Кількість абзаців - 832 Таблиця поправок


Про внутрішній водний транспорт (ч.ІІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0.

 
-1- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Абзац перший частини першої статті 63 після слів «Річкова інформаційна служба» доповнити словом « (РІС)», слово «відповідно» замінити словом «згідно», а після слів «у сфері внутрішнього водного транспорту» доповнити словами «з урахуванням європейських стандартів».
 
Відхилено   1. Річкова інформаційна служба надає гармонізовані інформаційні послуги відповідно до положення про річкову інформаційну службу, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
1.

 
-2- Мезенцева М.С.
Вінтоняк О.В.
Галайчук В.С.
Любота Д.В.
Мельник П.В.
Абзац перший частини першої статті 63 викласти в такій редакції:
«1. Річкова інформаційна служба надає гармонізовані інформаційні послуги відповідно до положення про річкову інформаційну службу, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту. Річкова інформаційна служба надає такі види інформації:
1) інформація про судновий хід (фарватер) ? географічна, гідрологічна та адміністративна інформація щодо судноплавних внутрішніх водних шляхів (фарватеру). Фарватерна інформація є односторонньою інформацією: «керівний орган /берег/ ? судно», «керівний орган /берег/ – перевізник»;
2) тактична інформація руху – інформація щодо оперативних рішень у конкретній ситуації руху, конкретній ділянці внутрішніх водних шляхів та щодо найближчого географічного оточення;
3) стратегічна інформація руху – інформація щодо середньострокових та довгострокових рішень користувачів річкової інформаційної системи».
 
Відхилено      
2. 1. Річкова інформаційна служба надає гармонізовані інформаційні послуги відповідно до положення про річкову інформаційну службу, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-3- Клименко Ю.Л.
В абзаці другому частини першої статті 63 слова «електронної звітності суден» виключити.
 
Відхилено   Положенням про річкову інформаційну службу встановлюються, зокрема, перелік внутрішніх водних шляхів, на яких надаються гармонізовані інформаційні послуги, технічні вимоги до використання на суднах електронних навігаційних карт, електронної звітності суден, включаючи уніфіковану європейську систему нумерації суден, повідомлення судноводіям, а також прокладення курсу і стеження за рухом суден.
 
3.

 
-4- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Частину другу статті 63 викласти в такій редакції:
«2. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, призначається компетентний орган із річкової інформаційної служби.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, може затверджувати типи обладнання, які можуть використовуватися річковою інформаційною службою».
 
Відхилено   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, виконує функції компетентного органу з питань застосування річкової інформаційної служби, а також взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав.
 
4. Положенням про річкову інформаційну службу встановлюються, зокрема, перелік внутрішніх водних шляхів, на яких надаються гармонізовані інформаційні послуги, технічні вимоги до використання на суднах електронних навігаційних карт, електронної звітності суден, включаючи уніфіковану європейську систему нумерації суден, повідомлення судноводіям, а також прокладення курсу і стеження за рухом суден.
 
-5- Дунда О.А.
В абзаці першому частини другої статті 63 слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано      
    -6- Жмеренецький О.С.
Абзац перший частини другої статті 63 викласти в такій редакції:
«2. РІС застосовується задля забезпечення капітанів суден (судноводіїв), капітанів портів, служб портів (терміналів), перевізників, суб’єктів господарювання та фізичних осіб, що зайняті у сфері перевезень на внутрішніх водних шляхах, інформацією про безпечну навігацію на внутрішніх водних шляхах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем».
 
Відхилено    
5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, приймає рішення щодо типів обладнання терміналів та електронних мереж, а також програмного забезпечення, які можуть використовуються річковою інформаційною службою, якщо таке обладнання і програмне забезпечення не схвалені для цього національними компетентними органами держав – членів ЄС.
 
-7- Дунда О.А.
В абзаці другому частини другої статті 63 слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, приймає рішення щодо типів обладнання терміналів та електронних мереж, а також програмного забезпечення, які можуть використовуватися річковою інформаційною службою, якщо таке обладнання і програмне забезпечення не схвалені для цього національними компетентними органами держав – членів Європейського Союзу.
 
6. 3. Користувачами послуг річкової інформаційної служби є капітани (судноводії) суден, судновласники, перевізники, фрахтові брокери, суднові агенти, експедитори, оператори судноплавних гідротехнічних споруд і розвідних мостів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, оперативно-чергові служби органів виконавчої влади, інші учасники відповідної функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 
-8- Жмеренецький О.С.
Абзац перший частини третьої статті 63 викласти в такій редакції:
«3. Дії РІС мають бути сумісними (інтероперабельними) із морськими навігаційними службами України (зокрема щодо переліку та змісту даних, формату обміну такими даними, радіочастот, електронних сервісів та гармонізації їх у такий спосіб, що користувачі РІС матимуть доступ до таких самих послуг та інформації країн Європи) та з урахуванням директивних вимог Європейського Союзу».
 
Відхилено   3. Користувачами послуг річкової інформаційної служби є капітани (судноводії) суден, судновласники, перевізники, фрахтові брокери, суднові агенти, експедитори, оператори судноплавних гідротехнічних споруд і розвідних мостів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, оперативно-чергові служби органів виконавчої влади, інші учасники відповідної функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
 
7. Користування послугами річкової інформаційної служби у встановленій зоні її дії є обов’язковим для всіх суден, у тому числі іноземних.
 
   Користування послугами річкової інформаційної служби у встановленій зоні її дії є обов’язковим для всіх суден, у тому числі іноземних.
 
8. Річкова інформаційна служба надає послуги суднам та іншим користувачам безоплатно.
 
   Річкова інформаційна служба надає послуги суднам та іншим користувачам безоплатно.
 
9. 4. Річкова інформаційна служба:
 
-9- Жмеренецький О.С.
Абзац перший частини четвертої статті 63 викласти в такій редакції:
«4. Річкова інформаційна служба надає послуги суднам та іншим користувачам безоплатно. Користувачами РІС є суб’єкти внутрішнього водного транспорту та інші фізичні особи і суб'єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з користуванням об’єктами інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено   4. Річкова інформаційна служба:
 
10. 1) збирає, узагальнює та передає суднам та іншим користувачам географічну, навігаційно-гідрографічну, метеорологічну, гідрологічну та іншу актуальну для судноплавства інформацію, надає інформацію про виключення річкових портів (терміналів) з Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, про компетентні органи з питань застосування річкової інформаційної служби інших держав, попереджає судна про фактори небезпеки на внутрішніх водних шляхах;
 
   1) збирає, узагальнює та передає суднам та іншим користувачам географічну, навігаційно-гідрографічну, метеорологічну, гідрологічну та іншу актуальну для судноплавства інформацію, надає інформацію про виключення річкових портів (терміналів) з Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, про компетентні органи з питань застосування річкової інформаційної служби інших держав, попереджає судна про фактори небезпеки на внутрішніх водних шляхах;
 
11. 2) здійснює моніторинг суден, встановлює зв’язок з ними, отримує, реєструє та передає необхідні дані;
 
   2) здійснює моніторинг суден, встановлює зв’язок з ними, отримує, реєструє та передає необхідні дані;
 
12. 3) бере участь у налагодженні радіозв’язку між суднами та іншими суб’єктами внутрішнього водного транспорту;
 
   3) бере участь у налагодженні радіозв’язку між суднами та іншими суб’єктами внутрішнього водного транспорту;
 
13. 4) забезпечує необхідною інформацією державні органи;
 
   4) забезпечує необхідною інформацією державні органи;
 
14. 5) взаємодіє в установленому порядку з річковими інформаційними службами інших держав з питань, віднесених до її компетенції;
 
   5) взаємодіє в установленому порядку з річковими інформаційними службами інших держав з питань, віднесених до її компетенції;
 
15. 6) забезпечує роботу інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
   6) забезпечує роботу інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами;
 
16. 7) здійснює інші функції відповідно до законодавства.
 
   7) здійснює інші функції відповідно до законодавства.
 
17. Послуги річкової інформаційної служби, зміст даних і формат обміну ними, а також частота передачі інформації мають бути гармонізовані відповідно до законодавства ЄС.
 
-10- Мінько С.А.
В абзаці дев'ятому частини четвертої статті 63 слово "мають" замінити словом "повинні".
 
Враховано   Послуги річкової інформаційної служби, зміст даних і формат обміну ними, а також частота передачі інформації повинні бути гармонізовані відповідно до законодавства Європейського Союзу.
 
18. 5. Судно внутрішнього плавання, що здійснює міжнародний рейс на внутрішніх водних шляхах, повинно сповістити про це засобами радіозв’язку компетентний орган з питань застосування річкової інформаційної служби іншої держави до прибуття на кордон.
 
-11- Жмеренецький О.С.
Частину п’яту статті 63 викласти в такій редакції:
«5. РІС застосовується задля забезпечення капітанів суден (судноводіїв), капітанів портів та операторів портів (терміналів), перевізників, суб’єктів господарювання та фізичних осіб, що зайняті у сфері перевезень на внутрішніх водних шляхах, достовірною інформацією про ефективне і безпечне плавання на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   5. Судно внутрішнього плавання, що здійснює міжнародний рейс на внутрішніх водних шляхах, повинно сповістити про це засобами радіозв’язку компетентний орган з питань застосування річкової інформаційної служби іншої держави до прибуття на кордон.
 
19. 6. Інформація, надана суднам річковою інформаційною службою, має виключно рекомендаційний характер. Капітан (судноводій) судна зобов’язаний брати до уваги цю інформацію під час плавання внутрішніми водними шляхами. Надання послуг річковою інформаційною службою не повинно призводити до неконтрольованого використання інформації, яка отримана цією службою і стосується ринкових відносин суб’єктів внутрішнього водного транспорту. Охорона інформації здійснюється відповідно до закону.
 
-12- Мезенцева М.С.
Вінтоняк О.В.
Галайчук В.С.
Любота Д.В.
Мельник П.В.
Частину шосту статті 63 викласти в такій редакції:
«6. Інформація, надана суднам річковою інформаційною службою, має виключно рекомендаційний характер. Капітан (судноводій) судна зобов’язаний брати до уваги цю інформацію під час плавання внутрішніми водними шляхами.
Повідомлення капітанів суден (судноводіїв) мають відповідати стандартизованій структурі даних, яка використовує текстові модулі та має високий ступінь кодування для здійснення автоматичної передачі засобами інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж важливого змісту повідомлень іншими мовами, а також полегшення інтеграції повідомлень для капітанів суден (судноводіїв) у служби планування рейсів внутрішніми водними шляхами. Надання послуг річковою інформаційною службою не повинно призводити до неконтрольованого використання інформації, яка отримана цією службою і стосується ринкових відносин суб’єктів внутрішнього водного транспорту. Охорона інформації здійснюється відповідно до закону».
 
Відхилено   6. Інформація, надана суднам річковою інформаційною службою, має виключно рекомендаційний характер. Капітан (судноводій) судна зобов’язаний брати до уваги цю інформацію під час плавання внутрішніми водними шляхами. Надання послуг річковою інформаційною службою не повинно призводити до неконтрольованого використання інформації, яка отримана цією службою і стосується ринкових відносин суб’єктів внутрішнього водного транспорту. Охорона інформації здійснюється відповідно до закону.
 
    -13- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після статті 63 доповнити новими статтями такого змісту:
«Стаття . Види інформації, що має надавати та отримувати РІС
1. РІС має надавати таки види інформації:
1) фарватерна інформація - географічна, гідрологічна та адміністративна інформація щодо судноплавних внутрішніх водних шляхів (фарватеру).
Фарватерна інформація є односторонньою інформацією: «керівний орган /берег/ - судно», «керівний орган /берег/ – перевізник»;
2) тактична інформація руху – інформація щодо рішень у ситуації руху, що виникла на визначеної ділянці внутрішніх водних шляхів та щодо найближчого географічного оточення;
3) стратегічна інформація руху – інформація щодо середньострокових та довгострокових рішень користувачів РІС;
2. РІС мають надаватися відомості щодо:
1) мінімальних (базових) даних про:
а) поточний рівень води та прогнозний рівень води на 24 години,
б) стан фарватеру (із вказівкою кілометражу),
в) обмеження для суден, складу суден або караванів суден щодо довжини, ширини, осадка і висоти надводної частини судна,
г) терміну експлуатації обмежувальних конструкцій (зокрема, шлюзів і мостів),
ґ) розташування портів (терміналів) та (або) перевалочних місць,
д) вихідні дані для датчиків рівню води, необхідних для безпечної навігації;
2) дані про:
а) технічні вимоги стосовно порядку планування, імплементації та використання послуг РІС,
б) структуру та організацію РІС,
в) рекомендації щодо використання окремих послуг та їх розвитку на внутрішніх водних шляхах;
3) дані про технічні умови користування електронною навігаційною картою (внутрішня ЕСDІS) щодо:
а) сумісності з морською електронною навігаційною картою (морська ЕСDІS) з метою полегшення руху суден на внутрішніх водних шляхах зі змішаним рухом у дельтах водойм,
б) мінімальних вимог до внутрішнього обладнання міжнародної електронної картографічної навігаційно-інформаційної системи (ЕКНІС - ЕСDІS) стосовно вичерпного переліку інформації, яка відповідає вимогам Міжнародної морської організації (ІМО) та забезпечує безпеку судноводіння щодо мінімального вмісту електронних навігаційних карт задля забезпечення безпеки навігації, а саме щодо:
високого рівня надійності і придатності внутрішнього обладнання ЕКНІС, що використовується,
міцності внутрішнього обладнання ЕКНІС, яке має витримувати умови оточуючого середовища без зниження якості або надійності,
обов’язковості внесення до електронної навігаційної карти всіх видів географічних об’єктів внутрішніх водних шляхів (зокрема, межі фарватеру, конструкцій берегових ліній, маяків),
моніторингу електронної навігаційної карти з накладеним радарним зображенням при управлінні судном;
в) внесення до електронної навігаційної карти інформації про глибину фарватеру і відображення припустимого або фактичного рівня води,
г) введення додаткової інформації (наприклад, інших сторін поряд із компетентними органами влади) до електронної навігаційній карти та її відображення у внутрішній ЕКНІС без шкоди для інформації, що необхідна для безпечної навігації,
ґ) доступності електронних навігаційних карт для споживачів послуг РІС,
д) доступність даних електронних навігаційних карт для всіх виробників прикладних програм;
 
Відхилено    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
3) дані щодо:
а) порядку обміну електронними даними між компетентними органами влади прикордонних держав, а також суднами, місцевими органами влади та судновласником,
б) використання стандартизованих транспортних повідомлень в напрямках: «судно – керівний орган», «керівний орган – судно» та (або) «керівний орган – керівний орган» задля досягнення сумісності (інтероперабельності) з морським судноплавством,
в) використання визнаних міжнародних переліків сигнальних регістрів та класифікацій із доповнених, у разі необхідності, додатковими потребами внутрішньої навігації,
г) використання уніфікованої європейської нумерації суден;
4) дані про технічні умови повідомлень капітанам суден (судноводіям) щодо:
а) стандартизованої структури даних, яка використовує задані текстові модулі та має високий ступінь кодування для здійснення автоматичної передачі найбільш важливого змісту іншими мовами та полегшення інтеграції повідомлень у системі планування рейсів,
б) сумісності (інтероперабельності) стандартизованої структури даних із структурою даних внутрішніх ЕКНІС для полегшення інтеграції повідомлень, адресованих капітанам суден, до внутрішньої ЕКНІС;
5) дані про технічні умови системи прокладання маршрутів і стеження за рухом суден щодо:
а) вимог для систем і стандартних повідомлень, а також для процедур, щоб вони могли виконуватися автоматизовано,
б) диференціювання між системами, які задовольняють вимоги тактичної інформації про рух, і системами, які задовольняють вимоги стратегічної інформації про рух, з дотриманням точності позиціонування і визначеної частоти оновлення в обох системах,
в) опису технічних систем прокладання маршрутів і стеження за рухом суден з автоматичною системою ідентифікації, електронної ідентифікації,
г) сумісності (інтероперабельності) форматів даних з морською автоматичної системою ідентифікації суден, електронної ідентифікації.
3. Технічні вимоги до збору, обробки і надання даних щодо забезпечення безпеки руху на внутрішніх водних шляхах, використання електронних навігаційних карт, засобів навігації, зв’язку, уніфікованої європейської служби нумерації суден, прокладення курсу і стеження за рухом суден встановлюються положенням про РІС, що приймає центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
4. Послуги РІС щодо змісту, формату та частоти обміну даними за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж з суб'єктами внутрішнього водного транспорту є тотожними із відповідними стандартами Європейського Союзу, із автоматичними ідентифікаційними службами (електронна ідентифікація) внутрішнього водного транспорту та електронними картографічними навігаційними службами морських суден.
5. Електронна навігаційна карта внутрішніх водних шляхів має забезпечувати:
1) сумісність з відповідною інформацією для морського судноплавства;
2) наявність вичерпного переліку вимог до засобів зв’язку судна та вмісту електронних навігаційних карт для забезпечення:
а) придатності засобів зв’язку судна і РІС, що дорівнює європейським стандартам у цієї сфері,
б) надійності засобів зв’язку судна, які мають витримувати умови оточуючого середовища внутрішніх водних шляхів,
в) обов’язковості внесення до електронної навігаційної карти всіх видів географічних об’єктів (суднового ходу, берегових ліній, маяків, берегових споруд внутрішніх водних шляхів), які потрібні для безпечної навігації,
г) щоденну актуалізацію (адаптації, конвертації) електронної навігаційної карти з накладеним радарним зображенням при управлінні суднами на внутрішніх водних шляхах та морі Державною установою «Держгідрографія»;
ґ) безперервного внесення інформації про глибину фарватеру і відображення прогнозованого та фактичного рівня води на внутрішніх водних шляхах;
 
Відхилено    
    -15- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
3) доступності електронних навігаційних карт внутрішніх водних шляхів для всіх користувачів РІС;
4) доступності даних електронних навігаційних карт для всіх виробників прикладних програм щодо безпеки плавання внутрішніми водними шляхами.
6. Користувачами послуг РІС є суб’єкти внутрішнього водного транспорту незалежно від прапора країни походження, для забезпечення чого має бути впроваджено спілкування та надання даних двома мовами: українською і англійською.
7. Користування послугами РІС є добровільним для всіх суб'єктів внутрішнього водного транспорту незалежно від прапора і носять інформаційний (рекомендаційний) характер.
8. Капітан судна (судноводій) зобов’язаний брати до уваги відомості РІС під час плавання по внутрішнім водним шляхам. Рішення щодо безпеки руху судна приймається його капітаном судна (судноводієм) або особою, визначеною посадковим розкладом.
9. Утворення та експлуатацію РІС здійснює адміністрація морських портів України, яке здійснює:
1) безперервне функціонування РІС;
2) надання даних для планування навігації щодо:
а) рівня води (максимально припустима осадка),
б) криги на визначених ділянках внутрішніх водних шляхів,
в) особливості навігації на окремих ділянках внутрішніх водних шляхів;
г) стан руху на внутрішніх водних шляхах;
3) надання капітанам суден (судноводіям) даних згідно з пунктом 2 цієї частини у вигляді стандартизованих, кодованих і доступних повідомлень за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж,
4) визначення порядку роботи регіональних інформаційних служб РІС та зон їх дії;
5) встановлення порядку функціонування порталу електронних сервісів РІС за допомогою свого офіційного веб-сайту;
6) навчання роботі з РІС;
7) виконання функції компетентного органу влади з питань використання РІС та забезпечує взаємодію з компетентними органами влади інших країн».
 
Відхилено    
    -16- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
«Стаття . Користування інформацією, що надає РІС
1. Суб’єкти внутрішнього водного транспорту мають виконувати:
1) обмін інформацією з РІС у електронній формі між компетентними органами влади та суднами;
2) вимоги з сумісності (інтероперабельності) з морським судноплавством шляхом використання стандартизованих транспортних повідомлень в напрямках: «судно – РІС», «РІС – судно»;
3) вимоги з використання міжнародних переліків (стандартів) сигнальних регістрів та класифікацій;
4) застосування уніфікованої європейської нумерації (позначення) суден.
2. Повідомлення капітанів суден (судноводіїв) мають відповідати стандартизованій структурі даних, яка використовує текстові модулі та має високий ступінь кодування для здійснення автоматичної передачі засобами інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж важливого змісту повідомлень іншими мовами, а також полегшення інтеграції повідомлень для капітанів суден (судноводіїв) у служби планування рейсів внутрішніми водними шляхами.
3. Правила формування, ведення, захисту даних РІС, а також порядок ористування ними визначаються у положенні про РІС.
4. Користування даними РІС є вільним і безоплатним.
5. Портал електронних сервісів РІС повинен забезпечувати:
1) формування та подання запитів в електронній формі;
2) контроль за повнотою заповнення заяви;
3) перегляд стану розгляду поданих документів;
4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
6) надання адміністративних послуг;
7) безоплатний доступ до бази даних РІС;
8) проведення інших операцій, визначених Законом.
6. Зв’язок (радіозв’язок) РІС із суб'єктами внутрішнього водного транспорту в зоні її дії має здійснюватися у діапазоні морської рухомої служби зв’язку через регіональну служба регулювання руху суден, яка підпорядкована центральному органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, і повинна забезпечувати надійний зв’язок із суднами, що перебувають в зоні її дії, на підходах до неї та мати необхідну кількість каналів зв’язку для виконання функцій РІС.
7. Держатель РІС забезпечує сталий зв?язок з суб’єктами внутрішнього водного транспорту на внутрішніх водних шляхах.
 
Відхилено    
    -17- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
8. Кількість закріплених за РІС радіоканалів визначається за обсягом інформації, що передається, та інтенсивністю судноплавства в цій зоні.
Радіообмін служби регулювання руху суден із суднами, а також інформація про поточну судноплавну обстановку в зоні її дії реєструється у РІС для їх зберігання на електронних носіях на період не менш, ніж три роки.
Передача повідомлень у електронній формі із суден і передача повідомлень на судна щодо функціонування РІС здійснюється за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж у порядку, що встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту.
9. Типи навігаційного обладнання та терміналів РІС, електронних мереж РІС, їх програмне забезпечення мають бути погоджені центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, щодо їх відповідності прийнятим міжнародним стандартам відповідно до міжнародних договорів України та із врахуванням відповідних директивних вимог Європейського Союзу.
10. Рішення щодо фактичного плавання і маневрування судна приймається його судноводієм.
11. Обмін інформацією між регіональною службою регулювання руху суден, РІС та судном, а також записи щодо їх, безпеки судноплавства або охорони довкілля здійснюються українською та (або) англійською мовами. У всіх випадках робоча мова, що використовується під час надання послуг, повинна забезпечувати чітке взаєморозуміння між РІС та суднами на внутрішніх водних шляхах.
12. У разі відсутності радіозв’язку між суднами та РІС передача повідомлень на судна здійснюються за допомогою інших засобів зв’язку та передачі повідомлень у електронній формі або через судна-посередники.
13. У разі виконання дій на підставі даних, що отримані від РІС, рішення щодо безпосереднього керування судном та забезпечення безпеки його плавання приймає його капітан (судноводій).
14. У повідомленнях суб’єктам внутрішнього водного транспорту мають бути наведені електронні дані про межі зони дії РІС, шляхи та порядок руху суден у цій зоні і їх взаємодії з РІС, перелік послуг РІС, робочих каналів радіозв’язку, перелік відомостей про судна, що має передаватися до суб'єктів внутрішнього водного транспорту та РІС.
 
Відхилено    
    -18- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
15. Судно має підтверджувати отримання інформації від РІС, а інші користувачі РІС забезпечують надання, повноту та достовірність даних, необхідних РІС для виконання покладених на неї завдань і функцій, у порядку, що встановлює держатель РІС.
16. Держатель РІС приймає рішення про тимчасове блокування доступу до її баз даних користувачам, що знаходяться на території збройного конфлікту, проведення антитерористичної операції та (або) на тимчасово окупованій території України відповідно до законодавства.
17. Власник (володілець) порту (терміналу) на внутрішніх водних шляхах за типовою формою надає адміністрації морських портів України інформацію про умови та порядок заходу до операційної акваторії причалів (причальних споруд) стосовно особливостей заходу, виходу, плавання в акваторії, маневрування, швартування, відомостей про організацію навантажувально-розвантажувальних робіт, перевалки, накопичення та (або) збереження вантажу (багажу), посадки та (або) висадки пасажирів, режиму перебування в порту (терміналі).
18. Типову форму подання даних про умови та порядок заходу до операційної акваторії причалів (причальних споруд)та їх зміст визначає центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
19. Інформація про умови та порядок заходу до операційної акваторії причалів (причальних споруд) за типовою формою подається до капітана порту (терміналу) за вибором.
20. У разі оформлення інформація про умови та порядок заходу до операційної акваторії гідротехнічних споруд за типовою формою на паперовому носії, то вона має:
1) складатися за допомогою друкувальних засобів;
2) бути викладена українською та англійською мовами;
3) підписана заявником.
21. Інформація про умови та порядок заходу до операційної акваторії причалів (причальних споруд) або складена за електронною формою та відправлена до держателя Бази даних об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів України за електронним підписом.
22. Подання інформації про умови та порядок заходу до операційної акваторії причалів (причальних споруд) за типовою формою у електронній формі до центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, здійснюються за допомогою інформаційних (автоматизованих) або інформаційно-телекомунікаційних служб та (або) телекомунікаційних мереж України у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Інформація про умови та порядок заходу до операційної акваторії причалів (причальних споруд) за типовою формою у електронній формі, що подаються заявником відповідно до цього Закону, оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.
До складу РІС мають входити дані про:
об’єкти інфраструктури внутрішніх водних шляхів України,
судна, що підлягають державній реєстрації,
класифікаційні свідоцтва,
кваліфікаційні документи капітанів суден (судноводіїв та членів суднового екіпажу,
ліцензії,
дозволи,
спеціальні повідомлення та інші відомості за визначенням центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
20. Стаття 64. Аварійні та невідкладні роботи на внутрішніх водних шляхах
 
   Стаття 64. Аварійні та невідкладні роботи на внутрішніх водних шляхах
 
21. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує організацію здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та аварійних подій, а також заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних подій, пов’язаних із судноплавством та функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, забезпечує організацію здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварій та аварійних подій, а також заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних подій, пов’язаних із судноплавством та функціонуванням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
22. 2. Витрати, понесені відповідно до частини першої цієї статті, підлягають компенсації особами, дії або бездіяльність яких призвели до аварійних подій.
 
   2. Витрати, понесені відповідно до частини першої цієї статті, підлягають компенсації особами, дії або бездіяльність яких призвели до аварійних подій.
 
23. Стаття 65. Перевірки суден внутрішнього плавання
 
   Стаття 65. Перевірки суден внутрішнього плавання
 
24. 1. Перевірки суден внутрішнього плавання проводяться посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у визначених цим Законом випадках.
 
-19- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 65 викласти в такій редакції:
«Перевірки суден внутрішнього водного транспорту проводяться посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Перевірки суден внутрішнього водного транспорту проводяться відповідно до правил контролю суден внутрішнього водного транспорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   1. Перевірки суден внутрішнього плавання проводяться посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у визначених цим Законом випадках.
 
25. Перевірки суден проводяться відповідно до правил контролю суден внутрішнього плавання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Перевірки суден проводяться відповідно до правил контролю суден внутрішнього плавання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
26. 2. Перевірки суден внутрішнього плавання проводяться у таких випадках:
 
   2. Перевірки суден внутрішнього плавання проводяться у таких випадках:
 
27. 1) за заявою судновласника;
 
   1) за заявою судновласника;
 
28. 2) після аварійної події з судном;
 
   2) після аварійної події з судном;
 
29. 3) для перевірки виконання припису посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, щодо усунення порушення вимог безпеки судноплавства;
 
   3) для перевірки виконання припису посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, щодо усунення порушення вимог безпеки судноплавства;
 
30. 4) при виявленні ознак:
 
   4) при виявленні ознак:
 
31. скидання з судна нафтовмісних сумішей, необроблених суднових стічних вод, сміття або суднових відходів;
 
   скидання з судна забруднюючих речовин або сміття;
 
32. завантаження судна понад вантажну марку або з порушенням правил перевезення небезпечних вантажів;
 
   завантаження судна понад вантажну марку або з порушенням правил перевезення небезпечних вантажів;
 
33. невідповідності стану корпусу судна, його механізмів та обладнання вимогам безпеки судноплавства;
 
   невідповідності стану корпусу судна, його механізмів та обладнання вимогам безпеки судноплавства;
 
34. незабезпечення кругового огляду з поста керування судном;
 
   незабезпечення кругового огляду з поста керування судном;
 
35. невідповідності розмірів судна габаритам суднового ходу;
 
   невідповідності розмірів судна габаритам суднового ходу;
 
36. виходу в рейс без надання інформації про це річковій інформаційній службі.
 
-20- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац сьомий пункту 4 частини другої статті 65 виключити.
 
Відхилено   виходу в рейс без надання інформації про це річковій інформаційній службі.
 
37. 3. Перевірки суден внутрішнього плавання здійснюються без затримання суден:
 
   3. Перевірки суден внутрішнього плавання здійснюються без затримання суден:
 
38. 1) під час стоянки суден;
 
   1) під час стоянки суден;
 
39. 2) під час очікування проходження суднами судноплавних шлюзів;
 
   2) під час очікування проходження суднами судноплавних шлюзів;
 
40. 3) згідно із заявою судновласника під час перебування судна в рейсі.
 
   3) згідно із заявою судновласника під час перебування судна в рейсі.
 
41. Перевірки судна внутрішнього плавання здійснюються у присутності капітана (судноводія).
 
   Перевірки судна внутрішнього плавання здійснюються у присутності капітана (судноводія).
 
42. Капітан (судноводій) може уповноважити особу із числа членів екіпажу для надання судна внутрішнього плавання для проведення перевірки.
 
   Капітан (судноводій) може уповноважити особу із числа членів екіпажу для надання судна внутрішнього плавання для проведення перевірки.
 
43. 4. За результатами перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, складає акт перевірки, в якому зазначає:
 
   4. За результатами перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, складає акт перевірки, в якому зазначає:
 
44. 1) дату складання;
 
   1) дату складання;
 
45. 2) найменування органу державного нагляду (контролю), посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила перевірку;
 
   2) найменування органу державного нагляду (контролю), посаду, прізвище та власне ім’я посадової особи, яка здійснила перевірку;
 
46. 3) найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – власника судна;
 
-21- Ковальов А.В.
У пункті 3 частини четвертої статті 65 слова «прізвище, ім’я та по батькові» замінити словами «прізвище та ім’я».
 
Враховано   3) найменування юридичної особи або прізвище та власне ім’я фізичної особи – власника судна;
 
47. 4) прізвище, ім’я та по батькові капітана (судноводія) та уповноваженої особи (за наявності);
 
-22- Ковальов А.В.
У пункті 4 частини четвертої статті 65 слова «прізвище, ім’я та по батькові» замінити словами «прізвище та ім’я».
 
Враховано   4) прізвище та власне ім’я капітана (судноводія) та уповноваженої особи (за наявності);
 
48. 5) інформацію про відсутність порушень вимог безпеки судноплавства або про наявність порушення таких вимог з посиланням на відповідну норму законодавства, які не перешкоджають подальшій експлуатації чи плаванню судна, але потребують усунення у визначений в акті строк, або про наявність порушень вимог безпеки судноплавства з посиланням на відповідну норму законодавства, які перешкоджають подальшій експлуатації чи плаванню судна і потребують усунення у визначений в акті строк;
 
   5) інформацію про відсутність порушень вимог безпеки судноплавства або про наявність порушення таких вимог (з посиланням на відповідну норму законодавства), яке не перешкоджає подальшій експлуатації чи плаванню судна, але потребує усунення у визначений в акті строк, або про наявність порушення вимог безпеки судноплавства (з посиланням на відповідну норму законодавства), яке перешкоджає подальшій експлуатації чи плаванню судна і потребує усунення у визначений в акті строк;
 
49. 6) приписи, що надаються капітану судна (судновласнику) щодо змісту і строку усунення порушень вимог безпеки судноплавства, умов і строку заборони експлуатації або плавання судна (за наявності підстав для надання таких приписів).
 
   6) приписи, що надаються капітану судна (судновласнику) щодо змісту і строку усунення порушень вимог безпеки судноплавства, умов і строку заборони експлуатації або плавання судна (за наявності підстав для надання таких приписів).
 
50. Якщо капітан судна (судноводій) або уповноважена ним особа не погоджується з актом перевірки, такий акт перевірки підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.
 
   Якщо капітан судна (судноводій) або уповноважена ним особа не погоджується з актом перевірки, такий акт перевірки підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.
 
51. У разі відмови капітана судна (судноводія) або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, вносить до акта перевірки відповідний запис.
 
   У разі відмови капітана судна (судноводія) або уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, вносить до акта перевірки відповідний запис.
 
52. Перевірка судна внутрішнього плавання завершується врученням капітану судна посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, одного примірника акта перевірки і припису (за наявності).
 
   Перевірка судна внутрішнього плавання завершується врученням капітану судна посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, одного примірника акта перевірки і припису (за наявності).
 
53. Приписи посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, є обов’язковими до виконання.
 
   Приписи посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, є обов’язковими до виконання.
 
54. 5. Правилами контролю суден внутрішнього плавання встановлюються детальні процедури перевірки суден, права та обов’язки посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, форми акта перевірки судна, приписів щодо змісту і строку усунення порушень вимог безпеки судноплавства, порядок оскарження дій особи, яка проводить перевірку.
 
   5. Правилами контролю суден внутрішнього плавання встановлюються детальні процедури перевірки суден, права та обов’язки посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, форми акта перевірки судна, приписів щодо змісту і строку усунення порушень вимог безпеки судноплавства, порядок оскарження дій особи, яка проводить перевірку.
 
55. 6. Капітан судна (судноводій) або уповноважена ним особа зобов’язані забезпечити посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, яка проводить перевірку судна:
 
   6. Капітан судна (судноводій) або уповноважена ним особа зобов’язані забезпечити посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, яка проводить перевірку судна:
 
56. 1) доступ на судно, до суднових приміщень;
 
   1) доступ на судно, до суднових приміщень;
 
57. 2) ознайомлення з судновими документами, іншою судновою документацією;
 
   2) ознайомлення з судновими документами, іншою судновою документацією;
 
58. 3) можливість вільного спілкування з членами екіпажу;
 
   3) можливість вільного спілкування з членами екіпажу;
 
59. 4) можливість перевірки суднових експлуатаційних процедур;
 
   4) можливість перевірки суднових експлуатаційних процедур;
 
60. 5) можливість присутності під час проведення навчальних суднових тривог, що проводяться на вимогу такої посадової особи.
 
   5) можливість присутності під час проведення навчальних суднових тривог, що проводяться на вимогу такої посадової особи.
 
61. У разі відсутності капітана (судноводія) або уповноваженої ним особи на судні внутрішнього плавання під час проведення перевірки державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, має право провести таку перевірку у присутності уповноваженого працівника органів або підрозділів Національної поліції України.
 
   У разі відсутності капітана (судноводія) або уповноваженої ним особи на судні внутрішнього плавання під час проведення перевірки посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, має право провести таку перевірку у присутності уповноваженого працівника органів або підрозділів Національної поліції України.
 
62. 7. Перевірка суден посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, здійснюється безоплатно.
 
   7. Перевірка суден посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, здійснюється безоплатно.
 
63. 8. Дія цієї статті не поширюється на малі, спортивні, прогулянкові судна і водні мотоцикли.
 
   8. Дія цієї статті не поширюється на малі, спортивні, прогулянкові судна і водні мотоцикли.
 
64. Стаття 66. Вихід судна внутрішнього плавання в рейс
 
-23- Дунда О.А.
Назву статті 66 викласти в такій редакції:
«Саття 66. Вихід судна в рейс на внутрішніх водних шляхах»
 
Враховано   Стаття 66. Вихід судна в рейс на внутрішніх водних шляхах
 
65. 1. Судно (склад суден) внутрішнього плавання може вийти в рейс за умови наявності суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажу.
 
-24- Дунда О.А.
Частину першу статті 66 викласти в такій редакції:
«1. Судно (склад суден) може вийти в рейс за умови наявності діючих суднових документів і діючих кваліфікаційних документів членів екіпажу».
 
Враховано частково   1. Судно (склад суден) може вийти в рейс на внутрішніх водних шляхах за умови наявності діючих суднових документів і діючих кваліфікаційних документів членів екіпажу.
 
66. 2. Кожне судно внутрішнього плавання зобов’язане до виходу в рейс надати інформацію про це річковій інформаційній службі. Капітан судна безпосередньо або через суднового агента до виходу в рейс надає таку інформацію:
 
-25- Ковальов А.В.
У частині другій статті 66 слова «транспортному документу» замінити словами «перевізному документу»
 
Враховано   2. Кожне судно до виходу в рейс на внутрішніх водних шляхах зобов’язане надати інформацію про це річковій інформаційній службі. Капітан судна безпосередньо або через суднового агента до виходу в рейс надає таку інформацію:
 
    -26- Дунда О.А.
Абзац перший частини другої статті 66 викласти в такій редакції:
«2. Кожне судно на внутрішніх водних шляхах зобов’язане до виходу в рейс надати інформацію про це річковій інформаційній службі. Капітан судна безпосередньо або через суднового агента до виходу в рейс надає таку інформацію».
 
Враховано частково    
67. 1) назву і прапор судна;
 
-27- Дунда О.А.
Пункт 1 частини другої статті 66 викласти в такій редакції:
«1) назву судна і прапор/місце реєстрації судна».
 
Враховано частково   1) назву судна і прапор, місце реєстрації судна;
 
68. 2) унікальний європейський ідентифікаційний номер судна та / або за наявності – номер Міжнародної морської організації (Іntеrnаtіоnаl Маrіtіmе Оrgаnіzаtіоn, ІМО);
 
   2) унікальний європейський ідентифікаційний номер судна та/або за наявності – номер Міжнародної морської організації (Іntеrnаtіоnаl Маrіtіmе Оrgаnіzаtіоn, ІМО);
 
69. 3) найменування судновласника та суднового агента (за наявності);
 
-28- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 3 частини другої статті 66 виключити.
 
Відхилено   3) найменування судновласника та суднового агента (за наявності);
 
70. 4) зазначення виду рейсу (каботажний, міжнародний);
 
   4) зазначення виду рейсу (каботажний, міжнародний);
 
71. 5) назву порту (терміналу) або місця відходу, очікуваний час відходу;
 
   5) назву порту (терміналу) або місця відходу, очікуваний час відходу;
 
72. 6) назву порту (терміналу) або місця призначення (за наявності);
 
-29- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 6 частини другої статті 66 виключити.
 
Відхилено   6) назву порту (терміналу) або місця призначення (за наявності);
 
73. 7) строк дії свідоцтва судна внутрішнього плавання або тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання (суднового свідоцтва або суднового посвідчення – для суден, побудованих або переобладнаних до набрання чинності цим Законом);
 
   7) строк дії свідоцтва судна внутрішнього плавання або тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання (суднового свідоцтва або суднового посвідчення – для суден, побудованих або переобладнаних до набрання чинності цим Законом);
 
74. 8) строк дії свідоцтва про безпеку пасажирського судна або свідоцтва про безпеку вантажного судна (для морських суден та суден змішаного плавання);
 
-30- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 8 частини другої статті 66 виключити.
 
Відхилено   8) строк дії свідоцтва про безпеку пасажирського судна або свідоцтва про безпеку вантажного судна (для морських суден та суден змішаного плавання);
 
75. 9) копію суднової ролі;
 
-31- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 9 частини другої статті 66 виключити.
 
Відхилено   9) копію суднової ролі;
 
76. 10) перелік кваліфікаційних документів членів екіпажу (назва і строк дії).
 
-32- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 10 частини другої статті 66 виключити.
 
Відхилено   10) перелік кваліфікаційних документів членів екіпажу (назва і строк дії).
 
77. Якщо судно перевозить у рейсі пасажирів та / або вантаж, річковій інформаційній службі надаються також для внесення до інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами такі дані, що мають відповідати транспортному документу:
 
-33- Клименко Ю.Л.
У абзаці дванадцятому частини другої статті 66 слово «транспортному» замінити словом «перевізному».
 
Враховано   Якщо судно перевозить у рейсі пасажирів та/або вантаж, річковій інформаційній службі надаються також для внесення до інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами такі дані, що мають відповідати перевізному документу:
 
    -34- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац дванадцятий частини другої статті 66 викласти в такій редакції:
«Якщо судно здійснює комерційний рейс, річковій інформаційній службі надаються також для внесення до інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами такі дані, що мають відповідати перевізному документу».
 
Відхилено    
78. найменування вантажу, його тип, розміри, кількість або вага, характер упаковки (за наявності), позначення характеру небезпеки (при перевезенні небезпечних вантажів), а також ідентифікаційне маркування (за наявності);
 
   найменування вантажу, його тип, розміри, кількість або вага, характер упаковки (за наявності), позначення характеру небезпеки (при перевезенні небезпечних вантажів), а також ідентифікаційне маркування (за наявності);
 
79. кількість контейнерів та їх тип (за наявності);
 
   кількість контейнерів та їх тип (за наявності);
 
80. кількість пасажирів (за наявності).
 
