, про які йде мова в Настановах стосовно впровадження Додатку V до Конвенції «Маrроl 73/78».
 
Відхилено   69) судновий журнал – офіційний документ, до якого заноситься інформація про рейси, здійснені судном внутрішнього плавання, плавучим обладнанням, а також членами екіпажу та особами, які перебувають на борту;
 
    -181- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 62 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судновий журнал – судновий документ, до якого відповідно до закону заноситься інформація про судно і поточну діяльність екіпажу цього судна».
 
Відхилено    
76. 63) судновий хід (фарватер) – безпечний для навігації прохід внутрішнім водним шляхом, позначений на місцевості навігаційними знаками (засобами навігаційного обладнання) і позначений на карті;
 
-182- Клименко Ю.Л.
У пункті 63 частини першої статті 1 сполучник «і» замінити сполучниками «та/або».
 
Враховано частково   70) судновий хід (фарватер) – безпечний для навігації прохід внутрішнім водним шляхом, позначений на карті, а за необхідності – також навігаційними знаками (засобами навігаційного обладнання) на місцевості;
 
    -183- Ковальов А.В.
Пункт 63 викласти в такій редакції:
«63) судновий хід (фарватер) – безпечний для навігації прохід внутрішнім водним шляхом, позначений на карті, а за необхідності також навігаційними знаками (засобами навігаційного обладнання) на місцевості».
 
Враховано    
    -184- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 63 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судновий хід (фарватер) – частина внутрішнього водного шляху, що призначена для безпечного руху суден, позначена на мапі внутрішніх водних шляхів та (або) позначена на місцевості навігаційними знаками та (або) засобами навігаційного обладнання».
 
Враховано частково    
    -185- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 63 частини першої статті 1 слова «і позначений на карті» замінити словами «та (або) позначений на карті».
 
Враховано частково    
77. 64) суднові стічні води (побутові стоки) – стоки, що надходять з камбузів, їдалень, душових, умивальників, пралень, а також фекальні стоки;
 
-186- Крейденко В.В.
Пункт 64 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«64) суднові стічні води – господарсько-побутові стічні води з судна (зокрема, від санітарно-гігієнічних приміщень, умивальників, душових, бань, ванн, приміщень харчоблоку) та господарсько-фекальні стічні води»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«суднові відходи – всі види відходи, які є наслідком діяльності судна внутрішнього водного транспорту, зокрема, відпрацьовані нафтопродукти та інші небезпечні відходи, утворені при експлуатації та технічному обслуговуванні його механізмів та обладнання, лляльні (підсланеві) та суднові стічні води, тверде суднове сміття та вантажне сміття, що утворене від зачистки палуби та (або) внутрішніх приміщень (трюмів) суден. При поводженні зі судновими відходами мають бути враховані основні вимоги
Конвенції про збір, постачання та прийом відходів на Рейнському та внутрішніх водних шляхах (Конвенція СDNІ)».
 
Враховано частково   71) суднові стічні води (побутові стоки) – стоки, що надходять з камбузів, їдалень, душових, умивальників, пралень, а також фекальні стоки;
 
    -187- Жмеренецький О.С.
Пункт 64 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«64) суднові стічні води – господарсько-побутові стічні води з судна (зокрема, від санітарно-гігієнічних приміщень, умивальників, душових, бань, ванн, приміщень харчоблоку) та господарсько-фекальні стічні води та інші відходи від усіх туалетів, пісуарів, унітазів та шпігатів загального користування; раковин, ванн, душових і шпігатів, що знаходяться у приміщеннях медичного призначення; із приміщень, де утримуються тварини; інші стічні води, якщо вони змішані в водами, що зазначені вище».
 
Відхилено    
    -188- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 64 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«суднові стічні води – господарсько-побутові стічні води з судна (зокрема, від санітарно-гігієнічних приміщень, умивальників, душових, бань, ванн, приміщень харчоблоку) та господарсько-фекальні стічні води та інші відходи від усіх туалетів, пісуарів, унітазів та шпігатів загального користування; раковин, ванн, душових і шпігатів, що знаходяться у приміщеннях медичного призначення; із приміщень, де утримуються тварини; інші стічні води, якщо вони змішані з водами, що зазначені вище».
 
Відхилено    
78. 65) судновласник – суб’єкт господарювання або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;
 
-189- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
пункт 65 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судновласник (користувач судна) – фізична особа або суб’єкт господарювання, який експлуатує судно на законних підставах від свого імені».
 
Відхилено   72) судновласник – суб’єкт господарювання або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;
 
79. 66) судноводій – особа, яка має право керування судном, водним мотоциклом;
 
-190- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 66 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судноводій ? член екіпажу, який має кваліфікацію керувати судном внутрішнього водного транспорту на внутрішніх водних шляхах та несе відповідальність за загальну ситуацію на борту, в тому числі за екіпаж, пасажирів та вантаж».
 
Відхилено   73) судноводій – особа, яка має право керування судном, водним мотоциклом;
 
80. 67) судноплавна гідротехнічна споруда – судноплавні шлюзи з низовими та верховими підхідними каналами, дамбами, напрямними і причальними спорудами, аванпортом;
 
   74) судноплавна гідротехнічна споруда – судноплавні шлюзи з низовими та верховими підхідними каналами, дамбами, напрямними і причальними спорудами, аванпортом;
 
81. 68) судноплавний канал – гідротехнічна споруда, природний або штучний водний шлях для безпечного підходу суден до портів, для проходу суден або для сполучення окремих водних басейнів;
 
-191- Клименко Ю.Л.
У пункті 68 частини першої статті 1 слова «природний або» виключити.
 
Враховано   75) судноплавний канал внутрішніх водних шляхів – гідротехнічна споруда, штучний водний шлях для безпечного підходу суден до річкових портів (терміналів) або для проходу суден;
 
    -192- Ковальов А.В.
У пункті 68 слова «природний або» виключити.
 
Враховано    
    -193- Крейденко В.В.
У пункті 68 частини першої статті 1 слова «природний або» виключити.
 
Враховано    
    -194- Дунда О.А.
Пункт 68 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«68) судноплавний канал внутрішніх водних шляхів – гідротехнічна споруда, штучний водний шлях для безпечного підходу суден до річкових портів (терміналів) або для проходу суден».
 
Враховано    
    -195- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 68 восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«судноплавний канал – гідротехнічна споруда на внутрішніх водних шляхах, яка призначена для безпечного підходу суден до річкових портів (терміналів), причалів (причальних споруд) та (або) операційних акваторій причалів (причальних споруд), судноплавних шлюзів та інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково    
    -196- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 68 частини першої статті 1 слова «природний або» виключити.
 
Враховано    
82. 69) судноплавний прогін моста (судноплавний прогін) – прогін моста, призначений для пропуску плавучих засобів;
 
   76) судноплавний прогін моста (судноплавний прогін) – прогін моста, призначений для пропуску плавучих засобів;
 
83. 70) судноплавний розвідний прогін (розвідний прогін) – прогін моста з вертикальним підйомом, поворотом або розкриттям прогонової будівлі (усієї або її частини), який призначено для пропуску плавучих засобів;
 
   77) судноплавний розвідний прогін (розвідний прогін) – прогін моста з вертикальним підйомом, поворотом або розкриттям прогонової будівлі (усієї або її частини), який призначено для пропуску плавучих засобів;
 
84. 71) судноплавний шлюз (шлюз) – напірна гідротехнічна споруда, призначена для переміщення суден з одного б’єфа в інший;
 
-197- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 71 викласти в такій редакції:
«судноплавний шлюз (шлюз) – напірна гідротехнічна споруда на судноплавних внутрішніх водних шляхах (у тому числі, із низовими та верховими підхідними каналами, дамбами, напрямними, причальними спорудами та (або) аванпортом) для забезпечення безпечного переходу суден з одного водного басейну (б’єфа) на другий з різними рівнями води в них».
 
Відхилено   78) судноплавний шлюз (шлюз) – напірна гідротехнічна споруда, призначена для переміщення суден з одного б’єфа в інший;
 
85. 72) судноплавство – діяльність, пов’язана з використанням суден на водних шляхах;
 
   79) судноплавство – діяльність, пов’язана з використанням суден на водних шляхах;
 
86. 73) територія річкового порту (термінала) – земельні ділянки (їх частини) на землях внутрішнього водного транспорту, а також штучно створені (намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій) земельні ділянки, які використовуються річковим портом (терміналом) та іншими суб’єктам господарювання на законних підставах для стоянки і обслуговування суден, посадки, висадки та обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності;
 
   80) територія річкового порту (термінала) – земельні ділянки (їх частини) на землях внутрішнього водного транспорту, а також штучно створені (намиті, насипані, створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій) земельні ділянки, які використовуються річковим портом (терміналом) та іншими суб’єктам господарювання на законних підставах для стоянки і обслуговування суден, посадки, висадки та обслуговування пасажирів, проведення вантажних операцій, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності;
 
87. 74) транзит – перевезення товару через територію України, якщо це перевезення починається і закінчується поза межами України;
 
-198- Клименко Ю.Л.
Пункт 74 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -199- Ковальов А.В.
Пункт 74 виключити.
 
Враховано    
    -200- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 74 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«транзитний рейс – перевезення вантажів, багажу та (або) пошти через територію України, якщо такі перевезення починаються і закінчуються поза межами України та під митним контролем між двома органами Державної митної служби України або в межах зони діяльності одного органу Державної митної служби України без будь-якого використання таких вантажів, багажу чи пошти, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності».
 
Відхилено    
    -201- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 74 частини першої статті 1 після слова «транзит» доповнити словом «рейс».
 
Відхилено    
88. 75) українське судно – судно, що має право плавання під Державним Прапором України;
 
-202- Павлюк М.В.
У пункті 75 частини першої статті 1 слова «що має право плавання» замінити словами «що плаває».
 
Враховано   81) українське судно – судно, що плаває під Державним Прапором України;
 
    -203- Чорний Д.С.
Пункт 75 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«75) українське судно – судно, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано    
    -204- Мезенцева М.С.
Вінтоняк О.В.
Галайчук В.С.
Любота Д.В.
Мельник П.В.
Пункт 75 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«українське судно – судно, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано    
    -205- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Пункт 75 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«75) українське судно – судно, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано    
    -206- Ковальов А.В.
Пункт 75 викласти в такій редакції:
«75) українське судно – судно, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано    
    -207- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 75 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«українське судно – судно, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано    
89. 76) швартовна бочка – плавуча споруда, облаштована на внутрішніх водних шляхах за межами суднового ходу, яка призначена для забезпечення безпечної стоянки ошвартованих до неї суден, в тому числі під час виконання вантажних операцій;
 
-208- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 76 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«швартовна бочка – технічний плавучий засіб, що призначений для безпечної стоянки ошвартованих до нього суден на внутрішніх водних шляхах, здійснення завантаження, розвантаження, перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів, бункерування та (або) постачання судна чи приймання суднових відходів».
 
Враховано частково   82) швартовна бочка – плавуча споруда, облаштована на внутрішніх водних шляхах за межами суднового ходу, яка призначена для забезпечення безпечної стоянки ошвартованих до неї суден, у тому числі під час виконання вантажних та інших операцій;
 
90. 77) швидкісне судно – моторне судно, яке може рухатися зі швидкістю 40 і більше кілометрів на годину відносно поверхні води;
 
   83) швидкісне судно – моторне судно, що може рухатися зі швидкістю 40 і більше кілометрів за годину відносно поверхні води;
 
91. 78) ширина судна – максимальна ширина корпусу судна, виміряна до зовнішніх кромок зовнішньої обшивки корпусу (за винятком гребних коліс, привальних брусів тощо);
 
-209- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 78 частини першої статті 1 слова «виміряна до зовнішніх кромок» замінити словами «в метрах, яка вимірюється між зовнішніми кромками».
 
Відхилено   84) ширина судна – максимальна ширина корпусу судна, виміряна до зовнішніх кромок зовнішньої обшивки корпусу (за винятком гребних коліс, привальних брусів тощо);
 
92. 79) шляхові роботи – промірні, днопоглиблювальні роботи, експлуатаційне днопоглиблення (виправні роботи, тралення, роботи з розчищення дна), піднімання затонулого майна, вишукувальні роботи, які проводяться на внутрішніх водних шляхах з метою підтримання гарантованих габаритів суднового ходу, судноплавного каналу з метою забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи зі встановлення, обслуговування і зняття засобів навігаційного обладнання на внутрішніх водних шляхах;
 
-210- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
У пункті 79 частини першої статті 1 слова «днопоглиблювальні роботи, експлуатаційне днопоглиблення (виправні роботи, тралення, роботи з розчищення дна)» замінити словами «тральні, виправні, вишукувальні роботи, днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів суднового ходу та (або) роботи з очищення дна».
 
Відхилено   85) шляхові роботи – промірні, днопоглиблювальні роботи, експлуатаційне днопоглиблення (виправні роботи, тралення, роботи з розчищення дна), піднімання затонулого майна, вишукувальні роботи, які проводяться на внутрішніх водних шляхах з метою підтримання гарантованих габаритів суднового ходу, судноплавного каналу внутрішніх водних шляхів з метою забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи із встановлення, обслуговування і зняття засобів навігаційного обладнання на внутрішніх водних шляхах;
 
    -211- Красов О.І.
Пункт 79 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«шляхові роботи – промірні, тральні, днопоглиблювальні, виправні, вишукувальні роботи та (або) роботи з очищення дна, що проводяться задля забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи з експлуатації та сезонної заміни навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства».
 
Відхилено    
    -212- Федієнко О.П.
Пункт 79 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«шляхові роботи – промірні, тральні, днопоглиблювальні, виправні, вишукувальні роботи та (або) роботи з очищення дна, що проводяться задля забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи з експлуатації та сезонної заміни навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства».
 
Відхилено    
    -213- Крейденко В.В.
Пункт 79 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«79) шляхові роботи – промірні, тральні, виправні, вишукувальні роботи та (або) роботи з очищення дна, що проводяться задля забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи з експлуатації та сезонної заміни навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства».
 
Відхилено    
    -214- Дунда О.А.
Пункт 79 частини першої статті 1 після слів «судноплавного каналу» доповнити словами «внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано    
    -215- Жмеренецький О.С.
Пункт 79 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«79) шляхові роботи – промірні, тральні, виправні, вишукувальні роботи та (або) роботи з очищення дна, що проводяться задля забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи з експлуатації та сезонної заміни навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства».
 
Відхилено    
    -216- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 79 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«шляхові роботи – промірні, тральні, днопоглиблювальні, виправні, вишукувальні роботи та (або) роботи з очищення дна, що проводяться задля забезпечення безпеки судноплавства, а також роботи з експлуатації та сезонної заміни навігаційного обладнання та (або) гідрографічного забезпечення судноплавства».
 
Відхилено    
93. 80) штовхач – судно, побудоване спеціально для забезпечення руху складу суден, що штовхаються;
 
-217- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 80 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«штовхач – судно, що спеціально обладнане для забезпечення руху судна, складу суден (баржебуксирного складу суден), що штовхаються».
 
Враховано частково   86) штовхач – судно, спеціально обладнане для забезпечення руху іншого судна, складу суден, що штовхаються;
 
94. 81) якірна стоянка – гідротехнічна споруда, облаштована на внутрішніх водних шляхах за межами суднового ходу і призначена для стоянки суден на якорі.
 
-218- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 81 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«якірна стоянка на внутрішніх водних шляхах – частина внутрішнього водного шляху поза судновим ходом, що призначена для стоянки суден на якорі з можливим проведенням перевантажувальних, ремонтних та (або) сервісних робіт, без виділення земельної ділянки водного фонду».
 
Відхилено   87) якірна стоянка – гідротехнічна споруда, облаштована на внутрішніх водних шляхах за межами суднового ходу і призначена для стоянки суден на якорі.
 
    -219- Негулевський І.П.
Статтю 1 доповнити пунктом 82 в такій редакції:
«82) експлуатаційне днопоглиблення ? роботи, що проводяться з метою підтриманння заданих навігаційних габаритів акваторій морських портів, морських і внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано частково    
95. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
96. 1. Цей Закон регулює відносини у сфері внутрішнього водного транспорту, використання суден, внутрішніх водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства, визначає правовий режим річкових портів і терміналів, об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту. Відносини, пов’язані із малими, спортивними суднами, водними мотоциклами та засобами для розваг на воді, цей Закон регулює в частині організації їх безпечного використання на водних шляхах загального користування.
 
-220- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон регулює відносини у сфері внутрішнього водного транспорту та утримання внутрішніх водних шляхів щодо:
1) забезпечення безпечного плавання суден на внутрішніх водних шляхах;
2) використання внутрішніх водних шляхів та їх прибережних смуг для судноплавства, а також визначає правовий режим об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів;
3) фінансування утримання судноплавних внутрішніх (річкових) водних шляхів;
4) державної реєстрації суден, видачі документів дозвільного характеру, ведення державних баз даних (щодо суден, документів дозвільного характеру, об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів);
5) вимог до кваліфікації перевізника, річкового лоцмана, класифікаційного товариства, капітана судна (судноводія) та членів суднового екіпажу;
6) діяльності капітанів портів (для портів (терміналів) державної форми власності);
7) організації безпечного транспортування, завантаження і розвантаження (вивантаження), перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів, багажу та (або) пошти, а також безпечного перевезення пасажирів на внутрішніх водних шляхах відповідними вантажними, пасажирськими, науково-дослідними суднами та (або) суднами спеціального технологічного призначення, обслуговування пасажирів і суден у портах;
8) користування малими суднами;
9) управління портом, керівництва діяльністю стивідорів та сюрвейєрів;
10) діяльності класифікаційних товариств, перевізників, річкових лоцманів на внутрішніх водних шляхах та інших суб'єктів господарювання, господарська діяльність яких безпосередньо пов’язана із сферою внутрішнім водним транспортом;
11) каботажних перевезень».
 
Відхилено   1. Цей Закон регулює відносини у сфері внутрішнього водного транспорту, використання суден, внутрішніх водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства, визначає правовий режим річкових портів і терміналів, об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
Відносини, пов’язані із малими, спортивними суднами, водними мотоциклами та засобами для розваг на воді, цей Закон регулює в частині організації їх безпечного використання на водних шляхах загального користування.
 
97. 2. Дія цього Закону не поширюється на пункти базування і судна, що входять до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, морські порти, морські термінали та судноплавні підхідні канали до морських портів, що розташовані на внутрішніх водних шляхах, а також бази для стоянки спортивних суден, крім випадків, прямо передбачених цим Законом.
 
-221- Дунда О.А.
У частині другій статті 2 слова «судноплавні підхідні канали до морських портів, що розташовані на внутрішніх водних шляхах» замінити словами «судноплавні канали».
 
Враховано   2. Дія цього Закону не поширюється на пункти базування і судна, що входять до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, морські порти, морські термінали та судноплавні канали, а також бази для стоянки спортивних суден, крім випадків, прямо передбачених цим Законом.
 
    -222- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Дія цього Закону не поширюється на пункти базування і судна, що входять до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, судна флоту рибної промисловості, їх місця базування, морські порти, морські термінали та судноплавні підхідні канали до морських портів, що розташовані на внутрішніх водних шляхах, а також бази для стоянки спортивних суден, крім випадків, прямо передбачених цим Законом».
 
Відхилено    
    -223- Жмеренецький О.С.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«Цей Закон не поширюється на:
1) кораблі і військові судна, які входять до складу Збройних сил України, утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, та на пункти їх базування;
2) судна флоту рибної промисловості, їх місця базування;
3) судноплавання на морських водах (поза внутрішніх водних шляхів)».
 
Відхилено    
    -224- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«Цей Закон не поширюється на:
1) кораблі і військові судна, які входять до складу Збройних сил України, утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, та на пункти їх базування;
2) судна флоту рибної промисловості, їх місця базування;
3) судноплавання на морських водах (поза внутрішніми водними шляхами)».
 
Відхилено    
    -225- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
«Цей Закон регулює судноплавство на річці Дунай у частині, що не суперечить Конвенції про режим судноплавства на Дунаї».
 
Відхилено    
98. Стаття 3. Законодавство про внутрішній водний транспорт
 
   Стаття 3. Законодавство про внутрішній водний транспорт
 
99. 1. Відносини у сфері внутрішнього водного транспорту регулюються цим Законом, Кодексом торговельного мореплавства України, Водним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про транспорт», Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства.
 
-226- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 3 виключити.
 
Відхилено   1. Відносини у сфері внутрішнього водного транспорту регулюються цим Законом, Кодексом торговельного мореплавства України, Водним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про транспорт», Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів», Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства.
 
100. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
101. 3. Відносини у сфері судноплавства, не врегульовані цим Законом, регулюються іншими законами та міжнародними договорами України.
 
-227- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Враховано      
102. РОЗДІЛ ІІ
 
   РОЗДІЛ ІІ
 
103. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
 
   ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
 
104. ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
 
   ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
 
105. Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту
 
-228- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Статтю 4 доповнити абзацом такого змісту:
«забезпечення додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища для збереження екосистеми, задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства».
 
Враховано   Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту
 
    -229- Федієнко О.П.
Статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
«Проведення господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту із порушенням принципів державної політики розвитку судноплавання на внутрішніх водних шляхах, що наведені у цієї статті, забороняється».
 
Відхилено    
106. 1. Державна політика у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється з метою реалізації єдиної державної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики за такими напрямами:
 
-230- Федієнко О.П.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Організація плавання суден на внутрішніх водних шляхах ґрунтується на принципах:
1) переважного розвитку внутрішнього водного транспорту над наземним транспортом задля розвитку більш екологічно чистого транспорту і такого, що може перевозити набагато більше пасажирів і вантажів на великі відстані;
2) вдосконалення умов і впорядкування заходів з безпеки судноплавства;
3) забезпечення:
а) балансу інтересів суб’єктів сфери внутрішнього водного транспорту, територіальних громад міста, села та (або) селища, судновласників (володільців судна), перевізників та держави,
б) розвитку мультимодальних перевезень (придатності транспортної мережі для перевезення пасажирів без їх пересадки чи для перевезення вантажів, багажу та (або) пошти без їх перевантаження і за єдиним перевізним документом);
в) утворення конкурентного середовища та унеможливлення прояв монополізму у сфері внутрішнього водного транспорту,
г) дерегуляції адміністративних послуг (скорочення їх переліку, спрощення порядку їх надання (зокрема в електронному виді), сплати податків і зборів (зокрема компенсації сплати акцизного податку на паливо для суден внутрішнього водного транспорту при каботажних перевезеннях);
5) сприяння залученню інвестицій у розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів та вітчизняного суднобудування, підтримка державно-приватного партнерства;
6) гармонізації законодавства України із директивними вимогами Європейського Союзу та кращими світовими стандартами щодо ефективного та безпечного використання суден на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   1. Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється з метою реалізації єдиної державної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики за такими напрямами:
 
    -231- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Організація плавання суден на внутрішніх водних шляхах ґрунтується на принципах:
1) переважного розвитку внутрішнього водного транспорту над наземним транспортом задля розвитку більш екологічно чистого транспорту і такого, що може перевозити набагато більше пасажирів і вантажів на великі відстані;
2) вдосконалення умов і впорядкування заходів з безпеки судноплавства;
3) забезпечення:
а) балансу інтересів суб?єктів сфери внутрішнього водного транспорту, територіальних громад міста, села та (або) селища, судновласників (володільців судна), перевізників та держави,
б) розвитку мультимодальних перевезень (придатності транспортної мережі для перевезення пасажирів без їх пересадки чи для перевезення вантажів, багажу та (або) пошти без їх перевантаження і за єдиним перевізним документом);
в) утворення конкурентного середовища та унеможливлення прояв монополізму у сфері внутрішнього водного транспорту,
г) дерегуляції адміністративних послуг (скорочення їх переліку, спрощення порядку їх надання (зокрема в електронному виді), сплати податків і зборів (зокрема компенсації сплати акцизного податку на паливо для суден внутрішнього водного транспорту при каботажних перевезеннях);
5) сприяння залученню інвестицій у розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів та вітчизняного суднобудування, підтримка державно-приватного партнерства;
6) гармонізації законодавства України із директивними вимогами Європейського Союзу та кращими світовими стандартами щодо ефективного та безпечного використання суден на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -232- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у абзаці 1 частини 1 статті 4 слова «Державна політика» замінити словами «Державне регулювання».
 
Враховано    
107. 1) пріоритетність потреб внутрішнього водного транспорту у використанні водних об’єктів загального користування;
 
-233- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
В абзаці другому статті 4 слова «пріоритетність потреб внутрішнього водного транспорту у використанні водних об’єктів загального користування» виключити.
 
Враховано   1) залучення інвестицій та забезпечення їх захисту;
 
108. 2) інтеграція національної транспортної системи до європейської і світової транспортних мереж, розвиток мультимодальних (комбінованих), у томі числі міжнародних, перевезень за участю внутрішнього водного транспорту;
 
   2) інтеграція національної транспортної системи до європейської і світової транспортних мереж, розвиток мультимодальних (комбінованих), у томі числі міжнародних, перевезень за участю внутрішнього водного транспорту;
 
109. 3) забезпечення розвитку внутрішнього водного транспорту і внутрішніх водних шляхів України для налагодження посилених економічних та торговельних відносин, що забезпечать поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС;
 
   3) забезпечення розвитку внутрішнього водного транспорту і внутрішніх водних шляхів України для налагодження посилених економічних та торговельних відносин, що забезпечать поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського Союзу;
 
110. 4) адаптація законодавчих та нормативно-правових актів до законодавства ЄС;
 
-234- Клименко Ю.Л.
У пункті 4 частини першої статті 4 слово «законодавства» замінити словом «асquіs».
 
Враховано   4) адаптація законодавчих та нормативно-правових актів до асquіs ЄС;
 
    -235- Ковальов А.В.
У пункті 4 частини першої статті 4 слова «законодавства ЄС» замінити словами «асquіs ЄС».
 
Враховано    
111. 5) сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту;
 
   5) сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту;
 
112. 6) здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері внутрішнього водного транспорту;
 
   6) здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері внутрішнього водного транспорту;
 
113. 7) нормативно-правове забезпечення діяльності внутрішнього водного транспорту;
 
   7) нормативно-правове забезпечення діяльності внутрішнього водного транспорту;
 
114. 8) управління державним майном;
 
   8) управління державним майном;
 
115. 9) здійснення державної реєстрації суден;
 
   9) здійснення державної реєстрації суден;
 
116. 10) створення та розвиток інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   10) створення та розвиток інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
117. 11) організація перевезень вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом;
 
   11) організація перевезень вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом;
 
118. 12) забезпечення захисту прав споживачів послуг, що надаються на внутрішньому водному транспорті;
 
   12) забезпечення захисту прав споживачів послуг, що надаються на внутрішньому водному транспорті;
 
119. 13) організація міжнародного співробітництва.
 
-236- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 4 доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14) залучення іноземних та національних інвесторів із наданням захисту та гарантій, визначених законодавством України».
 
Враховано частково   13) організація міжнародного співробітництва;
14) забезпечення додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища для збереження екосистеми, задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства.
 
    -237- Ковальов А.В.
Частину першу статті 4 доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14) залучення інвестицій та забезпечення їх захисту».
 
Враховано    
120. Стаття 5. Суб’єкти державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту та їхні повноваження
 
   Стаття 5. Суб’єкти державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту та їхні повноваження
 
121. 1. Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.
 
-238- Ковальов А.В.
У частині першій статті 5 до переліку органів, які здійснюють державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, додати Національну поліцію України.
 
Враховано   1. Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті, Національна поліція України, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.
 
    -239- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. Державне регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюють:
#-10027
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах,
національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту,
державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті,
місцеві органи влади (в межах своїх повноважень)».
 
Відхилено    
122. 2. Кабінет Міністрів України у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
   2. Кабінет Міністрів України у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
123. 1) затверджує перелік внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних;
 
   1) затверджує перелік внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних;
 
124. 2) затверджує Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України;
 
-240- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини другої статті 5 доповнити словами «та осучаснює її кожні три роки».
 
Відхилено   2) затверджує Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України;
 
125. 3) затверджує порядок фінансування витрат на обслуговування внутрішніх водних шляхів, утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічного переоснащення, охорону судноплавних шлюзів, а також їх використання для пропуску суден;
 
-241- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
126. 4) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-242- Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 5 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) затверджує порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, порядок визначення ділянок внутрішній водних шляхів з конкретними ризиками та інші».
 
Враховано частково   3) затверджує порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) здійснює інші повноваження, передбачені цим законом.
 
    -243- Ковальов А.В.
Пункт 4 частини другої статті 5 замінити двома новими пунктами такого змісту:
«4) затверджує порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
5) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами».
 
Враховано частково    
    -244- Клименко Ю.Л.
Пункт 4 частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«4) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами».
 
Враховано частково    
    -245- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 4 частини другої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -246- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 4) частини 2 статті 5 викласти в такій редакції:
«4) здійснює інші повноваження, передбачені цим законом;»
 
Враховано    
127. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
128. 1) організовує моніторинг міжнародного права у сфері внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів, забезпечує розроблення проектів актів законодавства на виконання міжнародних договорів України, бере участь у роботі міжнародних організацій у відповідних сферах;
 
   1) організовує моніторинг міжнародного права у сфері внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів, забезпечує розроблення проектів актів законодавства на виконання міжнародних договорів України, бере участь у роботі міжнародних організацій у відповідних сферах;
 
129. 2) розробляє відповідно до цього Закону та інших законів за участю заінтересованих органів виконавчої влади Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України;
 
-247- Клименко Ю.Л.
У пункті 2 частини третьої статті 5 слова «та інших законів за участю заінтересованих органів виконавчої влади» виключити.
 
Враховано   2) розробляє відповідно до цього Закону Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України;
 
130. 3) розробляє та затверджує правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, порядок застосування для каботажних рейсів міжнародних договорів України щодо перевезення небезпечних вантажів у міжнародних рейсах, порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах, класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів, типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, правила пропуску суден через шлюзи, правила контролю суден внутрішнього плавання, технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами водних шляхів, правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажів суден внутрішнього плавання, порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, порядок видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, порядок здійснення технічного нагляду за суднами, правила пожежної безпеки на суднах, правила реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах, порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України, а також інші документи у сфері внутрішнього водного транспорту, порядок визначення ділянок внутрішніх водних шляхів з конкретними ризиками;
 
-248- Ковальов А.В.
У пункті 3 частини третьої статті 5 слова «конкретними ризиками» замінити словами «особливими ризиками».
 
Враховано   3) розробляє та затверджує правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, порядок застосування для каботажних рейсів міжнародних договорів України щодо перевезення небезпечних вантажів у міжнародних рейсах, правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах, класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів, типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, правила пропуску суден через шлюзи, правила контролю суден внутрішнього плавання, технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів, правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажів суден внутрішнього плавання, порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, порядок видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, порядок здійснення технічного нагляду за суднами, правила пожежної безпеки на суднах, правила реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах, порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України, а також інші документи у сфері внутрішнього водного транспорту, порядок визначення ділянок внутрішніх водних шляхів з особливими ризиками;
 
    -249- Клименко Ю.Л.
Пункт 3 частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«3) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -250- Мінько С.А.
Підпункт 3 частини третьої статті 5 доповнити словами "правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд на водних шляхах загального користування", а слова "типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, правила пропуску суден через шлюзи" виключити.
 
Відхилено    
    -251- Крейденко В.В.
У пункті 3 частини третьої статті 5 слова «типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді» виключити.
 
Відхилено    
    -252- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«3) розробляє та затверджує правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, порядок застосування для каботажних рейсів міжнародних договорів України щодо перевезення небезпечних вантажів у міжнародних рейсах, порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, правила морського і внутрішнього водного транспорту, класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів, правила пропуску суден через шлюзи, правила контролю суден внутрішнього плавання, технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами водних шляхів, правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажів суден внутрішнього плавання, порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, порядок видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, порядок здійснення технічного нагляду за суднами, правила пожежної безпеки на суднах, правила реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах, порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України, а також інші документи у сфері внутрішнього водного транспорту, порядок визначення ділянок внутрішніх водних шляхів з конкретними ризиками».
 
Відхилено    
131. 4) визначає заклади, що здійснюють підготовку та перевірку компетенції перевізника, який провадить діяльність на внутрішніх водних шляхах;
 
-253- Клименко Ю.Л.
У пункті 4 частини третьої статті 5 слова «компетенції перевізника, який провадить діяльність на внутрішніх водних шляхах» замінити словами «кваліфікації осіб для відповідності суб’єктів господарювання вимогам професійної компетенції, визначеним цим законом».
 
Враховано   4) визначає заклади, що здійснюють підготовку та перевірку кваліфікації осіб для встановлення відповідності суб’єктів господарювання вимогам цього Закону;
 
    -254- Ковальов А.В.
Пункт 4 частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«4) визначає заклади, що здійснюють підготовку та перевірку кваліфікації осіб для відповідності суб’єктів господарювання вимогам професійної компетенції, визначеним цим законом».
 
Враховано    
    -255- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 4 частини третьої статті 5 слова «компетенції перевізника, який провадить діяльність на внутрішніх водних шляхах» замінити словами «кваліфікації осіб для відповідності перевізника вимогам професійної компетенції, визначеної цим законом».
 
Враховано    
    -256- Негулевський І.П.
Пункт 3 частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«3) розробляє та затверджує правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом, порядок застосування для каботажних рейсів міжнародних договорів України щодо перевезення небезпечних вантажів у міжнародних рейсах, порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах, класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів, типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, правила пропуску суден через шлюзи, правила контролю суден внутрішнього плавання, технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів, порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів, правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажів суден внутрішнього плавання, порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, порядок видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, порядок здійснення технічного нагляду за суднами, правила пожежної безпеки на суднах, правила реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах, порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України, а також інші документи у сфері внутрішнього водного транспорту, порядок визначення ділянок внутрішніх водних шляхів з особливими ризиками».
 
Враховано    
132. 5) здійснює визначені законодавством повноваження з питань управління об’єктами інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності;
 
   5) здійснює визначені законодавством повноваження з питань управління об’єктами інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності;
 
133. 6) забезпечує організацію ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
 
   6) забезпечує організацію ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
 
134. 7) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
-257- Клименко Ю.Л.
Пункт 7 частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами».
 
Враховано частково   7) забезпечує організацію проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів;
8) організовує навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
9) організовує забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
10) бере участь в організації забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
11) здійснює інші повноваження, передбачені цим законом.
 
    -258- Ковальов А.В.
Пункт 7 частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами».
 
Враховано частково    
    -259- Дунда О.А.
Частину третю статті 5 доповнити новими пунктами 7-10 такого змісту:
«7) забезпечує організацію проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів;
8) організовує навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
9) організовує забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
10) бере участь в організації забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди».
 
Враховано    
    -260- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 7 частини третьої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -261- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 7 частини 3 статті 5 викласти в такій редакції:
«11) здійснює інші повноваження, передбачені цим законом»
 
Враховано    
135. 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
-262- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині четвертій статті 5 слова «внутрішнього водного транспорту» замінити словами «судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
    -263- Крейденко В.В.
Абзац перший частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
136. 1) бере участь у розробленні Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, забезпечує збір та аналіз інформації про функціонування внутрішнього водного транспорту, його взаємозв’язок з іншими складовими транспортної мережі України та ЄС, готує необхідні прогнозні документи;
 
   1) бере участь у розробленні Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, забезпечує збір та аналіз інформації про функціонування внутрішнього водного транспорту, його взаємозв’язок з іншими складовими транспортної мережі України та Європейського Союзу, готує необхідні прогнозні документи;
 
137. 2) бере участь у роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з внутрішнім водним транспортом, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих міжнародних організаціях;
 
   2) бере участь у роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з внутрішнім водним транспортом, судноплавством на внутрішніх водних шляхах, забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких міжнародних організаціях;
 
138. 3) забезпечує взаємовідносини з іноземними державними органами та організаціями у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
   3) забезпечує взаємовідносини з іноземними державними органами та організаціями у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
139. 4) здійснює державний нагляд за станом внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, здійсненням навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, шляхових робіт та лоцманського проведення суден на внутрішніх водних шляхах, функціонуванням річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
-264- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 4 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«4) здійснює державний нагляд (контроль) за:
станом внутрішніх водних шляхів та стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, здійсненням навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, шляхових робіт та лоцманського проведення суден внутрішнього водного транспорту на внутрішніх водних шляхах,
функціонуванням річкової інформаційної системи,
безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах додержанням річковими портами (терміналами) та суб’єктами внутрішнього водного транспорту вимог законодавства з безпеки судноплавства,
дотриманням на суднах, у тому числі іноземних, що перебувають на внутрішніх водних шляхах, вимог з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,
наявності суднових документів і кваліфікаційних документів суднового екіпажу».
 
Відхилено   4) здійснює державний нагляд за станом внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, здійсненням навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, шляхових робіт та лоцманського проведення суден на внутрішніх водних шляхах, функціонуванням річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
140. 5) здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах, за додержанням річковими портами (терміналами), іншими суб’єктами внутрішнього водного транспорту вимог законодавства з безпеки судноплавства;
 
   5) здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах, за додержанням річковими портами (терміналами), іншими суб’єктами внутрішнього водного транспорту вимог законодавства з безпеки судноплавства;
 
141. 6) здійснює державний нагляд за дотриманням на суднах, у тому числі іноземних, що перебувають на внутрішніх водних шляхах, вимог з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
 
-265- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
В абзаці шостому пункту 4 статті 5 слова «та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден» виключити.
 
Відхилено   6) здійснює державний нагляд за дотриманням на суднах, у тому числі іноземних, що перебувають на внутрішніх водних шляхах, вимог з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
 
142. 7) здійснює перевірку суден, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів суднового екіпажу;
 
   7) здійснює перевірку суден, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів суднового екіпажу;
 
143. 8) забороняє плавання або експлуатацію судна в установлених цим Законом випадках;
 
-266- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 8 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«видає на підставі акта здійснення державного нагляду (контролю) розпорядчий документ, який встановлює заборону плавання або експлуатацію судна внутрішнього водного транспорту в установленому Законом порядку».
 
Відхилено   8) забороняє плавання або експлуатацію судна в установлених цим Законом випадках;
 
144. 9) забезпечує ведення обліку аварійних подій з суднами;
 
   9) забезпечує ведення обліку аварійних подій з суднами;
 
145. 10) є компетентним органом з питань контролю за дотриманням технічних вимог до суден внутрішнього плавання, взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав;
 
   10) є компетентним органом з питань контролю за дотриманням технічних вимог до суден внутрішнього плавання, взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав;
 
146. 11) здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з видачею відповідних документів;
 
   11) здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з видачею відповідних документів;
 
147. 12) погоджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд на водних шляхах загального користування;
 
-267- Клименко Ю.Л.
Пункт 12 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Відхилено   12) погоджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд на водних шляхах загального користування;
 
    -268- Мінько С.А.
Пункт 12 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -269- Крейденко В.В.
Пункт 12 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -270- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 12 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
148. 13) проводить перевірку кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, видає міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном;
 
   13) проводить перевірку кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, видає міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном;
 
149. 14) забезпечує функціонування єдиної електронної системи реєстрації та обліку малих, спортивних суден та водних мотоциклів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном, баз для стоянки малих суден;
 
   14) забезпечує функціонування єдиної електронної системи реєстрації та обліку малих, спортивних суден та водних мотоциклів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном, баз для стоянки малих суден;
 
150. 15) забезпечує ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   15) забезпечує ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
151. 16) здійснює державний нагляд за станом дотримання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді на водних шляхах загального користування;
 
-271- Мінько С.А.
У пункті 16 частини четвертої статті 5 слово "місцевих" виключити.
 
Відхилено   16) здійснює державний нагляд за станом дотримання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді на водних шляхах загального користування;
 
152. 17) бере участь у забезпеченні організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
 
   17) бере участь у забезпеченні організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
 
153. 18) забезпечує організацію проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
 
-272- Дунда О.А.
Пункт 18 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Враховано      
154. 19) організовує навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
-273- Дунда О.А.
Пункт 19 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Враховано      
155. 20) забезпечує готовність до ліквідації наслідків аварій та організацію заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   18) здійснює нагляд за забезпеченням готовності до ліквідації наслідків аварій та організації заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
156. 21) організовує забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
-274- Федієнко О.П.
Пункт 21 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«здійснює заходи із застосування річкової інформаційної системи»
 
Відхилено      
    -275- Дунда О.А.
Пункт 21 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Враховано    
    -276- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 21 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«здійснює заходи із застосування річкової інформаційної системи».
 
Відхилено    
157. 22) бере участь в організації забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
 
-277- Дунда О.А.
Пункт 22 частини четвертої статті 5 виключити.
 
Враховано      
158. 23) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
159. 5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту:
 
-278- Федієнко О.П.
Частину п’яту статті 5 виключити.
 
Відхилено   5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту:
 
    -279- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини п’яту статті 5 виключити.
 
Відхилено    
160. 1) встановлює тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій;
 
   1) встановлює тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій;
 
161. 2) встановлює розміри лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах;
 
-280- Клименко Ю.Л.
Пункт 2 частини п’ятої статті 5 виключити.
 
Відхилено   2) встановлює розміри лоцманського збору на внутрішніх водних шляхах;
 
162. 3) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
   3) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 
163. 6. Національна поліція України:
 
-281- Бакумов О.С.
Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
«6. Національна поліція України:
1) контролює виконання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді;
2) проводить перевірку суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом. Для виконання цього повноваження поліцейський має право зупиняти морські, річкові, малі, спортивні судна та водні мотоцикли».
 
Враховано частково   6. Національна поліція України:
 
    -282- Крейденко В.В.
Частину шосту статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -283- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини шосту статті 5 виключити.
 
Відхилено    
164. 1) контролює виконання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді;
 
-284- Мінько С.А.
У пункті 1 частини шостої статті 5 слово "місцевих" виключити.
 
Відхилено   1) контролює виконання місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді;
 
    -285- Крейденко В.В.
Пункт 1 частини шостої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
165. 2) проводить перевірку суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом.
 
-286- Негулевський І.П.
Пункт 2 частини шостої статті 5 викласти в такій редакції:
«2) проводить перевірку суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надаються право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, виданих до набрання чинності цим Законом, при цьому поліцейські для виконання своїх повноважень мають право зупиняти прогулянкові, малі, спортивні судна або водні мотоцикли».
 
Враховано частково   2) проводить перевірку суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, виданих до набрання чинності цим Законом, зупиняє такі судна для здійснення такої перевірки.
 
    -287- Крейденко В.В.
Пункт 2 частини шостої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
166. 7. Місцеві державні адміністрації здійснюють регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів, зокрема:
 
-288- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину сьому статті 5 викласти в такій редакції:
«Місцеві органи влади здійснюють регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів, зокрема:
1) встановлюють тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах із визначенням фінансових джерел компенсації у разі встановлення розміру тарифів нижче за економічно обґрунтовану перевізником вартість таких перевезень».
 
Відхилено   7. Місцеві державні адміністрації здійснюють регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів, зокрема:
 
    -289- Крейденко В.В.
Абзац перший частини сьомої статті 5 викласти в такій редакції:
«Місцеві органи влади здійснюють регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів, зокрема».
 
Відхилено    
167. 1) встановлюють тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах;
 
   1) встановлюють тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах;
 
168. 2) розробляють та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджують місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;
 
-290- Мінько С.А.
Пункт 2 частини сьомої статті 5 виключити.
 
Відхилено   2) розробляють та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджують місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;
 
    -291- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини сьомої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -292- Крейденко В.В.
Абзац третій частини сьомої статті 5 виключити.
 
Відхилено    
169. 3) погоджують проведення спортивних та інших масових заходів на воді;
 
   3) погоджують проведення спортивних та інших масових заходів на воді;
 
170. 4) у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту:
 
   4) у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту:
 
171. відкривають бази для стоянки малих суден і бази для стоянки спортивних суден, здійснюють їх огляди, оприлюднюють інформацію про такі бази на своїх офіційних веб-сайтах;
 
   відкривають бази для стоянки малих суден і бази для стоянки спортивних суден, здійснюють їх огляди, оприлюднюють інформацію про такі бази на своїх офіційних веб-сайтах;
 
172. контролюють дотримання правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден;
 
   контролюють дотримання правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден;
 
173. забезпечують організацію перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом.
 
   забезпечують організацію перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом.
 
174. РОЗДІЛ ІІІ
 
   РОЗДІЛ ІІІ
 
175. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
 
   ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
 
176. Стаття 6. Принципи організації функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту
 
-293- Федієнко О.П.
Статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«Проведення господарської діяльності у сфері внутрішнього водного транспорту із порушенням принципів державної політики розвитку судноплавання на внутрішніх водних шляхах, що наведені у цієї статті, забороняється».
 
Відхилено   Стаття 6. Принципи організації функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту
 
    -294- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Принципи розвитку внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
177. 1. Функціонування та розвиток внутрішнього водного транспорту здійснюється за принципами:
 
-295- Федієнко О.П.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Організація плавання суден на внутрішніх водних шляхах ґрунтується на принципах:
1) забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, споживачів транспортних послуг, суб’єктів внутрішнього водного транспорту шляхом встановлення джерел фінансування державних органів влади та органів місцевого самоврядування від господарської діяльності на внутрішніх водних шляхах при нездорожчанні логістики перевезень внутрішніми водними шляхами;
2) забезпечення конкурентного середовища шляхом встановлення рівних економічних умов здійснення перевезень пасажирів і вантажів суднами внутрішнього водного транспорту незалежно від прапору, під якими плавають судна;
3) непідвищення вартості логістики вантажних і пасажирських перевезень на внутрішніх водних шляхах;
4) переважного розвитку внутрішнього водного транспорту над наземним транспортом задля розвитку більш екологічно чистого транспорту і такого, що за один раз може перевозити набагато більше пасажирів і вантажів шляхом впровадження директивних вимог ЄС щодо умов сплат акцизного податку на пальне для суден при здійснені каботажних перевезень;
5) вдосконалення умов і впорядкування заходів з безпеки судноплавства;
6) забезпечення:
а) балансу інтересів суб’єктів сфери внутрішнього водного транспорту, територіальних громад міста, села та (або) селища, судновласників (володільців судна), перевізників та держави,
б) розвитку мультимодальних перевезень (придатності транспортної мережі для перевезення пасажирів без їх пересадки чи для перевезення вантажів, багажу та (або) пошти без їх перевантаження і за єдиним перевізним документом);
в) унеможливлення прояв монополізму у сфері внутрішнього водного транспорту,
г) дерегуляції адміністративних послуг (скорочення їх переліку, спрощення порядку їх надання (зокрема, із використанням електронного документообігу),
6) сприяння залученню інвестицій у розвиток об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів та вітчизняного суднобудування,
7) підтримка державно-приватного партнерства;
8) гармонізації законодавства України із директивними вимогами Європейського Союзу та кращими світовими стандартами щодо ефективного та безпечного використання суден на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   1. Функціонування та розвиток внутрішнього водного транспорту здійснюється за принципами:
 
    -296- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Організація плавання суден на внутрішніх водних шляхах ґрунтується на принципах:
1) забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, споживачів транспортних послуг, суб’єктів внутрішнього водного транспорту шляхом встановлення джерел фінансування державних органів влади та органів місцевого самоврядування від господарської діяльності на внутрішніх водних шляхах при нездороженні логістики перевезень внутрішніми водними шляхами;
2) забезпечення конкурентного середовища шляхом встановлення рівних економічних умов здійснення перевезень пасажирів і вантажів суднами внутрішнього водного транспорту незалежно від прапору, під якими плавають судна;
3) не підвищення вартості логістики вантажних і пасажирських перевезень на внутрішніх водних шляхах;
4) переважного розвитку внутрішнього водного транспорту над наземним транспортом задля розвитку більш екологічно чистого транспорту і такого, що за один раз може перевозити набагато більше пасажирів і вантажів шляхом впровадження директивних вимог ЄС щодо умов сплат акцизного податку на пальне для суден при здійснені каботажних перевезень;
5) вдосконалення умов і впорядкування заходів з безпеки судноплавства;
6) забезпечення:
а) балансу інтересів суб?єктів сфери внутрішнього водного транспорту, територіальних громад міста, села та (або) селища, судновласників (володільців судна), перевізників та держави,
б) розвитку мультимодальних перевезень (придатності транспортної мережі для перевезення пасажирів без їх пересадки чи для перевезення вантажів, багажу та (або) пошти без їх перевантаження і за єдиним перевізним документом);
в) унеможливлення прояв монополізму у сфері внутрішнього водного транспорту,
г) дерегуляції адміністративних послуг (скорочення їх переліку, спрощення порядку їх надання (зокрема з використанням електронного документообігу),
6) сприяння залученню інвестицій у розвиток об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів та вітчизняного суднобудування,
7) підтримка державно-приватного партнерства;
8) гармонізації законодавства України із директивними вимогами Європейського Союзу та кращими світовими стандартами щодо ефективного та безпечного використання суден на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
178. 1) забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, споживачів транспортних послуг, суб’єктів господарювання у сфері внутрішнього водного транспорту незалежно від форми власності;
 
-297- Клименко Ю.Л.
Пункт 1 частини першої статті 6 після слів «інтересів держави» доповнити словом «інвесторів».
 
Враховано   1) забезпечення балансу інтересів держави, інвесторів, органів місцевого самоврядування, споживачів транспортних послуг, суб’єктів господарювання у сфері внутрішнього водного транспорту незалежно від форми власності;
 
    -298- Ковальов А.В.
У пунктах 1 та 4 частини першої статті 6 перелік суб’єктів доповнити, включивши до нього «інвесторів».
 
