Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про списання вартості несплачених обсягів природного газу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про списання вартості несплачених обсягів природного газу      Про списання вартості несплачених обсягів природного газу  
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади списання заборгованості підприємств нафтогазового комплексу, яка виникла внаслідок здійснення неналежним чином та не в повному обсязі розрахунків бюджетів усіх рівнів за спожиті природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергію та тепловодопостачання (за складовою газу).      Цей Закон визначає правові та організаційні засади списання заборгованості підприємств нафтогазового комплексу, яка виникла внаслідок здійснення неналежним чином та не в повному обсязі розрахунків бюджетів усіх рівнів за спожиті природний газ та послуги з його транспортування, теплову енергію та тепловодопостачання (за складовою газу).  
4. Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств нафтогазового комплексу, яким завдано значних збитків через несвоєчасне та не в повному обсязі фінансування з бюджетів усіх рівнів: пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу та послуг з його транспортування і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу), бюджетних установ та організацій.      Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств нафтогазового комплексу, яким завдано значних збитків через несвоєчасне та не в повному обсязі фінансування з бюджетів усіх рівнів: пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу та послуг з його транспортування і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу), бюджетних установ та організацій.  
5. Метою цього Закону є впровадження механізмів списання заборгованості, які сприятимуть запобіганню банкрутству підприємств нафтогазового комплексу з не залежних від них обставин, поліпшенню їх фінансового становища.      Метою цього Закону є впровадження механізмів списання заборгованості, які сприятимуть запобіганню банкрутству підприємств нафтогазового комплексу з не залежних від них обставин, поліпшенню їх фінансового становища.  
6. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
7. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
8. вартість несплачених обсягів природного газу - це заборгованість за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязі сплатою бюджетами усіх рівнів пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу) і послуг з транспортування газу, фінансування бюджетних установ та організацій і виникла за період між датою споживання у 1995-1998 рр. і датою отримання коштів за нього та із зміною курсу долара США до національної валюти України за цей період;   -1- Косінов С.А.
П. 1 статті 1 викласти в наступній редакції: "вартість несплачених обсягів природного газу - це заборгованість за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязі сплатою бюджетами усіх рівнів пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу та теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу) і послуг з транспортування природного газу, фінансування бюджетних установ та організацій і виникла за період між датою споживання у 1995-1998 рр. і датою отримання коштів за нього та із зміною курсу долара США до національної валюти України за цей період, за виключенням сум заборгованості за спожитий природний газ і послуги з його транспортування, які підлягають стягненню на підставі рішень суду."  
Відхилено Положення проекту Закону не погіршує і не призупиняє раніше прийняті рішення судів, а питання виконання таких судових рішень вирішується між суб'єктами господарювання самостійно.  вартість несплачених обсягів природного газу - це заборгованість за спожитий природний газ та послуги з його транспортування, яка пов'язана з несвоєчасною та не в повному обсязі сплатою бюджетами усіх рівнів пільг, субсидій, різниці в ціні природного газу і теплової енергії та тепловодопостачання (за складовою газу) і послуг з транспортування газу, фінансування бюджетних установ та організацій і виникла за період між датою споживання у 1995-1998 рр. і датою отримання коштів за нього та із зміною курсу долара США до національної валюти України за цей період;  
9. підприємства теплопостачання - підприємства комунальної теплоенергетики, котельні промислових підприємств та інші котельні, які відпускали теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та організацій, що утримувались за рахунок бюджетів усіх рівнів.      Підприємства теплопостачання - підприємства комунальної теплоенергетики, котельні промислових підприємств та інші котельні, які відпускали теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та організацій, що утримувались за рахунок бюджетів усіх рівнів.  
10. Стаття 2. Сфера дії Закону   -2- Кабінет Міністрів України
статтю 2 необхідно узгодити з пунктом 3.1 статті 3 щодо переліку підприємств.  
Враховано   Стаття 2. Сфера дії Закону  
11. Дія цього Закону поширюється на НАК "Нафтогаз України"; дочірні компанії НАК "Нафтогаз України" - ДК "Газ України", ДК "Укргазвидобування" та її філії, ДК "Укртрансгаз" та її філії; ДАТ "Чорноморнафтогаз", ВАТ ''Укрнафта" та його структурні підрозділи, відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифікації, які здійснювали постачання природного газу у 1995-1998 рр. для потреб населення, бюджетних установ і організацій, підприємств теплопостачання.   -3- Кабінет Міністрів України
після слів "які здійснювали" доповнити словами: "видобування, транспортування та …." (далі за текстом)  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на НАК "Нафтогаз України"; дочірні компанії НАК "Нафтогаз України" - ДК "Газ України", ДК "Укргазвидобування" та її філії, ДК "Укртрансгаз" та її філії; ДАТ "Чорноморнафтогаз", ВАТ ''Укрнафта" та його структурні підрозділи, відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифікації, які здійснювали видобування, транспортування та постачання природного газу у 1995-1998 рр. для потреб населення, бюджетних установ і організацій, підприємств теплопостачання, а також на підприємства з теплопостачання, що надавали послуги з теплопостачання для населення, бюджетних установ і організацій.  
