Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0.

 
-1- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Кузбит Ю.М.
У назві законопроекту (у тексті та додатках) слова «щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини» виключити /техніко-юридичне уточнення, оскільки відповідна конкретизація назви законопроекту не у повній мірі охоплює предмет регулювання законопроекту при його доопрацюванні до ІІ читання/.
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини
 
-2- Княжицький М.Л.
Назву законопроєкту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини» та внести уточнення до додатків № 1 і № 2 до законопроекту в частині назви Закону.
 
Відхилено /конкретизація назви законопроекту не відповідає змісту законопроекту при його доопрацюванні до ІІ читання/     
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX, від 15 квітня 2021 року № 1393-IX та від 29 квітня 2021 року № 1434-IX) такі зміни:
 
-3- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Кузбит Ю.М.
Абзац перший розділу І законопроекту після цифр «1434-ІХ» доповнити словами і цифрами «та від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ» /техніко-юридичне уточнення у зв’язку із прийняттям законів України щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» для узгодження правових норм/.
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ, від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ та від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ) такі зміни:
 
4.

 
-4- Саламаха О.І.
1. Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
"__) У статті 1:
в абзаці другому цифри "1.097.546.646" та "973.366.651,1" замінити відповідно цифрами "1.106.003.029,4" та "981.823.034,5";
в абзаці третьому цифри "1.335.162.571,9" та "1.197.349.674,4" замінити відповідно цифрами "1.343.618.955,3" та "1.205.806.057,8"";
2. Включити до законопроекту зміни до додатка № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів державного бюджету), а саме:
збільшити доходи загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 8.456.383,4 тис. грн;
3. Включити до законопроекту зміни до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету), а саме:
встановити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" (код 3111020) в сумі 5.000.000 тис. грн;
збільшити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери" (код 3511100) на 2.000.000 тис. грн;
збільшити видатки за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фінансів" (код 3501010) на 90.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 90.000 тис. грн (з них на оплату праці - 73.770,5 тис. грн);
збільшити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів" (код 3101210) на 86.259,6 тис. грн;
встановити видатки споживання за загальним фондом державного бюджету за новою бюджетною програмою Державної авіаційної служби України "Розрахунки за борги перед авіакомпаніями за перевезення громадян під час карантину та в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2" (код 3108030) у сумі 104.000 тис. грн;
збільшити видатки за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" (код 3101010) на 90.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 90.000 тис. грн (з них на оплату праці - 73.770,7 тис. грн);
збільшити видатки за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" (код 3109010) на 120.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 100.000 тис. грн (з них на оплату праці - 81.967,2 тис. грн), видатки розвитку 20.000 тис. грн;
збільшити видатки за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів" (код 3107010) на 11.327,3 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 10.637,3 тис. грн (з них на оплату праці - 6.034,6 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 70,8 тис. грн), видатки розвитку на 690 тис. грн.
збільшити видатки споживання за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Реєстр.картка №2301810) на 40.000 тис. грн;
збільшити видатки за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" (код 2301110) на 110.359, 5 тис. грн, у тому числі видатки споживання на 110.359,5 тис. грн (з них на оплату праці - 90.458,6 тис. грн);
збільшити видатки споживання за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" (код 6731020) на 8.020,1 тис. грн;
збільшити видатки споживання за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (код 6741020) на 68.046,9 тис. грн;
встановити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за новою бюджетною програмою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Формування статутного капіталу акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій України"" (код 120____) у сумі 100.000 тис. грн.
 
Враховано /з техніко-юридичним уточненням викладу окремих показників у змінах до статті 1 Закону з урахуванням пропозиції №5 щодо положень урядового законопроекту №5671, з уточненням нумерації додатків до законопроекту (додатки №1 і № 2 до законопроекту вважати відповідно додатками № 2 і № 3), а також з уточненням кодів за новими бюджетними програмами Мінекономіки (код 1201210) та Мінінфраструктури (код 3108090)/  1. У статті 1:
в абзаці другому цифри "1.097.546.646", "973.366.651,1" та "124.179.994,9" замінити відповідно цифрами "1.107.436.779,4", "981.823.034,5" та "125.613.744,9";
в абзаці третьому цифри "1.335.162.571,9", "1.197.349.674,4" та "137.812.897,5" замінити відповідно цифрами "1.345.052.705,3", "1.205.806.057,8" та "139.246.647,5".
2. Статтю 11 доповнити пунктами 10, 11 і 12 такого змісту:
«10) податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, що підлягає сплаті відповідно до пункту 77 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
11) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що підлягає сплаті відповідно до пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
12) надходження від добровільно сплачених фізичними особами коштів відповідно до пунктів 9-7 та 9-9 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України».
3. Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Установити, що у 2021 році:
податки і надходження, визначені пунктами 10, 11 і 12 статті 11 цього Закону, що зараховані до Державного бюджету України до моменту набрання чинності цими пунктами, як виняток з положень пункту 6 частини другої статті 29, пункту 2 частини третьої статті 29 і пункту 2-1 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, перераховуються Державною казначейською службою України до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на заходи, передбачені пунктом 26 статті 14 цього Закону;
як виняток з положень пункту 2 частини третьої статті 29 і пункту 2-1 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), визначений пунктом 11 статті 11 цього Закону, спрямовується на заходи, передбачені пунктом 26 статті 14 цього Закону».
 
