Кількість абзаців - 98 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України"      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" Верховна Рада України      У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. п о с т а н о в л я є:       
5. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:      І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
6. 1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:      1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:  
7. 1) у статті 101:      1) у статті 101:  
8. пункт 3 викласти в такій редакції:      пункт 3 викласти в такій редакції:  
9. "3) командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах";   -1- Кузьмук О.І.
У статті 101 пункт 3 викласти в такій редакції: начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, а командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах".  
Враховано   "3) начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил України та військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, а командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов'язаними під час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, з'єднання, установи чи на військових об'єктах";  
10. доповнити статтю пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:      доповнити статтю 101 пунктом 3-1 такого змісту:  
11. "3-1) начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та їх заступники з питань провадження дізнання - у справах про злочини, віднесені законом до їх відання;   -2- Кузьмук О.І.
Доповнити статтю 101 пунктом 3-1 такого змісту: "3-1) командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України";  
Враховано   "3-1) командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України";  
12. 3-2) командири кораблів - у справах про злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями, а також у справах про злочини, вчинені працівниками Збройних Сил України у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час походу за межами України";   -3- Сімонов В.Д.
У статті 101 пункт 3-2 вилучити.  
Враховано    
13. доповнити статтю після пункту 8 приміткою такого змісту:   -4- Кузьмук О.І.
У статті 101 після пункту 8 примітку вилучити.  
Враховано    
14. "Примітка. Командири (начальники) військових частин, з'єднань, начальники військових установ Збройних Сил України виконують функції органу дізнання до 1 січня 2005 року";       
15. 2) перше речення частини першої статті 136 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо військовослужбовців та працівників Збройних Сил України)";   -5- Манчуленко Г.М.
Частину першу статті 136 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо військовослужбовців та працівників Збройних Сил України)".  
Враховано   2) частину першу статті 136 після слів "органами внутрішніх справ" доповнити словами "та Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (щодо військовослужбовців та працівників Збройних Сил України)";  
16. 3) у статті 155:      3) у статті 155:  
17. частину другу доповнити реченням такого змісту: "Місцями досудового ув'язнення для тримання військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -6- Доманський А.І.
Статтю 155 доповнити новою частиною такого змісту: "Місцями попереднього ув'язнення для тримання військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі ізолятори. Ці особи перебувають в слідчому ізоляторі або на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України за рішенням слідчого. В окремих випадках військовослужбовці можуть перебувати в місцях тримання затриманих". У зв'язку з цим частини четверту, п'яту, шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою, сьомою;  
Враховано   після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "Місцями попереднього ув'язнення для тримання військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або слідчі ізолятори. Ці особи перебувають в слідчому ізоляторі або на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України за рішенням слідчого. В окремих випадках військовослужбовці можуть перебувати в місцях тримання затриманих". У зв'язку з цим частини четверту, п'яту, шосту вважати відповідно частинами п'ятою, шостою, сьомою;  
    -7- Маркуш М.А.
Частину другу статті 155 "Місцями досудового ув'язнення для тримання військовослужбовців, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, є гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України" вилучити.  
Враховано частково    
18. друге речення частини третьої після слів "у слідчий ізолятор" доповнити словами "або гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -8- Манчуленко Г.М.
Частину п'яту статті 155 після слів "у слідчий ізолятор" доповнити словами "або на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
Враховано   частину п'яту після слів "у слідчий ізолятор" доповнити словами "або на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
19. 4) назву та текст статті 410-1 після слів "в слідчому ізоляторі", "слідчий ізолятор" доповнити відповідно словами "гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", "гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".   -9- Манчуленко Г.М.
Назву і текст статті 410-1 після слів "в слідчому ізоляторі", "в слідчий ізолятор" доповнити відповідно словами "на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", "на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   4) назву і текст статті 410-1 після слів "в слідчому ізоляторі", "в слідчий ізолятор" доповнити відповідно словами "на гауптвахті Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", "на гауптвахту Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
20. 2. У статті 105 Виправно-трудового кодексу України:      2. У статті 105 Виправно-трудового кодексу України:  
21. 1) доповнити перше речення статті після слова "гауптвахті" словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -10- Зубов В.С.
У тексті статті 105 після слів "на гауптвахті", "на гауптвахту" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
Враховано   1) у тексті після слів "на гауптвахті", "на гауптвахту" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
22. 2) частину десяту викласти в такій редакції:      2) частину десяту викласти в такій редакції:  
23. "Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби та інших заходів заохочення і стягнення користується начальник Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області, начальник територіального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".   -11- Доманський А.І.