    -4- Буряк О.В.
У ст.2 в кінці речення додати слова "а також на підприємства теплопостачання"  
Враховано З урахуванням сфери дії Закону   
12. Стаття 3. Порядок та умови списання вартості несплачених обсягів природного газу   -5- Кабінет Міністрів України
У ст. 3 необхідно уточнити кому та перед ким здійснюється списання  
Враховано   Стаття 3. Порядок та умови списання вартості несплачених обсягів природного газу  
13. 3.1 Списанню підлягає вартість несплачених обсягів газу постачальникам:   -6- Рудьковський М.М.
п.3.1. викласти у наступній редакції Списанню підлягає вартість несплачених обсягів газу: а) бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиті населенням газ перед постачальниками природного газу - ВАТ з газопостачання та газифікації; б) бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиту населенням теплову енергію перед підприємствами з теплопостачання; в) установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед постачальниками природного газу - ВАТ з газопостачання та газифікації; г) установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед підприємствами з теплопостачання за спожиту теплову енергію; д) підприємств з теплопостачання перед ВАТ з газопостачання та газифікації за спожитий природний газ та послуги з його транспортування на виробництво теплової енергії в межах сум заборгованості визначеної в підпунктах "б", "г"; е) ВАТ з газопостачання та газифікації перед своїми кредиторами - ДК "Газ України" , ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" , ДАТ "Чорноморнафтогаз" за поставлений природний газ; ж) ДК "Газ України" та ДК "Укртрансгаз" перед НАК "Нафтогаз України" за поставлений природний газ; з) ДК "Укртрансгаз" перед ДК "Укргазвидобування" та ДК "Газ України" за поставлений природний газ; і) НАК "Нафтогаз України" перед ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ВАТ "Укрнафта" за поставлений природний газ.  
Враховано   3.1 Списанню підлягає вартість несплачених постачальникам обсягів газу та вартість несплаченої підприємствам теплопостачання теплової енергії (за складовою газу):  
14. а) бюджетами усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиті населенням газ і тепло (за складовою газу),      а) бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиті населенням газ перед постачальниками природного газу - ВАТ з газопостачання та газифікації;  
15. б) бюджетними установами та організаціями;      б) бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в ціні між тарифами за спожиту населенням теплову енергію перед підприємствами з теплопостачання;  
16. в) підприємствами з теплопостачання;      в) установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед постачальниками природного газу - ВАТ з газопостачання та газифікації;  
17. г) відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації;      г) установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед підприємствами з теплопостачання за спожиту теплову енергію;  
18. д) ДК "Газ України";      д) підприємств з теплопостачання перед ВАТ з газопостачання та газифікації за спожитий природний газ та послуги з його транспортування на виробництво теплової енергії в межах сум заборгованості визначеної в підпунктах "б", "г";  
19. е) НАК "Нафтогаз України".   -7- Горбачов В.С.
У пункті 3.1 статті 3 вилучити підпункти: б) бюджетними установами та організаціями; в) підприємствами з теплопостачання; г) відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації; д) ДК "Газ України"; е) НАК "Нафтогаз України".  
Відхилено Виключення зазначених підпунктів призведе до втрати зазначеним Законом основної мети на вирішення якої, він спрямований.  е) ВАТ з газопостачання та газифікації перед своїми кредиторами - ДК "Газ України" , ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" , ДАТ "Чорноморнафтогаз" за поставлений природний газ; ж) ДК "Газ України" та ДК "Укртрансгаз" перед НАК "Нафтогаз України" за поставлений природний газ; з) ДК "Укртрансгаз" перед ДК "Укргазвидобування" та ДК "Газ України" за поставлений природний газ; і) НАК "Нафтогаз України" перед ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ВАТ "Укрнафта" за поставлений природний газ.  
    -8- Буряк О.В.
Частину 3.1. ст.3 викласти в такій редакції: "Списанню підлягає вартість несплачених постачальникам обсягів газу та вартість несплаченої підприємствам теплопостачання теплової енергії (за складовою газу)"  
Враховано    
20. 3.2 Вартість несплачених обсягів природного газу підприємств, установ та організацій, визначених в підпунктах "а", "б" пункту 3.1 цієї статті, підлягає списанню в рахунок раніше списаної заборгованості постачальникам - організаціям, на які поширюється дія цього Закону, з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14).   -9- Рудьковський М.М.
п.3.2. викласти у наступній редакції: "Вартість несплачених обсягів природного газу бюджетами усіх рівнів, установами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів підлягає списанню в рахунок раніше списаної заборгованості постачальникам - організаціям, на яких поширюється дія цього Закону, з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14) з урахуванням багатоступінчатої системи проходження газу від газовидобувного підприємства до споживача".  
Враховано   3.2 Вартість несплачених обсягів природного газу бюджетами усіх рівнів, установами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів підлягає списанню в рахунок та в межах раніше списаної заборгованості постачальникам - організаціям, на яких поширюється дія цього Закону, з платежів до бюджету відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14) з урахуванням багатоступінчатої системи проходження газу від газовидобувного підприємства до споживача.  
