Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Проект Закон України  
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення      Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:      І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
4. 1. Статтю 95 викласти у такій редакції:      1. Статтю 95 викласти у такій редакції:  
5. "Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки      "Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки  
6. Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадянами - власниками підприємств чи уповноваженими ними особами правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -   -1- Александровська А.О.
Слова "громадянами-власниками підприємств чи уповноваженими ними особами" вилучити  
Враховано   Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -  
    -2- Бронніков В.К.
Слова "громадянами-власниками підприємств чи уповноваженими ними особами" залишити.  
Відхилено Відповідальність за порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки повинні нести ліцензіати, тобто посадові особи підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності   
7. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".   -3- Заєць І.О.
Доповнення: ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення,- тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення,- тягнуть за собою накладання штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 2.У абзаці другому статті 164 слова "від трьох до восьми" замінити словами " від десяти до ста".  
    -4- Сабашук П.П.
В статті 164 слова "від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів " замінити словосполученням " від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів "  
Враховано    
    -5- Шаров І.Ф.
Розмір штрафу встановити від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів.  
Немає висновку    
8. 2. Доповнити Кодекс статтями 164-14, 188-16 і 244-9 такого змісту:   -6- Мойсик В.Р.
Доповнювати Кодекс статтею 164-14 недоцільно.  
Відхилено . Вилучення статті унеможливить попередження тяжких наслідків діяльності суб'єктів у сфері використання ядерної енергії.  3. Доповнити статтями 164-14, 188-18 і 244-12 такого змісту:  
    -7- Шаров І.Ф.
Статтю 164-14 вилучити.  
Немає висновку    
    -8- Сабашук П.П.
Статтю 164-14 зберегти. Крім того, у зв'язку з постійними змінами, що вносяться до Кодексу України про адміністративні правопорушення, номер статті 188-16 замінити на номер 188-18; номер статті 244-9 замінити на номер 244-12.  
Враховано    
9. "Стаття 164-14. Порушення законодавства, що регулює здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії      "Стаття 164-14. Порушення порядку здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії  
10. Здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії без ліцензії, якщо така діяльність згідно із законодавством підлягає обов'язковому ліцензуванню, -      Здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії без ліцензії, якщо така діяльність згідно із законодавством підлягає обов'язковому ліцензуванню, -  
11. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
12. "Стаття 188-16. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки      "Стаття 188-18. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
13. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства ядерної та радіаційної безпеки, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -   -9- Сабашук П.П.
слова "законодавства ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "законодавства про ядерну та радіаційну безпеку"  
Враховано   Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -  
    -10- Шаров І.Ф.
слова "законодавства ядерної та радіаційної безпеки" замінити словами "законодавства про ядерну та радіаційну безпеку"  
Немає висновку    
14. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";   -11- Сабашук П.П.
викласти у редакції " тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення,- тягнуть за собою накладання штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
    -12- Заєць І.О.
Доповнення: Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення,- тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  
Враховано    
15. "Стаття 244-9. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки      "Стаття 244-12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
16. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, правил і норм ядерної та радіаційної безпеки, передбаченими статтями 95 і 164-14 цього Кодексу, а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188-16).   -13- Мойсик В.Р.
Вилучити посилання на статтю 164-14  
Відхилено У зв'язку з прийняттям поправки 8.  Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки, порядку здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії (статті 95 і 164-14), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188-18).  
17. Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної безпеки України, його заступники та Головний державний санітарний лікар України і його заступники у межах своїх повноважень".   -14- Сабашук П.П.
Вилучити слова "та Головний державний санітарний лікар України і його заступники у межах своїх повноважень".  
Враховано З огляду на статтю 236.  Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної безпеки України, його заступники".  
18. 3. У назві та частині першій статті 188-5 слова "та ядерної" виключити.      4. У назві та тексті статті 188-5 слова "та ядерної" виключити.  
19. 4. У статті 242-1:      5. У статті 242-1:  
20. у частині першій та пункті 1 частини другої слова і цифри "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити словами і цифрами "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм з ядерної безпеки)";      у частині першій та пункті 1 частини другої слова і цифри "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" замінити словами і цифрами "статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки)";  
21. пункт 2 частини другої виключити.      пункт 2 частини другої виключити.  
22. 5. У частині другій статті 255 цифри "244-8" замінити цифрами "244-9".   -15- Сабашук П.П.
В абзаці першому частини другої статті 255 цифри "244-11" замінити цифрами "244-12".  
Враховано   6. В абзаці першому частини другої статті 255 цифри "244-11" замінити цифрами "244-12".  
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -16- Сабашук П.П.
Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.  
Враховано   ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.