Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист
 
-1- Власенко С.В.
- член Комітету
Назву проекту Закону змінити на: «Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги
 
3. Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 3-4, ст. 21):
 
-2- Власенко С.В.
-член Комітету
У пункті 1:
змінити у відповідному відмінку слово «зустріч» на «побачення».
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
5. 1. Частину 2 статті 8 викласти в редакції: «Засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер. Засуджений за власною ініціативою чи ініціативою адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з засудженим – в разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи –відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність. Зустріч засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
-3- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
«Засудженому гарантується право на правову допомогу, юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер. Надання правової допомоги забезпечується у робочі дні з урахуванням затвердженого розпорядку дня установи виконання покарань, без обмеження кількості, під контролем (візуальним) адміністрації, у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
У випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги у вихідні, святкові або неробочі дні, забезпечується надання засудженим правової допомоги лише адвокатом, про що останній у письмовій, в тому числі електронній, формі, або за допомогою засобів телефонного чи факсимільного зв'язку повідомляє адміністрацію не пізніше, ніж за три години до прибуття.
Аудіо- та відеофіксація зустрічі можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги або у випадках визначених законодавством.
У випадку відмови від надання правової допомоги, засуджений у письмовій формі відмовляється від такої допомоги.»
 
Відхилено   1) у статті 8:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною.
Таке право поширюється також на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер.
Засуджений має право на такі побачення без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години за власною ініціативою та/або ініціативою особи, на побачення з якою він має право.
Якщо ініціатором побачення є захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, а засуджений відмовляється від такого побачення, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати такі побачення із засудженим. У разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє особу (осіб), з якою (якими) має право на побачення, про небажання продовжити таке побачення, побачення припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, у побаченні засудженого із його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, наявність письмової відмови засудженого від такого побачення. Відмова з цієї підстави адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні такого побачення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Побачення засудженого з його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, є конфіденційним, аудіо- та відеофіксація побачення та/або присутність на побаченні інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження»;
 
    -4- Власенко С.В.
Запропоновану редакцію частини другої статті 8 (пункт 1 законопроекту) викласти в такій редакції: «2. Засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (зустрічі) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.
Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер.
Засуджений за власною ініціативою чи ініціативою його захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокат (адвокати), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати зустріч захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини із засудженим. У разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в зустрічі засудженого із його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини наявність письмової відмови засудженого від такої зустрічі. Відмова з цієї підстави адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого з його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Зустріч засудженого із його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та його захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Враховано частково    
    -5- Власенко С.В.
-член Комітету
У пункті 1:
абзаци 3- 6 викласти в редакції:
«2. Засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною.
Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер.
Засуджений має право на такі побачення без обмеження у часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години за власною ініціативою та/або ініціативою особи, на побачення з якою він має право.
Якщо ініціатором побачення виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, а засуджений відмовляється від такого побачення, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати такі побачення із засудженим. У разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє особу (осіб), з якою (якими) має право на побачення, про небажання продовжити таке побачення, побачення припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в побаченні засудженого із його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, наявність письмової відмови засудженого від такого побачення. Відмова з цієї підстави адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні такого побачення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Побачення засудженого із його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, є конфіденційною, аудіо- та відеофіксація побачення, присутність на побаченні інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та особи (осіб), з якими він має побачення.».
 
Враховано частково    
    -6- Власенко С.В.
У пункті 1
у підпункті 1 останній абзац викласти в такій редакції: «Побачення засудженого із його захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, є конфіденційною, аудіо- та відеофіксація побачення та/або присутність на побаченні інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження».
 
Враховано    
    -7- Яцик Ю.Г.
Частину 2 статті 8 викласти в редакції:
«Засудженому гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер.
Засуджений за власною ініціативою чи ініціативою адвоката, захисника, законного представника, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи.
Відмова засудженого від такої зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оформлюється засудженим власноручно у присутності адвоката, захисника чи іншого фахівця у галузі права, яким було ініційовано таку зустріч, та представника адміністрації установи виконання покарань, установи попереднього ув’язнення, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений.
Зустріч засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.»
 
Відхилено    
    -8- Божик В.І.
Пункт перший Розділу Івикласти в такій редакції:
1.1. частину другу доповнити словами «поміщені в карцер»;
1.2. доповнити новою частино 2-1 такого змісту:
«2-1. Засудженому гарантується право на конфіденційні зустрічі для надання правової допомоги із адвокатом або іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, поміщені в карцер.
Зустрічі для надання правової допомоги засудженого із законним представником, адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи є конфіденційною. Аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та законного представника, адвоката, іншого фахівця у галузі права.
Засуджений має право на необмежені у часі та кількості зустрічі для надання правової допомоги із законним представником, адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
Адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана на вимогу законного представника, адвоката іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи організувати зустріч. Така зустріч припиняється лише у разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє особі, яка ініціювала зустріч про небажання продовжити зустріч. Письмова відмова засудженого від зустрічі для надання правової допомоги не допускається.»
 
Відхилено    
    -9- Стефанчук Р.О.
Абзац другий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Частину другу статті 8 викласти в редакції:
«2. Засудженому гарантується право на правову допомогу.
Для одержання правової допомоги засуджений, в тому числі той, який перебуває на лікуванні у закладах охорони здоров'я або поміщений в карцер, має право за власною ініціативою чи ініціативою захисника отримувати правову допомогу в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі.
Засуджений має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з таким захисником Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи відбування покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, зобов’язана організувати зустріч захисника з засудженим. У разі, якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання проводити таку зустріч, вона не проводиться. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого з захисником, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з захисником.
Адміністрація установи виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, не має права відмовити в зустрічі засудженого з захисником.
Зустріч засудженого з захисником, є конфіденційною, аудіо- та відео- фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника».
 
Відхилено    
6. 2. В ч. 6 статті 8 в перше речення, після слова «установи», поставивши кому доповнити: «забезпечення зустрічі засуджених осіб з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою реалізації засудженим права на захист, отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій.».
 
-10- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
у частині шостій статті 8 слово «осіб» виключити.
 
Враховано   перше речення частини шостої викласти в такій редакції: «6. Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, які прибули до установи, забезпечення їх побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження»;
 
    -11- Стефанчук Р.О.
Абзац третій Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У першому реченні частини шостої статті 8 після слова «установи», доповнити словами:
«забезпечення зустрічі засуджених осіб з захисником, з метою реалізації засудженим права на захист, отримання правової допомоги».
 
Відхилено    
    -12- Власенко С.В.
Перше речення частини шостої статті 8 (пункт 2 законопроекту) викласти в такій редакції: «Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи, забезпечення зустрічі засуджених осіб із їх захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини з метою реалізації засудженим права на захист, отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій.»
 
Враховано частково    
    -13- Власенко С.В.
У пункті 1:
абзац 7 викласти в такій редакції: «перше речення частини шостої викласти в такій редакції: «Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи, забезпечення їх побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження».
 
Враховано    
    -14- Божик В.І.
Пункт другий Розділу Івикласти в такій редакції:
Частину шосту після другого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Також керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за порядок забезпечення зустрічі для надання правової допомоги засуджених осіб з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права.».
 
Відхилено    
    -15- Яцик Ю.Г.
Частину 6 статті 8 викласти в редакції:
«Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за допущення порушення права засудженого на правову допомогу, розміщення засуджених, що прибули до установи. При цьому забороняється розміщення таких осіб у приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями.».
 
Відхилено    
7. 3. Доповнити новою статтею 20-1: «Стаття 20-1. Повідомлення адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим права на захист про місце відбування покарання, переведення засудженого, зміну статусу
 
-16- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
статтю 20-1 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено   2) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Повідомлення захиснику (захисникам) у кримінальному провадженні, адвокату (адвокатам), законному представнику (законним представникам), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристу (юристам), фахівцю (фахівцям) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законному представнику (законним представникам) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про місце відбування покарання засудженим, його переведення, зміну його правового та/або процесуального статусу
 
8. В разі зміни правового, процесуального статусу засудженого, його місця перебування, в тому числі в разі переведення засудженого на іншу роботу, підприємство, установу, організацію, посаду, з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятору, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, дільниць посиленого контролю, переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшення, зменшення обсягу встановлених правообмежень, переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки, повторного переведення, адміністрація установи виконання покарання невідкладно, не пізніше 24 годин, письмово інформує адвоката, захисника законним представника, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим права на захист, отримання конфіденційних юридичних консультацій та вручає відповідний лист адвокату, захиснику, законному представнику, іншим фахівцям у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи одразу після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, засудженого. В інформаційному листі визначається ініціатор прийнятих рішень щодо засудженого, правове обґрунтування прийнятих рішень щодо засудженого та інформація щодо місця перебування засудженого, підстав та дати зміни місця перебування засудженого, підстав зміни правового, процесуального статусу засудженого.».
 
-17- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
В абзаці другому пункту 3 Розділу І щодо доповнення Кримінально-виконавчого кодексу України новою статтею 20-1 після слів «адміністрація установи виконання покарання» доповнити словами « (уповноважений орган з питань пробації у межах своїх повноважень)».
 
Відхилено   У разі зміни правового, процесуального статусу засудженого, зміни його місця перебування, у тому числі в разі переведення засудженого на іншу роботу, підприємство, установу, організацію, посаду, з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятора, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, посиленого контролю, у більш суворі умови тримання або збільшення чи зменшення обсягу встановлених правообмежень, переведення засудженого до виправної колонії іншого рівня безпеки, повторного переведення засудженого адміністрація установи виконання покарань невідкладно, не пізніше 24 годин, письмово інформує його захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, а також невідкладно після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, до засудженого. В інформаційному листі зазначаються ініціатор прийнятих рішень стосовно засудженого, правове обґрунтування таких рішень, інформація щодо місця перебування засудженого, у тому числі підстави та дата його зміни, а також підстави для зміни правового, процесуального статусу засудженого»;
 
    -18- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 3:
1.1. після слів «тримання або збільшення» символ та слово «, зменшення» видалити;
1.2. після словосполучення «адміністрація установи виконання покарання» додати словосполучення «або уповноважений орган з питань пробації»;
1.3. словосполучення «письмово інформує» замінити «повідомляє», словосполучення «В інформаційному листі» замінити на словосполучення «У повідомлені».
 
Відхилено    
    -19- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 Розділу І законопроекту:
після слів «письмово інформує» доповнити словами «прокурора, а також»;
після слів «після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, засудженого,» доповнити словами «а також на їх попереднє письмове звернення по телефону одразу після фактичного переміщення засудженого.».
 
Відхилено    
    -20- Павлюк М.В.
Нова стаття 20-1.
Викласти в такій редакції:
Стаття 20-1. Повідомлення адвоката, захисника, законного представника, близьких родичів про місце відбування покарання, переведення засудженого, зміну статусу
В разі зміни правового, процесуального статусу засудженого, його місця перебування, в тому числі в разі переведення засудженого на іншу роботу, підприємство, установу, організацію, посаду, з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятору, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, дільниць посиленого контролю, переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшення обсягу встановлених правообмежень, адміністрація установи виконання покарання невідкладно, не пізніше 24 годин, письмово інформує про це адвоката, захисника, законного представника, близьких родичів та направляє відповідний лист адвокату, захиснику, законному представнику, близьким родичам, або вручає одразу після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, із зазначенням ініціатора прийнятих рішень та правового обґрунтування.
 
Відхилено    
    -21- Гринчук О.А.
Нова стаття 20-1.
Викласти в такій редакції:
Стаття 20-1. Повідомлення адвоката, захисника, законного представника, близьких родичів про місце відбування покарання, переведення засудженого, зміну статусу
В разі зміни правового, процесуального статусу засудженого, його місця перебування, в тому числі в разі переведення засудженого на іншу роботу, підприємство, установу, організацію, посаду, з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятору, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, дільниць посиленого контролю, переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшення обсягу встановлених правообмежень, адміністрація установи виконання покарання невідкладно, не пізніше 24 годин, письмово інформує про це адвоката, захисника, законного представника, близьких родичів та направляє відповідний лист адвокату, захиснику, законному представнику, близьким родичам, або вручає одразу після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, із зазначенням ініціатора прийнятих рішень та правового обґрунтування.
 