Враховано    
179. 2) забезпечення рівності прав усіх суб’єктів господарювання шляхом створення конкурентного середовища серед суб’єктів, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, послуги) на внутрішньому водному транспорті;
 
   2) забезпечення рівності прав усіх суб’єктів господарювання шляхом створення конкурентного середовища серед суб’єктів, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, послуги) на внутрішньому водному транспорті;
 
180. 3) розмежування адміністративних, господарських функцій та функцій державного нагляду і контролю;
 
   3) розмежування адміністративних, господарських функцій та функцій державного нагляду і контролю;
 
181. 4) забезпечення захисту державних інтересів та збереження у державній власності стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
-299- Клименко Ю.Л.
Пункт 4 частини першої статті 6 після слів «державних інтересів» доповнити словом «інвесторів».
 
Враховано   4) забезпечення захисту інтересів держави, інвесторів та збереження у державній власності стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
    -300- Ковальов А.В.
У пунктах 1 та 4 частини першої статті 6 перелік суб’єктів доповнити, включивши до нього «інвесторів».
 
Враховано    
182. 5) пріоритетності підтримки і створення умов для розвитку інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту з боку приватних національних, іноземних інвесторів та міжнародних організацій;
 
   5) пріоритетності підтримки і створення умов для розвитку інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту з боку приватних національних, іноземних інвесторів та міжнародних організацій;
 
183. 6) пріоритетності сталого комплексного розвитку, нарощування потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту з іншими видами транспорту;
 
   6) пріоритетності сталого комплексного розвитку, нарощування потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності внутрішнього водного транспорту з іншими видами транспорту;
 
184. 7) забезпечення безпеки судноплавства, життя і здоров’я людини, охорони об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
-301- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 7) частини 1 статті 6 на початку принципу додати слово «пріоритетності» далі по тексту забезпечення безпеки судноплавства, життя і здоров’я людини, охорони об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
Враховано   7) пріоритетності забезпечення безпеки судноплавства, життя і здоров’я людини, охорони об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
185. 8) запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден, дотримання вимог щодо використання та охорони водних об’єктів;
 
-302- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 8) частини 1 статті 6 на початку принципу додати слово «пріоритетності» далі по тексту запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден, дотримання вимог щодо використання та охорони водних об’єктів;
 
Враховано   8) пріоритетності запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден, дотримання вимог щодо використання та охорони водних об’єктів;
 
186. 9) підвищення доступності та якості послуг внутрішнього водного транспорту для вантажовідправників і пасажирів;
 
   9) підвищення доступності та якості послуг внутрішнього водного транспорту для вантажовідправників і пасажирів;
 
187. 10) виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері судноплавства, уніфікація законодавства з європейськими та світовими стандартами у цій сфері.
 
-303- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 10) частини 1 статті 6 на початку принципу додати слово «забезпечення» далі по тексту виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері судноплавства, уніфікація законодавства з європейськими та світовими стандартами у цій сфері;
 
Враховано   10) забезпечення виконання зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері судноплавства, уніфікація законодавства з європейськими та світовими стандартами у цій сфері.
 
188. Стаття 7. Планування розвитку внутрішнього водного транспорту
 
   Стаття 7. Планування розвитку внутрішнього водного транспорту
 
189. 1. Основою для планування розвитку внутрішнього водного транспорту є Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України, що включає короткострокові, середньострокові та довгострокові плани розвитку. Стратегія розробляється з урахуванням прогнозів щодо вантажопотоків, інвестування, основних напрямів та джерел фінансування, планів розвитку національної транспортної системи, річкових портів (терміналів), інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, стратегії розвитку морських портів України, а також щодо забезпечення безпеки судноплавства. Стратегія повинна відповідати генеральній схемі планування території України.
 
-304- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Частину першу статті 7 після слів «забезпечення безпеки судноплавства» доповнити словами «та навколишнього природного середовища».
 
Враховано   1. Основою для планування розвитку внутрішнього водного транспорту є Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України, що включає короткострокові, середньострокові та довгострокові плани розвитку. Стратегія розробляється з урахуванням прогнозів щодо вантажопотоків, інвестування, основних напрямів та джерел фінансування, планів розвитку національної транспортної системи, річкових портів (терміналів), інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, стратегії розвитку морських портів України, а також щодо забезпечення безпеки судноплавства та захисту навколишнього природного середовища. Стратегія повинна відповідати генеральній схемі планування території України.
 
    -305- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини першу і другу статті 7 викласти в такій редакції:
«1. Розвиток сфери внутрішнього водного транспорту відбувається за стратегією розвитку внутрішнього водного транспорту України, яку затверджує Кабінет Міністрів України.
2. Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту:
1) розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, з урахуванням кращих світових практик та директивних вимог Європейського Союзу щодо утримання і розвитку внутрішнього водного транспорту;
2) повинна відповідати генеральній схемі планування території України».
 
Відхилено    
190. 2. Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо реалізація стратегії потребує внесення змін до схем планування окремих частин території України та / або до Державної стратегії регіонального розвитку, водночас із затвердженням стратегії Кабінет Міністрів України приймає рішення про внесення відповідних змін.
 
   2. Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо реалізація Стратегії потребує внесення змін до схем планування окремих частин території України та/або до Державної стратегії регіонального розвитку, водночас із затвердженням Стратегії Кабінет Міністрів України приймає рішення про внесення відповідних змін.
 
191. 3. Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України передбачає розвиток мережі внутрішніх водних шляхів, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України.
 
-306- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
«Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту встановлює конкретні заходи і етапи їх реалізації щодо розвитку сфери внутрішнього водного транспорту та використання внутрішніх водних шляхів задля щорічного сталого збільшення обсягів перевезення вантажів і пасажирів внутрішніми водними шляхами».
 
Відхилено   3. Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту України передбачає розвиток мережі внутрішніх водних шляхів, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України.
 
192. Стаття 8. Тарифна політика на внутрішніх водних шляхах
 
   Стаття 8. Тарифна політика на внутрішніх водних шляхах
 
193. 1. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій, підлягають регулюванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Перелік таких послуг визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-307- Федієнко О.П.
Частину першу статті 8 виключити.
 
Відхилено   1. Тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополій, підлягають регулюванню національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Перелік таких послуг визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -308- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини першу статті 8 виключити.
 
Відхилено    
194. 2. Тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах встановлюють органи місцевого самоврядування. Перевізникам, які здійснюють такі перевезення, органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані тарифи на такі перевезення у розмірі, нижчому за економічно обґрунтований розмір, зобов’язані відшкодувати різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
 
-309- Ковальов А.В.
У пункті другому статті 8 слова «органи місцевого самоврядування» у всіх відмінках замінити словами «місцеві державні адміністрації» у відповідних відмінках.
 
Враховано   2. Тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах встановлюють місцеві державні адміністрації. Перевізникам, що здійснюють такі перевезення, місцеві державні адміністрації, які встановили державні регульовані тарифи на такі перевезення у розмірі, нижчому за економічно обґрунтований розмір, зобов’язані відшкодувати різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
 
    -310- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини другу статті 8 виключити.
 
Відхилено    
195. 3. Тарифи на інші послуги у сфері внутрішнього водного транспорту, крім визначених частинами першою і другою цієї статті, а також статтею 47 цього Закону, є вільними.
 
-311- Федієнко О.П.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«Тарифи на послуги у сфері внутрішнього водного транспорту є вільними».
 
Відхилено   3. Тарифи на інші послуги у сфері внутрішнього водного транспорту (крім визначених частинами першою і другою цієї статті, статтею 47 цього Закону) є вільними.
 
    -312- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«Тарифи на послуги у сфері внутрішнього водного транспорту є вільними».
 
Відхилено    
196. Стаття 9. Збори з суден внутрішнього плавання
 
-313- Жмеренецький О.С.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Збори з суден внутрішнього плавання
1. Використання внутрішніх водних шляхів для плавання є безоплатним.
2. Судно внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України та має максимальну осадку не більше за 4 метри, що здійснює мале та (або) велике каботажне перевезення звільняється від портових зборів та плат за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
3. При здаванні судном у порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень».
 
Відхилено   Стаття 9. Збори з суден внутрішнього плавання
 
    -314- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Збори з суден внутрішнього плавання
1. Використання внутрішніх водних шляхів для плавання є безоплатним.
2. Судно внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України та має максимальну осадку не більше за 4 метри, що здійснює мале та (або) велике каботажне перевезення звільняється від портових зборів та плат за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
3. При здаванні судном у порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень».
 
Відхилено    
197. 1. Використання внутрішніх водних шляхів для плавання і стоянки суден є безоплатним.
 
-315- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції.
«1. Використання внутрішніх водних шляхів для плавання є безоплатним».
 
Враховано частково   1. Використання внутрішніх водних шляхів для плавання суден є безоплатним.
 
198. 2. З суден внутрішнього плавання, які згідно з судновими документами мають максимальну осадку не більше 4,5 метра, в українських морських портах не справляються такі портові збори:
 
-316- Павлюк М.В.
У частині другій ствтті 9 слова «не справляються такі портові збори» замінити словами «справляються портові збори за виключенням».
 
Враховано   2. З суден внутрішнього плавання, які згідно з судновими документами мають максимальну осадку не більше 4,5 метра, в українських морських портах справляються портові збори, крім:
 
    -317- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
У частині другій статті 9 цифри і слово «4,5 метра» змінити цифрою і словом «5 метрів».
 
Відхилено    
    -318- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«Судно внутрішнього плавання, які згідно з судновими документами має максимальну осадку не більше 4 метри, що здійснює каботажне перевезення звільняється від портових зборів та плат за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
 
Відхилено    
    -319- Федієнко О.П.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Судно внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України та має максимальну осадку не більше за 4 метри, що здійснює мале та (або) велике каботажне перевезення звільняється від портових зборів та плат за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
При здаванні судном у порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень».
 
Відхилено    
    -320- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Судно внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України та має максимальну осадку не більше за 4 метри, що здійснює мале та (або) велике каботажне перевезення звільняється від портових зборів та плат за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
При здаванні судном у порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень».
 
Відхилено    
    -321- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці першому частини другої статті 9 цифри та слова «4,5 метра, в українських морських портах» замінити цифрою та словами «4 метри, в морських портах».
 
Відхилено    
199. 1) при здійсненні каботажного рейсу – адміністративний, канальний, корабельний, санітарний;
 
-322- Федієнко О.П.
Пункти 1 і 2 частини другої статті 9 виключити.
 
Відхилено   1) адміністративного, канального, корабельного, санітарного – при здійсненні каботажного рейсу, місцем відправлення або місцем призначення якого є річковий порт (термінал), інше місце відправлення (призначення), розташоване на внутрішніх водних шляхах України;
 
    -323- Дунда О.А.
Пункт 1 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
«1) при здійсненні каботажного рейсу, в якому місцем відправлення або місцем призначення є річковий порт (термінал), інше місце відправлення (призначення), розташоване на внутрішніх водних шляхах України – адміністративний, канальний, корабельний, санітарний».
 
Враховано    
    -324- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 1 частини другої статті 9 викласти в такій редакції:
«1) при здійсненні каботажного рейсу – адміністративний, причальний, якірний, маяковий, канальний, корабельний, санітарний, а також не справляються плати за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
 
Відхилено    
200. 2) при здійсненні міжнародного або транзитного рейсу – канальний.
 
-325- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Пункт 2 частини другої статті 9 після слова «канальний» доповнити словами «та корабельний».
 
Відхилено   2) канального ? при здійсненні міжнародного рейсу.
 
    -326- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини другої статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -327- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 2) частини 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«2) канального ? при здійсненні міжнародного рейсу.».
 
Враховано    
201. При здаванні судном у морському порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень.
 
-328- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий частини другої статті 9 після слова «морському» доповнити словами «та (або) річковому».
 
Відхилено   При здаванні судном у морському порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень.
 
202. 3. При здійсненні міжнародного або транзитного рейсу судно внутрішнього плавання не звільняється від сплати в морському порту, в якому здійснюється оформлення перетину державного кордону України, адміністративного, корабельного, маячного, санітарного, якірного, причального (у разі використання причалу) зборів.
 
-329- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«При здаванні судном у порту будь-яких забруднень таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття таких забруднень».
 
Відхилено   3. При здійсненні міжнародного рейсу судно внутрішнього плавання не звільняється від сплати в морському порту, в якому здійснюється оформлення перетину державного кордону України, адміністративного, корабельного (при здійсненні вантажних операцій), маякового, санітарного, якірного, причального (у разі використання причалу) зборів.
 
    -330- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
У частині третій статті 9 слова «корабельного та маячного» замінити словом «маякового».
 
Враховано частково    
    -331- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. З суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, які прямують до/від причальних споруд річкового порту (терміналу) справляються портові збори у загальному порядку».
 
Відхилено    
    -332- Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -333- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Частину третю статті 9 після слова «адміністративного» доповнити словом «маячного».
 
Враховано частково    
    -334- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. При здійсненні міжнародного або транзитного рейсу судно внутрішнього плавання не звільняється від сплати в морському порту, в якому здійснюється оформлення перетину державного кордону України, адміністративного, маякового, санітарного, якірного, причального (у разі використання причалу) зборів».
 
Враховано частково    
    -335- Дунда О.А.
Частину третю статті 9 після слова «корабельного» доповнити словами « (при здійсненні вантажних операцій)».
 
Враховано    
    -336- Тищенко М.М.
Негулевський І.П.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«При здійсненні міжнародного або транзитного рейсу судно внутрішнього плавання не звільняється від сплати в морському порту, в якому здійснюється оформлення перетину державного кордону України, адміністративного, маячного, санітарного, якірного, причального (у разі використання причалу) зборів».
 
Враховано частково    
    -337- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 9 виключити.
 
Відхилено    
    -338- Негулевський І.П.
Частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
«3. З суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, які прямують до/від причальних споруд річкового порту (терміналу) справляються портові збори у загальному порядку у найближчому морському порту».
 
Враховано частково    
    -339- Негулевський І.П.
Частину третю статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«3. З суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, які прямують до/від причальних споруд річкового порту (терміналу) справляються портові збори у загальному порядку».
 
Відхилено    
203. Стаття 10. Інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту
 
   Стаття 10. Інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту
 
204. 1. Пріоритетні напрями інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту визначаються Стратегією розвитку внутрішнього водного транспорту України, зокрема щодо:
 
-340- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Пріоритетні напрями інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту визначаються Стратегією розвитку внутрішнього водного транспорту України, затвердженою Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   1. Пріоритетні напрями інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту визначаються Стратегією розвитку внутрішнього водного транспорту України, зокрема щодо:
 
    -341- Ковальов А.В.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
«1. Пріоритетні напрями інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту визначаються Стратегією розвитку внутрішнього водного транспорту України, зокрема щодо:
1) запровадження інноваційних енергоефективних та екологічно безпечних технологій;
2) розвитку та модернізації мережі внутрішніх водних шляхів;
3) будівництва стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) підвищення рівня безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) розвитку туристичної та спортивної інфраструктури, у тому числі міжнародної, на внутрішніх водних шляхах.
2. Приватне інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту, здійснюються на основі договорів концесії, оренди, про спільну діяльність, інших видів інвестиційних договорів відповідно до законодавства.
3. Компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, що є об’єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
4. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту можуть бути кошти державного бюджету, орендної плати, інші джерела не заборонені законодавством».
 
Враховано    
    -342- Крейденко В.В.
Частину першу статті 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
«провадження компенсаційних відновлювальних заходів щодо відтворення природних ресурсів, які зазнали негативного впливу внаслідок днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано частково    
205. 1) запровадження інноваційних енергоефективних та екологічно безпечних технологій;
 
   1) запровадження інноваційних енергоефективних та екологічно безпечних технологій;
 
206. 2) підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах;
 
   2) розвитку та модернізації мережі внутрішніх водних шляхів;
 
207. 3) розвитку та модернізації мережі внутрішніх водних шляхів;
 
-343- Крейденко В.В.
Пункт 3 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«будівництва, ремонту, модернізації та розвитку об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено   3) будівництва стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
    -344- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«будівництва, ремонту, модернізації та розвитку об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено    
208. 4) будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   4) підвищення рівня безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) розвитку туристичної та спортивної інфраструктури, у тому числі міжнародної, на внутрішніх водних шляхах;
 
209. 5) підвищення рівня безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
      
210. 6) розвитку туристичної та спортивної інфраструктури, у тому числі міжнародної, на внутрішніх водних шляхах.
 
-345- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
«провадження компенсаційних відновлювальних заходів щодо відтворенню природних ресурсів, які зазнали негативного впливу внаслідок днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано   6) здійснення компенсаційних відновлювальних заходів з метою відтворення природних ресурсів, що зазнали негативного впливу внаслідок днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах.
 
211. 2. Приватне інвестування та компенсування інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, зокрема з метою обслуговування внутрішніх водних шляхів, здійснюються на основі договорів концесії, оренди, про спільну діяльність, інших видів інвестиційних договорів відповідно до законодавства.
 
-346- Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«2. Приватне інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється на основі договорів концесії, оренди, про спільну діяльність, інших видів інвестиційних договорів відповідно до законодавства України».
 
Враховано частково   2. Інвестування у сфері внутрішнього водного транспорту здійснюється на основі договорів концесії, оренди, про спільну діяльність, інших видів інвестиційних договорів відповідно до законодавства України.
 
    -347- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«Інвестування внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту (зокрема, з метою забезпечення штатного функціонування внутрішніх водних шляхів), та можливість компенсування таких інвестицій здійснюються на основі договорів (договорів про концесію, оренду, спільну діяльність та інших договорів) відповідно до закону».
 
Відхилено    
    -348- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 2 статті 10 слово «приватне» - виключити.
 
Враховано    
212. 3. Компенсування інвестицій, внесених у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, орендної плати та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-349- Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
«3. Компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, що є об’єктами державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   3. Компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної власності, здійснюється на підставі відповідних договорів, що укладаються в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
4. Джерелами компенсації інвестицій у стратегічні об'єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту можуть бути кошти державного бюджету, орендної плати, інші джерела, не заборонені законодавством.
 
    -350- Федієнко О.П.
У частині третій статті 10 слова «за рахунок коштів державного бюджету, орендної плати та інших джерел, не заборонених законодавством» замінити словами «до Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про захист іноземних інвестицій», «Про концесію» та інших законів».
 
Відхилено    
    -351- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -352- Клименко Ю.Л.
Статтю 10 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Джерелами компенсацій інвестицій у стратегічні об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту можуть бути кошти державного бюджету, орендної плати, інші джерела не заборонені законодавством».
 
Враховано    
    -353- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині третій статті 10 слова «за рахунок коштів державного бюджету, орендної плати та інших джерел, не заборонених законодавством» замінити словами «відповідно до Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про захист іноземних інвестицій», «Про концесію» та інших законів».
 
Відхилено    
213. РОЗДІЛ ІV
 
   РОЗДІЛ ІV
 
214. ІНФРАСТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
 
   ІНФРАСТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
 
215. Стаття 11. Розвиток внутрішніх водних шляхів
 
   Стаття 11. Розвиток внутрішніх водних шляхів
 
216. 1. Розвиток внутрішніх водних шляхів здійснюється відповідно до Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням пріоритетності розвитку мережі найважливіших внутрішніх водних шляхів України міжнародного значення та стимулювання розвитку перевезень вантажів внутрішнім водним транспортом і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-354- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 11 виключити.
 
Відхилено   1. Розвиток внутрішніх водних шляхів здійснюється відповідно до Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням пріоритетності розвитку мережі найважливіших внутрішніх водних шляхів України міжнародного значення та стимулювання розвитку перевезень вантажів внутрішнім водним транспортом і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -355- Федієнко О.П.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«1. Розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування здійснюється за рахунок джерел, що визначені цим законом України».
 
Відхилено    
    -356- Федієнко О.П.
Статтю 11 доповнити новою частиною такого змісту:
«Частина суми коштів від портових зборів, які справляє адміністрація морських портів України у морських портах Миколаїв і Херсон (крім адміністративного та маячного зборів), та коштів від спеціальних послуг, які надає адміністрація морських портів України у цих портах, спрямовується:
1) на утримання та розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування, яке забезпечує адміністрація морських портів України, ? в обсязі 10 відсотків;
2) відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів:
а) міст (сіл, селищ), на території яких розташовані морські порти (територіально відокремлені морські термінали), – в обсязі 5 відсотків, із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу у цих морських портах (відокремлених морських терміналах, гирлових терміналах),
б) територіальних громад, які розташовані вздовж судно плавних внутрішніх водних шляхів загального користування, ? в обсязі 5 відсотків, із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу (за виключенням каботажних перевезень) у річкових портах (терміналах), що знаходяться на території відповідної територіальної громади».
 
Відхилено    
    -357- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«1. Розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування здійснюється за рахунок джерел, що визначені цим законом України»
 
Відхилено    
    -358- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 11 доповнити новою частиною такого змісту:
«Частина суми коштів від портових зборів, які справляє адміністрація морських портів України у морських портах Миколаїв і Херсон (крім адміністративного та маячного зборів), та коштів від спеціальних послуг, які надає адміністрація морських портів України у цих портах, спрямовується:
1) на утримання та розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування, яке забезпечує адміністрація морських портів України, ? в обсязі 10 відсотків;
2) відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів:
а) міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міста Києва, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, на території яких розташовані морські порти (територіально відокремлені морські термінали), – в обсязі 5 відсотків із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу у цих морських портах (відокремлених морських терміналах, гирлових терміналах),
б) міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міста Києва, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на території яких розташовані річкові порти (термінали), ? в обсязі 5 відсотків із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу (за виключенням каботажних перевезень) у річкових портах (терміналах), які знаходяться на території відповідної територіальної громади».
 
Відхилено    
217. Стаття 12. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
 
-359- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту покладається на підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів.
2. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів – юридична особа державної форми власності, утворена з метою обслуговування внутрішніх водних шляхів, утримання та використання об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності, забезпечення функціонування річкової інформаційної служби, виконання інших покладених на неї відповідно до закону завдань.
Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
3. На підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів покладається:
1) організація ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
2) проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аваріям та інцидентам, пов’язаним з судноплавством або функціонуванням об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень по внутрішнім водним шляхам;
7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
9) інші функції у сфері забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, визначені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
4. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів не має права здійснювати іншу комерційну діяльність, у тому числі надавати платні послуги з обслуговування і перевезення пасажирів та вантажів, а також з навантаження та розвантаження суден, зберігання вантажів, багажу, пошти.
5. Фінансування діяльності підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється за рахунок джерел, визначених цим Законом».
 
Відхилено   Стаття 12. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
 
    -360- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у належному стані покладається на підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів.
2. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів – юридична особа державної форми власності, утворена з метою обслуговування внутрішніх водних шляхів, утримання у належному стані та використання об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності, забезпечення функціонування річкової інформаційної служби, виконання інших завдань, покладених на неї відповідно до закону.
Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
3. На підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів покладається:
1) організація ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
2) забезпечення здійснення шляхових робіт (визначення шляхових робіт дано в закону і термінах пункт 78 ст. 1), здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аваріям та інцидентам, пов’язаним з судноплавством або функціонуванням об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
9) інші функції у сфері забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, визначені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
4. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів не має права здійснювати іншу комерційну діяльність, у тому числі надавати платні послуги з перевезення пасажирів і вантажів, а також з навантаження та розвантаження суден, зберігання вантажів, багажу, пошти.
5. Фінансування діяльності підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється за рахунок джерел, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
    -361- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту покладається на підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів.
2. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів – юридична особа державної форми власності, утворена з метою обслуговування внутрішніх водних шляхів, утримання та використання об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності, забезпечення функціонування річкової інформаційної служби, виконання інших покладених на неї відповідно до закону завдань.
Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
3. На підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів покладається:
1) організація ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
2) проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аваріям та інцидентам, пов’язаним з судноплавством або функціонуванням об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень по внутрішнім водним шляхам;
7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
9) інші функції у сфері забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, визначені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
4. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів не має права здійснювати іншу комерційну діяльність, у тому числі, надавати платні послуги з обслуговування і перевезення пасажирів та вантажів, а також з навантаження та розвантаження суден, зберігання вантажів, багажу, пошти.
5. Фінансування діяльності підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється за рахунок джерел, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
    -362- Тищенко М.М.
Негулевський І.П.
Абзац перший частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту покладається на підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено    
    -363- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац перший частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«Адміністрація морських портів України здійснює утримання внутрішніх водних шляхів у судноплавному стані шляхом».
 
Відхилено    
218. 1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється з метою їх утримання у судноплавному стані шляхом:
 
-364- Федієнко О.П.
Абзац перший частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«Адміністрація морських портів України здійснює утримання внутрішніх водних шляхів у судноплавному стані шляхом».
 
Відхилено   1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється з метою їх утримання у судноплавному стані шляхом:
 
    -365- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«1. Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту покладається на підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів.
2. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів – юридична особа державної форми власності, утворена з метою обслуговування внутрішніх водних шляхів, утримання та використання об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності, забезпечення функціонування річкової інформаційної служби, виконання інших покладених на неї відповідно до закону завдань, яке входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
3. На підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів покладається:
1) організація ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
2) проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аваріям та інцидентам, пов’язаним з судноплавством або функціонуванням об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень по внутрішнім водним шляхам;
7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
9) інші функції у сфері забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, визначені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
4. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів не має права здійснювати іншу комерційну діяльність, у тому числі надавати платні послуги з обслуговування і перевезення пасажирів та вантажів, а також з навантаження та розвантаження суден, зберігання вантажів, багажу, пошти.
5. Фінансування діяльності підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється за рахунок джерел, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
219. 1) організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів для судноплавства;
 
   1) організації ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів для судноплавства;
 
220. 2) проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
 
-366- Дунда О.А.
Пункт 2 частини першої статті 12 доповнити словами «внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано   2) забезпечення проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів;
 
    -367- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«2) забезпечення проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів».
 
Враховано частково    
221. 3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
222. 4) навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
   4) навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
223. 5) вжиття невідкладних заходів для ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   5) вжиття невідкладних заходів для ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аварійним подіям, пов’язаним із судноплавством або функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
224. 6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
-368- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
у пункті 6 частини першої статті 12 слова «та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами» виключити.
 
Відхилено   6) забезпечення функціонування річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
225. 7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди.
 
   7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди.
 
226. 2. Суб’єкти господарювання, що обслуговують внутрішні водні шляхи, мають право:
 
-369- Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 12 виключити.
 
Враховано частково   2. Суб’єкт господарювання, що обслуговує внутрішні водні шляхи, має право:
 
    -370- Тищенко М.М.
Абзац перший частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«2. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів – юридична особа державної форми власності, утворена з метою обслуговування внутрішніх водних шляхів, утримання та використання об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності, забезпечення функціонування річкової інформаційної служби, виконання інших покладених на неї відповідно до закону завдань.
Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
227. 1) користуватися береговою смугою водних шляхів для забезпечення безпеки судноплавства, проводити з цією метою роботи, здійснювати будівництво у порядку, встановленому законодавством;
 
   1) користуватися береговою смугою водних шляхів для забезпечення безпеки судноплавства, проводити з цією метою роботи, здійснювати будівництво у порядку, встановленому законодавством;
 
228. 2) встановлювати на береговій смузі водних шляхів берегові гідротехнічні споруди та засоби навігаційного обладнання;
 
   2) встановлювати на береговій смузі водних шляхів берегові гідротехнічні споруди та засоби навігаційного обладнання;
 
229. 3) здійснювати рубки, зокрема санітарні, дерев і чагарників на береговій смузі з метою забезпечення видимості берегових засобів навігаційного обладнання, а також для геодезичного обґрунтування при зйомках ділянок русел річок. Установка берегових засобів навігаційного обладнання та прокладання просік для забезпечення їх видимості можуть проводитися також за межами берегової смуги в порядку, встановленому законодавством;
 
   3) здійснювати рубки, зокрема санітарні, дерев і чагарників на береговій смузі з метою забезпечення видимості берегових засобів навігаційного обладнання, а також для геодезичного обґрунтування при зйомках ділянок русел річок. Установка берегових засобів навігаційного обладнання та прокладання просік для забезпечення їх видимості можуть проводитися також за межами берегової смуги в порядку, встановленому законодавством;
 
230. 4) організовувати на береговій смузі внутрішніх водних шляхів будівництво тимчасових споруд і проведення інших необхідних робіт у разі непередбаченої зимівлі судна або аварійних подій з суднами.
 
   4) організовувати на береговій смузі внутрішніх водних шляхів будівництво тимчасових споруд і проведення інших необхідних робіт у разі непередбаченої зимівлі судна або аварійних подій з суднами.
 
231. Суб’єктами господарювання, що проводять шляхові роботи, здійснюють підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів, можуть бути будь-які юридичні особи незалежно від форми власності.
 
-371- Красов О.І.
Абзац другий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«Підтримання габаритів суднового ходу та судноплавних каналів здійснюється суб’єктами господарювання на основі договорів, що укладаються на умовах та в порядку, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами України».
 
Відхилено   Суб’єктами господарювання, що проводять шляхові роботи, здійснюють підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів, можуть бути будь-які юридичні особи незалежно від форми власності.
 
    -372- Федієнко О.П.
Абзац другий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«Підтримання габаритів суднового ходу та судноплавних каналів здійснюється суб’єктами господарювання на договірній основі».
 
Відхилено    
    -373- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«Підтримання габаритів суднового ходу та судноплавних каналів здійснюється суб’єктами господарювання на договірній основі».
 
Відхилено    
232. Суб’єкти господарювання, що обслуговують внутрішні водні шляхи, при здійсненні своєї діяльності зобов’язані дотримуватися вимог законодавства та умов укладених з ними договорів (контрактів).
 
-374- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій частини другої статті 12 виключити.
 
Враховано      
233. 3. Для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах створюється Державний фонд внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 
-375- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«Для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, забезпечує спрямування частини портових зборів (крім адміністративного та маячного зборів), але не менше ніж 10 відсотків, для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   3. Для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах створюється Державний фонд внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 
    -376- Федієнко О.П.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«Забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах загального користування здійснюється за рахунок джерел, що визначені цим законом України. Частина суми коштів від портових зборів, які справляє адміністрація морських портів України у морських портах Миколаїв і Херсон (крім адміністративного та маячного зборів), та коштів від спеціальних послуг, які надає адміністрація морських портів України у цих портах, спрямовується:
на утримання та розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування, яке забезпечує адміністрація морських портів України, ? в обсязі 10 відсотків;
відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міста Києва, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, на території яких розташовані річкові порти, ? в обсязі 5 відсотків із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу (за виключенням каботажних перевезень) у річкових портах (терміналах), які знаходяться на території відповідної територіальної громади».
 
Відхилено    
    -377- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Частину третю статті 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, та днопоглиблення може здійснюватися за рахунок коштів державного дорожнього фонду спеціального фонду Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -378- Тищенко М.М.
Абзац перший частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:
«3. На підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів покладається:
1) організація ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства;
2) проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів;
3) утримання та забезпечення ефективного використання стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
4) навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
5) вжиття невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та заходів, спрямованих на запобігання аваріям та інцидентам, пов’язаним з судноплавством або функціонуванням об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
6) забезпечення функціону-вання річкової інформаційної служби та інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень по внутрішніх водних шляхах;
7) забезпечення пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди;
9) інші функції у сфері забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах, визначені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -379- Жмеренецький О.С.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах загального користування здійснюється за рахунок джерел, що визначені цим законом України. Частина суми коштів від портових зборів, які справляє адміністрація морських портів України у морських портах Миколаїв і Херсон (крім адміністративного та маячного зборів), та коштів від спеціальних послуг, які надає адміністрація морських портів України у цих портах, спрямовується:
1) на утримання та розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування, яке забезпечує адміністрація морських портів України, ? в обсязі 10 відсотків;
2) відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міста Києва, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад на території яких розташовані річкові порти, ? в обсязі 5 відсотків, із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу (за виключенням каботажних перевезень) у річкових портах (терміналах), які знаходяться на території відповідної територіальної громади».
 
Відхилено    
    -380- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах загального користування здійснюється за рахунок джерел, що визначені цим законом України. Частина суми коштів від портових зборів, які справляє адміністрація морських портів України у морських портах Миколаїв і Херсон (крім адміністративного та маячного зборів), та коштів від спеціальних послуг, які надає адміністрація морських портів України у цих портах, спрямовується:
на утримання та розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування, яке забезпечує адміністрація морських портів України, ? в обсязі 10 відсотків;
відповідно до Бюджетного кодексу України до місцевих бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міста Києва, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, на території яких розташовані річкові порти, ? в обсязі 5 відсотків, із розподілом цих коштів пропорційно товарообігу (за виключенням каботажних перевезень) у річкових портах (терміналах), які знаходяться на території відповідної територіальної громади».
 
Відхилено    
234. Головним розпорядником коштів Державного фонду внутрішніх водних шляхів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Головним розпорядником коштів Державного фонду внутрішніх водних шляхів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
235. 4. Забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та шляхові роботи можуть здійснюватися за рахунок залучення інвестицій від суб’єктів господарювання у порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.
 
-381- Павлюк М.В.
Частину четверту статті 12 виключити.
 
Відхилено   4. Забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та шляхові роботи можуть здійснюватися за рахунок залучення інвестицій від суб’єктів господарювання у порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.
 
    -382- Тищенко М.М.
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції:
«4. Підприємство з обслуговування внутрішніх водних шляхів не має права здійснювати іншу комерційну діяльність, у тому числі надавати платні послуги з обслуговування і перевезення пасажирів та вантажів, а також з навантаження та розвантаження суден, зберігання вантажів, багажу, пошти».
 
Відхилено    
    -383- Тищенко М.М.
Статтю 12 доповнити частинами п’ятою і шостою в такій редакції:
«5. Забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах та шляхові роботи можуть здійснюватися за рахунок залучення інвестицій від суб'єктів господарювання у порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.
6. Фінансування діяльності підприємства з обслуговування внутрішніх водних шляхів здійснюється за рахунок джерел, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
    -384- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 12 виключити.
 
Відхилено    
236. Стаття 13. Будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів
 
   Стаття 13. Будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів
 
237. 1. Будівництво гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів (крім причальних споруд, їх операційних акваторій та підхідних каналів до них) здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Суб’єкт господарювання інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, про заплановане будівництво до початку розроблення проектної документації на будівництво.
 
-385- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«1. Будівництво гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів (крім причальних споруд, їх операційних акваторій та підхідних каналів до них) здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Суб’єкт господарювання, який має бути відсутній у єдиному реєстрі боржників, інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України, Антимонопольний комітет України, Державне агентство водних ресурсів України про заплановане будівництво до початку розроблення проектної документації на будівництво та отримує їх погодження».
 
Відхилено   1. Будівництво гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
 
    -386- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«1. Будівництво гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів здійснюється у порядку, встановленому законодавством. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, отримує інформацію про заплановане будівництво об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів шляхом організації електронного документообігу з іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування».
 
Враховано частково    
    -387- Федієнко О.П.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, отримує інформацію про будівництво запланованих об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів шляхом організації електронного документообігу з іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -388- Ковальов А.В.
Друге речення частини першої статті 13 виключити.
 
Враховано    
    -389- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, отримує інформацію про будівництво запланованих об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів шляхом організації електронного документообігу з іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
238. 2. Експертиза проекту будівництва гідротехнічної споруди внутрішніх водних шляхів проводиться відповідно до закону.
 
-390- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
«Оцінка впливу на довкілля, а також експертиза проекту будівництва гідротехнічної споруди внутрішніх водних шляхів проводиться відповідно до закону».
 
Відхилено   2. Експертиза проекту будівництва гідротехнічної споруди внутрішніх водних шляхів проводиться відповідно до закону.
 
    -391- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 13 виключити.
 
Відхилено    
239. 3. Власники гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів за власний рахунок встановлюють навігаційні вогні і знаки, інше навігаційне обладнання за проектом, що розробляється відповідно до правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах та інших актів законодавства.
 
-392- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
«Власники гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів за власний рахунок встановлюють на додаткових суднових ходах навігаційні вогні і знаки, інше навігаційне обладнання за проектом, що розробляється відповідно до правил морського і внутрішнього водного транспорту та інших актів законодавства».
 
Відхилено   3. Власники гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів за власний рахунок встановлюють навігаційні вогні і знаки, інше навігаційне обладнання за проектом, що розробляється відповідно до правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах та інших актів законодавства.
 
240. 4. Власники гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів зобов’язані здійснювати їх експлуатацію з дотриманням правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів.
 
   4. Власники гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів зобов’язані здійснювати їх експлуатацію з дотриманням правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів.
 
241. 5. Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів здійснюється у порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   5. Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів здійснюється у порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
242. 6. Об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, призначені для надання послуг річковим портом (терміналом), крім стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, можуть перебувати у будь-якій формі власності.
 
-393- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину шосту статті 13 виключити.
 
Відхилено   6. Об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту, призначені для надання послуг річковим портом (терміналом), крім стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, можуть перебувати у будь-якій формі власності.
 
243. 7. Облаштування якірних стоянок і швартовних бочок здійснюється річковим портом (терміналом) за межами суднового ходу без відведення земельних ділянок водного фонду відповідно до закону.
 
-394- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині сьомій статті 13 слова «річковим портом (терміналом)» замінити словами «суб’єктом внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   7. Облаштування якірних стоянок і швартовних бочок здійснюється річковим портом (терміналом) за межами суднового ходу без відведення земельних ділянок водного фонду відповідно до закону.
 
244. Стаття 14. Судноплавні гідротехнічні споруди
 
-395- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Організація функціонування судноплавних шлюзів на внутрішніх водних шляхах
1. Проходження судноплавних шлюзів суднами чи складами суден (у тому числі малими суднами) є безоплатним.
2. Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден покладаються на адміністрацію морських портів України. Порядок забезпечення фінансування зазначених витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Адміністрація морських портів України має виконувати державні програми реконструкції камер судноплавних шлюзів на внутрішніх водних шляхах.
4. Адміністрація морських портів України на внутрішніх водних шляхах має забезпечувати:
1) цілодобовий пропуск суден (складів суден) через судноплавні шлюзи;
2) цілорічну експлуатацію судноплавних шлюзів;
3) ремонт (реконструкцію) судноплавних шлюзів відповідно до законодавства.
5. До проходження судноплавних шлюзів допускається судно (склад суден незалежно від кількості суден), габарити якого (яких) співпадають з корисною довжиною та шириною камери такого шлюзу відповідно до правил технічної експлуатації судноплавних шлюзів.
6. Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах.
7. Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи встановлюються вимоги до:
1) фактичних габаритів суден (складу суден), які можуть здійснювати проходження через шлюзи,
2) сумісного шлюзування декількох суден,
3) порядку регулювання руху суден під час шлюзування,
4) руху суден в акваторії судноплавної гідротехнічної споруди,
5) черговості проходження суднами шлюзів.
8. Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи встановлюється вичерпний перелік несправностей суден внутрішнього водного транспорту, з якими проходження судноплавних шлюзів заборонене.
9. Нагляд (контроль) за проходження суднами внутрішнього водного транспорту судноплавних шлюзів та за станом навігаційного обладнання на цих шлюзах здійснюється центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
10. Ремонт (реконструкція) судноплавних шлюзів, який зупиняє пропуск суден, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
Утворення (будівництво) судноплавних шлюзів на внутрішніх водних шляхах здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за згодою із відповідними державними органами влади та органами місцевого самоврядування відповідно до закону».
 
Відхилено   Стаття 14. Судноплавні гідротехнічні споруди
 
    -396- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден покладаються на адміністрацію морських портів України. Порядок забезпечення фінансування зазначених витрат встановлюється законодавством».
 
Відхилено    
245. 1. Організацію безпечного утримання та експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-397- Мінько С.А.
У частині першій статті 14 слова "реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту" замінити словами "реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту".
 
Відхилено   1. Організацію безпечного утримання та експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -398- Дунда О.А.
У частині першій статті 14 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано    
246. 2. Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден покладаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» на виробників електричної енергії на гідроелектростанціях, до складу гребель яких входять такі споруди. Порядок забезпечення фінансування зазначених витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-399- Герус А.М.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден здійснюються за рахунок коштів Державного фонду внутрішніх водних шляхів, джерелом формування якого є рентна плата за спеціальне використання води, яку сплачують суб’єкти господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики».
 
Враховано частково   2. Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден здійснюються за рахунок коштів Державного фонду внутрішніх водних шляхів, джерелом формування якого, зокрема, є частина рентної плати за спеціальне використання води, яку сплачують суб’єкти господарювання, що використовують воду для потреб гідроенергетики.
 
    -400- Дунда О.А.
У частині другій статті 14 слова «до складу гребель яких входять такі споруди» замінити словами «які об’єднані розташуванням».
 
Відхилено    
    -401- Жмеренецький О.С.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден покладаються на адміністрацію морських портів України. Порядок забезпечення фінансування зазначених витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -402- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
«2. Витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення та охорону судноплавних гідротехнічних споруд, а також витрати на використання таких споруд для пропуску суден покладаються на адміністрацію морських портів України. Порядок забезпечення фінансування зазначених витрат встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -403- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 2 статті 14 слова «рентна плата» замінити словами «частина рентної плати»;
 
Враховано    
247. 3. Технічна експлуатація судноплавних гідротехнічних споруд здійснюється з дотриманням правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів.
 
   3. Технічна експлуатація судноплавних гідротехнічних споруд здійснюється з дотриманням правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів.
 
248. 4. Проходження судноплавних гідротехнічних споруд є безоплатним для всіх категорій суден, у тому числі іноземних.
 
   4. Проходження судноплавних гідротехнічних споруд є безоплатним для всіх категорій суден, у тому числі іноземних.
 
249. 5. Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   5. Правила пропуску суден через судноплавні шлюзи затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
250. Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи також встановлюються вимоги до суден, зокрема фактичні габарити суден (складу суден), які можуть здійснювати проходження через шлюзи, несправності суден, з якими таке проходження забороняється, вимоги до сумісного шлюзування декількох суден, порядок регулювання руху суден під час шлюзування, вимоги до руху суден в акваторії судноплавної гідротехнічної споруди, а також черговість проходження суднами шлюзів.
 
   Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи також встановлюються вимоги до суден, зокрема фактичні габарити суден (складу суден), які можуть здійснювати проходження через шлюзи, несправності суден, з якими таке проходження забороняється, вимоги до сумісного шлюзування декількох суден, порядок регулювання руху суден під час шлюзування, вимоги до руху суден в акваторії судноплавної гідротехнічної споруди, а також черговість проходження суднами шлюзів.
 
251. Проходження суднами та складами суден внутрішнього плавання судноплавних шлюзів (шлюзування) здійснюється відповідно до Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи. Судна та склади суден внутрішнього плавання, які здійснюють перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, мають першочергове право проходження судноплавних шлюзів. Шлюзування малих і спортивних суден здійснюється або під час шлюзування суден внутрішнього плавання, або самостійно (групами). Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи визначається максимальний час очікування шлюзування для малих і спортивних суден та інші особливості шлюзування таких суден.
 
   Проходження суднами та складами суден внутрішнього плавання судноплавних шлюзів (шлюзування) здійснюється відповідно до Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи. Судна та склади суден внутрішнього плавання, які здійснюють перевезення пасажирів або небезпечних вантажів, мають першочергове право проходження судноплавних шлюзів. Шлюзування малих і спортивних суден здійснюється або під час шлюзування суден внутрішнього плавання, або самостійно (групами). Правилами пропуску суден через судноплавні шлюзи визначається максимальний час очікування шлюзування для малих і спортивних суден та інші особливості шлюзування таких суден.
 
252. Стаття 15. Підтримання габаритів суднового ходу (фарватеру)
 
   Стаття 15. Підтримання габаритів суднового ходу (фарватеру)
 
253. 1. Гарантовані габарити суднового ходу на внутрішніх водних шляхах встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, встановлених відповідно до законів та міжнародних договорів України.
 
-404- Красов О.І.
Частину першу статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Виконання днопоглиблювальних робіт з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах покладається на адміністрацію морських портів України».
 
Відхилено   1. Гарантовані габарити суднового ходу на внутрішніх водних шляхах встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, встановлених відповідно до законів та міжнародних договорів України.
 
    -405- Жмеренецький О.С.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує:
1) план проведення днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах;
2) перелік ділянок і визначення гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах;
3) порядок нагляду (контролю) за виконанням та звітністю днопоглиблювальних робіт».
 
Враховано частково    
    -406- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«Гарантовані габарити суднового ходу на внутрішніх водних шляхах встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, з урахуванням режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, встановлених відповідно до законів та міжнародних договорів України.
На річці Дніпро гарантована глибина суднового ходу не має бути менше 3,65 метра (в межах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах).
Виконання днопоглиблювальних робіт з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах покладається на адміністрацію морських портів України».
 
Відхилено    
    -407- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац перший частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує:
1) план проведення днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах;
2) перелік ділянок і визначення гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах;
3) порядок нагляду (контролю) за виконанням та звітністю днопоглиблювальних робіт».
 
Враховано частково    
254. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує розроблення та затверджує річний план шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах. До цього плану включаються, зокрема, перелік ділянок внутрішніх водних шляхів для здійснення шляхових робіт та плановий обсяг ґрунту, що підлягає вилученню.
 
-408- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Абзац перший частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, щорічно забезпечує розроблення та затверджує план робіт на внутрішніх водних шляхах, що включає:
1) план проведення днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах;
2) перелік ділянок і визначення гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах;
3) порядок нагляду (контролю) за виконанням та звітністю днопоглиблювальних робіт».
 
Враховано частково   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує річний план шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах. До цього плану включаються, зокрема, перелік ділянок внутрішніх водних шляхів для здійснення шляхових робіт, орієнтовні строки здійснення закупівель робіт і послуг щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування суднового ходу), плановий обсяг ґрунтів, що підлягає вилученню, перелік ділянок і значення гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах.
 
    -409- Ковальов А.В.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«Порядок реалізації та визначення вартості ґрунту, який вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано частково    
    -410- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує розроблення та затверджує річний план шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах. До цього плану включаються, зокрема, перелік ділянок внутрішніх водних шляхів для здійснення шляхових робіт та плановий обсяг ґрунту, що підлягає вилученню.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, організовує здійснення робіт з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах (крім підхідних судноплавних каналів до морських портів, що розташовані на внутрішніх водних шляхах) відповідно до річного плану шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах.
Роботи з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або на замовлення такого підприємства.
Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково    
255. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, організовує здійснення робіт з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах (крім підхідних судноплавних каналів до морських портів, що розташовані на внутрішніх водних шляхах) відповідно до річного плану шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах.
 
-411- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини другої статті 15 після слів «крім підхідних судноплавних каналів до морських портів, що розташовані на внутрішніх водних шляхах» доповнити словами «а також крім підхідних каналів (додаткових судових ходів)».
 
Відхилено   Державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів, здійснює закупівлю робіт і послуг щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу) відповідно до річного плану шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, проведення таких робіт у разі відсутності діючих договорів з суб’єктами господарювання на виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу).
 
256. Договори (контракти) на виконання робіт щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу) укладаються на строк не менше трьох років.
 
-412- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
В абзаці третьому частини другої слова статті 15 «на строк не менше трьох років» замінити словами «відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
Відхилено   Договори (контракти) на виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу) укладаються на строк не менше трьох років.
 
    -413- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Абзаци третій ? п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Роботи з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються на підставі договору, укладеного з підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів.
Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -414- Красов О.І.
Абзац третій частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -415- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Абзац третій частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Роботи з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або на замовлення такого підприємства».
 
Враховано частково    
    -416- Тищенко М.М.
Абзац третій частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -417- Жмеренецький О.С.
Абзац третій частини першої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -418- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій частини першої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -419- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Абзаци четвертий і п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Роботи з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або на замовлення такого підприємства.
Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту»;
абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
257. Очікувана вартість закупівлі робіт щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу) формується без урахування ринкової вартості ґрунту, який вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання. Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-420- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Абзац четвертий частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено   Реалізація ґрунту (мінеральної сировини), вилученого у результаті проведення шляхових робіт та не використаного для їх виконання, здійснюється суб'єктами господарювання, що виконували такі роботи за договором (контрактом), на підставі спеціального дозволу відповідно до Кодексу України про надра без проведення конкурсу (аукціону). Вартість такого ґрунту (мінеральної сировини), що може бути реалізований, зараховується у рахунок оплати шляхових робіт, робіт із забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу).
Об’єм ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -421- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Абзаци четвертий і п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Роботи з підтримання гарантованих габаритів судно-вого ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або на замовлення такого підприємства.
Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту»;
абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
    -422- Красов О.І.
Абзац четвертий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті днопоглиблювальних робіт, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері морського і внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково    
    -423- Федієнко О.П.
Абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті днопоглиблювальних робіт, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері морського і внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -424- Мінько С.А.
Абзац четвертий частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -425- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Абзац четвертий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -426- Крейденко В.В.
Абзац четвертий частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -427- Тищенко М.М.
Абзац четвертий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Роботи з підтримання гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або на замовлення такого підприємства».
 
Враховано частково    
    -428- Жмеренецький О.С.
Абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті днопоглиблювальних робіт, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -429- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті днопоглиблювальних робіт, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері морського і внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
258. Ґрунт, що вилучається у результаті шляхових робіт, може бути реалізований суб’єктом господарювання, що здійснює виконання робіт щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу).
 
