Кількість абзаців - 117 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості
 
   Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості
 
3.

 
-1- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості".
 
Враховано частково      
4.

 
-2- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів щодо створення передумов для зменшення конкуренції на публічних закупівлях".
 
Відхилено      
    -3- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для зменшення конкуренції на публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -4- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів щодо створення передумов для зменшення конкуренції на публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -5- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для зменшення конкуренції на публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -6- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів щодо створення передумов для сталого занепаду та деградації вітчизняної промисловості в умовах штучного зменшення конкуренції".
 
Відхилено    
    -7- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого занепаду та деградації вітчизняної промисловості в умовах штучного зменшення конкуренції".
 
Відхилено    
    -8- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів щодо порушення міжнародних зобов'язань України задля отримання неконкурентних переваг окремих суб'єктів господарювання".
 
Відхилено    
    -9- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо порушення міжнародних зобов'язань України задля отримання неконкурентних переваг окремих суб'єктів господарювання".
 
Відхилено    
    -10- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Назву проекту викласти в наступній редакції:
"Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" для створення передумов розвитку вітчизняної промисловості та малого і середнього підприємництва".
 
Враховано частково    
    -11- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Назву проекту викласти в наступній редакції:
"Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо розвитку вітчизняної промисловості".
 
Враховано частково    
    -12- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У назві законопроект слова «щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» замінити словами «щодо визначення ступені локалізації вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі».
 
Відхилено    
    -13- Бондар В.В.
У назві законопроекту після слів «вітчизняної промисловості» доповнити словами «і підтримки національного товаровиробника».
 
Відхилено    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-14- Пивоваров Є.П.
І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 29-1 такого змісту:
«29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.
Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»;
2. У пункті 13 частини п’ятої статті 3 слова та знаки «, лізингу» виключити;
3. Частину другу статті 6 доповнити словами:
«а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі»;
4. Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації.»;
5. Статтю 26 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.
Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом.»;
6. Статтю 40 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом.»;
7. Розділі Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:
Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словником
Опис згідно з Єдиним закупівельним словником
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2021 року
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року
31124100-2
Турбогенераторні установки
40%
55%
31170000-8
Трансформатори
40%
55%
31171000-5
Трансформатори з рідинним діелектриком
40%
55%
31172000-2
Трансформатори напруги
40%
55%
31173000-9
Вимірювальні трансформатори
40%
55%
31174000-6
Трансформатори живлення
40%
55%
31711150-9
Електричні конденсатори
40%
55%
31711151-6
Конденсатори постійної ємності
40%
55%
31711152-3
Конденсатори змінної та регульованої ємності
40%
55%
34114121-3
Автомобілі швидкої допомоги
35%
50%
34114122-0
Транспортні засоби для перевезення пацієнтів
35%
50%
34120000-4
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб
35%
50%
34121000-1
Міські та туристичні автобуси
35%
50%
34121100-2
Громадські автобуси
35%
50%
34121200-3
Двосекційні автобуси
35%
50%
34121400-5
Низькопідлоговіавтобуси
35%
50%
34121500-6
Туристичні автобуси
35%
50%
34130000-7
Мототранспортні вантажні засоби
25%
40%
34133100-9
Автоцистерни
25%
40%
34133110-2
Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів
25%
40%
34134200-7
Самоскиди
25%
40%
34136000-9
Фургони
25%
40%
34140000-0
Великовантажні мототранспортні засоби
30%
45%
34142000-4
Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди
25%
40%
34142100-5
Вантажні автомобілі з підіймальними платформами
25%
40%
34142300-7
Вантажні автомобілі-самоскиди
25%
40%
34144000-8
Мототранспортні засоби спеціального призначення
25%
40%
34144100-9
Пересувні бурові вежі
45%
60%
34144210-3
Пожежні транспортні засоби
40%
55%
34144211-0
Пожежні автомобілі з поворотною драбиною
30%
45%
34144212-7
Пожежні автоцистерни
40%
55%
34144213-4
Пожежні автомобілі
40%
55%
34144220-6
Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення
25%
40%
34144430-1
Підмітально-прибиральні машини
25%
40%
34144431-8
Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою
25%
40%
34144450-7
Поливальні машини
25%
40%
34144500-3
Сміттєвози та асенізаційні машини
25%
40%
34144510-6
Сміттєвози
25%
40%
34144511-3
Сміттєзбиральні машини
25%
40%
34144750-0
Вантажоперевізні транспортні засоби
25%
40%
34144910-0
Електробуси
30%
45%
34200000-9
Кузови, причепи та напівпричепи
35%
50%
34210000-2
Кузовитранспортних засобів
35%
50%
34220000-5
Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери
35%
50%
34223000-6
Причепи та напівпричепи
35%
50%
34223100-7
Напівпричепи
35%
50%
34223300-9
Причепи
35%
50%
34223310-2
Причепи загального призначення
35%
50%
34600000-3
Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі
30%
45%
34610000-6
Залізничні локомотиви та тендери
30%
45%
34611000-3
Локомотиви
30%
45%
34612100-1
Локомотивні тендери
30%
45%
34620000-9
Рейковий рухомий склад
35%
50%
34621100-7
Вантажні залізничні вагони
35%
50%
34621200-8
Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг
35%
50%
34622000-3
Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси
35%
50%
34622100-4
Трамвайні пасажирські вагони
35%
50%
34622200-5
Залізничні пасажирські вагони
35%
50%
34622300-6
Тролейбуси
35%
50%
34622400-7
Залізничні вагони
35%
50%
34622500-8
Багажні вагони та вагони спеціального призначення
35%
50%
34640000-5
Самохідні частини
35%
50%
42110000-3
Турбіни та мотори
45%
60%
42112100-8
Парові турбіни
45%
60%
42112200-9
Гідравлічні турбіни
45%
60%
42112210-2
Водяні колеса
45%
60%
42120000-6
Насоси та компресори
45%
60%
42122000-0
Насоси
45%
60%
42122100-1
Насоси для рідин
45%
60%
42122400-4
Відцентрові насоси та підіймачі рідин
45%
60%
42122420-0
Підіймачі рідин
45%
60%
42122430-3
Відцентрові насоси
45%
60%
42123000-7
Компресори
45%
60%
42123100-8
Газові компресори
45%
60%
42123200-9
Роторні компресори
45%
60%
42123400-1
Повітряні компресори
45%
60%
42123500-2
Турбокомпресори
45%
60%
42123600-3
Поршневі об’ємні компресори
45%
60%
42160000-8
Котельні установки
45%
50%
42161000-5
Водонагрівальні бойлери
45%
50%
42162000-2
Парові котли
45%
50%
42163000-9
Парогенератори
45%
50%
42164000-6
Допоміжне обладнання для котлів
45%
50%
42165000-3
Пароконденсатори
45%
50%
42511100-2
Теплообмінники
45%
50%
42515000-9
Котли для централізованого опалення
45%
50%
42990000-2
Машини спеціального призначення різні
25%
40%
43200000-5
Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини
35%
50%
43210000-8
Машини для земляних робіт
35%
50%
43251000-7
Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою
30%
45%
43260000-3
Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
30%
45%
43261000-0
Механічні лопати
30%
45%
43261100-1
Механічні ковшові навантажувачі
30%
45%
43262000-7
Землерийні машини
30%
45%
43262100-8
Механічні екскаватори
30%
45%
43412000-4
Машини для змішування гравію з бітумом
35%
50%
44600000-6
Цистерни, резервуари та контейнери; радіатори та котли для центрального опалення
45%
50%
44610000-9
Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску
45%
50%
44620000-2
Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі
45%
50%
44621000-9
Радіатори та котли
45%
50%
44621200-1
Котли
45%
50%
44621210-4
Водяні котли
45%
50%
44621220-7
Котли для систем центрального опалення
45%
50%
44621221-4
Частини котлів для систем центрального опалення
45%
50%
Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод, які передбачають придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з врахуванням ступеня локалізації їх виробництва в Україні, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, включення до цих договорів або угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва в Україні, згідно цього Закону.
 
Відхилено   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
    -15- Пивоваров Є.П.
І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 29-1 такого змісту:
«29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.
Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»;
2. У пункті 13 частини п’ятої статті 3 слова та знаки «, лізингу» виключити;
3. Частину другу статті 6 доповнити словами:
«а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі»;
4. Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації.»;
5. Статтю 26 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.
Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом.»;
6. Статтю 40 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом.»;
7. Розділі Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:
Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словником
Опис згідно з Єдиним закупівельним словником
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2021 року
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року
31124100-2
Турбогенераторні установки
40%
55%
31170000-8
Трансформатори
40%
55%
31171000-5
Трансформатори з рідинним діелектриком
40%
55%
31172000-2
Трансформатори напруги
40%
55%
31173000-9
Вимірювальні трансформатори
40%
55%
31174000-6
Трансформатори живлення
40%
55%
31711150-9
Електричні конденсатори
40%
55%
31711151-6
Конденсатори постійної ємності
40%
55%
31711152-3
Конденсатори змінної та регульованої ємності
40%
55%
34114121-3
Автомобілі швидкої допомоги
35%
50%
34114122-0
Транспортні засоби для перевезення пацієнтів
35%
50%
34120000-4
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб
35%
50%
34121000-1
Міські та туристичні автобуси
35%
50%
34121100-2
Громадські автобуси
35%
50%
34121200-3
Двосекційні автобуси
35%
50%
34121400-5
Низькопідлоговіавтобуси
35%
50%
34121500-6
Туристичні автобуси
35%
50%
34130000-7
Мототранспортні вантажні засоби
25%
40%
34133100-9
Автоцистерни
25%
40%
34133110-2
Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів
25%
40%
34134200-7
Самоскиди
25%
40%
34136000-9
Фургони
25%
40%
34140000-0
Великовантажні мототранспортні засоби
30%
45%
34142000-4
Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди
25%
40%
34142100-5
Вантажні автомобілі з підіймальними платформами
25%
40%
34142300-7
Вантажні автомобілі-самоскиди
25%
40%
34144000-8
Мототранспортні засоби спеціального призначення
25%
40%
34144100-9
Пересувні бурові вежі
45%
60%
34144210-3
Пожежні транспортні засоби
40%
55%
34144211-0
Пожежні автомобілі з поворотною драбиною
30%
45%
34144212-7
Пожежні автоцистерни
40%
55%
34144213-4
Пожежні автомобілі
40%
55%
34144220-6
Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення
25%
40%
34144430-1
Підмітально-прибиральні машини
25%
40%
34144431-8
Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою
25%
40%
34144450-7
Поливальні машини
25%
40%
34144500-3
Сміттєвози та асенізаційні машини
25%
40%
34144510-6
Сміттєвози
25%
40%
34144511-3
Сміттєзбиральні машини
25%
40%
34144750-0
Вантажоперевізні транспортні засоби
25%
40%
34144910-0
Електробуси
30%
45%
34200000-9
Кузови, причепи та напівпричепи
35%
50%
34210000-2
Кузовитранспортних засобів
35%
50%
34220000-5
Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери
35%
50%
34223000-6
Причепи та напівпричепи
35%
50%
34223100-7
Напівпричепи
35%
50%
34223300-9
Причепи
35%
50%
34223310-2
Причепи загального призначення
35%
50%
34600000-3
Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі
30%
45%
34610000-6
Залізничні локомотиви та тендери
30%
45%
34611000-3
Локомотиви
30%
45%
34612100-1
Локомотивні тендери
30%
45%
34620000-9
Рейковий рухомий склад
35%
50%
34621100-7
Вантажні залізничні вагони
35%
50%
34621200-8
Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг
35%
50%
34622000-3
Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси
35%
50%
34622100-4
Трамвайні пасажирські вагони
35%
50%
34622200-5
Залізничні пасажирські вагони
35%
50%
34622300-6
Тролейбуси
35%
50%
34622400-7
Залізничні вагони
35%
50%
34622500-8
Багажні вагони та вагони спеціального призначення
35%
50%
34640000-5
Самохідні частини
35%
50%
42110000-3
Турбіни та мотори
45%
60%
42112100-8
Парові турбіни
45%
60%
42112200-9
Гідравлічні турбіни
45%
60%
42112210-2
Водяні колеса
45%
60%
42120000-6
Насоси та компресори
45%
60%
42122000-0
Насоси
45%
60%
42122100-1
Насоси для рідин
45%
60%
42122230-1
Дозувальні насоси
45%
60%
42122400-4
Відцентрові насоси та підіймачі рідин
45%
60%
42122420-0
Підіймачі рідин
45%
60%
42122430-3
Відцентрові насоси
45%
60%
42122450-9
Вакуумні насоси
45%
60%
42123000-7
Компресори
45%
60%
42123100-8
Газові компресори
45%
60%
42123200-9
Роторні компресори
45%
60%
42123400-1
Повітряні компресори
45%
60%
42123500-2
Турбокомпресори
45%
60%
42123600-3
Поршневі об’ємні компресори
45%
60%
42124000-4
Частини насосів
45%
60%
42990000-2
Машини спеціального призначення різні
25%
40%
43130000-3
Бурове обладнання
45%
60%
43200000-5
Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини
35%
50%
43210000-8
Машини для земляних робіт
35%
50%
43251000-7
Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою
30%
45%
43260000-3
Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
30%
45%
43261000-0
Механічні лопати
30%
45%
43261100-1
Механічні ковшові навантажувачі
30%
45%
43262000-7
Землерийні машини
30%
45%
43262100-8
Механічні екскаватори
30%
45%
43412000-4
Машини для змішування гравію з бітумом
35%
50%
Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод, які передбачають придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з врахуванням ступеня локалізації їх виробництва в Україні, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, включення до цих договорів або угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва в Україні, згідно цього Закону.
 
Відхилено    
6. І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.89) такі зміни:
 
-16- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці першому розділу І законопроекту букви «ВВР» виключити.
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними змінами) такі зміни:
 
    -17- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці першому розділу І законопроекту цифри «2016» замінити цифрами та буквою «2019 р.».
 
Враховано    
    -18- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці першому розділу І законопроекту цифру «9» замінити цифрами «45».
 
Враховано    
    -19- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці першому розділу І законопроекту цифри «89» замінити цифрами та словами «289 із наступними змінами».
Абзац перший розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
 
Враховано    
    -20- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
«І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради, 2019 р., № 45, ст.289 із наступними змінами) такі зміни».
 
Враховано    
    -21- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Розділ І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
7. 1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 29-1 такого змісту:
 
-22- Мазурашу Г.Г.
Пункт 1 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Відхилено   1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 29-1 такого змісту:
 
    -23- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 29-1 частини першої статті 1 "Визначення основних термінів" виключити.
 
Відхилено    
    -24- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -25- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -26- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт перший розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Частину першу статті 1 доповнити пунктом 29-1 такого змісту:
"29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.
Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається учасником та підтверджується відповідними документами, які надаються у складі тендерної пропозиції. Перелік таких документів визначається замовником та встановлюється в умовах тендерної документації".
 
Відхилено    
    -27- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) предмет неспеціалізованої закупівлі – товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі та при закупівлі яких єдиним критерієм оцінки є ціна;".
 
Відхилено    
    -28- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції:
"Частину першу статті 1 доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1) технічна специфікація — затверджений Уповноваженим органом уніфікований опис властивостей, характеристик і функцій предмета закупівлі (лоту), що може використовуватися замовником при проведенні неспеціалізованої закупівлі".
 
Відхилено    
    -29- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом такого змісту:
"місцева складова — сукупність елементів українського походження, що були використані при створенні/виробництві предмета закупівлі".
 
Відхилено    
    -30- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції:
"Частину першу статті 1 доповнити пунктом 26-1 наступного змісту:
26-1) Ризик-індикатор – ключовий показник, що відображає фактичне настання події/небезпеки, що може призвести до прямих, або опосередкованих втрат, негативних наслідків під час закупівлі".
 
Відхилено    
    -31- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції:
"Частину першу статті 1 доповнити пунктом 26-2 наступного змісту:
26-2) Ризик – це усвідомлена небезпека виникнення в електронній системі публічних закупівель небажаної події, пов’язана з проведенням процедур закупівель".
 
Відхилено    
    -32- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції:
"Частину першу статті 1 доповнити пунктом 35-1 наступного змісту:
35-1) Успішний тендер – закупівля товарів, послуг або робіт, в результаті якої Замовником було обрано Переможця та укладено з ним договір про закупівлю".
 
Відхилено    
    -33- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 21-1 наступного змісту: 21-1) Превентивний ризик індикатор - ризик індикатор, що може спрацювати до завершення процедури закупівлі, та спрямований для прийняття управлінських рішень до моменту завершення процедури закупівлі".
 
Відхилено    
    -34- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) Детективний ризик індикатор - ризик індикатор, що може спрацювати протягом проведення закупівлі, та після його завершення, спрямований для прийняття управлінських рішень в майбутньому".
 
Відхилено    
    -35- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 15-1 наступного змісту:
"15-1) Неуспішний тендер – закупівля товарів, послуг або робіт яка не відбулась, по причині відсутності мінімальної кількості учасників для проведення аукціону, або ж якщо пропозиції усіх учасників були відхилені замовником".
 
Відхилено    
    -36- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "пункт 6 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:
"6) договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару".
 
Відхилено    
    -37- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "Частину 1 статті 1 доповнити пунктом 6-1 наступного змісту:
"6-1) договір - договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення допорогової закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару".
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "Пункт 22 частини першої статті 1 доповнити реченням наступного змісту: "При визначенні предметів закупівлі послуг з поточного ремонту та робіт з капітального ремонту не поєднуються послуги або роботи по кількох об'єктах будівництва".
 
Відхилено    
    -38- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити двома абзацами в такій редакції: "Пункт 22 частини першої статті 1 доповнити реченням наступного змісту: "При визначенні предметів закупівлі послуг з поточного ремонту та робіт з капітального ремонту не поєднуються послуги або роботи по кількох об'єктах будівництва".
 
Відхилено    
    -39- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом у наступній редакції:
"Частину першу статті 1 доповнити пунктом 27-1 такого змісту:
"27-1) Собівартість предмета закупівлі – грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію предмета закупівлі для вітчизняного виробника".
 
Відхилено    
    -40- Фролов П.В.
Абзац перший пункту 29-1 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» після слів «у собівартості предмета закупівлі,» доповнити фразою такого змісту «виготовленого на митній території України.».
 
Відхилено    
8. «29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.
 
-41- Кисилевський Д.Д.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«29-1) ступінь локалізації виробництва – показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі».
 
Враховано   «29-1) ступінь локалізації виробництва – показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі».
 
    -42- Кисилевський Д.Д.
Абзац другий пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «ступінь локалізації» доповнити словом «виробництва».
 
Враховано    
    -43- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції 29-1) ступінь локалізації виробництва – показник питомої ваги вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів у собівартості товару, що виготовлений суб’єктами господарювання – резидентами України на виробничих потужностях, що розташовані на митній території України.»
 
Враховано частково    
    -44- Бондар В.В.
В абзаці другому пункту першого розділу І законопроекту після слів «ступінь локалізації» доповнити словами «виробництва товарів в Україні», а після слів «предмета закупівлі» доповнити словами « (далі – ступінь локалізації)».
 
Враховано редакційно    
    -45- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
«29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі, що визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано редакційно    
    -46- Заремський М.В.
Пункт 1 Розділу Ізаконопроекту викласти в наступній редакції:
«29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.
Ступінь локалізації визначається учасником самостійно за формулою:
СЛ = (1 - І / С) х 100%
При цьому СЛ - ступень локалізації продукції;
І - валютна вартість імпортованої сировини, матеріалів і комплектуючих (включаючи митні платежі), виражена в сумах в гривнях;
С - виробнича собівартість товару, виражена в гривнях. (Імпортна сировина, що купується у місцевих постачальників, не повинна відноситися до місцевих)»;
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -47- Підласа Р.А.
Абзац другий пункту 1. Розділу І. законопроекту викласти у наступній редакції:
«29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.
Ступінь локалізації визначається учасником самостійно за формулою:
СЛ = (1 - І / С) х 100%
При цьому СЛ - ступень локалізації продукції;
І - валютна вартість імпортованої сировини, матеріалів і комплектуючих (включаючи митні платежі), виражена в сумах в гривнях;
С - виробнича собівартість товару, виражена в гривнях. (Імпортна сировина, що купується у місцевих постачальників, не повинна відноситися до місцевих)»;
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -48- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення частини першої статті 1 новим пунктом 29-1) доповнити реченням такого змісту: «Ступінь локалізації застосовується як додатковий критерій оцінки тендерних пропозицій/пропозицій після застосування відповідно до статті 29 цього Закону цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -49- Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту після слів «вітчизняного виробництва» доповнити словами такого змісту: «або іноземного виробництва держав, що є стороною Угоди про державні закупівлі».
 
Відхилено    
    -50- Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Ступінь локалізації застосовується як додатковий неціновий критерій оцінки тендерних пропозицій/пропозицій та застосовується лише після застосування відповідно до статті 29 цього Закону цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -51- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Частину першу статті 1 доповнити пунктом 29-1 такого змісту:
"29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предметів закупівель, що передбачені цим Законом".
 
Враховано частково    
    -52- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
абзац 2 пункту 1 частини І законопроекту викласти в такій редакції: "29-1) ступінь локалізації – відсоткове співвідношення вартості сировини...".
 
Відхилено    
    -53- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слово «сировини» виключити
 
Відхилено    
    -54- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слово «матеріалів» виключити.
 
Відхилено    
    -55- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова «та інших складових» виключити.
 
Відхилено    
    -56- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слово «деталей» виключити.
 
Відхилено    
    -57- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова «складових частин і комплектуючих виробів» виключити.
 
Відхилено    
    -58- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова «сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів» замінити словом «товарів».
 
Відхилено    
    -59- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова «робіт, послуг» замінити словами «робіт і послуг».
 
Відхилено    
    -60- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
абзац 2 пункту 1 частини І законопроекту викласти в такій редакції: "29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових виробництва на території України у собівартості предмета закупівлі".
 
Відхилено    
    -61- Фролов П.В.
Абзац другий пункту 29-1 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» після слів «у собівартості предмета закупівлі,» доповнити фразою такого змісту «виготовленого на митній території України.».
 
Відхилено    
    -62- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Ступінь локалізації для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону встановлюється виключно цим Законом».
 
Відхилено    
    -63- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Ступінь локалізації застосовується як додатковий критерій оцінки тендерних пропозицій/пропозицій після застосування відповідно до статті 29 цього Закону цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -64- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«29-1. Ступінь локалізації – питома вага вартості товарів, робіт і послуг вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі. Ступінь локалізації для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону встановлюється виключно цим Законом. Ступінь локалізації застосовується як додатковий критерій оцінки тендерних пропозицій/пропозицій після застосування відповідно до статті 29 цього Закону цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -65- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -66- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слово "сировини" виключити.
 
Відхилено    
    -67- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "29-1) ступінь локалізації – вартісний еквівалент або питома вага сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.".
 
Відхилено    
    -68- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та/або інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.".
 
Враховано частково    
    -69- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "29-1) ступінь локалізації – питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва, що складають собівартість предмета закупівлі.".
 
Відхилено    
    -70- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Додати абзац 4 пункту 1 частини І законопроекту в такій редакції: "29-2) вітчизняне виробництво – товарами та обладнанням вітчизняного виробництва визначаються товари, та обладнання при виробництві яких відсоткове співвідношення вартості сировини, матеріалів, деталей і комплектувальних виробів, вузлів та агрегатів, виробництва на території України у собівартості такого товару чи обладнання перевищує законодавчо встановлену кількість відсотків імпортованих сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів".
 
Відхилено    
    -71- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Після абзацу другого пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кабінет Міністрів України щорічно може змінювати, встановлений цим законом ступень локалізації виробництва до 5 відсотків у сторону його зменшення або до 10 відсотків в сторону його збільшення для певних товарів, що містять вимоги підтвердження ступеню локалізації виробництва».
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -72- Лабазюк С.П.
Абзац другий пункту 29-1 частини першої статті 1 після слів "встановленою Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "в межах, визначених цим Законом."
 
Відхилено    
9. Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»;
 
-73- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту (щодо доповнення частини першої статті 1 новим пунктом 29-1) слова «Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі» замінити словами «Ступінь локалізації».
 
Відхилено      
    -74- Цабаль В.В.
Абзац третій пункту 1 розділу І проєкту закону виключити
 
Враховано    
    -75- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -76- Поляков А.Е.
Даний пункт виключити.
 
Відхилено    
    -77- Цабаль В.В.
Доповнити пункт 1 розділу І проєкту закону новими абзацами такого змісту:
«Ступінь локалізації визначається учасником самостійно за формулою:
СЛ = (1 - І / С) х 100%
При цьому СЛ - ступень локалізації продукції;
І - валютна вартість імпортованої сировини, матеріалів і комплектуючих (включаючи митні платежі), виражена в сумах в гривнях;
С - виробнича собівартість товару, виражена в гривнях. (Імпортна сировина, що купується у місцевих постачальників, не повинна відноситися до місцевих)»;
 
Відхилено    
    -78- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Ступень локалізації виробництва підтверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -79- Івченко В.Є.
Абзац третій пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«Ступінь локалізації визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -80- Кисилевський Д.Д.
Абзац третій пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Ступінь локалізації виробництва для цілей цього Закону визначається Уповноваженим органом у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за такою формулою:
СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) х 100%,
де СЛ - ступінь локалізації виробництва;
МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів тощо, що імпортовані на митну територію України для виробництва предмета закупівлі, гривень;
ІВ – вартість імпортних складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва предмета закупівлі у постачальника (в тому числі резидента України), без урахування податку на додану вартість, гривень;
С – собівартість предмета закупівлі, гривень.».
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -81- Соломчук Д.В.
абзац третій частини 1 Розділу І законопроекту виключити (виключити абзац другий запропонованого пункту 29-1 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»);
 
Враховано    
    -82- Павлюк М.В.
Абзац третій частини 1 Розділу І законопроекту (зміни до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі») викласти в такій редакції:
«Порядок та методика визначення ступеня локалізації товару визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
    -83- Железняк Я.І.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова «Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі» замінити словами «Ступінь локалізації».
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -84- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова "Уповноваженим органом" виключити.
 
Відхилено    
    -85- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слово "сировини" виключити.
 
Відхилено    
    -86- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова "Уповноваженим органом" замінити словом "учасником".
 
Відхилено    
    -87- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Вартісний еквівалент або питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -88- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та/або інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -89- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом згідно з порядком та методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -90- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва, що складають собівартість предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -91- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 1 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, що встановлюється та затверджується Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
    -92- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 2 пункту 29-1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції
Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предметів закупівель, що передбачені цим Законом визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -93- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац третій пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України з метою запровадження дієвих та ефективних механізмів заохочення участі вітчизняних виробників у публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -94- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -95- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В абзаці третьому пункту 1 розділу 1 законопроекту слово "визначається" замінити словом "затверджується.
 
Відхилено    
    -96- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
абзац 2 пункту 29-1 частини Ізаконопроекту викласти в новій редакції: "Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -97- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 1 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом у наступній редакції:
"Ступінь локалізації застосовується з метою запровадження дієвих та ефективних механізмів заохочення участі суб’єктів вітчизняного виробництва у публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -98- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Доповнити розділ І проекту Закону наступним пунктом 1.1:
"Пункт 23 частини першої статті 1 викласти в наступній редакції:
23) приведена ціна - ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції/пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі у валюті , визначеній тендерною документацією".
 
Відхилено    
    -99- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова «Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі» замінити словами «Ступінь локалізації».
 
Враховано редакційно у п. 5   
    -100- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова «Уповноваженим органом» виключити.
 
Відхилено    
    -101- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова «в порядку та за методикою» замінити словами «за методикою та у порядку».
 
Відхилено    
    -102- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слово «встановленою» замінити словом «встановленими».
 
Відхилено    
    -103- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Контроль за дотриманням ступеня локалізації при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону здійснює Уповноважений орган відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -104- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Ступінь локалізації розраховується за методикою та застосовується у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. Контроль за дотриманням ступеня локалізації при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону здійснює Уповноважений орган відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -105- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Методику розрахунку ступеня локалізації, порядок її застосування та середньозважений показник встановленого цим Законом ступеня локалізації станом на 1 січня кожного року Уповноважений орган розміщує на своєму офіційному веб-сайті та на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу».
 
Відхилено    
10. 2. У пункті 13 частини п’ятої статті 3 слова та знаки «, лізингу» виключити;
 
-106- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У пункті 13 частини п’ятої статті 3 слово «лізингу» виключити;».
 