   кількість пасажирів (за наявності).
 
81. Вихід у рейс без надання передбаченої цією частиною інформації забороняється.
 
-35- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці шістнадцятому частини другої статті 66 слово «рейс» замінити словами «комерційний рейс».
 
Відхилено   Вихід у рейс без надання передбаченої цією частиною інформації забороняється.
 
82. Порядок надання судном інформації відповідно до цієї статті встановлюється правилами контролю суден внутрішнього плавання.
 
   Порядок надання судном інформації відповідно до цієї статті встановлюється правилами контролю суден внутрішнього плавання.
 
83. Відповідальність за надання недостовірної інформації несуть капітан і судновласник судна.
 
-36- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац вісімнадцятий частини другої статті 66 виключити.
 
Відхилено   Відповідальність за надання недостовірної інформації несуть капітан і судновласник судна.
 
84. 3. Уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана заборонити подальше плавання судна у разі виявлення у наданій відповідно до частини другої цієї статті інформації даних про:
 
   3. Уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана заборонити подальше плавання судна у разі виявлення у наданій відповідно до частини другої цієї статті інформації про:
 
85. 1) порушення на судні вимог безпеки судноплавства, що перешкоджають подальшій експлуатації чи плаванню судна;
 
   1) порушення на судні вимог безпеки судноплавства, що перешкоджає подальшій експлуатації чи плаванню судна;
 
86. 2) відсутність суднових документів;
 
   2) відсутність суднових документів;
 
87. 3) відсутність необхідних кваліфікаційних документів у члена (членів) екіпажу.
 
   3) відсутність необхідних кваліфікаційних документів у члена (членів) екіпажу.
 
88. 4. Уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана заборонити подальше плавання судна також у разі ненадання до виходу в рейс інформації, передбаченої частиною другою цієї статті.
 
-37- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину четверту статті 66 виключити.
 
Відхилено   4. Уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, зобов’язана заборонити подальше плавання судна також у разі ненадання до виходу в рейс інформації, передбаченої частиною другою цієї статті.
 
    -38- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У частині четвертій статті 66 слово «рейс» замінити словами «комерційний рейс».
 
Відхилено    
89. 5. У випадках, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, разом із капітаном (судноводієм) судна узгоджує місце безпечної зупинки судна (для суден, які вийшли в рейс).
 
   5. У випадках, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, разом із капітаном (судноводієм) судна узгоджує місце безпечної зупинки судна (для суден, які вийшли в рейс).
 
90. 6. Судну, плавання якого було заборонено уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, дозволяється подальше плавання після проведення перевірки судна і виконання приписів, наданих капітану (судновласнику) судна відповідно до статті 65 цього Закону.
 
-39- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину шосту статті 66 виключити.
 
Відхилено   6. Судну, плавання якого було заборонено уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, дозволяється подальше плавання після проведення перевірки судна і виконання приписів, наданих капітану (судновласнику) судна відповідно до статті 65 цього Закону.
 
91. 7. Якщо місцем безпечної зупинки судна, визначеним відповідно до частини п’ятої цієї статті, є акваторія морського порту, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, надає інформацію про заборону плавання такого судна капітану морського порту, який після здійснення перевірки судна у порядку, встановленому правилами контролю суден внутрішнього плавання і Кодексом торговельного мореплавства України, приймає рішення про його подальшу експлуатацію або плавання, а також про вихід із морського порту.
 
   7. Якщо місцем безпечної зупинки судна, визначеним відповідно до частини п’ятої цієї статті, є акваторія морського порту, уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, надає інформацію про заборону плавання такого судна капітану морського порту, який після здійснення перевірки судна у порядку, встановленому правилами контролю суден внутрішнього плавання і Кодексом торговельного мореплавства України, приймає рішення про його подальшу експлуатацію або плавання, а також про вихід із морського порту.
 
92. Стаття 67. Розслідування аварійних подій, пов’язаних із судноплавством на внутрішніх водних шляхах
 
   Стаття 67. Розслідування аварійних подій, пов’язаних із судноплавством на внутрішніх водних шляхах
 
93. 1. Аварійні події, пов’язані із судноплавством на внутрішніх водних шляхах, підлягають розслідуванню.
 
   1. Аварійні події, пов’язані із судноплавством на внутрішніх водних шляхах, підлягають розслідуванню.
 
94. 2. Розслідування аварійних подій та їх класифікація здійснюються відповідно до положення про класифікацію, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   2. Розслідування аварійних подій та їх класифікація здійснюються відповідно до положення про класифікацію, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
95. 3. Технічне розслідування аварійних подій покладається на державну спеціалізовану експертну установу з технічного розслідування подій на транспорті, що утворюється Кабінетом Міністрів України.
 
-40- Ковальов А.В.
У частині третій статті 67 слова «утворюється Кабінетом Міністрів України» замінити словами «координується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   3. Технічне розслідування аварійних подій покладається на державну спеціалізовану експертну установу з технічного розслідування подій на транспорті та координується Кабінетом Міністрів України.
 
96. 4. Технічне розслідування аварійних подій здійснюється з метою встановлення їх причин, удосконалення безпеки судноплавства та вжиття профілактичних заходів для запобігання таким подіям у майбутньому.
 
   4. Технічне розслідування аварійних подій проводиться з метою встановлення їх причин, удосконалення безпеки судноплавства та вжиття профілактичних заходів для запобігання таким подіям у майбутньому.
 
97. Будь-яке досудове розслідування, спрямоване на встановлення вини або відповідальності, має проводитися окремо від технічного розслідування аварійної події.
 
   Будь-яке досудове розслідування, спрямоване на встановлення вини або відповідальності, має проводитися окремо від технічного розслідування аварійної події.
 
98. 5. Державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті приймає рішення про проведення розслідування аварійних подій з урахуванням тяжкості їх наслідків, особливостей та рівня впливу, а також за зверненнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   5. Державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті приймає рішення про проведення розслідування аварійних подій з урахуванням тяжкості їх наслідків, особливостей та рівня впливу, а також за зверненням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
99. Процедура технічного розслідування аварійних подій та порядок складання звіту за результатами технічного розслідування аварійних подій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Процедура технічного розслідування аварійних подій та порядок складання звіту за результатами технічного розслідування аварійних подій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
100. 6. Державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті має бути незалежною за своєю організаційно-правовою структурою та порядком прийняття рішень від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, а також від будь-якої сторони, інтереси якої можуть суперечити завданням, покладеним на неї.
 
   6. Державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті має бути незалежною за своєю організаційно-правовою структурою та порядком прийняття рішень від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, а також від будь-якої сторони, інтереси якої можуть суперечити завданням, покладеним на таку установу.
 
101. Фінансування діяльності державної спеціалізованої експертної установи з технічного розслідування подій на транспорті здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.
 
   Фінансування діяльності державної спеціалізованої експертної установи з технічного розслідування подій на транспорті здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.
 
102. 7. Державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті під час проведення розслідування аварійних подій має право:
 
   7. Державна спеціалізована експертна установа з технічного розслідування подій на транспорті під час проведення розслідування аварійних подій має право:
 
103. 1) доступу до місця, де сталася аварійна подія, а також до суден та споруд, пов’язаних з аварійною подією;
 
   1) доступу до місця, де сталася аварійна подія, а також до суден та споруд, пов’язаних з аварійною подією;
 
104. 2) запису свідчень та контрольованого вилучення уламків з метою вивчення або аналізу;
 
   2) запису свідчень та контрольованого вилучення уламків з метою вивчення або аналізу;
 
105. 3) доступу до результатів огляду тіл жертв;
 
   3) доступу до результатів огляду тіл жертв;
 
106. 4) доступу до результатів обстеження членів палубної команди та інших членів екіпажу, які мають відношення до аварійної події;
 
   4) доступу до результатів обстеження членів палубної команди та інших членів екіпажу, які мають відношення до аварійної події;
 
107. 5) опитування учасників аварійної події та інших свідків;
 
   5) опитування учасників аварійної події та інших свідків;
 
108. 6) доступу до будь-якої інформації чи записів, наявних у центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, перевізників та портів (терміналів), пов’язаних з аварійною подією.
 
   6) доступу до будь-якої інформації чи записів, наявних у центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, перевізників та портів (терміналів), пов’язаних з аварійною подією.
 
109. Стаття 68. Арешт судна
 
   Стаття 68. Арешт судна
 
110. 1. Судно може бути арештовано чи звільнено з-під арешту виключно за рішенням суду.
 
-41- Ковальов А.В.
Частину першу статті 68 викласти в такій редакції:
«1. Судно може бути арештоване чи звільнене з-під арешту за рішенням суду або за постановою Голови Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України».
 
Враховано частково   1. Судно може бути арештоване чи звільнене з-під арешту за рішенням суду або рішенням арбітражного суду, якщо це передбачено договором.
 
111. 2. Якщо судом прийнято рішення про забезпечення позову шляхом накладення арешту на судно або судно примусово продано під час здійснення виконавчих дій, орган, що проводить державну реєстрацію суден, вносить до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України відповідний запис. Судновласник має бути поінформований органом, що проводить державну реєстрацію суден, про накладення на судно арешту чи його зняття.
 
-42- Ковальов А.В.
Перше речення частини другої статті 68 викласти в такій редакції: «Якщо судом або Головою Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України прийнято рішення про забезпечення позову шляхом накладення арешту на судно (якщо таке рішення підлягає обов’язковому виконанню) або судно примусово продано під час здійснення виконавчих дій, орган, що прийняв відповідне рішення, направляє до органу, що проводить державну реєстрацію суден для внесення відповідного запису до Державного суднового реєстру України або Суднової книги».
 
Враховано частково   2. Якщо судом або Головою Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України прийнято рішення про забезпечення позову шляхом накладення арешту на судно (якщо таке рішення підлягає обов’язковому виконанню) або якщо судно примусово реалізовано під час здійснення виконавчих дій, орган, що прийняв відповідне рішення, направляє інформацію про це до органу, що проводить державну реєстрацію суден, для внесення відповідного запису до Державного суднового реєстру України або Суднової книги.
Судновласник має бути поінформований органом, що проводить державну реєстрацію суден, про накладення на судно арешту чи його зняття.
 
112. 3. Для забезпечення вимог, що виникають з права власності та інших майнових прав на судно, будівництво судна, управління, експлуатацію або комерційне використання судна, заставу судна чи здійснення заходів, пов’язаних з рятуванням судна, судно може бути арештовано відповідно до закону.
 
   3. Для забезпечення вимог, що виникають з права власності та інших майнових прав на судно, будівництво судна, управління, експлуатацію або комерційне використання судна, заставу судна чи здійснення заходів, пов’язаних з рятуванням судна, судно може бути арештовано відповідно до закону.
 
113. 4. Арештоване судно може бути звільнено під заставу чи інший вид достатнього забезпечення відповідно до закону.
 
   4. Арештоване судно може бути звільнено під заставу чи інший вид достатнього забезпечення відповідно до закону.
 
114. РОЗДІЛ Х
 
   РОЗДІЛ Х
 
115. МАЙНО, ЩО ЗАТОНУЛО НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ
 
   МАЙНО, ЩО ЗАТОНУЛО НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ
 
116. Стаття 69. Поняття майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, і сфера його застосування
 
   Стаття 69. Поняття майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, і сфера його застосування
 
117. 1. Майном, що затонуло на внутрішніх водних шляхах (далі – затонуле майно), для цілей цього розділу є судна або інші плавучі засоби, що зазнали катастрофи, плавучі споруди, літальні апарати, їх уламки, обладнання, вантажі та інші предмети незалежно від того, знаходяться вони на плаву чи під поверхнею води, опустилися на дно чи викинуті на мілководдя або на берег.
 
   1. Майном, що затонуло на внутрішніх водних шляхах (далі – затонуле майно), для цілей цього розділу є судна або інші плавучі засоби, що зазнали катастрофи, плавучі споруди, літальні апарати, їх уламки, обладнання, вантажі та інші предмети незалежно від того, знаходяться вони на плаву чи під поверхнею води, опустилися на дно чи викинуті на мілководдя або на берег.
 
118. 2. Правила цього розділу застосовуються щодо підняття, видалення або знищення затонулого майна.
 
   2. Правила цього розділу застосовуються щодо підняття, видалення або знищення затонулого майна.
 
119. 3. Правила цього розділу не застосовуються щодо:
 
   3. Правила цього розділу не застосовуються щодо:
 
120. 1) підняття, видалення або знищення військового майна;
 
   1) підняття, видалення або знищення військового майна;
 
121. 2) підняття майна, що має культурне, археологічного або історичне значення.
 
   2) підняття майна, що має культурне, археологічного або історичне значення.
 
122. Стаття 70. Підняття затонулого майна його власником
 
   Стаття 70. Підняття затонулого майна його власником
 
123. 1. Власник затонулого майна повинен негайно повідомити про те, що його майно затонуло на внутрішніх водних шляхах, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   1. Власник затонулого майна повинен негайно повідомити про те, що його майно затонуло на внутрішніх водних шляхах, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
124. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, встановлює достатній за обставинами строк для підняття затонулого майна, порядок проведення таких робіт і доводить відповідну інформацію до відома власника майна.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, встановлює достатній за обставинами строк для підняття затонулого майна, порядок проведення таких робіт і доводить відповідну інформацію до відома власника майна.
 
125. 3. У разі якщо затонуле майно не створює перешкод для судноплавства, шляхових робіт, не становить загрози життю або здоров’ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища, підняття такого майна здійснюється не пізніше одного року з дня затоплення майна або його виявлення.
 
   3. У разі якщо затонуле майно не створює перешкод для судноплавства, шляхових робіт, не становить загрози життю або здоров’ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища, підняття такого майна здійснюється не пізніше одного року з дня його затоплення або виявлення.
 
126. Стаття 71. Порядок підняття небезпечного затонулого майна
 
   Стаття 71. Порядок підняття небезпечного затонулого майна
 
127. 1. У разі якщо затонуле майно створює перешкоду для судноплавства, шляхових або інших робіт, становить загрозу життю або здоров’ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища, власник такого майна зобов’язаний видалити його або знищити у строк, встановлений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   1. У разі якщо затонуле майно створює перешкоду для судноплавства, шляхових або інших робіт, становить загрозу життю або здоров’ю людей чи забруднення навколишнього природного середовища, власник такого майна зобов’язаний видалити його або знищити у строк, встановлений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
128. 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, повідомляє інформацію, зазначену у частині першій цієї статті, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, повідомляє інформацію, зазначену у частині першій цієї статті, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
129. 3. Якщо затонуле майно становить безпосередню загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров’ю людей, забруднення навколишнього природного середовища, а власник не піднімає його у строк, встановлений згідно з частиною першою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, має право організувати реалізацію необхідних заходів для негайного підняття такого майна, а за потреби – для знищення або видалення його в інший спосіб з подальшою компенсацією витрат за рахунок власника затонулого майна.
 
   3. Якщо затонуле майно становить безпосередню загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров’ю людей, забруднення навколишнього природного середовища, а власник не підняв його у строк, встановлений згідно з частиною першою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, має право організувати вжиття необхідних заходів для негайного підняття такого майна, а за потреби – для знищення або видалення його в інший спосіб з подальшою компенсацією витрат за рахунок власника затонулого майна.
 
130. 4. Якщо власник затонулого майна невідомий, ліквідований або визнаний померлим, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, організовує опублікування інформації про строки, встановлені для підняття такого майна. Якщо відома держава, під прапором якої плавало затонуле судно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, направляє відповідне повідомлення до Міністерства закордонних справ України для порушення питання підняття затонулого майна через дипломатичні представництва.
 
   4. Якщо власник затонулого майна невідомий, ліквідований або визнаний померлим, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, організовує опублікування інформації про строк, встановлений для підняття такого майна. Якщо відома держава, під прапором якої плавало затонуле судно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, направляє відповідне повідомлення до Міністерства закордонних справ України для порушення питання підняття затонулого майна через дипломатичні представництва.
 
131. Стаття 72. Втрата права на затонуле майно
 
   Стаття 72. Втрата права на затонуле майно
 
132. 1. Власник затонулого майна втрачає право на нього, якщо не зробить повідомлення або не підніме майно у строки, передбачені статтями 70 і 71 цього Закону, і це майно стає державною власністю.
 
   1. Власник затонулого майна втрачає право на нього, якщо не зробить повідомлення та/або не підніме майно у строки, передбачені статтями 70 і 71 цього Закону, таке майно переходить у власність держави.
 
133. Стаття 73. Витребування піднятого затонулого майна
 
   Стаття 73. Витребування піднятого затонулого майна
 
134. 1. Небезпечне затонуле майно, підняте відповідно до статті 71 цього Закону внаслідок того, що воно становило безпосередню загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров’ю людей, забруднення навколишнього природного середовища, може бути витребуване його власником протягом двох років з дня, коли майно було фактично підняте. При цьому власник майна відшкодовує вартість підняття та інші заподіяні у зв’язку з цим збитки і витрати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Небезпечне затонуле майно, підняте відповідно до статті 71 цього Закону внаслідок того, що воно становило безпосередню загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров’ю людей, забруднення навколишнього природного середовища, може бути витребуване його власником протягом двох років з дня, коли майно було фактично підняте. При цьому власник майна відшкодовує вартість підняття та інші заподіяні у зв’язку з цим збитки і витрати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
135. 2. Якщо підняте майно реалізовано через неможливість або недоцільність його зберігання, власнику майна повертається виручена від реалізації сума за вирахуванням усіх витрат, здійснених у зв’язку з підняттям, зберіганням і реалізацією майна. При цьому якщо виручена від реалізації піднятого майна сума не покриває всіх витрат і збитків, власник майна зобов’язаний їх відшкодувати.
 
   2. Якщо підняте майно реалізовано через неможливість або недоцільність його зберігання, власнику майна повертається виручена від реалізації сума за вирахуванням усіх витрат, здійснених у зв’язку з підняттям, зберіганням і реалізацією майна. При цьому якщо виручена від реалізації піднятого майна сума не покриває всіх витрат і збитків, власник майна зобов’язаний їх відшкодувати.
 
136. 3. Відмова від затонулого або піднятого майна не звільняє власника від обов’язку відшкодування витрат і збитків у випадку, передбаченому цією статтею та статтею 71 цього Закону.
 
   3. Відмова від затонулого або піднятого майна не звільняє власника від обов’язку відшкодування витрат і збитків у випадку, передбаченому цією статтею та статтею 71 цього Закону.
 
137. РОЗДІЛ ХІ
 
   РОЗДІЛ ХІ
 
138. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДНОВЛАСНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 
-43- Ковальов А.В.
Назву розділу ХІ викласти в такій редакції:
«Розділу ХІ. Відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт та вирішення спорів».
 
Враховано   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДНОВЛАСНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
139. Стаття 74. Відповідальність за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт
 
   Стаття 74. Відповідальність за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт
 
140. 1. За порушення законодавства про внутрішній водний транспорт на судновласників накладаються адміністративно-господарські штрафи за:
 
-44- Федієнко О.П.
Пункти 1, 4, 5 і 7 частини першої статті 74 виключити.
 
Відхилено   1. За порушення законодавства про внутрішній водний транспорт на судновласників накладаються адміністративно-господарські штрафи у таких розмірах:
 
    -45- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункти 1, 4, 5 і 7 частини першої статті 74 виключити.
 
Відхилено    
141. 1) завантаження судна внутрішнього плавання понад вантажну марку або з порушенням правил перевезення небезпечних вантажів – у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   1) за завантаження судна внутрішнього плавання понад вантажну марку або з порушенням правил перевезення небезпечних вантажів – 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
142. 2) вихід у рейс судна внутрішнього плавання, яке не має суднових документів або стан корпусу чи суднові механізми та обладнання якого не відповідають встановленим вимогам щодо безпеки судноплавства, – у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-46- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 2 частини першої статті 74 цифру і слово «3 тисяч» замінити словом «ста».
 
Відхилено   2) за вихід у рейс судна внутрішнього плавання, яке не має суднових документів або стан корпусу чи суднові механізми та обладнання якого не відповідають встановленим вимогам щодо безпеки судноплавства, – 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
143. 3) вихід у рейс судна внутрішнього плавання, не зареєстрованого у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з внесеними до такого обладнання недостовірними даними, – у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-47- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 3 частини першої статті 74 слова «чи несправним» виключити.
 
Відхилено   3) за вихід у рейс судна внутрішнього плавання, не зареєстрованого у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з внесеними до такого обладнання недостовірними даними, – 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
144. 4) вихід у рейс судна внутрішнього плавання без надання інформації відповідно до частини першої статті 66 цього Закону або з наданням недостовірної інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, – у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-48- Клименко Ю.Л.
Пункт 4 частини першої статті 74 викласти в такій редакції:
«4) вихід у рейс судна внутрішнього плавання без надання інформації або з наданням недостовірної інформації, надання якої передбачено частиною другою статті 66 цього Закону, – у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   4) за вихід у рейс судна внутрішнього плавання без надання інформації або з наданням недостовірної інформації, надання якої передбачено частиною другою статті 66 цього Закону, – 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
    -49- Ковальов А.В.
Пункт 4 частини першої статті 74 викласти в такій редакції:
«4) вихід у рейс судна внутрішнього плавання без надання інформації або з наданням недостовірної інформації, надання якої передбачено частиною другою статті 66 цього Закону, – у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
145. 5) перевезення судном вантажу без оформлення транспортного документа, якщо таке оформлення передбачено законом або міжнародним договором України, – у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-50- Ковальов А.В.
Пункт 6 частини першої статті 74 викласти в такій редакції:
«6) здійснення обслуговування судна та/або виконання вантажних операцій із судном в місцях, інформація про які не внесена до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, – у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   5) за перевезення судном вантажу без оформлення транспортного документа, якщо таке оформлення передбачено законом або міжнародним договором України, – 1 тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
146. 7) заходження судна в річковий порт (термінал), не внесений до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, – у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-51- Клименко Ю.Л.
Пункт 7 частини першої статті 74 виключити.
 
Відхилено   6) за здійснення обслуговування судна та/або виконання вантажних операцій із судном у місцях, інформація про які не внесена до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, – 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
147. 2. За порушення законодавства про внутрішній водний транспорт на власників річкових портів (терміналів) накладаються адміністративно-господарські штрафи за здійснення діяльності без внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-52- Клименко Ю.Л.
Частину другу статті 74 виключити.
 
Відхилено   2. За порушення законодавства про внутрішній водний транспорт на власників річкових портів (терміналів) накладаються адміністративно-господарські штрафи за здійснення діяльності без внесення до Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту у розмірі 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -53- Федієнко О.П.
Частину другу статті 74 виключити.
 
Відхилено    
    -54- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину другу статті 74 виключити.
 
Відхилено    
148. 3. У разі вчинення однією особою двох або більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.
 
   3. У разі вчинення однією особою двох або більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.
 
149. 3. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   4. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
150. 4. Право накладення адміністративно-господарських штрафів у межах та відповідно до вимог, визначених цим Законом, від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, мають керівник, його заступники, керівники територіальних органів та їх заступники.
 
   5. Право накладення адміністративно-господарських штрафів у межах та відповідно до вимог цього Закону від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, мають керівник, його заступники, керівники територіальних органів та їх заступники.
 
151. 5. Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, передбачені цією статтею, та порядок оскарження постанови по справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України.
 
   6. Порядок стягнення штрафу за порушення, передбачені цією статтею, та порядок оскарження постанови у справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України.
Постанова про застосування адміністративно-господарських штрафів є виконавчим документом.
 
152. 6. У разі несплати судновласником, власником річкового порту (терміналу) накладеного на нього адміністративно-господарського штрафу протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, та / або в судовому порядку і залишені в силі, сума санкції стягується в судовому порядку.
 
-55- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Громадський нагляд (контроль) за станом безпеки морського і внутрішнього водного транспорту
1. Громадський нагляд (контроль) за станом безпеки морського і внутрішнього водного транспорту утворюються через постійно діючі консультативно-дорадчі органи при центральному органі влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, та місцевих органах влади.
2. Основними завданнями Громадської ради з безпеки морського і внутрішнього водного транспорту при центральному органі влади, що реалізує державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту (Громадська рада з безпеки) є:
1) участь у розробці проектів нормативно-правових актів щодо державного регулювання плавання на внутрішніх водних шляхах та розвитку внутрішнього водного транспорту;
2) надання висновків за результатами експертизи проектів нормативно- правових актів;
3) експертиза визначення оцінки стану безпеки суден (суден флоту рибної промисловості) та інфраструктури об’єктів внутрішніх водних шляхів;
4) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності безпеки внутрішнього водного транспорту та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
5) заслуховування центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, з окремих питань безпеки плавання на внутрішніх водних шляхах;
6) затвердження звіту про щорічну діяльність центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, який є обов’язковим для розгляду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту;
7) здійснення громадського контролю за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є центральний орган влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
3. Громадська рада з безпеки має право:
1) запрошувати на свої засідання представників органів державної влади, що визначені в якості відповідальних за безпеку відповідних об’єктів внутрішніх водних шляхів;
2) отримувати документи та інформацію (крім тих, що становлять державну таємницю), що стосуються діяльності центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
3) залучатися до консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та (або) електронних консультацій (референдумів) з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів з безпеки у сфері внутрішнього водного транспорту.
4. Склад Громадських рад безпеки формується на паритетних засадах з державних службовців, науковців, освітян, представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання приватної форми власності та їх об’єднань та (або) громадських організацій (асоціацій), що працюють у сфері забезпечення безпеки судноплавства внутрішнього водного транспорту та об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів».
 
Відхилено   7. У разі несплати судновласником, власником річкового порту (терміналу) накладеного на нього адміністративно-господарського штрафу протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, та/або в судовому порядку і залишені в силі, сума санкції стягується в судовому порядку.
Стаття 75. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають у зв’язку з діяльністю внутрішнього водного транспорту, зокрема щодо перевезення вантажів, буксирування суден та інших плавучих засобів, лоцманського проведення суден, купівлі-продажу, фрахтування, застави та ремонту суден і плавучих засобів, бункерування суден, агентського та іншого обслуговування суден, страхування та перестрахування суден, використання суден та інших плавучих засобів для видобування корисних копалин, гідротехнічних та інших робіт, рятування суден, підніманням затонулих суден та іншого майна, а також спори, пов’язані із зіткненням суден, заподіянням судном пошкоджень портовим, причальним, судноплавним гідротехнічним спорудам, мостам, навігаційним та іншим об’єктам, вирішуються судом або, за домовленістю сторін, Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України.
2. Передбачені частиною першою цієї статті спори за участю іноземних юридичних або фізичних осіб за домовленістю сторін можуть бути передані до Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України або до іншого міжнародного арбітражу.
 
    -56- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Доповнити законопроєкт новою статтею такого змісту:
«Стаття . Стимулювання розвитку внутрішнього водного транспорту
1. Для стимулювання розвитку внутрішнього водного транспорту з Державного бюджету України компенсуються:
1) першому власнику судна - 40 відсотків вартості первісної вартості судна внутрішнього плавання, побудованого в Україні;
2) першому власнику судна - 70 відсотків банківської ставки за банківськими кредитами, кредитами міжнародних фінансових організацій на будівництво та (або) перше придбання судна внутрішнього плавання, побудованого в Україні;
3) судновласнику - частини вартості пального, придбаного ним на митній території України або ввезеного ним на митну територію України, що використане його суднами для каботажного плавання на внутрішніх водних шляхах (крім випадків використання суден для особистих цілей), у розмірі розрахункової суми акцизного податку на таке паливо згідно з Податковим кодексом України протягом двох місяців з дати здачі звіту про його використання.
Використанням в особистих цілях вважається використання суден в будь-яких інших цілях, ніж у цілях перевезення та/або перевантаження (перевалки) вантажів, пасажирів, багажу та/або пошти, обслуговування інших суден, будівництва, ремонту або обслуговування об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
2. Виплата компенсації, визначеної частиною першою цієї статті, здійснюється за одночасного дотримання таких умов:
1) перша реєстрація судна здійснена у Державному судновому реєстрі України (за синопсисом судна);
2) судно використовується виключно у каботажному плаванні в Україні.
3. Компенсації виплачуються у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв про компенсацію у строк до трьох місяців з дня подання такої заяви.
4. Порядок виплати компенсацій, передбачених цією статтею, визначається та затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Відомості про судна, щодо яких отримано компенсацію, передбачену частиною першою цієї статті, вноситься до Державного суднового реєстру України у порядку, встановленому його держателем.
6. Видатки на фінансування виплат компенсації власникам та судновласникам суден внутрішнього плавання, передбаченої частиною першою цієї статті, визначаються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік і встановлюються окремим рядком для кожного виду компенсації, передбаченої частиною першою цієї статті, у розмірі не менше 1 відсотка загальних видатків Державного бюджету України на відповідний рік.
7. Розпорядником видатків на фінансування виплат компенсації власникам суден внутрішнього плавання, передбаченої частиною першою цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
8. Власник судна або судновласник, що отримав компенсацію відповідно до цієї статті, зобов’язаний повернути до Державного бюджету України п'ятикратний розмір компенсації у разі виникнення хоча б однієї з таких підстав:
1) використання судна, щодо якого отримано компенсацію, з будь-якою іншою метою, ніж каботажні перевезення в Україні;
2) виключення судна, щодо якого отримано компенсацію, з Державного суднового реєстру України раніше, ніж через 10 років з дня першої державної реєстрації;
3) внесення до документів, що стали підставою для отримання компенсації, недостовірних відомостей».
 
Відхилено    
    -57- Ковальов А.В.
Доповнити розділ ХІ статтею 75 такого змісту:
«Стаття 75. Вирішення спорів
1. Спори, що виникають у зв’язку з діяльністю внутрішнього водного транспорту, зокрема з перевезень вантажів, буксирування суден та інших плавучих засобів, лоцманської проводки суден, купівлі-продажу, фрахтування, застави та ремонту суден і плавучих засобів, бункерування суден, агентського та іншого обслуговування суден, страхування та перестрахування суден, використання суден та інших плавучих засобів для видобування корисних копалин, гідротехнічних та інших робіт, рятування суден, підніманням затонулих суден та іншого майна, а також спори, пов’язані із зіткненням суден, заподіянням судном пошкоджень портовим, причальним, судноплавним гідротехнічним спорудам, мостам, навігаційним та іншим об’єктам, вирішуються судом або, за домовленістю сторін, Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України.
2. Передбачені частиною першою цієї статті спори за участю іноземних юридичних або фізичних осіб за домовленістю сторін можуть бути передані до Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України або до іншого міжнародного арбітражу».
 
Враховано    
153. РОЗДІЛ ХІІ
 
   РОЗДІЛ ХІІ
 
154. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-58- Стефанчук Р.О.
Розділ ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України через рік після набрання чинності цим Законом включити інформацію про його виконання до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України».
 
Враховано частково   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
155. 1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім статей 54 і 55, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.
 
-59- Клименко Ю.Л.
У частині першій слова і цифри «статей 54 і 55» замінити словами і цифрами «статей 30, 54 і 55».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2022, крім статті 55, частини третьої статті 59, пункту 6 частини першої та частини другої статті 74, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.
 
    -60- Ковальов А.В.
Пункт 1 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім статей 54, 55, частини третьої статті 59, пункту 7 частини першої та частини другої статті 74, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону».
 
Враховано частково    
    -61- Корявченков Ю.В.
Пункт 1 прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності через один рік з дня його опублікування, крім статті 55, яка набирає чинності через три роки з дня опублікування цього Закону».
 
Враховано частково    
    -62- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У пункті 1 прикінцевих і перехідних положень слова і цифри «статей 54 і 55» замінити словом і цифрами «статей 30, 55, 63».
 
Враховано частково    
    -63- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
п. 1, РОЗДІЛ ХІІ, Прикінцеві та перехідні положення, викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2022, крім статті 55, частини третьої статті 59, пункту 6 частини першої та частини другої статті 74, які набирають чинності через три роки з дня опублікування цього Закону.».
 
Враховано    
156. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, встановлює період запровадження технічних вимог до суден внутрішнього плавання з урахуванням першочергового застосування вимог щодо безпеки судноплавства та охорони навколишнього природного середовища.
 
-64- Дунда О.А.
Пункти 2 і 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«2. Документи членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, що підтверджують кваліфікацію та надають право на управління суднами внутрішнього плавання, використання суднового радіолокатора, радіотелефона, електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем, видані до набрання чинності цим Законом, підлягають обов’язковому обміну у строк до 31 грудня 2031 року включно. Починаючи з 1 січня 2032 року зазначені у цьому пункті документи, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність.
До членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, для яких отримання документів, що підтверджують їх кваліфікацію, до набрання чинності цим Законом не передбачалось, положення частини першої статті 30 цього Закону не є обов’язковими до 1 січня 2032 року.
3. На українських суднах внутрішнього плавання, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України до набрання чинності цим Законом, до 31 грудня 2035 року допускається відсутність свідоцтва судна внутрішнього плавання, за умови наявності чинного класифікаційного свідоцтва та суднового свідоктва / суднового посвідчення.
Установити, що всі суднові документи, видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом періоду, на який їх видано.
Копії документів, надання яких передбачено при поданні заяв про отримання адміністративних послуг, зазначених у статтях 30, 31, 36, 48 цього Закону, вимагаються до початку функціонування електронних реєстрів та баз даних, які веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково   2. Документи членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, що підтверджують кваліфікацію та надають право на управління суднами внутрішнього плавання, використання суднового радіолокатора, радіотелефона, електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем, видані до набрання чинності цим Законом, підлягають обов’язковому обміну до 31 грудня 2031 року включно. Починаючи з 1 січня 2032 року зазначені у цьому пункті документи, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність.
До членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, для яких отримання документів, що підтверджують їхню кваліфікацію, до набрання чинності цим Законом не вимагалося, положення частини першої статті 30 цього Закону є обов’язковим з 1 січня 2032 року.
 
    -65- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 2 прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
157. 3. Установити, що всі суднові документи, видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом періоду, на який їх видано.
 
   3. На українських суднах внутрішнього плавання, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України до набрання чинності цим Законом, до 31 грудня 2035 року допускається відсутність свідоцтва судна внутрішнього плавання, за умови наявності чинного класифікаційного свідоцтва та суднового свідоцтва / суднового посвідчення.
 
158. Кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання, видані до 1 січня 2021 року, можуть залишатися чинними протягом 10 років після цієї дати без урахування вимог до таких документів, передбачених статтею 30 цього Закону.
 
-66- Клименко Ю.Л.
Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Кваліфікаційні документи членів екіпажів суден внутрішнього плавання, видані до набрання чинності статтею 30 цього Закону, можуть залишатися чинними до 18 січня 2031 року без урахування вимог до таких документів, передбачених статтею 30 цього Закону».
 
Враховано частково   Установити, що всі суднові документи, видані до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом періоду, на який їх видано.
 
159. Копії документів, надання яких передбачено при поданні заяв про отримання адміністративних послуг, зазначених у статтях 30, 31, 36, 48 цього Закону, вимагаються до початку функціонування електронних реєстрів та баз даних, які веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері внутрішнього водного транспорту.
 
   Копії документів, подання яких передбачено при поданні заяв про отримання адміністративних послуг, зазначених у статтях 30, 31, 36, 48 цього Закону, вимагаються до початку функціонування електронних реєстрів та баз даних, які веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері внутрішнього водного транспорту.
 
160. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
161. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-67- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У пункті 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122) статтю 61 викласти в такій редакції:
«Стаття 61. Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, порушення встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем
Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) статтю 61 викласти в такій редакції:
«Стаття 61. Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, порушення встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем
Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв ?
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб ? від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем ?
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,»;
 
    -68- Струневич В.О.
Підпункт 1 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом «а» такого змісту:
«а) статтю 61 викласти в такій редакції:
«Стаття 61. Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, порушення встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів і водогосподарських систем
Пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано    
162. а) статті 114-118 викласти в такій редакції:
 
   б) статті 114-118 викласти в такій редакції:
 
163. «Стаття 114. Порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті
 
   «Стаття 114. Порушення правил охорони порядку та безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті
 
164. Невиконання особами, які перебувають на борту морського або річкового судна, розпоряджень капітана або судноводія судна –
 
-69- Павлюк М.В.
Ч. 1 ст. 114 КУпАП після слів «морського або річкового судна» доповнити словом «законних».
 
Враховано   Невиконання особами, які перебувають на борту морського або річкового судна, законних розпоряджень капітана або судноводія судна –
 
    -70- Чорний Д.С.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» після слів «морського або річкового судна» доповнити словом «законних».
 
Враховано    
    -71- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. б), пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ, Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у частині 1 статті 114 КУпАП після слів «морського або річкового судна» доповнити словом «законних».
 
Враховано    
165. тягне за собою попередження.
 
-72- Павлюк М.В.
Санкцію ч.1 ст. 114 КУпАП викласти в такій редакції:
«тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
166. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
-73- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. б), пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ, Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до частини 2 статті 114 КУпАП після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
167. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
168. Створення особою перешкод капітану, іншій особі суднового екіпажу у керуванні морським або річковим судном, у забезпеченні безпечного плавання або охорони такого судна, у забезпеченні безпеки людського життя –
 
   Створення особою перешкод капітану, іншій особі суднового екіпажу у керуванні морським або річковим судном, у забезпеченні безпечного плавання або охорони такого судна, у забезпеченні безпеки людського життя –
 
169. тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
170. Керування капітаном (судноводієм) морським або річковим судном, не зареєстрованим у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з введеними до такого обладнання недостовірними даними, –
 
   Керування капітаном (судноводієм) морським або річковим судном, не зареєстрованим у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з введеними до такого обладнання недостовірними даними, –
 
171. тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
172. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, –
 
-74- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до частини 5 статті 114 КУпАП після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною четвертою цієї статті, –
 
173. тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
174. Керування капітаном (судноводієм) морським або річковим судном з неукомплектованим екіпажем чи екіпажем, у членів якого немає належних кваліфікаційних документів, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обов’язкових вимог щодо охорони суден, обмежень щодо району та умов плавання, вимог щодо забезпечення безпечних умов і режиму праці, охорони здоров’я членів екіпажу, постачання продовольства і води, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, належними судновими приміщеннями, або судном, якому заборонено плавання або експлуатація чи не надано дозвіл на вихід у море, або на якому немає суднових документів, –
 
   Керування капітаном (судноводієм) морським або річковим судном з неукомплектованим екіпажем чи екіпажем, у членів якого немає належних кваліфікаційних документів, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обов’язкових вимог щодо охорони суден, обмежень щодо району та умов плавання, вимог щодо забезпечення безпечних умов і режиму праці, охорони здоров’я членів екіпажу, постачання продовольства і води, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, належними судновими приміщеннями, або судном, якому заборонено плавання або експлуатація чи не надано дозвіл на вихід у море, або на якому немає суднових документів, –
 
175. тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
176. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті, –
 
-75- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до частини 7 статті 114 КУпАП після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною шостою цієї статті, –
 
177. тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
178. Порушення правил плавання морськими і внутрішніми водними шляхами, порядку входження суден у порт, стоянки в порту і виходу з порту, правил охорони портових засобів, руху, маневрування і стоянки суден, буксирування складу суден, подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків, правил, що забезпечують безпеку судна, екіпажу та пасажирів під час посадки на судно, стоянки і плавання судна, висадки з судна, –
 
   Порушення правил плавання морськими і внутрішніми водними шляхами, порядку входження суден у порт, стоянки в порту і виходу з порту, правил охорони портових засобів, руху, маневрування і стоянки суден, буксирування складу суден, подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків, правил, що забезпечують безпеку судна, екіпажу та пасажирів під час посадки на судно, стоянки і плавання судна, висадки з судна, –
 
179. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
180. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, –
 
-76- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до частини 9 статті 114 КУпАП після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною восьмою цієї статті, –
 
181. тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
182. Керування морським або річковим судном особою, яка не має права керування таким судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування, –
 
   Керування морським або річковим судном особою, яка не має права керування таким судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування, –
 
183. тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
184. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, –
 
   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, –
 
185. тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
186. Стаття 115. Порушення правил користування морськими суднами та суднами внутрішнього плавання
 
   Стаття 115. Порушення правил користування морськими суднами та суднами внутрішнього плавання
 
187. Пошкодження обладнання суден –
 
   Пошкодження обладнання суден –
 
188. тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
189. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
190. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
191. Порушення правил користування судном –
 
-77- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до статті 115, диспозицію частини 3 статті 115 КУпАП викласти в такій редакції:
«Порушення правил користування судном крім порушення правил передбачених частиною першою цієї статті –».
 
