Кількість абзаців - 175 Таблиця поправок


Про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ВІД ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПРОПАГУЄ ПОРНОГРАФІЮ
 
-1- Томенко М.В.
вилучити у назві слова "від продукції, що пропагує порнографію"
 
Враховано   ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
 
2. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади, порядок регулювання розповсюдження інформації, що становить загрозу суспільній моралі, а також встановлює правові принципи та механізми діяльності органів, які здійснюють контроль за відповідністю продукції законодавству України.
 
-2- Беспалий Б.Я.
після тексту "розповсюдження інформації" доповнити "порнографічного чи сексуального характеру", а текст "принципи та механізми діяльності органів, які здійснюють контроль" замінити текстом " засади, а також правила здійснення контролю"
 
Відхилено   Цей Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.
 
    -3- Томенко М.В.
Преамбулу проекту Закону викласти у такій редакції:
"Цей Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль"
 
Враховано    
    -4- Васильєв Г.А.
Викласти преамбулу Закону у такій редакції: "Цей Закон визначає правові, економічні й організаційні засади державної політики у сфері захисту суспільної моралі, порядок розповсюдження інформації, що становить загрозу морально-етичним основам українського суспільства, встановлює принципи державної політики в інформаційній сфері щодо захисту моральності та механізми діяльності органів, які здійснюють контроль за відповідністю даної продукції законодавству України, а також передбачає відповідальність за порушення вимог законодавства щодо захисту моральності."
 
Враховано редакційно    
3. Закон має на меті сприяти естетичному вихованню громадян України через обмеження або заборону розповсюдження продукції, яка містить пропаганду порнографії.
 
      
4. Закон спрямований на заборону поширення матеріалів порнографічного чи сексуального характеру, здатних нанести моральну шкоду громадянам України або суспільній моралі.
 
-5- Беспалий Б.Я.
виключити текст "чи сексуального"
 
Враховано      
5. Закон є складовою частиною законодавства України про свободу слова та інформаційну діяльність в Україні, посилює систему правового регулювання в інформаційній сфері.
 
      
6. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
7. Стаття 1. Основні поняття і терміни, використані у цьому Законі
 
-6- Бойко Ю.А.
Виключити з проекту Закону визначення основних понять і термінів, і статтю 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Загальні положення
Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв.
Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяється виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.
Забороняється виробництво та розповсюдження продукції, яка:
пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;
пропагує фашизм та неофашизм;
принижує або ображає націю або особистість за національною ознакою;
пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;
принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;
пропагує невігластво, неповагу до батьків;
пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.
 
Враховано   Стаття 1. Загальні положення
 
8. Суспільна мораль - система етичних норм, правил поведінки, що склалася в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадянський обов'язок, совість, справедливість.
 
   Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв.
 
9. Національні культурні цінності - моральні та естетичні ідеали, норми і зразки поведінки, мови, діалекти і говори, національні традиції і звичаї, історичні топоніми, фольклор, художні промисли і ремесла, твори культури і мистецтва, результати і методи наукових досліджень культурної діяльності, приміщення, споруди, предмети і технології, що мають історико-культурне значення, унікальні в історико-культурному відношенні території та об'єкти.
 
-7- Черновецький Л.М.
У статті 1 проекту Закону слова "національні культурні цінності" замінити на слова "загальноприйняті суспільні культурні цінності"
 
Відхилено   Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяється виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.
Забороняється виробництво та розповсюдження продукції, яка:
пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України;
пропагує фашизм та неофашизм;
принижує або ображає націю або особистість за національною ознакою;
пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;
принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей;
пропагує невігластво, неповагу до батьків;
пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.
 
10. Сексуальний потяг - сукупність переживань, які притаманні людині як носію генів визначеної статі;
 
      
11. Сексуальні дії - сукупність дій і способів, спрямованих на задоволення сексуального потягу.
 
      
12. Порнографія - вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиестетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь та гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти.
 
      
13. Твори, що пропагують порнографію - твори, в яких смакуються сцени сексуального насильства.
 
-8- Васильєв Г.А.
нова редакція:"Твори, що пропагують порнографію - будь-яка інформація, зображення та інші предмети порнографічного характеру, що не мають художньої цінності, як правило, не мають сюжету і складаються з окремих, відвертих сцен статевих актів чи демонстрації статевих органів, смакують сцени насилля, і як правило, не містять титрів з повідомленнями про авторів, режисерів й акторів та не марковані товарними знаками."
 
Відхилено      
14. Продукція еротичного характеру - матеріали сексуальної спрямованості, зорієнтовані на доросле населення, які не збуджують в аудиторії низинні інстинкти, не є образливими.
 
      
15. Видовищні заходи еротичного чи сексуального характеру - будь-які форми публічного показу продукції еротичного характеру і (чи) сценічні дії сексуального характеру.
 
      
16. Еротичне мистецтво - зображення людини в розмаїтті її переживань, що відтворює красу людського тіла, одухотворяє сексуальність і стверджує справді людське у статевих відносинах з урахуванням статевовікових та індивідуальних особливостей людей.
 
      
17. Засіб масової інформації еротичного чи сексуального характеру - засіб масової інформації, який у цілому і систематично експлуатує інтерес до сексу, використовує сексуальну тематику як провідну.
 
-9- Васильєв Г.А.
додати:"Продукція еротичного характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, що містять інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення, і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою."
"Спеціалізований засіб масової інформації - періодичне друковане видання, радіо-, теле-, відеопрограми, інша форма розповсюдження масової інформації, у тому числі на електронних носіях, матеріали та повідомлення якого, у цілому і систематично висвітлюють питання сексу, або використовують сексуальну тематику як провідну."
 
Відхилено      
18. Обіг продукції сексуального характеру - ввезення продукції сексуального характеру на територію України, виготовлення і (чи) зберігання такої продукції з метою її розповсюдження, реклама, розповсюдження такої продукції у будь-якій формі, в тому числі торгівля нею, проведення видовищних заходів сексуального характеру.
 
      
19. Державне регулювання і контроль обігу продукції сексуального характеру - застосування порядку та умов обігу цієї продукції, визначених законом і прийнятими на його основі нормативно-правовими актами, а також встановлення механізму захисту суспільної моралі, обов'язків державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій, незалежно від форми власності, по забезпеченню захисту суспільної моралі.
 
-10- Беспалий Б.Я.
після тексту "нормативно-правовими актами" поставити крапку
 
Відхилено      
    -11- Васильєв Г.А.
доповнити новими дефініціями, які використовуються у тексті закон, але не визначені у якому саме значенні: "Продукція порнографічного характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи містить інформацію порнографічного характеру."
"Продукція сексуального характеру - будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації, призначені для задоволення сексуальних потреб людини."
"Спеціально визначене місце - територія чи приміщення, відведене для реклами, розповсюдження продукції чи проведення видовищних заходів сексуального характеру, з пристойним зовнішнім оформленням, максимально віддалене від місць масового відпочинку, освітніх закладів для неповнолітніх, пам'яток історії й культури, сакральних і ритуальних об'єктів та військових частин."
 
Відхилено    
20. Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі в значеннях, визначених чинним законодавством України.
 
      
21. Стаття 2. Законодавство про захист суспільної моралі
 
-12- Бойко Ю.А.
Статті 2, 3, 5, 14, 20 вилучити та змінити структуру проекту Закону.
 
Враховано      
22. Законодавство про захист суспільної моралі складається з цього Закону, інших Законів і нормативно-правових актів України щодо захисту суспільної моралі.
 
-13- Васильєв Г.А.
доповнити словами: "Правові засади України щодо захисту моральності у суспільстві складає Конституція України, цей Закон, інші закони та нормативно-правові акти щодо захисту суспільної моралі, загальновизнані норми і принципи міжнародного права й міжнародних договорів України".
 