Враховано редакційно   2. Пункт 13 частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
«13) послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.
Для цілей цього Закону міжнародними фінансовими організаціями є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, а також інші міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна».
 
    -107- Наталуха Д.А.
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2. Пункт 13 частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
«13) послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, які надаються міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна.
Для цілей цього Закону міжнародними фінансовими організаціями є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, а також інші міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна».
 
Враховано    
    -108- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 13 частини п’ятої статті 3) виключити.
 
Відхилено    
    -109- Мазурашу Г.Г.
Пункт 2 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Відхилено    
    -110- Поляков А.Е.
Підпункт 2 пункту І виключити.
 
Відхилено    
    -111- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 13 частини п’ятої статті 3 викласти у новій редакції "послуги фінансових установ, у тому числі міжнародних фінансових організацій, щодо надання кредитів, гарантій, лізингу та послуги, допоміжні до фінансових послуг;".
 
Відхилено    
    -112- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"2. У пункті 13 частини п’ятої статті 3 слова та знаки ", лізингу та послуги, допоміжні до фінансових послуг" виключити".
 
Відхилено    
    -113- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 2 частини І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -114- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -115- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт другий розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -116- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -117- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Виключити п.2 розділу І Законопроекту.
 
Відхилено    
    -118- Лабазюк С.П.
Частину четверту статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту "Вимоги щодо ступеню локалізації не є вимогами, які мають ознаки дискримінації."
 
Відхилено    
    -119- Соломчук Д.В.
частину 2 Розділу І законопроекту виключити (виключити зміни до пункту 13 частини 5 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»);
 
Відхилено    
    -120- Железняк Я.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 21 у наступній редакції:
«21. пункт третій частини шостої статті 3 викласти у наступній редакції:
«3) паливно-енергетичні ресурси для виробництва електричної, теплової енергії (у тому числі ядерне паливо (опромінене чи неопромінене, зокрема поглинаючі стрижні систем керування та захисту), ядерні матеріали); товари, роботи та послуги для проведення геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин (нафти і газу), користування нафтогазоносними надрами та переробки вуглеводнів».
 
Відхилено    
    -121- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 2-1 в такій редакції:
"2.1 В абзаці першому частини першої статті 4 перше речення викласти в такій редакції: "Планування закупівель здійснюється на підставі наявної річної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг".
 
Відхилено    
    -122- Фролов П.В.
Статтю 3 Закону України «Про публічні закупівлі» доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Критерій локалізації не застосовується, у разі закупівлі товару чи послуги виробництво чи надання яких не мають аналогів в Україні;».
 
Відхилено    
    -123- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Абзац четвертий пункту 2 частини сьомої статті 3 викласти в такій редакції:
"відсутність конкуренції, зокрема з технічних причин".
 
Відхилено    
    -124- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "В абзаці першому частини десятої статті 3 першу частину речення після слів "визначених цим Законом" доповнити словами:
"крім закупівлі комунальних послуг у монополіста".
 
Відхилено    
    -125- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 2-2 в такій редакції:
"2-2. Статтю 5 доповнити частиною шостою в такій редакції:
"6. Замовники у виключних випадках можуть надавати преференції великим підприємствам при участі у публічних закупівлях, навіть якщо такі дії дискримінують суб’єктів малого і середнього підприємництва".
 
Відхилено    
    -126- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 2-3 в такій редакції:
"2-3. Статтю 5 доповнити частиною сьомою в такій редакції:
"7. З метою створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості замовник має право запроваджувати бар’єри для участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -127- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 2-4 в такій редакції:
"2-4. Статтю 5 доповнити частиною п'ятою в такій редакції:
"5. Замовники у виключних випадках можуть ускладнювати участь суб’єктів малого і середнього підприємництва у публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -128- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац перший підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"до 1 січня 2021 року".
 
Відхилено    
    -129- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац перший підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"у місячний строк з дня опублікування цього Закону".
 
Відхилено    
    -130- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту слово "тримісячний замінити словом "місячний".
 
Відхилено    
    -131- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту слово "тримісячний замінити словом "двомісячний".
 
Відхилено    
    -132- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту слово "тримісячний" замінити словом "шестимісячний".
 
Відхилено    
    -133- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону".
 
Відхилено    
    -134- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту слово "прийняти" замінити словами "привести у відповідність свої нормативно-правові акти та прийняти нові".
 
Відхилено    
11. 3. Частину другу статті 6 доповнити словами:
«а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі»;
 
-135- Кисилевський Д.Д.
Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«3. Частину другу статті 6 доповнити словами «а також з урахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації виробництва».»
 
Враховано   3. Частину другу статті 6 доповнити словами «а також з урахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації виробництва».
 
    -136- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо доповнення частини другої статті 6) виключити.
 
Відхилено    
    -137- Мазурашу Г.Г.
Пункт 3 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Відхилено    
    -138- Цабаль В.В.
Пункт 3 розділу І проєкту закону виключити
 
Відхилено    
    -139- Павлюк М.В.
частину 3 Розділу І законопроекту (зміни до статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі») виключити;
 
Відхилено    
    -140- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -141- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 3 частини І законопроекту викласти в такій редакції:
"Частину другу статті 6 доповнити словами:
"а також з урахуванням встановлених законом...".
 
Враховано редакційно    
    -142- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт третій розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -143- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -144- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -145- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -146- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У частині другій статті 6 слова "а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі" виключити.
 
Відхилено    
    -147- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"а також з урахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі з метою забезпечення законних прав та інтересів суб’єктів вітчизняного виробництва у публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -148- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У абзаці другому пункту 3 розділу 1 законопроекту слово "врахуванням" замінити на слово "урахуванням".
 
Враховано    
    -149- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі та інших обмежень встановлених законодавством України".
 
Відхилено    
    -150- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі та неприпустимості дискримінації з боку будь-яких суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом".
 
Відхилено    
    -151- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі не враховуючи можливі обмеження прав і законних інтересів інших суб’єктів підприємництва при участі у публічних закупівлях".
 
Відхилено    
    -152- Железняк Я.І.
Абзац 2 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі з врахуванням положень, принципів та зобов’язань України передбачених Угодою про державні закупівлі та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».
 
Відхилено    
    -153- Кисилевський Д.Д.
Абзац другий пункту 3 Розділу І законопроекту після слів «щодо ступеня локалізації» доповнити словом «виробництва».
 
Враховано    
    -154- Фролов П.В.
Частину другу статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» після слів «встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі» доповнити словами такого змісту «крім випадків передбачених цим законом.».
 
Відхилено    
    -155- Заремський М.В.
В пункті 3 Розділу Ізаконопроекту після слів: «законом вимог» додати слова: «з обов’язковим використанням формули при визначені ступені локалізації товару визначеному пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень»;
 
Відхилено    
    -156- Шахов С.В.
У пункті 3 законопроекту в частині другій статті 6 після слів «а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі» доповнити словами «, якщо співвідношення ціни і якості такого товару може бути прирівняне до якості подібного імпортного товару за відповідну ціну.».
 
Відхилено    
    -157- Вацак Г.А.
Бакунець П.А.
У пункті 3 законопроекту в частині другій статті 6 після слів «а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі» доповнити словами «, якщо співвідношення ціни і якості такого товару може бути прирівняне до якості подібного імпортного товару за відповідну ціну.».
 
Відхилено    
    -158- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -159- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 3 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "а також з урахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі".
 
Відхилено    
    -160- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 3 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "а також з урахуванням вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі, встановлених законом".
 
Відхилено    
    -161- Лабазюк С.П.
Доповнити частину другу статті 19 новим пунктом 5 такого змісту: "5) наявність документально підтвердженого ступеню локалізації сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових відповідно до затвердженого Уповноваженим органом порядку, у разі, якщо закупівля підлягає підтвердженню такого ступеню, відповідно до цього Закону.
Щорічно Уповноважений орган, за погодженням з Комітетом Верховної #103007
 
Відхилено    
    -162- Гетманцев Д.О.
Пункт 3 розділу І Законопроекту, яким вносяться зміни до частини другої статті 6 Закону України про публічні закупівлі, викласти в новій редакції, а саме:
«3. Частину другу статті 6 викласти в наступній редакції:
«2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями з урахуванням принципів, встановлених у частині першій статті 5 цього Закону, а в разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього Закону, а також з врахуванням встановлених законом вимог щодо ступеня локалізації предметів закупівлі, до яких застосовується принцип національного режиму.
 
Відхилено    
    -163- При здійсненні закупівлі замовники застосовують принцип національного режиму на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівні, для договорів закупівлі та договорів концесії у традиційних галузях економіки.
Товарам, роботам, послугам, що походять з будь-якої країни, імпортованим на територію України з будь-якої іншої країни, повинен надаватися такий саме режим, як режим, що надається подібним товарам, роботам, послугам українського походження, якщо інше не передбачено міжнародним договором, та з урахуванням вимог статті 17 цього Закону.»;
 
Немає висновку    
    -164- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 3 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом в такій редакції: "Статтю 6 доповнити частиною четвертою в такій редакції:
"4. Закупівля товарів, робіт і послуг може здійснюватися без дотримання міжнародних зобов'язань України".
 
Відхилено    
    -165- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 3 розділу 1 законопроекту доповнити новим абзацом в такій редакції: "Статтю 6 доповнити частиною п'ятою в такій редакції: "Нерівність умов участі в публічних закупівлях вітчизняних та іноземних учасників, пріоритетність вітчизняних учасників перед іноземними не може вважатися недотриманням замовником міжнародних зобов'язань України".
 
Відхилено    
    -166- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-3 в такій редакції:
"3.3. Статтю 21 доповнити частиною четвертою в такій редакції:
"4. Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох учасників, процедура автоматично переоголошується".
 
Відхилено    
    -167- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-4 в такій редакції:
"3-4. В абзаці третьому частини дев’ятої статті 14 слово "лише" замінити словом "виключно".
 
Відхилено    
    -168- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-5 в такій редакції: "Абзац перший частини восьмої статті 8 доповнити реченням такого змісту:
"Орган державного фінансового контролю протягом одного робочого дня з дня оприлюднення звернення замовника надає роз’яснення змісту висновку та його зобов’язань, визначених у ньому".
 
Відхилено    
    -169- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-6 в такій редакції:
"Частину дев'яту статті 8 доповнити реченням такого змісту:
"Якщо під час моніторингу виявлено порушення при відміні тендера чи визнанні його таким, що не відбувся, уповноважена особа замовника притягається до адміністративної відповідальності".
 
Відхилено    
    -170- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-7 в такій редакції:
"Пункт 3 частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством".
 
Відхилено    
    -171- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-8 в такій редакції:
"Частину десяту статті 11 доповнити реченням такого змісту:
"Якщо при наданні відповіді на запити учасників уповноважена особа не приймає рішення, такі відповіді вона може не оформляти протоколом".
 
Відхилено    
    -172- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-9 в такій редакції:
"Статтю 11 доповнити частиною 12-1 такого змісту:
"За рішенням замовника уповноважена особа може проводити допорогові закупівлі".
 
Відхилено    
    -173- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-10 в такій редакції:
"Пункт другий частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
"2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників (та/або осіб за цивільно-правовим договором) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід".
 
Відхилено    
    -174- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-11 в такій редакції:
"У другому реченні частини третьої статті 17 виключити сполучник "і" та цифру "13".
 
Відхилено    
    -175- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-12 в такій редакції:
"Частину першу статті 9 доповнити пунктом 19 у такій редакції: "оприлюднює перелік публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель".
 
Відхилено    
    -176- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-13 в такій редакції:
"Частину п'яту статті 17 після слова "закупівель" доповнити такими словами:
", перелік якої оприлюднює Уповноважений орган на своєму сайті".
 
Відхилено    
    -177- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 3-14 в такій редакції:
"Частину сьому статті 17 доповнити реченням: "Учасник підтверджує відсутність підстав для відмови по таких суб’єктах господарювання".
 
Відхилено    
12. 4. Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-178- Кисилевський Д.Д.
Пункт 4 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -179- Мазурашу Г.Г.
Пункт 4 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Враховано    
    -180- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту (щодо доповнення пункту 3 частини другої статті 22) виключити.
 
Враховано    
    -181- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 3 частини 2 статті 22 виключити.
 
Враховано    
    -182- Івченко В.Є.
Пункт 4 розділу І викласти у такій редакції:
«4. У пункті 3 частини другої статті 22 перше речення доповнити через кому словами « а у разі закупівлі товарів, щодо яких цим Законом встановлені вимоги щодо ступеня локалізації їх виробництва в Україні, - також інформація про відповідність предмета закупівлі ступеню локалізації.»;
 
Відхилено    
    -183- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Пункт 4 розділу І законопроекту виключити. Пропозиції цього пункту перенесено до пункту 7 розділу І законопроекту.
 
Враховано частково    
    -184- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -185- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 1 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -186- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом".
 
Відхилено    
    -187- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт четвертий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4. Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадку застосування замовником нецінового критерію "ступінь локалізації виробництва", замовник визначає технічні та якісні характеристики предмета закупівлі з урахуванням необхідного ступеня локалізації в кожному конкретному випадку та встановлює перелік документів, які повинні бути надані для підтвердження відповідності таким характеристикам".
 
Відхилено    
13. «Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації.»;
 
-188- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац другий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі якщо предметом закупівлі є товари, що включені до затвердженого цим Законом Переліку товарів, що містять вимоги ступеню локалізації виробництва, їх обов’язковою технічною характеристикою є відповідність ступеню локалізації виробництва відповідно до цього Закону».
 
Відхилено      
    -189- Шахов С.В.
У пункті 4 законопроекту в абзаці другому пункту 3 статті 22 після слова «локалізації» доповнити словами «та співвідношення ціни і якості товару в порівнянні з подібним імпортним товаром.».
 
Відхилено    
    -190- Вацак Г.А.
Бакунець П.А.
У пункті 4 законопроекту в абзаці другому пункту 3 статті 22 після слова «локалізації» доповнити словами «та співвідношення ціни і якості товару в порівнянні з подібним імпортним товаром.».
 
Відхилено    
    -191- Бондар В.В.
Абзац другий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Якщо закупівля товарів здійснюється відповідно до пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації
 
Відхилено    
    -192- Підласа Р.А.
Абзац другий пункту 4. Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«інформацію про ступень локалізації та документи, якими учасник підтверджує її, а саме: документи що підтверджують валютну вартість імпортованої сировини, матеріалів і комплектуючих, митні платежі, виробничу собівартість товару, якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі.»;
 
Відхилено    
    -193- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В абзаці другому пункту 4 розділу 1 законопроекту слова "щодо яких" замінити словом "визначені".
 
Відхилено    
    -194- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В абзаці другому пункту 4 розділу 1 законопроекту виключити слова "що закуповуються замовником".
 
Відхилено    
    -195- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У абзаці другому пункту 4 розділу 1 законопроекту слова "особливості здійснення процедур закупівлі товарів" замінити на слова "вимоги до ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -196- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі є" замінити словами "Для замовників визначених пунктом 2 частини першої статті 2 цього Закону, органів державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронних органів держави, якщо предметом закупівлі є".
 
Відхилено    
    -197- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі є" замінити словами "Якщо предметом закупівлі (крім закупівель, що здійснюються замовниками – органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями територіальних громад) є".
 
Відхилено    
    -198- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі є" замінити словами "Якщо предметом закупівлі (крім закупівель, що здійснюються замовниками визначеними пунктом 3 та 4 частини першої статті 2 цього Закону) є".
 
Відхилено    
    -199- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту слова "обов'язковою" замінити словами "за бажанням замовника".
 
Відхилено    
    -200- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 4 розділу І законопроекту слово "є" замінити словами "може бути".
 
Відхилено    
    -201- Павлюк М.В.
абзац другий пункту 4 Розділу І законопроекту (зміни до статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі») доповнити новим реченням такого змісту:
«Дана вимога не поширюється на подання тендерних пропозицій учасниками процедури закупівлі, які є підприємствами-резидентами країни-члена Світової організації торгівлі.»
 
Відхилено    
    -202- Фролов П.В.
Абзац другий пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» після слів «особливості здійснення процедур закупівлі,» доповнити фразою такого змісту «в тендерній документації зазначається інформація про ступень локалізації такого товару».
 
Відхилено    
    -203- Железняк Я.І.
Пункт 4 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
«Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то технічна характеристика товарів, що закуповуються замовником, може містити їх відповідність ступеню локалізації».
 
Відхилено    
    -204- Марусяк О.Р.
Пункт 4 Розділу І законопроекту (зміни до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі») після слова «товари» доповнити словами «роботи чи послуги», а після слова «товарів» доповнити словами «робіт чи послуг»;
 
Відхилено    
    -205- Цабаль В.В.
Пункт 4 розділу І проєкту закону викласти у такій редакції:
«4. Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
Якщо предметом закупівлі є товари, передбачені пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, учасник тендеру може додатково надати технічну характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, щоб підтвердити їх відповідність ступеню локалізації.»;
 
Відхилено    
    -206- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У статті 22 "Тендерна документація" у пункті 3 частини 2 додати абзац "Учасник тендеру може додатково надати технічну характеристику та підтвердження якості таких товарів, що закуповуються замовником."
 
Відхилено    
    -207- Заремський М.В.
Пункт 4 Розділу Ізаконопроекту викласти в наступній редакції:
«Якщо предметом закупівлі є товари, передбачені пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, учасник тендеру обов’язково надає підтверджену технічну характеристику таких товарів з урахуванням формули передбаченої 29-1) частини першої статті 1 цього Закону, що закуповуються замовником, для підтвердження їх відповідності ступеню локалізації.»;
 
Відхилено    
    -208- Лабазюк С.П.
Абзац другий пункту 3 частини другої статті 22 викласти у такій редакції: "Пункт 3 частини другої статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту".
 
Відхилено    
    -209- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -210- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 4 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлено особливості здійснення процедур закупівлі, обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, закупівля яких здійснюється замовником, є їх відповідність ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -211- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 4 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "У разі, якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -212- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 4 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Якщо предмет закупівлі складають товари щодо яких положеннями пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -213- Лабазюк С.П.
Частину одинадцяту статті 26 викласти у такій редакції: "11. Якщо тендерна пропозиція подається стосовно предмета закупівлі, до якого згідно цього Закону застосовується вимоги до ступеню локалізації, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.
Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом. "
 
Відхилено    
    -214- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 4 розділу 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна документація не може містити дискримінаційних умов щодо нерезидентів".
 
Відхилено    
14. 5. Статтю 26 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
-215- Кисилевський Д.Д.
Пункт 5 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -216- Мазурашу Г.Г.
Пункт 5 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Враховано    
    -217- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 26 частиною дванадцятою) виключити.
 
Враховано    
    -218- Цабаль В.В.
Пункт 5 розділу І проєкту закону викласти у такій редакції:
«5. Статтю 26 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Якщо предметом закупівлі є товари передбачені пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, то тендерна пропозиція може містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.
Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом.»;
 
Відхилено    
    -219- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 12 статті 26 "Порядок подання тендерних пропозицій/пропозицій" виключити.
 
Враховано    
    -220- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 5 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: після слова "пропозиція" доповнити словом "обов’язково".
 
Відхилено    
    -221- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт п’ятий розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -222- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -223- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -224- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити. Пропозиції цього пункту перенесено до пункту 7 розділу І законопроекту.
 
Враховано частково    
    -225- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 5 частини Ізаконопроекту викласти в наступній редакції:
"Статтю 26 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту: "12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція учасника повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.".
 
Відхилено    
15. «12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.
 
-226- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац другий пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У разі якщо предметом закупівлі є товари, що включені до затвердженого цим Законом Переліку товарів, що містять вимоги ступеню локалізації виробництва, тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації виробництва відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено      
    -227- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
«12. Якщо предметом закупівлі є товари, щодо яких цим Законом встановлені вимоги щодо ступеня локалізації їх виробництва в Україні, тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.»;
 
Відхилено    
    -228- Шахов С.В.
У пункті 5 законопроекту в частині дванадцятій статті 26 після слова «локалізації» доповнити словами «, а також підтвердження відповідності ціни і якості товару з подібним, який може запропонувати іноземний виробник.».
 
Відхилено    
    -229- Вацак Г.А.
Бакунець П.А.
У пункті 5 законопроекту в частині дванадцятій статті 26 після слова «локалізації» доповнити словами «, а також підтвердження відповідності ціни і якості товару з подібним, який може запропонувати іноземний виробник.».
 
Відхилено    
    -230- Лабазюк С.П.
Частину дванадцяту статті 26 викласти у такій редакції: "Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції/пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).
Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції/пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. "
 
Відхилено    
    -231- Железняк Я.І.
У пункті 5 розділу І законопроекту в частині пропозицій щодо доповнення статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» новою частиною дванадцятою пропонується:
«у абзац перший частини дванадцятої статті 26 внести такі зміни:
«Після словосполучення «процедур закупівлі» доповнити наступними словами та символами «і технічною характеристикою таких товарів, що закуповуються замовником, є їх відповідність ступеню локалізації».
 
Відхилено    
    -232- Бондар В.В.
Абзац другий пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Якщо закупівля товарів здійснюється відповідно до пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації».
 
Відхилено    
    -233- Соломчук Д.В.
частину 5 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Статтю 26 доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
«12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити документальне підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації.
При цьому, для належного підтвердження відповідності предмета закупівлі ступеню локалізації учасник зобов’язаний одночасно надати:
- сертифікат про ступінь локалізації товару, виданий Торгово-промисловою палатою України;
- висновок Уповноваженого органу про відповідність товару ступеню локалізації.
Порядок надання та форма таких підтверджуючих документів визначається Кабінетом Міністрів України.»«;
 
Відхилено    
    -234- Підласа Р.А.
В абзаці другому пункту 5. Розділу І законопроекту слова «підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації» замінити словами «інформацію про ступінь локалізації та інформацію про валютну вартість імпортованої сировини, матеріалів і комплектуючих, митні платежі, виробничу собівартість одиниці продукції»;
 
Відхилено    
    -235- Марусяк О.Р.
Пункт 5 Розділу І законопроекту (зміни до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі») після слова «товари» доповнити словами «роботи чи послуги»;
 
Відхилено    
    -236- Заремський М.В.
В пункті 5 Розділу Ізаконопроекту:
після слів: «ступеню локалізації» додати слова: «з обов’язковим використанням формули передбаченої 29-1) частини першої статті 1 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -237- Павлюк М.В.
абзаци другий-третій частини 5 Розділу І законопроекту (зміни до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі») викласти в такій редакції:
«12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити висновок експертизи, що підтверджує відповідність предмета закупівлі ступеню локалізації, затверджений Уповноваженим органом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику розвитку стратегічних галузей промисловості.
Форма такого висновку експертизи визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Уповноваженим органом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику розвитку стратегічних галузей промисловості.»;
 
Відхилено    
    -238- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 5 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації за формою встановленою Уповноваженим органом".
 
Відхилено    
    -239- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У абзаці другому пункту 5 розділу 1 законопроекту слова "особливості здійснення процедур закупівлі товарів" замінити на слова "вимоги до ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -240- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 5 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі є" замінити словами "Для замовників визначених пунктом 2 частини першої статті 2 цього Закону, органів державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронних органів держави, якщо предметом закупівлі є".
 
Відхилено    
    -241- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 5 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі є" замінити словами "Якщо предметом закупівлі (крім закупівель, що здійснюються замовниками – органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями територіальних громад) є".
 
Відхилено    
    -242- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 5 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі є" замінити словами "Якщо предметом закупівлі (крім закупівель, що здійснюються замовниками визначеними пунктом 3 та 4 частини першої статті 2 цього Закону) є".
 
Відхилено    
    -243- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 5 розділу І законопроекту слово "повинна" замінити словом "може".
 
Відхилено    
    -244- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -245- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "12. Якщо предмет закупівлі складають товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації."
 
Відхилено    
    -246- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких положеннями пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна включати підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації."
 
Відхилено    
    -247- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "12. У разі, якщо предметом закупівлі є товари щодо яких положення пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлюють певні особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації."
 
Відхилено    
    -248- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "12. Якщо предметом закупівлі є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то тендерна пропозиція повинна містити підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації. Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом."
 
Відхилено    
16. Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом.»;
 
-249- Лаба М.М.
після слів "Форма такого підтвердження визначається Уповноваженим органом" додати слово "завчасно".»
 
Відхилено      
    -250- Підласа Р.А.
Абзац третій пункту 5. Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -251- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац третій пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -252- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
Форма такого підтвердження визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
    -253- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Форма підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації визначається Уповноваженим органом.".
 
Відхилено    
    -254- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Форма такого підтвердження встановлюється Уповноваженим органом.»".
 
Відхилено    
    -255- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 п. 5 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Форма такого підтвердження встановлюється та затверджується Уповноваженим органом."
 
Відхилено    
    -256- Павлюк М.В.
частину 5 Розділу І законопроекту (зміни до статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі») доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимога частини 12 статті 26 цього Закону не поширюється на подання тендерних пропозицій учасниками процедури закупівлі, які є підприємствами-резидентами країни-члена Світової організації торгівлі.»
 
Відхилено    
    -257- Підласа Р.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктами 6. та 7. наступного змісту:
«6. Пункт 2) частини першої статті 31 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«не відповідає вимогам щодо ступеня локалізації, визначеним пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону.»;
7. Статтю 33 доповнити новою частиною восьмою наступного змісту:
«8. Замовник перевіряє ступінь локалізації переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на підставі поданих документів у складі тендерної пропозиції.»;»
Пункти 6. та 7. Розділу І законопроекту відповідно вважати пунктами 8. та 9.;
 
Відхилено    
    -258- Лабазюк С.П.
У пункті 3 частини третьої статті 29 після слів "наукових і виробничих кадрів" доповнити словами "ступінь локалізації"
 
Відхилено    
    -259- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«У частині третій статті 29:
пункт 3 доповнити словом «або»;
доповнити частину 3 новим пунктом 4 такого змісту:
«4) ціна/вартість життєвого циклу з урахуванням ступеню локалізації відповідного товару.».
 
Відхилено    
    -260- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину п’яту статті 29 викласти у такій редакції:
«5. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій/пропозицій, а у випадках, передбачених цим Законом, - також про ступінь локалізації кожної, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни з урахуванням ступеню локалізації без зазначення найменувань та інформації про учасників.».
 
Відхилено    
    -261- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину шосту статті 29 викласти у такій редакції:
«6. Якщо крім ціни замовником встановлені інші критерії оцінки відповідно до методики оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій/пропозицій, а у випадках, передбачених цим Законом, - також про ступінь локалізації кожної, ступінь локалізації кожної, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни з урахуванням ступеню локалізації без зазначення найменувань та інформації про учасників.».
 
Відхилено    
    -262- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт третій частини третьої статті 29 викласти у наступній редакції:
"3) ціна/вартість життєвого циклу разом з іншими критеріями оцінки, зокрема, такими як: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі, ступінь локалізації виробництва".
 
Відхилено    
    -263- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Статтю 29 доповнити частиною 4-1 такого змісту:
"Критерій оцінки "ступінь локалізації виробництва" може бути застосований лише у разі одночасного дотримання таких умов:
- застосування критерію не зашкодить суспільним інтересам;
- застосування критерію не призведе до збільшення витрат бюджету;
- серед виробників товарів з локалізованим виробництвом, що є предметом закупівлі, наявна конкуренція;
- застосування критерію не порушить міжнародних зобов’язань України;
- попередньо отримано рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, передбачене пунктами 1 і 2 частини шостої статті 10 або пунктами 1-3 частини сьомої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання."
 
Відхилено    
    -264- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 29 доповнити новою частиною 8-1 такого змісту:
«8-1. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції/пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником застосовується ступінь локалізації відповідного товару, у тендерній документацїї/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі визначається їх вартісний еквівалент або питома вага ступіню локалізації у загальній оцінці тендерних пропозицій/пропозицій. Питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.».
 
Відхилено    
    -265- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину 12 статті 29 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«4-1) ступінь локалізації кожної пропозиції (у випадках, передбачених цим Законом);».
 
Відхилено    
    -266- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 1 частини першої статті 31 доповнити новим абзацом такого змісту:
«не надав інформацію щодо ступеню локалізації (у випадках, передбачених цим Законом);».
 
Відхилено    
    -267- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Пункт 2 частини першої статті 31 доповнити новим абзацом такого змісту:
«не містить інформацію щодо ступеню локалізації (у випадках, передбачених цим Законом);».
 
Відхилено    
    -268- Фролов П.В.
Розділ І законопроекту після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Частину другу статті 33 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) ступінь локалізації (у випадках, передбачених цим Законом)».
 