Відхилено    
    -22- Власенко С.В.
Редакцію статті 20-1 (пункт 3 законопроекту) викласти таким чином: «Стаття 20-1. Повідомлення захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини, а також додатково вручає відповідний інформаційний лист захиснику (захисникам) у кримінальному провадженні, законному представнику (законним представникам) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокату (адвокатам), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристу (юристам), фахівцю (фахівцям) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини одразу після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, засудженого. В інформаційному листі визначається ініціатор прийнятих рішень щодо засудженого, правове обґрунтування прийнятих рішень щодо засудженого та інформація щодо місця перебування засудженого, підстав та дати зміни місця перебування засудженого, підстав зміни правового, процесуального статусу засудженого.»
 
Враховано частково    
    -23- Власенко С.В.
- член Комітету
У пункті 1:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) доповнити статтею 20-1 такого змісту: «Стаття 20-1. Повідомлення захиснику (захисникам) у кримінальному провадженні, адвокату (адвокатам), законному представнику (законним представникам), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристу (юристам), фахівцю (фахівцям) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законному представнику (законним представникам) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про місце відбування покарання засудженим, його переведення, зміну його правового та/або процесуального статусу.
У разі зміни правового, процесуального статусу засудженого, зміни його місця перебування, у тому числі в разі переведення засудженого на іншу роботу, підприємство, установу, організацію, посаду, з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятора, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, дільниць посиленого контролю, переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшення чи зменшення обсягу встановлених правообмежень, переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки, повторного переведення адміністрація установи виконання покарання невідкладно, не пізніше 24 годин, письмово інформує його захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, а також невідкладно після їх фактичного прибуття до установи відбування покарань, до засудженого. В інформаційному листі зазначаються ініціатор прийнятих рішень стосовно засудженого, правове обґрунтування прийнятих рішень стосовно засудженого та інформація щодо місця його перебування, підстав та дати його зміни, підстав зміни правового, процесуального статусу засудженого.»
 
Враховано    
    -24- Божик В.І.
Статтю 20-1, якою пропонується доповнити викласти в такій редакції:
«Стаття 20-1. Повідомлення адвоката, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про переведення засудженого
1. У разі переведення на іншу роботу з одного арештного дому до іншого, в одиночну камеру, до слідчого ізолятору, колонії іншого виду, звичайних житлових приміщень, переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої, переведення до іншої дільниці ресоціалізації, соціальної реабілітації, дільниць посиленого контролю, переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшення, зменшення обсягу встановлених правообмежень, переведення до виправної колонії іншого рівня безпеки, повторного переведення, адвокат, інший фахівець у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи має бути невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту звернення про організацію зустрічі на надання правової допомоги, письмово поінформований адміністрацією установи виконання покарання, про такі зміни.
Таке повідомлення має містити відомості про суб’єкта прийняття рішення стосовно засудженого, місце перебування засудженого, підстави та дату зміни місця перебування засудженого.».
 
Відхилено    
    -25- Яцик Ю.Г.
Доповнити новою статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Повідомлення адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим права на захист про місце відбування покарання, переведення засудженого.
В разі переведення до іншої установи виконання покарання, установи попереднього ув’язнення, адміністрація установи виконання покарання протягом 48 годин інформує адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про таке переведення.».
 
Відхилено    
    -26- Стефанчук Р.О.
Абзац четвертий та п’ятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
3. Доповнити новою статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Повідомлення захисника, законного представника, з метою реалізації засудженим права на захист, про місце відбування покарання, переведення засудженого, зміну його статусу
З метою реалізації засудженим права на захист не пізніше 48 годин після зміни правового, процесуального статусу засудженого, зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі, в тому числі переведення до колонії іншого виду, адміністрація установи виконання покарання, письмово інформує про це захисника, шляхом направляння відповідного листа захиснику. В зазначеному листі вказується ініціатор прийнятих рішень щодо засудженого, підстав прийняття рішень щодо засудженого та інформація щодо місця перебування засудженого, підстав та дати зміни місця перебування засудженого, зміни правового або процесуального статусу засудженого».
 
Відхилено    
9. 4. Статтю 24 доповнити частиною 2-1 такого змісту: «2-1. Адвокати, захисники, законні представники, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою реалізації засудженим (підзахисним) права на захист, отримання юридичної допомоги, конфіденційних юридичних консультацій мають бути невідкладно допущені адміністрацією установи виконання покарань до засудженого у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи без спеціального дозволу (акредитації).».
 
-27- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   3) частину другу статті 24 доповнити абзацом другим такого змісту:
«З метою реалізації засудженим права на захист, одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій (побачень) його захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, має (мають) бути невідкладно допущений (допущені) до засудженого адміністрацією установи виконання покарань у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години без спеціального дозволу (акредитації) на вимогу засудженого або особи (осіб), які мають право на такі побачення з ним»;
 
    -28- Божик В.І.
Пункт четвертий Розділу Івикласти в такій редакції:
Статтю 24 доповнити новою частиною 1-1 такого змісту:
«1-1. Адвокати, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи мають право безперешкодно відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу (акредитації) в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою надання правової допомоги засудженому.».
 
Відхилено    
    -29- Власенко С.В.
Передбачити доповнення частини другої статті 24 (пункт 4 законопроекту) новим абзацом такого змісту: «З метою реалізації засудженим права на захист, отримання юридичної допомоги, конфіденційних юридичних консультацій (зустрічей) його захисник (захисники) у кримінальному провадженні, законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокат (адвокати), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини має бути невідкладно допущений до засудженого адміністрацією установи виконання покарань у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години без спеціального дозволу (акредитації) на вимогу засудженого захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Враховано частково    
    -30- Власенко С.В.
- член Комітету
У пункті 1:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) частину другу статті 24 доповнити абзацом другим такого змісту:
«З метою реалізації засудженим права на захист, отримання юридичної допомоги, конфіденційних юридичних консультацій (побачень) його захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, має (мають) бути невідкладно допущений (допущені) до засудженого адміністрацією установи виконання покарань у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години без спеціального дозволу (акредитації) на вимогу засудженого або особи (осіб), які мають право на такі побачення з ним.»
 
Враховано    
    -31- Яцик Ю.Г.
Статтю 24 доповнити частиною 2-1 такого змісту:
«2-1. Адвокати, захисники, законні представники, з метою реалізації засудженим (підзахисним) права на захист, отримання юридичної допомоги, конфіденційних юридичних консультацій мають бути невідкладно допущені адміністрацією установи виконання покарань до засудженого у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи - в робочі дні відповідно до режиму установи, на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи за погодженням такої вимоги адміністрацією установи або органу управління установи виконання покарань на підставі документів, які підтверджують повноваження на надання правової допомоги та посвідчують особу, яка звернулась із вимогою.».
 
Відхилено    
    -32- Стефанчук Р.О.
Абзац шостий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Статтю 24 доповнити частиною такого змісту:
«2-1. На вимогу засудженого захисники з метою реалізації засудженим (підзахисним) права на захист, мають бути невідкладно допущені адміністрацією установи виконання покарань до засудженого у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі.
Кількість захисників, які можуть одночасно перебувати в одній установі виконання покарань, визначається з урахуванням пропускної спроможності приміщень для надання побачень згідно з передбаченими нормами».
 
Відхилено    
    -33- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину 2-1 статті 24 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено    
10. 5. Частину 3 статті 51 доповнити новим пунктом: «на невідкладну правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.».
 
-34- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   4) частину третю статті 51 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«на невідкладну правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години»;
 
    -35- Власенко С.В.
Частину третю статті 51 доповнити новим абзацом такого змісту: «на невідкладну правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (зустрічі) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Враховано частково    
    -36- Власенко С.В.
- член Комітету
У пункті 1:
підпункт 4 викласти в такій редакції: «4) частину третю статті 51 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«на невідкладну правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години»
 
Враховано    
    -37- Божик В.І.
Пункт п’ятий Розділу Івикласти в такій редакції:
Частину третю статті 51 доповнити новим пунктом такого змісту:
«на правову допомогу, конфіденційні зустрічі для надання правової допомоги з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Відхилено    
    -38- Яцик Ю.Г.
Частину 3 статті 51 доповнити новим пунктом:
«на невідкладну правову допомогу, що включає в себе необмежені у часі та кількості конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи.».
 
Відхилено    
    -39- Стефанчук Р.О.
Абзац сьомий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Частину третю статті 51 доповнити новим абзацом такого змісту: «на невідкладну правову допомогу, конфіденційні зустрічі з захисником, з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі».
 
Відхилено    
    -40- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
пункт четвертий частини третьої статті 51 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено    
11. 6. Пункт 4 частини 2 статті 59 викласти в редакції: «одержувати невідкладно правову допомогу, конфіденційні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.».
 
-41- Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   5) абзац п’ятий частини другої статті 59 викласти в такій редакції:
«одержувати невідкладну правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години»;
 
    -42- Божик В.І.
Пункт шостий Розділу Івикласти в такій редакції:
Абзац 5 частини другої статті 59 доповнити реченням такого змісту:
«Мати необмежені у часі та кількості конференційні зустрічі для надання правової допомоги із адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Відхилено    
    -43- Власенко С.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 59 викласти в такій редакції: «одержувати невідкладно правову допомогу, консультації (зустрічі) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Враховано частково    
    -44- Власенко С.В.
У пункті 1:
підпункт 5 викласти в редакції: «5) абзац п’ятий частини другої статті 59 викласти в такій редакції:
«одержувати невідкладну правову допомогу, консультації (побачення) із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години».
 
Враховано    
    -45- Яцик Ю.Г.
Пункт 4 частини 2 статті 59 викласти в редакції:
«одержувати невідкладно правову допомогу, що включає в себе необмежені у часі та кількості конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи.».
 
Відхилено    
    -46- Стефанчук Р.О.
Абзац восьмий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Абзац четвертий частини 2 статті 59 викласти в такій редакції: «одержувати невідкладно правову допомогу, конфіденційні зустрічі з захисником, з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі».
 
Відхилено    
    -47- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
пункт четвертий частини другої статті 59 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
12. 7. Назву ст. 73 викласти в редакції: «Стаття 73. Побачення і телефонні розмови, зустріч з адвокатами, захисниками, законними представниками та іншими особами з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій військовослужбовців».
 
-48- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У пункті 7 Розділу І щодо викладу назви статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України в новій редакції замість слів «консультацій військовослужбовців» записати слова «консультацій засуджених військовослужбовців».
 
Відхилено   6) назву і частину п’яту статті 73 викласти в такій редакції:
«Стаття 73. Побачення, телефонні розмови засуджених військовослужбовців із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини»;
 
    -49- Кунаєв А.Ю.
У новій редакції назви статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України перед словом «військовослужбовців» доповнити словом «засуджених».
 
Відхилено    
    -50- Павлюк М.В.
У назві статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України перед словом «військовослужбовців» додати слово «засуджених».
 
Відхилено    
    -51- Гринчук О.А.
У назві статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України перед словом «військовослужбовців» додати слово «засуджених».
 
Відхилено    
    -52- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 7 після слова «консультацій» додати слово «засуджених».
 
Відхилено    
    -53- Божик В.І.
Пункт сьомий Розділу Івикласти в такій редакції:
«назву статті 73 після слова «розмови» доповнити словами «зустрічі для надання правової допомоги».
 
Відхилено    
    -54- Драбовський А.Г.
Назву статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 73. Побачення і телефонні розмови, зустріч з адвокатами, захисниками, законними представниками та іншими особами з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій засуджених військовослужбовців».
 
Відхилено    
    -55- Пасічний О.С.
Назву статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України викласти в наступній редакції: «Стаття 73. Побачення і телефонні розмови, зустріч з адвокатами, захисниками, законними представниками та іншими особами з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій засуджених військовослужбовців».
 
