Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0.

 
-1- Івченко В.Є.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення фінансування невідкладних видатків»
 
Відхилено   Проект
Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами
 
-2- Пузійчук А.В.
У назві законопроекту слова «щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами» виключити.
 
Відхилено      
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Голос України, від 30.12.2020 року № 242, із наступними змінами) такі зміни:
 
-3- Забуранна Л.В.
Розділ І законопроекту викласти в такій редакції: «1. Внести зміни до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ та від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ) відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону, виклавши додаток № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у новій редакції.». /техніко-юридична поправка для приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки/
 
Враховано   1. Внести зміни до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ та від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ) відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону, виклавши додаток № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у новій редакції.
 
4.

 
-4- Пузійчук А.В.
Абзац перший розділу Івикласти у такій редакції: «Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 16, ст.144) такі зміни: «.
 
Відхилено      
5. 1. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатка №1 до цього Закону.
 
      
6. 2. Внести зміни до додатка № 7 до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатка №2 до цього Закону.
 
-5- Івченко В.Є.
Пункт 2 розділу Івилучити (а саме: додаток № 2 до законопроекту (щодо змін до додатка № 7 до Закону)
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/     
7. ІІ. Прикінцеві положення:
 
-6- Забуранна Л.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції: «2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.». /техніко-юридична поправка для приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки/
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-7- Забуранна Л.В.
Внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою до його розгляду інших законопроектів щодо змін до закону про державний бюджет на 2021 рік (насамперед, йдеться про законопроект за реєстр. №5197-2 /прийнятий 15.04.2021 р./ і законопроект за реєстр. №5308 /прийнятий 29.04.2021 р./). /для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету/.
 
Враховано      
9. Додаток № 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами
Зміни до Додатку 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами
 
-8- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту назву викласти у такій редакції: «Зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік"«. /техніко-юридична поправка для приведення у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки/
 
Враховано      
    -9- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту включити рядок «Всього:» з затвердженими підсумковими показниками видатків державного бюджету (з урахуванням законів України від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ та від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ /йдеться про прийнятий 29.04.2021 р. законопроект за реєстр. № 5308/), передбачивши їх уточнення за загальним фондом шляхом збільшення видатків на оплату праці на 412.391,5 тис. грн. /для узгодження правових норм та підсумкових показників із зміненими законопроектом показниками видатків ДСА і Мінмолодьспорту/
 
Враховано    
    -10- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) рядок «Державна судова адміністрація України» (код 0500000) виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -11- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) рядок «Апарат Державної судової адміністрації України» (код 0501000) виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -12- Демченко С.О.
Крулько І.І.
У додатку № 1 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 3 до Закону) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) на 142.050,7 тис. грн за рахунок зменшення за загальним фондом видатків за бюджетними програмами: «Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом» (код 0851010) на 65.000 тис грн (видатки розвитку); «Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду» (код 0851020) на 70.000 тис грн (видатки розвитку); «Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності» (код 0951010) на 3.380,8 тис. грн, у т.ч. видатки споживання - на 3.210,8 тис грн (з них: оплата праці - на 2.504,3 тис грн, комунальні послуги та енергоносії - на 16 тис грн), видатки розвитку - на 170 тис грн; «Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності» (код 0951020) - на 3.669,9 тис грн, у т.ч. видатки споживання - на 3.649,9 тис грн (з них: оплата праці - на 2.960,2 тис грн, комунальні послуги та енергоносії - на 8,5 тис грн), видатки розвитку - на 20 тис грн.
 
Враховано /з відповідним уточненням підсумкових показників видатків державного бюджету у рядку «Всього:» та за кодами 0500000, 0501000, 0501020, а також доповненням рядками з відповідним уточненням показників за кодами 0850000, 0851000, 0851010, 0851020, 0950000, 0951010 і 0951020/   
    -13- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) рядок «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -14- Скороход А.К.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами: код 0500000 на 600.000 тис грн; код 0501000 на 600.000 тис грн, код 0501020 на 600.000 тис грн за рахунок зменшення видатків на утримання: Офісу Президента України (код 0301010) на 63.454,3 тис грн, Генеральної прокуратури (код 0901000) на 124.682 тис грн, Державного бюро розслідувань (код 6420000) на 293.885,4 тис грн, апарату Національного агентства з питань запобігання корупції (код 6331000) на 87.480,7 тис грн та апарату Державного управління справами (код 0301000) на 30.497,6 тис грн.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -15- Забуранна Л.В.
У додатку № 1 до законопроекту уточнити показники видатків державного бюджету, передбачених Мінмолодьспорту за кодами 3400000, 3401000 і 3401120, відповідно до показників за цими кодами, змінених Законом України від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ. /для узгодження правових норм та дотримання збалансованості бюджетних показників/
 
Враховано    
    -16- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) рядок «Міністерство молоді та спорту України» (код 3400000) виключити.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -17- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) рядок «Апарат Міністерства молоді та спорту України» (код 3401000) виключити.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -18- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) рядок «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120) виключити.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -19- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України» (код 0301010) на 312.243,3 тис. грн.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -20- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити зменшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України» (код 0301010) на 357.000 тис. грн.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -21- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити зменшення видатків загальному фонду за бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів» (код 0301060) на 15.000 тис. грн, яка передбачена Державному управлінню справами, що підпорядковується Президенту України, та передбачити врахування цієї бюджетної програми Міністерству охорони здоров’я України.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -22- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -23- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 100.000 тис.грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -24- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 37.300 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -25- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 35.500 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -26- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -27- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -28- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 450.000 тис. грн. для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -29- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 300.000 тис. грн. для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -30- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України доповнити новою бюджетною програмою «Здешевлення кредитів для підприємств авіабудівної, суднобудівної, ракетно-космічної галузі, оборонно-промислового комплексу» збільшивши загальний фонд на 4.000 млн грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -31- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150) на 2.000.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -32- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150) на 1.442.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -33- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 7.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -34- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 1.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -35- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 430.500 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -36- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 337.500 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -37- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -38- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.597,54 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -39- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) зменшити видатки розвитку спеціального фонду за бюджетною програмою «Державне агентство резерву України» (код 1203000) на 300 млн грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -40- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 340.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -41- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 300.300 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -42- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 360.500 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -43- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 354.513,6 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -44- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (код 1209610) на 150.026, 4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -45- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (код 1209610) на 150.026,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -46- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 1211120 на 2.870.692,8 тис. грн.
 
