Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів
 
-1- Саламаха О.І.
У назві законопроекту (у тексті та додатках) слова «щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів» виключити /техніко-юридичне уточнення, оскільки відповідна конкретизація назви законопроекту не у повній мірі охоплює предмет регулювання законопроекту, що зазначено у висновку ГНЕУ/
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
 
1.

 
-2- Пузійчук А.В.
Назву викласти у такій редакції: «Закон України Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів, виконання інших заходів».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено загальну назву (без деталізації) – див. пропозицію №1/     
2.

 
-3- Поляков А.Е.
Назву викласти у такій редакції: «Закон України Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів, виконання інших заходів».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено загальну назву (без деталізації) – див. пропозицію №1/     
3.

 
-4- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
Назву викласти у такій редакції: «Закон України Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів, виконання інших заходів».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено загальну назву (без деталізації) – див. пропозицію №1/     
4.

 
-5- Гунько А.Г.
Нестеренко К.О.
Вацак Г.А.
Камельчук Ю.О.
Назву викласти у такій редакції: «Закон України Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів, виконання інших заходів».
 
Враховано в іншій редакції /передбачено загальну назву (без деталізації) – див. пропозицію №1/     
    -6- Нагорняк С.В.
Назву законопроекту (у тексті та додатках) після слова «проектів» доповнити словами «а також подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу та супутніх енергетичних ринках».
 
Відхилено    
    -7- Совсун І.Р.
Назву законопроекту (у тексті та додатках) після слова «проектів» доповнити словами «а також подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу та супутніх енергетичних ринках».
 
Відхилено    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ, від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ, від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ та від 15 липня 2021 року № 1690-ІХ) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-ІХ, від 15 квітня 2021 року № 1393-ІХ, від 29 квітня 2021 року № 1434-ІХ, від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ і № 1563-ІХ та від 15 липня 2021 року № 1690-ІХ) такі зміни:
 
7. 1. У статті 1:
 
-8- Нагорняк С.В.
У пункті 1 розділу І законопроекту (стаття 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити додаткове збільшення доходів та видатків Державного бюджету України, у тому числі доходів та видатків спеціального фонду Державного бюджету України, на 23.000.000 тис. грн.
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
    -9- Совсун І.Р.
У пункті 1 розділу І законопроекту (стаття 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») передбачити додаткове збільшення доходів та видатків Державного бюджету України, у тому числі доходів та видатків спеціального фонду Державного бюджету України, на 23.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
8. в абзаці другому цифри "1.107.436.779,4" та "981.823.034,5" замінити відповідно цифрами "1.146.847.446,4" та "1.021.233.701,5";
 
   в абзаці другому цифри "1.107.436.779,4" та "981.823.034,5" замінити відповідно цифрами "1.147.076.117,3" та "1.021.462.372,4";
 
9. в абзаці третьому цифри "1.345.052.705,3" та "1.205.806.057,8" замінити відповідно цифрами "1.384.463.372,3" та "1.245.216.724,8".
 
-10- Пузійчук А.В.
Розділ Ідоповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 4714 гривень, з 1 липня - 4981 гривню, з 1 грудня - 5230 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року - 3838 гривень, з 1 липня - 3988 гривень, з 1 грудня - 4187 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року - 4705 гривень, з 1 липня - 4907 гривень, з 1 грудня - 5152 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня 2021 року - 5301 гривню, з 1 липня - 5637 гривень, з 1 грудня - 5919 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року - 3511 гривень, з 1 липня - 3675 гривень, з 1 грудня - 3859 гривень».
 
Відхилено   в абзаці третьому цифри "1.345.052.705,3" та "1.205.806.057,8" замінити відповідно цифрами "1.384.692.043,2" та "1.245.445.395,7";
 
    -11- Поляков А.Е.
Розділ Ідоповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 4714 гривень, з 1 липня - 4981 гривню, з 1 грудня - 5230 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року - 3838 гривень, з 1 липня - 3988 гривень, з 1 грудня - 4187 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року - 4705 гривень, з 1 липня - 4907 гривень, з 1 грудня - 5152 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня 2021 року - 5301 гривню, з 1 липня - 5637 гривень, з 1 грудня - 5919 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року - 3511 гривень, з 1 липня - 3675 гривень, з 1 грудня - 3859 гривень».
 
Відхилено    
    -12- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
Розділ Ідоповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривню, з 1 грудня - 6187 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року - 1921 гривень, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 5430 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 6769 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня 2021 року - 2270 гривню, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 8000 гривень;
працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривень, з 1 грудня - 5000 гривень».
 
Відхилено    
    -13- Королевська Н.Ю.
Колтунович О.С.
Скорик М.Л.
Гнатенко В.С.
Розділ Ідоповнити новою частиною такого змісту:
«Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 6187 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 5430 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 6769 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 8000 гривень;
працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня 2021 року - 2102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня 2021 року - 2102 гривні;
працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 5000 гривень».
 
Відхилено    
    -14- Нагорняк С.В.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами 2 - 6 (щодо нових доходів та видатків спеціального фонду Державного бюджету України) такого змісту:
«2. Статтю 11 доповнити пунктами 13 - 15 такого змісту:
«13) надходження від сплати акціонерним товариством «Укргазвидобування» рентної плати за користування надрами для видобування природного газу за звітні періоди з вересня по грудень 2021 року в обсязі 95 відсотків перевищення зазначених зобов’язань, розрахованих на підставі середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася (та/або складеться) у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України за звітні періоди з вересня по грудень 2021 року, над відповідними зобов’язаннями, розрахованими на підставі середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України у травні 2021 року (понад обсяги доходів до загального фонду державного бюджету, визначені додатком № 1 до цього Закону);
14) дивіденди (дохід), що нараховуються на акції акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства за рішенням Кабінету Міністрів України;
15) податок на прибуток під час виплати дивідендів (доходу) згідно з пунктом 14 цієї статті.».
3. Статтю 11-1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«як виняток з положень пунктів 2 і 17 (у частині дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність) та пункту 5-1 (у частині рентної плати за користування надрами для видобування природного газу) частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону, що спрямовуються на фінансування видатків, передбачених пунктом 27 статті 14 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі».
4. Статтю 14 доповнити пунктом 27 такого змісту:
«27) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» (за рахунок джерел, визначених пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону)».
5. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Установити, що:
видатки, передбачені пунктом 27 статті 14 цього Закону, здійснюються за рахунок джерел, визначених пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону, в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, за результатами верифікації заборгованості, проведеної відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»;
проведення взаєморозрахунків в цілях реалізації бюджетної програми, передбаченої пунктом 27 статті 14 цього Закону, за рахунок джерел, визначених пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, із застосуванням рахунків, відкритих в органах Казначейства, на підставі договору про організацію розрахунків, що укладається між учасниками розрахунків, останнім отримувачем коштів за яким є акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Примірна форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України.».
6. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України залишки
коштів за видатками, передбаченими
пунктом 27 статті 14 цього Закону, зберігаються на рахунках спеціального
фонду державного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2022 році з
урахуванням їх цільового призначення.».
 
Відхилено    
    -15- Совсун І.Р.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами 2 - 6 (щодо нових доходів та видатків спеціального фонду Державного бюджету України) такого змісту:
«2. Статтю 11 доповнити пунктами 13 - 15 такого змісту:
«13) надходження від сплати акціонерним товариством «Укргазвидобування» рентної плати за користування надрами для видобування природного газу за звітні періоди з вересня 2021 року по листопад 2021 року в обсязі 95 відсотків перевищення зазначених зобов’язань, розрахованих на підставі середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася (та/або складеться) у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України за звітні періоди з вересня 2021 року по листопад 2021 року, над відповідними зобов’язаннями, розрахованими на підставі середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на митну територію України у травні 2021 року (понад обсяги доходів до загального фонду державного бюджету, визначені додатком № 1 до цього Закону);
14) дивіденди (дохід), що нараховуються на акції акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що належать державі, за результатами фінансово-господарської діяльності цього товариства за рішенням Кабінету Міністрів України;
15) податок на прибуток під час виплати дивідендів (доходу) згідно з пунктом 14 цієї статті.».
3. Статтю 11-1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«як виняток з положень пунктів 2 і 17 (у частині дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність) та пункту 5-1 (у частині рентної плати за користування надрами для видобування природного газу) частини
другої статті 29 Бюджетного кодексу
України, надходження, визначені пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону, що спрямовуються на фінансування видатків, передбачених пунктом 27 статті 14 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі».
4. Статтю 14 доповнити пунктом 27 такого змісту:
«27) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» (за рахунок джерел, визначених пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону)».
5. Доповнити статтею 14-1 такого змісту:
«Стаття 14-1. Установити, що:
видатки, передбачені пунктом 27 статті 14 цього Закону, здійснюються за рахунок джерел, визначених пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону, в межах фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, за результатами верифікації заборгованості, проведеної відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення»;
проведення взаєморозрахунків в цілях реалізації бюджетної програми, передбаченої пунктом 27 статті 14 цього Закону, за рахунок джерел, визначених пунктами 13 - 15 статті 11 цього Закону, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, із застосуванням рахунків, відкритих в органах Казначейства, на підставі договору про організацію розрахунків, що укладається між учасниками розрахунків, останнім отримувачем коштів за яким є акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Примірна форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України.».
6. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України залишки коштів за видатками, передбаченими пунктом 27 статті 14 цього Закону, зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення».
 
Відхилено    
10. 2. Статтю 26 виключити.
 
-16- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Крулько І.І.
Частину другу розділу першого законопроекту щодо виключення статті 26 - виключити.
 
Відхилено   2) статтю 26 виключити;
 
    -17- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"3. Доповнити новими статтями 38-39 такого змісту:
"Стаття 38. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.
Фонд, передбачений частиною першою цієї статті, формується з коштів, наданих Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми спеціальних прав запозичень.
Встановити розмір коштів зазначеного фонду в 8.250.000 тис. гривень.
Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом #103004
Обмеження, встановлені частинами десятою та одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про виділення коштів за напрямами, передбаченими цією статтею.
Кошти зазначеного фонду спрямовуються виключно на:
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;
забезпечення ліками, вакцинами, необхідними для лікування та попередження поширення гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2.
Стаття 39. Установити, що з 01 листопада 2021 року та на період до завершення бюджетного року, кошти, надані Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми спеціальних прав запозичень, розподіляються на такі першочергові загальносоціальні потреби:
1) за бюджетною програмою КПКВК 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" - додатково 7.950.066,2 тис. гривень;
2) за бюджетною програмою КПКВК 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного Фонду" - додатково 23.300.000 тис. гривень;
3) за бюджетною програмою КПКВК 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" - додатково 5.908.400,4 тис. гривень;
4) за бюджетною програмою КПКВК 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" - додатково 406.000 тис. гривень;
5) за бюджетною програмою КПКВК 2101050 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" - додатково 150.000 тис. гривень.
Витрачання коштів, зазначених у частині першій цієї статті, на інші цілі забороняється".
 
Відхилено    
    -18- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
"3. Доповнити новими статтями 38-39 такого змісту:
"Стаття 38. Створити у складі Державного бюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину.
Фонд, передбачений частиною першою цієї статті, формується з коштів, наданих Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми спеціальних прав запозичень.
Встановити розмір коштів зазначеного фонду в 8.250.000 тис. гривень.
Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом #103004
Обмеження, встановлені частинами десятою та одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у випадках прийняття рішень про виділення коштів за напрямами, передбаченими цією статтею.
Кошти зазначеного фонду спрямовуються виключно на:
додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення здійснення зазначених заходів;
забезпечення ліками, вакцинами, необхідними для лікування та попередження поширення гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2.
Стаття 39. Установити, що з 01 листопада 2021 року та на період до завершення бюджетного року, кошти, надані Україні від Міжнародного валютного фонду в рамках програми спеціальних прав запозичень, розподіляються на такі першочергові загальносоціальні потреби:
1) за бюджетною програмою КПКВК 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" - додатково 7.950.066,2 тис. гривень;
2) за бюджетною програмою КПКВК 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищення до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного Фонду" - додатково 23.300.000 тис. гривень;
3) за бюджетною програмою КПКВК 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" - додатково 5.908.400,4 тис. гривень;
4) за бюджетною програмою КПКВК 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" - додатково 406.000 тис. гривень;
5) за бюджетною програмою КПКВК 2101050 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" - додатково 150.000 тис. гривень.
Витрачання коштів, зазначених у частині першій цієї статті, на інші цілі забороняється".
 
