Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проєкт
 
   Проєкт
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків
 
-1- Цимбалюк М.М.
Назву законопроекту після слів " захисту прав та" доповнити словом "законних", а після слів "її батьків" доповнити речення словами "або інших законних представників дитини»"
 
Враховано частково (за виключенням слова «дитини»)  Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та законних інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків або інших законних представників
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст.88) такі зміни:
 
-2- Цимбалюк М.М.
У статтю 176 додати пункт 6 наступного змісту
"6. Уповноважена службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання, затримала особу, зобов’язана негайно повідомити про наявність на утриманні затриманої особи дитини, яка залишається без догляду, орган опіки та піклування (за місцем знаходження такої дитини) для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини. Про вжиті заходи уповноважена службова особа не пізніше наступного дня після затримання чи взяття під варту інформує затриману особу, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження. "
 
Відхилено   1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
5. 1) статтю 191 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
-3- Цимбалюк М.М.
Зміни до статті 191 КПК виключити.
 
Відхилено   1) статтю 191 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
6. «9. Уповноважена службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання, затримала особу, зобов’язана негайно повідомити про наявність на утриманні особи дитини, яка залишається без догляду, орган опіки та піклування (за місцем знаходження такої дитини) для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
 
-4- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Яцик Ю.Г.
Павлюк М.В.
Частину 9 статті 191 (в редакції проекту) викласти в такій редакції:
«9. Уповноважена службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання, затримала особу, зобов’язана негайно повідомити про наявність на утриманні особи дитини, яка залишається без догляду, орган опіки та піклування (за місцем знаходження такої дитини) для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини, та поінформувати про вжиті нею заходи затриману особу, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд»;
 
Враховано (Відповідно до ч. 6 ст. 191 КПК України слідчий повідомляється про затримання особи, а тому він повинен бути також повідомлений про інформування органів опіки і піклування)  «9. Уповноважена службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов’язана негайно повідомити про наявність на утриманні особи дитини, яка залишається без догляду, орган опіки та піклування (за місцем перебування такої дитини) для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та поінформувати про вжиті нею заходи затриману особу, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд»;
 
7. Про вжиті заходи уповноважена службова особа інформує затриману особу, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження»;
 
      
8. 2) статтю 194 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
-5- Цимбалюк М.М.
Зміни до статті 194 КПК виключити.
 
Відхилено   2) статтю 194 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
9. «9. У разі наявності в особи, відносно якої застосовано запобіжний захід тримання під вартою, дитини, яка перебуває на утриманні підозрюваного, обвинуваченого та залишається без догляду у зв’язку із застосуванням вказаного запобіжного заходу, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
 
-6- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Яцик Ю.Г.
Павлюк М.В.
Частину 9 статті 194 КПК (в редакції проекту) викласти в такій редакції:
«9. У разі наявності в особи, відносно якої застосовано запобіжний захід тримання під вартою, дитини, яка перебуває на утриманні підозрюваного, обвинуваченого та залишається без догляду у зв’язку із застосуванням вказаного запобіжного заходу, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та інформує про вжиті ним заходи підозрюваного, обвинуваченого, слідчого суддю, суд»;
 
Враховано   «9. У разі наявності в особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, дитини, яка перебуває на утриманні підозрюваного, обвинуваченого та залишається без догляду у зв’язку із застосуванням зазначеного запобіжного заходу, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та інформує про вжиті ним заходи підозрюваного, обвинуваченого, слідчого суддю, суд»;
 
10. Про вжиті заходи слідчий, прокурор письмово повідомляє підозрюваного, обвинуваченого, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження»;
 
      
11. 3) статтю 213 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
-7- Цимбалюк М.М.
Зміни до статті 213 КПК виключити
 
Відхилено   3) статтю 213 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
12. «6. У разі наявності на утриманні затриманої особи дитини, яка залишилась без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
 
-8- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Яцик Ю.Г.
Павлюк М.В.
Частину 6 статті 213 (в редакції проекту) викласти в такій редакції:
«6. У разі наявності на утриманні затриманої особи дитини, яка залишилась без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та поінформувати про вжиті нею заходи затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд».
 
Враховано   «6. У разі наявності на утриманні затриманої особи дитини, яка залишилася без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем перебування такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та поінформувати про вжиті нею заходи затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд»;
 
13. Про вжиті заходи уповноважена службова особа, що здійснила затримання, письмово повідомляє затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження».
 
-9- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Яцик Ю.Г.
Павлюк М.В.
Статтю 508 КПК доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі наявності на утриманні особи, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного характеру, дитини, яка залишилась без догляду, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та інформує про вжиті ним заходи затриманого, слідчого суддю, суд».
 
Враховано (Проєкт спрямований на всебічне врахування та неуклінне дотримання прав та інтересів дитини, яка знаходиться на утриманні особи, щодо якої уже застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.З назви проєкту Закону та його змісту вбачається, що його положення охоплюють також ситуації, коли до особи застосовується тимчасовий запобіжний захід – затримання. За таких обставин, необхідно 1 всі випадки, коли під час здійснення кримінального провадження можливе залишення дитини без опіки (піклування) батьків).  4) статтю 508 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У разі наявності на утриманні особи, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного характеру, дитини, яка залишилася без догляду, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та інформує про вжиті ним заходи затриманого, слідчого суддю, суд»;
5) статтю 583 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. У разі наявності на утриманні особи, стосовно якої застосовано тимчасовий арешт, дитини, яка залишилася без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила арешт, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем перебування такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та поінформувати про вжиті нею заходи затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд»;
6) статтю 584 доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:
«15. У разі наявності на утриманні особи, стосовно якої застосовано екстрадиційний арешт, дитини, яка залишилася без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила арешт, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем перебування такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та поінформувати про вжиті нею заходи затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд».
 
    -10- Монастирський Д.А.
Михайлюк Г.О.
Яцик Ю.Г.
Павлюк М.В.
Статтю 583 КПК доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. У разі наявності на утриманні особи, до якої застосовано тимчасовий арешт, дитини, яка залишилась без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила арешт, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини та поінформувати про вжиті нею заходи затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд»;
 
Враховано (Див. обґрунтування до поправки № 9)   
    -11- Фролов П.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«Статтю 584 Кримінального процесуального кодексу України доповнити новою частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«15. У разі наявності на утриманні особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, дитини, яка залишилась без догляду, уповноважена службова особа, що здійснила арешт, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування за місцем знаходження такої дитини для вжиття необхідних заходів щодо тимчасового влаштування дитини.
Про вжиті заходи уповноважена службова особа, що здійснила екстрадиційний арешт, письмово повідомляє затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження.».
 
Враховано редакційно    
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.