Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про право власності на окремі види майна (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Проект Закон України  
1. Про право власності на окремі види майна      Про право власності на окремі види майна  
2. Цей Закон визначає право власності на окремі види майна, в тому числі ті, що становлять небезпеку інтересам суспільства і держави, а також порядок набуття цього права фізичними та юридичними особами у окремих, визначених цим Законом випадках.   -1- Пинзеник В.М.
Проект Закону України "про право власності на окремі види майна", внесений Кабінетом міністрів України, визнати неприйнятним і відхилити.  
Відхилено   Цей Закон визначає право власності на окремі види майна, в тому числі ті, що становлять небезпеку інтересам суспільства і держави, а також спеціальний порядок набуття цього права фізичними та юридичними особами у окремих, визначених цим Законом випадках.  
    -2- Буждиган П.П.
В преамбулі проекту Закону після слів " а також" додати слово "спеціальний" і далі по тексту..  
Враховано    
3. Стаття 1. Право власності на окремі види майна      Стаття 1. Право власності на окремі види майна  
4. 1. У виключній державній власності (крім випадків, визначених спеціальними законами та передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) знаходяться:   -3- Богатирьова Р.В.
Вважаємо за доцільне максимально чітко визначити окремі види майна, про які йдеться в законопроекті, що унеможливить різне тлумачення його положень.  
Враховано частково   1. Виключно у державній власності (крім випадків, визначених спеціальними законами та передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) знаходяться:  
    -4- Буждиган П.П.
В ч. 1 ст. 1 замість слів "У виключній" замінити на "виключно у".  
Враховано    
5. 1) зброя, боєприпаси (крім мисливської та пневматичної зброї, зазначеної у статті 2 цього Закону, і боєприпасів до неї, холодної зброї, іменної зброї, яка належить фізичним особам відповідно до законодавства, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими організаціями за дозволом органу внутрішніх справ);   -5- Матвєєв В.Й.
У підпункті 1 пункту 1 ст.1 проекту слово "громадськими" замінити на "спортивними".  
Враховано   1) зброя, боєприпаси (крім мисливської та пневматичної зброї, зазначеної у статті 2 цього Закону, і боєприпасів до неї, холодної зброї, іменної зброї, яка належить фізичним особам відповідно до законодавства, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються спортивними організаціями за дозволом органу внутрішніх справ);  
    -6- Семенюк В.П.
Підпункт 1 п. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: "зброя, боєприпаси (крім зазначеної у статті 2 цього Закону)".  
Відхилено    
6. 2) бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси та спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва (крім випадків, коли виготовлення такої техніки здійснюється підприємствами оборонно-промислового комплексу недержавної форми власності);   -7- Буждиган П.П.
У законопроекті слова "недержавної форми власності" замінити на "заснованих на приватній або комунальній формі власності" і далі по тексту.  
Враховано   2) бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси та спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва (крім випадків, коли виготовлення такої техніки здійснюється підприємствами оборонно-промислового комплексу, заснованих на приватній або комунальній формі власності);  
7. 3) вибухові речовини, засоби підриву та ініціювання вибуху (крім тих, що закріплені за підприємствами, організаціями недержавної форми власності - резидентами для провадження виробничої діяльності, а стосовно вибухових речовин - також крім тих, що в установленому законом порядку виробляються і реалізуються зазначеними підприємствами, організаціями), всі види ракетного палива, спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва;   -8- Матвєєв В.Й.
У підпункті 3 пункту 1 ст.1 проекту слово "закріплені" замінити на "належать", оскільки термін "закріплення" не є правовим.  
Враховано   3) вибухові речовини, засоби підриву та ініціювання вибуху (крім тих, що належать підприємствам, організаціям, заснованих на приватній або комунальній формі власності - резидентам для провадження виробничої діяльності, а стосовно вибухових речовин - також крім тих, що в установленому законом порядку виробляються і реалізуються зазначеними підприємствами, організаціями), всі види ракетного палива, спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва;  
    -9- Семенюк В.П.
