Кількість абзаців - 2347 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2003 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2003 рік       
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Проект Державного бюджету України на 2003 рік не є бюджетом економічного розвитку та зростання; в проекті не знайшла втілення задекларована Урядом інноваційна модель розвитку економіки України; запропонований рівень фінансування видатків соціального спрямування не забезпечує виконання завдань по подоланню бідності.  Відхилено    
    -2- Артеменко Ю.А.
Розрахунок бюджету на основі мінімальної заробітної плати, що складає 70% від прожиткового мінімуму.  
Відхилено    
2. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі - 47.127.510,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 37.390.163,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.737.347,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.   -3- Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 55.165.250,5 тис. грн., у т.ч. доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 43.849.436,8 тис.гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 11.315.813,7 тис.гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.  Враховано    
    -4- Коновалюк В.І.
Змінити суму "47.127.510,8." - на "50.680.510,8", суму 37.390.163,0" - на "39.580.163,6", суму "9.737.347,2" - на"11.100.347,2" Загальна сума збільшення доходної частини бюджету 3553000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -5- Кармазін Ю.А.
Доходи державного бюджету збільшити на 5% за рахунок доходів від корпоративних прав на державну частку в статутних фондах акціонерних товариств, та виведення економіки з тіньового обороту.  
Враховано частково    
    -6- Жовтяк Є.Д.
У частині 1 статті 1 цифри " 47.127.510,8 тис. грн." та "37.390.163, 6 тис.грн." замінити на цифри " 47.827.510,8 тис. грн." та "38.090.163, 6 тис.грн."  
Враховано частково    
    -7- На виконання вимог статей 7, 9 та 15 Бюджетного кодексу України встановити надходження від приватизації державного майна до загального фонду державного бюджету, в сумі 4.547.619 тис. грн.  Враховано частково    
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 47.943.187,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 37.390.163,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 10.553.024, тис. гривень.   -8- Коновалюк В.І.
Змінити суму "47.943.187,6" - на "49.080.510,6", суму "37.390.163,6" - на "37.380.163,6", суму "10.552.024,0" - на "11.800.347,2" Загальна сума збільшення видаткової частини бюджету 3553000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -9- Жовтяк Є.Д.
У частині 3 статті 1 цифри замінити на цифри на"48.272.251, 7 тис. грн." та "37.811.066, 5 тис. грн"  
Враховано частково    
4. Визначити загальний фонд Державного бюджету України на 2003 рік бездефіцитним. Установити граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 815.676,8 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.   -10- Коновалюк В.І.
Змінити суму "815.676,8" - на "819.858,8".  
Відхилено    
    -11- Асадчев В.М.
Кошти від приватизації за виключенням спец.фондів спрямувати на профіцит загального фонду Державного бюджету - 500 млн. грн. Абз.3 статті 1 викласти у редакції: "Встановити на 2003 рік профіцит загального фонду Державного бюджету України у сумі 500 млн. грн."  
Враховано    
    -12- Доцільно за рахунок приватизаційних коштів передбачити у Державному бюджеті України на 2003 рік профіцит і спрямувати вивільнені кошти на достроковий викуп боргових зобов'язань держави  Враховано    
    -13- Порошенко П.О.
У ст.1 встановити профіцит Державного бюджету України в сумі 500 млн.грн., для погашення державного боргу.  
Враховано    
5. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -14- Гіршфельд А.М.
Забезпечити роботу у повному обсязі Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (дія частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 у частині формування дорожніх фондів).  
Враховано частково    
    -15- Гіршфельд А.М.
Забезпечити роботу у повному обсязі Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"  
Враховано    
    -16- Гіршфельд А.М.
Додатково прийняти нові джерела фінансування доріг загального користування: податок на користувачів автомобільних доріг у розмірі до 1% з усіх видів діяльності від обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).  
Відхилено    
    -17- Гіршфельд А.М.
Додатково прийняти нові джерела фінансування доріг загального користування: збір від продажу паливно-мастильних матеріалів у розмірі 30% від обсягів їх реалізації.  
Відхилено    
    -18- Артеменко Ю.А.
Ліквідація у повному обсязі державної заборгованості з ПДВ.  
Відхилено    
6. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:       
7. 1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності відповідно до пункту 1 статті 9 цього Закону);   -19- І) Податок на прибуток підприємств;  Враховано    
    -20- Асадчев В.М.
У статті 2 п.1 98,5 відсотка замінити на 100 відсотків  
Враховано    
8. 2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
9. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
10. 4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
11. 5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);   -21- Порошенко П.О.
пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції: акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
Враховано    
    -22- Коновалюк В.І.
Виключити або викласти в редакції: "акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 25 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів (останні згідно Закону України "Про дорожнє господарство")..  
Відхилено    
    -23- Асадчев В.М.
п.5 статті 2 викласти у редакції: акцизний збір з вироблених в Україні товарів ( крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачуються платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 100 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів).  
Враховано    
    -24- п. 5 статті 2 викласти в редакції: "акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів)"  Враховано    
    -25- Записати в такій редакції: "акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в АР Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів)  Враховано    
12. 6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);   -26- Порошенко П.О.
пункт 6 статті 2 викласти в такій редакції: "акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів)"  
Враховано    
    -27- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
п.6 статті 2 вилучити  
Враховано частково    
    -28- п. 6 статті 2 викласти в редакції: "акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів)  Враховано    
    -29- п. 6 викласти в такій редакції: "акцизний збір з ввезених на територію України товарів, (крім нафтопродуктів і транспортних засобів)  Враховано    
13. 7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім тих, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;   -30- п. 7 статті 2 викласти в такій редакції: "плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, 10% плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади та 10% плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами"  Відхилено    
14. 8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;       
15. 9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);   -31- Порошенко П.О.
пункт 9 статті 2 викласти в такій редакції: ввізне мито (крім ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);  
Враховано    
    -32- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
п.9 статті 2 вилучити  
Враховано частково    
    -33- п. 9 ст. 2 викласти в редакції: "ввізне мито (крім ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них).  Враховано    
16. 10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;       
17. 11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;   -34- Національний банк України
Враховуючи зміст статті 13 проекту закону, здійснення Держказначейством операцій з використанням тимчасово вільних коштів державного бюджету призведе до втрати державним бюджетом ресурсу, яким можливо маневрувати для покриття касових розривів, а з іншого боку - до виникнення негативних диспропорцій між попитом та пропозицією на міжбанківському ринку України в цілому і, як наслідок, - зведе нанівець всі зусилля НБУ щодо недопущення цінової дестабілізації.  
Відхилено    
    -35- Коновалюк В.І.
п. 11 ст. 2 виключити  
Відхилено    
18. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
19. 13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями та розпорядженнями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судових органів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції;   -36- Папієв М.М.
Пункт 13 статті 2 - вилучити.  
Відхилено    
    -37- У п.13 ст.2 слова "Антимонопольного комітету України, інших" вилучити і доповнити після слів "адміністративними комісіями" словами "а також штрафів, що накладаються органами Антимонопольного комітету України". Далі за текстом.  Відхилено    
20. 14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;       
21. 15) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;       
22. 16) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
23. 17) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;   -38- п. 17 ст. 2 виключити  Відхилено    
24. 18) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;       
25. 19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;       
26. 20) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;       
27. 21) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;       
28. 22) рентна плата за транспортування нафти;       
29. 23) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;       
30. 24) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.   -39- Пункт 24 викласти в редакції: виконавчий збір, стягнутий державною виконавчою службою.  Враховано    
    -40- Коновалюк В.І.
Стаття 2. п.24) 100 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.  
Враховано    
    -41- Доповнити пунктом: збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  Враховано    
    -42- Доповнити пунктом: 30 відсотків збіру за забруднення навколишнього природного середовища;  Враховано    
    -43- Доповнити пунктом: надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;  Враховано    
    -44- Доповнити пунктом: кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  Враховано    
    -45- Надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ- 95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання.  Враховано    
    -46- додати до статті 2 новий пункт 31) " 97 відсотків коштів від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм статті 25 цього Закону.  Враховано    
31. 25) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.   -47- Єхануров Ю.І.
Статтю 2 доповнити пунктом наступного змісту: "100% надходжень від оренди державного майна".  
Враховано частково    
    -48- Єхануров Ю.І.
Статтю 2 доповнити пунктом наступного змісту: "100% дивідендів (доходів), що нараховано на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності".  
Враховано    
    -49-  Враховано    
    -50- Асадчев В.М.
додати кошти отримані від приватизації ( за виключенням коштів від приватизації, що спрямовуються до спеціального фонду)  
Враховано    
    -51- Супрун Л.П.
Доповнити статтю 2 пунктом наступного змісту: "Підприємства, які мають підрозділи на території України та ведуть консолідований баланс, сплачують податки (ПДВ, податок на прибуток) за місцем розташування структурного підрозділу у відповідності до кількості працюючих в такому підрозділі .  
Враховано    
    -52- Загрева Б.Ю.
Доповнити ст.2 наступним пунктом: -Аеронавігаційний збір  
Враховано    
32. Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.   -53- Статтю 3 викласти в такій редакції: "Установити, що нафтогазодобувні підприємства вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, ренту плату за природний газ у розмірі 28.9 гривні за 1000 куб. метрів (або 14,45 гривні за 1000 куб. метрів при умові покриття втрат бюджету за рахунок інших джерел доходів) та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.  Враховано    
    -54- Косінов С.А.
Горбаль В.М.
Статтю 3 викласти в редакції: "установити, що нафтогазовидобувні підприємства (крім ДАТ "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ в розмірі 9 грн. за 1000 куб.м. (передбачено 28,9 грн.) та за нафту - у розмірі 17 грн. за 1 тону (передбачено 52,02 грн.)".  
Відхилено Доручення КМУ   
    -55- Франчук А.Р.
До ст.3. Передбачити звільнення ДАТ "Чорноморнафтогаз" від рентної плати на природний газ і нафту.  
Відхилено Доручення КМУ   
    -56- Пинзеник В.М.
Рентну плату встановити 100 грн. за 1 т.  
Відхилено Доручення КМУ   
33. Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:   -57- Скоригувати з відповідними нормами Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", які регулюють строки сплати податків та порядок накладення штрафів.  Відхилено    
34. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;       
35. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;       
36. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.       
37. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -58- Частину п'яту ст. 4 виключити  Відхилено    
38. Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачується у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.       
39. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.       
40. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.       
41. Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2003 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 700.000 тис. гривень.   -59- Національний банк України
В реальності ресурсу для перерахування 700 млн.грн. немає, оскільки кошторис доходів і витрат НБУ на 2003 р. збалансовано і затверджено Радою НБУ з нульовим сальдо.  
Відхилено    
    -60- Святаш Д.В.
Статтю 5 проекту виключити.  
Відхилено    
    -61- Коновалюк В.І.
Доповнити текстом наступного змісту: "Зазначені кошти спрямовувати на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень".  
Відхилено    
    -62- Кармазін Ю.А.
Встановити, що НБУ вносить суму не менш як 900.000 тис. грн.  
Відхилено    
42. Стаття 6. Органам державної податкової служби України:   -63- Ст. 6 виключити, як таку, що суперечить Законам України "Про систему оподаткування", "Про порядок на додану вартість" та ст. 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".  Відхилено    
43. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);   -64- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Виключити слова: "незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки)".  
Відхилено    
44. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2003 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.       
45. Стаття 7. Установити, що до 1 січня 2004 року:       
46. в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;   -65- Коновалюк В.І.
Редакцію статті привести у відповідність з діючим законодавством.  
Враховано частково    
    -66- Катеринчук М.Д.
Пинзеник В.М.
частину 1 статті 7 виключити;  
Відхилено    
47. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2004 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;   -67- Коновалюк В.І.
Доповнити словами "… а також нульову ставку для всіх енергопостачальників".  
Відхилено    
    -68- Частину другу статті 7 виключити  Відхилено    
48. для цілей оподаткування амортизація на основні фонди ІІ та ІІІ груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.   -69- Пинзеник В.М.
Абзац третій статті 7 вилучити.  
Відхилено    
    -70- Косінов С.А.
Ст. 7 доповнити абзацем "Встановити, що до 1 січня 2004 року поновлюється дія п.11.6 ст.11 Закону України "Про податок на додану вартість"в частині застосування нульової ставки податку на додану вартість операцій з продажу природного газу власного видобутку та отриманого в оплату за транзит газу територією України для населення, комунально-побутових споживачів, технологічних потреб та споживачів газу бюджетної сфери".  
Враховано частково    
    -71- Горбаль В.М.
Доповнити проект статтею такого змісту "Абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (ВВР України, 1997р., ;№21, ст.156, №51,ст.305; 1998 р., №20, ст.100; 1999р.,№7,ст.54) викласти у такій редакції: природного газу власного видобутку та отриманого в оплату за транзит газу територією України, призначеного для реалізації населенню, споживачам бюджетної сфери, комунально-побутовим споживачам, на технологічні та власні потреби газотранспортних та газовидобувних підприємств".  
Враховано    
    -72- Доповнити статтю: "Встановити, що до 1 січня 2004 року: поновлюється дія пункту 11.6. статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" в частині застосування нульової ставки податку на додану вартість до операцій з продажу природного газу, імпортованого в Україну; платники податку на додану вартість, які продають газ природний (крім скрапленого), надають послуги з його транспортування, визначають по податку на додану вартість базу оподаткування операцій з продажу таких товарів (послуг) за касовим способом". Передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", що нафтогазовидобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 9,0 гривень за 1000 куб.метрів та за нафту - у розмірі 17,0 гривень за 1 тонну.  Враховано частково    
    -73- Супрун Л.П.
Доповнити новою статтею: В 2003 році оподатковується податком на додану вартість за нульовою ставкою: операції з ввезення газу на митну територію України: операції з продажу газу, імпортованого в Україну, та газу, видобутого в Україні безпосередньо споживачам (крім населення та бюджетних організацій). Застосовується в 2003 році порядок сплати податку на додану вартість, встановлений пунктом 11.6. ст.11 Закону України "Про податок на додану вартість" в частині продажу безпосередньо споживачам (крім населення та бюджетних організацій) газу, імпортованого в Україну, та газу, видобутого в Україні.  
Враховано    
49. Стаття 8. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.   -74- Порошенко П.О.
Супрун Л.П.
У першому реченні вилучити слова:"… видачі ліцензії на …"  
Враховано    
    -75- Сухий Я.М.
Виключити  
Відхилено    
    -76- Скоригувати з відповідними нормами Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", які регулюють строки сплати податків та порядок накладення штрафів.  Відхилено    
50. Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця) подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.   -77- Додати нову статтю : "Установити, що у 2003 році до загального фонду Державного бюджету спрямовуються нараховані підприємствами державної форми власності 10 відсотків від суми амортизаційних відрахувань ".  Враховано    
51. Стаття 9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині доходів є:   -78- Порошенко П.О.
У ст. 9 передбачити зарахування до спеціального фонду надходження в результаті здійснення державних зовнішніх запозичень, що мають цільове призначення тільки іноземні гранти та дарунки у вартісному обрахунку ( за винятком грантів і дарунків, що надходять до органів державної влади та зараховуються до загального фонду бюджету). При цьому, Уряд на стадії планування занижує надходження до спеціального фонду у сумі 1 млрд.грн.  
Відхилено    
52. 1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);   -79- Асадчев В.М.
п.1 статті 9 скасувати  
Враховано    
    -80- Качур П.С.
Підпункт 1 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано    
53. 2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;   -81- виключити та перенести у ст.2  Враховано    
    -82- Качур П.С.
Підпункт 2 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано    
54. 3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;   -83- Порошенко П.О.
пункт 3 статті 9 викласти в такій редакції: акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;  
Враховано    
    -84- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
п.3 статті 9 "50 відсотків замінити на 100 відсотків"  
Враховано    
    -85- п. 3 статті 9 викласти в редакції: "акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів".  Враховано    
    -86- Качур П.С.
Підпункт 3 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано частково    
    -87- Викласти в такій редакції: акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;  Враховано    
55. 4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;   -88- Порошенко П.О.
пункт 4 статті 9 викласти в такій редакції: акцизний збір з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;  
Враховано    
    -89- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
Замість "50 відсотків" записати "100 відсотків"  
Враховано    
    -90- Викласти в редакції: "акцизний збір з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів".  Враховано    
    -91- Качур П.С.
Підпункт 4 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано частково    
56. 5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;   -92- Качур П.С.
Підпункт 5 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано частково    
57. 6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;   -93- Порошенко П.О.
пункт 6 статті 9 викласти в такій редакції: ввізне мито з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;  
Враховано    
    -94- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
Замість "50 відсотків" записати "100 відсотків"  
Враховано    
    -95- п. 6 статті 9 викласти в редакції: " ввізне мито з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них"  Враховано    
    -96- Качур П.С.
Підпункт 6 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано частково    
58. 7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;   -97- Качур П.С.
Підпункт 7 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
59. 8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;       
60. 9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;   -98- Качур П.С.
Підпункт 9 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
61. 10) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;   -99- 10) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до Закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкових валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного камінні та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  Враховано    
    -100- Національний банк України
Враховуючи те, що введення додаткових зборів на виплату пенсій було тимчасовим заходом для забезпечення погашення існуючої на той час заборгованості з виплати пенсії, пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" в частині відміни справляння збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют.  
Відхилено    
    -101- п. 10 ст. 9 виключити  Відхилено    
    -102- Качур П.С.
Підпункт 10 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
62. 11) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;   -103- 11) виключити та перенести у ст.2  Враховано    
    -104- Качур П.С.
Підпункт 11 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано    
    -105- Вважаємо за необхідне уточнити п. 11 ст. 9  Враховано    
63. 12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;   -106- Качур П.С.
Підпункт 12 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
64. 13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;   -107- Качур П.С.
Підпункт 13 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
    -108- п. 13 ст. 9 виключити  Відхилено    
65. 14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;   -109- Качур П.С.
Підпункт 14 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
66. 15) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;   -110- Качур П.С.
Підпункт 15 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
67. 16) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;   -111- Качур П.С.
Підпункт 16 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
68. 17) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;   -112- Богатирьова Р.В.
Пункт 17 статті 9 доповнити словами: "окрім коштів, що надійшли за надання освітніх послуг".  
Відхилено    
    -113- Качур П.С.
Підпункт 17 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
    -114- Уточнити які саме "власні надходження бюджетних установ" пропонується зарахувати до спеціального фонду та визначити, що такі надходження здійснюються відповідно до законодавства.  Враховано частково    
69. 18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;   -115- Качур П.С.
Підпункт 18 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
70. 19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;   -116- Качур П.С.
Підпункт 19 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Відхилено    
71. 20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;       
72. 21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;       
73. 22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;   -117- 22) виключити та перенести у ст.2  Враховано    
    -118- Качур П.С.
Підпункт 22 із статті 9 вилучити. Включити підпункт до статті 2."Доходи загального фонду Державного бюджету"  
Враховано    
74. 23) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;   -119- 23) виключити та перенести у ст.2  Враховано    
75. 24) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою.   -120- 24) виключити  Враховано    
    -121- Додати новий пункт "3 відсотки коштів від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.  Враховано    
    -122- Додати новий пункт "кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми";  Враховано    
    -123- Додати новий пункт "кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова"  Враховано    
    -124- Додати нову статтю: "Установити, що у 2003 році при передачі в оренду державного майна, яке знаходиться в розпорядженні бюджетних установ, орендна плата зараховується у розмірі 50 відсотків до загального фонду та 50 відсотків - до спеціального фонду Державного бюджету.  Враховано    
    -125- Статтю 9 доповнити пунктом: "надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ- 95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання , яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України.  Враховано    
    -126- Папієв М.М.
Статтю 9 доповнити пунктом 25 наступного змісту: "Надходження від сплати штрафів та пені за рішенням органів Антимонопольного комітету України".  
Відхилено    
    -127- Доповнити ст. 9 пунктами 25 та 26 наступного змісту: "25) кошти, які надійдуть від реалізації бойових ракет РС-18, їх складових; кошти, які надійдуть від реалізації лому кольорових та чорних металів, отриманого в наслідку утилізації бойових ракет".  Враховано в іншій редакції   
    -128- Визначити "Надходження від збору за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією двох і більше областей" ( сума 1000 млн.грн.)  Враховано    
    -129- Асадчев В.М.
Додати кошти отримані від приватизації, що спрямовуються до спеціального фонду, згідно п.п. 2), 3), 4) статті 22, а також коштів спрямованих на програму підтримки малого підприємництва  
Враховано частково    
76. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -130- Майстришин В.Я.
До додатку № 2 внести фінансування в розрізі конкретних головних розпорядників бюджетних коштів, для потреб яких ці запозичення передбачено.  
Враховано    
    -131- Чичканов С.В.
Переглянути формування загального фінансування Державного бюджету за рахунок надходжень через реприватизацію підприємств, виробляючих горілчані вироби, встановлення монополії держави на продаж цих виробів та перерозподілення отриманих доходів з метою інвестування найбільш конкурентоздатних підприємств машинобудівного комплексу.  
Відхилено    
77. Стаття 10. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 11.788.497,2 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.112.041,7 тис. доларів США.   -132- Національний банк України
У складі внутрішнього державного боргу не врахована заборгованість за кредитами, які надавалися Нацбанком у 1991-1993 рр. Для фінансування дефіциту держбюджету та віднесені на внутрішній державний борг за окремим рішенням ВРУ та Президента у сумі 129,233 млн.грн., про необхідність якої НБУ неодноразово наголошував.  
Відхилено    
    -133- Коновалюк В.І.
Перевести у національну грошову одиницю  
Відхилено    
    -134- Включити суму заборгованості за кредитами, які надавалися Національним банком у 1991-1993 роках для фінансування дефіциту державного бюджету в сумі 129,233 млн. грн., до граничного розміру державного внутрішнього боргу.  Відхилено    
    -135- Порошенко П.О.
Затвердити структуру державного внутрішнього та державного зовнішнього боргу України.  
Відхилено    
78. Стаття 11. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення у неповному обсязі, воно може заміщуватися надходженням коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень.   -136- Порошенко П.О.
Статтю 11 викласти в редакції: "Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України. Збільшення (зменшення) граничного розміру державного боргу здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету."  
Враховано    
    -137- Запровадження такого механізму сприятиме розвитку ринку короткострокових позик, що призведе до ускладнення управління внутрішнім державним боргом, підвищення загального обсягу державного боргу та вартості його обслуговування, отже - до збільшення обсягів видатків бюджету.  Відхилено    
    -138- Горбаль В.М.
Після слів "відповідних обсягів запозичень", доповнити словами "але за умов неперевищення затвердженого у бюджеті показника платежів з обслуговування державного боргу".  
Відхилено    
    -139- Кармазін Ю.А.
Вилучити текст "У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення у неповному обсязі, воно може заміщуватися надходженням коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень."  
Відхилено    
    -140- Мінфіну розробити механізм та порядок залучення додаткових коштів у випадку нестачі бюджетних ресурсів.  Відхилено    
    -141- Порошенко П.О.
Друге речення частини 1 статті 11 проекту закону доповнити словами: "в межах затвердженого загального обсягу державного боргу".  
Відхилено    
79. Установити, що в разі надходження коштів від приватизації державного майна до загального фонду Державного бюджету України в сумі менше, ніж визначено у додатку № 2 до цього Закону, дозволяється збільшення зовнішніх (внутрішніх) джерел державного запозичення на суму такого недонадходження та відповідне збільшення граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України станом на 31 грудня 2003 року на суму такого запозичення.   -142- Єхануров Ю.І.
Доповнити Розділ 3 статтею у наступній редакції: "Установити, що заборгованість перед державою, яка виникла внаслідок несплати дивідендів (доходів) нарахованих на акціх (частки, паї) господарських товариств, що є у державній власності, проводиться Міністерством фінансів України як бюджетна позичка".  
Відхилено    
    -143- Павловський М.А.
Статтю 11 доповнити абз. наступного змісту: "Установити, що не менше 90% зовнішніх запозичень направляються на створення робочих місць, підтримку і розвиток власного виробництва кінцевої наукомісткої продукції в галузях машинобудування, електронного машино- приладобудування, енергозберігаючих технологій, літакобудування, автомобілебудування, с/г машинобудування, тощо".  
Враховано    
    -144- Качур П.С.
Частину другу статті 11 вилучити.  
Враховано    
80. Стаття 12. Установити, що у 2003 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здійснюється.   -145- Павловський М.А.
Статтю 12 перед першим абзацем доповнити новим абзацем наступного змісту: "Установити, що починаючи з 2003 року надання державних гарантій суб'єктам підприємницької діяльності буде проводитись лише під організацію власного виробництва завершеної наукомісткої продукції, яка є новою або імпортозамінюючою".  
Відхилено    
    -146- Асадчев В.М.
Абз. 1 статті 12 викласти у редакції: Установити, що у 2003 році надання державних гарантій за позиками, які не передбачені Державним бюджетом України і можуть збільшити розмір державного боргу України здійснюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.  
Враховано в іншій редакції   
    -147- Кармазін Ю.А.
Вилучити частину тексту: "крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України"  
Відхилено    
    -148- Порошенко П.О.
У статті 12 проекту закону визначити граничний обсяг надання державних гарантій.  
Відхилено    
81. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -149- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 12 вилучити.  
Відхилено    
82. Стаття 13. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави, операції купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі операції РЕПО, депонування коштів на чергові платежі з обслуговування та погашення державного боргу.   -150- Порошенко П.О.
Статтю 13 викласти в наступній редакції: "Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом з метою економії бюджетних коштів. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджета розробити організаційно-правові засади проведення таких операцій та напрямків використання їх результатів.  
Враховано    
    -151- Доповнити реченням такого змісту:  Враховано    
    -152- Коновалюк В.І.
Вилучити слова: "депонування коштів на чергові платежі з обслуговування та погашення державного боргу"..  
Відхилено    
    -153- Статтю 13 виключити  Відхилено    
    -154- Порошенко П.О.
Статтю 13 викласти у такій редакції:  
Враховано в іншій редакції   
83. Стаття 14. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.   -155- Добкін М.М.
 
Враховано в іншій редакції   
    -156- Кармазін Ю.А.
Статтю 14 вилучити.  
Відхилено    
    -157- Майстришин В.Я.
Доповнити після слів: "Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень", словами: "які передбачені в державному бюджеті" і далі за текстом.  
Відхилено    
84. Стаття 15. Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод.   -158- Порошенко П.О.
Статтю 15 виключити  
Враховано    
    -159- Тігіпко С.Л.
Замінити статті 15 і 16 статтями 15 - 18 у наступній редакції: Стаття 15. Надати у 2003 році Кабінету Міністрів України право реструктуризувати прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладення з юридичними особами-позичальниками відповідних угод про реструктуризацію. Зазначені угоди є чинними за умови здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та обслуговування відповідних кредитів та бюджетних позичок в частині, яка не реструктуризується. Стаття 16. Надати у 2003 році Кабінету Міністрів України право приймати в рахунок погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, облігації підприємств, що випускатимуться юридичними особами - позичальниками з такою метою. Передача Кабінету Міністрів України облігацій підприємств в рахунок погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, оформляються відповідними угодами з юридичними особами-позичальниками. Кабінет Міністрів України має право власно або опосередковано здійснювати продаж таких облігацій на відкритих аукціонах. Кабінетом Міністрів України у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку. Стаття 17. Реалізація прав Кабінету Міністрів України, визначених статтями 15 та 16 цього Закону, покладається на Міністерство фінансів та Міністерство економіки України, компетенція яких щодо такої діяльності визначається чинним законодавством та відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України. Умови погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, відповідно до укладених угод про реструктуризацію, та умови обслуговування і погашення облігацій підприємств, випущених в рахунок погашення такої заборгованості, повинні бути наближені до умов реструктуризації державного боргу України перед Паризьким клубом кредиторів. Термін погашення заборгованості за угодами про реструктуризацію та облігаціями має складати 12 років, включаючи трьох річний пільговий період та погашення рівними піврічними платежами протягом 9 років. Враховуючи значні обсяги прострочених відсотків на невиплачену суму основного боргу та відсотків за користування кредитом, ці відсоткові платежі капіталізуються та відповідно сума основного боргу позичальника збільшується на суму таких капіталізованих відсоткових платежів. На суму основного боргу за угодами про реструктуризацію та облігаціями нараховується відсоткова ставка, що встановлюється Кабінетом Міністрів України на рівні відсоткових ставок за відповідними двосторонніми угодами між Україною та країнами-членами Паризького клубу кредиторів. Виконання зобов`язань позичальника за угодами про реструктуризацію та/або щодо обслуговування та погашення облігацій підприємств забезпечуються заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов`язання щодо виконання таких зобов`язань позичальника. Після повного виконання зобов`язань за угодами про реструктуризацію та/або щодо обслуговування та погашення облігацій підприємств та/або продажу Міністерством фінансів України облігацій підприємств на відкритих аукціонах, сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов`язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, списується. У разі, невиконання юридичною особою-позичальником зобов`язань за угодою про реструктуризацію та/або зобов`язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що реструктуризується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість в повному обсязі визнається простроченою та визначений Кабінетом Міністрів державний орган стягнення здійснює всі необхідні заходи для стягнення такої заборгованості, в тому числі, реалізацію предмету застави та порушення справи про банкрутство, відповідно до чинного законодавства. У разі, невиконання юридичною особою-позичальником зобов`язань щодо обслуговування та погашення виданих в погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, облігацій, заборгованість такого позичальника за облігаціями визнається в повному обсязі простроченою та визначений Кабінетом Міністрів державний орган стягнення здійснює всі необхідні заходи для стягнення такої заборгованості, в тому числі, реалізацію предмету застави та порушення справи про банкрутство, відповідно до чинного законодавства. У разі, відмови підприємством від запропонованих Кабінетом Міністрів України умови реструктуризації та невиконання юридичною особою-позичальником зобов`язань щодо обслуговування та погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, визначений Кабінетом Міністрів державний орган стягнення здійснює всі необхідні заходи для стягнення такої заборгованості, в тому числі, порушення справи про банкрутство, відповідно до чинного законодавства. Стаття 18. Доповнити частину 6 статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" після слів "…розміру статутного фонду…" словами, "якщо інше не передбачено законом".  
Відхилено    
    -160- Єдін О.Й.
Викласти статтю в редакції: "Надати в 2003 році Міністерству фінансів України право реструктуризувати прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою, або під державні гарантії бюджетними позичками та позичками Української Державної інноваційної компанії…" далі за текстом.  
Відхилено    
    -161- Кармазін Ю.А.
Добкін М.М.
Статтю 15 вилучити.  
Враховано    
    -162- Качур П.С.
Додати в першому абзаці статті 15 після слів "Міністерству фінансів України"-"за погодженням із Комітетом з питань бюджету"  
Відхилено    
    -163- Частину першу ст. 15 викласти у редакції: "Надати у 2003 році право реструктурувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод. Кабінету Міністрів України визначити принципи та умови, на яких здійснюється реструктуризація цієї заборгованості.  Відхилено    
    -164- Порошенко П.О.
Частину 1 статті 15 доповнити словами "та забезпечити своєчасне погашення позичальниками реструктуризованих боргів".  
Відхилено    
85. Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.   -165- Вилучити слова: "чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язанні щодо виконання таких зобов'язань позичальника".  Відхилено    
86. У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість в повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.   -166- Пинзеник В.М.
Абзац третій ст.15 слова "та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку" замінити на "та стягується через механізм банкрутства".  
Відхилено    
    -167- Частина третя суперечить частині другій преамбули Закону Україні "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Пропонується виключити.  Відхилено    
87. Стаття 16. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2003 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою.   -168- Порошенко П.О.
Статтю 16 виключити  
Враховано    
    -169- Статтю 16 вилучити.  Враховано    
    -170- Гіршфельд А.М.
Механізм, передбачений ст.16 у 2002 році себе не виправдав, проте не дозволив використати інші перспективні можливості - залучення лізингових компаній для стягнення заборгованості позичальників від імені Кабінету Міністрів за агентськими угодами з Мінагрополітики.  
Відхилено    
88. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується.   -171- Плужников І.О.
Другий абзац статті 16 викласти у такій редакції: При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі нараховується зменшується до розміру 10% від суми векселя.  
Відхилено    
    -172- Майстришин В.Я.
Викласти в наступній редакції: "При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 25 відсотків їх номінальної суми, а у разі необхідності, за погодженням з Комітетом Верховної України з питань бюджету, підкомітетом з питань державного боргу, запозичень та інвестицій, - до 50 відсотків. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується."  
Відхилено    
89. Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку.       
90. Стаття 17. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2003 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.   -173- Кармазін Ю.А.
Статтю 17 вилучити.  
Відхилено    
91. З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань, на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат в повному обсязі у встановленому законом порядку.   -174- Горбаль В.М.
Доповнити абзацом такого змісту: "З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на майно юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, розповсюджуються норми, що передбачені пунктом 8.6 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Дія цих норм застосовується також до юридичних осіб, які не ліквідували заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, на дату введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік".  
Відхилено    
92. Стаття 18. Дозволити Фонду державного майна України збільшувати частку держави в статутному фонді позичальників кредитів, залучених державою або під державні гарантії, в рахунок погашення простроченої заборгованості таких позичальників перед державою.   -175- Порошенко П.О.
Статтю 18 вилучити  
Враховано    
    -176- Добкін М.М.
Викласти в наступній редакції: "Дозволити Фонду Державного майна України збільшувати частку держави в статутному фонду позичальників кредитів, залучених державою або під державні гарантії, в рахунок погашення простроченої заборгованості таких позичальників перед державою. Підприємство боржник емітує простий вексель на повну суму заборгованості перед державою й передає у Фонд Державного майна України, а Фонд державного майна України робить цими цінними паперами внесок до статутного фонду підприємств боржників. Після отримання Фондом державного майна України відповідної кількості корпоративних прав на повну суму внеску до статутного фонду векселі погашаються, а заборгованість списується. Частка державного майна, сформована таким шляхом, одночасно включається до Програми приватизації державного майна на поточний рік з метою її подальшої реалізації".  
Відхилено    
    -177- Порошенко П.О.
Качур П.С.
Кармазін Ю.А.
Статтю 18 вилучити.  
Відхилено    
    -178- Гіршфельд А.М.
Недоречною є можливість, надана ст.18 проекту бюджету щодо збільшення частки держави у статутних фондах позичальників кредитів, залучених державою або під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. Фактично це означає некомпенсоване списання.  
Відхилено    
93. Порядок проведення зазначених розрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
94. Стаття 19. Зарахувати вартість поставленої до державного резерву у 1999-2000 роках сільськогосподарської продукції за цінами, встановленими відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, в погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -179- Кармазін Ю.А.
Статтю 19 вилучити.  
Відхилено    
95. Стаття 20. Дозволити Кабінету Міністрів України:   -180- Порошенко П.О.
Абзац 1 та 2 ст.20 вилучити.  
Враховано    
    -181- Виключення ст.20 зменшить негативне бюджетне навантаження  Враховано    
    -182- Майстришин В.Я.
Статтю 20 вилучити.  
Враховано    
    -183- Шпак В.Ф.
Статтю 20 доповнити новим пунктом такого змісту: "передати до Статутного фонду державної Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", вилучену по залишковій вартості сільськогосподарську техніку, закуплену за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва" с послідуючою передачею її державним машинно-технологічним станціям.  
Відхилено    
96. надати в 2003 році Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредит за рахунок випуску державних цінних паперів на суму до 165.931 тис. гривень у разі вичерпання фінансових можливостей цього Фонду щодо відшкодування втрат фізичних осіб внаслідок банкрутства комерційних банків;   -184- Коновалюк В.І.
Виключити  
Враховано    
97. зробити у 2003 році внесок у розмірі 100.000 тис. гривень до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України" у разі загрози втрати нормативу платоспроможності за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від розміщення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу від 4,5 до 5 років.   -185- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Відмінити внесення коштів в сумі 100 млн. гривень до ВАТ "Державний ощадний банк України"  
Враховано    
    -186- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
Вилучити абз. 2 статті 20 проекту закону  
Враховано    
    -187- Катеринчук М.Д.
цифру "100.000" змінити на показник "50.000";  
Відхилено    
98. При цьому, допускається збільшення граничного розміру державного внутрішнього боргу України станом на 31 грудня 2003 року та граничного розміру дефіциту Державного бюджету України в 2003 році на суму таких випусків.   -188- Коновалюк В.І.
Асадчев В.М.
абз.3 статті 20 виключити  
Враховано    
99. Стаття 21. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік належать:       
100. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;       
101. 2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм пунктів 3 і 4 статті 22 цього Закону та норм статті 25 цього Закону.   -189- Порошенко П.О.
Асадчев В.М.
Пункт 2 статті 21 вилучити.  
Враховано    
102. Стаття 22. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині фінансування є:   -190- Кармазін Ю.А.
Статтю 22 вилучити.  
Відхилено    
103. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;   -191- Пинзеник В.М.
п.1 ст.22 вилучити.  
Відхилено    
104. 2) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням норм пунктів 3 і 4 статті 22 цього Закону та норм статті 25 цього Закону;   -192- Асадчев В.М.
п. 2 статті 22 визначити як джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України, крім цього додати до спеціального фонду кошти від приватизації, що спрямовуються на виконання програми підтримки малого підприємництва.  
Враховано    
    -193- Порошенко П.О.
Пункт 2 статті 22 вилучити.  
Враховано    
105. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;   -194- Асадчев В.М.
п. 3 статті 22 визначити як джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України, крім цього додати до спеціального фонду кошти від приватизації, що спрямовуються на виконання програми підтримки малого підприємництва.  
Враховано    
    -195- Порошенко П.О.
Пункт 3 статті 22 вилучити.  
Враховано    
106. 4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;   -196- Асадчев В.М.
п. 4 статті 22 визначити як джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України, крім цього додати до спеціального фонду кошти від приватизації, що спрямовуються на виконання програми підтримки малого підприємництва.  
Враховано    
    -197- Качур П.С.
Після слова "товариств" доповнити словами "Харківської області"  
Враховано    
107. 5) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів;       
108. Стаття 23. Визнати в 2003 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.   -198- Пинзеник В.М.
Галієв Е.Е.
Святаш Д.В.
Статтю 23 виключити.  
Відхилено    
    -199- Васильєв Г.А.
Доповнити абзац положенням такого змісту: "Зазначені кошти спрямовуються на збільшення дотацій вирівнювання з держаного бюджету, передбачених для місцевих бюджетів"  
Відхилено    
    -200- Порошенко П.О.
Абзац 2 ст. 23 вилучити.  
Немає висновку    
109. Установити, що 25 відсотків коштів, отриманих в рахунок повернення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, спрямовуються на видатки з матеріально-технічного забезпечення органів державної податкової служби України, що дає право Державній податковій адміністрації України на додаткові бюджетні призначення в межах зазначених надходжень.   -201- Асадчев В.М.
Васильєв Г.А.
Добкін М.М.
Качур П.С.
Катеринчук М.Д.
Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Вилучити абзац 2 статті 23.  
Враховано    
    -202- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Кармазін Ю.А.
Зменшити з 25 до 5 відсотків відрахування Державній податковій адміністрації  
Відхилено    
    -203- Горбаль В.М.
Доповнити реченням такого змісту: "Таке право виникає за умов, що підприємства, з яких стягнена прострочена заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, не мають заборгованість за поточними податковими зобов'язаннями".  
Відхилено    
    -204- Коновалюк В.І.
Викласти в редакції: Установити, що 25 відсотків коштів, отриманих в рахунок повернення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, спрямовуються на видатки з матеріально-технічного забезпечення органів державної податкової служби України, що дає право Державній податковій адміністрації України на додаткові бюджетні призначення.  
Відхилено    
    -205- Манчуленко Г.М.
Зменшити видатки за ст.23 Державній податковій адміністрації України.  
Відхилено    
    -206- Майстришин В.Я.
Вилучити в другому абзаці після слів: "залученими державою або під державні гарантії", слова "та бюджетними позичками".  
Відхилено    
    -207- Майстришин В.Я.
Визначити розміри обсягів коштів додатку № 3, на які є посилання.  
Відхилено    
110. Стаття 24. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 9 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.   -208- Кармазін Ю.А.
Статтю 24 вилучити.  
Відхилено    
    -209- Заічко В.О.
Вернидубов І.В.
ст. 24 викласти в наступній редакції:"Установити, що кошти отримані згідно з пунктом 8 статті 9 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, крім обсягів втрат органів місцевого самоврдування м. Севастополя по податку на землю  
Враховано    
111. Стаття 25. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 21 та пункту 2 статті 22 цього Закону у сумі не менш як 2.065.740 тис. гривень.   -210- В абзаці 1 після слів "надходження до" додати слово "доходів"; слова "відповідно до п.2 статті 21 та п.2 статті 22 цього Закону" вилучити ; замість суми 2.065740 тис.грн. записати 4.547600 тис.грн.  Враховано    
    -211- Асадчев В.М.
Чичканов С.В.
Статтю 25 вилучити  
Відхилено    
    -212- Кармазін Ю.А.
Цифри "2.065.740" замінити на "5.000.000"  
Відхилено    
    -213- Коновалюк В.І.
Фонду державного майна України забезпечити в 2003 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 21 та пункту 22 цього Закону у сумі не менш як 2500000 тис.гривень.  
Враховано частково    
112. У разі перевиконання зазначених надходжень понад обсяги, передбачені цією статтею, додатково отримані кошти розподіляються у такому порядку:   -214- Така норма суперечить Бюджетному кодексу України (стаття 33, п. 5) та не враховує Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік, що схвалені постановою Верховної ради України від 4 липня 2002 року № 32-ІУ.  Відхилено    
113. 95 відсотків - зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і спрямовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, на державні капітальні вкладення, створення космічного комплексу "Циклон-4", реформування та розвиток Збройних Сил України, розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та проведення фундаментальних досліджень Національною Академією наук України, що дає право на додаткові бюджетні призначення для проведення зазначених видатків;       
114. 5 відсотків - зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації.   -215- Коновалюк В.І.
Виключити  
Враховано    
115. ІV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -216- Александровська А.О.
Передбачити суму 100 млн.грн. для відшкодування подорожчання будівництва кооперативних будинків і розглядати ці виплати як компенсацію громадянам втрат від проведення політики ринкових реформ в Україні.  
Відхилено    
    -217- Доповнити статтею такого змісту: "Установити, що кошти спрямовані на державні централізовані капітальні вкладення в сумі 400.000 тис. грн. використовуються відповідно до додатку № _ цього закону.  Враховано    
    -218- Слабенко С.І.
Продовжити в належних обсягах фінансування Державних цільових та комплексних програм, спрямованих на: забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, погашення заборгованості із заробітної плати та її підвищення, компенсацію знецінених заощаджень, розвиток та вдосконалення освіти, збереження здоров'я населення, покращання житлових та побутових умов, соціальний захист всіх верств і категорій населення, ремонт та будівництво доріг, збереження і реконструкцію об'єктів історичної та культурної спадщини, інших програм соціального спрямування та покращання добробуту народу України.  
Враховано частково    
    -219- Встановити мінімальну заробітну плату на 2003 рік у розмірі 272 грн.  Відхилено    
    -220- Рудковський Д.О.
Переглянути статті видатків проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", передбачивши в ньому окремим рядком фінансування державних централізованих капітальних вкладень на рівні не менше 2002 року.  
Враховано    
    -221- Артеменко Ю.А.
Суттєве скорочення витрат на силові органи ( військові, податкові органи, міліція) та органи державної виконавчої влади.  
Враховано частково    
    -222- Артеменко Ю.А.
Збільшити витрати на соціальну сферу, зокрема на медицину до 4% ВВП  
Враховано частково    
    -223- Коновалюк В.І.
Загальна сума збільшення видаткової частини становить 3 553 000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -224- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування судової влади на 50 000 тис.грн.  
Враховано    
    -225- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування регулювання трудових відносин на 35 000 тис. грн.  
Відхилено    
    -226- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування: охорона здоров'я на 500 000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -227- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування на Фізична культура і спорт - на 50 000 тис.грн.,  
Враховано частково    
    -228- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування на Освіта - на 300 000 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -229- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування на Соціальний захист та соціальне забезпечення - на 553 954,9 тис.грн.;  
Враховано частково    
116. Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього Закону.   -230- Майстришин В.Я.
Обсяги державних зовнішніх запозичень по конкретних проектах і програмах мають відображатися у законі про бюджет у повному обсязі по конкретних розпорядниках бюджетних коштів. Згідно цього Закон "Про Державний бюджет" Додаток 3 доповнити колонками: "Фінансування", яка відображатиме додаткове фінансування розпорядника бюджетних коштів у поточному році за рахунок діючих та нових цільових програм. "Всього", яке відображатиме загальні витрати розпорядника бюджетних коштів у поточному році.  
Враховано частково    
    -231- Добкін М.М.
Передбачити додаткове фінансування відповідно до абзаців 2 - 8 частини другої ст. 43 Закону України "Про загальну середню освіту" у розмірі 250 300 тис. грн.  
Враховано частково    
    -232- Добкін М.М.
Передбачити додаткове фінансування відповідно до абзацу 5 частини третьої статті 5, частини 6 статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" у розмірі 427000 тис. грн.  
Враховано частково    
    -233- Добкін М.М.
Передбачити додаткове фінансування відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 30, Закону України "Про дошкільну освіту" у розмірі 37100 тис. грн.  
Враховано частково    
    -234- Виділити витрати окремим рядком на реалізацію Програми інтеграції України до Європейського Союзу.  Враховано в іншій редакції   
    -235- Видатки на виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу записати окремо в структурі витрат на реалізацію Програми інтеграції України до Європейського Союзу.  Враховано частково    
    -236- З метою реалізації Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001 - 2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. №179, передбачити відповідні видатки на 2003 рік у розмірі 14 млн. грн.;  Враховано частково    
    -237- З метою раціонального використання бюджетних коштів закупівлю лікарських засобів, в тому числі інсулінів, здійснювати централізовано з Державного бюджету;  Враховано    
    -238- Виділити кошти в розмірі 10 млн. грн. на заходи, спрямовані на припинення спаду та забезпечення розвитку в Україні потужної індустрії дитячого харчування;  Відхилено    
    -239- Забезпечити бюджетними ресурсами організацію безкоштовного харчування учнів 1-3 класів шкіл, та малозабезпечених дітей з числа учнів ПТУ згідно з вимогами частини 7 ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства";  Враховано частково    
    -240- Передбачити в бюджетних видатках окремим рядком кошти в розмірі 20 млн. грн. для організації оздоровлення дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  Враховано    
    -241- Асадчев В.М.
Кошти від приватизації за виключенням спец.фондів спрямувати на: капітальні вкладення - 800 млн. грн. з яких: на загальнодержавні програми - 400 млн. грн. і програми місцевого значення - 400 млн. грн. на повернення заощаджень громадян - 500 млн. грн. ( додатково до існуючих) на програми кредитного інвестування  
Враховано частково    
    -242- Асадчев В.М.
Капітальні вкладення на загальнодержавні програми передбачити: будівництво метро - 120 млн. грн. підтримка програм літакобудування - 100 млн. грн. відновлення історичної частини міста Львова - 20 млн. грн. відновлення історичної частини міста Одеси - 20 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -243- Асадчев В.М.
Капітальні видатки на програми місцевого значення: передбачити у рівних пропорціях між регіонами згідно пропозицій регіонів.  
Враховано в іншій редакції   
    -244- Атрошенко В.А.
З метою ліквідації заборгованості перед обласними телерадіокомпаніями та забезпечення трансляції державних телерадіопрограм збільшити видатки замовників їх послуг - Національної телевізійної та Національної радіомовної компаній України, які фінансуються з державного бюджету.  
Враховано частково    
    -245- Атрошенко В.А.
Визначити у державному бюджеті на 2003 рік обсяги фінансування державних централізованих капітальних вкладень.  
Враховано    
    -246- Косінов С.А.
Передбачити окремим рядком кошти на фінансування реставрації пам'ятника історії та культури - будинку Харківської державної академії дизайну та мистецтв у сумі 1,5 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -247- Кармазін Ю.А.
Скоротити на 50% витрати по органах державної влади, а вивільнені кошти направити на фінансування освіти, закладів охорони здоров'я, оновлення озброєння.  
Враховано частково    
    -248- Калінчук В.А.
Передбачити виділення коштів для фінансування централізованих капітальних вкладень, які розподіляються через міністерства і відомства України для об'єктів загальнодержавного значення не менше 500 млн. грн.  
Враховано частково    
    -249- Прошкуратова Т.С.
Збільшити видатки загального фонду Державного бюджету в обсягах 220,0 млн.грн. (це переважно для виплати заробітної плати педагогічним на науково-педагогічним працівникам професійно-технічних та вищих навчальних закладів).  
Враховано частково    
    -250- З метою п'ятдесятивідсоткового підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2003 року передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2003 рік збільшення видатків на розвиток галузі освіти із загального фонду Державного бюджету в обсязі 217,1 млн.грн.  Враховано частково    
    -251- Встановити обсяг коштів на будівництво житла у 2003 рокі у сумі 306352 тис. грн., тобто близько 0,5 відсотка доходу Державного бюджету.  Враховано в іншій редакції   
    -252- Передбачити видатки на фінансування Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії у розмірі 300470 тис. грн.  Враховано частково    
    -253- Передбачити видатки на проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Місто найкращого благоустрою" у розмірі 6700 тис. грн.  Відхилено    
    -254- Передбачити видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (користування житлом, тепловою енергією, водопостачання та водовідведення) та проїзд в міськелектротранспорті працюючим категоріям громадян у розмірі 292 000 тис. грн.  Враховано частково    
    -255- Павлюк М.П.
Передбачити фінансуваня комплексу заходів з укріплення державного кордону з республікою Молдова у розмірі 2500 грн.  
Враховано частково    
    -256- Порошенко П.О.
Статтю 26 викласти в редакції статті 17 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік". А саме: "Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2003 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього Закону. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на: оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки. Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України. Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.  
Враховано    
117. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.   -257- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 26 викласти в такій редакції: "Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за рішенням Верховної Ради."  
Відхилено    
118. Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України.   -258- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 26 слова "визначається Міністерством фінансів України" замінити на слова "визначається законом".  
Враховано в іншій редакції   
119. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:       
120. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;       
121. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.       
122. Стаття 27. Органи Державного казначейства України здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.   -259- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 27 слова "у порядку, визначеному Державним казначейством України" замінити на слова "визначеному законом".  
Відхилено    
123. Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році з врахуванням необхідності виконання зобов'язань минулих років, зареєстрованих в органах Державного казначейства України.   -260- Асадчев В.М.
абз 2 статті 27 виходить за межі бюджетного періоду.  
Відхилено    
    -261- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 27 слова "з врахуванням необхідності виконання" замінити на слова "можуть братися тільки після виконання".  
Відхилено    
124. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань та незареєстровані в органах Державного казначейства України не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.   -262- Абзац третій доповнити реченням такого змісту "Зобов'язання, взяті розпорядниками без відповідних бюджетних асигнувань вважаються нецільовим використанням бюджетних коштів".  Враховано    
125. Стаття 28. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.       
126. Стаття 29. Установити, що у 2003 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.   -263- Пеклушенко О.М.
Передбачити збільшення розміру видатків на виплату щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту": інвалідам війни 1 групи - 200 грн.; інвалідам війни 2 групи - 150 грн.; інвалідам війни 3 групи - 120 грн.; учасникам бойових дій - 100 грн.; особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною - 80 грн.; членам сімей загиблих та дружинам померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідам - 60 грн.  
Враховано частково    
    -264- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
В статті 29 проекту слова "55 гривень" замінити словами "80 гривень" і викласти у такій редакції:  
Відхилено    
    -265- Зазначену статтю слід привести у відповідність до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  Відхилено    
    -266- Єщенко В.М.
Мороз А.М.
Статтю 29 вилучити.  
Відхилено    
    -267- Кармазін Ю.А.
У статті 29 слова "учасникам бойових дій - 80 гривень" замінити на слова "учасникам бойових дій - 100 гривень".  
Враховано частково    
127. Стаття 30. Запровадити на 2003 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку № 3 до цього Закону.       
128. Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2003 рік за економічною структурою видатків:   -268- Національний банк України
Виплати з компенсації громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень та погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи доцільно включити до переліку захищених статей державного бюджету.  
Враховано в іншій редакції   
    -269- Внести до переліку захищених статей видатки на забезпечення фінансування заходів щодо розв'язання соціальних проблем інвалідів.  Враховано в іншій редакції   
    -270- Зінченко О.О.
Додатково. Включити видатки по соціальному захисту інвалідів до переліку видатків, які фінансуються в першочерговому порядку.  
Відхилено    
    -271- Кеменяш О.М.
Доповнити ст.31 пунктом такого змісту: "Забезпечення фінансування Державної програми комплексного протипаводкового захисту басейну р.Тиса в Закарпатській області".  
Відхилено    
    -272- Пинзеник В.М.
Вилучити перелік захищених статей.  
Відхилено    
    -273- Качур П.С.
У статті 31 доповнити перелік захищених статей: "за функціональною класифікацією: "видатки по соціальному захисту інвалідів"  
Враховано Доручення КМУ   
129. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);       
130. нарахування на заробітну плату (код 1120);       
131. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);       
132. забезпечення продуктами харчування (код 1133);       
133. виплата процентів за державним боргом (код 1200);   -274- Асадчев В.М.
Виключити з захищених статей: виплата процентів за державним боргом  
Враховано    
134. трансферти населенню (код 1340);       
135. трансферти місцевим бюджетам (код 1320);       
136. будівництво житла для військовослужбовців.   -275- Асадчев В.М.
Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Виключити з захищених статей: будівництво житла для військовослужбовців  
Враховано    
    -276- Заплатинський В.М.
Стаття 31. Після речення "будівництво житла для військовослужбовців" додати речення "та молодих сімей".  
Відхилено    
    -277- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Статтю 31 доповнити абзацом "реабілітація інвалідів, соціальний захист та соціальне забезпечення (у тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян)".  
Враховано в іншій редакції   
    -278- Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів.  Відхилено    
    -279- Абзац 10 статті 31. Включити слова: "видатки на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінених заощаджень (код 35011600)".  Враховано в іншій редакції   
    -280- Віднести видатки на придбання медичного обладнання до захищених статей видатків.  Відхилено    
    -281- Миримський Л.Ю.
Манчуленко Г.М.
Установити, що фінансування витрат по соціальному захисту інвалідів і дітей-сиріт провадиться в першочерговому порядку.  
Відхилено    
    -282- Катеринчук М.Д.
додати до переліку захищених статей видатків наступні статті видатків: "розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами" та "здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції"  
Відхилено    
    -283- Воюш В.Д.
Хара В.Г.
Доповнити статтю 31 абзацем наступного змісту: "Видатки загального фонду Державного бюджету України у 2003 році за захищеними статтями та на соціальний захист інвалідів і дітей-сиріт здійснюється у першочерговому порядку та пропорційно за розпорядниками коштів Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -284- Доповнити перелік: "видатки з надання експортного та бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, а також інших податків (зборів), які підлягають відшкодуванню з державного бюджету згідно з законодавством".  Відхилено    
137. Стаття 32. Установити, що кошти, які надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони України згідно з його кошторисом.   -285- Абзац 1 статті 32 вилучити  Враховано    
    -286- Коновалюк В.І.
Виключити або доповнити словами: "за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги"  
Враховано    
    -287- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 32 слова "на розрахунки Міністерства оборони України згідно з його кошторисом" замінити на слова "на закупівлю Міністерством оборони України озброєння та військової техніки"  
Відхилено    
138. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -288- Коновалюк В.І.
Виключити  
Відхилено    
    -289- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 32 слова "на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити на слова "на закупівлю Міністерством оборони України озброєння та військової техніки".  
Відхилено    
    -290- Горбаль В.М.
Доповнити реченням такого змісту: "При проведенні таких розрахунків вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей визначається виходячи із договірних цін, але не менших ніж звичайні ціни на таке майно, що застосовуються під час продажу ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг) в порівнянних економічних (комерційних) умовах".  
Відхилено    
    -291- Включити додаткову статтю: Установити, що реалізація у 2003 році військової та спеціальної техніки, надлишкового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Законів України військових формувань (крім озброєння) проводиться через Фонд Державного майна України на конкурсних засадах. Установити, що реалізація надлишкового озброєння Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Законів України військових формувань проводиться відповідно до порядку його реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, на конкурсних засадах.  Враховано    
139. Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.   -292- Асадчев В.М.
Статтю 33 викласти в такій редакції: "Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратори, а також суддів у 2003 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку: за приписом Державної виконавчої служби України Державне казначейство України у терміни визначені у приписі списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із Єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України; відшкодована сума обліковується Державним казначейством України на окремому рахунку видатків по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком. Відшкодування коштів згідно цієї статті закону здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України на цю мету, а при відсутності таких бюджетних призначень або потреби у таких видатках понад розмір бюджетних призначень відшкодування здійснюється за рахунок коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України до внесення відповідних змін до Державного бюджету України. Кошти відшкодовані державою з Державного бюджету України у порядку, встановленому цією статтею закону, вважаються збитками Державного бюджету України. Посадові особи, діяннями яких завдані збитки Державному бюджету України притягаються до відповідальності згідно чинного законодавства. "  
Враховано    
    -293- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 33 слова "у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку" замінити на слова "у встановленому законом порядку".  
Відхилено    
140. Рішення про стягнення коштів з рахунку державного бюджету передаються до Державного казначейства України і виконуються ним за черговістю їх надходження за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.   -294- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 33 слова " за черговістю їх надходження за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань" замінити на слова "у встановленому законом порядку".  
Відхилено    
141. Державне казначейство України списує з єдиного казначейського рахунку кошти на відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, за рішенням, яке було прийнято державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.   -295- Катеринчук М.Д.
після слова "за рішенням, яке було прийнято державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування" змінити відповідно словами "на підставі відповідного виконавчого документа"  
Враховано в іншій редакції   
    -296- Кармазін Ю.А.
У частині третій статті 33 слова "за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань" вилучити.  
Відхилено    
142. Списання коштів за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.   -297- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 33 вилучити.  
Враховано    
143. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників (військовослужбовців) бюджетної установи (військового формування), які мають право на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування).   -298- Кармазін Ю.А.
У частині п'ятій статті 33 слова " за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи (військового формування)" замінити на слова "в межах передбачених законом".  
Відхилено    
144. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України і стягуються в установленому законом порядку з осіб, з вини яких нанесені збитки Державному бюджету України.   -299- Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 33 вилучити.  
Відхилено    
145. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.   -300- Кармазін Ю.А.
Частину сьому статті 33 вилучити.  
Враховано    
    -301- Гайдош І.Ф.
Різак І.М.
Останній абзац викласти в такій оредакції "Цей порядок поширюється на місцеві бюджети незалежно від того, ким здійснюється касове обслуговування за видатками  
Враховано в іншій редакції   
146. Стаття 34. Кабінету Міністрів України затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.   -302- Коновалюк В.І.
 
Враховано    
    -303- Атрошенко В.А.
Статтю 34 викласти в такій редакції: "Затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в розрізі бюджетних програм та головних розпорядників бюджетних коштів згідно додатку №__ до цього Закону".  
Відхилено    
    -304- Кармазін Ю.А.
Статтю 34 викласти в такій редакції: "Стаття 34. Затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм відповідно до закону".  
Відхилено    
147. Стаття 35. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2003 рік у частині кредитування є:   -305- Кармазін Ю.А.
Статтю 35 вилучити.  
Відхилено    
148. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;       
149. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;       
150. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 19941997 років;       
151. 4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;       
152. 5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;       
153. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;       
154. 7) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.   -306- Коновалюк В.І.
Доповнити п. 8) наступного змісту: "повернення позичок наданих державним інноваційним фондом".  
Враховано Доручення КМУ   
    -307- Шпак В.Ф.
Доповнити статтю 35 новим пунктом 8 такого змісту: "кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за непрофінансовану сільськогосподарську техніку ВО "Південний машинобудівний завод" і ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", передану сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу в 1998-1999 роках"  
Відхилено    
155. Стаття 36.Установити, що у 2003 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 9, 22 та 35 цього Закону, спрямовуються відповідно на:       
156. 1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 9 цього Закону);   -308- Пункт 1) вилучити  Враховано    
157. 2) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 9 цього Закону);   -309- Пункт 2) вилучити  Враховано    
158. 3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 9 цього Закону);   -310- Доповнити п. 3 статті 36: "розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 та 25 статті 9 цього Закону)  Відхилено    
    -311- У пункті 3 статті 36 після цифр "3, 4, 6" додати "та 25".  Відхилено    
159. 4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 9 цього Закону);       
160. 5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 9 цього Закону);       
161. 6) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 9 цього Закону);   -312- Статтю 36 п.6. викласти у редакції: потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань за бюджетними програмами: "Закупівля озброєння та військової техніки", "Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави", "Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки", "Реформування та розвиток Збройних Сил України" відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 9 цього Закону).  Враховано    
162. 7) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 9 цього Закону);   -313- Пункт 7) вилучити  Враховано    
163. 8) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 9 цього Закону);       
164. 9) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 9 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);       
165. 10) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 9 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);       
166. 11) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 9 цього Закону);       
167. 12) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 9 та пунктом 1 статті 35 цього Закону);       
168. 13) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 9 та пунктом 2 статті 35 цього Закону);   -314- У пункті 13) після слова (реконструкцію) додати "та придбання"  Враховано    
169. 14) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 9 цього Закону);       
170. 15) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 9 цього Закону);       
171. 16) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 18, 19 статті 9 цього Закону);       
172. 17) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України відповідно до кошторису Міністерства оборони України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 9 цього Закону);       
173. 18) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 9 цього Закону);       
174. 19) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 9 цього Закону);   -315- Пункт 19) вилучити  Враховано    
175. 20) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 22 цього Закону);       
176. 21) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 22 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 22 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 22 цього Закону);       
177. 22) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 22 цього Закону);       
178. 23) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 22 цього Закону);       
179. 24) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 19941997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 35 цього Закону);       
180. 25) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 35 цього Закону);   -316- Порошенко П.О.
Пункт 25 статті 36 викласти в такій редакції: "25) придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та здешевлення довгострокових кредитів на її придбання на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу;  
Враховано    
    -317- Коновалюк В.І.
Доповнити словами "та статті 16".  
Відхилено    
    -318- Пинзеник В.М.
Замінити на "здешевлення довгострокових кредитів на придбання сільськогосподарської техніки (в сумі 153,5 млн.грн.).  
Враховано частково    
    -319- Шпак В.Ф.
Пункт 25 статті 36 викласти в такій редакції "Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу, заходи по операціях фінансового лізингу та створення фонду відновлення техніки, яка знаходиться в лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4,5 та 8 статті 35 цього Закону).  
Відхилено    
181. 26) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 35 цього Закону);   -320- Пункт 26 викласти в такій редакції : "на здешевлення кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом ___ статті 35 цього Закону)  Враховано    
182. 27) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 9 цього Закону);   -321- Пункт 27 вилучити  Враховано    
183. 28) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 35 цього Закону);   -322- Коновалюк В.І.
Шпак В.Ф.
Пункт 28 статті 36 вилучити  
Враховано    
184. 29) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 22 цього Закону);   -323- Пинзеник В.М.
п.29 ст.36 вилучити.  
Враховано    
185. 30) здійснення витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 9 цього Закону);   -324- Пункт 30) вилучити  Враховано    
186. 31) заходи по підтримці вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 35 цього Закону).   -325- Асадчев В.М.
доповнити ст. 36 п.32) реалізації програми підтримки малого підприємництва.  
Відхилено    
    -326- доповнити ст 36 пунктом наступного змісту: "34) фінансування заходів міжнародного співробітництва у космічній діяльності (за рахунок джерел визначених пунктом 25 ст.9 цього Закону); фінансування окремих заходів з реалізації Міжнародного проекту "Циклон-4" (за рахунок джерел визначених пунктом 26 ст.9 цього Закону)".  Відхилено    
187. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ   -327- Кукоба А.Т.
Встановити частку обсягу місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України на рівні не менше 50 відсотків. Збільшити розмір фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на реалізацію програм у галузі освіти, охорони здоров`я, культури, фізкультури і спорту та на утримання органів місцевого самоврядування. На законодавчому рівні врегулювати питання щодо джерел фінансування місцевої міліції.  
Враховано частково    
    -328- Асадчев В.М.
Передбачити додатковий фінансовий ресурс для місцевих бюджетів у сумі 1000000 тис.грн. (крім коштів на підвищення заробітної плати) у тому числі: по Автономній Республіці Крим - 120 млн. грн. (через вилучення податку на прибуток по місту Києву - 250 млн. грн. (через вилучення податку на прибуток)  
Враховано частково    
    -329- Кармазін Ю.А.
Збільшити долю місцевих бюджетів на 10%, передбачивши передачу цієї додаткової суми на фінансування місцевих закладів охорони здоров'я, освіти та закладів культури, а також підприємствам з надання передбачених законом пільг інвалідів. Кошти на фінансування шкіл передати цільовим трансфертом.  
Враховано частково    
    -330- Сухий Я.М.
До розділу V. 1. Здійснювати вирівнювання депресивних територій, не обмежуючи інтереси територій-донорів. 2. Ввести статтю, яка забороняє здійснювати вилучення коштів, які передаються до державного бюджету за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Інакше, при невиконанні доведених показників, втрачає тільки місцевий бюджет. 3. Збільшити загальний обсяг місцевих бюджетів в цілому по Україні на 1,0 млрд.грн., в зв'язку з тим, що вже на сьогодні Урядом прийняті ряд постанов на збільшення видатків з місцевих бюджетів, які не враховані в проекті Держбюджету-2003.  
Враховано частково    
    -331- Кукоба А.Т.
До розділу V. Встановити питому вагу місцевих бюджетів у Державному бюджеті України не менше 50 відсотків; Визначати показники доходної частини місцевих бюджетів, виходячи з реальної бази оподаткування. З метою стимулювання регіонів, які щорічно нарощують та перевиконують обсяги доходів, встановити коефіцієнт вирівнювання в розмірі 0,6 одиниці  
Враховано частково    
    -332- Артеменко Ю.А.
Збільшення частки обсягів місцевих бюджетів до 50%.  
Враховано частково    
    -333- Артеменко Ю.А.
Передбачити в місцевих бюджетах видатки на капіталовкладення для будівництва об'єктів соціальної сфери та комунального призначення відповідних територій.  
Враховано частково    
    -334- Гіршфельд А.М.
Врегулювати розмежуванн доходів між бюджетами сіл, селиш, міст районного значення та їх об'єднань та бюджетами районів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
188. Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2003 році належать:   -335- Кукоба А.Т.
Бюджетні ресурси регіонів мають формуватися на реальній податковій базі, чинному податковому законодавстві з урахуванням динаміки надходжень попередніх років.  
Враховано    
    -336- Раханський А.В.
Зарахувати до бюджету Автономної Республіки Крим 100 відсотків податку на прибуток від підприємств усіх форм власності, без вилучення коштів з бюджету Криму.  
Відхилено    
    -337- Воюш В.Д.
До ст.37 Врахувати особливості Автономної Республіки Крим. Передбачивши у 2003 році зарахування податку на прибуток у повному обсязі до бюджетів Автономної Республіки Крим без вилучення коштів з бюджету Автономної Республіки Крим.  
Відхилено    
189. 1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);       
190. 2) до бюджету Автономної Республіки Крим - акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;   -338- Раханський А.В.
Зарахувати до бюджету Автономної Республіки Крим 100 відсотків акцизного збору  
Враховано частково    
    -339- Франчук І.А.
п. 2 статті 37 викласти в редакції: "2) до бюджету АР Крим - акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів) що сплачується платниками за місцезнаходженням в АР Крим.  
Враховано    
191. 3) до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя - плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;   -340- п. 3 ст. 37 викласти в редакції: "до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міст Києва і Севастополя - 90% плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами"  Відхилено    
    -341- Жовтяк Є.Д.
Пункт 3 статті 37 викласти в редакції: "3) до бюджетів територіальних громад за місцем здійснення діяльності - плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами".  
Відхилено    
192. 4) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;       
193. 5) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.   -342- Карнаух М.В.
Доповнити п. 5 статті 37 реченням: "Прибутковий податок з громадян, які працюють в підрозділах, філіях, дільницях, що розташовані і функціонують на території сіл, селищ, міст, районів, справляються і зараховуються до доходів відповідних бюджетів пропорційно кількості працюючих на них громадян, незалежно від місцезнаходження юридичної особи підприємства, установи, організації".  
Враховано    
    -343- Бастрига І.М.
В процесі планування прогнозного показника по прибутковому податку з громадян здійснювати диференцію відсоткових ставок для кожної адміністративно-територіальної одиниці.  
Враховано    
    -344- Бондаренко Г.І.
Доповнити пунктом 6) "доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів міста Ірпінь, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області згідно із статтями 22 і 23 Закону України "Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель. Коцюбинське Київської області".  
Відхилено    
194. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.   -345- пункт 5 абзац 2 доповнити після слів "засновником яких є" слова "Верховна Рада Автономної Республіки Крим" .  Враховано    
195. Надати право у 2003 році Верховній Раді Автономної Республіки Крим у вигляді експерименту, який передбачено пунктом 14) статті 18 Конституції Автономної Республіки Крим, запроваджувати місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону.   -346- Частину 3 п.5 статті 37 виключити.  Враховано    
    -347- Франчук І.А.
Викласти в редакції: "Надати право у 2003 році Верховній Раді АР Крим у вигляді експерименту, який передбачено пунктом 14) статті 18 Конституції АР Крим, запроваджувати місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону".  
Відхилено    
    -348- Порошенко П.О.
Абзац 7 статті 37 вилучити.  
Враховано    
196. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.   -349- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Вилучити останній абзац статті 37  
Відхилено    
    -350- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Статтю 37 доповнити пунктом 6: "6) фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності - до бюджетів відповідних територіальних громад (після відрахування 10% до Пенсійного фонду)".  
Відхилено    
197. Стаття 38. Затвердити на 2003 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 4 та № 5 до цього Закону:   -351- Збільшити видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на 1,385 млрд. грн. Збільшення фінансового ресурсу спрямувати на : підвищення заробітної плати працівникам освіти, низькооплачуваним працівникам охорони здоров'я, культури та соціального захисту у сумі 1058,0 млн грн; збільшення видатків на придбання медикаментів у сумі - 140,0 млн.грн.: зменшення фактичних диспропорцій між районними бюджетами та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення у сумі - 187,0 млн.грн.. Доручити Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу зазначених коштів між зазначеними бюджетами за погодженням з Комітетом з питань бюджету; Фінансовий ресурс, врахований при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів на утримання міліції з місцевих бюджетів, також спрямувати на збільшення видатків бюджетної сфери сільської місцевості місцевих бюджетів.  Враховано    
    -352- Кукоба А.Т.
Встановити для місцевих бюджетів, які щорічно нарощують та перевиконують обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, повноцінний механізм та реальні джерела стимулювання.  
Враховано    
    -353- Кукоба А.Т.
Передбачити надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету України на компенсацію втрат доходів на виконання власних повноважень (доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів), внаслідок надання пільг, встановлених державою.  
Враховано Доручення КМУ   
    -354- Коновалюк В.І.
Збільшити видатки на міжбюджетні трансферти на 900 000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
    -355- Видатки загального фонду на утримання будинків-інтернатів всіх типів передбачити в сумі 349,3 млн.грн.  Враховано частково    
    -356- Видатки загального фонду на утримання територіальних центрів та відділень соціальної допомоги на дому передбачити в сумі 180,3 млн.грн.  Враховано частково    
    -357- Видатки на утримання центрів по нарахуванню та виплаті допомоги та компенсації передбачити в сумі 20 млн.грн.  Враховано частково    
    -358- Збільшити суму коштів на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям на 99,5 млн.грн.  Враховано частково    
    -359- Збільшити суму коштів на надання субсидій населенню, передбачивши компенсацію підвищення тарифів на електроенергію і газ, погашення заборгованості по субсидіях за минулі роки та включення послуг зв'язку до Програми житлових субсидій з урахуванням індексу інфляції 107,7% на 834,5 мл. грн.  Відхилено    
    -360- Збільшити видатки місцевим бюджетам на придбання медикаментів та лікарських засобів на 200 млн. грн.;  Враховано частково    
    -361- Для регіонів з критичним станом екології при розрахунках обсягів бюджетних асигнувань на охорону здоров'я необхідно застосовувати підвищений екологічний коефіцієнт  Відхилено    
    -362- На виконання постанови Верховної Ради України від 14.12.2000 р. №2147-ІІІ "Про рекомендації учасників парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС" відмінити вилучення з бюджету міста Славутич Київської області і передбачити цільову субвенцію міському бюджету м. Славутич з Державного бюджету України у сумі 8900,0 тис. гривень  Враховано в іншій редакції   
    -363- Передбачити субвенції з Державного бюджету України до бюджетів Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у обсягах достатніх для забезпечення надійного попередження та повної ліквідації наслідків стихійних лих у цих областях, повного та своєчасного виконання відповідних державних програм (відповідно до бюджетних запитів цих областей).  Відхилено    
    -364- Демьохін В.А.
Без зміни прогнозованого загального обсягу прибуткового податку, виходячи з якого встановлені ставки з плати прибуткового податку та обчислюється доход для визначення міжбюджетних трансфертів до обласних бюджетів, - перерахувати зазначений податок окремо, на базі середньої заробітної плати та ставки прибуткового податку, які реально мають місце в областях.  
Відхилено    
    -365- Демьохін В.А.
При незмінності загальних видатків на охорону здоров'я та за умови використання коефіцієнту відносної вартості витрат на надання медичних послуг в залежності від вікової структури населення виконати перегляд видатків на охорону здоров'я в розрізі міст і районів областей. Зазначене перерахування провести на основі застосування відповідного коригуючого коефіцієнту, який би дозволив не створювати значного розриву в рівні видатків на охорону здоров'я між районами в межах області.  
Відхилено    
    -366- Дати доручення Кабінету Міністрів України подати додаток № 5 по субвенціях в розрізі бюджетів міст обласного значення та районів.  Відхилено    
    -367- Сухий Я.М.
До ст.38. Уточнити розрахунки за всіма галузями видатків, що використовуються для визначення міжбюджетних трансфертів.  
Враховано частково    
    -368- Сухий Я.М.
До ст.38. При обрахунках видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів для населення або споживачів послуг для кожної конкретної території чітко визначити, які послуги держава гарантує або дотує і в яких обсягах; - ввести з 01.01.2003 адресну грошову допомогу; - всі види субвенцій з Державного бюджету до місцевих здійснювати грошовими коштами нормативом щоденних відрахувань.  
Відхилено    
    -369- Кукоба А.Т.
У ст.38 передбачити субвенцію з Державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок рішень державних органів щодо збільшення розмірів бюджетних виплат або надання пільг.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -370- Рябіка В.Л.
Доповнити ст.38. "Субвенцію з державного бюджету бюджету Роздольненського району Автономної Республіки Крим на компенсацію доходів, що втрачені внаслідок стихійного лиха у 2002 році, у сумі 999,7 тис.грн."  
Відхилено    
    -371- Воюш В.Д.
До ст.38. Передбачити субвенцію з Державного бюджету України бюджету м.Сімферополь в сумі 2263,0 тис.грн. на компенсацію втрат від надання пільг з плати за землю відповідно до ст.103 Бюджетного кодексу України.  
Відхилено    
    -372- Кеменяш О.М.
Доповнити ст. 38. Передбачити виділення коштів на здійснення окремих заходів Програми комплексного протипаводкового захисту басейну р.Тиса в Закарпатській області 20000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -373- Артеменко Ю.А.
Виділення цільової субвенції на фінансову підтримку ДКП "Водоканал" м.Запоріжжя.  
Відхилено    
    -374- Прошкуратова Т.С.
Передбачити кошти із Державного бюджету України місцевим бюджетам у сумі 580,0 млн.грн. у вигляді адресних трансфертів (на виплату заробітної плати вчителям дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів).  
Враховано частково    
    -375- З метою п'ятдесятивідсоткового підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2003 року передати кошти із Державного бюджету України місцевим бюджетам у сумі 578,9 млн.грн. у вигляді адресних трансфертів на підвищення заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам.  Враховано частково    
    -376- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
До ст. 38. Замість коефіцієнту 0,9 вирівнювання, який застосовується до обчислення за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державного бюджету України застосовувати до обсягу вилучення коефіцієнт 0,6 без зменшення дотації місцевим бюджетам, а за рахунок доходів загального фонду Державного бюджету; 25 відсотків плати за землю, що надходить до обласного бюджету, розподілити до доходів загального фонду бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і доходів загального фонду бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у пропорції 50% на 50%.  
Відхилено    
    -377- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
Передбачити в Державному бюджеті субвенцію на компенсацію відповідних втрат доходів Дніпропетровської області, як це передбачено ст. 103 Бюджетного кодексу  
Враховано    
    -378- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
Відмінити для Дніпропетровської області запроваджений коефіцієнт збільшення відносної вартості витрат на надання медичних послуг у залежності від вікової структури населення, замінивши його коефіцієнтом відносної вартості заходів, спрямованих на упередження захворювань та усунення наслідків екологічного забруднення територій і техногенного стану в розмірі 1,2.  
Відхилено    
    -379- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
До статті 38. Заплановане підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ на 2003 рік у зв'язку з поетапним відновленням міжгалузевих та міжпосадових співвідношень в оплаті праці, яке не враховане в бюджеті на 2003 рік, та видатки на реформування житлово-комунального господарства і соціально-культурний розвиток села передбачити місцевим бюджетам як субвенцію з Державного бюджету окремим рядком і визначенням порядку пропорційного їх фінансування відповідно до запроваджених критеріїв оцінки ефективності використання бюджетних коштів.  
Враховано частково    
    -380- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
Статтю 38 доповнити наступним абзацем: "Субвенції із Державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення перераховувати до місцевих бюджетів щомісячно до 25 числа. При умові недоотримання в повному обсязі цільової субвенції, передбаченої Законом України "Про Державний бюджет України на 203 рік" на відшкодування видатків з надання пільг і субсидій населенню в грошовому виразі, на звітний період, дозволити Державному казначейству України спрямовувати на вказану мету щомісячні обсяги коштів, що перераховуються з обласного бюджету до Державного бюджету України"  
Відхилено    
    -381- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
Передбачити субвенцію міському бюджету м. Жовті Води на реалізацію державної програми радіаційного та соціального захисту населення міста в обсязі 24,0 млн. грн.  
Відхилено    
    -382- Развадовський В.Й.
Передбачити для м.Житомир джерела покриття пільг по житлово-комунальним послугам, по перевезенню в міському автотранспорті та електротранспорті окремих категорій громадян, відшкодувати різницю в тарифах за 2000-2002 роки в сумі 43,0 млн.грн.  
Враховано частково    
    -383- Заічко В.О.
Вернидубов І.В.
Передбачити відповідно до вимог Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік та статті 103 бюджетного кодексу України питання компенсації органам місцевого самоврядування міста Севастополя та інших територій втрат по платі за землю. Яка орендується російською Федерацією для тимчасового розміщення Чорноморського флоту згідно міжнародних угод.  
Відхилено    
    -384- Кукоба А.Т.
Четверіков І.А.
Гаврилюк В.В.
Салмін О.В.
У житлово-комунальному господарстві: Здійснити цільове фінансування введення в експлуатацію найважливіших об'єктів житлово-комунального господарства розпочатих будівництвом; Передбачити у бюджеті компенсації житлово-комунальним підприємствам витрат, пов'язаних з наданням пільг за професійною в 2002-2003 роках; Відновити фінансування з Державного бюджету передачі в комунальну власність житла .  
Враховано частково    
    -385- Гайдош І.Ф.
Різак І.М.
Закарпатській області субвенцію на ліквідацію наслідків стихійних лих 1998 та 2001 років у сумі 78,8 млн.грн. Для Закарпатській області фінансування Програм в загальній вартості на 53,7 млн.грн.: Відселення громадян з будинків, які знаходяться в активних зонах зсувних процесів - 34,4 млн.грн. Програма протизсувних заходів на 1999-2010 роки.- 19,3 млн.грн.  
Відхилено    
    -386- Костинюк Б.І.
врахувати кошти для реалізації програми регенерації та реконструкції м. Калуша Івано-_Франківської області в сумі 20.0 млн.грн.; кошти для ліквідації наслідків повеней і стихійних лих в Івано-Франківській області в сумфі 45.0 млн.грн.  
Відхилено    
    -387- Павлюк М.П.
До ст. 38 удосконалити методику розрахунку доходів місцевих бюджетів з метою недопущення погіршення соціального положення населення Одеської області у порівнянні хоча б з поточним роком  
Враховано частково    
    -388- Бастрига І.М.
Збільшити обсяг загального ресурсу на видатки місцевих бюджетів в цілому по Україні, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 1 млрд.грн.  
Враховано частково    
    -389- Бастрига І.М.
розрахунки видатків на охорону здоров'я проводити без застосування статтево -вікового коефіцієнту.  
Відхилено    
    -390- Терещук С.М.
Запропонувати Кабінету Міністрів України внести зміни в проект постанови про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а саме: У зв'язку з тим, що доведений обсяг видатків на утримання установ охорони здоров'я обласних центрів на 2003 рік не забезпечує навіть видатки на виплату заробітної плати в пункті 20 Формули коригуючий коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя для обласних центрів установити у розмірі 1,1.  
Відхилено    
    -391- Гаврилюк В.В.
Передбачити за рахунок субвенції з державного бюджету 10,5 млн.грн. м.Кременчуку на покриття різниці в тарифах для населення підприємствам- постачальникам тепла, електроенергії, яка склалася на 01.01.2001 року.  
Відхилено    
    -392- Чикал А.В.
Дубицький В.В.
Нечипорук В.П.
Врахувати для Хмельницької області цільові асигнування на утримання центру ресоціалізації наркозалежної молоді.  
Відхилено    
    -393- Чикал А.В.
Дубицький В.В.
Нечипорук В.П.
Переглянути методику розрахунку субвенції на надання пільг і субсидій на тверде паливо і скраплений газ. Розподіл такої субвенції провести в залежності від наявного контингенту ветеранів війни, одержувачів субсидій та середнього розміру таких пільг і субсидій, що склався на даний час.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -394- Чикал А.В.
Дубицький В.В.
Нечипорук В.П.
Врахувати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для районів і міст - 120, для обласного бюджету - 58,8. 30,0 млн.грн. додаткових асигнувань на надання пільг за профознакою. Забезпечити асигнуваннями закони, що будуть прийнятті щодо підвищення заробітної плати необхідно 92,7 млн.грн.  
Враховано частково    
    -395- Колісник М.Д.
Виділити кошти на реалізацію програми щодо радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води Дніпропетровської області у сумі 19,4 млн. грн.  
Враховано частково    
    -396- Мироненко В.А.
передбачити у державному бюджеті цільову субвенцію для виплати працівникам освіти в Автономній Республіці крим відповідно до рішень судів по статті 51 Закону україни "Про освіту" у сумі 36,1 млн.грн.  
Відхилено    
    -397- Мироненко В.А.
Виділити асигнування на виплату згідно статті 57 Закону України "Про освіту" у повному обсязі.  
Враховано частково    
    -398- Різак І.М.
Врахувати потребу для Закарпатської області у наданні субвенції з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійних лих у 1998 та 2001 років (відновлення об'єктів комунальної власності)  
Відхилено    
    -399- Слабенко С.І.
Передбачити з бюджету пільг, компенсацій та інших соціальних гарантій: чітке розмежування по категоріях та джерелах фінансування.  
Відхилено    
    -400- Слабенко С.І.
У 2003 році забезпечити заміну пільг, спрямованих на підтримку соціально незахищених категорій населення (ветерани війни і праці) на адресну грошову соціальну допомогу, врахувавши видатки на цю мету у проекті бюджету в повному обсязі.  
Враховано частково    
    -401- Слабенко С.І.
З метою впорядкування механізму надання допомоги малозабезпеченим сім'ям запровадити єдиний вид допомоги малозабезпеченим сім'ям і сім'ям з дітьми та фінансування за рахунок субвенції з Державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -402- Слабенко С.І.
Доходи, які передаються місцевим бюджетам і не передбачені у статтях 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України, зараховувати згідно п.17 ст.69 згаданого Кодексу до кошика власних доходів місцевих бюджетів.  
Відхилено    
    -403- Васильєв Г.А.
Передбачити у Державному бюджеті України на 2003 рік цільову субвенцію на компенсацію втрат доходів бюджету Ясиноватської міськоїради Донецької області на виконання власних повноважень внаслідок наданих залізницям пільг щодо сплати податку на земельні ділянки у сумі 1023 тис.грн. (обгрунтування додається).  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -404- Бичков С.А.
Солошенко М.П.
Гуров В.М.
Деркач Л.В.
Шевченко О.О.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Драчевський В.В.
Касьянов С.П.
Шибко В.Я.
Мартиновський В.П.
Передбачити цільову субвенцію на реалізацію Програми радіаційного та соціального захисту населення м.Жовті Води. В сумі 24,0 млн.грн.  
Відхилено    
    -405- Бастрига І.М.
планування видатків на галузь "Охорона здоров'я" проводити із розрахунку на одного жителя, без урахування статево - вікового коефіцієнту переглянути коефіцієнт (0,35) питомої ваги видатків обласного бюджету у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я місцевих бюджетів і визначити його не менш 0,40. при визначенні розрахункових показників обсягу видатків за функцією "Культура" виключити показник обсягу додаткових видатків по адміністративно-територіальних одиницях, до складу яких входять населенні пункти, які мають статус гірських переглянути методологію планування видатків на фінансування територіальних центрів та відділень соціальної допомоги на дому Планування здійснювати. Виходячи із загальної кількості одержувачів пенсії у кожному регіоні.. переглянути методологію планування видатків на утримання комп'ютерного інформаційно-обчислювального центру по галузі "соціальне забезпечення та соціальний захист" Пропонуємо залишити без змін формулу щодо визначення обсягу видатків на оброблення інформації з нарахування і виплати допомоги, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 № 1195. Пропонуємо переглянути методолігію розрахунків обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування. В проекті місцевих бюджетів на 2003 рік передбачаються видатки на утримання правоохоронних органів, а саме дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, патрульно-постової служби, дільничних інспекторів міліції та адресно-довідкового бюро, що протирічить Бюджетному кодексу України. Тому вважаємо, що утримання правоохоронних органів повинно здійснюватися виключно з Державного бюджету України, як це і передбачено ст.87 Бюджетного кодексу України.  
Враховано частково    
    -406- Тягнибок О.Я.
Передбачити субвенцію для Дрогобицького району Львівської області для повного відшкодування втрат доходів з пільгового перевезення окремих категорій громадян у 2003 році в сумі 100 тис. грн.  
Відхилено    
    -407- Тягнибок О.Я.
Передбачити в Державному бюджеті на 2003 рік субвенцію для бюджету м. Трускавця в розмірі 2459,7 тис. грн. для компенсації втрат бюджету на виконання власних повноважень в зв'язку із наданням пільг по платі за землю санаторно-курортним закладам міста.  
Відхилено    
    -408- Тягнибок О.Я.
Доцільно передбачити видатки на надання пільг, встановлених місцевими радами і враховувати їх при визначенні дотації для міста.  
Відхилено    
    -409- Порошенко П.О.
Передбачити порядок та джерела фінансування видатків на компенсацію підприємствам житлово-комунального господарства втрат від надання пільг за професійною ознакою згідно з окремими Законами Україн  
Враховано частково    
    -410- Тягнибок О.Я.
Відповідно до статті 47 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" передбачено субвенцію місцевим бюджетам на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів районні бюджети не отримали. Пропоную передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету на утримання стаціонарних відділень при територіальних центрах.  
Враховано частково    
    -411- Тягнибок О.Я.
Потребує вирішення питання щодо повного відшкодування втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян.  
Відхилено    
    -412- Тягнибок О.Я.
Незважаючи на щорічне зростання обсягів видатків на освіту за рахунок коштів місцевих бюджетів не було можливості забезпечувати вимоги статті 57 Закону України "Про освіту" в частині надання безкоштовних квартир з освітленням і опаленням педагогічним працівникам, що працюють і проживають у сільській місцевості протягом 1997-2001 років. Прийняття позитивних рішень судами у разі звернення до них громадян з приводу проведення вищезазначених виплат спричинить появу незаконних видатків і неспроможність відповідними бюджетними установами здійснювати інші першочергові заходи. Необхідно на державному рівні спільно з відповідними комітетами ВРУ передбачити на цю мету необхідні кошти при визначенні міжбюджетних трансфертів.  
Враховано частково    
    -413- Тягнибок О.Я.
Для забезпечення мінімальної потреби в коштах необхідно збільшити грошовий розрахунковий норматив на одного мешканця: на охорону здоров'я - на 50%, на культуру - в три рази.  
Враховано частково    
    -414- Тягнибок О.Я.
Необхідно законодавчо врегулювати фінансування підрозділів професійної пожежної охорони з Державного бюджету, оскільки обсяг власних доходів не покриває потреби в зазначених видатках.  
Враховано    
    -415- Тягнибок О.Я.
Недостатньо коштів за розрахунками МФУ для забезпечення мінімальної потреби установ охорони здоров'я та культури, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату за енергоносії, медикаменти та харчування.  
Враховано частково    
    -416- Тягнибок О.Я.
З метою надання гарантованих державою послуг дітям закладами позашкільної освіти необхідно внести зміни у формульний розрахунок загальних витрат на освіту, доповнивши її коригуючим коефіцієнтом, визначеним на підставі середніх даних в цілому по Україні щодо охоплення кількості дітей в цих установах і планувати видатки за рахунок закріплених доходів.  
Враховано частково    
    -417- Тягнибок О.Я.
Методика розрахунку видатків на утримання органів місцевого самоврядування потребує удосконалення, оскільки не забезпечує мінімальної потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями.  
Враховано частково    
    -418- Тягнибок О.Я.
Загальна потреба в коштах на забезпечення вимог ст. 57 Закону України "Про освіту"по Радехівському району Львівської області складає 527,6 тис. грн.  
Враховано частково    
    -419- Тягнибок О.Я.
Не вирішується питання переданих в комунальну власність села Неслухів соціальної сфери від Львівської станції садівництва. Пропоную виділити додатково цільові кошти бюджету Кам'янка-Бузького району Львівської області. Для повного відшкодування втрат доходів з пільгового перевезення окремих категорій громадян необхідно передбачити Кам'янка-Бузькому району Львівської області у 2003 році цільову субвенцію в сумі 120 тис. грн.  
Відхилено    
    -420- Фоменко К.О.
Кабінету Міністрів України під час доопрацювання Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" передбачити цільову субвенцію з державного бюджету, передбачену ст.103 Бюджетного кодексу України, на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів Луганської області, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання державою пільг по платі за землю в частині, що не узгоджена з органами місцевого самоврядування в сумі 3936,1 тис.грн., у тому числі: по м.Луганськ - 1520,0 тис.грн., м.Красний Луч - 471,8 тис.грн., м.Рубіжне - 1944,3 тис.грн.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -421- Фоменко К.О.
Доопрацювати формулу розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами з метою врахування різниці в цінах на житлово-комунальні послуги та енергоносії, що споживаються бюджетними установами на різних територіях, або запровадити державне регулювання цін на вказані послуги для цієї категорії споживачів з визначенням відповідної компенсації (дотації) підприємствам-постачальникам.  
Враховано частково    
    -422- Фоменко К.О.
Привести нормативні акти, в тому числі і відомчі, в частині мережі, штатів і контингентів, навчальних планів у відповідність з обсягами асигнувань, врахованих при визначенні міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів.  
Враховано частково    
    -423- Турманов В.І.
Коригувальний коефіцієнт врахування величини середньорічного темпу зниження показника обсягу доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів І-тої адміністративно-територіальної одиниці за 1998-2001 роки, запропонований Міністерством фінансів України, не в повній мірі враховує ситуацію з формуванням бюджетів депресивних територій. Пропонуємо застосувати індекс динаміки податкоспроможності без урахування коригуючого коефіцієнта  
Враховано частково    
    -424- Турманов В.І.
Міністерству фінансів України здійснити звірення базових даних про надходження доходів у розрізі міст і районів області за 1999-2001 роки і скорегувати їх на допущені помилки та невраховані пропозиції.  
Враховано частково    
    -425- Турманов В.І.
Передбачити у державному бюджеті кошти для Донецької області на фінансування витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що передаються до комунальної власності від підприємств, насамперед тих, проти яких порушено справу про банкрутство і які змінили форму власності, а також підприємств вугільної промисловості та енергетики у сумі 163,3 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -426- Турманов В.І.
Децентралізація коштів державного бюджету на фінансування окремих заходів та програм на охорону здоров`я, соціальний захист населення, освіту, капітальне будівництво та інше за рахунок субвенцій державного бюджету по галузях у розрізі регіонів.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -427- Клюєв А.П.
По Донецькій області 163 млн.грн. складає потреба на завершення прийняття до комунальної власності об'єктів відомчої соціальної інфраструктури.  
Відхилено    
    -428- Ніколаєнко С.М.
Херсонській області передбачити кошти у вигляді субвенції з державного бюджету на відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам власних витрат на будівництво об'єктів соціальної сфери села за 1999-2001 роки 28 млн.грн.  
Відхилено    
    -429- Кукоба А.Т.
Визначити джерела відшкодування втрат, пов'язаних з наданням пільгових послуг громадянам за професійними ознаками.  
Відхилено    
    -430- Бастрига І.М.
Відмінити існуючи податкові пільги по оплаті на землю податкоспроможним підприємствам, до яких відносяться оздоровчі заклади міста, або компенсувати їх територіальні громаді, як як це передбачено ст. 142 Конституції України.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -431- Развадовський В.Й.
Дотація підприємствам галузі для покриття збитків через різницю в тарифах.  
Відхилено    
198. 1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.693.890,3 тис. гривень;   -432- Ввести до формули асигнувань на охорону здоров'я екологічного коефіцієнту для Донецької області - 0,04029.  Враховано частково    
    -433- Асадчев В.М.
п.1) статті 38 з урахуванням пропозицій щодо збільшення обсягів місцевих бюджетів  
Враховано    
    -434- Катеринчук М.Д.
цифру "4.693.890,3" змінити відповідно цифрою "4.719.338,7"  
Враховано частково    
    -435- Мазуренко В.І.
Стаття 38. 1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та міським бюджетам міст республіканського Автономного Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4701483,5 тис.гривень.  
Враховано частково    
    -436- Жовтяк Є.Д.
В п. 1) статті 38 змінити значення 4.693.890,3 на 5.461.222,5  
Враховано    
    -437- Качур П.С.
В п.1) статті 38 змінити показники дотації. Встановити різницю між дотацією та вилученням 3,1 млрд.грн.  
Враховано частково    
    -438- Бастрига І.М.
Дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 5.693.890,3 тис. гривень;  
Враховано частково    
    -439- Бастрига І.М.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення.  
Враховано частково    
199. 2) додаткову дотацію на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 187.755,4 тис. гривень;   -440- пункт 2 абзацу першого статті 38 доповнити. "Зазначена дотація розподіляється між обласним бюджетом та районними бюджетами у співвідношенні відповідно до обласного бюджету 25 відсотків, до районного бюджету 75 відсоків".  Враховано    
    -441- Бастрига І.М.
Розробити такий механізм перерахування дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, який би визначив прозорість такої операції і критерії, за якими регіони отримують або не отримують додаткові кошти.  
Враховано    
    -442- Сухий Я.М.
Порядок розподілу додаткової дотації з державного бюджету на зменшення диспропорціїй між місцевими бюджетами із-за нерівномірності мережі бюджетних установ залишити в повному віданні облдержадміністації.  
Враховано частково    
200. 3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського і Севастопольського міських бюджетів, - у сумі 2.760.308,6 тис. гривень;   -443- Асадчев В.М.
п.3) статті 38 з урахуванням пропозицій щодо збільшення обсягів місцевих бюджетів  
Враховано    
    -444- У пункті 3 статті 38 замість суми 2.760.308,6 тис.грн. записати 1.590.308,6 тис.грн. Передбачити пропорційний розподіл різниці коштів (пункту 1 та 3 цієї статті) між місцевими бюджетами на підвищення заробітної плати і утримання закладів освіти, охорони здоров'я, інших бюджетних установ та організацій.  Враховано частково    
    -445- Качур П.С.
В п.3) статті 38 змінити показники вилучення. Встановити різницю між різницю між дотаццією та вилученням 3,1 млрд. Грн.  
Враховано частково    
201. 4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.326.929,8 тис. гривень;   -446- видатки місцевим бюджетам на допомогу малозабезпеченим сім'ям передбачити у вигляді цільової субвенції з державного бюджету і внести необхідні зміни до постанови КМУ від 14 вересня 2002 р. N 1382 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195"  Враховано    
    -447- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Викласти в редакції: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми - у сумі 1.311.629,8 тис. гривень;"  
Враховано в іншій редакції   
    -448- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Доповнити частиною такого змісту: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 551.218,2 тис. гривень;".  
Враховано в іншій редакції   
    -449- Терещук С.М.
Назву субвенцію, визначеної в п. 4 статті 37 проекту викласти в такій редакції: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідами з дитинства та дітям-інвалідам, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та заборгованості по цих виплатах".  
Відхилено    
    -450- Зафіксувати субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам окремим рядком, а також збільшити цю суму до 572504525 грн., встановивши рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для призначення допомоги у розмірі 150 грн. на одну особу.  Враховано в іншій редакції   
    -451- Катеринчук М.Д.
цифру "1.326.929,3" змінити відповідно цифрою "1.327.567,8"  
Відхилено    
202. 5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.170.515,5 тис. гривень;   -452- Додати п.п. а) до п.5 статті 38 "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг субсидій за професійною ознакою у сумі 150000 тис.грн."  Відхилено    
    -453- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Замінити суму "2.170.515,5 тис. гривень" сумою "1.572,1 тис. гривень "  
Відхилено    
203. 6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 331.518,2 тис. гривень;   -454- Встановити, що субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховуються у повному обсязі до 01. 10. 2003 року.  Враховано    
    -455- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Вилучити слова "та субсидій населенню" й "і скрапленого газу", замінити суму "331.518,2 тис. гривень" сумою "283.500 тис. гривень",  
Відхилено    
    -456- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Доповнити частиною такого змісту: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 206.000,0 тис. гривень;"  
Враховано в іншій редакції   
204. 7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним законодавством (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 501.166,7 тис. гривень;   -457- Кукоба А.Т.
Врегулювати на законодавчому рівні питання надання окремим категоріям громадян пільг з оплати житлово-комунальних послуг, споживання енергоносіїв, пільгових перевезень в міському транспорті та передбачити у бюджеті 2003 року їх повне фінансове забезпечення  
Враховано частково    
    -458- Єдін О.Й.
Збільшити в два рази витрати по безплатному перевезенню пільгових категорій пасажирів  
Враховано частково    
    -459- Сухий Я.М.
До п.7 ст.38. Для міст, в яких існує міський та приміський річковий транспорт, необхідно враховувати видатки на пільговий проїзд на водному транспорті.  
Враховано частково    
    -460- Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію пільгового проїзду громадян (ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям) у два рази.  Враховано частково    
    -461- Терещук С.М.
В п. 7 ст. 38 назву субвенції викласти в такій редакції: "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання інших пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, передбачених чинним законодавством (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян всіма видами пасажирського міського та автомобільного приміського транспорту".  
Враховано частково    
    -462- Гуров В.М.
Вирішити питання здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд шляхом адресної допомоги.  
Враховано частково    
205. 8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 149.279 тис. гривень;   -463- Коновалюк В.І.
Порядок фінансування забезпечення житлом військовослужбовців за допомогою субвенції з державного бюджету не тільки не сприяє вирішенню цього питання, а навпаки, ускладнює його, зокрема, у Донецькій обл. Пропоную повернутись до застосованого раніше механізму фінансування будівництва житла для військовослужбовців, тобто за рахунок 1,5 відсоткового нарахування податку на прибуток підприємств, передбаченого законом "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано в іншій редакції   
    -464- Чорноволенко О.В.
Збільшити субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей до рівня 2002 року, тобто визначити її в обсязі 23,4 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
206. 9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 15.000 тис. гривень;   -465- Кармазін Ю.А.
Пункт 9 статті 38 вилучити.  
Відхилено    
207. 10) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - у сумі 107.358,5 тис. гривень;   -466- Викласти п. 10 статті 38 у наступній редакції, змінивши обсяги фінансування: "субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам: на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - у сумі 75000 тис.грн.; на фінансування компенсації ставки за кредитами комерційних банків суб'єктам господарювання, отриманих ними для створення робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - у сумі 75000 тис.грн.  Враховано частково    
    -467- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв`язку із закриттям шахт, у сумі 150.000,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -468- Коновалюк В.І.
Передбачити субвенцію на побутове паливо працівникам підприємств вугільної промисловості, що ліквідуються, у сумі 118.000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -469- Коновалюк В.І.
Передбачити трансферти із державного бюджету на передачу об`єктів соціальної сфери вугільних підприємств до комунальної власності у сумі 132.000,0 тис.грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -470- Пинзеник В.М.
п.10 ст.38 викласти у редакції: "Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здешевлення кредитів для створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв`язку із закриттям шахт у сумі 50 млн.грн.  
Враховано в іншій редакції   
208. 11) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у комунальних закладах охорони здоров'я - у сумі 217.435,8 тис. гривень;   -471- Забезпечити можливість виконання медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет", додатково передбачивши виділення 27 млн. грн. для закупівлі інсулінів;  Враховано в іншій редакції   
    -472- Кармазін Ю.А.
У пункті 11 статті 38 слова і цифри "у сумі 217.435,8 тис. гривень" замінити на слова і цифри " у сумі 500.000 тис. грн., в тому числі не менше 400.000 тис. грн. для лікування онкологічних хворих"  
Відхилено    
209. 12) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів - у сумі 18.900 тис. гривень;       
210. 13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення - у сумі 128.827 тис. гривень;       
211. 14) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів за рахунок капітальних вкладень - у сумі 100.000 тис. гривень;   -473- Відповідно до вимог Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік збільшити обсяг субвенції місцевим бюджетам на здійснення інвестицій на 300,0 млн.грн. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом з питань бюджету подати на друге читання перелік об'єктів по регіонах та обсяги їх фінансування, визначивши критерії розподілу, механізм перерахування  Враховано    
    -474- Асадчев В.М.
п.14) статті 38 "суму 100 000 т. грн. замінити на 400 000 т. грн."  
Враховано    
212. 15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис. гривень.   -475- Косінов С.А.
Доповнити п. 15 ст. 38 "кошти на ліквідацію наслідків аварії на Диканівських очисних спорудах м.Харкова у сумі 26,250 млн.грн."  
Враховано в іншій редакції   
    -476- Доповнити пунктом 16 такого змісту: "Субвенцію з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату одноразової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".  Враховано в іншій редакції   
    -477- Демьохін В.А.
Доповнити ст. 38 "Субвенція Херсонської області на:" - виведення ВАТ „Херсонські комбайни" з кризового стану за рахунок фінансування виробництва та реалізації зернозбиральних комбайнів „Славутич" - 20 млн.грн.; - виконання в порядку конверсії додаткових робіт з перебудови доку №01346 на Херсонському заводі „Паллада" - 2,2 млн. грн.; - фінансування процесу приватизації ДП „Херсонський суднобудівний завод" - 1 млн. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -478- Доповнити абзац перший статті 38 пунктами такого змісту: 16) субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим на виконання інвестиційних проектів - у сумі 15,0 млн.грн.; 17) субвенція з державного бюджету на компенсацію втрат органу місцевого самоврядування міста Севастополь від розміщення Російською Федерацією Чорноморського флоту - у сумі 32,0 млн.грн. 18) передбачити у вигляді цільової субвенції з державного бюджету кошти на покриття заборгованості по сплаті за послуги зв'язку та на поточні платежі з зазначених послуг у сумі 100,0 млн.грн.  Враховано    
    -479- Доповнити статтю 38 пунктом 16 такого змісту, "16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування місцевої міліції в розмірі 400 млн.грн."  Відхилено    
    -480- Доповнити статтю 38 пунктом 17 такого змісту: "17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів, які виникли внаслідок надання державою пільг суб'єктам господарювання".  Враховано частково Доручення КМУ   
    -481- Доповнити статтю 38 пунктом 18 такого змісту: "18) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на передачу об'єктів соціальної інфраструктури".  Відхилено    
    -482- Внести зміни до ст. 38 проекту, виділивши субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг пільговим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку окремим рядком.  Враховано в іншій редакції   
    -483- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
До ст. 38 додати п. наступного змісту: 16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування місцевої міліції в розмірі 214757 тис. грн. по розпоряднику "Міністерство Внутрішніх справ" зменшити видатки на 214757 тис. грн.  
Враховано в іншій редакції   
    -484- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
До ст. 38 додати п. наступного змісту: 17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів, які виникли внаслідок надання державою пільг суб'єктам господарювання.  
Враховано частково Доручення КМУ   
    -485- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
До ст. 38 додати п. наступного змісту: 18) субвенцію на передачу об'єктів соціальної інфраструктури.  
Відхилено    
    -486- Жовтяк Є.Д.
Додати статтею такого змісту: Стаття ___ Запровадити цільову компенсаційну субвенцію бюджетам м.Вишневого, Києво-Святошинського району та Київської області у зв"язку із звільненням від сплати податку на землю підприємства "Візар" згідно Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" у розмірах відповідно 118 тис.грн., 30 тис.грн та 50 тис.грн  
Відхилено    
    -487- Коновалюк В.І.
Доповнити: п.16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт у сумі 150000,0 тис.гривень; п.17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на побутове паливо працівникам підприємств вугільної промисловості, що ліквідуються у сумі 118000,0 тис. гривень; п.18) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на передачу об'єктів соціальної сфери вугільних підприємств до комунальної власності у сумі 132000,0 тис.гривень.  
Враховано в іншій редакції   
    -488- Горбаль В.М.
Доповнити статтю 38 пунктом наступного змісту "Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій за професійною ознакою - у сумі 150 000 тис.грн."  
Враховано в іншій редакції   
    -489- Виділити окремим рядком субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг пільговим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку.  Враховано в іншій редакції   
    -490- Бастрига І.М.
Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот"  
Враховано в іншій редакції   
    -491- Бастрига І.М.
"17) Субвенцію з державного бюджету селищу Степногірськ Запорізької області на покриття збитків житлово-комунального господарства селища - у сумі 3 млн. грн."  
Відхилено    
    -492- Шуфрич Н.І.
Цільова субвенція з державного бюджету на підтримку вітчизняного виробника калійних добрив - 30000 тис.грн. Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - 60000 тис.грн. Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - 20000 тис.грн.  