Частину десяту статті 105 викласти в такій редакції "Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби, а так само застосування інших заходів заохочення і стягнення користується відповідний начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   "Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування часу відбування арешту до загального строку військової служби, а так само застосування інших заходів заохочення і стягнення користується відповідний начальник органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
    -12- Маркуш М.А.
Законопроект узгодити з проектом Виправно-трудового кодексу України.  
Враховано    
24. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):      3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
25. 1) друге речення частини першої статті 15 після слів "з корупцією" доповнити словами "незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у нетверезому стані, порушення тиші у громадських місцях";   -13- Сімонов В.Д.
Частину першу статті 15 після слів "з корупцією" доповнити словами "порушення тиші в громадських місцях";  
Враховано   1) частину першу статті 15 після слів "з корупцією" доповнити словами "порушення тиші в громадських місцях";  
26. 2) абзац перший статті 122-2 після слів "працівника міліції" доповнити словами "а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      2) абзац перший статті 122-2 після слів "працівника міліції" доповнити словами "а водіями військових транспортних засобів - вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
27. 3) абзац перший статті 122-3 після слів "працівником міліції" доповнити словами "посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      3) абзац перший статті 122-3 після слів "працівником міліції" доповнити словами "посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
28. 4) назву та абзац перший статті 124-1 після слів "медичним працівникам" доповнити словами "а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      4) назву та абзац перший статті 124-1 після слів "медичним працівникам" доповнити словами "а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
29. 5) назву та абзац перший статті 185-7 після слів "працівника міліції" доповнити словами "військовослужбовця Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -14- Сімонов В.Д.
. Назву та абзац перший статті 185-7 після слів "працівника міліції" доповнити словами "чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   5) назву та абзац перший статті 185-7 після слів "працівника міліції" доповнити словами "чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
30. 6) статтю 235-1 викласти в такій редакції:      6) статтю 235-1 викласти в такій редакції:  
31. "Стаття 235-1. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України   -15- Зубов В.С.
. Назву статті 235-1 викласти в такій редакції "Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   "Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.  
32. Начальники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядають справи про правопорушення, передбачені статтею 161, частинами першою і другою статті 178, статтями 182 і 184-1 цього Кодексу, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків.   -16- Сімонов В.Д.
. Частину першу статті 235-1 викласти в наступній редакції "Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу".  
Враховано   Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу.  
33. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою і другою статті 121, статтею 121-1, частинами першою, другою і третьою статті 122, статтею 122-3, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною другою статті 132, частиною четвертою статті 133 цього Кодексу.   -17- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 235-1 викласти в наступній редакції "Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.  
34. Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині другій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.   -18- Зубов В.С.
Частину третю статті 235-1 викласти в наступній редакції " Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України".  
Враховано   Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення у вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.  
35. Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, разом із вилученим у водія посвідченням передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до суду.   -19- Маркуш М.А.
У абзаці четвертому статті 235-1 вилучити слова "разом із вилученим у водія посвідченням".  
Враховано   Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до суду.  
36. Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.      Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128, 128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України";  
37. Порядок передачі матеріалів про порушення правил дорожнього руху для вирішення питання відповідними командирами (начальниками) про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності встановлюється Міністерством оборони України за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями";   -20- Сімонов В.Д.
Частину шосту статті 235-1 вилучити.  
Враховано    
38. 7) у статті 255:   -21- Доманський А.І.
Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7)";  
Враховано   7) у статті 255: пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту: "органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7)";  
39. у частині другій:       
40. пункт 11 після слів "посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      пункт 11 частини другої після слів "посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
41. доповнити частину пунктом 11-1 такого змісту:   -22- Зубов В.С.
У частині другій статті 255 вилучити пункт 11-1  
Враховано    
42. "11-1)- посадові особи органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44, 111, 173, 174, частина третя статті 178, статті 185 і 185-7)";       
43. 8) у статті 259:      8) у статті 259:  
44. частину першу після слів "доставлено в міліцію" доповнити словами "в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "працівником міліції" - словами "посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      частину першу після слів "доставлено в міліцію" доповнити словами "в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "працівником міліції" - словами "посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
45. доповнити статтю частиною такого змісту:   -23- Доманський А.І.