    -5- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Кузбит Ю.М.
Доповнити розділ І законопроекту положеннями урядового законопроекту за реєстр. № 5671, а саме:
«… Статтю 11 доповнити пунктами 10, 11 і 12 такого змісту:
«10) податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів, що підлягає сплаті відповідно до пункту 77 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
11) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що підлягає сплаті відповідно до пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;
12) надходження від добровільно сплачених фізичними особами коштів відповідно до пунктів 9-7 та 9-9 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України».
… Доповнити статтею 11-1 такого змісту:
«Стаття 11-1. Установити, що у 2021 році:
податки і надходження, визначені пунктами 10, 11 і 12 статті 11 цього Закону, що зараховані до Державного бюджету України до моменту набрання чинності цими пунктами, як виняток з положень пункту 6 частини другої статті 29, пункту 2 частини третьої статті 29 і пункту 2-1 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, перераховуються Державною казначейською службою України до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на заходи, передбачені пунктом 26 статті 14 цього Закону;
як виняток з положень пункту 2 частини третьої статті 29 і пункту 2-1 частини четвертої статті 30 Бюджетного кодексу України, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), визначений пунктом 11 статті 11 цього Закону, спрямовується на заходи, передбачені пунктом 26 статті 14 цього Закону».
… Статтю 14 доповнити пунктом 26 такого змісту:
«26) здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення, запобіганням виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та боротьбою з її наслідками, за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 3511380) (за рахунок джерел, визначених пунктами 10, 11 і 12 статті 11 та статтею 11-1 цього Закону)».
… В абзаці другому статті 36 слова «загального фонду» та «і запобіганням поширенню» замінити відповідно словами «загального та спеціального фондів» та «запобіганням виникненню і поширенню».
Включити до законопроекту додаток № 1 щодо змін до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (з внесенням відповідних змін до статті 1 цього Закону та підсумкових показників доходів державного бюджету у цьому додатку та уточненням нумерації інших додатків до законопроекту), в якому передбачити:
збільшення доходів спеціального фонду на 1.433.750 тис. грн, а саме: за новим кодом 14031300 «Транспортні засоби особистого користування, що оподатковуються відповідно до пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України» -1.140.000 тис. грн; за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» -230.000 тис. грн; за кодом 21080000 «Інші надходження» -63.750 тис. грн;
доповнення у найменуванні коду 14030800 тексту у дужках словами і цифрами «транспортних засобів особистого користування, що оподатковуються відповідно до пункту 36 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України».
У додатку № 1 до законопроекту щодо змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачити збільшення видатків спеціального фонду державного бюджету на 1.433.750 тис. грн, включивши у такій сумі видатки за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 3511380) (з внесенням відповідних змін до статті 1 цього Закону та доповненням цього додатку законопроекту уточненими підсумковими показниками видатків державного бюджету за рядком «Всього: « та кодами 3510000 і 3511000).
 
Враховано    
5. 1. Статтю 14 доповнити пунктом 25 такого змісту:
 
-6- Плачкова Т.М.
1. Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"У статті 14: пункти 21 і 23 виключити; доповнити пунктом 25 такого змісту: "25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації та ремонту пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону)".
2. Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
3. Внести зміни до додатків № 3 і № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»:
назву нової бюджетної програми (субвенції спеціального фонду) викласти у такій редакції: "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації та ремонту пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності";
збільшити видатки розвитку за новою бюджетною програмою (субвенцією спеціального фонду) "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації та ремонту пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності" на 600.000 тис. грн за рахунок скорочення видатків спеціального фонду Державного бюджету України: за кодом 3802080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" на 400.000 тис. грн, за кодом 3811060 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг" на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено відсутні фінансово-економічні обґрунтування щодо наслідків скорочення видатків за програмами 3802080 та 3811060. Повне скасування видатків неможливе, оскільки за програмою 3802080 на даний час проведені видатки у сумі 26,1 млн грн, інша програма спрямована на виконання закону від 29.04.2021 р. 1432-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг». За відсутності додаткового ресурсу недоцільне розширення напрямів субвенції/  4. Статтю 14 доповнити пунктами 25 і 26 такого змісту:
 
6. "25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону); ";
 
-7- Лаба М.М.
Пункт 25 (проекту акту) статті 14 викласти у такій редакції: «25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних, капітальних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону)».
 