-430- Папієв М.М.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Ґрунт, що вилучається у результаті шляхових робіт, не є власністю суб’єкта господарювання, що здійснює виконання робіт щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу), та не може бути ним реалізований або використаний для інших цілей».
 
Відхилено   Проведення робіт із збільшення габаритів суднового ходу понад розміри, встановлені договором (контрактом) на виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу), забороняється.
За проведення робіт, що призвели до збільшення габаритів суднового ходу понад розміри, встановлені договором (контрактом) на виконання робіт із забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу), на суб’єктів господарювання, що виконували відповідні роботи, накладається штраф у розмірі 200 відсотків ціни такого договору (контракту), а в разі виконання таких робіт державним підприємством на директора такого підприємства накладається штраф у розмірі ринкової вартості таких робіт.
У разі реалізації ґрунту, що вилучається у результаті проведення шляхових робіт державним підприємством, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів, кошти, отримані від реалізації такого ґрунту, спрямовуються до Державного фонду внутрішніх водних шляхів.
Порядок визначення вартості ґрунту, що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -431- Якименко П.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Ґрунт, що вилучається у результаті шляхових робіт, не є власністю виконавця робіт та не може бути реалізований суб’єктом господарювання, що здійснює виконання робіт щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування судового ходу). Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до Державного бюджету України відповідно до закону. Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -432- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -433- Красов О.І.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -434- Федієнко О.П.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -435- Мінько С.А.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -436- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -437- Крейденко В.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Ґрунт, що вилучається у результаті шляхових робіт, не є власністю виконавця робіт та не може бути реалізований суб’єктом господарювання, що здійснює виконання робіт щодо забезпечення габаритів суднового ходу (обслуговування суднового ходу). Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до державного бюджету України відповідно до закону.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -438- Тищенко М.М.
Абзац п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Об'єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -439- Жмеренецький О.С.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -440- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -441- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Абзаци четвертий і п’ятий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Роботи з підтримання гарантованих габаритів судно-вого ходу на внутрішніх водних шляхах та судноплавних каналах виконуються підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або на замовлення такого підприємства.
Об’єм ґрунту, що вилучається у результаті шляхових робіт та не використовується для їх виконання, розраховується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту»;
абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
    -442- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у абзаці дев’ятому частини 2 статті 15 слова «реалізації та» виключити.
 
Враховано    
259. 3. Шляхові роботи (експлуатаційне днопоглиблювання), визначені частиною другою цієї статті, що здійснюються на внутрішніх водних шляхах, не належать до спеціального водокористування і не потребують одержання дозволів на спеціальне водокористування, дозволів на проведення робіт на землях водного фонду та спеціальних дозволів на користування надрами.
 
-443- Папієв М.М.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
«Шляхові роботи (експлуатаційне днопоглиблювання), визначені частиною другою цієї статті, що здійснюються на внутрішніх водних шляхах, не належать до спеціального водокористування і не потребують одержання дозволів на спеціальне водокористування».
 
Відхилено   3. Шляхові роботи (експлуатаційне днопоглиблення), визначені частиною другою цієї статті, що здійснюються на внутрішніх водних шляхах, не належать до спеціального водокористування і не потребують одержання дозволів на спеціальне водокористування, дозволів на проведення робіт на землях водного фонду та спеціальних дозволів на користування надрами.
 
    -444- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
«Шляхові роботи (днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів суднового ходу), визначені частиною другою цієї статті, що здійснюються на внутрішніх водних шляхах, проводяться на підставі дозволу, що включає результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який видається один раз на весь період експлуатації визначеної ділянки».
 
Відхилено    
    -445- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У частині третій статті 15 слова « (експлуатаційне днопоглиблення)» та «дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» виключити;
доповнити новим реченням такого змісту: «Оцінка впливу на довкілля робіт на внутрішніх водних шляхах проводиться відповідно до Закону».
 
Відхилено    
    -446- Красов О.І.
Частини третю і четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах, що спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства, проводяться відповідно до закону з оцінкою впливу цих робіт на довкілля.
Результати оцінки впливу на довкілля, визначені Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", є підставою для видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду.
Днопоглиблювальні роботи з підтримання габаритів суднового ходу, що проводяться у рибогосподарському водному об’єкті, супроводжуються моніторингом, за результатами якого адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має виконати компенсаційні заходи з відновлення рибних ресурсів.
4. Адміністрація морських портів України має право на використання частки вилученого донного ґрунту (піску) для шляхових робіт, а частина такого ґрунту, що не може бути використана, реалізовується ним на конкурсних засадах задля компенсації витрат, понесених на виконання днопоглиблення та зарахування сум, що перевищують такі витрати, до державного бюджету України. Порядок визначення стартової (мінімальної) ціни такого донного ґрунту (піску) та порядок його реалізації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -447- Федієнко О.П.
Частини третю і четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах, що спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства, проводяться відповідно до закону з оцінкою впливу цих робіт на довкілля. Результати оцінки впливу на довкілля, визначені Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", є підставою для видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду.
Днопоглиблювальні роботи з підтримання габаритів суднового ходу, що проводяться у рибогосподарському водному об’єкті, супроводжуються моніторингом, за результатами якого адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має виконати компенсаційні заходи з відновлення рибних ресурсів.
4. Адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має право на використання частки вилученого донного ґрунту (піску) або розпорядження нею у рівних пропорціях із відповідними місцевими органами влади чи органами місцевого самоврядування, на території (землях водного фонду) яких проводяться ці днопоглиблювальні роботи, як часткова компенсація витрат, понесених на виконання днопоглиблення.
За непідтримання або неналежне підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів судноплавних внутрішніх водних шляхів міжнародного значення адміністрація морських портів України несе відповідальність відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
    -448- Мінько С.А.
Частину третю статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -449- Крейденко В.В.
Частину третю статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -450- Жмеренецький О.С.
Частини третю і четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах, що спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства, проводяться відповідно до закону з оцінкою впливу цих робіт на довкілля. Результати оцінки впливу на довкілля, визначені Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", є підставою для видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду.
Днопоглиблювальні роботи з підтримання габаритів суднового ходу, що проводяться у рибогосподарському водному об’єкті, супроводжуються моніторингом, за результатами якого адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має виконати компенсаційні заходи з відновлення рибних ресурсів.
4. Адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має право на використання частки вилученого донного ґрунту (піску) або розпорядження нею у рівних пропорціях із відповідними місцевими органами влади чи органами місцевого самоврядування, на території (землях водного фонду) яких проводяться ці днопоглиблювальні роботи, як часткова компенсація витрат, понесених на виконання днопоглиблення.
За непідтримання або неналежне підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів судноплавних внутрішніх водних шляхів міжнародного значення адміністрація морських портів України несе відповідальність відповідно до законодавства».
 
Відхилено    
    -451- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів судно-вого ходу на внутрішніх водних шляхах, що спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства, проводяться відповідно до закону з оцінкою впливу цих робіт на довкілля. Результати оцінки впливу на довкілля, визначені Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", є підставою для видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду.
Днопоглиблювальні роботи з підтримання габаритів суднового ходу, що проводяться у рибогосподарському водному об’єкті, супроводжуються моніторингом, за результатами якого адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має виконати компенсаційні заходи з відновлення рибних ресурсів».
 
Відхилено    
    -452- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
«3. Днопоглиблювальні роботи з підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів суднового ходу на внутрішніх водних шляхах, що спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства, проводяться відповідно до закону з оцінкою впливу цих робіт на довкілля. Результати оцінки впливу на довкілля, визначені Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", є підставою для видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду.
Днопоглиблювальні роботи з підтримання габаритів суднового ходу, що проводяться у рибогосподарському водному об’єкті, супроводжуються моніторингом, за результатами якого адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має виконати компенсаційні заходи з відновлення рибних ресурсів».
 
Відхилено    
260. 4. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, використовується суб’єктами господарювання для виконання таких робіт у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-453- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
В абзаці першому частини четвертої статті 15 після слова «використовується» слова «суб’єктами господарювання» та абзац другий виключити.
 
Відхилено   4. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, використовується суб’єктами господарювання для виконання таких робіт у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -454- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
В абзаці першому частини четвертої статті 15 слова «суб’єктами господарювання» виключити.
 
Відхилено    
    -455- Мінько С.А.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, реалізовується уповноваженим підприємством, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, виключно на електронних аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -456- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
В абзаці сьомому частини другої статті 15 слова «суб’єктами господарювання» виключити.
 
Відхилено    
    -457- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, використовується для вико-нання таких робіт у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -458- Тищенко М.М.
Абзац перший частини четвертої статті 15 викласти в такій редакції:
«4. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, використовується для виконання таких робіт у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -459- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. Адміністрація морських портів України або суб’єкт господарювання, що виконує ці роботи, має право на використання частки вилученого донного ґрунту (піску) або розпорядження нею у рівних пропорціях із відповідними місцевими органами влади чи органами місцевого самоврядування, на території (землях водного фонду) яких проводяться ці днопоглиблювальні роботи, як часткова компенсація витрат, понесених на виконання днопоглиблення.
За непідтримання або неналежне підтримання паспортних, проектних та (або) гарантованих габаритів судноплавних внутрішніх водних шляхів міжнародного значення адміністрація морських портів України несе відповідальність відповідно до законодавства».
 
Враховано частково    
    -460- Красов О.І.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. Адміністрація морських портів України має право на використання частки вилученого донного ґрунту (піску) для шляхових робіт, а частина такого ґрунту, що не може бути використана, реалізовується ним на конкурсних засадах задля компенсації витрат, понесених на виконання днопоглиблення, та зарахування сум, що перевищують такі витрати, до державного бюджету України. Порядок визначення стартової (мінімальної) ціни такого донного ґрунту (піску) та порядок його реалізації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково    
261. Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється суб’єктами господарювання.
 
-461- Папієв М.М.
Абзац другий частини четвертої статті 15 виключити.
 
Відхилено      
    -462- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Абзац другий частини четвертої статті 15 доповнити словами «на конкурентних засадах з подальшим зарахуванням отриманих коштів в рахунок виконання договору або має бути передана замовнику».
 
Відхилено    
    -463- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Частину четверту статті 15 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -464- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Абзац другий частини четвертої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -465- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Статтю 15 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до державного бюджету України відповідно до закону.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -466- Мінько С.А.
Абзац другий частини четвертої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -467- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Абзац восьмий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:
«Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до державного бюджету України відповідно до закону.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -468- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Статтю 15 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до державного бюджету України відповідно до закону.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -469- Крейденко В.В.
Абзац другий частини четвертої статті 15 виключити.
 
Відхилено    
    -470- Тищенко М.М.
Абзац другий частини четвертої статті 15 замінити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до Державного фонду внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -471- Негулевський І.П.
Статтю 15 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до державного бюджету України відповідно до закону.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -472- Негулевський І.П.
Статтю 15 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Ґрунт, вилучений у результаті шляхових робіт, використовується підприємством з обслуговування внутрішніх водних шляхів або реалізовується цим підприємством у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реалізація частини такого ґрунту, яка не може бути використана для виконання шляхових робіт, здійснюється на конкурсних засадах із наступним зарахуванням отриманих коштів до державного бюджету України відповідно до закону.
Порядок визначення стартової ціни реалізації такого ґрунту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
262. Стаття 16. Режим входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу)
 
   Стаття 16. Режим входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу)
 
263. 1. Кожний річковий порт (термінал) розробляє, видає і оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію щодо входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд. Зміст цієї інформації має відповідати типовій інформації щодо входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу), що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-473- Ковальов А.В.
У частині першій статті 16 слова «портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд» замінити словами «операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу)»;
у частині другій слова «у портовій акваторії та операційній акваторії причальних споруд» замінити словами «у операційній акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу)».
 
Враховано   1. Кожний річковий порт (термінал) розробляє, видає і оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу). Зміст цієї інформації має відповідати типовій інформації щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу), що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -474- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
«1. Керівник кожного річкового порту (терміналу) розробляє, видає і оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію щодо входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд. Зміст цієї інформації має відповідати типовій інформації щодо входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу), що затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -475- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 1 статті 16 перед словами «входження суден» додати слово «режиму» що відповідатиме назві статті.
 
Враховано    
264. 2. Оприлюднення відомостей щодо входження, виходу, плавання у портовій акваторії та операційній акваторії причальних споруд, а також щодо стоянки, маневрування та швартування суден, які містяться в інформації щодо входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу), забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, через річкову інформаційну службу.
 
-476- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини другу статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Оприлюднення відомостей щодо входження, виходу, плавання у портовій акваторії та операційній акваторії причальних споруд, а також щодо стоянки, маневрування та швартування суден, які містяться в інформації щодо входження суден до портової акваторії та операційної акваторії причальних споруд кожного річкового порту (терміналу), забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, за допомогою РІС».
 
Відхилено   2. Оприлюднення відомостей щодо режиму входження, виходу, плавання в операційній акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу), а також щодо стоянки, маневрування та швартування суден, які містяться в інформації щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (терміналу), забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, через річкову інформаційну службу.
 
265. Стаття 17. Режим перебування та охорони в річковому порту (терміналі)
 
-477- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
з метою приведення у відповідність з термінологією, яка застосовується у законопроекті, назву статті 17 викласти в такій редакції «Стаття 17. Режим перебування та охорони на території річкового порту та в операційній акваторії причальних споруд».
 
Враховано   Стаття 17. Режим перебування та охорони на території річкового порту та в операційній акваторії причальних споруд
 
266. 1. Річкові порти (термінали) встановлюють на своїй території та в операційній акваторії причальних споруд режим перебування та охорони, що забезпечує безпечну діяльність порту (терміналу), інших суб’єктів господарювання відповідно до законодавства та міжнародних договорів України і є обов’язковим для всіх фізичних та юридичних осіб.
 
-478- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
«1. Керівник кожного річкового порту (терміналу) встановлює на своїй території та в операційній акваторії причальних споруд режим перебування та охорони, що забезпечує безпечну діяльність порту (терміналу), інших суб’єктів внутрішнього водного транспорту відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, і який є обов’язковим для виконання всіма фізичними особами та суб’єктами господарювання».
 
Відхилено   1. Річкові порти (термінали) встановлюють на своїй території та в операційній акваторії причальних споруд режим перебування та охорони, що забезпечує безпечну діяльність порту (терміналу), інших суб’єктів господарювання відповідно до законодавства та міжнародних договорів України і є обов’язковим для всіх фізичних та юридичних осіб.
 
267. 2. Річковий порт (термінал) забезпечує дотримання на своїй території та в операційній акваторії причальних споруд режиму охорони об’єктів інфраструктури, суден, пасажирів і вантажів відповідно до законодавства та оприлюднює вимоги, що є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб.
 
-479- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
«2. Керівник кожного річкового порту (терміналу) забезпечує дотримання на своїй території та в операційній акваторії причальних споруд режиму охорони об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів, суб’єктів внутрішнього водного транспорту відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, і який є обов’язковим для виконання всіма фізичними особами та суб’єктами господарювання».
 
Відхилено   2. Річковий порт (термінал) забезпечує дотримання на своїй території та в операційній акваторії причальних споруд режиму охорони об’єктів інфраструктури, суден, пасажирів і вантажів відповідно до законодавства та оприлюднює вимоги, що є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб.
 
268. 3. У річкових портах (терміналах), в яких відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для морського сполучення, режим охорони портових засобів повинен відповідати вимогам міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.
 
-480- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:
«3. У межах річкових портів (терміналів) можуть створюватися, а в гирлових портах (терміналах) створюються пункти пропуску через державний кордон в порядку, визначеному законодавством. Режим охорони портових засобів кожного такого річкового порту повинен відповідати вимогам міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі».
 
Відхилено   3. У річкових портах (терміналах), в яких відкрито міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для морського сполучення, режим охорони портових засобів повинен відповідати вимогам міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.
 
269. Стаття 18. Послуги, що надаються річковим портом (терміналом)
 
   Стаття 18. Послуги, що надаються річковим портом (терміналом)
 
270. 1. Річкові порти (термінали) надають послуги зі стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден з максимальною осадкою не більше 4,5 метра, із здійснення операцій з вантажами, багажем, поштою, зберігання вантажів, послуги з обслуговування пасажирів, послуги, визначені статтею 24 цього Закону, та інші послуги (роботи), не заборонені законодавством.
 
-481- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Частину першу статті 18 доповнити двома абзацами такого змісту:
«Річкові порти (термінали) можуть надавати послуги стоянки та обслуговування суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, за умови що такими суднами (судновласниками, агентами) сплачені портові відповідно до Закону України «Про морські порти України».
Особливості сплати портових зборів із суден, зазначених у цій частині, послуги зі стоянки та обслуговування яким надаються річковими портами (терміналами), визначаються порядком справляння портових зборів».
 
Враховано частково   1. Річкові порти (термінали), якщо інше не встановлено законом, надають послуги на внутрішніх водних шляхах для суден з максимальною осадкою не більше 4,5 метра, із здійснення операцій з вантажами, багажем, поштою, зберігання вантажів, послуги з обслуговування пасажирів, послуги, визначені статтею 24 цього Закону, та інші послуги (роботи), не заборонені законодавством.
 
    -482- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
У частині першій статті 18 слова і цифри «максимальною осадкою не більше 4,5 метра» виключити.
 
Відхилено    
    -483- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 18 після слів «Річкові порти (термінали)» доповнити словами «якщо інше не визначено законом».
 
Враховано    
    -484- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Частину першу статті 18 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Річкові порти (термінали) можуть надавати послуги стоянки та обслуговування суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, за умови що такими суднами (судновласниками, агентами) сплачені портові відповідно до Закону України «Про морські порти України».
Особливості сплати портових зборів із суден, зазначених в цій частині, і послуги зі стоянки та обслуговування яким надаються річковими портами (терміналами), визначаються порядком справляння портових зборів».
 
Враховано частково    
    -485- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Частину четверту статті 25 викласти в такій редакції:
«Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для проходження суден або плавучих об’єктів здійснюється безоплатно, за рахунок власників таких мостів, за виключенням мостів, що належать залізниці».
 
Відхилено    
    -486- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Якщо інше не визначено законом, річкові порти (термінали) надають послуги зі стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден з максимальною осадкою не більше 4,5 метра, із здійснення операцій з вантажами, багажем, поштою, зберігання вантажів, послуги з обслуговування пасажирів, послуги, визначені статтею 24 цього Закону, та інші послуги (роботи), не заборонені законодавством».
 
Враховано частково    
    -487- Тищенко М.М.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Якщо інше не визначено законом, річкові порти (термінали) надають послуги зі стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден з максимальною осадкою не більше 4,5 метра, із здійснення операцій з вантажами, багажем, поштою, зберігання вантажів, послуги з обслуговування пасажирів, послуги, визначені статтею 24 цього Закону, та інші послуги (роботи), не заборонені законодавством».
 
Враховано частково    
    -488- Тищенко М.М.
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
«Річкові порти (термінали) можуть надавати послуги стоянки та обслуговування суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, за умови що такими суднами (судновласниками, агентами) сплачені портові збори відповідно до Закону України "Про морські порти України".
Особливості сплати портових зборів із суден, зазначених в абзаці першому цієї частини, і послуги зі стоянки та обслуговування, які надаються річковими портами (терміналами), визначаються порядком справляння портових зборів».
 
Враховано частково    
    -489- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«У портах (терміналах) та гирлових терміналах мають відповідно до їх технічних можливостей надаватися портові послуги з:
1) завантаження, розвантаження, перевалки, накопичення та (або) збереження вантажів (багажу);
2) висадки та (або) посадки пасажирів, членів суднового екіпажу;
3) буксирування чи штовхання (маневрування), швартування, стоянки суден;
4) приймання з судна суднових відходів;
5) бункерування суден;
6) обслуговування та (або) ремонту суден;
7) інші послуги, пов’язані з обслуговуванням суден».
 
Враховано частково    
    -490- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 1 статті 18 слова «зі стоянки та обслуговування» виключити.
 
Враховано    
271. 2. Суднам, призначеним для здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства, річкові порти (термінали) безоплатно надають послуги із швартування і стоянки біля причальної споруди або на якірній стоянці. Безоплатне перебування таких суден біля причалів або на якірних стоянках допускається на час, необхідний для виконання судном і його персоналом визначених законом функцій, за умови що це не порушує звичайного режиму роботи річкового порту (терміналу) та не перешкоджає обслуговуванню суден у річковому порту (терміналі).
 
-491- Клименко Ю.Л.
Статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Річкові порти (термінали) надають послуги зі стоянки та обслуговування на внутрішніх водних шляхах суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, із здійснення операцій з вантажами, багажем, поштою, зберігання вантажів, послуги з обслуговування пасажирів, послуги, визначені статтею 24 цього Закону, та інші послуги (роботи), не заборонені законодавством, за умови що такими суднами сплачені портові збори відповідно до Закону України «Про морські порти України».
 
Враховано частково   2. Послуги, передбачені частиною першою цієї статті, річкові порти (термінали) надають суднам з максимальною осадкою більше 4,5 метра, за умови що такі судна у найближчому морському порту за ставками цього морського порту сплатили корабельний, канальний та адміністративний портові збори.
Особливості справляння портових зборів із суден, зазначених у цій частині, послуги яким надаються річковими портами (терміналами), визначаються порядком справляння портових зборів.
3. Суднам, призначеним для здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства, річкові порти (термінали) безоплатно надають послуги із швартування і стоянки біля причальної споруди або на якірній стоянці. Безоплатне перебування таких суден біля причалів або на якірних стоянках допускається на час, необхідний для виконання судном і його персоналом визначених законом функцій, за умови що це не порушує звичайного режиму роботи річкового порту (терміналу) та не перешкоджає обслуговуванню суден у річковому порту (терміналі).
 
    -492- Ковальов А.В.
Статтю 18 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Послуги, передбачені частиною першою цієї статті, річкові порти (термінали) надають суднам з максимальною осадкою більше 4,5 метра, за умови що такими суднами у найближчому морському порту за ставками цього морського порту були сплачені корабельний, канальний та адміністративний портові збори.
Особливості сплати портових зборів із суден, зазначених у цій частині, послуги зі стоянки та обслуговування яким надаються річковими портами (терміналами), визначаються порядком справляння портових зборів».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Враховано частково    
    -493- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Річкові порти (термінали) можуть надавати послуги стоянки та обслуговування суден з максимальною осадкою більше 4,5 метра, за умови що такими суднами (судновласниками, агентами) сплачені портові відповідно до Закону України «Про морські порти України».
Особливості сплати портових зборів із суден, зазначених у цій частині, і послуги зі стоянки та обслуговування яким надаються річковими портами (терміналами), визначаються порядком справляння портових зборів».
 
Враховано частково    
    -494- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
«Вартість послуг, що надаються річковим портом (терміналом) суднам, визначається на договірних умовах за вільними тарифами. Судна з максимальною осадкою не більше 4 метрів, що здійснюють каботажні рейси, звільняються від портових зборів та плати за спеціалізовані послуги, що надаються в морських портах, відповідно до Закону України «Про морські порти України».
 
Відхилено    
    -495- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
«Захід іноземних суден до гирлового порту для здійснення перевезення вантажів (багажу або пошти) чи пасажирів через митний кордон України є вільним, за умови виконання вимог законодавства про державний кордон України та Митного кодексу України. Іноземне судно, яке здійснює експортні та/або імпортні перевезення з гирлового порту, дозвіл на економічну діяльність не отримує».
 
Відхилено    
    -496- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 2 статті 18 слова «зі стоянки та обслуговування» виключити.
 
Враховано    
272. Стаття 19. Причальні споруди
 
   Стаття 19. Причальні споруди
 
273. 1. Будівництво та реконструкція причальних споруд здійснюються в порядку, встановленому законодавством. Особа, яка здійснює будівництво (реконструкцію) причальної споруди, інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, про заплановане будівництво до початку розроблення проектної документації на будівництво у порядку, встановленому порядком здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів.
 
-497- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«1. Будівництво та реконструкція причальних споруд здійснюються в порядку, встановленому законодавством. Особа, яка здійснює будівництво (реконструкцію) причальної споруди, має бути відсутня у єдиному реєстрі боржників, інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України, Антимонопольний комітет України, Державне агентство водних ресурсів України про заплановане будівництво до початку розроблення проектної документації на будівництво у порядку, встановленому порядком здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів, та отримує їх погодження».
 
Відхилено   1. Будівництво та реконструкція причальних споруд здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
 
    -498- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«1. Будівництво та реконструкція причальних споруд здійснюються в порядку, встановленому законодавством».
 
Враховано    
    -499- Федієнко О.П.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, отримує інформацію про причальні споруди, що плануються до будівництва на внутрішніх водних шляхах, шляхом електронного документообігу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які надають дозволи на відведення земельних ділянок під будівництво, погоджують відповідну проектну документацію та здійснюють контроль за будівництвом об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано частково    
    -500- Ковальов А.В.
Друге речення частини першої статті 19 виключити.
 
Враховано    
    -501- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, отримує інформацію про причальні споруди, що плануються до будівництва на внутрішніх водних шляхах, шляхом електронного документообігу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які надають дозволи на відведення земельних ділянок під будівництво, погоджують відповідну проектну документацію та здійснюють контроль за будівництвом об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано частково    
274. 2. Експлуатуюча організація причальної споруди зобов’язана забезпечити використання споруди згідно з її функціональним призначенням та здійснювати необхідні заходи для збереження стану конструкцій, за якого вони здатні виконувати визначені функції за параметрами, передбаченими технічною документацією.
 
   2. Експлуатуюча організація причальної споруди зобов’язана забезпечити використання споруди згідно з її функціональним призначенням та здійснювати необхідні заходи для збереження стану конструкцій, за якого вони здатні виконувати визначені функції за параметрами, передбаченими технічною документацією.
 
275. 3. Технічний нагляд за причальними спорудами здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів.
 
-502- Ковальов А.В.
У частині третій статті 19 слова «гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів» замінити словами «гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано   3. Технічний нагляд за причальними спорудами здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів.
 
276. 4. Причальні споруди державної форми власності можуть бути об’єктами оренди відповідно до закону. Обов’язковою умовою договору оренди причальних споруд державної форми власності є використання їх орендарем за призначенням.
 
   4. Причальні споруди державної форми власності можуть бути об’єктами оренди відповідно до закону. Обов’язковою умовою договору оренди причальних споруд державної форми власності є використання їх орендарем за призначенням.
 
277. Обов’язковою умовою договорів оренди причальних споруд державної форми власності річкових вокзалів, інших причалів, що спроектовані і побудовані для стоянки пасажирських суден та обслуговування пасажирів, є використання їх орендарем для стоянки пасажирських суден та обслуговування пасажирів.
 
   Обов’язковою умовою договорів оренди причальних споруд державної форми власності річкових вокзалів, інших причалів, що спроектовані і побудовані для стоянки пасажирських суден та обслуговування пасажирів, є використання їх орендарем для стоянки пасажирських суден та обслуговування пасажирів.
 
278. 5. Причальні споруди, призначені, в тому числі, для стоянки пасажирських суден та обслуговування пасажирів, мають бути придатними для обслуговування осіб з маломобільних груп населення.
 
   5. Причальні споруди, призначені, в тому числі, для стоянки пасажирських суден та обслуговування пасажирів, мають бути придатними для обслуговування осіб з маломобільних груп населення.
 
279. Стаття 20. Операційна акваторія причальних споруд та підхідний канал
 
   Стаття 20. Операційна акваторія причальних споруд та підхідний канал
 
280. 1. Операційна акваторія причальної споруди та / або підхідний канал до причальної споруди створюється (будується) або реконструюється суб’єктом господарювання, який має право володіння або користування такою причальною спорудою, у порядку, встановленому законодавством. Операційна акваторія, що використовується під час експлуатації декількох причальних споруд, та / або підхідний канал до неї створюється спільно суб’єктами господарювання, які мають право володіння або користування такими причальними спорудами.
 
-503- Федієнко О.П.
Частини першу і другу статті 20 викласти в такій редакції:
«1. Операційна акваторія причальної споруди та (або) підхідний канал, та (або) додатковий судовий хід до причальної споруди створюється (будується) або реконструюється (ремонтується) суб’єктом господарювання, який має право власності (користування) такою причальною спорудою, у порядку, встановленому законом.
Операційна акваторія, що використовується під час експлуатації декількох причальних споруд, та (або) підхідний канал, та (або) додатковий судновий хід до неї може створюватися спільно суб’єктами господарювання, які мають право власності (користування) такими причальними спорудами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, отримує інформацію про будівництво, ремонт або реконструкцію операційної акваторії причальної споруди та (або) підхідного каналу до неї, та (або) додаткового судового ходу шляхом електронного документообігу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які надають дозволи на відведення земельних ділянок під будівництво, погоджують відповідну проєктну документацію та здійснюють контроль за будівництвом об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів.
2. Експлуатуюча організація причальної споруди зобов’язана забезпечити паспортизацію операційної акваторії причальної споруди та (або) підхідного каналу, та (або) додаткового судового ходу до неї відповідно до законодавства, а також підтримання їх гарантованих габаритів шляхом проведення відповідних шляхових робіт».
 
Враховано частково   1. Операційна акваторія причальної споруди та/або підхідний канал до причальної споруди створюється (будується) або реконструюється суб’єктом господарювання, який має право володіння або користування такою причальною спорудою, у порядку, встановленому законодавством. Операційна акваторія, що використовується під час експлуатації декількох причальних споруд, та/або підхідний канал до неї створюється спільно суб’єктами господарювання, які мають право володіння або користування такими причальними спорудами.
 
    -504- Ковальов А.В.
Абзац другий частини першої статті 20 виключити.
 
Враховано    
    -505- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
«1. Операційна акваторія причальної споруди та (або) підхідний канал, та або) додатковий судовий хід до причальної споруди створюється (будується) або реконструюється (ремонтується) суб’єктом господарювання, який має право власності (користування) такою причальною спорудою, у порядку, встановленому законом.
Операційна акваторія, що використовується під час експлуатації декількох причальних споруд, та (або) підхідний канал, та (або) додатковий судовий хід до неї може створюватися спільно суб’єктами господарювання, які мають право власності (користування) такими причальними спорудами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, отримує інформацію про будівництво, ремонт або реконструкцію операційної акваторії причальної споруди та (або) підхідного каналу до неї, та (або) додаткового судового ходу шляхом електронного документообігу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які надають дозволи на відведення земельних ділянок під будівництво, погоджують відповідну проектну документацію та здійснюють контроль за будівництвом об?єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано частково    
281. Суб’єкт господарювання, що створює (будує) або реконструює операційну акваторію причальної споруди та / або підхідний канал до неї, інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, про заплановане будівництво до початку розроблення проектної документації на будівництво у порядку, встановленому порядком здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів.
 
-506- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
«Суб’єкт господарювання, що створює (будує) або реконструює операційну акваторію причальної споруди та / або підхідний канал до неї, має бути відсутній у єдиному реєстрі боржників, інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство розвитку громад та територій України, Антимонопольний комітет України, Державне агентство водних ресурсів України про заплановане будівництво до початку розроблення проектної документації на будівництво у порядку, встановленому порядком здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів та отримує їх погодження».
 
Відхилено      
    -507- Клименко Ю.Л.
Абзац другий частини першої статті 20 виключити.
 
Враховано    
282. 2. Експлуатуюча організація причальної споруди зобов’язана забезпечити паспортизацію операційної акваторії причальної споруди та підхідного каналу до неї відповідно до законодавства, а також підтримання їх гарантованих габаритів шляхом проведення відповідних шляхових робіт.
 
-508- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
«2. Експлуатуюча організація причальної споруди зобов’язана забезпечити паспортизацію операційної акваторії причальної споруди та підхідного каналу та (або) додаткового судового ходу до неї відповідно до законодавства, а також підтримання їх гарантованих габаритів шляхом проведення відповідних шляхових робіт».
 
Відхилено   2. Експлуатуюча організація причальної споруди зобов’язана забезпечити паспортизацію операційної акваторії причальної споруди та підхідного каналу до неї відповідно до законодавства, а також підтримання їх гарантованих габаритів шляхом проведення відповідних шляхових робіт.
 
283. 3. Технічний нагляд за операційними акваторіями причальних споруд та підхідними каналами до них здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів.
 
-509- Ковальов А.В.
У частині третій статті 20 слова «гідротехнічними спорудами судноплавних водних шляхів» замінити словами «гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано   3. Технічний нагляд за операційними акваторіями причальних споруд та підхідними каналами до них здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів.
 
    -510- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:
«Технічний нагляд за додатковим судовим ходом, який не є підхідним каналом, здійснюється шляхом промірних робіт».
 
Відхилено    
284. Стаття 21. Розміщення плавучих споруд на внутрішніх водних шляхах
 
   Стаття 21. Розміщення плавучих споруд на внутрішніх водних шляхах
 
285. 1. Плавучі споруди розміщуються на внутрішніх водних шляхах поза межами суднового ходу. Інформація про такі споруди вноситься до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту і оприлюднюються через річкову інформаційну службу та на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-511- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Плавучі споруди розміщуються на внутрішніх водних шляхах поза межами суднового ходу у порядку, встановленому законодавством».
 
Відхилено   1. Плавучі споруди розміщуються на внутрішніх водних шляхах поза межами суднового ходу. Інформація про такі споруди вноситься до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту і оприлюднюються через річкову інформаційну службу та на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -512- Федієнко О.П.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«Плавучі споруди розміщуються на внутрішніх водних шляхах поза межами суднового ходу.
Інформація про такі споруди вноситься до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту шляхом електронного документообігу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і оприлюднюються через річкову інформаційну службу та на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -513- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«Плавучі споруди розміщуються на внутрішніх водних шляхах поза межами суднового ходу.
Інформація про такі споруди вноситься до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту шляхом електронного документообігу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і оприлюднюються через річкову інформаційну службу та на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
286. Стаття 22. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства
 
   Стаття 22. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства
 
287. 1. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах включає:
 
   1. Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах включає:
 
288. 1) оснащення внутрішніх водних шляхів береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх безперебійної дії згідно із встановленим режимом роботи;
 
   1) оснащення внутрішніх водних шляхів береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання, забезпечення їх безперебійної дії згідно із встановленим режимом роботи;
 
289. 2) проведення гідрографічних зйомок на внутрішніх водних шляхах, підготовка, підтримання в актуальному стані та видання офіційних річкових навігаційних карт, керівництв і посібників для судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
   2) проведення гідрографічних зйомок на внутрішніх водних шляхах, підготовка, підтримання в актуальному стані та видання офіційних річкових навігаційних карт, керівництв і посібників для судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
290. 3) збирання і доведення до суден інформації про зміни навігаційних умов та режиму плавання на внутрішніх водних шляхах.
 
   3) збирання і доведення до суден інформації про зміни навігаційних умов та режиму плавання на внутрішніх водних шляхах.
 
291. 2. Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-514- Негулевський І.П.
Абзац перший частини другої статті 22 викласти в такій редакції:
«2. Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано   2. Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
292. На ділянках внутрішніх водних шляхів у прикордонних районах навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства здійснюється з дотриманням міжнародних договорів України.
 
-515- Негулевський І.П.
Абзац 2 частини 2 статті 22 викласти у такій рекдакції:
«На ділянках внутрішніх водних шляхів у прикордонних районах навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства здійснюється з дотриманням міжнародних договорів України».
 
Враховано   На ділянках внутрішніх водних шляхів у контрольованих прикордонних районах навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства здійснюється з дотриманням міжнародних договорів України.
 
293. 3. Встановлення на береговій смузі внутрішніх водних шляхів будь-яких постійних або проблискових вогнів, спрямованих у бік суднового ходу, крім навігаційних, забороняється. Суб’єкти господарювання за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, можуть встановлювати тимчасові вогні з боку суднового ходу, за умови що вони не перешкоджають безпечному користуванню судновим ходом для плавання.
 
-516- Клименко Ю.Л.
Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:
«3. Встановлення на береговій смузі внутрішніх водних шляхів будь-яких постійних або проблискових вогнів, спрямованих у бік суднового ходу, крім навігаційних, якщо воно перешкоджає безпеці судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забороняється».
 
Відхилено   3. Встановлення на береговій смузі внутрішніх водних шляхів будь-яких постійних або проблискових вогнів, спрямованих у бік суднового ходу, крім навігаційних, забороняється. Суб’єкти господарювання за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, можуть встановлювати тимчасові вогні з боку суднового ходу, за умови що вони не перешкоджають безпечному користуванню судновим ходом для плавання.
 
    -517- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:
«Встановлення на береговій смузі внутрішніх водних шляхів будь-яких постійних або проблискових вогнів, спрямованих у бік суднового ходу, крім навігаційних, якщо воно перешкоджає безпеці морського і внутрішнього водного транспорту, забороняється».
 
Відхилено    
294. 4. Суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодовувати власнику шкоду, заподіяну йому в результаті їх господарської діяльності і пов’язану з пошкодженням засобів навігаційного обладнання, гідротехнічних споруд та інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
-518- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
«4. Суб’єкти господарювання зобов’язані у порядку, що встановлений законом, відшкодовувати власнику шкоду, заподіяну йому в результаті їх господарської діяльності і пов’язану з пошкодженням засобів навігаційного обладнання, гідротехнічних споруд та інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково   4. Суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодовувати власнику шкоду, заподіяну йому в результаті їхньої господарської діяльності і пов’язану з пошкодженням засобів навігаційного обладнання, гідротехнічних споруд та інших об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
295. 5. Якщо господарська діяльність суб’єкта господарювання призвела до зміни гарантованих габаритів суднового ходу та / або погіршення умов плавання внутрішніми водними шляхами, такий суб’єкт господарювання зобов’язаний компенсувати витрати, понесені для відновлення габаритів суднового ходу та / або умов плавання внутрішніми водними шляхами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-519- Клименко Ю.Л.
Частину п’яту статті 22 доповнити словами «на підставі рішення суду, що набрало законної сили».
 
Враховано   5. Якщо господарська діяльність суб’єкта господарювання призвела до зміни гарантованих габаритів суднового ходу та/або погіршення умов плавання внутрішніми водними шляхами, такий суб’єкт господарювання зобов’язаний компенсувати витрати, понесені для відновлення габаритів суднового ходу та/або умов плавання внутрішніми водними шляхами, на підставі рішення суду, що набрало законної сили.
 
    -520- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину п’яту статті 22 виключити.
 
Відхилено    
    -521- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 5 статті 22 слова «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,» виключити.
 
Враховано    
296. Стаття 23. Регулювання рівня води на внутрішніх водних шляхах
 
   Стаття 23. Регулювання рівня води на внутрішніх водних шляхах
 
297. 1. Регулювання режиму накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань рівня у верхньому і нижньому б’єфах та пропускання води через гідровузли здійснюється суб’єктами господарювання, що експлуатують такі споруди, за умови підтримання рівня води, необхідного для збереження гарантованих габаритів суднового ходу, безперебійного судноплавства та пропуску суден через шлюзи згідно з установленими відповідно до закону режимами роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів. Суб’єкт господарювання, що експлуатує споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, зобов’язаний письмово поінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про наявний прогноз тимчасової неможливості забезпечення необхідного рівня води.
 
   1. Регулювання режиму накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань рівня у верхньому і нижньому б’єфах та пропускання води через гідровузли здійснюється суб’єктами господарювання, що експлуатують такі споруди, за умови підтримання рівня води, необхідного для збереження гарантованих габаритів суднового ходу, безперебійного судноплавства та пропуску суден через шлюзи згідно з установленими відповідно до закону режимами роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем, з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів. Суб’єкт господарювання, що експлуатує споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, зобов’язаний письмово поінформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про наявний прогноз тимчасової неможливості забезпечення необхідного рівня води.
 
298. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує інформування капітанів суден та інших заінтересованих осіб про рівні води у порядку, встановленому положенням про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
-522- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах:
1) забезпечує інформування капітанів суден та інших заінтересованих осіб про рівні води у порядку, встановленому положенням про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
2) розробляє разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, порядок підтримання рівня води на внутрішніх водних шляхах, що необхідний для збереження гарантованих габаритів суднового ходу, безперебійного судноплавства та пропуску суден через судноплавні шлюзи згідно з установленими відповідно до закону режимами роботи гідротехнічних споруд на внутрішніх водних шляхах та водогосподарських систем, з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог, а також інтересів всіх водокористувачів, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує інформування капітанів суден та інших заінтересованих осіб про рівні води у порядку, встановленому положенням про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
299. Стаття 24. Бункерування суден. Приймання забруднених речовин і сміття з суден
 
   Стаття 24. Бункерування суден. Приймання забруднених речовин і сміття з суден
 
300. 1. Поповнення судна запасами пального і мастильних матеріалів наливом (бункерування) на внутрішніх водних шляхах здійснюється біля причальних споруд і в операційних акваторіях річкових портів (терміналів), а також у місцях, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-523- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Поповнення суден внутрішнього водного транспорту запасами пального і мастильних матеріалів наливом (бункерування) здійснюється в межах митної території України на внутрішніх водних шляхах здійснюється біля причальних споруд, на рейді, в операційних акваторіях річкових портів (терміналів), а також у інших місцях, що узгоджені з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, надає погодження на місця бункерування на внутрішніх водних шляхах протягом трьох днів з дати отримання відповідної заяви (зокрема, у електронній формі або за принципом мовчазної згоди)».
 
Відхилено   1. Поповнення судна запасами пального і мастильних матеріалів наливом (бункерування) на внутрішніх водних шляхах здійснюється біля причальних споруд і в операційних акваторіях річкових портів (терміналів), а також у місцях, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
301. 2. Річковий порт (термінал) зобов’язаний на договірних засадах забезпечити надання суднам під час їх стоянки біля його причальних споруд та в операційній акваторії порту послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, інших суднових відходів, залишків вантажу та всіх видів сміття.
 
-524- Жмеренецький О.С.
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
«2. Річковий порт зобов’язаний на договірних засадах забезпечити надання суднам під час їх стоянки біля його причальних споруд та в операційній акваторії порту послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, інших суднових відходів, залишків вантажу та всіх видів сміття для їх подальшого обеззаражування та утилізації.
Здача з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, інших суднових відходів, залишків вантажу та всіх видів сміття до відповідного спеціалізованого обладнання у порту (терміналі) є обов’язковим. Лляльні води, відпрацьовані нафтопродукти, залишки вантажу та/або сміття заборонено скидати за борт судна у внутрішні водні шляхи».
 
Враховано частково   2. Річковий порт (термінал) зобов’язаний на договірних засадах забезпечити надання суднам під час їх стоянки біля його причальних споруд та в операційній акваторії порту послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, сміття, що утворюється внаслідок експлуатації судна, господарського сміття, вантажних відходів для їх подальшого обеззараження та утилізації.
 
    -525- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
«2. Річковий порт (термінал) зобов’язаний на договірних засадах забезпечити надання суднам під час їх стоянки біля його причальних споруд та в операційній акваторії порту послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, інших суднових відходів, залишків вантажу та всіх видів сміття для їх подальшого обеззаражування та утилізації.
Здача з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, інших суднових відходів, залишків вантажу та всіх видів сміття до відповідного спеціалізованого обладнання у порту (терміналі) є обов’язковим. Лляльні води, відпрацьовані нафтопродукти, залишки вантажу та/або сміття заборонено скидати за борт судна у внутрішні водні шляхи».
 
Відхилено    
302. Річковий порт (термінал), що здійснює вантажні операції з нафтою та нафтопродуктами, які перевозяться наливом, зобов’язаний також забезпечити приймання з наливних суден нафтозалишків, інших нафтових сумішей, пов’язаних із перевезенням нафти та нафтопродуктів як вантажу.
 
   Річковий порт (термінал), що здійснює вантажні операції з нафтою та нафтопродуктами, які перевозяться наливом, зобов’язаний також забезпечити приймання з наливних суден нафтозалишків, інших нафтових сумішей, пов’язаних із перевезенням нафти та нафтопродуктів як вантажу.
 
303. Стаття 25. Мости
 
   Стаття 25. Мости
 
304. 1. Будівництво та реконструкція мостових переходів на внутрішніх водних шляхах здійснюються з урахуванням класифікації судноплавних морських і внутрішніх водних шляхів, гарантованого надводного габариту суднового ходу. Підмостові габарити судноплавних прогонів і судноплавних розвідних прогонів мостів, що будуються або реконструюються, підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-526- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
«1. Будівництво та реконструкція мостових переходів на внутрішніх водних шляхах здійснюються відповідно до характеристик внутрішніх водних шляхів міжнародного значення згідно з Угодою України про найважливіші шляхи міжнародного значення, та гарантованого надводного габариту суднового ходу вимог відповідних зон судноплавних морських і внутрішніх водних шляхів.
Підмостові габарити судноплавних прогонів і судноплавних розвідних прогонів мостів, що будуються або реконструюються, підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   1. Будівництво та реконструкція мостових переходів на внутрішніх водних шляхах здійснюються з урахуванням класифікації судноплавних морських і внутрішніх водних шляхів, гарантованого надводного габариту суднового ходу. Підмостові габарити судноплавних прогонів і судноплавних розвідних прогонів мостів, що будуються або реконструюються, підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
305. 2. Власники мостів на внутрішніх водних шляхах забезпечують відповідно до законодавства наявність та надійну роботу засобів навігаційного обладнання, іншого обладнання, необхідного для своєчасного та безпечного проходження суден через судноплавні і судноплавні розвідні прогони мостів, а також забезпечують підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів для пропуску суден.
 
-527- Мінько С.А.
Частину другу статті 25 доповнити словами «у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   2. Власники мостів на внутрішніх водних шляхах забезпечують відповідно до законодавства наявність та надійну роботу засобів навігаційного обладнання, іншого обладнання, необхідного для своєчасного та безпечного проходження суден через судноплавні і судноплавні розвідні прогони мостів, а також забезпечують підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів для пропуску суден.
 
306. 3. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден здійснюють власники таких мостів у навігаційний період відповідно до розкладу, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів поза розкладом здійснюється для безпечного проходження суден у разі настання надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
 
-528- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 25 викласти в такій редакції:
«3. Розведення (піднімання) підйомних ферм мостів через судноплавні внутрішні водні шляхи здійснюється їх балансоутримувачем відповідно до заявок та за умовами і у порядку, що встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
Інформація про порядок, наявність заявок на розведення мостів через судноплавні внутрішні водні шляхи, підтвердження та виконання цих заявок, а також стан таких мостів має безперервно передаватися до РІС.
Розведення (піднімання) підйомних ферм мостів через судноплавні внутрішні водні шляхи для проходження суден здійснюється безоплатно.
На внутрішніх водних шляхах шириною понад 3 метри забороняється будівництво дорожніх переправ з використанням переливних труб. На мостах через судноплавні внутрішні водні шляхи розташовуються засоби навігаційного обладнання та гідрографічного забезпечення задля безпечного руху суден під мостами та безпечного розведення підйомних ферм мостів.
У випадках настання надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та (або) військового характеру розведення (піднімання), позаштатний підйом ферм мостів через судноплавні внутрішні водні шляхи здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або утримувач мосту.
Мости через судноплавні внутрішні водні шляхи міжнародного значення, що підлягають реконструкції (ремонту), та мости, що проектуються через судноплавні внутрішні водні шляхи міжнародного значення, мають відповідати на судновому ході таким вимогам:
1) висота склепіння мосту над рівнем води внутрішнього водного шляху – не менше 18 метрів;
2) проліт мосту на судновому ходу – не менше 80 метрів».
 
Відхилено   3. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден здійснюють власники таких мостів у навігаційний період відповідно до розкладу, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів поза розкладом здійснюється для безпечного проходження суден у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
 
307. 4. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для проходження суден або плавучих об’єктів здійснюється безоплатно, за рахунок власників таких мостів.
 
-529- Павлюк М.В.
У частині четвертій статті 25 слова «здійснюється безоплатно, за рахунок власників таких мостів» замінити словами «здійснюється на договірній основі».
 
Відхилено   4. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для проходження суден або плавучих об’єктів здійснюється безоплатно, за рахунок власників таких мостів.
 
    -530- Мінько С.А.
Частину четверту статті 25 після слів "прогонів мостів" доповнити словами " (крім залізничних)".
 
Відхилено    
    -531- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 25 викласти в такій редакції:
«4. Підйом, поворот, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для проходження суден або плавучих об’єктів здійснюється без оплатно, за рахунок власників таких мостів та у порядку, що встановлює центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
308. Стаття 26. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
 
   Стаття 26. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
 
309. 1. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту – це електронна база даних об’єктів на внутрішніх водних шляхах, метою створення якої є забезпечення інформацією суб’єктів внутрішнього водного транспорту, а також виконання завдань у сфері безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства.
 
-532- Федієнко О.П.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
«1. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту – це електронна база даних об’єктів на внутрішніх водних шляхах, метою створення якої є забезпечення достовірною інформацією державних органів, органів місцевого самоврядування та учасників цивільного обороту, а також виконання завдань у сфері безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства.
Порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту на основі електронного документообігу між відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування і без залучення суб’єктів господарювання та громадян».
 
Відхилено   1. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту – це електронна база даних об’єктів на внутрішніх водних шляхах, метою створення якої є забезпечення інформацією суб’єктів внутрішнього водного транспорту, а також виконання завдань у сфері безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства.
 
    -533- Федієнко О.П.
Частину першу статті 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави».
 
Відхилено    
    -534- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
«1. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту – це електронна база даних об’єктів на внутрішніх водних шляхах, метою створення якої є забезпечення інформацією суб’єктів внутрішнього водного транспорту.
Порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, який включає, зокрема, перелік загальнодоступних даних, порядок і форму подання відомостей, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Внесення даних в реєстр здійснюється безкоштовно».
 