Відхилено    
    -19- Гончаренко О.О.
Розділ І законопроекту доповнити новою частиною 3 в такій редакції:
«3. Пункт третій Розділу «Прикінцеві положення» доповнити новим абзацом такого змісту:
«частини третьої статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.155)».
Частину 3 законопроекту вважати частиною 4 відповідно.
 
Відхилено    
    -20- Гунько А.Г.
Нестеренко К.О.
Вацак Г.А.
Камельчук Ю.О.
Розділ Ідоповнити пунктом такого змісту:
«Прикінцеві положення доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Частину другу статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 12, ст.68) доповнити абзацом такого змісту:
«державних сільськогосподарських підприємств».
Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо припинення незавершеної процедури приватизації державних сільськогосподарських підприємств, рішення про приватизацію яких прийняте до набрання чинності цим Законом, та передачі їх до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України».
 
Відхилено    
    -21- Батенко Т.І.
У Розділі І законопроекту після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511210) і субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511100), зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення».
Відповідно пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Відхилено    
    -22- Цабаль В.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Доповнити розділ «Прикінцеві положення» пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури (КПКВК 3411220) зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення».
 
Відхилено    
    -23- Крячко М.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4. Розділ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Відхилено    
    -24- Лаба М.М.
У розділі "Прикінцеві положення":
1. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761250) обласному бюджету Закарпатської області на будівництво центру перинатології, акушерства та гінекології в місті Ужгороді зберігаються на рахунку загального фонду обласного бюджету Закарпатської області для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення;
2. Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511210) місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.
 
Відхилено    
    -25- Пузійчук А.В.
Розділ Ідоповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл видатків за бюджетними програмами КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», КПКВК 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом #103004
 
Відхилено    
    -26- Поляков А.Е.
Розділ Ідоповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл видатків за бюджетними програмами КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», КПКВК 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом #103004
 
Відхилено    
    -27- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
Розділ Ідоповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл видатків за бюджетними програмами КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», КПКВК 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом #103004
 
Відхилено    
    -28- Пузійчук А.В.
Розділ Ідоповнити пунктом 5 такого змісту:
«5. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл видатків по бюджетній програмі КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» #103004
 
Відхилено    
    -29- Поляков А.Е.
Розділ Ідоповнити пунктом 5 такого змісту:
«5. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл видатків по бюджетній програмі КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» #103004
 
Відхилено    
    -30- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
Розділ Ідоповнити пунктом 5 такого змісту:
«5. Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: «Розподіл видатків по бюджетній програмі КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» #103004
 
Відхилено    
    -31- Алєксєєв С.О.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
«Дозволити використовувати у 2021 році субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на погашення заборгованості по безпроцентних цільових позиках, що отримувались відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. №990 на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
 
Відхилено    
11. 3. Внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.
 
   3) внести зміни до додатків № 1, № 3, № 6 та № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків №№ 1-4 до цього Закону.
 
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-32- Саламаха О.І.
Внести до законопроекту необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки, включаючи поправки, спрямовані на забезпечення узгодженості його положень і показників з урахуванням врахованих пропозицій, а також щодо уточнення бюджетних показників у законопроекті у разі прийняття Верховною Радою до його розгляду інших законопроектів щодо змін до закону про державний бюджет на 2021 рік /для узгодження правових норм і забезпечення збалансованості показників державного бюджету/
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. Додаток № 1
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Зміни до додатка № 1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Доходи Державного бюджету України на 2021 рік»
 
-33- Нагорняк С.В.
У додатку №1 до законопроекту передбачити збільшення таких доходів Державного бюджету України, у тому числі доходів спеціального фонду Державного бюджету України:
податок на прибуток підприємств (код 11020000) на суму 1.007.981,3 тис. грн;
рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (код 13030800) на 16.392.122,6 тис. грн;
частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність (код 21010000) на суму 5.599.896,1 тис. грн.
Відповідно необхідно відкоригувати/збільшити у додатку №1 до законопроекту відповідні підсумкові рядки, у яких необхідно урахувати зазначені зміни.
 
Відхилено      
    -34- Совсун І.Р.
У додатку №1 до законопроекту передбачити збільшення таких доходів Державного бюджету України, у тому числі доходів спеціального фонду Державного бюджету України:
податок на прибуток підприємств (код 11020000) на суму 1.638.650,6 тис. грн;
рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (код 13030800) на 12.257.735,2 тис. грн;
частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність (код 21010000) на суму 9.103.614,3 тис. грн.
Відповідно необхідно відкоригувати/збільшити у додатку №1 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка №1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») відповідні підсумкові рядки, у яких необхідно урахувати зазначені зміни.
 
Відхилено    
14. Додаток № 2
до Закону України «Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів»
Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»

-35- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Крулько І.І.
У Додатку №2 до законопроекту рядки з кодами «0300000», «0301000» і «0301010» - вилучити.
 
Відхилено  
    -36- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 301010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України" видатки на оплату праці загального фонду зменшити на 1.799,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -37- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -38- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -39- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків Державному управлінню справами за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках» (код 0301140) на 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -40- Забуранна Л.В.
У додатку 2 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)» (код 0304010) на 400 тис. грн (з них оплата праці - 336 тис. грн, і відповідні нарахування на заробітну плату - 64 тис. грн) для забезпечення роботи Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), митних платежів.
 
Відхилено    
    -41- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 37.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -42- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 37.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -43- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання загального фонду за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України» (код 0411010) на 37.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -44- Дубінський О.А.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою «Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"« (код 0411070) порівняно з затвердженим обсягом на 1.000 тис. грн (тобто запропоновані законопроектом видатки за цією програмою зменшити на 9.000 тис. грн).
 
Відхилено    
    -45- Фролов П.В.
Куницький О.О.
Дануца О.А.
Качура О.А.
Маслов Д.В.
Неклюдов В.М.
Медяник В.А.
Михайлюк Г.О.
Гетманцев Д.О.
Мінько С.А.
Корнієнко О.С.
Янченко Г.І.
У додатку 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік» до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів» у рядку КПКВКДБ:
1000000 Міністерство внутрішніх справ України збільшити видатки за загальним фондом на 663.720,7 тис. гривень, з них: видатки споживання - 663.720,7 тис. гривень (оплата праці - 520.029,4 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - 69.389,2 тис. гривень);
1002030 «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Державної прикордонної служби України» збільшити видатки загального фонду на 200.001,1 тис. гривень, з них: видатки споживання - 200.001,1 тис. гривень (оплата праці - 168.572,3 тис. гривень);
1003020 «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України» збільшити видатки загального фонду на 316.500,4 тис. гривень, з них: видатки споживання - 316.500,4 тис. гривень (оплата праці - 229.957,1 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - 43.670 тис. гривень),
1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» збільшити видатки загального фонду на 147.219,2 тис. гривень, з них: видатки споживання - 147.219,2 тис. гривень (оплата праці - 121.500 тис. гривень, комунальні послуги та енергоносії - 25.719,2 тис. гривень).
 
Відхилено    
    -46- Пасічний О.С.
Здебський Ю.В.
У додатку №2 до законопроекту (зміни до додатка №3 до Закону) збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 290.100 тис. грн (з них оплата праці - на 246.366,2 тис. грн).
 
Відхилено    
    -47- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -48- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -49- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» (код 1002030) на 2.275.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -50- Кіссе А.І.
Урбанський А.І.
Збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 147.200 тис. грн (з них: оплата праці - 121.500 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 25.700 тис. грн).
 
Відхилено    
    -51- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 450.000 тис. грн для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки.
 
Відхилено    
    -52- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 450.000 тис. грн для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки.
 
Відхилено    
    -53- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» (код 1006280) на 450.000 тис. грн для придбання підйомної пожежно-рятувальної техніки.
 
Відхилено    
    -54- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 7.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -55- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 7.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -56- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 1201280) на 7.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -57- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 40.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -58- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 40.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -59- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за бюджетною програмою «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (код 1202620) на 40.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -60- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -61- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -62- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити зменшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного резерву» (код 1203010) 9.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -63- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 340.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -64- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 340.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -65- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного матеріального резерву» (код 1203020) 340.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -66- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 360.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -67- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 360.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -68- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю» (код 1206010) на 360.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -69- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (код 1209610) на 150.026,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -70- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (код 1209610) на 150.026,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -71- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (код 1209610) на 150.026,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -72- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -73- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -74- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -75- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у справах ветеранів» (код 1501010) на 50.345,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -76- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у справах ветеранів» (код 1501010) на 50.345,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -77- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у справах ветеранів» (код 1501010) на 50.345,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -78- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (код 1501030) на 7.650,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -79- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (код 1501030) на 7.650,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -80- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат» (код 1501030) на 7.650,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -81- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) на 650.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -82- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) на 650.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -83- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» (код 1501040) на 650.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -84- Копитін І.В.
Мисягін Ю.М.
Пузійчук А.В.
Шпак Л.О.
Пасічний О.С.
Забуранна Л.В.
Здебський Ю.В.
Березін М.Ю.
Герасименко І.Л.
У додатку № 2 до законопроекту в межах загального обсягу видатків за бюджетною програмою 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» додатково збільшити фонд оплати праці з нарахуваннями на 800.000 тис. грн (у тому числі на оплату праці - 674.200 тис. грн) за рахунок відповідного зменшення інших видатків споживання за цією ж програмою.
 
Відхилено    
    -85- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" видатки на оплату праці загального фонду збільшити на 5.908.400,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -86- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" видатки на оплату праці загального фонду збільшити на 5.908.400,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -87- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.650.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -88- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.650.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -89- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 3.650.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -90- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2101050 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" видатки розвитку загального фонду збільшити на 150.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -91- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2101050 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" видатки розвитку загального фонду збільшити на 150.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -92- Герасимов А.В.
Перерозподілити видатки державного бюджету, передбачивши 10.000.000 тис. гривень на закупівлю протикорабельного ракетного комплексу «Нептун» (РК-360МЦ "Нептун") за рахунок зменшення на відповідну суму фінансування проекту «Велике будівництво».
Враховуючи вищенаведену пропозицію, передбачити внесення відповідних змін до Державного оборонного замовлення на 2021 рік.
 
Відхилено    
    -93- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" видатки розвитку загального фонду збільшити на 406.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -94- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" видатки розвитку загального фонду збільшити на 406.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -95- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) на 19.400 тис. грн.
 
Відхилено    
    -96- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) на 19.400 тис. грн.
 
Відхилено    
    -97- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010) на 19.400 тис. грн.
 
Відхилено    
    -98- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 80.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -99- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 80.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -100- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення» (код 2201030) на 80.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -101- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я» (код 2201100) на 77.383 тис. грн.
 
Відхилено    
    -102- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я» (код 2201100) на 77.383 тис. грн.
 
Відхилено    
    -103- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я» (код 2201100) на 77.383 тис. грн.
 
Відхилено    
    -104- Колебошин С.В.
Виділити додаткові асигнування у поточному році у розмірі 45,8 млн грн. для потреб Національного центру «Мала академія наук України» на закупівлю виставок в межах програми КПКВК 2201120 за капітальними видатками.
 
Відхилено    
    -105- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 560.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -106- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 560.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -107- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140) на 560.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -108- Одарченко А.М.
У додатку №2 до законопроекту збільшити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201140) на 100.000 тис. грн /для проведення капітального ремонту приміщень Державного біотехнологічного університету/.
При цьому у додатку №1 до законопроекту збільшити доходи загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 100.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів державного бюджету/.
 
Відхилено    
    -109- Гришина Ю.М.
Одарченко А.М.
У додатку №2 до законопроекту збільшити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201140) на 100.000 тис. грн /для проведення капітального ремонту приміщень Державного біотехнологічного університету/.
При цьому у додатку №1 до законопроекту збільшити доходи загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 100.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів державного бюджету/.
 
