Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" (щодо запровадження мінімальної погодинної зарплати) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці"      Проект Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці"  
1. Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до законодавчих актів України: 1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1988 р., № 23, ст. 556; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 229; 2000 р., № 35, ст. 288):      Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1988 р., № 23, ст. 556; Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 229; 2000 р., № 35, ст. 288):  
2. а) доповнити статтю 85 частиною такого змісту: "Підвищення розміру місячної та погодинної мінімальної заробітної плати не є підставою для перегляду в бік збільшення нормованих завдань (норм виробітку) на годину праці";   -1- Зубанов В.О.
Поправка до ст.85 КЗпП може стати перешкодою до одночасного збільшення тарифних ставок і перегляду застарілих (або помилково встановлених) норм праці. Проведення такої роботи одночасно показується психологічними аспектами роботи по перегляду норм праці (робітник, у якого зарплатня не знижується при жорсткості норм праці, до пересмотру відноситься простіше).  
Відхилено Норма законо-проекту посилює соціальний захист працюючих  1) статтю 85 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Підвищення розміру місячної та погодинної мінімальної заробітної плати не є підставою для перегляду в бік збільшення нормованих завдань (норм виробітку) на годину праці";  
    -2- Стоян О.М.
Підпункт а) пункту 1 викласти у такій редакції: "а) частину четверту статті 85 викласти у такій редакції: "Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, досягнення високого рівня виробітку продукції окремим працівником, бригадою за рахунок застосування з власної ініціативи нових прийомів праці і передового досвіду, вдосконалення своїми силами робочих місць не є підставою для перегляду норм праці".  
Відхилено    
3. б) частину другу статті 95 після слів "умовами підвищеного ризику для здоров'я" доповнити словами "інші норми в оплаті праці, передбачені статтею 12 Закону України "Про оплату праці";   -3- Стоян О.М.
Підпункт б) пункту 1 викласти у такій редакції: "б) частину другу статті 95 викласти у такій редакції: "До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати."  
Враховано   2) у статті 95: частину другу викласти в такій редакції: "До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати"; частину третю виключити; 3) частину третю статті 96 викласти в такій редакції: "Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється в розмірі, який перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)";  
    -4- Хара В.Г.
Частину другу статті 95 КЗпП України викласти у такій редакції: "До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати."  
Враховано    
    -5- Хара В.Г.
Частину третю статті 95 КЗпП України виключити.  
Враховано    
    -6- Стоян О.М.
Частину третю статті 95 КЗпП України виключити.  
Враховано    
    -7- Хара В.Г.
Частину третю статті 96 КЗпП України викласти у такій редакції: "Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється в розмірі, який перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)."  
Враховано    
4. в) доповнити статтю 106 після частини другої частиною такого змісту: "Для працівників, які працюють за погодинною системою оплати праці і яким не встановлена тривалість щоденної роботи, оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлену законодавством або колективним договором (угодою) норму тривалості робочого часу на тиждень, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті".   -8- Стоян О.М.
Підпункт в) пункту 1 виключити.  
Відхилено Норма законопроекту встановлює додаткові гарантії працівникам, що працюватимуть за погодинною системою оплати праці  4) статтю 106 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "Для працівників, які працюють за погодинною системою оплати праці і яким не встановлена тривалість щоденної роботи, оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлену законодавством або колективним договором (угодою) норму тривалості робочого часу на тиждень, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті".  
    -9- Зубанов В.О.
Прийняття поправок до статті 106 КЗпП не вважаю доцільним - обліковий період "календарний місяць" більш ефективний ніж "тиждень".  
Відхилено    
5. У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;      У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.  
6. 2) у Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2000 р., № 35, ст. 288):      2. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2000 р., № 35, ст. 288):  
7. а) у статті 3: частину другу після слів "умовами підвищеного ризику для здоров'я" доповнити словами "інші норми в оплаті праці, передбачені статтею 12 цього Закону";   -10- Асадчев В.М.
