Кількість абзаців - 4 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до ст.22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України про внесення змін та доповнень до ст.22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"   -1- Сушкевич В.М.
В назві законопроекту вилучити слово "доповнень"  
Враховано   Проект Закон України Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
1. З метою сприяння у вирішенні проблем інвалідів, створення умов для соціального захисту їх сімей Верховна Рада України постановляє: 1) Внести до ст.22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (введеного в дію Постановою ВР №876-ХІІ від 21.03.91. ВВР, 1991 р. №21, ст.253 (із змінами, внесеними згідно із Законами №200/94 від 13.10.94, ВВР, 1994, №45, ст.404; №204/94-ВР від 14.10.94, ВВР, 1994, №45, ст.406; №481/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, №52, ст.301; №1926-ІІІ (1926-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, №43, ст.363; №2606-ІІІ (2606-14) від 05.07.2001, ВВР, 2001, №45, ст.237) такі зміни:      З метою сприяння вирішенню проблем інвалідів, створення умов для соціального захисту їх сімей Верховна Рада України постановляє: 1. Статтю 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №21, ст.253) викласти в такій редакції:  
2. Статтю 22 ІV розділу викласти в такій редакції: За інших рівних умов інваліди та діти, у яких обидва батьки-інваліди, мають переважне право на зарахування до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. Під час навчання пенсія і стипендія інвалідам, а дітям інвалідів тільки стипендія, виплачується в повному розмірі.   -2- Добкін М.М.
Статтю 22 ІV розділу викласти в такій редакції: За інших рівних умов інваліди та діти з малозабезпечених родин, у яких: - обидва батьки інваліди; - напівсироти, що залишилися з одним з батьків інвалідів; - діти, у яких мати-одиночка інвалід; - мають переважне право на зарахування до навчальних закладів 2-5 рівнів акредитації. Під час навчання пенсія й стипендія інвалідам виплачується в повному розмірі, дітям вищезазначених категорій сплачується стипендія, пенсія виплачується у випадках, передбачених чинним законодавством України.  
Враховано   "Стаття 22. За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких: - обидва батьки є інвалідами; - один з батьків - інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько - інвалід, який виховує дитину без матері. Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та призначена пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачується в повному розмірі".  
    -3- Нощенко М.П.
Статтю 22 викласти у такій редакції: "Стаття 22. За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих та професійно-технічних навчальних закладів мають: інваліди; діти, у яких обидва батьки інваліди; діти з неповних сімей, у яких один із батьків інвалід, а інший помер; діти одинокої матері (батька) з числа інвалідів. Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та призначена пенсія (державна соціальна допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства) виплачується у повному розмірі".  
Враховано    
    -4- Нощенко М.П.
Доповнити законопроект частиною третьою у такій редакції: "Кабінету Міністрів України: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону".  
Враховано    
    -5- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити положенням такого змісту: "Врахування майнового стану сім'ї є найважливішим принципом соціального захисту дітей, в яких обидва батьки є інвалідами і належать до малозабезпечених верств населення".  
Враховано    
3. 2) Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 3. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2003 року: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.