Враховано частково    
    -535- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
«1. Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту – це електронна база даних об’єктів на внутрішніх водних шляхах, метою створення якої є забезпечення достовірною інформацією державних органів, органів місцевого самоврядування та учасників цивільного обороту, а також виконання завдань у сфері безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства.
Порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері морського і внутрішнього водного транспорту на основі електронного документообігу між відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування і без залучення суб?єктів господарювання та громадян».
 
Відхилено    
    -536- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Реєстр об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту ведеться державною мовою з використанням про-грамного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави».
 
Відхилено    
310. Порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, який включає, зокрема, перелік загальнодоступних даних, порядок і форму подання відомостей, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-537- Дунда О.А.
В абзаці другому частини першої статті 26 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Порядок ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, який включає, зокрема, перелік загальнодоступних даних, порядок і форму подання відомостей, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
311. 2. Ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, на офіційному веб-сайті якого розміщується відповідна інформація.
 
-538- Федієнко О.П.
Частину другу статті 26 виключити.
 
Відхилено   2. Ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, на офіційному веб-сайті якого розміщується відповідна інформація.
 
    -539- Федієнко О.П.
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
«Держателем Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судно плавання на внутрішніх водних шляхах.
Програмне забезпечення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту повинно забезпечувати:
1) автоматизацію процесу обліку об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів;
2) заповнення та друк форми заяви про облік об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів;
3) ідентифікацію заявників, які подають документи для обліку об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
4) контроль за повнотою внесення записів до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
5) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
6) передачу державним органам відомостей з Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у випадках, передбачених цим Законом;
7) інформаційну взаємодію між Реєстром об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та інформаційними системами державних органів;
8) зберігання відомостей про об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів протягом 75 років з дати внесення запису;
9) захист даних згідно із законом;
10) виконання в повному обсязі функцій адміністратора Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу).
До Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності».
 
Відхилено    
    -540- Ковальов А.В.
В абзаці другому статті 26 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -541- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 26 виключити.
 
Відхилено    
    -542- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
«Держателем Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту (далі ? Держатель).
Програмне забезпечення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту повинно забезпечувати:
1) автоматизацію процесу обліку об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів;
2) заповнення та друк форми заяви про облік об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів;
3) ідентифікацію заявників, які подають документи для обліку об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
4) контроль за повнотою внесення записів до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
5) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
6) передачу державним органам відомостей з Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у випадках, передбачених цим Законом;
7) інформаційну взаємодію між Реєстром об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та інформаційними системами державних органів;
8) зберігання відомостей про об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів протягом 75 років з дати внесення запису;
9) захист даних згідно із законом;
10) виконання в повному обсязі функцій адміністратора Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу).
До Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту не вносяться відомості, що становлять державну таємницю.
Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об’єктом права державної власності».
 
Відхилено    
312. 3. Відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту вносяться на підставі повідомлення власника відповідного об’єкта. Доступ до відомостей Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту є відкритим та безоплатним.
 
-543- Федієнко О.П.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
«3. Відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту вносить його держатель за умовами, що ним встановлені, у тому числі шляхом електронної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   3. Відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту вносяться на підставі декларації річкового порту (терміналу) або власника (балансоутримувача) відповідного об’єкта про включення відомостей до Реєстру на безоплатній основі. Доступ до відомостей Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту є відкритим та безоплатним.
 
    -544- Дунда О.А.
У частині третій статті 26 слова «повідомлення власника відповідного об’єкта» замінити словами «або власника (балансоутримувача) відповідного об’єкту про включення відомостей до Реєстру на безоплатній основі».
 
Враховано    
    -545- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
«3. Відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту вносить його Держатель за умовами, що ним встановлені, у тому числі шляхом електронної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -546- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
«Доступ до даних Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту на офіційному сайті Держателя, та на інших інформаційних ресурсах є відкритим та безоплатним».
 
Враховано частково    
313. 4. До Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту вносяться такі відомості:
 
-547- Федієнко О.П.
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
«Доступ до даних Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, та на інших інформаційних ресурсах є відкритим та безоплатним».
 
Враховано частково   4. До Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту вносяться такі відомості, які зазначаються в поданій декларації:
 
314. 1) місцезнаходження, основні експлуатаційні характеристики об’єктів річкових портів (терміналів) із зазначенням найменування річкового порту (терміналу);
 
-548- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«1) щодо річкового порту (терміналу):
місцезнаходження, основні експлуатаційні характеристики об’єктів із зазначенням найменування річкового порту (терміналу), контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики причальних споруд та операційних акваторій причальних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики підхідних каналів до причальних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
найменування і місцезнаходження обладнаних місць стоянки (відстою) суден, якірних стоянок та швартовних бочок, місць здійснення вантажних операцій суднами, що ошвартовані одне до одного на відкритій воді або під час видобування корисних копалин, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
перелік послуг, що надаються суднам річковими портами (терміналами);
найменування і місцезнаходження місць бункерування суден із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
найменування і місцезнаходження місць базування криголамів, аварійно-рятувальних суден, буксирів із зазначенням контактних даних для замовлення послуг, що надаються цими суднами (за наявності);
найменування і місцезнаходження місць надання послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, суднових відходів, залишків вантажу та сміття, а також приймання з наливних суден нафтозалишків, інших нафтових сумішей, пов’язаних із перевезенням нафти та нафтопродуктів як вантажу, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);»
 
Враховано   1) щодо річкового порту (терміналу):
місцезнаходження, основні експлуатаційні характеристики об’єктів із зазначенням найменування річкового порту (терміналу), контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики причальних споруд та операційних акваторій причальних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики підхідних каналів до причальних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
найменування і місцезнаходження обладнаних місць стоянки (відстою) суден, якірних стоянок та швартовних бочок, місць здійснення вантажних операцій суднами, що ошвартовані одне до одного на відкритій воді або під час видобування корисних копалин, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
перелік послуг, що надаються суднам річковими портами (терміналами);
найменування і місцезнаходження місць бункерування суден із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
найменування і місцезнаходження місць базування криголамів, аварійно-рятувальних суден, буксирів із зазначенням контактних даних для замовлення послуг, що надаються цими суднами (за наявності);
найменування і місцезнаходження місць надання послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, суднових відходів, залишків вантажу та сміття, а також приймання з наливних суден нафтозалишків, інших нафтових сумішей, пов’язаних із перевезенням нафти та нафтопродуктів як вантажу, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства (за наявності);
 
315. 2) найменування та основні експлуатаційні характеристики причальних споруд і операційних акваторій причальних споруд, схема операційних акваторій;
 
-549- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини четвертої статті 26 після слів «акваторій причальних споруд» доповнити словами «їх місцезнаходження».
 
Враховано частково   2) місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики причальних споруд та операційних акваторій причальних споруд, власниками або балансоутримувачами яких є суб'єкти господарювання, що не є річковими портами (терміналами), із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
 
    -550- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 2) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«2) місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики причальних споруд та операційних акваторій причальних споруд, власниками або балансоутримувачами яких є суб'єкти господарювання, що не є річковими портами (терміналами), із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;»;
 
Враховано    
316. 3) найменування та основні експлуатаційні характеристики підхідних каналів до причальних споруд;
 
-551- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини четвертої статті 26 доповнити словами «їх місцезнаходження».
 
Враховано частково   3) місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики підхідних каналів до причальних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
 
    -552- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 3) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«3) місцезнаходження, найменування і основні експлуатаційні характеристики підхідних каналів до причальних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;»;
 
Враховано    
317. 4) найменування та місцезнаходження обладнаних місць стоянки (відстою) суден, якірних стоянок і швартовних бочок, місць здійснення вантажних операцій суднами, що ошвартовані одне до одного на відкритій воді або під час видобування корисних копалин;
 
-553- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 4) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«4) найменування і місцезнаходження обладнаних місць стоянки (відстою) суден, якірних стоянок і швартовних бочок, місць здійснення вантажних операцій суднами, що ошвартовані одне до одного на відкритій воді або під час видобування корисних копалин, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;»;
 
Враховано   4) найменування і місцезнаходження обладнаних місць стоянки (відстою) суден, якірних стоянок і швартовних бочок, місць здійснення вантажних операцій суднами, що ошвартовані одне до одного на відкритій воді або під час видобування корисних копалин, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
 
318. 5) найменування та місцезнаходження судноремонтних і суднобудівних підприємств;
 
-554- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 5) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«5) найменування і місцезнаходження судноремонтних та суднобудівних підприємств із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;»;
 
Враховано   5) найменування і місцезнаходження судноремонтних та суднобудівних підприємств із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
 
319. 6) перелік послуг, що надаються суднам портами (терміналами), іншими суб’єктами господарювання;
 
   6) перелік послуг, що надаються суднам іншими суб’єктами господарювання, що не є річковими портами (терміналами);
 
320. 7) інформація про габарити суднового ходу на ділянках внутрішніх водних шляхів;
 
   7) інформація про габарити суднового ходу на ділянках внутрішніх водних шляхів;
 
321. 8) найменування та місцезнаходження місць бункерування суден;
 
-555- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 8) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«8) найменування і місцезнаходження місць бункерування суден із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;»;
 
Враховано   8) найменування і місцезнаходження місць бункерування суден із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
 
322. 9) найменування та місцезнаходження судноплавних гідротехнічних споруд;
 
-556- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 9) частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«9) найменування і місцезнаходження судноплавних гідротехнічних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства та гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів;»;
 
Враховано   9) найменування і місцезнаходження судноплавних гідротехнічних споруд із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства та гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів;
 
323. 10) найменування та місцезнаходження мостів;
 
   10) найменування і місцезнаходження мостів;
 
324. 11) найменування та місця базування криголамів, аварійно-рятувальних суден, буксирів із зазначенням контактних даних для замовлення послуг, що надаються такими суднами;
 
-557- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 11 частини четвертої статті 26 слово «базування» замінити словом «знаходження».
 
Відхилено   11) найменування і місцезнаходження місць базування криголамів, аварійно-рятувальних суден, буксирів із зазначенням контактних даних для замовлення послуг, що надаються цими суднами;
 
325. 12) найменування та місцезнаходження місць надання послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, суднових відходів, залишків вантажу та сміття, а також приймання з наливних суден нафтозалишків, інших нафтових сумішей, пов’язаних із перевезенням нафти та нафтопродуктів як вантажу;
 
   12) найменування і місцезнаходження місць надання послуг з приймання з суден нафтовмісних сумішей, суднових стічних вод, сміття, що утворюється внаслідок експлуатації судна, господарського сміття, вантажних відходів, а також приймання з наливних суден нафтозалишків, інших нафтових сумішей, пов’язаних із перевезенням нафти та нафтопродуктів як вантажу, із зазначенням контактних даних призначених осіб з безпеки судноплавства;
 
326. 13) інші відомості, передбачені порядком ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
-558- Федієнко О.П.
Пункт 13 частини четвертої статті 26 викласти в такій редакції:
«13) відомості, передбачені порядком ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, що отримуються за допомогою електронного документообігу між органами державної влади чи органами місцевого самоврядування без участі суб’єктів господарювання».
 
Відхилено   13) інші відомості, передбачені порядком ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
    -559- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 13 частини четвертої статті 26 викласти в такій редакції:
«13) відомості, що передбачені порядком ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та що отримуються за допомогою електронного документообігу між органами державної влади чи органами місцевого самоврядування без участі суб’єктів господарювання».
 
Відхилено    
327. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, мають тимчасовий характер, у Реєстрі робиться позначка про термін дії таких відомостей.
 
-560- Клименко Ю.Л.
Частину четверту статті 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Невнесення інформації до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у строк, встановлений частиною шостою цієї статті, не обмежує діяльність суб’єктів внутрішнього водного транспорту та не може бути підставою для накладення будь-якої відповідальності на таких суб’єктів внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   Якщо відомості, що підлягають внесенню до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, мають тимчасовий характер, у Реєстрі зазначається термін дії таких відомостей.
 
    -561- Федієнко О.П.
Частину четверту статті 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимагати додаткові відомості, ніж ті, що встановлені правилами ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, заборонено».
 
Відхилено    
    -562- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 26 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимагати додаткові відомості, ніж ті, що встановлені правилами ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, заборонено».
 
Відхилено    
328. 5. Відомості для внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, річковими портами (терміналами), іншими власниками об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, а також суб’єктами господарювання, що надають послуги, відомості про які підлягають внесенню до реєстру.
 
-563- Федієнко О.П.
Частину п’яту статті 26 викласти в такій редакції:
«5. Відомості про об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів можуть подаватися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, для їх внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту річковими портами (терміналами) за власною ініціативою власниками (користувачами) об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у порядку, що встановлений правилами ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
Власником (користувачем) об’єкту інфраструктури внутрішнього водного транспорту можуть надаватися додаткові відомості про свій об’єкт інфраструктури внутрішніх водних шляхів для їх внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у порядку, що встановлений правилами ведення такого Реєстру».
 
Відхилено   5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, вносить відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідної декларації.
Внесення відомостей, передбачених пунктом 1 частини четвертої цієї статті, підтверджується витягом із Реєстру, що є документом дозвільного характеру згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Форма витягу встановлюється порядком ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту. У разі якщо протягом зазначеного строку не надано витяг із Реєстру або обґрунтовану відмову у внесенні відомостей до Реєстру та наданні витягу з Реєстру, вважається, що відомості зареєстровані належним чином. Витяг з Реєстру має безстроковий характер та видається на безоплатній основі.
Надавати послуги суднам на внутрішніх водних шляхах мають право річкові порти (термінали), внесені до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, які отримали витяг з Реєстру.
 
    -564- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок прийняття заяви на включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту або відмови у її прийнятті
1. Прийняття заяви на включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту є обов’язком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту (Реєстратор).
2. Під час прийняття заяви Реєстратором зобов’язаний перевірити наявність всіх відомостей у цієї заяві, що встановлені цим законом.
3. Достовірність відомостей, які містяться у документах, що додаються до заяви, перевірці під час прийняття заяви не підлягають.
4. За умови дотримання заявником вимог цієї статті Реєстратор зобов’язаний зареєструвати таку заяву за датою її фактичного надходження.
5. Фактом прийняття заяви є наявність на копії (фотокопії) заяви відмітки (штампу) органу влади, дати, коли отримана така заява, або поштового повідомлення з відміткою про вручення цієї заяви органу влади.
6. Відмова Реєстратора прийняти заяву з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо її прийняття, забороняється.
7. У разі подання до Реєстратора заяви, що заповнена з порушенням вимог цієї статті, Реєстратор зобов’язаний у строк до двох робочих днів з дня отримання цієї заяви надати заявнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його заяви до розгляду із зазначенням причин відмови.
8. У разі отримання відмови Реєстратора у прийнятті заяви до розгляду заявник має право:
1) подати нову заяву після усунення причин, у зв’язку з якими Реєстратор відмовив в її прийнятті;
2) оскаржити рішення Реєстратора в порядку, встановленому законодавством».
 
Відхилено    
    -565- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок розгляду заяви центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, та прийняття рішення про включення до Реєстру чи відмову у включенні відповідних даних
1. Реєстратор у разі відсутності підстав для відмови у розгляді заяви приймає її до розгляду і за результатами розгляду в одноденний строк приймає рішення про:
1) включення даних та передає відомості щодо прийнятого ним рішення;
2) відмову у включення до Реєстру.
2. Рішення про включення до Реєстру Реєстратор оформлює своїм розпорядчим документом.
3. Вичерпними підставами для відмови у включенні до Реєстру є:
1) подання заяви з незаповненими даними;
2) неподання документів, що мають додаватися до заяви;
3) невідповідність змісту документів, доданих до заяви, вимогам цього Закону.
4. Реєстратор, який прийняв рішення про відмову у включенні до Реєстру, зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви надати заявнику письмову відповідь із зазначенням причин відмови.
У разі відсутності підстав для відмови Реєстратор приймає рішення про включення до Реєстру».
 
Відхилено    
    -566- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину п’яту статті 26 викласти в такій редакції:
«5. Відомості про об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів можуть подаватися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, для їх внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту річковими портами (терміналами), за власною ініціативою власниками (користувачами) об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у порядку, що встановлений правилами ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
Власник (користувач) об’єкта інфраструктури внутрішнього водного транспорту може надавати додаткові відомості про свій об’єкт інфраструктури внутрішніх водних шляхів для їх внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у порядку, що встановлений правилами ведення такого Реєстру».
 
Відхилено    
    -567- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині шостій статті 26 цифри «10» замінити цифрою «2».
 
Відхилено    
    -568- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
«Невнесення інформації до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у строк, встановлений частиною шостою цієї статті, не обмежує діяльність суб’єктів внутрішнього водного транспорту та не може бути підставою для накладення будь-якої відповідальності на таких суб’єктів внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -569- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після статті 26 доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Порядок подання заяви на включення до Реєстр.картка №
)
2) відомості про документ, що підтверджує право власності заявника;
3) спосіб, в який заявник бажає отримати витяг з Реєстру;
4) інформація про призначення об’єкта реєстрації (судна);
5) основні характеристики об’єкта реєстрації.
3. Відповідальність за повноту і достовірність особистих даних, що подаються заявником, несе заявник.
4. Заява на включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту подається в один із таких способів:
1) особисто заявником, уповноваженою ним на це особою або у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) у електронній формі за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж України.
5. Заява у електронній формі оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів та у порядку, що встановлює центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
6. До заяви про включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту додаються:
1) копія паспорта об?єкта (або копія іншого документа, що посвідчує особу);
2) копія документа, що підтверджує право власності (володіння)».
 
Відхилено    
    -570- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок прийняття заяви на включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту або відмови у її прийнятті
1. Прийняття заяви на включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту є обов’язком Держателя.
2. Під час прийняття заяви Держатель зобов’язаний перевірити наявність всіх відомостей у цієї заяві, що встановлені цим законом.
3. Достовірність відомості, які містяться у документах, що додаються до заяви перевірці під час прийняття заяви не підлягають.
4. За умови дотримання заявником вимог цієї статті відповідний орган влади зобов’язаний зареєструвати таку заяву за датою її фактичного надходження.
5. Фактом прийняття заяви є наявність на копії (фотокопії) заяви відмітки (штампу) органу влади, дати, за якою отримана така заява, або поштового повідомлення з відміткою про вручення цієї заяви органу влади.
6. Відмова органу влади прийняти заяву з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо її прийняття, забороняється.
7. У разі подання до Держателя заяви, заповненої з порушенням вимог цієї статті, Держатель зобов’язаний у строк до двох робочих днів з дня отримання заяви надати заявнику письмове повідомлення про відмову у її прийнятті із зазначенням причин відмови.
8. У разі отримання відмови Держателя у прийнятті заяви до розгляду заявник має право:
1) подати нову заяву після усунення причин, у зв’язку з якими було відмовлено в її прийнятті;
2) оскаржити рішення Держателя у порядку, визначеному законодавством».
 
Відхилено    
    -571- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок розгляду заяви центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, та прийняття рішення про включення до Реєстру чи відмову у включенні відповідних даних
1. Реєстратор у разі відсутності підстав для відмови у розгляді заяви приймає її до розгляду і за результатами розгляду в одноденний строк приймає рішення про:
1) включення даних та передає відомості щодо прийнятого ним рішення;
2) відмову у включення до Реєстру.
2. Рішення про включення до Реєстру Реєстратор оформлює своїм розпорядчим документом.
3. Вичерпними підставами для відмови у включенні до Реєстру є:
1) подання заяви з незаповненими даними;
2) неподання документів, що мають додаватися до заяви;
3) невідповідність змісту документів, доданих до заяви, вимогам цього Закону.
4. Реєстратор, який прийняв рішення про відмову у включенні до Реєстру, зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви надати заявнику письмову відповідь із зазначенням причин відмови.
У разі відсутності підстав для відмови Реєстратор приймає рішення про включення до Реєстру».
 
Відхилено    
    -572- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац 1 частини 5 статті 26 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, вносить відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідної декларації.».
 
Враховано    
329. 6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, вносить відомості до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення.
 
-573- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Статтю 26 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Невнесення інформації до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у строк, що встановлений частиною шостою цієї статті, може обмежувати діяльність суб’єктів внутрішнього водного транспорту та може бути підставою для накладення відповідальності на таких суб’єктів внутрішнього водного транспорту згідно із законодавством України».
 
Відхилено   6. Підстави для відмови у видачі, переоформленні, анулюванні документа дозвільного характеру визначаються Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 
    -574- Федієнко О.П.
У частині шостої статті 26 цифри «10» замінити цифрою «2».
 
Відхилено    
    -575- Федієнко О.П.
Статтю 26 доповнити новою частиною такого змісту:
«Невнесення інформації до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у строк, що встановлений частиною шостою цієї статті, не обмежує діяльність суб’єктів внутрішнього водного транспорту та не може бути підставою для накладення будь-якої відповідальності на таких суб’єктів внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -576- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок подання заяви на включення до Реєстр.картка №
)
2) відомості про документ, що підтверджує право власності заявника;
3) спосіб, в який заявник бажає отримати витяг з Реєстру;
4) інформація про призначення об’єкта реєстрації (судна);
5) основні характеристики об’єкта реєстрації.
3. Відповідальність за повноту і достовірність особистих даних, що подаються заявником, несе заявник.
4. Заява на включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту подається в один із таких способів:
1) особисто заявником, уповноваженою ним на це особою або у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) у електронній формі за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж України.
5. Заява у електронній формі оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів та у порядку, що встановлює центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
6. До заяви про включення даних до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту додаються:
1) копія паспорта об’єкта (або копія іншого документа, що посвідчує особу);
2) копія документа, що підтверджує право власності (володіння)».
 
Відхилено    
    -577- Дунда О.А.
В абзаці першому частини шостої статті 26 слова «відповідного повідомлення» замінити словами «відповідної декларації»;
доповнити новими абзацами другим і третім такого змісту:
«Внесення відомостей, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цієї статті, підтерджується витягом із Реєстру, що є документом дозвільного характеру згідно із Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Форма витягу встановлюється порядком ведення реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
У разі якщо протягом зазначеного строку не буде надано Витяг із Реєстру або обґрунтованої відмови у внесенні відомостей до Реєстру та наданні Витягу із Реєстру, вважається, що відомості зареєстровані належним чином. Витяг з Реєстру носить безстроковий характер та видається на безоплатній основі.
Надавати послуги суднам на внутрішніх водних шляхах мають право річкові порти (термінали), внесені до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та які отримали витяг з Реєстру»;
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Підстави для відмови у видачі, переоформленні, анулюванні документа дозвільного характеру визначаються Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 
Враховано    
330. РОЗДІЛ V
 
   РОЗДІЛ V
 
331. СУДНО
 
   СУДНО
 
332. Стаття 27. Допуск суден на внутрішні водні шляхи
 
   Стаття 27. Допуск суден на внутрішні водні шляхи
 
333. 1. Судно (склад суден) допускається до плавання внутрішніми водними шляхами за умови відповідності встановленим вимогам щодо безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, належного рівня підготовки, комплектування і кваліфікації членів екіпажу, наявності безпечних умов для життя та здоров’я пасажирів і членів екіпажу та за наявності відповідних чинних суднових документів і документів членів екіпажу.
 
-578- Клименко Ю.Л.
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
«1. Судно (склад суден) допускається до плавання внутрішніми водними шляхами за умови відповідності встановленим вимогам щодо безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, належного рівня підготовки, комплектування і кваліфікації членів екіпажу, наявності безпечних умов для життя та здоров’я пасажирів і членів екіпажу та за наявності відповідних чинних суднових документів і документів членів екіпажу.
Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України у разі:
наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або видані державами ? членами ЄС;
відповідності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торговельного мореплавства України або міжнародним договорам у сфері судноплавства».
 
Враховано частково   1. Судно (склад суден) допускається до плавання внутрішніми водними шляхами за умови його відповідності встановленим національним законодавством або міжнародними договорами України вимогам щодо безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, до належного рівня підготовки, комплектування і кваліфікації членів екіпажу, наявності безпечних умов для життя та здоров’я пасажирів і членів екіпажу та за наявності відповідних чинних суднових документів і документів членів екіпажу.
 
    -579- Ковальов А.В.
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
«1. Судно (склад суден) допускається до плавання внутрішніми водними шляхами за умови його відповідності встановленим вимогам щодо безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, належного рівня підготовки, комплектування і кваліфікації членів екіпажу, наявності безпечних умов для життя та здоров’я пасажирів і членів екіпажу та за наявності відповідних чинних суднових документів і документів членів екіпажу.
Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України у разі:
наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або видані державами ? членами ЄС, або відповідності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торговельного мореплавства України або міжнародним договорам у сфері торговельного мореплавства».
 
Враховано    
    -580- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Статтю 27 викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Допуск суден на внутрішні водні шляхи
1. Судно (склад суден) допускається до плавання внутрішніми водними шляхами за умови відповідності встановленим міжнародним вимогам щодо безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, належного рівня підготовки, комплектування і кваліфікації членів екіпажу, наявності безпечних умов для життя та здоров’я пасажирів і членів екіпажу та за наявності відповідних чинних суднових документів і документів членів екіпажу.
2. Внутрішніми водними шляхами мають право рухатися судна, склади суден, плавучого обладнання та плавучих споруд, довжина, ширина, надводний габарит, максимальна осадка та маневрові характеристики яких відповідають фактичним габаритам суднового ходу та судноплавних гідротехнічних споруд.
Фактична осадка визначається капітаном судна (складу суден) з урахуванням забезпе-чення безпеки суден, пасажирів та вантажу.
3. У разі якщо судно (склад суден) відповідає вимогам частини першої та частини другої цієї статті – допуск судна (складу суден) до плавання внутрішніми водними шляхами надається без оформлення будь-яких додаткових дозволів, в тому числі для іноземного судна.
У разі якщо судно, склад суден, плавучого обладнання або плавучих споруд не відповідає вимогам частини першої та/або частини другої цієї статті, рішення про разовий перехід такого судна, складу суден, плавучого обладнання або плавучих споруд внутрішніми водними шляхами приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту. Порядок прийняття такого рішення встановлюється правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
4. Кожним самохідним судном або складом суден повинен управляти капітан (судноводій) або особа, яка має відповідну кваліфікацію. Під час плавання капітан (судноводій) перебуває на борту судна.
5. Для кожної плавучої споруди судновласник визначає особу, відповідальну за безпечну експлуатацію цієї споруди».
 
Враховано частково    
    -581- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
«1. Судно (склад суден) допускається до плавання на внутрішніх водних шляхах за умови відповідності встановленим вимогам щодо:
1) технічних вимог до суден, які необхідні для забезпечення безпеки плавання на внутрішніх водних шляхах,
2) забезпечення охорони навколишнього природного середовища,
3) наявності безпечних умов для життя та здоров’я пасажирів і членів екіпажу, належного комплектування і кваліфікації членів екіпажу, суднових документів та документів членів екіпажу.
Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України за відповідності судна стандарту ЕS-ТRІN та наявності каліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або до відповідних директивних вимог Європейського Союзу.
Захід (допуск) морських суден (суден змішаного плавання) до найближчого морського порту (терміналу), територіально відокремленого морського терміналу, порту (терміналу) або гирлового порту (терміналу) для здійснення перевезення вантажів (багажу або пошти) чи пасажирів через митний кордон України є вільним, за умови виконання вимог законодавства про державний кордон України та митного законодавства. Судно, що плаває під іноземним прапором і яке здійснює експортні та (або) імпортні перевезення лише з (до) морського порту (терміналу), територіально відокремленого морського терміналу, порту (терміналу) або гирлового порту (терміналу) не потребує отримання дозволу на економічну діяльність.
Умовою заходу морського судна (судна змішаного плавання), що плаває під прапором іноземної держави, до річкового порту (терміналу), крім заходу до гирлового порту (терміналу), є наявність на судні визнаного Україною класифікаційного свідоцтва про відповідність вимогам стандарту ЕS-ТRІN, а також фактична відповідність судна таким вимогам щодо: безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, рівня кваліфікації членів суднового екіпажу та наявності безпечних умов для збереження життя та з доров’я пасажирів та (або) членів суднового екіпажу, а також за наявності визначених законом чи відповідним міжнародним договором суднових документів.
Захід та рух судна, що плаває під іноземним прапором, на внутрішніх водних шляхах для здійснення каботажних перевезень, а також здійснення експортних та (або) імпортних перевезень з (до) портів (терміналів) внутрішніх водних шляхів дозволяється за умови поміщення такого судна у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, які ввозяться на митну територію України українськими операторами за договорами бербоут-чартеру відповідно до Митного кодексу України».
 
Відхилено    
334. Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України за наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або відповідно до законодавства ЄС.
 
-582- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий частини першої статті 27 доповнити текстом такого змісту:
«України у разі:
наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або державами ? членами ЄС; або
відповідності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу вимогам Кодексу торговельного мореплавства України або відповідним міжнародним договорам у сфері торговельного мореплавства.
Судна внутрішнього плавання мають відповідати технічним вимогам встановленим для експлуатації у відповідних зонах внутрішніх водних шляхів, що має підтверджуватися відповідними свідоцтвами».
 
Враховано частково   Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України у разі:
або наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або видані державами ? членами Європейського Союзу;
або наявності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, що відповідають вимогам Кодексу торговельного мореплавства України;
або наявності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, що відповідають вимогам, встановленим міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства.
 
    -583- Красов О.І.
Абзац другий частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
«Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України за наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або відповідно до законодавства ЄС, за умови дотримання вимог законодавства про державний кордон та митного законодавства України, а також за наявності дозволу на економічну діяльність судна, що плаває під іноземним прапором (іноземного судна), відповідно до порядку затвердженого Кабінетом Міністрів України. Судно, що плаває під іноземним прапором і яке здійснює експортні та (або) імпортні перевезення лише з (до) морського порту (терміналу), територіально відокремленого морського терміналу, порту (терміналу) або гирлового порту (терміналу) не потребує отримання дозволу на економічну діяльність».
 
Відхилено    
    -584- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 1 статті 27 абзац другий викласти в такій редакції:
«Іноземні судна допускаються до плавання на внутрішніх водних шляхах України у разі:
або наявності свідоцтва судна внутрішнього плавання та кваліфікаційних документів екіпажу, що видані відповідно до цього Закону або видані державами ? членами Європейського Союзу;
або наявності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, що відповідають вимогам Кодексу торговельного мореплавства України;
або наявності суднових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, що відповідають вимогам, встановленим міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства.».
 
Враховано    
335. 2. Внутрішніми водними шляхами мають право рухатися судна, склади суден, плавучого обладнання та плавучих споруд, довжина, ширина, надводний габарит, максимальна осадка та маневрові характеристики яких відповідають фактичним габаритам суднового ходу та судноплавних гідротехнічних споруд. Фактична осадка визначається капітаном судна (складу суден) з урахуванням забезпечення безпеки суден, пасажирів та вантажу.
 
-585- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині другій статті 27 слова «максимальна осадка» замінити словами «фактична осадка».
 
Враховано   2. Внутрішніми водними шляхами мають право рухатися судна, склади суден, плавучого обладнання та плавучих споруд, довжина, ширина, надводний габарит, фактична осадка та маневрові характеристики яких відповідають фактичним габаритам суднового ходу та судноплавних гідротехнічних споруд. Фактична осадка визначається капітаном судна (складу суден) з урахуванням забезпечення безпеки суден, пасажирів та вантажу.
 
336. 3. У разі якщо судно, склад суден, плавучого обладнання або плавучих споруд не відповідає вимогам частини другої цієї статті, рішення про разовий перехід такого судна, складу суден, плавучого обладнання або плавучих споруд внутрішніми водними шляхами приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту. Порядок прийняття такого рішення встановлюється правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
   3. У разі якщо судно (склад суден) відповідає вимогам частин першої і другої цієї статті, допуск судна (складу суден) до плавання внутрішніми водними шляхами надається без оформлення будь-яких додаткових дозволів, у тому числі для іноземного судна.
У разі якщо судно, склад суден, плавучого обладнання або плавучих споруд не відповідає вимогам частини другої цієї статті, рішення про разовий перехід такого судна, складу суден, плавучого обладнання або плавучих споруд внутрішніми водними шляхами приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту. Порядок прийняття такого рішення встановлюється правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
337. 4. Кожним самохідним судном або складом суден повинен управляти капітан (судноводій). Під час плавання капітан (судноводій) перебуває на борту судна.
 
   4. Кожним самохідним судном або складом суден повинен управляти капітан (судноводій). Під час плавання капітан (судноводій) перебуває на борту судна.
 
338. 5. Для кожної плавучої споруди судновласник визначає особу, відповідальну за безпечну експлуатацію цієї споруди.
 
-586- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Статтю 27 доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
«6. Свідоцтва, які згідно з відповідними вимогами мають особи, що не є судноводіями, які беруть участь в експлуатації морських суден, є дійсними на морських суднах, що експлуатуються на внутрішніх водних шляхах.
7. Перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами забороняється.
Як виняток, дозвіл на перевезення небезпечного вантажу може бути наданий за умови дотримання вимог щодо його транспортування водними шляхами, після надання документальних доказів».
 
Відхилено   5. Для кожної плавучої споруди судновласник визначає особу, відповідальну за безпечну експлуатацію цієї споруди.
 
    -587- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину п’яту статті 27 викласти в такій редакції:
«5. Для кожної плавучої споруди судновласник визначає особу, відповідальну за безпечне плавання цієї споруди на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
339. Стаття 28. Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання
 
   Стаття 28. Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання
 
340. 1. Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, що включають основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна, розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням географічних, гідрологічних і навігаційних умов плавання у відповідній зоні морських і внутрішніх водних шляхів згідно з класифікацією морських і внутрішніх водних шляхів, а також з дотриманням міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
-588- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац перший частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
«1. З метою забезпечення безпеки суден, що плавають внутрішніми водними шляхами, встановлюються Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням географічних, гідрологічних і навігаційних умов плавання у відповідній зоні морських і внутрішніх водних шляхів згідно з класифікацією морських і внутрішніх водних шляхів, з урахуванням європейських стандартів.
Такі вимоги до суден внутрішнього плавання мають включати основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна, його обладнання, у тому числі радіообладнання та обладнання автоматичної ідентифікації, умови та обладнання для перевезення пасажирів з обмеженою нобільністю, та мають бути розроблені та затверджені відповідно до географічних, гідрографічних та навігаційних умов, притаманних конкретним частинам морських та внутрішніх водних шляхів, з урахуванням класифікації морських та внутрішніх шляхів».
 
Відхилено   1. Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання, що включають основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна, розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням географічних, гідрологічних і навігаційних умов плавання у відповідній зоні морських і внутрішніх водних шляхів згідно з класифікацією морських і внутрішніх водних шляхів, а також з дотриманням міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
    -589- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзаци перший і другий частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
«1. Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері морського транспорту і річкового транспорту, з урахуванням географічних, гідрологічних і навігаційних умов плавання у відповідній зоні внутрішніх водних шляхів згідно з класифікацією внутрішніх водних шляхів, з дотриманням міжнародних договорів України та із врахуванням директивних вимог Європейського Союзу щодо технічних вимог до суден внутрішнього водного транспорту.
Судна внутрішнього плавання повинні відповідати технічним вимогам, встановленим до суден, що експлуатуються у відповідній зоні внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено    
341. Судна внутрішнього плавання повинні відповідати технічним вимогам, встановленим до суден, що експлуатуються у відповідній зоні водних шляхів.
 
-590- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац другий частини першої статті 28 виключити.
 
Відхилено   Судна внутрішнього плавання повинні відповідати технічним вимогам, встановленим до суден, що експлуатуються у відповідній зоні водних шляхів.
 
342. Використання судна внутрішнього плавання з порушенням умов, передбачених свідоцтвом судна внутрішнього плавання, забороняється.
 
-591- Климпуш-Цинцадзе І.О.
В абзаці третьому частини першої статті 28 слово «використання» замінити словом «експлуатація».
 
Враховано   Експлуатація судна внутрішнього плавання з порушенням умов, передбачених свідоцтвом судна внутрішнього плавання, забороняється.
 
343. 2. Технічними вимогами до суден внутрішнього плавання встановлюються вимоги щодо обов’язкового обладнання суден, що не здійснюють міжнародних рейсів, і переліки радіообладнання, обладнання для автоматичної ідентифікації, обладнання для забезпечення перевезення маломобільних груп населення.
 
-592- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину другу статті 28 виключити.
 
Відхилено   2. Технічними вимогами до суден внутрішнього плавання встановлюються вимоги щодо обов’язкового обладнання суден і переліки радіообладнання, обладнання для автоматичної ідентифікації, обладнання для забезпечення перевезення маломобільних груп населення.
 
    -593- Дунда О.А.
У частині другій статті 28 слова «що не здійснюють міжнародних рейсів» виключити.
 
Враховано    
    -594- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 28 викласти в такій редакції:
«2. Технічними вимогами до суден внутрішнього водного транспорту встановлюються вимоги щодо обов’язкового обладнання суден, що не здійснюють міжнародних рейсів, і переліки радіообладнання, обладнання для автоматичної ідентифікації, обладнання для забезпечення перевезення маломобільних груп населення відповідно до директивних вимог Європейського Союзу щодо безпеки суден внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
344. 3. Іноземне судно внутрішнього плавання має право плавання у тих зонах внутрішніх водних шляхів України, які відповідають свідоцтву судна внутрішнього плавання.
 
-595- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 28 викласти в такій редакції:
«3. Іноземне судно має право плавання на тих ділянках внутрішніх водних шляхів, які відповідають його свідоцтву судна».
 
Відхилено   3. Іноземне судно внутрішнього плавання має право плавання у тих зонах внутрішніх водних шляхів України, які відповідають свідоцтву судна внутрішнього плавання.
 
    -596- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину третю статті 28 виключити.
 
Відхилено    
345. 4. Якщо законодавством України встановлено додаткові технічні вимоги до суден для плавання у певній зоні внутрішніх водних шляхів, не передбаченні свідоцтвом судна внутрішнього плавання, таке судно перед початком плавання у відповідній зоні зобов’язане отримати додаткове свідоцтво судна внутрішнього плавання.
 
-597- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 28 виключити.
 
Відхилено   4. Якщо законодавством України встановлено додаткові технічні вимоги до суден для плавання у певній зоні внутрішніх водних шляхів, не передбачені свідоцтвом судна внутрішнього плавання, таке судно перед початком плавання у відповідній зоні зобов’язане отримати додаткове свідоцтво судна внутрішнього плавання.
 
    -598- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину четверту статті 28 виключити.
 
Відхилено    
346. Форма та порядок видачі додаткового свідоцтва судна внутрішнього плавання встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами.
 
   Форма та порядок видачі додаткового свідоцтва судна внутрішнього плавання встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами.
 
347. Стаття 29. Ідентифікація суден внутрішнього плавання
 
   Стаття 29. Ідентифікація суден внутрішнього плавання
 
348. 1. Ідентифікація судна внутрішнього плавання здійснюється за назвою та унікальним європейським ідентифікаційним номером судна, які присвоюються і наносяться на судно у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
-599- Дунда О.А.
Частину першу статті 29 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кожне судно може мати лише один унікальний європейський ідентифікаційний номер судна, який залишається незмінним протягом усього строку його експлуатації».
 
Враховано   1. Ідентифікація судна внутрішнього плавання здійснюється за назвою та унікальним європейським ідентифікаційним номером судна, які присвоюються і наносяться на судно у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу.
Кожне судно може мати лише один унікальний європейський ідентифікаційний номер судна, який залишається незмінним протягом усього строку його експлуатації.
 
    -600- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«1. Ідентифікація судна внутрішнього плавання здійснюється за назвою та унікальним європейським ідентифікаційним номером судна, які присвоюються і наносяться на судно у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, відповідно до міжнародних договорів України та із врахуванням директивних вимог Європейського Союзу щодо ідентифікації суден».
 
Відхилено    
349. 2. Судну, обладнаному засобами зв’язку, присвоюється позивний сигнал та ідентифікаційний номер суднової станції морської рухомої служби.
 
   2. Судну, обладнаному засобами зв’язку, присвоюються позивний сигнал та ідентифікаційний номер суднової станції морської рухомої служби.
 
350. Стаття 30. Вимоги до членів екіпажу судна внутрішнього плавання
 
   Стаття 30. Вимоги до членів екіпажу судна внутрішнього плавання
 
351. 1. До зайняття посад членів екіпажу судна внутрішнього плавання допускаються особи, які мають відповідну професійну компетентність для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання, що підтверджується:
 
-601- Клименко Ю.Л.
У статті 30 слова «послужна книжка», «копія всіх заповнених сторінок послужної книжки члена екіпажу судна внутрішнього плавання», «послужна книжка члена екіпажу судна» та «стерновий» у відповідних відмінках та числах виключити.
 
Враховано частково   1. До зайняття посади члена екіпажу судна внутрішнього плавання допускаються особи, які мають відповідні професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання.
Професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання підтверджуються такими кваліфікаційними документами:
 
352. 1) кваліфікаційним посвідченням члена палубної команди судна внутрішнього плавання;
 
-602- Ковальов А.В.
Абзац перший частини першої статті 30 після слів «що підтверджують» доповнити словами «кваліфікаційними документами членів екіпажів суден внутрішнього плавання».
 
Враховано частково   1) документ про освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
 
353. 2) послужною книжкою;
 
-603- Федієнко О.П.
Пункт 2 частини першої статті 30 доповнити словами « (зокрема в електронному виді)».
 
Відхилено   2) кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання;
 
    -604- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини першої статті 30 доповнити словами « (зокрема в електронному виді)».
 
Відхилено    
354. 3) посвідченням суднового радіооператора (для капітанів, судноводіїв та стернових);
 
-605- Ковальов А.В.
У пункті 3 частини першої статті 30 слова «та стернових» виключити.
 
Враховано   3) посвідчення суднового радіооператора (для капітанів, судноводіїв);
 
355. 4) кваліфікаційним посвідченням фахівця з перевезень пасажирськими суднами (для членів екіпажів пасажирських суден, на яких покладаються обов’язки щодо вжиття заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на борту таких суден);
 
   4) кваліфікаційне посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами (для членів екіпажів пасажирських суден, на яких покладаються обов’язки щодо вжиття заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на борту таких суден);
 
356. 5) кваліфікаційним посвідченням фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо (для капітанів суден, на яких зріджений природний газ використовується як паливо, та членів екіпажів суден, які беруть участь у бункеруванні зазначених суден зрідженим природним газом).
 
   5) кваліфікаційне посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо (для капітанів суден, на яких зріджений природний газ використовується як паливо, та членів екіпажів суден, які беруть участь у бункеруванні зазначених суден зрідженим природним газом).
 
357. Кваліфікаційне посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами та кваліфікаційне посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо, видається строком на п’ять років.
 
   Кваліфікаційне посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами та кваліфікаційне посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо, видається строком на п’ять років.
Капітани (судноводії) суден внутрішнього плавання, які мають чинні дипломи, що відповідають вимогам Конвенції про підготовку і дипломування моряків 1978 року, не зобов’язані отримувати спеціальний дозвіл для здійснення плавання морськими шляхами, віднесеними до переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних.
 
358. Послужна книжка і кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди екіпажу судна внутрішнього плавання, крім капітана (судноводія) судна внутрішнього плавання, мають бути викладені одним документом.
 
-606- Мінько С.А.
В абзаці десятому частини першої статті 30 слова "мають бути викладені" замінити словами "оформлюються".
 
Враховано   Член екіпажу судна внутрішнього плавання повинен мати послужну книжку. Послужна книжка і кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди екіпажу судна внутрішнього плавання (крім капітана (судноводія) судна внутрішнього плавання) оформлюються одним документом.
 
    -607- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці третьому частини першої статті 30 слово «мають» замінити на слово «можуть».
 
Відхилено    
359. До зайняття посад, що не належать до палубної команди екіпажу судна, допускаються особи, які мають документ про освіту за освітньою програмою, що надає компетентності згідно з посадовими обов’язками члена екіпажу.
 
-608- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий частини першої статті 30 викласти в такій редакції:
«4. До зайняття посад екіпажу судна (зокрема, щодо сумісництва виконання обов’язків членами екіпажу судна, палубної команди судна) допускаються особи, які мають кваліфікаційний документ для виконання відповідних посадових обов’язків члена екіпажу (палубної команди) судна».
 
Відхилено   До зайняття посад, що не належать до палубної команди екіпажу судна, допускаються особи, які мають документ про освіту за освітньою програмою, що надає компетентності згідно з посадовими обов’язками члена екіпажу.
 
360. 2. Капітани (судноводії) суден внутрішнього плавання повинні мати відповідний спеціальний дозвіл, якщо вони керують великими складами суден або керують суднами:
 
-609- Клименко Ю.Л.
Абзац перший частини другої статті 30 після слів «відповідний спеціальний дозвіл» доповнити словами «або відповідні документи, видані згідно Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року».
 
Враховано частково   2. Капітани (судноводії) суден внутрішнього плавання повинні мати відповідний спеціальний дозвіл, якщо вони керують великими складами суден або керують суднами:
 
361. 1) на яких зріджений природний газ використовується як паливо;
 
   1) на яких зріджений природний газ використовується як паливо;
 
362. 2) що здійснюють плавання в умовах обмеженої видимості за допомогою радіолокатора;
 
   2) що здійснюють плавання в умовах обмеженої видимості за допомогою радіолокатора;
 
363. 3) що здійснюють плавання морськими водними шляхами, віднесеними до категорії судноплавних, або водними шляхами, що становлять особливий ризик для судноплавства.
 
-610- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини другої статті 30 виключити.
 
Відхилено   3) що здійснюють плавання морськими водними шляхами, віднесеними до категорії судноплавних;
4) що здійснюють плавання водними шляхами, що становлять особливий ризик для судноплавства.
 
    -611- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 30 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Капітан (судноводій) судна що здійснюють плавання на ділянках внутрішніх водних шляхів, що віднесені Кабінетом Міністрів України до категорій, які становлять особливий ризик для судноплавства, має отримати свідоцтво лоцмана для безлоцманського проходження таких ділянок внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено    
364. Під великим складом суден для цілей цієї статті розуміється склад суден, добуток загальної довжини та загальної ширини суден у якому становить 7 тисяч квадратних метрів і більше.
 
-612- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У абзаці другому частини другої статті 30 цифру «7» замінити цифрою «10»;
 
Відхилено   Під великим складом суден для цілей цієї статті розуміється склад суден, добуток загальної довжини та загальної ширини суден у якому становить 7 тисяч квадратних метрів і більше.
 
365. Під особливим ризиком для судноплавства для цілей цієї статті розуміються умови, що становлять особливу загрозу безпеці плавання, які визначаються правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
-613- Ковальов А.В.
Частину другу статті 30 доповнити абзацом такого змісту:
«Капітани (судноводії) суден внутрішнього плавання, які мають чинні дипломи, що відповідають вимогам Конвенції про підготовку і дипломування моряків 1978 року, не потребують отримання спеціального дозволу для здійснення плавання морськими водними шляхами, віднесеними до категорії судноплавних».
 
Враховано частково   Під особливим ризиком для судноплавства для цілей цієї статті розуміються загрози безпеці, зумовлені конкретними навігаційними умовами, які вимагають від судноводіїв компетентності, що виходить за межі очікуваного за загальними стандартами компетентності. Особливі ризики визначаються правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах як умови, що становлять особливу загрозу безпеці судноплавства.
 
    -614- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій частини другої статті 30 виключити.
 
Відхилено    
366. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує Положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання, яким встановлюються:
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує Положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання, яким встановлюються:
 
367. 1) порядок ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) та доступу до інформації, яку він містить;
 
-615- Федієнко О.П.
Пункт 1 частини третьої статті 30 викласти в такій редакції:
«1) порядок ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів екіпажу (палубної команди) та інших документів дозвільного характеру із врахуванням обов’язковості ведення електронного документообігу між органами виконавчої влади щодо складових цього Реєстру».
 
Відхилено   1) порядок ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) та доступу до інформації, яку він містить;
 
    -616- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 1 частини третьої статті 30 викласти в такій редакції:
«1) порядок ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів екіпажу (палубної команди) та інших документів дозвільного характеру із врахуванням обов’язковості ведення електронного документообігу між органами виконавчої влади щодо складових цього Реєстру».
 
Відхилено    
368. 2) перелік членів палубної команди екіпажу судна;
 
-617- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 частини третьої статті 30 викласти в такій редакції:
«2) мінімальний перелік членів екіпажу судна (палубної команди) в залежності від рівня автоматизації та (або) роботизації керування судном».
 
Відхилено   2) перелік членів палубної команди екіпажу судна;
 
369. 3) порядок присвоєння кваліфікації з урахуванням класифікації морських і внутрішніх водних шляхів;
 
-618- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини третьої статті 30 викласти в такій редакції:
«3) порядок підготовки та присвоєння кваліфікації із врахуванням технічних та експлуатаційних характеристик найважливіших внутрішніх водних шляхів міжнародного значення».
 
Відхилено   3) порядок присвоєння кваліфікації з урахуванням класифікації морських і внутрішніх водних шляхів;
 
370. 4) порядок видачі, поновлення, призупинення дії та скасування кваліфікаційного посвідчення, інших кваліфікаційних документів членів екіпажу судна внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв), передбачених цією статтею, їх форма та заходи для запобігання підробці таких документів;
 
   4) порядок видачі, поновлення, обміну, призупинення дії та скасування кваліфікаційного посвідчення, інших кваліфікаційних документів членів екіпажу судна внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв), передбачених цією статтею, їх форма та заходи для запобігання підробці таких документів;
 
371. 5) вимоги щодо віку, професійної компетентності, адміністративної відповідності та часу плавання членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
-619- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 5 частини третьої статті 30 викласти в такій редакції:
«5) вимоги щодо віку, стану здоров’я та професійної компетентності, адміністративної відповідності та часу плавання членів екіпажу судна внутрішнього плавання (зокрема шляхом використання електронного документообігу)».
 