Відхилено    
    -110- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 364.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -111- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 364.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -112- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) на 364.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -113- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за бюджетною програмою «Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти» (код 2201170) на 24.018.0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -114- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за бюджетною програмою «Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти» (код 2201170) на 24.018.0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -115- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за бюджетною програмою «Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти» (код 2201170) на 24.018.0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -116- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201190) на 1.852.047,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -117- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201190) на 1.852.047,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -118- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201190) на 1.852.047,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -119- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті» (код 2201200) на 4.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -120- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті» (код 2201200) на 4.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -121- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті» (код 2201200) на 4.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -122- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» (код 2201250) на 11.785,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -123- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» (код 2201250) на 11.785,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -124- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» (код 2201250) на 11.785,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -125- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) на 334 206,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -126- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) на 334.206,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -127- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (код 2201260) на 334.206,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -128- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» (код 2201390) на 25.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -129- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» (код 2201390) на 25.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -130- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за бюджетною програмою «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» (код 2201390) на 25.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -131- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (код 2201420) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -132- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (код 2201420) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -133- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (код 2201420) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -134- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) на 175.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -135- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) на 175.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -136- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток» (код 2201610) на 175.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -137- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2211190 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" видатки споживання загального фонду збільшити на 5.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -138- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (2211210) на 7.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -139- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (2211210) на 7.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -140- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (2211210) на 7.500 тис. грн.
 
Відхилено    
    -141- Дубінський О.А.
Передбачити для Міністерства освіти і науки України збільшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (код 2211210) на 220.000 тис. грн (до 370 млн грн).
 
Відхилено    
    -142- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) на 151.337,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -143- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) на 151.337,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -144- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (код 2211220) на 151.337,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -145- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2211220 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" видатки споживання загального фонду збільшити на 188.206 тис. грн та видатки розвитку загального фонду збільшити на 94.103,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -146- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»« (код 2211230) на 426.400,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -147- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»« (код 2211230) на 426.400,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -148- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»« (код 2211230) на 426.400,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -149- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»« (код 2211260) на 379.495,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -150- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»« (код 2211260) на 379.495,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -151- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»« (код 2211260) на 379.495,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -152- Совсун І.Р.
Вацак Г.А.
Костенко Р.В.
Юрчишин Я.Р.
Железняк Я.І.
Рудик К.О.
У додатку №2 до законопроекту збільшити Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» на 5 млрд грн (код 2211280), внести відповідні зміни до додатка №3 законопроекту.
Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок зменшення видатків, передбачених у проекті Закону, за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) на 5 млрд грн.
З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
 
Відхилено    
    -153- Совсун І.Р.
Маслов Д.В.
Вацак Г.А.
Констанкевич І.М.
Лис О.Г.
Абрамович І.О.
Юрчишин Я.Р.
Железняк Я.І.
Костенко Р.В.
Рудик К.О.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом видатки розвитку за новими бюджетними програмами:
«Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я» у обсязі 526 млн грн;
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування, встановлення та реконструкції кисневих станцій» у обсязі 582 млн грн (із внесенням відповідних змін до додатка №3 законопроекту).
Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок зменшення видатків, передбачених у проекті Закону, за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) на 1108 млн грн.
З урахуванням зазначеного, передбачити відповідні зміни до статті 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
 
Відхилено    
    -154- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301010 на 197.034,2 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 154.078,2 тис. грн., видатків розвитку - на 42.556 тис. грн.
 
Відхилено    
    -155- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301010 на 197.034,2 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 154.078,2 тис. грн., видатків розвитку - на 42.556 тис. грн.
 
Відхилено    
    -156- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301010 на 197.034,2 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 154.078,2 тис. грн., видатків розвитку - на 42.556 тис. грн.
 
Відхилено    
    -157- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301020 на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -158- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301020 на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -159- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301020 на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -160- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я» (код 2301020) на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -161- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я» (код 2301020) на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -162- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я» (код 2301020) на 173.468,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -163- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301040 на 10.613.202 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 10.569.326,6 тис. грн (з них оплата праці - на 2.842.915 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 14.566,1 тис. грн), видатки розвитку - на 43.875,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -164- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301040 на 10.613.202 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 10.569.326,6 тис. грн (з них оплата праці - на 2.842.915 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 14.566,1 тис. грн), видатки розвитку - на 43.875,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -165- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301040 на 10.613.202 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 10.569.326,6 тис. грн (з них оплата праці - на 2.842.915 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 14.566,1 тис. грн), видатки розвитку - на 43.875,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -166- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301070 на 664.161,1 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 478.039,7 тис. грн, видатків розвитку - на 186.21,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -167- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301070 на 664.161,1 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 478.039,7 тис. грн, видатків розвитку - на 186.21,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -168- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301070 на 664.161,1 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 478.039,7 тис. грн, видатків розвитку - на 186.21,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -169- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301080 на 124.007,5 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 101.840,5 тис. грн (з них оплата праці - на 41.425,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.605,3 тис. грн), видатків розвитку - на 22.167 тис. грн.
 
Відхилено    
    -170- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301080 на 124.007,5 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 101.840,5 тис. грн (з них оплата праці - на 41.425,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.605,3 тис. грн), видатків розвитку - на 22.167 тис. грн.
 
Відхилено    
    -171- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301080 на 124.007,5 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 101.840,5 тис. грн (з них оплата праці - на 41.425,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.605,3 тис. грн), видатків розвитку - на 22.167 тис. грн.
 
Відхилено    
    -172- Дубінський О.А.
Передбачити для Міністерства охорони здоров’я України збільшення видатків загального фонду за бюджетними програмами: «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» (код 2301090) на 150.000 тис. грн (до 512.114,3 тис. грн); «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» (код 2301100) на 300.000 тис. грн (до 1 млрд грн); «Лікування громадян України за кордоном» (код 2301360) на 700.000 тис. грн (до 1,4 млрд грн).
 
Відхилено    
    -173- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301090 на 823.617,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 823.367 тис. грн (з них оплата праці - на 416,8 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 91 тис. грн), видатки розвитку - на 250,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -174- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301090 на 823.617,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 823.367 тис. грн (з них оплата праці - на 416,8 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 91 тис. грн), видатки розвитку - на 250,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -175- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301090 на 823.617,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 823.367 тис. грн (з них оплата праці - на 416,8 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 91 тис. грн), видатки розвитку - на 250,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -176- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301110 на 3.649.688,4 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 2.376.640,5 тис. грн (з них оплата праці - на 1.420.387,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 17.482,7 тис. грн), видатків розвитку - на 1.273.047,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -177- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301110 на 3.649.688,4 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 2.376.640,5 тис. грн (з них оплата праці - на 1.420.387,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 17.482,7 тис. грн), видатків розвитку - на 1.273.047,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -178- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301110 на 3.649.688,4 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 2.376.640,5 тис. грн (з них оплата праці - на 1.420.387,9 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 17.482,7 тис. грн), видатків розвитку - на 1.273.047,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -179- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301170 на 6.246.764,7 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 4.333.670,7 тис. грн (з них оплата праці - на 1.556.527,4 тис. грн), видатків розвитку - на 1.913.094 тис. грн.
 
Відхилено    
    -180- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301170 на 6.246.764,7 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 4.333.670,7 тис. грн (з них оплата праці - на 1.556.527,4 тис. грн), видатків розвитку - на 1.913.094 тис. грн.
 
Відхилено    
    -181- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301170 на 6.246.764,7 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 4.333.670,7 тис. грн (з них оплата праці - на 1.556.527,4 тис. грн), видатків розвитку - на 1.913.094 тис. грн.
 
Відхилено    
    -182- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301180 на 751.999,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 620.913,6 тис. грн (з них оплата праці - на 388.811 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 4.346,1 тис. грн), видатків розвитку - на 131.085,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -183- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301180 на 751.999,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 620.913,6 тис. грн (з них оплата праці - на 388.811 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 4.346,1 тис. грн), видатків розвитку - на 131.085,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -184- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301180 на 751.999,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 620.913,6 тис. грн (з них оплата праці - на 388.811 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 4.346,1 тис. грн), видатків розвитку - на 131.085,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -185- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» (код 2301180) на 12.570,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -186- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» (код 2301180) на 12.570,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -187- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» (код 2301180) на 12.570,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -188- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301200 на 377.793,5 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 332.395,1 тис. грн (з них оплата праці - на 256.269,7 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 413,3 тис. грн), видатки розвитку - на 45.398,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -189- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301200 на 377.793,5 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 332.395,1 тис. грн (з них оплата праці - на 256.269,7 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 413,3 тис. грн), видатки розвитку - на 45.398,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -190- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301200 на 377.793,5 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 332.395,1 тис. грн (з них оплата праці - на 256.269,7 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 413,3 тис. грн), видатки розвитку - на 45.398,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -191- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 2301220 на 3.715.823 тис. грн.
 
Відхилено    
    -192- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 2301220 на 3.715.823 тис. грн.
 
Відхилено    
    -193- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 2301220 на 3.715.823 тис. грн.
 
Відхилено    
    -194- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301270 на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -195- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301270 на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -196- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 2301270 на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -197- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301350 на 205.122,6 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 167.963,8 тис. грн (з них оплата праці - на 50.863,6 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 10 тис. грн), видатків розвитку - на 37.158,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -198- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301350 на 205.122,6 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 167.963,8 тис. грн (з них оплата праці - на 50.863,6 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 10 тис. грн), видатків розвитку - на 37.158,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -199- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків за кодом 2301350 на 205.122,6 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 167.963,8 тис. грн (з них оплата праці - на 50.863,6 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 10 тис. грн), видатків розвитку - на 37.158,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -200- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду на 54.497,4 тис. грн по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном».
 
Відхилено    
    -201- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду на 54.497,4 тис. грн по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном».
 
Відхилено    
    -202- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду на 54.497,4 тис. грн по коду 2301360 «Лікування громадян України за кордоном».
 
Відхилено    
    -203- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2307010 на 923.883,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 480.931,3 тис. грн (з них оплата праці - на 35.646,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 836,3 тис. грн), видатків розвитку - на 442.952 тис. грн.
 
Відхилено    
    -204- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2307010 на 923.883,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 480.931,3 тис. грн (з них оплата праці - на 35.646,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 836,3 тис. грн), видатків розвитку - на 442.952 тис. грн.
 
Відхилено    
    -205- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2307010 на 923.883,3 тис. грн, у тому числі видатків споживання - на 480.931,3 тис. грн (з них оплата праці - на 35.646,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 836,3 тис. грн), видатків розвитку - на 442.952 тис. грн.
 
Відхилено    
    -206- Стефанишина О.А.
Цабаль В.В.
Вацак Г.А.
Устінова О.Ю.
Шараськін А.А.
Бобровська С.А.
Клименко Ю.Л.
Васильченко Г.І.
Забуранна Л.В.
Лозинський Р.М.
Дмитрієва О.О.
Заславський Ю.І.
Абрамович І.О.
Юрчишин Я.Р.
Піпа Н.Р.
Дубіль В.О.
Довгий О.С.
Дубневич Я.В.
Лис О.Г.
Кузьміних С.В.
У додатку № 2 до законопроекту:
збільшити обсяг видатків загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (КПКВК 2308060) на 3.400.000 тис. грн та встановити їх у обсязі 132.144.210,1 тис. грн (з яких 132.093.910,1 тис. грн - видатки споживання);
зменшити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (КПКВК 3111020) на 3.400.000 тис. грн та встановити їх у обсязі 16.600.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -207- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" видатки споживання загального фонду збільшити на 10.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -208- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23» у обсязі 190.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -209- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23» у обсязі 190.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -210- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству охорони здоров’я України за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23» у обсязі 190.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -211- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реконструкція вентиляційної системи та переобладнання відповідно до вимог поводження з небезпечними хімічними речовинами, встановлених до Визначених лабораторій Організації із заборони хімічної зброї (ОРСW Dеsіgnаtеd Lаbоrаtоry) приміщень частини лабораторного корпусу «В» ДП «Науковий центр превентивної токсикології харчової тахімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України» загальною площею 2700 м2» у обсязі 85.000 тис грн.
 
Відхилено    
    -212- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реконструкція вентиляційної системи та переобладнання відповідно до вимог поводження з небезпечними хімічними речовинами, встановлених до Визначених лабораторій Організації із заборони хімічної зброї (ОРСW Dеsіgnаtеd Lаbоrаtоry) приміщень частини лабораторного корпусу «В» ДП «Науковий центр превентивної токсикології харчової тахімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України» загальною площею 2700 м2» у обсязі 85.000 тис грн.
 
Відхилено    
    -213- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реконструкція вентиляційної системи та переобладнання відповідно до вимог поводження з небезпечними хімічними речовинами, встановлених до Визначених лабораторій Організації із заборони хімічної зброї (ОРСW Dеsіgnаtеd Lаbоrаtоry) приміщень частини лабораторного корпусу «В» ДП «Науковий центр превентивної токсикології харчової тахімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України» загальною площею 2700 м2» у обсязі 85.000 тис грн.
 
Відхилено    
    -214- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реєстр.картка №5а)
» в обсязі 332.197 тис. грн.
 
Відхилено    
    -215- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реєстр.картка №5а)
» в обсязі 332.197 тис. грн.
 