Відхилено у державному бюджеті на 2021 рік відсутня бюджетна програма 1211120, кошти розподілено за окремими бюджетними програмами/   
    -47- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) кошти (код 1211120) «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» у розмірі 1, 3 млрд. грн перенаправити на видатки (код 1201520) «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення».
 
Відхилено у державному бюджеті на 2021 рік відсутня бюджетна програма 1211120, кошти розподілено за окремими бюджетними програмами/   
    -48- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -49- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110) на 76.226,8 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -50- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) видатки за кодом 1500000 «Міністерство у справах ветеранів України» збільшити до 500 млн. грн, спрямувавши ці видатки на програми реабілітації ветеранів /одним з джерел покриття додаткових видатків може бути скорочення надмірного зростання видатків загального фонду ДБР (в проекті бюджету на 2021 рік зростання порівняно з 2020 роком становить 1.067.542 тис. грн.).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -51- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (код 1501030) на 7.650,7 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -52- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (код 1501030) на 9.120,3 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -53- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити для Міністерства у справах ветеранів України видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат» (код 1501030) у обсязі 17.680, 5 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -54- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) на 650.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -55- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити для Міністерства у справах ветеранів України видатки за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) у обсязі 359.017 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -56- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки Міністерства у справах ветеранів України за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (код 1501040) на 52 млн грн до 308, 2 млн грн (за рахунок зменшення видатків за такими бюджетними програмами: код 0111020 - на 10 млн грн, код 0301010 - на 90 млн грн, код 0411010 - на 10 млн грн, код 0901010 - на 320 млн грн, код 1001010 - 10 млн грн, код 1001200 - 5 млн грн, код 1007010 - 5 млн грн, код 3507010 - 300 млн грн, код 3506010 - на 200 млн грн, код 6341010 - на 70 млн грн, код 6421010 - на 128 млн грн, код 6611020 - на 100 млн грн).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -57- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити видатки за кодом 1501040 у обсязі 359.017 тис. грн, збільшивши на 102.832,3 тис. грн. Збільшення видатків передбачити за рахунок коштів, отриманих від акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вигляді дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (код 21010000).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -58- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -59- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.650.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -60- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -61- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) на 19.400 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -62- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) на 17.500 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -63- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 80.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -64- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 80.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -65- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити фінансування видатків розвитку спеціального фонду за найменуванням видатків «Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 80.000 тис. грн (визначивши загальне фінансування на рівні 280.000 тис. грн).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -66- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Забезпечення розвитку інформаційних систем сфери науки та інновацій» у обсязі 16.370 тис. грн за рахунок зменшення видатків за кодом 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -67- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) визначити Національний фонд досліджень України головним розпорядником бюджетних коштів та встановити видатки за новою бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» в обсязі 967.370,5 тис. грн за рахунок зменшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 2201070 та вилучити бюджетну програму за кодом 2201300.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -68- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 560.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -69- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 12.000 тис. грн. із спрямуванням такого збільшення на видатки розвитку для Державного університету «Житомирська політехніка» на «Будівництво навчально-методичного центру (добудова зупиненого об'єкту незавершеного будівництва) по вул. Чуднівська, 103 в м. Житомирі».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -70- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -71- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) найменування бюджетної програми за кодом 2201140 викласти у такій редакції «Фонд розвитку закладів вищої освіти».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -72- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 364.300 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -73- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -74- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) за кодом 2201200 «Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному транспорті» передбачити забезпечення пільгового проїзду студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема міжміським автомобільним транспортом.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -75- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) на 334.206,7 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -76- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) за кодом 2201260 "Загальнодержавні заходи у сфері освіти" збільшити плановий обсяг асигнувань на 325.000 тис грн (змінивши цифри "713.635,8" цифрами "1.038.635,8", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -77- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки розвитку за кодом 2201390 на 65.000 тис. грн, та назву бюджетної програми викласти у такій редакції: «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти та наукових установах».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -78- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) поновити фінансове забезпечення за кодом 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» в обсязі, не меншому 100 млн грн.
 
Відхилено у державному бюджеті на 2021 рік передбачена вказана бюджетна програма 2201390 з обсягом видатків 100 млн грн/   
    -79- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки за загальним фондом за кодом 2207010 на 14.980 тис. грн, за рахунок зменшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 2201070.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -80- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити видатки за новими бюджетними програмами «Забезпечення заходів пожежної безпеки в закладах вищої освіти» в обсязі 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -81- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Фінансова підтримка наукових об‘єктів, що становлять національне надбання, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України» у сумі 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -82- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Забезпечення підготовки абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на підготовчих курсах» у сумі 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -83- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301010 на 197.034, 2 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 154.078,2 тис. грн., видатків розвитку - на 42.556 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -84- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301020 на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -85- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301040 на 10.613.202 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 10.569.326, 6 тис. грн. (з них оплата праці - на 2.842.915 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - на 14.566,1 тис. грн.), видатки розвитку - на 43.875,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -86- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301070 на 664.161,1 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 478.039,7 тис. грн., видатків розвитку - на 186.21,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -87- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301080 на 124.007,5 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 101.840,5 тис. грн. (з них оплата праці - на 41.425,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - на 3.605,3 тис. грн.), видатків розвитку - на 22.167,0 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -88- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301090 на 823.617,3 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 823.367,0 тис. грн. (з них оплата праці - на 416,8 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 91 тис. грн), видатки розвитку - на 250,3 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -89- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301110 на 3.649.688,4 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 2.376.640,5 тис. грн. (з них оплата праці - на 1.420.387,9 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - на 17.482,7 тис. грн.), видатків розвитку - на 1.273.047,9 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -90- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 2301110 для НДСЛ «ОХМАТДИТ» у сумі 864.300 тис. грн, у тому числі у сумі 150.600 тис. грн, для забезпечення повноцінного функціонування введеного в дію нового лікувально-діагностичного корпусу.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -91- Скороход А.К.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою 2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» на 228.754 тис грн (на фінансове забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока) за рахунок зменшення видатків за кодом 6341000 - утримання апарату НКРЕ КП (в тому числі зменшення премій для членів наглядової ради) на 228.754 тис грн.
 
