Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення      проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:      І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
3. 1. Доповнити Кодекс статтею 188-16 такого змісту:   -1- Маркуш М.А.
У зв'язку з тим, що стаття 188-16 вже існує у Законі України, який був прийнятий Верховною Радою України 6 березня 2003 року, пропоную цифри "188-16" замінити цифрами 188-17.  
Враховано   1. Доповнити Кодекс статтею 188-17 такого змісту:  
4. "Стаття 188-16. Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   -2- Чикал А.В.
Пропоную у статті 188-17 Кодексу слова "законних розпоряджень чи приписів, інших" виключити у зв'язку з тим, що згідно чинного законодавства такі документи зазначеним органом виконавчої влади не видаються.  
Враховано   "Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  
    -3- Толстоухов А.В.
Пропоную статтю 188-17 Кодексу викласти у такій редакції: "Стаття 188-17. Не виконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Не виконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема: порушення правил безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів, що може або призвело до аварії або катастрофи; незабезпечення аварійно-рятувального обслуговування об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню Державними аварійно-рятувальними службами (формуваннями); невиконання посадовими особами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано частково    
5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,-      Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,-  
6. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
7. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,-      Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення,-  
8. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".   -4- Богатирьова Р.В.
Пропоную підняти розміри штрафів і санкцію частини першої статті 188-17 викласти у такій редакції: " тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано частково   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
    -5- Богатирьова Р.В.
Пропоную санкцію частини другої статті 188-17 викласти у такій редакції: "тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено Штрафи невиправдано високі   
9. 2. Статтю 221 після цифр "188-13, 188-14" доповнити цифрами "188-16".   -6- Маркуш М.А.
Пропоную пункт другий проекту викласти у такій редакції: "Статтю 221 та частину першу статті 294 Кодексу після цифр "188-16" доповнити цифрами "188-17".  
Враховано   2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-16" доповнити цифрами "188-17".  
10. 3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:   -7- Сімонов В.Д.
Пропоную пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу доповнити абзацом такого змісту: "органів державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 188-16)".  
Відхилено   3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:  
11. "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)".      "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-17)".  
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.