Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"      Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) такі зміни:  
4. 1. У статті 14:      1. У статті 14:  
5. 1) у частині першій:      1) у частині першій:  
6. а) в абзаці четвертому слова " (міст - обласних центрів)" замінити словами " (міст - обласних центрів та міста Сімферополя)";      а) в абзаці четвертому слова " (міст - обласних центрів)" замінити словами " (міст - обласних центрів та міста Сімферополя)";  
7. б) абзац шостий після слів "секретаріату Київської міської рад" доповнити словами "керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, керівників районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради";      б) абзац шостий після слів "секретаріату Київської міської рад" доповнити словами "керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст -обласних центрів та міста Сімферополя) рад, керівників районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради";  
8. в) абзаци сьомий - дев'ятий викласти у такій редакції:      в) абзаци сьомий - дев'ятий викласти в такій редакції:  
9. "п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних (районних у містах) рад, заступників керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, заступників керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, заступників керівників районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керівники управлінь та відділів, інших підрозділів районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад;      "п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних (районних у містах) рад, заступників керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, заступників керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст -обласних центрів та міста Сімферополя) рад, заступників керівників районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керівників управлінь та відділів, інших підрозділів районних (територіальних) виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад;  
10. шоста категорія - посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих апаратів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;      шоста категорія - посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих апаратів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;  
11. сьома категорія - посади радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів виконавчих апаратів районних рад, радників, консультантів керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад";      сьома категорія - посади радників, консультантів, керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів виконавчих апаратів районних рад, радників, консультантів керівників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад";  
12. 2) у частині другій статті 14 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування" замінити словами "Верховною Радою України";   -1- Президент України
У статті 1 пункт 2 виключити.  
Враховано частково   2) у частині другій слова "Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування" замінити словами "законом України";  
    -2- Іванчо І.В.
У пункті 2 статті 1 слова "Верховною Радою України" замінити словами "законом України".  
Враховано    
13. 3) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:      3) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
14. "Інші посади в районних (територіальних) органах місцевого самоврядування виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, прирівнюються за категоріями до аналогічних посад у виконавчих органах міських рад".      "Інші посади в районних (територіальних) органах місцевого самоврядування виконавчих органів міських рад міст з районним поділом, у яких не утворені районні у місті ради, прирівнюються за категоріями до аналогічних посад у виконавчих органах міських рад".  
15. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.      У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
16. 2. У статті 21:      2. У статті 21:  
17. 1) у частині третій:      1) у частині третій:  
18. а) після слів "виходячи з умов оплати праці" доповнити словами "та за групами по оплаті праці";      а) після слів "виходячи з умов оплати праці" доповнити словами "та за групами по оплаті праці";  
19. б) доповнити частину реченнями такого змісту: "Оплата праці сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів визначається органами місцевого самоврядування, але не може бути вище оплати праці голів відповідних районних рад, а секретарям сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад оплата праці встановлюється не вище оплати праці заступника голови відповідної районної ради. Оплата праці інших посадових осіб органів місцевого самоврядування села, селища, міста районного значення встановлюється на рівні посад відповідної районної ради. Оплата праці голів районних, районних у місті рад визначається відповідними районними радами, але не може бути вище оплати праці заступників голів обласних рад та відповідно заступників міських (міст з районним поділом) голів";   -3- Президент України
У статті 2 підпункт "б" виключити.  
Враховано частково   б) доповнити частину реченнями такого змісту: "Посадовий оклад сільських, селищних, міських (міст районного значення) голів визначається органами місцевого самоврядування, але не може бути вище посадового окладу голів відповідних районних рад, а секретарям сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад посадовий оклад встановлюється не вище посадового окладу заступника голови відповідної районної ради. Посадовий оклад інших посадових осіб органів місцевого самоврядування села, селища, міста районного значення встановлюється на рівні посад відповідної районної ради. Посадовий оклад голів районних, районних у місті рад визначається відповідними районними радами, але не може бути вище посадового окладу заступників голів обласних рад та відповідно заступників міських (міст з районним поділом) голів";  
    -4- Іванчо І.В.
У підпункті "б" статті 2 слова "оплата праці" замінити словами "посадовий оклад".  
Враховано    
20. 2) частину шосту викласти в такій редакції:   -5- Президент України
У статті 2 пункт 2 виключити.  
Відхилено   2) частину шосту викласти в такій редакції:  
21. "Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Додаткові оплачувані відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї";      "Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Додаткові оплачувані відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї";  
22. 3) частину восьму виключити.      3) частину восьму виключити.  
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -6- Ключковський Ю.Б.
Розділ ІІ Закону викласти в новій редакції: "ІІ. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 2 розділу І, яким вносяться зміни до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Закону України "Про оплату праці" у відповідність цим Законом."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення . 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 2 розділу І, яким вносяться зміни до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", набирає чинності з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Закону України "Про оплату праці" у відповідність цим Законом.