Відхилено    
    -56- Власенко С.В.
Назву статті 73 викласти в такій редакції: «Стаття 73. Побачення, телефонні розмови, зустрічі засуджених військовослужбовців захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Враховано частково    
    -57- Власенко С.В.
- член Комітету
У пункті 1:
у статті 73:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 73. Побачення, телефонні розмови, засуджених військовослужбовців із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини
 
Враховано    
    -58- Яцик Ю.Г.
Назву ст. 73 викласти в редакції: «Стаття 73. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців».
 
Відхилено    
    -59- Стефанчук Р.О.
Абзац дев’ятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Назву статті 73 викласти в такій редакції:
«Стаття 73. Побачення і телефонні розмови, зустріч з захисниками, військовослужбовців».
 
Відхилено    
13. 8. Частину 5 статті 73 викласти в редакції: «5. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених військовослужбовців, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, їхніх близьких родичів, громадських організацій, адвоката, захисника, законного представника, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, засуджені військовослужбовці мають право на невідкладну зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
 
-60- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
у статті 73 слово «конфіденційних» замінити на слово «юридичних».
 
Відхилено   «5. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій засудженим військовослужбовцям, у тому числі під час їх перебування у стаціонарних закладах охорони здоров’я, надається право на невідкладні побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години за ініціативою таких осіб, ініціативою засудженого військовослужбовця або його родичів.
 
    -61- Павлюк М.В.
В абзаці першому частини п’ятої статті 73 словосполучення «громадських організацій» вилучити.
 
Враховано    
    -62- Гринчук О.А.
В абзаці першому частини п’ятої статті 73 словосполучення «громадських організацій» вилучити.
 
Враховано    
    -63- Шпенов Д.Ю.
В абзаці першому пункту 8 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого військовослужбовця і в інший час.».
 
Відхилено    
14. Зустріч засуджених військовослужбовців з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
 
-64- Власенко С.В.
У пункті 1:
у підпункті 6 абзац 6 викласти в такій редакції: «Побачення засуджених військовослужбовців із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, є конфіденційним, аудіо- та відеофіксація зустрічі та/або присутність на побачені інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини.».
 
Враховано   Побачення засуджених військовослужбовців із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, є конфіденційними, аудіо- та відеофіксація побачення та/або присутність на побаченні інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини.
 
15. Адміністрація закладу виконання покарань зобов’язана при пред'явленні адвокатом, захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, законного представника іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу негайно забезпечити зустріч з засудженим військовослужбовцем. Кількість і тривалість таких зустрічей для надання правової допомоги, конфіденційних консультацій необмежена та надається в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 до 20 години.
 
-65- Кунаєв А.Ю.
У абзаці 3 частини 5 нової редакції статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України слова «Адміністрація закладу виконання покарань» замінити словами «Командування дисциплінарного батальйону».
 
Враховано   Командування дисциплінарного батальйону, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язані при пред'явленні захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, документа, що посвідчує особу, та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України, або договору із засудженим чи договору з його родичами про представлення інтересів засудженого в Європейському суді з прав людини негайно забезпечити побачення з ним.
 
    -66- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 8:
слова «закладу виконання покарань» замінити словами «дисциплінарного батальйону».
 
Враховано    
    -67- Шпенов Д.Ю.
В абзаці третьому пункту 8 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого військовослужбовця і в інший час.».
 
Відхилено    
    -68- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Оскільки стаття 73, до якої пропонуються зміни в пункті 8 Розділу І, відноситься до Глави 14 «Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців» по тексту пункту 8 слід відобразити, що мова йде не про цивільні «колонію», «заклад виконання покарань», а про дисциплінарний батальйон, шляхом заміни відповідних термінів на «дисциплінарний батальйон», «командир дисциплінарного батальйону».
 
Відхилено    
16. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а засуджений військовослужбовець відмовляється від такої зустрічі, адміністрація колонії, зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з засудженим військовослужбовцем – в разі якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого військовослужбовця з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи – відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого військовослужбовця з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність. Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.».
 
-69- Кунаєв А.Ю.
У абзаці 4 частини 5 нової редакції статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу:
Слова «адміністрація колонії» замінити словами «командування дисциплінарного батальйону».
Слова «адміністрацією установи виконання покарань» та «адміністрації установи виконання покарань» замінити відповідно на слова «командуванням дисциплінарного батальйону» та «командування дисциплінарного батальйону».
Після слів «засуджений», «засудженого» та «засуджений» доповнити словами «військовослужбовець», «військовослужбовця» та «військовослужбовець».
 
Враховано   Якщо ініціатором побачення із засудженим військовослужбовцем є захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а засуджений військовослужбовець відмовляється від такого побачення, командування дисциплінарного батальйону, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язані організувати таке побачення.
У разі якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, про небажання продовжувати побачення, таке побачення припиняється.
Не є підставою для відмови командуванням дисциплінарного батальйону, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, у побаченні з захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, наявність письмової відмови засудженого військовослужбовця від такого побачення. Відмова командування дисциплінарного батальйону, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, у забезпеченні такого побачення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, у приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їх згодою»;
 
    -70- Драбовський А.Г.
У новому абзаці 4 частини п’ятої статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України слова «адміністрація колонії» замінити словами «керівництво дисциплінарного батальйону».
 
Відхилено    
    -71- Пасічний О.С.
У новому абзаці 4 частини п’ятої статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України слова «адміністрація колонії» замінити словами «керівництво дисциплінарного батальйону».
 
Відхилено    
    -72- Павлюк М.В.
Словосполучення «адміністрація колонії» замінити словами «адміністрацією установи виконання покарань» в потрібних відмінках по всьому тексту законопроекту.
 
Відхилено    
    -73- Гринчук О.А.
Словосполучення «адміністрація колонії» замінити словами «адміністрацією установи виконання покарань» в потрібних відмінках по всьому тексту законопроекту.
 
Відхилено    
    -74- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 8:
у абзаці четвертому слово «колонії» замінити словами «дисциплінарного батальйону», слова «установи виконання покарань» замінити словами «дисциплінарного батальйону».
 
Враховано    
    -75- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину п’яту статті 75 викласти в такій редакції:
«5. Для одержання правової допомоги засудженим військовослужбовцям, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, надаються побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, наодинці. Таке побачення не може бути обмежене в часі.
Надання правової допомоги забезпечується у робочі дні з урахуванням затвердженого розпорядку дня дисциплінарного батальйону без обмеження кількості, під контролем командування дисциплінарного батальйону, у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
У випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги у вихідні, святкові або неробочі дні, забезпечується надання засудженим військовослужбовцям правової допомоги лише адвокатом, про що останній у письмовій, в тому числі електронній, формі, або за допомогою засобів телефонного чи факсимільного зв'язку повідомляє адміністрацію не пізніше, ніж за три години до прибуття.
Аудіо- та відеофіксація зустрічі можлива виключно з письмової згоди засудженого військовослужбовця та адвоката, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги або у випадках визначених законодавством.
У випадку відмови від надання правової допомоги, засуджений військовослужбовець у письмовій формі відмовляється від такої допомоги.»
 
Відхилено    
    -76- Власенко С.В.
Частину п’яту статті 73 викласти в такій редакції: «5. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій засудженим військовослужбовцям, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, за їх ініціативою чи на прохання їх близьких родичів, громадських організацій, захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини надається право на невідкладну зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
Зустріч засуджених військовослужбовців із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника в кримінальному провадженні, адвоката, який представляє його інтереси в цивільній, господарській чи адміністративній справі, представника в Європейському суді з прав людини.
Адміністрація закладу виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язана при пред'явленні захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини, документу, що посвідчує їх особу та одного з документів, визначеного статтею 50 Кримінального процесуального кодексу або договору із засудженим чи договору з його близькими родичами (чоловіком, дружиною, повнолітньою дитиною, матір’ю, батьком, братом, сестрою) на представлення інтересів засудженого в Європейському суді з прав людини, негайно забезпечити зустріч із засудженим військовослужбовцем.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокат (адвокати), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини, а засуджений військовослужбовець відмовляється від такої зустрічі, адміністрація колонії, адміністрація закладу охорони здоров’я зобов’язана організувати зустріч захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини з засудженим військовослужбовцем. У разі якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, в його зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини. Відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого військовослужбовця з захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.»
 
Враховано редакційно    
    -77- Власенко С.В.
У пункті 1:
у статті 73:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій засудженим військовослужбовцям, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, надається право на невідкладну зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години за їх ініціативою, ініціативою засудженого військовослужбовця або його близьких родичів.»
Побачення засуджених військовослужбовців із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, є конфіденційним, аудіо- та відеофіксація зустрічі, присутність на побачені інших осіб можлива виключно за письмовою згодою засудженого та особи (осіб), з якою (якими) він має побачення.
Командування дисциплінарного батальйону, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язані при пред'явленні захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, документа, що посвідчує особу, та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України або договору із засудженим чи договору з його родичами про представлення інтересів засудженого в Європейському суді з прав людини негайно забезпечити побачення із ним.
Якщо ініціатором побачення із засудженим військовослужбовцем виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а засуджений військовослужбовець відмовляється від такого побачення, командування дисциплінарного батальйону, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язані організувати таке побачення.
У разі якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, про небажання продовжувати побачення, таке побачення припиняється.
Не є підставою для відмови командуванням дисциплінарного батальйону, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, в його побаченні із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, наявність письмової відмови засудженого військовослужбовця від такого побачення. Відмова командування дисциплінарного батальйону, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, в забезпеченні такого побачення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, у приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їх згодою»
 
Враховано частково    
    -78- Божик В.І.
Пункт восьмий Розділу Івикласти в такій редакції:
Частину п’яту статті 73 викласти у такій редакції:
«5. Для одержання правової допомоги засудженим військовослужбовцям, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, надаються конференційні зустрічі для надання правової допомоги з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
Зустрічі на надання правової допомоги засудженого військовослужбовця із адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи є конфіденційними. Аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, іншого фахівця у галузі права.
Керівництво дисциплінарного батальйону, зобов’язане на вимогу адвоката іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи забезпечити зустріч з засудженим військовослужбовцем. Така зустріч припиняється лише у разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє особі, яка ініціювала зустріч про небажання продовжити зустріч. Письмова відмова засудженого від зустрічі на надання правової допомоги не допускається.
Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування з адвокатом іншим фахівцем у галузі права, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.»
 
Відхилено    
    -79- Яцик Ю.Г.
Частину 5 статті 73 викласти в редакції:
«5. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених військовослужбовців, або адвоката, захисника, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, засуджені військовослужбовці мають право на невідкладну зустріч з адвокатом, захисником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму дисциплінарного батальйону, закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець.
Відмова засуджених військовослужбовців від таких зустрічей з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оформлюється засудженими військовослужбовцями власноруч у присутності адвоката, захисника чи іншого фахівця у галузі права, яким було ініційовано таку зустріч, та представника адміністрації дисциплінарного батальйону або адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець.
Зустріч засуджених військовослужбовців з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.»
 
Відхилено    
    -80- Стефанчук Р.О.
Абзаци десятий – тринадцятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Частину п’яту статті 73 викласти в такій редакції: «5. Для одержання правової допомоги засуджені військовослужбовці у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я або в карцері, мають право на зустрічі з захисником наодинці за власною ініціативою чи ініціативою захисника, без обмеження таких зустрічей у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі.
Зустріч засуджених військовослужбовців з захисником є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника.
Адміністрація закладу виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров'я, зобов’язана при пред'явленні захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а також документів, що посвідчують його особу негайно забезпечити зустріч з засудженим військовослужбовцем. Кількість і тривалість таких зустрічей для надання правової допомоги, необмежена та надається в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а засуджений військовослужбовець відмовляється від такої зустрічі, адміністрація закладу виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров'я, зобов’язана організувати зустріч захисника з засудженим військовослужбовцем. У разі, якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання проводити таку зустріч, зустріч не проводиться. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого військовослужбовця з захисником наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з захисником.
Адміністрація установи виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, не має права відмовити в зустрічі засудженого з захисником.
Засуджений військовослужбовець має право спілкування з захисником без суцільного розмежуючого захисного скла».
 