Відхилено /виходячи з термінології Закону «Про охорону культурної спадщини» назва субвенції включає такий вид робіт/  «25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);
26) здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення, запобіганням виникненню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, та боротьбою з її наслідками, за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 3511380) (за рахунок джерел, визначених пунктами 10, 11 і 12 статті 11 та статтею 11-1 цього Закону)».
5. У частині першій статті 15 цифри «33.000.000» замінити цифрами «24.434.000».
6. В абзаці другому статті 36 слова «загального фонду» та «і запобіганням поширенню» замінити відповідно словами «загального та спеціального фондів» та «запобіганням виникненню і поширенню».
 
    -8- Демченко С.О.
Зуб В.О.
Грищенко Т.М.
Яцик Ю.Г.
Боблях А.Р.
Чорний Д.С.
Мезенцева М.С.
Ткаченко О.М.
Кицак Б.В.
Микиша Д.С.
Васильєв І.С.
Северин С.С.
Любота Д.В.
Зуєв М.С.
Лис О.Г.
Вацак Г.А.
Фріс І.П.
Герман Д.В.
Павліш П.В.
Пропонуємо у п.25 статті 14 після слова «спадщини» доповнити словосполученням «державного та місцевого значення», а після слова «Закону» доповнити словосполученням «розподілених пропорційно по областях».
 
Відхилено не відповідає меті визначення субвенції, що передбачається для робіт на об’єктах саме комунальної власності. Пропозиція щодо розподілу джерела не узгоджується з бюджетною методологією (ймовірно автори мали на увазі розподіл саме субвенції)/   
    -9- Княжицький М.Л.
В абзаці другому пункту 1 розділу І законопроєкту:
цифру «25» замінити цифрою «21-1»;
слова «, що перебувають у комунальній власності» виключити;
після слів «культурної спадщини» доповнити словами «національного та місцевого значення»;
 
Відхилено не відповідає меті визначення субвенції, що передбачається для робіт на об’єктах саме комунальної власності. Крім того, назва нової субвенції має різний виклад у пропозиціях до тексту законопроекту та додатків № 1 і № 2 до нього/   
    -10- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Кузбит Ю.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту: «… У статті 15 цифри «33.000.000» замінити цифрами «24.434.000». /техніко-юридичне уточнення для узгодження з уточненим показником щодо коштів від НБУ згідно із законом від 29.04.2021 № 1434-ІХ/.
 
Враховано    
7. 2. Внести зміни до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
-11- Княжицький М.Л.
У розділу І законопроекту:
пункт 2 викласти в такій редакції: «2. Внести зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатку № 1 до цього Закону»;
доповнити пунктом 3 такого змісту: «3. Внести зміни до додатку № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатку № 2 до цього Закону».
 
Відхилено /не відповідає вимогам нормо-проектувальної техніки/  7. Внести зміни до додатків № 1, № 3, № 6 та № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-12- Княжицький М.Л.
Розділ ІІ законопроєкту доповнити пунктами 2 і 3 такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення».
 
Відхилено /пропозиція щодо встановлення двомісячного терміну затвердження порядку та умов надання субвенції не відповідає вимогам ч.2 статті 97 Бюджетного кодексу, згідно з якими такі порядок та умови затверджуються у місячний термін з дня набрання чинності законом/  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміну до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2019 р., №47, ст. 311), виклавши абзац четвертий частини другої статті 6 в такій редакції:
«Орган, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом».
 
    -13- Шинкаренко І.А.
Доповнити законопроект новим Розділом ІІ, із відповідною зміною нумерації розділів, наступного змісту:
ІІ. Викласти абзац другий пункту 2 частини 2 статті 6 Закону України «Про запобігання корупції» в наступній редакції:
«Орган, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік таких донорів не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
 
Враховано    
    -14- Бужанський М.А.
Прикінцеві положення проекту Закону доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81):
а) частину першу статті 21 викласти в такій редакції; «1. Мова освітнього процесу в закладах освіти визначається Законом України «Про освіту».»;
б) у пункті 7 частини четвертої статті 49 слово та сполучник «протоколу та» вилучити;
в) в назві статті 57 слова «накладення штрафів на» замінити на «застосування стягнень до»;
г) абзац третій частини першої, частини другу-дев’яту статті 57 вилучити;
ґ) частину десяту статті 57 викласти у такій редакції: «10. Попередження та вимога, оголошені Уповноваженим або його представником, за порушення закону у сфері застосування державної мови можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання до суду.».
2) У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) у частині першій статті 7 після слова «мова» доповнити словами «або мова корінного народу, національної меншини України».
3) У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) у частині першій статті 48 після слова «мова» доповнити словами «або мова корінного народу, національної меншини України».
4) У Законі України «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) у частині першій статті 5 після слова «мова» доповнити словами «або мова корінного народу, національної меншини України».
5) У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) у частині першій статті 10 після слова «мова» доповнити словами «або мова корінного народу, національної меншини України».
 