Відхилено    
    -493- Статтю 36 доповнити такими пунктами: 16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування витрат з утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що будуть передані протягом 2002-2003 років з балансів вугледобувних підприємств - у сумі 132000,0 тис.грн. 17) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Славутич на фінансування програми соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів міста Славутич у зв'язку із закриттям станції - у сумі 72368,1 тис.грн. 18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Славутич на фінансування програми створення робочих місць для працівників Чорнобильскої АЕС, які вивільняються після закриття станції - у сумі 10227,9 тис.грн. 19) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату вугілля категоріям осіб, визначеним частиною п'ятою статті 48 Гірничого закону України у сумі 118000 тис.грн.  Враховано в іншій редакції   
213. Кабінету Міністрів України затвердити порядок відшкодування витрат, пов'язаних з наданням відповідних видів пільг із місцевих бюджетів за рахунок субвенції з Державного бюджету України, визначеної пунктом 13 цієї статті.   -494- Кармазін Ю.А.
У частині другої статті 38 слова "Кабінету Міністрів України затвердити порядок" замінити на слова "Законом визначається порядок"  
Відхилено    
214. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.   -495- Демьохін В.А.
Останній абзац ст. 38 сформулювати у наступній редакції: „Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2003 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню з обов'язковим наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету протягом місяця з часу прийняття рішення про перерозподіл."  
Відхилено    
    -496- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Вилучити останній абзац статті 38.  
Відхилено    
    -497- Асадчев В.М.
Доповнити статтею 38-а наступного змісту: Установити, що розмежування видатків між Державним та місцевими бюджетами у 2003 році здійснюється у відповідності до вимог глави 14 Бюджетного кодексу України. Видатки, які здійснюються з іншого бюджету, ніж це передбачено Бюджетним кодексом України вважаються як нецільове використання бюджетних коштів. Кошти, передбачені у місцевих бюджетах на видатки, що мають здійснюватися з іншого бюджету вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України по факту їх використання.  
Враховано    
    -498- Асадчев В.М.
Доповнити статтею 38-б наступного змісту: Виплата субвенцій соціального призначення з Державного бюджету України, встановлених статтею 38 цього закону, здійснюється місцевим бюджетом, якому такі виплати передбачені у видатках, згідно Бюджетного кодексу України, при цьому місцевий бюджет, який здійснює такі виплати несе відповідальність по зобов'язанням в частині коштів, що передбачені як цільова субвенція у Державному бюджеті України. У випадках, коли реальна потреба у соціальних виплатах є вищою, ніж передбачено субвенцією з Державного бюджету України відповідальність по зобов'язанням в частині потреби у додаткових бюджетних асигнуваннях несе Державний бюджет України.  
Враховано частково    
    -499- Атрошенко В.А.
Статтю 38 доповнити положеннями, які б надавали право обласним державним адміністраціям протягом року здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій, одержаних з Державного бюджету, між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих пільг, субсидій та допомоги населенню та затверджувати механізм розподілу додаткової дотації на зменшення диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, визначеної п. 2 цієї статті. Зобов'язати Державне казначейство України перераховувати визначені пунктами 2 - 15 трансферти місцевим бюджетам щомісячно до 25 числа, в обсягах, передбачених розписом Державного бюджету.  
Відхилено    
    -500- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -501- Жовтяк Є.Д.
До статті 38 додати абзац Встановити, що субвенції надаються за нормативами щоденних нормативів, визначених додатком №5 в порядку, визначеному для надання дотацій.  
Відхилено    
    -502- Качур П.С.
До статті 38 додати абзац наступного змісту: "Встановити, що субвенції надаються за нормативами щоденних нормативів, визначених додатком №5 в порядку, визначеному для надання дотацій".  
Відхилено    
    -503- Фоменко К.О.
Запровадити з 2003 року механізм перерахування соціальних субвенцій місцевим бюджетам шляхом встановлення нормативу щоденних відрахувань від загальнодержавних податків та зборів, що надходять на рахунки державного бюджету на відповідній території, та щомісячної компенсації Державним казначейством недоотриманих сум субвенцій в разі недостатності таких надходжень.  
Відхилено    
215. Стаття 39. Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 4 до цього Закону.   -504- Бастрига І.М.
Установити, що у 2003 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, районах та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 4 до цього Закону.  
Враховано    
    -505- Карнаух М.В.
затвердити у Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" обсяги надходжень доходів, що є джерелом отримання дотації вирівнювання, окремо для для кожного місцевого бюджету, який є суб'єктом міжбюджетних відносин з державним бюджетом.  
Відхилено    
216. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:   -506- Перелік доходів, визначений у статті 39 законопроекту про державний бюджет на 2003 рік, залишити в редакції Закону України "Про Державний бюджет на 2002 рік" (зокрема, щодо врахування ПДВ тільки з ввезених на територію України товарів).  Враховано    
    -507- Фоменко К.О.
Виключити з переліку доходів державного бюджету, від яких відраховується дотація вирівнювання місцевим бюджетам, податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, та включити до нього акцизний збір з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів, в частині, що зараховується до загального фонду державного бюджету. (Варіант: Залишити перелік доходів Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам, встановлений Законом України "Про Державний бюджет України на 2002 рік").  
Враховано частково    
217. 1) податок на прибуток підприємств;       
218. 2) податок на додану вартість;   -508- Асадчев В.М.
п.2) статті 39 податок на додану вартість з кошика доходів зняти, у зв'язку з чим перерахувати нормативи щоденних відрахувань.  
Враховано    
    -509- Атрошенко В.А.
Пункт 2 статті 39 викласти в такій редакції: "податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів".  
Враховано    
    -510- Гайдош І.Ф.
Різак І.М.
Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
У статті 39 вилучити п. 2.  
Враховано в іншій редакції   
    -511- Слабенко С.І.
Виключення з формули обрахунку додаткової дотації сум приросту невідшкодованого податку на додану вартість.  
Враховано в іншій редакції   
219. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
220. 4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
221. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
222. 6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
223. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);       
224. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;       
225. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);       
226. 10) вивізне мито;       
227. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;       
228. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
229. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;       
230. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.       
231. У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.   -512- Останній абзац статті доповнити положенням щодо помісячної компенсації недоотриманої суми дотації з загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, при умові відхиленні отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.  Враховано    
    -513- Демьохін В.А.
Останній абзац статті 39 сформулювати у наступній редакції: „У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку №4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну дотацію вирівнювання не пізніше 25 числа наступного місяця."  
Відхилено    
    -514- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
Гуров В.М.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Драчевський В.В.
Касьянов С.П.
Шибко В.Я.
Останній абзац 3 ст. 39 викласти в наступній редакції: "У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним".  
Відхилено    
    -515- Бичков С.А.
Солошенко М.П.
Гуров В.М.
Деркач Л.В.
Шевченко О.О.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Драчевський В.В.
Касьянов С.П.
Шибко В.Я.
Мартиновський В.П.
Вказану статтю доповнити наступним абзацем: "Субвенції із Державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення перераховувати до місцевих бюджетів щомісячно до 25 числа". При умові недоотримання в повному обсязі цільової субвенції, передбаченої Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" на відшкодування видатків з надання пільг і субсидій населенню в грошовому виразі, на звітний період, дозволити Державному казначейству України спрямовувати на вказану мету щомісячні обсяги коштів, що перераховуються з обласного бюджету до Державного бюджету України, з метою погашення заборгованості місцевих бюджетів із вказаних витрат.  
Відхилено    
    -516- Фоменко К.О.
Доповнити Закон нормою про те, що суми надходжень доходів до загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 5 до Закону і, які розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами, можуть бути скореговані на суми приросту невідшкодованого податку на додану вартість в розмірах, що не перевищує надходжень цього податку на відповідній території в частині, з якої проводиться перерахування дотації вирівнювання.  
Відхилено    
    -517- Терещук С.М.
Доповнити статтею такого змісту: "Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету АР Крим та обласних бюджетів перерозподіляються протягом бюджетного року між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради АР Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2003 рік, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету АР Крим та обласних бюджетів.  
Відхилено    
    -518- Карнаух М.В.
Обсяги недоотриманої місцевими бюджетами відповідно до нормативів щоденних відрахувань дотацій вирівнювання мають щомісяця перераховуватись з рахунків державного казначейства України у межах сум, визначених розписом відповідного бюджету.  
Враховано    
232. Стаття 40.Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.   -519- У статті 40 після слів "Державного казначейства України за рахунок" додати слово "фактичних надходжень доходів"  Враховано    
    -520- Атрошенко В.А.
Доповнити абзац перший статті 40 словами: "а в разі невиконання плану надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів - пропорційно їх надходженням".  
Враховано в іншій редакції   
    -521- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Статтю 40 викласти у редакції: "Установити, що перерахування коштів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми наростаючим підсумком".  
Враховано    
    -522- Гаврилюк В.В.
При вилученні коштів до держбюджету врахувати суму субвенції на виконання соціальних програм по пільгах та субсидіях.  
Відхилено    
    -523- Гайдош І.Ф.
Різак І.М.
Передбачити чіткий порядок щодо коштів, які вилучаються до вищестоящого бюджету, тобто зафіксувати перелік платежів, з яких здійснюється вилучення.  
Враховано    
233. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міських міст Києва та Севастополь бюджетів, визначених у додатку № 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік.   -524- Демьохін В.А.
Наприкінці статті 40 додати абзац наступного змісту: „Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету розробити порядок розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів для сільських селищних і міських (міст районного значення) бюджетів".  
Враховано Доручення КМУ   
    -525- Сташевський С.Т.
Доповнити абзац 2 статті 40 такими словами"з врахуванням зменшення їх на суму субвенції з Державного бюджету, встановленої розписом Державного бюджету на 2003 рік"  
Відхилено    
    -526- Чорноволенко О.В.
З метою уникнення зустрічних перерахувань коштів між Державним бюджетом і бюджетом міста Києва необхідно викласти абзац 2 статті 40 в такій редакції: "Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міських міст Києва та Севастополя бюджетів, визначених у Додатку № 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2003 рік з врахуванням зменшення їх на суму субвенції з Державного бюджету, встановленої розписом Державного бюджету України на 2003 рік".  
Відхилено    
    -527- Сташевський С.Т.
Доповнити абзац 2 статті 40 проекту Закону України такими словами: "з врахуванням зменшення їх на суму субвенції з Державного бюджету, встановленої розписом Державного бюджету України на 2003 рік".  
Відхилено    
234. Стаття 41.Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:   -528- Качур П.С.
Доповнити статтю 41 після слова "Севастополі" словами "містах, районах". В додатку № 5 дати план мобілізації в розмірі міст та районів.  
Відхилено    
    -529- Качур П.С.
В додатку №5 дати план мобілізації в розрізі міст та районів.  
Відхилено    
    -530- Гаврилюк В.В.
Показники по доходах, з яких надається додаткова дотація, обрахувати для кожного міста окремо з погодженням доведених планових показників з податковими органами.  
Відхилено    
235. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);   -531- Качур П.С.
В другому абзаці статті 41 вилучити слова "та міста Києва"  
Відхилено    
236. до обласного бюджету - 12,5 відсотка;       
237. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;       
238. до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;       
239. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;       
240. до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.   -532- Мазуренко В.І.
Викласти в редакції: до міського бюджету міста Києва - 70 відсотків.  
Відхилено    
    -533- Качур П.С.
Вилучити сьомий абзац ст. 41.  
Відхилено    
241. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 4 до цього Закону.       
242. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.   -534- Кармазін Ю.А.
Останню частину статті 41 викласти в редакції: "Порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій встановлюється законом".  
Відхилено    
    -535- Сухий Я.М.
Механізм розподілу додаткової дотації на зменшення диспропорцій між місцевими бюджетами із-за нерівномірності мережі бюджетних установ доцільно визначити не в постанові Кабінету Міністрів України, а в Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік". При цьому, містам обласного значення передбачити не менш ніж 50 відсотків від обсягу цієї дотації, передбаченої для області з урахуванням конкретних пропозицій при наявності затверджених програм по ліквідації диспропорцій.  
Відхилено    
243. Стаття 42. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження бюджетів на 2003 рік.   -536- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Вилучити статтю 42.  
Відхилено    
244. Стаття 43. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2003 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.       
245. Стаття 44. Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дитячих дошкільних закладах державної і комунальної форми власності відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.   -537- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Вилучити слова "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";  
Відхилено    
    -538- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
У ст. 44 додати абзаци 2 і 3 в наступній редакції: "При цьому для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, установити рівень забезпечення прожиткового мінімуму у сумі 90 гривень, а для дитини-інваліда і дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі і запис про батька (матір) дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), - 100 гривень. Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у сумі 150 гривень у розрахунку на одну особу."  
Відхилено    
    -539- Замінити слова "у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу" словами "в розмірі не нижче межі бідності (175 грн.)".  Відхилено    
    -540- Сушкевич В.М.
Вилучити слова: "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"; Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" у сумі 150 грн. в розрахунку на одну особу.  
Відхилено    
    -541- Абзац 1 статті 44. Слова: "у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу" замінити словами: "в розмірі не нижче розміру мінімальної заробітної плати - 165 грн.".  Відхилено    
    -542- Забезпечити відповідними бюджетними ресурсами виконання вимог нової редакції Закону України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми", згідно з яким розмір державної допомоги сім"ям з дітьми не може бути меншим від суми, що дорівнює 25 відсоткам розміру прожиткового мінімуму;  Відхилено    
    -543- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
В абз. 1 статті 44 слова "у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу" замінити словами "в розмірі не нижче межі бідності на 2003 рік"  
Відхилено    
    -544- Заплатинський В.М.
Стаття 44. Речення "у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу" замінити реченням "у сумі 150 гривень у розрахунку на одну особу".  
Відхилено    
246. Установити, що у 2003 році:       
247. допомога малозабезпеченій сім'ї з дітьми призначається тільки на підставі статті 19 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";       
248. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;   -545- Замінити слова "50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму" словами "50 відсотків прожиткового мінімуму, але не нижче межі бідності (175 грн.)".  Відхилено    
    -546- Абзац 4 статті 44. Слова: "50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму" замінити на слова: "50 відсотків прожиткового мінімуму, але не нижче розміру мінімальної заробітної плати - 165 грн. ".  Відхилено    
    -547- В абзаці четвертому частини другої статті 44 після слів "прожиткового мінімуму" додати слова "для сім"ї";  Відхилено    
    -548- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
В абз. 4 статті 44 слова "50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму" замінити на слова "50 відсотків прожиткового мінімуму, але не нижче межі бідності на 2003 рвк".  
Відхилено    
249. одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень;       
250. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та малозабезпеченим сім'ям з дітьми не може бути більшим, ніж 75 відсотків від встановленого прожиткового мінімуму.   -549- Після слів "прожиткового мінімуму" доповнити словами "для сім'ї" відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".  Відхилено    
    -550- Абзац 5 частини другої статті 44. Після слів: "прожиткового мінімуму" доповнити словами: "для сім'ї" відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".  Відхилено    
251. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у тому числі малозабезпеченим сім'ям з дітьми, враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.   -551- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
вилучити .  
Відхилено    
    -552- Вилучити.  Відхилено    
    -553- Абзац 7 статті 44 вилучити.  Відхилено    
    -554- Частину третю статті 44 вилучити;  Відхилено    
    -555- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Абз. 7 статті 44 вилучити  
Відхилено    
    -556- Заплатинський В.М.
Пункт ст.44 в редакції "У сукупному доході сім`ї ... і далі за текстом" вилучити.  
Відхилено    
252. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2003 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.   -557- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Вилучити останній абзац статті 44.  
Відхилено    
    -558- Кармазін Ю.А.
Останню частину статті 44 викласти в редакції: "Встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується відповідно до закону".  
Відхилено    
    -559- Доповнити новою частиною такого змісту: "Надбавка по догляду за дитиною- інвалідом до 16 років до стабілізації економічного становища в Україні призначається без урахування сукупного доходу сім'ї " - у зв'язку з тим, що держава не забезпечує допомогу в обсягах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".  Враховано Доручення КМУ   
253. Стаття 45. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2003 році є:       
254. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:       
255. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності;       
256. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);   -560- Кармазін Ю.А.
В абзаці другому пункту 1 статті 45 цифру "90 відсотків" замінити на "50 відсотків"  
Відхилено    
    -561- Пинзеник В.М.
Включити в бюджет на 2003 рік кошти від продажу земельних ділянок сільським радам для ведення будівництва і ремонту об`єктів комунальної власності та соціальної сфери, будівництва і ремонту доріг населених пунктів та їх благоустрою.  
Враховано    
257. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;       
258. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;   -562- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 пункту 1 статті 45 вилучити.  
Відхилено    
259. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;       
260. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;   -563- Кармазін Ю.А.
Абзац 6 пункту 1 статті 45 вилучити.  
Відхилено    
261. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;   -564- Кармазін Ю.А.
У пункті 2 статті 45 внести зміни розмірів відрахувань: - до бюджету м. Києва - 40 відсотків, до бюджету АРК і обласних бюджетів - 20 відсотків, та 80 відсотків до міських, селищних та сільських бюджетів.  
Враховано    
    -565- Манчуленко Г.М.
В п.2 статті 45 додати слова: ", крім гірських районів; 100 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території гірського району;".  
Відхилено    
    -566- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Пункт 2 статті 45 викласти в редакції: "2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних механізмів, що зараховується до доходів спеціального фонду бюджетів міст обласного (республіканського) значення, міст Києва, Севастополя у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків до районних бюджетів та 50 відсотків - до міських, міст районного значення, селищних, сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території. Додати всі субвенції, передбачені статтею 38".  
Відхилено    
    -567- п. 2 ст. 45 викласти в редакції: "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 85 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 15 відсотків - до міських селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території.  Відхилено    
    -568- Горбаль В.М.
Осика С.Г.
Бондаренко Г.І.
Рудковський Д.О.
Текст пункту 2 статті 45 в існуючій редакції виключити, а викласти в новій редакції: "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів зареєстрованих у місті Києві, включається до Київського обласного бюджету в розмірі 85% та до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету у розмірі 15%), що зараховується у розмірі 85 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 15 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідних територіях".  
Відхилено    
    -569- Кукоба А.Т.
передбачити зарахування до м. Полтава 50 відсотків загальних надходжень з податку з власників транспортних заходів та інших самохідних машин і механізмів.  
Враховано    
    -570- Абдуллін О.Р.
Зменшити податок з власників транспортних вантажних засобів, які не є підприємцями.  
Відхилено    
    -571- п.2 ст.45 викласти в такій редакції: податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що зараховується у розмірі 85 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів на 15 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території".  Відхилено    
262. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);       
263. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
264. 5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;       
265. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;       
266. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;   -572- П. 7 ст. 45 виключити.  Відхилено    
267. 8) субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;   -573- Кармазін Ю.А.
Пункт 8 статті 45 вилучити.  
Враховано    
268. 9) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;       
269. 10) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.   -574- 2.6. Доповнити статтю 45 пунктом такого змісту: 11) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією Автономної Республіки Крим або однієї з областей.  Відхилено    
    -575- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
До статті 45 додати всі субвенції, передбачені статтею 38.  
Відхилено    
270. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.   -576- Бастрига І.М.
Забезпечити достатнє фінансування дорожнього господарства з метою збереження існуючої мережі та утримання доріг загального користування в належному стані, збереження виробничого потенціалу дорожніх підприємств, кваліфікованих кадрів, колективу дорожників Запорізької області.  
Враховано частково    
271. При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.   -577- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект статтею 45-1 у такій редакції: "Стаття 45-1. Затвердити субвенцію з державного місцевим бюджетам на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 80.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."  
Враховано в іншій редакції   
    -578- Асадчев В.М.
Доповнити статтею 45-а наступного змісту: Установити, що виконання вимог п.7 статті 78 Бюджетного кодексу України є обов'язковим, невиконання якого тягне за собою відповідальність посадових осіб, при цьому у випадках недовиконання або перевиконання місцевого бюджету менш ніж на 15% відповідна Рада може за власним розсудом вносити зміни до затвердженого бюджету.  
Відхилено    
    -579- Асадчев В.М.
Доповнити статтею 45-б наступного змісту: Дозволити при плануванні місцевих бюджетів передбачати перехідний залишок коштів у вигляді оборотної касової готівки у розмірі не більше 1% від загального фонду місцевого бюджету. У випадках надходження коштів на рахунок місцевого бюджету, які мають цільове призначення і не можуть бути використані внаслідок чинника, пов'язаного з терміном закінчення бюджетного періоду, такі кошти залишаються у відповідному місцевому бюджеті як перехідний залишок і плануються у бюджеті наступного року з збільшенням контингенту надходжень по джерелу доходів по якому виник перехідний залишок.  
Відхилено    
    -580- Асадчев В.М.
Доповнити статтею 45-в наступного змісту: При наявності касових розривів у місцевих бюджетах, пов'язаних з фінансуванням захищених статей бюджету, такі касові розриви покриваються Державним Казначейством України на безоплатній основі при умові, що касове виконання відповідного місцевого бюджету здійснюється органами Державного Казначейства України.  
Враховано    
    -581- Атрошенко В.А.
Доповнити перелік джерел формування спеціального фонду місцевих бюджетів, визначених статтею 45, коштами від повернення кредитів, які надавались з обласних бюджетів до набрання чинності Бюджетного кодексу України, та відсотків, сплачених за користування ними.  
Враховано    
    -582- Жовтяк Є.Д.
До розділу V додати статті Стаття____ Затвердити наступні розміри фінансових нормативів бюджетної забезпеченості: на органи управління Нуі =46,08 Грндля обласних бюджетів, бюджетів міста Києва, Севастополя, в розрахунку на одного працівника по штатній чисельності, визначеній Постановою КМ №890 від 2.06.2000 Нум=11,73 Грндля бюджетів міст обласного (республіканського) значення в розрахунку на одного жителя Нуr=12,73 Грн/чол.для бюджетів районів в розрахунку на одного жителяна охорону здоров'я - Нzоb (аrk)=38,7 Грн.для обласних бюджетів та бюджету АРК, в розрахунку на душу населення Нум=79 Грн.для бюджетів міст обласного (республіканського) значення та районів в розрахунку на душу населенняна освіту - Но=815 Грн.на загальну освіту, в розрахунку на учня - Нd=1210 Грн.на дошкільну освіту в розрахунку на дитину віком від 3 до 6 років на соціальний захист Н (s1)=6339 Грн.на утримання підопічного у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів адміністративно-територіальної одиниці Н (s2)= 8654,6 Грн.на утримання дітей у притулках для неповнолітніх, в розрахунку на утриманця - Н (s31)=6339 Грнна одиноких непрацездатних громадян, які потребують різних видів соціальної допомоги у територіальних центрах та відділеннях соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень) в розрахунку на підопічного; - Н (s32)=220,97 Грн.на одиноких непрацездатних громадян, які перебувають у стаціонарних відділеннях територіальних центрів та відділеннях соціальної допомоги вдома, в розрахунку на підопічного - Н (s4і)=80 Грн.фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї сім'ї в цілому в Україні - Н (s5u)= 0,2158 Грнна заходи Автономної Республіки Крим та областей стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей в розрахунку на душу населення - Н (s5u (r)=0,176 Грнна заходи міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей в розрахунку на душу населення - Н (s5u)=0,3925 Грн на заходи міст Києва та Севастополя стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей в розрахунку на душу населення - Н (s6)=0,914 Грндля оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій на одну особову справу; - Н (s7)=207,46 Грнна виплату допомоги по догляду за психічно хворим - Н (s8)=432 Грнна компенсації реабілітованим громадянам у минулому бюджетному періоді, в розрахунку на одну справу на культуру та мистецтво - Н (kоb)=3 Грн.для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету в розрахунку на одного жителя - Н (kkyіv (sеv)=11Грн.для мм. Києва і Севастополя в розрахунку на одного жителя - Н (km (r)=8 Грн.для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та районів в розрахунку на одного жителя на фізичну культуру і спорт - Н (f)=3,5 Грнна фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя На утримання місцевої міліції (фінансується через субвенції місцевим бюджетам) - Н (р)=4,44 Грн.на утримання підрозділів патрульно-постової служби, дільничних інспекторів міліції у розрахунку на одного жителя; - Н (lm)=3,777 тис. Грн.на утримання спеціальних приймальників-розподільників, приймальників-розподільників для неповнолітніх у розрахунку на 1 ліжко-місце на рік; - Н (аdr)=0,055 Грн.на утримання адресно-довідкових бюро у розрахунку на одного жителя; - Н (dоr)=539,15 Грн.на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби у розрахунку на 1 кілометр протяжності автомобільних доріг.  
Відхилено Доручення КМУ   
    -583- Жовтяк Є.Д.
Доповнити новою статтею наступного змісту: "Стаття___. Встановити, що місцеві ради повинні передбачити в своїх бюджетах видатки на рівні не нижчому від 95% від розрахованого за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів №1382 від 14.09.2002 з врахуванням коштів, переданих відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу. У випадку, якщо на території міста чи району немає чи недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання послуг відповідно до розрахованих за фінансовими нормативами, відповідні кошти передаються відповідно до статті 93 Бюджетного Кодексу до бюджету району чи міста у вигляді трансферту".  
Відхилено    
    -584- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Стаття ____. Встановити, що трансферти з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ в 2003 році розраховуються згідно з методиками розрахунку трансфертів, затвердженими відповідними районними державними адміністраціями, розробленими у відповідності до постанови Кабінету Міністрів про загальні вимоги до методики розрахунку трансфертів. Затверджені рішенням районної ради трансферти до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ не можуть змінюватись протягом бюджетного періоду", крім випадків, коли такі зміни покращують фінансове становище місцевих рад.  
Враховано    
    -585- Жовтяк Є.Д.
Стаття ____. Встановити, що план мобілізації доходів місцевих бюджетів встановлений для органів стягнення повинен відповідати прогнозним показникам, розрахованим відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №1382 від 14.09.2002 в частині доходів, що враховуються при розрахунку трансфертів з державного до місцевих бюджетів згідно додатку 7 до цього Закону і показникам, затвердженим місцевими радами в частині доходів, що не враховуються при розрахунку трансфертів з державного до місцевих бюджетів".  
Враховано Доручення КМУ   
    -586- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Карнаух М.В.
Стаття____Встановити, що органи державного Казначейства в процесі виконання місцевих бюджетів можуть надавати безвідсоткові позички місцевим бюджетам для покриття тимчасових касових розривів".  
Враховано    
    -587- Жовтяк Є.Д.
Стаття___. Встановити, що стягнення коштів з місцевих бюджетів без відповідних бюджетних призначень заборонено"  
Відхилено    
    -588- Жовтяк Є.Д.
Стаття___. Дати доручення Кабінету Міністрів підготувати зміни до бюджетної класифікації в частині включення в склад доходів місцевих бюджетів залишків коштів на початок нового бюджетного періоду".  
Враховано Доручення КМУ   
    -589- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Стаття___Призупинити дію п.7 ст. 78 Бюджетного Кодексу України.  
Відхилено    
    -590- Доповнити статтю 45 новим пунктом: 45) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їх руху пролягає територією однієї з областей.  Відхилено    
272. VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ   -591- Сташевський С.Т.
Доручити Кабінету Міністрів України розробити пропозиції щодо механізму надання адресної та направити їх Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для подальшого вивчення.  
Враховано Доручення КМУ   
    -592- Горбаль В.М.
Доповнити "Кабінет Міністрів України одночасно з проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" представляє інформацію щодо бюджетних програм з вказанням законодавчо визначеної цілі по кожній програмі та показників ефективності реалізації програми".  
Враховано Доручення КМУ   
    -593- Асадчев В.М.
Передбачити підвищення заробітної плати вчителів не менше ніж на 15%  
Враховано Доручення КМУ   
    -594- У Прикінцевих положеннях встановити окремою статтею відповідальність органів державної податкової служби за виконання затверджених обсягів надходжень до місцевих бюджетів.  Відхилено    
    -595- Прикінцеві положення доповнити статтею такого змісту: "Встановити, що вільні залишки бюджетних коштів, які утворюються на початок року, використовуються за рішенням відповідних рад".  Враховано Доручення КМУ   
    -596- Прикінцеві положення доповнити статтею такого змісту: "Призупинити у 2003 році дію пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України. Витрати додатково отриманих коштів від перевиконання показників загального фонду бюджетів всіх рівнів проводиться за рішенням відповідної ради".  Враховано Доручення КМУ   
    -597- Бастрига І.М.
Доповнити прикінцеві положення статтею про збереження пільг у оподаткуванні підприємств інвалідів (УТОС, УТОГ, СОИ)  
Відхилено    
    -598- Кукоба А.Т.
До прикінцевих положень додати статтю, якою заборонити стягнення у безспірному порядку бюджетних коштів, не забезпечених відповідними асигнуваннями.  
Враховано в іншій редакції   
    -599- Заплатинський В.М.
Доповнити прикінцеві положення статтею наступного змісту: Для інвалідів І та ІІ групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни ІІІ групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружились вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильскою катастрофою, забезпечити безплатне або пільгове встановлення телефону. Для перелікованих вище категорій, а також інвалідів І та ІІ групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, забезпечити безплатне або пільгове користування телефоном, оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів, незалежно від їх тривалості. Для інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, які працювали в зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей забезпечити безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування. Для інвалідів І та ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства соціального захисту населення АРКрим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити безплатне або пільгове забезпечення автомобілями. Забезпечити безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян, а також тих, які визнанні органами місцевого самоврядування як аварійні, за рахунок державного та місцевих бюджетів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -600- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Шевченко О.О.
Солошенко М.П.
Колісник М.Д.
Бичков С.А.
Косьяненко О.В.
Деркач Л.В.
Мартиновський В.П.
Доручити Кабінету Міністрів України провести інвентаризацію, уточнення та внесення змін до окремих законодавчих та нормативних актів у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України, яким чітко розмежовані повноваження між різними рівнями бюджетів.  
Враховано Доручення КМУ   
    -601- Качур П.С.
Прикінцеві положення доповнити статтею такого змісту: "Встановити, що трансферти з районних бюджетів міст районного значення сіл, селищ в 2003 році розраховуються згідно з затвердженими районними державними адміністраціями методиками розрахунку трансфертів. Загальні вимоги щодо розрахунку трансфертів з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ у 2003 році розробляє Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
    -602- Доручити Кабінету Міністрів України розробити механізм та забезпечити проведення взаємних розрахунків між ВАТ "Укртелеком" та державним бюджетом по заборгованостям, що складуться на 01.01.2003 року.  Враховано Доручення КМУ   
    -603- Доручити Кабінету Міністрів України розробити механізм та забезпечити проведення взаємних розрахунків між Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та державним бюджетом, а також між Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення та енергопостачальними підприємствами по заборгованостям, що складуться на 01.01.2003 року.  Відхилено    
    -604- Жовтяк Є.Д.
Дати доручення Кабінету Міністрів подати додаток №5 по субвенціях в розрізі бюджетів міст обласного значення та районів.  
Відхилено    
    -605- Руденко Г.Б.
Записати окремою статтею: "Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35000,0 тис. грн. на буріння артезіанських свердловин".  
Відхилено    
    -606- Бичков С.А.
Солошенко М.П.
Гуров В.М.
Деркач Л.В.
Шевченко О.О.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Бичков С.А.
Касьянов С.П.
Шибко В.Я.
Мартиновський В.П.
"Установити, що не розподілені з формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2003 рік метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою Міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями".  
Відхилено Доручення КМУ   
    -607- Бастрига І.М.
Кабінету Міністрів України затвердити розподіл видатків за бюджетними програмами головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерства охорони здоров'я України в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.  
Відхилено    
    -608- Бастрига І.М.
"Призупинити дію підпункту 2 п.1 та підпункту 2 п.2 ст.66 Бюджетного кодексу України та перенести їх у підпункт 2 п.1 ст. 69 Бюджетного кодексу України на 2003 рік і перехідний період до 2005 року."  
Відхилено Доручення КМУ   
    -609- Бастрига І.М.
Дозволити в 2003 році приймати рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет за умови перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу.  
Відхилено    
    -610- Бастрига І.М.
Дозволити в 2003 році включити до переліку головних розпорядників коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, керівників центральних районних лікарень.  
Відхилено    
    -611- Тягнибок О.Я.
Доцільно було б передбачити видатки на надання пільг, встановлених місцевими радами і враховувати їх при визначенні дотації для районів.  
Відхилено    
    -612- Бастрига І.М.
Пеклушенко О.М.
З метою створення умов для стимулювання регіонів у нарощуванні доходів впровадити збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів для республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам та міським бюджетам Києва та Севастополя в розмірі 50 відсотків перевищення планового приросту доходів над видатками 2003 року ід 2002 року, для забезпечення фінансування соціально-економічних програм, які делегуються державою регіонам.  
Відхилено Доручення КМУ   
    -613- Карнаух М.В.
Передбачити статтю наступного змісту: "При зміні юридичною особою місця державної реєстрації протягом календарного року сплата визначених законодавством України податків та платежів до місцевих бюджетів здійснюється до кінця календарного року за місцем попередньої реєстрації".  
Відхилено Доручення КМУ   
    -614- Кирильчук Є.І.
Доповнити статтею: "Установити, що видатки для надання кредитів для будівництва житла та спорудження мереж фінансуються пропорційно видатках всього Державного бюджет, крім захищених статтей.  
Відхилено    
    -615- Включити додаткову текстову статтю щодо врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та району (зокрема, врегулювання проблемних питань 2002 року). Врегулювати бюджетні взаємовідносини між органами місцевого самоврядування у випадку, коли територіально один із них входить до складу іншого, з метою забезпечення виконання ними наданих законодавством повноважень.  Враховано    
    -616- Кабінету Міністрів України надати у вигляді окремих додатків до проекту закону України про Державний бюджет України на 2003 рік розподіл видатків головних розпорядників державного бюджету: по державним цільовим програмам у розрізі територій; по програмі державного запозичення на 2003 рік у розрізі кредитних угод та суб'єктів  Враховано    
    -617- Кабінету Міністрів України відмінити існуючі податкові пільги, які встановлені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, по платі за землю податкоспроможним підприємствам (до яких також віднести оздоровчі заклади міністерств і відомств, або компенсувати їх територіальним громадам, як це передбачено статтею 14 Конституції України, та підготувати пропозиції по призупиненню законодавчих актів, якими встановлені податкові пільги зазначеним підприємствам.  Враховано    
    -618- відповідно до вимог Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік та статті 103 Бюджетного Кодексу передбачити компенсацію органам місцевого самоврядування міста Севастополю та інших територій втрат по платі за землю, яка орендується Російською Федерацією для тимчасового розміщення Чорноморського флоту.  Враховано    
273. Стаття 46. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.   -619- Катеринчук М.Д.
доповнити статтю 46 після слова "України" наступним текстом ", та випадків, прямо передбачених у діючих законах України"  
Відхилено    
    -620- Рудковський Д.О.
Доповнити статтю 46 після слів: "пов'язаних з державним боргом України" слідуючим: "а також здійснення розрахунків згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1919 "Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил України"  
Враховано    
    -621- Шпак В.Ф.
Статтю 46 доповнити словами "та під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва".  
Враховано    
    -622- Виключити слова: "за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України".  Відхилено    
274. Стаття 47. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV.   -623- Стаття 47. Продовжити до 1 січня 2004 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV.  Враховано    
    -624- Статтю 47 виключити  Відхилено    
275. Стаття 48. Заборонити в 2003 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), заборонити надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також заборонити списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.   -625- Статтю 48 доповнити словами: "Ця стаття не поширюється на видачу податкового векселя з податку на додану вартість у випадках та межах заборгованості держави за невідшкодованими сумами податку на додану вартість відповідному суб'єкту господарської діяльності."  Враховано    
    -626- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Виключити слова "реструктуризацію або" та "заборонити надавати відстрочки щодо термінів її сплати".  
Відхилено    
    -627- Заплатинський В.М.
Стаття 48. Доповнити статтю наступним реченням: "крім сільськогосподарських підприємств, які постраждали в результаті надзвичайної екологічної ситуації".  
Відхилено    
    -628- Редакцію уточнити та доповнити: "Ця стаття не поширюється на видачу податкового векселя з податку на додану вартість або акцизного збору у випадках, визначених законами".  Враховано частково    
276. Стаття 49. Установити, що в 2003 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,03 раза (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45,ст.238; 1997 р., № 33, ст.207; 1999 р., № 8, ст.59; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.16).   -629- Стаття 49 суперечить Закону України "Про систему оподаткування".  Відхилено    
277. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238).       
278. Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.       
279. Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - Верховною Радою Автономної Республіки Крим з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.   -630- У абзаці 4 статті 49 після слів "звільнити, як виняток, у 2003 році" додати "на 50 відсотків".  Враховано    
    -631- Заплатинський В.М.
Стаття 49. В абзаці після слів "з визначенням розмірів земельних ділянок" доповнити реченням "а також місцем їх розташування".  
Відхилено    
    -632- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
В абзаці 4 статті 49 після слів "звільнити, як виняток у 2003 році" додати "на 50 відсотків"  
Враховано    
    -633- Терещук С.М.
Абзац 4 статті 49 доповнити реченням: " Втрати місцевих бюджетів від надання цих пільг компенсуються за рахунок субвенцій з державного бюджету".  
Відхилено    
    -634- Франчук І.А.
Викласти в редакції: "Звільнити, як виняток у 2003 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерство оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території АР Крим - Верховною Радою АР Крим з визначенням розмірів земельних ділянок. При ньому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.  
Враховано частково    
280. Установити, що в 2003 році передбачене звільнення від земельного податку в пунктах 3) в частині дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України; 51); 6); 13); 17); 19); 23) статті 12 розділу 5 Закону України "Про плату за землю", здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.   -635- Сухий Я.М.
Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
Вилучити абзац 5 статті 49.  
Враховано    
    -636- Рудковський Д.О.
Включити додатково статтю: "Звільнити, як виняток, у 2003 році від сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів військові частини, військові навчальні заклади , науково- дослідницькі установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань"  
Відхилено    
    -637- Бастрига І.М.
Для забезпечення виконання власних повноважень місцевого самоврядування пропонується відмінити існуючі податкові пільги по платі за землю податкоспроможним підприємствам, до яких відносяться оздоровчі заклади міста, або компенсувати їх територіальній громаді як це передбачено ст.142 Конституції України..  
Враховано в іншій редакції   
    -638- Франчук І.А.
Викласти в редакції: "Установити, що в 2003 році передбачене звільнення від земельного податку в пунктах 3 в частині дитячих санаторно-куротних та оздоровчих закладів України; 51); 6); 13); 17); 19) 23); статті 12 розділу 5 Закону України "Про плату за землю", здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.  
Враховано частково    
281. Стаття 50. Установити, що обсяг коштів і матеріальних активів, спрямованих у 2003 році платниками податку на прибуток відповідно до частин другої і третьої пункту 22.3. статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей не може перевищити 400 000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України визначити обсяги інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання такого житла, у розрізі замовників та регіонів.   -639- Статтю 50 викласти в редакції: Установити видатки на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, прирівняних до них осіб та членів їх сімей в сумі 400000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України визначити обсяги видатків, які спрямовуються на будівництво та придбання житла, у розрізі замовників та регіонів та розробити механізм здешевлення кредитування.  Враховано    
    -640- Кузьменко П.П.
Визначити в статті 50 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" обсяг коштів і матеріальних активів спрямованих на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей в розмірі 750 000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -641- Добкін М.М.
Викласти в наступній редакції: "Призупинити на 2003 рік дію частини другої і третьої пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Передбачити пряме фінансування будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей в обсязі 400 000 тис. грн. за рахунок коштів по загальному фонду".  
Враховано частково    
    -642- Асадчев В.М.
Стаття 50 Не може перевищити 400 00 т. грн. замінити на 200 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -643- Пинзеник В.М.
Кошти для будівництва житла військовим передбачити в тих же обсягах окремим рядком.  
Враховано частково    
    -644- Ст. 50 суперечить п.22.3 ст.22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  Враховано    
    -645- Порошенко П.О.
Статтю 50 вилучити.  
Враховано    
282. Стаття 51. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів, і для яких законодавчо не встановлені терміни їх сплати, сплачуються до бюджетів не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом з десятого дня після отримання платником податкового повідомлення, який погашається у встановленому порядку з погашення податкового боргу по податках, зборах (обов'язкових платежах). Не внесені в установлені терміни суми загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), для яких законодавчо не передбачено податкових декларацій (розрахунків), вважаються податковим боргом з десятого дня після отримання платником податкового повідомлення, який погашається у встановленому порядку.   -646- Кукоба А.Т.
Четверіков І.А.
Передбачити статтю слідуючого змісту: "При зміні юридичною особою місця державної реєстрації протягом календарного року сплата визначених законодавством України податків та платежів до місцевих бюджетів здійснюється до кінця календарного року за місцем попередньої реєстрації".  
Відхилено    
    -647- Сухий Я.М.
Виключити  
Відхилено    
283. Стаття 52. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.       
284. Стаття 53. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.   -648- Пеклушенко О.М.
Статтю 53 скасувати.  
Відхилено    
    -649- Раханський А.В.
Виключити із статей 53 та 54 проекту абзаци, які передбачають обмеження визначених Законами України пільг і гарантій військовослужбовцям, що суперечить відповідному рішенню Конституційного суду і призведе до чисельних звернень громадян до судів.  
Відхилено    
    -650- Виключити із статті 53 частини 2,3,4  Відхилено    
285. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (військовослужбовців) бюджетних установ (військових формувань), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ (військових формувань). До таких витрат відносяться: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), паливом та телефоном; надання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку; безплатний проїзд і перевезення багажу.   -651- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
В абз. 2 статті 53 виключити,. друге речення, яке починається словами: "До таких витрат відносяться,,,"  
Відхилено    
286. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі працівники (військовослужбовці) бюджетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), паливом та телефоном, за безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.   -652- Рудковський Д.О.
Виключити абзаци 3 та 4 статті 53 щодо обмеження пільг, компенсацій і гарантій, на які згідно з законами України мають право окремі працівники (військовослужбовці) бюжетних установ (військових формувань) щодо знижки плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), паливом та телефоном, за безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, і надання їх тільки у разі, якщо грошові доходи цих працівників (військовослужбовців)менше величини прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб  
Відхилено    
    -653- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Абз. 3 статті 53 виключити  
Відхилено    
287. Розмір наданих пільг в грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.   -654- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Абз. 4 статті 53 виключити.  
Відхилено    
288. Стаття 54. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг відносяться: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років), непрацездатні батьки та особи, які знаходяться під опікою та піклуванням громадян, що мають право на пільги.   -655- Доповнити словами "член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі"  Враховано    
    -656- Раханський А.В.
Виключити із статей 53 та 54 проекту абзаци, які передбачають обмеження визначених Законами України пільг і гарантій військовослужбовцям, що суперечить відповідному рішенню Конституційного суду і призведе до чисельних звернень громадян до судів.  
Відхилено    
    -657- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Після слів "їхні неповнолітні діти (до 18 років)" додати слова "діти з числа інвалідів, член сім'ї, який проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі".  
Враховано частково    
    -658- Виключити статтю 54, оскільки прийняття їх призведе до численних звернень до судів, житлово- експлуатаційних органів про стягнення з військових частин заборгованості за сплату (50%) військовослужбовцями квартирної плати та комунальних послуг (за 2002рік- 102 млн. грн.,на 2003 рік - 101,8 млн.грн.), що паралізує діяльність Збройних Сил України .  Відхилено    
289. Надати право Кабінету Міністрів України приймати рішення щодо поступової заміни пільг та компенсацій, на які згідно із законодавством України мають право окремі категорії громадян, на адресну грошову допомогу.   -659- Статтю 54 доповнити абзацом такого змісту: "Надати право органам виконавчої влади та місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користання такими пільгами."  Враховано    
    -660- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Доповнити словами "крім ветеранів війни і праці, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, інвалідів, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Відхилено    
    -661- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Статтю 54 доповнити абзацом третім такого змісту: "Установити, що у випадках відсутності бюджетних коштів у місцевих бюджетах, особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безплатним користуванням житлом з опаленням та освітленням, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть призначати житлові субсидії цим категоріям громадян."  
Враховано в іншій редакції   
    -662- Сташевський С.Т.
виключити  
Відхилено    
    -663- Доповнити словами "крім пільг ветеранам війни, пенсіонера, інвалідам та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  Відхилено    
    -664- Полянчич М.М.
Зберегти існування соціальних пільг для населення, забезпечити виконання законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та інші у повному обсязі, заборонити заміну пільг та компенсацій на адресну грошову допомогу.  
Враховано частково    
290. Стаття 55. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст.122) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартості у вільноконвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу.   -665- У випадку прийняття цієї норми знизиться рівень керованості та оперативності управління бюджетними коштами, а також їх централізації на єдиному казначейському рахунку, отже - збільшиться негативне навантаження на бюджет.  Відхилено    
    -666- Добкін М.М.
Вилучити  
Відхилено    
    -667- У ст. 55 необхідно передбачити курс оплати приватизованого майна, що здійснюється у вільноконвертованій валюті.  Враховано частково    
291. Стаття 56. Зупинити на 2003 рік дію:   -668- Виключити пункти, якими зупиняється надання соціальних пільг, компенсацій та гарантій громадянам.  Враховано частково    
    -669- У статті 56 виключити всі пункти, якими зупиняється надання соціальних пільг, компенсацій та гарантій громадянам.  Враховано частково    
    -670- Не призупиняти дію норми Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень.  Відхилено    
    -671- Єщенко В.М.
Мороз А.М.
Кармазін Ю.А.
Статтю 56 вилучити.  
Враховано частково    
    -672- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
У статті 56 виключити пункти, якими зупиняється надання соціальних пільг, компенсацій та гарантій громадянам.  
Враховано частково    
    -673- Артеменко Ю.А.
Значне скорочення пунктів ст.56 проекту Державного бюджету на 2003 рік.  
Враховано частково    
292. 1) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190);   -674- Раханський А.В.
виключити  
Враховано    
293. 2) частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст.598);   -675- виключити  Враховано    
294. 3) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст.472; 2000 р., № 41, ст.343) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;   -676- Папієв М.М.
Пункт 3 статті 56 - вилучити.  
Відхилено    
295. 4) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;   -677- Виключити параграф 4) статті 56  Відхилено    
296. 5) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст.99; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;       
297. 6) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст.183; 1999 р., № 9-10, ст.68; 2001 р., № 2-3, ст.10);       
298. 7) частини другої статті 12 та пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4 , ст. 19);   -678- Не призупиняти дію пункту "і" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням медичними працівниками сільської місцевості. Річна потреба в додаткових бюджетних коштах на ці цілі 80 млн. грн.;  Відхилено    
299. 8) частин першої, другої та шостої статті 33 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189; 2000 р., № 45, ст.390; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;   -679- Раханський А.В.
виключити  
Відхилено    
300. 9) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 25, ст. 172);       
301. 10) частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.294; 2001 р., № 2-3, ст.10);   -680- Виключити  Відхилено    
302. 11) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст.191 1999 р., № 28, ст.231; 2001 р., № 2-3, ст.10);       
303. 12) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.177; 2001 р., № 2-3, ст.10);   -681- Виключити  Відхилено    
304. 13) частини другої статті 25 та частини другої статті 39 Закону України "Про національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 15, ст. 86) в частині встановлення працівникам архівних установ надбавок за вислугу років;   -682- виключити  Враховано    
305. 14) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.84);   -683- Раханський А.В.
виключити  
Відхилено    
    -684- Вилучити слова "абзацу першого частини четвертої"  Відхилено    
306. 15) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст.393);   -685- Виключити  Враховано    
307. 16) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст.230);   -686- Добкін М.М.
Пункт вилучити  
Враховано    
308. 17) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49 , ст. 259);   -687- Добкін М.М.
Пункт вилучити  
Враховано    
309. 18) частини третьої статті 32 та абзаців другого та четвертого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 20, ст. 134);   -688- Пункт вилучити  Враховано    
310. 19) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 30), ст. 142);   -689- Добкін М.М.
Пункт вилучити  
Враховано    
311. 20) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10, № 15, ст.74);       
312. 21) статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10);   -690- у п.21) після слів "статті 17" додати: "абзац другий п.8.3.1 статті 8 та пункту 22.3 статті 22"  Враховано    
    -691- Асадчев В.М.
п.21) статті 56 додати: п.п. 6.1 та 6.2 статті 6 та статті 17 далі по тексту.  
Відхилено    
313. 22) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст.60; 1999 р., № 40, ст.361; 2001 р., № 2-3, ст.10) у частині формування дорожніх фондів;   -692- Порошенко П.О.
В п.22 ст.56 виключити слова "та частини третьої статті 3"  
Враховано    
    -693- Абдуллін О.Р.
Передбачити на наступний рік введення в дію без обмежень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" та дотримання у повному обсязі положень Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів".  
Враховано частково    
    -694- Горбаль В.М.
Нощенко М.П.
Асадчев В.М.
Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Пункт 22 статті 56 виключити  
Враховано частково    
    -695- Виключити з тексту законопроекту пункт 22) статті 56 (Зупинити на 2003 рік дію частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст.60; 1999 р., № 40, ст.361; 2001 р., № 2-3, ст.10 у частині формування дорожніх фонді).  Враховано частково    
314. 23) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;       
315. 24) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст.397; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10)в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;   -696- Заплатинський В.М.
Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Пункт 24 статті 56 виключити.  
Відхилено    
316. 25) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст.433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;   -697- Заплатинський В.М.
Стаття 56. Пункт 25 вилучити.  
Відхилено    
317. 26) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.212; 2001 р., № 2-3, ст.10);   -698- Вилучити норму щодо зупинення на 2003 рік дії Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів";  Враховано    
    -699- для забезпечення впровадження механізму реалізації Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" передбачити у проекті Державного бюджету України на 2003 рік, в межах загального обсягу видатків на фінансування капітальних вкладень, відповідний резерв цих коштів у розмірі 5 (п'яти) відсотків від їх обсягу.  Відхилено    
318. 27) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст.20; 2000 р., № 28, ст.223);   -700- Плужников І.О.
За рахунок коштів, отриманих від надходжень частини пені за статтею 16, відновити виплати грошової допомоги науковим працівникам, які виходять на пенсію відповідно до частини десятої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", для чого пункт 27 статті 56 викласти у такій редакції: 27) частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст.20).  
Враховано частково    
319. 28) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002, № 12-13, ст.92);   -701- Національний банк України
Перенесення термінів погашення заборгованості перед НБУ є безпідставним і призводить до зменшення незначних обсягів валютних резервів. НБУ категорично заперечує проти перенесення строків погашення заборгованості за відстроченими кредитами.  
Відхилено    
    -702- Національний банк України
НБУ категорично заперечує проти призупинення дії статті 3, оскільки відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою забезпечення стабільності свого капіталу НБУ повинен створювати резерви на активи, пов`язані з кредитною підтримкою Уряду. Створення резервів на покриття фінансових ризиків передбачено статтею 5 закону "Про Національний банк України".  
Відхилено    
    -703- Галієв Е.Е.
Святаш Д.В.
Пункт 28 статті 56 виключити.  
Відхилено    
320. 29) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст. 546) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;   -704- До пункту 29) перед словами "пункту б частини другої статті 47" доповнити "абзацу п'ятого статті 46 в частині Державного бюджету".  Враховано    
321. 30) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.298; 2001 р., № 2-3, ст.10);       
322. 31) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299; 2001 р., № 2-3, ст.10);       
323. 32) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частини 6, 7 статті 11, частин 6, 7 статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 27, ст. 211);   -705- Петров О.В.
Пункт 32 статті 56 вилучити.  
Враховано частково    
324. 33) пункту 2 статті 21 та пункту 1 статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24, ст. 348);       
325. 34) пунктів 3 і 5 статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпункту 3) та 4) пункту 2 статті 5) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;   -706- Петров О.В.
Пункт 34 статті 56 вилучити.  
Відхилено    
326. 35) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 12, ст. 64);       
327. 36) статті 25 Закону України Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 38, ст.315);       
328. 37) пункт 4 статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 20, ст. 82);   -707- Папієв М.М.
Пункт 37 статті 56 - вилучити.  
Відхилено    
329. 38) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272; 2001 р., № 2-3, ст.10);       
330. 39) підпункту 7.1.1 пункту 7.1. статті 7 Закону України "Про Порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44).   -708- П.39 ст.56 вилучити.  Відхилено    
    -709- Додати новий пункт: "дію статті 33 Кодексу України "Про надра" від 27.07.1994 № 132/94-ВР в частині спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази"  Враховано    
    -710- Додати новий пункт: підпункт д) пункту 1 статті 5 та підпункту б пункту 4 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 №13-92 "Про прибутковий податок з громадян"  Враховано    
    -711- Додати новий пункт: пункту 4 статті 2 Закону України від 26.06.1997 №400 "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти".  Враховано    
331. Установити, що у 2003 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частини п'ятої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 32, ст. 215), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49 (07.12.2001), ст.259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 20 (17.05.2002), ст. 134) реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2003 рік.   -712- дію частини 1 статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", (Відомості Верховної Ради України, № 48, ст.407).  Враховано    
    -713- Статтю 56 доповнити: дію частини 1 статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", (Відомості Верховної Ради України, № 48, ст.407).  Враховано    
    -714- Додати новий пункт: "Установити, що в 2003 році припиняється дія норм Законів України про вільні економічні зони в частині надання податкових пільг":  Враховано    
    -715- Жовтяк Є.Д.
Качур П.С.
