Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -1- Маркуш М.А.
Назва законопроекту ніякою мірою не відображає його змісту, тому пропоную назву викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства в галузі державного експортного контролю ".  
Враховано   проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства в галузі державного експортного контролю Верховна Рада України постановляє:  
1. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:      І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:  
2. 1. Доповнити Кодекс статтями 188-16 і 212-3 такого змісту:      1. Доповнити Кодекс статтями 188-17 і 212-4 такого змісту:  
3. "Стаття 188-16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю   -2- Маркуш М.А.
У зв'язку з тим, що стаття 188-16 вже існує у Законі України № 666, який був прийнятий Верховною Радою України 3 квітня 2003 року, пропоную цифри "188-16" замінити цифрами 188-17.  
Враховано   "Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю  
4. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю -   -3- Чикал А.В.
З метою узгодження ст. 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" із ст. 188-17 Кодексу України про адміністративні правопорушення, диспозицію статті 188-17 Кодексу доповнити словами "або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків ".  
Враховано   Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -  
5. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
6. "Стаття 212-3. Порушення законодавства у галузі державного експортного контролю   -4- Маркуш М.А.
У зв'язку з тим, що стаття 212-3 вже існує у Законі України № 676, який був прийнятий Верховною Радою України 3 квітня 2003 року, пропоную цифри "212-3 " замінити цифрами "212-4 ".  
Враховано   " Стаття 212-4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю  
7. Порушення законодавства у галузі державного експортного контролю, а саме:      Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю, а саме:  
8. 1) проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, а також щодо експорту товарів подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю;   -5- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Необхідно узгодити між собою ст. 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" і ст. 212-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також ст. 333 Кримінального кодексу.  
Враховано   1) проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів військового призначення, а також товарів подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю;  
9. 2) несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю звітів та відповідних документів про підсумки проведення переговорів, зазначених у підпункті 1 цієї статті, а також про фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також про використання цих товарів у заявлених цілях;      2) неподання або несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю звітів та відповідних документів про підсумки проведення переговорів, зазначених у пункті 1 цієї статті, а також про фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також про використання цих товарів у заявлених цілях;  
10. 3) знищення документів, пов'язаних з укладенням чи виконанням зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення та подвійного використання, на підставі яких було отримано дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, до закінчення терміну їх зберігання, передбаченого законодавством, -      3) навмисне знищення документів, пов'язаних з укладанням чи виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, до закінчення строку їх зберігання, передбаченого законом, -  
11. тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
12. 2. "Статтю 221 після цифр "188-14" доповнити цифрами "188-16, 212-3".   -6- Мазуренко В.І.
Пропоную статтю 2 проекту викласти у такій редакції: "Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-16" доповнити цифрами "188-17, а після цифр "212-3" доповнити цифрами "212-4". У зв'язку із зазначеними змінами пропоную статтю 4 проекту виключити.  
Враховано   2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "188-16" доповнити цифрами "188-17", а після цифр "212-3" доповнити цифрами "212-4".  
13. 3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:      3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:  
14. "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 188-16, 212-3)".      "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 188-17, 212-4)".  
15. 4. Частину першу статті 294 після цифр "188-14" доповнити цифрами "188-16", а після цифр "212-2" - цифрами "212-3".       
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.