Кількість абзаців - 239 Таблиця поправок


Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
-1- Бондар В.В.
У назві законопроекту після слова «інвестиціями» доповнити словами «в Україні».
 
Враховано   Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні
 
3.

 
-2- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у назві проекту, у преамбулі проекту, у всіх розділах, статтях, пунктах, підпунктах проекту слова "зі значними інвестиціями" виключити
 
Відхилено      
4.

 
-3- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Назву Закону викласти у такій редакції «Про державну підтримку нових інвестицій в Україну»
 
Відхилено      
5. Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями з метою залучення в Україну стратегічних інвесторів, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.
 
-4- Бондар В.В.
У преамбулі законопроекту слова «залучення в Україну стратегічних інвесторів» замінити словами «встановлення в Україні сприятливих умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій»
 
Враховано частково   Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів з метою створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій (внутрішніх і зовнішніх), створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.
 
    -5- Марчук І.П.
Преамбулу викласти в такій редакції:
" Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів з метою створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій (внутрішніх і зовнішніх), створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України."
 
Враховано    
    -6- Фролов П.В.
У преамбулі законопроекту слова «стратегічних інвесторів» замінити словами «інвесторів зі значними інвестиціями».
 
Відхилено    
    -7- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у преамбулі проекту слова "залучення в Україну стратегічних інвесторів" виключити
 
Враховано частково    
    -8- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У преамбулі законопроекту слова «стратегічних інвесторів» замінити словами «інвесторів зі значними інвестиціями».
 
Відхилено    
    -9- Мошенець О.В.
У преамбулі законопроекту слово «стратегічних» виключити;
 
Враховано    
    -10- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів з метою залучення в Україну значних інвестицій, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України."
 
Враховано частково    
    -11- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац перший Преамбули викласти в такій редакції:
«Метою цього Закону є збільшення інвестиційної привабливості України для внутрішніх та зовнішніх інвесторів, трудової зайнятості громадян України, поліпшення якості їх життя, а також збільшення доходів Державного та місцевих бюджетів, Пенсійного та інших фондів соціального страхування (забезпечення)».
 
Враховано частково редакційно   
    -12- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Преамбулу абзацом другим такого змісту:
«Для цілей цього Закону новою вважається інвестиція в матеріальні основні засоби, незавершені капітальні інвестиції та необоротні нематеріальні активи, яка відповідає критеріям, визначеним цим Законом, та пов’язана зі:
1) створенням нового підприємства;
2) збільшенням виробничих потужностей діючого підприємства;
3) диверсифікацією виробничої діяльності діючого підприємства шляхом впровадження продукції, яка раніше ним не вироблялася;
4) проведенням комплексної технологічної та/або інноваційної модернізації діючого підприємства.
Не вважається новою інвестиція в підприємство, щодо якого було відкрито провадження у справі про банкрутство згідно з Кодексом України з процедур банкрутства та/або щодо антиконкурентних узгоджених дій (зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку) згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст.64);
 
Відхилено    
    -13- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Преамбулу новим абзацом третім такого змісту:
«Цей Закон не поширюється на інвестиції, які підпадають під визначення:
1) державних інвестицій (інвестицій за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів України), крім випадків, передбачених Законом України «Про державно-приватне партнерство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст.524);
2) інвестицій за рахунок органів державної (місцевої) влади (управління) іноземних країн чи їх союзів (об’єднань, асоціацій тощо), або які мають статус міжнародних фінансових організацій, а також створених ними кредитних (інвестиційних) установ;
3) інвестицій за рахунок резидентів країн, які знаходяться під загальними або секторальними санкціями, запровадженими на підставі Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2018) або запровадженими Організацією Об’єднаних Націй та/або Європейським Союзом для таких країн;
4) інвестицій за рахунок осіб, які підпадають під індивідуальні санкції, запроваджені на підставі статті 4 Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2018), або на підставі багатосторонніх міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна;
5) інвестицій за рахунок осіб, які підпадають під визначення анонімної компанії, або якщо інвестиція здійснюється з рахунку анонімних осіб, визначених такими за законодавством України;
6) інвестицій за рахунок осіб, які є резидентами, або знаходяться під контролем осіб, є резидентами низькоподаткових (офшорних) територій (юрисдикцій), визначених такими за законодавством України».
 
Відхилено    
    -14- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Преамбулу новим абзацом четвертим такого змісту:
«Цей Закон не поширюється на інвестиції в активи осіб, які:
а) підпадають під визначення суб’єктів природних монополій згідно із Законом України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 30, ст.238), а також осіб, визначених суб’єктами штучних монополій, визнаних учасниками антиконкурентних узгоджених дій та/або зловживанні монопольним (домінуючим) становищем на ринку згідно із Законом України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст.64);
б) надають фінансові послуги, визначені такими статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст.1);
в) здійснюють виробництво, обіг та/або реалізацію товарів, визначених у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 46, ст. 345);
г) провадять азартні ігри та лотереї (гральну діяльність);
ґ) надають послуги з купівлі-продажу або оренди нерухомого майна, включаючи землю (або правами на них);
д) надають послуги із працевлаштування громадян України за кордоном;
е) поставляють енергію, видобуту із відновлювальних джерел, яка підпадає згідно із законодавством під ціноутворення за «зеленими» тарифами;
е) підпадають під визначення частини четвертої статті 7 цього Закону».
 
Відхилено    
    -15- Пузійчук А.В.
У преамбулі законопроєкту слова «залучення в Україну стратегічних інвесторів» замінити словами «створення сприятливих умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій».
 
Враховано    
    -16- Пузійчук А.В.
У тексті законопроєкту слова «уповноважена установа» у всіх відмінках замінити словами «уповноважений орган» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
6. Розділ І
 
   Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
10. заявка - комплект документів згідно зі встановленими переліком, формою і змістом, який повинен подати заявник до уповноваженого органу для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-17- Марчук І.П.
Абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: " заявка - комплект документів згідно із встановленими переліком, формою та змістом, що заявник подає до уповноваженого органу для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;"
 
Враховано   заявка - комплект документів згідно із встановленими переліком, формою та змістом, які заявник подає до уповноваженого органу для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
    -18- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
В абзаці першому частини першої статті 1 слова «інвестиційного проекту зі значними інвестиціями» замінити словами «спеціального інвестиційного проекту».
 
Відхилено    
11. заявник - юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб;
 
-19- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Абзац третій частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"заявник (український або іноземний) – юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб;".
 
Відхилено   заявник - юридична особа, зареєстрована в Україні або в іноземній державі, або декілька таких юридичних осіб, яка (які) подала (подали) заявку;
 
    -20- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«заявники – юридична або фізична особа – резидент України, або постійне представництво юридичної особи – нерезидента, зареєстроване в Україні, які бажають набути статус інвестора в межах спеціального інвестиційного проекту».
 
Відхилено    
    -21- Івченко В.Є.
У абзаці третьому частини першої статті 1 слово «декілька» замінити словом «об’єднання»;
 
Відхилено    
    -22- Железняк Я.І.
Абзац третій частини першої статті 1 законопроекту доповнити словами "які подали заявку"
 
Враховано    
    -23- Пузійчук А.В.
Абзац третій частини першої статті 1 законопроєку викласти в такій редакції:
«заявник – юридична або фізична особа, зареєстрована в Україні, або постійне представництво іноземної юридичної особи, зареєстроване в Україні, або декілька таких юридичних осіб, які бажають набути статусу інвестора;».
 
Відхилено    
12. інвестиції - витрати, понесені інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення основних засобів, а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями. Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання;
 
-24- Бондар В.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«інвестиції – витрати, понесені інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення, оновлення, реконструкцію, модернізацію основних засобів, в тому числі їх доставку, які необхідні для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями».
 
Відхилено   значні інвестиції – власні або залучені кошти інвестора із значними інвестиціями, які він вкладає в об’єкти інвестування у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
    -25- Івченко В.Є.
У абзаці четвертому частини першої статті 1 слово «відтворення» замінити словами «реконструкцію, реставрацію, модернізацію, капітальний ремонт»;
 
Відхилено    
    -26- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у першому реченні абзацу четвертого частини першої статті 1 проекту слова "спрямовані на придбання, створення, відтворення основних засобів" замінити словами "спрямовані на придбання, створення, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт основних засобів", а слова "а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями" виключити
 
Відхилено    
    -27- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
друге речення абзацу четвертого частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції "Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -28- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Третій абзац частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
"інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних та інтелектуальних прав, інших (окрім грошових) матеріальних активів".
 
Відхилено    
    -29- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У статті 1 після слів "відтворення основних засобів" додати ", нематеріальних активів, корпоративних та інтелектуальних прав, інші (окрім грошових) матеріальних активів"
 
Відхилено    
    -30- Лічман Г.В.
абзац четвертий частини першої статті 1 виключити
 
Відхилено    
    -31- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Абзац четвертий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"інвестиції – витрати (грошові активи, нематеріальні активи, корпоративні та інтелектуальні права, інші матеріальні активи), понесені інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення основних засобів, створення нових робочих місць, а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями. Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються у спеціальному інвестиційному договорі;"
 
Відхилено    
    -32- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац четвертий частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -33- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"інвестиції – усі види майнових цінностей, які спрямовуються (вкладаються) в об’єкти інвестування для отримання прибутку (доходу) інвестором та для досягнення соціального і макроекономічного ефекту державою Україна."
 
Відхилено    
    -34- Холодов А.І.
Абзац четвертий пункту 1 частини 1 статті 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються цим Законом, Законом України «Про інвестиційну діяльність» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання;»
 
Відхилено    
    -35- Холодов А.І.
В абзаці четвертому пункту 1 частини 1 статті 1 розділу І проекту слова "а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями" замінити словами "з метою отримання прибутку та/або досягнення соціального та екологічного ефекту."
 
Відхилено    
    -36- Фролов П.В.
У частині першій статті 1 термін «інвестиції» викласти у такій редакції:
«інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів); рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. Інвестиції, що спрямовуються на засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень.».
 
Відхилено    
    -37- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Абзац четвертий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«значні інвестиції – витрати, понесені інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення основних засобів та інших необоротних активів, метою та результатом використання яких є створення прибутку та досягнення соціального, екологічного ефекту, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі. Вимоги та критерії для включення таких витрат до складу значних інвестицій встановлюються Кабінетом Міністрів України, прийнятими на виконання Закону».
 
Відхилено    
    -38- Батенко Т.І.
У статті 1 законопроекту у визначенні терміну «інвестиції» (абзац четвертий частини першої статті 1) перше речення викласти у такій редакції:
«значні інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення основних засобів, а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом.».
 
Відхилено    
    -39- Мошенець О.В.
Абзац четвертий статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«інвестиції – термін вживається у значенні, визначеному у Законі України «Про інвестиційну діяльність»;»
 
Відхилено    
    -40- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Абзац четвертий частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«інвестиції – витрати, понесені інвестором зі значними інвестиціями у процесі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, спрямовані на придбання, створення, відтворення необоротних активів (крім нематеріальних активів та гудвілу), а також окремі інші витрати інвестора зі значними інвестиціями. Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання;»
 
Відхилено    
    -41- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У частині першій статті 1 у четвертому абзаці виключити слова «Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються цим Законом та нормативноправовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання»;
 
Враховано    
    -42- Кисилевський Д.Д.
У частині першій статті 1 у четвертому абзаці виключити слова «Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються цим Законом та нормативноправовими актами Кабінету Міністрів України, прийнятими на його виконання»;
 
Враховано    
    -43- Марчук І.П.
Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"значні інвестиції – власні або залучені кошти інвестора із значними інвестиціями, що вкладаються ним в об’єкти інвестування у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;"
 
Враховано    
    -44- Пузійчук А.В.
Абзац четвертий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«інвестиції – витрати, понесені інвестором у процесі реалізації інвестиційного проєкту, спрямовані на придбання, створення, відтворення, оновлення, реконструкцію, модернізацію основних засобів, в тому числі їх доставку, які необхідні для реалізації інвестиційного проєкту. Вимоги та критерії для включення витрат до складу інвестицій встановлюються Кабінетом Міністрів України;».
 
Відхилено    
13. інвестиційний проект зі значними інвестиціями - інвестиційний проект, який передбачає здійснення інвестицій в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом;
 
-45- Бондар В.В.
Абзац шостий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«інвестиційний проект зі значними інвестиціями – проект, який передбачає здійснення інвестицій для нового будівництва чи придбання необоротних активів - в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а для оновлення, реконструкції, модернізації, в тому числі збільшення виробничих потужностей, діючих промислових (виробничих) підприємств – в обсязі, що дорівнює чи перевищує 20 відсотків їх балансової вартості, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом».
 
Відхилено   інвестиційний проект із значними інвестиціями - інвестиційний проект, що відповідає вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;
 
    -46- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці п'ятому частини першої статті 1 проекту цифри та слово "30 мільйонам" замінити цифрою та словом "1 мільйону"
 
Відхилено    
    -47- Лічман Г.В.
В абзаці п'ятому частини першої статті 1 слова та цифри «30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону» замінити словами та цифрами «20 мільйонам євро, що розраховується відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 цього Закону».
 
Відхилено    
    -48- Лічман Г.В.
У абзаці п’ятому частини першої статті 1 слова та цифри «який передбачає здійснення інвестицій в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом» замінити словами та цифрами «що відповідає вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону».
 
Враховано    
    -49- Пузійчук А.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 законопроєку викласти в такій редакції:
«інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями – проєкт, який передбачає здійснення інвестицій для нового будівництва чи придбання необоротних активів - в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а для оновлення, реконструкції, модернізації, в тому числі збільшення виробничих потужностей, діючих промислових (виробничих) підприємств – в обсязі, що дорівнює чи перевищує 20 відсотків їх балансової вартості, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом;».
 
Відхилено    
    -50- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Абзац п'ятий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"інвестиційний проект зі значними інвестиціями – інвестиційний проект, який передбачає здійснення інвестицій в обсязі що розраховується відповідно до статті 3 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом;".
 
Відхилено    
    -51- Мошенець О.В.
Абзац п’ятий статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«інвестиційний проект зі значними інвестиціями – інвестиційний проект, який передбачає здійснення інвестицій в обсягах та на умовах відповідно до статей 4 та 5 цього Закону;»;
 
Враховано частково    
    -52- Железняк Я.І.
В абзаці п'ятому частини першої статті 1 законопроекту цифри "30" замінити цифрами "15".
 
Відхилено    
    -53- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Абзац п’ятий частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«інвестиційний проект зі значними інвестиціями – інвестиційний проект, який передбачає здійснення інвестицій, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом;»
 
Враховано частково    
    -54- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У частині першій статті 1 у абзаці п’ятому виключити слова «та критеріям»;
 
Враховано    
    -55- Кисилевський Д.Д.
У частині першій статті 1 у абзаці п’ятому виключити слова «та критеріям»
 
Враховано    
    -56- Бондаренко О.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 викласти у редакції:
«інвестиційний проект зі значними інвестиціями – інвестиційний проект, який передбачає здійснення інвестицій в обсязі понад суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, а для об’єктів культурного призначення та природно-заповідного фонду в обсязі понад суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, що розраховується відповідно до статті 5 цього Закону, а також відповідає іншим вимогам та критеріям, визначеним цим Законом».
 
Відхилено    
    -57- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«спеціальний інвестиційний проект – інвестиційний проект, який відповідає вимогам та критеріям, визначеним цим Законом»
 
Відхилено    
    -58- Марчук І.П.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"інвестиційний проект із значними інвестиціями - інвестиційний проект, що відповідає вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;"
 
Враховано    
    -59- Южаніна Н.П.
абзац п'ятий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції: "інвестиційний проект зі значними інвестиціями – інвестиційний проект, що відповідає вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону";
 
Враховано    
14. інвестор зі значними інвестиціями - юридична особа, зареєстрована в Україні, яка спеціально створена для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору;
 
-60- Марчук І.П.
Абзац шостий частини першої статті 1 викласти у такій редакції: " інвестор із значними інвестиціями - зареєстрована в Україні юридична особа, яка спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту із значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору;"
 
Враховано   інвестор із значними інвестиціями - зареєстрована в Україні юридична особа, яка спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту із значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору;
 
    -61- Бондар В.В.
Абзац сьомий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції: «інвестор зі значними інвестиціями – юридична особа, зареєстрована в Україні, яка спеціально створена для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, а також промислове (виробниче) підприємство, що зареєстроване в Україні, і здійснило оновлення, реконструкцію, модернізацію, в тому числі збільшення виробничих потужностей, своїх необоротних активів, і є стороною спеціального інвестиційного договору».
 
Відхилено    
    -62- Пузійчук А.В.
Абзац шостий частини першої статті 1 законопроєкту викласти в такій редакції: «інвестор зі значними інвестиціями – юридична особа, зареєстрована в Україні, яка спеціально створена для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, а також промислове (виробниче) підприємство, що зареєстроване в Україні, і здійснило оновлення, реконструкцію, модернізацію, в тому числі збільшення виробничих потужностей, своїх необоротних активів, і є стороною спеціального інвестиційного договору;».
 
Відхилено    
    -63- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині 1 статті 1 у визначенні інвестора зі значними інвестиціями після слів "виконання спеціального інвестиційного договору" додати ", або юридична особа, зареєстрована в Україні, в установчих документах якої зазначена така мета її діяльності"
 
Відхилено    
    -64- Лічман Г.В.
Абзац шостий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«інвестор зі значними інвестиціями – юридична особа, зареєстрована в Україні, яка є стороною спеціального інвестиційного договору».
 
Відхилено    
    -65- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Абзац шостий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"інвестор зі значними інвестиціями – юридична особа, зареєстрована в Україні, яка створюється українським або іноземним заявником для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору;".
 
Відхилено    
    -66- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац шостий частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -67- Железняк Я.І.
В абзаці шостому частини першої статті 1 законопроекту слово "виключно" видалити та доповнити словами "або юридична особа, зареєстрована в Україні, в установчих документах якої зазначена така мета її діяльності".
 
Відхилено    
15. об'єкти інвестування - необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, придбаваються інвестором зі значними інвестиціями за рахунок інвестицій відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;
 
-68- Бондар В.В.
В абзаці восьмому частини першої статті 1 законопроекту після слова «придбаваються» доповнити словами «оновлюються, реконструюються чи модернізуються», а після слова «інвестиціями» доповнити словами «в тому числі промисловим (виробничим) підприємством».
 
Враховано частково   об'єкти інвестування - необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, модернізуються, технічно та/або технологічно переоснащуються, придбаваються інвестором із значними інвестиціями, та об’єкти суміжної інфраструктури, що будуються або будівництво яких фінансується інвестором із значними інвестиціями за рахунок значних інвестицій відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;
 
    -69- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У сьомому абзаці частини 1 статті 1 слова "зі значними інвестиціями" виключити
 
Відхилено    
    -70- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У сьомому абзаці частини 1 статті 1 слова "за рахунок інвестицій" виключити.
 
Відхилено    
    -71- Фролов П.В.
У частині першій статті 1 термін «об'єкти інвестування» викласти у такій редакції:
«об'єкти інвестування – необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, придбаваються інвестором зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору, які після закінчення строку реалізації інвестиційного проекту залишається на балансі інвестора зі значними інвестиціями;»
 
Враховано часково   
    -72- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Абзац сьомий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«об'єкти інвестування – основні засоби та інші необоротні активи (крім нематеріальних активів, інвестиційних активів та гудвілу), що будуються (або щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), придбаваються інвестором зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору».
 
Враховано частково    
    -73- Железняк Я.І.
В абзаці сьомому частини першої статті 1 законопроекту після слова "придбаваються" доповнити словами "модернізуються, або реконструюються".
 
Враховано частково    
    -74- Івченко В.Є.
Абзац сьомий частини першої статті 1 після слова «придбаваються» доповнити словами «, реконструюються, реставруються, модернізуються, капітально ремонтуються»;
 
Враховано частково редакційно   
    -75- Мошенець О.В.
Абзац сьомий статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«об'єкти інвестування – необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), об’єкти що будуються, щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, що придбаваються інвестором зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;»;
 
Враховано частково редакційно   
    -76- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«об’єкти інвестування – необоротні активи, які створюються або придбаються згідно з умовами спеціального інвестиційного проекту, затвердженого інвестиційним договором».
 
Відхилено    
    -77- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"об'єкти інвестування – необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, придбаваються інвестором зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;"
 
Враховано частково    
    -78- Марчук І.П.
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
" об'єкти інвестування - необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, модернізуються, технічно та/або технологічно переоснащуються, придбаваються інвестором із значними інвестиціями за рахунок значних інвестицій відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;"
 
Враховано часково   
    -79- Марчук І.П.
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«6) об'єкти інвестування - необоротні активи (крім нематеріальних активів та гудвілу), що будуються, модернізуються, технічно та/або технологічно переоснащуються, придбаваються інвестором із значними інвестиціями, та об’єкти суміжної інфраструктури, які будуються або будівництво яких фінансується інвестором із значними інвестиціями за рахунок значних інвестицій відповідно до умов спеціального інвестиційного договору;»
 
Враховано    
16. спеціальний інвестиційний договір - договір, укладений між державою в особі Кабінету Міністрів України, інвестором зі значними інвестиціями, заявником та органом місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки та (або) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями), яким визначаються порядок та умови реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-80- Бондар В.В.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 1 законопроекту після слів «зі значними інвестиціями» доповнити словами «та (або) інших пільг, відповідно до статті 3 цього Закону)»
 
Відхилено   спеціальний інвестиційний договір - укладений між Кабінетом Міністрів України, інвестором із значними інвестиціями, заявником та органом місцевого самоврядування (у разі надання державної підтримки таким органом) договір, що визначає порядок та умови реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
    -81- Железняк Я.І.
В абзаці восьмому частини першої статті 1 законопроекту слова "самоврядування (у разі" замінити словами "самоврядування (виключно у разі".
 
Відхилено    
    -82- Магомедов М.С.
У статті 1 термін "спеціальний інвестиційний договір" доповнити реченням наступного змісту:
"Спеціальний інвестиційний договір не може бути укладений на строк менше, ніж п`ять років"
 
Відхилено    
    -83- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«інвестиційний договір – цивільно-правовий договір, яким затверджуються умови спеціального інвестиційного проекту. Інвестиційний договір укладається між інвестором та уповноваженим органом та/або органом місцевого самоврядування залежно від джерел надання бюджетної, податкової або адміністративної (регуляторної) підтримки спеціального інвестиційного проекту. Типова форма інвестиційного договору затверджується Кабінетом Міністрів України. Інвестиційний договір не вважається державним договором у розумінні Бюджетного кодексу України»;
 
Відхилено    
    -84- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
абзац восьмий частини першої статті 1 проекту доповнити другим реченням такого змісту "Типова форма спеціального інвестиційного договору встановлюється Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
    -85- Литвиненко С.А.
Абзац восьмий частини першої статті 1 проекту доповнити другим реченням такого змісту:
«Типова форма спеціального інвестиційного договору встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -86- Пузійчук А.В.
Абзац восьмий частини першої статті 1 законопроєкту після слів «умови реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями» доповнити словами «та форми надання державної підтримки, передбачені статтею 3 цього Закону»,
а також доповнити новим реченням такого змісту:
«Типова форма спеціального інвестиційного договору встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -87- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У частині першій статті 1 у абзаці восьмому виключити слова «та (або) земельної ділянки.
 
Враховано    
    -88- Кисилевський Д.Д.
У частині першій статті 1 у абзаці восьмому виключити слова «та (або) земельної ділянки».
 
Враховано    
    -89- Марчук І.П.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"спеціальний інвестиційний договір - укладений між Кабінетом Міністрів України, інвестором із значними інвестиціями, заявником та органом місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки) договір, що визначає порядок та умови реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;"
 
Враховано    
17. строк реалізації інвестиційного проекту - строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) у рамках реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;
 
-90- Бондар В.В.
Абзац десятий частини першої статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«строк реалізації інвестиційного проекту – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються, або завершення реконструкції, оновлення, модернізації, в тому числі збільшення виробничих потужностей, об’єктів, який не може бути більшим, ніж три роки з дати укладення спеціального інвестиційного договору».
 
Відхилено   строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями - строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, щодо здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування та початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, що не може становити більше п'яти років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;
 
    -91- Фролов П.В.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 1 слова «інвестиційного проекту» замінити словами «інвестиційного проекту зі значними інвестиціями».
 
Враховано    
    -92- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці дев'ятому частини першої статті 1 проекту слова "до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) у рамках реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який" замінити словами "до дати досягнення фактично наданої державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту, і такий строк"
 
Відхилено    
    -93- Южаніна Н.П.
абзац дев'ятий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"строк реалізації інвестиційного проекту – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати виконання інвестором своїх зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, або до дати досягнення фактично наданої державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту, що не може становити більше п’яти років з дати укладення спеціального інвестиційного договору";
 
Відхилено    
    -94- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У дев’ятому абзаці частини 1 статті 1 після слів "строк реалізації інвестиційного проекту" додати "зі значними інвестиціями".
 
Враховано    
    -95- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У восьмому абзаці частини 1 статті 1 слова " (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)" замінити на ", реконструюються, реставруються, капітально ремонтуються".
 
Відхилено    
    -96- Лічман Г.В.
Абзац дев'ятий частини першої статті 1 після слів « (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)» доповнити словами «придбання, створення, відтворення основних засобів, придбання обладнання у рамках реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та виконання інвестором зі значними інвестиціями інших зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором».
 
Відхилено    
    -97- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Абзац дев'ятий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються, або завершення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів у рамках реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;".
 
Відхилено    
    -98- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 1 законопроекту слова «строк реалізації інвестиційного проекту – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору» замінити словами «строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору».
 
Враховано    
    -99- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці дев’ятому частини першої статті 1 законопроекту слова « (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)» замінити словами « (щодо яких здійснена реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)».
 