Відхилено    
    -15- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Кузбит Ю.М.
Внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою до його розгляду інших законопроектів щодо змін до закону про державний бюджет на 2021 рік (для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету).
 
Враховано    
10. Додаток №1
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»
щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини»
Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»
(тис. грн)
КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
3800000
Міністерство культури та інформаційної політики України
10 850 264,0
1 533 987,1
12 384 251,1
3801000
Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
8 036 207,4
1 110 200,1
9 146 407,5
3801340
0829
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення
600 000,0
700 000,0
1 300 000,0
3810000
Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)
1 200 000,0
1 200 000,0
3811000
Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)
1 200 000,0
1 200 000,0
381____
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності
1 000 000,0
1 000 000,0
 
-16- Арістов Ю.Ю.
Герман Д.В.
Кузбит Ю.М.
У додатку № 1 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» необхідно зазначити код програмної класифікації та кредитування державного бюджету - 3811070, що узгоджено з Мінфіном.
 
Враховано      
    -17- Княжицький М.Л.
У додатку № 1 до законопроєкту:
назву субвенції викласти в такій редакції: «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення»;
доповнити положеннями, відповідно до яких зменшити у додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки Міністерства культури та інформаційної політики за бюджетною програмою 3811060 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг» на 200.000 тис. грн, збільшивши на аналогічну суму видатки Міністерства культури та інформаційної політики за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності».
 
Відхилено не відповідає меті визначення субвенції, що передбачається для робіт на об’єктах саме комунальної власності. Крім того, назва нової субвенції має різний виклад у пропозиціях до тексту законопроекту та додатків № 1 і № 2 до нього. Крім того відсутнє обґрунтування наслідків запропонованого скорочення видатків /   
    -18- Крулько І.І.
Забуранна Л.В.
Молоток І.Ф.
Трухін О.М.
У додатку №1 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»/ передбачити Міністерству освіти і науки України за загальним фондом видатки розвитку за бюджетними програмами «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) у обсязі 300.000 тис. грн та «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (код 2201420) у обсязі 50.000 тис. грн за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350) на 350.000 тис. грн.
З урахуванням зазначеного у додатку №1 до законопроекту необхідно включити рядки за кодами 2200000, 2201000, 2201160, 2201420, 3510000, 3511000, 3511350 та підсумковий рядок «Всього» з урахуванням запропонованих змін.
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -19- Забуранна Л.В.
У Додатку 1 до проекту /щодо внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»/ передбачити кошти за новою бюджетною програмою «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» у сумі 24.735 тис. грн. для Міністерства освіти і науки України (видатки розвитку спеціального фонду), при цьому зменшити видатки розвитку спеціального фонду за бюджетною програмою «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) на відповідну суму. Одночасно включити до законопроекту зміни до додатку 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», а саме передбачити новий інвестиційний проект «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» за рахунок кредиту (позики) Міжнародного банку реконструкції та розвитку у загальному обсязі 200.000 тис. дол. США, із запозиченням такого кредиту (позики) у 2021 році у сумі 24.735 тис. грн. за новою бюджетною програмою «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (код 220__), при цьому зменшити на таку ж суму обсяг залучення кредиту (позики) за бюджетною програмою «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) в рамках реалізації проекту "Вища освіта України" за рахунок кредиту (позики) від Північної екологічної фінансової корпорації.
 
Враховано /з редакційним уточненням коду нової бюджетної програми - 2201680/   
    -20- Люшняк М.В.
1.Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. У додатку №3 Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік" ("РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2021 рік") за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВ) 2301100 "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку" зменшити видатки розвитку за загальним фондом на 600.000 тис. грн та збільшити видатки розвитку за загальним фондом за КПКВ 2301170 "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України" (на придбання обладнання і предметів довгострокового користування) на 600.000 тис. грн.».
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -21- Пузійчук А.В.
Спрямувати видатки розвитку у сумі 30.000 тис. грн, які передбачені за загальним фондом бюджетної програми «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» (код 2708110) на проведення демеркуризації і вивезення небезпечних відходів на території ВАТ «Радикал», на реконструкцію полігону по переробці та захороненню відходів «Лелів». Зазначена пропозиція додаткових видатків не потребує.
 