До статті 56 додати абзаци такого змісту "Відмінити дію п.11 Постанови Кабінету Міністрів №490 від 11.04.2002 "Відмінити дію Указу Президента "Про єдиний податок" в частині звільнення платника єдиного податку від сплати плати за землю та місцевих податків та зборів".  
Відхилено    
332. Стаття 57. Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.   -716- Статтю 57 викласти в такій редакції: "Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня заборгованість із оплати праці, розпорядник бюджетних коштів спрямовує такі кошти рівними долями на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.  Враховано    
    -717- Викласти в перше речення статті 57 в такій редакції: "Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, встановлені додатком №3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає в першу чергу спрямування таких сум рівними долями на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв."  Враховано частково    
    -718- Рудковський Д.О.
В прикінцеві положення включити окрему статтю . Кабінету Міністрів України запровадити реальний механізм погашення у повному обсязі фактичної кредиторської заборгованості Міністерства оборони України та інших віійськових формувань станом на 1 січня 2003 року за отримане військове майно, товари, виконані роботи та надані послуги із проведенням розрахунків не пізніше 1 півріччя 2003 року, для чого дозволити застосування уступки вимоги та переводу боргу і використання у якості джерела недоїмку з платежів до зведеного бюджету станом на 1 січня 2003 року.  
Враховано частково    
    -719- Рудковський Д.О.
В прикінцеві положення включити додатково статтю: "Зобов'язати Кабінет Міністрів України погасити прострочену дебіторську заборгованість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ- 160 та ТУ- 95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності, та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України".  
Враховано частково в іншій редакції   
333. Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.   -720- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Статтю 58 вилучити.  
Відхилено    
    -721- Прикінцеві положення включити додатково статті: Стаття _ "Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо повного виконання НАК "Нафтогаз України" у 2003 році зобов'язань перед Міністерство оборони України по погашенню кредиторської заборгованості" Стаття _ Кабінету Міністрів України здійснити реструктуризацію кредиторської заборгованості Міністерство оборони України перед виконавцями оборонного замовлення на суму недофінансування за загальним фондом у 2001 році в обсязі 82,7 млн.грн."  Враховано в іншій редакції   
334. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.   -722- Добкін М.М.
Викласти в наступній редакції: " "Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України".  
Враховано    
    -723- "Платники збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачують його в розмірі одного відсотка від виручки, одержаної на одному етапі реалізації алкогольних напоїв та пива на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду. Розпорядником коштів збору є Міністерство аграрної політики України. Міністерство аграрної політики України розподіляє кошти збору між Автономною Республікою Крим, областями та містом Севастополем пропорційно валовому виробництву у звітному році винограду, плодів, ягід та хмелю в кожному з них. Цей розподіл визначається у відсотках для Автономної Республіки Крим, кожної з областей та міста Севастополя і затверджується постановою Кабінету Міністрів України на кожний бюджетний рік. Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розподіляються таким чином: - сімдесят відсотків - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових насаджень винограду площею понад 1 га; - двадцять відсотків - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових плодових насаджень площею понад 1 га та ягідних насаджень площею понад 0, 5 га; - десять відсотків - на компенсацію процентної ставки за довгострокові кредити, що надані сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам для створення нових насаджень хмелю площею понад 1 га. Компенсації за рахунок коштів збору підлягають 90 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладання кредитної угоди сільськогосподарським товаровиробником на довгострокове кредитування створення нових виноградників, садів, ягідників та хмільників. Механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України."  Відхилено    
    -724- Доповнити статтею: "Установити, що кошти у розмірі 205040,0 тис.грн., які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів за 2001 рік на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості, яка склала на 1 січня 2003 року, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним організаціям. Порядок погашення вказаної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України".  Враховано частково    
    -725- Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів у їх доходах у таких розмірах: Пенсійний фонд - 1,65 відсотків від передбачених доходів з урахуванням залишку за попередній період; Фонд соціального страхування - 4,2 відсотка від передбачених доходів з урахуванням залишку на попередній рік; Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 14,9 відсотка від передбачених доходів з урахуванням залишку за попередній рік; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - 4,9 відсотка від передбачених доходів з урахуванням залишку за попередній рік.  
Враховано частково    
    -726- Порошенко П.О.
Додати нову статтю в такій редакції "Установити, що кошти у розмірі 205040 тис.грн., які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів за 2002 рік на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованості, яка склалася на 1 січня 2003 року, а також заборгованості і поточних платежів з оплати послуг зв'язку, які надаються бюджетним організаціям. Порядок погашення вказаної заборгованості та поточних платежів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету."  
Враховано    
    -727- У Законі України ,,Про Державний бюджет на 2003 рік" необхідно передбачити наступну статтю: Стаття____"За рахунок коштів Державного бюджету України на 2003 рік суб'єктам господарювання вугільної промисловості надається часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, наданими у 2003 році на фінансування капітального будівництва, власних поточних виробничих витрат, а також для закупівлі устаткування та обладнання усіх видів, у розмірі 100 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладення кредитної угоди.  Враховано частково    
335. Стаття 59. Додатки № 1 - 5 до цього Закону є його невід'ємною частиною.   -728- Запропонувати Кабінету Міністрів України, відповідно до статті 5 Закону України "Про державне оборонне замовлення", ввести до Державного бюджету України на 2003 рік окремий додаток, "Державне оборонне замовлення", в якому окремими захищеними статтями визначити видатки кожного державного замовника.  Відхилено    
    -729- Пинзеник В.М.
Записати нову статтю: "Скасувати дію Закону України №2975-ІІІ "Про подальший розвиток гірничо-металургійного комплексу".  
Враховано    
    -730- Пинзеник В.М.
Записати нову статтю: "Скасувати дію пунктів статті 11, п.2, п.21 Закону України "Про податок на додану вартість".  
Відхилено    
    -731- Пинзеник В.М.
Записати нову статтю: "Заборонити застосування голограм та інших форм захисту продукції, не передбачених законами України".  
Враховано    
    -732- Пинзеник В.М.
"Встановити, що державні підприємства щоквартально перераховують до бюджету частину прибутку після оподаткування на основі кошторисів та у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
    -733- Пинзеник В.М.
Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальні економічні зони діяльності в Донецькій області" (Відомості Верховної Ради, 1999, №7, ст.50, №40, ст.360, №48, ст.413): - у статті 12 пункту 2 підпункту а) вилучити слова "ввізне мито та податок на додану вартість"; - у статті 12 пункту 2 підпункту б) слова "для оподаткування товарів, що імпортуються" замінити словами "для резидентів"; - у статті 12 пункту 2 підпункту в) слова "як для вільного використання в Україні" замінити словами "за встановленими законодавством ставками"; - у статті 12 пункту 2 підпункту д) вилучити слова "податок на додану вартість і акцизний збір"; - у статті 12 пункту 2 підпункту е) вилучити слова "а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою"; - у статті 12 абзац 12 вилучити останнє речення "Зазначені послуги не підлягають обкладанню податком на додану вартість"; - у статті 12 пункту 3 підпункту а) вилучити слова "ввізне мито та податок на додану вартість"; - у статті 12 пункту 3 підпункту б) слова "Для оподаткування товарів, що імпортуються" замінити словами "для резидентів"; - у статті 12 пункту 3 підпункту в) слова "як для вільного використання в Україні" замінити словами "за встановленими законодавством ставками"; - у статті 12 пункту 3 підпункту д) вилучити слова "податок на додану вартість" і акцизний збір"; - у статті 12 пункту 3 підпункту е) вилучити слова "а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою"; - у статті 14 пункту а) вилучити слова "ввізним митом сировина, матеріали, предмети та обладнання (крім підакцизних товарів), "і податком на додану вартість - устаткування та обладнання під час їх ввезення в Україну". Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради, 1999. №7, ст.51): 1) в першому абзаці пункту 1) статті 2 вилучити слова "ввізним митом і податком на додану вартість"; 2) в другому абзаці пункту 1) статті 2 вилучити слова "ввізне мито та податок на додану вартість"; 3) статтю 5 - вилучити. Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" (Відомості Верховної Ради, 1999, №15. ст.82): 1) у статті 2 частину 2 - вилучити. 2) у статті 9 пункту 1 підпункту а) вилучити слова "ввізне мито та податок на додану вартість"; 3) у статті 9 пункту 1 підпункту б) слова "для оподаткування товарів, що імпортуються" замінити словами "для резидентів"; 4) у статті 9 пункту 1 підпункту г) вилучити слова "податок на додану вартість і акцизний збір"; 5) у статті 9 пункту 1 підпункту д) вилучити слова "а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою"; 6) у статті 9 пункту 1 абзац 16 - вилучити; 7) у статті 9 пункту 2 вилучити слова "ввізного мита та податку на додану вартість"; 8) у статті 9 пункту 4 - вилучити. Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" (Відомості Верховної Ради, 1999, №18, ст.139); 1) у статті 2 частину 2 - вилучити. 2) у статті 10 пункту 1 вилучити слова "податку на додану вартість, ввізного мита"; 3) пункт 3 статті 10 - вилучити. Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальну економічну зону "Славутич" (Відомості Верховної Ради, 1999, №32, ст.263): 1) у статті 2 частину 3 - вилучити; 2) у статті 9 пункту 1 - вилучити слова "ввізного мита, податку на додану вартість"; 3) пункт 3 статті 9 - вилучити. Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області" (Відомості Верховної Ради, 1999, №38, ст.351, №51. ст.458): 1) у статті 9 пункту 1 вилучити слова "ввізного мита та податку на додану вартість"; 2) пункт 3 статті 9 - вилучити; 3) стаття 9 пункт 4 - вилучити; 4) статтю 10 - вилучити. Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (Відомості Верховної Ради, 2000, №2, ст.15): 1) у статті 9 пункту 1 вилучити слова "ввізного мита, податку на додану вартість"; 2) пункт 3 статті 9 - вилучити; 3) статтю 10 - вилучити. Внести такі зміни до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів" (Відомості Верховної Ради, 1999, №40, ст.363): 1) у пункті 1 статті 4 вилучити слова "суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому Законом України "Про податок на додану вартість", по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов`язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, і"; 2) у пункті 1 статті 6 вилучити слова "ввізного мита та податку на додану вартість"; 3) у пункті 2 статті 6 після слів "інноваційних проектів" вилучити слова "ввізне мито та податок на додану вартість", а також після слів "таке порушення" вилучити слова "на суму ввізного мита" та "податку на додану вартість". У Законі України "Про податок на додану вартість" Відомості Верховної Ради України, 1997, №21, ст.156, №47, ст.294, №51, ст.305, ст.307, 1998, №10, ст.37, №17, ст.83, №18, ст.95, №20, ст.100, №33, ст.224, №36-37, ст.244, 1999, №4 ст.33. №7 ст.53, №15, ст.83, ст.88, №18, ст.140, №32, ст.264 із змінами, внесеними законами України від 07.07.1999 р., від 14.07.1999 р. та від 15.07.1999 р.) внести такі зміни: 1) пункт 11.12 статті 11 - виключити; 2) доповнити пункт 11.4 статті 11 новим абзацом такого змісту: "Не мають чинності будь-які нормативні акти, які встановлюють відмінний від передбаченого цим Законом режим справляння податку на додану вартість. Часові гарантії незмінності режиму справляння податку на додану вартість, передбачені окремими нормативними актами, мають силу лише у випадку, коли вони встановлені цим Законом". У Декреті Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993, №10, ст.82, 1993, №26, ст.281, №50, ст.470, №50. Ст.471, 1995, №44, ст.318, 1996, №41, ст.194, 1999, №15, ст.83, №39, ст.356, №52, ст.469) у статті п`ятій вилучити абзаци 4 і 5. Доповнити Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради. 1996, №8, ст.32, №8. Ст.33. 1999, №4, ст.34, №52, ст.471) статтею 4 такого змісту: "Не мають чинності будь-які нормативні акти, які встановлюють відмінний від передбаченого цим Законом режим справляння акцизного збору. Часові гарантії незмінності режиму справляння акцизного збору, передбачені окремими нормативними актами, мають силу лише у випадку, коли вони встановлені цим Законом". Доповнити Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради. 1996. №28, ст.131, №28, ст.132. 1997, №15, ст.116, №34, ст.211, 1998, №26, ст.157, 1999, №4 ст.34. №37, ст.333) статтею 9 такого змісту:" Не мають чинності будь-які нормативні акти, які встановлюють відмінний від передбаченого цим Законом режим справляння акцизного збору. Часові гарантії режиму справляння акцизного збору, передбачені окремими нормативними актами, мають силу лише у випадку, коли вони встановлені цим Законом". Доповнити Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби" (Відомості Верховної Ради, 1996, №32, ст.151, №32, ст.152, 1997, №34, ст.212, 1999, №52, ст.464) статтею 6 такого змісту: "Не мають чинності будь-які нормативні акти, які встановлюють відмінний від передбаченого цим Законом режим справляння акцизного збору. Часові гарантії незмінності режиму справляння акцизного збору, передбачені окремими нормативними актами, мають силу лише у випадку, коли вони встановлені цим Законом". Доповнити Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію) (Відомості Верховної Ради 1996, №42, ст.201, 1998, №17, ст.82, №52, ст.327, 1999, №4 ст.34, №30, ст.241, №38, ст.350, №38, ст.346, №52, ст.464) статтею 5 такого змісту: "Не мають чинності будь-які нормативні акти, які встановлюють відмінний від передбаченого цим Законом режиму справляння податку на додану вартість. Часові гарантії незмінності режиму справляння податку на додану вартість, передбачені окремими нормативними актами, мають силу лише у випадку, коли вони встановлені цим Законом". У Законі України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб`єктів експериментальної економічної зони "Славутич" у пункті 1 вилучити слова "ввізним митом та податком на додану вартість".  
Враховано частково    
336. Стаття 60. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2003 року.   -734- Баграєв М.Г.
Передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджету України на 2003 рік" окремим додатком державні капіталовкладення на соціальні потреби.  
Враховано частково    
    -735- Додати нову статтю: "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів на придбання медикаментів для закладів охорони здоров'я передбачити не менше 50 відсотків від суми дотації вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам";  Враховано частково    
    -736- Додати нову статтю: "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на забезпечення хворих на цукровий діабет цукрознижувальними препаратами в повному обсязі";  Враховано    
    -737- Передбачити окремою статтею Державного бюджету України на 2003 рік погашення не менше ніж 50 відсотків державного боргу, що утворився по видатках соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи . Передбачити заходи для повного погашення цього боргу у наступному 2004 році.  Враховано частково    
    -738- Передбачити окрему статтю: "Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000,0 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин."  Враховано    
    -739- Руденко Г.Б.
Передбачити окрему статтю наступного змісту : " Кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику" (ВВР 1998, N 1, ст.1) зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом вітрових електростанцій відповідно до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій а також проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері вітроенергетики. Зазначені кошти відображаються у видатках Державного комітету України з енергозбереження".  
Враховано    
    -740- Руденко Г.Б.
Передбачити окрему статтю наступного змісту: " Кошти, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які визначаються пунктом 22.23 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР), і які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергетичних об'єктів , зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються виключно за цільовим призначенням у тому числі на виконання заходів передбачених Законом України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (від 11.12.1998р. № 309-ХІV)."  
Враховано    
    -741- Передбачити окрему статтю наступного змісту: " Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 15% коштів на технічне переоснащення підприємств геологорозвідувальної галузі."  Відхилено    
    -742- Передбачити окрему статтю наступного змісту: " Кошти, отримані як дивіденти (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств геологорозвідувальної галузі, у повному обсязі спрямовуються на розвиток державних підприємств геології і геологічних підприємств з часткою державної власності і майні. Ці кошти зараховуються Державним казначейством України на спеціальний рахунок НАК "Надра України" та витрачаються Компанією виключно на розвиток виробництва, у тому числі на капітальні вкладення, модернізацію і технічне переоснащення виробництва."  Відхилено    
    -743- Атрошенко В.А.
Доповнити статтею такого змісту: "У разі не визначення законодавчо складу та структури місцевої міліції та порядку її утворення, видатки на утримання підрозділі патрульно-постової служби, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, дільничних інспекторів міліції, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.  
Враховано    
    -744- Додати окрему статтю "Всі видатки Державного бюджету України на 2003 рік на інформатизацію здійснюються на загальних умовах, встановлених діючим законодавством, як відповідні завдання (проекти) Національної програми інформатизації. Всі закупки комп'ютерного обладнання, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету, проводяться виключно за умов закупки разом з цим необхідного в повному обсязі для забезпечення роботи цього обладнання легалізованого та локалізованого програмного забезпечення".  Враховано    
    -745- Шпак В.Ф.
Надати статус головного розпорядника коштів та визначити окремий код відомчої класифікації видатків з Державного бюджету України: Національному аграрному університету відповідно до постанови Верховної Ради України "Про Національний аграрний університет" від 29.07.94 №158/94. НАКу "Украгролізинг" по коштах, що спрямовуються на закупівлю сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу  
Враховано    
    -746- Салмін О.В.
Національному Банку України розробити та затвердити спеціальний порядок надання кредитів у 2003-20010 роках підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2003 рік з урахуванням 70-ти відсоткової компенсації. Кабінету Міністрів України створити оперативну комісію під головуванням для формування норм та положень Закону України від 7.02.02 № 3023 "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу . Кабінету Міністрів України провести спеціальне засідання Уряду за участю голів Наглядових рад, голів Правлінь та директорів компаній і заводів, віднесених до сектору сільськогосподарського машинобудування з порядком денним "Про конкурентноспроможність підприємств та шляхи їх розвитку в поточних ринкових умовах". Створити структуру по сільськогосподарському машинобудуванню, відповідальну за координацію дій в цьому напрямку економіки держави.  
Відхилено    
    -747- Кукоба А.Т.
Четверіков І.А.
Гаврилюк В.В.
Салмін О.В.
Внести зміни в порядок фінансування житла військовослужбовцям за рахунок 1,5 відсотка відрахувань від податку на прибуток підприємств, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.02 № 820, а саме здійснювати зарахування фактично сплаченого податку в розмірі 1,5 відсотка від податку на прибуток підприємств на спеціальний рахунок обласного бюджету. Спростити існуючий порядок розподілу та узгодження обсягів інвестицій , які спрямовуються на будіівництво (придбання) житла для військовослужбовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02.№ 171, а саме передбачити головним розпорядником усіх інвестицій облдержадміністрації; доручити облдержадміністраціям спільно з міністерствами та відомствами щорічно складати переліки об'єктів та обсяги їх інвестування з урахуванням укладених інвестиційних угод; державним податковим адміністраціям в областях здійнювати зменешення податкових зобов'язань підприємств -інвесторів на суму внесених інвестицій згідно з переліками, затвердженими облдержадмістраціями.  
Відхилено    
    -748- Майстришин В.Я.
Калетнік Г.М.
Зарубінський О.О.
Для фінансування програм загальнодержавного значення для Вінницької області необхідно 100 млн.грн.: Програма оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії; Програма водного господарства; Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі і молодіжного будівництва, розвитку житлово-будівельної кооперації, підтримки малого підприємництва, книговидання та інші, відповідно до Законів та рішень Уряду України.  
Враховано частково    
    -749- Руденко Г.Б.
Відмінити постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 146, якою було встановлено понижуючий коефіцієнт зі сплати збору за спеціальне користування водою підприємствам теплоенергетики з прямоточною системою охолодження у розмірі 0,002, що дасть можливість залучити кошти у розмірі понад 180000 тис. грн.  
Враховано Доручення КМУ   
    -750- Руденко Г.Б.
Пропонувати Кабінету Міністрів України переглянути усі нормативи плати водокористувачів в частині пільгових коефіцієнтів, встановлених поставами КМ України від 18.05.1996 р. № 836, від 29.07.1999 р. № 1341, від 16.08.1999 р. № 1494, що надасть можливість направити ще 50000 - 60000 тис. грн. на вирішення екологічних проблем.  
Враховано Доручення КМУ   
    -751- Колоніарі О.П.
Встановити обов'язковий місцевий збір , що входить в систему місцевих податків і зборів - "Платіж за збір, транспортування і ліквідацію сміття" і тим самим забезпечити контроль за станом навколишнього природного середовища.  
Відхилено    
    -752- Разом з процедурою прийняття державного бюджету розглянути та прийняти Програму приватизації на наступний рік, передбачивши окремим додатком до неї перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2003 році, в розрізі груп, реґіонів, органів управління та зазначити балансову вартість активів  Враховано    
    -753- Нощенко М.П.
Передбачити фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень об'єктів Сумської області: Очисні споруди каналізації (перша черга), встановлення компактних споруд нового покоління проектною потужністю 2,2 тис.куб.м за добу, м.Лебедин - 800 тис.грн. Самопливний каналізаційний колектор та каналізаційна насосна станція протяжністю 3,6 км, м.Лебедин - 900 тис.грн. Центральна районна лікарня смт.Недригайлів -палатний корпус на 120 ліжок - 4233 тис.грн. Центральна районна лікарня на 120 ліжок, смт. Велика Писарівка - 1000 тис.грн. Будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів на 66 місць в смт.Вороніж Шосткинського району - 1778 тис.грн. Школа, с.Мезенівка Краснопільського району на 306 учнівських місць - 500 тис.грн. Водопостачання с.Ображіївка Шосткинського району мережа протяжністю 1,5 км - 550 тис.грн. Газопровід-відвід смт.Ямпіль-смт.Свеса-м.Дружба-м.Середина-Буда (четверта черга) -газові мережі протяжністю 24,6 км - 2900 тис.грн. Очисні споруди каналізації м.Середина-Буда проектною потужністю 0,5 тис.куб.м. с/д - 600тис.грн. Газифікація сільських населених пунктів в районах Сумської області - газові мережі протяжністю 19 км - 1213 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Октябрьське Путивльського району протяжністю 2,3 км - 350 тис.грн. Житловий будинок Глухівського державного педагогічного університету, м.Глухів - 800 тис.грн. Газопровід середнього тиску до с.Любитове-Ленінське Кролевецького району протяжністю 20 км - 200 тис.грн. Теплові мережі (реконструкція) протяжністю 5,6 км, м.Суми - 2500 тис.грн. (Реєстр.картка №1на) 196 учнівських місць, м.Ромни - 300 тис.грн. (Реєстр.картка №2) - 135 тис.грн. Добудова газопроводу до с.Орлівка Ямпільського району протяжністю 2 км - 40 тис.грн. Добудова газопроводу до с.Усок Ямпільського району протяжністю 7 км - 150 тис.грн. Підвідний газопровод до с.Шатрище Ямпільського району протяжністю 12 км - 400 тис.грн. Добудова школи у с.Княжичі Ямпільського району - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -754- Шведенко М.М.
Передбачити капітальні вкладення по Одеський області на будівництво дороги республіканського значення "Затока - Білгород-Дністровський" - 4 млн.грн.  
Немає висновку    
    -755- Пономаренко Г.Г.
Передбачити за рахунок централізованих капітальних вкладень: газифікацію м. Мішурін Ріг Верхньодніпровського району Дніпропетровської області - 140 тис.грн.; школа с. Ганнівка Верхньодніпровького району - 500 тис.грн.; водопостачання м. Пятихатки Дніпропетровської області - 500 тис.грн.; газифікація с. Долиняни Хотинського району Чернівецької області - 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -756- Абдуллін О.Р.
Врахувати: спорудження шатрового даху дитячого відділення Зарічненської ЦРЛ Рівненської області 350 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -757- Абдуллін О.Р.
Врахувати: придбання стоматустановки для Кухотськовільської дільничої лікарні Зарічненського району Рівненської області -36 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -758- Абдуллін О.Р.
Врахувати: придбання медичного обладнаня для ЦРЛ Рокитнівського, Зарічненського , Володимирецького та Дубровицького районів Рівненської області (радіаційно уражені території) - 800 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -759- Абдуллін О.Р.
Врахувати: завершення реконструкції дитячого відділення центральної райлікарні на 45 місць в смт.Володимирець Рівненської області (розпочато у 2001 році)- 400 тис.грн.; реконструкція пологового (20 ліжок) та реанімаційного відділень центральної райлікарні в смт.Володимирець Рівненської області - 554,6 тис.грн.; завершення будівництва районної ветеринарної бактереологічної лабораторії в смт.Володимирець Рівненської області (розпочато у 1999 р.) - 400 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -760- Асадчев В.М.
У видатках запланованих місту Києву для виконання столичних функцій передбачити: кошти на будівництво та ремонт каналізаційних колекторів у сумі - не менш 50 млн. грн. роботи по відновленню Десятинної церкви - до 5 млн. грн. взаєморозрахунки з заводом "Авіант" по комунальним платежам за прийняту комунальну сферу - 35 млн. грн. у тому числі кошти на реконструкцію та капітальний ремонт гуртожитків заводу "Авіант" - 10 млн. грн. будівництво дитячого клінічного закладу по вул. професора Підвисоцького у місті Києві - 15 млн. грн. будівництво тролейбусної лінії на масиви Біличі, Новобіличі, у зв'язку з введенням нових станцій метро - 10 млн. грн.  
Немає висновку    
    -761- Абдуллін О.Р.
Врахувати: будівництво артезіанської свердловини в смт.Рафалівка Володимирецького району Рівненської області - 50 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -762- Павлюк М.П.
Передбачити видатки на комплексну програму збереження історичної забудови у центральній частині м.Одеси у сумі 44370,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -763- Царьов О.А.
Передбачити Державному комітету України по водному господарству виділення коштів на продовження будівництва Нікопольського, Солонянського, Криничанського, Томаківського районів Дніпропетровської області у сумі 7,5 млн. грн.  
Немає висновку    
    -764- Поліщук К.А.
передбачити кошти за рахунок реалізації Чорнобильської будівельної програми: на підвідний газопровід до сіл Черевки. Вільне, Нова Олександрівка, Мала Березанка. Старе на загальну суму 1, 4 млн.грн та завершити будівництво школи в с. Турівка у Згурівському району Київської області - 200 тис.грн.; ремонт і газифікацію районного будинку культури у Згурівському району Київської області - 500, 0 тис.грн. завершення будівництва Згурівської центральної районної лікарні Київської області у 2003 роках на суму 2,5, млн.грн. ; на добудову навчального корпусу та гуртожитки Чорнобильського медичного училища - 2,0 млн.грн.;  
Немає висновку    
    -765- Абдуллін О.Р.
Врахувати: завершення будівництва поліклініки на 150 відвідувань в смт.Рафалівка Володимирецького району Рівненської області (розпочато у 1992 році) - 600 тис.грн.; будівництво магістрального газопровіду Федорівка-Дубровиця (52 км) Рівненської області -1.200 тис.грн.; завершення будівництва школи у смт. Зарічне Рівненської області на 834 учн.місць (розпочато у 1992 р., потреба у коштах для будови - 6.000)- 2.000 тис.грн; завершення будівництва 45-ти квартирного житлового будинку у смт.Рокитне Рівненської області - 1.617 тис.грн.; завершення реконструкції очисних споруд смт.Рокитне Рівненської області (загальна вартість - 1.650 тис.грн., освоєно - 800)- 850 тис.грн.; будівництво школи у с. Берестя Дубровицького району на 669 учн.місць (загальна вартість - 5.800)- 1.000 тис.грн.; телефонізація села Велюнь Дубровицького району Рівненської області (50 номерів) - 60.6 тис.грн.; залуження, перезалуження та вапнування земель у Зарічненському районі Рівненської області ( площею 1034 га та 1250 га)- 1.050 тис.грн.; реконструкція системи водопостачання, каналізації та очисних споруд смт.Зарічне Рівненської області - 70 тис.грн.; реконструкція універмагу та школи-інтернату під час навчально-виховний комплекс "Школа-ліцей" на 660 місць в смт.Рафалівка Володимирецького району Рівненської області ( розпочато у 1998 році) - 1.663 тис.грн.; реконструкція будинку культури і пришкільного інтернату під освітно-культурний комплекс у складі : дитсадка на 30 місць, школи на 430 місць, бібліотеки та клубу на 200 місць в с.Мульчиці Володимирецького району Рівненської області (розпочато у 2002 році) - 1.000 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -766- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Передбачити у видатках Мінпромполітиски кошти в розмірі 300,0 млн. грн. на фінансування будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.  
Немає висновку    
    -767- Абдуллін О.Р.
Врахувати: фінансування енергозберігаючого проекту по реконструкції квартальних котелень смт.Володимирець Рівненської області --540 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -768- Шевчук С.В.
Передбачити завершення будівництва 1-ї черги Реєстр.картка №1990) році (ступінь готовності 75%) в сумі 30 млн.грн.  
Немає висновку    
    -769- Жовтяк Є.Д.
У додатку №4 передбачити кошти на наступні об'єкти: добудова школи у с. Чабани Києво-Святошинського району Київської облаті - 10000 тис.грн.; добудова поліклініки у м. Ірпінь Київської області - 10000 тис.грн.; добудова комплексу каналізаційних очисних споруд Київської обласної дитячої лікарні у м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області - 1500 тис.грн.; Компенсація ВАТ "Ірпінський комбінат "Прогрес" коштів, витрачених на будівництво школи №3 в м. Ірпінь Київської області - 5172 тис.грн.; будівництво шляхопроводу у м. Вишневе Київської області 5000 тис.грн.; Капітальний ремонт і реконструкція корпусів Київської міської психоневрологічної лікарні №1 - 5100 тис.грн.; Добудова газопроводу до с. Рудники Ситянського району Івано-Франківської області - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -770- Король В.М.
Передбачити цільове виділення коштів для фінансування у 2003 році невідкладних заходів по закріпленню активно діючих зсувних ділянок в м.Чернівці (протизсувних заходів)у сумі 14,0 млн.грн.  
Немає висновку    
    -771- Бастрига І.М.
"16) Субвенцію з державного бюджету міському бюджету м. Запоріжжя на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку - у сумі 5,6 млн. гривень"  
Немає висновку    
    -772- Джоджик Я.І.
Передбачити для завершення будівництва та введення в експлуатацію резервного пологового будинку в м. Тернополі - 3 млн.грн.  
Немає висновку    
    -773- Давидова Л.І.
Передбачити цільову субвенцію Балаклійському р-ну Харківської області для вирішення нагальних проблем в капітальному ремонті аварійних будівель  
Немає висновку    
    -774- Матвієнков С.А.
Передбачити окремим рядком кошти в розмірі 2,5 млн. грн. на відновлення будівництва нового викидного колектора у м. Маріуполі.  
Немає висновку    
    -775- Матвієнков С.А.
Передбачити окремим рядком кошти на придбання ядерно-магнітного резонатора та комп'ютерного томографу для обстеження і ранньої діагностики робітників промислових підприємств м. Маріуполя.  
Немає висновку    
    -776- Сухий Я.М.
До ст.38. Передбачити бюджету м.Запоріжжя на 2003 рік субвенцію з Державного бюджету: - для будівництва автотранспортної магістралі через пр.Дніпро, реконструкцію автодорожнього проїзду по спорудах ДніпроГЕС та ліквідацію аварійного стану арочного мосту через р.Старий Дніпро в сумі 105919,0 тис.грн.; - в зв'язку з переносом термінів виконання контрактів в рамках Кредитної угоди у 2002 році та неотриманням з зазначеної причини субвенції з Державного бюджету по Гарантійній Угоді "Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води в м.Запоріжжя" між Європейським банком реконструкції та розвитку та державним комунальним підприємством "Водоканал" - 6000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -777- Тягнибок О.Я.
Враховуючи потребу в коштах на завершення робіт з капітального будівництва в сумі 4900 тис. грн. та реальні надходження до бюджету розвитку - 80,1 тис. грн. пропоную фінансування капіталовкладень для Радехівського району львівської області здійснювати за рахунок цільової субвенції з Державного бюджету.  
Немає висновку    
    -778- Кузьмук О.І.
Передбачити фінансування капітальних вкладень по Миколаївській області: завершення будівництва основного газопроводу до с.Первомайське Жовтневого району - 400 тис.грн. будівництво газопроводу високого тиску в зоні надзвичайної екологічної ситуації в Первомайському районі - 1200 тис.грн. будівництво розподільчих газопроводів низького тиску в зоні надзвичайної екологічної ситуації у Первомайському районі - 200 тис.грн. будівництво середньої школи в с.Мазурове Кривоозерського району - 700 тис.грн. виділити державну субвенцію на газифікацію сіл в зоні надзвичайної екологічної ситуації у Первомайському районі - 4200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -779- Фоменко К.О.
Передбачити за рахунок централізованих капітальних вкладень передбачити додатково: По Луганській області По Старобельському водозабору в с. Новоселівка - 280,00 тис. грн. Газопровід с. Калмиковка - 640 тис. грн. Реконструкція водопроводу в с. Половинкіно - 100,00 тис. грн. Газифікація смт. Нижня Дуванка, в т.ч. АГРС (з будником оператора) - 2460 тис. грн. Будівництво учбового корпусу Сш № 6 - 1000 тис. грн. Газопровід до с. Куземівка - 300 тис. грн. Утелізація накопичених пестицидів - 180 тис. грн. Будівництво газопроводу по с. Шапарівка - 140 тис. грн. Будівництво підвідного газопроводу до с. Плахо-Петрівка - 250 тис. грн. Будівництво підвідного газопроводу до с. Олександропіль - 210 тис. грн. Реконструкція водогіну с. Просторне - 70 тис. грн. Реконструкція водогіну с. Червоноармійське - 70 тис. грн. Реконструкція водогіну смт. Білокуракине - 37,5 тис. грн. Будівництво полігону твердих відходів смт. Білокуракине - 85 тис. грн. Будівництво очисних споруд с. Новоайдар - 650 тис. грн. Підвідний газопровід до с. Айдармиколаївка - 850 тис. грн.  
Немає висновку    
    -780- Бондаренко Г.І.
Передбачити 3,48 млн.грн. централізованих капітальних вкладень для Володарського виборчого округу № 92. А саме: Володарського району: газифікація сіл Лобачів - 40 тис.грн., Біліївка - 60 тис.грн., смт.Володарка - 40 тис.грн.; Фастівського району: с. Диминівка, ІІ черга - 172 тис.грн.; Тетіївський район: розподільчі газові мережі в селах.; Тайниця - 180 тис.грн.; підвідний газопровід до с. Дзвеняче - 219 тис.грн.; Білоцерківського району: с. Фесюри, с. Щербаки - 110 тис.грн.; Сквирського району: Малі Єрчики - 150 тис.грн.; Шамраївка - 150 тис.грн. Населенні пункти, в яких необхідно будувати (реконструювати) міні котельні для опалення об'єктів соціальної сфери: Фастівський район: с. Триліси, школа - 100 тис.грн.; с. Веприк, школа - 100 тис.грн.; Тетіївський район: с. Високе - 130 тис.грн.; Сквирський район: с. Шамраївка - 20 тис.грн., дитяча лікарня. Завершення капітального будівництва: Сквирський район: завершення будівництва приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 ім. М.М. Ольшевського, 600 тис.грн.; м. Фастів: для продовження будівництва 143-квартирного будинку для "чорнобильців-переселенців" необхідно 1,5 млн.грн., прохання виділити 600 тис.грн. Реєстр.картка №5) тис.грн. Капітальний ремонт доріг: Володарський район: с. Пархомівка - 25 тис.грн. м. Фастів, вул. Толстого - 180 тис.грн.  
Немає висновку    
    -781- Жебрівський П.І.
В план капітальних видатків включити фінансування завершення будівництва фільтраційної станції водозабору в місті Бердичів на суму 3,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -782- Шведенко М.М.
Врахувати капітальні вкладення по Одеській області на такі цілі: по місту Білгороду-Дністровському: на будівництво газопроводу-відводу - 45600 тис.грн. на будівництво артезіанських скважин - 500 тис.грн. на реконструкцію каналізаційного колектора діаметром 600 мм. по вулицях Кишинівський -Шабській - 1400 тис.грн. на реставрацію Білгорода-Дністровської фортеці - 500 тис.грн. по Білгород-Дністровському району: на завершення будівництва Бритівської середньої школи - 7350,0 тис.грн. на будівництво Бритівської каналізаційної насосної станції з напірним колектором у сумі 811,0 тис.грн. по Татарбунарському району: на завершення будівництва Кілійсько-Татарбунарського водогону - 4 млн.грн. на газифікацію - 200 тис.грн. на каналізаційні очисні споруди - 300 тис.грн. по Саратському району: на завершення будівництва загальноосвітньої школи в селі Петроповлівськ - 1 млн.грн.  
Немає висновку    
    -783- Кириленко В.А.
На території смт. Велика Олександрівка Херсонської області забезпечити заходи для покращення водопостачання: на встановлення водонапірних башт - 180 тис.грн. на заміну насосних агрегатів - 20 тис.грн. на ремонт водопроводу - 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -784- Поліщук К.А.
По Бориспільскому району Київської області забезпечити заходи по будівництву слідуючих об'єктів: дитячий садок на 140 місць, с. Сошників, вартість біля 1 млн.грн.; будівництво газопроводу в с. Сулимівка, с. М.Стариця Кіровської сільської ради, вартість 0,5 млн.грн.; ремонт соціально-культурного комплексу: будинку культури, бібліотеки, музичної школи, сільської ради с. Мирне, вартість об'єкту 0,5 млн.грн. будівництво очисного колектору с. Проліски, вартість 0,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -785- Поліщук К.А.
Включити по державному фінансуванню такі об'єкти по Згруївському району Київської області: підвідний газопровід до сіл Черевки, Вільне, Нова Олександрівка, Мала Березанка, Старе на загальну суму 1400,0 тис.грн.; заходи по недопущенню та ліквідації підтоплення у 9 населених пунктах на суму 1995,0 тис.грн.; завершення будівництва Згурівської центральної районної лікарні на суму 5900,0 тис.грн. По обласному фінансуванню завершити: будівництво лікарні в с.Аркадіївка; завершити будівництво школи в с.Турівка на суму 200 тис.грн.; ремонт і газифікація районного будинку культури на суму 500 тис.грн.; капітальний ремонт доріг по смт. Згурівка (вул. Чкалова, пров. Леніна, Зоряний, Першотравневий, Вишневий) на суму - 790 тис.грн.; по с.Жовтневе - дорога до кладовища -176 тис.грн. Першочергово необхідно профінансувати через житлово-комунальне господарство облдержадміністрації капітальний ремонт тепломережі на суму 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -786- Мороз О.О.
Передбачити 25 млн.грн. для підключення споживачів Деснянського району м.Чернігова до теплопостачання від Чернігівської ТЕС.  
Немає висновку    
    -787- Передбачити окремим рядком держані централізовані капітальні вкладення в сумі 490 млн. гривень та інвестиційні субвенції в обсязі 200 млн. грн.  Немає висновку    
    -788- Передбачити видатки загального фонду на інноваційне інвестування підприємств у сумі 500 млн. грн.  Немає висновку    
    -789- Абдуллін О.Р.
Врахувати: завершення будівництва спорткомплексу у м.Дубровиця Рівненської області (заг.вартість - 1.700, будівельна готовність - 40%) - 300 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -790- Передбачити видатки на будівництво ВАТ "Українське Дунайське пароплавство на Кілійському судноремонтному заводі в обсязі 6 млн. грн.  Немає висновку    
    -791- Гірник Є.О.
виділити кошти для капітального будівництва не менше 800,0 млн.грн. Фінансування об'єктів капітального будівництва не за рахунок субвенції для обласних бюджетів, а окремим рядком, пооб'єктно згідно пропозицій областей. Потреба в державних капітальних вкладеннях Івано-Франківської області у 2003 році - 4 7 млн.грн. Пооб"єктно: Сш в смт. Солотвині Богородчанського району - 800 тис.грн. Сш в с. Бабче Богородчанського району -500 тис.грн. Сш в смт. Верховині -1500 тис.грн. Сш в с.Білоберезівка Верховинського району 200 тис.грн. Сш в с. Кінашів Галицького району 400 тис.грн Сш в с. Назвисько Городенківського району 400 тис.грн Сш в с Розточки Долинського району 300 тис.грн Сш в с. Витвиця Долинського району 500 тис.грн Сш в с. Завадка Калуського району 250 тис.грн Сш в с. Нижній Вербіж Коломийського району 300 тис.грн Сш в с.Спас Коломийського району 300 тис.грн Сш в с.Верхній Березів Косівського району 490 тис.грн Сш в с. Космач Косівського району 330 тис.грн Сш в с.Битків Надвірнянського району 300 тис.грн Сш в с. Назавизів Надвірнянського району 500тис.грн Сш в с. Княгиничі Рогатинського району 400тис.грн Сш в с. Цінева Рожнятівського району 300 тис.грн Сш в с. Перегінське Рожнятівського району 500 тис.грн Сш в с. Сваричів Рожнятівського району 500 тис.грн Сш в с. Тулуків Снятинського району 200 тис.грн Сш в с. Чорнолізці Тисьменницького району 300 тис.грн Пш в с. Нижнів Тлумацькогорайону 300 тис.грн Сш № 11 в м. Калуш 1400 тис.грн Сш в мікрорайоні Дора м. Яремче 300 тис.грн Лікарня в смт. Верховині - 450 тис.грн. Лікарня в м.Галичі 800 тис.грн. Лікарня в м.Долині 1500 тис.грн. Реєстр.картка №800) тис.грн Реєстр.картка №600) тис.грн Рекреаційний паломницький центр на Ясній Горі в с.Гошів 500 тис.грн Клуб в с. Лолин Долинського району 500 тис.грн Завершення будівництва клубу в с. Голинь Калуського р-ну 250 тис.грн Будинок культури в с. Лісний Хлібчин Коломийського р-ну 400 тис.грн Громадсько-культурний центр в с. Підгайчики Коломийського400 тис.грн Школа мистецтв в м. Косові 500 тис.грн Добудова музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім.Й.Кобринського в м. Коломиї 400 тис.грн Реставрація Будинку культури в смт. Отинії 150 тис.грн Каналізаційний колектор на вул. Максимовича-Сагайдачного в м.Івано-Франківську 650 тис.грн Будівництво котельні в мікрорайоні "Північний в Івано-Франківську 500 тис.грн Будівництво водопровідної насосної станції в мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську 600 тис.грн Інфільтраційний горизонтальний водозабір на Черніївському комплексі водозабірних споруд 500 тис.грн Поквартирне індивідуальне опалення з влаштуванням димовентеляційних каналів 140 тис.грн Будівництво котельні на вул.Ломоносова в Надвірній 500 тис.грн Будівництво водогону від артсвердловини до резервуару чистої води в м. Рогатин 100 тис.грн Будівництво полігону твердих побутових відходів Надвірна-Делятин-Яремча-Лоєва 100 тис.грн Реконструкція водозабірних споруд в м. Снятин 800 тис.грн Реконструкція водозабірних мереж м. Калуша 1300 тис.грн Реконструкція водопостачання м.Рогатина 350 тис.грн Реконструкція мулового господарства Івано-Франківських очисних споруд 500 тис.грн Ліквідація та запобігання аварійного стану старовинних будівель і споруд в м. Івано-Франківську 1000 тис.грн Реконструкція існуючої фільтрувальної станції на Черніївському Комплексі водозабірних споруд 100 тис.грн Реконструкція історичного центру м.Калуша 10000 тис.грн Розширення і реконструкція очисних споруд в м.Коломиї 500 тис.грн Очисні споруди в смт. Ворохті 100 тис.грн Реконструкція систем тепло-, водо та електропостачання Долинського дитячого будинку 200 тис.грн Придбання обладнання . що не входило до кошторисів 300 тис.грн Розширення водоймищ Черніївського водозабору 1000 тис.грн Будівництво підвідних газопроводів 500 тис.грн Газифікація селищ міського типу 100 тис.грн Газифікація сільських населених пунктів 2000 тис.грн Газопровід-відвід дл с. Саджавка Надвірнянського району 500 тис.грн  
Немає висновку    
    -792- Мокроусов А.О.
Передбачити кошти для завершення будівництва дитячого корпусу з поліклінікою. Інституту фтізіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського ум. Києві. Кошторисна вартість об'єкту складає 26,17 тис.грн.у сумі 26,17тис.грн.  
Немає висновку    
    -793- Калетнік Г.М.
Порошенко П.О.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на державні централізовані капітальні вкладення на 2003 рік по Вінницькій області: Очисні споруди каналізації (п'ята черга), м. Вінниця - реконструкція - 500 тис. грн. Обласний радіаційний діагностичний центр, м. Вінниця -дитяче онкологічне відділення - 500 тис. грн. Дюкерний перехід водоводу через р. Південий Буг,м. Вінниця - 300 тис. грн. Школа-інтернат, м. Брацлав - газифікація, - 200 тис. грн. Школа, с. Очеретня, Погребищенського району - 150 тис. грн. Школа, с. Вища Кропивна, Немирівського району - 200 тис. грн. Школа, смт. Турбів, Липовецького району - 250 тис. грн. Водопостачання, смт. Кирнасівка, Тульчинського району - 60 тис. грн. Газопровід - відвід до смт. Турбів, Липовецького району - 150 тис. грн. Газифікація с. Митки, Барського району - газові мережі - 100 тис. грн. Газифікація смт. Турбів, Липовецького району - газові мережі - 100 тис. грн. Газифікація сіл Романо-Хутів, Балахівка, Іллінецького району - 100 тис. грн. Газифікація с. Кордишівка, Козятинського району - газові мережі - 80 тис. грн. Газопровід до с.Лукашівка, Липовецького району - 50 тис. грн. Газопровід до с.Щаслива, Липовецького району - 30 тис. грн. Газифікація с. Воловодівка, Немирівського району - газові мережі - 30 тис. грн. Газифікація с. Остапкінці, Немирівського району - газові мережі - 100 тис. грн. Газифікація с. Очеретня, Погребищенського району - газові мережі - 90 тис. грн. Газифікація с. Паланка, Томашпільського району - газові мережі - 50 тис. грн. Газифікація с. Марківка, Тиврівського району - газові мережі - 100 тис. грн.  
Немає висновку    
    -794- Рудковський Д.О.
Передбачити по м.Біла Церква та Білоцерківському району: Будівництво терапевтичного корпусу дитячої лікарні у м.Біла Церква - 1100 тис.грн.; Школа у м.Біла Церква (вул.Зелена)- 800 тис.грн.; Ліквідація забруднення нафтопродуктами підземних вод м.Узина Білоцерківського району - 800 тис.грн.; Газифікація сіл Щербаки, Клочки, Фесюри Білоцерківського району - 150 тис.грн.; Газифікація с.Фурси Білоцерківського району - 113 тис.грн.; Газифікація сіл Озерне, Мала Вільшанка, Бикова Гребля, Черкас, Межове Білоцерківського району - 500 тис.грн.; Газифікація с.Коржівка, Білоцерківського району - 120 тис.грн.; Газифікація с.Фастівка Білоцерківського району - 80 тис.грн.; Газифікація с.Поправка Білоцерківського району - 90 тис.грн.; Газифікація с.Красне, Затиша, Павлівка Білоцерківському району - 105 тис.грн.; Газифікація х.Будений Білоцерківського району - 38 тис.грн.; Газифікація с.Розаліївка (вул.Миру та вул.Перемоги)Білоцерківського району - 32 тис.грн.; Реконструкція теплопостачання житлових будинків у м.Узина Білоцерківського району - 200 тис.грн.; Влаштування твердого покриття вулиць м.Узина Білоцерківського району - 300 тис.грн., Влаштування доріг з твердим покриттям у с.Михайлівка Білоцерківського району - 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -795- Жебрівський П.І.
На виконання програми газифікації: на 9 сіл Бердичівського району - 300 тис.грн. на 5 сіл Попільнянського району - 200 тис.грн. на 5 сіл Андрушівського району - 300 тис.грн. на 13 сіл Ружинського району - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -796- Жебрівський П.І.
Передбачити 4,1 млн.грн. для завершення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення у м.Бердичів.  
Немає висновку    
    -797- Жебрівський П.І.
Виділити кошти на продовження фінансування будівництва об'їзної дороги в сумі 1,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -798- Сокирко М.В.
Виділити кошти у сумі 3.989,0 тис.грн. в наступні райони: Бершадський район: завершення будівництва пологового будинку в м. Бершаді - 1500 тис.грн.; завершення будівництва загальноосвітньої школи на 500 місць в с.Баланівка - 350 тис.грн. Ямпільський район: для придбання лікувально-діагностичної апаратури центральній лікарні м.Ямпіль - 380 тис.грн.; завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Довжку на 366 місць - 450 тис.грн.; дорога з твердим покриттям на відстань 1000 м. (Ямпіль-Довжок) - 235 тис.грн.; капітальний ремонт дитячого садка в с.Слобода-Підлісівська - 12 тис.грн. Піщанський район: закінчення будівництва експериментального блоку очистки стічних вод каналізації та "Каналізаційного колектора" - 270 тис.грн.; капітальний ремонт загальноосвітньої школи с.Чорномин - 300 тис.грн. Чечельницький район: закінчення будівництва в центральній районній лікарні приміщення харчоблоку - 250 тис.грн.; придбання котлів для опалення в школі №2 - 12 тис.грн. Крижопільский район: закінчення будівництва в районній лікарні добудови пологового будинку - 230 тис.грн. Джерелом зазначених видатків є збільшення надходжень до бюджету у 2003 році грошових коштів юридичних осіб, позичальників коштів виданими під державні гарантії.  
Немає висновку    
    -799- Порошенко П.О.
Майстришин В.Я.
Виділити кошти місту Шепетівка на наступні об'єкти: будівництво котельні по вул. Староконстянтинівське шосе, 23, 32-34 в сумі 560 тис.грн.; будівництво газопроводу для газофікації школи на житловому масиві селища Косецьке, ІІ черга - 800 тис.грн.; реконструкція очисних споруд на 30 тис.м. куб. на добу - 270 тис.грн.; зливова станція на 2 зливових місця - 230 тис.грн. газопровід - відвід Літин- Івча-Уладівка Літинський район, Вінницька обл. - 5 млн. грн газопровід - відвід Копайгород - Муровані Курилівці Мурованокириловецький район, Вінницькаобл. - 2 млн. 700 тис.грн.  
Немає висновку    
    -800- Порошенко П.О.
Передбачити кошти на вирішення проблемних питань життєзабезпечення міста Дубна: будівництво квартальної комунальної котельні мікрорайону цукрового заводу - 200 тис.грн.; реконструкція та розширення очисних споруд каналізації - 400 тис.грн.; житлове будівництво - 1000 тис.грн.; відселення сімей з аварійних будинків - 80 тис.грн.; будівництво спортивного комплексу з реконструкцією міського стадіону - 500 тис.грн.; реконструкція та благоустрій майдану Незалежності із спорудженням пам'ятника Борцям за волю та незалежність України - 600 тис.грн.; влаштування асфальтного міні-заводу для утримання міських шляхів - 80 тис.грн.  
Немає висновку    
    -801- Петров О.В.
Передбачити для м. Житомир капітальні вкладення на: придбання спецавтотранспорту для вивозу сміття - 1,5 млн.грн. будівництво електричної підстанції в с. Тетерівка - 5 млн.грн. Будівництво заглибленого підземного колектора - 5 млн.грн. Будівництво конктактної лінії по вул. Малікова - 1,5 млн.грн. Придбання рухомого складу для трамвайно-тролейбусного управління (5 одиниць) - 2,5 млн.грн. Будівництво об'їздної дороги Київ-Чоп - 8 млн.грн. Будівництво греблі на р.Тетерів - 3 млн.грн. Будівництво мереж по вул. Андріївській - 1,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -802- Турманов В.І.
В розрахунках показників бюджету Донецької області на 2003 рік врахувати обсяг на реалізацію інвестиційних проектів на рівні 2002 року - тобто 21,0 млн.грн. Згідно зі ст. 105 Бюджетного кодексу України передбачити при формуванні державного бюджету України на 2003 рік субвенцію Донецькій області на виконання інвестиційних проектів, враховуючи соціальну спрямованість вказаних асигнувань.На: закінчення робіт з реконструкції обласної травматологічної лікарні, як пам'ятника архітектури, у розмірі 29,2 млн.грн. створення музею історії промисловості України у розмірі 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -803- Гірник Є.О.
Передбачити кошти Івано-Франківській області у сумі 20 млн.грн. для реалізації програми регенерації та реконструкції м. Калуш.  
Немає висновку    
    -804- Ніколаєнко С.М.
При затвердженні розподілу державних капітальних вкладень визначення обсягів субвенції на виконання інвестиційних проектів за рахунок капвкладень пропонуємо проводити у розрахунку на одного мешканця області, виходячі із загального обсягу капітальних вкладень. Затверджених у державному бюджеті. Визначення обсягів фінансування загальнодержавних програм. які мають характер капітальних вкладень, проводити, виходячи з їх приорітетності, перщочерговості. Невідкладності проведення робіт та значимості для соціально-економічного розвитку регіонів. Врахувати для Херсонської області кошти в сумі 52,8 млн.грн., у тому числі: На будівництво житла для відселення мешканців із будинків "гнучкої схеми" - 7,8 млн.грн.; Завершення пускового комплексу обласного онкологічного диспансеру, будівництво якого розпочато ще у 1989 році - 13 млн.грн.; Реконструкцію мосту через р. Кошову у м. Херсоні - 5,3 млн.грн.; На виконання в порядку конверсії додаткових робіт з пребудови доку № 01346 з військового варіанту у цивільний на Херсонському державному заводі "Паллада" - 2,2 млн.грн.; На виведення ВАТ "Херсонський комбайни" з кризового стану за рахунок фінансування виробництва та реалізації зернозбиральних комбайнів "Славутич" - 20 млн.грн.; На фінансування процесу приватизації ДП "Херсонський суднобудівний завод" - 1 млн.грн. Херсонській області необхідно 3,5 млн.грн. на продовження будівництва першої черги Іванівського групового водоводу, який забезпечить питною водоюсільські населенні пункти Іванівського та Нижньоосірогоського районів.  