Статтю 259 доповнити частиною сьомою такого змісту:  
Враховано   доповнити частиною сьомою такого змісту:  
46. "У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та у разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      "У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та в разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
47. 9) пункт 4 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:      9) пункт 4 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:  
48. "4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи у громадських місцях у нетверезому стані, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, що керують військовими транспортними засобами";   -24- Зубов В.С.
Пункт 4 частини другої статті 262 викласти в наступній редакції "посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи в громадських місцях в п'яному вигляді, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, що керують військовими транспортними засобами".  
Враховано   "4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання спиртних напоїв у громадських місцях, появи в громадських місцях в п'яному вигляді, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами";  
49. 10) перше речення частини четвертої статті 263 після слів "вимозі працівника міліції" доповнити словами "військовослужбовця Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -25- Доманський А.І.
Частину четверту статті 263 після слів "вимог працівника міліції" доповнити словами "чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   10) частину четверту статті 263 після слів "вимог працівника міліції" доповнити словами "чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
50. 11) частину першу і перше речення частини третьої статті 264 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".   -26- Зубов В.С.
Частини першу і третю статті 264 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   11) частини першу і третю статті 264 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
51. 4. В абзаці десятому пункту 5 статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 1993 р., № 11, ст. 83; 2000 р., № 10, ст. 79; 2001 р., № 10, ст. 44, № 40, ст. 193; 2002 р., № 17, ст. 117) слова "військовим патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів" замінити словами "військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування".      4. В абзаці десятому пункту 5 статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526) слова "військовим патрулям, представникам військової комендатури, військових частин або військових комісаріатів" замінити словами "військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування".  
52. 5. Частину першу статті 10 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233) після слів "органів митної служби" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".      5. Частину першу статті 10 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233) після слів "органів митної служби" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
53. 6. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 1999 р., № 19, ст. 173):      6. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 1999 р., № 19, ст. 173):  
54. 1) у статті 14:   -27- Сімонов В.Д.
Абзац четвертий частини третьої статті 14 після слів "органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   1) у статті 14: абзац четвертий частини третьої після слів "органів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
55. частину четверту після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";   -28- Зубов В.С.
Частину четверту статті 14 доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   частину четверту після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
56. частину шосту після слів "військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";   -29- Сімонов В.Д.
Частину шосту статті 14 після слів "військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
Враховано   частину шосту після слів "військової інспекції безпеки дорожнього руху" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
57. 2) у статті 15:       
58. перше речення частини тринадцятої та частину чотирнадцяту після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -30- Маркуш М.А.
Статтю 15 вилучити.  
Враховано    
59. 3) у статті 16:      2) у статті 16:  
60. у частині другій:      у частині другій:  
61. абзац другий після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також на вимогу посадових осіб органів військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -31- Сімонов В.Д.
Абзац другий частини другої статті 16 після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   абзац другий після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів на вимогу посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
62. абзац третій після слів "працівників міліції" доповнити словами "та посадових осіб органів військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";   -32- Кузьмук О.І.
Абзац третій статті 16 після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів - посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   абзац третій після слів "працівників міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів - посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
63. пункт "а" та перше речення пункту "б" частини третьої після слів "працівникам міліції" доповнити словами "посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (щодо водіїв військових транспортних засобів)";   -33- Сімонов В.Д.
У частині третій статті 16 пункт "а" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України"; пункт "б" після слів "працівникам міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   у частині третій: пункт "а" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України"; пункт "б" після слів "працівникам міліції" доповнити словами "а водії військових транспортних засобів також і посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
64. 4) у статті 48:      3) у статті 48:  
65. назву та частину першу після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      назву та частину першу після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
66. частину третю після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".      частину третю після слів "Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
67. 7. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 1999 р., № 4, ст. 35; 2001 р., № 40, ст. 193; 2002 р., № 32, ст. 232, № 33, ст. 236):      7. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236; із змінами внесеними Законом України від 6 грудня 2003 року № 488 - ІY):  
68. 1) у статті 4:      1) у статті 4:  
69. у частині першій:       
70. перше речення після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -34- Маркуш М.А.
У частині першій статті 4 після слів "слідчі ізолятори Державного департаменту України з питань виконання покарань" доповнити словами "гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а слова "або на гауптвахті" виключити.  