Відхилено      
    -14- Черновецький Л.М.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Законодавство про захист суспільної моралі складається з цього Закону, інших Законів і нормативно-правовоих актів України, в тому числі у сфері кримінальної та адміністративної відповідальності, щодо захисту суспільної моралі".
 
Відхилено    
23. Стаття 3. Мета і завдання Закону
 
      
24. Цей Закон має на меті забезпечення охорони суспільної моралі на території України, запобігання негативному впливові порнографії на свідомість та підсвідомість громадян, особливо неповнолітніх, шляхом державного регулювання і контролю обігу продукції сексуального характеру.
 
-15- Васильєв Г.А.
викласти наступним чином: "Закон має на меті забезпечення охорони суспільної моралі та духовних цінностей в суспільстві, недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової інформації порнографії, захист неповнолітніх від інформації, яка загрожує їхньому фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану, запобігання їх залучення до діяльності по виготовленню та розповсюдженню продукції порнографічного характеру шляхом державного регулювання і контролю обігу продукції сексуального та еротичного характеру."
 
Враховано редакційно      
25. Першочерговим завданням Закону є забезпечення захисту неповнолітніх від негативного впливу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру, а також від залучення їх до будь-яких видів обігу цієї продукції.
 
      
26. Закон визначає порядок та умови обігу (ввезення, виготовлення з метою розповсюдження, зберігання з метою розповсюдження, розповсюдження) продукції, послуг, видовищних заходів еротичного характеру та забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства у цій сфері.
 
-16- Беспалий Б.Я.
Розкрити дужки. Аналогічно у всьому тексті закону
 
Враховано      
27. Стаття 4. Сфера дії Закону
 
      
28. Дія цього Закону поширюється на діяльність громадян, юридичних осіб, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території України у сфері обігу продукції, послуг, видовищних заходів еротичного характеру, а також на діяльність органів державної влади у частині державного регулювання обігу в Україні продукції сексуального характеру.
 
-17- Шаров І.Ф.
У статті 4 вилучити слова "зареєстровані та"
 
Враховано   Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону не поширюється на регулювання виробництва та обігу будь-якої продукції, що має наукове, науково-популярне, учбове значення, медичне призначення, загальновизнану цінність як витвір мистецтва.
Стаття 3. Захист дітей від впливу продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості
З метою захисту фізичного та психічного здоров'я, моральності дітей забороняється:
використовувати дітей та дитячі образи при виготовленні та розповсюдженні продукції еротичного характеру та при проведенні видовищних заходів еротичного спрямування;
здійснювати показ кіно- і відеофільмів з порушенням встановлених вимог щодо їх розповсюдження та демонстрування, глядацької аудиторії;
здійснювати продаж, безоплате та інші форми розповсюдження продукції еротичного характеру серед дітей, за винятком засобів медичного призначення;
допускати дітей до участі або присутності на заходах еротичного характеру.
Стаття 4. Обмеження щодо розповсюдження продукції еротичного характеру
Розповсюдження продукції еротичного характеру дозволяється виключно у спеціально відведених для цього місцях, які не можуть розташовуватися:
на територіях, які прилягають до освітніх установ, пам'яток історії та культури, ритуальних та культових об'єктів, військових частин;
в житлових будинках, в приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих закладах культури та мистецтва для дітей;
на ринках, інших відкритих та загальнодоступних місцях здійснення торгівлі.
Рішення про відведення таких місць приймаються відповідними органами місцевого самоврядування.
Забороняється проведення видовищних заходів еротичного характеру на територіях, які прилягають до освітніх установ, пам'яток історії та культури, ритуальних та культових об'єктів, військових частин.
Стаття 5. Обмеження щодо розповсюдження продукції еротичного характеру друкованими засобами масової інформації
Забороняється розміщення продукції еротичного характеру на перших і останніх сторінках друкованих засобів масової інформації (крім засобів масової інформації еротичного характеру).
Розповсюдження друкованих засобів масової інформації еротичного характеру дозволяється виключно у спеціально відведених для цього місцях. Розповсюдження друкованих засобів масової інформації еротичного характеру поштою дозволяється виключно в непрозорій упаковці.
Стаття 6. Обмеження щодо розповсюдження аудіовізуальної продукції еротичного характеру
Розповсюдження і демонстрування кіно- і відеофільмів в Україні здійснюється виключно на підставі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.
Публічний показ і сповіщення кіно- і відеофільмів еротичного характеру, щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, здійснюється в час і на умовах, що визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.
Трансляція кіно- і відеофільмів, які розраховані на аудиторію старшу 18 років, здійснюється телеорганізаціями у період не раніше 23 години та не пізніше 6 години. Для трансляції кіно- і відеофільмів, які розраховані на ще більш зрілу аудиторію, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади можуть бути встановлені інші, більш жорсткі обмеження.
Трансляція інших програм, передач еротичного характеру забороняється у період з 6 години до 23 години. Анонси таких програм, передач здійснюються лише у час, відведений для трансляції таких програм, передач.
Розповсюдження аудіовізуально продукції еротичного характеру дозволяється виключно за умови попереднього сповіщення про її еротичний характер та вимоги щодо глядацької аудиторії.
Стаття 7. Контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі
Контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань захисту прав споживачів, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань кіноматографії, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їхньої компетенції.
Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі
За порушення законодавства про захист суспільної моралі винні особи несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, матеріальну та цивільно-правову відповідальність.
Стаття 9. Введення в дію цього Закону
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Рекомендувати Президенту України і доручити Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом і внести до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України, які випливають з цього Закону.
 
    -18- Беспалий Б.Я.
У статті 4 текст "громадян", замінити текстом "фізичних та", а текст "зареєстровані та" вилучити.
 
Враховано    
    -19- Бойко Ю.А.
Статтю четверту викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Сфера дії Закону
Дія цього Закону не поширюється на регулювання виробництва та обігу будь-якої продукції, що має наукове, науково-популярне, учбове значення, медичне призначення, загальновизнану цінність як витвір мистецтва."
 
Враховано    
    -20- Васильєв Г.А.
поширити і на юридичних та фізичних осіб, які діють за межами України, але зареєстровані у відповідності до законодавства України.
 
Враховано редакційно    
    -21- Черновецький Л.М.
У статті 4 слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб"
 
Відхилено    
29. Стаття 5. Підстави для розгляду справ про захист суспільної моралі
 
-22- Васильєв Г.А.
ст. 5 вилучи як таку, що ставить діяльність експертів у фінансову залежність від обсягів проведених експертиз.
 
Враховано      
30. Застосування цього Закону будується на заявочному принципі. Суб'єкт, що здійснює розповсюдження продукції, зобов'язаний контролювати її відповідність вимогам Закону. У разі виникнення сумнівів щодо наявності у розповсюджуваній продукції ознак її належності до порнографії чи еротики, суб'єкт зобов'язаний звернутися до визначених Законом органів за експертним висновком. Отримання до початку розповсюдження зазначеної вище продукції експертного висновку уповноваженого органу про відсутність вказаних ознак звільняє суб'єкта від відповідальності, встановленої чинним законодавством.
 
      
31. РОЗДІЛ ІІ. ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ТА ПОРЯДОК ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ І ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
 
      
32. Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері захисту суспільної моралі
 
-23- Беспалий Б.Я.
Статтю 6 вилучити
 
Враховано      
33. Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення органами державної влади необхідних правових, економічних, організаційних та інших умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу суспільній моралі.
Основні напрями державної політики у сфері захисту суспільної моралі:
розвиток освіти, культури, науки;
дотримання законодавства України, Європейської конвенції прав людини, інших міжнародних документів, ратифікованих Україною;
встановлення ефективного контролю за обігом продукції, що становить загрозу суспільній моралі.
 