Відхилено    
    -269- Лабазюк С.П.
Частину восьму статті 29 після слів "наукових і виробничих кадрів" доповнити словами "ступінь локалізації": "Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції/пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документацїї/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій/пропозицій.
При цьому:
- питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків;
- питома вага ступеня локалізації, у разі його застосування згідно вимог цього Закону, не може бути нижчою ніж 10 відсотків. "
 
Відхилено    
    -270- Цабаль В.В.
Доповнити проєкт закону новим пунктом такого змісту:
«Статтю 33 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Якщо предметом закупівлі є товари, передбачені пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, а тендерна пропозиція містить підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації, тоді учасник визначений переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі матиме право на одержання кредитів, забезпечених державними гарантіями для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання — резидентам України на умовах та з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.»;
 
Відхилено    
    -271- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Статтю 33 доповнити новим пунктом 8. "Якщо тендерна пропозиція містить підтвердження відповідності предмету закупівлі ступеню локалізації, тоді учасник визначений переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі матиме право на одержання кредитів, забезпечених державними гарантіями для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання — резидентам України".
 
Відхилено    
    -272- Заремський М.В.
В пункті 5 Розділу Ізаконопроекту доповнити новою частиною наступного змісту:
«До тендерної пропозиції додаються документи, які підтверджують ступінь локалізації всіх деталей, складових частин і комплектуючих виробів товарів, робіт чи послуг та інших складових, що входять у вартість предмета закупівлі.
Формою такого підтвердження являється довідка про визначення ступеню локалізації товару.
Довідка про визначення ступеню локалізації товару видається Уповноваженим органом.
Вартість довідки про визначення ступеню локалізації товару становить 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Для отримання довідки про визначення ступеню локалізації товару суб’єкт господарювання подає у паперовій та електронній формі заяву на отримання довідки про визначення ступеню локалізації товару до Уповноваженого органу.
До заяви про отримання довідки про визначення ступеню локалізації товару додаються:
відомості про технічні, якісні та кількісні характеристики товару, відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); відомості про сировину, матеріали, деталі, складові частини і комплектуючі виробів, робіт, послуг та інших складових, що були використані при виготовленні товару, та їх походження;
відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення локалізації товару;
перелік та описи технологічних процесів, які застосовуються для здійснення локалізації товару;
копію наказу для призначення відповідальних осіб для визначення локалізації товару;
висновок експерта щодо якості локалізації товару;
квитанцію про сплату отримання довідки про визначення ступеню локалізації товару.
Суб’єктам господарювання одночасно з видачею довідки про визначення ступеню локалізації товару присвоюється реєстраційний номер.
Довідка про визначення ступеню локалізації товару видається в паперовій та електронній формі Уповноваженим органом протягом 10 днів з дня надходження заяви.
Строк дії довідки про визначення ступеню локалізації товару становить 30 днів з дати видачі.»;
 
Відхилено    
    -273- Железняк Я.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 5-1 у наступній редакції:
«5-1. абзац другий пункту третього частини другої статті 40 викласти у наступній редакції:
«виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків та/або попередженням надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф або інших наперед непередбачуваних виробничих загроз (у тому числі техногенного характеру), зокрема, внаслідок яких може створюватись небезпека для життя і здоров’я людини, стану навколишнього середовища та/або виробничих об’єктів замовника, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендеру».
 
Відхилено    
    -274- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 5-1 в такій редакції:
"5-1. Абзац п'ятий частини сімнадцятої статті 18 викласти в такій редакції: "Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною десятою статті 29, частиною шостою статті 33, частиною сьомою статті 40 цього Закону".
 
Відхилено    
    -275- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 5-2 в такій редакції:
"5.2 У частині третій статті 26 слово "надані" замінити словом "отримані"".
 
Відхилено    
    -276- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 5-3 в такій редакції:
"5.3 У частині п'ятій статті 26 після слова "повинна" додати слово "обов’язково"".
 
Відхилено    
    -277- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Розділ 1 законопроекту доповнити пунктом 5-4 в такій редакції:
"5.4 В абзаці другому частини дев'ятої статті 26 після слова "замовник" додати слово "обов’язково""
 
Відхилено    
17. 6. Статтю 40 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
-278- Кисилевський Д.Д.
Пункт 6 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
    -279- Цабаль В.В.
Пункт 6 розділу І проєкту закону виключити.
 
Враховано    
    -280- Мазурашу Г.Г.
Пункт 6 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Враховано    
    -281- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт шостий розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -282- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -283- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 1 пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -284- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Частину восьму статті 29 доповнити реченням такого змісту: «У разі встановлення замовником відповідно до цього Закону ступеня локалізації цей додатковий критерій застосовується після застосування цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
18. «9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом.»;
 
-285- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац другий пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«9. У разі якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари, що включені до затвердженого цим Законом Переліку товарів, що містять вимоги ступеню локалізації виробництва, обов’язковою умовою їх закупівлі є відповідність ступеню локалізації виробництва, відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено   4. Частину першу статті 43 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) якщо назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником».
 
    -286- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 6 розділу І викласти у такій редакції:
«9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких цим Законом встановлені вимоги щодо ступеня локалізації їх виробництва в Україні, обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації.»
 
Відхилено    
    -287- Шахов С.В.
У пункті 6 законопроекту в частині дев’ятій статті 40 після слів «встановленому цим Законом» доповнити словами «, а також відповідності ціни і якості товару з подібним, який може запропонувати іноземний виробник.».
 
Відхилено    
    -288- Вацак Г.А.
Бакунець П.А.
У пункті 6 законопроекту в частині дев’ятій статті 40 після слів «встановленому цим Законом» доповнити словами «, а також відповідності ціни і якості товару з подібним, який може запропонувати іноземний виробник.».
 
Відхилено    
    -289- Бондар В.В.
Абзац другий пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Якщо закупівля товарів здійснюється відповідно до пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом».
 
Відхилено    
    -290- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Пункт 6 розділу І законопроекту (щодо доповнення статті 40 частиною дев’ятою) викласти в такій редакції:
«6. Частину восьму статті 29 доповнити реченням такого змісту: «У разі встановлення замовником відповідно до цього Закону ступеня локалізації цей додатковий критерій застосовується після застосування цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -291- Лабазюк С.П.
Частину дев'яту статті 40 викласти у такій редакції: "Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари, щодо яких абзацом другим пункту п’ятого частиною другою статті 16 цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, визначеному Уповноваженим органом."
 
Відхилено    
    -292- Железняк Я.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Частину восьму статті 29 викласти в такій редакції: «Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції/пропозиції, крім ціни або вартості життєвого циклу, замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документацїї/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій/пропозицій. Питома вага цінового критерію/вартості життєвого циклу не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.
У разі встановлення замовником відповідно до цього Закону ступеня локалізації, цей додатковий критерій застосовується лише після застосування цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -293- Железняк Я.І.
У пункті 6 розділу І законопроекту слово «обов’язковою» замінити на слово «можливою».
 
Відхилено    
    -294- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі" замінити словами "Для замовників визначених пунктом 2 частини першої статті 2 цього Закону, органів державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронних органів держави, якщо предметом закупівлі".
 
Відхилено    
    -295- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі за" замінити словами "Якщо предметом закупівлі (крім закупівель, що здійснюються замовниками – органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями територіальних громад) за".
 
Відхилено    
    -296- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу І законопроекту слова "Якщо предметом закупівлі за" замінити словами "Якщо предметом закупівлі (крім закупівель, що здійснюються замовниками визначеними пунктом 3 та 4 частини першої статті 2 цього Закону) за".
 
Відхилено    
    -297- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу І законопроекту слова "обов'язковою" замінити словами "за бажанням замовника".
 
Відхилено    
    -298- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу І законопроекту слово "є" замінити словами "може бути".
 
Відхилено    
    -299- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 6 розділу І законопроекту після слів та цифр "на 10 років" доповнити словами "за бажанням замовника".
 
Відхилено    
    -300- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 6 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом".
 
Відхилено    
    -301- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 2 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом, не може бути обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою"
 
Відхилено    
    -302- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У абзаці другому пункту 6 розділу 1 законопроекту слова "особливості здійснення процедур закупівлі товарів" замінити на слова "вимоги до ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -303- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -304- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 6 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "9. У разі, якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом.".
 
Відхилено    
    -305- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 6 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких положеннями пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлено особливості здійснення процедур закупівлі, обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом.".
 
Відхилено    
    -306- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 6 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "9. Якщо предметом закупівлі за переговорною процедурою є товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність встановленому положеннями цього Закону ступеню локалізації.".
 
Відхилено    
    -307- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 6 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "9. У разі, якщо предмет закупівлі за переговорною процедурою складають товари щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлюються певні особливості здійснення процедур закупівлі, то обов’язковою умовою закупівлі таких товарів замовником за переговорною процедурою є їх відповідність ступеню локалізації, встановленому цим Законом.".
 
Відхилено    
    -308- Марусяк О.Р.
Пункт 6 Розділу І законопроекту (зміни до статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі») після слова «товари» доповнити словами «роботи чи послуги», а після слова «товарів» доповнити словами «робіт чи послуг»;
 
Відхилено    
    -309- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 6 розділу І законопроекту слово "виключно" виключити.
 
Відхилено    
    -310- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 6 розділу І законопроекту слово "здійснює" замінити словами "за своїм бажанням може здійснювати".
 
Відхилено    
    -311- Павлюк М.В.
частину 6 Розділу І законопроекту (зміни до статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі») доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимога частини 9 статті 40 цього Закону не поширюється на учасників процедури закупівлі, які є підприємствами-резидентами країни-члена Світової організації торгівлі.»;
 
Відхилено    
    -312- Марусяк О.Р.
Після пункту 6 Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«статтю 41 доповнити новими частинами десятою-одинадцятою такого змісту:
«10. У разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання, постачальник товарів, виконавець робіт чи надавач послуг, щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, обов’язково надає замовнику документальне підтвердження дотримання ступеня локалізації предмета закупівлі.
11. Якщо договір про закупівлю укладено з постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, то однією з істотних умов такого договору є відповідальність постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю, за порушення вимог цього Закону щодо дотримання ступеня локалізації предмета закупівлі у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості предмета закупівлі.»«.
У зв’язку з цим, змінити нумерацію пунктів законопроекту;
 
Відхилено    
    -313- Марусяк О.Р.
Після пункту 6 Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«частину першу статті 42 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, звіт про виконання договору про закупівлю додатково повинен містити документальне підтвердження дотримання постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю, ступеня локалізації предмета закупівлі.»
У зв’язку з цим, змінити нумерацію пунктів законопроекту;».
 
Відхилено    
    -314- Марусяк О.Р.
Після пункту 6 Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«статтю 44 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Постачальник товарів, виконавець робіт чи надавач послуг, щодо яких пунктом 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону встановлені особливості здійснення процедур закупівлі, несе відповідальність перед замовником за порушення вимог цього Закону щодо дотримання ступеня локалізації предмета закупівлі у вигляді штрафу у розмірі 10% від вартості предмета закупівлі.»
У зв’язку з цим, змінити нумерацію пунктів законопроекту;
 
Відхилено    
    -315- Заремський М.В.
В пункті 6 Розділу Ізаконопроекту після слів: «ступеню локалізації» додати слова: «з обов’язковим використанням формули передбаченої 29-1) частини першої статті 1 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -316- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 6 розділу 1 законопроекту доповнити абзацом такого змісту: "Абзац четвертий пункту 2 частини другої статті 40 викласти в такій редакції:
"відсутність конкуренції, зокрема з технічних причин".
 
Відхилено    
    -317- Кисилевський Д.Д.
Після пункту 6 розділу І проекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Частину першу статті 43 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) якщо назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником».»
 
Враховано    
19. 7. Розділі Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
 
-318- Кисилевський Д.Д.
Пункт 7 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«5. Розділ Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово, з 2021 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:
1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:
у 2021 році – 10 відсотків;
у 2022 році – 15 відсотків;
у 2023 році – 20 відсотків;
у 2024 році – 25 відсотків;
у 2025 році – 30 відсотків;
у 2026 році – 35 відсотків;
з 2027 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту – 40 відсотків.
Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:
СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) х 100%,
де СЛ - ступінь локалізації виробництва;
МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;
ІВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;
С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.
Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.
Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може щороку, не пізніше 31 жовтня, змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5 відсотків у бік зменшення або до 10 відсотків у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі, визначеного підпунктом 2 цього пункту.
Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої закупівлі товару, визначеного підпунктом 2 цього пункту;
2) особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів:
дизель-генераторні установки;
генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням;
турбогенераторні установки;
трансформатори;
трансформатори з рідинним діелектриком;
трансформатори напруги;
вимірювальні трансформатори;
трансформатори живлення;
електричні конденсатори;
конденсатори постійної ємності;
конденсатори змінної та регульованої ємності;
автомобілі швидкої допомоги;
транспортні засоби для перевезення пацієнтів;
мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб;
міські та туристичні автобуси;
громадські автобуси;
двосекційні автобуси;
низькопідлогові автобуси;
туристичні автобуси;
мототранспортні вантажні засоби;
автоцистерни;
автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів;
самоскиди;
фургони;
великовантажні мототранспортні засоби;
автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди;
вантажні автомобілі з підіймальними платформами;
вантажні автомобілі-самоскиди;
мототранспортні засоби спеціального призначення;
пересувні бурові вежі;
пожежні транспортні засоби;
пожежні автомобілі з поворотною драбиною;
пожежні автоцистерни;
пожежні автомобілі;
транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення;
підмітально-прибиральні машини;
підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою;
поливальні машини;
сміттєвози та асенізаційні машини;
сміттєвози;
сміттєзбиральні машини;
вантажоперевізні транспортні засоби;
електробуси;
кузови, причепи та напівпричепи;
кузови транспортних засобів;
причепи, напівпричепи та пересувні контейнери;
причепи та напівпричепи;
напівпричепи;
причепи;
причепи загального призначення;
залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі;
залізничні локомотиви та тендери;
локомотиви;
локомотивні тендери;
рейковий рухомий склад;
вантажні залізничні вагони;
транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг;
залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси;
трамвайні пасажирські вагони;
залізничні пасажирські вагони;
тролейбуси;
залізничні вагони;
багажні вагони та вагони спеціального призначення;
самохідні частини;
вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном;
вертольоти та літаки;
вертольоти;
двигуни для повітряних літальних апаратів;
турбореактивні двигуни;
турбогвинтові двигуни;
реактивні двигуни;
навчально-тренувальні літаки;
пошуково-рятувальні вертольоти;
турбіни та мотори;
парові турбіни;
гідравлічні турбіни;
водяні колеса;
насоси та компресори;
насоси;
насоси для рідин;
відцентрові насоси та підіймачі рідин;
підіймачі рідин;
відцентрові насоси;
компресори;
газові компресори;
роторні компресори;
повітряні компресори;
турбокомпресори;
поршневі об’ємні компресори;
машини спеціального призначення різні;
машини для земляних і землерийних робіт та їх частини;
машини для земляних робіт;
фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою;
механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка;
механічні лопати;
механічні ковшові навантажувачі;
землерийні машини;
механічні екскаватори;
машини для змішування гравію з бітумом;
3) Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може затверджувати додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, в якому встановлює вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва в розмірі, що не перевищує ступінь локалізації виробництва, встановлений підпунктом 1 цього пункту на відповідний рік.
До зазначеного додаткового переліку товарів не включаються товари, визначені підпунктом 2 цього пункту.
Замовник здійснює закупівлю товарів, включених до додаткового переліку товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, виключно у випадку, якщо їх ступінь локалізації виробництва перевищує або дорівнює ступеню локалізації виробництва, встановленому у зазначеному додатковому переліку товарів.
4) у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.».
 
Враховано   5. Розділ Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово, з 2021 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:
1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:
у 2021 році – 10 відсотків;
у 2022 році – 15 відсотків;
у 2023 році – 20 відсотків;
у 2024 році – 25 відсотків;
у 2025 році – 30 відсотків;
у 2026 році – 35 відсотків;
з 2027 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту – 40 відсотків.
Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою:
СЛ = (1 - (МВ+ІВ) / С) х 100%,
де СЛ - ступінь локалізації виробництва;
МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;
ІВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;
С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.
Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.
Уповноважений орган здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може щороку, не пізніше 31 жовтня, змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5 відсотків у бік зменшення або до 10 відсотків у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі, визначеного підпунктом 2 цього пункту.
Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої закупівлі товару, визначеного підпунктом 2 цього пункту;
2) особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів:
дизель-генераторні установки;
генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням;
турбогенераторні установки;
трансформатори;
трансформатори з рідинним діелектриком;
трансформатори напруги;
вимірювальні трансформатори;
трансформатори живлення;
електричні конденсатори;
конденсатори постійної ємності;
конденсатори змінної та регульованої ємності;
автомобілі швидкої допомоги;
транспортні засоби для перевезення пацієнтів;
мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб;
міські та туристичні автобуси;
громадські автобуси;
двосекційні автобуси;
низькопідлогові автобуси;
туристичні автобуси;
мототранспортні вантажні засоби;
автоцистерни;
автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів;
самоскиди;
фургони;
великовантажні мототранспортні засоби;
автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди;
вантажні автомобілі з підіймальними платформами;
вантажні автомобілі-самоскиди;
мототранспортні засоби спеціального призначення;
пересувні бурові вежі;
пожежні транспортні засоби;
пожежні автомобілі з поворотною драбиною;
пожежні автоцистерни;
пожежні автомобілі;
транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення;
підмітально-прибиральні машини;
підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою;
поливальні машини;
сміттєвози та асенізаційні машини;
сміттєвози;
сміттєзбиральні машини;
вантажоперевізні транспортні засоби;
електробуси;
кузови, причепи та напівпричепи;
кузови транспортних засобів;
причепи, напівпричепи та пересувні контейнери;
причепи та напівпричепи;
напівпричепи;
причепи;
причепи загального призначення;
залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі;
залізничні локомотиви та тендери;
локомотиви;
локомотивні тендери;
рейковий рухомий склад;
вантажні залізничні вагони;
транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг;
залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси;
трамвайні пасажирські вагони;
залізничні пасажирські вагони;
тролейбуси;
залізничні вагони;
багажні вагони та вагони спеціального призначення;
самохідні частини;
вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном;
вертольоти та літаки;
вертольоти;
двигуни для повітряних літальних апаратів;
турбореактивні двигуни;
турбогвинтові двигуни;
реактивні двигуни;
навчально-тренувальні літаки;
пошуково-рятувальні вертольоти;
турбіни та мотори;
парові турбіни;
гідравлічні турбіни;
водяні колеса;
насоси та компресори;
насоси;
насоси для рідин;
відцентрові насоси та підіймачі рідин;
підіймачі рідин;
відцентрові насоси;
компресори;
газові компресори;
роторні компресори;
повітряні компресори;
турбокомпресори;
поршневі об’ємні компресори;
машини спеціального призначення різні;
гірничодобувне та будівельне обладнання;
врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід;
прохідні комбайни;
прохідні машини;
машини для земляних і землерийних робіт та їх частини;
машини для земляних робіт;
фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою;
механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка;
механічні лопати;
механічні ковшові навантажувачі;
землерийні машини;
механічні екскаватори;
машини для змішування гравію з бітумом;
3) Кабінет Міністрів України за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може затверджувати додатковий перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, в якому встановлює вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва в розмірі, що не перевищує ступінь локалізації виробництва, встановлений підпунктом 1 цього пункту на відповідний рік.
До зазначеного додаткового переліку товарів не включаються товари, визначені підпунктом 2 цього пункту.
Замовник здійснює закупівлю товарів, включених до додаткового переліку товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, виключно у випадку, якщо їх ступінь локалізації виробництва перевищує або дорівнює ступеню локалізації виробництва, встановленому у зазначеному додатковому переліку товарів;
4) у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом».
 
    -319- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Розділі Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:».
 
Враховано частково    
    -320- Бондар В.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «7. Розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів:
1) тендерні пропозиції/пропозиції учасників процедури закупівлі, в яких ступінь локалізації складає не менше 25 відсотків, визнаються економічно вигіднішими, якщо запропонована ними ціна товарів не більше, як на половину розміру ставки ПДВ перевищує ціну товарів, запропоновану в тендерних пропозиціях/пропозиціях інших учасників процедури закупівлі, в яких ступінь локалізації є меншим за 25 відсотків; 2) тендерні пропозиції/пропозиції учасників процедури закупівлі, в яких ступінь локалізації складає не менше 50 відсотків, визнаються економічно вигіднішими, якщо запропонована ними ціна товарів не більше, як на встановлений розмір ставки ПДВ перевищує ціну товарів, запропоновану в тендерних пропозиціях/пропозиціях інших учасників процедур закупівлі, в яких ступінь локалізації є меншим за 50 відсотків;
3) тендерні пропозиції/пропозиції учасників процедури закупівлі, в яких ступінь локалізації складає не менше 75 відсотків, визнаються економічно вигіднішими, незалежно від запропонованої ними ціни, а ніж тендерні пропозиції/пропозиції інших учасників процедур закупівлі, в яких ступінь локалізації є меншим за 75 відсотків.
Ступінь локалізації визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
    -321- Рущишин Я.І.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 6-1 розділу Х"Прикінцеві та перехідні положення" виключити.
 
Відхилено    
    -322- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 7 частини І законопроекту викласти в такій редакції:
"Розділі Х"Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:".
 
Враховано редакційно    
    -323- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 7 частини І законопроекту викласти в такій редакції: "Розділі Х"Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 2 роки встановлюються такі особливості...".
 
Відхилено    
    -324- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт сьомий розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -325- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Пункт 7 частини І законопроекту викласти в такій редакції: "Розділі Х"Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Тимчасово з 1 січня 2022 року строком на 1 рік встановлюються такі особливості...".
 
Відхилено    
    -326- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 1 пункту 7 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
"6-1. З 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:"
 
Враховано редакційно    
    -327- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -328- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 1 пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
20. «6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
 
-329- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац другий та третій пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6-1. Установити, що з 1 січня 2021 року до 1 січня 2031 року замовник здійснює закупівлю товарів, що включені до затвердженого цим Законом Переліку товарів, що містять вимоги ступеню локалізації виробництва виключно у разі, якщо ступінь локалізації виробництва перевищує чи дорівнює ступені визначеному відповідно до цього Закону.».
 
Враховано редакційно      
    -330- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:
«6-1. Тимчасово, з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2030 року включно, Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:»;
 
Враховано редакційно    
    -331- Цабаль В.В.
Викласти в такій редакції: "6-1. З 1 вересня 2020 року учасник, визначений переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, має право на одержання кредитів, забезпечених державними гарантіями для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання — резидентам України на умовах та з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України, у випадку якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:
 
Відхилено    
    -332- Фролов П.В.
Абзац другий пункту 6-1 Розділу Х «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» після слів «Замовник здійснює закупівлю наступних товарів» доповнити словами «враховуючи ступінь локалізації».
 
Враховано редакційно    
    -333- Заремський М.В.
В пункті 7 Розділу Ізаконопроекту слова та цифри «з 1 січня 2021» замінити на слова та цифри «з 01 січня 2024»;
 
Відхилено    
    -334- Павлюк М.В.
в абзаці другому пункту 7 Розділу І законопроекту (зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі») число «2021» замінити на число «2025»;
 
Відхилено    
    -335- Соломчук Д.В.
у абзаці другому частини 7 Розділу І законопроекту слово та число «10 років» замінити словом та числом «2 роки»;
 
Відхилено    
    -336- Поляков А.Е.
Викласти в такій редакції:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 5 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
 
Відхилено    
    -337- Железняк Я.І.
Абзац 2 пункт 7 розділ І законопроекту викласти в такій редакції: «У випадку наявності обставин, що підпадають під виключення, передбачені статтями ХХ та ХХІ Генеральної угоди з тарифів та торгівлі тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом».
 
Відхилено    
    -338- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У абзаці другому пункту 7 розділу 1 законопроекту слова "особливості здійснення процедур закупівлі товарів" замінити на слова "вимоги до ступеню локалізації".
 
Відхилено    
    -339- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У другому абзаці пункту 7 розділу І проекту Закону слово "закупівлю" замінити на слова "процедуру закупівлі".
 
Відхилено    
    -340- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 7 розділу І законопроекту слова та цифри «Тимчасово з 1 січня 2021 року» замінити словами та цифрами «Тимчасово, з 1 липня 2021 року»
 
Відхилено    
    -341- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 7 розділу І законопроекту після слів "строком на 10 років" доповнити словами "для замовників визначених пунктом 2 частини першої статті 2 цього Закону, органів державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронних органів держави".
 
Відхилено    
    -342- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 7 розділу І законопроекту після слів "строком на 10 років" доповнити словами "для всіх закупівель крім тих, які здійснюються замовниками – органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями територіальних громад".
 
Відхилено    
    -343- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці другому пункту 7 розділу І законопроекту після слів "строком на 10 років" доповнити словами "для замовників визначених пунктами 3 та 4 частини першої статті 2 цього Закону".
 
Відхилено    
    -344- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 7 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"6-1. Тимчасово з 1 січня 2024 року строком на 1 рік встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:".
 
Відхилено    
    -345- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці другому пункту 7 розділу І законопроекту слова та цифри «строком на 10 років» замінити словами та цифрами «до 31 грудня 2025 року (включно)».
 
Відхилено    
    -346- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6-1. Тимчасово, з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2026 року (включно) встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі визначених у цьому пункту товарів».
 
Відхилено    
    -347- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -348- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 7 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 5 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:".
 
Відхилено    
    -349- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 7 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються наступні особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:".
 
Враховано редакційно    
    -350- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 2 п. 7 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "6-1. Починаючи з 1 січня 2021 року та строком на 10 років встановлюються наступні особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:".
 
Враховано редакційно    
21. Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:
 
-351- Івченко В.Є.
Абзац третій пункту 7 розділу І вилучити.
 
Відхилено      
    -352- Цабаль В.В.
Виключити
 
Відхилено    
    -353- Кисилевський Д.Д.
Абзац третій пункту 7 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва перевищує чи дорівнює:».
 
Враховано редакційно    
    -354- Фролов П.В.
Абзац третій пункту 6-1 Розділу Х «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» після слів «Ступінь локалізації виробництва товарів» доповнити словами «виготовлених на митній території».
 
Відхилено    
    -355- Железняк Я.І.
У пункті 7 розділу І законопроекту слово «здійснює» замінити на слова «має можливість здійснювати», та слово «виключно» - видалити
 
Відхилено    
    -356- Железняк Я.І.
Абзац третій пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«При закупівлі товарів, перелік яких визначено у цьому пункті, застосовується ступінь локалізації як неціновий критерій при оцінці тендерних пропозицій, а замовник здійснює закупівлю після застосування цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -357- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац третій пункту 7 частини І законопроекту викласти в такій редакції:
"Замовник здійснює процедуру закупівлі наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:".
 
Враховано редакційно    
    -358- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац другий пункту 7 частини І законопроекту викласти в такій редакції: "Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні дорівнює чи перевищує:".
 
Враховано редакційно    
    -359- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 3 пункту 7 частини І законопроекту викласти в новій редакції: "Замовник може здійснювати закупівлю наступних товарів надаючи перевагу товарам, ступінь локалізації при їх виробництві в Україні перевищує чи дорівнює:...".
 
Відхилено    
    -360- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В абзаці третьому пункту 7 розділу 1 законопроекту слово "наступних" замінити словом "таких".
 
Відхилено    
    -361- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 3 пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "Замовник здійснює закупівлю нижченаведених товарів для яких існує постійно діючий ринок, на якому завжди є щонайменше два потенційних учасника, готових запропонувати відповідний товар, роботу або послугу, виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:"
 
Відхилено    
    -362- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 7 розділу І законопроекту слово "Замовник" замінити словами "Замовник визначений пунктом 2 частини першої статті 2, орган державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади) та правоохоронний орган держави".
 
Відхилено    
    -363- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 7 розділу І законопроекту слово "Замовник" замінити словами "Замовник (крім органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад)".
 
Відхилено    
    -364- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
В абзаці третьому пункту 7 розділу І законопроекту слово "Замовник" замінити словами "Замовник визначений пунктами 1 та 2 частини першої статті 2 цього Закону".
 
Відхилено    
    -365- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці третьому пункту 7 розділу І законопроекту слова «наступних товарів» замінити словами «визначених у цьому пункту товарів».
 