Враховано   Порушення правил користування судном крім порушення правил передбачених частиною першою цієї статті –
 
192. тягне за собою накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
193. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, –
 
-78- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 розділу Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до статті 115, у частині 4 статті 115 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною третьою цієї статті, –
 
194. тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
195. Стаття 116. Порушення правил охорони порядку та безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів
 
   Стаття 116. Порушення правил охорони порядку та безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів
 
196. Керування судноводіями малими суднами, що підлягають обов’язковій реєстрації, водними мотоциклами, не зареєстрованими у встановленому порядку, або на які не нанесено назву (ідентифікаційний номер), або на борту яких немає необхідних сигнальних чи рятувальних засобів, суднових документів, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень щодо району та умов плавання –
 
   Керування судноводіями малими суднами, що підлягають обов’язковій реєстрації, водними мотоциклами, не зареєстрованими у встановленому порядку, або на які не нанесено назву (ідентифікаційний номер), або на борту яких немає необхідних сигнальних чи рятувальних засобів, суднових документів, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обмежень щодо району та умов плавання –
 
197. тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
198. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
-79- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до статті 116 КУпАП у частині 2 статті 116 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
199. тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
200. Перевищення судноводіями малих, спортивних суден, водних мотоциклів установленої швидкості руху, недодержання вимог навігаційних знаків, умисне зупинення або стоянка судна в заборонених місцях, порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і знаків, плавання по заборонених для цього ділянках водних об’єктів, порушення інших встановлених правил плавання –
 
   Перевищення судноводіями малих, спортивних суден, водних мотоциклів установленої швидкості руху, недодержання вимог навігаційних знаків, умисне зупинення або стоянка судна в заборонених місцях, порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення бортових вогнів і знаків, плавання на заборонених для цього ділянках водних об’єктів, порушення інших встановлених правил плавання –
 
201. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
202. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, –
 
-80- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до статті 116 КУпАП у частині 4 статті 116 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною третьою цієї статті, –
 
203. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
204. Керування малим, спортивним судном, водним мотоциклом особою, яка не має права керування таким судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування, –
 
   Керування малим, спортивним судном, водним мотоциклом особою, яка не має права керування таким судном, або передача керування таким судном особі, яка не має права керування, –
 
205. тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
206. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, –
 
-81- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно змін до статті 116 КУпАП у частині 6 статті 116 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, –
 
207. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
208. Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа
 
   Стаття 116-1. Порушення правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа
 
209. Випуск (направлення) у плавання морського або річкового судна, не зареєстрованого у встановленому порядку, або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з внесеними до такого обладнання недостовірними даними, або з неукомплектованим екіпажем, або з екіпажем, члени якого не мають відповідної кваліфікації, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обов’язкових вимог щодо охорони суден, обмежень щодо району та умов плавання, вимог щодо забезпечення безпечних умов і режиму праці, охорони здоров’я членів екіпажу, постачання продовольства і води, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, належними судновими приміщеннями, або судна, якому заборонено плавання або експлуатація чи не надано дозвіл на вихід з морського порту, або такого, що не повідомило до виходу в рейс на внутрішніх водних шляхах інформацію про судно, вантаж і пасажирів, або на якому немає суднових документів чи документів системи управління безпечною експлуатацією судна, –
 
   Випуск (направлення) у плавання морського або річкового судна, не зареєстрованого у встановленому порядку, або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з внесеними до такого обладнання недостовірними даними, або з неукомплектованим екіпажем, або з екіпажем, члени якого не мають відповідної кваліфікації, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обов’язкових вимог щодо охорони суден, обмежень щодо району та умов плавання, вимог щодо забезпечення безпечних умов і режиму праці, охорони здоров’я членів екіпажу, постачання продовольства і води, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, належними судновими приміщеннями, або судна, якому заборонено плавання або експлуатація чи не надано дозвіл на вихід з морського порту, або такого, що не повідомило до виходу в рейс на внутрішніх водних шляхах інформацію про судно, вантаж і пасажирів, або на якому немає суднових документів чи документів системи управління безпечною експлуатацією судна, –
 
210. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
211. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
-82- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 116-1 КУпАП у частині 2 статті 116-1 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
212. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
213. Випуск у плавання малих суден, що підлягають обов’язковій реєстрації, водних мотоциклів, не зареєстрованих у встановленому порядку, або таких, що не пройшли технічний огляд у встановленому порядку, а також допуск до керування такими суднами осіб, які не мають права керування такими суднами, –
 
   Випуск у плавання малих суден, що підлягають обов’язковій реєстрації, водних мотоциклів, не зареєстрованих у встановленому порядку, або таких, що не пройшли технічний огляд у встановленому порядку, а також допуск до керування такими суднами осіб, які не мають права керування такими суднами, –
 
214. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
215. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, –
 
-83- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 116-1 КУпАП у частині 4 статті 116-1 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною третьою цієї статті, –
 
216. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
217. Стаття 116-2. Порушення правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту
 
-84- Клименко Ю.Л.
Статтю 116-2- КУпАП- викласти в такій редакції:
«Стаття 116-2. Порушення правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту
Проведення без належного дозволу водолазних робіт в акваторії морського порту, на морських або внутрішніх водних шляхах, а також недодержання правил подачі сигналів під час проведення таких робіт –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пошкодження гідротехнічних споруд, засобів навігаційного обладнання та зв’язку –
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Знищення, пошкодження, зривання, самовільна перестановка плавучих і берегових засобів навігаційного обладнання, зв’язку, сигналізації, інформаційних систем, порушення правил утримання, експлуатації і встановленого режиму роботи навігаційного обладнання на мостах та гідротехнічних спорудах, самовільне розміщення плавучих споруд (стоянкових суден) на судновому ходу, самовільне встановлення на береговій смузі знаків, споруд, джерел звукових і світлових сигналів, що створюють перешкоди для розпізнавання навігаційних знаків і сигналів, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Скидання за борт морського, річкового, малого, спортивного судна або водного мотоцикла сміття та інших предметів –
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково   Стаття 116-2. Порушення правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту
 
218. Проведення без належного дозволу водолазних робіт в акваторії морського порту, на морських або внутрішніх водних шляхах, а також недодержання правил подачі сигналів під час проведення таких робіт –
 
   Проведення без належного дозволу водолазних робіт в акваторії морського порту, на морських або внутрішніх водних шляхах, а також недодержання правил подачі сигналів під час проведення таких робіт –
 
219. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
220. Пошкодження гідротехнічних споруд, засобів навігаційного обладнання та зв’язку –
 
   Пошкодження гідротехнічних споруд, засобів навігаційного обладнання та зв’язку –
 
221. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
222. Знищення, пошкодження, зривання, самовільна перестановка плавучих і берегових засобів навігаційного обладнання, зв’язку, сигналізації, інформаційних систем, порушення правил утримання, експлуатації і встановленого режиму роботи навігаційного обладнання на мостах та гідротехнічних спорудах, самовільне розміщення плавучих споруд (стоянкових суден) на судновому ходу, самовільне встановлення на береговій смузі знаків, споруд, джерел звукових і світлових сигналів, що створюють перешкоди для розпізнавання навігаційних знаків і сигналів, –
 
-85- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 116-2 КУпАП у частині 3 статті 116-2 після слова «самовільне» додати слова «без погодження».
 
Враховано   Знищення, пошкодження, зривання, самовільна перестановка плавучих і берегових засобів навігаційного обладнання, зв’язку, сигналізації, інформаційних систем, порушення правил утримання, експлуатації і встановленого режиму роботи навігаційного обладнання на мостах та гідротехнічних спорудах, самовільне (без погодження) розміщення плавучих споруд (стоянкових суден) на судновому ходу, самовільне (без погодження) встановлення на береговій смузі знаків, споруд, джерел звукових і світлових сигналів, що створюють перешкоди для розпізнавання навігаційних знаків і сигналів, –
 
223. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
224. Скидання за борт морського, річкового, малого, спортивного судна або водного мотоцикла сміття та інших предметів –
 
   Скидання за борт морського, річкового, малого, спортивного судна або водного мотоцикла сміття та інших предметів –
 
225. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-86- Павлюк М.В.
Санкцію ч.4 ст. 116-2 КУпАП викласти в такій редакції
«тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -87- Чорний Д.С.
Абзац шістдесят шостий підпункту 1 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено    
226. Ненадання або надання недостовірної інформації річковій інформаційній службі, неповідомлення уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про вихід у рейс, ненадання або надання уповноваженій особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, недостовірної інформації про судно, судновий екіпаж, суднові документи, вантаж –
 
-88- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац абзац п’ятий статті 116-2 КУпАП викласти в такій редакції:
«Ненадання або надання недостовірної інформації про вихід у комерційний рейс, про судно, судновий екіпаж, суднові документи або вантаж».
 
Відхилено   Ненадання або надання недостовірної інформації про вихід у рейс річковій інформаційній службі, неповідомлення уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про вихід у рейс, ненадання або надання уповноваженій особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, недостовірної інформації про судно, судновий екіпаж, суднові документи, вантаж –
 
227. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
228. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, –
 
-89- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 116-2 КУпАП у частині 6 статті 116-2 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, –
 
229. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
230. Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації суден
 
   Стаття 116-3. Порушення правил реєстрації суден
 
231. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню у встановленому порядку до Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня настання таких змін –
 
   Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню у встановленому порядку до Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня настання таких змін –
 
232. тягне за собою попередження громадян і накладення штрафу на посадових осіб у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою попередження громадян і накладення штрафу на посадових осіб у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
233. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
-90- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 116-3 КУпАП у частині 2 статті 116-3 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
234. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
235. Ухилення від обов’язкової реєстрації судна в Судновій книзі України –
 
   Ухилення від обов’язкової реєстрації судна в Судновій книзі України –
 
236. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
237. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню у встановленому порядку до Державного суднового реєстру України, протягом двох тижнів з дня настання таких змін –
 
   Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню у встановленому порядку до Державного суднового реєстру України, протягом двох тижнів з дня настання таких змін –
 
238. тягне за собою попередження громадян і накладення штрафу на посадових осіб у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою попередження громадян і накладення штрафу на посадових осіб у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
239. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, –
 
-91- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 116-3 КУпАП у частині 5 статті 116-3 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною четвертою цієї статті, –
 
240. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
241. Ухилення від обов’язкової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України –
 
   Ухилення від обов’язкової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України –
 
242. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
243. Стаття 117. Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами
 
   Стаття 117. Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами
 
244. Навчання керуванню малим, спортивним судном або водним мотоциклом особою, яка на це не має права, –
 
-92- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 117 КУпАП з метою приведення її у відповідність до назви статті 117, диспозицію частини першої статті 117 викласти в такій, редакції:
«Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами».
 
Враховано   Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами
 
245. тягне за собою попередження.
 
-93- Павлюк М.В.
Санкцію ч.1 ст. 117 КУпАП викласти в такій редакції:
«тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
246. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
-94- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 117 КУпАП у частині 2 статті 117 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення,» додати слова «за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
247. тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
248. Стаття 118. Порушення правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден
 
   Стаття 118. Порушення правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден
 
249. Порушення посадовими особами правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден –
 
   Порушення посадовими особами правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден –
 
250. тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
251. Повторне протягом року вчинення порушення, передбачених частиною першою цієї статті, –
 
-95- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 118 КУпАП у частині 2 статі 118 після слів «Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –».
 
Враховано   Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
252. тягне за собою накладення штрафу в розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
253. б) доповнити статтею 118-1 такого змісту:
 
   в) доповнити статтею 118-1 такого змісту:
 
254. «Стаття 118-1. Недопуск на судна внутрішнього водного плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден
 
   «Стаття 118-1. Недопуск на судна внутрішнього водного плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден
 
255. Недопуск на судна внутрішнього плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден, –
 
   Недопуск на судна внутрішнього плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден, –
 
256. тягне за собою накладення штрафу на капітана, а в разі його відсутності – на судноводія у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягне за собою накладення штрафу на капітана, а в разі його відсутності – на судноводія у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
257. в) абзац другий частини першої статті 120 викласти в такій редакції:
 
   г) абзац другий частини першої статті 120 викласти в такій редакції:
 
258. «тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
259. г) частину третю статті 129 викласти в такій редакції:
 
   ґ) частину третю статті 129 викласти в такій редакції:
 
260. «Допуск до керування морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, –
 
   «Допуск до керування морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, –
 
261. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію суден, у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію суден, у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
262. ґ) у статті 130:
 
-96- Струневич В.О.
Статтю 130 КУпАП викласти в такій редакції:
«Стаття 130. Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Керування морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують морськими, річковими, малими, спортивним суднами або водними мотоциклами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк десять діб.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою або другою цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням малого, спортивного судна або водного мотоцикла.
Уживання судноводієм після аварійної події за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як судно було зупинене на вимогу поліцейського або іншої уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -
тягне за собою накладення штрафу на судноводіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк три роки».
 
Відхилено      
    -97- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 130 (пп. Д) виключити зміни до статті 130 «Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» до врегулювання питання іншими законодавчими актами.
 
Враховано    
263. в абзаці першому частини п’ятої слова «Керування річковими або маломірними суднами» замінити словами «Керування морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами», а слова «керують річковими або маломірними суднами» – словами «керують морськими, річковими, малими, спортивним суднами або водними мотоциклами»;
 
      
264. в абзаці першому частини шостої слова «керування річковими або маломірними» замінити словами «керування морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами»;
 
      
265. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
      
266. «Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою або шостою цієї статті, –
 
      
267. тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням малого судна»;
 
      
268. д) абзац другий частини другої статті 133 викласти в такій редакції:
 
   д) абзац другий частини другої статті 133 викласти в такій редакції:
 
269. «тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням чи конфіскацією зазначених речовин і предметів або без таких і накладення штрафу на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   «тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням чи конфіскацією зазначених речовин і предметів або без таких і накладення штрафу на посадових осіб – у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
270. е) абзац десятий статті 135 викласти в такій редакції:
 
   е) абзац десятий статті 135 викласти в такій редакції:
 
271. «на суднах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   «на суднах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
272. є) у статті 136:
 
   є) у статті 136:
 
273. в абзаці першому частини першої слова «плавучих засобів» замінити словом «суден», а слово «шлюзів» – словами «судноплавних гідротехнічних споруд»;
 
   в абзаці першому частини першої слова «плавучих засобів» замінити словом «суден», а слово «шлюзів» – словами «судноплавних гідротехнічних споруд»;
 
274. в абзаці першому частини другої слово «плавучих» замінити словом «суден»;
 
   в абзаці першому частини другої слово «плавучих» замінити словом «суден»;
 
275. ж) статтю 188-15 викласти в такій редакції:
 
   ж) статтю 188-15 викласти в такій редакції:
 
276. «Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту
 
   «Стаття 188-15. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту
 
277. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту щодо усунення порушень законодавства з безпеки на морському та внутрішньому водному транспорті та державної реєстрації суден, надання їм недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків –
 
   Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту щодо усунення порушень законодавства з безпеки на морському та внутрішньому водному транспорті та державної реєстрації суден, надання їм недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків –
 
278. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
279. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
   Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, –
 
280. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
281. з) частину першу статті 218 після цифр «104-1» доповнити цифрами «118»;
 
-98- Бакумов О.С.
Підпункті 1 пункту 4 Розділу ХІІ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину першу статті 221 після цифр «112» доповнити словами і цифрами «частинами п’ятою – шостою статті 116-2, статтею 118-1».
 
Відхилено   з) у частині першій статті 221 слова і цифри «частиною третьою статті 133» замінити словами та цифрами «частинами другою і третьою статті 133»
 
    -99- Струневич В.О.
Після підпункту «з» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину першу статті 221 після слів і цифр «частиною другою статті 112» доповнити словами і цифрами «частинами п’ятою, шостою статті 116-2, статтею 118-1»;
 
Враховано частково    
    -100- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 118, виключити пп. И) зміни до статті 218 КУпАП.
 
Враховано    
    -101- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 221 – пп. і) зміни до статті 221 КУпАП, викласти в такій редакції:
«і) у частині першій статті 221 слова і цифри «частиною третьою статті 133» замінити словами та цифрами «частинами другою і третьою статті 133».
 
Враховано    
282. и) частину першу статті 222 після цифр «117» доповнити словом і цифрами «стаття 118-1»;
 
-102- Бакумов О.С.
У підпункті 1 пункту 4 Розділу ХІІ підпункт «и» викласти в такій редакції:
«и) частину першу статті 222 викласти в такій редакцій:
«Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил охорони порядку та безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті, правил охорони порядку та безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, правил випуску судна у плавання, правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту, правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 89, частина друга статті 1061, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частини третя, четверта, п’ята, шоста, сьома, восьма, дев’ята, десята, одинадцята статті 114, стаття 116, частини третя, четверта статті 1161, частини перша-четверта статті 1162, стаття 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята, шоста, восьма, десята і одинадцята статті 121, статті 1211, 1212, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 122, частина перша статті 123, 1241, 125, частини перша, друга і четверта статті 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частина перша статті 1321, частини перша, друга та п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, частини шоста, сьома і восьма статті 1521, статті 161, 1644, статтею 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 1811, частина перша статті 182, статті 183, 192, 194, 195)».
 
Враховано частково   и) частину першу статті 222 викласти в такій редакції:
«Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил паркування транспортних засобів, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил випуску у плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 89, частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина четверта статті 116-2, стаття 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята, шоста, восьма, десята і одинадцята статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1, 125, частини перша, друга і четверта статті 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частина перша статті 132-1, частини перша і п’ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133-1, стаття 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 148, 151, частини шоста, сьома і восьма статті 152-1, статті 161, 164-4, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 192, 194, 195),»;
 
    -103- Струневич В.О.
Підпункт «и» викласти в такій редакції:
«і) у частині першій статті 222:
слова і цифри «частина третя статті 114» виключити;
слова і цифри «стаття 116-2, частина друга статті 117» замінити словами і цифрами «частини перша ? четверта статті 116-2, стаття 117».
 
Враховано    
    -104- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 222 КУпАП слова «правил охорони порядку та безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів,» та слова «малих, спортивних суден і водних мотоциклів, акваторії морських портів, правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами,» - виключити.
У словосполученні «частини перша, друга і п’ята статті 133,» слово «друга» - виключити.
 
Враховано    
283. і) статтю 225 викласти в такій редакції:
 
-105- Бакумов О.С.
Підпункт «і» викласти в такій редакції:
«і) статтю 225 викласти в такій редакції:
«Стаття 225. Органи морського і внутрішнього водного транспорту
Органи морського і внутрішнього водного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил охорони порядку і безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті, правил користування морськими та річковими суднами, правил охорони порядку і безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа, правил судноплавства на внутрішніх морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту, правил реєстрації суден, правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами, правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, правил пожежної безпеки на морському і внутрішньому водному транспорті, допуск до керування річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом осіб, які перебувають у стані сп’яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, керування річковими, малим, спортивним судном або водним мотоциклом судноводіями у стані сп’яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння, порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів морським і внутрішнім водним транспортом, перевезення ручної поклажі понад установлені норми морським і внутрішнім водним транспортом, безквитковий проїзд на суднах морського і внутрішнього водного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському і внутрішньому водному транспорті, порушення порядку провадження господарської діяльності (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту (статті 114, 115, 116, 1161, частини перша – четверта статті 1162, 1163, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, статті 136, 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), 188-15 цього Кодексу).
Від імені органів морського і внутрішнього водного транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 114 цього Кодексу, – капітан судна, судноводій;
2) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами четвертою, п’ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев’ятою і десятою статті 114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;
3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водно-го) транспорту, його заступники, державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, капітан морського порту, його заступники, капітан судна та судноводій;
4) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116 і 118 цього Кодексу, – державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, інспектор служби капітана морського порту;
5) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116-1, частиною першою – четвертою статті 116-2, частинами четвертою, п’ятою і шостою статті 116-3, статтею 117, частиною третьою статті 129 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;
6) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 116-3 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері морського (внутрішнього водного) транспорту;
7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 120 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники, капітан судна;
8) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, – капітан морського порту, капітан судна та судноводій;
9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту) цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники;
10) за адміністративні правопорушення, передбачені стат-тею 188-15 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники».
 
Враховано частково   і) статтю 225 викласти в такій редакції:
 
284. «Стаття 225. Органи морського і внутрішнього водного транспорту
 
   «Стаття 225. Органи морського і внутрішнього водного транспорту
 
285. Органи морського і внутрішнього водного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил охорони порядку і безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті, правил користування морськими та річковими суднами, правил охорони порядку і безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа, правил судноплавства на внутрішніх морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту, правил реєстрації суден, правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами, правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, правил пожежної безпеки на морському і внутрішньому водному транспорті, допуск до керування річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом осіб, які перебувають у стані сп’яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, керування річковими, малим, спортивним судном або водним мотоциклом судноводіями у стані сп’яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння, порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів морським і внутрішнім водним транспортом, перевезення ручної поклажі понад установлені норми морським і внутрішнім водним транспортом, безквитковий проїзд на суднах морського і внутрішнього водного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському і внутрішньому водному транспорті, порушення порядку провадження господарської діяльності (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частини п’ята, шоста і сьома (у частині накладення штрафів) статті 130, частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, статті 136, 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), 188-15 цього Кодексу).
 
-106- Струневич В.О.
У редакції статті 225:
у частині першій слова і цифри «частини п’ята, шоста і сьома (у частині накладення штрафів) статті 130» виключити.
 
Враховано   Органи морського і внутрішнього водного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил охорони порядку і безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті, правил користування морськими суднами та суднами внутрішнього плавання, правил охорони порядку і безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа, правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту, правил реєстрації суден, правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами, правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, правил пожежної безпеки на морському і внутрішньому водному транспорті, допуск до керування морським, річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом осіб, які перебувають у стані сп’яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, керування річковими, малим, спортивним судном або водним мотоциклом судноводіями у стані сп’яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння, недопуск на судна внутрішнього водного плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден, перевезення ручної поклажі понад установлені норми морським і внутрішнім водним транспортом, безквитковий проїзд на суднах морського і внутрішнього водного транспорту, порушення порядку провадження господарської діяльності (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту (статті 114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 118, 118-1, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, стаття 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), стаття 188-15 цього Кодексу).
 
    -107- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 225 КУпАП частину 1 статті 225 викласти в такій редакції:
«Органи морського і внутрішнього водного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил охорони порядку і безпеки плавання на морському і внутрішньому водному транспорті, правил користування морськими суднами та суднами внутрішнього плавання, правил охорони порядку і безпеки плавання малих, спортивних суден і водних мотоциклів, правил випуску судна у плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа, правил судноплавства на морських і внутрішніх водних шляхах, в акваторії морського порту, правил реєстрації суден, правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами, правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден, правил пожежної безпеки на морському і внутрішньому водному транспорті, допуск до керування морським, річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом осіб, які перебувають у стані сп’яніння, передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, керування річковими, малим, спортивним судном або водним мотоциклом судноводіями у стані сп’яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння, недопуск на судна внутрішнього водного плавання посадових осіб, уповноважених на проведення перевірок суден, перевезення ручної поклажі понад установлені норми морським і внутрішнім водним транспортом, безквитковий проїзд на суднах морського і внутрішнього водного транспорту, порушення порядку провадження господарської діяльності (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і внутрішнього водного транспорту (статті 114, 115, 116, 1161, 1162, 1163, 118, 1181, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, стаття 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), стаття 18815 цього Кодексу).»
 
Враховано    
286. Від імені органів морського і внутрішнього водного транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
   Від імені органів морського і внутрішнього водного транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
 
287. 1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 114 цього Кодексу, – капітан судна, судноводій;
 
-108- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 225 КУпАП пп. 1), частини 2 статті 225 викласти в такій редакції:
«1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 114, статтею 1181 цього Кодексу, – капітан судна, судноводій;»
 
Враховано   1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 114, статтею 118-1 цього Кодексу, – капітан судна, судноводій;
 
288. 2) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами четвертою, п’ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев’ятою і десятою статті 114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;
 
-109- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 225 КУпАП пп. 2), частини 2 статті 225 викласти в такій редакції:
«2) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами четвертою, п’ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев’ятою, десятою і одинадцятою статті 114 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;»
 
Враховано   2) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами четвертою, п’ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев’ятою, десятою і одинадцятою статті 114 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;
 
289. 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, капітан морського порту, його заступники, капітан судна та судноводій;
 
   3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, капітан морського порту, його заступники, капітан судна та судноводій;
 
290. 4) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116 і 118 цього Кодексу, – державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, інспектор служби капітана морського порту;
 
-110- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 225 КУпАП пп. 4) частини 2 статті 225 викласти в такій редакції:
«4) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116 і 118 цього Кодексу, – державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, інспектор служби капітана морського порту;»
 
Враховано   4) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116 і 118 цього Кодексу, – державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, інспектор служби капітана морського порту;
 
291. 5) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116-1, 116-2, частинами четвертою, п’ятою і шостою статті 116-3, статтею 117, частиною третьою статті 129, частинами п’ятою, шостою і сьомою (в частині накладення штрафів) статті 130 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;
 
-111- Струневич В.О.
У підпункті 5 частини другої слова і цифри «частинами п’ятою, шостою і сьомою (в частині накладення штрафів) статті 130» виключити.
 
Враховано   5) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 116-1, частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 116-2, частинами четвертою, п’ятою і шостою статті 116-3, частиною третьою статті 129 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;
 
    -112- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці дев’ятому пункту «і» (у пункті п’ятому частини другої статті 225) слова і цифри «частинами п’ятою, шостою і сьомою (в частині накладення штрафів) статті 130» виключити.
 
Враховано    
    -113- Бакумов О.С.
Абзац дев’ятий пункту «і» викласти в такій редакції:
«5) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 116-1, частиною першою – четвертою статті 116-2, частинами четвертою, п’ятою і шостою статті 116-3, статтею 117, частиною третьою статті 129 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники».
 
Враховано частково    
    -114- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 225 КУпАП пп. 5) частини 2 статті 225 викласти в такій редакції:
«5) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1161, частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 1162, частинами четвертою, п’ятою і шостою статті 1163, частиною третьою статті 129 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники;».
 
Враховано    
292. 6) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 116-3 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері морського (внутрішнього водного) транспорту;
 
   6) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою і третьою статті 116-3 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту;
 
293. 7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 120 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники, капітан судна;
 
   7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 120 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники, капітан судна;
 
294. 8) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, – капітан морського порту, капітан судна та судноводій;
 
   8) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, – капітан морського порту, капітан судна та судноводій;
 
295. 9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту) цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники;
 
   9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту) цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники;
 
296. 10) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-15 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники»;
 
   10) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-15 цього Кодексу, – керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту, його заступники, капітан морського порту, його заступники»;
 
297. ї) у статті 255:
 
-115- Бакумов О.С.
Підпункт «ї» викласти в такій редакції:
«ї) у статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому слова « (про порушення на автомобільному транспорті)» замінити словами « (про порушення на автомобільному, морському і внутрішньому водному транспорті)»;
абзац «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136)» виключити;
у частині другій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту (частини четверта, п’ята, шоста, сьома, восьма, дев’ята і десята статті 114, частини п’ята – шоста статті 116-2, статті 116-3, 117, 1181, частина третя статті 129, частини п’ята, шоста і сьома (в частині накладення штрафів) статті 130, частина друга статті 133, статті 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), 188-15)».
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) інспектор служби капітана морського порту (частини четверта, п’ята, шоста, восьма, дев’ята і десята статті 114, статті 116-1 і 116-2, частини четверта, п’ята, шоста статті 116-3, статті 117 і 118, частина третя статті 129, частини п’ята, шоста і сьома (в частині накладення штрафів) статті 130, частина друга статті 133, стаття 188-15)».
 
Враховано частково   ї) у статті 255:
 
    -116- Струневич В.О.
У підпункті «ї»:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«після цифр «106-2» доповнити словами і цифрами «частини третя ? одинадцята статті 114, стаття 116, частини третя, четверта статті 116-1, частини друга ? четверта статті 116-2, стаття 117».
 
Враховано частково    
298. у пункті 1 частини першої:
 
   у пункті 1 частини першої:
 
299. в абзаці другому слова « (про порушення на автомобільному транспорті)» замінити словами « (про порушення на автомобільному, морському і внутрішньому водному транспорті)»;
 
-117- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до п. 1 частини 1 статті 255 КУпАП після слів у пункті 1 частини першої: викласти в такій редакції:
«абзац «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (статті 136)» замінити абзацом такого змісту «центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту (частина друга статті 133)»;
 
Враховано   абзац «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (статті 136)» замінити абзацом такого змісту «центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту (частина друга статті 133)»;
 
300. абзац «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136)» виключити;
 
-118- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до частини 1 статті 255 КУпАП слова «в абзаці другому слова « (про порушення на автомобільному транспорті)» замінити словами « (про порушення на автомобільному, морському і внутрішньому водному транспорті)» - виключити.
 
Враховано      
301. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
302. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
303. «3) державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту (частини четверта, п’ята, шоста, сьома, восьма, дев’ята і десята статті 114, статті 116-3, 117, частина третя статті 129, частини п’ята, шоста і сьома (в частині накладення штрафів) статті 130, частина друга статті 133, статті 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), 188-15)».
 
-119- Струневич В.О.
Запропоновану редакцію пункту 3 частини другої статті 255 після цифр «114» доповнити словами і цифрами «частина п’ята, шоста статті 116 2,», а після цифр «117» доповнити словом і цифрами «статті 118 1»;
 
Враховано частково   «3) державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту (частини четверта, п’ята, шоста, сьома, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 114, частини перша, п’ята, шоста статті 116-2, частини четверта ? шоста статті 116-3, статті 118, 118-1, частина третя статті 129, стаття 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), стаття 188-15)»;
 
    -120- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до частини 2 статті 255 КУпАП пункт 3) у частині 2 статті 255 викласти в такій редакції:
«3) державний інспектор центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та внутрішнього водного транспорту (частини четверта, п’ята, шоста, сьома, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 114, частини перша, п’ята, шоста статті 1162, частини четверта ? шоста статті 1163, статті 118, 1181, частина третя статті 129, стаття 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), стаття 18815)».
 
Враховано    
304. доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
      
305. «3-1) інспектор служби капітана морського порту (частини четверта, п’ята, шоста, восьма, дев’ята і десята статті 114, статті 116-1 і 116-2, частини четверта, п’ята, шоста статті 116-3, статті 117 і 118, частина третя статті 129, частини п’ята, шоста і сьома (в частині накладення штрафів) статті 130, частина друга статті 133, стаття 188-15)»;
 
      
306. й) частину першу статті 258 викласти в такій редакції:
 
-121- Бакумов О.С.
У підпункті 1 пункту 4 Розділу ХІІ підпункт «й» викласти в такій редакції:
 
Враховано частково   й) частину першу статті 258 викласти в такій редакції:
 
307. «Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених у частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтею 110, частинами першою, другою і третьою статті 114, статтями 115, 116, частинами першою, другою і третьою статі 116-3, частиною першою статті 117, статтями 118, 118-1, 119, статтями 134, 135, -3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження) цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається»;
 
-122- «й) частину першу статті 258 викласти в такій редакції:
«Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених у частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтею 110, частинами першою, другою і третьою статті 114, статтями 115, 116, частинами першою – четвертою статті 116-2, частинами першою, другою і третьою статі 116-3, частиною першою статті 117, статтями 118, 118-1, 119, статтями 134, 135, 185-3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження) цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається».
 
Немає висновку   «Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених у частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтею 110, частинами першою, другою і третьою статті 114, статтями 115, частинами першою, другою статті 116-1 частинами першою, другою і третьою статі 116-3, статтями 119, 134, 135, , , і статті 185-3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), а також статтями , , (у випадках виявлення цих правопорушень у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду) цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається»;
 
    -123- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 258 КУпАП частину 1 статті 258 викласти в такій редакції:
«Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених у частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтею 110, частинами першою, другою і третьою статті 114, статтями 115, частинами першою, другою статті 1161 частинами першою, другою і третьою статі 1163, статтями 119, 134, 135, частинами першою, другою, третьою і п’ятою статті 1853, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), а також статтями 202-2031, 2042, 2044 (у випадках виявлення цих правопорушень у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду) цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається»;
 
Враховано    
308. к) у статтях 260, 266, 267, 318 слова «річкове і маломірне судно» та слова «річкове або маломірне судно» у всіх відмінках і числах замінити словом «судно» у відповідному відмінку і числі;
 
-124- Струневич В.О.
Підпункт «к» виключити.
#21224
Доповнити новими підпунктами такого змісту:
«л) у частинах першій і другій статті 260 слова «водіїв» та «річковими і малими суднами» замінити словами «осіб» та «морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами» відповідно;
м) у частинах першій і другій статті 266 слова «водія (судноводія)» замінити словами «особи, яка керувала транспортним засобом, морським, річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом»;
у частині четвертій слова «не пізніше двох годин» замінити словами «у можливо короткий строк»;
н) у статтях 267, 317, 318 слова «річкове і маломірне судно» та «річкове або маломірне судно» у всіх відмінках і числах замінити словами «морські, річкові, малі, спортивні судна або водні мотоцикли» у відповідному відмінку і числі».
 
Враховано 1  к) у частинах першій і другій статті 260 слова «водіїв» та «річковими і маломірними суднами» замінити відповідно словами «осіб» та «морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами»;
л) у статті 266:
у назві та частині першій та сьомій слова «річковими і маломірними суднами», «річковими або маломірними суднами» замінити словами «морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами» у відповідному відмінку і числі;
у частинах другій і третій слова «водія (судноводія)» замінити словами «особи, яка керувала транспортним засобом, морським, річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом»;
м) у статтях 267, 318 слова «річкове і маломірне судно» та «річкове або маломірне судно» у всіх відмінках і числах замінити словами «морські, річкові, малі, спортивні судна або водні мотоцикли» у відповідному відмінку і числі;
 
    -125- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статті 266 КУпАП зміни викласти в такій редакції:
«у назві та частині першій та сьомій слова «річковими і маломірними суднами», «річковими або маломірними суднами» замінити словами «морськими, річковими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами» у відповідному відмінку і числі;
у частинах другій і третій слова «водія (судноводія)» замінити словами «особи, яка керувала транспортним засобом, морським, річковим, малим, спортивним судном або водним мотоциклом»;
 
Враховано    
    -126- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 1), п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, стосовно змін до статей 267, 317, 318 КУпАП виключити номер статті 317.
 
Враховано    
309. л) у частині третій статті 306 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту»;
 
   н) у частині третій статті 306 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту»;
 
310. м) частину другу статті 317 викласти в такій редакції:
 
   о) частину другу статті 317 викласти в такій редакції:
 
311. «Постанова про позбавлення права керування суднами виконується керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступниками, керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступниками, капітаном морського порту, його заступниками»;
 
   «Постанова про позбавлення права керування суднами виконується керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступниками, керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського (внутрішнього водного) транспорту, його заступниками, капітаном морського порту, його заступниками»;
 
312. у тексті Кодексу слова «річковий транспорт» у всіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» у відповідному відмінку;
 
   п) у тексті Кодексу слова «річковий транспорт» у всіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» у відповідному відмінку;
 
313. 2) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
   2) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
314. а) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
-127- Герус А.М.
Підпункт «а» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
    -128- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Зміни до статті 1 Водного кодексу України виключити, оскільки визначення терміна «водогосподарська система» аналогічного змісту наведено у статті 1 чинної редакції Водного кодексу України.
 
Враховано    
    -129- Негулевський І.П.
Підпункт «а» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
315. «водогосподарська система – комплекс взаємопов’язаних водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для забезпечення розподілу та використання водних ресурсів»;
 
-130- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Статтю 1 Водного кодексу України доповнити терміном такого змісту:
«гідротехнічні споруди морських портів (терміналів), гідротехнічні споруди територіально відокремлених морських терміналів (гідротехнічні споруди) ? інженерно-технічні споруди (портова акваторія, причали (причальні споруди), берегозахисні споруди (моли, дамби, хвилеломи), підводні споруди штучного та природного походження, у тому числі канали, операційні акваторії причалів, акваторії територіально відокремлених морських терміналів, якірні стоянки), розташовані в межах території та акваторії морського порту, окремого морського терміналу і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки суден».
 
Відхилено      
316. б) пункт 5 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
-131- Негулевський І.П.
Підпункт «б» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«а) пункт 5 частини першої статті 8 викласти в такій редакції».
 
Враховано частково   а) пункт 5 статті 8 викласти в такій редакції:
 
317. «5) встановлення у визначеному законом порядку місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді»;
 
-132- Мінько С.А.
Абзац другий підпункту «б» підпункту 2 (зміни до Водного кодексу України) виключити.
 
Відхилено   «5) встановлення у визначеному законом порядку місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді»;
 
318. в) пункт 10 статті 8-1 викласти в такій редакції:
 
-133- Негулевський І.П.
Підпункт «в» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«б) пункт 10 статті 8-1 викласти в такій редакції».
 
Враховано частково   б) пункт 10 статті 8-1 викласти в такій редакції:
 
319. «10) встановлення у визначеному законом порядку місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді»;
 
-134- Мінько С.А.
Абзац другий підпункту «в» підпункту 2 (зміни до Водного кодексу України) виключити.
 
Відхилено   «10) встановлення у визначеному законом порядку місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді»;
 
320. г) пункт 7 частини першої статті 14 після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-135- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) пункт 7 частини першої статті 14 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   в) пункт 7 статті 14 після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
    -136- Мінько С.А.
Підпункт «г» підпункту 2 (зміни до статті 14 Водного кодексу України) виключити.
 
Відхилено    
    -137- Крейденко В.В.
Підпункт «г» підпункту 2 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -138- Жмеренецький О.С.
Підпункт «г» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -139- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «г» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -140- Негулевський І.П.
Підпункт «г» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«в) пункт 7 частини першої статті 14 після слів «дно поглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
Враховано    
321. ґ) пункт 5 статті 15-1 після слів «на землях водного фонду» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-141- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У пункті 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
пункти 5 і 9-1 статті 15-1 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   г) пункт 5 частини першої статті 15-1 після слів «на землях водного фонду» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
    -142- Мінько С.А.
Підпункт «ґ» підпункту 2 (зміни до статті 15-1 Водного кодексу України) виключити.
 
Відхилено    
    -143- Крейденко В.В.
Підпункт «ґ» підпункту 2 пункту 4 виключити.
 
Відхилено    
    -144- Жмеренецький О.С.
Підпідпункт «ґ» підпункту 2 пункту 4 виключити.
 
Відхилено    
    -145- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпідпункт «ґ» підпункту 2 пункту 4 виключити.
 
Відхилено    
    -146- Негулевський І.П.
Підпункт «ґ» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«г) пункт 5 статті 15-1 після слів «на землях водного фонду» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
Враховано    
322. д) у частині першій статті 16:
 
-147- Герус А.М.
У підпункті «д» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзаци другий і третій виключити.
 
Відхилено   ґ) у частині першій статті 16:
 
    -148- Негулевський І.П.
Підпункт «д» підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«ґ) у частині першій статті 16».
 
Враховано    
323. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
324. «2) розроблення та затвердження режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, затвердження правил їх експлуатації»;
 
-149- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У пункті 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» (зміни до Водного кодексу України):
у пункті 2 частини першої статті 16 слова «затвердження режимів роботи» замінити словами «встановлення режимів роботи», що відповідає положенням Водного кодексу України.
 
Враховано   «2) розроблення та встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, затвердження правил їх експлуатації»;
 
    -150- Негулевський І.П.
Абзац третій підпункту «д» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ викласти в такій редакції:
«2) розроблення та встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, затвердження правил їх експлуатації».
 
Враховано    
325. пункт 9-1 після слів «проведення робіт» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-151- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) пункт 9-1 статті 16 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   пункт 9-1 після слів «проведення робіт» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
    -152- Мінько С.А.
Пункт 9-1 (зміни до ч. 1 ст. 16 Водного кодексу України) підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ виключити.
 
Відхилено    
    -153- Крейденко В.В.
Абзац 4 підпункту «д» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ виключити.
 
Відхилено    
    -154- Жмеренецький О.С.
Абзац четвертий підпідпункту «д» підпункту 2 пункту 4 виключити.
 
Відхилено    
    -155- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац четвертий підпідпункту «д» підпункту 2 пункту 4 виключити.
 
Відхилено    
326. е) у частинах першій і другій статті 47 слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах»;
 
-156- Негулевський І.П.
Підпункт «е» підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«д) у частинах першій і другій статті 47 слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах».
 
Враховано   д) у частинах першій і другій статті 47 слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах»;
 
327. є) частину третю статті 48 після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
-157- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У частині третій статті 48 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) абзац «використання поверхневих вод для судноплавства» виключити.
 
Відхилено   е) частину третю статті 48 після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
    -158- Негулевський І.П.
Підпункт «є» підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«е) частину третю статті 48 після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту».
 
Враховано    
328. «використання поверхневих вод для судноплавства;
 
   «використання поверхневих вод для судноплавства;
 
329. проведення робіт з експлуатаційного днопоглиблення».
 
-159- Крейденко В.В.
Абзац третій підпункту «є» підпункту 2 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   проведення робіт з експлуатаційного днопоглиблення».
 
    -160- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпункту «є» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
330. У зв’язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим;
 
331. ж) у частині сьомій статті 51 слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах»;
 
-161- Жмеренецький О.С.
Підпункт «ж» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«ж) у статті 51:
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Землі водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів під водними об’єктами, землі зайняті внутрішніми водними шляхами, не є предметом оренди»;
у частині сьомій слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах».
 