Враховано частково   5) вимоги щодо віку, професійної компетентності, адміністративної відповідності, стану здоров’я та часу плавання членів екіпажу судна внутрішнього плавання;
6) строк дії кваліфікаційних документів членів палубної команди судна.
 
372. 4. Капітан (судноводій) судна внутрішнього плавання повинен забезпечити внесення даних про час плавання членів екіпажу судна до суднового журналу та послужних книжок членів екіпажу судна.
 
-620- Клименко Ю.Л.
Частину четверту статті 30 виключити.
 
Відхилено   4. Капітан (судноводій) судна внутрішнього плавання повинен забезпечити внесення даних про час плавання членів екіпажу судна до суднового журналу та послужних книжок членів екіпажу судна.
 
    -621- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 30 викласти в такій редакції:
«4. Судновласник та/або капітан (судноводій) судна внутрішнього водного транспорту забезпечує внесення даних про час плавання членів екіпажу судна до суднового журналу та до послужних книжок (зокрема шляхом використання електронного документообігу)».
 
Відхилено    
373. 5. Видача та поновлення кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) суден внутрішнього плавання, передбачених цією статтею, є платною адміністративною послугою та здійснюється на підставі заяви, до якої додаються:
 
-622- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац перший частини п’ятої статті 30 викласти в такій редакції:
«5. Видача та поновлення кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) суден внутрішнього плавання, передбачених цією статтею, є безкоштовною адміністративною послугою та здійснюється на підставі заяви, до якої додаються».
 
Відхилено   5. Видача та поновлення кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) суден внутрішнього плавання, передбачених цією статтею, є платною адміністративною послугою та здійснюється на підставі заяви, до якої додаються:
 
374. 1) для видачі, поновлення кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання:
 
   1) для видачі, поновлення кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання:
 
375. копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або копії сторінок документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (для зазначених осіб), на яких містяться відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника і його фотокартка;
 
   копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або копії сторінок документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (для зазначених осіб), на яких містяться відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника і його фотокартка;
 
376. копії дипломів про освіту, визначених Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання;
 
-623- Ковальов А.В.
У пункті 1 частини п’ятої статті 30 слова «копії дипломів про освіту» замінити словами «копії документів про освіту».
 
Враховано частково   копії документів про освіту, визначених Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання;
 
377. протокол засідання державної кваліфікаційної комісії (для видачі кваліфікаційного посвідчення);
 
-624- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий пункту 1 частини п’ятої статті 30 викласти в такій редакції:
«протокол засідання каліфікаційної комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, учбового закладу та (або) судновласника (для видачі кваліфікаційного посвідчення)».
 
Відхилено   протокол засідання державної кваліфікаційної комісії (для видачі кваліфікаційного посвідчення);
 
378. копії свідоцтв про проходження підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог у схвалених навчально-тренажерних закладах;
 
   копії свідоцтв про проходження підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог у схвалених навчально-тренажерних закладах;
 
379. копія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання (для поновлення);
 
   копія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання (для поновлення);
 
380. копії всіх заповнених сторінок послужної книжки члена екіпажу судна внутрішнього плавання;
 
-625- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац сьомий пункту 1 частини п’ятої статті 30 викласти в такій редакції:
«копії (фотокопія) сторінок послужної книжки члена екіпажу судна внутрішнього водного транспорту (зокрема, шляхом використання електронного документообігу з центральними органами виконавчої влади)».
 
Відхилено   копії всіх заповнених сторінок послужної книжки члена екіпажу судна внутрішнього плавання;
 
381. копія посвідчення суднового радіооператора (для капітанів, судноводіїв та стернових);
 
   копія посвідчення суднового радіооператора (для капітанів, судноводіїв);
 
382. копія посвідчення фахівця з пасажирського судноплавства (для членів екіпажів пасажирських суден, на яких покладаються обов’язки щодо вжиття заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на борту таких суден);
 
   копія посвідчення фахівця з пасажирського судноплавства (для членів екіпажів пасажирських суден, на яких покладаються обов’язки щодо вжиття заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на борту таких суден);
 
383. копія посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо (для капітанів суден, на яких зріджений природний газ використовується як паливо, та членів екіпажів суден, які беруть участь у бункеруванні зазначених суден зрідженим природним газом);
 
   копія посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо (для капітанів суден, на яких зріджений природний газ використовується як паливо, та членів екіпажів суден, які беруть участь у бункеруванні зазначених суден зрідженим природним газом);
 
384. копія документа встановленого зразка про придатність до роботи на суднах за станом здоров’я;
 
   копія документа встановленого зразка про придатність до роботи на суднах за станом здоров’я (медична довідка);
 
385. копія документа про сплату адміністративного збору;
 
-626- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац дванадцятий пункту 1 частини п’ятої статті 30 виключити.
 
Відхилено   копія документа про сплату адміністративного збору;
 
386. заява про надання згоди на обробку персональних даних;
 
   заява про надання згоди на обробку персональних даних;
 
387. 2) для видачі спеціального дозволу капітана (судноводія):
 
   2) для видачі спеціального дозволу капітана (судноводія):
 
388. копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або копії сторінок документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (для зазначених осіб), на яких містяться відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника і його фотокартка;
 
   копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або копії сторінок документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (для зазначених осіб), на яких містяться відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника і його фотокартка;
 
389. протокол засідання державної кваліфікаційної комісії;
 
-627- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці третьому пункту 2 частини п’ятої статті 30 слово «державної» замінити словом «кваліфікаційної».
 
Відхилено   протокол засідання державної кваліфікаційної комісії;
 
390. копії документів, що підтверджують відповідність вимогам щодо віку, професійної компетентності, адміністративної відповідності та стажу плавання капітана (судноводія) відповідно до Положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання;
 
   копії документів, що підтверджують відповідність вимогам щодо віку, професійної компетентності, адміністративної відповідності та стажу плавання капітана (судноводія) відповідно до Положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання;
 
391. копія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання;
 
   копія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання;
 
392. копія документа про сплату адміністративного збору;
 
-628- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац шостий пункту 2 частини п’ятої статті 30 виключити.
 
Відхилено   копія документа про сплату адміністративного збору;
 
393. заява про надання згоди на обробку персональних даних;
 
   заява про надання згоди на обробку персональних даних;
 
394. 3) для поновлення спеціального дозволу капітана (судноводія):
 
   3) для поновлення спеціального дозволу капітана (судноводія):
 
395. копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або копії сторінок документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (для зазначених осіб), на яких містяться відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника і його фотокартка;
 
   копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або копії сторінок документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (для зазначених осіб), на яких містяться відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника і його фотокартка;
 
396. копія документа встановленого зразка про придатність до роботи на суднах за станом здоров’я;
 
   копія документа встановленого зразка про придатність до роботи на суднах за станом здоров’я (медична довідка);
 
397. раніше виданий спеціальний дозвіл капітана (судноводія);
 
   раніше виданий спеціальний дозвіл капітана (судноводія);
 
398. копія документа про сплату адміністративного збору;
 
-629- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац шостий пункту 3 частини п’ятої статті 30 виключити.
 
Відхилено   копія документа про сплату адміністративного збору;
 
399. заява про надання згоди на обробку персональних даних.
 
   заява про надання згоди на обробку персональних даних.
 
400. Заява та додані до неї документи подаються в письмовій або електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Заява та додані до неї документи подаються в письмовій або електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
401. 6. Видача кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди екіпажу судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія) здійснюється після успішного складення іспиту, що може передбачати перевірку теоретичних знань та / або виконання практичних завдань в обсязі та порядку, передбачених відповідними програмами підготовки. Іспит проводиться кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-630- Клименко Ю.Л.
Частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
«6. Видача кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди внутрішнього водного транспорту та (або) спеціального дозволу капітана (судноводія) здійснюється після успішного складення іспиту щодо теоретичних знань та виконання практичних завдань в обсязі та порядку, передбачених відповідними програмами підготовки (зокрема, стандартом організації України з атестації капітана (судноводія), члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту). Іспит проводиться кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, учбовим закладом у галузі водного транспорту та (або) судновласником, який має більше 50 суден внутрішнього водного транспорту (для видачі кваліфікаційного посвідчення);
Обсяг теоретичних знань, виконання практичних завдань та порядок проведення іспитів проводиться кваліфікаційною комісією, яка є колегіальним органом, та у порядку, що встановлює центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти із врахуванням вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року.
Кваліфікаційна комісія може утворюватися при:
1) центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах,
2) учбовому закладі у галузі водного транспорту,
3) судновласниках та інших суб’єктах господарювання, що мають ліцензію на професійну (професійно-технічну) освітню діяльність, може проводити навчання капітана (судноводія) та (або) члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту. Такий суб?єкт господарювання може встановлювати додаткові умови і вимоги до рівня кваліфікації капітана (судноводія), члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту, які не можуть бути меншими за встановлені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
Правила підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) і положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації члену екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту та (або) видачі спеціального дозволу капітану (судноводію) встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   6. Видача кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія) здійснюється після успішного складення іспиту, що передбачає перевірку теоретичних знань та/або виконання практичних завдань в обсязі та порядку, передбачених відповідними програмами підготовки. Іспит проводиться державною кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту (у тому числі дистанційно).
У випадках, передбачених Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання, обмін кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання здійснюється після успішного складення іспиту, передбаченого абзацом першим цієї частини.
 
    -631- Федієнко О.П.
Частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
«6. Видача кваліфікаційного посвідчення члена екіпажу судна внутрішнього водного транспорту та (або) спеціального дозволу капітана (судноводія) здійснюється після успішного складення іспиту щодо теоретичних знань та виконання практичних завдань в обсязі та порядку, передбачених відповідними програмами підготовки (зокрема, стандартом організації України з атестації капітана (судноводія), члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту). Іспит проводиться кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, учбовим закладом у галузі водного транспорту та (або) судновласником, який має більше 50 суден внутрішнього водного транспорту (для видачі кваліфікаційного посвідчення)».
 
Відхилено    
    -632- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
«6. Видача кваліфікаційного посвідчення члена екіпажу судна внутрішнього водного транспорту та (або) спеціального дозволу капітана (судноводія) здійснюється після успішного складення іспиту щодо теоретичних знань та виконання практичних завдань в обсязі та порядку, передбачених відповідними програмами підготовки (зокрема, стандартом організації України з атестації капітана (судноводія), члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту). Іспит проводиться кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, учбовим закладом у галузі водного транспорту та (або) судновласником, який має більше 5 суден внутрішнього водного транспорту (для видачі кваліфікаційного посвідчення».
 
Відхилено    
402. До складу кваліфікаційної комісії включаються особи, кваліфікація яких є достатньою для проведення таких іспитів та які не мають конфлікту інтересів. Кваліфікаційні вимоги до членів кваліфікаційної комісії встановлюються Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
-633- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини шостої статті 30 викласти в такій редакції:
«Кваліфікаційні вимоги до членів кваліфікаційної комісії встановлюються положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього плавання».
 
Відхилено   До складу державної кваліфікаційної комісії включаються особи, кваліфікація яких є достатньою для проведення таких іспитів та які не мають конфлікту інтересів. Кваліфікаційні вимоги до членів державної кваліфікаційної комісії встановлюються Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
403. Кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання (для капітана, судноводія), спеціальний дозвіл на плавання в умовах обмеженої видимості за допомогою радіолокатора, кваліфікаційне посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо, кваліфікаційне посвідченням фахівця з перевезень пасажирськими суднами видаються після успішного складення практичного іспиту на борту судна або з використанням відповідного тренажерного обладнання.
 
-634- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій частини шостої статті 30 виключити.
 
Відхилено   Кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання (для капітана, судноводія), спеціальний дозвіл на плавання в умовах обмеженої видимості за допомогою радіолокатора, кваліфікаційне посвідчення фахівця з керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо, кваліфікаційне посвідченням фахівця з перевезень пасажирськими суднами видаються після успішного складення практичного іспиту на борту судна або з використанням відповідного тренажерного обладнання.
 
404. Спеціальний дозвіл на плавання водними шляхами, що становлять ризик для судноплавства, видається капітану (судноводію) судна, який має додаткову компетенцію у визначеному законодавством обсязі, після успішного складення теоретичного іспиту та практичного іспиту з використанням відповідного тренажерного обладнання.
 
-635- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий частини шостої статті 30 викласти в такій редакції:
«Капітан (судноводій) може отримати свідоцтво лоцмана на ділянках внутрішніх водних шлях, перелік яких і умови його отримання встановлює Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено   Спеціальний дозвіл на плавання водними шляхами, що становлять ризик для судноплавства, видається капітану (судноводію) судна, який має додаткову компетенцію у визначеному законодавством обсязі, після успішного складення теоретичного іспиту та практичного іспиту з використанням відповідного тренажерного обладнання.
 
405. У разі успішного складення іспитів кваліфікаційна комісія в день складення останнього іспиту складає та видає особі протокол про складення іспитів за формою, встановленою Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
   У разі успішного складення іспитів кваліфікаційна комісія в день складення останнього іспиту складає та видає особі протокол про складення іспитів за формою, встановленою Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
406. Поновлення кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія), крім кваліфікаційного посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами, після закінчення строку їх дії здійснюється без складання іспитів, за умови відповідності заявника вимогам, встановленим Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
   Поновлення кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія), крім кваліфікаційного посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами та кваліфікаційного посвідчення фахівця керування судном, на якому зріджений природний газ використовується як паливо, після закінчення строку їх дії здійснюється без складання іспитів, за умови відповідності заявника вимогам, встановленим Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання.
 
407. Поновлення кваліфікаційного посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами здійснюється після успішного складення іспиту, передбаченого цією статтею.
 
-636- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину шосту статті 30 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Обсяг теоретичних знань, виконання практичних завдань та порядок проведення іспитів проводиться кваліфікаційною комісією, яка є колегіальним органом, та у порядку, що встановлює центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти із врахуванням вимог Конвенції НДМНВ.
Кваліфікаційна комісія може утворюватися при:
1) центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах,
2) учбовому закладі у галузі водного транспорту,
3) судновласниках та інших суб?єктах господарювання, що мають ліцензію на професійну (професійно-технічну) освітню діяльність, можуть проводити навчання капітана (судноводія) та (або) члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту. Такий суб?єкт господарювання може встановлювати додаткові умови і вимоги до рівня кваліфікації капітана (судноводія), члена екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту, які не можуть бути меншими за встановлені центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
Правила підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) і положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації члену екіпажу (палубної команди) судна внутрішнього водного транспорту та (або) видачі спеціального дозволу капітану (судноводію) встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Поновлення кваліфікаційного посвідчення фахівця з перевезень пасажирськими суднами здійснюється після успішного складення іспиту, передбаченого цією статтею.
 
408. 7. За оформлення, видачу та поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) справляється адміністративний збір.
 
-637- Федієнко О.П.
Частину сьому статті 30 виключити.
 
Відхилено   7. За видачу, обмін та поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) справляється адміністративний збір.
 
    -638- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину сьому статті 30 виключити.
 
Відхилено    
    -639- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 7 статті 30 слово «оформлення» виключити.
 
Враховано    
409. Розмір плати за надання адміністративної послуги становить:
 
   Розмір плати за надання адміністративної послуги становить:
 
410. 1) за видачу, поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) протягом трьох робочих днів з дати подання заяви – 2,02 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   1) за видачу, обмін, поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) протягом трьох робочих днів з дня подання заяви – 2,02 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
411. 2) за видачу, поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) протягом 10 робочих днів з дати подання заяви – 1,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   2) за видачу, обмін, поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) протягом 10 робочих днів з дня подання заяви – 1,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
412. 3) за видачу, поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) протягом 20 робочих днів з дати подання заяви – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
   3) за видачу, обмін, поновлення кваліфікаційних документів членів палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) протягом 20 робочих днів з дня подання заяви – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
413. 8. Підставою для відмови у видачі, поновленні кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія) судна внутрішнього плавання є:
 
   8. Підставою для відмови у видачі, обміні, поновленні кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія) судна внутрішнього плавання є:
 
414. 1) неподання документа, передбаченого частиною четвертою цієї статті;
 
-640- Ковальов А.В.
У пункті 1 частини восьмої статті 30 слова «частиною четвертою» замінити словами «частиною п’ятою».
 
Враховано   1) неподання документа, передбаченого частиною п’ятою цієї статті;
 
415. 2) звернення за видачею документа фізичної особи, яка не досягла віку, передбаченого Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання, або представника особи, яка не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
   2) звернення за видачею документа фізичної особи, яка не досягла віку, передбаченого Положенням про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажу судна внутрішнього плавання, або представника особи, яка не має документально підтвердженого права на отримання документа;
 
416. 3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
   3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
417. 4) несплата адміністративного збору.
 
   4) несплата адміністративного збору.
 
418. 9. Дія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання може бути тимчасово призупинена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, з міркувань безпеки та забезпечення громадського порядку.
 
-641- Ковальов А.В.
Частину дев’яту статті 30 після слова «тимчасово» доповнити словами і цифрами « (не більше 30 днів)».
 
Враховано частково   9. Дія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія) може бути тимчасово (не більш як на 30 днів) зупинена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, з міркувань безпеки та забезпечення громадського порядку.
 
    -642- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину дев’яту статті 30 викласти в такій редакції:
«9. Дія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди суднавнутрішнього плавання може бути призупинена відповідною кваліфікаційною комісією на строк до одного місяця за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у порядку, що встановлені правилами роботи кваліфікаційної комісії.
Дія кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди суднавнутрішнього плавання, спеціальний дозвіл капітана (судноводія) скасовується відповідною кваліфікаційною комісією за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, за вичерпним переліком вимог, що встановлені правилами роботи кваліфікаційної комісії».
 
Відхилено    
419. Кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальний дозвіл капітана (судноводія) можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у разі невідповідності особи, якій видано відповідний документ, вимогам, встановленим цією статтею.
 
-643- Ковальов А.В.
Частину дев’яту статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Порядок тимчасового зупинення дії кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, інформування про це зацікавлених осіб, а також порядок встановлення невідповідності особи, якій видано відповідний документ, вимогам, встановленим цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано   Кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціальний дозвіл капітана (судноводія) можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у разі невідповідності особи, якій видано відповідний документ, встановленим вимогам.
Порядок тимчасового зупинення дії кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, інформування про це заінтересованих осіб, а також порядок встановлення невідповідності особи, якій видано відповідний документ, встановленим вимогам, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
420. 10. Вилучення кваліфікаційних документів членів екіпажів суден внутрішнього плавання здійснюється на підставі рішення суду.
 
-644- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині десятій статті 30 слово «плавання» замінити словами «водного транспорту».
 
Відхилено   10. Вилучення кваліфікаційних документів членів екіпажів суден внутрішнього плавання здійснюється на підставі рішення суду.
 
421. 11. Кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання, видані компетентними органами держав – членів ЄС, визнаються такими, що підтверджують кваліфікацію.
 
-645- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину одинадцяту статті 30 викласти в такій редакції:
«11. Кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання, видані компетентними органами держав – членів ЄС, визнаються кваліфікаційною комісією такими, що підтверджують кваліфікацію, в порядку діяльності кваліфікаційної комісії».
 
Відхилено   11. Кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання, видані компетентними органами держав – членів Європейського Союзу, визнаються такими, що підтверджують кваліфікацію на внутрішніх водних шляхах України.
 
422. 12. Реєстр кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-646- Федієнко О.П.
Частину дванадцяту статті 30 викласти в такій редакції:
«12. Реєстр кваліфікаційних посвідчень членів екіпажів (палубної команди) суден внутрішнього водного транспорту, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв), що встановлені законом, ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   12. Ведення Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв) забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -647- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину дванадцяту статті 30 викласти в такій редакції:
«12. Реєстр кваліфікаційних посвідчень членів екіпажів (палубної команди) суден внутрішнього водного транспорту, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв), що встановлені законом, ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
423. 13. Підготовка членів екіпажів суден внутрішнього плавання здійснюється закладами освіти, уповноваженими у встановленому законодавством порядку. Вимоги до програм теоретичної і практичної підготовки, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   13. Підготовка членів екіпажів суден внутрішнього плавання здійснюється закладами освіти, визначеними (схваленими) у встановленому законодавством порядку. Вимоги до освітніх програм, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням відповідних європейських стандартів і національних вимог.
 
424. Стандарти освіти з внутрішнього водного транспорту, типові програми, за якими здійснюється підготовка членів екіпажів суден внутрішнього плавання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах освіти і науки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Стандарти освіти з внутрішнього водного транспорту, за якими здійснюється підготовка членів екіпажів суден внутрішнього плавання, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах освіти і науки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
425. 14. Для членів екіпажів, кандидатів у члени екіпажів суден внутрішнього плавання проводяться попередні та періодичні медичні огляди. Порядок і періодичність проведення медичних оглядів та їх обсяг залежно від віку членів екіпажу, а також перелік медичних закладів, що проводять такі огляди, форма відповідної медичної довідки визначаються спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-648- Ковальов А.В.
В абзаці першому частини чотирнадцятої статті 30 слова «медичних закладів» замінити словами «закладів охорони здоров’я».
 
Враховано частково   14. Члени екіпажів, кандидати у члени екіпажів суден внутрішнього плавання зобов’язані проходити попередні та періодичні медичні огляди та отримувати підтвердну медичну довідку. Порядок і періодичність проведення медичних оглядів та їх обсяг залежно від віку членів екіпажу, а також перелік закладів охорони здоров’я, що проводять такі огляди, форма відповідної медичної довідки визначаються актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -649- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац 1 частини 14 статті 30 викласти в такій редакції:
«Члени екіпажів, кандидати у члени екіпажів суден внутрішнього плавання зобов’язані проходити попередні та періодичні медичні огляди та отримувати підтвердну медичну довідку. Порядок і періодичність проведення медичних оглядів та їх обсяг залежно від віку членів екіпажу, а також перелік закладів охорони здоров’я, що проводять такі огляди, форма відповідної медичної довідки визначаються актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.».
 
Враховано    
426. Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до роботи у складі екіпажу судна внутрішнього плавання, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
   Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до роботи у складі екіпажу судна внутрішнього плавання, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
427. 15. Підприємства, організації, установи всіх форм власності, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи – підприємці, які обробляють персональні дані членів екіпажів суден, вживають усіх необхідних заходів для їх захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
   15. Підприємства, організації, установи всіх форм власності, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи – підприємці, які обробляють персональні дані членів екіпажів суден, вживають усіх необхідних заходів для їх захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
428. 16. На внутрішніх водних шляхах не дозволяється експлуатація суден з членами екіпажу, які не мають при собі чинних кваліфікаційних документів та спеціальних дозволів, передбачених цим Законом.
 
   16. На внутрішніх водних шляхах України не дозволяється експлуатація суден з членами екіпажу, які не мають при собі чинних кваліфікаційних документів та спеціальних дозволів, передбачених законодавством.
 
429. 17. Вимоги цієї статті не поширюється на членів екіпажів прогулянкових, спортивних суден, а також суден, задіяних для пересування несамохідних поромів.
 
-650- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Після статті 30 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 31. Екологічні вимоги до внутрішнього водного транспорту
Всі судна та інші плавучі засоби мають бути обладнані ємностями для збирання лляльних та інших забруднених вод, які повинні систематично передаватися на спеціальні очисні споруди для очищення та знезараження. Забороняється заходження в територіальне море суден, які не провели заміну ізольованого баласту і не обладнані цистернами і закритими фановими системами для збирання стічних вод будь-якого походження чи установками для очищення та знезараження таких вод, що відповідають міжнародним стандартам».
 
Враховано частково   17. Вимоги цієї статті не поширюються на членів екіпажів прогулянкових, спортивних суден, а також суден, задіяних для забезпечення руху поромів, що не пересуваються самостійно.
 
430. Стаття 31. Суднові документи судна внутрішнього плавання
 
   Стаття 31. Суднові документи судна внутрішнього плавання
 
431. 1. На українському судні внутрішнього плавання з екіпажем, плавучому обладнанні під час його експлуатації мають бути такі суднові документи:
 
-651- Мінько С.А.
У частині першій статті 31 слова "мають бути" замінити словами "повинні знаходитися".
 
Враховано   1. На українському судні внутрішнього плавання з екіпажем, плавучому обладнанні під час його експлуатації повинні бути такі суднові документи:
 
    -652- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці першому частини першої статті 31 слова «українському судні» замінити словами «судні внутрішнього водного транспорту, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано частково    
432. 1) свідоцтво про право власності на судно (копія);
 
   1) свідоцтво про право власності на судно (копія);
 
433. 2) свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України;
 
   2) свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України;
 
434. 3) класифікаційне свідоцтво (у випадках, передбачених законом);
 
   3) класифікаційне свідоцтво (у випадках, передбачених законом);
 
435. 4) свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання;
 
   4) свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання;
 
436. 5) обмірне свідоцтво судна внутрішнього плавання – для суден, що здійснюють перевезення вантажів;
 
   5) обмірне свідоцтво судна внутрішнього плавання – для суден, що здійснюють перевезення вантажів;
 
437. 6) суднова роль (список членів суднового екіпажу);
 
   6) суднова роль (список членів суднового екіпажу);
 
438. 7) список пасажирів (за наявності);
 
   7) список пасажирів (за наявності);
 
439. 8) судновий журнал;
 
   8) судновий журнал;
 
440. 9) документи, передбачені правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах;
 
-653- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Пункт 9 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«9) документи, передбачені правилами реєстрації операцій із шкідливим (забруднюючими) речовинами, нафтовмісними сумішами, необробленими судновими стічними водами, сміттям або судновими відходами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах».
 
Відхилено   9) документи, передбачені правилами реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах;
 
441. 10) документи щодо перевезення небезпечного вантажу – для судна, що перевозить такий вантаж;
 
   10) документи щодо перевезення небезпечного вантажу – для судна, що перевозить такий вантаж;
 
442. 11) дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції (за наявності).
 
   11) дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції (за наявності).
 
443. Список пасажирів є обов’язковим для пасажирських суден з каютами для пасажирів на всю ніч.
 
   Список пасажирів є обов’язковим для пасажирських суден з каютами для пасажирів на всю ніч.
 
444. Судно, що здійснює міжнародні рейси, також повинно мати документи, передбачені міжнародними договорами України.
 
   Судно, що здійснює міжнародні рейси, також повинно мати документи, передбачені міжнародними договорами України.
 
445. 2. На українському судні внутрішнього плавання без екіпажу мають бути:
 
-654- Мінько С.А.
У частині другій статті 31 слова "мають бути" замінити словами "повинні знаходитися такі суднові документи".
 
Враховано   2. На українському судні внутрішнього плавання без екіпажу повинні бути такі суднові документи:
 
    -655- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині другій статті 31 слова «українському судні» замінити словами «судні внутрішнього водного транспорту, що плаває під Державним Прапором України».
 
Враховано частково    
446. 1) свідоцтво про право власності на судно (копія);
 
   1) свідоцтво про право власності на судно (копія);
 
447. 2) свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
 
   2) свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
 
448. 3) класифікаційне свідоцтво;
 
   3) класифікаційне свідоцтво;
 
449. 4) свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання;
 
   4) свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання;
 
450. 5) обмірне свідоцтво судна внутрішнього плавання – для суден, що здійснюють перевезення вантажів.
 
   5) обмірне свідоцтво судна внутрішнього плавання – для суден, що здійснюють перевезення вантажів.
 
451. 3. Допускається не зберігати на судні без екіпажу суднові документи, якщо на його борту закріплена металева або пластикова пластина, на якій зазначені унікальний європейський ідентифікаційний номер цього судна, назва класифікаційного товариства, номер свідоцтва судна внутрішнього плавання і строк його дії. Інформація, зазначена на металевій або пластиковій пластині, повинна відповідати інформації, що міститься у свідоцтві судна внутрішнього плавання (судновому свідоцтві, судновому посвідченні), і підтверджується штампом, який проставляється на пластині класифікаційним товариством. Суднові документи у такому разі повинні знаходитися на буксирі (якщо це судно без екіпажу входить до складу суден).
 
   3. Допускається не зберігати на судні без екіпажу суднові документи, якщо на його борту закріплена металева або пластикова пластина, на якій зазначені унікальний європейський ідентифікаційний номер цього судна, назва класифікаційного товариства, номер свідоцтва судна внутрішнього плавання і строк його дії. Інформація, зазначена на металевій або пластиковій пластині, повинна відповідати інформації, що міститься у свідоцтві судна внутрішнього плавання (судновому свідоцтві, судновому посвідченні), і підтверджується штампом, який проставляється на пластині класифікаційним товариством. Суднові документи у такому разі повинні знаходитися на буксирі (якщо це судно без екіпажу входить до складу суден).
 
452. 4. На судні, побудованому або переобладнаному до набрання чинності цим Законом, протягом строку, визначеного цим Законом, допускається відсутність свідоцтва судна внутрішнього плавання за наявності класифікаційного свідоцтва, суднового свідоцтва або суднового посвідчення.
 
-656- Дунда О.А.
Частину четверту статті 31 виключити.
 
Враховано      
453. 5. За наявності на судні суднових документів, передбачених Кодексом торговельного мореплавства України для морського судна, наявність документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, не є обов’язковою.
 
   4. За наявності на судні суднових документів, передбачених Кодексом торговельного мореплавства України для морського судна, наявність документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, не є обов’язковою.
 
454. 6. Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України), свідоцтво про право власності і судновий журнал видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-657- Дунда О.А.
У частині шостій статті 31 слова «і судновий журнал» виключити.
 
Враховано   5. Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України), свідоцтво про право власності видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
455. 7. Класифікаційне свідоцтво видається класифікаційним товариством, обраним судновласником, за формою, що встановлюється правилами цього класифікаційного товариства. Строк дії класифікаційного свідоцтва визначається класифікаційним товариством відповідно до його правил.
 
   6. Класифікаційне свідоцтво видається класифікаційним товариством, обраним судновласником, за формою, що встановлюється правилами цього класифікаційного товариства. Строк дії класифікаційного свідоцтва визначається класифікаційним товариством відповідно до його правил.
 
456. 8. Свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання, додаткове свідоцтво судна внутрішнього плавання видаються визнаним класифікаційним товариством, обраним судновласником, від імені держави за результатами технічного огляду.
 
   7. Свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання, додаткове свідоцтво судна внутрішнього плавання видаються визнаним класифікаційним товариством, обраним судновласником, від імені держави за результатами технічного огляду.
 
457. Порядок здійснення технічного нагляду за суднами розробляється з урахуванням міжнародних договорів України та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Порядок здійснення технічного нагляду за суднами розробляється з урахуванням міжнародних договорів України та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
458. Судно внутрішнього плавання може мати лише одне чинне свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання.
 
   Судно внутрішнього плавання може мати лише одне чинне свідоцтво судна внутрішнього плавання або тимчасове свідоцтво судна внутрішнього плавання.
 
459. Строк дії свідоцтва судна внутрішнього плавання визначається відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за суднами та не може перевищувати 10 років, крім свідоцтв пасажирських і високошвидкісних суден, суден, що перевозять небезпечні вантажі, строк дії яких не може перевищувати п’ять років. У випадках, визначених законодавством, строк дії свідоцтва внутрішнього плавання (крім тимчасового свідоцтва внутрішнього плавання) може бути подовжений визнаним класифікаційним товариством, яке видало таке свідоцтво, на строк до шести місяців без проведення технічного огляду, про що має бути зазначено у свідоцтві судна внутрішнього плавання.
 
   Строк дії свідоцтва судна внутрішнього плавання визначається відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за суднами та не може перевищувати 10 років, крім свідоцтв пасажирських і високошвидкісних суден, суден, що перевозять небезпечні вантажі, строк дії яких не може перевищувати п’ять років.
У випадках, визначених законодавством, строк дії свідоцтва внутрішнього плавання (крім тимчасового свідоцтва внутрішнього плавання) може бути подовжений визнаним класифікаційним товариством, яке видало таке свідоцтво, на строк до шести місяців без проведення технічного огляду, про що зазначається у свідоцтві судна внутрішнього плавання.
 
460. У випадках, передбачених порядком здійснення технічного нагляду за суднами, що розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням міжнародних договорів України, допускається видача суднам внутрішнього плавання та плавучим спорудам тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
   У випадках, передбачених порядком здійснення технічного нагляду за суднами, що розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням міжнародних договорів України, допускається видача суднам внутрішнього плавання та плавучим спорудам тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
461. Визнане класифікаційне товариство анулює свідоцтво судна внутрішнього плавання у разі виявлення невідповідності судна технічним вимогам, встановленим законодавством.
 
   Визнане класифікаційне товариство анулює свідоцтво судна внутрішнього плавання у разі виявлення невідповідності судна технічним вимогам, встановленим законодавством.
 
462. У випадках, передбачених законодавством, визнане класифікаційне товариство відмовляє у видачі або поновленні свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
   У випадках, передбачених законодавством, визнане класифікаційне товариство відмовляє у видачі або поновленні свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
463. Форма, порядок видачі, подовження строку дії, поновлення, заміни та анулювання свідоцтва судна внутрішнього плавання і тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами.
 
   Форма, порядок видачі, подовження строку дії, поновлення, заміни та анулювання свідоцтва судна внутрішнього плавання і тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами.
 
464. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, веде Реєстр виданих свідоцтв судна внутрішнього плавання та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, а також вносить відповідну інформацію щодо суден та виданих свідоцтв до Європейської бази даних суднових корпусів.
 
   8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, веде Реєстр виданих свідоцтв судна внутрішнього плавання та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, а також вносить відповідну інформацію щодо суден та виданих свідоцтв до Європейської бази даних суднових корпусів.
 
465. Порядок ведення Реєстру виданих свідоцтв судна внутрішнього плавання, обсяг даних та порядок їх оприлюднення і внесення змін визначаються у порядку здійснення нагляду за суднами.
 
   Порядок ведення Реєстру виданих свідоцтв судна внутрішнього плавання, обсяг даних та порядок їх оприлюднення і внесення змін визначаються у порядку здійснення нагляду за суднами.
 
466. 9. Реєстр виданих суднових журналів веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.
 
-658- Клименко Ю.Л.
Частину дев’яту статті 31 виключити.
 
Враховано частково   9. Судовий журнал судна внутрішнього плавання підлягає обов’язковій реєстрації.
 
    -659- Федієнко О.П.
Частину дев’яту статті 31 викласти в такій редакції:
«9. Реєстр виданих суднових журналів веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті».
 
Відхилено    
    -660- Ковальов А.В.
Частину дев’яту статті 31 викласти в такій редакції:
«9. Судовий журнал судна внутрішнього плавання підлягає обов’язковій реєстрації.
Реєстрацію судового журналу на безоплатній основі здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту на підставі заяви судновласника або уповноваженої ним особи. Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у паперовій формі. До заяви додаються примірник судового журналу та копії свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України.
Форма судового журналу та порядок його ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
Реєстр зареєстрованих суднових журналів веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті».
 
Враховано    
    -661- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Абзац перший частини дев’ятої статті 31 виключити.
 
Відхилено    
    -662- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину дев’яту статті 31 викласти в такій редакції:
«9. Реєстр виданих суднових журналів веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті».
 
Відхилено    
467. Видача судового журналу є платною адміністративною послугою та здійснюється на підставі заяви судновласника або уповноваженої ним особи. Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у паперовій або електронній формі. До заяви додаються копії свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України та документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
-663- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини дев’ятої статті 31 виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Форма суднового журналу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано частково   Реєстрацію судового журналу здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, на безоплатній основі на підставі заяви судновласника або уповноваженої ним особи. Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у паперовій формі. До заяви додаються примірник судового журналу та копія свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України.
 
468. Судовий журнал видається протягом двох робочих днів з дати подання заяви.
 
-664- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
«Судовий журнал реєструється судновласником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано частково   Форма судового журналу та порядок його ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
469. За видачу судового журналу справляється адміністративний збір, що включає вартість адміністративної послуги та вартість бланка документа. Розмір адміністративного збору становить 1,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
-665- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
«Реєстрація суднового журналу є безоплатною».
 
Враховано частково   Ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.
 
470. 10. Реєстрація операцій із шкідливими речовинами на суднах ведеться за правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських та річкових портах і терміналах, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог міжнародних договорів України.
 
-666- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину десяту статті 31 викласти в такій редакції:
«10. Реєстрація операцій із шкідливими речовинами на суднах ведеться за правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах у судновому журналі.
Реєстрація операцій із шкідливими речовинами у морських та річкових портах (терміналах) ведеться за правилами реєстрації операцій із шкідливими речовинами, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, з урахуванням вимог міжнародних договорів України».
 
Відхилено   10. Реєстрація операцій із шкідливими речовинами на суднах ведеться за правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських та річкових портах і терміналах, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог міжнародних договорів України.
 
    -667- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Заява про державну реєстрацію суден
1. У заяві про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна зазначаються:
1) відомості про заявника (судновласника):
а) для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), адреса місця проживання, інформація для здійснення зв’язку з цією фізичною особою: телефон, адреса електронної пошти (за наявності), країна громадянської належності, громадянство (підданство) іншої держави,
б) для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), відомості про дату та номер запису державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб ? підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України (паспортному документі іноземця за Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»), адреса місця проживання (зареєстрованого місця проживання), інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем: телефон, адреса електронної пошти (за наявності), країна громадянської належності, громадянство (підданство) іншої держави,
в) для юридичної особи: найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, місцезнаходження (на території України та у державі державної реєстрації), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, дані про вищу посадову особу органу управління цієї юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник ? юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій), інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
2) відомості про документ, що підтверджує право власності заявника на судно, що підлягає державній реєстрації, або відомості про договір бербоут-чартеру на таке судно;
3) спосіб, в якій заявник бажає отримати суднові документи відповідно до частини першої статті 60;
4) інформація про призначення судна (зокрема щодо типу судна згідно з класифікацією, встановленою Кодексом ІSМ):
а) пасажирське судно або пасажирське швидкісне судно,
б) вантажне судно або вантажне швидкісне судно,
в) навалочне судно,
г) нафтовий танкер (танкер з перевезення нафтопродуктів) або танкер-хімовоз,
ґ) пересувний буровий засіб,
д) газовоз,
е) мале судно (зокрема водний мотоцикл, човен з навісним двигуном),
є) судно флоту рибної промисловості;
5) основні розміри судна (довжина без урахування керма та бушприта, найбільша ширина, висота борту) у метрах, тоннаж – за паспортом судна (або відповідно до обмірного свідоцтва судна – за наявності);
6) дані про назву судна (за наявності);
7) Ідентифікаційний номер ЄІН судна або інших документів, що прийняті на їх заміну) ? за наявності;
8) ідентифікаційний номер суднової станції супутникового зв’язку (за наявності).
2. Відповідальність за повноту і достовірність особистих даних власника судна та відомостей про судно, які надаються до органу державної реєстрації суден для державної реєстрації такого судна, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання встановлених законом відомостей або подання недостовірних відомостей, несе заявник.
3. У разі отримання органом державної реєстрації судна заяви про державну реєстрацію судна, у якого відсутній Ідентифікаційний номер ЄІН, як у нового побудованого судна, то орган державної реєстрації суден присвоює такому судну Ідентифікаційний номер ЄІН, згенерований Державним судновим реєстром України.
Ідентифікаційний номер ЄІН судна, що має право плавати під Державним Прапором України на внутрішніх водних шляхів, присвоюється держателем Державного суднового реєстру України».
 
Відхилено    
    -668- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«1. До заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна додаються копії (фотокопії):
1) документа, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України або громадянство (підданство) іншої держави, чи особу без громадянства;
2) документа, що підтверджує право власності (користування) на судно або про походження судна (для новозбудованих його власником суден).
2. До заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна за наявності можуть додаватися копії (фотокопії):
1) свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
2) свідоцтва про право власності на судно;
3) класифікаційного свідоцтва судна;
4) обмірного свідоцтва (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства);
5) свідоцтва про мінімальний склад суднового екіпажу;
6) списку осіб суднового екіпажу (суднова роль);
7) суднового санітарного свідоцтва;
8) пасажирського свідоцтва (якщо судно перевозить більше 12 пасажирів);
9) договору бербоут-чартеру із заявником-оператором, що зареєстрований на території України (громадянин України, суб’єкт господарювання, що зареєстровані на території України);
10) митна декларація на судно, оформлена в митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від сплати митних платежів;
11) сертифікат про зняття або зупинення реєстрації в іншій державі. У разі якщо в іншій державі дозволено внесення судна до кількох суднових реєстрів, такий сертифікат не вимагається;
12) свідоцтва про вантажну марку.
3. Документи, що додаються заявником до заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, можуть надаватися на паперових носіях або в електронній формі.
4. Копії (фотокопії) документів, що додаються до заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, мають бути засвідчені заявником, нотаріусом або органами, які їх видали.
5. До копій (фотокопій) документів, що складені іноземною мовою, додається переклад українською мовою, який засвідчується в установленому порядку.
Забороняється витребування інших відомостей та (або) документів (фотокопій документів) для здійснення державної реєстрації (тимчасової державної реєстрації, державної реєстрації змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, не передбачених цією статтею».
 
Відхилено    
    -669- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок подання заяви про державну реєстрацію судна
1. Заява про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна та додані до неї документи подаються до відповідного органу державної реєстрації суден за вибором заявника (судновласника) в один із таких способів:
1) особисто заявником, уповноваженою ним на це особою або у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
2) надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) в електронній формі за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж України.
2. Якщо заявником не зазначено бажаного способу одержання інформації (свідоцтва) про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, воно видається у спосіб, передбачений пунктом 2 частини першої цієї статті.
3. Заява про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна та додані до неї відповідно до цілей цього Закону документи в електронній формі оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
4. До заяви про державну реєстрацію змін та (або) доповнень даних Державного суднового реєстру України або заміні суднових документів відповідно додаються:
1) обґрунтування необхідності внесення змін та (або) доповнень у письмовій формі або заміні суднових документів ? за підписом заявника і документи (фотокопії документів), що підтверджують необхідність внесення змін та (або) доповнень до Державного суднового реєстру України;
2) судновий документ, що підлягає заміні;
3) копія (фотокопія) документа, що підтверджує сплату збору за державну реєстрацію внесення змін або доповнень до Державного суднового реєстру України чи видачі нових суднових документів».
 
Відхилено    
    -670- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок прийняття заяви про державну реєстрацію судна або відмови у її прийнятті
1. Прийняття заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна є обов’язком органу державної реєстрації суден.
2. Під час прийняття заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна орган державної реєстрації суден зобов’язаний перевірити наявність у цієї заяві всіх відомостей, визначених цим Законом.
3. Достовірність відомостей, що містяться в документах, що додаються до заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, перевірці під час прийняття заяви не підлягають.
4. За умови дотримання заявником (судновласником) вимог цієї статті відповідний орган державної реєстрації суден зобов’язаний зареєструвати таку заяву про державну реєстрацію за датою її фактичного надходження.
5. Фактом прийняття заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна є наявність на копії (фотокопії) заяви про державну реєстрацію цього судна відмітки (штампу) органу державної реєстрації суден, дати, за якою отримана така заява, або поштового повідомлення з відміткою про вручення цієї заяви органу державної реєстрації судна.
6. Відмова органу державної реєстрації судна прийняти заяву про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо її прийняття, забороняється.
7. У разі подання до органу державної реєстрації судна заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, заповненої з порушенням вимог цієї статті, суб’єкт державної реєстрації суден зобов’язаний у строк до двох робочих днів з дня отримання заяви надати заявнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його заяви про державну реєстрацію із зазначенням причин відмови.
8. У разі отримання відмови від органу державної реєстрації суден у прийнятті заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна до розгляду, заявник має право:
подати нову заяву про державну реєстрацію після усунення причин, у зв’язку з якими орган державної реєстрації суден відмовив в її прийнятті;
оскаржити рішення органу державної реєстрації суден у порядку, передбаченому законодавством».
 
Відхилено    
    -671- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію та прийняття рішення про державну реєстрацію чи відмову у державній реєстрації судна
1. Орган державної реєстрації суден у разі відсутності підстав для відмови у розгляді цієї заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна приймає її до розгляду і за результатами розгляду цієї заяви у одноденний строк приймає рішення про:
1) державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, та передає відомості щодо прийнятого ним рішення до держателя Державного суднового реєстру України або
2) відмову у державній реєстрації (тимчасової державної реєстрації, державної реєстрації змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або державній реєстрації виключення даних про державну реєстрацію з Державного суднового реєстру України) судна.
2. Рішення про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна орган державної реєстрації суден оформлює своїм розпорядчим документом.
3. Підставами для відмови у державній реєстрації (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна є:
1) подання заяви про державну реєстрацію суден з незаповненими даними;
2) неподання документів, що мають додаватися до заяви про державну реєстрацію суден;
3) невідповідність змісту документів, що подані до заяви про державну реєстрацію суден, вимогам цього закону.
4. Орган державної реєстрації суден, який прийняв рішення про відмову у державній реєстрації судна, зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про державну реєстрацію судна надати заявнику письмову відповідь із зазначенням причин відмови у державній реєстрації судна.
5. У разі відсутності підстав для відмови у державній реєстрації судна орган державної реєстрації суден приймає рішення про державну реєстрацію судна та передає у день прийняття рішення дані про розпорядчий документ стосовно державної реєстрації судна в електронній формі до Державного суднового реєстру України у порядку, що встановлює держатель Державного суднового реєстру України.
6. У разі виявлення невідповідності (розбіжності) даних, що зазначені у заяві про державну реєстрацію судна та доданих до неї документах, із даними, що наведені у державних (іноземних державних) базах даних (реєстрах) чи оригіналах офіційних документів, орган державної реєстрації суден, який раніше прийняв рішення про державну реєстрацію цього судна, у день виявлення такої невідповідності приймає рішення про анулювання свого рішення про державну реєстрацію цього судна і повідомляє про таке рішення держателя Державного суднового реєстру України.
7. Орган державної реєстрації суден приймає рішення про тимчасову державну реєстрацію судна у разі, якщо воно зафрахтоване за договором бербоут-чартера на термін, що не перевищує термін чинності такого договору, та якщо на момент державної реєстрації цього судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави, а також якщо таке судно було внесене до суднового реєстру іншої держави, але є запис про припинення його державної реєстрації.
Тимчасова державна реєстрація судна здійснюється органом державної реєстрації за місцем розташування судна у порядку, встановленому для державної реєстрації судна».
 
Відхилено    
    -672- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України
1. Виключення даних про прийняте органом державної реєстрації суден рішення про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію) судна з Державного суднового реєстру України здійснюється за рішенням суб’єкта державної реєстрації суден.
2. Підставою для виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України є:
1) заява власника судна;
2) документи, що додаються до заяви, про:
а) загибель судна,
б) пропажу судна безвісти,
в) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
г) закінчення строку дії договору бербоут-чартера чи визнання судом такого договору недійсним.
3. Підставою для виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України є письмова заява його власника (судновласника), яка подається до відповідного органу державної реєстрації суден. Така заява подається довільної форми із зазначенням причини (причин), що зумовлює необхідність виключення даних про судно з Державного суднового реєстру України, до якої додаються документи, які свідчать про необхідність виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України.
4. Рішення про виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України приймається відповідним органом державної реєстрації суден у разі:
1) втрати судном права плавання під Державним Прапором України;
2) наявності документа про:
а) загибель судна,
б) пропажу судна безвісти,
б) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
3) зміни власника судна або фрахтувальника за бербоут-чартером;
4) закінчення дії договору бербоут-чартера іноземного судна або наявності рішення суду про визнання такого договору недійсним;
5) за бажанням власника (судновласника) ? за його заявою.
5. Запис про виключення відомостей щодо державної реєстрації (тимчасової державної реєстрації) судна з Державного суднового реєстру України здійснюється його держателем у день отримання відповідного рішення органу державної реєстрації суден шляхом внесення запису про вилучення відомостей щодо державної реєстрації цього судна з Державного суднового реєстру України.
6. У разі виключення даних про державну реєстрацію іноземного судна з Державного суднового реєстру України його держатель у триденний строк повідомляє про це компетент ний орган влади іноземної держави реєстрації цього іноземного судна.
7. У разі виключення даних про державну реєстрацію з Державного суднового реєстру України всі документи щодо його державної реєстрації зберігаються відповідним органом державної реєстрації суден строком не менше 10 років.
8. Документи, одержані від судновласника згідно з вимогами про тимчасове виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України, зберігаються відповідним органом державної реєстрації суден упродовж терміну передачі судна в бербоут-чартер іноземній особі, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави, чи особі без громадянства або суб’єкту господарювання.
9. У разі державної реєстрації судна, електронні дані про яке були тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України, до органу державної реєстрації суден подається документ, виданий іноземним органом державної реєстрації такого судна, про його виключення з відповідного іноземного суднового реєстру.
10. У разі передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземному суб’єкту господарювання, іноземній особі, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави, чи особі без громадянства іноземного судна, електронні дані про який внесені до Державного суднового реєстру України, здійснюється тимчасова заміна Державного Прапора України на прапор іноземної держави. Така заміна здійснюється за рішенням відповідного органу державної реєстрації суден про державну реєстрацію тимчасового виключення даних з Державного суднового реєстру України щодо цього судна за умови, що:
1) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;
2) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;
3) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора (у разі наявності зареєстрованої застави цього судна).
11. Рішення органу державної реєстрації суден про державну реєстрацію тимчасового виключення даних про державну реєстрацію судна приймається на підставі:
1) заяви судновласника про державну реєстрацію тимчасового виключення даних про державну реєстрацію судна до відповідного суб’єкта державної реєстрації суден із зазначенням причин, що зумовлюють необхідність тимчасового виключення його судна із Державного суднового реєстру України;
2) копія (фотокопія) договору фрахтування;
3) дозволу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (за наявності зареєстрованої застави цього судна);
4) документа, що підтверджує сплату встановлених законом зборів за державну реєстрацію.
12. В Україні не визнаються відомості про судно з суднового реєстру іншої держави, якщо дані про це судно не виключені з Державного суднового реєстру України.
З моменту внесення записів щодо зміни даних державної реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються».
 