Відхилено    
    -216- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Реєстр.картка №5а)
» в обсязі 332.197 тис. грн.
 
Відхилено    
    -217- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Створення Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, вул. Герцена, 44 у м. Києві» у обсязі 470.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -218- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Створення Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, вул. Герцена, 44 у м. Києві» у обсязі 470.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -219- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Створення Українського науково-практичного медичного центру неврології та реабілітації МОЗ України, вул. Герцена, 44 у м. Києві» у обсязі 470.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -220- Камельчук Ю.О.
У додатку №2 до законопроекту:
передбачити у складі головного розпорядника коштів державного бюджету - Міністерство енергетики України нову бюджетну програму «Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та заборгованості за електроенергію ПрАТ «Шахта «Надія» з обсягом видатків розвитку загального фонду у сумі 49.870,4 тис. грн, з яких на оплату праці - 36.220,8 тис. грн і на оплату комунальних послуг та енергоносії - 13.649,6 тис. грн та відкоригувати показники у рядках за кодами 2400000 і 2401000 з урахуванням зазначених змін;
за бюджетною програмою «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств» (код 2401070) по загальному фонду за видатками розвитку цифри «1.032.458,2» замінити цифрами «982.587,8».
 
Відхилено    
    -221- Герус А.М.
Гриб В.О.
Бондар М.Л.
Кучеренко О.Ю.
Кіт А.Б.
Горобець О.С.
Камельчук Ю.О.
Шаповалов Ю.А.
Іоффе Ю.Я.
Єфімов М.В.
Костюх А.В.
У додатку №2 до законопроекту в частині Міністерства енергетики України за загальним фондом передбачити за бюджетною програмою 2401010 «Загальне керівництво та управління у сфері енергетики» додаткові видатки споживання у сумі 45.140 тис. грн, з них на оплату праці у сумі 37.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -222- Мовчан О.В.
У додатку 3 до проекту Закону: збільшити видатки споживання за загальним фондом державного бюджету Міністерству енергетики України за бюджетною програмою КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та управління у сфері енергетики» на суму 45.140 тис. грн (з них на оплату праці 37.000 тис. гривень).
Вищезазначені заходи пропонується здійснити за рахунок дохідної частини державного бюджету.
 
Відхилено    
    -223- Герман Д.В.
У додатку №2 до законопроекту збільшити видатки розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" (код 2401140) на 6.500 тис. гривень /за рахунок збільшення дохідної частини загального фонду державного бюджету/ (для забезпечення функціонування інженерно-технічного комплексу охорони периметру режимної території уранових виробництв Дніпропетровського району Дніпропетровської області та системи радіаційного контролю для виявлення та недопущення несанкціонованого вилучення та переміщення за межі режимної території матеріалів, транспорту та вантажів з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення).
У додатку №1 до законопроекту збільшити доходи загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 6.500 тис. гривень /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів державного бюджету/.
 
Відхилено    
    -224- Волинець М.Я.
Внести до додатку №3 до Закону про державний бюджет на 2021 рік такі зміни: за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (код 2401590) по загальному фонду за видатками розвитку цифри «3.124.993» замінити цифрами «5.524.993».
 
Відхилено    
    -225- Гриб В.О.
Камельчук Ю.О.
Магомедов М.С.
Бондар М.Л.
Сухов О.С.
Вельможний С.А.
Мороз В.В.
Кучеренко О.Ю.
У додатку №2 до законопроекту пропонується збільшити до 2.400 млн грн обсяг додаткових видатків державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (КПКВК 2401590) для виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств України. У зв’язку з цим, загальний обсяг видатків за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» пропонується встановити на рівні 5.524.993 тис грн.
 
Відхилено    
    -226- Герус А.М.
Гриб В.О.
Бондар М.Л.
Кучеренко О.Ю.
Кіт А.Б.
Горобець О.С.
Камельчук Ю.О.
Шаповалов Ю.А.
Іоффе Ю.Я.
Єфімов М.В.
Костюх А.В.
У додатку №2 до законопроекту в частині Міністерства енергетики України за загальним фондом збільшити видатки за бюджетною програмою 2401590 «Реструктуризація вугільної галузі» ще на 1.098.600 тис. грн (видатки розвитку).
 
Відхилено    
    -227- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки за бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» в обсязі 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -228- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки за бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» в обсязі 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -229- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки за бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» в обсязі 200.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -230- Саламаха О.І.
Назву бюджетної програми «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) викласти у такій редакції: «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення, в тому числі компенсації за пільгові перевезення дітей віком від 6 до 14 років залізничним транспортом за 2018-2021 роки», з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету.
 
Відхилено    
    -231- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -232- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -233- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030) на 3.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -234- Дубінський О.А.
Передбачити для Міністерства соціальної політики України збільшення видатків загального фонду за бюджетними програмами: «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності» (код 2501070) на 436.599,9 тис. грн (до 471.099,9 тис. грн); «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 200.000 тис. грн (до 291.426 тис. грн); «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» (код 2507030) на 500.000 тис. грн (до 2.177.399,6 тис. грн); «Реабілітація дітей з інвалідністю» (код 2507100) на 600.000 тис. грн (до загальної суми 730.022,6 тис. грн).
 
Відхилено    
    -235- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності» (код 2501070) на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -236- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності» (код 2501070) на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -237- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності» (код 2501070) на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -238- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» (код 2501130) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -239- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» (код 2501130) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -240- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» (код 2501130) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -241- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 2501150) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -242- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 2501150) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -243- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (код 2501150) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -244- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях» (код 2501190) на 12.800.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -245- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях» (код 2501190) на 12.800.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -246- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях» (код 2501190) на 12.800.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -247- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 648.670,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -248- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 648.670,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -249- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2501200) на 648.670,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -250- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Крулько І.І.
У Додатку №2 до законопроекту за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) збільшити на 17.001.799,8 тис. грн, визначивши бюджетні призначення по загальному фонду в обсязі 29.051.799,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -251- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" видатки споживання загального фонду збільшити на 7.950.066,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -252- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2501230 "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі" видатки споживання загального фонду збільшити на 7.950.066,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -253- Дубінський О.А.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) порівняно з затвердженим обсягом на 13.049.933,8 тис. грн (тобто запропоновані законопроектом видатки за цією програмою збільшити на 1.000.000 тис. грн).
 
Відхилено    
    -254- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) у розмірі 64.617.708,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -255- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) у розмірі 64.617.708,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -256- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230) у розмірі 64.617.708,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -257- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 2501240) на 75.591 тис. грн.
 
Відхилено    
    -258- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 2501240) на 75.591 тис. грн.
 
Відхилено    
    -259- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров`я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками» (код 2501240) на 75.591 тис. грн.
 
Відхилено    
    -260- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)» (код 2501350) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -261- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)» (код 2501350) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -262- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)» (код 2501350) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -263- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу» (код 2501410) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -264- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу» (код 2501410) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -265- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу» (код 2501410) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -266- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501450 на 33.764,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -267- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501450 на 33.764,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -268- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501450 на 33.764,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -269- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю» (код 2501470) на 230.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -270- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю» (код 2501470) на 230.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -271- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю» (код 2501470) на 230.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -272- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 700.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -273- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 700.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -274- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (код 2501480) на 700.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -275- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»« (код 2501490) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -276- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»« (код 2501490) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -277- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»« (код 2501490) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -278- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501630 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -279- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501630 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -280- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2501630 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -281- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 2506080) на 50.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -282- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 2506080) на 50.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -283- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду» (код 2506080) на 50.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -284- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" видатки споживання загального фонду збільшити на 23.300.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -285- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" видатки споживання загального фонду збільшити на 23.300.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -286- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 25.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -287- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 25.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -288- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 25.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -289- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» у сумі 737.373,1 тис. грн, у тому числі: 638.401,3 тис. грн - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; 85.498,2 тис. грн - на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 13.473,6 тис. грн - на обслуговування осіб з інвалідністю в стаціонарах первинного та складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних підприємствах.
 
Відхилено    
    -290- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» у сумі 737.373,1 тис. грн, у тому числі: 638.401,3 тис. грн - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; 85.498,2 тис. грн - на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 13.473,6 тис. грн - на обслуговування осіб з інвалідністю в стаціонарах первинного та складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних підприємствах.
 
Відхилено    
    -291- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» у сумі 737.373,1 тис. грн, у тому числі: 638.401,3 тис. грн - на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; 85.498,2 тис. грн - на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 13.473,6 тис. грн - на обслуговування осіб з інвалідністю в стаціонарах первинного та складного протезування при казенних та державних протезно-ортопедичних підприємствах.
 
Відхилено    
    -292- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» на 217.678,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -293- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» на 217.678,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -294- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків по загальному фонду по коду 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» на 217.678,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -295- Забуранна Л.В.
У додатку 2 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю» (код 2507100) на 20.000 тис. грн за рахунок зменшення на таку суму видатків споживання за бюджетною програмою «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» (код 2201070).
 
Відхилено    
    -296- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (код 2511180) на 243.018,24 тис. грн.
 
Відхилено    
    -297- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (код 2511180) на 243.018,24 тис. грн.
 
Відхилено    
    -298- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (код 2511180) на 243.018,24 тис. грн.
 
Відхилено    
    -299- Дубінський О.А.
Передбачити для Міністерства соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) збільшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (код 2511180) на 1.200.000 тис. грн (до 2.006.758,5 тис. грн).
 
Відхилено    
    -300- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» (код 2511240) на 70.758 тис. грн.
 
Відхилено    
    -301- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» (код 2511240) на 70.758 тис. грн.
 
Відхилено    
    -302- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» (код 2511240) на 70.758 тис. грн.
 
Відхилено    
    -303- Рубльов В.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити перерозподіл видатків у сумі 6.462,4 тис. грн в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міндовкілля на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, шляхом:
зменшення обсягу видатків «Збереження природно споживання за бюджетною програмою заповідного фонду» (КПКВК 2701160) у сумі 6.462,4 тис. грн;
збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері захисту природних ресурсів» (КПКВК 2701010) у сумі 4.983,6 тис. грн (з них оплата праці - 4.084,9 тис. грн);
збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (КПКВК 2704010) у сумі 1.478,8 тис. грн (з них оплата праці - 1.212,1 тис. грн).
 
Відхилено    
    -304- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 46.707,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -305- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 46.707,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -306- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 46.707,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -307- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 45.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -308- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 45.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -309- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» (код 2701040) на 45.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -310- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду» (код 2701160) на 67.380 тис. грн.
 
Відхилено    
    -311- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду» (код 2701160) на 67.380 тис. грн.
 
Відхилено    
    -312- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою за бюджетною програмою «Збереження природно-заповідного фонду» (код 2701160) на 67.380 тис. грн.
 
Відхилено    
    -313- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (код 2701500) на 18.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -314- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (код 2701500) на 18.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -315- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища» (код 2701500) на 18.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -316- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020) на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -317- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020) на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -318- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020) на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -319- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2705010 на 60.092,1 тис. грн (з них видатки розвитку - 22.421,9 тис. грн, видатки споживання - 37.670,2 тис. грн, у тому числі на оплату праці 1.457,9 тис. грн).
 
Відхилено    
    -320- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2705010 на 60.092,1 тис. грн (з них видатки розвитку - 22.421,9 тис. грн, видатки споживання - 37.670,2 тис. грн, у тому числі на оплату праці 1.457,9 тис. грн).
 
Відхилено    
    -321- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2705010 на 60.092,1 тис. грн (з них видатки розвитку - 22.421,9 тис. грн, видатки споживання - 37.670, 2 тис. грн, у тому числі на оплату праці 1.457,9 тис. грн).
 
Відхилено    
    -322- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (код 2707050) на 99.610,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -323- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (код 2707050) на 99.610,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -324- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (код 2707050) на 99.610,7 тис. грн.
 
Відхилено    
    -325- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р.Тиса у Закарпатській області» (код 2707070) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -326- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р.Тиса у Закарпатській області» (код 2707070) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -327- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р.Тиса у Закарпатській області» (код 2707070) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -328- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -329- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -330- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -331- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708070 на 78.141,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -332- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708070 на 78.141,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -333- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708070 на 78.141,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -334- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708080 на 5.093,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -335- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708080 на 5.093,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -336- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708080 на 5.093,3 тис. грн.
 
Відхилено    
    -337- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708090 на 2.227.761,1 тис. грн.
 
Відхилено    
    -338- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708090 на 2.227.761,1 тис. грн.
 