Підпункт 3 п. 1 ст. 1 після слів "що закріплені" доповнити словами "виробляються, використовуються" - далі по тексту.  
Відхилено    
8. 4) наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до Законів України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними";   -10- Гринів І.О.
Із ст.1 вилучити пункт 4).  
Враховано    
9. 5) протиградові установки;      4) протиградові установки;  
10. 6) державні еталони одиниць фізичних величин;      5) державні еталони одиниць фізичних величин;  
11. 7) оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів;   -11- Матвєєв В.Й.
Пункт 7 частини першої викласти в такій редакції: "спеціальні технічні засоби для негласного знаття (отримання) інформації з каналів зв'язку.  
Враховано   6) спеціальні технічні засоби для негласного знаття (отримання) інформації з каналів зв'язку;  
    -12- Мойсик В.Р.
П. 7 ст. 1 залишити в редакції, яка була прийнята в першому читанні.  
Відхилено    
12. 8) електрошокові пристрої та спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами (крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також пістолетів і револьверів вітчизняного виробництва та патронів до них, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);      7) електрошокові пристрої та спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами (крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також пістолетів і револьверів вітчизняного виробництва та патронів до них, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);  
13. 9) засоби радіоелектронної боротьби промислового виробництва або виготовлені самостійно спеціальні технічні засоби, призначені для радіоелектронного заглушення радіо та радіотехнічних засобів шляхом створення активних чи пасивних перешкод;   -13- Буждиган П.П.
В п. 9 ч. 1 ст. 1 слово "визначається" замінити на слово "затверджується" і далі по тексту.  
Враховано   8) засоби радіоелектронної боротьби промислового виробництва або виготовлені самостійно спеціальні технічні засоби, призначені для радіоелектронного заглушення радіо та радіотехнічних засобів шляхом створення активних чи пасивних перешкод;  
    -14- Семенюк В.П.
З підпункту 9 п. 1 ст. 1 після слова "активних" вилучити слова "чи пасивних" - далі за текстом.  
Відхилено    
14. 10) ядерні установки, джерела іонізуючого випромінювання (відповідно до переліку, що визначається Кабінетом Міністрів України);      9) ядерні установки, джерела іонізуючого випромінювання (відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України);  
15. 11) ядерні матеріали;      10) ядерні матеріали;  
16. 12) зброя масового знищення, а також компоненти, прилади і пристрої, спеціально призначені для її розроблення, виробництва або використання, у тому числі доставки;      11) зброя масового знищення, а також компоненти, прилади і пристрої, спеціально призначені для її розроблення, виробництва або використання, у тому числі доставки;  
17. 13) пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, незалежно від форми власності території чи водного об'єкта, на яких вони розташовані;   -15- Буждиган П.П.
В п. 13 ч. 1 ст. 1 слово "території" замінити на слово "земельної ділянки".  
Враховано   12) пам'ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, незалежно від форми власності земельної ділянки чи водного об'єкта, на яких вони розташовані;  
18. 14) затонулі в межах територіальних вод України кораблі, інші об'єкти та майно, що знаходиться на них (крім випадків, коли такі кораблі, об'єкти чи майно належали будь-якій фізичній чи юридичній особі на праві власності, що підтверджується документально);   -16- Матвєєв В.Й.
Із ст.1 вилучити підпункт 14 пункту 1.  
Враховано    
19. 15) майно підприємств транспорту, що є державною власністю і належить до єдиної транспортної системи;   -17- Поліщук К.А.
Із ст.1 законопроекту вилучити п.15) - "майно підприємств транспорту, що є державною власністю і належить до єдиної транспортної системи".  