Відхилено    
    -100- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Абзац дев’ятий частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«строк реалізації інвестиційного проекту – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також будівництво та/або придбання необоротних активів у рамках інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;»
 
Відхилено    
    -101- Мошенець О.В.
Абзац дев’ятий статті 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«строк реалізації інвестиційного проекту – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати його завершення, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі;»;
 
Відхилено    
    -102- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати введення в експлуатацію об'єктів, що будуються (щодо яких здійснюється реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) у рамках реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;"
 
Відхилено    
    -103- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«строк виконання спеціального інвестиційного проекту – безперервний проміжок часу, який розпочинається з дати укладення інвестиційного договору та закінчується повним виконанням зобов’язань інвестора згідно з умовами спеціального інвестиційного проекту. Продовження строку виконання спеціального інвестиційного проекту відбувається за повною процедурою укладення інвестиційного договору»
 
Відхилено    
    -104- Марчук І.П.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
" строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями - строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, щодо внесення значних інвестицій в об’єкти інвестування та початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, що не може становити більше п'яти років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;"
 
Враховано    
    -105- Пузійчук А.В.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 законопроєкту викласти в такій редакції:
«строк реалізації інвестиційного проекту – строк з дати укладення спеціального інвестиційного договору до дати досягнення фактично наданої державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту, і такий строк не може бути більшим, ніж п'ять років з дати укладення спеціального інвестиційного договору;».
 
Відхилено    
18. уповноважена установа - державна установа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на здійснення супроводу заявника та інвестора зі значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору, а також виконання інших функцій, передбачених цим Законом;
 
-106- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
абзац десятий частини першої статті 1 проекту виключити
 
Відхилено   уповноважена установа - державна установа, уповноважена Кабінетом Міністрів України на здійснення супроводу заявника та інвестора із значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору, а також на виконання інших функцій, передбачених цим Законом;
 
    -107- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац десятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«уповноважена установа - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику, та який здійснює супровід заявника та інвестора при підготовці та виконанні спеціального інвестиційного проекту, сприяє виконанню норм інвестиційного договору, а також виконує інші функції, передбачені цим Законом».
 
Відхилено    
    -108- Пузійчук А.В.
Абзац десятий частини першої статті 1 законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
19. уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику.
 
-109- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
абзац одинадцятий частини першої статті 1 проекту доповнити словами "уповноважений Кабінетом Міністрів України на здійснення супроводу заявника та інвестора у підготовці та реалізації інвестиційного проекту, сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору, а також виконання інших функцій, передбачених цим Законом"
 
Відхилено   уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику.
 
    -110- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Виключити абзац одинадцятий частини першої статті 1 як тавтологію абзацу десятого цієї частини.
 
Відхилено    
    -111- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Включити у частину першу статті 1 проекту з відповідним розташуванням в алфавітному порядку терміни такого змісту:
"іноземний заявник - юридична особа, прямими або опосередкованими власниками 10 і більше відсотків акцій (часток) якої та/або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти іноземної держави;
український заявник - юридична особа, прямими або опосередкованими власниками 90 і більше відсотків акцій (часток) якої та/або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти України;".
 
Відхилено    
20. 2. Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції", термін "кінцевий бенефіціарний власник" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов'язані особи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
 
-112- Марчук І.П.
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"2. Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції", термін "кінцевий бенефіціарний власник" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов'язані особи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, термін "будівництво" – у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
Враховано   2. Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції", термін "кінцевий бенефіціарний власник" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов'язані особи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, термін "будівництво" – у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
    -113- Лічман Г.В.
частину другу статті 1 після слово «Термін» замінити словами та знаками «Термін «інвестиції» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про інвестиційну діяльність»
 
Відхилено    
21. Стаття 2. Законодавство про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
-114- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У назві та за текстом статті 2 слова «зі значними інвестиціями» виключити.
 
Відхилено   Стаття 2. Законодавство про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями
 
22. 1. Відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами, у тому числі прийнятими на виконання цього Закону, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-115- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині першій статті 2 проекту слово "дії" замінити словом " (розірванням)"
 
Відхилено   1. Відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам із значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Митним кодексом України, цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами, у тому числі прийнятими на виконання цього Закону, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -116- Фролов П.В.
Частину першу статті 2 після слів «Митним кодексом України» доповнити словами «Законами України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування»,».
 
Відхилено    
    -117- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У частині першій статті 2 законопроекту слова «Митним кодексом України, цим Законом» замінити словами «Митним кодексом України, Законом України «Про інвестиційну діяльність» (крім норм щодо надання державної підтримки інвестиційним проектам та здійснення їх державної експертизи), Законом України "Про режим іноземного інвестування", цим Законом».
 
Відхилено    
    -118- Мошенець О.В.
Частину першу статті 2 розділу І законопроекту після слів «Митним кодексом України,» доповнити словами «Законом України «Про інвестиційну діяльність»,»
 
Відхилено    
    -119- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину першу статті 2 виключити, відповідно змінити подальшу нумерацію інших частин цієї статті.
 
Відхилено    
23. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
-120- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину другу статті 2 виключити.
 
Відхилено   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
24. 3. На відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням (розірванням) спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та Закону України "Про інвестиційну діяльність" (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам та здійснення їх державної експертизи).
 
-121- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину третю статті 2 проекту після слів "спеціальних інвестиційних договорів" доповнити словами "відповідно до цього Закону"
 
Відхилено   3. На відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам із значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія законів України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та "Про інвестиційну діяльність" (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам, проведення їх державної експертизи, а також включення до Державного реєстру інвестиційних проектів).
4. Дія цього Закону не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають усім ознакам державно-приватного партнерства та готуються і реалізуються відповідно до законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію".
 
    -122- Марчук І.П.
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
"3. На відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам із значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням дії спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія законів України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та "Про інвестиційну діяльність" (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам, проведення їх державної експертизи, а також включення до Державного реєстру інвестиційних проектів)."
 
Враховано    
    -123- Фролов П.В.
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
«3. На відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням (розірванням) спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», Закону України «Про інвестиційну діяльність» (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам та здійснення їх державної експертизи), та Закону України «Про державно-приватне партнерство».».
 
Враховано частково    
    -124- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У частині третій статті 2 законопроекту слова «та Закону України «Про інвестиційну діяльність» (у частині надання державної підтримки інвестиційним проектам та здійснення їх державної експертизи)» виключити.
 
Відхилено    
    -125- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
"3. На відносини, що виникають у зв'язку з наданням державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, укладенням, виконанням і припиненням (розірванням) спеціальних інвестиційних договорів, не поширюється дія Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання"
 
Відхилено    
    -126- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Підтримка, надана в межах затвердженого спеціального інвестиційного проекту, вважається новою державною допомогою, яка становить загальний економічний інтерес, а її надавачі та отримувачі не підпадають під обмежувальні заходи згідно із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
 
Відхилено    
    -127- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 2 у частині третій після слів «державної експертизи» додати слова та знак «, а також включення до Державного реєстру інвестиційних проектів»;
 
Враховано    
    -128- Кисилевський Д.Д.
У статті 2 у частині третій після слів «державної експертизи» додати слова та знак «, а також включення до Державного реєстру інвестиційних проектів»
 
Враховано    
    -129- Марчук І.П.
Статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Дія цього Закону не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають усім ознакам державно-приватного партнерства та готуються і реалізуються відповідно до законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію"."
 
Враховано    
    -130- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
Статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дія цього Закону не поширюється на інвестиційні проекти, порядок укладення, виконання та припинення яких регулюється Законами України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію".»
 
Враховано частково редакційно   
    -131- Кисилевський Д.Д.
Статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дія цього Закону не поширюється на інвестиційні проекти, порядок укладення, виконання та припинення яких регулюється Законами України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію".»
 
Враховано частково редакційно   
    -132- Пузійчук А.В.
Статтю 2 законопроєкту після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Цей Закон не поширюється на інвестиції, які підпадають під одне з таких визначень:
1) державних інвестицій (інвестицій за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів України), крім випадків, передбачених законодавством у сфері державно-приватного партнерства;
2) інвестицій за рахунок юридичних осіб публічного права іноземних країн чи їх союзів або міжнародних фінансових організацій, а також створених ними кредитних (інвестиційних) установ;
3) інвестицій за рахунок резидентів країн, які знаходяться під загальними або секторальними санкціями, запровадженими на підставі Закону України «Про санкції» або запровадженими Організацією Об’єднаних Націй та/або Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки для таких країн;
4) інвестицій за рахунок осіб, які підпадають під індивідуальні санкції, запроваджені на підставі статті 4 Закону України «Про санкції», або на підставі багатосторонніх міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
5) інвестицій за рахунок нерезидентів, що мають офшорний статус.».
 
Відхилено    
25. Розділ ІІ
 
-133- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
За текстом Розділу ІІ слова: «інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» та «інвестор із значними інвестиціями» відповідно замінити словами «спеціальні інвестиційні проекти» та «інвестор» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Розділ ІІ
 
26. ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ГАРАНТІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 
-134- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву розділу ІІ викласти у наступній редакції:
"Засади надання державної підтримки та гарантії прав інвесторів зі значними інвестиціями та захист відповідних інвестицій".
 
Відхилено   ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 
    -135- Марчук І.П.
У назві розділу ІІ законопроекту слова " ТА ГАРАНТІЇ" виключити.
 
Враховано    
    -136- Фролов П.В.
Назву розділу ІІ викласти у такій редакції: «ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ УСТАНОВИ, ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ГАРАНТІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ».
 
Відхилено    
    -137- Мошенець О.В.
У назві розділу ІІ законопроекту слова «інвестиційних проектів» замінити словами «прав інвесторів»;
 
Відхилено    
    -138- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
ЗАСАДИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
 
Відхилено    
27. Стаття 3. Форми надання державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями
 
-139- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Назву статті 3 викласти у такій редакції: «Стаття 3. Форми надання державної підтримки спеціальним інвестиційним проектам»
 
Відхилено   Стаття 3. Форми надання державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями
 
    -140- Южаніна Н.П.
у назві статті 3 слово "Форми" замінити словами "Форми та строки";
 
Відхилено    
28. 1. Державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями може надаватись інвестору зі значними інвестиціями у таких формах:
 
-141- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац перший частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Державна підтримка спеціальних інвестиційних проектів надається інвестору шляхом:».
 
Відхилено   1. Державна підтримка інвестиційних проектів із значними інвестиціями може надаватися інвестору із значними інвестиціями у таких формах:
 
29. 1) звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до податкового законодавства (суми податків та зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями);
 
-142- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 1 частини 1 статті 3 викласти в наступній редакції:
"особливості оподаткування інвесторів зі значними інвестиціями, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, визначаються Податковим кодексом України".
 
Враховано редакційно   звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;
 
    -143- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
пункт 1 частини першої статті 3 проекту викласти в такій редакції:
"1) звільнення від сплати податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового кодексу України"
 
Враховано редакційно    
    -144- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 1 частини першої статті 3 проекту викласти в такій редакції:
"1) звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України;".
 
Враховано    
    -145- Фролов П.В.
Пункт 1 частини першої статті 3 після слів «зі значними інвестиціями)» доповнити словами «у разі якщо це передбачено Податковим кодексом України».
 
Враховано редакційно    
    -146- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Абзац другий частини першої статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) встановлення особливостей оподаткування інвесторів зі значними інвестиціями, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, відповідно до Податкового кодексу України;
 
Враховано редакційно    
    -147- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 1) частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«1) умовного звільнення від сплати окремих податків (зборів), нарахованих інвестором протягом дії спеціального інвестиційного проекту, крім:
а) податку на додану вартість;
б) акцизного податку;
в) податку на прибуток підприємств - виробників та імпортерів підакцизних товарів;
г) ввізного мита, крім випадків, зазначених у пункті 4 цієї частини;
ґ) екологічного податку;
д) рентної плати.
 
Відхилено    
    -148- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити частину 1 статті 3 новим пунктом такого змісту:
«2) наданні дозволу на зменшення фінансового результату до оподаткування інвестора (включення до складу валових витрат) до 100 відсотків вартості придбаних або виготовлених основних засобів (інших необоротних активів) та/або нематеріальних активів, призначених для використання виключно в межах спеціального інвестиційного проекту».
Відповідно змінити подальшу нумерацію пунктів цієї частини;
 
Відхилено    
30. 2) звільнення від оподаткування ввізним митом відповідно до митного законодавства нового устаткування (обладнання), що ввозиться виключно для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору відповідно до умов, визначених законодавством (суми ввізного мита, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями);
 
-149- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 2 частини 1 статті 3 викласти в наступній редакції: "особливості оподаткування ввізним митом інвесторів зі значними інвестиціями, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, визначаються Митним кодексом України"
 
Враховано редакційно   2) звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, відповідно до Митного кодексу України;
 
    -150- Марчук І.П.
Пункт 2 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"2) звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору відповідно до Митного кодексу України;"
 
Враховано    
    -151- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
пункт 2 частини першої статті 3 проекту викласти в такій редакції:
"2) звільнення від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операцій із ввезення на митну територію України нового устаткування (обладнання) виключно для реалізації інвестиційного проекту на виконання спеціального інвестиційного договору відповідно до Податкового кодексу України та Митного кодексу України"
 
Враховано редакційно    
    -152- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Абзаци третій частини першої статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
2) встановлення особливостей оподаткування ввізним митом інвесторів зі значними інвестиціями, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, відповідно до Митного кодексу України».
 
Враховано редакційно    
    -153- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 2 частини першої статті 3 проекту викласти в такій редакції:
"2) звільнення від оподаткування ввізним митом відповідно до Митного кодексу України нового устаткування (обладнання), що ввозиться виключно для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору;".
 
Враховано частково    
    -154- Фролов П.В.
Пункт 2 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«2) звільнення від оподаткування ввізним митом відповідно до законодавства України з питань митної справи нового устаткування (обладнання), що ввозиться виключно для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору відповідно до умов, визначених законодавством (суми ввізного мита, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями) у разі якщо це передбачено Податковим та (або) Митним кодексом України;».
 
Враховано редакційно    
    -155- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 2) частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«3) умовного звільнення від сплати ввізного мита за імпорт (реімпорт) нового устаткування (обладнання), яке включається до складу капітальних необоротних активів інвестора та використовується виключно в межах спеціального інвестиційного проекту. Повний перелік та обсяги такого нового устаткування (обладнання) за кодами УКТЗЕД визначаються у додатку до спеціального інвестиційного проекту, затвердженого інвестиційним договором.
У разі будь-якого відчуження такого устаткування (обладнання) до закінчення строку дії інвестиційного договору (у тому числі в межах процедури банкрутства інвестора), крім випадків його псування або знищення внаслідок обставин непереборної сили, ввізне мито підлягає стягненню як податковий борг з нарахуванням пені у розмірах, визначених законодавством.
Умовне звільнення не застосовується до товарів, які мають місце походження та/або ввозяться в митному режимі імпорту з країн, які підпадають під санкції згідно із законодавством».
 
Відхилено    
31. 3) забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями - надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями зі справлянням плати за землю на умовах, визначених з урахуванням зобов'язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 
-156- Бондар В.В.
Пункт 3 частини першої статті 3 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«Промислове (виробниче) підприємство, яке здійснило оновлення, реконструкцію чи модернізацію, в тому числі збільшення виробничих потужностей, своїх необоротних активів сплачує плату за землю з п’ятдесяти відсотковою знижкою, від розміру, що встановлений органом місцевого самоврядування для відповідної категорії земель на відповідній території «.
 
Відхилено   3) забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями - надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на умовах, визначених з урахуванням зобов'язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом інвестора із значними інвестиціями придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 
    -157- Марчук І.П.
У пункті 3 частини 1 статті 3 після слів "спливу строку" додати словом "дії"
 
Враховано    
    -158- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 3) частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«4) забезпечення переважного права на оренду земельних ділянок державної власності, визначених у Главі 13 Земельного кодексу України (крім земель оборони та трубопровідного транспорту), а якщо стороною інвестиційного договору є орган місцевого самоврядування – також земельних ділянок комунальної власності, для їх використання виключно в межах спеціального інвестиційного проекту.
Договір оренди земельних ділянок діє протягом строку дії інвестиційного договору та є його складовою частиною. Укладення інвестиційного договору є підставою для державної реєстрації права оренди.
Розмір орендної плати за земельні ділянки визначається згідно із законодавством, з урахуванням норм інвестиційного договору. Якщо інвестиційним договором встановлюється зменшений розмір орендної плати або надається звільнення від її сплати, то різниця включається до розрахунку обсягу державної підтримки згідно із статтею 4 цього Закону.
Інвестиційний договір не може передбачати право інвестора на укладення договорів суборенди, емфітевзису або суперфіцію орендованих земель державної або комунальної власності.
Інвестор має переважне право на придбання у власність орендованих земельних ділянок державної власності після закінчення строку дії інвестиційного договору за умови повного виконання умов спеціальної інвестиційної програми, з урахуванням обмежень, визначених земельним кодексом України.
Умови придбання інвестором орендованих земель комунальної власності самостійно визначаються відповідним органом місцевого самоврядування.
Норми цього пункту не поширюються на оренду та придбання у власність земель сільськогосподарського призначення, визначених такими у Главі 5 Земельного кодексу України»;
 
Відхилено    
    -159- Пузійчук А.В.
Пункт 3 частини першої статті 3 законопроєкту викласти у такій редакції:
«3) забезпечення переважного права на оренду земельних ділянок державної власності, а якщо стороною інвестиційного договору є орган місцевого самоврядування – також земельних ділянок комунальної власності, для їх використання виключно в межах спеціального інвестиційного проекту.
Договір оренди земельних ділянок діє протягом строку дії інвестиційного договору.
Розмір орендної плати за таким договором визначається згідно із законодавством.
Укладення інвестором договорів суборенди, емфітевзису або суперфіцію орендованих земель державної або комунальної власності забороняється.
Інвестор має переважне право на придбання у власність орендованих земельних ділянок державної власності після закінчення строку дії інвестиційного договору за умови повного виконання умов спеціальної інвестиційної програми, з урахуванням обмежень, визначених Земельним кодексом України.
Умови придбання інвестором орендованих земель комунальної власності самостійно визначаються відповідним органом місцевого самоврядування з урахуванням обмежень, визначених Земельним кодексом України.».
 
Враховано частково редакційно   
    -160- Поляков А.Е.
Після слів "інвестиційним договором" додати слова "та Земельним кодексом України"
 
Відхилено    
    -161- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Абзац четвертий частини першої статті 3 законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Норма цього пункту не застосовується до земельною ділянкою державної або комунальної власності, щодо якої укладено договір оренди землі або вона передана землекористувачу на інших правах землекористування».
 
Відхилено    
    -162- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у пункті 3 частини першої статті 3 проекту слово "переважного права" замінити словом "спеціального права",
а слова "та з переважним правом придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором" виключити
 
Відхилено    
    -163- Южаніна Н.П.
у пункті 3 частини першої статті 3 проекту слова "зі справлянням плати за землю" виключити;
 
Враховано    
    -164- Фролов П.В.
Пункт 3 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«3) забезпечення переважного права користування земельною ділянкою (у всіх формах передбачених Земельним кодексом України) державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями – надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) з метою реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями зі справлянням плати за землю на умовах, визначених з урахуванням зобов'язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;».
 
Відхилено    
    -165- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 3 частини 1 статті 3 виключити
 
Відхилено    
    -166- Івченко В.Є.
Частину першої статті 3 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) забезпечення надання інвестору у користування (оренду) на строк інвестиційного проекту сформованих та відведених земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності з метою реалізації інвестиційного проекту із реєстрацією речового права інвестора на таку ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;»;
 
Відхилено    
32. 4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 
-167- Бондар В.В.
У пункті чотири частини першої статті 3 законопроекту після слів «комунікацій тощо)» доповнити словами «безпосередньо пов’язаних та», а після слів «зі значними інвестиціями» доповнити новим реченням такого замісту: «Інвестор зі значними інвестиціями, на умовах визначених спеціальним інвестиційним договором, має право здійснити будівництво, реконструкцію, реставрацію капітальний ремонт вказаних об'єктів суміжної інфраструктури, за рахунок власних коштів. В такому випадку, понесені ним витрати компенсуються шляхом звільнення його від сплати будь-яких податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України, на суму проведених робіт».
 
Відхилено   4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.
2. У разі, якщо для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями необхідне приєднання до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, у тому числі до мереж та/або комунікацій, що належать на праві власності, господарського відання, оперативного управління чи іншому речовому праві суб’єктам природних монополій, держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у процесі такого приєднання у порядку, визначеному законодавством.
 
    -168- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у пункті 4 частини першої статті 3 проекту слова "забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва" замінити словами "забезпечення за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів часткового або повного будівництва"
 
Відхилено    
    -169- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У пункті 4 частини 1 статті 3 слова "та інших джерел, не заборонених законом," виключити.
 
Відхилено    
    -170- Пузійчук А.В.
Пункт 4 частини першої статті 3 законопроєкту після слів «та інших джерел, не заборонених законом» доповнити словами «повного або часткового».
 
Відхилено    
    -171- Мошенець О.В.
У пункті 4) частини 1 статті 3 розділу ІІ законопроекту слова «та інших джерел, не заборонених законом,» виключити;
 
Відхилено    
    -172- Фролов П.В.
У пункті 4 частини першої статті 3 слова «та інших джерел, не заборонених законом» замінити словами слова «, позабюджетних коштів».
 
Відхилено    
    -173- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 4 частини першої статті 3 проекту викласти в такій редакції:
"4) надання в користування на умовах, визначених спеціальним інвестиційним договором, існуючих об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.".
 
Відхилено    
    -174- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 4) частини 1 статті 3 викласти у такій редакції:
«5) розбудови об’єктів суміжної інфраструктури загального користування, а саме як будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, за рахунок:
коштів Державного бюджету України, а якщо стороною інвестиційного договору є орган місцевого самоврядування – також коштів місцевого бюджету;
кредитів, які надаються під державні та/бо місцеві гарантії згідно із законодавством.
Суміжною вважається інфраструктура, розбудова якої сприяє виконанню спеціального інвестиційного проекту в строки, визначені інвестиційним договором. Інвестор не має переважного права на придбання у власність об’єктів суміжної інфраструктури загального користування впродовж строків дії або після закінчення інвестиційного договору.
Видатки, понесені Державним бюджетом України та/або місцевими бюджетами на розбудову суміжної інфраструктури та/або на можливі гарантійні виплати за кредитами, включаються до розрахунку загального обсягу державної підтримки для реалізації спеціального інвестиційного проекту згідно із статтею 4 цього Закону.
Загальним користуванням об’єктами суміжної інфраструктури вважається реалізація права інших осіб, які не є сторонами інвестиційного договору, на використання такої суміжної інфраструктури безоплатно або на умовах, які не є гіршими за умов, установлених для інвестора згідно з інвестиційним договором.
Об’єкти суміжної інфраструктури не можуть передаватися інвестору в користування на пільгових умовах або бути об’єктом державно-приватного партнерства з ним».
 
Відхилено    
    -175- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Пункт 4 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. У разі відсутності коштів державного, місцевого бюджетів на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів суміжної інфраструктури, інвестор із значними інвестиціями за погодженням з іншими сторонами договору може здійснити будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітального ремонту щодо об’єктів суміжної інфраструктури за свій рахунок. Відшкодування витрат інвестора із значними інвестиціями здійснюється у формі та порядку за домовленістю між сторонами спеціального інвестиційного договору.»
 
Відхилено    
    -176- Івченко В.Є.
У пункті 4 частини першої статті 3 слова «та інших джерел, не заборонених законом,» вилучити;
 
Відхилено    
    -177- Марчук І.П.
Пункт 4 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"4) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями."
 
Враховано    
    -178- Лабазюк С.П.
Батенко Т.І.
у статті 3 пункт чотири частини першої – виключити;
 
Відхилено    
    -179- Івченко В.Є.
у статті 3 пункт чотири частини першої – виключити;
 
Відхилено    
    -180- Бондар В.В.
Частину першу статті 3 доповнити новим пунктом 5 наступного змісту:
«5) встановлення рішенням органу місцевого самоврядування інших пільг».
 
Відхилено    
    -181- Івченко В.Є.
Частину першої статті 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів підключення, приєднання «під ключ» споруд, будівель, установок, комунікацій інвестора до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, у тому числі до мереж та/або комунікацій, що на праві власності, господарського відання, оперативного управління чи іншому речовому праві використовуються суб’єктами природних монополій, з метою реалізації інвестиційного проекту;»;
 
Відхилено    
    -182- Мошенець О.В.
Частину 1 статті 3 розділу ІІ законопроекту доповнити пунктом 5) такого змісту:
«5) гарантування державою інвестору зі значними інвестиціями можливості встановлення строкового оплатного земельного сервітуту на землях усіх форм власності без зміни цільового призначення земельних ділянок (крім земель природно-заповідного фонду, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення та водного фонду) в межах, необхідних для розміщення лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об’єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних ліній телекомунікацій та/або усунення їх пошкоджень, із обов’язковим відшкодування повного розміру втрат і збитків, завданих власникам або землекористувачам відповідних земельних ділянок внаслідок встановлення земельного сервітуту.»;
 
Відхилено    
    -183- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 1 статті 3 доповнити новим пунктом 6) такого змісту:
«6) державних закупівель певного обсягу товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) в межах спеціального інвестиційного проекту»
 
Відхилено    
    -184- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Доповнити статтю 3 проекту частиною другою такого змісту:
"2. Державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями не може передбачати звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.".
 
Відхилено    
    -185- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Строк надання державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями встановлюється на строк дії спеціального інвестиційного договору, але не більше ніж на п'ятнадцять років.»
 