Відхилено    
    -339- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2708090 на 2.227.761,1 тис. грн.
 
Відхилено    
    -340- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2708110 на 350.000 тис. грн, спрямувавши відповідні кошти на здійснення протипожежних заходів.
 
Відхилено    
    -341- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2708110 на 350.000 тис. грн, спрямувавши відповідні кошти на здійснення протипожежних заходів.
 
Відхилено    
    -342- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2708110 на 350.000 тис. грн, спрямувавши відповідні кошти на здійснення протипожежних заходів.
 
Відхилено    
    -343- Забуранна Л.В.
У додатку 2 до проекту збільшити видатки розвитку загального фонду:
за бюджетною програмою «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» (код 2708110) на 56.815 тис. грн, при цьому виділити окремим рядком «в тому числі на реконструкцію полігону по переробці та захороненню відходів «Лелів»« у сумі 8.500 тис. грн (видатки розвитку загального фонду) для проведення демеркуризації і вивезення необхідних відходів на території ВАТ «Радикал»;
за бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (код 2708120) на 43.185 тис. грн.
 
Враховано частково /в частині передбачення окремого рядка «у тому числі на реконструкцію полігону по переробці та захороненню відходів «Лелів» (видатки розвитку загального фонду) у сумі 8.500 тис. грн» за бюджетною програмою 2708110 без зміни загального обсягу видатків за цією програмою/   
    -344- Василевська-Смаглюк О.М.
Внести до додатку 2 до законопроекту такі зміни: передбачити збільшення видатків розвитку загального фонду державного бюджету Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (для Державного агентства України з управління зоною відчуження) за бюджетними програмами «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» (код 2708110) на 89.800 тис. грн та «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 2708120) на 73.000 тис. грн, за рахунок зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) на 162.800 тис. грн.
 
Відхилено    
    -345- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2708120 на 1.031.731,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -346- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2708120 на 1.031.731,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -347- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 2708120 на 1.031.731,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -348- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Державному агентству лісових ресурсів України за загальним фондом окрему бюджетну програму «Будівництво лісових доріг» з обсягом бюджетних призначень 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -349- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Державному агентству лісових ресурсів України за загальним фондом окрему бюджетну програму «Будівництво лісових доріг» з обсягом бюджетних призначень 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -350- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Державному агентству лісових ресурсів України за загальним фондом окрему бюджетну програму «Будівництво лісових доріг» з обсягом бюджетних призначень 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -351- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2709060 на 231.378,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -352- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2709060 на 231.378,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -353- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 2709060 на 231.378,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -354- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за кодом 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» на 84.805,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -355- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за кодом 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» на 84.805,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -356- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за кодом 2751030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» на 84.805,8 тис. грн.
 
Відхилено    
    -357- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (код 2751370) на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -358- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (код 2751370) на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -359- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (код 2751370) на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -360- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -361- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -362- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (код 2751380) на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -363- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (код 2751470) потребує значного збільшення на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -364- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (код 2751470) потребує значного збільшення на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -365- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (код 2751470) потребує значного збільшення на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -366- Крулько І.І.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству розвитку громад та територій України за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень» (код 2761040) у обсязі 154.450 тис. грн за рахунок зменшення на таку суму видатків споживання за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (код 1209030).
З урахуванням зазначеного у додатку №2 до законопроекту необхідно включити рядки за кодами 2760000, 2761000, 2761040, 1200000, 1209000, 1209030 та підсумковий рядок «Всього» з урахуванням запропонованих змін.
 
Відхилено    
    -367- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -368- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -369- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -370- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити видатки на 19.000.000 тис. грн, передбачивши субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
    -371- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити видатки на 19.000.000 тис. грн, передбачивши субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
    -372- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту Міністерству розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) збільшити видатки на 19.000.000 тис. грн, передбачивши субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
    -373- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Крулько І.І.
У Додатку №2 до законопроекту передбачити для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади в обсязі 2.000.000 тис. грн.
При цьому у додатку №3 до законопроекту слова і цифри «реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери», «7.600.000,0» замінити відповідно на «погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади» і «2.000.000,0».
 
Відхилено    
    -374- Євтушок С.М.
У додатку №2 до законопроекту збільшити видатки Міністерству розвитку громад та територій України на 10 млрд грн за новою бюджетною програмою за кодом 2761250 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади» за рахунок зменшення на таку суму видатків розвитку за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020).
З урахуванням зазначеного у додатку №2 до законопроекту необхідно включити рядки за кодами 2760000, 2761000, 2761250 та підсумковий рядок «Всього» з урахуванням запропонованих змін.
 
Відхилено    
    -375- Нагорняк С.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити кошти за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» у сумі 23.000.000 тис. грн (видатки споживання спеціального фонду Державного бюджету України) для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування).
Відповідно необхідно відкоригувати/збільшити у додатку №2 до законопроекту відповідні підсумкові рядки, у яких необхідно урахувати зазначені зміни.
У додатку №3 до законопроекту передбачити нову субвенцію місцевим бюджетам з Державного бюджету України (спеціальний фонд) на «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» у сумі 23.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -376- Совсун І.Р.
У додатку №2 до законопроекту передбачити кошти за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» у сумі 23.000.000 тис. грн (видатки споживання спеціального фонду Державного бюджету України) для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування).
Відповідно необхідно відкоригувати/збільшити у додатку № 2 до законопроекту відповідні підсумкові рядки, у яких необхідно урахувати зазначені зміни.
У додатку №3 до законопроекту передбачити нову субвенцію місцевим бюджетам з Державного бюджету України (спеціальний фонд) на «Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» у сумі 23.000.000 тис. грн..
 
Відхилено    
    -377- Гриб В.О.
Внести зміни до Додатку №3 законопроекту (Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік), якими передбачити нову бюджетну програму з видатками споживання по загальному фонду державного бюджету: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вугільної продукції для забезпечення сталого теплопостачання в опалювальні періоди» (КПКВК 2761220; КФКВК 0180) у обсязі 151.190 тис. грн. Розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 2761220 визначити Міністерство розвитку громад та територій України.
При цьому внести зміни до Додатку №6 законопроекту (Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік), якими визначити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вугільної продукції для забезпечення сталого теплопостачання в опалювальні періоди (КПКВК 2761220; КФКВК 0180) у таких обсягах: Обласний бюджет Донецької області - 0 тис. грн; Районний бюджет Покровського району – 0 тис. грн; Бюджет Добропільської міської об’єднаної територіальної громади - 90.060 тис. грн; Бюджет Білозерської міської об’єднаної територіальної громади - 49.390 тис. грн; Бюджет Новодонецької селищної об’єднаної територіальної громади - 11.740 тис. грн.
 
Відхилено    
    -378- Лаба М.М.
У зв’язку зі стрімким підняттям вартості енергоносіїв, з метою забезпечення закладів та установ Середнянської територіальної громади енергоносіями в повному обсязі, пропонується виділити кошти на 2021 рік у сумі 3 млн грн за наступними видатками: «Оплата електроенергії» у сумі 350 тис. грн; «Оплата природного газу» у сумі 2,5 млн грн; «Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг» (паливна деревина) у сумі 150 тис. грн.
 
Відхилено    
    -379- Євтушок С.М.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству розвитку громад та територій України за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги комунальним підприємствам міст-супутників атомних електростанцій» у обсязі 400 млн грн. Покриття вказаних видатків забезпечити в межах сум реверсної дотації міст-супутників атомних електростанцій.
З урахуванням зазначеного у додатку №2 до законопроекту необхідно включити рядки за кодами 2760000, 2761000 та підсумковий рядок «Всього» з урахуванням запропонованих змін.
 
Відхилено    
    -380- Саламаха О.І.
У додатку № 2 до законопроекту /щодо змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"/ передбачити видатки розвитку спеціального фонду за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України" (код 2761610) у сумі 1.000 тис. грн для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) з внесенням відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту /щодо змін до додатка № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"/, зменшивши на 1.000 тис. грн видатки розвитку спеціального фонду за бюджетною програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (код 2751630) та уточнивши відповідні підсумкові показники видатків державного бюджету за кодами 2750000, 2751000, 2760000 і 2761000. Одночасно включити до законопроекту зміни до додатку № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", а саме передбачити новий інвестиційний проект "Проект "Програма з відновлення України"" за рахунок кредиту (позики) Європейського інвестиційного банку у загальному обсязі 340.000 тис. євро, із запозиченням такого кредиту (позики) у 2021 р. у сумі 1.000 тис. грн за новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України" (код 2761610), зменшивши на таку суму обсяг залучення кредиту (позики) за бюджетною програмою "Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України" (код 2751630) в рамках реалізації проекту "Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України"" за рахунок кредиту (позики) від Європейського інвестиційного банку.
 
Враховано    
    -381- Каптєлов Р.В.
Передбачити Мінрегіону у спеціальному фонді державного бюджету видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України» в обсязі 1 млн гривень, за рахунок зменшення на відповідну суму у спеціальному фонді державного бюджету видатків розвитку за бюджетною програмою КПКВ 2751630 «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України», головним розпорядником якої є Мінрегіон, що не вплине на показники державного бюджету.
 
Враховано    
    -382- Єфімов М.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити зменшення видатків розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (код 2751630) на 200 тис. грн., збільшивши на таку ж суму видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за новою бюджетною програмою Міністерства розвитку громад та територій України «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України» (код 276____) з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету.
 
Відхилено    
    -383- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству розвитку громад та територій 20.000 тис. грн для реалізації проекту з реконструкції, приймального відділення КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області.
 
Відхилено    
    -384- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству розвитку громад та територій 20.000 тис. грн для реалізації проекту з реконструкції, приймального відділення КНП «КНП «Малинська міська лікарня»« Малинської міської ради Коростенського району Житомирської області.
 
Відхилено    
    -385- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити Міністерству розвитку громад та територій 9.875 тис. грн для завершення робіт по капітальному ремонту клініко-діагностичної лабораторії КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області.
 
Відхилено    
    -386- Люшняк М.В.
В додатку №2 до законопроекту передбачити для Міністерства аграрної політики та продовольства збільшення бюджетних призначень на 150.000 тис. гривень по бюджетній програмі «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) (до загальної суми 4.650 млн грн), за рахунок збільшення доходів державного бюджету від надходжень податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (код 14070000), визначивши надходження в додатку №1 по загальному фонду в обсязі 358.345.389,1 тис. гривень.
 
Відхилено    
    -387- Івченко В.Є.
У запропонованій редакції додатку 3 передбачити збільшення за загальним фондом видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (КПКВ КДБ 2801580, КФКВ та КДБ 0421) на 700.000 тис. грн з 4.500.000 тис. грн до 5.200.000 тис. грн із спрямуванням цієї суми на надання кредитів фермерським господарствам, із одночасним збільшенням на цю суму видатків за загальним фондом Апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України (КПКВ КДБ 280101000) з 4.762.226 тис. грн до 5.462.226 тис. грн. У зв’язку з цим у рядку 36 додатку №3 цифри «6.854.727,8» замінити цифрами «7.554.727,8».
З метою покриття збільшених видатків пропонується: зменшити на 700.000 тис. грн видатки за загальним фондом на Державне агентство автомобільних доріг України (КПКВКДБ 3110000) із одночасним зменшенням на цю суму видактів Апарату Державного агентства автомобільних доріг України (КПКВ КДБ 3111000).
 
Відхилено    
    -388- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -389- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -390- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -391- Чорноморов А.О.
Внести зміни до додатку №3, зменшивши видатки за програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» - 27.228,8 тис. грн та збільшивши видатки за програмами: КПКВК 2803020 «Проведення земельної реформи» -1.910,3 тис. грн; КПКВК 2803030 «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону» -25.318,5 тис. грн.
 
Відхилено    
    -392- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (код 2911050) на 69.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -393- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (код 2911050) на 69.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -394- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» (код 2911050) на 69.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -395- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» (код 2911060) на 150.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -396- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» (код 2911060) на 150.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -397- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» (код 2911060) на 150.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -398- Саламаха О.І.
Назву та код бюджетної програми «Розрахунки за борги перед авіакомпаніями за перевезення громадян під час карантину та в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» (код 3108090) викласти у такій редакції: «Відшкодування витрат українських авіаперевізників, зокрема в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2» (код 3101370) та визначити головним розпорядником бюджетних коштів й відповідальним виконавцем бюджетної програми Міністерство інфраструктури України, з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету.
 