Враховано   у частині першій після слів "слідчі ізолятори Державного департаменту України з питань виконання покарань" доповнити словами "гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а слова "або на гауптвахті" виключити;  
71. у другому реченні слова "або на гауптвахті" виключити;       
72. частину другу після слів "на гауптвахті" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -35- Маркуш М.А.
Частини другу і третю статті 4 після слів "на гауптвахті" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
Враховано   частини другу і третю після слів "на гауптвахті" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
73. 2) у статті 8:      2) у статті 8:  
74. абзац десятий частини другої після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      абзац десятий частини другої після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
75. частину п'яту після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України";   -36- Маркуш М.А.
У частині п'ятій статті 8 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України";  
Враховано   частину п'яту після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України";  
76. 3) частину п'яту статті 9 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";      3) частину п'яту статті 9 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";  
77. 4) частину п'яту статті 11 після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Міністерством оборони України";   -37- Маркуш М.А.
У частині п'ятій статті 11 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";  
Враховано   4) частину п'яту статті 11 після слів "Державним департаментом України з питань виконання покарань" доповнити словами "Міністерством оборони України";  
78. 5) частину п'яту статті 18 після слів "місті Севастополі" доповнити словами "начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -38- Маркуш М.А.
У частині п'ятій статті 18 після слів "начальники управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області" доповнити словами "начальник Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області, начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "голова Державного департаменту України з питань виконання покарань або його заступник" доповнити словами "Міністр оборони України, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або його перший заступник";  
Враховано   5) частину п'яту статті 18 після слів "начальники управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області" доповнити словами "начальник Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області, начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "голова Державного департаменту України з питань виконання покарань або його заступник" доповнити словами "Міністр оборони України, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або його перший заступник";  
79. 6) у статті 19:      6) у статті 19:  
80. частину першу після слів "Голови Служби безпеки" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -39- Маркуш М.А.
У частині першій статті 19 після слів "начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
Враховано   частину першу після слів "начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Київській області" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
81. частину третю після слів "Міністра внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";   -40- Маркуш М.А.
У частині третій статті 19 після слів "Міністра внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністерства оборони України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";;  
Враховано   частину третю після слів "Міністра внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністра оборони України, начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", а після слів "органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністерства оборони України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
82. 7) частину першу статті 21 після слів "служби безпеки" доповнити словами "і Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".   -41- Маркуш М.А.
У частині першій статті 21 після слів "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" доповнити словами "та військовослужбовці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   7) частину першу статті 21 після слів "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" доповнити словами "та військовослужбовці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
83. 8. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236):      8. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236):  
84. 1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "служби безпеки" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      1) пункт 1 частини першої статті 2 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
85. 2) статтю 4 після слів "Про оперативно-розшукову діяльність" доповнити словами "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України";   -42- Доманський А.І.
У статті 4 слова "та інші акти законодавства України" замінити словами "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України та інші акти законодавства України";  
Враховано   2) у статті 4 слова "та інші акти законодавства України" замінити словами "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України та інші акти законодавства України";  
86. 3) статтю 14 доповнити пунктом "є" такого змісту:      3) статтю 14 доповнити пунктом "є" такого змісту:  
87. "є) керівники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників цієї служби та їх близьких родичів";      "є) керівники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників цієї служби та їх близьких родичів";  
88. 4) частину першу статті 15 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:      4) частину першу статті 15 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:  
89. "ґ) щодо військовослужбовців і працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";      "ґ) щодо військовослужбовців і працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
90. 5) частину першу статті 24 після слів "Міністр внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністр оборони України".      5) частину першу статті 24 після слів "Міністр внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністр оборони України".  
91. 9. Статтю 4 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 34, ст. 266; 1998 р., № 26, ст. 149) доповнити пунктом "г" такого змісту:      9. Статтю 4 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 34, ст. 266; 1998 р., № 26, ст. 149) доповнити пунктом "г" такого змісту:  
92. "г) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".      "г) Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
93. 10. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176):      10. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176):  
94. 1) статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:   -43- Доманський А.І.
Статтю 10 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:  
Враховано   1) статтю 10 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:  
95. "Військова служба правопорядку у Збройних Силах України";   -44- Доманський А.І.
Частину четверту статті 14 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
Враховано   "Військова служба правопорядку у Збройних Силах України"; 2) частину четверту статті 14 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України";  
96. 2) частину першу статті 20 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".      3) частину першу статті 20 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Військової служби правопорядку у Збройних Силах України".  
97. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.