-24- Васильєв Г.А.
вилучити статті 6, 7 і 8, що мають декларативний характер і викласти у новій редакції:
"Стаття 5. Основні напрями державного регулювання обігу інформаційної продукції, що впливає на суспільну мораль."
"Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану населення.
Основними напрямами державного регулювання обігу інформаційної продукції, що впливає на суспільну мораль є:
формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад і утвердження здорового способу життя у сфері інформаційної діяльності, освіти та культури;
недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості, поширення порнографії.
впровадження експертної оцінки відео-, аудіо-, друкованої інформації та інформації на електронних носіях, розроблення механізмів і методик віднесення її до такої, що завдає шкоди суспільній моралі;
підтримка національної культури, мистецтва, кінематографії, книговидання, поліпшення системи пропаганди кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва;
заборона демонстрації неліцензійної аудіо-, відеопродукції на всіх національних телерадіокомпаніях;
встановлення контролю за обігом продукції, що становить загрозу суспільній моралі;
приєднання до міжнародних договорів з питання захисту суспільної моралі."..
 
Враховано редакційно      
34. Стаття 7. Цілі захисту
 
-25- Беспалий Б.Я.
Статтю 7 вилучити
 
Враховано      
35. Захист суспільної моралі передбачає:
 
-26- Васильєв Г.А.
Статтю 7 вилучити
 
Враховано      
36. запобігання розповсюдженню інформації, яка може становити загрозу суспільній моралі;
 
      
37. запобігання публікації і розповсюдженню інформації, яка містить порнографію;
 
      
38. обмеження обігу продукції сексуального характеру;
 
      
39. забезпечення державою недопущення розповсюдження інформації, що надходить через засоби масової інформації і може завдати шкоди суспільству, особливо неповнолітнім;
 
      
40. недопущення переміщення через державний кордон України масової інформації, забороненої чинним законодавством України.
 
      
41. Стаття 8. Першочергові об'єкти захисту
 
-27- Шаров І.Ф.
Конкретизувати визначення об`екту захисту
 
Враховано      
42. Першочерговими об'єктами захисту в галузі інформаційної діяльності є:
 
-28- Беспалий Б.Я.
Статтю 8 вилучити
 
Враховано      
43. система інформування населення;
 
-29- Васильєв Г.А.
Статтю 8 вилучити
 
Враховано      
44. засоби формування громадської думки;
 
      
45. система життєвих цінностей населення.
 
      
46. Стаття 9. Заборона виготовлення та обігу порнографічних матеріалів і предметів (продукції)
 
-30- Беспалий Б.Я.
назву викласти у редакції "Заборона виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції"
 
Враховано      
47. Виготовлення з метою розповсюдження та рекламування порнографічних матеріалів і предметів (продукції) заборонено.
 
-31- Беспалий Б.Я.
текст "порнографічних матеріалів і предметів (продукції) заборонено замінити на " порнографічної продукції забороняється"
 
Відхилено      
    -32- Васильєв Г.А.
викласти у редакції:"Стаття 7. Заборона обігу предметів та продукції порнографічного характеру."
"Забороняється:
- виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження;
- обіг, демонстрація та прокат друкованих видань, кіно-, аудіо-, відео-, радіо-, телепродукції, матеріалів на електронних носіях інших видів продукції, що пропагують порнографію.
Розміщення оголошень про інтимні зустрічі за винагороду та девіантні форми інтимних стосунків не в спеціалізованих засобах масової інформації заборонено."
 
Враховано частково    
48. Торгівлю друкованими виданнями, кіно-, відеоматеріалами, зображеннями чи іншими предметами (продукцією) порнографічного характеру, а також кіновідеопрокат і демонстрування такої продукції заборонено.
 
-33- Беспалий Б.Я.
текст "іншими предметами (продукцією)" замінити на "іншою продукцією", слово "заборонено" замінити на "забороняється"
 
Враховано      
49. Стаття 10. Розповсюдження продукції еротичного характеру
 
      
50. Продукція еротичного характеру може розповсюджуватися тільки за умови недоступності її неповнолітнім і не нав'язування споживачам.
 
      
51. Заклади, де продають чи демонструють продукцію еротичного характеру, мають бути розташовані не ближче ніж за 500 м до освітніх установ для неповнолітніх, від пам'ятників історії та культури, ритуальних об'єктів, будинків для відправлення релігійних культів. Функціонування таких закладів здійснюється за спеціальним дозволом органів місцевого самоврядування.
 
-34- Беспалий Б.Я.
вилучити текст "від пам`ятників історії та культури"
речення друге " Функціонування таких закладів..." далі за текстом вилучити
 
Враховано частково      
52. Для розповсюдження продукції еротичного характеру необхідне отримання відповідної ліцензії. Розповсюдження цієї продукції та послуг дозволяється тільки за правилами (місце, час, інші умови), які визначають органи місцевого самоврядування. При цьому повністю забороняється будь-яка участь неповнолітніх.
 
-35- Беспалий Б.Я.
речення 1 вилучити. Речення 2- вилучити текст " та послуг", а також текст " (місце ,час інші умови)".
 
Враховано частково      
53. Стаття 11. Захист неповнолітніх при розповсюдженні матеріалів сексуального характеру
 
-36- Томенко М.В.
Статті 11-13 об'єднати і нову статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Захист дітей від впливу продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості
З метою захисту фізичного та психічного здоров'я, моральності дітей забороняється:
використовувати дітей та дитячі образи при виготовленні та розповсюдженні продукції еротичного характеру та при проведенні видовищних заходів еротичного спрямування;
здійснювати показ кіно- і відеофільмів з порушенням встановлених вимог щодо їх розповсюдження та демонстрування, глядацької аудиторії;
здійснювати продаж, безоплате та інші форми розповсюдження продукції еротичного характеру серед дітей, за винятком засобів медичного призначення;
допускати дітей до участі або присутності на заходах еротичного характеру."
 
Враховано      
    -37- Васильєв Г.А.
викласти у редакції"Стаття 15. Захист неповнолітніх від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру."
Правовий характер норм цієї статті змінити з дозвільного на заборонний і викласти її текст у такій редакції:
"З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх забороняється:
втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, наданні послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;
розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх;
використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру."
 
Враховано    
54. Продаж, а також демонстрація матеріалів сексуального характеру неповнолітнім заборонено.
 
-38- Беспалий Б.Я.
слово "заборонено" замінити "забороняється" Аналогічно у всьому тексті закону
 
Враховано      
55. Виробництво, розповсюдження та володіння еротичними матеріалами особами до 18 років заборонено. Заборонено розповсюдження, продаж чи демонстрацію еротичних матеріалів у місцях або засобами, до яких можуть отримати доступ неповнолітні.
 
      
56. З метою захисту фізичного та морального здоров'я неповнолітніх не дозволяється:
 
      
57. використання неповнолітніх при ввезенні, виготовленні, зберіганні з метою розповсюдження, розповсюдженні продукції сексуального характеру, порнографічних предметів і матеріалів, проведенні видовищних заходів сексуального характеру;
 
      
58. розповсюдження продукції сексуального характеру, порнографічних матеріалів і предметів, проведення видовищних заходів сексуального характеру серед неповнолітніх;
 
      
59. використання образів неповнолітніх, які експлуатуються, у будь-якій формі в продукції сексуального характеру, проведенні видовищних заходів сексуального характеру.
 
      
60. Стаття 12. Заборона на розповсюдження продукції, що містить елементи порнографії
 
      
61. Забороняється реалізація друкованої, кіно-, відео-, радіо-, теле- та інших видів продукції, у змісті якої:
 
      
62. міститься деталізоване зображення гвалтування;
 
      
63. вміщуються відверті описи і зображення техніки коїтусу та любовних ігор (крім літератури зі статевого виховання);
 
      
64. використовується вульгарна та ненормативна лексика, що принижує честь, гідність громадян;
 
-39- Беспалий Б.Я.
викласти у редакції "використовується ненормативна лексика".
 