Відхилено пропозиція на зазначений захід у сумі 138,7 млн грн підтримана під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р./   
    -92- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301170 на 6.246.764,7 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 4.333.670,7 тис. грн. (з них оплата праці - на 1.556.527,4 тис. грн.), видатків розвитку - на 1.913.094 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -93- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 2301170 у сумі 1.432.100 тис. грн, у тому числі для Національного інституту раку у сумі 552.800 тис. грн., на проведення капітального ремонту та реконструкції будівель у сумі 480.900 тис. грн, для капітального ремонту радіологічного та лабораторного корпусу і поліклінічного відділення Національного інституту раку у сумі 231.300 тис. грн., для Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії трансплантації ендокринних органів і тканин у сумі 38.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того у державному бюджету на 2021 рік для Національного інституту раку для здійснення заходів капітального характеру передбачено кошти за бюджетними програмами 2301100 у сумі 1,5 млрд грн, 2301880 у сумі 332,2 млн грн/   
    -94- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301180 на 751.999,3 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 620.913,6 тис. грн (з них оплата праці - на 388.811 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - на 4.346,1 тис. грн.), видатків розвитку - на 131.085,7 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -95- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» (код 2301180) на 12.570,7 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -96- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків по загальному фонду як мінімум на 5% або на 7.540,4 тис. грн по коду 2301180 «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями», яка передбачена для Міністерства охорони здоров’я України.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -97- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301200 на 377.793,5 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 332.395,1 тис. грн. (з них оплата праці - на 256.269,7 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 413,3 тис. грн.), видатки розвитку - на 45.398,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -98- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 2301220 на 3.715.823 тис. грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 893,1 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р./   
    -99- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301270 на 12.493.082,8 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -100- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301350 на 205.122,6 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 167.963,8 тис. грн. (з них оплата праці - на 50.863,6 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - на 10 тис. грн.), видатків розвитку - на 37.158,8 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -101- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків по загальному фонду на 54.497,4 тис. грн. по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -102- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) за кодом 2301360 "Лікування громадян України за кордоном" збільшити плановий обсяг асигнувань на 500.000 тис грн (змінивши цифри "1.089.948,9" цифрами "1.589.948,9", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -103- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків по загальному фонду на 54.497,4 тис. грн по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном», яка передбачена для Міністерства охорони здоров’я України.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -104- Скороход А.К.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» в частині лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями» на 200.000 тис грн за рахунок зменшення видатків за кодом 3401120 «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» на 200.000 тис грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 171,5 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р./   
    -105- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 2307010 на 923.883,3 тис. грн., у тому числі видатків споживання - на 480.931,3 тис. грн. (з них оплата праці - на 35.646,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - на 836,3 тис. грн.), видатків розвитку - на 442.952 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -106- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки за кодом 2307010 на 415.000 тис. грн, за рахунок зменшення видатків за кодом 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -107- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23» у обсязі 190.000 тис. грн.
 
Відхилено спрямування коштів на реалізацію інвестиційних проектів здійснюється в порядку, визначеному статтею 33-1 Бюджетного кодексу України/   
    -108- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реконструкція вентиляційної системи та переобладнання відповідно до вимог поводження з небезпечними хімічними речовинами, встановлених до Визначених лабораторій Організації із заборони хімічної зброї (ОРСW Dеsіgnаtеd Lаbоrаtоry) приміщень частини лабораторного корпусу «В» ДП «Науковий центр превентивної токсикології харчової тахімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України» загальною площею 2700 м2» у обсязі 85.000 тис грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -109- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реєстр.картка №5а)
» в обсязі 332.197 тис. грн.
 
Відхилено у державному бюджеті на 2021 рік передбачено кошти за вказаним напрямом у зазначеному обсязі/   
    -110- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Створення Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, вул. Герцена, 44 у м. Києві» у обсязі 470.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -111- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) доповнити новою бюджетною програмою за кодом 23014хх "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" встановивши асигнування за загальним фондом у обсязі 400.000 тис грн, збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -112- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) відновити фінансове забезпечення бюджетної програми «комплексно-медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 180.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -113- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) для Міністерства охорони здоров’я України передбачити за рахунок загального фонду державного бюджету нову бюджетну програму "Медичне забезпечення та лікування тяжко хворих громадян з числа внутрішньо переміщених осіб" в розмірі 25.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -114- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити бюджетну програму «Забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинної ланки, закладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2» (код 2301230), збільшивши видатки на 600.000 тис. грн.
 
Відхилено пропозиція на зазначені заходи у сумі 3 млрд грн підтримана під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р./   
    -115- Совсун І.Р.
Рудик К.О.
Гришина Ю.М.
Железняк Я.І.
Цабаль В.В.
Остапенко А.Д.
Радуцький М.Б.
Вацак Г.А.
Макаров О.А.
Мінько С.А.
Бондаренко О.В.
Мезенцева М.С.
У додатку №1 до законопроекту /щодо змін до додатка №3 до Закону/ передбачити Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом видатки розвитку за новими бюджетними програмами «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я» у обсязі 650 млн грн і «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій» у обсязі 150 млн грн (із передбаченням окремого додатка щодо внесення відповідних змін до додатка №6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» «Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік») збільшивши доходи загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 800 млн грн. З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
 
Відхилено запропоновані заходи можуть бути реалізовані за рахунок коштів, які передбачені під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308 на заходи, пов’язані із боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, у сумі 3 млрд грн,. Такий законопроект ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -116- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) у рядку за кодом 2401010 зменшити видатки на 40.734,15 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -117- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) у рядку за кодом 2401070 цифри «1.032.458,2» тис. грн замінити на цифри «707.900» тис. грн
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -118- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) для Міністерства соціальної політики України передбачити за рахунок загального фонду державного бюджету нову бюджетну програму "Забезпечення житлом осіб з інвалідністю внаслідок війни, воїнів-інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю по зору та слуху, військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів" в розмірі 300.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -119- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити видатки загального фонду за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики України для надання населенню пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників, такі видатки здійснюються з місцевих бюджетів (п.20-4 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу)//   
    -120- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити для Міністерства соціальної політики України нову бюджетну програму «Фінансова допомога Фонду соціального страхування для забезпечення страхових виплат медичним працівникам» (код 2501140) в сумі не менше 489.976,2 тис. грн.
 