Викласти статтю 3 Закону України "Про оплату праці" в наступній редакції: "Стаття 3. Мінімальна погодинна тарифна ставка оплати праці. Мінімальна погодинна тарифна ставка оплати праці - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником погодинну норму праці (обсяг робіт). Мінімальна погодинна тарифна ставка оплати праці є обов'язковим базовим нормативом для розрахунку розміру заробітної плати працівників, зайнятих як повний, так і не повний робочий день. Методика обчислення розміру погодинної тарифної ставки оплати праці затверджується Кабінетом Міністрів України. Мінімальна погодинна тарифна ставка є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання."  
Відхилено Заміна поняття "мінімальна заробітна плата" на "мінімальна погодинна тарифна ставка оплати праці"- не доцільна  1) у статті 3: частину другу викласти в такій редакції: "До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати";  
    -11- Хара В.Г.
Частину другу статті 3 викласти у такій редакції: "До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати."  
Враховано    
    -12- Стоян О.М.
Підпункт а) пункту 2 викласти у такій редакції: "а) частину другу статті 3 викласти у такій редакції: "До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати"; частину третю статті 3 виключити."  
Враховано    
    -13- Хара В.Г.
Частину третю статті 3 виключити.  
Враховано    
8. доповнити статтю після частини другої частиною такого змісту:      після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:  
9. "Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірі".      "Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірі".  
10. У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;   -14- Хара В.Г.
Абзац другий частини третьої статті 6 викласти у такій редакції: "тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;"  
Враховано   У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою; частину четверту виключити; 2) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій редакції: "тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати";  
    -15- Асадчев В.М.
У статті 8 Закону України "Про оплату праці" замінити слова "мінімальної заробітної плати" на "мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці".  
Відхилено    
11. б) статтю 9 викласти в такій редакції:       
12. "Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати   -16- Рудьковський М.М.
Підпункт "б" пункту 2 частини І викласти в такій редакції : "б) статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати Розмір місячної мінімальної заробітної плати встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Розмір погодинної мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: розміру прожиткового мінімуму; фонду місячного корисного (ефективного) робочого часу; умов праці; рівня виконання норм виробітку (трудомісткості). Методика визначення розміру мінімальної заробітної плати затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено Предмет врегулювання іншим законопроектом   
13. Розмір місячної та погодинної мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: розміру прожиткового мінімуму; загального рівня середньої заробітної плати; продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов";   -17- Асадчев В.М.
Статтю 9 Закону України "Про оплату праці" викласти в наступній редакції: "Стаття 9. Умови визначення мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці. Розмір мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці визначається на основі аналізу таких соціально-економічних показників: Індексу споживчих цін; рівня середньомісячної заробітної плати у виробничому секторі; рівня зайнятості у виробничому секторі; продуктивності праці у виробничому секторі та інших економічних умов."  
Відхилено    
    -18- Стоян О.М.
Підпункт б) пункту 2 викласти у такій редакції: "б) статтю 9 викласти у такій редакції: "Розмір місячної мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням: вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим наближенням рівнів цих показників в міру стабілізації та розвитку економіки країни; загального рівня середньої заробітної плати; продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. Місячна мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від величини законодавчо встановленого прожиткового мінімуму з розрахунку на працездатну особу."  
Відхилено Предмет врегулювання іншим законопроектом   
    -19- Хара В.Г.
Підпункт б) пункту 2 виключити.  
Враховано    
14. в) частини першу та другу статті 10 після слова "Розмір" доповнити словами "місячної та погодинної";   -20- Стоян О.М.
Підпункт в) пункту 2 виключити.  
Відхилено   3) частини першу та другу статті 10 після слова "Розмір" доповнити словами "місячної та погодинної";  
    -21- Асадчев В.М.