Немає висновку    
    -805- Виділити цільові кошти у розмірі 30 млн. грн. на придбання вагонів для метрополітену м. Харкова.  Немає висновку    
    -806- Грановський О.Г.
Виділити 50 млн.грн. на завершення всього комплексу робіт з укріплення будівлі театру та завершення робіт з реконструкції будівлі Одеського державного академічного театру опери та балету  
Немає висновку    
    -807- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на державні капітальні вкладення передбачити: виготовлення кошторисної документації та початок будівництва Глиннівської загальноосвітньої середньої школи у Рокитнівському районі Рівненської області (загальна вартість - 10.000) - 900 тис.грн.; перерахунок кошторисної документації та початок будівництва Рокитнівської центральної райлікарні Рівненської області - 800 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -808- Джоджик Я.І.
Передбачити на капітальне будівництво дюкера, 3-ї нитки водогону та каналізаційних колекторів в м.Тернополі - 5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -809- Джоджик Я.І.
Передбачити на завершення будівництва школи у м.Тернополі - 2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -810- Матвієнко А.С.
Передбачити на капітальний ремонт вузлової залізничної клінічної лікарні станції Вінниця - 403 тис.грн.  
Немає висновку    
    -811- Бичков С.А.
Передбачити цільову субвенцію або кошти за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на реконструкцію автодорожньої частини двоярусного мосту через р.Дніпро у м.Дніпропетровську - 15 млн.грн.  
Немає висновку    
    -812- Різак І.М.
Гайдош І.Ф.
Передбачити субвенцію Закарпатській облдержадміністрації на фінансування капітальних вкладень - 24000 тис.грн, у тому числі на: введення в експлуатацію загальноосвітніх шкіл на 1400 уч.м., лікарських амбулаторій на 70 відв. в зміну, пологового відділення лікарні на 22 ліжка,, завершення будівництва газових мереж та газопроводів-відводів 136,8 та 24,7 км, продовження будівництва кардіологічного корпусу обласної лікарні в м.Ужгороді, хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні в м.Мукачеві, транспортних мостів в смт Солотвино та м.Мукачеві.  
Немає висновку    
    -813- Поліщук К.А.
Для Київської обл., Яготинської райдержадміністрації 1. На завершення будівництва навчального корпусу та гуртожитків Чорнобильського медичного училища: перша черга - 2 млн.грн., друга черга - 2 млн.грн. 2. На капітальний ремонт теплових мереж міста Яготин - 3 млн.грн. 3. На будівництво міні котелень: для житлового масиву птахофабрики м.Яготин - 400 тис.грн. у с.Панфили - 30 тис.грн. у с.Лозовий яр. - 120 тис.грн. у с.Черняхівка - 350 тис.грн. 4. На капітальний ремонт районного Будинку культури - 400 тис.грн. 5. На газифікацію с. Лозовий яр - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -814- Поліщук К.А.
Для Київської обл., м.Переяслав - Хмельницький Будівництво газопроводу для мікрорайону "Трубайлівка" м.Переяслав-Хмельницького - 1200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -815- Самойлик К.С.
По Херсонській обл. На реконструкцію і добудову котельні у м.Цюрупинську Херсонської обл. - 2,5 млн.грн., у тому числі на виконання невідкладних робіт - 760 тис.грн.  
Немає висновку    
    -816- Єдін О.Й.
по Кіровоградській області Олександрійський р-н Будівництво підводних газопроводів Мошорино-Нова Прага-Димитрове-Головківка 4500 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Мошорино-Пантазіївка-Пантаївка-Комінтерн - 1000 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Червоний Яр-Митрофанівка-Шарівка-690 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Червона Кам`янка-Куколівка - 900 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Олександрівка - 80 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Щасливе - 150 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Михайлівка - 80 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж смт Приютівка - 80 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Попельнасте - 80 тис.грн. Петровський р-н Будівництво підводних газопроводів Луганка-Червонокостянтинівка -1050 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Володимирівка-Ганнівка - 336 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Лани-Йосипівка - 1300 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Олександрія-Новий Стародуб-Балахівка -7000 тис.грн. Будівництво підводних газопроводів Жовті Води-Зелене - 750 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж смт Петрове - 1200 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Новомануйлівка - 135 тис.грн. Будівництво школи на 392 уч.м. смт Петрове - 2297 тис.грн. Будівництво школи в с.Новий Стародуб - 1053 тис.грн. Новгородківський р-н Будівництво газопроводів-відводів до с.Білозерне - 100 тис.грн. Будівництво газопроводів-відводів до с.Митрофанівка - 270 тис.грн. Будівництво газопроводів-відводів до с.Тарасівка - 350 тис.грн. Будівництво газопроводів-відводів до Вершино-Кам`янки - 590 тис.грн. Будівництво топкової школи №2 в смт Новгородка - 150 тис.грн. Будівництво котельні головного корпусу Центральної районної лікарні в смт Новгородка - 250 тис.грн. Долинський р-н Будівництво акушерського відділення центральної районної лікарні в м.Долинська - 270 тис.грн. Будівництво газопроводів-відводів високого тиску дот с.Варварівка - 180 тис.грн. Будівництво газопроводів-відводів високого тиску до с.Богданово - 90 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Кірове - 20 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Гурівка - 35 тис.грн. Будівництво розвідних газових мереж с.Антонівка - 60 тис.грн. Відновлення фасадів багатоповерхових житлових будинків мікрорайону №5 в м.Долинська - 150 тис.грн.  
Немає висновку    
    -817- Плютинський В.А.
Шершун М.Х.
Червоній В.М.
Луценко Ю.В.
Ващук К.Т.
Шевчук С.В.
Кухарчук М.А.
Сулковський П.Г.
Олексіюк С.С.
Черняк В.К.
Ширко Ю.В.
По Рівненській області На закінчення будівництва поліклініки на 600 відвідувань по вул.Драгоманова у м.Рівне - 4,6 млн.грн.  
Немає висновку    
    -818- Солошенко М.П.
Передбачити додаток, що стосується капвкладень: На завершення будівництва середньої школи №13 на 600 уч.місць у м.Новомосковську Дніпропетровської обл. - 3881 тис.грн. На завершення будівництва середньої школи в с.Знаменівка Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. - 3600 тис.грн. На капітальний ремонт, у тому числі даху, Магдалинівської середньої школи Дніпропетровської обл. - 558 тис.грн. На закінчення будівництва гуртожитку зі спортивним залом в ПТУ №89 смт Царичанка Дніпропетровської обл. - 980 тис.грн. На будівництво водоводу у мікрорайоні Кулебівка м.Новомосковська Дніпропетровської обл. - 253,4 тис.грн. На закінчення будівництва 12-ти квартирного житлового будинку в смт Магдалинівка Дніпропетровської обл. - 500 тис.грн. На проведення капітального ремонту та придбання медичного обладнаннядля Царичанської районної лікарні смт Царичанка Дніпропетровської обл. - 150 тис.грн. На закінчення будівництва газопроводу до сіл Тарасівка, Першотравенка, Минівка та Приют Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл. - 460 тис.грн.  
Немає висновку    
    -819- Бандурка О.М.
Виділити кошти на реконструкцію водопровідних мереж в смт Покотилівка Харківського р-ну Харківської обл. у сумі 300 тис.грн. Виділити кошти на реконструкцію мереж водовідведення в сел. Подвірки Дергачівського р-ну Харківської обл.  
Немає висновку    
    -820- Гіршфельд А.М.
Передбачити на закінчення будівництва середньої школи на 1296 місць у смт Зачепилівка Харківської обл. - 7 млн.грн.  
Немає висновку    
    -821- Деркач А.Л.
По Дніпропетровській області передбачити: - на заміну напірного колектора 4,0 млн.грн. - на ліквідацію наслідків та подальший захист міста від підтоплення, а також на реконструкцію міських очисних споруд 2,2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -822- Каденюк Л.К.
По Чернівецькій області передбачити кошти на будівництво (добудову) об`єктів: Хотинський р-н Грозинська середня школа - 500 тис.грн. Газопровід с.Клішківці - 500 тис.грн. Пологовий будинок м.Хотин - 1 млн.грн. Середня школа с.Рукшин - 400 тис.грн. Сокирянський р-н Центральна районна лікарня - 3 млн.грн. Газопровід с.Романківці - 400 тис.грн. Заставнівський р-н 32-квартирний будинок в м.Заставна - 340 ттис.грн. терапевтичний корпус в с.Вікно - 300 тис.грн. газифікація с.Кострижівка - 300 тис.грн. Кельменецький р-н Клуб в с.Грушівці - 500 тис.грн. Газифікація с.Грушівці - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -823- Абдуллін О.Р.
Передбачити фінансування на: капітальний ремонт напірного колектора у м.Дубровиця Рівненської області (для запобігання екологічної катастрофи на р.Горинь) - 650,8 тис.грн., відновлення системи вуличного освітлення у м.Дубровиця, смт Рокитне, смт Зарічне та смт Володимирець Рівненської обл. - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -824- Порошенко П.О.
Вінницька міська рада Передбачити виділення коштів на: завершення 3-го пускового комплексу 5-ї черги очисних споруд каналізації - 970 тис.грн. реконструкцію напірних каналізаційних колекторів діаметром 720 мм та діаметром 630 мм - 3 млн.грн.  
Немає висновку    
    -825- Передбачити кошти на капітальний ремонт приміщення медичного ізолятора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у м.Заліщики Тернопільської обл., яке з жовтня 2001 р. закрите за рішенням головного державного санітарного лікаря району, - 150 тис.грн.  Немає висновку    
    -826- Макеєнко В.В.
Чернігівська обл. На будівництво свердловини мінеральної води Міжгосподарського санаторію "Десна" Чернігівської обл. передбачити - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -827- Мовчан П.М.
Передбачити виділення коштів на побудову Кобзарської Церкви на Чернечій горі в м.Каневі в сумі - 2 млн.500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -828- Порошенко П.О.
Вінницька облдержадміністрація Для проведення невідкладних робіт по реконструкції Вінницького аварійного мосту через р.Південний Буг передбачити - 5,6 млн.грн. Для введення в експлуатацію дитячого онкологічного відділення обласного радіаційно-діагностичного центру в м.Вінниця - 3,11 млн.грн. Для завершення будівництва дюкерного переходу водоводу через р.Південний Буг - 1,1 млн.грн.  
Немає висновку    
    -829- Зварич Р.М.
Івано-Франківська обл. Прошу врахувати наступні поправки, що стосуються об`єктів капітальних кладень у Надвірнянському виборчому окрузі №90 Івано-Франківської області: будівництво газопроводу "Надвірна - Саджавка", що дасть можливість газифікувати села Верхній Майдан, Добротів, Ланчин, Саджавка в сумі - 2100 тис.грн. реконструкція водозабору в м.Надвірна з установкою додаткової ємкості запасу води об`ємом 10 тис.м№ у сумі -1200тис.грн. будівництво загальноосвітньої школи в смт Верховина - 5 млн.грн. будівництво загальноосвітньої школи в с.Татарів - 2 млн.грн. завершення будівництва школи в с.Космач Косівського р-ну - 150 тис.грн., с.Верхній Березів Косівського р-ну - 200 тис.грн. будівництво котельні Косівської центральної районної лікарні - 450 тис.грн. Кошти на забезпечення фінансування цих об`єктів забезпечити за рахунок скорочення державних видатків на фінансування внутрішніх військ МВС.  
Немає висновку    
    -830- Слабенко С.І.
Передбачити кошти для погашення допущеного у 2002р. недофінансування об'єктів капітального будівництва, включених до постанови КМУ від 19.04.02 №551 ,,Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок централізованих капітальних вкладень у 2002р." та продовжити їх фінансування у 2003р. до завершення будівництва, у тому числі по Волинській області: шахта №10 ,,Нововолинська", м. Нововолинськ; будинок правосуддя м. Луцьк; міжнародний автомобільний пункт пропуску ,,Ягодин", с. Старовойте; обласне дитяче територіальне медичне об'єднання, м. Луцьк - перинатальний центр; обласна клінічна лікарня, м. Луцьк - реконструкція; обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Луцьк - реконструкція; обласний онкологічний диспансер, м. Луцьк - реконструкція; центральна районна лікарня з поліклінікою, м. Любомль; госпіталь інвалідів ВВв, м. Луцьк - реконструкція; школа-інтернат для глухонімих, м. Володимир-Волинський; історико-культурний заповідник, м. Луцьк - реконструкція; центральна районна лікарня смт Іваничі; водопостачання с. Руснів Володимир-Волинського району; будівництво житла індивідуальних сільських забудовників за програмою ,,Власний дім". 2. Передбачити фінансування для продовження будівництва Фабрики пакувальних матеріалів у смт Жовтневе (м.Нововолинськ), як об'єкту, що споруджається в рамках реалізації програми ,,Українське вугілля". 3. Передбачити фінансування на заходи по газифікації та виведенню з критичного стану об'єктів комунального господарства районного центру Любомль Волинської обл.  
Немає висновку    
    -831- Олуйко В.М.
Хмельницкая обл.. Прошу врахувати капітальні вкладення на: Волочиський район: Газифікація селища Наркевичі - 1900 тис.грн. Завершення будівництва районної поліклініки, готовність якої становить 70% - 400 тис.грн. Завершення будівництва загальноосвітніх шкіл в селах: Щаснівка - 350 тис.грн. Петриківці - 290 тис.грн. Теофіпольський район: Завершення будівництва очисних споруд в стм Теофіполі - 650 тис.грн. Завершення будівництва загальноосвітніх шкіл в селах: Чогузів - 250 тис.грн. Волиця - 400 тис.грн. Завершення будівництва районного будинку культури - 1,1 млн.грн. Білогірський район: Капітальний ремонт аварійної загальноосвітньої школи в смт Ямпіль - 450 тис.грн. Очисні споруди - каналізація в районному центрі смт Білогір'я - 1950 тис.грн. Водопостачання смт Білогір'я - 820 тис.грн. Газифікація с. В'язовець (підвідний газопровід) - 423 тис.грн. Газифікація с. Лепесівка (підвідний газопровід) - 350 тис.грн. Ізеславський район: Добудова хірургічного корпусу районної лікарні - 1,5 млн.грн. Придбання апарату УЗІ для діагностики щитовидної залози і серця - 400 тис.грн. Проведення ремонту моста через р. Горинь в м. Ізяславі - 300 тис.грн. Завершення будівництва загальноосвітньої школи в м. Ізяславі - 850 тис.грн. Хмельницький район: Будівництво підводящого газопроводу сс. Грузевиця-Наркевичі - 900 тис.грн. Будівництво підводящого газопроводу до с. Рідкодуби - 500 тис.грн. Будівництво загальноосвітньої школи на 460 учнівських місць в с. Шаровечка - 1,4 млн.грн. м. Хмельницький: будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу Хмельницького інституту регіонального управління та права - 1,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -832- Волинець М.Я.
Централізовані капітальні вкладення на будівництво шахт і розрізів - 180900,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -833- Ширко Ю.В.
Червоній В.М.
Олексіюк С.С.
По Рівненській обл. Просимо передбачити видатки з Державного бюджету України на 2003 рік на такі цілі: Капітальний ремонт водогону в смт Володимирець Рівненської області - 500 тис.грн. Будівництво водогінної мережі в м. Острог Рівненської області - 230 тис.грн. Розширення каналізаційних очисних споруд в м. Острог Рівненської області - 430 тис.грн. Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл №1 та №2 в м. Острог Рівненської області - 550 тис.грн. Будівництво 16-ти квартирного житлового будинку в м. Острог Рівненської області - 900 тис.грн. Газифікація смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області - 400 тис.грн. Газифікація смт Степань Сарненського району Рівненської області - 300 тис.грн. Газифікація с. Квітневе Дубенського району Рівненської області - 45 тис.грн. Капітальний ремонт напірного колектора КНС-3 - ГКНС в м. Дубровиця Рівненської області - 651 тис.грн.  
Немає висновку    
    -834- Забезпечити бюджетне фінансування будівництва другої нитки магістрального газопроводу "Глібовка-Сімферополь-Севастополь" у сумі 40 млн.грн. та початку будівництва газопроводу "Ялта-Форос-Севастополь" у сумі 15 млн.грн.  Немає висновку    
    -835- Кириллов В.Д.
По Луганській обл. Профінансувати за рахунок державних централізованих капітальних вкладень: - водопровідні та каналізаційні мережі, м.Краснодон - 869,9 тис.грн. водопровідні та каналізаційні мережі, м. Суходільськ - 860 тис.грн. реконструкція приміщень обласного центру СНІДу, м.Луганськ - 650 тис.грн.  
Немає висновку    
    -836- Жовтяк Є.Д.
Асадчев В.М.
Чорноволенко О.В.
Удовенко Г.Й.
Черняк В.К.
Кендзьор Я.М.
Драч І.Ф.
Танюк Л.С.
Мовчан П.М.
Кириленко В.А.
Беспалий Б.Я.
Загрева Б.Ю.
та інші Передбачити кошти на: газифікацію с.Заздрість, Тернопільської обл. - 500 тис.грн. капремонт і розвиток соціальної сфери - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -837- Терещук С.М.
Введення в експлуатацію хірургічного корпусу Городищенської районної лікарні у 2003 р. - 1,8 млн.грн. Будівництво пологового відділення Шполянської районної лікарні Черкаської обл. - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -838- Скомаровський В.В.
Виділити кошти на реалізацію у м.Вінниці проекту переведення системи опалення 15-ти багатоповерхових будинків на індивідуальні (дахові) котельні - 2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -839- Король В.М.
По Чернівецькій обл. - завершення будівництва середньої школи №31, м.Чернівці - 4000тис.грн. - завершення будівництва міської дитячої лікарні, м.Чернівці - 2000 тис.грн. - ремонт Будинку культури с.Нижні Петрівці, Сторожинецький р-н Чернівецької обл. - 100 тис.грн. військово-спортивний комплекс та технічні споруди СБУ Чернівецької обл. - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -840- Єдін О.Й.
По Хмельницькій обл. Будівництво газопроводу смт Наркевичі Волочиського р-ну Хмельницької обл. - 2,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -841- Атрошенко В.А.
По Чернігівській обл. Городнянський район: - Добудова автодороги (обхід с. Сеньківка), 3,5 км - 900,0 тис. грн. - Добудова автодороги (обхід м. Городня) - 2100,0 тис. грн. Добудова дороги з твердим покриттям с. М.Дирчин - В.Дирчин, 4 км - 300,0 тис. грн. - Будівництво дороги з твердим покриттям Гордня-Хоробичи, 18 км - 5400,0 тис. грн. - Будівництво дороги з твердим покриттям м. Городня, 6 км - 1800,0 тис. грн. - Продовження будівництва очисних споруд "Чернігівспиртгорілка" (с. Тупичів) - 100,0 тис. грн. - Закінчення будівництва 5 будинків в с. Хоробичі - 100,0 тис. грн. - Закінчення будівництва будинків в с. Тупиків - 100,0 тис. грн. - Закінчення будівництва школи с. Дібрівне на 246 учн. місць, площа 5000 кв. м - 1300 тис. грн. Продовження будівництва будинку культури с. Мощенка на 400 місць, площа 2500 кв. м - 500 тис. грн. - Продовження будівництва будинку культури с. Тупиків на 400 місць, площа 3000 кв. м - 1200 тис. грн. - Продовження будівництва школи-садка с. Вихвостів - 90,0 тис. грн. - Будівництво газових мереж: м. Городня, протяжн. 6 км - 500,0 тис. грн. с. Хоробичі, протяжн. 3 км - 240,0 тис. грн. с. Дібрівне, протяжн. 2 км - 160,0 тис. грн. с. Вихвостів, протяжн. 3 км - 240 тис. грн. с. Бурівка, протяжн. 6,5 км - 500,0 тис. грн. с. Хрипівка, протяжн. 5 км - 400,0 тис. грн. с. Бутівка, протяжн. 4 км - 320,0 тис. грн. с. Солонівка, протяжн. 2 км - 140,0 тис. грн. -Будівництво свердловини с. Пекурівка, с. Хоробичі, с. Старосілля - 30,0 тис. грн. Будівництво водопровідних мереж с. Дібрівне - 80,0 тис. грн. - З'єднання військового містечка з водонапірною баштою в м. Городня, ЗКМ - 220 тис. грн. - Будівництво очисних споруд та напірного колектору м. Городня (Чорнобильський фонд) - 4000,0 тис. грн. - Будівництво хірургічного корпусу та харчоблоку районної лікарні - 3000,0 тис. грн. - Електрифікація нових житлових масивів, установка підстанції -500,0тис. грн. - Будівництво житла в м. Городня для молодих спеціалістів на 8 квартир- 1600,0 тис. грн. Ріпкінський район: Будівництво корпусу Ріп кінської гімназії - 1259,5 тис. грн. Газифікація смт Ріпки, підвідні газопроводи, протяжн. 3,2 км -211,0 тис. грн. Газифікація смт Любич, підвідний газопровід, 2,8 км - 180,0 тис. грн. Газифікація смт Добрянська, підвідн. Газопровід, 2,2 км - 150,0 тис. грн. Газифікація смт Замглай, підвідний газопровід котельні будинку-інтернату - 200 тис. грн. Будівництво водозабірної свердловини с.Мохначі - 80 тис.грн. Завершення будівництва лазні-пральні з підприємством побутового обслуговування та котельнею в с. Пересаж, потужн. 20 відвідувань в зміну -1986,0 тис. грн. Завершення будівництва газопроводу с. Т. Шевченка, 7,7 км - 480,0 тис. грн. Завершення будівництва газопроводу с. Неданчичі, 21,4 км - 1457 тис. грн. Завершення будівництва водопровідних мереж с. Неданчичі, 16,1 км - 404,0 тис. грн. Завершення будівництва централізованої системи водопостачання сіл Губичі, Гуньківка, Лесківка та Шкуранка - 986,0 тис.грн. Чернігівський район: Завершення будівництва підвідного газопроводу до с.Халявин - 300,0 тис.грн. Завершення будівництва підвідного газопроводу до с. Антоновичі- 100,0 тис. грн. Завершення будівництва підвідного газопроводу до с. Зайці - 200,0 тис.грн. Проведення берегоукріплювальних робіт річки Десна по Національній програмі "Дніпро" - 2556,0 тис. грн. Завершення будівництва відділення функціональної діагностики ЦРЛ -200,0 тис. грн. Завершення будівництва фельдшерсько-акушерського пункту с. Льохів- 110,0 тис. грн. Завершення будівництва школи в с. Ст. Білоус - 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -842- Чорноволенко О.В.
Передбачити по м.Києву: Будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії від ст. "Либідська" до ст."Виставковий центр" - 30,00 млн.грн. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст."Харківська" до ст."Харківська площа" з електродепо "Харківська" - 22,50 млн.грн. Будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст."Дорогожичі" до ст."Сирецька" - 30,00 млн.грн. Відтворення інтер'єрів Успенського собору Києво-Печерської лаври - 50,00 млн.грн. Відтворення церкви Успінія Богородиці (Десятинної) - 6,90 млн.грн. Комплексна реконструкція будинку-пам'ятника архітектури по вул.Банковій, 10 Дитячий клінічний заклад по вул.Професора Підвисоцького - 33,40 млн.грн. Головний каналізаційний колектор (друга нитка) - 20,00 млн.грн. Протизсувні заходи для припинення руйнівних процесів на ділянці від стадіону "Динамо" до Аскольдової могили - 12,60 млн.грн. Південно-Західний каналізаційний колектор - 30,00 млн.грн. Реконструкція Бортницької насосної станції із заміною насосно-силового обладнання (600,0 тис куб. м. на добу) - 85,50 млн.грн. Каналізаційний колектор від Мостицького до Головного каналізаційного колектору (1 етап) - 15,00 млн.грн. Природоохоронні заходи на об'єкти утилізації та знешкодження відходів КП "Завод "Енергія", полігон № 6, рекультивація Прирогівського звалища - 17,20 млн.грн. Будівництво Подільського мостового переходу з лівобережними підходами (ПВР) - 18,00 млн.грн. Будівництво сміттєпереробного заводу - 35,00 млн.грн. По м.Севастополь: Комплексна реставрація Собору св.Володимира Національного заповідника "Херсонес-Таврійський", м.Севастополь - 5,90 млн.грн. Відтворення інтер'єрів Собору с.Володимира Національного заповідника "Херсонес-Таврійський", м.Севастополь - 20,00 млн.грн.  
Немає висновку    
    -843- Баграєв М.Г.
По Херсонській обл. Завершення будівництва загальноосвітньої школи в м.Каховка Херсонської області - 2,3 млн.гривень. Завершення будівництва підвідного газопроводу до с.Любимівка Каховського району Херсонської області довжиною 3,2 км. - 250 тис.гривень. Проведення робіт по берегоукріпленню Каховського водосховища в районі сіл Любимівка та Василівка - 500 тис.гривень. Проведення природоохоронних заходів на гідротехнічній споруді - акумулюючій ємкості "Под Зелений" - 474 тис.гривень. Газифікація сіл Роздольне, Н.Каменка, Коробки, Чернянка, Наталіївка, Костогризово, Кр.Подол Каховського району Херсонської області - 7,5 млн.гривень. Завершення будівництва газорозподільчої системи і мереж газифікації сіл Тарасівка, Рагосине, Грушківка Скадовського району Херсонської області - 650 тис.гривень. Проведення робіт по берегоукріпленню моря в с.Лазурному, Скадовського району Херсонської області - 250 тис.гривень. Проведення робіт по реконструкції Скадовських міських очисних споруд - 1878,8 тис.гривень. Будівництво котельної житлового мікрорайону в м.Цюрупинську, Херсонської області - 2,5 млн.гривень. Проведення робіт по реконструкції осушувальної мережі смт Нова Маячка Цюрупинського району Херсонської області - 1 млн.гривень. Завершення будівництва 80-ти квартирного житлового будинку окремим категоріям громадян в м.Цюрупинську Херсонської області - 1,6 млн.гривень. Завершення будівництва каналізації в м.Гола Пристань Херсонської області, - 9800,0 млн.гривень. Газозабезпечення туберкульозної лікарні с.Нова Збурі'ївка Голопристанського району Херсонської області - 340 тис.гривень. Газифікація села Гладківка Голопристанського району Херсонської області - 1500 тис.гривень.  
Немає висновку    
    -844- Павловський М.А.
Для завершення будівництва навчально-лабораторного корпусу Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) - 2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -845- Павловський М.А.
Передбачити виділення коштів на капітальне будівництво для спорудження навчального корпусу факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету "КПІ" - 7,7 млн.грн.  
Немає висновку    
    -846- Шевченко О.О.
На завершення будівництва: - дитячого садку у селищі Шахтне Синельниківського району на 300 місць - 500 тис.гривень; - загальноосвітньої школи у с.Братське Покровського району на 116 місць - 400 тис.грн.; - 30 квартирного житлового будинку у смт Покровське - 450 тис.грн.: - 45 квартирного житлового будинку у смт Петропавлівка - 600 тис.грн.; - реанімаційного відділення центральної лікарні в м.Першотравенську - 500 тис.грн.; - газифікації селища Іванівське Межівського району - 200 тис.грн. та селища Новолозоватівське цього ж району - 300 тис.грн.; - реконструкції відповідних мереж з полями фільтрації у смт Васильківці - 350 тис.грн.; реконструкції очисних споруд м.Синельникове - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -847- Шуфрич Н.І.
Обласна лікарня, м. Ужгород - кардіологічний корпус - 2000 тис.грн. Центральна міська лікарня, м.Ужгород - 2000 тис.грн. Міст через р.Уж, м.Ужгород - будівництво - 1000 тис.грн. Стадіон "Авангард", м.Ужгород - реконструкція - 2000 тис.грн. Палац спорту "Падіюн", м.Ужгород - реконструкція - 500 тис.грн. Історичний центр, м.Ужгород - реконструкція - 2000 тис.грн. Очисні споруди, м.Ужгород - реконструкція - 2000 тис.грн. Обласна філармонія (приміщення пам'ятки архітектури - синагоги), м.Ужгород - реконстркція - 1000 тис.грн. Пам'ятка архітектури ХІУ століття "Ужгородський замок" - реконструкція - 1000 тис. грн. Газопровід-відвід смт Перечин - с.Порошково Перечинського району Закарпатської області - 1000 тис.грн. Водопостачання смт Перечин Закарпатської області - 1000 тис.грн. Гуртожиток СПТУ № 13 смт Перечин - реконструкція - 50 тис.грн. Газифікація смт Великий Березний Закарпатської області - газові мережі - 500 тис.грн. Газопровід-відвід смт В.Березний - М.Березний Великоберезнянського району Закарпатської області - 500 тис.грн. Газифікація смт М.Березний Закарпатської області - газові мережі - 500 тис.грн. Школа, с.Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області - 500 тис.грн. Школа, с.Оноківці Ужгородського району Закарпатської області - 500 тис.грн. Розширення та реконструкція пансіонату ветеранів, м.Черкаси - 3000 тис.грн. Будівництво водозабору, м.Черкаси - 3600 тис.грн. Очисні споруди, м.Черкаси - реконструкція - 5000 тис.грн. Відновлення трубопроводів каналізації, м.Канів Черкаської області- 5000 тис.грн. Реєстр.картка №200) тис.грн. Газифікація с.Лозівок Черкаського району Черкаської області - газові мережі - 120 тис.грн. Будівництво другої черги єдиного міського полігону твердих побутових відходів на території Русьполянської сільської ради Черкаського району - 1400 тис.грн. С.Лука Канівського району Черкаської області - газифікація - 50 тис.грн. Районна лікарня, м.Черкаси - завершення будівництва - 1000 тис.грн. Водопостачання сіл Черкаського району с.Геронимівка - 200 тис.грн. с.Будище - 100 тис.грн. с.Червона Слобода - 50 тис.грн. с.Хутори - 100 тис.грн. с.Чорнявка - 50 тис.грн. Школа, с.Дубіївка Черкаського району - завершення будівництва - 150 тис.грн. Клуб, с.Мошни Черкаського району - ремонт опалення, покрівлі, фасади, газопостачання - 100 тис.грн. клуб, с.Червона Слобода Черкаського району - реконструкція - 50 тис.грн. с.Кумейки Черкаського району - газифікація - 40 тис.грн. Дитячий садок с.Свідівок - газопостачання - 20 тис.грн. Будинок культури, с.Дубіївка Черкаського району - реконструкція - 20 тис.грн. с.Єлизаветівка Черкаського району - газифікація - 200 тис.грн. с.Лозівок Черкаського району, районний будинок пристарілих - реконструкція - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -848- Прошкуратова Т.С.
Передбачити в проекті Держбюджету на 2003 рік централізовані капітальні вкладення на суму 1 млн.грн. для завершення будівництва Драбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Драбівського району Черкаської області.  
Немає висновку    
    -849- Писарчук П.І.
Обов'язкові природоохоронні роботи в зоні ДГХП "Сірка" м.Н.Розділ Львівської області в розмірі 7 млн.грн. Завершити будівництво об'їзної дороги м.Перемишляни, що знаходиться на трасі Львів-Чернівці. Вартість робіт 2,5 млн.грн. Продовжити будівництво районної лікарні в м.Золочів, для чого необхідно освоїти 3 млн.грн.  
Немає висновку    
    -850- Писаренко А.Г.
Газопровід-відвід с.Десятини Коростенського р-ну - с.Старий Бобрик Володарсько-Волинського р-ну - 800 тис.грн. Будівництво дитячо-юнацької спортивної школи, м.Малин - 500 тис.грн. Будівництво інфекційного відділення Малинського РТМО, м.Малин - 400 тис.грн. Будівництво дільничної лікарні у смт Чоповичі Малинського р-ну - 500 тис.грн. Капітальний ремонт школи у с.Забілоччя Радомишльського р-ну - 150 тис.грн. Газифікація м.Радомишль - 400 тис.грн. Газифікація с.Романівка Брусилівського р-ну - 300 тис.грн. Капітальний ремонт мосту у с.Кошарище Коростишівського р-ну - 500 тис.грн. Передбачити на фінансування газопроводу-відводу с.Десятини Коростенського р-ну - с.Старий Бобрик Володарсько-Волинського р-ну - 2000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -851- Папієв М.М.
Вирішити питання про цільове виділення з Державного бюджету на 2003 рік 14 млн.грн. для виконання термінових невідкладних заходів по закріпленню активно діючих зсувних ділянок в м.Чернівці.  
Немає висновку    
    -852- Гайдош І.Ф.
Підвідний газопровід до с.Мужієво Берегівського району - 80 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Квасово Берегівського району - 89 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Бене Берегівського району - 165 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Бадів - 188 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Оросієво - 537 тис.грн. Газифікація сіл Тисаагтелек та Демичі Ужгородського району - 200 тис.грн. - завершення будівництва об'єктів соціальної сфери: Школа с.Нижні Реєстр.картка №1) млн.грн. прибудова класних приміщень початкової школи с.Крива - 498 тис.грн. Реконструкція школи с.Теково Виноградівського району - 500 тис.грн. Реконструкція школи с.Сюрте Ужгородського району - 297,8 тис.грн. - водопостачання та водовідведення: водопостачання м.Тячів - 223 тис.грн.; друга черга водопровідних очисних споруд, м.Берегово - 149 тис.грн.  
Немає висновку    
    -853- Гайдош І.Ф.
У проекті Державного бюджету на 2003 рік слід передбачити суму, еквівалентну 500 тис. доларів США, яку уряд Угорської (Реєстр.картка №10) - 1,500,000 грн. завершення будівництва школи в с.Серне Мукачівського району - 500,000 грн. ремонт школи в с.Запсонь - 85,000 грн. ремонт школи в с.Вилок - 50,000 грн. ремонт школи ім.Жігмонда Переньі у м.Виноградів - 70,000 грн. завершення реконструкції угорського національного театру ім.Дьюли Іллєша - 190,472 грн.  
Немає висновку    
    -854- Горбатов В.М.
Виділити на капітальне будівництво газопроводу Феодосія - Судак 5 млн.грн. Виділити 1.5 млн.грн. на будівництво водоводу Феодосія-Селище Владиславка (Кіровський район) Виділити 300 тис.грн. на будівництво газопроводу до с.Ярке Поле від магістрального газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч.  
Немає висновку    
    -855- Папієв М.М.
Вінницька область Реєстр.картка №3000),0 тис.грн. Капітальні вкладення, природоохоронні роботи дочірнього підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана" - єдиний в Україні виробник калійних добрив - 4100 тис.грн. Кіровоградська область Звершення будівництва та реконструкція найважливіших об'єктів з високим ступенем готовності - каналізаційних очисних споруд, обласного онкодиспансеру, хірургічного корпусу лікарні швидкої допомоги (м.Кіровоград) - 2928,0 тис.грн. Технічне переоснащення водопроводу "Дніпро-Кіровоград", який забезпечує водопостачання усіх чотирьох міст обласного значення (м.Знам'янка, м.Олександрія, м.Світловодськ, м.Кіровоград) - 10000,0 тис.грн. Львівська область Завершення будівництва Центральної районної лікарні (м.Золочів) - 2000,0 тис.грн. Завершення газифікації сіл Золочівського та Перемишлянського р-нів - 3000,0 тис.грн. Завершення будівництва кільцевої дороги навколо м.Перемишляни на трасі Львів-Чернівці - 2400,0 тис.грн. Закриття кар'єру Роздільського ДГХП "Сірка" (Миколаївський р-н) - 7000,0 тис.грн. Хмельницька область Завершення будівництва критого спорткомлексу (м.Полонне) - 700,0 тис.грн. Завершення робіт по забезпеченню м.Полонного питною водою - 500,0 тис.грн. Завершення будівництв критого спортивного комплексу Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету - 8000,0 тис.грн. Продовження робіт по будівництву полігону твердих побутових відходів (м.Кам'янець-Подільський) - 1000,0 тис.грн. Продовження удівництва терапевтичного корпусу районної лікарні (с.Жовтневе, Кам'янець-Подільського р-ну) - 1000,0 тис.грн. Миколаївська область Будівництво об'єктів, пов'язаних з виконанням протихолерних заходів. Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства - 15,9 млн.грн. Будівництво об'єктів освіти з метою створення умов для виконання національної програми "Діти України" та програми роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 років, та програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки - 8,51 млн.грн. Будівництво газопроводів - відводів - 7,15 млн.грн. Будівництво закладів охорониздоров`я на виконання міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" - 2,2 млн.грн. Реєстр.картка №2500) тис.грн. Житловий будинок ЖБК "Каховський-5", м.Каховка - 1688 тис.грн. Будівництво житла для відселення мешканців із будинків "гнучкої" конструкції - 7790 тис.грн. Школа, м.Каховка - 400 тис.грн. Школа, смт Каланчак - 300 тис.грн. Школа, с.Благодатне, Іванівського р-ну - 300 тис.грн. Школа, с.Лірове, Білозерського р-ну - 300 тис.грн. Будівництво газопроводу-відводу у с.Антонівка, Дніпровського району - 950 тис.грн. Будівництво транспортної розв'язки в районі Південно-Кримського каналу, м.Нова Каховка - 1200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -856- Кузьменко П.П.
-проектні роботи по розвідці та будівництву водозабору питної води для м.Умані в районі сіл Бузівка, Конела, Соколівка Жашківського району - 2500,0 тис.грн.; -виготовлення проекту газопроводу Умань-Ульянівка з відгалуженням до м.Гайворон та до м.Голованівськ - 630 тис.грн.  
Немає висновку    
    -857- Грановський О.Г.
На завершення всього комплексу робіт з укріплення будівлі театру та завершення робіт з реконструкції Одеського державного академічного театру опери та балету - 50 млн.грн.  
Немає висновку    
    -858- Грановський О.Г.
На проведення ремонтних і реставраційних робіт на комплексі споруд Одеського художньо-театрального училища ім.Грекова - 6 млн.грн.  
Немає висновку    
    -859- Горбачов В.С.
Передбачити кошти по м. Миколаєву на: будівництво мереж госпфекальної каналізації в мкр. Варварівка - 5,2 млн. грн. реконструкцію глибоководного випуску скидного колектору від ГОСК до р. Південний Буг - 5,1 млн. грн. захисні роботи від підтоплення 20 га житлової площі у Корабельному районі міста - 1,6 млн. грн. реконструкцію інженерних мереж по вул. Кірова - 5 млн. грн. погашення кредиторської заборгованості за ремонт мосту через річку Південний Буг - 4,8 млн. грн. та ремонт мосту через річку Інгул - 8,0 млн. грн.  
Немає висновку    
    -860- Гуменюк О.І.
До п. 14 ст. 38 включити окремими рядками кошти на капітальні вкладення по Тернопільській області: Збаразький район Завершення будівництва газопроводу високго тиску Горанка - Вашівець (газифікація сіл Вишнівецької зони) - 700 тис. грн. Будівництво очисних споруд м. Збаража - 1700 тис. грн. Ліквідація аварійного стану державного історико-архітектурного заповідника м. Збараж - 1600 тис. грн. Ліквідація аварійного стану пам'яток архітектури Вишнівецького палацово-паркового комплексу - 500 тис. грн. Зборівський район Завершення будівництва Зборівської центральної лікарні - 1500 тис. грн. Завершення будівництва Мшанецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 200 тис. грн. Завершення будівництва Кобзарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 150 тис. грн. Газифікація населених пунктів району: смт. Залізці - 350 тис. грн., сіл Ратищі та Піщани - 500 тис. грн., с. Оліїв - 120 тис. грн. Лановецький район Реєстр.картка №737) тис. грн. Реконструкція районного будинку культури, м. Шумськ - 184,5 тис. грн. Газифікація загальноосвітніх шкіл району - 312 тис. грн.  
Немає висновку    
    -861- Манчуленко Г.М.
Передбачити Сторожинецькому р-ну видатки на "Державні капітальні вкладення" в розмірі 7100 тис. грн.  
Немає висновку    
    -862- Лукашук О.Г.
Виділити кошти на: Будівництво магістрального водогону Чернилівка-Хмельницький - 2,5 млн. грн. Заміна аварійної тепломережі 2 км у м. Хмельницький 2 км. - 0,9 млн. грн. Закінчення будівництва тягової підстанції та тролейбусної лінії на мікрорайоні "Озерна" в м. Хмельницький - 2,5 млн. грн.  
Немає висновку    
    -863- Демьохін В.А.
Без зміни загального обсягу капітальних вкладень, переглянути (перерахувати) обсяги субвенцій на виконання інвестиційних проектів за рахунок капітальних вкладень (додаток №5) з використанням підходу, який би базувався на врахуванні розрахунку на одного мешканця області.  
Немає висновку    
    -864- Демьохін В.А.
Врахувати для Херсонської області кошти на: - завершення пускового комплексу обласного онкологічного диспансеру - 13 млн. грн.; - реконструкцію мосту через р. Кошову у м. Херсоні - 5,3 млн. грн.; - на будівництво житла для відселення мешканців із будинків „гнучної схеми" - 7,8 млн. грн.;  
Немає висновку    
    -865- Манчуленко Г.М.
Передбачити Кіцманському району Чернівецької області видатки на "Державні капітальні вкладення" в розмірі 5 095 тис.грн. за списком: Школа в с.Мамаївці - 1000 тис. грн. Школа в селищі Лужани - 1000 тис. грн. Школа в с.Хлівище - 700 тис. грн. Добудова школи в с. Глиниця - 250 тис. грн. Добудова школи в с. Н.Станівці - 250 тис. грн. Газопровід до с. Суховерхів - 150 тис. грн. Газопровід с. Кліводин - 120 тис. грн. Газопостачання с. Южинець - 120 тис. грн. Газопостачання с. Драчинці - 100 тис. грн. Газифікація с. Малятинці - 85 тис. грн. Газопровід с. Хлівище - 100 тис. грн. Газопостачання с. Гаврилівці - 100 тис. грн. Газифікація с. Киселів - 120 тис. грн. Газифікація с.Глиниця - 100 тис. грн. Газифікація с. Стр.Кут - 100 тис. грн. Газифікація с. Лашківка - 100 тис. грн. Інженерні мережі с. Н.Киселів (газо- та водопостачання) - 300 тис. грн. Водопостачання с. Ревно - 250 тис. грн. Водопостачання с. Киселів - 150 тис. грн. Каналізаційний колектор смт. Лужани - м. Чернівці - 500 тис. грн.  
Немає висновку    
    -866- Манчуленко Г.М.
Передбачити Вижницькому району видатки на "Державні капітальні вкладення" в розмірі 9700 тис.грн. за списком на: відновлення очисних споруд в містах Вижниці та Вашківці - 500 тис.грн.; завершення будівництва Мигівської сш та Черешенської сш - 8 млн.грн.; роботи по газифікації котельні Луківецької школи, населених пунктів Слобода-Банилів, Коритне, Замістя - 700 тис.грн.; добудову спортзалу і харчоблоку Банилівської школи - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -867- Павловський М.А.
Передбачити капіталовкладення на придбання рухомого складу, проведення у мінімальних обсягах капітального ремонту трамвайної колії і контактної мережі - 55 млн.грн.  
Немає висновку    
    -868- Артеменко Ю.А.
Виділення коштів на Національний заповідник "Хортиця" та будівництво автотранспортного мостового переходу через р.Дніпро, що передбачене Постановою Верховної Ради України №2168 від 11.09.2002 року.  
Немає висновку    
    -869- Артеменко Ю.А.
Виділення коштів у розмірі 1,5 млн.грн. на будівництво газопроводу в селищі Верхня Хортиця м.Запоріжжя.  
Немає висновку    
    -870- Мазуренко В.І.
Передбачити в проекті Держбюджету на 2003 рік централізовані капіталовкладення на закінчення будівництва газопроводу-відводу до смт Миколаївка Миколаївського району Одеської області - 1000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -871- Пинзеник В.М.
п.14 ст.38 вилучити. Інвестиційні проекти слід передбачити додатком до бюджету. Це мають бути лише проекти бюджетної сфери.  
Немає висновку    
    -872- Грановський О.Г.
Виділити 6 млн.грн. на проведення ремонтних і реставраційних робіт на комплексі споруд Одеського художньо-театрального училища ім. Грекова, що є пам'ятником архітектури і містобудування.  
Немає висновку    
    -873- Врахувати при виділенні субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одеської області кошти на фінансування наступних об'єктів: Закінчення реконструкції та реставрації в м. Ізмаїл будівлі Свято-Покровського кафедрального собору - необхідне фінансування у розмірі 800 тис.грн.  Немає висновку    
    -874- Врахувати при виділенні субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одеської області кошти на фінансування наступних об'єктів: Будівництво першої черги Кілійського групового водоводу - фінансування у розмірі 10 млн. грн.  Немає висновку    
    -875- Врахувати при виділенні субвенції з державного бюджету обласному бюджету Одеської області кошти на фінансування наступних об'єктів: Будівництво газопроводу-відводу Каланчак-Суворове (Ізмаїльського району) - Кілія ( Каланчак-Суворове 2 млн. грн., Суворове-Кілія 5 млн.грн.) - фінансування у розмірі 7 млн.грн. Газифікація м. Ізмаїл - фінансування у розмірі 1 млн. грн. Продовження газифікації селищ Матроска і Нова Некрасівка Ізмаїльського району - фінансування у розмірі 1 млн. грн. Будівництво газопроводу-відводу від газопроводу Ізмаїл-Багате до с.Стара Некрасівка Ізмаїльського району - фінансування у розмірі 650 тис. грн. Будівництво 9 км. підвідного газопроводу с. Лиманське Реєстр.картка №1500) тис. грн. Закінчення будівництва середньої школи с.Ліски Кілійського району - фінансування у розмірі 500 тис. грн. Продовження будівництва середньої школи в с. Лиманське Ренійського району - фінансування у розмірі 350 тис. грн. Комп'ютеризація шкіл Придунайського регіону - фінансування 200 тис.грн. Передбачити при виділені централізованих капітальних вкладень видатки на будівництво морських суховантажних суден для Українського Дунайського пароплавства - фінансування у розмірі 40 млн. грн. Продовження фінансування розвитку інфраструктури розвитку та провадження господарської діяльності на о. Зміїний у розмірі 5 млн. грн.. Фінансування робіт з реконструкції та реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету у розмірі 56 млн. грн.  Немає висновку    
    -876- Іванов С.А.
Виділити Закарпатській обласні адміністрації 2,5 млн.грн. кап. вкладень на погашення боргу Угорському уряду за будівництво Берегівської районної центральної лікарні згідно угоди між ОДА і облради та Урядом Угорщини.  
Немає висновку    
    -877- Поліщук К.А.
Передбачити в державному бюджеті на 2003 рік кошти: на завершення газифікації мікрорайону "Трубайлівка" в м. Переяслав-Хмельницький Київської області в сумі 50, 0 тис. грн.; на початок будівництва будинку культури в м. Бориспіль - 1.2 млн.грн.; на газифікацію села Переяславське Переяслав-Хмельницького району Київської області - 36, 0 тис.грн.; на закінчення будівництва школи в с. Фарбоване Яготинського району Київської області - 400,0 тис.грн.; для продовження будівництва історичного музею у м. Переяслав -Хмельницький Київської області у сумі - 1, 0 млн.грн.; на будівництво в м.Бориспіль однієї свердловини для забезпечення міста питною водою - 87,1 млн.грн.: газофікація села Лозовий Яр Яготинського району Київської області - 200,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -878- Кукоба А.Т.
Четверіков І.А.
Гаврилюк В.В.
Салмін О.В.
Спростити порядок виділення державних централізованих капітальних вкладень, а саме: надавати їх регіонам, як субвенцію з Державного бюджету загальною сумою; дозволити облдержадміністраціям затверджувати переліки об'єктів, обсяги та терміни їх фінансування. Вирішити на законодавчому рівні проведення відшкодування витрат, які були понесені сільгоспвиробниками при спорудженні підвідних газопроводів та газифікації сільських населених пунктів. Встановити порядок залучення коштів підприємств-замовників у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 30..12.00 № 1930 "Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів".  
Немає висновку    
    -879- Кукоба А.Т.
Четверіков І.А.
Гаврилюк В.В.
Салмін О.В.
Передбачити Полтавській області виділення асигнувань на розвиток соціальної інфраструктури сільських населених пунктів у сумі 3,7 млн.грн.  
Немає висновку    
    -880- Бондаренко Г.І.
Передбачити кошти у державному бюджеті Башарівській сільській раді Радивилівського району Рівненській області для закінчення будівництва головної газової магістралі, яка пройде селами трьох сільських рад у сумі 2,2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -881- Павлюк М.П.
Передбачити 5,5 млн.грн. на закінчення будівництва корпусів Одеського обласного онкологічного диспансеру  
Немає висновку    
    -882- Павлюк М.П.
Передбачити фінансування на реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету у розмірі 56 млн.грн.  
Немає висновку    
    -883- Павлюк М.П.
Передбачити на об"єкти капітального будівництва в Одеській області 29,63 млн.грн.З них на нове будівництво : Школи, с.Ананьїв-1, Ананьївського району - 100,0 тис.грн. Школи, с.Новопетрівка, Великомихайлівського району - 200,0 тис.грн. Школи, с.Ліски, Кілійського району-500,0 тис.грн. Школи, с.Тригради, Красноокнянського району - 300,0 тис.грн. Дитячого садочку, смт.Овідіополь - 200,0 тис.грн. Школи, с.Лиманське (Реєстр.картка №4) в р-ні перемички №1 - 1900,0 тис.грн. Водовід №7 від перемички 4 до перемички 5а - 2000,0 тис.грн. Берегоукріплювальні роботи на о.Зміїний - 3000,0 тис.грн. КНС зі станцією біологічного відчищення вод на о.Зміїний - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -884- Косінов С.А.
Передбачити окремим рядком кошти на фінансування реставрації пам"ятника історії та культури-будинку Харківської державної академії дизайну та мистецтв у сумі 1,5 млн.грн. Передбачити окремим рядком кошти на фінансування реконструкції Харківського державного академічного російського драматичного театру ім.О.С.Пушкіна у сумі 5,0 млн.грн.  
Немає висновку    
    -885- Крук Ю.Б.
Передбачити кошти на капітальні вкладення Одеської області: закінчення реконструкції та реставрації в м.Ізмаїл будівлі Свято-Покровського кафедрального собору-необхідне фінансування у розмірі 800 тис.грн.; будівництво першої черги Кілійського групового водоводу-фінансування у розмірі 10 млн.грн.; будівництво газопроводу-відводу Каланчак-Суворове (Ізмаїльського району) - Кілія (Каланчак-Суворове 2 млн.грн., Суворове-Кілія 5 млн.грн.)-фінансування у розмірі 7 млн.грн.; газифікація м.Ізмаїл - фінансування у розмірі 1 млн.грн.; продовження газифікації селищ Матроска і Нова Некрасівка Ізмаїльського району - фінансування у розмірі 1 млн.грн.; будівництво газопроводу-відводу від газопроводу Ізмаїл-Багате до с.Стара Некрасівка Ізмаїльського району-фінансування у розмірі 650 тис.грн.; будівництво 9 км. Підвідного газопроводу с.Лиманське Реєстр.картка №1500) тис.грн. закінчення будівництва середньої школи с.Ліски Кілійського району-фінансування у розмірі 500 тис.грн.; продовження будівництва середньої школи в с.Лиманське Ренійського району-фінансування у розмірі 350 тис.грн.; комп"ютеризація шкіл Придунайського регіону-фінансування 200 тис.грн. продовження програми будівництва барж на Кілійському ССРЗ для Українського дунайського пароплавства-фінансування у розмірі 6 млн.грн.; будівництво морських суховантажних суден для Українського дунайського пароплавства-фінансування у розмірі 40 млн.грн.  
Немає висновку    
    -886- Калінчук В.А.
Передбачити виділення капіталовкладень на 2003 рік по 144 в\о Одеська область. (Ананьївський, Великомихайлівський, Іванівський, Любашівський, Роздільнянський, Фрунзівський, Ширяївський райони): Центральна районна лікарня, смт.Фрунзівка- 350 тис.грн. Школа с.Ананьїв-1 Ананьївського району - 200 тис.грн. Школа, с.Новопетрівка Великомихайлівського району - 300 тис.грн. Підвідний зазопровід до с.Новопетрівка Великомихайлівського району - 100 тис.грн. Газифікація с.Солтанівка, смт.Зеленогірське Любашівського району - 300 тис.грн. Газифікація с.Єгорівка Роздільнянського району - 100 тис.грн. Газопровід-відвід до смт.Ширяєве та с.Вікторівка Ширяївського району - 400 тис.грн. Газифікація с.Андрусова Фрунзівського району - 200 тис.грн. Газифікація с.Щорсове Іванівського району - 100 тис.грн. Газифікація с.Бурдівка Роздільнянського району - 250 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Вакулівка, Виноградар Роздільнянського району - 200 тис.грн. Газопровід високого тиску до с.Новоукраїнка Роздільнянського району-газові мережі - 150 тис.грн. Газифікація с.Степанівка Роздільнянського району-газові мережі - 50 тис.грн. Газифікація Троїцької школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку Любашівського району - 100 тис.грн. Будівництво нової школи в с.Павлівка Фрунзівського району - 300 тис.грн. Газифікація с.Цебриково Великомихайлівського району - 200 тис.грн. Лікувальний корпус районної лікарні смт.Ширяєво - 300 тис.грн. Газопровід-відвід с.Троїцьке-с.М.Василівка Любашівського району - 150 тис.грн. Продовження газифікації с.Новоселівка Любашівського району - 150 тис.грн.  
Немає висновку    
    -887- Шевченко О.О.
