Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175):      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; із змінами, внесеними Законом України від 19 червня 2003 р. № 976-ІV):  
2. 1) частину сьому після слів "посадових осіб місцевого самоврядування" доповнити словами "які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років";   -1- Надрага В.І.
Частину сьому статті 21 викласти у такій редакції: "Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
Враховано   1) частину сьому викласти в такій редакції: "Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України";  
3. 2) частину дев'яту виключити;      2) частину дев'яту виключити;  
4. 3) частини десяту та одинадцяту викласти у такій редакції: "Особам, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, пенсія відповідно до цього Закону призначається незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії. У цих випадках пенсії обчислюються у порядку, передбаченому для державних службовців, виходячи із розміру посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок посадової особи місцевого самоврядування за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії.   -2- Цибенко П.С.
У зв'язку із прийняттям Закону України від 19 червня 2003 року №976-ІV перше речення частини десятої статті 21 законопроекту виключити, а друге речення додати до частини десятої чинного Закону у такій редакції: "У цих випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії ".  
Враховано   3) частину десяту доповнити реченням такого змісту: "У цих випадках пенсія обчислюється у порядку, передбаченому для державних службовців, із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, за останньою займаною виборною посадою на день призначення пенсії ";  
5. У разі звільненні з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію, посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 - місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців";      4) частину одинадцяту викласти в такій редакції: "У разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців";  
6. 4) частину дванадцяту виключити.   -3- Кабінет Міністрів України
Частину 12 статті 21 викласти у такій редакції: "Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в період перебування на службі в цих органах визнані інвалідами І та ІІ групи, незалежно від причини інвалідності, пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби не менше 10 років та загального трудового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення". У разі повернення зазначених осіб на службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на державній службі. В цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах. У разі смерті особи в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування або в період одержання пенсії у порядку, передбаченому цим Законом, непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника у розмірі 70 відсотків заробітку годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї та 90 відсотків - на двох і більше членів сім'ї за наявності у годувальника стажу державної служби не менше 10 років. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
Враховано   5) частину дванадцяту замінити частинами дванадцятою і тринадцятою такого змісту: "Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в період перебування на службі в цих органах визнані інвалідами І та ІІ груп, незалежно від причини інвалідності, пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби не менше 10 років та загального трудового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення". У разі повернення зазначених осіб на службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу виплата пенсії відповідно до цього Закону зупиняється до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на державній службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах. У разі смерті особи в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування або в період одержання пенсії у порядку, передбаченому цим Законом, непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника в розмірі 70 відсотків заробітку годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї та 90 відсотків - на двох і більше членів сім'ї за наявності у годувальника стажу державної служби не менше 10 років. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
7. 2. Абзац перший пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2000 р., № 13, ст. 104) після слів "Про Національний банк України" доповнити словами "Про службу в органах місцевого самоврядування".      2. Абзац перший пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 2000 р., № 13, ст. 104) після слів "Про Національний банк України" доповнити словами "Про службу в органах місцевого самоврядування".  
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.