Відхилено    
17. 9. Статтю 87 викласти в редакції: «Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та необмежені у часі та кількості невідкладні адміністрацією установи виконання покарань зустрічі за власною ініціативою, ініціативою адвоката, захисника, законного представника та іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій з адвокатом, захисником, законним представником та іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з 7 до 20 години.
 
-81- Шпенов Д.Ю.
Пункт 9 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   7) статтю 87 викласти в такій редакції:
«Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання
1. Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили. Протягом зазначеного строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та невідкладні побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, за їх ініціативою та/або ініціативою засудженого без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з 7 години до 20 години.
2. Кількість близьких родичів, які мають право на побачення із засудженим, є необмеженою. Якщо особу, засуджену до позбавлення волі, не направлено для відбування покарання у десятиденний строк з дня набрання вироком законної сили, вона має право на більшу кількість побачень із близькими родичами. Відмова у наданні дозволу на побачення з близькими родичами у період, визначений цією статтею, має бути обґрунтованою. Така відмова надсилається близьким родичам, які ініціювали побачення, та вручається засудженому негайно після її оформлення. Відмова оформлюється у письмовому вигляді, не пізніше дня наступного за днем отримання заяви про побачення із засудженим. Відмова може бути оскаржена в суді.
 
    -82- Яцик Ю.Г.
Пропоную в абзаці першому статті 87 слова «час з 7 до 20 години» замінити на «час 8 до 19 години.»
 
Відхилено    
    -83- Василевська-Смаглюк О.М.
До абзацу першого пункту 9 розділу І додати речення в такій редакції:
«Кількість близьких родичів, які мають право на побачення з засудженими є необмеженою. Якщо особа, засуджена до позбавлення волі, не була направлена для відбування покарання в десятиденний строк з дня набрання вироком законної сили, вона має право на більшу кількість побачень з близькими родичами. Відмова у наданні дозволу на побачення з близькими родичами у вказаний в цій статті період має бути письмовою та обгрунтованою. Така відмова надсилається близьким родичам, які ініціювали побачення, а також вручається засудженому негайно після її оформлення. Відмова оформлюється письмово не пізніше, ніж на наступний день після отримання заяви про побачення з засудженим. Відмова підлягає оскарженню в суді.»
 
Враховано    
18. Адміністрація установи, де перебуває засуджений, інформує, в тому числі письмово, адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про дату, час, маршрут направлення засуджених до позбавлення волі до місця відбування покарання не пізніше як за три дні до дня направлення та одразу після їх фактичного прибуття до засудженого.
 
-84- Павлюк М.В.
Частину другу статті 87 вилучити.
 
Відхилено   3. Адміністрація установи, в якій перебуває засуджений, інформує, у тому числі в письмовому вигляді, захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про дату, час, маршрут направлення засудженого до позбавлення волі до місця відбування покарання не пізніше трьох днів з дня направлення, а також негайно у разі їх фактичного прибуття до засудженого.
 
    -85- Гринчук О.А.
Частину другу статті 87 вилучити.
 
Відхилено    
    -86- Яцик Ю.Г.
Пропоную абзац другий статті 87 видалити.
 
Відхилено    
19. Порядок направлення засуджених до виправних і виховних колоній визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.».
 
-87- Власенко С.В.
Статтю 87 викласти в такій редакції: «Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання.
Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та необмежені у часі та кількості невідкладні зустрічі за власною ініціативою та (або) ініціативою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з 7 до 20 години.
Адміністрація установи, де перебуває засуджений, інформує, в тому числі письмово, захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини про дату, час, маршрут направлення засудженого до позбавлення волі до місця відбування покарання не пізніше як за три дні до дня направлення та одразу після їх фактичного прибуття до засудженого.
Порядок направлення засуджених до виправних і виховних колоній визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.»
 
Враховано частково   4. Порядок направлення засуджених до виправних і виховних колоній встановлюється нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України»;
 
    -88- Власенко С.В.
У пункті 1:
у підпункті 7:
абзац 2 викласти в редакції: «Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та невідкладні побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, за їх ініціативою та/або ініціативою засудженого без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з 7 години до 20 години.»
 
Враховано    
    -89- Власенко С.В.
абзац 4 викласти в такій редакції:
«Адміністрація установи, в якій перебуває засуджений, інформує, в тому числі письмово, захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про дату, час, маршрут направлення засудженого до позбавлення волі до місця відбування покарання не пізніше трьох днів з дня направлення, а також негайно у випадку їх фактичного прибуття до засудженого.»
 
Враховано    
    -90- Божик В.І.
Пункт дев’ятий Розділу Івикласти в такій редакції:
Частину першу статті 87 викласти у такій редакції:
«Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та необмежені у часі та кількості зустрічі для надання правової допомоги з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Відхилено    
    -91- Стефанчук Р.О.
Абзаци чотирнадцятий-шістнадцятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«9. Статтю 87 викласти в такій редакції:
«Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання
Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не раніше спливу триденного та не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Протягом цього строку засуджений має право на одне короткострокове побачення з близькими родичами та необмежені у часі та кількості за власною ініціативою, ініціативою захисника з метою отримання правової допомоги, конфіденційних зустрічей з захисником, в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час з урахуванням розпорядку дня в установі».
 
Відхилено    
    -92- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
статтю 87 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
20. 10. Частину 3 статті 95 викласти в редакції: «3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім зустрічей з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні у будь-який час з 7 до 20 години за правилами, передбаченими цим Кодексом.».
 
-93- Шпенов Д.Ю.
Пункт 10 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   8) частину третю статті 95 викласти в такій редакції:
«3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім побачень з метою отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 7 години до 20 години в порядку, встановленому цим Кодексом»;
 
    -94- Божик В.І.
Пункт десятий Розділу Івикласти в такій редакції:
У частині третій статті 95 слова «крім побачень з адвокатом» замінити словами «крім зустрічей для надання правової допомоги з адвокатом, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні у будь-який час з 7 до 20 години за правилами, передбаченими цим Кодексом.»
 
Відхилено    
    -95- Власенко С.В.
Частину третю статті 95 викласти в такій редакції: «3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім зустрічей з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні у будь-який час з 7 до 20 години за правилами, передбаченими цим Кодексом.»
 
Враховано частково    
    -96- Власенко С.В.
підпункт 8 викласти в такій редакції:
«8) частину третю статті 95 викласти в такій редакції:
«3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім побачень з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 7 години до 20 години в порядку, встановленому цим Кодексом».
 
Враховано    
    -97- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину третю статті 95 викласти в такій редакції:
«3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім зустрічей з метою отримання правової допомоги, юридичних консультацій з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі і кількості, та з урахуванням затвердженого розпорядку дня установи виконання покарань.»
 
Відхилено    
    -98- Яцик Ю.Г.
Частину 3 статті 95 викласти в редакції:
«3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім зустрічей з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи за правилами, передбаченими цим Кодексом.».
 
Відхилено    
    -99- Стефанчук Р.О.
Абзац сімнадцятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«10. Частину третю статті 95 викласти в редакції: «3. Під час тримання у дільниці карантину, діагностики та розподілу побачення засудженим не надаються, крім зустрічей з метою отримання правової допомоги, конфіденційних зустрічей з захисником без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні у будь-який час з урахуванням розпорядку дня в установі у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
Відхилено    
21. 11.Назву статті 110 викласти в редакції: «Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, зустріч з адвокатами, захисниками, законними представниками та іншими особами з метою отримання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій. Телефонні розмови.».
 
-100- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
у назві статті 110 в редакції проекту слово «конфіденційних» виключити.
 
Відхилено   9) назву і частину третю статті 110 викласти в такій редакції:
«Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, захисниками, адвокатами, представниками та іншими особами. Телефонні розмови»;
 
    -101- Божик В.І.
Пункт одинадцятий Розділу Івикласти в такій редакції:
У назві статті 110 після слів «з родичами» доповнити словами «зустрічі для надання правової допомоги».
 
Відхилено    
    -102- Власенко С.В.
Назву статті 110 викласти в такій редакції: «Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, зустріч з захисниками, адвокатами, представниками та іншими особами. Телефонні розмови.»
 
Враховано частково    
    -103- Власенко С.В.
Назву статті 110 викласти в такій редакції:
«Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, захисниками, адвокатами, представниками та іншими особами. Телефонні розмови».
 
Враховано    
    -104- Стефанчук Р.О.
Абзац вісімнадцятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«11. Назву статті 110 викласти в такій редакції: «Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, зустріч із захисниками. Телефонні розмови».
 
Відхилено    
22. 12. Частину 3 статті 110 викласти в редакції: «3. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених та/або їхніх близьких родичів, громадських організацій, адвоката, захисника, законного представника, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, засуджені мають право на невідкладну зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
 
-105- Павлюк М.В.
В першому абзаці частини третьої статті 110 словосполучення «громадських організацій» вилучити.
 
Враховано   «3. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій засуджені за власною ініціативою, ініціативою їхніх родичів та/або ініціативою осіб, визначених цією статтею, мають право на невідкладні побачення без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також має право на побачення із своїм (своїми) законним представником (законними представниками). Право на такі побачення мають усі засуджені незалежно від рівня безпеки колонії, в якій вони перебувають.
Такі побачення є конфіденційними, їх аудіо- та відеофіксація та/або присутність на них інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження.
 
    -106- Гринчук О.А.
В першому абзаці частини третьої статті 110 словосполучення «громадських організацій» вилучити.
 
Враховано    
    -107- Шпенов Д.Ю.
В абзацах першому та другому пункту 12 Розділу І законопроекту (стосується нової редакції ч. 3 ст. 110) після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено    
    -108- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 12 абзац перший доповнити реченням такого змісту:
«Відео фіксація без аудіо запису можлива без згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою запобігання проникненню до установи виконання покарань заборонених речовин та засобів, та протидії інших правопорушень.»
 
Відхилено    
    -109- Власенко С.В.
У пункті 1
у підпункті 9 друге речення абзацу 3 викласти в редакції: «Такі побачення, є конфіденційними, аудіо- та відеофіксація побачення та/або присутність на побаченні інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження.».
 
Враховано    
23. Адміністрація колонії зобов’язана при пред'явленні адвокатом, захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, законного предстаника іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу негайно забезпечити зустріч з засудженим Кількість і тривалість таких зустрічей для надання правової допомоги, конфіденційних консультацій необмежена та надається в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація колонії, зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з засудженим – в разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи виконання покарань, адміністрацією закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи –відмова адміністрації установи виконання покарань, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, в забезпеченні зустрічі засудженого з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність. Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.».
 
-110- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину третю статті 110 викласти в такій редакції:
«3. Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. За бажанням засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці. Побачення надається адміністрацією колонії при пред'явленні адвокатом ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу. Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом та іншим фахівцем у галузі права в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.
Надання правової допомоги забезпечується з урахуванням затвердженого розпорядку дня установи виконання покарань, без обмеження кількості, під контролем (візуальним) адміністрації, у робочі дні, у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
У випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги у вихідні, святкові або неробочі дні, забезпечується надання засудженим правової допомоги лише адвокатом, про що останній у письмовій, в тому числі електронній, формі, або за допомогою засобів телефонного чи факсимільного зв'язку повідомляє адміністрацію не пізніше, ніж за три години до прибуття.
Аудіо- та відеофіксація зустрічі можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги або у випадках визначених законодавством.
У випадку відмови від надання правової допомоги, засуджений у письмовій формі відмовляється від такої допомоги.»
 