Відхилено    
    -186- Марчук І.П.
Статтю 3 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. У випадку, якщо для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями необхідним є приєднання до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, у тому числі до мереж та/або комунікацій, що належать на праві власності, господарського відання, оперативного управління чи іншому речовому праві суб’єктам природних монополій, держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у процесі такого приєднання у порядку, визначеному законодавством України.»
 
Враховано    
    -187- Лабазюк С.П.
Батенко Т.І.
статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
«У разі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями інвестором зі значними інвестиціями, який є учасником індустріального парку, за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту в межах та порядку, визначеному Законом України «Про індустріальні парки».
 
Відхилено    
    -188- Івченко В.Є.
статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
«У разі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями інвестором зі значними інвестиціями, який є учасником індустріального парку, за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту в межах та порядку, визначеному Законом України «Про індустріальні парки».
 
Відхилено    
    -189- Южаніна Н.П.
статтю 3 проекту доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Державна підтримка інвестиційних проектів не може надаватись інвестору у формі встановлення індивідуальних пільгових ставок місцевих податків чи зборів або у формі індивідуального звільнення від сплати таких податків чи зборів";
 
Відхилено    
    -190- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Державна підтримка, передбачена цією статтею, на загальних підставах надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які до набрання чинності цим Законом розпочали інвестиційні проекти в Україні, за умови відповідності їх інвестиційних проектів вимогам цього Закону.»
 
Відхилено    
    -191- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 3 доповнити новою частиною 2 такого змісту:
«2. Якщо норми спеціального інвестиційного проекту передбачають умовне звільнення від сплати окремих загальнодержавних податків (зборів) або орендної плати, які (частина яких) зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів відповідно до бюджетного законодавства, то сума зменшення доходів місцевих бюджетів компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України в строки, передбачені для зарахування таких податків до складу доходів місцевих бюджетів.
Рішення про умовне звільнення від сплати місцевих податків (зборів) та/або орендної плати за землі комунальної власності може бути прийнятим виключно відповідним органом місцевого самоврядування, який є стороною інвестиційного договору».
 
Відхилено    
    -192- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 3 доповнити новою частиною 3 такого змісту:
«3. Умовним вважається звільнення від сплати окремих податків (зборів) або орендної плати, за яким їх сума:
а) нараховується, але не сплачується до відповідного бюджету, з подальшим її використанням для реалізації спеціального інвестиційного проекту;
б) включається у розрахунок обсягу державної підтримки для реалізації спеціального інвестиційного проекту згідно із статтею 4 цього Закону;
в) у разі порушення умов інвестиційного договору з боку інвестора стягується до бюджету з нарахуванням пені, визначеної Податковим кодексом України за весь строк користування».
 
Відхилено    
    -193- Южаніна Н.П.
статтю 3 проекту доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Строк надання державної підтримки інвестиційного проекту не може перевищувати строку реалізації інвестиційного проекту";
 
Відхилено    
    -194- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 3 доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Державна підтримка спеціальних інвестиційних проектів надається інвесторам, які протягом строку дії інвестиційного договору відмовляються від виплати (репатріації) дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, крім рекапіталізації (реінвестицій) отриманих доходів у власний капітал об’єкту інвестування».
 
Відхилено    
33. Стаття 4. Обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
   Стаття 4. Обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями
 
34. 1. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями розраховується як сума:
 
-195- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину першу статті 4 проекту викласти в такій редакції:
"1. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту розраховується як сума всіх податкових пільг, отриманих інвестором протягом строку спеціального інвестиційного договору, та сукупної вартості будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури на виконання спеціального інвестиційного договору, здійснені за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів"
 
Відхилено   Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями скаладається з:
 
    -196- Марчук І.П.
Абзац перший частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
"1. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями скаладається з:"
 
Враховано    
    -197- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац перший частини 1 статті 4 викласти у такій редакції:
«1. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації спеціального інвестиційного проекту складається з:».
 
Враховано частково    
35. 1) усіх вивільнених від оподаткування коштів - сума податків (ввізного мита) та зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору. У разі надання в користування (оренду) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями зі справлянням плати за землю за надану земельну ділянку у розмірі, що є меншим за розмір, встановлений органом місцевого самоврядування для відповідної категорії земель на відповідній території, розмір різниці враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-198- Фролов П.В.
Пункт 1 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
«1) усіх вивільнених від оподаткування коштів – сума податків (ввізного мита) та інших зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору. У разі надання в оренду земельної ділянки державної та комунальної власності з метою реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями справляння плати за надану земельну ділянку державної та комунальної власності у розмірі, що є меншим за розмір, встановлений орендодавцем для відповідної категорії земель на відповідній території враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. У разі надання в користування земельної ділянки державної та комунальної власності з метою реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, стягнення земельного податок за надану земельну ділянку державної та комунальної власності у розмірі, що є меншим за ставки земельного податку, що встановлені Податковим кодексом України для відповідної категорії земель на відповідній території, враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;».
 
Відхилено   усіх вивільнених від оподаткування коштів - сума податків і зборів, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора із значними інвестиціями відповідно до умов спеціального інвестиційного договору. У разі надання в користування (оренду) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями із справлянням плати за землю за надану земельну ділянку у розмірі, що є меншим за розмір, встановлений органом місцевого самоврядування для відповідної категорії земель на відповідній території, розмір різниці враховується при визначенні загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
    -199- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці другому частини першої статті 4 законопроекту слова «сума податків (ввізного мита) та зборів» замінити словами «сума податків і зборів»
 
Враховано    
    -200- Железняк Я.І.
У пункті 1 частини 1 статті 4 слова "вивільнених від оподаткування коштів" замінити словами "несплачених коштів у зв'язку з їх звільненням від оподаткування (неоподатковування)".
 
Відхилено    
    -201- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 1 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«1) суми податків (зборів), які підпадають під умовне звільнення згідно з пунктами 1 – 3 частини першої статті 3 цього Закону».
 
Відхилено    
    -202- Пузійчук А.В.
У пункті 1 частини першої статті 4 законопроєкту слово «користування» виключити.
 
Відхилено    
    -203- Лабазюк С.П.
Батенко Т.І.
пункт перший частини першої статті 4 доповнити реченням:
«До такої суми не зараховуються кошти, отримані відповідно до частини другої статті третьої цього Закону;».
 
Відхилено    
    -204- Івченко В.Є.
пункт перший частини першої статті 4 доповнити реченням:
«До такої суми не зараховуються кошти, отримані відповідно до частини другої статті третьої цього Закону;».
 
Відхилено    
    -205- Южаніна Н.П.
перше речення пункту 1 частини першої статті 4 проекту викласти в такій редакції: "всіх податкових пільг, отриманих інвестором протягом строку реалізації інвестиційного проекту";
 
Відхилено    
    -206- Южаніна Н.П.
друге речення пункту 1 частини першої статті 4 проекту виключити;
 
Відхилено    
36. 2) сукупної вартості всіх об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, які було побудовано (щодо яких було здійснено реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) на виконання спеціального інвестиційного договору, станом на дату введення таких об'єктів в експлуатацію.
 
-207- Бондар В.В.
В пункті другому частини першої статті 4 законопроекту після слів «суміжної інфраструктури» доповнити словами «безпосередньо пов’язаних та».
 
Відхилено   2) сукупної вартості всіх об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та побудованих на виконання спеціального інвестиційного договору згідно з пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, станом на дату введення таких об'єктів в експлуатацію.
 
    -208- Марчук І.П.
Пункт другий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
«2) сукупної вартості всіх об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та побудованих на виконання спеціального інвестиційного договору згідно з пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, станом на дату введення таких об'єктів в експлуатацію.»
 
Враховано    
    -209- Марчук І.П.
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
"2) сукупної вартості всіх об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, які було побудовано на виконання спеціального інвестиційного договору, станом на дату введення таких об'єктів в експлуатацію."
 
Враховано частково    
    -210- Фролов П.В.
Пункт 2 частини першої статті 4 після слів «об'єктів будівництва, суміжної інфраструктури» доповнити словами «реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт яких здійснено за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів».
 
Відхилено    
    -211- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти у новій редакції:
"сукупної вартості всіх об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, які було побудовано, реконструйовано, відреставрованого, капітально відремонтованого на виконання спеціального інвестиційного договору, станом на дату введення таких об'єктів в експлуатацію."
 
Враховано частково    
    -212- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«2) суми видатків, понесених Державним бюджетом України та/або місцевими бюджетами на розбудову об’єктів суміжної інфраструктури або на можливі гарантійні виплати за кредитами згідно з пунктом 5 частини першої статті 3 цього Закону»
 
Відхилено    
    -213- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 2 частини першої статті 4 проекту викласти в такій редакції: "2) сукупної оціночної вартості надання в користування на умовах, визначених спеціальним інвестиційним договором, існуючих об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.".
 
Відхилено    
    -214- Южаніна Н.П.
пункт 2 частини першої статті 4 проекту викласти в такій редакції:
"2) сукупної вартості будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури на виконання спеціального інвестиційного договору, здійснені за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів";
 
Враховано по суті   
    -215- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці третьому частини першої статті 4 законопроекту слова «побудовано (щодо яких було здійснено реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) на виконання» замінити словами «побудовано (щодо яких було здійснено реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів на виконання»
 
Відхилено    
    -216- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити частину 1 статті 4 новим пунктом 3 такого змісту:
«3) суму, яка становить різницю між розміром орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, визначеної згідно із законодавством, та її зменшеним розміром (включаючи звільнення від сплати) згідно з пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, який зазначено в інвестиційному договорі».
 
Відхилено    
37. 2. Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.
 
-217- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину другу статті 4 проекту після слів "державної підтримки" доповнити словами "для реалізації", а після слів "від планового обсягу інвестицій за" доповнити словом "інвестиційним"
 
Враховано   2. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями.
 
    -218- Марчук І.П.
Частину другу статті 4 проекту викласти в такій редакції:
"2. Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним проектом із значними інвестиціями. "
 
Враховано    
    -219- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині другій статті 4 проекту цифри "30" замінити цифрами "25"
 
Відхилено    
    -220- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину другу статті 4 проекту доповнити другим абзацом такого змісту:
"Обсяг фактично наданої державної підтримки не може перевищувати 25 відсотків від фактичного обсягу інвестицій за інвестиційним проектом"
 
Відхилено    
    -221- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Частину другу статті 4 проекту викласти в такій редакції:
"2. Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не повинен перевищувати 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом українського заявника і 10 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом іноземного заявника.".
 
Відхилено    
    -222- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
«2. Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями становить 30 відсотків від обсягу інвестицій та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.»
 
Враховано частково    
    -223- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
2. Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 15 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.
 
Відхилено    
    -224- Мошенець О.В.
Частину 2 статті 4 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюється у таких розмірах (розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій):
а) для інвестиційного проекту, розмір інвестицій за яким складає від 5-10 мільйонів євро - 7 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі;
б) для інвестиційного проекту, розмір інвестицій за яким складає від 10-20 мільйонів євро - 10 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі;
в) для інвестиційного проекту, розмір інвестицій за яким складає від 20-30 мільйонів євро - 20 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі;
г) для інвестиційного проекту, розмір інвестицій за яким перевищує 30 мільйонів євро - 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.»;
 
Відхилено    
    -225- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 2 статті 4 викласти у такій редакції:
«2. Загальний обсяг державної підтримки спеціального інвестиційного проекту не може перевищувати суму, яка розраховується як добуток:
а) 100 відсотків суми заробітних плат (інших виплат та відшкодувань, прирівняних до заробітної плати згідно з трудовим законодавством України), які виплачуються найманим працівникам протягом строку дії інвестиційного договору, та суми єдиного соціального внеску у частині, що підлягає сплаті за рахунок інвестора – роботодавця, та:
б) витрат на створення нових робочих місць.
Новими вважаються робочі місця, які створюються внаслідок реалізації спеціальної інвестиційної програми, які не є вакантними та передбачають повну зайнятість найманої особи.
Сума витрат на створення нового робочого місця (вартість) залежно від окремого виду економічної діяльності розраховується за методологією, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
У розрахунок загального обсягу державної підтримки спеціального інвестиційного проекту не включаються витрати інвестора на виплату заробітної плати (інших виплат та відшкодувань) на користь членів наглядових органів об’єктів інвестування та облаштування таких нових робочих місць».
 
Відхилено    
38. 3. Методологія розрахунку обсягу державної підтримки, яку може бути надано та фактично надано для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-226- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині третій статті 4 проекту слова "Методологія розрахунку обсягу державної підтримки, яку може бути надано та фактично надано для реалізації інвестиційного проекту" замінити словами "Методологія розрахунку загального обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту"
 
Враховано частково   3. Методологія розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -227- Марчук І.П.
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
"3. Методологія розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
    -228- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині 3 статті 4 слова «інвестиційного проекту зі значними інвестиціями» замінити словами: «спеціального інвестиційного проекту залежно від виду економічної діяльності підприємства».
 
Відхилено    
    -229- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У частині третій статті 4 законопроекту слова «Методологія розрахунку» замінити словами «Порядок та методологія розрахунку», а слово «визначається» замінити словом «визначаються».
 
Відхилено    
39. 4. Відомості про інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до цього Закону, вносяться до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, ведення якого здійснюється уповноваженим органом. Перелік відомостей, що вносяться до реєстру, та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-230- Марчук І.П.
Частину 4 статті 4 викласти в такій редакції:
"4. Відомості про інвестиційні проекти із значними інвестиціями, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до цього Закону, у тому числі інформація щодо виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, внесення обсягу значних інвестицій в об’єкти інвестування, початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, а також щодо обсягу державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями, ведення якого здійснюється уповноваженим органом. Перелік відомостей, що вносяться до реєстру, та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.
Уповноважений орган, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи можуть здійснювати автоматичний обмін інформацією, що міститься в реєстрі інвестиційних проектів із значними інвестиціями, в обсязі та порядку, що визначаються нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з уповноваженим органом."
 
Враховано   4. Відомості про інвестиційні проекти із значними інвестиціями, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до цього Закону, у тому числі інформація щодо виконання інвестором із значними інвестиціями зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, внесення обсягу значних інвестицій в об’єкти інвестування, початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, а також щодо обсягу державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями, ведення якого здійснює уповноважений орган. Перелік відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями, та порядок його ведення визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відомості, що містяться у реєстрі інвестиційних проектів із значними інвестиціями, є відкритими і загальнодоступними (крім інформації з обмеженим доступом), стягнення плати за доступ до них забороняється.
Уповноважений орган, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи можуть здійснювати автоматичний обмін інформацією, що міститься в реєстрі інвестиційних проектів із значними інвестиціями, в обсязі та порядку, що визначаються нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з уповноваженим органом.
 
    -231- Фролов П.В.
Частину 4 статті 4 викласти в такій редакції:
«4. Відомості про інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до цього Закону, вносяться до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, ведення якого здійснюється уповноваженим органом.
Перелік відомостей, що вносяться до реєстру:
1.Назва інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
2. Відомості про органи влади, що є учасниками інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
3.Найменування інвестора та його код ЕДРПОУ.
4.Юридична та фактична адреса інвестора.
5.Дані про уповноваженого представника інвестора.
6. Номер, дата заключення спеціального інвестиційного договору та дата його закінчення.
7. Галузь інвестицій.
8. Інформація про обсяги запланованих інвестицій.
Порядок ведення такого реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
    -232- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 4 статті 4 викласти у такій редакції:
«4. Відомості про укладені інвестиційні договори та умови їх реалізації вносяться до Реєстру інвестиційних договорів, який ведеться уповноваженим органом. Відомості такого Реєстру є прилюдними, а доступ до нього - безоплатним для будь-яких зацікавлених осіб. Перелік відомостей, що вносяться до Реєстру інвестиційних договорів та порядок ведення такого Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
    -233- Пузійчук А.В.
Частину четверту статті 4 законопроєкту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
«Відомості, що містяться у реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім інформації з обмеженим доступом), стягнення плати за доступ до них забороняється.».
 
Враховано    
    -234- Лабазюк С.П.
Частину четверту статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі державної підтримки інвестиційного проекту в рамках індустріального парку, відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», обсяг державної підтримки може складати до 40 відсотків."
 
Відхилено    
40. Стаття 5. Вимоги до інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка
 
   Стаття 5. Вимоги до інвестиційного проекту із значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка
 
41. 1. Інвестиційний проект зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватись державна підтримка згідно з цим Законом, повинен відповідати таким вимогам:
 
-235- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«1) Державна підтримка надається спеціальному інвестиційному проекту, який відповідає наступним вимогам:»
 
Відхилено   1. Інвестиційний проект із значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка згідно з цим Законом, має відповідати всім таким вимогам:
 
    -236- Марчук І.П.
У абзаці 1 частини 1 статті 5 слово "повинен" замінити словом "має", після слова "відповідати" додати слово "всім".
 
Враховано    
42. 1) проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту;
 
-237- Бондар В.В.
У пункті першому частини першої статті 5 слова «туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту» виключити.
 
Відхилено   1) інвестиційний проект із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;
 
    -238- Марчук І.П.
Пункт 1 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"1) інвестиційний проект із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (окрім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, курортно-рекреаційній сфері та туризму;"
 
Враховано    
    -239- Марчук І.П.
пункт 1 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"1) інвестиційний проект із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), у тому числі у сфері переробки корисних копалин, поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму, рекреації;"
 
Враховано частково    
    -240- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
пункт 1 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"1) проект реалізується на території України у сферах економічної діяльності, що класифікується у секції С КВЕД ДК 009:2010"
 
Відхилено    
    -241- Южаніна Н.П.
пункт 1 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції: "1) проект реалізується на території України у сферах економічної діяльності, що класифікується у секції С "Переробна промисловість" (крім виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, продуктів нафтопереробки, зброї та боєприпасів, металургійного виробництва) та у секції Е "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами" КВЕД ДК 009:2010";
 
Враховано частково редакційно   
    -242- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 1 частини 1 статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -243- Лічман Г.В.
Пункт 1 частини першої статті 5 після слів «у сферах переробної» доповнити словами «або добувної».
 
Враховано редакційно    
    -244- Лічман Г.В.
У пункті 1 частини першої статті 5 слова «у сферах переробної промисловості» замінити словами та знаками «у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу)».
 
Враховано    
    -245- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 1 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"1) проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури, логістики, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, поводження з побутовими відходами, туризму, інформації та телекомунікацій, охорони здоров'я, освіти, наукової та технічної діяльності, культури та спорту;".
 
Враховано частково    
    -246- Холодов А.І.
Абзац другий частини 1 статті 5 розділу І проекту викласти у такій редакції:
"1) проект реалізується на території України у сферах машинобудування, харчової та переробної промисловості (крім дистиляції, ректифікації та змішуванні алкогольних напоїв, а також виробництва тютюнових виробів), інфраструктури, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту;"
 
Враховано частково    
    -247- Мошенець О.В.
Пункт 1) частини 1 статті 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«1) проект реалізується на території України;»;
 
Відхилено    
    -248- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці другому частини першої статті 5 законопроекту слова «туризму, охорони здоров'я» замінити словами «туризму, рекреації, охорони здоров'я».
 
Враховано частково    
    -249- Железняк Я.І.
У підпункті 1 частини 1 статті 5 законопроекту слова "логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти" замінити словами "водопостачання, будівництва, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, культури, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, освіти".
 
Враховано частково    
    -250- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Пункт перший частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«1) проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, енергетики (окрім відновлювальних джерел енергії), інфраструктури, логістики, добувної промисловості, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров ‘я, освіти, спорту;»
 
Враховано частково    
    -251- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 5 у частині першій пункт 1 доповнити словом та знаком «, культури»;
 
Враховано    
    -252- Кисилевський Д.Д.
У статті 5 у частині першій пункт 1 доповнити словом та знаком «, культури»;
 
Враховано    
    -253- Бондаренко О.В.
У статті 5 пункт 1) частини першої викласти у редакції: «1) проект реалізується на території України
у сферах переробної промисловості, інфраструктури, логістики, охорони довкілля, управління відходами, туризму, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, охорони здоров'я, освіти, спорту та не призводить до погіршення стану довкілля та порушення режиму територій та об’єктів природно заповідного фонду та інших об’єктів, що підлягають особливій охороні»;
 
Враховано частково    
    -254- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 1 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"1) проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інженернотранспортної інфраструктури, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, освіти, спорту із застосуванням інноваційних технологій."
 
Враховано частково    
    -255- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 1 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«1) проект передбачає збереження повноїзайнятості та/або створення нових робочих місць на території України:
а) суб’єктами туристичної діяльності, визначених такими Законом України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст.24);
б) закладами громадського харчування, визнаних такими Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 19, ст. 98);
в) закладами з побутового обслуговування населення, визнаних такими пунктом 291.7 статті 297 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112);
г) підприємствами транспорту загального користування (залізничного, морського, річкового, автомобільного і авіаційного, а також міського електротранспорту, в тому числі метрополітену), які надають послуги з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, здійснюють транспортно-експедиторську діяльність згідно із законами України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 51, ст.446), «Про транспортно-експедиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 52, ст.562), «Про поштовий зв'язок (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 6, ст.39)», а також згідно з іншим спеціальним законодавством України, яке регулює порядок надання таких транспортних (поштових, експедиторських) послуг;
ґ) закладами фізичної культури і спорту, визнаних такими Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 14, ст.80); спортивних клубів та фітнес-центрів, які підпадають під відповідні групи (класи) розділу 93 КВЕД України;
д) закладами освіти, які знаходяться в державній, комунальній або приватній власності, а саме:
- дошкільної освіти, визнаних такими Законом України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259);
- загальної середньої освіти, визнаних такими Законом України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230);
- позашкільної освіти, визнаних такими Законом України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393);
- професійної (професійно-технічної) освіти, визнаних такими Законом України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215);
- вищої освіти, визнаних такими Законом України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004);
- освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти, яка надається згідно зі спеціальним законодавством України;
е) закладами культури, визнаних такими Законом України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168); іншим суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері творчості, мистецтва і розваг (крім грального бізнесу та лотерей), зокрема театральну та концертну діяльність, діяльність бібліотек і архівів, роботу музеїв будь-якого типу, ботанічних садів і зоологічних (орнітологічних) заказників, історичних місць і природних заповідників та демонстрацію фільмів в кінотеатрах, які підпадають під відповідні групи (класи) розділів 59, 90, 91 КВЕД України;
є) фермерськими господарствами, визнаних такими Законом України «Про фермерське господарство (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, ст.363).
З урахуванням обмежень, установлених цим Законом, Кабінет Міністрів України має право визначити додаткові сфери економічної діяльності, які можуть підпасти під програми державної підтримки».
 
Відхилено    
    -256- Литвиненко С.А.
Пункт перший частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
«інвестиційний проект із значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;».
 
Враховано частково    
    -257- Чернєв Є.В.
Пункт перший частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«1) проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури, безпроводового та проводового електрозв'язку, логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту».
 
Враховано частково    
    -258- Пузійчук А.В.
Пункт 1 частини першої статті 5 законопроєкту після слів «здоров'я, освіти, спорту» доповнити словами «інших сферах економічної діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України з урахуванням обмежень, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
43. 2) проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих об'єктів, об'єктів охорони здоров'я, освіти, поводження з побутовими відходами, об'єктів спортивної інфраструктури, придбання необхідного обладнання;
 
-259- Марчук І.П.
Пункт другий частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне/технологічне переоснащення об'єктів у сферах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 5 цього Закону, а також придбання необхідного обладнання;"
 
Враховано частково   2) інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об'єктів інвестування у сферах, зазначених у пункті 1 цієї частини, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;
 
    -260- Марчук І.П.
Пункт другий частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об'єктів інвестування у сферах, зазначених у пункті 1 цієї частини, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;».
 
Враховано    
    -261- Марчук І.П.
Пункт 2 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об'єктів у сферах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 5 цього Закону, а також придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього;"
 
Враховано частково    
    -262- Бондар В.В.
Пункт другий частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«проект передбачає будівництво нових, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, оновлення, модернізацію діючих об’єктів, придбання необхідного обладнання».
 
Враховано частково редакційно   
    -263- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 2 частини 1 статті 5 виключити як такий, що поглинається змістом нової редакції пункту 1 цієї частини.
 
Відхилено    
    -264- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
пункт 2 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"2) проект передбачає придбання та/або будівництво, та/або реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт основних засобів"
 
Відхилено    
    -265- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 2 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"2) проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури, поводження з побутовими відходами, придбання необхідного високотехнологічного обладнання;"
 
Відхилено    
    -266- Лічман Г.В.
Пункт 2 частини першої статті 5 після слів «придбання необхідного обладнання» доповнити словами «придбання, створення, відтворення необхідних основних засобів».
 
Відхилено    
    -267- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 2 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"2) проект передбачає будівництво нових, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт існуючих об'єктів, придбання необхідного обладнання;".
 
Враховано редакційно    
    -268- Фролов П.В.
Пункт 2 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
2) проект передбачає, зокрема, але не виключно, будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, логістичних, туристичних, виробничих об'єктів, об'єктів охорони здоров'я, освіти, поводження з побутовими відходами, придбання необхідного обладнання;».
 
