Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області (Третє читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області      Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області  
3. Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області.      Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Шостки Сумської області.  
4. Стаття 1. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності      Стаття 1. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
5. На території міста Шостки Сумської області строком на 30 років запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності).   -1- Кабінет Міністрів України
У статті 1 слова та цифри "з 1 січня 2003 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2030 року".  
Враховано   На території міста Шостки Сумської області запроваджується до 1 січня 2030 року спеціальний режим інвестиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності).  
6. Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності      Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
7. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується з метою залучення інвестицій у розвиток пріоритетних видів економічної діяльності на території міста Шостки.      Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується з метою залучення інвестицій у розвиток пріоритетних видів економічної діяльності на території міста Шостки.  
8. Стаття 3. Особливості дії законодавства України на час запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності      Стаття 3. Особливості дії законодавства України на час запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
9. Законодавство України на час запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.      Законодавство України на час запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
10. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та суди, які здійснюють свої функції на території міста Шостки, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.      Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та суди, які здійснюють свої функції на території міста Шостки, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
11. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеціального режиму інвестиційної діяльності на весь строк, визначений статтею 1 цього Закону.      Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеціального режиму інвестиційної діяльності на весь строк, визначений статтею 1 цього Закону.  
12. Якщо внаслідок зміни законодавства України протягом періоду запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності змінюються податкові або митні пільги, передбачені статтею 5 цього Закону, на вимогу суб'єкта підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.      Якщо внаслідок зміни законодавства України протягом періоду запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності змінюються податкові або митні пільги, передбачені статтею 6 цього Закону, на вимогу суб'єкта підприємницької діяльності, який реалізує інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності, застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.  
13. Стаття 4. Повноваження виконавчого комітету Шосткинської міської ради щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності      Стаття 4. Повноваження виконавчого комітету Шосткинської міської ради щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
14. У зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності до повноважень виконавчого комітету Шосткинської міської ради, крім передбачених законодавством України, належить також:      У зв'язку із запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності до повноважень виконавчого комітету Шосткинської міської ради, крім передбачених законодавством України, належить також:  
15. розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;      розгляд і схвалення інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
16. укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності;      укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності;  
17. надання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України інформації про наслідки запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.   -2- Кабінет Міністрів України
У абзаці четвертому статті 4 слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції", а слова "Агентство з питань спеціальних (вільних) економічних зон" виключити.  
Враховано   надання Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України інформації про наслідки запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності. Стаття 5. Умови провадження підприємницької діяльності на території міста Шостки Сумської області 1. На території міста Шостки можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 2. Спеціальний режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Шостки, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку. 3. Затвердження виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради. 4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом). 5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту виконавчий комітет Шосткінської міської Ради може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та розірвати в установленому законом порядку договір (контракт), укладений з суб'єктом підприємницької діяльності. 6. Рішення виконавчого комітету Шосткінської міської Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також рішення про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в суді.  
    -3- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект новою статтею 5 в такій редакції: "Стаття 5. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку 1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. 2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку. 3. Затвердження виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради. 4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом). 5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткінської міської Ради щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту виконавчий комітет може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та розірвати в установленому законодавством порядку договір (контракт), укладений з суб'єктом підприємницької діяльності. 6. Рішення виконавчого комітету про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також рішення про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку".  
Враховано редакційно статтю 5 та 6 вважати відповідно статтями 6 та 7.   
18. Стаття 5. Спеціальний режим інвестиційної діяльності      Стаття 6. Спеціальний режим інвестиційної діяльності  
19. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Шостки і за укладеним з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради договором (контрактом) реалізують на території міста Шостки у пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:      Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території міста Шостки і за укладеним з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради договором (контрактом) реалізують на території міста Шостки у пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше ніж:  
20. 200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини та виробів з деревини, у сфері охорони здоров'я;      200 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини та виробів з деревини, у сфері охорони здоров'я;  
21. 500 тис. доларів США - у будівництві, обробленні відходів, виробництві електроенергії тепловими електростанціями, виробництві та розподілі тепла;      500 тис. доларів США - у будівництві, обробленні відходів, виробництві електроенергії тепловими електростанціями, виробництві та розподілі тепла;  
22. 1 млн. доларів США - у виробництві машин та устаткування, порошковій металургії та хімічному виробництві, нафтопереробці.   -4- Кабінет Міністрів України
В абзаці четвертому частини першої статті 5 слово "нафтопереробці" виключити.  