Відхилено   Адміністрація колонії зобов’язана негайно забезпечити побачення засудженого із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, при пред’явленні ними документа, що посвідчує особу, та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України, або договору із засудженим чи договору з його родичами про представлення інтересів засудженого в Європейському суді з прав людини.
Якщо ініціатором побачення є захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, а засуджений відмовляється від побачення, адміністрація колонії зобов’язана організувати таке побачення.
У разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику (захисникам) у кримінальному провадженні, адвокату (адвокатам), законному представнику (законним представникам), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристу (юристам), фахівцю (фахівцям) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законному представнику (законним представникам) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про небажання продовжувати таке побачення, побачення припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань у побаченні наявність письмової відмови засудженого від такого побачення.
Відмова з цієї підстави адміністрацією установи виконання покарань у забезпеченні побачення засудженого із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Засудженому забезпечується можливість спілкування із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, у приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їх згодою.
Засуджені, які перебувають на лікуванні у стаціонарних закладах охорони здоров'я, мають право на одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій (побачень). Охорона засуджених у таких випадках здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я»;
 
    -111- Власенко С.В.
Частину третю статті 110 (пункт 12 законопроекту) викласти в такій редакції: «3. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених та/або їхніх близьких родичів, громадських організацій, захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини засуджені мають право на невідкладну зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.
Адміністрація колонії зобов’язана при пред'явленні захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини, документу, що посвідчує їх особу та одного з документів, визначеного статтею 50 Кримінального процесуального кодексу або договору із засудженим чи договору з його близькими родичами (чоловіком, дружиною, повнолітньою дитиною, матір’ю, батьком, братом, сестрою) на представлення інтересів засудженого в Європейському суді з прав людини, негайно забезпечити зустріч із засудженим.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокат (адвокати), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація колонії зобов’язана організувати зустріч захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини із засудженим. У разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань в зустрічі засудженого із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини наявність письмової відмови засудженого від такої зустрічі. Відмова з цієї підстави адміністрації установи виконання покарань в забезпеченні зустрічі засудженого із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Засудженому забезпечується можливість спілкування із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.
Засуджені, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров'я мають право на одержання правової допомоги, надання конфіденційних юридичних консультацій (зустрічей). Охорона засуджених у таких випадках здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я.»
 
Враховано частково    
    -112- Власенко С.В.
Частину 3 статті 110 викласти в такій редакції:
«3. Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій засуджені за власною ініціативою, ініціативою їх родичів та/або ініціативою осіб, визначених цією статтею, мають право на невідкладні побачення без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також із своїм (своїми) законним представником (законними представниками).
Право на такі побачення мають всі засуджені незалежно від рівня безпеки колонії, в якій вони перебувають.
Такі побачення, є конфіденційними, аудіо- та відеофіксація побачення, присутність на побаченні інших осіб можливі виключно з письмової згоди засудженого та захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження.
Адміністрація колонії зобов’язана негайно забезпечити побачення засудженого із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, при пред’явленні ними документа, що посвідчує особу, та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України або договору із засудженим чи договору з його родичами про представлення інтересів засудженого в Європейському суді з прав людини.
Якщо ініціатором побачення виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, а засуджений відмовляється від побачення, адміністрація колонії зобов’язана організувати таке побачення.
У разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику (захисникам) у кримінальному провадженні, адвокату (адвокатам), законному представнику (законним представникам), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристу (юристам), фахівцю (фахівцям) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законному представнику (законним представникам) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про небажання продовжувати таке побачення, побачення припиняється.
Не є підставою для відмови адміністрацією установи виконання покарань у побаченні наявність письмової відмови засудженого від такого побачення.
Відмова з цієї підстави адміністрацією установи виконання покарань у забезпеченні побачення засудженого із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Засудженому забезпечується можливість спілкування із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, у приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їх згодою.
Засуджені, які перебувають на лікуванні у стаціонарних закладах охорони здоров'я, мають право на одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій (побачень). Охорона засуджених у таких випадках здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я».
 
Враховано частково    
    -113- Божик В.І.
Пункт дванадцятий Розділу Івикласти в такій редакції:
«Частину третю статті 110 викласти у такій редакції:
3. Для одержання правової допомоги за ініціативою засуджених та/або їхніх близьких родичів, громадських організацій, засудженим надаються конфіденційні зустрічі з адвокатом, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.
Адміністрація установи виконання покарань, зобов’язана на вимогу, адвоката іншого фахівця у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи організувати зустріч з засудженим. Така зустріч припиняється лише у разі якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє особі, яка ініціювала зустріч про небажання продовжити зустріч. Письмова відмова засудженого від зустрічі на надання правової допомоги не допускається.
Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом та іншим фахівцем у галузі права в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їхньою згодою.
Одержання правової допомоги поширюється на засуджених, що перебувають на лікуванні в стаціонарних закладах охорони здоров'я. Охорона засуджених у таких випадках здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я.»
 
Відхилено    
    -114- Яцик Ю.Г.
Частину 3 статті 110 викласти в редакції:
«3. Для одержання правової допомоги, в тому числі конфіденційних юридичних консультацій за ініціативою засуджених, їхніх близьких родичів, адвоката, захисника, законного представника, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, засуджені мають право на невідкладну зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи.
Зустріч з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
Адміністрація установи виконання покарань при пред'явленні адвокатом, захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, законного представника документа, що посвідчує повноваження представника, законного представника, а також документів, що посвідчують їх особу, негайно забезпечити зустріч із засудженим.
Відмова засудженого від такої зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оформлюється засудженим власноруч у присутності адвоката, захисника чи іншого фахівця у галузі права, яким було ініційовано таку зустріч, та представника адміністрації установи виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений.
Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла за їх згодою.».
 
Відхилено    
    -115- Стефанчук Р.О.
Абзаци дев’ятнадцятий – двадцять Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. Частину третю статті 110 викласти в такій редакції: «3. Для одержання правової допомоги, за ініціативою засуджених та/або захисника, засуджені мають право на зустрічі з захисникам, без обмеження таких зустрічей у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі. Зустріч із захисником є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника. Адміністрація установи, де перебуває засуджений, зобов’язана при пред'явленні захисником ордера або договору про надання правової допомоги, а також документів, що посвідчують його особу негайно забезпечити зустріч із засудженим. Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи де перебуває засуджений, зобов’язана організувати зустріч захисника із засудженим. У разі, якщо засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання проводити таку зустріч, зустріч не проводиться. Не є підставою відмови в зустрічі засудженого з захисником, наявність письмової відмови засудженого від зустрічі з захисником.
Адміністрація установи виконання покарань, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, не має права відмовити в зустрічі засудженого з захисником.
Засуджений має право на спілкування з захисником, в приміщенні без суцільного розмежуючого захисного скла».
 
Відхилено    
24. 12. Частину 11 статті 134 викласти в редакції: «11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняються побачення, за винятком зустрічей з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години без обмеження у кількості, часі за їх ініціативою з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, що невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми.»
 
-116- Божик В.І.
Пункт тринадцятий Розділу Івикласти в такій редакції:
У частині одинадцятій статті 134 слова «адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи» замінити словами «зустрічей для надання правової допомоги з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години».
 
Відхилено   10) абзац перший частини одинадцятої статті 134 викласти в такій редакції:
«11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняється придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми, а також побачення, крім побачень, що невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години без обмеження у часі та кількості із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітній особі або особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також побачення із своїм (своїми) законним представником (законними представниками), за їх ініціативою та/або за ініціативою засудженого для одержання ним правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій»;
 
    -117- Шпенов Д.Ю.
Пункт 12 Розділу І законопроекту (стосується нової редакції ч. 11 ст.134) після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено    
    -118- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину одинадцяту статті 134 в редакцій проекту викласти таким чином: «11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняються побачення, за винятком адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми.
Надання правової допомоги забезпечується з урахуванням затвердженого розпорядку дня установи виконання покарань та особливостей функціонування дисциплінарного ізолятора, карцера або приміщення камерного типу (одиночної камери), без обмеження кількості, під контролем (візуальним) адміністрації, у робочі дні, у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
У випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги у вихідні, святкові або неробочі дні, забезпечується надання засудженим правової допомоги лише адвокатом, про що останній у письмовій, в тому числі електронній, формі, або за допомогою засобів телефонного чи факсимільного зв’язку повідомляє адміністрацію не пізніше, ніж за три години до прибуття.
Аудіо- та відеофіксація зустрічі можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги або у випадках визначених законодавством.
У випадку відмови від надання правової допомоги, засуджений у письмовій формі відмовляється від такої допомоги.»
 
Відхилено    
    -119- Власенко С.В.
Виправити нумерацію другого пункту 12 законопроекту на пункт 13, в якому передбачити зміни до абзацу першого частини одинадцятої статті 134;
абзац перший частини одинадцятої статті 134 викласти в такій редакції: «11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняється придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми, а також побачення, за винятком зустрічей, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань, в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години без обмеження у кількості та часі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини за їх ініціативою та (або) за ініціативою засудженого з метою отримання ним правової допомоги, конфіденційних консультацій.»
 
Враховано частково    
    -120- Власенко С.В.
Абзац 2 підпункту 10 викласти в такій редакції: «11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняється придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми, а також побачення, крім побачень, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години без обмеження у часі та кількості із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також із своїм (своїми) законним представником (законними представниками), за їх ініціативою та/або за ініціативою засудженого для одержання ним правової допомоги, конфіденційних консультацій»
 
Враховано    
    -121- Яцик Ю.Г.
Частину 11 статті 134 викласти в редакції:
«11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняються побачення, за винятком зустрічей з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми.».
 
Відхилено    
    -122- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять перший Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. Частину одинадцяту статті 134 викласти в редакції: «11. Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері) засудженим забороняються побачення, за винятком зустрічей з захисниками, в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі без обмеження у кількості, часі за їх ініціативою з метою отримання правової допомоги, що невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, захисника, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок (передач) і бандеролей, користування настільними іграми».
 
Відхилено    
25. 13. Частину 1 статті 138 доповнити пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
-123- Шпенов Д.Ю.
Пункт 13 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено      
    -124- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 13 перед словами «одержувати необмежені» вставити слова «Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право».
 
Відхилено    
    -125- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 13 Розділу І щодо внесення змін до статті 138 Кримінально-виконавчого кодексу України викласти у такій редакції:
«13. Частину 1 статті 138 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».».
 
Відхилено    
    -126- Власенко С.В.
У пункті 13 законопроекту передбачити доповнення частини першої статті 138 абзацом п’ятим такого змісту: «Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого та (або) захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Відхилено    
    -127- Власенко С.В.
- член Комітету
Підпункт 11 – виключити.
 
Враховано    
    -128- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять другий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«13. Частину першу статті 138 доповнити новим абзацом такого змісту: «мати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисниками у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час з урахуванням розпорядку дня в установі з метою отримання правової допомоги на вимогу засудженого, захисника».
 
Відхилено    
    -129- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 138 доповнити пунктом:
«одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи».
 
Відхилено    
    -130- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину першу статті 138 залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
26. 14. Частину 1 статті 139 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи».
 
-131- Шпенов Д.Ю.
Пункт 14 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено      
    -132- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 14 перед словами «одержувати необмежені» вставити слова «У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право».
 
Відхилено    
    -133- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 14 Розділу І щодо внесення змін до статті 139 Кримінально-виконавчого кодексу України викласти у такій редакції:
«14. Частину 1 статті 139 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».».
 
Відхилено    
    -134- Власенко С.В.
Частину першу статті 139 доповнити абзацом п’ятим (пункт 14 законопроекту) такого змісту: «Засуджені у виправних колоніях середнього рівня безпеки мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого та (або) захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Відхилено    
    -135- Власенко С.В.
Підпункт 12 – виключити.
 
Враховано    
    -136- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 139 доповнити новим пунктом:
«одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
Відхилено    
    -137- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять третій Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«14. Частину першу статті 139 доповнити новим абзацом такого змісту: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисниками у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі з метою отримання правової допомоги, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, захисника».
 
Відхилено    
    -138- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину першу статті 139 залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
27. 15. Частину 2 статті 140 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
-139- Шпенов Д.Ю.
Пункт 15 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено      
    -140- Михайлюк Г.О.
У розділі І Проекту:
У ч. 15 перед словами «одержувати необмежені» вставити слова «У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право».
 
Відхилено    
    -141- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Пункт 15 Розділу І щодо внесення змін до статті 140 Кримінально-виконавчого кодексу України викласти у такій редакції:
«15. Частину 2 статті 140 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».».
 
Відхилено    
    -142- Власенко С.В.
У пункті 15 законопроекту передбачити доповнення частини другої статті 140 абзацом п’ятим такого змісту: «Засуджені у виправних колоніях максимального рівня безпеки мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого та (або) захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Відхилено    
    -143- Власенко С.В.
Підпункт 13 – виключити.
 