Відхилено    
    -269- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці третьому частини першої статті 5 законопроекту слова «туристичних, виробничих об'єктів» замінити словами «туристичних, рекреаційних, виробничих об'єктів», слова «освіти, поводження з побутовими відходами» замінити словами «освіти, логістики, поводження з побутовими відходами», а слова «придбання необхідного обладнання» - словами «придбання необхідного устаткування (обладнання) для таких об’єктів»;
 
Враховано частково    
    -270- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Пункт другий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«2) проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих об'єктів, енергетики (окрім відновлювальних джерел енергії), об'єктів охорони здоров'я, освіти, добувної промисловості, поводження з побутовими відходами, об'єктів спортивної інфраструктури, придбання необхідного обладнання;»
 
Враховано частково редакційно   
    -271- Бондаренко О.В.
У статті 5 пункт 2) частини першої викласти у редакції:
«2) проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних об’єктів, у тому числі водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод, управління відходами, об’єктів культурного призначення, туристичних, виробничих об'єктів, об'єктів охорони здоров'я, освіти, об'єктів спортивної інфраструктури, придбання необхідного обладнання, створення та організацію об’єктів культурного призначення та об’єктів природно-заповідного фонду»;
 
Відхилено    
    -272- Івченко В.Є.
Пункт 2 частини першої статті 5 після слова «ремонт» доповнити словом «промислових»
 
Відхилено    
    -273- Мошенець О.В.
Пункт 2) частини 1 статті 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2) проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих, промислових об'єктів, об'єктів охорони здоров'я, освіти, поводження з побутовими відходами, об'єктів спортивної інфраструктури, придбання необхідного обладнання та науково-технічних засобів;»;
 
Враховано частково редакційно   
44. 3) створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;
 
-274- Марчук І.П.
Пункт 3 частини 1 статті 5 викласти в новій редакції:
"3) створення впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш, ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідному виді діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;"
 
Враховано   3) створення впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;
 
    -275- Бондар В.В.
У пункті третьому частини першої статті 5 законопроекту після слова «створення» доповнити словами «у разі здійснення нового будівництва чи придбання необоротних активів», а після слів «за попередній календарний рік» доповнити новим реченням такого змісту: «Протягом строку дії спеціального інвестиційного договору забороняється скорочення чисельності або штату працівників».
 
Відхилено    
    -276- Пузійчук А.В.
У пункті 3 частини першої статті 5 законопроєкту цифри «150» та «15» замінити відповідно цифрами «20» та «50»,
доповнити новим реченням такого змісту:
«Протягом строку дії спеціального інвестиційного договору забороняється скорочення чисельності або штату працівників».
 
Відхилено    
    -277- Фролов П.В.
У пункті 3 частини першої статті 5 після слів «строку реалізації проекту не менше» цифру «150» замінити цифрою «500», та доповнити фразою такого змісту « (а для проектів з інвестиціями від 60 мільйонів євро – не менше 1000)».
 
Відхилено    
    -278- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у пункті 3 частини першої статті 5 проекту слова та цифри "створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць" замінити словами "створення не менше 20 нових робочих місць у розрахунку на 1 мільйон євро від фактичного обсягу інвестицій"
 
Відхилено    
    -279- Южаніна Н.П.
у пункті 3 частини першої статті 5 проекту слова та цифри "створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць" замінити словами "створення не менше 10 нових робочих місць у розрахунку на 1 мільйон євро від фактичного обсягу інвестицій";
 
Відхилено    
    -280- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у пункті 3 частини першої статті 5 проекту цифри "15" замінити цифрами "50"
 
Відхилено    
    -281- Южаніна Н.П.
у пункті 3 частини першої статті 5 проекту слова та цифри "із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік" замінити словами та цифрами "із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 50 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за кожний попередній календарний рік, але не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного календарного року";
 
Відхилено    
    -282- Южаніна Н.П.
пункт 3 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"3) створення не менше 150 нових робочих місць при залученні інвестицій у сумі, еквівалентній від 30 до 50 мільйонам євро, не менше 250 нових робочих місць при залученні інвестицій у сумі, еквівалентній від 50 до 100 мільйонам євро, не менше 500 нових робочих місць при залученні інвестицій у сумі, еквівалентній понад 100 мільйонам євро та із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 50 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за кожний попередній календарний рік, але не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного календарного року";
 
Відхилено    
    -283- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 3 частини 1 статті 5 викласти в новій редакції:
"створення впродовж строку реалізації проекту не менше 100 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої становить не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року."
 
Відхилено    
    -284- Лічман Г.В.
У пункті 3 частини першої статті 5 слова «у кожному календарному році» виключити.
 
Враховано    
    -285- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 3 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"3) створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту не менше 100 нових робочих місць за проектом українського заявника і 250 нових робочих місць за проектом іноземного заявника, що передбачають повну зайнятість, та із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;".
 
Відхилено    
    -286- Мошенець О.В.
У пункті 3) частини 1 статті 5 розділу ІІ законопроекту слова «у кожному календарному році» виключити, а число «150» замінити на число «450»;
 
Враховано частково    
    -287- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці четвертому частини першої статті 5 законопроекту слова «у кожному календарному році», а також слова та цифри «не менше 150» виключити.
 
Враховано частково    
    -288- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Пункт 3 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«3) створити та/або задіяти впродовж строку дії спеціального інвестиційного договору не менше 75 нових робочих місць та/або використати працю 75 осіб, які виконують роботу та/або надають послуги на підставі цивільно-правових угод для суб’єктів малого інвестування, 100 нових робочих місць та/або використати працю 100 осіб, які виконують роботу та/або надають послуги на підставі цивільно-правових угод для суб’єктів середнього інвестування, 150 нових робочих місць та/або використати працю 150 осіб, які виконують роботу та/або надають послуги на підставі цивільно-правових угод для суб’єктів великого інвестування із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;»
 
Відхилено    
    -289- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 5 у частині першій пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) створення впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої у кожному календарному році не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;»
 
Враховано частково    
    -290- Кисилевський Д.Д.
У статті 5 у частині першій пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) створення впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої у кожному календарному році не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;»;
 
Враховано частково    
    -291- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
3) створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 20 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;
 
Відхилено    
    -292- Івченко В.Є.
Пункт 3 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«3) створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації проекту нових робочих місць, мінімальна кількість яких визначається Кабінетом Міністрів України залежно від сфери реалізації інвестиційного проекту та/або офіційного рівня безробіття у адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої реалізується інвестиційний проект.»;
 
Відхилено    
    -293- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 3 частини 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«2) створення щорічно впродовж дії інвестиційного договору не менш ніж 10 нових робочих місць для найманих працівників за умови повної зайнятості із заробітною платою у розмірі, що перевищує 150 відсотків від середньорічної по галузі, визначеної офіційним органом статистики України.
У розрахунок таких робочих місць не включаються робочі місця, зайняті членами виконавчих та наглядових органів об’єктів інвестування (підприємств)».
 
Відхилено    
    -294- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 3 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"3) створення, після введення в експлуатацію або початку здійснення основної діяльності об'єкту інвестування, впродовж строку реалізації проекту зі значними інвестиціями, не менше:
5 робочих місць на 1 мільйон євро інвестицій для переробної промисловості,
10 робочих місць на 1 мільйон євро інвестицій для інженерно-транспортної інфраструктури, логістики та поводження з побутовими відходами,
15 робочих місць на мільйон євро інвестицій для сфери туризму, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я, освіти та спорту;
із середньою заробітною платою працівників, щомісячний розмір якої перевищує на 15 відсотків розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект зі значними інвестиціями, за попередній місяць;"
 
Відхилено    
    -295- Бондар В.В.
Частину першу статті 5 законопроекту доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:
«4) одноразове збільшення, не менше як на 10 відсотків, штату працівників промислових (виробничих) підприємств, у разі проведення їх оновлення, реконструкції чи модернізації, в тому числі збільшення виробничих потужностей. Протягом строку дії спеціального інвестиційного договору забороняється скорочення чисельності або штату працівників».
Нумерацію пунктів у частині першій цієї статті відповідно змінити.
 
Відхилено    
45. 4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій);
 
-296- Марчук І.П.
Пункт 4 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"4) розмір значних інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестиції в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору"
 
Враховано   4) розмір значних інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестиції в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору;
 
    -297- Бондар В.В.
Пункт 4 частини першої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«4) розмір інвестицій в об’єкти інвестування, що пов’язані з проведення нового будівництва чи придбання необоротних активів, протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій). Розмір інвестицій в об'єкти інвестування, що пов’язані зі здійсненням оновлення, реконструкції чи модернізації, в тому числі збільшення виробничих потужностей, діючих промислових (виробничих) підприємств, протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, дорівнює або перевищує 20 відсотків їх балансової вартості».
 
Відхилено    
    -298- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у пункті 4 частини першої статті 5 проекту цифри та слово "30 мільйонам" замінити цифрою та словом "1 мільйону"
 
Відхилено    
    -299- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У пункті 4 частини 1 статті 5 число "30" замінити на "15".
 
Відхилено    
    -300- Лічман Г.В.
У пункті 4 частини першої статті 5 слова та цифри «30 мільйонам євро» замінити словами та цифрами «20 мільйонам євро».
 
Враховано    
    -301- Лічман Г.В.
Пункт 4 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестиції в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору».
 
Враховано редакційно    
    -302- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 4 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 15 мільйонам євро за проектом українського заявника і 50 мільйонам євро за проектом іноземного заявника (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій);"
 
Відхилено    
    -303- Фролов П.В.
Пункт 4 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;».
 
Відхилено    
    -304- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Пункт чотири частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями для суб’єктів малого інвестування становить від 10 мільйонів євро до 20 мільйонів євро, для суб’єктів середнього інвестування становить від 20 мільйонів євро до 30 мільйонів євро, для суб’єктів великого інвестування становить від 30 мільйонів євро та вище (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій);»
 
Відхилено    
    -305- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 5 у частині першій пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення інвестиції в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору);»
 
Враховано частково    
    -306- Кисилевський Д.Д.
У статті 5 у частині першій пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення інвестиції в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору);»;
 
Враховано частково    
    -307- Лабазюк С.П.
Пункт четвертий частини першої статті 5 після слів "еквівалентну 30 мільйонам євро" доповнити словами "або 20 мільйонам євро у разі інвестицій такої суми безпосередньо в об’єкти нерухомого майна та виробничі потужності".
 
Відхилено    
    -308- Івченко В.Є.
Пункт 4 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«4) розмір інвестицій протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями становить або перевищує суму, яка визначається Кабінетом Міністрів України залежно від сфери реалізації інвестиційного проекту та/або офіційного рівня безробіття у адміністративно-територіальній одиниці, в межах якої реалізується інвестиційний проект.»;
 
Відхилено    
    -309- Мошенець О.В.
У пункті 4) частини 1 статті 5 розділу ІІ законопроекту слова та цифри «30 мільйонам євро» замінити словами та цифрами «5 мільйонам євро»;
 
Відхилено    
    -310- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 4 частини 1 статті 5 виключити, як такий, що дискримінує нові інвестиції у малий та середній бізнес.
 
Відхилено    
    -311- Лабазюк С.П.
Батенко Т.І.
у пункті четвертому частини першої статті 5 після слів «еквівалентну 30 мільйонам євро» доповнити словами - «або 10 мільйонам євро у разі інвестицій такої суми безпосередньо в об’єкти нерухомого майна та виробничі потужності».
 
Відхилено    
    -312- Івченко В.Є.
у пункті четвертому частини першої статті 5 після слів «еквівалентну 30 мільйонам євро» доповнити словами - «або 10 мільйонам євро у разі інвестицій такої суми безпосередньо в об’єкти нерухомого майна та виробничі потужності».
 
Відхилено    
46. 5) строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'яти років.
 
-313- Бондар В.В.
У пункті п’ять частини першої статті 5 слова «п’яти років» замінити словами «трьох років».
 
Відхилено   5) строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не перевищує п'ять років.
 
    -314- Мошенець О.В.
Пункт 5) частини 1 статті 5 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -315- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Пункт 5 частини 1 статті 5 викласти у такій редакції:
«5) строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'яти років, наступних за роком укладення інвестиційного договору, якщо більший строк не встановлено інвестиційним договором з урахуванням строків середньострокового бюджетного планування».
 
Відхилено    
    -316- Магомедов М.С.
Частину першу статті 5. "Вимоги до інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка" доповнити новим підпунктом наступного змісту:
"6) інвестиційний проект зі значними інвестиціями має бути укладений на строк не менше, ніж п`ять років".
 
Відхилено    
47. 2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у тому числі відповідно до угод про розподіл продукції, у сфері рослинництва та у фінансовій сфері.
 
-317- Марчук І.П.
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
"2. Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію", інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", а також не надається для виконання суб’єктами господарювання своїх інвестиційних зобов’язань у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності."
 
Враховано   2. Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію", та на інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", а також не надається для виконання суб’єктами господарювання своїх інвестиційних зобов’язань у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності.
 
    -318- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині другій статті 5 проекту слова "у сфері рослинництва" виключити
 
Враховано    
    -319- Южаніна Н.П.
частину другу статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів, що впроваджуються у сфері економічної діяльності, що класифікується у секції В "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів", у секції D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" та у секції К "Фінансова та страхова діяльність" КВЕД ДК 009:2010";
 
Відхилено    
    -320- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у тому числі відповідно до угод про розподіл продукції, у сфері рослинництва, у фінансовій сфері, сфері азартних ігор.
 
Відхилено    
    -321- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 5 частину другу викласти в такій редакції:
«2. Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію"; інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", а також на інвестиційні проекти, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у сферах рослинництва та фінансів.».
 
Враховано частково    
    -322- Кисилевський Д.Д.
У статті 5 частину другу викласти в такій редакції:
«2. Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію"; інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", а також на інвестиційні проекти, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у сферах рослинництва та фінансів.».
 
Враховано частково    
    -323- Лічман Г.В.
У частині другій статті 5 слова «добувній промисловості, у тому числі» виключити.
 
Враховано    
    -324- Лічман Г.В.
Частину другу статті 5 викласти у такій редакції:
«2. Державна підтримка, що надається відповідно до цього Закону, не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог законів України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію", інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", а також не надається для виконання суб’єктами господарювання своїх інвестиційних зобов’язань у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності».
 
Враховано    
    -325- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У частині другій статті 5 законопроекту слова «у сфері рослинництва» виключити.
 
Враховано    
    -326- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Частину другу статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у тому числі відповідно до угод про розподіл продукції, у сфері рослинництва, фінансовій і страховій сфері, сфері операцій з нерухомим майном, сфері грального бізнесу, сфері виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.".
 
Відхилено    
    -327- Холодов А.І.
В частині 2 статті 5 розділу І проекту:
- після слів "джерел енергії" доповнити словами "лікеро-горілчаній, тютюновій";
- доповнити словами "та страховій діяльності.".
 
Відхилено    
    -328- Мінько С.А.
Доповнити словами "сфери азартних ігор, виробництва, обігу та/або реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів"
 
Відхилено    
    -329- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
«2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, у сфері сільського господарства, у сфері рослинництва та у фінансовій сфері.»
 
Відхилено    
    -330- Бондаренко О.В.
У статті 5 частину другу після слів «та у фінансовій сфері» доповнити словами «а також для виконання суб’єктами господарювання своїх інвестиційних зобов’язань в ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності»
 
Враховано частково редакційно   
    -331- Івченко В.Є.
У частині другій статті 5 слова «сфері відновлюваних джерел енергії,» вилучити;
Частину другу статті 5 через кому доповнити словами «а також у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей (гральної діяльності), виробництва, обігу та/або реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального, у сфері аудиторських, ріелторських, юридичних послуг, послуг із працевлаштування громадян України за кордоном;»
 
Відхилено    
    -332- Мошенець О.В.
Частину 2 статті 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у фінансовій сфері.»;
 
Відхилено    
    -333- Мошенець О.В.
Частину 2 статті 5 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Державна підтримка, передбачена статтею 3 цього Закону, на загальних підставах надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які до набрання чинності цим Законом розпочали інвестиційні проекти в Україні, за умови відповідності їх інвестиційних проектів вимогам статті 4 цього Закону в частині розмірів інвестицій, за умови, якщо минуло не більше половини терміну реалізації таких інвестиційних проектів.»;
 
Відхилено    
    -334- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 2 статті 5 виключити, як тавтологію норм абзацу четвертого Преамбули цього Закону
 
Відхилено    
    -335- Бондар В.В.
Проект закону доповнити новою статтею 6 такого змісту:
«Стаття 6 Державна підтримка інвестиційних проектів, які реалізуються у сферах туризму, охорони здоров'я, освіти, культури, наукової діяльності та спорту.
1. Визначені у цьому Законі форми надання державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями, можуть надаватися інвестиційним проектом у сферах туризму, охорони здоров'я, освіти, культури, наукової діяльності та спорту.
2. Порядок надання державної підтримки інвестиційним проектом у сферах туризму, охорони здоров'я, освіти, культури, наукової діяльності та спорту встановлюється Кабінетом Міністрів України».
Нумерацію статей в законі відповідно змінити.
 
Відхилено    
    -336- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Стаття 6. Гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
1.Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів зі значними інвестиціями.
2. Держава гарантує виконання своїх зобов'язань щодо надання інвестору зі значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
3. До прав та обов'язків інвестора зі значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору (крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом'якшує відповідальність інвестора зі значними інвестиціями або в інший спосіб покращує становище інвестора зі значними інвестиціями, яке має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством).
Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля
4. Господарську діяльність інвестора зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями може бути зупинено повністю або частково в порядку, передбаченому законом. З моменту усунення інвестором зі значними інвестиціями умов, унаслідок яких його діяльність було зупинено повністю або частково, його діяльність підлягає відновленню у повному обсязі
 
Відхилено    
48. Стаття 6. Функції уповноваженої установи у процесі підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
-337- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у назві статті 6 проекту слова "уповноваженої установи" замінити словами "уповноваженого органу"
 
Відхилено   Стаття 6. Функції уповноваженої установи у процесі підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями
 
    -338- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
За текстом статті 6 слова:
«інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» замінити словами «спеціальні інвестиційні проекти»;
«уповноважена установа» замінити словами «уповноважений орган»;
«заявник або інвестор» замінити словами «інвестор» у відповідних відмінках та множині.
 
Відхилено    
49. 1. Супровід підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, а також сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору з боку держави та органу місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки та (або) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями) здійснює уповноважена установа.
 
-339- Марчук І.П.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"1. Супровід підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, а також сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору державою та органом місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки) здійснює уповноважена установа."
 
Враховано   1. Супровід підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, а також сприяння виконанню спеціальних інвестиційних договорів державою та органами місцевого самоврядування (у разі надання державної підтримки такими органами) здійснює уповноважена установа.
 
    -340- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині першій статті 6 проекту слова "уповноважена установа" замінити словами "уповноважений орган"
 
Відхилено    
    -341- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"1. Супровід підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, а також сприяння виконанню спеціального інвестиційного договору з боку держави та органу місцевого самоврядування (у разі надання ним державної підтримки та (або) земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями) здійснює уповноважена установа, яка підконтрольна Кабінету Міністрів України, підзвітна Верховній Раді України та відповідальна перед Антимонопольним комітетом України."
 
Відхилено    
50. 2. До функцій уповноваженої установи належить:
 
-342- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці першому частини другої статті 6 проекту слова "уповноваженої установи" замінити словами "уповноваженого органу"
 
Відхилено   2. До функцій уповноваженої установи належить:
 
    -343- Івченко В.Є.
У абзаці першому частини другої статті 6 слово «функцій» замінити словами «базових функцій»;
 
Відхилено    
    -344- Бондаренко О.В.
Частину другу статті 6 після першого абзацу доповнити абзацом другим такого змісту:
«забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля у визначених законодавством випадках»;
абзаци другий-восьмий вважати абзацами третім-дев’ятим.
 
Відхилено    
51. здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
   здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;
 
52. надання заявникам організаційної та консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями відповідно до вимог цього Закону, в тому числі допомоги у підготовці та поданні заявки, інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-345- Фролов П.В.
У абзаці другому частини другої статті 6 слова «та консультативної» замінити словами «інформаційно-консультативної».
 
Враховано   надання заявникам, інвесторам із значними інвестиціями організаційної та інформаційно-консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями відповідно до вимог цього Закону, зокрема щодо підготовки та подання заявки, інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, на безоплатній основі;
 
    -346- Марчук І.П.
Абзац третій частини другої статті 6 виклвсти в такій редакції:
"надання заявникам, інвесторам із значними інвестиціями організаційної та інформаційно-консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями відповідно до вимог цього Закону, зокрема щодо підготовки та подання заявки, інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, на безоплатній основі;"
 
Враховано    
    -347- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
В абзаці третьому частини другої статті 6 законопроекту слова «надання заявникам організаційної» замінити словами «надання заявникам, інвесторам зі значними інвестиціями організаційної».
 
Враховано    
    -348- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац третій частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
"надання на безоплатній основі заявникам організаційної та консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями відповідно до вимог цього Закону, в тому числі допомоги у підготовці та поданні заявки, інших документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;"
 
Враховано частково    
53. взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
   взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;
 
54. здійснення інформаційно-консультативної підтримки заявника та інвестора зі значними інвестиціями щодо виконання спеціального інвестиційного договору;
 
-349- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 5 частини 2 статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -350- Фролов П.В.
Абзац п’ятий частини другої статті 6 виключити.
 
Враховано    
55. підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (щомісячних, квартальних, річних) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
-351- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
абзац шостий частини другої статті 6 проекту викласти в такій редакції:
"надання організаційної та консультативної допомоги з питань підготовки та подання періодичних (щомісячних, квартальних, річних) звітів про стан реалізації інвестиційних проектів"
 
Відхилено   підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (квартальних і річних) та оперативних (на вимогу уповноваженого органу) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів із значними інвестиціями;
 
    -352- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 6 у частині другий абзац шостий викласти у такій редакції:
«підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (квартальних та річних) та оперативних (на вимогу уповноваженого органу) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;».
 
Враховано    
    -353- Кисилевський Д.Д.
У статті 6 у частині другий абзац шостий викласти у такій редакції:
«підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (квартальних та річних) та оперативних (на вимогу уповноваженого органу) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;».
 
Враховано    
    -354- Пузійчук А.В.
Абзац шостий частини другої статті 6 виключити.
 
Відхилено    
56. розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на поліпшення підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями;
 
-355- Марчук І.П.
У статті 6 у частині другий абзац шостий викласти у такій редакції:
"розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на удосконалення процесу підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;"
 
Враховано   розроблення пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих на удосконалення процесу підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;
 
57. організація навчання та проведення інформаційних заходів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
 
   організація навчання та проведення інформаційних заходів з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
 
58. виконання інших функцій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, передбачених законодавством та установчими документами уповноваженої установи.
 
-356- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 проекту слова "та установчими документами уповноваженої установи" виключити
 
Відхилено   виконання інших функцій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, передбачених законодавством та установчими документами уповноваженої установи.
 
    -357- Івченко В.Є.
Статтю 6 доповнити частиною 2-1 такого змісту: «2-1. До розширених функцій уповноваженої установи належить:
1) підготовка та подання від імені та за дорученням заявника документів для отримання ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, а також їх отримання;
2) забезпечення підключення, приєднання «під ключ» споруд, будівель, установок, комунікацій інвестора до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, у тому числі до мереж та/або комунікацій, що використовуються суб’єктами природних монополій, з метою реалізації інвестиційного проекту;
3) забезпечення надання інвестору у користування (оренду) на строк інвестиційного проекту сформованих та відведених земельних ділянок із земель державної та/або комунальної власності з метою реалізації інвестиційного проекту із реєстрацією речового права інвестора на таку ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Всі із розширених функції уповноважена установа виконує стосовно інвесторів, обсяг інвестицій яких в Україну згідно з інвестиційним договором складає 30 і більше мільйонів євро, та/або стосовно інвесторів, які згідно з інвестиційним договором створюють упродовж строку реалізації проекту не менше 1000 нових робочих місць.
Одну із розширених функцій на вибір інвесторів Уповноважена установа виконує стосовно інвесторів, які згідно з інвестиційним договором інвестують в Україну 10 і більше мільйонів євро та/або створюють не менше 100 нових робочих місць.»
 
Відхилено    
59. 3. Уповноважена установа здійснює супровід заявника та інвестора зі значними інвестиціями, виконує інші визначені цим Законом функції на безоплатній основі для заявника та інвестора зі значними інвестиціями.
 
-358- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці першому частини третьої статті 6 проекту слова "уповноважена установа" замінити словами "уповноважений орган"
 
Відхилено   3. Уповноважена установа здійснює супровід заявника та інвестора із значними інвестиціями, виконує інші визначені цим Законом функції на безоплатній основі для заявника та інвестора із значними інвестиціями.
 
60. Порядок взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами зі значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-359- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці другому частини третьої статті 6 проекту слова "уповноваженої установи" замінити словами "уповноваженого органу"
 
Відхилено   Порядок взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
61. 4. Будь-яке незаконне втручання у діяльність уповноваженої установи з метою протидії виконанню нею функцій, визначених цим Законом, забороняється.
 
-360- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину четверту статті 6 проекту виключити
 
Відхилено   4. Незаконне втручання та перешкоджання діяльності уповноваженої установи та її працівників, зокрема з метою протидії чи ускладнення виконання нею функцій, визначених цим Законом, забороняється.
 
    -361- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У частині четвертій статті 6 законопроекту слова «Будь-яке незаконне втручання» замінити словами «Незаконне втручання».
 
Враховано    
    -362- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:
"Перешкоджання діяльності уповноваженої установи та її працівникам з метою протидії чи ускладнення виконанню нею функцій, визначених цим Законом, забороняється."
 
Враховано    
62. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
63. ПІДГОТОВКА ЗАЯВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЧИ НЕДОЦІЛЬНОСТІ УКЛАДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ
 
-363- Марчук І.П.
Назву Розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"ПІДГОТОВКА ЗАЯВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЧИ НЕДОЦІЛЬНІСТЬ УКЛАДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ"
 
Враховано   ПІДГОТОВКА ЗАЯВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЧИ НЕДОЦІЛЬНІСТЬ УКЛАДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ
 
64. Стаття 7. Підготовка та подання заявки
 
   Стаття 7. Підготовка та подання заявки
 
65. 1. Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку за цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проект спеціального інвестиційного договору.
 
-364- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці першому частини першої статті 7 проекту слова "та проект спеціального інвестиційного договору" виключити
 
Відхилено   1. Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (з обов’язковим зазначенням соціального ефекту від його реалізації) та проект спеціального інвестиційного договору.
Необгрунтоване вимагання від заявника надання інших документів забороняється.
 