Враховано редакційно    
    -366- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 3 пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -367- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Абзац третій пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«При закупівлі товарів, перелік яких визначено у цьому пункті, застосовується ступінь локалізації як додатковий критерій оцінки тендерних пропозицій, а замовник здійснює закупівлю після застосування цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -368- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Абзац третій пункту 7 розділу І законопроекту (щодо доповнення розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом 6-1) викласти в такій редакції:
«При закупівлі товарів, перелік яких визначено у цьому пункті, застосовується ступінь локалізації як додатковий критерій оцінки тендерних пропозицій, а замовник здійснює закупівлю після застосування цінового критерію та/або критерію вартості життєвого циклу та критерію відповідності предмета закупівлі зазначеним замовником необхідним технічним, функціональним та якісним характеристикам».
 
Відхилено    
    -369- Заремський М.В.
В пункті 7 Розділу Ізаконопроекту в таблиці: цифри «2021» замінити на цифри: «2024»; цифри: «2024» замінити на цифри: «2027»;
 
Відхилено    
    -370- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Доповнити пункт 7 розділу І законопроекту новим пунктом виклавши його у такій редакції:
«6-2. Затвердити Перелік товарів, що містять вимоги ступеню локалізації виробництва, згідно з додатком».
 
Відхилено    
    -371- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац четвертий пункту 7 розділу І законопроекту щодо описів товарів і ступені локалізації виробництва викласти окремим додатком до Закону, що визначає Перелік товарів, що містять вимоги ступеню локалізації виробництва.
 
Відхилено    
22. Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словником
Опис згідно з Єдиним закупівельним словником
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2021 року
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року
 
-372- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Третій та четвертому стовпчик першого рядка абзацу четвертого пункту 7 розділу І законопроекту щодо описів товарів і ступені локалізації виробництва викласти в такій редакції:
«Ступінь локалізації виробництва з 2021 року»
«Ступінь локалізації виробництва з 2024 року».
 
Відхилено      
    -373- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, "Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2021 року" змінити на "Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2022 року".
 
Відхилено    
    -374- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, "Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року" змінити на "Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2025 року".
 
Відхилено    
    -375- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У назві третьої колонки таблиці пункту 7 розділу 1 законопроекту цифру "2021" замінити цифрою "2024".
 
Відхилено    
    -376- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
У назві четвертої колонки таблиці пункту 7 розділу 1 законопроекту цифру "2024" замінити цифрою "2025".
 
Відхилено    
    -377- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
В абзаці четвертому пункту 7 розділу І законопроекту слова та цифри:
 
Відхилено    
    -378- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту після слів та цифр:
 
Відхилено    
23. 31124100-2
Турбогенераторні установки
40%
55%
 
-379- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31124100-2Турбогенераторні установки40%55%
замінити цифрами та словами
31124100-2 Турбогенераторні установки30%45%
 
Відхилено      
    -380- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту після цифр та слів:
31124100-2Турбогенераторні установки40%55%
доповнити цифрами та словами:
31124200-3Апарати керування турбогенераторами30%45%
 
Відхилено    
24. 31170000-8
Трансформатори
40%
55%
 
-381- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31170000-8 Трансформатори40%55%
замінити цифрами та словами
31170000-8 Трансформатори30%45%
 
Відхилено      
25. 31171000-5
Трансформатори з рідинним діелектриком
40%
55%
 
-382- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31171000-5Трансформатори з рідинним діелектриком40%55%
замінити цифрами та словами
31171000-5Трансформатори з рідинним діелектриком30%45%
 
Відхилено      
26. 31172000-2
Трансформатори напруги
40%
55%
 
-383- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31172000-2Трансформатори напруги 40%55%
замінити цифрами та словами
31172000-2Трансформатори напруги 30%45%
 
Відхилено      
27. 31173000-9
Вимірювальні трансформатори
40%
55%
 
-384- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31173000-9Вимірювальні трансформатори 40%55%
замінити цифрами та словами
31173000-9Вимірювальні трансформатори 30%45%
 
Відхилено      
28. 31174000-6
Трансформатори живлення
40%
55%
 
-385- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31174000-6Трансформатори живлення40%55%
замінити цифрами та словами
31174000-6Трансформатори живлення30%45%
 
Відхилено      
    -386- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту після цифр та слів:
31174000-6Трансформатори живлення40%55%
доповнити цифрами та словами:
31200000-8Електророзподільна та контрольна апаратура30%45%
 
Відхилено    
29. 31711150-9
Електричні конденсатори
40%
55%
 
-387- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31711150-9Електричні конденсатори40%55%
замінити цифрами та словами
31711150-9Електричні конденсатори30%45%
 
Відхилено      
30. 31711151-6
Конденсатори постійної ємності
40%
55%
 
-388- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31711151-6Конденсатори постійної ємності40%55%
замінити цифрами та словами
31711151-6Конденсатори постійної ємності30%45%
 
Відхилено      
31. 31711152-3
Конденсатори змінної та регульованої ємності
40%
55%
 
-389- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
31711152-3Конденсатори змінної та регульованої ємності40%55%
замінити цифрами та словами
31711152-3Конденсатори змінної та регульованої ємності30%45%
 
Відхилено      
    -390- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту після цифр та слів:
31711152-3Конденсатори змінної та регульованої ємності40%55%
доповнити цифрами та словами:
31711154-0Конденсаторні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -391- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
У пункті 7 розділу І законопроекту доповнити таблицю після рядка «31711152-3 Конденсатори змінної та регульованої ємності 40% 55%"
новим рядком такого змісту
"34110000-1 Легкові автомобілі 30% 35%»
 
Відхилено    
32. 34114121-3
Автомобілі швидкої допомоги
35%
50%
 
-392- Кисилевський Д.Д.
В Абзаці четвертому пункту 7 Розділу І законопроекту в таблиці щодо позиції «34114121-3» після слів «Автомобілі швидкої допомоги» цифри «35%» замінити цифрами «20%», цифри «50%» замінити цифрами «35%».
 
Відхилено      
33. 34114122-0
Транспортні засоби для перевезення пацієнтів
35%
50%
 
-393- Кисилевський Д.Д.
В Абзаці четвертому пункту 7 Розділу І законопроекту в таблиці щодо позиції «34114122-0» після слів «Транспортні засоби для перевезення пацієнтів» цифри «35%» замінити цифрами «20%», цифри «50%» замінити цифрами «35%».
 
Відхилено      
34. 34120000-4
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб
35%
50%
 
-394- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34120000-4Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб35%50%
замінити цифрами та словами
34120000-4Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб25%40%
 
Відхилено      
35. 34121000-1
Міські та туристичні автобуси
35%
50%
 
-395- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34121000-1Міські та туристичні автобуси35%50%
замінити цифрами та словами
34121000-1Міські та туристичні автобуси25%40%
 
Відхилено      
36. 34121100-2
Громадські автобуси
35%
50%
 
-396- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34121100-2Громадські автобуси35%50%
замінити цифрами та словами
34121100-2Громадські автобуси25%40%
 
Відхилено      
37. 34121200-3
Двосекційні автобуси
35%
50%
 
-397- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34121200-3Двосекційні автобуси35%50%
замінити цифрами та словами
34121200-3Двосекційні автобуси25%40%
 
Відхилено      
38. 34121400-5
Низькопідлоговіавтобуси
35%
50%
 
-398- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34121400-5Низькопідлоговіавтобуси35%50%
замінити цифрами та словами
34121400-5Низькопідлоговіавтобуси25%40%
 
Відхилено      
39. 34121500-6
Туристичні автобуси
35%
50%
 
-399- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34121500-6Туристичні автобуси35%50%
замінити цифрами та словами
34121500-6Туристичні автобуси25%40%
 
Відхилено      
40. 34130000-7
Мототранспортні вантажні засоби
25%
40%
 
-400- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34130000-7Мототранспортні вантажні засоби25%40%
замінити цифрами та словами
34130000-7Мототранспортні вантажні засоби15%20%
 
Відхилено      
41. 34133100-9
Автоцистерни
25%
40%
 
-401- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34133100-9Автоцистерни25%40%
замінити цифрами та словами
34133100-9Автоцистерни15%20%
 
Відхилено      
42. 34133110-2
Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів
25%
40%
 
-402- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34133110-2Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів25%40%
замінити цифрами та словами
34133110-2Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів15%20%
 
Відхилено      
43. 34134200-7
Самоскиди
25%
40%
 
-403- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34134200-7Самоскиди25%40%
замінити цифрами та словами
34134200-7Самоскиди15%20%
 
Відхилено      
44. 34136000-9
Фургони
25%
40%
 
-404- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34136000-9Фургони25%40%
замінити цифрами та словами
34136000-9Фургони15%20%
 
Відхилено      
45. 34140000-0
Великовантажні мототранспортні засоби
30%
45%
 
-405- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34140000-0Великовантажні мототранспортні засоби30%45%
замінити цифрами та словами
34140000-0Великовантажні мототранспортні засоби20%35%
 
Відхилено      
46. 34142000-4
Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди
25%
40%
 
-406- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34142000-4Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди25%40%
замінити цифрами та словами
34142000-4Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди15%20%
 
Відхилено      
47. 34142100-5
Вантажні автомобілі з підіймальними платформами
25%
40%
 
-407- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34142100-5Вантажні автомобілі з підіймальними платформами25%40%
замінити цифрами та словами
34142100-5Вантажні автомобілі з підіймальними платформами15%20%
 
Відхилено      
48. 34142300-7
Вантажні автомобілі-самоскиди
25%
40%
 
-408- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34142300-7Вантажні автомобілі-самоскиди25%40%
замінити цифрами та словами
34142300-7Вантажні автомобілі-самоскиди15%20%
 
Відхилено      
49. 34144000-8
Мототранспортні засоби спеціального призначення
25%
40%
 
-409- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144000-8Мототранспортні засоби спеціального призначення25%40%
замінити цифрами та словами
34144000-8Мототранспортні засоби спеціального призначення15%20%
 
Відхилено      
50. 34144100-9
Пересувні бурові вежі
45%
60%
 
-410- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144000-8Пересувні бурові вежі45%60%
замінити цифрами та словами
34144000-8Пересувні бурові вежі35%50%
 
Відхилено      
51. 34144210-3
Пожежні транспортні засоби
40%
55%
 
-411- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144210-3Пожежні транспортні засоби40%55%
замінити цифрами та словами
34144210-3Пожежні транспортні засоби30%40%
 
Відхилено      
52. 34144211-0
Пожежні автомобілі з поворотною драбиною
30%
45%
 
-412- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144211-0Пожежні автомобілі з поворотною драбиною30%45%
замінити цифрами та словами
34144211-0Пожежні автомобілі з поворотною драбиною20%35%
 
Відхилено      
53. 34144212-7
Пожежні автоцистерни
40%
55%
 
-413- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144212-7Пожежні автоцистерни40%55%
замінити цифрами та словами
34144212-7Пожежні автоцистерни30%45%
 
Відхилено      
54. 34144213-4
Пожежні автомобілі
40%
55%
 
-414- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144213-4Пожежні автомобілі40%55%
замінити цифрами та словами
34144213-4Пожежні автомобілі30%45%
 
Відхилено      
55. 34144220-6
Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення
25%
40%
 
-415- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144220-6Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення25%40%
замінити цифрами та словами
34144220-6Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення15%30%
 
Відхилено      
56. 34144430-1
Підмітально-прибиральні машини
25%
40%
 
-416- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144430-1Підмітально-прибиральні машини25%40%
замінити цифрами та словами
34144430-1Підмітально-прибиральні машини15%30%
 
Відхилено      
57. 34144431-8
Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою
25%
40%
 
-417- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144431-8Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою25%40%
замінити цифрами та словами
34144431-8Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою15%30%
 
Відхилено      
58. 34144450-7
Поливальні машини
25%
40%
 
-418- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144450-7Поливальні машини25%40%
замінити цифрами та словами
34144450-7Поливальні машини15%30%
 
Відхилено      
59. 34144500-3
Сміттєвози та асенізаційні машини
25%
40%
 
-419- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144500-3Сміттєвози та асенізаційні машини25%40%
замінити цифрами та словами
34144500-3Сміттєвози та асенізаційні машини15%30%
 
Відхилено      
60. 34144510-6
Сміттєвози
25%
40%
 
-420- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144510-6Сміттєвози 25%40%
замінити цифрами та словами
34144510-6Сміттєвози 15%30%
 
Відхилено      
61. 34144511-3
Сміттєзбиральні машини
25%
40%
 
-421- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144511-3Сміттєзбиральні машини25%40%
замінити цифрами та словами
34144511-3Сміттєзбиральні машини15%30%
 
Відхилено      
62. 34144750-0
Вантажоперевізні транспортні засоби
25%
40%
 
-422- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144750-0Вантажоперевізні транспортні засоби25%40%
замінити цифрами та словами
34144750-0Вантажоперевізні транспортні засоби15%30%
 
Відхилено      
63. 34144910-0
Електробуси
30%
45%
 
-423- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34144910-0Електробуси30%45%
замінити цифрами та словами
34144910-0Електробуси20%35%
 
Відхилено      
64. 34200000-9
Кузови, причепи та напівпричепи
35%
50%
 
-424- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34200000-9Кузови, причепи та напівпричепи35%50%
замінити цифрами та словами
34200000-9Кузови, причепи та напівпричепи25%40%
 
Відхилено      
65. 34210000-2
Кузовитранспортних засобів
35%
50%
 
-425- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34210000-2Кузови транспортних засобів35%50%
замінити цифрами та словами
34210000-2Кузови транспортних засобів25%40%
 
Відхилено      
66. 34220000-5
Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери
35%
50%
 
-426- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34220000-5Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери35%50%
замінити цифрами та словами
34220000-5Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери25%40%
 
Відхилено      
67. 34223000-6
Причепи та напівпричепи
35%
50%
 
-427- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34223000-6Причепи та напівпричепи35%50%
замінити цифрами та словами
34223000-6Причепи та напівпричепи25%40%
 
Відхилено      
68. 34223100-7
Напівпричепи
35%
50%
 
-428- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34223100-7Напівпричепи35%50%
замінити цифрами та словами
34223100-7Напівпричепи25%40%
 
Відхилено      
69. 34223300-9
Причепи
35%
50%
 
-429- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34223300-9Причепи35%50%
замінити цифрами та словами
34223300-9Причепи25%40%
 
Відхилено      
70. 34223310-2
Причепи загального призначення
35%
50%
 
-430- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34223310-2Причепи загального призначення35%50%
замінити цифрами та словами
34223310-2Причепи загального призначення25%40%
 
Відхилено      
71. 34600000-3
Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі
30%
45%
 
-431- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34600000-3Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі30%45%
замінити цифрами та словами
34600000-3Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі15%25%
 
Відхилено      
72. 34610000-6
Залізничні локомотиви та тендери
30%
45%
 
-432- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34610000-6Залізничні локомотиви та тендери30%45%
замінити цифрами та словами
34610000-6Залізничні локомотиви та тендери15%25%
частини25%40%
 
Відхилено      
73. 34611000-3
Локомотиви
30%
45%
 
-433- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34611000-3Локомотиви30%45%
замінити цифрами та словами
34611000-3Локомотиви15%25%
 
Відхилено      
74. 34612100-1
Локомотивні тендери
30%
45%
 
-434- Лаба М.М.
виключити
 
Відхилено      
    -435- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34612100-1Локомотивні тендери30%45%
замінити цифрами та словами
34612100-1Локомотивні тендери15%25%
 
Відхилено    
75. 34620000-9
Рейковий рухомий склад
35%
50%
 
-436- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34620000-9Рейковий рухомий склад35%50%
замінити цифрами та словами
34620000-9Рейковий рухомий склад25%40%
 
Відхилено      
76. 34621100-7
Вантажні залізничні вагони
35%
50%
 
      
77. 34621200-8
Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг
35%
50%
 
-437- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34621200-8Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг35%50%
замінити цифрами та словами
34621200-8Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг25%40%
 
Відхилено      
78. 34622000-3
Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси
35%
50%
 
-438- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34622000-3Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси35%50%
замінити цифрами та словами
34622000-3Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси25%40%
 
Відхилено      
79. 34622100-4
Трамвайні пасажирські вагони
35%
50%
 
-439- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34622100-4Трамвайні пасажирські вагони35%50%
замінити цифрами та словами
34622100-4Трамвайні пасажирські вагони25%40%
 
Відхилено      
80. 34622200-5
Залізничні пасажирські вагони
35%
50%
 
-440- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34622200-5Залізничні пасажирські вагони35%50%
замінити цифрами та словами
34622200-5Залізничні пасажирські вагони25%40%
 
Відхилено      
81. 34622300-6
Тролейбуси
35%
50%
 
-441- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34622300-6Тролейбуси35%50%
замінити цифрами та словами
34622300-6Тролейбуси25%40%
 
Відхилено      
82. 34622400-7
Залізничні вагони
35%
50%
 
-442- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34622400-7Залізничні вагони35%50%
замінити цифрами та словами
34622400-7Залізничні вагони25%40%
 
Відхилено      
83. 34622500-8
Багажні вагони та вагони спеціального призначення
35%
50%
 
-443- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34622500-8Багажні вагони та вагони спеціального призначення35%50%
замінити цифрами та словами
34622500-8Багажні вагони та вагони спеціального призначення25%40%
 
Відхилено      
84. 34640000-5
Самохідні частини
35%
50%
 
-444- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
34640000-5Самохідні частини35%50%
замінити цифрами та словами
34640000-5Самохідні частини25%40%
 
Відхилено      
85. 42110000-3
Турбіни та мотори
45%
60%
 
-445- Кисилевський Д.Д.
В Абзаці четвертому пункту 7 Розділу І законопроекту в таблиці щодо позиції «42110000-3» після слів «Турбіни та мотори» цифри «45%» замінити цифрами «25%», цифри «60%» замінити цифрами «40%».
 
Відхилено      
    -446- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42110000-3Турбіни та мотори45%60%
замінити цифрами та словами
42110000-3Турбіни та мотори35%50%
 
Відхилено    
86. 42112100-8
Парові турбіни
45%
60%
 
-447- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42112100-8Парові турбіни45%60%
замінити цифрами та словами
42112100-8Парові турбіни35%50%
 
Відхилено      
87. 42112200-9
Гідравлічні турбіни
45%
60%
 
-448- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42112200-9Гідравлічні турбіни45%60%
замінити цифрами та словами
42112200-9Гідравлічні турбіни35%50%
 
Відхилено      
88. 42112210-2
Водяні колеса
45%
60%
 
-449- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42112210-2Водяні колеса45%60%
замінити цифрами та словами
42112210-2Водяні колеса35%50%
 
Відхилено      
89. 42120000-6
Насоси та компресори
45%
60%
 
-450- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42120000-6Насоси та компресори45%60%
замінити цифрами та словами
42120000-6Насоси та компресори35%50%
 
Відхилено      
90. 42122000-0
Насоси
45%
60%
 
-451- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42122000-0Насоси 45%60%
замінити цифрами та словами
42122000-0Насоси 35%50%
 
Відхилено      
91. 42122100-1
Насоси для рідин
45%
60%
 
-452- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42122100-1Насоси для рідин45%60%
замінити цифрами та словами
42122100-1Насоси для рідин35%50%
 
Відхилено      
92. 42122400-4
Відцентрові насоси та підіймачі рідин
45%
60%
 
-453- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42122400-4Відцентрові насоси та підіймачі рідин45%60%
замінити цифрами та словами
42122400-4Відцентрові насоси та підіймачі рідин35%50%
 
Відхилено      
93. 42122420-0
Підіймачі рідин
45%
60%
 
-454- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42122420-0Підіймачі рідин45%60%
замінити цифрами та словами
42122420-0Підіймачі рідин35%50%
 
Відхилено      
94. 42122430-3
Відцентрові насоси
45%
60%
 
-455- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42122430-3Відцентрові насоси45%60%
замінити цифрами та словами
42122430-3Відцентрові насоси35%50%
 
Відхилено      
95. 42123000-7
Компресори
45%
60%
 
-456- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42123000-7Компресори45%60%
замінити цифрами та словами
42123000-7Компресори35%50%
 
Відхилено      
96. 42123100-8
Газові компресори
45%
60%
 
-457- Кисилевський Д.Д.
В Абзаці четвертому пункту 7 Розділу І законопроекту в таблиці щодо позиції «42123100-8» після слів «Газові компресори» цифри «45%» замінити цифрами «25%», цифри «60%» замінити цифрами «40%».
 
Відхилено      
    -458- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42123100-8Газові компресори45%60%
замінити цифрами та словами
42123100-8Газові компресори35%50%
 
Відхилено    
97. 42123200-9
Роторні компресори
45%
60%
 
-459- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42123200-9Роторні компресори45%60%
замінити цифрами та словами
42123200-9Роторні компресори35%50%
 
Відхилено      
98. 42123400-1
Повітряні компресори
45%
60%
 
-460- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42123400-1Повітряні компресори45%60%
замінити цифрами та словами
42123400-1Повітряні компресори35%50%
 
Відхилено      
99. 42123500-2
Турбокомпресори
45%
60%
 
-461- Кисилевський Д.Д.
В Абзаці четвертому пункту 7 Розділу І законопроекту в таблиці щодо позиції «42123500-2» після слів «Турбо-компресори» цифри «45%» замінити цифрами «25%», цифри «60%» замінити цифрами «40%».
 
Відхилено      
    -462- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42123500-2Турбокомпресори45%60%
замінити цифрами та словами
42123500-2Турбокомпресори35%50%
 
Відхилено    
100. 42123600-3
Поршневі об’ємні компресори
45%
60%
 
-463- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42123600-3Поршневі об’ємні компресори45%60%
замінити цифрами та словами
42123600-3Поршневі об’ємні компресори35%50%
 
Відхилено      
101. 42990000-2
Машини спеціального призначення різні
25%
40%
 
-464- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
42990000-2Машини спеціального призначення різні25%40%
замінити цифрами та словами
42990000-2Машини спеціального призначення різні15%30%
 
Відхилено      
102. 43200000-5
Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини
35%
50%
 
-465- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43200000-5Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини35%50%
замінити цифрами та словами
43200000-5Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини15%30%
 
Відхилено      
103. 43210000-8
Машини для земляних робіт
35%
50%
 
-466- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43210000-8Машини для земляних робіт35%50%
замінити цифрами та словами
43210000-8Машини для земляних робіт15%30%
 
Відхилено      
104. 43251000-7
Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою
30%
45%
 
-467- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43251000-7Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою30%45%
замінити цифрами та словами
43251000-7Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою15%30%
 
Відхилено      
105. 43260000-3
Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
30%
45%
 
-468- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43260000-3Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка30%45%
замінити цифрами та словами
43260000-3Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка15%30%
 
Відхилено      
106. 43261000-0
Механічні лопати
30%
45%
 
-469- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43261000-0Механічні лопати30%45%
замінити цифрами та словами
43261000-0Механічні лопати15%30%
 
Відхилено      
107. 43261100-1
Механічні ковшові навантажувачі
30%
45%
 
-470- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43261100-1Механічні ковшові навантажувачі30%45%
замінити цифрами та словами
43261100-1Механічні ковшові навантажувачі15%30%
 
Відхилено      
108. 43262000-7
Землерийні машини
30%
45%
 
-471- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43262000-7Землерийні машини30%45%
замінити цифрами та словами
43262000-7Землерийні машини15%30%
 
Відхилено      
109. 43262100-8
Механічні екскаватори
30%
45%
 
-472- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43262100-8Механічні екскаватори30%45%
замінити цифрами та словами
43262100-8Механічні екскаватори15%30%
 
Відхилено      
110. 43412000-4
Машини для змішування гравію з бітумом
35%
50%

 
-473- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
У таблиці пункту 7 розділу І законопроекту цифри та слова:
43412000-4Машини для змішування гравію з бітумом35%50%
замінити цифрами та словами
43412000-4Машини для змішування гравію з бітумом15%30%
 
Відхилено  
p;  
    -474- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 2 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -475- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -476- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -477- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 5 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -478- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 6 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -479- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 7 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -480- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 8 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -481- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 9 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -482- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 10 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -483- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 11 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -484- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 12 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -485- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 13 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -486- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 14 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -487- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 15 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -488- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 16 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -489- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 17 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -490- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 18 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -491- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 19 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -492- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 20 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -493- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 21 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -494- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 22 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -495- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 23 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -496- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 24 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -497- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 25 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -498- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 26 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -499- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 27 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -500- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 28 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -501- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 29 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -502- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 30 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -503- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 31 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -504- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 32 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -505- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 33 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -506- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 34 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -507- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 35 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -508- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 36 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -509- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 37 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -510- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 38 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -511- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 39 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -512- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 40 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -513- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 41 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -514- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 42 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -515- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 43 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -516- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 44 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -517- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 45 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -518- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 46 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -519- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 47 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -520- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 48 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -521- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 49 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -522- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 50 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -523- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 51 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -524- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 52 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -525- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 53 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -526- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 54 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -527- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 55 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -528- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 56 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -529- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 57 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -530- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 58 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -531- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 59 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -532- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 60 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -533- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 61 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -534- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 62 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -535- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 63 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -536- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 64 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -537- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 65 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -538- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 66 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -539- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 67 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -540- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 68 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -541- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 69 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -542- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 70 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -543- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 71 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -544- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 72 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -545- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 73 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -546- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 74 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -547- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 75 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -548- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 76 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -549- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 77 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -550- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 78 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -551- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 79 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -552- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 80 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -553- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 81 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -554- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 82 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -555- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 83 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -556- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 84 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -557- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 85 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -558- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 86 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -559- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 87 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -560- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 88 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -561- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 89 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -562- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 90 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -563- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 1 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -564- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 2 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -565- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 3 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -566- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 4 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -567- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 5 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -568- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 6 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -569- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 7 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -570- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 8 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -571- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 9 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -572- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 10 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -573- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 11 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -574- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 12 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -575- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 13 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -576- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 14 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -577- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 15 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -578- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 16 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -579- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 17 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -580- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 18 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -581- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 19 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -582- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 20 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -583- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 21 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -584- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 22 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -585- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 23 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -586- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 24 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -587- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 25 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -588- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 26 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -589- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 27 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -590- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 28 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -591- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 29 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -592- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 30 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -593- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 31 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -594- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 32 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -595- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 33 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -596- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 34 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -597- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 35 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -598- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 36 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -599- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 37 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -600- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 38 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -601- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 39 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -602- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 40 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -603- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 41 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -604- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 42 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -605- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 43 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -606- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 44 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -607- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 45 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -608- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 46 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -609- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 47 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -610- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 48 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -611- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 49 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -612- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 50 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -613- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 51 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -614- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 52 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -615- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 53 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -616- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 54 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -617- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 55 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -618- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 56 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -619- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 57 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -620- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 58 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -621- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 59 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -622- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 60 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -623- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 61 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -624- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 62 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -625- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 63 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -626- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 64 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -627- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 65 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -628- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 66 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -629- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 67 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -630- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 68 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -631- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 69 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -632- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 70 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -633- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 71 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -634- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 72 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -635- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 73 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -636- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 74 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -637- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 75 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -638- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 76 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -639- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 77 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -640- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 78 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -641- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 79 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -642- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 80 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -643- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 81 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -644- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 82 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -645- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 83 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -646- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 84 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -647- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 85 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -648- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 86 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -649- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 87 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -650- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 88 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -651- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 89 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -652- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 90 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -653- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 1 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -654- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 2 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -655- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 3 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -656- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 4 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -657- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 5 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -658- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 6 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -659- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 7 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -660- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 8 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -661- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 9 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -662- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 10 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -663- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 11 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -664- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 12 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -665- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 13 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -666- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 14 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -667- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 15 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -668- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 16 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -669- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 17 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -670- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 18 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -671- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 19 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -672- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 20 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -673- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 21 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -674- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 22 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -675- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 23 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -676- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 24 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -677- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 25 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -678- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 26 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -679- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 27 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -680- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 28 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -681- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 29 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -682- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 30 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -683- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 31 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -684- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 32 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -685- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 33 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -686- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 34 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -687- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 35 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -688- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 36 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -689- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 37 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -690- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 38 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -691- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 39 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -692- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 40 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -693- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 41 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -694- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 42 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -695- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 43 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -696- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 44 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -697- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 45 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -698- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 46 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -699- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 47 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -700- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 48 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -701- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 49 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -702- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 50 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -703- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 51 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -704- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 52 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -705- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 53 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -706- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 54 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -707- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 55 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -708- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 56 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -709- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 57 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -710- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 58 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -711- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 59 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -712- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 60 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -713- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 61 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -714- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 62 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -715- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 63 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -716- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 64 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -717- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 65 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -718- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 66 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -719- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 67 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -720- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 68 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -721- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 69 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -722- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 70 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -723- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 71 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -724- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 72 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -725- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 73 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -726- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 74 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -727- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 75 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -728- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 76 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -729- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 77 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -730- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 78 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -731- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 79 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -732- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 80 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -733- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 81 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -734- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 82 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -735- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 83 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -736- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 84 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -737- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 85 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -738- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 86 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -739- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 87 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -740- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 88 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -741- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 89 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -742- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 90 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -743- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 1 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "2021" замінити цифрами "2022".
 