Відхилено /не відповідає вимогам частини другої статті 40 Бюджетного кодексу щодо деталізації у законі про державний бюджет видатків за програмною класифікацією/   
    -22- Пузійчук А.В.
Ніколаєнко А.І.
у додатку № 1 до законопроєкту передбачити за бюджетною програмою «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» (код 2708110) окремий рядок такого змісту: "у тому числі на реконструкцію полігону по переробці та захороненню відходів «Лелів»« видатки розвитку за загальним фондом у сумі 30°000 тис. грн.
 
Відхилено /не відповідає вимогам частини другої статті 40 Бюджетного кодексу щодо деталізації у законі про державний бюджет видатків за програмною класифікацією/   
    -23- Сушко П.М.
У додатку №1 до законопроекту передбачити зміни щодо перерозподілу видатків споживання Державного агентства з питань кіно за загальним фондом, а саме зменшити видатки за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії» (код 3806030) на 10.316,2 тис. грн та збільшити на таку суму видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері кінематографії» (код 3806010) (з них оплата праці - на 3840, 3 тис. грн).
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування можливості зменшення запропонованих видатків/   
    -24- Яценко А.В.
У додатку №1 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030) на 35.000 тис. грн для облаштування та будівництва (реконструкції) об’єктів та експозицій, розташованих на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України (за рахунок зменшення інших бюджетних програм).
 
Відхилено /відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, пропозиція не містить конкретного джерела покриття запропонованих додаткових витрат, а відтак призведе до розбалансування бюджетних показників/   
    -25- Загоруйко А.Л.
У додатку №1 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за бюджетними програмами «Проведення виборів народних депутатів України» (код 6731020) на 8.020,1 тис. грн (встановивши у сумі 42.701,5 тис. грн) та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) на 68.046,9 тис. грн (встановивши у сумі 94.006,7 тис. грн) /з внесенням відповідних змін до додатку № 2 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»/ з відповідним уточненням підсумкових показників видатків державного бюджету та включенням необхідних рядків «Всього:» та за кодами 6730000, 6731000, 6731020, 6740000, 6741000, 6741020.
 
Враховано    
11. Додаток №2
до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини»
 
      
12. Зміни до додатка № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Міжбюджетні трансферти інші дотації та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік
 
      
13. Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Субвенції з державного бюджету
Субвенція спеціального фонду на:
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності
 
-26- Княжицький М.Л.
У додатку № 2 до законопроєкту:
слова «реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» замінити словами «реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини національного та місцевого значення»;
цифру «1.000.000,0» замінити цифрою «1.200.000,0».
 
Відхилено      
14. ВСЬОГО
1 000 000,0

-27- Забуранна Л.В.
У Додатку 1 до законопроекту /щодо внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»/ передбачити видатки розвитку загального фонду за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на реконструкцію стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів №10 на вул. Вакуленчука,1, Дарницького району м. Києва» у сумі 62.000 тис. грн (загальнодержавні видатки) за рахунок зменшення на таку суму видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120).
Відповідно необхідно включити у додатку № 1 до законопроекту відповідні підсумкові рядки, в яких відобразити зазначені зміни з урахуванням чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та змін, внесених до нього.
 