Передбачити фінансування на завершення газифікації у Васильківському районі Дніпропетровської області в селищах Чаплине, Письменне та в селах В.Олександрівка, богданівка, Н-Андріївка, Дебальцеве, Григорівка в сумі 1100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -888- Гайдош І.Ф.
Передбачити кошти на державні капітальні вкладення Закарпатської області в такому розмірі, щоб вони включали: по газифікації: підвідний газопровід до с. Мужієво Берегівського району - 80 тис.грн. підвідний газопровід до с. Квасово Берегівського району - 89 тис.грн. підвідний газопровід до с. Бене Берегівського району - 165 тис.грн. підвідний газопровід до с. Бадів - 188 тис.грн. підвідний газопровід до с.Оросієво - 537 тис.грн. газифікація сіл Тисаагтелек та Демиді Ужгородського району - 200 тис.грн. завершення будівництва об'єктів соціальної сфери: школа с. Нижні Реєстр.картка №1000) тис.грн. прибудова класних приміщень початкової школи с. Крива - 498 тис.грн. реконструкція школи с. Теково Виноградівського - 500 тис.грн реконструкція школи с. Сюрте Ужгородського району - 297,8 тис.грн. водопостачання та водовідведення: водопостачання м. Тячів - 223 тис.грн. друга черга водопровідних очисних споруд, м. Берегово - 1499 тис.грн.  
Немає висновку    
    -889- Гайдош І.Ф.
Різак І.М.
Передбачити суму, еквівалентну 500 тис.доларів США, яку уряд Угорської (Реєстр.картка №10) - 1500 тис.грн. завершення будівництва школи в с. Серне Мукачівського району - 500 тис.грн. ремонт школи в с. Запсонь - 85 тис.грн. ремонт школи в с. Вилок - 50 тис.грн. ремонт школи ім. Жігмонда Переньі у м. Виноградів - 70 тис.грн. завершення реконструкції угорського національного театру ім. Дьюли Іллєша - 190,472  
Немає висновку    
    -890- Губський Б.В.
Передбачити фінансування об'єктів із цільової субвенції в районах Черкаської області: Драбівський район: завершення газифікації смт. Шрамківка у сумі 2214,0 тис.грн. завершення будівництва загальноосвітньої школи смт. Драбів у сумі 1000 тис.грн. Золотоніський район: завершення газифікації сіл Кропивна, Деньги, Чапаєвка, Крупське, Возненсенське, Зорівка у сумі 2519 тис.грн. м. Золотоноша: аварійна реконструкція очисних споруд міста у сумі 3200 тис.грн. Чорнобаївський район: завершення газифікації с. Крутьки та Крутьківської загальноосвітньої школи у сумі 150 тис.грн. газифікація сіл Нове Життя та Тарасівка у сумі 450 тис.грн. Канівський район: завершення газифікації с. Мартинівка (будівництво ГРП - 1, ГРП - 2 та газифікації загальноосвітньої школи і дільничної лікарні) у сумі 205 тис.грн. газифікація с. Ліплява та с. Келеберда у сумі 3000 тис.грн. завершення газифікації с. Литвинець у сумі 970 тис.грн.  
Немає висновку    
    -891- Цехмістренко В.Г.
Рівненська область, м. Радивилів на закінчення будівництва газопроводу високого тиску Радивилів-Копані - 2200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -892- Гуров В.М.
Збільшити капітальні вкладення для міста Кривий Ріг на 28,5 млн.грн., в т. ч. 5,8 млн.грн. на ліквідацію наслідків від підтоплення. Виділити кошти на об'єкти, будівництво яких має надзвичайне значення: -системи водопостачання Кривбасу (Радушанського водогону) - 6,5 млн.грн мосту через р.Інгулець - 7,0 млн.грн. ІІІ черги швидкісного трамваю - 14,5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -893- Гуров В.М.
Виділити м. Кривий Ріг кошти у сумі 11,5 млн. грн. на оновлення трамвайно-тролейбусного парку. Крім того, для проведення фінансування капіталовкладень у 2003 році насамперед необхідне упорядкування законодавчої бази щодо надходжень коштів, які є джерелами фінансування капіталовкладень у 2003 році.  
Немає висновку    
    -894- Чикал А.В.
Фінансування наступних об'єктів у Хмельницькій області за рахунок капіталовкладень: добудова другого енергоблоку Хмельницької АЕС добудова водогіну Чернелівка-Хмельницький газифікація Летичівського та Деражнянського районів газопровід до селища Сатанів Городоцького району будівництво полового будинку у м. Старокостянтинів завершення будівництва об'єктів з високою ступінню готовності: -поліклініки у м. Володчиськ -обласного центру реабілітаційного захисту населення м. Городок -поліклініки у смт. Віньківці -музичного училища ім. В.Заремби у м. Хмельницький -будинку культури у смт. Теофіполь  
Немає висновку    
    -895- Гаврилюк В.В.
Передбачити цільову субвенцію з державного бюджету у розмірі 4 млн.грн. на виконання першочергових заходів для забезпечення м. Кременчука Полтавської області питною водою. Передбачити субвенцію з державного бюджету у сумі 810.0 тис.грн. на будівництво у м.Кременчуці Полтавської області нового автомобільно-залізничного мосту через р.Дніпро. За рахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, який сплачують кременчуцькі підприємства-забруднювачі.  
Немає висновку    
    -896- Тарасюк І.Г.
Включити до переліку капітальних вкладень по Тернопільській області наступні об'єкти по: Гусятинському району завершення будівництва лікарні - 500 тис. грн. завершення будівництва Вільхівчицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 200 тис. грн. завершення будівництва підвідного газопроводу до населених пунктів району: с. Васильківці - 100 тис. грн., с. Городниця - 100 тис. грн., с. Малі Бірки - 100 тис. грн. Підволодчинському району завер9ення будівництва шкіл в с. Скорики - 250 тис. грн., в с. Староміщина - 150 тис. грн. завершення будівництва підвідного газопроводу до населених пунктів району: с. Гнилиці - 100 тис. грн., с. Магдалівка - 60 тис. грн., с. Воробіївка - 100 тис. грн., с. Нове Село-Лисинчиці - 80 тис. грн., с. Нове Село-голошинці - 80 тис. грн., с. Лозівка - 50 тис. грн. Теребовлянському району завершення будівництва школи в с. Соколів - 238 тис. грн. завершення будівництва школи в с. Семенів - 401 тис. грн. завершення будівництва будинку культури в м. Теребовля - 2000 тис. грн. завершення будівництва підвідного газопроводу до стм. Дружба - 300 тис. грн., та газифікація населених пунктів району: с. Мшанець - 170 тис. грн., с. Зарваниця - 1000 тис. грн., с. Глещава - 150 тис. грн., с. Острівець - 250 тис. грн., с. Долина - 400 тис. грн., с. Заздрість - 300 тис. грн., а також школи в с. Кобиловолоки - 80 тис. грн. будівництво каналізаційного колектору у м. Теребовля - 400 тис. грн. Тернопільському району завершення будівництва нового приміщення Стегниківецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 500 тис. грн. завершення будівництва Тернопільської центральної районної лікарні - 500 тис. грн. будівництво нової школи в с. Біла - 500 тис. грн.  
Немає висновку    
    -897- Сулковський П.Г.
Передбачити за рахунок державних централізованих капітальних вкладень кошти на будівництво по округу 154 у сумі 4545 тис. грн. по: Рівненському району: Будівництво газопроводу в с. Городище - 400,0 тис. грн. Школа І-ІІ ст. в с. Шпанів - 1000,0 тис. грн. Водопостачання с. Нова Українка - 100 тис. грн. Здолбунівському району: Газифікація с. Мізоч - 240,0 тис. грн. Газифікація с. Урвенна - 106,0 тис. грн. Школа в с. Миротин - 300,0 тис. грн. Охорона пам'яток - 150,0 тис. грн. Острозькому району: Газифікація с. Грозів - 120,0 тис. грн. Газифікація с. Білашів - 162,0 тис. грн. Газифікація с. Оженін - 90,0 тис. грн. Газифікація с. Межиріч - 130,0 тис. грн. Газопровід до центральної районної лікарні м. Острога - 150,0 тис. грн. Реєстр.картка №200),0 тис. грн. Газифікація с. Морозівка - 150,0 тис. грн. Будівництво очисних споруд м. Корець - 150,0 тис. грн. Капітальний ремонт школи-інтернату в с. В.Межирічі (пам'ятка архітектури державного значення) - 150,0 тис. грн.  
Немає висновку    
    -898- Бичков С.А.
Солошенко М.П.
Гуров В.М.
Деркач Л.В.
Шевченко О.О.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Драчевський В.В.
Касьянов С.П.
Шибко В.Я.
Мартиновський В.П.
Запровадити додаткові коефіцієнти відносної вартості витрат на упередження захворювань, усунення наслідків екологічного забруднення територій при розрахунку обсягів видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетного трансферту в розмірі 1,2 відсотка та встановити питому вагу обсягу видатків на охорону здоров'я по обласному бюджету 40 відсотків замість 35.  
Немає висновку    
    -899- Бичков С.А.
Солошенко М.П.
Гуров В.М.
Деркач Л.В.
Шевченко О.О.
Колісник М.Д.
Мовчан В.П.
Сміяненко І.М.
Драчевський В.В.
Касьянов С.П.
Шибко В.Я.
Мартиновський В.П.
З метою завершення будівництва найважливіших пускових об'єктів у 2003 році встановити обсяг субвенції бюджету області з державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в сумі 24,4 млн. грн., у тому числі: Інженерний захист територій та ліквідація наслідків зсуву в містах Дніпропетровськ і Дніпродзержинськ та в Західному Донбасі - 5,4 млн. грн. Ремонт мостів через річок Дніпро та Інгулець у містах Дніпропетровськ та Кривий Ріг - 6 млн. грн. Відселення мешканців із зсувних зон - 4 млн. грн. Газифікація сіл та селищ відповідно до Указу Президента України щодо соціального розвитку села - 3 млн. грн. 5. Будівництво дитячого відділення лікувально-оздоровчого комплексу "Солоний лиман" - 3 млн. грн. 6. Реконструкція Аульського водоводу - 3 млн. грн. Передбачити також по Міністерству транспорту України видатки на фінансування будівництва першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську в сумі 25 млн. грн.  
Немає висновку    
    -900- Тягнибок О.Я.
Необхідно виділити субвенцію Жовківському району Львівської області для інвестиційний проектів за рахунок капітальних вкладень 6386,0 тис. грн. Необхідно врахувати у Державному бюджеті 3000 тис. грн. для відбудови пам'яток архітектури та реставрації центральної частини м. Жовква.  
Немає висновку    
    -901- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для Дрогобицького району Львівської області На завершення будівництва: школи в с. Модричі, Летня, Попелі Дрогобицького району - 2856 тис. грн. мостовий перехід через р. Рибчанку - 1200 тис. грн. На реставрацію Підгорецького замку - 600 тис. грн. На газифікацію сіл: с. Дорожів - 86 тис. грн. На відновлення гідротехнічних споруд в селах: Бистриця, Михайловичі, Почаєвичі, Ступниця - 500 тис. грн. На будівництво водопроводу в с. Реневичі - 400 тис. грн. При цьому надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів Дрогобицького району Львівської області в 2003 році передбачається в сумі 144,2 тис. грн.  
Немає висновку    
    -902- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для міста Трускавець Львівської області: Передбачити субвенцію на капітальні вкладення в сумі 2,7 млн. грн.  
Немає висновку    
    -903- Тягнибок О.Я.
Для вирішення проблем капітального будівництва необхідно додатково врахувати місту Дрогобичу субвенцію з Державного бюджету в сумі 1563,3 тис. грн.  
Немає висновку    
    -904- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для міста Борислав Львівської області: На завершення будівництва: школи в м. Бориславі - 13,2 млн. грн. лікарні в м. Бориславі - 12,9 млн. грн.  
Немає висновку    
    -905- Порошенко П.О.
Виділити м.Вінниця цільову субвенцію на капітальний ремонт центрального мосту через річку Південний Буг в сумі 5,0 млн.грн.  
Немає висновку    
    -906- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для Радехівського р-ну Львівської області: На завершення будівництва: школи в с. Бабичі Радехівського р-ну - 400 тис. грн. народного дому с. Тетевчиці Радехівського р-ну - 80 тис. грн. спального корпусу Лопатинської школи-інтернату для розумово відсталих дітей - 3820,0 тис. грн. полігону твердих відходів в м. Радехові - 100 тис. грн. На газифікацію: с. Н. Витків Радехівського р-ну - 500 тис. грн. При цьому надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів Радехівського району Львівської області в 2003 році передбачається в сумі 80,1 тис. грн.  
Немає висновку    
    -907- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для Буського району Львівської області: На завершення будівництва: школи в с. Новосілки Буського району - 1000 тис. грн. школи в с. Кізлів Буського району - 1500 тис. грн. На газифікацію сіл: Побужани, Ожидів, Олесько, Теребежі, Задвір'я - 1799 тис. грн. На реконструкцію Олеського замку та палацу графа Бадені, які є пам'ятками архітектури державного значення - 600 тис. грн. Загальна потреба в коштах на забезпечення вимог ст. 57 Закону України "Про освіту" для Буського району Львівської області:складає 2000 тис. грн.  
Немає висновку    
    -908- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для Кам'янка-Бузького району Львівської області: На завершення будівництва: школи в с. Горпин Кам'янка-Бузького району - 300 тис. грн. школи в с. Деревляни Кам'янка-Бузького району - 200 тис. грн. На газифікацію сіл: Сілець, Перекалки, Незнанів, Стрепетів - 1000 тис. грн. При цьому надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів Кам'янка-Бузького району Львівської області в 2003 році передбачається в сумі 89,8 тис. грн.  
Немає висновку    
    -909- Тягнибок О.Я.
Додаткова потреба в коштах з Державного бюджету для Бродівського району Львівської області. На завершення будівництва: школи в с. Білявці Бродівського району - 700 тис. грн. школи в с. Висоцько Бродівського району - 385 тис. грн. акушерський пункт м. Броди - 1000 тис. грн. гуртожитку в. м. Броди - 600 тис. грн. На реставрацію Підгорецького замку - 600 тис. грн. На газифікацію сіл: Пониква, Ражнів, Вербівчик, Тетильківці, Салашка, Чепелі, Пеняки, Попівці - 700 тис. грн. При цьому надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів Бродівського району Львівської області в 2003 році передбачається в сумі 349,9 тис. грн. Для вирішення екологічних проблем в Бродівського району Львівської області необхідно провести реконструкцію очисних споруд в м. Броди - 490,6 тис. грн.  
Немає висновку    
    -910- Фоменко К.О.
Збільшити субвенцію місцевим бюджетам на інвестиційні проекти до 500 млн. грн. за рахунок зменшення капітальних видатків головних розпорядників коштів державного бюджету. Передбачити з них видатки Луганській області в сумі 38,2 млн.грн., у тому числі на: фінансування Програми поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на період 2001-2005 роки - 17,45 млн.грн.; захист від підтоплення житлових масивів Жовтневого району м. Луганська - 1,55 млн.грн.; забезпечення кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Біловодського та Старобільського районів (введення в дію поліклініки на 490 відвідувачів в зміну, лікарні на 40 ліжок - 3,2 млн.грн.; газифікації сільських населених пунктів області (введення в дію 235 км газових мереж, газифікувати 3300 домів і квартир)- 2,5 млн.грн.; забезпечення житлом - 11,5 млн.грн., у тому числі: а) військовослужбовців - 3,5 млн.грн.; б) мешканців сільських населених пунктів (програма "Власний дім") - 5,0 млн.грн.; в) молодих сімей - 3,0 млн.грн. поліпшення умов для навчання учнів у м. Новодружеську (введення в дію школи на 630 уч.м.) - 2,0 млн.грн.  
Немає висновку    
    -911- Баранівський О.П.
Включити кошти на будівництво електричної підстанції в м.Житомир, у сумі 5 млн.грн., що дасть можливість здешевити затрати на водопостачання міста близько 30 %.  
Немає висновку    
    -912- Кирильчук Є.І.
Розглянути можливість виділення коштів для вирішення проблеми теплопостачання військового містечка Узин в сумі 1,2 млн грн.  
Немає висновку    
    -913- Горбаль В.М.
Фінансування будівництва другої нитки магістрального газопроводу "Глібовка-Сімферополь-Севастополь" у сумі 40000 тис.грн. за рахунок загального фонду державного бюджету; -"Фінансування початку будівництва газопроводу "Ялта-Форос-Севастополь" - у сумі 15000 тис.грн. за рахунок загального фонду державного бюджету.  
Немає висновку    
    -914- Полянчич М.М.
Передбачити кошти на будівництво Чортківського реабілітаційного обласного центру у сумі 1,0 млн. грн.  
Немає висновку    
    -915- З метою забезпечення виконання Комплексної програми розвитку медичної промисловості України на 1997-2003 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1996 року №1538, виділити кошти в розмірі 100 млн. грн. на завершення будівництва і введення в дію потужностей, передбачених цією програмою;  Немає висновку    
    -916- Виділити 11,6 млн. грн. державних капіталовкладень на будівництво лікувального корпусу Інституту невідкладної та відновної хірургії АМН України у м. Донецьку, а також кошти в сумі 10 млн. грн., необхідні для завершення реконструкції та розширення клінічної бази Інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова АМН України в м. Києві та Інституту онкології АМН України у м. Києві.  Немає висновку    
    -917- Осика С.Г.
Передбачити кошти для завершення будівництва реабілітаційного центру для лікування співробітників органів внутрішніх справ, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у сумі 12,4 млн. грн.  
Немає висновку    
    -918- Передбачити 150000 тис.грн. загального фонду на фінансування будівництва соціально-культурних об'єктів в сільській місцевості за рахунок централізованих державних капітальних вкладень  Немає висновку    
    -919- Бичков С.А.
Передбачити за рахунок централізованих капітальних вкладень кошти на будівництво двох'ярусного мосту через р. Дніпро в м. Дніпропетровську в сумі 15 млн. грн.  
Немає висновку    
    -920- Луценко Ю.В.
Передбачити за рахунок централізованих капітальних вкладень кошти у сумі 4,6 млн. грн. для завершення 1-ої черги будівництва поліклініки в м. Рівне.  
Немає висновку    
337. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"       
338. Доходи Державного бюджету України на 2003 рік       
339. тис. грн.       
340. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
341. 100000 Податкові надходження 30 726 287.0 29 272 965.0 1 453 322.0   -921- Збільшити всього на 2.241.920,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 2.016.362,5 тис.грн., спеціальний фонд - на 225.557,5 тис.грн.  Враховано    
342. 110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 9 951 742.0 9 802 463.0 149 279.0   -922- Збільшити всього на 444.700,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 593.979,0 тис.грн., спеціальний фонд зменшити на 149.279,0 тис.грн.  Враховано    
343. 110200 Податок на прибуток підприємств 9 951 742.0 9 802 463.0 149 279.0   -923- Збільшити всього на 444.700,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 593.979 тис.грн., спеціальний фонд зменшити на 149279 тис.грн.  Враховано    
    -924- Добкін М.М.
Збільшити надходження від податку на прибуток підприємств на 400 000 тис. грн.  
Враховано    
    -925- Асадчев В.М.
Вивести контингент податку на прибуток у сумі 12 028 700 тис. грн. Додатковий фінансовий ресурс + 2 076 958 грн.  
Враховано частково    
    -926- Пинзеник В.М.
Скасування пільги для гірничо-металургійного комплексу збільшить надходження на 350 млн.грн.  
Відхилено    
    -927- Пинзеник В.М.
Заборона застосування голограм для захисту продукції, що призводить до зниження бази нарахування податку на прибуток на 1 млрд.грн. - 300 млн.грн.  
Відхилено    
344. 130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 711 445.0 349 445.0 362 000.0   -928- Збільшити всього на 87000,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 449000 тис.грн., спеціальний фонд зменшити на 362000 тис.грн.  Враховано    
345. 130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 50 000.0 50 000.0       
346. 130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 50 000.0 50 000.0       
347. 130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 250 300.0 250 300.0   -929- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 70000 тис. грн.  Враховано    
    -930- Коновалюк В.І.
Збільшити на 50 000,0 тис. грн.  
Враховано    
    -931- Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту по коду 130200 передбачити у сумі - 368 000,0 тис. гривень. Відмінити постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2001р. № 146 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1999р. № 1494", якою встановлений по сплаті за спецводокористування понижуючий коефіцієнт 0,002.  Враховано частково    
348. 130300 Платежі за користування надрами 47 900.0 47 900.0   -932- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 17000 тис. грн.  Враховано    
    -933- Коновалюк В.І.
Збільшити на 13 000,0 тис. грн.  
Враховано    
349. 130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 47 900.0 47 900.0   -934- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 17000 тис. грн.  Враховано    
350. 130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 362 000.0 362 000.0   -935- Перенести 362000 тис. грн. з спеціального у загальний фонд  Враховано    
    -936- .Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету по коду 130400 передбачити у сумі - 373 000,0 тис. гривень.  Відхилено    
351. 130700 Плата за використання інших природних ресурсів 1 245.0 1 245.0       
352. 140000 Внутрішні податки на товари та послуги 17 271 070.0 16 524 937.0 746 133.0   -937- Збільшити всього на 1.678.200 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 493.867 тис. грн., спеціальний фонд на 1.184.333,0 тис.грн.  Враховано    
353. 140100 Податок на додану вартість 13 608 000.0 13 608 000.0   -938- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 1.240.000,0 тис.грн.  Враховано    
    -939- Асадчев В.М.
скасувати пільги, по податку на додану вартість для сільськогосподарських виробників - сума 175 260 тис. грн. Додатковий фінансовий ресурс + 175 260 тис. грн.  
Відхилено    
    -940- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Зменшити суму прогнозних надходжень з податку на додану вартість з 13,6 млрд. грн. до 12,4 млрд. грн. (на 1,2 млрд. грн.)  
Відхилено    
    -941- Пинзеник В.М.
Скасувати пільгу по сплаті ПДВ в аграрному комплексі. Це додатково збільшить надходження на 1040 млн.грн.  
Відхилено    
    -942- Фоменко К.О.
Баранівський О.П.
Порошенко П.О.
По коду 14010000 подати загальну суму надходжень податку на додану вартість включаючи планову суму, яка мє бути відшкодована платникам.  
Відхилено    
    -943- Порошенко П.О.
Збільшити податок на додану вартість на 1000 млн.грн.  
Враховано    
354. 140200 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 2 918 332.0 2 486 166.0 432 166.0   -944- Збільшити всього на 438200 тис. грн. (по нафтопродуктах), в т.ч. загальний фонд зменшити на 432.166 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 870.366 тис. грн. (збільшення частки, яка спрямовується до Дорожнього фонду з 50 до 100 відсотків).  Враховано    
    -945- Коновалюк В.І.
Збільшити на 100 000,0 тис. грн.  
Враховано    
355. 140300 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 682 538.0 368 571.0 313 967.0   -946- Збільшити спеціальний фонд на 313.9674,0 тис. грн., на цю суму зменшити загальний фонд на 113.967 тис.грн.. (збільшення частки, яка спрямовується до Дорожнього фонду з 50 до 100 відсотків).  Враховано    
356. 140600 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 62 200.0 62 200.0       
357. 140602 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 30 000.0 30 000.0       
358. 140605 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 5 000.0 5 000.0       
359. 140606 Плата за ліцензії на право експорту,імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 600.0 600.0       
360. 140607 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 5 000.0 5 000.0       
361. 140608 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 100.0 100.0       
362. 140610 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 3 900.0 3 900.0       
363. 140612 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 3 000.0 3 000.0       
364. 140614 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 14 000.0 14 000.0       
365. 140615 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 600.0 600.0       
366. 150000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 2 641 730.0 2 562 820.0 78 910.0   -947- Збільшити всього на 32.020,0 тис.грн., загальний фонд на 3.100 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 35.120 тис. грн.  Враховано    
367. 150100 Ввізне мито 2 464 400.0 2 402 200.0 62 200.0   -948- Збільшити всього на 10.000,0 млн.грн, загальний фонд зменшити на 52.200,0 тис.грн., спеціальний фонд збільшити на 62.200 млн.грн.  Враховано    
368. 150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 2 192 400.0 2 192 400.0   -949- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 10.000 млн.грн.  Враховано    
369. 150102 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 147 600.0 147 600.0       
370. 150105 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 124 400.0 62 200.0 62 200.0   -950- Збільшити спеціальний фонд на 31100 тис. грн., зменшити загальний фонд на 31100 тис. грн. фонд (збільшення частки, яка спрямовується до Дорожнього фонду з 50 до 75 відсотків).  Враховано    
371. 150200 Вивізне мито 7 500.0 7 500.0       
372. 150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 7 500.0 7 500.0       
373. 150300 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 169 830.0 153 120.0 16 710.0   -951- Збільшити всього на 22020 тис. грн., у т.ч. загальний фонд на 18000 тис. грн., спеціальний фонд на 4020 тис. грн.  Враховано    
    -952- Коновалюк В.І.
Збільшити на 20 000,0 тис. грн.  
Враховано    
374. 160000 Інші податки 150 300.0 33 300.0 117 000.0       
375. 160200 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 10 300.0 10 300.0       
376. 160300 Податки, не віднесені до інших категорій 23 000.0 23 000.0   -953- Коновалюк В.І.
Збільшити на 60 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
377. 160600 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 117 000.0 117 000.0       
378. 200000 Неподаткові надходження 12 663 600.5 5 265 890.0 7 397 710.5   -954- Збільшити всього на 1.736.400 тис.грн.., в т.ч. загальний фонд на 1.035.350,0 тис.грн., спеціальний фонд - 701.050 тис.грн.  Враховано    
379. 210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4 751 462.0 4 213 830.0 537 632.0   -955- Зменшити всього, в т.ч. загальний фонд на 109.000 тис.грн.  Враховано    
380. 210200 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 700 000.0 700 000.0       
381. 210300 Надходження від грошово-речових лотерей 60 000.0 60 000.0   -956- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 40000 тис.грн.  Враховано    
    -957- Збільшити надходження від проведення грошово-речових лотерей. Обсяг надходжень явно занижено в декілька разів. Для прикладу в Польщі від проведення лотереї до бюджету надходить понад 400 млн. доларів США.  Враховано частково    
382. 210500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 325 000.0 325 000.0   -958- Жовтяк Є.Д.
За кодом 210500 "Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, які є у державній власності" замість цифр "325 000,0" записати цифри "1 025 000,0"  
Відхилено    
    -959- Порошенко П.О.
У рядку з кодом 210501 "Дивіденди (доход) нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності" конкретизувати суми дивідендів, розписати їх по конкретним платникам.  
Відхилено    
    -960- Порошенко П.О.
Ввести окремий рядок "Дивіденди (доход) нараховані на акції ВАТ "Укртелеком", які є у державній власності", вказавши суму дивідендів в розмірі 205040 тис.грн.  
Відхилено    
383. 210501 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 325 000.0 325 000.0   -961- Жовтяк Є.Д.
За кодом 210500 "Дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, які є у державній власності" замість цифр "325 000,0" записати цифри "1 025 000,0"  
Відхилено    
    -962- Конкретизувати суми дивідендів, розписавши їх по конкретним платникам.  Відхилено    
    -963- Ввести окремий рядок: "Дивіденди (доход), нараховані на акції ВАТ "Укртелеком", які є у державній власності", вказавши суму дивідендів в розмірі 205040 тис.грн.  Відхилено    
384. 210600 Рентна плата 3 083 830.0 3 083 830.0   -964- Зменшити всього, в т.ч. загальний фонд на 149000 тис.грн.  Враховано    
385. 210601 Рентна плата за нафту,що видобувається в Україні 142 170.0 142 170.0       
386. 210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 497 000.0 497 000.0   -965- Зменшити всього, в т.ч. загальний фонд на 149000 тис.грн.  Враховано    
    -966- Коновалюк В.І.
Збільшити на 200 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
387. 210605 Рентна плата за транзит природного газу через територію України 2 243 250.0 2 243 250.0       
388. 210606 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 181 310.0 181 310.0       
389. 210607 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 20 100.0 20 100.0       
390. 210800 Інші надходження 582 632.0 45 000.0 537 632.0   -967- Коновалюк В.І.
Збільшити на 300 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
391. 220000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 423 850.0 375 850.0 48 000.0   -968- Збільшити всього на7500,0 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 55500 тис.грн., зменшити спеціальний фонд на 48000 тис.грн.  Враховано    
392. 220600 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 2 600.0 2 600.0       
393. 220700 Виконавчий збір 96 000.0 48 000.0 48 000.0   -969- Збільшити загальний фонд на 48000 тис.грн., зменшити спеціальний фонд на 48000 тис.грн.  Враховано    
394. 220800 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 210 000.0 210 000.0       
395. 220900 Державне мито 70 250.0 70 250.0       
396. 221100 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 45 000.0 45 000.0   -970- Збільшити всього, в т. ч. загальний фонд - 7500,0 тис.грн.  Враховано    
    -971- Збільшити надходження від єдиного збору , який справляється у пунктах проходу через державний кордон України. У 2003 році кількість іноземних громадян, які мають відвідати Україну організованого туризму зросте на 1,5 млн. осіб і складатиме 7,5 млн. грн.  Враховано    
397. 230000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 236 300.0 236 300.0       
398. 230100 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 700.0 700.0       
399. 230200 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції, з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 1 000.0 1 000.0       
400. 230300 Адміністративні штрафи та інші санкції 233 000.0 233 000.0       
401. 230400 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 1 600.0 1 600.0       
402. 240000 Інші неподаткові надходження 2 538 605.0 439 910.0 2 098 695.0   -972- Збільшити всього на 1.037.900 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 1.038.850 тис.грн., спеціальний фонд зменшити на 950,0 тис.грн.  Враховано    
403. 240100 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів 15 000.0 15 000.0       
404. 240200 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів конфіскованих за матеріалами правоохороних та інших уповноважених органів 40 000.0 40 000.0       
405. 240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 14 000.0 14 000.0       
406. 240500 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 660 455.0 196 350.0 464 105.0   -973- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 10.100 тис. грн.  Враховано    
    -974- Доповнити рядком: " Надходження коштів від реалізації матеріальної частини РС-18 та їх складових" - у сумі 6 500 тис. грн.  Враховано частково    
    -975- Доповнити рядком: "Надходження від реалізації лому кольорових та чорних металів, отриманого в наслідку утилізації бойових ракет" у сумі 3 600 тис .грн.  Враховано частково    
407. 240600 Інші надходження 98 850.0 64 560.0 34 290.0   -976- Збільшити всього на 7800 тис.грн, в т.ч.загальний фонд 8750 тис.грн., спеціальний фонд зменшити на 950 тис.грн.  Враховано    
408. 240602 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 6 050.0 6 050.0   -977- Перенести до загального із спеціального фонду 6050 тис.грн.  Враховано    
409. 240603 Інші надходження 38 000.0 38 000.0       
410. 240605 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 1 200.0 1 200.0   -978- Збільшити всього на 800 тис. грн., в т.ч. загальний фонд на 2000 тис. грн., спеціальний фонд зменшити на 1200 тис. грн.  Враховано    
411. 240614 Збір за використання радіочастотного ресурсу 22 000.0 22 000.0   -979- Джоджик Я.І.
Збільшити надходження за статтею "Збір за використання радіочастотного ресурсу".  
Відхилено    
412. 240615 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 15 000.0 3 000.0 12 000.0       
413. 240617 Портовий (адміністративний) збір 15 600.0 1 560.0 14 040.0   -980- Збільшити всього на 7000 тис. грн., у т.ч загальний фонд на 700 тис. грн., спеціальний фонд на 6300 тис. грн.  Враховано    
    -981- Коновалюк В.І.
Збільшити на 10 000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
414. 240618 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 1 000.0 1 000.0       
415. 240800 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 80 000.0 80 000.0   -982- Коновалюк В.І.
Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 20 000,0 тис. грн.  
Враховано    
416. 240810 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 80 000.0 80 000.0   -983- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд на 20 000,0 тис. грн.  Враховано    
417. 241100 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 30 300.0 30 000.0 300.0       
418. 241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 30 000.0 30 000.0       
419. 241103 Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам 100.0 100.0       
420. 241104 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 200.0 200.0       
421. 241400 Додаткові збори на виплату пенсій 1 600 000.0 1 600 000.0       
422. 241401 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 979 700.0 979 700.0   -984- Викласти назву коду у такій редакції: "Сплата збору з купівлі-продажу безготівкової валюти"  Враховано    
423. 241402 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 5 400.0 5 400.0       
424. 241403 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 202 000.0 202 000.0       
425. 241404 Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів 173 800.0 173 800.0       
426. 241405 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 60 800.0 60 800.0       
427. 241406 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 178 300.0 178 300.0   -985- Додати новий рядок: "Надходження 10% амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями державної форми власності" і передбачити всього, в т.ч. по загальному фонду 1.000.000,0 млн.грн.  Враховано    
428. 250000 Власні надходження бюджетних установ 4 713 383.5 4 713 383.5   -986- Збільшити всього на 800.000 тис. грн., у т.ч загальний фонд на 50000,0 тис. грн., спеціальний фонд на 750000,0 тис. грн.  Враховано    
429. 250100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4 641 014.4 4 641 014.4   -987- Збільшити всього, у т.ч спеціальний фонд на 700.000,0 тис. грн.  Враховано    
430. 250200 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 72 369.1 72 369.1   -988- Додати новий рядок: "Плата за оренду державного майна бюджетних установ" і передбачити всього 100.000,0 тис.грн., у т.ч. загальний фонд 50.000,0 тис. грн., спеціальний фонд 50.000,0 тис. грн.  Враховано    
    -989- Коновалюк В.І.
Збільшити на 600 000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
431. 300000 Доходи від операцій з капіталом 706 050.0 91 000.0 615 050.0   -990- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд 10.000,0 тис.грн.  Враховано    
432. 310000 Надходження від продажу основного капіталу 31 000.0 31 000.0   -991- Коновалюк В.І.
Збільшити на 20 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
433. 310100 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 25 000.0 25 000.0   -992- Коновалюк В.І.
Збільшити на 25 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
434. 310200 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 6 000.0 6 000.0       
435. 320000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 665 050.0 50 000.0 615 050.0       
436. 320100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 615 050.0 615 050.0       
437. 320200 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 50 000.0 50 000.0       
438. 330000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 10 000.0 10 000.0   -993- Збільшити всього, в т.ч. загальний фонд 10.000,0 тис.грн.  Враховано    
    -994- Асадчев В.М.
збільшити контингент надходжень від продажу землі і нематеріальних активів до рівня 2002 року - 20000 тис. грн. Додатковий фінансовий ресурс + 10 000 тис. грн.  
Враховано    
439. 400000 Офіційні трансферти 138 544.2 138 544.2   -995- Коновалюк В.І.
Збільшити на 70 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
440. 420000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 138 544.2 138 544.2       
441. 420100 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 138 544.2 138 544.2       
442. 500000 Цільові фонди 132 720.5 132 720.5   -996- Збільшити всього на 20.000,0 тис. грн., в т.ч. загальний фонд 52720,5, спеціальний фонд зменшити на 32720,5 тис. грн.  Враховано    
    -997- Коновалюк В.І.
Збільшити на 100 000,0 тис. грн.  
Враховано частково    
443. 500700 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 80 000.0 80 000.0   -998- Збільшити всього, в т.ч. спеціальний фонд 20000,0 тис. грн.  Враховано    
444. 500800 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 52 720.5 52 720.5   -999- Порошенко П.О.
Включити надходження від приватизації державного майна у сумі 2101,2 млн.грн.  
Враховано    
    -1000- Порошенко П.О.
Збільшити надходження від приватизації на суму надходжень, які Уряд має одержати у 2003 р. від продажу ВАТ "Укртелеком" та 9 обласних енергорозподільчих компаній загальною номінальною вартістю пакетів акцій 4,7 млрд.грн.  
Враховано    
    -1001- Збільшити загальний фонд на 52720,5 тис. грн., спеціальний фонд зменшити на 52720,5 тис. грн.  Враховано    
    -1002- Ввести новий рядок "Надходження від приватизації державного майна" Всього 4.547600 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 4376737 тис. грн., спеціальний фонд 170863 тис. грн.  Враховано    
    -1003- Ввести новий рядок "Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування - всього 4.512100 тис.грн., в т.ч. загальний фонд 4.376737 тис.грн., спеціальний фонд 135363 тис.грн."  Враховано    
    -1004- Ввести новий рядок "Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми - всього 500 тис.грн., в т.ч. спеціальний фонд 500 тис.грн."  Враховано    
    -1005- Ввести новий рядок "Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - всього 35000 тис.грн., спеціальний фонд 35000 тис.грн."  Враховано    
    -1006- Ввести новий рядок "Надходження від відміни податкових пільг, передбачених законами про вільні економічні зони" і передбачити всього, в т.ч. загальний фонд -250.000,0 тис.грн.  Враховано    
445. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 44 367 202.2 34 629 855.0 9 737 347.2   -1007- Збільшити всього на 8.555.920 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 7.491.170,0 тис.грн., спеціальний фонд на 1064750,0 тис.грн.  Враховано    
446. 400000 Офіційні трансферти 2 760 308.6 2 760 308.6   -1008- Зменшити всього, в т.ч. загальний фонд на 518.180,3 тис.грн.  Враховано    
447. 410101 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 2 760 308.6 2 760 308.6   -1009- Зменшити всього, в т.ч. загальний фонд на 518.180,3 тис.грн.  Враховано    
    -1010- Асадчев В.М.
додатково залучити до доходів Державного бюджету України кошти від приватизації державного майна у сумі - 2 101 240 грн, згідно вимог п.1. п/п 1.) статті 29 Бюджетного кодексу України. Додатковий фінансовий ресурс + 2 101 240 грн.  
Враховано    
448. ВСЬОГО ДОХОДІВ 47 127 510.8 37 390 163.6 9 737 347.2   -1011- Збільшити всього на 8.037.739,7 тис.грн., в т.ч. загальний фонд на 6.459.273,2 тис.грн., спеціальний фонд на 1578466.5 тис.грн.  Враховано    
    -1012- Коновалюк В.І.
Загальна сума зміни доходної частини бюджету у бік її збільшення - 1618000,0 тис. грн.  
Враховано    
    -1013- Асадчев В.М.
Загальний фінансовий ресурс по доходах + 4 363 458 грн.  
Враховано    
    -1014- Пинзеник В.М.
Скасування пільг по ПДВ, ввізному миту, акцизу у вільних економічних зонах збільшить доходи на 250 млн.грн.  
Враховано частково    
    -1015- Пинзеник В.М.
Зарахування до бюджету частини прибутку державних підприємств збільшить доходи бюджету на 200 млн.грн.  
Враховано частково    
    -1016- Пинзеник В.М.
В результаті прийняття змін доходи державного бюджету збільшаться всього на 2280 млн.грн.  
Враховано    
    -1017- Пинзеник В.М.
Скасувати поділ доходів бюджету на загальний і спеціальний фонди.  
Відхилено    
449. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"       
450. Фінансування Державного бюджету України на 2003 рік       
451. (тис. грн.)       
452. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
453. Загальне фінансування 815 676.80 815 676.80       
454. 400000 Внутрішне фінансування 1 064 665.30 885 987.80 178 677.50       
455. 401000 Довгострокові зобов'язання -1 124 089.80 -1 124 089.80       
456. 401200 погашення -1 124 089.80 -1 124 089.80       
457. 402000 Середньострокові зобов'язання 169 629.30 88 424.00 81 205.30       
458. 402100 випуск 283 365.30 202 160.00 81 205.30       
459. 402200 погашення -113 736.00 -113 736.00       
460. 403000 Короткострокові зобов'язання та векселі -82 114.20 -82 114.20       
461. 403100 випуск 1 117 840.00 1 117 840.00       
462. 403200 погашення -1 199 954.20 -1 199 954.20       
463. 406000 Надходження від приватизації державного майна 2 101 240.00 2 003 767.80 97 472.20   -1018- код 406000 "Надходження від приватизації державного майна" та передбачені по ньому 2101240 тис.грн., в т.ч. загального фонду 2003767,8 тис.грн. та 97472,2 тис грн. вилучити  Враховано    
464. 406100 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування 2 065 740.00 2 003 767.80 61 972.20   -1019- код 406100 "Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування" та передбачені по ньому 2065740 тис.грн. , в т.ч. загального фонду 2003767,8 тис.грн. та 61997,2 тис.грн. вилучити.  Враховано    
    -1020- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Збільшити доходи від приватизації державного майна по коду 406100 на 0,7 млрд. гривень.  
Враховано    
    -1021- Коновалюк В.І.
Відрахування у Державний бюджет коштів від приватизації держаного майна збільшити на: 435 000,0 тис. грн.  
Враховано    
465. 406300 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 500.00 500.00   -1022- код 406300 "Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми" та передбачені по ньому 500 тис. грн. у спеціальному фонді вилучити  Враховано    
466. 406500 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 35 000.00 35 000.00   -1023- код 406500 "Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова" та передбачені по ньому 35000 тис.грн. у спеціальному фонді вилучити  Враховано    
467. 500000 Зовнішнє фінансування -248 988.50 -885 987.80 636 999.30       
468. 501000 Довгострокові зобов'язання -248 988.50 -885 987.80 636 999.30       
469. 501100 випуск 5 892 810.30 4 718 179.00 1 174 631.30       
470. 501200 погашення -6 141 798.80 -5 604 166.80 -537 632.00       
471. Додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"       
472. РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2003 рік       
473. (тис. грн.)       
474. Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:       
475. 0110000 Управління справами Верховної Ради України 162 071.2 36 774.6 198 845.8   -1024- Передбачити видатки на фінансування Управління справами Верховної Ради України по загальному фонду в обсязі 304919,7 тис. грн., в тому числі на поточні - 187627,7 тис. грн., з них на оплату праці - 58546,3 тис. грн., на комунальні послуги - 3699,6 тис. грн., на капітальні видатки - 117292,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1025- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "162 071,2", "126 651,1" та "198 845,8" змінити відповідно цифрами "161 071,2", "125 651,1" та "197 845,8".  
Відхилено    
    -1026- Кармазін Ю.А.
Внести зміни до назви головного розпорядника. Замість "Управління справами Верховної Ради України" визначити "Апарат Верховної Ради України"  
Враховано    
    -1027- Артеменко Ю.А.
Збільшення видатків Управління справами Верховної Ради України за рахунок відповідного зменшення витрат Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента.  
Враховано частково    
    -1028- Асадчев В.М.
Додатково видатків по розпоряднику на 500 тис. грн.  
Враховано    
476. 0111000 Управління справами Верховної Ради України 162 071.2 36 774.6 198 845.8       
477. 0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 96 659.1 96 659.1   -1029- Видатки за кодом 0111010 збільшити на 62 млн.грн. (капітальні).  Враховано    
    -1030- Видатки за кодом 0111010 передбачити в обсязі - 198599,6 тис. грн., в тому числі на поточні - 101802,3 тис. грн., з них на оплату праці - 33391,1 тис. грн., на капітальні видатки - 967977,3 тис. грн.  Враховано частково    
    -1031- Асадчев В.М.
Додати окремим рядком видатки на утримання Асоціації народних депутатів України у сумі 500 т. грн.  
Відхилено    
478. 0111020 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 21 855.5 21 855.5   -1032- Видатки за кодом 0111020 передбачити в обсязі - 28365,2 тис. грн., в тому числі на поточні - 27959,2 тис. грн., з них на оплату праці - 19031,0 тис. грн., на капітальні видатки - 406,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1033- Прошкуратова Т.С.
Зменшити видатки по коду 0111020 на 10000,0 тис.грн.  
Відхилено    
479. 0111030 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 000.0 1 000.0   -1034- Видатки за кодом 0111030 передбачити в обсязі - 1387,9 тис. грн., в тому числі на поточні - 1387,9 тис. грн.  Враховано частково    
480. 0111040 Візити народних депутатів України за кордон 4 000.0 4 000.0   -1035- Видатки за кодом 0111040 передбачити в обсязі - 8036,0 тис. грн., в тому числі на поточні - 8036,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1036- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "4 000,0", "4 000,0" та "4 000,0" змінити відповідно цифрами "3 000,0", "3 000,0" та "3 000,0".  
Відхилено    
481. 0111050 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 19 589.6 2 745.0 22 334.6   -1037- Видатки за кодом 0111050 по загальному фонду передбачити в обсязі 36772,4 тис. грн., в тому числі на поточні - 27789,7 тис. грн., з них на оплату праці - 5927,9 тис. грн., на комунальні послуги - 3699,6 тис. грн., на капітальні видатки - 8982,7 тис. грн.  Враховано частково    
    -1038- Порошенко П.О.
Видатки на утримання Інституту законодавства збільшити на 1,9 млн. грн.  
Враховано    
482. 0111060 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 4 000.0 4 000.0   -1039- Видатки за кодом 0111060 передбачити в обсязі - 14354,0 тис. грн., в тому числі на поточні - 4949,0 тис. грн., на капітальні видатки - 9405,0 тис. грн.  Враховано частково    
483. 0111070 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 800.0 34 029.6 38 829.6   -1040- Видатки за кодом 0111070 по загальному фонду передбачити в обсязі 5868,6 тис. грн., в тому числі на поточні - 5868,6 тис. грн.  Враховано частково    
484. 0111080 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 3 936.0 3 936.0   -1041- Видатки за кодом 0111080 збільшити на 10 млн.грн.  Враховано    
    -1042- Видатки за кодом 0111080 передбачити в обсязі 3936,0 тис. грн., в тому числі на поточні - 2985,0 тис. грн., з них на оплату праці - 206,3 тис. грн., на капітальні видатки - 951,0 тис. грн.  Враховано    
485. 0111090 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче" 5 481.0 5 481.0   -1043- Видатки за кодом 0111090 передбачити в обсязі 6850,0 тис. грн., в тому числі на поточні - 6850,0 тис. грн.  Відхилено    
486. 0111100 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750.0 750.0   -1044- Видатки за кодом 0111100 передбачити в обсязі 750,0 тис. грн., в тому числі капітальні видатки - 750,0 тис. грн.  Враховано    
487. 0300000 Державне управління справами 195 295.4 103 446.5 298 741.9   -1045- Збільшити видатки по спеціальному фонду на 36,5 млн. грн.  Враховано    
    -1046- Асадчев В.М.
Зменшити на 26586,9 тис. грн.  
Враховано    
488. 0301000 Апарат Державного управління справами 117 922.0 45 975.9 163 897.9   -1047- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 12 000 т. грн.  
Враховано частково    
489. 0301010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 28 941.8 28 941.8   -1048- Асадчев В.М.
Зменшити з 28 941,8 т. грн. до 21 855,5 т. грн.  
Враховано    
    -1049- Зменшити видатки по коду 0301010 на 10000,0 тис.грн.  Враховано частково    
490. 0301020 Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України 5 402.1 5 402.1   -1050- Жовтяк Є.Д.
За кодом 0301020 "0111" Організація та здійснення офіційних прийомів Президента України цифри "5 402, 1" замінити цифрами "2 402,1"  
Враховано    
491. 0301030 Обслуговування діяльності Президента України 26 605.8 17 089.7 43 695.5   -1051- Асадчев В.М.
Зменшити з 26 605,8 т.грн. до 19 589,6 т. грн.  
Враховано    
    -1052- Жовтяк Є.Д.
За кодом 0301030 "0111" Обслуговування діяльності Президента України цифри "26 605,8"; "20 111,6"; "6 158,5"; "3 009,5"; "6 494,2"; "17 089,7"; "16 808,5"; "4 604,0"; "3 819,8" ; "281,2"; "43 695,5" замінити на цифри "10 605,8"; "10 605,8"; "3 158,5"; "3 009,5"; "0"; "0"; "0"; "0"; "0"; "0"; "10 605,8"  
Враховано частково    
492. 0301040 Візити Президента України за кордон 3 158.6 3 158.6   -1053- Жовтяк Є.Д.
За кодом 0301040 "0113" Візити Президента України за кордон цифри "3 158,6" замінити на цифри "1 158,6"  
Відхилено    
493. 0301050 Виготовлення державних нагород 4 000.0 4 000.0       
494. 0301060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 11 240.7 15 127.0 26 367.7   -1054- Асадчев В.М.
Зменшити з 11 240,7 т. грн. до 4 800 т. грн.  
Враховано    
495. 0301070 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 978.0 978.0       
496. 0301080 Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 6 289.5 6 289.5   -1055- Асадчев В.М.
Зменшити з 6 289,5 т. грн. до 600 т. грн.  
Враховано    
497. 0301090 Прикладні розробки у сфері державного управління 371.3 371.3       
498. 0301100 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 234.8 234.8   -1056- Видатки за кодом 0301100 виключити та включити до видатків Міністерства освіти та науки  Враховано    
499. 0301110 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 14 781.5 433.7 15 215.2   -1057- Видатки за кодом 0301110 виключити та включити до видатків Державного комітету у справах сім'ї та молоді  Враховано    
    -1058- Асадчев В.М.
Відновити видатки для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво - Могилянська академія" та Національним університетом "Острозька академія" у сумі - 12 000 т. грн.  
Враховано Доручення КМУ   
500. 0301130 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України 12 603.1 12 775.5 25 378.6   -1059- Видатки за кодом 0301130 зменшити на 7,0 млн.грн.  Враховано    
501. 0301140 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сивашському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 1 314.8 550.0 1 864.8   -1060- Видатки за кодом 0301140 по загальному фонду виключити  Враховано    
502. 0301160 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 2 000.0 2 000.0       
503. 0302000 Рада національної безпеки і оборони України 7 341.6 1 980.5 9 322.1   -1061- Рудьковський М.М.
Зменшити видатки по коду 0302000 "Рада національної безпеки і оборони України" до рівня 2002 року, передбачивши їх у розмірі 8456,4 тис. грн або на 856,7тис. грн  
Відхилено    
504. 0302010 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 3 052.2 3 052.2       
505. 0302020 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 885.0 214.0 1 099.0       
506. 0302030 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 3 404.4 1 766.5 5 170.9   -1062- Видатки за кодом 0302030 по загальному фонду зменшити на 2,0 млн.грн.  Враховано    
507. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 656.9 656.9       
508. 0303010 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 656.9 656.9       
509. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України 2 371.9 2 371.9       
510. 0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 2 223.2 2 223.2   -1063- Видатки за кодом 0304010 зменшити на 1,0 млн.грн.  Враховано    
511. 0304020 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 55.7 55.7       
512. 0304030 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 93.0 93.0       
513. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 6 337.5 6 337.5   -1064- Видатки за кодом 0306000 виключити  Враховано    
514. 0306020 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 778.5 778.5       
515. 0306030 Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім" 900.0 900.0       
516. 0306040 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 159.0 159.0       
517. 0306050 Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках 4 500.0 4 500.0       
518. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 404.2 404.2   -1065- Видатки за кодом 0307000 виключити  Враховано    
    -1066- Асадчев В.М.
Зменшити з 404,2 т. грн. до 50 т. грн.  
Враховано частково    
519. 0307010 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 404.2 404.2       
520. 0308000 Державне лікувально-оздоровче управління 51 261.3 55 490.1 106 751.4   -1067- Видатки за кодом 0308000 виключити та включити їх до видатків Міністерства охорони здоров'я  Враховано    
521. 0308010 Керівництво Державним лікувально-оздоровчим управлінням 802.0 802.0       
522. 0308020 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 22 600.0 1 947.0 24 547.0       
523. 0308030 Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади 4 300.0 350.0 4 650.0       
524. 0308040 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади 12 450.0 1 042.0 13 492.0       
525. 0308050 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в закладах Державного лікувально-оздоровчого управління та на об'єктах органів державної влади 680.0 280.0 960.0       
526. 0308060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 8 560.0 51 516.1 60 076.1       
527. 0308070 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для закладів Державного лікувально-оздоровчого управління 1 851.9 355.0 2 206.9       
528. 0308080 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі Державного лікувально-оздоровчого управління 17.4 17.4       
529. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 9 000.0 9 000.0       
530. 0309010 Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 9 000.0 9 000.0       
531. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 80 233.5 11 812.2 92 045.7   -1068- Асадчев В.М.
Зменшити на 16219,5 тис. грн.  
Відхилено    
532. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 80 233.5 11 812.2 92 045.7   -1069- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "80 233,5", "49 861,9" та "92 045,7" змінити відповідно цифрами "79 233,5", "48 861,9" та "91 045,7"  
Відхилено    
533. 0411010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 29 704.6 29 704.6   -1070- Асадчев В.М.
Зменшити з 29 704,6 т. грн. до 21 855,5 т. грн.  
Відхилено    
534. 0411020 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 2 000.0 2 000.0       
535. 0411030 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 27 960.0 11 812.2 39 772.2   -1071- Асадчев В.М.
Зменшити з 27 960,0 т. грн. до 19 589,6 т. грн.  
Відхилено    
536. 0411040 Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду 8 985.7 8 985.7       
537. 0411050 Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України 8 612.0 8 612.0   -1072- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "8 612,0", "8 612,0" та "8 612,0" змінити відповідно цифрами "7 612,0", "7 612,0" та "7 612,0".  
Відхилено    
538. 0411060 Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 12.0 12.0       
539. 0411070 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 2 959.2 2 959.2       
540. 0500000 Державна судова адміністрація України 353 186.4 6 505.0 359 691.4   -1073- Збільшити видатки Державної судової адміністрації України на 61,17 млн.грн.  Враховано    
    -1074- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 2606,8 т. грн.  