Відхилено      
65. вміщуються оголошення про інтимні зустрічі за винагороду (виключаючи шлюбні) та девіантні форми інтимних стосунків чи продаж предметів і продукції еротичного характеру, а також їх рекламу (окрім спеціальних пунктів реалізації продукції еротичного змісту).
 
      
66. Стаття 13. Захист неповнолітніх під час телетрансляцій
 
      
67. Всім телекомпаніям, які перебувають під юрисдикцією України і відповідають Закону України "Про телебачення і радіомовлення", забороняється транслювати програми, які містять порнографію і тим самим можуть серйозно зашкодити фізичному, духовному чи інтелектуальному розвиткові неповнолітніх. Ця вимога поширюється і на програми еротичного характеру, крім випадків, коли виконані вимоги цього Закону про час такої трансляції чи її технічне забезпечення.
 
-40- Беспалий Б.Я.
після "України і відповідають" додати слово "вимогам". Після слова "порнографія" поставити крапку, а решту тексту виключити.
 
Враховано частково      
68. У випадку порушення вимог цієї статті ліцензія телекомпанії скасовується у встановленому чинним законодавством порядку.
 
-41- Беспалий Б.Я.
текст "чинним законодавством" замінити "законом"
 
Враховано частково      
69. Стаття 14. Обов'язковість ліцензування
 
-42- Беспалий Б.Я.
привести у повну відповідність із базовим Законом ст. 9 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Відхилено      
    -43- Васильєв Г.А.
Для встановлення чітких умов і порядку ліцензійної системи у сфері обігу продукції сексуального чи еротичного характеру викласти у новій редакції:
"Стаття 8. Умови та порядок ліцензування діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру."
"Ввезення на територію України, виготовлення (виробництво), зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження продукції, здійсненню послуг та і проведення видовищних заходів сексуального характеру, а також експертна діяльність у сфері обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру здійснюється виключно за умови наявності спеціального дозволу (ліцензії) на кожний вид діяльності.
Вивіз з України, транзит через її територію та пересилка продукції сексуального чи еротичного характеру також потребує спеціального дозволу відповідних державних органів.
Надання ліцензій на ці види діяльності та їх анулювання здійснюється на загальних підставах тим органом виконавчої влади, до компетенції якого входить надання ліцензій на здійснення заявленої діяльності з урахуванням положень і в порядку закону "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності".
Ліцензія видається терміном не менше трьох років. Подовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її отримання.
Не можуть мати ліцензії:
неповнолітні;
особи, визнані судом недієздатними чи обмеженими судом у дієздатності;
особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
особи, які мають судимість за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, за тяжкі злочини проти життя, здоров'я та гідності людини, а також за особливо небезпечні злочини;
іноземці та особи без громадянства.
Ліцензування діяльності по створенню, транслюванню та розповсюдженню телерадіокомпаніями України кіно,- аудіо,- відеопродукції еротичного чи сексуального характеру здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Ліцензування і реєстрацію кіно-, аудіо-, відеопродукції, що має обмеження глядацької аудиторії здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері культури і мистецтв. Відомості про реєстрацію кіно-, відеопродукції такого характеру обов'язково включаються до державного реєстру фільмів.
Ліцензування і реєстрацію спеціалізованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері інформації.
Ліцензію на експертну діяльність у сфері продукції, послуг і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, пов'язану з визначенням видів продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру, умов їх розповсюдження можуть мати лише органи державної влади.
На території України не діють ліцензії на будь-який вид продукції сексуального чи еротичного характеру та діяльність з обігу такої продукції, видані органами чи установами інших держав."
доповнити законопроект новою статтею:
"Стаття 9. Експертна діяльність та реєстрація продукції й видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру."
"Метою експертизи продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру є підготовка висновків про допущення обігу такої продукції відповідно до цього Закону та чинного законодавства у сфері захисту моральності суспільства.
Експертиза продукції сексуального чи еротичного характеру повинна проводитися щодо кожного виду продукції та видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру за ініціативою фізичних й юридичних осіб, і передувати етапу введенню такої продукції в обіг.
Експертиза продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру за ініціативою органів державної влади та органів місцевого самоврядування може проводитися на будь-якому етапі обігу продукції сексуального чи еротичного характеру.
Експертну діяльність у сфері обігу продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру здійснюють виключно органи державної влади."
 
Відхилено    
70. Усі види діяльності по обігу продукції сексуального характеру здійснюються за наявності ліцензії.
 
      
71. Ввезення на територію України, виготовлення, зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження продукції, здійснення послуг і проведення видовищних заходів сексуального характеру, а також експертна діяльність у сфері обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру здійснюються за умови наявності спеціального дозволу (ліцензії) на кожний вид діяльності.
 
      
72. Видача ліцензій на ці види діяльності та їх анулювання здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України ліцензувати діяльність у сфері обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру та здійснювати державний контроль за обігом продукції та видовищними заходами сексуального характеру.
 
      
73. Ліцензія видається терміном від 1 до 5 років. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її отримання.
 
      
74. Не можуть мати ліцензії громадяни України:
 
      
75. віком до 21 року;
 
-44- Шаров І.Ф.
замінити на "20 років"
 
Відхилено      
76. визнані судом недієздатними чи обмежені судом у дієздатності;
 
      
77. які відбувають покарання у місцях позбавлення волі за вироком суду;
 
      
78. які мають судимість за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, за тяжкі злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи, а також за особливо небезпечні злочини.
 
      
79. Не можуть мати ліцензії іноземні громадяни чи особи без громадянства.
 
      
80. Не можуть мати ліцензії на експертну діяльність у сфері обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру, пов'язану з визначенням видів продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру, а також умов їх розповсюдження, громадяни, котрі зареєстровані як індивідуальні підприємці, а також фізичні та юридичні особи, котрі мають ліцензію на ввезення, виготовлення, зберігання чи розповсюдження продукції, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального характеру.
 
      
81. Порядок ліцензування діяльності з обігу продукції сексуального характеру і положення про ліцензування діяльності в сфері обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру в Україні розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
82. Стаття 15. Розповсюдження продукції сексуального характеру
 
-45- Васильєв Г.А.
об'єднати статті законопроекту (15,16,17,18,19,20), що реґламентують умови розповсюдження продукції сексуального характеру різними суб'єктами правовідносин і на різних умовах, пропонуємо об'єднати за єдиним, визначальним принципом і викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру."
"Розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі і лише у спеціально відведених для цього місцях, визначених цим Законом, та у спосіб, встановлений органами державної влади й органами місцевого самоврядування в межах своєї компетенції. При необхідності у висновку Національної комісії можуть встановлюватися особливі умови продажу такої продукції.
Розповсюдження та реклама продукції сексуального характеру в житлових будинках, приміщеннях органів державної влади, закладах культури і мистецтва, в підземних переходах, станціях метрополітену, електропотягах і вокзалах, в кіосках продажу періодичної преси і павільйонах, в місцях громадського відпочинку, на вуличних лотках і ринках забороняється.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, можуть визначати, зважаючи на особливості місцевих умов, звичаї й традиції, додатково території та місця, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального характеру та проведення видовищних заходів сексуального характеру.
Розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, допускається в спеціалізованих медичних закладах і установах, які мають відповідну ліцензію та ліцензію для надання медичної допомоги особам з сексуальними розладами.
Розповсюдження предметів сексуального чи еротичного характеру допускається лише у спеціалізованих магазинах. Власник магазину, що здійснює продаж відповідної продукції, зобов'язаний інформувати громадян про його специфіку.
Продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови недоступності її неповнолітнім і не нав'язування споживачам.
Рішення про обмеження обігу матеріалів і продукції сексуального характеру за віковою ознакою, приймають органи державної влади та органи місцевого самоврядування за погодженням з відповідними державними органами освіти.
Продукція сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови герметичної упаковки, спеціального маркування і за наявності повідомлення "продукція сексуального характеру, продаж неповнолітнім заборонено".
Порядок та умови оподаткування продукції сексуального чи еротичного характеру визначається чинним законодавством."
 