Враховано    
    -144- Яцик Ю.Г.
Частину 2 статті 140 доповнити новим пунктом:
«одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.»
 
Відхилено    
    -145- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять четвертий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«15. Частину другу статті 140 доповнити новим абзацом такого змісту: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисниками, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі з метою отримання правової допомоги, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, захисника».
 
Відхилено    
    -146- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину другу статті 140 залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
28. 16. Частину 2 статті 142 доповнити пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
-147- Шпенов Д.Ю.
Пункт 16 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено      
    -148- Власенко С.В.
Частину другу статті 142 доповнити абзацом восьмим такого змісту: «мають право одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого та (або) захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Відхилено    
    -149- Власенко С.В.
Підпункт 14 – виключити.
 
Враховано    
    -150- Яцик Ю.Г.
Частину 2 статті 142 доповнити пунктом:
«одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
Відхилено    
    -151- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять п’ятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«16. Частину другу статті 142 доповнити абзацом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисниками, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі з метою отримання правової допомоги, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, захисника».
 
Відхилено    
    -152- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину другу статті 142 залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
29. 17. Частину 1 статті 143 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;».
 
-153- Шпенов Д.Ю.
Пункт 17 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   11) частину першу статті 143 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«на побачення із законним представником (законними представниками), захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій, що невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань за ініціативою засуджених, їхніх родичів та/або ініціативою осіб, визначених цією статтею»;
 
    -154- Власенко С.В.
Частину першу статті 143 доповнити абзацом шостим (пункт 17 законопроекту) такого змісту: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого та (або) захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Враховано частково    
    -155- Власенко С.В.
абзац 2 підпункту 15 викласти в такій редакції:
«на побачення із законним представником (законними представниками), захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години для одержання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань за ініціативою засуджених, їх родичів, та/або ініціативою осіб, які визначені цією статтею»
 
Враховано    
    -156- Божик В.І.
Пункт сімнадцятий Розділу Івикласти в такій редакції:
«частину першу статті 143 доповнити новим абзацом такого змісту:
мати необмежені у часі та кількості конфіденційні зустрічі для надання правової допомоги з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Відхилено    
    -157- Яцик Ю.Г.
Частину 1 статті 143 доповнити новим пунктом:
«одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;».
 
Відхилено    
    -158- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять шостий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«17. Частину першу статті 143 доповнити абзацом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисниками, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі з метою отримання правової допомоги, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, захисника».
 
Відхилено    
    -159- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину першу статті 143 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
30. 18. Частину 5 статті 151 доповнити новим пунктом: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатами, захисниками, законними представниками, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
-160- Шпенов Д.Ю.
Пункт 18 Розділу І законопроекту після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю засудженого і в інший час.».
 
Відхилено   12) частину п’яту статті 151 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«на побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій, що невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань за ініціативою засуджених, їхніх родичів та/або ініціативою осіб, визначених цією статтею».
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.
 
    -161- Власенко С.В.
Абзац четвертий частини п’ятої статті 151 (пункт 18 законопроекту) викласти в такій редакції: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого та (або) захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини.»
 
Враховано частково    
    -162- Власенко С.В.
Абзац 2 підпункту 16 викласти в такій редакції: «на побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години для одержання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань за ініціативою засуджених, їх родичів, та/або ініціативою осіб, які визначені цією статтею.».
 
Враховано    
    -163- Божик В.І.
Пункт вісімнадцятий Розділу Івикласти в такій редакції:
«частину п’яту статті 151 доповнити новим абзацом такого змісту:
«мати необмежені у часі та кількості конфіденційні зустрічі для надання правової допомоги з адвокатом, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою забезпечення права на захист у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години.»
 
Відхилено    
    -164- Яцик Ю.Г.
Частину 5 статті 151 доповнити новим пунктом:
«одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години, а з іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, в робочі дні відповідно до режиму установи, з метою отримання правової допомоги, конфіденційних консультацій, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
Відхилено    
    -165- Стефанчук Р.О.
Абзац двадцять сьомий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«18. Частину п’яту статті 151 доповнити новим абзацом такого змісту: «одержувати необмежені у часі та кількості зустрічі з захисниками, у робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі з метою отримання правової допомоги, які невідкладно організовуються адміністрацією установи виконання покарань на вимогу засудженого, захисника».
 
Відхилено    
    -166- Янченко Г.І.
У Кримінально-виконавчому кодексі (Відомості Верховної Ради, 2004, № 3- 4, ст.21):
частину п’яту статті 151 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
31. ІІ. Внести до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.360) такі зміни:
 
-167- Божик В.І.
Розділ ІІ виключити.
 
Відхилено   3. У Законі України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):
 
32. 1. Назву статті 12 викласти в редакції: «Стаття 12. Надання особам, взятим під варту, зустрічей з захисником, законним представником з метою отримання правової допомоги».
 
-168- Янченко Г.І.
У Законі України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст.360):
назву статті 12 викласти в такій редакції: «Надання особам, взятим під варту, побачень, зустрічей з адвокатом з метою отримання правової допомоги»
 
Відхилено   1) у статті 12:
 
    -169- Власенко С.В.
Назву статті 12 викласти в редакції: «Стаття 12. Надання особам, взятим під варту, побачень, зустрічей з метою отримання правової допомоги із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) ув’язнену особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини».
 
Відхилено    
    -170- Власенко С.В.
У пункті 3:
у підпункту 1:
абзаци 2-3 – виключити.
 
Враховано    
    -171- Стефанчук Р.О.
Абзац другий Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Назву статті 12 викласти в редакції:
«Стаття 12. Надання побачень особам, взятим під варту».
 
Враховано редакційно    
33. 2. Частину 5 статті 12 викласти в редакції: «Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи з метою реалізації особою, взятою під варту, права на захист. Особа, взята під варту, за власною ініціативою та/або ініціативою адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, з особою, взятою під варту – в разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, адміністрацією установи наявність письмової відмови особи, взятої під варту, від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи – відмова адміністрації установи в забезпеченні зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
 
-172- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту:
В абзаці першому після слів «не робочі дні з 7 до 20 години,» доповнити словами «а за наявності загрози життю та здоров’ю особи, взятої під варту та в інший час.».
 
Відхилено   частину шосту замінити сімома новими частинами такого змісту:
«Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також має право на побачення із своїм (своїми) законним представником (законними представниками).
Особа, взята під варту, має право на побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також має право на побачення із своїм (своїми) законним представником (законними представниками) за його (їх) ініціативою та/або ініціативою особи, взятої під варту, без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години.
Якщо ініціатором побачення є захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, а особа взята під варту відмовляється від такого побачення, адміністрація місць попереднього ув’язнення зобов’язана організувати таке побачення.
У разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про небажання продовжувати таке побачення, побачення припиняється.
Не є підставою для відмови особі, взятій під варту, адміністрацією місця попереднього ув’язнення в побаченні із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, наявність її письмової відмови від такого побачення. Відмова адміністрації місця попереднього ув’язнення в забезпеченні побачення особи, взятої під варту, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
    -173- Михайлюк Г.О.
У розділі ІІ Проекту ч. 2 після слів «дні з 7 до 20 години» доповнити символом та словами «, у вільний від виконання слідчих дій час.».
 
Відхилено    
34. Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17), законного представника – за пред’явленими документами, що підтверджують його статус законного представника та документу, що посвідчує особу.
 
-174- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 Розділу ІІ законопроекту:
В абзаці другому після слова «до статті 50» замінити словами « до статей 50, 51».
 
Відхилено   Повноваження захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються пред’явленням документа, що посвідчує особу, та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України, або договору з особою, взятою під варту, чи договору з її родичами про представлення інтересів особи, взятої під варту, в Європейському суді з прав людини, копією ухвали про залучення особи як законного представника.
 
35. Зустріч особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника, інших фахівців у галузі права, які за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.».
 
-175- Павлюк М.В.
Частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, з метою реалізації особою, взятою під варту, права на захист. Особа, взята під варту, за власною ініціативою та/або ініціативою адвоката, захисника, законного представника має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години, у вільний від виконання слідчих дій час. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, з особою, взятою під варту – в разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, адміністрацією установи наявність письмової відмови особи, взятої під варту, від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником,– відмова адміністрації установи в забезпеченні зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17), законного представника – за пред’явленими документами, що підтверджують його статус законного представника та документу, що посвідчує особу.
Зустріч особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника.
 
Відхилено   Побачення особи, взятої під варту, із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, є конфіденційним. Аудіо- та відеофіксація побачення та/або присутність на побаченні інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження»;
У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами тринадцятою і чотирнадцятою;
 
    -176- Гринчук О.А.
Частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації з адвокатом, захисником, законним представником, з метою реалізації особою, взятою під варту, права на захист. Особа, взята під варту, за власною ініціативою та/або ініціативою адвоката, захисника, законного представника має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником, з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години, у вільний від виконання слідчих дій час. Якщо ініціатором зустрічі виступає адвокат, захисник, законний представник, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч адвоката, захисника, законного представника, з особою, взятою під варту – в разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє адвоката, захисника, законного представника, про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, адміністрацією установи наявність письмової відмови особи, взятої під варту, від зустрічі з адвокатом, захисником, законним представником,– відмова адміністрації установи в забезпеченні зустрічі особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17), законного представника – за пред’явленими документами, що підтверджують його статус законного представника та документу, що посвідчує особу.
Зустріч особи, взятої під варту, з адвокатом, захисником, законним представником, є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та адвоката, захисника, законного представника.
 
Відхилено    
    -177- Янченко Г.І.
У Законі України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст.360):
частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
«Особа, узята під варту, має право на побачення з захисником. Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17). Надання правової допомоги забезпечується з урахуванням затвердженого розпорядку дня місця попереднього ув’язнення, під контролем (візуальним) адміністрації, у робочі дні, поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
У випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги у вихідні, святкові або неробочі дні, забезпечується надання засудженим правової допомоги лише адвокатом, про що останній у письмовій, в тому числі електронній, формі, або за допомогою засобів телефонного чи факсимільного зв'язку повідомляє адміністрацію не пізніше, ніж за три години до прибуття.
Аудіо- та відеофіксація зустрічі можлива виключно з письмової згоди особи, узятої під варту та адвоката або у випадках визначених законодавством.
У випадку відмови від надання правової допомоги, особа, узята під варту у письмовій формі відмовляється від такої допомоги.»
 
Відхилено    
    -178- Яцик Ю.Г.
Частину 5 статті 12 викласти в такій редакції:
«Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником, законним представником з метою реалізації права на захист.
Особа, взята під варту, за власною ініціативою та/або ініціативою захисника, законного представника, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником, законним представником з метою забезпечення права на захист в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 8 до 19 години.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, законний представник, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, то така відмова складається особою, взятою під варту, власноруч у присутності представника адміністрації установи та захисника, законного представника.
Відмова адміністрації установи в забезпеченні зустрічі особи, взятої під варту, із захисником, законним представником, є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України (4651-17), законного представника – за пред’явленими документами, що підтверджують його статус законного представника та документу, що посвідчує особу.
Зустріч особи, взятої під варту, із захисником, законним представником є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника, законного представника.»
 
Відхилено    
    -179- Стефанчук Р.О.
Абзаци третій – п’ятий Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2.Частину п’яту статті 12 викласти в редакції:
«Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу.
Для одержання правової допомоги така особа за власною ініціативою чи ініціативою захисника має право отримувати правову допомогу в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з урахуванням розпорядку дня в установі.
Особа, взята під варту, має право на необмежені у часі та кількості зустрічі з таким захисником. Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, така зустріч повинна бути організована. В разі, якщо така особа особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання проводити таку зустріч, зустріч не проводиться. Не є підставою відмови в зустрічі з захисником, наявність письмової відмови від зустрічі з захисником.
Адміністрація не має права відмовити в зустрічі особи, взятої під варту, з захисником.
Зустріч особи, взятої під варту, з захисником, є конфіденційною, аудіо- та відео- фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди засудженого та захисника.
Повноваження захисника щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються відповідно до статті 50 Кримінального процесуального кодексу України та документу, що посвідчує особу».
 