    -365- Марчук І.П.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (з обов’язковим зазначенням соціального ефекту від його реалізації) та проект спеціального інвестиційного договору."
 
Враховано    
    -366- Пузійчук А.В.
У частині першій статті 7 законопроєкту слова «та проект спеціального інвестиційного договору» виключити.
 
Відхилено    
    -367- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Абзац перший частини першої статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"1. Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку за цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування (із обов’язковим зазначенням соціального ефекту реалізації) інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проект спеціального інвестиційного договору."
 
Враховано частково редакційно   
    -368- Фролов П.В.
Абзац перший частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«1. Заявник, який має намір реалізувати та отримати державну підтримку за цим Законом на власний розсуд обирає інвестиційний проект зі значними інвестиціями. Заявник готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проект спеціального інвестиційного договору.».
 
Враховано частково редакційно   
    -369- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«1. Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями та отримати державну підтримку за цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проект спеціального інвестиційного договору, а також висновок від аудитора (аудиторської фірми) про відповідність інвестиційного проекту вимогам встановленими цим Законом та його економічної доцільності.
 
Враховано частково    
    -370- Марчук І.П.
Частину першу статті 7 додати абзацом другим такого змісту:
"Необгрунтовано вимагати від заявника надання інших документів забороняється.".
Відповідно вважати абзац другий абзацом третім.
 
Враховано    
66. Вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-371- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Критерії визначення аудитора (аудиторської фірми) для перевірки та надання висновку про відповідність інвестиційного проекту вимогам встановлених цим Законом визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   Вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -372- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Частину першу статті 7 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимагати надання інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється».
 
Враховано редакційно    
67. 2. Уповноважена установа за зверненням заявника надає йому організаційну та консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою цієї статті, та їх подання до уповноваженого органу.
 
-373- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину другу статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"2. Уповноважений орган за зверненням заявника надає йому організаційну та консультативну допомогу з питань підготовки та подання документів, передбачених частиною першою цієї статті"
 
Відхилено   2. Уповноважена установа за зверненням заявника надає йому організаційну та інформаційно-консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою цієї статті, та їх подання до уповноваженого органу.
 
    -374- Марчук І.П.
частину другу статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"2. Уповноважена установа за зверненням заявника надає йому організаційну та інформаційно-консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою цієї статті, та їх подання до уповноваженого органу."
 
Враховано    
68. 3. Заявник повинен відповідати визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам до фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 
-375- Бондар В.В.
Частину 3 статті 7 законопроекту виключити.
 
Відхилено   3. Заявник повинен відповідати визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.
 
69. 4. Не можуть бути заявниками:
 
   4. Не можуть бути заявниками:
 
70. 1) державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державне підприємство, установа, організація або господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 
   1) державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 
71. 2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;
 
   2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;
 
72. 3) неприбуткові підприємства, установи та організації;
 
-376- Івченко В.Є.
Частину четверту статті 7 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3-1) суб’єкти природних монополій;»;
 
Відхилено   3) неприбуткові підприємства, установи та організації;
 
73. 4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
   4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито на порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
74. 5) юридичні особи, зареєстровані в державах, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, в статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих у таких державах;
 
-377- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
пункт 5 частини четвертої статті 7 проекту викласти в такій редакції: "5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, або юридичні особи, в статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих у таких державах (територіях)"
 
Враховано частково редакційно  5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у таких державах (територіях);
 
    -378- Южаніна Н.П.
пункт 5 частини четвертої статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, або юридичні особи, в статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих у таких державах (територіях)";
 
Враховано частково рекційно   
    -379- Южаніна Н.П.
у пункті 5 частини четвертої статті 7 проекту слова та цифри "більше 50 відсотків акцій (часток)" замінити словами "акції (частки)";
 
Відхилено    
    -380- Марчук І.П.
пункт 5 частини четвертої статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих у таких державах (територіях);"
 
Враховано    
75. 6) юридичні особи, прямими або опосередкованими власниками 10 і більше відсотків акцій (часток) яких та/або кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
 
-381- Батенко Т.І.
У пункті 6 частини четвертої статті 7 законопроекту слова і цифри «10 і більше відсотків» виключити.
 
Враховано   6) юридичні особи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором. Це положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгів на іноземних фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора);
 
    -382- Марчук І.П.
Пункті 6 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"6) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;"
 
Враховано частково    
    -383- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 6 частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"6) юридичні особи, прямими або опосередкованими власниками акцій (часток) яких та/або кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;"
 
Враховано частково    
    -384- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Пункт шістнадцять частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
«6) юридичні особи, прямими або опосередкованими власниками акцій (часток) яких та/або кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;»
 
Враховано частково    
    -385- Южаніна Н.П.
у пункті 6 частини четвертої статті 7 проекту цифри та слова "10 і більше відсотків" виключити;
 
Враховано    
76. 7) юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;
 
-386- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 7 частини 4 статті 7 після слів "державою-агресором" доповнити ", або в статутному капіталі яких більше 10 відсотків акцій (часток) перебувають прямо або опосередковано у володінні юридичних осіб, зареєстрованих у таких державах;"
 
Відхилено   7) юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;
 
77. 8) юридичні особи, зареєстровані в державах, у яких рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою, а також юридичні особи, в статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) прямо або опосередковано перебувають у володінні таких юридичних осіб;
 
-387- Марчук І.П.
Пункт восьмий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"8) юридичні особи, зареєстровані в державах, у яких Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) не застосовуються або застосовуються неповною мірою, а також юридичні особи, акції (частки) в яких прямо або опосередковано перебувають у володінні таких юридичних осіб;"
 
Враховано частково   8) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 10 і більше відсотків статутного капіталу яких прямо або опосередковано належать таким особам;
 
    -388- Марчук І.П.
Пункт восьмий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"8) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FАТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 10 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;"
 
Враховано    
    -389- Южаніна Н.П.
у пункті 8 частини четвертої статті 7 проекту слова та цифри "50 і більше відсотків акцій (часток)" замінити словами "акції (частки)";
 
Відхилено    
78. 9) юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов'язані з ними особи;
 
   9) юридичні особи, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов'язані з ними особи;
 
79. 10) юридичні особи, щодо яких відкрито провадження у справах про банкрутство або які визнані банкрутами;
 
   10) юридичні особи, щодо яких відкрито провадження у справах про банкрутство або які визнані банкрутами;
 
80. 11) юридичні особи, які перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;
 
   11) юридичні особи, які перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;
 
81. 12) юридичні особи, які на дату подання заявки мають заборгованість зі сплати загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
 
-390- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у пункті 12 частини четвертої статті 7 проекту слово "та" у двох випадках замінити словами "та/або"
 
Враховано   12) юридичні особи, які на дату подання заявки мають заборгованість із сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов'язкових платежів на суму понад еквівалент 10 мінімальних заробітних плат на 1 січня відповідного року.
 
    -391- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 1 статті 7 доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
«13) особи, визначені в абзацах другому – третьому Преамбули до цього Закону»
 
Відхилено    
    -392- Железняк Я.І.
Пункт 12 частини 4 статті 7 законопроекту доповнити словами "на суму понад еквівалент 10 мінімальних заробітних плат на 1 січня відповідного року".
 
Враховано    
    -393- Пузійчук А.В.
Частину четверту статті 7 законопроєкту після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13) особи, визначені в пунктах другому та третьому частини четвертої статті 2 цього Закону.».
 
Відхилено    
82. 5. Якщо заявник представлений декількома юридичними особами, обмеження, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються до кожної з таких юридичних осіб.
 
-394- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 5 статті 7 викласти у такій редакції:
«5. Заявник не може бути представлений кількома юридичними особами»
 
Відхилено   5. Якщо заявник представлений кількома юридичними особами, обмеження, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються до кожної з таких юридичних осіб.
6. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається заявником, несе заявник.
 
    -395- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Статтю 7 доповнити пунктом 6
"У разі подання двох або більше інвестиційних проектів зі значними інвестиціями щодо одного об’єкта, перевага віддається інвестиційному проектові, що відповідає вимогам статті 8 та з більшою сумою інвестицій".
 
Відхилено    
    -396- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 7 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається заявником, несе заявник.».
 
Враховано    
    -397- Кисилевський Д.Д.
У статті 7 доповнити частиною шостою такого змісту: «6. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається заявником, несе заявник.».
 
Враховано    
83. Стаття 8. Оцінка інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору
 
-398- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
За текстом статті 8 слова
«інвестиційний проект зі значними інвестиціями» замінити словами «спеціальний інвестиційний проект»,
а слова «спеціальний інвестиційний договір» замінити словами «інвестиційний договір» у відповідному відмінку та числі.
 
Відхилено   Стаття 8. Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями та прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору
 
84. 1. Оцінка інвестиційного проекту зі значними інвестиціями проводиться уповноваженим органом протягом 60 календарних днів із дня отримання документів, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, та включає:
 
-399- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині 1 статті 8 число "60" замінити на "20".
 
Відхилено   1. Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями проводиться уповноваженим органом протягом 60 календарних днів з дня отримання документів, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, та включає:
 
    -400- Івченко В.Є.
У частині першій статті 8 цифри «60» замінити цифрами «30»;
 
Відхилено    
85. 1) перевірку відповідності заявника, інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам (перший етап);
 
   1) перевірку відповідності заявника, інвестиційного проекту із значними інвестиціями та поданих документів установленим законодавством вимогам (перший етап);
 
86. 2) аналіз інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та проекту спеціального інвестиційного договору (другий етап):
 
-401- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
абзаци третій – сьомий частини першої статті 8 проекту замінити одним абзацом такого змісту:
"2) аналіз економічних, фінансових, соціальних показників та екологічних наслідків реалізації інвестиційного проекту (другий етап)"
 
Відхилено   2) аналіз інвестиційного проекту із значними інвестиціями та проекту спеціального інвестиційного договору (другий етап):
 
87. аналіз економічних, фінансових, соціальних показників та екологічних наслідків реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-402- Бондаренко О.В.
У статті 8 абзац другий пункту 2) частини першої після слів «екологічних наслідків» доповнити словами «включаючи проведення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, дотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини у визначених законодавством випадках»;
 
Відхилено   аналіз економічних, фінансових, соціальних показників та екологічних наслідків реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
    -403- Пузійчук А.В.
Абзац другий пункту 2 частини першої статті 8 законопроєкту після слів «проекту зі значними інвестиціями» доповнити словами «включаючи проведення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також у визначених законодавством випадках оцінка дотримання вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини».
 
Відхилено    
88. аналіз ризиків здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-404- Марчук І.П.
У абзаці третьому пункту 2 частини першої статті 8 слово " здійснення" замінити словом " реалізації"
 
Враховано   аналіз ризиків реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
89. аналіз форм та загального розміру державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
   аналіз форм та загального обсягу державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
90. аналіз проекту спеціального інвестиційного договору та підготовка в разі потреби зауважень щодо його доопрацювання.
 
   аналіз проекту спеціального інвестиційного договору та підготовка в разі потреби зауважень щодо його доопрацювання.
 
91. Уповноважений орган припиняє проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, якщо за результатами першого етапу з'ясовано невідповідність заявника, інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам.
 
-405- Марчук І.П.
У абзаці шостому пункту 2 частини першої статті 8 слово " з'ясовано" замінити словом "виявлено".
 
Враховано   Уповноважений орган припиняє проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, якщо за результатами першого етапу виявлено невідповідність заявника, інвестиційного проекту із значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам.
 
92. До проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями обов'язково залучаються Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та орган місцевого самоврядування, якщо ним надається державна підтримка та (або) земельна ділянка для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. До проведення оцінки можуть також залучатися інші державні органи відповідно до компетенції.
 
-406- Марчук І.П.
Абзац 9 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"До проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями обов'язково залучаються Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та орган місцевого самоврядування, якщо ним надається державна підтримка для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями. До проведення оцінки можуть також залучатися інші державні органи відповідно до компетенції."
 
Враховано   До проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями обов'язково залучаються Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та орган місцевого самоврядування (якщо державна підтримка надається таким органом для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями). До проведення оцінки можуть також залучатися інші державні органи відповідно до компетенції.
 
    -407- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці дев'ятому частини першої статті 8 проекту слова "обов'язково залучаються Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику" замінити словами "обов'язково залучаються центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища"
 
Враховано частково    
    -408- Бондаренко О.В.
У статті 8 частину третю після слів «реалізує державну правову політику» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини».
 
Враховано частково    
93. З метою одержання додаткової інформації та/або документів, необхідних для проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, уповноважений орган може звертатися з відповідними запитами до уповноваженої установи, державних органів, органів місцевого самоврядування, фінансових установ, юридичних та фізичних осіб.
 
-409- Марчук І.П.
Абзац 10 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"З метою одержання додаткової інформації та/або документів, необхідних для проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, уповноважений орган може звертатися з відповідними запитами до уповноваженої установи, державних органів, органів місцевого самоврядування, фінансових установ, юридичних та фізичних осіб. Відповідь на такий запит надається у якомога стислий строк, що не може становити більше 10 робочих днів."
 
Враховано   З метою одержання додаткової інформації та/або документів, необхідних для проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, уповноважений орган може звертатися з відповідними запитами до уповноваженої установи, державних органів, органів місцевого самоврядування, фінансових установ, юридичних та фізичних осіб. Відповідь на такий запит надається у якомога стислий строк, що не може становити більше 10 робочих днів.
 
    -410- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці десятому частини першої статті 8 проекту слова "уповноваженої установи" виключити
 
Відхилено    
    -411- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац 10 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
"З метою одержання додаткової інформації та/або документів, необхідних для проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, уповноважений орган може звертатися з відповідними запитами до уповноваженої установи, державних органів, органів місцевого самоврядування, фінансових установ, юридичних та фізичних осіб. Відповідь на такий запит надається у якомога стислий термін, але не більше ніж 5 днів."
 
Враховано частково    
94. Порядок та методологія проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок та методологія проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
95. 2. За результатами оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями уповноважений орган готує один із таких висновків:
 
   2. За результатами оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями уповноважений орган готує один із таких висновків:
 
96. висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору;
 
-412- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці другому частини другої статті 8 проекту слова "та укладання" замінити словами "та підготовку укладення"
 
Відхилено   висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору;
 
97. висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору.
 
-413- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині 2 статті 8 додати новий абзац: "висновок про невідповідність заявника інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та поданих документів встановленим законодавством вимогам;"
 
Відхилено   висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору.
Підставами для надання висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору є:
подання заявником недостовірної інформації у складі заявки;
невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим цим Законом;
обсяг державної підтримки, що пропонується в інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 цього Закону;
виявлення під час проведення оцінки інвестиційного проекту економічних, фінансових, соціальних та/або екологічних ризиків та/або негативних наслідків, до яких може призвести його реалізація.
 
    -414- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 8 у частині другій додати абзаци чотири – сім такого змісту:
«Підставами для надання висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору є:
подання заявником недостовірної інформації у складі заявки;
невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим цим Законом;
обсяг державної підтримки, що пропонується у інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 цього Закону.».
У зв’язку з цим абзац чотири вважати восьмим
 
Враховано частково    
    -415- Кисилевський Д.Д.
У статті 8 у частині другій додати абзаци чотири – сім такого змісту:
«Підставами для надання висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору є:
подання заявником недостовірної інформації у складі заявки;
невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим цим Законом;
обсяг державної підтримки, що пропонується у інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 цього Закону.».
У зв’язку з цим абзац чотири вважати восьмим;
 
Враховано частково    
    -416- Марчук І.П.
У статті 8 у частині другій додати абзаци чотири – вісім такого змісту:
«Підставами для надання висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору є:
подання заявником недостовірної інформації у складі заявки;
невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим цим Законом;
обсяг державної підтримки, що пропонується в інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 цього Закону;
виявлення в результаті проведення оцінки інвестиційного проекту економічних, фінансових, соціальних та/або екологічних ризиків та/або негативних наслідків, до яких може призвести його реалізація..».
У зв’язку з цим абзац чотири вважати дев’ятим.
 
Враховано    
98. Відповідний висновок уповноважений орган надсилає заявнику та уповноваженій установі протягом п'яти робочих днів з дня його ухвалення.
 
-417- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 8 у восьмому абзаці частини другої слово «ухвалення» замінити на слово «підписання»
 
Враховано   Відповідний висновок уповноважений орган надсилає заявнику та уповноваженій установі протягом п'яти робочих днів з дня його підписання.
3. У разі прийняття уповноваженим органом висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору заявник має право на оскарження такого висновку в судовому порядку.
 
    -418- Кисилевський Д.Д.
У статті 8 у восьмому абзаці частини другої слово «ухвалення» замінити на слово «підписання»
 
Враховано    
    -419- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Статтю 8 проекту доповнити частиною третьою такого змісту (з відповідною зміною нумерації наступних частин):
"3. У разі подання двох або більше інвестиційних проектів зі значними інвестиціями щодо одного об’єкта, перевага віддається інвестиційному проектові з більшою сумою інвестицій.".
 
Відхилено    
    -420- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«3. У разі прийняття уповноваженим органом висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відмови в укладенні спеціального інвестиційного договору, Заявник має право на оскарження такого висновку та відмови у судовому порядку.»
 
Враховано частково    
    -421- Марчук І.П.
Статтю 8 проекту доповнити частиною третьою такого змісту (з відповідною зміною нумерації наступних частин):
"3. У разі прийняття уповноваженим органом висновку про недоцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору, заявник має право на оскарження такого висновку у судовому порядку."
 
Враховано    
99. 4. У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом із висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявникові зауваження до проекту договору із пропозицією його доопрацювати.
 
-422- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
першу частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
"3. Уповноважений орган разом із висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту надсилає заявникові та відповідному органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору, проект спеціального інвестиційного договору, який повинен містити форми та загальний розмір державної підтримки, що пропонуються до надання для реалізації інвестиційного проекту.
Заявник та відповідний орган місцевого самоврядування опрацьовують проект спеціального інвестиційного договору та надсилають свої висновки та пропозиції до проекту такого договору до уповноваженого органу протягом 30 календарних днів із дня отримання від уповноваженого органу висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту"
 
Відхилено   4. У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом з висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявнику зауваження до проекту договору з пропозицією щодо його доопрацювання.
 
    -423- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 8 частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом із висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявникові зауваження до проекту договору із пропозицією його доопрацювати.
Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців із дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися про організаційну та консультативну допомогу до уповноваженої установи."
 
Враховано редакційно    
    -424- Кисилевський Д.Д.
У статті 8 частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом із висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявникові зауваження до проекту договору із пропозицією його доопрацювати. Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців із дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися про організаційну та консультативну допомогу до уповноваженої установи.»;
 
Враховано редакційно    
100. Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців із дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися про організаційну та консультативну допомогу до уповноваженої установи.
 
-425- Марчук І.П.
Абзац другий частини 3 викласти в такій редакції:
" Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців з дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися до уповноваженої установи щодо отримання організаційної та консультативної допомоги."
 
Враховано   Заявник доопрацьовує проект спеціального інвестиційного договору з урахуванням зауважень уповноваженого органу та надсилає його до уповноваженого органу протягом двох місяців з дня отримання від уповноваженого органу відповідних висновку та зауважень. Для доопрацювання проекту заявник може звернутися до уповноваженої установи щодо отримання організаційної та консультативної допомоги.
 
101. 4. Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом тридцяти робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
 
-426- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у другій частині четвертій статті 8 слова "Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом тридцяти робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект"
замінити словами та цифрами "Уповноважений орган розглядає надані висновки та пропозиції до проекту спеціального інвестиційного договору протягом 30 календарних днів з дня їх отримання та після узгодження всіх істотних умов спеціального інвестиційного договору надсилає такий проект"
 
Відхилено   5. Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом 30 робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
 
    -427- Івченко В.Є.
У частині четвертій статті 8 слово «тридцяти» замінити словом «десяти»;
 
Відхилено    
    -428- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 8 четверту викласти в такій редакції:
"4. Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом тридцяти робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.»;
 
Враховано    
    -429- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
«4. Уповноважений орган розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом тридцяти календарних днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень уповноваженого органу надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.»
 
Відхилено    
102. 5. У разі ухвалення висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, уповноважений орган протягом тридцяти робочих днів з дня ухвалення такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
 
-430- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину п'яту статті 8 виключити;
 
Відхилено   6. У разі підписання висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, уповноважений орган протягом 30 робочих днів з дня підписання такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
 
    -431- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 8 частині п’ятій слово «ухвалення» замінити на слово «підписання»
 
Враховано    
    -432- Кисилевський Д.Д.
У статті 8 частині п’ятій слово «ухвалення» замінити на слово «підписання»
 
Враховано    
    -433- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:
«5. У разі ухвалення висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, уповноважений орган протягом тридцяти календарних днів з дня ухвалення такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.»
 
Відхилено    
    -434- Івченко В.Є.
У частині п’ятій статті 8 слово «тридцяти» замінити словом «десяти»;
 
Відхилено    
103. 6. Орган місцевого самоврядування, якому направлено проект спеціального інвестиційного договору, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору зобов'язаний повідомити про таке рішення Кабінет Міністрів України та уповноважений орган.
 
-435- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині 6 статті 8 слово "п’яти" замінити на слово "десяти"
 
Відхилено   7. Орган місцевого самоврядування, до якого направлено проект спеціального інвестиційного договору, протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору зобов'язаний повідомити про таке рішення Кабінет Міністрів України та уповноважений орган.
 
    -436- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:
"6. Орган місцевого самоврядування, якому направлено проект спеціального інвестиційного договору, у разі відсутності зауважень до нього протягом 30 календарних днів із дня його отримання зобов'язаний прийняти рішення про укладання спеціального інвестиційного договору та протягом 5 календарних днів з дня прийняття такого рішення повідомити про таке рішення Кабінет Міністрів України та уповноважений орган"
 
Відхилено    
    -437- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:
«6. Орган місцевого самоврядування, якому направлено проект спеціального інвестиційного договору, протягом п'яти робочих днів із дня отримання проекту спеціального інвестиційного договору від уповноваженого органу, зобов’язаний прийняти рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та повідомити про таке рішення Кабінет Міністрів України та уповноважений орган.»
 
Відхилено    
    -438- Пузійчук А.В.
Частину шосту статті 8 законопроєкту викласти у такій редакції:
«6. Орган місцевого самоврядування, якому спрямовано проєкт інвестиційного договору, зобов’язаний розглянути їх на найближчій сесії місцевої ради як невідкладне питання.
Якщо протягом наступних 30 календарних днів такий проєкт не розглядається або місцева рада не збирається або не приймає рішення щодо нього, інвестиційний договір вважається погодженим органом місцевого самоврядування за принципом мовчазної згоди.
Проєкт інвестиційного договору вважається відхиленим у разі прийняття відповідного рішення органом місцевого самоврядування.».
 
Відхилено    
    -439- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину шосту статті 8 викласти у такій редакції:
«6. Орган місцевого самоврядування, якому спрямовано проект інвестиційного договору та спеціальної інвестиційної програми, зобов’язаний розглянути їх на найближчій сесії місцевої ради як невідкладний.
Якщо протягом наступних 30 календарних днів такий проект не розглядається або місцева рада не збирається або не приймає рішення щодо нього за будь-якими іншими підставами, то інвестиційний договір та умови спеціального інвестиційного проекту вважаються погодженими органом місцевого самоврядування за принципом мовчазної згоди.
Проект інвестиційного договору та умови спеціального інвестиційного проекту вважаються відхиленими в разі прийняття відповідного рішення органом місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
104. 7. Кабінет Міністрів України протягом тридцяти робочих днів із дня отримання проекту спеціального інвестиційного договору та рішення відповідного органу місцевого самоврядування приймає рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та визначає особу, уповноважену на його підписання з боку держави.
 
-440- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині сьомій статті 8 слова "тридцяти робочих днів" замінити словами та цифрами "30 календарних днів"
 
Враховано   8. Кабінет Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня отримання проекту спеціального інвестиційного договору та рішення відповідного органу місцевого самоврядування приймає рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та визначає особу, уповноважену на його підписання з боку держави.
 
    -441- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину сьому статті 8 викласти в такій редакції:
«7. Кабінет Міністрів України протягом тридцяти календарних днів із дня отримання проекту спеціального інвестиційного договору та рішення відповідного органу місцевого самоврядування приймає рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та визначає особу, уповноважену на його підписання з боку держави.»
 
Враховано    
    -442- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:
«8. Спеціальний інвестиційний договір підлягає підписанню сторонами договору протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору Кабінетом Міністрів України, а у разі обґрунтованої неможливості підписання сторонами спеціального інвестиційного договору строк може бути продовжений на 14 календарних днів.»
Частину восьму статті 8 законопроекту відповідно вважати частиною дев’ятою.
 
Відхилено    
105. 8. Порядок укладення спеціального інвестиційного договору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-443- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 8 частину восьму виключити.
 
Враховано      
    -444- Кисилевський Д.Д.
У статті 8 частину восьму виключити.
 
Враховано    
106. Стаття 9. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями
 
-445- Мошенець О.В.
У назві статті 9 розділу ІІІ законопроекту слова «державної або комунальної» виключити;
 
Враховано   Стаття 9. Надання земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями
 
107. 1. Земельна ділянка державної або комунальної власності надається інвестору зі значними інвестиціями в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України.
 
-446- Марчук І.П.
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Земельна ділянка державної або комунальної власності, визначена спеціальним інвестиційним договором необхідною для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, надається інвестору із значними інвестиціями з метою користування (оренди) на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України."
 
Враховано   1. Земельна ділянка державної або комунальної власності, визначена спеціальним інвестиційним договором необхідною для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, надається інвестору із значними інвестиціями з метою користування (оренди) на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України.
 
    -447- Фролов П.В.
У частині першій статті 9 після слів «зі значними інвестиціями в користування (оренду)» слово «для» замінити словами «з метою».
 