Враховано    
    -1075- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "353 186,4", "13 233,1" та "359 691,4" змінити відповідно цифрами "355 336,4", "15 383,1" та "361 841,4";  
Враховано    
541. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 353 186.4 6 505.0 359 691.4       
542. 0501010 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 5 004.3 5 004.3   -1076- Видатки за кодом 0501010 збільшити на 3,0 млн.грн.  Враховано    
    -1077- Збільшити видатки по коду 0501010 на 10.995,7 тис.грн.  Враховано частково    
    -1078- Зменшити видатки по коду 0501010 на 5004,3 тис.грн.  Відхилено    
    -1079- Пеклушенко О.М.
Передбачити збільшення розміру податків на організаційне забезпечення судів та установ бюджетної системи на 385673 тис. грн.  
Враховано частково    
543. 0501020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 49 291.2 49 291.2   -1080- Видатки за кодом 0501020 збільшити на 23,93 млн.грн.  Враховано    
    -1081- Збільшити видатки по коду 0501020 на 79.349,8 тис.грн.  Враховано частково    
    -1082- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "49 291,2", "1 756,6" та "49 291,2" змінити відповідно цифрами "50 291,2", "2 756,6" та "50 291,2".  
Враховано    
    -1083- Пеклушенко О.М.
Збільшити бюджетну програму "Здійснення правосуддя місцевими судами" на 262601,7 тис. грн.  
Враховано частково    
544. 0501030 Здійснення правосуддя апеляційними судами 56 031.8 5.0 56 036.8   -1084- Збільшити видатки по коду 0501030 на 155.807,4 тис.грн.  Враховано частково    
    -1085- Пеклушенко О.М.
Збільшити бюджетну програму "Здійснення правосуддя апеляційними судами" на 115414,4 тис. грн.  
Враховано частково    
545. 0501040 Здійснення правосуддя місцевими судами 182 449.7 182 449.7   -1086- Видатки за кодом 0501040 збільшити на 7,63 млн.грн.  Враховано    
    -1087- Збільшити видатки по коду 0501040 на 276.802,3 тис.грн.  Враховано частково    
    -1088- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "182 449,7", "8 629,9" та "182 449,7" змінити відповідно цифрами "183 599,7", "9 779,9" та "183 599,7".  
Враховано    
    -1089- Кармазін Ю.А.
Видатки на здійснення правосуддя місцевими судами збільшити на 2 млн. грн., зменшивши на відповідну суму видатки на утримання Конституційного Суду України.  
Відхилено    
546. 0501050 Здійснення правосуддя військовими судами 6 199.4 6 199.4   -1090- Збільшити видатки по коду 0501050 на 7.427,7 тис.грн.  Враховано частково    
    -1091- Пеклушенко О.М.
Збільшити бюджетну програму "Здійснення правосуддя військовими судами" на 7658 тис. грн.  
Враховано частково    
547. 0501060 Проведення судової реформи 21 669.3 21 669.3   -1092- Збільшити видатки по коду 0501060 на 302.900,5 тис.грн.  Враховано частково    
548. 0501070 Проведення судової експертизи 4 717.5 6 500.0 11 217.5   -1093- Кармазін Ю.А.
Видатки на судову експертизу збільшити на 2 млн. грн.  
Враховано    
549. 0501080 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 25 217.8 25 217.8   -1094- Видатки за кодом 0501080 збільшити на 26,61 млн.грн., в т.ч. 2,0 млн.грн.на капітальні.  Враховано    
    -1095- Збільшити видатки по коду 0501080 на 48.225,6 тис.грн.  Враховано частково    
    -1096- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 0501080 0330 збільшити з 25 217,8 т. грн. до 27 217,8 т. грн. у тому числі додатково 2 000 т. грн. на капітальні видатки для утворення та розміщення апеляційних господарських судів.  
Враховано    
550. 0501090 Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 91.5 91.5       
551. 0501100 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 1 620.7 1 620.7       
552. 0501110 Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів 90.1 90.1   -1097- Асадчев В.М.
Код 0501110 0950 збільшити з 90,1 т. грн. до 500 т. грн.  
Враховано частково    
553. 0501120 Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Українською академією суддів 803.1 803.1   -1098- Збільшити видатки по коду 0501120 на 12.996,9 тис.грн.  Враховано частково    
    -1099- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 0501120 0950 збільшити з 803,1 т. грн. до 1 000 т. грн.  
Враховано частково    
554. 0600000 Верховний суд України 21 528.7 21 528.7   -1100- Видатки Верховного суду України збільшити на 5,28 млн.грн.  Враховано    
    -1101- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 3971,3 т. грн.  
Враховано    
    -1102- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "21 528,7", "228,0" та "21 528,7" змінити відповідно цифрами "22 228,7", "928,0" та "22 228,7"  
Враховано    
555. 0601000 Апарат Верховного суду України 21 528.7 21 528.7       
556. 0601010 Здійснення правосуддя Верховним судом України 21 469.1 21 469.1   -1103- Збільшити видатки по коду 0601010 на 5.743,1 тис.грн.  Враховано    
    -1104- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 0601010 0330 збільшити з 21 469,1 т. грн. до 25 000 т. грн.  
Враховано    
    -1105- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "21 469,1", "228,0" та "21 469,1" змінити відповідно цифрами "22 169,1", "928,0" та "22 169,1".  
Враховано    
557. 0601020 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного суду України 59.6 59.6   -1106- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 0601020 0950 збільшити, з 59,6 т. грн. до 500 т. грн.  
Враховано частково    
558. 0700000 Вищий господарський суд України 10 403.2 10 403.2   -1107- Видатки Вищого господарського суду України збільшити на 2,19 млн.грн.  Враховано    
    -1108- Збільшити видатки по спеціальному фонду на 1,5 млн. грн.  Враховано    
    -1109- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 2796,8 т. грн.  
Враховано    
    -1110- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "10 403,2", "262,0" та "10 403,2" змінити відповідно цифрами "11 103,2", "962,0" та "11 103,2";  
Враховано    
559. 0701000 Вищий господарський суд України 10 403.2 10 403.2       
560. 0701010 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 10 403.2 10 403.2   -1111- Збільшити видатки по коду 0701010 на 2.189,9 тис.грн.  Враховано частково    
    -1112- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 0701010 0330 збільшити з 10 403,2 т. грн. до 13 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1113- Асадчев В.М.
Ввести додатково статтю видатків: підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату Вищого господарського суду - 200 т. грн.  
Відхилено    
    -1114- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "комунальні послуги та енергоносії" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "10 403,2", "262,0" та "10 403,2" змінити відповідно цифрами "11 103,2", "962,0" та "11 103,2".  
Враховано    
561. 0800000 Конституційний Суд України 12 724.8 12 724.8   -1115- Видатки Конституційного Суду України збільшити на 1,7 млн.грн.  Враховано    
    -1116- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 2275,2 т. грн.  
Враховано частково    
562. 0801000 Конституційний Суд України 12 724.8 12 724.8       
563. 0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 12 724.8 12 724.8   -1117- Збільшити видатки по коду 0801010 на 2.428,2 тис.грн.  Враховано частково    
    -1118- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 0801010 0330 збільшити з 12 724,8 т. грн. до 15 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1119- Передбачити програму "Будівництво (придбання) житла для суддів Конституційного Суду України" та видатки у сумі 1.000,0 тис.грн.  Враховано    
564. 0900000 Генеральна прокуратура України 190 673.0 21 556.6 212 229.6   -1120- Збільшити видатки по спеціальному фонду на 10,6 млн. грн  Враховано    
    -1121- Рудьковський М.М.
Зменшити видатки по коду " Генеральна прокуратура України" 0900000 до рівня 2002 року в сумі 170753 тис. грн або на 41476,6 тис. грн  
Відхилено    
    -1122- Видатки на утримання Генеральної прокуратури України збільшити на 177,1 млн. грн.  Відхилено    
    -1123- Асадчев В.М.
Зменшити на 33541,4 тис. грн.  
Відхилено    
565. 0901000 Генеральна прокуратура України 190 673.0 21 556.6 212 229.6       
566. 0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 189 897.6 21 506.6 211 404.2   -1124- Асадчев В.М.
Зменшити з 189 897,6 т. грн. до 156 356,2 тис. грн.  
Відхилено    
    -1125- Асадчев В.М.
По коду 0901010 бажано розділити видатки на нагляд органів прокуратури за додержанням законів і окремо представницькі функції в суді.  
Враховано Доручення КМУ   
567. 0901020 Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів 775.4 50.0 825.4       
568. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 1 744 385.6 769 546.7 2 513 932.3   -1126- Видатки на утримання МВС збільшити на 315,0 млн.грн., в т.ч. 185,0 млн.грн по загальному фонду, 130,0 - по спеціальному фонду  Враховано    
    -1127- Зварич Р.М.
Кошти на забезпечення фінансування об`єктів капітальних вкладень у виборчому окрузі №90 Івано-Франківської області забезпечити за рахунок скорочення державних видатків на фінансування внутрішніх військ МВС.  
Відхилено    
    -1128- Рудьковський М.М.
Видатки по коду 1000000 "Міністерство внутрішніх справ України" передбачити в сумі 2365922,5 тис. грн. (у 2002 році - 2222353,5 тис.грн.) або зменшити на148009,5 тис. грн  
Відхилено    
    -1129- Передбачити видатки на утримання системи Міністерства внутрішніх справ України 3,5 млрд. грн., що складає мінімальну потребу міністерства та його органів і підрозділів  Враховано частково    
    -1130- Асадчев В.М.
Зменшити на 476546,3 тис. грн.  
Відхилено    
    -1131- зменшити видатки на 400 млн.грн. по розпоряднику Міністерство внутрішніх справ  Відхилено    
    -1132- Прошкуратова Т.С.
Видатки Міністерства внутрішніх справ зменшити на 50,6 млн.грн.  
Відхилено    
    -1133- Жовтяк Є.Д.
За кодом 100000 Міністерство внутрішніх справ України цифри "1 744 385,6"; "1 729 184,6"; " 1 340 503,7"; "2 513 932,3" замінити на цифри "1 044 385,6"; "1 092 184,6"; "703 503,7"; " 1 813 932,3"  
Відхилено    
    -1134- Качур П.С.
В додатку №3 по розпоряднику "Міністерство Внутрішніх справ" зменшити видатки на 400 млн.  
Відхилено    
569. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 1 171 061.5 590 831.7 1 761 893.2   -1135- Збільшити видатки по спеціальному фонду на 430,5 млн. грн  Враховано    
570. 1001010 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 16 738.6 410.0 17 148.6       
571. 1001020 Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 10 000.0 10 000.0       
572. 1001030 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 15 000.0 15 000.0       
573. 1001040 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000.0 3 000.0       
574. 1001050 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 950 995.6 443 236.5 1 394 232.1   -1136- Видатки за кодом 1001050 збільшити на 215,0 млн.грн., в т.ч. по загальному фонду - 85,0 млн.грн., по спеціальному фонду - 130, млн.грн.  Враховано    
    -1137- Манчуленко Г.М.
Зменшити видатки у сумі 31416,5 тис грн по коду програмної класифікації видатків 1001050 "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку" Міністерства внутрішніх справ України для збільшення видатків Головному управлінню розвідки у розмірі 31416,5 тис грн за програмою 5961010 "Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони".  
Відхилено    
    -1138- Асадчев В.М.
Зменшити з 950 995,6 т. грн. до 610 688,0 т. грн.  
Відхилено    
    -1139- Манчуленко Г.М.
Зменшити видатки в розмірі 18634 тис.грн. по коду програмної класифікації видатків державного бюджету 1001050 Міністерства внутрішніх справ України.  
Відхилено    
575. 1001060 Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ 35 609.8 35 609.8       
576. 1001070 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 12 362.3 7 018.7 19 381.0       
577. 1001080 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 84 456.0 62 803.4 147 259.4       
578. 1001100 Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 3 235.0 5 845.0 9 080.0       
579. 1001110 Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 51 384.0 31 534.9 82 918.9   -1140- Осика С.Г.
По КПКВДБ 1001110 по КФК 0731 для МВС додатково передбачити 6,0 млн.грн. на капітальні видатки для завершення будівництва Всеукраїнського реабілітаційного центру для лікування співробітників органів внутрішніх справ, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.  
Враховано частково    
580. 1001130 Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 5 441.0 2 676.0 8 117.0       
581. 1001140 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 1 794.0 1 150.9 2 944.9       
582. 1001160 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ 1 605.0 1 605.0       
583. 1001180 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 15 050.0 546.5 15 596.5       
584. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 294 879.0 44 000.0 338 879.0   -1141- Збільшити асигнування на поточне утримання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України на 300 млн гривень.  Враховано частково    
    -1142- Янковський М.А.
Збільшити видатки на фінансування внутрішніх військ МВС України, збільшивши при цьому доходи бюжету за рахунок уточнення макропоказників.  
Враховано частково    
    -1143- Пинзеник В.М.
Збільшити видатки на фінансування внутрішніх військ МВС України, з врахуванням потреби Галицького об'єднання внутрішніх військ МВС України.  
Враховано частково    
    -1144- Кармазін Ю.А.
Зменшити витрати на внутрішні війська (по кодах 1003000 - до 200,0 млн. грн., 1003020 - до 180,0 млн. грн.), а вивільнені кошти передати Міністерству оборони на оновлення озброєння.  
Відхилено    
    -1145- Зменшити видатки Міністерства Внутрішніх Справ на 53600,0 тис.грн. запропоновані на забезпечення виплати щомісячної надбавки в розмірі 100-відсоткового грошового забезпечення для військовослужбовців внутрішніх військ МВС на виконання Указу Президента України від 23.02.2002 р. № 173 "Про підвищення соціального захисту військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх військ".  Відхилено    
585. 1003010 Керівництво та управління внутрішніми військами 7 427.1 90.6 7 517.7       
586. 1003020 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 235 030.4 24 532.1 259 562.5   -1146- Асадчев В.М.
Зменшити з 235 030,4 т. грн. до 150 162, 9 т. грн.  
Відхилено    
587. 1003030 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 29 149.5 17 900.5 47 050.0       
588. 1003070 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня акредитації 19 381.7 1 008.6 20 390.3       
589. 1003080 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 3 890.3 468.2 4 358.5       
590. 1004000 Державний департамент пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України 274 945.1 134 715.0 409 660.1   -1147- Видатки Державний департамент пожежної безпеки по загальному фонду збільшити на 100,0 млн.грн.  Враховано    
    -1148- Петров О.В.
Передбачити на утримання професійних пожежних частин Чернігівської області 5709 тис. грн., включно з заробітної платою та нарахуванням 3354,6 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1149- Збільшення видатків на фінансування Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України на 208 млн.грн.  Враховано частково    
591. 1004010 Керівництво та управління державною пожежною охороною 5 419.3 380.0 5 799.3       
592. 1004020 Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 222 336.7 128 835.0 351 171.7   -1150- Асадчев В.М.
Зменшити з 222 336,7 т. грн. до 170 965,5 т. грн.  
Відхилено    
593. 1004030 Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони 27 345.0 27 345.0       
594. 1004040 Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації 16 925.4 4 850.0 21 775.4       
595. 1004050 Дослідження в галузі пожежної безпеки 2 918.7 650.0 3 568.7       
596. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 3 500.0 3 500.0       
597. 1005020 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 3 500.0 3 500.0       
598. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 2 568 075.5 10 657.2 2 578 732.7   -1151- Видатки Міністерства палива та енергетики збільшити на 21,0 млн.грн.  Враховано    
    -1152- Рудьковський М.М.
Передбачити окремим рядком видатки у розмірі 5,25 млн.грн. за програмною класифікацією "Забезпечення поточного утримання сховищ радіоактивних відходів колишнього ВО "Придніпровський хімічний завод".  
Відхилено    
    -1153- Богатирьова Р.В.
Будаг'янц М.А.
Бойко В.О.
Мельников М.П.
Астров-Шумілов Г.К.
Баграєв М.Г.
Гапочка М.М.
Цкітішвілі Е.О.
Солошенко М.П.
Гошовський В.С.
Надрага В.І.
Тополов В.С.
Турманов В.І.
Байсаров Л.В.
Шкіря І.М.
Клюєв А.П.
Авраменко В.Ф.
Кириченко Л.Ф.
По коду 1100000 передбачити фінансування: Разом (загальний і спеціальний фонд) -5578732,7 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1154- Волинець М.Я.
По коду 1100000 передбачити фінансування: Разом (загальний і спеціальний фонд) - 5570377,8 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1155- Передбачити виділення коштів в обсязі 100000 тис.грн. для видачі потужності блоку №2 Хмельницької АЕС, блоку №4 Рівненської АЕС, що добудовуються, а також будівництва ЛЕП - 750 кВ цих блоків та реконструкції підстанції "Каховська" для енергозабезпечення Криму.  Відхилено    
    -1156- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 100,0 тис. грн.  Відхилено    
    -1157- Видатки Міністерства палива та енергетики України передбачити у сумі 2 684 672,2 тис. гривень  Враховано частково    
    -1158- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 1760 т. грн.  
Враховано частково    
    -1159- Пинзеник В.М.
Заміна прямого кредитування створення робочих місць працівникам вугільної промисловості на систему здешевлення процентів за кредитами. При зменшенні витрат бюджету на 50 млн.грн. це дозволяє у кілька разів збільшити фінансові ресурси на вирішення цієї соціальної проблеми.  
Враховано частково    
599. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 332 120.6 10 657.2 342 777.8   -1160- По програмі "Створення власного виробництва ядерного палива" передбачити - 70000 тис.грн. (проектом закону не передбачено).  Відхилено    
    -1161- По програмі "Розробка Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і подальшу перспективу" передбачити - 3000,0 тис.грн. (проектом закону не передбачено).  Відхилено    
600. 1101010 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 7 891.3 490.0 8 381.3   -1162- По програмі "Загальне керівництво та управління у сфері ПЕКу" передбачити - 11102,5 тис.грн.  Відхилено    
601. 1101030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 350.0 350.0   -1163- По програмі "Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері ПЕКу" передбачити - 700,0 тис.грн.  Відхилено    
602. 1101040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 733.0 733.0   -1164- Видатки за кодом 1101040 збільшити на 1,0 млн.грн.  Враховано    
    -1165- По програмі "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері ПЕК" передбачити - 1789,0 тис.грн.  Враховано частково    
603. 1101050 Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників 26 729.5 3 393.9 30 123.4   -1166- По програмі "Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст-супутників" передбачити - 27415,2 тис.грн.  Відхилено    
    -1167- Раханський А.В.
Збільшити видатки на 3,5 млн. грн.  
Відхилено    
    -1168- Видатки за кодом 1101050 передбачити в обсязі 33 620,0 тис. гривень.  Відхилено    
604. 1101060 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 1 956.3 604.2 2 560.5   -1169- По програмі "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості" передбачити - 2014,9 тис.грн.  Відхилено    
    -1170- Видатки за кодом 1101060 передбачити в обсязі 3000,0 тис. гривень.  Відхилено    
605. 1101070 Виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації 221 956.5 221 956.5   -1171- По програмі "Утримання об'єктів Чорнобильської АЕС, виведених з експлуатації" передбачити - 308650,0 тис.грн.  Відхилено    
    -1172- Раханський А.В.
Збільшити видатки на 86,7 млн. грн.  
Відхилено    
    -1173- Видатки за кодом 1101070 передбачити в обсязі 308 600,0 тис. гривень.  Відхилено    
606. 1101090 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості 4 418.0 6 169.1 10 587.1   -1174- По програмі "Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості" передбачити - 7418000 тис.грн.  Відхилено    
607. 1101100 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР 33 977.0 33 977.0   -1175- Видатки за кодом 1101100 передбачити в обсязі 36 300,0 тис. гривень.  Відхилено    
608. 1101110 Забезпечення безпечної експлуатації об'єкту "Укриття" 26 000.0 26 000.0   -1176- По програмі "Забезпечення безпечної експлуатації об'єкту "Укриття"" передбачити - 38000,0 тис.грн.  Відхилено    
609. 1101130 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 200.0 200.0       
610. 1101140 Фізичнний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 7 909.0 7 909.0       
611. 1102000 Державний департамент вугільної промисловості 2 235 954.9 2 235 954.9   -1177- Богатирьова Р.В.
Будаг'янц М.А.
Бойко В.О.
Мельников М.П.
Астров-Шумілов Г.К.
Баграєв М.Г.
Гапочка М.М.
Цкітішвілі Е.О.
Солошенко М.П.
Гошовський В.С.
Надрага В.І.
Тополов В.С.
Турманов В.І.
Байсаров Л.В.
Шкіря І.М.
Клюєв А.П.
Авраменко В.Ф.
Кириченко Л.Ф.
Державний департамент вугільної промисловості по коду 1102000 передбачити фінансування: Разом (загальний і спеціальний фонд) - 5235954,9 тис.грн.  
Відхилено    
    -1178- Волинець М.Я.
Державний департамент вугільної промисловості по коду 1102000 передбачити фінансування: Разом (загальний і спеціальний фонд) - 5207600,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1179- Бюджетне фінансування вугільної промисловості на 2003 рік слід забезпечити в сумі 5426706 тис.грн.  Відхилено    
    -1180- У Законі України "Про державний бюджет на 2003 рік" передбачити 60,570 млн.грн. на фінансування часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, наданими на фінансування визначених видатків суб'єктам господарювання вугільної промисловості.  Відхилено    
    -1181- Коновалюк В.І.
Встановити обсяг видатків на фінансування галузі на рівні 3,6 млрд.грн. Показник видатків Державного департаменту вугільної промисловості має бути збільшеним до 3.200.000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1182- Коновалюк В.І.
Збільшити на 964 045,1 тис. грн.  
Відхилено    
612. 1102020 Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 4 204.1 4 204.1   -1183- Волинець М.Я.
Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі по коду 1102020 передбачити фінансування: Разом (загальний і спеціальний фонд) - 10448,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1184- По програмі "Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі" передбачити - 11150 тис.грн.  Відхилено    
    -1185- Коновалюк В.І.
Збільшити на 5 925,0 тис. грн.  
Відхилено    
613. 1102030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості 1 615.0 1 615.0   -1186- Волинець М.Я.
Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості по коду 1102030 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 4000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1187- По програмі "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості" передбачити - 3540 тис.грн.  Відхилено    
614. 1102040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 240.0 240.0   -1188- Волинець М.Я.
Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості по коду 1102040 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 552,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1189- По програмі "Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості" передбачити - 240 тис.грн.  Відхилено    
    -1190- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1102040 0483 збільшити з 240,0 т. грн. до 2 000 т. грн.  
Відхилено    
615. 1102060 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 600 000.0 600 000.0   -1191- Волинець М.Я.
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості по коду 1102060 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 1200000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1192- По програмі "Реконструкція вугільної та торфодобувної промисловості" передбачити - 1513000 тис.грн., у т.ч. капітальні видатки по коду економічної класифікації видатків 2410 - 140000 тис.грн.  Відхилено    
    -1193- Коновалюк В.І.
Збільшити на 200 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
616. 1102080 Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 75 000.0 75 000.0   -1194- Волинець М.Я.
Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах по коду 1102080 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 115000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1195- По програмі "Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" передбачити - 158637 тис.грн., у т.ч. капітальні видатки по коду економічної класифікації видатків 2410 - 25000 тис.грн.  Відхилено    
    -1196- Коновалюк В.І.
Збільшити на 25 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
617. 1102090 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 705 000.0 705 000.0   -1197- Волинець М.Я.
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції по коду 1102090 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 1168100,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1198- По програмі "Державна підтримка вугледобувних підприємств" передбачити - 1700000 тис.грн.  Відхилено    
    -1199- Коновалюк В.І.
Збільшити на 45 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -1200- Прошкуратова Т.С.
Видатки за кодом 1102090. "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції" зменшити на 125,0 млн.грн.  
Відхилено    
    -1201- Зменшити видатки по коду 1102090 на 125000,0 тис.грн., спрямувавши ці кошти на фінансування освіти вугільних регіонів.  Відхилено    
618. 1102100 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 695 895.8 695 895.8   -1202- Волинець М.Я.
Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу по коду 1102100 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 1706500,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1203- По програмі "Участь у будівництві та технічному переоснащенні підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" передбачити - 1453039 тис.грн., у тому числі на фінансування шахтно-будівельного комплексу - 300000 тис.грн.  Відхилено    
    -1204- Чичканов С.В.
Додати "… через фінансування заводів вугільного машинобудування та їх технологічних партнерів  
Відхилено    
    -1205- Коновалюк В.І.
Збільшити на 640 004,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -1206- Абдуллін О.Р.
Врахувати: будівництво сировинної бази та торфобрикетного заводу потужністю 25 тис. тонн брикетів в рік у ДП "Володимирецьторф" держпідприємства "Рівнеторф" (розпочато у 2002 р.) - 1.600 тис.грн.;  
Відхилено    
619. 1102110 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 73 000.0 73 000.0   -1207- Волинець М.Я.
Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям із заробітної плати, регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності по коду 1102110 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) - 673000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1208- По програмі "Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності" передбачити - 300000 тис.грн.  Відхилено    
    -1209- Коновалюк В.І.
Збільшити на 27 000,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -1210- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Збільшити кошти на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності до 200,0 млн. грн.  
Відхилено    
620. 1102120 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 80 000.0 80 000.0   -1211- Волинець М.Я.
Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах по коду 1102120 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) 300000,0 тис.грн.  
Відхилено    
    -1212- По програмі "Охорона праці і підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах" передбачити - 287100 тис.грн.  Відхилено    
    -1213- Коновалюк В.І.
Збільшити на 21 115,0 тис. грн.  
Відхилено    
621. 1102130 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт 1 000.0 1 000.0   -1214- Видатки за кодом 1102130 збільшити на 20,0 млн.грн.  Враховано    
    -1215- Волинець М.Я.
Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт по коду 1102130 передбачити фінансування разом (загальний і спеціальний фонд) 50000,0 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1216- По програмі "Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт" передбачити - 1000 тис.грн.  Враховано частково    
    -1217- Нощенко М.П.
замінити суму "1.000 тис. гривень" на суму "25.000 тис. гривень".  
Враховано частково    
    -1218- Бондаренко Г.І.
Передбачити фінансування будівництва першої черги установки когенерації на компресорній станції Богродчани (УМГ "Прикартаттрансгаз") у сумі 97 млн. грн.  
Враховано    
    -1219- Рудьковський М.М.
Впровадження проекту "Когенерація на магістральному газотранспорті України" - фінансування у 2003 році будівництва установки когенерації на компресорній станції "Богородчани" УМГ "Прикарпаттрансгаз" з періодом здійснення основних капіталовкладень в проект протягом двох років і загальною сумою проекту 190 млн.грн.  
Враховано частково    
622. 1200000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 86 890.0 26 262.2 113 152.2   -1220- Видатки Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України збільшити на 5458,0 тис.грн.  Враховано    
    -1221- Передбачити державні централізовані капітальні вкладення в обсязі 400,0 млн. грн.  Враховано    
    -1222- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 518,2 тис. грн.  Відхилено    
    -1223- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 2740,2 т. грн.  
Враховано    
    -1224- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "86 890,0", "86 122,7" та "113 152,2" змінити відповідно цифрами "85 740,0", "84 972,7" та "112 002,2"  
Відхилено    
    -1225- Павлюк М.П.
Передбачити видатки за кодом 1200000 на комплексну програму подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о.Зміїний у сумі 8600,0 тис.грн.  
Враховано частково    
623. 1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 41 885.3 18 662.2 60 547.5   -1226- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "41 885,3", "41 126,0" та "60 547,5" змінити відповідно цифрами "41 135,3", "40 376,0" та "59 797,5".  
Відхилено    
624. 1201010 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 18 264.4 18 264.4       
625. 1201020 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 856.5 856.5       
626. 1201030 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 3 314.6 3 314.6       
627. 1201040 Презентація за кордоном українськими підприємствами наукових розробок та вітчизняних товарів на міжнародних виставках і ярмарках 4 000.0 4 000.0   -1227- Видатки за кодом 1201040 зменшити на 3,0 млн.грн.  Враховано    
628. 1201050 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 3 976.7 80.0 4 056.7       
629. 1201060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 2 071.4 2 071.4   -1228- Видатки за кодом 1201060 зменшити на 1,542 млн.грн.  Враховано    
630. 1201070 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 2 175.8 2 175.8       
631. 1201080 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 100.0 100.0       
632. 1201090 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі 1 130.0 4 600.0 5 730.0   -1229- Видатки за кодом 1201090 збільшити на 1,0 млн.грн.  Враховано    
633. 1201100 Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному економічному інституті та Вищих курсах іноземних мов 241.9 50.0 291.9       
634. 1201110 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 951.6 951.6       
635. 1201120 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетня "Вісник державних закупівель" 52.9 52.9       
636. 1201130 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 991.0 991.0       
637. 1201140 Створення державної електронної інформаційної бази даних "Нафта і нафтопродукти" 1 500.0 1 500.0   -1230- Видатки за кодом 1201140 скасувати.  Враховано    
    -1231- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "1 500,0", "1 500,0" та "1 500,0" змінити відповідно цифрами "750,0", "750,0" та "750,0".  
Враховано частково    
638. 1201170 Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами 1 336.5 1 336.5       
639. 1201600 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 922.0 13 932.2 14 854.2       
640. 1204000 Державна інспекція по контролю за цінами 10 336.2 10 336.2       
641. 1204010 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 10 336.2 10 336.2   -1232- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1204010 0411 збільшити з 10 336,2 т. грн. до 11 336,2 т. грн.  
Враховано частково    
642. 1205000 Державний комітет України з енергозбереження 15 984.1 6 400.0 22 384.1   -1233- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 408,3 тис. грн.  Відхилено    
    -1234- Жовтяк Є.Д.
За кодом 1205000 Державний комітет України з енергозбереження цифри "15 984, 1" замінити на "65 984, 1", цифри "22 384, 1" замінити на 72 384, 1"  
Враховано частково    
643. 1205010 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 4 734.3 6 400.0 11 134.3       
644. 1205020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 3 950.0 3 950.0       
645. 1205030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 259.8 259.8   -1235- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1205030 збільшити з 259,8 т. грн. до 2 000 т. грн.  
Відхилено    
646. 1205040 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 7 040.0 7 040.0   -1236- Видатки за кодом 1205040 збільшити на 15,0 млн.грн.  Враховано    
    -1237- Забезпечити бюджетне фінансування мінімальних потреб щодо виконання Указів Президента України (від 16.06.99 р. №662, від 05.03.02 р. №216) за бюджетною програмою "Міжгалузеві енергозберігаючі заходи" у розмірі 98 млн.грн.  Враховано частково    
    -1238- Жовтяк Є.Д.
За кодом 1205040 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи цифри "7 040" замінити на цифри "57 040"  
Враховано частково    
647. 1207000 Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України 18 684.4 1 200.0 19 884.4   -1239- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 12500,0 тис. грн.  Відхилено    
    -1240- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "18 684,4", "18 684,4" та "19 884,4" змінити відповідно цифрами "18 284,4", "18 284,4" та "19 484,4".  
Відхилено    
648. 1207010 Керівництво та управління у сфері стандартизації, метрології та сертифікації та захисту прав споживачів 4 813.0 4 813.0   -1241- Збільшити видатки за програмою 1207010 на 2785,2 тис. грн.  Відхилено    
649. 1207020 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 1 107.4 1 107.4   -1242- Збільшити видатки за програмою 1207020 на 2002,6 тис. грн.  Відхилено    
650. 1207030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 300.0 300.0       
651. 1207040 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 4 500.0 4 500.0   -1243- Видатки за кодом 1207040 скасувати  Враховано    
    -1244- Збільшити видатки за програмою 1207040 на 2740 тис. грн.  Відхилено    
652. 1207050 Збереження та функціонування національної еталонної бази 500.0 500.0   -1245- Збільшити видатки за програмою 1207050 на 500 тис. грн.  Відхилено    
653. 1207060 Створення служби єдиного часу 800.0 800.0   -1246- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "800,0", "800,0" та "800,0" змінити відповідно цифрами "400,0", "400,0" та "400,0".  
Відхилено    
    -1247- Збільшити видатки за програмою 1207060 на 4280,4тис. грн.  Відхилено    
654. 1207070 Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд 2 164.0 2 164.0   -1248- Збільшити видатки за програмою 1207070 на 2336 тис. грн.  Відхилено    
655. 1207080 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 4 500.0 4 500.0   -1249- Збільшити видатки за програмою 1207080 на 8000 тис. грн.  Відхилено    
656. 1207100 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 1 200.0 1 200.0   -1250- Видатки за кодом 1207100 по спеціальному фонду зменшити на 1,2 млн. грн. , а загальний фонд збільшити на 2,0 млн. грн.  Враховано    
    -1251- Доповнити програмою: "Створення та функціонування державної системи кодифікації продукції, проведення робіт із кодифікації" з видатками у сумі 700 тис. грн.  Враховано    
657. 1400000 Міністерство закордонних справ України 570 003.9 19 983.5 589 987.4   -1252- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 15405,0 тис. грн.  Відхилено    
    -1253- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "капітальні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "570 003,9", "63 246,2" та "589 987,4" змінити відповідно цифрами "567 003,9", "60 246,2" та "586 987,4";  
Відхилено    
658. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 570 003.9 19 983.5 589 987.4       
659. 1401010 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 17 418.4 17 418.4   -1254- Збільшити видатки по коду 1401010 на 25.708,0 тис.грн.  Враховано частково    
660. 1401020 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 155 960.0 155 960.0   -1255- Передбачити видатки за бюджетною програмою 1401020 у обсязі 194.950,0 тис.грн.  Враховано частково    
661. 1401030 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 339 770.0 19 773.5 359 543.5   -1256- Видатки за кодом 1401030 по спеціальному фонду збільшити на 4,02 млн. грн.  Враховано    
662. 1401040 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 38 195.7 38 195.7   -1257- Збільшити видатки по коду 1401040 на 81.559,3 тис.грн.  Враховано частково    
    -1258- Нощенко М.П.
Сушкевич В.М.
Зменшити видатки на 5 млн. гривень  
Відхилено    
    -1259- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "капітальні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "38 195,7", "37 780,1" та "38 195,7" змінити відповідно цифрами "35 195,7", "34 780,1" та "35 195,7".  
Відхилено    
663. 1401050 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 6 770.0 6 770.0       
664. 1401070 Внески до установ і організацій СНД 3 349.8 3 349.8   -1260- Збільшити видатки по коду 1401070 на 1.126,6 тис.грн.  Враховано частково    
665. 1401080 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 6 800.0 6 800.0       
666. 1401090 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 412.8 412.8       
667. 1401100 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 924.2 210.0 1 134.2       
668. 1401110 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 153.0 153.0       
669. 1401120 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців 250.0 250.0   -1261- Включити видатки на забезпечення виконання програми співробітництва України з організацією Північноатлантичного Договору (НАТО) у сумі 7.250,0 тис.грн.  Відхилено    
    -1262- Включити видатки на забезпечення виконання програми інтеграції України до Європейського союзу у сумі 8.155,0 тис.грн.  Відхилено    
670. 1700000 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 115 495.6 54 710.8 170 206.4   -1263- Видатки Держкомінформполітики зменшити на 23,0 млн.грн.  Враховано    
    -1264- Збільшити видатки по спеціальному фонду на 25,5 млн. грн  Враховано    
    -1265- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "115 495,6", "94 439,5" та "170 206,4" змінити відповідно цифрами "112 495,6", "91 439,5" та "167 206,4"  
Враховано частково    
    -1266- Асадчев В.М.
Зменшити на 16549,2 тис. грн.  
Враховано    
671. 1701000 Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 115 495.6 54 710.8 170 206.4       
672. 1701010 Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 2 294.0 120.0 2 414.0       
673. 1701020 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 469.6 469.6       
674. 1701040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 388.3 191.7 580.0       
675. 1701050 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 134.0 134.0       
676. 1701060 Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 730.0 728.0 1 458.0       
677. 1701070 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 280.0 11.5 291.5       
678. 1701080 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 83 594.7 53 659.6 137 254.3   -1267- Видатки за кодом 1701080 зменшити на 23,0 млн.грн.  Враховано    
    -1268- Асадчев В.М.
Зменшити з 83 594,7 т. грн. до 67 045, 5 т. грн.  
Враховано    
    -1269- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "83 594,7", "70 691,2" та "137 254,3" змінити відповідно цифрами "80 594,7", "67 691,2" та "134 254,3".  
Враховано    
679. 1701090 Створення Національного супутникового мовлення 8 000.0 8 000.0       
680. 1701100 Фінансова підтримка преси 1 150.8 1 150.8       
681. 1701110 Видання книжкової продукції за програмою випуску соціальнозначущих видань 12 300.0 12 300.0       
682. 1701120 Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 6 045.0 6 045.0       
683. 1701130 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків 109.2 109.2       
684. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України 237 172.5 37 908.3 275 080.8   -1270- Порошенко П.О.
Видатки Міністерства культури та мистецтв збільшити на 56,0 млн.грн.  
Враховано    
    -1271- Рудьковський М.М.
Збільшити видатки по коду 1800000 "Міністерство культури і мистецтв України" до 336811,2 тис. грн або на 61730,4 тис. грн  
Враховано частково    
    -1272- Збільшити видатки на фінансування Міністерства культури та мистецтв України на 85966,6 тис. грн.  Враховано частково    
    -1273- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 45 526,3 т. грн.  
Враховано    
685. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 208 847.3 37 136.6 245 983.9       
686. 1801010 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 2 604.1 53.4 2 657.5   -1274- Видатки за кодом 1801010 збільшити на 378,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано    
687. 1801020 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 853.9 853.9       
688. 1801030 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 1 238.4 1 238.4   -1275- Видатки за кодом 1801030 збільшити на 100,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано    
689. 1801040 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 6 104.5 184.4 6 288.9   -1276- Видатки за кодом 1801040 збільшити на 2200,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
690. 1801050 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 370.6 209.8 1 580.4   -1277- Видатки за кодом 1801050 збільшити на 200,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
691. 1801060 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 39 024.0 29 229.0 68 253.0   -1278- Видатки за кодом 1801060 збільшити на 19622,5, в тому числі на капітальний ремонт - 12530,0 тис. грн., на інші видатки - 7092,5 тис. грн.  Враховано частково    
692. 1801070 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 913.8 3 054.8 3 968.6       
693. 1801080 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 157.4 157.4       
694. 1801090 Підготовка кадрів акторської майстерності для Національних мистецьких та творчих колективів 228.7 6.0 234.7   -1279- Асадчев В.М.
Видатки за кодом1801090 0990 збільшити з 228,7т. грн. до 400 т. грн.  
Враховано частково    
695. 1801100 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 4 341.0 4 341.0   -1280- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801100 0824 збільшити з 4 341,0 т. грн. до 6 000 т. грн.  
Враховано частково    
696. 1801110 Фінансова підтримка національних театрів 32 758.8 32 758.8   -1281- Видатки за кодом 1801110 збільшити на 10809,1 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
    -1282- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801110 збільшити з 32 758,8 т. грн. до 40 000 т. грн.  
Враховано частково    
697. 1801120 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 35 401.6 35 401.6   -1283- Видатки за кодом 1801120 збільшити на 5000,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
    -1284- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801120 0822 збільшити з 35 401,6 т. грн. до 45 000 т. грн.  
Враховано частково    
698. 1801130 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів 1 000.0 1 000.0       
699. 1801140 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 496.0 1 496.0       
700. 1801150 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 2 960.0 2 960.0   -1285- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801150 0829 збільшити з 2 960,0 т. грн. до 5 000 т. грн.  
Враховано частково    
701. 1801160 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 800.0 800.0   -1286- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801160 збільшити з 800,0 т. грн. до 2 000 т. грн.  
Враховано частково    
702. 1801170 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 15 726.0 15 726.0   -1287- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801170 збільшити з 15 726,0 т. грн. до 21 000 т. грн.  
Враховано частково    
703. 1801180 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв 2 245.7 2 245.7   -1288- Видатки за кодом 1801180 збільшити на 18136,0 тис. грн.  Враховано частково    
704. 1801190 Бібліотечна справа 19 413.6 592.0 20 005.6   -1289- Видатки за кодом 1801190 збільшити на 3043,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1290- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801190 0825 збільшити з 19 413,6 т. грн. до 25 000 т. грн.  
Враховано частково    
705. 1801200 Музейна справа та виставкова діяльність 18 092.6 2 989.0 21 081.6   -1291- Видатки за кодом 1801200 збільшити на 12833,0 тис. грн., в тому числі 3609,0 на капітальний ремонт, 9224,0 - на додаткові заходи щодо забезпечення діяльності Національного художнього музею.  Враховано частково    
    -1292- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801200 збільшити з 18 092,6 т. грн. до 21 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1293- Манчуленко Г.М.
По бюджетній програмі " Музейна справа та виставкова діяльність" (1801200) включити окремий підпункт "Обслуговування музей-садиби ім. Ю. Федьковича в смт Путилі Чернівецької області" та передбачити видатки у розмірі 8,735 тис. грн.  
Враховано частково    
706. 1801220 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 60.4 133.2 193.6   -1294- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801220 0960 збільшити з 60,4 т. грн. до 400,0 т. грн.  
Враховано частково    
707. 1801230 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 18 807.2 520.0 19 327.2   -1295- Видатки за кодом 1801230 збільшити на 2500,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1296- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801230 0823 збільшити з 18 807,2 т. грн. до 25 000 т. грн.  
Враховано частково    
708. 1801240 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 699.4 165.0 864.4   -1297- Видатки за кодом 1801240 збільшити на 500,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
709. 1801260 Заходи з відтворення культури національних меншин 548.0 548.0   -1298- Видатки за кодом 1801260 збільшити на 637,0 тис. грн.  Враховано частково    
710. 1801270 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 145.8 145.8   -1299- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801270 0829 збільшити з 145,8 т. грн. до 1 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1300- Бастрига І.М.
"Міністерство культури і мистецтв України по коду програмної класифікації видатків 1800000 і функціональної - 0827 "Збереження історико-культурної спадщини" загальний фонд капітальні видатки - 18765,1 тис. грн." Збільшити видатки Міністерству культури і мистецтв України на 8,7 млн. грн. на розвиток Національного заповідника "Хортиця" та історико-культурного центру "700-літній Запорозький дуб" і внести зміни до додатку № 3 проекту Закону на підставі постанови Верховної Ради України, прийнятої у вересні п.р.  
Враховано частково    
711. 1801290 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 1 250.0 1 250.0   -1301- Видатки за кодом 1801290 збільшити на 250,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1302- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801290 0829 збільшити з 1 250 т. грн. до 2 000 т. грн.  
Враховано частково    
712. 1801300 Фінансова підтримка культурологічних видань 605.8 605.8   -1303- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань, збільшити з 605, 8 т. грн. до 1 500 т. грн.  
Враховано частково    
713. 1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 361.9 361.9       
714. 1802010 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 221.9 221.9       
715. 1802020 Заходи щодо запобігання незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 140.0 140.0       
716. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 587.6 587.6       
717. 1803010 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 197.3 197.3       
718. 1803020 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 390.3 390.3   -1304- Видатки за кодом 1803020 збільшити на 1309,0 тис. грн.  Враховано частково    
719. 1804000 Академія мистецтв України 3 446.1 3 446.1       
720. 1804020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 3 113.6 3 113.6       
721. 1804030 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 332.5 332.5   -1305- Видатки за кодом 1804030 збільшити на 1500,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
722. 1805000 Державна служба охорони культурної спадщини 23 929.6 771.7 24 701.3       
723. 1805010 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 500.0 500.0       
724. 1805020 Збереження історико-культурної спадщини 23 247.4 771.7 24 019.1   -1306- Видатки за кодом 1805020 збільшити на 4416,7 тис. грн., в тому числі на реставраційно-ремонтні роботи - на 4078,4 тис. грн., на заходи щодо розвитку Національного заповідника "Хортиця" - 338,3 млн. грн.  Враховано частково    
    -1307- Видатки за кодом 1805020 збільшити на 792,0 тис. грн. (капітальний ремонт)  Враховано частково    
725. 1805030 Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 182.2 182.2   -1308- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 1805030 0829 збільшити з 182,2 т. грн. до 1000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1309- Визначити окремим рядком з присвоєнням відповідного коду програмної і функціональної класифікації видатків на програму "Паспортизація об'єктів культурної спадщини" у сумі 1740,3 тис. грн.  Відхилено    
726. 1900000 Державний комітет лісового господарства України 98 147.3 8 546.2 106 693.5   -1310- Видатки Державного комітету лісового господарства збільшити на 10,0 млн.грн.  Враховано    
    -1311- Шершун М.Х.
Передбачити фінансування восьми програм Держкомлісгоспу згідно Державної програми "Ліси України" у сумі 173436,0 тис. грн.  
Враховано частково    
727. 1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 98 147.3 8 546.2 106 693.5       
728. 1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 2 056.6 35.0 2 091.6   -1312- Шершун М.Х.
Збільшити видатки загального фонду по коду 1901010 "Керівництво та управління у сфері лісового господарств" до суми 2.974,1 тис. грн.  
Враховано частково    
729. 1901020 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 151.0 151.0   -1313- Шершун М.Х.
Збільшити видатки загального фонду по коду 1901020 "Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві" до суми 168,6 тис. грн.  
Враховано частково    
730. 1901030 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 1 373.0 1 053.0 2 426.0   -1314- Шершун М.Х.
Збільшити видатки загального фонду по коду 1901030 "Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства" до суми 1.686,6 тис. грн.  
Враховано частково    
731. 1901040 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 73.0 73.0       
732. 1901050 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 6 356.4 3 561.4 9 917.8   -1315- Шершун М.Х.
Передбачити видатки загального фонду по коду 1901050 "Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації" у сумі 5.889,7 тис. грн.  
Враховано частково    
733. 1901060 Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді 77 819.5 2 274.1 80 093.6   -1316- Шершун М.Х.
Збільшити видатки загального фонду по коду 1901060 "Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді" до суми 127.459,2 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1317- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Збільшити кошти на ведення лісового господарства і мисливства, охорону і захист лісів в держлісфонді до 111,7 млн. грн. для забезпечення збереження реального рівня заробітної плати працівникам лісового господарства.  
Враховано частково    
734. 1901070 Створення захисних лісових насаджень та полезахісних лісових смуг 4 000.0 4 000.0   -1318- Видатки за кодом 1901070 передбачити в обсязі 27 015 тис. гривень.  Враховано частково    
    -1319- Абдуллін О.Р.
Врахувати: заліснення території Зарічненського району Рівненської області ( площею 200 га) - 150 тис.грн.;  
Враховано частково    
    -1320- Шершун М.Х.
Збільшити видатки загального фонду по коду 1901070 "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг" до суми 27.015 тис. грн.  
Враховано частково    
735. 1901080 Збереження природно-заповідного фонду 6 317.8 1 622.7 7 940.5   -1321- Шершун М.Х.
Збільшити видатки загального фонду по коду 1901080 "Збереження природно-заповідного фонду" до суми 8.169,8 тис. грн.  
Враховано частково    
736. 2100000 Міністерство оборони України 2 945 225.4 987 200.0 3 932 425.4   -1322- Видатки Міністерства оборони по загальному фонду збільшити на 324,2 млн.грн.  Враховано    
    -1323- Передбачити кошти на підготовку льотчиків Військово-повітряних Сил у сумі 23,0 млн. грн.  Враховано    
    -1324- Кабінету Міністрів України переглянути до другого читання обгрунтованість планування надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України з урахуванням реальної бази його виконання.  Враховано    
    -1325- Асадчев В.М.
Зменшити на 64220,7 тис. грн.  
Відхилено    
    -1326- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "2 945 225,4", "2 937 031,4" та "3 932 425,4" змінити відповідно цифрами "2 907 777,0", "2 899 583,0" та "3 894 977,0"  
Відхилено    
    -1327- Кармазін Ю.А.
Збільшити на 50 відсотків витрати на Міністерство оборони для оновлення озброєння.  
Враховано частково    
    -1328- Рудковський Д.О.
Передбачити додатково окремим кодом бюджетної класифікації видатків державного бюджету цільову програму "Модернізація та виготовлення авіаційної техніки Військово- повітряних Сил Збройних Сил України, передбачивши додаткове виділення коштів у сумі 196 млн. грн. Джерелом покриття цих видатків можуь бути додаткові надходження від приватизації та збільшення надходжень за рахунок уточнення макроекономічних показників економічного розвитку, обрахованих Кабінетом Міністрів України за консервативним варіантом.  
Враховано частково    
    -1329- Збільшити видатки на національну оборону на рівні мінімально - необхідної потреби за загальним фондом на 1459 млн.грн, що забезпечить і погашення кредиторської заборгованості.  Враховано частково    
    -1330- Видатки на фінансування Збройних Сил України передбачити окремим рядком при збереженні статусу головного розпорядника коштів за Міністерством оборони України.  Враховано    
    -1331- Передбачити для Міністерства оборони України цільові видатки на компенсацію витрат УДППЗ "Укрпошта" від безоплатного пересилання листів військовослужбовців у розмірі 5 000,0 тис. гривень за рахунок зменшення витрат по інших видатках.  Відхилено    
    -1332- Міністерству оборони України збільшити видатки на 300,0 млн. грн., в тому числі на грошове утримання військовослужбовців - на 150,0 млн. грн., на погашення кредиторської заборгованості - на 150,0 млн. грн.  Враховано    
737. 2101000 Апарат Міністерства оборони України 2 942 099.3 987 200.0 3 929 299.3   -1333- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "2 942 099,3", "2 936 505,3" та "3 929 299,3" змінити відповідно цифрами "2 904 650,9", "2 899 056,9" та "3 891 850,9".  
Відхилено    
738. 2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 33 019.4 500.0 33 519.4   -1334- Асадчев В.М.
Зменшити з 33 019,4 т. грн. до 26 074,1 т. грн.  
Відхилено    
739. 2101020 Утримання особового складу Збройних Сил України 1 747 103.7 5 200.0 1 752 303.7   -1335- Видатки за кодом 2101020 збільшити на 150,0 млн.грн. на грошове утримання.  Враховано    
    -1336- Рудковський Д.О.
Збільшити на 240,7 млн. грн видатки по коду видатків державного бюджету 2101020 "Утримання особового складу Збройних Сил України" на виплату грошового забезпечення військовослужбовців. Покриттям даної суми витрат можуть бути збільшення доходів акцизного збору та податку на прибуток у зв'язку із неточностями у їх розрахунку.  
Враховано частково    
740. 2101030 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 3 300.0 3 500.0 6 800.0   -1337- Видатки за кодом 2101030 зменшити на 6,8 млн.грн.  Враховано    
741. 2101040 Верифікаційна діяльність за кордоном 84.7 200.0 284.7       
742. 2101050 Тилове забезпечення Збройних Сил України 364 593.5 51 500.0 416 093.5   -1338- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "364 593,5", "364 593,5" та "416 093,5" змінити відповідно цифрами "327 145,1", "327 145,1" та "378 645,1".  
Відхилено    
743. 2101060 Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 261 705.0 45 700.0 307 405.0       
744. 2101070 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 20 345.3 4 030.0 24 375.3       
745. 2101080 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 121 148.3 23 410.0 144 558.3       
746. 2101090 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 2 042.7 108 108.7 110 151.4       
747. 2101100 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 202 144.4 12 500.0 214 644.4   -1339- Асадчев В.М.
Зменшити з 202 144,4 до 169 869,0 т. грн.  
Відхилено    
748. 2101110 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 4 000.0 1 900.0 5 900.0       
749. 2101120 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 18 900.6 4 800.0 23 700.6       
750. 2101140 Реформування та розвиток Збройних Сил України 60 000.0 371 604.4 431 604.4   -1340- Асадчев В.М.
Зменшити з 60 000т. грн. до 35 000 т. грн.  
Відхилено    
    -1341- Прошкуратова Т.С.
Видатки за кодом 2101140. "Реформування та розвиток Збройних Сил України" зменшити на 50,0 млн.грн.  
Відхилено    
    -1342- Зменшити видатки по коду 2101140 на 50000,0 тис.грн.  Відхилено    
751. 2101150 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 5 000.0 79 000.0 84 000.0   -1343- Король В.М.
Рудковський Д.О.
Видатки за кодом 2101150 збільшити на 31,0 млн.грн.на добудову корвету "Тернопіль" (проект 1124 М), готовність якого становить 97%  
Враховано    
    -1344- Добкін М.М.
Передбачити окремим рядком витрати на модернізацію 20 одиниць танків Т- 64 у розмірі 40 млн грн для Міністерства оборони України.  
Відхилено    
752. 2101160 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 15 000.0 83 100.0 98 100.0       
753. 2101170 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 11 000.0 63 202.7 74 202.7       
754. 2101180 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 2 400.0 7 000.0 9 400.0       
755. 2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 5 594.0 10 000.0 15 594.0       
756. 2101200 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 4 600.0 700.0 5 300.0       
757. 2101210 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використанння 3 000.0 800.0 3 800.0       
758. 2101220 Ліквідація наслідків військової діяльності 1 300.0 1 300.0       
759. 2101230 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 22 910.5 108 544.2 131 454.7       
760. 2101240 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 18 313.1 600.0 18 913.1       
761. 2101250 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 11 606.1 11 606.1       
762. 2101260 Розвиток авіаційних видів спорту 2 288.0 2 288.0   -1345- Петров О.В.
Зменшити фінансування по коду 2101260 на 2288,0 тис.грн., які передбачені на розвиток авіаційних видів спорту.  
Відхилено    
763. 2101270 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Товариством сприяння обороні України 2 000.0 2 000.0   -1346- Передбачити кошти на фінансування льотчиків Військово-повітряних Сил у сумі 23,0 млн.грн.  Відхилено    
    -1347- Шепетін В.Л.
Тягнибок О.Я.
Оробець Ю.М.
Гадяцький Л.М.
Потапов В.І.
Льовін А.І.
Каденюк Л.К.
Карнаух М.В.
Вінський Й.В.
Ніколаєнко С.М.