Відхилено    
    -180- Власенко С.В.
Частину п’яту статті 12 (пункт 2 законопроекту) замінити частинами п’ятою-сьомою такого змісту: «Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу взяту під варту, в Європейському суді з прав людини з метою реалізації особою, взятою під варту, права на захист. Особа, взята під варту, за власною ініціативою та (або) ініціативою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини має право на необмежені у часі та кількості зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні з 7 до 20 години. Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник (захисники) у кримінальному провадженні, законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокат (адвокати), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини, а особа, взята під варту, відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини з особою, взятою під варту.
У разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою для відмови адміністрацією установи в зустрічі особи, взятої під варту, із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини наявність письмової відмови особи, взятої під варту, від зустрічі із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини. Відмова адміністрації установи в забезпеченні зустрічі особи, взятої під варту, із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
Повноваження захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) взяту під варту особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) засуджену особу в Європейському суді з прав людини щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджується за пред’явленням документу, що посвідчує особу та одного з документів, визначеного статтею 50 Кримінального процесуального кодексу або договором із особою, взятою під варту чи договору з її близькими родичами (чоловіком, дружиною, повнолітньою дитиною, матір’ю, батьком, братом, сестрою) на представлення інтересів особи, взятої під варту, в Європейському суді з прав людини.
Зустріч особи, взятої під варту, з захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини є конфіденційною. Аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди особи, взятої під варту, та захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, в Європейському суді з прав людини».
У зв’язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами восьмою, дев’ятою
 
Враховано частково    
    -181- Власенко С.В.
У підпункті 1 пункту 3 абзаци 4-8 викласти в такій редакції: «частину шосту замінити чотирма новими частинами такого змісту:
«Особі, взятій під варту, гарантується право на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також має право на побачення із своїм (своїми) законним представником (законними представниками).
Особа, взята під варту, має право на побачення із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також із своїм (своїми) законним представником (законними представниками) за його (їх) ініціативою та/або ініціативою особи, взятої під варту, без обмеження у часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7 години до 20 години.
Якщо ініціатором побачення є захисник (захисники) у кримінальному провадженні, адвокат (адвокати), законний представник (законні представники), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юрист (юристи), фахівець (фахівці) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а також законний представник (законні представники) неповнолітньої особи, особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, а особа взята під варту відмовляється від такого побачення, адміністрація місць попереднього ув’язнення зобов’язана організувати таке побачення.
У разі якщо особа, взята під варту, особисто та безпосередньо повідомляє захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, про небажання продовжувати таке побачення, побачення припиняється.
Не є підставою для відмови особі, взятій під варту, адміністрацією місця попереднього ув’язнення в побаченні із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, наявність її письмової відмови від такого побачення. Відмова адміністрації місця попереднього ув’язнення в забезпеченні побачення особи, взятої під варту, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Повноваження захисника (захисників) у кримінальному провадженні, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвоката (адвокатів), який (які) представляє (представляють) особу, взяту під варту, під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, щодо здійснення захисту особи, яка тримається під вартою, підтверджуються пред’явленням документа, що посвідчує особу та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України, або договору із особою, взятою під варту, чи договору з її родичами про представлення інтересів особи, взятої під варту, в Європейському суді з прав людини, копією ухвали про залучення особи у якості законного представника.
Побачення особи, взятої під варту, із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, є конфіденційним. Аудіо- та відеофіксація побачення, присутність на побаченні інших осіб можливі виключно з письмової згоди особи, взятої під варту, та особи, з якою вона має побачення.».
 
Враховано частково    
    -182- Власенко С.В.
У пункті 3 Закону, у підпункті 1 у абзаці 8 останнє речення викласти в редакції: «Аудіо- та відеофіксація побачення та/або присутність на побаченні інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника (захисників) у кримінальному провадженні, адвоката (адвокатів), законного представника (законних представників), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юриста (юристів), фахівця (фахівців) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, законного представника (законних представників) неповнолітньої особи або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження.».
 
Враховано    
36. 3. Статтю 19 викласти в редакції: «У разі запровадження особливого режиму в місці попереднього ув'язнення посилюється охорона, нагляд за особами, взятими під варту, припиняються всі заходи, що проводяться з цими особами, а також надання побачень, крім зустрічей із захисником, законним представником, якщо відсутня загроза безпеки та здоров’ю осіб, що перебувають в місцях попереднього ув’язнення, та прийняття посилок і передач, здійснюються інші режимні заходи.».
 
-183- Яцик Ю.Г.
Статтю 19 викласти в такій редакції:
«У разі запровадження особливого режиму в місці попереднього ув'язнення посилюється охорона, нагляд за особами, взятими під варту, припиняються всі заходи, що проводяться з цими особами, прийняття посилок і передач, надання побачень, крім зустрічей із захисником, законним представником, якщо відсутня загроза безпеки та здоров’ю осіб, що перебувають в місцях попереднього ув’язнення, здійснюються інші режимні заходи.»
 
Відхилено   2) частину другу статті 19 викласти в такій редакції:
«У разі запровадження особливого режиму в місці попереднього ув'язнення посилюються охорона, нагляд за особами, взятими під варту, припиняються всі заходи, що проводяться з такими особами, а також надання побачень (крім побачень із захисником, законним представником, якщо відсутня загроза безпеці та здоров’ю осіб, які знаходяться у місцях попереднього ув’язнення) та прийняття посилок і передач, здійснюються інші режимні заходи».
 
    -184- Стефанчук Р.О.
Абзац шостий Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Особливий режим у місцях попереднього ув’язнення
У разі запровадження особливого режиму в місці попереднього ув'язнення посилюється охорона, нагляд за особами, взятими під варту, припиняються всі заходи, що проводяться з цими особами, а також надання побачень, крім зустрічей із захисником, якщо відсутня загроза безпеки та здоров’ю осіб, що перебувають в місцях попереднього ув’язнення, та прийняття посилок і передач, здійснюються інші режимні заходи».
 
Відхилено    
    -185- Власенко С.В.
У пункті 3 законопроекту визначити, що запропоновані зміни стосуються лише частини другої статті 19.
 
Враховано    
    -186- Власенко С.В.
У пункті 3:
у підпункті 2:
слово «зустрічей» змінити на «побачень»;
слово «перебувають» змінити на «знаходяться».
 
Враховано    
    -187- Янченко Г.І.
У Законі України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст.360):
статтю 19 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
37. ІІІ. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
 
   2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № № 9-13, ст. 88):
 
38. 1. Частину 3 статті 12 доповнити реченням: «Затримана особа має право на зустріч без обмеження в часі та кількості з захисником, законним представником одразу на її вимогу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативо та/або ініціативою захисника, законного представника.».
 
-188- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1 Розділу ІІІ законопроекту після слів «неробочі дні в будь-який час» доповнити словом «цілодобово».
 
Відхилено   1) частину третю статті 12 доповнити другим реченням такого змісту: «Затримана особа, особа, взята під варту або обмежена у праві на вільне пересування в інший спосіб, має право на зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також має право на зустріч із своїм (своїми) законним представником (законними представниками), негайно на її вимогу без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або ініціативою захисника (захисників), законного представника (законних представників)»;
 
    -189- Власенко С.В.
Частину третю статті 12 (пункт 1 законопроекту) доповнити реченням такого змісту: «Затримана особа має право на зустріч без обмеження в часі та кількості із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, законним представником (законними представниками) неповнолітньої особи, яка є учасником кримінального провадження, адвокатом (адвокатами), який (які) представляє (представляють) затриману особу під час розгляду, цивільних, господарських адміністративних справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) затриману особу в Європейському суді з прав людини одразу на її вимогу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативо та (або) ініціативою захисника, законного представника.»
 
Враховано частково    
    -190- Власенко С.В.
У пункті 2 проекту Закону:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) частину третю статті 12 доповнити другим реченням такого змісту: «Затримана особа, особа, взята під варту або обмежена в праві на вільне пересування в інший спосіб, має право на зустріч із захисником (захисниками) у кримінальному провадженні, адвокатом (адвокатами), законним представником (законними представниками), який (які) представляє (представляють) особу під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, адміністративних, цивільних, господарських справ у суді, юристом (юристами), фахівцем (фахівцями) у галузі права, який (які) представляє (представляють) особу в Європейському суді з прав людини, а неповнолітня особа або особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, яка є учасником кримінального провадження, також із своїм (своїми) законним представником (законними представниками), негайно на її вимогу без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або ініціативою захисника (захисників), законного представника (законних представників).».
 
Враховано    
    -191- Стефанчук Р.О.
Абзац другий Розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Частину третю статті 12 доповнити реченням: «Затримана особа має право на зустрічі без обмеження в часі та кількості з захисником, одразу на її вимогу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або ініціативою захисника».
 
Відхилено    
    -192- Божик В.І.
Пункт перший Розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено    
39. 2. Пункт 3 частини 3 статті 42 викласти в редакції: «3) на першу вимогу мати захисника і зустріч з ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату;».
 
-193- Божик В.І.
У пункті другому Розділу ІІІ слова «зустріч» та «побачення» замінити словами «зустрічі» відповідно.
 
Враховано   2) пункт 3 частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:
«3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату»;
 
    -194- Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 Розділу ІІІ законопроекту після слів «без обмеження їх кількості й тривалості» доповнити словом «цілодобово».
 
Відхилено    
    -195- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
пункт третій частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:
«3) на першу вимогу мати захисника і зустріч з ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості в робочі дні, а у випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги – у вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату;».
 
Відхилено    
    -196- Власенко С.В.
У пункті 2 проекту Закону:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) пункт 3 частини третьої статті 42 викласти в такій редакції: «3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату»
 
Враховано    
40. 3. Статтю 44 доповнити новою частиною: «5-1. Законний представник має право на невідкладну зустріч з підозрюваним, обвинуваченим за власною ініціативою та/або ініціативою підозрюваного, обвинуваченого без обмеження часу та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з особою, законним представником якої він є.»
 
-197- Яцик Ю.Г.
Статтю 44 доповнити новою частиною:
«5-1. Законний представник має право на невідкладну зустріч з підозрюваним, обвинуваченим, представником якого він є, за власною ініціативою та/або ініціативою підозрюваного, обвинуваченого без обмеження часу та кількості таких зустрічей, у порядку, визначеному ст. 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення».
 
Відхилено   3) статтю 44 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Законний представник має право на невідкладну зустріч із підозрюваним, обвинуваченим за власною ініціативою та/або ініціативою підозрюваного, обвинуваченого без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні»;
 
    -198- Павлюк М.В.
Доцільніше частину 5-1 пронумерувати як 6, оскільки вона остання.
 
Враховано    
    -199- Гринчук О.А.
Доцільніше частину 5-1 пронумерувати як 6, оскільки вона остання.
 
Враховано    
    -200- Власенко С.В.
У пункті 3 передбачити доповнення статті 44 частиною шостою відповідного змісту замість частини 5-1
 
Враховано    
    -201- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
статтю 44 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -202- Божик В.І.
Пункт третій Розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено    
41. 4. Частину 5 статті 46 викласти в редакції: «5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційні зустрічі без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж зустрічі без обмеження у кількості та тривалості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні. Зустріч з захисником є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди захисника та підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.».
 
-203- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 Розділу ІІІ законопроекту після слів «без обмеження їх кількості й тривалості» доповнити словом «цілодобово».
 
Відхилено   4) частину п’яту статті 46 викласти в такій редакції:
«5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним зустріч без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – мати такі зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні. Зустріч із захисником є конфіденційною, аудіо- та відеофіксація зустрічі та/або присутність на зустрічі інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника.
 
    -204- Власенко С.В.
У пункті 2 проекту Закону, у підпункті 4 в абзаці 2 друге речення викласти в такій редакції: «Зустріч із захисником є конфіденційною, аудіо- та відеофіксація зустрічі та/або присутність на зустрічі інших осіб можливі виключно за письмовою заявою захисника.».
 