Відхилено    
    -673- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Зміна місця державної реєстрації судна
1. У разі виникнення необхідності зміни місця державної реєстрації (органу державної реєстрації суден) судна або за бажанням власника судна, він має одночасно подати заяви про перереєстрацію свого судна за новим місцем державної реєстрації (новим органом державної реєстрації суден) до відповідних органів державної реєстрації суден:
1) за місцем чинної державної реєстрації судна (органу державної реєстрації суден) ? про намір перереєстрації судна в іншому місці державної реєстрації (іншому органі державної реєстрації),
2) до місця, в якому має намір перереєструвати своє судно (іншого органу державної реєстрації суден), – про державну реєстрацію його судна в іншому місці реєстрації (у іншому органу державної реєстрації суден).
Після прийняття новим органом державної реєстрації суден рішення про державну реєстрацію судна він у триденний строк має повідомити в довільній формі письмово листом або в електронній формі орган державної реєстрації суден попередньої державної реєстрації судна, що перереєстроване.
Стаття . Дані Державного суднового реєстру України
1. До Державного суднового реєстру України вносяться в електронній формі такі дані про судно, щодо якого органом державної реєстрації суден прийнято рішення про його державну реєстрацію:
1) назва судна;
2) Ідентифікаційний номер ЄІН судна;
3) позивні судна (за наявності);
4) дані про власника судна або про судновласника (фрахтувальника) судна (відповідно до його заяви про державну реєстрацію судна);
5) дата прийняття рішення суб’єктом державної реєстрації суден про державну реєстрацію судна та дата внесення даних про таке рішення до Державного суднового реєстру України;
6) вид державної реєстрації (постійне, тимчасове, внесення змін або доповнень, виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України) судна;
7) призначення та тип судна;
8) район плавання;
9) основні розміри судна у метрах (довжина, найбільша ширина, висота борту);
10) місткість (валова);
11) пасажиромісткість (кількість місць для перевезення пасажирів);
12) видані суб’єктом державної реєстрації суден суднові документи;
13) видані класифікаційним товариством суднові документи;
14) термін дії договору про фрахтування (за наявності);
15) обмеження прав на судно (заборона розпоряджатися та/ або користуватися суднами, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору) – за наявності;
16) заставні зобов’язання щодо судна (зокрема щодо місця видачі, дати видачі, суми застави, терміну погашення застави, місця державної реєстрації, номеру контактного телефону та адреси електронної пошти заставодержателя, відмітка про погашення застави ? за наявності).
2. Дані, передбачені частиною першою цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», щоденно актуалізуються, до них забезпечується вільний доступ.
3. Судно набуває права плавання під Державним Прапором України з моменту внесення даних про рішення органу державної реєстрації суден про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна до Державного суднового реєстру України.
4. Судно, придбане за кордоном або передане (тимчасово передане) з-за кордону суб’єкту господарювання – резиденту України або громадянину України, набуває права плавання під Державним Прапором України з моменту видачі відповідним генеральним консулом (консулом) України у країні перебування тимчасового свідоцтва про право плавання судна під Державним Прапором України на строк до шести місяців з дати прийняття рішення консулом України про видачу такого свідоцтва.
5. Тимчасове свідоцтво про право плавання судна під Державним Прапором України, видане генеральним консулом (консулом) України у країні перебування, є одноразовим.
Відомості про прийняте рішення генеральним консулом (консулом) України у іншої країні щодо видачі тимчасового свідоцтва про право плавання судна під Державним Прапором України мають бути передані генеральним консулом (консулом) України у країні перебування до держателя Державного суднового реєстру України у день прийняття ним такого рішення. Порядок передачі рішення генеральним консулом (консулом) України у країні перебування до Державного суднового реєстру України встановлює центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -674- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Плата за державну реєстрацію суден
1. За державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію) судна справляється плата у розмірі:
1) для морського судна – шість прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
2) для суден внутрішнього водного транспорту:
а) для пасажирських суден:
місткістю від 12 до 100 пасажирів – один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
місткістю більше 100 пасажирів – два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
б) для вантажних та інших суден:
місткістю до 1000 тонн дедвейту – два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
місткістю 1000 тонн дедвейту і більше – чотири прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
в) для малих суден – 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
2. Плата за державну реєстрацію змін і доповнень даних суден у Державному судновому реєстрі України встановлюється у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
3. Плата за державну реєстрацію виключення даних про судно з Державного суднового реєстру України не стягується.
Плата за державну реєстрацію судна спрямовується до місцевого бюджету за місцем державної реєстрації (перереєстрації) суден».
 
Відхилено    
471. 11. Дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до закону.
 
-675- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок державної реєстрації суден, що плавають на внутрішніх водних шляхах.
1. Державну реєстрацію суден, що плавають на внутрішніх водних шляхах, здійснюють органи державної реєстрації суден відповідно до цього Закону.
2. Систему органів державної реєстрації суден становлять:
1) капітани дільниць (портів);
2) голови міських державної адміністрації та районних державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі;
3) голови виконавчого комітету рад у містах;
4) генеральний консул (консул) України у країні перебування.
3. Власник судна обирає орган державної реєстрації суден за власним бажанням.
4. Державній реєстрації підлягають:
1) судна внутрішнього водного транспорту;
2) судна моторні (судна з двигуном);
3) судна спортивні, які використовуються у спортивній діяльності на судновому ходу;
4) судна за бажанням його власника.
5. Державній реєстрації відповідно до цього закону не підлягають:
1) військові кораблі та військові судна;
2) малі судна, для яких результат множення довжини на ширину та на осадку судна (у метрах) складає менше 100 кубічних метрів (зокрема каяки, каное, катамарани, байдарки, човни для рафтингу, плоти, водні велосипеди, водні лижи, дошки для серфінгу або дошки для веслування стоячи /SАР/) і які не обладнані силовою установкою (двигуном);
3) катери, шлюпки (човни)
та інші плавучі засоби, що належать судну, перевозяться ним та призначені для забезпечення безпеки його пасажирів, багажу та (або) пошти.
6. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну даних Державного суднового реєстру України або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".
7. Державна реєстрація суден здійснюється шляхом:
1) подання заявником (власником, особою, що уповноважена власником, або особою, яка використовує судно на законних підставах) заяви про державну реєстрацію його судна, а також вичерпного переліку документів, що додаються до заяви відповідно до цього закону;
2) розгляду органом державної реєстрації суден заяви про державну реєстрацію судна на предмет відповідності заяви вимогам цього закону;
3) прийняття органом державної реєстрації суден рішення про державну реєстрацію судна (незалежно від місця перебування судна) відповідно до цього Закону;
4) передачі органом державної реєстрації суден відомостей щодо прийнятого ним рішення про державну реєстрацію судна до держателя Державного суднового реєстру України у порядку, встановленому держателем цього реєстру відповідно до цього Закону,
5) видачі органом державної реєстрації суден заявникові суднових документів відповідно до цього Закону».
 
Відхилено   11. Дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до закону.
 
    -676- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Строк державної реєстрації суден, що плавають на внутрішніх водних шляхах
Прийняття рішення органом державної реєстрації про державну реєстрацію судна має здійснюватися за один робочий день і лише на підставі заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна та документів, що додаються до такої заяви».
 
Відхилено    
    -677- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Набуття права плавання судна на внутрішніх водних шляхах під Державним Прапором України
1. Право плавання під Державним Прапором України має судно, яке є державною чи комунальною власністю України, перебуває у власності фізичної особи ? громадянина України або суб’єкта господарювання, що є резидентом України, та відомості про державну реєстрацію якого внесені до Державного суднового реєстру України».
 
Відхилено    
    -678- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Заява про державну реєстрацію суден
1. У заяві про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна зазначаються:
1) відомості про заявника (судновласника):
а) для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, інформація для здійснення зв’язку з цією фізичною особою: телефон, адреса електронної пошти (за наявності), країна громадянської належності, громадянство (підданство) іншої держави,
б) для фізичної особи – підприємця: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), відомості про дату та номер запису державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб ? підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України (паспортному документі іноземця за Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»), адреса місця проживання (зареєстрованого місця проживання), інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою – підприємцем: телефон, адреса електронної пошти (за наявності), країна громадянської належності, громадянство (підданство) іншої держави,
в) для юридичної особи: найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, місцезнаходження (на території України та в державі державної реєстрації), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи, дані про вищу посадову особу органу управління цієї юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи, у тому числі кінце-вого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник ? юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій), інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
2) відомості про документ, що підтверджує право власності заявника на судно, що підлягає державній реєстрації, або відомості про договір бербоут-чартера на таке судно;
3) спосіб, в який заявник бажає отримати суднові документи відповідно до частини першої статті 60;
4) інформація про призначення судна (зокрема щодо типу судна згідно з класифікацією, встановленою Кодексом ІSМ):
а) пасажирське судно або пасажирське швидкісне судно,
б) вантажне судно або вантажне швидкісне судно,
в) навалочне судно,
г) нафтовий танкер (танкер з перевезення нафтопродуктів) або танкер-хімовоз,
ґ) пересувний буровий засіб,
д) газовоз,
е) мале судно (зокрема водний мотоцикл, човен з навісним двигуном),
є) судно флоту рибної промисловості;
5) основні розміри судна (довжина без урахування керма та бушприта, найбільша ширина, висота борту) у метрах, тоннаж – за паспортом судна (або ці відомості відповідно до обмірного свідоцтва судна – за наявності);
6) дані про назву судна (за наявності);
7) Ідентифікаційний номер ЄІН судна або інших документів, що прийняті на заміну, ? за наявності;
8) ідентифікаційний номер суднової станції супутникового зв’язку (за наявності).__
2. Відповідальність за повноту і достовірність особистих даних власника судна та відомостей про судно, що подаються до органу державної реєстрації суден для державної реєстрації такого судна, а також за наслідки, що можуть виникнути через неподання встановлених законом відомостей або подання недостовірних відомостей, несе заявник.
3. У разі отримання органом державної реєстрації судна заяви про державну реєстрацію судна, у якого відсутній Ідентифікаційний номер ЄІН як у нового побудованого судна, орган державної реєстрації суден присвоює такому судну Ідентифікаційний номер ЄІН, що згенерований Державним судновим реєстром України.
Ідентифікаційний номер ЄІН судна, що має право плавати під Державним Прапором України на внутрішніх водних шляхах, присвоюється держателем Державного суднового реєстра України».
 
Відхилено    
    -679- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Документи, що додаються до заяви про державну реєстрацію суден
1. До заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна додаються копії (фотокопії):
1) документа, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України або громадянство (підданство) іншої держави, чи особа без громадянства;
2) документа, що підтверджує право власності (користування) на судно або про походження судна (для новозбудованих суден).
2. До заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна за наявності можуть додаватися копії (фотокопії):
1) свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
2) свідоцтва про право власності на судно;
3) класифікаційного свідоцтва судна;
4) обмірного свідоцтва (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства);
5) свідоцтва про мінімальний склад суднового екіпажу;
6) списку осіб суднового екіпажу (суднова роль);
7) суднового санітарного свідоцтва;
8) пасажирського свідоцтва (якщо судно перевозить більше 12 пасажирів);
9) договору бербоут-чартера із заявником-оператором, що зареєстрований на території України (громадянин України, суб’єкт господарювання, що зареєстрований на території України);
10) митна декларація на судно, оформлена в митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від сплати митних платежів;
11) сертифікат про зняття або зупинення реєстрації в іншій державі. У разі якщо в іншій державі дозволено внесення судна до кількох суднових реєстрів, такий сертифікат не вимагається;
12) свідоцтва про вантажну марку.
3. Документи, що додаються заявником до заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, можуть надаватися на паперових носіях або в електронній формі.
4. Копії (фотокопії) документів, що додаються до заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, мають бути засвідчені заявником, нотаріусом або органами, що їх видали.
5. До копій (фотокопій) документів, складених іноземною мовою, додається переклад українською мовою, який засвідчується у встановленому порядку.
Забороняється витребування інших відомостей та (або) документів (фотокопій документів) для здійснення державної реєстрації (тимчасової державної реєстрації, державної реєстрації змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або державної реєстрації виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, не передбачених цією статтею».
 
Відхилено    
    -680- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок подання заяви про державну реєстрацію судна
1. Заява про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна та додані до неї документи подаються до відповідного органу державної реєстрації суден за вибором заявника (судновласника) в один із таких способів:
1) особисто заявником, уповноваженою ним на це особою або у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги»;
2) надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) у електронній формі за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж України.
2. Якщо заявником не зазначено бажаного способу одержання інформації (свідоктва) про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, воно видається у спосіб, передбачений пунктом другим частини першої цієї статті.
3. Заява про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна та додані до неї відповідно до цього Закону документи в електронній формі оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
4. До заяви про державну реєстрацію змін та (або) доповнень даних Державного суднового реєстру України або заміну суднових документів відповідно додаються:
1) обґрунтування необхідності внесення змін та (або) доповнень у письмовій формі або заміни суднових документів ? за підписом заявника і документи (фотокопії документів), що підтверджують необхідність внесення змін та (або) доповнень до Державного суднового реєстру України;
2) судновий документ, що підлягає заміні;
3) копія (фотокопія) документа, що підтверджує сплату збору за державну реєстрацію внесення змін або доповнень до Державного суднового реєстру України чи видачі нових суднових документів».
 
Відхилено    
    -681- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок прийняття заяви про державну реєстрацію судна або відмови у її прийнятті
1. Прийняття заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна є обов’язком органу державної реєстрації суден.
2. Під час прийняття заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна орган державної реєстрації суден зобов’язаний перевірити наявність у заяві всіх відомостей, встановлених цим Законом.
3. Достовірність відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, перевірці під час прийняття заяви не підлягають.
4. За умови дотримання заявником (судновласником) вимог цієї статті відповідний орган державної реєстрації суден зобов’язаний зареєструвати таку заяву про державну реєстрацію за датою її фактичного надходження.
5. Фактом прийняття заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна є наявність на копії (фотокопії) заяви про державну реєстрацію цього судна відмітки (штампу) органу державної реєстрації суден, дати, коли отримана така заява, або поштового повідомлення з відміткою про вручення цієї заяви органу державної реєстрації судна.
6. Відмова органу державної реєстрації судна прийняти заяву про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо її прийняття, забороняється.
7. У разі подання до органу державної реєстрації судна заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна, заповненої з порушенням вимог цієї статті, суб’єкт державної реєстрації суден зобов’язаний у строк до двох робочих днів з дня отримання заяви надати заявнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті заяви про державну реєстрацію із зазначенням причини відмови.
8. У разі отримання відмови органу державної реєстрації суден у прийнятті заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна до розгляду заявник має право:
1) подати нову заяву про державну реєстрацію після усунення причин, у зв’язку з якими орган державної реєстрації суден відмовив у її прийнятті;
2) оскаржити рішення органу державної реєстрації суден у порядку, передбаченому законодавством».
 
Відхилено    
    -682- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію та прийняття рішення про державну реєстрацію чи відмову у державній реєстрації судна
1. Орган державної реєстрації суден у разі відсутності підстав для відмови у розгляді цієї заяви про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна приймає її до розгляду і за результатами розгляду в одноденний строк приймає рішення:
1) про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна та передає відомості щодо прийнятого ним рішення до держателя Державного суднового реєстру України, або
2) про відмову в державній реєстрації (тимчасової державній реєстрації, державній реєстрації змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або державній реєстрації виключення даних про державну реєстрацію з Державного суднового реєстру України) судна.
2. Рішення про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна орган державної реєстрації суден оформлює своїм розпорядчим документом.
3. Підставами для відмови у державній реєстрації (тимчасовій державній реєстрації, державній реєстрації змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або у державній реєстрації виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна є:
1) подання заяви про державну реєстрацію суден з незаповненими даними;
2) неподання документів, що мають додаватися до заяви про державну реєстрацію суден;
3) невідповідність змісту документів, поданих до заяви про державну реєстрацію суден, вимогам цього Закону.
4. Орган державної реєстрації суден, який прийняв рішення про відмову у державній реєстрації судна, зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви надати заявнику письмову відповідь із зазначенням причини відмови.
5. У разі відсутності підстав для відмови у державній реєстрації судна орган державної реєстрації суден приймає рішення про державну реєстрацію судна та передає у день прийняття рішення дані про розпорядчий документ стосовно державної реєстрації судна в електронній формі до Державного суднового реєстру України у порядку, встановленому держателем Державного суднового реєстру України.
6. У разі виявлення невідповідності (розбіжності) даних, зазначених у заяві про державну реєстрацію судна та доданих до неї документах, із даними, що наведені у державних (іноземних державних) базах даних (реєстрах) чи оригіналах офіційних документів, орган державної реєстрації суден, який раніше прийняв рішення про державну реєстрацію цього судна, у день виявлення такої невідповідності приймає рішення про анулювання свого рішення про державну реєстрацію цього судна і повідомляє про таке рішення держателя Державного суднового реєстру України.
7. Орган державної реєстрації суден приймає рішення про тимчасову державну реєстрацію судна у разі, якщо воно зафрахтоване за договором бербоут-чартера на термін, що не перевищує термін чинності такого договору, та якщо на момент державної реєстрації цього судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави, а також якщо судно було внесене до суднового реєстру іншої держави, але є запис про припинення його державної реєстрації.
Тимчасова державна реєстрація судна здійснюється органом державної реєстрації за місцем розташування судна у порядку, встановленому для державної реєстрації судна».
 
Відхилено    
    -683- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Порядок виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України
1. Виключення даних про прийняте органом державної реєстрації суден рішення про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію) судна з Державного суднового реєстру України здійснюється за рішенням суб’єкта державної реєстрації суден.
2. Підставою для виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України є:
1) заява власника судна;
2) документи, що додаються до заяви, про:
а) загибель судна,
б) пропажу судна безвісти,
в) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
г) закінчення строку дії договору бербоут-чартера чи визнання судом такого договору недійсним.
3. Підставою для виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України є письмова заява його власника (судновласника), яка подається до відповідного органу державної реєстрації суден. Така заява подається в довільній формі із зазначенням причини (причин), що зумовлює необхідність виключення даних про судно з Державного суднового реєстру України, до якої додаються документи, які свідчать про необхідність виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України.
4. Рішення про виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України приймається відповідним органом державної реєстрації суден у разі:
1) втрати судном права плавання під Державним Прапором України;
2) наявності документа про:
а) загибель судна,
б) пропажу судна безвісти,
в) визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
3) зміни власника судна або фрахтувальника за договором бербоут-чартера;
4) закінчення дії договору бербоут-чартера іноземного судна або наявності рішення суду про визнання такого договору недійсним;
5) за бажанням власника (судновласника) ? за його заявою.
5. Запис про виключення відомостей щодо державної реєстрації (тимчасової державної реєстрації) судна з Державного суднового реєстру України здійснюється його держателем у день отримання відповідного рішення органу державної реєстрації суден шляхом внесення запису про вилучення відомостей щодо державної реєстрації цього судна з Державного суднового реєстру України.
6. У разі виключення даних про державну реєстрацію іноземного судна з Державного суднового реєстру України його держатель у триденний строк повідомляє про це компетентний орган влади іноземної держави реєстрації цього іноземного судна.
7. У разі виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України всі документи щодо його державної реєстрації зберігаються відповідним органом державної реєстрації суден не менше 10 років.
8. Документи, одержані від судновласника згідно з вимогами про тимчасове виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України, зберігаються відповідним органом державної реєстрації суден упродовж терміну передачі судна в бербоут-чартер іноземній особі, що не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави, чи особі без громадянства або суб’єкту господарювання.
9. У разі державної реєстрації судна, електронні дані про яке були тимчасово виключені з Державного суднового реєстру України, до органу державної реєстрації суден подається документ, виданий іноземним органом державної реєстрації такого судна, про його виключення з відповідного іноземного суднового реєстру.
10. У разі передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи використання іноземному суб’єкту господарювання, іноземній особі, що не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави, чи особі без громадянства іноземного судна, електронні дані про яке внесені до Державного суднового реєстру України, здійснюється тимчасова заміна Державного Прапора України на прапор іноземної держави.
Така заміна здійснюється за рішенням відповідного органу державної реєстрації суден про державну реєстрацію тимчасомвого виключення даних з Державного суднового реєстру України щодо цього судна, за умови що:
1) згідно із законодавством іншої держави дозволяється заміна прапора;
2) судновласник згоден на тимчасову заміну прапора;
3) заставодержатель зареєстрованих застав судна згоден на тимчасову заміну прапора (у разі наявності зареєстрованої застави цього судна).
11. Рішення органу державної реєстрації суден про державну реєстрацію тимчасового виключення даних про державну реєстрацію судна приймається на підставі:
1) заяви судновласника про державну реєстрацію тимчасового виключення даних про державну реєстрацію судна до відповідного суб’єкта державної реєстрації суден із зазначенням причин, що зумовлюють необхідність тимчасового виключення його судна із Державного суднового реєстру України;
2) копії (фотокопії) договору фрахтування;
3) дозволу заставодержателя на тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (за наявності зареєстрованої застави цього судна);
4) документа, що підтверджує сплату встановлених законом зборів за державну реєстрацію.
12. В Україні не визнаються відомості про судно з суднового реєстру іншої держави, якщо дані про це судно не виключені з Державного суднового реєстру України.
З моменту внесення записів щодо змін даних державної реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України всі зроблені раніше записи щодо цього суда в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.
 
Відхилено    
    -684- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Зміна місця державної реєстрації судна
1. У разі виникнення необхідності зміни місця державної реєстрації (органу державної реєстрації суден) судна або за бажанням власника судна він має одночасно подати заяви про перереєстрацію свого судна за новим місцем державної реєстрації (новим органом державної реєстрації суден) до відповідних органів державної реєстрації суден:
1) за місцем чинної державної реєстрації судна (органу державної реєстрації суден) ? про намір перереєстрації судна в іншому місці державної реєстрації (іншому органі державної реєстрації),
2) до місця, в якому має намір перереєструвати своє судно (іншого органу державної реєстрації суден) – про державну реєстрацію його судна в іншому місці реєстрації (в іншому органі державної реєстрації суден).
Після прийняття новим органом державної реєстрації суден рішення про державну реєстрацію судна він у триденний строк має повідомити в довільній формі письмово листом або в електронній формі орган державної реєстрації суден попередньої державної реєстрації судна, що перереєстроване».
 
Відхилено    
    -685- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Дані Державного суднового реєстру України
1. До Державного суднового реєстру України вносяться в електронній формі такі дані про судно, щодо якого органом державної реєстрації суден прийнято рішення про його державну реєстрацію:
1) назва судна;
2) Ідентифікаційний номер ЄІН судна;
3) позивні судна (за наявності);
4) дані про власника судна або про судновласника (фрахтувальника) судна (відповідно до його заяви про державну реєстрацію судна);
5) дата прийняття рішення суб’єктом державної реєстрації суден про державну реєстрацію судна і дата внесення даних про таке рішення до Державного суднового реєстру України;
6) вид державної реєстрації (постійна, тимчасова, внесення змін або доповнень, виключення даних про державну реєстрацію судна з Державного суднового реєстру України) судна;
7) призначення і тип судна;
8) район плавання;
9) основні розміри судна у метрах (довжина, найбільша ширина, висота борту);
10) місткість (валова);
11) пасажиромісткість (кількість місць для перевезення пасажирів);
12) видані суб’єктом державної реєстрації суден суднові документи;
13) видані класифікаційним товариством суднові документи;
14) строк дії договору про фрахтування (за наявності);
15) обмеження прав на судно (заборона розпоряджатися та/або користуватися суднами, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб, або що виникла на підставі договору) – за наявності;
16) заставні зобов’язання щодо судна (щодо місця видачі, дати видачі, суми застави, терміну погашення застави, місця державної реєстрації, номера контактного телефону та адреси електронної пошти заставодержателя, відмітки про погашення застави) ? за наявності.
2. Дані, передбачені частиною першою цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», щоденно актуалізуються, до них забезпечується вільний доступ.
3. Судно набуває права плавання під Державним Прапором України з моменту внесення даних про рішення органу державної реєстрації суден про державну реєстрацію (тимчасову державну реєстрацію, державну реєстрацію змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або про державну реєстрацію виключення даних з Державного суднового реєстру України) судна до Державного суднового реєстру України.
4. Судно, придбане за кордоном або передане (тимчасово передане) з-за кордону суб’єкту господарювання – резиденту України або громадянину України, набуває права плавання під Державним Прапором України з моменту видачі відповідним генеральним консулом (консулом) України у країні перебування тимчасового свідоцтва про право плавання судна під Державним Прапором України на строк до шести місяців з дати прийняття рішення консулом України про видачу такого свідоцтва.
5. Тимчасове свідоцтво про право плавання судна під Державним Прапором України, видане генеральним консулом (консулом) України у країні перебування, є одноразовим.
Відомості про прийняте рішення генеральним консулом (консулом) України в іншій країні щодо видачі тимчасового свідоцтва про право плавання судна під Державним Прапором України мають бути передані генеральним консулом (консулом) України у країні перебування до держателя Державного суднового реєстру України у день прийняття ним такого рішення.
Порядок передачі рішення генерального консула (консула) України у країні перебування до Державного суднового реєстру України встановлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -686- Федієнко О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Плата за державну реєстрацію суден
1. За державну реєстрацію (тимчасову державну реєстра цію) судна справляється плата у розмірі:
1) для морського судна – шість прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
2) для суден внутрішнього водного транспорту:
а) для пасажирських суден:
місткістю від 12 до 100 пасажирів – один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
місткістю більше 100 пасажирів – два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
б) для вантажних та інших суден:
місткістю до 1000 тонн дедвейту – два прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
місткістю 1000 тонн дедвейту і більше – чотири прожиткові мінімуми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року,
в) для малих суден – 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
2. Плата за державну реєстрацію змін і доповнень даних суден у Державному судновому реєстрі України встановлюється у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
3. Плата за державну реєстрацію виключення даних про судно з Державного суднового реєстру України не стягується.
Плата за державну реєстрацію судна спрямовується до місцевого бюджету за місцем державної реєстрації (перереєстрації) суден».
 
Відхилено    
    -687- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після статті 31 доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Порядок державної реєстрації суден, що плавають на внутрішніх водних шляхах.
1. Державну реєстрацію суден, що плавають на внутрішніх водних шляхах, здійснюють органи державної реєстрації суден відповідно до цього Закону.
2. Систему органів державної реєстрації суден становлять:
1) капітани дільниць (портів);
2) голови міських державних адміністрацій та районних державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі;
3) голови виконавчого комітету рад у містах;
4) генеральний консул (консул) України у країні перебування.
3. Власник судна обирає орган державної реєстрації суден за власним бажанням.
4. Державній реєстрації підлягають:
1) судна внутрішнього водного транспорту;
2) судна моторні (судна з двигуном);
3) судна спортивні, які використовуються у спортивній діяльності на судновому ходу;
4) судна за бажанням власників.
5. Державній реєстрації відповідно до цього Закону не підлягають:
1) військові кораблі та військові судна;
2) малі судна, для яких добуток довжини на ширину та на осадку судна (у метрах) становить менше 100 кубічних метрів (зокрема каяки, каное, катамарани, байдарки, човни для рафтингу, плоти, водні велосипеди, водні лижи, дошки для серфінгу або дошки для веслування стоячі /SАР/) та які не обладнані силовою установкою (двигуном);
3) катери, шлюпки (човни)
та інші плавучі засоби, що належать судну, перевозяться ним та призначені для забезпечення безпеки його пасажирів, багажу та (або) пошти.
6. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації;
2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну даних Державного суднового реєстру України або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".
7. Державна реєстрація суден здійснюється шляхом:
1) подання заявником (власником, особою, уповноваженою власником, або особою, яка використовує судно на законних підставах) заяви про державну реєстрацію судна, а також вичерпного переліку документів, що додаються до заяви відповідно до цього Закону;
2) розгляду органом державної реєстрації суден заяви про державну реєстрацію судна на предмет відповідності заяви вимогам цього Закону;
3) прийняття органом державної реєстрації суден рішення про державну реєстрацію судна (незалежно від місця перебування судна) відповідно до цього Закону;
4) передачі органом державної реєстрації суден відомостей щодо прийнятого ним рішення про державну реєстрацію судна до держателя Державного суднового реєстру України у порядку, встановленому держателем реєстру відповідно до цього Закону;
5) видачі органом державної реєстрації суден заявникові суднових документів відповідно до цього Закону.
Стаття . Строк державної реєстрації суден, що плавають на внутрішніх водних шляхах
Прийняття рішення органом державної реєстрації про державну реєстрацію судна має здійснюватися за один робочий день і лише на підставі реєстрації змін і доповнень даних Державного суднового реєстру України або державної реєстрації виключення даних з Державного суднового реєстру України судна та документів, доданих до заяви.
Стаття . Набуття права плавання судна на внутрішніх водних шляхах під Державним Прапором України
1. Право плавання під Державним Прапором України має судно, яке є державною чи комунальною власністю України, перебуває у власності фізичної особи ? громадянина України або суб’єкта господарювання, що є резидентом України, та відомості про державну реєстрацію якого внесені до Державного суднового реєстру України».
 
Відхилено    
472. Стаття 32. Реєстрація суден внутрішнього плавання
 
-688- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини першу і другу статті 32 виключити.
 
Відхилено   Стаття 32. Реєстрація суден внутрішнього плавання
 
473. 1. Реєстрація суден внутрішнього плавання здійснюється у Державному судновому реєстрі України. Під час першої реєстрації судну внутрішнього плавання, якому на момент реєстрації в Україні не присвоєно унікальний європейський ідентифікаційний номер, присвоюється такий ідентифікаційний номер, відомості про який вносяться до свідоцтва судна внутрішнього плавання чи тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання, до свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України.
 
-689- Федієнко О.П.
Частини першу і другу статті 32 виключити.
 
Відхилено   1. Реєстрація суден внутрішнього плавання здійснюється у Державному судновому реєстрі України. Під час першої реєстрації судну внутрішнього плавання, якому на момент реєстрації в Україні не присвоєно унікальний європейський ідентифікаційний номер, присвоюється такий ідентифікаційний номер, відомості про який вносяться до свідоцтва судна внутрішнього плавання чи тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання, до свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України.
 
474. Унікальний європейський ідентифікаційний номер судна не змінюється протягом усього строку експлуатації судна.
 
   Унікальний європейський ідентифікаційний номер судна не змінюється протягом усього строку експлуатації судна.
 
475. 2. Органи та умови реєстрації суден внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України встановлюються Кодексом торговельного мореплавства України та цим Законом.
 
   2. Органи та умови реєстрації суден внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України встановлюються Кодексом торговельного мореплавства України та цим Законом.
 
476. 3. Право плавання під Державним Прапором України має судно, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, що знаходиться у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави-агресора або юридичні особи, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до «Про санкції».
 
-690- Батенко Т.І.
Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«3. Право плавання під Державним Прапором України має судно, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, що знаходиться у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом; фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано частково   3. Право плавання під Державним Прапором України має судно, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території України, або судно, що перебуває у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера (крім суден під прапором держави-агресора чи суден, власниками або судновласниками яких чи учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами власників або судновласників яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»).
 
    -691- Федієнко О.П.
Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«3. Право плавання під Державним Прапором України має судно, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території України, або судно, що знаходиться у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави-агресора або суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні особи та (або) суб’єкти господарювання, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано    
    -692- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«3. Право плавання під Державним Прапором України має судно, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території України, або судно, що знаходиться у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави-агресора або суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні особи та (або) суб’єкти господарювання, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано    
    -693- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Класифікаційне товариство внутрішнього водного транспорту (класифікаційне товариство)
1. Юридична особа набуває статусу класифікаційного товариства після отримання сертифіката акредитації національного органу України з акредитації та (або) визнаного іноземного органу з акредитації класифікаційних товариств відповідно до вимог Стандарту ЕN ІSО/ІЕС 17020 (або іншого стандарту, прийнятого на його заміну).
2. Порядок діяльності класифікаційних товариств встановлює Кабінет Міністрів України.
3. Класифікаційне товариство має відповідати таким критеріям:
1) посадові особи органу управління товариства мають надати документ, що підтверджує їхній не менш як трирічний досвід в оцінюванні конструкцій та (або) побудови суден;
2) мати у штаті адміністративний, технічний, допоміжний та дослідницький персонал належної кваліфікації відповідно до розміру флоту свого класу, його складу та участі в побудові і реконструкції суден;
3) застосовувати затверджені ним правила (процедури) щодо конструкції, побудови та технічного огляду суден, що відповідають статусу визнаних Міжнародною асоціацією класифікаційних товариств стандартів.
Умови відповідності таких правил міжнародним стандартам встановлює центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
4) своєчасно оприлюднювати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості про свою діяльність;
5) мати власний реєстр (базу даних) суден, що оприлюднюється в електронному вигляді;
6) не перебувати під контролем судновласників (володільців судна) або суднобудівників, або осіб, які мають комерційне відношення до виготовлення, обладнання, ремонту та керування суднами, не виконує статутні функції чи завдання, пов’язані із класом судна, якщо вона є ідентичною, або має ділові, особисті, чи родинні зв’язки з судновласником (володільцем судна) чи компанією-оператором. Втручання в діяльність класифікаційного товариства та інспекторів класифікаційного товариства з боку вказаних у цьому пункті осіб заборонено;
7) інспектори класифікаційного товариства мають працювати лише в одному класифікаційному товаристві і на постійної основі (за трудовим договором);
8) забезпечувати:
а) щорічне осучаснення своїх правил і процедур та їх відповідність внутрішній системі щодо оцінки якості послуг,
б) встановлення внутрішньої системи оцінки якості послуг відповідно до міжнародних конвенцій щодо сфери діяльності кваліфікаційних товариств,
в) визначення та документальне оформлення обов’язків, повноважень та взаємодії персоналу, чия робота впливає на якість послуг класифікаційного товариства,
г) існування наглядової системи з метою моніторингу діяльності та роботи своїх інспекторів, технічного персоналу,
ґ) встановлений рівень кваліфікації інспекторів класифікаційного товариства,
д) ведення документації, що демонструє досягнення визнаних стандартів у сфері надання послуг, а також ефективну роботу системи якості,
е) проведення обов’язкових оглядів та інспекцій, що вимагаються гармонізованою системою інспектування та сертифікації, на проведення яких уповноважене класифікаційне товариство, відповідно до положень Додатка та Доповнення до Резолюції Міжнародної морської організації (ІМО А.948 (23) або іншого документа, прийнятого на її заміну) про основні принципи проведення оглядів у рамках гармонізованої системи інспектувань та сертифікації;
9) запровадити та підтримувати внутрішню систему якості, засновану на стандартах якості (вимог стандартів ЕN ІSО/ІЕС 17020 та ЕN ІSО 90001) відповідно до інтерпретації та сертифікації органом оцінки якості та сертифікації або іншого стандарту, що прийнятий на його заміну;
10) мати засоби проведення оцінки за допомогою кваліфікованого професійного персоналу та відповідно до положень, викладених у Додатку до Резолюції Міжнародної морської організації (ІМО А.913 (22) або іншого документа, що прийнятого на її заміну) про рекомендації щодо впровадження адміністративними органами Кодексу ІSМ, застосування та обслуговування системи управління безпекою як на суходолі, так і на борту суден, що підпадають під сферу дії сертифікації.
 
Враховано частково    
477. Стаття 33. Класифікація і технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання
 
-694- Федієнко О.П.
Статтю 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Класифікаційне товариство внутрішнього водного транспорту (класифікаційне товариство)
1. Юридична особа набуває статусу класифікаційного товариства після отримання сертифіката акредитації національного органу України з акредитації та (або) визнаного іноземного органу з акредитації класифікаційних товариств відповідно до вимог Стандарту ЕN ІSО/ІЕС 17020 (або іншого стандарту, прийнятого на його заміну).
2. Порядок діяльності класифікаційних товариств встановлює Кабінет Міністрів України.
3. Класифікаційне товариство має відповідати таким критеріям:
1) посадові особи органу управління товариства мають надати документ, що підтверджує не менш як трирічний досвід в оцінюванні конструкцій та (або) побудові суден;
2) мати у штаті адміністративний, технічний, допоміжний та дослідницький персонал належної кваліфікації відповідно до розміру флоту свого класу, його складу та участі у побудові та реконструкції суден;
3) застосовувати затверджені ним правила (процедури) щодо конструкції, побудови та технічного огляду суден, що відповідають статусу визнаних Міжнародною асоціацією класифікаційних товариств стандартів. Умови відповідності таких правил міжнародним стандартам встановлює центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
4) своєчасно оприлюднювати відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості про свою діяльність;
5) мати власний реєстр (базу даних) суден, що оприлюднюється в електронному вигляді;
6) не перебувати під контролем судновласників (володільців судна) або суднобудівників, або осіб, що мають комерційне відношення до виготовлення, обладнання, ремонту та керування суднами, не виконує статутні функції чи завдання, пов’язані із класом судна, якщо вона є ідентичною, або має ділові, особисті чи родинні зв’язки з судновласником (володільцем судна) чи компанією-оператором. Втручання в діяльність класифікаційного товариства та інспекторів класифікаційного товариства з боку вказаних у цьому пункті осіб заборонено;
7) інспектори класифікаційного товариства мають працювати лише в одному класифікаційному товаристві і на постійної основі (за трудовим договором);
8) забезпечувати:
а) щорічне осучаснення своїх правил та процедур та їх відповідність внутрішній системі щодо оцінки якості послуг,
б) установлення внутрішньої системи оцінки якості послуг відповідно до міжнародних конвенцій щодо сфери діяльності кваліфікаційних товариств,
в) визначення та документальне оформлення обов’язків, повноважень та взаємодії персоналу, робота яких впливає на якість послуг класифікаційного товариства,
г) існування наглядової системи з метою моніторингу діяльності та роботи своїх інспекторів і технічного персоналу,
ґ) встановлений рівень кваліфікації інспекторів класифікаційного товариства,
д) ведення документації, що демонструє досягнення визнаних стандартів у сфері надання послуг, а також ефективну роботу системи якості,
е) проведення обов’язкових оглядів та інспекцій, що вимагаються гармонізованою системою інспектування та сертифікації, на проведення яких уповноважене класифікаційне товариство, відповідно до положень Додатка та Доповнення до Резолюції Міжнародної морської організації (ІМО А.948 (23) або іншого документа, прийнятого на її заміну) про основні принципи проведення оглядів у рамках гармонізованої системи інспектувань та сертифікації;
9) запровадити та підтримувати внутрішню систему якості, засновану на стандартах якості (вимог стандартів ЕN ІSО/ІЕС 17020 та ЕN ІSО 90001) відповідно до інтерпретації та сертифікації органом оцінки якості та сертифікації або іншого стандарту, прийнятого на його заміну;
10) мати засоби проведення оцінки за допомогою кваліфікованого професійного персоналу та відповідно до положень, викладених у Додатку до Резолюції Міжнародної морської організації (ІМО А.913 (22) або іншого документа, прийнятого на її заміну) про рекомендації щодо впровадження адміністративними органами Кодексу ІSМ, застосування та обслуговування системи управління безпекою як на суходолі, так і на борту суден, що підпадають під сферу дії сертифікації».
 
Враховано частково   Стаття 33. Класифікація і технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання
 
    -695- Федієнко О.П.
Статтю 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Засновники класифікаційного товариства
Засновниками класифікаційного товариства не можуть бути судновласники (володільці судна), суб’єкти господарювання у сфері суднобудування (судноремонту) та (або) їх посадові особи, які займаються господарською діяльність щодо проектування, виробництва, оснащення, ремонту, експлуатації та (або) страхування судна, або які є особами держави-агресора».
 
Враховано частково    
    -696- Федієнко О.П.
Доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Обов’язки та права класифікаційних товариств
1. Класифікаційне товариство зобов’язане:
1) застосувати правила класифікації суден внутрішнього водного транспорту і технічних вимог до них, які мають враховувати визнані світові стандарти та відповідати директивним вимогам Європейського Союзу щодо безпеки плавання на внутрішніх водних шляхах, їх санітарної та екологічної безпеки, охорони життя і здоров’я пасажирів та суднових екіпажів, завантаження, розвантаження, перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу) або пошти на судні;
2) проводити кваліфікований огляд та надавати класифікаційну оцінку застрахованого судна чи судна, що підлягатиме страхуванню, вантажу та (або) сертифікації системи менеджменту на замовлення судновласника (володільця судна), фрахтувальника, вантажовідправника, будівника судна або страхової компанії;
3) видавати класифікаційне свідоцтво (тимчасове класифікаційне свідоцтво), в якому зазначаються:
а) клас судна (розряд, до якого належить судно згідно з правилами класифікації класифікаційного товариства). Клас судна записується у вигляді символу і різних додаткових знаків та присвоюється або поновлюється на певний термін,
б) район, у межах якого судно визнається придатним до плавання (морське судно ? море, судно змішаного району плавання ? море та внутрішні водні шляхи, внутрішній водний транспорт – внутрішні водні шляхи або ділянки внутрішніх водних шляхів),
в) відповідність вимогам Стандарту ЕS-ТRІN, Конвенцій SОLАS та Конвенцій МАRРОL;
4) висновки (результати) щодо проведених класифікації та класифікаційного (ревізійного) огляду судна, що перебуває в експлуатації чи планується до експлуатації;
5) проводити технічний нагляд за побудовою нового судна, нагляд за ремонтом (модернізацією) чи переобладнанням старих суден, за виконанням правил і технічних вимог фізичними особами та (або) суб’єктами господарювання, які проектують, ведуть будівництво та роботи щодо переобладнання, ремонту, експлуатації суден, його суднових механізмів, пристроїв та обладнання, а також за використанням матеріалів та (або) спеціальних виробів для судна;
6) забезпечити та проводити технічний нагляд за виконанням класифікаційних вимог, встановлених відповідно до міжнародних договорів України щодо плавання на внутрішніх водних шляхах;
7) надавати висновки (свідоцтва) про стан судна, його судноплавні якості, вантаж, та (або) обсяг та розмір пошкоджень суден чи збитків від аварійних подій (аварій);
8) вести бази даних, які відносяться до сфери діяльності класифікаційного товариства;
9) оприлюднювати на власному веб-сайті перелік суден, які отримали класифікаційні свідоцтва, видані цим класифікаційним товариством, та відомості щодо цього класифікаційного свідоцтва з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», постійно актуалізовувати ці відомості.
2. Класифікаційне товариство має право:
1) вимагати від судновласників (володільців судна), фрахтувальників, вантажовідправників, будівників судна або страхових компаній надання відомостей та (або) документів щодо внутрішнього водного транспорту, який підлягає класифікації;
2) визначати номенклатуру піднаглядних матеріалів, виробів, обладнання та частин судна;
3) припиняти роботи на судні, які будуються або ремонтуються під його наглядом, а також забороняти їх експлуатацію у разі виявлення порушень вимог цього закону;
4) співпрацювати з міжнародними організаціями, іноземними юридичними особами, їх представництвами та з іноземними громадянами з питань, що належать до його компетенції;
5) бути членом міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з класифікацією суден та наглядом за виконанням міжнародних конвенцій щодо безпеки плавання суден на внутрішніх водних шляхах (конвенційний нагляд за безпекою плавання суден внутрішнього__водного транспорту);
6) брати участь у розробленні проектів розвитку морського та внутрішнього водного транспорту, а також у проведенні науково-дослідних робіт у сферах судноплавства та суднобудування;
7) утворювати міжвідомчу науково-технічну раду за участю фахівців заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, капітанів портів (терміналів), місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, судновласників (володільців судна), суб’єктів господарювання, у власності (володінні) яких знаходяться гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах, наукових та проектних організацій, суднобудівних та судноремонтних підприємств;
8) безперешкодно відвідувати судно, суднобудівні і судноремонтні заводи та верфі, порти (термінали), гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах, а також організації та підприємства, які проектують чи виготовляють матеріали, вироби, обладнання для суднобудування і судноремонту, у разі виконання цих робіт під його наглядом.
4. Класифікаційні товариства щорічно проводять консультації між собою у формі конференції (інтернет-конференції) з метою забезпечення гармонізації своїх правил та процедур, а також їх виконання задля забезпечення інтерпретації (імплементації) міжнародних конвенцій, учасницею яких є Україна, без обмеження повноважень держав прапора.
5. Порядок проведення консультацій та умов взаємовизнання сертифікатів класу (зокрема щодо підстав невизнання їх) встановлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
6. Класифікаційні товариства можуть домовлятися про технічні та процедурні умови, за яких вони взаємно визнають сертифікати класу щодо матеріалів, обладнання та компонентів судна, на основі визнаних стандартів, беручи за основу більш суворі стандарти. За неможливості взаємного визнання сертифікатів класу щодо матеріалів, обладнання та компонентів судна класифікаційні товариства зазначають причини такої неможливості взаємного визнання сертифікатів класу, які мають бути пов’язані лише з безпекою суден.
7. Класифікаційне товариство здійснює нагляд за виправленням підтверджених недоліків чи невідповідностей на судні, на яке це класифікаційне товариство видало класифікаційне свідоцтво.
8. Якщо класифікаційне товариство установить шляхом інспекції (огляду) судна або іншим чином, що матеріал, з якого воно побудовано, або одиниця обладнання чи частина судна не відповідають її сертифікату та не відповідає вимогам Стандарту ЕS-ТRІN, воно забороняє застосування відповідного матеріалу, одиниці обладнання та (або) частини судна.
9. Класифікаційні товариства своєчасно повідомляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у встановленому ним порядку про:
1) зміни у стандартах на судноплавство та взаємне визнання сертифікатів на матеріали, обладнання та (або) частини судна;
2) здійснений ними захід щодо видачі класифікаційних свідоцтв, трансфери, зміни, призупинення дії класу та його відкликання, незалежно від того, під яким прапором ходить судно, протягом трьох днів з дня здійснення відповідного заходу.
10. Видавати обов’язкові сертифікати судну, що було декласоване чи змінює клас через питання безпеки, без повної його інспекції заборонено.
11. Якщо відбувається передача класу від одного класифікаційного товариства до іншого, класифікаційне товариство, яке втрачає, має передати класифікаційному товариству, що отримує клас, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, повне досьє на таке судно та повідомити про:
1) прострочені огляди;
2) невиконані рекомендації чи умови класу;
3) умови (особливі умови) експлуатації судна;
4) обмеження експлуатації судна.
Класифікаційне товариство, що отримує клас, видає судну нові класифікаційні свідоцтва лише після задовільного завершення усіх прострочених оглядів та виконання усіх невиконаних рекомендацій чи умов класу, попередньо виданих такому судну, за вказівками класифікаційного товариства, що втрачає клас.
12. Правила класифікації і технічних вимог щодо забезпечення виконання умов безпеки плавання суден, їх санітарної та екологічної безпеки, охорони життя і здоров’я пасажирів, суднових екіпажів, збереження вантажів, багажу чи пошти, спорудження і забезпечення безпеки суден та зміни до таких правил підлягають узгодженню із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
13. За видачу класифікаційним товариством класифікаційного свідоцтва справляється плата, що спрямовується на користь цього класифікаційного товариства, у розмірі:
1) одна мінімальна заробітна плата, встановлена для працездатних осіб на 1 січня календарного року, ? для суден внутрішнього водного транспорту;
2) 5 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої для працездатних осіб на 1 січня календарного року, ? для малих суден».
 
Враховано частково    
    -697- Федієнко О.П.
Доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Технічний нагляд за судном»
1. Технічний нагляд за виконанням на судні вимог, що встановлені міжнародними договорами України або з урахуванням директивних вимог Європейського Союзу щодо плавання внутрішніми водними шляхами, здійснюється класифікаційним товариством, що обирається судновласником (володільцем судна).
2. Порядок здійснення технічного нагляду встановлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Технічний нагляд за суднами здійснюється класифікаційним товариством з урахуванням Стандарту ЕS-ТRІN та директивних вимог Європейського Союзу у сфері технічного нагляду за суднами внутрішнього водного транспорту.
Стаття . Нагляд (контроль) за здійсненням класифікаційним товариством технічного нагляду
Нагляд (контроль) за здійсненням класифікаційним товариством технічного нагляду за виконанням на суднах вимог, що встановлені міжнародними договорами України або передбачені директивними вимогами Європейського Союзу, щодо плавання на внутрішніх водних шляхах, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у порядку, що встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Враховано частково    
478. 1. Класифікація суден внутрішнього плавання здійснюється класифікаційним товариством, обраним судновласником.
 
   1. Класифікація суден внутрішнього плавання здійснюється класифікаційним товариством, обраним судновласником.
 
479. 2. Технічний нагляд за виконанням на суднах внутрішнього плавання технічних вимог до суден внутрішнього плавання, вимог, що встановлені міжнародними договорами України, здійснюється визнаним класифікаційним товариством, обраним судновласником, з яким центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, уклав відповідну угоду. Перелік таких класифікаційних товариств веде та оприлюднює на своєму на офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   2. Технічний нагляд за виконанням на суднах внутрішнього плавання технічних вимог до суден внутрішнього плавання, вимог, що встановлені міжнародними договорами України, здійснюється визнаним класифікаційним товариством, обраним судновласником, з яким центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, уклав відповідну угоду. Перелік таких класифікаційних товариств оприлюднює на своєму на офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
480. Порядок визнання та вимоги до класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання, проводять їх технічні огляди, а також порядок припинення визнання класифікаційного товариства встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами.
 