Відхилено у державному бюджеті на 2021 рік видатки на зазначені заходи передбачені за кодом 2501240 у сумі 252 млн грн/   
    -121- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) Мінсоцполітики за кодом 2501000 «Апарат Міністерства соціальної політики України» залишити на рівні 2020 р., а різницю направити на програму із захисту материнства та дитинства і реалізацію Програми з популяризації грудного вигодовування.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -122- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -123- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) найменування бюджетної програми за кодом 2501060 викласти в редакції: «Підвищення професійної компетенції фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -124- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки споживання за загальним фондом за кодом 2501060, встановивши їх у сумі 1.700 тис. грн. Додаткові видатки пропонується здійснити за рахунок збільшення доходів від надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти та природного газу, ввізного мита, плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск та проведення лотерей.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -125- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності» (код 2501070) на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -126- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) видатки по бюджетній програмі 2501070 збільшити до 60.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -127- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» (код 2501130) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -128- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 2501150) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -129- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 2501150) на 350 млн грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -130- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях» (код 2501190) на 12.800.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -131- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 648.670,2 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -132- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) на 3.392.291,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -133- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) на 3.392.291,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -134- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501450 на 33.764,4 тис.грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -135- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю» (код 2501470) на 230.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -136- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 700.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -137- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) за кодом 2501480 "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" збільшити плановий обсяг асигнувань на 500.000 тис. грн (змінивши цифри "3.051.573,3" цифрами "3.551.573,3", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -138- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»« (код 2501490) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -139- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501630 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -140- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 2506080) на 50.000.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -141- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) за кодом 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" збільшити плановий обсяг асигнувань на 50 млрд грн (змінивши цифри "203.819.411,1" цифрами "253.819.411,1", а також збільшивши відповідні арифметичні підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -142- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» у сумі 737.373,1 тис. грн., у тому числі: 638.401,3 тис. грн. - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; 85.498,2 тис. грн. - на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 13.473,6 тис. грн. - на обслуговування осіб з інвалідністю в стаціонарах первинного та складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних підприємствах.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -143- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» на 217.678,5 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -144- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) пропонується передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» у сумі 217.678, 5 тис. грн на реабілітацію дітей з інвалідністю.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -145- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) у рядку за кодом 2601010 зменшити видатки на 48.826,8 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -146- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 46.707,7 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -147- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду» (код 2701160) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -148- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (код 2701500) на 18.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -149- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) встановити видатки за кодом 2701500 «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» у сумі 18.900 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -150- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020) на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -151- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (код 2707050) на 99.610,7 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -152- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» (код 2707070) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -153- Саламаха О.І.
У додатку № 1 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) збільшити за загальним фондом державного бюджету видатки розвитку за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» (код 2707070) на 70.000 тис грн зменшивши на таку ж суму видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх" (код 3401120) /за рахунок економії, яка утворилася у зв'язку з рішенням, прийнятим Організаційним Комітетом літніх Дефлімпійських ігор 2021 року про перенесення проведення ХХІV літних Дефлімпійських ігор на травень 2022 року у місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія)/.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -154- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -155- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708070 на 78.141,5 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -156- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708080 на 5.093,3 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -157- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708090 на 2.227.761,1 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -158- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити Державному агентству лісових ресурсів України за загальним фондом окрему бюджетну програму «Будівництво лісових доріг» з обсягом бюджетних призначень 50.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -159- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2709060 на 231.378,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -160- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити бюджетні програми та їх фінансування щодо державних житлових програм, що виконуються ДФСУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»: «Молодіжне житло» (пропозиція - 1.662.300 тис. грн); та «Доступне житло» (пропозиція - 812.446,2 тис. грн).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -161- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за кодом 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» на 84.805,8 тис.грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -162- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) відновити програму 2751090 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» та встановити видатки у сумі 400.000 тис. грн ( на рівні бюджету на 2019 рік).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -163- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (код 2751370) на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -164- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -165- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -166- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (код 2751470) потребує значного збільшення на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -167- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -168- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) видатки за кодом 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» збільшити з 9,36 млрд грн до 9,46 млрд грн (+100 млн грн), що відповідатиме вимогам Бюджетного кодексу /одним з джерел покриття додаткових видатків може бути скорочення надмірного зростання видатків загального фонду ДБР (в проекті бюджету на 2021 рік зростання порівняно з 2020 роком становить 1.067.542 тис. грн.).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -169- Саламаха О.І.
Встановити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за новими бюджетними програмами Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) – "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на реконструкцію будинку літ. А-2 КЗ ЛОР "Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи" з добудовою за адресою: вул. Пекарська, 61, м. Львів" (код 276_____) в сумі 40.000 тис грн та "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області для сприяння матеріально-технічному забезпеченню правоохоронних органів та впровадження централізованої системи відеоспостереження у Львівській області" (код 276____) в сумі 10.000 тис грн зменшивши на 50.000 тис грн видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Утилізація твердого ракетного палива" (код 6381120).
 
Відхилено така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -170- Івченко В.Є.
У додатку № 1 до законопроекту (щодо змін до додатка № 3 до Закону) збільшити за загальним фондом державного бюджету видатки за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 600 млн грн, визначивши окремий напрям такої державної підтримки: «Надання кредитів фермерським господарствам» у обсязі 600 млн грн та уточнивши показники видатків державного бюджету, передбачені Мінагрополітики за кодами 2800000, 2801000 (пропонується обсяг коштів у сумі 600 млн грн, які законопроектом передбачено спрямувати на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами передати Мінагрополітики на надання кредитів фермерським господарствам)
 
