Кількість абзаців - 5 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 6 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"      Проект Закон України "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Внести до статті 6 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 5-6, ст.30) такі зміни:      1. Внести до статті 6 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,№ 40, ст.364; 1996 р, № 28, ст.135; 2000р., № 22, ст.172) такі зміни:  
3. Абзац перший частини першої після слів „і товарів спеціального призначення" доповнити словами „а також договорів, за якими виникли форс-мажорні обставини".   -1- Шаров І.Ф.
У статті 6 конкретизувати формулювання "форс-мажорні обставини" або визначити перелік обставин, які можуть вважатися форс-мажорними.  
Відхилено   1) частину першоу після слів „і товарів спеціального призначення" доповнити словами „а також договорів, за якими виникли форс-мажорні обставини"; 2) доповнити частиною четвертою-п'ятою такого змісту: „ Якщо перевищення термінів, зазначених у статтях 1, 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених термінів зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня наступного за днем закінчення дії таких обставин. Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору".  
    -2- Цушко В.П.
Доповнити статтю 6 частиною четвертою такого змісту: „„Якщо перевищення термінів, зазначених у статтях 1, 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених термінів зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня наступного за днем закінчення дії таких обставин. Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору".  
Враховано    
4. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.