Відхилено    
    -448- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 9 частину першу викласти в такій редакції:
«1. Земельна ділянка державної або комунальної власності, яка визначена спеціальним інвестиційним договором як така, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, надається інвестору зі значними інвестиціями в користування (оренду) на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України.»
 
Враховано частково    
    -449- Кисилевський Д.Д.
У статті 9 частину першу викласти в такій редакції:
«1. Земельна ділянка державної або комунальної власності, яка визначена спеціальним інвестиційним договором як така, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, надається інвестору зі значними інвестиціями в користування (оренду) на строк дії спеціального інвестиційного договору у порядку, визначеному Земельним кодексом України.»;
 
Враховано частково    
    -450- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 9 виключити як таку, що:
1) суперечить нормам земельного законодавства України;
2) є тавтологією попередніх статей цього Закону;
3) породжує корупційні ризики у сфері поводження із землею.
 
Відхилено    
108. 2. Земельні ділянки державної або комунальної власності, сформовані органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та визначені у спеціальному інвестиційному договорі, не можуть бути розділені, приватизовані, передані в користування третім особам або іншим чином відчужені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до моменту передачі таких земельних ділянок у користування (оренду) інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.
 
-451- Фролов П.В.
У частині другій статті 9 після слів «або органами місцевого самоврядування» слово «для» замінити словами «з метою».
 
Враховано   2. Земельні ділянки державної або комунальної власності, сформовані органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з метою реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями та визначені у спеціальних інвестиційних договорах, не можуть бути поділені, приватизовані, передані в користування третім особам або іншим чином відчужені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до моменту передачі їх у користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.
 
109. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, сформована до укладення спеціального інвестиційного договору, зазначене обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу дванадцяти місяців з дати її формування, якщо впродовж вказаного строку спеціальний інвестиційний договір не буде укладено.
 
   У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, сформована до укладення спеціального інвестиційного договору, обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу 12 місяців з дати її формування, якщо впродовж зазначенного строку спеціальний інвестиційний договір не укладено.
 
110. 3. Надання в користування (оренду) інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки, визначеної у спеціальному інвестиційному договорі для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України:
 
-452- Мошенець О.В.
Частину 3 статті 9 розділу ІІ законопроекту після слів «у спеціальному інвестиційному договорі» доповнити словами «, або встановлення земельного сервітуту щодо земельної ділянки»;
 
Відхилено   3. Надання в користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки, визначеної у спеціальному інвестиційному договорі для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України:
 
111. у разі надання інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки державної власності органом виконавчої влади - протягом десяти робочих днів з дня отримання органом виконавчої влади клопотання інвестора зі значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки державної власності;
 
   у разі надання інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки державної власності органом виконавчої влади - протягом 10 робочих днів з дня отримання органом виконавчої влади клопотання інвестора із значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки державної власності;
 
112. у разі надання інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки комунальної власності органом місцевого самоврядування - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття органом місцевого самоврядування відповідного рішення за результатами розгляду клопотання інвестора зі значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки комунальної власності на найближчій наступній сесії після отримання такого клопотання.
 
-453- Марчук І.П.
Статтю 9 законопроекту доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
"4. Якщо у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями виникає необхідність у встановленні інвестором із значними інвестиціями земельного сервітуту на земельній (земельних) ділянці (ділянках) будь-якої форми власності, держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у встановленні такого земельного сервітуту у порядку, визначеному законодавством України."
 
Враховано   у разі надання інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки комунальної власності органом місцевого самоврядування - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття органом місцевого самоврядування відповідного рішення за результатами розгляду клопотання інвестора із значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки комунальної власності на найближчій наступній сесії після отримання такого клопотання.
4. Якщо у процесі реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями виникає необхідність встановлення інвестором із значними інвестиціями земельного сервітуту на земельну ділянку (земельні ділянки) незалежно від форми власності, держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у встановленні такого земельного сервітуту у порядку, визначеному законодавством.
 
    -454- Мошенець О.В.
Частину 3 статті 9 розділу ІІІ законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«у разі якщо для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями необхідно встановлення земельного сервітуту для розміщення лінійних об'єктів, об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об’єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних ліній телекомунікацій – протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня прийняття органом місцевого самоврядування відповідного рішення за результатами розгляду клопотання інвестора зі значними інвестиціями про надання в користування (оренду) земельної ділянки комунальної власності на найближчій наступній сесії після отримання такого клопотання.»;
 
Відхилено    
113. 4. Надання в користування інвестору зі значними інвестиціями земельної ділянки, яка визначена спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, протягом трьох місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору.
 
   5. Надання в користування інвестору із значними інвестиціями земельної ділянки, визначеної спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, здійснюється органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, що передає земельну ділянку державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, протягом трьох місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору.
 
114. У разі якщо протягом шести місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями не набуде права користування (оренди) земельною ділянкою, яку визначено спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, з підстав, що не залежать від інвестора зі значними інвестиціями, такий інвестор зі значними інвестиціями має право на одностороннє розірвання спеціального інвестиційного договору.
 
-455- Фролов П.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 9 після слів «У разі якщо протягом» слово «шести» замінити словами «трьох».
 
Відхилено   У разі якщо протягом шести місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями не зареєструє відповідно до законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно право користування (оренди) земельною ділянкою, яку визначено спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, з підстав, що не залежать від інвестора із значними інвестиціями, такий інвестор із значними інвестиціями має право на одностороннє розірвання спеціального інвестиційного договору.
 
    -456- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У статті 9 абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
«У разі якщо протягом шести місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями не зареєструє, відповідно до законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, право користування (оренди) земельною ділянкою, яку визначено спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, з підстав, що не залежать від інвестора зі значними інвестиціями, такий інвестор зі значними інвестиціями має право на одностороннє розірвання спеціального інвестиційного договору.».
 
Враховано    
    -457- Кисилевський Д.Д.
У статті 9 абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
«У разі якщо протягом шести місяців з дня укладення спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями не зареєструє, відповідно до законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, право користування (оренди) земельною ділянкою, яку визначено спеціальним інвестиційним договором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, з підстав, що не залежать від інвестора зі значними інвестиціями, такий інвестор зі значними інвестиціями має право на одностороннє розірвання спеціального інвестиційного договору.».
 
Враховано    
    -458- Бондар В.В.
Проект закону доповнити новою статтею 10 такого змісту:
«Стаття 10. Заходи підтримки промислових (виробничих) підприємств. 1.Промислові (виробничі) підприємства мають право кожного сьомого року своєї діяльності зменшити розмір нарахованих їм, відповідно до Податкового кодексу України, податків та зборів на річний розмір фонду оплати праці всіх працівників, за умови спрямування вивільнених коштів на капітальний ремонт, оновлення, модернізацію своїх виробничих потужностей.
2. У разі нецільового використання вивільнених, у порядку передбаченому частиною 1 першою цієї статті, коштів промислові (виробничі) підприємства зобов’язані сплатити всю суму нарахованого податку на прибуток, а також штраф у розмірі 5 відсотків, від суми вивільнених коштів».
Нумерацію інших статей законопроекту відповідно змінити.
 
Відхилено    
    -459- Пузійчук А.В.
Статтю 9 законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
115. Розділ ІV
 
-460- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
За текстом Розділу ІV:
1) Слова «спеціальний інвестиційний договір» замінити словами «інвестиційний договір»;
2) слова «інвестор зі значними інвестиціями та заявник» замінити словом «інвестор»;
3) слова «інвестиційний проект» замінити словами «спеціальний інвестиційний проект»
у відповідних відмінках та числі.
 
Відхилено   Розділ ІV
 
116. СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
 
   СПЕЦІАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР
 
117. Стаття 10. Зміст спеціального інвестиційного договору
 
   Стаття 10. Зміст спеціального інвестиційного договору
 
118. 1. За спеціальним інвестиційним договором інвестор зі значними інвестиціями та заявник зобов'язуються реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, за рахунок власних та/або залучених коштів, а Кабінет Міністрів України та орган місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) зобов'язуються в межах своїх повноважень забезпечувати стабільність умов провадження інвестором зі значними інвестиціями господарської діяльності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та надати державну підтримку у формі та на умовах, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
 
-461- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. За спеціальним інвестиційним договором інвестор зі значними інвестиціями та заявник зобов'язуються реалізувати інвестиційний проект зі значними інвестиціями, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, за рахунок власних та/або залучених коштів, та/або необоротних активів, а Кабінет Міністрів України та орган місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) зобов'язуються в межах своїх повноважень забезпечувати стабільність умов провадження інвестором зі значними інвестиціями господарської діяльності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та надати державну підтримку у формі та на умовах, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.»
 
Відхилено   1. За спеціальним інвестиційним договором інвестор із значними інвестиціями та заявник зобов'язуються реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом, за рахунок власних та/або залучених коштів, а Кабінет Міністрів України та орган місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) зобов'язуються в межах своїх повноважень забезпечувати стабільність умов провадження інвестором із значними інвестиціями господарської діяльності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та надати державну підтримку у формі та на умовах, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
 
119. 2. Спеціальний інвестиційний договір укладається на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на п'ятнадцять років. У спеціальному інвестиційному договорі визначається строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з моменту укладення такого договору.
 
-462- Бондар В.В.
У частині другій статті 10 законопроекту слово «п'ятнадцять» замінити на слово «сім», а слова «п’ять років» замінити на слова «три роки».
 
Відхилено   2. Спеціальний інвестиційний договір укладається на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на 15 років. У спеціальному інвестиційному договорі визначається строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, який не може перевищувати п'ять років з дати укладення такого договору.
 
    -463- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині 2 статті 10 слова «але не більше ніж на п'ятнадцять років» замінити словами: «на строк реалізації спеціального інвестиційного проекту, визначений згідно з нормами абзацу дев’ятого частини першої статті 1 цього Закону».
 
Відхилено    
    -464- Мошенець О.В.
У частині 2 статті 10 розділу ІV законопроекту слова «, який не може бути більшим, ніж п'ять років з моменту укладення такого договору» виключити
 
Відхилено    
    -465- Батенко Т.І.
У частині другій статті 10 законопроекту слова «на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на п'ятнадцять років» замінити словами «не більше ніж на п'ять років».
 
Відхилено    
    -466- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині другій статті 10 слова "з моменту" замінити словами "з дати"
 
Враховано    
    -467- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Частину другу статті 10 проекту викласти в такій редакції:
"2. Спеціальний інвестиційний договір укладається на строк, погоджений сторонами, але не більше ніж на 15 років. У спеціальному інвестиційному договорі визначається строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, який не може бути більшим, ніж п'ять років з моменту укладення такого договору, а також комплексна оцінка економічних, соціальних та екологічних ефектів реалізації такого проекту.".
 
Відхилено    
    -468- Фролов П.В.
У частині другій статті 10 після слів «але не більше ніж на» слово «п’ятнадцять» замінити словом «десять».
 
Відхилено    
    -469- Пузійчук А.В.
У частині другій статті 10 законопроєкту слово «п'ятнадцять» замінити словом «сім», слова «п’ять років» замінити словами «три роки».
 
Відхилено    
120. 3. Спеціальним інвестиційним договором визначаються форма та обсяг державної підтримки, яка надається інвестору зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями протягом строку спеціального інвестиційного договору.
 
-470- Фролов П.В.
Частину третю статті 10 після слів «протягом строку спеціального інвестиційного договору» доповнити фразою такого змісту «, а також визначаються гарантії надання таких форм державної підтримки, як звільнення від сплати окремих податків та зборів та звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання), що ввозяться для його реалізації.».
 
Відхилено   3. Спеціальним інвестиційним договором визначаються форма та обсяг державної підтримки, що надається інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору.
 
121. 4. Зобов'язання Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) щодо надання державної підтримки, передбаченої спеціальним інвестиційним договором, припиняються з наступного за звітним кварталу, в якому відбулося перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у спеціальному інвестиційному договорі. Інформація щодо загального обсягу державної підтримки та обсягу фактично наданої державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором є публічною, вноситься до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями та розміщується на офіційному вебсайті уповноваженого органу.
 
-471- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині четвертій статті 10 слова "припиняються з наступного за звітним кварталу" замінити словами "припиняються з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом", а слова "та розміщується на офіційному вебсайті уповноваженого органу" замінити словами "та щомісячно розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу"
 
Відхилено   4. Зобов'язання Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування (якщо він є стороною спеціального інвестиційного договору) щодо надання державної підтримки, передбаченої спеціальним інвестиційним договором, припиняються з наступного за звітним кварталу, в якому відбулося перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у спеціальному інвестиційному договорі. Інформація про загальний обсяг державної підтримки та обсяг фактично наданої державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором є публічною, вноситься до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та щокварталу розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.
 
    -472- Марчук І.П.
Друге речення частини четвертої статті 10 викласти в такій редакції:
"Інформація про загальний обсяг державної підтримки та обсяг фактично наданої державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором є публічною, вноситься до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та щокварталу розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу."
 
Враховано    
122. Стаття 11. Сторони спеціального інвестиційного договору
 
   Стаття 11. Сторони спеціального інвестиційного договору
 
123. 1. Сторонами спеціального інвестиційного договору є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, орган місцевого самоврядування (якщо ним надається державна підтримка та (або) земельна ділянка для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями), заявник та інвестор зі значними інвестиціями. Заявник бере участь у спеціальному інвестиційному договорі на стороні інвестора зі значними інвестиціями.
 
-473- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«1. Сторонами спеціального інвестиційного договору є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування (якщо ним надається державна підтримка для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями), заявник та інвестор зі значними інвестиціями.»
 
Враховано   1. Сторонами спеціального інвестиційного договору є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування (якщо державна підтримка надається таким органом для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями), заявник та інвестор із значними інвестиціями.
 
    -474- Кисилевський Д.Д.
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
«1. Сторонами спеціального інвестиційного договору є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, територіальна громада в особі органу місцевого самоврядування (якщо ним надається державна підтримка для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями), заявник та інвестор зі значними інвестиціями.»
 
Враховано    
    -475- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині 1 статті 11:
слова «Кабінету Міністрів України» замінити словами «уповноваженого органу»;
слова «та (або) земельна ділянка» виключити як тавтологію словам «державна підтримка»;
слова «заявник та інвестор» замінити словом «інвестор»;
останнє речення виключити, оскільки «заявник» та «інвестор» є тотожними поняттями
 
Відхилено    
    -476- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Статтю 11 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Інвестор зі значними інвестиціями відповідно до розміру інвестицій поділяються на: Суб’єктів малого інвестування, які передбачають здійснення інвестицій в обсязі суми, еквівалентну від 10 мільйонів євро до 20 мільйонів євро. Суб’єктів середнього інвестування, які передбачають здійснення інвестицій в обсязі суми, еквівалентну від 20 мільйонів євро до 30 мільйонів євро. Суб’єктів великого інвестування, які передбачають здійснення інвестицій в обсязі суми, еквівалентну від 30 мільйонів євро та вище.»
 
Відхилено    
    -477- Пузійчук А.В.
У частині першій статті 11 законопроєкту слова «Кабінету Міністрів України» замінити словами «уповноваженого органу».
 
Відхилено    
124. Стаття 12. Зобов'язання заявника та інвестора зі значними інвестиціями
 
-478- Бондар В.В.
Назву статті 12 проекту закону викласти в такій редакції
«Стаття 12. Зобов'язання заявника та інвестора зі значними інвестиціями, у разі реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, пов’язаного із новим будівництвом чи придбання необоротних активів».
 
Відхилено   Стаття 12. Зобов'язання заявника та інвестора із значними інвестиціями
 
    -479- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Статтю 12 виключити, оскільки «заявник» та «інвестор» є тотожними поняттями, а інвестор має бути створеним до прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору, а не після.
 
Відхилено    
125. 1. У разі прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору заявник здійснює заходи щодо утворення інвестора зі значними інвестиціями. До інвестора зі значними інвестиціями застосовуються всі вимоги та обмеження, встановлені цим Законом до заявника.
 
-480- Марчук І.П.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
"1. У разі прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору заявник здійснює заходи щодо утворення інвестора із значними інвестиціями. У разі наявності юридичної особи, зареєстрованої в Україні, що спеціально утворена заявником для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відповідає всім вимогам та обмеженням, встановленим цим Законом до заявника, така юридична особа може бути стороною спеціального інвестиційного договору як інвестор із значними інвестиціями. До інвестора із значними інвестиціями застосовуються всі вимоги та обмеження, встановлені цим Законом до заявника."
 
Враховано   1. У разі прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору заявник здійснює заходи щодо утворення інвестора із значними інвестиціями. У разі наявності юридичної особи, зареєстрованої в Україні, що спеціально утворена заявником для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями і відповідає всім вимогам та обмеженням, встановленим цим Законом до заявника, така юридична особа може бути стороною спеціального інвестиційного договору як інвестор із значними інвестиціями. До інвестора із значними інвестиціями застосовуються всі вимоги та обмеження, встановлені цим Законом до заявника.
 
    -481- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
«1. У разі прийняття рішення про укладення спеціального інвестиційного договору заявник утворює інвестора зі значними інвестиціями протягом 14 календарних днів з моменту отримання рішення про укладення спеціального інвестиційного договору, а у разі наявності вже створеної заявником юридичної особи, зареєстрованої в Україні, яка спеціально створена для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та відповідає всім вимогам та обмеженням, встановлених цим Законом до заявника, така юридична особа може бути стороною спеціального інвестиційного договору у особі інвестора зі значними інвестиціями. До інвестора зі значними інвестиціями застосовуються всі вимоги та обмеження, встановлені цим Законом до заявника.»
 
Враховано частково редакційно   
126. 2. Заявник повинен володіти 100 відсотками акцій (часток) у статутному капіталі інвестора зі значними інвестиціями.
 
   2. Заявник повинен володіти 100 відсотками акцій (часток) у статутному капіталі інвестора із значними інвестиціями.
 
127. 3. Заявник протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня утворення інвестора зі значними інвестиціями повинен надати уповноваженому органу інформацію про відносини контролю над інвестором зі значними інвестиціями із розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників та про структуру власності.
 
-482- Марчук І.П.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
"3. Заявник протягом 15 календарних днів з дня утворення інвестора із значними інвестиціями повинен надати уповноваженому органу інформацію про відносини контролю над інвестором із значними інвестиціями, у тому числі розкрити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності."
 
Враховано   3. Заявник протягом 15 календарних днів з дня утворення інвестора із значними інвестиціями повинен надати уповноваженому органу інформацію про відносини контролю над інвестором із значними інвестиціями, у тому числі розкрити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.
 
128. 4. Зміна відносин контролю над інвестором зі значними інвестиціями протягом строку спеціального інвестиційного договору здійснюється за попереднім погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 
-483- Железняк Я.І.
В абзаці першому частини четвертої статті 12 законопроекту слова "погодженням з Кабінетом" замінити словами "повідомленням Кабінету".
 
Відхилено   4. Зміна відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору здійснюється за попереднім погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 
129. Протягом строку спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний повідомляти уповноважений орган про кожен факт зміни відносин контролю над інвестором зі значними інвестиціями із розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників протягом п'ятнадцяти календарних днів із дня виникнення таких змін.
 
-484- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці другому частини четвертої статті 12 слова "інвестор зі значними інвестиціями" замінити словом "заявник"
 
Відхилено   Протягом строку дії спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями зобов'язаний повідомляти уповноважений орган про кожен факт зміни відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями, у тому числі з розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників, протягом 15 календарних днів з дня виникнення таких змін.
 
    -485- Марчук І.П.
Абзац другий частини четвертої статті 12 викласти в такій редакції:
"Протягом строку спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями зобов'язаний повідомляти уповноважений орган про кожен факт зміни відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями, у тому числі з розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників, протягом 15 календарних днів з дня виникнення таких змін."
 
Враховано    
    -486- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Частину 4 статті 12 доповнити абзацом наступного змісту:
"У разі зміни контролю, які порушуватимуть вимоги до інвестора, то договір розривається в односторонньому порядку і застосовуються санкції передбачені Законом і договором."
 
Відхилено    
130. 5. За достовірність інформації, що надається на виконання цієї статті, заявник та інвестор зі значними інвестиціями несуть відповідальність згідно із законом. Спеціальним інвестиційним договором можуть передбачатися додаткові санкції у разі порушення заявником та інвестором зі значними інвестиціями вимог цієї статті.
 
   5. За достовірність інформації, що надається на виконання цієї статті, заявник та інвестор із значними інвестиціями несуть відповідальність згідно із законом. Спеціальним інвестиційним договором можуть передбачатися додаткові санкції у разі порушення заявником та інвестором із значними інвестиціями вимог цієї статті.
 
131. Стаття 13. Істотні умови спеціального інвестиційного договору
 
   Стаття 13. Істотні умови спеціального інвестиційного договору
 
132. 1. Істотними умовами спеціального інвестиційного договору є:
 
   1. Істотними умовами спеціального інвестиційного договору є:
 
133. сторони договору;
 
   сторони спеціального інвестиційного договору;
 
134. предмет договору, в тому числі умови та строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, об'єкти інвестування, види та обсяг інвестицій;
 
-487- Марчук І.П.
У абзаці третьому частини першої статті 13 слова "обсяг інвестицій" замінити словами " обсяг значних інвестицій"
 
Враховано   предмет спеціального інвестиційного договору, в тому числі умови та строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, об'єкти інвестування, види та обсяг значних інвестицій;
 
    -488- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Третій абзац частини першої статті 13 проекту викласти в такій редакції:
"предмет договору, в тому числі умови та строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, об'єкти інвестування, види та обсяг інвестицій, комплексна оцінка економічних, соціальних та екологічних ефектів реалізації такого проекту;".
 
Відхилено    
135. загальний обсяг, форми та строки надання державної підтримки інвестору зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
   загальний обсяг, форми та строки надання державної підтримки інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
136. умови та наслідки припинення надання державної підтримки інвестору зі значними інвестиціями, в тому числі порядок відшкодування інвестором розміру перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у договорі;
 
-489- Марчук І.П.
П`ятий абзац частини першої статті 13 проекту викласти в такій редакції:
" 4)умови та наслідки припинення надання державної підтримки інвестору із значними інвестиціями, в тому числі порядок відшкодування інвестором із значними інвестиціями розміру перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у договорі;"
 
Враховано   умови та наслідки припинення надання державної підтримки інвестору із значними інвестиціями, в тому числі порядок відшкодування інвестором із значними інвестиціями розміру перевищення обсягу фактично наданої державної підтримки над загальним обсягом державної підтримки, визначеним у спеціальному інвестиційному договорі;
 
137. права та обов'язки сторін, у тому числі зобов'язання інвестора зі значними інвестиціями за інвестиційним проектом зі значними інвестиціями;
 
-490- Марчук І.П.
Абзац шостий частини першої статті 13 проекту викласти в такій редакції:
"права та обов'язки сторін, у тому числі зобов'язання інвестора із значними інвестиціями за інвестиційним проектом із значними інвестиціями, а також механізми забезпечення виконання інвестором із значними інвестиціями та/або заявником зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором (зокрема, гарантія тощо);"
 
Враховано   права та обов'язки сторін, у тому числі зобов'язання інвестора із значними інвестиціями за інвестиційним проектом із значними інвестиціями, а також механізми забезпечення виконання інвестором із значними інвестиціями та/або заявником зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором (зокрема, гарантія тощо);
 
138. строк договору;
 
   строк дії спеціального інвестиційного договору;
 
139. порядок та умови набрання чинності договором чи окремими його положеннями;
 
   порядок та умови набрання чинності спеціальним інвестиційним договором чи окремими його положеннями;
 
140. перелік земельних ділянок, необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, умови користування такими земельними ділянками та порядок їх повернення;
 
   перелік земельних ділянок, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, умови користування такими земельними ділянками та порядок їх повернення;
 
141. порядок розподілу витрат на розроблення документації із землеустрою, яка відповідно до законодавства вимагається для надання у користування (оренду) земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-491- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац дев’ятий частини 1 статті 13 виключити, оскільки витрати на розроблення документації із землеустрою покриваються землекористувачем відповідно до законодавства.
 
Відхилено   порядок розподілу витрат на розроблення документації із землеустрою, необхідної відповідно до законодавства для надання у користування (оренду) земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
    -492- Марчук І.П.
Абзац дев’ятий частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
"9) порядок розподілу витрат на розроблення документації із землеустрою, необхідної відповідно до законодавства для надання у користування (оренду) земельних ділянок для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;"
 
Враховано    
    -493- Пузійчук А.В.
Абзац десятий частини першої статті 13 законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
142. порядок погодження зміни відносин контролю над інвестором зі значними інвестиціями протягом строку спеціального інвестиційного договору;
 
-494- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац десятий частини 1 статті 13 виключити у зв’язку з виключенням статті 12.
 
Відхилено   порядок погодження зміни відносин контролю над інвестором із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору;
 
143. гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
   гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
144. екологічні вимоги до реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;
 
-495- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Тринадцятий абзац частини першої статті 13 проекту викласти в такій редакції:
"соціальні та екологічні вимоги до реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями;".
 
Враховано   екологічні та соціальні вимоги до реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 
145. порядок здійснення контролю та моніторингу за виконанням умов договору;
 
   порядок здійснення контролю та моніторингу виконання умов спеціального інвестиційного договору;
 
146. порядок зміни та припинення договору;
 
   порядок зміни та припинення дії спеціального інвестиційного договору;
 
147. підстави, процедури і наслідки дострокового припинення (розірвання) договору;
 
   підстави, процедури і наслідки дострокового припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору;
 
148. відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають із договору;
 
   відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають із спеціального інвестиційного договору;
 
149. порядок вирішення спорів між сторонами.
 
   порядок вирішення спорів між сторонами.
 
150. Спеціальний інвестиційний договір може містити інші умови, погоджені сторонами.
 