Відхилено    
    -744- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 1 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "2021" замінити цифрами "2023"
 
Відхилено    
    -745- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 1 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "2024" замінити цифрами "2025".
 
Відхилено    
    -746- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 1 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "2024" замінити цифрами "2026".
 
Відхилено    
    -747- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 1 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "2024" замінити цифрами "2027".
 
Відхилено    
    -748- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 2 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -749- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 3 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -750- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 4 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -751- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 5 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -752- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 6 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -753- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 7 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -754- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 8 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -755- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 9 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -756- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 10 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -757- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 11 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -758- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 12 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -759- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 13 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -760- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 14 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -761- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 15 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -762- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 16 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -763- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 17 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -764- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 18 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -765- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 19 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -766- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 20 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -767- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 21 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -768- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 22 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -769- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 23 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -770- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 24 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -771- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 25 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -772- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 26 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -773- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 27 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -774- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 28 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -775- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 29 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -776- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 30 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -777- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 31 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -778- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 32 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -779- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 33 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -780- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 34 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -781- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 35 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -782- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 36 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -783- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 37 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -784- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 38 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -785- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 39 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -786- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 40 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -787- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 41 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -788- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 42 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -789- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 43 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -790- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 44 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -791- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 45 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -792- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 46 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -793- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 47 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -794- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 48 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "4".
 
Відхилено    
    -795- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 49 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -796- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 50 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -797- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 51 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -798- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 52 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -799- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 53 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -800- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 54 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -801- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 55 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -802- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 56 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -803- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 57 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -804- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 58 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -805- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 59 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -806- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 60 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -807- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 61 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -808- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 62 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -809- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 63 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -810- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 64 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -811- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 65 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -812- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 66 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -813- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 67 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -814- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 68 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -815- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 69 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -816- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 70 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -817- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 71 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -818- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 72 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -819- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 73 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -820- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 74 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -821- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 75 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -822- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 76 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -823- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 77 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -824- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 78 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -825- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 79 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -826- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 80 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "25" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -827- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 81 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -828- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 82 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -829- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 83 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -830- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 84 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -831- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 85 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -832- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 86 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -833- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 87 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -834- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 88 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -835- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 89 стовпчика 3 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "35" замінити цифрою "5".
 
Відхилено    
    -836- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 2 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -837- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 3 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -838- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 4 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -839- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 5 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -840- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 6 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -841- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 7 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -842- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 8 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -843- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 9 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -844- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 10 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -845- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 11 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -846- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 12 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -847- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 13 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -848- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 14 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -849- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 15 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -850- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 16 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -851- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 17 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -852- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 18 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -853- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 19 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -854- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 20 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -855- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 21 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -856- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 22 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -857- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 23 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -858- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 24 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -859- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 25 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -860- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 26 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -861- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 27 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -862- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 28 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -863- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 29 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -864- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 30 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -865- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 31 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -866- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 32 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -867- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 33 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "55" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -868- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 34 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -869- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 35 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -870- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 36 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -871- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 37 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -872- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 38 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -873- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 39 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -874- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 40 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -875- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 41 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -876- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 42 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -877- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 43 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -878- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 44 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -879- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 45 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -880- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 46 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -881- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 47 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -882- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 48 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -883- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 49 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -884- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 50 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -885- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 51 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -886- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 52 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -887- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 53 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "8".
 
Відхилено    
    -888- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 54 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -889- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 55 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -890- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 56 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -891- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 57 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -892- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 58 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -893- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 59 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -894- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 60 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -895- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 61 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -896- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 62 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -897- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 63 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -898- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 64 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -899- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 65 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -900- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 66 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -901- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 67 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -902- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 68 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -903- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 69 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -904- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 70 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -905- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 71 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -906- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 72 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -907- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 73 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -908- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 74 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -909- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 75 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -910- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 76 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -911- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 77 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -912- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 78 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -913- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 79 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "60" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -914- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 80 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "40" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -915- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 81 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -916- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 82 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -917- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 83 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -918- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 84 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -919- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 85 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -920- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 86 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -921- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 87 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -922- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 88 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "45" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -923- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У рядку 89 стовпчика 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту цифри "50" замінити цифрою "7".
 
Відхилено    
    -924- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 1 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -925- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 2 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -926- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 3 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -927- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 4 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -928- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 5 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -929- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 6 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -930- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 7 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -931- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 8 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -932- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 9 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -933- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 10 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -934- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 11 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -935- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 12 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -936- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 13 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -937- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 14 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -938- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 15 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -939- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 16 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -940- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 17 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -941- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 18 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -942- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 19 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -943- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 20 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -944- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 21 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -945- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Рядок 22 стовпчиків 1, 3 та 4 таблиці абзацу третього пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -946- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 1-9 у стовпчику 3 цифри "40%" замінити на "45%".
 
Відхилено    
    -947- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 10-17 у стовпчику 3 цифри "35%" замінити на "40%".
 
Відхилено    
    -948- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 18-22 у стовпчику 3 цифри "25%" замінити на "30%".
 
Відхилено    
    -949- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 23 у стовпчику 3 цифри "30%" замінити на "35%".
 
Відхилено    
    -950- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 24-27 у стовпчику 3 цифри "25%" замінити на "30%".
 
Відхилено    
    -951- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 28 у стовпчику 3 цифри "45%" замінити на "50%".
 
Відхилено    
    -952- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 29 у стовпчику 3 цифри "40%" замінити на "45%".
 
Відхилено    
    -953- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 30 стовпчику 3 цифри "30%" замінити на "35%".
 
Відхилено    
    -954- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 31-32 у стовпчику 3 цифри "40%" замінити на "45%".
 
Відхилено    
    -955- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 33-40 у стовпчику 3 цифри "25%" замінити на "30%".
 
Відхилено    
    -956- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 41 у стовпчику 3 цифри "30%" замінити на "35%".
 
Відхилено    
    -957- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 42-48 у стовпчику 3 цифри "35%" замінити на "40%".
 
Відхилено    
    -958- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 49-52 у стовпчику 3 цифри "30%" замінити на "35%".
 
Відхилено    
    -959- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 53-62 у стовпчику 3 цифри "35%" замінити на "40%".
 
Відхилено    
    -960- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 63-78 у стовпчику 3 цифри "45%" замінити на "50%".
 
Відхилено    
    -961- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 79 у стовпчику 3 цифри "25%" замінити на "30%".
 
Відхилено    
    -962- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 80-81 у стовпчику 3 цифри "35%" замінити на "40%".
 
Відхилено    
    -963- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 82-87 у стовпчику 3 цифри "30%" замінити на "35%".
 
Відхилено    
    -964- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 88 стовпчику 3 цифри "35%" замінити на "40%".
 
Відхилено    
    -965- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 1-9 у стовпчику 4 цифри "55%" замінити на "56%".
 
Відхилено    
    -966- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 10-17 у стовпчику 4 цифри "50%" замінити на "51%".
 
Відхилено    
    -967- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 18-22 у стовпчику 4 цифри "40%" замінити на "41%".
 
Відхилено    
    -968- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 23 у стовпчику 4 цифри "45%" замінити на "46%".
 
Відхилено    
    -969- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 24-27 у стовпчику 4 цифри "40%" замінити на "41%".
 
Відхилено    
    -970- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 28 у стовпчику 4 цифри "60%" замінити на "61%".
 
Відхилено    
    -971- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 29 у стовпчику 4 цифри "55%" замінити на "56%".
 
Відхилено    
    -972- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 30 у стовпчику 4 цифри "45%" замінити на "46%".
 
Відхилено    
    -973- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 31-32 у стовпчику 4 цифри "55%" замінити на "56%".
 
Відхилено    
    -974- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 33-40 у стовпчику 4 цифри "40%" замінити на "41%".
 
Відхилено    
    -975- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 41 у стовпчику 4 цифри "45%" замінити на "46%".
 
Відхилено    
    -976- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 42-48 у стовпчику 4 цифри "50%" замінити на "51%".
 
Відхилено    
    -977- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 49-52 у стовпчику 4 цифри "45%" замінити на "46%".
 
Відхилено    
    -978- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 53-62 у стовпчику 4 цифри "50%" замінити на "51%".
 
Відхилено    
    -979- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 63-78 у стовпчику 4 цифри "60%" замінити на "61%".
 
Відхилено    
    -980- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 79 у стовпчику 4 цифри "40%" замінити на "41%".
 
Відхилено    
    -981- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 80-81 у стовпчику 4 цифри "50%" замінити на "51%".
 
Відхилено    
    -982- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядках 82-87 у стовпчику 4 цифри "45%" замінити на "46%".
 
Відхилено    
    -983- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту у рядку 88 у стовпчику 4 цифри "50%" замінити на "51%".
 
Відхилено    
    -984- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 1, 2, 4, 8 та 12.
 
Відхилено    
    -985- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 12, 18 та 21.
 
Відхилено    
    -986- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 12, 17 та 34.
 
Відхилено    
    -987- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 10-14, 18 та 22.
 
Відхилено    
    -988- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 9, 14 та 43.
 
Відхилено    
    -989- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:14, 16-21, 23 та 32.
 
Відхилено    
    -990- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 1-4, 12 та 16.
 
Відхилено    
    -991- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 13, 15, 21-24 та 37.
 
Відхилено    
    -992- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 37, 39, 44-47 та 49.
 
Відхилено    
    -993- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 39-41, 46 та 72.
 
Відхилено    
    -994- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 11, 14 та 24.
 
Відхилено    
    -995- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 11, 16, 18 та 56.
 
Відхилено    
    -996- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 23, 25, 28 та 31.
 
Відхилено    
    -997- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 31, 34, 36-38 та 50.
 
Відхилено    
    -998- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 33-36, 48 та 57.
 
Відхилено    
    -999- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 44, 47, 54 та 67.
 
Відхилено    
    -1000- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 54-56, 65 та 70.
 
Відхилено    
    -1001- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 65-68, 70,72 та 78.
 
Відхилено    
    -1002- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 11,18, 24,32 та 41.
 
Відхилено    
    -1003- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18, 23-25, 36-38, 49 та 51.
 
Відхилено    
    -1004- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18, 23-25, 36-39 та 49-51.
 
Відхилено    
    -1005- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:11 та 12.
 
Відхилено    
    -1006- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18 та 24.
 
Відхилено    
    -1007- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18, 24 та 32.
 
Відхилено    
    -1008- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 16-18, 24, 33, 46 та 56.
 
Відхилено    
    -1009- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 20-22, 25 та 54.
 
Відхилено    
    -1010- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 34-37, 43, 51 та 56.
 
Відхилено    
    -1011- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 51 та 56.
 
Відхилено    
    -1012- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 52-54, 57 та 59.
 
Відхилено    
    -1013- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 57-59, 62 та 64.
 
Відхилено    
    -1014- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 62 та 64.
 
Відхилено    
    -1015- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 64-66.
 
Відхилено    
    -1016- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 64, 66 та 74.
 
Відхилено    
    -1017- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 66-68 та 70.
 
Відхилено    
    -1018- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 66-68 та 73.
 
Відхилено    
    -1019- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18, 24 та 54.
 
Відхилено    
    -1020- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18-23, 54-56 та 62.
 
Відхилено    
    -1021- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18-21, 35 та 46.
 
Відхилено    
    -1022- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 21 та 22.
 
Відхилено    
    -1023- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 21 та 24.
 
Відхилено    
    -1024- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 21, 24 та 26.
 
Відхилено    
    -1025- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:24-26.
 
Відхилено    
    -1026- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 35-37, 39 та 41.
 
Відхилено    
    -1027- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:39-41.
 
Відхилено    
    -1028- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 39 та 40.
 
Відхилено    
    -1029- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 41, 43 та 48.
 
Відхилено    
    -1030- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:43-45, 49, 51.
 
Відхилено    
    -1031- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 60, 64 та 66.
 
Відхилено    
    -1032- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 66, 68 та 71.
 
Відхилено    
    -1033- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 68 та 70-72.
 
Відхилено    
    -1034- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 68.
 
Відхилено    
    -1035- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 70.
 
Відхилено    
    -1036- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 24.
 
Відхилено    
    -1037- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 33.
 
Відхилено    
    -1038- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 33 та 42.
 
Відхилено    
    -1039- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 41.
 
Відхилено    
    -1040- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 44.
 
Відхилено    
    -1041- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 44 та 48.
 
Відхилено    
    -1042- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 48-50, 52 та 56.
 
Відхилено    
    -1043- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 55-57, 60 та 62.
 
Відхилено    
    -1044- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 57-60, 62 та 64.
 
Відхилено    
    -1045- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 64-66.
 
Відхилено    
    -1046- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 66 та 78.
 
Відхилено    
    -1047- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 67, 69 та 71.
 
Відхилено    
    -1048- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 71 та 88.
 
Відхилено    
    -1049- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 71-73 та 87.
 
Відхилено    
    -1050- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 72, 73 та 79.
 
Відхилено    
    -1051- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 73, 74, 75 та 77.
 
Відхилено    
    -1052- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 81 та 82.
 
Відхилено    
    -1053- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 82 та 83.
 
Відхилено    
    -1054- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 82-84 та 86.
 
Відхилено    
    -1055- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 71 та 86.
 
Відхилено    
    -1056- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 1-8, 12, 64 та 76.
 
Відхилено    
    -1057- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 4-7, 16, 29 та 33.
 
Відхилено    
    -1058- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 29-33.
 
Відхилено    
    -1059- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:36-39, 41 та 56.
 
Відхилено    
    -1060- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 41, 46, 51 та 59.
 
Відхилено    
    -1061- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 41-46, 52 та 87.
 
Відхилено    
    -1062- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 86, 87 та 88
 
Відхилено    
    -1063- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:71,72, 74 та 80.
 
Відхилено    
    -1064- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 21-24, 46, 50 та 78.
 
Відхилено    
    -1065- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 41, 47, 58 та 71.
 
Відхилено    
    -1066- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 44, 45, 48, 51, 78, 79, 81 та 88.
 
Відхилено    
    -1067- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 26-35 та 52.
 
Відхилено    
    -1068- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 1 та 2.
 
Відхилено    
    -1069- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 3, 4, 6, 12 та 18.
 
Відхилено    
    -1070- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 2, 3 та 8.
 
Відхилено    
    -1071- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 16, 22 та 44.
 
Відхилено    
    -1072- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 17, 87 та 88.
 
Відхилено    
    -1073- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 21, 22, 24, 26 та 38.
 
Відхилено    
    -1074- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 2, 3 та 4.
 
Відхилено    
    -1075- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:4, 8, 42 та 70.
 
Відхилено    
    -1076- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 8 та 42.
 
Відхилено    
    -1077- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 9, 16 та 44.
 
Відхилено    
    -1078- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18, 19, 22 та 63.
 
Відхилено    
    -1079- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 22, 42, 64 та 70.
 
Відхилено    
    -1080- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 25, 41 та 43.
 
Відхилено    
    -1081- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 41, 44, 67, 70 та 81.
 
Відхилено    
    -1082- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 81.
 
Відхилено    
    -1083- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 62, 63, 71.
 
Відхилено    
    -1084- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки:1, 2, 71 та 75.
 
Відхилено    
    -1085- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 3, 6, 12 та 64.
 
Відхилено    
    -1086- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18, 22, 37 та 44.
 
Відхилено    
    -1087- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 44, 45, 51 та 69.
 
Відхилено    
    -1088- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 69.
 
Відхилено    
    -1089- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 70 та 74.
 
Відхилено    
    -1090- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 74, 77, 78, 81 та 88.
 
Відхилено    
    -1091- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 33, 35, 38 та 52.
 
Відхилено    
    -1092- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 34, 56 та 57.
 
Відхилено    
    -1093- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 47, 48 та 57.
 
Відхилено    
    -1094- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 19, 27 та 81.
 
Відхилено    
    -1095- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 3 та 4.
 
Відхилено    
    -1096- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 18 та 35.
 
Відхилено    
    -1097- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 33, 42 та 50.
 
Відхилено    
    -1098- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 42, 50 та 54.
 
Відхилено    
    -1099- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 50, 54 та 78.
 
Відхилено    
    -1100- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 78-80.
 
Відхилено    
    -1101- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 37-39, 41, 46, 52 та 65.
 
Відхилено    
    -1102- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 52, 67 та 73.
 
Відхилено    
    -1103- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 68 та 76.
 
Відхилено    
    -1104- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 77, 79, 83 та 87.
 
Відхилено    
    -1105- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 83 та 84.
 
Відхилено    
    -1106- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 84 та 85.
 
Відхилено    
    -1107- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 74, 84 та 88.
 
Відхилено    
    -1108- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 74-77, 79, 81.
 
Відхилено    
    -1109- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 11-15, 27 та 39.
 
Відхилено    
    -1110- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 27, 39 та 42.
 
Відхилено    
    -1111- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 47, 49, 63 та 77.
 
Відхилено    
    -1112- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 64, 69, 77, 79 та 85.
 
Відхилено    
    -1113- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 85, 86, 87 та 88.
 
Відхилено    
    -1114- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
У таблиці у абзаці 3 п. 7 розділу І Законопроекту виключити наступні рядки: 62-64, 69, 71 та 77.
 
Відхилено    
    -1115- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31100000-7Електродвигуни, генератори та трансформатори30%45%
 
Відхилено    
    -1116- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31110000-0Електродвигуни30%45%
 
Відхилено    
    -1117- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31111000-7Адаптери30%45%
 
Відхилено    
    -1118- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31111000-7Генератори30%45%
 
Відхилено    
    -1119- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121000-0Генераторні установки30%45%
 
Відхилено    
    -1120- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121100-1Дизель-генераторні установки30%45%
 
Враховано частково    
    -1121- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121110-4Перетворювачі електричної енергії30%45%
 
Відхилено    
    -1122- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121111-1Обертальні перетворювачі електричної енергії30%45%
 
Відхилено    
    -1123- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121200-2Генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням30%45%
 
Враховано частково    
    -1124- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121300-3Вітрові генератори30%45%
 
Відхилено    
    -1125- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121310-6Вітряки30%45%
31121320-9Вітрові турбіни30%45%
 
Відхилено    
    -1126- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121330-2Вітряні турбогенератори30%45%
 
Відхилено    
    -1127- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31121331-9Ротори для турбін30%45%
 
Відхилено    
    -1128- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами
31121340-5Вітрові електростанції30%45%
 
Відхилено    
    -1129- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31122000-7Генераторні блоки30%45%
 
Відхилено    
    -1130- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами
31122100-8Паливні елементи30%45%
 
Відхилено    
    -1131- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31124000-1Парові турбогенератори та супутня апаратура 30%45%
 
Відхилено    
    -1132- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31126000-5Динамо-машини30%45%
 
Відхилено    
    -1133- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31127000-2Аварійні генератори30%45%
 
Відхилено    
    -1134- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31128000-9Турбогенератори30%45%
 
Відхилено    
    -1135- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31130000-6Генератори змінного струму30%45%
 
Відхилено    
    -1136- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31131000-3Однофазні двигуни30%45%
 
Відхилено    
    -1137- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31131100-4Виконавчі механізми30%45%
 
Відхилено    
    -1138- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31131200-5Аноди30%45%
 
Відхилено    
    -1139- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31132000-0Багатофазні двигуни30%45%
 
Відхилено    
    -1140- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31140000-9Градирні30%45%
 
Відхилено    
    -1141- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31141000-6Водоохолоджувачі30%45%
 
Відхилено    
    -1142- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31150000-2Баласти для розрядних ламп чи трубок30%45%
 
Відхилено    
    -1143- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31151000-9Статичні перетворювачі30%45%
 
Відхилено    
    -1144- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31153000-3Випрямлячі30%45%
 
Відхилено    
    -1145- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31154000-0Джерела безперебійного живлення30%45%
 
Відхилено    
    -1146- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31155000-7Інвертори30%45%
 
Відхилено    
    -1147- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31156000-4Джерела негарантованого живлення30%45%
 
Відхилено    
    -1148- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31157000-1Індуктивні котушки30%45%
 
Відхилено    
    -1149- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31158000-8Зарядні пристрої30%45%
 
Відхилено    
    -1150- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31158100-9Зарядні пристрої для акумуляторів30%45%
 
Відхилено    
    -1151- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31158200-0Нагнітачі30%45%
 
Відхилено    
    -1152- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31158300-1Турбонаддуви30%45%
 
Відхилено    
    -1153- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31160000-5Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів30%45%
 
Відхилено    
    -1154- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161000-2Частини електродвигунів і генераторів30%45%
 
Відхилено    
    -1155- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161100-3Системи збуджування30%45%
 
Відхилено    
    -1156- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161200-4Газоохолоджувальні системи30%45%
 
Відхилено    
    -1157- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161300-5Ротори для генераторів30%45%
 
Відхилено    
    -1158- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161400-6Системи водопостачання першого контуру30%45%
 
Відхилено    
    -1159- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161500-7Системи оливного ущільнення30%45%
 
Відхилено    
    -1160- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161600-8Системи водяного охолодження статорів30%45%
 
Відхилено    
    -1161- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161700-9Частини парових генераторів30%45%
 
Відхилено    
    -1162- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161800-0Частини газових генераторів30%45%
 
Відхилено    
    -1163- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31161900-1Системи контролю напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1164- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31162000-9Частини трансформаторів, індуктивних котушок і статичних перетворювачів30%45%
 
Відхилено    
    -1165- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31162100-0Частини конденсаторів30%45%
 
Відхилено    
    -1166- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31210000-1Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл30%45%
 
Відхилено    
    -1167- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211000-8Щитки та шафи з плавкими запобіжниками30%45%
 
Відхилено    
    -1168- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211100-9Комутаційні апарати30%45%
 
Відхилено    
    -1169- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211110-2Щити керування30%45%
 
Відхилено    
    -1170- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211200-0Шафи з плавкими запобіжниками30%45%
 
Відхилено    
    -1171- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211300-1Плавкі запобіжники30%45%
 
Відхилено    
    -1172- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211310-4Автоматичні вимикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1173- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211320-7Блоки плавких запобіжників30%45%
 
Відхилено    
    -1174- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211330-0Дріт для плавких запобіжників30%45%
 
Відхилено    
    -1175- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31211340-3Клеми для плавких запобіжників30%45%
 
Відхилено    
    -1176- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31212000-5Розмикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1177- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31212100-6Розмикачі повітряних ліній30%45%
 
Відхилено    
    -1178- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31212200-7Тестери для перевірки цілісності електричних схем30%45%
 
Відхилено    
    -1179- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31212300-8Електромагнітні вимикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1180- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31212400-9Мініатюрні автоматичні вимикачі качі30%45%
 
Відхилено    
    -1181- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31213000-2Розподільне обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1182- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31213100-3Розподільні коробки30%45%
 
Відхилено    
    -1183- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31213200-4Розподільні трансформатори 30%45%
 
Відхилено    
    -1184- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31213300-5Кабельні бокси 30%45%
 
Відхилено    
    -1185- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31213400-6Розподільні системи30%45%
 
Відхилено    
    -1186- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214000-9Розподільні пристрої30%45%
 
Відхилено    
    -1187- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214000-9Розподільні пристрої30%45%
 
Відхилено    
    -1188- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214100-0Перемикачі 30%45%
 
Відхилено    
    -1189- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214110-3Роз’єднувачі 30%45%
 
Відхилено    
    -1190- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214110-3Роз’єднувачі 30%45%
 
Відхилено    
    -1191- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214120-6Заземлювальні вимикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1192- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214130-9Захисні вимикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1193- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214140-2Вимикачі світла30%45%
 
Відхилено    
    -1194- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214150-5Барабанні перемикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1195- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214160-8Пневматичні вимикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1196- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214170-1Тумблери30%45%
 
Відхилено    
    -1197- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214180-4Повзункові перемикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1198- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214190-7Кінцеві вимикачі30%45%
 
Відхилено    
    -1199- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214200-1Вимикачі-роз’єднувачі30%45%
 
Відхилено    
    -1200- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214300-2Зовнішні розподілювальні пристрої30%45%
 
Відхилено    
    -1201- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214400-3Вимикачі-роз’єднувачі з плавкими запобіжниками30%45%
 
Відхилено    
    -1202- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214500-4Електричні щити30%45%
 
Відхилено    
    -1203- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214510-7Розподільні щити30%45%
 
Відхилено    
    -1204- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31214520-0Розподільні пристрої середньої напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1205- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31215000-6Обмежувачі напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1206- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31216000-3Грозорозрядники30%45%
 
Відхилено    
    -1207- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31216100-4Обладнання для захисту від блискавок30%45%
 
Відхилено    
    -1208- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31216200-5Блискавичники30%45%
 
Відхилено    
    -1209- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31217000-0Обмежувачі перенапруження30%45%
 
Відхилено    
    -1210- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31218000-7Шинопроводи30%45%
 
Відхилено    
    -1211- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31219000-4Захисні коробки 30%45%
 
Відхилено    
    -1212- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31220000-4Елементи електричних схем30%45%
 
Відхилено    
    -1213- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221000-1Електричні реле 30%45%
 
Відхилено    
    -1214- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221100-2Силові реле 30%45%
 
Відхилено    
    -1215- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221200-3Універсальні реле30%45%
 
Відхилено    
    -1216- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221300-4Розеткове реле30%45%
 
Відхилено    
    -1217- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221300-4Розеткове реле30%45%
 
Відхилено    
    -1218- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221400-5Реле змінної напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1219- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221500-6Ртутні реле30%45%
 
Відхилено    
    -1220- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221600-7Реле часу30%45%
 
Відхилено    
    -1221- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31221700-8Реле із захистом від перевантаження30%45%
 
Відхилено    
    -1222- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31223000-5Лампові патрони30%45%
 
Відхилено    
    -1223- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224000-2З’єднувачі та контактні елементи30%45%
 
Відхилено    
    -1224- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224100-3Вилки та розетки30%45%
 
Відхилено    
    -1225- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224200-4Коаксіальні з’єднувачі30%45%
 
Відхилено    
    -1226- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224300-5З’єднувальні коробки30%45%
 
Відхилено    
    -1227- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224400-6З’єднувальні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1228- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224500-7Затискачі30%45%
 
Відхилено    
    -1229- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224600-8Світлорегулятори30%45%
 
Відхилено    
    -1230- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224700-9Монтажні коробки30%45%
 
Відхилено    
    -1231- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224800-0З’єднувальні комплекти для кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1232- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31224810-3Подовжувальні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1233- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31230000-7Частини електророзподільної чи контрольної апаратури30%45%
 
Відхилено    
    -1234- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31300000-9Ізольовані дроти та кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1235- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31310000-2Мережеві кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1236- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31311000-9З’єднувачі мережевих кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1237- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31320000-5Електророзподільні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1238- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321000-2Лінії електропередачі30%45%
 
Відхилено    
    -1239- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321100-3Повітряні лінії електропередачі30%45%
 
Відхилено    
    -1240- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321200-4Кабелі низької та середньої напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1241- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321210-7Кабелі низької напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1242- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321220-0Кабелі середньої напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1243- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321300-5Кабелі високої напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1244- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321400-6Підводні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1245- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321500-7Підводні комунікаційні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1246- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321600-8Екрановані кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1247- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31321700-9Кабелі для сигналізації30%45%
 
Відхилено    
    -1248- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31330000-8Коаксіальні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1249- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31340000-1Приладдя до ізольованих кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1250- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31341000-8Котушки для ізольованих кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1251- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31342000-5З’єднувачі для ізольованих кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1252- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31343000-2Муфти для ізольованих кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1253- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31344000-9Сальники для ізольованих кабелів30%45%
 
Відхилено    
    -1254- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31350000-4Провідники зі суміщеними потоками керування і даних30%45%
 
Відхилено    
    -1255- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31351000-1Провідники для систем контролю доступу30%45%
 
Відхилено    
    -1256- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31400000-0Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1257- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31410000-3Гальванічні елементи30%45%
 
Відхилено    
    -1258- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31411000-0Лужні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1259- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31420000-6Гальванічні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1260- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31421000-3Свинцеві батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1261- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31422000-0Батарейні блоки30%45%
 
Відхилено    
    -1262- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31430000-9Електричні акумулятори30%45%
 
Відхилено    
    -1263- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31431000-6Свинцево-кислотні акумуляторні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1264- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31432000-3Нікелево-кадмієві акумуляторні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1265- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31433000-0Залізно-нікелеві акумуляторні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1266- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31434000-7Літієві акумуляторні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1267- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31440000-2Акумуляторні батареї30%45%
 