Враховано частково   є) у частині сьомій статті 51 слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах»;
 
    -162- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «ж» підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«ж) у частині статті 51:
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Землі водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів під водними об’єктами, землі зайняті внутрішніми водними шляхами, не є предметом оренди»;
у частині сьомій слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах».
 
Враховано частково    
    -163- Негулевський І.П.
Підпункт «ж» підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«є) у частині сьомій статті 51 слова «плавання на човнах» замінити словами «плавання на прогулянкових суднах»;
 
Враховано    
332. з) частину четверту статті 66 викласти в такій редакції:
 
-164- Герус А.М.
Підпункт «з» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   ж) частину четверту статті 66 викласти в такій редакції:
 
    -165- Негулевський І.П.
Підпункт «з» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«ж) частину четверту статті 66 викласти в такій редакції».
 
Враховано    
333. «Гідроенергетичні підприємства зобов’язані дотримуватися режимів накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань рівня у верхньому і нижньому б’єфах та пропускання води через гідровузли з урахуванням підтримання рівня води, необхідного для збереження гарантованих габаритів суднового ходу, безперебійного судноплавства та пропуску суден через судноплавні шлюзи, а також пропуску риби до місць нересту відповідно до проектів рибопропускних споруд згідно із встановленими відповідно до законодавства режимами роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів. Гідроенергетичні підприємства, що експлуатують гідровузли, зобов’язані завчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про прогнозовану тимчасову неможливість забезпечення необхідного рівня води»;
 
   «Гідроенергетичні підприємства зобов’язані дотримуватися режимів накопичення та спрацювання запасів води, режимів коливань рівня у верхньому і нижньому б’єфах та пропускання води через гідровузли з урахуванням підтримання рівня води, необхідного для збереження гарантованих габаритів суднового ходу, безперебійного судноплавства та пропуску суден через судноплавні шлюзи, а також пропуску риби до місць нересту відповідно до проектів рибопропускних споруд згідно із встановленими відповідно до законодавства режимами роботи штучних водних об’єктів і водогосподарських систем з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів. Гідроенергетичні підприємства, що експлуатують гідровузли, зобов’язані завчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, про прогнозовану тимчасову неможливість забезпечення необхідного рівня води»;
 
334. и) статтю 67 викласти в такій редакції:
 
-166- Негулевський І.П.
Пыдпункт «и» пыдпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«з) статтю 67 викласти в такій редакції».
 
Враховано   з) статтю 67 викласти в такій редакції:
 
335. «Стаття 67. Особливості користування водними об’єктами для потреб морського і внутрішнього водного транспорту, малих суден
 
   «Стаття 67. Особливості користування водними об’єктами для потреб морського і внутрішнього водного транспорту, малих суден
 
336. Річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, акваторії морських портів, а також внутрішні морські води і територіальне море є водними шляхами загального користування, крім випадків, якщо відповідно до законодавства їх використання з цією метою повністю або частково заборонено.
 
-167- Красов О.І.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється.
Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналів) для їх подальшої утилізації».
 
Враховано частково   Річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, акваторії морських портів, а також внутрішні морські води і територіальне море є водними шляхами загального користування, крім випадків, якщо відповідно до законодавства їх використання з цією метою повністю або частково заборонено.
 
337. Перелік внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних, затверджується Кабінетом Міністрів України. Класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
 
-168- Мінько С.А.
абз. 4, пп. И) підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону викласти в такій редакції:
«Перелік внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних і правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення затверджуються Кабінетом Міністрів України. Класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   Перелік внутрішніх морських вод і внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних, затверджується Кабінетом Міністрів України. Класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
 
338. Скидання з суден нафти, нафтовмісних сумішей, шкідливих рідких речовин, залишків вантажу і упаковки, будь-яких інших суднових відходів і сміття (крім харчових відходів) у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, на інших водних шляхах загального користування забороняється. Скидання чистого водяного баласту з суден здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення.
 
-169- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У пункті 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
у частині третій статті 67 слова « (крім харчових відходів)» виключити.
 
Відхилено   Скидання з суден нафти, нафтовмісних сумішей, шкідливих рідких речовин, вантажних та експлуатаційних відходів і сміття (крім харчових відходів) у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, на інших водних шляхах загального користування забороняється. Скидання чистого водяного баласту з суден здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення. Скидання чистого водяного баласту на внутрішніх водних шляхах забороняється.
 
    -170- Мінько С.А.
Абзац п’ятий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
339. Скидання з суден харчових відходів, не змішаних з будь-яким іншим видом сміття, дозволяється у відкритому морі, на відстані не менше 12 морських миль від найближчого берега.
 
-171- Мінько С.А.
Абзац шостий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   Скидання з суден харчових відходів здійснюється з дотриманням вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року зміненої протоколом Протоколом 1978 року до неї.
 
    -172- Дунда О.А.
У підпункті «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: «Скидання чистого водяного баласту, ізольованого баласту, стічних вод на внутрішніх водних шляхах заборонено».
 
Враховано частково    
340. Скидання з суден стічних вод дозволяється у територіальному морі, на інших водних шляхах загального користування, в акваторіях морських портів без обмежень на ходу і під час стоянки суден, за умови їх оброблення та знезараження в суднових установках, що відповідають вимогам Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року з урахуванням змін, внесених Протоколом 1978 року, або технічним вимогам до суден внутрішнього плавання, що мають відповідати законодавству ЄС.
 
-173- Василенко Л.В.
Частину п’яту статті 67 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) виключити.
 
Відхилено   Скидання з суден стічних вод дозволяється у територіальному морі, внутрішніх морських водах, на інших водних шляхах загального користування, в акваторіях морських портів без обмежень на ходу і під час стоянки суден, за умови їх оброблення та знезараження в суднових установках відповідно до вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року та Протоколу 1978 року до неї або відповідно до технічних вимог до суден внутрішнього плавання, що мають відповідати законодавству Європейського Союзу.
 
    -174- Івченко В.Є.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх подальшої утилізації».
 
Враховано частково    
    -175- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У частині п’ятій статті 67 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) слова «на інших водних шляхах загального користування, в акваторіях морських портів без обмежень на ходу і під час стоянки суден» виключити.
 
Відхилено    
    -176- Мезенцева М.С.
Вінтоняк О.В.
Галайчук В.С.
Любота Д.В.
Мельник П.В.
Підпункт «и» підпункту 2 частини четвертої Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Скидання з морських суден стічних вод дозволяється у територіальному морі, на інших водних шляхах загального користування, в акваторіях морських портів без обмежень на ходу і під час стоянки суден, за умови їх оброблення та знезараження в суднових установках, що відповідають вимогам Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року з урахуванням змін, внесених Протоколом 1978 року, або технічним вимогам до суден внутрішнього плавання, що мають відповідати законодавству ЄС. Дія даної норми не розповсюджується на судна внутрішнього плавання».
 
Враховано частково    
    -177- Федієнко О.П.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх подальшої утилізації».
 
Враховано частково    
    -178- Мінько С.А.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -179- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх зберігання та подальшої утилізації».
 
Враховано частково    
    -180- Крейденко В.В.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх подальшої утилізації».
 
Відхилено    
    -181- Жмеренецький О.С.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх подальшої утилізації».
 
Відхилено    
    -182- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх подальшої утилізації».
 
Враховано частково    
    -183- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Абзац сьомий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Скидання з суден суднових стічних вод, суднового сміття та суднових відходів на ходу забороняється. Суднові стічні води, суднове сміття та суднові відходи здаються до спеціалізованого приймального обладнання у морських чи річкових портах (терміналах, територіально відокремлених морських терміналах) для їх подальшої утилізації».
 
Враховано частково    
341. У територіальному морі, на інших водних шляхах загального користування, в акваторіях морських портів дозволяється скидання з суден ізольованого баласту, якщо він прийнятий на судно в межах вод басейнів Чорного та Азовського морів або якщо цей водяний баласт замінено під час прямування судном настільки далеко від найближчого берега, наскільки це можливо, але на відстані не менше 50 морських миль від найближчого берега та в місцях із глибиною води не менше 200 метрів, або якщо цей водяний баласт знешкоджений (знезаражений) у судновій системі поводження з баластними водами, що відповідає вимогам міжнародних конвенцій у сфері торговельного мореплавства.
 
-184- Мінько С.А.
Абзац восьмий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   У територіальному морі, внутрішніх морських водах, на інших водних шляхах загального користування, в акваторіях морських портів дозволяється скидання з суден ізольованого баласту, якщо він прийнятий на судно в межах вод басейнів Чорного та Азовського морів або якщо цей водяний баласт замінено під час прямування судном настільки далеко від найближчого берега, наскільки це можливо, але на відстані не менше 50 морських миль від найближчого берега та в місцях із глибиною не менше 200 метрів, або якщо цей водяний баласт знешкоджений (знезаражений) у судновій системі поводження з баластними водами, що відповідає вимогам міжнародних конвенцій у сфері торговельного мореплавства.
 
    -185- Дунда О.А.
В абзацах шостому і сьомому підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «на інших водних шляхах загального користування» замінити словами «внутрішніх морських водах».
 
Враховано частково    
342. У цій статті терміни «ізольований баласт», «нафта», «нафтовмісна суміш», «сміття», «стічні води», «чистий баласт», «шкідлива рідка речовина» вживаються у значеннях, наведених у Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року з урахуванням змін, внесених Протоколом 1978 року. Під судновими харчовими відходами для цілей цієї статті розуміються продукти харчування, які повністю або частково втратили свої початкові споживчі властивості у процесах їх зберігання, переробки і споживання на борту судна.
 
-186- Мінько С.А.
Абзац дев’ятий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   У цій статті терміни «ізольований баласт», «нафта», «нафтовмісна суміш», «сміття», «стічні води», «чистий баласт», «шкідлива рідка речовина» вживаються у значеннях, наведених у Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року та Протоколі 1978 року до неї. Під судновими харчовими відходами для цілей цієї статті розуміються продукти харчування, що повністю або частково втратили свої початкові споживчі властивості у процесах їх зберігання, переробки і споживання на борту судна.
 
343. Судна та плавучі споруди з метою запобігання забрудненню водних шляхів загального користування оснащуються обладнанням для накопичення та / або утилізації забруднюючих речовин згідно з Міжнародною конвенцією по запобіганню забрудненню з суден 1973 року з урахуванням змін, внесених Протоколом 1978 року, або з технічними вимогами до суден внутрішнього плавання, що мають відповідати законодавству ЄС.
 
   Судна та плавучі споруди з метою запобігання забрудненню водних шляхів загального користування оснащуються обладнанням для накопичення та/або утилізації забруднюючих речовин відповідно до вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року та Протоколу 1978 року до неї або відповідно до технічних вимог до суден внутрішнього плавання, що мають відповідати законодавству Європейського Союзу.
 
344. Користування водними об’єктами для плавання на малих, спортивних суднах і водних мотоциклах, використання засобів для розваг на воді дозволяється з дотриманням правил плавання у районах інтенсивного судноплавства на морських водних шляхах і правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, що затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту.
 
-187- Мінько С.А.
Абзац одинадцятий підпункту «и» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Користування водними об’єктами для плавання на малих, спортивних суднах і водних мотоциклах, використання засобів для розваг на воді дозволяється з дотриманням правил плавання у районах інтенсивного судноплавства на морських водних шляхах, правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах і правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   Користування водними об’єктами для плавання на малих, спортивних суднах і водних мотоциклах, використання засобів для розваг на воді дозволяється з дотриманням правил плавання у районах інтенсивного судноплавства на морських водних шляхах і правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, що затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту.
 
345. Зведення на малих річках мостів, мостових переходів, інших споруд, прокладання інженерних комунікацій, що створюють перешкоду для проходу малих суден, забороняється. Підмостовий габарит судноплавного прогону таких мостів, переходів, споруд має становити не менше 1,5 метра від розрахункового високого судноплавного рівня води, а його ширина – не менше 3 метрів. Забороняється також прокладання на малих річках підводних комунікацій (переходів), що створюють перешкоду для проходу малих суден з максимальною осадкою до 1,5 метра від проектного рівня води»;
 
   Зведення на малих річках мостів, мостових переходів, інших споруд, прокладання інженерних комунікацій, що створюють перешкоду для проходу малих суден, забороняється. Підмостовий габарит судноплавного прогону таких мостів, переходів, споруд має становити не менше 1,5 метра від розрахункового високого судноплавного рівня води, а його ширина – не менше 3 метрів. Забороняється також прокладання на малих річках підводних комунікацій (переходів), що створюють перешкоду для проходу малих суден з максимальною осадкою до 1,5 метра від проектного рівня води»;
 
346. і) статтю 76 виключити;
 
-188- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «і» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   и) статтю 76 виключити;
 
    -189- Негулевський І.П.
Підпункт «і» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«и) статтю 76 виключити.
 
Враховано    
    -190- Негулевський І.П.
Підпункт «ї» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«і) статті 77 і 78 викласти в такій редакції».
 
Враховано    
347. ї) статті 77 і 78 викласти в такій редакції:
 
   і) статті 77 і 78 викласти в такій редакції:
 
348. «Стаття 77. Експлуатація штучних водних об’єктів і водогосподарських систем
 
   «Стаття 77. Експлуатація штучних водних об’єктів і водогосподарських систем
 
349. Режим роботи штучного водного об’єкта, водогосподарської системи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів.
 
   Режим роботи штучного водного об’єкта, водогосподарської системи встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, з урахуванням прогнозу водності, екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів.
 
350. Розроблення режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем здійснюється з урахуванням правил експлуатації, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, для кожного водосховища та водогосподарської системи окремо. Правила експлуатації для каскаду водосховищ комплексного призначення і порядок встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
   Розроблення режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем здійснюється з урахуванням правил експлуатації, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, для кожного водосховища та водогосподарської системи окремо. Правила експлуатації для каскаду водосховищ комплексного призначення і порядок встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських систем затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
351. Стаття 78. Обов’язки водокористувачів, які експлуатують споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем
 
-191- Негулевський І.П.
У підпункті «ї» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» назву статті 78 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189) викласти у такій редакції:
«Стаття 78. Обов’язки водокористувачів, які експлуатують споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем».
 
Враховано   Стаття 78. Обов’язки водокористувачів, які експлуатують споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем
 
352. Водокористувачі, які експлуатують споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, зобов’язані дотримуватися встановлених режимів їх роботи»;
 
-192- Негулевський І.П.
У підпункті «ї» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» частину першу статті 78 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«Водокористувачі, які експлуатують споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, зобов’язані дотримуватися встановлених режимів їх роботи. Замовником розробки правил експлуатації водосховищ або водогоподарських систем є балансоутримувачі гідротехнічних споруд».
 
Враховано   Водокористувачі, які експлуатують споруди штучних водних об’єктів і водогосподарських систем, зобов’язані дотримуватися встановлених режимів їх роботи. Замовником розроблення правил експлуатації водосховищ або водогоподарських систем є балансоутримувачі відповідних гідротехнічних споруд.
 
353. й) статтю 79 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-193- Негулевський І.П.
Змінити нумерацію підпункту «й» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» на підпункт «ї» і продовжити нумерацію наступних підпунктів в афавітному порядку.
 
Враховано   ї) статтю 79 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
354. «Переліки великих і середніх річок із зазначенням інформації щодо площі їх водозабору складаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і розміщується на його офіційному веб-сайті».
 
   «Переліки великих і середніх річок із зазначенням інформації щодо площі їх водозабору складаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і розміщуються на його офіційному веб-сайті».
 
355. У зв’язку з цим частину п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
-194- Негулевський І.П.
Підпункт «к» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«й) у статті 86».
 
Враховано   У зв’язку з цим частину п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
356. к) у статті 86:
 
-195- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Статтю 86 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Роботи на землях водного фонду проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Місця і порядок проведення зазначених робіт (крім робіт з експлуатаційного днопоглиблення на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях), визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах та територіальному морі України), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Роботи на землях водного фонду, пов’язані із експлуатаційним днопоглибленням для потреб безпеки судноплавства на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях з метою підтримання технічних характеристик акваторії порту, внутрішнього підхідного, судноплавного каналу, визначених паспортом гідротехнічної споруди не потребують окремого проекту та проводяться з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
 
Відхилено   й) у статті 86:
 
    -196- Жмеренецький О.С.
Частини першу – третю статті 86 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проєктів з оцінкою впливу цих робіт на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", та погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями, а також робіт, пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Дії щодо одержання погоджень вчиняються дозвільним органом при оформленні документа дозвільного характеру шляхом електронного обігу документів між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб'єкта господарювання».
 
Враховано частково    
357. частину першу викласти в такій редакції:
 
-197- Федієнко О.П.
Частини першу – третю статті 86 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Місця і порядок проведення зазначених робіт, визначаються відповідно до проєктів з оцінкою впливу цих робіт на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", та погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями, а також робіт, пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Дії щодо одержання погоджень вчиняються дозвільним органом при оформленні документа дозвільного характеру шляхом електронного обігу документів між центральними органами влади та місцевого самоврядування без залучення суб'єкта господарювання».
 
Враховано частково   частину першу викласти в такій редакції:
 
    -198- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини першу – третю статті 86 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Місця і порядок проведення зазначених робіт, визначаються відповідно до проєктів з оцінкою впливу цих робіт на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", та погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями, а також робіт, пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Дії щодо одержання погоджень вчиняються дозвільним органом при оформленні документа дозвільного характеру шляхом електронного обігу документів між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб'єкта господарювання».
 
Враховано частково    
    -199- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частини першу – третю статті 86 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Місця і порядок проведення зазначених робіт, визначаються відповідно до проєктів з оцінкою впливу цих робіт на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", та погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями, а також робіт, пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Дії щодо одержання погоджень вчиняються дозвільним органом при оформленні документа дозвільного характеру, шляхом електронного обігу документів між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб'єкта господарювання».
 
Враховано частково    
358. «На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для забезпечення судноплавства, у тому числі експлуатаційне днопоглиблення (роботи, що проводяться з метою підтримання заданих навігаційних габаритів морських і внутрішніх водних шляхів, акваторій морських портів), видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи»;
 
-200- Красов О.І.
Частину першу статті 86 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи».
 
Враховано частково   «На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, поглибленням дна для забезпечення судноплавства, у тому числі експлуатаційне днопоглиблення (роботи, що проводяться з метою підтримання заданих навігаційних габаритів морських і внутрішніх водних шляхів, акваторій морських портів), видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи»;
 
    -201- Крейденко В.В.
Абзац третій підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, поглибленням дна, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
Місця і порядок проведення зазначених робіт, визначаються відповідно до проєктів з оцінкою впливу цих робіт на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", та погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями, а також робіт, пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Дії щодо одержання погоджень вчиняються дозвільним органом при оформленні документа дозвільного характеру шляхом електронного обігу документів між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб'єкта господарювання».
 
Враховано частково    
    -202- Жмеренецький О.С.
Абзац третій підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
359. частину другу після слів «проведення зазначених робіт» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-203- Красов О.І.
частину другу викласти в такій редакції:
«Місця і порядок проведення зазначених робіт, визначаються відповідно до проектів з оцінкою впливу цих робіт на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", та погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями, а також робіт, пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр».
 
Відхилено   частину другу після слів «проведення зазначених робіт» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
    -204- Мінько С.А.
Абзац четвертий підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -205- Крейденко В.В.
Абзац четвертий підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -206- Жмеренецький О.С.
Абзац четвертий підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
360. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-207- Красов О.І.
Доповнити частиною третьою такого змісту:
«Дії щодо одержання погоджень вчиняються дозвільним органом при оформленні документа дозвільного характеру шляхом електронного обігу документів між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування без залучення суб'єкта господарювання».
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
    -208- Красов О.І.
Абзац другий підпункту «н» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«У внутрішні морські води і територіальне море забороняється скидання з суден, з засобів для розваг на воді, з стаціонарних та плавучих платформ, а також з повітряних суден хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин, радіоактивних або інших відходів, матеріалів, предметів та сміття, що можуть спричинити забруднення моря».
 
Відхилено    
    -209- Крейденко В.В.
Абзац п’ятий підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
361. «Місця і порядок проведення експлуатаційного днопоглиблення визначаються відповідно до паспортів гідротехнічних споруд та / або плану шляхових робіт і не потребують отримання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду»;
 
-210- Крейденко В.В.
Абзац шостий підпункту «к» підпункту 2 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   «Місця і порядок проведення експлуатаційного днопоглиблення визначаються відповідно до паспортів гідротехнічних споруд та/або плану шляхових робіт і не потребують отримання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду»;
 
    -211- Жмеренецький О.С.
Абзац шостий підпідпункту «к» підпункту другого пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
362. л) частину четверту статті 88 після слів «земель морського» доповнити словами «і внутрішнього водного»;
 
-212- Жмеренецький О.С.
Підпункт «л» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«л) у статті 88:
частину четверту після слів «земель морського» доповнити словами «і внутрішнього водного»;
частину шосту доповнити словами «та відповідно до умов, що склалися, без розробки окремого проекту землеустрою».
 
Враховано частково   к) частину четверту статті 88 після слів «земель морського» доповнити словами «і внутрішнього водного»;
 
    -213- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «л» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«л) у статті 88:
частину четверту після слів «земель морського» доповнити словами «і внутрішнього водного»;
частину шосту доповнити словами «та відповідно до умов, що склалися, без розробки окремого проекту землеустрою».
 
Враховано частково    
    -214- Негулевський І.П.
Підпункт «л» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«к) частину четверту статті 88 після слів «земель морського» доповнити словами «і внутрішнього водного».
 
Враховано    
363. м) частину другу статті 92 викласти в такій редакції:
 
-215- Дунда О.А.
Підпункт «м» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від урізу води вглиб берега при середньо-багаторічному рівні води у межах природних ділянок річок і нормальному підпірному рівні у межах штучно створених водних шляхах. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга водного шляху визначається вглиб берега від його бровки».
 
Враховано   л) частину другу статті 92 викласти в такій редакції:
 
    -216- Негулевський І.П.
Підпункт «м» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«л) частину другу статті 92 викласти в такій редакції».
 
Враховано    
364. «Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від краю води вглиб берега при середньому багаторічному рівні води на вільних річках і нормальному рівні води на штучно створених внутрішніх водних шляхах. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга визначається від краю берега вглиб берега»;
 
-217- Василенко Л.В.
У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
у статті 92:
частину другу виключити.
 
Відхилено   «Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від урізу води вглиб берега при середньо-багаторічному рівні води у межах природних ділянок річок і нормальному підпірному рівні у межах штучно створених водних шляхів. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга водного шляху визначається вглиб берега від його краю»;
 
    -218- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Частину другу статті 92 Водного кодексу України викласти в такій редакції:
«Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від краю води вглиб берега при середньому багаторічному рівні води у межах природних ділянок річок і нормальному рівні води на штучно створених внутрішніх водних об’єктах. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга визначається вглиб берега від його бровки».
 
Враховано частково    
365. н) текст статті 102 викласти в такій редакції:
 
-219- Негулевський І.П.
Підпункт «н» підпункту 2 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«м) текст статті 102 викласти в такій редакції».
 
Враховано   м) текст статті 102 викласти в такій редакції:
 
366. «У внутрішні морські води і територіальне море забороняється скидання з суден, засобів для розваг на воді, стаціонарних та плавучих платформ, а також повітряних суден хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин, радіоактивних або інших відходів, матеріалів, предметів та сміття, що можуть спричинити забруднення моря, крім скидання, що здійснюється відповідно до статті 67 цього Кодексу.
 
-220- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «н» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«У внутрішні морські води і територіальне море забороняється скидання з суден, з засобів для розваг на воді, з стаціонарних та плавучих платформ, а також з повітряних суден хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин, радіоактивних або інших відходів, матеріалів, предметів та сміття, що можуть спричинити забруднення моря».
 
Відхилено   «У внутрішні морські води і територіальне море забороняється скидання з суден, засобів для розваг на воді, стаціонарних та плавучих платформ, а також повітряних суден хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин, радіоактивних або інших відходів, матеріалів, предметів та сміття, що можуть спричинити забруднення моря (крім скидання, що здійснюється відповідно до статті 67 цього Кодексу).
 
367. Охорона внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення здійснюється відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів України, а також правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення, що розробляються з урахуванням міжнародних договорів України і затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
-221- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпункту «н» підпункту 2 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Охорона внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення здійснюється відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів України, а також правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення, що розробляються з урахуванням міжнародних договорів України і затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Охорона внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення здійснюється відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів України, а також правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення, що розробляються з урахуванням міжнародних договорів України і затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
368. 3) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):
 
-222- Батенко Т.І.
У тексту підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» (зміни до Кодексу торговельного мореплавства України) слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту» у відповідному відмінку замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту» у відповідному відмінку.
 
Враховано   3) у Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):
 
369. а) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
   а) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
370. «Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей, що зазнали лиха на морі, виконання буксирних, криголамних і аварійно-рятувальних операцій, навігаційно-гідрографічних робіт, прокладання кабелю, а також для інших господарських, наукових і культурних цілей»;
 
-223- Дунда О.А.
У підпункті «а» підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «рибних та інших морських промислів» замінити словами «для здійснення рибогосподарської діяльності».
 
Враховано   «Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибогосподарської діяльності, розвідки та видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей, що зазнали лиха на морі, виконання буксирних, криголамних і аварійно-рятувальних операцій, навігаційно-гідрографічних робіт, прокладання кабелю, а також для інших господарських, наукових і культурних цілей».
 
    -224- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац другий підпункту «а» підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється діяльність, пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, здійснення спеціального використання водних біоресурсів, забезпечення рибогосподарської діяльності, розвідки та видобування корисних копалин, пошуку і рятування людей, що зазнали лиха на морі, виконання буксирних, криголамних і аварійно-рятувальних операцій, навігаційно-гідрографічних робіт, прокладання кабелю, а також для інших господарських, наукових і культурних цілей».
 
Враховано частково    
371. б) у статті 3:
 
      
372. у частині першій слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
   б) у статті 3:
у частині першій слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
373. частину другу після слів «прямому водному сполученні» доповнити словами «технічні вимоги для морських суден, порядок здійснення технічного нагляду за суднами, правила контролю морських суден, положення про класифікацію, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, інші акти»;
 
-225- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац третій підпункту «б» підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«частину другу після слів «прямому водному сполученні» доповнити словами «технічні вимоги для морських суден, порядок здійснення технічного нагляду за суднами (крім суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства), правила контролю морських суден, положення про класифікацію, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов’язаних із судноплавством, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, крім суден флоту рибної промисловості, інші акти».
 
Відхилено   частину другу після слів «прямому водному сполученні» доповнити словами «технічні вимоги до морських суден, порядок здійснення технічного нагляду за суднами, , положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, інші акти»;
 
374. частину третю виключити;
 
-226- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятий підпункту «б» підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«частину третю викласти в такій редакції:
«Правила експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства».
 
Відхилено   частину третю виключити;
 
375. в) у статті 10:
 
-227- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Нову редакцію статті 10 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) доповнити новою частиною такого змісту:
«Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог екологічної безпеки мореплавства на внутрішніх водних шляхах здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів».
 
Відхилено   в) у статті 10:
 
376. назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
377. «Стаття 10. Державний нагляд і забезпечення реалізації державної політики у сфері торговельного мореплавства
 
   «Стаття 10. Державний нагляд і забезпечення реалізації державної політики у сфері торговельного мореплавства
 
378. Державний нагляд і забезпечення реалізації державної політики у сфері торговельного мореплавства покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, який здійснює:
 
-228- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
абзац четвертий підпункту «в» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Державний нагляд (контроль) і забезпечення реалізації державної політики у сфері торговельного мореплавства покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, який здійснює».
 
Відхилено   Державний нагляд і забезпечення реалізації державної політики у сфері торговельного мореплавства покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, який здійснює:
 
379. забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України у сферах морського транспорту, торговельного мореплавства, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
 
   забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України у сферах морського транспорту, торговельного мореплавства, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
 
380. державний нагляд за виконанням вимог міжнародних договорів України та інших актів законодавства у сфері торговельного мореплавства на українських (контроль державою прапора) та іноземних (контроль державою порту) торговельних суднах, за забезпеченням безпеки мореплавства на морських шляхах, в акваторіях морських портів і на об’єктах портової інфраструктури, регулюванням руху і лоцманським проведенням суден;
 
-229- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
абзац шостий підпункту «в» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«державний нагляд (контроль) за виконанням вимог міжнародних договорів України та інших актів законодавства у сфері торговельного мореплавства у портах України (контроль державо порту) та на іноземних суднах (контроль державою порту), за забезпеченням безпеки мореплавства, зокрема, за станом морських шляхів, акваторій морських портів, територіально відокремлених морських терміналів, об’єктів морської портової інфраструктури та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, системами регулювання руху суден, лоцманським проведенням суден, дипломуванням моряків, охороною суден і портових засобів».
 
Відхилено   державний нагляд за виконанням вимог міжнародних договорів України та інших актів законодавства у сфері торговельного мореплавства на українських (контроль державою прапора) та іноземних (контроль державою порту) торговельних суднах, за забезпеченням безпеки мореплавства на морських шляхах, в акваторіях морських портів і на об’єктах портової інфраструктури, регулюванням руху і лоцманським проведенням суден;
 
381. організацію і контроль здійснення навігаційно-гідрографічного забезпеченням мореплавства, пошуку і рятування людей, які зазнали лиха на морі, дипломування моряків, а також контроль за здійсненням охорони суден і портових засобів;
 
   організацію і контроль здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, пошуку і рятування людей, які зазнали лиха на морі, дипломування моряків, а також контроль за здійсненням охорони суден і портових засобів;
 
382. контроль за діяльністю визнаних організацій, яким відповідно до міжнародних договорів України у сфері торговельного мореплавства та цього Кодексу надаються повноваження на здійснення технічного нагляду за українськими торговельними суднами;
 
   контроль за діяльністю визнаних організацій, яким відповідно до міжнародних договорів України у сфері торговельного мореплавства та цього Кодексу надаються повноваження на здійснення технічного нагляду за українськими торговельними суднами;
 
383. реєстрацію морських суден та суден внутрішнього плавання, видачу у встановленому порядку суднових документів, посвідчень особи і кваліфікаційних документів моряків;
 
   реєстрацію морських суден та суден внутрішнього плавання, видачу у встановленому порядку суднових документів, посвідчень особи і кваліфікаційних документів моряків;
 
384. інші функції, покладені на нього відповідно до закону»;
 
   інші функції, покладені на нього відповідно до закону»;
 
385. частину другу виключити;
 
-230- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац одинадцятий підпункту «в» підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«частину другу замінити новими частинами такого змісту:
«Державний нагляд і забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості покладається на центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, який здійснює (у тому числі через капітана морського рибного порту і службу капітана морського рибного порту):
державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості,
державний контроль за функціонуванням системи моніторингу суден флоту рибної промисловості та її складових частин, а саме: дистанційний контроль суден флоту рибної промисловості, підготовка та сертифікація їх персоналу (екіпажу);
технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів України та інших актів законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості (контроль державою прапора);
контроль за діяльністю визнаних організацій, яким відповідно до міжнародних договорів України у сфері безпеки мореплавства та цього Кодексу надаються повноваження на здійснення технічного нагляду за українськими суднами флоту рибної промисловості;
реєстрацію суден флоту рибної промисловості та видачу у встановленому законодавством порядку суднових документів, видачу посвідчень особи моряка і кваліфікаційних документів персоналу (екіпажу) суден флоту рибної промисловості,
проведення розслідування і облік причин аварійних подій із суднами флоту рибної промисловості;
інші функції, покладені на нього відповідно до цього Кодексу та Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
 
Відхилено   частину другу виключити;
 
386. г) у статті 12:
 
-231- Клименко Ю.Л.
Підпункт «г» підпункту 3 частини четвертої виключити.
 
Відхилено   г) у статті 12:
 
    -232- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «г» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Особливості будівництва та виконання робіт на землях водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів
Виконання будівельних робіт на землях водного фонду зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Роботи пов’язані з навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства здійснюється відповідно до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України та Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах водотранспортного комплексу України, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту».
 
Відхилено    
387. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
388. «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, погоджує відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів. Порядок погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.»;
 
   «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, в межах повноважень, визначених законом, погоджує відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів. Порядок погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
389. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
390. у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
   у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
391. ґ) у статті 13:
 
   ґ) у статті 13:
 
392. абзаци другий і третій частини першої викласти в такій редакції:
 
-233- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац другий підпункту «ґ» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«абзаци другий і третій частини першої викласти в такій редакції:
«на морські судна – під час їх прямування морськими водними шляхами і внутрішніми водними шляхами, якщо Законом України «Про внутрішній водний транспорт» або міжнародними договорами України не встановлено інше;
на морські судна флоту рибної промисловості – під час їх прямування морськими шляхами та судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, які експлуатуються у відкритих або закритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);
на судна внутрішнього плавання – під час їх прямування морськими шляхами та у випадках, передбачених статтями 15, 22, 24, 26-31, 297 і 327 цього Кодексу».
 
Відхилено   абзаци другий і третій частини першої викласти в такій редакції:
 
393. «на морські судна – під час їх прямування морськими водними шляхами і внутрішніми водними шляхами, якщо Законом України «Про внутрішній водний транспорт» або міжнародними договорами України не встановлено інше;
 
   «на морські судна – під час їх прямування морськими водними шляхами і внутрішніми водними шляхами, якщо Законом України «Про внутрішній водний транспорт» або міжнародними договорами України не встановлено інше;
 
394. на судна внутрішнього плавання – під час їх прямування морськими шляхами та у випадках, передбачених статтями 15, 22, 24, 26-31, 297 і 327 цього Кодексу»;
 
   на судна внутрішнього плавання – під час їх прямування морськими шляхами та у випадках, передбачених статтями 15, 22, 24, 26-31, 297 і 327 цього Кодексу»;
 
395. у частині четвертій слова «за участю морського транспорту» замінити словами «за участю морських суден»;
 
-234- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпідпунктом такого змісту:
«пункт 3 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
«3) у главі 3 "Морські лоцмани" розділу ІV – до відносин, що виникають у зв'язку з проведенням суден морськими лоцманами України на підходах до портів та територіально відокремлених морських терміналів України, в межах їх акваторій, а також між цими портами, територіально відокремленими морськими терміналами».
 
Відхилено   у частині четвертій слова «за участю морського транспорту» замінити словами «за участю морських суден»;
 
396. д) у статті 15:
 
   д) у статті 15:
 
397. пункти 1 і 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункти 1 і 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
398. «1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування корисних копалин, пошуку і рятування людей, що зазнали лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, навігаційно-гідрографічних, гідротехнічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у морському порту (морському терміналі), піднімання майна, що затонуло в морі;
 
-235- Дунда О.А.
У підпункті «д» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «рибного чи іншого морського промислу» замінити словами «здійснення рибогосподарської діяльності».
 
Враховано частково   «1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, здійснення рибогосподарської діяльності (в тому числі риболовні судна) розвідки і добування корисних копалин, пошуку і рятування людей, які зазнали лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, навігаційно-гідрографічних, гідротехнічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у морському порту (морському терміналі), піднімання майна, що затонуло в морі;
 
    -236- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац третій підпункту «д» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, здійснення спеціального використання водних біоресурсів, забезпечення рибогосподарської діяльності, розвідки і добування корисних копалин, пошуку і рятування людей, що зазнали лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об’єктів, здійснення аварійно-рятувальних, навігаційно-гідрографічних, гідротехнічних робіт, обслуговування суден і пасажирів у морському порту (морському терміналі), піднімання майна, що затонуло в морі».
 
Враховано частково    
399. 2) для здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства, охороною морського природного середовища і водних біоресурсів»;
 
-237- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац четвертий підпункту «д» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«2) для здійснення державного нагляду за безпекою судноплавства, державного нагляду за безпекою мореплавства, охороною морського природного середовища і водних біоресурсів».
 
Враховано частково   2) для здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства (судноплавства), охороною морського природного середовища і водних біоресурсів»;
 
400. доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
-238- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Статтю 15 Кодексу торговельного мореплавства України доповнити частинами сьомою, восьмою і дев'ятою такого змісту:
«Рибальське (риболовне) судно у цьому Кодексі – це будь-яке торговельне судно, що задіяне у спеціальному використанні водних біоресурсів.
Судна флоту рибної промисловості – рибальські (риболовні) судна та інші спеціалізовані судна, що використовуються для забезпечення рибогосподарської діяльності.
Знаряддя лову є невід’ємною частиною рибальського (риболовного) судна, у зв’язку з чим аварійні морські події, пов’язані з пошкодженням знарядь добування (вилову) водних біоресурсів рибальського (риболовного) судна іншими суднами, класифікуються як зіткнення суден у морі».
 
Відхилено   доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
401. «Пасажирське судно для цілей цього Кодексу – це будь-яке судно, що перевозить більше 12 пасажирів.
 
   «Пасажирське судно для цілей цього Кодексу – це будь-яке судно, що перевозить більше 12 пасажирів.
 
402. Терміни «мале судно», «прогулянкове судно», «спортивне судно», «судно внутрішнього плавання» вживаються в цьому Кодексі у значеннях, наведених у Законі України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
   Терміни «мале судно», «прогулянкове судно», «спортивне судно», «судно внутрішнього плавання» вживаються в цьому Кодексі у значеннях, наведених у Законі України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
403. е) у частині другій статті 20 слова «суб’єкт права власності або особа» замінити словами «фізична або юридична особа»;
 
   е) у частині другій статті 20 слова «суб’єкт права власності або особа» замінити словами «фізична або юридична особа»;
 
404. є) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
-239- Негулевський І.П.
Абзац перший підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«є) статтю 22 викласти в такій редакції».
 
Враховано   є) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
405. «Стаття 22. Класифікація суден. Технічний нагляд за суднами
 
-240- Негулевський І.П.
Абзац другий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Класифікація суден. Конвенційна сертифікація. Визнані організації».
 
Враховано частково   «Стаття 22. Класифікація морських суден. Нагляд за суднами. Визнані організації
 
406. Класифікація морських суден здійснюється класифікаційним товариством, обраним судновласником.
 
-241- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац третій підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Класифікація морських суден, суден флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, здійснюється класифікаційним товариством, обраним судновласником».
 
Відхилено   Класифікація українських суден здійснюється класифікаційним товариством (визнаною організацією), обраним судновласником.
 
    -242- Негулевський І.П.
Абзац третій підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Класифікація та підтримання класу морських суден здійснюються класифікаційним товариством, обраним судновласником, яке є визнаним відповідно до порядку, визначеного частиною четвертою цієї статті».
 
Враховано частково    
407. Технічний нагляд за виконанням на морських суднах вимог, встановлених міжнародними договорами України у сфері мореплавства, здійснюється визнаною організацією (класифікаційним товариством), обраною судновласником. Порядок визнання класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за морськими суднами, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства ЄС.
 
-243- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац четвертий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Технічний нагляд за виконанням на морських суднах, суднах флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України вимог, встановлених міжнародними договорами України у сфері мореплавства, здійснюється визнаною організацією (класифікаційним товариством), обраною судновласником. Порядок визнання класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за морськими суднами, суднами флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України та законодавства ЄС».
 
Відхилено   Нагляд за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, видача відповідних суднових документів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, або класифікаційним товариством (визнаною організацією), уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
 
    -244- Негулевський І.П.
Абзац четвертий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Нагляд за виконанням на суднах, вимог, що встановлені міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства із видачею відповідних суднових документів (конвенційна сертифікація), здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту або визнаною організацією, обраною судновласником, відповідно до наданих їй повноважень».
 
Враховано частково    
408. На підставі двосторонніх договорів, укладених з визнаною організацією центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, визнана організація уповноважується на видачу суднових документів, здійснення огляду суден та надання інших послуг від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України у сфері торговельного мореплавства.
 
-245- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«На підставі двосторонніх договорів, укладених з визнаною організацією, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах судноплавства та безпеки на морському і внутрішньому водному транспорті, а для суден флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, – на підставі двосторонніх договорів, які укладає з визнаною організацією центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, визнана організація уповноважується на видачу суднових документів, здійснення огляду суден і надання інших послуг від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України у сфері торговельного мореплавства».
 
Відхилено   Уповноваження класифікаційного товариства (визнаної організації) на здійснення нагляду за виконанням на морських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, на підставі угоди про уповноваження з надання послуг щодо нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства. Зазначені угоди укладає з класифікаційним товариством (визнаною організацією) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
 
    -246- Негулевський І.П.
Абзац п’ятий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Визнана організація є суб'єктом господарювання, який має визнання відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства у сфері торговельного мореплавства і дає на підставі двосторонніх угод про делегування повноважень щодо надання послуг з конвенційної сертифікації суден, зареєстрованих в Україні, укладених між ним та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, і яка уповноважена здійснювати огляди суден, видавати суднові свідоцтва передбачені міжнародними договорами України та надавати інші послуги від імені Уряду України, відповідно до міжнародних договорів України у сфері торговельного мореплавства».
 