Враховано в іншій редакції /у новій редакції відповідної бюджетної програми виключено слово «зокрема»/   
    -399- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Крулько І.І.
У Додатку №2 до законопроекту рядки з кодами «3110000», «3111000» і «3111020» - вилучити.
 
Відхилено    
    -400- Кінзбурська В.О.
У додатку №2 до законопроекту:
у рядках, де зазначено коди програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3110000 (Державне агентство автомобільних доріг України), 3111000 (Апарат Державного агентства автомобільних доріг України), 3111020 (Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення): у стовпці «Всього» (Загальний фонд) цифри «20.415.011,4», «20.415.011,4» та «20.000.000,0» замінити цифрами «20.262.211,4», «20.262.211,4» та «19.847.200,0» відповідно, у стовпці «видатки розвитку» (Загальний фонд) цифри «20.253.078,6», «20.253.078, 6» та «20.000.000,0» замінити цифрами «20.100.278,6», «20.100.278,6» та «19.847.200,0» відповідно, у стовпці «Разом» цифри «66.383.749,8», «66.383.749,8» та «51.030.544,4» замінити цифрами «66.230.949,8», «66.230.949,8» та «50.877.744,4» відповідно;
доповнити новим рядком такого змісту: у стовпці «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету» зазначити цифри «2707000», у стовпці «Найменування згідно з відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету» зазначити слова «Державне агентство водних ресурсів України», у стовпці «Всього» (Загальний фонд) зазначити цифри «2.962.691,6», у стовпці «видатки споживання» (Загальний фонд) зазначити цифри «2.677.364,6», у стовпці «оплата праці» (Загальний фонд) зазначити цифри «1.783.135,7», у стовпці «комунальні послуги та енергоносії» (Загальний фонд) зазначити цифри «481.534,5», у стовпці «видатки розвитку» (Загальний фонд) зазначити цифри «285.237,0», у стовпці «Всього» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «2.885.911,9», у стовпці «видатки споживання» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «2.456.454,8», у стовпці «оплата праці» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «339.986,6», у стовпці «комунальні послуги та енергоносії» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «1.651.339,7», - у стовпці «видатки розвитку» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «429.457,1», - у стовпці «Разом» зазначити цифри «5.848.603,5»;
доповнити новим рядком такого змісту: у стовпці «Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету» зазначити цифри «2707050», у стовпці «Найменування згідно з відомчою і програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету» зазначити слова «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами», у стовпці «Всього» (Загальний фонд) зазначити цифри «2.669.493,1», у стовпці «видатки споживання» (Загальний фонд) зазначити цифри «2.637.393,1», у стовпці «оплата праці» (Загальний фонд) зазначити цифри «1.752.305,5», у стовпці «комунальні послуги та енергоносії» (Загальний фонд) зазначити цифри «480.700,0», у стовпці «видатки розвитку» (Загальний фонд) зазначити цифри «32.100,0», у стовпці «Всього» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «2.769.111,9», у стовпці «видатки споживання» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «2.456.454,8», у стовпці «оплата праці» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «339.986,6», у стовпці «комунальні послуги та енергоносії» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «1.651.339,7», у стовпці «видатки розвитку» (Спеціальний фонд) зазначити цифри «312.657,1», у стовпці «Разом» зазначити цифри «5.438.605,0».
Частину третю розділу І законопроекту доповнити новим другим абзацом такого змісту: «Передбачені цим Законом додаткові видатки за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджетного 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» спрямовуються на проведення заходів з водообміну Краснопавлівського водосховища (з двократним попереднім водообміном в Орільському водосховищі)».
/пропонується збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВ 2707050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» на 152,8 млн грн за рахунок зменшення на цю суму передбачених законопроектом додаткових видатків за бюджетною програмою КПКВ 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення»/
 
Відхилено    
    -401- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" видатки розвитку загального фонду зменшити на 15.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -402- Дубінський О.А.
Збільшити видатки загального фонду за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) порівняно з затвердженим обсягом на 8.000.000 тис. грн (тобто запропоновані законопроектом видатки за цією програмою зменшити на 7.000.000 тис. грн).
 
Відхилено    
    -403- Дубінський О.А.
Передбачити для Міністерства молоді та спорту України збільшення видатків загального фонду за бюджетними #103012
 
Відхилено    
    -404- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3401070 на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -405- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3401070 на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -406- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3401070 на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -407- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3401110 на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -408- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3401110 на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -409- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3401110 на 20.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -410- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120) на 452.867, 4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -411- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120) на 452.867,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -412- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх» (код 3401120) на 452.867,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -413- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 559.937,36 тис. грн.
 
Відхилено    
    -414- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 559.937,36 тис. грн.
 
Відхилено    
    -415- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 559.937,36 тис. грн.
 
Відхилено    
    -416- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» (код 3401280) на 35.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -417- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» (код 3401280) на 35.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -418- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування» (код 3401280) на 35.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -419- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» (код 3401320) на 147.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -420- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» (код 3401320) на 147.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -421- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх» (код 3401320) на 147.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -422- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток спортивної медицини» (код 3401360) на 5.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -423- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток спортивної медицини» (код 3401360) на 5.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -424- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Розвиток спортивної медицини» (код 3401360) на 5.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -425- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» (код 3411220) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -426- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» (код 3411220) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -427- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» (код 3411220) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -428- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Вінницької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -429- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Вінницької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -430- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Вінницької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -431- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Волинської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -432- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Волинської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -433- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Волинської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -434- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -435- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -436- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -437- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -438- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -439- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -440- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Житомирської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -441- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Житомирської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -442- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Житомирської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -443- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -444- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -445- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -446- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -447- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -448- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -449- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -450- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -451- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -452- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -453- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -454- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -455- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -456- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -457- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -458- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -459- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -460- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -461- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -462- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -463- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -464- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Миколаївської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -465- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Миколаївської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -466- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Миколаївської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -467- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -468- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -469- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -470- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -471- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -472- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -473- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -474- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -475- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -476- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Сумської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -477- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Сумської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -478- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Сумської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -479- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -480- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -481- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -482- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -483- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -484- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -485- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -486- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -487- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -488- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Хмельницької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -489- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Хмельницької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -490- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Хмельницької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -491- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -492- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -493- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -494- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -495- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -496- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернівецької області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -497- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернігівської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -498- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернігівської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -499- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Чернігівської області на розбудову та реконструкцію спортивних комплексів дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 450.000 тис. грн. для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки).
 
Відхилено    
    -500- Борт В.П.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Луганської області на будівництво спортивної споруди зі штучним льодом у 73 мікрорайоні м.Сєвєродонецька Луганської області» у сумі 10.000 тис. грн для Міністерства молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування).
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення надходжень державного бюджету від податку на прибуток підприємств або податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів.
 
Відхилено    
    -501- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 3501540) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -502- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 3501540) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -503- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 3501540) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -504- Рудик К.О.
Железняк Я.І.
Совсун І.Р.
У додатку №2 до проекту Закону збільшити обсяг видатків розвитку загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» (код 3501540) на 10 млрд грн.
Збалансування вищезазначених пропозицій здійснити за рахунок зменшення видатків розвитку, передбачених у проекті Закону, за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) на 10 млрд грн.
 
Відхилено    
    -505- Лаба М.М.
Перерозподілити бюджетні призначення в сумі 31.631,4 тис. грн передбачені Державній фіскальній службі України на 2021 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3503010 «Заходи з реорганізації Державної фіскальної служби» в частині збільшення видатків на оплату праці для членів Ліквідаційної комісії Державної фіскальної служби України.
 
Враховано    
    -506- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб» (код 3504030) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -507- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб» (код 3504030) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -508- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб» (код 3504030) на 1.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -509- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 3504040) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -510- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 3504040) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -511- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» (код 3504040) на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -512- Тимошенко Ю.В.
Цимбалюк М.М.
Крулько І.І.
У Додатку №2 до законопроекту рядки з кодами «3510000», «3511000», «3511100» і «3511210» - вилучити.
При цьому у додатку №3 до законопроекту слова і цифри «здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», «5.161.580,0» - вилучити.
 
Відхилено    
    -513- Урбанський А.І.
Кіссе А.І.
Копанчук О.Є.
Шпак Л.О.
Молоток І.Ф.
Крулько І.І.
Пасічний О.С.
Трухін О.М.
Забуранна Л.В.
Пузійчук А.В.
Передбачити Міністерству фінансів України нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» у сумі 3 млрд грн (у тому числі для Одеської області - 163,4 млн грн) за рахунок надходжень державного бюджету від податку на прибуток підприємств (за кодом 11020000) або податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (за кодом 14070000) на 3 млрд грн.
 
Відхилено    
    -514- Плачкова Т.М.
Включити до законопроекту зміни до додатку №6, передбачивши нову бюджетну програму "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі природного газу та електричної енергії постачальником послуг" у сумі 3.000.000 тис. грн, у т.ч. для Одеської області в сумі 163.400 тис. грн /із внесенням відповідних змін до додатка №3 до законопроекту за програмою "Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам" (код 3511060) та підсумкових показників видатків державного бюджету/
 
Відхилено    
    -515- Чернявський С.М.
Передбачити нову бюджетну програму «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат від підвищення ринкової вартості оптової закупівлі природного газу та електричної енергії постачальниками послуг» у сумі 3.000 млн грн, в тому числі для Одеської області у сумі 163,4 млн грн, за рахунок перевиконання доходної частини або перерозподілу видаткової частини державного бюджету.
 
Відхилено    
    -516- Фріс І.П.
Матусевич О.Б.
У додатку №2 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери» (код 3511100) на 60.000 тис. грн для реалізації проекту «Нове будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області (друга черга)» /з метою підготовки до Всесвітньої зимової Гімназіади/ за рахунок зменшення на таку суму видатків споживання за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350).
 
Відхилено    
    -517- Прощук Е.П.
Передбачити збільшення видатків розвитку загального фонду Міністерства фінансів України за бюджетною програмою 3511100 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери» в сумі 364.800 тис. грн, у тому числі на: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня у с. Боднарів Калуського району -будівництво» - 109,9 млн. грн; «Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: вул. Ринкова в м. Калуші Івано-Франківської області» - 140 млн. грн; «Добудова незавершеного будівництва блоків №1, №2 (їдальня та спорткорпус) Мединського НВК Галицького району Івано-Франківської області. Нове будівництво» - 23,7 млн. грн; «Реконструкція з добудовою приміщення спортзалу, їдальні, актової зали, майстерні та класних кімнат до Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадської селищної ради об`єднаної територіальної громади Івано-Франківської області» - 61 млн. грн; «Благоустрій території Історико-меморіального музею ім. Степана Бандери за адресою: с. Старий Угринів, вул. С. Бандери, 48, Калуського району Івано-Франківської області. Капітальний ремонт» - 10 млн. грн; «Капітальний ремонт стадіону с. Верхня Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області» - 13,2 млн. грн; «Реконструкція парку ім. Р.Шухевича в м.Рогатині» -7 млн. грн.
 
Відхилено    
    -518- Лунченко В.В.
Збільшити видатки розвитку загального фонду за бюджетною програмою 3511100 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери» в сумі 9.882,4 тис. грн., у тому числі на:
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Борканюка від вул. Волошина до стадіону «Карпати» в м. Хуст Закарпатської області (Коригування) - 988,1 тис. грн.;
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Борканюка в м. Хуст Закарпатської області (Коригування) - 3 674,5 тис. грн.;
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Тиха в м. Хуст Закарпатської області - 1.354,1 тис. грн.;
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Павловича в м. Хуст Закарпатської області - 2.415,8 тис. грн.;
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Бр.Шерегіїв в м. Хуст Закарпатської області - 1.449,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -519- Чорноморов А.О.
Внести зміни у додаток №6, збільшивши видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою (КПКВК 3511210) «Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на 18.949,16 тис. грн.
Збільшення видатків пропонується здійснити шляхом зменшення фінансування на 18.949,16 тис. грн із загального фонду видатків розвитку бюджетної програми (КПКВК 2601030) «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» /із внесенням відповідних змін до додатка №3 до закону/.
 
Відхилено    
    -520- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Середнянської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області на «Реєстр.картка №69) в смт Середнє Ужгородського району. Коригування» у сумі 11.867,037 тис. грн.
 
Відхилено    
    -521- Лаба М.М.
Передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Середнянської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області на «Капітальний ремонт Середнянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів по вул. Лікарняна, 2 в смт. Середнє Ужгородського району Закарпатської області» у сумі 22.237,393 тис. грн.
 