-698- Дунда О.А.
Абзац другий частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
«Порядок визнання, припинення такого визнання, критерії відбору класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання та проводять їх технічні огляди, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах внутрішнього водного транспорту, з урахуванням міжнародних договорів України та беручи до уваги законодавство ЄС. У зазначеному порядку встановлюються процедури контролю (нагляду) відповідності таких класифікаційних товариств вимогам, встановленим національним та міжнародним законодавством, порядок укладення з ними угод, типову форму цих угод».
 
Враховано   Порядок визнання, припинення такого визнанння, критерії відбору класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання та проводять їх технічні огляди, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах внутрішнього водного транспорту, з урахуванням міжнародних договорів України та беручи до уваги законодавство Європейського Союзу. У зазначеному порядку встановлюються процедури контролю (нагляду) відповідності таких класифікаційних товариств вимогам, встановленим національним та міжнародним законодавством, порядок укладання з ними угод, типова форма цих угод.
 
481. Визнання класифікаційного товариства може бути припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зокрема у разі невідповідності класифікаційного товариства вимогам, встановленим законодавством.
 
   Визнання класифікаційного товариства може бути припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зокрема у разі невідповідності класифікаційного товариства вимогам, встановленим законодавством.
 
482. 3. Контроль за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на суднах внутрішнього плавання технічних вимог до суден внутрішнього плавання, вимог, що встановлені міжнародними договорами України та законодавством ЄС, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, який виконує функції компетентного органу з питань контролю за дотриманням технічних вимог на суднах, а також взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав.
 
-699- Дунда О.А.
Частину третю статті 33 після слова «Контроль» доповнити словами «моніторинг та нагляд».
 
Враховано   3. Контроль, моніторинг та нагляд за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на суднах внутрішнього плавання технічних вимог до суден внутрішнього плавання, вимог, що встановлені міжнародними договорами України та законодавством ЄС, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, який виконує функції компетентного органу з питань контролю за дотриманням технічних вимог на суднах, а також взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав.
 
483. 4. З метою перевірки відповідності технічного стану суден внутрішнього плавання встановленим законодавством вимогам для плавання на внутрішніх водних шляхах визнане класифікаційне товариство проводить первісні, періодичні, спеціальні та добровільні технічні огляди суден. За результатами первісних і періодичних технічних оглядів суднам видаються (поновлюються) свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
   4. З метою перевірки відповідності технічного стану суден внутрішнього плавання встановленим законодавством вимогам для плавання на внутрішніх водних шляхах визнане класифікаційне товариство проводить первісні, періодичні, спеціальні та добровільні технічні огляди суден. За результатами первісних і періодичних технічних оглядів суднам видаються (поновлюються) свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
484. Плавання судна внутрішнього плавання, технічний стан якого не відповідає зазначеному у свідоцтві судна внутрішнього плавання, забороняється.
 
   Плавання судна внутрішнього плавання, технічний стан якого не відповідає зазначеному у свідоцтві судна внутрішнього плавання, забороняється.
 
485. У разі капітального ремонту або істотних змін у конструкції судна, що впливають на міцність конструкції судна, його маневреність та інші основні характеристики, таке судно перед початком експлуатації має пройти спеціальний огляд, за результатами якого вносяться відповідні зміни до свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
   У разі капітального ремонту або істотних змін у конструкції судна, що впливають на його міцність, маневреність та інші основні характеристики, таке судно перед початком експлуатації має пройти спеціальний огляд, за результатами якого вносяться відповідні зміни до свідоцтва судна внутрішнього плавання.
 
486. Порядок проведення первісних, періодичних, спеціальних та добровільних оглядів суден, умови, обсяги та документи, що подаються для здійснення технічного нагляду за суднами, встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
-700- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після статті 33 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Засновники класифікаційного товариства
Засновниками класифікаційного товариства не можуть бути судновласники (володільці судна), суб’єкти господарювання у сфері суднобудування (судноремонту) та (або) їх посадові особи, які займаються господарською діяльністю щодо проектування, виробництва, оснащення, ремонту, експлуатації та (або) страхування судна, або які є особами держави-агресора.
Стаття . Обов’язки та права класифікаційних товариств
1. Класифікаційне товариство зобов’язане:
1) застосовувати правила класифікації суден внутрішнього водного транспорту і технічних вимог до них, які мають враховувати визнані світові стандарти та відповідати директивним вимогам Європейського Союзу щодо безпеки плавання на внутрішніх водних шляхах, їх санітарної та екологічної безпеки, охорони життя і здоров’я пасажирів та суднових екіпажів, завантаження, розвантаження, перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу) або пошти на судні;
2) проводити кваліфікований огляд та надавати класифікаційну оцінку застрахованому судна чи судна, що підлягатиме страхуванню, вантажу та (або) сертифікації системи менеджменту на замовлення судновласника (володільця судна), фрахтувальника, вантажовідправника, будівника судна або страхової компанії;
3) видавати класифікаційне свідоцтво (тимчасове класифікаційне свідоцтво), у якому зазначаються:
а) клас судна (розряд, до якого належить судно згідно з правилами класифікації класифікаційного товариства). Клас судна записується у вигляді символу і різних додаткових знаків та присвоюється або поновлюється на певний термін,
б) район, у межах якого судно визнається придатним до плавання (морське судно ? море, судно змішаного району плавання ? море та внутрішні водні шляхи, внутрішній водний транспорт – внутрішні водні шляхи або ділянки внутрішніх водних шляхів),
в) відповідність вимогам Стандарту ЕS-ТRІN, Конвенцій SОLАS та Конвенцій МАRРОL;
4) висновки (результати) щодо проведених класифікації та класифікаційного (ревізійного) огляду судна, що перебуває у експлуатації чи планується до експлуатації;
5) проводити технічний нагляд за побудовою нового судна, нагляд за ремонтом (модернізацією) чи переобладнанням старих суден, за виконанням правил і технічних вимог фізичними особами та (або) суб'єктами господарювання, які проектують, ведуть будівництво та роботи щодо переобладнання, ремонту, експлуатації суден, його суднових механізмів, пристроїв та обладнання, а також за використанням матеріалів та (або) спеціальних виробів для судна;
6) забезпечити та проводити технічний нагляд за виконанням класифікаційних вимог, встановлених відповідно до міжнародних договорів України щодо плавання на внутрішніх водних шляхах;
7) надавати висновки (свідоцтва) про стан судна, його судноплавні якості, вантаж та (або) обсяг та розмір пошкоджень суден чи збитків від аварійних подій (аварій);
8) вести бази даних, які відносяться до сфери діяльності класифікаційного товариства;
9) оприлюднювати на власному веб-сайті перелік суден, які отримали класифікаційні свідоцтва, видані цим класифікаційним товариством, та відомості щодо цього класифікаційного свідоцтва з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», та постійно актуалізувати ці відомості».
 
Враховано частково   Порядок проведення первісних, періодичних, спеціальних та добровільних оглядів суден, умови, обсяги та документи, що подаються для здійснення технічного нагляду за суднами, встановлюються порядком здійснення технічного нагляду за суднами з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу.
 
    -701- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
«2. Класифікаційне товариство має право:
1) вимагати від судновласників (володільців судна), фрахтувальників, вантажовідправників, будівників судна або страхових компаній надання відомостей та (або) документів щодо внутрішнього водного транспорту, який підлягає класифікації;
2) визначати номенклатуру піднаглядних матеріалів, виробів, обладнання та частин судна;
3) припиняти роботи на судні, які будуються або ремонтуються під його наглядом, а також забороняти їх експлуатацію у разі виявлення порушень вимог цього Закону;
4) співпрацювати з міжнародними організаціями, іноземними юридичними особами, їх представництвами та з іноземними громадянами з питань, що належать до його компетенції;
5) бути членом міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з класифікацією суден та наглядом за виконанням міжнародних конвенцій щодо безпеки плавання суден на внутрішніх водних шляхах (конвенційний нагляд за безпекою плавання суден внутрішнього водного транспорту);
6) брати участь у розробленні проектів розвитку морського та внутрішнього водного транспорту, а також у проведенні науково-дослідних робіт у сферах судноплавства та суднобудування;
7) утворювати міжвідомчу науково-технічну раду за участю фахівців заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, капітанів портів (терміналів), місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, судновласників (володільців судна), суб’єктів господарювання, у власності (володінні) яких знаходяться гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах, наукових та проектних організацій, суднобудівних та судноремонтних підприємств;
8) безперешкодно відвідувати судно, суднобудівні і судноремонтні заводи та верфі, порти (термінали), гідротехнічні споруди на внутрішніх водних шляхах, а також організації та підприємства, які проектують чи виготовляють матеріали, вироби та обладнання для суднобудування та судноремонту, у разі виконання цих робіт під його наглядом.
4. Класифікаційні товариства щорічно проводять консультації між собою у формі конференції (інтернет-конференції) з метою забезпечення гармонізації своїх правил та процедур, а також їх виконання задля забезпечення інтерпретації (імплементації) міжнародних конвенцій, учасницією яких є Україна, без обмеження повноважень держав прапора.
5. Порядок проведення консультацій та умов взаємовизнання сертифікатів класу (зокрема щодо підстав невизнання) встановлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -702- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
«6. Класифікаційні товариства можуть домовлятися про технічні та процедурні умови, за яких вони взаємно визнають сертифікати класу щодо матеріалів, обладнання та компонентів судна на основі визнаних стандартів, беручи за основу більш суворі стандарти. За неможливості взаємного визнання сертифікатів класу щодо матеріалів, обладнання та компонентів судна класифікаційні товариства зазначають причину такої неможливості, які мають бути пов’язані лише з безпекою суден.
7. Класифікаційне товариство здійснює нагляд за виправленням підтверджених недоліків чи невідповідностей на судні, на яке це класифікаційне товариство видало класифікаційне свідоцтво.
8. Якщо класифікаційне товариство установить шляхом інспекції (огляду) судна або іншим чином, що матеріал, з якого воно побудовано, або одиниця обладнання чи частина судна не відповідають її сертифікату та вимогам Стандарту ЕS-ТRІN, воно забороняє застосування відповідного матеріалу, одиниці обладнання та (або) частини судна.
9. Класифікаційні товариства своєчасно повідомляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у встановленому ним порядку про:
1) зміни у стандартах на судноплавство та взаємне визнання сертифікатів на матеріали, обладнання та (або) частини судна;
2) здійснений ними захід щодо видачі класифікаційних свідоцтв;
3) трансфери, зміни, призупинення дії класу та його відкликання, незалежно від того, під яким прапором ходить судно, протягом трьох днів з моменту здійснення відповідного заходу.
10. Видавати обов’язкові сертифікати судну, що було декласоване чи змінює клас через питання безпеки, без повної його інспекції заборонено.
11. Якщо відбувається передача класу від одного класифікаційного товариства до іншого, класифікаційне товариство, яке втрачає, має передати класифікаційному товариству, що отримує клас, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, повне досьє на таке судно та повідомити про:
1) прострочені огляди;
2) невиконані рекомендації чи умови класу;
3) умови (особливі умови) експлуатації судна;
4) обмеження експлуатації судна.
Класифікаційне товариство, що отримує клас, видає судну нові класифікаційні свідоцтва лише після задовільного завершення усіх прострочених оглядів та виконання усіх невиконаних рекомендацій чи умов класу, попередньо виданих такому судну, за вказівками класифікаційного товариства, що втрачає клас.
12. Правила класифікації і технічних вимог щодо забезпечення виконання умов безпеки плавання суден, їх санітарної та екологічної безпеки, охорони життя і здоров’я пасажирів, суднових екіпажів, збереження вантажів, багажу чи пошти, спорудження і забезпечення безпеки суден та зміни до таких правил підлягають узгодженню із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
13. За видачу класифікаційним товариством класифікаційного свідоцтва справляється плата, що спрямовується на користь цього класифікаційного товариства, у розмірі:
1) одна мінімальна заробітна плата, встановлена для працездатних осіб на 1 січня календарного року, ? для суден внутрішнього водного транспорту;
2) 5 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої для працездатних осіб на 1 січня календарного року, ? для малих суден».
 
Відхилено    
    -703- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Технічний нагляд за судном
1. Технічний нагляд за виконанням на судні вимог, що встановлені міжнародними договорами України або з урахуванням директивних вимог, здійснюється класифікаційним товариством, що обирається судновласником (володільцем судна).
2. Порядок здійснення технічного нагляду встановлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Технічний нагляд за суднами здійснюється класифікаційним товариством з урахуванням Стандарту ЕS-ТRІN та директивних вимог Європейського Союзу у сфері технічного нагляду за суднами внутрішнього водного транспорту.
Стаття . Нагляд (контроль) за здійсненням класифікаційним товариством технічного нагляду
Нагляд (контроль) за здійсненням класифікаційним товариством технічного нагляду за виконанням на суднах вимог, встановлених міжнародними договорами України або передбачених директивними вимогами Європейського Союзу щодо плавання на внутрішніх водних шляхах, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Враховано частково    
487. РОЗДІЛ VІ
 
   РОЗДІЛ VІ
 
488. МАЛІ, СПОРТИВНІ СУДНА ТА ВОДНІ МОТОЦИКЛИ. ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗВАГ НА ВОДІ
 
   МАЛІ, СПОРТИВНІ СУДНА ТА ВОДНІ МОТОЦИКЛИ. ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗВАГ НА ВОДІ
 
489. Стаття 34. Плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів. Проведення розваг на воді
 
   Стаття 34. Плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів. Проведення розваг на воді
 
490. 1. Малі судна та водні мотоцикли допускаються до плавання за умови їх відповідності вимогам безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, відповідної кваліфікації судноводіїв, дотримання безпечних умов для життя та здоров’я людей, а також за наявності необхідних суднових документів.
 
   1. Малі судна та водні мотоцикли допускаються до плавання за умови їх відповідності вимогам безпеки судноплавства, охорони навколишнього природного середовища, відповідної кваліфікації судноводіїв, дотримання безпечних умов для життя та здоров’я людей, а також за наявності необхідних суднових документів.
 
491. 2. Умови плавання спортивних суден під час спортивних змагань визначаються правилами спортивних змагань, які відповідно до закону затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
 
-704- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 34 виключити.
 
Відхилено   2. Умови плавання спортивних суден під час спортивних змагань визначаються правилами спортивних змагань, які відповідно до закону затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
 
492. 3. Місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд розробляються та за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджуються місцевими державними адміністраціями. Такими правилами встановлюються вимоги до використання на водних об’єктах малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на воді, що мають місцевий характер та не передбачені правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
-705- Мінько С.А.
Частину третю статті 34 викласти в такій редакції:
"3. Правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Такими правилами встановлюються вимоги до використання на водних об’єктах малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на воді, що мають місцевий характер та не передбачені правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах".
 
Відхилено   3. Місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд розробляються та за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджуються місцевими державними адміністраціями. Такими правилами встановлюються вимоги до використання на водних об’єктах малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на воді, що мають місцевий характер та не передбачені правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
493. Типова форма місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-706- Мінько С.А.
Абзац другий частини третьої статті 34 виключити
 
Відхилено   Типова форма місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
    -707- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий частини третьої статті 34 виключити.
 
Відхилено    
494. 4. Місця для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та засобів для розваг на воді визначаються місцевими органами виконавчої влади за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
 
-708- Мінько С.А.
У частині четвертій статті 34 слова "місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "органами місцевого самоврядування".
 
Відхилено   4. Місця для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та засобів для розваг на воді визначаються місцевими державними адміністраціями за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а в контрольному прикордонному районі ? з органом Державної прикордонної служби України, в зоні чи на ділянці відповідальності якого такі місця розміщені.
 
    -709- Негулевський І.П.
Частину четверту статті 34 викласти в такій редакції:
«4. Місця для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та засобів для розваг на воді визначаються місцевими органами виконавчої влади за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а в контрольному прикордонному районі ? з органом Державної прикордонної служби України, в зоні чи на ділянці відповідальності якого вони знаходяться».
 
Враховано частково    
495. 5. Особливості плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, а також безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден у контрольованому прикордонному районі включаються до місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді відповідно до закону.
 
-710- Мінько С.А.
У частині п’ятій статті 34 слово "місцевих" виключити.
 
Відхилено   5. Особливості плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, а також безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден у контрольованому прикордонному районі визначаються Законом України "Про державний кордон України" і включаються до місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді відповідно до закону. Такі місцеві правила також погоджуються з органом Державної прикордонної служби України, в зоні чи на ділянці відповідальності якого вони будуть застосовуватися.
 
    -711- Негулевський І.П.
Частину п’яту статті 34 викласти в такій редакції:
«5.Особливості плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, а також безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден у контрольованому прикордонному районі визначаються Законом України "Про державний кордон України" і включаються до місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді відповідно до закону. Такі місцеві правила погоджуються з органом Державної прикордонної служби України, в зоні чи на ділянці відповідальності якого вони будуть застосовуватись».
 
Враховано частково    
496. 6. На борту будь-якого малого моторного судна під час його руху мають бути в наявності індивідуальні рятувальні засоби у кількості, не меншій ніж кількість людей на борту судна. Такі засоби мають бути легкодоступними для людей, які перебувають на борту судна. Судноводій малого судна має право прийняти рішення про обов’язкове застосування людьми на борту судна таких засобів за наявності небезпеки для людського життя, зокрема у разі несприятливих погодних умов, небезпечного хвилювання, інтенсивного руху суден.
 
-712- Мінько С.А.
В абзаці першому частини шостої статті 34 слова "мають бути" замінити словами "повинні бути".
 
Враховано   6. На борту будь-якого малого моторного судна під час його руху повинні бути в наявності індивідуальні рятувальні засоби у кількості, не меншій ніж кількість людей на борту судна. Такі засоби повинні бути легкодоступними для людей, які перебувають на борту судна. Судноводій малого судна має право прийняти рішення про обов’язкове застосування людьми на борту судна таких засобів за наявності небезпеки для людського життя, зокрема у разі несприятливих погодних умов, небезпечного хвилювання, інтенсивного руху суден.
 
497. Діти до 12-річного віку, які перебувають на борту малого моторного судна, оснащеного механічним двигуном (двигунами) загальною максимальною потужністю 12 кіловат і більше, а також особи, які перебувають на водному мотоциклі, під час руху такого судна або мотоцикла мають бути одягнені в індивідуальні рятувальні засоби, крім випадків їх перебування у закритих приміщеннях таких малих суден.
 
-713- Мінько С.А.
В абзаці другому частини шостої статті 34 слова "мають бути" замінити словами "повинні бути".
 
Враховано   Діти до 12-річного віку, які перебувають на борту малого моторного судна, оснащеного механічним двигуном (двигунами) загальною максимальною потужністю 12 кіловатів і більше, а також особи, які перебувають на водному мотоциклі, під час руху такого судна або мотоцикла повинні бути одягнені в індивідуальні рятувальні засоби, крім випадків їх перебування у закритих приміщеннях таких малих суден.
 
498. Під час проведення спортивних заходів рішення про використання спортсменами індивідуальних рятувальних засобів приймає організатор таких заходів.
 
   Під час проведення спортивних заходів рішення про використання спортсменами індивідуальних рятувальних засобів приймає організатор таких заходів.
 
499. Стаття 35. Реєстрація малих і спортивних суден та водних мотоциклів
 
-714- Федієнко О.П.
Статті 35 і 36 виключити.
 
Відхилено   Стаття 35. Реєстрація малих і спортивних суден та водних мотоциклів
 
    -715- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 35 виключити.
 
Відхилено    
500. 1. Реєстрація малих і спортивних суден та водних мотоциклів здійснюється у Судновій книзі України і засвідчується судновим білетом, який видається безстроково (крім випадків тимчасової реєстрації).
 
   1. Реєстрація малих і спортивних суден та водних мотоциклів здійснюється у Судновій книзі України і засвідчується судновим білетом, який видається безстроково (крім випадків тимчасової реєстрації).
 
501. Судновий білет може бути виданий судну, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судну, що знаходиться у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави-агресора або юридичні особи, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до «Про санкції».
 
-716- Батенко Т.І.
Абзац другий частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
«Судновий білет може бути виданий судну, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судну, що знаходиться у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано   Судновий білет може бути виданий судну, що перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судну, що перебуває у користуванні зазначених осіб за договором бербоут-чартера (крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»).
 
502. 2. Обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України підлягають:
 
   2. Обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України підлягають:
 
503. 1) малі моторні судна, оснащені механічним двигуном (двигунами) загальною максимальною потужністю 12 кіловат і більше;
 
-717- Негулевський І.П.
Пункт 1 частини другої статті 35 викласти в такій редакції:
«1) малі моторні судна, оснащені механічним двигуном (двигунами) загальною максимальною потужністю 10 кіловат і більше».
 
Враховано   1) малі моторні судна, оснащені механічним двигуном (двигунами) загальною максимальною потужністю 10 кіловатів і більше;
 
504. 2) малі судна довжиною більше 4 метрів незалежно від наявності механічного двигуна, що використовуються для промислу водних біоресурсів, перевезення вантажів та / або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності;
 
-718- Негулевський І.П.
Пункт 2 частини другої статті 35 викласти в такій редакції:
«2) малі судна довжиною більше 4 метрів незалежно від наявності механічного двигуна, що використовуються для рибогосподарської діяльності, перевезення вантажів та / або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності (крім веслових байдарок (каяків), каное, гондол, катамаранів (водних велосипедів) та історичних копій суден)».
 
Враховано   2) малі судна довжиною більше 4 метрів незалежно від наявності механічного двигуна, що використовуються для рибогосподарської діяльності, перевезення вантажів та/або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності (крім веслових байдарок (каяків), каное, гондол, катамаранів (водних велосипедів) та історичних копій суден);
 
505. 3) водні мотоцикли.
 
   3) водні мотоцикли.
 
506. 3. Реєстрація інших малих суден, спортивних суден, історичних копій суден, інших суден, що не підлягають обов’язковій реєстрації, здійснюється у Судновій книзі України за бажанням судновласника.
 
   3. Реєстрація інших малих суден, спортивних суден, історичних копій суден, інших суден, що не підлягають обов’язковій реєстрації, здійснюється у Судновій книзі України за бажанням судновласника.
 
507. Засоби для розваг на воді реєстрації у Суднові книзі України не підлягають.
 
   Засоби для розваг на воді реєстрації у Судновій книзі України не підлягають.
 
508. 4. Іноземне судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартера, може бути зареєстровано в Судновій книзі України тимчасово, на строк, що не перевищує строку дії такого договору, якщо на момент реєстрації таке судно не внесено до реєстру суден іншої держави або якщо таке судно внесено до реєстру суден іншої держави, але запис про нього припинено або отримано дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні. У такому разі судновий білет видається на строк тимчасової реєстрації в Судновій книзі України.
 
   4. Іноземне судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартера, може бути зареєстровано в Судновій книзі України тимчасово, на строк, що не перевищує строку дії такого договору, якщо на момент реєстрації таке судно не внесено до реєстру суден іншої держави або якщо таке судно внесено до реєстру суден іншої держави, але запис про нього припинено або отримано дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні. У такому разі судновий білет видається на строк тимчасової реєстрації в Судновій книзі України.
 
509. 5. Виключення судна з Суднової книги України (припинення реєстрації) здійснюється:
 
   5. Виключення судна з Суднової книги України (припинення реєстрації) здійснюється:
 
510. 1) за заявою судновласника;
 
   1) за заявою судновласника;
 
511. 2) у разі загибелі судна або зникнення його безвісти;
 
   2) у разі загибелі судна або зникнення його безвісти;
 
512. 3) у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
 
   3) у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
 
513. 4) після закінчення строку дії договору бербоут-чартера.
 
   4) після закінчення строку дії договору бербоут-чартера.
 
514. 6. Порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України, форма суднового білета, свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Суднової книги України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням умов реєстрації та припинення реєстрації, визначених цим Законом.
 
   6. Порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України, форма суднового білета, свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Суднової книги України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням умов реєстрації та припинення реєстрації, визначених цим Законом.
 
515. Стаття 36. Реєстрація суден у Судновій книзі України
 
-719- Федієнко О.П.
Статті 35 і 36 виключити.
 
Відхилено   Стаття 36. Реєстрація суден у Судновій книзі України
 
    -720- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 36 виключити.
 
Відхилено    
516. 1. Реєстрація суден у Судновій книзі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, і засвідчується судновим білетом. Припинення реєстрації судна у Судновій книзі України засвідчується свідоцтвом про виключення судна з Суднової книги України або свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Суднової книги України.
 
   1. Реєстрація суден у Судновій книзі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, і засвідчується судновим білетом. Припинення реєстрації судна у Судновій книзі України засвідчується свідоцтвом про виключення судна з Суднової книги України або свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Суднової книги України.
 
517. 2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
518. У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
519. Заявник повинен подати документи для внесення змін до Суднової книги України протягом 60 календарних днів з дати виникнення таких змін.
 
   Заявник повинен подати документи для внесення змін до Суднової книги України протягом 60 календарних днів з дати виникнення таких змін.
 
520. Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування судновласником за його рахунок в засобах масової інформації оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними.
 
   Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування судновласником за його рахунок в засобах масової інформації оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними.
 
521. 3. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених є платними адміністративними послугами, крім випадків виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації, реєстрація яких здійснюється безоплатно.
 
   3. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених є платними адміністративними послугами (крім випадків виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації, реєстрація яких здійснюється безоплатно).
 
522. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника зазначені реєстраційні дії проводяться протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, такі документи направляються не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційних дій.
 
   Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника зазначені реєстраційні дії проводяться протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, такі документи направляються не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційних дій.
 
523. За реєстрацію або тимчасову реєстрації судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (крім випадків виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації), внесення змін до Суднової книги України справляється реєстраційний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року. У разі внесення до Суднової книги України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці, реєстраційний збір не справляється.
 
   За реєстрацію або тимчасову реєстрації судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (крім випадків виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації), внесення змін до Суднової книги України справляється реєстраційний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року. У разі внесення до Суднової книги України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці, реєстраційний збір не справляється.
 
524. За реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України протягом двох робочих днів із дня реєстрації заяви справляється реєстраційний збір у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
 
   За реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України протягом двох робочих днів із дня реєстрації заяви справляється реєстраційний збір у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
 
525. За видачу нових документів замість втрачених справляється реєстраційний збір у розмірі 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
 
   За видачу нових документів замість втрачених справляється реєстраційний збір у розмірі 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
 
526. За видачу нових документів замість втрачених протягом двох робочих днів із дня реєстрації заяви справляється реєстраційний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
 
   За видачу нових документів замість втрачених протягом двох робочих днів із дня реєстрації заяви справляється реєстраційний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
 
527. 4. Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України та додані до заяви документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів:
 
   4. Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України та додані до заяви документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів:
 
528. 1) особисто судновласником або уповноваженою ним особою;
 
   1) особисто судновласником або уповноваженою ним особою;
 
529. 2) надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
   2) надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
530. 3) в електронній формі.
 
   3) в електронній формі.
 
531. У заяві окремо зазначається спосіб, в який заявник бажає отримати відповідний документ (поштою, особисто або через представника) та строк проведення реєстраційних дій (звичайний або протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви).
 
   У заяві окремо зазначається спосіб, в який заявник бажає отримати відповідний документ (поштою, особисто або через представника) та строк проведення реєстраційних дій (звичайний або протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви).
 
532. Копії документів, що додаються до заяви, мають бути засвідчені нотаріусом або органами, що здійснювали їх оформлення та видачу. Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, засвідчений у встановленому порядку. До заяви також додається підписаний заявником опис доданих документів. У разі подання в електронній формі оригінал заяви та копії доданих до неї документів передаються до отримання відповідного документа.
 
-721- Мінько С.А.
В абзаці шостому частини четвертої статті 36 слова "мають бути засвідчені" замінити словом "засвідчуються".
 
Враховано частково   Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, засвідчений у встановленому порядку. До заяви також додається підписаний заявником опис доданих документів. У разі подання в електронній формі оригінал заяви та копії доданих до неї документів передаються до отримання відповідного документа.
 
533. 5. До заяви про реєстрацію судна у Судновій книзі України додаються такі документи:
 
   5. До заяви про реєстрацію судна у Судновій книзі України додаються такі документи:
 
534. 1) копія документа, що підтверджує правомірність придбання судна або підтверджує правомірність майнових прав;
 
   1) копія документа, що підтверджує правомірність придбання судна або підтверджує правомірність майнових прав;
 
535. 2) судновий білет (якщо судно тимчасово зареєстровано у Судновій книзі України і строк дії суднового білета не закінчився);
 
   2) судновий білет (якщо судно тимчасово зареєстровано у Судновій книзі України і строк дії суднового білета не закінчився);
 
536. 3) документ, що підтверджує технічні характеристики судна;
 
   3) документ, що підтверджує технічні характеристики судна;
 
537. 4) документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іноземної держави або скасування запису в реєстрі суден іноземної держави (якщо раніше судно було внесено до реєстру суден іншої держави);
 
   4) документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іноземної держави або скасування запису в реєстрі суден іноземної держави (якщо раніше судно було внесено до реєстру суден іншої держави);
 
538. 5) письмовий дозвіл заставодержателя на реєстрацію в Судновій книзі Україні (якщо судно перебуває в заставі);
 
   5) письмовий дозвіл заставодержателя на реєстрацію в Судновій книзі Україні (якщо судно перебуває в заставі);
 
539. 6) копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
 
   6) копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
 
540. 7) копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують його громадянство, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), – для суден, що належать фізичним особам.
 
-722- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 7) частини 5 статті 36 викласти в такій редакції:
«7) копії документів, що посвідчують особу власника судна, підтверджують його громадянство, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), – для суден, що належать фізичним особам; копії установчих документів та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ? для суден, що належать юридичним особам; копії документів, що посвідчують особу власника судна, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – для суден, що належать фізичним особам ? підприємцям.».
 
Враховано   7) копії документів, що посвідчують особу власника судна, підтверджують його громадянство, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), – для суден, що належать фізичним особам; копії установчих документів та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ? для суден, що належать юридичним особам; копії документів, що посвідчують особу власника судна, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – для суден, що належать фізичним особам ? підприємцям.
 
541. Для тимчасової реєстрації іноземного судна, зафрахтованого за договором бербоут-чартера, до заяви також додаються:
 
   Для тимчасової реєстрації іноземного судна, зафрахтованого за договором бербоут-чартера, до заяви також додаються:
 
542. копія договору фрахтування;
 
   копія договору фрахтування;
 
543. письмовий дозвіл власника судна на тимчасову реєстрацію в Україні;
 
   письмовий дозвіл власника судна на тимчасову реєстрацію в Україні;
 
544. письмовий дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні (у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 35 цього Закону);
 
   письмовий дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні (у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 35 цього Закону);
 
545. письмовий дозвіл заставодержателя на тимчасову реєстрацію в Україні (якщо судно перебуває в заставі).
 
   письмовий дозвіл заставодержателя на тимчасову реєстрацію в Україні (якщо судно перебуває в заставі).
 
546. До заяви про виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України додаються такі документи:
 
   До заяви про виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України додаються такі документи:
 
547. письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Суднової книги України (у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації);
 
   письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Суднової книги України (у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації);
 
548. судновий білет (або оголошення в засобах масової інформації про втрату документів та визнання їх недійсними);
 
   судновий білет (або оголошення в засобах масової інформації про втрату документів та визнання їх недійсними);
 
549. письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Судновій книзі України (якщо судно перебуває в заставі);
 
   письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Судновій книзі України (якщо судно перебуває в заставі);
 
550. копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 
-723- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац 18 частини 5 статті 36 викласти в такій редакції:
«копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору (крім випадків передбачених цією статтею).».
 
Враховано   копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору (крім випадків передбачених цією статтею).
 
551. До заяви про внесення змін до Суднової книги України додаються:
 
   До заяви про внесення змін до Суднової книги України додаються:
 
552. письмове обґрунтування за підписом заявника та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Суднової книги України;
 
   письмове обґрунтування за підписом заявника та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Суднової книги України;
 
553. раніше виданий документ, що підлягає заміні;
 
   раніше виданий документ, що підлягає заміні;
 
554. копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 
   копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 
555. До заяви про видачу нових документів замість втрачених додаються:
 
   До заяви про видачу нових документів замість втрачених додаються:
 
556. примірник друкованого видання засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними;
 
-724- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац 24 (слова «примірник друкованого видання засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними;») у частині 5 статті 36 - виключити.
 
Враховано      
557. копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 
   копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 
558. 6. Прийняття заяви є обов’язком посадової особи, уповноваженої на це центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту. Під час прийняття заяви посадова особа перевіряє наявність усіх необхідних документів. Відомості, що містяться в поданих документах, під час прийняття заяви перевірці не підлягають.
 
   6. Прийняття заяви є обов’язком посадової особи, уповноваженої на це центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту. Під час прийняття заяви посадова особа перевіряє наявність усіх необхідних документів. Відомості, що містяться в поданих документах, під час прийняття заяви перевірці не підлягають.
 
559. За наявності всіх необхідних документів посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана зареєструвати заяву датою її фактичного отримання. Доказом прийняття заяви є наявність на копії аркуша заяви відмітки (штампу) посадової особи, яка прийняла заяву, із зазначенням дати її прийняття або поштового повідомлення з відміткою про вручення (у разі надсилання заяви поштою), або відповідної відмітки в електронному кабінеті (у разі подання заяви в електронній формі).
 
   За наявності всіх необхідних документів посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана зареєструвати заяву датою її фактичного отримання. Доказом прийняття заяви є наявність на копії заяви відмітки (штампу) посадової особи, яка її прийняла, із зазначенням дати прийняття або поштового повідомлення з відміткою про вручення (у разі надсилання заяви поштою), або відповідної відмітки в електронному кабінеті (у разі подання заяви в електронній формі).
 
560. 7. Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у прийнятті заяви з будь-яких причин, не передбачених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею умов щодо прийняття заяви, забороняється.
 
   7. Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у прийнятті заяви з будь-яких причин, не передбачених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею умов щодо прийняття заяви, забороняється.
 
561. У разі подання заяви з порушенням вимог цієї статті посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана надати заявнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його заяви із зазначенням причин відмови протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви (разом із заявою та пакетом доданих документів).
 
   У разі подання заяви з порушенням вимог цієї статті посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана надати заявнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його заяви із зазначенням причин відмови протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви (разом із заявою та пакетом доданих документів).
 
562. 8. У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
 
   8. У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
 
563. 1) подати виправлену заяву;
 
   1) подати виправлену заяву;
 
564. 2) оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, передбаченому законодавством.
 
   2) оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, передбаченому законодавством.
 
565. 9. За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
   9. За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
566. 1) здійснює реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Судновій книзі України, вносить зміни до Суднової книги України, видає нові документи замість втрачених;
 
   1) здійснює реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Судновій книзі України, вносить зміни до Суднової книги України, видає нові документи замість втрачених;
 
567. 2) відмовляє у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених.
 
   2) відмовляє у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених.
 
568. 10. Підставою для відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених є:
 
   10. Підставою для відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених є:
 
569. 1) неподання всіх документів, передбачених цією статтею;
 
   1) неподання всіх документів, передбачених цією статтею;
 
570. 2) подання документів, що містять недостовірні відомості;
 
   2) подання документів, що містять недостовірні відомості;
 
571. 3) невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
   3) невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
572. 11. У разі відмови в реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, направляє заявнику письмове повідомлення про це протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або протягом двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії мали бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви.
 
   11. У разі відмови в реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, направляє заявнику письмове повідомлення про це протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або протягом двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії мали бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви.
 
573. 12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, оприлюднює відомості про реєстрацію суден у Судновій книзі України на своєму офіційному веб-сайті.
 
   12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, оприлюднює відомості про реєстрацію суден у Судновій книзі України на своєму офіційному веб-сайті.
 
574. Стаття 37. Суднові документи малого, спортивного судна та водного мотоцикла
 
   Стаття 37. Суднові документи малого, спортивного судна та водного мотоцикла
 
575. 1. Кожне судно, зареєстроване в Судновій книзі України, повинно мати судновий білет, а судна, що підлягають технічному нагляду, – також свідоцтво про придатність судна до плавання, яке видається на строк не менше п’яти років.
 
   1. Кожне судно, зареєстроване в Судновій книзі України, повинно мати судновий білет, а судна, що підлягають технічному нагляду, – також свідоцтво про придатність судна до плавання, яке видається на строк не менше п’яти років.
 
576. 2. Перелік документів спортивних суден і порядок їх видачі встановлюються законом.
 
   2. Перелік документів спортивних суден і порядок їх видачі встановлюються законом.
 
577. Стаття 38. Технічний нагляд за малими суднами та водними мотоциклами
 
   Стаття 38. Технічний нагляд за малими суднами та водними мотоциклами
 
578. 1. Малі моторні судна незалежно від довжини, що використовуються для перевезення вантажів та /або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності, та водні мотоцикли підлягають технічному нагляду, який здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за суднами.
 
-725- Негулевський І.П.
Частину першу статі 38 викласти в такій редакції:
«1. Малі моторні судна незалежно від довжини, що використовуються для рибогосподарської діяльності, перевезення вантажів та/або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності, та водні мотоцикли підлягають технічному нагляду, який здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за суднами».
 
Враховано   1.Малі моторні судна незалежно від довжини, що використовуються для рибогосподарської діяльності, перевезення вантажів та/або пасажирів з метою здійснення підприємницької діяльності, та водні мотоцикли підлягають технічному нагляду, що здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду за суднами.
 
579. Технічний нагляд за іншими малими суднами може здійснюватися на добровільних засадах за заявкою судновласника.
 
   Технічний нагляд за іншими малими суднами може здійснюватися на добровільних засадах за заявкою судновласника.
 
580. 2. Малі судна та водні мотоцикли з метою здійснення технічного нагляду підлягають таким оглядам, що проводяться органом технічного нагляду:
 
-726- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац перший частини 2 статті 38 викласти в такій редакції:
«Малі судна та водні мотоцикли з метою здійснення технічного нагляду підлягають таким оглядам, що проводяться визнаним класифікаційним товариством:».
 
Враховано   2. Малі судна та водні мотоцикли з метою здійснення технічного нагляду підлягають таким оглядам, що проводяться визнаним класифікаційним товариством:
 
581. 1) первісному огляду, за результатами якого судну або водному мотоциклу за рішенням органу технічного нагляду видається свідоцтво про придатність судна до плавання;
 
   1) первісному огляду, за результатами якого судну або водному мотоциклу за рішенням органу технічного нагляду видається свідоцтво про придатність судна до плавання;
 
582. 2) черговому огляду після закінчення строку дії свідоцтва про придатність судна до плавання, за результатами якого судну або водному мотоциклу видається нове свідоцтво;
 
   2) черговому огляду після закінчення строку дії свідоцтва про придатність судна до плавання, за результатами якого судну або водному мотоциклу видається нове свідоцтво;
 
583. 3) позачерговому огляду, за результатами якого судну або водному мотоциклу видається нове свідоцтво про придатність до плавання, який здійснюється:
 
   3) позачерговому огляду, за результатами якого судну або водному мотоциклу видається нове свідоцтво про придатність до плавання, який здійснюється:
 
584. після переобладнання судна із заміною двигуна або істотною зміною конструкції корпусу судна;
 
   після переобладнання судна із заміною двигуна або істотною зміною конструкції корпусу судна;
 
585. після аварійних подій, внаслідок яких пошкоджено корпус судна.
 
   після аварійних подій, внаслідок яких пошкоджено корпус судна.
 
586. Стаття 39. Ідентифікація малих, спортивних суден та водних мотоциклів
 
   Стаття 39. Ідентифікація малих, спортивних суден та водних мотоциклів
 
587. 1. Ідентифікація судна, зареєстрованого в Судновій книзі України, здійснюється за ідентифікаційним номером, який присвоюється та наноситься на судно у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   1. Ідентифікація судна, зареєстрованого в Судновій книзі України, здійснюється за ідентифікаційним номером, який присвоюється та наноситься на судно у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
588. 2. Малим і спортивним суднам, обладнаним стаціонарними засобами зв’язку, присвоюються позивний сигнал та ідентифікаційний номер суднової станції морської рухомої служби.
 
   2. Малим і спортивним суднам, обладнаним стаціонарними засобами зв’язку, присвоюються позивний сигнал та ідентифікаційний номер суднової станції морської рухомої служби.
 
589. Стаття 40. Права та обов’язки судноводія малого, спортивного судна та водного мотоцикла
 
   Стаття 40. Права та обов’язки судноводія малого, спортивного судна та водного мотоцикла
 
590. 1. Забезпечення безпеки плавання малих, спортивних суден, водних мотоциклів покладається на їх судноводіїв, зокрема керування судном, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання та охорони судна, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з судна, підтримання порядку на судні, запобігання заподіяння будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому.
 
   1. Забезпечення безпеки плавання малих, спортивних суден, водних мотоциклів покладається на їх судноводіїв, зокрема керування судном, вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання та охорони судна, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з судна, підтримання порядку на судні, запобігання заподіянню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, що перебувають на ньому.
 
591. 2. Судноводій малого, спортивного судна, водного мотоцикла під час керування судном повинен:
 
   2. Судноводій малого, спортивного судна, водного мотоцикла під час керування судном повинен:
 
592. 1) дотримуватися безпечної швидкості руху судна та практики плавання, вживати всіх необхідних заходів для запобігання:
 
   1) дотримуватися безпечної швидкості руху судна та практики плавання, вживати всіх необхідних заходів для запобігання:
 
593. створенню небезпеки для людського життя та навколишнього природного середовища;
 
   створенню небезпеки для людського життя та навколишнього природного середовища;
 
594. пошкодженню інших суден, об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   пошкодженню інших суден, об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
595. заподіянню шкоди особам, які перебувають на судні та навколо нього;
 
   заподіянню шкоди особам, які перебувають на судні та навколо нього;
 
596. 2) виконувати вимоги цього Закону, правил плавання на внутрішніх водних шляхах і місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді.
 
-727- Мінько С.А.
У пункті 2 частини другої статті 40 слово "місцевих" виключити.
 
Відхилено   2) виконувати вимоги цього Закону, правил плавання на внутрішніх водних шляхах і місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді.
 
597. 3. Судноводію малого, спортивного судна, водного мотоцикла забороняється:
 
   3. Судноводію малого, спортивного судна, водного мотоцикла забороняється:
 
598. 1) керувати судном, яке не зареєстровано та / або не пройшло огляд у процесі здійснення технічного нагляду і не має суднових документів, передбачених статтею 37 цього Закону;
 
   1) керувати судном, яке не зареєстровано (крім суден, які не підлягають обов’язковій реєстрації) та/або не пройшло огляд у процесі здійснення технічного нагляду і не має суднових документів, передбачених статтею 37 цього Закону;
 
599. 2) керувати судном без підтвердження кваліфікації безстроковим міжнародним посвідченням на право управління прогулянковим судном або посвідченням судноводія малого судна / водного мотоцикла, виданим до набрання чинності цим Законом;
 
   2) керувати судном без підтвердження кваліфікації безстроковим міжнародним посвідченням на право управління прогулянковим судном або посвідченням судноводія малого судна / водного мотоцикла, виданим до набрання чинності цим Законом;
 
600. 3) брати на борт судна людей у кількості, що перевищує норми, визначені виробником та / або класифікаційним товариством, або що перевищує кількість наявних на борту індивідуальних рятувальних засобів;
 
   3) брати на борт судна людей у кількості, що перевищує норми, визначені виробником та/або класифікаційним товариством, або що перевищує кількість наявних на борту індивідуальних рятувальних засобів;
 
601. 4) порушувати обмеження району та швидкості плавання;
 
   4) порушувати обмеження району та швидкості плавання;
 
602. 5) керувати судном у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, втоми або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
 
   5) керувати судном у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, втоми або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
 
603. 6) керувати судном при обмеженій видимості, зокрема у темний час доби, без використання засобів візуальної та звукової сигналізації, передбачених правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
   6) керувати судном при обмеженій видимості, зокрема у темний час доби, без використання засобів візуальної та звукової сигналізації, передбачених правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
604. 7) скидати або допускати скидання з судна у воду сміття, забруднюючих речовин та будь-яких предметів.
 
   7) скидати або допускати скидання з судна у воду сміття, забруднюючих речовин та будь-яких предметів.
 
605. 4. Особи, які перебувають на борту суден, не зареєстрованих у Судновій книзі України, у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу відповідно до законодавства.
 
-728- Негулевський І.П.
Частину четверту статі 40 викласти в такій редакції:
«4. Особи, які перебувають на борту суден у контрольованому прикордонному районі, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу відповідно до законодавства».
 
Враховано частково   4. Особи, які перебувають на борту суден у контрольованому прикордонному районі, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу відповідно до закону.
 
    -729- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у частині 4 статті 40 слово «законодавства» замінити словом «закону».
 
Враховано    
606. Стаття 41. Вимоги до судноводіїв малих суден та водних мотоциклів
 
   Стаття 41. Вимоги до судноводіїв малих суден та водних мотоциклів
 
607. 1. До керування малими суднами, що підлягають обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, та водними мотоциклами допускаються особи, які:
 
   1. До керування малими суднами, що підлягають обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, та водними мотоциклами допускаються особи, які:
 
608. 1) досягли 18-річного віку;
 
   1) досягли 18-річного віку;
 
609. 2) мають кваліфікацію, підтверджену безстроковим міжнародним посвідченням на право управління прогулянковим судном, посвідченням судноводія малого судна / водного мотоцикла, виданого до набрання чинності цим Законом.
 
   2) мають кваліфікацію, підтверджену безстроковим міжнародним посвідченням на право управління прогулянковим судном, посвідченням судноводія малого судна / водного мотоцикла, виданим до набрання чинності цим Законом.
 
610. Навчання керуванню малим судном, водним мотоциклом здійснюється під керівництвом інструктора, який допущений до керування відповідним судном та має стаж управління відповідним судном не менше двох років.
 
   Навчання керуванню малим судном, водним мотоциклом здійснюється під керівництвом інструктора, який допущений до керування відповідним судном та має стаж управління відповідним судном не менше двох років.
 
611. 2. Порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден, водних мотоциклів, зокрема видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, а також порядок навчання керуванню такими суднами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
   2. Порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден, водних мотоциклів, зокрема видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, а також порядок навчання керуванню такими суднами встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу.
 
612. Особи, які мають кваліфікацію капітана (судноводія) морського або річкового судна, вважаються достатньо кваліфікованими для керування малим судном і мають право отримати міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном на підставі чинних кваліфікаційних документів капітана (судноводія) морського або річкового судна.
 
   Особи, які мають кваліфікацію капітана (судноводія) морського або річкового судна, вважаються достатньо кваліфікованими для керування малим судном і мають право отримати міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном на підставі чинних кваліфікаційних документів капітана (судноводія) морського або річкового судна.
 
613. 3. Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування малим судном, що підлягає обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, або водним мотоциклом, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
   3. Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування малим судном, що підлягає обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, або водним мотоциклом, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
614. 4. З метою визначення придатності кандидатів у судноводії малих суден, що підлягають обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, та водних мотоциклів проводиться медичний огляд. Порядок проведення медичного огляду визначається спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-730- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
частину 4 статті 41 викласти в такій редакції:
«4. З метою визначення придатності кандидатів у судноводії малих суден, що підлягають обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, та водних мотоциклів проводиться медичний огляд. Порядок проведення медичного огляду визначається актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.».
 
Враховано   4. З метою визначення придатності кандидатів у судноводії малих суден, що підлягають обов’язковій реєстрації у Судновій книзі України, та водних мотоциклів проводиться медичний огляд. Порядок проведення медичного огляду визначається актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
615. 5. Видача та поновлення міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном є платною адміністративною послугою та здійснюється на підставі заяви. Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у паперовій або електронній формі.
 
   5. Видача та поновлення міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном є платною адміністративною послугою та здійснюється на підставі заяви. Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у паперовій або електронній формі.
 
616. Видача міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном здійснюється після успішного складення іспиту, що проводиться кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Видача міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном здійснюється після успішного складення іспиту, що проводиться кваліфікаційною комісією – колегіальним органом, який утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
617. До складу кваліфікаційної комісії включаються особи, кваліфікація яких є достатньою для проведення таких іспитів та які не мають конфлікту інтересів. Кваліфікаційні вимоги до членів кваліфікаційної комісії встановлюються відповідно до порядку підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден та водних мотоциклів, який розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
   До складу кваліфікаційної комісії включаються особи, кваліфікація яких є достатньою для проведення таких іспитів та які не мають конфлікту інтересів. Кваліфікаційні вимоги до членів кваліфікаційної комісії встановлюються відповідно до порядку підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден та водних мотоциклів, який розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу.
 
618. Міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном видається протягом п’яти або 10 робочих днів після складення іспиту. Поновлення міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном після закінчення строку його дії здійснюється без складання іспиту протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви.
 
   Міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном видається протягом п’яти або 10 робочих днів після складення іспиту. Поновлення міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном після закінчення строку його дії здійснюється без складання іспиту протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви.
 
