Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 11 Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до статті 11 Закону України      Про внесення змін до статті 11 Закону України  
2. "Про податок на додану вартість"      "Про податок на додану вартість"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Останній абзац пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст.156) викласти в наступній редакції:      1. Останній абзац пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 21, ст.156) викласти в наступній редакції:  
5. "Дія цього пункту не поширюється на операції з ввезення (пересилання) підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), а також товарів, які ввозяться (пересилаються) підприємством з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестиції".   -1- Кукоба А.Т.
Абзац 11 п. 11.5 ст. 11 викласти у редакції: "Дія цього пункту не поширюється на операції з ввезення (пересилання) підакцизних товарів (крім тютюнової сировини) та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнишньоекономічної діяльності (УКТЗЕД); кабельно-провіднокових товарів (коди УКТЗЕД 7403110000; 7408110000; 7408191000; 7408199000; 7413009100; 7614100000; 7614900000; 8544), а також товарів, які ввозяться (пересилаються) підприємством з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій".  
Відхилено   "Дія цього пункту не поширюється на операції з ввезення (пересилання) підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), а також товарів, які ввозяться (пересилаються) підприємством з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестиції".  
    -2- Кукоба А.Т.
До п. 11.5 ст. 11 додати 12-й абзац такого змісту: "Податковий вексель може видати особа, яка має право на відшкодування податку на додану вартість з бюджету за результатами попередніх звітних періодів, якщо така сума з відшкодування ПДВ на день видачі податкового векселя не погашена, та яка ввозить товари за прямими договорами для власних виробничих потреб".  
Відхилено    
6. 2. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2004 року.      2. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2004 року.