Відхилено   13) майно підприємств транспорту, що є державною власністю і належить до єдиної транспортної системи;  
20. 16) об'єкти тваринного світу, що належать до природних ресурсів державного значення;      14) об'єкти тваринного світу, що належать до природних ресурсів державного значення;  
21. 17) цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;      15) цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;  
22. 18) фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України;      16) фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України;  
23. 19) об'єкти права державної власності, що не підлягають приватизації.   -18- Семенюк В.П.
Пункт 19 ст.1 доповнити словами "згідно з переліком, затвердженим Верховною Радою України".  
Враховано   17) об'єкти права державної власності, що не підлягають приватизації згідно з переліком, затвердженим Верховною Радою України.  
24. 2. Законами України можуть бути визначені інші об'єкти, які не можуть перебувати у будь-якій власності, крім державної.   -19- Буждиган П.П.
Ч. 2 ст. 1 викласти в такій редакції: "Законами України можуть бути визначені інші об'єкти, які можуть перебувати виключно у державній власності".  
Враховано   2. Законами України можуть бути визначені інші об'єкти, які можуть перебувати виключно у державній власності.  
25. Стаття 2. Порядок набуття права власності на окремі види майна      Стаття 2. Спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна  
26. 1. Громадяни України, особи без громадянства, іноземці та юридичні особи недержавної форми власності набувають право власності на такі види майна за умови попереднього отримання дозволу, що надається:   -20- Семенюк В.П.
З абз. 1 п. 1 ст. 2 вилучити слова "особи без громадянства, іноземці та…" - далі за текстом.  
Відхилено   1. Громадяни України, особи без громадянства, іноземці та юридичні особи засновані на приватній або комунальній формі власності, набувають право власності на такі види майна за умови попереднього отримання дозволу, що надається:  
27. на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, пістолети і револьвери вітчизняного виробництва та патрони до них, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;   -21- Матвєєв В.Й.
У абз.2 п.1 ст.2 після цифр і слова "4,5 міліметри" слово "і" замінити словами "та/або".  
Враховано   на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, пістолети і револьвери вітчизняного виробництва та патрони до них, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра та/або швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;  
    -22- Семенюк В.П.
З абз. 2 п. 1 ст. 2 вилучити слова "газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії"; замінити цифру 100 цифрою 400, а цифру 18 - на 21.  
Відхилено    
28. на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку.      на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку.  
29. 2. Громадяни України, особи без громадянства, юридичні особи недержавної форми, міжнародні організації та суб'єкти права власності інших держав набувають право власності на джерела іонізуючого випромінювання (крім об'єктів права державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України) за умови попереднього отримання дозволу, що надається центральним органом виконавчої влади з питань ядерного регулювання.   -23- Буждиган П.П.
В ч. 2 ст. 2 слова "суб'єкти права власності інших держав" замінити на "іноземні юридичні та фізичні особи" та після слів "що надається" додати "у встановленому порядку".  
Враховано   2. Громадяни України, особи без громадянства, юридичні особи засновані на приватній та комунальній формі власності, міжнародні організації та іноземні юридичні та фізичні особи набувають право власності на джерела іонізуючого випромінювання (крім об'єктів права державної власності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України) за умови попереднього отримання дозволу, що надається у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань ядерного регулювання.  
30. 3. Суб'єкти господарювання, які провадять у встановленому законодавством порядку розроблення, виготовлення та/або реалізацію оперативно-технічних засобів для системи негласних оперативно-розшукових заходів, а також оператори зв'язку, які укомплектовують цими засобами свої системи зв'язку, набувають право власності на зазначені оперативно-технічні засоби системи за дозволом Служби безпеки України.   -24- Матвєєв В.Й.
В абзацах 1-3 ч. 3 ст. 2 слова "оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів" замінити словами "спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації" у відповідних відмінках.  
Враховано   3. Оператори мереж телекомунікацій загального користування, які укомплектовують свої системи телекомунікацій спеціальними технічними засобами для зняття (отримання) інформації з каналів зв'язку, набувають право власності на зазначені засоби за дозволом Служби безпеки України  
    -25- Матвєєв В.Й.