Враховано частково у статті     
    -46- Гаврилюк І.Я.
Статті 15-17 викласти у такій редакції:
"Стаття 15. Обмеження щодо розповсюдження продукції еротичного характеру
Розповсюдження продукції еротичного характеру дозволяється виключно у спеціально відведених для цього місцях, які не можуть розташовуватися:
на територіях, які прилягають до освітніх установ, пам'яток історії та культури, ритуальних та культових об'єктів, військових частин;
в житлових будинках, в приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих закладах культури та мистецтва для дітей;
на ринках, інших відкритих та загальнодоступних місцях здійснення торгівлі.
Рішення про відведення таких місць приймаються відповідними органами місцевого самоврядування.
Забороняється проведення видовищних заходів еротичного характеру на територіях, які прилягають до освітніх установ, пам'яток історії та культури, ритуальних та культових об'єктів, військових частин.
Стаття 16. Обмеження щодо розповсюдження продукції еротичного характеру друкованими засобами масової інформації
Забороняється розміщення продукції еротичного характеру на перших і останніх сторінках друкованих засобів масової інформації (крім засобів масової інформації еротичного характеру).
Розповсюдження друкованих засобів масової інформації еротичного характеру дозволяється виключно у спеціально відведених для цього місцях. Розповсюдження друкованих засобів масової інформації еротичного характеру поштою дозволяється виключно в непрозорій упаковці.
Стаття 17. Обмеження щодо розповсюдження аудіовізуальної продукції еротичного характеру
Розповсюдження і демонстрування кіно- і відеофільмів в Україні здійснюється виключно на підставі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.
Публічний показ і сповіщення кіно- і відеофільмів еротичного характеру, щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, здійснюється в час і на умовах, що визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади.
Трансляція інших програм, передач еротичного характеру забороняється у період з 6 години до 23 години. Анонси таких програм, передач здійснюються лише у час, відведений для трансляції таких програм, передач.
Розповсюдження аудіовізуально продукції еротичного характеру дозволяється виключно за умови попереднього сповіщення про її еротичний характер та вимоги щодо глядацької аудиторії."
 
Враховано    
    -47- Васильєв Г.А.
Доповнити ІІ розділ законопроекту новою статтею:
"Стаття 12. Умови продажу і розповсюдження друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру."
Продаж і розповсюдження друкованої продукції та поліграфії сексуального чи еротичного характеру дозволяється лише за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі і в спеціально відведених місцях.
Реалізація еротичної друкованої продукції чи друкованої продукції засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру, що не зареєстрована у відповідності до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" забороняється.
Розповсюдження друкованої продукції або поліграфії еротичного чи сексуального характеру поштою дозволяється лише в непрозорій герметичній упаковці, а продаж еротичних друкованих видань - в герметичній упаковці. На обкладинці забороняється детальне зображення статевих органів.
Розповсюдження друкованої продукції, поліграфії та друкованої продукції засобів масової інформації еротичного чи сексуального характеру без належних вихідних даних, а також індивідуальними розповсюджувачами забороняється.
Демонстрація і (або) реклама друкованої продукції, поліграфії чи друкованої продукції засобів масової інформації еротичного чи сексуального характеру у вікнах, вітринах й інших місцях загального огляду забороняється.
Залучення до продажу друкованої продукції, поліграфії та друкованої продукції засобів масової інформації еротичного чи сексуального характеру неповнолітніх, а також продаж (ознайомлення) особам, які не досягли 16, а в окремих випадках 18 років, продукції сексуального чи еротичного характеру забороняється.
У випадку порушення положень цієї статті, а також при відсутності права займатися видавничою діяльністю, друкована продукція чи поліграфія відповідного характеру вилучається із продажу уповноваженими органами державної влади у порядку передбаченому чинним законодавством."
Додати наступну статтю:
"Стаття 13. Порядок організації та проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру."
"Проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру фізичними та юридичними особами дозволяється лише за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі і в спеціально відведених місцях при дотриманні необхідних санітарних й гігієнічних норм, передбачених чинним законодавством.
Під час проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру забороняється демонстрація порнографії, пропаганда насилля чи жорстокості.
Під час проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру забороняється здійснення сексуальних контактів."
 
Враховано редакційно    
83. Розповсюдження продукції сексуального характеру допускається у спеціально відведених місцях в порядку, що встановлюється органами місцевого самоврядування.
 
      
84. Забороняється розповсюдження продукції сексуального характеру у приміщеннях житлових будинків, органів державної влади, закладів культури і мистецтва, підземних переходах, станціях метрополітену, з вуличних лотків, на ринках, а також у кіосках і пересувних павільйонах.
 
-48- Беспалий Б.Я.
після "державної влади" доповнити "місцевого самоврядування"
 
Враховано      
85. Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть визначати території і місця, в яких може бути заборонено розповсюдження продукції і проведення видовищних заходів сексуального характеру, виходячи з місцевих умов, звичаїв і традицій.
 
      
86. Допускається розповсюдження продукції сексуального характеру у спеціалізованих медичних закладах, які мають ліцензію для надання медичної допомоги особам з сексуальними розладами.
 
      
87. Стаття 16. Розповсюдження продукції сексуального характеру засобами масової інформації
 
-49- Васильєв Г.А.
статтю 16 законопроекту відповідно викласти у наступній редакції:
"Стаття 11. Порядок і умови публічної демонстрації продукції, що містить елементи еротики засобами масової інформації."
"Теле- і радіокампаніям, які діють в Україні забороняється створювати, поширювати інформацію і транслювати кіно-, аудіо-, відеопродукцію, яка містить елементи порнографії.
Аудіо-, радіо-, кіно-, відеопродукція сексуального характеру, з елементами еротики, підлягає оцінці Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі.
Розповсюдження теле-, радіо- аудіо- і відеопродукції сексуального чи еротичного характеру спеціалізованим засобом масової інформації можливе лише за умови спеціальної обробки сигналу. Організація, яка транслює відповідні програми повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без пристрою декодовання.
Трансляція теле- відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики допускається з 24 годин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено органами місцевого самоврядування.
Перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру обов'язково має бути зроблено звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її неповнолітніми.
Час публічного показу, публічного сповіщення фільмів еротичного чи сексуального характеру щодо яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, визначаються умовами їх демонстрування відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України "Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів".
Продаж або прокат населенню продукції електронних засобів масової інформації сексуального характеру, продукції та аудіо-, відеокасет з записами сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі на кожен вид такої продукції, ліцензії та інших необхідних документів визначених чинним законодавством.
Кінотеатри, відеосалони, відеозали мають право публічної демонстрації кіно-, аудіо-, відеопродукції сексуального чи еротичного характеру лише за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, ліцензії та інших необхідних документів визначених чинним законодавством.
Адміністрація організації, що публічно демонструє кіно-, аудіо-, відеопродукцію еротичного чи сексуального характеру, зобов'язана вказувати на афіші чи програмі передач категорію прокату відповідної продукції.
У випадку порушення положень цієї статті ліцензії теле- чи радіокомпаній, а також організацій, що розповсюджують чи публічно демонструють кіно-, аудіо-, відеопродукції еротичного характеру, скасовується у встановленому чинним законодавством порядку."
 
