Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України   -1- Мойсик В.Р.
до назви додати "щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації"  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації  
1. З метою поліпшення інвестиційного клімату в інформаційній сфері Верховна Рада України постановляє:   -2- Гмиря С.П.
вилучити преамбулу: "З метою поліпшення інвестиційного клімату в інформаційній сфері  
Враховано   Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:      І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
3. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):      1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
4. а) доповнити Кодекс статтею 186-6 такого змісту:      1) доповнити Кодекс статтею 186-6 такого змісту:  
5. "Стаття 186-6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації      "Стаття 186-6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації  
6. Випуск, виготовлення та розповсюдження друкованого засобу масової інформації його видавцем у разі, коли засіб масової інформації не зареєстрований в установленому законодавством порядку або діяльність цього засобу припинена, або засновник засобу масової інформації ухиляється від його перереєстрації чи повідомлення реєструючого органу про зміну виду видання, програмних цілей (основних принципів) або тематичної спрямованості, юридичної адреси засновника, кожного із співзасновників, його (їх) банківських реквізитів та місцезнаходження редакції, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";   -3- Гмиря С.П.
Ст. 186-6 викласти у такій редакції: "Виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано   Виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
    -4- Мойсик В.Р.
у ст.186-6 після слів "про зміну виду видання "виключити слова "програмних цілей (основних принципів) або тематичної спрямованості".  
Враховано    
    -5- Олексіюк С.С.
у частині 7 ст 186-6 після слів"або діяльність цього засобу"доповнити словами "масової інформації".  
Враховано    
    -6- Заплатинський В.М.
в ст.186-6 вилучити "коли засіб масової інфоромації не зареєстрован в установленому законом порядку"; після слів " його видавцем" доповнити словами "юридичною або фізичною особою", та після "та місце знаходження редакції" доповнити " на уповноважену посадову особу видавництва накладається штраф"  
Враховано частково    
7. б) доповнити пункт 1 частини першої статті 255 абзацом такого змісту:      2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:  
8. "органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6)".      "органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6)".  
9. 2. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1):      2. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1):  
10. а) доповнити статтю 12 частиною такого змісту:      1) доповнити статтю 12 частиною такого змісту:  
11. "Про зміну виду видання, програмних цілей (основних принципів) або тематичної спрямованості, юридичної адреси засновника, кожного із співзасновників, його (їх) банківських реквізитів та місцезнаходження редакції засновник (співзасновник) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний повідомити реєструючий орган у місячний термін";   -7- Заплатинський В.М.
ст.12 доповнити "про назву видання, про зміну персонального складу замовника  
Відхилено , як такі, що суперечать ст. 20 цього закону.  "Про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний (зобов`язані) відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін";  
    -8- Гмиря С.П.
У підпунктах а) та б) пункту другого розділу першого проекту Закону слова: "програмних цілей (основних принципів) або тематичної спрямованості" та "його (їх) банківських реквізитів та" виключити. Викласти у такій редакції: "Про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний (зобов`язані) відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін";  
Враховано    
12. б) пункт 7 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:      2) пункт 7 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:  
13. "7) випуск, виготовлення та розповсюдження друкованого засобу масової інформації його видавцем у разі, коли засіб масової інформації не зареєстрований в установленому законодавством порядку або діяльність цього засобу припинена, або засновник засобу масової інформації ухиляється від його перереєстрації чи повідомлення реєструючого органу про зміну відомостей, зазначених в частині четвертій статті 12 цього Закону".   -9- Гмиря С.П.
пункт 7 статті 41 проекту Закону викласти у такій редакції: "7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції"  
Враховано   "7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції"  
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.