Враховано   1 млн. доларів США - у виробництві машин та устаткування, порошковій металургії та хімічному виробництві.  
23. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:      Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:  
24. а) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом сировини, матеріалів, перелік яких визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалізації інвестиційних проектів.   -5- Кабінет Міністрів України
в абзаці першому пункту "а" частини другої слова "сировини, матеріалів, перелік яких визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України " виключити  
Враховано   а) звільнення на період до здачі об'єкта інвестування в експлуатацію, але не більше ніж на п'ять років, від обкладення ввізним митом устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) під час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалізації інвестиційних проектів.  
25. У разі нецільового використання зазначених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні (пересиланні) на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито згідно з чинним законодавством.   -6- Кабінет Міністрів України
в абзаці другому та третьому пункту "а" частини другої слова "сировини, матеріалів" виключити  
Враховано   У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них (крім підакцизних товарів) платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала б бути сплачена при ввезенні (пересиланні) на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввізне мито згідно з чинним законодавством.  
26. Усі суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, щомісяця складають і подають звіт про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України;   -7- Кабінет Міністрів України
Статтю 5 після пункту "а" доповнити новим пунктом такого змісту: "б) перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід ємною частиною інвестиційного проекту. Під терміном "устаткування (обладнання)" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту. Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання)."  
Враховано , пункти б), в) та г) статті 5 вважати відповідно пунктами в), г) та д).  Усі суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, щомісяця складають і подають звіт про цільове використання ними ввезених устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України; б) перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту. Під терміном "устаткування (обладнання)" слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту. Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).  
27. б) звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержаного новоствореними підприємствами від реалізації інвестиційних проектів та діючими підприємствами, на яких проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.      в) звільнення на три роки від оподаткування прибутку, одержаного новоствореними підприємствами від реалізації інвестиційних проектів та діючими підприємствами, на яких проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання, в частині, одержаній від освоєння інвестицій, на підставі документів окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.  
28. Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, установлюється Державною податковою адміністрацією України.      Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на діючих підприємствах, установлюється Державною податковою адміністрацією України.  
29. Прибуток підприємств, зазначених в абзаці першому цього пункту, одержаний від реалізації інвестиційних проектів у період з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.      Прибуток підприємств, зазначених в абзаці першому цього пункту, одержаний від реалізації інвестиційних проектів у період з четвертого по шостий рік, оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
30. Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку;      Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку;  
31. в) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування суми інвестицій, одержаної від реалізації інвестиційного проекту у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.      г) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування суми інвестицій, одержаної від реалізації інвестиційного проекту у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.  
32. У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;      У разі коли протягом звітного (податкового) періоду зазначені інвестиції були частково або повністю відчужені, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді;  
33. г) несправляння плати за землю у період освоєння земельної ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, але не більше 5 років.      д) несправляння плати за землю у період освоєння земельної ділянки (планування території, облаштування інфраструктури тощо), визначений інвестиційним проектом, але не більше 5 років.  
34. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.      Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з виконавчим комітетом Шосткинської міської ради.  
35. Пільги, передбачені цією статтею, щодо сплати податку на прибуток не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів.   -8- Кабінет Міністрів України
У частині четвертій статті 5 слова "та коштів Державного інноваційного фонду" замінити словами "у тому числі за рахунок коштів спеціалізованих державних небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ".  
Враховано   Пільги, передбачені цією статтею, щодо сплати податку на прибуток не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у тому числі за рахунок коштів спеціалізованих державних небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ.  
36. Стаття 6. Прикінцеві положення      Стаття 7. Прикінцеві положення  
37. "1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
38. 2.Кабінету Міністрів України:      2.Кабінету Міністрів України:  
39. у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;   -9- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому пункту другого статті 6 слова "місячний строк" замінити словами "двомісячний строк".  
Враховано   у двомісячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
40. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.  
41. 3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 726/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області."      3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 726/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області."