Враховано    
    -205- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
частину п’яту статті 46 викласти в такій редакції:
«5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційні зустрічі без дозволу
слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж зустрічі без обмеження у кількості та тривалості в робочі дні, а у випадках необхідності надання невідкладної правової допомоги – у вихідні, святкові, не робочі дні. Зустріч з захисником здійснюється під візуальним контролем, аудіо та відео фіксація зустрічі можлива виключно з письмової згоди захисника та підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або у випадках визначених законодавством.»
 
Відхилено    
    -206- Яцик Ю.Г.
Частину 5 статті 46 викласти в редакції:
«Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційні зустрічі без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж зустрічі без обмеження у кількості та тривалості, у порядку, визначеному ст. 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення», а також конфіденційні зустрічі із засудженим, у порядку, визначеному ч. 2-1 ст. 24 Кримінально-виконавчого кодексу України.».
 
Відхилено    
    -207- Власенко С.В.
Поєднати пункти 4 та 5 законопроекту, передбачивши, замість доповнення статті 46 новою частиною 5-1, внесення змін до частини п’ятої статті 46, шляхом викладення її в такій редакції: «5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційні зустрічі без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту - такі ж зустрічі без обмеження у кількості та тривалості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні. Зустріч з захисником є конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можлива виключно з письмової згоди захисника та підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.
Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на побачення з ним за власною ініціативою та/або клопотанням особи, щодо якої він здійснює захист за місцем перебування такої особи.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а підозрюваний, обвинувачений, засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим. У разі якщо підозрюваний, обвинувачений, засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою для відмови адміністрацією установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з захисником наявність письмової відмови підозрюваного, обвинуваченого, засудженого від зустрічі з захисником. Відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з захисником є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
У разі зміни місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміни його правового та (або) процесуального статусу, захисник, близькі родичі негайно, не пізніше 24 годин, інформується про це письмово з зазначенням ініціатора прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та інформації щодо місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, підстав та дати зміни місця перебування, правового, процесуального статусу, правового обґрунтування прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. Відповідний інформаційний лист також вручається адміністрацією установи захисникам, близьким родичам одразу після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.»
 
Враховано частково    
    -208- Власенко С.В.
У пункті 2 проекту Закону:
підпункт 4 викласти в такій редакції: «4) частину п’яту статті 46 викласти в такій редакції:
«5. Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним зустріч без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – мати такі зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні. Зустріч із захисником є конфіденційною, аудіо- та відеофіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших осіб можливі виключно з письмової згоди захисника та підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.
Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на побачення з ним за власною ініціативою та/або клопотанням особи, стосовно якої він здійснює захист, за місцем перебування такої особи.
Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а підозрюваний, обвинувачений, засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим. У разі якщо підозрюваний, обвинувачений, засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику про небажання продовжувати таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою для відмови адміністрацією установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником наявність письмової заяви про відмову підозрюваного, обвинуваченого, засудженого від зустрічі із захисником. Відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Особа, яка прийняла рішення про зміну місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміну його правового та/або процесуального статусу, не пізніше 24 годин, інформує письмово захисника, близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого про його місце перебування, дату зміни місця перебування, правового та/або процесуального статусу, з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення та зазначивши суб’єкта, який його прийняв. Відповідний інформаційний лист також вручається адміністрацією установи захисникам, близьким родичам невідкладно після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого».
 
Враховано    
42. 5. Статтю 46 доповнити новими частинами: «5-1. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на побачення з ним без обмеження в часі і кількості в робочі дні, вихідні, святкові, не робочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або клопотанням особи, щодо якої він здійснює захист за місцем перебування такої особи.
 
-209- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 Розділу ІІІ законопроекту після слів «без обмеження їх кількості й тривалості» доповнити словом «цілодобово».
 
Відхилено   Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на зустріч із ним за власною ініціативою та/або клопотанням особи, стосовно якої він здійснює захист, за місцем перебування такої особи.
 
43. Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а підозрюваний, обвинувачений, засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим – в разі якщо підозрюваний, обвинувачений, засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання продовжити таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою відмови в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з захисником, адміністрацією установи наявність письмової відмови підозрюваного, обвинуваченого,засудженого від зустрічі з захисником –відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з захисником є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.
 
-210- Яцик Ю.Г.
Статтю 46 доповнити новою частиною:
«5-1. В разі зміни місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, адміністрація установи інформує про це захисника та/або близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.
Відповідний інформаційний лист вручається адміністрацією установи захиснику, близьким родичам одразу після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.»
 
Відхилено   Якщо ініціатором зустрічі виступає захисник, а підозрюваний, обвинувачений, засуджений відмовляється від такої зустрічі, адміністрація установи зобов’язана організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим. У разі якщо підозрюваний, обвинувачений, засуджений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику про небажання продовжувати таку зустріч, зустріч припиняється. Не є підставою для відмови адміністрацією установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником наявність письмової заяви про відмову підозрюваного, обвинуваченого, засудженого від зустрічі. Відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
    -211- Божик В.І.
Пункт п’ятий Розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено    
    -212- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
частину 5-1 статті 46 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено    
44. 5-2. В разі зміни місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміни їх правового та/або процесуального статусу, захисник, близькі родичі негайно, не пізніше 24 годин, інформується про це письмово з зазначенням ініціатора прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та інформації щодо місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, підстав та дати зміни місця перебування, правового, процесуального статусу, правового обґрунтування прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. Відповідний інформаційний лист вручається адміністрацією установи захисникам, близьким родичам одразу після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.».
 
-213- Павлюк М.В.
Частину 5-2 статті 46 викласти в такій редакції:
«5-2. В разі зміни місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміни їх правового та/або процесуального статусу, захиснику, законному представнику та близьким родичам негайно, не пізніше 24 годин, направляється інформаційний лист щодо місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, підстав та дати зміни місця перебування, правового, процесуального статусу, правового обґрунтування прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із зазначенням ініціатора прийнятих рішень, або відповідний лист вручається адміністрацією установи захисникам, законному представнику, близьким родичам одразу після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого».
 
Відхилено   Особа, яка прийняла рішення про зміну місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміну його правового та/або процесуального статусу, не пізніше 24 годин інформує письмово захисника, близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого про його місце перебування, дату зміни місця перебування, правового та/або процесуального статусу, з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення та із зазначенням суб’єкта, який його прийняв. Відповідний інформаційний лист вручається адміністрацією установи також захисникам, близьким родичам невідкладно після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого»;
 
    -214- Гринчук О.А.
Частину 5-2 статті 46 викласти в такій редакції:
5-2. В разі зміни місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, зміни їх правового та/або процесуального статусу, захиснику, законному представнику та близьким родичам негайно, не пізніше 24 годин, направляється інформаційний лист щодо місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, підстав та дати зміни місця перебування, правового, процесуального статусу, правового обґрунтування прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із зазначенням ініціатора прийнятих рішень, або відповідний лист вручається адміністрацією установи захисникам, законному представнику, близьким родичам одразу після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.
 
Відхилено    
    -215- Стефанчук Р.О.
Абзац восьмий Розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«5-2. Інформація про зміну місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, надається захиснику, не пізніше 24 годин, після такої зміни, а інформація зміну їх правового та/або процесуального статусу надається захиснику негайно.
Така інформація повинна містити ініціатора прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, а також інформацію щодо місця перебування підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, підстав та дати зміни місця перебування, правового, процесуального статусу, підстав прийнятих рішень щодо підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. Відповідний інформаційний лист вручається адміністрацією установи захиснику, негайно після їх фактичного прибуття до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого».
 
Враховано редакційно    
    -216- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
частину 5-2 статті 46 в редакції проекту виключити.
 
Відхилено    
45. 6. Перше речення частини 1 статті 48 викласти в редакції: «Захисник у будь-який час в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні та невідкладно на вимогу підозрюваного, обвинуваченого, їх законних представників, а також інших осіб за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого може бути залучений до участі у кримінальному провадженні.».
 
-217- Шпенов Д.Ю.
Пункт 6 Розділу ІІІ законопроекту:
після слів «у будь-який час» доповнити словом «цілодобово».
після слів «на вимогу підозрюваного, обвинуваченого,» доповнити словами «незалежно від місця його утримання,».
 
Відхилено      
    -218- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
перше речення частини першої статті 48 викласти в такій редакції:
«1. Захисник у будь-який час в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні та невідкладно на вимогу підозрюваного, обвинуваченого, їх законних представників, а також інших осіб за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого може бути залучений до участі у кримінальному провадженні.»
 
Відхилено    
    -219- Божик В.І.
Пункт шостий Розділу ІІІ виключити.
 
Враховано    
46. 7. Частину 2 статті 54 викласти в редакції: «2. Якщо підозрюваний, обвинувачений наполягає на відмові від захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим – в разі якщо підозрюваний, обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання мати захисника, заміну захисника, після конфіденційної розмови з захисником, така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії. Не є підставою відмови слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим, який заявляє про відмову від захисника, заміну захисника наявність письмової відмови підозрюваного, обвинуваченого від захисника або письмового клопотання про його заміну – відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого з захисником щодо якого є відмова чи клопотання про заміну є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.».
 
-220- Янченко Г.І.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
частину другу статті 54 викласти в такій редакції:
«2. Якщо підозрюваний, обвинувачений наполягає на відмові від захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим – в разі якщо підозрюваний, обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання мати захисника, заміну захисника, після конфіденційної розмови з захисником, така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії.»
 
Відхилено   5) частину другу статті 54 викласти в такій редакції:
«2. Якщо підозрюваний, обвинувачений наполягає на відмові від захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим. У разі якщо підозрюваний, обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику про небажання мати захисника, заміну захисника після конфіденційної розмови із захисником, така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії або журналі судового засідання.
Не є підставою для відмови слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим наявність письмової заяви про відмову підозрюваного, обвинуваченого від захисника або письмового клопотання про заміну такого до внесення відповідної інформації до протоколу процесуальної дії або журналу судового засідання.
Відмова уповноваженою особою в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого із захисником, стосовно якого є заява про відмову чи клопотання про заміну, до відповідної фіксації у протоколі процесуальної дії або журналі судового засідання тягне за собою відповідальність, встановлену законом».
 
    -221- Власенко С.В.
Частину другу статті 54 (пункт 7 законопроекту) викласти в такій редакції: «2. Якщо підозрюваний, обвинувачений наполягає на відмові від захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим. У разі якщо підозрюваний, обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захисника про небажання мати захисника, заміну захисника, після конфіденційної розмови з захисником, така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії. Не є підставою відмови слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим наявність письмової відмови підозрюваного, обвинуваченого від захисника або письмового клопотання про його заміну. Відмова слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого з захисником щодо якого є відмова чи клопотання про заміну є порушенням норм чинного законодавства та тягне встановлену законом відповідальність.»
 
Враховано частково    
    -222- Власенко С.В.
У пункті 2 проекту Закону:
підпункт 5 викласти в редакції: «5) частину другу статті 54 викласти в такій редакції:»2. Якщо підозрюваний, обвинувачений наполягає на відмові від захисника, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані організувати зустріч захисника з підозрюваним, обвинуваченим. У разі якщо підозрюваний, обвинувачений особисто та безпосередньо повідомляє захиснику про небажання мати захисника, заміну захисника, після конфіденційної розмови із захисником, така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії або журналі судового засідання.
Не є підставою відмови слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом в зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим наявність письмової заяви про відмову підозрюваного, обвинуваченого від захисника або письмового клопотання про заміну такого, до внесення відповідної інформації до протоколу процесуальної дії або журналу судового засідання.
Відмова уповноваженою особою в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого із захисником, стосовно якого є заява про відмову чи клопотання про заміну, до відповідної фіксації у протоколі процесуальної дії або журналі судового засідання тягне за собою відповідальність, встановлену законом.».
 
Немає висновку    
    -223- Божик В.І.
Пункти сьомий Розділу ІІІ виключити.
 
Відхилено    
47. ІV. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
48. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
49. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
50. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
51. 2) забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розслідувань кримінальних проваджень, виконання кримінальних покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розслідувань кримінальних проваджень, виконання кримінальних покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.