619. 4. Підтвердження кваліфікації кандидатів здійснюється на підставі заяви, до якої додаються:
 
   6. Підтвердження кваліфікації кандидатів здійснюється на підставі заяви, до якої додаються:
 
620. 1) копія чинного документа про придатність до управління судном за станом здоров’я (з пред’явленням оригіналу);
 
   1) копія чинного документа про придатність до управління судном за станом здоров’я (з пред’явленням оригіналу);
 
621. 2) копія протоколу про складення іспиту;
 
   2) копія протоколу про складення іспиту;
 
622. 3) особова картка судноводія прогулянкового / малого судна;
 
   3) особова картка судноводія прогулянкового / малого судна;
 
623. 4) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (з пред’явленням оригіналу);
 
   4) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (з пред’явленням оригіналу);
 
624. 5) заява про надання згоди на обробку персональних даних;
 
   5) заява про надання згоди на обробку персональних даних;
 
625. 6) копія документа про сплату адміністративного збору;
 
   6) копія документа про сплату адміністративного збору;
 
626. 7) копія документа, що підтверджує успішне проходження навчальної підготовки у схваленому навчально-тренажерному закладі (з пред’явленням оригіналу).
 
   7) копія документа, що підтверджує успішне проходження навчальної підготовки у схваленому навчально-тренажерному закладі (з пред’явленням оригіналу).
 
627. 5. За видачу міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном справляється адміністративний збір, що включає вартість всього комплексу дій, необхідних для отримання адміністративної послуги.
 
   7. За видачу міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном справляється адміністративний збір, що включає вартість всього комплексу дій, необхідних для отримання адміністративної послуги.
 
628. Розмір плати за надання адміністративної послуги становить:
 
   Розмір плати за надання адміністративної послуги становить:
 
629. у разі видачі документа через 10 робочих днів після подання заяви – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   у разі видачі документа через 10 робочих днів після подання заяви – 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
630. у разі видачі документа через п’ять робочих днів після подання заяви – 0,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
   у разі видачі документа через п’ять робочих днів після подання заяви – 0,5 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
631. 6. Підставою для відмови у видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном є:
 
   8. Підставою для відмови у видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном є:
 
632. 1) подання неповного пакета документів;
 
   1) подання неповного пакета документів;
 
633. 2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
 
   2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
 
634. 7. Вилучення міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном, а також посвідчень судноводія малого судна / водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом, здійснюється на підставі рішення суду.
 
   9. Вилучення міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном, а також посвідчень судноводія малого судна / водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом, здійснюється на підставі рішення суду.
 
635. Стаття 42. База для стоянки малих суден
 
   Стаття 42. База для стоянки малих суден
 
636. 1. Бази для стоянки малих суден створюються з метою організації безпечного відстою, виходу в установлених законом випадках на водні шляхи, ремонту, збереження, обслуговування суден та екіпажів малих прогулянкових суден і водних мотоциклів.
 
   1. Бази для стоянки малих суден створюються з метою організації безпечного відстою, виходу в установлених законом випадках на водні шляхи, ремонту, збереження, обслуговування суден та екіпажів малих прогулянкових суден і водних мотоциклів.
 
637. Використання баз для стоянки малих суден, відкритих не у встановленому цим Законом порядку, забороняється.
 
   Використання баз для стоянки малих суден, відкритих не у встановленому цим Законом порядку, забороняється.
 
638. 2. Рішення про відкриття бази для стоянки малих суден приймаються місцевими органами виконавчої влади. Щодо баз, розташованих на внутрішніх водних шляхах, таке рішення приймається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а щодо баз, розташованих на морських водних шляхах, – за погодженням з капітаном морського порту, у зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях. Вхід, вихід і перебування малих і спортивних суден, водних мотоциклів в акваторії морського порту здійснюються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України».
 
-731- Мінько С.А.
У частині другій статті 42 слова "місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "органами місцевого самоврядування".
 
Відхилено   2. Рішення про відкриття бази для стоянки малих суден приймаються місцевими державними адміністраціями відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Щодо баз, розташованих на внутрішніх водних шляхах, таке рішення приймається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а щодо баз, розташованих на морських водних шляхах, – за погодженням із капітаном морського порту, в зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях. Рішення щодо базування суден флоту рибної промисловості приймається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Вхід, вихід і перебування малих і спортивних суден, водних мотоциклів в акваторії морського порту здійснюються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України».
 
    -732- Негулевський І.П.
Частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
«2. Рішення про відкриття бази для стоянки малих суден приймаються місцевими органами виконавчої влади. Щодо баз, розташованих на внутрішніх водних шляхах, таке рішення приймається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а щодо баз, розташованих на морських водних шляхах, – за погодженням з капітаном морського порту, у зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях. Рішення щодо базування суден флоту рибної промисловості приймається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Вхід, вихід і перебування малих і спортивних суден, водних мотоциклів в акваторії морського порту здійснюються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України».
 
Враховано частково    
639. 3. Перелік відкритих баз для стоянки малих суден оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевого органу виконавчої влади.
 
-733- Мінько С.А.
У частині третій статті 42 слова "місцевого органу виконавчої влади" замінити словами "органу місцевого самоврядування".
 
Враховано частково   3. Перелік відкритих баз для стоянки малих суден оприлюднюється на офіційних веб-сайтах місцевих державних адміністрацій.
 
640. 4. Правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   4. Правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
641. Правила безпечної експлуатації баз для стоянки спортивних суден затверджуються у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
 
   Правила безпечної експлуатації баз для стоянки спортивних суден затверджуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
 
642. Стаття 43. Вихід у плавання малих і спортивних суден та водних мотоциклів
 
   Стаття 43. Вихід у плавання малих і спортивних суден та водних мотоциклів
 
643. 1. Вихід у плавання малих і спортивних суден здійснюється у будь-яких місцях на узбережжі, крім риболовних суден, вихід у плавання яких дозволяється виключно з місць їх базування.
 
   1. Вихід у плавання малих і спортивних суден здійснюється у будь-яких місцях на узбережжі, крім риболовних суден, вихід у плавання яких дозволяється виключно з місць їх базування.
 
644. Місця, в яких забороняється вихід у плавання моторних суден, визначаються місцевими правилами плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді.
 
-734- Мінько С.А.
В абзаці другому частини першої статті 43 слова "місцевими правилами плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді" замінити словами "органами місцевого самоврядування".
 
Відхилено   Місця, в яких забороняється вихід у плавання моторних суден, визначаються місцевими правилами плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді.
 
645. 2. Вихід у плавання водних мотоциклів здійснюється виключно в місцях (зонах) для проведення розваг на воді, визначених відповідно до статті 44 цього Закону.
 
   2. Вихід у плавання водних мотоциклів здійснюється виключно в місцях (зонах) для проведення розваг на воді, визначених відповідно до статті 44 цього Закону.
 
646. 3. Особливості виходу малих і спортивних суден та водних мотоциклів у плавання внутрішніми водними шляхами загального користування, що розташовані у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, встановлюються Законом України «Про Державний кордон України».
 
-735- Негулевський І.П.
Частину третю статті 43 викласти в такій редакції:
«3. Особливості виходу малих і спортивних суден та водних мотоциклів у плавання внутрішніми водними шляхами загального користування, що розташовані у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, встановлюються відповідно до законодавства».
 
Враховано   3. Особливості виходу малих і спортивних суден та водних мотоциклів у плавання внутрішніми водними шляхами загального користування, що розташовані у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, встановлюються відповідно до законодавства.
 
647. Стаття 44. Організація розваг на воді та спортивних заходів
 
   Стаття 44. Організація розваг на воді та спортивних заходів
 
648. 1. Проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та / або засобів для розваг на воді, а також навчання керуванню водними мотоциклами забороняються на всіх внутрішніх водних шляхах та інших водоймах, відкритих для загального водокористування, крім спеціально відведених для цього місць (зон).
 
   1. Проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та/або засобів для розваг на воді, а також навчання керуванню водними мотоциклами забороняються на всіх внутрішніх водних шляхах та інших водоймах, відкритих для загального водокористування, крім спеціально відведених для цього місць (зон).
 
649. Місця (зони) для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та / або засобів для розваг на воді відводяться за межами суднового ходу, судноплавних гідротехнічних споруд, операційних акваторій причалів, смуги зони водного об’єкта, відведеної відповідно до законодавства для купання, місць для підводних спусків, місць скупчення малих суден та інших місць масового перебування людей на воді.
 
   Місця (зони) для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та/або засобів для розваг на воді відводяться за межами суднового ходу, судноплавних гідротехнічних споруд, операційних акваторій причалів, смуги зони водного об’єкта, відведеної відповідно до законодавства для купання, місць для підводних спусків, місць скупчення малих суден та інших місць масового перебування людей на воді.
 
650. 2. Рішення про відведення місць (зон) для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та / або засобів для розваг на воді та період часу проведення таких розваг приймають місцеві державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту (на внутрішніх водних шляхах) та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
 
-736- Мінько С.А.
У частині другій статті 44 слова "місцеві державні адміністрації" замінити словами "органи місцевого самоврядування".
 
Відхилено   2. Рішення про відведення місць (зон) для проведення розваг на воді з використанням водних мотоциклів та/або засобів для розваг на воді та період часу проведення таких розваг приймають місцеві державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту (на внутрішніх водних шляхах), та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
 
651. 3. Плавання інших суден, крім водних мотоциклів та суден, що буксирують засоби для розваг на воді, у місцях (зонах), відведених для проведення розваг на воді, у встановлений для цього час забороняється.
 
   3. Плавання інших суден, крім водних мотоциклів та суден, що буксирують засоби для розваг на воді, у місцях (зонах), відведених для проведення розваг на воді, у встановлений для цього час забороняється.
 
652. 4. Перехід водного мотоцикла від одного місця (зони) для проведення розваг на воді до іншого такого місця (зони) допускається з обмеженою безпечною швидкістю, встановленою правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Судноводій водного мотоцикла під час такого переходу повинен уникати смуги зони водного об’єкта, відведеної відповідно до законодавства для купання, місць для підводних спусків, місць скупчення малих суден та інших місць масового перебування людей на воді.
 
   4. Перехід водного мотоцикла від одного місця (зони) для проведення розваг на воді до іншого такого місця (зони) допускається з обмеженою безпечною швидкістю, встановленою правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Судноводій водного мотоцикла під час такого переходу повинен уникати смуги зони водного об’єкта, відведеної відповідно до законодавства для купання, місць для підводних спусків, місць скупчення малих суден та інших місць масового перебування людей на воді.
 
653. 5. Спортивні змагання, інші заходи за участю спортивних суден проводяться їх організаторами у порядку, встановленому законодавством. План проведення спортивних заходів, яким передбачається плавання спортивних суден на судновому ході, іншими внутрішніми водними шляхами, погоджується їх організатором з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а морськими водними шляхами – з капітаном морського порту, у зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях.
 
   5. Спортивні змагання, інші заходи за участю спортивних суден проводяться їх організаторами у порядку, встановленому законодавством. План проведення спортивних заходів, яким передбачається плавання спортивних суден на судновому ходу, іншими внутрішніми водними шляхами, погоджується їх організатором з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а морськими водними шляхами – з капітаном морського порту, у зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях.
 
654. 6. На закритих ділянках внутрішніх водних шляхів загального користування, визначених за межами суднового ходу місцевими правилами плавання для малих суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, на яких проводяться тренування і спортивні заходи за участю веслових та / або вітрильних спортивних суден, рух будь-яких моторних суден, що не беруть участі у забезпеченні проведення таких заходів, забороняється.
 
-737- Мінько С.А.
У частині шостій статті 44 слова "місцевими правилами плавання для малих суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді" замінити словами "органами місцевого самоврядування".
 
Відхилено   6. На закритих ділянках внутрішніх водних шляхів загального користування, визначених за межами суднового ходу місцевими правилами плавання для малих суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, на яких проводяться тренування і спортивні заходи за участю веслових та/або вітрильних спортивних суден, рух будь-яких моторних суден, що не беруть участі у забезпеченні проведення таких заходів, забороняється.
 
655. РОЗДІЛ VІІ
 
   РОЗДІЛ VІІ
 
656. СУДНОПЛАВСТВО
 
   СУДНОПЛАВСТВО
 
657. Стаття 45. Організація судноплавства. Класифікація водних шляхів
 
   Стаття 45. Організація судноплавства. Класифікація водних шляхів
 
658. 1. Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах розробляються з урахуванням Європейських правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах, класифікації морських і внутрішніх водних шляхів та інших актів законодавства ЄС і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-738- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац перший частини першої статті 45 після слів «на внутрішніх водних шляхах» доповнити словами « (правила СЕVNІ)».
 
Відхилено   1. Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах розробляються з урахуванням Європейських правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах, класифікації морських і внутрішніх водних шляхів та інших актів законодавства Європейського Союзу і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
659. У частині встановлення вимог до плавання малих і спортивних суден та водних мотоциклів дія правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах поширюється також на всі водні шляхи загального користування, крім територіального моря, внутрішніх морських вод і акваторій морських портів.
 
-739- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці другому частини першої статті 45 слова «крім територіального моря, внутрішніх морських вод і акваторій морських портів» виключити.
 
Відхилено   У частині встановлення вимог до плавання малих і спортивних суден та водних мотоциклів дія правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах поширюється також на всі водні шляхи загального користування (крім територіального моря, внутрішніх морських вод і акваторій морських портів).
 
660. 2. Для забезпечення безпеки судноплавства встановлюються зони морських та внутрішніх водних шляхів. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, визначає класифікаційні характеристики зон морських та внутрішніх водних шляхів, їх критерії, затверджує їх класифікацію, а також визначає ділянки внутрішніх водних шляхів з конкретними ризиками.
 
-740- Івченко В.Є.
Частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
«Внутрішні водні шляхи класифікуються за зонами безпечного судноплавства залежно від габаритів суднового ходу та відповідно до директивних вимог Європейського Союзу. Класифікацію внутрішніх водних шляхів із визначенням класифікаційних характеристик зон безпечного судноплавства на внутрішніх водних шляхах та критеріїв ризиків судноплавства на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів затверджує Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено   2. Для забезпечення безпеки судноплавства встановлюються зони морських та внутрішніх водних шляхів. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, визначає класифікаційні характеристики зон морських та внутрішніх водних шляхів, їх критерії, затверджує їх класифікацію, а також визначає ділянки внутрішніх водних шляхів з особливими ризиками.
 
    -741- Ковальов А.В.
У частині другій статті 45 слова «з конкретними ризиками» замінити словами «з особливими ризиками».
 
Враховано    
    -742- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
«Внутрішні водні шляхи класифікуються за зонами безпечного судноплавання залежно від габаритів суднового ходу та відповідно до директивних вимог Європейського Союзу.
Класифікацію внутрішніх водних шляхів із визначенням класифікаційних характеристик зон безпечного судноплавання на внутрішніх водних шляхах та критеріїв ризиків судноплавання на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів затверджує Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено    
661. 3. Захід суден, що плавають під прапором держави-агресора, на внутрішні водні шляхи України забороняється, крім випадків, якщо це передбачено міжнародним договором України.
 
-743- Івченко В.Є.
Частину третю статті 45 викласти в такій редакції:
«Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України:
суднам, що плавають під прапором держави-агресора;
суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб?єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано   3. Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України:
суднам, що плавають під прапором держави-агресора;
суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
    -744- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 45 викласти у такій редакції:
«Забороняється захід на внутрішні водні шляхи України:
1) суднам, що плавають під прапором держави-агресора;
2) суднам, що належать громадянам держави-агресора або суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території держави-агресора, або фізичним та юридичним особам, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано частково    
662. Стаття 46. Навігаційний період
 
   Стаття 46. Навігаційний період
 
663. 1. Навігаційний період на внутрішніх водних шляхах є цілорічним. Перерва у навігації на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, на період:
 
   1. Навігаційний період на внутрішніх водних шляхах є цілорічним. Перерва у навігації на внутрішніх водних шляхах або їх окремих ділянках встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, на період:
 
664. 1) виникнення несприятливих для судноплавства погодних умов (температура повітря, льодова обстановка);
 
-745- Ковальов А.В.
У пункті 1 частини першої статті 46 слово «несприятливих» замінити словом «загрозливих».
 
Враховано   1) виникнення загрозливих для судноплавства погодних умов (температура повітря, льодова обстановка);
 
    -746- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 1 частини першої статті 46 слово «несприятливих» замінити словом «загрозливих».
 
Враховано    
665. 2) проведення планових профілактичних і ремонтних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах або прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах;
 
   2) проведення планових профілактичних і ремонтних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах або прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах;
 
666. 3) сезонної заміни плавучих засобів навігаційного обладнання.
 
-747- Ковальов А.В.
Пункт 3 частини першої статті 46 викласти в такій редакції:
«3) сезонної заміни плавучих засобів навігаційного обладнання на окремих ділянках».
 
Враховано   3) сезонної заміни плавучих засобів навігаційного обладнання на окремих ділянках.
 
    -748- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини першої статті 46 виключити.
 
Відхилено    
667. Власники розвідних мостів на внутрішніх водних шляхах зобов’язані щороку, до 31 грудня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, інформацію про заплановані на рік профілактичні і ремонтні роботи на прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах.
 
   Власники розвідних мостів на внутрішніх водних шляхах зобов’язані щороку, до 31 грудня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, інформацію про заплановані на рік профілактичні і ремонтні роботи на прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах.
 
668. 2. Судноплавство на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом навігаційного періоду може бути тимчасово припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, з визначенням строку припинення, у разі:
 
   2. Судноплавство на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів протягом навігаційного періоду може бути тимчасово припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, з визначенням строку припинення, у разі:
 
669. 1) проведення планових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних шляхових робіт;
 
   1) проведення планових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних шляхових робіт;
 
670. 2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах або прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах;
 
   2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на судноплавних гідротехнічних спорудах або прогонових будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах;
 
671. 3) наявності небезпеки природного або техногенного характеру, що загрожує безпечному проходу суден.
 
   3) наявності небезпеки природного або техногенного характеру, що загрожує безпечному проходу суден.
 
672. 3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує доведення до відома суден, портів (терміналів) та інших заінтересованих суб’єктів внутрішнього водного транспорту інформації про встановлення перерв у навігації, а також про тимчасове припинення судноплавства на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів за допомогою річкової інформаційної служби та шляхом оприлюднення такої інформації на своєму офіційному веб-сайті.
 
-749- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину третю статті 46 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, забезпечує доведення до відома суден, портів (терміналів) та інших заінтересованих суб’єктів внутрішнього водного транспорту інформації про встановлення перерв у навігації, а також про тимчасове припинення судноплавства на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів за допомогою річкової інформаційної системи та шляхом оприлюднення такої інформації на своєму офіційному веб-сайті».
 
Відхилено   3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує доведення до відома суден, портів (терміналів) та інших заінтересованих суб’єктів внутрішнього водного транспорту інформації про встановлення перерв у навігації, а також про тимчасове припинення судноплавства на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів за допомогою річкової інформаційної служби та шляхом оприлюднення такої інформації на своєму офіційному веб-сайті.
 
673. Стаття 47. Організація лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами
 
-750- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Статтю 47 викласти в такій редакції:
«Стаття 47. Лоцманське проведення суден на внутрішніх водних шляхах
Лоцманське проведення суден на внутрішніх водних шляхах здійснюється для забезпечення безпечного судноплавства на визначених ділянках внутрішніх водних шляхів.
Лоцманське проведення суден по внутрішнім водним шляхам здійснюється фахівцем, який має посвідчення лоцмана внутрішніх водних шляхів (лоцманом), є спеціалістом із судноплавства на визначеній ділянці внутрішнього водного шляху та який надає капітану судна (судноводію) рекомендації з безпечного проведення судна.
Послуги з лоцманського проведення на внутрішніх водних шляхах надаються лоцманом суднам змішаного плавання та (або) суднами внутрішньому водному транспорту. Послуги лоцманів здійснюються на оплатній основі і пропорційні вартості наданої послуги».
 
Відхилено   Стаття 47. Організація лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами
 
    -751- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 47 викласти в такій редакції:
«Стаття 47. Лоцманське проведення суден на внутрішніх водних шляхах
1. Лоцманське проведення суден на внутрішніх водних шляхах здійснюється для забезпечення безпечного судно плавства на визначених ділянках внутрішніх водних шляхів.
2. Лоцманське проведення суден по внутрішнім водним шляхам здійснюється фахівцем, який має посвідчення лоцмана внутрішніх водних шляхів (лоцманом), є спеціалістом із судноплавства на визначеній ділянці внутрішнього водного шляху та який надає капітану судна (судноводію) рекомендації з безпечного проведення судна.
3. Послуги з лоцманського проведення на внутрішніх водних шляхах надаються лоцманом суднам змішаного району плавання та (або) суднами внутрішнього плавання.
4. Послуги лоцманів здійснюються на оплатній основі і пропорційні вартості наданої послуги».
 
Відхилено    
674. 1. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення суден надаються державною лоцманською організацією всім суднам, у тому числі іноземним.
 
-752- Бобровська С.А.
Частину першу статті 47 викласти в такій редакції:
«1. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення суден надаються державною лоцманською організацією та приватними лоцманськими організаціями всім суднам, у тому числі іноземним».
 
Відхилено   1. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення суден надаються державною лоцманською організацією всім суднам, у тому числі іноземним.
 
    -753- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Друге речення частини першої статті 47 викласти в такій редакції: «Послуги з лоцманського проведення суден надаються лоцманською організацією будь-якої форми власності всім суднам, у тому числі іноземним».
 
Відхилено    
    -754- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Частину першу статті 47 викласти в такій редакції:
«1. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення суден надаються лоцманською організацією незалежно від форми власності всім суднам, у тому числі іноземним».
 
Відхилено    
    -755- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину першу статті 47 викласти в такій редакції:
«1. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення суден надаються лоцманською організацією будь-якої форми власності всім суднам, у тому числі іноземним».
 
Відхилено    
    -756- Тищенко М.М.
Частину першу статті 47 викласти в такій редакції:
«1. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами має на меті забезпечення безпеки судноплавства та здійснюється річковими лоцманами. Послуги з лоцманського проведення суден надаються лоцманською організацією будь-якої форми власності всім суднам, у тому числі іноземним».
 
Відхилено    
    -757- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині першій статті 47 слово «державною» виключити.
 
Відхилено    
675. 2. Із суден, що користуються послугами річкових лоцманів, справляється лоцманський збір у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Цим порядком також встановлюються форма і вимоги до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння лоцманського збору.
 
-758- Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 47 викласти в такій редакції
«2. Із суден, що користуються послугами річкових лоцманів, справляється лоцманський збір (плата за надання лоцманських послуг), граничний розмір якого встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, встановлює форму та вимоги до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння лоцманського збору».
 
Враховано частково   2. Із суден, що користуються послугами річкових лоцманів, справляється лоцманський збір (плата за надання лоцманських послуг), граничний розмір якого встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, встановлює порядок справляння лоцманського збору (плати за надання лоцманських послуг), форму та вимоги до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння лоцманського збору.
 
    -759- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Частину другу статті 47 після слів «лоцманський збір» доповнити словами « (плата за надання лоцманських послуг)».
 
Враховано    
    -760- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину другу статті 47 викласти в такій редакції:
«2. Із суден, що користуються послугами річкових лоцманів, справляється лоцманський збір (плата за надання лоцманських послуг) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Цим порядком також встановлюються форма і вимоги до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння лоцманського збору».
 
Враховано частково    
    -761- Тищенко М.М.
Абзац перший частини другої статті 47 викласти в такій редакції:
«2. Із суден, що користуються послугами річкових лоцманів, справляється лоцманський збір (плата за надання лоцманських послуг) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Цим порядком також встановлюються форма і вимоги до заповнення лоцманської квитанції, що є підставою для справляння лоцманського збору».
 
Враховано частково    
    -762- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині другій статті 47:
в абзаці першому слова «лоцманський збір» замінити словом «плата»;
абзац другий виключити.
 
Відхилено    
676. Розмір лоцманського збору встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
 
-763- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Абзац другий частини другої статті 47 виключити.
 
Враховано      
    -764- Тищенко М.М.
Абзац другий частини другої статті 47 виключити.
 
Враховано    
677. Стаття 48. Вимоги до річкового лоцмана
 
-765- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
У статті 48 слова «державної лоцманської організації» замінити словами «лоцманської організації».
 
Відхилено   Стаття 48. Вимоги до річкового лоцмана
 
    -766- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 48 викласти в такій редакції:
«Стаття 48. Вимоги до річкового лоцмана
Річковим лоцманом може бути громадянин України, професійна кваліфікація якого відповідає вимогам, встановленим цим Законом, підтверджується посвідченням річкового лоцмана та працює як фізична особа – підприємець, працює у юридичній особі за трудовим договором або бути капітаном судна (судноводієм), який отримав посвідчення лоцмана.
Стан здоров’я річкового лоцмана повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством для судноводіїв річкових суден.
Посвідчення лоцмана видається кваліфікаційною комісією з лоцманського проведення на строк 10 років за результатами іспиту з лоцманського проведення, яке є дійсним на ділянку внутрішніх водних шляхів, яку було пройдено не менш як за вісім рейсів, та на певний клас судна, яким ці рейси були здійснені.
Подання заявки на отримання кваліфікаційного посвідчення річкового лоцмана до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, в один із таких способів:
уповноваженою особою державної лоцманської організації;
надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в електронній формі.
До подання додаються:
1) заява кандидата на отримання посвідчення річкового лоцмана;
2) копія документа, що засвідчує кваліфікацію судноводія на право керування суднами внутрішнього плавання;
3) документальне підтвердження стажу плавання на суднах;
4) копія документа, що підтверджує успішне проходження кандидатом теоретичної і тренажерної підготовки річкового лоцмана у навчально-тренажерному закладі, що здійснює підготовку і підвищення кваліфікації річкових лоцманів;
5) копія протоколу про успішне складення іспиту кваліфікаційної комісії – колегіального органу, утвореного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту;
6) довідка по проходження кандидатом лоцманського стажування;
7) документ встановленого зразка про стан здоров’я;
8) копії першої та другої (а в разі досягнення віку 25 або 45 років – додатково третьої або п’ятої) сторінок паспорта громадянина України;
9) копія документа, що підтверджує сплату плати за видачу посвідчення;
10) письмова згода на обробку персональних даних.
Обов’язком кваліфікаційної комісії з лоцманського проведення є визначення кваліфікації заявника встановленим цим Законом вимог.
Склад кваліфікаційної комісії з лоцманського проведення формується за пропозиціями громадських формувань, суб’єктів внутрішнього водного транспорту та їх об’єднань, наукових установ і затверджується головою центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
Відхилено    
    -767- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Порядок та умови діяльності кваліфікаційної комісії з лоцманського проведення встановлює центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
До іспиту з лоцманського проведення допускається капітан судна (судноводій), який здійснив не менш як вісім рейсів з керування перевезеннями пасажирів та транспортування, перевалки, накопичення та (або) зберігання вантажів (багажу) чи пошти на судні певного класу внутрішніми водними шляхами, а також має знання щодо:
1) норм міжнародного морського права і законодавства України, якими встановлені вимоги щодо забезпечення безпеки руху судна, запобігання аварійним подіям, захисту людського життя на воді та захисту навколишнього природного середовища, у частині, що стосується функцій та обов’язків лоцмана;
2) району лоцманського проведення, правил плавання і лоцманського проведення суден та обов’язкові постанови по порту (терміналу) внутрішніх водних шляхів, які діють у районі лоцманського проведення;
3) вимог з організації штурманської служби на судні, методи та способи вирішення завдань судноводіння;
4) методів та способів лоцманського проведення з використанням технічних засобів судноводіння та з урахуванням особливостей району лоцманського проведення;
5) служби навігаційних огороджень, які використовуються в районі лоцманського проведення;
6) характеристик і секторів видимості маяків, а також туманних сигналів, радіолокаційних орієнтирів, радіолокаційних маяків-відповідачів, служб управління рухом суден, навігаційні засоби та служби, що діють у районі лоцманського проведення;
7) найменувань, місцезнаходження і характеристик плавучих маяків, буїв, сигнальних вогнів, знаків, засобів та інших примітних об’єктів району лоцманського проведення;
8) найменувань і характеристик каналів, мілин і мисів районів лоцманського проведення;
9) рекомендованих курсів (шляхів) і відстань району лоцманського проведення;
10) служб розділення руху суден, схем судноплавства в районі лоцманського проведення;
11) глибин у районі лоцманського проведення з урахуванням припливно-відливних явищ;
12) напрямків і швидкості течій, висоту і тривалість припливів, а також правил застосування таблиць припливів району лоцманського проведення;
13) якірних стоянок у районі лоцманського проведення;
14) наявних у районі лоцманського проведення мостів, гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів та (або) опор ліній електропередач, їх обладнання габаритними та сигнальними пристроями;
15) порядку використання та обмеження на використання радіолокатора і служб автоматичної радіолокаційної прокладки;
16) засобів зв’язку і сигналізації, способів отримання та використання навігаційної інформації;
17) наявних у районі лоцманського проведення служб передачі радіонавігаційних попереджень, обсягів і строків передачі інформації;
18) особливостей умов та порядку проведення суден, які перевозять небезпечні вантажі;
19) маневрових якостей суден, проведення яких передбачається здійснювати, недоліки та обмеження, властиві різним службам рушіїв та рульових пристроїв;
20) факторів, що впливають на керованість судна (вітер, течія, запас глибини під кілем, характер дна, берега, взаємодія суден тощо);
21) необхідних відомостей щодо навігаційних, гідрографічних, метеорологічних умов і особливостей плавання в районі лоцманського проведення;
22) змін навігаційної обстановки;
23) технічних характеристик наявних у районі лоцманського проведення криголамів, буксирів і способи їх використання при проході вузькостей, роботи на обмежених акваторіях, руху в каналі та при швартовних операціях;
24) характерних обставин та причин навігаційної аварійності (аварійних подій) у районі лоцманського проведення;
25) українську та англійську мови в обсязі, необхідному для здійснення лоцманської діяльності.
 
Відхилено    
    -768- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Лоцман має право приступити до виконання діяльності з лоцманського проведення з моменту внесення відомостей про отримання ним кваліфікаційного посвідчення лоцмана до Реєстру кваліфікаційних документів та документів дозвільного характеру України.
Видача річковому лоцману посвідчення річкового лоцмана здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах.
Видача річковому лоцману посвідчення річкового лоцмана здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах.
Для надання послуги з лоцманського проведення лоцмани повинні мати таке забезпечення:
1) приміщення для роботи та відпочинку;
2) спеціалізований плаваючий засіб для доставки лоцмана з берега на судно та з внутрішнього водного транспорту на берег, який перебуває у справному технічному стані, забезпечує безпечну посадку та висадку лоцмана з судна, а також обладнаний засобами доступу лоцмана на судно;
3) засоби зв’язку з судном та з рятувальними службами, службою капітана відповідного порту (терміналу), з РІС, державним органом влади або органом місцевого самоврядування;
4) індивідуальні рятувальні засоби та засоби індивідуального зв’язку;
5) одяг лоцманів відповідно до кліматичних умов району лоцманського проведення;
6) автомобільний транспортний засіб, що має працювати у цілодобовому режимі.
Нагляд (контроль) за діяльністю лоцманів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
678. 1. Річковим лоцманом може бути громадянин України, професійна кваліфікація якого відповідає вимогам, встановленим цим Законом, що підтверджується посвідченням річкового лоцмана.
 
-769- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац перший частини 1 статті 48 викласти в такій редакції:
«1. Річковим лоцманом може бути особа, професійна кваліфікація якої відповідає вимогам, встановленим цим Законом, що підтверджується посвідченням річкового лоцмана.».
 
Враховано   1. Річковим лоцманом може бути особа, професійна кваліфікація якої відповідає вимогам, встановленим цим Законом, що підтверджується посвідченням річкового лоцмана.
 
679. Стан здоров’я річкового лоцмана повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством для судноводіїв річкових суден.
 
   Стан здоров’я річкового лоцмана повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством для судноводіїв річкових суден.
 
680. 2. Посвідчення річкового лоцмана видається на строк 10 років або строк чинності медичної довідки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, встановленому положенням про лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами.
 
   2. Посвідчення річкового лоцмана видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, встановленому положенням про лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами, на строк не більше 10 років.
 
681. 3. Видача посвідчення річкового лоцмана здійснюється на підставі подання державної лоцманської організації, яка уклала з кандидатом на отримання посвідчення трудовий договір.
 
-770- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
У частині третій статті 48 слово «державної» виключити.
 
Відхилено   3. Видача посвідчення річкового лоцмана здійснюється на підставі подання державної лоцманської організації, яка уклала з кандидатом на отримання посвідчення трудовий договір.
 
    -771- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Абзац перший частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
«3. Видача посвідчення річкового лоцмана здійснюється на підставі подання лоцманської організації, яка уклала з кандидатом на отримання посвідчення трудовий договір».
 
Відхилено    
    -772- Тищенко М.М.
Абзац перший частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
«3. Видача посвідчення річкового лоцмана здійснюється на підставі подання лоцманської організації, яка уклала з кандидатом на отримання посвідчення трудовий договір».
 
Відхилено    
682. Подання державної лоцманської організації направляється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів:
 
-773- Бобровська С.А.
У частині третій статті 48 слова «державної лоцманської організації» замінити словами «лоцманської організації».
 
Відхилено   Подання державної лоцманської організації направляється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів:
 
    -774- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
В абзаці другому частини третьої статті 48 слово «державної» виключити.
 
Відхилено    
    -775- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Абзац другий частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
«Подання лоцманської організації направляється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів».
 
Відхилено    
    -776- Тищенко М.М.
Абзац другий частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
«Подання лоцманської організації направляється до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів».
 
Відхилено    
683. уповноваженою особою державної лоцманської організації;
 
-777- Бобровська С.А.
У частині третій статті 48 слова «державної лоцманської організації» замінити словами «лоцманської організації».
 
Відхилено   уповноваженою особою державної лоцманської організації;
 
684. надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
   надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
685. в електронній формі.
 
   в електронній формі.
 
686. У поданні окремо зазначається спосіб, у який заявник бажає отримати відповідний документ (поштою, особисто або через представника).
 
   У поданні окремо зазначається спосіб, у який заявник бажає отримати відповідний документ (поштою, особисто або через представника).
 
687. До подання державної лоцманської організації додаються:
 
-778- Бобровська С.А.
У частині третій статті 48 слова «державної лоцманської організації» замінити словами «лоцманської організації».
 
Відхилено   До подання державної лоцманської організації додаються:
 
    -779- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
В абзаці сьомому частини третьої статті 48 слово «державної» виключити.
 
Відхилено    
    -780- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Абзац сьомий частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
«До подання лоцманської організації додаються».
 
Відхилено    
    -781- Тищенко М.М.
Абзац сьомий частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
«До подання лоцманської організації додаються».
 
Відхилено    
688. 1) заява кандидата на отримання посвідчення річкового лоцмана;
 
   1) заява кандидата на отримання посвідчення річкового лоцмана;
 
689. 2) копія документа, що засвідчує кваліфікацію судноводія на право керування суднами внутрішнього плавання;
 
   2) копія документа, що засвідчує кваліфікацію судноводія на право керування суднами внутрішнього плавання;
 
690. 3) документальне підтвердження стажу плавання на суднах;
 
   3) документальне підтвердження стажу плавання на суднах;
 
691. 4) копія документа, що підтверджує успішне проходження кандидатом теоретичної і тренажерної підготовки річкового лоцмана у навчально-тренажерному закладі, що здійснює підготовку і підвищення кваліфікації річкових лоцманів;
 
   4) копія документа, що підтверджує успішне проходження кандидатом теоретичної і тренажерної підготовки річкового лоцмана у навчально-тренажерному закладі, що здійснює підготовку і підвищення кваліфікації річкових лоцманів;
 
692. 5) копія протоколу про успішне складення іспиту кваліфікаційної комісії – колегіального органу, утвореного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту;
 
   5) копія протоколу про успішне складення іспиту кваліфікаційної комісії – колегіального органу, утвореного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту;
 
693. 6) довідка по проходження кандидатом лоцманського стажування;
 
   6) довідка по проходження кандидатом лоцманського стажування;
 
694. 7) документ встановленого зразка про стан здоров’я;
 
   7) документ встановленого зразка про стан здоров’я;
 
695. 8) копії першої та другої (а в разі досягнення віку 25 або 45 років – додатково третьої або п’ятої) сторінок паспорта громадянина України;
 
-782- Ковальов А.В.
У абзаці п’ятнадцятому частини 3 статті 48 законопроєкту слова «копії першої та другої (а в разі досягнення віку 25 або 45 років – додатково третьої або п’ятої) сторінок паспорта громадянина України» замінити словами «копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу громадянина України»
 
Враховано частоково  8) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 
    -783- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у абзаці п’ятнадцятому пп. 8) частини 3 статті 48 слова «громадянина України» - виключити.
 
Враховано    
696. 9) копія документа, що підтверджує сплату плати за видачу посвідчення;
 
   9) копія документа, що підтверджує сплату плати за видачу посвідчення;
 
697. 10) письмова згода на обробку персональних даних.
 
   10) письмова згода на обробку персональних даних.
 
698. Порядок проведення лоцманського стажування кандидатів на отримання посвідчення річкового лоцмана в районах обов’язкового та необов’язкового лоцманського проведення, вимоги до стажу їх плавання на суднах визначаються у положенні про лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами.
 
   Порядок проведення лоцманського стажування кандидатів на отримання посвідчення річкового лоцмана в районах обов’язкового та необов’язкового лоцманського проведення, вимоги до стажу їх плавання на суднах визначаються у положенні про лоцманське проведення внутрішніми водними шляхами.
 
699. 4. За видачу посвідчення річкового лоцмана стягується плата у розмірі 1,08 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
   4. За видачу посвідчення річкового лоцмана стягується плата у розмірі 1,08 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
700. 5. Видача річковому лоцману посвідчення річкового лоцмана здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, подання державної лоцманської організації.
 
-784- Бобровська С.А.
У частині п’ятій статті 48 слова «подання державної лоцманської організації» замінити словами «подання лоцманської організації».
 
Відхилено   5. Видача річковому лоцману посвідчення річкового лоцмана здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, подання державної лоцманської організації.
 
701. 6. Підставою для відмови у видачі посвідчення річкового лоцмана є:
 
   6. Підставою для відмови у видачі посвідчення річкового лоцмана є:
 
702. 1) неподання документів, передбачених частиною третьою цієї статті;
 
   1) неподання документів, передбачених частиною третьою цієї статті;
 
703. 2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
   2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
 
704. 3) невідповідність професійної кваліфікації, стажу плавання на суднах, стажування вимогам цього Закону;
 
   3) невідповідність професійної кваліфікації, стажу плавання на суднах, стажування вимогам цього Закону;
 
705. 4) непридатність кандидата до роботи на суднах за станом здоров’я.
 
-785- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після статті 48 доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Лоцманська квитанція
1. Лоцман після прибуття на судно вручає капітану (судноводію) цього судна лоцманську квитанцію, зразок якої затверджується центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
2. Лоцманська квитанція є єдиним документом, що підтверджує факт надання лоцманом послуг з лоцманського проведення судна і на підставі якого проводяться розрахунки за такі надані цим лоцманом послуги.
Стаття . Залишення судна лоцманом
1. Лоцман не має права без згоди капітана судна (судноводія) залишити судно раніше, ніж воно встане на якір, відшвартується у безпечному місці, вийде з району обов’язкового лоцманського проведення або ніж на це судно прибуде інший лоцман.
Стаття . Оплата послуг лоцманського проведення
1. Оплата послуг лоцмана, яка пов’язана із лоцманським проведенням на внутрішніх водних шляхах, здійснюється судновласником або його представником на підставі договору з лоцманом (суб’єктом господарювання, що забезпечує лоцманське проведення) відповідно до законодавства.
Розмір плати за лоцманське проведення визначається на договірних умовах».
 
Відхилено   4) непридатність кандидата до роботи на суднах за станом здоров’я.
 
706. Стаття 49. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами
 
-786- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
У статті 49 слова «державна лоцманська організація» замінити словами «лоцманська організація» у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 49. Лоцманське проведення суден внутрішніми водними шляхами
 
707. 1. У районах обов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами капітан морського судна, який не має кваліфікаційного свідоцтва члена палубної команди судна внутрішнього плавання або спеціального дозволу, передбаченого статтею 30 цього Закону, повинен взяти на судно річкового лоцмана.
 
-787- Клименко Ю.Л.
У статті 49 слова «район» замінити словом «місце» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   1. У районах обов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами капітан морського судна, який не має кваліфікаційного свідоцтва члена палубної команди судна внутрішнього плавання або спеціального дозволу, передбаченого статтею 30 цього Закону, повинен взяти на судно річкового лоцмана.
 
    -788- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Статтю 49 викласти в такій редакції:
«1. У районах обов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами капітан морського судна, який не має кваліфікаційного свідоцтва члена палубної команди судна внутрішнього плавання або спеціального дозволу, передбаченого статтею 30 цього Закону, повинен взяти на судно річкового лоцмана, за умови належного страхування відповідальності лоцмана. Порядок страхування відповідальності лоцмана та вимоги до належного страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Порядок та умови обов’язкового і необов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, а також порядок надання капітанам (судноводіям) суден права на плавання без річкового лоцмана в районах обов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами встановлюються правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
3. У районах необов’язкового лоцманського проведення суден капітан (судноводій) судна за потреби може взяти на судно річкового лоцмана.
4. Річковий лоцман не має права без згоди капітана (судноводія) судна залишити судно раніше, ніж воно стане на якір, відшвартується у безпечному місці, вийде з району обов’язкового лоцманського проведення суден або на судно прибуде інший річковий лоцман»ю
 
Відхилено    
708. 2. Порядок та умови обов’язкового і необов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, а також порядок надання капітанам (судноводіям) суден права на плавання без річкового лоцмана в районах обов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами встановлюються правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
   2. Порядок та умови обов’язкового і необов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами, а також порядок надання капітанам (судноводіям) суден права на плавання без річкового лоцмана в районах обов’язкового лоцманського проведення суден внутрішніми водними шляхами встановлюються правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
709. 3. У районах необов’язкового лоцманського проведення суден капітан (судноводій) судна за потреби може взяти на судно річкового лоцмана.
 
   3. У районах необов’язкового лоцманського проведення суден капітан (судноводій) судна за потреби може взяти на судно річкового лоцмана.
 
710. 4. Річковий лоцман не має права без згоди капітана (судноводія) судна залишити судно раніше, ніж воно стане на якір, відшвартується у безпечному місці, вийде з району обов’язкового лоцманського проведення суден або на судно прибуде інший річковий лоцман.
 
   4. Річковий лоцман не має права без згоди капітана (судноводія) судна залишити судно раніше, ніж воно стане на якір, відшвартується у безпечному місці, вийде з району обов’язкового лоцманського проведення суден або на судно прибуде інший річковий лоцман.
 
711. 5. Відповідальність за аварійну подію, що сталася з вини річкового лоцмана під час виконання ним службових обов’язків, несе державна лоцманська організація.
 
-789- Бобровська С.А.
У частині п’ятій статті 49 слова «державна лоцманська організація» замінити словами «лоцманська організація».
 
Відхилено   5. Відповідальність за аварійну подію, що сталася з вини річкового лоцмана під час виконання ним службових обов’язків, несе державна лоцманська організація.
 
    -790- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
У частині п’ятій статті 49 слово «державна» виключити.
 
Відхилено    
    -791- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину п’яту статті 49 викласти в такій редакції:
«5. Відповідальність за аварійну подію, що сталася з вини річкового лоцмана під час виконання ним службових обов’язків, несе лоцманська організація».
 
Відхилено    
    -792- Тищенко М.М.
Частину п’яту статті 49 викласти в такій редакції:
«5. Відповідальність за аварійну подію, що сталася з вини річкового лоцмана під час виконання ним службових обов’язків, несе лоцманська організація».
 
Відхилено    
    -793- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині п’ятій статті 49 слово «державна» виключити.
 
Відхилено    
712. 6. Відповідальність, передбачена частиною п’ятою цієї статті, обмежується розміром аварійного лоцманського фонду, що створюється державною лоцманською організацією, у 10 відсотків відрахувань від сум лоцманського збору, що надійшли протягом календарного року, що передував аварійній події.
 
-794- Бобровська С.А.
У частині шостій статті 49 слова «державною лоцманською організацією» замінити словами «лоцманською організацією».
 
Відхилено   6. Відповідальність, передбачена частиною п’ятою цієї статті, обмежується сумою, що дорівнює 10 відсотків відрахувань від сум лоцманського збору, що надійшли державній лоцманській організації протягом календарного року, що передував аварійній події.
 
    -795- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
У частині шостій статті 49 слово «державною» виключити.
 
Відхилено    
    -796- Ковальов А.В.
Частину шосту статті 49 викласти в такій редакції:
«6. Відповідальність, передбачена частиною п’ятою цієї статті, обмежується сумою, що дорівнює 10 відсотків відрахувань від сум лоцманського збору, що надійшли державній лоцманській організації протягом календарного року, що передував аварійній події».
 
Враховано    
    -797- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Частину шосту статті 49 викласти в такій редакції:
«6. Відповідальність, передбачена частиною п’ятою цієї статті, обмежується розміром аварійного лоцманського фонду, що створюється лоцманською організацією у 10 відсотків відрахувань від сум лоцманського збору, що надійшли протягом календарного року, що передував аварійній події».
 
Відхилено    
    -798- Тищенко М.М.
Частину шосту статті 49 викласти в такій редакції:
«6. Відповідальність, передбачена частиною п’ятою цієї статті, обмежується розміром аварійного лоцманського фонду, що створюється лоцманською організацією у 10 відсотків відрахувань від сум лоцманського збору, що надійшли протягом календарного року, що передував аварійній події».
 
Відхилено    
    -799- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину шосту статті 49 виключити.
 
Відхилено    
713. Стаття 50. Розмежування повноважень річкового лоцмана і капітана (судноводія) судна
 
   Стаття 50. Розмежування повноважень річкового лоцмана і капітана (судноводія) судна
 
714. 1. Присутність на судні річкового лоцмана не звільняє капітана (судноводія) судна від відповідальності за керування судном. Капітан судна може уповноважити річкового лоцмана давати розпорядження щодо керування судном вахтовому помічнику капітана, що не звільняє капітана від відповідальності за наслідки, спричинені діями річкового лоцмана. У разі залишення ходової рубки під час проведення судна капітан повинен повідомити річковому лоцману про особу, відповідальну за керування судном у період його відсутності.
 
   1. Присутність на судні річкового лоцмана не звільняє капітана (судноводія) судна від відповідальності за керування судном. Капітан судна може уповноважити річкового лоцмана давати розпорядження щодо керування судном вахтовому помічнику капітана, що не звільняє капітана від відповідальності за наслідки, спричинені діями річкового лоцмана. У разі залишення ходової рубки під час проведення судна капітан повинен повідомити річковому лоцману про особу, відповідальну за керування судном у період його відсутності.
 
715. 2. У разі необхідності річковий лоцман має право вимагати припинення руху судна до усунення обставин, що перешкоджають безпечному плаванню, про що робиться запис у вахтовому журналі.
 
-800- Ковальов А.В.
У частині другій статті 50, частинах першій і другій статті 51 слова «вахтовому журналі» замінити словами «судновому журналі».
 
Враховано   2. У разі необхідності річковий лоцман має право вимагати припинення руху судна до усунення обставин, що перешкоджають безпечному плаванню, про що робиться запис у судновому журналі.
 
716. Стаття 51. Відмова річкового лоцмана від лоцманського проведення судна
 
-801- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
У статті 51 слова «державна лоцманська організація» замінити словами «лоцманська організація» у всіх відмінках.
 
Відхилено   Стаття 51. Відмова річкового лоцмана від лоцманського проведення судна
 
    -802- Тищенко М.М.
Частину першу статті 51 викласти в такій редакції:
«1. Якщо капітан (судноводій) судна під час лоцманського проведення судна внутрішніми водними шляхами діє всупереч рекомендаціям річкового лоцмана, річковий лоцман має право відмовитися від продовження лоцманського проведення судна та вимагати, щоб про це було зроблено запис у вахтовому журналі і лоцманській квитанції. Якщо це сталося в районі обов’язкового лоцманського проведення суден, річковий лоцман зобов’язаний вимагати зупинення судна та повідомити лоцманську організацію і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про відмову від лоцманського проведення судна із зазначенням причини. Після відмови від лоцманського проведення судна річковий лоцман залишається у ходовій рубці і за потреби надає капітану судна інформацію, необхідну для безпечного плавання».
 
Відхилено    
717. 1. Якщо капітан (судноводій) судна під час лоцманського проведення судна внутрішніми водними шляхами діє всупереч рекомендаціям річкового лоцмана, річковий лоцман має право відмовитися від продовження лоцманського проведення судна та вимагати, щоб про це було зроблено запис у вахтовому журналі і лоцманській квитанції. Якщо це сталося в районі обов’язкового лоцманського проведення суден, річковий лоцман зобов’язаний вимагати зупинення судна та повідомити державну лоцманську організацію і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про відмову від лоцманського проведення судна із зазначенням причини. Після відмови від лоцманського проведення судна річковий лоцман залишається у ходовій рубці і за потреби надає капітану судна інформацію, необхідну для безпечного плавання.
 
-803- Бобровська С.А.
У частині першвй статті 51 слова «державну лоцманську організацію» замінити словами «лоцманську організацію».
 
Відхилено   1. Якщо капітан (судноводій) судна під час лоцманського проведення судна внутрішніми водними шляхами діє всупереч рекомендаціям річкового лоцмана, річковий лоцман має право відмовитися від продовження лоцманського проведення судна та вимагати, щоб про це було зроблено запис у судновому журналі і лоцманській квитанції. Якщо це сталося в районі обов’язкового лоцманського проведення суден, річковий лоцман зобов’язаний вимагати зупинення судна та повідомити державну лоцманську організацію і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про відмову від лоцманського проведення судна із зазначенням причини. Після відмови від лоцманського проведення судна річковий лоцман залишається у ходовій рубці і за потреби надає капітану судна інформацію, необхідну для безпечного плавання.
 
    -804- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
У частині першій статті 51 слово «державну» виключити.
 
Відхилено