Лук'яненко Л.Г.
Доманський А.І.
Лукашук О.Г.
Змінити назву бюджетного рядка за функціонально - класифікаційним кодом 0210 на таку: "Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння оборони" та збільшити видатки по цій програмі до 8244,1 тис грн. Програмно класифікаційний код 2101270.  
Враховано частково    
764. 2103000 Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 3 126.1 3 126.1       
765. 2103010 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 3 126.1 3 126.1       
766. 2200000 Міністерство освіти і науки України 2 204 164.1 1 587 779.5 3 791 943.6   -1348- Видатки Міністерства освіти і науки збільшити на 37,86 млн.грн.  Враховано    
    -1349- Сабашук П.П.
Передбачити Національному науковому центру "Харківський фізико-технічний інститут" додаткові кошти на погашення заборгованості та встановлення лімітів фінансування витрат на енергоносії і комунальні послуги у сумі 3837,7 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1350- Волинець М.Я.
По коду 2200000 за рахунок збільшення в 2003 році надходження прибуткового податку з громадян проти сум, запланованих в проекті Державного бюджету на наступний рік, передбачити в місцевих бюджетах додаткове цільове підвищення заробітної плати освітянам на 400 млн.грн.., або в середньому на 10 відсотків.  
Враховано частково    
    -1351- Рудьковський М.М.
Збільшити видатки по коду 2200000 "Міністерство освіти і науки України" до 3844055,0 тис. грн або на 52111,4 тис. грн  
Враховано частково    
    -1352- Павловський М.А.
В межах капітальних вкладень для Міносвіти і науки передбачити 1,5 млн.грн. для завершення будівництва спортивного комплексу Кам'янець-Подільського педагогічного університету, на базі якого підготовлено трьох членів олімпійської збірної команди України.  
Враховано частково    
    -1353- Раханський А.В.
Передбачити 50% збільшення з 1 вересня 2003 року базової заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам, подальшого підвищення мінімальної заробітної плати, відновлення співвідношення в оплаті праці працівників бюджетної сфери, для чого збільшити розвиток галузі освіти із держбюджету на 217 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1354- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 1 461 т. грн.  
Враховано частково    
    -1355- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "2 204 164,1", "2 090 198,3", "945 728,4" та "3 791 943,6" змінити відповідно цифрами "2 217 664,1", "2 099 198,3", "950 228,4" та "3 805 443,6";  
Враховано частково    
    -1356- Царьов О.А.
Передбачити виділення коштів Міністерству освіти і науки України для виконання Державної програми "Шкільний автобус", зокрема 25 автобусів для перевезення школярів сіл Нікопольського, Солонянського, Криничанського, Томаківського районів Дніпропетровської області.  
Відхилено    
    -1357- Кармазін Ю.А.
Кошти університетів передати Міністерству освіти України для розподілу згідно єдиного загальноукраїнського нормативу на забезпечення навчання 1 студента.  
Враховано Доручення КМУ   
767. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 2 104 051.1 1 532 260.4 3 636 311.5   -1358- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "2 104 051,1", "1 990 388,2", "890 742,4" та "3 636 311,5" змінити відповідно цифрами "2 117 551,1", "1 999 388,2", "895 242,4" та "3 649 811,5".  
Враховано частково    
768. 2201010 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 3 744.6 60.0 3 804.6       
769. 2201020 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 36 266.9 36 266.9   -1359- Збільшити видатки по коду 2201020 на 2818,1 тис.грн.  Враховано частково    
770. 2201030 Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 9 293.1 9 293.1   -1360- Збільшити видатки по коду 2201030 на 28925,0 тис.грн.  Враховано частково    
771. 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 11 015.0 34 641.6 45 656.6       
772. 2201050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 8 945.6 8 945.6   -1361- Видатки за кодом 2201050 зменшити на 8,092 млн.грн.  Враховано    
    -1362- Збільшити видатки по коду 2201050 на 164254,4 тис.грн.  Враховано частково    
773. 2201060 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 5 663.1 5 663.1   -1363- Катеринчук М.Д.
У видатках за кодом 2201060 "Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами" у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "5 663,1", "5 663,1" та "5 663,1" змінити відповідно цифрами "17 663,1", "17 663,1" та "17 663,0".  
Враховано частково    
774. 2201070 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 9 000.0 9 000.0   -1364- Збільшити видатки по коду 2201070 на 8000,0 тис.грн.  Враховано частково    
775. 2201080 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 000.0 1 000.0       
776. 2201090 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 1 749.8 1 749.8       
777. 2201100 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 11 082.9 2 340.8 13 423.7   -1365- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "11 082,9", "4 082,1" та "13 423,7" змінити відповідно цифрами "12 582,9", "5 582,1" та "14 923,7".  
Враховано частково    
778. 2201110 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 8 338.4 689.4 9 027.8   -1366- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "8 338,4", "2 927,6" та "9 027,8" змінити відповідно цифрами "9 838,4", "4 427,6" та "10 527,8".  
Враховано частково    
779. 2201120 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами 13 489.9 1 811.6 15 301.5   -1367- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "13 489,9", "2 539,9" та "15 301,5" змінити відповідно цифрами "14 989,9", "4 039,9" та "16 801,5".  
Враховано частково    
780. 2201130 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 624 721.4 114 057.9 738 779.3   -1368- Збільшити поточні видатки по коду 2201130 на 103867,2 тис.грн.  Враховано частково    
781. 2201140 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 3 700.3 109.9 3 810.2       
782. 2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 231 437.1 172 401.1 403 838.2   -1369- Збільшити видатки за комунальні послуги та енергоносії по коду 2201150 на 10000,0 тис.грн.  Враховано частково    
783. 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 844 029.2 1 155 184.7 1 999 213.9   -1370- Збільшити видатки за комунальні послуги та енергоносії по коду 2201160 на 20000,0 тис.грн.  Враховано частково    
784. 2201170 Виготовлення випускних документів про освіту 33 700.0 33 700.0   -1371- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "33 700,0", "33 700,0" та "33 700,0" змінити відповідно цифрами "30 700,0", "30 700,0" та "30 700,0".  
Відхилено    
785. 2201180 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 500.0 1 500.0       
786. 2201190 Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 4 100.0 4 100.0   -1372- Видатки за кодом 2201190 збільшити на 150,0 млн.грн.  Враховано    
    -1373- Порошенко П.О.
Збільшити видатки на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризацію сільських шкіл на 150,0 млн. грн.  
Враховано    
    -1374- Залишити бюджетне фінансування проектів інформатизації на рівні обсягів 2002 року шляхом додаткового виділення не менше ніж 100 000,0 тис. гривень за рахунок зменшення видатків на державне управління, спрямувавши ці кошти на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризацію сільських шкіл.  Враховано    
787. 2201200 Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 37 100.0 37 100.0       
788. 2201210 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 15 000.0 15 000.0       
789. 2201220 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 063.3 1 063.3       
790. 2201230 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 96 100.0 1 000.0 97 100.0   -1375- Збільшити капітальні видатки по коду 2201230 на 233800,0 тис.грн.  Відхилено    
791. 2201240 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 13 007.0 2 499.0 15 506.0   -1376- Видатки за кодом 2201240 зменшити на 2,02 млн.грн.  Враховано    
    -1377- Збільшити поточні видатки по коду 2201240 на 9771,6 тис.грн.  Відхилено    
792. 2201260 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 52.3 52.3       
793. 2201270 Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації 459.5 459.5       
794. 2201280 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 31.2 31.2       
795. 2201290 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 6 323.8 6 323.8   -1378- Збільшити видатки по коду 2201290 на 5676.2 тис.грн.  Враховано частково    
796. 2201300 Спецінформації 838.5 838.5       
797. 2201310 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 10 800.0 10 800.0   -1379- Гуров В.М.
Збільшити у максимально можливих обсягах видатки по програмі "Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді"  
Враховано частково    
    -1380- Збільшити поточні видатки по коду 2201310 на 8000,0 тис.грн.  Враховано частково    
798. 2201320 Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 974.5 1 107.0 2 081.5       
799. 2201330 Фундаментальні дослідження в наукових установах 23 349.0 5 340.8 28 689.8   -1381- Збільшити видатки по коду 2201330 на 5104,8 тис.грн.  Враховано частково    
800. 2201340 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 4 227.9 4 227.9       
801. 2201350 Прикладні розробки в наукових установах 3 247.5 200.0 3 447.5       
802. 2201360 Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів 503.5 503.5       
803. 2201370 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 15 320.6 29 960.3 45 280.9   -1382- Асадчев В.М.
Відновити видатки за кодом 2201380 Фінансова підтримка інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва, з зазначенням суми повернутих коштів і коштів спрямованих на інноваційну діяльність.  
Враховано частково    
804. 2201400 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 950.0 950.0       
805. 2201410 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 11 925.2 10 856.3 22 781.5       
806. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 583.9 6 050.0 6 633.9       
807. 2202010 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 583.9 583.9       
808. 2202020 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 6 050.0 6 050.0   -1383- Видатки за кодом 2202020 по спеціальному фонду зменшити на 6,05 млн. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
809. 2203000 Академія педагогічних наук України 15 803.7 3 650.7 19 454.4       
810. 2203020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук 2 420.5 307.4 2 727.9       
811. 2203030 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 8 228.1 1 419.1 9 647.2       
812. 2203040 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 51.8 51.8       
813. 2203050 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук 634.4 339.7 974.1       
814. 2203060 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 118.5 1 403.1 3 521.6       
815. 2203070 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук 1 427.9 181.4 1 609.3       
816. 2203080 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук 163.8 163.8       
817. 2203090 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 758.7 758.7   -1384- Видатки за кодом 2203090 зменшити на 0,26 млн.грн.  Враховано    
818. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів 641.0 641.0       
819. 2204010 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 641.0 641.0       
820. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 2 947.7 2 947.7       
821. 2205010 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 138.7 138.7       
822. 2205020 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 2 809.0 2 809.0       
823. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 80 136.7 45 818.4 125 955.1       
824. 2206010 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 10 905.5 786.0 11 691.5       
825. 2206020 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 1 048.0 1 572.0 2 620.0       
826. 2206030 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 593.0 593.0   -1385- Видатки за кодом 2206030 збільшити на 3,0 млн.грн.  Враховано    
    -1386- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 2206030 0980 збільшити з 539,0 т. грн. до 2 000 т. грн.  
Враховано    
827. 2206040 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 170.0 170.0       
828. 2206050 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 67 420.2 43 460.4 110 880.6   -1387- Павловський М.А.
Родіонов М.К.
Каденюк Л.К.
Записати окремим рядком "Національний технічний університет України "КПІ".з видатками у сумі 82639,2 тис. грн. за формою Додатку № 3  
Враховано Доручення КМУ   
    -1388- Супрун Л.П.
Окремим рядком записати: "Національний технічний університет "Київський політехнічний університет" та передбачити на його утримання всього 130239,2 тис. грн., втому числі по загальному фонду 82639,2 тис. грн., в тому числі поточні - 77499,2 тис. грн., з них на оплату праці - 42927,0 - тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 6776,0 тис. грн., на капітальні - 5140,0 тис. грн., по спеціальному фонду - всього 47600,0 тис. грн., поточні - 36569,7 тис. грн., з них на оплату праці - 11870,0 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - 4241,0 тис. грн., на капітальні - 11030,3 тис. грн.  
Враховано Доручення КМУ   
    -1389- Павловський М.А.
Алексєєв І.В.
Каденюк Л.К.
Ніколаєнко С.М.
Внести доповнення: після рядка (код 2206000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка) окремим рядком записати: "Національний технічний університет України "КПІ"" з видатками у сумі 130239,2 тис.грн. (загальний фонд - 826399,2 тис.грн. і спеціальний фонд - 47600,0 тис.грн.).  
Враховано Доручення КМУ   
    -1390- Включити до видатків Міністерства освіти та науки видатки на "Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом Києво-Могилянська Академія" у сумі 234,8 тис.грн.  Враховано    
829. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 1 118 898.5 529 497.9 1 648 396.4   -1391- Видатки Міністерства охорони здоров'я збільшити на 321,14 млн.грн., в т.ч. по загальному фонду - 265,65 млн.грн., по спеціальному фонду - 55,49 млн.грн.  Враховано    
    -1392- Волинець М.Я.
По коду 2300000 за рахунок збільшення в 2003 році надходження прибуткового податку з громадян проти сум, запланованих в проекті Державного бюджету на наступний рік, передбачити в місцевих бюджетах додаткове цільове підвищення заробітної плати медичним працівникам на 300 млн.грн., або в середньому на 10 відсотків.  
Враховано частково    
    -1393- Рудьковський М.М.
Збільшити видатки по коду 2300000 "Міністерство охорони здоров'я" до 1997025,0 тис. грн або на 348628,6 тис. грн  
Враховано частково    
    -1394- На формування структури Державного департаменту з питань діяльності курортів у складі Міністерства охорони здоров'я України та створення Державних кадастрів курортних територій та природних лікувальних ресурсів виділити бюджетні кошти в розмірі 2218,5 тис. грн.  Відхилено    
    -1395- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 73,4 тис. грн.  Відхилено    
    -1396- Кириллов В.Д.
Передбачити необхідні кошти для забезпечення всіх медичних лікувальних установ Міністерства охорони здоров'я апаратами для дихальної реанімації "ГС-11р".  
Відхилено    
    -1397- Передбачити додаткові кошти в обсязі 1123 млн. грн. на впровадження єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та установ охорони здоров'я при тарифній ставці І розряду 165 грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.02 №1298);  Враховано частково у розрахунгках місцевих бюджетів   
    -1398- Передбачити додаткові видатки в розмірі 34,8 млн. грн. для забезпечення виконання державної програми "Онкологія";  Відхилено    
    -1399- Профінансувати додатково Програму розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007 роки коштами в сумі 5,6 млн. грн.;  Відхилено    
    -1400- На заходи по створенню єдиної державної системи контролю та обліку доз опромінення населення передбачити у видатках додаткові кошти у розмірі 2 млн. грн.;  Відхилено    
    -1401- Для забезпечення Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002 - 2007 роки виділити додатково 2,3 млн. грн.;  Відхилено    
    -1402- Для забезпечення заходів щодо розвитку Державної служби медицини катастроф передбачити додаткові видатки в сумі 2,2 млн. грн.;  Відхилено    
    -1403- Виділити додатково 10 млн. грн. на придбання санітарного транспорту та обладнання для проведення санітарно-епідеміологічних досліджень;  Відхилено    
    -1404- Виділити окремим рядком видатки для здіснення високотехнологічної медичної допомоги (дороговартісних хірургічних втручань) в розмірі 30 млн. грн.;  Відхилено    
    -1405- Для забезпечення лікування малозабезпечених хворих з травмами хребта і спинного мозку передбачити цільовим призначенням видатки в сумі 1 млн. грн. на закупівлю для потреб закладів охорони здоров'я стабілізуючих систем "Мост" виробництва Харківського ВКП "Восток - Н" та Інституту патології хребта та суглобів АМН України (м. Харків);  Відхилено    
    -1406- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "1 118 898,5", "352 236,9" та "1 648 396,4" змінити відповідно цифрами "1 123 398,5", "356 736,9" та "1 652 896,4"  
Враховано частково    
    -1407- Павлюк М.П.
Вирішити питання відновлення виробництва вітчизняних бакпрепаратів на державному казенному підприємстві "Біопром-Одеса".  
Відхилено    
    -1408- Атрошенко В.А.
Збільшити видатки на 258,5 млн.грн. відповідно до розрахунків Міністерства охорони здоров'я  
Враховано частково    
830. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 920 451.9 517 036.5 1 437 488.4   -1409- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "920 451,9", "273 912,4" та "1 437 488,4" змінити відповідно цифрами "924 951,9", "278 412,4" та "1 441 988,4".  
Враховано частково    
831. 2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 4 645.3 4 645.3       
832. 2301020 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 1 316.0 1 316.0   -1410- Передбачити збільшення видатків міністерству охорони здоров'я України на фундаментальні, прикладні дослідження, виконання наукової частини державних цільових програм в сумі понад 8,4 млн. грн.;  Враховано частково    
833. 2301030 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 6 283.0 4 290.4 10 573.4       
834. 2301040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 5 654.4 5 654.4   -1411- Видатки за кодом 2301040 зменшити на 1,06 млн. грн.  Враховано    
835. 2301050 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 854.1 80.0 934.1       
836. 2301060 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 155.4 155.4       
837. 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 88 838.8 255 791.3 344 630.1       
838. 2301080 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 18 363.0 8 295.4 26 658.4       
839. 2301090 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 232.8 232.8       
840. 2301100 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 16 886.1 6 866.4 23 752.5       
841. 2301110 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 70 971.3 3 185.0 74 156.3   -1412- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "70 971,3", "25 504,2" та "74 156,3" змінити відповідно цифрами "72 471,3", "27 004,2" та "75 656,3".  
Враховано частково    
842. 2301170 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я 15 097.6 1 613.3 16 710.9       
843. 2301180 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 40 117.3 11 013.6 51 130.9       
844. 2301190 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 25 808.5 19 132.1 44 940.6   -1413- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "23 808,5", "8 684,3" та "44 940,6" змінити відповідно цифрами "25 308,5", "10 184,3" та "46 440,6".  
Враховано частково    
845. 2301200 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 5 726.3 424.0 6 150.3   -1414- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "оплата праці" розділу "Загальний фонд" та "Разом:" цифри "5 726,3", "2 683,0" та "6 150,3" змінити відповідно цифрами "7 226,3", "4 183,0" та "7 650,3".  
Враховано частково    
846. 2301230 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 5 852.2 3 838.5 9 690.7       
847. 2301250 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 227 049.8 119 648.0 346 697.8   -1415- Король В.М.
Видатки за кодом 2301250 збільшити на 10, 0 млн. грн. та виділити окремим рядком видатки: "в тому числі закупівля обладнання для забезпечення попередження і розслідування надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння людей - 10000,0 тис. грн."  
Враховано    
848. 2301260 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000.0 5 000.0       
849. 2301270 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 101 598.7 101 598.7   -1416- Передбачити додаткові видатки на програми і централізовані заходи з імунопрофілактики в розмірі 24,8 млн. грн.;  Відхилено    
850. 2301280 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 31 355.0 31 355.0       
851. 2301290 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 59 745.9 59 745.9   -1417- Передбачити видатки на централізовану закупівлю медичного обладнання на рівні 2002 року.  Відхилено    
    -1418- Передбачити виділення 250 млн. грн. на централізовану закупівлю високовартісного обладнання для закладів охорони здоров"я  Відхилено    
852. 2301310 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 8 692.4 8 692.4   -1419- Передбачити додаткові видатки в розмірі 4,1 млн. грн. для забезпечення реалізації програми затвердженої на виконання вимог Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині";  Відхилено    
853. 2301340 Державний контроль за якістю лікарських засобів 1 107.7 8 832.8 9 940.5       
854. 2301350 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 3 054.0 8.0 3 062.0       
855. 2301360 Лікування громадян України за кордоном 900.0 900.0       
856. 2301370 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 54 886.7 54 886.7       
857. 2301380 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 13 664.5 13 664.5   -1420- Передбачити додаткові кошти в розмірі 3,1 млн. грн. для забезпечення фінансування заходів з профілактики та лікування СНІДу і наркоманії;  Відхилено    
858. 2301400 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 90 108.7 90 108.7       
859. 2301410 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 1 568.0 170.0 1 738.0       
860. 2301420 Функціонування Національного музею медицини 870.4 200.0 1 070.4       
861. 2301600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 14 048.0 73 647.7 87 695.7   -1421- На заходи щодо подолання епідемії туберкульозу виділити додатково 50 млн. грн.;  Відхилено    
    -1422- Включити до видатків Міністерства охорони здоров'я видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет і закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих у сумі 217435,8 тис. грн.  Враховано    
862. 2302000 Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 632.3 632.3       
863. 2302010 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 632.3 632.3       
864. 2303000 Академія медичних наук 187 667.7 12 461.4 200 129.1       
865. 2303020 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 11 874.8 891.7 12 766.5       
866. 2303030 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 17 843.5 6 934.7 24 778.2       
867. 2303040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 4 063.6 4 063.6   -1423- Видатки за кодом 2303040 зменшити на 400 тис. грн.  Враховано    
868. 2303050 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук 400.0 400.0       
869. 2303060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук 136 145.0 4 485.0 140 630.0   -1424- Вінський Й.В.
Цушко В.П.
Оніщук М.В.
Савицький В.В.
Збільшити видатки по функції 2303060 на 30,0 млн. грн. Передбачити окремим рядком видатки на фінансування Центру кардіохірургії немовлят Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук у сумі 30,0 млн. грн.  
Відхилено    
    -1425- Вінський Й.В.
Цушко В.П.
Оніщук М.В.
Савицький В.В.
Передбачити окрему строку " в тому числі для обладнання Центру кардіохірургії немовлят Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук" у сумі 25,0 млн. грн.  
Відхилено    
870. 2303070 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук 2 638.8 150.0 2 788.8       
871. 2303080 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук 13 000.0 13 000.0       
872. 2303090 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук 1 552.0 1 552.0       
873. 2303100 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук 150.0 150.0       
874. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 8 546.5 8 546.5       
875. 2304020 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 8 546.5 8 546.5       
876. 2305000 Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад" 1 600.1 1 600.1       
877. 2305020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання 1 600.1 1 600.1   -1426- Включити до видатків Міністерства охорони здоров'я видатки Державного лікувально-оздоровчого управління у сумі106751,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонду - 51261,3 тис. грн., по спеціальному фонду - 55490,1 тис. грн.  Враховано    
878. 2400000 Міністерство екології та природних ресурсів України 90 763.5 444 109.5 534 873.0   -1427- Видатки Міністерства екології та природних ресурсів зменшити на 265,47 млн. грн., в тому числі загальний фонд збільшити на 96,53 млн. грн., а спеціальний фонд зменшити на 362,0 млн. грн.  Враховано    
    -1428- Загальні видатки Міністерства екології та природних ресурсів України у Державному бюджеті України у 2003 році передбачити у сумі 583 891,4 тис. гривень, або збільшити на 49 018,4 тис. гривень.  Враховано частково    
    -1429- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування охорони навколишнього природного середовища на 100 000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1430- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 2 000 т. грн.  
Враховано частково    
879. 2401000 Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 86 606.3 442 299.0 528 905.3       
880. 2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 3 507.5 1 500.0 5 007.5       
881. 2401020 Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 25 891.0 8 987.8 34 878.8       
882. 2401030 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 783.2 1 783.2       
883. 2401040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 1 083.0 1 083.0   -1431- Видатки за кодом 2401040 зменшити на 272,0 тис. грн.  Враховано    
884. 2401050 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 1 808.2 1 085.0 2 893.2       
885. 2401070 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 26.5 26.5       
886. 2401080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 678.5 678.5       
887. 2401090 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 150.0 164.4 314.4       
888. 2401100 Розвиток мінерально-сировинної бази 362 000.0 362 000.0   -1432- Видатки за кодом 2401100 зменшити на 262,0 млн. грн., з них по загальному фонду передбачити 100,0 млн. грн., видатки спеціального фонду скасувати  Враховано    
    -1433- Раханський А.В.
Передбачити окремою статтею видатки на розвиток мінарально-сировинної бази, що формується за рахунок збору на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету 35 млн. грн. на буріння артезіанських свердловин.  
Відхилено    
    -1434- Руденко Г.Б.
Видатки за кодом 2401100 передбачити в обсязі 373 000,0 тис. гривень.  
Відхилено    
889. 2401110 Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану 1 000.0 1 000.0   -1435- Видатки за кодом 2401110 скасувати  Враховано    
    -1436- Видатки за кодом 2401110 передбачити в обсязі 20 000,0 тис. гривень,  Відхилено    
    -1437- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 2401110 0484 збільшити з 1 000 т. грн. до 3 000 т. грн.  
Відхилено    
    -1438- Руденко Г.Б.
Збільшити видатки за кодом програмної класифікації 2401110 "Розробка технологій дегазації вугільних пластів" - до 100000,0 тис. грн.  
Відхилено    
890. 2401120 Гідрометеорологічна діяльність 31 633.7 13 612.3 45 246.0       
891. 2401130 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 3 051.8 3 051.8   -1439- Видатки за кодом 2401130 зменшити на 200 тис. грн.  Враховано    
    -1440- Видатки за кодом 2401130 передбачити в обсязі 13 536,8 тис. гривень  Відхилено    
892. 2401140 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 1 046.3 1 046.3       
893. 2401150 Геолого-екологічні дослідження та заходи 4 780.9 4 780.9   -1441- Видатки за кодом 2401150 передбачити в обсязі 10 000,0 тис. гривень,  Відхилено    
894. 2401160 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 9 927.7 2 229.0 12 156.7   -1442- Видатки за кодом 2401160 зменшити на 2,0 млн. грн.  Враховано    
    -1443- Видатки за кодом 2401160 передбачити в обсязі 15471,0 тис. гривень, у тому числі 200,6 тис. гривень на виконання техніко-економічного обгрунтування створення об'єкту природно-заповідного фонду у зоні відчуження Чорнобильської АЕС;  Відхилено    
895. 2401170 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 238.0 238.0       
896. 2401180 Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 1 000.0 1 000.0   -1444- Видатки за кодом 2401180 по спеціальному фонду зменшити на 1,0 млн. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
897. 2401190 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 700.0 700.0   -1445- Видатки за кодом 2401190 по спеціальному фонду зменшити на 700 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
898. 2401200 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 600.0 600.0   -1446- Видатки за кодом 2401200 по спеціальному фонду зменшити на 600 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
899. 2401210 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 1 300.0 1 300.0   -1447- Видатки за кодом 2401210 по спеціальному фонду зменшити на 1300 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
900. 2401220 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 3 917.3 3 917.3   -1448- Видатки за кодом 2401220 по спеціальному фонду зменшити на 3917,3 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
901. 2401230 Очистка стічних вод 21 928.2 21 928.2   -1449- Видатки за кодом 2401230 по спеціальному фонду зменшити на 21982,2 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
902. 2401240 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 7 000.0 7 000.0   -1450- Видатки за кодом 2401240 по спеціальному фонду зменшити на 7000,0 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
903. 2401250 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 9 475.0 9 475.0   -1451- Видатки за кодом 2401250 по спеціальному фонду зменшити на 9475,0 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
904. 2401260 Формування національної екологічної мережі 800.0 800.0   -1452- Видатки за кодом 2401260 по спеціальному фонду зменшити на 800,0 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
905. 2401290 Підвищення якості атмосферного повітря 6 000.0 6 000.0   -1453- Видатки за кодом 2401290 по спеціальному фонду зменшити на 6000,0 тис. грн. та відповідно збільшити видатки по загальному фонду.  Враховано    
    -1454- Окремими кодами визначити видатки на фінансування заходів слідуючих загальнодержавних програм, які затверджені відповідними законами України : Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами, (затверджена законом від 14.09.2000р. №1947)-ІІІ), - 2 980,5 тис. гривень, Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі, (затверджена законом від 21 .09. 2000р. № 1989 - ІІІ), - 1 240,0 тис. гривень, Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, (затверджена законом від 22.03.2001р. № 2333-ІІІ) - 8 900,0 тис. гривень;  Відхилено Доручення КМУ   
906. 2402000 Державна екологічна інспекція 1 509.7 725.0 2 234.7       
907. 2402010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 1 509.7 725.0 2 234.7       
908. 2403000 Державна служба заповідної справи 666.3 185.5 851.8   -1455- Раханський А.В.
Збільшити видатки на 12 млн. грн.  
Відхилено    
909. 2403010 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 666.3 185.5 851.8       
910. 2404000 Державна служба геодозії, картографії та кадастру 463.3 463.3       
911. 2404010 Керівництво та управління у сфері геодозії, картографії та кадастру 463.3 463.3       
912. 2405000 Державна гідрометеорологічна служба 541.0 541.0       
913. 2405010 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 541.0 541.0       
914. 2406000 Державна геологічна служба 808.0 900.0 1 708.0       
915. 2406010 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 808.0 900.0 1 708.0       
916. 2407000 Державна комісія радіаційного захисту населення 168.9 168.9       
917. 2407010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 168.9 168.9       
918. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 507 411.1 1 166 859.9 1 674 271.0   -1456- Порошенко П.О.
Видатки Міністерства праці та соціальної політики збільшити на 20,0 млн. грн.  
Враховано    
    -1457- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 168,7 тис. грн.  Відхилено    
    -1458- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Спеціальний фонд" та "Разом:" цифри "1 166 859,9", "1 117 069,5" та "1 674 271,0" змінити відповідно цифрами "1 178 859,9", "1 129 069,5" та "1 686 271,0"  
Враховано частково    
919. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 190 761.4 65 896.0 256 657.4       
920. 2501010 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 6 682.0 804.0 7 486.0       
921. 2501020 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 8 779.2 1 350.5 10 129.7       
922. 2501030 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 122.1 122.1       
923. 2501040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 304.4 304.4       
924. 2501050 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 148.5 1 025.7 4 174.2       
925. 2501060 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 176.0 5.0 181.0       
926. 2501070 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 2 539.4 15.0 2 554.4       
927. 2501080 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 19 960.1 1 045.9 21 006.0       
928. 2501090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 1 600.0 1 600.0       
929. 2501110 Заходи із соціального захисту дітей 2 000.0 2 000.0       
930. 2501120 Фінансова підтримка Українського товариства глухих, Українського товариства сліпих, Союзу організацій інвалідів України та Національної асамблеї інвалідів України 12 948.0 12 948.0   -1459- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки на 3 млн. 100 тис. грн.  
Враховано частково    
931. 2501130 Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 1 640.0 1 640.0       
932. 2501140 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 7 805.4 7 805.4   -1460- На створення та програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-аналітичного забезпечення установ системи Мінпраці врахувати видатки у сумі 20,0 млн. грн., збільшивши передбачену суму на 12,2 млн. грн.  Відхилено    
933. 2501150 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 105 527.0 105 527.0       
934. 2501160 Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 244.3 244.3       
935. 2501170 Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 4 450.4 26.1 4 476.5       
936. 2501180 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 2 434.6 2 434.6       
937. 2501190 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 300.0 300.0       
938. 2501600 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 10 100.0 61 623.8 71 723.8       
939. 2502000 Державний департамент по нагляду за охороною праці 30 585.9 30 585.9   -1461- Порошенко П.О.
Видатки на утримання Державного департаменту по нагляду за охороною праці збільшити на 8,0 млн. грн.  
Враховано    
    -1462- Видатки на здійснення нагляду за станом охорони праці на всіх підприємствах Державного реєстру по програмах за кодами 2502010 та 2502020 визначити в обсязі 42,8 млн. грн. (збільшення на 12,59 млн. грн.)  Враховано    
    -1463- Гуров В.М.
Видатки на здійснення нагляду за станом охорони праці на всіх підприємствах Державного реєстру по програмах за кодами 2502010 та 2502020 визначити в обсязі 42,8 млн. грн. (збільшення на 12,59 млн. грн.)  
Враховано    
940. 2502010 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 1 135.6 1 135.6       
941. 2502020 Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актів щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища 29 067.8 29 067.8       
942. 2502030 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 62.5 62.5       
943. 2502040 Прикладні розробки у сфері охорони праці 320.0 320.0       
944. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 7 714.4 7 714.4       
945. 2503010 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 7 714.4 7 714.4       
946. 2504000 Державний центр зайнятості населення 37 560.0 37 560.0       
947. 2504020 Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченню безробітних з числа незастрахованих осіб 37 560.0 37 560.0   -1464- Для надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб врахувати видатки в сумі 43,1 млн. грн., збільшивши передбачену суму на 5,54 млн. грн.  Відхилено    
948. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 5 860.8 159.9 6 020.7   -1465- Бронніков В.К.
Передбачити кошти на витрати для утримання ветеранських організацій.  
Відхилено    
949. 2505010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 795.1 795.1       
950. 2505020 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 3 028.7 159.9 3 188.6       
951. 2505030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 14.0 14.0       
952. 2505050 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 1 963.0 1 963.0       
953. 2505060 Звільнення та повернення на Батьківщину військовополонених 60.0 60.0       
954. 2506000 Національна рада соціального партнерства 161.1 161.1       
955. 2506010 Узгодження та вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері 161.1 161.1       
956. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 234 767.5 80 000.0 314 767.5   -1466- Видатки Фонду соціального захисту інвалідів збільшити на 20,0 млн. грн.  Враховано    
    -1467- Передбачити додатково 500 млн. грн. на: -150 млн. грн. на оплату протезно-ортопедичних виробів та інвалідних візків; -169 млн. 577тис.600 грн. на часткове фінансування придбання атомобілів для інвалідів з найбільш важкими фізичними ураженнями; -95 млн.157тис.300 грн. на санаторно-курортне лікування інвалідів; -10 млн.044тис.грн.на встановлення телефонів інвалідам 1-ї та 2-ї груп; -16 млн. грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та техобслуговування автотранспорту; -46 млн.827 тис. грн. на одноразову матеріальну допомогу найбільш нужденним інвалідам; -8 млн.804 тис.800 грн. на соціально-трудову та професійну реабілітацію інвалідів.  Враховано частково    
    -1468- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки на 98 млн. грн.  
Враховано частково    
957. 2507010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 5 930.2 5 930.2       
958. 2507030 Забезпечення інвалідів автомобілями та іншими протезно-ортопедичними виробами 169 577.6 169 577.6       
959. 2507040 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000.0 16 000.0       
960. 2507050 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 30 243.7 30 243.7       
961. 2507060 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956.0 6 956.0       
962. 2507070 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000.0 6 000.0       
963. 2507080 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60.0 80 000.0 80 060.0   -1469- Сушкевич В.М.
Передбачити кошти в сумі 12,5 млн. грн. на створення Національного центру параолімпійської та дефолімпійської підготовки (м. Євпаторія), визначивши ці видатки окремим кодом у додатку № 3.  
Враховано частково    
964. 2508000 Пенсійний фонд України 1 020 804.0 1 020 804.0   -1470- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Спеціальний фонд" та "Разом:" цифри "1 020 804,0", "1 020 804,0" та "1 020 804,0" змінити відповідно цифрами "1 032 804,0", "1 032 804,0" та "1 032 804,0".  
Відхилено    
    -1471- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Кошти, що передаються до Пенсійного фонду України на розмежування пенсійних виплат за різними програмами збільшити до 1,8 млрд. грн.  
Відхилено    
965. 2508010 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 442 000.0 442 000.0   -1472- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Спеціальний фонд" та "Разом:" цифри "442 000,0", "442 000,0" та "442 000,0" змінити відповідно цифрами "448 000,0", "448 000,0" та "448 000,0".  
Відхилено    
966. 2508040 Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 451 804.0 451 804.0   -1473- Катеринчук М.Д.
у колонках "Всього", "поточні" розділу "Спеціальний фонд" та "Разом:" цифри "451 804,0", "451 804,0" та "451 804,0" змінити відповідно цифрами "457 804,0", "457 804,0" та "457 804,0".  
Відхилено    
967. 2508050 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 122 000.0 122 000.0       
968. 2508070 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 5 000.0 5 000.0       
969. 2600000 Міністерство промислової політики України 99 494.7 99 494.7   -1474- Видатки Міністерства промислової політики зменшити на 10,58 млн. грн.  Враховано    
    -1475- На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №294-р від 1.06.2002р. "Про створення промислової інфраструктури із знищення заборонених і непридатних пестицидів" у видатках Міністерства промислової політики України передбачити кошти у сумі 900,0 тис. гривень на виконання вищеназваного розпорядження.  Враховано частково    
    -1476- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 15 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1477- Гірник Є.О.
20 млн.грн. включити в програму фінансування Мінпромполітики України "Програму розвитку виробництва калійних добрив в Україні на 2003 -2007 роки"  
Відхилено    
970. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 99 494.7 99 494.7       
971. 2601010 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 6 918.3 6 918.3   -1478- Необхідно додаткове фінансування у сумі 4313,7 тис.грн.  Відхилено    
972. 2601020 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 3 430.6 3 430.6   -1479- Необхідно додаткове фінансування у сумі 5400,0 тис. грн.  Відхилено    
973. 2601030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 2 650.0 2 650.0       
974. 2601040 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 400.0 400.0       
975. 2601050 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 189.5 189.5       
976. 2601060 Функціонування Державного металургійного музею України 48.1 48.1       
977. 2601070 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 20 000.0 20 000.0   -1480- Видатки за кодом 2601070 зменшити на 10,0 млн.грн.  Враховано    
    -1481- Необхідно додаткове фінансування у сумі 70000,0 тис.грн.  Відхилено    
978. 2601080 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 3 000.0 3 000.0   -1482- Необхідно додаткове фінансування у сумі 1817,0 тис.грн.  Відхилено    
979. 2601090 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 15 000.0 15 000.0   -1483- Гуров В.М.
Передбачити на програму "Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди" 47000 тис.грн.  
Відхилено    
    -1484- Необхідно додаткове фінансування у сумі 32000,0 тис.грн.  Відхилено    
980. 2601100 Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" 10 000.0 10 000.0   -1485- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 2601100 збільшити на 15,0 млн. грн.  
Враховано    
    -1486- потрібно додатково 31241,4 тис. грн., в т.ч.: Яворівському ДГХП "Сірка" - 7167,0 тис. грн.; Стебницькому ДГХП "Полімінерал" - 9974,4 тис. грн.; Роздільському ДГХП "Сірка" - 4600,0 тис. грн.; ДП "Подорожнянський рудник" - 9500,0 тис. грн.  Враховано частково    
    -1487- Стоян О.М.
Турманов В.І.
Хара В.Г.
Збільшити видатки на проведення обов'язкових природоохоронних робіт у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник" до 69138,4 тис. грн.  
Враховано частково    
    -1488- Шершун М.Х.
Окремим рядком передбачити Мінпромполітики України кошти на розроблення проектно-кошторисної документації щодо створення промислової інфраструктури із знищення заборонених і непридатних до використання пестицидів в сумі 900 тис. гривень.  
Відхилено    
981. 2601110 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 10 000.0 10 000.0   -1489- Необхідно додаткове фінансування у сумі 173400,0 тис.грн.  Відхилено    
    -1490- Єщенко В.М.
Мороз А.М.
Збільшити видатки на заходи спеціального призначення підприємств і організацій оборонного комплексу до 183400,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -1491- Додатково виділити 184 млн. грн. на фінансування витрат Міністерства промислової політики за статтею "Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу" і визначити їх в розмірі 194 млн.грн. (код 2601110)  Відхилено    
982. 2601120 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 2 000.0 2 000.0       
983. 2601130 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 5 152.0 5 152.0   -1492- Видатки за кодом 2601130 зменшити на 3,58 млн. грн.  Враховано    
984. 2601140 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 706.2 706.2       
985. 2601160 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 20 000.0 6 210.0 26 210.0   -1493- Видатки за кодом 2601160 по загальному фонду зменшити на 10,0 млн.грн.  Враховано    
    -1494- Необхідно додаткове фінансування у сумі 98790,0 тис.грн.  Відхилено    
    -1495- Єщенко В.М.
Мороз А.М.
Збільшити видатки на державну підтримку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до 450000,0 тис. грн.  
Відхилено    
    -1496- Салмін О.В.
Передбачити обсяги бюджетних асигнувань до одного відсотка від загальних видатків державного бюджету на фінансування заходів з підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу у розмірі 150 млн. грн. окремим рядком - "На зернозбиральні комбайни"  
Відхилено    
986. 2601170 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу -6 210.0 -6 210.0   -1497- Баранівський О.П.
Передбачити видатки на фінансування програми "Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" у сумі 18,0 млн. грн.  
Враховано    
987. 2800000 Міністерство аграрної політики України 984 869.4 530 920.8 1 515 790.2   -1498- Видатки на фінансування Міністерства аграрної політики збільшити на 211,0 млн. грн.  Враховано    
    -1499- Мороз О.О.
Включити окремим рядком видатки у розмірі 21 млн.грн. за програмною класифікацією "Фінансова піідтримка вирощування льону в поліській зоні  
Відхилено    
    -1500- Коновалюк В.І.
Збільшити фінансування сільського господарства на 100 000 тис.грн.  
Враховано частково    
    -1501- Передбачити видатки на фінансування заходів Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сумі 1196,8 тис. грн.  Відхилено    
    -1502- Асадчев В.М.
Всього додатково видатків по розпоряднику - 16 500 т. грн.  
Враховано частково    
    -1503- Томич І.Ф.
Відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на 2001-2004 роки" передбачити у проекті Державного бюджету на 2003 рік не менш 5 відсотків коштів від доходної частини бюджету на підтримку галузі та фінансування державних програм.  
Враховано частково    
    -1504- Артеменко Ю.А.
Передбачити кошти на підтримання сільгоспвиробників, які виробляють молоко і вовну та вирощують молодняк великої рогатої худоби.  
Враховано частково    
    -1505- Жовтяк Є.Д.
За кодом 2800000 Міністерство аграрної політики цифри " 984 869, 4", та "1 515 790, 2" замінити на цифри "1 134 869, 4", та "1 665 790, 2"  
Враховано частково    
    -1506- Шпак В.Ф.
По коду 2800000 цифри 984869,4 та 942238,3 у загальному фонді замінити на цифри 1284869,4 та 1242238,3; у графі "разом" цифри 1515790,2 - на 1815790,2  
Враховано частково    
988. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 638 033.5 413 163.8 1 051 197.3       
989. 2801010 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 10 175.5 10 175.5       
990. 2801020 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 476.4 476.4       
991. 2801030 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 6 000.0 6 000.0       
992. 2801040 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 2 918.7 1 000.0 3 918.7       
993. 2801050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 1 673.0 1 673.0       
994. 2801060 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 1 198.4 1 198.4   -1507- Поновити код 2801070 "Оздоровлення та виховання дітей працівників агропромислового комплексу" та передбачити видатки в сумі 4 млн. грн.  Відхилено    
995. 2801080 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 87 975.3 56 837.1 144 812.4       
996. 2801090 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 7 847.9 7 949.9 15 797.8       
997. 2801100 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 93 931.9 104 720.6 198 652.5       
998. 2801110 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 35 592.7 13 000.0 48 592.7       
999. 2801120 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 553.0 480.2 1 033.2       
1000. 2801130 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 8 700.0 8 700.0       
1001. 2801140 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 1 500.0 936.0 2 436.0       
1002. 2801150 Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 1 562.8 1 562.8       
1003. 2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 20 000.0 1 100.0 21 100.0   -1508- Видатки за кодом 2801160 збільшити на 10,0 млн. грн.  Враховано    
    -1509- Кирильчук Є.І.
Збільшити видатки по коду 2801160 "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників" до суми 50 млн. грн., що дасть можливість покращити життєвий рівень сільського населення.  
Враховано частково    
    -1510- Бронніков В.К.
Передбачити кошти для надання пільгових строкових кредитів в обсягах, необхідних для реалізації завдань програми "Сільське подвір'я" (Власний дім")  
Враховано частково    
    -1511- Жовтяк Є.Д.
За кодом 2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників цифри "20 000,0" та "21 100,0" замінити на цифри "70 000,0" та "71 100,0"  
Враховано частково    
1004. 2801170 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 4 000.0 4 000.0   -1512- Видатки за кодом 2801170 скасувати  Враховано    
    -1513- Збільшити на 96 млн. грн. видатки загального фонду по коду 2801170 "Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу" та передбачити в сумі 100 млн. грн.  Відхилено    
    -1514- Зменшити видатки по коду 2801170 на 10000,0 тис.грн.  Враховано частково    
    -1515- Зменшити видатки загального фонду по коду 2801170 "докорінне поліпшення земель підприємств агпропромислового комплексу" на 350 тис.грн.  Враховано    
1005. 2801180 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 2 000.0 2 000.0       
1006. 2801190 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 58 500.0 58 500.0   -1516- Видатки за кодом 2801190 збільшити на 12,0 млн. грн.  Враховано    
    -1517- Асадчев В.М.
Видатки за кодом 2801190 0421 збільшити з 58 500 т. грн. до 75 000 т. грн.  
Враховано частково    
    -1518- Тарасюк І.Г.
Збільшити видатки на виконання програми селекції в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу до 73,5 млн. грн.  
Враховано частково    
    -1519- Сігал Є.Я.
Зменшити видатки по коду 2801190 "Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" на 58500 тис.грн.  
Відхилено    
1007. 2801200 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 2 000.0 2 000.0       
1008. 2801210 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 49 500.0 11 700.0 61 200.0   -1520- Видатки за кодом 2801210 зменшити на 8,0 млн. грн.  Враховано    
    -1521- Збільшити на 54 млн. грн. видатки загального фонду по коду 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва (доплата за молодняк ВРХ підвищених вагових кондицій)" та передбачити в сумі 103,5 млн. грн.  Відхилено    
    -1522- Мельничук М.В.
Передбачити в рамках державної програми розвитку тваринництва (код КПКВБ 2801210) надання приватному підприємству "Колос" Чернівецької області фінансування у обсязі 1,5 млн. грн.  
Відхилено    
    -1523- Сігал Є.Я.
Зменшити видатки по коду 2801210 "Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва" на 61200 тис.грн.  
Враховано частково    
1009. 2801220 Селекція в рослинництві та сортовипробування 42 500.0 42 500.0   -1524- Видатки за кодом 2801220 збільшити на 12,0 млн. грн.  Враховано    
    -1525- Зменшити видатки загального фонду по коду 2801220 "селекція та сортовипробування" на 2600 тис.грн.  Відхилено    
    -1526- Сігал Є.Я.
Зменшити видатки по коду 2801220 "Селекція в рослинництві та сортовипробування" на 42500 тис.грн.  
Відхилено    
1010. 2801230 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 10 000.0 3 500.0 13 500.0   -1527- Видатки за кодом 2801230 по загальному фонду скасувати  Враховано    
    -1528- Томич І.Ф.
Збільшити видатки по коду 2801230 "Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств" до суми 800 млн. грн.  
Відхилено    
    -1529- Збільшити на 8 млн. грн. видатки загального фонду по коду 2801230 "Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств" та передбачити в сумі 18 млн. грн.  Відхилено    
    -1530- Жовтяк Є.Д.
За кодом 2801230 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств цифри "10 000, 0" та "13 500, 0" замінити на цифри "110 000,0" та "135 000,0"  
Відхилено    
    -1531- Сігал Є.Я.
Зменшити видатки по коду 2801230 "Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств" на 13500 тис.грн.  
Враховано    
1011. 2801240 Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 43 000.0 43 000.0   -1532- Видатки за кодом 2801240 збільшити на 19,0 млн. грн.  Враховано    
    -1533- Збільшити на 107 млн. грн. видатки загального фонду по коду 2801240 "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" та передбачити в сумі 150 млн. грн.  Враховано частково    
    -1534- Сігал Є.Я.
Збільшити видатки по коду 2801240 "Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків" на 180700 тис.грн.  
Враховано частково    
1012. 2801250 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. 5 000.0 5 000.0       
1013. 2801260 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 9 530.0 9 530.0       
1014. 2801270 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 2 000.0 2 000.0       
1015. 2801280 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 4 000.0 4 000.0   -1535- Видатки за кодом 2801280 скасувати  Враховано    
1016. 2801290 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 5 000.0 5 000.0   -1536- Видатки за кодом 2801290 скасувати  Враховано    
    -1537- Сігал Є.Я.
Зменшити видатки по коду 2801290 "Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу" на 5000 тис.грн.  
Враховано    
1017. 2801300 Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 16 000.0 16 000.0   -1538- Видатки за кодом 2801300 скасувати  Враховано    
1018. 2801310 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 69 343.2 70 000.0 139 343.2   -1539- Зменшити видатки по коду 2801310 "організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу" на 43920 тис.грн.,в т.ч. за рахунок загального фонду 7420 тис.грн. та спеціального фонду - 36500 тис.грн.  Відхилено    
1019. 2801320 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 23 851.3 8 640.0 32 491.3       
1020. 2801330 Створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння 10 000.0 20 000.0 30 000.0       
1021. 2801340 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 5 000.0 5 000.0       
1022. 2801350 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 105 300.0 105 300.0       
1023. 2801360 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 703.4 1 703.4       
1024. 2801380 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років -25 000.0 -25 000.0       
1025. 2801400 Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам -3 500.0 -3 500.0       
1026. 2801410 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -1 000.0 -1 000.0       
1027. 2801430 Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 32 500.0 32 500.0   -1540- Видатки за кодом 2801430 передбачити у видатках Національної акціонерної компанії "Украгролізінг"  Враховано    
    -1541- Передбачити видатки загального фонду по коду 2801430 "Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" в сумі 100 млн. грн.  Відхилено    
    -1542- Шпак В.Ф.
Код 2801430, слова "часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" та цифри 32500,0 у спеціальному фонді та у колонці "Разом" виключити.  
Враховано    
    -1543- Доповнити окремим рядком "Фінансування селекції і насінництва кукурудзи" та передбачити видатки в сумі 22,5 млн. грн.  Відхилено    
    -1544- Передбачити 50000 тис.грн. на часткову компенсацію страхових платежів із загального фонду Передбачити 300000 тис.грн. на фінансування заставних закупок зерна із загального фонду  Враховано частково    
    -1545- Салмін О.В.
запланувати кошти на передбачену (до 40 відсотків) компенсацію вартості техніки виробництва вітчизняних машинобудівників для агропромислового комплексу, в тому числі 60 млн. грн. на закупівлю зернозбиральних комбайнів.  
Відхилено    
1028. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 206 631.3 105 000.0 311 631.3       
1029. 2802010 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 38 068.3 38 068.3       
1030. 2802020 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному протиепізоотичному бюро 52 450.0 52 450.0   -1546- Збільшити на 97550 тис. грн. видатки загального фонду по коду 2802020 "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному протиепізоотичному бюро" та передбачити в сумі 150 млн. грн.  Враховано частково    
    -1547- Видатки за кодом 2802020 збільшити на 15,0 млн. грн.  Враховано    
1031. 2802030 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 116 113.0 105 000.0 221 113.0   -1548- Передбачити видатки на фінансування програми "Кошти на здійснення заставних операцій з зерном" у сумі 100,0 млн. грн.  Враховано    
1032. 2803000 Державний департамент продовольства 1 591.7 6.2 1 597.9       
1033. 2803010 Керівництво та управління у сфері продовольства 775.3 775.3       
1034. 2803020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 98.4 98.4       
1035. 2803040 Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 570.0 570.0       
1036. 2803050 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 148.0 6.2 154.2       
1037. 2804000 Державний департамент рибного господарства 43 362.6 9 150.1 52 512.7   -1549- Шведенко М.М.
Передбачити видатки на виконання Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки в обсязі 113,4 млн. грн.  
Відхилено    
    -1550- Шведенко М.М.
Передбачити видатки на фундаментальні дослідження у сфері океанології та використання морських ресурсів в обсязі 1600 тис. грн.  
Відхилено    
1038. 2804010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 734.1 734.1   -1551- Шведенко М.М.
Видатки на керівництво та управління у сфері рибного господарства (код 2804010) встановити в обсязі 1627,0 тис. грн.  
Відхилено    
1039. 2804030 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 2 827.4 2 827.4       
1040. 2804040 Підготовка кадрів для рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 603.9 3 886.1 7 490.0       
1041. 2804050 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 973.2 4 152.0 7 125.2       
1042. 2804060 Забезпечення проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів на учбовому вітрильному судні 520.0 60.0 580.0   -1552- Шведенко М.М.
Видатки за кодом 2804060 збільшити на 5500,0 тис. грн.  
Відхилено    
1043. 2804070 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 31 364.0 502.0 31 866.0   -1553- Шведенко М.М.
Видатки на відтворення та охорону водних живих ресурсів і регулювання рибальства (код 2804070) збільшити на 46,3 млн. грн.  
Відхилено    
1044. 2804080 Селекція у рибному господарстві 1 340.0 1 340.0   -1554- Шведенко М.М.
Видатки на селекцію у рибному господарстві (код 2804080) збільшити на 17364,6 тис. грн.  
Відхилено    
1045. 2804090 Участь у міжнародних морських риболовних організаціях 550.0 550.0       
1046. 2805000 Українська академія аграрних наук 89 999.2 36 100.7 126 099.9   -1555- Вінський Й.В.
Виділити кошти у сумі 10 млн.грн. Інституту винограду і вина "Магарач" УААН для відновлення матеріально-технічної бази та відзначення ювілею інституту.  
Відхилено    
1047. 2805020 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 3 194.5 160.0 3 354.5       
1048. 2805030 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 41 194.7 12 521.8 53 716.5   -1556- Залишити видатки загального фонду по коду 2805030 на рівні плану поточного року 53184,6 тис.грн.  Відхилено    
1049. 2805040 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 23 855.6 22 421.4 46 277.0   -1557- Залишити видатки загального фонду по коду 2805040 на рівні плану поточного року 28865,7 тис.грн.  Відхилено    
1050. 2805050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 137.5 137.5       
1051. 2805060 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 4 629.9 117.5 4 747.4       
1052. 2805070 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 200.0 200.0       
1053. 2805080 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 500.0 5 500.0       
1054. 2805090 Селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва 7 500.0 7 500.0       
1055. 2805100 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 1 875.0 530.0 2 405.0       
1056. 2805110 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 912.0 350.0 2 262.0       
1057. 2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" -32 500.0 -32 500.0   -1558- Видатки Національної компанії "Украгролізінг" збільшити на 100 млн. грн.  Враховано    
    -1559- Шпак В.Ф.
Передбачити на закупівлю техніки на умовах фінансового лізингу кошти із загального фонду в сумі 300,0 млн. грн. по коду 2806000.  
Враховано частково    
    -1560- Гіршфельд А.М.
Недоречним є введення окремим кодом 2806000 НАК "Ук