Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення дублювання функцій контролю під час перевірки продукції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. В абзаці третьому частини першої статті 11 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 8, ст. 62) слово "стандартам" замінити словами "вимогам, визначеним законодавством".   -1- Майко В.І.
В пункті 1 та 2 слова "визначеним законодавством" замінити словами "встановленим відповідно до закону".  
Враховано   1. В абзаці третьому частини першої статті 11 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 8, ст. 62) слово "стандартам" замінити словами "вимогам, встановленим відповідно до закону".  
6. 2. Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 247; 2000 р., № 27, ст. 213) доповнити абзацом такого змісту: "Нагляд за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, здійснюють державні органи ветеринарної медицини".   -2- Акопян В.Г.
Богатирьова Р.В.
Круглов М.П.
Клюєв А.П.
Абзац другий пункт перший статті другої Декрету Кабінету Міністрів України від "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" доповнити абзацом такого змісту: "Нагляд за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством, здійснюють державні органи ветеринарної медицини".  
Враховано частково   2. Пункт 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 247; 2000 р., № 27, ст. 213) доповнити абзацом третім такого змісту: "Нагляд за додержанням ветеринарно-санітарних вимог, встановлених відповідно до закону, здійснюють державні органи ветеринарної медицини".  
7. 3. Пункт 3 статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289) доповнити реченнями такого змісту: "Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому повинні визнаватися іншими органами із сертифікації, що проводять обов'язкову сертифікацію продукції. Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться".   -3- Майко В.І.
У пункті 3 слова "повинні визнаватися іншими органами із сертифікації, що проводять обов'язкову сертифікацію продукції" замінити словами "не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами)", а далі за текстом. У другому реченні після крапки доповнити словами "крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань".  
Враховано   3. Пункт 3 статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 27, ст. 289) доповнити реченнями такого змісту: "Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться, крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів".  
    -4- Царенко О.М.
Поліщук К.А.
Будаг'янц М.А.
Гапочка М.М.
Тополов В.С.
Астров-Шумілов Г.К.
Сміяненко І.М.
Мельников М.П.
Солошенко М.П.
Бойко В.О.
Надрага В.І.
Мороз А.М.
Слаута В.А.
Борзих О.І.
Сас С.В.
Семенюк В.П.
Гуров В.М.
Шевченко О.О.
Клюєв А.П.
Акопян В.Г.
Богатирьова Р.В.
Круглов М.П.
Пункт 3 статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" доповнити словами такого змісту: "Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюється після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів".  
Враховано    
    -5- Поліщук М.Є.
Пункт третій викласти в такій редакції: "3. У статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію": 1) у пункті 2: після слів "повинна включати" доповнити словами "проведення санітарно-епідеміологічної, екологічної, ветеринарної та інших необхідних видів державних експертиз, а також"; слово "технічний" виключити; 2) пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому повинні визнаватися іншими органами з сертифікації, що проводять обов'язкову сертифікацію продукції. Повторні випробування за зазначеними характеристиками цієї продукції не проводяться".  
Враховано частково    
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.