Враховано частково    
409. Порядок здійснення технічного нагляду за суднами розробляється з урахуванням міжнародних договорів України та вимог законодавства ЄС і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
 
-247- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац шостий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Порядок здійснення технічного нагляду за суднами (крім суден флоту рибної промисловості, що не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України), розробляється з урахуванням міжнародних договорів України та законодавства ЄС і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково   Порядок здійснення нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, розробляється з урахуванням міжнародних договорів України та вимог законодавства Європейського Союзу і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
Порядком уповноваження класифікаційного товариства (визнаної організації) на здійснення нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, визначаються, зокрема, вимоги (критерії), яким повинні відповідати класифікаційні товариства (визнанні організації), порядок укладання угоди про уповноваження з надання послуг щодо нагляду за виконанням на морських суднах під прапором України вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, і типова форма такої угоди, порядок контролю (моніторингу) здійснення класифікаційними товариствами (визнаними організаціями) нагляду за виконанням на морських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, а також за відповідністю класифікаційних товариств (визнаних організацій) вимогам, встановленим законодавством.
 
    -248- Негулевський І.П.
Абзац шостий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Порядок визнання організацій, критерії відбору, контролю (нагляду) на відповідність визнаних організацій вимогам, встановленим національним та міжнародним законодавством, вимоги до них, порядок укладання з ним угод, типова форма цієї угоди затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням міжнародних договорів України».
 
Відхилено    
410. Нагляд за здійсненням визнаними організаціями технічного нагляду за українськими суднами здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
-249- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац сьомий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Нагляд за здійсненням визнаними організаціями технічного нагляду за українськими суднами здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах судноплавства та безпеки на морському і внутрішньому водному транспорті, а за суднами флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   Контроль (моніторинг) за здійсненням уповноваженими класифікаційними товариствами (визнаними організаціями) нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
 
    -250- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Вабзаці сьомому підпідпункту «є» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українськими суднами» замінити словами «морськими суднами, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
    -251- Негулевський І.П.
Абзац сьомий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Контроль (нагляд) на відповідність визнаних організацій вимогам, встановленим національним та міжнародним законодавством, а також моніторинг їх діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту».
 
Враховано частково    
411. Технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання, малими суднами і водними мотоциклами здійснюється відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
-252- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац восьмий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання, малими суднами і водними мотоциклами здійснюється відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
Технічний нагляд за суднами флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
 
Відхилено   Технічний нагляд за виконанням суднами внутрішнього плавання, малими суднами і водними мотоциклами вимог національного законодавства та міжнародних договорів України, їх класифікація здійснюються відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
    -253- Негулевський І.П.
Абзац восьмий підпункту «є» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Технічний нагляд за виконанням суднами внутрішнього плавання, малими суднами і водними мотоциклами вимог національного та міжнародного законодавства, їх класифікація здійснюються відповідно до Закону України "Про внутрішній водний транспорт".
 
Враховано частково    
412. ж) статтю 23 доповнити частинами другою – п’ятою такого змісту:
 
-254- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт «ж» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«ж) статтю 23 доповнити частинами другою – шостою такого змісту».
 
Відхилено   ж) статтю 23 доповнити частинами другою – п’ятою такого змісту:
 
413. «Технічні вимоги до морських суден розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та включають основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна, не встановлені міжнародними договорами України і технічним регламентом морського обладнання суден, з урахуванням районів та умов плавання судна, а також міжнародних договорів України, вимог законодавства ЄС.
 
-255- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац другий підпункту «ж» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Технічні вимоги до морських суден розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а для суден флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України – за узгодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері рибного господарства, та включають основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна, не встановлені міжнародними договорами України і технічним регламентом морського обладнання суден, з урахуванням районів та умов плавання судна, а також міжнародних договорів України, вимог законодавства ЄС».
 
Відхилено   «Технічні вимоги до морських суден розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та включають основні вимоги до конструкції, комплектації та експлуатації судна, не встановлені міжнародними договорами України і технічним регламентом морського обладнання суден, з урахуванням районів та умов плавання судна, а також міжнародних договорів України, вимог законодавства Європейського Союзу.
 
414. Технічними вимогами до морських суден встановлюється також перелік обов’язкового радіообладнання суден, що не здійснюють міжнародних рейсів.
 
   Технічними вимогами до морських суден встановлюється також перелік обов’язкового радіообладнання суден, що не здійснюють міжнародних рейсів.
 
415. Пасажирські судна мають бути придатними для їх використання особами з маломобільних груп населення.
 
-256- Мінько С.А.
В абзаці четвертому підпункту «ж» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слово "мають" замінити словом "повинні".
 
Враховано   Пасажирські судна повинні бути придатними для їх використання особами з маломобільних груп населення.
 
416. Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання встановлюються відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
-257- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятий підпункту «ж» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання встановлюються відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
Технічні вимоги для суден флоту рибної промисловості, що підлягають реєстрації у Судновій книзі України, встановлюються відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
 
Відхилено   Технічні вимоги до суден внутрішнього плавання встановлюються відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
417. з) у підпунктах «б» і «в» частини першої статті 25 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту» у відповідному відмінку;
 
   з) у підпунктах «б» і «в» статті 25 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту» у відповідному відмінку;
 
418. и) частини першу – третю і шосту статті 26 викласти в такій редакції:
 
   и) частини першу – третю і шосту статті 26 викласти в такій редакції:
 
419. «Українські морські судна і судна внутрішнього плавання підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України. Судна, що не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, реєструються у Судновій книзі України відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
-258- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац другий підпункту «и» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Українські морські судна і судна внутрішнього плавання підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України. Судна флоту рибної промисловості, технічний нагляд за якими здійснюють визнані організації, підлягають реєстрації у Реєстрі риболовних суден, який є частиною Державного суднового реєстру України.
Судна, що не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, реєструються у Судновій книзі України відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт». Судна флоту рибної промисловості, технічний нагляд за якими здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, реєструються в Судновій книзі України».
 
Відхилено   «Українські морські судна і судна внутрішнього плавання підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України. Судна, що не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, реєструються у Судновій книзі України відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
    -259- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці другому підпункту «и» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «Українські морські судна і судна внутрішнього плавання» замінити словами «Морські судна і судна внутрішнього водного транспорту, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
420. Не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України судна, власниками яких є громадяни держави-агресора або юридичні особи, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
-260- Батенко Т.І.
Абзац третій підпункту «и» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України судна, власниками або судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано частково   Забороняється реєстрація у Державному судновому реєстрі України судна, власниками або судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом; фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
421. Іноземні судна, зафрахтовані за договором бербоут-чартера, підлягають реєстрації в Державному судновому реєстрі України тимчасово, на строк, що не перевищує строку дії такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесено до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесено до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, або отримано дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні»;
 
   Іноземні судна, зафрахтовані за договором бербоут-чартера, підлягають реєстрації в Державному судновому реєстрі України тимчасово, на строк, що не перевищує строку дії такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесено до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесено до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, або отримано дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні»;
 
422. «Порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
-261- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятий 5 підпункту «и» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості».
 
Відхилено   «Порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
423. і) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   і) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
424. «Стаття 27. Порядок та умови реєстрації суден, припинення або тимчасового припинення реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України
 
-262- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   «Стаття 27. Порядок та умови реєстрації суден, припинення або тимчасового припинення реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України
 
425. Реєстрація морських суден і суден внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту. Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), яке видається безстроково, або свідоцтвом про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, а також свідоцтвом про право власності на судно, яке видається безстроково.
 
-263- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац третій підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Реєстрація морських суден і суден внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту. Реєстрація суден флоту рибної промисловості, технічний нагляд за якими здійснюють визнані організації, у Державному судновому реєстрі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), яке видається безстроково, або свідоцтвом про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, а також свідоцтвом про право власності на судно, яке видається безстроково».
 
Відхилено   Реєстрація морських суден і суден внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту. Реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), яке видається безстроково, або свідоцтвом про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, а також свідоцтвом про право власності на судно, яке видається безстроково.
 
426. Припинення реєстрації морського судна або судна внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або свідоцтвом про виключення судна з Державного суднового реєстру України.
 
   Припинення реєстрації морського судна або судна внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України засвідчується свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або свідоцтвом про виключення судна з Державного суднового реєстру України.
 
427. Документи, передбачені частинами першою і другою цієї статті, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
-264- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Документи, передбачені частинами першою і другою цієї статті, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, а для суден флоту рибної промисловості – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   Документи, передбачені частинами першою і другою цієї статті, видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
428. У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається цьому органу. Заявник повинен подати документи для внесення змін до Державного суднового реєстру України протягом 14 календарних днів з дати виникнення таких змін.
 
-265- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац шостий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, а для суден флоту рибної промисловості – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається цьому органу. Заявник повинен подати документи для внесення змін до Державного суднового реєстру України протягом 14 календарних днів з дати виникнення таких змін».
 
Відхилено   У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається цьому органу. Заявник повинен подати документи для внесення змін до Державного суднового реєстру України протягом 14 календарних днів з дати виникнення таких змін.
 
429. Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування судновласником за його рахунок оголошення в засобах масової інформації про втрату таких документів та визнання їх недійсними.
 
   Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування судновласником за його рахунок оголошення в засобах масової інформації про втрату таких документів та визнання їх недійсними.
 
430. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених є платними послугами, за які справляється адміністративний збір.
 
   Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених є платними послугами, за які справляється адміністративний збір.
 
431. Адміністративний збір не справляється у разі:
 
   Адміністративний збір не справляється у разі:
 
432. первинної реєстрації під Державним Прапором України судна (крім прогулянкових, малих суден), побудованого в Україні, віком не більше п’яти років;
 
   первинної реєстрації під Державним Прапором України судна (крім прогулянкових, малих суден), побудованого в Україні, віком не більше п’яти років;
 
433. виключення судна з Державного суднового реєстру України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти, визнання його непридатним для подальшої експлуатації;
 
   виключення судна з Державного суднового реєстру України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти, визнання його непридатним для подальшої експлуатації;
 
434. внесення до Державного суднового реєстру України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці.
 
   внесення до Державного суднового реєстру України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці.
 
435. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України, внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника зазначені реєстраційні дії можуть бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви, при цьому розмір адміністративного збору подвоюється. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, такі документи направляються не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційних дій.
 
   Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України, внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника зазначені реєстраційні дії можуть бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви, при цьому розмір адміністративного збору подвоюється. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, такі документи направляються не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційних дій.
 
436. За реєстрацію судна під Державним Прапором України адміністративний збір розраховується у такому порядку: прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, помножений на коефіцієнт віку судна, помножений на коефіцієнт технічних характеристик судна, помножений на фактичну кількість одиниць виміру типу судна.
 
-266- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «і» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«Адміністративний збір за реєстрацію (тимчасову реєстрацію) судна, що має право плавати під Державним Прапором України, зараховується до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України».
 
Відхилено   За реєстрацію судна під Державним Прапором України адміністративний збір розраховується у такому порядку: прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року, помножений на коефіцієнт віку судна, помножений на коефіцієнт технічних характеристик судна, помножений на фактичну кількість одиниць виміру типу судна.
 
437. розмір адміністра
тивного збору розраховує
ться з диференціа
цією відповідно до віку, типу та параметрів судна.
коефіцієнт 0,5
коефіцієнт 0,7
коефіцієнт 0,8
коефіцієнт 1,0
коефіцієнт 1,2
до 5 років
від 5 до 10
від 10 до 15
від 15 до 20
понад 20 років
1)прогулянкових,
0,0008
від 501 одиниць, як за судно місткістю 10000 одиниць
2)пасажирських
0,002
до 2000 одиниць включно, як за судно місткістю 2000 одиниць
0,003
від 2001 одиниць
3)танкерів (бункеровщики)
0,008
до 2000 одиниць включно, як за судно місткістю 2000 одиниць
0,004
від 2001 одиниць до 5000 включно одиниць як за судно місткістю 5000 одиниць
0,005
від 5001 одиниць
4)суден які перевозять хімічні та небезпечні вантажі
0,006
до 5000 одиниць включно, як за судно місткістю 5000 одиниць
0,007
від 5001 одиниць
5)суховантажних
0,005
до 2000 одиниць включно, як за судно місткістю 2000 одиниць
0,006
від 2001 одиниць
6)судна спеціального призначення та інші
0,008
до 500 одиниць включно, як за судно місткістю 500 одиниць
0,004
від 501 одиниць до 2000 включно одиниць як за судно місткістю 2000 одиниць
0,005
від 2001 одиниць
 
-267- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Таблицю у підпункті «і» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   розмір адміністра тивного збору розраховується з диференціацією відповідно до віку, типу та параметрів судна
коефіцієнт 0,5
коефіцієнт 0,7
коефіцієнт 0,8
коефіцієнт 1,0
коефіцієнт 1,2
до 5 років
від 5 до 10 років
від 10 до 15 років
від 15 до 20 років
понад 20 років
1)прогулянкових
0,0008
від 501 одиниці як за судно місткістю 10 000 одиниць
2)пасажирських
0,002
до 2000 одиниць включно як за судно місткістю 2000 одиниць
0,003
від 2001 одиниці
3)танкерів (бункерувальників)
0,008
до 2000 одиниць включно як за судно місткістю 2000 одиниць
0,004
від 2001 одиниці до 5000 одиниць включно як за судно місткістю 5000 одиниць
0,005
від 5001 одиниці
4)суден, що перевозять хімічні та небезпечні вантажі
0,006
до 5000 одиниць включно як за судно місткістю 5000 одиниць
0,007
від 5001 одиниці
5)суховантажних
0,005
до 2000 одиниць включно як за судно місткістю 2000 одиниць
0,006
від 2001 одиниці
6)суден спеціального призначення та інших
0,008
до 500 одиниць включно як за судно місткістю 500 одиниць
0,004
від 501 одиниці до 2000 одиниць включно як за судно місткістю 2000 одиниць
0,005
від 2001 одиниці
 
438. Розмір адміністративного збору за тимчасову реєстрацію судна під Державним Прапором України становить 0,8 вартості реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України.
 
   Розмір адміністративного збору за тимчасову реєстрацію судна під Державним Прапором України становить 0,8 вартості реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України.
 
439. Розмір адміністративного збору за тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України з видачею свідоцтва становить 0,8 вартості реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України.
 
   Розмір адміністративного збору за тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України з видачею свідоцтва становить 0,8 вартості реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України.
 
440. Розмір адміністративного збору за виключення судна з Державного суднового реєстру України з видачею свідоцтва становить 0,5 вартості реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України.
 
   Розмір адміністративного збору за виключення судна з Державного суднового реєстру України з видачею свідоцтва становить 0,5 вартості реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України.
 
441. Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України та додані до неї документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, в один із таких способів:
 
-268- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятнадцятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України та додані до неї документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, а для суден флоту рибної промисловості – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, в один із таких способів».
 
Відхилено   Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України та додані до неї документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, в один із таких способів:
 
442. особисто судновласником або уповноваженою ним особою;
 
   особисто судновласником або уповноваженою ним особою;
 
443. надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
   надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
444. в електронній формі.
 
   в електронній формі.
 
445. У заяві окремо зазначається спосіб, у який заявник бажає отримати відповідні документи (поштою, особисто або через представника) та строк проведення реєстраційних дій (звичайний або протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви).
 
   У заяві окремо зазначається спосіб, у який заявник бажає отримати відповідні документи (поштою, особисто або через представника) та строк проведення реєстраційних дій (звичайний або протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви).
 
446. Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються нотаріусом або органами, які здійснили їх оформлення та видачу. Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. Копія обмірного свідоцтва може бути завірена заявником. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, засвідчений у встановленому порядку. Разом із заявою подається також підписаний заявником перелік доданих документів.
 
   Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються нотаріусом або органами, які здійснили їх оформлення та видачу. Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. Копія обмірного свідоцтва може бути завірена заявником. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, засвідчений у встановленому порядку. Разом із заявою подається також підписаний заявником перелік доданих документів.
 
447. До заяви про реєстрацію судна додаються такі документи:
 
   До заяви про реєстрацію судна додаються такі документи:
 
448. копії документів, що підтверджують право власності на судно, а також на двигун, якщо його придбано окремо;
 
   копії документів, що підтверджують право власності на судно, а також на двигун, якщо його придбано окремо;
 
449. копія обмірного свідоцтва (за наявності);
 
   копія обмірного свідоцтва (за наявності);
 
450. свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України (якщо судно тимчасово зареєстровано у Державному судновому реєстрі України і строк дії цього свідоцтва не закінчився);
 
   свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України (якщо судно тимчасово зареєстровано у Державному судновому реєстрі України і строк дії цього свідоцтва не закінчився);
 
451. документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іншої держави або скасування запису у реєстрі суден іншої держави (якщо судно раніше було зареєстровано органом реєстрації іншої держави);
 
   документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іншої держави або скасування запису у реєстрі суден іншої держави (якщо судно раніше було зареєстровано органом реєстрації іншої держави);
 
452. копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство;
 
   копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство;
 
453. фотографічні знімки судна у паперовому вигляді (загальний вигляд з правого та лівого борту);
 
   фотографічні знімки судна у паперовому вигляді (загальний вигляд з правого та лівого борту);
 
454. копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
   копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
455. Для тимчасової реєстрації іноземного судна, зафрахтованого за договором бербоут-чартера, до заяви також додаються:
 
   Для тимчасової реєстрації іноземного судна, зафрахтованого за договором бербоут-чартера, до заяви також додаються:
 
456. копія договору фрахтування;
 
   копія договору фрахтування;
 
457. письмовий дозвіл власника судна на тимчасову реєстрацію в Україні;
 
   письмовий дозвіл власника судна на тимчасову реєстрацію в Україні;
 
458. письмовий дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні (у випадку, передбаченому частиною третьою статті 26 цього Кодексу);
 
   письмовий дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні (у випадку, передбаченому частиною третьою статті 26 цього Кодексу);
 
459. письмовий дозвіл заставодержателя на тимчасову реєстрацію в Україні (якщо судно перебуває в заставі).
 
   письмовий дозвіл заставодержателя на тимчасову реєстрацію в Україні (якщо судно перебуває в заставі).
 
460. До заяви про виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України додаються такі документи:
 
   До заяви про виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України додаються такі документи:
 
461. письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Державного суднового реєстру України (у разі загибелі судна, зникнення його безвісти, визнання його непридатним для подальшої експлуатації);
 
   письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Державного суднового реєстру України (у разі загибелі судна, зникнення його безвісти, визнання його непридатним для подальшої експлуатації);
 
462. свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України або свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України (не додається у разі загибелі судна, зникнення його безвісти);
 
   свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України або свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України (не додається у разі загибелі судна, зникнення його безвісти);
 
463. свідоцтво про право власності на судно;
 
   свідоцтво про право власності на судно;
 
464. письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Державному судновому реєстрі України (якщо судно перебуває в заставі);
 
   письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Державному судновому реєстрі України (якщо судно перебуває в заставі);
 
465. копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
   копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
466. До заяви про внесення змін до Державного суднового реєстру України додаються:
 
   До заяви про внесення змін до Державного суднового реєстру України додаються:
 
467. письмове обґрунтування за підписом заявника та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Державного суднового реєстру України (за наявності);
 
   письмове обґрунтування за підписом заявника та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Державного суднового реєстру України (за наявності);
 
468. раніше виданий документ, що підлягає заміні (за потреби);
 
   раніше виданий документ, що підлягає заміні (за потреби);
 
469. копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
   копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
470. До заяви про видачу нових документів замість втрачених додаються:
 
   До заяви про видачу нових документів замість втрачених додаються:
 
471. примірник друкованого видання засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними;
 
   примірник друкованого видання засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними;
 
472. копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
   копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 
473. Прийняття заяви є обов’язком посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту. Під час прийняття заяви посадова особа перевіряє наявність необхідних документів. Інформація, наведена в документах, перевірці під час прийняття заяви не підлягає.
 
-269- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац сорок сьомий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Прийняття заяви є обов’язком посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Під час прийняття заяви посадова особа перевіряє наявність необхідних документів. Інформація, наведена в документах, перевірці під час прийняття заяви не підлягає».
 
Відхилено   Прийняття заяви є обов’язком посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту. Під час прийняття заяви посадова особа перевіряє наявність необхідних документів. Інформація, наведена в документах, перевірці під час прийняття заяви не підлягає.
 
474. За наявності необхідних документів посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, зобов’язана зареєструвати заяву датою її фактичного отримання. Доказом прийняття заяви є наявність на копії аркуша заяви відмітки (штампу) посадової особи, яка прийняла заяву, із зазначенням дати її прийняття, або поштового повідомлення з відміткою про вручення посадовій особі (у разі надсилання заяви поштою).
 
-270- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац сорок восьмий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«За наявності необхідних документів посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зобов’язана зареєструвати заяву датою її фактичного отримання. Доказом прийняття заяви є наявність на копії аркуша заяви відмітки (штампу) посадової особи, яка прийняла заяву, із зазначенням дати її прийняття, або поштового повідомлення з відміткою про вручення посадовій особі (у разі надсилання заяви поштою)».
 
Відхилено   За наявності необхідних документів посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, зобов’язана зареєструвати заяву датою її фактичного отримання. Доказом прийняття заяви є наявність на копії аркуша заяви відмітки (штампу) посадової особи, яка прийняла заяву, із зазначенням дати її прийняття, або поштового повідомлення з відміткою про вручення посадовій особі (у разі надсилання заяви поштою).
 
475. Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, у прийнятті заяви з причин, не визначених цією статтею, у тому числі висування будь-яких не визначених цією статтею умов для прийняття заяви забороняються.
 
-271- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац сорок дев’ятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у прийнятті заяви з причин, не визначених цією статтею, у тому числі висування будь-яких не визначених цією статтею умов для прийняття заяви забороняються».
 
Відхилено   Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, у прийнятті заяви з причин, не визначених цією статтею, у тому числі висування будь-яких не визначених цією статтею умов для прийняття заяви забороняються.
 
476. За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту:
 
-272- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятдесятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту:
 
477. здійснює реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України, припиняє або тимчасове припиняє реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України, вносить зміни до Державного суднового реєстру України, видає нові документи замість втрачених;
 
   здійснює реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України, припиняє або тимчасово припиняє реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України, вносить зміни до Державного суднового реєстру України, видає нові документи замість втрачених;
 
478. відмовляє у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених.
 
   відмовляє у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених.
 
479. Підставою для відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених є:
 
   Підставою для відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених є:
 
480. неподання документів, зазначених у цій статті;
 
   неподання документів, зазначених у цій статті;
 
481. подання документів, що містять недостовірні відомості;
 
   подання документів, що містять недостовірні відомості;
 
482. невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
   невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
483. У разі відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації морського судна внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України, виключенні або тимчасовому виключенні судна з Державного суднового реєстру України, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, зобов’язаний надати заявнику відповідну письмову відповідь протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії мають бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви.
 
-273- Мінько С.А.
В абзаці шістдесят першому підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слово "мають" замінити словом "повинні".
 
Враховано   У разі відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації морського судна внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України, виключенні або тимчасовому виключенні судна з Державного суднового реєстру України, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, зобов’язаний надати заявнику відповідну письмову відповідь протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії повинні бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви.
 
    -274- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятдесят сьомий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«У разі відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації морського судна внутрішнього плавання у Державному судновому реєстрі України, виключенні або тимчасовому виключенні судна з Державного суднового реєстру України, внесенні змін до Державного суднового реєстру України, видачі нових документів замість втрачених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зобов’язаний надати заявнику відповідну письмову відповідь протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії мають бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви».
 
Відхилено    
484. У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
 
   У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
 
485. подати виправлену заяву;
 
   подати виправлену заяву;
 
486. оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, передбаченому законодавством.
 
-275- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац шістдесятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у порядку, передбаченому законодавством».
 
Відхилено   оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, у порядку, передбаченому законодавством.
 
487. У разі відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна, тимчасовому припиненні реєстрації судна, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених заявник має право на повернення коштів реєстраційного збору як надміру зарахованих до бюджету платежів у встановленому законодавством порядку.
 
   У разі відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна, тимчасовому припиненні реєстрації судна, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених заявник має право на повернення коштів реєстраційного збору як надміру зарахованих до бюджету платежів у встановленому законодавством порядку.
 
488. Відомості про судна, зареєстровані або тимчасово зареєстровані у Державному судновому реєстрі України, оприлюднюються у систематизованому вигляді на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
-276- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац тридцятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Відомості про судна, зареєстровані або тимчасово зареєстровані у Державному судновому реєстрі України, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах, і доступ до яких є вільним і безоплатним».
 
Враховано частково   Відомості про судна, зареєстровані або тимчасово зареєстровані у Державному судновому реєстрі України, доступ до яких є вільним і безоплатним, оприлюднюються у систематизованому вигляді на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
489. Порядок та умови реєстрації суден у Судновій книзі України встановлюються Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
-277- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац шістдесятий підпункту «і» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Порядок та умови реєстрації суден у Судновій книзі України встановлюються Законом України «Про внутрішній водний транспорт». Порядок та умови реєстрації суден флоту рибної промисловості, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства, встановлюються цим Кодексом та Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
 
Відхилено   Порядок та умови реєстрації суден у Судновій книзі України встановлюються Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
    -278- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Доповнити статтею 27-1 такого змісту:
«Стаття 27-1. Особливості реєстрації суден рибної промисловості
Судна флоту рибної промисловості, що не підлягають реєстрації в Реєстрі риболовних суден, реєструються у Судновій книзі України. Реєстрація суден флоту рибної промисловості у Судновій книзі України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства і засвідчується судновим білетом, який видається безстроково (крім випадків тимчасової реєстрації).
Судновий білет видається на судно, що перебуває у власності фізичної особи, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судну, що знаходиться у їх користуванні за договором бербоут-чартеру, крім суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави-агресора або юридичні особи, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні особи та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
Обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України підлягають судна флоту рибної промисловості довжиною до 20 метрів незалежно від наявності механічного двигуна. Кожне судно флоту рибної промисловості, зареєстроване в Судновій книзі України, повинно мати судновий білет.
Судно флоту рибної промисловості, зафрахтоване за договором бербоут-чартера, реєструється в Судновій книзі України тимчасово, на строк, що не перевищує строку дії такого договору. У такому разі судновий білет видається на строк тимчасової реєстрації судна в Судновій книзі України.
Виключення судна флоту рибної промисловості з Суднової книги України (припинення реєстрації) здійснюється:
за заявою власника судна (судновласника);
у разі загибелі судна або зникнення його безвісти;
у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;
після закінчення строку дії договору бербоут-чартера.
 
Відхилено    
    -279- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
(доповнення статтею 27-1)
Порядок реєстрації суден у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України, форма суднового білета, свідоцтва про виключення судна з Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Суднової книги України встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, з урахуванням умов реєстрації та припинення реєстрації, визначених цим Кодексом.
У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Суднової книги України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, видає нові документи та вносить відповідні зміни до Суднової книги України. При цьому документ, що підлягає заміні, повертається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.
Заявник повинен подати документи для внесення змін до Суднової книги України протягом 60 календарних днів з дати виникнення таких змін.
Видача нових документів замість втрачених здійснюється після опублікування судновласником за його рахунок в засобах масової інформації оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними.
Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених є платними адміністративними послугами, крім випадків виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації, виключення яких здійснюється безоплатно.
Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви.
За бажанням заявника зазначені реєстраційні дії проводяться протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, такі документи направляються не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційних дій.
 
Відхилено    
    -280- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
(доповнення статтею 27-1)
За реєстрацію або тимчасову реєстрації судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (крім випадків виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації), внесення змін до Суднової книги України справляється реєстраційний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року. У разі внесення до Суднової книги України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці, реєстраційний збір не справляється.
За реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України протягом двох робочих днів із дня реєстрації заяви справляється реєстраційний збір у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
За видачу нових документів замість втрачених справляється реєстраційний збір у розмірі 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
За видачу нових документів замість втрачених протягом двох робочих днів із дня реєстрації заяви справляється реєстраційний збір у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року.
Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна флоту рибної промисловості у Судновій книзі України, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна флоту рибної промисловості у Судновій книзі України, внесення змін до Суднової книги України та додані до заяви документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, в один із таких способів:
особисто судновласником або уповноваженою ним особою;
надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в електронній формі.
 
Відхилено    
    -281- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
(доповнення статтею 27-1)
У заяві окремо зазначається спосіб, в який заявник бажає отримати відповідний документ (поштою, особисто або через представника) та строк проведення реєстраційних дій (звичайний або протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви).
Копії документів, що додаються до заяви, мають бути засвідчені нотаріусом або органами, що здійснювали їх оформлення та видачу. Копія документа, що посвідчує особу власника судна та підтверджує його громадянство, засвідчується його власником. До заяви також додається підписаний заявником опис доданих документів. У разі подання заяви в електронній формі, оригінал заяви та копії доданих до неї документів передаються до отримання відповідного документа.
До заяви про реєстрацію судна флоту рибної промисловості у Судновій книзі України додаються такі документи:
копія документа, що підтверджує правомірність придбання судна або підтверджує правомірність майнових прав;
судновий білет (якщо судно тимчасово зареєстровано у Судновій книзі України і строк дії суднового білета не закінчився);
документ, що підтверджує технічні характеристики судна (технічна, проектна документація);
документальне підтвердження втрати права плавання під державним прапором іноземної держави або скасування запису в реєстрі суден іноземної держави (якщо раніше судно було внесено до реєстру суден іншої держави);
письмовий дозвіл заставодержателя на реєстрацію в Судновій книзі Україні (якщо судно перебуває в заставі);
копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
копії документів, що посвідчують особу власника судна та підтверджують його громадянство, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), – для суден, що належать фізичним особам.
Для тимчасової реєстрації іноземного судна флоту рибної промисловості, зафрахтованого за договором бербоут-чартера, до заяви також додаються:
копія договору фрахтування;
письмовий дозвіл власника судна на тимчасову реєстрацію в Україні;
письмовий дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні;
письмовий дозвіл заставодержателя на тимчасову реєстрацію в Україні (якщо судно перебуває в заставі).
 
Відхилено    
    -282- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
(доповнення статтею 27-1)
До заяви про виключення або тимчасове виключення судна флоту рибної промисловості з Суднової книги України додаються такі документи:
письмове пояснення заявника щодо необхідності виключення судна з Суднової книги України (у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації);
судновий білет (або оголошення в засобах масової інформації про втрату документів та визнання їх недійсними);
письмовий дозвіл заставодержателя на припинення реєстрації у Судновій книзі України (якщо судно перебуває в заставі);
копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
До заяви про внесення змін до Суднової книги України додаються:
письмове обґрунтування за підписом заявника та документи, що підтверджують необхідність внесення змін до Суднової книги України;
раніше виданий документ, що підлягає заміні;
копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
До заяви про видачу нових документів замість втрачених додаються:
примірник друкованого видання засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними;
копія документа, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
Прийняття заяви є обов’язком посадової особи, уповноваженої на це центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Під час прийняття заяви посадова особа перевіряє наявність усіх необхідних документів. Відомості, що містяться в поданих документах, під час прийняття заяви перевірці не підлягають.
За наявності всіх необхідних документів посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зобов’язана зареєструвати заяву датою її фактичного отримання.
Доказом прийняття заяви є наявність на копії аркуша заяви відмітки (штампу) посадової особи, яка прийняла заяву, із зазначенням дати її прийняття або поштового повідомлення з відміткою про вручення (у разі надсилання заяви поштою), або відповідної відмітки в електронному кабінеті (у разі подання заяви в електронній формі).
 
Відхилено    
    -283- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
(доповнення статтею 27-1)
Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у прийнятті заяви з будь-яких причин, не передбачених цією статтею, у тому числі висунення будь-яких не визначених цією статтею умов щодо прийняття заяви, забороняється.
У разі подання заяви з порушенням вимог цієї статті посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зобов’язана надати заявнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті його заяви із зазначенням причин відмови протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви (разом із заявою та пакетом доданих документів).
У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
подати виправлену заяву;
оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у порядку, передбаченому законодавством.
За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства:
1) здійснює реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна флоту рибної промисловості у Судновій книзі України, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Судновій книзі України, вносить зміни до Суднової книги України, видає нові документи замість втрачених;
2) відмовляє у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених.
 
Відхилено    
    -284- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
(доповнення статтею 27-1)
Підставою для відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених є:
неподання всіх документів, передбачених цією статтею;
подання документів, що містять недостовірні відомості;
невідповідність поданих документів вимогам закону.
У разі відмови в реєстрації або тимчасовій реєстрації судна у Судновій книзі України, припиненні або тимчасовому припиненні реєстрації судна у Судновій книзі України, внесенні змін до Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, направляє заявнику письмове повідомлення про це протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або протягом двох робочих днів, якщо за бажанням заявника реєстраційні дії мали бути проведені протягом двох робочих днів з дати прийняття заяви.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, оприлюднює відомості про реєстрацію суден флоту рибної промисловості у Судновій книзі України на своєму офіційному веб-сайті».
 
Відхилено    
490. ї) статті 28 і 30 виключити;
 
   ї) статті 28 і 30 виключити;
 
491. й) частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
 
   й) частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
 
492. «Право плавання під Державним Прапором України має судно, яке перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, що використовується зазначеними особами на умовах договору бербоут-чартера, крім суден, власниками чи судновласниками яких є громадяни держави-агресора або юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до «Про санкції»;
 
-285- Батенко Т.І.
Абзац другий підпункту «й» підпункту 3 пункту 4 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Право плавання під Державним Прапором України має судно, яке перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, що використовується зазначеними особами на умовах договору бербоут-чартера, крім суден, власниками чи судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом; фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано   «Право плавання під Державним Прапором України має судно, яке перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, що використовується зазначеними особами на умовах договору бербоут-чартера (крім суден, власниками чи судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, чи юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»)»;
 
    -286- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
абзац другий підпункту «й» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Право плавання під Державним Прапором України має судно, яке перебуває у власності особи, що є громадянином України, суб?єкта господарювання, що зареєстрований на території України, або судно, що використовується зазначеними особами на умовах договору бербоут-чартера, крім суден, власниками чи судновласниками яких є громадяни держави-агресора або суб?єкти господарювання, що зареєстровані на території держави-агресора, суб?єкти господарювання, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;
 
Враховано частково    
493. к) у частині першій статті 33 слова «та свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором» замінити словами «та отримання суднового патенту або суднового білета»;
 
   к) у частині першій статті 33 слова «та свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором» замінити словами «та отримання суднового патенту або суднового білета»;
 
494. л) у частині першій статті 34 слова «за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)» виключити;
 
   л) у статті 34 слова «за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)» виключити;
 
495. м) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   м) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
496. «Стаття 35. Суднові документи
 
   «Стаття 35. Суднові документи
 
497. На українському самохідному морському судні мають бути такі суднові документи:
 
-287- Мінько С.А.
В абзаці третьому підпункту «м» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова "мають бути" замінити словами "повинні знаходитися".
 
Враховано   На українському самохідному морському судні повинні знаходитися такі суднові документи:
 
    -288- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац третій підпункту «м» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«На українському самохідному морському судні, судні флоту рибної промисловості, що підлягає реєстрації в Державному судновому реєстрі України, мають бути такі суднові документи».
 
Відхилено    
498. свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
 
   свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
 
499. класифікаційне свідоцтво;
 
   класифікаційне свідоцтво;
 
500. обмірне свідоцтво (на судні з корпусом довжиною 24 метри і більше);
 
   обмірне свідоцтво (на судні з корпусом довжиною 24 метри і більше);
 
501. свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу;
 
   свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу;
 
502. пасажирське свідоцтво (на пасажирському судні);
 
   пасажирське свідоцтво (на пасажирському судні);
 
503. суднова роль (список осіб суднового екіпажу);
 
   суднова роль (список осіб суднового екіпажу);
 
504. список пасажирів, які перебувають на судні (за наявності);
 
   список пасажирів, які перебувають на судні (за наявності);
 
505. судновий журнал;
 
   судновий журнал;
 
506. машинний журнал (для суден з механічним двигуном), який може бути об’єднаний із судновим журналом;
 
   машинний журнал (для суден з механічним двигуном), який може бути об’єднаний із судновим журналом;
 
507. дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції (за наявності);
 
   дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції (за наявності);
 
508. свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15 цього Кодексу;
 
   свідоцтво про вантажну марку, якщо судно використовується для цілей, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 15 цього Кодексу;
 
509. документи, передбачені правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських та річкових портах і терміналах;
 
   документи, передбачені правилами реєстрації операцій із шкідливим речовинами на суднах, у морських та річкових портах і терміналах;
 
510. документи щодо перевезення небезпечного вантажу (на судні, що перевозить такий вантаж).
 
   документи щодо перевезення небезпечного вантажу (на судні, що перевозить такий вантаж).
 
511. Список пасажирів є обов’язковим для пасажирських суден із каютами для пасажирів на всю ніч.
 
   Список пасажирів є обов’язковим для пасажирських суден із каютами для пасажирів на всю ніч.
 
512. На українському морському судні без екіпажу мають бути:
 
-289- Мінько С.А.
В абзаці вісімнадцятому підпункту «м» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова "мають бути" замінити словами "повинні знаходитися".
 
Враховано   На українському морському судні без екіпажу повинні знаходитися:
 
    -290- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці п’ятому підпункту «м» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українському морському судні» замінити словами «морському судні, що плаває під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
513. свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
 
   свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);
 
514. обмірне свідоцтво (на судні довжиною 24 метри і більше).
 
   обмірне свідоцтво (на судні довжиною 24 метри і більше).
 
515. Реєстрація операцій із шкідливими речовинами на суднах, визначення мінімального безпечного складу екіпажу суден, безперервна реєстрація історії судна ведуться за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог міжнародних договорів України.
 
   Реєстрація операцій із шкідливими речовинами на суднах, визначення мінімального безпечного складу екіпажу суден, безперервна реєстрація історії судна ведуться за правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, з урахуванням вимог міжнародних договорів України.
 
516. Судно, що здійснює міжнародні рейси, повинно також мати документи, передбачені міжнародними договорами України.
 
   Судно, що здійснює міжнародні рейси, повинно також мати документи, передбачені міжнародними договорами України.
 
517. Перелік документів малих, спортивних суден і водних мотоциклів встановлюється Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
   Перелік документів малих, спортивних суден і водних мотоциклів встановлюється Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
518. н) статтю 37 виключити;
 
-291- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт «н» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«н) статтю 37 викласти в такій редакції:
«Стаття 37. Документи суден флоту рибної промисловості
Судно флоту рибної промисловості, що підлягає реєстрації в Державному судновому реєстрі України, крім документів, зазначених у статті 35 цього Кодексу, повинно мати міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна та свідоцтво про управління безпекою (тимчасове свідоцтво про управління безпекою).
Судно флоту рибної промисловості, що підлягає реєстрації в Судновій книзі України, повинно мати судновий білет і акт технічного огляду».
 
Відхилено   н) статтю 37 виключити;
 
519. о) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
   о) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
520. «Стаття 38. Видача суднових документів
 
   «Стаття 38. Видача суднових документів
 
521. Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
-292- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац третій підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «а для суден флоту рибної промисловості – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
522. Судновий білет видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-293- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац четвертий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «а для суден флоту рибної промисловості – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   Судновий білет видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
523. Суднові документи, передбачені міжнародними договорами України, видає визнана організація, уповноважена на це двостороннім договором, укладеним такою організацією з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
-294- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац п’ятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «а для суден флоту рибної промисловості – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   Суднові документи, передбачені міжнародними договорами України, видає визнана організація, уповноважена на це двостороннім договором, укладеним такою організацією з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
524. Класифікаційне свідоцтво, обмірне свідоцтво, пасажирське свідоцтво, свідоцтво про вантажну марку для суден, що не здійснюють міжнародних рейсів, видаються класифікаційним товариством. Відповідно до правил класифікаційного товариства окремі категорії суден можуть не мати обмірного свідоцтва або свідоцтва про вантажну марку.
 
   Класифікаційне свідоцтво, обмірне свідоцтво, пасажирське свідоцтво, свідоцтво про вантажну марку для суден, що не здійснюють міжнародних рейсів, видаються класифікаційним товариством. Відповідно до правил класифікаційного товариства окремі категорії суден можуть не мати обмірного свідоцтва або свідоцтва про вантажну марку.
 
525. Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу і журнал безперервної реєстрації історії судна видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
-295- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац сьомий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу суден флоту рибної промисловості видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту».
 
Відхилено   Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу і журнал безперервної реєстрації історії судна видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
526. Збір за видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу при первинній реєстрації під Державним Прапором України судна, побудованого в Україні, віком не більше п’яти років, не справляється.
 
   Збір за видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу при первинній реєстрації під Державним Прапором України судна, побудованого в Україні, віком не більше п’яти років не справляється.
 
