Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про відпустки" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про відпустки"      Проект Закон України Про внесення змін до статті 17 Закону України"Про відпустки"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №2, ст.4; 2000 р., №51-52, ст.449) наступні зміни та доповнення:      1. Внести до частини другої статті 17 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №2, ст.4) такі зміни:  
3. 1. У першому реченні частини 2 статті 17 слова "жінкам" замінити на слова "особам".   -1- Кукоба А.Т.
У першому реченні частини 2 статті 17 слова "жінкам" замінити на слова "особам".  
Враховано   слово "жінкам" замінити словом "особам";  
4. 2. Доповнити частину 2 статті 17 другим реченням такого змісту:   -2- Кукоба А.Т.
Доповнити частину 2 статті 17 другим абзацом в такій редакції: "У випадках усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків за їх розсудом".  
Враховано   доповнити реченням такого змісту: "У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків за їх розсудом".  
5. "У випадку усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків за їх розсудом".   -3- Горбачов В.С.
Пункт 3 статті 25 викласти в наступній редакції: "3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині другій статті 19 цього Закону, у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а у випадку коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний) не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку."  
Відхилено    
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.