Відхилено    
    -522- Мезенцева М.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити цільові видатки у сумі 10.000 тис. грн за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету Харківської міської територіальної громади на закупівлю систем протипожежного захисту для закладів освіти».
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а саме доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), митних платежів.
 
Відхилено    
    -523- Мезенцева М.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити цільові видатки у сумі 14.900 тис. грн за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва».
Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а саме доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), митних платежів.
 
Відхилено    
    -524- Забуранна Л.В.
У додатку №2 до законопроекту у загальному фонді державного бюджету передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на капітальний ремонт приміщення Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космодем'янської за адресою: вул. Вереснева, 9, у Дарницькому районі, м. Києва» у сумі 10.817 тис. грн. Відповідно необхідно включити у додатку №2 до законопроекту відповідні підсумкові рядки, в яких відобразити зазначені зміни з урахуванням чинної редакції Закону про державний бюджет на 2021 рік та змін, внесених до нього. Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а саме – доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), митних платежів.
 
Відхилено    
    -525- Ткаченко О.М.
Шинкаренко І.А.
У додатку 2 передбачити субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту «Завершення реконструкції майнового комплексу стадіону «Колос» у місті Татарбунари Одеської області» у сумі 10 млн грн.
 
Відхилено    
    -526- Порошенко П.О.
Павленко Р.М.
Додаток №2 до законопроекту доповнити бюджетною програмою 3511390 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками" з видатками загального фонду у сумі 8.250.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -527- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
Додаток №2 до законопроекту доповнити бюджетною програмою 3511390 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVІD-19, спричиненою коронавірусом SАRS-СоV-2, та її наслідками" з видатками загального фонду у сумі 8.250.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -528- Лаба М.М.
Внести до Додатку 2 такі зміни: додатково збільшити Міністерству юстиції України за бюджетною програмою КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» за загальним фондом видатки споживання на 226.800 тис. грн (з них на оплату комунальних послуг та енергоносії - на 92.200 тис. грн).
 
Відхилено    
    -529- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» (код 3603020) на 213.961,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -530- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» (код 3603020) на 213.961,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -531- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» (код 3603020) на 213.961,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -532- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -533- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -534- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері архівної справи» (код 3609010) на 15.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -535- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801020 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -536- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801020 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -537- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801020 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -538- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801030 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -539- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801030 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -540- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801030 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -541- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801050 на 40.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -542- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801050 на 40.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -543- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801050 на 40.300 тис. грн.
 
Відхилено    
    -544- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3801100 на 12.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -545- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3801100 на 12.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -546- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3801100 на 12.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -547- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801110 на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -548- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801110 на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -549- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801110 на 250.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -550- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801120 на 314.900 тис. грн.
 
Відхилено    
    -551- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801120 на 314.900 тис. грн.
 
Відхилено    
    -552- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801120 на 314.900 тис. грн.
 
Відхилено    
    -553- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801130 на 6.900 тис. грн.
 
Відхилено    
    -554- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801130 на 6.900 тис. грн.
 
Відхилено    
    -555- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801130 на 6.900 тис. грн.
 
Відхилено    
    -556- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801160 на 326.268,18 тис. грн.
 
Відхилено    
    -557- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801160 на 326.268,18 тис. грн.
 
Відхилено    
    -558- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801160 на 326.268,18 тис. грн.
 
Відхилено    
    -559- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801170 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -560- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801170 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -561- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801170 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -562- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801190 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -563- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801190 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -564- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801190 на 500.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -565- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801280 на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -566- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801280 на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -567- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801280 на 400.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -568- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801340 на 2.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -569- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801340 на 2.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -570- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків розвитку за загальним фондом за кодом 3801340 на 2.000.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -571- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801490 на 89.409.184 тис. грн.
 
Відхилено    
    -572- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801490 на 89.409.184 тис. грн.
 
Відхилено    
    -573- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3801490 на 89.409.184 тис. грн.
 
Відхилено    
    -574- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801560 на 425.329,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -575- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801560 на 425.329,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -576- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3801560 на 425.329,2 тис. грн.
 
Відхилено    
    -577- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3805010 на 18.400 тис. грн.
 
Відхилено    
    -578- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3805010 на 18.400 тис. грн.
 
Відхилено    
    -579- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3805010 на 18.400 тис. грн.
 
Відхилено    
    -580- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806010 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -581- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806010 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -582- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806010 на 10.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -583- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806030 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -584- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806030 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -585- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3806030 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -586- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3809010 на 14.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -587- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3809010 на 14.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -588- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3809010 на 14.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -589- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -590- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -591- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -592- Дубінський О.А.
Передбачити для Міністерства культури та інформаційної політики України видатки загального фонду за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг» (код 3811060) у сумі 1.112.809,6 тис. грн.
 
Відхилено    
    -593- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3811060 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -594- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3811060 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -595- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3811060 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -596- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» (код 3811070) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -597- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» (код 3811070) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -598- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності» (код 3811070) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -599- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3901050 на 13.302,88 тис. грн.
 
Відхилено    
    -600- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3901050 на 13.302,88 тис. грн.
 
Відхилено    
    -601- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3901050 на 13.302,88 тис. грн.
 
Відхилено    
    -602- Пузійчук А.В.
У додатку № до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3901070 на 34.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -603- Поляков А.Е.
У додатку № до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3901070 на 34.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -604- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку № до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 3901070 на 34.200 тис. грн.
 
Відхилено    
    -605- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3901080 на 50000,0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -606- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3901080 на 50000,0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -607- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за загальним фондом за кодом 3901080 на 50000,0 тис. грн.
 
Відхилено    
    -608- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3901100 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -609- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3901100 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -610- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків споживання за загальним фондом за кодом 3901100 на 30.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -611- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (код 3911020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -612- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (код 3911020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -613- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (код 3911020) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -614- Завітневич О.М.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (код 5961010) на суму 200.000 тис. грн. за рахунок збільшення надходжень від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування.
 
Враховано в іншій редакції /збільшено такі видатки із збільшенням на 200 млн грн доходів загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» та внесенням відповідних змін до пункту 1 розділу І та додатків №1 і №2 до законопроекту/   
    -615- Здебський Ю.В.
Копитін І.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за бюджетною програмою «Розвідувальна діяльність у сфері оборони» (код 5961010) на 200.000 тис. грн.
 
Враховано    
    -616- Забуранна Л.В.
У додатку 2 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» (код 6011010) на 16.609,8 тис. гривень (в т.ч. на оплату праці – 13.614,6 тис. гривень, на нарахування на оплату праці – 2.995,2 тис. гривень). Зазначені видатки можуть бути покриті за рахунок збільшення показників дохідної частини загального фонду державного бюджету, а саме - доходів від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), митних платежів.
 
Відхилено    
    -617- Пуртова А.А.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства» у сумі 5.000 тис. грн для Державного космічного агентства України (код 6380000) /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету/.
 
Відхилено    
    -618- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України» (код 6381020) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -619- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України» (код 6381020) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -620- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України» (код 6381020) на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -621- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -622- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -623- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) на 350.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -624- Потураєв М.Р.
Кравчук Є.М.
У додатку №2 до законопроекту передбачити для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення збільшення видатків споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» (код 6441010) на 28.670,9 тис. грн (з них на оплату праці – на 23.500,7 тис. грн).
 
Враховано    
    -625- Саламаха О.І.
У додатку № 2 до законопроекту передбачити:
збільшення видатків споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення" (код 6441010) на 28.670,9 тис. грн (з них на оплату праці - 23.500,7 тис. гривень);
зменшення видатків споживання загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201190) на 28.670,9 тис. гривень.
 
Враховано в іншій редакції /збільшено такі видатки із збільшенням на 28670,9 тис. грн доходів загального фонду за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» та внесенням відповідних змін до пункту 1 розділу І та додатків №1 і №2 до законопроекту/   
    -626- Завітневич О.М.
У додатку №2 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони» (код КПКВК 6500000, 6501000, 6501010) на 9.770,9 тис. гривень (з них оплата праці - на 8.008,9 тис гривень) за рахунок зменшення видатків споживання на 3.770,9 тис гривень та видатків розвитку на 6.000 тис. гривень.
 
Враховано    
    -627- Копитін І.В.
Мисягін Ю.М.
Пузійчук А.В.
Шпак Л.О.
Пасічний О.С.
Забуранна Л.В.
Здебський Ю.В.
Березін М.Ю.
Герасименко І.Л.
У додатку № 2 до законопроекту збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» (код 6521010) на 2.000.000 тис. грн за рахунок зменшення за загальним фондом видатків за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» (код 2101150) на 2.000.000 тис. грн (видатки розвитку).
 
Відхилено    
    -628- Южаніна Н.П.
Бондар М.Л.
Княжицький М.Л.
Фріз І.В.
Чийгоз А.З.
У Додатку №2 до законопроекту у бюджетній програмі 6521010 "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України" видатки споживання загального фонду зменшити на 280.509,6 тис. грн, у тому числі видатки на оплату праці загального фонду зменшити на 243.921,4 тис. грн.
 
Відхилено    
    -629- Урбанський А.І.
Савченко О.С.
Яценко А.В.
Внести зміни до додатку 2 до законопроекту, передбачивши збільшення видатків за бюджетною програмою КПКВ 6541030 «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» на 40 млн грн для будівництва, ремонту, реконструкції, облаштування та утримання об’єктів на території Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України /за рахунок зменшення інших бюджетних програм/.
 
Відхилено    
    -630- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -631- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -632- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030) на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -633- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6541100 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -634- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6541100 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -635- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6541100 на 100.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -636- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6541230 на 110.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -637- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6541230 на 110.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -638- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6541230 на 110.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -639- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6551030 на 13.442,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -640- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6551030 на 13.442,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -641- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6551030 на 13.442,9 тис. грн.
 
Відхилено    
    -642- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 6561040 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -643- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 6561040 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -644- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків розвитку за кодом 6561040 на 50.000 тис. грн.
 
Відхилено    
    -645- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 6561060 на 62.415,9 тис. грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України».
 
Відхилено    
    -646- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 6561060 на 62.415,9 тис. грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України».
 
Відхилено    
    -647- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення за загальним фондом видатків споживання за кодом 6561060 на 62.415,9 тис. грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України».
 
Відхилено    
    -648- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6561160 на 375.000 тис. грн., для забезпечення модернізації ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова».
 
Відхилено    
    -649- Поляков А.Е.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6561160 на 375.000 тис. грн., для забезпечення модернізації ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова».
 
Відхилено    
    -650- Чорний В.І.
Колтунович О.С.
У додатку №2 до законопроекту передбачити збільшення видатків за кодом 6561160 на 375.000 тис. грн., для забезпечення модернізації ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова».
 
Відхилено    
    -651- Герман Д.В.
Копанчук О.Є.
У додатку №2 до законопроекту передбачити видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації" (код 6641020) в обсязі 200.000 тис гривень /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників видатків державного бюджету/.
При цьому у додатку №1 до законопроекту збільшити доходи загального фонду державного бюджету за кодом 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів" на 200.000 тис. грн /з внесенням відповідних змін до підсумкових показників доходів державного бюджету/.
 
Відхилено    
    -652- Загоруйко А.Л.
Внести зміни до додатку 3 до Закону про державний бюджет на 2021 рік, передбачивши перерозподіл видатків за загальним фондом державного бюджету між бюджетними програмами Центральної виборчої комісії, а саме збільшити видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» (код 6731010) на 12.365,3 тис. грн (з них на оплату праці - на 14.061,6 тис. грн), за рахунок зменшення видатків споживання за бюджетною програмою «Функціонування Державного реєстру виборців» (код 6731050) на 12.365,3 тис. грн.
 