Відхилено  
    -28- Лаба М.М.
Передбачити кошти на фінансове забезпечення об’єктів: капітальний ремонт комунального закладу «Ужгородська районна лікарня» у сумі 58.539,2 тис. грн; реконструкція стадіону в с. Вільхівці Тячівського району Закарпатської обл. Коригування у сумі 6.900 тис. грн; реконструкція частини приміщень будинку культури по вул. Закарпатська, 69 в смт Середнє Ужгородського району. Коригування у сумі 11.867 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070507 (Мукачево - Богородчани - Івано - Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів) -Мідяниця - Сільце км 0+000- км 5+200 Закарпатської області. Коригування 10.078 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070201 В. Березний - Чорноголова - Дубриничі км 0+000 - 29+000 км Закарпатської області у сумі 83.329,5 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-071204 Середнє-Анталовці км 0+000-12+000 Закарпатської області. Коригування 33.843,9 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070213 (Кострино-Люта) - Люта км 0+000 - 5+500 у сумі 26.867,3 тис. грн, поточний середній ремонт обласної автомобільної дороги О-070203 Кострино - Люта км 0+000 - км 11+900 у сумі 32.181,6 тис. грн, капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С- 070810 Тур’я-Поляна-Полянська Гута км 0+000-км 8+000 у сумі 27.414,5 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070205 Жорнава-Стужиця, км 0+000-10+000 Закарпатської області у сумі 50.000 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070206 Стужиця-Загорб, км 0+000-км-2+400 Закарпатської області у сумі 15.000 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070618 Синевирська Поляна-Свобода км 0+000-4+600 Закарпатської області у сумі 24.296,2 тис. грн; першочергові протиаварійні роботи пам’ятки архітектури ХVІІ ст. охор. № 216 дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа в с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області. Коригування у сумі 5.956,1 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі даху Колочавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 в с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області у сумі 4.940,5 тис. грн; капітальний ремонт ділянки дороги в урочищі «Гирсовець» (від а/д «Синевир-Колочава-Буштино» до школи) в с. Колочава Хустьского району Закарпатської області у сумі 15.668,8 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070401 Воловець - Яблунево, км 0+000-5+700 Закарпатської області у сумі 20.722,7 тис. грн; реконструкція даху та актового залу учбового корпусу (а) Воловецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Воловецької селищної ради, Закарпатської області, по вул. Карпатська, 31 смт. Воловець, Закарпатської області у сумі 5.636 тис. грн; реконструкція з частковим переплануванням Воловецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Воловецької селищної ради Закарпатської області із заміною вікон і дверей по вул. Карпатська, 31 смт. Воловець, Закарпатської області у сумі 3.187,2 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070408 АБЗ-Нижні Ворота км 0+000-4+500 Закарпатської області у сумі 13.825 тис. грн; капітальний ремонт по заходах енергозбереження корпусу «А» Нижньоворітського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області по вул. Центральна, 116 в с. Нижні Ворота у сумі 6.401,7 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070407 Біласовиця-Латірка км 0+000-6+400 Закарпатської області у сумі 13.653,4 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070408-АБЗ-Нижні Ворота км 0+000-4+500 Закарпатської області у сумі 13.825 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-070609 Келечин-Річка, км 0+000-5+000 Закарпатської області у сумі 20.627,8 тис. грн; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070608 Ізки-Буковець км 0+000 - 3+200 Закарпатської області у сумі 15.728,6 тис. грн; капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-071201 Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино км 0+000-23+400 Закарпастької області у сумі 76.452,5 тис. грн; будівництво багатофункціонального спортивного стадіону на закріпленій за Кам’янською сільською радою земельній ділянці за адресою: с. Кам’янське вул. Мукачівська б/н, Іршавського району, Закарпатської області (перша черга)» у сумі 27.000 тис. грн; капітальний ремонт лікувального блоку з впровадженням заходів з енергозбереження КНП «Свалявська районна лікарня» по вул.Визволення, 23 в м.Свалява» у сумі 11.350 тис. грн; реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Антонівська, 3 в с. Худльово Ужгородського району під заклад дошкільної освіти» у сумі 18.400 тис. грн.
Джерелом здійснення видатків за такими об’єктами запропоновано збільшення доходів загального фонду державного бюджету за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 212.464,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -29- Пузійчук А.В.
у додатку № 1 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Малинської міської територіальної громади на встановлення енергозберігаючого обладнання на об’єктах соціально-культурної сфери» у сумі 40.600 тис. грн (загальнодержавні видатки) за рахунок зменшення на відповідну суму видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350).
 
Відхилено    
    -30- Пузійчук А.В.
у додатку № 1 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Малинської міської територіальної громади на реконструкцію парку «Фабричний» у м. Малині» у сумі 3.500 тис. грн. (загальнодержавні видатки) за рахунок зменшення на відповідну суму видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350);
 
Відхилено    
    -31- Пивоваров Є.П.
У додатку № 3 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку, а саме:
бюджету Люботинської міської територіальної громади (20545000000) на реконструкцію будівлі Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15-8, у сумі 63.504.443,1 тис. грн; бюджету Пісочинської селищної територіальної громади (20514000000) на реконструкцію будівлі Пісочинського закладу дошкільної освіти №3 (ясла - садок) «Теремок» Пісочинської селищної ради за адресою: Харківська олбасть, Харківський район смт Пісочин, провулок Шевченка, буд. 23 на нове будівництво корпусу у сумі 70.955,1 тис. грн, на реконструкцію спортивного майданчика під стадіон із штучним покриттям з облаштуванням легкоатлетичних бігових доріжок та трибун по вул. Клубна, 5 в смт. Пісочин Харківської області Харківського району у сумі 68.087 тис. грн; бюджету Солоницівської селищної територіальної громади (20553000000) на реконструкцію споруд відведення та очистки стічної води за адресою: смт Пересічне, в’їзд Саіпова, 16а Дергачівського району Харківської області у сумі 10.083,3 тис. грн; бюджету Дергачівської міської територіальної громади (20537000000) на капітальний ремонт дитячого садка по провулку Корсіковському 19 в м. Дергачі, Дергачівського району Харківської області у сумі 14.658 тис. грн, на реконструкцію існуючої нежитлової будівлі під дошкільний навчальний заклад с. Безруки Дергачівського району Харківської області у сумі 9.773,8 тис. грн, на капітальний ремонт системи водопостачання в с. Великі Проходи, по вулицях Степова, Миру, частково Іллінська, буд. 22-38, Дергачівського району Харківської області у сумі 7.450 тис. грн; бюджету Малоданилівської селищної територіальної громади (20506000000) на реконструкцію нежитлової будівлі смт. Мала Данилівка вул. Ювілейна, 5 Дергачівського району Харківської області у сумі 6.578 тис. грн, на капітальний ремонт мережі водопроводу між житловими будинками по вулиці Ювілейна та Академічна в смт Мала Данилівка Харківської області у сумі 9.349,2 тис. грн, на реконструкцію приміщення комунального закладу «Малоданилівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області Дергачівського району смт. Мала Данилівка, вул. Ювілейна, 3 у сумі 125.966 тис. грн; бюджету Вільхівської сільської територіальної громади (20533000000) на будівництво напірного каналізаційного колектору від площі Культури по провулку Покровський в селі Мала Рогань Харківського району Харківської області у сумі 791.027,2 тис. грн.
Для збалансування пропозицій передбачити новий додаток до законопроекту щодо змін до доходів державного бюджету, в якому передбачити збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 387.191.474,8 тис. грн за рахунок збільшення на відповідну суму показника «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» (код 14060000).
 