Пункт 3 ст. 2 викласти в такій редакції: "Оператори мереж телекомунікацій загального користування, які укомплектовують свої системи телекомунікацій спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, набувають право власності на зазначені засоби за дозволом Служби безпеки України."  
Враховано    
31. Придбавати та використовувати оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів мають право державні органи, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", а також Міністерство оборони України у межах повноважень, визначених законодавством.   -26- Буждиган П.П.
В абз. 2 ч. 3 ст. 2 після слів "у межах" додати слово "своїх", а слова "визначених законодавством" виключити.  
Враховано   Придбавати та використовувати спеціальні технічні засоби для зняття (отримання) інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації мають право державні органи, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", а також Міністерство оборони України у межах своїх повноважень.  
32. Порядок набуття права власності на оперативно-технічні засоби для системи негласних оперативно-розшукових заходів і видачі відповідного дозволу затверджується Службою безпеки України.      Спеціальний порядок набуття права власності на спеціальні технічні засоби для зняття (отримання) інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації і видачі відповідного дозволу затверджується Службою безпеки України.  
33. Міністерство внутрішніх справ України має право розробляти, виготовляти, придбавати, використовувати та розпоряджатися оперативно-технічними засобами для системи негласних оперативно-розшукових заходів без отримання дозволу Служби безпеки України, зазначеного в абзаці першому частини третьої цієї статті.   -27- Матвєєв В.Й.
Абзац 4 ч. 3 ст. 2 виключити.  
Враховано    
    -28- Семенюк В.П.
З абз. 4 п. 3 ст. 2 вилучити слово "використовувати".  
бзац вилучено.   
    -29- Мойсик В.Р.
Абз. 4 п. 3 ст. 2 залишити в редакції, яка була прийнята в першому читанні.  
бзац вилучено.   
34. 4. Законами України може встановлюватися спеціальний порядок набуття права власності на інші окремі види майна, не зазначені у цьому Законі.   -30- Семенюк В.П.
П. 5 ст. 2 викласти в наступній редакції: "Громадяни України та юридичні особи недержавної форми власності без отримання дозволу можуть набувати право власності на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також холодну зброю (на пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту до 360 метрів за секунду)".  
Відхилено   4. Законами України може встановлюватися спеціальний порядок набуття права власності на інші окремі види майна, не зазначені у цьому Законі.  
35. Стаття 3. Відповідальність за порушення порядку набуття права власності на окремі види майна      Стаття 3. Відповідальність за порушення порядку набуття права власності на окремі види майна  
36. Особи, які порушили заборону на придбання у власність окремих видів майна, вимоги щодо порядку набуття права власності на окремі види майна, несуть відповідальність, передбачену законодавством, яким встановлюється порядок набуття права власності на окремі види майна, зазначений у цьому Законі.   -31- Буждиган П.П.
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Особи, які порушили вимоги Закону, щодо набуття права власності на окремі види майна, несуть відповідальність, передбачену Законом".  
Враховано   Особи, які порушили вимоги Закону, щодо набуття права власності на окремі види майна, несуть відповідальність, передбачену законом.  
37. Стаття 4. Прикінцеві положення      Стаття 4. Прикінцеві положення  
38. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
39. 2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року "Про право власності на окремі види майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 35, ст. 517; 1993 р., № 22, ст. 233; 1994 р., № 34, ст. 322; 1995 р., № 5, ст. 33).      2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року "Про право власності на окремі види майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 35, ст. 517; 1993 р., № 22, ст. 233; 1994 р., № 34, ст. 322; 1995 р., № 5, ст. 33).  
40. 3. Закони України та нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.      3. Закони України та нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
41. 4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:      4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
42. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають з цього Закону;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають з цього Закону;  
43. розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;      розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
44. забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.      забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.