   Спеціальний інвестиційний договір може містити інші умови, погоджені сторонами.
 
151. Стаття 14. Порядок зміни та припинення спеціального інвестиційного договору
 
   Стаття 14. Порядок зміни та припинення спеціального інвестиційного договору
 
152. 1. До спеціального інвестиційного договору можуть бути внесені зміни за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено договором. Сторони не можуть змінювати умови спеціального інвестиційного договору, які стосуються вимог до інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, визначених цим Законом.
 
   1. До спеціального інвестиційного договору можуть бути внесені зміни за взаємною згодою сторін, якщо інше не передбачено договором. Сторони не можуть змінювати умови спеціального інвестиційного договору, що стосуються вимог до інвестиційних проектів із значними інвестиціями, визначених цим Законом.
 
153. 2. Спеціальний інвестиційний договір припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії.
 
-496- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
Частину другу статті 14 викласти у такій редакції:
«2. Спеціальний інвестиційний договір припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії або у випадку його дострокового припинення.».
 
Враховано   2. Спеціальний інвестиційний договір припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії або у разі його дострокового припинення.
 
    -497- Кисилевський Д.Д.
Частину другу статті 14 викласти у такій редакції:
«2. Спеціальний інвестиційний договір припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії або у випадку його дострокового припинення.».
 
Враховано    
154. 3. Спеціальний інвестиційний договір може бути достроково припинено:
 
-498- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 3 статті 13 викласти в такій редакції:
«3. Спеціальний інвестиційний договір достроково припиняється:
1)за взаємною згодою сторін;
2) за ініціативою уповноваженого органу в разі:
недодержання інвестором (підприємством) будь-якого із затверджених кількісних, цінових або якісних критеріїв спеціального інвестиційного проекту, які були виявлені внаслідок його верифікації;
відкриття провадження у справі про банкрутство підприємства згідно з Кодексом України з процедур банкрутства;
виявлення обставин, за якими інвестор підпадає під винятки, встановлені абзацами третім - четвертим Преамбули до цього Закону на момент укладення інвестиційної угоди або впродовж її дії;
репатріації інвестиції до закінчення строку дії інвестиційної угоди;
3) за ініціативою інвестора в разі недодержання уповноваженим органом умов надання державної підтримки, визначеної в інвестиційному договорі;
4) у разі ліквідації інвестора або підприємства;
5) внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які унеможливлюють виконання умов спеціального інвестиційного проекту, затверджених інвестиційним договором.
Рішення уповноваженого органу про дострокове припинення інвестиційного договору надсилається інвестору (підприємству) та оприлюднюється у реєстрі інвестицій. Протягом наступних 60 днів таке рішення може бути оскаржене інвестором (підприємством) в порядку досудового врегулювання спорів або протягом звичайних процесуальних строків - у суді.
У випадках дострокового припинення інвестиційного договору за ініціативи уповноваженого органу загальний обсяг державної підтримки, фактично одержаний інвестором (підприємством), вважається бюджетною заборгованістю та підлягає поверненню до відповідного бюджету згідно із законодавством, а землі, передані інвестору (підприємству) в користування (оренду), підлягають поверненню.
У випадках дострокового припинення інвестиційного договору за ініціативи інвестора він має право вимагати від уповноваженого органу повної компенсації недоотриманого обсягу державної підтримки та пов’язаних із цим сум недоотриманого прибутку (понесених збитків)
Інша відповідальність сторін встановлюється статтею 15 цього Закону».
 
Відхилено   3. Спеціальний інвестиційний договір може бути достроково припинений:
 
155. 1) за взаємною згодою сторін;
 
   1) за взаємною згодою сторін;
 
156. 2) на вимогу однієї із сторін за рішенням суду або арбітражу у разі істотного порушення іншою стороною зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором;
 
   2) на вимогу однієї із сторін за рішенням суду або арбітражу у разі істотного порушення іншою стороною зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором;
 
157. 3) у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення спеціального інвестиційного договору, якщо це передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 
   3) у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення спеціального інвестиційного договору, якщо це передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 
158. 4) у разі порушення зобов'язань заявника та (або) інвестора зі значними інвестиціями, передбачених статтею 12 цього Закону;
 
-499- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Частину третю статті 14 доповнити пунктом 5 такого змісту (з відповідною зміною нумерації пункту 5):
"5) у разі завдання значної екологічної шкоди чи виникнення техногенних надзвичайних ситуацій з вини інвестора;".
 
Враховано частково   4) у разі порушення зобов'язань заявника та/або інвестора із значними інвестиціями, передбачених статтею 12 цього Закону;
5) у разі заподіяння значної екологічної шкоди чи виникнення техногенних надзвичайних ситуацій з вини інвестора із значними інвестиціями;
 
    -500- Марчук І.П.
Частину третю статті 14 доповнити пунктом 5 такого змісту (з відповідною зміною нумерації пункту 5):
"5) у разі завдання значної екологічної шкоди чи виникнення техногенних надзвичайних ситуацій з вини інвестора зі значними інвестиціями;"
 
Враховано    
159. 5) в інших випадках, передбачених спеціальним інвестиційним договором та цим Законом.
 
   6) в інших випадках, передбачених спеціальним інвестиційним договором та цим Законом.
 
160. Дострокове припинення дії спеціального інвестиційного договору здійснюється шляхом його розірвання в порядку, визначеному спеціальним інвестиційним договором.
 
-501- Пузійчук А.В.
Частину третю статті 14 законопроєкту викласти в такій редакції:
«3. Спеціальний інвестиційний договір може бути достроково припинено:
1) за взаємною згодою сторін;
2) на вимогу однієї із сторін за рішенням суду або арбітражу;
3) у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення спеціального інвестиційного договору, якщо це передбачено спеціальним інвестиційним договором;
4) за ініціативою уповноваженого органу у разі:
недодержання інвестором будь-якого із затверджених кількісних, цінових або якісних критеріїв спеціального інвестиційного проєкту;
відкриття провадження у справі про банкрутство інвестора згідно з Кодексом України з процедур банкрутства;
виявлення обставин, за якими інвестор підпадає під винятки, встановлені частиною четвертою статті 2, частиною четвертою статті 7 цього Закону на момент укладення інвестиційної угоди або впродовж її дії;
5) за ініціативою інвестора в разі недодержання уповноваженим органом умов надання державної підтримки, визначеної в інвестиційному договорі;
6) у разі ліквідації інвестора або підприємства;
7) в інших випадках, передбачених спеціальним інвестиційним договором та цим Законом.
Рішення уповноваженого органу про дострокове припинення інвестиційного договору невідкладно надсилається інвестору та оприлюднюється у реєстрі інвестицій.
У випадках дострокового припинення інвестиційного договору за ініціативи уповноваженого органу загальний обсяг державної підтримки, фактично одержаний інвестором, вважається бюджетною заборгованістю та підлягає поверненню до відповідного бюджету згідно із законодавством, а землі, передані інвестору в користування (оренду), підлягають поверненню.
У випадках дострокового припинення інвестиційного договору за ініціативи інвестора він має право вимагати в судовому порядку від держави повної компенсації недоотриманого обсягу державної підтримки та пов’язаних із цим сум недоотриманого прибутку (понесених збитків).
Інша відповідальність сторін встановлюється статтею 15 цього Закону.».
 
Враховано частково редакційно  Дострокове припинення спеціального інвестиційного договору здійснюється шляхом його розірвання в порядку, визначеному таким спеціальним інвестиційним договором.
 
161. 4. Відомості про укладення, зміну, припинення та розірвання спеціального інвестиційного договору підлягають внесенню до реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
 
-502- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнити Закон новою статтею 14-1 такого змісту:
«14-1 . Внесення змін до інвестиційного договору
1. Інвестор (підприємство) може звернутися до уповноваженого органу з пропозицією про зміну окремих положень інвестиційного договору, які не підпадають під визначення його істотних умов. У цьому випадку уповноважений орган протягом наступних 30 календарних днів, після отримання таких пропозицій:
приймає їх за принципом «мовчазної згоди» та відображає у Реєстр.картка №
)
2. Уповноважений орган зобов’язаний звернутися до інвестора (підприємства) з пропозицією внести зміни до інвестиційного договору у випадках:
виявлення невідповідності правового статусу інвестора або спеціального інвестиційного проекту будь-якому з кількісних, якісних або цінових критеріїв, визначених цим Законом;
унесення змін до законодавства України, які змінюють критерії нової інвестиції та/або обсяги (напрямки) інвестування на які поширюються форми державної підтримки, якщо вони не охоплюються гарантіями, встановленими цим Законом.
3. Якщо зміни до законодавства України призводять до розширення обсягів державної підтримки, то обов’язкове внесення змін до інвестиційної угоди не вимагається. У цьому випадку:
уповноважений орган протягом 30 календарних днів від дати набрання чинності такими змінами (незалежно від дати, з якої розпочинається їх застосування) інформує інвестора (підприємство) про наявність таких змін та надсилає детальну інструкцію про порядок їх застосування;
інвестор (підприємство) самостійно визначає доцільність застосування нових форм державної підтримки та повідомляє уповноважений орган про своє рішення протягом 60 календарних днів від дня отримання інформації від нього або не здійснює таке повідомлення внаслідок чого на нього продовжують поширюватися попередні обсяги державної підтримки».
 
Відхилено   4. Відомості про укладення, зміну, припинення та розірвання спеціального інвестиційного договору підлягають внесенню до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями.
 
162. Стаття 15. Відповідальність сторін спеціального інвестиційного договору
 
   Стаття 15. Відповідальність сторін спеціального інвестиційного договору
 
163. 1. Сторони несуть відповідальність, встановлену законом та спеціальним інвестиційним договором, за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором.
 
   1. Сторони несуть відповідальність, встановлену законом та спеціальним інвестиційним договором, за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором.
 
164. Заявник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання спеціального інвестиційного договору інвестором зі значними інвестиціями.
 
-503- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці другому частини першої статті 15 слова "Заявник не несе відповідальності" замінити словами "Заявник несе солідарну відповідальність";
 
Враховано   Заявник несе солідарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання спеціального інвестиційного договору інвестором із значними інвестиціями.
 
    -504- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Абзац другий частини 1 статті 15 виключити у зв’язку з виключенням статті 12.
 
Відхилено    
165. 2. Не підлягає відшкодуванню упущена вигода сторони спеціального інвестиційного договору у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань іншою стороною спеціального інвестиційного договору.
 
-505- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 2 статті 15 виключити у зв’язку з персоніфікацією сторін інвестиційного договору (стороною одного інвестдоговору може бути один інвестор).
 
Відхилено   2. Не підлягає відшкодуванню упущена вигода сторони спеціального інвестиційного договору у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань іншою стороною спеціального інвестиційного договору.
 
166. 3. У разі недодержання гарантій стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, що встановлено рішенням суду або арбітражу, інвестор зі значними інвестиціями має право на компенсацію понесених збитків, якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору.
 
-506- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині 3 статті 15 виключити слова «якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору».
 
Відхилено   3. У разі встановлення рішенням суду або арбітражу факту недодержання гарантій стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями такий інвестор має право на компенсацію понесених збитків, якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору.
 
    -507- Марчук І.П.
Частину 3 статті 15 викласти у такій редакції:
"3 У разі встановлення рішенням суду або арбітражу факту недодержання гарантій стабільності умов провадження господарської діяльності інвестором із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, такий інвестор має право на компенсацію понесених збитків, якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору."
 
Враховано    
    -508- Пузійчук А.В.
У частині третій статті 15 законопроєкту слова «якщо інше не передбачено умовами спеціального інвестиційного договору» виключити.
 
Відхилено    
167. 4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, що встановлено рішенням суду або арбітражу, Кабінет Міністрів України має право на розірвання спеціального інвестиційного договору в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної допомоги, наданої інвестору зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору. Методика розрахунку компенсації, що підлягає сплаті інвестором зі значними інвестиціями, встановлюється Кабінетом Міністром України.
 
-509- Марчук І.П.
Частину четверту статті 15 проекту викласти в такій редакції:
"4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та/або інвестором із значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, Кабінет Міністрів України відповідним рішенням має право достроково розірвати спеціальний інвестиційний договір в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор із значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора із значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору."
 
Враховано   4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та/або інвестором із значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, Кабінет Міністрів України відповідним рішенням має право достроково розірвати спеціальний інвестиційний договір в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор із значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора із значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору, та компенсувати державі обсяг іншої державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору.
 
    -510- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у першому реченні частини четвертої статті 15 слова "зобов'язань, передбачених" замінити словами "зобов'язань, визначених спеціальним інвестиційним договором та/або"
 
Відхилено    
    -511- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у другому реченні частини четвертої статті 15 слова "сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору" замінити словами "сплатити повну суму отриманих податкових пільг протягом строку спеціального інвестиційного договору"
 
Відхилено    
    -512- Южаніна Н.П.
перше речення частини четвертої статті 15 проекту після слова "арбітражу" доповнити словами та цифрою "або у разі виявлення недостовірних відомостей, наданих заявником у документах, що підтверджують відповідність такого заявника вимогам частин третьої і четвертої статті 7 цього Закону";
 
Відхилено    
    -513- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Частину четверту статті 15 проекту викласти в такій редакції:
"4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, що встановлено рішенням суду або арбітражу, Кабінет Міністрів України має право на розірвання спеціального інвестиційного договору в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної допомоги, наданої інвестору зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору. Методика розрахунку компенсації, що підлягає сплаті інвестором зі значними інвестиціями, встановлюється Кабінетом Міністром України.".
 
Відхилено    
    -514- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Частину четверту статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. В разі, якщо відбулась зміна контролю
над інвестором зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору без отримання заявником попередньої письмової згоди Кабінету Міністрів України на таку зміну, або якщо інвестором зі значними інвестиціями не подано інформацію відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону, або подано неповну чи недостовірну інформацію, зазначену в статті 12 цього Закону, Кабінет Міністрів України відповідним рішенням має право достроково розірвати спеціальний інвестиційний договір в односторонньому порядку. У разі реалізації такого права Кабінетом Міністрів України інвестор зі значними інвестиціями зобов’язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів відповідно до спеціального інвестиційного договору в результаті використання інвестором зі значними інвестиціями права звільнення від сплати податків і зборів, передбаченим законом протягом часу дії спеціального інвестиційного договору, та компенсацією державі обсягу іншої державної допомоги, наданої інвестору зі значними інвестиціями протягом часу дії спеціального інвестиційного договору».
 
Відхилено    
    -515- Железняк Я.І.
У частині четвертій статті 15 законопроекту слова "вивільнених від оподаткування коштів" замінити словами "несплачених коштів у зв'язку з їх звільненням від оподаткування (неоподаткування).
 
Відхилено    
    -516- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та інвестором зізначними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, що встановлено рішенням суду або арбітражу, Кабінет Міністрів України має право на розірвання спеціального інвестиційного договору в односторонньому порядку.»
 
Відхилено    
    -517- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, Кабінет Міністрів України відповідним рішенням має право достроково розірвати спеціальний інвестиційний договір в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної допомоги, наданої інвестору зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору.».
 
Враховано частково    
    -518- Кисилевський Д.Д.
Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції:
«4. У разі невиконання або неналежного виконання заявником та інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань, передбачених статтею 12 цього Закону, Кабінет Міністрів України відповідним рішенням має право достроково розірвати спеціальний інвестиційний договір в односторонньому порядку. У разі реалізації Кабінетом Міністрів України такого права інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити повну суму вивільнених від оподаткування коштів у результаті звільнення інвестора зі значними інвестиціями від сплати окремих податків та зборів протягом строку дії спеціального інвестиційного договору та компенсувати державі обсяг іншої державної допомоги, наданої інвестору зі значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору.».
 
Враховано частково    
    -519- Пузійчук А.В.
У реченні першому та другом слова «Кабінет Міністрів України» у відповідних відмінках замінити словами «уповноважений орган» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
    -520- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Частину 4 статті 15 виключити як таку, що поглинається нормами частини 3 статті 13 цього Закону.
 
Відхилено    
168. 5. У разі припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору інвестор зі значними інвестиціями втрачає право на отримання державної підтримки, передбаченої цим Законом. Припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору є підставою для припинення договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої інвестору зі значними інвестиціями в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 
   5. У разі припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору інвестор із значними інвестиціями втрачає право на отримання державної підтримки, передбаченої цим Законом. Припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору є підставою для припинення договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої інвестору із значними інвестиціями в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.
 
169. 6. У разі розірвання спеціального інвестиційного договору у зв'язку із невиконанням інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань щодо обсягу інвестицій в об'єкти інвестування і недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, встановлених спеціальним інвестиційним договором, крім випадків, якщо таке невиконання зумовлено порушенням зобов'язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), інвестор зі значними інвестиціями зобов'язаний сплатити штраф у розмірі всієї суми державної підтримки, наданої інвестору зі значними інвестиціями на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу, крім податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість. Суми податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість, не сплачені внаслідок надання інвестору зі значними інвестиціями протягом спеціального інвестиційного договору державної підтримки у формі звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до податкового та митного законодавства, підлягають сплаті у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 
-521- Марчук І.П.
Частину шосту статті 15 викласти в такій редакції:
"6. У разі розірвання спеціального інвестиційного договору у зв'язку з невиконанням інвестором із значними інвестиціями зобов'язань щодо обсягу значних інвестицій в об'єкти інвестування та/або недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, встановлених спеціальним інвестиційним договором, крім випадків, якщо таке невиконання зумовлене порушенням зобов'язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), інвестор із значними інвестиціями зобов'язаний сплатити штраф у розмірі всієї суми державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу, крім податків і зборів. Суми податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита і плати за землю, не сплачені внаслідок надання інвестору із значними інвестиціями протягом спеціального інвестиційного договору державної підтримки у формі звільнення від сплати податків і зборів, підлягають сплаті у порядку, визначеному Податковим кодексом України та Митним кодексом України."
 
Враховано   6. У разі розірвання спеціального інвестиційного договору у зв'язку з невиконанням інвестором із значними інвестиціями зобов'язань щодо обсягу значних інвестицій в об'єкти інвестування та/або недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, встановлених спеціальним інвестиційним договором, крім випадків, якщо таке невиконання зумовлене порушенням зобов'язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), інвестор із значними інвестиціями зобов'язаний сплатити штраф у розмірі всієї суми державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу, крім податків і зборів. Суми податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита і плати за землю, не сплачені внаслідок надання інвестору із значними інвестиціями протягом строку дії спеціального інвестиційного договору державної підтримки у формі звільнення від сплати податків і зборів, підлягають сплаті у порядку, визначеному Податковим кодексом України та Митним кодексом України.
 
    -522- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині 6 статті 15 слово "митного законодавства" замінити на "законодавства України з питань митної справи"
 
Відхилено    
    -523- Кабаченко В.В.
Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
Славицька А.К.
Частину шосту статті 15 викласти в такій редакції:
«6. У разі невиконання або неналежного виконання спеціального інвестиційного договору у зв'язку із невиконанням інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань щодо обсягу інвестицій в об'єкти інвестування і недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та створенню нових робочих місць встановлених спеціальним інвестиційним договором, крім випадків, якщо таке невиконання зумовлено порушенням зобов'язань держави щодо надання державної підтримки за спеціальним інвестиційним договором або виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), інвестор зі значними інвестиціями втрачає право на отримання державної підтримки, передбачених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -524- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
У першому реченні частини шостої статті 15 законопроекту слова «крім податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість» замінити словами «крім податків і зборів».
 
Враховано    
    -525- Кулініч О.І.
Приходько Б.В.
Вельможний С.А.
Друге речення частини шостої статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:
«Суми податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита і плати за землю, не сплачені внаслідок надання інвестору зі значними інвестиціями протягом спеціального інвестиційного договору державної підтримки у формі звільнення від сплати податків і зборів відповідно до податкового законодавства та законодавство України з питань митної справи, підлягають сплаті у порядку, визначеному Податковим кодексом України та Митним кодексом України».
 
Враховано частково    
    -526- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у першому реченні частини шостої статті 15 слова "зобов'язань щодо обсягу інвестицій в об'єкти інвестування і недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту" замінити словами "зобов'язань щодо обсягу інвестицій в об'єкти інвестування та/або недотриманням строку реалізації інвестиційного проекту", а слова "сплатити штраф у розмірі всієї суми державної підтримки, наданої інвестору зі значними інвестиціями на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу крім податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість" замінити словами "сплатити штраф у розмірі суми фактично наданої державної підтримки інвестору на дату встановлення факту такого невиконання за рішенням суду або арбітражу"
 
Враховано частково    
    -527- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
друге речення частини шостої статті 15 виключити
 
Відхилено    
    -528- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Статтю 15 доповнити новою частиною 7. "Такий штраф зараховується до Державного бюджету України та відповідних бюджетів органів місцевого самоврядування відповідно до розмірів наданої державної підтримки."
 
Відхилено    
170. Стаття 16. Контроль та моніторинг за виконанням спеціальних інвестиційних договорів
 
   Стаття 16. Контроль та моніторинг виконання спеціальних інвестиційних договорів
 
171. 1. Контроль та моніторинг за виконанням спеціальних інвестиційних договорів здійснюють Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, інші державні органи, їх посадові особи, орган місцевого самоврядування, який є стороною спеціального інвестиційного договору, у порядку, встановленому законом та/або спеціальним інвестиційним договором.
 
-529- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
в абзаці першому частини першої статті 16 слова "інші державні органи, їх посадові особи" виключити
 
Враховано   1. Контроль та моніторинг виконання спеціальних інвестиційних договорів здійснюють Кабінет Міністрів України, уповноважений орган, орган місцевого самоврядування, що є стороною спеціального інвестиційного договору, у порядку, встановленому законом та/або спеціальним інвестиційним договором.
 
172. Під час здійснення контролю та моніторингу за виконанням спеціальних інвестиційних договорів не допускається втручання в господарську діяльність інвестора зі значними інвестиціями, а також розголошення інформації, що стала відомою під час здійснення такого контролю.
 
-530- Марчук І.П.
Абзац 2 частини 1 статті 16 викласти у такій редакції:
"Під час здійснення контролю та моніторингу виконання спеціальних інвестиційних договорів не допускається втручання в господарську діяльність інвестора із значними інвестиціями, а також розголошення інформації, що стала відомою під час здійснення таких контролю та моніторінгу."
 
Враховано   Під час здійснення контролю та моніторингу виконання спеціальних інвестиційних договорів не допускається втручання в господарську діяльність інвестора із значними інвестиціями, а також розголошення інформації, що стала відомою під час здійснення таких контролю та моніторингу.
 
    -531- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину першу статті 16 доповнити абзацом третім такого змісту: "Порядок здійснення контролю та моніторингу за виконанням спеціальних інвестиційних договорів встановлюється Кабінетом Міністрів України"
 
Відхилено    
173. 2. Для перевірки обсягу інвестицій, здійснених інвестором зі значними інвестиціями, та обсягу державної підтримки, наданої інвестору зі значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, залучається аудитор (аудиторська фірма) у порядку та на умовах, визначених спеціальним інвестиційним договором. Критерії визначення аудитора (аудиторської фірми) для перевірки обсягу інвестицій та обсягу державної підтримки за спеціальними інвестиційними договорами визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-532- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
"2. Для перевірки обсягу інвестицій, фактично здійснених інвестором, та обсягу державної підтримки, фактично наданої інвестору відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, у порядку та на умовах, визначених спеціальним інвестиційним договором, залучається суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"
 
Враховано частково   2. Для перевірки обсягу значних інвестицій, здійснених інвестором із значними інвестиціями в об’єкти інвестування, факту початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та обсягу державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, залучається суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
 
    -533- Марчук І.П.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
"2. Для перевірки обсягу значних інвестицій, здійснених інвестором із значними інвестиціями в об’єкти інвестування, факту початку функціонування таких об’єктів інвестування в рамках реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та обсягу державної підтримки, наданої інвестору із значними інвестиціями відповідно до цього Закону та спеціального інвестиційного договору, залучається суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес."
 
Враховано    
174. РОЗДІЛ V
 
-534- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Статті розділу V "Гарантії прав інвесторів зі значними інвестиціями" об’єднати з розділом ІІ "Засади надання державної підтримки та гарантії прав інвесторів зі значними інвестиціями та захист відповідних інвестицій".
 
Відхилено   РОЗДІЛ V
 
    -535- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
РОЗДІЛ V виключити
 
Відхилено    
175. ГАРАНТІЇ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ЗІ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 
   ГАРАНТІЇ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ІЗ ЗНАЧНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 
176. Стаття 17. Гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями
 
   Стаття 17. Гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями
 
177. 1. Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів зі значними інвестиціями.
 
   1. Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів із значними інвестиціями.
 
178. 2. Держава гарантує виконання своїх зобов'язань щодо надання інвестору зі значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
 
   2. Держава гарантує виконання своїх зобов'язань щодо надання інвестору із значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених цим Законом та спеціальним інвестиційним договором.
 
179. 3. До прав та обов'язків інвестора зі значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору (крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом'якшує відповідальність інвестора зі значними інвестиціями або в інший спосіб покращує становище інвестора зі значними інвестиціями, яке має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством).
 
-536- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у частині третій статті 17 слова "крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх" замінити словами "крім податкового законодавства, законодавства, що"
 
Відхилено   3. До прав та обов'язків інвестора із значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору (крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів або скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, пом'якшує відповідальність інвестора із значними інвестиціями або в інший спосіб покращує становище інвестора із значними інвестиціями, що має застосовуватися з дня набрання чинності таким законодавством).
 
180. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.
 
-537- Магомедов М.С.
У статті 17 слова:" Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля." виключити.
 
Враховано      
181. 4. Господарську діяльність інвестора зі значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями може бути зупинено повністю або частково в порядку, передбаченому законом. З моменту усунення інвестором зі значними інвестиціями умов, унаслідок яких його діяльність було зупинено повністю або частково, його діяльність підлягає відновленню у повному обсязі.
 