    -10- Кабінет Міністрів України
у підпункті 3.2 статті 3 слова "в рахунок" замінити словами "в межах"  
Враховано частково    
    -11- Кабінет Міністрів України
пункт 3.2 суперечить підпунктам "а" та "б" пункту 3.1, якими не передбачено списання заборгованості підприємств  
Враховано в п.3.1.   
21. 3.3 Підприємствам, на які поширюється дія цього Закону, що постачали природний газ підприємствам теплопостачання, списується заборгованість з платежів до бюджету, яка підлягала розстроченню відповідно до пункту 18.1.2 ст. 18 Закону України № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" станом на 01.01.01 в межах сум дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання, для чого вартість несплачених підприємствами теплопостачання обсягів природного газу перераховується в національну грошову одиницю за курсом гривні 3, 427 до долара США   -12- Кабінет Міністрів України
у пункті 3.3 статті 3 слова "підлягала розстроченню" замінити словами "розстрочена".  
Відхилено Через відсутність коштів для сплати податкового боргу, більшість договорів про розстрочення податкового боргу розірвано.  3.3 Вартість несплачених обсягів природного газу підприємств-боржників, визначених в підпункті "д" пункту 3.1 цієї статті, підлягає списанню в рахунок списання заборгованості з платежів до бюджету підприємствам, на які поширюється дія цього Закону, що підлягала розстроченню відповідно до пункту 18.1.2 ст. 18 Закону України № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" станом на 01.01.2001 і не сплачена на день прийняття цього Закону, для чого вартість несплачених обсягів природного газу підприємств-боржників визначених в підпункті "д" пункту 3.1 цієї статті перераховується в національну грошову одиницю за курсом гривні 3,427 до долара США.  
    -13- Кабінет Міністрів України
п.3.3. викласти у наступній редакції: 3.3 Вартість несплачених обсягів природного газу підприємств-боржників, визначених в підпункті "в" пункту 3.1 цієї статті, підлягає списанню в рахунок списання заборгованості з платежів до бюджету підприємствам, на які поширюється дія цього Закону, що підлягала розстроченню відповідно до пункту 18.1.2 ст. 18 Закону України № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" станом на 01.01.2001 і не сплачена на день прийняття цього Закону, для чого вартість несплачених обсягів природного газу підприємств-боржників визначених в підпункті "в" пункту 3.1 цієї статті перераховується в національну грошову одиницю за курсом гривні 3,427 до долара США.  
Враховано з урахуванням змін в п. 3.1.   
    -14- Кабінет Міністрів України
після слів "в межах сум дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання" доповнити словами "що утворилася за рахунок сум заборгованості бюджетних установ та організацій, непогашеної станом на день вказаного списання".  
Враховано в підпункті "д" п. 3.1. ст.3   
    -15- Сабашук П.П.
пункт 3.3 статті 3 доповнити новим абзацом: "Боргові зобов'язання по курсовій різниці перед постачальниками , які визнані судовими органами, або самим споживачем, що перевищують цей курс, а також видані векселі під зобов'язання підлягають скасуванню"  
Відхилено Закон не може скасовувати судові рішення, але і не забороняє вирішувати зазначені питання на рівні договірних відносин між суб'єктами господарювання. Питання виконання таких судових рішень може вирішуватись між суб'єктами господарювання самостійно.   
    -16- Кабінет Міністрів України
у пункті 3.3 необхідно уточнити, яка дебіторська заборгованість підприємств теплопостачання мається на увазі.  
Враховано в підпункті "д" п. 3.1.   
22. 3.4 Списана відповідно до п. 3.2 та п. 3.3 заборгованість не підлягає включенню до валових доходів та витрат і не підлягає відображенню в податковому обліку податку на додану вартість підприємств та організацій, які здійснюють таке списання.      3.4 Списана відповідно до п. 3.2 та п. 3.3 заборгованість не підлягає включенню до валових доходів та витрат і не підлягає відображенню в податковому обліку податку на додану вартість підприємств та організацій, які здійснюють таке списання.  
23. 3.5 Порядок проведення списання згідно з цією статтею Закону визначається Кабінетом Міністрів України.      3.5 Порядок проведення списання згідно з цією статтею Закону визначається Кабінетом Міністрів України.  
24. Стаття 4. Прикінцеві положення      Стаття 4. Прикінцеві положення  
25. 4.1. Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради, 1998, № 10, ст.35):      4.1. Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради, 1998, № 10, ст.35):  
26. абзац перший пункту 4.1.6 статті 4 доповнити словами: "крім випадків, визначених у п. 3.4 статті 3 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".      абзац перший пункту 4.1.6 статті 4 доповнити словами: "крім випадків, визначених у п. 3.4 статті 3 Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу".  
27. 4.2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      4.2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
28. - затвердити порядок списання вартості несплачених обсягів природного газу;      - затвердити порядок списання вартості несплачених обсягів природного газу;  
29. - подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону;      - подати пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону;  
30. - прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону,      - прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону,  
31. 4.3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -17- Литвин В.В.
п.4.3. викласти у наступній редакції: "Цей Закон набирає чинності з 01.01.2004 року"  
Враховано   4.3. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2004 року.