Відхилено    
    -32- Кулініч О.І.
Лунченко В.В.
Приходько Б.В.
Люшняк М.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України у строк до 1 вересня 2021 року забезпечити розподіл бюджетних призначень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, як виключення із положень статті 35 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», у тому числі для таких місцевих бюджетів на зазначені заходи із відповідними призначеннями:
бюджету Овруцької міської територіальної громади (06538000000): реконструкція стадіону «Юність» в м. Овруч Житомирської області у сумі 20.000 тис. грн; бюджету Тур’є (Реєстр.картка №1) в ж/м «Піщаний» (вул. Героїв Чорнобиля, 5/2 та пров. Інститутський, 1) в м. Біла Церква Київської області у сумі 20.000 тис. грн; бюджету Краматорської міської територіальної громади (5524000000): придбання медичного обладнання для КНП "Міська лікарня № 2" у сумі 5.055,2 тис. грн, придбання медичного обладнання для КНП "Міська лікарня № 3" у сумі 12.111 тис. грн, придбання медичного обладнання для Дитячого територіального медичного об’єднання у сумі 5.662 тис. грн, придбання медичного обладнання для КНП "Стоматологічна поліклініка № 1" у сумі 3.690 тис. грн, придбання медичного обладнання для КНП "Стоматологічна поліклініка № 2" у сумі 993,8 тис. грн, придбання медичного обладнання для КНП "Центр первинної медікосанітарної допомоги № 1" КМР у сумі 2.274,4 тис. грн., придбання медичного обладнання для КНП "Центр первинної медікосанітарної допомоги № 2" КМР (Ультразвуковая система АСUSОN Х150™) у сумі 213,6 тис. грн; бюджету Миргородської міської територіальної громади (16568000000): реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №2 "Оленка" ясла-садок комбінованого типу по вул.Гоголя, 86м.Миргород Полтавської області у сумі 10.396,9 тис. грн; бюджету (Реєстр.картка №21) в м. Зіньків Полтавської області у сумі 8.600 тис. грн; бюджету Хустської міської територіальної громади (07561000000): реконструкція будівлі пологового будинку та системи зовнішнього водопостачання КНП «Хустської ЦЛ ім. Віцинського О.П.» по вул. Івана Франка, №113 в м. Хуст Закарпатської області у сумі 30.000 тис. грн; бюджету Тячівської міської територіальної громади (07502000000): будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь («Поточний середній ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці Армійська у м.Тячів») у сумі 14.112 тис. грн, будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг; вирівнювання поверхонь («Поточний середній ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці Незалежності у м.Тячів») у сумі 15.888 тис. грн, реконструкція корпусу інфекційного відділення Тячівської РЛ №1, м. Тячів, вул. Жовтнева, 48Тячівського району Закарпатської області у сумі 9.534,2 тис. грн; бюджету Трибухівськоі сільської територіальної громади (19535000000): будівництво спортивного комплексу по вул. Грушевського в с. Трибухівці Чортківського району Тернопільської області у сумі 40.000 тис. грн; бюджету Вільховецької сільської територіальної громади (07501000000): реконструкція стадіону в с. Вільхівці Тячівського району Закарпатської обл. Коригування» вул. Фізкультурна, 7А, с. Вільхівці, Тячівський р-н, Закарпатська обл. у сумі 1.000 тис. грн; бюджету Рахівської міської територіальної громади (07549000000): реконструкція системи постачання лікувального кисню корпусу «Б» Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради по вул. Карпатська, 1 в м. Рахів Закарпатської області» І-ша, ІІ-га черги у сумі 1.158 тис. грн, «Капітальний ремонт травматологічного відділення КНП «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради» вул. Карпатська, 1 в м. Рахів Закарпатської області у сумі 1.434,4 тис. грн, капітальний ремонт по заходах енергозбереження корпусів літ. «А», «В», «Г» Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради по вул. Карпатська, 1 в м. Рахів Рахівського району у сумі 6.873,4 тис. грн; бюджету Виноградівської міської територіальної громади (07530000000): капітальний ремонт вул. Комунальна (від вул. Чкалова до вул. Копанська) у м. Виноградів у сумі 35.000 тис. грн; бюджету Козелецької селищної об’єднаної територіальної громади (25518000000): влаштування лікарняного ліфта в будівлі КНП КРР «Козелецька