-538- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
частину четверту статті 17 виключити
 
Відхилено   4. Господарську діяльність інвестора із значними інвестиціями під час реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями може бути зупинено повністю або частково в порядку, передбаченому законом. З моменту усунення інвестором із значними інвестиціями умов, внаслідок яких його діяльність було зупинено повністю або частково, його діяльність підлягає відновленню у повному обсязі.
 
182. 5. У разі прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права інвестора зі значними інвестиціями, збитки, завдані йому внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню такими органами відповідно до закону.
 
-539- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Частину п’яту статті 17 виключити.
 
Відхилено   5. У разі прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права інвестора із значними інвестиціями, збитки, заподіяні йому внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню такими органами відповідно до закону.
 
    -540- Магомедов М.С.
Доповнити статтю 17 "Гарантії стабільності умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" новим пунктом наступного змісту:
"6. Держава надає інвестору гарантії від зміни законодавства. Держава гарантує інвестору у разі погіршення умов інвестування, в тому числі пов'язаних зі змінами законодавства застосування до інвестицій норм законодавства, що діяло на момент вкладання інвестицій та незмінність цих норм на весь період дії договору. Зокрема це стосується звільнення від сплати окремих податків, зборів, ввізного мита та забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою. У разі втрати чинності цього Закону зазначена норма залишається чинною на весь період дії спеціального інвестиційного договору."
 
Відхилено    
183. РОЗДІЛ VІ
 
   РОЗДІЛ VІ
 
184. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
   ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
185. Стаття 18. Застосовне право
 
   Стаття 18. Застосовне право
 
186. 1. Спеціальний інвестиційний договір регулюється правом України, якщо інше не передбачено таким договором.
 
-541- Лабазюк С.П.
Частину першу статі 18 після слів "якщо інше не передбачено таким договором" доповнити словами "з особливостями, визначеними частиною другою статті 19 цього Закону"
 
Відхилено   1. Спеціальний інвестиційний договір регулюється правом України, якщо інше не передбачено таким договором.
 
    -542- Лабазюк С.П.
Батенко Т.І.
у частині першій статті 18 після слів «передбачено таким договором» доповнити словами «з особливостями, визначеними частиною другою статті 19 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -543- Івченко В.Є.
у частині першій статті 18 після слів «передбачено таким договором» доповнити словами «з особливостями, визначеними частиною другою статті 19 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -544- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У частині 1 статті 18 виключити слова «якщо інше не передбачене таким договором», як такі, що суперечать положенням Конституції України.
 
Відхилено    
    -545- Пузійчук А.В.
У частині першій статті 18 законопроєкту слова «якщо інше не передбачено таким договором».
 
Відхилено    
187. Стаття 19. Вирішення спорів
 
   Стаття 19. Вирішення спорів
 
188. 1. Сторони спеціального інвестиційного договору можуть вільно обрати механізм вирішення спорів, включаючи медіацію, незобов'язуючу експертну оцінку, національний або міжнародний комерційний чи інвестиційний арбітраж, у тому числі арбітраж з місцезнаходженням за кордоном (якщо інвестор зі значними інвестиціями є підприємством з іноземними інвестиціями у розумінні Закону України "Про режим іноземного інвестування"), і процедурні правила вирішення спорів, крім випадків, передбачених законом.
 
-546- Бондар В.В.
У частині першій статті 19 після слова «спорів) доповнити словами «включаючи звернення до суду в Україні».
 
Враховано   1. Сторони спеціального інвестиційного договору можуть вільно обирати механізм вирішення спорів, включаючи звернення до суду в Україні, медіацію, незобов'язуючу експертну оцінку, національний або міжнародний комерційний чи інвестиційний арбітраж, у тому числі арбітраж з місцезнаходженням за кордоном (якщо інвестор із значними інвестиціями є підприємством з іноземними інвестиціями у розумінні Закону України "Про режим іноземного інвестування"), і процедурні правила вирішення спорів, крім випадків, передбачених законом.
 
    -547- Лабазюк С.П.
Частину першу статті 19 доповнити абзацом другим такого змісту
"У разі, якщо обсяг підтримки, визначеної частиною другою статті 4 цього Закону, перевищує 5 мільйонів євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій) спори між сторонами спеціального інвестиційного договору підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України."
 
Відхилено    
    -548- Лабазюк С.П.
Батенко Т.І.
У частині першій статті 19 додати абзац другий такого змісту:
"У разі, якщо обсяг підтримки, визначеної частиною другою статті 4 цього Закону, перевищує 5 мільйонів євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій) спори між сторонами спеціального інвестиційного договору підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України."
 
Відхилено    
    -549- Івченко В.Є.
У частині першій статті 19 додати абзац другий такого змісту:
"У разі, якщо обсяг підтримки, визначеної частиною другою статті 4 цього Закону, перевищує 5 мільйонів євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій) спори між сторонами спеціального інвестиційного договору підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України."
 
Відхилено    
    -550- Магомедов М.С.
Доповнити статтю 19. " Вирішення спорів" новим реченням наступного змісту:
"2. Усі спори, що виникають зі спеціального інвестиційного договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, при чому вибір відповідного суду повинен бути обов'язково погоджений з інвестором зі знасними інвестиціями".
 
Відхилено    
189. РОЗДІЛ VІІ
 
   РОЗДІЛ VІІ
 
190. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
191. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-551- Марчук І.П.
Пункт 1 Розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" проекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Установити, що надання інвесторам із значними інвестиціями державної підтримки у формі, передбаченій пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, здійснюватиметься відповідно до умов укладених з ними спеціальних інвестиційних договорів починаючи з 1 січня 2022 року."
 
Враховано   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Установити, що надання інвесторам із значними інвестиціями державної підтримки у формі, передбаченій пунктом 4 частини першої статті 3 цього Закону, здійснюватиметься відповідно до умов укладених з ними спеціальних інвестиційних договорів, починаючи з 1 січня 2022 року.
3. Установити, що інвесторам із значними інвестиціями, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями у сфері збагачення залізної руди, державна підтримка згідно з цим Законом може надаватися виключно у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 3 цього Закону, в порядку, визначеному законодавством.
 
    -552- Марчук І.П.
РОЗДІЛ VІІ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" доповнити новим пунктом:
"3.Установити, що інвесторам із значними інвестиціями, які реалізовують інвестиційні проекти із значними інвестиціями у сфері збагачення залізної руди, державна підтримка за цим Законом може надаватися виключно у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 3 цього Закону, в порядку, визначеному чинним законодавством."
 
Враховано    
192. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-553- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Гнатенко В.С.
Пункт 2 Розділу VІІ "Прикінцеві положення" проекту викласти в такій редакції:
"2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 70).".
 
Враховано   4. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 70).
 
    -554- Магомедов М.С.
Пункт 2 Розділу VІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"2. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 70);
Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 410) за виключенням, встановленим зазначеним пунктом.
Встановити, що Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 410) продовжує діяти відносно інвестиційних проектів та суб'єктів господарювання, які реалізують вже існуючі інвестиційні проекти, відповідно та на умовах до цього Закону, до закінчення строку відповідних інвестиційних договорів."
 
Враховано частково    
193. Закон України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 70);
 
      
194. Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 410).
 
-555- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац другий пункту 2 розділу VІІ виключити.
 
Враховано      
    -556- Фролов П.В.
Абзац другий частини другої Розділу VІІ Прикінцеві положення виключити.
 
Враховано    
    -557- Батенко Т.І.
У пункті 2 Розділу VІІ «Прикінцеві положення» законопроекту абзац третій щодо визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», виключити.
 
Враховано    
    -558- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац другий частини другої Розділу VІІ Прикінцеві положення виключити.
 
Враховано    
    -559- Южаніна Н.П.
абзац третій пункту 2 розділу VІІ проекту виключити.
 
Враховано    
195. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-560- Поляков А.Е.
Пункт 3 розділу VІІ виключити
 
Відхилено   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
196. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27):
 
-561- Пузійчук А.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу VІІ законопроєкту виключити.
 
Відхилено   1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
    -562- Мошенець О.В.
Підпункт 1) пункту 3 розділу VІІ законопроекту доповнити новим підпунктом а) такого змісту:
«а) статтю 100 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Оператори телекомунікацій, власники спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, підприємства, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, сейсморозвідувальні роботи, мають право вимагати встановлення строкового оплатного земельного сервітуту, без зміни цільового призначення відповідних земельних ділянок (крім земель природно-заповідного фонду, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення та водного фонду) в межах, необхідних для розміщення лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, будівництва та обслуговування об’єктів нафтогазовидобування, здійснення сейсморозвідувальних робіт, прокладання кабельних підземних ліній телекомунікацій та/або усунення їх пошкоджень, із обов’язковим відшкодування повного розміру втрат і збитків, завданих власникам або землекористувачам відповідних земельних ділянок внаслідок встановлення земельного сервітуту.
Для встановлення земельного сервітуту особи, передбачені у частині третій цієї статті письмово звертаються до власника земельної ділянки (а у разі, якщо земельна ділянка перебуває в оренді, постійному користуванні, користуванні на правах емфітевзису, суперфіцію, - до землекористувача) з пропозицією укласти договір про встановлення земельного сервітуту. До звернення додається проект договору про встановлення земельного сервітуту. Друга сторона розглядає звернення, підписує договір або надає письмову мотивовану відмову у його укладенні протягом п`ятнадцяти днів з моменту одержання відповідного звернення.
Щорічна плата за встановлення земельного сервітуту для цілей, визначених частиною третьою цієї статті не може бути меншою визначеного Податковим кодексом України максимального розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, що передаються в оренду без проведення земельних торгів пропорційно площі земельної ділянки, щодо якої встановлюється сервітут.
У разі недосягнення згоди щодо укладення договору про встановлення земельного сервітуту для цілей, визначених частиною третьою цієї статті, такий земельний сервітут встановлюється рішенням суду в порядку спрощеного позовного провадження. Термін, на який встановлюється земельний сервітут, в такому випадку не може перевищувати 3 років, якщо інший строк не погоджений сторонами договору.
Рішення суду про встановлення земельного сервітуту, є підставою для державної реєстрації права земельного сервітуту. Плата за встановлення земельного сервітуту в такому випадку здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок власника (користувача) земельної ділянки або внесення коштів на депозит нотаріальної контори в порядку, встановленому законом, за місцем розташування земельної ділянки.»;
 
Відхилено    
197. а) у статті 123:
 
   а) у статті 123:
 
198. частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
-563- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнення до частини першої статті 123 Земельного кодексу України виключити як такі, що порушують права інших землекористувачів.
 
Відхилено   частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
199. "Інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", та який зацікавлений в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, яку визначено у спеціальному інвестиційному договорі як таку, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
-564- Марчук І.П.
Абзац четвертий підпункту 1) пункту 3 Розділу VІІ викласти в такій редакції:
"Інвестор із значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", та який заінтересований в одержанні у користування земельної ділянки державної або комунальної власності, визначеної спеціальним інвестиційним договором необхідною для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування впродовж п`яти робочих днів. До письмового повідомлення додається копія договіру на виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
Враховано   "Інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", та який заінтересований в одержанні у користування земельної ділянки державної або комунальної власності, визначеної спеціальним інвестиційним договором як необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що передає земельну ділянку у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що він зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування протягом п`яти робочих днів. До письмового повідомлення додається копія договіру про виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
    -565- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
у першому реченні абзацу третього підпункту "а" підпункту 1 пункту 3 розділу VІІ проекту слова та цифри "без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу" виключити
 
Відхилено    
    -566- Бондаренко О.В.
У підпункті 1) пункту 3 Розділу VІІ слова «технічної документації із землеустрою» замінити словами «проекту землеустрою».
 
Відхилено    
    -567- Фролов П.В.
У підпункті «а» пункту 1 частини третьої Розділу VІІ Прикінцеві положення зміни до частини першої статті 123 Земельного кодексу України (доповнення новим абзацом восьмим) викласти в такій редакції:
«Інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", та який претендує на отримання у користування (оренду) земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, яку визначено у спеціальному інвестиційному договорі як таку, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що письмово повідомляє відповідний орган. До письмового повідомлення додається копія договіру на виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору.».
 
Враховано чстково   
    -568- Лаба М.М.
після слів "Інвестор зі значними інвестиціями" доповнити словами ", зареєстрований в установленому порядку"
після слів" та який зацікавлений в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, яку визначено у спеціальному інвестиційному договорі як таку, що необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, має право замовити розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) без надання дозволу органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування" доповнити словами ", але у відповідності до генерального або детального плану цієї території" які передають земельні ділянки державної або комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про що письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо встановлення меж такої земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
Відхилено    
200. частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
201. "Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", або уповноважена ним особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального інвестиційного договору";
 
-569- Фролов П.В.
У підпункті «а» пункту 1 частини третьої Розділу VІІ Прикінцеві положення зміни (доповнення) до частини другої статті 123 Земельного кодексу України викласти в такій редакції: «Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», або уповноважена ним особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального інвестиційного договору та копія документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи.».
 
Враховано   "Якщо з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки звертається інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", або уповноважена ним особа, то до клопотання додається копія укладеного спеціального інвестиційного договору та копія документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи";
 
202. доповнити після частини десятої новою частиною такого змісту:
 
   після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
203. "11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи, подається інвестором зі значними інвестиціями до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
-570- Фролов П.В.
У підпункті «а» пункту 1 частини третьої Розділу VІІ Прикінцеві положення, частину одинадцяту, якою доповнюється стаття 123 Земельного кодексу України викласти в такій редакції:
«11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку державної експертизи, подається інвестором зі значними інвестиціями до органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", передача її в користування інвестору зі значними інвестиціями здійснюється після укладення такого спеціального інвестиційного договору на умовах, визначених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" та спеціальним інвестиційним договором. Земельна ділянка державної або комунальної власності, яка сформована органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", до підписання спеціального інвестиційного договору не може бути розділена, приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, яка необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, формується до укладення спеціального інвестиційного договору зазначене обмеження щодо відчуження органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування такої земельної ділянки на користь третіх осіб втрачає силу після спливу шести місяців з дати її формування, якщо впродовж вказаного строку спеціальний інвестиційний договір не буде укладено.
Земельні ділянки, які визначені спеціальним інвестиційним договором як такі, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, передаються в користування виключно інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", на строк дії такого договору.».
 
Відхилено   "11. Якщо земельна ділянка надається в користування інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", то погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку державної експертизи, подається інвестором із значними інвестиціями до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
204. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", передача її в користування інвестору зі значними інвестиціями здійснюється після укладення такого спеціального інвестиційного договору на умовах, визначених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" та спеціальним інвестиційним договором.
 
-571- Лаба М.М.
після слів "інвестиційним договором" додати слова ", за умови відповідності генерального або детального плану тієї території."
 
Відхилено   У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності формується до укладення спеціального інвестиційного договору в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", передача її в користування інвестору із значними інвестиціями здійснюється після укладення такого договору на умовах, визначених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями" та спеціальним інвестиційним договором.
 
205. Земельна ділянка державної або комунальної власності, яка сформована органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", до підписання спеціального інвестиційного договору не може бути розділена, приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір.
 
   Земельна ділянка державної або комунальної власності, сформована органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями в порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", до підписання спеціального інвестиційного договору не може бути поділена, приватизована, передана в користування третій особі або іншим чином відчужена до моменту передачі такої земельної ділянки інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір.
 
206. У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, яка необхідна для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, формується до укладення спеціального інвестиційного договору зазначене обмеження щодо відчуження органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування такої земельної ділянки на користь третіх осіб втрачає силу після спливу дванадцяти місяців з дати її формування, якщо впродовж вказаного строку спеціальний інвестиційний договір не буде укладено.
 
   У разі якщо земельна ділянка державної або комунальної власності, необхідна для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, формується до укладення спеціального інвестиційного договору, обмеження щодо відчуження такої земельної ділянки органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на користь третіх осіб втрачає силу після спливу 12 місяців з дати її формування, якщо впродовж зазначеного строку спеціальний інвестиційний договір не укладено.
 
207. Земельні ділянки, які визначені спеціальним інвестиційним договором як такі, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, передаються в користування виключно інвестору зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", на строк дії такого договору".
 
   Земельні ділянки, визначені спеціальним інвестиційним договором як необхідні для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, передаються в користування виключно інвестору із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", на строк дії такого договору".
 
208. У зв'язку з цим частини одинадцяту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - шістнадцятою;
 
   У зв'язку з цим частини одинадцяту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - шістнадцятою;
 
209. б) доповнити частину другу статті 134 абзацом тридцятим такого змісту:
 
-572- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Геращенко І.В.
Княжицький М.Л.
Іонова М.М.
Лопушанський А.Я.
Фріз І.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Синютка О.М.
підпункт "б" підпункту 1 пункту 3 розділу VІІ проекту виключити
 
Відхилено   б) частину другу статті 134 доповнити абзацом тридцятим такого змісту:
 
    -573- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Доповнення до частини другої статті 134 Земельного кодексу України виключити як такі, що порушують права інших землекористувачів.
 
Відхилено    
210. "надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) інвестору зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями";
 
   "надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) інвестору із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями";
 
211. 2) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
 
-574- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Зміни до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами) виключити як корупційні
 
Відхилено   2) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
 
    -575- Пузійчук А.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу VІІ законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
212. а) частину п'яту статті 2 доповнити словами "та крім державної підтримки інвестиційних проектів, що здійснюються для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на умовах та відповідно до критеріїв, встановлених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
-576- Железняк Я.І.
Заблоцький М.Б.
Цабаль В.В.
У абзаці другому змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» ерозділі VІІ «Прикінцеві положення» слово «критеріїв» замінити на слово «вимог».
 
Враховано   а) частину п'яту статті 2 доповнити словами "та крім державної підтримки інвестиційних проектів, що здійснюються для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на умовах та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
 
    -577- Кисилевський Д.Д.
В абзаці другому змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» в розділі VІІ «Прикінцеві положення» слово «критеріїв» замінити на слово «вимог».
 
Враховано    
213. б) частину першу статті 15 доповнити словами "та крім інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що реалізуються відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
   б) частину першу статті 15 доповнити словами "та крім інвестиційних проектів із значними інвестиціями, що реалізуються відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
 
214. 3) у Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80; 2011 р., № 28, ст.252):
 
-578- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Зміни до Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80; 2011 р., № 28, ст.252) виключити як такі, що зводять нанівець задекларовані гарантії незмінності обсягів надання державної підтримки, визначених в інвестиційному договорі.
 
Відхилено   3) у Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80; 2011 р., № 28, ст. 252):
 
    -579- Пузійчук А.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу VІІ законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
215. а) частину першу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
 
   а) частину першу статті 10 доповнити другим реченням такого змісту: "Не підлягає відшкодуванню упущена вигода інвестора із значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та/або органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов'язань за таким договором";
 
216. "Не підлягає відшкодуванню упущена вигода інвестора зі значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та (або) органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов'язань за таким договором";
 
-580- Фролов П.В.
У підпункті «а» пункту 3 частини третьої Розділу VІІ Прикінцеві положення речення, яким доповнюється частина перша статті 10 Закону України «Про режим іноземного інвестування» викласти в такій редакції:
«Не підлягає відшкодуванню упущена вигода та моральна шкода інвестора зі значними інвестиціями за спеціальним інвестиційним договором у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням державою в особі Кабінету Міністрів України та (або) органом місцевого самоврядування, якщо такий орган є стороною спеціального інвестиційного договору, зобов'язань за таким договором.».
 
Відхилено      
    -581- Мошенець О.В.
Підпункт а) підпункту 3) пункту 3 розділу VІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
217. б) частину першу статті 11 доповнити словами "або спеціальним інвестиційним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
   б) частину першу статті 11 доповнити словами "або спеціальним інвестиційним договором, укладеним у порядку, передбаченому Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
 
218. 4) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
   4) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
219. а) частину першу статті 26 доповнити пунктом 28-1 такого змісту:
 
   а) частину першу статті 26 доповнити пунктом 28-1 такого змісту:
 
220. "28-1) прийняття рішень щодо укладення спеціальних інвестиційних договорів відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
   "28-1) прийняття рішень про укладення спеціальних інвестиційних договорів відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
 
221. б) частину восьму статті 46 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   б) частину восьму статті 46 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
222. "Сесія ради скликається з метою розгляду питання щодо укладення спеціального інвестиційного договору впродовж місяця після отримання від уповноваженого органу проекту спеціального інвестиційного договору згідно із Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
   "Сесія ради скликається з метою розгляду питання щодо укладення спеціального інвестиційного договору протягом місяця після отримання від уповноваженого органу проекту спеціального інвестиційного договору згідно із Законом України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
 
223. 5) у Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
   5) у Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
224. а) статтю 8 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
   а) статтю 8 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
225. "Якщо орендарем земельної ділянки є інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", передача в суборенду земельних ділянок державної або комунальної власності, які визначені таким спеціальним інвестиційним договором як такі, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, забороняється";
 
-582- Лаба М.М.
після слів "Якщо орендарем земельної ділянки є інвестор зі значними інвестиціями," додати слова "належно засвідчений,
 
Відхилено   "Якщо орендарем земельної ділянки є інвестор із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", передача в суборенду земельних ділянок державної або комунальної власності, визначених таким спеціальним інвестиційним договором як необхідні для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, забороняється";
 
    -583- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
У новій частині 10 статті 8 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) після слів «в суборенду» доповнити словами: «або прав на неї (емфітевзис, суперфіцій)».
 
Відхилено    
    -584- Пузійчук А.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 3 розділу VІІ законопроєкту після слів «передача в суборенду земельних ділянок державної або комунальної власності» доповнити словами «або прав на них (емфітевзис, суперфіцій)».
 
Відхилено    
226. б) частину першу статті 31 доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
   б) частину першу статті 31 доповнити абзацом десятим такого змісту:
 
227. "припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями";
 
   "припинення (розірвання) спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
 
228. в) статтю 33 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-585- Тимошенко Ю.В.
Соболєв С.В.
Нову частину статті 33 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) виключити як таку, що грубо порушує права інших землекористувачів та не є пов’язаною з досягненням мети цього Закону.
 
Відхилено   в) статтю 33 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
    -586- Пузійчук А.В.
Абзаци шостий-восьмий підпункту 5 пункту 3 розділу VІІ законопроєкту виключити.
 
Відхилено    
229. "У разі якщо орендарем є інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" і який продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі, то за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору оренди землі листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, які були передбачені договором оренди землі, крім розміру орендної плати".
 
-587- Фролов П.В.
У підпункті «в» пункту 5 частини третьої Розділу VІІ Прикінцеві положення, положення частини сьомої, якою доповнюється стаття 33 Закону України «Про оренду землі» викласти в такій редакції:
«Якщо орендодавець не пізніше ніж у 30-денний термін до закінчення строку дії договору з орендарем, який є інвестором зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» не повідомив відповідним листом-повідомленням про не продовження дії договору, та за умови, що орендар має намір продовжити користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі, то такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, які були передбачені договором оренди землі. У разі продовження договору оренди землі розмір орендної плати може бути переглянутий. Зміна розміру орендної плати оформлюється додатковою угодою до договору оренди землі.».
 
Враховано частково   "Якщо орендодавець не пізніше ніж у 30-денний строк до закінчення строку дії договору з орендарем, який є інвестором із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", не повідомив відповідним листом-повідомленням про непродовження дії договору та за умови, що орендар має намір продовжити користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, передбачених договором оренди землі, крім розміру орендної плати. Зміна розміру орендної плати оформлюється додатковим договором (угодою) до договору оренди землі".
 
    -588- Марчук І.П.
У підпункті «в» пункту 5 частини третьої Розділу VІІ Прикінцеві положення, положення частини сьомої, якою доповнюється стаття 33 Закону України «Про оренду землі» викласти в такій редакції:
"Якщо орендодавець не пізніше, ніж у 30-денний строк до закінчення строку дії договору з орендарем, який є інвестором із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", не повідомив відповідним листом-повідомленням про непродовження дії договору, та за умови, що орендар має намір продовжити користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, передбачених договором оренди землі, крім розміру орендної плати. Зміна розміру орендної плати оформлюється додатковим договором (угодою) до договору оренди землі".
У зв'язку з цим частини сьому – дев`яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;
 
Враховано    
    -589- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції: "У разі якщо орендарем є інвестор зі значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" і який продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі, то за відсутності протягом двох місяців після закінчення строку договору оренди землі листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк на умовах, які були передбачені договором оренди землі, крім розміру орендної плати".
 
Відхилено    
230. У зв'язку з цим частини сьому - дванадцяту вважати відповідно частинами восьмою - тринадцятою;
 
   У зв'язку з цим частини сьому – дев`яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;
 
231. 6) статтю 34 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471) доповнити частиною другою такого змісту:
 
   6) статтю 34 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 471) доповнити частиною другою такого змісту:
 
232. "Строки проведення державної експертизи документації із землеустрою на замовлення інвестора зі значними інвестиціями, з яким укладений спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", не можуть перевищувати десяти робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи".
 
-590- Стефанчук Р.О.
Розділ VІІ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік"
 
Враховано частково   "Строк проведення державної експертизи документації із землеустрою на замовлення інвестора із значними інвестиціями, з яким укладено спеціальний інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями", не може перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи".
7. Кабінету Міністрів України включати інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за відповідний рік.
 
    -591- Марчук І.П.
Розділ VІІ "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом такого змісту:
"4. Кабінету Міністрів України включати інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за відповідний рік."
 
Враховано    
233. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-592- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині 4 розділу VІІ слово "шестимісячний" замінити словом "тримісячний".
 
Відхилено   6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
234. прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
 
235. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
236. забезпечити прийняття, перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
   забезпечити прийняття, перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
237. Голова
 
   Голова
 
238. Верховної Ради України

   Верховної Ради України