Враховано редакційно      
88. Розповсюдження засобів масової інформації еротичного чи сексуального характеру по пошті допускається тільки у закритій непрозорій упаковці, інше розповсюдження допускається тільки у спеціально відведених місцях у непрозорій упаковці.
 
      
89. Не допускається детальне зображення статевих органів на обкладинці таких видань.
 
-50- Беспалий Б.Я.
Слово "таких" замінити "будь-яких"
 
Враховано      
90. Трансляція радіо- і телепрограм сексуального характеру допускається з 23 годин до 6 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено органами місцевого самоврядування, і тільки за умови кодування сигналу - захисту аудіовізуальної продукції сексуального характеру за допомогою спеціальної обробки сигналу, що виключає можливість його прийому без спеціальних технічних засобів (декодуючих пристроїв), які надаються центром, що здійснює передачу сигналу.
 
      
91. Організація, що здійснює розповсюдження продукції сексуального характеру за умови кодування сигналу, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким чином, щоб особа, яка не має декодованого пристрою, не могла здійснити прийом такого сигналу.
 
      
92. Перед трансляцією радіо-, телепрограм сексуального характеру аудиторія має бути попередньо повідомлена про характер програми та недопустимість її перегляду чи прослуховування неповнолітніми.
 
-51- Васильєв Г.А.
визначити порядок нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі та доповнити ІІ розділ законопроекту новою статтею:
"Стаття 15. Нагляд і контроль у сфері захисту суспільної моралі."
"Державний нагляд за додержанням вимог цього Закону та чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство юстиції України, Міністерство освіти України, Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Державна митна служба України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі.
Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання, дотримання ними ліцензійних умов здійснюють спеціально уповноважений орган, що видав відповідну ліцензію, правоохоронні органи та інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Орган, що здійснює перевірку, за її результатами складає протокол (акт) із зазначенням виявлених порушень чинного законодавства і виносить рішення, в якому зобов'язує суб'єкт господарювання усунути порушення у сфері захисту суспільної моралі чи ліцензування.
Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.
Спеціально уповноважених орган, що видав відповідну ліцензію має право розглядати справи про порушення суб'єктами господарювання вимог цього Закону, чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, ліцензійних умов і, за результатами розгляду виносити попередження, застосовувати штрафні санкції, призупинять чи анулювати ліцензію, передавати справи про порушення у цій сфері на розгляд прокуратури та суду."
 
Враховано частково      
93. Стаття 17. Науково-популярні заходи сексуального характеру
 
      
94. Науковий, художній, естетичний і моральний рівень популярних лекцій, курсів з історії еротичного мистецтва в навчальних закладах, пізнавальних програм сексологічних центрів та асоціацій забезпечують установи, товариства та організації, що їх готують і проводять.
 
-52- Беспалий Б.Я.
слово "товариства" замінити " підприємства"
 
Відхилено      
    -53- Черновецький Л.М.
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Науковий, художній, естетичний і моральний рівень популярних лекцій, курсів з історії еротичного мистецтва в навчальних закладах, пізнавальних програм сексологічних центрів та асоціацій забезпечують установи, товариства та організації, що їх готують і проводять та відповідно з чинним законодавством мають відповідний дозвіл на проведення такої діяльності"
 
Відхилено    
95. Стаття 18. Прокат і продаж аудіовізуальної продукції еротичного характеру
 
-54- Беспалий Б.Я.
узгодити аналогічно до статті 14
 
Немає висновку      
    -55- Гаврилюк І.Я.
Статті 18 та 19 виключити
 
Враховано    
96. Прокат та продаж населенню аудіо- та відеокасет, дисків з програмами еротичного змісту дозволяється тільки за умови попереднього ліцензування.
 
      
97. Стаття 19. Продаж предметів сексуального характеру
 
      
98. Продаж предметів сексуального характеру може відбуватися тільки у спеціалізованих магазинах, в упакованому вигляді. Вхід до цих магазинів і продаж продукції сексуального характеру неповнолітнім особам забороняється.
 
      
99. Власник магазину, що здійснює продаж продукції сексуального характеру, зобов'язаний інформувати громадян про його специфіку.
 
-56- Черновецький Л.М.
частину другу статті 19 доповнити другим речення такого змісту: "Зазначена інформація розміщується в приміщенні магазину, призначеному для відвідування покупцями"
 
Відхилено      
100. Реклама продукції сексуального характеру дозволена тільки у межах таких магазинів.
 
      
101. Стаття 20. Демонстрація порнографічної продукції
 
      
102. Не допускається публічний показ продукції порнографічного характеру.
 
      
103. Перегляд порнографічної продукції дозволяється тільки для визначення належності її до продукції еротичного чи порнографічного змісту, а також з науковою та медичною метою у спеціально підготовленій аудиторії за участю фахівців (мистецтвознавців, психологів, лікарів-психіатрів, сексопатологів).
 
      
104. Стаття 21. Особливості реклами сексуального характеру
 
-57- Васильєв Г.А.
Назву статті і її текст пропонуємо викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Рекламна діяльність та її особливості при реалізації продукції сексуального чи еротичного характеру."
"Рекламна діяльності з обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, а також реклама діяльності рекламодавця та розповсюджувача реклами дозволяється лише за наявності спеціального дозволу (ліцензії), отримання якої необхідно передувати етапу її виробництва і розповсюдження.
Використання в рекламі текстової, візуальної чи звукової інформації, що здатна спричинити шкоду моральному здоров'ю населення в засобах масової інформації забороняється.
Реклама будь-якої продукції, товарів і послуг, що містить тексти і (або) зображення сексуального характеру, дозволяється лише в спеціалізованих засобах масової інформації.
Реклама продукції сексуального чи еротичного характеру, що не містить зображень і текстів сексуального характеру допускається без будь-яких обмежень. Порядок виробництва і розповсюдження реклами продукції сексуального характеру визначається чинним законодавством.
Зовнішня реклама (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що містить тексти і (або) зображення сексуального чи еротичного характеру забороняється.
Реклама продукції сексуального чи еротичного характеру та реклама про самого рекламодавця забороняється, якщо його діяльність, згідно положень цього Закону, потребує спеціального дозволу, але відповідної ліцензії немає.
Реклама продукції сексуального чи еротичного характеру іноземною мовою повинна містити переклад мовою більшості населення країни.
 
Відхилено      
105. Реклама будь-якої продукції і видовищних заходів сексуального змісту допускається тільки у засобах масової інформації еротичного чи сексуального характеру.
 
      
106. Зовнішня реклама, що містить повідомлення і зображення сексуального характеру, забороняється.
 
      
107. Використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в рекламі продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру, а також у рекламі, яка містить повідомлення та зображення сексуального характеру, забороняється.
 
      
108. РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОБІГУ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ І ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
 
-58- Васильєв Г.А.
Розділ ІІІ законопроекту пропонуємо модифікувати і вилучити з нього правові норми, що суперечать вимогам чинного законодавства, а саме, положенням статті 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади". Крім того, пропонуємо змінити назву спеціально уповноваженого органу у сфері захисту суспільної моралі, доповнити розділ новими статтями і по новому визначити умови та послуги експертної діяльності у сфері захисту суспільної моралі.
"Стаття 16. Повноваження вищих органів державної влади України у сфері захисту суспільної моралі та обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру."
Верховна Рада України і Президент України визначають державну політику в сфері захисту суспільної моралі та обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, а також продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії, законодавчі основи її реалізації та гарантії правового захисту працівників цієї сфери.
Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.
 