527. Збір за видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу малих суден, що здійснюють комерційні перевезення до 12 пасажирів, становить 0,3 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   Збір за видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу малих суден, що здійснюють комерційні перевезення до 12 пасажирів, становить 0,3 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
528. За видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу справляється збір у таких розмірах:
 
-296- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац десятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   За видачу свідоцтва про мінімальний склад екіпажу справляється збір у таких розмірах:
 
529. для пасажирських суден – 1,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   для пасажирських суден – 1,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
530. для танкерів (бункерівників) – 2,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   для танкерів (бункерівників) – 2,5 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
531. для суден, що перевозять хімічні та небезпечні вантажі, – 1,9 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   для суден, що перевозять хімічні та небезпечні вантажі, – 1,9 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
532. для суден спеціального призначення – 0,9 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
   для суден спеціального призначення – 0,9 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року;
 
533. для суховантажних та інших суден – 1,4 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
   для суховантажних та інших суден – 1,4 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
534. Збір за видачу журналу безперервної реєстрації історії судна становить 1,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
-297- Федієнко О.П.
Абзац одинадцятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Збір за видачу журналу безперервної реєстрації історії судна становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року і спрямовується до Державного бюджету України».
 
Відхилено   Збір за видачу журналу безперервної реєстрації історії судна становить 1,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
    -298- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац одинадцятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Збір за видачу журналу безперервної реєстрації історії судна становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року і спрямовується до Державного бюджету України».
 
Відхилено    
535. Збір за видачу дубліката журналу безперервної реєстрації історії судна становить 0,7 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
-299- Федієнко О.П.
Абзац дванадцятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Збір за видачу дубліката журналу безперервної реєстрації історії судна становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року».
 
Відхилено   Збір за видачу дубліката журналу безперервної реєстрації історії судна становить 0,7 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року.
 
    -300- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац дванадцятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Збір за видачу дубліката журналу безперервної реєстрації історії судна становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного календарного року».
 
Відхилено    
536. Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу видається за заявою судновласника або уповноваженої ним особи. До заяви додається розрахунок мінімального безпечного складу екіпажу, що відповідає правилам визначення мінімального безпечного складу екіпажу суден та міжнародним договорам України, та копія документа, що підтверджує сплату збору.
 
   Свідоцтво про мінімальний безпечний склад екіпажу видається за заявою судновласника або уповноваженої ним особи. До заяви додається розрахунок мінімального безпечного складу екіпажу, що відповідає правилам визначення мінімального безпечного складу екіпажу суден і міжнародним договорам України, та копія документа, що підтверджує сплату збору.
 
537. Журнал безперервної реєстрації історії судна видається за письмовою заявою судновласника, до якої додається анкета судна, форма якої встановлюється правилами безперервної реєстрації історії судна, та копія документа, що підтверджує сплату збору.
 
   Журнал безперервної реєстрації історії судна видається за письмовою заявою судновласника, до якої додається анкета судна за формою, встановленою правилами безперервної реєстрації історії судна, та копія документа, що підтверджує сплату збору.
 
538. Видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу і журналу безперервної реєстрації історії судна здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника видача може бути проведена протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, ці документи направляються не пізніше наступного робочого дня після видачі. Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, у прийнятті заяви з причин, не визначених цією статтею, у тому числі висування будь-яких не визначених цією статтею умов для прийняття заяви, забороняється.
 
-301- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац двадцятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу і журналу безперервної реєстрації історії судна здійснюються протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника видача може бути проведена протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, ці документи направляються не пізніше наступного робочого дня після видачі.
Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, а для суден флоту рибної промисловості – посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, у прийнятті заяви з причин, не визначених цією статтею, у тому числі висування будь-яких не визначених цією статтею умов для прийняття заяви, забороняється».
 
Відхилено   Видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу і журналу безперервної реєстрації історії судна здійснюється протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. За бажанням заявника видача може бути проведена протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви. Заявнику, який бажає отримати документи поштою, такі документи направляються не пізніше наступного робочого дня після видачі. Відмова посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, у прийнятті заяви з причин, не визначених цією статтею, у тому числі висування будь-яких не визначених цією статтею умов для прийняття заяви, забороняється.
 
539. Підставою для відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу або журналу безперервної реєстрації історії судна є:
 
   Підставою для відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу або журналу безперервної реєстрації історії судна є:
 
540. неподання документів, зазначених у цій статті;
 
   неподання документів, зазначених у цій статті;
 
541. подання документів, що містять недостовірні відомості;
 
   подання документів, що містять недостовірні відомості;
 
542. невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
   невідповідність поданих документів вимогам закону.
 
543. У разі відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу або журналу безперервної реєстрації історії судна центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, зобов’язаний поінформувати про це заявника протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника видача мала бути проведена протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви.
 
-302- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац двадцять п’ятий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити реченням такого змісту: «У разі відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу судна флоту рибної промисловості центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, зобов’язаний поінформувати про це заявника протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника видача мала бути проведена протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви».
 
Відхилено   У разі відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу або журналу безперервної реєстрації історії судна центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, зобов’язаний поінформувати про це заявника протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви або двох робочих днів, якщо за бажанням заявника видача мала бути проведена протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідної заяви.
 
544. У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
 
   У разі отримання повідомлення про відмову у прийнятті заяви заявник має право:
 
545. подати виправлену заяву;
 
   подати виправлену заяву;
 
546. оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, у порядку, передбаченому законодавством.
 
-303- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац двадцять восьмий підпункту «о» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (для суден флоту рибної промисловості), у порядку, передбаченому законодавством».
 
Відхилено   оскаржити рішення посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, у порядку, передбаченому законодавством.
 
547. У разі відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу або журналу безперервної реєстрації історії судна заявник має право на повернення коштів реєстраційного збору як надміру зарахованих до бюджету платежів у встановленому законодавством порядку.
 
   У разі відмови у видачі свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу або журналу безперервної реєстрації історії судна заявник має право на повернення коштів реєстраційного збору як надміру зарахованих до бюджету платежів у встановленому законодавством порядку.
 
548. Відомості про свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу і журнали безперервної реєстрації історії судна оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
   Відомості про свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу і журнали безперервної реєстрації історії судна оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту.
 
549. Дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до закону»;
 
   Дозвіл на експлуатацію суднової радіостанції видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до закону»;
 
550. п) у статті 39:
 
   п) у статті 39:
 
551. у частині першій слова «за винятком свідоцтва про право власності на судно і суднового білета, що можуть бути в нотаріально засвідченій копії» замінити словами «крім свідоцтва про право власності на судно, яке може бути в нотаріально засвідченій копії»;
 
   у частині першій слова «за винятком свідоцтва про право власності на судно і суднового білета, що можуть бути в нотаріально засвідченій копії» замінити словами «крім свідоцтва про право власності на судно, яке може бути в нотаріально засвідченій копії»;
 
552. доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
   доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
553. «У випадках, передбачених законодавством та / або міжнародними договорами України, суднові документи можуть бути на судні в електронному вигляді.
 
   «У випадках, передбачених законодавством та/або міжнародними договорами України, суднові документи можуть бути на судні в електронному вигляді.
 
554. Допускається не зберігати на морському судні без екіпажу суднові документи, якщо на його борту міститься металева або пластикова пластина з даними про ідентифікаційний номер судна, назва класифікаційного товариства, номер класифікаційного свідоцтва та строк його дії. Інформація, зазначена на металевій або пластиковій пластині, повинна відповідати інформації, що міститься у класифікаційному свідоцтві, і підтверджується штампом, який проставляється на пластині класифікаційним товариством. Суднові документи у такому разі можуть знаходитися на буксирі (якщо це судно без екіпажу входить до складу суден) або зберігатися у судновласника»;
 
   Допускається не зберігати на морському судні без екіпажу суднові документи, якщо на його борту міститься металева або пластикова пластина з даними про ідентифікаційний номер судна, назву класифікаційного товариства, номер класифікаційного свідоцтва та строк його дії. Інформація, зазначена на металевій або пластиковій пластині, повинна відповідати інформації класифікаційного свідоцтва, що підтверджується штампом, який проставляється на пластині класифікаційним товариством. Суднові документи у такому разі можуть знаходитися на буксирі (якщо це судно без екіпажу входить до складу суден) або зберігатися у судновласника»;
 
555. р) у статті 50 слова « (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)» виключити;
 
-304- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт «р» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«р) статтю 50 викласти в такій редакції:
«Стаття 50. Мінімальний безпечний склад екіпажу
Мінімальний безпечний склад екіпажу, при якому допускається вихід судна в море, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), залежно від типу, району плавання, призначення судна та відповідно до законодавства України».
 
Відхилено   р) у статті 50 слова « (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)» виключити;
 
556. с) у статті 54:
 
   с) у статті 54:
 
557. у частині першій слова «законодавством України, цим Кодексом, статутами служби на морських і риболовних суднах» замінити словами «законодавством і міжнародними договорами України, цим Кодексом»;
 
   у частині першій слова «законодавством України, цим Кодексом, статутами служби на морських і риболовних суднах» замінити словами «законодавством і міжнародними договорами України, цим Кодексом»;
 
558. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
559. т) текст статті 57 викласти в такій редакції:
 
   т) текст статті 57 викласти в такій редакції:
 
560. «Судновласник судна відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а також міжнародних договорів України забезпечує:
 
-305- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац другий підпункту «т» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Судновласник судна відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (для суден флоту рибної промисловості), а також міжнародних договорів України забезпечує:
 
Відхилено   «Судновласник судна відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а також міжнародних договорів України забезпечує:
 
561. 1) комплектування судна кваліфікованим екіпажем у необхідному складі, що підтверджується судновими документами і кваліфікаційними документами членів екіпажу;
 
   1) комплектування судна кваліфікованим екіпажем у необхідному складі, що підтверджується судновими документами і кваліфікаційними документами членів екіпажу;
 
562. 2) наявність та ефективне функціонування на судні і у судновласника системи управління безпечною експлуатацією судна та запобіганням забрудненню;
 
   2) наявність та ефективне функціонування на судні і у судновласника системи управління безпечною експлуатацією судна та запобігання забрудненню;
 
563. 3) безпечні умови і режим праці на судні;
 
   3) безпечні умови і режим праці на судні;
 
564. 4) охорону здоров’я членів екіпажу на борту судна і на березі, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами та устаткуванням;
 
   4) охорону здоров’я членів екіпажу на борту судна і на березі, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами та устаткуванням;
 
565. 5) постачання продовольства і води в достатній кількості та належної якості;
 
   5) постачання продовольства і води в достатній кількості та належної якості;
 
566. 6) належні суднові приміщення.
 
   6) належні суднові приміщення.
 
567. Мінімальні норми, що забезпечують власники торговельних суден, що не здійснюють міжнародних рейсів, не можуть бути нижче рівня, встановленого міжнародними договорами України для таких суден, що здійснюють міжнародні рейси»;
 
-306- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«статтю 75 викласти в такій редакції:
«Стаття 75. Державний нагляд (контроль) за безпекою мореплавства у морському порту (терміналі)
Державний нагляд (контроль) за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях здійснюється капітаном морського порту (терміналу). Межі зони нагляду, на яку поширюються повноваження капітана морського порту (терміналу) щодо здійснення ним державного нагляду (контролю) за безпекою мореплавства, визначаються центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Державний нагляд (контроль) за безпекою мореплавства у морських терміналах, розташованих у межах територій та акваторій, територіально відокремлених від основної території та акваторії відповідного морського порту (терміналу), здійснює окремий підрозділ служби капітана морського порту (терміналу).
Капітан морського порту (терміналу) є працівником центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Утримання капітана морського порту (терміналу) здійснюється за рахунок коштів, що передбачені на утримання центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Служба капітана морського порту діє на підставі положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту.
Капітан морського рибного порту (терміналу) та служба капітана морського рибного порту (терміналу), яку він очолює, підпорядковуються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, і діють на підставі положення, яке ним затверджується.
Утримання капітана морського рибного порту (терміналу) і служби капітана морського рибного порту (терміналу) здійснюється у порядку, що встановлюється законом».
 
Відхилено   Мінімальні норми, які забезпечують власники торговельних суден, що не здійснюють міжнародних рейсів, не можуть бути нижче рівня, встановленого міжнародними договорами України для таких суден, що здійснюють міжнародні рейси»;
 
    -307- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 12 статті 78 викласти в такій редакції:
«12) видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі».
 
Відхилено    
568. у) частину першу статті 78 доповнити пунктами 12-1 та 12-2 такого змісту:
 
   у) частину першу статті 78 доповнити пунктами 12-1 та 12-2 такого змісту:
 
569. «12-1) погодження рішень місцевих органів виконавчої влади про відкриття баз для стоянки малих суден на морських водних шляхах, в акваторіях морських портів;
 
-308- Мінько С.А.
В абзаці другому підпункту «у» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова "місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено   «12-1) погодження рішень місцевих державних адміністрацій про відкриття баз для стоянки малих суден на морських водних шляхах, в акваторіях морських портів;
 
570. 12-2) погодження плану проведення спортивних змагань, інших заходів за участю спортивних суден, яким передбачається плавання спортивних суден морськими водними шляхами, що подається для погодження організаторами таких змагань»;
 
   12-2) погодження плану проведення спортивних змагань, інших заходів за участю спортивних суден, яким передбачається плавання спортивних суден морськими водними шляхами, що подається для погодження організаторами таких змагань»;
 
571. ф) у частині другій статті 79 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
   ф) у частині другій статті 79 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
572. х) у статті 90:
 
-309- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт «х» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«х) статтю 90 викласти в такій редакції:
«Стаття 90. Контроль за суднами в морському порту та морському рибному порту
Кожне судно перед виходом у море підлягає контролю з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу.
У разі відсутності суднових документів або наявності достатніх підстав вважати, що судно не задовольняє вимогам безпеки мореплавства, особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може провести його огляд.
З метою перевірки та усунення недоліків, що перешкоджають видачі дозволу на вихід судна з порту, особою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може бути проведено контрольний огляд судна.
Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.
Особливості здійснення перевірки суден внутрішнього плавання встановлюються Законом України «Про внутрішній водний транспорт.
Особливості здійснення перевірки суден флоту рибної промисловості встановлюються Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
 
Відхилено   х) у статті 90:
 
573. назву викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
574. «Стаття 90. Контроль за суднами у морському порту»;
 
   «Стаття 90. Контроль за суднами у морському порту»;
 
575. у частинах другій і третій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту», а слова « (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)» виключити;
 
   у частинах другій і третій слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту», а слова « (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)» виключити;
 
576. у частині четвертій слова «за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства» виключити;
 
   у частині четвертій слова «за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства» виключити;
 
577. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
578. «Особливості здійснення перевірки суден внутрішнього плавання встановлюються Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
-310- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після підпункту «х» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«текст статті 92 викласти в такій редакції:
«З метою забезпечення безпеки мореплавства на підходах до морських портів, до територіально відокремлених морських терміналів, у межах акваторій цих портів, акваторій територіально відокремлених морських терміналів, а також між морськими портами та (або) між територіально відокремленими морськими терміналами незалежно від прапора держави, під яким плаває судно, і форми власності судна проведення суден здійснюється морськими лоцманами.
Вимоги до лоцманів та суб?єктів господарювання, працівниками яких є лоцмани, а також порядок здійснення ними лоцманських проведень визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   «Особливості здійснення перевірки суден внутрішнього плавання встановлюються Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
579. ц) у частині другій статті 110 слова «Правилами плавання у цій зоні» замінити словами «правилами плавання у районі інтенсивного судноплавства»;
 
-311- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після підпункту «ц» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину першу статті 117 після слів «адміністрацією морського порту» та «капітана морського порту» доповнити словом « (терміналу)», а після слів «власником морського терміналу» – словами «територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено   ц) у частині другій статті 110 слова «Правилами плавання у цій зоні» замінити словами «правилами плавання у районі інтенсивного судноплавства»;
 
580. ч) у статті 130:
 
   ч) у статті 130:
 
581. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
582. у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту», а слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» – словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
   у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту», а слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» – словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту»;
 
583. ш) у статті 131 слова «за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «крім суден під прапором держави-агресора та суден, власником чи судновласником яких є яких є громадяни держави-агресора або юридичні особи, які зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до «Про санкції»;
 
-312- Батенко Т.І.
Підпункт «ш» підпункту 3 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«ш) у статті 131 слова «за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «крім суден під прапором держави-агресора та суден, власником чи судновласником яких чи учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами власників або судновласників яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом; держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом; фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
 
Враховано частково   ш) у статті 131 слова «за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами « (крім суден під прапором держави-агресора та суден, власником чи судновласником яких чи учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами власників або судновласників яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»)»;
 
    -313- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «ш» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
584. щ) у статті 132 слова «за умови взаємності» виключити;
 
-314- Клименко Ю.Л.
Підпункт «щ» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
    -315- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «щ» підпункту 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано    
585. ь) у статті 175 слова «або за ставками, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту» виключити;
 
   щ) у статті 175 слова «або за ставками, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту» виключити;
 
586. ю) у частині другій статті 3, частині другій статті 21, статтях 50 і 67, частині другій статті 92, статті 93, частині першій статті 94, статтях 101 і 102, частинах першій і другій статті 110, частинах першій і другій статті 111, статті 112, частині четвертій статті 167, частині другій статті 188, частині п’ятій статті 190, статтях 290, 310 і 322 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту» у відповідному відмінку;
 
   ю) у частині другій статті 3, частині другій статті 21, статтях 50 і 67, частині другій статті 92, статті 93, частині першій статті 94, статтях 101 і 102, частинах першій і другій статті 110, частинах першій і другій статті 111, статті 112, частині четвертій статті 167, частині другій статті 188, частині п’ятій статті 190, статтях 290, 310 і 322 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері морського і річкового транспорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту» у відповідному відмінку;
 
587. у статтях 106 і 290, частині першій статті 115 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   у статтях 106 і 290, частині першій статті 115 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
588. у частині першій статті 75, частині першій статті 77, частині другій статті 79 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту» у відповідному відмінку;
 
-316- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 3 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«частину першу статті 229 викласти в такій редакції:
«За договором портового буксирування буксировласник за винагороду здійснює ввід у порт, територіально відокремлений морський термінал або вивід з порту, територіально відокремленого морського терміналу суден та інших плавучих засобів, виконання маневрів судна, що буксирується, швартовних та інших операцій в акваторії морського порту, акваторії територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено   у частині першій статті 75, частині першій статті 77, частині другій статті 79 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту» у відповідному відмінку;
 
589. 4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
-317- Федієнко О.П.
Підпункт 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити статтю 58 новою частиною такого змісту:
«3. На землях водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, землях, зайнятих внутрішніми водними шляхами, формування земельних ділянок не здійснюється»;
«частину третю статті 60 викласти в такій редакції:
«3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.
Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою.
Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок та у містобудівній документації.
Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель (крім земель морського транспорту та земель річкового транспорту)».
 
Відхилено   4) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
    -318- Жмеренецький О.С.
Підпункт 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«статтю 58 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. На землях водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, у тому числі акваторією морських портів, землях, зайнятих внутрішніми водними шляхами, формування земельних ділянок не здійснюється»;
«частину третю статті 60 викласти в такій редакції:
«3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою.
Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок та у містобудівній документації.
Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель (крім земель морського транспорту та земель річкового транспорту)».
 
Відхилено    
    -319- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«статтю 58 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. На землях водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, землях, зайнятих внутрішніми водними шляхами, формування земельних ділянок не здійснюється».
 
Відхилено    
    -320- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину третю статті 60 викласти в такій редакції:
«3. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води.
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою.
Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.
Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель (крім земель морського транспорту та земель внутрішнього водного транспорту)».
 
Відхилено    
    -321- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац другий частини третьої статті 60 доповнити реченням такого змісту: «Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою».
 
Відхилено    
    -322- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 4 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац четвертий частини третьої статті 60 після слів «морського транспорту» доповнити словами «та земель внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
590. а) статті 64 і 70 викласти в такій редакції:
 
-323- Герус А.М.
Підпункт «а» підпункту 4 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   а) статті 64 і 70 викласти в такій редакції:
 
591. «Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів
 
   «Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів
 
592. 1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для користування з метою проведення робіт, пов’язаних із судноплавством, встановлюються берегові смуги водних шляхів.
 
   1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для користування з метою проведення робіт, пов’язаних із судноплавством, встановлюються берегові смуги водних шляхів.
 
593. Користування береговою смугою водних шляхів для забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах здійснюється безоплатно.
 
   Користування береговою смугою водних шляхів для навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах здійснюється безоплатно.
 
594. 2. Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від краю води вглиб берега при середньому багаторічному рівні води на вільних річках і нормальному рівні води на штучно створених внутрішніх водних шляхах. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга визначається від краю берега вглиб берега.
 
-324- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Пункт 2 нової редакції статті 64 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти в такій редакції:
«2. Розмір берегової смуги водного шляху визначаються шириною 20 метрів від урізу води вглиб берега при середньо-багаторічному рівні води у межах природних ділянок річок і нормальному підпірному рівні у межах штучно створених водних шляхів. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга водного шляху визначається вглиб берега від його бровки».
 
Враховано   2. Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від урізу води вглиб берега при середньо-багаторічному рівні води у межах природних ділянок річок і нормальному підпірному рівні у межах штучно створених водних шляхів. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга водного шляху визначається вглиб берега від його краю.
 
    -325- Дунда О.А.
Підпункт «а» частину другої статті 64 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«2. Розмір берегової смуги водного шляху визначається шириною 20 метрів від урізу води вглиб берега при середньо-багаторічному рівні води у межах природних ділянок річок і нормальному підпірному рівні у межах штучно створених водних шляхів. На березі, що має ухил більше 45 градусів, берегова смуга водного шляху визначається вглиб берега від його бровки».
 
Враховано    
595. 3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
596. 4. Право користування береговою смугою водних шляхів не поширюється на особливо охоронювані природні території, земельні ділянки, на яких розміщені гідротехнічні та меліоративні споруди»;
 
   4. Право користування береговою смугою водних шляхів не поширюється на особливо охоронювані природні території, земельні ділянки, на яких розміщені гідротехнічні та меліоративні споруди»;
 
597. «Стаття 70. Землі внутрішнього водного транспорту
 
   «Стаття 70. Землі внутрішнього водного транспорту
 
598. До земель внутрішнього водного транспорту належать території річкових портів (терміналів), а також землі під:
 
   До земель внутрішнього водного транспорту належать території річкових портів (терміналів), а також землі під:
 
599. а) причальними спорудами, операційними акваторіями причальних споруд і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують внутрішній водний транспорт;
 
   а) причальними спорудами, операційними акваторіями причальних споруд і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують внутрішній водний транспорт;
 
600. б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;
 
   б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;
 
601. в) судновими ходами, судноплавними каналами, судноплавними і захисними гідротехнічними спорудами;
 
-326- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Підпункт «в» частини першої статті 70 Земельного кодексу України доповнити словами «внутрішнього водного транспорту».
 
Враховано частково   в) судновими ходами, судноплавними каналами, судноплавними і захисними гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів;
 
602. г) берегоукріплювальними спорудами та насадженнями;
 
   г) берегоукріплювальними спорудами та насадженнями;
 
603. ґ) вузлами зв’язку, радіоцентрами і радіостанціями;
 
   ґ) вузлами зв’язку, радіоцентрами і радіостанціями;
 
604. д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними і суднобудівними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф’ями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими об’єктами, що забезпечують роботу внутрішнього водного транспорту»;
 
   д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними і суднобудівними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф’ями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими об’єктами, що забезпечують роботу внутрішнього водного транспорту»;
 
605. б) у тексті Кодексу слова «річковий транспорт» в усіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» у відповідному відмінку;
 
   б) у тексті Кодексу слова «річковий транспорт» в усіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» у відповідному відмінку;
 
606. 5) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№18-22, ст. 144):
 
   5) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№18-22, ст. 144):
 
607. а) у статті 306:
 
   а) у статті 306:
 
608. у частині третій слова «внутрішній флот» замінити словами «внутрішній водний транспорт»;
 
   у частині третій слова «внутрішній флот» замінити словами «внутрішній водний транспорт»;
 
609. у частині п’ятій слова «транспортними кодексами» замінити словами «кодексами, законами»;
 
   у частині п’ятій слова «транспортними кодексами» замінити словами «кодексами, законами»;
 
610. б) у статті 307:
 
   б) у статті 307:
 
611. у частині четвертій слова «на річковому транспорті (внутрішньому флоті)» замінити словами «на внутрішньому водному транспорті»;
 
   у частині четвертій слова «на річковому транспорті (внутрішньому флоті)» замінити словами «на внутрішньому водному транспорті»;
 
612. у частині п’ятій слова «транспортними кодексами» замінити словами «кодексами, законами»;
 
   у частині п’ятій слова «транспортними кодексами» замінити словами «кодексами, законами»;
 
613. 6) статтю 62 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   6) статтю 62 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
614. «На береговій смузі внутрішніх водних шляхів з метою забезпечення безпеки судноплавства використання земельних лісових ділянок здійснюється відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
   «На береговій смузі внутрішніх водних шляхів з метою забезпечення безпеки судноплавства використання земельних лісових ділянок здійснюється відповідно до Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
615. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
616. 7) у Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами):
 
   7) у Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами):
 
617. а) у частині четвертій статті 28 слово «річковий» замінити словами «внутрішній водний»;
 
   а) у частині четвертій статті 28 слово «річковий» замінити словами «внутрішній водний»;
 
618. б) у статті 38-1:
 
   б) у статті 38-1:
 
619. у частині другій слово «річкового» замінити словами «морського, внутрішнього водного»;
 
   у частині третій слово «річкового» замінити словами «морського, внутрішнього водного»;
 
620. у частині п’ятій слово «річковим» замінити словами «морським, внутрішнім водним»;
 
   у частині шостій слово «річковим» замінити словами «морським, внутрішнім водним»;
 
621. 8) у частині першій статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546):
 
   8) у частині першій статті 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2013 р., № 46, ст.640; 2017 р., № 29, ст.315; 2018 р., № 41, ст. 320; 2020 р., № 22, ст. 150):
 
622. абзац шістнадцятий пункту «а» виключити;
 
-327- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту 8 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   абзац шістнадцятий пункту «а» виключити;
 
623. абзац перший пункту «б» після слів «транспортних засобів» доповнити словами « (крім екологічного контролю суден)»;
 
-328- Негулевський І.П.
Абзац третій підпункту 8 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   пункт «б» після слів «транспортних засобів» доповнити словами « (крім екологічного контролю суден)»;
 
624. 9) у Законі України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5 із наступними змінами):
 
-329- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 9 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину третю статті 9 після слова « (аеродромах)» доповнити словами «інших місцях, визначених законом».
 
Відхилено   9) у Законі України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
    -330- Негулевський І.П.
Абзац перший підпункту 9 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«9) у Законі України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5 із наступними змінами)».
 
Враховано частково    
625. а) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
-331- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «а» підпункту 9 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   а) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
    -332- Негулевський І.П.
Підпункт «а» підпункту 9 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«а) статтю 14 викласти в такій редакції».
 
Враховано    
626. «Стаття 14. Порядок заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів на внутрішні водні шляхи, у внутрішні морські води і в морські порти України
 
-333- Негулевський І.П.
Абзац другий підпункту «а» підпункту 9 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Порядок заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів у внутрішні морські води і в морські порти України»
 
Враховано частково   «Стаття 14. Порядок заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів у внутрішні води і порти України
 
627. Іноземні невійськові судна можуть заходити на внутрішні водні шляхи, у внутрішні морські води і в акваторію морських портів України з урахуванням обмежень, встановлених законом. Порядок заходження іноземних невійськових суден на внутрішні водні шляхи, у внутрішні морські води та у морські порти і перебування в них, проведення вантажних і пасажирських операцій, сполучення суден з берегом, сходу на берег членів екіпажу судна, відвідування суден особами, які не є членами екіпажу судна, та інші правила, пов’язані з перебуванням іноземних невійськових суден у внутрішніх водах і портах України, у частинах вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні, встановлюються міжнародними договорами і законодавством України.
 
-334- Негулевський І.П.
Абзац третій підпункту «а» підпункту 9 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Іноземні невійськові судна можуть заходити у внутрішні води і порти України з урахуванням обмежень, встановлених законом. Порядок заходження іноземних невійськових суден у внутрішні води і порти України, перебування в них, проведення вантажних і пасажирських операцій, сполучення суден з берегом, сходу на берег членів екіпажу судна, відвідування суден особами, які не є членами екіпажу судна, та інші правила, пов’язані з перебуванням іноземних невійськових суден у внутрішніх водах і портах України, у частинах вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні, встановлюються міжнародними договорами і законодавством України».
 
Враховано   Іноземні невійськові судна можуть заходити у внутрішні води і порти України з урахуванням обмежень, встановлених законом. Порядок заходження іноземних невійськових суден у внутрішні води і порти України, перебування в них, проведення вантажних і пасажирських операцій, сполучення суден з берегом, сходу на берег членів екіпажу судна, відвідування суден особами, які не є членами екіпажу судна, та інші правила, пов’язані з перебуванням іноземних невійськових суден у внутрішніх водах і портах України, у частинах вод прикордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні, встановлюються міжнародними договорами і законодавством України.
 
628. Іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби у разі заходження у внутрішні морські води і в акваторію морських портів України повинні переміщуватися на поверхні під своїм прапором.
 
-335- Негулевський І.П.
Абзац четвертий підпункту «а» підпункту 9 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби у разі заходження у внутрішні води і порти України повинні переміщуватися на поверхні під своїм прапором».
 
Враховано   Іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби у разі заходження у внутрішні води і порти України повинні переміщатися на поверхні води під своїм прапором.
 
629. Іноземні військові кораблі, якщо не передбачено іншого порядку, заходять на внутрішні водні шляхи, у внутрішні морські води і морські порти України відповідно до міжнародних договорів та законодавства України»;
 
-336- Негулевський І.П.
Абзац п’ятий підпункту «а» підпункту 9 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Іноземні військові кораблі, якщо не передбачено іншого порядку, заходять у внутрішні води і порти України відповідно до міжнародних договорів та законодавства України»;
 
Враховано   Іноземні військові кораблі, заходять у внутрішні води і порти України відповідно до міжнародних договорів та законодавства України.»;
 
630. б) у статті 23 слова «на пристанях, причалах і в пунктах базування» в усіх відмінках замінити словами «на пристанях, причалах, базах для стоянки малих і спортивних суден і в пунктах базування» у відповідному відмінку;
 
   б) у статті 23:
у частинах першій та другій слова «на пристанях, причалах і в пунктах базування» замінити словами «на пристанях, причалах, базах для стоянки малих і спортивних суден і в пунктах базування»;
у частині третій слова «пристанями, причалами і пунктами базування» замінити «на пристанях, причалах, базах для стоянки малих і спортивних суден і в пунктах базування»;
 
631. 10) у Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2007 р., № 33, ст. 440; 2014 р., № 8, ст. 88):
 
   10) у Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):
 
632. а) статтю 16-3 викласти в такій редакції:
 
   а) статтю 16-3 викласти в такій редакції:
 
633. «Стаття 16-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту
 
-337- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Стаття 16-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту та внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   «Стаття 16-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту
 
634. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту:
 
635. надає пропозиції щодо Стратегії забезпечення виконання зобов’язань держави прапора, держави порту і прибережної держави за міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства, організовує виконання функцій, що випливають із зобов’язань за цими договорами;
 
-338- Федієнко О.П.
Абзац четвертий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«видає дозвіл на економічну діяльність судну, що плаває під іноземним прапором».
 
Відхилено   надає пропозиції щодо Стратегії забезпечення виконання зобов’язань держави прапора, держави порту і прибережної держави за міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства, організовує виконання функцій, що випливають із зобов’язань за цими договорами;
 
    -339- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац четвертий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4, розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«надає пропозиції щодо Стратегії забезпечення виконання зобов’язань держави прапора, держави порту і прибережної держави за міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства (крім сфери безпеки мореплавства флоту рибної промисловості), організовує виконання функцій, що випливають із зобов’язань за цими договорами».
 
Відхилено    
636. забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським і внутрішнім водним транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах;
 
   забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським і внутрішнім водним транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх водних шляхах;
 
637. забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сфері морського транспорту, торговельного мореплавства;
 
   забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сфері морського транспорту, торговельного мореплавства;
 
638. здійснює в межах повноважень регулювання торговельного мореплавства;
 
   здійснює в межах повноважень регулювання торговельного мореплавства;
 
639. організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського транспорту на навколишнє природне середовище;
 
   організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу морського транспорту на навколишнє природне середовище;
 
640. бере участь у розслідуванні і здійснює аналіз причин аварій із суднами на морі, на морському транспорті, веде облік таких аварій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та контролює виконання цих заходів;
 
   бере участь у розслідуванні і здійснює аналіз причин аварій із суднами на морі, на морському транспорті, веде облік таких аварій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та контролює виконання цих заходів;
 
641. здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних договорів України у сфері морського транспорту, торговельного мореплавства у морських портах і терміналах, територіальному морі, внутрішніх морських водах, на українських суднах і в судноплавних компаніях – судновласниках таких суден;
 
-340- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці десятому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних договорів України у сфері морського транспорту, торговельного мореплавства у морських портах і терміналах, територіальному морі, внутрішніх морських водах, на українських суднах і в судноплавних компаніях – судновласниках;
 
642. здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);
 
-341- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці одинадцятому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);
 
643. здійснює державний нагляд за відповідністю іноземних суден незалежно від прапора, що заходять у морські порти України, вимогам з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені міжнародними договорами України (контролю держави порту);
 
   здійснює державний нагляд за відповідністю іноземних суден незалежно від прапора, що заходять у морські порти України, вимогам з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені міжнародними договорами України (контроль держави порту);
 
644. укладає договори з визнаними організаціями, уповноваженими видавати суднові документи українським суднам, судноплавним компаніям – судновласникам таких суден, надавати таким суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства ЄС, контролює виконання цими організаціями обов’язкових вимог, встановлених такими договорами;
 
-342- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац тринадцятий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами « (крім суден флоту рибної промисловості)».
 
Відхилено   укладає договори з визнаними організаціями, уповноваженими видавати суднові документи українським суднам, судноплавним компаніям – судновласникам таких суден, надавати таким суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України та з урахуванням вимог законодавства Єввропейського Союзу, контролює виконання цими організаціями обов’язкових вимог, встановлених такими договорами;
 
    -343- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці тринадцятому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українським суднам» замінити словами «суднам, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
645. здійснює нагляд за здійсненням визнаними організаціями технічного нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України та законодавством ЄС, за видачею ними відповідних суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;
 
-344- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац чотирнадцятий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами « (крім суден флоту рибної промисловості)».
 
Відхилено   здійснює контроль (моніторинг) за здійсненням класифікаційними товариствами (визнаними організаціями) нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торговельного мореплавства, за видачею ними відповідних суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;
 
    -345- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці чотирнадцятому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
646. надає визнаним організаціям погодження щодо звільнення українських суден від виконання окремих вимог міжнародних договорів України в установлених такими договорами випадках, а також щодо видачі відповідних суднових документів та інформує про це в установленому порядку Міжнародну морську організацію;
 
-346- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суден, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   надає визнаним організаціям погодження щодо звільнення українських суден від виконання окремих вимог міжнародних договорів України в установлених такими договорами випадках, а також щодо видачі відповідних суднових документів та інформує про це в установленому порядку Міжнародну морську організацію;
 
647. здійснює перевірки суден незалежно від прапора, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажу, дотримання на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;
 
   здійснює перевірки суден незалежно від прапора, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажу, дотримання на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;
 
648. здійснює державний нагляд на морському транспорті за організацією безпечного перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, систем управління безпекою судноплавства;
 
   здійснює державний нагляд на морському транспорті за організацією безпечного перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, систем управління безпекою судноплавства;
 
649. здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден, правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських портах і терміналах;
 
   здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден, правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських портах і терміналах;
 
650. доводить українським суднам, морським портам і портовим засобам встановлений рівень охорони;
 
-347- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українським суднам» замінити словами «суднам, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   доводить українським суднам, морським портам і портовим засобам встановлений рівень охорони;
 
651. проводить перевірки відповідності системи охорони морських портів і портових засобів міжнародним вимогам;
 
   проводить перевірки відповідності системи охорони морських портів і портових засобів міжнародним вимогам;
 
652. здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, виконанням планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф) у морських портах;
 
   здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, виконанням планів локалізації та ліквідації аварій (катастроф) у морських портах;
 
653. здійснює управління функціональною підсистемою запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті, в акваторіях морських портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів;
 
   здійснює управління функціональною підсистемою запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті, в акваторіях морських портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів;
 
654. здійснює державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським проведенням суден;
 
   здійснює державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським проведенням суден;
 
655. організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах;
 
   організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах;
 
656. організовує і контролює здійснення пошуку та рятування людей, які зазнали лиха на морі, у морському пошуково-рятувальному районі України;
 
   організовує і контролює здійснення пошуку та рятування людей, які зазнали лиха на морі, у морському пошуково-рятувальному районі України;
 
657. організовує і контролює функціонування систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, а також системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням українських суден;
 
-348- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці двадцять шостому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суден» замінити словами «суден, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   організовує і контролює функціонування систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв’язку, у разі лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, а також системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням українських суден;
 
658. організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів морських суден, у тому числі, відповідно до міжнародних договорів України, працівників берегових підприємств морського транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден та здійсненням державного нагляду в цих сферах;
 
   організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів морських суден, у тому числі, відповідно до міжнародних договорів України, працівників берегових підприємств морського транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден та здійсненням державного нагляду в цих сферах;
 
659. відповідно до законодавства реєструє судна і припиняє реєстрацію суден в Державному судновому реєстрі України, видає свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, свідоцтва про виключення суден з Державного суднового реєстру України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;
 
-349- Дунда О.А.
Підпункт «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом двадцять восьмим такого змісту:
«реєструє лінії закордонного плавання для пасажирських та поромних перевезень та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб- сайті».
 
Враховано частково   відповідно до законодавства реєструє судна і припиняє реєстрацію суден в Державному судновому реєстрі України, видає свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, свідоцтва про виключення суден з Державного суднового реєстру України, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;
реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті;
 
    -350- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Абзац двадцять восьмий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами « (крім суден флоту рибної промисловості)».
 
Відхилено    
660. розміщує дані про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України судна на своєму офіційному веб-сайті;
 
-351- Корявченков Ю.В.
Абзаци двадцять восьмий і двадцять дев’ятий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«розміщує дані про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України судна на своєму офіційному веб-сайті;
реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті».
 
Враховано частково   розміщує дані про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України судна на своєму офіційному веб-сайті;
 
661. здійснює відповідно до законодавства видачу свідоцтв про мінімальний склад екіпажів суден, журналів безперервної реєстрації історії суден;
 
   здійснює відповідно до законодавства видачу свідоцтв про мінімальний склад екіпажу суден, журналів безперервної реєстрації історії суден;
 
662. здійснює відповідно до законодавства видачу посвідчень особи моряка, кваліфікаційних документів членів екіпажів морських суден, морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;
 
   здійснює відповідно до законодавства видачу посвідчень особи моряка, кваліфікаційних документів членів екіпажів морських суден, морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;
 
663. виконує функції експертної організації з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, надає експертні висновки із зазначених питань щодо проектів правил, норм, стандартів, планів і проектів будівництва об’єктів морського транспорту, у тому числі судноплавних шляхів, морських портів і терміналів, гідротехнічних споруд, мостів, берегових об’єктів морського зв’язку, навігації, спостереження за рухом суден;
 
-352- Клименко Ю.Л.
Абзац тридцять другий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 виключити.
 
Враховано      
    -353- Дунда О.А.
В абзаці тридцять другому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «виконує функції експертної організації з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, надає експертні висновки із зазначених питань» замінити словами «надає висновки з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден».
 
Відхилено    
664. здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.
 
   здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.
 
665. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту:
 
666. забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з внутрішнім водним транспортом, судноплавством на внутрішніх водних шляхах;
 
   забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з внутрішнім водним транспортом, судноплавством на внутрішніх водних шляхах;
 
667. забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
   забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
668. здійснює в межах повноважень регулювання судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
   здійснює в межах повноважень регулювання судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
 
669. організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу внутрішнього водного транспорту на навколишнє природне середовище;
 
   організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу внутрішнього водного транспорту на навколишнє природне середовище;
 
670. бере участь у розслідуванні і здійснює аналіз причин аварійних подій з суднами на внутрішніх водних шляхах та на внутрішньому водному транспорті, веде облік таких подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та контролює виконання таких заходів;
 
   бере участь у розслідуванні і здійснює аналіз причин аварійних подій з суднами на внутрішніх водних шляхах та на внутрішньому водному транспорті, веде облік таких подій, розробляє профілактичні заходи щодо запобігання їх виникненню та контролює виконання таких заходів;
 
671. здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних договорів України у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, в річкових портах і терміналах, на українських суднах внутрішнього плавання і в судноплавних компаніях – судновласниках таких суден;
 
-354- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці сороковому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   здійснює державний нагляд за додержанням вимог законодавства і міжнародних договорів України у сферах внутрішнього водного транспорту, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у річкових портах і терміналах, на українських суднах внутрішнього плавання і в судноплавних компаніях – судновласниках;
 
672. здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах внутрішнього плавання і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);
 
-355- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці сорок першому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   здійснює державний нагляд за виконанням на українських суднах внутрішнього плавання і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора);
 
673. здійснює державний нагляд на внутрішніх водних шляхах за відповідністю суден незалежно від їх прапора вимогам з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені законодавством та міжнародними договорами України;
 
   здійснює державний нагляд на внутрішніх водних шляхах за відповідністю суден незалежно від їх прапора вимогам з безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені законодавством та міжнародними договорами України;
 
674. укладає договори з визнаними класифікаційними товариствами, уповноваженими видавати українським суднам внутрішнього плавання суднові документи, надавати цим суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України і з урахуванням вимог законодавства ЄС, контролює виконання цими організаціями обов’язкових вимог, встановлених такими договорами;
 
-356- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці сорок третьому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   укладає договори з визнаними класифікаційними товариствами, уповноваженими видавати українським суднам внутрішнього плавання суднові документи, надавати цим суднам і судноплавним компаніям послуги від імені держави прапора відповідно до міжнародних договорів України і з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, контролює виконання цими організаціями обов’язкових вимог, встановлених такими договорами;
 
675. здійснює нагляд за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на українських суднах внутрішнього плавання вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України та законодавством ЄС, за видачею ними відповідних суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;
 
-357- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці сорок четвертому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   здійснює нагляд за здійсненням визнаними класифікаційними товариствами технічного нагляду за виконанням на українських суднах внутрішнього плавання вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України та законодавством Європейського Союзу, за видачею ними відповідних суднових документів і наданням ними відповідних послуг судновласникам і суднам;
 
676. здійснює перевірки суден внутрішнього плавання незалежно від прапора, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажів, виконання на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;
 
   здійснює перевірки суден внутрішнього плавання незалежно від прапора, перевірку суднових документів і кваліфікаційних документів членів екіпажів, виконання на суднах вимог, встановлених законодавством і міжнародними договорами України;
 
677. здійснює державний нагляд на внутрішньому водному транспорті за безпекою під час перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, систем управління безпекою судноплавства;
 
   здійснює державний нагляд на внутрішньому водному транспорті за безпекою під час перевезення вантажів, у тому числі небезпечних, пасажирів і багажу, організацією систем управління безпекою судноплавства;
 
678. здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден внутрішнього плавання, правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у річкових портах (терміналах);
 
   здійснює державний нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища з суден внутрішнього плавання, правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у річкових портах (терміналах);
 
679. доводить українським суднам, річковим портам (терміналам) і портовим засобам встановлений рівень охорони;
 
-358- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці сорок восьмому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено   доводить українським суднам, річковим портам (терміналам) і портовим засобам встановлений рівень охорони;
 
680. проводить перевірки відповідності системи охорони річкових портів (терміналів) і портових засобів міжнародним вимогам;
 
   проводить перевірки відповідності системи охорони річкових портів (терміналів) і портових засобів міжнародним вимогам;
 
681. здійснює державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським проведенням суден на внутрішніх водних шляхах;
 
   здійснює державний нагляд за регулюванням руху суден та лоцманським проведенням суден на внутрішніх водних шляхах;
 
682. організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх водних шляхах України;
 
   організовує і контролює здійснення навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх водних шляхах України;
 
683. організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів річкових суден, у тому числі, відповідно до міжнародних договорів України, працівників берегових підприємств внутрішнього водного транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден та здійсненням державного нагляду у цих сферах;
 
   організовує і контролює проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування членів екіпажів річкових суден, у тому числі відповідно до міжнародних договорів України, працівників берегових підприємств внутрішнього водного транспорту, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню навколишнього природного середовища із суден та здійсненням державного нагляду в цих сферах;
 
684. відповідно до законодавства реєструє судна і припиняє реєстрацію суден у Судновій книзі України, видає суднові білети, свідоцтва про виключення судна із Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна із Суднової книги України;
 
   відповідно до законодавства реєструє судна і припиняє реєстрацію суден у Судновій книзі України, видає суднові білети, свідоцтва про виключення судна із Суднової книги України, свідоцтва про тимчасове виключення судна із Суднової книги України;
 
685. розміщує дані про зареєстровані у Судновій книзі України судна та дані реєстру свідоцтв суден внутрішнього плавання на своєму офіційному веб-сайті;
 
   розміщує дані про зареєстровані у Судновій книзі України судна та дані реєстру свідоцтв суден внутрішнього плавання на своєму офіційному веб-сайті;
 
686. здійснює відповідно до законодавства видачу кваліфікаційних документів членів екіпажів річкових суден, річкових лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;
 
   здійснює відповідно до законодавства видачу кваліфікаційних документів членів екіпажів річкових суден, річкових лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;
 
687. погоджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;
 
-359- Мінько С.А.
Абзац п’ятдесят шостий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   погоджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;
 
    -360- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці п’ятдесят шостому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
    -361- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац п’ятдесят шостий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
688. виконує функції експертної організації з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден внутрішнього плавання, надає експертні висновки із зазначених питань щодо проектів правил, норм, стандартів, планів і проектів будівництва об’єктів внутрішнього водного транспорту, у тому числі судноплавних шляхів, річкових портів (терміналів), гідротехнічних споруд, мостів, підводних та надводних переходів на внутрішніх водних шляхах, судноплавних гідротехнічних споруд, берегових об’єктів річкової інформаційної системи, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;
 
-362- Клименко Ю.Л.
Абзац п’ятдесят сьомий підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
    -363- Дунда О.А.
В абзаці п’ятдесят сьомому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «виконує функції експертної організації з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден внутрішнього плавання, надає експертні висновки із зазначених питань» замінити словами «надає висновки з питань безпеки судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден внутрішнього плавання», а після слів «гідротехнічних споруд» доповнити словами «внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
689. здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього Кабінетом Міністрів України»;
 
-364- Клименко Ю.Л.
Підпункт «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«реєструє лінії закордонного плавання та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті».
 
Відхилено   здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на нього Кабінетом Міністрів України»;
 
    -365- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці п’ятдесят восьмому підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «українських суднах» замінити словами «суднах, що плавають під Державним Прапором України».
 
Відхилено    
    -366- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після абзацу п’ятдесят восьмого підпункту «а» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«видає дозвіл на економічну діяльність судну, що плаває під іноземним прапором».
 
Відхилено    
690. б) статтю 26 виключити;
 
-367- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «б» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   б) статтю 26 виключити;
 
    -368- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Після підпункту «б» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«текст статті 26 викласти в такій редакції:
«Технічний нагляд за суднами та їх класифікація незалежно від форм власності судна і його власника здійснюються класифікаційним товариством, обраним за пропозицією судновласника, за спільним наказом з центральним органом влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
Технічний нагляд за суднами флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство і охорону водних біоресурсів».
 
Відхилено    
691. в) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   в) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
692. «Стаття 27. Внутрішній водний транспорт і його склад
 
   «Стаття 27. Внутрішній водний транспорт і його склад
 
693. До складу внутрішнього водного транспорту належать судна, підприємства, установи та організації, що здійснюють та забезпечують перевезення переважно внутрішніми водними шляхами вантажів, пасажирів, багажу і пошти, надають інші послуги з використанням суден внутрішнього плавання, здійснюють навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства»;
 
-369- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпункту «в» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«До складу внутрішнього водного транспорту входять підприємства внутрішнього водного транспорту, що забезпечують здійснення перевезень пасажирів, вантажів, багажу, пошти, порти і пристані, судна (крім суден флоту рибної промисловості), а також малі судна, суднобудівні, судноремонтні та суднобудівно-судноремонтні заводи, ремонтно-експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, що забезпечують роботу внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   До складу внутрішнього водного транспорту належать судна, підприємства, установи та організації, що здійснюють та забезпечують перевезення переважно внутрішніми водними шляхами вантажів, пасажирів, багажу і пошти, надають інші послуги з використанням суден внутрішнього плавання, здійснюють навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства»;
 
694. г) назву та частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
 
   г) назву та частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
 
695. «Стаття 28. Землі внутрішнього водного транспорту
 
   «Стаття 28. Землі внутрішнього водного транспорту
 
696. До земель внутрішнього водного транспорту належать території річкових портів (терміналів), а також землі під:
 
-370- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпункту «г» підпункту 10 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«До земель внутрішнього водного транспорту належать землі, визначені Водним кодексом України».
 
Відхилено   До земель внутрішнього водного транспорту належать території річкових портів (терміналів), а також землі під:
 
697. причальними спорудами, операційними акваторіями причальних споруд і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують внутрішній водний транспорт;
 
   причальними спорудами, операційними акваторіями причальних споруд і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують внутрішній водний транспорт;
 
698. пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;
 
   пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;
 
699. судновими ходами, судноплавними каналами, судноплавними і захисними гідротехнічними спорудами;
 
   судновими ходами, судноплавними каналами, судноплавними і захисними гідротехнічними спорудами;
 
700. берегоукріплювальними спорудами та насадженнями;
 
   берегоукріплювальними спорудами та насадженнями;
 
701. вузлами зв’язку, радіоцентрами і радіостанціями;
 
   вузлами зв’язку, радіоцентрами і радіостанціями;
 
702. будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними і суднобудівними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф’ями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими об’єктами, що забезпечують роботу внутрішнього водного транспорту»;
 
   будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними і суднобудівними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф’ями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими об’єктами, що забезпечують роботу внутрішнього водного транспорту»;
 
703. ґ) статтю 29 виключити;
 
   ґ) статтю 29 виключити;
 
704. д) у тексті Закону:
 
   д) у тексті Закону:
 
705. слова «річковий транспорт» в усіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» у відповідному відмінку;
 
   слова «річковий транспорт» в усіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» у відповідному відмінку;
 
706. слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту» у відповідному відмінку;
 
   слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту» у відповідному відмінку;
 
707. 11) у Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної ради України, 1995 р., № 15, ст. 99 із наступними змінами):
 
-371- Негулевський І.П.
Підпункт 11 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
708. а) частину восьму статті 1 доповнити другим реченням такого змісту: «Відносини оренди об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про внутрішній водний транспорт»«;
 
      
709. б) абзац п’ятий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
 
      
710. «об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (крім пам’яток культурної спадщини, нерухомих об’єктів, що знаходяться на території історико-культурних заповідників та гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, причалів морських портів та причальних споруд на внутрішніх водних шляхах), які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 29 червня 2004 року»;
 
-372- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «б» підпункту 11 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (крім пам’яток культурної спадщини, нерухомих об’єктів, що знаходяться на території історико-культурних заповідників та гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 29 червня 2004 року».
 
Відхилено      
711. 12) частину першу статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) доповнити пунктами 9-12 такого змісту:
 
-373- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт 12 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«12) частину першу статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) доповнити пунктами 9-13 такого змісту».
 
Відхилено   11) статтю 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами) доповнити пунктами 11-14 такого змісту:
 
    -374- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пп. 11) п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, стосовно змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» слова «доповнити пунктами 9-12 такого змісту:» замінити словами «доповнити пунктами 11-14 такого змісту:»
 
Враховано    
712. «9) встановлює тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах;
 
-375- Мінько С.А.
Абзац другий підпункту 12 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   11) встановлює тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах із одночасним визначенням джерел компенсації перевізнику різниці у разі встановлення розміру тарифів нижче за економічно обґрунтовану вартість перевезень;
 
    -376- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 9 частини першої статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» викласти в такій редакції:
«9) встановлює тарифи на соціально важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах із визначенням джерел компенсації у разі встановлення розміру тарифів нижче за економічно обґрунтовану вартість перевезень».
 
Враховано    
713. 10) розробляє та за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, затверджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;
 
-377- Мінько С.А.
Абзац третій підпункту 12 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   12) розробляє та за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, затверджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;
 
    -378- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпункту 12 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
714. 11) погоджує проведення спортивних та інших масових заходів на воді;
 
-379- Мінько С.А.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   13) погоджує проведення спортивних та інших масових заходів на воді;
 
715. 12) у порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту:
 
   14) у порядку, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту:
 
716. відкриває бази для стоянки малих суден і бази для стоянки спортивних суден, здійснює їх огляд та оприлюднює інформацію про відкриті бази на своєму офіційному вебсайті;
 
-380- Мінько С.А.
Абзац шостий підпункту 12 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   відкриває бази для стоянки малих суден і бази для стоянки спортивних суден, здійснює їх огляд та оприлюднює інформацію про відкриті бази на своєму офіційному вебсайті;
 
717. контролює виконання правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден;
 
   контролює виконання правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден;
 
718. забезпечує організацію перевірки суднових документів та міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
-381- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт 12 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом 13 такого змісту:
«13) огляд місць базування суден флоту рибної промисловості та їх затвердження, а також сертифікація персоналу риболовних суден здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері рибного господарства».
 
Відхилено   забезпечує організацію перевірки суднових документів та міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
719. 13) у преамбулі, частинах п’ятій і шостій статті 6 Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
-382- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 13 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«доповнити підпункт 13 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень словами і цифрами «а також частину шосту статті 6 після слова «порту» доповнити словом « (терміналу)».
 
Відхилено   12) у преамбулі, частинах п’ятій і шостій статті 6 Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
720. 14) у Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222):
 
   13) у Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами):
 
721. а) у преамбулі слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
   а) у преамбулі слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
722. б) у назві та частині другій статті 14 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
-383- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «б» підпункту 14 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державну політику у сфері морського і внутрішнього водного транспорту, та центрального органу влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах, у сфері перевезення небезпечних вантажів.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах судноплавання на внутрішніх водних шляхах, у сфері перевезення небезпечних вантажів належить здійснення нагляду (контролю) за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється органами Національної поліції)».
 
Відхилено   б) у назві та частині другій статті 14 слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
723. 15) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238):
 
   14) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):
 
724. а) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 5 слова «у річкових, морських портах» замінити словами «на внутрішньому водному транспорті, у морських портах»;
 
-384- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У підпункті «а» підпункту 15 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «на внутрішньому водному транспорті» замінити словами «у портах на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   а) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 5 слова «у річкових, морських портах» замінити словами «на внутрішньому водному транспорті, у морських портах»;
 
725. б) в абзаці четвертому частини першої статті 6 слово «річковим» замінити на слова «внутрішнім водним»;
 
   б) в абзаці четвертому статті 6 слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
726. 16) у частині першій статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
 
   15) у частині першій статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
 
727. у пункті 10 слова «водного транспорту» замінити словами «морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
-385- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту 16 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«у пункті 10 слова «засобів водного транспорту» замінити словами «морських суден, суден змішаного плавання, а також суден внутрішнього водного транспорту, що підлягають державній реєстрації».
 
Відхилено   у пункті 10 слова «водного транспорту» замінити словами «морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
728. пункт 32 доповнити словами «та судновласника суден внутрішнього плавання»;
 
-386- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
В абзаці третьому підпункту 16 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень слово «плавання» замінити словами «водного транспорту».
 
Відхилено   пункт 32 доповнити словами «та судновласника суден внутрішнього плавання»;
 
729. 17) у підпунктах 14.2.1 і 14.2.2 пункту 14.2 статті 14 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
   16) у підпунктах 14.2.1 і 14.2.2 пункту 14.2 статті 14 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
730. 18) в абзаці сьомому статті 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст. 562) слово «річкового» замінити словами «внутрішнього водного»;
 
-387- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 18 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«учасники транспортно-експедиторської діяльності ? клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти (термінали), суб’єкти господарювання або їх об’єднання залізничного, авіаційного, автомобільного, морського та (або) внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено   17) в абзаці сьомому статті 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 52, ст. 562) слово «річкового» замінити словами «внутрішнього водного»;
 
731. 19) у пункті третьому частини першої статті 30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) слова «плавучий склад суден морського і річкового транспорту» замінити словами «члени екіпажів суден морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   18) у пункті 3 частини першої статті 30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324) слова «плавучий склад суден морського і річкового транспорту» замінити словами «члени екіпажів суден морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
732. 20) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити словами «державного нагляду (контролю) у сфері безпеки торговельного мореплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах»;
 
-388- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) залишити в чинній редакції, а слова «державного нагляду (контролю) у сфері безпеки торговельного мореплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах» виключити.
 
Враховано частково   19) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити словами «державного нагляду (контролю) у сфері безпеки торговельного мореплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах (у частині нагляду (контролю) за суднами)»;
 
    -389- Клименко Ю.Л.
Підпункт 20 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано частково    
    -390- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Підпункт 20 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано частково    
    -391- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт 20 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«20) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити словами «державного нагляду (контролю) у сфері безпеки торговельного мореплавства, безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -392- Жмеренецький О.С.
Пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4) замовник ? фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) (крім випадків, коли відповідно до цього Закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву»;
доповнити статтею 19-1 такого змісту:
«Стаття 19-1. Прибережні захисні смуги
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою»;
у частині третій статті 29:
а) пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:
«1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (крім випадків, коли відповідно до цього закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) ? у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно»;
б) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Отримання містобудівних умов та обмежень не вимагається у разі забудови земель водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, у тому числі акваторією морських портів, земель, зайнятих внутрішніми водними шляхами».
 
Відхилено    
    -393- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 20 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
733. 21) у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
-394- Федієнко О.П.
У підпункті 21 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень:
пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4) замовник ? фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) (крім випадків, коли відповідно до цього Закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву».
 
Відхилено   20) у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
    -395- Федієнко О.П.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» доповнити статтею 19-1 такого змісту:
«Стаття 19-1 Прибережні захисні смуги
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.
Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою».
 
Відхилено    
    -396- Федієнко О.П.
Абзац перший і пункт 1 частини третьої статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» викласти в такій редакції:
«3. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки), до якої додаються:
1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (крім випадків, коли відповідно до цього закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) ? у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Отримання містобудівних умов та обмежень не вимагається у разі забудови земель водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, земель, зайнятих внутрішніми водними шляхами».
 
Відхилено    
    -397- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 21 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4) замовник ? фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) (крім випадків, коли відповідно до цього Закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву».
 
Відхилено    
    -398- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» доповнити статтею 19-1 такого змісту:
«Стаття 19-1. Прибережні захисні смуги
Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Прибережні захисні смуги в межах населених пунктів встановлюються відповідно до умов, що склалися, з урахуванням існуючої містобудівної документації, без розроблення окремого проекту землеустрою».
 
Відхилено    
    -399- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 21 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у частині третій статті 29:
а) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (крім випадків, коли відповідно до цього закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою) ? у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Отримання містобудівних умов та обмежень не вимагається у випадках забудови земель водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, земель, зайнятих внутрішніми водними шляхами».
 
Відхилено    
    -400- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Частину першу статті 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» перед словами «іншими нормативно-правовими актами» доповнити словами «Про морські порти України».
 
Відхилено    
    -401- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 21 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину четверту статті 34 викласти в такій редакції:
«4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт на землях водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, землях, зайнятих внутрішніми водними шляхами, можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою».
 
Відхилено    
    -402- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 21 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац десятий частини третьої статті 37 викласти в такій редакції:
«Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, якщо державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або у випадках, коли відповідно до цього закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. У такому разі інформація про документ, що посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт».
 
Відхилено    
734. а) пункт 5 частини першої статті 2 після слова «виробничих» доповнити словом «транспортних»;
 
-403- Жмеренецький О.С.
Частину четверту статті 34 Закону України «Про регулю-вання містобудівної діяльності» викласти в такій редакції:
«4. Реконструкція, ре ставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт на землях водного фонду, зайнятих територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, землях, зайнятих внутрішніми водними шляхами, можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою»;
абзац десятий частини третьої статті 37 викласти в такій редакції:
«Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, якщо державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або у випадках, коли відповідно до цього закону відповідні будівельні роботи можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. У такому разі інформація про документ, який посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт».
 
Відхилено   а) пункт 5 частини першої статті 2 після слова «виробничих» доповнити словом «транспортних»;
 
735. б) пункт 1 частини четвертої статті 31 після слів «ядерної та радіаційної безпеки» доповнити словами «перевезення небезпечних вантажів»;
 
   б) пункт 1 частини четвертої статті 31 після слів «ядерної та радіаційної безпеки» доповнити словами «перевезення небезпечних вантажів»;
 
736. 22) пункт 16 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради, 2011 р., № 47, ст. 532) після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-404- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №47, ст. 532) пункт 16 залишити в чинній редакції, а слова « (крім експлуатаційного днопоглиблення)» виключити.
 
Відхилено   21) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
а) пункт 16 після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
б) доповнити пунктом 156 такого змісту:
 
    -405- Федієнко О.П.
Підпункт 22 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«22) у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532):
а) частину четверту статті 1 після слова «конкуренції» доповнити словами «внутрішнього водного транспорту»;
б) у Додатку до Закону:
пункт 91 виключити;
доповнити пунктом 156 такого змісту:
«156. дозвіл на економічну діяльність судна, що плаває під прапором держави, яка не є стороною міжнародних договорів України у сфері внутрішнього водного транспорту; Закон України "Про внутрішній водний транспорт".
 
Відхилено    
    -406- Мінько С.А.
Підпункт 22 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -407- Крейденко В.В.
Підпункт 22 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -408- Дунда О.А.
Підпункт 22 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«22) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532):
а) пункт 16 після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
б) доповнити пунктом 156 такого змісту:
"156. витяг з Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту. Закон України "Про внутрішній водний транспорт".
 
Враховано частково    
    -409- Жмеренецький О.С.
Підпункт 22 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«22) пункт 91 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), виключити.
 
Відхилено    
    -410- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 22 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«22) у Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532):
а) частину четверту статті 1 після слова «конкуренції» доповнити словами «внутрішнього водного транспорту»;
б) у Додатку до Закону:
пункт 91 виключити,
додати до Переліку новий пункт такого змісту:
«156. дозвіл на економічну діяльність судна, що плаває під прапором держави, яка не є стороною міжнародних договорів України у сфері внутрішнього водного транспорту; Закон України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Відхилено    
737. 23) у Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2013, № 43, ст. 616; 2014, № 6-7, ст. 80):
 
-411- Припутень Д.С.
Чорноморов А.О.
Підпункт 23 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   22) у Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2013 р., № 43, ст. 616; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2016 р., № 4, ст. 40; 2018 р., № 41, ст. 320):
 
738. а) в абзаці тридцять першому статті 1 слова «а також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості» виключити;
 
-412- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункти «а»-»д» підпункту 23 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   а) в абзаці тридцять першому статті 1 слова «а також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості» виключити;
 
739. б) абзаци четвертий, п’ятий, дев’ятий, десятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, двадцятий, двадцять перший статті 8 виключити;
 
   б) абзаци четвертий, п’ятий, дев’ятий, десятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, двадцятий, двадцять перший статті 8 виключити;
 
740. в) у статті 9:
 
-413- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
В абзаці тридцять четвертому статті 9 та абзаці двадцять третьому частини першої статті 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» слова « (крім експлуатаційного днопоглиблення)» виключити.
 
Відхилено   в) у статті 9:
 
741. абзаци десятий – тринадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять другий – двадцять п’ятий виключити;
 
   абзаци десятий – тринадцятий, п’ятнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять другий – двадцять п’ятий виключити;
 
742. абзац тридцять четвертий після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-414- Мінько С.А.
Абзац шостий підпункту 23 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:
«погодження видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду»;
 
    -415- Крейденко В.В.
Абзац третій підпункту «в» підпункту 23 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -416- Дунда О.А.
Абзац тридцять четвертий статті 9 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2013 р., № 43, ст. 616; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти в такій редакції:
«погодження видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду».
 
Враховано    
743. в абзаці сорок другому слова «безпеки мореплавства на морі» виключити;
 
   в абзаці сорок другому слова «безпеки мореплавства на морі» виключити;
 
744. абзац сорок сьомий виключити;
 
   абзац сорок сьомий виключити;
 
745. г) абзац двадцять третій частини першої статті 10 після слів «днопоглиблювальні роботи» доповнити словами « (крім експлуатаційного днопоглиблення)»;
 
-417- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
В абзаці тридцять четвертому статті 9 та абзаці двадцять третьому частини першої статті 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» слова « (крім експлуатаційного днопоглиблення)» виключити.
 
Відхилено   г) абзац двадцять третій частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«погоджувати видачу дозволів на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду»;
 
    -418- Мінько С.А.
Абзац дев’ятий підпункту 23 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -419- Крейденко В.В.
Підпункт «г» підпункту 23 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено    
    -420- Дунда О.А.
Абзац двадцять третій частини першої статті 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2013 р., № 43, ст. 616; 2014 р., № 6-7, ст. 80) викласти в такій редакції:
«г) погоджувати видачу дозволів на днопоглиблювальні роботи (крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду».
 
Враховано    
746. ґ) у статті 46:
 
   ґ) у статті 46:
 
747. у частині другій слова «та місць базування суден флоту рибної промисловості для вивантаження водних біоресурсів (структурно відокремлена частина рибогосподарського підприємства)» виключити;
 
   у частині другій слова «та місць базування суден флоту рибної промисловості для вивантаження водних біоресурсів (структурно відокремлена частина рибогосподарського підприємства)» виключити;
 
748. після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
749. «Місця базування суден флоту рибної промисловості відкривають місцеві державні адміністрації у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та оприлюднюють інформацію про відкриті бази на своїх офіційних веб-сайтах».
 
-421- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
у пп. 22) п. 4 Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення, стосовно змін до статті 46 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» у статті 46 після слів «після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:» викласти в такій редакції зміни:
«Місця базування суден флоту рибної промисловості відкривають місцеві державні адміністрації у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та оприлюднюють інформацію про відкриті бази на своїх офіційних веб-сайтах. Щодо баз, розташованих на внутрішніх водних шляхах, таке рішення приймається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а щодо баз, розташованих на морських водних шляхах, – за погодженням із капітаном морського порту, в зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях. Рішення щодо базування суден флоту рибної промисловості приймається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Вхід, вихід і перебування малих і спортивних суден, водних мотоциклів в акваторії морського порту здійснюються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України».
 
Враховано   «Місця базування суден флоту рибної промисловості відкривають місцеві державні адміністрації у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та оприлюднюють інформацію про відкриті бази на своїх офіційних веб-сайтах. Щодо баз, розташованих на внутрішніх водних шляхах, таке рішення приймається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, а щодо баз, розташованих на морських водних шляхах, – за погодженням із капітаном морського порту, в зоні державного нагляду за безпекою мореплавства якого знаходиться цей морський шлях. Рішення щодо базування суден флоту рибної промисловості приймається за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Вхід, вихід і перебування малих і спортивних суден, водних мотоциклів в акваторії морського порту здійснюються відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про морські порти України».
 
750. У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою;
 
751. д) статті 48, 49 і 50 викласти в такій редакції:
 
   д) статті 48 - 50 викласти в такій редакції:
 
752. «Стаття 48. Класифікація суден флоту рибної промисловості та технічний нагляд за ними
 
   «Стаття 48. Класифікація суден флоту рибної промисловості та технічний нагляд за ними
 
753. Класифікація суден флоту рибної промисловості та технічний нагляд за ними здійснюються в порядку, встановленому Кодексом торговельного мореплавства України та Законом України «Про внутрішній водний транспорт».
 
   Класифікація суден флоту рибної промисловості та технічний нагляд за ними здійснюються в порядку, встановленому Кодексом торговельного мореплавства України та Законом України «Про внутрішній водний транспорт.
 
754. Стаття 49. Допуск суден флоту рибного господарства до плавання
 
   Стаття 49. Допуск суден флоту рибного господарства до плавання
 
755. Плавання суден флоту рибної промисловості допускається залежно від району плавання та висоти мінімального надводного борту, а саме:
 
   Плавання суден флоту рибної промисловості допускається залежно від району плавання та висоти мінімального надводного борту, а саме:
 
756. судна 1 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,2 метра, що експлуатуються у закритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – озерах, ставках, охолоджувачах енергетичних об’єктів тощо загальною площею до 200 гектарів;
 
   судна 1 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,2 метра, що експлуатуються у закритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – озерах, ставках, охолоджувачах енергетичних об’єктів тощо загальною площею до 200 гектарів;
 
757. судна 2 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,3 метра, що експлуатуються у закритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – озерах, ставках, охолоджувачах енергетичних об’єктів тощо загальною площею понад 200 гектарів та в частинах судноплавних річок;
 
   судна 2 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,3 метра, що експлуатуються у закритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – озерах, ставках, охолоджувачах енергетичних об’єктів тощо загальною площею понад 200 гектарів та в частинах судноплавних річок;
 
758. судна 3 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,4 метра, що експлуатуються у відкритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – річках, мілководних частинах водосховищ;
 
   судна 3 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,4 метра, що експлуатуються у відкритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – річках, мілководних частинах водосховищ;
 
759. судна 4 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,5 метра, що експлуатуються у відкритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – річках, відкритих частинах водосховищ, прибережних частинах Азовського та Чорного морів (20 миль від берега).
 
   судна 4 району плавання – судна з висотою мінімального надводного борту не менше 0,5 метра, що експлуатуються у відкритих для судноплавства рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) – річках, відкритих частинах водосховищ, прибережних частинах Азовського та Чорного морів (20 миль від берега).
 
760. Стаття 50. Порядок реєстрації суден флоту рибної промисловості
 
   Стаття 50. Порядок реєстрації суден флоту рибної промисловості
 
761. Реєстрація суден флоту рибної промисловості здійснюється у порядку, встановленому Кодексом торговельного мореплавства України та Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
   Реєстрація суден флоту рибної промисловості здійснюється у порядку, встановленому Кодексом торговельного мореплавства України та Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
762. 24) у Законі України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):
 
-422- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«у частині першій статті 1:
пункт 2 після слів « (портова акваторія)» доповнити словами «/акваторія територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 3 після слів «акваторії порту» доповнити словами «у межах акваторії територіально відокремленого морського терміналу, що», а після слів «морського порту» ? словами «у межах акваторії територіально відокремленого морського терміналу;
пункт 4 після слів «споруди морських портів» доповнити словами «гідротехнічні споруди територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «акваторії морського порту» ? словами «окремого морського терміналу»;
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) комерційний рейс – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти, а також виконання робіт суднами на підставі договору, укладеного на замовлення третіх осіб (зі сторонніми суб’єктами) за плату або за договором найму»;
у пункті 8 слова «у тому числі акваторія» замінити словами «територіально відокремленого морського терміналу, у тому числі їх акваторія»;
пункт 9 доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
пункт 10 після слів «портової акваторії» доповнити словами «або акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 11 після слова «терміналу» доповнити словами «територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 13 після слова «порту» доповнити словами «або частина акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 15 після слова «портами» доповнити словами «та (або) між територіально відокремленими морськими терміналами»;
доповнити пунктом 15? такого змісту:
«15?) територіально відокремлений морський термінал – збудований та введений в експлуатацію до моменту набрання чинності цим законом територіально відокремлений єдиний майновий комплекс, що на момент введення в експлуатацію був розташований поза межами державних підприємств ? морських портів, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів»;
пункт 17 доповнити словами «або акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 18 після слів «морського порту» доповнити словами «або акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
частину другу статті 2 після слів «морських терміналів» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «у морському порту» ? словами «та територіально відокремленому морському терміналі».
 
Відхилено   23) у Законі України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65 із наступними змінами):
 
    -423- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «а» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
«До суден внутрішнього водного транспорту (суден змішаного плавання) норми цього Кодексу застосовуються з урахуванням вимог Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Відхилено    
    -424- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У частині першій статті 1 Закону України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):
пункт 2 після слів « (портова акваторія)» доповнити словами «/акваторія територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 3 після слів «акваторії порту» доповнити словами «у межах акваторії територіально відокремленого морського терміналу, що», а після слів «морського порту» ? словами «у межах акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 4 після слів «споруди морських портів» доповнити словами «гідротехнічні споруди територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «акваторії морського порту» ? словами «окремого морського терміналу»;
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) комерційний рейс – перевезення суднами вантажів, пасажирів, багажу та (або) пошти, а також виконання робіт суднами на підставі договору укладеного на замовлення третіх осіб (зі сторонніми суб’єктами) за плату або за договором найму»;
у пункті 8 слова «у тому числі акваторія» замінити словами «територіально відокремленого морського терміналу, у тому числі їх акваторія»;
пункт 9 доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
пункт 10 після слів «портової акваторії» доповнити словами «або акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 11 після слова «терміналу» доповнити словами «територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 13 після слова «порту» доповнити словами «або частина акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 15 після слова «портами» доповнити словами «та (або) між територіально відокремленими морськими терміналами»;
доповнити пунктом 15? такого змісту:
«15?) територіально відокремлений морський термінал – збудований та введений в експлуатацію до моменту набрання чинності цим Законом, територіально відокремлений єдиний майновий комплекс, що на момент введення в експлуатацію був розташований поза межами державних підприємств ? морських портів, що включає технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів»;
пункт 17 доповнити словами «або акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 18 після слів «морського порту» доповнити словами «або акваторії територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
    -425- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У Законі України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):
у частині другій статті 6:
пункт 5 доповнити словами «на території територіально відокремленого морського терміналу»;
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) перелік територіально відокремлених морських терміналів»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) основні технічні характерристики морського порту та територіально відокремленого морського терміналу, у тому числі їх можливості щодо завантажування, розвантажування, перевалки, накопичення та/або зберігання вантажів (багажу), пошти, обслуговування суден та/або пасажирів»;
пункт 9 після слів «морського порту» доповнити словами «акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) межі території та акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункти 10 і 11 після слів «морському порту» доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі».
 
Відхилено    
    -426- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Статтю 7 Закону України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65) доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Розвиток морського порту повинен здійснюватися з дотриманням прав та законних інтересів власників територіально відокремлених морських терміналів».
 
Відхилено    
    -427- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У частині третій статті 8 Закону України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65) слова «річкових портів» замінити словами «портів на внутрішньому водному шляху або територіально відокремленому морськихому терміналі».
 
Відхилено    
    -428- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 9 Закону України «Про морські порти України»:
назву і частину першу після слів «морського порту» доповнити словами «звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу»;
у частині другій:
абзац перший після слів «морського порту» доповнити словами «або звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 1 доповнити словами «звичаям територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 2 доповнити словами «звичаями територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 3 доповнити словами «звичаям територіальн відокремленого морського терміналу»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу видається його власником, завіряється Торгово-промисловою палатою України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті власника територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
    -429- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Закон України «Про морські порти України» доповнити статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Територіально відокремлений морський термінал
1. Межами територіально відокремленого морського терміналу є межі його території та акваторії.
2. Межі акваторії та території територіально відокремленого морського терміналу, визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі документів, які посвідчують права власності або користування територією та земельними ділянками водного фонду цього територіально відокремленого морського терміналу.
3. У територіально відокремленому морському терміналі приймаються обов’язкові постанови по територіально відокремленому морському терміналу та Звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу в порядку, визначеному законом.
4. У межах територіально відокремлених морських терміналів можуть створюватися пункти пропуску через державний кордон в порядку, визначеному законодавством.
5. Власник територіально відокремленого морського терміналу у межах територіально відокремленого морського терміналу забезпечує:
1) безпеку мореплавства;
2) дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
3) проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та (або) акваторії;
4) функціонування територіально відокремленого морського терміналу, утримання, використання та безпечну експлуатацію об'єктів портової інфраструктури, у тому числі модернізацію, ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів його інфраструктури;
5) надання послуг суднам безпосередньо в акваторії територіально відокремленого морського терміналу для їх безпечного судноплавства, маневрування та (або) стоянки;
6) контроль і підтримання оголошених глибин у акваторії територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
    -430- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 10 Закону України «Про морські порти України»:
назву після слів «морському порту» доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
частину першу після слів «в межах морського порту» доповнити словами «або в межах територіально відокремленого морського терміналу», а після слів «охорони морського порту» ? словами «загони охорони територіально відокремленого морського терміналу»;
частину другу після слів «морського порту» доповнити словами «загони охорони територіально відокремленого морського терміналу», після слова «порядку» ? словом «відповідно», після слів «морських терміналів» ? словами «власниками територіально відокремлених морських терміналів або», а слово «річкового» замінити словом «внутрішнього водного»;
частину третю після слів «морському порту» доповнити словами « або у територіально відокремленому морському терміналі».
 
Відхилено    
    -431- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 11 Закону України «Про морські порти України»:
назву доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
частину першу після слів «портів, морських терміналів» доповнити словами «або територіально відокремлених морських терміналів», після слів «території морських терміналів» ? словами «або на території територіально відокремлених морських терміналів відповідно», а після слів «власниками морських терміналів» ? словами «або власниками територіально відокремлених морських терміналів»;
частину третю після слів «морського терміналу» доповнити словами «або власник територіально відокремленого морського терміналу»;
частину четверту після слів « (морських терміналах)» доповнити словами «або у територіально відокремлених морських терміналах», а слова «контролю та огляду» замінити словами «контролю (нагляду) та пропуску».
 
Відхилено    
    -432- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 12 Закону України «Про морські порти України»:
назву після слова «порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
частину першу після слів «у морському порту» доповнити словами «або власник територіально відокремленого морського терміналу», а після слів «в морському порту» ? словами «або в територіально відокремленому морському терміналі»;
частину третю після слів « (користувачі) морських терміналів» доповнити словами «власники територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «акваторії морських терміналів» ? словами «або на території та в акваторії територіально відокремлених морських терміналів»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Порядок взаємодії адміністрації морських портів України та суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, або власників територіально відокремлених морських терміналів щодо запобігання та ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту або на території та в акваторії територіально відокремленого морського терміналу встановлюється адміністрацією морських портів України за погодженням відповідно з капітаном морського порту, власниками (користувачами) морських терміналів або з власниками територіально відокремлених морських терміналів, а також з портовими операторами»;
частину п’яту після слова «терміналів» доповнити словами «власникам територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «у морському порту» ? словами «у територіально відокремленому морському терміналі».
 
Відхилено    
    -433- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Пункт 2 частини другої статті 13 Закону України «Про морські порти України» доповнити словами «акваторії та територій територіально відокремлених морських терміналів».
 
Відхилено    
    -434- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 14 Закону України «Про морські порти України»:
частину другу після слів «морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Безпека мореплавства в акваторіях територіально відокремлених морських терміналів забезпечується власниками територіально відокремлених морських терміналів, судновласниками, іншими суб'єктами господарювання, що провадять свою діяльність у межах відповідних територіально відокремлених морських терміналах».
 
Відхилено    
    -435- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У Розділі VІ «Прикінцеві положення»:
у пункті 3:
перше речення після слів «морський термінал» доповнити словами «або територіально відокремлений морський термінал», а після слів «вважаються відкритими» ? словами «у тому числі для заходження іноземних суден»;
друге речення після слів «морські порти» доповнити словами «про територіально відокремлені морські термінали»;
в абзаці другому слова «незалежно від їх місцезнаходження в межах або за межами існуючих державних підприємств – морських портів» виключити;
у абзаці третьому слова «таких» та «у тому числі територіально відокремлена від основної території морського порту» виключити;
доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Об’єкти інфраструктури морських водних шляхів (зокрема, їх території, операційні акваторії причалів, підхідні канали, земельні ділянки під ними), на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміна "територіально відокремлений морський термінал", не підлягають включенню до меж морських портів.
Межі територіально відокремлених морських терміналів, визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі документів, що посвідчують права власності або оренди на земельні ділянки, надані власникам територіально відокремлених морських терміналів для розміщення та обслуговування об’єктів промисловості та транспорту».
 
Відхилено    
763. а) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-436- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
у частині першій статті 4:
абзац перший після слова «портів» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналів»;
пункти 1, 3 і 9 після слів «у морському порту» доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
пункт 2 після слів «морського порту» доповнити словами «території та акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
у частині другій статті 6:
пункт 5 доповнити словами «на території територіально відокремленого морського терміналу»;
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1) перелік територіально відокремлених морських терміналів»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) основні технічні характеристики морського порту та територіально відокремленого морського терміналу, у тому числі їх можливості щодо завантажування, розвантажування, перевалки, накопичення та/або зберігання вантажів (багажу), пошти, обслуговування суден та/або пасажирів»;
пункт 9 після слів «морського порту» доповнити словами «акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) межі території та акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
пункти 10 і 11 після слів «морському порту» доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
статтю 7 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Розвиток морського порту повинен здійснюватися з дотриманням прав та законних інтересів власників територіально відокремлених морських терміналів»;
у частині третій статті 8 слова «річкових портів» замінити словами «портів на внутрішньому водному шляху або територіально відокремлених морських терміналах».
 