Відхилено пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -171- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити видатки за новою бюджетною програмою «Дослідження, прикладні наукові, науково-технічні розробки та реалізація проектів у сфері адаптації сільського господарства до зміни клімату» в обсязі 300.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -172- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування) за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях» у обсязі 750.000 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення видатків за кодами 0900000, 3503010, 3507000, 6420000, 6490000 та збільшення частини прибутку НБУ, яка зараховується до державного бюджету
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -173- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити за загальним фондом видатки споживання за кодом 3109010 на 316.282,7 тис. грн. Пропозицію пропонується забезпечити за рахунок зменшення видатків споживання за кодом 3511350.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -174- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) у рядку за кодом 3111010 зменшити видатки на 20.742,03 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -175- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 3401070 на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -176- Скороход А.К.
УУ додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків на фінансування бюджетної програми 3401070 «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» в частині будівництва спортивних шкіл, басейнів, безкоштовного тренування дітей у спортивних секціях тощо, на 400.000 тис. грн. за рахунок зменшення видатків за кодом 3401120 «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» на 400.000 тис. грн
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, крім того у державному бюджеті на 2021 рік видатки на зазначені заходи передбачені за кодом 3411220 у сумі 500 млн грн, а також шляхом здійснення перерозподілу видатків державного бюджету збільшено таку програму ще на 300 млн грн/   
    -177- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 3401110 на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -178- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» (код 3401280) на 35.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -179- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» (код 3401320) на 147.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -180- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» (код 3411220) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, крім того, шляхом здійснення перерозподілу видатків державного бюджету бюджетну програму 3411220 збільшено на 300 млн грн/   
    -181- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 3501540) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -182- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб» (код 3504030) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -183- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 3504040) на 500.000 тис.рн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -184- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) зменшити видатки споживання загального фонду за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері митної політики» (код 3506010) на 396 млн грн; а видатки розвитку загального фонду на 224 млн грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -185- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) розподілити видатки за бюджетною програмою 3511270 «Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів» у сумі 1.226.899,5 тис. грн між обласними державними адміністраціями, які є головними розпорядниками бюджетних коштів.
 