Враховано частково      
109. Стаття 22. Вища Рада з питань захисту суспільної моралі
 
-59- Беспалий Б.Я.
Статтю 22 вилучити
 
Враховано      
    -60- Гаврилюк І.Я.
Статті 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі
Контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань захисту прав споживачів, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань кіноматографії, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їхньої компетенції."
 
Враховано    
    -61- Васильєв Г.А.
статті 22, 23, 24, 25, 26, 27 і 28 законопроекту пропонуємо викласти у новій редакції:
"Стаття 17. Статус Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі."
"З метою реалізації та додержання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії створюється Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія).
Національна комісія є постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим органом, який діє відповідно до цього Закону та чинного законодавства України і є відповідальним за утвердження здорового способу життя, належного стану моральності суспільства, контролює обіг продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.
Національна комісія має свої територіальні відділення в Автономній Реєстр.картка №20)
. Порядок проведення експертизи продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру."
"Метою експертизи продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру є підготовка висновків про відповідність такої продукції чинному законодавству про захист суспільної моралі й можливість її обігу на території України.
Ініціювати експертизу, крім самої Національної комісії мають право державні й громадські організації, фізичні та юридичні особи, виробники і розповсюджувачі предметів і продукції, що звернулися до Комісії з офіційним зверненням.
Для експертної оцінки й одержання висновку щодо відповідності продукції чи діяльності вимогам чинного законодавства до Національної комісії подається заява, предмети і (або) продукція сексуального чи еротичного характеру та платіжне доручення про оплату проведення експертизи.
Національна комісія у місячний термін розглядає заяву і проводить експертизу продукції, приймає відповідне рішення і не пізніше як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам.
Перевищення встановленого цим законом терміну прийняття рішення щодо експертної оцінки відповідної продукції може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.
Документи та матеріали, що подані для експертної оцінки реєструються Секретарем, оформлюють резолюцією Голови Національної комісії і передається експерту (експертам) для оцінки.
Рішення приймається більшістю голосів. Воно має чинність за умови присутності на засіданні більшості членів Національної комісії. Рішення оформлюється протоколом засідання Національної комісії, який затверджує її Голова.
Інформація про роботу та експертні висновки щодо відповідної продукції надається зацікавленим державним органам, установам і організаціям, а також висвітлюються засобами масової інформації.
Експертні висновки можуть бути оскаржені в порядку цивільного судочинства."
 
Відхилено    
110. Вища Рада з питань захисту суспільної моралі (далі - Рада) - орган, уповноважений приймати рішення щодо здійснення державного контролю обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру, за винятком кінохроніки, документальних і художніх фільмів, які відтворюють історичні події.
 
      
111. Рада формується Кабінетом Міністрів України з фахівців і представників експертної комісії.
 
      
112. Рада в межах своєї компетенції:
 
      
113. приймає рішення, обов'язкові для виконання органами державної виконавчої влади щодо видачі ліцензій на ввезення, зберігання, виготовлення, розповсюдження продукції і проведення видовищних заходів сексуального характеру;
 
      
114. попереджає та вживає заходів за фактами порушення законодавства України про обіг продукції і видовищних заходів сексуального характеру та (чи) порушення умов ліцензій, а також приймає рішення про анулювання або призупинення дії ліцензії;
 
      
115. накладає штрафи за порушення порядку виготовлення та розповсюдження продукції і проведення видовищних заходів сексуального характеру;
 
      
116. надає державним органам та організаціям необхідну допомогу в забезпеченні державного контролю за дотриманням законодавства України про захист суспільної моралі;
 
      
117. подає позови у суди про визнання недійсними угод, які суперечать суспільній моралі, у сфері обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального характеру чи таких, що містять елементи насильства та жорстокості.
 
      
118. Керівництво Вищою Радою з питань захисту суспільної моралі здійснюють голова, два заступники і секретар Ради, що призначаються постановою Кабінету Міністрів України за погодженням з профільними Комітетами Верховної Ради України.
 
      
119. Фінансування Ради здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України і коштів, отриманих від ліцензійної діяльності.
 
      
120. Стаття 23. Експертна комісія при Вищій Раді з питань захисту суспільної моралі
 
-62- Беспалий Б.Я.
з назви статті вилучити текст "При Вищій Раді"
 
Відхилено      
    -63- Гаврилюк І.Я.
Статті 23-27 виключити
 
Враховано    
121. Експертні комісії формуються на позавідомчій основі з фахівців у галузі засобів масової інформації, мистецтвознавців, психіатрів, сексопатологів, спеціалістів правоохоронних органів, педагогів тощо, яких рекомендують до роботи в комісіях установи і організації, в яких вони працюють.
 
      
122. Для членів експертних комісій наявність вченого ступеня за профілем роботи комісії є обов'язковим.
 
-64- Беспалий Б.Я.
вилучити
 
Враховано      
123. Експертна комісія затверджується керівництвом Вищої Ради з питань захисту суспільної моралі у складі 9 осіб терміном на 3 роки.
 
-65- Беспалий Б.Я.
текст "керівництво Вищої Ради з питань захисту суспільної моралі" замінити "центральний орган виконавчої влади з питань культури".
 
Відхилено      
124. Після закінчення терміну повноважень відбувається повторне формування експертної комісії з оновленням її складу не менш ніж на третину.
 
      
125. На першому засіданні члени експертної комісії обирають голову, заступника і секретаря терміном на 3 роки.
 
      
126. Стаття 24. Забезпечення діяльності експертних комісій
 
      
127. Засідання експертної комісії проводиться не менше одного разу на місяць і скликається головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови.
 
      
128. Експертна комісія діє на позаштатній основі та фінансується за рахунок плати за проведення експертиз, яка надходить на спеціальний субрахунок.
 
      
129. Члени комісії, які брали участь у розробці експертного висновку, отримують за це винагороду (гонорар) в рівних частинах у розмірі половини плати за проведення експертизи.
 
-66- Беспалий Б.Я.
вилучити " (гонорар)" та "у розмірі половини" замінити текстом "сумарний розмір винагороди зазначених членів комісії становить".
 
Відхилено      
130. Стаття 25. Експертиза продукції сексуального характеру і видовищних заходів сексуального характеру
 
      
131. Метою експертизи продукції сексуального характеру і видовищних заходів сексуального характеру є підготовка висновків про відповідність такої продукції законодавству України про захист суспільної моралі і можливість її обігу.
 
      
132. Експертиза продукції сексуального характеру і видовищних заходів сексуального характеру чи таких, що містять елементи насильства та жорстокості, має проводитися за ініціативою громадян та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з обігу продукції сексуального характеру, щодо кожного виду цієї продукції до введення її в обіг.
 
-67- Беспалий Б.Я.
вилучити " чи таких, що містять елементи насильства та жорстокості" це не є предметом цього закону.
 
Відхилено      
133. Експертиза продукції сексуального характеру і видовищних заходів сексуального характеру чи таких, що містять елементи насильства та жорстокості, за ініціативою державних органів може проводитися на будь-якому етапі обігу продукції сексуального характеру.
 
-68- Беспалий Б.Я.
вилучити " чи таких, що містять елементи насильства та жорстокості" це не є предметом цього закону. Слово "ініціативою" замінити "заявою"
 
Відхилено      
134. Експертна комісія повинна винести експертний висновок і надіслати його заявникові протягом 3 робочих днів після чергового засідання комісії. Заявка має розглядатися на першому засіданні комісії після її отримання.
 
-69- Беспалий Б.Я.
текст "ініціативою державних органів" замінити "заявою органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
 
Відхилено      
135. Стаття 26. Плата за проведення експертиз
 
      
136. За проведення експертизи заявник сплачує 100 мінімальних розмірів заробітних плат, встановлених чинним законодавством.
 
-70- Беспалий Б.Я.
число "100" замінити числом "10". Текст "чинним законодавством" замінити "законом".
 