Відхилено   а) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
    -437- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У статті 9:
назву і частину першу після слів «морського порту» доповнити словами «звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу»;
у частині другій:
абзац перший після слів «морського порту» доповнити словами «або звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 1 доповнити словами «звичаям територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 2 доповнити словами «звичаями територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт 3 доповнити словами «звичаям територіально відокремленого морського терміналу»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу видається його власником, завіряється Торгово-промисловою палатою України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті власника територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
    -438- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Територіально відокремлений морський термінал.
1. Межами територіально відокремленого морського терміналу є межі його території та акваторії.
2. Межі акваторії та території територіально відокремленого морського терміналу визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі документів, які посвідчують права власності або користування територією та земельними ділянками водного фонду цього територіально відокремленого морського терміналу.
3. У територіально відокремленому морському терміналі приймаються обов’язкові постанови по територіально відокремленому морському терміналу та Звід звичаїв територіально відокремленого морського терміналу в порядку, визначеному законом.
4. У межах територіально відокремлених морських терміналів можуть створюватися пункти пропуску через державний кордон у порядку, визначеному законодавством.
5. Власник територіально відокремленого морського терміналу в межах територіально відокремленого морського терміналу забезпечує:
1) безпеку мореплавства;
2) дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
3) проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та (або) акваторії;
4) функціонування територіально відокремленого морського терміналу, утримання, використання та безпечну експлуатацію об'єктів портової інфраструктури, у тому числі модернізацію, ремонт, реконструкцію та будівництво об'єктів його інфраструктури;
5) надання послуг суднам безпосередньо в акваторії територіально відокремленого морського терміналу для їх безпечного судноплавства, маневрування та (або) стоянки;
6) контроль і підтримання оголошених глибин в акваторії територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
    -439- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У статті 10:
назву після слів «морському порту» доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
частину першу після слів «в межах морського порту» доповнити словами «або в межах територіально відокремленого морського терміналу», а після слів «охорони морського порту» ? словами «загони охорони територіально відокремленого морського терміналу»;
частину другу після слів «морського порту» доповнити словами «загони охорони територіально відокремленого морського терміналу», після слова «порядку» ? словом «відповідно», після слів «морських терміналів» ? словами «власниками територіально відокремлених морських терміналів або», а слово «річкового» замінити словами «внутрішнього водного»;
частину третю після слів «морському порту» доповнити словами « або у територіально відокремленому морському терміналі»;
у статті 11:
назву доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
частину першу після слів «портів, морських терміналів» доповнити словами «або у територіально відокремлених морських терміналів», після слів «території морських терміналів» ? словами «або на території територіально відокремлених морських терміналів відповідно», а після слів «власниками морських терміналів» ? словами «або власниками територіально відокремлених морських терміналів»;
частину третю після слів «морського терміналу» доповнити словами «або власник територіально відокремленого морського терміналу»;
частину четверту після слів « (морських терміналах)» доповнити словами «або у територіально відокремлених морських терміналах», а слова «контролю та огляду» замінити словами «контролю (нагляду) та пропуску».
 
Відхилено    
    -440- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У статті 12:
назву після слова «порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
частину першу після слів «у морському порту» доповнити словами «або власник територіально відокремленого морського терміналу», а після слів «в морському порту» ? словами «або в територіально відокремленому морському терміналі»;
частину третю після слів « (користувачі) морських терміналів» доповнити словами «власники територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «акваторії морських терміналів» ? словами «або на території та в акваторії територіально відокремлених морських терміналів»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Порядок взаємодії адміністрації морських портів України та суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, або власників територіально відокремлених морських терміналів щодо запобігання та ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту або на території та в акваторії територіально відокремленого морського терміналу встановлюється адміністрацією морських портів України за погодженням відповідно з капітаном морського порту, власниками (користувачами) морських терміналів або з власниками територіально відокремлених морських терміналів, а також з портовими операторами»;
частину п’яту після слова «терміналів» доповнити словами «власникам територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «у морському порту» ? словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
пункт 2 частини другої статті 13 доповнити словами «акваторії та територій територіально відокремлених морських терміналів»;
у статті 14:
частину другу після слів «морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Безпека мореплавства в акваторіях територіально відокремлених морських терміналів забезпечується власниками територіально відокремлених морських терміналів, судновласниками, іншими суб'єктами господарювання, що провадять свою діяльність у межах відповідних територіально відокремлених морських терміналах».
 
Відхилено    
    -441- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У статті 17:
назву доповнити словами «або по територіально відокремленому морському терміналу»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«11. Обов'язкові постанови по територіально відокремленому морському терміналу приймаються його власником за погодженням з капітаном морського порту, який відповідно до частини другої статті 14 цього Закону здійснює нагляд за безпекою мореплавства у територіально відокремленому морському терміналі, та центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту»;
у частині другій:
абзац перший після слова «порту» доповнити словами «або територіально відокремленого морського терміналу»;
пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
«1) межі зони нагляду, території та акваторії морського порту або межі нагляду, території та акваторії територіально відокремленого морського терміналу, у тому числі інформацію про глибини в акваторії морського порту, акваторії територіально відокремленого морського терміналу та на підходах до морського порту, до територіально відокремленого морського терміналу, технічні можливості морського порту, територіально відокремленого морського терміналу щодо приймання суден»;
«3) порядок плавання суден в акваторії морського порту або у акваторії територіально відокремленого морського терміналу, на каналах і фарватерах (якщо вони не встановлені у правилах плавання, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), включаючи правила заходу суден відповідно до морського порту, до територіально відокремленого морського терміналу і виходу з морського порту, з територіально відокремленого морського терміналу, порядок подання інформації про прибуття та відхід суден, порядок користування засобами зв'язку в акваторії морського порту, в акваторії територіально відокремленого морського терміналу, порядок надання лоцманських послуг».
 
Відхилено    
    -442- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункти 5, 6, 10 і 12 після слів «морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому орському терміналі»;
пункт 11 після слів «морському порту» доповнити словами «або на території територіально відокремленого морського терміналу»;
частину четверту після слів «морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі», а після слів «по порту» ? словами «або власник окремого морського терміналу в обов'язкових постановах по окремому морському терміналу»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Обов'язкові постанови по порту або по територіально відокремленому морському терміналу є обов'язковими до виконання всіма юридичними і фізичними особами, які перебувають у морському порту або у територіально відокремленому морському терміналі після їх обов'язкової державної реєстрації та опублікування в Повідомленнях мореплавцям України. Адміністрація морських портів України зобов'язана опубліковувати обов'язкові постанови по порту або по територіально відокремленому морському терміналу всі зміни, внесені до них, у Повідомленнях мореплавцям України»;
частину шосту після слова «порту» доповнити словами «або по територіально відокремленому морському терміналу»;
абзац третій частини другої статті 18 після слів «у морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі»;
у статті 19:
назву доповнити словами «або у територіально відокремлених морських терміналах»;
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту, затверджуються»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Послуги, визначені у частині третій цієї статті, надаються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -443- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 2:
частину другу після слів «морських терміналів» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналів», а після слів «у морському порту» ? словами «та територіально відокремленому морському терміналі»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«До суден внутрішнього водного транспорту (суден змішаного плавання) норми цього Кодексу застосовуються з урахуванням вимог Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Відхилено    
    -444- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У частині першій статті 4 Закону України «Про морські порти України»:
абзац перший після слова «портів» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналів»;
пункти 1, 3 і 9 після слів «у морському порту» доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
пункт 2 після слів «морського порту» доповнити словами «території та акваторії територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
764. «4. До суден внутрішнього плавання (річкових суден і суден змішаного плавання) правила цього Закону застосовуються з урахуванням Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
   «4. До суден внутрішнього плавання (річкових суден і суден змішаного плавання) правила цього Закону застосовуються з урахуванням Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
765. б) пункт 7 частини другої статті 17 доповнити словами «порядок приймання з суден усіх видів суднових відходів та залишків вантажу»;
 
-445- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Назву статті 17 доповнити словами «або по територіально відокремленому морському терміналу».
 
Відхилено   б) пункт 7 частини другої статті 17 доповнити словами «порядок приймання з суден нафти, нафтовмісних вод, суднових стічних вод, сміття, експлуатаційних та вантажних відходів»;
 
    -446- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Статтю 17 Закону України «Про морські порти України» доповнити новою частиною такого змісту:
«1-1. Обов'язкові постанови по територіально відокремленому морському терміналу приймаються його власником за погодженням з капітаном морського порту, який відповідно до частини другої статті 14 цього Закону здійснює нагляд за безпекою мореплавства у територіально відокремленому морському терміналі, та центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
    -447- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 17 Закону України «Про морські порти України»:
у частині другій:
абзац перший після слова «порту» доповнити словами «або територіально відокремленого морського терміналу»;
пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
«1) межі зони нагляду, території та акваторії морського порту або межі нагляду, території та акваторії територіально відокремленого морського терміналу, у тому числі інформацію про глибини в акваторії морського порту, акваторії територіально відокремленого морського терміналу та на підходах до морського порту, до територіально відокремленого морського терміналу, технічні можливості морського порту, територіально відокремленого морського терміналу щодо приймання суден»;
«3) порядок плавання суден в акваторії морського порту або у акваторії територіально відокремленого морського терміналу, на каналах і фарватерах (якщо вони не встановлені у правилах плавання, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту), включаючи правила заходу суден відповідно до морського порту, до територіально відокремленого морського терміналу і виходу з морського порту, з територіально відокремленого морського терміналу, порядок подання інформації про прибуття та відхід суден, порядок користування засобами зв'язку в акваторії морського порту, в акваторії територіально відокремленого морського терміналу, порядок надання лоцманських послуг»;
пункти 5, 6, 10 і 12 після слів «морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому орському терміналі»;
пункт 11 після слів «морському порту» доповнити словами «або на території територіально відокремленого морського терміналу».
 
Відхилено    
    -448- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Частину четверту статті 17 після слів «морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі», а після слів «по порту» ? словами «або власник окремого морського терміналу в обов'язкових постановах по окремому морському терміналу».
 
Відхилено    
    -449- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
Частину п’яту статті 17 викласти в такій редакції:
«5. Обов'язкові постанови по порту або по територіально відокремленому морському терміналу є обов'язковими до виконання всіма юридичними і фізичними особами, які перебувають у морському порту або у територіально відокремленому морському терміналі після їх обов'язкової державної реєстрації та опублікування в Повідомленнях мореплавцям України. Адміністрація морських портів України зобов'язана опубліковувати обов'язкові постанови по порту або по територіально відокремленому морському терміналу всі зміни, внесені до них, у Повідомленнях мореплавцям України».
 
Відхилено    
    -450- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 17:
частину шосту після слова «порту» доповнити ми «або по територіально відокремленому морському терміналу».
 
Відхилено    
    -451- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 17:
абзац третій частини другої статті 18 після слів «у морському порту» доповнити словами «або у територіально відокремленому морському терміналі».
 
Відхилено    
766. в) у частині першій статті 19:
 
-452- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «б» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«частину першу після слова «портах» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналах», а після слова «робіт» ? словами «перевалки, накопичення та (або) збереження вантажу, багажу та (або) пошти».
 
Відхилено   в) у частині першій статті 19:
 
    -453- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 19:
назву доповнити словами «або у територіально відокремлених морських терміналах»;
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту, затверджуються»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Послуги, визначені у частині третій цієї статті, надаються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сферах морського та внутрішнього водного транспорту».
 
Відхилено    
767. абзац перший після слів «обслуговування суден» доповнити словами «у тому числі приймання з суден усіх видів суднових відходів та залишків вантажу»;
 
   абзац перший після слів «обслуговування суден» доповнити словами «у тому числі порядок приймання з суден нафти, нафтовмісних вод, суднових стічних вод, сміття, експлуатаційних та вантажних відходів»;
 
768. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-454- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпідпункту «в» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -455- Негулевський І.П.
Абзац третій підрункту «в» підпункту 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«доповнити абзацом другим такого змісту».
 
Враховано    
769. «Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються виключно у морських портах і терміналах»;
 
-456- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Абзац четвертий підпункту «в» підпункту 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано   «Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не встановлено Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
    -457- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Підпункт «в» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«в) у частині першій статті 19:
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, а також у річкових портах (терміналах) з урахуванням вимог Закону України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -458- Клименко Ю.Л.
Абзац четвертий підпункту «в» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -459- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Абзац четвертий підпункту «в» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -460- Ковальов А.В.
Абзац четвертий підпункту «в» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -461- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Абзац восьмий підпункту 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -462- Тищенко М.М.
Абзац восьмий підпункту 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -463- Негулевський І.П.
Абзац восьмий підпункту 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
    -464- Негулевський І.П.
Абзац восьмий підпункту 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Суднам, які згідно із судновими документами мають максимальну осадку більше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах і терміналах, якщо інше не передбачено Законом України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Враховано    
770. г) у статті 22:
 
-465- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «г» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«після слів «У морському порту» доповнити словами «та у територіально відокремленому морському терміналі»;
після слів «у морських портах» доповнити словами «та у територіально відокремлених морських терміналах»;
частину другу після слів «морського порту» доповнити словами «або територіально відокремленого морського терміналу»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Судно внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України та має максимальну осадку не більше 4 метрів і здійснює мале та (або) велике каботажне перевезення, звільняється від портових зборів та плати за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
 
Відхилено   г) у статті 22:
 
    -466- Чорноморов А.О.
Гайду О.В.
У статті 22:
частину першу після слів «У морському порту» доповнити словами «та у територіально відокремленому морському терміналі», а після слів «у морських портах» ? словами «та у територіально відокремлених морських терміналах»;
частину другу після слів «морського порту» доповнити словами «або територіально відокремленого морського терміналу»;
друге речення частини другої після слів «адміністративного збору» доповнити словами «з урахуванням особливостей використання, встановленими Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Судно внутрішнього плавання, що плаває під Державним Прапором України та має максимальну осадку не більше 4 метрів і здійснює мале та (або) велике каботажне перевезення, звільняється від портових зборів та плати за спеціалізовані послуги, що надаються відповідно до Закону України «Про морські порти України».
 
Відхилено    
771. перше речення частини першої доповнити словами «з урахуванням особливостей справляння, встановлених Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
   перше речення частини першої доповнити словами «з урахуванням особливостей справляння, встановлених Законом України «Про внутрішній водний транспорт»;
 
772. друге речення частини другої після слів «адміністративного збору» доповнити словами «з урахуванням особливостей використання, встановленими Кодексом торговельного мореплавства України»;
 
-467- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «г» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«друге речення частини другої після слів «адміністративного збору» доповнити словами «з урахуванням особливостей використання, встановлених Законом України «Про внутрішній водний транспорт».
 
Відхилено   в абзаці першому частини другої після слів «адміністративного збору» доповнити словами «з урахуванням особливостей використання, встановлених Кодексом торговельного мореплавства України»;
 
773. частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
 
774. «Санітарний збір не справляється в морських портах, які не мають технічних засобів для прийняття з суден всіх видів забруднень (крім баластних вод), а також не справляється з окремих категорій суден відповідно до Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових зборів. Якщо з судна не справляється санітарний збір, таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття забруднень»;
 
-468- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«у Розділі VІ Прикінцеві положення:
у пункті 3:
перше речення після слів «морський термінал» доповнити словами «або "територіально відокремлений морський термінал"«, а після слів «вважаються відкритими» ? словами «у тому числі для заходження іноземних суден»;
друге речення після слів «морські порти» доповнити словами «про територіально відокремлені морські термінали»;
в абзаці другому слова «незалежно від їх місцезнаходження в межах або за межами існуючих державних підприємств – морських портів» виключити,
в абзаці третьому слова «таких» та «у тому числі територіально відокремлена від основної території морського порту» виключити;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«3-1. Об’єкти інфраструктури (зокрема, території, операційні акваторії причалів (причальних споруд), підхідні канали, земельні ділянки водного фонду) територіально відокремленого морського терміналу приватної форми власності, на які поширюється визначення терміна «територіально відокремлений морський термінал», не підлягають включенню до меж морських портів.
Межі територіально відокремлених морських терміналів визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі документів, що посвідчують права власності або оренди на земельні ділянки, надані власникам відокремлених морських терміналів для розміщення та обслуговування об’єктів промисловості та транспорту».
 
Відхилено   «Санітарний збір не справляється в морських портах, які не мають технічних засобів для прийняття з суден всіх видів забруднень (крім баластних вод), а також не справляється з окремих категорій суден відповідно до Порядку справляння, обліку та використання коштів від портових зборів. Якщо з судна не справляється санітарний збір, таке судно здійснює оплату за фактично надані йому послуги з прийняття забруднень»;
 
775. ґ) у тексті Закону слова «річковий транспорт» і «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» в усіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» і «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту» у відповідному відмінку;
 
-469- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт «ґ» підпункту 24 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«ґ) у тексті Закону слова «річковий транспорт» і «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» в усіх відмінках замінити словами «внутрішній водний транспорт» і «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері судноплавання на внутрішніх водних шляхах» у відповідному відмінку».
 
Відхилено   ґ) у тексті Закону слова «річковий транспорт» і «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті» в усіх відмінках замінити відповідно словами «внутрішній водний транспорт» і «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського транспорту» у відповідному відмінку;
 
776. 25) у Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716):
 
   24) у Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2016 р., № 34, ст. 593):
 
777. а) пункт 5 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
   а) пункт 5 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
778. «5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить організаційно-технічне забезпечення надання послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   «5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить організаційно-технічне забезпечення надання послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
779. б) в абзаці першому частини шостої статті 16 слова «капітаном морського порту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   б) в абзаці першому частини шостої статті 16 слова «капітаном морського порту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
780. в) у статті 25:
 
   в) у статті 25:
 
781. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
782. «5. Оформлення, видача, обмін посвідчення особи моряка здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   «5. Оформлення, видача, обмін посвідчення особи моряка здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
783. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
784. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
785. «8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, має право відмовити заявникові у видачі посвідчення особи моряка у разі, якщо»;
 
   «8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, має право відмовити заявникові у видачі посвідчення особи моряка у разі, якщо»;
 
786. у другому реченні абзацу шостого слова «капітана морського порту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
   в абзаці шостому слова «капітана морського порту» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту»;
 
787. частини десяту і одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   частини десяту і одинадцяту викласти в такій редакції:
 
788. «10. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити капітана судна, на якому вона працює, та / або керівника підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а в разі викрадення – також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
   «10. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України особа зобов’язана негайно повідомити капітана судна, на якому вона працює, та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а в разі викрадення – також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу закордонну дипломатичну установу України за місцем перебування, яка протягом доби інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
789. Рішення про оформлення посвідчення особи моряка замість втраченого або викраденого, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
 
   Рішення про оформлення посвідчення особи моряка замість втраченого або викраденого, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту.
 
790. Замість втраченого або викраденого посвідчення особи моряка центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.
 
   Замість втраченого або викраденого посвідчення особи моряка центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.
 
791. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов’язана здати знайдений документ для знищення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а в разі втрати або викрадення за кордоном – найближчій ЗДУ.
 
   Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення особи моряка, знайде цей документ, вона зобов’язана здати знайдений документ для знищення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а в разі втрати або викрадення за кордоном – найближчій закордонній дипломатичній установі України.
 
792. 11. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка або смерті особи її документ у порядку і строки, визначені законодавством, здається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном – ЗДУ»;
 
   11. У разі закінчення строку дії посвідчення особи моряка або смерті особи її документ у порядку і строки, визначені законодавством, здається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном – до закордонної дипломатичної установи України»;
 
793. пункт 13 частини дванадцятої викласти в такій редакції:
 
   пункт 13 частини дванадцятої викласти в такій редакції:
 
794. «13) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи».
 
   «13) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи»;
 
795. 26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним» та доповнити словами «перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом»;
 
-470- Батенко Т.І.
У підпункті 24 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «та доповнити словами «перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом» виключити.
 
Враховано частково   25) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним»;
 
    -471- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
Підпункт 26 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «та доповнити словами «перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом» виключити.
 
Враховано частково    
    -472- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
Підпункт 26 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
    -473- Клименко Ю.Л.
У підпункті 26 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень слова «та доповнити словами «перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом» виключити.
 
Враховано    
    -474- Федієнко О.П.
Підпункт 26 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
    -475- Мінько С.А.
У підпункті 26 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень слова «та доповнити словами «перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом» виключити.
 
Враховано    
    -476- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Підпункт 26 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
    -477- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Підпункт 26 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
    -478- Корявченков Ю.В.
Підпункт 26 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
    -479- Тищенко М.М.
Підпункт 26 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
    -480- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Підпункт 26 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«26) у пункті 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) слово «річковим» замінити словами «внутрішнім водним».
 
Враховано    
796. 27) у Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312):
 
-481- Герус А.М.
Підпункт 27 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
797. а) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
      
798. «судноплавна гідротехнічна споруда – судноплавний шлюз (шлюзи) з низовим та верховим підхідними судноплавними каналами, дамбами, напрямними і причальними спорудами, аванпортом»;
 
      
799. «судноплавний шлюз (шлюзи) – напірна гідротехнічна споруда, призначена для переміщення суден з одного б’єфа в інший»;
 
      
800. б) частину третю статті 5 доповнити пунктом 10-2 такого змісту;
 
-482- Жмеренецький О.С.
Абзац другий підпункту «б» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
801. «10-2) затвердження порядку фінансування витрат на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення, охорону судноплавних шлюзів, а також їх використання для пропуску суден»;
 
-483- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «б» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
802. в) пункт 6 частини третьої статті 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-484- Жмеренецький О.С.
Абзац другий підпункту «в» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
803. «методик (порядків) формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії».
 
-485- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «в» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
804. У зв’язку з цим абзаци сьомий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – сімнадцятим;
 
      
805. г) статтю 7 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
806. «7. Методика формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на гідроелектростанціях, до складу гребель яких входять судноплавні шлюзи, повинна враховувати витрати на їх утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення, охорону та використання для пропуску суден».
 
-486- Дунда О.А.
Підпункт «г» підпункту 27 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«г) статтю 7 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Методика формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на гідроелектростанціях, які об’єднані розташуванням з судноплавними шлюзами, повинна враховувати витрати на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення, охорону та використання для пропуску суден таких судноплавних шлюзів».
 
Відхилено      
    -487- Жмеренецький О.С.
Абзац другий підпункту «г» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
    -488- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «г» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
807. У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою;
 
      
808. ґ) у статті 27:
 
      
809. частину першу після слів «гідротехнічних споруд» доповнити словами «зокрема судноплавних гідротехнічних споруд»;
 
-489- Жмеренецький О.С.
Абзац другий підпункту «ґ» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано      
    -490- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «ґ» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано    
810. абзаци другий і третій частини шостої після слів «гідротехнічних споруд» доповнити словами « (зокрема судноплавних гідротехнічних споруд)»;
 
      
811. д) статтю 30 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
      
812. «7. Виробники, які виробляють електричну енергію на гідроелектростанціях, до складу гребель яких входять судноплавні шлюзи, повинні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечувати фінансування витрат на утримання, реконструкцію, ремонт, у тому числі капітальний, технічне переоснащення, охорону судноплавних шлюзів, а також їх використання для пропуску суден»;
 
-491- Дунда О.А.
У підпункті «д» підпункту 27 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «до складу гребель яких входять судноплавні шлюзи» замінити словами «які об’єднані розташуванням з судно плавними шлюзами».
 
Відхилено      
    -492- Жмеренецький О.С.
Абзац другий підпункту «д» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано    
    -493- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту «д» підпункту 27 пункту 4 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Враховано    
813. 28) абзаци восьмий і сімнадцятий пункту 10 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) викласти в такій редакції:
 
-494- Бондаренко О.В.
Криворучкіна О.В.
Маріковський О.В.
Задорожний А.В.
Овчинникова Ю.Ю.
Прощук Е.П.
Якименко П.В.
У Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 29, ст. 315) абзаци восьмий і сімнадцятий пункту 10 частини третьої статті 3 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
    -495- Крейденко В.В.
Підпункт 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
814. «проведення робіт з днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок, крім експлуатаційного днопоглиблення»;
 
-496- Василенко Л.В.
В абзаці сьомому пункту 10 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» слова «крім експлуатаційного днопоглиблення» виключити.
 
Враховано частково      
    -497- Мінько С.А.
Абзац другий підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -498- Крейденко В.В.
Абзац другий підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -499- Жмеренецький О.С.
Абзац другий підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -500- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано частково    
815. «проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів під час будівництва гідротехнічних споруд, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційного днопоглиблення»;
 
-501- Мінько С.А.
Абзац третій підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
    -502- Крейденко В.В.
Абзац третій підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -503- Жмеренецький О.С.
Абзац третій підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -504- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац третій підпункту 28 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
816. 29) абзац тридцять сьомий частини другої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68) викласти в такій редакції:
 
   26) абзац тридцять сьомий частини другої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68; 2019 р., № 46. ст. 302; 2020 р., № 28, ст. 188) викласти в такій редакції:
 
817. «акваторії морських портів, гідротехнічні споруди (крім причальних споруд на внутрішніх водних шляхах), об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об’єкти річкової інформаційної служби, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судноплавством на внутрішніх водних шляхах».
 
-505- Бунін С.В.
Горобець О.С.
Колюх В.В.
Коваль О.В.
У підпункті 29 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова « (крім причальних споруд на внутрішніх водних шляхах)» замінити словами « (крім річкових причальних споруд».
 
Враховано   «акваторії морських портів, гідротехнічні споруди (крім річкових причальних споруд), об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об’єкти річкової інформаційної служби, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судноплавством на внутрішніх водних шляхах».
 
    -506- Сухов О.С.
Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Підпункт 29 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«акваторії морських портів, гідротехнічні споруди (крім річкових причальних споруд), об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об’єкти річкової інформаційної служби, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судноплавством на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано    
    -507- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
Пункт 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити підпунктами 30 і 31 такого змісту:
«30) пункт 1 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) викласти в такій редакції:
«1) фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (з них не менше 5 відсотків ? на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд та не менше 1 відсотка ? на фінансове забезпечення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та днопоглиблення)»;
31) пункт 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 648) після слів «Чорнобильській атомній електростанції» доповнити словами «фінансове забезпечення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту та днопоглиблення».
 
Відхилено    
    -508- Тарута С.О.
Кицак Б.В.
Марчук І.П.
Бондарєв К.А.
Кисилевський Д.Д.
Абзац другий підпункту 29 пункту 4 розділу ХІІ викласти в такій редакції:
«акваторії морських портів, гідротехнічні споруди (крім річкових причальних споруд), об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об’єкти річкової інформаційної служби, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судно плавством на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано    
    -509- Тищенко М.М.
Абзац другий підпункту 29 пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«акваторії морських портів, гідротехнічні споруди (крім річкових причальних споруд), об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об’єкти річкової інформаційної служби, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судноплавством на внутрішніх водних шляхах».
 
Враховано    
    -510- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац тридцять сьомий частини другої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» викласти в такій редакції:
«акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських і внутрішніх водних шляхів, системи управління рухом суден, об’єкти РІС, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майно органів державного нагляду і контролю за торговельним мореплавством і судноплавством на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено    
    -511- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новим підпунктом такого змісту:
«30) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
частину першу статті 69-1 доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14) частина суми коштів від портових зборів (крім адміністративного) у морському порту Херсон іморському порту Миколаїв, канальних зборів на Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі і Херсонському морському каналі, які справляє адміністрація морських портів України, та коштів від спеціальних послуг, які надає адміністрація морських портів України у цих портах, спрямовується:
1) на утримання та розвиток об’єктів інфраструктури внутрішніх водних шляхів загального користування, яке забезпечує адміністрація морських портів України, ? в обсязі 10 відсотків;
до бюджетів органів місцевого самоврядування, на території яких розташовані ці морські порти (територіально відокремлені морські термінали), – в обсязі 5 відсотків, із розподілом цих коштів пропорційно до товарообігу у цих морських портах (територіально відокремлених морських терміналах)».
 
Відхилено    
    -512- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 4 Прикінцевих і перехідних положень доповнити новими підпунктами такого змісту:
«31) у Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208):
частину першу статті 9 після слова «порти» доповнити словами «або територіально відокремлені морські термінали»;
у частині першій статті 20:
пункти 20 і 23 після слова «порти» доповнити словами «територіально відокремлені морські термінали»;
пункт 24 після слова «портах» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналах», а після слова «порти» ? словами «у територіально відокремлені морські термінали»;
пункт 28 після слова «портів» доповнити словами «або територіально відокремлені морські термінали»;
пункті 30 після слова «портах» доповнити словами «або територіально відокремлених морських терміналах».
 
Відхилено    
    -513- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
32) у Законі України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст.46):
у частині першій статті 1:
пункт 9 після слова «портах» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналах»,
пункт 18 після слова «порт» доповнити словами «у територіально відокремлений морський термінал»;
пункт 19 після слова «портів» доповнити словами «територіально відокремлених морських терміналів»;
пункт 21 після слова «порт» доповнити словами «або територіально відокремлений морський термінал»;
у частині третьої статті 5:
у пункті першому після слова «порту» у всіх відмінках додати нові слова «, до територіально відокремленого морського терміналу»;
пункт четвертий доповнити новими словами «територіально відокремлений морський термінал»;
пункт 3 частини третьої статті 12 доповнити словами «у територіально відокремленому морському терміналі»;
у статті 18:
частину першу доповнити словами «в акваторії територіально відокремленого морського терміналу»;
частину другу після слова «порт» доповнити словами «у територіально відокремлений морський термінал»;
частини третю і шосту доповнити словами «в територіально відокремленому морському терміналі»;
частину п'яту після слова «порт» доповнити словами «у територіально відокремлений морський термінал».
 
Відхилено    
    -514- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У статті19:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. У разі якщо круїзне судно прибуває з порту, з територіально відокремленого морського терміналу, розташованого в іншій державі, або відходить з порту, з територіально відокремленого морського терміналу, розташованого в Україні, до порту, розташованого в іншій державі, прикордонний контроль здійснюється щодо екіпажу та пасажирів у порту, у територіально відокремленому морському терміналі прибуття на територію України, порту або територіально відокремленому морського терміналі відходу судна з території України»;
частину другу після слова «портах» доповнити словами «у територіально відокремлених морських терміналах»;
частину третю після слів «з порту» доповнити словами «з територіально відокремленого морського терміналу», а після слів «із портів» ? словами «із територіально відокремлених морських терміналів»;
частину четверту після слів «із портів» доповнити словами «із територіально відокремлених морських терміналів», а після слова «порту» у всіх випадках ? словами «або територіально відокремленому морському терміналі»;
у частині п'ятій слова «У першому порту прибуття та останньому порту» замінити словами «У першому порту або територіально відокремленому морському терміналі прибуття та останньому порту, територіально відокремленому морському терміналі»;
перше речення частини шостої викласти в такій редакції: «У разі якщо маршрут круїзного судна проходить винятково через порти, через територіально відокремлені морські термінали, розташовані на території України, включаючи порти, територіально відокремлені морські термінали посадки та висадки пасажирів, круїзне судно може входити в порти, в територіально відокремлені морські термінали, в яких не відкрито пункти пропуску через державний кордон».
 
Відхилено    
    -515- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
У статті 20:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. У разі прибуття яхти з іншої держави до порту, до територіально відокремленого морського терміналу, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон, чи відходу такої яхти з порту, з територіально відокремленого морського терміналу капітан яхти повідомляє про це капітана порту не пізніш як за дві години до прибуття чи відходу яхти.
Капітан порту про прибуття в порт, у територіально відокремлений морський термінал чи про відхід яхти з порту, з територіально відокремленого морського терміналу інформує підрозділ охорони державного кордону та орган доходів і зборів»;
частину другу після слова «порту» доповнити словами «на території територіально відокремленого морського терміналу»;
у частині третій:
речення перше після слова «порту» доповнити словами «на території територіально відокремленого морського терміналу»;
речення друге після слова «порт» у всіх випадках доповнити словами «у територіально відокремлений морський термінал»;
у частині четвертій:
речення перше після слова «порту» доповнити словами «до територіально відокремленого морського терміналу»;
речення друге після слова «порт» у всіх відмінках доповнити словами «у територіально відокремлений морський термінал»;
частину четверту статті 23 після слова «порт» доповнити словами «або територіально відокремлений морський термінал».
 
Відхилено    
    -516- Копитін І.В.
Дирдін М.Є.
В абзаці другому пункту 29 частини четвертої слова « (крім причальних споруд на внутрішніх водних шляхах)» замінити словами « (крім річкових причальних споруд)».
 
Враховано    
818. 5. Тимчасово, до початку здійснення повноважень національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
-517- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 5 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«Тимчасово, до початку здійснення повноважень національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах».
 
Відхилено   5. Тимчасово, до початку здійснення повноважень національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, її функції та повноваження, визначені цим Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту.
 
819. 6. Усі документи, на підставі яких здійснюється будівництво об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об’єкта.
 
   6. Усі документи, на підставі яких здійснюється будівництво об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об’єкта.
 
820. Усі раніше видані суднові документи, кваліфікаційні документи капітанів, судноводіїв та членів екіпажів морських суден і суден внутрішнього плавання, судноводіїв маломірних (малих), прогулянкових та інших суден, водних мотоциклів вважаються чинними до закінчення строку їх дії.
 
-518- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац другий пункту 6 Прикінцевих і перехідних положень після слова «мотоциклів» доповнити словами «а також дипломи моряків, свідоцтва ЗАРП і РЛС».
 
Відхилено   Усі раніше видані суднові документи, кваліфікаційні документи капітанів, судноводіїв та членів екіпажів морських суден і суден внутрішнього плавання, судноводіїв маломірних (малих), прогулянкових та інших суден, водних мотоциклів вважаються чинними до закінчення строку їх дії.
 
821. 7. Підприємству, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, передається майно державних транспортних підприємств, яке на день набрання чинності цим Законом входить до складу стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, та інше майно об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності.
 
-519- Клименко Ю.Л.
Пункт 7 Прикінцевих та перехідних положень виключити.
 
Відхилено   7. Підприємству, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить обслуговування внутрішніх водних шляхів, передається майно державних транспортних підприємств, яке на день набрання чинності цим Законом входить до складу стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, та інше майно об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту державної форми власності.
 
    -520- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 7 Прикінцевих і перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
822. 8. До початку фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, за рахунок спеціального фонду державного бюджету відповідно до цього Закону фінансування таких робіт здійснюється за рахунок джерел, які використовувалися до набрання чинності цим Законом.
 
-521- Лабазюк С.П.
Івченко В.Є.
Пункт 8 «Прикінцевих та перехідних положень» виключити.
 
Відхилено   8. До початку фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, з Державного фонду внутрішніх водних шляхів відповідно до цього Закону фінансування таких робіт здійснюється за рахунок джерел, які використовувалися до набрання чинності цим Законом.
 
    -522- Клименко Ю.Л.
Пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. До 31.12.2020 фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, за рахунок спеціального фонду державного бюджету відповідно до цього Закону фінансування таких робіт здійснюється за рахунок джерел, які використовувалися до набрання чинності цим Законом (крім плати за шлюзування)».
 
Відхилено    
    -523- Дунда О.А.
В абзаці першому пункту 8 слова «за рахунок спеціального фонду державного бюджету» замінити словами «з Державного фонду внутрішніх водних шляхів».
 
Враховано    
    -524- Жмеренецький О.С.
Пункт 8 «Прикінцевих та перехідних положень» викласти в такій редакції:
«8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту забезпечує спрямування частини портових зборів для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах у пропорції визначеній цим законом із 01.01.2021»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Землі водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, під водними об’єктами, перевантажувальними терміналами з відвантаження вантажів на річковий транспорт, в тому числі акваторією перевантажувальних терміналів, які станом на дату набуття чинності цим Законом перебувають в користуванні фізичних та юридичних осіб, залишаються в такому користуванні до моменту закінчення строків користування відповідно до умов договорів, на підставі яких вони перебувають в такому користуванні».
 
Відхилено    
    -525- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац перший пункту 8 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту забезпечує спрямування частини портових зборів для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах у пропорції визначеній цим законом із 01.01.2021».
 
Відхилено    
823. У разі недостатнього фінансування Державного фонду внутрішніх водних шляхів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, може забезпечити спрямування частини портових зборів для забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах.
 
-526- Бобровська С.А.
Абзац другий пункту 8 розділу ХІІ виключити.
 
Враховано      
    -527- Торохтій Б.Г.
Васильковський І.І.
Павліш П.В.
У пункті 8 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» абзац другий виключити.
 
Враховано    
    -528- Дунда О.А.
Абзац другий пункту 8 розділу ХІІ виключити.
 
Враховано    
    -529- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
доповнити Прикінцеві і перехідні положення новим пунктом такого змісту:
«Землі водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, підводними об’єктами, перевантажувальними терміналами з відвантаження вантажів на річковий транспорт, в тому числі акваторією перевантажувальних терміналів, які станом на дату набуття чинності цим Законом перебувають в користуванні фізичних та юридичних осіб, залишаються в такому користуванні до моменту закінчення строків користування відповідно до умов договорів, на підставі яких вони перебувають в такому користуванні».
 
Відхилено    
824. 9. Власникам посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, які отримали такі посвідчення до набрання чинності цим Законом, міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном для управління аналогічними суднами видається без проходження ними додаткової оцінки кваліфікації.
 
   8. Власникам посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, які отримали такі посвідчення до набрання чинності цим Законом, міжнародне посвідчення на право управління прогулянковим судном для управління аналогічними суднами видається без проходження ними додаткової оцінки кваліфікації.
 
825. 10. Власникам суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України до набрання чинності цим Законом, внесення змін з видачею відповідних суднових документів здійснюється упродовж трьох років на безоплатній основі.
 
   9. Власникам суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України до набрання чинності цим Законом, внесення змін з видачею відповідних суднових документів здійснюється упродовж трьох років на безоплатній основі.
 
826. 11. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:
 
-530- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Пункт 11 Прикінцевих і перехідних положень викласти в такій редакції:
«11. Кабінету Міністрів України:
1) одночасно із набуттям чинності цим Законом:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом,
б) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону,
в) забезпечити проведення інвентаризації майна державних підприємств, що знаходяться у сфері впливу центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, та затвердити перелік стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього одного транспорту,
г) затвердити стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту;
2) протягом трьох місяців з дати прийняття цього Закону:
а) подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту»,
б) встановити відповідно до директивних вимог Європейського Союзу строк заправадження технічних вимог до суден внутрішнього водного транспорту (стандарт ЕS-ТRІN) із врахуванням першочергового застосування вимог щодо безпеки судноплавства та охорони навколишнього природного середовища».
 
Відхилено   10. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня опублікування цього Закону:
 
827. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
828. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;
 
-531- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
пункт 10 Розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень, після абзацу 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;».
 
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
829. забезпечити проведення інвентаризації майна державних транспортних підприємств з визначенням переліку стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
   забезпечити проведення інвентаризації майна державних транспортних підприємств з визначенням переліку стратегічних об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;
 
830. організувати заходи із збору інформації щодо гідротехнічних споруд приватної форми власності та земель водного фонду, відведених для будівництва об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
 
-532- Дунда О.А.
Пункт 11 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«передбачити в плані заходів з реалізації Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України проведення добровільної оцінки впливу на довкілля робіт на внутрішніх водних шляхах, які віднесені до категорії судноплавних, з метою забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу».
 
Відхилено   організувати заходи із збору інформації щодо гідротехнічних споруд приватної форми власності та земель водного фонду, відведених для будівництва об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту на день набрання чинності цього Закону передбачити для суден внутрішнього плавання, які згідно з судновими документами мають максимальну осадку не більше 4,5 метра при здійсненні каботажного або каботажного рейсу в якому місцем відправлення або місцем призначення є морські порти Херсон, Ольвія та Миколаїв встановлення ставок портових зборів на рівні визначеному статтею 9 цього Закону.
 
    -533- Тимошенко Ю.В.
Наливайченко В.О.
Цимбалюк М.М.
Абзац 5 пункту 11 виключити.
Доповнити Прикінцеві і перехідні положення пунктами такого змісту:
«Технічні вимоги до суден внутрішнього водного транспорту (стандарт ЕS-ТRІN) застосовується до суден внутрішнього водного транспорту:
1) що плавають під іноземним прапором – з дати набуття чинності цього Закону;
2) що плавають під Державним Прапором України, - з 2023 року з дати набуття чинності цим законом;
3) які почали будуватися в Україні до набуття чинності цим законом, - по закінченню трьохрічного строку після введення їх до експлуатації.
Державним колегіальним органам привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
Землі водного фонду, що зайняті територіальним морем, внутрішніми морськими водами, в тому числі акваторією морських портів, під водними об’єктами, які станом на дату набуття чинності цим Законом перебувають в користуванні фізичних та юридичних осіб, залишаються в такому користуванні до моменту закінчення строків користування відповідно до умов договорів, на підставі яких вони перебувають в такому користуванні».
 
Відхилено    
    -534- Кісєль Ю.Г.
Ковальов А.В.
абзац 6, пункту 10 Розділу ХІІ Прикінцевих та перехідних положень, викласти в такій редакції:
«Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту на день набрання чинності цього Закону передбачити для суден внутрішнього плавання, які згідно з судновими документами мають максимальну осадку не більше 4,5 метра при здійсненні каботажного або каботажного рейсу в якому місцем відправлення або місцем призначення є морські порти Херсон, Ольвія та Миколаїв встановлення ставок портових зборів на рівні визначеному статтею 9 цього Закону.».
 
Враховано    
831. Голова Верховної Ради України

-535- Мінько С.А.
Розділ ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новою частиною такого змісту:
"12. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік"
 
Враховано частково   11. Кабінету Міністрів України через рік після набрання чинності цим Законом щорічно включати інформацію про його виконання до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
Голова Верховної Ради України