Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо депутатських звернень)
 
-1- Фролов П.В.
У назві законопроекту слова « (щодо депутатських звернень)» замінити словами «щодо електронної форми документообігу.
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу
 
3.

 
-2- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У назві законопроекту після слів "змін до" доповнити словами та цифрами "статті 16"
 
Відхилено Оскільки у структурі законопроекту пропонується передбачити зміни не лише до статті 16 Закону. Також пропонується передбачити застосування електронної форми в іншій діяльності народного депутата України (не лише при направленні депутатських звернень)     
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) такі зміни:
 
-3- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У розділі І законопроекту після слів "Внести до" доповнити словами "статті 16"
 
Відхилено Оскільки у структурі законопроекту пропонується передбачити зміни не лише до статті 16 Закону.  І. Внести до (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2013 р., № 21,
ст. 208; 2020 р., № 10, ст. 50) такі зміни:
1. У пункті 1 частини першої статті 4 слово «письмової» виключити.
2. У статті 15:
у частині третій слова «у письмовій формі» замінити словами «у паперовій або електронній формі»;
у частині п’ятій:
в абзаці першому слова «у письмовій формі» виключити, доповнити другим реченням такого змісту: «Повідомлення про результат розгляду депутатського запиту надсилається у паперовій або електронній формі (відповідно до форми, в якій внесено депутатський запит) з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;
в абзаці другому слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».
 
    -4- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
У пункті 1 частини першої статті 4 слово «письмової» виключити.
У статті 15 Закону:
у частині третій слова: «у письмовій формі» замінити словами: «у паперовій або електронній формі»;
у частині п’ятій:
в абзаці першому слова «у письмовій формі» виключити та доповнити абзац новим реченням такого змісту: «Повідомлення про результат розгляду депутатського запиту надсилається у формі (паперовій або електронній з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»), в якій депутатський запит було внесено.;
в абзаці другому слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі»
Пункти 1 – 4 законопроекту вважати пунктами 3 – 6.
 
Враховано    
6. 1. Частину першу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Депутатське звернення може бути надіслано у паперовому або електронному вигляді у спосіб, передбачений діючим законодавством».
 
-5- Фролов П.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
2. У частині першій статті 16:
у абзаці другому слова «викладена в письмовій формі» виключити.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі.
 
Враховано   3. У статті 16:
у частині першій:
в абзаці другому слова «викладена в письмовій формі» виключити;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Депутатське звернення надсилається у паперовій або електронній формі»;
 
    -6- Штепа С.С.
Частину 1 законопроєкту викласти у такій редакції:
Частину першу абзац другий статті 16 викласти у такій редакції:
Депутатське звернення – це пропозиція, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції, викладена в електронній або паперовій формі.
 
Враховано частково    
    -7- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроєкту викласти в такій редакції:
Депутатське звернення надсилається в електронній або паперовій формі в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
Враховано частково    
    -8- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова "статті 16" виключити.
 
Відхилено скільки у структурі законопроекту пропонується передбачити зміни не лише до статті 16 Закону.   
    -9- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У пункті 1 розділу І законопроекту слова "паперовому або електронному вигляді" замінити словами "паперовій або електронній формі".
 
Враховано    
7. 2. Абзац перший частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
 
-10- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У пункті 2 розділу І законопроекту слова "статті 16" виключити.
 
Відхилено скільки у структурі законопроекту пропонується передбачити зміни не лише до статті 16 Закону.  абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
8. «Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову вмотивовану відповідь по суті піднятих питань. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання».
 
-11- Фролов П.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
3. Абзац перший частини другої статті 16 викласти у такій редакції:
«Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.
 
Враховано   «2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з дня його одержання розглянути і надати народному депутату відповідь з питань, що порушуються у депутатському зверненні. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з дня його одержання»;
 
    -12- Пузійчук А.В.
В абзаці другому пункту 2 розділу І законопроєкту слова «вмотивовану відповідь по суті піднятих питань» замінити словами «вмотивовану відповідь по суті порушених у ньому питань або письмову вмотивовану відмову у наданні відповіді на депутатське звернення».
 
Враховано частково Положення статті 16 Закону не передбачають «вмотивованої відмови» у наданні відповіді на депутатське звернення. Частини друга і четверта статті 16 Закону передбачають обов’язок органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, розглянути і надати вмотивовану відповідь, тобто надання відповіді в обов’язковому порядку.   
    -13- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
Слова "Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники" замінити словами "Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено скільки не узгоджується з положеннями частини першої статті 16 Закону, згідно з якою народний депутат України має право на депутатське звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю   
    -14- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Таке депутатське звернення розглядається першим керівником особисто."
 