Статтю 10 Закону України "Про оплату праці" викласти в наступній редакції: "Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної тарифної ставки оплати праці та мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України обов'язково один раз на рік під час затвердження Державного бюджету України. При визначенні розміру мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці Кабінет Міністрів України повинен враховувати пропозиції, вироблені шляхом переговорів, представників професійних спілок. Розмір мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці може бути переглянуто Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів у випадку, коли рівень інфляції за відповідний період більше ніж встановлений Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Розмір мінімальної заробітної плати не може бути меншим від мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці, помноженої на число відпрацьованих працівником годин. При цьому неповну відпрацьовану працівником годину обчислювати за тим же тарифом, що й повну."  
Відхилено    
    -22- Асадчев В.М.
Статтю 11 Закону України "Про оплату праці" вилучити.  
Відхилено    
15. г) у статті 15:   -23- Стоян О.М.
Підпункт г) пункту 2 виключити.  
Відхилено Норма законопроекту посилює соціальний захист працюючих  4) у статті 15:  
    -24- Асадчев В.М.
Не вносити зміни до статті 15 Закону України "Про оплату праці".  
Відхилено Норма законопроекту посилює соціальний захист працюючих   
16. доповнити статтю після частини першої частиною такого змісту:      після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
17. "Не допускається застосування погодинної системи оплати праці для працівників, які уклали трудовий договір на роботу з нормальною тривалістю робочого часу, але через несприятливе фінансово-економічне становище підприємства або наявність у підприємства заборгованості перед бюджетом і своїми працівниками з виплати заробітної плати фактично працюють на умовах неповного робочого часу".   -25- Зубанов В.О.
Поправка до ст.15 Закону України "Про оплату праці" не може бути прийнята, тому що згідно ст.32 КЗпП передбачено право адміністрації вводити (або відміняти) режим неповного робочого часу (з дотриманням умов введення) навіть по причинам, зазначеним у поправці, а ст.56 КЗпП передбачає оплату праці при режимі неповного робочого часу тільки за фактично відроблений час (також і при погодинній оплаті праці).  
Відхилено Норма законопроекту посилює соціальний захист працюючих  "Не допускається застосування погодинної системи оплати праці для працівників, які уклали трудовий договір на роботу з нормальною тривалістю робочого часу, але через несприятливе фінансово-економічне становище підприємства або наявність у підприємства заборгованості перед бюджетом і своїми працівниками з виплати заробітної плати фактично працюють на умовах неповного робочого часу".  
18. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;      У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;  
19. д) у частині третій слова "частинами першою і другою цієї статті" замінити словами "цією статтею";   -26- Стоян О.М.
Підпункт д) пункту 2 виключити.  
Відхилено   у частині третій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами "частинами першою та другою цієї статті";  
    -27- Асадчев В.М.
Статтю 22 Закону України "Про оплату праці" доповнити частинами наступного змісту: "За встановлення розміру заробітної плати менше, ніж мінімальна погодинна тарифна ставка оплати праці, роботодавець несе адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Кабінет Міністрів України не може встановлювати рівень мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці меншим ніж 2 грн."  
Відхилено    
20. е) у тексті Закону слова "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках.      5) у тексті Закону слова "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках.  
21. ІІ. Прикінцеві положення   -28- Асадчев В.М.
Доповнити проект закону розділом "Прикінцеві положення" наступного змісту: "1. Цей Закон набирає чинності з початку наступного фінансового року. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з моменту підписання цього Закону Президентом України: привести у відповідність з цим Законом власні нормативні акти; розробити та подати на розгляд Верховної Ради України необхідні зміни та доповнення до Законів України, що регулюють систему оплати праці."  
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення  
22. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -29- Зубанов В.О.
Закон запровадити в дію з 1 січня 2003 року (але не з моменту опублікування).  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.  
23. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -30- Асадчев В.М.
Доповнити проект закону розділом "Перехідні положення" наступного змісту: "Встановити, що після набуття чинності цим Законом та до визначення Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної погодинної тарифної ставки оплати праці вона становить 2 гривні."  
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.