Відхилено кошти за вказаною бюджетною програмою розподілено розпорядженням КМУ від 26.01.2021 р. № 48-р і від 30.04.2020 р. № 397-р/   
    -186- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) зменшити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері юстиції» (код 3601010) на 30.079,6 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -187- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3601020) на 150.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -188- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» (код 3603020) на 213.961,4 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -189- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -190- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 3801020 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -191- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3801100 на 12.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -192- Саламаха О.І.
Збільшити видатки споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"" (код 3801100) на 5.700 тис. грн /для здійснення заходів з підготовки і проведення V Ювілейного Національного проекту "Українська пісня / Ukrаіnіаn Sоng Рrоjесt"/ зменшивши на таку ж суму видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Утилізація твердого ракетного палива" (код 6381120).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -193- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801110 на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -194- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801120 на 314.900 тис.грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -195- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801170 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 150 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р /   
    -196- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) збільшити видатки за загальним фондом за кодом 3801170 на 300.000 тис. грн, з них видатки споживання - 74.900 тис. грн, видатки розвитку - 225.100 тис. грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 150 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р /   
    -197- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801190 на 500.000 тис.грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -198- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801280 на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 300 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р ./   
    -199- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) змінити найменування бюджетної програми «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури» (код 3801280) виклавши його у такій редакції: «Будівництво, ремонт, реставрація та реконструкція об’єктів у сфері культури та пам’яток культурної спадщини».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
    -200- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801340 на 2.000.000 тис. грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 300 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р. /   
    -201- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801560 на 425.329,2 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -202- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3804010 на 5.400 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -203- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 3804020 на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -204- Поляков А.Е.
У н № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) Збільшити видатки за загальним фондом за кодом 3804020 на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -205- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 3805010 на 18.400 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -206- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806010 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -207- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) у рядку за кодом 3806010 зменшити видатки на 1.972,9 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -208- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806030 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -209- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3809010 на 14.200 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -210- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -211- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3901080 на 500.00,0 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -212- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3901100 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -213- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено за вказаною бюджетною програмою збільшено видатки на 12 млн грн під час розгляду законопроекту за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021р /   
    -214- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 6541100 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -215- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 6541230 на 110.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -216- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення видатків за кодом 6551030 на 13.442,9 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -217- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 6561040 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -218- Пузійчук А.В.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 6561060 на 62.415,9 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -219- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Кам’янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області на будівництво багатофункціонального спортивного стадіону на закріпленій за Кам’янською сільською радою земельній ділянці за адрессою: с. Кам’янське вул. Мукачівська б/н, Іршавського району, Закарпатської області (перша черга)» у сумі 27.000 тис. грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки) за рахунок збільшення на відповідну суму надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -220- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на капітальний ремонт комунального закладу «Ужгородська районна лікарня». Коригування» у сумі 58.000 тис. грн. для Міністерства охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки) за рахунок збільшення на відповідну суму надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -221- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на капітальний ремонт лікувального блоку з впровадженням заходів з енергозбереження КНП «Свалявська районна лікарня» по вул. Визволення, 23 в м.Свалява» у сумі 11.350 тис. грн. для Міністерства охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки) за рахунок збільшення на відповідну суму надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -222- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Антонівська, 3 в с. Худльово Ужгородського району під заклад дошкільної освіти» у сумі 18.400 тис. грн. для Міністерства освіти і науки України (загальнодержавні видатки) за рахунок збільшення на відповідну суму надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -223- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міста Ужгород Закарпатської області на реконструкцію комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО по вул. Ф. Тихого, 13б в м. Ужгороді. Коригування» у сумі 35.178 тис. грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки) за рахунок збільшення на відповідну суму надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування».
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -224- Буймістер Л.А.
Лаба М.М.
Кривошеєв І.С.
Тищенко М.М.
Костюк Д.С.
У додатку № 1 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на проведення капітального ремонту вулиці Івана Франка з під’їздом до урочища Кам’янка в селі Осій Іршавської територіальної громади Хустського району Закарпатської області» в сумі 25.000 тис. грн. (із уточненням підсумкових показників законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -225- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Білокоровицької сільської територіальної громади на капітальний ремонт по заміні покриття даху корпусу №1 Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Білокоровицької сільської ради Житомирської області по вул. Шкільна, 7 с. Білокоровичі Коростенського району Житомирської області» в обсязі 1000 тис. грн. із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -226- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету видатки в обсязі 744 тис. грн. для Вишевицької сільської територіальної громади Житомирської області для придбання трактора з навісним обладнанням, що агрегатується з щепорізом, для потреб Вишевицької сільської ради із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -227- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Горщиківської сільської територіальної громади на реконструкцію приміщень Горщиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садова 8, в с. Горщик Коростенського району Житомирської області» в обсязі 3445,513 тис. грн. із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -228- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Коростенської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 21470,455 тис. грн., у тому числі: 11300,688 тис. грн. на капітальний ремонт дороги по вул. Ковельська у м. Коростені Житомирської області; 1521,300 тис. грн. на капітальний ремонт приміщень другого поверху поліклінічного корпусу дитячої поліклініки за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Коростень, Житомирської області; 7035,959 тис. грн. на реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2. (Заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію); 1612,508 тис. грн. на реконструкцію частини будівлі ЗОШ № 13 під туалет з надбудовою другого поверху по вул. Селезньова, 101 в м. Коростень із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -229- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Лугинської селищної територіальної громади Житомирської області в обсязі 4896,242 тис. грн., у тому числі: 1200,00 тис. грн. на придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для комунального некомерційного підприємства «Лугинська центральна лікарня»; 1020,242 тис. грн. на капітальний ремонт даху Жеревицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 25А в с. Жеревці, Коростенського району, Житомирської області; 2676,00 тис. грн. на будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт Лугини Коростенського району за адресою: вул. Церковна, 12 із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -230- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Малинської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 29140,00 тис. грн., у тому числі: 3900,00 тис. грн. на будівництво футбольного поля по вул. Вишневій в с. Юрівка Малинської міської територіальної громади; 3050,00 тис. грн. на реконструкцію парку «Фабричний» у м. Малині з виготовленням проектно-кошторисної документації; 1100,00 тис. грн. на будівництво чотирьох громадських туалетів з виготовленням проектно-кошторисної документації; 2100,00 тис. грн. на облаштування зони відпочинку біля Малинського водосховища з виготовленням проектно-кошторисної документації; 3190,00 тис. грн. на реконструкцію котельні на твердому паливі по пров. Шкільний 1 в м. Малині з виготовленням проектно-кошторисної документації для опалення приміщень закладів освіти Малинської міської територіальної громади; 2500,00 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації з добудови приміщень Малинської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів для спортивного залу та навчального корпусу за адресою м. Малин, Житомирська область, вул. Суворова, 1; 3000,00 тис. грн. на придбання сміттєвоза із заднім завантаженням для комунального підприємства «Екресурс» Малинської міської ради; 10300,00 тис. грн. на реконструкцію площі Соборної у м. Малині з виготовленням проектно-кошторисної документації із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -231- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування заходів по встановленню сучасного, енергозберігаючого обладнання на альтернативних джерелах енергії для Малинської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 30.400,0 тис. грн., у тому числі: 2600,0 тис. грн. на встановлення тепло генераторного блока (модульна котельня) потужністю 3,2 мВт по вул. Машинобудівників у м. Малині; 4.800,0 тис. грн. на встановлення котлів на твердому паливі з автоматикою (2 котли по 1,5 мВт) по вул. Лисенка у м. Малині; 3.900,0 тис. грн. на встановлення тепло генераторного блока (блочна модульна котельня). потужністю 2,4 мВт. по вул. Барміна у м. Малині; 3.300,0 тис. грн. на встановлення тепло генераторного блока потужністю 2,0 мВт. по вул. Гагаріна у м. Малині; 5.100,0 тис. грн. на встановлення котельного обладнання в приміщенні котельні потужністю 3,6 мВт. по вул. Суворова у м. Малині; 1200,0 тис. грн. на встановлення сучасного тепло генераторного блока (2 котли по 600 Вт.) по вул. Героїв малинського підпілля в м. Малині; 1500,0 тис. грн. на встановлення сучасного тепло генераторного блока (2 котли по 700 Вт.) по вул. Гагаріна у м. Малині; 1200,0 тис. грн. на встановлення сучасного тепло генераторного блока потужністю 600 кВт. по вул. Миру у м. Малині; 1200,0 тис. грн. на встановлення тепло генераторного обладнання на твердому паливі потужністю 600 Вт. по вул. Володимирській у м. Малині (садочок «Сонечко»); 1 400,0 тис. грн. на встановлення тепло генераторного обладнання на твердому паливі потужністю 800 Вт. по вул. Володимирській у м. Малині (садочок «Калинонька»); 4 200,0 тис. грн. на встановлення котлів на альтернативному паливі потужністю 3 мВт. по вул. Кримського у м. Малині із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -232- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Народицької селищної територіальної громади на реконструкцію будівлі з термосанацією Народицької гімназії за адресою: вул. Гагаріна, 9 смт Народичі Житомирської області» в обсязі 16609,928 тис. грн. із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -233- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Олевської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 5140,964 тис. грн., у тому числі: 1098,00 тис. грн. на капітальний ремонт частини приміщень будівлі клініко-діагностичної лабораторії за адресою: провулок Промисловий м. Олевськ, Житомирська обл.; 860,462 тис. грн. на капітальний ремонт котельні Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 50 с. Лопатичі Коростенського району, Житомирської області; 1499,743 тис. грн.. на капітальний ремонт частини приміщень будівлі Олевського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді по вул. Гетьмана Виговського, 30 в м. Олевську, Житомирської області; 755,016 тис. грн. на капітальний ремонт дороги по вул. Січових стрільців (тротуар) в м. Олевськ Житомирської області; 927,743 тис. грн.. на капітальний ремонт Олевського центру розвитку дитини №1 «Зірочка» по вул. Київська 24, в м. Олевськ Житомирської області із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -234- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Потіївської сільської територіальної громади Житомирської області в обсязі 950,00 тис. грн., у тому числі: 200,00 тис. грн. на придбання медичного обладнання, а саме: автоматичного гематологічного аналізатора для комунальної установи «Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»; 750,00 тис. грн. на придбання транспортного засобу спеціального призначення для комунальної установи «Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -235- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Радомишльської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 1612,027 тис. грн., у тому числі: 1462,027 тис. грн. на капітальний ремонт господарського блоку ДНЗ №4 «Ромашка» за адресою м.Радомишль вул. Петрівська, 39 Житомирської області; 150,00 тис. грн. на реконструкцію мереж водопостачання та каналізації ЗДО №4 «Ромашка» в м. Радомишль вул. Петрівська, 39 Житомирської області із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -236- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Словечанської сільської територіальної громади на будівництво стадіону в с. Словечне Коростенського району Житомирської області» в обсязі 16849,345 тис. грн. із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників, крім того у державному бюджеті на 2021 рік передбачена субвенція на розвиток спортивної інфраструктури (код 3411220) у сумі 500 млн грн та її збільшено ще на 300 млн грн шляхом здійснення перерозподілу видатків/   
    -237- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Чоповицької селищної територіальної громади Житомирської області в обсязі 2362,54 тис. грн., у тому числі: 1919,417 тис. грн. на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Вайсера смт Чоповичі Коростенського району Житомирської області (коригування); 190,380 тис. грн. на реконструкцію вуличного освітлення за адресою: вул. Л.Українки, вул. Бузкова від КТП-589 в с. Барвінки, Коростенського району, Житомирської області; 252,743 тис. грн. на реконструкцію вуличного освітлення за адресою: вул. Н.Сосніної, вул.Козацька, вул. Тараскіна від КТП-155 в с. Новобратське Коростенського району, Житомирської області із внесенням відповідних змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток № 1 до законопроекту).
 