Відхилено    
    -1268- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31500000-1Освітлювальне обладнання та електричні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1269- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31510000-4Електричні лампи розжарення30%45%
 
Відхилено    
    -1270- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31511000-1Рефлекторні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1271- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31512000-8Галогенні лампи розжарення30%45%
 
Відхилено    
    -1272- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31512100-9Галогенні лінійні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1273- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31512200-0Галогенні лінійні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1274- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31512300-1Галогенні дихроїчні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1275- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31514000-2Розрядні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1276- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31515000-9Лампи ультрафіолетового світла30%45%
 
Відхилено    
    -1277- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31516000-6Лампи інфрачервоного світла30%45%
 
Відхилено    
    -1278- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31517000-3Дугові лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1279- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31518000-0Сигнальні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1280- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31518100-1Прожектори заливального світла30%45%
 
Відхилено    
    -1281- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31518200-2Пристрої аварійного освітлення30%45%
 
Відхилено    
    -1282- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31518210-5Аварійні ліхтарі30%45%
 
Відхилено    
    -1283- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31518220-8Світлодіодні трубки30%45%
 
Відхилено    
    -1284- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31518500-5Ртутні лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1285- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31519000-7Лампи розжарення та неонові лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1286- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31519100-8Лампи розжарення30%45%
 
Відхилено    
    -1287- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31519200-9Неонові лампи30%45%
 
Відхилено    
    -1288- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31523100-9Неонові рекламні вивіски30%45%
 
Відхилено    
    -1289- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31523300-1Підсвічувані вивіски30%45%
 
Відхилено    
    -1290- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31600000-2Електричні обладнання та апаратура30%45%
 
Відхилено    
    -1291- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31611000-2Комплекти дротів30%45%
 
Відхилено    
    -1292- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31650000-7Ізоляційне приладдя30%45%
 
Відхилено    
    -1293- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31651000-4Електроізоляційна стрічка30%45%
 
Відхилено    
    -1294- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31660000-0Вугільні електроди30%45%
 
Відхилено    
    -1295- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31670000-3Електричні частини машин чи апаратів30%45%
 
Відхилено    
    -1296- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31680000-6Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1297- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31681000-3Супутні товари до електричного обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1298- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31681100-4Електричні контакти30%45%
 
Відхилено    
    -1299- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31320000-5Електророзподільні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1300- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31681200-5Електричні насоси30%45%
 
Відхилено    
    -1301- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31681300-6Електричні схеми30%45%
 
Відхилено    
    -1302- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31681400-7Електричні деталі30%45%
 
Відхилено    
    -1303- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31681410-0Електричні матеріали30%45%
 
Відхилено    
    -1304- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682000-0Електричне приладдя30%45%
 
Відхилено    
    -1305- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682100-1Електрошафи30%45%
 
Відхилено    
    -1306- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682110-4Накривки для електрошаф30%45%
 
Відхилено    
    -1307- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682200-2Панелі приладів30%45%
 
Відхилено    
    -1308- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682210-5Вимірювальне та контрольне обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1309- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682300-3Обладнання середньої напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1310- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682310-6Панелі середньої напруги30%45%
 
Відхилено    
    -1311- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682400-4Обладнання для повітряних ліній електропередачі30%45%
 
Відхилено    
    -1312- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682410-7Опори повітряних ліній електропередачі30%45%
 
Відхилено    
    -1313- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31682540-7Устаткування для підстанцій30%45%
 
Відхилено    
    -1314- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711130-3Резистори30%45%
 
Відхилено    
    -1315- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711131-0Електричні резистори30%45%
 
Відхилено    
    -1316- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711140-6Електроди30%45%
 
Відхилено    
    -1317- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711155-7Конденсаторні мережі30%45%
 
Відхилено    
    -1318- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711200-5Електронні табло30%45%
 
Відхилено    
    -1319- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711300-6Електронні хронометражні системи30%45%
 
Відхилено    
    -1320- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711310-9Системи обліку відвідувачів30%45%
 
Відхилено    
    -1321- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711400-7Електронні лампи та трубки30%45%
 
Відхилено    
    -1322- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711410-0Електронно-променеві трубки30%45%
 
Відхилено    
    -1323- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711411-7Передавальні телевізійні трубки30%45%
 
Відхилено    
    -1324- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711500-8Частини електронних блоків30%45%
 
Відхилено    
    -1325- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711510-1Частини електричних конденсаторів30%45%
 
Відхилено    
    -1326- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711520-4Частини електричних резисторів, реостатів і потенціометрів30%45%
 
Відхилено    
    -1327- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31711530-7Частини електронних ламп і трубок30%45%
 
Відхилено    
    -1328- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712000-0Мікроелектронні машини й апарати та мікросистеми30%45%
 
Відхилено    
    -1329- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712100-1Мікроелектронні машини й апарати30%45%
 
Відхилено    
    -1330- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712110-4Електронні інтегральні схеми та мікроблоки30%45%
 
Відхилено    
    -1331- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712114-2Електронні інтегральні схеми30%45%
 
Відхилено    
    -1332- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712115-9Мікроблоки30%45%
 
Відхилено    
    -1333- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712116-6Мікропроцесори30%45%
 
Відхилено    
    -1334- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712117-3Корпуси інтегральних схем30%45%
 
Відхилено    
    -1335- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712118-0Гнізда чи кріплення для інтегральних схем30%45%
 
Відхилено    
    -1336- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712119-7Кришки корпусу інтегральних схем30%45%
 
Відхилено    
    -1337- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712200-2Мікросистеми30%45%
 
Відхилено    
    -1338- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712300-3Друковані плати30%45%
 
Відхилено    
    -1339- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712310-6Змонтовані друковані плати30%45%
 
Відхилено    
    -1340- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712320-9Незмонтовані друковані плати30%45%
 
Відхилено    
    -1341- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712330-2Напівпровідникові прилади30%45%
 
Відхилено    
    -1342- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712331-9Фотоелементи30%45%
 
Відхилено    
    -1343- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712332-6Тиристори30%45%
 
Відхилено    
    -1344- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712333-3Діаки 30%45%
 
Відхилено    
    -1345- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712334-0Тріаки30%45%
 
Відхилено    
    -1346- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712335-7Оптопари30%45%
 
Відхилено    
    -1347- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712340-5Діоди30%45%
 
Відхилено    
    -1348- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712341-2Світлодіоди30%45%
 
Відхилено    
    -1349- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712347-4Силові діоди чи сонячні елементи з вбудованими діодами30%45%
 
Відхилено    
    -1350- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712350-8Транзистори30%45%
 
Відхилено    
    -1351- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712351-5Фоточутливі транзистори30%45%
 
Відхилено    
    -1352- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31712356-0Одноперехідні транзистори30%45%
 
Відхилено    
    -1353- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31720000-9Електромеханічне обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1354- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31730000-2Електротехнічне обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1355- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31731000-9Електротехнічне приладдя30%45%
 
Відхилено    
    -1356- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
31731100-0Модулі30%45%
 
Відхилено    
    -1357- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32200000-5Передавальна апаратура для радіотелефонії, радіотелеграфії, радіомовлення і телебачення30%45%
 
Відхилено    
    -1358- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32210000-8Обладнання для телерадіомовлення30%45%
 
Відхилено    
    -1359- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32211000-5Виробниче устаткування для телерадіомовлення30%45%
 
Відхилено    
    -1360- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32550000-3Телефонне обладнання30%45%
 
Відхилено    
    -1361- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32551000-0Телефонні кабелі та супутня продукція30%45%
 
Відхилено    
    -1362- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32551400-4Телефонні мережі30%45%
 
Відхилено    
    -1363- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32551500-5Телефонні кабелі30%45%
 
Відхилено    
    -1364- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32552000-7Електрична апаратура для дротової телефонії чи дротової телеграфії30%45%
 
Відхилено    
    -1365- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
32553000-4Частини електричної телефонної та телеграфної апаратури30%45%
 
Відхилено    
    -1366- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34114100-0Аварійно-рятувальні транспортні засоби15%30%
 
Відхилено    
    -1367- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34114110-3Рятувальні транспортні засоби15%30%
 
Відхилено    
    -1368- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34114120-6Санітарні транспортні засоби25%40%
 
Відхилено    
    -1369- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34114210-4Транспортні засоби для перевезення в’язнів15%25%
 
Відхилено    
    -1370- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34114300-2Транспортні засоби служб соціальної допомоги15%25%
 
Відхилено    
    -1371- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34143000-1Транспортні засоби для утримання доріг узимку15%25%
 
Відхилено    
    -1372- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144400-2Транспортні засоби для утримання доріг15%25%
 
Відхилено    
    -1373- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144410-5Автоцистерни для відкачування каналізаційних стоків15%25%
 
Відхилено    
    -1374- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144420-8Автомобілі для розсипання солі15%25%
 
Відхилено    
    -1375- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144440-4Снігоприбиральні машини 15%25%
 
Відхилено    
    -1376- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144512-0Сміттєтрамбувальні машини 15%25%
 
Відхилено    
    -1377- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144520-9Асенізаційні автоцистерни15%25%
 
Відхилено    
    -1378- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144700-5Транспортні засоби для технічного обслуговування15%25%
 
Відхилено    
    -1379- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144730-4Авіазаправні машини15%25%
 
Відхилено    
    -1380- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144740-7Вантажні транспортні засоби для буксирування літаків15%25%
 
Відхилено    
    -1381- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34144751-7Портові навантажувачі15%25%
 
Відхилено    
    -1382- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34150000-3Транспортні симулятори15%25%
 
Відхилено    
    -1383- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34151000-0Автомобільні тренажери15%25%
 
Відхилено    
    -1384- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34152000-7Навчальні симулятори15%25%
 
Відхилено    
    -1385- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34211000-9Кузови автобусів, автомобілів швидкої допомоги та вантажних транспортних засобів25%40%
 
Відхилено    
    -1386- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34211100-9Кузови автобусів25%40%
 
Відхилено    
    -1387- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34211200-9Кузови автомобілів швидкої допомоги25%40%
 
Відхилено    
    -1388- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34211300-9Кузови вантажних транспортних засобів25%40%
 
Відхилено    
    -1389- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34223200-8Паливозаправники15%25%
 
Відхилено    
    -1390- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34223330-8Пересувні блоки на причепи25%40%
 
Відхилено    
    -1391- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34223340-1Причепи-цистерни15%20%
 
Відхилено    
    -1392- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34223350-4Причепи з поворотними драбинами15%20%
 
Відхилено    
    -1393- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34223360-7Заправні причепи15%20%
 
Відхилено    
    -1394- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34223370-0Причепи-самоскиди15%20%
 
Відхилено    
    -1395- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34224000-3Частини причепів, напівпричепів та інших транспортних засобів15%20%
 
Відхилено    
    -1396- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34310000-3Двигуни та їх частини10%20%
 
Відхилено    
    -1397- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34311000-0Двигуни10%20%
 
Відхилено    
    -1398- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34311000-0Двигуни10%20%
 
Відхилено    
    -1399- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34311110-4Двигуни з іскровим запалюванням10%20%
 
Відхилено    
    -1400- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34311120-7Дизельні двигуни10%20%
 
Відхилено    
    -1401- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34312200-9Свічки запалювання10%20%
 
Відхилено    
    -1402- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34324000-4Колеса, частини та приладдя до них10%20%
 
Відхилено    
    -1403- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34324100-5Обладнання для балансування коліс10%20%
 
Відхилено    
    -1404- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34325000-1Глушники та вихлопні труби10%20%
 
Відхилено    
    -1405- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34325100-2Глушники 10%20%
 
Відхилено    
    -1406- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34325100-3Вихлопні труби10%20%
 
Відхилено    
    -1407- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34326200-0Домкрати10%20%
 
Відхилено    
    -1408- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34350000-5Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності10%20%
 
Відхилено    
    -1409- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34351000-2Шини для транспортних засобів малої тоннажності10%20%
 
Відхилено    
    -1410- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34351100-3Автомобільні шини10%20%
 
Відхилено    
    -1411- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34352100-0Шини для вантажних автомобілів10%20%
 
Відхилено    
    -1412- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34352200-1Шини для автобусів10%20%
 
Відхилено    
    -1413- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34410000-4Мотоцикли10%20%
 
Відхилено    
    -1414- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34411100-2Коляски до мотоциклів10%20%
 
Відхилено    
    -1415- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34411200-3Шини для мотоциклів10%20%
 
Відхилено    
    -1416- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34420000-7Моторолери та моторизовані велосипеди10%20%
 
Відхилено    
    -1417- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34421000-7Моторолери 10%20%
 
Відхилено    
    -1418- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34422000-7Моторизовані велосипеди10%20%
 
Відхилено    
    -1419- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34430000-0Велосипеди10%20%
 
Відхилено    
    -1420- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34431000-7Велосипеди без мотора10%20%
 
Відхилено    
    -1421- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34432100-5Шини для велосипедів10%20%
 
Відхилено    
    -1422- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512000-9Пасажирські та вантажні кораблі та подібні судна 10%20%
 
Відхилено    
    -1423- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512100-0Пороми 10%20%
 
Відхилено    
    -1424- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512200-1Круїзні судна10%20%
 
Відхилено    
    -1425- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512300-2Балкери10%20%
 
Відхилено    
    -1426- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512400-3Вантажі судна10%20%
 
Відхилено    
    -1427- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512500-4Торгові судна10%20%
 
Відхилено    
    -1428- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512600-5Контейнеровози10%20%
 
Відхилено    
    -1429- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512800-7Танкери10%20%
 
Відхилено    
    -1430- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34512950-3Судна-рефрижератори10%20%
 
Відхилено    
    -1431- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513100-7Риболовні судна10%20%
 
Відхилено    
    -1432- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513150-2Рибопереробні судна10%20%
 
Відхилено    
    -1433- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513250-3Драги10%20%
 
Відхилено    
    -1434- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513450-5Промислові судна10%20%
 
Відхилено    
    -1435- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513600-2Очисні судна10%20%
 
Відхилено    
    -1436- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513650-7Пожежні судна10%20%
 
Відхилено    
    -1437- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513650-7Пожежні судна10%20%
 
Відхилено    
    -1438- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34513750-8Плавучі маяки10%20%
 
Відхилено    
    -1439- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34515100-1Маркерні буї10%20%
 
Відхилено    
    -1440- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34522700-9Водні велосипеди10%20%
 
Відхилено    
    -1441- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34631100-0Колеса-моноблоки10%20%
 
Відхилено    
    -1442- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34632000-6Обладнання для контролю залізничного руху10%20%
 
Відхилено    
    -1443- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34632100-7Механічні сигнальні системи10%20%
 
Відхилено    
    -1444- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34632200-8Електричні сигнальні системи для залізничних доріг10%20%
 
Відхилено    
    -1445- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34632300-9Електричні установки для залізничних доріг10%20%
 
Відхилено    
    -1446- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34913700-7Драбини для пожежних машин10%20%
 
Відхилено    
    -1447- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34913800-8Якорі10%20%
 
Відхилено    
    -1448- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34920000-2Дорожнє обладнання10%20%
 
Відхилено    
    -1449- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34921000-9Дорожньо-експлуатаційне обладнання10%20%
 
Відхилено    
    -1450- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34921100-0Підмітально-прибиральні машини10%20%
 
Відхилено    
    -1451- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34921200-1Машини для очищення злітно-посадкових смуг10%20%
 
Відхилено    
    -1452- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34922000-6Обладнання для нанесення дорожньої розмітки10%20%
 
Відхилено    
    -1453- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34922100-7Дорожня розмітка10%20%
 
Відхилено    
    -1454- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34922110-0Скляні кульки для дорожньої розмітки10%20%
 
Відхилено    
    -1455- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34923000-3Обладнання для контролю дорожнього руху10%20%
 
Відхилено    
    -1456- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34924000-0Динамічні інформаційні табло10%20%
 
Відхилено    
    -1457- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34926000-4Контрольне обладнання для автомобільних стоянок10%20%
 
Відхилено    
    -1458- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34927000-1Обладнання для сплати дорожніх зборів10%20%
 
Відхилено    
    -1459- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928000-8Облаштування для доріг35%50%
 
Відхилено    
    -1460- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928100-9Облаштування для доріг35%50%
 
Відхилено    
    -1461- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928110-2Дорожні бар’єри35%50%
 
Відхилено    
    -1462- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928120-5Частини бар’єрів35%50%
 
Відхилено    
    -1463- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928200-0Дерев’яні стовпи35%50%
 
Відхилено    
    -1464- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928220-6Частини огорожі35%50%
 
Відхилено    
    -1465- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928230-9Шумоізоляційні огорожі20%40%
 
Відхилено    
    -1466- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928300-1Захисні бар’єри25%40%
 
Відхилено    
    -1467- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928310-4Колесовідбійні бруси20%40%
 
Відхилено    
    -1468- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928330-0Пристрої для протилавинного захисту20%40%
 
Відхилено    
    -1469- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928340-3Снігові щити20%40%
 
Відхилено    
    -1470- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928400-2Міські вуличні меблі20%40%
 
Відхилено    
    -1471- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928410-5Дорожні вказівники20%40%
 
Відхилено    
    -1472- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928420-8Сигнальні ліхтарі20%40%
 
Відхилено    
    -1473- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928430-1Семафори20%40%
 
Відхилено    
    -1474- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928440-4Знаки автобусної зупинки20%40%
 
Відхилено    
    -1475- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928450-7Боларди20%40%
 
Відхилено    
    -1476- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928460-0Дорожні конуси20%40%
 
Відхилено    
    -1477- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928470-3Вказівники20%40%
 
Відхилено    
    -1478- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928471-0Матеріали для виготовлення дорожніх знаків і вказівників20%40%
 
Відхилено    
    -1479- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928472-7Стовпи-вказівники20%40%
 
Відхилено    
    -1480- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928500-3Обладнання для вуличного освітлення20%40%
 
Відхилено    
    -1481- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928510-6Опори для вуличного освітлення20%40%
 
Відхилено    
    -1482- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928520-9Ліхтарні стовпи20%40%
 
Відхилено    
    -1483- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34928530-2Вуличні ліхтарі20%40%
 
Відхилено    
    -1484- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34929000-5Матеріали для автодорожнього будівництва20%40%
 
Відхилено    
    -1485- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34930000-5Суднове обладнання20%40%
 
Відхилено    
    -1486- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34931000-2Портове обладнання20%40%
 
Відхилено    
    -1487- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34931100-3Докові споруди20%40%
 
Відхилено    
    -1488- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941000-5Рейки та приладдя20%40%
 
Відхилено    
    -1489- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941100-6Стрижні20%40%
 
Відхилено    
    -1490- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941200-7Рейкові колії20%40%
 
Відхилено    
    -1491- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941300-8Трамвайні колії20%40%
 
Відхилено    
    -1492- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941500-0Крейцкопфи20%40%
 
Відхилено    
    -1493- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941600-1Стрілочні переводи20%40%
 
Відхилено    
    -1494- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34941800-3Залізничні стрілки20%40%
 
Відхилено    
    -1495- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34942000-2Сигнальне обладнання20%40%
 
Відхилено    
    -1496- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34942100-3Сигнальні стовпи20%40%
 
Відхилено    
    -1497- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34945000-3Обладнання для рихтування колій20%40%
 
Відхилено    
    -1498- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946000-0Конструкційні матеріали та приладдя для залізничних колій20%40%
 
Відхилено    
    -1499- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946100-1Конструкційні матеріали для залізничних колій20%40%
 
Відхилено    
    -1500- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946110-4Рейки20%40%
 
Відхилено    
    -1501- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946120-7Матеріали для будівництва залізничних доріг20%40%
 
Відхилено    
    -1502- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946121-4Рейкові накладки та підкладки20%40%
 
Відхилено    
    -1503- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946122-1Контррейки20%40%
 
Відхилено    
    -1504- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946200-2Приладдя для будівництва залізничних колій20%40%
 
Відхилено    
    -1505- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946210-5Струмопровідні рейки20%40%
 
Відхилено    
    -1506- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946220-8Гостряки стрілочних переводів, хрестовини глухого перетину, перевідні штанги та хрестовини20%40%
 
Відхилено    
    -1507- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946221-5Гостряки стрілочних переводів20%40%
 
Відхилено    
    -1508- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946230-1Рейкові клеми, опори та шпали20%40%
 
Відхилено    
    -1509- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946231-8Рейкові клеми20%40%
 
Відхилено    
    -1510- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946232-5Рейкові опори та шпали20%40%
 
Відхилено    
    -1511- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34946240-4Рейкові подушки та клини20%40%
 
Відхилено    
    -1512- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34947000-7Шпали та частини шпал20%40%
 
Відхилено    
    -1513- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34947100-8Шпали 20%40%
 
Відхилено    
    -1514- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34947200-9Частини шпал20%40%
 
Відхилено    
    -1515- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34951000-8Ремонтні платформи15%30%
 
Відхилено    
    -1516- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34951200-0Обладнання для відкачування мулу15%30%
 
Відхилено    
    -1517- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34951300-1Установки для висушування мулу15%30%
 
Відхилено    
    -1518- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34952000-5Лебідки для гідравлічних підіймачів15%30%
 
Відхилено    
    -1519- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34953000-234953100-315%30%
 
Відхилено    
    -1520- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34954000-9Козлові крани10%20%
 
Відхилено    
    -1521- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34955100-7Плавучі нафтосховища10%20%
 
Відхилено    
    -1522- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34961000-1Системи обробки багажу10%20%
 
Відхилено    
    -1523- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34961100-2Обладнання для обробки багажу10%20%
 
Відхилено    
    -1524- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34969100-8Літакові телескопічні трапи10%20%
 
Відхилено    
    -1525- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34969200-9Літакові пересувні трапи10%20%
 
Відхилено    
    -1526- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34970000-7Обладнання для моніторингу руху транспорту10%20%
 
Відхилено    
    -1527- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34971000-4Камери контролю швидкості руху10%20%
 
Відхилено    
    -1528- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34972000-1Системи вимірювання транспортного потоку10%20%
 
Відхилено    
    -1529- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34990000-3Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання10%20%
 
Відхилено    
    -1530- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І зак онопроекту доповнити цифрами та словами:
34991000-0Стадіонні прожектори10%20%
 
Відхилено    
    -1531- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34992000-7Вказівники та світлові вказівники10%20%
 
Відхилено    
    -1532- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34992100-8Підсвічувані дорожні знаки10%20%
 
Відхилено    
    -1533- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34992200-9Дорожні знаки10%20%
 
Відхилено    
    -1534- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34992300-0Вуличні знаки10%20%
 
Відхилено    
    -1535- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34993000-4Системи дорожнього освітлення10%20%
 
Відхилено    
    -1536- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34993100-5Системи освітлення тунелів10%20%
 
Відхилено    
    -1537- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34996000-5Регулювальне, запобіжне чи сигнальне дорожнє обладнання10%20%
 
Відхилено    
    -1538- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34996100-6Світлофори10%20%
 
Відхилено    
    -1539- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
34996200-7Регулювальне, запобіжне чи сигнальне обладнання для внутрішніх водних шляхів10%20%
 
Відхилено    
    -1540- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35100000-5Аварійне та охоронне обладнання10%20%
 
Відхилено    
    -1541- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35111000-5Протипожежне обладнання10%20%
 
Відхилено    
    -1542- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35111300-8Вогнегасники10%20%
 
Відхилено    
    -1543- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35111310-1Пінні вогнегасники10%20%
 
Відхилено    
    -1544- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35111320-4Переносні вогнегасники10%20%
 
Відхилено    
    -1545- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35111520-6Піна чи подібні суміші для пожежогасіння10%20%
 
Відхилено    
    -1546- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
35113440-5Світловідбивні жилети10%20%
 
Відхилено    
    -1547- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42111000-0Мотори35%50%
 
Відхилено    
    -1548- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42111100-1Підвісні мотори для до морських суден35%50%
 
Відхилено    
    -1549- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42112000-7Турбінні установки35%50%
 
Відхилено    
    -1550- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42112300-0Газові турбіни35%50%
 
Відхилено    
    -1551- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42112400-1Турбінне обладнання35%50%
 
Відхилено    
    -1552- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42112410-4Турбінні прилади35%50%
 
Відхилено    
    -1553- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113000-4Частини турбін35%50%
 
Відхилено    
    -1554- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113100-5Частини парових турбін35%50%
 
Відхилено    
    -1555- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113110-8Опорні плити35%50%
 
Відхилено    
    -1556- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113120-1Конденсувальні системи охолодження повітря35%50%
 
Відхилено    
    -1557- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113150-0Мастильні системи35%50%
 
Відхилено    
    -1558- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113160-3Вологовідділювачі35%50%
 
Відхилено    
    -1559- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113161-0Осушувачі35%50%
 
Відхилено    
    -1560- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113170-6Роторне обладнання35%50%
 
Відхилено    
    -1561- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113171-3Ротори35%50%
 
Відхилено    
    -1562- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113172-0Лопаті35%50%
 
Відхилено    
    -1563- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113190-2Поворотні механізми35%50%
 
Відхилено    
    -1564- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113200-6Частини гідравлічних турбін35%50%
 
Відхилено    
    -1565- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113300-7Частини газових турбін35%50%
 
Відхилено    
    -1566- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113310-0Системи впуску повітря35%50%
 
Відхилено    
    -1567- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113320-3Газонагнітальні модулі35%50%
 
Відхилено    
    -1568- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113390-4Газопаливні системи35%50%
 
Відхилено    
    -1569- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42113400-8Частини водяних коліс35%50%
 
Відхилено    
    -1570- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42121000-3Гідравлічні чи пневматичні двигуни та мотори35%50%
 
Відхилено    
    -1571- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42121100-4Гідравлічні чи пневматичні циліндри35%50%
 
Відхилено    
    -1572- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42121200-5Гідравлічні двигуни35%50%
 
Відхилено    
    -1573- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42121300-6Пневматичні двигуни35%50%
 
Відхилено    
    -1574- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42121400-7Гідравлічні мотори35%50%
 
Відхилено    
    -1575- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42121500-8Пневматичні мотори35%50%
 
Відхилено    
    -1576- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122110-4Насоси для пожежогасіння35%50%
 
Відхилено    
    -1577- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122130-0Водяні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1578- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122160-9Охолоджувальні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1579- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122161-6Насоси водяного охолодження35%50%
 
Відхилено    
    -1580- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122170-2Мастильні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1581- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122180-5Паливні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1582- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122190-8Бетонні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1583- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122200-2Поршневі нагнітачі для рідин35%50%
 
Відхилено    
    -1584- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122220-8Каналізаційні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1585- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122230-1Дозувальні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1586- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122300-3Гідравлічні мультиплікатори35%50%
 
Відхилено    
    -1587- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122419-0Перфузійні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1588- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122440-6Роторні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1589- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122450-9Вакуумні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1590- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122460-2Повітряні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1591- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122480-8Лопатеві насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1592- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122500-5Лабораторні насоси та приладдя до них35%50%
 
Відхилено    
    -1593- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42122510-8Перистальтичні насоси35%50%
 
Відхилено    
    -1594- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42123300-0Компресори до холодильного устаткування35%50%
 
Відхилено    
    -1595- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42123410-4Вбудовані повітряні компресори35%50%
 
Відхилено    
    -1596- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42123610-6Компресорні блоки35%50%
 
Відхилено    
    -1597- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42123700-4Відцентрові компресори35%50%
 
Відхилено    
    -1598- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124000-4Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів15%30%
 
Відхилено    
    -1599- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124100-5Частини двигунів або моторів15%30%
 
Відхилено    
    -1600- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124130-4Частини пневматичних двигунів15%30%
 
Відхилено    
    -1601- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124150-0Частини гідравлічних двигунів або моторів15%30%
 
Відхилено    
    -1602- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124200-6Частини насосів і підіймачів рідин15%30%
 
Відхилено    
    -1603- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124210-9Частини паливних, ручних і бетонних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1604- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124212-3Частини ручних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1605- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124212-3Частини ручних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1606- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124213-0Частини бетонних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1607- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124220-2Частини поршневих нагнітачів15%30%
 
Відхилено    
    -1608- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124221-9Частини гідравлічних агрегатів15%30%
 
Відхилено    
    -1609- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124222-6Частини дозувальних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1610- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124230-5Частини роторних нагнітачів15%30%
 
Відхилено    
    -1611- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124290-3Частини відцентрових насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1612- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124300-7Частини повітряних чи вакуумних насосів, повітряних чи газових компресорів15%30%
 
Відхилено    
    -1613- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124310-0Частини повітряних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1614- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124320-3Частини вакуумних насосів15%30%
 
Відхилено    
    -1615- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124330-6Частини повітряних компресорів15%30%
 