Відхилено скільки чинною редакцією частини четвертої статті 16 Закону вже передбачено надання відповіді безпосередньо тим органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було направлено звернення, за підписом керівника чи посадової особи, керівником підприємства, установи та організації. Крім цього, депутатське звернення може бути адресовано посадовій особі, яка не є «першим керівником».   
9. 3. У частині третій статті 16 слова «не пізніше ніж за день» замінити словами «не пізніше ніж за три дні».
 
-15- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У пункті 3 розділу І законопроекту слова "статті 16" виключити.
 
Відхилено скільки у структурі законопроекту пропонується передбачити зміни не лише до статті 16 Закону.  у частині третій слова «не пізніше ніж за день» замінити словами «не пізніше ніж за три дні»;
 
10. 4. Частину четверту статті 16 доповнити новими абзацом такого змісту:
«За письмовою вимогою народного депутата, викладеною у депутатському зверненні, електронна відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату не пізніше, ніж у день відправки відповіді на депутатське звернення у паперовому варіанті.
За письмовою згодою народного депутата, викладеною у депутатському зверненні, відповідь на депутатське звернення може бути надана лише в електронній формі без відправки відповіді у паперовому варіанті в термін, передбачений діючим законодавством».
 
-16- Фролов П.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
5. Частину четверту статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення надсилається народному депутату у формі (паперовій або електронній з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»), в якій депутатське звернення було направлено.
 
Враховано   частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення надсилається народному депутату у паперовій або електронній формі (відповідно до форми, в якій направлено депутатське звернення) з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
4. У частині п’ятій статті 17:
абзац перший після слів «з вимогою» доповнити словами «у паперовій або електронній формі»;
абзац другий після слова «вимогу» доповнити словами «у паперовій або електронній формі», а після слів «з наступним інформуванням про це народного депутата» - словами «у паперовій або електронній формі (відповідно до форми, в якій звернуто таку вимогу) з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
5. Пункт 16 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, що підписуються ним власноручно або із застосуванням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
6. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 28 слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».
 
    -17- Штепа С.С.
Частину 4 законопроєкту викласти у такій редакції:
Частину четверту статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
В разі направлення депутатського звернення в електронній формі відповідь на нього повинна бути надіслана також в електронній формі у день її підписання.
 
Враховано частково (редакційно в пропозиції №16)   
    -18- Пузійчук А.В.
У пункті 4 розділу І законопроєкту:
1) в абзаці другому:
слово «електронна» виключити;
після слів «відповідь на депутатське звернення» доповнити словами «у електронній формі»;
слова «паперовому вигляді» замінити словами «паперовій формі»;
2) в абзаці третьому слова «паперовому варіанті в термін» замінити словами «у паперовій формі у строк», слова «діючим законодавством» замінити словами «частиною другою цієї статті».
 
Враховано частково (редакційно в пропозиції №16)   
    -19- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
У пункті 4 розділу І законопроекту слова "статті 16" виключити.
 
Відхилено скільки у структурі законопроекту пропонується передбачити зміни не лише до статті 16 Закону.   
    -20- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
В абзаці другому слова "електронна відповідь на депутатське звернення" замінити словами "відповідь на депутатське звернення у електронній формі".
 
Враховано частково (редакційно в пропозиції №16)   
    -21- Южаніна Н.П.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 5 такого змісту:
5. Пункт 9 статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
Визначення повноти та правдивості інформації, що надана на звернення або запит народного депутата України, здійснюється уповноваженою особою відділу контролю Апарату Верховної Ради України на складання протоколів про адміністративні правопорушення спільно з народним депутатом України – ініціатором такого звернення або запиту, якщо народний депутат України виявив таке бажання.
 
Відхилено Оскільки повноваженнями Апарату не передбачено встановлення «повноти та правдивості інформації», надані на звернення або запит народного депутата України   
    -22- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
У частині п’ятій статті 17:
в абзаці першому після слів «з вимогою» доповнити словами «у паперовій або електронній формі»;
в абзаці другому після слова «вимогу» доповнити словами «у паперовій або електронній формі», а після слів «з наступним інформуванням про це народного депутата» доповнити словами «у формі (паперовій або електронній з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»), в якій таку вимогу було звернуто».
Пункт 16 частини першої статті 24 Закону викласти в такій редакції:
16) використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ним власноручно або із застосуванням електронного цифрового підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги.
У абзаці четвертому частини п’ятої статті 28 слово «письмово» замінити словами «у паперовій або електронній формі».
 
Враховано    
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-23- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення "
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -24- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування"
 
Враховано    
    -25- Мінько С.А.
Білозір Л.М.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано    
12. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України