Відхилено пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників. Крім того, така пропозиція може бути реалізована за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери, що передбачена законопроектом за реєстр. №5308, який ВРУ прийнято 29.04.2021 р./   
    -238- Поляков А.Е.
У додатку № 1 до законопроекту (зміни до додатка № 3 до Закону) встановити плановий річний показник доходів "Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" (код 22013000) у сумі 5 млрд грн /змінивши відповідні арифметичні підсумки у додатку 1/ та у додатку 3 до законопроекту збільшити бюджетні асигнування за запропонованими нами бюджетними програмами на підтримку спорту та культури, фінансування медицини, освіти та науки.
 
Відхилено відсутнє фінансово-економічне обґрунтування/   
10. Додаток №2
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами"
Про внесення змін до додатка № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами

-239- Забуранна Л.В.
Додаток № 2 до законопроекту викласти як додаток № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у новій редакції, у зв’язку з цим заголовок і назву цього додатка викласти в такій редакції:
«Додаток № 2 до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами»
«Додаток № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».
 
Враховано  
    -240- Демченко С.О.
Крулько І.І.
Викласти додаток № 2 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») у новій редакції, який додано як додаток до пропозиції в електронному форматі .
 
Враховано в уточненій редакції /збережено в редакції Ічитання найменування «Камінь-Каширський окружний суд» та «Ківерцівський окружний суд» (замість «Камінь-Каширський районний суд» та «Ківерцівський районний суд»)/   
    -241- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -242- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -243- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Фонд суддівських винагород для новопризначених суддів та суддів, що звільняються» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -244- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -245- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Служба судової охорони» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -246- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вища кваліфікаційна комісія суддів України» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -247- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Національна школа суддів України» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -248- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апеляційні загальні суди» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -249- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вінницький апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -250- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Волинський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -251- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дніпровський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -252- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Донецький апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -253- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Житомирський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -254- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Закарпатський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -255- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Запорізький апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -256- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Івано-Франківський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -257- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кропивницький апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -258- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Луганський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -259- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Львівський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -260- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Миколаївський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -261- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Одеський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -262- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Полтавський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -263- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту ( (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Рівненський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -264- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сумський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -265- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тернопільський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -266- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Харківський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -267- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Херсонський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -268- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хмельницький апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -269- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Черкаський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -270- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернівецький апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -271- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернігівський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -272- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Київський апеляційний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -273- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апеляційні господарські суди» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -274- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Східний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -275- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Центральний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -276- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Південний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -277- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Південно-західний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -278- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Північний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -279- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Північно-західний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -280- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Західний апеляційний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -281- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апеляційні адміністративні суди» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -282- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -283- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -284- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -285- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -286- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «П’ятий апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -287- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Шостий апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -288- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сьомий апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -289- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Восьмий апеляційний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -290- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальні управління Державної судової адміністрації України та місцеві суди» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -291- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -292- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -293- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вінницький окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -294- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вінницький окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -295- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бершадський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -296- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вінницький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -297- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Гайсинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -298- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Жмеринський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -299- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Іллінецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -300- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Козятинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -301- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Крижопільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -302- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Могилів-Подільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -303- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Немирівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -304- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хмільницький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -305- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Шаргородський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -306- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ямпільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -307- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -308- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -309- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Волинський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -310- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Волинський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -311- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Володимир-Волинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -312- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Горохівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -313- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Камінь-Каширський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -314- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ківерцівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -315- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ковельський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -316- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Луцький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -317- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Любомльський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -318- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Маневицький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -319- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Нововолинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -320- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -321- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -322- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дніпропетровський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -323- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дніпропетровський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -324- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Васильківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -325- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Верхньодніпровський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -326- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок рядок 108 «Нікопольський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -327- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новомосковський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -328- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд міста Кам'янського» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -329- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Павлоградський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -330- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Петриківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -331- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Петропавлівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -332- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «П'ятихатський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -333- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Синельніківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -334- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Дніпра» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -335- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Дніпра» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -336- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Дніпра» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -337- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий окружний суд міста Дніпра» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -338- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «П'ятий окружний суд міста Дніпра» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -339- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Кривого Рогу» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -340- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Кривого Рогу» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -341- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Кривого Рогу» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -342- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий окружний суд міста Кривого Рогу» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -343- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -344- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -345- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Донецький окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -346- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Донецький окружний адміністративний суд» виключити
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -347- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бахмутський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -348- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бойківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -349- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Волноваський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -350- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Добропільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -351- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Єнакіївський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -352- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Костянтинівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -353- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Макіївський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -354- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Мар’їнський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -355- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд міста Горлівки» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -356- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд м. Краматорська» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -357- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Покровський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -358- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Слов'янський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -359- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Харцизький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -360- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Шахтарський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -361- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Донецька» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -362- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Донецька» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -363- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Донецька» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -364- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд м. Маріуполя» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -365- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд м. Маріуполя» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -366- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -367- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -368- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Житомирський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -369- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Житомирський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -370- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бердичівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -371- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Житомирський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -372- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Коростенський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -373- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Коростишівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -374- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Малинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -375- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новоград-Волинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -376- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Овруцький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -377- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд м. Житомира» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -378- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Олевський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -379- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Попільнянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -380- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Черняхівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -381- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чуднівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -382- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -383- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -384- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Закарпатський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -385- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Закарпатський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -386- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Берегівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -387- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Міжгірський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -388- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Мукачівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -389- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перечинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -390- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тячівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -391- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ужгородський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -392- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хустський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -393- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -394- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -395- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Запорізький окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -396- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Запорізький окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -397- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бердянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -398- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Василівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -399- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вільнянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -400- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Енергодарський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -401- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Мелітопольський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -402- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Оріхівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -403- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Пологівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -404- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Приморський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -405- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Токмацький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -406- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд м.Запоріжжя» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -407- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд м.Запоріжжя» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -408- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд м.Запоріжжя» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -409- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий окружний суд м.Запоріжжя» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -410- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -411- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -412- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Івано-Франківський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -413- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Івано-Франківський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -414- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Галицький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -415- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Городенківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -416- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Долинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -417- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Калуський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -418- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Коломийський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -419- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Косівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -420- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд міста Івано-Франківська» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -421- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Надвірнянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -422- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тлумацький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -423- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -424- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -425- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Київський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -426- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Київський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -427- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Білоцерківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -428- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бориспільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -429- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Броварський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -430- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Васильківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -431- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вишгородський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -432- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ірпінський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -433- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кагарлицький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -434- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Києво-Святошинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -435- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Обухівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -436- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Переяслав-Хмельницький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -437- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сквирський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -438- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Таращанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -439- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Фастівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -440- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Яготинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -441- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -442- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -443- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кіровоградський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -444- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кіровоградський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -445- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Гайворонський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -446- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Голованівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -447- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Долинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -448- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Знам'янський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -449- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кропивницький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -450- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Маловисківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -451- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новоукраїнський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -452- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд м.