Відхилено    
    -1616- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42124340-9Частини газових компресорів15%30%
 
Відхилено    
    -1617- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42130000-9Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої15%30%
 
Відхилено    
    -1618- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131100-7Арматура, що визначена за функціональними ознаками15%30%
 
Відхилено    
    -1619- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131210-1Засувки ножові15%30%
 
Відхилено    
    -1620- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131220-4Засувки шлюзові15%30%
 
Відхилено    
    -1621- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131230-7Засувки15%30%
 
Відхилено    
    -1622- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131240-0Клапани запірні15%30%
 
Відхилено    
    -1623- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131250-3Голчасті клапани15%30%
 
Відхилено    
    -1624- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131260-6Кульові крани15%30%
 
Відхилено    
    -1625- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131270-9Коркові крани15%30%
 
Відхилено    
    -1626- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131280-2Дискові поворотні затвори15%30%
 
Відхилено    
    -1627- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131290-5Мембранні клапани15%30%
 
Відхилено    
    -1628- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131291-2Засувки шиберні15%30%
 
Відхилено    
    -1629- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131292-9Відкидні клапани15%30%
 
Відхилено    
    -1630- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131300-9Фонтанна арматура та інші клапанні системи15%30%
 
Відхилено    
    -1631- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131310-2Фонтанна арматура 15%30%
 
Відхилено    
    -1632- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131320-5Штуцерні маніфольди15%30%
 
Відхилено    
    -1633- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131390-6Клапанні системи15%30%
 
Відхилено    
    -1634- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42131400-0Крани та вентилі для санітарно-технічного обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1635- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42132100-4Приводи для арматури трубопровідної15%30%
 
Відхилено    
    -1636- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42132110-7Електричні приводи для арматури15%30%
 
Відхилено    
    -1637- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42132120-0Гідравлічні приводи для арматури15%30%
 
Відхилено    
    -1638- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42132130-3Пневматичні приводи для арматури15%30%
 
Відхилено    
    -1639- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42140000-2Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи15%30%
 
Відхилено    
    -1640- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141000-9Прямозубі циліндричні зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи15%30%
 
Відхилено    
    -1641- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141100-0Трансмісійні, розподільні та колінчасті вали15%30%
 
Відхилено    
    -1642- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141110-3Трансмісійні вали15%30%
 
Відхилено    
    -1643- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141120-6Розподільні вали15%30%
 
Відхилено    
    -1644- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141130-9Колінчасті вали15%30%
 
Відхилено    
    -1645- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141200-1Корпуси підшипників15%30%
 
Відхилено    
    -1646- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141300-2Зубчасті колеса та зубчасті передачі15%30%
 
Відхилено    
    -1647- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141400-3Маховики та шківи15%30%
 
Відхилено    
    -1648- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141410-6Лебідки15%30%
 
Відхилено    
    -1649- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141500-4Муфти зчеплення15%30%
 
Відхилено    
    -1650- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141600-5Талі15%30%
 
Відхилено    
    -1651- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141700-6З’єднувальні муфти для валів15%30%
 
Відхилено    
    -1652- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42141800-7Карданні шарніри15%30%
 
Відхилено    
    -1653- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42160000-8Котельні установки15%30%
 
Відхилено    
    -1654- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42161000-5Водонагрівальні бойлери15%30%
 
Відхилено    
    -1655- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42162000-2Парові котли15%30%
 
Відхилено    
    -1656- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42163000-9Парогенератори15%30%
 
Відхилено    
    -1657- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42164000-6Допоміжне обладнання для котлів15%30%
 
Відхилено    
    -1658- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42165000-3Пароконденсатори15%30%
 
Відхилено    
    -1659- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42200000-8Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну15%30%
 
Відхилено    
    -1660- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42210000-1Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну15%30%
 
Відхилено    
    -1661- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42211000-8Машини для виробництва молочної продукції15%30%
 
Відхилено    
    -1662- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42211100-9Відцентрові сепаратори вершків15%30%
 
Відхилено    
    -1663- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42212000-5Машини для обробки злакових культур або сушених овочів15%30%
 
Відхилено    
    -1664- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42213000-2Машини, що використовуються у виробництві алкогольних або фруктових напоїв15%30%
 
Відхилено    
    -1665- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42214000-9Кухонні печі, сушарки для сільськогосподарських продуктів та обладнання для готування чи підігрівання їжі15%30%
 
Відхилено    
    -1666- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42214200-1Сушарки для сільськогосподарських продуктів15%30%
 
Відхилено    
    -1667- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42215000-6Машини для промислової обробки чи виробництва продуктів харчування чи напоїв15%30%
 
Відхилено    
    -1668- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42215200-8Машини для обробки продуктів харчування15%30%
 
Відхилено    
    -1669- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42215300-9Машини для виготовлення макаронних виробів15%30%
 
Відхилено    
    -1670- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42220000-4Частини машин для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну15%30%
 
Відхилено    
    -1671- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42221000-1Частини машин для обробки продуктів харчування15%30%
 
Відхилено    
    -1672- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42221100-2Частини машин для виробництва молочної продукції15%30%
 
Відхилено    
    -1673- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42221110-5Частини доїльних апаратів15%30%
 
Відхилено    
    -1674- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42222000-8Частини машин для виробництва напоїв15%30%
 
Відхилено    
    -1675- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42300000-9Промислові чи лабораторні, сміттєспалювальні та пекарські печі15%30%
 
Відхилено    
    -1676- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42310000-5Сміттєспалювальні печі15%30%
 
Відхилено    
    -1677- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42330000-8Плавильні печі15%30%
 
Відхилено    
    -1678- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42341000-8Промислові печі15%30%
 
Відхилено    
    -1679- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42400000-0Підіймально-транспортувальне обладнання та його частини15%30%
 
Відхилено    
    -1680- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42410000-3Підіймально-транспортувальне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1681- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42411000-0Талі та підіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1682- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42412000-7Шахтні лебідки, лебідки для підземних гірничих робіт і кабестани15%30%
 
Відхилено    
    -1683- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42412100-8Шахтові лебідки та лебідки для підземних гірничих робіт15%30%
 
Відхилено    
    -1684- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42412110-1Шахтні лебідки15%30%
 
Відхилено    
    -1685- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42412120-4Шахтні лебідки15%30%
 
Відхилено    
    -1686- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42412200-9Кабестани15%30%
 
Відхилено    
    -1687- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42413000-4Домкрати та автомобільні підіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1688- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42413100-5Інтегровані підіймальні системи15%30%
 
Відхилено    
    -1689- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42413200-6Гідравлічні домкрати15%30%
 
Відхилено    
    -1690- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42413300-7Пневматичні домкрати15%30%
 
Відхилено    
    -1691- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42413400-8Механічні домкрати15%30%
 
Відхилено    
    -1692- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42413500-9Автомобільні підіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1693- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414000-1Підіймальні крани, пересувні підіймальні рами та автоманіпулятори, оснащені краном15%30%
 
Відхилено    
    -1694- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414100-2Підіймальні крани15%30%
 
Відхилено    
    -1695- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414110-5Портові крани15%30%
 
Відхилено    
    -1696- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414120-8Причальні крани15%30%
 
Відхилено    
    -1697- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414130-1Крани-штабелери15%30%
 
Відхилено    
    -1698- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414140-4Контейнерні крани15%30%
 
Відхилено    
    -1699- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414150-7Баштові крани15%30%
 
Відхилено    
    -1700- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414200-3Крани-балки15%30%
 
Відхилено    
    -1701- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414210-6Пересувні крани15%30%
 
Відхилено    
    -1702- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414220-9Мостові крани15%30%
 
Відхилено    
    -1703- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414300-4Консольні крани15%30%
 
Відхилено    
    -1704- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414310-7Пересувні підіймальні рами15%30%
 
Відхилено    
    -1705- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414320-0Консольні крани на платформі15%30%
 
Відхилено    
    -1706- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414400-5Автокрани15%30%
 
Відхилено    
    -1707- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414410-8Крани-маніпулятори для вантажних автомобілів15%30%
 
Відхилено    
    -1708- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42414500-6Крани мостового типу15%30%
 
Відхилено    
    -1709- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415000-8Вилкові автонавантажувачі, автоманіпулятори, тягачі для обслуговування залізничних станцій15%30%
 
Відхилено    
    -1710- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415100-9Автонавантажувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1711- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415110-2Вилкові автонавантажувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1712- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415200-0Автоманіпулятори15%30%
 
Відхилено    
    -1713- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415210-3Автоманіпулятори з навантажувально-розвантажувальним обладнанням15%30%
 
Відхилено    
    -1714- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415300-1Тягачі для обслуговування залізничних станцій15%30%
 
Відхилено    
    -1715- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42415320-7Обладнання для аварійно-ремонтних машин15%30%
 
Відхилено    
    -1716- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416000-5Підіймальні пристрої, скіпові підіймачі, підіймачі, ескалатори та пасажирські конвеєри15%30%
 
Відхилено    
    -1717- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416100-6Підіймальні пристрої15%30%
 
Відхилено    
    -1718- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416120-2Вантажопідіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1719- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416130-5Механічні підіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1720- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416200-7Скіпові підіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1721- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416210-0Підіймачі контейнерів для сміття15%30%
 
Відхилено    
    -1722- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416300-8Підіймачі 15%30%
 
Відхилено    
    -1723- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416400-9Ескалатори15%30%
 
Відхилено    
    -1724- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42416500-0Пасажирські конвеєри15%30%
 
Відхилено    
    -1725- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417000-2Елеватори та конвеєри15%30%
 
Відхилено    
    -1726- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417100-3Пневматичні елеватори чи конвеєри15%30%
 
Відхилено    
    -1727- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417200-4Конвеєри15%30%
 
Відхилено    
    -1728- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417210-7Ковшові елеватори чи конвеєри безперервної дії15%30%
 
Відхилено    
    -1729- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417220-0Стрічкові елеватори чи конвеєри безперервної дії15%30%
 
Відхилено    
    -1730- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417230-3Армовані шахтні конвеєри15%30%
 
Відхилено    
    -1731- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417300-5Конвеєрне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1732- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42417310-8Конвеєрні стрічки15%30%
 
Відхилено    
    -1733- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418000-9Машини та механізми для підіймання, переміщення, завантаження чи розвантаження15%30%
 
Відхилено    
    -1734- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418100-0Штовхачі шахтних вагонеток і механізми для переставляння локомотивів або вагонів15%30%
 
Відхилено    
    -1735- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418200-1Обладнання для монорейкових доріг і гірськолижних підіймачів15%30%
 
Відхилено    
    -1736- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418210-4Обладнання для підвісних монорейкових доріг15%30%
 
Відхилено    
    -1737- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418220-7Крісельні підіймачі15%30%
 
Відхилено    
    -1738- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418290-8Обладнання для гірськолижних підіймачів15%30%
 
Відхилено    
    -1739- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418400-3Механізми карусельного типу для зберігання та подачі15%30%
 
Відхилено    
    -1740- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418500-4Механічне обладнання для вантажно-розвантажувальних робіт15%30%
 
Відхилено    
    -1741- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418900-8Транспортно-завантажувальні механізми15%30%
 
Відхилено    
    -1742- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418910-1Завантажувальне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1743- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418920-4Розвантажувальне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1744- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418930-7Навантажувачі з бічним висувним вантажопідіймачем15%30%
 
Відхилено    
    -1745- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42418940-0Устаткування для переміщення контейнерів15%30%
 
Відхилено    
    -1746- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42500000-1Охолоджувальне та вентиляційне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1747- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42510000-4Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої15%30%
 
Відхилено    
    -1748- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42511000-1Теплообмінники та обладнання для скраплення повітря чи інших газів15%30%
 
Відхилено    
    -1749- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42511100-2Теплообмінники15%30%
 
Відхилено    
    -1750- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42511110-5Теплові насоси15%30%
 
Відхилено    
    -1751- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42511200-3Обладнання для скраплення повітря чи інших газів15%30%
 
Відхилено    
    -1752- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42512000-8Установки для кондиціювання повітря15%30%
 
Відхилено    
    -1753- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42512300-1Агрегати для опалення, вентилювання та кондиціювання повітря15%30%
 
Відхилено    
    -1754- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42513000-5Холодильне та морозильне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1755- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42513100-6Морозильне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1756- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42513200-7Холодильне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1757- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42513290-4Промислове холодильне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1758- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42514000-2Машини та апарати для фільтрування чи очищення газів15%30%
 
Відхилено    
    -1759- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42514200-4Електростатичні повітро- та газоочищувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1760- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42515000-9Котли для централізованого опалення15%30%
 
Відхилено    
    -1761- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42520000-7Вентиляційне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1762- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42521000-4Димовитяжне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1763- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42522000-1Вентилятори непобутового призначення15%30%
 
Відхилено    
    -1764- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42600000-2Верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1765- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42610000-5Лазерні верстати та обробні центри15%30%
 
Відхилено    
    -1766- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42611000-2Верстати спеціального призначення15%30%
 
Відхилено    
    -1767- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42612000-9Обробні центри15%30%
 
Відхилено    
    -1768- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42612100-0Обробні центри з горизонтальним шпинделем15%30%
 
Відхилено    
    -1769- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42612200-1Обробні центри з вертикальним шпинделем15%30%
 
Відхилено    
    -1770- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42620000-8Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1771- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42621000-5Токарні верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1772- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42621100-6Токарні верстати з числовим програмним керуванням15%30%
 
Відхилено    
    -1773- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42622000-2Верстати для нарізання зовнішньої та внутрішньої нарізі15%30%
 
Відхилено    
    -1774- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42623000-9Фрезерувальні верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1775- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42630000-1Металообробні верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1776- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42631000-8Верстати для завершальної обробки металів15%30%
 
Відхилено    
    -1777- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42632000-5Металообробні верстати з числовим програмник керуванням15%30%
 
Відхилено    
    -1778- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42633000-2Машини згинальні, фальцювальні, рихтувальні чи правильні15%30%
 
Відхилено    
    -1779- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42634000-9Кувальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1780- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42635000-6Штампувальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1781- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42636000-3Преси15%30%
 
Відхилено    
    -1782- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42636100-4Гідравлічні преси15%30%
 
Відхилено    
    -1783- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42637000-0Верстати для свердління, розточування чи фрезерування металів15%30%
 
Відхилено    
    -1784- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42637100-1Верстати для свердління металів15%30%
 
Відхилено    
    -1785- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42637200-2Верстати для розточування металів15%30%
 
Відхилено    
    -1786- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42637300-3Верстати для фрезерування металу15%30%
 
Відхилено    
    -1787- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42638000-7Металообробні центри15%30%
 
Відхилено    
    -1788- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42640000-4Верстати для обробки твердих матеріалів, окрім металів15%30%
 
Відхилено    
    -1789- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42641000-1Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону чи скла15%30%
 
Відхилено    
    -1790- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42641100-2Верстати для обробки каменю15%30%
 
Відхилено    
    -1791- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42641200-3Верстати для обробки кераміки15%30%
 
Відхилено    
    -1792- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42641300-4Верстати для обробки бетону15%30%
 
Відхилено    
    -1793- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42641400-5Верстати для обробки скла15%30%
 
Відхилено    
    -1794- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642000-8Верстати для обробки деревини, кістки, корку, ебоніту чи твердих пластмас15%30%
 
Відхилено    
    -1795- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642100-9Верстати для обробки деревини15%30%
 
Відхилено    
    -1796- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642200-0Верстати для обробки кістки15%30%
 
Відхилено    
    -1797- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642300-1Верстати для обробки корку15%30%
 
Відхилено    
    -1798- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642400-2Верстати для обробки ебоніту15%30%
 
Відхилено    
    -1799- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642400-2Верстати для обробки ебоніту15%30%
 
Відхилено    
    -1800- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42642500-3Верстати для обробки твердих пластмас15%30%
 
Відхилено    
    -1801- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42662000-4Зварювальне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1802- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42662100-5Обладнання для електрозварювання15%30%
 
Відхилено    
    -1803- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42662200-6Обладнання для неелектричного зварювання15%30%
 
Відхилено    
    -1804- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42663000-1Машини для поверхневої термообробки15%30%
 
Відхилено    
    -1805- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42664000-8Обладнання для сплавлення15%30%
 
Відхилено    
    -1806- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42664100-9Обладнання для сплавлення пластмас15%30%
 
Відхилено    
    -1807- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42665000-5Машини для металевого напилення15%30%
 
Відхилено    
    -1808- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42700000-3Машини для виробництва текстильних виробів, одягу та шкіряних виробів15%30%
 
Відхилено    
    -1809- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42710000-6Машини для виробництва текстильних виробів15%30%
 
Відхилено    
    -1810- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42711000-3Машини для обробки штучних текстильних матеріалів15%30%
 
Відхилено    
    -1811- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42712000-0Прядильні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1812- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42713000-7Ткацькі верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1813- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42714000-4В’язальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1814- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42715000-1Швейні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1815- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42716000-8Пральні машини, машини для сухого чищення та сушильні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1816- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42716100-9Пральні установки15%30%
 
Відхилено    
    -1817- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42716110-2Пральне устаткування15%30%
 
Відхилено    
    -1818- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42716120-5Пральні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1819- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42716130-8Машини для сухого чищення15%30%
 
Відхилено    
    -1820- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42716200-0Сушильні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1821- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42717000-5Обладнання для прасування та складання білизни15%30%
 
Відхилено    
    -1822- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42718100-3Прасувальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1823- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42718200-4Прасувальні преси15%30%
 
Відхилено    
    -1824- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42800000-4Машини для виробництва паперу чи картону15%30%
 
Відхилено    
    -1825- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42900000-5Універсальні та спеціалізовані машини різні15%30%
 
Відхилено    
    -1826- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42912110-6Апарати для фільтрування бурових розчинів15%30%
 
Відхилено    
    -1827- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42912120-9Гідроциклони15%30%
 
Відхилено    
    -1828- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42912300-5Машини та апарати для фільтрування чи очищення води15%30%
 
Відхилено    
    -1829- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42912310-8Апарати для фільтрування води15%30%
 
Відхилено    
    -1830- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42912320-1Деаераційні апарати15%30%
 
Відхилено    
    -1831- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42912330-4Апарати для очищення води15%30%
 
Відхилено    
    -1832- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42914000-6Обладнання для переробки відходів15%30%
 
Відхилено    
    -1833- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42923000-2Зважувальні машини та ваги15%30%
 
Відхилено    
    -1834- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42923100-3Зважувальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1835- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42923200-4Ваги15%30%
 
Відхилено    
    -1836- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42923220-0Ваги для безперервного зважування15%30%
 
Відхилено    
    -1837- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42923230-3Контрольні ваги15%30%
 
Відхилено    
    -1838- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924200-1Пароструминні та піскоструминні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1839- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924300-2Розпилювальне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1840- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924700-6Механічні пристрої для направленого нагнітання, розсіювання чи розпилювання15%30%
 
Відхилено    
    -1841- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924710-9Газорозпилювальні апарати15%30%
 
Відхилено    
    -1842- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924720-2Дезінфекційне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1843- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924730-5Апарати для миття водою під тиском15%30%
 
Відхилено    
    -1844- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42924740-8Апарати для миття водою під тиском15%30%
 
Відхилено    
    -1845- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42932000-8Вальцювальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1846- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42932100-9Валкові машини15%30%
 
Відхилено    
    -1847- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42940000-7Машини для термічної обробки матеріалів15%30%
 
Відхилено    
    -1848- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42941000-4Машини для термічної обробки газів15%30%
 
Відхилено    
    -1849- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42942000-1Печі та приладдя до них15%30%
 
Відхилено    
    -1850- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42942200-3Вакуумні печі15%30%
 
Відхилено    
    -1851- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42943400-2Циркуляційні установки для охолодження / нагрівання15%30%
 
Відхилено    
    -1852- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42943500-3Рециркуляційні охолоджувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1853- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42943600-4Високотемпературні циркулятори15%30%
 
Відхилено    
    -1854- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42943700-5Нагрівальні циркулятори15%30%
 
Відхилено    
    -1855- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42962000-7Друкарське та графічне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1856- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42962100-8Системи друку на плівках15%30%
 
Відхилено    
    -1857- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42962200-9Друкарські верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1858- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42962300-0Графічні робочі станції15%30%
 
Відхилено    
    -1859- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42962400-1Гектографи15%30%
 
Відхилено    
    -1860- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42962500-2Гравірувальні верстати15%30%
 
Відхилено    
    -1861- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42963000-4Карбувальні преси15%30%
 
Відхилено    
    -1862- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42980000-9Газогенератори15%30%
 
Відхилено    
    -1863- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42981000-6Озоногенератори15%30%
 
Відхилено    
    -1864- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991000-9Машини для виробництва паперу, друку, палітурування та їх частини15%30%
 
Відхилено    
    -1865- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991100-0Палітурні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1866- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991110-3Брошурувальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1867- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991200-1Друкарські машини15%30%
 
Відхилено    
    -1868- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991210-4Офсетні друкарські машини15%30%
 
Відхилено    
    -1869- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991220-7Типографські машини15%30%
 
Відхилено    
    -1870- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42991400-3Сушарки для деревини, паперової маси, паперу чи картону15%30%
 
Відхилено    
    -1871- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42993000-3Машини для хімічної промисловості15%30%
 
Відхилено    
    -1872- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42994000-0Машини для обробки гуми чи пластмас15%30%
 
Відхилено    
    -1873- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42994200-2Машини для обробки пластмас15%30%
 
Відхилено    
    -1874- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42995000-7Очисні машини різні15%30%
 
Відхилено    
    -1875- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42995100-8Мийні машини тунельного типу15%30%
 
Відхилено    
    -1876- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42995200-9Машини для прибирання пляжів15%30%
 
Відхилено    
    -1877- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996000-4Машини для очищення стічних вод15%30%
 
Відхилено    
    -1878- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996100-5Подрібнювачі твердих частинок у стічних водах15%30%
 
Відхилено    
    -1879- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996110-8Мацератори для стічних вод15%30%
 
Відхилено    
    -1880- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996200-6Фільтр-преси для очищення стічних вод15%30%
 
Відхилено    
    -1881- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996300-7Шкребла15%30%
 
Відхилено    
    -1882- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996400-8Змішувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1883- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996600-0Обладнання для насичення киснем15%30%
 
Відхилено    
    -1884- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996700-1Осаджувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1885- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996800-2Басейни-відстійники15%30%
 
Відхилено    
    -1886- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42996900-3Обладнання для обробки мулу15%30%
 
Відхилено    
    -1887- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42997000-1Обладнання для обслуговування трубопроводів15%30%
 
Відхилено    
    -1888- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42997100-2Машини для перевірки внутрішніх поверхонь трубопроводів15%30%
 
Відхилено    
    -1889- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42997200-3Машини для очищення внутрішніх поверхонь трубопроводів15%30%
 
Відхилено    
    -1890- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42999000-5Промислові пилососи та підлогонатирачі15%30%
 
Відхилено    
    -1891- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42999100-6Промислові пилососи15%30%
 
Відхилено    
    -1892- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
42999200-7Промислові підлогонатирачі15%30%
 
Відхилено    
    -1893- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43100000-4Гірниче обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1894- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43120000-0Врубові та тунелепрохідні, бурильні чи прохідницькі машини для добування вугілля чи гірських порід15%30%
 
Враховано частково    
    -1895- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121000-7Машини для буріння свердловин15%30%
 
Відхилено    
    -1896- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121100-8Спускові інструменти15%30%
 
Відхилено    
    -1897- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121200-9Муфти водовіддільних колон15%30%
 
Відхилено    
    -1898- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121300-0Обладнання для освоєння свердловини15%30%
 
Відхилено    
    -1899- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121400-1Устаткування для виконання робіт усередині свердловини15%30%
 
Відхилено    
    -1900- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121500-2Устаткування для випробування свердловин15%30%
 
Відхилено    
    -1901- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43121600-3Протифонтанне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1902- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43122000-4Врубові машини для добування вугілля чи гірських порід15%30%
 
Відхилено    
    -1903- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43123000-1Тунелепрохідні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1904- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43124000-8Бурильні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1905- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43124100-9Прохідні комбайни15%30%
 
Враховано частково    
    -1906- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43124900-7Обладнання для буріння гірських порід15%30%
 
Відхилено    
    -1907- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43125000-5Прохідні машини15%30%
 
Враховано частково    
    -1908- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43130000-3Бурове обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1909- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43140000-6Пересувні опорні колони для шахт15%30%
 
Відхилено    
    -1910- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43210000-8Машини для земляних робіт15%30%
 
Відхилено    
    -1911- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43211000-5Бульдозери15%30%
 
Відхилено    
    -1912- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43212000-2Бульдозери з поворотним відвалом15%30%
 
Відхилено    
    -1913- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43220000-1Грейдери та планувальники15%30%
 
Відхилено    
    -1914- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43221000-8Дорожні грейдери15%30%
 
Відхилено    
    -1915- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43230000-4Скрепери15%30%
 
Відхилено    
    -1916- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43250000-0Фронтальні ковшові навантажувачі15%30%
 
Відхилено    
    -1917- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43252000-4Фронтальні ковшові навантажувачі без зворотної лопати15%30%
 
Відхилено    
    -1918- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43300000-6Будівельна техніка та обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1919- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43310000-9Машини для цивільного будівництва15%30%
 
Відхилено    
    -1920- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43311000-6Копери15%30%
 
Відхилено    
    -1921- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43312000-3Машини для укладання дорожнього покриття15%30%
 
Відхилено    
    -1922- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43312100-4Планувальник ґрунту15%30%
 
Відхилено    
    -1923- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43312300-6Мостильні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1924- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43312400-7Дорожні котки15%30%
 
Відхилено    
    -1925- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43312200-5Відбійні молотки15%30%
 
Відхилено    
    -1926- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43312500-8Механічні котки15%30%
 
Відхилено    
    -1927- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43313000-0Плужні та роторні снігоочисники15%30%
 
Відхилено    
    -1928- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43313100-1Плужні снігоочисники15%30%
 
Відхилено    
    -1929- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43313200-2Роторні снігоочисники15%30%
 
Відхилено    
    -1930- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43314000-7Пристрої для витягування паль15%30%
 
Відхилено    
    -1931- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43315000-4Ущільнювальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1932- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43316000-1Машини для укладання кабелів15%30%
 
Відхилено    
    -1933- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43320000-2Будівельне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1934- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43322000-6Демонтажне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1935- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43323000-3Зрошувальне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1936- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43324000-0Дренажне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1937- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43328000-8Гідравлічні установки15%30%
 
Відхилено    
    -1938- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43324100-1Обладнання для плавальних басейнів15%30%
 
Відхилено    
    -1939- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43325000-7Обладнання для парків та ігрових майданчиків15%30%
 
Відхилено    
    -1940- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43325100-8Обладнання для експлуатації майданчиків15%30%
 
Відхилено    
    -1941- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43327000-1Збірне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1942- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43328100-9Гідравлічне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1943- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43329000-5Комплекти обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1944- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43400000-7Машини для обробки мінералів та ливарно-формувальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1945- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43410000-0Машини для обробки мінералів15%30%
 
Відхилено    
    -1946- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43411000-7Сортувальні та просіювальні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1947- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43413000-1Бетоно- та розчиномішалки15%30%
 
Відхилено    
    -1948- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43413100-2Мішалки для цементного розчину15%30%
 
Відхилено    
    -1949- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43414000-8Дробильні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1950- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43414100-9Вугільні млини15%30%
 
Відхилено    
    -1951- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43415000-5Ливарні форми15%30%
 
Відхилено    
    -1952- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43420000-3Машини для виготовлення ливарних форм15%30%
 
Відхилено    
    -1953- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43500000-8Гусеничні транспортні засоби15%30%
 
Відхилено    
    -1954- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43611100-0Пакер-пробки15%30%
 
Відхилено    
    -1955- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43611200-1Промислові бурові головки15%30%
 
Відхилено    
    -1956- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43611300-2Бурильні яси15%30%
 
Відхилено    
    -1957- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43611400-3Автоматизовані бурові ключі15%30%
 
Відхилено    
    -1958- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43611500-4Столи ротора бурової установки15%30%
 
Відхилено    
    -1959- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43700000-0Машини для металургійної промисловості та їх частини15%30%
 
Відхилено    
    -1960- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43710000-3Металопрокатні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1961- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43720000-6Ливарні машини15%30%
 
Відхилено    
    -1962- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43800000-1Цехове обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1963- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43810000-4Деревообробне обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1964- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43811000-1Піскоструминні апарати15%30%
 
Відхилено    
    -1965- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43830000-0Електричні інструменти15%30%
 
Відхилено    
    -1966- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
43840000-3Ковальське обладнання15%30%
 