Враховано    
    -653- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Малинської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 482.069,621 тис. грн, у тому числі: 30.000 тис. грн на будівництво полігона твердих побутових відходів у м.Малині; 16.000 тис. грн на капітальний ремонт даху та термосанація фасаду приміщення, ремонт класних кімнат та коридорів ЗНВК «Школа ліцей №1 ім. Н.Сосніної» у м.Малині; 20.000 тис. грн на реконструкцію центральної частини площі Соборна у м.Малині; 2.000 тис. грн на будівництво футбольного майданчика ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів у м.Малині; 2.000 тис. грн Будівництво футбольного майданчика ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів; 33.500 тис. грн на (Реєстр.картка №8) «Ялинка» по вул. Гагаріна, 25 у м.Малині; 100.000 тис. грн на будівництво Малинської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Паркова, 1 у м.Малині; 11.000 тис. грн на реконструкцію стадіону Авангард у м.Малині; 2.834,03 тис. грн на будівництво футбольного поля по вул. Вишневій в селі Юрівка; 1.478,399 на капітальний ремонт даху ЗОШ №5 по пров. Покровському, 4 у м.Малині; 5.900 тис. грн на реконструкцію приміщення ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів у м.Малині; 2.800 тис. грн на термосанацію приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Луки; 1.300 тис. грн на капітальний ремонт КНС №1 по вул. Кармелюка у м.Малині; 1.499,890 тис. гр. на реконструкція мистецько - історичного центру по вул. Грушевського, 40 у м. Малині; 1.000 тис. грн на капітальний ремонт фасаду Центру Дитячо Юнацької творчості вул. Винниченка у м. Малині; 3.000 тис. грн на капітальний ремонт фасаду Малинської школи мистецтв у м. Малині; 1.000 тис. грн на реконструкцію приміщення по вулиці Стуса, 23 під житло лікарям та вчителям у м. Малині; 4.000 тис. грн на поточний ремонт спортивного залу ЗОШ - №5 у м. Малині; 12.000 тис. грн на будівництво їдальні ЗОШ № 6 у м. Малині; 13.090,613 тис. грн на реконструкцію вулиці Кривенчука в м. Малині; 70.000 тис. грн на капітальний ремонт відрізку автодороги Українка-Малин, 9, 4 км. та капітальний ремонт автодороги Малин-Кочерів, 49 км.; 30.000 тис. грн на капітальний ремонт мосту через річку Ірша в м. Малині; 1.400 тис. грн на будівництво каналізаційних мереж до багатоквартирних житлових будинків по вул. Огієнка № 51а, 28, 32 та Базарна 3а в м. Малині; 1.333,799 тис. грн на капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації в мікрорайоні вулиць: Кримського, Кармелюка, Гастелло, Панфілова у м. Малині; 2.690,828 тис. грн на будівництво водозабірних свердловин з підключенням до існуючих водогонів та споруд для водо забезпечення смт. Гранітне; 6.288,064 тис. грн на реконструкцію приміщення дошкільного навчального закладу по вул. Шкільна, 2а в с. Нові Вороб`ї; 6.000 тис. грн на поточний ремонт фасаду та відмощення фундаменту приміщення дитячого садка «Калинонька» у м. Малині; 1.500 тис. грн на ремонт внутрішніх приміщень дитячого садка «Калинонька» у м. Малині; 1.500 тис. грн на капітальний ремонт внутрішніх кімнат Центру Дитячо Юнацької творчості вул. Винниченка у м. Малині; 18.900 тис. грн на капітальний ремонт вулиці Грушевського (4,5 км) у м. Малині; 9.700 тис. грн на капітальний ремонт вулиці Огієнка (2,3 км) у м Малині; 9.250 тис. грн на капітальний ремонт вулиці Кримського (2,2 км) у м. Малині.
 
Відхилено    
    -654- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Лугинської селищної територіальної громади Житомирської області в обсязі 14.302,699 тис. грн, у тому числі: 5.210,554 тис. грн на капітальний ремонт вулиці ім. С.Гуца в смт Лугини з облаштуванням тротуарів; 2.433, 449 тис. грн. на капітальний ремонт коридорів будівлі гімназії імені В.П.Фількова Лугинської селищної ради за адресою: вул. М.Грушевського, 16, смт Лугини; 3.937,834 на будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт Лугини за адресою: вул. Церковна, 12; 1.700,620 тис. грн. на капітальний ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Лугинського закладу дошкільної освіти «Сонечко» за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 10а, Лугинського району, Житомирської області; 1.020,242 тис. грн на капітальний ремонт ЦНАПу Лугинської селищної ради за адресою: вул. М.Грушевського, 4, смт Лугини, Лугинського району, Житомирської області.
 
Відхилено    
    -655- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Білокоровицької сільської територіальної громади на капітальний ремонт по заміні покриття даху корпусу №1 Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Білокоровицької сільської ради Житомирської області по вул. Шкільна, 7 с.Білокоровичі Коростенського району Житомирської області» в обсязі 1.000 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -656- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету видатки в обсязі 744,00 тис. грн для Вишевицької сільської територіальної громади Житомирської області для придбання трактора з навісним обладнанням, що агрегатується з ще порізом, для потреб Вишевицької сільської ради із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -657- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Горщиківської сільської територіальної громади на реконструкцію приміщень Горщиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садова 8, в с. Горщик Коростенського району Житомирської області» в обсязі 3.445,513 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -658- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Коростенської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 699.300 тис. грн, у тому числі: 110.000 тис. грн. на реконструкцію КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом Хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м.Коростень, Житомирської обл. (1 пусковий комплекс - приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий комплекс - палатне відділення); 25.000 тис. грн. на реконструкцію стадіону Спартак у м.Коростені; 30.000,0 тис. грн. на будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» по вул. С.Кемського (Жовтнева), 11-Д у м.Коростені; 49.500 тис. грн на капітальний ремонт дороги по вул.Грушевського в м.Коростені; 100.100 тис. грн. на капітальний ремонт міських доріг м.Коростеня; 50.000 тис. грн на заміну мереж централізованого водопостачання та водовідведення у м.Коростені; 8.800 тис. грн на реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень, хлораторна №1 та №2 (заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію); 15.500 тис. грн на реконструкцію очисних споруд каналізації м.Коростень; 7.200 тис грн на реконструкцію греблі в районі м’ясокомбінату м.Коростень; 73.200 тис. грн на будівництво дошкільного закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Оснадчука, 20 у м.Коростені; 230.000 тис. грн на будівництво полігону твердих побутових відходів для м.Коростеня).
 
Відхилено    
    -659- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування заходів по встановленню сучасного, енергозберігаючого обладнання на альтернативних джерелах енергії для Малинської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 30.400 тис. грн, у тому числі: 2.600 тис. грн на встановлення тепло генераторного блока (модульна котельня) потужністю 3,2 мВт по вул. Машинобудівників у м. Малині; 4.800 тис. грн на встановлення котлів на твердому паливі з автоматикою (2 котли по 1,5 мВт) по вул. Лисенка у м. Малині; 3.900 тис. грн на встановлення тепло генераторного блока (блочна модульна котельня). потужністю 2,4 мВт. по вул. Барміна у м. Малині; 3.300 тис. грн на встановлення тепло генераторного блока потужністю 2,0 мВт. по вул. Гагаріна у м. Малині; 5.100 тис. грн на встановлення котельного обладнання в приміщенні котельні потужністю 3, 6 мВт. по вул. Суворова у м. Малині; 1.200 тис. грн на встановлення сучасного тепло генераторного блока (2 котли по 600 Вт.) по вул. Героїв малинського підпілля в м. Малині; 1.500 тис. грн на встановлення сучасного тепло генераторного блока (2 котли по 700 Вт.) по вул. Гагаріна у м. Малині; 1.200 тис. грн на встановлення сучасного тепло генераторного блока потужністю 600 кВт. по вул. Миру у м. Малині; 1.200 тис. грн. на встановлення тепло генераторного обладнання на твердому паливі потужністю 600 Вт. по вул. Володимирській у м. Малині (садочок «Сонечко»); 1.400 тис. грн на встановлення тепло генераторного обладнання на твердому паливі потужністю 800 Вт. по вул. Володимирській у м. Малині (садочок «Калинонька»); 4.200 тис. грн на встановлення котлів на альтернативному паливі потужністю 3 мВт. по вул. Кримського у м. Малині із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
 
Відхилено    
    -660- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Народицької селищної територіальної громади на реконструкцію будівлі з термосанацією Народицької гімназії за адресою: вул. Гагаріна, 9 смт Народичі Житомирської області» в обсязі 16.609,928 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -661- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Олевської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 5.140,964 тис. грн, у тому числі: 1.098 тис. грн на капітальний ремонт частини приміщень будівлі клініко-діагностичної лабораторії за адресою: провулок Промисловий м. Олевськ, Житомирська обл.; 860,462 тис. грн на капітальний ремонт котельні Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Гагаріна, 50 с. Лопатичі Коростенського району, Житомирської області; 1.499,743 тис. грн на капітальний ремонт частини приміщень будівлі Олевського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді по вул. Гетьмана Виговського, 30 в м. Олевську, Житомирської області; 755,016 тис. грн. на капітальний ремонт дороги по вул. Січових стрільців (тротуар) в м. Олевськ Житомирської області; 927,743 тис. грн на капітальний ремонт Олевського центру розвитку дитини №1 «Зірочка» по вул. Київська 24, в м. Олевськ Житомирської області із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -662- Пузійчук А.В.
Передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Потіївської сільської територіальної громади Житомирської області в обсязі 950 тис. грн, у тому числі: 200 тис. грн на придбання медичного обладнання, а саме: автоматичного гематологічного аналізатора для комунальної установи «Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини»; 750 тис. грн на придбання транспортного засобу спеціального призначення для комунальної установи «Потіївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -663- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Радомишльської міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 98.900 тис. грн, у тому числі: 9.000 тис. грн на капітальний ремонт Борщівського навчально-виховного комплексу у с. Борщів; 9.500 тис. грн на утеплення приміщення Кочерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Кочерів; 9.800 тис. грн на утеплення приміщення Радомишльського ліцею І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка; 26.500 тис. грн на будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственна, 9 у м. Радомишль Житомирської області; 3.500 тис. грн на облаштування синтетичного покриття спортивного майданчика Радомишльського НВК І-ІІІ ступенів ім. І. Самоплавського; 13.500 тис. грн на капітальний ремонт частини вул. Мала Житомирська у м. Радомишль, 1, 7 км; 7.500 тис. грн на капітальний ремонт вул. Русанівська у м. Радомишль, 500 м; 5.000 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі Центру позашкільної освіти Радомишльської міської ради; 2.000 тис. грн на капітальний ремонт частини Соборного Майдану у м. Радомишль; 9.000 тис. грн на капітальний ремонт вул. Івана Франка у м. Радомишль; 1.800 тис. грн на капітальний ремонт вул. Лесі Українки у м. Радомишль; 1.800 тис. грн на капітальний ремонт культурно-історичного центру (міська оглядова вежа) у м. Радомишль Житомирської області.
 
Відхилено    
    -664- Пузійчук А.В.
Передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Словечанської сільської територіальної громади на будівництво стадіону в с. Словечне Коростенського району Житомирської області» в обсязі 16.849,345 тис. грн із внесенням відповідних змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (додаток №1 до законопроекту).
 
Відхилено    
    -665- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Чоповицької селищної територіальної громади Житомирської області в обсязі 3.212.54,0 тис. грн, у тому числі: 1.919,417 тис. грн на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вайсера смт Чоповичі Коростенського району Житомирської області (коригування); 190,380 тис. грн на реконструкцію вуличного освітлення за адресою: вул. Л.Українки, вул. Бузкова від КТП-589 в с. Барвінки, Коростенського району, Житомирської області; 252,743 тис. грн на реконструкцію вуличного освітлення за адресою: вул. Н.Сосніної, вул. Козацька, вул. Тараскіна від КТП-155 в с. Новобратське Коростенського району, Житомирської області; 750 тис. грн на розроблення топографо-геодезичної підоснови для подальшої розробки Комплексного плану просторового розвитку території Чоповицької селищної територіальної громади; 100 тис. грн на встановлення дитячого майданчика в с. Йосипівка.
 
Відхилено    
    -666- Пузійчук А.В.
У додатку №2 до законопроекту передбачити за рахунок коштів державного бюджету фінансування соціально важливих інфраструктурних об’єктів для Овруцької міської територіальної громади Житомирської області в обсязі 24.096,391 тис. грн, у тому числі: 1.859,446 тис. грн на реконструкцію скверу «Партизанської слави» у м Овруч та створення на його території постійно-діючої експозиції під відкритим небом «Музею історії Овруччини» за адресою: вул. Героїв Майдану, м. Овруч, Житомирська область; 3.866,152 тис. грн на капітальний ремонт приміщення будинку культури із заміною зовнішніх мереж теплопостачання за адресою: вул. Лесі Українки, 1, с. Кирдани, Житомирська область; 18.370,793 тис. грн на реконструкцію - термосанацію будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка 100, м. Овруч Житомирської області.
 
Відхилено    
    -667- Королевська Н.Ю.
Колтунович О.С.
Скорик М.Л.
Гнатенко В.С.
Викласти додаток №2 до законопроекту (щодо внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік») у новій редакції, який додано як додаток до пропозиції.
 
Відхилено