ЦРЛ» у сумі 2.000 тис. грн; бюджету Кіптівської сільської об’єднаної територіальної громади (25503000000): капітальний ремонт Чемерської сільської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Грушевського, 44, в с. Чемер Козелецького району Чернігівської області (внутрішні роботи) у сумі 1.400 тис. грн; бюджету Остерської міської об’єднаної територіальної громади (25509000000): придбання медичного обладнання: відеоендоскопічна система НD - 400 (SоnоSсаре, Китай), діагностична рентгенівська система НF-525 РLUS з двома детекторами і фіксованою висотою столу ЕсоRаy Со Ltd (Корея) для Комунального некомерційного підприємства «Остерська міська лікарня» Остерської міської ради, м. Остер, Чернігівська область у сумі 5.100 тис. грн; бюджету Прилуцької міської об’єднаної територіальної громади (25556000000): придбання спеціалізованого медичного транспорту класу С (реанімобіль) для роботи Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня» м. Прилуки, Чернігівська область у сумі 1.500 тис. грн; бюджету Козелецької селищної об’єднаної територіальної громади (25518000000): реконструкція каналізаційно-насосної станції Козелецької центральної районної лікарні по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської області у сумі 2.300 тис. грн, придбання спеціалізованого медичного транспорту для Комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецька центральна районна лікарня» смт. Козелець Чернігівської області у сумі 1.500 тис. грн, придбання службового автомобіля Rеnаult Dustеr для Комунального некомерційного підприємства Козелецької районної ради «Козелецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» смт. Козелець Чернігівської області у сумі 500 тис. грн; бюджету Деснянської селищної об'єднаної територіальної громади (25502000000): придбання ультразвукової діагностичної системи LОGІQ F6 для Комунального некомерційного підприємства «Деснянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деснянської селищної ради смт. Десна Чернігівської області у сумі 1.500 тис. грн; бюджету Прилуцької міської об’єднаної територіальної громади (25556000000): придбання набору для лапароскопічних та гінекологічних втручань, 1 комплект для роботи Комунального некомерційного підприємства «Прилуцька центральна міська лікарня» м. Прилуки, Чернігівська область у сумі 2.600 тис. грн; районному бюджету Прилуцького району: капітальний ремонт приміщень харчоблоку Прилуцької центральної районної лікарні по вул. Київська, 98 в м. Прилуки Чернігівської області у сумі 1.000 тис. грн; бюджету Носівської міської об’єднаної територіальної громади (25508000000): реконструкція приміщень другого поверху чотирьохповерхової споруди поліклінічного відділення КНП «Носівська міська лікарня ім. Ф.Я. Примака» під розміщення маніпуляційної, денного стаціонару та санвузла Комунального некомерційного підприємства «Носівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Носівської міської ради по вул. Центральна, 53 в м. Носівка Чернігівської області у сумі 600 тис. грн; бюджету Ходорівської міської територіальної громади (13516000000): капітальний ремонт вулиці Героїв Євромайдану в м. Ходорів Львівської області (Коригування). у сумі 6.000 тис. грн., капітальний ремонт дороги та тротуару по вулиці І. Франка в місті Ходорові Львівської області у сумі 4.000 тис. грн; бюджету Стрийської міської територіальної громади (13581000000): реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області» 1-й пусковий комплекс у сумі 10.000 тис. грн; бюджету Коломийської міської територіальної громади (09530000000): нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї,
Івано-Франківської області (за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9"Школа природничоматематичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї Івано-Франківської області. Коригування РП.") у сумі 9.662,5 тис. грн; бюджету Коломийської міської територіальної громади (09530000000): будівництво типової будівлі басейну Н2О-СLАSSІС"по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия". Коригування кошторисної частини у сумі 20.337, 6 тис. грн., капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття по вул. Винниченка в м. Коломиї Івано-Франківської області у сумі 2.814,1 тис. грн.
 
Відхилено