Кропивницького» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -453- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Олександрійський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -454- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Світловодський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -455- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -456- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -457- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Луганський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -458- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Луганський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -459- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Алчевський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -460- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Біловодський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -461- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Довжанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -462- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кадіївський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -463- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Лисичанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -464- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Луганський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -465- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Лутугинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -466- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новопсковський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -467- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Рубіжанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -468- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сватівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -469- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сєвєродонецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -470- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сорокинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -471- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Старобільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -472- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хрустальний окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -473- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -474- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -475- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Львівський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -476- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Львівський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -477- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дрогобицький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -478- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Жовківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -479- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Золочівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -480- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Пустомитівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -481- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Самбірський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -482- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Стрийський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -483- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Червоноградський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -484- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Яворівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -485- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Львова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -486- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Львова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -487- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Львова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -488- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -489- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -490- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Миколаївський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -491- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Миколаївський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -492- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Баштанский окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -493- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вознесенський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -494- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Миколаївський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -495- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Первомайський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -496- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Снігурівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -497- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Южноукраїнський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -498- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Миколаєва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -499- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Миколаєва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -500- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -501- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -502- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Одеський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -503- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Одеський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -504- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Арцизький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -505- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (змінах до додатка № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») рядок 312 «Балтський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -506- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Березівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -507- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Білгород - Дністровський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -508- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Біляївський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -509- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Великомихайлівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -510- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Доброславський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -511- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ізмаїльський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -512- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Подільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -513- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Роздільнянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -514- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чорноморський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -515- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Одеси» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -516- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Одеси» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -517- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Одеси» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -518- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий окружний суд міста Одеси» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -519- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -520- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -521- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Полтавський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -522- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Полтавський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -523- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Гадяцький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -524- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Глобинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -525- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Горішньоплавнівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -526- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Диканський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -527- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Карлівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -528- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кобеляцький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -529- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кременчуцький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -530- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Лубенський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -531- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Миргородський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -532- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд міста Полтави» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -533- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Пирятинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -534- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Полтавський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -535- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -536- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -537- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Рівненський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -538- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Рівненський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -539- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Володимирецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -540- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Гощанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -541- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дубенський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -542- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дубровицький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -543- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Здолбунівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -544- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Костопільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -545- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Рівненський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -546- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сарненький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -547- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -548- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -549- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сумський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -550- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сумський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -551- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Глухівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -552- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Конотопський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -553- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд міста Сум» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -554- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Охтирський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -555- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Роменський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -556- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сумський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -557- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Шосткинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -558- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -559- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -560- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тернопільський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -561- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тернопільський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -562- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бережанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -563- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бучацький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -564- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Збаразький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -565- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кременецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -566- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Теребовлянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -567- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тернопільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -568- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чортківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -569- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Харківській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -570- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -571- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Харківський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -572- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Харківський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -573- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Балаклійський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -574- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Богодухівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -575- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Валківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -576- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вовчанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -577- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дергачівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -578- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ізюмський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -579- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Красноградський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -580- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Куп'янський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -581- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Лозівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -582- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Первомайський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -583- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Харківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -584- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чугуївський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -585- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Харкова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -586- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Харкова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -587- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Харкова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -588- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий окружний суд міста Харкова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -589- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «П'ятий окружний суд міста Харкова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -590- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -591- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -592- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Херсонський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -593- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Херсонський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -594- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Білозерський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -595- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Великолепетиський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -596- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Великоолександрівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -597- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Генічеський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -598- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Голопристанський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -599- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Каховський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -600- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новокаховський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -601- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд міста Херсона» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -602- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Скадовський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -603- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -604- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -605- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хмельницький окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -606- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хмельницький окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -607- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Дунаєвецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -608- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ізяславський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -609- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кам'янець-Подільський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -610- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Летичівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -611- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Славутський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -612- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Староконстянтинівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -613- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Хмельницький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -614- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Шепетівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -615- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ярмолинецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -616- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -617- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -618- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Черкаський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -619- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Черкаський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -620- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Звенигородський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -621- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Золотоніський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -622- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Канівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -623- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Корсунь-Шевченківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -624- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Монастирищенський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -625- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Смілянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -626- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Тальнівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -627- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Уманський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -628- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Черкаський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -629- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -630- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -631- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернівецький окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -632- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернівецький окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -633- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Вижницький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -634- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Кіцманський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -635- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новоселицький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -636- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд м.Чернівців» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -637- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сокирянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -638- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Сторожинецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -639- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -640- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -641- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернігівський окружний господарський суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -642- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернігівський окружний адміністративний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -643- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Бахмацький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -644- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ічнянський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -645- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Козелецький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -646- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Корюківський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -647- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Менський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -648- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ніжинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -649- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Новгород-Сіверський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -650- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний суд м.Чернігова» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -651- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Прилуцький окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -652- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Ріпкинський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -653- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Чернігівський окружний суд» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -654- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -655- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Апарат територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -656- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний господарський суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -657- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Окружний адміністративний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -658- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Перший окружний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -659- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Другий окружний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -660- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Третій окружний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -661- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Четвертий окружний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -662- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «П'ятий окружний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/   
    -663- Пузійчук А.В.
У додатку № 2 до законопроекту (зміни до додатка № 7 до Закону) рядок «Шостий окружний суд міста Києва» виключити.
 
Відхилено /пропозиція нівелює суть законопроекту/