Кількість абзаців - 45 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. Пункт "ж" частини першої статті 39 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70) викласти в такій редакції:      1. Пункт "ж" частини першої статті 39 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70) викласти в такій редакції:  
6. "ж) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу , на які поширюється дія Закону України " Про тваринний світ" і які перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення".      "ж) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, інші об'єкти тваринного світу , на які поширюється дія Закону України " Про тваринний світ" і які перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення".  
7. 2. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132):      2. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 18, ст. 132):  
8. доповнити частину першу статті 30 абзацом шостим в такій редакції:      1) частину першу статті 30 доповнити абзацом шостим такого змісту:  
9. "отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів";      "отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів";  
10. доповнити статтю 31 частиною третьою в такій редакції:      2) статтю 31 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:  
11. "У разі дострокового припинення права користування мисливськими угіддями, що сталося не з ініціативи або вини їх користувача, йому відшкодовуються витрати на проведені протягом останніх трьох років комплексні заходи, спрямовані на охорону і відтворення, в тому числі штучне, мисливських тварин, покращення середовища перебування тварин, а також повна вартість робіт з останнього упорядкування цих угідь. Зазначені витрати відшкодовуються за рахунок нового користувача цих угідь або органу, який прийняв таке рішення".      "У разі дострокового припинення права користування мисливськими угіддями, що сталося не з ініціативи або вини їх користувача, йому відшкодовуються витрати на проведені протягом останніх трьох років комплексні заходи, спрямовані на охорону і відтворення, в тому числі штучне, мисливських тварин, покращення середовища перебування тварин, а також повна вартість робіт з останнього упорядкування цих угідь. Зазначені витрати відшкодовуються за рахунок нового користувача цих угідь або органу, який прийняв таке рішення".  
12. У зв'язку з цим, частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;   -1- Руденко Г.Б.
Заєць І.О.
Шершун М.Х.
Розширити коло працівників, які здійснюють контроль у галузі мисливського господарства та полювання з наданням їм права складати протоколи за порушення правил полювання і накладати в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення.  
Враховано   У зв'язку із цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою; 3) частину другу статті 39 доповнити реченням такого змісту: "Права визначені в пунктах 2-6, 14 цієї статті, поширюються також на державних районних мисливствознавців, головних лісничих, лісничих, головних мисливствознавців та мисливствознавців держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств";  
13. доповнити пункт 1 розділу VІІ частиною другою в такій редакції:      4) пункт 1 розділу VІІ "Прикінцеві положення" доповнити абзацом другим такого змісту:  
14. "Стаття 24 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2010 року".      "Стаття 24 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2010 року".  
15. 3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):   -2- Самоплавський В.І.
У зв'язку із завершенням підготовки нової редакції Лісового кодексу України пункт 3 законопроекту виключити.  
Враховано    
16. Статтю 9 викласти в такій редакції: "Земельні ділянки лісового фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, а на умовах оренди-іншим підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи для ведення лісового господарства, спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо в порядку передбаченому Земельним та цим Кодексами.";       
17. першу частину статті 10 виключити;       
18. у пункті 6 частини першої статті 12 та пункті 9 статті 13 слово "тимчасове" виключити;       
19. у статті 71 слова "Закону України "Про тваринний світ" замінити словами "Закону України "Про мисливське господарство та полювання".       
20. 4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):      3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
21. статтю 85 викласти в такій редакції:      1) статтю 85 викласти в такій редакції:  
22. "Перше порушення правил полювання, яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -3- Бойко В.О.
Черняк В.К.
Шкіль А.В.
Статтю 85 конкретизувати та доопрацювати редакційно, значно збільшити розмір штрафних санкцій за порушення правил полювання та рибальства.  
Враховано   "Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту у дозволі на їх добування - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
23. Систематичне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для полювання тварин), чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.   -4- Мойсик В.Р.
У частині другій статті 85 слово "систематичне" замінити словом "повторне"  
Враховано   Повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин), чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.  
    -5- Руденко Г.Б.
Заєць І.О.
Необхідно збільшити розмір штрафних санкцій за порушення правил полювання та рибальства в п'ять-десять разів.  
Враховано    
24. Порушення правил рибальства - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Порушення правил рибальства - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
25. Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.      Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.  
26. Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої";      Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу - тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої";  
27. статтю 90 викласти в такій редакції:      2) статтю 90 викласти в такій редакції: " Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України  
28. "Погіршення середовища перебування (зростання) тварин та рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування)тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від шести до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого";   -6- Шершун М.Х.
Бойко В.О.
За порушення передбачені статтею 90 доцільно збільшити розмір штрафних санкцій не менш як у два рази. Статтю доопрацювати редакційно та конкретизувати.  
Враховано   Погіршення середовища перебування (зростання) тварин та рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування)тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого";  
29. у статті 221 цифру "85" замінити словами та цифрами "частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85";      3) у статті 221, частині першій статті 294 цифри "85" замінити словами та цифрами "частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями";  
30. частину першу статті 240 після цифри "50" доповнити словами та цифрами "частиною третьою статті 85";      4) у частині першій статті 240 слова і цифри "статтями 50" замінити словами і цифрами "статтею 50, частиною третьою статті 85, статтями";  
31. у статті 242:      5) у статті 242:  
32. частину першу після цифри "50" доповнити словами та цифрами "частиною першою статті 85";      у частині першій слова і цифри "статтями 50" замінити словами і цифрами "статтею 50, частиною першою статті 85, статтями";  
33. частина друга Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства та його заступники, керівники, головні лісничі державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, керівники та головні лісничі держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, а також державних лісомисливських і державних мисливських господарств.   -7- Шершун М.Х.
Частину другу статті 242 викласти в такій редакції: "Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і його заступники, керівники, головні лісничі, головні мисливствознавці територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, державних лісомисливських та державних мисливських господарств, а також державні районні мисливствознавці.  
Враховано   частину другу викласти в такій редакції: "Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і його заступники, керівники, головні лісничі, головні мисливствознавці територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, державні районні мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств.";  
34. доповнити статтю частиною третьою в такій редакції:      статтю доповнити частиною третьою такого змісту:  
35. "Керівниками, головними лісничими та мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, державних лісомисливських та мисливських господарств, а також районними державними мисливствознавцями штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";   -8- Шершун М.Х.
Частину третю статті 242 викласти в такій редакції: "Керівники, головні лісничі, головні мисливствознавці територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, державних лісомисливських та державних мисливських господарств, а також державні районні мисливствознавці штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";  
Враховано   "Керівниками, головними лісничими, головними мисливствознавцями територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями, мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств, штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";  
36. у статті 242-1 :      6) у статті 242-1 :  
37. частину першу та пункт 1 частини другої після цифр і слів "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) доповнити словами та цифрою: "частиною першою та третьою статті 85";      частину першу та пункт 1 частини другої після цифр і слів "80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм)" доповнити словами і цифрами "частинами першою та третьою статті 85";  
38. частину третю після цифри "77" доповнити словами та цифрою: "частиною першою та третьою статті 85 та статтею";      частину третю після цифр "77" доповнити словами та цифрами "частинами першою та третьою статті 85, статтями";  
39. частину першу статті 258 після цифри "77" доповнити словами та цифрою: "частиною першою та третьою статті 85, статтею";      7) частину першу статті 258 після цифри "77" доповнити словами та цифрами "частинами першою та третьою статті 85, статтею";  
40. у статті 294 цифру "85" замінити словами та цифрою: "частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями";   -9- Шершун М.Х.
Зміни у статті 294 об'єднати із змінами у статті 221, вони ідентичні.  
Враховано у підпункті 3) пункту 3   
41. у статті 319 слова "мисливського квитка" замінити словами "посвідчення мисливця".      8) у статті 319 слова "мисливського квитка" замінити словами "посвідчення мисливця".  
42. 5. Підпункт "т" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1995 р., № 30, ст. 229; 1996 р., № 52, ст. 302, ст. 306; 1999 р., № 25, ст. 211) викласти в такій редакції:      4. Підпункт "т" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1995 р., № 30, ст. 229; 1996 р., № 52, ст. 306) викласти в такій редакції:  
43. "т) за видачу посвідчень мисливця, квитків рибалок, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".   -10- Самоплавський В.І.
У пункті 5., підпункт т) викласти в такій редакції: "т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".  
Враховано   "т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".  
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -11- Шершун М.Х.
Розділ ІІ доповнити прикінцевими положеннями.  
Враховано   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.