Відхилено    
    -1967- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111100-2Цегла20%50%
 
Відхилено    
    -1968- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111200-3Цемент20%50%
 
Відхилено    
    -1969- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111210-6Цемент для свердловин20%50%
 
Відхилено    
    -1970- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111300-4Керамічні вироби20%50%
 
Відхилено    
    -1971- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111400-5Фарби та шпалери20%50%
 
Відхилено    
    -1972- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111500-6Ізолятори та ізоляційне приладдя20%50%
 
Відхилено    
    -1973- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111511-6Електроізолятори20%50%
 
Відхилено    
    -1974- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111600-7Блоки20%50%
 
Відхилено    
    -1975- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44111800-9Розчини (будівельні)20%50%
 
Відхилено    
    -1976- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112000-8Будівельні конструкції різні20%50%
 
Відхилено    
    -1977- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112100-9Навіси20%50%
 
Відхилено    
    -1978- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112120-5Профільний прокат20%50%
 
Відхилено    
    -1979- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112200-0Підлогове покриття20%50%
 
Відхилено    
    -1980- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112210-3Тверде підлогове покриття20%50%
 
Відхилено    
    -1981- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112230-9Лінолеум20%50%
 
Відхилено    
    -1982- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112400-2Покрівля20%50%
 
Відхилено    
    -1983- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112430-1Ферми20%50%
 
Відхилено    
    -1984- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44112700-5Матеріали для будівництва доріг20%50%
 
Відхилено    
    -1985- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113100-6Тротуарна плитка20%50%
 
Відхилено    
    -1986- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113130-5Кам’яна бруківка20%50%
 
Відхилено    
    -1987- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113130-5Кам’яна бруківка20%50%
 
Відхилено    
    -1988- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113140-8Каміння для мощення доріг20%50%
 
Відхилено    
    -1989- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113200-7Плитняк20%50%
 
Відхилено    
    -1990- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113300-8Бітумні матеріали20%50%
 
Відхилено    
    -1991- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113320-4Гравій, оброблений бітумом20%50%
 
Відхилено    
    -1992- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113330-7Матеріали для дорожнього покриття20%50%
 
Відхилено    
    -1993- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113600-1Бітум та асфальт20%50%
 
Відхилено    
    -1994- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113610-4Бітум20%50%
 
Відхилено    
    -1995- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113620-7Асфальт20%50%
 
Відхилено    
    -1996- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113700-2Матеріали для ремонту дорожнього покриття20%50%
 
Відхилено    
    -1997- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113800-3Матеріали для влаштування дорожнього покриття20%50%
 
Відхилено    
    -1998- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113810-6Матеріали для поверхневої обробки дорожнього покриття20%50%
 
Відхилено    
    -1999- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113900-4Матеріали для технічного обслуговування доріг20%50%
 
Відхилено    
    -2000- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44113910-7Матеріали для зимової експлуатації доріг20%50%
 
Відхилено    
    -2001- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163000-0Труби та арматура20%50%
 
Відхилено    
    -2002- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163100-1Труби20%50%
 
Відхилено    
    -2003- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163110-4Дренажні труби20%50%
 
Відхилено    
    -2004- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163111-1Стічні труби20%50%
 
Відхилено    
    -2005- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163112-8Дренажні системи20%50%
 
Відхилено    
    -2006- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163120-7Труби централізованих опалювальних систем20%50%
 
Відхилено    
    -2007- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163121-4Опалювальні труби20%50%
 
Відхилено    
    -2008- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163130-0Каналізаційні труби20%50%
 
Відхилено    
    -2009- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44163140-3Паропровідні та водопровідні труби20%50%
 
Відхилено    
    -2010- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Таблицю пункту 7 розділу І законопроекту доповнити цифрами та словами:
44166000-1Трубні вироби для нафтової промисловості20%50%
 
Відхилено    
    -2011- Кунаєв А.Ю.
новий пункт 6-1 Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (частина сьома законопроекту) доповнити наступними позиціями:
 
Враховано частково    
    -2012- Магомедов М.С.
Таблицю, визначену в абзаці четвертому пункту 7 Розділу І законопроекту доповнити новими рядками такого змісту:
 
Враховано частково    
    -2013- Дирдін М.Є.
Пункт 6-1 Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» Законопроекту на початку таблиці доповнити двома позиціями товарів енергетичного машинобудування:
 
Враховано частково    
    -2014- Копитін І.В.
Доповнити таблицю у пункті 7 частини І наступними рядками:
«7. Розділі Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює.
 
Відхилено    
    -2015- Касай Г.О.
новий пункт 6-1 Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (частина сьома законопроекту) доповнити наступними позиціями:
 
Враховано частково    
    -2016- Марусяк О.Р.
Пункт 7 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Розділ Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг визначених цим пунктом:
Замовник здійснює закупівлю наступних товарів, робіт та послуг виключно у випадку, якщо їх ступінь локалізації в Україні перевищує чи дорівнює:
 
Відхилено    
    -2017- Касай Г.О.
новий пункт 6-1 Розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (частина сьома законопроекту) доповнити наступними позиціями:
 
Враховано частково    
    -2018- Соломчук Д.В.
таблицю частини 7 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
 
Відхилено    
    -2019- Мазурашу Г.Г.
Пункт 6-1 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у наступній редакції:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:
Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словником
Опис згідно з Єдиним закупівельним словником
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2021 року
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року
31124100-2
Турбогенераторні установки
60%
80%
31170000-8
Трансформатори
60%
80%
31171000-5
Трансформатори з рідинним діелектриком
60%
80%
31172000-2
Трансформатори напруги
60%
80%
31173000-9
Вимірювальні трансформатори
60%
80%
31174000-6
Трансформатори живлення
60%
80%
31711150-9
Електричні конденсатори
60%
80%
31711151-6
Конденсатори постійної ємності
60%
80%
31711152-3
Конденсатори змінної та регульованої ємності
60%
80%
34114121-3
Автомобілі швидкої допомоги
60%
80%
34114122-0
Транспортні засоби для перевезення пацієнтів
60%
80%
34120000-4
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб
60%
80%
34121000-1
Міські та туристичні автобуси
60%
80%
34121100-2
Громадські автобуси
60%
80%
34121200-3
Двосекційні автобуси
60%
80%
34121400-5
Низькопідлоговіавтобуси
60%
80%
34121500-6
Туристичні автобуси
60%
80%
34130000-7
Мототранспортні вантажні засоби
60%
80%
34133100-9
Автоцистерни
60%
80%
34133110-2
Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів
60%
80%
34134200-7
Самоскиди
60%
80%
34136000-9
Фургони
60%
80%
34140000-0
Великовантажні мототранспортні засоби
60%
80%
34142000-4
Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди
60%
80%
34142100-5
Вантажні автомобілі з підіймальними платформами
60%
80%
34142300-7
Вантажні автомобілі-самоскиди
60%
80%
34144000-8
Мототранспортні засоби спеціального призначення
60%
80%
34144100-9
Пересувні бурові вежі
60%
80%
34144210-3
Пожежні транспортні засоби
60%
80%
34144211-0
Пожежні автомобілі з поворотною драбиною
60%
80%
34144212-7
Пожежні автоцистерни
60%
80%
34144213-4
Пожежні автомобілі
60%
80%
34144220-6
Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення
60%
80%
34144430-1
Підмітально-прибиральні машини
60%
80%
34144431-8
Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою
60%
80%
34144450-7
Поливальні машини
60%
80%
34144500-3
Сміттєвози та асенізаційні машини
60%
80%
34144510-6
Сміттєвози
60%
80%
34144511-3
Сміттєзбиральні машини
60%
80%
34144750-0
Вантажоперевізні транспортні засоби
60%
80%
34144910-0
Електробуси
60%
80%
34200000-9
Кузови, причепи та напівпричепи
60%
80%
34210000-2
Кузовитранспортних засобів
60%
80%
34220000-5
Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери
60%
80%
34223000-6
Причепи та напівпричепи
60%
80%
34223100-7
Напівпричепи
60%
80%
34223300-9
Причепи
60%
80%
34223310-2
Причепи загального призначення
60%
80%
34600000-3
Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі
60%
80%
34610000-6
Залізничні локомотиви та тендери
60%
80%
34611000-3
Локомотиви
60%
80%
34612100-1
Локомотивні тендери
60%
80%
34620000-9
Рейковий рухомий склад
60%
80%
34621100-7
Вантажні залізничні вагони
60%
80%
34621200-8
Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг
60%
80%
34622000-3
Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси
60%
80%
34622100-4
Трамвайні пасажирські вагони
60%
80%
34622200-5
Залізничні пасажирські вагони
60%
80%
34622300-6
Тролейбуси
60%
80%
34622400-7
Залізничні вагони
60%
80%
34622500-8
Багажні вагони та вагони спеціального призначення
60%
80%
34640000-5
Самохідні частини
60%
80%
42110000-3
Турбіни та мотори
60%
80%
42112100-8
Парові турбіни
60%
80%
42112200-9
Гідравлічні турбіни
60%
80%
42112210-2
Водяні колеса
60%
80%
42120000-6
Насоси та компресори
60%
80%
42122000-0
Насоси
60%
80%
42122100-1
Насоси для рідин
60%
80%
42122400-4
Відцентрові насоси та підіймачі рідин
60%
80%
42122420-0
Підіймачі рідин
60%
80%
42122430-3
Відцентрові насоси
60%
80%
42123000-7
Компресори
60%
80%
42123100-8
Газові компресори
60%
80%
42123200-9
Роторні компресори
60%
80%
42123400-1
Повітряні компресори
60%
80%
42123500-2
Турбокомпресори
60%
80%
42123600-3
Поршневі об’ємні компресори
60%
80%
42990000-2
Машини спеціального призначення різні
60%
80%
43200000-5
Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини
60%
80%
43210000-8
Машини для земляних робіт
60%
80%
43251000-7
Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою
60%
80%
43260000-3
Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
60%
80%
43261000-0
Механічні лопати
60%
80%
43261100-1
Механічні ковшові навантажувачі
60%
80%
43262000-7
Землерийні машини
60%
80%
43262100-8
Механічні екскаватори
60%
80%
43412000-4
Машини для змішування гравію з бітумом
60%
80%
Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -2020- Мазурашу Г.Г.
Пункт 7 Розділу І законопроекту – виключити;
 
Відхилено    
    -2021- Павлюк М.В.
таблицю пункту 7 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словником
Опис згідно з Єдиним закупівельним словником
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2025 року
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2028 року
31124100-2
Турбогенераторні установки
70%
85%
31170000-8
Трансформатори
70%
85%
31171000-5
Трансформатори з рідинним діелектриком
70%
85%
31172000-2
Трансформатори напруги
70%
85%
31173000-9
Вимірювальні трансформатори
70%
85%
31174000-6
Трансформатори живлення
70%
85%
31711150-9
Електричні конденсатори
70%
85%
31711151-6
Конденсатори постійної ємності
70%
85%
31711152-3
Конденсатори змінної та регульованої ємності
70%
85%
34114121-3
Автомобілі швидкої допомоги
65%
80%
34114122-0
Транспортні засоби для перевезення пацієнтів
65%
80%
34120000-4
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб
65%
80%
34121000-1
Міські та туристичні автобуси
65%
80%
34121100-2
Громадські автобуси
65%
80%
34121200-3
Двосекційні автобуси
65%
80%
34121400-5
Низькопідлоговіавтобуси
65%
80%
34121500-6
Туристичні автобуси
65%
80%
34130000-7
Мототранспортні вантажні засоби
55%
70%
34133100-9
Автоцистерни
55%
70%
34133110-2
Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів
55%
70%
34134200-7
Самоскиди
55%
70%
34136000-9
Фургони
55%
70%
34140000-0
Великовантажні мототранспортні засоби
60%
75%
34142000-4
Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди
55%
70%
34142100-5
Вантажні автомобілі з підіймальними платформами
55%
70%
34142300-7
Вантажні автомобілі-самоскиди
55%
70%
34144000-8
Мототранспортні засоби спеціального призначення
55%
70%
34144100-9
Пересувні бурові вежі
75%
90%
34144210-3
Пожежні транспортні засоби
70%
85%
34144211-0
Пожежні автомобілі з поворотною драбиною
60%
75%
34144212-7
Пожежні автоцистерни
70%
85%
34144213-4
Пожежні автомобілі
70%
85%
34144220-6
Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення
55%
70%
34144430-1
Підмітально-прибиральні машини
55%
70%
34144431-8
Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою
55%
70%
34144450-7
Поливальні машини
55%
70%
34144500-3
Сміттєвози та асенізаційні машини
55%
70%
34144510-6
Сміттєвози
55%
70%
34144511-3
Сміттєзбиральні машини
55%
70%
34144750-0
Вантажоперевізні транспортні засоби
55%
70%
34144910-0
Електробуси
60%
75%
34200000-9
Кузови, причепи та напівпричепи
65%
80%
34210000-2
Кузовитранспортних засобів
65%
80%
34220000-5
Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери
65%
80%
34223000-6
Причепи та напівпричепи
65%
80%
34223100-7
Напівпричепи
65%
80%
34223300-9
Причепи
65%
80%
34223310-2
Причепи загального призначення
65%
80%
34600000-3
Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі
60%
75%
34610000-6
Залізничні локомотиви та тендери
60%
75%
34611000-3
Локомотиви
60%
75%
34612100-1
Локомотивні тендери
60%
75%
34620000-9
Рейковий рухомий склад
65%
80%
34621100-7
Вантажні залізничні вагони
65%
80%
34621200-8
Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг
65%
80%
34622000-3
Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси
65%
80%
34622100-4
Трамвайні пасажирські вагони
65%
80%
34622200-5
Залізничні пасажирські вагони
65%
80%
34622300-6
Тролейбуси
65%
80%
34622400-7
Залізничні вагони
65%
80%
34622500-8
Багажні вагони та вагони спеціального призначення
65%
80%
34640000-5
Самохідні частини
65%
80%
42110000-3
Турбіни та мотори
75%
90%
42112100-8
Парові турбіни
75%
90%
42112200-9
Гідравлічні турбіни
75%
90%
42112210-2
Водяні колеса
75%
90%
42120000-6
Насоси та компресори
75%
90%
42122000-0
Насоси
75%
90%
42122100-1
Насоси для рідин
75%
90%
42122400-4
Відцентрові насоси та підіймачі рідин
75%
90%
42122420-0
Підіймачі рідин
75%
90%
42122430-3
Відцентрові насоси
75%
90%
42123000-7
Компресори
75%
90%
42123100-8
Газові компресори
75%
90%
42123200-9
Роторні компресори
75%
90%
42123400-1
Повітряні компресори
75%
90%
42123500-2
Турбокомпресори
75%
90%
42123600-3
Поршневі об’ємні компресори
75%
90%
42990000-2
Машини спеціального призначення різні
55%
70%
43200000-5
Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини
65%
80%
43210000-8
Машини для земляних робіт
65%
80%
43251000-7
Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою
60%
75%
43260000-3
Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка
60%
75%
43261000-0
Механічні лопати
60%
75%
43261100-1
Механічні ковшові навантажувачі
60%
75%
43262000-7
Землерийні машини
60%
75%
43262100-8
Механічні екскаватори
60%
75%
43412000-4
Машини для змішування гравію з бітумом
65%
80%
 
Відхилено    
    -2022- Горват Р.І.
доповнити пункт 7 розділу Ізаконопроекту (щодо доповнення розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом 6-1) наступними товарними позиціями з відповідними ступенями локалізації:
Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словником
Опис згідно з Єдиним закупівельним словником
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2021 року
Ступінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року
34111100-9
Легкові автомобілі типу «універсал»
5%
10%
34111200-0
Легкові автомобілі типу «седан»
5%
10%
34113300-5
Позашляхові засоби транспортні
5%
10%
 
Відхилено    
    -2023- Холодов А.І.
Пункт 7 розділу І проекту викласти у наступній редакції:
"7. Розділі Х»Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Тимчасово з 1 січня 2021 року строком на 10 років встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі товарів, визначених цим пунктом:
Замовник здійснює закупівлю наступних товарів виключно у випадку, якщо ступінь локалізації їх виробництва в Україні перевищує чи дорівнює:
Код СРV згідно з Єдиним закупівельним словникомОпис згідно з Єдиним закупівельним словникомСтупінь локалізації виробництва в Україні з 2021 рокуСтупінь локалізації виробництва в Україні з 2024 року
19511000-1Гумові пневматичні шини, протектори та ободові стрічки тощо
40%55%
31124100-2Турбогенераторні установки40%55%
31170000-8Трансформатори40%55%
31171000-5Трансформатори з рідинним діелектриком40%55%
31172000-2Трансформатори напруги40%55%
31173000-9Вимірювальні трансформатори40%55%
31174000-6Трансформатори живлення40%55%
31711150-9Електричні конденсатори40%55%
31711151-6Конденсатори постійної ємності40%55%
31711152-3Конденсатори змінної та регульованої ємності40%55%
34114121-3Автомобілі швидкої допомоги35%50%
34114122-0Транспортні засоби для перевезення пацієнтів35%50%
34120000-4Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб35%50%
34121000-1Міські та туристичні автобуси35%50%
34121100-2Громадські автобуси35%50%
34121200-3Двосекційні автобуси35%50%
34121400-5Низькопідлоговіавтобуси35%50%
34121500-6Туристичні автобуси35%50%
34130000-7Мототранспортні вантажні засоби25%40%
34133100-9Автоцистерни25%40%
34133110-2Автоцистерни для перевезення паливно-мастильних матеріалів25%40%
34134200-7Самоскиди25%40%
34136000-9Фургони
25%
40%
34140000-0Великовантажні мототранспортні засоби30%45%
34142000-4Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди25%40%
34142100-5Вантажні автомобілі з підіймальними платформами25%40%
34142300-7Вантажні автомобілі-самоскиди25%40%
34144000-8Мототранспортні засоби спеціального призначення25%40%
34144100-9Пересувні бурові вежі45%60%
34144210-3Пожежні транспортні засоби40%55%
34144211-0Пожежні автомобілі з поворотною драбиною30%45%
34144212-7Пожежні автоцистерни40%55%
34144213-4Пожежні автомобілі40%55%
34144220-6Транспортні засоби аварійно-ремонтного призначення25%40%
34144430-1Підмітально-прибиральні машини25%40%
34144431-8Підмітально-збиральні машини з вакуумно-пневматичною системою25%40%
34144450-7Поливальні машини25%40%
34144500-3Сміттєвози та асенізаційні машини25%40%
34144510-6Сміттєвози25%40%
34144511-3Сміттєзбиральні машини25%40%
34144750-0Вантажоперевізні транспортні засоби25%40%
34144910-0Електробуси30%45%
34200000-9Кузови, причепи та напівпричепи35%50%
34210000-2Кузовитранспортних засобів35%50%
34220000-5Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери35%50%
34223000-6Причепи та напівпричепи35%50%
34223100-7Напівпричепи35%50%
34223300-9Причепи35%50%
34223310-2Причепи загального призначення35%50%
34600000-3Залізничні та трамвайні локомотиви і рейковий рухомий склад та супутні деталі30%45%
34610000-6Залізничні локомотиви та тендери30%45%
34611000-3Локомотиви30%45%
34612100-1Локомотивні тендери30%45%
34620000-9Рейковий рухомий склад35%50%
34621100-7Вантажні залізничні вагони35%50%
34621200-8Транспортні засоби для ремонту та обслуговування залізничних доріг35%50%
34622000-3Залізничні та трамвайні пасажирські вагони і тролейбуси35%50%
34622100-4Трамвайні пасажирські вагони35%50%
34622200-5Залізничні пасажирські вагони35%50%
34622300-6Тролейбуси35%50%
34622400-7Залізничні вагони35%50%
34622500-8Багажні вагони та вагони спеціального призначення35%50%
34640000-5Самохідні частини35%50%
34710000-7Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном35%50%
34720000-0Аеростати, дирижаблі та інші літальні апарати без двигуна35%50%
34730000-3Частини повітряних і космічних літальних апаратів та вертольотів35%50%
42110000-3Турбіни та мотори45%60%
42112100-8Парові турбіни45%60%
42112200-9Гідравлічні турбіни45%60%
42112210-2Водяні колеса45%60%
42120000-6Насоси та компресори45%60%
42122000-0Насоси45%60%
42122100-1Насоси для рідин45%60%
42122400-4Відцентрові насоси та підіймачі рідин45%60%
42122420-0Підіймачі рідин45%60%
42122430-3Відцентрові насоси45%60%
42123000-7Компресори45%60%
42123100-8Газові компресори45%60%
42123200-9Роторні компресори45%60%
42123400-1Повітряні компресори45%60%
42123500-2Турбокомпресори45%60%
42123600-3Поршневі об’ємні компресори45%60%
42990000-2Машини спеціального призначення різні25%40%
43200000-5Машини для земляних і землерийних робіт та їх частини35%50%
43210000-8Машини для земляних робіт35%50%
43251000-7Фронтальні ковшові навантажувачі зі зворотною лопатою30%45%
43260000-3Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка30%45%
43261000-0Механічні лопати30%45%
43261100-1Механічні ковшові навантажувачі30%45%
43262000-7Землерийні машини30%45%
43262100-8Механічні екскаватори30%45%
43412000-4Машини для змішування гравію з бітумом35%50%
Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні та порядок здійснення закупівель Замовниками у випадку відсутності можливості вироблення в Україні товарів з визначеним ступенем локалізації визначаються Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано частково    
    -2024- Івченко В.Є.
У пункті 7 розділу І таблицю доповнити рядками такого змісту:
16110000-9Плуги чи дискові борони25%40%
16120000-2Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі25%40%
16130000-5Сівалки, саджалки та машини для пересаджування25%40%
16140000-8Розкидачі гною25%40%
16141000-5Машини для внесення добрив25%40%
16160000-4Садова техніка різна25%40%
16300000-8Збиральні машини25%40%
16311000-8Газонокосарки25%40%
16320000-4Сінозбиральні машини25%40%
16330000-7Преси для соломи чи сіна25%40%
16331000-4Тюкові преси-підбирачі25%40%
16340000-0Збиральні та обмолочувальні машини25%40%
16400000-9Обприскувальні апарати для використання у сільському господарстві та рослинництві25%40%
16500000-0Сільськогосподарські самонавантажувальні та розвантажувальні причепи і напівпричепи25%40%
16520000-6Сільськогосподарські розвантажувальні причепи25%40%
16530000-9Сільськогосподарські самонавантажувальні напівпричепи25%40%
16600000-1Сільськогосподарська та лісогосподарська техніка спеціального призначення25%40%
16610000-4Машини для очищення, сортування чи калібрування яєць, фруктів чи іншої сільськогосподарської продукції25%40%
16611000-1Машини для очищення сільськогосподарської продукції25%40%
16611100-2Машини для очищення яєць25%40%
16611200-3Машини для очищення фруктів25%40%
16612000-8Машини для сортування чи калібрування сільськогосподарської продукції25%40%
16612100-9Машини для сортування чи калібрування яєць25%40%
16612200-0Машини для сортування чи калібрування фруктів25%40%
16613000-5Машини для очищення, сортування чи калібрування насіння, зерна чи сушених овочів25%40%
16620000-7Доїльні апарати25%40%
16630000-0Обладнання для приготування кормів для тварин25%40%
16640000-3Обладнання для бджільництва25%40%
16650000-6Обладнання для птахівництва25%40%
16651000-3Інкубатори та брудери для свійської птиці25%40%
16700000-2Трактори25%40%
16710000-5Мотоблоки25%40%
16730000-1Тягові електродвигуни25%40%
16800000-3Частини для сільськогосподарської та лісогосподарської техніки25%40%
16810000-6Частини для сільськогосподарської техніки25%40%
 
Відхилено    
    -2025- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу ХХ законопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, виправити допущену орфографічну помилку в словосполученні: "Низькопідлоговіавтобуси" на словосполучення "Низькопідлогові автобуси"
 
Відхилено    
    -2026- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу ХХ законопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, виправити допущену орфографічну помилку в словосполученні: "Кузовитранспортних засобів" на словосполучення "Кузови транспортних засобів".
 
Відхилено    
    -2027- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Турбогенераторні установки" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2028- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Трансформатори" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2029- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Трансформатори з рідинним діелектриком" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2030- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Трансформатори напруги" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2031- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Трансформатори напруги" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2032- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Вимірювальні трансформатори" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2033- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Трансформатори живлення" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2034- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Електричні конденсатори" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2035- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Конденсатори постійної ємності" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2036- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
В пункті 6-1 Розділу Хзаконопроекту, а саме в передбаченій законопроектом таблиці, для товару "Конденсатори змінної та регульованої ємності" змінити ступінь локалізації з 40% на 35%.
 
Відхилено    
    -2037- Криворучкіна О.В.
Доповнити перелік товарів, щодо яких проектом Закону України відповідно до пункту 6-1 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону встановлюються особливості здійснення процедур закупівлі, новим видом товару «Сплави», відповідно до опису та коду СРV 14620000-3 згідно з Єдиним закупівельним словником, із зазначенням ступеню локалізації виробництва в Україні з 2021 року у розмірі 40 %, та з 2024 року – у розмірі 60 %.
 
Відхилено    
    -2038- Павлюк М.В.
після таблиці пункт 7 Розділу І законопроекту (зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі») доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимоги цього пункту щодо відповідності предмета закупівлі ступеню локалізації виробництва в Україні не застосовуються до учасників процедури закупівлі, які є підприємствами-резидентами країни-члена Світової організації торгівлі.»;
 
Відхилено    
    -2039- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац четвертий пункту 7 частини І законопроекту викласти в такій редакції:
"Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається виключно Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -2040- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 4 пункту 7 частини І законопроекту викласти в новій редакції: "Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України, та засвідчується Сертифікатом про ступінь локалізації".
 
Відхилено    
    -2041- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 4 п. 7 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, згідно з порядком та методикою, встановленими Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -2042- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 4 п. 7 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою та затвердженою Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено    
    -2043- Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Абзац 4 п. 7 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції: "Уповноважений орган, згідно з порядком та методикою, встановленими Кабінетом Міністрів України, визначає ступінь локалізації виробництва товарів в Україні.".
 
Відхилено    
111. Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
-2044- Цабаль В.В.
Виключити.
 
Враховано      
    -2045- Івченко В.Є.
Останній абзац пункту 7 розділу І вилучити.
 
Враховано    
    -2046- Кулініч О.І.
Вельможний С.А.
Лунченко В.В.
Арешонков В.Ю.
Горват Р.І.
Білозір Л.М.
Кіт А.Б.
Приходько Б.В.
Останній абзац пункту 7 розділу І законопроекту (щодо доповнення розділу Х»Прикінцеві та перехідні положення» новим пунктом 6-1) виключити.
 
Враховано    
    -2047- Підласа Р.А.
У пункті 7. (за нумерацією в редакції законопроекту у першому читані) останній абзац виключити.
 
Враховано    
    -2048- Заремський М.В.
В пункті 7 Розділу Ізаконопроекту слова: «Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.» - виключити.
 
Враховано    
    -2049- Тимошенко Ю.В.
Тарута С.О.
Абзац п’ятий пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -2050- Соломчук Д.В.
останній абзац частини 7 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Методика та порядок визначення ступеня локалізації виробництва окремих товарів визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
    -2051- Железняк Я.І.
Юрчишин Я.Р.
Абзац 5 пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -2052- Лабазюк С.П.
Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається Уповноваженим органом, в порядку визначеному цим Законом з врахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
 
Відхилено    
    -2053- Павлюк М.В.
останній абзац пункту 7 Розділу І законопроекту (зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі») викласти в такій редакції:
«Ступінь локалізації виробництва товарів в Україні визначається спільно Уповноваженим органом та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику розвитку стратегічних галузей промисловості, в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -2054- Заблоцький М.Б.
Железняк Я.І.
Останні абзац пункту 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Ступінь локалізації визначених у цьому пункту товарів розраховується за методикою та застосовується у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 29-1 частини першої статті 1 цього Закону».
 
Відхилено    
    -2055- Кисилевський Д.Д.
Абзац п’ятий пункту 7 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Ступінь локалізації виробництва товарів визначається Уповноваженим органом, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за формулою визначеною цим Законом.
Уповноважений орган формує та веде Перелік предметів закупівлі з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.
Кабінет Міністрів України для предметів закупівлі, зазначених у цьому підпункті, може встановлювати інші значення ступеня локалізації їх виробництва за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва.
2) Додатково до підпункту 1 цього пункту Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, затверджує окремий перелік товарів (згідно з Єдиним закупівельним словником) в якому визначає мінімальний ступень локалізації їх виробництва в Україні.
До вказаного окремого переліку товарів включаються окремі товари, що відносяться виключно до продукції переробної промисловості. До вказаного окремого переліку товарів не включаються това