Відхилено      
137. Стаття 27. Оскарження висновків експертних комісій
 
      
138. Висновки експертних комісій можуть бути оскаржені в порядку цивільного судочинства.
 
      
139. Стаття 28. Право доступу до інформації
 
-71- Беспалий Б.Я.
Статтю 28 вилучити
 
Враховано      
140. Співробітники Вищої Ради з питань захисту суспільної моралі та експертних комісій з метою виконання покладених на них функцій по контролю за виконанням законодавства України про захист суспільної моралі мають право безперешкодного доступу в спеціально відведені місця, а також до всіх необхідних документів та інших матеріалів з питань своєї компетенції, передбачені законодавством.
 
      
141. Відомості, які складають комерційну таємницю та отримані співробітниками Ради та експертних комісій, які вказані у частині першій цієї статті, розголошенню не підлягають. У випадку розголошення таких відомостей збитки відшкодовуються у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
      
142. РОЗДІЛ ІV. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБМІНІ
 
-72- Томенко М.В.
Вилучити розділ ІV.
 
Враховано      
143. Стаття 29. Міжнародний обмін у сфері інформації
 
      
144. Міжнародний обмін інформацією здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими та нормативними правовими актами України, її міжнародними угодами.
 
-73- Беспалий Б.Я.
слово " угода" замінити текстом " договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України"
 
Відхилено      
145. Стаття 30. Обмеження при здійсненні міжнародного інформаційного обміну
 
      
146. Ввезення з метою розповсюдження на територію України продукції порнографічного характеру, іншої інформації, яка загрожує суспільній моралі, забороняється, за винятком випадків, коли окремі зразки останньої вбачаються необхідними з метою досліджень.
 
-74- Беспалий Б.Я.
слово " територію" замінити текстом "митну територію"
 
Відхилено      
147. Можливість ввезення на територію України такої інформації визначається Радою у кожному окремому випадку.
 
      
148. Юридичні чи фізичні особи можуть оскаржити у судовому порядку дії посадових осіб з обмеження міжнародного інформаційного обміну, якщо такі дії не обгрунтовані та порушують їхні права.
 
      
149. Стаття 31. Відповідальність за порушення під час міжнародного інформаційного обміну
 
-75- Васильєв Г.А.
статтю законопроекту вилучити.
 
Враховано      
150. За протиправні дії під час здійснення міжнародного інформаційного обміну фізичні та юридичні особи України та іноземних держав, особи без громадянства на території України несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
-76- Беспалий Б.Я.
вилучити "дисциплінарну", а текст "чинним законодавством" замінити "законом".
 
Відхилено      
151. РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
 
-77- Томенко М.В.
Статті Розділу V законопроекту об'єднати і викласти нову статтю у такій редакції:
"Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі
За порушення законодавства про захист суспільної моралі винні особи несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, матеріальну та цивільно-правову відповідальність."
 
Враховано      
152. Стаття 32. Підстави відповідальності
 
      
153. Підставами відповідальності за порушення цього Закону є безпосереднє невиконання, порушення, створення перешкод для реалізації норм, закладених у його статтях, а також в інших законодавчих актах, названих у ньому.
 
      
154. Стаття 33. Суб'єкти відповідальності
 
      
155. Суб'єктами відповідальності є фізичні та юридичні особи України та іноземних держав, особи без громадянства, що ведуть інформаційну та іншу діяльність на території України і допустили порушення цього Закону, а також інших законодавчих актів, названих у ньому.
 
      
156. Стаття 34. Відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі
 
-78- Васильєв Г.А.
статтю 34 законопроекту викласти у такій редакції:"Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про захист суспільної моралі."
"Порушення норм законодавства України про захист суспільної моралі, умов обігу продукції, порядку проведення видовищних заходів сексуального характеру та розповсюдження продукції, яка містить елементи порнографії тягне за собою цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.
Дії посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації, дії установ і організацій всіх форм власності, юридичних і фізичних осіб, що порушують норми цього Закону можуть бути оскаржені в судовому порядку."
 
Враховано частково      
157. Порушення законодавства України про захист суспільної моралі тягне за собою цивільноправову, або адміністративну, або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
-79- Беспалий Б.Я.
слово "цивільноправова" замінити "цивільно-правову" ", а текст "чинним законодавством" замінити "законом".
 
Враховано      
158. За порушення порядку обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру встановлюється штраф до 200 мінімальних заробітних плат, а також скасування свідоцтв про реєстрацію та ліцензій на мовлення.
 
      
159. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів і творів тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України.
 
-80- Беспалий Б.Я.
вилучити, як таку, що в описовій формі переповідає конкретні норми Кримінального кодексу.
 
Враховано      
160. Відповідальність не передбачається, якщо фізична чи юридична особа має висновок про відповідність продукції законодавству України про захист суспільної моралі і можливість її обігу, виданий у порядку, встановленому цим Законом.
 
      
161. Стаття 35. Оскарження неправомірних дій
 
-81- Васильєв Г.А.
статті 35, 36 і 37 законопроекту вилучити.
 
Враховано      
162. Неправомірні дії посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, засобів масової інформації та інших фізичних і юридичних осіб, порушення ними норм цього Закону можуть бути оскаржені відповідно до Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою захисту права, що порушується, або інтересу, що охороняється законом, а також розв'язання спорів між організаціями і трудових спорів.
 
      
163. Стаття 36. Розгляд спорів
 
-82- Беспалий Б.Я.
Статтю 36 виключити
 
Враховано      
164. Спори, які виникають у зв'язку з порушеннями цього Закону, розв'язу-ються судом, іншими державними органами у межах їхньої компетенції та відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
 
      
165. Стаття 37. Контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі
 
      
166. Контроль за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі у межах своєї компетенції здійснюють Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство юстиції України, Міністерство освіти України, Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Державна митна служба України, Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
 
-83- Беспалий Б.Я.
власні назви замінити формулою "центральний орган виконавчої влади з питань культури і п.д.  
Враховано      
167. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
168. Стаття 38. Порядок введення в дію цього Закону
 
-84- Васильєв Г.А.
статті 38, 39 і 40 останнього розділу законопроекту об'єднати і викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Порядок введення в дію цього Закону."
Закон України "Про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію" набирає чинності з дня його опублікування.
У тримісячний термін всі закони та нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність з положеннями цього Закону.
До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування Закону підготувати та затвердити нормативно-правові акти, положення й кошториси Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі."
 
Враховано редакційно      
169. Закон України "Про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію" набирає чинності з дня його опублікування.
 
-85- Бойко Ю.А.
Статтю 38 викласти у такій редакції:
"Стаття 38. Введення в дію цього Закону
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Рекомендувати Президенту України і доручити Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом і внести до Верховної Ради України пропозиції щодо змін до законів України, які випливають з цього Закону."
 
Враховано      
170. Стаття 39. Застосування інших законодавчих актів
 
-86- Беспалий Б.Я.
Статтю 39 вилучити
 
Враховано      
171. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами Закону "Про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію" вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
172. Стаття 40. Приведення у відповідність до Закону "Про захист суспільної моралі від продукції, що пропагує порнографію" нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади
 
      
173. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність до Закону "Про захист суспільної моралі" Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади у тримісячний термін після прийняття цього Закону і підлягають реєстрації в новій редакції згідно з нормами чинного законодавства.
 
-87- Беспалий Б.Я.
після слів " тримісячний термін" решту тексту замінити словами "з дня набрання чинності цим Законом".
 
Враховано редакційно      
174. У такий самий термін Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує нові нормативно-правові акти з метою встановлення порядку та регулювання реалізації норм цього Закону, які випливають з його змісту.

-88- Беспалий Б.Я.
вилучити "встановлене порядку та регулювання", а також текст "які випливають з його змісту"
 
Враховано редакційно